NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Huomioitavaa VAROITUKSET JA VAARAT Varoitukset Vaarat TEKNISET TIEDOT Erittelyt Maavuoto Ympäröivät olosuhteet Elektromagneettisen häirinnän minimointi Symbolit PAKKAUKSEN AVAAMINEN JA VASTAANOTTOTARKASTUS Sähköturvallisuuden testaus OHJAIMIEN SELITYKSET Etupaneelin näppäimistön malli Liitäntäpaneelin malli Takapaneelin malli ALKUVALMISTELUT Näyttöjen selitykset Koneen ensiasetus Yksinkertaisten toimenpiteiden tekeminen VAATIVAMPI KÄYTTÖ Yleisterminologia, lokikirjanpito, viestit ja yksinkertainen käyttö RF pulssitila Pulssin doseeraus Kahden elektrodin käyttö Kaksoiselektrodin käyttö (Kaksoisleesio muodostetaan kahden erillisen elektrodin välillä) Vaara Kolmen elektrodin käyttö Kordotomia, kaksinapainen & lämpöelementitön käyttö Esiasetetut askelprofiilit Mukautetut askelprofiilit VIRHE- / HÄIRIÖVIESTIT STERILOINTITOIMENPITEET Neurotherm NT1000 puhdistus LEESIOINNIN PERIATTEET, LEESION TYYPILLISET KOOT JA PERUSMENETTELYT Leesioinnin periaatteet Tyypilliset termisen leesion koot

2 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 10.3 Stimulaation ja leesion perusmenettelyt YLLÄPITO EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

3 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI JOHDANTO Neurothermin RF (radiotaajuus)-generaattori NT1000 tarjoaa täyden valikoiman ominaisuuksia, joita eri tasoilla työskentelevät lääkärit tarvitsevat kivunlievitystä antaessaan. Generaattorin etupaneelissa, jossa on joukko kosketusnäppäimiä ja kaksi kiertopotentiometriä, kliinikko voi ohjata suoraan stimulaation ja leesion toimintoja. Laitteessa on myös automaattitoiminto monenlaisia leesiointimenetelmiä varten. Generaattori on varustettu myös LCD-näytöllä, jossa on integraali kosketusnäyttö. Näytöllä valitaan aluksi hoidon parametrit ja siinä syötetään lääkäriä, potilasta ja muita tärkeitä tietoja koskevat tiedot, jotka tallentuvat generaattoriin ja voidaan tulostaa potilaskertomusta varten. Hoidon aikana kosketusnäyttö ei ole toiminnassa ja Neurothermia ohjataan etupaneelista. Näytöllä näkyvät kaikki tärkeimmät parametrit sekä hoitoprofiilit. Generaattori on suunniteltu turvalliseksi käyttää röntgensädetiloissa, joissa on jäännösvaloa. Kaukoohjattava LCD-näyttö voidaan liittää Neurotherm Video Unit -yksikön välityksellä (NT-VD). Videoyksikkö on optisesti eristetty laite, jota tulee käyttää potilaan riskeille altistumisen välttämiseksi. Potilassession lopussa Neurotherm -tulostin tulostaa potilaskertomuksen. Tulostin ei ole liitetty sähköisesti Neurothermiin, mutta tiedot siirretään langattoman Bluetooth -yhteyden välityksellä. Jokainen tulostin on sovitettu tiettyä Neurothermia varten. Neurotherm tallentaa potilaskertomukset ja hoitoprofiilit sekä säilyttää lukuisia viimeaikaisia tallenteita muistissaan. Tallennetut tiedot voidaan ladata Neurotherm -muistitikulle (NT-USB) milloin tahansa. Sekä koneen laitteistossa että ohjelmistossa on lukuisia turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia, jotka minimoivat potilaaseen liittyvät riskit. Neurothermissa on täysin sähköinen lukitus, jolla estetään leesion tehon tai stimulaation jännitteen tahaton päälle kytkentä. Koneen asetukset on tehty tehtaalla ja niitä ei tulisi säätää muutoin kuin yhtiön valtuuttamien hyväksyttyjen teknikkojen toimesta. Kone on suunniteltu käytettäväksi vain Neurotherm -lämpösondien tai sondien tai katetrien kanssa, joiden yhteensopivuus NT1000:n kanssa on testattu. Luettelo yhteensopivista sondeista on sivulla 2-2. Muiden valmistajien hyväksymättömien sondien käyttö voi johtaa lämpötilojen virhelukemiin, mikä saattaa vaarantaa potilaan turvallisuuden ja mitätöidä takuun Lue osiossa 2 olevat varoitukset ja vaarat ennen laitteen käyttöä. 1.1 Huomioitavaa Tarkasta Neurothermin lisävarusteet säännöllisesti, erityisesti elektrodikaapelit tulisi tarkistaa eristyksen mahdollisen vaurioitumisen varalta. Lisävarusteita ei ole tarkoitettu endoskooppiseen käyttöön.

4 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI VAROITUKSET JA VAARAT 2.1 Varoitukset Varoitus merkitsee potentiaalisesti haitallista tilannetta sinulle tai muille. Lue tämä käsikirja ennen Neurothermin käyttöä. VAARALLINEN SÄHKÖKUORMITUS Laitetta saa käyttää VAIN pätevä lääkintähenkilökunta. ÄLÄ missään tapauksessa suorita mitään testausta tai kunnossapitotoimenpiteitä, kun laitetta käytetään potilaassa. ÄLÄ käytä minkäänlaisia jatkojohtoja tai sovittimia. Sähköjohdon ja pistokkeen on oltava ehjiä ja vahingoittumattomia. Jos sähköjohto tai pistoke ovat haljenneet, kuluneet, rikkinäiset tai muutoin vahingoittuneet, ne tulee vaihtaa välittömästi uusiin. Jos laitteessa on mitä tahansa mekaaninen vaurio, se tulisi palauttaa toimittajalle tarkastusta ja testausta varten ennen käytön jatkamista. Irrota sähköjohto virtalähteestä ennen puhdistusta tai huoltoa. Käyttäjän ei tulisi huoltaa laitetta millään tavalla.huoltotöitä saa tehdä vain pätevä henkilökunta. RÄJÄHDYSVAARA Tätä laitetta ei saa käyttää tulenarkojen nukutusaineseoksien, jotka on sekoitettu ilman tai hapen tai ilokaasun kanssa, läheisyydessä. SÄHKÖISKUN VAARA Kytke laite aina pois päältä ennen puhdistusta ja ÄLÄ salli MINKÄÄN nesteen päästä laitteen sisään ilmarei istä tai aukoista. SÄHKÖISKUN VAARA Älä kosketa mitään esillä olevaa johdotusta tai johtavia pintoja, kun kansi on irti ja laitteessa on virta päällä. Jännite voi aiheuttaa vamman tai kuoleman sähkövirran ollessa liitettynä laitteeseen. ÄLÄ KOSKAAN pidä maattoranneketta, kun työskentelet virroitetulla laitteella. SULAKKEEN VAIHTO Saadaksesi jatkuvan suojan tulipalon varalta, vaihda sulakkeet vain samantyyppisiin ja arvoisiin sulakkeisiin, kuin sarjanumerokilpeen on merkitty. VÄÄRÄNLAINEN VERKKOJÄNNITE Jännitteenvalitsin sähköverkon ottoliittimessä on asetettu tehtaalla ja käyttäjä ei saa vaihtaa sitä. Sarjanumerokilpi näyttää sähköverkon oikean tulojännitteen konetta varten ja sulakkeiden arvot, joita tulee käyttää sähköverkon syöttöyksikön varokkeenpitimessä. Vääränlainen jänniteasetus voi aiheuttaa Neurothermissa toimintahäiriön ja vaurioittaa sitä.

5 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 2-2 Vältä seuraavia riskejä hoitotoimenpiteen aikana:- POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA Varmista, että potilas ei joudu kosketuksiin pöydän metalliosien ja sen lisävarusteiden kanssa suosittelemme antistaattista peitettä. POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA Vältä iho-iho kosketusta potilaan kehonosien välillä (esim. käsivarsien kosketusta potilaan vartaloon) - käytä tarvittaessa kuivaa sideharsoa. POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA: Vältä fysiologisen valvontalaitteen käyttöä toimenpiteen aikana. Jos valvonta on välttämätöntä, valvontaelektrodit tulisi sijoittaa mahdollisimman kauas Neurotherm kanyylista. Valvontalaitteita, joissa on neulaelektrodit, ei suositella. POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA: Sijoita kaikki Neurotherm kanyyliin ja dispergoivaan levyyn johtavat kaapelit siten, että ne eivät joudu kosketuksiin potilaan tai muiden johtojen kanssa. HÄIRIÖT KÄYTÖSSÄ OLEVILLE IMPLANTEILLE: - Tarkista, onko potilaalla sydämentahdistin tai muu käytössä oleva implantti. Vaara on olemassa, koska tahdistimen toiminta voi häiriintyä tai se voi vioittua. Jos olet epävarma, hanki pätevää neuvontaa. HÄIRIÖT KÄYTÖSSÄ OLEVILLE LAITTEILLE: - Säteilevät sähkökentät voivat häiritä muita sähköisiä lääkintälaitteita RF leesiointitoimenpiteiden aikana (Katso osa 3.4 sähkömagneettisen häirinnän minimoimista varten) HUOMIOITAVAA:- Tarkasta Neurothermin lisävarusteet säännöllisesti, erityisesti elektrodikaapelit tulisi tarkistaa eristyksen mahdollisen vaurioitumisen varalta. ÄLÄ KÄYTÄ ENDOSKOOPPIA: - Lisälaitteet eivät sovellu endoskooppiseen käyttöön. NESTEIDEN KÄYTTÖ: - Jos nesteitä (suolaliuos jne.) käytetään toimenpiteen aikana, varmista, että ne on sijoitettu Neurothermistä poispäin. POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA: - Valitse alhaisin mahdollinen teho käyttötarkoitusta varten manuaalisessa leesiotilassa. POTILAAN RF-PALOVAMMOJEN VAARA:- Tarkista dispergoiva (neutraali) johto ja dispergoiva pehmuste ennen kuin käytät potilaaseen virtaa. SONDIT:- Käytä ainoastan Neurotherm TM, Radionics Disc Trode TM, Spinecath TM tai ACUTHERM TM sondeja.

6 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Vaarat VAARA merkitsee tilannetta, joka voi johtaa laitteen vahingoittumiseen tai toimintahäiriöön. Älä aktivoi Neurothermin antotehoa ennen kuin sondi on asetettu asianmukaisesti potilaaseen. Varmista yksinapaisissa sovelluksissa, että dispergoiva tai paluuelektrodi on liitetty potilaaseen ja Neurothermiin. Älä poista Neurothermin yläkantta, sillä se paljastaa jännitteen, joka voi aiheuttaa vammoja tai kuoleman. Laitteen huoltaminen asiaankuuluvan huolto-oppaan mukaisesti ei tulisi koskaan tapahtua ilman asianmukaisia työkaluja, testauslaitteita ja ilman, että huolto oppaan viimeisin painos on ymmärretty selkeästi ja läpikotaisin. Pidä Neurothermin takapaneeli suljettuna vähentääksesi sähköiskun vaaraa. Anna pätevän henkilökunnan tehdä huoltotyöt. Kun puhdistat laitteen ulkopintoja, kosketuspaneelia tai -näyttöä, ÄLÄ käytä syövyttäviä aineita tai liuottimia. Jos havaitset jännitteen, virran, impedanssin tai lämpötilan virheellisiä lukemia, toimenpide tulee pysäyttää kunnes virheen syy on selvitetty. Jos laite toimii virheellisesti, paina Auto Stop (automaattipysäytys) painiketta ja laite palaa turvalliseen tilaan.

7 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI TEKNISET TIEDOT 3.1 Erittelyt MITAT Leveys 400 mm ( 15 ¾ ) Korkeus 300 mm ( 11 ¾ ) Syvyys 415 mm ( 16 ¾ ) PAINO 12,5 Kg ( 28 lbs ) SÄHKÖTIEDOT Eurooppa USA/Kanada 230 volttia 50 Hz Sulake 1 ampeeri jännitteisenä ja neutraalina 110 volttia 60 Hz Sulake 2 ampeeri jännitteisenä ja neutraalina Jännitteen vaihto takaliitännän kautta Virrankulutus 150 wattia Virtalähde on rakennettu Luokan 2 standardin mukaisesti. Verkkomuuntaja ja kaikki verkkoon liittyvät osat ovat suojaeristettyjä. Verkkomuuntajassa on erilliset eristetyt käämit verkkojännitteen ja pienjännitteen käämejä varten. Lämpösulakkeet (pettävät nimellisesti 125 C:ssa) on sovitettu kaikkiin prim aarisiin ja sekundäärisiin käämityksiin. STANDARDIT Konetta ei ole liitetty verkon maattoon (luokka 2). Kone on seuraavien standardien mukainen: EN :1997 IEC :1993 IEC :1998 IEC :kanadalaisten poikkeamien kanssa Sähköiskun, tulipalon ja mekaanisten rasitusten osalta kone vastaa ainoastaan UL , IEC , CAN/CSA C22.2 No ja IEC standardeja.

8 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-2 IMPEDANSSI Mittaustaajuus Virtalähteen mittausjännite Mittausnäyttö 53 KHz (± 3KHz) Alle 500 mv AC ohmia (yhden ohmin resoluutio) Tarkkuus ± 5 % Ominaisuudet a) Sisäinen 500 ohmin testiresistori b)impedanssi kaikissa leesiotiloissa ja stimulaatiotilassa, kun stimulointi on pois päältä c) Kuuluva sointi saatavilla, kun taajuus vaihtelee impedanssin kanssa yli täyden impedanssin vaihteluvälin ( ohmia). Kuuluva ääni on säädettävä ja vaihdettava d) Varoitus näkyy näytöllä, jos impedanssi on alle 50 ohmia tai yli 2000 ohmia STIMULAATIOTILA Signaalin muoto Kaksifaasinen neliöaalto negatiivisella reunajohdolla. Tämä aalto on saatavilla monilla eri taajuuksilla ja leveyksillä. Antotehon vaihteluväli Jännite 0-5 v ± 3 % moottoritaajuuksille (2Hz ja 5 Hz) 0-3 v ± 5 % (oletus) kaikille muille taajuuksille v ± 10 % kaikille muille taajuuksille Virta 0-10 ma ± 5 % ohmia 0-6 ma ± 5 % ohmia 0-1 ma ± 5 % ohmia Pulssivilkkaus Motoriikka 2 tai 5 Hz (oletus 2 Hz) Aisti 10, 20, 50, 75, 100, 150, 180, 200 Hz (oletus 50 Hz) Pulssivilkkauden tarkkuus ± 3 % Pulssin leveydet Pulssin leveyden tarkkuus 0.1, 0.2, 0.5 ja 1.0 ms (oletus 1.0 ms) ± 5 % 0.2, 0.5 ja 1.0 ms varten ± 15 % 0.1 ms varten

9 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-3 Ominaisuudet a) Laitteiston ja ohjelmiston sulkeminen, jos jännitteen/virran säätöä ei ole alun perin asetettu nollaksi (b)näytöllä näkyy varoitus, jos stimulaatiosäätö ei ole alun perin nolla. (c) Vilkkuva merkkivalo etupaneelissa osoittaa, että kone lähettää stimulaatiopulsseja (d) Stimulaation testipistukka on koneen etupuolella standardiin stimulaation testisarjaan liittämistä varten. (e) Näytölle ilmestyy erilaisia näyttöjä, jotka näyttävät jokaisen stimulaatiotoimenpiteen amplitudin. LEESIOTILA RF -aaltomuoto 480 KHz ± 5% sinimuotoinen Virran antoteho Jatkuvasti muuttuva. Maksimi antoteho on 30 wattia ± 5 % 200 ohmiin. Virta näytetään joissakin leesiotiloissa. Jännitenäyttö Virran näyttö Itsetesti Merkkivalo Lämpötila-alue 0-99 RF volttia (RMS) 0-999RF milliampeeria (RMS) Koneen sisäänrakennettu150 ohmin näennäinen kuormitusvastus Merkkivalo vilkkuu, kun laite toimittaa leesiovirtaa Valittavissa C:n väliltä lä mpöleesiota varten (oletus 80 C) Valittavissa 5 C:n askeleissa alkunäytön asetuksissa. Valittavissa 1 C:n askeleissa leesiotilassa käyttämällä lämpötilan ylös ja alas painikkeita Aika Valittavissa 0:30 ja 10:00 minuutin väliltä (oletus 1:00 minute) Valittavissa 30 sekunnin askeleissa alkunäytön asetuksissa Valittavissa 1 sekunnin askeleissa leesiotilassa käyttämällä ajan ylös ja alas painikkeita Erikoiset lämpötilaprofiilitgeneraattoriin on ohjelmoitu joukko pysyviä lämpötila- /aikaprofiileja: P1, P2, P3. Käyttäjä voi myös ohjelmoida haluamansa profiilin seuraavilla ominaisuuksilla:

10 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-4 Aloituslämpötila C (oletus 50 C) Aika-askel 00:10-3:00 min (oletus 2 min) Askelnousu 1 C tai 5 C (oletus 5 C) Lopetuslämpötila C (oletus 65 C) Lopullinen viipymisaika 1:00 10:00 min (oletus 4.00 min) Leesion käynnistys Automaattitoiminto Leesio alkaa heti, kun lämpötila on 5 C:n päässä halutusta lämpötilasta. Kun leesion tehon säätö on pois päältä, toimenpide voidaan suorittaa automaattisen säädön avulla painamalla Auto start näppäintä. Lämpötila nousee 8 C:ta sekunnissa ja aika alkaa juosta, kun mitatt u lämpötila on 5 C:n päässä tavoitelämpötilasta. Leesiointi voidaan pysäyttää million tahansa painamalla Auto Stop -näppäintä Näyttö Merkkiääni Lämpötila näytetään aikaa vasten olevana käyränä näytöllä yhdessä Mitattu lämpötila ja Aika päättää leesio näyttöjen kanssa. RF -leesion teho (tai jännite ja virta) yhdessä impedanssin kanssa näkyvät myös. Hälytysääni (äänenvoimakkuuden säädöllä) osoittaa toimenpiteen päättymisen. PULSSI RF-TILA Pulssitetussa tilassa aaltomuoto ei ole jatkuva vaan sykkeellinen. Pulssin leveydet Pulssitaajuudet Lämpötila-alue Aika Asetetut voltit / virta 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms (oeltus 20 ms) 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, (oletus 2 Hz) Valittavissa C:n väliltä (o letus 42 C) Valittavissa 00:30 20:00 minuutin väliltä (oletus 2:00 min) Sykkeellinen RF voidaan suorittaa automaattitoiminnossa, kun jännitteet tai virta ovat muuttumattomat. Jännitealue Volttia (oletus 45 Volttia) Virran vaihtelualue ma PULSSIN DOSEERAUSTILA

11 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-5 Pulssin doseeraustilassa pulssien tai sykkeellisten radiotaajuuksien määrä lasketaan. Pulssin doseeraustoimenpiteet suoritetaan automaattitoiminnossa Asetuslämpötila 42 C Pulssilukemat Nopeus Leveys lukemaa (oletus 240 lukemaa) 2 Hz 20 ms Jännitealueen asetus V (oletus 45 V) Virta-alueen asetus ma MONILUKUISET SONDIT Neurothermia voidaan käyttää 1, 2 tai 3 sondilla. Kun kone on stimulaatiotilassa, käyttäjä valitsee kunkin sondin stimulaatiota varten. RF leesio, pulssi RF tai pulssin doseeraustilassa generaattori kytkee virran kaikkiin liitettyihin sondeihin aikaa lomittelevalla tavalla. Monilukuista sondia käytettäessä kaikkia pulssivilkkauksia ei ole saatavilla. Ominaisuudet (a) Laitteiston ja ohjelmiston sulkeminen, jos RF - tehonsäätöä ei ole alun perin asetettu nollaksi. (b) Näytölle ilmestyy varoitus, jos RF-säätöä ei ole alun perin asetettu nollaksi tai jos automaattitoiminta on valittuna ja RF-säätö ei ole pois päältä. (c) Merkkivalo vilkkuu etupaneelissa, kun kone siirtää virtaa. (d) Kolme lähtötehon pistukkaa erilaisia sondeja varten (mukaan lukien kordotomia (valinnainen lisävaruste)) ja moninkertaisen sondin käyttöä varten. (e) Laitteisto sulkeutuu, jos lämpötila ylittää 95 C. PÄÄOMINAISUUDET Kosketusnäytön käyttäminen käyttäjän liittymän asetus ja ohjelmiston hallinta TP 400 prosessorilla. Windows CE4.2.NET käyttöjärjestelmä LCD näyttö taustavalolla ja laaja häikäisysuojattu näkyvyys. Tulostimen tuki Sisälle asennetun Bluetooth sovittimen kautta. Kauko-ohjattava järjestelmänäyttö Optisesti eristetty, kulkee CAT5-kaapelia pitkin ulkoiseen TFT-näyttöön enintään 300 metrin etäisyydelle.

12 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-6 Muistilaite Syöttöaukot USB muistitikku lokitiedostojen latausta varten. Vain huoltoteknikkojen näppäimistöä ja hiirtä varten 3.2 Maavuoto Takana oleviin pistukoihin liitettävien laitteiden täytyy olla IEC60950 ja IEC vaatimusten mukaisia Käytä vain Neurotherm Ltd.:n toimittamia osia. Muut osat mitätöivät takuun ja voivat aiheuttaa potilaalle vaaran. 1 Kotelon vuotovirta Normaali Käänteinen Yksittäinen virhetila Normaali Käänteinen 2 Potilaan vuotovirta Normaali (AC) Käänteinen (AC) Yksittäinen virhetila Normaali (AC) Käänteinen (AC) 3 Potilaan vuotovirta Normaali (DC) Käänteinen (DC) Yksittäinen virhetila Normaali (DC) Käänteinen (DC) Tyypillinen 40 mikroampeeria 40 mikroampeeria 40 mikroampeeria 40 mikroampeeria 5 mikroampeeria 4 mikroampeeria 7 mikroampeeria 7 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria Sallittu maksimi 100 mikroampeeria 100 mikroampeeria 500 mikroampeeria 500 mikroampeeria 100 mikroampeeria 100 mikroampeeria 500 mikroampeeria 500 mikroampeeria 10 mikroampeeria 10 mikroampeeria 50 mikroampeeria 50 mikroampeeria 4 Potilaan lisävuotovirta Normaali (AC) Käänteinen (AC) Yksittäinen virhetila Normaali (AC) Käänteinen (AC) 5 Potilaan lisävuotovirta Normaali (DC) Käänteinen (DC) Yksittäinen virhetila Normaali (DC) Käänteinen (DC) 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 6 mikroampeeria 6 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 4 mikroampeeria 100 mikroampeeria 100 mikroampeeria 500 mikroampeeria 500 mikroampeeria 10 mikroampeeria 10 mikroampeeria 50 mikroampeeria 50 mikroampeeria 6 Potilaan vapaa kellunta Normaali Käänteinen Yksittäinen virhetila Normaali 27 mikroampeeria 27 mikroampeeria 36 mikroampeeria 5000 mikroampeeria 5000 mikroampeeria 5000 mikroampeeria

13 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 3-7 Käänteinen 35 mikroampeeria 5000 mikroampeeria 3.3 Ympäröivät olosuhteet 7 Kuljetus Lämpötila Kosteus Paine -10 C 70 C 0-95 % RH mmhg Ei-kondensoiva ( metriä) jalkaa) 8 Säilytys 9 Käyttö Lämpötila Kosteus Paine Lämpötila Kosteus % RH mmhg ( metriä) ( jalkaa) % RH 3.4 Elektromagneettisen häirinnän minimointi Vaikka Neurotherm NT1000 täyttää EMC-vaatimukset sen tyyppisille laitteille, on hyvä noudattaa tiettyjä ohjeistuksia häiriöriskin minimoimiseksi Neurothermin ja muiden laitteiden välillä. 1 Älä kiedo Neurothermin kaapelia yhteen muiden laitteiden kaapeleiden kanssa 2 Vältä Neurothermin sijoittamista toisen käytössä olevan laitteen päälle tai päinvastoin 3 Neurotherm tuottaa 480 KHz enintään 30 watin teholla RF leesion hoitovaiheessa. Jos mitään häiriötä ilmenee toisille laitteille, se on havaittavissa parhaiten tässä tilassa. Tarkistaaksesi tämän, liitä 200 ohmin koelaatikko koneeseen, kytke virta täydelle teholle RF - leesiotilassa ja tarkkaile lukemien muutoksia tai häiriöitä muissa laitteissa. Minimoidaksesi häiriön, sijoita Neurotherm niin kauas kuin mahdollista toisesta laitteesta, jonka kanssa häiriö esiintyy.

14 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Symbolit Seuraavat symbolit esiintyvät koneessa ja niiden merkitys on näytetty alla! Huomio: Käänny mukana tulleiden asiakirjojen puoleen documents F Sähköiskun, tulipalon ja mekaanisten rasitusten osalta kone vastaa ainoastaan UL , IEC , CAN/CSA C22.2 No ja IEC standardeja. Kelluva lähtöteho (ei liitetty maattoon)

15 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI PAKKAUKSEN AVAAMINEN JA VASTAANOTTOTARKASTUS Kone tulisi ottaa pois pakkauksesta ja tarkastaa fyysisten vaurioiden varalta vastaanoton yhteydessä. Tarkista, että takaosan sarjanumerokilvessä näkyvä jännite vastaa paikallista jännitettä. Jos ei, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Älä missään tapauksessa yritä muuttaa koneen takaosassa olevaa jännitteenvalitsinta. Se on tarkoitettu vain tehdasasetusta varten. Sijoita Neurotherm tasaiselle alustalle, liitä kone sähköverkkoon ja kytke päälle koneen takaosassa olevaa ON/OFF kytkintä käyttämällä. Tästä seuraa: a) Sähköverkon merkkivalo syttyy b) Muutaman sekunnin kuluttua näytölle ilmestyy sana Neurotherm

16 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 4-2 c) Muutaman sekunnin kuluttua (jona aikana tietokone tekee käynnistyssekvenssin) koneen näytölle ilmestyy Self Test (itsetesti) näyttö ja kone suorittaa itsetestin. Kunkin testin päätyttyä tulokset näkyvät näytöllä. Kaikkien sisäisten testien valmistuttua itsetestinäytöllä näkyvät tulokset muutaman sekunnin ajan.

17 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 4-3 d) Neurotherm siirtyy sitten Welcome (alku) -näyttöön Neurotherm on nyt valmis käyttöä varten. Katso alkuvalmistelut osasta Sähköturvallisuuden testaus Jos käytössä on automaattinen tai manuaalinen sähköturvallisuusanalysaattori, on käytettävä seuraavia asetuksia: Koneluokitus: Luokka II Tyyppi BF Käytä seuraavia pistokkeita erilaisten lähtöjohtojen testaamiseksi: Dispergoiva pistoke (4 mm suojapistorasia) Yksi aktiivisista pistokkeista (Lemo 4 pin) Määriteltyä MAATON VIITEPISTETTÄ ei ole, sillä lähtö on kelluva ja voisi mahdollisesti indusoida toimintahäiriöitä. Jos maadoituspiste tarvitaan, liitä mihin tahansa neljästä kuusiopultista koneen takaosassa.

18 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI OHJAIMIEN SELITYKSET Neurotherm NT1000 edestä katsottuna Generaattoria ohjataan etupaneelin näppäimistön avulla ja näytöllä esiintyvät koneen sen hetkiset asetukset, mitä potilaaseen siirretään ja kaikki virhe- ja varoitusviestit. Asetustilassa, kun generaattori ei ole liitettynä potilaaseen, näyttö muuttuu kosketusnäytöksi, jossa voidaan asettaa erilaisia määreitä, mukaan lukien parametrit hoitoa, lääkäriä ja potilasta varten. Nämä tiedot muodostavat sitten osan potilaan hoitokertomusta, joka voidaan tulostaa (ja ladata muistitikulle) hoitosession päätteeksi. Kun kosketusnäyttötila on päällä, etupaneelin näppäimistö on pois käytöstä ja näytön ollessa näyttötilassa etupaneelin näppäimistö on käytettävissä.

19 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Etupaneelin näppäimistön malli Näppäimistö on jaettu kolmeen segmenttiin: Stimuloi RF -teho Kontrolli Stimuloi-osio Tähän osioon kuuluu:- 2 näppäintä - Sensory (aisti) ja Motor (motoriikka), joihin liittyy kumpaankin vihreä merkkivalo 1 kiertosäädin - stimuloinnin antotason säädin Jomman kumman näppäimen painaminen valitsee sen osoittaman toiminnon ja näppäimen vihreä merkkivalo syttyy joko Sensory tai Motor toiminnon valinnan merkiksi. Stimulaation antotason säädintä käytetään stimulaation amplitudin säätöön. Jos jompi kumpi toiminto on valittuna ja stimulaation antotason säädin ei ole OFF asennossa (pois päältä), stimulaatiotehoa ei siirry sondiin ja näytölle ilmestyy varoitusviesti. Stimulaation antotason säädin tulee kääntää OFF-asentoon (ääriasentoon vastapäivään) ennen kuin virtaa voidaan käyttää.

20 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 5-3 Näppäimen vihreä merkkivalo vilkkuu, kun virtaa käytetään. Taajuus-, jännite- ja virta-alue valitaan koneen alkuperäisestä asetuksesta sekä aisti- että motoriikkatoimintoja varten ja ne indikoidaan näytöllä yhdessä potilaaseen siirretyn stimulaation todellisen amplitudin kanssa. Sen tarkistamiseksi, että sondi ei ole viallinen, se voidaan testata siten, että kun termoelementin sondilla kosketetaan kokeilukappaletta, luotain osoittaa antotehon läsnäolon RF tehon osio Tähän osioon kuuluu:- 2 isoa näppäintä- Lesion (leesio) ja Pulse (pulssi), joissa on vihreä merkkivalo 1 kiertosäädin - RF antotehon säädin 2 ylös/alas näppäinparia Time/Count (aika/lukema) ja Set Temp (lämpötilaasetus) 2 muuta näppäintä Auto Start (automaattikäynnistys) ja Auto Stop (automaattipysäytys) (punainen) Jomman kumman ison näppäimen painaminen valitsee sen osoittaman toiminnon ja näppäimen vihreä merkkivalo syttyy joko Lesion tai Pulse toiminnon valinnan merkiksi. Paina Pulse näppäintä kaksi kertaa valitaksesi pulssin doseeraustilan. RF- antotehon säädintä käytetään RF-tehon antotason säätöön. Jos jompi kumpi toiminto on valittuna ja RF- antotehon säädin ei ole OFF asennossa (pois päältä), RF-tehoa ei siirry sondiin ja näytölle ilmestyy varoitusviesti. RF- antotehon säädin tulee kääntää OFF - asentoon (ääriasentoon vastapäivään) ennen kuin RF -tehoa voidaan käyttää. Näppäimen vihreä merkkivalo vilkkuu, kun virtaa käytetään.

21 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI 5-4 Lesion (leesio) toiminnossa valitaan lämpötila ja aika leesiota varten koneessa olevista alkuperäisistä asetusarvoista, mutta molempia arvoja voidaan muokata käyttämällä niitä vastaavia ylös/alas-näppäimiä. Generaattoria voidaan käyttää myös automaattitilassa, jolloin RF-antotehon säädin on OFF-asennossa, Auto Start (automaattikäynnistys) on painettuna ja lämpötila nousee 8 C:ta sekunnissa sekä aika alkaa juosta, kun mitatt u lämpötila on 5 C:n päässä tavoitelämpötilasta. (Pulssi- tai pulssin doseeraustilassa aika käynnistyy, kun Auto Start - näppäintä painetaan tai RF-tehoa käytetään potilaaseen.) Sekä automaattisessa että manuaalisessa tilassa, kun toimenpidettä varten asetettu aika on kulunut, soi varoitusääni ja RF-teho otetaan pois päältä. Vastaavasti Lesion toiminnossa generaattori voi suorittaa profilointikuumennuksen levynkuumennustoimenpiteiden tuottamiseksi ja ne suoritetaan automaattitilassa. Kun Pulse toiminto on valittuna, generaattori lähettää pulsseja, joiden leveys ja taajuus valitaan koneen alkuperäisten asetusarvojen joukosta. Lämpötila ja aika toimenpidettä varten valitaan myös koneen alkuperäisten asetusarvojen joukosta, mutta näitä arvoja voidaan muokata niitä vastaavien ylös/alas -näppäimien avulla. Jos pulssitettu radiotaajuus on välttämätöntä toteuttaa muuttumattomalla jännitteellä tai virralla tai jos pulssin doseeraustoimenpide on välttämätön, niin ne täytyy toimeenpanna automaattitilassa (eli RF-antotehon säädin jätetään OFF -asentoon (pois päältä) ja toimenpide käynnistetään Auto Start -näppäintä painamalla.) Generaattorin antoteho näytetään näytöllä, jossa käyrä osoittaa lämpötilan suhteessa aikaan ja näytöllä näkyvät kaikki tärkeät tiedot, jotka koskevat lämpötilaa/impedanssia/jännitettä/virtaa/tehoa/lukemia. Punainen automaattipysäytysnäppäin kytkee generaattorin potilaaseen siirtämän RF-tehon pois päältä missä tahansa tilassa ja se vastaa paljolti hätäseis-näppäintä.

22 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Kontrolli-osio Tähän osioon kuuluu: 1 Select (valinta) -näppäimet 2 muuta näppäintä: Log (loki) ja End Session (lopeta sessio) 1 verkkovirran merkkivalo Ylös/alas valintanäppäimiä käytetään tietyissä stimulaatiotiloissa, jolloin niillä valitaan näytölle ilmestyvät valinnat. Jos käytössä on yksi sondi, valintänäppäimillä voidaan valita yksi kolmesta kohdasta.jos käytössä ovat moninkertaiset sondit, valintanäppäimillä valitaan sondi, johon stimulaatiosignaalia lähetetään. Jos potilaalle tehdään kordotomia, äänimerkki (jonka taajuus on suhteellinen impendanssiin nähden) soi ja valintanäppäimillä voidaan muuttaa äänen voimakkuutta. Log (loki) -näppäimellä voidaan merkitä tapahtuma. Kun stimulaatiosignaali lähetetään potilaaseen stimulaatiotilassa, väripalkki (oranssi Sensory - ja keltainen Motor -toimintoa varten) piirtyy näytölle, jolloin palkin korkeus on antotason mitta. Jos stimulaatiotaso täytyy tallentaa, Log näppäintä painamalla palkki jää näyttöön. Jos koneen muissa tiloissa (RF -leesio tai RF pulssi) on välttämätöntä merkitä tapahtuma muistiin, log näppäimen painaminen tallentaa merkityn viivan session tallennusmuistiin. Jos session tietoja ladataan myöhemmin muistitikulle, näiden viivojen sijainnit ovat nähtävissä. End Session (lopeta sessio) näppäintä käytetään, kun hoito tai hoitosarja on päättynyt. Näppäintä painamalla näyttö palaa asetustilaan ja lähettää sessiosta yhteenvedon tulostimeen. Samanaikaisesti muistiin tallennetaan luonnos, jotta yksittäiset sessiot voidaan ladata myöhemmässä vaiheessa.

23 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Liitäntäpaneelin malli Dispergoiva pistukka Tämä 4 mm:n pistukka on tarkoitettu dispergoivalle potilaslevylle, jonka koon tulisi olla vähintään 200 neliösenttimetriä Testipistukka Tähän 2 mm:n pistukkaan liitetään koetuskappale, jota käytetään lämpösondien testaamiseen stimulaatiotilassa Sondin pistukka n:o 1 Tähän 4-pin istukkaan liitetään yksittäiset elektrodit tavallisia RF leesio ja pulssitettuja leesiotoimenpiteitä varten Sondin pistukka n:o 2 Tähän 4-pin istukkaan liitetään elektrodit erikoistoimenpiteitä varten (jos kone on mukautettu kordotomian toteuttamista varten, istukassa on 7 pistikettä) Sondin pistukka n:o 3 Tähän 4-pin istukkaan liitetään elektrodit erikoistoimenpiteitä varten. [Erikoistoimenpiteet sisältävät kahden tai kolmen elektrodin toimenpiteitä, kaksoiselektrodin toimenpiteitä, kaksinapaisten elektrodien toimenpiteitä]

24 NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI Takapaneelin malli 5 A B C D Verkkovirran I/O-kytkin Keinuvivun kaltainen kytkin, yhdistetty IEC liitinrasiaan kahdessa rivissä olevalla ylijännitesuojatulla sulakkeella IEC 950:een. 2. Verkkovirran IEC-liitin Pääjohdon kolmenastainen pistoke täytyy liittää tähän pistukkaan. Tätä ei voida tehdä väärin, eli jännitteinen ja neutraali päinvastoin käyttämättömän maadoitusnastan suuntaamisen takia. 3. Varokkeet ja jännitteenmuutokset Neurotherm on suojattu kahdella rivissä olevalla sulakkeella, yksi jänniteviivalla ja yksi neutraaliviivalla. Nämä sulakkeet sijaitsevat IEC pistukan oikealla puolella. Sulakkeet ovat 20 mm ylijännitesuojattu BS ampeeri 230 v syötölle, 2 ampeeria 115 v syötölle. Päästäksesi käsiksi varokealustaan, nosta suojakantta oikeasta reunasta ja käännä taaksepäin, jolloin varokkeen pidin voidaan irrottaa. Sähköjohdon sisääntuloyksikkö sisältää myös pienen painetun piirikortin, jolla voidaan muuttaa syöttöjännitettä [Huomioi, että tämä on vain tehdasasetusta varten ja sitä ei tulisi muuttaa] 4. Sarjalevy

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Käyttämisen aloittaminen!

Käyttämisen aloittaminen! Käyttämisen aloittaminen! FI Tervetuloa Kiitos, että valitsit Optapadin ergonomiseksi hiireksi. Tämän käyttöohjeen voi ladata suomeksi, ruotsiksi tanskaksi, norjaksi ja englanniksi osoitteesta optapad.com.

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Turvapuhelin GMED-2G Pikaopas Helpmeans Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS... 3 1.1. TURVAPUHELINLAITTEEN OSIEN TUNNISTAMINEN... 3 1.2. VIRTALÄHDE... 6 2. GMED-ASENNUS...

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin: TENS 2-kanavainen Sähköstimulaatio on oikein käytettynä turvallinen hoitomenetelmä. Laite soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, sillä sen sähkövirran tehokkuus on alhainen. Stimulaattori on tyylikäs

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

1: Virtalähteen johto (3x1.5mm) 2: 24V johto moottorien välille (2x1mm)

1: Virtalähteen johto (3x1.5mm) 2: 24V johto moottorien välille (2x1mm) Asentaaksesi portin moottorin, tee seuraavasti: 1: tuo 230V virtaa toiselle tolpalle, mahdollisimman lähelle moottoria. 2: yhdistä tolpat toisiinsa 2x1mm2 kaapelilla (ei sisälly pakettiin). Oranssi ICT25mm

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä Touch TENS 1 Esittely Touch TENS on kaksikanavainen, helppokäyttöinen TENS -laite. Laitteessa on seitsemän esiasennettua ohjelmaa, jotka käynnistyvät nappia painamalla. Ominaisuudet: Kaksi erillistä kanavaa.

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Pika-asennusopas. Suomi

Pika-asennusopas. Suomi Pika-asennusopas Suomi Lue Astral -laitteen Käyttöopas tai Käyttöohjeet hoitohenkilökuntaa varten -opas kokonaan ennen käyttöä. Astral-laite 1. Sovitinportti Tähän voidaan asentaa yksihaarainen sovitin,

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot