VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo"

Transkriptio

1 TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2012 FIN

2 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet/ensimmäiset toimenpiteet Yleistä Yleiset turvallisuusohjeet Laitteen tarkistus Laitteen asennuspaikka Asennus ja kiinnitys Käyttöönotto Virtual Welding päätelaite MobilCase Säteily ja häiriösuoja Ohjeet US-sovelluksiin Ohjeet Euroopassa käytettäviin sovelluksiin Yleiset ohjeet käyttäjille Tekniset tarkastukset Tarkastus, huolto ja hoito Käytöstä poistaminen Virtual Welding valikko Virtual Welding valikko Päätelaitteen hallintaympäristö Opetusohjelmat Kurssit Päätteet Muut asetukset Kurssi-tila Harjoitus Rankinglista Profiili Kirjautuminen/rekisteröinti Kielen valinta Esittelyhuone-tila Kokeile nyt Harjoitus Avoin tila Vapaa harjoitus Setup Setup Yleistä Setup-valikon sisältö Ohjaustoiminnot Verkkoliitäntä

3 3.2.1 Verkkoliitännän tila Päätelaitteen kirjautuminen Tiedon siirto Ei verkkoliitäntää/palautus Yhteystesti Log-tiedosto(t) Klusteriverkko Muut asetukset Lisenssilista Vienti Tuonti Kieliasetukset Asentajakoodi Minimal-Setup koodi Palautus Maakohtaiset profiilit Tekniset asetukset Päivämäärän/kellonajan asettaminen NSB-numeron näyttäminen Testikuva Fronius kalibrointi Fronius laitteistotesti Kosketusnäytön kalibrointi Kosketusnäytön testi Äänenvoimakkuuden säätäminen Sanasto Varaosat Mobilcase StandUp pääte Vianetsintä Vikatilanteiden korjaus Ohjelmiston uudelleen asennus

4 Johdanto Tutustu Fronius-tuotteesi monipuolisiin ominaisuuksiin ja sen tarjoamiin etuihin lukemalla käyttöohjeet huolellisesti. Sinun tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä ja huolehtia laitteen käyttöympäristön turvallisuudesta. Huolellinen käyttö takaa laitteelle pitkää ja luotettavaa käyttöikää ja erinomaisia tuloksia. Tämä käyttöohje on tarkoitettu Virtual Welding kosketusnäyttöpäätteille. Ota yhteyttä laitteen myyjään, mikäli laitteen kanssa ilmenee ongelmia. Varoitus: Virtual Welding päätelaitteelle ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan kirjallista suostumusta. Yksittäisten komponenttien avaaminen tai takuusinetin poistaminen johtavat takuuoikeuksien raukeamiseen. Pidätetään oikeudet teknisiin muutoksiin, valmistajalla ei ole kuitenkaan jälkiasennusvelvoitetta! Fronius International GmbH ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta käytöstä. Vastuun poissulkeminen: Tämän dokumentin sisältö voi milloin tahansa muuttua ilman erillistä ennakkoilmoitusta. Fronius International GmbH ei anna takeita sisällöstä ja erityisesti kieltäytyy oletetusta vastuusta tavanomaisesta laadusta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Fronius International GmbH pidättää oikeuden muokata asiakirjaa ja muuttaa sen sisältöä tarvittaessa ilman, että Fronius International GmbH olisi velvollinen ilmoittamaan muutoksesta. 004

5 1 Turvallisuusohjeet/Ensimmäiset toimenpiteet Huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuolemanvaaran. 1.1 Yleistä Henkilövahinkojen ja järjestelmän vaurioiden välttämiseksi Virtual Welding järjestelmää saa käyttää vain auktorisoitu ammattihenkilöstö. Epäasianmukaisen käytön mahdolliset seuraukset ovat: Takuun raukeaminen Kalliit korjaukset Osien vaihtaminen Virtual Welding järjestelmän omistajan tulee sitoutua siihen, että ennen laitteen asennusta, käyttöönottoa, huoltoa ja ylläpitoa ammattihenkilökunta perehtyy Virtual Welding päätelaitteen toimintaan. Omistaja on velvollinen lukemaan tekniset ohjeet. Lisäksi omistajan tulee varmistaa, että henkilöstö on koulutettu vastaavasti. Laitteen avaimet saavat olla vain sellaisten henkilöiden hallussa, jotka ovat perehtyneet järjestelmään. Käyttöohjeet on säilytettävä turvallisessa ja helposti saatavassa paikassa. Ota yhteyttä laitteen myyjään, mikäli ohjeet ovat vaikeasti ymmärrettäviä. Valmistaja ei vastaa vaurioista, tapaturmista ja henkilövahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta käytöstä. Näitä ovat m. m.: Luvattomat muutokset Epäasianmukainen käyttö Käyttöohjeiden laiminlyönti Mikäli ilmenee kysymyksiä tai epäselvyyksiä, ota yhteyttä laitteen myyjään. Oman turvallisuutesi vuoksi pyydämme sinua noudattamaan turvallisuusohjeita tarkasti! 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet Virtual Welding järjestelmän käyttöönotto suoritetaan käyttöohjeita tarkasti noudattaen. Käyttöjännitteen ja taajuuden on oltava sama kuin tyyppikilvessä on ilmoitettu. 005

6 Virtual Welding järjestelmän saa kytkeä vain oikein asennettuun, suojattuun ja maadoitettuun pistorasiaan! Mikäli turvallisuusohjeet ovat repeytyneet tai huonosti luettavissa, ne on vaihdettava VÄLITTÖMÄSTI. Virtual Welding järjestelmä soveltuu asennettavaksi vain suljettuihin ja kuiviin tiloihin. Virtual Welding päätelaite on pystytettävä tasaiseen ja vakaan alustaan ja kiinnitettävä mukana toimitetuilla kiinnikkeillä seinään tai lattiaan. Väärin pystytettynä päätelaite voi kaatua. Korjaustoimenpiteet (esim. päätteen avaaminen) saa suorittaa vain siihen koulutettu henkilöstö. M y ö s v erkkojohdon irrottamisen jälkeen osat saattavat olla jännitteisiä. Vahinkojen välttämiseksi sinun tulee noudattaa turvallisuusohjeita. Ilmarakoja ei saa koskaan peittää. Ympäristön lämpötila ei saa ylittää 35 C. Verkkovirtapiiri ei saa ylikuumentua tai ylikuormittua. Vaurion ilmetessä verkkopistoke on välittömästi irrotettava pistorasiasta. Korjauksen saa suorittaa vain auktorisoitu ammattihenkilö. Korjaukset saa suorittaa vain laitteen ollessa jännitteettömänä Käytettäviä alkuperäisiä varaosia Verkkopistokkeen saa irrottaa vain laitteen ollessa sammutettuna Turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa hengenvaaran. 1.3 Laitteen tarkistus Vastaanottotarkistus Virtual Welding järjestelmät on tarkistettava heti vastaanoton yhteydessä kuljetusvaurioiden varalta. Näkyvät vauriot on merkittävä kuljetuspapereihin lauseella Varauksin vastaanotettu korvausvaatimusten turvaamiseksi. Laitteen tarkistus Verkkopistokkeen johtoineen on oltava maakohtaisten standardien mukainen, mikäli ne eivät sisälly toimitukseen. Sähköiskun vaara Verkkopistokkeen saa kytkeä vain auktorisoitu ammattihenkilö. 006

7 1.4 Laitteen asennuspaikka Laite tulee sijoittaa suljettuun, tasapohjaiseen ja kuivaan tilaan. Virtual Welding järjestelmä tulee asettaa kiinteälle ja tasaiselle alustalle. Virtual Welding järjestelmää ei saa missään tapauksessa sijoittaa kosteaan/märkään tilaan tai epätasaiselle ja epävakaalle alustalle, koska tämä saattaa aiheuttaa vahinkoja kuten sähköiskun tai laitteen kaatumisen. Tarkista ennen laitteen asettamista paikoilleen: tasainen ja kantava alusta vapaa pääsy laitteiston luo ilmarakoja ei saa peittää Virtual Welding järjestelmää ei saa sijoittaa... elintärkeiden laitteiden ja paikkojen eteen, kuten poistumistie palosammutin ensiapulaukku... lämpölähteiden lähelle, kuten lämmittimet ilmastointilaitteet aurinkoterassi voimakas auringonvalo... seuraaviin vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin pölyinen ja likainen ympäristö vesisade ja kosteus voimakas magneettikenttä tai radioaallot kuumuus (ympäristön lämpötila yli 35 C) kylmyys Pistorasian on oltava oikein maadoitettu! Verkkojohto on kaapeloitava niin, että kaapelointi ei voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai johdon vaurioita. Verkkojohto voi vaurioitua: taivuttamisesta painavien osien päälle asettamisesta 007

8 1.5 Asennus ja kiinnitys Virtual Welding päätelaitteisto toimitetaan kahdessa osassa. Kiinnitä ala- ja yläosat toisiinsa mukana toimitetuilla ruuveilla. 4 x kuusiokolo 4 x aluslevy Turvallisen käytön varmistamiseksi Virtual Welding pääte on kiinnitettävä kunnolla seinään tai lattiaan. Seinäkiinnitys: Kiinnitä mukana toimitettu kulmarauta (vrt. kuva) Virtual Welding päätelaitteen yläosaan. Kulmarautojen sekä mukana toimitettujen kiinnitysruuvien avulla järjestelmä voidaan kiinnittää seinään. Lattiakiinnitys: Virtual Welding päätelaitteen alalevyssä on reiät, joista laite kiinnitetään lattiaan mukana toimitetuilla kiinnitysruuveilla ja propuilla. Kytke verkkojohto vasta silloin verkkoon, kun laite on sijoitettu ja kiinnitetty kunnolla! Anna Virtual Welding päätelaitteen tottua vähintään 4 tuntia huoneilmaan. 008

9 Laiminlyönti voi johtaa henkilövahinkoihin tai kuolemanvaaraan. Varmista, että Virtual Welding järjestelmän läheisyydessä ei ole metalliesineitä. Lisäksi muut lähellä (4 m) olevat Virtual Welding järjestelmät, jotka toimivat samalla anturitaajuudella, voivat aiheuttaa taajuushäiriöitä kyseiselle järjestelmälle. 1.6 Käyttöönotto Virtual Welding päätelaite Virtual Welding järjestelmän muut osat löytyvät Virtual Welding päätelaitteen alaosasta, joka avataan muovipussissa olevan avaimen avulla. Huomioi, että Virtual Welding päätelaitteeseen kuuluu kaksi erilaista avainta, joista toinen on tarkoitettu tekniikan sisältävän yläosan avainsylinteriin ja toinen alaosan avainsylinteriin. Alaosassa on mm. säilytystilaa seuraaville osille: Hitsauskappaleen pidin Hitsauskappale V-hitsi palkokerros 1 Hitsauskappale V-hitsi palkokerros 2 Hitsauskappale pienahitsi 009

10 Hitsauspoltin Hitsauskypärä Työpenkki StandUp päätelaitteen alaosan sisänäkymä Seuraavaksi kiinnität työpenkin Standup-päätelaitteeseen, minkä jälkeen kytketään hitsauskappaleen pidin, hitsauskypärä ja hitsauspoltin niille tarkoitettuihin liittimiin ala- ja yläosien välissä. Noudata Virtual Welding järjestelmän kytkentäkaaviota. 010

11 1 - Setup-painike 2 - hitsauskappaleen pidin hitsauskypärä hitsauspoltin hitsauspoltin 1 Kytke verkkojohto Virtual Welding päätelaitteen takaosaan. 1 - USB 2 - VR-lasit LAN pääkytkin 5-2 x 3,15 A sulake nopea 6 - verkkoliitäntä Käynnistä Virtual Welding järjestelmä painamalla päätelaitteen takana sijaitsevaa pääkytkintä. Näytöllä avautuu Tervetuloa-näkymä. Seuraava vaihe on kosketusnäytön kalibrointi, joka suoritetaan koskettamalla näyttöä ja painamalla sormenpäällä hiusristikoita aivan keskeltä (vasen ylhäällä > oikea alhaalla > oikea ylhäällä). Nyt voit tarkistaa kursorilla (nuoli), että näyttö on säädetty oikein. 011

12 Paina kalibroinnin lopuksi OK. Näytölle ilmestyy lisenssisopimus (Lue huolellisesti ja hyväksy painamalla Kyllä ). Tämän jälkeen järjestelmä käynnistyy uudelleen ja on käyttövalmis. Käytä vain mukana toimitettuja virta- ja liitäntäjohtoja. Mikäli huomaat savua, viheltävää ääntä tai pistävää hajua, irrota verkkopistoke välittömästi. Ongelmien ilmetessä ota heti yhteyttä laitteen myyjään. Seuraavat vaaratilanteet ovat mahdollisia: Palovaara Irrota verkkopistoke pistorasiasta heti, kun huomaat savua! Sähköiskun vaara Noudata turvallisuusohjeita! MobilCase Virtual Welding MobileCase toimitetaan tukevassa kuljetuslaukussa, jossa on lisäksi säilytystilaa seuraaville osille: Hitsauskappaleen pidin Hitsauskappale V-hitsi palkokerros1 Hitsauskappale V-hitsi palkokerros 2 Hitsauskappale pienahitsi 012

13 Hitsauspoltin Hitsauskypärä Työpenkki Kuljetuslaukun sisänäkymä Kytke hitsauskappaleen pidin, hitsauspoltin ja hitsauskypärä niille tarkoitettuihin liittimiin MobileCasen sivussa. Noudata Virtual Welding järjestelmän kytkentäkaaviota. 013

14 1 Setup-painike VR-lasit 3 USB 4 LAN 5 hitsauskappaleen pidin 6 hitsauskypärä 7 hitsauspoltin 8 hitsauspoltin Liitä verkkojohto maadoitettuun pistorasiaan pääkytkin A sulake nopea verkkoliitäntä Käynnistä Virtual Welding järjestelmä painamalla MobilCasen takana sijaitsevaa pääkytkintä. Näytölle avautuu Tervetuloa-näkymä. Seuraava vaihe on kosketusnäytön kalibrointi, joka suoritetaan koskettamalla näyttöä ja painamalla sormenpäällä hiusristikoita keskeltä (vasen ylhäällä > oikea alhaalla > oikea ylhäällä). Tarkista kursorilla (nuoli), että kalibrointi on suoritettu oikein. Paina kalibroinnin lopuksi OK. Näytölle ilmestyy myös lisenssisopimus (Lue huolellisesti ja hyväksy painamalla Kyllä ). Tämän jälkeen järjestelmä käynnistyy uudelleen ja on käyttövalmis. 014

15 Käytä vain mukana toimitettuja virta- ja liitäntäjohtoja. Mikäli huomaat savua, viheltävää ääntä tai pistävää hajua, irrota verkkopistoke välittömästi. Ongelmien ilmetessä ota heti yhteyttä laitteen myyjään. Seuraavat vaaratilanteet ovat mahdollisia: Palovaara Irrota verkkopistoke pistorasiasta heti, kun huomaat savua! Sähköiskun vaara Noudata turvallisuusohjeita! 1.7 Säteily ja häiriösuoja Ohjeet US-sovelluksiin: Tämä laite tuottaa ja käyttää radiotaajuusenergiaa ja voi sitä säteillä. Näin ollen laite voi väärin asennettuna ja käytettynä aiheuttaa vahingollisia häiriöitä radioviestinnässä ja -vastaanotossa. Tämä laite kuuluu luokkaan A. Asuinympäristössä tämä laite saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä. Siinä tapauksessa palveluntarjoajalta voi vaatia korjaavia toimenpiteitä Ohjeet Euroopassa käytettäviin sovelluksiin: Laitteen tyyppikilvessä on oltava CE-merkintä, joka osoittaa, että laite on tarkistettu seuraavien määräysten ja standardien mukaisesti (ks. 1.8.). Tämä laite kuuluu luokkaan A. Asuinympäristössä tämä laite saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä. Siinä tapauksessa palveluntarjoajalta voi vaatia korjaavia toimenpiteitä Yleiset ohjeet käyttäjille: Tämä laite tuottaa ja saattaa säteillä korkeataajuista energiaa. Laite voi väärin asennettuna ja käytettynä aiheuttaa TV- ja radiohäiriöitä. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että tietyillä alueilla häiriöitä ei olisi joka tapauksessa. 015

16 1) Säteily- ja häiriösuojamääräysten täyttämisessä on huomioitava seuraavaa: a) Käytä ainoastaan valmistajan toimittamia virtajohtoja. b) Laitteeseen tehdyt muutokset tai muunnokset, joita ohjeiden noudattamisesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, saattavat johtaa laitteen käyttöluvan menettämiseen. 2) Mikäli tämä laite näyttää aiheuttavan häiriöitä toisen laitteen TV- tai radiolähetyksissä: a) Varmista, että laite on häiriön lähde sammuttamalla ja käynnistämillä se uudelleen. b) Kun olet varmistanut, että laite on häiriön lähde, yritä poistaa häiriö seuraavien toimenpiteiden avulla: i) Sijoita laite kauemmas kyseisistä vastaanottimista. ii) Käännä laite poispäin kyseisestä vastaanottimesta. iii) Suuntaa kyseisen vastaanottimen antenni eri asentoon. iv) Kytke laite toiseen pistorasiaan, jotta laite ja vastaanotin ovat kytkettyinä eri virtapiiriin. v) Kytke laite ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä AC-adapteripistoketta. (Maadoitusjohdon etäisyys tai katkeaminen saattaa voimistaa korkeataajuista säteilyä ja aiheuttaa mahdollisesti tappavan sähköiskun). vi) Mikäli tarvitset apua, ota yhteyttä laitteen myyjään, valmistajaan tai ammattitaitoiseen radio- ja tv-asentajaan. 1.8 Tekniset tarkastukset Tämä laite on tarkastettu ja hyväksytty seuraavien standardien mukaisesti: EN 55022:2006 EN 55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005, EN : /108/EG ja 2006/95/EG, sekä FCC Part 15 ( julkaisu) 016

17 1.9 Tarkastus, huolto ja hoito Yleistä Sähköiskun vaara Noudata turvallisuusohjeita! Tarkista aina, että pistorasia on maadoitettu. Mikäli johdossa on vaurioita, Virtual Welding päätelaite on otettava välittömästi pois käytöstä. Verkkojohdon saa korjata vain sähköalan ammattilainen. Käy kaikki varoitus- ja tyyppikilven ohjeet läpi ja tarkista, että ne ovat hyvin luettavissa. Huolto Poista säännöllisesti pöly ja lika ilmastointipuhaltimesta. Varoitus: Päätteessä on erilaisia tarroja ja painatuksia, jotka saattavat ajan myötä kulua. Tarkista nämä säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa. Hoito Kosketusnäyttö ja runko puhdistetaan pehmeällä liinalla ja erikoispuhdistusaineella Käytöstä poistaminen Sähköiskun vaara Noudata turvallisuusohjeita! Laitteen purkaminen Irrota verkkojohto pistorasiasta ja avaa seinä- tai lattiakiinnitys. Laitteen siirtäminen Laitteen uudelleen asennusta ja käyttöönottoa varten katso Asennuspaikka, Asennus ja kiinnitys, Käyttöönotto ja Säteily ja häiriösuoja. Laitteen hävittäminen Lava ja laatikko tulee hävittää maakohtaisia määräyksiä noudattaen

18 Virtual Welding valikko Virtual Welding valikko on jaettu hallintaympäristöön ja käyttäjätilaan. 2.1 Päätelaitteen hallintaympäristö Päätteen hallintaympäristöön pääsee painamalla neljä kertaa Fronius-logoa (käyttäjätilassa) vuorotellen vasemmalta ja oikealta. Avautuvaan ikkunaan syötät koodin Hallintaympäristössä voit hallita kaikkien verkostossa käytettävissä olevien Virtual Welding järjestelmien kursseja Opetusohjelmat Opetusohjelmat-linkin alta löytyvät kaikki käytettävissä olevat opetusohjelmat. Fronius tarjoaa didaktisesti optimoituja ja suositeltuja opetusohjelmia. Asetukset-toiminnolla voit milloin tahansa tarkastella harjoituksiasi ja tehtäviäsi. 018

19 Opetusohjelmien tulee olla laadittuina niin, että niistä voi laatia ryhmäkohtaiset kurssit. Näin toistensa seuraavat, opetussisällöltään samanlaiset kurssit on helposti käsiteltävissä. Opetusohjelmat ja kurssit voi poistaa palauttamalla tehdasasetukset (ks ) Uuden opetusohjelman luominen Voit luoda uuden opetusohjelman toiminnolla Uusi opetusohjelma ja lisäämällä siihen haluamasi harjoitukset. Toiminnolla Lisää harjoitukset voit vapaasti määrittää harjoituksia. Luodaksesi harjoituksen valitse seuraavaksi parametriasetukset. 019

20 Toiminnolla Tiedot voit saada tietoa kustakin parametrista. Kun olet asettanut kaikki haluamasi parametrit, voit Jatkaa tehtävävalikkoon. Seuraavaksi sinun tulee määrittää harjoituksessa suoritettavat tehtävät. 020

21 Toiminnolla Info saat tietoa käytettävissä olevista tehtävistä. Tehtäviä voi tarpeen mukaan aktivoida tai deaktivoida. Näin voi laatia harjoituksen, joka vastaa yksittäisen henkilön tarpeita. Raja-arvo osoittaa prosentteina, kuinka paljon pisteitä on saatava kokonaispistemäärästä, ennen kuin seuraava tehtävä aktivoidaan. Seuraavat tehtävät ovat valitettavissa: Nopeus Harjoittelija harjoittelee hitsauspolttimen käyttöä oikealla nopeudella ja oikeassa asennossa. Polttimen kärki viedään kohti kohdepistettä, kunnes sen väri muuttuu vihreäksi asennon ollessa oikea. Poltinta tulee ohjata niin, että kärjessä oleva pallo osoittaa aina kohteen keskelle. Pallon (GHOST) väri osoittaa, kuinka tarkasti poltinta ohjataan. Vihreä Keltainen Punainen erittäin hyvä toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella - korjaa! Nopeus/Vapaalanka Harjoittelija harjoittele nopeuden lisäksi polttimen käyttöä oikealla vapaalangalla. Nuolen väri (GHOST) osoittaa, kuinka tarkasti poltinta ohjataan: Vihreä Keltainen Punainen optimaalinen etäisyys hitsauskappaleeseen toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella Hitsauspolttimen vapaalanka tulee valita niin, että nuolin väri pysyy vihreänä ja polttimen kärki osoittaa kohdeympyrän keskelle. 021

22 Nopeus/Vapaalanka/Kulma Harjoittelija harjoittelee nopeuden ja vapaalangan lisäksi oikeaa poltinkulmaa. Mikäli poltin on suunnattu liian pystyyn, punainen nuoli ( GHOST) näyttää alaspäin ja päinvastoin. Mikäli poltinkulma on liian työntävä, punainen nuoli näyttää vasemmalle ja päinvastoin. Vihreä kehä kaasusuuttimen ympärillä kertoo ideaalisesta poltinkulmasta. Vihreä Keltainen Punainen optimaalinen kulma toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella Simulaatio esiasetetuilla arvoilla Simulaatio mahdollistaa todentuntuisen hitsin teon, koska siinä näkyy hitsin lisäksi myös valokaari. Hitsausarvot langansyöttö, virta ja kaarijännite ovat tässä tehtävässä esiasetetut. Harjoittelija liikuttaa poltinta vapaasti ilman ohjausta ja suunnan osoitusta. Simulaatio vapaasti valittavilla arvoilla Harjoittelija asettaa itse tehtävään sopivat arvot virralle ja kaarijännitteelle. Poltinta liikutetaan vapaasti ilman ohjausta ja suunnan osoitusta. 022

23 Kun arvoja ja tehtäviä on valittu, harjoitus on tallennettava ja nimettävä. Painamalla Jatka pääset tähän vaiheeseen. Tallennat harjoituksen kirjoittamalla aiemmin laaditun harjoituksen nimen ja painamalla Jatka. Tämän jälkeen palaat takaisin harjoitusvalikkoon. Harjoituksen nimen tulisi sisältää viittauksen hitsauskappaleeseen ja hitsausasentoon. Voit lisätä muita harjoituksia toistamalla aiemmin kuvattuja vaiheita. Voit nimetä ja tallentaa määrittämäsi harjoitukset sisältävän opetusohjelman painamalla Jatka. 023

24 Kun olet tallentanut luomasi opetusohjelman, tämä löytyy opetusohjelmaluettelo sta välilehdeltä Omat Kurssit Kurssit-linkin alta löytyvät kaikki Virtual Welding järjestelmässä käytettävissä olevat kurssit, joita on jaettu aktivoituihin ja deaktivoituihin kursseihin. Toiminnoilla Aktivoi tai Deaktivoi voit itsenäisesti muuttaa kurssin statuksen. 024

25 Uuden kurssin luominen Voit luoda uuden kurssin toiminnolla Uusi kurssi. Näkyviin tulee luettelo kaikista käytettävissä olevista opetusohjelmista, joista voit valita kurssin. Soveltamalla opetusohjelmaa saat luettelon kaikista kyseiseen opetusohjelmaan sisältyvistä harjoituksista. 025

26 Painamalla Jatka pääset nimeämään kurssin, joka ilmestyy sitten aktivoitujen kurssien luetteloon Päätteet Päätteet-toiminnolla voit linkittää määritetyn harjoituksen kaikkiin verkossa oleviin Virtual Welding järjestelmiin (ks Klusteriverkko). Kaikki päätteet -toiminnon avulla voit määrätä päätteille samat tai yksittäiset harjoitukset. 026

27 Ensin päätät, mistä kurssista haluat valita harjoituksen. Voit etukäteen saada tietoa kustakin kurssista painamalla Tiedot. Kun olet valinnut kurssin, voit valita siitä harjoituksen. Myös harjoituksista voit saada etukäteen tietoa. 027

28 Painamalla Sovella tallennat asetukset ja määräät järjestelmä(i)lle harjoituksen Muut asetukset Välilehdessä Muut Asetukset voit määrittää Virtual Welding järjestelmäsi käyttäjätilan, suorittaa paikoitussäädön tai muuttaa hallintakoodisi Käytettävissä olevat tilat Valitsemalla toiminnon Käyttäjätila ja painamalla Käytä tallennat valitun tilan, järjestelmä kytkeytyy hallintaympäristöstä suoraan valittuun tilaan. 028

29 Hallintakoodi Voit muuttaa esiasetetun hallintakoodin (1234) omaksi 4-merkkiseksi koodiksi. Syötä uutta koodia varten 4 merkkiä ja vahvista koodi syöttämällä se uudestaan. Painamalla näppäimistön Enter-painiketta tallennat uuden hallintakoodin ja palaat takaisin etusivulle. Huom! Älä unohda syöttämääsi koodia, muuten et voi määrittää asetuksia. Mikäli olet unohtanut koodisi, ota yhteyttä laitteen myyjään Järjestelmän kalibrointi Voit kalibroida hitsauspolttimen koko järjestelmään sopivaksi. Painamalla Käynnistä pääset kalibrointiympäristöön. Huom! Paikoitussäädön käynnistyksessä ladataan aina esiasetettuja kalibrointiarvoja. VR-lasit on deaktivoitava (ks VR-lasit). Paikoitussäätöä varten tulee käyttää V-hitsi palkokerros 1 -hitsauskappaletta ja poltin on asetettava seuraaviin asentoihin (ks. kuva alla). 029

30 Painamalla polttimen liipaisinta tallennat kyseisen asennon koordinaatit. Painamalla aktivoituvaa Jatka-painiketta voit toistaa samaa hitsauskappaleen oikealla puolella. Aseta poltin samaan asentoon kuin virtuaalinen hitsauspoltin ja paina liipaisinta. Kun hitsauskappaleen molempien puolien koordinaatit on tallennettu, paina Jatka. Seuraavaksi säädetään hitsauspolttimen korkeus ja etäisyys hitsauskappaleeseen. Aseta poltin seuraavan kuvan osoittamaan asentoon. 030

31 Tarkista, että asento on sama kuin virtuaalisen polttimen. Mahdollisia eroja voidaan korjata Ylös - ja Alas painikkeilla. Kun olet asettanut oikean korkeuden, voit vielä uudelleen tarkistaa asentoa hitsauskappaleen oikealla ja vasemmalla puolella. Sitä varten sinun tulee asettaa poltin hitsauskappaleen oikealla puolella seuraaviin asentoihin: Tarkista, että asento on sama kuin virtuaalisen polttimen. Mahdollisia eroja voi korjata Vasen ja Oikea painikkeilla (4). Kun olet suorittanut oikean puolen säätöä ja hyväksynyt sen painamalla Jatka, toista samaa hitsauskappaleen vasemmalla puolella. Arvot tallennetaan painamalla Tallenna. Tämän jälkeen palaat kalibrointiympäristöstä Virtual Welding järjestelmän hallintaympäristöön. 031

32 Kamera-asetukset Kamera-asetuksissa voi säätää hitsauskypärään integroidun anturin, jotta Virtual Welding järjestelmä voi huomioida oikeaa kokoasi. Säätimellä voit reaaliajassa säätää korkeutta. Tallenna asetukset ja palaa takaisin hallintaympäristöön VR-lasit Kun olet liittänyt VR-lasit järjestelmääsi (ks Käyttöönotto), voit manuaalisesti aktivoida tai deaktivoida lasit. 032

33 VR-lasit tulee kytkeä USB- tai VGA-johdolla Virtual Welding järjestelmään ennen järjestelmän käyttöönottoa. Jos VR-lasit kytketään käytön aikana, Virtual Welding järjestelmä tulee käynnistää uudelleen, jotta VR-lasit voidaan alustaa. Käyttöönotto: USB VGA 2 Liitä VR-lasien ohjain mukana toimitetun VGA-johdon avulla Virtual Welding järjestelmän VGA-liittimeen. Syöttöjänniteliitäntä tehdään mukana toimitetulla USB-johdolla. Liitä ohjain myös Virtual Welding järjestelmän USB-liittimeen. LED väri oranssi vilkkuu vihreänä Toiminto VR-lasit toimivat VR-lasit ovat lepotilassa Painike Kirkkaus Toiminto Säädä kirkkautta painamalla painiketta Voimakkuus VR-lasit kytkeytyvät päälle lepotilasta 2.2 Kurssi-tila Kurssi-tilassa käyttäjä voi itsenäisesti suorittaa kouluttajan laatiman harjoituksen, jonka tuloksia voi verrata rankinglistalla ja näin ollen koulutusta voidaan paremmin soveltaa harjoittelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin. Fronius-logon oikealla puolella näkyvät kirjautuneet hitsaajat, kurssi ja valittu harjoitus. 033

34 2.2.1 Harjoitus Harjoitus-näytöllä harjoittelija voi itsenäisesti suorittaa hänelle määrätyn harjoituksen. Tämä ei edellytä kouluttajan valvontaa tai ohjausta. Harjoitus -toiminnon kautta pääsee parametrivalikkoon, jossa harjoittelija voi tarkastella esiasetettuja hitsausarvoja. Lisäksi hänellä on mahdollisuus saada tietoa asetetuista hitsausarvoista ja syventää omaa hitsaustuntemusta. Painamalla Jatka harjoittelija pääsee tehtävävalikkoon, jossa voi tarkastella kouluttajan määrittämiä tehtäviä. 034

35 Valikko sisältää enintään viisi tehtävää: Nopeus Harjoittelija harjoittelee hitsauspolttimen käyttöä oikealla nopeudella ja oikeassa asennossa. Polttimen kärki viedään kohti kohdepistettä, kunnes sen väri muuttuu vihreäksi asennon ollessa oikea. Poltinta tulee ohjata niin, että kärjessä oleva pallo osoittaa aina kohteen keskelle. Pallon (GHOST) väri osoittaa, kuinka tarkasti poltinta ohjataan. Vihreä Keltainen Punainen erittäin hyvä toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella - korjaa! Nopeus/Vapaalanka Harjoittelija harjoittele nopeuden lisäksi polttimen käyttöä oikealla vapaalangalla. Nuolen väri (GHOST) osoittaa, kuinka tarkasti poltinta ohjataan: Vihreä Keltainen Punainen optimaalinen etäisyys hitsauskappaleeseen toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella Hitsauspolttimen vapaalanka tulee valita niin, että nuolin väri pysyy vihreänä ja polttimen kärki osoittaa kohdeympyrän keskelle. 035

36 Nopeus/Vapaalanka/Kulma Harjoittelija harjoittelee nopeuden ja vapaalangan lisäksi oikeaa poltinkulmaa. Mikäli poltin on suunnattu liian pystyyn, punainen nuoli ( GHOST) näyttää alaspäin ja päinvastoin. Mikäli poltinkulma on liian työntävä, punainen nuoli näyttää vasemmalle ja päinvastoin. Vihreä kehä kaasusuuttimen ympärillä kertoo ideaalisesta poltinkulmasta. Vihreä Keltainen Punainen optimaalinen kulma toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella Simulaatio esiasetetuilla arvoilla Simulaatio mahdollistaa todentuntuisen hitsin teon, koska siinä näkyy hitsin lisäksi myös valokaari. Hitsausarvot langansyöttö, virta ja kaarijännite ovat tässä tehtävässä esiasetetut. Harjoittelija liikuttaa poltinta vapaasti ilman ohjausta ja suunnan osoitusta. Simulaatio vapaasti valittavilla arvoilla Harjoittelija asettaa itse tehtävään sopivat arvot virralle ja kaarijännitteelle. Simulaatio käynnistetään vasta sen jälkeen, kun oikeat arvot on valittu. Poltinta liikutetaan vapaasti ilman ohjausta ja suunnan osoitusta. 036

37 Ensimmäisellä harjoituskerralla käynnistyy asetetun raja-arvon vuoksi vain ensimmäinen tehtävä. Raja-arvo osoittaa prosentteina, kuinka paljon pisteitä tehtävän tai osatehtävän kokonaispistemäärästä on saatava, jotta seuraava tehtävä voidaan aktivoida. Ennen kuin käynnistät tehtävän painamalla Käynnistä, voit perehtyä tehtäviin Info-toiminnon kautta. Kun hitsausympäristö on aktivoitu, hitsausta käynnistetään painamalla polttimen liipaisinta. Tehtävän suorituksen jälkeen voit analysoida hitsauksen toiston avulla, lisäksi voit saada tuloksesi näkyviin, toistaa hitsauksen tai palata tehtävävalikkoon. Kun poistut hitsausympäristöstä painamalla Takasin, paras tulos näytetään pistein ja liikennevalovärein. Kun asetettu raja-arvo on saavutettu ja seuraava tehtävä aktivoidaan, osatulokset näytetään vihreinä. 037

38 Mikäli vähintään yksi tulos näytetään punaisena tai keltaisena, raja-arvoa ei ole saavutettu ja tehtävä on suoritettava uudestaan. Mikäli olet jo kirjautunut Virtual Welding järjestelmään, paras tuloksesi näytetään rankinglistalla. Mikäli et ole vielä kirjautunut järjestelmään, voit tallentamalla tuloksesi jatkaa kirjautumisen ja siten saada tuloksesi rankinglistalle näkyviin Rankinglista Rankinglistalla voit verrata omia hitsaustuloksiasi muiden osallistujien tuloksiin. Vakioasetuksena näytetään parhaillaan määrätyn kurssin rankinglista. Vaihda kurssi toiminnolla voit hakea mitä tahansa käytettävissä olevaa rankinglistaa. 038

39 Kurssin kokonaispistemäärä muodostuu kaikista kurssiin määrättyjen harjoitusten tuloksista. Tiedoissa tulos on kuvattu yksityiskohtaisemmin ja laajemmin, ja sen perusteella voidaan analysoida hitsaustapahtumia. Painamalla Takaisin palaat edelliselle tasolle tai poistut rankinglistalta Profiili Profiilissa voit tarkastella tai muokata henkilökohtaisia tietojasi, tarkastella hitsaustuloksia ja sijoitustasi rankinglistoilla. Profiiliin pääset asetetusta käyttäjätilasta riippumatta. Syöttääksesi tai muokataksesi tietojasi valitse muokattava kenttä toiminnolla Muokkaa. Silloin tulee näppäimistö näkyviin, jolla voit tehdä ja tallentaa muutokset. Muista, että integroidun vaihtonäppäimen avulla voit vaihtaa isojen ja pienien kirjaimien sekä erikoismerkkien välillä. 039

40 Klikkaamalla Hitsaustulokset voit tarkastella omia hitsaustuloksia ja klikkaamalla Tiedot saat yksityiskohtaisemman tulostiedon näkyviin ja voit valita hitsaustapahtuman toiston. Rankinglistoilla näytetään kaikki sijoituksesi. Painamalla Tiedot voit avata kunkin rankinglistan, jossa voit verrata omia tuloksia muiden hitsaajien tuloksiin. Päästäksesi profiiliin sinun tulee ensin rekisteröityä Virtual Welding järjestelmään. Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt, rekisteröinti suoritetaan automaattisesti, kun avaat profiilisivun. Voit rekisteröityä myös toiminnolla Kirjaudu Kirjautuminen/rekisteröinti Jotta voit käyttää kaikkia Virtual Welding järjestelmän toimintoja ja hyötyjä sinun tulee rekisteröityä järjestelmään. Voit tehdä sen käynnistämällä toiminnon Kirjaudu. Ensin sinun on valittava käyttäjänimi ja helposti muistettava salasana. 040

41 Kun olet valinnut haluamasi käyttäjänimen ja salasanan pääset painamalla Jatka kirjautumaan/rekisteröitymään. Kun olet jo kerran onnistuneesti rekisteröitynyt järjestelmään samalla käyttäjänimellä ja salasanalla, olet nyt kirjautunut järjestelmään ja päänäytöllä näkyvät Fronius-logon oikealla puolella etu- ja sukunimesi. Samalla toiminto Kirjaudu sisään vaihtuu toiminnoksi Kirjaudu ulos, jolla voit ennen poistumistasi järjestelmästä kirjautua ulos. Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt, luo nyt oma henkilökohtainen profiilisi. Kirjautuaksesi sisään sinun tulee syöttää etu- ja sukunimesi ja sähköpostiosoitteesi. 041

42 Klikkaamalla Muokkaa saat näppäimistön näkyviin, josta voit syöttää ja tallentaa tietojasi. Kun kaikki tarvittavat tiedot on syötetty, voit päättää rekisteröinnin painamalla Jatka. Olet nyt rekisteröitynyt ja kirjautunut Virtual Welding järjestelmään Kielen valinta Virtual Welding järjestelmässä on neljä esiasetettua kieltä valittavissa. Voit valita haluamasi valikkokielen koskettamalla sitä näytöllä. Mikäli haluat muuttaa kielen tai lisätä muita, voit tehdä sen Setup-valikossa (ks Kieliasetukset). 042

43 2.3 Esittelyhuone-tila Esittelyhuone-tilassa käyttäjä voi tutustua Virtual Welding järjestelmään. Tämän tilan avulla järjestelmä voidaan esittää messuilla, tapaamisissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa pelkkä kertominen ei usein riitä vakuuttamaan järjestelmän hyödyistä. Näin voidaan helposti tutustua Virtual Welding järjestelmään ja herättää kiinnostusta virtuaaliseen harjoitteluun. Esittelyhuone-tila sisältää kaksi päätoimintoa Kokeile nyt ja Harjoittele Kokeile nyt Toiminnossa Kokeile nyt automaattinen wizard opastaa virtuaalisissa tehtävissä. Valitse ensin haluamasi hitsauskappale. Kun olet valinnut hitsauskappaleen, voit aloittaa Wizard-toiminnon. 043

44 Toiminnolla Kokeile nyt sinut opastetaan kaikissa virtuaalisissa hitsaustehtävissä. Ensimmäisenä tehdään hitsi ilman aiempaa harjoitusta. Tämän jälkeen harjoitellaan oikeaa hitsausnopeutta, vapaalankaa ja poltinkulmaa. Näiden harjoitusten jälkeen simulaatio näyttää, kuinka hyvin olet edistynyt Harjoitus Harjoitus-toiminnolla voit suorittaa ensimmäisiä tehtäviä Virtual Welding järjestelmässä. Toiminnon kautta pääset parametrivalikkoon, jossa voit määrittää haluamasi asetukset. Lisäksi on mahdollista saada tietoa hitsausarvoista ja syventää omaa hitsaustuntemusta. Painamalla Jatka käyttäjä pääsee tehtävävalikkoon, jossa kaikki käytettävissä olevat tehtävät kuvataan. 044

45 Jotta voidaan harjoitella kaikkia tehtäviä, niitä on suoritettava vuoron perään, hitsausnopeus-tehtävästä alkaen. Ennen kuin käynnistät ensimmäisen tehtävän klikkaamalla Käynnistä, voit perehtyä tehtäviin Info toiminnon avulla. Kun hitsausympäristö on aktivoitu, hitsausta käynnistetään painamalla polttimen liipaisinta. Tehtävän suorituksen jälkeen voit analysoida hitsaustapahtumaa toiston avulla. Lisäksi voit tarkastella tuloksesi, toistaa hitsaustapahtuman tai palata tehtävävalikkoon. Hitsausympäristöstä poistutaan klikkaamalla Takaisin, jolloin paras tulos näytetään pistein ja liikennevalovärein. 2.4 Avoin tila Avoimessa tilassa esitetään Virtual Welding järjestelmä kaikkine käytettävissä olevine arvoineen ja tehtävineen ilman didaktista päämäärää. 045

46 2.4.1 Vapaa harjoitus Vapaa harjoitus toiminnon kautta pääset parametrivalikkoon, jossa voit määrittää tarvittavat asetukset. Lisäksi voit saada lisätietoa kustakin hitsausarvosta ja syventää hitsaustuntemustasi. Painamalla Jatka pääset tehtävävalikkoon, josta löytyvät kaikki käytettävissä olevat tehtävät. 046

47 Ennen kuin käynnistät valitun tehtävän toiminnolla Käynnistä, voit perehtyä tehtäviin Info toiminnon avulla. Kun hitsausympäristö on aktivoitu, voit aloittaa hitsauksen painamalla polttimen liipaisinta. Tehtävän suorituksen jälkeen voit toisto-toiminnolla analysoida hitsausta, tarkastella tuloksesi, toistaa hitsausta tai palata tehtävävalikkoon. Hitsausympäristöstä poistutaan klikkaamalla Takaisin, jolloin paras tulos näytetään pistein ja liikennevalovärein. 047

48 3 Setup 3.1 Yleistä Voit avata Setup-valikon painamalla kerran punaista Setup-painiketta. Setup-painike sijaitsee StandUp-päätelaitteen liitäntäpaneelissa, päätteen ylä- ja alaosan välissä. Tätä varten täytyy avata alaosan luukku (ks Käyttöönotto Virtual Welding päätelaite). MobileCasen Setup-painike sijaitsee liitäntäpaneelissa sivulla (ks Käyttöönotto MobilCase) Setup-valikon sisältö Verkkoliitäntä Muut asetukset Tekniset asetukset 048

49 3.1.2 Ohjaustoiminnot Käsittely-painike Ohjaus-painike Tallennus-painike Lisäys-painike Poisto-painike OK-painike Peruutus-painike Ylös- ja Alas-nuolet 3.2 Verkkoliitäntä Valikon avaus: Käynnistä Setup päävalikko (punainen Setup-painike) ja valitse toiminto Verkkoliitäntä. Verkkoliitännän tila Tiedonsiirto Mainostaja mainossivut Ei liitäntää/palautus og-tiedosto (t) 049

50 3.2.1 Verkkoliitännän tila Virtual Welding päätelaitteen liittämiseksi verkkoon valitse toiminto Verkkoliitännän tila. Kirjautuminen Virtual Welding järjestelmään Virtual Welding järjestelmään kirjautuminen edellyttää seuraavaa: vaihe 1 valitse internet-yhteys vaihe 2 päätelaitteen sisään kirjautuminen 050

51 Internet-yhteyden valinta Ennen Virtual Welding järjestelmään kirjautumista internet-yhteys on konfiguroitava. Valitse ja hyväksy toiminnon vaihe 1 Internet-yhteyden valinta ja määritä käytettävissä oleva internet-yhteys. Voit valita seuraavien yhteysmuotojen väliltä: ADSL DSL-modeemi (PPPoE, PPTP) LAN Paikallinen lähiverkko (LAN, DHCP palvelin/reititin) WLAN Langaton verkko (WLAN) (DHCP tai manuaaliset IP-asetukset) UMTS UMTS-modeemi 051

52 ADSL-yhteys Mikäli valitset ADSL-yhteyden, voit valita seuraavat vaihtoehdot: ADSL (PPTP) ADSL (PPPoE) HUOM! Järjestelmä ei tue USB ADSL -modeemia / -reititintä Virtual Welding laitteisto tukee ethernet-modeemia/ -reititintä (ADSL-modeemin / -reitittimen ja Virtual Welding verkkokortin/liittimen yhteys ethernet-verkkojohdolla). Mikäli ADSL-modemiin ei ole DHCP-reititintä (LAN) liitettynä, ADSL-verkkoasetukset on määritettävä manuaalisesti. Silloin on huomioitava, mikä ADSL-portti on käytettävissä. PPTP ja PPPoE ovat tällä hetkellä yleisimmin käytettävät tunnelointiprotokollat. 052

53 Lisätietoa käytettävissä olevasta ADSL-liittymästä ja tarvittavista verkko-osoitteista saat palveluntarjoajalta tai verkon ylläpitäjältä. Seuraavat ADSL-verkko-osoitteet tarvitaan: Päätelaitteen IP-osoite (vainpptp)! (Standard IP ) ADSL-modeemin/reitittimen IP-osoite (vain PPTP)! (Standard IP ) Username (käyttäjätunnus) Password (henkilökohtainen salasana) DNS1 (ensisijainen) DNS2 (toissijainen) Paina Syötä merkit ja paina lopuksi 053

54 Esimerkki: Yhden käyttäjän järjestelmä ADSL-modeemilla ilman reititintä: Puhelinpistorasia Haaroitin Puhelin Puhelinjohto Johto Haaroitin/Modeemi ADSL-modeemi Modeemijohto Puhelinpistorasiasta tuleva johto liitetään suoraan tai haaroittimen kautta ADSL-modeemiin. Virtual Welding päätelaitteen verkkokortti liitetään e t hernet-verkkojohdolla ADSL-modeemiin. 054

55 Lähiverkkoyhteys (LAN) Mikäli valitset lähiverkkoyhteyden, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja: Automaattinen verkko-osoitteen konfigurointi DHCP:lla Manuaalinen verkkokonfigurointi Automaattinen verkko-osoitteen konfigurointi DHCP:lla: Mikäli liitetty verkko/reititin tukee DHCP:ta (Dynamic Host Configuration-Protocol), kaikki verkko-osoitteet konfiguroidaan automaattisesti. Verkkokonfigurointia ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Monen käyttäjän järjestelmää varten suositellaan reitittimen (DHCP konfiguroitu) k y t k e m i s t ä ADSL-modeemin ja päätelaitteen väliin. DHCP-reititin konfiguroi liitettyjen laitteiden verkkoasetukset automaattisesti. Automaattisen DHCP-konfiguroinnin aktivointi: 1. Valitse automaattinen DHCP-konfigurointi (kenttä korostetaan keltaisella). 055

56 2. Paina tallentaaksesi asetukset. Valikko suljetaan. 3. DHCP reititin/palvelin jakaa verkko-osoitteet automaattisesti. Esimerkki: Lähiverkko (ADSL-yhteys, DHCP-reititin): Puhelinpistorasia Haaroitin Puhelin Puhelinjohto ADSL-reititin ADSLmodeemi Ethernet-johto ADSL-modeemista tuleva johto liitetään reitittimen tuloliittimeen, lähtöliittimiin liitetään ethernet-johdolla Virtual Welding päätelaitteen verkkokortit. Manuaalinen verkkokonfigurointi: Verkkoasetukset on konfiguroitava manuaalisesti. Liitetty verkko ei tue DHCP:ta. Manuaalista konfigurointia varten tarvitaan seuraavat verkko-osoitteet: (ota tarvittaessa yhteyttä verkon ylläpitäjään) Päätelaitteen IP-osoite Aliverkkopeite (Subnet Mask) Standard-yhdyskäytävä (Standard Gateway) DNS 1, DNS 2 056

57 Manuaalisen verkkokonfiguroinnin aktivointi: 1. Valitse Manuaalinen verkkokonfigurointi (kenttä korostetaan keltaisella) 2. Syötä kaikki tarvittavat verkko-osoitteet painamalla ensin 3. Tallenna asetukset painamalla tallennuspainiketta Valikko suljetaan. WLAN-yhteys Asennus WLAN-adapterilla Liitä WLAN-adapteri tietokoneen siniseen USB-porttiin (modeemi). Sammuta päätelaite ja käynnistä uudelleen. WLAN asetukset DHCP aktivoitu (automaattinen IP-konfigurointi) Avoin järjestelmä Tuetut salaukset: WEP 64/128 Bit, WPA, WPA2 057

58 WLAN asetukset Verkkoliitäntä-valikossa 1. Valitse käytettävissä oleva WLAN-USB adapteri, joka on liitetty Virtual Welding päätelaitteeseen ( Käytettävissä olevat WLAN-adapterit ). 2. Valitse vastaavasti WLAN-verkko, jonka kautta Virtual Welding päätelaite muodostaa internet-yhteyden ( Käytettävissä olevat WLAN-verkot ). 3. Suojatakseen WLAN-verkkoa luvatonta käyttöä vastaan, suositellaan suojakoodin luomista. Virtual Welding järjestelmä tukee seuraavia verkkosalauksia: WPA, WPA2, WEP 64 bittiä tai 128 bittiä, WEP-koodi (HEX tai ASCII) bittiä 128 bittiä hex: 10 merkkiä HEX: 26 merkkiä ascii: 5 merkkiä ASCII: 13 merkkiä käytettävät merkit HEX: A-F, a-f, 0-9 käytettävät merkit ASCII: 0-9, A-Z, a-z, äüö/\?!-&%$"()=+# Voit syöttää WEP-koodin painamalla ensin 4. Paina tallennuspainiketta Lisätietoa WLAN Verkkoliitäntä-valikossa: Adapter MAC-Address WLAN-USB sovittimen MAC-osoite (MAC-osoite = lähiverkossa olevan järjestelmän yksilöivä osoite, tarvitaan MAC-osoite-pohjaiseen autentikointiin) Network signal strength wlan-verkon signaalin vahvuus 058

59 UMTS-yhteys UMTS-modeemilla voidaan liittää Virtual Welding päätelaite Virtual Welding-NETiin myös siinäkin tapauksessa, että lähellä ei ole puhelinrasiaa. UMTS-modeemi toimii langattomasti, internet-palveluntarjoajan SIM-kortilla. Joka SIM-kortti, jossa UMTS-toiminto on sallittu; Virtual Welding-NETin kuukausittainen tiedonsiirtovolyymi on n MB. HUOM! On tärkeää, että SIM-kortin PIN-koodin pyyntö on deaktivoitu! UMTS-yhteyden asetukset: Modeemi Klikkaa Modeemi-valintakentässä käsittely-painiketta Valitse modeemi ja hyväksy valintasi painamalla OK-painiketta jolloin näkyviin tulee lista kytketyistä modeemeista. HUOM! DataCard CD-ROM toiminnon on oltava deaktivoituna modeemissa! 059

60 Numero Klikkaa Numero-valintakentässä käsittely-painiketta ja syötä UMTS-palveluntarjoajan numero. Vahvista painamalla OK-painiketta Vakionumero *99***1# toimii yleisimmillä UMTS-operaattoreilla. Käyttäjätunnus Klikkaa Käyttäjätunnus-valintakentässä käsittely-painiketta ja syötä UMTS-operaattorin käyttäjätunnus ja vahvista painamalla Salasana Klikkaa Salasana-valintakentässä käsittelypainiketta ja syötä UMTS-operaattorin salasana ja vahvista painamalla DNS 1 Klikkaa DNS 1-valintakentässä käsittely-painiketta ja syötä UMTS-operaattorin DNS 1 palvelimen IP-osoite ja vahvista painamalla DNS 2 Klikkaa DNS 2- valintakentässä käsittely-painiketta ja syötä UMTS-operaattorin DNS 2 palvelimen IP-osoite ja vahvista painamalla Initstring Jotta kytketty modeemi voi muodosta myös UMTS-yhteyden, tarvitaan Initstring, joka muodostetaan seuraavasti: at+cgdcont=1, IP, Operaattorin APN 1. osa 2. osa on aina sama syötä operaattorin APN Initstringin alkuosa on kaikilla UMTS-operaatoreilla sama, vain operaattorin APN (Access-Point-Name) vaihtelee operaatorin mukaan. Esimerkit: Orange (matkapuhelinoperaattori Itävalta): at+cgdcont=1, IP, fullspeed T-Mobile (matkapuhelinoperaattori Saksa): at+cgdcont=1, IP, web.vodafone.fi 060

61 Tarvittavat UMTS-asetukset saat matkapuhelinoperaatorilta, jolta olet myös saanut SIM-kortin. Initstringin syöttämiseksi klikkaa käsittely-painiketta painamalla, syötä Initstring ja vahvista Siirtoasetukset: Klikkaa Siirtoasetukset-valintaikkunassa käsittelypainiketta ja määritä aika, jona Virtual Welding NETin tietojen päivittäinen päivitys alkaa ja loppuu. Siirtonopeudesta riippuu, kuinka usein Virtual Welding NET-tietoja päivitetään päivittäin määritettynä aikana. Kursorinäppäimillä + ja - muutetaan arvot. Lopuksi arvot tallennetaan painamalla tallennuspainiketta Internet-yhteyden testaus Määritettyä internet-yhteyttä on mahdollista testata heti, voidaanko muodostaa internet-yhteys. Klikkaa Yhteystesti-painiketta. 061

62 Testaa internet-yhteys painamalla Yhdistä-painiketta, jolloin muodostetaan internet-yhteys. (tämä saattaa kestää jopa minuutin, riippuen yhteydestä). Yhteystila-kentässä näkyy internet-yhteyden tila: Ei yhteyttä Ei internet-yhteyttä muodostettu Yhdistetään Yritetään muodostaa internet-yhteyttä Yhdistetty Internet-yhteys on muodostettu Kun internet-yhteys on muodostettu, voidaan määrittää yhteyden laatu PING-testin avulla. Ping-testi lähettää tietopaketteja tiettyyn IP-osoitteeseen ja vastaanottaa tietopaketteja samasta osoitteesta. Näin voidaan todeta, lähteekö tietoja internetiin ja voidaanko vastaanottaa tietoja internetistä. root dns DNS-pääpalvelimen yhteystesti google sivuston yhteystesti funworld sivuston funworld.operationnetwork.org yhteystesti Valitse painike [google] Virtual Welding päätelaite muodostaa yhteyden sivustoon (IP osoite ) ja vaihtaa tämän kanssa tietopaketteja. ping Pinging [ ] with 32 bytes of data: Reply from : bytes=32 time=66 ms TTL=243 Reply from : bytes=32 time=105 ms TTL=243 Reply from : bytes=32 time=69 ms TTL=243 Reply from : bytes=32 time=74 ms TTL=243 Ping statistics for : Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0 % loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 66 ms, Maximum = 105 ms, Average = 78 ms Kohdasta Ping-statistics näkee, onnistuiko ping-testi. Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0 % loss) eli Sent = 4 4 pakettia (32 tavua) lähetettiin IP-osoitteeseen (www.google.com) Received = 4 062

63 4 pakettia (32 tavua) vastaanotettiin IP-osoitteesta (www.google.com) Lost = 0 (0 % häviö) 0 pakettia hävittiin (0 % häviö) Mikäli ping-testiä ei voitu suorittaa, tarkista yhteysasetukset Päätelaitteen kirjautuminen Internet-yhteyden konfiguroinnin jälkeen syötetään Virtual Welding järjestelmän rekisteröintitiedot valikossa Päätelaitteen kirjautuminen. Valitse valikko Päätelaitteen kirjautuminen ja syötä henkilökohtaiset lisenssitunnuksesi Käyttäjätunnus ja Salasana kenttiin ja vahvista painamalla [ENTER]. Lisenssitunnukset saat Virtual Welding alueoperaattorilta. esim. Käyttäjätunnus: AT484FUNW001 Salasana: FUN5621 Virtual Welding järjestelmä muodostaa yhteyden palvelimeen, syötettyjen lisenssitunnusten voimassaolo tarkistetaan. 063

64 Sen jälkeen avautuu syöttövalikko, jossa syötetään asennuspaikan tiedot ja tallennetaan painamalla 064

65 Kaikki samalla lisenssinumerolla ilmoitetut asennuspaikan tiedot tallennetaan palvelimeen. Mikäli siis laite kirjautuu jo rekisteröityyn asennuspaikkaan, asennuspaikan tietoja ei tarvitse enää lisätä, vaan näkyviin tulee lista valittavissa olevista asennuspaikoista. 065

66 Nimi 066

67 Valitse asennuspaikka ja tallenna painamalla Virtual Welding päätelaite on nyt kirjautuneena. Sulje Verkkoliitäntä-valikko painamalla 067

68 3.2.3 Tiedonsiirto Kun yhteysasetukset ja kirjautumistiedot on määritetty, voidaan käynnistää tiedonsiirto. Kun ensimmäinen tiedonsiirto on suoritettu onnistuneesti, automaattinen tiedonsiirto on aktivoitu Ei verkkoliitäntää/palautus Kaikki yhteyssovellukset ja kirjautumistiedot poistetaan. Virtual Welding järjestelmään voi kuitenkin milloin tahansa kirjautua Yhteystesti Kun lähiverkossa on palomuuri, on mahdollista, että määrätyt portit estetään ja näin ollen jotkut Virtual Welding-Online sovellukset eivät toimi. Siinä tapauksessa internet-yhteys tulee testata. Seuraavat portit testataan: TCP: 80, 443, 2352, 5050, 5190 UDP: 2351, 2352, 2353, 2362, 2363, 6789 Käynnistä testi ja tarkista, että kaikki testit suoritetaan oikein. Tarvittaessa ota yhteyttä verkon ylläpitäjään, jotta palomuuriasetuksia voidaan muuttaa. 068

69 3.2.6 Log-tiedosto(t) Virtual Welding ohjelmisto kirjaa kaikki käynnistetyt tiedonsiirrot log-tiedostoon (oihin), joita voi tarkastella Log-tiedosto (t) valikossa. MoFIm Log Luettelo kaikista modeemi-diagnoositiedoista Transfer Log Luettelo kaikista tiedonsiirroista Update Log Luettelo kaikista vastaanotetuista online-päivityksistä 069

70 3.2.7 Verkkoklusteri Verkkoklusterin eli verkkoyhteenliittymän kautta voidaan muodostaa Virtual Welding järjestelmien välinen verkko. Näin voit hallita kaikkien Virtual Welding järjestelmien kursseja yhdestä isäntälaitteesta (Master) käsin. Klusteriverkko muodostetaan liittämällä kaikkia Virtual Welding järjestelmiä tavallisella reitittimellä yhteen seuraavalla tavalla: Master: 1. Aktivoi isäntälaite rastittamalla Masterin vaihtoehto AKTIIVINEN 2. Seuraavaksi rastitat MASTER valitaksesi isäntälaitteen. 3. Kolmannessa vaiheessa voit nimetä Virtual Welding järjestelmäsi vapaasti, jotta tämä tunnistetaan helposti. 4. Kun olet määrittänyt kyseisen Virtual Welding järjestelmän isäntälaitteeksi, Mac-osoite näkyy Master-kentässä harmaalla taustalla ja sitä ei voi enää muuttaa. 5. Tässä vaiheessa sinun tulee syöttää vapaasti valittava salasana vastaavaan kenttään. 6. Saadaksesi salasanan syöttämistä varten tarvittavan näppäimistön näkyviin paina syöttökentän oikealla puolella olevaa EDIT-painiketta. 070

71 7. Tallenna tähän mennessä Master-näytöllä tehdyt asetukset painamalla Tallenna. Serialnumber: b b7 cluster Slave: Kun klusterin asetukset on määritetty Master-näytöllä, voidaan määrittää Slave-asetukset. Seuraavat toimenpiteet on suoritettava kaikilla reitittimen kautta yhteen liitetyillä Virtual Welding järjestelmillä: 1. Aktivoi Slave-järjestelmä rastittamalla AKTIIVINEN. 2. Seuraavaksi rastitat SLAVE, jotta orjalaite yksilöidään. 3. Kolmannessa vaiheessa voit nimetä Virtual Welding järjestelmäsi vapaasti, jotta tämä tunnistetaan helposti. 4. Koska kyseinen Virtual Welding järjestelmä on nyt määritetty SLAVE-järjestelmäksi Master-kenttä on nyt toisin kuin aiemmin muokattavissa. Klikkaamalla Master-kentän vieressä olevaa EDIT-painiketta saat näppäimistön näkyviin, jolla voit lisätä aiemmin määritetyn isäntälaitteen Mac-osoitteen (tässä esimerkissä: b7). 5. Seuraavaksi syötät aiemmin Master-näytöllä valitun salasanan vastaavaan kenttään. 6. Tallenna tähän mennessä tehdyt asetukset painamalla Slave-järjestelmän tallennuspainiketta. 071

72 7. Kun olet konfiguroinut Virtual Welding järjestelmän, voit poistua klusterivalikosta painamalla Takaisin-painiketta. 8. Toista vaiheet 1-7 kaikille Virtual Welding järjestelmille, jotka liitetään yhteen. Serialnumber: Serialnumber: a a b7 cluster Suorita nämä vaiheet huolellisesti varmistaaksesi moitteettoman kommunikoinnin isäntä- ja orjalaitteen välillä. Mikäli isäntälaite käynnistetään uudelleen klusteriverkon ollessa aktiivinen, on käynnistettävä kaikki orjalaitteet uudelleen muodostaakseen taas yhteyden isäntälaitteeseen. 072

73 3.3 Muut asetukset Tähän sisältyvät kieliasetukset, maakohtaiset profiilit, Minimal-Setup-koodi asetukset yms Lisenssilista Näytetään kaikki päätelaitteessasi käytettävissä olevat lisenssit lisätietoineen (esim. lisenssinimi, kuvaukset, yms.). 073

74 3.3.2 Vienti Voit lähettää Virtual Welding järjestelmän Setup-asetukset USB-muistitikulle. Liitä muistitikku Virtual Welding järjestelmän USB-porttiin ja paina Lähetä. Seuraavat asetukset ja tiedot eksportoidaan: Opetusohjelmat Kurssit Käyttäjä SETUP-asetukset Eksportointi-toiminnolla voit säännöllisesti ottaa varmuuskopioita (suositellaan kerran viikossa). 074

75 3.3.3 Tuonti Valitut asetukset voidaan USB-muistitikulta tuoda Virtual Welding järjestelmään. Voit valita aiemmin lähetettyjen verkkoliitäntätietojen ja luotojen opetusohjelmien, kurssien ja käyttäjien väliltä niitä, joita on tarkoitus importoida Virtual Welding järjestelmään. 075

76 Lehr läne Kurse und User Kieliasetukset Virtual Welding ohjelmistossa saattaa olla jopa 6 eri kieltä käytettävissä. Kieliasetuksissa voidaan määrittää, mitkä kielet käyttäjä voi valita. Aktivoiduista kielistä määritetään yksi vakiokieli eli mikäli Virtual Welding järjestelmää ei käytetä vähään aikaan, Virtual Welding ohjelmisto asettaa automaattisesti tämän kielen käyttökieleksi. 076

77 Kieliasetusten muuttaminen 1. Klikkaa Aktiivinen listalta haluamasi kielen ohjaus-painiketta Kieli aktivoidaan tai deaktivoidaan. 2. Tallenna lopuksi painamalla tallennuspainiketta Vakiokielen asettaminen 1. Klikkaa Vakio listalla haluamasi kielen ohjaus-painiketta Kieli asetetaan vakiokieleksi. 2. Tallenna lopuksi painamalla tallennuspainiketta Asentajakoodi Kun asentajakoodi on aktivoitu, tärkeät Setup-asetukset suojataan koodilla. Asentajakoodi koostuu 4 numerosta, jotka voi vapaasti valita. 077

78 Huom! Älä koskaan unohda syöttämääsi koodia, koska silloin et voi enää määrittää Setup-asetuksia. Mikäli olet unohtanut koodin, ota yhteyttä laitteen myyjään. Asentajakoodin muuttaminen 1. Avaa Asentajakoodi-moduuli. 2. Poista asentajakoodi Backspace -näppäimellä. 3. Syötä uusi koodi numeronäppäimillä. 4. Vahvista koodi syöttämällä se uudelleen. 5. Tallenna painamalla tallennuspainiketta Asentajakoodin aktivointi tai deaktivointi 1. Avaa Asentajakoodi-moduuli. 2. Paina ohjauspainiketta Aktiivinen Asentajakoodi aktivoidaan tai deaktivoidaan. 078

79 3.3.6 Minimal-Setup koodi Kun Minimal-Setup koodi on aktivioitu, osa Setup-asetuksista (= Minimal-Setup) voidaan hakea ilman setup-näppäimen painamista syöttämällä koodin. Minimal-Setup koodi koostuu 4 numerosta, jotka ovat vapaasti valittavissa. Minimal-Setup koodin muuttaminen 1. Avaa moduuli Minimal-Setup koodi. 2. Minimal-Setup koodi poistetaan Backspace-näppäimellä. 3. Syötä uusi koodi numeronäppäimillä. 4. Vahvista koodi syöttämällä se uudelleen. 5. Tallenna muutokset painamalla tallennuspainiketta Minimal-Setup koodin aktivointi tai deaktivointi 1. Avaa moduuli Minimal-Setup koodi. 2. Klikkaa Aktiivinen ohjaus-painike inimal-setup koodi aktivoidaan tai deaktivoidaan. 079

80 Minimal-Setup asetusten avaaminen koodilla 1. Virtual Welding ohjelmiston avautuvassa valikossa näkyy vasemmalla alhaalla Fronius-logo. 2. Klikkaa logoa neljä kertaa vuorotellen vasemmalta ja oikealta. 3. Syötä Minimal-Setup koodi inimal-setup asetukset avautuvat Palautus Palautus-toiminnolla voidaan palauttaa Virtual Welding järjestelmän tehdasasetukset. HUOM! Kaikki Setup-asetukset palautettaan tehdasasetuksiin. Tehdyt asetukset menetetään (esim. verkkoliitäntäasetukset, opetusohjelmat, kurssit, rankinglistat yms.) 080

81 3.3.8 Maakohtaiset profiilit Tietyt Virtual Welding ohjelmistoversiot tarjoavat useampia maakohtaisia profiileja, jotka vaikuttavat siihen, mitkä Virtual Welding ohjelmiston toiminnot ovat käytettävissä. 081

82 Maakohtaisen profiilin aktivointi 1. Avaa moduuli Maakohtaiset profiilit. 2. Klikkaa kentässä Valitse profiili haluamasi profiilin ohjauspainiketta 3. Tallenna muutokset painamalla tallennuspainiketta 082

83 3.4 Tekniset asetukset Valikossa Tekniset asetukset löytyvät tekniset asetukset, tiedot ja testit. 083

84 3.4.1 Päivämäärä/kellonaika Tässä moduulissa voidaan määrittää Virtual Welding järjestelmän päivämäärä-, kellonaika- ja aikavyöhykeasetukset. Päivämäärän asettaminen 1. Avaa moduuli Päivämäärä/Kellonaika. 2. Aseta päivä, kuukausi ja vuosi + ja - näppäimillä. 3. Tallenna asetukset painamalla tallennuspainiketta Kellonajan asettaminen 1. Avaa moduuli Päivämäärä/Kellonaika. 2. Aseta tunnit ja minuutit + ja - näppäimillä. 3. Tallenna asetukset painamalla tallennuspainiketta Aikavyöhykkeen asettaminen 1. Avaa moduuli Päivämäärä/Kellonaika. 2. Valitse Aikavyöhyke-taulukosta oikea aikavyöhyke. 3. Tallenna asetukset painamalla tallennuspainiketta 084

85 3.4.2 NSB-numeroiden näyttäminen NSB-numero on Virtual Welding järjestelmän yksilöivä versionumero, jota tarvitaan esim. tukipyynnöissä. NSB-numeron näyttäminen 1. Avaa moduuli NSB-numero Testikuva Testikuva-toiminnolla voidaan tarkistaa näyttöasetukset. Testikuvan avaaminen 1. Avaa moduuli Testikuva. 2. Kosketa näyttöä mistä tahansa ja. 085

86 086

87 3.4.4 Fronius Kalibrointi Järjestelmän kalibrointi Tällä toiminnolla voi kalibroida hitsauspolttimen koko järjestelmään sopivaksi. Painamalla Käynnistä pääset kalibrointiympäristöön. (ks Järjestelmän kalibrointi) Kamerakorkeuden asettaminen Kamera-asetuksissa voit säätää hitsauskypärään integroidun anturin ja siten sovittaa kokosi Virtual Welding järjestelmään. (ks Kamera-asetukset) Fronius laitteistotesti (hardwaretest) Ilman 3D-laseja Fronius laitteistotestillä voit tarkistaa hitsausympäristön ja hitsauspolttimen toimintaa. Suorita testi seuraavasti: Aseta seuraavat arvot neljällä poltinnäppäimellä: 087

88 Virta 140 A Jännite: 17 V Tarkista, että liike näytetään näytöllä oikein (ei väärin päin). Liikuta poltinta vasemmalle ja oikealle Liikuta poltinta ylös ja alas Käännä poltinta pitkittäisakselinsa ympäri Käännä poltinta poikkitaisakselinsa ympäri Tarkista, että asennot näytetään oikein näytöllä. Aseta polttimen kärki hitsauskappaleen oikealle ja vasemmalle puolelle. Tarkista, että näytöllä näkyvät asennot eivät poikkea todellisista asennoista. Aseta polttimen kärki hitsauskappaleeseen kiinni ja paina polttimen liipaisinta. Näytöllä näkyy hitsaussimulaatio. Takaisin D-laseilla Mikäli olet liittänyt VR-lasit Virtual Welding järjestelmään, toista kohdassa kuvatut toimintatestit. Lisäksi sinun tulee tarkistaa VR-lasien toiminta Kosketusnäytön kalibrointi Tämä vaihtoehto on tarkoitettu kosketusnäytön kalibrointiin. 1. Avaa moduuli Kosketusnäytön kalibrointi. 2. Noudata ohjeita ja kosketa annettuja leikkauspisteitä (yhteensä 3). 3.Vahvista painamalla OK. Huom! Virtual Welding järjestelmä tulee kalibroida vain normaalissa käyttölämpötilassa ja suljetussa tilassa! Kosketusnäytön testaus Tällä toiminnolla tarkistetaan, onko kosketusnäyttö kalibroitu oikein. 088

89 Kosketusnäytön testin suoritus 1. Avaa moduuli Kosketusnäytön testi. 2. Kosketa näyttöä mistä tahansa neliö osoittaa, missä kosketus tunnistettiin. 3. Poistu painamalla keskeytyspainiketta Äänenvoimakkuuden säätö Moduulissa Äänenvoimakkuus voidaan säätää sovelluksen ja mainosten äänenvoimakkuutta sekä Virtual Welding järjestelmän minimiäänenvoimakkuutta. Äänenvoimakkuuden asettaminen ja testaus 1. Avaa moduuli Äänenvoimakkuus. 2. Liikuta säädintä kohti min tai max. 3. Klikkaa äänen tai musiikin painiketta Testiääni tai musiikki soitetaan. 4. Tallenna muutokset painamalla tallennuspainiketta 089

90 4 Sanasto DSL: Digital Subscriber Line eli digitaalinen tilaajatiheys on tietoliikenneyhteys, jossa tavallisilla puhelinverkon kupariparijohdoilla siirretään tietoa käyttämällä puhetaajuuksia korkeampia taajuuksia. Joko nopeus on molempiin suuntiin sama tai, mikä on yleisempää erityisesti internet-liittymissä, tiedonsiirto operaatorilta käyttäjälle (Downstream) on nopeampi kuin tiedonsiirto operaatorille (Upstream). On olemassa lukuisia DSL-yhteyksiä, joista käytetään myös yleisnimikettä xdsl-teknikaa. Yleisimmät mahdollistavat 1,5-6 Mbps (megabittiä per sekunti), mikä on vähintään 15 kertaa nopeampi kuin ISDN-yhteyden nopeus. ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL on tavallisin DSL-yhteyden tyyppi. Koska normaalisti siirretään enemmän tietoa käyttäjän suuntaan kuin toiseen, tiedonsiirto epäsymmetrisyys sopii hyvin tyypilliseen internetin käyttöön. Näin tiedonsiirtonopeus laskevaan suuntaan on jopa 8Mbps ja nousevaan 1 Mbps. LAN: Local Area Network LAN on rajoitetulla maantieteellisellä alueella toimiva tietoliikenneverkko, joka koostuu yhdestä tai useammasta palvelimista (LAN-palvelimet), toimipisteistä, verkkokäyttäjäjärjestelmästä, yhtenäisestä protokollasta ja erikoiskaapeleista. SERVER: Serverillä eli palvelimella tarkoitetaan tietokonetta, joka suorittaa palvelinohjelmistoa, jonka tehtävänä on tarjota erilaisia palveluita muille ohjelmille. Palvelinta käyttävä sovellus tai tietokone on asiakas (Clients). ETHERNET: Pakettipohjainen lähiverkkoratkaisu. Ethernet yleisin lähiverkkotekniikka (LAN). PROTOKOLL: Protokolla eli yhteiskäytäntö tarkoittaa tietoliikenteeseen liittyvää käytäntöä tai standardia. Se määrittelee esim. tiedon rakennetta, datapakettien rakennetta ja salausta. Yleiset protokollat ovat: HTTP, IP, POP, PPP, SMTP, TCP/IP 090

91 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol On verkkoprotokolla, jonka tehtävä on jakaa automaattisesti dynaamisia IP-osoitteita uusille lähiverkkoon kytkeytyville laitteille. TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol TCP/IP on internet-vakioprotokolla. Internetprotokolla (IP) huolehtii IP-pakettien reitittämisestä. TCP-protokolla varmistaa lähetettyjen tavujen perillemenoa. TCP/IP on siis reititettävä protokolla. IP-OSOITE Internet Protocol -osoite; Yksilöi jokaisen internet-verkkoon kytketyn tietokoneen. GATEWAY: Eri verkkojen välinen yhdyskäytävä, jonka kautta eri protokollan verkkojen tietokoneet voivat kommunikoida keskenään. SUBNETMASK: Aliverkkopeite kertoo TCP/IP- aliverkon koon. Aliverkko syntyy, kun IP-osoitteita jaetaan koneille. DNS: Domain-Name-System (DNS) on internetin nimipalvelujärjestelmä, joka muuttaa verkkotunnuksia IP-osoitteiksi. Internetin laitteet kommunikoivat keskenään numeeristen osoitteiden avulla, joiden muistaminen olisi ihmisille mahdotonta. Nimipalvelun ansiosta niiden sijasta voidaan käyttää helpommin muistettavia nimiä. Nimipalvelun toinen tehtävä on sähköpostin reititys. PPP: Point to Point Protocol Point to Point Protocol käytetään yleisesti muodostamaan suora yhteys verkkolaitteiden välillä. PPPoE: PPP over Ethernet PPPoE on PPP protokollan käyttötapa Ethernet-tyyppisten verkkojen yli. 091

92 PPTP: Point to Point Tunneling Protocol PPTP on tunnelointiprotokolla, jota käytetään ADSL-yhteyden muodostamiseksi. DSL-MODEEMI DSL-modeemi mahdollistaa tiedonsiirron DSL-yhteydellä. ROUTER: Router eli reititin on tietoverkkoja yhdistävä laite, joka välittää tietoa tietoverkon eri osien välillä. Reititin reitittää datapaketteja osoitteen avulla vastaavalle kohdekoneelle. Reititin päättää, mikä on ajallisesti ja etäisyyden kannalta paras reitti siirtää datapaketteja. Reititin voi toimia myös yhdyslaitteena erilaisten samaa protokollaa käyttävien lähiverkkojen välillä. SPLITTER: Splitter eli haaroitin erottaa ääniliikenteen (puhelinliikenne) ja dataliikenteen toisistaan. Dataliikenteen liittimeen voidaan liittää ADSL-modeemi tai reititin. GPRS: General Packet Radio Service GSM-verkossa toimiva pakettikytkentäinen tiedonsiirtopalvelu. Tavallisten GSM-verkkojen siirtonopeudet ovat max. 9,6 Kbps (kilobittiä per sekunti), kun taas GPRS mahdollistaa teoreettisesti yli 100 Kbps:n nopeuksia. Tähän mennessä on kuitenkin toteutettu vasta 40 Kbps:n nopeuksia. APN: Access Point Name APN-protokolla mahdollistaa internet-pääsyn puhelinverkon avulla. Initstring (AT-komennot): AT-standardi on komentokieli älypuhelinmodeemien konfigurointiin ja ohjaukseen. ISDN: Integrated Services Digital Network ISDN on digitaalinen viestintäverkko tiedon, tekstin, puheen ja kuvien siirtämiseen puhelinjohdoilla. ISDN-perusliittymä muodostuu kahdesta datakanavasta (B-kanavat) ja ohjauskanavasta (D-kanava). 092

93 S0 BUS(ISDN): S0 BUS eli S0 väylä on kansainvälisesti standardisoitu 4-johtoväylä, joka huolehtii NTBA:n takana ISDN-laitteiden kytkennästä. S0 väylään voidaan liittää max. 12 kytkentärasiaa ja 8 ISDN-laitetta, joista vain 4 saa olla kytkettynä ilman omaa virransyöttöä. B-KANAVA (ISDN): ISDN-perusliitymä sisältää kaksi B-kanavaa, joiden siirtonopeus on 64 kbit/s. Näin voidaan muodostaa samanaikaisesti kaksi yhteyttä. SIM(SIM KORTTI): SIM-kortit o v a t matkapuhelinten puhelinkortteja, joiden avulla puhelinkäyttäjä voi soittaa matkapuheluita GSM-verkossa. SIM-kortti yksilöi käyttäjän laskutusta ja käyttöseurantaa varten. PIN: Henkilökohtainen tunnusluku PIN on SIM-, luotto- tai pankkikortin salainen käyttäjätunnus. WEP: Wired Equivalent Privacy Standardi langattoman verkon signaalien WEP-salaukseen. Mitä suurempi bittimäärä, sitä korkeampi on suoja. RAM: Random Access Memory ; tietokoneen työmuisti. RAM toimii (toisin kuin kiintolevy) vain väliaikaisena tallennuksena kunnes virransyöttö katkeaa. UMTS: Universal Mobile Telecommunications System on GSM:n seuraajaksi suunniteltu kolmannen sukupolven 3G-matkapuhelinteknologia, joka mahdollistaa huomattavasti suurempia siirtonopeuksia kuin GSM-teknologia. Siirtonopeus ja paikasta riippumattomuus ovat kolmannen sukupolven teknologian peruspilareita, jotka mahdollistavat aivan uusia käyttösovelluksia. 093

94 WCDMA: Wideband CDMA (WCDMA) on CDMA-menetelmä (CDMA: Code Division Multiple Access), jossa on sama kaistanleveys kaikille datanopeuksille. Signaalivahvistus auttaa häiriöitä vastaan, vahvistus on W/R eli koko kaistanleveys/käyttäjän informaatiokanava. Käytetään esim. UMTS-verkoissa. HSDPA: HSDPA on matkaviestinten yhteiskäytäntö, joka nopeuttaa UMTS-pohjaista 3G matkapuhelinverkkoa. Sen pitäisi mahdollistaa jopa 14,6 Mbit/s downlink-siirtonopeuksia eli suurien datapakettien (pelit, elokuvat yms.) siirtämisen perusaseman ja matkapuhelimen välillä. 094

95 5 Varaosat 5.1 Mobilcase 42,0411, tuuletin 12V DC 92x92x25mm VW 42,0411, tuuletinritilä SUNON FG-09 4,100,621 - L ocalnet R S232 muunnin V W 42,0411, seurantayksikkö 42,0411,0099 seurantayksikön verkkoliitin 42,0411, verkkosuodatin, KMF1.1141,11 41,0007, sulake 3,15A 250 T42,0411, IPC Box vaihto-osa 42,0411, liitäntälevy DC 12V/5V 42,0411, DC/DC muunnin 12VDC/24VDC 41,0007, sulake 2 AF 250V 42,0411, Multi IO-Box G9/IPC täydellinen 42,0411, USB Dongle Virtual Welding 42,0411, keskiäänikaiutin 095

96 42,0411, kosketusnäyttö 22 LCD 42,0411, kuljetuslaukku MobilCase 42,0411, työpenkki 42,0411,0085 hitsauskappaleen pidin ilman anturia 42,0411, hitsauskappale V-hitsi palkokerros 1 42,0411, hitsauskappale V-hitsi palkokerros 2/3 42,0411, hitsauskappale pienahitsi 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 1 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 2 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 3 42,0411, Hitsauskappaleen pidin anturi 4 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 5 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 6 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 7 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 8 42,0510, pääpanta 42,0510, hitsauslinssi visiiri 2 kpl. 42,0411,1180 visiiri 3000 anturilla 42,0411,0077 anturi kypärä Virtual Welding 42,0411, pidin VR-lasit 096

97 42,0411,0078 VR lasit 42,0411, verkkokaapeli CAT5, 5m, 42,0411, verkkokaapeli Euro 42,0411, verkkokaapeli US 42,0411, verkkokaapeli GB 42,0411, verkkokaapeli DK 42,0411, verkkokaapeli ZA 42,0411, verkkokaapeli SK 42,0411, verkkokaapeli CHINA 42,0411, verkkokaapeli AUS 42,0411,0066 kotelo taustaseinällä Mobilcase 42,0411, avainsylinteri Mobilcase 097

98 098 4,035,909 Virtual Welding hitsauspoltin 2,3m

99 5.2 StandUp Päätelaite 42,0411, tuuletin 12V DC 92x92x25mm VW 42,0411, tuuletinritilä SUNON FG-09 42,0411, Multi IO-Box G9/IPC täydellinen 4,100,621 - LocalNet RS232 muunnin VW 42,0411, seurantayksikkö 42,0411, Dongle 42,0411, verkkosuodatin,kmf1.1141,11 41,0007, sulake 3,15A 250 T 42,0411, IPC Box vaihto-osa 42,0411,0099 seurantayksikön verkkoliitin 42,0411, DC/DC muunnin 12VDC/24VDC 41,0007, sulake 2 AF 250V 42,0411, liitäntälevy DC 12V/5V 099

100 42,0411, verkkokaapeli CAT5, 5m, 42,0411, kosketusnäyttö 22 LCD 42,0411, työpenkki 42,0411,0085 hitsauskappaleen pidin 42,0411, hitsauskappale V-hitsi palkokerros 1 42,0411, hitsauskappale V-hitsi palkokerros 2/3 42,0411, hitsauskappale pienahitsi 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 1 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 2 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 3 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 4 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 5 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 6 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 7 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 8 42,0510,0018 pääpanta 42,0510, hitsauslinssi visiiri 2 kpl. 42,0411,1180 visiiri 3000 anturilla 42,0411,0077 anturi kypärä Virtual Welding 42,0411, pidin VR-lasit 100

101 42,0411,0078 VR lasit 42,0422,0113 avainsylinteri Standup ylhäällä 42,0411,0067 kotelo yläosa täyd. Standup 42,0411,0109 ovi yläosa täyd. Standup 101

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 23/01/15 VERSION 5.0 VERSIO HISTORIA Versio päivämäärä Kuka Muutoksien kuvaus Approved By 5.0 23/01/15 KH Käännetty ENG -> FIN V5.0 23/01/15 UD0011PAGE 2 SISÄLTÖ Versio historia...

Lisätiedot

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja TW-EV901 VDSL2-reititin Ohjekirja 2 Sisältö Luku 1: Laite... 5 Laitteen esittely... 5 Ominaisuudet... 8 Luku 2: Yleiskatsaus... 9 Pakkauksen sisältö... 9 Tärkeitä huomioita... 9 Laitteen kuvaus...10 Etupaneelin

Lisätiedot

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näiden ohjeiden tiedot voivat muuttua ilmoituksetta. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. DNA Welho Laajakaista Kaapeli

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. DNA Welho Laajakaista Kaapeli ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE DNA Welho Laajakaista Kaapeli Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Tervetuloa DNA-asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. Muistathan tutustua

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Käyttöopas Linksys X-Series Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Sisällys Käyttöopas Sisällys Tuotteen yleiskatsaus X1000..................................... 1 Ylhäältä 1 Takaa 2 Asennus seinälle 2 X3500.....................................

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tuotteen rekisteröinti 2 Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen

Lisätiedot

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen Mac OS X 10.5 + Windows 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPort-työkalulla

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Elokuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä

Lisätiedot

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Asetus

Lisätiedot

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

ASUS työpöytä-pc K5130

ASUS työpöytä-pc K5130 ASUS työpöytä-pc K5130 Käyttöopas FI7817 Neljäs painos V1 Tammikuu 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet

Lisätiedot

Käyttöopas. A4310 -Series

Käyttöopas. A4310 -Series Käyttöopas A4310 -Series FI9161 Ensimmäinen painos Toukokuu 2014 Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE - 1

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE - 1 Käyttöohjekirja Packard Bell EasyNote TE - 1 SISÄLLYSLUETTELO Tietokoneen käynnistäminen 4 Langaton yhteys... 4 Rekisteröinti... 5 Ohjelmiston asennus... 6 Palauttaminen... 6 Ongelmia?... 6 Tietokoneen

Lisätiedot

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan

Lisätiedot

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NEM-4 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

C-8000 CX-CI. Käyttöohje Bruksanvisning

C-8000 CX-CI. Käyttöohje Bruksanvisning C8000 CXCI Digitaalinen vastaanotin kaapeliverkon kanaville Kiintolevytallennus Sisäinen CONAXkortinlukija Digital kabelmottagare Inspelning på hårddisk Inbyggd CONAXkortläsare Käyttöohje Bruksanvisning

Lisätiedot

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 4 8 Satelliittikanavat

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC

Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC Lue tämä ennen kuin jatkat Turvaohjeet Lue turvaohjeet tarkasti, jotta varmistat käyttäväsi matkapuhelinta oikein. Vaikka tämä matkapuhelin on lujatekoinen,

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 3 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 3 Tutustuminen omaan tietokoneeseen...

Lisätiedot

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth

Lisätiedot

Nokia 201 -käyttöohje

Nokia 201 -käyttöohje Nokia 201 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 5 Näppäimet ja osat 5 Aseta SIM-kortti ja akku 6 Akun lataaminen 7 Virran kytkeminen tai katkaiseminen 8 Aseta muistikortti

Lisätiedot