TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS"

Transkriptio

1 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004

2 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Työn taustaa Tutkimusongelma Tutkimusmenetelmä YLEISTÄ WWW-SIVUISTA Verkkoviestimien ja muiden viestimien erot Yrityksen sivusto ja sitä koskevien tietojen esittäminen Kotisivu ja sivuston käyttötarkoituksen ilmaiseminen KÄYTETTÄVYYS Mitä on käytettävyys Käytettävyyden rakentaminen tuotteeseen Näyttöalan suunnittelu Suunnistaminen Käyttäjäkeskeinen rakenne Missä olen nyt ja mitä täällä on Missä olen ollut Mihin täältä voi mennä Verkkopalvelun antama palaute Erilaisia rakenteita Käyttäjäkeskeinen sisältö Teksti Kuvat Käyttäjä liikkuu omatoimisesti... 42

3 3 4 ULKOASUN SUUNNITTELU Sivuston ulkoasu Ulkoasun tehtävä Sisällön sommittelu ja luettavuus Sivuston värit ja taustakuvat Linkit Teksti- ja kuvalinkki Sähköpostilinkki Ankkurilinkki Tyylitiedostot (CSS) Rakenne CASE MAINOSET JA MAIGRAFI OY Sivuston tekninen toteutus ja rakenne Suunnistaminen Sivujen sisältö ja sen sommittelu Värit ja muotoilu Kotisivu ja sisältösivut JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITTEET 1 Mainoset ja Maigrafi Oy:n sivustokartta 2 Sivuston kehysrakenteen HTML-koodi 3 Sisältösivujen rautalankamallit 4 Sivuston CSS-tyylitiedosto

4 4 KUVAT Kuva 1: Ohjattu malli (Goto & Cotler 2003, 102) Kuva 2: Hakutoimintoihin perustuva malli (Goto & Cotler 2003, 102) Kuva 3: Välilehtien mukaan etenevä malli (Goto & Cotler 2003, 103) Kuva 4: Lineaarinen malli (Goto & Cotler 2003, 103) Kuva 5: Rautalankamalli Mainoset ja Maigrafi Oy:n kotisivusta Kuva 6: Www-sivun yleinen rakenne (Veen 2002, 48) Kuva 7: Taulukolla tehty sommittelu (Korpela & Linjama 2003, 333) Kuva 8: Kehysrakenne Mainoset ja Maigrafi Oy:n www-sivustolla Kuva 9: Navigaatiopainikkeet Mainoset ja Maigrafi Oy:n sivustolla Kuva 10: Yläbanneri Mainoset ja Maigrafi Oy:n sivustolla Kuva 11: Mainoset ja Maigrafi Oy:n kotisivu Kuva 12: Mainoset Oy -sivu Kuva 13: Maigrafi Oy -sivu Kuva 14: Palvelut-sivu Kuva 15: Näytöt-sivu Kuva 16: Näytöt-sivun thumbnail-kuvasta aukeava kuvasivu Kuva 17: Yhteystiedot-sivu KUVIOT Kuvio 1: Korjatussa V-mallissa viestinnän monitahoisuus lisääntyy viestintätapahtumaan osallistuvien lukumäärän kasvaessa (Metsämäki 2000, 31)... 4 Kuvio 2: Verkkopalvelut ja perinteiset mediat viestinnässä (Jussila & Leino 1999, 32)... 5 Kuvio 3: Käytettävyyden käsiterakenne (SFS-EN ISO , 70) Kuvio 4: Käyttöliittymän kehittäminen vaatimusten, käytettävyystietouden, -ohjeiden ja -standardien varassa (Sinkonen ym. 2002, 18) Kuvio 5: Ihmisen toiminta- ja tuotteen käyttöympäristö (Sinkonen 2004 [viitattu ])... 19

5 5 Kuvio 6: Hierarkkinen rakenne (Hedman & Palmcrantz 1997, 81) Kuvio 7: Peräkkäisrakenne (Hedman & Palmcrantz 1997, 82) Kuvio 8: Web-rakenne (Hedman & Palmcrantz 1997, 83) Kuvio 9: Toimituksellisen osan erottaminen omaksi elementikseen helpottaa ylläpitoa (Metsämäki 1996, 99) TAULUKOT Taulukko 1: Kotisivujen ensisijaisen suunnistusmenetelmän toteuttaminen (Nielsen & Tahir 2002, 43) Taulukko 2: CSS-säännön muotoutuminen (Korpela & Linjama 2003, 306) Taulukko 3: Esimerkkitaulukko... 60

6 1 1 JOHDANTO 1.1 Työn taustaa Lähes jokaisella yrityksellä on nykyään omat www-sivustonsa. Wwwsivustojen merkitys kasvaa jatkuvasti ja World Wide Webissä näkyminen on nykyään tärkeää myös pienille yrityksille. Sivuston merkitys voi kuitenkin vaihdella yrityksestä riippuen. Yhdelle yritykselle Web-sivusto toimii markkinoinnin aktiivisena osana, toinen haluaa tarjota ajan tasalla olevaa tietoa ja kolmannelle on tärkeää yleensäkin vain Webissä näkyminen. Wwwsivuston tulisi ennen kaikkea olla yrityksen näköinen ja kertoa selvästi, mitä yritys tekee. Tämä ei kuitenkaan pelkästään riitä, vaan sivustolla surffailu on myös tehtävä käyttäjälle mahdollisimman helpoksi ja johdonmukaiseksi. Onko sellaista Web-sivustoa olemassakaan, joka täyttäisi molemmat vaatimukset? Vastaus on kannustava: kyllä on. Tällaisen sivuston suunnittelu on kuitenkin haastava prosessi, jonka jokainen työvaihe on tehtävä huolella alusta loppuun. 1.2 Tutkimusongelma Www-sivuston suunnittelu on laaja aihealue, johon kuuluu paljon asioita aina sisältötekstin kirjoittamisesta sivuston kokonaisuuden hallintaan. Vaikka Websuunnittelusta on kirjoitettu paljon, miksi Internetissä silti törmää jatkuvasti epäkäytännöllisiin sivustoihin? Usein sivustot ovat tyylikkäitä, mutta epäkäytännöllisiä tai käytettävyydeltään hyviä, mutta tyylittömiä. Siksi halusin itse saada saman kansien sisään asiaa molemmista seikoista. Näin tutkimusongelmakseni muotoutui kysymys, miten rakentaa tyylikäs mutta myös käytettävyydeltään hyvä www-sivusto. Käsittelen aihetta toimeksiantoni

7 2 puolesta lähinnä pienten yritysten näkökulmasta enkä suurten kansainvälisten tai verkkokauppaa harjoittavien yritysten kannalta. Olen kuljettanut teoriaa mukana läpi koko työprosessin. Työni teoreettinen viitekehys koostuu pääosin kotisivun toteuttamisesta kertovasta kirjallisuudesta, mutta myös graafisen suunnittelun teoksista, tietokonealan lehdistä sekä elektronisista artikkeleista. 1.3 Tutkimusmenetelmä Sain toimeksiantoni mainostoimistoilta Mainoset Oy ja Maigrafi Oy. Molemmat yritykset toimivat samassa rakennuksessa Salossa. Kysymyksessä on siis kaksi täysin erillistä yritystä, jotka kuitenkin jakavat osittain samat koneet, yhteisen verkon ja yhteiset tiedostot. Mainosetin palveluihin kuuluu somistukset, teippaukset ja silkkipaino. Maigrafi puolestaan hoitaa mainosalan graafiset työt, kuten lehti-ilmoitukset, suurkuvatulosteet, nettipäivitykset, esitteet, julisteet ja käyntikortit. Yrityksillä oli jo olemassa yhteinen www-sivusto, mutta se kaipasi kipeästi uudistusta. Toimeksiantajani halusi, että yrityksille suunniteltaisiin edelleen yhteinen sivusto, josta kävisi ilmi, että kyseessä on kuitenkin kaksi erillistä yritystä. Selväksi tulisi myös käydä, että kaikki sivustolla mainitut palvelut on mahdollista saada saman katon alla. Nämä vaatimukset loivat omat haasteensa sivuston suunnittelulle. Yrityksillä oli siis entuudestaan sivusto, joka ei enää palvellut tarkoitustaan. Se oli suunniteltu kauan sitten ja sisälsi jo vanhentunuttakin tietoa. Lisäksi sivuston ulkoasu ei ollut yrityksille eduksi. Työni tarkoitus kirjallisen tuotoksen ohella olikin tehdä yrityksille täysin uusi sivusto, joka on ulkonäöltään tyylikäs mutta silti käytettävyydeltään hyvä, toimiva sekä selkeä ja joka palvelee toimeksiantajaani parhaalla mahdollisella tavalla. Haaste oli suunnitella kahdelle yritykselle yhteinen sivusto niin, ettei hyvä käytettävyys tai selkeys

8 3 kärsi. Lisäksi huomioon tuli ottaa myös työnantajan toiveet, jotta sivusto olisi heidän vaatimustensa mukainen. Sivuston tarkoitus on lähinnä tiedottaa ja muistuttaa yrityksen olemassaolosta sekä tarjota asiakkaille nopeasti tietoa yrityksen eri palveluista sekä yhteydenottomahdollisuuksista. 2 YLEISTÄ WWW-SIVUISTA 2.1 Verkkoviestimien ja muiden viestimien erot Verkkoviestintä eroaa muusta viestinnästä monin eri tavoin. Verkkopalvelun suunnittelijan on esimerkiksi mahdotonta tietää millä selaimella käyttäjä sivustoa katselee. Tämän vuoksi hän ei voi olla koskaan täysin varma, miltä sivusto näyttää juuri käyttäjän näytöllä. Näin ollen verkossa kaikki on suhteellista siinä missä painotuotteiden suunnittelija voi määrätä tarkasti jokaisen pisteenkin paikan. (Veen 2002, 25 26, 106.) Verkkopalvelu on myös interaktiivinen: sivuston vierailijaa ei tule ajatella pelkkänä lukijana vaan enemmänkin löytöretkeilijänä, joka odottaa pääsevänsä johonkin ja saavansa tehdä enemmän kuin pelkästään selailla staattisia sivuja (Hedman & Palmcrantz 1997, 40). Oleellista interaktiivisuudessa on myös palautteen kerääminen ja sen tehokas hyödyntäminen (Jussila & Leino 1999, 26). Verkkoviestintä kattaa kaiken viestinnän aina kohdeviestinnästä joukkoviestintään (kuvio 1). Jakelu verkkoviestimien kautta on erittäin nopeaa: viestejä voidaan välittää silmänräpäyksessä suurellekin joukolle maailmanlaajuisesti ja vastaavasti palautteen vastaanottaminen käy nopeasti. (Metsämäki 2000, 32.) Kustannukset pysyvät silti vähäisinä alhaisten jakelukustannusten ja painoprosessin tarpeettomuuden ansiosta (Hedman & Palmcrantz 1997, 37).

9 4 Joukkoviestintä Osallistujien määrä Ryhmän sisäinen viestintä Kahdenkeskinen viestintä 2 Yksilö 1 Monitahoisuus Kuvio 1: Korjatussa V-mallissa viestinnän monitahoisuus lisääntyy viestintätapahtumaan osallistuvien lukumäärän kasvaessa (Metsämäki 2000, 31) Verkkoviestintä on monipuolista, mikä ilmenee kuviosta 2. Se voi olla kesto- ja pikaviestintää. Esimerkiksi radio, televisio ja puhelin ovat pelkästään pikaviestimiä. Pikaviestin tarkoittaa sitä, että lähetetty viesti on vastaanottajalla välittömästi sen lähettämisen jälkeen. Lehdet ja muut painotuotteet ovat puolestaan kestoviestimiä eli niissä viesti on sidottu fyysisesti johonkin aineeseen. Sen vuoksi viesti kulkee hitaammin lähettäjältä vastaanottajalle. Verkossa voidaan kuitenkin lukea esimerkiksi erilaisia artikkeleita ympäri vuorokauden ja niitä voidaan myös säilöä useiksi vuosiksikin. Siksi verkkoviestintä on kestoviestintää. Toisaalta internetissä sivujen uusi sisältö päivittyy lukijalle kuitenkin välittömästi, ja suorien lähetystenkin katsominen on mahdollista. Tämä tekee verkkoviestinnästä myös pikaviestintää. (Jussila & Leino 1999, ) Kuten edellisessä kappaleessa mainitsin, verkkoviestintä voi olla myös kohde- ja joukkoviestintää. Verkossa kohderyhmä otetaan huomioon lähinnä siinä, minkälaista tekniikkaa sen oletetaan käyttävän. Nämä olettamukset määräävät ne ominaisuudet, joita sivulla on mahdollista käyttää. (Hedman & Palmcrantz 1997, 38.)

10 5 KOHDEVIESTIN Kirje Personoitu sisältö Puhelin KESTOVIESTIN Sisältöarkistot, artikkelitietokannat Aikakauslehti VERKKOPALVELU Personoimaton sisältö Livelähetykset Televisio PIKAVIESTIN JOUKKOVIESTIN Kuvio 2: Verkkopalvelut ja perinteiset mediat viestinnässä (Jussila & Leino 1999, 32) Painotuote ja elektroninen julkaisu eroavat toisistaan myös siinä, miten tuote toimitetaan asiakkaalle. Painettu julkaisu on fyysinen tuote, joka lähetetään asiakkaalle. Elektronisen julkaisu sen sijaan ei ole fyysinen tuote, sillä asiakas kokoaa lopullisen tuotteen itse omalla selainohjelmallaan hyödyntäen suunnittelijan antamaa tekstiä, kuvia, scriptejä ja lähdekoodia. (Veen 2002, 106.) Kun elektronista aineistoa halutaan monistaa fyysisesti materialle, voidaan haluttu tieto tallettaa esimerkiksi CD-levylle. Verrattuna tavalliseen painettuun materiaaliin, CD-levylle tallentaminen on ympäristöystävällisempää, halvempaa ja vuorovaikutteisempaa. Sen lisäksi levy on kevyt kantaa mukana. CD-levylle tallentaminen vie vain vähän talletustilaa ja haluttu tieto voidaan etsiä hyvinkin nopeasti. (Metsämäki 1996, 15.) Tänä päivänä CD-levyt ovat kuitenkin jo jäämässä DVD-levyjen jalkoihin. DVD onkin ollut kaikkien aikojen nopeimmin levinnyt ja menestynein viihde-

11 6 elektroniikan ratkaisu. Siinä missä CD-levylle mahtuu tietoa megatavua, DVD-levyjen muistikapasiteetti on useita gigatavuja. Voidaan siis sanoa, että yhdelle DVD:lle mahtuu yli 13 CD-levyllistä tietoa. (Honkonen 2003, 78, 82.) Tiedon siirtoon käytetään tänä päivänä myös paljon USBmuistia, josta käytetään arkikielessä myös nimeä muistitikku. USB-muistin muistikapasiteetti ei kuitenkaan ole läheskään niin suuri kuin esimerkiksi DVDlevyn kapasiteetti. Yleisimmillään USB-muistiin mahtuu tietoa 64 megatavusta 256 megatavuun. Muistitikut ovat kuitenkin oiva apuväline tiedon siirtämisessä koneelta toiselle. Viestimillä on myös lukuisia muita eroja, kuten rakenne, esitysmuodot, osien linkitys toisiinsa, sisällön laajuus ja niin edelleen. Vaikka verkkoviestintä vaatii muihin viestimiin verrattuna käyttäjältään eniten työtä, se on toisaalta myös eniten käyttäjänsä vallassa. Käyttäjä etsii verkosta kiinnostavia aiheita ja siirtyy mielenkiintoiseen tietoon vuorovaikutuksessa käyttöliittymän kanssa. (Parkkinen 2002, ) Verkkoviestinnässä oleellista onkin toimivan käyttöliittymän rakentaminen (Jussila & Leino 1999, 140). Verkkopalvelun käyttöliittymää selvitetään tarkemmin luvussa Yrityksen sivusto ja sitä koskevien tietojen esittäminen Nykyisin lähes jokaisella yrityksellä on internetissä omat www-sivunsa. Yrityksillä tulisi kuitenkin olla selkeä näkemys siitä, mihin Web-sivuilla pyritään. Yritykset voivat käyttää sivujaan muun muassa tiedottamiseen, tuotteidensa ja palvelujensa esittelemiseen tai vain olemassaolonsa ilmaisemiseen. Pienelle yritykselle järkevä tavoite voi olla vain yleensäkin Webissä näkyminen. Silloin yritykselle kannattaa tehdä yksinkertaiset ja selkeät sivut, jotka sisältävät pääosin pysyvää tietoa. Näin yrityksen ei tarvitse suunnata voimavarojaan sivujen säännölliseen päivittämiseen. (Korpela & Linjama 2003, )

12 7 Yrityksen Web-sivuston perustavoitteet voidaan jaotella kolmeen ryhmään. Tavoite voi olla ajankohtaisen tiedon, tietovaraston tai yrityksen perustietojen tarjoaminen. Jos tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa, www-sivujen tulisi kertoa esimerkiksi yrityksen uudesta tuotteesta kaikki mahdollinen. Tietovarastona toimien sivujen tulisi sisältää yksityiskohtaista tietoa kaikista yritykseen liittyvistä asioista, niin menneistä kuin tulevistakin. (Korpela & Linjama 2003, 52.) Jim Sternen (1996, 171) mukaan Internet perustuu antamisen kulttuuriin. Hän toteaa, että on kaksi mahdollista tapaa maksaa ihmisille heidän ajastaan: Web-sivuista voi tehdä hauskan tai hyödyllisen. (Sterne 1996, 171.) Huolimatta yrityksen koosta, sen www-sivustolla tulisi aina olla sivu, joka sisältää tietoa yrityksestä. Sen lisäksi, että sivulla tulisi kertoa yrityksestä, siellä tulisi olla myös suora linkki yrityksen palveluihin tai tuotteisiin ja muita seikkoja koskeviin tietoihin. (Nielsen & Tahir 2002, 12.) Yrityksen tuotteet tai palvelut voidaan esitellä yhtenä alasivuna, muutamana tuotekohtaisena alasivuna tai tuoteryhmittäisinä alasivuina (Korpela & Linjama 2003, 137). Jos kuvaus lehdistölle on yrityksen kannalta tärkeä asia, kannattaa sivustolle tehdä oma Lehdistö-sivunsa, sillä lehtimiehet arvostavat sitä. Oleellinen oma sivunsa on myös Yhteystiedot-sivu, joka sisältää yrityksen kaikki mahdolliset yhteystiedot. Tosin tärkeimmät yhteystiedot voivat olla näkyvissä jo kotisivulla. Yrityksen julkiselle www-sivustolle ei tietenkään saa laittaa mitään sellaista tietoa, joka on tarkoitettu vain sen työntekijöille. Jos palautteen antaminen on sivustolla mahdollista, sen yhteydessä tulee ilmoittaa selkeästi, kenelle palaute tarkkaan ottaen menee. (Nielsen & Tahir 2002, ) Web-sivustoa suunniteltaessa yrityksen kannattaa miettiä, minkälaisia ihmisiä sivustolla ensisijaisesti vierailee. Kohderyhmä määrää pitkälle sen, miten tietoa sivustolla kannattaa esittää. Jos kyseessä on pieni yritys, jonka asiakaskunta sijoittuu lähinnä kotimaan rajojen sisäpuolelle, ei sivuja kannata kirjoittaa englanniksi, vaikka se antaisikin kansainvälisen kuvan. Jos

13 8 yrityksellä on useita erilaisia kohderyhmiä, kannattaa sivustosta mahdollisesti tehdä heitä varten erilaisia versioita. Nykyään onkin yleistä, että yhden yrityksen sivusto on muokattu erikseen kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille. Sivut voivat olla luettavissa usealla eri kielellä, tai ne voivat jopa sijoita eri osoitteissa niin, että kotimaiset asiakkaat löytävät sivut.filoppuisesta osoitteesta ja muut.com-päätteisestä. (Korpela & Linjama 2003, 49.) Tärkeää yritystä koskevien tietojen esittämisessä on se, että asiakas saa yrityksestä yhtenäisen, eikä ymmärrä www-sivuja erillisenä yrityksen toimintana. Jos Web-sivuston kautta tehdyt yhteydenotot tarjoavat asiakkaalle kuitenkin eri palveluita kuin jonkun muun välineen kautta tehty työtilaus, se tulee osoittaa selkeästi. (Nielsen & Tahir 2002, 12.) 2.3 Kotisivu ja sivuston käyttötarkoituksen ilmaiseminen Kotisivulla tarkoitetaan yksinkertaisesti www-julkaisun etusivua eli sivua, jonka käyttäjä näkee ensimmäisenä sivustolle saapuessaan (Metsämäki 1996, 97). Nielsenin ja Tahirin (2002, 2) mukaan kotisivun ensisijainen tehtävä on ilmaista, mikä yritys tai organisaatio on, mitä etuja sivustossa on kilpailijoihin tai fyysiseen maailmaan verrattuna ja millaisia tuotteita tai palveluita on tarjolla. Alasilta (2001, 182) kuvaa kotisivua pääsisäänkäynniksi sisältökokonaisuuteen, joka sisältää valikon tai muun orientaation koko sisältöön ja kertoo sivuston julkaisijan. Kotisivun tärkein yksittäinen elementti on yrityksen nimi ja/tai logo. Ne kannattaa sijoittaa järkevän kokoisena silmiin pistävään paikkaan. Kielissä, joita luetaan vasemmalta oikealle, logon tai nimen paras sijoituspaikka on ruudun vasen yläkulma. Logon tai nimen ei tarvitse olla sivun suurin elementti. Riittää kun ne erottuvat sivun muista osista selkeästi. Myös yrityksen tunnuslause eli slogan kannattaa olla näkyvillä kotisivulla. Tunnuslauseen tulisi ilmaista selkeästi, mitä yritys tekee. Sen tulisi

14 9 olla muodoltaan lyhyt ja yksinkertainen, mutta myös naseva. (Nielsen & Tahir 2002, 10.) Käyttäjän kannalta kotisivun tehtävää voidaan selventää monin eri vertauksin. Kotisivua voidaan verrata esimerkiksi aikakauslehden kanteen, koska sen avulla lukija yritetään saada valitsemaan juuri kyseinen lehti muiden joukosta. Toisaalta kotisivu on kuin taideteos: sitä tarkkaillaan kahdessa vaiheessa. Ensin teosta vilkaistaan vain päällisin puolin, jotta nähdään onko se teos toisen vaiheen eli tarkemman arvioinnin ja erittelyn arvoinen. (Nielsen & Tahir 2002, 2.) Kotisivu on myös kuin sähköisen esitteen kansilehti, joka odottelee tietokoneessa, että joku pyytää sitä. Tämän esitteen menestys riippuu pitkälti sen ulkonäöstä. Siksi on tärkeää pyrkiä miellyttämään katsojan silmää niin tekstin oikealla koolla, graafisella sijoittelulla kuin helposti tunnistettavilla linkeillä. (Sterne 1996, 35.) Kotisivun tehtävän metaforia on lukuisia erilaisia. Niiden kaikkien ominaisuuksia tulisi hyödyntää eikä valita vain yhtä, omasta mielestä parasta, ja käyttää sitä. Tällaisissa tapauksissa sivua lähdetään helposti viemään liian pitkälle johonkin tiettyyn suuntaan. (Nielsen & Tahir 2002, 3.) Joillakin sivustoilla käyttäjä ei kuitenkaan aina näe ensimmäisenä kotisivua, vaikka asian pitäisi olla niin. Näillä sivustoilla ensimmäinen eteen ilmaantuva sivu on niin sanottu käynnistyskuva (splash screen). Sen käyttö ei kuitenkaan ole suositeltavaa, sillä käynnistyskuva vain hidastaa siirtymistä varsinaiselle kotisivulle. Kaikki se, mitä mahdollinen käynnistyskuva voi kertoa, kuten esimerkiksi yrityksen logon tai tervetulotoivotuksen, voidaan esittää paljon selvemmin ja käyttäjää ärsyttämättä kotisivulla. (Nielsen 2000, ) Yksi toimivan etusivun tärkeimmistä kriteereistä onkin sen latautumisen nopeus. Käyttäjä ei jaksa odotella sivun latautumista kauan, vaikka sivusto häntä kiinnostaisikin. Jos kilpailijan sivut aukeavat nopeammin, hän saattaa pahimmassa tapauksessa suunnistaa sinne. (Köykkä 1995, 211.)

15 10 Loppujen lopuksi kotisivu jäsentelee koko sivuston sisällön ja kokonaisrakenteen. Siksi suunnittelun lähtökohdaksi kannattaa ottaa ennemmin koko sivuston julkisivu kuin esimerkiksi jokin pikkutarkka sisällysluettelo. Kotisivua tulisikin verrata näyteikkunaan eikä kerrostalon rappukäytävän asukaslistaan. (Alasilta 2001, 181.) Vaikka sivustolla ensi kertaa vierailevalle ihmiselle kotisivun ensisijainen tehtävä on kertoa, miksi sivusto on olemassa, sen varsinainen päätehtävä on olla eräänlainen lähtöpiste. Kotisivu tarjoaa sivuston vierailijoille reittejä, joiden avulla sivustolla pääsee liikkumaan. (Nielsen 2000, 168.) Tietoihin tulisikin päästä käsiksi useita eri reittejä pitkin. Kaikki eivät kuitenkaan halua käyttää niin sanotusti pääovea, vaan kulkevat takakautta. (Alasilta 2001, 181.) Kotisivu ei saisi koskaan sisältää liikaa vaihtoehtoja ja erilaisia elementtejä, mutta sen tulee kuitenkin tarjota kaikki tärkeimmät toiminnot. Kuten kotisivulla, myös sen käyttäjillä on monia tehtäviä, jotka voivat vaihdella samallakin henkilöllä eri vierailukerroilla. Joskus sivustolla vieraillaan siksi, että suunnitelmissa on ostaa yritykseltä jokin tuote tai palvelu. Seuraavalla kerralla ajankohtaista voikin olla muun muassa uuden toimittajan, sijoituskohteen tai tuen etsiminen vanhalle tuotteelle. Sivuston vaihtoehdot tulee esittää selkeästi, jotta kokematonkaan käyttäjä ei häkelly vaan viihtyy sivulla ja vierailee siellä uudestaan. Kokeneemmat käyttäjät voivat olla hyvinkin ankaria ja syyttää sivustoa jos heidän senhetkisiä toiveitaan ei toteuteta. Sekavalta vaikuttavalle sivustolle ei kokematon tai kokeneempikaan käyttäjä palaa uudestaan. Siksi kotisivun suunnittelussa tulee ottaa huomioon ennen kaikkea käyttäjien toiveet sekä sivuston selkeys. (Nielsen & Tahir 2002, 3.) Nielsenin (2000, 174) mukaan kotisivulla tulisi olla aina kolme osaa: navigointialue eli luettelo sivuston tärkeimmistä aihealueista, tärkeimmät uutiset tai erikoistarjoukset sekä hakutoiminto. Edellä mainitut osat ovat tärkeitä erityisesti laajoille sivustoille. Pienemmän yrityksen suppeammilla sivuilla esimerkiksi hakutoiminto ei tunnu tarpeelliselta.

16 11 Edellä mainittujen asioiden lisäksi kotisivun tulee toimia houkuttimena ja antaa vihjeitä siitä, mitä muuta mielenkiintoista sivustolla on tarjottavana. Sivuston tietoja tulee myös päivittää säännöllisesti, jotta käyttäjillä on aihetta surffata sivustolla usein. Päivittäminen on tärkeää myös siksi, että sivustolla harvemminkin vierailevat näkevät sen olevan hengissä ja ajan tasalla. (Krug 2000, 98.) Kotisivun sommittelun tulee siis olla selkeä, mutta houkutteleva. Käyttäjän valittavissa olevia vaihtoehtoja tulee olla vain sen verran, että hän voi hahmottaa ne yhdellä silmäyksellä. Kotisivulla tulee myös olla valikko, julkaisijan tiedot, kertova ja kiinnostava pääotsikko sekä tiivis perussanoma. Ennen kaikkea sivun on ilmaistava, mikä sivustolle on luonteenomaista ja olennaista. (Alasilta 2001, 183.) Vaikka kotisivun ja sivuston muiden sivujen tulee olla tyyliltään yhtenäiset, pitäisi kotisivu kuitenkin suunnitella eri tavalla (Nielsen 2000, 166). Käyttäjälle tulee osoittaa selvästi, mikä sivuston virallinen kotisivu on. Siksi on tärkeää, että vain virallisesti kotisivusta käytetään muualla sivustossa termejä Koti, Kotisivu tai Etusivu. (Nielsen & Tahir 2002, 11.) Kotisivu on sivuston tärkein yksittäinen sivu, ja siksi esimerkiksi logon, yrityksen nimen tai sivuston nimen pitää olla näkyvämmin esillä kuin muilla sivuilla. (Nielsen 2000, 166.) Kotisivulle on siis siunaantunut lukuisia erilaisia tehtäviä. Edes parhaan olemassa olevan kotisivun ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa niitä kaikkia. On kuitenkin tärkeää, että kokonaiskuva sivustosta ei pääse katoamaan missään vaiheessa. Tämä tarkoittaa sitä, että oleellisinta on se, että kotisivu ilmaisee selvästi, mistä sivustosta oikeastaan on kysymys. (Krug 2000, 100.)

17 12 3 KÄYTETTÄVYYS 3.1 Mitä on käytettävyys Käytettävyydeltään huono sivusto on kuin kerrostalon 17. kerroksessa sijaitseva kauppa, joka on avoinna vain keskiviikkoisin klo ja jonka henkilökunta vain jurottaa eikä sano asiakkailleen mitään (Nielsen 2000, 14). Tämä Nielsenin vertaus auttaa ymmärtämään mitä käytettävyys merkitsee käsitteenä ja miten tärkeä rooli sillä on niin sivuston kuin minkä tahansa muun tuotteen käyttöliittymän suunnittelussa. Käyttöliittymä eli HCI (Human Computer Interface) on laaja käsite, jota voi olla vaikea ymmärtää (Jussila & Leino 1999, 140). Yksinkertaisesti sanottuna käyttöliittymällä tarkoitetaan laitteen sitä osaa, jonka käyttäjä näkee (Parkkinen 2001 [viitattu ]). Se on tapa, jolla jokin palvelu tai tietosisältö on ihmisen käytettävissä. Web-sivustosta puhuttaessa tiedon pyytäminen, palvelujen etsiminen ja siirtyminen sivulta toiselle kuuluvat käyttöliittymään. (Korpela & Linjama 2003, 360.) Siihen kuuluvat myös käyttäjällä olevat päätelaitteet sekä sisällön esittämistapa. Usein käyttöliittymän luullaan tarkoittavan vain navigointia ja navigointipalkkia, mutta todellisuudessa ne ovat vain osa GUI:ta (Graphic User Interface) eli graafista käyttöliittymää. (Jussila & Leino 1999, 140.) Koska käyttöliittymä perustuu pitkälti näköaistiin, on sen ulkoasulla suuri merkitys käytettävyydelle (Korpela & Linjama 2003, 360). Niin elementit, otsikointi, tekstit kuin käyttämätön pinta ovat käyttöliittymän tärkeitä osia. Ulkoasun täytyy tukea tuotteen käsitteellistä sisältöä ja luoda yhtenäinen kokonaisuus. Visuaalisen suunnittelun tulee olla yksikäsitteistä ja selkeää. Lisäksi sen pitää vastata käyttäjän käsitystä todellisuudesta, helpottaa tärkeiden signaalien näkyvyyttä ja auttaa aloittelijaakin hahmottamaan kokonaisuuksia. (Sinkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki 2002, ) Tavallaan Web-sivusto muodostaa oman

18 13 käyttöliittymän selainohjelman sisälle, koska mm. selaimen osoiterivi ja navigaatioon tarkoitettu työkalurivi vaikuttavat käyttöliittymään (Korpela & Linjama 2003, 360). Suomen standardisoimisliitto eli SFS määrittelee käytettävyyden eräänlaiseksi mittariksi. Sillä mitataan miten hyvin määrätyt käyttäjät voivat käyttää tuotetta määrätyssä käyttötilanteessa saavuttaakseen tavoitteet tuloksellisesti, tehokkaasti ja miellyttävästi. Tuloksellisuudella tarkoitetaan tarkkuutta ja täydellisyyttä, joiden avulla käyttäjä saavuttaa tietyt tavoitteensa. Tehokkuus on voimavarojen käyttämistä suhteessa tarkkuuteen ja täydellisyyteen silloin, kun käyttäjä saavuttaa tavoitteensa. Miellyttävyys tarkoittaa oikeastaan samaa kuin tyytyväisyys eli sitä, ettei epämukavuutta ole ja tuotteen käyttämiseen suhtaudutaan myönteisesti. Jotta käytettävyyttä voitaisiin mitata tai yleensäkään määrittää, tulee käyttäjän tavoitteet tunnistaa. Sen lisäksi tuloksellisuus, tehokkuus, tyytyväisyys ja käyttötilanne täytyy jakaa osatekijöihin. Nämä osatekijät tulee voida mitata ja niiden piirteet todentaa. Osatekijät ja niiden suhteet on havainnollistettu kuviossa 3. Käyttötilanteen osatekijöitä ovat käyttäjän, tehtävän, laitteiston sekä ympäristön merkittävät piirteet. Tuloksellisuudelle, tehokkuudelle ja tyytyväisyydelle tulee määritellä selkeät tavoitteet, jotka voidaan tarvittaessa jakaa alatavoitteisiin. (SFS-EN ISO , 66, 68, 70.)

19 14 Käyttäjä Tehtävä Tarkoitettu tulos Tavoitteet Käytettävyys: laajuus missä määrin tavoitteet saavutetaan tuloksekkaasti, tehokkaasti ja tyytyväisenä Laitteisto Tuloksellisuus Ympäristö Käytön lopputulos Tehokkuus Käyttötilanne Tyytyväisyys Tuote Käytettävyyden mittarit Kuvio 3: Käytettävyyden käsiterakenne (SFS-EN ISO , 70) Webissä asiakkaista kilpaillaan yli toimialarajojen. Käyttäjien ajasta ja mielenkiinnosta käydään kilpailua miljoonien muiden sivustojen kanssa. Käyttäjien odotukset muodostuvat sivustojen parhaimmiston mukaan. (Nielsen 2000, 11.) Siksi hyvä käytettävyys on elinehto kun käyttöliittymää suunnitellaan nimenomaan Web-sivustolle. Kukaan ei varmasti vieraile sivustolla, jonka käyttäminen on vaikeaa ja työlästä. Huolimattomasti suunniteltuun käyttöliittymään sijoitetut varat, kuten aika ja raha, menevät täysin hukkaan. (Sinkonen 2004 [viitattu ].) Käytettävyydellä siis kuvataan sitä, miten vaivattomasti käyttäjä pystyy tuotteella tekemään niitä asioita, joita varten hän on sen hankkinut. Käyttämisen vaivattomuus koostuu Parkkisen mukaan helppokäyttöisyydestä,

20 15 tehokkuudesta ja miellyttävyydestä. Kun tuotteen käyttäminen on vaivatonta ja sen oppii nopeasti, puhutaan helppokäyttöisyydestä. Tehokas käyttöliittymä tarjoaa tärkeimmät toiminnot nopeasti, helposti ja juuri silloin kun käyttäjä niitä tarvitsee. Miellyttävyyteen vaikuttaa käyttöliittymän ulkonäkö, muotoilu ja väri. Niiden perusteella käyttäjä pystyy hahmottamaan paremmin tuotteen toiminnot ja hänen mieleensä syntyy sisäinen malli eli mielikuva tuotteesta. Nämä sisäiset mallit yhdistyvät niihin mielikuviin, joita käyttäjällä on samankaltaisista tuotteista entuudestaan. Vaikka uuden tuotteen käytön mukavuus tuleekin ilmi vasta käytön myötä, vaikuttavat vanhat mielikuvat uuden tuotteen miellyttävyyteen jo ennen kuin sitä on kokeiltu käytössä. (Parkkinen 2001 [viitattu ].) Huomionarvoista on se, miten suuri rooli käytettävyydellä on juuri Websivustojen suunnittelussa verrattuna esimerkiksi perinteisten tuotteiden ja ohjelmistojen suunnitteluun. Jälkimmäisten käyttäjä pääsee tekemisiin käytettävyyden kanssa vasta ostettuaan tuotteen. Verkossa asiakas taas tekee ostopäätöksensä tutustuttuaan ensin käytettävyyteen. (Nielsen 2000, ) 3.2 Käytettävyyden rakentaminen tuotteeseen Steve Krugin (2000, 11) mukaan käytettävyyden rakentaminen verkkopalveluun voidaan kiteyttää yhteen lauseeseen: sivuston tärkeimmät asiat saavat olla korkeintaan kahden hiiren klikkauksen päässä. Tuotetta kehitettäessä on tiedettävä tarkkaan sen käyttäjät, heidän tavoitteensa ja mitä he oikeasti tuotteella tekevät. Näin saadaan selville mitä käyttöliittymältä vaaditaan. (Sinkonen ym. 2002, 17.) Käyttöliittymän suunnittelua varten tarvitaan kunnolliset menetelmät sekä ammattitaitoa niiden soveltamiseen (Sinkonen 2004 [viitattu ]). Edellä mainittujen

21 16 asioiden lisäksi tarvitaan myös tietoa siitä, millaisilla muuttujilla operoidaan sekä tietoa palautteen, termien ja tuotteen elementtien sijoittelun merkityksestä. Tämä näkyy kuviossa 4. (Sinkonen ym. 2002, 18.) Käytettävyyden suunnittelu ei ole erillinen toiminto vaan sitä tehdään läpi koko tuotekehitysprosessin (Sinkonen 2004 [viitattu ]). Käytettävyystietous Vaatimukset Tuotteen käyttöliittymän kehittäminen Tarpeeksi hyvä? On Periaatteet, ohjeet, standardit Ei Kuvio 4: Käyttöliittymän kehittäminen vaatimusten, käytettävyystietouden, - ohjeiden ja -standardien varassa (Sinkonen ym. 2002, 18) Tuotteen, erityisesti Web-sivuston, suunnittelussa joudutaan ottamaan kantaa moniin asioihin käytettävyyden kannalta. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tiedon esittämistapa ja tiedon määrä. Jos sivustolla on liian vähän tietoa, ei käyttäjä löydä sieltä kaikkea tarvitsemaansa. Liian runsaan tiedon joukosta taas on vaikea löytää juuri sitä, mitä etsii. (Sinkonen ym. 2002, 126.) Sama asia koskee myös sivuston toimintoja. Käyttöliittymän tuleekin tarjota käyttäjälle yksinkertaisia ja käytössä luonnolliselta tuntuvia toimintoja, jotka ovat käytettävissä silloin kun niitä tarvitaan. Vaikka tärkeimpien toimintojen määrä on hyvä pitää vähäisenä, vääränlainen yksinkertaistaminen on kuitenkin huono asia käytettävyyden kannalta. Se rajoittaa käyttäjän mahdollisuuksia käyttää sivustoa tehokkaasti. (Parkkinen 2001 [viitattu ].) Myös hierarkia sekä looginen ja peräkkäinen järjestys ovat tärkeitä. Sivustolta täytyy löytyä selkeä aloituskohta. Käyttäjän katsetta

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Tiina Kaltiainen Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Opinnäytetyö Kevät 2008 Kulttuurialan yksikkö, Seinäjoki Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen

Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen Ilkka Rinne Helsinki 18. elokuuta 2003 Pro gradu tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa

Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa Minna Kamppuri 13.9.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistotuotteen käytettävyys perustuu ihmisten

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä Diplomityö suoritettu osana diplomi-insinöörin tutkintoa Espoo, 5.12.2004 Valvoja:

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä

Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä 1 Mitä käytettävyys on 2 Tavoite, kohderyhmä ja motiivi 3 Ymmärrettävyys 4 Www-sivusto on kokonaisuus 5 Konkreettista www-suunnittelussa 5.1 Ohjeisto

Lisätiedot

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Taiga-Koru Oy. Kuvaaja: Maarit Mikkonen. Kuva 2. Seenat. Kuvaaja: Ana Pullinen,

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot