Yrityspalvelusopimus C

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityspalvelusopimus C"

Transkriptio

1 Yrityspalvelusopimus C 1. Sopimuksen osapuolet ja yhteystiedot Toimittaja: Novasigma OÜ / Novasigma Ltd Rekisterinumero: Novasigma OÜ Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: / Kooli 7-7, Tallinna, Viro Termi sopimuksessa: Toimittaja tai Novasigma Tilaaja: Rekisterinumero: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Termi sopimuksessa: Tilaaja tai Tilaajan yhteyshenkilön henkilöllisyys tarkistettu Passin/henkilökortin numero ja voimassaoloaika 2. Palvelusopimus alkaa Sopimus astuu voimaan / / 201. Maksupäivänä kuukauden 1. tai 15. päivä. 3. Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi Tämä sopimus astuu voimaan tilaajan hyväksyttyä tämän sopimuksen ehdot joko allekirjoituksellaan tai ilmoittamalla ehtojen hyväksymisestä Novasigman verkkosivujen kautta lähetetyllä tilauslomakkeella. Tämä sopimus on voimassa voimassa määräajan 24 kuukautta Tilaajan ilmoittamasta päivämäärästä laskettuna ja jatkuu tämän jälkeen 12kk kerrallaan, mikäli tilaaja ei irtisano sopimusta päättyväksi vähintään neljä kuukautta ennen sopimusjakson päättymistä. Irtisanomisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti Novasigman sähköpostiosoitteeseen Novasigma aloittaa tämän sopimuksen mukaisen palvelun tuottamisen viipymättä palvelusopimuksen aloituspäivämäärästä alkaen, kun tilaaja on antanut Novasigmalle kaikki tarvittavat tiedot ja aineiston tehtävien suorittamiseen sekä maksanut sopimuksen mukaisen ensimmäisen kuukausierän. Sivu: 1 (9) PALVELUSOPIMUS C

2 Novasigman tulee huolehtia palveluidensa toteutuksesta huolellisesti ja ammattitaitoisesti. 4. Tilaajan yhteystiedot ja nimetty yhteyshenkilö Tilaajan tulee huolehtia siitä, että Novasigmalla on tilaajasta aina ajan tasalla olevat perustiedot. Tällaisia tietoja ovat yhteys-, henkilö-, tilikausi- ja kaupparekisteritiedot, toimiala, kotipaikka, kansallisuus, hallituksen jäsenet, yhtiön omistajat sekä muut tarvittavat tiedot ja toimenpideohjeet. Tilaaja on tässä sopimuksessa nimennyt ja valtuuttanut yhteyshenkilön (kohta 1) antamaan Novasigmalle tarvittavat Palveluihin liittyvät tiedot ja päätökset. Novasigma ei ole velvoitettu ottamaan vastaan tehtäviä / toimeksiantoja muilta kuin tilaajan tässä sopimuksessa nimeämältä yhteyshenkilöltä. 5. Tiedot palveluiden suorittamiseksi Palvelujen suorittamiseksi tarvittavat tiedot ja aineisto on annettava Novasigmalle niin hyvissä ajoin, että Novasigma voi tehdä tehtävänsä asianmukaisesti normaalina työaikana. Tilaajan tulee myötävaikuttaa Palvelujen tuottamiseen ja täyttää omat tehtävänsä huolellisesti sopimuksen ehtojen sekä viranomaisten ja Novasigman ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Novasigman tiedusteluihin ja tarkistuspyyntöihin on vastattava viipymättä. 6. Luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus Osapuolen on pidettävä salassa tietoon saamansa toisen osapuolen liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot. Niitä ei saa käyttää muutoin kuin sopimuksen täyttämiseksi. Novasigma sitoutuu säilyttämään kaikki tilaajaa koskevat asiakirjat ja dokumentit, niiltä osin kun dokumentit eivät ole päivittäisessä käytössä, lukitussa kassakaapissa tai salatulla tietoverkkoihin kytkemättömällä kovalevyllä muualla kuin yleisessä tiedossa olevassa toimipisteessään. Molemmin puolinen salassapitovelvollisuus jatkuu 10 vuotta myös tämän sopimuksen päätyttyä. Osapuolet huolehtivat siitä, että myös heidän henkilöstönsä sitoutuu salassapitoon. Salassapitovelvollisuuden rikkonut osapuoli on velvoitettu korvaamaan kärsineelle osapuolelle vähintään tämän palvelusopimuksen hinta kertaa 4 ja oikeuden myöhemmin parhaaksi katsomat korvaukset. 7. Palvelun hinta: Tämä palvelusopimus on voimassa määräajan 24 kuukautta ja sen hinta on ensimmäiset 3kk 495 /kk, jonka jälkeen seuraavat 18kk kuukausierän hinta on 660 /kk. Ensimmäin maksuerä tulee suorittaa välittömästi tilaajan hyväksyttä tämän sopimuksen. Lisäksi Novasigmalla on oikeus laskuttaa mahdolliset asiakkaan kuukausittain erikseen tilaamat lisäpalvelut jotka eivät sisälly yrityspalvelusopimuksen piiriin. Hinnat eivät sisällä mahdollista arvonlisäveroa joka on Virossa sopimuksen voimaantulohetkellä 20 %. Tilaajalle edullisimman mahdollisen palvelun turvatakseen (ALV 0%) Novasigma OÜ:llä on oikeus siirtää tämän sopimuksen mahdollistava tilaajaan kohdistuva laskutusoikeus Seychelleillä sijaitsevalle yhteistyökumppanilleen Novasigma Limited IBC:lle ilman Sivu: 2 (9) PALVELUSOPIMUS C

3 tilaajan erillistä suostumusta sopimuksen muiden ehtojen säilyessä muuttumattomana ja kumpaakin osapuolta täysin sitovana. 8. Maksuehto: Tilaaja sitoutuu maksamaan palvelusopimuksen mukaiset erät ja Novasigmalle avoimet laskunsa kuukausittain tämän palvelusopimuksen voimaantulo päivämäärästä alkaen niin kauan kun palvelusopimus on voimassa. Kuukausimaksut suoritetaan aina etukäteen kuukausittaisen eräpäivän määräytyessä tämän sopimuksen sopimuksen alkamispäivän mukaan eräpäivän ollessa aina joko kalenterikuukauden 1. tai 15. päivä. Viivästyskorko on 0,6% / päivä. Novasigmalla ei ole velvollisuutta toimittaa tämän sopimuksen mukaisia palveluita tilaajalle ennen kuin tilaaja on suorittanut kaikki Novasigmalle avoinna olevat myöhästyneet maksut. 9. Sopimuksen irtisanominen kesken sopimuskauden Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Novasigma rikkoo sopimusta olennaisesti eikä ryhdy oikaisemaan tilannetta seitsemän (7) päivän kuluessa tilaajan kirjallisesta huomautuksesta. Novasigmalla on oikeus halutessaan irtisanoa tämä sopimus heti päättyväksi ja vaatia koko jäljellä olevaa palvelusopimuksen hintaa välittömästi maksettavaksi, mikäli tilaaja laiminlyö maksuvelvoitteensa tai aiheuttaa Novasigmalle tai sen maineelle vakavaa vahinkoa omalla toiminnallaan. Novasigma katsoo tilaajan maksukyvyttömäksi mikäli tilaajan maksusuoritus on myöhässä enemmän kuin 30 päivää. Jos tämä sopimus päättyy tilaajan maksukyvyttömyyteen, Novasigmalla on oikeus ilmoittaa tilaajan yrityksen ja tilaajayrityksen omistajien tiedot virolaisiin ja kansainvälisiin luottotietojärjestelmiin, siirtää jäljellä oleva sopimussumma ja mahdolliset viivästyskorot Virossa toimiluvan omaavan perintätoimiston perittäväksi tai myydä tilaajan velat Novasigmalle parhaaksi katsomalleen kolmannelle osapuolelle. Mikäli tilaajan yhtiö asetetaan konkurssiin tulee tämän sopimuksen velvoitteista vastaamaan tämän sopimuksen allekirjoittanut ja tässä sopimuksessa tilaajan yhteyshenkilöksi nimetty yhteyshenkilö vastaten tämän sopimuksen velvoitteista koko omaisuudellaan. Novasigma on velvoitettu informoimaan asiakasta kaikista palvelusopimuksen toteutukseen liittyvistä Viron lainsäädännön tai viranomaiskäytännön muutoksista. Novasigma ei kuitenkaan ota vastuuta Viron tai muiden valtioiden lainsäädännön tai viranomaiskäytäntöjen muutoksista, eivätkä lainsäädännön/viranomaistoiminnan muutokset oikeuta asiakasta tämän sopimuksen irtisanomiseen siinäkään tapauksessa ettei Novasigma kykenisi toteuttamaan tämän yrityspalvelupaketin sisältöä lainsäädännön muutoksista johtuvista syistä. 9. Sopimuksen irtisanominen kesken sopimuskauden Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Novasigma rikkoo sopimusta olennaisesti eikä ryhdy oikaisemaan tilannetta seitsemän (7) päivän kuluessa tilaajan kirjallisesta huomautuksesta. Novasigmalla on oikeus halutessaan irtisanoa tämä sopimus heti päättyväksi ja vaatia koko jäljellä olevaa palvelusopimuksen hintaa välittömästi maksettavaksi, mikäli tilaaja laiminlyö maksuvelvoitteensa tai aiheuttaa Novasigmalle tai sen maineelle vakavaa vahinkoa omalla toiminnallaan. Sivu: 3 (9) PALVELUSOPIMUS C

4 Novasigma katsoo tilaajan maksukyvyttömäksi mikäli tilaajan maksusuoritus on myöhässä enemmän kuin 30 päivää. Novasigmalla on oikeus ilmoittaa tilaajan tiedot virolaisiin ja kansainvälisiin luottotietojärjestelmiin, mikäli tämä sopimus päättyy tilaajan maksukyvyttömyyteen. Novasigma on velvoitettu informoimaan asiakasta kaikista palvelusopimuksen toteutukseen liittyvistä Viron lainsäädännön tai viranomaiskäytännön muutoksista. Novasigma ei kuitenkaan ota vastuuta Viron lainsäädännön tai viranomaiskäytäntöjen muutoksista, eivätkä lainsäädännön/viranomaistoiminnan muutokset oikeuta asiakasta tämän sopimuksen irtisanomiseen siinäkin tapauksessa ettei Novasigma kykenisi toteuttamaan tämän yrityspalvelupaketin sisältöä lainsäädännön muutoksista johtuvista syistä. 10. Tähän sopimukseen sisältyvät seuraavat palvelut ja palvelutehtävät Viron lainsäädännön vaatimukset täyttävä toimipiste ALV -rekisteriin kuuluvalle tai hakeutuvalle tilaajayritykselle Novasigman Viron toimipisteessä osoitteessa Kooli 7-7, Tallinn, Estonia Tilaajalla on oikeus ilmoittaa tämä osoite yrityksen kotiosoitteeksi Virossa viranomaisten ja asiakkaiden kanssa asioidessa, sekä ohjata yritykselle saapuva kirjeposti tähän osoitteeseen. Novasigma pidättää oikeuden muuttaa yllämainittua osoitteita, mikäli Novasigman oma toimipiste tulee muuttumaan toiseen osoitteeseen. Osoitteen ja toimiston muutos ei vaikuta tämän sopimuksen ehtoihin ja Novasigma huolehtii Tilaajayhtiön osoitteen muutoksesta Viron kaupparekisteriin. Tilaajalle saapuvan kirjepostin skannaus ja edelleen lähetys sähköpostitse Tilaaja oikeuttaa tällä sopimuksella Novasigman avaamaan tilaajan nimellä yllä mainittuun osoitteeseen saapuvan kirjepostin, skannaamaan postin sisällön ja lähettämään skannatut tiedostot sähköpostitse tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilaajalla on velvollisuus informoida Novasigmaa mahdollisista yhteystietojensa muutoksista. Novasigmalla on velvollisuus säilyttää tilaajan nimellä saapunut kirjeposti 6 kk vastaanottohetkestä alkaen. Tilaajalla on oikeus noutaa saapuneen kirjepostin alkuperäiskappaleet Novasigman toimistolta 1 kerran kuukaudessa. Virolainen.ee-domain tai kansainvälinen.com domain tilaajan yrityksen käyttöön Tilaaja valtuuttaa tällä sopimuksella Novasigman hankkimaan ilmoittamansa.ee muotoisen domain-osoitteen Tilaajan käyttöön. Tämä sopimus sisältää domainin 1. vuoden käytön ilman lisämaksua. Seuraavista vuosista Tilaaja sitoutuu maksamaan 25 / vuosi. Domain Sivu: 4 (9) PALVELUSOPIMUS C

