Optical Time Domain Reflectometers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Optical Time Domain Reflectometers"

Transkriptio

1 Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Taskuopas Agilent Technologies

2 Ilmoitukset Tämän oppaan tekijänoikeus kuuluu Agilent Technologies GmbH:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen jäljentäminen, lainaaminen tai kääntäminen on kielletty ilman Agilent Technologies GmbH:n kirjallista lupaa. Oppaan osanumero E Painettu Saksassa, huhtikuu 2001 (E0401). Copyright 2001 Agilent Technologies Deutschland GmbH Herrenberger Str Boeblingen Germany 2

3 Tietoja sisällöstä Tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Tämän julkaisun teksti ja ohjeet eivät ole takuu tuotteen ominaisuuksista. Agilent Technologies ei takaa tuotteen jälleenmyyntiarvoa tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen. Agilent Technologies ei takaa sitä, että tämän julkaisun tiedot ja ohjeet ovat virheettömiä tai että laitteisto ja ohjelmat sopivat tiettyyn tarkoitukseen. Takuu Agilent ei takaa tämän taskuoppaan keskeytymättömyyttä ja virheettömyyttä. Mitään muita takuita ei myönnetä. Korvausvelvollisuus Tässä kuvattu korvaus on ainoa ostajan saama korvaus. Missään tapauksessa Agilent Technologies ei ole vastuussa mistään välittömästä, välillisestä, erityisestä, seuraukseen perustuvasta tai muusta vahingosta riippumatta siitä, mihin korvausvaatimus perustuu. Tuki Agilent Technologies tarjoaa tuotteidensa käyttäjille ylläpitosopimuksiin tai muihin asiakastukisopimuksiin perustuvia tukipalveluita. Lisätietoja saat lähimmältä Agilentin myynti- tai huoltoedustajalta. Varotoimenpiteet Yleisiä turvaohjeita on noudatettava laitteen kaikkien puhdistamisvaiheiden aikana. Agilent Technologies ei vastaa seurauksista, jos laitteen käyttäjä ei noudata näitä vaatimuksia. 3

4 4

5 1 Kuituoptiikan perusteet 9 Kuituoptiikka 9 Kuitutyypit 11 Liitintyypit 13 2 Kuitujen mittausvälineet 15 Valokaapelitutka (OTDR) 15 Laserturvallisuus 16 3 Kuitujen tapahtumat 17 Yksittäiset kuidut 17 Kokonaiset linkit 18 Kuidun alku 18 Kuidun loppu tai katkos 19 Liitin tai mekaaninen jatkos 20 Hitsausjatkos 21 Taipumat ja makrotaipumat 22 Murtumat 23 Liitosjohdot 23 4 Tärkeitä parametreja 25 Kuidun ominaisuuksiin liittyvät parametrit 25 Mittausparametrit 27 Suorituskykyparametrit 31 5 Yleisimmät toimet 37 Kuidun puhdistaminen 37 Laitteen liittäminen kuituun 39 OTDR-näyttö 41 Piirtojen zoomaus 42 Merkkien oikea sijoittaminen 45 Linkin kokonaisvaimennuksen määrittäminen 48 Kuidun kahden pisteen vaimennuksen määrittäminen 50 Kuidun vaimennuksen määrittäminen 51 Jatkoksen vaimennuksen määrittäminen (väliinkytkentävaimennuksen analysointi) 52 Liittimen vaimennuksen määrittäminen 54 5

6 Liittimen heijastuksen määrittäminen 56 6 Käytännöllisiä vihjeitä OTDR-ammattilaisilta 57 Tunne testattava linkki 57 Liitäntöjen puhdistaminen 57 Onko liitäntä tai liitosjohto viallinen? 57 Laiteasetukset 58 Suositeltavat asetusparametrit 58 Piirron kohina 58 Tosiaikatila 58 Hyvin pitkä kuollut alue 59 Toimet, jos piirto ei tule näkyviin 59 Taitekertoimen säätäminen 59 Tarkka yksisuuntainen vaimennus 59 Taipumavaimennus 60 Ennen piirron tallentamista 60 7 Automaattinen piirtoanalyysi 61 Kynnysarvon ylittävien tapahtumien hakeminen 61 Valitun tapahtuman tarkasteleminen 62 8Agilentin OTDR:t 63 Analysointia ja dokumentointia varten: OTDR Toolkit IIplus 63 Katkosten etsintää ja ylläpitoa varten: Kuitukatkoksen etsin 65 Asennusta ja käyttöönottoa sekä tapahtumien havaitsemista varten: Mini-OTDR 66 Liitosjohdot 70 9Taulukot 71 Tyypilliset tulokset 71 Yksikkömuunnokset 72 6

7 10 Palvelu ja tuki Termisanasto 77 Hakemisto 93 Muistiinpanoja 97 7

8 8

9 1 Kuituoptiikan perusteet Tämä luku sisältää perustietoja kuituoptiikasta sekä yleisimmistä kuitu- ja liitintyypeistä. Tekstin tarkoitus on tutustuttaa lukija termeihin, joiden tuntemusta tarvitaan tämän julkaisun lukemisessa ja valokaapelitutkan (OTDR) käyttämisessä. Tämä luku ei sovellu kuituoptiikan pohjana olevien fysikaalisten periaatteiden ja tekniikkojen perusteelliseen opettelemiseen. Kuituoptiikka Tarve siirtää tietoja yhä nopeammin ja yhä kauemmas on johtanut uusien tekniikkojen kehittämiseen. Kaapeleita pitkin tapahtuva tiedonsiirto käyttämällä fotoneita elektronien asemesta mahdollistaa aiempaa paljon suuremmat kaistanleveydet ja selvästi pienemmät kustannukset. Vaikka ajatus valon avulla tapahtuvasta tiedonsiirrosta ei ole uusi, vasta viime vuosikymmenien aikana kehitetyt laitteet ja materiaalit ovat mahdollistaneet tiedonsiirron kustannustehokkaan hyödyntämisen. Kuituoptisten kaapeleiden edut perustuvat lasin eristäviin ominaisuuksiin. Materiaali ei lähetä eikä absorboi häiritseviä energiakenttiä. Lasin vaimennus on hyvin pieni ja modulointitaajuudesta riippumaton. Tiedonsiirto-ominaisuuksiltaan samanlaiseen kuparikaapeliin verrattuna optinen kuitukaapeli on paljon pienempi ja kevyempi. Optinen kaapeli on myös kuparikaapelia huomattavasti edullisempi ratkaisu, jos otetaan huomioon kaikki käytössä tarvittavat laitteet ja asennuskustannukset. Tekniikkojen kehittyminen pienentää kuituoptisten verkkojen kustannuksia entisestäänkin. Edullisesta hintakehityksestä hyötyvät kaikki osa-alueet, kuten tuotanto, asennus, ylläpito ja tietenkin verkon käyttäjät. Tietojen lähettäminen kuituoptista kaapelia pitkin edellyttää moduloidun valon lähdettä. Lähde on yleensä laserdiodi, joka lähettää valopulsseja kuituun. Kuidun toisessa päässä on Agilent Technologies 9

10 Kuituoptiikan perusteet oltava valonilmaisin, joka on tavallisesti puolijohdekomponentti. Laite muuntaa valoa sähkövirraksi aurinkokennon tavoin. Nykyisten kuituoptisten laitteiden käyttämä valon aallonpituus on noin 1 µm. Tämä vastaa taajuutta Hz tai GHz. Teknisistä syistä useimmat laitteet käyttävät intensiteettimodulaatiota (IM), jolloin kaistanleveys on 5-10 GHz. Tätä kantotaajuuteen verrattuna hyvin pientä arvoa rajoittavat käytettävissä olevat tekniikat. Valon vaimennus lasikuidussa riippuu aallonpituudesta. Vaimennuskäyrän minimit sijaitsevat kohdissa nm ja nm. Näiden kohtien ympärillä olevia noin 100 nm:n levyisiä alueita kutsutaan ikkunoiksi. Kyseiset ikkunat ovat tiedonsiirtokäyttöön suositeltavat taajuudet. Nykyisten kuitujen käyttöalueeseen kuuluu useita ikkunoita (1 300/1 400/1 500/1 600 nm). Voit syöttää eri aallonpituuksia käyttäviä signaaleja kuidun samaan ikkunaan ja erottaa ne optisesti kuidun toisessa päässä. Tämä aallonpituuskanavointi (WDM) mahdollistaa usean kanavan käyttämisen ikkunaa kohti yksittäisessä kuidussa. Toisessa käytetyssä tekniikassa lähetetään eri aallonpituuksia käyttäviä signaaleja molempiin suuntiin saman kuidun kautta. Tämä kaksisuuntainen tiedonsiirtotapa vähentää tarvittavan kaapelimäärän puoleen. Aikajakokanavointi (TDM) on myös puhelinliikenteessä käytetty tekniikka. Useita hitaita signaaleja voidaan lähettää samanaikaisesti yhden nopean sarjasignaalin aikaväleissä. Synkroninen näytteenotto ja kanavoinnin purkaminen erottavat signaalit uudelleen kuidun toisessa päässä. 10 OTDR-taskuopas

11 Kuituoptiikan perusteet Kuitutyypit Useimmat nykyisistä kuitukaapeleista valmistetaan piidioksidista. Piidioksidi on erittäin puhdas ja kimmoinen materiaali, jota on saatavilla lähes rajattomasti, toisin kuin esimerkiksi kuparia. Jotkin kuidut valmistetaan kuitenkin polymeereistä tai muista synteettisistä materiaaleista. Niitä voidaan kuitenkin käyttää vain lyhyiden etäisyyksien tiedonsiirrossa niiden suuren vaimennuksen vuoksi. Kuitujen halkaisijat ovat yleensä suuria, joten niihin voidaan lähettää paljon valoa. Kuitu koostuu ytimestä, eristeenä toimivasta kuoresta ja puskurista, joka suojaa mekaanisilta kuormituksilta. Kaapelit nimetään niiden ytimen ja kuoren halkaisijoiden mukaan. Esimerkki tyypillisestä yksimuotokuitukaapelista on 9/125 µm, jonka ytimen halkaisija on 9 µm ja kuoren halkaisija 125 µm. 9/125 µm -kuitua ympäröivän puskurin halkaisija olisi tavallisesti noin 250 µm. Yleensä käytetään seuraavia kuitutyyppejä: Askelkuitu (yksimuotokuitu) Kuva 1 Yksimuotokuitu Askelkuidussa ytimen ja kuoren taitekertoimet eivät ole yhtä suuret. Yksimuotokuitujen ytimen halkaisija on hyvin pieni (< 9 µm). Tämä sallii vain yhden muodon (aallon etenemisen) siirtämisen kuidussa. Kuiduilla on hyvin pieni vaimennus ja suuri kaistanleveys (> 10 GHz km). Pulssin levenemistä tai siirtymäaikaeroja ei esiinny. Tyypillinen käyttökohde: 9/125 µm -kuidut aallonpituudella nm suuria siirtoetäisyyksiä käytettäessä. OTDR-taskuopas 11

12 Kuituoptiikan perusteet Askelkuitu (monimuotokuitu) Kuva 2 Monimuotokuitu Monimuotokuitujen halkaisija on melko suuri (> 100 µm). Tämä mahdollistaa monien muotojen siirtymisen kuidussa. Kuiduilla on yksimuotokuitua suurempi vaimennus ja pieni kaistanleveys (< 100 MHz km). Pulssi levenee voimakkaasti, ja siirtymäaikaeroja esiintyy. Kuituja käytetään tyypillisesti lähiverkkosovelluksissa (> 300 m). Asteittaiskuitu (monimuotokuitu) Kuva 3 Asteittaiskuitu Asteittaiskuidun taitekerroin muuttuu asteittain siirryttäessä ytimestä kuoreen. Kuitujen siirtymäaikaerot, pulssin leveneminen ja vaimennus ovat pieniä. Kaistanleveys on < 1 GHz km. Tyypillinen käyttökohde: 50/125 µm- tai 62,5/125 µm -kuidut lyhyitä siirtoetäisyyksiä käytettäessä (< 500 m). 12 OTDR-taskuopas

13 Kuituoptiikan perusteet Liitintyypit Liittimiä käytetään liitettäessä kuituja toisiinsa. Liittimien aiheuttaman vaimennuksen on oltava pieni jopa useiden liitostoimien jälkeen. Myös liitoksen aiheuttaman heijastuksen on oltava mahdollisimman pieni. Lisäksi liittimen on oltava helppo asentaa ja hinnaltaan edullinen. Liittimet valmistetaan pääasiassa keraamisista materiaaleista, kovametalleista sekä joistakin seoksista ja synteettisistä materiaaleista. Saatavilla on monentyyppisiä liittimiä. Liittimet voidaan ryhmitellä kuidun pään muodon mukaisesti lieriömäisiin, kartiomaisiin ja linssimäisiin liittimiin. Yleensä liittimet ryhmitellään kuitujen toisiinsa liittämistavan mukaan: Suora kosketus (kupera hionta, PC) Kuitujen päät painetaan vastakkain liittimessä. Heijastuksia aiheuttavaa ilmaväliä ei synny. Heijastusvaimennus on db. Tämä on yleisin yksimuotokuitujen liitintyyppi (esimerkiksi FC/PC-, ST-, SC/PC-, DIN-, HMS- ja E liittimet). Viistokosketus (APC, vino hionta) Näissä liittimissä kuitujen päät on viistetty. Ilmaväliä ei synny tässäkään liitoksessa. Tämän liitostavan heijastusvaimennus on paras (60-80 db). Näitä liittimiä käytetään suurinopeuksisessa tietoliikenteessä ja CATV-linkeissä (esimerkiksi FC/APC-, SC/APC- ja E 2000-HRL -liittimet). OTDR-taskuopas 13

14 Kuituoptiikan perusteet Suora ilmaväli Näiden liittimien sisällä on pieni ilmaväli kuitujen päiden välillä. Heijastusvaimennus on alle 14 db ja heijastus melko suuri. Suoran ilmavälin liittimiä, kuten ST-liittimiä, käytetään monimuotokuiduissa. 14 OTDR-taskuopas

15 3 Kuitujen tapahtumat Kuidun tapahtuma on mikä tahansa kuitumateriaalin normaalista sironnasta poikkeavaa vaimennusta tai heijastusta aiheuttava ilmiö. Tämä pätee kaikenlaisiin liitäntöihin sekä myös taipumien, murtumien ja katkosten tapaisiin vaurioihin. OTDR-piirto esittää mittauksen tulokset graafisesti näytössä. Pystyakseli kuvaa tehoa ja vaaka-akseli etäisyyttä. Tässä luvussa esitellään yleisimpien tapahtumien piirtoja. Yksittäiset kuidut Yksittäisen kuidun piirto on esitetty oheisessa kuvassa. Hieman laskenut tehotaso (vaimennus) ja voimakkaat heijastukset kuidun päissä ovat selvästi havaittavissa. Easy-OTDR Heijastukset Vaimennus Suhteellinen teho Etäisyys 5 db/div 300m/Div Kuva 4 Yksittäinen kuitu Agilent Technologies 17

16 Kuitujen tapahtumat Kokonaiset linkit Kokonaisen (esimerkiksi kahden kaupungin välisen) linkin piirto voi näyttää seuraavalta. Normaalin vaimennuksen lisäksi piirto sisältää tapahtumia ja linkin lopun jälkeistä kohinaa. Easy-OTDR Tapahtumat 5 db/div Vaimennus Kohina 4km/Div Kuva 5 Kokonainen linkki Kuidun alku Jos käytät tavallista suoraa liitintä, kuidun alussa näkyy aina voimakas heijastus etuliitännän kohdalla. Easy-OTDR 3 db/div 100m/Div Kuva 6 Kuidun alku 18 OTDR-taskuopas

17 Kuitujen tapahtumat Kuidun loppu tai katkos Useimmissa tapauksissa kuidun lopussa näkyy voimakas heijastus, ennen kuin piirron teho laskee kohinan tasolle. Easy-OTDR Heijastus Kohina 3 db/div 100 m/div Kuva 7 Kuidun loppu Jos kuidun tiedonsiirto keskeytyy tai kuitu katkeaa, kyseessä on katkos. Katkokset ovat heijastamattomia tapahtumia. Piirron teho laskee kohinan tasolle. Easy-OTDR Kohina 0,5 db/div 200 m/div Kuva 8 Katkos OTDR-taskuopas 19

18 Kuitujen tapahtumat Liitin tai mekaaninen jatkos Linkin liittimet aiheuttavat sekä heijastuksia että vaimennusta. Easy-OTDR Heijastus Vaimennus 3 db/div 100 m/div Kuva 9 Liitin Mekaaninen jatkos vaikuttaa samoin kuin liitin. Jatkoksen aiheuttamat vaimennus ja heijastus ovat yleensä liittimen vastaavia arvoja pienemmät. 20 OTDR-taskuopas

19 Kuitujen tapahtumat Hitsausjatkos Hitsausjatkos on heijastamaton tapahtuma, joka aiheuttaa vain vaimennusta. Nykyaikaiset hitsausjatkokset saattavat olla lähes huomaamattomia. Easy-OTDR Vaimennus 0,5 db/div 200 m/div Kuva 10 Hitsausjatkos Huonon jatkoksen yhteydessä saattaa esiintyä heijastusta. Jotkin jatkokset näkyvät vahvistuksina, koska ne näyttävät kasvattavan tehotasoa. Tämä johtuu kuidun takaisinsirontakertoimen arvon muuttumisesta jatkoksen kohdalla. Easy-OTDR Tehonlisäys 0,5 db/div 200 m/div Kuva 11 Jatkos vahvistuksena OTDR-taskuopas 21

20 Kuitujen tapahtumat Jos havaitset vahvistuksen mitatessasi kuitua, suorita mittaus myös kuidun toisesta päästä alkaen. Tällöin kuidun vastaavassa kohdassa näkyy vaimennus. Vahvistuksen ja vaimennuksen välinen ero ("keskiarvoinen vaimennus") on kyseisen kohdan todellinen vaimennus. Siksi onkin suositeltavaa suorittaa kuidun keskiarvomittaus molempiin suuntiin. Taipumat ja makrotaipumat Taipumat aiheuttavat vaimennusta, mutta ne ovat heijastamattomia tapahtumia. Easy-OTDR Vaimennus 0,5 db/div 200m/Div Kuva 12 Taipuma tai makrotaipuma Taipumien erottaminen jatkoksista edellyttää asennus- ja ylläpitotietojen tarkastelemista. Makrotaipuman aiheuttama vaimennus on tuntemattomassa sijainnissa, kun taas jatkokset sijaitsevat tunnetuissa ja kirjatuissa sijainneissa. Jos mittaus suoritetaan suurella aallonpituudella, makrotaipumien vaimennus kasvaa. On suositeltavaa suorittaa mittaukset useilla aallonpituuksilla, jotta taipumat ja jatkokset voidaan erottaa toisistaan. 22 OTDR-taskuopas

21 Kuitujen tapahtumat Murtumat Murtuma viittaa osittain vaurioituneeseen kuituun, joka aiheuttaa heijastusta ja vaimennusta. Heijastus Easy-OTDR Vaimennus Piirron kohina 3 db/div 200 m/div Kuva 13 Murtuma Heijastus ja vaimennus saattavat muuttua kaapelia siirrettäessä. Liitosjohdot Liitosjohtoja käytetään liittämään OTDR testattavaan kuituun. Alkuheijastus ei peitä kuidun alkua, joten ensimmäisen liitännän tutkiminen helpottuu. Easy-OTDR Liitosjohto Kuitu 2 db/div 20 m/div Kuva 14 Lyhyt liitosjohto OTDR-taskuopas 23

22 Kuitujen tapahtumat 24 OTDR-taskuopas

23 2 Kuitujen mittausvälineet Valokuitupohjaisten verkkojen kysyntä kasvaa kasvamistaan. Verkot ovat muuttumassa entistä suuremmiksi, tehokkaammiksi ja luotettavammiksi. Yhä useampien operaattorien, asentajien ja ylläpitäjien on pystyttävä tarjoamaan valokuituverkkoja koskevia tietoja nopeammin ja tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Valokaapelitutka (OTDR) Valokaapelitutka (Optical Time Domain Reflectometer, OTDR) on laite valokuitujen analysointia varten. OTDR:n avulla voit tarkastella yksittäisen kuidun tai kokonaisen linkin ominaisuuksia. Vaimennukset, viat ja tapahtumien väliset etäisyydet on mahdollista nähdä yhdellä silmäyksellä. Agilentin OTDR:t tarkistavat kuituoptisten linkkien laadun mittaamalla takaisinsironnan. Standardeja julkaisevat järjestöt, kuten International Telecommunication Union (ITU), hyväksyvät takaisinsirontamittaukset kelvollisiksi kuidun vaimennuksen analyysimenetelmiksi. Takaisinsironta on myös ainoa kuituoptinen mittausmenetelmä, joka havaitsee asennetun linkin jatkokset. Menetelmän avulla voidaan myös mitata kuidun optinen pituus. OTDR on siis käyttökelpoinen työkalu kaikille valokuituja valmistaville, asentaville ja ylläpitäville henkilöille. OTDR toimii etsimällä kuidusta tapahtumia, joita voivat olla esimerkiksi epäjatkuvuuskohdat tai jatkokset. Laite soveltuu siis hyvin valokaapelien laadunvalvontaan valmistus-, asennus- ja ylläpitovaiheissa. OTDR paikantaa kuidun epäjatkuvuuskohdat sekä mittaa kohtien sijainnit, niiden väliset vaimennukset, niistä aiheutuvat häviöt ja vaimennuksen tasalaatuisuuden. Laite soveltuu erinomaisesti kentällä työskentelyyn. Sen avulla voit säännöllisesti tarkistaa, toimiiko linkki vaaditulla tavalla. Laadunvalvonnan tulosten kirjaaminen ja tallentaminen ylläpitotoimia varten edellyttää optisen pituuden, Agilent Technologies 15

24 Kuitujen mittausvälineet kokonaisvaimennuksen sekä kaikkien jatkosten ja liittimien aiheuttamien häviöiden (mukaan lukien heijastusvaimennusten) mittaamista. Laserturvallisuus Lasersäteeseen katsottaessa silmä saattaa keskittää valon hyvin pienelle verkkokalvon alueelle. Verkkokalvon absorboima energia voi vahingoittaa silmän näkökykyä tilapäisesti tai pysyvästi. Nykyisten kuituoptisten tiedonsiirtolinkkien käyttämät aallonpituudet ovat näkymättömiä. Pienetkin valokuitujen valotehot ovat vaarallisempia kuin kirkas näkyvä valo. Saatat katsoa lasersäteeseen paljon kauemmin kuin näkyvään valoon, koska et voi nähdä sädettä. Kansalliset ja kansainväliset järjestöt ovat määrittäneet kuituoptisten valonlähteiden turvallista käyttöä koskevat standardit. Kaikki Agilentin OTDR:t täyttävät yleisimpien standardien turvallisuusvaatimukset. Yhdysvalloissa kyseinen standardi on 21 CFR luokka 1 ja Euroopassa IEC 825 luokka 3A. Näiden standardien mukaisia tuotteita pidetään turvallisina, mikäli niitä ei tarkastella optisten työkalujen (esimerkiksi mikroskoopin) avulla. Laitteen lähtöliitäntöihin tai kuidun päähän katsomista on vältettävä, jos lasersäde saattaa olla käytössä. VAARA Katkaise virta OTDR:stä, ennen kuin puhdistat sen liitännät, tai sammuta ainakin lasersäde. VAARA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ! ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN SUORAAN TAI OPTISTEN LAITTEIDEN AVULLA. LUOKAN 3A LASERLAITE 16 OTDR-taskuopas

25 4 Tärkeitä parametreja Tämä luku sisältää tärkeimpien kuituja analysoitaessa käytettävien parametrien määritelmät. Kuidun ominaisuuksiin liittyvät parametrit Jos tarvitset yksityiskohtaisia tietoja tietystä kuidusta, ota yhteyttä kuitukeskukseesi. Taitekerroin OTDR laskee tapahtumien etäisyydet mittaamalla valon lähettämisen ja heijastuksen vastaanottamisen välisen ajan. Tapahtuma voi olla esimerkiksi etupaneeliliitännän heijastuksen nouseva osuus tai liittimestä tuleva heijastus. Näyttöön tuleva etäisyys ja mitattu aika liittyvät toisiinsa taitekertoimen välityksellä. Taitekerrointa kutsutaan joskus ryhmätaitekertoimeksi. Taitekertoimen muuttaminen muuttaa myös lasketun etäisyyden arvoa. OTDR mittaa etäisyyden seuraavasti: 13 Valopulssi Taitekerroin Heijastus etäisyys Kuva 15 Taitekerroin Agilent Technologies 25

26 Tärkeitä parametreja Taitekertoimen määritelmä: taitekerroin = OTDR:n näyttämä etäisyys: mitattu aika x valon nopeus tyhjiössä etäisyys = taitekerroin Taitekertoimen arvo vaihtelee kuitumateriaalin mukaan. Kuidun tai kaapelin valmistajan on ilmoitettava arvo tuotteiden käyttäjille. Mitattavan kuidun taitekertoimen tunteminen on tärkeää. Taitekertoimen arvon epätarkkuudesta aiheutuva virhe on yleensä suurempi kuin mikään mittalaitteen epätarkkuuksien aiheuttama virhe. Sirontakerroin valon nopeus tyhjiössä valopulssin nopeus kuidussa OTDR vastaanottaa signaaleja tapahtumien lisäksi myös itse kuidusta. Rayleigh-sironta vaimentaa kuidussa kulkevaa valoa. Sironnan aiheuttavat lasin taitekertoimen pienet muutokset. Osa valosta siroaa suoraan takaisin OTDR:ään. Tätä ilmiötä kutsutaan takaisinsironnaksi. Sirontakerroin ilmaisee kuidussa takaisin siroavan valon osuuden. Takaisin sironneen valon määrä vaikuttaa heijastusvaimennus- ja heijastusmittausten tuloksiin. Sirontakerroin lasketaan jakamalla OTDR-lähdön optinen pulssiteho (ei siis energia) kuidun alkupään takaisinsirontateholla. Suhteen yksikkönä on db, ja suhde on kääntäen verrannollinen pulssin leveyteen, koska optinen pulssiteho ei riipu pulssin leveydestä. Tyypillinen 1 µs:n pulssin leveyttä vastaava arvo on 50 db. Arvo vaihtelee aallonpituuden ja kuitutyypin mukaan. 26 OTDR-taskuopas

27 Tärkeitä parametreja Mittausparametrit Pulssin leveys Yksi mittaustulosten tarkkuuden kannalta tärkeimmistä parametreista on kuituun lähetettävän valopulssin leveys. Se määrittää etäisyyden erotuskyvyn, jolla on ratkaiseva merkitys eroteltaessa tapahtumia toisistaan. Mitä lyhyempi pulssi, sitä parempi etäisyyden erotuskyky. Pulssin lyhentäminen johtaa kuitenkin aiempaa pienempään dynaamiseen alueeseen ja ehkä myös piirron kohinan lisääntymiseen. Jos haluat mitata pitkiä etäisyyksiä, tarvitset suuren dynaamisen alueen, joten pulssien tulisi olla pitkiä. Pitkät pulssit laskevat kuidussa keskiarvot laajemmalta alueelta kuin lyhyet pulssit, mikä huonontaa erotuskykyä. Mittaustavoitteeseen pääseminen edellyttää usein valintaa hyvän erotuskyvyn ja suuren dynaamisen alueen välillä. Valitse lyhyt pulssin leveys, jos haluat mitata lähellä toisiaan olevien jatkosten tai liittimien vaimennukset. Valitse pitkä pulssin leveys, jos haluat havaita kaukana olevan katkoksen. Lyhyt pulssin leveys Suuri erotuskyky mutta enemmän kohinaa. Voit lyhentää kuolleita alueita ja erottaa lähellä toisiaan olevat tapahtumat pienentämällä pulssin leveyttä. Easy-OTDR 5 db/div 6 km/div Kuva 16 Parempi erotuskyky lyhyillä pulsseilla OTDR-taskuopas 27

28 Tärkeitä parametreja Pitkä pulssin leveys Suuri dynaaminen alue mutta pitkät kuolleet alueet. Voit vähentää kohinaa ja havaita kaukana olevat tapahtumat kasvattamalla pulssin leveyttä. Easy-OTDR 5 db/div 6 km/div Kuva 17 Suuri dynaaminen alue pitkillä pulsseilla Tyypillisiä arvoja 5 ns / 10 ns / 30 ns / 100 ns / 300 ns / 1 µs (lyhyet linkit), 100 ns / 300 ns / 1 µs / 3 µs / 10 µs (pitkät kuitulinkit) 28 OTDR-taskuopas

29 Tärkeitä parametreja Optimointitila Tavallinen OTDR joutuu valitsemaan erotuskyvyn ja kohinan välillä. Mitä suurempi erotuskyky, sitä enemmän kohinaa. Tämä johtuu siitä, että laitteiden kaistanleveys on rajallinen. Jos kaistanleveys on pieni, kohina on vähäistä, mutta erotuskyky on pieni ja voimakkaan heijastuksen jälkeinen elpymisaika pitkä. Suuri kaistanleveys voi seurata vastaanotettua signaalia paljon nopeammin, mutta piiri myös tuottaa enemmän kohinaa. Agilentin OTDR:ien kussakin moduulissa on kolme erilaista vastaanottopolkua. Normaalitilan lisäksi käytettävissä on tila, jonka kaistanleveys on pienempi ja joka on optimoitu parasta dynaamista aluetta varten. Kolmannen käytettävissä olevan tilan hyvä erotuskyky on suuren kaistanleveyden ansiota. Polun valinta tapahtuu valitsemalla Optimointitila asetusten määrittämisen aikana. Kun optimoinnin kohteena on Dynaaminen alue, OTDR käyttää pitkiä pulsseja ja tuottaa vain vähän kohinaa sisältäviä piirtoja. Voit mitata kuitua jopa suurten etäisyyksien päästä. Pienemmän kaistanleveyden vuoksi vastaanotin pyöristää signaalin kulmia enemmän kuin erotuskykyä optimoivassa tilassa. Myös liitinheijastuksista elpyminen kestää muita tiloja kauemmin. Easy-OTDR Dynaaminen alue optimoitu Erotuskyky optimoitu 5 db/div 200 m/div Kuva 18 Erilaiset optimointitilat OTDR-taskuopas 29

30 Tärkeitä parametreja Mittausalue OTDR käyttää mittauksissaan tiettyä määrää näytteenottopisteitä. Pisteitä voi olla enintään Mittausalueen pituus määrittää näytteenottopisteiden sijaintipaikat kuidussa. Mittausalue määrittää siis sekä mittauksen etäisyyden että näytteenottotaajuuden. Näytteenottotaajuus on kahden vierekkäisen mittauspisteen välinen etäisyys. Merkit voidaan asettaa vain näytteenottopisteisiin. Voit yrittää sijoittaa merkit aiempaa tarkemmin vaihtelemalla mittausalueen pituutta, jolloin näytteenottopisteet saattavat sijoittua aiempaa lähemmäs tapahtumaa. Seuraava taulukko esittää näytteenottopisteen etäisyyden ja mittausalueen pituuden välisen yhteyden. Mittausalue enintään 1,2 km enintään 2,5 km enintään 5 km enintään 10 km enintään 20 km enintään 40 km enintään 80 km enintään 120 km enintään 160 km enintään 200 km enintään 240 km Näytteenottotaajuus 0,080 m 0,159 m 0,318 m 0,639 m 1,27 m 2,56 m 5,09 m 7,64 m 10,18 m 12,73 m 15,36 m 30 OTDR-taskuopas

31 Tärkeitä parametreja Suorituskykyparametrit Dynaaminen alue Dynaaminen alue on yksi OTDR:n tärkeimmistä parametreista. Se määrittää enimmäistehohäviön takaisinsironnan alkamisen ja kohinahuippujen välillä. Jos testattavan laitteen häviö on suuri, mittausalueen toinen pää katoaa kohinan sekaan. Jos häviö on pieni, kuidun toinen pää erottuu selvästi kohinan seasta ja katkoksen havaitseminen on mahdollista. On tärkeää muistaa, että piirto häiriintyy lähellä kohinatasoa. Esimerkiksi 0,1 db:n jatkoksen mittaaminen vaatii piirtoa vähintään 6 db kohinan yläpuolella. Katkoksen havaitseminen edellyttää noin 3 db:n eroa. OTDR:n dynaamisen alueen tulisikin olla vähintään 3-6 db järjestelmän kokonaisvaimennusta suurempi. Kuolleen alueen tavoin myös dynaaminen alue vaihtelee käytettyjen asetusten mukaan. Alueeseen vaikuttavat lähinnä pulssin leveys, optimointitila ja aallonpituus. Dynaamisen alueen tietoihin on siis sisällytettävä luettelo mittausasetuksista. Dynaaminen alue voidaan määrittää suhteessa kohinahuippuihin tai signaalikohinasuhteeseen (SNR) = 1. Kohinahuippujen käyttäminen on suositeltava tapa. Jos dynaaminen alue on annettu muodossa SNR = 1, voit laskea alueen huippujen avulla vähentämällä alueesta 2,2 db. OTDR-taskuopas 31

32 Tärkeitä parametreja Easy-OTDR Dynaaminen alue (huippu) Dynaaminen alue (SNR=1) ~ 2,2 db 5 db/div 6 km/div Kuva 19 Dynaaminen alue Vaimennuksen kuollut alue Kuollut alue on OTDR-piirron osa, jossa voimakas heijastus peittää mittaustiedot. Alue syntyy vahvan signaalin kyllästäessä vastaanottimen, jonka elpyminen kestää jonkin aikaa. Vaimennuksen kuollut alue kuvaa etäisyyttä heijastustapahtuman etureunasta kohtaan, jossa signaali palaa kuidun takaisinsirontatasolle. Tapahtuman etureunan alkupiste on helppo määrittää, mutta elpymisen päätepisteen määrittäminen on hankalaa. Monet yritykset määrittävät päätepisteen käyttämällä +/ 0,5 db:n aluetta takaisinsironnan ympärillä heijastuksen jälkeen. Kuollut alue päättyy pisteessä, jossa takaisinsironta pysyy määritetyn toleranssialueen rajoissa. Jatkoksen tai kuitukatkoksen havaitseminen edellyttää takaisinsironnan tutkimista. Kuolleen alueen tapahtumat saattavat jäädä havaitsematta, koska takaisinsirontaa ei voi näyttää. Vaimennuksen kuolleen alueen koko vaihtelee voimakkaasti laitteen asetusten mukaan. 32 OTDR-taskuopas

33 Tärkeitä parametreja Easy-OTDR +/ 0,5 db Vaimennuksen kuollut alue 0,5 db/div 1 km/div Kuva 20 Vaimennuksen kuollut alue OTDR-taskuopas 33

34 Tärkeitä parametreja Tapahtuman kuollut alue Tapahtuman kuollut alue on kahden samantyyppisen tapahtuman vähimmäisetäisyys, joka mahdollistaa tapahtumien havaitsemisen erillisinä. Jos esimerkiksi kaksi liitintä sijaitsee kahden metrin etäisyydellä toisistaan, piirron heijastuksessa näkyy kaksi huippua ja niiden välinen laakso. Laakso ilmaisee, että heijastuksia ja tapahtumia on todellisuudessa kaksi. Jos tapahtumat ovat liian lähekkäin, laaksoa ei näkyisi eivätkä tapahtumat erottuisi toisistaan. Tapahtuman kuollut alue vaihtelee voimakkaasti laitteen asetusten mukaan. Easy-OTDR 1,5 db Tapahtuman kuollut alue 0.5 db/div 50 m/div Kuva 21 Tapahtuman kuollut alue 34 OTDR-taskuopas

35 Tärkeitä parametreja Keskiarvoaika OTDR lähettää jatkuvasti valopulsseja kuituun. Kunkin pulssin tuloksista lasketaan keskiarvo. Tämä vähentää vastaanottimen satunnaiskohinaa. Easy-OTDR 5 db/div 6 km/div Kuva 22 Piirto kymmenen sekunnin keskiarvoajan jälkeen Keskiarvoajan pidentäminen kasvattaa dynaamista aluetta pienentämällä OTDR:n kohinatasoa. Piirron tulokset parantuvat eniten ensimmäisten kolmen minuutin aikana. Easy-OTDR 5 db/div 6 km/div Kuva 23 Piirto kolmen minuutin keskiarvoajan jälkeen OTDR-taskuopas 35

36 Tärkeitä parametreja 36 OTDR-taskuopas

37 5 Yleisimmät toimet Tässä luvussa esitellään yleisimmät kuituja ja linkkejä mitattaessa toteutettavat toimet. Toimien yksityiskohtaiset toteutusohjeet ovat käytetyn laitteen tai ohjelmiston oppaissa. Kuidun puhdistaminen Tarkkojen ja toistettavissa olevien mittaustulosten saaminen edellyttää, että kaikki käytetyt liitännät ovat puhtaita. Puhtauden merkitys on helppo ymmärtää verrattaessa tavallisen pölyhiukkasen ja kuidun ytimen halkaisijoita. Pölyhiukkasen halkaisija on µm, ja yksimuotokuidun ytimen halkaisija on 9 µm. Jos vain 5 prosenttia liitännän pinta-alasta muuttuu valoa läpäisemättömäksi, väliinkytkentävaimennus kasvaa 0,22 db. Jos mittaustuloksen oikeellisuutta on syytä epäillä tai jos mittaus ei ole toistettavissa, puhdista liitännät. Useimmissa tapauksissa virheiden aiheuttaja on likainen sovitin. Poista liitäntäpinta ja puhdista laitteen liitin sekä puhdista liitosjohdon ja testattavan kuidun liittimet. Liittimien puhdistamiseen suositellaan seuraavia välineitä: Pölysuojukset ja suojatulpat Kaikkien kaapelien mukana toimitetaan suojukset, jotka suojaavat kaapelin päitä vaurioilta ja lialta. Poista suojukset paikoiltaan vain silloin, kun laitetta käytetään. Pölysuojusten sijoittaminen takaisin paikoilleen laitteen käytön jälkeen edellyttää varovaisuutta. Älä paina suojusta liian syvälle kuidun päähän, koska suojuksessa oleva pöly voi naarmuttaa tai liata kuidun pintaa. Isopropyylialkoholi Käytä vain lääkinnällisiin tarkoituksiin soveltuvaa alkoholia. Älä koskaan käytä muita liuottimia tai lisäaineita sisältäviä alkoholeja, koska ne voivat vahingoittaa kuitua. Poista alkoholi ja pöly pehmeällä vanupuikolla tai kankaalla pölyn ja lian liuottamisen jälkeen. Agilent Technologies 37

38 Yleisimmät toimet Vanupuikot Käytä aitoja vanupuikkoja vaahtopuikkojen asemesta. Puhdista kuitu varovasti. Älä paina puikkoa liikaa, koska se voi naarmuttaa kuidun pintaa. Käytä vain uusia, puhtaita puikkoja. Pehmeät kankaat Selluloosakankaat ovat erittäin imukykyisiä ja pehmeämpiä kuin puuvillakankaat. Selluloosakankaat eivät siis naarmuta pintaa, ellet paina niitä liian voimakkaasti kuitua vasten. Puhdista kuitu varovasti ja käytä kangasta vain kertaalleen. Piipunpuhdistin Piipunpuhdistimia voi käyttää liitäntäpintojen puhdistamiseen. Käytä vain uutta, puhdasta ja pehmeää puhdistinta ja varo naarmuttamasta laitetta. Paineilma Paineilman on oltava kuivaa, eikä siinä saa olla pölyä, vettä tai öljyä. Aloita paineilman käyttö suihkauttamalla hieman paineilmaa ympäröivään ilmaan, koska ensimmäinen ilmasuihku saattaa sisältää tiivistynyttä vettä tai ponneainetta. Pidä ilmasäiliö aina pystyasennossa, jotta ponneaine ei pääse likaamaan puhdistettavaa laitetta. HUOM. Ole varovainen käyttäessäsi taitekertoimen sovitusöljyjä. Jotkin öljytyypit liuottavat liittimien sisältämiä sideaineita. VAARA Sammuta lasersäde tai katkaise laitteesta virta, ennen kuin aloitat liitäntöjen puhdistamisen. Lisätietoja on mittalaitteiden käsikirjoissa tai oppaissa. Lisätietoja on myös Agilentin taskuoppaassa Cleaning Procedures for Lightwave Test and Measurement Equipment (Agilentin osanumero F). 38 OTDR-taskuopas

valokuituratkaisut TAKUULLA VALOKUITU TYÖKALUTON JÄRJESTELMÄ APS-Lan SCSFO Ominaisuudet ja hyödyt

valokuituratkaisut TAKUULLA VALOKUITU TYÖKALUTON JÄRJESTELMÄ APS-Lan SCSFO Ominaisuudet ja hyödyt ja työkalut APS:n Opternan pikaliittimet on suunniteltu nopeaan paikan päällä tehtävään asennukseen. Ne tunnetaan myös nimellä valmiiksi hiotut NPC-liittimet (NPC = No Polish Connector). Voimaa tai erikoishiontatekniikkaa

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 36 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja

Lisätiedot

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR DistanceMaster 80 DE GB NL DK FR ES IT PL PT SE NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR 04 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 ! a h i b 2. 4. 6.! 60 Lue lisäohjeet. käyttöohje Noudata kokonaan. annettuja Lue ohjeita.

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde Ohjevihko Johdanto Kuituoptinen tehomittari (Fiber Optic Power Meter, FOM) mittaa optista tehoa kuituoptisissa johtimissa.

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN KUITUVERKON SUORITUSKYKYARVOJEN MERKITYS JA MITTAUS 8.11.2017 LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN VILLE REINIKAINEN Sisältö Suorituskykyarvojen ja liittimien puhtauden merkitys käytännössä Mittauksen,

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset email: ari.asp@tut.fi Huone: TG 212 puh 3115 3811 1. ESISELOSTUS Vastaanottimen yleisiä

Lisätiedot

Valokuitutarvikkeet 2013

Valokuitutarvikkeet 2013 Valokuitutarvikkeet 2013 www.optinen.fi Valokuitutarvikkeet 2013 Optinen Oy tarjoaa laadukkaat aktiivi- ja passiivikomponentit valokuituverkkoihin ja palvelee tietoliikennealan ammattilaisia koko maassa.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Parasta ammunnanharjoitteluun

Parasta ammunnanharjoitteluun Parasta ammunnanharjoitteluun Edut Objektiivinen suorituskykyanalyysi Tarkka mittaus Kompakti, kevyt ja helppokäyttöinen Yleiskiinnike useimpiin urheiluaseisiin Helppo kohdistus Todellinen ammuntaetäisyys

Lisätiedot

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: PALKKIANTURI Työssä tutustutaan palkkianturin toimintaan ja havainnollistetaan sen avulla pienten ainepitoisuuksien havainnointia. Työn mittaukset on jaettu kolmeen osaan,

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Radioyhteys: Tehtävien ratkaisuja. 4π r. L v. a) Kiinteä päätelaite. Iso antennivahvistus, radioaaltojen vapaa eteneminen.

Radioyhteys: Tehtävien ratkaisuja. 4π r. L v. a) Kiinteä päätelaite. Iso antennivahvistus, radioaaltojen vapaa eteneminen. 1S1E ietoliikenteen perusteet Metropolia/A. Koivumäki adioyhteys: ehtävien ratkaisuja 1. Langatonta laajakaistaa tarjoavan 3.5 GHz:n taajuudella toimivan WiMAX-verkon tukiaseman lähettimen lähetysteho

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Teoriaa

Työn tavoitteita. 1 Teoriaa FYSP103 / K3 BRAGGIN DIFFRAKTIO Työn tavoitteita havainnollistaa röntgendiffraktion periaatetta konkreettisen laitteiston avulla ja kerrata luennoilla läpikäytyä teoriatietoa Röntgendiffraktio on tärkeä

Lisätiedot

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/5 Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA TYÖN TAVOITE Työssä perehdytään optisiin ilmiöihin tutkimalla valon kulkua linssisysteemeissä ja prismassa. Tavoitteena on saada

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT HILA JA PRISMA MIKKO LAINE 9. toukokuuta 05. Johdanto Tässä työssä muodostamme lasiprisman dispersiokäyrän ja määritämme työn tekijän silmän herkkyysrajan punaiselle valolle. Lisäksi

Lisätiedot

ETD Valokuitutarvikkeet

ETD Valokuitutarvikkeet ETD Valokuitutarvikkeet ETD on kuituoptisten passiivikomponenttien valmistaja ja maahantuoja. Yritys on perustettu Suomeen vuonna 2003 palvelemaan tietoliikennealan ammattilaisia koko maassa. Erinomaisen

Lisätiedot

S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 Laboratoriotyö: Polarisaatio POLARISAATIO. Laboratoriotyö

S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 Laboratoriotyö: Polarisaatio POLARISAATIO. Laboratoriotyö S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 POLARISAATIO Laboratoriotyö S-108-2110 OPTIIKKA 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Polarisaatio...3 2 Työn suoritus...6 2.1 Työvälineet...6 2.2 Mittaukset...6 2.2.1 Malus:in laki...6 2.2.2

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

OPTISET KUIDUT. KEMIA JA YMPÄRISTÖ Jesse Peurala ja Reijo Tolonen 0401422 ja 0501128 TP05S, ryhmä C

OPTISET KUIDUT. KEMIA JA YMPÄRISTÖ Jesse Peurala ja Reijo Tolonen 0401422 ja 0501128 TP05S, ryhmä C OPTISET KUIDUT KEMIA JA YMPÄRISTÖ Jesse Peurala ja Reijo Tolonen 0401422 ja 0501128 TP05S, ryhmä C SISÄLLYS SISÄLLYS...2 1 Johdanto...1 2 Valon taittuminen...1 3 Optisten kuitujen lasi ja kuidun rakenne...2

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Suunta-antennin valinta

Suunta-antennin valinta Lähtötiedot Ennen antennin valintaa selvitettävä seuraavat asiat: Tukiaseman sijainti ja etäisyys Millä taajuuskaistalla 4G data liikkuu (800, 1 800, 2 100, 2 600 MHz) Maasto- ja rakennusesteet Antennin

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792.

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Onnea uuden hankinnan johdosta 2 3 Pakkauksen sisältö Perustoiminnot A. RollerMouse Free2 B. Integroitu rannetuki

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

d sinα Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 8: SPEKTROMETRITYÖ I Optinen hila

d sinα Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 8: SPEKTROMETRITYÖ I Optinen hila Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 8: SPEKTROMETRITYÖ I Optinen hila Optisessa hilassa on hyvin suuri määrä yhdensuuntaisia, toisistaan yhtä kaukana olevia

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C F K

2 Käynnistä tietokone. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C F K Tuotetiedot J E H A B C F K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Laseranturit E3C-LDA-SARJA. s ä ä d e t t ä v ä p i t k ä n m a t k a n l a s e r a n t u r i. Advanced Industrial Automation

Laseranturit E3C-LDA-SARJA. s ä ä d e t t ä v ä p i t k ä n m a t k a n l a s e r a n t u r i. Advanced Industrial Automation Laseranturit E3C-LDA-SARJA s ä ä d e t t ä v ä p i t k ä n m a t k a n l a s e r a n t u r i Advanced Industrial Automation Omronin E3C-LDA-sarjan laseranturit on tarkoitettu tarkkaan kohteiden tunnistukseen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ Käyttöohje FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 12.40 Pakkauksen sisältö 2 3 1. RollerMouse Free3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 1 /1 FI_Free3_Wired_User_Guide.indd

Lisätiedot

ETD Valokuitutarvikkeet

ETD Valokuitutarvikkeet ETD Valokuitutarvikkeet ETD on kuituoptisten passiivikomponenttien valmistaja ja maahantuoja. Yritys on perustettu Suomeen vuonna 2003 palvelemaan tietoliikennealan ammattilaisia koko maassa. Erinomaisen

Lisätiedot

Kenttävalokaapelit ja tarvikkeet

Kenttävalokaapelit ja tarvikkeet Kenttävalokaapelit ja tarvikkeet Kaapelit suomalaisiin olosuhteisiin Nestor Cables kehittää, valmistaa ja myy kevyitä ja kestäviä optisia kaapeleita turvallisuus- ja puolustustarkoituksiin sekä erilaisiin

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE

KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE MYYNTIPAKETIN SISÄLTÖ ALKUTOIMENPITEET 1) Liuta/ työnnä auki patterikotelon kansi laitteen takaosasta ja aseta patteri paikkoilleen. Patterin tyyppi

Lisätiedot

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter 50 Tähtää, paina nappia, lue tulos Pölyn ja veden kestävä Kompakti ja kevyt muotoilu Virheettömät korkeuden ja etäisyyden lukemat Toiminnot yhdellä painikkeella

Lisätiedot

Käyttöohje. Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 35-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08

Käyttöohje. Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 35-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Käyttöohje Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 35-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Näppäimet ja näyttö Suuntanuolet MERKKI/Taustavalo- näppäin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN 10 ohjelmoitavaa UHF- kanavanippua 3 erillistä UHF tuloa; UHF1 UHF2 UHF3 Laajakaistatulo VHF I +ULA Laajakaistatulo VHF III + DAB UHF filtteri 1 5 kanavan levyinen; 8-40 MHz Automaattinen skannaus UHF-

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31

MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31 Mini-Lexia-opas 2012 MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31 Sisältö Yleistä Lexiasta ja Mini-Lexiasta... 2 Ohjeet Lexian ammattikäyttäjälle: Harjoitusten siirtäminen... 2 Harjoitusten siirtäminen muistitikulla...

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja -

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.8 NOKIA 6310i -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.8 NOKIA 6310i -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.8 NOKIA 6310i -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

Connection Manager -käyttöohje

Connection Manager -käyttöohje Connection Manager -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Tee yhteysongelmien vianmääritys 10 Tietoja yhteydenhallintasovelluksesta 3 Näin pääset alkuun 3 Avaa yhteydenhallintasovellus 3 Tarkista nykyisen yhteyden

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Mittaustulosten tilastollinen käsittely

Mittaustulosten tilastollinen käsittely Mittaustulosten tilastollinen käsittely n kertaa toistetun mittauksen tulos lasketaan aritmeettisena keskiarvona n 1 x = x i n i= 1 Mittaustuloksen hajonnasta aiheutuvaa epävarmuutta kuvaa keskiarvon keskivirhe

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot