pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011"

Transkriptio

1 pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 Hallitus / Styrelsen Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat 60 vuotta S:t Görans Scoutgillen i Finland 60 år Kerran partiolainen Aina partiolainen En gång scout Alltid scout

2 pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 Hallitus / Styrelsen Kerran partiolainen Aina partiolainen En gång scout Alltid scout

3 Kerran partiolainen aina partiolainen En gång scout alltid scout Kotimaisia tapahtumia 17.helmikuuta 2011 Helvi Sipilä seminaari Helsingissä. Katso tämän lehden sivu helmikuuta 2011 Muistelemispäivä. Fellowship Cafe Partioasemalla Helsingissä. Katso tämän lehden sivu maaliskuuta 2011 Muistelemispäivä Thinking Day, Maailmaliiton ystävät järjestää. Katso tämän lehdensivu toukokuuta 2011 SPYP kevätretki Helsinkiin. Katso tämän lehden sivu heinäkuuta 2.elokuuta 2011 SPYP kesäretki Jamboreelle Ruotsiin Katso tämän lehden sivu lokakuuta 2011 Retkipäivä Forssassa. katso tämän lehden sivu lokakuuta 2011 Ylimääräinen valtakunnan kokous ja SPYPin 60-vuotisjuhla Hämeenlinnassa. Katso tämän lehden sivu 13. Kansainvälisiä tapahtumia rd European Forum, Grossarl, Austria World Scout Jamboree, Kristianstad, Sverige. Katso tämän lehden sivu World Conference, Como, Italy Katso tämän lehden sivu 12. Jos haluat lisää tietoja em. tapaamisista ja/tai haluat osallistua niihin, niin ole hyvä ja ota yhteyttä kansainväliseen sihteeriin: Liv Aure Olli, , liv.aure-olli(at)pp.inet.fi. Mera information från inter.sekr. Liv. Muista myös postimerkkipankki Kom ihåg frimärksbanken PYHÄ YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1 / Kiltamestarilta 5 Hallituksen kokouksesta poimittua 6 Sääntöasiaa, jäsenmaksut - Stadegeärande, årsmedlemsavgift 8 Kiltatilastot - Gillestatistik 10 Tule mukaan Kom med 14 ISGF 18 SPYP liittymislomake 20 Partio Scout 24 Myyntiartikkelit - Försäljningsartiklar 26 Kiltojen yhteystiedot - Gilleadresser 28 In memoriam 30 Info II

4 Kerran partiolainen aina partiolainen En gång scout alltid scout

5 Katse tulevaisuuteen SPYP-SGSF ry on aikuisten partiolaisten oma valtakunnallinen järjestö, johon kuuluu paikallisia partiokiltoja eri puolelta maata. Pyrimme edistämään aikuisten partiolaisten ystävyyttä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Rohkaisemme aikuispartiolaisia oman partiokillan perustamiseen. Tavoitteemme on saada aikaan yhteys ja yhteistoiminta maassamme toimivien partiokiltojen ja muiden aikuisten partiolaisten järjestöjen välillä. Uudessa vuosikokouksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa tärkeimmiksi tavoitteiksi asetettiin uusien jäsenten saaminen mukaan kiltatoimintaan ja kiltatoiminnan profiilin nostaminen lisäämällä killan tunnettuutta partioväen keskuudessa. Vuoden vaihteessa aloittanut uusi hallitus on käärinyt hihat ja ryhtynyt reippaasti toimeen. Uusia vastuunottajia on löydetty toimihenkilöiksi ja toimikuntiin on kutsuttu mukaan hallituksen ulkopuolisia uusia tekijöitä sekä myös vanhoja konkareita. Näin pyritään saamaan mukaan mahdollisimman laaja jäsenkunnan näkemys kehittämisen suuntaviivoista. Toimintatapoja tarkistetaan ja tarvittaessa niitä muutetaan. Vanhasta säilytetään se, mikä on hyvää ja toimivaa edelleen, mutta rohkeasti lähdetään uusimaan sellaista, mihin löytyy nykyaikaisia ratkaisumalleja. Hallintoa pyritään kehittämään niin, että se palvelee kasvavaa kiltaliikettä parhaalla mahdollisella tavalla. Sääntöjen uudistamisella tavoitellaan toimintakausien lyhentämistä ja vuosittaista kokousrytmiä, mikä helpottaisi toiminnan suunnittelua. Lisäksi yhdistyslakiin on tullut muutoksia, jotka saattavat aiheuttaa tarvetta sääntöjen korjaamiseen joiltakin osin. Sääntömuutosehdotuksen valmistelu annettiin vuosikokouksessa hallituksen tehtäväksi. Tätä tehtävää varten hallitus perusti työryhmän. Jäsenistön mielipiteitä kysellään valmistelun aikana. Syksyllä kutsutaan koolle ylimääräinen valtakunnan kokous, jossa on tavoitteena saada uudet säännöt hyväksytyksi. Ylimääräisen vuosikokouksen yhteydessä juhlimme yhdessä 60-vuotiasta kiltatoimintaa. On upeata kertoa maailmalle, että kiltatoiminnalla on maassamme näin pitkät perinteet. Vuosikymmenten aikana on luotu vankka perusta, jolle on hyvä rakentaa nyt ja tulevaisuudessa. Muistamme kiitollisina niitä, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Olemme iloisia siitä, että kilta-aate elää edelleen, uusia jäseniä liittyy kiltoihin ja uusia kiltoja syntyy. Moni aktiivista kiltalaista on vuosien saatossa saanut kutsun kotiin, mutta joukossamme voi olla niitäkin, jotka ovat olleet mukana koko killan 60-vuotisen historian ajan. Puhalletaan kiltaliekki roihuun! Antoisaa kiltavuotta kaikille! Kiltavasemmalla Pirjo Rintamäki Valtakunnan kiltamestari, yhdistyksen puheenjohtaja IV

6 Suomen Pyhän Yrjänä Partiokillat S:t Görans Scoutgillen i Finland Hallituksen kokouksesta poimittua Hallitus on valinnut Kari Saarisen yhdistyksen rahastonhoitajaksi ja jäsenrekisterin ylläpitäjäksi. Kari aloittaa Kari tulee olemaan läsnä hallituksen kokouksissa. Kiltasihteeriksi vuodelle 2011 valittiin Olli Opi Koskela. Hän toimii sihteerinä hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa sekä vastaa pöytäkirjojen ja muiden dokumenttien arkistoinnista ja auttaa muissakin toimistotehtävissä. Vuoden 2011 työvaliokuntaan kuuluvat Pirjo Rintamäki (varalla Doris Stockmann) ja Jari Vesander. Työvaliokunnan sihteerinä toimii kiltasihteeri. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokoukset. Valittiin neljä toimikuntaa ja niihin jäseniä. Toimikuntia täydennetään hallituksen seuraavassa kokouksessa. Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat ovat: Taloustoimikunta: pj. Doris Stockmann, Koulutus- ja kilta-aattellinen toimikunta: pj. Pasi Kylmälä, Tiedotustoimikunta: pj. Maija Olkinuora ja Kansainvälinen toimikunta: pj. Liv Aure Olli. Sääntöuudistustyöryhmän kokoonkutsujana toimii Doris Stockmann ja sihteerinä Olli Koskela. Työryhmän muut jäsenet nimitetään myöhemmin. Muistelemispäivää vietetään Partioasemalla Helsingissä työryhmän kokoonkutsujana toimii Maija Olkinuora, keittiövastaavina ovat Marjatta Markkanen sekä Liv Aure Olli. Kevätretki la-su päätettiin suunnata Helsinkiin. Työryhmää kokoaa Maija Olkinuora. Juhlakokous pidetään Hämeenlinnassa la-su Työryhmän puheenjohtajana on Pasi Kylmälä. Hallitus hyväksyi Liv Aure Ollin tekemän englanninkielisen lyhennelmän vuosien toimintakertomuksesta, joka toimitetaan NBSR:n (Nordic-Baltic Subregion) kokoukseen Kööpenhaminaan (kertomuksia saa Liviltä). Ko. kokoukseen osallistuvat Suomen edustajina Liv Aure Olli ja Doris Stockmann. Maailmankonferenssin (syyskuussa Italiassa) agendalle ei Suomella ole mitään lisättävää, hallitusehdokasta Suomi ei aseta vaan tukee NBSR:n yhteistä ehdokasta. Vuoden 2013 Eurooppakokousta Suomi ei ota järjestettäväksi vaan myötäilee NBSR:ää kokouksen järjestämisessä. Hallitus käsitteli myös paikalliskiltojen vuosiraporttien keräämistä, edellisen vuoden vuosikertomuksen tekemistä sekä hallituksen toimintasuunnitelmaa. Hallituksen kokous pidettiin Partioasemalla Helsingin Töölössä. Kokous aloitettiin kello ja se kesti noin kuusi tuntia. Kokouskuntoa ylläpidettiin kahvin/teen ja mainioiden voileipien, hedelmien yms voimalla. Jalottelutauolla hallitus asettui yhteiseen valokuvaan, josta tilanteesta ohikulkeva talon henkilökuntaan kuuluva nuori nainen huudahti: Voi kuinka ihania. - Maija Olkinuora V

7 Suomen Pyhän Yrjänä Partiokillat S:t Görans Scoutgillen i Finland SÄÄNTÖASIAA - STADEGEÄRENDE Viime valtakunnan kokouksessa Turussa hallitus sai tehtäväkseen sääntömuutosehdotuksen tekeminen. Hallitus on nimennyt työryhmän valmistelemaan sääntömuutosta ja on lähettämässä sääntöjen muutamista kohdista paikalliskilloille kyselylomakkeen, johon toivotaan kommentteja mennessä. Keskustelkaa esitetyistä kysymyksistä paikalliskilloissanne. Voit esittää myös henkilökohtaiset kommenttisi. Saat kyselyn joko omalta kiltamestariltasi tai pyydä se osoitteesta: Olli Koskela, Asentajankuja 7 as 3, RAISIO, puh tai tpyk.kilta(at)gmail.com. På senaste riksmöte i Åbo fick styrelsen i uppdrag att göra ett förslag till stadgeändring. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp för att bereda ett förslag och kommer att skicka ut ett frågeformulär om några stadgefrågor till de lokala gillena och önskar få kommentarer senast Diskutera frågorna i era lokala gillen. Du kan även komma med dina egna kommentarer. Frågeformuläret får du av din gillesmästare eller så kan du be det av: Olli Koskela, Asentajankuja 7 as 3, RAISIO, tel eller tpyk.kilta(at)gmail.com. - Olli Koskela // Doris Stockmann JÄSENMAKSUT - ÅRSMEDLEMSAVGIFT 5 : lla mukaan, kun olet alle 36 vuotias Valtakunnankokouksessa Turussa päätettiin, että SPYP:n jäsenmaksu on 5 / vuosi alle 36-vuotiailta. Näin yhdistys pyrkii madaltamaan kynnystä nuorille 22+ henkilöille liittyä kiltatoimintaan mukaan eritoten lippukuntatyöskentelyn jälkeen ja myös niille nuorille, joilla ei ole ollut mahdollisuutta aikaisemmin olla mukana partiossa. Toivotamme nuoret mukaan partiokiltoihin, todeten, ettei tarvitse odottaa eläkeikää ennenkuin liittyy kiltatoimintaan pitämään hauskaa. Valtakunnankokouksessa päätettiin myös kohdistaa toiminta eri ikäkausille 5 :n jäsenistä aina vintagejäseniin asti. 20 / 14 vuosijäsenmaksu SPYP:n jäsenmaksu on 20 / vuosi ja perhejäsenelle 14 /vuosi. Tämä jäsenmaksu sisältää edelleen tilitettävät kansainväliset jäsenmaksut kuten ISGF:lle Belgiaan (kiltojen maailmanjärjestö), NBSR:lle (pohjoismaiden ja Baltian alueen kiltayhteistyö) sekä Eurooppakomitealle (Euroopan maiden kiltayhteistyö), joissa olemme jäseninä mukana. Jäsenmaksuun sisältyy jäsenlehti Pyhä Yrjänä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Internetissä ylläpidetään SPYP:n sekä ISGF:n sivuja. Facebookissa ovat SPYP- ja ISGF-ryhmät, joihin kaikki kiltalaiset voivat liittyä mukaan. Jäsenmaksu oikeuttaa myös osallistumaan monipuoliseen ohjelmaan ja tapahtumiin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Jäsenmaksulomakkeet lähetetään kevään aikana jäsenistölle. Bli medlem för endast 5 om du är under 36 år. På riksstämman i Åbo beslöts att SGSF:s medlemsavgift är 5 /år för personer under 36 år. Föreningens strävan är på detta sätt sänka tröskeln för 22+ personer att ansluta sig till gillesverksamheten. Detta gäller för personer som varit kårverksamma men även för personer som inte tidigare varit scouter. Önskan är att få med unga i scoutgillena; inte behöver man vänta på att bli pensionär för ha roligt och delta i trevlig och intressant gillesverksamhet. Rikstämman beslöt även att erbjuda program för olika åldersgrupper allt från 5 :s till vintage medlemmarna. 20 / 14 årsmedlemsavgift SGSF:s medlemsavgift är 20 /år och för familjemedlen 14 /år. VI

8 Suomen Pyhän Yrjänä Partiokillat S:t Görans Scoutgillen i Finland I medlemsavgiften ingår de internationella (gillenas världsorganisation), till NBSR (nordiskt baltiska regionen) och till Europakommittén (samarbetsorganet för de europeiska länderna), som vi alla är medlem i. I medlemsavgiften ingår medlemstidningen St. Göran, som utkommer fyra gånger per år. På Internet upprätthålls SGSF:s och ISGF:s medlemsavgifterna till ISGF i Belgien web-sidor. SGSF och ISGF har också Facebook grupper till vilka alla kan ansluta sig. Medlemsavgiften berättigar även till att delta i det mångsidiga programmet i hemlandet och utomlands. Medlemsavgiftsblanketterna skickas till medlemmarna under vårens lopp. - Maija Olkinuora // Doris Stockmann RILLIRALLI Kirkkoherra Petri Tervo ihailee silmalasikeräyksemme tuotosta Sysmän kirkkoherra Petri Tervo toi vuoden lopussa isänsä joulunvietosta takaisin kotiinsa Helsinkiin. Samalla matkalla hän poikkesi noutamaan rillirallin tuottamat 300 silmälasit. Petri Tervo kertoi SEMCONystävien avustusprojektista Nigeriassa. Paraikaa sairaalaa ollaan laajentamassa ja siihen saadaan myös opetustiloja, jotta päästään kouluttamaan uusia sairaanhoitajia. Rillirallin tuottamat silmälasit jatkoivat matkaansa Helsingistä Asikkalaan, jossa joukko ahkeria ystäviämme ompelee suojaavat kotelot niihin silmälaseihin, joissa niitä ei ollut. Sen jälkeen alkaa lasien matka kohti Ofokobea, pastori Joseph Omelihunin luo, joka johtaa silmälasien luovuttamisen uusille käyttäjille. Tästä saamme ehkä kuulla lisää myöhemmin. Petri Tervon kanssa keskustelimme myös siitä kuinka hyvää auttaminen tekee sekä avun saajille että avun antajille. Todellinen win-win tilanne (yhteisvoitto). Tekee hyvää tehdä hyvää. Baden-Powell kirjoitti: "Eräs tärkeä ritarivelvollisuus oli jokapäiväisen hyvän työn suorittaminen". Rinnastaen partiolaiset ja entisaikojen ritarit hän jatkaa: "Se on meidänkin velvollisuutemme". Jotta jokapäiväinen hyvä työ muistettaisiin, oli siihenkin B-P:llä hyvä neuvo: "Kun nouset aamulla, muista että sinun on suoritettava hyvä työ jollekin sinä päivänä. Tee solmu nenäliinaasi tai huiviisi muistuttamaan tästä velvollisuudestasi". Lainaukset teoksesta Partiopojan kirja Teksti ja kuva Maija Olkinuor VII

9 Ote jäsenrekisteristä / Utdrag ut medlemsregistret Kilta Kilta - Gille Gille Kieli Naisia Miehiä Yhteensä No Språk Damer Män Sammanlagt Birgitan Kilta 3 SU B-P Gillet 4 RU Charlotta-kilta 6 SU Espoon Yrjänäkilta 8 SU Fiiankilta 9 SU Franciscus-kilta 10 SU Fredrikagillet 11 RU Gillet-Näsi-Kilta 13 S 21/R Hakakilta 16 SU Partiokilta Ilves 18 SU Imatran Yrjänäkilta ry 19 SU Jatulikilta 21 SU Kims Gille 24 RU Klövergillet 27 RU Keski-Helsingin Partiokilta 28 SU Kuopion Partiokilta 30 SU Meri-Porin Partiokilta 34 SU Muhö-Gillet 38 RU Myllykilta 39 SU Napapiirin Partiokilta 41 SU Nypongillet 42 RU Onsdagsgillet (lopettaa -?) 44 RU Oulun Partiokilta 45 SU Pakilan Partiokilta 46 SU Partiokilta Kangasala 47 SU PuukkoKummun Dynamo 49 SU Partioveteraanit/Scoutveteranerna 50 S10/R Riihimäen Yrjänäkilta 52 SU Salon Partioveteraanit 53 SU Lahden Kiltapartiolaiset 54 SU Samoilijakilta 55 SU Saves-Kilta 56 SU St. Nicholaus Gillescouter 58 RU Sydän-Suomen Kilta 60 SU Sämpylä-Kilta 61 SU Tervaskannot 66 SU Turun Pyhän Yrjänän Kilta 67 SU Toijalan Eräveikkojen Partiokilta 68 SU Wasa-Gillet 70 RU Viipurin Tyttöpartion Srt 71 SU Ålands Scoutgille 72 RU Yksityisjäsen 99 S 26/R Yhteensä / Sammanlagt ,9 % 28,1 % 100,00 % VIII

10 Yllämainituista jäsenistä ovat: Av ovanstående medlemmar är: Vapautettuja jäsenmaksuista 10 Befria från medlemsavgift Perhealennuksella 47 Med familjerabatt Ainaisjäseniä 13 Ständiga medlemmar Kunniajäseniä 7 Hedersmedlemmar Kunniajäsenet ovat: Hedersmedlemmar är: Gunnar Fagerlund Karin Hamro-Drotz Anna-Liisa Kontio Raisa Montin Ilmo Pulkamo Etta Tallqvist Maija Tiirikainen Gretel Öster Suomenkielisiä jäseniä 469 Ruotsinkielisiä jäseniä ,9% Finskspråkiga medlemmar 20,10%Svenskspråkiga medlemmar Kiltoja Gillen Suomenkielisiä 29 Finskspråkiga Kaksikielisiä 3 Tvåspråkiga Ruotsinkielisiä 10 Svenskspråkiga Lähde: Jäsenrekisteri Helsinki, / Maija Olkinuora

11 Osallistu Kom med Tervetuloa Helvi Sipilä seminaariin Helsinkiin Seminaari järjestetään Kulttuuritehdas Korjaamolla (Töölönkatu 51, Helsinki) torstaina klo Olet tervetullut mukaan keskustelemaan nuorten mahdollisuuksista toimia vapaaehtoistyössä ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksista nuorten aseman vahvistajana. Muun muassa oikeusministeri Tuija Brax puhuu aiheesta Nuorten osallistuminen päätöksentekoon. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset osoitteessa: umat/helvi_sipila_-seminaari.iw3 tai https://spfs.clubonweb.com/book/16423 Lisätiedot: Anu Pakarinen, anu.pakarinen(at)partio.fi tai Muistelemispäivä Fellowship Cafe Partioasemalla Helsingin Töölössä Tervetuloa viettämään yhdessä muistelemispäivää Partioasemalle (Töölönkatu 55, Helsinki) tiistaina klo Tällöin on mahdollisuus tavata toisia kiltalaisia sekä muistella partioystäviämme kaikkialla maailmassa. Ohjelmassa mm. filmejä kiltatapahtumista Suomessa ja maailmalla sekä yhteislaulua. Tarjolla kahvia/teetä lisukkeineen. Muistelemispäivärahastoa varten on pöydällä säästöpossu, johon voi laittaa vapaaehtoisen tukensa rahastolle, jolla tuetaan mm. kehitysmaiden partiojohtajakoulutusta. Tilaisuus on avoin kaikille kiltapartiolaisille. Ennakkoilmoittautumista ei ole. Tervetuloa! Lisätiedot: Maija Olkinuora, maija(at)olkinuora.fi tai Kuva on viime vuoden Muistelemispäivätilaisuudesta Partioasemalla. Foto MO X

12 Osallistu Kom med Muistelemispäivä Thinking Day Partioasemalla På Scoutsstationen Maailmanliiton ystävät viettävät Muistelemispäivää torstaina Partioasemalla, Töölönkatu 55, Helsinki. Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet puhuu kokemuksistaan etnisestä diskriminoimisesta ja ihmiskaupasta. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita. Ilmoittautuminen viimeistäin 10.3 Eila Alangolle eila.alanko(at)elisanet.fi puh tai Doris Stockmannille doris.stockmann(at)pp.inet.fi puh Världsförbundets vänner firar Thinking Day torsdagen på Scoutstationen, Tölögatan 55, Helsingfors. Minoritetsombudsmannen Eva Biaudet talar om sina erfarenheter av etnisk diskriminering och människohandel. Alla hjärtligt välkomna! Anmälan senast den 10.3 till Eila Alanko. eila.alanko(at)elisanet.fi tel eller Doris Stockmann doris.stockmann(at)pp.inet.fi tel SPYP:n kevätretki Helsinkiin Tervetuloa SPYP:n kevätretkelle Helsinkiin la-su Järjestelytoimikunta on aloittanut työnsä ja lisätietoa lähetetään killoille pikimmiten, kun ohjelma saadaan varmistettua. Matkan Helsinkiin jokainen hoitaa itse tai kilta keskenään. Majoituksessa on tarjolla eri vaihtoehtoja kuten omien sukulaisien / tuttavien luona, hotellissa tai helsinkiläisten kiltalaisten luona ns. sohvaturistina. Lauantain ohjelmassa on useampia retkimahdollisuuksia kuten opastettu. Vuoden 2010 Partioparaati Helsingissä. kaupunkikierros raitiovaunulla, Suomenlinnaan tutustuminen, merellinen Helsinki ja kulttuuriretki. Sunnuntaina on mahdollisuus käydä jossakin Helsingin monista kirkoista ja osallistua jumalanpalvelukseen. Partiolaiset ovat päättäneet pitää tänä samana viikonloppuna paraatipäivän, joten meillä on tilaisuus seurata pääkaupunkiseudun paraatia Senaatintorilla. Paraatin jälkeen lounas ja kotimatka. Pääkaupunki kutsuu kiltalaisia! Lisätiedot ja toiveet: Maija Olkinuora, maija(at)olkinuora tai Foto: Harri Helttula XI

13 Osallistu Kom med 43 rd European Forum, Grossarl, Austria :s Eurooppa Foorumi järjestetään Grossarlissa Itävallassa Ilmoittautuminen on jo käynnissä majoitustilanteen rajallisuuden vuoksi. Ilmoittautumisen voi perua saakka. Majoitustasoja on kolme: hotelli, pensionaatti ja yksityisten majoittamistilat. Suomesta. lähtee taas vanhoja konkareita matkaan, joten uusien osallistujien ei tarvitse jännittää, opastusta löytyy. Foorumi on avoin kaikille kiltalaisille ystävineen. Liity joukkoon! Lue lisää / ilmoittautumiset Lisätiedot: Liv Aure Olli, liv.aure-olli(at)pp.inet.fi tai SPYP:n kesäretki Jamboreelle Ruotsiin. 50 ensin ilmoittautunutta mahtuu mukaan! matkan hinta on n. 200 /henkilö, yhden SPYP tekee kesäretken Jamboreelle, joka päivän maksu Jamboreelle on 150 SEK. pidetään Rinkabyssä Skånessa. Leirimatka Tarkempaa tietoa tulossa. tehdään laivalla Turusta Tukholmaan ja siitä Ilmoittautumiset ja lisätiedot: eteenpäin omalla linja-autolla. Majoitus on Pasi Papu Kylmälä, papu.kilta(at)gmail.com teltoissa. Alustavan hinta-arvion mukaan tai ISGF World Conference, Como, Italy Tervetuloa mukaan partiokiltojen kansainvälisen kattojärjestön ISGF:n 26:een maailmankonferenssiin Konferenssi pidetään Comossa, Italiassa. Teemana on Common goods: water, earth, air eli Yhteinen omaisuutemme: vesi, maa, ilma. Osallistumismaksu on 700 sisältäen majoituksen, ateriat ja kahvit, konferenssimaksun ja kuljetukset hotelliin. Lisäksi tulevat matkakulut Italiaan (lento meno-paluu n. 250 /henkilö). Retkipäivän lisäkustannus on retkestä riippuen Retkipäivän vaihtoehdot ovat: Milano, Como-järvi, Como, Turin ja Courmayeur (Aosta Valley). Konferenssin jälkeen on mahdollista osallistua kuuden päivän ( ) tutustumisjaksoon, jonka hinta on 850. Tämän jakson ohjelmassa ovat mm. käynnit Carthusian luostarissa, Garda järvellä, Paduassa, Venetsiassa, Firentzessä ja Milanossa. Hintaan sisältyvät majoitus, ateriat, opastukset ja junamatkat Venetsiaan sekä Firentzeen. Museoiden yms. sisäänpääsymatkat maksetaan erikseen. Ilmoittautuminen 30. huhtikuuta 2011 mennessä. Samalla maksetaan 50% maksuista ja loput 15. heinäkuuta mennessä. Konferenssi ja jälkiosuus ovat avoinna kaikille kiltalaisille seuralaisineen. Tälle kiltalaisten matkalle nimetään suomalainen matkanjohtaja, joka huolehtii Suomen joukkueesta. Tule mukaan Italiaan! Aiheesta lisää / ilmoittautumiset ISGF:n nettisivuilla Lisätiedot: Liv Aure Olli, liv.aure-olli(at)pp.inet.fi tai XII

14 Osallistu Kom med Retkipäivä Eerikkilän urheiluopiston maastoissa Forssassa Lauantaina järjestetään retkipäivä Eerikkilän urheiluopiston maastoissa, Forssassa. Retkeä isännöi Ilveskilta ja retkipäivä on avoin tilaisuus kaikille kiltapartiolaisille ja ystäville. Tarkempaa tietoa tulossa seuraavassa lehdessä. Lisätiedot: Jari Vesander, jari.vesander(at)hotmail.com tai Ylimääräinen valtakunnan kokous ja SPYP:n 60-vuotisjuhla Hämeenlinnassa Tervetuloa Hämeenlinnaan la-su juhlimaan SPYP:n 60- vuotistaivalta sekä osallistumaan ylimääräiseen valtakunnan kokoukseen, jossa käsitellään yhdistyksen sääntömuutosta. Lauantain ohjelmassa on mm. SPYP 60v Gaalaillallinen, joka pidetään Hämeen vanhassa linnassa. Sunnuntaina on juhlajumalanpalvelus sekä ylimääräinen valtakunnankokous. Tarkempaa tietoa jäsenille lähetetään heti, kun juhlatoimikunta etenee valmisteluissa. Lisätiedot: Pasi Papu Kylmälä, papu.kilta(at)gmail.com tai LÄHIOMAISEN PUHELINNUMERO KÄNNYKKÄÄN ICE LYHENTEELLÄ ICE-lyhenne matkapuhelimessa auttaa hätätilanteessa. Liitä jonkin lähiomaisen/ tuttavan/ystävän nimen eteen matkapuhelimeesi kirjaimet ICE (= In Case of Emergency, hätätapauksessa). Henkilö on siis joku, joka voi antaa sinusta tietoa liittyen terveydentilaan,asuinpaikkaan, yms.asiaan, joka voi olla tarpeen viranomaisille jo itse tapahtumapaikalle, ja voi näin auttaa nopeuttamaan itse tapahtuman hoitoa kohteessa. Kerro henkilölle, että mahdollisessa nnettomuus/ sairauskohtaus/ yms. tilanteessa häntä saatetaan tavoitella sen takia, että hän voi kertoa sinusta. Henkilöitä voi olla parikin,mutta useampia kuin esim. ICE1 ja ICE2 (sekä ICE3) ei välttämättä kannata laittaa, aikaa pitkään soittorumbaan ei ole. Esimerkki. Omat läheiseni ovat mieheni Kalle, poikani Aku ja tyttöni Minni. Tallennan kännyyn Kallen kohdalle nimeksi ICE1Kalle, ja aikuisten lasteni kohdalle ICE2Aku sekä ICE3Minni. ICE-lynteen löytyminen kännykästä helpottaa yhteydenottoa lähiomaiseen pitää olla puhelinnumerossa mukana ulkomailta soitettaessa (ja ensimmäinen nolla pois esim ). ICE-lyhenne on kansainvälisesti käytössä. Lähteet: Pelastustoimi ja Redcross Teksti: M. Olkinuora XIII

15 NBSR kokous Kööpenhaminassa (NBSR Nordic Baltic Sub-Region, Pohjoismaiden ja Baltian ala-alue) Pohjoismaiden ja Baltian alueen komitea kokoontui Kööpenhaminassa pohtiman yhteisiä asioita. Edellinen kokous oli Maarianhaminassa, Suomen järjestämän kiltalaisten kokoontumisen yhteydessä. Komitean kokouksiin osallistuvat yleensä jokaisen maan kiltamestari ja kansainvälinen sihteeri. Suomesta osallistuivat varakiltamestari Doris Stockmann ja kansainvälinen sihteeri Liv Aure Olli. Kokouksen asialistalla oli ISGF:n Maailmakonferenssi Italiassa tulevana syksynä ja mahdollisia pohjoismaisia ehdokkaita maailmankomiteaan. ISGF toivoo nuorempia, mieluiten naisia ehdokkaiksi ja Ruotsin kilta ehdottaa Lena Claesson. Muut NBSR maat päättivät kannatta ehdotusta. Syksyn maailmankonferenssissa sitten selviä, saammeko uuden edustajan Pohjoismaista Rigmor Lauridsen tilalle. Päätettiin, että NBSRn kiltalaisten seuraava kokoontuminen on Liettuan Birstonassa lähellä Kaunasta. Tarkempia tietoja tulevat myöhemmin Pyhä Yrjänä-lehdessä, mutta laittakaa jo nyt päivät muistiin! Tulevan kesän Maailman Jamboreessa Ruotsissa ISGF:llä on info-teltta ja postimerkkipankki. Jamboreen on tulossa n partiolaisia koko maailmasta. NBSR:n suuri työsarka tule oleman seuraava Eurooppa -konferenssi vuonna 2013, joka Pohjoismaat ja Liettua järjestävät yhdessä. Kööpenhaminan kokouksessa jaettiin ensimmäiset alustavat tehtävät. Kun myöhemmin tänä keväänä päätettään kokouspaikasta ja tarkemmasta tehtävänjaosta, muodostamme isompia työryhmiä jokaisessa maassa. Tulemme tarvitseman monen suomalaisten kiltalaisten työpanosta! Kööpenhaminan kokous oli työtäytteinen, mutta yhteenkuuluvuuden tunne sekä hyvää yhteistyöhenki viesti meille kaikille että Pohjoismaat kuuluvat yhteen olemme sisaria ja veljiä partiossa. Liv Aure Olli Nordiska Baltiska regionens styrelsemöte i Köpenhamn (NBSR Nordic Baltic Sub-Region) Nordiska Baltiska regionens styrelsemöte hölls i Köpenhamn på ett vandrarhem i närheten av Kastrup. Jag hade glädjen att få delta som ersättare för gillesmästaren Pirjo Rintamäki. Mötet gav många goda idéer och en snabbskolning i den internationella gillesverksamheten. Mötet inleddes med att alla länder presenterade sin årsrapport. Danmark har största antalet medlemmar hela 5 500, följd av Sverige med medlemmar, sedan Norge, Finland, Island och Litauen. Alla länder funderar över hur man kunde grunda nya gillen och få nya medlemmar till de existerande gillena. Liv presenterade Finlands utmärkta rapport och Finland tackades för det lyckade gillesmötet på Åland sommaren Flere av länderna har gått in på Facebook, men erfarenheterna är något varierande. Norge har gjort en kartläggning av yngre gillesmedlemmarna preferenser och det visade sig att det viktigaste var den tryckta tidningen och att de ville ha stora bilder av människor, mindre intresserade var de av Facebook. Sverige berättade om att gillet serverat kaffe och blåbärsoppa åt deltagarna i Mora loppet, vilket uppskattades mycket speciellt av de deltagare som inte skidade först i mål 80 kilometer tär på krafterna. Vidare fick vi höra att det finns planer på att sammanslå alla 5 svenska scoutförbund till en scoutorganisation. Island hade firat ett mycket lyckat flickscoutingens 100 årsjubileum med bl.a. 6 inbjudna gästtalare som berättade om var scoutingen betytt med bl.a. Islands tidigare president Vigdis Finnbogadóttir som uppskattad talare. De hade även haft besöka av grönländska gillesscouter. Gillesscouterna i Litauen har nära samarbete med scoutorganisationen, som de är en del av och hjälper till på läger och med ledarutbildningen. I december fördes den brinnande Fredslanternan (Peace Light) från polska gränsen genom landet. Nästa Nordiska Baltiska regions konferens hålls i Litauen Inkvarteringen kommer att vara i Birstonas, en kurort nära Kaunas. Det kommer att göras exkursioner till intressanta platser och ordnas möjlighet till en kortare I

16 vistelse i Vilnius efter själva konferensen. Från Finland kan man naturligtvis flyga, men det går även att fara med buss eller bil från Tallinn till Litauen. Detta kommer att bli ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med Litauens långa historia och kultur, med vänliga innevånare samt scoutverksamheten, som återuppstått efter självständigheten. 22nd World Scout Jamboree 2011 äger ju rum på Rinkabyfältet utanför Kristianstad i Skåne. Anmälningstiden har gått ut och det kommer att finnas deltagare. Det är möjligt att besöka lägret och en bussfärd kommer att ordnas från Finland. Men man kan även själv ordna ett besök , helst bör man köpa biljett till lägret i förväg den kostar 150 SEK per dag. Se närmare De nordiska länderna hjälper till med home hospitality. Bl.a vill en grupp vill besöka Rovaniemi och julgubben. Förutom de officiella ärendena som behandlades på mötet hade jag ett bra tillfälle att diskutera aktuella gillesfrågor med deltagarna. Bl.a. fick jag en del synpunkter om stadgar, som kan vara bra, då vi nu går in för en stadgeändring här i Finland. Sverige försöker även ändra sina stadgar. Doris Stockmann Pohjoismaiden ja Baltian alueen yhteyshenkilöiden kokous pidettiin Kööpenhaminassa tammikuussa. Nordiska Baltiska regionen hade sitt möte i Köpenhamn i januari. Osallistujat vasemmalta / Deltagarna i mötet var från vänster: Anne Haastrup-Nielsen (Danmark), Dalia Urzaite(Litauen), Doris Stockmann (Finland), Elin Richards (Island) Olav Balle - medlem i Europa kommittén (Norge), Liv Aure Olli (Finland), Gunilla Engvall - ordförande (Sverige), Lone Erkmann, (Danmark) och Carl-Magnus Klärcke, (Sverige). Foto: Karl-Magnus Klärcken II

17 ISGF (International Scout and Guide Fellowship, Kansainvälinen kiltojen kattojärjestö) ISGF on maailmanlaajuinen organisaatio aikuisille, jotka tukevat partiotoimintaa ja jotka tahtovat osallistua paremman maailman tekemiseen auttamalla avustusprojekteissa eri puolilla maailmaa. Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat (SPYP) on jäsenenä ISGF:ssä. Jäsenenä sinä olet mukana n :n, ympäri maailmaa olevan kiltalaisen joukossa. ISGF:n periaatteet ovat: 1. Kannustaa kunnioittamaan elämää ja ihmisoikeuksia. 2. Toimia oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta tavoitteena luoda parempi maailma. 3. Edistää kansainvälistä ymmärrystä varsinkin ystävyyden kautta ja lisätä suvaitsevaisuutta ja toisten kunnioittamista. ISGF:n viralliset kielet ovat englanti ja ranska. Kansalliset killat muodostavat viisi eri yhteistyöaluetta. SPYP on osana Euroopan aluetta (Region). Euroopan alue jakautuu alaalueisiin (Sub-Region), joista SPYP kuuluu Nordic Baltic alueeseen (NBSR = Nordic Baltic Sub-Region) eli Pohjoismaiden ja Baltian ala-alueeseen. Suomen lisäksi NBSR:ään kuuluvat Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Liettua. Viro ja Latvia ovat myös kuuluneet NBSR:ään, mutta kuuluvat nykyään Keski-Euroopan ala-alueeseen. Maailmankonferenssi pidetään joka kolmas vuosi. Kansallisista kiltayhteisöistä kuten SPYP voidaan konferenssiin lähettää virallisena delegaationa korkeintaan neljä henkilöä. Jokaisella maalla / kansallisella killalla on neljä ääntä, joita voi käyttää 1-4 henkilöä. Mutta konferenssiin voivat osallistua kaikki kiltalaiset, vaikka äänestää voi vain virallinen delegaatio. 26. maailmankonferenssi pidetään tänä vuonna Comossa, Italiassa. Italian kansallinen kilta MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) huolehtii konferenssijärjestelyistä. Comon konferenssi alkaa maanantaina 26. syyskuuta klo ja päättyy sunnuntaina 2. lokakuuta aamiaisen jälkeen. Perjantaina on retkipäivä, jolloin tutustutaan ilmoittautuessa valittuun kohteeseen. Konferenssin jälkeen on erillisestä maksusta ns. Post Conference tour eli yhteinen retkiviikko ns. jälkipeli. Comossa on mainio tilaisuus toteuttaa ISGF:n kolmatta periaatetta (kansainvälisestä ystävyydestä kts. yllä). Tulevasta maailmakonferenssista on lisää tietoa tämän lehden sivulla 12. Ne, jotka käyttävät internetiä voivat lukea ISGF:n uutisia ja muita tietoja osoitteessa Sivuilta löytyy myös ISGF:n laulu, jonka voi ladata mp3:lle: We are men and women joined together by a strong thread of unity. Just like the Scouts and Guides around the world, we stride to make it free. We are a fellowship and we try to reach all under the Sun. No matter what our colour or creed, we ll work together till we see the need is gone. We are led forward by our promise. We share the vision of B-P. We love our God, We serve the world we share, We live in the harmony. We are a fellowship XVI

pyhä yrjänä st:göran 4/2012 Merta päin Raumalla syyskuussa

pyhä yrjänä st:göran 4/2012 Merta päin Raumalla syyskuussa pyhä yrjänä st:göran 4/2012 Merta päin Raumalla syyskuussa Puita halaamassa Pyhähäkissa kesäkuussa Kunniapar olaiseksi Kouvolassa marraskuussa suomen pyhän yrjänän partiokillat - s:t görans scoutgille

Lisätiedot

JCI SENATE IN FINLAND RY. 1962-2012

JCI SENATE IN FINLAND RY. 1962-2012 JCI SENATE IN FINLAND RY. 1962-2012 50 1 JCI Senate in Finland ry. 1962-2012 50 vuotta 50 4 Sisällysluettelo JCI Senate in Finland ry. 50 vuotta juhlahistoriikki Työryhmä: Editor Nana Närhi #68989, Salla

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

3/2007 YKKÖSKETJU. Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

3/2007 YKKÖSKETJU. Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti 3/2007 Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Taitto Petri Hollmén / petri.hollmen@ukkopekka.fi Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Seuraava numero 4/2007 ilmestyy joulukuussa.

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2001 Vireä ja turvallinen viisikymppinen: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys täydellä höyryllä eteenpäin laakereillaan.

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti. Heikki Talvitie besökte Svenska Österbotten SIDAN 7. Yleisurheilun juhlaa Moskovassa.

Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti. Heikki Talvitie besökte Svenska Österbotten SIDAN 7. Yleisurheilun juhlaa Moskovassa. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti 22013 Heikki Talvitie besökte Svenska Österbotten SIDAN 7 Yleisurheilun juhlaa Moskovassa sivut 3 ja 14 Jakke Nikkarinen PÄÄKIRJOITUS Merja Hannus Venäjän kielessä sana agentti

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Alkusanat. Opiskelijaelämää. Opiskelua. Neuvoksi FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan

Sisällysluettelo. Alkusanat. Opiskelijaelämää. Opiskelua. Neuvoksi FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan Fuksiopas 2015 FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan SYNOPSIS fuksiopas [-vteyl] DESCRIPTION Fuksiopas on tehty jokaiselle tietofuksille oppaaksi tulevaa fuksivuotta varten.

Lisätiedot

M Itella Oyj 3/2011. Uusateismin uskontokritiikki ei horjuta kristinuskoa. Vapaaehtoisena vaikutat. Kuva: Anne Lagerstedt. Kierrätys Återvinning

M Itella Oyj 3/2011. Uusateismin uskontokritiikki ei horjuta kristinuskoa. Vapaaehtoisena vaikutat. Kuva: Anne Lagerstedt. Kierrätys Återvinning M Itella Oyj 3/2011 Uusateismin uskontokritiikki ei horjuta kristinuskoa Vapaaehtoisena vaikutat Kierrätys Återvinning 2 Tässä lehdessä: NNKY:n kalenteri 2011 Pääkirjoitus Kuva: Mari Hyttinen Kierrätys

Lisätiedot

Veden varaan. Pienen juhla on suuri hetki. Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Tarinatehdas ammentaa diakonian arkipäivästä.

Veden varaan. Pienen juhla on suuri hetki. Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Tarinatehdas ammentaa diakonian arkipäivästä. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2015 www.turunseurakunnat.fi Veden varaan Pienen juhla on suuri hetki Sivut8 11 Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Sivu 20 Tarinatehdas ammentaa diakonian

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 JÄSENLEHTI

Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 JÄSENLEHTI JÄSENLEHTI 1 2003 Viimeksi viime vuosisadalla Aurajoki jäätyi kulkukelpoiseksi. Kunnon talvi siis Turussakin. Kuva: Osmo Lindroos Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 41 FINNILCO-LEHTI

Lisätiedot

M Itella Oyj 4/2011. Mari Hyttinen. Kansainvälinen NNKY Ekumeeninen NNKY Paikallinen NNKY NNKY KFUK. Mari Hyttinen

M Itella Oyj 4/2011. Mari Hyttinen. Kansainvälinen NNKY Ekumeeninen NNKY Paikallinen NNKY NNKY KFUK. Mari Hyttinen M Itella Oyj 4/2011 Kansainvälinen NNKY Ekumeeninen NNKY Paikallinen NNKY NNKY KFUK 2 Tässä lehdessä: Markku Penttinen Pääkirjoitus NNKY KFUK NNKY:n maailmanneuvosto Sveitsissä 10. 16.7.2011: Maailma naisen

Lisätiedot

Pohjan. Puhuri. Mukaan veteraanitempaukseen. s. 3. Kurkkaa tulevaisuuteen s. 4-5. Yhtä juhlaa s. 8-13

Pohjan. Puhuri. Mukaan veteraanitempaukseen. s. 3. Kurkkaa tulevaisuuteen s. 4-5. Yhtä juhlaa s. 8-13 Pohjan Puhuri Mukaan veteraanitempaukseen s. 3 Kurkkaa tulevaisuuteen s. 4-5 Yhtä juhlaa s. 8-13 Partiota vaaroilta lakeuksille 4/2007 Pääkirjoitus Hypetys on väännetty suomeksi kreikan kielen sanasta

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

4/ 2011. Julkaisijat: Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry Kansantanssinuorten Liitto ry Pelimannikilta ry. Päätoimittaja: Risto Elo

4/ 2011. Julkaisijat: Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry Kansantanssinuorten Liitto ry Pelimannikilta ry. Päätoimittaja: Risto Elo 4/ 2011 Julkaisijat: Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry Kansantanssinuorten Liitto ry Pelimannikilta ry Päätoimittaja: Risto Elo Osoite: Tanhuviesti / Suomalaisen Kansantanssin Ystävät Döbelninkatu 5

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 lehti No 1 maaliskuu - toukokuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 Suomen Potilaslehti

Lisätiedot

Hyvää Joulua! God Jul!

Hyvää Joulua! God Jul! M Itella Oyj Hyvää Joulua! God Jul! Hyvinvointi Välmående Kohtuullisuus luo hyvinvointia Rentoutusterapia ja jooga Vaiennetut Eevan ja Aabrahamin tyttäret Kvinna i det heliga kyrkorummet Kuvan kipsienkeli

Lisätiedot

YKKÖSKETJU. Suomen NMKY:n Liitot toivottavat Rauhallista Joulua ja Siunausta vuodelle 2014. 4/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

YKKÖSKETJU. Suomen NMKY:n Liitot toivottavat Rauhallista Joulua ja Siunausta vuodelle 2014. 4/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti YKKÖSKETJU.GR13 4/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Suomen NMKY:n Liitot toivottavat Rauhallista Joulua ja Siunausta vuodelle 2014 Suomen NMKY Facebookissa www.facebook.com/nmkysuomi Ykkösketju

Lisätiedot

Adventin aika. NNKY:n jäsenlehti 110 vuotta. NNKY-liiton kehittämistyö käynnistyi. Hengellisestä väkivallasta vaietaan edelleen. Odotus I väntan på...

Adventin aika. NNKY:n jäsenlehti 110 vuotta. NNKY-liiton kehittämistyö käynnistyi. Hengellisestä väkivallasta vaietaan edelleen. Odotus I väntan på... M Itella Oyj 6/2010 NNKY:n Maailmanliiton pääsihteeri Nyaradzayi Gumbonzvanda: Olemme kaikki johtajia NNKY-liiton kehittämistyö käynnistyi Hengellisestä väkivallasta vaietaan edelleen Adventin aika Mari

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

Soihduilta valoa maailmaan

Soihduilta valoa maailmaan LION Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi huhtikuu 2/2011 Soihduilta valoa maailmaan Toimituksen näkökulmasta Mitähän seuraavaksi? Elämme aikakautta, jollaiseksi sitä emme koskaan olisi kuvitelleet. Yhä

Lisätiedot

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön No:18 2011 Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa Toteutamme kansainvälisen Lionsjärjestön periaatetta We Serve - Me palvelemme harjoittamalla vapaaehtoistyöhön, palveluihin ja avustamiseen perustuvaa

Lisätiedot

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa 2.2013 Suomen Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen: Elämästä kiinni kulttuurin avulla Sivut 8-10 Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15 Suunnistusta Federaation kongressissa Sivut

Lisätiedot

Kristillisyys - mitä se on? Kristlighet - vad är det? Terveessä yhteisössä kasvaa terveitä yksilöitä. M Itella Oyj

Kristillisyys - mitä se on? Kristlighet - vad är det? Terveessä yhteisössä kasvaa terveitä yksilöitä. M Itella Oyj M Itella Oyj Kristillisyys - mitä se on? Kristlighet - vad är det? NNKY:n ja NMKY:n Maailmanliittojen Rukouksen ja maailmanyhteyden viikko 9.-15.11.2008 USKALLA UNELMOIDA - Unelmat käyvät toteen Terveessä

Lisätiedot

Meri-Teijo Golf ry 25-vuotisjuhlajulkaisu 1991-2015. www.meriteijogolf.com

Meri-Teijo Golf ry 25-vuotisjuhlajulkaisu 1991-2015. www.meriteijogolf.com Meri-Teijo Golf ry 25-vuotisjuhlajulkaisu 1991-2015 www.meriteijogolf.com Arvoisa lukija, Meri-Teijo Golf ry:n hallitus 2015 Julkaisija Meri-Teijo Golf ry Päätoimittaja Martti Poutanen Toimitus Tarja Hakulinen

Lisätiedot

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet Krist Alli Nro 27.9.2012 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet 2013-2016 Sivu 4 Lastensuojelun toimijoiden kustanuksia vertailtava Sivu

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Hämeen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot