Ota selvää kampanjan arviointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ota selvää kampanjan arviointi"

Transkriptio

1 Ota selvää kampanjan arviointi Sisältö Päivi Hollanti Perustietoa kampanjasta... 2 Kampanjan lähtökohdat... 2 Kampanjan tavoitteet ja kohderyhmät... 2 Kampanjaorganisaatio... 3 Kampanjan kustannukset... 4 Kampanjan toteutus... 4 Hahmo ja iskulause... 4 Internet-sivusto... 5 Oheismateriaali... 6 Markkinointimateriaali... 7 Kieliversiot... 7 Kampanjaseminaari... 7 Kampanjaviestintä... 8 Kampanjan arviointikysely... 8 Opiskelijoiden ja opettajien mielipiteet kampanjasta... 9 Kirjastojen henkilökunnan mielipiteet kampanjan totetuksesta...10 Kampanjan näkyvyys...12 Kilpailut...12 Kampanjan näkyvyys kansallisella tasolla...13 Kampanjan näkyvyys paikallisella tasolla...13 Kampanjan vaikuttavuus...14 Kampanjasta opittua...14 Liite 1. Kilpailujulistus...16 Liite 2. Kampanjaseminaarin ohjelma...17 Liite 3. Kampanjassa käytetyt aforismit...18 Liite 4. Kampanjan arviointilomake opiskelijoille ja amk:n henkilökunnalle...19 Liite 5. Kampanjan arviointilomake amk-kirjastojen henkilökunnalle...20 Liite 6. Kampanjasivuston käyttötilasto...21 Tampere: Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu

2 Ota selvää kampanjan arviointi 2 Perustietoa kampanjasta Kampanjan lähtökohdat Tiedonhankinnan ja -hallinnan taitoja on ammattikorkeakoulukirjastoissa edistetty koko niiden historian ajan. Tiedonhankinta on saatu useissa ammattikorkeakouluissa osaksi OPSia, mutta olemme yhä kaukana tilanteesta jossa jokaiselle opiskelijalle voidaan taata yhtäläiset mahdollisuudet myös tiedonhankinnan taitojen omaksumiseen. Aidon muutoksen aikaansaaminen ammattikorkeakouluissa edellyttää muutosta ihmisten asenteissa ja suhtautumisessa tiedonhankintaan yleensä. Asennemuutos vaatii paitsi aikaa, myös pitkäjänteistä työtä jokaisessa ammattikorkeakoulussa ja sen kirjastossa. Kampanjalla pyrittiin vaikuttamaan positiivisesti sekä opiskelijoiden että opettajien asenteisiin. Kampanjan tavoitteet ja kohderyhmät Kampanjan päätavoite oli lisätä informaatiolukutaidon tunnettuutta ammattikorkeakouluissa. Kampanjan pääkohderyhmä ovat opiskelijat, joiden ymmärrystä hyvien tiedonhallintataitojen merkityksestä haluttiin lisätä. Kampanjalla halutaan vaikuttaa myös opettajakunnan ja hallinnon informaatiolukutaitoajattelun kehittymiseen myönteisempään, yhteisvastuullisempaan suuntaan. Informaatiolukutaidon opetus on koko ammattikorkeakoulun asian. Kirjaston henkilökunnalle kampanjan tavoitteena on 1) tarjota tukea kirjaston ja opetuksen yhteistyön edistämiseen, 2) tuottaa aineistoa informaatiolukutaidon markkinoinnin tueksi sekä 3) luoda aineistoa ja työkaluja opetuksen tueksi. Amk-opettajat Päätoimiset Muut 188 Muu amk-henkilökunta Amk-opiskelijat nuorisoaste muut Yhteensä Taulukko 1. Kampanjan pääkohderyhmien koko Amkotan 2006 mukaan. Opettajien ja henkilökunnan henkilötyövuodet on pyöristetty kokonaisluvuiksi.

3 Ota selvää kampanjan arviointi 3 Kampanjaorganisaatio Kampanjan suunnittelua ja toteutusta koordinoi Päivi Hollanti (jatkossa: projektipäällikkö) Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulusta. Teknisenä asiantuntijana toimi sekä sivuston ja kampanjamateriaalin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Kimmo Turtiainen i ja piste Adwise Oy:sta. Kampanjaa varten perustettiin epävirallinen Kampanjatyöryhmä, johon lähetettiin avoin kutsu koko amk-kirjastoverkostolle. Ensimmäiseen kokoukseen Arcadassa osallistui yhteensä kahdeksan amk-kirjaston edustajaa kuudesta eri ammattikorkeakoulusta. Amkit-konsortiota edusti Ulla-Riitta Lahtinen. Kampanjaryhmä kokoontui yhteensä viisi kertaa. Tämän lisäksi ryhmä työskenteli sähköpostin välityksellä. Osallistujien sitoutumisen taso vaihteli, joten päätöksenteko koettiin hankalaksi. Projektipäälliköltä puuttuivat myös riittävät fasilitointitaidot, joten osaa alkuperäisistä ryhmän jäsenistä ei koskaan saatu sitoutettua toimintaan. Ryhmän rooliksi muotoutui toimiminen ajatusten testauspaikkana ja tehdyn työn kommentoijana. Kampanjahahmon valinnassa työryhmän rooli oli kuitenkin ratkaiseva: ryhmä sivuutti hahmokilpailun voittajan ja valitsi kampanjahahmoksi toiseksi tulleen ehdotuksen. Tämä valinta osoittautui onnistuneeksi. Kampanjaryhmän kokoonpano vaihteli suunnittelun edetessä, mikä koettiin ongelmaksi. Loppuun asti aktiivisina jaksoivat Margareta Danielsson (Arcada), Helena Kankuri (DIAK), Ulla-Riitta Lahtinen (Amkit), Minna Marjamaa (Laurea), Kaisa Toikka (TAMK) ja Päivi Ylätalo (Diak). Kampanjan toteutuksen etenemistä voivat kaikki kiinnostuneet seurata eaineistohankkeen blogissa (http://amkit.wordpress.com/category/il-kampanja/) Kampanjaryhmän ensimmäisessä kokouksessa ideointia johti Kimmo Turtiainen. Tarkkana asiaa seurasivat Katja Valjakka (Haaga-Helia), Päivi Ylätalo (DIAK), Kaisa Toikka (TAMK), Monika Cseh (Laurea), Annika Westergård (PIRAMK) ja Minna Marjamaa (Laurea). Kuvasta puuttuvat Helena Kankuri (DIAK), Margareta Danielsson (Arcada), Ulla-Riitta Lahtinen (AMKIT-konsortio) ja Päivi Hollanti (VirtuaaliAMK).

4 Ota selvää kampanjan arviointi 4 Kampanjan kustannukset Kampanjan kustannukset katettiin Virtuaaliammattikorkeakoulun ja Amkit-konsortion yhteisestä eaineistot oppimisen resurssi hankkeesta. Kampanjaryhmässä edustettuina olleet ammattikorkeakoulut panostivat toimintaan sekä työaikana (1-6 pv/amk) että ryhmän jäsenten matkakustannuksina. Kampanjan toteutus Hahmo ja iskulause Kampanjahahmon ja iskulauseen löytämiseksi Suomen VirtuaaliAMK julkisti kotisivuillaan kilpailun ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Samalla haluttiin informaatiolukutaidolle lisää julkisuutta. Kilpailun suunnittelivat projektipäällikkö, Kimmo Turtiainen (Adwise Oy) ja opiskelija Timo Härkönen (TAMK). Tieto kilpailusta toimitettiin sähköpostilla ammattikorkeakoulujen VirtuaaliAMKyhteyshenkilöille sekä ammattikorkeakoulujen tiedottajille. Kesälomista huolimatta tieto levisi hienosti: määräaikaan mennessä iskulause-ehdotuksia saatiin 99 kpl ja hahmoja 40 kpl. Kilpailuun osallistui yhteensä 58 opiskelijaa 19 ammattikorkeakoulusta. Kilpailun ensimmäiselle sijalle valittiin Info-Immu, jonka piirsi Margit Holländer Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Toisen sijan voitti Orangutangi, jonka on piirtänyt Matti Korpela Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Kampanjan hahmoksi valittiin kilpailun toisen palkinnon voittaneen Matti Korpelan ehdotus. Matti esitteli hahmonsa syntyä kampanjan aloitusseminaarissa Helsingissä

5 Ota selvää kampanjan arviointi 5 Internet-sivusto Kampanjasivusto on suunnattu ensisijaisesti opiskelijoille, mikä näkyy myös sivujen ulkoasussa. Tekstin määrä on tietoisesti pyritty pitämään sivuilla mahdollisimman vähäisenä. Sivut on toteutettu pääasiassa Flash-tekniikalla, joka mahdollistaa mm. animaatioiden teon. Sivustolla on omat osiot eri kohderyhmille. Opiskelijoille tarjotaan aforismeja ja lyhyitä tietoiskuja informaatiolukutaitoon liittyvistä asioista. Opettajille tarjotaan esimerkkejä ja neuvoja siitä, miten he voivat itse hyödyntää IL:a omassa opetuksessaan. Kirjastoille sivuilla tarjotaan ohjeet kampanjan toteutuksesta sekä erilaisia markkinointimateriaalin pohjia (lehdistötiedote, ilmoituspohja yms.) Ota selvää sivuston ulkoasusta vastaa Kimmo Turtiainen Adwise Oystä. Verkkosivujen domain-nimeksi valittiin otaselvää.fi, ruotsiksi taredapå.fi. Koska nimi findout.fi oli varattu, englanninkieliseksi domainiksi valittiin discover.fi. Palvelintila kampanjasivustolle on ostettu Codeworks Oy:stä ja sen hinta on 540 euroa / vuosi. Teknisenä ratkaisuna Flash mahdollisti visuaalisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisen sivuston toteutuksen. Kokonaisuutena se osoittautui kuitenkin huonoksi valinnaksi: 1) Flash vaatii erikoisosaamista, mikä muodostui ongelmaksi sivujen päivitysten yhteydessä. Koska tekninen toteutus oli yhden ihmisen vastuulla, virheiden korjaukset tehtiin

