Ota selvää kampanjan arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ota selvää kampanjan arviointi"

Transkriptio

1 Ota selvää kampanjan arviointi Sisältö Päivi Hollanti Perustietoa kampanjasta... 2 Kampanjan lähtökohdat... 2 Kampanjan tavoitteet ja kohderyhmät... 2 Kampanjaorganisaatio... 3 Kampanjan kustannukset... 4 Kampanjan toteutus... 4 Hahmo ja iskulause... 4 Internet-sivusto... 5 Oheismateriaali... 6 Markkinointimateriaali... 7 Kieliversiot... 7 Kampanjaseminaari... 7 Kampanjaviestintä... 8 Kampanjan arviointikysely... 8 Opiskelijoiden ja opettajien mielipiteet kampanjasta... 9 Kirjastojen henkilökunnan mielipiteet kampanjan totetuksesta...10 Kampanjan näkyvyys...12 Kilpailut...12 Kampanjan näkyvyys kansallisella tasolla...13 Kampanjan näkyvyys paikallisella tasolla...13 Kampanjan vaikuttavuus...14 Kampanjasta opittua...14 Liite 1. Kilpailujulistus...16 Liite 2. Kampanjaseminaarin ohjelma...17 Liite 3. Kampanjassa käytetyt aforismit...18 Liite 4. Kampanjan arviointilomake opiskelijoille ja amk:n henkilökunnalle...19 Liite 5. Kampanjan arviointilomake amk-kirjastojen henkilökunnalle...20 Liite 6. Kampanjasivuston käyttötilasto...21 Tampere: Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu

2 Ota selvää kampanjan arviointi 2 Perustietoa kampanjasta Kampanjan lähtökohdat Tiedonhankinnan ja -hallinnan taitoja on ammattikorkeakoulukirjastoissa edistetty koko niiden historian ajan. Tiedonhankinta on saatu useissa ammattikorkeakouluissa osaksi OPSia, mutta olemme yhä kaukana tilanteesta jossa jokaiselle opiskelijalle voidaan taata yhtäläiset mahdollisuudet myös tiedonhankinnan taitojen omaksumiseen. Aidon muutoksen aikaansaaminen ammattikorkeakouluissa edellyttää muutosta ihmisten asenteissa ja suhtautumisessa tiedonhankintaan yleensä. Asennemuutos vaatii paitsi aikaa, myös pitkäjänteistä työtä jokaisessa ammattikorkeakoulussa ja sen kirjastossa. Kampanjalla pyrittiin vaikuttamaan positiivisesti sekä opiskelijoiden että opettajien asenteisiin. Kampanjan tavoitteet ja kohderyhmät Kampanjan päätavoite oli lisätä informaatiolukutaidon tunnettuutta ammattikorkeakouluissa. Kampanjan pääkohderyhmä ovat opiskelijat, joiden ymmärrystä hyvien tiedonhallintataitojen merkityksestä haluttiin lisätä. Kampanjalla halutaan vaikuttaa myös opettajakunnan ja hallinnon informaatiolukutaitoajattelun kehittymiseen myönteisempään, yhteisvastuullisempaan suuntaan. Informaatiolukutaidon opetus on koko ammattikorkeakoulun asian. Kirjaston henkilökunnalle kampanjan tavoitteena on 1) tarjota tukea kirjaston ja opetuksen yhteistyön edistämiseen, 2) tuottaa aineistoa informaatiolukutaidon markkinoinnin tueksi sekä 3) luoda aineistoa ja työkaluja opetuksen tueksi. Amk-opettajat Päätoimiset Muut 188 Muu amk-henkilökunta Amk-opiskelijat nuorisoaste muut Yhteensä Taulukko 1. Kampanjan pääkohderyhmien koko Amkotan 2006 mukaan. Opettajien ja henkilökunnan henkilötyövuodet on pyöristetty kokonaisluvuiksi.

3 Ota selvää kampanjan arviointi 3 Kampanjaorganisaatio Kampanjan suunnittelua ja toteutusta koordinoi Päivi Hollanti (jatkossa: projektipäällikkö) Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulusta. Teknisenä asiantuntijana toimi sekä sivuston ja kampanjamateriaalin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Kimmo Turtiainen i ja piste Adwise Oy:sta. Kampanjaa varten perustettiin epävirallinen Kampanjatyöryhmä, johon lähetettiin avoin kutsu koko amk-kirjastoverkostolle. Ensimmäiseen kokoukseen Arcadassa osallistui yhteensä kahdeksan amk-kirjaston edustajaa kuudesta eri ammattikorkeakoulusta. Amkit-konsortiota edusti Ulla-Riitta Lahtinen. Kampanjaryhmä kokoontui yhteensä viisi kertaa. Tämän lisäksi ryhmä työskenteli sähköpostin välityksellä. Osallistujien sitoutumisen taso vaihteli, joten päätöksenteko koettiin hankalaksi. Projektipäälliköltä puuttuivat myös riittävät fasilitointitaidot, joten osaa alkuperäisistä ryhmän jäsenistä ei koskaan saatu sitoutettua toimintaan. Ryhmän rooliksi muotoutui toimiminen ajatusten testauspaikkana ja tehdyn työn kommentoijana. Kampanjahahmon valinnassa työryhmän rooli oli kuitenkin ratkaiseva: ryhmä sivuutti hahmokilpailun voittajan ja valitsi kampanjahahmoksi toiseksi tulleen ehdotuksen. Tämä valinta osoittautui onnistuneeksi. Kampanjaryhmän kokoonpano vaihteli suunnittelun edetessä, mikä koettiin ongelmaksi. Loppuun asti aktiivisina jaksoivat Margareta Danielsson (Arcada), Helena Kankuri (DIAK), Ulla-Riitta Lahtinen (Amkit), Minna Marjamaa (Laurea), Kaisa Toikka (TAMK) ja Päivi Ylätalo (Diak). Kampanjan toteutuksen etenemistä voivat kaikki kiinnostuneet seurata eaineistohankkeen blogissa (http://amkit.wordpress.com/category/il-kampanja/) Kampanjaryhmän ensimmäisessä kokouksessa ideointia johti Kimmo Turtiainen. Tarkkana asiaa seurasivat Katja Valjakka (Haaga-Helia), Päivi Ylätalo (DIAK), Kaisa Toikka (TAMK), Monika Cseh (Laurea), Annika Westergård (PIRAMK) ja Minna Marjamaa (Laurea). Kuvasta puuttuvat Helena Kankuri (DIAK), Margareta Danielsson (Arcada), Ulla-Riitta Lahtinen (AMKIT-konsortio) ja Päivi Hollanti (VirtuaaliAMK).

4 Ota selvää kampanjan arviointi 4 Kampanjan kustannukset Kampanjan kustannukset katettiin Virtuaaliammattikorkeakoulun ja Amkit-konsortion yhteisestä eaineistot oppimisen resurssi hankkeesta. Kampanjaryhmässä edustettuina olleet ammattikorkeakoulut panostivat toimintaan sekä työaikana (1-6 pv/amk) että ryhmän jäsenten matkakustannuksina. Kampanjan toteutus Hahmo ja iskulause Kampanjahahmon ja iskulauseen löytämiseksi Suomen VirtuaaliAMK julkisti kotisivuillaan kilpailun ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Samalla haluttiin informaatiolukutaidolle lisää julkisuutta. Kilpailun suunnittelivat projektipäällikkö, Kimmo Turtiainen (Adwise Oy) ja opiskelija Timo Härkönen (TAMK). Tieto kilpailusta toimitettiin sähköpostilla ammattikorkeakoulujen VirtuaaliAMKyhteyshenkilöille sekä ammattikorkeakoulujen tiedottajille. Kesälomista huolimatta tieto levisi hienosti: määräaikaan mennessä iskulause-ehdotuksia saatiin 99 kpl ja hahmoja 40 kpl. Kilpailuun osallistui yhteensä 58 opiskelijaa 19 ammattikorkeakoulusta. Kilpailun ensimmäiselle sijalle valittiin Info-Immu, jonka piirsi Margit Holländer Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Toisen sijan voitti Orangutangi, jonka on piirtänyt Matti Korpela Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Kampanjan hahmoksi valittiin kilpailun toisen palkinnon voittaneen Matti Korpelan ehdotus. Matti esitteli hahmonsa syntyä kampanjan aloitusseminaarissa Helsingissä

5 Ota selvää kampanjan arviointi 5 Internet-sivusto Kampanjasivusto on suunnattu ensisijaisesti opiskelijoille, mikä näkyy myös sivujen ulkoasussa. Tekstin määrä on tietoisesti pyritty pitämään sivuilla mahdollisimman vähäisenä. Sivut on toteutettu pääasiassa Flash-tekniikalla, joka mahdollistaa mm. animaatioiden teon. Sivustolla on omat osiot eri kohderyhmille. Opiskelijoille tarjotaan aforismeja ja lyhyitä tietoiskuja informaatiolukutaitoon liittyvistä asioista. Opettajille tarjotaan esimerkkejä ja neuvoja siitä, miten he voivat itse hyödyntää IL:a omassa opetuksessaan. Kirjastoille sivuilla tarjotaan ohjeet kampanjan toteutuksesta sekä erilaisia markkinointimateriaalin pohjia (lehdistötiedote, ilmoituspohja yms.) Ota selvää sivuston ulkoasusta vastaa Kimmo Turtiainen Adwise Oystä. Verkkosivujen domain-nimeksi valittiin otaselvää.fi, ruotsiksi taredapå.fi. Koska nimi findout.fi oli varattu, englanninkieliseksi domainiksi valittiin discover.fi. Palvelintila kampanjasivustolle on ostettu Codeworks Oy:stä ja sen hinta on 540 euroa / vuosi. Teknisenä ratkaisuna Flash mahdollisti visuaalisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisen sivuston toteutuksen. Kokonaisuutena se osoittautui kuitenkin huonoksi valinnaksi: 1) Flash vaatii erikoisosaamista, mikä muodostui ongelmaksi sivujen päivitysten yhteydessä. Koska tekninen toteutus oli yhden ihmisen vastuulla, virheiden korjaukset tehtiin

6 Ota selvää kampanjan arviointi 6 välillä pitkälläkin viiveellä. Sivuston kieliversiot saatiin valmiiksi aikataulusta huomattavasti myöhässä. 2) Ammattikorkeakoulujen koneisiin ei automaattisesti ole asennettu Flash Playeria. Koska opiskelijoilla ja joissakin ammattikorkeakouluissa myös henkilökunnalla ei ole asennusoikeuksia koneisiin, monessa ammattikorkeakoulussa sivusto ei edes avautunut. 3) Koko sivusto toteutettiin Flash-tekniikalla, joten linkitys suoraan alasivuille ei onnistu. Myös sivujen selauksen joutuu aina aloittamaan alusta. Flash olisi pitänyt rajoittaa pelkkiin animaatioihin. 4) Hakukoneet eivät indeksoi Flash-tekniikalla toteutettuja sivuja. Koska koko sivusto toteutettiin sillä, sen verkkonäkyvyys perustuu sivustolle liitettyihin pdf-dokumentteihin. Tämä on ristiriidassa sivuston informaatiolukutaitoon liittyvän sisällön ja viestin kanssa. Oheismateriaali Sivuston viesti rakentuu viiden iskulauseen varaan, joista kukin kuvaa yhtä informaatiolukutaidon osaamistavoitetta. Viestiä täydentävät teemaan sopivat aforismit. Informaatiolukutaidon osaamistavoite Iskulause Informaatiolukutaitoinen opiskelija määrittelee Apina vai gorilla? Ota selvää. tarvittavan tiedon luonteen ja laajuuden. Informaatiolukutaitoinen opiskelija hakee tarvittavan tiedon tehokkaasti. Etsi itse mutta aloita kirjastosta. Informaatiolukutaitoinen opiskelija arvioi tietoa ja sen lähteitä kriittisesti ja liittää valitsemansa Totta vai tarua? Suodata lukemasi. tiedon omaan tietopohjaansa ja arvojärjestelmäänsä. Informaatiolukutaitoinen opiskelija käyttää yksin tai ryhmän jäsenenä tietoja tehokkaasti Osoita osaamisesi! hyväkseen saavuttaakseen tietyn tavoitteen. Informaatiolukutaitoinen opiskelija ymmärtää useita taloudellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka liittyvät tiedon käyttöön, ja käyttää tiedonlähteitä ja tietoa eetti- Kerro lähteesi! Vain pönttö plagioi. sesti ja laillisesti oikein. Taulukko 2. Informaatiolukutaidon tavoitteet ja niitä kuvaavat iskulauseet. Oheismateriaali jaettiin pääkohderyhmien mukaan. Opiskelijoille tarjottiin lähinnä toiminnallista materiaalia jonka sivutuotteena he tutustuivat informaatiolukutaitoon: näytönsäästäjä, matkapuhelimen taustakuva, testi, palapeli ja e-kortti. Lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua nimikilpailuun, jossa hahmolle haettiin omaa nimeä. Opettajille tarjottiin syvempää tietoa informaatiolukutaidosta (ydinainesanalyysi) sekä annettiin ohjeita IL:n edistämiseksi omassa opetuksessa. Opettajille tehtiin myös oma IL-

7 Ota selvää kampanjan arviointi 7 testi, jossa mitattiin paitsi tiedonhallintaosaamista myös osaamisen jakamista opiskelijoille. Kirjaston henkilökunnalle annettiin ohjeita kampanjan toteutukseen omassa ammattikorkeakoulussa. Lehdistötiedote sekä erilaiset ilmoitus- ja markkinointimateriaalit ja bannerit tukivat kirjaston omaa kampanjointia. Oheismateriaalista olisi saatu käytettävämpää, jos testit tai animaatiot olisi voinut erottaa sivuilta esim. opetuksessa hyödynnettäväksi. Linkitysmahdollisuus eri dokumentteihin olisi sekin parantanut käytettävyyttä huomattavasti. Markkinointimateriaali Kampanjasivustolle suunniteltu verkkokauppa olisi ollut liian kallis toteutettava, joten vastuu markkinointimateriaalista jäi paikallisille ammattikorkeakouluille. Kampanjasivustolle tehtiin mallit tavallisimpia kampanjatuotteita varten (esim. juliste, t-paita, muki, kynä). Mallien suunnittelussa yritettiin huomioida erityisesti sellaiset tuotteet, joita amk-kirjastot voisivat ottaa myyntituotteeksi (esim. kangaskassi, postimerkki, muistitikku). Amk-kirjastot organisoivat markkinointimateriaalin yhteishankinnan heti keväällä. Toinen yhteishankinta toteutettiin syksyllä projektipäällikön koordinoimana. Yhteishankinta sujui pääosin ongelmitta. Kirjastot eivät kuitenkaan osanneet varautua tuotteiden suhteellisen pitkiin toimitusaikoihin (n. 2 kk) ja joissakin ammattikorkeakouluissa kampanjan aloitusta piti lykätä. Kieliversiot Lähes kaikki toteutettiin kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vain kirjastoille tarkoitetutuja ohjeita ei käännetty englanniksi. Suomenkielinen sivusto materiaaleineen julkistettiin kampanjaseminaarissa Ruotsinkielisen käännöksen kanssa oli ongelmia. Virallisen kielenkääntäjän teksti osoittautui olevan vanhahtavaa kieltä ja ammattikorkeakoulusanaston käännöksessä oli virheitä. Myös kielioppivirheitä oli yllättävän paljon. Ruotsinkieliset ammattikorkeakoulut pitivät taredapå.fi-sivustoa kielellisesti ala-arvoisena ja lykkäsivät omien kampanjoidensa toteutusta. Käännöksen kielitarkastajaksi suostui Ulrika Wikström (YH Sydväst), mutta korjausten saaminen sivustolle kesti kohtuuttoman kauan (ks. kohta Internetsivusto). Ruotsinkielisen sivuston ensimmäinen versio julkaistiin 4.3. ja korjattu versio vasta Englanninkielisen käännöksen tarkisti projektipäällikkö. Englanninkielinen sivusto avattiin , lähes kuukauden tavoitteesta myöhässä. Kampanjaseminaari Kampanja julkistettiin Amk-kirjastojen kampanjaseminaarissa Helsingissä perjantaina Seminaariin osallistui yhteensä 40 henkilöä.

8 Ota selvää kampanjan arviointi 8 Seminaarin aluksi kuultiin esityksiä kirjastojen markkinoinnista. Esimerkkinä onnistuneesta kampanjasta tutustuttiin Ota selvää -kampanjankin mallina toimineeseen Aidstukikeskuksen Mistä sitä tietää kampanjaan. Kampanjahahmo sekä -sivusto julkistettiin iltapäivällä. Kaikki osallistujat saivat kassillisen kampanjamateriaalia. Palautteissa kampanjaseminaari sai yleisarvosanaksi 9,15 (asteikolla 4-10). Vain n. 25% paikalla olleista päätyi antamaan palautetta, joten sen antama kuva ei välttämättä vastaa todellisuutta. Kaikkiin esiintyjiin oltiin erittäin tyytyväisiä, joskin parhaat palautteet sai itse kampanjahahmo. Poimintoja sanallisesta palautteesta: Ihana hahmo! Kampanjahahmo hieno! Ota selvää -sivusto houkuttava. Hienoa että tuollainen erilainen kampanja ja sivusto on saatu aikaan. Aloitussivu on tosin hiukan sekava, olisi kiva jos siinä käynnistyisi musta-valkoisena ja siinä olisi vain hahmo ja teksti Apina vai gorilla? Ota selvää. Ja tuon intron voisi halutessaan skipata. Sivulta saisi paremmin selvitä kohderyhmä - puhuttelu puuttuu. Hahmo ja iskulausekin on huippuhyvä, materiaali mahtavaa: houkuttelevaa, rockia, hauskaa! Hienoa että markkinointiohje on must sivustolla (joka on MYKISTÄ- VÄN hieno) Mahtavaa, ällistyttävää, hienoa! Nyt kun saisi vielä läpi omassa amkissa. Ideoita kyllä on, kiitos esitysten. Kun vielä osaisi markkinoida omia palvelujaan yhtä hyvin (= siis pienempiä palvelun osia, ts henk.koht. Ohjausta, oppaita yms) Mutta ehkä tämä auttaa siinäkin? Kampanjaviestintä Kampanjaviestintä eli amk-kirjastojen ohjeistus hoidettiin pää-asiassa sähköpostilla. Yksityiskohtaisimmat ohjeet annettiin Kampanjaseminaarissa, jossa oli edustajat lähes jokaisesta amk-kirjastosta. Kampanjointia varten Amkit-konsortion keskustelufoorumiin perustettu keskusteluryhmä ei koskaan lähtenyt käyntiin: projektipäällikön lisäksi foorumilla esiintyi vain kaksi muuta kirjastolaista, joista toinen kuului kampanjaryhmään. Markkinointimateriaalin yhteishankinnan yhteydessä keskustelufoorumia sen sijaan hyödynnettiin aktiivisesti. Kampanjan arviointikysely Marraskuussa 2008 järjestettiin kaikki ammattikorkeakoulut kattava kysely, jossa haluttiin selvittää toisaalta kampanjan näkyvyyttä, toisaalta arvioida sen toteutusta. Kyselyn kohteena olivat ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja opettajat sekä amk-kirjastot. Kyse-

9 Ota selvää kampanjan arviointi 9 ly toteutettiin kolmella kielellä (fin, swe, eng), kirjastoille suunnattu kysely kahdella (fin, swe). Pääosa vastauksista saatiin suomen kielellä, vain yksi vastaus englannin kielellä. Opiskelijoiden ja opettajien mielipiteet kampanjasta Opiskelija- ja opettajakyselyn perusteella ei voida tehdä kovin luotettavia johtopäätöksiä. Vastauksia saatiin vain kuudesta ammattikorkeakoulusta (Arcada, KYAMK, Laurea, MAMK, SAMK ja TAMK), mikä viittaisi siihen, ettei kyselyä suinkaan toteutettu kaikkialla. Vastauksia saatiin yhteensä 96, joista yksi ulkomaiselta opiskelijalta. Vastausten perusteella kampanja koettiin suhteellisen innostavaksi (24 puolesta ja 23 siltä väliltä). Ärsyttävänä sitä ei pitänyt kuin 5 vastaajaa. Kampanja koettiin sekä ymmärrettäväksi (53 vastaajaa) että selkeäksi (62 vastaajaa). Uutta tietoa kampanja antoi yhteensä 50 vastaajalle. Vajaa puolet vastaajista piti sivustoa mukavana ajankuluna. Valitettavasti kyselyssä ei huomattu mitata opiskelijoiden suhtautumista itse kampanjahahmoon. Kampanjan viesti oli jäänyt lähes kaikille vastaajille hämäräksi. Yleisimmin viesti yhdistettiin kirjastoon ja sen palveluihin, ei suinkaan informaatiolukutaitoon. Vastausten perusteella amk-kirjaston oma kampanjatoteutus vaikutti paljon siihen, mihin kampanjan viesti yhdistettiin: plagiointiin, sähköisiin opinnäytetöihin tai opiskelijapalveluihin yleensä. Seuraavassa poimintoja opiskelijoiden (ja opettajien?) vastauksista kysymykseen siitä, mitä kampanjalla heidän mielestään yritettiin sanoa. Ota Selvää kirjaston tarjonnasta / palveluista, joita on paljon enemmän kuin ensinnä olettaa. Että osataan käyttää tiedonhakua. Kirjastosta on moneksi ja kirjaston osaavat ihmiset auttavat mielellään sinua opinnoissasi ja opetuksessasi. Kampanjan nimi oli osuva: ota selvää, ja jos et osaa, kysy informaatikolta. Älä plagioi, käytä kirjastoa tiedonhakuun, pitäisi kiinnittää huomiota siihen, mistä ja millaista tietoa etsii Kampanjalla tuotiin esille kirjaston palveluita, sekä esillä oli myös koulumme opiskelijayhdistys. Jaa-a, miten oppia ottamaan selvää esim. kirjastojen e- opinnäyttteistä. Tuoda esille AMK-kirjaston tuomaa lisäapua tiedonetsintään ja - hankintaan. Jotain tärkeää kait. Plagiointi ei kannata. Informaatioähky tekee meistä elefantteja!

10 Ota selvää kampanjan arviointi 10 Kirjastojen henkilökunnan mielipiteet kampanjan totetuksesta Samaan aikaan tehdyn kirjastoille suunnatun kyselyn perusteella suurin osa toteutti kampanjan jossakin vaiheessa vuotta. Vastauksia saatiin 40 kappaletta yhteensä 17 ammattikorkeakoulusta, joista vain Oulun seutu ilmoitti, ettei kampanjoinut lainkaan. Pääasiassa kampanja toteutettiin suomeksi, myös englanniksi sen vastaajista toteuttivat Metropolia, Tampere, Turku ja Vaasa. Vaasa oli vastaajista ainoa joka veti kampanjan kolmella kielellä. Kampanjan toteutusmallia (= jokainen sai itse päättää missä laajuudessa ja aikataulussa kampanjan toteuttaa) pidettiin pääosin hyvänä. Vain viisi vastaajaa piti toteutusmallia huonona. Mielipiteeseen vastausten perusteella vaikuttivat muut kuin toteutusmalliin liittyvät asiat: epäonnistunut kampanjahahmo, käytettävyydeltään huono kampanjasivusto sekä kampanja-arvioinnin huono ajankohta (yhtä aikaa kirjaston kamapnjan kanssa). Todella hyvä, että kirjaston näkyvyyttä voi nostaa yhteisillä kampanjoilla - yksin ei aina jaksa. Sehän oli ihan itsestä kiinni, miten tarjolla olevia välineitä haluaa käyttää! Osassa sanallisista palautteista kritisoitiin kampanjan huonoa ajoitusajankohtaa, vaikka ajoituksen päätti kukin amk-kirjasto itse. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kirjastoissa tapahtuu paljon muutakin ylimääräistä lukuvuoden aikana ja erillisen kampanjan sovittaminen kaiken muun väliin voi olla hankalaa: Keväällä Herbert jäi meillä asiakastyytyväisyyskyselyn ja e- kurssikirjojen kartoituskyselyn jalkoihin. Eikä nyt syksylläkään kukaan tiedonhankinnan opettajista jaksanut ajatellakaan kampanjointia, uuden verkkokurssin tekeminen ja muut työt veivät energian. Saamaansa tukea riittävänä piti 82% vastaajista. Pääosa ohjeistuksesta annettiin kampanjan aloitusseminaarissa, jonne osallistui edustajia yhteensä 21 ammattikorkeakoulusta. Kunkin kirjaston oma toteutustapa lienee vaikuttanut mielipiteisiin: jos kampanja on suunniteltu ja toteutettu keskitetysti, tieto ei välttämättä ole ihan kaikkia saavuttanut. Olisi tarvittu lisää ohjeistusta kirjaston henkilökunnalle muutakin kuin nettisivut. Kampanjamateriaali oli kuitenkin hyvää. Opiskelijan suunnittelema kampanjahahmo jakoi mielipiteitä: 78% piti hahmosta, 14% inhosi sitä. Kolme vastaajaa ei osannut päättää. Hahmo oli hauska ja www-sivut sopivan anarkistiset asiaa unohtamatta. Herbert herätti huomioita eli teki sen mitä pitikin! Pitemmällä aikavälillä tarvitaan jotakin Herbertin lisäksi ettei itse varsinainen asia 'huku hankeen'. Herbert ehkä liian lapsellinen amk-tasolla...

11 Ota selvää kampanjan arviointi 11 Vitsikkääksi tarkoitettu hahmo johdatteli jotenkin apukouluun. Pitäisi tutkia ja miettiä, millaisella logolla tai hahmolla ollaan liikkeellä, mihin halutaan asiakkaiden meidät liittävän! On totta, että kampanjaryhmän ja muiden innostuneiden perheissään tekemien empiiristen kokeilujen perusteella hahmosta syttyivät erityisesti teini-ikäiset nuoret. Koska kirjaston henkilökunta ei edusta kampanjan pääkohderyhmää, mielipiteiden painoarvo ei ole kovin suuri. On kuitenkin muistettava, että ellei kirjaston henkilökunta suhtaudu positiivisesti kampanjaan ja/tai sen hahmoon, se ei sitä myöskään hyödynnä. Osan henkilökunnastamme oli vähän vaikea ymmärtää, mihin tällä pyritään ja mikä on kampanjan tarkoitus. Mutta eihän asia (IL)olekaan ihan selkeä. Vastasin myös, että tätä ei ole tehty meille, kirjaston henkilökunnalle. Kampanjasivuja piti vähintään hyvinä 43% vastaajista. Korkeintaan kohtalaisiksi sivut arvioi 57% vastaajista. Kritiikkiä saivat sisällön koettu keveys ja sivuston huono käytettävyys. Sivusto suunnattu nuoremmille? www-sivut olivat tosi oudot. Vaikka ne olivat suunnattu nuorisolle, niin silti niistä olisi pitänyt löytää tietoa loogisesti. Kampanjan hahmoa pidettiin kummallisena, karkit ja kynät tekivät hyvin kauppaansa, muut eivät niinkään. Miinusta siitä, että sivut tarvitsivat toimiakseen erillisen ohjelman, myös joka kerta auki rämähtävä musiikki rupesi lopulta ärsyttämään. En saanut vakuutettua ihmisiä sivuston toimivuudesta informaatiolukutaidon edistäjänä :( Kampanjasivustosta odotettiin työkalua opetukseen. Tämmöisenä se ei tällä hetkellä toimi. Toivottavasti sivustolle saisi linkityksen vielä onnistumaan. Sivuston käytettävyys toivottavasti vielä paranee. Hahmo oli tosiaankin loistava, mutta www-sivut hieman heppoisat eli aika vähän itse asiaa. Itse hahmo oli graafisesti tyylikäs ja erottuva, mutta www-sivusto oli hieman lapsekas AMK-käyttöön. Www-sivujen materiaali tuntui paremminkin suunnatulta vaikkapa lukiolaisille kuin korkeakouluopiskelijoille. Tällaista palautetta sain myös opiskelijoilta. Sivujen visuaaliseen puoleen ja muuhun oheismateriaaliin oli satsattu enemmän kuin sisältöön. Sivustolta löytyvää sähköistä oheismateriaalia hyvänä tai erinomaisena piti peräti 71% vastaajista. Parhaat arviot sai markkinointimateriaali, jota 78% vastaajista piti vähintään hyvänä. Hahmon suuhun sopivat, informaatiolukutaitoon liittymättömät sitaatit ihmetyttivät.

12 Ota selvää kampanjan arviointi 12 Yksi korttisitaateista hämmästytti: 'Joitakin ei elämä pue lainkaan' (en ehkä muista lausetta kirjaimellisesti). Mitä tekemistä tällä synkällä lauseella oli kampanjan kanssa? En jakanut tällä tekstillä varustettuja kortteja ollenkaan, kun pelkäsin että joku tasapainoton ihminen ottaa sen liian vakavasti. Karkeista taisivat kaikki tykätä! Valmista materiaalia tarpeeksi, josta oli helppo poimia oman kirjaston tarpeisiin sopivia osia. Tuli valmista materiaalia. Se oli hyvä asia. Kampanjan näkyvyys Kilpailut Kampanjan yhteydessä järjestettiin opiskelijoille kaksi eri kilpailua, ideakilpailu ja nimikilpailu. Ideakilpailun tavoitteena oli löytää kampanjalle hahmo sekä mahdollisesti myös sopiva iskulause. Kilpailu julistettiin heinäkuussa, joten pelkona oli, ettei se tavoita opiskelijoita. Toisin kävi: syyskuussa olevaan määräaikaan mennessä hahmoja oli saatu yhteensä neljäkymmentä ja iskulause-ehdotuksia 99 kappaletta. Kilpailuun osallistui yhteensä 58 opiskelijaa 19 eri ammattikorkeakoulusta. Kilpailun voidaan siis sanoa onnistuneen tavoitteissaan: se toi informaatiolukutaidolle positiivista ja laajaa näkyvyyttä ammattikorkeakouluissa sekä auttoi löytämään kampanjalle sekä hahmon että yhden iskulauseista. Nimikilpailun tavoitteena oli löytää nimi kampanjahahmolle. Kilpailu oli yhdistetty amkkirjastojen omiin kampanjoihin ja toteutettiin kampanjasivustolla olevalla kilpailulomakkeella. Määräaikaan mennessä ehdotuksia oli saapunut huimat 722 kappaletta. Hahmon piirtäjä Matti Korpela (SEAMk) suoritti esikarsinnan ja poimi 18 nimeä, joiden joukosta valinta tehtiin. Valintaraatiin kuuluivat Matin ja projektipäällikön lisäksi Marja Rautajoki (VirtuaaliAMK), Kimmo Turtiainen (Adwise Oy) ja Helena Kankuri (DIAK). Hahmon nimeksi valittiin lopulta Herbert. Nimikilpailu oli käynnissä suhteellisen lyhyen ajan, kun ottaa huomioon että vasta muutama amk-kirjasto oli ehtinyt aloittaa omat kampanjansa. Niinpä kilpailuun ehtivät osallistua vain näiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat. Lähes kahdeksan sadan nimiehdotuksen käsittely olisi ollut helpompaa, jos nimet olisi kerätty tietokantaan: nyt ne tulivat yksittäisinä sähköpostiviesteinä kampanjalle perustettuun palautepostiin. Hyvä palkinto (ipod) houkutteli osallistumaan, varsinkin kun osallistumiseen vaadittiin vain nimiehdotus. Ehdotuksiin olisi ollut hyvä myös liittää pakollinen perustelu-osuus, joka olisi hieman hankaloittanut vastaamista ja avannut opiskelijoiden ajattelua.

13 Ota selvää kampanjan arviointi 13 Kampanjan näkyvyys kansallisella tasolla Kampanjan toteutuksen painopiste oli paikallisessa toiminnassa, joten kansallisen tason näkyvyyttä sillä ei juuri ollut. Kampanja oli näkyvästi esillä ammattikorkeakoulupäivillä Hämeenlinnassa. Kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille jaettavassa Fakta-amk oppaassa kampanjalla oli oma sivu. Annina Korpela Kampanja oli näkyvästi esillä vuoden 2008 ammattikorkeakoulupäivillä, ja ständillä riitti vierailijoita. Tässä projektipäällikön (oikealla) keskustelukumppanina Tarja Takaranta Amkitkonsortiosta. Kampanja oli tarkoitus saada näkyviin myös opiskelijajärjestö SAMOKin sivuille. SA- MOKin ehdotuksesta kampanjan näkyvyyttä lisätään paikallisten opiskelijajärjestöjen kautta. Toive kampanjabannerin saamisesta opiskelijajärjestöjen sivuille on SAMOKin välityksellä lähetetty paikallisten järjestöjen tiedottajille. Kampanjan näkyvyys paikallisella tasolla Kampanjan suunnittelusta asti tavoitteena oli antaa yksittäisille amk-kirjastoille vapaus valita, milloin ja missä laajuudessa kampanjan toteuttaisivat. Myös toteuttamatta jättäminen oli yksi mahdollisuus. Projektipäällikön kyselyistä huolimatta tietoa paikallisista kampanjatoteutuksista tihkui hyvin vähän. Amk-kirjastojen kotisivuilta poimittujen tietojen perusteella vaikuttaisi siltä, että kampanjaa on toteutettu hyvin erilaisin tavoin ja eri mittakaavoissa. Yleisimmin kampanja on näkynyt kirjastojen kotisivuilla ja ammattikorkeakoulun sisäisissä tiedotuslehdissä. Uutiskynnyksen teema ylitti Jyväskylässä (Kes-

14 Ota selvää kampanjan arviointi 14 kisuomalainen ) ja Järvenpäässä (Keski-Uusimaa ). Yhteenveto tilanteesta löytyy hankeblogista. Opiskelija- ja opettajakyselyn perusteella ei voida tehdä kovin luotettavia johtopäätöksiä. Vastauksia saatiin vain kuudesta ammattikorkeakoulusta (Arcada, KYAMK, Laurea, MAMK, SAMK ja TAMK), mikä viittaisi siihen, ettei kyselyä suinkaan toteutettu kaikkialla. Vastauksia saatiin yhteensä 96, joista yksi ulkomaiselta opiskelijalta. Lähes puolelle vastaajista (48%) kampanja oli tuttu, 16% ei ollut asiasta ihan varma. K kirjastoille suunnatun kyselyn perusteella suurin osa toteutti kampanjan jossakin vaiheessa vuotta. Vastauksia saatiin yhteensä 17 ammattikorkeakoulusta, joista vain Oulun seutu ilmoitti, ettei kampanjoinut lainkaan. Pääasiassa kampanja toteutettiin suomeksi, myös englanniksi sen vastaajista toteuttivat Metropolia, Tampere, Turku ja Vaasa. Vaasa oli ainoa joka veti kampanjan kolmella kielellä. Sivuston käyttötilastojen perusteella ehdottomasti suosituin kampanjointiajankohta on ollut huhtikuu, jolloin sivuilla vierailtiin kertaa. Seuraavaksi eniten sivustoilla on vierailtu syys-lokakuussa ( & käyntiä). Kampanjan vaikuttavuus Kampanjan vaikuttavuutta on mahdotonta mitata näin lyhyellä ajanjaksolla. Välittömät vaikutukset eivät kuitenkaan vaikuta kovin hyviltä kampanjaan käytettyyn aikaan ja rahaan verrattuna: kampanjan viesti on selvityksen perusteella jäänyt epäselväksi. Kirjastot ja niiden palvelut sen sijaan ovat saaneet varsin positiivista huomiota. Kampanjasta opittua Kampanjan hajautettu toteutustapa koettiin hyväksi, sillä se antoi paljon vapautta yksittäisille amk-kirjastoille. Erilaiset kampanjatoteutukset hämärsivät kuitenkin itse kampanjan viestiä ja se yhdistyi osin vääriin asioihin. Koska tekstiä haluttiin kampanjasivuille mahdollisimman vähän, kampanjan viestistä tuli liiankin hienovarainen. Informaatiolukutaito on myös käsitteenä hankala ja sen sisältöä on vaikea tiivistää yhteen lauseeseen. Kampanjan jakautuminen peräti viiteen iskulauseeseen ei ainakaan selventänyt viestiä. Seuraava kampanja voisi olla hyvä toteuttaa yhden selkeärajaisen teeman (esim. plagiointi) ympärillä. Opiskelijakilpailut vaikuttavat hyvältä tavalta saada asialle huomiota. Kilpailussa tulee kuitenkin olla riittävän houkutteleva palkinto. Jos vastauksia on odotettavissa huomattavia määriä, niiden käsittely tulee suunnitella ennakolta jotta ne voidaan huomioida kilpailun teknisessä toteutuksessa. Verkkosivuston tekninen toteutus on syytä suunnitella huolella mm. verkkonäkyvyyden ja käytettävyyden osalta. On myös pidettävä huolta siitä, että teknisiä toteuttajia on useampia. Sisältö on syytä suunnitella niin, ettei itse viesti katoa tämän kampanjan kohdalla huomio painottui ehkä liikaakin sivuston viihteellisyyteen. Pääkohderyhmän edustajia olisi hyvä saada mukaan myös sivuston sisältösuunnitteluun.

15 Ota selvää kampanjan arviointi 15 Markkinointimateriaalin riittävää hankintaa varten on kampanjoista tiedotettava niin aikaisin, että kirjastot ehtivät ottaa sen huomioon budjeteissaan. Nyt markkinointimateriaalia hankittiin minimimäärät. Kirjastolaisille vaikutti myös olevan varsin epäselvää se, kuka materiaalit tilasi ja toimitti: moni oletti niiden tulevan suoraan eaineistohankkeelta. Selvityksiä tarvitaan myös jatkossa. Kampanjan vaikuttavuutta olisi hyvä mitata parin seuraavan vuoden ajan vähintään kerran vuodessa. Mahdollisiin tuleviin selvityksiin on kysymyksiä hyvä tarkentaa. Keskitetysti suunniteltu kampanja on osoittautunut hyväksi toimintamalliksi. Kirjastot ovat antaneet kiitosta erityisesti siitä, että he ovat saaneet valmista materiaalia jota voi hyödyntää omassa työssä.

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN Amkit-konsortion pedagoginen työryhmä selvitti keväällä 2008 IL-ydinainesanalyysin käyttöä. Selvityksestä kävi ilmi, että ydinainesanalyysin

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU Marraskuu 2016 Päivi Litmanen-Peitsala Viestinnänsuunnittelija, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto - Kirjastot.fi YKN:n viestintäryhmä Mukana:

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja 22. 29.11.2015 #Sitoumus2050 #Pariisi2015 Tulossa sitoumuksen tehneiden yhteinen some-kampanja

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN ARVIOINTI Tuomas Koskela Net Effect Oy

OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN ARVIOINTI Tuomas Koskela Net Effect Oy OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN ARVIOINTI 12.5.2008 Tuomas Koskela Net Effect Oy 1 ARVIOINNISTA YLEISESTI 2 Arviointitehtävästä Oppilashuollon palvelurakenteen arvioinnin toteuttaa Net Effect Oy OPH:n

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia 26. huhtikuuta 2016 Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia Minna Marjamaa, Tiina Tolonen Kuva: Holley and Chris Melton, CC BY 2.0 Pimeä Theseus & PAS-kysely Maaliskuussa 2016 tehtiin e-lomakekysely, jossa

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Aluetietokantaselvitys

Aluetietokantaselvitys Aluetietokantaselvitys 4.2.2015 Petri Tonteri, petri.tonteri@tampere.fi Työryhmä Anna-Mari Andersson (Kouvola) Johanna Jauhonen (Tampere) Jaana Käki (Hämeenlinna) Liisa Rossi (Kuopio) Maija Saraste (Oulu)

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelut 29.10.2016 Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelu Oppilas on oman oppimisensa, opettaja opettamisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija, ja keskustelutilanteessa he jakavat

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kirjasto mukana OPS-prosessissa 29.10.2015 Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Koulu on kirjaston tärkein yhteistyökumppani Miksi näin? koulun kautta kirjasto tavoittaa

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Energiatodistuskysely ja siitä saatu palaute. Tapio Jalo, Motiva Oy

Energiatodistuskysely ja siitä saatu palaute. Tapio Jalo, Motiva Oy Energiatodistuskysely ja siitä saatu palaute Tapio Jalo, Motiva Oy Kyselyn taustatiedot 862 vastaajaa 65 % isännöitsijöitä 29 % erillisen energiatodistuksen tekijöitä Yli 60 % vastaajista tehnyt yli 10

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä,

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä, MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa PedaForum-päivät, Jyväskylä, 17.8.2016 Visa Immonen Apulaisprofessori Helsingin yliopisto Joanna Veinio Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik 11.12.2012 Timo Collanus Erityisasiantuntija Turun kaupunki Timo Collanus VTM/ taloustiede 1998 Koulutustutkimusta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Lauri Sinisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Näkyvyyttä alueen toimijoille!

Näkyvyyttä alueen toimijoille! Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa esille uusmaalaisia toimijoita.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely 1.11.2010-31.3.2011 Hyvät Mielen avain -hankkeen osahankkeen edustajat! Tämän Webropol -kyselyn tarkoituksena on seurata hankkeessanne tapahtunutta toimintaa

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kokeilu valinnaisliikunnan tunneilla CoreFOX Edu. Yläkouluseminaari, Jyväskylä

Mobiilisovelluksen kokeilu valinnaisliikunnan tunneilla CoreFOX Edu. Yläkouluseminaari, Jyväskylä Mobiilisovelluksen kokeilu valinnaisliikunnan tunneilla CoreFOX Edu Yläkouluseminaari, 17.3.2016 Jyväskylä Mobiilisovelluksen kokeilu Kokeilu neljässä akatemiaverkoston yläkoulussa tammikuu maaliskuu 2016

Lisätiedot

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa Mikkelissä 11.10.2016 Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Palautteen keräämisen laitteet hankittu kokeilukäyttöön

Lisätiedot