NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Huomioitavaa VAROITUKSET JA VAARAT Varoitukset Vaarat TEKNISET TIEDOT Erittelyt Maavuoto Ympäröivät olosuhteet Elektromagneettisen häirinnän minimointi Symbolit PAKKAUKSEN AVAAMINEN JA VASTAANOTTOTARKASTUS Sähköturvallisuuden testaus OHJAIMIEN SELITYKSET Etupaneelin näppäimistön malli Liitäntäpaneelin malli Takapaneelin malli ALKUVALMISTELUT Näyttöjen selitykset Koneen ensiasetus Yksinkertaisten toimenpiteiden tekeminen VAATIVAMPI KÄYTTÖ Yleisterminologia, lokikirjanpito, viestit ja yksinkertainen käyttö RF pulssitila Pulssin doseeraus Kahden elektrodin käyttö Kaksoiselektrodin käyttö (Kaksoisleesio muodostetaan kahden erillisen elektrodin välillä) Vaara Kolmen elektrodin käyttö Kordotomia, kaksinapainen & lämpöelementitön käyttö Esiasetetut askelprofiilit Mukautetut askelprofiilit VIRHE- / HÄIRIÖVIESTIT STERILOINTITOIMENPITEET Neurotherm NT1000 puhdistus LEESIOINNIN PERIATTEET, LEESION TYYPILLISET KOOT JA PERUSMENETTELYT Leesioinnin periaatteet Tyypilliset termisen leesion koot

2 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 10.3 Stimulaation ja leesion perusmenettelyt YLLÄPITO EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

3 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI JOHDANTO Neurothermin RF (radiotaajuus)-generaattori NT1000 tarjoaa täyden valikoiman ominaisuuksia, joita eri tasoilla työskentelevät lääkärit tarvitsevat kivunlievitystä antaessaan. Generaattorin etupaneelissa, jossa on joukko kosketusnäppäimiä ja kaksi kiertopotentiometriä, kliinikko voi ohjata suoraan stimulaation ja leesion toimintoja. Laitteessa on myös automaattitoiminto monenlaisia leesiointimenetelmiä varten. Generaattori on varustettu myös LCD-näytöllä, jossa on integraali kosketusnäyttö. Näytöllä valitaan aluksi hoidon parametrit ja siinä syötetään lääkäriä, potilasta ja muita tärkeitä tietoja koskevat tiedot, jotka tallentuvat generaattoriin ja voidaan tulostaa potilaskertomusta varten. Hoidon aikana kosketusnäyttö ei ole toiminnassa ja Neurothermia ohjataan etupaneelista. Näytöllä näkyvät kaikki tärkeimmät parametrit sekä hoitoprofiilit. Generaattori on suunniteltu turvalliseksi käyttää röntgensädetiloissa, joissa on jäännösvaloa. Kaukoohjattava LCD-näyttö voidaan liittää Neurotherm Video Unit -yksikön välityksellä (NT-VD). Videoyksikkö on optisesti eristetty laite, jota tulee käyttää potilaan riskeille altistumisen välttämiseksi. Potilassession lopussa Neurotherm -tulostin tulostaa potilaskertomuksen. Tulostin ei ole liitetty sähköisesti Neurothermiin, mutta tiedot siirretään langattoman Bluetooth -yhteyden välityksellä. Jokainen tulostin on sovitettu tiettyä Neurothermia varten. Neurotherm tallentaa potilaskertomukset ja hoitoprofiilit sekä säilyttää lukuisia viimeaikaisia tallenteita muistissaan. Tallennetut tiedot voidaan ladata Neurotherm -muistitikulle (NT-USB) milloin tahansa. Sekä koneen laitteistossa että ohjelmistossa on lukuisia turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia, jotka minimoivat potilaaseen liittyvät riskit. Neurothermissa on täysin sähköinen lukitus, jolla estetään leesion tehon tai stimulaation jännitteen tahaton päälle kytkentä. Koneen asetukset on tehty tehtaalla ja niitä ei tulisi säätää muutoin kuin yhtiön valtuuttamien hyväksyttyjen teknikkojen toimesta. Kone on suunniteltu käytettäväksi vain Neurotherm -lämpösondien tai sondien tai katetrien kanssa, joiden yhteensopivuus NT1000:n kanssa on testattu. Luettelo yhteensopivista sondeista on sivulla 2-2. Muiden valmistajien hyväksymättömien sondien käyttö voi johtaa lämpötilojen virhelukemiin, mikä saattaa vaarantaa potilaan turvallisuuden ja mitätöidä takuun Lue osiossa 2 olevat varoitukset ja vaarat ennen laitteen käyttöä. 1.1 Huomioitavaa Tarkasta Neurothermin lisävarusteet säännöllisesti, erityisesti elektrodikaapelit tulisi tarkistaa eristyksen mahdollisen vaurioitumisen varalta. Lisävarusteita ei ole tarkoitettu endoskooppiseen käyttöön.

4 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI VAROITUKSET JA VAARAT 2.1 Varoitukset Varoitus merkitsee potentiaalisesti haitallista tilannetta sinulle tai muille. Lue tämä käsikirja ennen Neurothermin käyttöä. VAARALLINEN SÄHKÖKUORMITUS Laitetta saa käyttää VAIN pätevä lääkintähenkilökunta. ÄLÄ missään tapauksessa suorita mitään testausta tai kunnossapitotoimenpiteitä, kun laitetta käytetään potilaassa. ÄLÄ käytä minkäänlaisia jatkojohtoja tai sovittimia. Sähköjohdon ja pistokkeen on oltava ehjiä ja vahingoittumattomia. Jos sähköjohto tai pistoke ovat haljenneet, kuluneet, rikkinäiset tai muutoin vahingoittuneet, ne tulee vaihtaa välittömästi uusiin. Jos laitteessa on mitä tahansa mekaaninen vaurio, se tulisi palauttaa toimittajalle tarkastusta ja testausta varten ennen käytön jatkamista. Irrota sähköjohto virtalähteestä ennen puhdistusta tai huoltoa. Käyttäjän ei tulisi huoltaa laitetta millään tavalla.huoltotöitä saa tehdä vain pätevä henkilökunta. RÄJÄHDYSVAARA Tätä laitetta ei saa käyttää tulenarkojen nukutusaineseoksien, jotka on sekoitettu ilman tai hapen tai ilokaasun kanssa, läheisyydessä. SÄHKÖISKUN VAARA Kytke laite aina pois päältä ennen puhdistusta ja ÄLÄ salli MINKÄÄN nesteen päästä laitteen sisään ilmarei istä tai aukoista. SÄHKÖISKUN VAARA Älä kosketa mitään esillä olevaa johdotusta tai johtavia pintoja, kun kansi on irti ja laitteessa on virta päällä. Jännite voi aiheuttaa vamman tai kuoleman sähkövirran ollessa liitettynä laitteeseen. ÄLÄ KOSKAAN pidä maattoranneketta, kun työskentelet virroitetulla laitteella. SULAKKEEN VAIHTO Saadaksesi jatkuvan suojan tulipalon varalta, vaihda sulakkeet vain samantyyppisiin ja arvoisiin sulakkeisiin, kuin sarjanumerokilpeen on merkitty. VÄÄRÄNLAINEN VERKKOJÄNNITE Jännitteenvalitsin sähköverkon ottoliittimessä on asetettu tehtaalla ja käyttäjä ei saa vaihtaa sitä. Sarjanumerokilpi näyttää sähköverkon oikean tulojännitteen konetta varten ja sulakkeiden arvot, joita tulee käyttää sähköverkon syöttöyksikön varokkeenpitimessä. Vääränlainen jänniteasetus voi aiheuttaa Neurothermissa toimintahäiriön ja vaurioittaa sitä.

5 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 2-2 Vältä seuraavia riskejä hoitotoimenpiteen aikana:- POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA Varmista, että potilas ei joudu kosketuksiin pöydän metalliosien ja sen lisävarusteiden kanssa suosittelemme antistaattista peitettä. POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA Vältä iho-iho kosketusta potilaan kehonosien välillä (esim. käsivarsien kosketusta potilaan vartaloon) - käytä tarvittaessa kuivaa sideharsoa. POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA: Vältä fysiologisen valvontalaitteen käyttöä toimenpiteen aikana. Jos valvonta on välttämätöntä, valvontaelektrodit tulisi sijoittaa mahdollisimman kauas Neurotherm kanyylista. Valvontalaitteita, joissa on neulaelektrodit, ei suositella. POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA: Sijoita kaikki Neurotherm kanyyliin ja dispergoivaan levyyn johtavat kaapelit siten, että ne eivät joudu kosketuksiin potilaan tai muiden johtojen kanssa. HÄIRIÖT KÄYTÖSSÄ OLEVILLE IMPLANTEILLE: - Tarkista, onko potilaalla sydämentahdistin tai muu käytössä oleva implantti. Vaara on olemassa, koska tahdistimen toiminta voi häiriintyä tai se voi vioittua. Jos olet epävarma, hanki pätevää neuvontaa. HÄIRIÖT KÄYTÖSSÄ OLEVILLE LAITTEILLE: - Säteilevät sähkökentät voivat häiritä muita sähköisiä lääkintälaitteita RF leesiointitoimenpiteiden aikana (Katso osa 3.4 sähkömagneettisen häirinnän minimoimista varten) HUOMIOITAVAA:- Tarkasta Neurothermin lisävarusteet säännöllisesti, erityisesti elektrodikaapelit tulisi tarkistaa eristyksen mahdollisen vaurioitumisen varalta. ÄLÄ KÄYTÄ ENDOSKOOPPIA: - Lisälaitteet eivät sovellu endoskooppiseen käyttöön. NESTEIDEN KÄYTTÖ: - Jos nesteitä (suolaliuos jne.) käytetään toimenpiteen aikana, varmista, että ne on sijoitettu Neurothermistä poispäin. POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA: - Valitse alhaisin mahdollinen teho käyttötarkoitusta varten manuaalisessa leesiotilassa. POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA:- Tarkista dispergoiva (neutraali) johto ja dispergoiva pehmuste ennen kuin käytät potilaaseen virtaa. SONDIT:- Käytä ainoastan Neurotherm TM, Radionics Disc Trode TM, Spinecath TM tai ACUTHERM TM sondeja.

6 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Vaarat VAARA merkitsee tilannetta, joka voi johtaa laitteen vahingoittumiseen tai toimintahäiriöön. Älä aktivoi Neurothermin antotehoa ennen kuin sondi on asetettu asianmukaisesti potilaaseen. Varmista yksinapaisissa sovelluksissa, että dispergoiva tai paluuelektrodi on liitetty potilaaseen ja Neurothermiin. Älä poista Neurothermin yläkantta, sillä se paljastaa jännitteen, joka voi aiheuttaa vammoja tai kuoleman. Laitteen huoltaminen asiaankuuluvan huolto-oppaan mukaisesti ei tulisi koskaan tapahtua ilman asianmukaisia työkaluja, testauslaitteita ja ilman, että huolto oppaan viimeisin painos on ymmärretty selkeästi ja läpikotaisin. Pidä Neurothermin takapaneeli suljettuna vähentääksesi sähköiskun vaaraa. Anna pätevän henkilökunnan tehdä huoltotyöt. Kun puhdistat laitteen ulkopintoja, kosketuspaneelia tai -näyttöä, ÄLÄ käytä syövyttäviä aineita tai liuottimia. Jos havaitset jännitteen, virran, impedanssin tai lämpötilan virheellisiä lukemia, toimenpide tulee pysäyttää kunnes virheen syy on selvitetty. Jos laite toimii virheellisesti, paina Auto Stop (automaattipysäytys) painiketta ja laite palaa turvalliseen tilaan.

7 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI TEKNISET TIEDOT 3.1 Erittelyt MITAT Leveys 400 mm ( 15 ¾ ) Korkeus 300 mm ( 11 ¾ ) Syvyys 415 mm ( 16 ¾ ) PAINO 12,5 Kg ( 28 lbs ) SÄHKÖTIEDOT Eurooppa USA/Kanada 230 volttia 50 Hz Sulake 1 ampeeri jännitteisenä ja neutraalina 110 volttia 60 Hz Sulake 2 ampeeri jännitteisenä ja neutraalina Jännitteen vaihto takaliitännän kautta Virrankulutus 150 wattia Virtalähde on rakennettu Luokan 2 standardin mukaisesti. Verkkomuuntaja ja kaikki verkkoon liittyvät osat ovat suojaeristettyjä. Verkkomuuntajassa on erilliset eristetyt käämit verkkojännitteen ja pienjännitteen käämejä varten. Lämpösulakkeet (pettävät nimellisesti 125 C:ssa) on sovitettu kaikkiin prim aarisiin ja sekundäärisiin käämityksiin. STANDARDIT Konetta ei ole liitetty verkon maattoon (luokka 2). Kone on seuraavien standardien mukainen: EN :1997 IEC :1993 IEC :1998 IEC :kanadalaisten poikkeamien kanssa Sähköiskun, tulipalon ja mekaanisten rasitusten osalta kone vastaa ainoastaan UL , IEC , CAN/CSA C22.2 No ja IEC standardeja.

8 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-2 IMPEDANSSI Mittaustaajuus Virtalähteen mittausjännite Mittausnäyttö 53 KHz (± 3KHz) Alle 500 mv AC ohmia (yhden ohmin resoluutio) Tarkkuus ± 5 % Ominaisuudet a) Sisäinen 500 ohmin testiresistori b)impedanssi kaikissa leesiotiloissa ja stimulaatiotilassa, kun stimulointi on pois päältä c) Kuuluva sointi saatavilla, kun taajuus vaihtelee impedanssin kanssa yli täyden impedanssin vaihteluvälin ( ohmia). Kuuluva ääni on säädettävä ja vaihdettava d) Varoitus näkyy näytöllä, jos impedanssi on alle 50 ohmia tai yli 2000 ohmia STIMULAATIOTILA Signaalin muoto Kaksifaasinen neliöaalto negatiivisella reunajohdolla. Tämä aalto on saatavilla monilla eri taajuuksilla ja leveyksillä. Antotehon vaihteluväli Jännite 0-5 v ± 3 % moottoritaajuuksille (2Hz ja 5 Hz) 0-3 v ± 5 % (oletus) kaikille muille taajuuksille v ± 10 % kaikille muille taajuuksille Virta 0-10 ma ± 5 % ohmia 0-6 ma ± 5 % ohmia 0-1 ma ± 5 % ohmia Pulssivilkkaus Motoriikka 2 tai 5 Hz (oletus 2 Hz) Aisti 10, 20, 50, 75, 100, 150, 180, 200 Hz (oletus 50 Hz) Pulssivilkkauden tarkkuus ± 3 % Pulssin leveydet Pulssin leveyden tarkkuus 0.1, 0.2, 0.5 ja 1.0 ms (oletus 1.0 ms) ± 5 % 0.2, 0.5 ja 1.0 ms varten ± 15 % 0.1 ms varten

9 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-3 Ominaisuudet a) Laitteiston ja ohjelmiston sulkeminen, jos jännitteen/virran säätöä ei ole alun perin asetettu nollaksi (b)näytöllä näkyy varoitus, jos stimulaatiosäätö ei ole alun perin nolla. (c) Vilkkuva merkkivalo etupaneelissa osoittaa, että kone lähettää stimulaatiopulsseja (d) Stimulaation testipistukka on koneen etupuolella standardiin stimulaation testisarjaan liittämistä varten. (e) Näytölle ilmestyy erilaisia näyttöjä, jotka näyttävät jokaisen stimulaatiotoimenpiteen amplitudin. LEESIOTILA RF -aaltomuoto 480 KHz ± 5% sinimuotoinen Virran antoteho Jatkuvasti muuttuva. Maksimi antoteho on 30 wattia ± 5 % 200 ohmiin. Virta näytetään joissakin leesiotiloissa. Jännitenäyttö Virran näyttö Itsetesti Merkkivalo Lämpötila-alue 0-99 RF volttia (RMS) 0-999RF milliampeeria (RMS) Koneen sisäänrakennettu150 ohmin näennäinen kuormitusvastus Merkkivalo vilkkuu, kun laite toimittaa leesiovirtaa Valittavissa C:n väliltä lä mpöleesiota varten (oletus 80 C) Valittavissa 5 C:n askeleissa alkunäytön asetuksissa. Valittavissa 1 C:n askeleissa leesiotilassa käyttämällä lämpötilan ylös ja alas painikkeita Aika Valittavissa 0:30 ja 10:00 minuutin väliltä (oletus 1:00 minute) Valittavissa 30 sekunnin askeleissa alkunäytön asetuksissa Valittavissa 1 sekunnin askeleissa leesiotilassa käyttämällä ajan ylös ja alas painikkeita Erikoiset lämpötilaprofiilitgeneraattoriin on ohjelmoitu joukko pysyviä lämpötila- /aikaprofiileja: P1, P2, P3. Käyttäjä voi myös ohjelmoida haluamansa profiilin seuraavilla ominaisuuksilla:

10 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-4 Aloituslämpötila C (oletus 50 C) Aika-askel 00:10-3:00 min (oletus 2 min) Askelnousu 1 C tai 5 C (oletus 5 C) Lopetuslämpötila C (oletus 65 C) Lopullinen viipymisaika 1:00 10:00 min (oletus 4.00 min) Leesion käynnistys Automaattitoiminto Leesio alkaa heti, kun lämpötila on 5 C:n päässä halutusta lämpötilasta. Kun leesion tehon säätö on pois päältä, toimenpide voidaan suorittaa automaattisen säädön avulla painamalla Auto start näppäintä. Lämpötila nousee 8 C:ta sekunnissa ja aika alkaa juosta, kun mitatt u lämpötila on 5 C:n päässä tavoitelämpötilasta. Leesiointi voidaan pysäyttää million tahansa painamalla Auto Stop -näppäintä Näyttö Merkkiääni Lämpötila näytetään aikaa vasten olevana käyränä näytöllä yhdessä Mitattu lämpötila ja Aika päättää leesio näyttöjen kanssa. RF -leesion teho (tai jännite ja virta) yhdessä impedanssin kanssa näkyvät myös. Hälytysääni (äänenvoimakkuuden säädöllä) osoittaa toimenpiteen päättymisen. PULSSI RF-TILA Pulssitetussa tilassa aaltomuoto ei ole jatkuva vaan sykkeellinen. Pulssin leveydet Pulssitaajuudet Lämpötila-alue Aika Asetetut voltit / virta 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms (oeltus 20 ms) 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, (oletus 2 Hz) Valittavissa C:n väliltä (o letus 42 C) Valittavissa 00:30 20:00 minuutin väliltä (oletus 2:00 min) Sykkeellinen RF voidaan suorittaa automaattitoiminnossa, kun jännitteet tai virta ovat muuttumattomat. Jännitealue Volttia (oletus 45 Volttia) Virran vaihtelualue ma PULSSIN DOSEERAUSTILA

11 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-5 Pulssin doseeraustilassa pulssien tai sykkeellisten radiotaajuuksien määrä lasketaan. Pulssin doseeraustoimenpiteet suoritetaan automaattitoiminnossa Asetuslämpötila 42 C Pulssilukemat Nopeus Leveys lukemaa (oletus 240 lukemaa) 2 Hz 20 ms Jännitealueen asetus V (oletus 45 V) Virta-alueen asetus ma MONILUKUISET SONDIT Neurothermia voidaan käyttää 1, 2 tai 3 sondilla. Kun kone on stimulaatiotilassa, käyttäjä valitsee kunkin sondin stimulaatiota varten. RF leesio, pulssi RF tai pulssin doseeraustilassa generaattori kytkee virran kaikkiin liitettyihin sondeihin aikaa lomittelevalla tavalla. Monilukuista sondia käytettäessä kaikkia pulssivilkkauksia ei ole saatavilla. Ominaisuudet (a) Laitteiston ja ohjelmiston sulkeminen, jos RF - tehonsäätöä ei ole alun perin asetettu nollaksi. (b) Näytölle ilmestyy varoitus, jos RF-säätöä ei ole alun perin asetettu nollaksi tai jos automaattitoiminta on valittuna ja RF-säätö ei ole pois päältä. (c) Merkkivalo vilkkuu etupaneelissa, kun kone siirtää virtaa. (d) Kolme lähtötehon pistukkaa erilaisia sondeja varten (mukaan lukien kordotomia (valinnainen lisävaruste)) ja moninkertaisen sondin käyttöä varten. (e) Laitteisto sulkeutuu, jos lämpötila ylittää 95 C. PÄÄOMINAISUUDET Kosketusnäytön käyttäminen käyttäjän liittymän asetus ja ohjelmiston hallinta TP 400 prosessorilla. Windows CE4.2.NET käyttöjärjestelmä LCD näyttö taustavalolla ja laaja häikäisysuojattu näkyvyys. Tulostimen tuki Sisälle asennetun Bluetooth sovittimen kautta. Kauko-ohjattava järjestelmänäyttö Optisesti eristetty, kulkee CAT5-kaapelia pitkin ulkoiseen TFT-näyttöön enintään 300 metrin etäisyydelle.

12 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-6 Muistilaite Syöttöaukot USB muistitikku lokitiedostojen latausta varten. Vain huoltoteknikkojen näppäimistöä ja hiirtä varten 3.2 Maavuoto Takana oleviin pistukoihin liitettävien laitteiden täytyy olla IEC60950 ja IEC vaatimusten mukaisia Käytä vain Neurotherm Ltd.:n toimittamia osia. Muut osat mitätöivät takuun ja voivat aiheuttaa potilaalle vaaran. 1 Kotelon vuotovirta Normaali Käänteinen Yksittäinen virhetila Normaali Käänteinen 2 Potilaan vuotovirta Normaali (AC) Käänteinen (AC) Yksittäinen virhetila Normaali (AC) Käänteinen (AC) 3 Potilaan vuotovirta Normaali (DC) Käänteinen (DC) Yksittäinen virhetila Normaali (DC) Käänteinen (DC) Tyypillinen 40 mikroampeeria 40 mikroampeeria 40 mikroampeeria 40 mikroampeeria 5 mikroampeeria 4 mikroampeeria 7 mikroampeeria 7 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria Sallittu maksimi 100 mikroampeeria 100 mikroampeeria 500 mikroampeeria 500 mikroampeeria 100 mikroampeeria 100 mikroampeeria 500 mikroampeeria 500 mikroampeeria 10 mikroampeeria 10 mikroampeeria 50 mikroampeeria 50 mikroampeeria 4 Potilaan lisävuotovirta Normaali (AC) Käänteinen (AC) Yksittäinen virhetila Normaali (AC) Käänteinen (AC) 5 Potilaan lisävuotovirta Normaali (DC) Käänteinen (DC) Yksittäinen virhetila Normaali (DC) Käänteinen (DC) 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 6 mikroampeeria 6 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 100 mikroampeeria 100 mikroampeeria 500 mikroampeeria 500 mikroampeeria 10 mikroampeeria 10 mikroampeeria 50 mikroampeeria 50 mikroampeeria 6 Potilaan vapaa kellunta Normaali Käänteinen Yksittäinen virhetila Normaali 27 mikroampeeria 27 mikroampeeria 36 mikroampeeria 5000 mikroampeeria 5000 mikroampeeria 5000 mikroampeeria

13 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-7 Käänteinen 35 mikroampeeria 5000 mikroampeeria 3.3 Ympäröivät olosuhteet 7 Kuljetus Lämpötila Kosteus Paine -10 C 70 C 0-95 % RH mmhg Ei-kondensoiva ( metriä) jalkaa) 8 Säilytys 9 Käyttö Lämpötila Kosteus Paine Lämpötila Kosteus % RH mmhg ( metriä) ( jalkaa) % RH 3.4 Elektromagneettisen häirinnän minimointi Vaikka Neurotherm NT1000 täyttää EMC-vaatimukset sen tyyppisille laitteille, on hyvä noudattaa tiettyjä ohjeistuksia häiriöriskin minimoimiseksi Neurothermin ja muiden laitteiden välillä. 1 Älä kiedo Neurothermin kaapelia yhteen muiden laitteiden kaapeleiden kanssa 2 Vältä Neurothermin sijoittamista toisen käytössä olevan laitteen päälle tai päinvastoin 3 Neurotherm tuottaa 480 KHz enintään 30 watin teholla RF leesion hoitovaiheessa. Jos mitään häiriötä ilmenee toisille laitteille, se on havaittavissa parhaiten tässä tilassa. Tarkistaaksesi tämän, liitä 200 ohmin koelaatikko koneeseen, kytke virta täydelle teholle RF - leesiotilassa ja tarkkaile lukemien muutoksia tai häiriöitä muissa laitteissa. Minimoidaksesi häiriön, sijoita Neurotherm niin kauas kuin mahdollista toisesta laitteesta, jonka kanssa häiriö esiintyy.

14 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Symbolit Seuraavat symbolit esiintyvät koneessa ja niiden merkitys on näytetty alla! Huomio: Käänny mukana tulleiden asiakirjojen puoleen documents F Sähköiskun, tulipalon ja mekaanisten rasitusten osalta kone vastaa ainoastaan UL , IEC , CAN/CSA C22.2 No ja IEC standardeja. Kelluva lähtöteho (ei liitetty maattoon)

15 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI PAKKAUKSEN AVAAMINEN JA VASTAANOTTOTARKASTUS Kone tulisi ottaa pois pakkauksesta ja tarkastaa fyysisten vaurioiden varalta vastaanoton yhteydessä. Tarkista, että takaosan sarjanumerokilvessä näkyvä jännite vastaa paikallista jännitettä. Jos ei, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Älä missään tapauksessa yritä muuttaa koneen takaosassa olevaa jännitteenvalitsinta. Se on tarkoitettu vain tehdasasetusta varten. Sijoita Neurotherm tasaiselle alustalle, liitä kone sähköverkkoon ja kytke päälle koneen takaosassa olevaa ON/OFF kytkintä käyttämällä. Tästä seuraa: a) Sähköverkon merkkivalo syttyy b) Muutaman sekunnin kuluttua näytölle ilmestyy sana Neurotherm

16 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 4-2 c) Muutaman sekunnin kuluttua (jona aikana tietokone tekee käynnistyssekvenssin) koneen näytölle ilmestyy Self Test (itsetesti) näyttö ja kone suorittaa itsetestin. Kunkin testin päätyttyä tulokset näkyvät näytöllä. Kaikkien sisäisten testien valmistuttua itsetestinäytöllä näkyvät tulokset muutaman sekunnin ajan.

17 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 4-3 d) Neurotherm siirtyy sitten Welcome (alku) -näyttöön Neurotherm on nyt valmis käyttöä varten. Katso alkuvalmistelut osasta Sähköturvallisuuden testaus Jos käytössä on automaattinen tai manuaalinen sähköturvallisuusanalysaattori, on käytettävä seuraavia asetuksia: Koneluokitus: Luokka II Tyyppi BF Käytä seuraavia pistokkeita erilaisten lähtöjohtojen testaamiseksi: Dispergoiva pistoke (4 mm suojapistorasia) Yksi aktiivisista pistokkeista (Lemo 4 pin) Määriteltyä MAATON VIITEPISTETTÄ ei ole, sillä lähtö on kelluva ja voisi mahdollisesti indusoida toimintahäiriöitä. Jos maadoituspiste tarvitaan, liitä mihin tahansa neljästä kuusiopultista koneen takaosassa.

18 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI OHJAIMIEN SELITYKSET Neurotherm NT1000 edestä katsottuna Generaattoria ohjataan etupaneelin näppäimistön avulla ja näytöllä esiintyvät koneen sen hetkiset asetukset, mitä potilaaseen siirretään ja kaikki virhe- ja varoitusviestit. Asetustilassa, kun generaattori ei ole liitettynä potilaaseen, näyttö muuttuu kosketusnäytöksi, jossa voidaan asettaa erilaisia määreitä, mukaan lukien parametrit hoitoa, lääkäriä ja potilasta varten. Nämä tiedot muodostavat sitten osan potilaan hoitokertomusta, joka voidaan tulostaa (ja ladata muistitikulle) hoitosession päätteeksi. Kun kosketusnäyttötila on päällä, etupaneelin näppäimistö on pois käytöstä ja näytön ollessa näyttötilassa etupaneelin näppäimistö on käytettävissä.

19 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Etupaneelin näppäimistön malli Näppäimistö on jaettu kolmeen segmenttiin: Stimuloi RF -teho Kontrolli Stimuloi-osio Tähän osioon kuuluu:- 2 näppäintä - Sensory (aisti) ja Motor (motoriikka), joihin liittyy kumpaankin vihreä merkkivalo 1 kiertosäädin - stimuloinnin antotason säädin Jomman kumman näppäimen painaminen valitsee sen osoittaman toiminnon ja näppäimen vihreä merkkivalo syttyy joko Sensory tai Motor toiminnon valinnan merkiksi. Stimulaation antotason säädintä käytetään stimulaation amplitudin säätöön. Jos jompi kumpi toiminto on valittuna ja stimulaation antotason säädin ei ole OFF asennossa (pois päältä), stimulaatiotehoa ei siirry sondiin ja näytölle ilmestyy varoitusviesti. Stimulaation antotason säädin tulee kääntää OFF-asentoon (ääriasentoon vastapäivään) ennen kuin virtaa voidaan käyttää.

20 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 5-3 Näppäimen vihreä merkkivalo vilkkuu, kun virtaa käytetään. Taajuus-, jännite- ja virta-alue valitaan koneen alkuperäisestä asetuksesta sekä aisti- että motoriikkatoimintoja varten ja ne indikoidaan näytöllä yhdessä potilaaseen siirretyn stimulaation todellisen amplitudin kanssa. Sen tarkistamiseksi, että sondi ei ole viallinen, se voidaan testata siten, että kun termoelementin sondilla kosketetaan kokeilukappaletta, luotain osoittaa antotehon läsnäolon RF tehon osio Tähän osioon kuuluu:- 2 isoa näppäintä- Lesion (leesio) ja Pulse (pulssi), joissa on vihreä merkkivalo 1 kiertosäädin - RF antotehon säädin 2 ylös/alas näppäinparia Time/Count (aika/lukema) ja Set Temp (lämpötilaasetus) 2 muuta näppäintä Auto Start (automaattikäynnistys) ja Auto Stop (automaattipysäytys) (punainen) Jomman kumman ison näppäimen painaminen valitsee sen osoittaman toiminnon ja näppäimen vihreä merkkivalo syttyy joko Lesion tai Pulse toiminnon valinnan merkiksi. Paina Pulse näppäintä kaksi kertaa valitaksesi pulssin doseeraustilan. RF- antotehon säädintä käytetään RF-tehon antotason säätöön. Jos jompi kumpi toiminto on valittuna ja RF- antotehon säädin ei ole OFF asennossa (pois päältä), RF-tehoa ei siirry sondiin ja näytölle ilmestyy varoitusviesti. RF- antotehon säädin tulee kääntää OFF - asentoon (ääriasentoon vastapäivään) ennen kuin RF -tehoa voidaan käyttää. Näppäimen vihreä merkkivalo vilkkuu, kun virtaa käytetään.

21 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 5-4 Lesion (leesio) toiminnossa valitaan lämpötila ja aika leesiota varten koneessa olevista alkuperäisistä asetusarvoista, mutta molempia arvoja voidaan muokata käyttämällä niitä vastaavia ylös/alas-näppäimiä. Generaattoria voidaan käyttää myös automaattitilassa, jolloin RF-antotehon säädin on OFF-asennossa, Auto Start (automaattikäynnistys) on painettuna ja lämpötila nousee 8 C:ta sekunnissa sekä aika alkaa juosta, kun mitatt u lämpötila on 5 C:n päässä tavoitelämpötilasta. (Pulssi- tai pulssin doseeraustilassa aika käynnistyy, kun Auto Start - näppäintä painetaan tai RF-tehoa käytetään potilaaseen.) Sekä automaattisessa että manuaalisessa tilassa, kun toimenpidettä varten asetettu aika on kulunut, soi varoitusääni ja RF-teho otetaan pois päältä. Vastaavasti Lesion toiminnossa generaattori voi suorittaa profilointikuumennuksen levynkuumennustoimenpiteiden tuottamiseksi ja ne suoritetaan automaattitilassa. Kun Pulse toiminto on valittuna, generaattori lähettää pulsseja, joiden leveys ja taajuus valitaan koneen alkuperäisten asetusarvojen joukosta. Lämpötila ja aika toimenpidettä varten valitaan myös koneen alkuperäisten asetusarvojen joukosta, mutta näitä arvoja voidaan muokata niitä vastaavien ylös/alas -näppäimien avulla. Jos pulssitettu radiotaajuus on välttämätöntä toteuttaa muuttumattomalla jännitteellä tai virralla tai jos pulssin doseeraustoimenpide on välttämätön, niin ne täytyy toimeenpanna automaattitilassa (eli RF-antotehon säädin jätetään OFF -asentoon (pois päältä) ja toimenpide käynnistetään Auto Start -näppäintä painamalla.) Generaattorin antoteho näytetään näytöllä, jossa käyrä osoittaa lämpötilan suhteessa aikaan ja näytöllä näkyvät kaikki tärkeät tiedot, jotka koskevat lämpötilaa/impedanssia/jännitettä/virtaa/tehoa/lukemia. Punainen automaattipysäytysnäppäin kytkee generaattorin potilaaseen siirtämän RF-tehon pois päältä missä tahansa tilassa ja se vastaa paljolti hätäseis-näppäintä.

22 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Kontrolli-osio Tähän osioon kuuluu: 1 Select (valinta) -näppäimet 2 muuta näppäintä: Log (loki) ja End Session (lopeta sessio) 1 verkkovirran merkkivalo Ylös/alas valintanäppäimiä käytetään tietyissä stimulaatiotiloissa, jolloin niillä valitaan näytölle ilmestyvät valinnat. Jos käytössä on yksi sondi, valintänäppäimillä voidaan valita yksi kolmesta kohdasta.jos käytössä ovat moninkertaiset sondit, valintanäppäimillä valitaan sondi, johon stimulaatiosignaalia lähetetään. Jos potilaalle tehdään kordotomia, äänimerkki (jonka taajuus on suhteellinen impendanssiin nähden) soi ja valintanäppäimillä voidaan muuttaa äänen voimakkuutta. Log (loki) -näppäimellä voidaan merkitä tapahtuma. Kun stimulaatiosignaali lähetetään potilaaseen stimulaatiotilassa, väripalkki (oranssi Sensory - ja keltainen Motor -toimintoa varten) piirtyy näytölle, jolloin palkin korkeus on antotason mitta. Jos stimulaatiotaso täytyy tallentaa, Log näppäintä painamalla palkki jää näyttöön. Jos koneen muissa tiloissa (RF -leesio tai RF pulssi) on välttämätöntä merkitä tapahtuma muistiin, log näppäimen painaminen tallentaa merkityn viivan session tallennusmuistiin. Jos session tietoja ladataan myöhemmin muistitikulle, näiden viivojen sijainnit ovat nähtävissä. End Session (lopeta sessio) näppäintä käytetään, kun hoito tai hoitosarja on päättynyt. Näppäintä painamalla näyttö palaa asetustilaan ja lähettää sessiosta yhteenvedon tulostimeen. Samanaikaisesti muistiin tallennetaan luonnos, jotta yksittäiset sessiot voidaan ladata myöhemmässä vaiheessa.

23 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Liitäntäpaneelin malli Dispergoiva pistukka Tämä 4 mm:n pistukka on tarkoitettu dispergoivalle potilaslevylle, jonka koon tulisi olla vähintään 200 neliösenttimetriä Testipistukka Tähän 2 mm:n pistukkaan liitetään koetuskappale, jota käytetään lämpösondien testaamiseen stimulaatiotilassa Sondin pistukka n:o 1 Tähän 4-pin istukkaan liitetään yksittäiset elektrodit tavallisia RF leesio ja pulssitettuja leesiotoimenpiteitä varten Sondin pistukka n:o 2 Tähän 4-pin istukkaan liitetään elektrodit erikoistoimenpiteitä varten (jos kone on mukautettu kordotomian toteuttamista varten, istukassa on 7 pistikettä) Sondin pistukka n:o 3 Tähän 4-pin istukkaan liitetään elektrodit erikoistoimenpiteitä varten. [Erikoistoimenpiteet sisältävät kahden tai kolmen elektrodin toimenpiteitä, kaksoiselektrodin toimenpiteitä, kaksinapaisten elektrodien toimenpiteitä]

24 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Takapaneelin malli 5 A B C D Verkkovirran I/O-kytkin Keinuvivun kaltainen kytkin, yhdistetty IEC liitinrasiaan kahdessa rivissä olevalla ylijännitesuojatulla sulakkeella IEC 950:een. 2. Verkkovirran IEC-liitin Pääjohdon kolmenastainen pistoke täytyy liittää tähän pistukkaan. Tätä ei voida tehdä väärin, eli jännitteinen ja neutraali päinvastoin käyttämättömän maadoitusnastan suuntaamisen takia. 3. Varokkeet ja jännitteenmuutokset Neurotherm on suojattu kahdella rivissä olevalla sulakkeella, yksi jänniteviivalla ja yksi neutraaliviivalla. Nämä sulakkeet sijaitsevat IEC pistukan oikealla puolella. Sulakkeet ovat 20 mm ylijännitesuojattu BS ampeeri 230 v syötölle, 2 ampeeria 115 v syötölle. Päästäksesi käsiksi varokealustaan, nosta suojakantta oikeasta reunasta ja käännä taaksepäin, jolloin varokkeen pidin voidaan irrottaa. Sähköjohdon sisääntuloyksikkö sisältää myös pienen painetun piirikortin, jolla voidaan muuttaa syöttöjännitettä [Huomioi, että tämä on vain tehdasasetusta varten ja sitä ei tulisi muuttaa] 4. Sarjalevy

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 23/01/15 VERSION 5.0 VERSIO HISTORIA Versio päivämäärä Kuka Muutoksien kuvaus Approved By 5.0 23/01/15 KH Käännetty ENG -> FIN V5.0 23/01/15 UD0011PAGE 2 SISÄLTÖ Versio historia...

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tuotteen rekisteröinti 2 Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmiin liittyvät turvallisuusvaroitukset.6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Näppäimistö...

Lisätiedot

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C A/V-viritinvahvistin Käyttöohje Sisällysluettelo Johdanto 3 Mukana tulevat tarvikkeet 3 Tärkeitä turvallisuustietoja 3 AVR:n sijoittaminen 3 Etupaneelin ohjaimet 4 Takapaneelin liitännät 5 Kaukosäätimen

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 6 Takaosan liitäntöjen näyttö... 6 Liittimien

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näiden ohjeiden tiedot voivat muuttua ilmoituksetta. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Aspire 3020/5020-Sarja. Käyttöohjekirja

Aspire 3020/5020-Sarja. Käyttöohjekirja Aspire 3020/5020-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. Aspire 3020/5020-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NEM-4 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

ASUS työpöytä-pc K5130

ASUS työpöytä-pc K5130 ASUS työpöytä-pc K5130 Käyttöopas FI7817 Neljäs painos V1 Tammikuu 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 ARAG RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 HUOMIO! Lue huolto- ja käyttöopas huolellisesti. ARAG ei vastaa vaurioista jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. VAROITUS! Taataksesi

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE - 1

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE - 1 Käyttöohjekirja Packard Bell EasyNote TE - 1 SISÄLLYSLUETTELO Tietokoneen käynnistäminen 4 Langaton yhteys... 4 Rekisteröinti... 5 Ohjelmiston asennus... 6 Palauttaminen... 6 Ongelmia?... 6 Tietokoneen

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys TOPFIELD TRC-1400 Käyttäjän Viite Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys ii LUONNOS, EI LOPULLINEN! OHJEKIRJAN SISÄLTÖÖN VOI TULLA

Lisätiedot

Käyttöopas. A4310 -Series

Käyttöopas. A4310 -Series Käyttöopas A4310 -Series FI9161 Ensimmäinen painos Toukokuu 2014 Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa

Lisätiedot

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22 Sisältö Ominaisuudet... 4 Lisävarusteet... 4 Esittely... 5 Valmistelu... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Virtalähde... 5 Virtajohto... 5 Kosteus ja vesi... 5 Puhdistaminen... 5 Kuumuus ja liekit... 6 Ukonilma...

Lisätiedot

POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS

POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS Sisällysluettelo Pikaopas yleisimmin käytettävistä toiminnoista... 2 Yhteystietoluettelo... 2 Merkkivalojen selitykset... 2 Sireeni... 3 Hyödyllisiä vinkkejä Powermax Pro -käyttäjille...

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys TOPFIELD TRC-2400 Käyttäjän opas Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500 Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 1.1 Ominaisuudet...........................

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot

FI7702. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI7702. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI7702 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Marraskuu 2012 Sisältö Kappale 1: Kannettavan esittely Tietoja tästä käyttöoppaasta... 6 Huomautuksia tästä käyttöoppaasta... 6 Turvallisuus- ja varotoimenpiteet...

Lisätiedot