NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Huomioitavaa VAROITUKSET JA VAARAT Varoitukset Vaarat TEKNISET TIEDOT Erittelyt Maavuoto Ympäröivät olosuhteet Elektromagneettisen häirinnän minimointi Symbolit PAKKAUKSEN AVAAMINEN JA VASTAANOTTOTARKASTUS Sähköturvallisuuden testaus OHJAIMIEN SELITYKSET Etupaneelin näppäimistön malli Liitäntäpaneelin malli Takapaneelin malli ALKUVALMISTELUT Näyttöjen selitykset Koneen ensiasetus Yksinkertaisten toimenpiteiden tekeminen VAATIVAMPI KÄYTTÖ Yleisterminologia, lokikirjanpito, viestit ja yksinkertainen käyttö RF pulssitila Pulssin doseeraus Kahden elektrodin käyttö Kaksoiselektrodin käyttö (Kaksoisleesio muodostetaan kahden erillisen elektrodin välillä) Vaara Kolmen elektrodin käyttö Kordotomia, kaksinapainen & lämpöelementitön käyttö Esiasetetut askelprofiilit Mukautetut askelprofiilit VIRHE- / HÄIRIÖVIESTIT STERILOINTITOIMENPITEET Neurotherm NT1000 puhdistus LEESIOINNIN PERIATTEET, LEESION TYYPILLISET KOOT JA PERUSMENETTELYT Leesioinnin periaatteet Tyypilliset termisen leesion koot

2 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 10.3 Stimulaation ja leesion perusmenettelyt YLLÄPITO EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

3 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI JOHDANTO Neurothermin RF (radiotaajuus)-generaattori NT1000 tarjoaa täyden valikoiman ominaisuuksia, joita eri tasoilla työskentelevät lääkärit tarvitsevat kivunlievitystä antaessaan. Generaattorin etupaneelissa, jossa on joukko kosketusnäppäimiä ja kaksi kiertopotentiometriä, kliinikko voi ohjata suoraan stimulaation ja leesion toimintoja. Laitteessa on myös automaattitoiminto monenlaisia leesiointimenetelmiä varten. Generaattori on varustettu myös LCD-näytöllä, jossa on integraali kosketusnäyttö. Näytöllä valitaan aluksi hoidon parametrit ja siinä syötetään lääkäriä, potilasta ja muita tärkeitä tietoja koskevat tiedot, jotka tallentuvat generaattoriin ja voidaan tulostaa potilaskertomusta varten. Hoidon aikana kosketusnäyttö ei ole toiminnassa ja Neurothermia ohjataan etupaneelista. Näytöllä näkyvät kaikki tärkeimmät parametrit sekä hoitoprofiilit. Generaattori on suunniteltu turvalliseksi käyttää röntgensädetiloissa, joissa on jäännösvaloa. Kaukoohjattava LCD-näyttö voidaan liittää Neurotherm Video Unit -yksikön välityksellä (NT-VD). Videoyksikkö on optisesti eristetty laite, jota tulee käyttää potilaan riskeille altistumisen välttämiseksi. Potilassession lopussa Neurotherm -tulostin tulostaa potilaskertomuksen. Tulostin ei ole liitetty sähköisesti Neurothermiin, mutta tiedot siirretään langattoman Bluetooth -yhteyden välityksellä. Jokainen tulostin on sovitettu tiettyä Neurothermia varten. Neurotherm tallentaa potilaskertomukset ja hoitoprofiilit sekä säilyttää lukuisia viimeaikaisia tallenteita muistissaan. Tallennetut tiedot voidaan ladata Neurotherm -muistitikulle (NT-USB) milloin tahansa. Sekä koneen laitteistossa että ohjelmistossa on lukuisia turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia, jotka minimoivat potilaaseen liittyvät riskit. Neurothermissa on täysin sähköinen lukitus, jolla estetään leesion tehon tai stimulaation jännitteen tahaton päälle kytkentä. Koneen asetukset on tehty tehtaalla ja niitä ei tulisi säätää muutoin kuin yhtiön valtuuttamien hyväksyttyjen teknikkojen toimesta. Kone on suunniteltu käytettäväksi vain Neurotherm -lämpösondien tai sondien tai katetrien kanssa, joiden yhteensopivuus NT1000:n kanssa on testattu. Luettelo yhteensopivista sondeista on sivulla 2-2. Muiden valmistajien hyväksymättömien sondien käyttö voi johtaa lämpötilojen virhelukemiin, mikä saattaa vaarantaa potilaan turvallisuuden ja mitätöidä takuun Lue osiossa 2 olevat varoitukset ja vaarat ennen laitteen käyttöä. 1.1 Huomioitavaa Tarkasta Neurothermin lisävarusteet säännöllisesti, erityisesti elektrodikaapelit tulisi tarkistaa eristyksen mahdollisen vaurioitumisen varalta. Lisävarusteita ei ole tarkoitettu endoskooppiseen käyttöön.

4 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI VAROITUKSET JA VAARAT 2.1 Varoitukset Varoitus merkitsee potentiaalisesti haitallista tilannetta sinulle tai muille. Lue tämä käsikirja ennen Neurothermin käyttöä. VAARALLINEN SÄHKÖKUORMITUS Laitetta saa käyttää VAIN pätevä lääkintähenkilökunta. ÄLÄ missään tapauksessa suorita mitään testausta tai kunnossapitotoimenpiteitä, kun laitetta käytetään potilaassa. ÄLÄ käytä minkäänlaisia jatkojohtoja tai sovittimia. Sähköjohdon ja pistokkeen on oltava ehjiä ja vahingoittumattomia. Jos sähköjohto tai pistoke ovat haljenneet, kuluneet, rikkinäiset tai muutoin vahingoittuneet, ne tulee vaihtaa välittömästi uusiin. Jos laitteessa on mitä tahansa mekaaninen vaurio, se tulisi palauttaa toimittajalle tarkastusta ja testausta varten ennen käytön jatkamista. Irrota sähköjohto virtalähteestä ennen puhdistusta tai huoltoa. Käyttäjän ei tulisi huoltaa laitetta millään tavalla.huoltotöitä saa tehdä vain pätevä henkilökunta. RÄJÄHDYSVAARA Tätä laitetta ei saa käyttää tulenarkojen nukutusaineseoksien, jotka on sekoitettu ilman tai hapen tai ilokaasun kanssa, läheisyydessä. SÄHKÖISKUN VAARA Kytke laite aina pois päältä ennen puhdistusta ja ÄLÄ salli MINKÄÄN nesteen päästä laitteen sisään ilmarei istä tai aukoista. SÄHKÖISKUN VAARA Älä kosketa mitään esillä olevaa johdotusta tai johtavia pintoja, kun kansi on irti ja laitteessa on virta päällä. Jännite voi aiheuttaa vamman tai kuoleman sähkövirran ollessa liitettynä laitteeseen. ÄLÄ KOSKAAN pidä maattoranneketta, kun työskentelet virroitetulla laitteella. SULAKKEEN VAIHTO Saadaksesi jatkuvan suojan tulipalon varalta, vaihda sulakkeet vain samantyyppisiin ja arvoisiin sulakkeisiin, kuin sarjanumerokilpeen on merkitty. VÄÄRÄNLAINEN VERKKOJÄNNITE Jännitteenvalitsin sähköverkon ottoliittimessä on asetettu tehtaalla ja käyttäjä ei saa vaihtaa sitä. Sarjanumerokilpi näyttää sähköverkon oikean tulojännitteen konetta varten ja sulakkeiden arvot, joita tulee käyttää sähköverkon syöttöyksikön varokkeenpitimessä. Vääränlainen jänniteasetus voi aiheuttaa Neurothermissa toimintahäiriön ja vaurioittaa sitä.

5 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 2-2 Vältä seuraavia riskejä hoitotoimenpiteen aikana:- POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA Varmista, että potilas ei joudu kosketuksiin pöydän metalliosien ja sen lisävarusteiden kanssa suosittelemme antistaattista peitettä. POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA Vältä iho-iho kosketusta potilaan kehonosien välillä (esim. käsivarsien kosketusta potilaan vartaloon) - käytä tarvittaessa kuivaa sideharsoa. POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA: Vältä fysiologisen valvontalaitteen käyttöä toimenpiteen aikana. Jos valvonta on välttämätöntä, valvontaelektrodit tulisi sijoittaa mahdollisimman kauas Neurotherm kanyylista. Valvontalaitteita, joissa on neulaelektrodit, ei suositella. POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA: Sijoita kaikki Neurotherm kanyyliin ja dispergoivaan levyyn johtavat kaapelit siten, että ne eivät joudu kosketuksiin potilaan tai muiden johtojen kanssa. HÄIRIÖT KÄYTÖSSÄ OLEVILLE IMPLANTEILLE: - Tarkista, onko potilaalla sydämentahdistin tai muu käytössä oleva implantti. Vaara on olemassa, koska tahdistimen toiminta voi häiriintyä tai se voi vioittua. Jos olet epävarma, hanki pätevää neuvontaa. HÄIRIÖT KÄYTÖSSÄ OLEVILLE LAITTEILLE: - Säteilevät sähkökentät voivat häiritä muita sähköisiä lääkintälaitteita RF leesiointitoimenpiteiden aikana (Katso osa 3.4 sähkömagneettisen häirinnän minimoimista varten) HUOMIOITAVAA:- Tarkasta Neurothermin lisävarusteet säännöllisesti, erityisesti elektrodikaapelit tulisi tarkistaa eristyksen mahdollisen vaurioitumisen varalta. ÄLÄ KÄYTÄ ENDOSKOOPPIA: - Lisälaitteet eivät sovellu endoskooppiseen käyttöön. NESTEIDEN KÄYTTÖ: - Jos nesteitä (suolaliuos jne.) käytetään toimenpiteen aikana, varmista, että ne on sijoitettu Neurothermistä poispäin. POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA: - Valitse alhaisin mahdollinen teho käyttötarkoitusta varten manuaalisessa leesiotilassa. POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA:- Tarkista dispergoiva (neutraali) johto ja dispergoiva pehmuste ennen kuin käytät potilaaseen virtaa. SONDIT:- Käytä ainoastan Neurotherm TM, Radionics Disc Trode TM, Spinecath TM tai ACUTHERM TM sondeja.

6 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Vaarat VAARA merkitsee tilannetta, joka voi johtaa laitteen vahingoittumiseen tai toimintahäiriöön. Älä aktivoi Neurothermin antotehoa ennen kuin sondi on asetettu asianmukaisesti potilaaseen. Varmista yksinapaisissa sovelluksissa, että dispergoiva tai paluuelektrodi on liitetty potilaaseen ja Neurothermiin. Älä poista Neurothermin yläkantta, sillä se paljastaa jännitteen, joka voi aiheuttaa vammoja tai kuoleman. Laitteen huoltaminen asiaankuuluvan huolto-oppaan mukaisesti ei tulisi koskaan tapahtua ilman asianmukaisia työkaluja, testauslaitteita ja ilman, että huolto oppaan viimeisin painos on ymmärretty selkeästi ja läpikotaisin. Pidä Neurothermin takapaneeli suljettuna vähentääksesi sähköiskun vaaraa. Anna pätevän henkilökunnan tehdä huoltotyöt. Kun puhdistat laitteen ulkopintoja, kosketuspaneelia tai -näyttöä, ÄLÄ käytä syövyttäviä aineita tai liuottimia. Jos havaitset jännitteen, virran, impedanssin tai lämpötilan virheellisiä lukemia, toimenpide tulee pysäyttää kunnes virheen syy on selvitetty. Jos laite toimii virheellisesti, paina Auto Stop (automaattipysäytys) painiketta ja laite palaa turvalliseen tilaan.

7 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI TEKNISET TIEDOT 3.1 Erittelyt MITAT Leveys 400 mm ( 15 ¾ ) Korkeus 300 mm ( 11 ¾ ) Syvyys 415 mm ( 16 ¾ ) PAINO 12,5 Kg ( 28 lbs ) SÄHKÖTIEDOT Eurooppa USA/Kanada 230 volttia 50 Hz Sulake 1 ampeeri jännitteisenä ja neutraalina 110 volttia 60 Hz Sulake 2 ampeeri jännitteisenä ja neutraalina Jännitteen vaihto takaliitännän kautta Virrankulutus 150 wattia Virtalähde on rakennettu Luokan 2 standardin mukaisesti. Verkkomuuntaja ja kaikki verkkoon liittyvät osat ovat suojaeristettyjä. Verkkomuuntajassa on erilliset eristetyt käämit verkkojännitteen ja pienjännitteen käämejä varten. Lämpösulakkeet (pettävät nimellisesti 125 C:ssa) on sovitettu kaikkiin prim aarisiin ja sekundäärisiin käämityksiin. STANDARDIT Konetta ei ole liitetty verkon maattoon (luokka 2). Kone on seuraavien standardien mukainen: EN :1997 IEC :1993 IEC :1998 IEC :kanadalaisten poikkeamien kanssa Sähköiskun, tulipalon ja mekaanisten rasitusten osalta kone vastaa ainoastaan UL , IEC , CAN/CSA C22.2 No ja IEC standardeja.

8 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-2 IMPEDANSSI Mittaustaajuus Virtalähteen mittausjännite Mittausnäyttö 53 KHz (± 3KHz) Alle 500 mv AC ohmia (yhden ohmin resoluutio) Tarkkuus ± 5 % Ominaisuudet a) Sisäinen 500 ohmin testiresistori b)impedanssi kaikissa leesiotiloissa ja stimulaatiotilassa, kun stimulointi on pois päältä c) Kuuluva sointi saatavilla, kun taajuus vaihtelee impedanssin kanssa yli täyden impedanssin vaihteluvälin ( ohmia). Kuuluva ääni on säädettävä ja vaihdettava d) Varoitus näkyy näytöllä, jos impedanssi on alle 50 ohmia tai yli 2000 ohmia STIMULAATIOTILA Signaalin muoto Kaksifaasinen neliöaalto negatiivisella reunajohdolla. Tämä aalto on saatavilla monilla eri taajuuksilla ja leveyksillä. Antotehon vaihteluväli Jännite 0-5 v ± 3 % moottoritaajuuksille (2Hz ja 5 Hz) 0-3 v ± 5 % (oletus) kaikille muille taajuuksille v ± 10 % kaikille muille taajuuksille Virta 0-10 ma ± 5 % ohmia 0-6 ma ± 5 % ohmia 0-1 ma ± 5 % ohmia Pulssivilkkaus Motoriikka 2 tai 5 Hz (oletus 2 Hz) Aisti 10, 20, 50, 75, 100, 150, 180, 200 Hz (oletus 50 Hz) Pulssivilkkauden tarkkuus ± 3 % Pulssin leveydet Pulssin leveyden tarkkuus 0.1, 0.2, 0.5 ja 1.0 ms (oletus 1.0 ms) ± 5 % 0.2, 0.5 ja 1.0 ms varten ± 15 % 0.1 ms varten

9 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-3 Ominaisuudet a) Laitteiston ja ohjelmiston sulkeminen, jos jännitteen/virran säätöä ei ole alun perin asetettu nollaksi (b)näytöllä näkyy varoitus, jos stimulaatiosäätö ei ole alun perin nolla. (c) Vilkkuva merkkivalo etupaneelissa osoittaa, että kone lähettää stimulaatiopulsseja (d) Stimulaation testipistukka on koneen etupuolella standardiin stimulaation testisarjaan liittämistä varten. (e) Näytölle ilmestyy erilaisia näyttöjä, jotka näyttävät jokaisen stimulaatiotoimenpiteen amplitudin. LEESIOTILA RF -aaltomuoto 480 KHz ± 5% sinimuotoinen Virran antoteho Jatkuvasti muuttuva. Maksimi antoteho on 30 wattia ± 5 % 200 ohmiin. Virta näytetään joissakin leesiotiloissa. Jännitenäyttö Virran näyttö Itsetesti Merkkivalo Lämpötila-alue 0-99 RF volttia (RMS) 0-999RF milliampeeria (RMS) Koneen sisäänrakennettu150 ohmin näennäinen kuormitusvastus Merkkivalo vilkkuu, kun laite toimittaa leesiovirtaa Valittavissa C:n väliltä lä mpöleesiota varten (oletus 80 C) Valittavissa 5 C:n askeleissa alkunäytön asetuksissa. Valittavissa 1 C:n askeleissa leesiotilassa käyttämällä lämpötilan ylös ja alas painikkeita Aika Valittavissa 0:30 ja 10:00 minuutin väliltä (oletus 1:00 minute) Valittavissa 30 sekunnin askeleissa alkunäytön asetuksissa Valittavissa 1 sekunnin askeleissa leesiotilassa käyttämällä ajan ylös ja alas painikkeita Erikoiset lämpötilaprofiilitgeneraattoriin on ohjelmoitu joukko pysyviä lämpötila- /aikaprofiileja: P1, P2, P3. Käyttäjä voi myös ohjelmoida haluamansa profiilin seuraavilla ominaisuuksilla:

10 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-4 Aloituslämpötila C (oletus 50 C) Aika-askel 00:10-3:00 min (oletus 2 min) Askelnousu 1 C tai 5 C (oletus 5 C) Lopetuslämpötila C (oletus 65 C) Lopullinen viipymisaika 1:00 10:00 min (oletus 4.00 min) Leesion käynnistys Automaattitoiminto Leesio alkaa heti, kun lämpötila on 5 C:n päässä halutusta lämpötilasta. Kun leesion tehon säätö on pois päältä, toimenpide voidaan suorittaa automaattisen säädön avulla painamalla Auto start näppäintä. Lämpötila nousee 8 C:ta sekunnissa ja aika alkaa juosta, kun mitatt u lämpötila on 5 C:n päässä tavoitelämpötilasta. Leesiointi voidaan pysäyttää million tahansa painamalla Auto Stop -näppäintä Näyttö Merkkiääni Lämpötila näytetään aikaa vasten olevana käyränä näytöllä yhdessä Mitattu lämpötila ja Aika päättää leesio näyttöjen kanssa. RF -leesion teho (tai jännite ja virta) yhdessä impedanssin kanssa näkyvät myös. Hälytysääni (äänenvoimakkuuden säädöllä) osoittaa toimenpiteen päättymisen. PULSSI RF-TILA Pulssitetussa tilassa aaltomuoto ei ole jatkuva vaan sykkeellinen. Pulssin leveydet Pulssitaajuudet Lämpötila-alue Aika Asetetut voltit / virta 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms (oeltus 20 ms) 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, (oletus 2 Hz) Valittavissa C:n väliltä (o letus 42 C) Valittavissa 00:30 20:00 minuutin väliltä (oletus 2:00 min) Sykkeellinen RF voidaan suorittaa automaattitoiminnossa, kun jännitteet tai virta ovat muuttumattomat. Jännitealue Volttia (oletus 45 Volttia) Virran vaihtelualue ma PULSSIN DOSEERAUSTILA

11 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-5 Pulssin doseeraustilassa pulssien tai sykkeellisten radiotaajuuksien määrä lasketaan. Pulssin doseeraustoimenpiteet suoritetaan automaattitoiminnossa Asetuslämpötila 42 C Pulssilukemat Nopeus Leveys lukemaa (oletus 240 lukemaa) 2 Hz 20 ms Jännitealueen asetus V (oletus 45 V) Virta-alueen asetus ma MONILUKUISET SONDIT Neurothermia voidaan käyttää 1, 2 tai 3 sondilla. Kun kone on stimulaatiotilassa, käyttäjä valitsee kunkin sondin stimulaatiota varten. RF leesio, pulssi RF tai pulssin doseeraustilassa generaattori kytkee virran kaikkiin liitettyihin sondeihin aikaa lomittelevalla tavalla. Monilukuista sondia käytettäessä kaikkia pulssivilkkauksia ei ole saatavilla. Ominaisuudet (a) Laitteiston ja ohjelmiston sulkeminen, jos RF - tehonsäätöä ei ole alun perin asetettu nollaksi. (b) Näytölle ilmestyy varoitus, jos RF-säätöä ei ole alun perin asetettu nollaksi tai jos automaattitoiminta on valittuna ja RF-säätö ei ole pois päältä. (c) Merkkivalo vilkkuu etupaneelissa, kun kone siirtää virtaa. (d) Kolme lähtötehon pistukkaa erilaisia sondeja varten (mukaan lukien kordotomia (valinnainen lisävaruste)) ja moninkertaisen sondin käyttöä varten. (e) Laitteisto sulkeutuu, jos lämpötila ylittää 95 C. PÄÄOMINAISUUDET Kosketusnäytön käyttäminen käyttäjän liittymän asetus ja ohjelmiston hallinta TP 400 prosessorilla. Windows CE4.2.NET käyttöjärjestelmä LCD näyttö taustavalolla ja laaja häikäisysuojattu näkyvyys. Tulostimen tuki Sisälle asennetun Bluetooth sovittimen kautta. Kauko-ohjattava järjestelmänäyttö Optisesti eristetty, kulkee CAT5-kaapelia pitkin ulkoiseen TFT-näyttöön enintään 300 metrin etäisyydelle.

12 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-6 Muistilaite Syöttöaukot USB muistitikku lokitiedostojen latausta varten. Vain huoltoteknikkojen näppäimistöä ja hiirtä varten 3.2 Maavuoto Takana oleviin pistukoihin liitettävien laitteiden täytyy olla IEC60950 ja IEC vaatimusten mukaisia Käytä vain Neurotherm Ltd.:n toimittamia osia. Muut osat mitätöivät takuun ja voivat aiheuttaa potilaalle vaaran. 1 Kotelon vuotovirta Normaali Käänteinen Yksittäinen virhetila Normaali Käänteinen 2 Potilaan vuotovirta Normaali (AC) Käänteinen (AC) Yksittäinen virhetila Normaali (AC) Käänteinen (AC) 3 Potilaan vuotovirta Normaali (DC) Käänteinen (DC) Yksittäinen virhetila Normaali (DC) Käänteinen (DC) Tyypillinen 40 mikroampeeria 40 mikroampeeria 40 mikroampeeria 40 mikroampeeria 5 mikroampeeria 4 mikroampeeria 7 mikroampeeria 7 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria Sallittu maksimi 100 mikroampeeria 100 mikroampeeria 500 mikroampeeria 500 mikroampeeria 100 mikroampeeria 100 mikroampeeria 500 mikroampeeria 500 mikroampeeria 10 mikroampeeria 10 mikroampeeria 50 mikroampeeria 50 mikroampeeria 4 Potilaan lisävuotovirta Normaali (AC) Käänteinen (AC) Yksittäinen virhetila Normaali (AC) Käänteinen (AC) 5 Potilaan lisävuotovirta Normaali (DC) Käänteinen (DC) Yksittäinen virhetila Normaali (DC) Käänteinen (DC) 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 6 mikroampeeria 6 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 100 mikroampeeria 100 mikroampeeria 500 mikroampeeria 500 mikroampeeria 10 mikroampeeria 10 mikroampeeria 50 mikroampeeria 50 mikroampeeria 6 Potilaan vapaa kellunta Normaali Käänteinen Yksittäinen virhetila Normaali 27 mikroampeeria 27 mikroampeeria 36 mikroampeeria 5000 mikroampeeria 5000 mikroampeeria 5000 mikroampeeria

13 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-7 Käänteinen 35 mikroampeeria 5000 mikroampeeria 3.3 Ympäröivät olosuhteet 7 Kuljetus Lämpötila Kosteus Paine -10 C 70 C 0-95 % RH mmhg Ei-kondensoiva ( metriä) jalkaa) 8 Säilytys 9 Käyttö Lämpötila Kosteus Paine Lämpötila Kosteus % RH mmhg ( metriä) ( jalkaa) % RH 3.4 Elektromagneettisen häirinnän minimointi Vaikka Neurotherm NT1000 täyttää EMC-vaatimukset sen tyyppisille laitteille, on hyvä noudattaa tiettyjä ohjeistuksia häiriöriskin minimoimiseksi Neurothermin ja muiden laitteiden välillä. 1 Älä kiedo Neurothermin kaapelia yhteen muiden laitteiden kaapeleiden kanssa 2 Vältä Neurothermin sijoittamista toisen käytössä olevan laitteen päälle tai päinvastoin 3 Neurotherm tuottaa 480 KHz enintään 30 watin teholla RF leesion hoitovaiheessa. Jos mitään häiriötä ilmenee toisille laitteille, se on havaittavissa parhaiten tässä tilassa. Tarkistaaksesi tämän, liitä 200 ohmin koelaatikko koneeseen, kytke virta täydelle teholle RF - leesiotilassa ja tarkkaile lukemien muutoksia tai häiriöitä muissa laitteissa. Minimoidaksesi häiriön, sijoita Neurotherm niin kauas kuin mahdollista toisesta laitteesta, jonka kanssa häiriö esiintyy.

14 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Symbolit Seuraavat symbolit esiintyvät koneessa ja niiden merkitys on näytetty alla! Huomio: Käänny mukana tulleiden asiakirjojen puoleen documents F Sähköiskun, tulipalon ja mekaanisten rasitusten osalta kone vastaa ainoastaan UL , IEC , CAN/CSA C22.2 No ja IEC standardeja. Kelluva lähtöteho (ei liitetty maattoon)

15 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI PAKKAUKSEN AVAAMINEN JA VASTAANOTTOTARKASTUS Kone tulisi ottaa pois pakkauksesta ja tarkastaa fyysisten vaurioiden varalta vastaanoton yhteydessä. Tarkista, että takaosan sarjanumerokilvessä näkyvä jännite vastaa paikallista jännitettä. Jos ei, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Älä missään tapauksessa yritä muuttaa koneen takaosassa olevaa jännitteenvalitsinta. Se on tarkoitettu vain tehdasasetusta varten. Sijoita Neurotherm tasaiselle alustalle, liitä kone sähköverkkoon ja kytke päälle koneen takaosassa olevaa ON/OFF kytkintä käyttämällä. Tästä seuraa: a) Sähköverkon merkkivalo syttyy b) Muutaman sekunnin kuluttua näytölle ilmestyy sana Neurotherm

16 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 4-2 c) Muutaman sekunnin kuluttua (jona aikana tietokone tekee käynnistyssekvenssin) koneen näytölle ilmestyy Self Test (itsetesti) näyttö ja kone suorittaa itsetestin. Kunkin testin päätyttyä tulokset näkyvät näytöllä. Kaikkien sisäisten testien valmistuttua itsetestinäytöllä näkyvät tulokset muutaman sekunnin ajan.

17 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 4-3 d) Neurotherm siirtyy sitten Welcome (alku) -näyttöön Neurotherm on nyt valmis käyttöä varten. Katso alkuvalmistelut osasta Sähköturvallisuuden testaus Jos käytössä on automaattinen tai manuaalinen sähköturvallisuusanalysaattori, on käytettävä seuraavia asetuksia: Koneluokitus: Luokka II Tyyppi BF Käytä seuraavia pistokkeita erilaisten lähtöjohtojen testaamiseksi: Dispergoiva pistoke (4 mm suojapistorasia) Yksi aktiivisista pistokkeista (Lemo 4 pin) Määriteltyä MAATON VIITEPISTETTÄ ei ole, sillä lähtö on kelluva ja voisi mahdollisesti indusoida toimintahäiriöitä. Jos maadoituspiste tarvitaan, liitä mihin tahansa neljästä kuusiopultista koneen takaosassa.

18 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI OHJAIMIEN SELITYKSET Neurotherm NT1000 edestä katsottuna Generaattoria ohjataan etupaneelin näppäimistön avulla ja näytöllä esiintyvät koneen sen hetkiset asetukset, mitä potilaaseen siirretään ja kaikki virhe- ja varoitusviestit. Asetustilassa, kun generaattori ei ole liitettynä potilaaseen, näyttö muuttuu kosketusnäytöksi, jossa voidaan asettaa erilaisia määreitä, mukaan lukien parametrit hoitoa, lääkäriä ja potilasta varten. Nämä tiedot muodostavat sitten osan potilaan hoitokertomusta, joka voidaan tulostaa (ja ladata muistitikulle) hoitosession päätteeksi. Kun kosketusnäyttötila on päällä, etupaneelin näppäimistö on pois käytöstä ja näytön ollessa näyttötilassa etupaneelin näppäimistö on käytettävissä.

19 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Etupaneelin näppäimistön malli Näppäimistö on jaettu kolmeen segmenttiin: Stimuloi RF -teho Kontrolli Stimuloi-osio Tähän osioon kuuluu:- 2 näppäintä - Sensory (aisti) ja Motor (motoriikka), joihin liittyy kumpaankin vihreä merkkivalo 1 kiertosäädin - stimuloinnin antotason säädin Jomman kumman näppäimen painaminen valitsee sen osoittaman toiminnon ja näppäimen vihreä merkkivalo syttyy joko Sensory tai Motor toiminnon valinnan merkiksi. Stimulaation antotason säädintä käytetään stimulaation amplitudin säätöön. Jos jompi kumpi toiminto on valittuna ja stimulaation antotason säädin ei ole OFF asennossa (pois päältä), stimulaatiotehoa ei siirry sondiin ja näytölle ilmestyy varoitusviesti. Stimulaation antotason säädin tulee kääntää OFF-asentoon (ääriasentoon vastapäivään) ennen kuin virtaa voidaan käyttää.

20 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 5-3 Näppäimen vihreä merkkivalo vilkkuu, kun virtaa käytetään. Taajuus-, jännite- ja virta-alue valitaan koneen alkuperäisestä asetuksesta sekä aisti- että motoriikkatoimintoja varten ja ne indikoidaan näytöllä yhdessä potilaaseen siirretyn stimulaation todellisen amplitudin kanssa. Sen tarkistamiseksi, että sondi ei ole viallinen, se voidaan testata siten, että kun termoelementin sondilla kosketetaan kokeilukappaletta, luotain osoittaa antotehon läsnäolon RF tehon osio Tähän osioon kuuluu:- 2 isoa näppäintä- Lesion (leesio) ja Pulse (pulssi), joissa on vihreä merkkivalo 1 kiertosäädin - RF antotehon säädin 2 ylös/alas näppäinparia Time/Count (aika/lukema) ja Set Temp (lämpötilaasetus) 2 muuta näppäintä Auto Start (automaattikäynnistys) ja Auto Stop (automaattipysäytys) (punainen) Jomman kumman ison näppäimen painaminen valitsee sen osoittaman toiminnon ja näppäimen vihreä merkkivalo syttyy joko Lesion tai Pulse toiminnon valinnan merkiksi. Paina Pulse näppäintä kaksi kertaa valitaksesi pulssin doseeraustilan. RF- antotehon säädintä käytetään RF-tehon antotason säätöön. Jos jompi kumpi toiminto on valittuna ja RF- antotehon säädin ei ole OFF asennossa (pois päältä), RF-tehoa ei siirry sondiin ja näytölle ilmestyy varoitusviesti. RF- antotehon säädin tulee kääntää OFF - asentoon (ääriasentoon vastapäivään) ennen kuin RF -tehoa voidaan käyttää. Näppäimen vihreä merkkivalo vilkkuu, kun virtaa käytetään.

21 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 5-4 Lesion (leesio) toiminnossa valitaan lämpötila ja aika leesiota varten koneessa olevista alkuperäisistä asetusarvoista, mutta molempia arvoja voidaan muokata käyttämällä niitä vastaavia ylös/alas-näppäimiä. Generaattoria voidaan käyttää myös automaattitilassa, jolloin RF-antotehon säädin on OFF-asennossa, Auto Start (automaattikäynnistys) on painettuna ja lämpötila nousee 8 C:ta sekunnissa sekä aika alkaa juosta, kun mitatt u lämpötila on 5 C:n päässä tavoitelämpötilasta. (Pulssi- tai pulssin doseeraustilassa aika käynnistyy, kun Auto Start - näppäintä painetaan tai RF-tehoa käytetään potilaaseen.) Sekä automaattisessa että manuaalisessa tilassa, kun toimenpidettä varten asetettu aika on kulunut, soi varoitusääni ja RF-teho otetaan pois päältä. Vastaavasti Lesion toiminnossa generaattori voi suorittaa profilointikuumennuksen levynkuumennustoimenpiteiden tuottamiseksi ja ne suoritetaan automaattitilassa. Kun Pulse toiminto on valittuna, generaattori lähettää pulsseja, joiden leveys ja taajuus valitaan koneen alkuperäisten asetusarvojen joukosta. Lämpötila ja aika toimenpidettä varten valitaan myös koneen alkuperäisten asetusarvojen joukosta, mutta näitä arvoja voidaan muokata niitä vastaavien ylös/alas -näppäimien avulla. Jos pulssitettu radiotaajuus on välttämätöntä toteuttaa muuttumattomalla jännitteellä tai virralla tai jos pulssin doseeraustoimenpide on välttämätön, niin ne täytyy toimeenpanna automaattitilassa (eli RF-antotehon säädin jätetään OFF -asentoon (pois päältä) ja toimenpide käynnistetään Auto Start -näppäintä painamalla.) Generaattorin antoteho näytetään näytöllä, jossa käyrä osoittaa lämpötilan suhteessa aikaan ja näytöllä näkyvät kaikki tärkeät tiedot, jotka koskevat lämpötilaa/impedanssia/jännitettä/virtaa/tehoa/lukemia. Punainen automaattipysäytysnäppäin kytkee generaattorin potilaaseen siirtämän RF-tehon pois päältä missä tahansa tilassa ja se vastaa paljolti hätäseis-näppäintä.

22 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Kontrolli-osio Tähän osioon kuuluu: 1 Select (valinta) -näppäimet 2 muuta näppäintä: Log (loki) ja End Session (lopeta sessio) 1 verkkovirran merkkivalo Ylös/alas valintanäppäimiä käytetään tietyissä stimulaatiotiloissa, jolloin niillä valitaan näytölle ilmestyvät valinnat. Jos käytössä on yksi sondi, valintänäppäimillä voidaan valita yksi kolmesta kohdasta.jos käytössä ovat moninkertaiset sondit, valintanäppäimillä valitaan sondi, johon stimulaatiosignaalia lähetetään. Jos potilaalle tehdään kordotomia, äänimerkki (jonka taajuus on suhteellinen impendanssiin nähden) soi ja valintanäppäimillä voidaan muuttaa äänen voimakkuutta. Log (loki) -näppäimellä voidaan merkitä tapahtuma. Kun stimulaatiosignaali lähetetään potilaaseen stimulaatiotilassa, väripalkki (oranssi Sensory - ja keltainen Motor -toimintoa varten) piirtyy näytölle, jolloin palkin korkeus on antotason mitta. Jos stimulaatiotaso täytyy tallentaa, Log näppäintä painamalla palkki jää näyttöön. Jos koneen muissa tiloissa (RF -leesio tai RF pulssi) on välttämätöntä merkitä tapahtuma muistiin, log näppäimen painaminen tallentaa merkityn viivan session tallennusmuistiin. Jos session tietoja ladataan myöhemmin muistitikulle, näiden viivojen sijainnit ovat nähtävissä. End Session (lopeta sessio) näppäintä käytetään, kun hoito tai hoitosarja on päättynyt. Näppäintä painamalla näyttö palaa asetustilaan ja lähettää sessiosta yhteenvedon tulostimeen. Samanaikaisesti muistiin tallennetaan luonnos, jotta yksittäiset sessiot voidaan ladata myöhemmässä vaiheessa.

23 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Liitäntäpaneelin malli Dispergoiva pistukka Tämä 4 mm:n pistukka on tarkoitettu dispergoivalle potilaslevylle, jonka koon tulisi olla vähintään 200 neliösenttimetriä Testipistukka Tähän 2 mm:n pistukkaan liitetään koetuskappale, jota käytetään lämpösondien testaamiseen stimulaatiotilassa Sondin pistukka n:o 1 Tähän 4-pin istukkaan liitetään yksittäiset elektrodit tavallisia RF leesio ja pulssitettuja leesiotoimenpiteitä varten Sondin pistukka n:o 2 Tähän 4-pin istukkaan liitetään elektrodit erikoistoimenpiteitä varten (jos kone on mukautettu kordotomian toteuttamista varten, istukassa on 7 pistikettä) Sondin pistukka n:o 3 Tähän 4-pin istukkaan liitetään elektrodit erikoistoimenpiteitä varten. [Erikoistoimenpiteet sisältävät kahden tai kolmen elektrodin toimenpiteitä, kaksoiselektrodin toimenpiteitä, kaksinapaisten elektrodien toimenpiteitä]

24 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Takapaneelin malli 5 A B C D Verkkovirran I/O-kytkin Keinuvivun kaltainen kytkin, yhdistetty IEC liitinrasiaan kahdessa rivissä olevalla ylijännitesuojatulla sulakkeella IEC 950:een. 2. Verkkovirran IEC-liitin Pääjohdon kolmenastainen pistoke täytyy liittää tähän pistukkaan. Tätä ei voida tehdä väärin, eli jännitteinen ja neutraali päinvastoin käyttämättömän maadoitusnastan suuntaamisen takia. 3. Varokkeet ja jännitteenmuutokset Neurotherm on suojattu kahdella rivissä olevalla sulakkeella, yksi jänniteviivalla ja yksi neutraaliviivalla. Nämä sulakkeet sijaitsevat IEC pistukan oikealla puolella. Sulakkeet ovat 20 mm ylijännitesuojattu BS ampeeri 230 v syötölle, 2 ampeeria 115 v syötölle. Päästäksesi käsiksi varokealustaan, nosta suojakantta oikeasta reunasta ja käännä taaksepäin, jolloin varokkeen pidin voidaan irrottaa. Sähköjohdon sisääntuloyksikkö sisältää myös pienen painetun piirikortin, jolla voidaan muuttaa syöttöjännitettä [Huomioi, että tämä on vain tehdasasetusta varten ja sitä ei tulisi muuttaa] 4. Sarjalevy

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta Käyttäjän Pikaohje CCTV Videovalvonta Tallenteiden haku 1.Aikahaku 1. Aloittaaksesi tallenteiden haun, paina näppäintä, jolloin aikahaun valikko tulee näkyviin, kuten alla. 2. Käytä vasen/oikea näppäimiä

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN 10 ohjelmoitavaa UHF- kanavanippua 3 erillistä UHF tuloa; UHF1 UHF2 UHF3 Laajakaistatulo VHF I +ULA Laajakaistatulo VHF III + DAB UHF filtteri 1 5 kanavan levyinen; 8-40 MHz Automaattinen skannaus UHF-

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö KU-1 PLL & UHF UE DVEY langaton mikrofonijärjestelmä Käyttöohje ä ä ä ö ä ö Vastaanottimen ominaisuudet a. Etupaneeli 1. Lähettimen audiotason indikointi 2. Vastaanottavan antennin indikointi. äyttää kummaltako

Lisätiedot

Langaton kotinäyttö. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin.

Langaton kotinäyttö. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin. Miten kotinäyttö toimii? Kotinäyttö on yhdistetty huoneiston kylmä- ja lämminvesimittareihin. Vesimittarit lähettävät kotinäytölle langattomasti tietoa vedenkäytöstä

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen.

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen. TIETOA MITTAUKSESTA VERENPAINE Olet saanut käyttöösi Beurer-mittalaitteen ja puhelimen. Mittalaitteella mitataan verenpaine ja syke. Mittauksen jälkeen puhelin lähettää mitatut arvot hoitajalle. Käsittele

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Konfiguraatiotyökalun päivitys

Konfiguraatiotyökalun päivitys Konfiguraatiotyökalun päivitys Kuinka aloitan? Konfiguraatiotyökalu avataan niin kuin aiemminkin suoraan Tenstar clientin käyttöliittymästä, tai harjoituksen ollessa käynnissä. Kuinka aloitan konfiguraatiotyökalun

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

YLEISTÄ ALOITUS. Laitteen kuvaus. Näytön kuvaus. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN

YLEISTÄ ALOITUS. Laitteen kuvaus. Näytön kuvaus. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN WT6 Pikaopas YLEISTÄ Laitteen kuvaus UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN Näytön kuvaus 1. Väylän numero 2. Vasen/oikea greeninäkymä 3. Väylän Par-luku 4. Matka greenin taakse 5. Matka greenin eteen 6.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 410774-351 Huhtikuu 2006 Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen

Lisätiedot

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Suomi Conference phones for every situation Oheiselta CD levyltä löydät kattavan käsikirjan josta saat lisätietoja Yleiskuva Kolme merkkivaloa Kolme kaiutinta Sininen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Vostro 460 Asennus- ja ominaisuustiedot Varoituksista VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa 1 optinen

Lisätiedot

Finwe KÄYTTÖOHJE. www.key2phone.com

Finwe KÄYTTÖOHJE. www.key2phone.com KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 Alkuvalmistelut 3 2. Sovelluksen lataaminen 4 3. Sovelluksen asennus puhelimeen 5 4. Rekisteröinti 6 5. Sovelluksen käyttö 7 Kohteen avaus 7 Avaaminen soittamalla

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

Marantz PMD661. Äänittäminen

Marantz PMD661. Äänittäminen 1 2 3 4 Marantz PMD661 Äänittäminen Laite on valmis äänittämään muutaman sekunnin kuluttua virran päälle kytkemisestä (right side 2). Äänitys käynnistyy Rec-painikkeella (top 8) ja loppuu Stop-painikkeella

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MAAILMAN PIENIN VIDEOKAMERA PIKAOHJE Copyright 2009 Bat. Power Oy www.batpower.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Versio 1.0 JOHDANTO Kiitos kun ostit MiniDV MD80

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin.

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten Clock Display, sekuntikello, lähtölaskenta, CountUp, jaksoajastimen ja Fight Gone Bad -ajastin. 6-DIGIT CROSSFIT TIMER Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin. Lisäksi erityiset CountUp-

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Elisa tarjoaa maksupäätteiksi Netsin Ingenico ipp350 tai iwl250 Ethernet yhteydellä ja iwl250 mallia Bluetooth yhteydellä. Jotta maksupääte toimii Elisa

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 OESPEAKER VERSIO 10.3 OSSPEAKER VERSIO 10.3 TILA: 3.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO Ohjelman asennus... 2 Radiorastien liittäminen... 2 Taustatietojen syöttö... 2 Verkon

Lisätiedot

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa Käyttöohje LANGATON ÄÄNIJÄRJESTELMÄ Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa 1 OSIEN SIJAINTI 1. DISKANTTITASON SÄÄTÖ 9. TASAVIRRAN SISÄÄNTULO 2. BASSONTASON SÄÄTÖ 10. AUX SISÄÄNTULO 3,5MM LIITIN

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot