Ihminen-tekniikka -vuorovaikutuksen (HTI) kehittäminen monimutkaisissa laatu- ja turvallisuuskriittisissä ympäristöissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ihminen-tekniikka -vuorovaikutuksen (HTI) kehittäminen monimutkaisissa laatu- ja turvallisuuskriittisissä ympäristöissä"

Transkriptio

1 Ihminen-tekniikka -vuorovaikutuksen (HTI) kehittäminen monimutkaisissa laatu- ja turvallisuuskriittisissä ympäristöissä Leena Norros VTT Tuotteet ja tuotanto Suomen automaatioseura: ASAF

2 Esityksen rakenne Ihminen-tekniikka vuorovaikutuksen yleiset tutkimushaasteet Automaatio- ja ohjausjärjestelmien systeemikäytettävyys Mitä systeemikäytettävyys on? Miten sitä arvioidaan? Lopuksi

3 Ihmisen ja tekniikan vuorovaikutus VTT Roadmap Leena Norros Eija Kaasinen Johan Plomp Pirkko Rämä VTT Tuotteet ja tuotanto VTT Tietotekniikka VTT Elektroniikka VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

4 Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus - monitasoinen systeeminen ilmiö Vuorovaikutuksen välineet Toimintaympäristö Toimintatavat käyttötilanteissa

5 Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus, tutkimushaasteet Mahdollistavat tekniikat Vuorovaikutuksen välineet Langattomuus Tietämyksen hallinta Jokapaikan tietotekniikka (Ambient intelligence) Kontekstiherkkyys Personointi Multimodaaliset käyttöliittymät Toimintaympäristö Käyttö ja toimintatavat

6 Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus, tutkimushaasteet Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Vuorovaikutuksen välineet Informaatio ja palvelut saatavilla aina ja kaikkilla Informaatiotulvan sijaan kontekstissa tarvittavaa tietoa Henkilökohtainen mobiililaite vuorovaikutuskanava ympäristöön Ympäristö käyttöliittymänä Luonnolliset ja intuitiiviset käyttöliittymät Toimintaympäristö Käyttö ja toimintatavat

7 Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus, tutkimushaasteet Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Mahdollistavat tekniikat Vuorovaikutuksen välineet Toimintaympäristö KäyttäjänMahdollistavat toimintatavat ja tekniikat tehtävät Ihmisten ja koneiden muodostama hajautettu kognitiivinen kokonaisuuus Tekniikan pysyminen käyttäjän hallinnassa Uusien tuotteiden esittely käyttäjille ja käyttöönotto Joustavat toimintatavat ja tekemällä oppiminen Turvallisuus ja käyttövarmuus

8 Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus, tutkimushaasteet Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Mahdollistavat tekniikat Vuorovaikutuksen välineet Toimintaympäristö Organisaatio- ja käyttökulttuurit Design for all Eettinen arviointi Innovaatioprosessin ymmärtäminen Käyttö ja toimintatavat

9 Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus, tutkimushaasteet Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttö ja suunnittelu yhtenäinen luova prosessi Jatkuva yhteys käyttäjiin Arvoverkoston eri toimijoiden osallistuminen suunnitteluun Yksittäisten tuotteiden käyttäjäkeskeisen suunnittelun Organisations and Vuorovaikutus rinnalla tarvitaan infrastruktuurien käyttäjäkeskeistä cultures suunnittelua Uudet tekniikat Mahdollistavat vaativat uusia tekniikat HTI suunnittelumenetelmiä Käyttötilanne

10 Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus, tutkimushaasteet Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttö ja suunnittelu yhtenäinen luova prosessi Jatkuva yhteys käyttäjiin Arvoverkoston eri toimijoiden osallistuminen suunnitteluun Yksittäisten tuotteiden käyttäjäkeskeisen suunnittelun rinnalla tarvitaan infrastruktuurien käyttäjäkeskeistä suunnittelua Uudet tekniikat vaativat uusia HTI tutkimusmenetelmiä Vuorovaikutuksen välineet Informaatio ja palvelut saatavilla aina ja kaikkilla Informaatiotulvan sijaan kontekstissa tarvittavaa tietoa Henkilökohtainen mobiililaite vuorovaikutuskanava ympäristöön Ympäristö käyttöliittymänä Luonnolliset ja intuitiiviset käyttöliittymät Mahdollistavat tekniikat Langattomuus Tietämyksen hallinta Jokapaikan tietotekniikka ( Ambient intelligence) Kontekstiherkkyys Personointi Multimodaaliset käyttöliittymät Käyttö ja toimintatavat Ihmisen ja koneen muodostama hajautettu kognitiivinen järjestelmä Tekniikan pysyminen käyttäjän hallinnassa Uusien tuotteiden esittely käyttäjille ja käyttöönotto Tuki erilaisille käyttötavoille Turvallisuus ja käyttövarmuus Toimintaympäristö Innovaatioprosessin ymmärtäminen Organisaatio- ja käyttökulttuurit Design for all Eettinen arviointi

11 EPRI strateginen tutkimus ja kehitys: Prosessi-informaation integrointi ja arviointi 1.Menetelmät prosessidatan muokkaamiseksi tarjoamaan reaaliaikaista tietoa laitoksen tilasta 2.Informaatiotulvan hallinta edistämällä ihminen-tekniikka vuorovaikutuksen käytettävyyttä (yhidstäminen,, visualisointi, simulaatiot) 3.Eri osatoimintojen integrointi ja vuorovaikutuksen parantaminen informaatio- ja kommunikaatiojärjes-telmien avulla, uudet tehtävät 4.Uusien ITC teknologioiden käyttöönotto laitoksissa 5.Tietoturva 6.Uuden ICT:n käyttöönottokustannusten pienentäminen Naser, J EPRI Strategic r&d planning for plant Information integration and evaluation for the nuclear industry. ANS, Nuclear plant instrumentation, control and human-machine interface technology, Columbus, Ohio, Sept

12

13 Ihminen-tekniikka- vuorovaikutuksen suunntitelukohteet: YLEISET Ihminen-tekniikka työnjaon määrittely: manuaali/automaatio (left-over, comparison, complementary Bye 2004, Papin 2002) Tehtävien ja käyttöliittymien suunnittelu: ratkaisut, layout (Tehtäväanalyysit, näyttösunnittelun filosofiat) Miehitys ja organisaatio: määrä, yhteistyö, pätevyydet Koulutus ja ohjeistus: mitä ja taso, ohjeistuksen aste Toiminnan luotettavuuden varmistaminen: onko suunnittelutulos turvallinen

14 Brown, W. & O Hara J The development of detailed human factors engineering guidelines for digital control room upgrades. ANS NPIC&HMIT, Columbus,Ohio. VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND Ihminen-tekniikka vuorovaikutuksen suunnittelukohteet: TARKENNUS HTI integraatio Työtilan ja -ympäristön suunnittelu HTI resrussit Soft controls Hälytykset Tietokonepohjaiset ohjeet Operaattorin tukijärjestelmät COSS Viestintävälineet HTI osatekijät Informaation esitys Käyttäjän tehtävät

15 VALVOMONÄYTTÖJEN INFORMAATIOSISÄLLÖN SUUNNITTELU - kolme suunnittelukonseptia Funktionaaliset näytöt järjestelmäpohjaisen informaation esittämisen vastapaino perustuu prosessin tai laitoksen kokonaistoiminnan pääfunktioiden erotteluun mallintamisen avulla pystytään tehokkaasti kuvaamaan prosessin kokonaistila ja toimintamahdollisuudet voidaan määritellä sekä informaation sisältö että esitystapa

16 VALVOMONÄYTTÖJEN INFORMAATIOSISÄLLÖN SUUNNITTELU (jatk.) Ekologiset näytöt toiminnallinen perusajattelu, jossa ns. kohteen ominaisvaatimukset, ei käyttäjän mallit, lähtökohtina pyritään tukemaan ohjaajien kykyä toimia ennakoimattomissa tilanteissa korostetaan kohteen tarjoumia ja havaitsemisen intuitiivisuutta ja kehitetään erityisesti informaation esitystapaa Tehtäväpohjaiset näytöt ekologisten näyttöjen vastakohta pyritään tukemaan ennalta määriteltyjen tehtävien suorittamista O Hara, J. Pirus, D. Beltratcci, L Information display: Considerations for designing modern computer -based systems (EPRI ).

17 Automaatio- ja ohjausjärjestelmien systeemikäytettävyys Mitä se on?

18 Operaattorin tehtävät Primääritehtävät: monitorointi, ohjaukset, häiriötilanteiden hallinta, suunnitellut toimenpiteet (ylös- ja alasajot, koestukset yms.) Yhteistoiminta Sekundääritehtävät: informaatiojärjestelmän hallinta ja informaation ylläpito (O Hara 2003, O Hara et al. 2004, Norros 2004) Ohjausjärjestelmän roolit Prosessin valvonta- ja seurantatyökalu Tukityökalu Häiriötilanteiden diagnosointi- ja halintatyökalu Organisaation informaationvälitystyökalu Tietämyksen hallinnan työkalu Prosessin kehittämisen väline Oppimisen työkalu (Paunonen 1997)

19 Operaattorin päätöksenteko Rasmussen 1986 Ydinturvallisuus Osa 11, luento 2 OPERATOR Leena Norros, VTT Nuclear Safety Sivu 14

20 Mediating artefacts The control system Subject Object Outcome Rules, norms and values Community Division of labour

21 SYSTEEMIKÄYTETTÄVYYS TAVOITE, joka kuvaa sitä, miten hyvin tietotekniset välineet toimivat tarkoituksenmukaisena osana toimintajärjestelmää KOHDE: välineen käyttö työvälineenä psykologisena välineenä yhteistoiminnan välineenä ARVIOINTITAPA toiminnallinen arviointi, jonka mittareita paraikaa kehitetään ILMENEE lopputuotteessa suunnitteluprosessin eri vaiheissa ennustavien synteettisten kriteerien avulla

22 Automaatio- ja ohjausjärjestelmien systeemikäytettävyyden arviointi Norros, L. & Savioja, P. Usability evaluation of complex systems. STUK-YTO-TR 2004, 2004

23 Prosessilaitoksen käyttökeskeisen suunnittelun kerrostumat Ihminen-kone käyttöliittymä Instrumentointi ja ohjaus Turvallisuusjärjestelmät Prosessiteknologia Optimoi ihminen-kone dialogi Vältä monimutkaisia fysikaalisia vuorovaikutuksia Optimoi ihminenautomaatio työnjako Vältä sivuvaikutuksia ja käyttörajoituksia Mitä aikaisemmin ja mitä perustavammissa suunnitteluratkaisuissa inhimillinen tekijä otetaan huomioon sitä toimivampaan tekniikkaan voidaan päästä

24 ICT-VALVOMON SUUNNITTELUN HAASTEITA - modernisointitilanne Monimutkaisen kohteen esittäminen vanhastaan paljon mittaustietoa esillä paneeleissa ja pulpeteissa olo valvomossa kuin keskellä prosessia kuvaputket: informaation tarjonnan ja esityksen jalostus; mutta myös valinnan mukainen avaimenreikänäkökulma Yhteisen toiminnan rakentuminen liikkuminen ja toiminnan hyvä näkyvyys yksilölliset kuvaputket: vaaditaan teknologisia keinoja yhteisen kohteen muodostamiseksi, koordinaation ja kommunikaation edistämiseksi, yhteistoimintatapoja Työssä oppiminen tuntuman ja hiljaisen tiedon muodostuminen periferisten vihjeiden kautta; miten nyt kun vain vähän informaatiota näkyvissä pyytämättä?

25 Human Factors Evaluation activities HFE analysis Planning -Concept of Ops -Endpoint vision -Migration plan -Liscensing plan HSI Design& Integration -Require-ments -Concept design -Detailed design Training -Systems approach -Assess performance -Simulator readiness Verification and validation Task verification HFE verification & validation Performance monitoring - Continous improvement program - Action plans HFE Guidelines Displays, Soft control, Alarms OVERALL DESIGN PROCESS

26 Ohjeet ja standardit Hyviä standardeja on käytettävissä NUREG 0711 (2002) Human Factors Engineering Program review NUREG 0700 (2002) Human Factors interface design review guidelines IEC (1989) Design for control rooms for NPP ISO (2000) Ergonomic design of control centres EPRI:ssä valmistumassa joukko ohjeita tukemaan Ihminen-tekniikka vuorovaikutuksen (HTI) huomioon ottoa modernisointihankkeissa: Modernisointiprosessin suunnittelu Yleinen HTI-suunnittelu ja integrointi, koulutus, simulointi Yksityiskohtaiset valvomo ja HTI suunnitteluohjeet Lisensiointiohjeet O Hara, J. Pirus, D. Beltratcci, L Information display: Considerations for designing modern computer -based systems (EPRI ).

27 Analysis SITUATIONS User practices User practices Control and automation Control and system automation system Model of the Change in Modernization Process performance Process performance

28 Existing Performance Indicators: Problems Process performance Do not really differentiate enough High degree of automation Complex defenses within the system Thorough training process Difficult to anchor to the HF-related changes taking place in modernization Not predictive of future performance in the conditions not tested Human performance Do not describe how and based on what underlying assumptions the crew acts in the situation Not predictive of future performance in the conditions not tested

29 Evaluation and development of activity system performance Perceived and taken into account in action Motive and sense Human behaviour Core Task Work domain Contextual assessment Constraints and possibilities for action Artefacts, Practices and Culture Affordances Based on Norros & Nuutinen 2002, Oedewald & Reiman 2003,

30 Data Modelling Empirical - orientation interview - simulator run - stimulated process tracing interviews Course of action analysis - goals - perceptions&actions - communications - resource utilisation Performance indicators Outcome - process measures - error - work load - procedure following Way of acting - orientation&habit of action - collaboration &communication - SA, what & why - way of using procedures Evaluation of practice Effectiveness & efficiency - process parameters - number of errors -TLX - number of deviations Core-task orientedness - reactive - interpretative - transparency, shared horizon - interpretation of the situation - understanding the rationale External good Internal good Domain -motives &objectives - functions Situation - constraints possibilities - resources Complexity - interactions -dynamics - uncertainty Practice-based assessment of activity system performance Situational assessment criteria Assessment

31 LOPUKSI Käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta käyttökeskeiseen suunnitteluun Systeemikäytettävyys Yhteiskehittely (tekninen ja HTI suunnittelu, käyttö) Ohjeistojen ja standardien käyttöä tuettava tapauskohtaisen analyysin ja evaluoinnin, sekä arviointimenetelmien edelleen kehittämisen kautta Elinkaariajattelu Vuorovaikutus arkielämän esineympäristön ja työympäristöjen kehittämisen välillä parantaa HTIsuunnittelun menetelmiä ja ratkaisuja

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmien suunnittelu kevät 2014 17.2.2014 Luento 1 Pirkko Nykänen 1 Kurssin tavoitteista ja sisällöstä Kokonaiskuva ja ymmärrys Tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle Organisaatiot ja johtaminen

Lisätiedot

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja Tietohallinnon johtaminen osana johtamista, IT Governance - Hyvän tietohallintatavan, TCO ja ITIL tuloksia - - IT:n, liiketoiminnan ja johdon samansuuntaisuus, marssijärjestys ja yhteistoiminta - 30.5.2006

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan Hannele Hyppönen Ilkka Winblad Katariina Reinikainen Minna Angeria Riikka Hirvasniemi Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset RAPORTTI 25 2010 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-305-1

Lisätiedot

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2010 2 TAMPERE 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS JULKAISUSARJA D VERKKOJULKAISUT

Lisätiedot

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Jussi Mantere WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Teknillinen korkeakoulu Tietotekniikan osasto Tietojenkäsittelytekniikan laitos Helsinki University of Technology Faculty

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen, 21.1.2013 Johanna Kaipio, TkT, DI Tutkijatohtori ja opettaja Strategisen käytettävyyden

Lisätiedot

Tapaustutkimus käyttäjien osallistamisen vaikutuksista sosiaalisen intranetin suunnitteluun

Tapaustutkimus käyttäjien osallistamisen vaikutuksista sosiaalisen intranetin suunnitteluun Tapaustutkimus käyttäjien osallistamisen vaikutuksista sosiaalisen intranetin suunnitteluun Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Riikka Lahtela 3.5.2013 2 Abstract The

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99

Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99 AUTOMAATIO Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99 Sirra Toivonen, Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto VTT Automaatio, PL 1306, 33101 TAMPERE, Finland Puh.

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen verkko-opetusympäristöihin soveltuvaksi

Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen verkko-opetusympäristöihin soveltuvaksi P Ä I V I S A M P O L A Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen verkko-opetusympäristöihin soveltuvaksi ACTA WASAENSIA NO 192 T I E TOT E K N I I K K A 7 U N I V E R S I TA S

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina

Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina REINO HINTSA Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina ACTA WASAENSIA NO 247 TUOTANTOTALOUS 22 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Dosentti Ari-Veikko Anttiroiko

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1000 Tampere University of Technology. Publication 1000 Mika Aho Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 4 Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä Esitutkimus Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma VTT TECHNOLOGY 4 Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

TIETOHALLINTO OSANA JULKISHALLINNON SÄHKÖISTYVÄÄ MUUTOSTA

TIETOHALLINTO OSANA JULKISHALLINNON SÄHKÖISTYVÄÄ MUUTOSTA Harri Ihalainen TIETOHALLINTO OSANA JULKISHALLINNON SÄHKÖISTYVÄÄ MUUTOSTA Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Johdatus ohjelmistotuotantoon Johdatus ohjelmistotuotantoon Luento nro 3, 8.9.2014 Kari Systä 8.9.2014 JOTU/K.Systä 1 Viikkoharjoitusryhmät Tiistai klo 10-12 ilm. 22/28, oli 16. Tiistai klo 12-14 ilm. 28/28, oli 21. Keskiviikko klo

Lisätiedot

VTT PUBLICATIONS 715. Katri Valkokari. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa

VTT PUBLICATIONS 715. Katri Valkokari. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa VTT PUBLICATIONS 715 Katri Valkokari Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa VTT PUBLICATIONS 715 Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen

Lisätiedot