6 Ota selvää kampanjan arviointi 6 välillä pitkälläkin viiveellä. Sivuston kieliversiot saatiin valmiiksi aikataulusta huomattavasti myöhässä. 2) Ammattikorkeakoulujen koneisiin ei automaattisesti ole asennettu Flash Playeria. Koska opiskelijoilla ja joissakin ammattikorkeakouluissa myös henkilökunnalla ei ole asennusoikeuksia koneisiin, monessa ammattikorkeakoulussa sivusto ei edes avautunut. 3) Koko sivusto toteutettiin Flash-tekniikalla, joten linkitys suoraan alasivuille ei onnistu. Myös sivujen selauksen joutuu aina aloittamaan alusta. Flash olisi pitänyt rajoittaa pelkkiin animaatioihin. 4) Hakukoneet eivät indeksoi Flash-tekniikalla toteutettuja sivuja. Koska koko sivusto toteutettiin sillä, sen verkkonäkyvyys perustuu sivustolle liitettyihin pdf-dokumentteihin. Tämä on ristiriidassa sivuston informaatiolukutaitoon liittyvän sisällön ja viestin kanssa. Oheismateriaali Sivuston viesti rakentuu viiden iskulauseen varaan, joista kukin kuvaa yhtä informaatiolukutaidon osaamistavoitetta. Viestiä täydentävät teemaan sopivat aforismit. Informaatiolukutaidon osaamistavoite Iskulause Informaatiolukutaitoinen opiskelija määrittelee Apina vai gorilla? Ota selvää. tarvittavan tiedon luonteen ja laajuuden. Informaatiolukutaitoinen opiskelija hakee tarvittavan tiedon tehokkaasti. Etsi itse mutta aloita kirjastosta. Informaatiolukutaitoinen opiskelija arvioi tietoa ja sen lähteitä kriittisesti ja liittää valitsemansa Totta vai tarua? Suodata lukemasi. tiedon omaan tietopohjaansa ja arvojärjestelmäänsä. Informaatiolukutaitoinen opiskelija käyttää yksin tai ryhmän jäsenenä tietoja tehokkaasti Osoita osaamisesi! hyväkseen saavuttaakseen tietyn tavoitteen. Informaatiolukutaitoinen opiskelija ymmärtää useita taloudellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka liittyvät tiedon käyttöön, ja käyttää tiedonlähteitä ja tietoa eetti- Kerro lähteesi! Vain pönttö plagioi. sesti ja laillisesti oikein. Taulukko 2. Informaatiolukutaidon tavoitteet ja niitä kuvaavat iskulauseet. Oheismateriaali jaettiin pääkohderyhmien mukaan. Opiskelijoille tarjottiin lähinnä toiminnallista materiaalia jonka sivutuotteena he tutustuivat informaatiolukutaitoon: näytönsäästäjä, matkapuhelimen taustakuva, testi, palapeli ja e-kortti. Lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua nimikilpailuun, jossa hahmolle haettiin omaa nimeä. Opettajille tarjottiin syvempää tietoa informaatiolukutaidosta (ydinainesanalyysi) sekä annettiin ohjeita IL:n edistämiseksi omassa opetuksessa. Opettajille tehtiin myös oma IL-

7 Ota selvää kampanjan arviointi 7 testi, jossa mitattiin paitsi tiedonhallintaosaamista myös osaamisen jakamista opiskelijoille. Kirjaston henkilökunnalle annettiin ohjeita kampanjan toteutukseen omassa ammattikorkeakoulussa. Lehdistötiedote sekä erilaiset ilmoitus- ja markkinointimateriaalit ja bannerit tukivat kirjaston omaa kampanjointia. Oheismateriaalista olisi saatu käytettävämpää, jos testit tai animaatiot olisi voinut erottaa sivuilta esim. opetuksessa hyödynnettäväksi. Linkitysmahdollisuus eri dokumentteihin olisi sekin parantanut käytettävyyttä huomattavasti. Markkinointimateriaali Kampanjasivustolle suunniteltu verkkokauppa olisi ollut liian kallis toteutettava, joten vastuu markkinointimateriaalista jäi paikallisille ammattikorkeakouluille. Kampanjasivustolle tehtiin mallit tavallisimpia kampanjatuotteita varten (esim. juliste, t-paita, muki, kynä). Mallien suunnittelussa yritettiin huomioida erityisesti sellaiset tuotteet, joita amk-kirjastot voisivat ottaa myyntituotteeksi (esim. kangaskassi, postimerkki, muistitikku). Amk-kirjastot organisoivat markkinointimateriaalin yhteishankinnan heti keväällä. Toinen yhteishankinta toteutettiin syksyllä projektipäällikön koordinoimana. Yhteishankinta sujui pääosin ongelmitta. Kirjastot eivät kuitenkaan osanneet varautua tuotteiden suhteellisen pitkiin toimitusaikoihin (n. 2 kk) ja joissakin ammattikorkeakouluissa kampanjan aloitusta piti lykätä. Kieliversiot Lähes kaikki toteutettiin kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vain kirjastoille tarkoitetutuja ohjeita ei käännetty englanniksi. Suomenkielinen sivusto materiaaleineen julkistettiin kampanjaseminaarissa Ruotsinkielisen käännöksen kanssa oli ongelmia. Virallisen kielenkääntäjän teksti osoittautui olevan vanhahtavaa kieltä ja ammattikorkeakoulusanaston käännöksessä oli virheitä. Myös kielioppivirheitä oli yllättävän paljon. Ruotsinkieliset ammattikorkeakoulut pitivät taredapå.fi-sivustoa kielellisesti ala-arvoisena ja lykkäsivät omien kampanjoidensa toteutusta. Käännöksen kielitarkastajaksi suostui Ulrika Wikström (YH Sydväst), mutta korjausten saaminen sivustolle kesti kohtuuttoman kauan (ks. kohta Internetsivusto). Ruotsinkielisen sivuston ensimmäinen versio julkaistiin 4.3. ja korjattu versio vasta Englanninkielisen käännöksen tarkisti projektipäällikkö. Englanninkielinen sivusto avattiin , lähes kuukauden tavoitteesta myöhässä. Kampanjaseminaari Kampanja julkistettiin Amk-kirjastojen kampanjaseminaarissa Helsingissä perjantaina Seminaariin osallistui yhteensä 40 henkilöä.

8 Ota selvää kampanjan arviointi 8 Seminaarin aluksi kuultiin esityksiä kirjastojen markkinoinnista. Esimerkkinä onnistuneesta kampanjasta tutustuttiin Ota selvää -kampanjankin mallina toimineeseen Aidstukikeskuksen Mistä sitä tietää kampanjaan. Kampanjahahmo sekä -sivusto julkistettiin iltapäivällä. Kaikki osallistujat saivat kassillisen kampanjamateriaalia. Palautteissa kampanjaseminaari sai yleisarvosanaksi 9,15 (asteikolla 4-10). Vain n. 25% paikalla olleista päätyi antamaan palautetta, joten sen antama kuva ei välttämättä vastaa todellisuutta. Kaikkiin esiintyjiin oltiin erittäin tyytyväisiä, joskin parhaat palautteet sai itse kampanjahahmo. Poimintoja sanallisesta palautteesta: Ihana hahmo! Kampanjahahmo hieno! Ota selvää -sivusto houkuttava. Hienoa että tuollainen erilainen kampanja ja sivusto on saatu aikaan. Aloitussivu on tosin hiukan sekava, olisi kiva jos siinä käynnistyisi musta-valkoisena ja siinä olisi vain hahmo ja teksti Apina vai gorilla? Ota selvää. Ja tuon intron voisi halutessaan skipata. Sivulta saisi paremmin selvitä kohderyhmä - puhuttelu puuttuu. Hahmo ja iskulausekin on huippuhyvä, materiaali mahtavaa: houkuttelevaa, rockia, hauskaa! Hienoa että markkinointiohje on must sivustolla (joka on MYKISTÄ- VÄN hieno) Mahtavaa, ällistyttävää, hienoa! Nyt kun saisi vielä läpi omassa amkissa. Ideoita kyllä on, kiitos esitysten. Kun vielä osaisi markkinoida omia palvelujaan yhtä hyvin (= siis pienempiä palvelun osia, ts henk.koht. Ohjausta, oppaita yms) Mutta ehkä tämä auttaa siinäkin? Kampanjaviestintä Kampanjaviestintä eli amk-kirjastojen ohjeistus hoidettiin pää-asiassa sähköpostilla. Yksityiskohtaisimmat ohjeet annettiin Kampanjaseminaarissa, jossa oli edustajat lähes jokaisesta amk-kirjastosta. Kampanjointia varten Amkit-konsortion keskustelufoorumiin perustettu keskusteluryhmä ei koskaan lähtenyt käyntiin: projektipäällikön lisäksi foorumilla esiintyi vain kaksi muuta kirjastolaista, joista toinen kuului kampanjaryhmään. Markkinointimateriaalin yhteishankinnan yhteydessä keskustelufoorumia sen sijaan hyödynnettiin aktiivisesti. Kampanjan arviointikysely Marraskuussa 2008 järjestettiin kaikki ammattikorkeakoulut kattava kysely, jossa haluttiin selvittää toisaalta kampanjan näkyvyyttä, toisaalta arvioida sen toteutusta. Kyselyn kohteena olivat ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja opettajat sekä amk-kirjastot. Kyse-

9 Ota selvää kampanjan arviointi 9 ly toteutettiin kolmella kielellä (fin, swe, eng), kirjastoille suunnattu kysely kahdella (fin, swe). Pääosa vastauksista saatiin suomen kielellä, vain yksi vastaus englannin kielellä. Opiskelijoiden ja opettajien mielipiteet kampanjasta Opiskelija- ja opettajakyselyn perusteella ei voida tehdä kovin luotettavia johtopäätöksiä. Vastauksia saatiin vain kuudesta ammattikorkeakoulusta (Arcada, KYAMK, Laurea, MAMK, SAMK ja TAMK), mikä viittaisi siihen, ettei kyselyä suinkaan toteutettu kaikkialla. Vastauksia saatiin yhteensä 96, joista yksi ulkomaiselta opiskelijalta. Vastausten perusteella kampanja koettiin suhteellisen innostavaksi (24 puolesta ja 23 siltä väliltä). Ärsyttävänä sitä ei pitänyt kuin 5 vastaajaa. Kampanja koettiin sekä ymmärrettäväksi (53 vastaajaa) että selkeäksi (62 vastaajaa). Uutta tietoa kampanja antoi yhteensä 50 vastaajalle. Vajaa puolet vastaajista piti sivustoa mukavana ajankuluna. Valitettavasti kyselyssä ei huomattu mitata opiskelijoiden suhtautumista itse kampanjahahmoon. Kampanjan viesti oli jäänyt lähes kaikille vastaajille hämäräksi. Yleisimmin viesti yhdistettiin kirjastoon ja sen palveluihin, ei suinkaan informaatiolukutaitoon. Vastausten perusteella amk-kirjaston oma kampanjatoteutus vaikutti paljon siihen, mihin kampanjan viesti yhdistettiin: plagiointiin, sähköisiin opinnäytetöihin tai opiskelijapalveluihin yleensä. Seuraavassa poimintoja opiskelijoiden (ja opettajien?) vastauksista kysymykseen siitä, mitä kampanjalla heidän mielestään yritettiin sanoa. Ota Selvää kirjaston tarjonnasta / palveluista, joita on paljon enemmän kuin ensinnä olettaa. Että osataan käyttää tiedonhakua. Kirjastosta on moneksi ja kirjaston osaavat ihmiset auttavat mielellään sinua opinnoissasi ja opetuksessasi. Kampanjan nimi oli osuva: ota selvää, ja jos et osaa, kysy informaatikolta. Älä plagioi, käytä kirjastoa tiedonhakuun, pitäisi kiinnittää huomiota siihen, mistä ja millaista tietoa etsii Kampanjalla tuotiin esille kirjaston palveluita, sekä esillä oli myös koulumme opiskelijayhdistys. Jaa-a, miten oppia ottamaan selvää esim. kirjastojen e- opinnäyttteistä. Tuoda esille AMK-kirjaston tuomaa lisäapua tiedonetsintään ja - hankintaan. Jotain tärkeää kait. Plagiointi ei kannata. Informaatioähky tekee meistä elefantteja!

10 Ota selvää kampanjan arviointi 10 Kirjastojen henkilökunnan mielipiteet kampanjan totetuksesta Samaan aikaan tehdyn kirjastoille suunnatun kyselyn perusteella suurin osa toteutti kampanjan jossakin vaiheessa vuotta. Vastauksia saatiin 40 kappaletta yhteensä 17 ammattikorkeakoulusta, joista vain Oulun seutu ilmoitti, ettei kampanjoinut lainkaan. Pääasiassa kampanja toteutettiin suomeksi, myös englanniksi sen vastaajista toteuttivat Metropolia, Tampere, Turku ja Vaasa. Vaasa oli vastaajista ainoa joka veti kampanjan kolmella kielellä. Kampanjan toteutusmallia (= jokainen sai itse päättää missä laajuudessa ja aikataulussa kampanjan toteuttaa) pidettiin pääosin hyvänä. Vain viisi vastaajaa piti toteutusmallia huonona. Mielipiteeseen vastausten perusteella vaikuttivat muut kuin toteutusmalliin liittyvät asiat: epäonnistunut kampanjahahmo, käytettävyydeltään huono kampanjasivusto sekä kampanja-arvioinnin huono ajankohta (yhtä aikaa kirjaston kamapnjan kanssa). Todella hyvä, että kirjaston näkyvyyttä voi nostaa yhteisillä kampanjoilla - yksin ei aina jaksa. Sehän oli ihan itsestä kiinni, miten tarjolla olevia välineitä haluaa käyttää! Osassa sanallisista palautteista kritisoitiin kampanjan huonoa ajoitusajankohtaa, vaikka ajoituksen päätti kukin amk-kirjasto itse. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kirjastoissa tapahtuu paljon muutakin ylimääräistä lukuvuoden aikana ja erillisen kampanjan sovittaminen kaiken muun väliin voi olla hankalaa: Keväällä Herbert jäi meillä asiakastyytyväisyyskyselyn ja e- kurssikirjojen kartoituskyselyn jalkoihin. Eikä nyt syksylläkään kukaan tiedonhankinnan opettajista jaksanut ajatellakaan kampanjointia, uuden verkkokurssin tekeminen ja muut työt veivät energian. Saamaansa tukea riittävänä piti 82% vastaajista. Pääosa ohjeistuksesta annettiin kampanjan aloitusseminaarissa, jonne osallistui edustajia yhteensä 21 ammattikorkeakoulusta. Kunkin kirjaston oma toteutustapa lienee vaikuttanut mielipiteisiin: jos kampanja on suunniteltu ja toteutettu keskitetysti, tieto ei välttämättä ole ihan kaikkia saavuttanut. Olisi tarvittu lisää ohjeistusta kirjaston henkilökunnalle muutakin kuin nettisivut. Kampanjamateriaali oli kuitenkin hyvää. Opiskelijan suunnittelema kampanjahahmo jakoi mielipiteitä: 78% piti hahmosta, 14% inhosi sitä. Kolme vastaajaa ei osannut päättää. Hahmo oli hauska ja www-sivut sopivan anarkistiset asiaa unohtamatta. Herbert herätti huomioita eli teki sen mitä pitikin! Pitemmällä aikavälillä tarvitaan jotakin Herbertin lisäksi ettei itse varsinainen asia 'huku hankeen'. Herbert ehkä liian lapsellinen amk-tasolla...

11 Ota selvää kampanjan arviointi 11 Vitsikkääksi tarkoitettu hahmo johdatteli jotenkin apukouluun. Pitäisi tutkia ja miettiä, millaisella logolla tai hahmolla ollaan liikkeellä, mihin halutaan asiakkaiden meidät liittävän! On totta, että kampanjaryhmän ja muiden innostuneiden perheissään tekemien empiiristen kokeilujen perusteella hahmosta syttyivät erityisesti teini-ikäiset nuoret. Koska kirjaston henkilökunta ei edusta kampanjan pääkohderyhmää, mielipiteiden painoarvo ei ole kovin suuri. On kuitenkin muistettava, että ellei kirjaston henkilökunta suhtaudu positiivisesti kampanjaan ja/tai sen hahmoon, se ei sitä myöskään hyödynnä. Osan henkilökunnastamme oli vähän vaikea ymmärtää, mihin tällä pyritään ja mikä on kampanjan tarkoitus. Mutta eihän asia (IL)olekaan ihan selkeä. Vastasin myös, että tätä ei ole tehty meille, kirjaston henkilökunnalle. Kampanjasivuja piti vähintään hyvinä 43% vastaajista. Korkeintaan kohtalaisiksi sivut arvioi 57% vastaajista. Kritiikkiä saivat sisällön koettu keveys ja sivuston huono käytettävyys. Sivusto suunnattu nuoremmille? www-sivut olivat tosi oudot. Vaikka ne olivat suunnattu nuorisolle, niin silti niistä olisi pitänyt löytää tietoa loogisesti. Kampanjan hahmoa pidettiin kummallisena, karkit ja kynät tekivät hyvin kauppaansa, muut eivät niinkään. Miinusta siitä, että sivut tarvitsivat toimiakseen erillisen ohjelman, myös joka kerta auki rämähtävä musiikki rupesi lopulta ärsyttämään. En saanut vakuutettua ihmisiä sivuston toimivuudesta informaatiolukutaidon edistäjänä :( Kampanjasivustosta odotettiin työkalua opetukseen. Tämmöisenä se ei tällä hetkellä toimi. Toivottavasti sivustolle saisi linkityksen vielä onnistumaan. Sivuston käytettävyys toivottavasti vielä paranee. Hahmo oli tosiaankin loistava, mutta www-sivut hieman heppoisat eli aika vähän itse asiaa. Itse hahmo oli graafisesti tyylikäs ja erottuva, mutta www-sivusto oli hieman lapsekas AMK-käyttöön. Www-sivujen materiaali tuntui paremminkin suunnatulta vaikkapa lukiolaisille kuin korkeakouluopiskelijoille. Tällaista palautetta sain myös opiskelijoilta. Sivujen visuaaliseen puoleen ja muuhun oheismateriaaliin oli satsattu enemmän kuin sisältöön. Sivustolta löytyvää sähköistä oheismateriaalia hyvänä tai erinomaisena piti peräti 71% vastaajista. Parhaat arviot sai markkinointimateriaali, jota 78% vastaajista piti vähintään hyvänä. Hahmon suuhun sopivat, informaatiolukutaitoon liittymättömät sitaatit ihmetyttivät.

12 Ota selvää kampanjan arviointi 12 Yksi korttisitaateista hämmästytti: 'Joitakin ei elämä pue lainkaan' (en ehkä muista lausetta kirjaimellisesti). Mitä tekemistä tällä synkällä lauseella oli kampanjan kanssa? En jakanut tällä tekstillä varustettuja kortteja ollenkaan, kun pelkäsin että joku tasapainoton ihminen ottaa sen liian vakavasti. Karkeista taisivat kaikki tykätä! Valmista materiaalia tarpeeksi, josta oli helppo poimia oman kirjaston tarpeisiin sopivia osia. Tuli valmista materiaalia. Se oli hyvä asia. Kampanjan näkyvyys Kilpailut Kampanjan yhteydessä järjestettiin opiskelijoille kaksi eri kilpailua, ideakilpailu ja nimikilpailu. Ideakilpailun tavoitteena oli löytää kampanjalle hahmo sekä mahdollisesti myös sopiva iskulause. Kilpailu julistettiin heinäkuussa, joten pelkona oli, ettei se tavoita opiskelijoita. Toisin kävi: syyskuussa olevaan määräaikaan mennessä hahmoja oli saatu yhteensä neljäkymmentä ja iskulause-ehdotuksia 99 kappaletta. Kilpailuun osallistui yhteensä 58 opiskelijaa 19 eri ammattikorkeakoulusta. Kilpailun voidaan siis sanoa onnistuneen tavoitteissaan: se toi informaatiolukutaidolle positiivista ja laajaa näkyvyyttä ammattikorkeakouluissa sekä auttoi löytämään kampanjalle sekä hahmon että yhden iskulauseista. Nimikilpailun tavoitteena oli löytää nimi kampanjahahmolle. Kilpailu oli yhdistetty amkkirjastojen omiin kampanjoihin ja toteutettiin kampanjasivustolla olevalla kilpailulomakkeella. Määräaikaan mennessä ehdotuksia oli saapunut huimat 722 kappaletta. Hahmon piirtäjä Matti Korpela (SEAMk) suoritti esikarsinnan ja poimi 18 nimeä, joiden joukosta valinta tehtiin. Valintaraatiin kuuluivat Matin ja projektipäällikön lisäksi Marja Rautajoki (VirtuaaliAMK), Kimmo Turtiainen (Adwise Oy) ja Helena Kankuri (DIAK). Hahmon nimeksi valittiin lopulta Herbert. Nimikilpailu oli käynnissä suhteellisen lyhyen ajan, kun ottaa huomioon että vasta muutama amk-kirjasto oli ehtinyt aloittaa omat kampanjansa. Niinpä kilpailuun ehtivät osallistua vain näiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat. Lähes kahdeksan sadan nimiehdotuksen käsittely olisi ollut helpompaa, jos nimet olisi kerätty tietokantaan: nyt ne tulivat yksittäisinä sähköpostiviesteinä kampanjalle perustettuun palautepostiin. Hyvä palkinto (ipod) houkutteli osallistumaan, varsinkin kun osallistumiseen vaadittiin vain nimiehdotus. Ehdotuksiin olisi ollut hyvä myös liittää pakollinen perustelu-osuus, joka olisi hieman hankaloittanut vastaamista ja avannut opiskelijoiden ajattelua.

13 Ota selvää kampanjan arviointi 13 Kampanjan näkyvyys kansallisella tasolla Kampanjan toteutuksen painopiste oli paikallisessa toiminnassa, joten kansallisen tason näkyvyyttä sillä ei juuri ollut. Kampanja oli näkyvästi esillä ammattikorkeakoulupäivillä Hämeenlinnassa. Kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille jaettavassa Fakta-amk oppaassa kampanjalla oli oma sivu. Annina Korpela Kampanja oli näkyvästi esillä vuoden 2008 ammattikorkeakoulupäivillä, ja ständillä riitti vierailijoita. Tässä projektipäällikön (oikealla) keskustelukumppanina Tarja Takaranta Amkitkonsortiosta. Kampanja oli tarkoitus saada näkyviin myös opiskelijajärjestö SAMOKin sivuille. SA- MOKin ehdotuksesta kampanjan näkyvyyttä lisätään paikallisten opiskelijajärjestöjen kautta. Toive kampanjabannerin saamisesta opiskelijajärjestöjen sivuille on SAMOKin välityksellä lähetetty paikallisten järjestöjen tiedottajille. Kampanjan näkyvyys paikallisella tasolla Kampanjan suunnittelusta asti tavoitteena oli antaa yksittäisille amk-kirjastoille vapaus valita, milloin ja missä laajuudessa kampanjan toteuttaisivat. Myös toteuttamatta jättäminen oli yksi mahdollisuus. Projektipäällikön kyselyistä huolimatta tietoa paikallisista kampanjatoteutuksista tihkui hyvin vähän. Amk-kirjastojen kotisivuilta poimittujen tietojen perusteella vaikuttaisi siltä, että kampanjaa on toteutettu hyvin erilaisin tavoin ja eri mittakaavoissa. Yleisimmin kampanja on näkynyt kirjastojen kotisivuilla ja ammattikorkeakoulun sisäisissä tiedotuslehdissä. Uutiskynnyksen teema ylitti Jyväskylässä (Kes-

14 Ota selvää kampanjan arviointi 14 kisuomalainen ) ja Järvenpäässä (Keski-Uusimaa ). Yhteenveto tilanteesta löytyy hankeblogista. Opiskelija- ja opettajakyselyn perusteella ei voida tehdä kovin luotettavia johtopäätöksiä. Vastauksia saatiin vain kuudesta ammattikorkeakoulusta (Arcada, KYAMK, Laurea, MAMK, SAMK ja TAMK), mikä viittaisi siihen, ettei kyselyä suinkaan toteutettu kaikkialla. Vastauksia saatiin yhteensä 96, joista yksi ulkomaiselta opiskelijalta. Lähes puolelle vastaajista (48%) kampanja oli tuttu, 16% ei ollut asiasta ihan varma. K kirjastoille suunnatun kyselyn perusteella suurin osa toteutti kampanjan jossakin vaiheessa vuotta. Vastauksia saatiin yhteensä 17 ammattikorkeakoulusta, joista vain Oulun seutu ilmoitti, ettei kampanjoinut lainkaan. Pääasiassa kampanja toteutettiin suomeksi, myös englanniksi sen vastaajista toteuttivat Metropolia, Tampere, Turku ja Vaasa. Vaasa oli ainoa joka veti kampanjan kolmella kielellä. Sivuston käyttötilastojen perusteella ehdottomasti suosituin kampanjointiajankohta on ollut huhtikuu, jolloin sivuilla vierailtiin kertaa. Seuraavaksi eniten sivustoilla on vierailtu syys-lokakuussa ( & käyntiä). Kampanjan vaikuttavuus Kampanjan vaikuttavuutta on mahdotonta mitata näin lyhyellä ajanjaksolla. Välittömät vaikutukset eivät kuitenkaan vaikuta kovin hyviltä kampanjaan käytettyyn aikaan ja rahaan verrattuna: kampanjan viesti on selvityksen perusteella jäänyt epäselväksi. Kirjastot ja niiden palvelut sen sijaan ovat saaneet varsin positiivista huomiota. Kampanjasta opittua Kampanjan hajautettu toteutustapa koettiin hyväksi, sillä se antoi paljon vapautta yksittäisille amk-kirjastoille. Erilaiset kampanjatoteutukset hämärsivät kuitenkin itse kampanjan viestiä ja se yhdistyi osin vääriin asioihin. Koska tekstiä haluttiin kampanjasivuille mahdollisimman vähän, kampanjan viestistä tuli liiankin hienovarainen. Informaatiolukutaito on myös käsitteenä hankala ja sen sisältöä on vaikea tiivistää yhteen lauseeseen. Kampanjan jakautuminen peräti viiteen iskulauseeseen ei ainakaan selventänyt viestiä. Seuraava kampanja voisi olla hyvä toteuttaa yhden selkeärajaisen teeman (esim. plagiointi) ympärillä. Opiskelijakilpailut vaikuttavat hyvältä tavalta saada asialle huomiota. Kilpailussa tulee kuitenkin olla riittävän houkutteleva palkinto. Jos vastauksia on odotettavissa huomattavia määriä, niiden käsittely tulee suunnitella ennakolta jotta ne voidaan huomioida kilpailun teknisessä toteutuksessa. Verkkosivuston tekninen toteutus on syytä suunnitella huolella mm. verkkonäkyvyyden ja käytettävyyden osalta. On myös pidettävä huolta siitä, että teknisiä toteuttajia on useampia. Sisältö on syytä suunnitella niin, ettei itse viesti katoa tämän kampanjan kohdalla huomio painottui ehkä liikaakin sivuston viihteellisyyteen. Pääkohderyhmän edustajia olisi hyvä saada mukaan myös sivuston sisältösuunnitteluun.

15 Ota selvää kampanjan arviointi 15 Markkinointimateriaalin riittävää hankintaa varten on kampanjoista tiedotettava niin aikaisin, että kirjastot ehtivät ottaa sen huomioon budjeteissaan. Nyt markkinointimateriaalia hankittiin minimimäärät. Kirjastolaisille vaikutti myös olevan varsin epäselvää se, kuka materiaalit tilasi ja toimitti: moni oletti niiden tulevan suoraan eaineistohankkeelta. Selvityksiä tarvitaan myös jatkossa. Kampanjan vaikuttavuutta olisi hyvä mitata parin seuraavan vuoden ajan vähintään kerran vuodessa. Mahdollisiin tuleviin selvityksiin on kysymyksiä hyvä tarkentaa. Keskitetysti suunniteltu kampanja on osoittautunut hyväksi toimintamalliksi. Kirjastot ovat antaneet kiitosta erityisesti siitä, että he ovat saaneet valmista materiaalia jota voi hyödyntää omassa työssä.

E-Aineistohankkeen aloitusseminaari 15.3.2007

E-Aineistohankkeen aloitusseminaari 15.3.2007 E-Aineistohankkeen aloitusseminaari Markkinointityöpaja Minna Marjamaa & Päivi Ylätalo My OPAC sucks Millainen mielikuva kirjastosta asiakkailla Millainen mielikuva kirjastosta kirjastolaisilla itsellään

Lisätiedot

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN Amkit-konsortion pedagoginen työryhmä selvitti keväällä 2008 IL-ydinainesanalyysin käyttöä. Selvityksestä kävi ilmi, että ydinainesanalyysin

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Kerro kokemuksia ja mielipiteitä Lahjan Päivästä. Tänä vuonna kampanjaa vietetään uudella konseptilla ja senkin vuoksi on tärkeää kuulla sinun mielipiteesi

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Joensuu 1.10.2009 Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaamisen kehittämisen organisointi Koulutustarpeet ja koulutus Tulevaisuus

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana?

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana? LIITE 1 1(8) FIRST WEEK FESTIVAL PALAUTEKYSELY VAMOK järjesti lukuvuoden alussa First Week Festivalin, joka piti sisällään 5 erilaista tapahtumaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään TNS Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään Radiomedia, Radiomainonnan Huomioarvotutkimus Viikko 6 / Helmikuu 2010 Tämän tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306

Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306 AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 14.2.14 Aika 4.2.2014 klo 10.30 15.30 Paikka Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306 Osallistujat Laakkonen, Anna,

Lisätiedot

Muistio Korkeakoulujen yrittäjyysfoorumin johtoryhmän kokouksesta

Muistio Korkeakoulujen yrittäjyysfoorumin johtoryhmän kokouksesta 1 Muistio Korkeakoulujen yrittäjyysfoorumin johtoryhmän kokouksesta Paikka: Tampere, TAMK Läsnä: Pertti Kinnunen, puheenjohtaja, Peer Haataja, Markus Sjölund, Esa Pellikainen, Sinikka Seppänen, Noora Bergroth-Rantanen,

Lisätiedot

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Tutkimuksessa u haastateltiin t City Cty lehden säännöllisiä 15

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen Lasten- ja nuorten lautakunnalle Uuden koulu nimi Mansikka-ahon ja Tornionmäen koulut yhdistyvät ja koulutyö jatkuu uudessa koulurakennuksessa syksyllä 2014. Kouluun tulee

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Perttu Niitynpää Jari Martikainen 1.3.7 Selostus Oheisessa raportissa on viimekertaisen Studia Generalia

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA

MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA BLOGIRINKI MEDIA KOKOAA BLOGIT YHDEKSI KANAVAKSI Blogirinki Media kokoaa maan parhaat itsenäiset blogit yhdeksi markkinointikanavaksi > Blogirinki

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä Brändityöryhmä Kaarina Johansson, liiton varapj., pj. Merja Salanko-Vuorela, toiminnanjohtaja Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Marianne Lind, liiton hallituksen jäsen, Hiidenseudun Omaish.

Lisätiedot

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl Nurmijärvi NYT yritysten ja Keudan tapahtumalauantai 26.10.2013 Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta Mielipidekyselyn ajankohta 31.10 10.11.2013 Kyselyn kohderyhmänä olivat

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU Marraskuu 2016 Päivi Litmanen-Peitsala Viestinnänsuunnittelija, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto - Kirjastot.fi YKN:n viestintäryhmä Mukana:

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Tamcat-tietokannan tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon,

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Tämä verkkokurssi toteutetaan Verkkokurssin tuotantoprosessi kurssin TIES463 harjoitustyönä Milloin? Verkkokurssi valmistuu kevään 2014 aikana

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja 22. 29.11.2015 #Sitoumus2050 #Pariisi2015 Tulossa sitoumuksen tehneiden yhteinen some-kampanja

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum

Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum 1 Kuva: Turun Sanomat Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien Mikko

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Tavoitteet. Ari Jolkkonen:Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyökilpailu

Tavoitteet. Ari Jolkkonen:Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyökilpailu Tausta Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyökilpailun tarina alkoi valtakunnallisen opinnäytetyöprojektin kokouksessa kesäkuussa 2005 Oulussa syyskuussa 2005 Opinnot-projekti Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

3. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN

3. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN AMKIT-KONSORTIO MUISTIO 29.11.2013 Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta AIKA 29.11.2013 klo 13.10 15.15 PAIKKA http://connect.laurea.fi/amkit-viestinta/ Kutsutut Hanna Lahtinen, Laurea, pj Leena Elenius,

Lisätiedot

Tuutorointi-työrengas. Koulutuspoliittinen sihteeri Minna Nieminen ja opinto-ohjaaja Auli Pekkala

Tuutorointi-työrengas. Koulutuspoliittinen sihteeri Minna Nieminen ja opinto-ohjaaja Auli Pekkala Tuutorointi-työrengas Koulutuspoliittinen sihteeri Minna Nieminen ja opinto-ohjaaja Auli Pekkala TUR-ryhmä, tavoite 1 Opettajatuutorin osaamisen kehittäminen - Yhtenevä näkemys opettajatuutoroinnista;

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Kyselyn kohderyhmänä olivat perjantai-illan vieraat sekä lauantain näytteilleasettajina toimineet yritykset.

Kyselyn kohderyhmänä olivat perjantai-illan vieraat sekä lauantain näytteilleasettajina toimineet yritykset. 13.11.2014 Mielipidekysely Nurmijärvi NYT tapahtumasta 24-25.10.2014 Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta Mielipidekyselyn ajankohta oli 31.10 9.11.2014 Kyselyn kohderyhmänä

Lisätiedot

Kokemuksia Mistä sitä tietää kampanjasta 1.2.2008

Kokemuksia Mistä sitä tietää kampanjasta 1.2.2008 Kokemuksia Mistä sitä tietää kampanjasta 1.2.2008 Hiv-säätiö / Aids-tukikeskus Suunnittelija Marja Pakarinen marja.pakarinen@aidstukikeskus.fi p. 0207 465 772 Mistä sitä tietää -turvaseksikampanja Miksi

Lisätiedot

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja tulevaisuusorientaatio Kuvallinen aloitussivu, tavoitteellisella kuvan koko 230 x 68 mm opintopolulla Penttinen, Kosonen, Annala

Lisätiedot