5 säilyy Novasigman omistuksessa tämän sopimuksen voimassaolon ajan. Tilaajalla on oikeus lunastaa Domain omalle yhtiölleen sopimuksen päättyessä hintaan 100. Hostingpalvelu verkkosivuille, sähköpostipalvelin ja tukityöt Novasigma avaa tilaajan käyttöön hostingpalvelun omalta palvelimeltaan ja suortittaa tarvittaessa tilaajan verkkosivujen asennuksen palvelimelle. Lisäksi palveluun kuuluu korkeintaan 100 sähköpostiosoitetta. Tilaajan tulee ilmoittaa Novasigmalle haluamansa sähköpostiosoitteet. Novasigma huolehtii palvelimen tukitöistä koko sopimuskauden ajan. Virolainen matkapuhelinliittymä Novasigma toimittaa tilaajalle yhden virolaisen matkapuhelinliittymän numeroltaan muotoa +372 XX XX XX XX. Matkapuhelinliittymän saldon lataamisesta vastaa Tilaaja omien tarpeidensa mukaan. Kirjanpito, tilinpäätökset ja vuosikertomukset (ALV rekisteröidylle tai sinne hakeutuvalle yritykselle) Virolaisen yhtiön kirjanpito: Tämä yrityspalvelupaketti sisältää tilivientejä korkeintaan 200 kirjausta/kk. Tilivienneistä valmistetaan kuukausittainen raportointi yrityksen johdolle. Kaikki kirjanpito materiaali tulee tallentaa digitaalisena Novasigman luomaan tilaajan kanssa jaettuun Dropbox -kansioon. Ylimenevistä kirjauksista veloitetaan ,5 / kirjaus. Mikäli palvelupaketin tilaajana on jo toimiva virolainen yhtiö ja tilaaja siityy Novasigman asiakkaaksi kesken tilikauden veloitamme yhtiön kirjanpidon ajantasalle saattamisesta ja järjestelmiimme ajosta Novasigman voimassaolevan hinnaston mukaan. Yrityksen ALV -rekisteröinti Tämä palvelupaketti sisältää tilaajan yrityksen ALV rekisteriin ilmoittamisen, tarvittavien hakemusten täyttämisen ja lainvaatiman välitilinpäätöksen laadinnan. Tilaajan tulee olla Novasigman kirjanpitäjän mukana verotoimistossa hakemusta jätettäessä ja valtuuttaa Novasigman kirjanpitäjä lähettämään yrityksen kuukausi-ilmoitukset. Vaihtoehtoisesti tilaaja voi valtuuttaa Novasigman konsultin hoitamaan prosessin valtakirjoin. Palvelu ei sisällä mahdollisesti verottajan vaatimiin lisäselvityspyyntöihin vastaamista tai tilaajan avustusta mikäli verottaja pyytää tilaajan henkilökohtaisesti antamaan selvityksen yhtiön toiminnasta ennen ALV -tunnuksen myöntämistä. Näistä erikoistehtävistä laskutetaan asiakkaan niitä tilatessa Novasigman hinnaston mukaisesti. ALV -tunnuksen myöntämisestä päättää aina verottaja ei Novasigma. Tilaaja on tietoinen myös siitä, että verottaja voi poistaa yhtiön ALV -rekisteristä mikäli sen omistussuhteet muuttuvat, yhtiöllä ei ole riittävästi liiketoimintaa, yhtiöllä ei ole riittävästi liiketoimintaa Virossa tai jos yhtiöllä on maksamattomia veroja. Sivu: 5 (9) PALVELUSOPIMUS C

6 Tilinpäätösten ja vuosikertomuksien laadinta Tämä sopimus sisältää yhtiön tilikauden mukaan määräytyvän lainvaatiman tilinpäätös ( tilivientiä / tilikausi) ja Viron kielisen vuosikertomuksen laadinnan, sekä näiden toimittamisen tilaajan nimissä viranomaisille. Mikäli tämän paketin tilaajalla on tilikauden aikana tilivientejä enemmän kuin 2400 kpl Novasigmalla on oikeus laskuttaa 2400 kpl ylittävistä tilivienneistä ,15 / tilivienti. Tämä sopimus ei sisällä kirjanpidollisia erikoistehtäviä ja lisätäsmäytyksiä. Erikoista asiantuntijuutta vaativat tehtävät suoritetaan tilaajan niin toivoessa alk. 85 / tunti. Tilaajan tulee toimittaa Novasigmalle: Novasigman kirjanpitäjän vaatima koko kirjanpitoaineisto digitaalisessa muodossa vähintään kerran kuukaudessa jokaisen kohdekuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä, sekä alkuperäiskappaleet 6 kuukauden välein. Tilinpäätös- ja verotukseen liittyvä aineisto viimeistään 30 päivän kuluessa tilikauden päättymisestä Muu aineisto viimeistään kymmenen (10) arkipäivää ennen määräpäivää. Novasigma toimittaa tilaajan aineiston sekä kopiot viranomaisilmoituksista kuukauden tai jakson kirjanpidon laatimisen jälkeen takaisin asiakkaalle Tämä palvelusopimus ei sisällä tilaajan laskutuksen hoitoa, eikä perintäpalveluita. Tilaaja on kirjanpitovelvollisena vastuussa kirjanpidostaan, verovelvollisena veroistaan ja henkilöstönsä työnantajana työantajavelvoitteistaan. Tilaaja on vastuussa asianmukaisten valvonta- ja viranomaisilmoitusten tekemisestä ja tarpeellisten lupien hankkimisesta. Nämä vastuut eivät siirry Novasigmalle. Tilaaja huolehtii siitä, että liiketapahtumia kuvaava asianmukainen aineisto kootaan, säilytetään ja toimitetaan Novasigmalle. Vastuu Novasigmalle toimitettujen tietojen ja aineiston oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja kuulumisesta kirjanpitoon on asiakkaalla. Asiakas päättää, mitä laskelmia ja raportteja tehdään ja miten niitä hyödynnetään. Novasigma antaa kirjanpitopalvelunsa ja asiantuntemuksensa tilaajan käytettäväksi tämän sopimuksen ja näiden sopimusehtojen mukaisesti. Novasigman on ilmoitettava asiakkaalle tämän toimittamassa aineistossa havaitsemistaan virheistä. Novasigma ei kuitenkaan ole velvollinen tarkkailemaan tai korjaamaan asiakkaan toimittaman aineiston mahdollisia lasku- tai muita virheitä tai tarkastamaan tilaajan antamia tietoja, ellei toisin ole sovittu. Liiketoiminta- ja veroneuvonta Tilaajalla on oikeus käyttää Novasigman konsultteja neuvonantajinaan yrityksensä liiketoimintaan tai verotuksen suunnitteluun liittyvissä asioissa, sekä henkilökohtaisen verotuksensa optimoinnin suunnitteluun. Novasigman konsultti on tilaajan käytettävissä puhelimitse ja sähköpostitse 1h/kk ja kasvotusten näitä asioita käsitelläkseen noin kolmen Sivu: 6 (9) PALVELUSOPIMUS C

7 kuukauden välein / 8 kertaa 24 kuukauden sopimuksen voimassaoloaikana. Kasvokkain tapaamisen on varattu aikaa 2 tuntia ja sen ohjelmasta vastaa Novasigma. Konsultaatiotyö ja asiamiespalvelu Tilaajalla on oikeus käyttää Novasigman viron liiketoimintaan erikoistuneita konsultteja yritykseensä liittyvien juoksevien asioidenhoitoon sähköpostitse tai puhelimitse tehtävällä toimeksiannolla tämän sopimuksen sisältämän työtuntimäärän 3 tuntia/kk (Novasigman toimistolla tai Tallinnassa suoritettava) tai erikseen tilattujen lisätuntimäärien puitteissa. Tilaajan tulee huolehtia, että Novasigman konsultilla on käytössään riittävät valtuudet tai voimassa oleva valtakirja asiointiin tilaajan puolesta. Novasigman velvollisuutena on toimittaa tilaajalle arvio työtehtävien vaatimista tuntimääristä ennen työtehtävien suorittamista. Novasigma ei ole velvollinen hyvittämään tilaajalta käyttämättä jääneitä työtunteja rahassa tai siirtämään työtunteja myöhemmin käytettäväksi. Novasigmalla on oikeus kieltäytyä ottamasta suoritettavaksi tilaajalta mitään Viron lainvastaista tehtävää. Mikäli Novasigma tai sen henkilöstön jäsen on asiakkaan ohjeiden mukaan toimiessaan syyllistynyt mihinkään rikokseen tai joutuu asiakkaan toimeksiannon suorittamisen seurauksena korvausvastuuseen viranomaisille tai kolmansille osapuolille on tilaaja velvollinen korvaamaan kaikki Novasigmalle tai sen henkilöstön jäsenelle aiheutuneet kulut ja maksamaan vahingonkorvauksena vähintään tämän sopimuksen hinta kertaa 20. Rekrytointipalvelut 1 henkilön palkkaamiseksi / tilikausi Novasigma avustaa tilaajaa tilaajan määritysten mukaisesti henkilöstön rekrytoinnissa Virosta suorittaen alla mainitut palvelut. Mikäli yhtiö aikoo palkata tilikauden aikana useamman työntekijän tarjoamme voimassaolevan hinnaston rekrytointipaketista -25% alennuksen seuraavien työntekijöiden osalta. Henkilöstötarpeen kartoituspalaveri, kesto 1h Työpaikkailmoituksen laadinta (viro,englanti, venäjä) Ilmoituksen julkaisu CVkeskus.ee portaalissa 1kuukaudeksi Saapuneiden hakemusten käsittely ja esittely asiakkaalle Novasigman toimitilojen käyttö työhaastatteluiden järjestämiseen Työhaastatteluiden teettäminen Novasigmalla tai Novasigman avustuksella (haastateltavien videointi). Haastattelujen kesto korkeintaan 5 tuntia. Työ-/alihankinta- tai yhteistyösopimuksen laadinta Palkanlaskenta, kuukausittaiset veroilmoitukset, E1 lomakkeiden täyttö 1 työntekijä Henkilöstöön liittyvissä riitatilanteissa avustaminen Sivu: 7 (9) PALVELUSOPIMUS C

8 Palkanlaskenta Tilaajan itse rektytoimille 2-5 työntekijälle Novasigma huolehtii Tilaajan yrityksen 2-5 työntekijän kuukausittaisen palkanlaskun ja lain vaatimat palkanmaksuilmoitukset verottajalle. Ajoneuvojen rekisteröinti Virossa Novasigma avustaa tilaajaa tai toimii tilaajan antamalla valtakirjalla rekisteröitäessä ajoneuvoja Virossa tilaajan yhtiön nimiin. Tämä palvelupaketti sisältää 1 ajoneuvon rekisteröinnin per tilikausi. Lisäajoneuvot veloitetaan Novasigman voimassaolevan hinnaston mukaan. Maahanmuuttopalvelu 1:lle tilaaja yrityksen omistajalle Novasigma avustaa tilaaja yrityksen yhtä omistaa kirjojen siirtämisessä Viroon ja virolaisen sosiaaliturvatunnuksen ja ID -kortin hankinnassa. Tilaajan tulee olla suorittanut vähintään 2 kuukausierää ennen palvelun täytäntöönpanoa tai vaihtoehtoisesti tilaajan tulee suorittaa vakuusmaksuna 350, mikäli haluaa Novasigman avustavan maahanmuutossa aiemmin. Vuokrasopimus Tallinnassa sijaitsevaan kiinteistöön Asiakkaan avustaminen maistraatissa asukkaaksi rekisteröitymisessä Asiakkaan avustaminen maahanmuuttovirastossa oleskeluluvan ja id kortin hakemisessa Tilaajan tulee huolehtia tämän sopimuksen päättyessä itse muuttoilmoituksen tekemisestä Viron viranomaisille pois vuokraamastaan kiinteistöstä 7 päivän sisään sopimuksen päättymisestä. Mikäli tilaaja ei huolehdi ilmoituksen tekemisestä Novasigma hoitaa ilmoituksen tekemisen ja veloittaa siitä 500 vuokralaisena ollutta asukasta. 11. Lisätyöt ja toimiston ulkopuolella suoritettavat työtehtävät Mikäli Novasigma arvioi asiakkaan toivomien konsultaatio tai kirjanpidollisten työtehtävien suorittamisen vievän enemmän aikaa kun tilaajalla on tämän sopimuksen puitteissa käytettävissään tilaajalla on mahdollisuus tilata vaadittu määrä lisätunteja vaativaa asiantuntijuutta vaatuvista konsulttitöistä 85 /h ja kirjanpidon töistä 45 /h. Lisätunnit laskutetaan jokaisen kuukauden viimeinen arkipäivä. Mikäli Novasigmalle annettujen työtehtävien hoito vaatii Novasigman konsultin tai kirjanpitäjän asiointia toimitilojen ulkopuolella useammin kuin tämän paketin sisältämän 3 kertaa kuukauden sisällä Novasigmalla on oikeus laskuttaa asiakasta näistä asioinneista +50 / asiointi. Matkakulut: Mikäli asiakas toivoo Novasigman konsultin asioivan Tallinnan ulkopuolella on Novasigmalla oikeus laskuttaa matkakulut. Novasigman tulee hyväksyttää matkakulut ennalta tilaajalla ennen tehtävän suorittamista. Matkojen pituudet lasketaan osoitteesta toimisto (Kooli 7, Tallinna) kohde - toimisto. Matkakorvauksen hinta on 1 /km. 12. Muutokset sopimukseen Kaikki lisäykset ja muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne tulevat kaikkia osapuolia sitoviksi, kun kukin osapuoli on ne allekirjoituksellaan vahvistanut. Sivu: 8 (9) PALVELUSOPIMUS C

9 13. Ylivoimainen este Ylivoimainen este on ennalta arvaamaton tapahtuma, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttämisen määräajassa. Tällaisia tapahtumia ovat lainsäädännön muutokset, sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun keskeytyminen tai poikkeuksellisen laaja tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus, tulipalo, valtion talousarvion tai valtioneuvoston asettama oleellinen rajoitus osapuolen toiminnalle, lakko, saarto tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Osapuolen on viipymättä ilmoitettava muille osapuolille ylivoimaisesta esteestä ja sen vaikutuksista sekä ylivoimaisen esteen päättymisestä. 20. Tiedonannot Kaikki tähän sopimukseen liittyvät tiedonannot osapuolelle katsotaan pätevästi tehdyiksi, kun ne on tehty tämän sopimuksen kohdassa 1 mainitulle osapuolen yhteyshenkilölle. Osapuolen on ilmoitettava muille osapuolille yhteyshenkilönsä ja tämän yhteystietojen muutoksista viipymättä kirjallisesti. 21. Erimielisyydet ja sovellettava laki Osapuolet pyrkivät sopimaan tähän sopimukseen liittyvät erimielisyytensä keskinäisin neuvotteluin. Jollei erimielisyyttä saada sovittua osapuolten välisessä neuvottelussa, se ratkaistaan lopullisesti Harjumaan Käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Viron lakia. Kummatkin sopijaosapuolet ovat yhteisvastuullisia niistä kustannuksista mitä tulee tämän sopimuksen sisällön kääntämiseksi Viron kielelle erimielisyyksien ratkomiseksi oikeudessa. Virallinen käännösversio tulee olla Virossa laillistetun notaarin hyväksymä. 23. Paikka, aika ja allekirjoitukset Tätä sopimusta on laadittu ja allekirjoitettu kaksi (2) kappaletta, yksi (1) kappale kullekin osapuolelle. Tämän sopimuksen osapuolet vakuuttavat tutustuneensa tämän sopimuksen ja sen liitteiden mahdollisten kaikkeen sisältöön, ymmärtävänsä sopimuksen velvoitteet ja nauttivansa edustamiensa yhtiöiden täyttä luottamusta omaten oikeudet tämän sopimuksen allekirjoittamiseen. Paikka: Tallinn, Estonia Päiväys: / / 201 (nimenselvennys ja tilaajayritys) Novasigma OÜ Sivu: 9 (9) PALVELUSOPIMUS C

Yrityspalvelusopimus A

Yrityspalvelusopimus A Yrityspalvelusopimus A 1. Sopimuksen osapuolet ja yhteystiedot Toimittaja: Novasigma Oü Rekisterinumero: 12315677 (Eesti Äriregister) Yhteyshenkilö:, Novasigma Oü Yhteystiedot: Kooli 7-7, 10133 Tallinna,

Lisätiedot

Yrityspalvelusopimus A

Yrityspalvelusopimus A Yrityspalvelusopimus A 1. Sopimuksen osapuolet ja yhteystiedot Toimittaja: Novasigma OÜ / Novasigma Ltd Rekisterinumero: 12315677 Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: info@novasigma.com / Kooli 7-7, 10133 Tallinna,

Lisätiedot

Yrityspalvelusopimus B

Yrityspalvelusopimus B Yrityspalvelusopimus B 1. Sopimuksen osapuolet ja yhteystiedot Toimittaja: Novasigma OÜ, Estonia / Novasigma Ltd Rekisterinumero: Novasigma OÜ 12315677 Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: info@novasigma.com /

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Toimeksiantaja: Kuhmon kaupunki (Y-tunnus:0 186204-0) PL 15, 88901 Kuhmo Toimeksisaaja: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Sopijapuoli (jäljempänä Toimittaja) osoitetieto osoitetieto

Sopijapuoli (jäljempänä Toimittaja) osoitetieto osoitetieto SOPIMUSLUONNOS Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuude n nimi. SOPIMUS NÄÖNTARKASTUKSISTA JA ERITYISTYÖLASIEN HANKKIMISESTA 1. Sopijapuolet Valtioneuvoston kanslia (jäljempänä Asiakas) PL 23 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

VENUU OY:N JA TILAN VÄLINEN SOPIMUS JA KÄYTTÖEHDOT

VENUU OY:N JA TILAN VÄLINEN SOPIMUS JA KÄYTTÖEHDOT VENUU OY:N JA TILAN VÄLINEN SOPIMUS JA KÄYTTÖEHDOT Sisällysluettelo 1. Sopimusosapuolet 2. Sopimuksen kohde 3. Tilan oikeudet ja velvollisuudet 3.1. Tilan oikeus päättää tarjoomasta 3.2. Sopimukset ja

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

PUITESOPIMUS METSURITÖISTÄ JA METSÄKULJETUKSISTA

PUITESOPIMUS METSURITÖISTÄ JA METSÄKULJETUKSISTA 1 (6) PUITESOPIMUS METSURITÖISTÄ JA METSÄKULJETUKSISTA 1. Sopijapuolet Palvelun ostaja: Äänekosken kaupunki (jäljempänä kaupunki) Pl 24 44101 Äänekoski Y 2045520-5 Yhteyshenkilö: Petri Konttimäki p. 020

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS SOPIMUS Sopimuksen osapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sosiaalipalvelujen vastuualue/ hallinto Tervasharjunkatu 1 45720KUUSANKOSKI Palvelun ostaja Iitin

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

LIITE 3. Tämän sopimuskokonaisuuden muodostavia asiakirjoja ovat. 4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2009PALVELUT)

LIITE 3. Tämän sopimuskokonaisuuden muodostavia asiakirjoja ovat. 4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2009PALVELUT) Sopimusluonnos LIITE 3 Jäljempänä mainittavat sopijaosapuolet ovat sopineet seuraavaa Sopijaosapuolet Tilaaja: Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut Yhteystiedot: PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Ostajan edustaja:

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

Evira ylläpitää luetteloa kalaterveyspalveluun kuuluvista laitoksista Eviran internetsivustolla.

Evira ylläpitää luetteloa kalaterveyspalveluun kuuluvista laitoksista Eviran internetsivustolla. Kalaterveyspalvelusopimus 1 Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo KALATERVEYSPALVELUSOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja: Vesiviljely-yritys: Yrityksen nimi: Osoite: Laitoksen tai L-, R-, ja RA-luokkien osalta samalla

Lisätiedot

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS Sivu 1 / 4 Uusi sopimus Muutos voimassa olevaan BusinessWeb sopimukseen BusinessWeb sopimuksen purku (irtisanominen) Asiakas täyttää harmaannetut kohdat. Tähdellä merkityt ovat pakollisia. Asiakkaan tiedot

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä Optiosopimus Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n ja Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n välillä..2012 ASTREA Asianajotoimisto Attorneys at Law 2/6 OPTIOSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Optio-oikeuden myöntäjä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA 1 PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA XXXX (jatkossa Asiakas) ja Fingrid Oyj (jatkossa Fingrid) ovat tehneet seuraavan sopimuksen Fingridin Asiakkaalle tuottamista palveluista liittyen sähkön

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan vertailutiedosto IV.

Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan vertailutiedosto IV. SOPIMUS 1(4) 15.3.2017 KULTTUURIPALVELUJEN TALOUDEN JA TOIMINNAN VERTAILUTIEDOSTO IV PROJEKTI 1 Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

KYMENLAAKSON ERITYISHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 17.3.2009. Liite 3. PUITESOPIMUS

KYMENLAAKSON ERITYISHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 17.3.2009. Liite 3. PUITESOPIMUS Liite 3. PUITESOPIMUS Sopijaosapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä 45720 KUUSANKOSKI Palvelun ostaja 1. Sopimuksen kohde Sopimus sisältää Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymältä

Lisätiedot

Palvelusopimus turva-auttajakäyntipalvelusta

Palvelusopimus turva-auttajakäyntipalvelusta 1 Palvelusopimus turva-auttajakäyntipalvelusta 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Liedon kunta, jäljempänä Tilaaja Yhteyshenkilö: Toimittaja: jäljempänä Toimittaja Yhteyshenkilö: 2. Sopimuksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 1 (6) Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Versio 3.0 2 (6) 1 Sopijapuolet 1. Yritys (jäljempänä Järjestelmätoimittaja) Y-tunnus 2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot