VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo"

Transkriptio

1 TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2012 FIN

2 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet/ensimmäiset toimenpiteet Yleistä Yleiset turvallisuusohjeet Laitteen tarkistus Laitteen asennuspaikka Asennus ja kiinnitys Käyttöönotto Virtual Welding päätelaite MobilCase Säteily ja häiriösuoja Ohjeet US-sovelluksiin Ohjeet Euroopassa käytettäviin sovelluksiin Yleiset ohjeet käyttäjille Tekniset tarkastukset Tarkastus, huolto ja hoito Käytöstä poistaminen Virtual Welding valikko Virtual Welding valikko Päätelaitteen hallintaympäristö Opetusohjelmat Kurssit Päätteet Muut asetukset Kurssi-tila Harjoitus Rankinglista Profiili Kirjautuminen/rekisteröinti Kielen valinta Esittelyhuone-tila Kokeile nyt Harjoitus Avoin tila Vapaa harjoitus Setup Setup Yleistä Setup-valikon sisältö Ohjaustoiminnot Verkkoliitäntä

3 3.2.1 Verkkoliitännän tila Päätelaitteen kirjautuminen Tiedon siirto Ei verkkoliitäntää/palautus Yhteystesti Log-tiedosto(t) Klusteriverkko Muut asetukset Lisenssilista Vienti Tuonti Kieliasetukset Asentajakoodi Minimal-Setup koodi Palautus Maakohtaiset profiilit Tekniset asetukset Päivämäärän/kellonajan asettaminen NSB-numeron näyttäminen Testikuva Fronius kalibrointi Fronius laitteistotesti Kosketusnäytön kalibrointi Kosketusnäytön testi Äänenvoimakkuuden säätäminen Sanasto Varaosat Mobilcase StandUp pääte Vianetsintä Vikatilanteiden korjaus Ohjelmiston uudelleen asennus

4 Johdanto Tutustu Fronius-tuotteesi monipuolisiin ominaisuuksiin ja sen tarjoamiin etuihin lukemalla käyttöohjeet huolellisesti. Sinun tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä ja huolehtia laitteen käyttöympäristön turvallisuudesta. Huolellinen käyttö takaa laitteelle pitkää ja luotettavaa käyttöikää ja erinomaisia tuloksia. Tämä käyttöohje on tarkoitettu Virtual Welding kosketusnäyttöpäätteille. Ota yhteyttä laitteen myyjään, mikäli laitteen kanssa ilmenee ongelmia. Varoitus: Virtual Welding päätelaitteelle ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan kirjallista suostumusta. Yksittäisten komponenttien avaaminen tai takuusinetin poistaminen johtavat takuuoikeuksien raukeamiseen. Pidätetään oikeudet teknisiin muutoksiin, valmistajalla ei ole kuitenkaan jälkiasennusvelvoitetta! Fronius International GmbH ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta käytöstä. Vastuun poissulkeminen: Tämän dokumentin sisältö voi milloin tahansa muuttua ilman erillistä ennakkoilmoitusta. Fronius International GmbH ei anna takeita sisällöstä ja erityisesti kieltäytyy oletetusta vastuusta tavanomaisesta laadusta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Fronius International GmbH pidättää oikeuden muokata asiakirjaa ja muuttaa sen sisältöä tarvittaessa ilman, että Fronius International GmbH olisi velvollinen ilmoittamaan muutoksesta. 004

5 1 Turvallisuusohjeet/Ensimmäiset toimenpiteet Huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuolemanvaaran. 1.1 Yleistä Henkilövahinkojen ja järjestelmän vaurioiden välttämiseksi Virtual Welding järjestelmää saa käyttää vain auktorisoitu ammattihenkilöstö. Epäasianmukaisen käytön mahdolliset seuraukset ovat: Takuun raukeaminen Kalliit korjaukset Osien vaihtaminen Virtual Welding järjestelmän omistajan tulee sitoutua siihen, että ennen laitteen asennusta, käyttöönottoa, huoltoa ja ylläpitoa ammattihenkilökunta perehtyy Virtual Welding päätelaitteen toimintaan. Omistaja on velvollinen lukemaan tekniset ohjeet. Lisäksi omistajan tulee varmistaa, että henkilöstö on koulutettu vastaavasti. Laitteen avaimet saavat olla vain sellaisten henkilöiden hallussa, jotka ovat perehtyneet järjestelmään. Käyttöohjeet on säilytettävä turvallisessa ja helposti saatavassa paikassa. Ota yhteyttä laitteen myyjään, mikäli ohjeet ovat vaikeasti ymmärrettäviä. Valmistaja ei vastaa vaurioista, tapaturmista ja henkilövahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta käytöstä. Näitä ovat m. m.: Luvattomat muutokset Epäasianmukainen käyttö Käyttöohjeiden laiminlyönti Mikäli ilmenee kysymyksiä tai epäselvyyksiä, ota yhteyttä laitteen myyjään. Oman turvallisuutesi vuoksi pyydämme sinua noudattamaan turvallisuusohjeita tarkasti! 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet Virtual Welding järjestelmän käyttöönotto suoritetaan käyttöohjeita tarkasti noudattaen. Käyttöjännitteen ja taajuuden on oltava sama kuin tyyppikilvessä on ilmoitettu. 005

6 Virtual Welding järjestelmän saa kytkeä vain oikein asennettuun, suojattuun ja maadoitettuun pistorasiaan! Mikäli turvallisuusohjeet ovat repeytyneet tai huonosti luettavissa, ne on vaihdettava VÄLITTÖMÄSTI. Virtual Welding järjestelmä soveltuu asennettavaksi vain suljettuihin ja kuiviin tiloihin. Virtual Welding päätelaite on pystytettävä tasaiseen ja vakaan alustaan ja kiinnitettävä mukana toimitetuilla kiinnikkeillä seinään tai lattiaan. Väärin pystytettynä päätelaite voi kaatua. Korjaustoimenpiteet (esim. päätteen avaaminen) saa suorittaa vain siihen koulutettu henkilöstö. M y ö s v erkkojohdon irrottamisen jälkeen osat saattavat olla jännitteisiä. Vahinkojen välttämiseksi sinun tulee noudattaa turvallisuusohjeita. Ilmarakoja ei saa koskaan peittää. Ympäristön lämpötila ei saa ylittää 35 C. Verkkovirtapiiri ei saa ylikuumentua tai ylikuormittua. Vaurion ilmetessä verkkopistoke on välittömästi irrotettava pistorasiasta. Korjauksen saa suorittaa vain auktorisoitu ammattihenkilö. Korjaukset saa suorittaa vain laitteen ollessa jännitteettömänä Käytettäviä alkuperäisiä varaosia Verkkopistokkeen saa irrottaa vain laitteen ollessa sammutettuna Turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa hengenvaaran. 1.3 Laitteen tarkistus Vastaanottotarkistus Virtual Welding järjestelmät on tarkistettava heti vastaanoton yhteydessä kuljetusvaurioiden varalta. Näkyvät vauriot on merkittävä kuljetuspapereihin lauseella Varauksin vastaanotettu korvausvaatimusten turvaamiseksi. Laitteen tarkistus Verkkopistokkeen johtoineen on oltava maakohtaisten standardien mukainen, mikäli ne eivät sisälly toimitukseen. Sähköiskun vaara Verkkopistokkeen saa kytkeä vain auktorisoitu ammattihenkilö. 006

7 1.4 Laitteen asennuspaikka Laite tulee sijoittaa suljettuun, tasapohjaiseen ja kuivaan tilaan. Virtual Welding järjestelmä tulee asettaa kiinteälle ja tasaiselle alustalle. Virtual Welding järjestelmää ei saa missään tapauksessa sijoittaa kosteaan/märkään tilaan tai epätasaiselle ja epävakaalle alustalle, koska tämä saattaa aiheuttaa vahinkoja kuten sähköiskun tai laitteen kaatumisen. Tarkista ennen laitteen asettamista paikoilleen: tasainen ja kantava alusta vapaa pääsy laitteiston luo ilmarakoja ei saa peittää Virtual Welding järjestelmää ei saa sijoittaa... elintärkeiden laitteiden ja paikkojen eteen, kuten poistumistie palosammutin ensiapulaukku... lämpölähteiden lähelle, kuten lämmittimet ilmastointilaitteet aurinkoterassi voimakas auringonvalo... seuraaviin vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin pölyinen ja likainen ympäristö vesisade ja kosteus voimakas magneettikenttä tai radioaallot kuumuus (ympäristön lämpötila yli 35 C) kylmyys Pistorasian on oltava oikein maadoitettu! Verkkojohto on kaapeloitava niin, että kaapelointi ei voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai johdon vaurioita. Verkkojohto voi vaurioitua: taivuttamisesta painavien osien päälle asettamisesta 007

8 1.5 Asennus ja kiinnitys Virtual Welding päätelaitteisto toimitetaan kahdessa osassa. Kiinnitä ala- ja yläosat toisiinsa mukana toimitetuilla ruuveilla. 4 x kuusiokolo 4 x aluslevy Turvallisen käytön varmistamiseksi Virtual Welding pääte on kiinnitettävä kunnolla seinään tai lattiaan. Seinäkiinnitys: Kiinnitä mukana toimitettu kulmarauta (vrt. kuva) Virtual Welding päätelaitteen yläosaan. Kulmarautojen sekä mukana toimitettujen kiinnitysruuvien avulla järjestelmä voidaan kiinnittää seinään. Lattiakiinnitys: Virtual Welding päätelaitteen alalevyssä on reiät, joista laite kiinnitetään lattiaan mukana toimitetuilla kiinnitysruuveilla ja propuilla. Kytke verkkojohto vasta silloin verkkoon, kun laite on sijoitettu ja kiinnitetty kunnolla! Anna Virtual Welding päätelaitteen tottua vähintään 4 tuntia huoneilmaan. 008

9 Laiminlyönti voi johtaa henkilövahinkoihin tai kuolemanvaaraan. Varmista, että Virtual Welding järjestelmän läheisyydessä ei ole metalliesineitä. Lisäksi muut lähellä (4 m) olevat Virtual Welding järjestelmät, jotka toimivat samalla anturitaajuudella, voivat aiheuttaa taajuushäiriöitä kyseiselle järjestelmälle. 1.6 Käyttöönotto Virtual Welding päätelaite Virtual Welding järjestelmän muut osat löytyvät Virtual Welding päätelaitteen alaosasta, joka avataan muovipussissa olevan avaimen avulla. Huomioi, että Virtual Welding päätelaitteeseen kuuluu kaksi erilaista avainta, joista toinen on tarkoitettu tekniikan sisältävän yläosan avainsylinteriin ja toinen alaosan avainsylinteriin. Alaosassa on mm. säilytystilaa seuraaville osille: Hitsauskappaleen pidin Hitsauskappale V-hitsi palkokerros 1 Hitsauskappale V-hitsi palkokerros 2 Hitsauskappale pienahitsi 009

10 Hitsauspoltin Hitsauskypärä Työpenkki StandUp päätelaitteen alaosan sisänäkymä Seuraavaksi kiinnität työpenkin Standup-päätelaitteeseen, minkä jälkeen kytketään hitsauskappaleen pidin, hitsauskypärä ja hitsauspoltin niille tarkoitettuihin liittimiin ala- ja yläosien välissä. Noudata Virtual Welding järjestelmän kytkentäkaaviota. 010

11 1 - Setup-painike 2 - hitsauskappaleen pidin hitsauskypärä hitsauspoltin hitsauspoltin 1 Kytke verkkojohto Virtual Welding päätelaitteen takaosaan. 1 - USB 2 - VR-lasit LAN pääkytkin 5-2 x 3,15 A sulake nopea 6 - verkkoliitäntä Käynnistä Virtual Welding järjestelmä painamalla päätelaitteen takana sijaitsevaa pääkytkintä. Näytöllä avautuu Tervetuloa-näkymä. Seuraava vaihe on kosketusnäytön kalibrointi, joka suoritetaan koskettamalla näyttöä ja painamalla sormenpäällä hiusristikoita aivan keskeltä (vasen ylhäällä > oikea alhaalla > oikea ylhäällä). Nyt voit tarkistaa kursorilla (nuoli), että näyttö on säädetty oikein. 011

12 Paina kalibroinnin lopuksi OK. Näytölle ilmestyy lisenssisopimus (Lue huolellisesti ja hyväksy painamalla Kyllä ). Tämän jälkeen järjestelmä käynnistyy uudelleen ja on käyttövalmis. Käytä vain mukana toimitettuja virta- ja liitäntäjohtoja. Mikäli huomaat savua, viheltävää ääntä tai pistävää hajua, irrota verkkopistoke välittömästi. Ongelmien ilmetessä ota heti yhteyttä laitteen myyjään. Seuraavat vaaratilanteet ovat mahdollisia: Palovaara Irrota verkkopistoke pistorasiasta heti, kun huomaat savua! Sähköiskun vaara Noudata turvallisuusohjeita! MobilCase Virtual Welding MobileCase toimitetaan tukevassa kuljetuslaukussa, jossa on lisäksi säilytystilaa seuraaville osille: Hitsauskappaleen pidin Hitsauskappale V-hitsi palkokerros1 Hitsauskappale V-hitsi palkokerros 2 Hitsauskappale pienahitsi 012

13 Hitsauspoltin Hitsauskypärä Työpenkki Kuljetuslaukun sisänäkymä Kytke hitsauskappaleen pidin, hitsauspoltin ja hitsauskypärä niille tarkoitettuihin liittimiin MobileCasen sivussa. Noudata Virtual Welding järjestelmän kytkentäkaaviota. 013

14 1 Setup-painike VR-lasit 3 USB 4 LAN 5 hitsauskappaleen pidin 6 hitsauskypärä 7 hitsauspoltin 8 hitsauspoltin Liitä verkkojohto maadoitettuun pistorasiaan pääkytkin A sulake nopea verkkoliitäntä Käynnistä Virtual Welding järjestelmä painamalla MobilCasen takana sijaitsevaa pääkytkintä. Näytölle avautuu Tervetuloa-näkymä. Seuraava vaihe on kosketusnäytön kalibrointi, joka suoritetaan koskettamalla näyttöä ja painamalla sormenpäällä hiusristikoita keskeltä (vasen ylhäällä > oikea alhaalla > oikea ylhäällä). Tarkista kursorilla (nuoli), että kalibrointi on suoritettu oikein. Paina kalibroinnin lopuksi OK. Näytölle ilmestyy myös lisenssisopimus (Lue huolellisesti ja hyväksy painamalla Kyllä ). Tämän jälkeen järjestelmä käynnistyy uudelleen ja on käyttövalmis. 014

15 Käytä vain mukana toimitettuja virta- ja liitäntäjohtoja. Mikäli huomaat savua, viheltävää ääntä tai pistävää hajua, irrota verkkopistoke välittömästi. Ongelmien ilmetessä ota heti yhteyttä laitteen myyjään. Seuraavat vaaratilanteet ovat mahdollisia: Palovaara Irrota verkkopistoke pistorasiasta heti, kun huomaat savua! Sähköiskun vaara Noudata turvallisuusohjeita! 1.7 Säteily ja häiriösuoja Ohjeet US-sovelluksiin: Tämä laite tuottaa ja käyttää radiotaajuusenergiaa ja voi sitä säteillä. Näin ollen laite voi väärin asennettuna ja käytettynä aiheuttaa vahingollisia häiriöitä radioviestinnässä ja -vastaanotossa. Tämä laite kuuluu luokkaan A. Asuinympäristössä tämä laite saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä. Siinä tapauksessa palveluntarjoajalta voi vaatia korjaavia toimenpiteitä Ohjeet Euroopassa käytettäviin sovelluksiin: Laitteen tyyppikilvessä on oltava CE-merkintä, joka osoittaa, että laite on tarkistettu seuraavien määräysten ja standardien mukaisesti (ks. 1.8.). Tämä laite kuuluu luokkaan A. Asuinympäristössä tämä laite saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä. Siinä tapauksessa palveluntarjoajalta voi vaatia korjaavia toimenpiteitä Yleiset ohjeet käyttäjille: Tämä laite tuottaa ja saattaa säteillä korkeataajuista energiaa. Laite voi väärin asennettuna ja käytettynä aiheuttaa TV- ja radiohäiriöitä. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että tietyillä alueilla häiriöitä ei olisi joka tapauksessa. 015

16 1) Säteily- ja häiriösuojamääräysten täyttämisessä on huomioitava seuraavaa: a) Käytä ainoastaan valmistajan toimittamia virtajohtoja. b) Laitteeseen tehdyt muutokset tai muunnokset, joita ohjeiden noudattamisesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, saattavat johtaa laitteen käyttöluvan menettämiseen. 2) Mikäli tämä laite näyttää aiheuttavan häiriöitä toisen laitteen TV- tai radiolähetyksissä: a) Varmista, että laite on häiriön lähde sammuttamalla ja käynnistämillä se uudelleen. b) Kun olet varmistanut, että laite on häiriön lähde, yritä poistaa häiriö seuraavien toimenpiteiden avulla: i) Sijoita laite kauemmas kyseisistä vastaanottimista. ii) Käännä laite poispäin kyseisestä vastaanottimesta. iii) Suuntaa kyseisen vastaanottimen antenni eri asentoon. iv) Kytke laite toiseen pistorasiaan, jotta laite ja vastaanotin ovat kytkettyinä eri virtapiiriin. v) Kytke laite ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä AC-adapteripistoketta. (Maadoitusjohdon etäisyys tai katkeaminen saattaa voimistaa korkeataajuista säteilyä ja aiheuttaa mahdollisesti tappavan sähköiskun). vi) Mikäli tarvitset apua, ota yhteyttä laitteen myyjään, valmistajaan tai ammattitaitoiseen radio- ja tv-asentajaan. 1.8 Tekniset tarkastukset Tämä laite on tarkastettu ja hyväksytty seuraavien standardien mukaisesti: EN 55022:2006 EN 55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005, EN : /108/EG ja 2006/95/EG, sekä FCC Part 15 ( julkaisu) 016

17 1.9 Tarkastus, huolto ja hoito Yleistä Sähköiskun vaara Noudata turvallisuusohjeita! Tarkista aina, että pistorasia on maadoitettu. Mikäli johdossa on vaurioita, Virtual Welding päätelaite on otettava välittömästi pois käytöstä. Verkkojohdon saa korjata vain sähköalan ammattilainen. Käy kaikki varoitus- ja tyyppikilven ohjeet läpi ja tarkista, että ne ovat hyvin luettavissa. Huolto Poista säännöllisesti pöly ja lika ilmastointipuhaltimesta. Varoitus: Päätteessä on erilaisia tarroja ja painatuksia, jotka saattavat ajan myötä kulua. Tarkista nämä säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa. Hoito Kosketusnäyttö ja runko puhdistetaan pehmeällä liinalla ja erikoispuhdistusaineella Käytöstä poistaminen Sähköiskun vaara Noudata turvallisuusohjeita! Laitteen purkaminen Irrota verkkojohto pistorasiasta ja avaa seinä- tai lattiakiinnitys. Laitteen siirtäminen Laitteen uudelleen asennusta ja käyttöönottoa varten katso Asennuspaikka, Asennus ja kiinnitys, Käyttöönotto ja Säteily ja häiriösuoja. Laitteen hävittäminen Lava ja laatikko tulee hävittää maakohtaisia määräyksiä noudattaen

18 Virtual Welding valikko Virtual Welding valikko on jaettu hallintaympäristöön ja käyttäjätilaan. 2.1 Päätelaitteen hallintaympäristö Päätteen hallintaympäristöön pääsee painamalla neljä kertaa Fronius-logoa (käyttäjätilassa) vuorotellen vasemmalta ja oikealta. Avautuvaan ikkunaan syötät koodin Hallintaympäristössä voit hallita kaikkien verkostossa käytettävissä olevien Virtual Welding järjestelmien kursseja Opetusohjelmat Opetusohjelmat-linkin alta löytyvät kaikki käytettävissä olevat opetusohjelmat. Fronius tarjoaa didaktisesti optimoituja ja suositeltuja opetusohjelmia. Asetukset-toiminnolla voit milloin tahansa tarkastella harjoituksiasi ja tehtäviäsi. 018

19 Opetusohjelmien tulee olla laadittuina niin, että niistä voi laatia ryhmäkohtaiset kurssit. Näin toistensa seuraavat, opetussisällöltään samanlaiset kurssit on helposti käsiteltävissä. Opetusohjelmat ja kurssit voi poistaa palauttamalla tehdasasetukset (ks ) Uuden opetusohjelman luominen Voit luoda uuden opetusohjelman toiminnolla Uusi opetusohjelma ja lisäämällä siihen haluamasi harjoitukset. Toiminnolla Lisää harjoitukset voit vapaasti määrittää harjoituksia. Luodaksesi harjoituksen valitse seuraavaksi parametriasetukset. 019

20 Toiminnolla Tiedot voit saada tietoa kustakin parametrista. Kun olet asettanut kaikki haluamasi parametrit, voit Jatkaa tehtävävalikkoon. Seuraavaksi sinun tulee määrittää harjoituksessa suoritettavat tehtävät. 020

21 Toiminnolla Info saat tietoa käytettävissä olevista tehtävistä. Tehtäviä voi tarpeen mukaan aktivoida tai deaktivoida. Näin voi laatia harjoituksen, joka vastaa yksittäisen henkilön tarpeita. Raja-arvo osoittaa prosentteina, kuinka paljon pisteitä on saatava kokonaispistemäärästä, ennen kuin seuraava tehtävä aktivoidaan. Seuraavat tehtävät ovat valitettavissa: Nopeus Harjoittelija harjoittelee hitsauspolttimen käyttöä oikealla nopeudella ja oikeassa asennossa. Polttimen kärki viedään kohti kohdepistettä, kunnes sen väri muuttuu vihreäksi asennon ollessa oikea. Poltinta tulee ohjata niin, että kärjessä oleva pallo osoittaa aina kohteen keskelle. Pallon (GHOST) väri osoittaa, kuinka tarkasti poltinta ohjataan. Vihreä Keltainen Punainen erittäin hyvä toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella - korjaa! Nopeus/Vapaalanka Harjoittelija harjoittele nopeuden lisäksi polttimen käyttöä oikealla vapaalangalla. Nuolen väri (GHOST) osoittaa, kuinka tarkasti poltinta ohjataan: Vihreä Keltainen Punainen optimaalinen etäisyys hitsauskappaleeseen toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella Hitsauspolttimen vapaalanka tulee valita niin, että nuolin väri pysyy vihreänä ja polttimen kärki osoittaa kohdeympyrän keskelle. 021

22 Nopeus/Vapaalanka/Kulma Harjoittelija harjoittelee nopeuden ja vapaalangan lisäksi oikeaa poltinkulmaa. Mikäli poltin on suunnattu liian pystyyn, punainen nuoli ( GHOST) näyttää alaspäin ja päinvastoin. Mikäli poltinkulma on liian työntävä, punainen nuoli näyttää vasemmalle ja päinvastoin. Vihreä kehä kaasusuuttimen ympärillä kertoo ideaalisesta poltinkulmasta. Vihreä Keltainen Punainen optimaalinen kulma toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella Simulaatio esiasetetuilla arvoilla Simulaatio mahdollistaa todentuntuisen hitsin teon, koska siinä näkyy hitsin lisäksi myös valokaari. Hitsausarvot langansyöttö, virta ja kaarijännite ovat tässä tehtävässä esiasetetut. Harjoittelija liikuttaa poltinta vapaasti ilman ohjausta ja suunnan osoitusta. Simulaatio vapaasti valittavilla arvoilla Harjoittelija asettaa itse tehtävään sopivat arvot virralle ja kaarijännitteelle. Poltinta liikutetaan vapaasti ilman ohjausta ja suunnan osoitusta. 022

23 Kun arvoja ja tehtäviä on valittu, harjoitus on tallennettava ja nimettävä. Painamalla Jatka pääset tähän vaiheeseen. Tallennat harjoituksen kirjoittamalla aiemmin laaditun harjoituksen nimen ja painamalla Jatka. Tämän jälkeen palaat takaisin harjoitusvalikkoon. Harjoituksen nimen tulisi sisältää viittauksen hitsauskappaleeseen ja hitsausasentoon. Voit lisätä muita harjoituksia toistamalla aiemmin kuvattuja vaiheita. Voit nimetä ja tallentaa määrittämäsi harjoitukset sisältävän opetusohjelman painamalla Jatka. 023

24 Kun olet tallentanut luomasi opetusohjelman, tämä löytyy opetusohjelmaluettelo sta välilehdeltä Omat Kurssit Kurssit-linkin alta löytyvät kaikki Virtual Welding järjestelmässä käytettävissä olevat kurssit, joita on jaettu aktivoituihin ja deaktivoituihin kursseihin. Toiminnoilla Aktivoi tai Deaktivoi voit itsenäisesti muuttaa kurssin statuksen. 024

25 Uuden kurssin luominen Voit luoda uuden kurssin toiminnolla Uusi kurssi. Näkyviin tulee luettelo kaikista käytettävissä olevista opetusohjelmista, joista voit valita kurssin. Soveltamalla opetusohjelmaa saat luettelon kaikista kyseiseen opetusohjelmaan sisältyvistä harjoituksista. 025

26 Painamalla Jatka pääset nimeämään kurssin, joka ilmestyy sitten aktivoitujen kurssien luetteloon Päätteet Päätteet-toiminnolla voit linkittää määritetyn harjoituksen kaikkiin verkossa oleviin Virtual Welding järjestelmiin (ks Klusteriverkko). Kaikki päätteet -toiminnon avulla voit määrätä päätteille samat tai yksittäiset harjoitukset. 026

27 Ensin päätät, mistä kurssista haluat valita harjoituksen. Voit etukäteen saada tietoa kustakin kurssista painamalla Tiedot. Kun olet valinnut kurssin, voit valita siitä harjoituksen. Myös harjoituksista voit saada etukäteen tietoa. 027

28 Painamalla Sovella tallennat asetukset ja määräät järjestelmä(i)lle harjoituksen Muut asetukset Välilehdessä Muut Asetukset voit määrittää Virtual Welding järjestelmäsi käyttäjätilan, suorittaa paikoitussäädön tai muuttaa hallintakoodisi Käytettävissä olevat tilat Valitsemalla toiminnon Käyttäjätila ja painamalla Käytä tallennat valitun tilan, järjestelmä kytkeytyy hallintaympäristöstä suoraan valittuun tilaan. 028

29 Hallintakoodi Voit muuttaa esiasetetun hallintakoodin (1234) omaksi 4-merkkiseksi koodiksi. Syötä uutta koodia varten 4 merkkiä ja vahvista koodi syöttämällä se uudestaan. Painamalla näppäimistön Enter-painiketta tallennat uuden hallintakoodin ja palaat takaisin etusivulle. Huom! Älä unohda syöttämääsi koodia, muuten et voi määrittää asetuksia. Mikäli olet unohtanut koodisi, ota yhteyttä laitteen myyjään Järjestelmän kalibrointi Voit kalibroida hitsauspolttimen koko järjestelmään sopivaksi. Painamalla Käynnistä pääset kalibrointiympäristöön. Huom! Paikoitussäädön käynnistyksessä ladataan aina esiasetettuja kalibrointiarvoja. VR-lasit on deaktivoitava (ks VR-lasit). Paikoitussäätöä varten tulee käyttää V-hitsi palkokerros 1 -hitsauskappaletta ja poltin on asetettava seuraaviin asentoihin (ks. kuva alla). 029

30 Painamalla polttimen liipaisinta tallennat kyseisen asennon koordinaatit. Painamalla aktivoituvaa Jatka-painiketta voit toistaa samaa hitsauskappaleen oikealla puolella. Aseta poltin samaan asentoon kuin virtuaalinen hitsauspoltin ja paina liipaisinta. Kun hitsauskappaleen molempien puolien koordinaatit on tallennettu, paina Jatka. Seuraavaksi säädetään hitsauspolttimen korkeus ja etäisyys hitsauskappaleeseen. Aseta poltin seuraavan kuvan osoittamaan asentoon. 030

31 Tarkista, että asento on sama kuin virtuaalisen polttimen. Mahdollisia eroja voidaan korjata Ylös - ja Alas painikkeilla. Kun olet asettanut oikean korkeuden, voit vielä uudelleen tarkistaa asentoa hitsauskappaleen oikealla ja vasemmalla puolella. Sitä varten sinun tulee asettaa poltin hitsauskappaleen oikealla puolella seuraaviin asentoihin: Tarkista, että asento on sama kuin virtuaalisen polttimen. Mahdollisia eroja voi korjata Vasen ja Oikea painikkeilla (4). Kun olet suorittanut oikean puolen säätöä ja hyväksynyt sen painamalla Jatka, toista samaa hitsauskappaleen vasemmalla puolella. Arvot tallennetaan painamalla Tallenna. Tämän jälkeen palaat kalibrointiympäristöstä Virtual Welding järjestelmän hallintaympäristöön. 031

32 Kamera-asetukset Kamera-asetuksissa voi säätää hitsauskypärään integroidun anturin, jotta Virtual Welding järjestelmä voi huomioida oikeaa kokoasi. Säätimellä voit reaaliajassa säätää korkeutta. Tallenna asetukset ja palaa takaisin hallintaympäristöön VR-lasit Kun olet liittänyt VR-lasit järjestelmääsi (ks Käyttöönotto), voit manuaalisesti aktivoida tai deaktivoida lasit. 032

33 VR-lasit tulee kytkeä USB- tai VGA-johdolla Virtual Welding järjestelmään ennen järjestelmän käyttöönottoa. Jos VR-lasit kytketään käytön aikana, Virtual Welding järjestelmä tulee käynnistää uudelleen, jotta VR-lasit voidaan alustaa. Käyttöönotto: USB VGA 2 Liitä VR-lasien ohjain mukana toimitetun VGA-johdon avulla Virtual Welding järjestelmän VGA-liittimeen. Syöttöjänniteliitäntä tehdään mukana toimitetulla USB-johdolla. Liitä ohjain myös Virtual Welding järjestelmän USB-liittimeen. LED väri oranssi vilkkuu vihreänä Toiminto VR-lasit toimivat VR-lasit ovat lepotilassa Painike Kirkkaus Toiminto Säädä kirkkautta painamalla painiketta Voimakkuus VR-lasit kytkeytyvät päälle lepotilasta 2.2 Kurssi-tila Kurssi-tilassa käyttäjä voi itsenäisesti suorittaa kouluttajan laatiman harjoituksen, jonka tuloksia voi verrata rankinglistalla ja näin ollen koulutusta voidaan paremmin soveltaa harjoittelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin. Fronius-logon oikealla puolella näkyvät kirjautuneet hitsaajat, kurssi ja valittu harjoitus. 033

34 2.2.1 Harjoitus Harjoitus-näytöllä harjoittelija voi itsenäisesti suorittaa hänelle määrätyn harjoituksen. Tämä ei edellytä kouluttajan valvontaa tai ohjausta. Harjoitus -toiminnon kautta pääsee parametrivalikkoon, jossa harjoittelija voi tarkastella esiasetettuja hitsausarvoja. Lisäksi hänellä on mahdollisuus saada tietoa asetetuista hitsausarvoista ja syventää omaa hitsaustuntemusta. Painamalla Jatka harjoittelija pääsee tehtävävalikkoon, jossa voi tarkastella kouluttajan määrittämiä tehtäviä. 034

35 Valikko sisältää enintään viisi tehtävää: Nopeus Harjoittelija harjoittelee hitsauspolttimen käyttöä oikealla nopeudella ja oikeassa asennossa. Polttimen kärki viedään kohti kohdepistettä, kunnes sen väri muuttuu vihreäksi asennon ollessa oikea. Poltinta tulee ohjata niin, että kärjessä oleva pallo osoittaa aina kohteen keskelle. Pallon (GHOST) väri osoittaa, kuinka tarkasti poltinta ohjataan. Vihreä Keltainen Punainen erittäin hyvä toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella - korjaa! Nopeus/Vapaalanka Harjoittelija harjoittele nopeuden lisäksi polttimen käyttöä oikealla vapaalangalla. Nuolen väri (GHOST) osoittaa, kuinka tarkasti poltinta ohjataan: Vihreä Keltainen Punainen optimaalinen etäisyys hitsauskappaleeseen toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella Hitsauspolttimen vapaalanka tulee valita niin, että nuolin väri pysyy vihreänä ja polttimen kärki osoittaa kohdeympyrän keskelle. 035

36 Nopeus/Vapaalanka/Kulma Harjoittelija harjoittelee nopeuden ja vapaalangan lisäksi oikeaa poltinkulmaa. Mikäli poltin on suunnattu liian pystyyn, punainen nuoli ( GHOST) näyttää alaspäin ja päinvastoin. Mikäli poltinkulma on liian työntävä, punainen nuoli näyttää vasemmalle ja päinvastoin. Vihreä kehä kaasusuuttimen ympärillä kertoo ideaalisesta poltinkulmasta. Vihreä Keltainen Punainen optimaalinen kulma toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella Simulaatio esiasetetuilla arvoilla Simulaatio mahdollistaa todentuntuisen hitsin teon, koska siinä näkyy hitsin lisäksi myös valokaari. Hitsausarvot langansyöttö, virta ja kaarijännite ovat tässä tehtävässä esiasetetut. Harjoittelija liikuttaa poltinta vapaasti ilman ohjausta ja suunnan osoitusta. Simulaatio vapaasti valittavilla arvoilla Harjoittelija asettaa itse tehtävään sopivat arvot virralle ja kaarijännitteelle. Simulaatio käynnistetään vasta sen jälkeen, kun oikeat arvot on valittu. Poltinta liikutetaan vapaasti ilman ohjausta ja suunnan osoitusta. 036

37 Ensimmäisellä harjoituskerralla käynnistyy asetetun raja-arvon vuoksi vain ensimmäinen tehtävä. Raja-arvo osoittaa prosentteina, kuinka paljon pisteitä tehtävän tai osatehtävän kokonaispistemäärästä on saatava, jotta seuraava tehtävä voidaan aktivoida. Ennen kuin käynnistät tehtävän painamalla Käynnistä, voit perehtyä tehtäviin Info-toiminnon kautta. Kun hitsausympäristö on aktivoitu, hitsausta käynnistetään painamalla polttimen liipaisinta. Tehtävän suorituksen jälkeen voit analysoida hitsauksen toiston avulla, lisäksi voit saada tuloksesi näkyviin, toistaa hitsauksen tai palata tehtävävalikkoon. Kun poistut hitsausympäristöstä painamalla Takasin, paras tulos näytetään pistein ja liikennevalovärein. Kun asetettu raja-arvo on saavutettu ja seuraava tehtävä aktivoidaan, osatulokset näytetään vihreinä. 037

38 Mikäli vähintään yksi tulos näytetään punaisena tai keltaisena, raja-arvoa ei ole saavutettu ja tehtävä on suoritettava uudestaan. Mikäli olet jo kirjautunut Virtual Welding järjestelmään, paras tuloksesi näytetään rankinglistalla. Mikäli et ole vielä kirjautunut järjestelmään, voit tallentamalla tuloksesi jatkaa kirjautumisen ja siten saada tuloksesi rankinglistalle näkyviin Rankinglista Rankinglistalla voit verrata omia hitsaustuloksiasi muiden osallistujien tuloksiin. Vakioasetuksena näytetään parhaillaan määrätyn kurssin rankinglista. Vaihda kurssi toiminnolla voit hakea mitä tahansa käytettävissä olevaa rankinglistaa. 038

39 Kurssin kokonaispistemäärä muodostuu kaikista kurssiin määrättyjen harjoitusten tuloksista. Tiedoissa tulos on kuvattu yksityiskohtaisemmin ja laajemmin, ja sen perusteella voidaan analysoida hitsaustapahtumia. Painamalla Takaisin palaat edelliselle tasolle tai poistut rankinglistalta Profiili Profiilissa voit tarkastella tai muokata henkilökohtaisia tietojasi, tarkastella hitsaustuloksia ja sijoitustasi rankinglistoilla. Profiiliin pääset asetetusta käyttäjätilasta riippumatta. Syöttääksesi tai muokataksesi tietojasi valitse muokattava kenttä toiminnolla Muokkaa. Silloin tulee näppäimistö näkyviin, jolla voit tehdä ja tallentaa muutokset. Muista, että integroidun vaihtonäppäimen avulla voit vaihtaa isojen ja pienien kirjaimien sekä erikoismerkkien välillä. 039

40 Klikkaamalla Hitsaustulokset voit tarkastella omia hitsaustuloksia ja klikkaamalla Tiedot saat yksityiskohtaisemman tulostiedon näkyviin ja voit valita hitsaustapahtuman toiston. Rankinglistoilla näytetään kaikki sijoituksesi. Painamalla Tiedot voit avata kunkin rankinglistan, jossa voit verrata omia tuloksia muiden hitsaajien tuloksiin. Päästäksesi profiiliin sinun tulee ensin rekisteröityä Virtual Welding järjestelmään. Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt, rekisteröinti suoritetaan automaattisesti, kun avaat profiilisivun. Voit rekisteröityä myös toiminnolla Kirjaudu Kirjautuminen/rekisteröinti Jotta voit käyttää kaikkia Virtual Welding järjestelmän toimintoja ja hyötyjä sinun tulee rekisteröityä järjestelmään. Voit tehdä sen käynnistämällä toiminnon Kirjaudu. Ensin sinun on valittava käyttäjänimi ja helposti muistettava salasana. 040

41 Kun olet valinnut haluamasi käyttäjänimen ja salasanan pääset painamalla Jatka kirjautumaan/rekisteröitymään. Kun olet jo kerran onnistuneesti rekisteröitynyt järjestelmään samalla käyttäjänimellä ja salasanalla, olet nyt kirjautunut järjestelmään ja päänäytöllä näkyvät Fronius-logon oikealla puolella etu- ja sukunimesi. Samalla toiminto Kirjaudu sisään vaihtuu toiminnoksi Kirjaudu ulos, jolla voit ennen poistumistasi järjestelmästä kirjautua ulos. Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt, luo nyt oma henkilökohtainen profiilisi. Kirjautuaksesi sisään sinun tulee syöttää etu- ja sukunimesi ja sähköpostiosoitteesi. 041

42 Klikkaamalla Muokkaa saat näppäimistön näkyviin, josta voit syöttää ja tallentaa tietojasi. Kun kaikki tarvittavat tiedot on syötetty, voit päättää rekisteröinnin painamalla Jatka. Olet nyt rekisteröitynyt ja kirjautunut Virtual Welding järjestelmään Kielen valinta Virtual Welding järjestelmässä on neljä esiasetettua kieltä valittavissa. Voit valita haluamasi valikkokielen koskettamalla sitä näytöllä. Mikäli haluat muuttaa kielen tai lisätä muita, voit tehdä sen Setup-valikossa (ks Kieliasetukset). 042

43 2.3 Esittelyhuone-tila Esittelyhuone-tilassa käyttäjä voi tutustua Virtual Welding järjestelmään. Tämän tilan avulla järjestelmä voidaan esittää messuilla, tapaamisissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa pelkkä kertominen ei usein riitä vakuuttamaan järjestelmän hyödyistä. Näin voidaan helposti tutustua Virtual Welding järjestelmään ja herättää kiinnostusta virtuaaliseen harjoitteluun. Esittelyhuone-tila sisältää kaksi päätoimintoa Kokeile nyt ja Harjoittele Kokeile nyt Toiminnossa Kokeile nyt automaattinen wizard opastaa virtuaalisissa tehtävissä. Valitse ensin haluamasi hitsauskappale. Kun olet valinnut hitsauskappaleen, voit aloittaa Wizard-toiminnon. 043

44 Toiminnolla Kokeile nyt sinut opastetaan kaikissa virtuaalisissa hitsaustehtävissä. Ensimmäisenä tehdään hitsi ilman aiempaa harjoitusta. Tämän jälkeen harjoitellaan oikeaa hitsausnopeutta, vapaalankaa ja poltinkulmaa. Näiden harjoitusten jälkeen simulaatio näyttää, kuinka hyvin olet edistynyt Harjoitus Harjoitus-toiminnolla voit suorittaa ensimmäisiä tehtäviä Virtual Welding järjestelmässä. Toiminnon kautta pääset parametrivalikkoon, jossa voit määrittää haluamasi asetukset. Lisäksi on mahdollista saada tietoa hitsausarvoista ja syventää omaa hitsaustuntemusta. Painamalla Jatka käyttäjä pääsee tehtävävalikkoon, jossa kaikki käytettävissä olevat tehtävät kuvataan. 044

45 Jotta voidaan harjoitella kaikkia tehtäviä, niitä on suoritettava vuoron perään, hitsausnopeus-tehtävästä alkaen. Ennen kuin käynnistät ensimmäisen tehtävän klikkaamalla Käynnistä, voit perehtyä tehtäviin Info toiminnon avulla. Kun hitsausympäristö on aktivoitu, hitsausta käynnistetään painamalla polttimen liipaisinta. Tehtävän suorituksen jälkeen voit analysoida hitsaustapahtumaa toiston avulla. Lisäksi voit tarkastella tuloksesi, toistaa hitsaustapahtuman tai palata tehtävävalikkoon. Hitsausympäristöstä poistutaan klikkaamalla Takaisin, jolloin paras tulos näytetään pistein ja liikennevalovärein. 2.4 Avoin tila Avoimessa tilassa esitetään Virtual Welding järjestelmä kaikkine käytettävissä olevine arvoineen ja tehtävineen ilman didaktista päämäärää. 045

46 2.4.1 Vapaa harjoitus Vapaa harjoitus toiminnon kautta pääset parametrivalikkoon, jossa voit määrittää tarvittavat asetukset. Lisäksi voit saada lisätietoa kustakin hitsausarvosta ja syventää hitsaustuntemustasi. Painamalla Jatka pääset tehtävävalikkoon, josta löytyvät kaikki käytettävissä olevat tehtävät. 046

47 Ennen kuin käynnistät valitun tehtävän toiminnolla Käynnistä, voit perehtyä tehtäviin Info toiminnon avulla. Kun hitsausympäristö on aktivoitu, voit aloittaa hitsauksen painamalla polttimen liipaisinta. Tehtävän suorituksen jälkeen voit toisto-toiminnolla analysoida hitsausta, tarkastella tuloksesi, toistaa hitsausta tai palata tehtävävalikkoon. Hitsausympäristöstä poistutaan klikkaamalla Takaisin, jolloin paras tulos näytetään pistein ja liikennevalovärein. 047

48 3 Setup 3.1 Yleistä Voit avata Setup-valikon painamalla kerran punaista Setup-painiketta. Setup-painike sijaitsee StandUp-päätelaitteen liitäntäpaneelissa, päätteen ylä- ja alaosan välissä. Tätä varten täytyy avata alaosan luukku (ks Käyttöönotto Virtual Welding päätelaite). MobileCasen Setup-painike sijaitsee liitäntäpaneelissa sivulla (ks Käyttöönotto MobilCase) Setup-valikon sisältö Verkkoliitäntä Muut asetukset Tekniset asetukset 048

49 3.1.2 Ohjaustoiminnot Käsittely-painike Ohjaus-painike Tallennus-painike Lisäys-painike Poisto-painike OK-painike Peruutus-painike Ylös- ja Alas-nuolet 3.2 Verkkoliitäntä Valikon avaus: Käynnistä Setup päävalikko (punainen Setup-painike) ja valitse toiminto Verkkoliitäntä. Verkkoliitännän tila Tiedonsiirto Mainostaja mainossivut Ei liitäntää/palautus og-tiedosto (t) 049

50 3.2.1 Verkkoliitännän tila Virtual Welding päätelaitteen liittämiseksi verkkoon valitse toiminto Verkkoliitännän tila. Kirjautuminen Virtual Welding järjestelmään Virtual Welding järjestelmään kirjautuminen edellyttää seuraavaa: vaihe 1 valitse internet-yhteys vaihe 2 päätelaitteen sisään kirjautuminen 050

51 Internet-yhteyden valinta Ennen Virtual Welding järjestelmään kirjautumista internet-yhteys on konfiguroitava. Valitse ja hyväksy toiminnon vaihe 1 Internet-yhteyden valinta ja määritä käytettävissä oleva internet-yhteys. Voit valita seuraavien yhteysmuotojen väliltä: ADSL DSL-modeemi (PPPoE, PPTP) LAN Paikallinen lähiverkko (LAN, DHCP palvelin/reititin) WLAN Langaton verkko (WLAN) (DHCP tai manuaaliset IP-asetukset) UMTS UMTS-modeemi 051

52 ADSL-yhteys Mikäli valitset ADSL-yhteyden, voit valita seuraavat vaihtoehdot: ADSL (PPTP) ADSL (PPPoE) HUOM! Järjestelmä ei tue USB ADSL -modeemia / -reititintä Virtual Welding laitteisto tukee ethernet-modeemia/ -reititintä (ADSL-modeemin / -reitittimen ja Virtual Welding verkkokortin/liittimen yhteys ethernet-verkkojohdolla). Mikäli ADSL-modemiin ei ole DHCP-reititintä (LAN) liitettynä, ADSL-verkkoasetukset on määritettävä manuaalisesti. Silloin on huomioitava, mikä ADSL-portti on käytettävissä. PPTP ja PPPoE ovat tällä hetkellä yleisimmin käytettävät tunnelointiprotokollat. 052

53 Lisätietoa käytettävissä olevasta ADSL-liittymästä ja tarvittavista verkko-osoitteista saat palveluntarjoajalta tai verkon ylläpitäjältä. Seuraavat ADSL-verkko-osoitteet tarvitaan: Päätelaitteen IP-osoite (vainpptp)! (Standard IP ) ADSL-modeemin/reitittimen IP-osoite (vain PPTP)! (Standard IP ) Username (käyttäjätunnus) Password (henkilökohtainen salasana) DNS1 (ensisijainen) DNS2 (toissijainen) Paina Syötä merkit ja paina lopuksi 053

54 Esimerkki: Yhden käyttäjän järjestelmä ADSL-modeemilla ilman reititintä: Puhelinpistorasia Haaroitin Puhelin Puhelinjohto Johto Haaroitin/Modeemi ADSL-modeemi Modeemijohto Puhelinpistorasiasta tuleva johto liitetään suoraan tai haaroittimen kautta ADSL-modeemiin. Virtual Welding päätelaitteen verkkokortti liitetään e t hernet-verkkojohdolla ADSL-modeemiin. 054

55 Lähiverkkoyhteys (LAN) Mikäli valitset lähiverkkoyhteyden, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja: Automaattinen verkko-osoitteen konfigurointi DHCP:lla Manuaalinen verkkokonfigurointi Automaattinen verkko-osoitteen konfigurointi DHCP:lla: Mikäli liitetty verkko/reititin tukee DHCP:ta (Dynamic Host Configuration-Protocol), kaikki verkko-osoitteet konfiguroidaan automaattisesti. Verkkokonfigurointia ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Monen käyttäjän järjestelmää varten suositellaan reitittimen (DHCP konfiguroitu) k y t k e m i s t ä ADSL-modeemin ja päätelaitteen väliin. DHCP-reititin konfiguroi liitettyjen laitteiden verkkoasetukset automaattisesti. Automaattisen DHCP-konfiguroinnin aktivointi: 1. Valitse automaattinen DHCP-konfigurointi (kenttä korostetaan keltaisella). 055

56 2. Paina tallentaaksesi asetukset. Valikko suljetaan. 3. DHCP reititin/palvelin jakaa verkko-osoitteet automaattisesti. Esimerkki: Lähiverkko (ADSL-yhteys, DHCP-reititin): Puhelinpistorasia Haaroitin Puhelin Puhelinjohto ADSL-reititin ADSLmodeemi Ethernet-johto ADSL-modeemista tuleva johto liitetään reitittimen tuloliittimeen, lähtöliittimiin liitetään ethernet-johdolla Virtual Welding päätelaitteen verkkokortit. Manuaalinen verkkokonfigurointi: Verkkoasetukset on konfiguroitava manuaalisesti. Liitetty verkko ei tue DHCP:ta. Manuaalista konfigurointia varten tarvitaan seuraavat verkko-osoitteet: (ota tarvittaessa yhteyttä verkon ylläpitäjään) Päätelaitteen IP-osoite Aliverkkopeite (Subnet Mask) Standard-yhdyskäytävä (Standard Gateway) DNS 1, DNS 2 056

57 Manuaalisen verkkokonfiguroinnin aktivointi: 1. Valitse Manuaalinen verkkokonfigurointi (kenttä korostetaan keltaisella) 2. Syötä kaikki tarvittavat verkko-osoitteet painamalla ensin 3. Tallenna asetukset painamalla tallennuspainiketta Valikko suljetaan. WLAN-yhteys Asennus WLAN-adapterilla Liitä WLAN-adapteri tietokoneen siniseen USB-porttiin (modeemi). Sammuta päätelaite ja käynnistä uudelleen. WLAN asetukset DHCP aktivoitu (automaattinen IP-konfigurointi) Avoin järjestelmä Tuetut salaukset: WEP 64/128 Bit, WPA, WPA2 057

58 WLAN asetukset Verkkoliitäntä-valikossa 1. Valitse käytettävissä oleva WLAN-USB adapteri, joka on liitetty Virtual Welding päätelaitteeseen ( Käytettävissä olevat WLAN-adapterit ). 2. Valitse vastaavasti WLAN-verkko, jonka kautta Virtual Welding päätelaite muodostaa internet-yhteyden ( Käytettävissä olevat WLAN-verkot ). 3. Suojatakseen WLAN-verkkoa luvatonta käyttöä vastaan, suositellaan suojakoodin luomista. Virtual Welding järjestelmä tukee seuraavia verkkosalauksia: WPA, WPA2, WEP 64 bittiä tai 128 bittiä, WEP-koodi (HEX tai ASCII) bittiä 128 bittiä hex: 10 merkkiä HEX: 26 merkkiä ascii: 5 merkkiä ASCII: 13 merkkiä käytettävät merkit HEX: A-F, a-f, 0-9 käytettävät merkit ASCII: 0-9, A-Z, a-z, äüö/\?!-&%$"()=+# Voit syöttää WEP-koodin painamalla ensin 4. Paina tallennuspainiketta Lisätietoa WLAN Verkkoliitäntä-valikossa: Adapter MAC-Address WLAN-USB sovittimen MAC-osoite (MAC-osoite = lähiverkossa olevan järjestelmän yksilöivä osoite, tarvitaan MAC-osoite-pohjaiseen autentikointiin) Network signal strength wlan-verkon signaalin vahvuus 058

59 UMTS-yhteys UMTS-modeemilla voidaan liittää Virtual Welding päätelaite Virtual Welding-NETiin myös siinäkin tapauksessa, että lähellä ei ole puhelinrasiaa. UMTS-modeemi toimii langattomasti, internet-palveluntarjoajan SIM-kortilla. Joka SIM-kortti, jossa UMTS-toiminto on sallittu; Virtual Welding-NETin kuukausittainen tiedonsiirtovolyymi on n MB. HUOM! On tärkeää, että SIM-kortin PIN-koodin pyyntö on deaktivoitu! UMTS-yhteyden asetukset: Modeemi Klikkaa Modeemi-valintakentässä käsittely-painiketta Valitse modeemi ja hyväksy valintasi painamalla OK-painiketta jolloin näkyviin tulee lista kytketyistä modeemeista. HUOM! DataCard CD-ROM toiminnon on oltava deaktivoituna modeemissa! 059

60 Numero Klikkaa Numero-valintakentässä käsittely-painiketta ja syötä UMTS-palveluntarjoajan numero. Vahvista painamalla OK-painiketta Vakionumero *99***1# toimii yleisimmillä UMTS-operaattoreilla. Käyttäjätunnus Klikkaa Käyttäjätunnus-valintakentässä käsittely-painiketta ja syötä UMTS-operaattorin käyttäjätunnus ja vahvista painamalla Salasana Klikkaa Salasana-valintakentässä käsittelypainiketta ja syötä UMTS-operaattorin salasana ja vahvista painamalla DNS 1 Klikkaa DNS 1-valintakentässä käsittely-painiketta ja syötä UMTS-operaattorin DNS 1 palvelimen IP-osoite ja vahvista painamalla DNS 2 Klikkaa DNS 2- valintakentässä käsittely-painiketta ja syötä UMTS-operaattorin DNS 2 palvelimen IP-osoite ja vahvista painamalla Initstring Jotta kytketty modeemi voi muodosta myös UMTS-yhteyden, tarvitaan Initstring, joka muodostetaan seuraavasti: at+cgdcont=1, IP, Operaattorin APN 1. osa 2. osa on aina sama syötä operaattorin APN Initstringin alkuosa on kaikilla UMTS-operaatoreilla sama, vain operaattorin APN (Access-Point-Name) vaihtelee operaatorin mukaan. Esimerkit: Orange (matkapuhelinoperaattori Itävalta): at+cgdcont=1, IP, fullspeed T-Mobile (matkapuhelinoperaattori Saksa): at+cgdcont=1, IP, web.vodafone.fi 060

61 Tarvittavat UMTS-asetukset saat matkapuhelinoperaatorilta, jolta olet myös saanut SIM-kortin. Initstringin syöttämiseksi klikkaa käsittely-painiketta painamalla, syötä Initstring ja vahvista Siirtoasetukset: Klikkaa Siirtoasetukset-valintaikkunassa käsittelypainiketta ja määritä aika, jona Virtual Welding NETin tietojen päivittäinen päivitys alkaa ja loppuu. Siirtonopeudesta riippuu, kuinka usein Virtual Welding NET-tietoja päivitetään päivittäin määritettynä aikana. Kursorinäppäimillä + ja - muutetaan arvot. Lopuksi arvot tallennetaan painamalla tallennuspainiketta Internet-yhteyden testaus Määritettyä internet-yhteyttä on mahdollista testata heti, voidaanko muodostaa internet-yhteys. Klikkaa Yhteystesti-painiketta. 061

62 Testaa internet-yhteys painamalla Yhdistä-painiketta, jolloin muodostetaan internet-yhteys. (tämä saattaa kestää jopa minuutin, riippuen yhteydestä). Yhteystila-kentässä näkyy internet-yhteyden tila: Ei yhteyttä Ei internet-yhteyttä muodostettu Yhdistetään Yritetään muodostaa internet-yhteyttä Yhdistetty Internet-yhteys on muodostettu Kun internet-yhteys on muodostettu, voidaan määrittää yhteyden laatu PING-testin avulla. Ping-testi lähettää tietopaketteja tiettyyn IP-osoitteeseen ja vastaanottaa tietopaketteja samasta osoitteesta. Näin voidaan todeta, lähteekö tietoja internetiin ja voidaanko vastaanottaa tietoja internetistä. root dns DNS-pääpalvelimen yhteystesti google sivuston yhteystesti funworld sivuston funworld.operationnetwork.org yhteystesti Valitse painike [google] Virtual Welding päätelaite muodostaa yhteyden sivustoon (IP osoite ) ja vaihtaa tämän kanssa tietopaketteja. ping Pinging [ ] with 32 bytes of data: Reply from : bytes=32 time=66 ms TTL=243 Reply from : bytes=32 time=105 ms TTL=243 Reply from : bytes=32 time=69 ms TTL=243 Reply from : bytes=32 time=74 ms TTL=243 Ping statistics for : Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0 % loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 66 ms, Maximum = 105 ms, Average = 78 ms Kohdasta Ping-statistics näkee, onnistuiko ping-testi. Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0 % loss) eli Sent = 4 4 pakettia (32 tavua) lähetettiin IP-osoitteeseen (www.google.com) Received = 4 062

63 4 pakettia (32 tavua) vastaanotettiin IP-osoitteesta (www.google.com) Lost = 0 (0 % häviö) 0 pakettia hävittiin (0 % häviö) Mikäli ping-testiä ei voitu suorittaa, tarkista yhteysasetukset Päätelaitteen kirjautuminen Internet-yhteyden konfiguroinnin jälkeen syötetään Virtual Welding järjestelmän rekisteröintitiedot valikossa Päätelaitteen kirjautuminen. Valitse valikko Päätelaitteen kirjautuminen ja syötä henkilökohtaiset lisenssitunnuksesi Käyttäjätunnus ja Salasana kenttiin ja vahvista painamalla [ENTER]. Lisenssitunnukset saat Virtual Welding alueoperaattorilta. esim. Käyttäjätunnus: AT484FUNW001 Salasana: FUN5621 Virtual Welding järjestelmä muodostaa yhteyden palvelimeen, syötettyjen lisenssitunnusten voimassaolo tarkistetaan. 063

64 Sen jälkeen avautuu syöttövalikko, jossa syötetään asennuspaikan tiedot ja tallennetaan painamalla 064

65 Kaikki samalla lisenssinumerolla ilmoitetut asennuspaikan tiedot tallennetaan palvelimeen. Mikäli siis laite kirjautuu jo rekisteröityyn asennuspaikkaan, asennuspaikan tietoja ei tarvitse enää lisätä, vaan näkyviin tulee lista valittavissa olevista asennuspaikoista. 065

66 Nimi 066

67 Valitse asennuspaikka ja tallenna painamalla Virtual Welding päätelaite on nyt kirjautuneena. Sulje Verkkoliitäntä-valikko painamalla 067

68 3.2.3 Tiedonsiirto Kun yhteysasetukset ja kirjautumistiedot on määritetty, voidaan käynnistää tiedonsiirto. Kun ensimmäinen tiedonsiirto on suoritettu onnistuneesti, automaattinen tiedonsiirto on aktivoitu Ei verkkoliitäntää/palautus Kaikki yhteyssovellukset ja kirjautumistiedot poistetaan. Virtual Welding järjestelmään voi kuitenkin milloin tahansa kirjautua Yhteystesti Kun lähiverkossa on palomuuri, on mahdollista, että määrätyt portit estetään ja näin ollen jotkut Virtual Welding-Online sovellukset eivät toimi. Siinä tapauksessa internet-yhteys tulee testata. Seuraavat portit testataan: TCP: 80, 443, 2352, 5050, 5190 UDP: 2351, 2352, 2353, 2362, 2363, 6789 Käynnistä testi ja tarkista, että kaikki testit suoritetaan oikein. Tarvittaessa ota yhteyttä verkon ylläpitäjään, jotta palomuuriasetuksia voidaan muuttaa. 068

69 3.2.6 Log-tiedosto(t) Virtual Welding ohjelmisto kirjaa kaikki käynnistetyt tiedonsiirrot log-tiedostoon (oihin), joita voi tarkastella Log-tiedosto (t) valikossa. MoFIm Log Luettelo kaikista modeemi-diagnoositiedoista Transfer Log Luettelo kaikista tiedonsiirroista Update Log Luettelo kaikista vastaanotetuista online-päivityksistä 069

70 3.2.7 Verkkoklusteri Verkkoklusterin eli verkkoyhteenliittymän kautta voidaan muodostaa Virtual Welding järjestelmien välinen verkko. Näin voit hallita kaikkien Virtual Welding järjestelmien kursseja yhdestä isäntälaitteesta (Master) käsin. Klusteriverkko muodostetaan liittämällä kaikkia Virtual Welding järjestelmiä tavallisella reitittimellä yhteen seuraavalla tavalla: Master: 1. Aktivoi isäntälaite rastittamalla Masterin vaihtoehto AKTIIVINEN 2. Seuraavaksi rastitat MASTER valitaksesi isäntälaitteen. 3. Kolmannessa vaiheessa voit nimetä Virtual Welding järjestelmäsi vapaasti, jotta tämä tunnistetaan helposti. 4. Kun olet määrittänyt kyseisen Virtual Welding järjestelmän isäntälaitteeksi, Mac-osoite näkyy Master-kentässä harmaalla taustalla ja sitä ei voi enää muuttaa. 5. Tässä vaiheessa sinun tulee syöttää vapaasti valittava salasana vastaavaan kenttään. 6. Saadaksesi salasanan syöttämistä varten tarvittavan näppäimistön näkyviin paina syöttökentän oikealla puolella olevaa EDIT-painiketta. 070

71 7. Tallenna tähän mennessä Master-näytöllä tehdyt asetukset painamalla Tallenna. Serialnumber: b b7 cluster Slave: Kun klusterin asetukset on määritetty Master-näytöllä, voidaan määrittää Slave-asetukset. Seuraavat toimenpiteet on suoritettava kaikilla reitittimen kautta yhteen liitetyillä Virtual Welding järjestelmillä: 1. Aktivoi Slave-järjestelmä rastittamalla AKTIIVINEN. 2. Seuraavaksi rastitat SLAVE, jotta orjalaite yksilöidään. 3. Kolmannessa vaiheessa voit nimetä Virtual Welding järjestelmäsi vapaasti, jotta tämä tunnistetaan helposti. 4. Koska kyseinen Virtual Welding järjestelmä on nyt määritetty SLAVE-järjestelmäksi Master-kenttä on nyt toisin kuin aiemmin muokattavissa. Klikkaamalla Master-kentän vieressä olevaa EDIT-painiketta saat näppäimistön näkyviin, jolla voit lisätä aiemmin määritetyn isäntälaitteen Mac-osoitteen (tässä esimerkissä: b7). 5. Seuraavaksi syötät aiemmin Master-näytöllä valitun salasanan vastaavaan kenttään. 6. Tallenna tähän mennessä tehdyt asetukset painamalla Slave-järjestelmän tallennuspainiketta. 071

72 7. Kun olet konfiguroinut Virtual Welding järjestelmän, voit poistua klusterivalikosta painamalla Takaisin-painiketta. 8. Toista vaiheet 1-7 kaikille Virtual Welding järjestelmille, jotka liitetään yhteen. Serialnumber: Serialnumber: a a b7 cluster Suorita nämä vaiheet huolellisesti varmistaaksesi moitteettoman kommunikoinnin isäntä- ja orjalaitteen välillä. Mikäli isäntälaite käynnistetään uudelleen klusteriverkon ollessa aktiivinen, on käynnistettävä kaikki orjalaitteet uudelleen muodostaakseen taas yhteyden isäntälaitteeseen. 072

73 3.3 Muut asetukset Tähän sisältyvät kieliasetukset, maakohtaiset profiilit, Minimal-Setup-koodi asetukset yms Lisenssilista Näytetään kaikki päätelaitteessasi käytettävissä olevat lisenssit lisätietoineen (esim. lisenssinimi, kuvaukset, yms.). 073

74 3.3.2 Vienti Voit lähettää Virtual Welding järjestelmän Setup-asetukset USB-muistitikulle. Liitä muistitikku Virtual Welding järjestelmän USB-porttiin ja paina Lähetä. Seuraavat asetukset ja tiedot eksportoidaan: Opetusohjelmat Kurssit Käyttäjä SETUP-asetukset Eksportointi-toiminnolla voit säännöllisesti ottaa varmuuskopioita (suositellaan kerran viikossa). 074

75 3.3.3 Tuonti Valitut asetukset voidaan USB-muistitikulta tuoda Virtual Welding järjestelmään. Voit valita aiemmin lähetettyjen verkkoliitäntätietojen ja luotojen opetusohjelmien, kurssien ja käyttäjien väliltä niitä, joita on tarkoitus importoida Virtual Welding järjestelmään. 075

76 Lehr läne Kurse und User Kieliasetukset Virtual Welding ohjelmistossa saattaa olla jopa 6 eri kieltä käytettävissä. Kieliasetuksissa voidaan määrittää, mitkä kielet käyttäjä voi valita. Aktivoiduista kielistä määritetään yksi vakiokieli eli mikäli Virtual Welding järjestelmää ei käytetä vähään aikaan, Virtual Welding ohjelmisto asettaa automaattisesti tämän kielen käyttökieleksi. 076

77 Kieliasetusten muuttaminen 1. Klikkaa Aktiivinen listalta haluamasi kielen ohjaus-painiketta Kieli aktivoidaan tai deaktivoidaan. 2. Tallenna lopuksi painamalla tallennuspainiketta Vakiokielen asettaminen 1. Klikkaa Vakio listalla haluamasi kielen ohjaus-painiketta Kieli asetetaan vakiokieleksi. 2. Tallenna lopuksi painamalla tallennuspainiketta Asentajakoodi Kun asentajakoodi on aktivoitu, tärkeät Setup-asetukset suojataan koodilla. Asentajakoodi koostuu 4 numerosta, jotka voi vapaasti valita. 077

78 Huom! Älä koskaan unohda syöttämääsi koodia, koska silloin et voi enää määrittää Setup-asetuksia. Mikäli olet unohtanut koodin, ota yhteyttä laitteen myyjään. Asentajakoodin muuttaminen 1. Avaa Asentajakoodi-moduuli. 2. Poista asentajakoodi Backspace -näppäimellä. 3. Syötä uusi koodi numeronäppäimillä. 4. Vahvista koodi syöttämällä se uudelleen. 5. Tallenna painamalla tallennuspainiketta Asentajakoodin aktivointi tai deaktivointi 1. Avaa Asentajakoodi-moduuli. 2. Paina ohjauspainiketta Aktiivinen Asentajakoodi aktivoidaan tai deaktivoidaan. 078

79 3.3.6 Minimal-Setup koodi Kun Minimal-Setup koodi on aktivioitu, osa Setup-asetuksista (= Minimal-Setup) voidaan hakea ilman setup-näppäimen painamista syöttämällä koodin. Minimal-Setup koodi koostuu 4 numerosta, jotka ovat vapaasti valittavissa. Minimal-Setup koodin muuttaminen 1. Avaa moduuli Minimal-Setup koodi. 2. Minimal-Setup koodi poistetaan Backspace-näppäimellä. 3. Syötä uusi koodi numeronäppäimillä. 4. Vahvista koodi syöttämällä se uudelleen. 5. Tallenna muutokset painamalla tallennuspainiketta Minimal-Setup koodin aktivointi tai deaktivointi 1. Avaa moduuli Minimal-Setup koodi. 2. Klikkaa Aktiivinen ohjaus-painike inimal-setup koodi aktivoidaan tai deaktivoidaan. 079

80 Minimal-Setup asetusten avaaminen koodilla 1. Virtual Welding ohjelmiston avautuvassa valikossa näkyy vasemmalla alhaalla Fronius-logo. 2. Klikkaa logoa neljä kertaa vuorotellen vasemmalta ja oikealta. 3. Syötä Minimal-Setup koodi inimal-setup asetukset avautuvat Palautus Palautus-toiminnolla voidaan palauttaa Virtual Welding järjestelmän tehdasasetukset. HUOM! Kaikki Setup-asetukset palautettaan tehdasasetuksiin. Tehdyt asetukset menetetään (esim. verkkoliitäntäasetukset, opetusohjelmat, kurssit, rankinglistat yms.) 080

81 3.3.8 Maakohtaiset profiilit Tietyt Virtual Welding ohjelmistoversiot tarjoavat useampia maakohtaisia profiileja, jotka vaikuttavat siihen, mitkä Virtual Welding ohjelmiston toiminnot ovat käytettävissä. 081

82 Maakohtaisen profiilin aktivointi 1. Avaa moduuli Maakohtaiset profiilit. 2. Klikkaa kentässä Valitse profiili haluamasi profiilin ohjauspainiketta 3. Tallenna muutokset painamalla tallennuspainiketta 082

83 3.4 Tekniset asetukset Valikossa Tekniset asetukset löytyvät tekniset asetukset, tiedot ja testit. 083

84 3.4.1 Päivämäärä/kellonaika Tässä moduulissa voidaan määrittää Virtual Welding järjestelmän päivämäärä-, kellonaika- ja aikavyöhykeasetukset. Päivämäärän asettaminen 1. Avaa moduuli Päivämäärä/Kellonaika. 2. Aseta päivä, kuukausi ja vuosi + ja - näppäimillä. 3. Tallenna asetukset painamalla tallennuspainiketta Kellonajan asettaminen 1. Avaa moduuli Päivämäärä/Kellonaika. 2. Aseta tunnit ja minuutit + ja - näppäimillä. 3. Tallenna asetukset painamalla tallennuspainiketta Aikavyöhykkeen asettaminen 1. Avaa moduuli Päivämäärä/Kellonaika. 2. Valitse Aikavyöhyke-taulukosta oikea aikavyöhyke. 3. Tallenna asetukset painamalla tallennuspainiketta 084

85 3.4.2 NSB-numeroiden näyttäminen NSB-numero on Virtual Welding järjestelmän yksilöivä versionumero, jota tarvitaan esim. tukipyynnöissä. NSB-numeron näyttäminen 1. Avaa moduuli NSB-numero Testikuva Testikuva-toiminnolla voidaan tarkistaa näyttöasetukset. Testikuvan avaaminen 1. Avaa moduuli Testikuva. 2. Kosketa näyttöä mistä tahansa ja. 085

86 086

87 3.4.4 Fronius Kalibrointi Järjestelmän kalibrointi Tällä toiminnolla voi kalibroida hitsauspolttimen koko järjestelmään sopivaksi. Painamalla Käynnistä pääset kalibrointiympäristöön. (ks Järjestelmän kalibrointi) Kamerakorkeuden asettaminen Kamera-asetuksissa voit säätää hitsauskypärään integroidun anturin ja siten sovittaa kokosi Virtual Welding järjestelmään. (ks Kamera-asetukset) Fronius laitteistotesti (hardwaretest) Ilman 3D-laseja Fronius laitteistotestillä voit tarkistaa hitsausympäristön ja hitsauspolttimen toimintaa. Suorita testi seuraavasti: Aseta seuraavat arvot neljällä poltinnäppäimellä: 087

88 Virta 140 A Jännite: 17 V Tarkista, että liike näytetään näytöllä oikein (ei väärin päin). Liikuta poltinta vasemmalle ja oikealle Liikuta poltinta ylös ja alas Käännä poltinta pitkittäisakselinsa ympäri Käännä poltinta poikkitaisakselinsa ympäri Tarkista, että asennot näytetään oikein näytöllä. Aseta polttimen kärki hitsauskappaleen oikealle ja vasemmalle puolelle. Tarkista, että näytöllä näkyvät asennot eivät poikkea todellisista asennoista. Aseta polttimen kärki hitsauskappaleeseen kiinni ja paina polttimen liipaisinta. Näytöllä näkyy hitsaussimulaatio. Takaisin D-laseilla Mikäli olet liittänyt VR-lasit Virtual Welding järjestelmään, toista kohdassa kuvatut toimintatestit. Lisäksi sinun tulee tarkistaa VR-lasien toiminta Kosketusnäytön kalibrointi Tämä vaihtoehto on tarkoitettu kosketusnäytön kalibrointiin. 1. Avaa moduuli Kosketusnäytön kalibrointi. 2. Noudata ohjeita ja kosketa annettuja leikkauspisteitä (yhteensä 3). 3.Vahvista painamalla OK. Huom! Virtual Welding järjestelmä tulee kalibroida vain normaalissa käyttölämpötilassa ja suljetussa tilassa! Kosketusnäytön testaus Tällä toiminnolla tarkistetaan, onko kosketusnäyttö kalibroitu oikein. 088

89 Kosketusnäytön testin suoritus 1. Avaa moduuli Kosketusnäytön testi. 2. Kosketa näyttöä mistä tahansa neliö osoittaa, missä kosketus tunnistettiin. 3. Poistu painamalla keskeytyspainiketta Äänenvoimakkuuden säätö Moduulissa Äänenvoimakkuus voidaan säätää sovelluksen ja mainosten äänenvoimakkuutta sekä Virtual Welding järjestelmän minimiäänenvoimakkuutta. Äänenvoimakkuuden asettaminen ja testaus 1. Avaa moduuli Äänenvoimakkuus. 2. Liikuta säädintä kohti min tai max. 3. Klikkaa äänen tai musiikin painiketta Testiääni tai musiikki soitetaan. 4. Tallenna muutokset painamalla tallennuspainiketta 089

90 4 Sanasto DSL: Digital Subscriber Line eli digitaalinen tilaajatiheys on tietoliikenneyhteys, jossa tavallisilla puhelinverkon kupariparijohdoilla siirretään tietoa käyttämällä puhetaajuuksia korkeampia taajuuksia. Joko nopeus on molempiin suuntiin sama tai, mikä on yleisempää erityisesti internet-liittymissä, tiedonsiirto operaatorilta käyttäjälle (Downstream) on nopeampi kuin tiedonsiirto operaatorille (Upstream). On olemassa lukuisia DSL-yhteyksiä, joista käytetään myös yleisnimikettä xdsl-teknikaa. Yleisimmät mahdollistavat 1,5-6 Mbps (megabittiä per sekunti), mikä on vähintään 15 kertaa nopeampi kuin ISDN-yhteyden nopeus. ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL on tavallisin DSL-yhteyden tyyppi. Koska normaalisti siirretään enemmän tietoa käyttäjän suuntaan kuin toiseen, tiedonsiirto epäsymmetrisyys sopii hyvin tyypilliseen internetin käyttöön. Näin tiedonsiirtonopeus laskevaan suuntaan on jopa 8Mbps ja nousevaan 1 Mbps. LAN: Local Area Network LAN on rajoitetulla maantieteellisellä alueella toimiva tietoliikenneverkko, joka koostuu yhdestä tai useammasta palvelimista (LAN-palvelimet), toimipisteistä, verkkokäyttäjäjärjestelmästä, yhtenäisestä protokollasta ja erikoiskaapeleista. SERVER: Serverillä eli palvelimella tarkoitetaan tietokonetta, joka suorittaa palvelinohjelmistoa, jonka tehtävänä on tarjota erilaisia palveluita muille ohjelmille. Palvelinta käyttävä sovellus tai tietokone on asiakas (Clients). ETHERNET: Pakettipohjainen lähiverkkoratkaisu. Ethernet yleisin lähiverkkotekniikka (LAN). PROTOKOLL: Protokolla eli yhteiskäytäntö tarkoittaa tietoliikenteeseen liittyvää käytäntöä tai standardia. Se määrittelee esim. tiedon rakennetta, datapakettien rakennetta ja salausta. Yleiset protokollat ovat: HTTP, IP, POP, PPP, SMTP, TCP/IP 090

91 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol On verkkoprotokolla, jonka tehtävä on jakaa automaattisesti dynaamisia IP-osoitteita uusille lähiverkkoon kytkeytyville laitteille. TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol TCP/IP on internet-vakioprotokolla. Internetprotokolla (IP) huolehtii IP-pakettien reitittämisestä. TCP-protokolla varmistaa lähetettyjen tavujen perillemenoa. TCP/IP on siis reititettävä protokolla. IP-OSOITE Internet Protocol -osoite; Yksilöi jokaisen internet-verkkoon kytketyn tietokoneen. GATEWAY: Eri verkkojen välinen yhdyskäytävä, jonka kautta eri protokollan verkkojen tietokoneet voivat kommunikoida keskenään. SUBNETMASK: Aliverkkopeite kertoo TCP/IP- aliverkon koon. Aliverkko syntyy, kun IP-osoitteita jaetaan koneille. DNS: Domain-Name-System (DNS) on internetin nimipalvelujärjestelmä, joka muuttaa verkkotunnuksia IP-osoitteiksi. Internetin laitteet kommunikoivat keskenään numeeristen osoitteiden avulla, joiden muistaminen olisi ihmisille mahdotonta. Nimipalvelun ansiosta niiden sijasta voidaan käyttää helpommin muistettavia nimiä. Nimipalvelun toinen tehtävä on sähköpostin reititys. PPP: Point to Point Protocol Point to Point Protocol käytetään yleisesti muodostamaan suora yhteys verkkolaitteiden välillä. PPPoE: PPP over Ethernet PPPoE on PPP protokollan käyttötapa Ethernet-tyyppisten verkkojen yli. 091

92 PPTP: Point to Point Tunneling Protocol PPTP on tunnelointiprotokolla, jota käytetään ADSL-yhteyden muodostamiseksi. DSL-MODEEMI DSL-modeemi mahdollistaa tiedonsiirron DSL-yhteydellä. ROUTER: Router eli reititin on tietoverkkoja yhdistävä laite, joka välittää tietoa tietoverkon eri osien välillä. Reititin reitittää datapaketteja osoitteen avulla vastaavalle kohdekoneelle. Reititin päättää, mikä on ajallisesti ja etäisyyden kannalta paras reitti siirtää datapaketteja. Reititin voi toimia myös yhdyslaitteena erilaisten samaa protokollaa käyttävien lähiverkkojen välillä. SPLITTER: Splitter eli haaroitin erottaa ääniliikenteen (puhelinliikenne) ja dataliikenteen toisistaan. Dataliikenteen liittimeen voidaan liittää ADSL-modeemi tai reititin. GPRS: General Packet Radio Service GSM-verkossa toimiva pakettikytkentäinen tiedonsiirtopalvelu. Tavallisten GSM-verkkojen siirtonopeudet ovat max. 9,6 Kbps (kilobittiä per sekunti), kun taas GPRS mahdollistaa teoreettisesti yli 100 Kbps:n nopeuksia. Tähän mennessä on kuitenkin toteutettu vasta 40 Kbps:n nopeuksia. APN: Access Point Name APN-protokolla mahdollistaa internet-pääsyn puhelinverkon avulla. Initstring (AT-komennot): AT-standardi on komentokieli älypuhelinmodeemien konfigurointiin ja ohjaukseen. ISDN: Integrated Services Digital Network ISDN on digitaalinen viestintäverkko tiedon, tekstin, puheen ja kuvien siirtämiseen puhelinjohdoilla. ISDN-perusliittymä muodostuu kahdesta datakanavasta (B-kanavat) ja ohjauskanavasta (D-kanava). 092

93 S0 BUS(ISDN): S0 BUS eli S0 väylä on kansainvälisesti standardisoitu 4-johtoväylä, joka huolehtii NTBA:n takana ISDN-laitteiden kytkennästä. S0 väylään voidaan liittää max. 12 kytkentärasiaa ja 8 ISDN-laitetta, joista vain 4 saa olla kytkettynä ilman omaa virransyöttöä. B-KANAVA (ISDN): ISDN-perusliitymä sisältää kaksi B-kanavaa, joiden siirtonopeus on 64 kbit/s. Näin voidaan muodostaa samanaikaisesti kaksi yhteyttä. SIM(SIM KORTTI): SIM-kortit o v a t matkapuhelinten puhelinkortteja, joiden avulla puhelinkäyttäjä voi soittaa matkapuheluita GSM-verkossa. SIM-kortti yksilöi käyttäjän laskutusta ja käyttöseurantaa varten. PIN: Henkilökohtainen tunnusluku PIN on SIM-, luotto- tai pankkikortin salainen käyttäjätunnus. WEP: Wired Equivalent Privacy Standardi langattoman verkon signaalien WEP-salaukseen. Mitä suurempi bittimäärä, sitä korkeampi on suoja. RAM: Random Access Memory ; tietokoneen työmuisti. RAM toimii (toisin kuin kiintolevy) vain väliaikaisena tallennuksena kunnes virransyöttö katkeaa. UMTS: Universal Mobile Telecommunications System on GSM:n seuraajaksi suunniteltu kolmannen sukupolven 3G-matkapuhelinteknologia, joka mahdollistaa huomattavasti suurempia siirtonopeuksia kuin GSM-teknologia. Siirtonopeus ja paikasta riippumattomuus ovat kolmannen sukupolven teknologian peruspilareita, jotka mahdollistavat aivan uusia käyttösovelluksia. 093

94 WCDMA: Wideband CDMA (WCDMA) on CDMA-menetelmä (CDMA: Code Division Multiple Access), jossa on sama kaistanleveys kaikille datanopeuksille. Signaalivahvistus auttaa häiriöitä vastaan, vahvistus on W/R eli koko kaistanleveys/käyttäjän informaatiokanava. Käytetään esim. UMTS-verkoissa. HSDPA: HSDPA on matkaviestinten yhteiskäytäntö, joka nopeuttaa UMTS-pohjaista 3G matkapuhelinverkkoa. Sen pitäisi mahdollistaa jopa 14,6 Mbit/s downlink-siirtonopeuksia eli suurien datapakettien (pelit, elokuvat yms.) siirtämisen perusaseman ja matkapuhelimen välillä. 094

95 5 Varaosat 5.1 Mobilcase 42,0411, tuuletin 12V DC 92x92x25mm VW 42,0411, tuuletinritilä SUNON FG-09 4,100,621 - L ocalnet R S232 muunnin V W 42,0411, seurantayksikkö 42,0411,0099 seurantayksikön verkkoliitin 42,0411, verkkosuodatin, KMF1.1141,11 41,0007, sulake 3,15A 250 T42,0411, IPC Box vaihto-osa 42,0411, liitäntälevy DC 12V/5V 42,0411, DC/DC muunnin 12VDC/24VDC 41,0007, sulake 2 AF 250V 42,0411, Multi IO-Box G9/IPC täydellinen 42,0411, USB Dongle Virtual Welding 42,0411, keskiäänikaiutin 095

96 42,0411, kosketusnäyttö 22 LCD 42,0411, kuljetuslaukku MobilCase 42,0411, työpenkki 42,0411,0085 hitsauskappaleen pidin ilman anturia 42,0411, hitsauskappale V-hitsi palkokerros 1 42,0411, hitsauskappale V-hitsi palkokerros 2/3 42,0411, hitsauskappale pienahitsi 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 1 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 2 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 3 42,0411, Hitsauskappaleen pidin anturi 4 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 5 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 6 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 7 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 8 42,0510, pääpanta 42,0510, hitsauslinssi visiiri 2 kpl. 42,0411,1180 visiiri 3000 anturilla 42,0411,0077 anturi kypärä Virtual Welding 42,0411, pidin VR-lasit 096

97 42,0411,0078 VR lasit 42,0411, verkkokaapeli CAT5, 5m, 42,0411, verkkokaapeli Euro 42,0411, verkkokaapeli US 42,0411, verkkokaapeli GB 42,0411, verkkokaapeli DK 42,0411, verkkokaapeli ZA 42,0411, verkkokaapeli SK 42,0411, verkkokaapeli CHINA 42,0411, verkkokaapeli AUS 42,0411,0066 kotelo taustaseinällä Mobilcase 42,0411, avainsylinteri Mobilcase 097

98 098 4,035,909 Virtual Welding hitsauspoltin 2,3m

99 5.2 StandUp Päätelaite 42,0411, tuuletin 12V DC 92x92x25mm VW 42,0411, tuuletinritilä SUNON FG-09 42,0411, Multi IO-Box G9/IPC täydellinen 4,100,621 - LocalNet RS232 muunnin VW 42,0411, seurantayksikkö 42,0411, Dongle 42,0411, verkkosuodatin,kmf1.1141,11 41,0007, sulake 3,15A 250 T 42,0411, IPC Box vaihto-osa 42,0411,0099 seurantayksikön verkkoliitin 42,0411, DC/DC muunnin 12VDC/24VDC 41,0007, sulake 2 AF 250V 42,0411, liitäntälevy DC 12V/5V 099

100 42,0411, verkkokaapeli CAT5, 5m, 42,0411, kosketusnäyttö 22 LCD 42,0411, työpenkki 42,0411,0085 hitsauskappaleen pidin 42,0411, hitsauskappale V-hitsi palkokerros 1 42,0411, hitsauskappale V-hitsi palkokerros 2/3 42,0411, hitsauskappale pienahitsi 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 1 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 2 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 3 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 4 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 5 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 6 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 7 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 8 42,0510,0018 pääpanta 42,0510, hitsauslinssi visiiri 2 kpl. 42,0411,1180 visiiri 3000 anturilla 42,0411,0077 anturi kypärä Virtual Welding 42,0411, pidin VR-lasit 100

101 42,0411,0078 VR lasit 42,0422,0113 avainsylinteri Standup ylhäällä 42,0411,0067 kotelo yläosa täyd. Standup 42,0411,0109 ovi yläosa täyd. Standup 101

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

TELEWELL TW-EA715 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN

TELEWELL TW-EA715 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN TELEWELL TW-EA715 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon opastavaan ohjeeseen!

Lisätiedot

WLAN-laitteen asennusopas

WLAN-laitteen asennusopas 1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

TELEWELL TW-IA300C MODEEMIN ASENTAMINEN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN

TELEWELL TW-IA300C MODEEMIN ASENTAMINEN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN TELEWELL TW-IA300C MODEEMIN ASENTAMINEN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN 1. Johdanto Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon opastavaan ohjeeseen! Tämän ohjeen avulla voit asentaa koneeseesi sisäisen

Lisätiedot

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Tarkastusluettelo... 3 1.2 Lisää käyttäjä... 3 1.3 Rekisteröi VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivoi tilaus sekä liitä käyttäjät ja tietokoneet tilaukseen... 4 1.5 Käyttäjätunnus

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Connection Manager -käyttöohje

Connection Manager -käyttöohje Connection Manager -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Tee yhteysongelmien vianmääritys 10 Tietoja yhteydenhallintasovelluksesta 3 Näin pääset alkuun 3 Avaa yhteydenhallintasovellus 3 Tarkista nykyisen yhteyden

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2011 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon opastavaan ohjeeseen! Tämän

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Tuki Kiitos, että valitsit NETGEAR-tuotteen. Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa

Lisätiedot

TeleWell TW-EA515 (b)

TeleWell TW-EA515 (b) TeleWell TW-EA515 (b) ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA515 (b) Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta seuraten. Laajennetun

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP DHCP-käyttöönotto 1 1. YLEISTÄ...2 2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP...2 3. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN - RAS PPPoE Windows 2000 / XP...4 4. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN Windows

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700

Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Pikaopas WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Zyxel Prestige 660HW-61

Zyxel Prestige 660HW-61 Zyxel Prestige 660HW-61 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista

Lisätiedot

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon

Lisätiedot

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje Access Point asennusohje Langattoman signaalin kantoaluetta on kätevä laajentaa Access Pointia ja ns. siltausta käyttämällä. Access Pointin pohjassa on WAN MAC Address (MAC osoite). Kirjoita tämä ylös

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

HUOM: Jos saat punaisen tekstin: Incorrect New Password. Kirjoitit salasanat eri tavalla. Yritä uudelleen

HUOM: Jos saat punaisen tekstin: Incorrect New Password. Kirjoitit salasanat eri tavalla. Yritä uudelleen Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas... 1 Laitteen ensimmäinen käyttöönotto... 1 USB-tulostimen tai muistitikun jakaminen GlobeSurferin avulla... 3 dyndns (dynaaminen

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

Tero Mononen / Kumppanuuskampus

Tero Mononen / Kumppanuuskampus Yksi tili kaikkiin Googlen palveluihin. Ne joilla on GOOGLE TILI, tutkikaa ja testatkaa sivun 19 valikosta löytyvää GOOGLE DRIVE -palvelua https://accounts.google.com/signup 1 Yksityisille ilmainen palvelu

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta Käyttäjän Pikaohje CCTV Videovalvonta Tallenteiden haku 1.Aikahaku 1. Aloittaaksesi tallenteiden haun, paina näppäintä, jolloin aikahaun valikko tulee näkyviin, kuten alla. 2. Käytä vasen/oikea näppäimiä

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 OESPEAKER VERSIO 10.3 OSSPEAKER VERSIO 10.3 TILA: 3.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO Ohjelman asennus... 2 Radiorastien liittäminen... 2 Taustatietojen syöttö... 2 Verkon

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Kaislanet-käyttöohjeet

Kaislanet-käyttöohjeet päivitetty 25.10.2013 Kaislanet-käyttöohjeet Rekisteröityminen Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaislanetistä... 3 1.1 Tekniset vaatimukset Kaislanetin käyttöön... 3 1.2 Kaislanet-helpdesk... 3 2. Rekisteröityminen...

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-25 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-14 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

OPPIMISSOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJEET

OPPIMISSOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJEET OPPIMISSOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJEET Käyttöohjeen sisältö Tästä käyttöohjeesta löydät seuraavat ohjeet ja tiedot: Salasanan luominen Sovelluksen lataaminen ja kirjautuminen Profiilikuvan asettaminen Muumi-hahmon

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31

MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31 Mini-Lexia-opas 2012 MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31 Sisältö Yleistä Lexiasta ja Mini-Lexiasta... 2 Ohjeet Lexian ammattikäyttäjälle: Harjoitusten siirtäminen... 2 Harjoitusten siirtäminen muistitikulla...

Lisätiedot

Siemens Speedstream 6515

Siemens Speedstream 6515 Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista

Lisätiedot

AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0

AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0 AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0 Sisällysluettelo Mitä AirPatrol WiFi tekee? 3 Valot ja painikkeet 4 WiFi-verkosto 5 AirPatrol WiFin asennus 6 Käskyjen lähettäminen 24 Lisää / poista suosikkeja 25 Asetusvalikko

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO

TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla WDS- verkko luodaan 2.4G tukiasemien välillä Laite 1 (TW- EAV510 tai TW- EAV510 AC): - Tähän

Lisätiedot

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE 2 ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE... 3 KAAPELEIDEN KYTKENNÄT...3 ASETUKSET JA KONFIGUROINTI...4 TIETOKONEEN ASETUKSET...4 HM410:N KONFIGUROINTI...4 CONFIGURATION WIZARD... 6 Reititetty

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015 1 JOHDANTO CTS FWRIII-3015 on valokuituyhteyksiin tarkoitettu päätelaite. Laite toimitetaan valmiiksi asennettuna ja kytkettynä. Voit käyttää internetiä joko langattomasti tai verkkokaapelin välityksellä.

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA510v3 (c) ADSL 3G/4G Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

ŠKODA CONNECT REKISTERÖINTI & AKTIVOINTI

ŠKODA CONNECT REKISTERÖINTI & AKTIVOINTI ŠKODA CONNECT REKISTERÖINTI & AKTIVOINTI Connect Portal ŠKODA CONNECT verkkopalvelujen käyttö edellyttää, että käyttäjä ja auto on rekisteröity etukäteen Connect Portal - verkkosivustolla ja että auton

Lisätiedot

PPTP LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille

PPTP LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille TW- LTE REITITIN: PPTP LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille Esimerkissä on käytetty kahta TW- LTE reititintä LAN to LAN yhteydellä voidaan luoda VPN- verkko, jossa yhteys on sallittu molempiin suuntiin

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ!

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! Tämä on opiskelijan Moodle-opas, josta saat tärkeimmät neuvot opiskellessasi LOVe lääkehoidon verkkokursseilla Moodle- oppimisympäristössä. Seuraamalla

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Elisa tarjoaa maksupäätteiksi Netsin Ingenico ipp350 tai iwl250 Ethernet yhteydellä ja iwl250 mallia Bluetooth yhteydellä. Jotta maksupääte toimii Elisa

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 WiFi-vahvistimen esittely................................. 4 Etu- ja sivupaneeli...................................

Lisätiedot

A-Link Roadrunner 24 AP

A-Link Roadrunner 24 AP suous A-Link Roadrunner 24 AP Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa suousta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita

Lisätiedot

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään.

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. - 0 - Mikä on? Henkilökohtaisia tietojasi sisältävä verkkopalvelu on suojattu niin, että tietosi ovat turvassa.

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Русский Norsk Dansk Polski Magyar Čeština Svenska Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KAMPUSSALASANAN VAIHTAMINEN (SAVONIA-AMK KÄYTTÄJÄT)

KAMPUSSALASANAN VAIHTAMINEN (SAVONIA-AMK KÄYTTÄJÄT) KAMPUSSALASANAN VAIHTAMINEN (SAVONIA-AMK KÄYTTÄJÄT) Moodlen tunnukset ovat samat kuin verkon (=tietokoneille kirjautumisen), sähköpostin, Asion, Adobe Connectin ja Webropolin käyttäjätunnukset. Näiden

Lisätiedot

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä Tullin turvasähköposti Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 2.2 8.1.2015 Korvaa version 2.1 22.5.2014 Tullin turvasähköposti Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot