Fysiikan perusasioita 1 ov

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fysiikan perusasioita 1 ov"

Transkriptio

1 Fysiikan perusasioita 1 ov Fysiikka on tiede, joka tutkii elottomassa luonnossa tapahtuvia ilmiöitä pienimmästä tasosta -alkeishiukkasista - suurimpaan, koko universumiin. Fysiikka jakautuu tutkimuskohteittensa mukaan alueisiin, joiden tutkimusmenetelmät ovat keskenään hyvinkin erilaiset ja vaativat eri tasoista teknologiaa. Fysiikan keskeisiä, perinteisiä tutkimusalueita ovat mekaniikka, lämpöoppi, sähköoppi, valo-oppi ja äänioppi. Fysiikka käsittelee mm. - aineiden atomi- ja molekyylirakenteita - aineiden ja kappaleiden olomuotoa ja liikettä - aineiden ja kappaleiden sisältämää ja luovuttavaa energiaa Fysiikan tutkimusmenelmä on monenlaista mittaamista erilaisilla mittausvälineillä. Alkuaineet Aine Alkuaineella tarkoitetaan ainetta, jota ei voida hajottaa yksinkertaisemmiksi aineiksi yhdisteiden tapaan. Eikä niitä voi kemiallisin menetelmin muuttaa toisiksi aineiksi. Alkuaineen keskellä on ydin, joka koostuun protoneista (+ sähköinen) ja neutroneista (ei sähkövarausta). Ytimen ympärillä on elektroneja (- sähköinen). Helium-atomi. Ytimessä 2 protonia ja 2 neutronia. Ydintä kiertää 2 elekronia. He (heliumin kemiallinen merkki) Alkuräjähdyksen jäkeen syntyi ensin yleisin alkuaine, vety H, kaikkein kevein, kaasumainen aine. Sen normaalimuodon ytimessä on yksi protoni mutta ei neutronia. Vedyn kahdessa isotoopissa on joko yksi tai kaksi neutronia mutta vain yksi protoni. Kaikki kolme ovat vetyä, sillä protonien lukumäärä määrää, mistä alkuaineesta on kysymys.

2 Li Li Litiumissa on 3 protonia, 3 neutronia ja 3 elektronia. Litium on hyvin kevyt metalli, kelluu vedessä ja sitä käytetään akuissa. C Hiilen yksittäiset atomit voivat ryhmittäytyä monella tapaa toisiinsa nähden, kuten pehmeäksi grafiitiksi, joka on lyijykynässä tai timantiksi, kaikein kovimmaksi aineeksi tai sitten kaikkein kestävimmäksi aineeksi, hiilinanoputkeksi.. U Uraanin ytimessä on 92 protonia. U-238:ssa on 146 neutronia ja U-235:ssä 143 neutronia. Erilaisilla fysiikan ja kemian keinoilla saadaan tavallisesta U-238:sta erotetuksi U-235, josta voi tehdä atomipommin. Kumpikin uraani-isotooppi hajoaa ja muuttuu toisiksi alkuaineiksi, muun muassa. radioaktiiviseksi radon-kaasuksi. Aineen olomuodot eli faasit Aineilla on neljä olomuotoa: neste, kiinteä aine, kaasu ja plasma. (Plasma saadaan aikaiseksi hyvin korkeassa lämpötilassa) Aineen olomuodot riippuvat aineen lämpötilasta. Mitä lämpimämpää aine on sitä vilkkaammin sen atomit ja molekyylit liikahtelevat, ja mitä kylmempää aine on, sen vähemmän ne värähtelevät. Absoluuttisessa nollapisteessä eli nolla kelviniä eli - 273, 15 celsiusasteessa kaikki aineen atomien värähtely pysähtyy. Aineen lämpö ja siitä säteilevä lämpö (infrapunasäteily) ovat juuri aineen atomien ja molekyylien värinäliikettä. Nollaa celsiusastetta kylmemmässä vesi on kiinteää ainetta eli jäätä. Lämmetessään se sulaa vedeksi ja 100 asteessa se höyrystyy, toisin sanoen vesimolekyylit lentävät värinän takia hajalleen irti toisistaan.

3 Yhdisteet Alkuaineitä käytetään sellaisenaankin, mutta yleensä aineet ja kappaleet muodostuvat kahdesta ati useammasta alkuaineesta. Sellainen yhdiste on esimerkiksi teräs, joka sisältää rautaa ja esim. kromia. Aineiden tiheyksiä Oheisessa taulukossa on muutamien alkuaineiden tiheyksiä. Raskainta on osmium. Litran maitopurkin kokoinen osmium.harkko painaisi 22 kg 570g. Litra kultaa painaisi 19,3 kg, rautaa 7,87 kg, alumiinia 2,7 kg. Kuutiometri ilmaa (typen, hapen ym kaasuseos) painaa 1,28 kg, mutta kuutiometri vetyä painaisi vai 90 grammaa. Aineiden tiheyksestä riippuu kappaleiden massa, ja se vaikuttaa liikkuvan kappaleen liike-energian suuruuteen. Massan perusyksikkö on kilogramma, joka on tuhat grammaa. Massa -sanan asemesta käytetään usein sanaa paino. Tiheyden mittaaminen Punnitaan kappale ilmassa ja painoksi saadaan 35 grammaa. Sitten riiputetaan kappaletta jousivaa alla vedessä ja nyt sen painoksi saadaan 25g. Veden noste on keventänyt kappaletta 10 grammaa. Se tarkoittaa sitä, että kappaleen koko on sama kuin 10 gramman vesimäärä eli 10 millilitraa = 10 ml = 10 cm (10 kuutiosenttimetriä). Tiheys saadaan, kun 35g jaetaan 10:llä. Eli yksi kuutiosenttimetri kyseistä ainetta painaa 3,5g Eli aineen tiheys on 3,5. Taulukosta todetaan, että kyseinen kappale on timantti.

4 Epäsäännöllien kappaleen tilavuus. Epäsäännöllisen kappaleen (esim kivi yms) tilavavuus saadaan upottamalla kappale mittalasiin (vettä kevyempi kuten korkki on painettava veteen esim neulalla). Mittalasin asteikolta nähdään kappaleen syrjäyttämä vesimäärä millilitroina = kuutiosenttimetreinä. Mittaaminen Fysiikassa kaikki tieto perustuu havaintoihin ja mittauksiin. Keskeisiä fysiikan mittauksessa käytettäviä suureita ovat pituus, aika, massa ja lämpötila. Mittayksiköt Mittaamisessa käytetään kansainvälistä SI-mittayksikköjärjestelmää. (Joissakin maissa on arkipäiväiväisessä käytössä sellaisia mittoja kuin tuuma, jalka, jaardi, maili, naula lb g, unssi, oz g. SI-järjestelmän perussuureet

5 Mittareita ja mittoja Työntömitta eli mauseri Digitaalinen työntömitta Mikrometriruuvi eli mikrometritulkki tai yleisesti vain mikrometri Laser-etäisyysmittari, joka laskee myös pinta-alan ja tilavuunden Kosteusmittari

6 Sähkömittareita Amperimittari Volttimittari eli jännitemittari Yleismittari Sähkömittari Kaksoismetallilämpömittari Tasapainovaaka

7 Mekaniikka on fysiikan osa, jossa käsitellään kiinteiden kappaleiden, nesteiden ja kaasujen tasapainoehtoja ja liikkeiden lakeja. Mekaniikan I peruslaki ( jatkuvuuden laki eli Newtonin I laki) Kappale jatkaa suoraviivaista liikettä tasaisella nopeudella tai pysyy levossa, jos siihen ei vaikuta ulkoisia voimia tai jos ulkoisten voimien summa on nolla. Kun satamasta lähtenyt laiva on konevoimallaan kiihdytetty matkanopeuteen, on koneitten oltava vedenvastuksen takia oltava käynnissä, että nopeus pysyisi tasaisena. Sen sijaan avaruusalus pystyy pitämään ilman omaa tai ulkoista voimaa ilmattomassa ja painovoimattomassa tilassa tasaisen nopeutensa, eli kiihtyvyys (hidastuvuus) on nolla.

8 Mekaniikan II peruslaki (dynamiikan peruslaki eli Newtonin II laki) Kun voima vaikuttaa kappaleeseen, kappaleen kiihtyvyys on voiman suuntainen. Mitä suurempi on kappaleeseen kohdistuva voima ja mitä kevyempi kappale on, sitä suurempi on kappaleen kiihtyvyys. Esimerkkejä: kun kahteen erimassaiseen kappaleeseen vaikutetaan samalla voimalla, saa pienempimassainen kappale suuremman kiihtyvyyden (sen nopeus muuttuu enemmän). Kun kaksi erimassaista kappaletta törmää toisiinsa kohtisuoraan ja täysin kimmoisasti, on pienempimassainen kappale se, jonka liiketila muuttuu enemmän. Kokeilua Newtonin II laista Pienempi- ja isompimassainen pallo ovat päällekäin toisissaan kiinni ja pudotetaan vajaan metrin korkeudelta lattialle. Todetaan erityisesti pienemmän pallon liiketilan muutos.

9 Mekaniikan III peruslaki (voiman ja vastavoiman laki eli Newtonin III laki) Jos kappale A vaikuttaa kappaleeseen B voimalla F, vaikuttaa kappale B kappaleeseen A yhtä suurella, mutta suunnaltaan vastakkaisella voimalla. Esimerkiksi lautanen aiheuttaa pöytään voiman johtuen Maan vetovoimasta, mutta myös pöytä aiheuttaa lautaseen yhtä suuren mutta vastakkaissuuntaisen voiman, tukivoiman. Lautanen siis pysyy paikallaan. On tärkeä huomata, että voima ja vastavoima vaikuttavat aina eri kappaleisiin. Kaikilla voimilla on vastavoimat. Maa vetää lautasta puoleensa ja lautanen vetää maata puoleensa. Voiman yksikkö on newton N

10 Voima ja kiihtyvyys ovat vektorisuureita. Niillä on siis sekä suuruus että suunta. Keskihakuisvoima Keskihakuisvoimasta käytetään myös nimitys keskipakoisvoima, koska esim. nopeasti pyörivässä karusellissa istuvat ihmiset kokevat painuvansa karusellin ulkokehää kohti. Tällöin harhaanjohtavasti ajatellaan voiman kohdistuvan ympyräliikkeen keskipisteestä poispäin. Mutta itse asiassa karusellissa istuva ihminen kokee voiman vaikutuksen siksi, koska karuselli kääntää henkilöä jatkuvasti tiettyyn suuntaan, ympyräradalle, ettei lentäisi suoraviivaisesti pois karusellista, kuten moukari moukarinheittäjän käsistä. Esimerkki pesukoneen linkoamisvoimasta (keskipakoisvoimasta): Pesurummussa olevan vaatteen massa = 300g = 0,3 kg Pesuruummun kehänopeus = 15 m/s Pesurummun säde = 20cm = 0,2 m Sijoittamalla arvot kuvassa olevaan kaavaan saadaan keskipakoisvoimaksi 337,5 N, mikä vastaa n. 33 kilogramman massaa.

11 Kitka Kitka eli liikevastus on kahden kiinteän kappaleen niiden toisiaan koskettavan pinnan välissä ilmenevä liikettä tai liikkeen alkamista vastustava voima. Kitka on ilmiö, jonka voittamiseksi kappaleen on tehtävä työtä. Tällöin kappaleeseen varastoitunutta energiaa muuttuu muiksi energian muodoiksi, kuten lämmöksi. Lepokitka on voima, joka vastustaa kappaleen liikkeelle lähtemistä. Liikekitka on voima, joka vastustaa kappaleen liikettä. Kitkan muodot ovat liukumiskitka ja vierimiskitka. Vierimiskitka on pienempi kuin liukumiskitka. Kitkakerroin on suhdeluku eri materiaalien keskinäisen kitkan vertailemiseksi. Kitkakokeita varten tarvittavat välineet; jousivaaka, vedettävät erimateriaalista tehdyt kappaleet, erilaisia pintoja, joita pitkin kappleita vedetään. Todetaan lepokitka ja liikekitka. Kitkarerroin saadaan jakamalla jousivaa an näyttämä kappaleen painolla. Tutkitaan, miten kappaleen painon ja hinausnopeuden lisääminen vaikuttaa kitkakertoimeen (pitäisi pysyä samana). Jarrutus ja kitka

12 Kitkaaitkaa koneessa. Voitelu vähentää kitkaa ja pienentää polttoaineen kulutusta. Kitkaa kengässä Liukkaalla tiellä voi kaatua selälleen, jos kengäkannassa ei ole tarpeeksi kitkaa.

13 Väliaineen vastus Väliaineen kappaleen liikettä vastustava voima kaasussa tai nesteessä (esim. ilmassa ja vedessä). Liikkuvan kappaleen (esim. auto, lentokone, laiva) täytyy työntää väliainetta pois tieltään. Väliaineen vastuksen suuruus riippuu kappaleen nopeudesta, koosta ja muodosta, sekä väliaineen tiheydestä ja sitkoisuudesta. Kappaleen muodon takia kappaleen taakse voi syntyä kappaleen liikettä vastustavia pyörteitä. Viskositeetti Viskositeetti ( nesteen paksuus, jäykkyys ) Jos neste vastustaa voimakkaasti kappaleen liikettä, sanotaan nesteen viskositeetin olevan suuri. Veden viskositeetti on 1. Kuvassa olevan aineen viskositeetti paljon suurempi kuin 1 Paine Ilmakehän paksuus on kymmeniä kilometrejä. Vaikka ilma on kevyttä, on ilmanpaine maanpinnalla yksi kilogramma neliösenttimetrillä 1 kg/cm Se merkintä on bar (baari) tai atm (atmosfääri). Normaali ilmanpaine on merenpinnalla 10 N/cm(= 1kgcm), korkealla se on vähemmän, Kuvassa huoltoaseman ilmanpainemittari. Autonrenkaitten paine on noin 2-4 ilmakehää eli 2-4 kg/cm.

14 Paine nesteessä Paineen leviäminen nesteessä Hydraulisessa puristimessa painetaan mäntää P alas, jolloin nesteeseen muodostunut paine työntää vuorostaan mäntää M ylös. Jos mäntä M on poikkipinta-alaltaan 100 kertaa suurempi kuin mäntä P, ja mäntää P painetaan 1 kg:n voimalla, nousee mäntä 100 kg:n voimalla. Sen sijaan, jos P liikkuu 10 cm alas, nousee M vain 1 mm:n ylös. Arkhimedeen laki Jos kappale upotettu nesteeseen tai kaasuun, kappaleeseen kohdistuu ylöspäin vaikuttava voima eli noste. Tämä voima (noste) on yhtä suur kappaleen syrjäyttämän neste- tai kaasumäärän paino. Areometri eli hydrometri on mittalaite, jota käytetään nesteiden ominaispainon määrittämiseen. Se on yleensä valmistettu lasista ja tasapainotettu pienillä hauleilla tai elohopealla. Joihinkin areometreihin kuuluu säiliö, johon nestettä laitetaan, ja varsinainen mittapää päästetään kellumaan siinä, jolloin se Arkhimedeen lain mukaisesti asettuu kellumaan nesteen tiheydestä riippuvalle syvyydelle.

15 Energia, työ ja teho Energia on systeemin kyky tehdä työtä. Työn yksikkö on joule (J) 1 joule = 100 gramman paino nostetaan 1 metrin korkeuteen. Energiaa voi siirtää ja varastoida, ja sitä on monenlaista: - liike-energiaa - potentiaalienenergiaa (esim. hyllylle nostettu esine, jolloin nostaminen on varastoitunut kappaleen putoamista varten. - kemiallista energiaa (esim. ruuti) - lämpöenergiaa - sähköenergiaa - säteilyenergiaa - ydinenergiaa Teho = tehty työ x siihen käytetty aika. Tehon yksikkö on watti (W) 1 watti = 100 gramman paino nostetaan 1 metrin korkeuteen sekunnissa. W = J/s Sähköteho mitataan kw:issa (kilowateissa). Se ilmaisee sähköenergiakulutuksen nopeutta. Sähkön kulutusta laskutetaan kilowattitunneista (kwh). Esim. 10 kpl 60 watin lamppua kuluttaa sähköä tunnin aikan 0,6 kwh:a. Yksi kwh maksaa n. 40 senttiä, joten kymmenen lampun sähkönkulutus tunnin ajalta maksaa 0,6 x 0,40 euroa = 2,40 euroa. Hevosvoima Hevosvoiman teholla pystyy nostamaan 75 kilogramman massan nopeudella 1 metri sekunnissa. Sähkötehona se on 736 W. Taulukon mopon moottori on teholtaan noin yksi hevosvoima ja auton 30 kw on 40 hv.

16 Hyötysuhde Energian täydellinen muuttaminen muodosta toiseen ei ole mahdollista: aina syntyy häviöitä. Esimerkiksi sähkömoottorissa syntyy lämpöä 30% ja tarvittavaksi liike-energiaksi muuttuu 70%, eli kuvan sähkömoottorin hyötysuhde on 70%. Uusimpien sähkömoottoreiden hyötysuhde on peräti 95%. Polttomoottori 35% Lihas 25% Henkilöauto 17% Hehkulamppu 7% Hyötysuhteita Lihasten kemiallisesta energiasta 25% muuttuu juostessa liike-energiaksi. Auton polttoaineen kemiallisesta energiasta muuttuu 17% liike-energiaksi. (Moottorin hyötysuhde on 35%, mutta vaihteiston, laakereiden, renkaiden, ilmanvastuksen, läämön, jopa äänen muodostumisen takia takia jää polttoaineen energiasta liike-energiaksi vain 17%). Yksinkertaisia koneita Vipu a = kuormanvarsi b = voimanvarsi F = voima G = kuorma Yksivartisen vivun a = 1 m, b = 3 m, G = 1000 N (100 kg). Tarvittava voima saadaan a / 3 x 1000 N = 333 N (33,3kg) Kaksivartisen vivun a = 1 m, b = 2 m, G = 1000 N (100 kg). Tarvittava voima saadaan a / 2 x 1000 N = 500 N (50 kg). laskemalla saatu voima riittää tasapainotilaan. Tarvitaan vähän lisää voimaa, että kuorma alkaa nousta.

17

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa:

Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa: 1 PAINE Kaasujen ja nesteiden paineen mittaus on yksi yleisimmistä prosessiteollisuuden mittauskohteista. Prosesseja on valvottava, jotta niiden vaatimat olosuhteet, kuten paine, lämpötila ja konsentraatiot

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI eli jatkavuuden laki tai liikkeen jatkuvuuden laki (myös Newtonin I laki tai inertialaki) Kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettä vakionopeudella tai pysyy

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

VOIMA, LIIKE JA TASAPAINO

VOIMA, LIIKE JA TASAPAINO MUISTA RAPORTTI: VOIMA MUUTTAA LIIKETTÄ TIETOA JA TUTKIMUKSIA -Mitä tein? -Mitä ennustin? -Mitä tuloksia sain? -Johtopäätökseni Kappale, johon eivät voimat vaikuta pysyy paikoillaan tai liikkuu vakionopeudella

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Tutkimuksia peruskoulun 1. - 6. luokille

Tutkimuksia peruskoulun 1. - 6. luokille MAOL ry Tutkimuksia peruskoulun 1. - 6. luokille 1. Esipuhe 2. Välineistöä luokille 1-6 2.1 Opetustila 2.2 Yleistä 2.3 Välineistöä 2.4 Kodin kemikaaleja ja tarvikkeita 2.5 Aihealueittain ryhmiteltyjä tarpeellisia

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö

VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö 1. Selitä fysikaalisesti, miksi: a) sateessa kastuneet vaatteet tuntuvat kylmältä, b) pyykit kuivuvat myös pakkasessa, c) uunista pudonneen hehkuvan hiilenpalan

Lisätiedot

Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi. Päivitetty: 19.11.07

Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi. Päivitetty: 19.11.07 METSÄ VASTAA HARJOITUKSIA OPPIAINEITTAIN FYSIIKKA JA KEMIA Metsävastaan luontoon ja ympäristöön liittyvien kemiantehtävien laatija on FM Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi,

Lisätiedot

Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN

Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI ajoneuvon, kuljettajan ja olosuhteiden vaikutus polttoaineenkulutukseen

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ MEKANIIKKA Nopeus ja keskinopeus 6. Auto kulkee 114 km matkan tunnissa ja 13 minuutissa. Mikä on auton keskinopeus: a) Yksikössä km/h 1. Jauhemaalaamon kuljettimen nopeus on

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

SUUREET JA YKSIKÖT. Olli J. Marttila

SUUREET JA YKSIKÖT. Olli J. Marttila 2 SUUREE JA YKSIKÖ Olli J. Marttila SISÄLLYSLUEELO 2.1 Johdanto... 66 2.2 Säteilykenttää luonnehtivia suureita... 66 2.3 Dosimetriasuureita... 68 2.4 Annosekvivalentti ja siitä johdettuja suureita... 76

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

RAKENNA OMA AJONEUVOSI

RAKENNA OMA AJONEUVOSI RAKENNA OMA AJONEUVOSI Tavoitteet: Oppilaat tietävät, että jokainen kuljetustapa tarvitsee energiaa liikkuakseen ja että erilaisia energialähteitä voidaan käyttää liikkumiseen ja niillä on erilaiset ympäristövaikutukset.

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! on norjalaisten aktiivimotoristien ja ajokouluttajien Leif Klyven, Henry Enoksenin ja Gunnar Kubberoedin kirjoittama

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

2. Termodynamiikan perusteet

2. Termodynamiikan perusteet Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Tuomas Lappi tuomas.v.v.lappi@jyu.fi Huone: FL249. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2013 2. Termodynamiikan perusteet 1 TD ja SM Statistisesta fysiikasta voidaan

Lisätiedot