Elämänhallinta mitä se on ja miten sitä voi edistää?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elämänhallinta mitä se on ja miten sitä voi edistää?"

Transkriptio

1 Elämänhallinta mitä se on ja miten sitä voi edistää? Nyyti ry 30 vuotisjuhlaseminaari Suunnittelija, psykologi Elina Marttinen

2 Sisältö 1. Miksi opiskelijoiden elämänhallinta on nyt niin tärkeää? 2. Mitä elämänhallinta on? 3. Elämänhallinta Nyytin uusien opiskelijoiden kyselyn 2014 valossa 4. Elämänhallinnan edistäminen 2

3 Mikä opiskelijoiden elämänhallintaa ja hyvinvointia uhkaa? kuka olen, mitä haluan, ketä haluan elämää on vaikeampi rytmittää onko sellaista yhteisöä, jossa voin olla sellainen kuin halua toimeentulo aiheuttaa isoa stressiä

4 Elämänhallinta Tunne siitä, että voi omilla teoillaan ja valinnoillaan vaikuttaa omaan elämään ja nauttia siitä vielä itsetuntemukseen pohjautuvaa tunnetta kyvyistä vaikuttaa toimintaansa ja omaan elämäänsä elämän mielekkäänä kokemista ja luottamusta tulevaisuuteen

5 Kuka päättää, minä vai ne jotkut muut? Hallinnan tunne on tärkeä ihmiselle Sisäinen hallinnantunne omasta mahdollisuudesta vaikuttaa asioihin Vaikutukset, muutokset, kehittyminen johtuvat ihmisen omasta käyttäytymisestä ja toiminnasta Tunne asioiden ulkoisesta hallinnasta Vaikutusvaltaiset muut, kohtalo, sattuma, yhteiskunta, teknologia määräävät muutokset ja tapahtumat Locus of control; (Rotter, (1966) Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80, 1 28.)

6 Elämää ei voi hallita täydellisesti, elämä on sattumanvaraista 9

7 positiivinen ennakko oletus New sciences of motivation panostus entä jos? mikä estää? tavoitteen saavutus 10

8 Yksilöllä on tarpeet Itseohjautuvuusteoria (Martela, 2014; Ryan & Deci, 2000) autonomia vapaaehtoisuus kompetenssi, kyvykkyys suoriutuminen, pärjääminen läheisyys, yhteenkuuluvuus toisten ihmisten kanssa hyvän tekeminen oman elämän merkityksen ja merkityksellisyyden kokeminen Ryan, R. & Deci, E. (2000) Selfdetermination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well Being. American Psychologist, 55,1,

9 Muutos ja mukautuminen, adaptaatio resilienssi, kimmoisuus kapasiteetti mukautua menestyksekkäästi häiriöihin, jotka uhkaavat toimintaa ja kehitystä (Ann Masten, 2014) resilienssi opiskeluissa ja kehityksessä ympäristön tai tilanteen muuttuminen mukautuminen, adaptoituminen valmistautuneisuus pystyvyys

10 Elämänhallinta, human agency kykyä (Bandura, 2006) suunnitella elämää ja asettaa tavoitteita ohjata omaa elämäänsä tavoitteidensa sekä arvojensa suuntaan suunnata ja muokata toimintaa arvioida itseä, ajatuksia ja toimintaa Bandura, A. (2006). Toward a psychology of human agency. Perspectives on Psychological Science, 1,

11 Pystyvyyden tunne (self efficacy) Arvio omasta kyvystä järjestää ja toteuttaa määriteltyä toimintaa tai asiaa Pystyvyyden uskomukset vaikuttavat ajattelumalleihin ja emotionaalisiin reaktioihin Bandura, (1997). Self efficacy, the exercise of control. New York:W.H. Freeman and Company.

12 pystyvyys self efficacy opiskeluihin liittyvä pystyvyys luottamus ja varmuus omista kyvyistä suorittaa menestyksellä oleellisia toimintoja saavuttaa tärkeitä tavoitteita Miten paljon voimavaroja pistää toimintaan? Miten kauan sinnittelee, kun kohtaa esteitä? Miten joustava on haastavissa tilanteissa? Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. New York: Prentice Hall. Bandura, A. (1997). Self effcacy the excercise of control.

13 Valmistautuneisuus (preparedness) Tavoitetilainen valmius vastata epävarmaan tulevaisuuteen ennakoivia mukautumis ja stressinhallinta kykyjä, jos vaikeuksia tulee tulevaisuudessa ennakoivaa toiveikkuutta, jos mahdollisuuksia tulee tulevaisuudessa Sweeny, Carroll & Shepperd (2006). Is optimism always best?: future outlooks and preparedness. Current directions in psychological science, 15,

14 Vastoinkäymisiin valmistautuminen preparedness motivaattori tavotteiden saavuttamisessa ympäristöön mukautuminen suunnittelu sisäisesti motivoitujen tavoitteiden muodostaminen pyrkimys parantaa tulevaisuutta arvioida mahdollisuuksia ja kompetensseja Lent, R.W. (2013). Career Life Preparedness: Revisiting Career Planning and Adjustment in the New Workplace.The career Development Quarterly, 61, Meichenbaum, D. (2007). Stress inoculation training: A preventative and treatment approach. In P. M. Lehrer, R. L. Woolfolk, & W. S. Sime (Eds.), Principles and practice of stress management (3rd. ed). New York: Guilford Press. Salmela Aro, K., Mutanen, P. & Vuori, J. (2012). Promoting career preparedness and intrinsic work goal motivation: RCT intervention. Journal of Vocational Behavior, 80,

15 Pystyvyys, valmistautuneisuus ja hyvinvointi tutkimus Tutkimuksen tavoite ryhmitellä nuoria pystyvyyden tunteen ja vastoinkäymisiin valmistautuneisuuden suhteen tarkastella yhteyksiä motivaatioon ja hyvinvointiin löydetyt ryhmät mm. korkea kokemus pystyvyydestä ja valmistautuneisuudesta vastoinkäymisten varalle pystyn ja b suunnitelmat löytyy alhainen valmistautuneisuus ja käytännöntoimissa korkea pystyvyyden tunne mitä sitä turhaan murehtimaan korkeampi valmistatuneisuus kuin pystyvyys valmistautunut ongelmiin Marttinen & Salmela Aro (2014) 18

16 Pystyvyys, valmistautuneisuus ja hyvinvointi tutkimus, tulokset pystyn ja b suunnitelma löytyy korkein sisäinen motivaatio uratavoitteen saavuttamisessa korkein elämäntyytyväisyys mitä sitä turhaan murhehtimaan korkein itsetunto valmistautunut ongelmiin eniten masennuksen ja uupumuksen oireita Marttinen & Salmela Aro (2014) 19

17 Nyytin uusien opiskelijoiden kysely

18 Taustatiedot Yliopiston tai ammattikorkeakoulun uudet opiskelijat ympäri Suomea vastauksia 2575 min 15 vuotta max. 57 vuotta ka 23 vuotta, sd 6.1 vuotta, mediaani ikä 21 vuotta 1340 vastaajaa vuotiaita naisia 69%, miehiä 29%, muu ja puuttuu 2% tarkemmat analyysit n=

19 Pystyvyys opiskelujen alussa Suunnittelemaan ja hallitsemaan ajankäyttöäsi? Ylläpitämään tasapainoa opintojen, työssäkäynnin ja vapaa ajan välillä? Huolehtimaan terveyteen vaikuttavista elämäntavoistasi, kuten riittävästä levosta, liikunnasta ja ravitsemuksesta? Tunnistamaan stressaantuneisuuttasi? Huomaamaan päivittäisiä pieniä hyviä hetkiä? Huomaamaan ja pitämään mielessä myönteisiä ajatuksia? Saamaan uusia tuttavia ja ystäviä? Saavuttamaan tavoitteitasi? 22

20 Vastoinkäymisiin valmistauminen opiskelujen alussa Onko sinulle suunnitelmia siltä varalta, jos kohtaat käytännön ongelmia, esimerkiksi opintojen rahoittamiseen tai toiselle paikkakunnalle muuttamiseen liittyen? jos lähipiirisi ei tue sinua elämääsi koskevissa ratkaisuissa? jos kohtaat opiskeluissasi vaikeuksia? jos kohtaat ihmissuhteissasi vaikeuksia? 23

21 Alustavia tuloksia löytyi neljä ryhmää korkea pystyvyys ja valmistautuneisuus n=208 (14 %) optimistit n=633 (42 %) päivittäisiä pieniä hyviä hetkiä, mielessä myönteisiä ajatuksia saa uusia tuttavia ja ystäviä saavuttaa tavoitteita ei niin valmistautunut vastoinkäymisiin realistit n=568 (38 %) sekä valmistautuneisuus että pystyvyys keskitasolla ongelmalliset n=92 (6 %) pystyy ainoastaan tunnistamaan stressaantuneisuuttaan muilla alueilla pystyvyyden tunne ja valmistautuneisuus hyvin alhaista 24

22 Alustavia tuloksia 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0,0 Huomaamaan päivittäisiä pieniä hyviä hetkiä (F(3)=701.34, p <.000, η²=.58) Kuinka hyvin pystyt... Huomaamaan ja pitämään mielessä myönteisiä ajatuksia (F(3)=968,78, p <.000, η²=.66) Saamaan uusia tuttavia ja ystäviä (F(3)=354.75, p <.000, η²=.42) Saavuttamaan tavoitteitasi (F(3)=385.74, p <.000, η²=.44) "ongelmalliset" "realistit" "optimistit" "pystyvät ja valmistautuneet" 25

23 Alustavia tuloksia, miten opiskelujen alku on sujunut 90 vaikeaa vai helppoa 80 0 = vaikeaa 100 = helppoa Tutustuminen muihin opiskelijoihin Neuvojen kysyminen tarvittaessa Oman opintosuunnitelman tekeminen "ongelmalliset" "realistit" "optimistit" "pystyvät ja valmistautuneet" huom. efektikooltaan suurimmat erot 26

24 0=vaikeaa, 100= helppoa Alustavia tuloksia, miten opiskelujen alku on sujunut Itsenäisen asumisen aloittaminen vaikeaa vai helppoa Uuden paikkakunnan palvelujen löytäminen Kodinhoito "ongelmalliset" "realistit" "optimistit" "pystyvät ja valmistautuneet" huom. näissä ongelmalliset ja realistit eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi 27

25 Miten elämähallintaa voi edistää? riippuu siitä, kenen elämänhallintaa pitää edistää lähtökohtaisesti on helpompaa edistää omaa elämänhallintaa kuin toisten kuuluuko ongelmallisiin realisiteihin optimisteihin pystyn ja valmistaudun porukkaan? 28

26 ongelmalliset (6 %) ja realistit (38 %) elämänhallinta ongelmalliset pystyvät tunnistamaan stressaantuneisuuttaan neuvojen kysyminen vaikeaa tutustuminen muihin opiskelijoihin vaikeaa realistit eroavat optimisteista ainoastaan varovaisemmissa pystyvyytensä arvioinneissa 29

27 optimistien ja pystyn ja valmistaudun porukan (56 %) elämänhallinta perinteisen motivaatioteorian mukaisia positiivinen ennakko odotus panostus tavoitteen saavutus optimisteilla suhteessa vähemmän valmistautuneisuutta vastoinkäymisiin b suunnitelmat entä jos? unelmat ja tavoitteet mieti valmiiksi, mikä estää niiden saavuttamisessa? > mental contrasting 5 tapaa mielen hyvinvointiin 30

28 Nyytin Elämäntaitokurssi 1. Hyvä arki, toiminta ja ajankäyttö 2. Hyvinvointi, stressi ja ongelmien ratkaiseminen 3. Tunteiden ja ajatusten tunnistaminen 4. Itsetunto ja ajatusten muuttaminen 5. Sosiaaliset suhteet ja taidot 6. Hyvä arki ja hyvä elämä ole oman elämäsi tähti 31

29 Toivoisin, että tunnistaisin oman elämäni tärkeät asiat ja ymmärtäisin sen, etten ottaisi elämää liian tosissaan. 32

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa JULKAISUJA I Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa - ohjauksen ja tuen merkitys koulutuspolun avaamisessa Marianne Hyttinen-Lilja (toim.) Maarit Heinikainen (toim.) Etelä-Savon Avoin ammattiopisto-

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei?

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Tampereen yliopisto Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Korkeakouluopintoihin sitoutuminen motivaationäkökulmasta tarkasteltuna Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa

Lisätiedot

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma kuntoutumiseen Tuija Ilvonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Frank

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Sini Latvala & Janne Turpeenniemi Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Ajankäytön hallinta. Riitta Tihinen 2011 HAUS

Ajankäytön hallinta. Riitta Tihinen 2011 HAUS Ajankäytön hallinta Riitta Tihinen 2011 Sisältö 1. Itsetuntemus, oman tasapainon ja hyvinvoinnin löytäminen 2. Ajankäytön hallinta - mistä oikein on kysymys? Oman ajankäytön arviointi Ajanhallintamatriisi

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot