VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo"

Transkriptio

1 TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2012 FIN

2 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet/ensimmäiset toimenpiteet Yleistä Yleiset turvallisuusohjeet Laitteen tarkistus Laitteen asennuspaikka Asennus ja kiinnitys Käyttöönotto Virtual Welding päätelaite MobilCase Säteily ja häiriösuoja Ohjeet US-sovelluksiin Ohjeet Euroopassa käytettäviin sovelluksiin Yleiset ohjeet käyttäjille Tekniset tarkastukset Tarkastus, huolto ja hoito Käytöstä poistaminen Virtual Welding valikko Virtual Welding valikko Päätelaitteen hallintaympäristö Opetusohjelmat Kurssit Päätteet Muut asetukset Kurssi-tila Harjoitus Rankinglista Profiili Kirjautuminen/rekisteröinti Kielen valinta Esittelyhuone-tila Kokeile nyt Harjoitus Avoin tila Vapaa harjoitus Setup Setup Yleistä Setup-valikon sisältö Ohjaustoiminnot Verkkoliitäntä

3 3.2.1 Verkkoliitännän tila Päätelaitteen kirjautuminen Tiedon siirto Ei verkkoliitäntää/palautus Yhteystesti Log-tiedosto(t) Klusteriverkko Muut asetukset Lisenssilista Vienti Tuonti Kieliasetukset Asentajakoodi Minimal-Setup koodi Palautus Maakohtaiset profiilit Tekniset asetukset Päivämäärän/kellonajan asettaminen NSB-numeron näyttäminen Testikuva Fronius kalibrointi Fronius laitteistotesti Kosketusnäytön kalibrointi Kosketusnäytön testi Äänenvoimakkuuden säätäminen Sanasto Varaosat Mobilcase StandUp pääte Vianetsintä Vikatilanteiden korjaus Ohjelmiston uudelleen asennus

4 Johdanto Tutustu Fronius-tuotteesi monipuolisiin ominaisuuksiin ja sen tarjoamiin etuihin lukemalla käyttöohjeet huolellisesti. Sinun tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä ja huolehtia laitteen käyttöympäristön turvallisuudesta. Huolellinen käyttö takaa laitteelle pitkää ja luotettavaa käyttöikää ja erinomaisia tuloksia. Tämä käyttöohje on tarkoitettu Virtual Welding kosketusnäyttöpäätteille. Ota yhteyttä laitteen myyjään, mikäli laitteen kanssa ilmenee ongelmia. Varoitus: Virtual Welding päätelaitteelle ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan kirjallista suostumusta. Yksittäisten komponenttien avaaminen tai takuusinetin poistaminen johtavat takuuoikeuksien raukeamiseen. Pidätetään oikeudet teknisiin muutoksiin, valmistajalla ei ole kuitenkaan jälkiasennusvelvoitetta! Fronius International GmbH ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta käytöstä. Vastuun poissulkeminen: Tämän dokumentin sisältö voi milloin tahansa muuttua ilman erillistä ennakkoilmoitusta. Fronius International GmbH ei anna takeita sisällöstä ja erityisesti kieltäytyy oletetusta vastuusta tavanomaisesta laadusta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Fronius International GmbH pidättää oikeuden muokata asiakirjaa ja muuttaa sen sisältöä tarvittaessa ilman, että Fronius International GmbH olisi velvollinen ilmoittamaan muutoksesta. 004

5 1 Turvallisuusohjeet/Ensimmäiset toimenpiteet Huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuolemanvaaran. 1.1 Yleistä Henkilövahinkojen ja järjestelmän vaurioiden välttämiseksi Virtual Welding järjestelmää saa käyttää vain auktorisoitu ammattihenkilöstö. Epäasianmukaisen käytön mahdolliset seuraukset ovat: Takuun raukeaminen Kalliit korjaukset Osien vaihtaminen Virtual Welding järjestelmän omistajan tulee sitoutua siihen, että ennen laitteen asennusta, käyttöönottoa, huoltoa ja ylläpitoa ammattihenkilökunta perehtyy Virtual Welding päätelaitteen toimintaan. Omistaja on velvollinen lukemaan tekniset ohjeet. Lisäksi omistajan tulee varmistaa, että henkilöstö on koulutettu vastaavasti. Laitteen avaimet saavat olla vain sellaisten henkilöiden hallussa, jotka ovat perehtyneet järjestelmään. Käyttöohjeet on säilytettävä turvallisessa ja helposti saatavassa paikassa. Ota yhteyttä laitteen myyjään, mikäli ohjeet ovat vaikeasti ymmärrettäviä. Valmistaja ei vastaa vaurioista, tapaturmista ja henkilövahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta käytöstä. Näitä ovat m. m.: Luvattomat muutokset Epäasianmukainen käyttö Käyttöohjeiden laiminlyönti Mikäli ilmenee kysymyksiä tai epäselvyyksiä, ota yhteyttä laitteen myyjään. Oman turvallisuutesi vuoksi pyydämme sinua noudattamaan turvallisuusohjeita tarkasti! 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet Virtual Welding järjestelmän käyttöönotto suoritetaan käyttöohjeita tarkasti noudattaen. Käyttöjännitteen ja taajuuden on oltava sama kuin tyyppikilvessä on ilmoitettu. 005

6 Virtual Welding järjestelmän saa kytkeä vain oikein asennettuun, suojattuun ja maadoitettuun pistorasiaan! Mikäli turvallisuusohjeet ovat repeytyneet tai huonosti luettavissa, ne on vaihdettava VÄLITTÖMÄSTI. Virtual Welding järjestelmä soveltuu asennettavaksi vain suljettuihin ja kuiviin tiloihin. Virtual Welding päätelaite on pystytettävä tasaiseen ja vakaan alustaan ja kiinnitettävä mukana toimitetuilla kiinnikkeillä seinään tai lattiaan. Väärin pystytettynä päätelaite voi kaatua. Korjaustoimenpiteet (esim. päätteen avaaminen) saa suorittaa vain siihen koulutettu henkilöstö. M y ö s v erkkojohdon irrottamisen jälkeen osat saattavat olla jännitteisiä. Vahinkojen välttämiseksi sinun tulee noudattaa turvallisuusohjeita. Ilmarakoja ei saa koskaan peittää. Ympäristön lämpötila ei saa ylittää 35 C. Verkkovirtapiiri ei saa ylikuumentua tai ylikuormittua. Vaurion ilmetessä verkkopistoke on välittömästi irrotettava pistorasiasta. Korjauksen saa suorittaa vain auktorisoitu ammattihenkilö. Korjaukset saa suorittaa vain laitteen ollessa jännitteettömänä Käytettäviä alkuperäisiä varaosia Verkkopistokkeen saa irrottaa vain laitteen ollessa sammutettuna Turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa hengenvaaran. 1.3 Laitteen tarkistus Vastaanottotarkistus Virtual Welding järjestelmät on tarkistettava heti vastaanoton yhteydessä kuljetusvaurioiden varalta. Näkyvät vauriot on merkittävä kuljetuspapereihin lauseella Varauksin vastaanotettu korvausvaatimusten turvaamiseksi. Laitteen tarkistus Verkkopistokkeen johtoineen on oltava maakohtaisten standardien mukainen, mikäli ne eivät sisälly toimitukseen. Sähköiskun vaara Verkkopistokkeen saa kytkeä vain auktorisoitu ammattihenkilö. 006

7 1.4 Laitteen asennuspaikka Laite tulee sijoittaa suljettuun, tasapohjaiseen ja kuivaan tilaan. Virtual Welding järjestelmä tulee asettaa kiinteälle ja tasaiselle alustalle. Virtual Welding järjestelmää ei saa missään tapauksessa sijoittaa kosteaan/märkään tilaan tai epätasaiselle ja epävakaalle alustalle, koska tämä saattaa aiheuttaa vahinkoja kuten sähköiskun tai laitteen kaatumisen. Tarkista ennen laitteen asettamista paikoilleen: tasainen ja kantava alusta vapaa pääsy laitteiston luo ilmarakoja ei saa peittää Virtual Welding järjestelmää ei saa sijoittaa... elintärkeiden laitteiden ja paikkojen eteen, kuten poistumistie palosammutin ensiapulaukku... lämpölähteiden lähelle, kuten lämmittimet ilmastointilaitteet aurinkoterassi voimakas auringonvalo... seuraaviin vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin pölyinen ja likainen ympäristö vesisade ja kosteus voimakas magneettikenttä tai radioaallot kuumuus (ympäristön lämpötila yli 35 C) kylmyys Pistorasian on oltava oikein maadoitettu! Verkkojohto on kaapeloitava niin, että kaapelointi ei voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai johdon vaurioita. Verkkojohto voi vaurioitua: taivuttamisesta painavien osien päälle asettamisesta 007

8 1.5 Asennus ja kiinnitys Virtual Welding päätelaitteisto toimitetaan kahdessa osassa. Kiinnitä ala- ja yläosat toisiinsa mukana toimitetuilla ruuveilla. 4 x kuusiokolo 4 x aluslevy Turvallisen käytön varmistamiseksi Virtual Welding pääte on kiinnitettävä kunnolla seinään tai lattiaan. Seinäkiinnitys: Kiinnitä mukana toimitettu kulmarauta (vrt. kuva) Virtual Welding päätelaitteen yläosaan. Kulmarautojen sekä mukana toimitettujen kiinnitysruuvien avulla järjestelmä voidaan kiinnittää seinään. Lattiakiinnitys: Virtual Welding päätelaitteen alalevyssä on reiät, joista laite kiinnitetään lattiaan mukana toimitetuilla kiinnitysruuveilla ja propuilla. Kytke verkkojohto vasta silloin verkkoon, kun laite on sijoitettu ja kiinnitetty kunnolla! Anna Virtual Welding päätelaitteen tottua vähintään 4 tuntia huoneilmaan. 008

9 Laiminlyönti voi johtaa henkilövahinkoihin tai kuolemanvaaraan. Varmista, että Virtual Welding järjestelmän läheisyydessä ei ole metalliesineitä. Lisäksi muut lähellä (4 m) olevat Virtual Welding järjestelmät, jotka toimivat samalla anturitaajuudella, voivat aiheuttaa taajuushäiriöitä kyseiselle järjestelmälle. 1.6 Käyttöönotto Virtual Welding päätelaite Virtual Welding järjestelmän muut osat löytyvät Virtual Welding päätelaitteen alaosasta, joka avataan muovipussissa olevan avaimen avulla. Huomioi, että Virtual Welding päätelaitteeseen kuuluu kaksi erilaista avainta, joista toinen on tarkoitettu tekniikan sisältävän yläosan avainsylinteriin ja toinen alaosan avainsylinteriin. Alaosassa on mm. säilytystilaa seuraaville osille: Hitsauskappaleen pidin Hitsauskappale V-hitsi palkokerros 1 Hitsauskappale V-hitsi palkokerros 2 Hitsauskappale pienahitsi 009

10 Hitsauspoltin Hitsauskypärä Työpenkki StandUp päätelaitteen alaosan sisänäkymä Seuraavaksi kiinnität työpenkin Standup-päätelaitteeseen, minkä jälkeen kytketään hitsauskappaleen pidin, hitsauskypärä ja hitsauspoltin niille tarkoitettuihin liittimiin ala- ja yläosien välissä. Noudata Virtual Welding järjestelmän kytkentäkaaviota. 010

11 1 - Setup-painike 2 - hitsauskappaleen pidin hitsauskypärä hitsauspoltin hitsauspoltin 1 Kytke verkkojohto Virtual Welding päätelaitteen takaosaan. 1 - USB 2 - VR-lasit LAN pääkytkin 5-2 x 3,15 A sulake nopea 6 - verkkoliitäntä Käynnistä Virtual Welding järjestelmä painamalla päätelaitteen takana sijaitsevaa pääkytkintä. Näytöllä avautuu Tervetuloa-näkymä. Seuraava vaihe on kosketusnäytön kalibrointi, joka suoritetaan koskettamalla näyttöä ja painamalla sormenpäällä hiusristikoita aivan keskeltä (vasen ylhäällä > oikea alhaalla > oikea ylhäällä). Nyt voit tarkistaa kursorilla (nuoli), että näyttö on säädetty oikein. 011

12 Paina kalibroinnin lopuksi OK. Näytölle ilmestyy lisenssisopimus (Lue huolellisesti ja hyväksy painamalla Kyllä ). Tämän jälkeen järjestelmä käynnistyy uudelleen ja on käyttövalmis. Käytä vain mukana toimitettuja virta- ja liitäntäjohtoja. Mikäli huomaat savua, viheltävää ääntä tai pistävää hajua, irrota verkkopistoke välittömästi. Ongelmien ilmetessä ota heti yhteyttä laitteen myyjään. Seuraavat vaaratilanteet ovat mahdollisia: Palovaara Irrota verkkopistoke pistorasiasta heti, kun huomaat savua! Sähköiskun vaara Noudata turvallisuusohjeita! MobilCase Virtual Welding MobileCase toimitetaan tukevassa kuljetuslaukussa, jossa on lisäksi säilytystilaa seuraaville osille: Hitsauskappaleen pidin Hitsauskappale V-hitsi palkokerros1 Hitsauskappale V-hitsi palkokerros 2 Hitsauskappale pienahitsi 012

13 Hitsauspoltin Hitsauskypärä Työpenkki Kuljetuslaukun sisänäkymä Kytke hitsauskappaleen pidin, hitsauspoltin ja hitsauskypärä niille tarkoitettuihin liittimiin MobileCasen sivussa. Noudata Virtual Welding järjestelmän kytkentäkaaviota. 013

14 1 Setup-painike VR-lasit 3 USB 4 LAN 5 hitsauskappaleen pidin 6 hitsauskypärä 7 hitsauspoltin 8 hitsauspoltin Liitä verkkojohto maadoitettuun pistorasiaan pääkytkin A sulake nopea verkkoliitäntä Käynnistä Virtual Welding järjestelmä painamalla MobilCasen takana sijaitsevaa pääkytkintä. Näytölle avautuu Tervetuloa-näkymä. Seuraava vaihe on kosketusnäytön kalibrointi, joka suoritetaan koskettamalla näyttöä ja painamalla sormenpäällä hiusristikoita keskeltä (vasen ylhäällä > oikea alhaalla > oikea ylhäällä). Tarkista kursorilla (nuoli), että kalibrointi on suoritettu oikein. Paina kalibroinnin lopuksi OK. Näytölle ilmestyy myös lisenssisopimus (Lue huolellisesti ja hyväksy painamalla Kyllä ). Tämän jälkeen järjestelmä käynnistyy uudelleen ja on käyttövalmis. 014

15 Käytä vain mukana toimitettuja virta- ja liitäntäjohtoja. Mikäli huomaat savua, viheltävää ääntä tai pistävää hajua, irrota verkkopistoke välittömästi. Ongelmien ilmetessä ota heti yhteyttä laitteen myyjään. Seuraavat vaaratilanteet ovat mahdollisia: Palovaara Irrota verkkopistoke pistorasiasta heti, kun huomaat savua! Sähköiskun vaara Noudata turvallisuusohjeita! 1.7 Säteily ja häiriösuoja Ohjeet US-sovelluksiin: Tämä laite tuottaa ja käyttää radiotaajuusenergiaa ja voi sitä säteillä. Näin ollen laite voi väärin asennettuna ja käytettynä aiheuttaa vahingollisia häiriöitä radioviestinnässä ja -vastaanotossa. Tämä laite kuuluu luokkaan A. Asuinympäristössä tämä laite saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä. Siinä tapauksessa palveluntarjoajalta voi vaatia korjaavia toimenpiteitä Ohjeet Euroopassa käytettäviin sovelluksiin: Laitteen tyyppikilvessä on oltava CE-merkintä, joka osoittaa, että laite on tarkistettu seuraavien määräysten ja standardien mukaisesti (ks. 1.8.). Tämä laite kuuluu luokkaan A. Asuinympäristössä tämä laite saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä. Siinä tapauksessa palveluntarjoajalta voi vaatia korjaavia toimenpiteitä Yleiset ohjeet käyttäjille: Tämä laite tuottaa ja saattaa säteillä korkeataajuista energiaa. Laite voi väärin asennettuna ja käytettynä aiheuttaa TV- ja radiohäiriöitä. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että tietyillä alueilla häiriöitä ei olisi joka tapauksessa. 015

16 1) Säteily- ja häiriösuojamääräysten täyttämisessä on huomioitava seuraavaa: a) Käytä ainoastaan valmistajan toimittamia virtajohtoja. b) Laitteeseen tehdyt muutokset tai muunnokset, joita ohjeiden noudattamisesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, saattavat johtaa laitteen käyttöluvan menettämiseen. 2) Mikäli tämä laite näyttää aiheuttavan häiriöitä toisen laitteen TV- tai radiolähetyksissä: a) Varmista, että laite on häiriön lähde sammuttamalla ja käynnistämillä se uudelleen. b) Kun olet varmistanut, että laite on häiriön lähde, yritä poistaa häiriö seuraavien toimenpiteiden avulla: i) Sijoita laite kauemmas kyseisistä vastaanottimista. ii) Käännä laite poispäin kyseisestä vastaanottimesta. iii) Suuntaa kyseisen vastaanottimen antenni eri asentoon. iv) Kytke laite toiseen pistorasiaan, jotta laite ja vastaanotin ovat kytkettyinä eri virtapiiriin. v) Kytke laite ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä AC-adapteripistoketta. (Maadoitusjohdon etäisyys tai katkeaminen saattaa voimistaa korkeataajuista säteilyä ja aiheuttaa mahdollisesti tappavan sähköiskun). vi) Mikäli tarvitset apua, ota yhteyttä laitteen myyjään, valmistajaan tai ammattitaitoiseen radio- ja tv-asentajaan. 1.8 Tekniset tarkastukset Tämä laite on tarkastettu ja hyväksytty seuraavien standardien mukaisesti: EN 55022:2006 EN 55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005, EN : /108/EG ja 2006/95/EG, sekä FCC Part 15 ( julkaisu) 016

17 1.9 Tarkastus, huolto ja hoito Yleistä Sähköiskun vaara Noudata turvallisuusohjeita! Tarkista aina, että pistorasia on maadoitettu. Mikäli johdossa on vaurioita, Virtual Welding päätelaite on otettava välittömästi pois käytöstä. Verkkojohdon saa korjata vain sähköalan ammattilainen. Käy kaikki varoitus- ja tyyppikilven ohjeet läpi ja tarkista, että ne ovat hyvin luettavissa. Huolto Poista säännöllisesti pöly ja lika ilmastointipuhaltimesta. Varoitus: Päätteessä on erilaisia tarroja ja painatuksia, jotka saattavat ajan myötä kulua. Tarkista nämä säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa. Hoito Kosketusnäyttö ja runko puhdistetaan pehmeällä liinalla ja erikoispuhdistusaineella Käytöstä poistaminen Sähköiskun vaara Noudata turvallisuusohjeita! Laitteen purkaminen Irrota verkkojohto pistorasiasta ja avaa seinä- tai lattiakiinnitys. Laitteen siirtäminen Laitteen uudelleen asennusta ja käyttöönottoa varten katso Asennuspaikka, Asennus ja kiinnitys, Käyttöönotto ja Säteily ja häiriösuoja. Laitteen hävittäminen Lava ja laatikko tulee hävittää maakohtaisia määräyksiä noudattaen

18 Virtual Welding valikko Virtual Welding valikko on jaettu hallintaympäristöön ja käyttäjätilaan. 2.1 Päätelaitteen hallintaympäristö Päätteen hallintaympäristöön pääsee painamalla neljä kertaa Fronius-logoa (käyttäjätilassa) vuorotellen vasemmalta ja oikealta. Avautuvaan ikkunaan syötät koodin Hallintaympäristössä voit hallita kaikkien verkostossa käytettävissä olevien Virtual Welding järjestelmien kursseja Opetusohjelmat Opetusohjelmat-linkin alta löytyvät kaikki käytettävissä olevat opetusohjelmat. Fronius tarjoaa didaktisesti optimoituja ja suositeltuja opetusohjelmia. Asetukset-toiminnolla voit milloin tahansa tarkastella harjoituksiasi ja tehtäviäsi. 018

19 Opetusohjelmien tulee olla laadittuina niin, että niistä voi laatia ryhmäkohtaiset kurssit. Näin toistensa seuraavat, opetussisällöltään samanlaiset kurssit on helposti käsiteltävissä. Opetusohjelmat ja kurssit voi poistaa palauttamalla tehdasasetukset (ks ) Uuden opetusohjelman luominen Voit luoda uuden opetusohjelman toiminnolla Uusi opetusohjelma ja lisäämällä siihen haluamasi harjoitukset. Toiminnolla Lisää harjoitukset voit vapaasti määrittää harjoituksia. Luodaksesi harjoituksen valitse seuraavaksi parametriasetukset. 019

20 Toiminnolla Tiedot voit saada tietoa kustakin parametrista. Kun olet asettanut kaikki haluamasi parametrit, voit Jatkaa tehtävävalikkoon. Seuraavaksi sinun tulee määrittää harjoituksessa suoritettavat tehtävät. 020

21 Toiminnolla Info saat tietoa käytettävissä olevista tehtävistä. Tehtäviä voi tarpeen mukaan aktivoida tai deaktivoida. Näin voi laatia harjoituksen, joka vastaa yksittäisen henkilön tarpeita. Raja-arvo osoittaa prosentteina, kuinka paljon pisteitä on saatava kokonaispistemäärästä, ennen kuin seuraava tehtävä aktivoidaan. Seuraavat tehtävät ovat valitettavissa: Nopeus Harjoittelija harjoittelee hitsauspolttimen käyttöä oikealla nopeudella ja oikeassa asennossa. Polttimen kärki viedään kohti kohdepistettä, kunnes sen väri muuttuu vihreäksi asennon ollessa oikea. Poltinta tulee ohjata niin, että kärjessä oleva pallo osoittaa aina kohteen keskelle. Pallon (GHOST) väri osoittaa, kuinka tarkasti poltinta ohjataan. Vihreä Keltainen Punainen erittäin hyvä toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella - korjaa! Nopeus/Vapaalanka Harjoittelija harjoittele nopeuden lisäksi polttimen käyttöä oikealla vapaalangalla. Nuolen väri (GHOST) osoittaa, kuinka tarkasti poltinta ohjataan: Vihreä Keltainen Punainen optimaalinen etäisyys hitsauskappaleeseen toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella Hitsauspolttimen vapaalanka tulee valita niin, että nuolin väri pysyy vihreänä ja polttimen kärki osoittaa kohdeympyrän keskelle. 021

22 Nopeus/Vapaalanka/Kulma Harjoittelija harjoittelee nopeuden ja vapaalangan lisäksi oikeaa poltinkulmaa. Mikäli poltin on suunnattu liian pystyyn, punainen nuoli ( GHOST) näyttää alaspäin ja päinvastoin. Mikäli poltinkulma on liian työntävä, punainen nuoli näyttää vasemmalle ja päinvastoin. Vihreä kehä kaasusuuttimen ympärillä kertoo ideaalisesta poltinkulmasta. Vihreä Keltainen Punainen optimaalinen kulma toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella Simulaatio esiasetetuilla arvoilla Simulaatio mahdollistaa todentuntuisen hitsin teon, koska siinä näkyy hitsin lisäksi myös valokaari. Hitsausarvot langansyöttö, virta ja kaarijännite ovat tässä tehtävässä esiasetetut. Harjoittelija liikuttaa poltinta vapaasti ilman ohjausta ja suunnan osoitusta. Simulaatio vapaasti valittavilla arvoilla Harjoittelija asettaa itse tehtävään sopivat arvot virralle ja kaarijännitteelle. Poltinta liikutetaan vapaasti ilman ohjausta ja suunnan osoitusta. 022

23 Kun arvoja ja tehtäviä on valittu, harjoitus on tallennettava ja nimettävä. Painamalla Jatka pääset tähän vaiheeseen. Tallennat harjoituksen kirjoittamalla aiemmin laaditun harjoituksen nimen ja painamalla Jatka. Tämän jälkeen palaat takaisin harjoitusvalikkoon. Harjoituksen nimen tulisi sisältää viittauksen hitsauskappaleeseen ja hitsausasentoon. Voit lisätä muita harjoituksia toistamalla aiemmin kuvattuja vaiheita. Voit nimetä ja tallentaa määrittämäsi harjoitukset sisältävän opetusohjelman painamalla Jatka. 023

24 Kun olet tallentanut luomasi opetusohjelman, tämä löytyy opetusohjelmaluettelo sta välilehdeltä Omat Kurssit Kurssit-linkin alta löytyvät kaikki Virtual Welding järjestelmässä käytettävissä olevat kurssit, joita on jaettu aktivoituihin ja deaktivoituihin kursseihin. Toiminnoilla Aktivoi tai Deaktivoi voit itsenäisesti muuttaa kurssin statuksen. 024

25 Uuden kurssin luominen Voit luoda uuden kurssin toiminnolla Uusi kurssi. Näkyviin tulee luettelo kaikista käytettävissä olevista opetusohjelmista, joista voit valita kurssin. Soveltamalla opetusohjelmaa saat luettelon kaikista kyseiseen opetusohjelmaan sisältyvistä harjoituksista. 025

26 Painamalla Jatka pääset nimeämään kurssin, joka ilmestyy sitten aktivoitujen kurssien luetteloon Päätteet Päätteet-toiminnolla voit linkittää määritetyn harjoituksen kaikkiin verkossa oleviin Virtual Welding järjestelmiin (ks Klusteriverkko). Kaikki päätteet -toiminnon avulla voit määrätä päätteille samat tai yksittäiset harjoitukset. 026

27 Ensin päätät, mistä kurssista haluat valita harjoituksen. Voit etukäteen saada tietoa kustakin kurssista painamalla Tiedot. Kun olet valinnut kurssin, voit valita siitä harjoituksen. Myös harjoituksista voit saada etukäteen tietoa. 027

28 Painamalla Sovella tallennat asetukset ja määräät järjestelmä(i)lle harjoituksen Muut asetukset Välilehdessä Muut Asetukset voit määrittää Virtual Welding järjestelmäsi käyttäjätilan, suorittaa paikoitussäädön tai muuttaa hallintakoodisi Käytettävissä olevat tilat Valitsemalla toiminnon Käyttäjätila ja painamalla Käytä tallennat valitun tilan, järjestelmä kytkeytyy hallintaympäristöstä suoraan valittuun tilaan. 028

29 Hallintakoodi Voit muuttaa esiasetetun hallintakoodin (1234) omaksi 4-merkkiseksi koodiksi. Syötä uutta koodia varten 4 merkkiä ja vahvista koodi syöttämällä se uudestaan. Painamalla näppäimistön Enter-painiketta tallennat uuden hallintakoodin ja palaat takaisin etusivulle. Huom! Älä unohda syöttämääsi koodia, muuten et voi määrittää asetuksia. Mikäli olet unohtanut koodisi, ota yhteyttä laitteen myyjään Järjestelmän kalibrointi Voit kalibroida hitsauspolttimen koko järjestelmään sopivaksi. Painamalla Käynnistä pääset kalibrointiympäristöön. Huom! Paikoitussäädön käynnistyksessä ladataan aina esiasetettuja kalibrointiarvoja. VR-lasit on deaktivoitava (ks VR-lasit). Paikoitussäätöä varten tulee käyttää V-hitsi palkokerros 1 -hitsauskappaletta ja poltin on asetettava seuraaviin asentoihin (ks. kuva alla). 029

30 Painamalla polttimen liipaisinta tallennat kyseisen asennon koordinaatit. Painamalla aktivoituvaa Jatka-painiketta voit toistaa samaa hitsauskappaleen oikealla puolella. Aseta poltin samaan asentoon kuin virtuaalinen hitsauspoltin ja paina liipaisinta. Kun hitsauskappaleen molempien puolien koordinaatit on tallennettu, paina Jatka. Seuraavaksi säädetään hitsauspolttimen korkeus ja etäisyys hitsauskappaleeseen. Aseta poltin seuraavan kuvan osoittamaan asentoon. 030

31 Tarkista, että asento on sama kuin virtuaalisen polttimen. Mahdollisia eroja voidaan korjata Ylös - ja Alas painikkeilla. Kun olet asettanut oikean korkeuden, voit vielä uudelleen tarkistaa asentoa hitsauskappaleen oikealla ja vasemmalla puolella. Sitä varten sinun tulee asettaa poltin hitsauskappaleen oikealla puolella seuraaviin asentoihin: Tarkista, että asento on sama kuin virtuaalisen polttimen. Mahdollisia eroja voi korjata Vasen ja Oikea painikkeilla (4). Kun olet suorittanut oikean puolen säätöä ja hyväksynyt sen painamalla Jatka, toista samaa hitsauskappaleen vasemmalla puolella. Arvot tallennetaan painamalla Tallenna. Tämän jälkeen palaat kalibrointiympäristöstä Virtual Welding järjestelmän hallintaympäristöön. 031

32 Kamera-asetukset Kamera-asetuksissa voi säätää hitsauskypärään integroidun anturin, jotta Virtual Welding järjestelmä voi huomioida oikeaa kokoasi. Säätimellä voit reaaliajassa säätää korkeutta. Tallenna asetukset ja palaa takaisin hallintaympäristöön VR-lasit Kun olet liittänyt VR-lasit järjestelmääsi (ks Käyttöönotto), voit manuaalisesti aktivoida tai deaktivoida lasit. 032

33 VR-lasit tulee kytkeä USB- tai VGA-johdolla Virtual Welding järjestelmään ennen järjestelmän käyttöönottoa. Jos VR-lasit kytketään käytön aikana, Virtual Welding järjestelmä tulee käynnistää uudelleen, jotta VR-lasit voidaan alustaa. Käyttöönotto: USB VGA 2 Liitä VR-lasien ohjain mukana toimitetun VGA-johdon avulla Virtual Welding järjestelmän VGA-liittimeen. Syöttöjänniteliitäntä tehdään mukana toimitetulla USB-johdolla. Liitä ohjain myös Virtual Welding järjestelmän USB-liittimeen. LED väri oranssi vilkkuu vihreänä Toiminto VR-lasit toimivat VR-lasit ovat lepotilassa Painike Kirkkaus Toiminto Säädä kirkkautta painamalla painiketta Voimakkuus VR-lasit kytkeytyvät päälle lepotilasta 2.2 Kurssi-tila Kurssi-tilassa käyttäjä voi itsenäisesti suorittaa kouluttajan laatiman harjoituksen, jonka tuloksia voi verrata rankinglistalla ja näin ollen koulutusta voidaan paremmin soveltaa harjoittelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin. Fronius-logon oikealla puolella näkyvät kirjautuneet hitsaajat, kurssi ja valittu harjoitus. 033

34 2.2.1 Harjoitus Harjoitus-näytöllä harjoittelija voi itsenäisesti suorittaa hänelle määrätyn harjoituksen. Tämä ei edellytä kouluttajan valvontaa tai ohjausta. Harjoitus -toiminnon kautta pääsee parametrivalikkoon, jossa harjoittelija voi tarkastella esiasetettuja hitsausarvoja. Lisäksi hänellä on mahdollisuus saada tietoa asetetuista hitsausarvoista ja syventää omaa hitsaustuntemusta. Painamalla Jatka harjoittelija pääsee tehtävävalikkoon, jossa voi tarkastella kouluttajan määrittämiä tehtäviä. 034

35 Valikko sisältää enintään viisi tehtävää: Nopeus Harjoittelija harjoittelee hitsauspolttimen käyttöä oikealla nopeudella ja oikeassa asennossa. Polttimen kärki viedään kohti kohdepistettä, kunnes sen väri muuttuu vihreäksi asennon ollessa oikea. Poltinta tulee ohjata niin, että kärjessä oleva pallo osoittaa aina kohteen keskelle. Pallon (GHOST) väri osoittaa, kuinka tarkasti poltinta ohjataan. Vihreä Keltainen Punainen erittäin hyvä toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella - korjaa! Nopeus/Vapaalanka Harjoittelija harjoittele nopeuden lisäksi polttimen käyttöä oikealla vapaalangalla. Nuolen väri (GHOST) osoittaa, kuinka tarkasti poltinta ohjataan: Vihreä Keltainen Punainen optimaalinen etäisyys hitsauskappaleeseen toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella Hitsauspolttimen vapaalanka tulee valita niin, että nuolin väri pysyy vihreänä ja polttimen kärki osoittaa kohdeympyrän keskelle. 035

36 Nopeus/Vapaalanka/Kulma Harjoittelija harjoittelee nopeuden ja vapaalangan lisäksi oikeaa poltinkulmaa. Mikäli poltin on suunnattu liian pystyyn, punainen nuoli ( GHOST) näyttää alaspäin ja päinvastoin. Mikäli poltinkulma on liian työntävä, punainen nuoli näyttää vasemmalle ja päinvastoin. Vihreä kehä kaasusuuttimen ympärillä kertoo ideaalisesta poltinkulmasta. Vihreä Keltainen Punainen optimaalinen kulma toleranssialueen sisällä toleranssialueen ulkopuolella Simulaatio esiasetetuilla arvoilla Simulaatio mahdollistaa todentuntuisen hitsin teon, koska siinä näkyy hitsin lisäksi myös valokaari. Hitsausarvot langansyöttö, virta ja kaarijännite ovat tässä tehtävässä esiasetetut. Harjoittelija liikuttaa poltinta vapaasti ilman ohjausta ja suunnan osoitusta. Simulaatio vapaasti valittavilla arvoilla Harjoittelija asettaa itse tehtävään sopivat arvot virralle ja kaarijännitteelle. Simulaatio käynnistetään vasta sen jälkeen, kun oikeat arvot on valittu. Poltinta liikutetaan vapaasti ilman ohjausta ja suunnan osoitusta. 036

37 Ensimmäisellä harjoituskerralla käynnistyy asetetun raja-arvon vuoksi vain ensimmäinen tehtävä. Raja-arvo osoittaa prosentteina, kuinka paljon pisteitä tehtävän tai osatehtävän kokonaispistemäärästä on saatava, jotta seuraava tehtävä voidaan aktivoida. Ennen kuin käynnistät tehtävän painamalla Käynnistä, voit perehtyä tehtäviin Info-toiminnon kautta. Kun hitsausympäristö on aktivoitu, hitsausta käynnistetään painamalla polttimen liipaisinta. Tehtävän suorituksen jälkeen voit analysoida hitsauksen toiston avulla, lisäksi voit saada tuloksesi näkyviin, toistaa hitsauksen tai palata tehtävävalikkoon. Kun poistut hitsausympäristöstä painamalla Takasin, paras tulos näytetään pistein ja liikennevalovärein. Kun asetettu raja-arvo on saavutettu ja seuraava tehtävä aktivoidaan, osatulokset näytetään vihreinä. 037

38 Mikäli vähintään yksi tulos näytetään punaisena tai keltaisena, raja-arvoa ei ole saavutettu ja tehtävä on suoritettava uudestaan. Mikäli olet jo kirjautunut Virtual Welding järjestelmään, paras tuloksesi näytetään rankinglistalla. Mikäli et ole vielä kirjautunut järjestelmään, voit tallentamalla tuloksesi jatkaa kirjautumisen ja siten saada tuloksesi rankinglistalle näkyviin Rankinglista Rankinglistalla voit verrata omia hitsaustuloksiasi muiden osallistujien tuloksiin. Vakioasetuksena näytetään parhaillaan määrätyn kurssin rankinglista. Vaihda kurssi toiminnolla voit hakea mitä tahansa käytettävissä olevaa rankinglistaa. 038

39 Kurssin kokonaispistemäärä muodostuu kaikista kurssiin määrättyjen harjoitusten tuloksista. Tiedoissa tulos on kuvattu yksityiskohtaisemmin ja laajemmin, ja sen perusteella voidaan analysoida hitsaustapahtumia. Painamalla Takaisin palaat edelliselle tasolle tai poistut rankinglistalta Profiili Profiilissa voit tarkastella tai muokata henkilökohtaisia tietojasi, tarkastella hitsaustuloksia ja sijoitustasi rankinglistoilla. Profiiliin pääset asetetusta käyttäjätilasta riippumatta. Syöttääksesi tai muokataksesi tietojasi valitse muokattava kenttä toiminnolla Muokkaa. Silloin tulee näppäimistö näkyviin, jolla voit tehdä ja tallentaa muutokset. Muista, että integroidun vaihtonäppäimen avulla voit vaihtaa isojen ja pienien kirjaimien sekä erikoismerkkien välillä. 039

40 Klikkaamalla Hitsaustulokset voit tarkastella omia hitsaustuloksia ja klikkaamalla Tiedot saat yksityiskohtaisemman tulostiedon näkyviin ja voit valita hitsaustapahtuman toiston. Rankinglistoilla näytetään kaikki sijoituksesi. Painamalla Tiedot voit avata kunkin rankinglistan, jossa voit verrata omia tuloksia muiden hitsaajien tuloksiin. Päästäksesi profiiliin sinun tulee ensin rekisteröityä Virtual Welding järjestelmään. Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt, rekisteröinti suoritetaan automaattisesti, kun avaat profiilisivun. Voit rekisteröityä myös toiminnolla Kirjaudu Kirjautuminen/rekisteröinti Jotta voit käyttää kaikkia Virtual Welding järjestelmän toimintoja ja hyötyjä sinun tulee rekisteröityä järjestelmään. Voit tehdä sen käynnistämällä toiminnon Kirjaudu. Ensin sinun on valittava käyttäjänimi ja helposti muistettava salasana. 040

41 Kun olet valinnut haluamasi käyttäjänimen ja salasanan pääset painamalla Jatka kirjautumaan/rekisteröitymään. Kun olet jo kerran onnistuneesti rekisteröitynyt järjestelmään samalla käyttäjänimellä ja salasanalla, olet nyt kirjautunut järjestelmään ja päänäytöllä näkyvät Fronius-logon oikealla puolella etu- ja sukunimesi. Samalla toiminto Kirjaudu sisään vaihtuu toiminnoksi Kirjaudu ulos, jolla voit ennen poistumistasi järjestelmästä kirjautua ulos. Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt, luo nyt oma henkilökohtainen profiilisi. Kirjautuaksesi sisään sinun tulee syöttää etu- ja sukunimesi ja sähköpostiosoitteesi. 041

42 Klikkaamalla Muokkaa saat näppäimistön näkyviin, josta voit syöttää ja tallentaa tietojasi. Kun kaikki tarvittavat tiedot on syötetty, voit päättää rekisteröinnin painamalla Jatka. Olet nyt rekisteröitynyt ja kirjautunut Virtual Welding järjestelmään Kielen valinta Virtual Welding järjestelmässä on neljä esiasetettua kieltä valittavissa. Voit valita haluamasi valikkokielen koskettamalla sitä näytöllä. Mikäli haluat muuttaa kielen tai lisätä muita, voit tehdä sen Setup-valikossa (ks Kieliasetukset). 042

43 2.3 Esittelyhuone-tila Esittelyhuone-tilassa käyttäjä voi tutustua Virtual Welding järjestelmään. Tämän tilan avulla järjestelmä voidaan esittää messuilla, tapaamisissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa pelkkä kertominen ei usein riitä vakuuttamaan järjestelmän hyödyistä. Näin voidaan helposti tutustua Virtual Welding järjestelmään ja herättää kiinnostusta virtuaaliseen harjoitteluun. Esittelyhuone-tila sisältää kaksi päätoimintoa Kokeile nyt ja Harjoittele Kokeile nyt Toiminnossa Kokeile nyt automaattinen wizard opastaa virtuaalisissa tehtävissä. Valitse ensin haluamasi hitsauskappale. Kun olet valinnut hitsauskappaleen, voit aloittaa Wizard-toiminnon. 043

44 Toiminnolla Kokeile nyt sinut opastetaan kaikissa virtuaalisissa hitsaustehtävissä. Ensimmäisenä tehdään hitsi ilman aiempaa harjoitusta. Tämän jälkeen harjoitellaan oikeaa hitsausnopeutta, vapaalankaa ja poltinkulmaa. Näiden harjoitusten jälkeen simulaatio näyttää, kuinka hyvin olet edistynyt Harjoitus Harjoitus-toiminnolla voit suorittaa ensimmäisiä tehtäviä Virtual Welding järjestelmässä. Toiminnon kautta pääset parametrivalikkoon, jossa voit määrittää haluamasi asetukset. Lisäksi on mahdollista saada tietoa hitsausarvoista ja syventää omaa hitsaustuntemusta. Painamalla Jatka käyttäjä pääsee tehtävävalikkoon, jossa kaikki käytettävissä olevat tehtävät kuvataan. 044

45 Jotta voidaan harjoitella kaikkia tehtäviä, niitä on suoritettava vuoron perään, hitsausnopeus-tehtävästä alkaen. Ennen kuin käynnistät ensimmäisen tehtävän klikkaamalla Käynnistä, voit perehtyä tehtäviin Info toiminnon avulla. Kun hitsausympäristö on aktivoitu, hitsausta käynnistetään painamalla polttimen liipaisinta. Tehtävän suorituksen jälkeen voit analysoida hitsaustapahtumaa toiston avulla. Lisäksi voit tarkastella tuloksesi, toistaa hitsaustapahtuman tai palata tehtävävalikkoon. Hitsausympäristöstä poistutaan klikkaamalla Takaisin, jolloin paras tulos näytetään pistein ja liikennevalovärein. 2.4 Avoin tila Avoimessa tilassa esitetään Virtual Welding järjestelmä kaikkine käytettävissä olevine arvoineen ja tehtävineen ilman didaktista päämäärää. 045

46 2.4.1 Vapaa harjoitus Vapaa harjoitus toiminnon kautta pääset parametrivalikkoon, jossa voit määrittää tarvittavat asetukset. Lisäksi voit saada lisätietoa kustakin hitsausarvosta ja syventää hitsaustuntemustasi. Painamalla Jatka pääset tehtävävalikkoon, josta löytyvät kaikki käytettävissä olevat tehtävät. 046

47 Ennen kuin käynnistät valitun tehtävän toiminnolla Käynnistä, voit perehtyä tehtäviin Info toiminnon avulla. Kun hitsausympäristö on aktivoitu, voit aloittaa hitsauksen painamalla polttimen liipaisinta. Tehtävän suorituksen jälkeen voit toisto-toiminnolla analysoida hitsausta, tarkastella tuloksesi, toistaa hitsausta tai palata tehtävävalikkoon. Hitsausympäristöstä poistutaan klikkaamalla Takaisin, jolloin paras tulos näytetään pistein ja liikennevalovärein. 047

48 3 Setup 3.1 Yleistä Voit avata Setup-valikon painamalla kerran punaista Setup-painiketta. Setup-painike sijaitsee StandUp-päätelaitteen liitäntäpaneelissa, päätteen ylä- ja alaosan välissä. Tätä varten täytyy avata alaosan luukku (ks Käyttöönotto Virtual Welding päätelaite). MobileCasen Setup-painike sijaitsee liitäntäpaneelissa sivulla (ks Käyttöönotto MobilCase) Setup-valikon sisältö Verkkoliitäntä Muut asetukset Tekniset asetukset 048

49 3.1.2 Ohjaustoiminnot Käsittely-painike Ohjaus-painike Tallennus-painike Lisäys-painike Poisto-painike OK-painike Peruutus-painike Ylös- ja Alas-nuolet 3.2 Verkkoliitäntä Valikon avaus: Käynnistä Setup päävalikko (punainen Setup-painike) ja valitse toiminto Verkkoliitäntä. Verkkoliitännän tila Tiedonsiirto Mainostaja mainossivut Ei liitäntää/palautus og-tiedosto (t) 049

50 3.2.1 Verkkoliitännän tila Virtual Welding päätelaitteen liittämiseksi verkkoon valitse toiminto Verkkoliitännän tila. Kirjautuminen Virtual Welding järjestelmään Virtual Welding järjestelmään kirjautuminen edellyttää seuraavaa: vaihe 1 valitse internet-yhteys vaihe 2 päätelaitteen sisään kirjautuminen 050

51 Internet-yhteyden valinta Ennen Virtual Welding järjestelmään kirjautumista internet-yhteys on konfiguroitava. Valitse ja hyväksy toiminnon vaihe 1 Internet-yhteyden valinta ja määritä käytettävissä oleva internet-yhteys. Voit valita seuraavien yhteysmuotojen väliltä: ADSL DSL-modeemi (PPPoE, PPTP) LAN Paikallinen lähiverkko (LAN, DHCP palvelin/reititin) WLAN Langaton verkko (WLAN) (DHCP tai manuaaliset IP-asetukset) UMTS UMTS-modeemi 051

52 ADSL-yhteys Mikäli valitset ADSL-yhteyden, voit valita seuraavat vaihtoehdot: ADSL (PPTP) ADSL (PPPoE) HUOM! Järjestelmä ei tue USB ADSL -modeemia / -reititintä Virtual Welding laitteisto tukee ethernet-modeemia/ -reititintä (ADSL-modeemin / -reitittimen ja Virtual Welding verkkokortin/liittimen yhteys ethernet-verkkojohdolla). Mikäli ADSL-modemiin ei ole DHCP-reititintä (LAN) liitettynä, ADSL-verkkoasetukset on määritettävä manuaalisesti. Silloin on huomioitava, mikä ADSL-portti on käytettävissä. PPTP ja PPPoE ovat tällä hetkellä yleisimmin käytettävät tunnelointiprotokollat. 052

53 Lisätietoa käytettävissä olevasta ADSL-liittymästä ja tarvittavista verkko-osoitteista saat palveluntarjoajalta tai verkon ylläpitäjältä. Seuraavat ADSL-verkko-osoitteet tarvitaan: Päätelaitteen IP-osoite (vainpptp)! (Standard IP ) ADSL-modeemin/reitittimen IP-osoite (vain PPTP)! (Standard IP ) Username (käyttäjätunnus) Password (henkilökohtainen salasana) DNS1 (ensisijainen) DNS2 (toissijainen) Paina Syötä merkit ja paina lopuksi 053

54 Esimerkki: Yhden käyttäjän järjestelmä ADSL-modeemilla ilman reititintä: Puhelinpistorasia Haaroitin Puhelin Puhelinjohto Johto Haaroitin/Modeemi ADSL-modeemi Modeemijohto Puhelinpistorasiasta tuleva johto liitetään suoraan tai haaroittimen kautta ADSL-modeemiin. Virtual Welding päätelaitteen verkkokortti liitetään e t hernet-verkkojohdolla ADSL-modeemiin. 054

55 Lähiverkkoyhteys (LAN) Mikäli valitset lähiverkkoyhteyden, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja: Automaattinen verkko-osoitteen konfigurointi DHCP:lla Manuaalinen verkkokonfigurointi Automaattinen verkko-osoitteen konfigurointi DHCP:lla: Mikäli liitetty verkko/reititin tukee DHCP:ta (Dynamic Host Configuration-Protocol), kaikki verkko-osoitteet konfiguroidaan automaattisesti. Verkkokonfigurointia ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Monen käyttäjän järjestelmää varten suositellaan reitittimen (DHCP konfiguroitu) k y t k e m i s t ä ADSL-modeemin ja päätelaitteen väliin. DHCP-reititin konfiguroi liitettyjen laitteiden verkkoasetukset automaattisesti. Automaattisen DHCP-konfiguroinnin aktivointi: 1. Valitse automaattinen DHCP-konfigurointi (kenttä korostetaan keltaisella). 055

56 2. Paina tallentaaksesi asetukset. Valikko suljetaan. 3. DHCP reititin/palvelin jakaa verkko-osoitteet automaattisesti. Esimerkki: Lähiverkko (ADSL-yhteys, DHCP-reititin): Puhelinpistorasia Haaroitin Puhelin Puhelinjohto ADSL-reititin ADSLmodeemi Ethernet-johto ADSL-modeemista tuleva johto liitetään reitittimen tuloliittimeen, lähtöliittimiin liitetään ethernet-johdolla Virtual Welding päätelaitteen verkkokortit. Manuaalinen verkkokonfigurointi: Verkkoasetukset on konfiguroitava manuaalisesti. Liitetty verkko ei tue DHCP:ta. Manuaalista konfigurointia varten tarvitaan seuraavat verkko-osoitteet: (ota tarvittaessa yhteyttä verkon ylläpitäjään) Päätelaitteen IP-osoite Aliverkkopeite (Subnet Mask) Standard-yhdyskäytävä (Standard Gateway) DNS 1, DNS 2 056

57 Manuaalisen verkkokonfiguroinnin aktivointi: 1. Valitse Manuaalinen verkkokonfigurointi (kenttä korostetaan keltaisella) 2. Syötä kaikki tarvittavat verkko-osoitteet painamalla ensin 3. Tallenna asetukset painamalla tallennuspainiketta Valikko suljetaan. WLAN-yhteys Asennus WLAN-adapterilla Liitä WLAN-adapteri tietokoneen siniseen USB-porttiin (modeemi). Sammuta päätelaite ja käynnistä uudelleen. WLAN asetukset DHCP aktivoitu (automaattinen IP-konfigurointi) Avoin järjestelmä Tuetut salaukset: WEP 64/128 Bit, WPA, WPA2 057

58 WLAN asetukset Verkkoliitäntä-valikossa 1. Valitse käytettävissä oleva WLAN-USB adapteri, joka on liitetty Virtual Welding päätelaitteeseen ( Käytettävissä olevat WLAN-adapterit ). 2. Valitse vastaavasti WLAN-verkko, jonka kautta Virtual Welding päätelaite muodostaa internet-yhteyden ( Käytettävissä olevat WLAN-verkot ). 3. Suojatakseen WLAN-verkkoa luvatonta käyttöä vastaan, suositellaan suojakoodin luomista. Virtual Welding järjestelmä tukee seuraavia verkkosalauksia: WPA, WPA2, WEP 64 bittiä tai 128 bittiä, WEP-koodi (HEX tai ASCII) bittiä 128 bittiä hex: 10 merkkiä HEX: 26 merkkiä ascii: 5 merkkiä ASCII: 13 merkkiä käytettävät merkit HEX: A-F, a-f, 0-9 käytettävät merkit ASCII: 0-9, A-Z, a-z, äüö/\?!-&%$"()=+# Voit syöttää WEP-koodin painamalla ensin 4. Paina tallennuspainiketta Lisätietoa WLAN Verkkoliitäntä-valikossa: Adapter MAC-Address WLAN-USB sovittimen MAC-osoite (MAC-osoite = lähiverkossa olevan järjestelmän yksilöivä osoite, tarvitaan MAC-osoite-pohjaiseen autentikointiin) Network signal strength wlan-verkon signaalin vahvuus 058

59 UMTS-yhteys UMTS-modeemilla voidaan liittää Virtual Welding päätelaite Virtual Welding-NETiin myös siinäkin tapauksessa, että lähellä ei ole puhelinrasiaa. UMTS-modeemi toimii langattomasti, internet-palveluntarjoajan SIM-kortilla. Joka SIM-kortti, jossa UMTS-toiminto on sallittu; Virtual Welding-NETin kuukausittainen tiedonsiirtovolyymi on n MB. HUOM! On tärkeää, että SIM-kortin PIN-koodin pyyntö on deaktivoitu! UMTS-yhteyden asetukset: Modeemi Klikkaa Modeemi-valintakentässä käsittely-painiketta Valitse modeemi ja hyväksy valintasi painamalla OK-painiketta jolloin näkyviin tulee lista kytketyistä modeemeista. HUOM! DataCard CD-ROM toiminnon on oltava deaktivoituna modeemissa! 059

60 Numero Klikkaa Numero-valintakentässä käsittely-painiketta ja syötä UMTS-palveluntarjoajan numero. Vahvista painamalla OK-painiketta Vakionumero *99***1# toimii yleisimmillä UMTS-operaattoreilla. Käyttäjätunnus Klikkaa Käyttäjätunnus-valintakentässä käsittely-painiketta ja syötä UMTS-operaattorin käyttäjätunnus ja vahvista painamalla Salasana Klikkaa Salasana-valintakentässä käsittelypainiketta ja syötä UMTS-operaattorin salasana ja vahvista painamalla DNS 1 Klikkaa DNS 1-valintakentässä käsittely-painiketta ja syötä UMTS-operaattorin DNS 1 palvelimen IP-osoite ja vahvista painamalla DNS 2 Klikkaa DNS 2- valintakentässä käsittely-painiketta ja syötä UMTS-operaattorin DNS 2 palvelimen IP-osoite ja vahvista painamalla Initstring Jotta kytketty modeemi voi muodosta myös UMTS-yhteyden, tarvitaan Initstring, joka muodostetaan seuraavasti: at+cgdcont=1, IP, Operaattorin APN 1. osa 2. osa on aina sama syötä operaattorin APN Initstringin alkuosa on kaikilla UMTS-operaatoreilla sama, vain operaattorin APN (Access-Point-Name) vaihtelee operaatorin mukaan. Esimerkit: Orange (matkapuhelinoperaattori Itävalta): at+cgdcont=1, IP, fullspeed T-Mobile (matkapuhelinoperaattori Saksa): at+cgdcont=1, IP, web.vodafone.fi 060

61 Tarvittavat UMTS-asetukset saat matkapuhelinoperaatorilta, jolta olet myös saanut SIM-kortin. Initstringin syöttämiseksi klikkaa käsittely-painiketta painamalla, syötä Initstring ja vahvista Siirtoasetukset: Klikkaa Siirtoasetukset-valintaikkunassa käsittelypainiketta ja määritä aika, jona Virtual Welding NETin tietojen päivittäinen päivitys alkaa ja loppuu. Siirtonopeudesta riippuu, kuinka usein Virtual Welding NET-tietoja päivitetään päivittäin määritettynä aikana. Kursorinäppäimillä + ja - muutetaan arvot. Lopuksi arvot tallennetaan painamalla tallennuspainiketta Internet-yhteyden testaus Määritettyä internet-yhteyttä on mahdollista testata heti, voidaanko muodostaa internet-yhteys. Klikkaa Yhteystesti-painiketta. 061

62 Testaa internet-yhteys painamalla Yhdistä-painiketta, jolloin muodostetaan internet-yhteys. (tämä saattaa kestää jopa minuutin, riippuen yhteydestä). Yhteystila-kentässä näkyy internet-yhteyden tila: Ei yhteyttä Ei internet-yhteyttä muodostettu Yhdistetään Yritetään muodostaa internet-yhteyttä Yhdistetty Internet-yhteys on muodostettu Kun internet-yhteys on muodostettu, voidaan määrittää yhteyden laatu PING-testin avulla. Ping-testi lähettää tietopaketteja tiettyyn IP-osoitteeseen ja vastaanottaa tietopaketteja samasta osoitteesta. Näin voidaan todeta, lähteekö tietoja internetiin ja voidaanko vastaanottaa tietoja internetistä. root dns DNS-pääpalvelimen yhteystesti google sivuston yhteystesti funworld sivuston funworld.operationnetwork.org yhteystesti Valitse painike [google] Virtual Welding päätelaite muodostaa yhteyden sivustoon (IP osoite ) ja vaihtaa tämän kanssa tietopaketteja. ping Pinging [ ] with 32 bytes of data: Reply from : bytes=32 time=66 ms TTL=243 Reply from : bytes=32 time=105 ms TTL=243 Reply from : bytes=32 time=69 ms TTL=243 Reply from : bytes=32 time=74 ms TTL=243 Ping statistics for : Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0 % loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 66 ms, Maximum = 105 ms, Average = 78 ms Kohdasta Ping-statistics näkee, onnistuiko ping-testi. Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0 % loss) eli Sent = 4 4 pakettia (32 tavua) lähetettiin IP-osoitteeseen (www.google.com) Received = 4 062

63 4 pakettia (32 tavua) vastaanotettiin IP-osoitteesta (www.google.com) Lost = 0 (0 % häviö) 0 pakettia hävittiin (0 % häviö) Mikäli ping-testiä ei voitu suorittaa, tarkista yhteysasetukset Päätelaitteen kirjautuminen Internet-yhteyden konfiguroinnin jälkeen syötetään Virtual Welding järjestelmän rekisteröintitiedot valikossa Päätelaitteen kirjautuminen. Valitse valikko Päätelaitteen kirjautuminen ja syötä henkilökohtaiset lisenssitunnuksesi Käyttäjätunnus ja Salasana kenttiin ja vahvista painamalla [ENTER]. Lisenssitunnukset saat Virtual Welding alueoperaattorilta. esim. Käyttäjätunnus: AT484FUNW001 Salasana: FUN5621 Virtual Welding järjestelmä muodostaa yhteyden palvelimeen, syötettyjen lisenssitunnusten voimassaolo tarkistetaan. 063

64 Sen jälkeen avautuu syöttövalikko, jossa syötetään asennuspaikan tiedot ja tallennetaan painamalla 064

65 Kaikki samalla lisenssinumerolla ilmoitetut asennuspaikan tiedot tallennetaan palvelimeen. Mikäli siis laite kirjautuu jo rekisteröityyn asennuspaikkaan, asennuspaikan tietoja ei tarvitse enää lisätä, vaan näkyviin tulee lista valittavissa olevista asennuspaikoista. 065

66 Nimi 066

67 Valitse asennuspaikka ja tallenna painamalla Virtual Welding päätelaite on nyt kirjautuneena. Sulje Verkkoliitäntä-valikko painamalla 067

68 3.2.3 Tiedonsiirto Kun yhteysasetukset ja kirjautumistiedot on määritetty, voidaan käynnistää tiedonsiirto. Kun ensimmäinen tiedonsiirto on suoritettu onnistuneesti, automaattinen tiedonsiirto on aktivoitu Ei verkkoliitäntää/palautus Kaikki yhteyssovellukset ja kirjautumistiedot poistetaan. Virtual Welding järjestelmään voi kuitenkin milloin tahansa kirjautua Yhteystesti Kun lähiverkossa on palomuuri, on mahdollista, että määrätyt portit estetään ja näin ollen jotkut Virtual Welding-Online sovellukset eivät toimi. Siinä tapauksessa internet-yhteys tulee testata. Seuraavat portit testataan: TCP: 80, 443, 2352, 5050, 5190 UDP: 2351, 2352, 2353, 2362, 2363, 6789 Käynnistä testi ja tarkista, että kaikki testit suoritetaan oikein. Tarvittaessa ota yhteyttä verkon ylläpitäjään, jotta palomuuriasetuksia voidaan muuttaa. 068

69 3.2.6 Log-tiedosto(t) Virtual Welding ohjelmisto kirjaa kaikki käynnistetyt tiedonsiirrot log-tiedostoon (oihin), joita voi tarkastella Log-tiedosto (t) valikossa. MoFIm Log Luettelo kaikista modeemi-diagnoositiedoista Transfer Log Luettelo kaikista tiedonsiirroista Update Log Luettelo kaikista vastaanotetuista online-päivityksistä 069

70 3.2.7 Verkkoklusteri Verkkoklusterin eli verkkoyhteenliittymän kautta voidaan muodostaa Virtual Welding järjestelmien välinen verkko. Näin voit hallita kaikkien Virtual Welding järjestelmien kursseja yhdestä isäntälaitteesta (Master) käsin. Klusteriverkko muodostetaan liittämällä kaikkia Virtual Welding järjestelmiä tavallisella reitittimellä yhteen seuraavalla tavalla: Master: 1. Aktivoi isäntälaite rastittamalla Masterin vaihtoehto AKTIIVINEN 2. Seuraavaksi rastitat MASTER valitaksesi isäntälaitteen. 3. Kolmannessa vaiheessa voit nimetä Virtual Welding järjestelmäsi vapaasti, jotta tämä tunnistetaan helposti. 4. Kun olet määrittänyt kyseisen Virtual Welding järjestelmän isäntälaitteeksi, Mac-osoite näkyy Master-kentässä harmaalla taustalla ja sitä ei voi enää muuttaa. 5. Tässä vaiheessa sinun tulee syöttää vapaasti valittava salasana vastaavaan kenttään. 6. Saadaksesi salasanan syöttämistä varten tarvittavan näppäimistön näkyviin paina syöttökentän oikealla puolella olevaa EDIT-painiketta. 070

71 7. Tallenna tähän mennessä Master-näytöllä tehdyt asetukset painamalla Tallenna. Serialnumber: b b7 cluster Slave: Kun klusterin asetukset on määritetty Master-näytöllä, voidaan määrittää Slave-asetukset. Seuraavat toimenpiteet on suoritettava kaikilla reitittimen kautta yhteen liitetyillä Virtual Welding järjestelmillä: 1. Aktivoi Slave-järjestelmä rastittamalla AKTIIVINEN. 2. Seuraavaksi rastitat SLAVE, jotta orjalaite yksilöidään. 3. Kolmannessa vaiheessa voit nimetä Virtual Welding järjestelmäsi vapaasti, jotta tämä tunnistetaan helposti. 4. Koska kyseinen Virtual Welding järjestelmä on nyt määritetty SLAVE-järjestelmäksi Master-kenttä on nyt toisin kuin aiemmin muokattavissa. Klikkaamalla Master-kentän vieressä olevaa EDIT-painiketta saat näppäimistön näkyviin, jolla voit lisätä aiemmin määritetyn isäntälaitteen Mac-osoitteen (tässä esimerkissä: b7). 5. Seuraavaksi syötät aiemmin Master-näytöllä valitun salasanan vastaavaan kenttään. 6. Tallenna tähän mennessä tehdyt asetukset painamalla Slave-järjestelmän tallennuspainiketta. 071

72 7. Kun olet konfiguroinut Virtual Welding järjestelmän, voit poistua klusterivalikosta painamalla Takaisin-painiketta. 8. Toista vaiheet 1-7 kaikille Virtual Welding järjestelmille, jotka liitetään yhteen. Serialnumber: Serialnumber: a a b7 cluster Suorita nämä vaiheet huolellisesti varmistaaksesi moitteettoman kommunikoinnin isäntä- ja orjalaitteen välillä. Mikäli isäntälaite käynnistetään uudelleen klusteriverkon ollessa aktiivinen, on käynnistettävä kaikki orjalaitteet uudelleen muodostaakseen taas yhteyden isäntälaitteeseen. 072

73 3.3 Muut asetukset Tähän sisältyvät kieliasetukset, maakohtaiset profiilit, Minimal-Setup-koodi asetukset yms Lisenssilista Näytetään kaikki päätelaitteessasi käytettävissä olevat lisenssit lisätietoineen (esim. lisenssinimi, kuvaukset, yms.). 073

74 3.3.2 Vienti Voit lähettää Virtual Welding järjestelmän Setup-asetukset USB-muistitikulle. Liitä muistitikku Virtual Welding järjestelmän USB-porttiin ja paina Lähetä. Seuraavat asetukset ja tiedot eksportoidaan: Opetusohjelmat Kurssit Käyttäjä SETUP-asetukset Eksportointi-toiminnolla voit säännöllisesti ottaa varmuuskopioita (suositellaan kerran viikossa). 074

75 3.3.3 Tuonti Valitut asetukset voidaan USB-muistitikulta tuoda Virtual Welding järjestelmään. Voit valita aiemmin lähetettyjen verkkoliitäntätietojen ja luotojen opetusohjelmien, kurssien ja käyttäjien väliltä niitä, joita on tarkoitus importoida Virtual Welding järjestelmään. 075

76 Lehr läne Kurse und User Kieliasetukset Virtual Welding ohjelmistossa saattaa olla jopa 6 eri kieltä käytettävissä. Kieliasetuksissa voidaan määrittää, mitkä kielet käyttäjä voi valita. Aktivoiduista kielistä määritetään yksi vakiokieli eli mikäli Virtual Welding järjestelmää ei käytetä vähään aikaan, Virtual Welding ohjelmisto asettaa automaattisesti tämän kielen käyttökieleksi. 076

77 Kieliasetusten muuttaminen 1. Klikkaa Aktiivinen listalta haluamasi kielen ohjaus-painiketta Kieli aktivoidaan tai deaktivoidaan. 2. Tallenna lopuksi painamalla tallennuspainiketta Vakiokielen asettaminen 1. Klikkaa Vakio listalla haluamasi kielen ohjaus-painiketta Kieli asetetaan vakiokieleksi. 2. Tallenna lopuksi painamalla tallennuspainiketta Asentajakoodi Kun asentajakoodi on aktivoitu, tärkeät Setup-asetukset suojataan koodilla. Asentajakoodi koostuu 4 numerosta, jotka voi vapaasti valita. 077

78 Huom! Älä koskaan unohda syöttämääsi koodia, koska silloin et voi enää määrittää Setup-asetuksia. Mikäli olet unohtanut koodin, ota yhteyttä laitteen myyjään. Asentajakoodin muuttaminen 1. Avaa Asentajakoodi-moduuli. 2. Poista asentajakoodi Backspace -näppäimellä. 3. Syötä uusi koodi numeronäppäimillä. 4. Vahvista koodi syöttämällä se uudelleen. 5. Tallenna painamalla tallennuspainiketta Asentajakoodin aktivointi tai deaktivointi 1. Avaa Asentajakoodi-moduuli. 2. Paina ohjauspainiketta Aktiivinen Asentajakoodi aktivoidaan tai deaktivoidaan. 078

79 3.3.6 Minimal-Setup koodi Kun Minimal-Setup koodi on aktivioitu, osa Setup-asetuksista (= Minimal-Setup) voidaan hakea ilman setup-näppäimen painamista syöttämällä koodin. Minimal-Setup koodi koostuu 4 numerosta, jotka ovat vapaasti valittavissa. Minimal-Setup koodin muuttaminen 1. Avaa moduuli Minimal-Setup koodi. 2. Minimal-Setup koodi poistetaan Backspace-näppäimellä. 3. Syötä uusi koodi numeronäppäimillä. 4. Vahvista koodi syöttämällä se uudelleen. 5. Tallenna muutokset painamalla tallennuspainiketta Minimal-Setup koodin aktivointi tai deaktivointi 1. Avaa moduuli Minimal-Setup koodi. 2. Klikkaa Aktiivinen ohjaus-painike inimal-setup koodi aktivoidaan tai deaktivoidaan. 079

80 Minimal-Setup asetusten avaaminen koodilla 1. Virtual Welding ohjelmiston avautuvassa valikossa näkyy vasemmalla alhaalla Fronius-logo. 2. Klikkaa logoa neljä kertaa vuorotellen vasemmalta ja oikealta. 3. Syötä Minimal-Setup koodi inimal-setup asetukset avautuvat Palautus Palautus-toiminnolla voidaan palauttaa Virtual Welding järjestelmän tehdasasetukset. HUOM! Kaikki Setup-asetukset palautettaan tehdasasetuksiin. Tehdyt asetukset menetetään (esim. verkkoliitäntäasetukset, opetusohjelmat, kurssit, rankinglistat yms.) 080

81 3.3.8 Maakohtaiset profiilit Tietyt Virtual Welding ohjelmistoversiot tarjoavat useampia maakohtaisia profiileja, jotka vaikuttavat siihen, mitkä Virtual Welding ohjelmiston toiminnot ovat käytettävissä. 081

82 Maakohtaisen profiilin aktivointi 1. Avaa moduuli Maakohtaiset profiilit. 2. Klikkaa kentässä Valitse profiili haluamasi profiilin ohjauspainiketta 3. Tallenna muutokset painamalla tallennuspainiketta 082

83 3.4 Tekniset asetukset Valikossa Tekniset asetukset löytyvät tekniset asetukset, tiedot ja testit. 083

84 3.4.1 Päivämäärä/kellonaika Tässä moduulissa voidaan määrittää Virtual Welding järjestelmän päivämäärä-, kellonaika- ja aikavyöhykeasetukset. Päivämäärän asettaminen 1. Avaa moduuli Päivämäärä/Kellonaika. 2. Aseta päivä, kuukausi ja vuosi + ja - näppäimillä. 3. Tallenna asetukset painamalla tallennuspainiketta Kellonajan asettaminen 1. Avaa moduuli Päivämäärä/Kellonaika. 2. Aseta tunnit ja minuutit + ja - näppäimillä. 3. Tallenna asetukset painamalla tallennuspainiketta Aikavyöhykkeen asettaminen 1. Avaa moduuli Päivämäärä/Kellonaika. 2. Valitse Aikavyöhyke-taulukosta oikea aikavyöhyke. 3. Tallenna asetukset painamalla tallennuspainiketta 084

85 3.4.2 NSB-numeroiden näyttäminen NSB-numero on Virtual Welding järjestelmän yksilöivä versionumero, jota tarvitaan esim. tukipyynnöissä. NSB-numeron näyttäminen 1. Avaa moduuli NSB-numero Testikuva Testikuva-toiminnolla voidaan tarkistaa näyttöasetukset. Testikuvan avaaminen 1. Avaa moduuli Testikuva. 2. Kosketa näyttöä mistä tahansa ja. 085

86 086

87 3.4.4 Fronius Kalibrointi Järjestelmän kalibrointi Tällä toiminnolla voi kalibroida hitsauspolttimen koko järjestelmään sopivaksi. Painamalla Käynnistä pääset kalibrointiympäristöön. (ks Järjestelmän kalibrointi) Kamerakorkeuden asettaminen Kamera-asetuksissa voit säätää hitsauskypärään integroidun anturin ja siten sovittaa kokosi Virtual Welding järjestelmään. (ks Kamera-asetukset) Fronius laitteistotesti (hardwaretest) Ilman 3D-laseja Fronius laitteistotestillä voit tarkistaa hitsausympäristön ja hitsauspolttimen toimintaa. Suorita testi seuraavasti: Aseta seuraavat arvot neljällä poltinnäppäimellä: 087

88 Virta 140 A Jännite: 17 V Tarkista, että liike näytetään näytöllä oikein (ei väärin päin). Liikuta poltinta vasemmalle ja oikealle Liikuta poltinta ylös ja alas Käännä poltinta pitkittäisakselinsa ympäri Käännä poltinta poikkitaisakselinsa ympäri Tarkista, että asennot näytetään oikein näytöllä. Aseta polttimen kärki hitsauskappaleen oikealle ja vasemmalle puolelle. Tarkista, että näytöllä näkyvät asennot eivät poikkea todellisista asennoista. Aseta polttimen kärki hitsauskappaleeseen kiinni ja paina polttimen liipaisinta. Näytöllä näkyy hitsaussimulaatio. Takaisin D-laseilla Mikäli olet liittänyt VR-lasit Virtual Welding järjestelmään, toista kohdassa kuvatut toimintatestit. Lisäksi sinun tulee tarkistaa VR-lasien toiminta Kosketusnäytön kalibrointi Tämä vaihtoehto on tarkoitettu kosketusnäytön kalibrointiin. 1. Avaa moduuli Kosketusnäytön kalibrointi. 2. Noudata ohjeita ja kosketa annettuja leikkauspisteitä (yhteensä 3). 3.Vahvista painamalla OK. Huom! Virtual Welding järjestelmä tulee kalibroida vain normaalissa käyttölämpötilassa ja suljetussa tilassa! Kosketusnäytön testaus Tällä toiminnolla tarkistetaan, onko kosketusnäyttö kalibroitu oikein. 088

89 Kosketusnäytön testin suoritus 1. Avaa moduuli Kosketusnäytön testi. 2. Kosketa näyttöä mistä tahansa neliö osoittaa, missä kosketus tunnistettiin. 3. Poistu painamalla keskeytyspainiketta Äänenvoimakkuuden säätö Moduulissa Äänenvoimakkuus voidaan säätää sovelluksen ja mainosten äänenvoimakkuutta sekä Virtual Welding järjestelmän minimiäänenvoimakkuutta. Äänenvoimakkuuden asettaminen ja testaus 1. Avaa moduuli Äänenvoimakkuus. 2. Liikuta säädintä kohti min tai max. 3. Klikkaa äänen tai musiikin painiketta Testiääni tai musiikki soitetaan. 4. Tallenna muutokset painamalla tallennuspainiketta 089

90 4 Sanasto DSL: Digital Subscriber Line eli digitaalinen tilaajatiheys on tietoliikenneyhteys, jossa tavallisilla puhelinverkon kupariparijohdoilla siirretään tietoa käyttämällä puhetaajuuksia korkeampia taajuuksia. Joko nopeus on molempiin suuntiin sama tai, mikä on yleisempää erityisesti internet-liittymissä, tiedonsiirto operaatorilta käyttäjälle (Downstream) on nopeampi kuin tiedonsiirto operaatorille (Upstream). On olemassa lukuisia DSL-yhteyksiä, joista käytetään myös yleisnimikettä xdsl-teknikaa. Yleisimmät mahdollistavat 1,5-6 Mbps (megabittiä per sekunti), mikä on vähintään 15 kertaa nopeampi kuin ISDN-yhteyden nopeus. ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL on tavallisin DSL-yhteyden tyyppi. Koska normaalisti siirretään enemmän tietoa käyttäjän suuntaan kuin toiseen, tiedonsiirto epäsymmetrisyys sopii hyvin tyypilliseen internetin käyttöön. Näin tiedonsiirtonopeus laskevaan suuntaan on jopa 8Mbps ja nousevaan 1 Mbps. LAN: Local Area Network LAN on rajoitetulla maantieteellisellä alueella toimiva tietoliikenneverkko, joka koostuu yhdestä tai useammasta palvelimista (LAN-palvelimet), toimipisteistä, verkkokäyttäjäjärjestelmästä, yhtenäisestä protokollasta ja erikoiskaapeleista. SERVER: Serverillä eli palvelimella tarkoitetaan tietokonetta, joka suorittaa palvelinohjelmistoa, jonka tehtävänä on tarjota erilaisia palveluita muille ohjelmille. Palvelinta käyttävä sovellus tai tietokone on asiakas (Clients). ETHERNET: Pakettipohjainen lähiverkkoratkaisu. Ethernet yleisin lähiverkkotekniikka (LAN). PROTOKOLL: Protokolla eli yhteiskäytäntö tarkoittaa tietoliikenteeseen liittyvää käytäntöä tai standardia. Se määrittelee esim. tiedon rakennetta, datapakettien rakennetta ja salausta. Yleiset protokollat ovat: HTTP, IP, POP, PPP, SMTP, TCP/IP 090

91 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol On verkkoprotokolla, jonka tehtävä on jakaa automaattisesti dynaamisia IP-osoitteita uusille lähiverkkoon kytkeytyville laitteille. TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol TCP/IP on internet-vakioprotokolla. Internetprotokolla (IP) huolehtii IP-pakettien reitittämisestä. TCP-protokolla varmistaa lähetettyjen tavujen perillemenoa. TCP/IP on siis reititettävä protokolla. IP-OSOITE Internet Protocol -osoite; Yksilöi jokaisen internet-verkkoon kytketyn tietokoneen. GATEWAY: Eri verkkojen välinen yhdyskäytävä, jonka kautta eri protokollan verkkojen tietokoneet voivat kommunikoida keskenään. SUBNETMASK: Aliverkkopeite kertoo TCP/IP- aliverkon koon. Aliverkko syntyy, kun IP-osoitteita jaetaan koneille. DNS: Domain-Name-System (DNS) on internetin nimipalvelujärjestelmä, joka muuttaa verkkotunnuksia IP-osoitteiksi. Internetin laitteet kommunikoivat keskenään numeeristen osoitteiden avulla, joiden muistaminen olisi ihmisille mahdotonta. Nimipalvelun ansiosta niiden sijasta voidaan käyttää helpommin muistettavia nimiä. Nimipalvelun toinen tehtävä on sähköpostin reititys. PPP: Point to Point Protocol Point to Point Protocol käytetään yleisesti muodostamaan suora yhteys verkkolaitteiden välillä. PPPoE: PPP over Ethernet PPPoE on PPP protokollan käyttötapa Ethernet-tyyppisten verkkojen yli. 091

92 PPTP: Point to Point Tunneling Protocol PPTP on tunnelointiprotokolla, jota käytetään ADSL-yhteyden muodostamiseksi. DSL-MODEEMI DSL-modeemi mahdollistaa tiedonsiirron DSL-yhteydellä. ROUTER: Router eli reititin on tietoverkkoja yhdistävä laite, joka välittää tietoa tietoverkon eri osien välillä. Reititin reitittää datapaketteja osoitteen avulla vastaavalle kohdekoneelle. Reititin päättää, mikä on ajallisesti ja etäisyyden kannalta paras reitti siirtää datapaketteja. Reititin voi toimia myös yhdyslaitteena erilaisten samaa protokollaa käyttävien lähiverkkojen välillä. SPLITTER: Splitter eli haaroitin erottaa ääniliikenteen (puhelinliikenne) ja dataliikenteen toisistaan. Dataliikenteen liittimeen voidaan liittää ADSL-modeemi tai reititin. GPRS: General Packet Radio Service GSM-verkossa toimiva pakettikytkentäinen tiedonsiirtopalvelu. Tavallisten GSM-verkkojen siirtonopeudet ovat max. 9,6 Kbps (kilobittiä per sekunti), kun taas GPRS mahdollistaa teoreettisesti yli 100 Kbps:n nopeuksia. Tähän mennessä on kuitenkin toteutettu vasta 40 Kbps:n nopeuksia. APN: Access Point Name APN-protokolla mahdollistaa internet-pääsyn puhelinverkon avulla. Initstring (AT-komennot): AT-standardi on komentokieli älypuhelinmodeemien konfigurointiin ja ohjaukseen. ISDN: Integrated Services Digital Network ISDN on digitaalinen viestintäverkko tiedon, tekstin, puheen ja kuvien siirtämiseen puhelinjohdoilla. ISDN-perusliittymä muodostuu kahdesta datakanavasta (B-kanavat) ja ohjauskanavasta (D-kanava). 092

93 S0 BUS(ISDN): S0 BUS eli S0 väylä on kansainvälisesti standardisoitu 4-johtoväylä, joka huolehtii NTBA:n takana ISDN-laitteiden kytkennästä. S0 väylään voidaan liittää max. 12 kytkentärasiaa ja 8 ISDN-laitetta, joista vain 4 saa olla kytkettynä ilman omaa virransyöttöä. B-KANAVA (ISDN): ISDN-perusliitymä sisältää kaksi B-kanavaa, joiden siirtonopeus on 64 kbit/s. Näin voidaan muodostaa samanaikaisesti kaksi yhteyttä. SIM(SIM KORTTI): SIM-kortit o v a t matkapuhelinten puhelinkortteja, joiden avulla puhelinkäyttäjä voi soittaa matkapuheluita GSM-verkossa. SIM-kortti yksilöi käyttäjän laskutusta ja käyttöseurantaa varten. PIN: Henkilökohtainen tunnusluku PIN on SIM-, luotto- tai pankkikortin salainen käyttäjätunnus. WEP: Wired Equivalent Privacy Standardi langattoman verkon signaalien WEP-salaukseen. Mitä suurempi bittimäärä, sitä korkeampi on suoja. RAM: Random Access Memory ; tietokoneen työmuisti. RAM toimii (toisin kuin kiintolevy) vain väliaikaisena tallennuksena kunnes virransyöttö katkeaa. UMTS: Universal Mobile Telecommunications System on GSM:n seuraajaksi suunniteltu kolmannen sukupolven 3G-matkapuhelinteknologia, joka mahdollistaa huomattavasti suurempia siirtonopeuksia kuin GSM-teknologia. Siirtonopeus ja paikasta riippumattomuus ovat kolmannen sukupolven teknologian peruspilareita, jotka mahdollistavat aivan uusia käyttösovelluksia. 093

94 WCDMA: Wideband CDMA (WCDMA) on CDMA-menetelmä (CDMA: Code Division Multiple Access), jossa on sama kaistanleveys kaikille datanopeuksille. Signaalivahvistus auttaa häiriöitä vastaan, vahvistus on W/R eli koko kaistanleveys/käyttäjän informaatiokanava. Käytetään esim. UMTS-verkoissa. HSDPA: HSDPA on matkaviestinten yhteiskäytäntö, joka nopeuttaa UMTS-pohjaista 3G matkapuhelinverkkoa. Sen pitäisi mahdollistaa jopa 14,6 Mbit/s downlink-siirtonopeuksia eli suurien datapakettien (pelit, elokuvat yms.) siirtämisen perusaseman ja matkapuhelimen välillä. 094

95 5 Varaosat 5.1 Mobilcase 42,0411, tuuletin 12V DC 92x92x25mm VW 42,0411, tuuletinritilä SUNON FG-09 4,100,621 - L ocalnet R S232 muunnin V W 42,0411, seurantayksikkö 42,0411,0099 seurantayksikön verkkoliitin 42,0411, verkkosuodatin, KMF1.1141,11 41,0007, sulake 3,15A 250 T42,0411, IPC Box vaihto-osa 42,0411, liitäntälevy DC 12V/5V 42,0411, DC/DC muunnin 12VDC/24VDC 41,0007, sulake 2 AF 250V 42,0411, Multi IO-Box G9/IPC täydellinen 42,0411, USB Dongle Virtual Welding 42,0411, keskiäänikaiutin 095

96 42,0411, kosketusnäyttö 22 LCD 42,0411, kuljetuslaukku MobilCase 42,0411, työpenkki 42,0411,0085 hitsauskappaleen pidin ilman anturia 42,0411, hitsauskappale V-hitsi palkokerros 1 42,0411, hitsauskappale V-hitsi palkokerros 2/3 42,0411, hitsauskappale pienahitsi 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 1 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 2 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 3 42,0411, Hitsauskappaleen pidin anturi 4 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 5 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 6 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 7 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 8 42,0510, pääpanta 42,0510, hitsauslinssi visiiri 2 kpl. 42,0411,1180 visiiri 3000 anturilla 42,0411,0077 anturi kypärä Virtual Welding 42,0411, pidin VR-lasit 096

97 42,0411,0078 VR lasit 42,0411, verkkokaapeli CAT5, 5m, 42,0411, verkkokaapeli Euro 42,0411, verkkokaapeli US 42,0411, verkkokaapeli GB 42,0411, verkkokaapeli DK 42,0411, verkkokaapeli ZA 42,0411, verkkokaapeli SK 42,0411, verkkokaapeli CHINA 42,0411, verkkokaapeli AUS 42,0411,0066 kotelo taustaseinällä Mobilcase 42,0411, avainsylinteri Mobilcase 097

98 098 4,035,909 Virtual Welding hitsauspoltin 2,3m

99 5.2 StandUp Päätelaite 42,0411, tuuletin 12V DC 92x92x25mm VW 42,0411, tuuletinritilä SUNON FG-09 42,0411, Multi IO-Box G9/IPC täydellinen 4,100,621 - LocalNet RS232 muunnin VW 42,0411, seurantayksikkö 42,0411, Dongle 42,0411, verkkosuodatin,kmf1.1141,11 41,0007, sulake 3,15A 250 T 42,0411, IPC Box vaihto-osa 42,0411,0099 seurantayksikön verkkoliitin 42,0411, DC/DC muunnin 12VDC/24VDC 41,0007, sulake 2 AF 250V 42,0411, liitäntälevy DC 12V/5V 099

100 42,0411, verkkokaapeli CAT5, 5m, 42,0411, kosketusnäyttö 22 LCD 42,0411, työpenkki 42,0411,0085 hitsauskappaleen pidin 42,0411, hitsauskappale V-hitsi palkokerros 1 42,0411, hitsauskappale V-hitsi palkokerros 2/3 42,0411, hitsauskappale pienahitsi 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 1 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 2 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 3 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 4 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 5 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 6 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 7 42,0411, hitsauskappaleen pidin anturi 8 42,0510,0018 pääpanta 42,0510, hitsauslinssi visiiri 2 kpl. 42,0411,1180 visiiri 3000 anturilla 42,0411,0077 anturi kypärä Virtual Welding 42,0411, pidin VR-lasit 100

101 42,0411,0078 VR lasit 42,0422,0113 avainsylinteri Standup ylhäällä 42,0411,0067 kotelo yläosa täyd. Standup 42,0411,0109 ovi yläosa täyd. Standup 101

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon opastavaan ohjeeseen! Tämän

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Siemens Speedstream 6515

Siemens Speedstream 6515 Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista

Lisätiedot

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015 1 JOHDANTO CTS FWRIII-3015 on valokuituyhteyksiin tarkoitettu päätelaite. Laite toimitetaan valmiiksi asennettuna ja kytkettynä. Voit käyttää internetiä joko langattomasti tai verkkokaapelin välityksellä.

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia Sisällys Johdanto Mitkä ovat LAN-yhteyden hyödyt? Onko se turvallista? Mitkä postitusjärjestelmät käyttävät LAN-yhteyttä? Mitä minun tarvitsee kertoa verkon ylläpitäjälle / IT-osastolle? Ohjeet Miten liität

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Käyttöohje palveluntuottajalle

Käyttöohje palveluntuottajalle Käyttöohje palveluntuottajalle Tarvikkeet Kortinlukija USB-johto Käyttöohje Asennus Kortinlukija kytketään tietokoneeseen USB-johdolla. Kytkennän voi tehdä sekä tietokoneen ollessa päällä että sammutettuna.

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot