EMMA sääntökirja 2009/2010. Sisällysluetto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMMA sääntökirja 2009/2010. Sisällysluetto"

Transkriptio

1 Sisällysluetto Sisällysluetto Tervetuloa mukaan EMMA Finlandiin! Historia ja esipuhe EMMAn tarkoitus Kilpailijan haaste Kilpailuhenki Yleistä Luokkavaihdokset Yleiset kilpailusäännöt ja toimintatavat Ilmoittautuminen Osallistumisehdot Kilpailun kulku Tapahtumalajit Etiketti Protestit Protestoinnin suorittaminen / laitteiston purkamiset Tasot ja luokat EMMA kilpailuissa Äänenlaatukilpailut Multimedia EMMA Sound Pressure League (ESPL) EMMA säännöt Asennusarvostelu Esittely ja dokumentaatio Johdotus Asennus Asennuksen teema Viimeistely ja Bonus pisteet EMMA säännöt Kuunteluarvostelu Ennen arvostelua suoritettavat tarkistukset Äänikuva ja Stereokuva Stereokuva Taajuuserottelu Taajuusbalanssi Kuunteluilo Häiriöt Ergonomia EMMA säännöt - Multimedia kuvan ja äänen arvostelu Multimedia-luokan yleiset säännöt Äänikuva ja tilavaikutelma Taajuuserottelu ja taajuusbalanssi Kuvan laatu & Multimedia kokemus Järjestelmän käyttömukavuus Häiriöt EMMA säännöt - Sound Pressure League (ESPL) arvostelu ESPL- arvostelu Vaihtoehtoinen kilpailumuoto ESPLlle EMMA säännöt Racing Äänenlaatu CD:n kappaleiden selitykset Tuomarointitaulukko 1

2 National Sponsors Logos 2

3 1 Tervetuloa mukaan EMMA Finlandiin! 1.1 Historia ja esipuhe EMMA on perustettu luomaan yhtenäinen taso äänenlaatukilpailuille Euroopassa ja yhdistää erilaiset sääntökirjat ympäri Eurooppaa. Autohifikilpailujen juuret ovat Yhdysvalloissa, missä IASCA on ensimmäisenä järjestönä luonut sääntökirjan äänenlaatutapahtumille. EMMA International on maailmanlaajuinen kansallisten autohifijärjestöjen kattojärjestö, joka vastaa vuosittaisesta kansainvälisten päätuomarien koulutuksesta, sääntökirjan standardoimisesta ja kuuntelulevystä. EMMAn Internet-sivut mahdollistavat pääsyn kaikkeen kilpailuihin liittyvään tärkeään tietoon. European Sound Pressure League (ESPL) ja EMMA Racing ovat myös osa EMMAa. Tätä EMMA-sääntökirjaa tehdessä on käytetty kaikkia viime vuosina kertyneitä kokemuksia, joita on saatu sekä kansallisilta kilpailuorganisaatioilta että Euroopan mestaruuskilpailuista. Näiden kokemusten pohjalta on luotu nykyinen sääntökirja, joka on rehdimpi ja helpompi ymmärtää ja noudattaa kilpailijoiden keskuudessa. EMMAn vilpitön toive on, että näitä sääntöjä voidaan käyttää esimerkkinä organisaation jatkuvista ponnistuksista autohifiteollisuuden tukemiseksi. EMMA Racing on muodostettu kilpailumuodoksi rakennetuille autoille kansallisella ja kansainvälisellä tasolla yhtenäisillä säännöillä. Tarkoituksena on löytää Euroopan mestari, ei pelkästään äänenlaadussa, vaan myös auton yleisessä suorituskyvyssä. 1.2 EMMAn tarkoitus European Mobile Media Association (EMMA) tarkoitus on antaa toimintamallit itsenäisille kansallisille äänentoistojärjestöille kaikkialla maailmassa. EMMA laatii säännöt ja asetukset äänenlaatu-, äänenpaine- ja EMMA Racing -kilpailuihin. EMMAn tarkoituksena on ylläpitää samantasoisia ja reiluja kilpailuja kaikissa jäsenmaissa ja edistää tällaisten tapahtumien kasvua. Päämääränä on järjestää kansainväliset autohifi- sekä multimediamestaruuskilpailut joka vuosi. Tämän lisäksi EMMA rohkaisee niin kilpailijoita kuin asentajiakin edistämään tietämystään käyttämistään laitteista. Tämän lopputuloksena on asennusten parempi laatu ja varmuus laitteiden optimaalisesta toiminnasta. Viime kädessä lopputuloksena on tyytyväinen kilpailija ja/tai asiakas. 1.3 Kilpailijan haaste Kilpailijan haaste äänenlaadullisesti on minimoida auton akustiikan ongelmat, saada aikaan häiriötön ja särötön toisto niin, että musiikki kuulostaa alkuperäiseltä myös asennusten laatu arvostellaan. ESPLn tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman korkea äänenpaine hienosti rakennetuilla autoilla. EMMA Racing tapahtumassa autoa tarkastellaan kokonaisuutena. Arvostelukohteina ovat äänenlaadun ja suuren äänenpaineen lisäksi Tuning, ulkoasu sekä suorituskyky 1.4 Kilpailuhenki EMMA perustettiin, koska haluttiin selvittää kuka on paras Euroopassa sekä koko maailmassa. Nykypäivän korkeatasoiset autohifilaitteet pystyvät toistamaan ääntä niin tarkasti ja voimalla, ettei ääni kuulosta enää toistetulta. EMMA on huolissaan, koska jotkut ihmiset saattavat unohtaa, että kaikkein tärkeimmät välineet tässä kuuntelukokemuksessa ovat omat korvat, jotka ovat haavoittuvaiset. EMMA ei halua, että harrastajat vahingoittavat korviaan kuuntelemalla musiikkia liian kovalla niin, että heidän kuulonsa heikkenee, eivätkä he pysty enää nauttimaan musiikkista, jota niin paljon rakastavat. Onnea matkaan!! 3

4 Tämä sääntökirja on kehitetty EMMAn kansainvälisten päätuomarien ja valvojien toimesta sekä viimeistelty Costas Christopoulos (Kreikka), Per Söder (Ruotsi), Reinier Wolf ja Carel Wolf (Alankomaat), Glen Saitowitz (Sveitsi), Christian Körbel ja Alex Klett (Saksa) avustuksella. Suomennoksen tekivät: Jani Uuttu, Mikko Ylönen, Mika Lirkki, Tero Komulainen, Pekka Nurmentaus, ja Jarno Lötjönen. Kaikille avustaneille suuri kiitos. Mika Koponen kokosi edellä mainittujen työn yhteen. HUOMAUTUS: EMMA ei ole suoraan eikä epäsuorasti vastuussa mistään kilpailuautoille, laitteistolle tai muille tavaroille tapahtuneesta vauriosta tai katoamisesta missään EMMAn alaisuudessa järjestettävissä tapahtumissa. Lisäksi EMMA suosittaa kilpailijoita sekä yleisöä suojaamaan kuuloaan. EMMA on rekisteröity tavaramerkki. Virallisten sääntöjen, arvostelukaavakkeiden ja muun tähän liittyvän materiaalin, CD:n, DVD:n, jaettavien äänitiedostojen kuten MP3 ja AAC, kopiointiin sekä tuotemerkin että logon käyttöön tulee olla lupa EMMAn johtajilta, Alexander Klettiltä ja/tai Peter Fuhrmannilta. 4

5 & 5

6 1.5 Yleistä Yleissääntönä voidaan pitää, että jos jotain asiaa ei ole sääntökirjassa mainittu on se sääntöjen vastaista, kunnes EMMA tai sen tuomarineuvosto toisin päättää. Muutokset ja oikaisut kilpailusääntöihin tehdään yleisen alan kehityksen mukaisesti ja ne julkaistaan EMMAn Internetsivuilla sekä Muutokset ja oikaisut toimivat osana sääntökirjaa ja joko korvaavat tai selventävät sääntökohtia. Päivitetyt sääntökohdat luokitellaan sääntökirjan paikkansa pitäviksi osiksi ja ovat voimassa julkaisupäivästään alkaen. Tämä sääntökirja on tehty helpottamaan kilpailijoiden, virkailijoiden ja tuomareiden toimintaa EMMAn alaisuudessa järjestetyissä tapahtumissa. Nämä säännöt ovat tutkimustyön tulosta, jossa ovat olleet mukana useat valmistajat, jälleenmyyjät, tuomarit ja kilpailijat. Sääntöjen tarkoituksena on mahdollistaa reilu ja ennakkoluuloton tuomarointi. Koska etukäteen on mahdotonta arvioida jokaista tapahtumissa esiin tulevaa tilannetta tai olosuhdetta tai näiden yhdistelmää, tulee päätuomarin/kilpailunjohtajan ja/tai EMMAn päätuomarineuvoston harkintansa mukaan ratkaista nämä tilanteet. Kaikki kansainvälisissä kilpailuissa käytävä kommunikointi suoritetaan englanninkielellä. Tämä pätee kaikkeen kommunikointiin, oli se sitten auton esittely, protesti, kirjoitettu ilmoitus tai jotain muuta. Kilpailijalla on oikeus käyttää tulkkia tarvittaessa. Vastuu tulkin käytöstä ja hankkimisesta on pelkästään kilpailijalla. Päätuomarin/kilpailunjohtajan tulee kuvailla tilanteet tai ongelmat (jotka koskevat sääntökirjaa) ja tiedottaa niistä kilpailukomitealle tai EMMAn toimistolle, joka voi sitten esittää asian EMMAn päätuomarineuvostolle. Päätuomarin ja/tai kilpailujohtajan tulee ratkaista tuomaroinnissa esiintyvät ristiriidat kilpailupaikalla, jolloin se on vielä kaikkien tuoreessa muistissa ja laitteisto voidaan tarkistaa oikeiden toimenpiteiden määrittelemiseksi. Päätuomarin ratkaisemat ristiriidat tulee aina saattaa EMMAn tiedoksi. Nämä säännöt ovat voimassa JOKAISESSA kilpailussa, joka käydään EMMAn alaisuudessa. 1.6 Luokkavaihdokset Kilpailijan, joka haluaa vaihtaa tasoa ja/tai luokkaa, pitää kilpailla uudella tasolla/luokassa vähintään kerran samalla kaudella voidakseen osallistua kansalliseen finaaliin. Tätä ennen kerätyt sijoituspisteet mitätöityvät vaihdoksen yhteydessä. Kilpailutason/-luokan vaihdos kansallisen finaalin jälkeen evää mahdollisuuden osallistua EM-finaaliin. Kilpailuoikeuden varmistaminen on kansallisen järjestön vastuulla. Jos kilpailijasta tulee tuomari tai hän alkaa työskennellä autoäänentoiston alalla kesken kauden, ei hän enää ole oikeutettu kilpailemaan luokissa EMMA Entry tai EMMA Experienced (Äänenlaatu, Multimedia), jos hän on aloittanut kauden edellä mainituissa luokissa. Kaikki aikaisemmin saavutetut osakilpailupisteet nollataan. Tuomarit, nykyiset tai lopettaneet, eivät ole oikeutettuja kilpailemaan luokissa EMMA Entry tai EMMA Experienced (Äänenlaatu). Päätuomari / kilpailujohtaja voi kilpailla samassa tapahtumassa, jossa työskentelee. Tässä tapauksessa hänen luokkaansa tulee nimetä toinen (pää)tuomari. 6

7 2 Yleiset kilpailusäännöt ja toimintatavat 2.1 Ilmoittautuminen 1. Jokaisella yksityishenkilöllä, niiden joukolla, yhdistyksillä, yrityksillä ja muilla yhteisöillä on oikeus osallistua EMMAn alaisuudessa järjestettäviin tapahtumiin, jäljempänä mainitaan nimityksellä kilpailija. 2. Auton tulee olla yleisessä tieliikenteessä käytettäväksi hyväksytty, (mahdollisesti myös väliaikaisesti) rekisteröity eikä ajoneuvo saa olla ajokiellossa tms. Auton tulee pystyä liikkumaan sen omalla moottorilla. 3. Tarvittaessa auton omistus- tai haltijasuhde tulee todistaa sen rekisteriotteella. 4. Kilpailijan tulee olla auton omistaja/haltija tai se voi olla rekisteröity kilpailijan edustaman yrityksen tai yhteisön nimiin. 5. Kilpailuauton tulee olla kilpailualueella ja tuomaroitavissa, sekä ottaa aktiivisesti osaa tapahtumaan, muutoin ilmoittautuminen ei päde. 6. Vilpillinen ja tahallinen väärä tieto koskien kilpailijaa, autoa tai audiojärjestelmää voi johtaa kilpailusta hylkäämiseen. Kilpailijalle voidaan myös asettaa kauden mittainen kilpailukielto, jonka asettaa EMMA tai EMMA Finland. 7. Jokaisen kilpailijan tulisi tuntea audiojärjestelmänsä ja asennukset ennen kilpailemista. Tämä nopeuttaa esikatselmusta ja arvostelua. 8. Kilpailijan tulee täyttää ja allekirjoittaa ilmoittautumiskaavake, jolla hän vahvistaa hyväksyvänsä ja ymmärtävänsä säännöt ja niiden asettamat seuraukset. 9. Ilmoittautumiskaavakkeeseen tulee täyttää seuraavat kohdat kokonaan: Nimi kokonaan Osoite kokonaan Puhelinnumero ja mahdollinen -osoite Ajoneuvon tiedot (valmistaja, malli, väri, rekisterinumero) Kilpailuluokka Asennettujen laitteiden valmistajat. Entry/Experienced -luokissa myös kuitit kaikista laitteista Päivä ja tapahtuman paikka (ilmoittautumiskaavake on täytettävä jokaista kilpailua varten erikseen) 10. Kilpailumaksu tulee maksaa käteisellä järjestävälle organisaatiolle ennen kilpailun alkua. Joissakin tapauksissa kilpailijaa voidaan pyytää suorittamaan kilpailumaksu etukäteen järjestävän organisaation pankkitilille vahvistaakseen osallistumisensa. 11. Kilpailijan tai auton on mahdollista kilpailla ja saavuttaa tarvittavat finaalipisteet enintään neljässä luokassa yhden kilpailun aikana: Yhdessä äänenlaadun luokassa Yhdessä Multimedian luokassa Yhdessä ESPLn luokassa Yhdessä EMMA Racingin luokassa Kilpailija voi ilmoittautua enemmän kuin yhdellä autolla kilpailuun. Mahdolliset finaalipisteet myönnetään jokaiselle autolle vain siihen luokkaan jossa se on ne ansainnut. 12. Suomessa: Kilpailuihin on mahdollista ilmoittautua aikaisintaan 4 viikkoa ennen ja viimeistään 2 viikkoa ennen kilpailua. Ilmoittautuminen tapahtuu keskitetysti EMMA Finland ry:lle. Helpoiten ilmoittaudut kilpailuihin Internet-sivuilta: ja sieltä "Kilpailut" ja "Ilmoittautuminen". Ilmoittautumisen ollessa mahdollista Internet-sivuilla näkyy "ilmoittautumiset" -kohdassa linkki ilmoittautumissivulle. Sieltä selviävät myös tarkemmat ajat kilpailuille. Kilpailukalenteri voi muuttua kauden mittaan ja lisäyksetkin ovat mahdollisia. Tarkista ajan tasalla oleva kilpailukalenteri Pyrimme pitämään jokaisessa kilpailussa myös ESPL-äänenpainekilpailut. 13. EMMA Finland ry:n jäsenmaksun sekä kilpailumaksut vahvistaa vuotuinen jäsenkokous, katso lisätietoja 14. Kilpailumaksut: (muilta kuin EMMA Finland ry:n jäseniltä kaksinkertaisena) EMMA Entry 10 EMMA Experienced 20 EMMA Advanced 30 EMMA Master 40 EMMA Expert Unlimited 40 EMMA ESPL ja Multimedia-luokat vastaavasti kuin Äänenlaatu-luokat 7

8 2.2 Osallistumisehdot Kilpailijat erotellaan luokkiin käytössä olevien vahvistinkanavien tai bassoelementtien lukumäärän tai laitteiston rahallisen arvon mukaan. Luokkajaosta kerrotaan tarkemmin kappaleessa 3. Tasot ja luokat EMMA kilpailuissa. Kilpailijan tulee osallistua sopivaan luokkaan autonsa laitteiston vahvistinkanavien tai subwoofereiden mukaan. Jos autoon asennetun laitteiston todellinen käytössä olevien vahvistinkanavien tai subwoofereiden määrä poikkeaa kilpailijan ilmoittamasta ja tämä huomataan vasta arvostelun jälkeen, kilpailija voidaan hylätä. Kilpailussa toimivat tuomarit voivat osallistua autollaan kilpailuun, mutta eivät voi toimia tuomarina luokassa, jossa itse kilpailevat. 2.3 Kilpailun kulku 1. Kilpailijoiden tulee olla ilmoittautumispaikalla ilmoitettuna kilpailun alkamisajankohtana (yleensä klo 9.00). Jos kilpailija ei ole paikalla 30 minuutin kuluessa (yleensä ennen klo 9.30), tulee päätuomarin suorittaa 10 pisteen vähennys kokonaispisteistä. 60 minuutin myöhästymisen jälkeen (yleensä klo 10.00) on mahdollista osallistua kilpailuun vain, jos saman luokan muut kilpailijat hyväksyvät sen. Jos yksikin saman luokan kilpailija on perustellusti tätä vastaan, kilpailija ei saa osallistua. Kelpuuttamista vastaan tulee olla järkevä perustelu (esim. koska hän voisi olla parempi kuin minä ei ole järkevä perustelu). Poikkeavat kilpailun alkamisajat julkaistaan EMMA Finlandin Internet-sivuilla. 2. Jokainen auto tulee pystyä siirtämään tuomarointialueelle oman moottorinsa avulla. Päätuomari voi päättää, ettei pistevähennystä suoriteta, jos autoon on tullut omin voimin liikuttamisen estävä tekninen vika kilpailumatkalla. Tällaisessa tapauksessa viasta tulee ilmoittaa viivyttelemättä päätuomarille. Tuomarointialueet ovat erikseen sitä varten osoitettuja alueita, ja kilpailun järjestelyt voivat edellyttää että autoa tulee voida siirtää tuolla määrätyllä alueella kilpailun aikana. 3. Ilmoittautumisen jälkeen kilpailuauton tulee sijaita sitä varten osoitetulla alueella. Tuomareiden ja kilpailunjärjestäjä-tahon henkilökunnan ohjeita tulee noudattaa. 4. Auton mukana tuomarointialueella tulee olla kilpailija tai hänen edustajanaan esittelijä, ja korkeintaan yksi avustaja. Heidän tulee noudattaa saamiaan ohjeita tuomareilta, päätuomarilta tai muulta henkilökunnalta. 5. Ennen tuomaroinnin aloittamista tuomarit ja kilpailijat kutsutaan kilpailukokoukseen, jonka pitää kilpailun päätuomari. Edellä mainittujen henkilöiden läsnäolo kokouksessa on pakollinen. Jos kilpailu on monipäiväinen, kilpailun järjestäjä yhdessä EMMA Finlandin kanssa päättää luokkien tuomarointipäivistä. Tieto kilpailupäivistä julkaistaan etukäteen EMMA Finlandin Internet-sivuilla. 6. Kun tuomarit ilmoittavat kilpailijalle tämän arvostelun aloittamisesta, on ensimmäiseksi tuomaroitavalla kilpailijalla viisi minuuttia aikaa valmistautua ennen arvostelua. Jos käytössä on kilpailuaikataulu, tulee ajoneuvon olla valmiina tuomaroitavaksi tuntia ennen ilmoitettua aikaa. 7. Ennen arvostelun alkua tuomarit antavat virallisen kilpailuäänitteen, jolla kilpailija voi tarkistaa järjestelmänsä asetukset kahden minuutin aikana. Tämän jälkeen järjestelmä arvostellaan sen hetkisillä asetuksilla ja säädöillä. Tuomareiden ei tarvitse ilmoittaa löytämistään ongelmista kilpailijalle, esimerkkeinä väärät DSP:n asetukset, jotkut kaiuttimet eivät toimi jne. Kilpailijan vastuulla on tarkistaa nämä seikat mainitun kahden minuutin aikana. Mikäli kilpailija kokee että laitteiston vikaantuminen tai käyttäjän virhe aiheuttavat syyn epäillä arvostelun lopputulosta, on kilpailijalla oikeus tuoda tämä tuomarien tietoon. Päätuomari harkitsee sallitaanko uudelleenarvostelu vai ei. 8. Kansallisissa finaalikilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa kilpailunjärjestäjällä on mahdollista nimetä toinen, matkustajan puoleinen, tuomari luokkiin jotka normaalisti arvosteltaisiin vain yhden tuomarin toimesta (katso: 3. tasot ja luokat EMMA kilpailuissa). 9. Järjestelmän asennuksia ei saa muuttaa asennus- ja kuunteluarvostelun välillä (esimerkiksi poistaa suojia, lisätä vaimennusta, poistaa kaiutinritilöitä jne.). Päätuomari päättää mahdollisesta pistenollauksesta kyseisen asennustuomarointikohdan kohdalla. 8

9 10. Joissain kilpailuissa saatetaan suorittaa esikatselmus.esikatselmuksen aikana nimetty henkilö varmistaa ilmoittautumiskaavakkeen tiedot. Tämä sisältää kilpailuluokituksen tarkistuksen. Jos kilpailuauton luokituksessa on jotain epäselvää, tulee päätuomarin määrätä oikea kilpailuluokitus, ja se pätee ainoastaan kyseisessä kilpailussa. 11. Ainoastaan tarkistamista varten erikseen nimetty tarkistajahenkilö tai kilpailuluokan asennustuomarit voivat tarkistaa ilmoittautumisen yhteydessä kilpailijan antamien tietojen oikeellisuuden. 12. Tarkistuksen aikana tarkistaja tai tuomari voi kohtuuden rajoissa vaatia kilpailijaa purkamaan audiojärjestelmän asennuksia tai ajoneuvoa, jotta voidaan varmistaa kilpailijan ilmoittamat laitteet ja/tai käytössä olevat vahvistinkanavat. Jos aika tai muut vastaava tekijät estävät tarkastuksen esikatselmuksen aikana, voidaan se suorittaa myös asennusarvostelun yhteydessä tai sen jälkeen. Tarkastussääntöjen laiminlyönti johtaa palkintojen menetykseen ja hylkäämiseen. Kaikissa tapauksissa päätuomarin, mahdollisten kilpailukomitean tai tuomarineuvoston tai EMMA Finlandin päätös on lopullinen. 13. Dokumentaatio helpottaa tarkastusprosessia, audiojärjestelmän esittelyä tuomareille sekä asennustuomareiden arvostelua. 14. Jos audiojärjestelmä, asennukset tai auto vaurioituu purkamisen yhteydessä, tulee siitä ilmoittaa välittömästi päätuomarille. 15. EMMA / EMMA Finland ry ei ole vastuullinen kilpailun aikana tapahtuvista vaurioista tai järjestelmävioista. 2.4 Tapahtumalajit Kaikissa EMMAn alaisuudessa järjestettävissä tapahtumissa käytetään tätä sääntökirjaa, ja EMMAn CD- tai DVD-levyä tai muita EMMAn julkaisemia audiotiedostoja. Kansainvälisissä tapahtumissa käytetään aina alkuperäistä englanninkielistä sääntökirjaa ja EMMAn CD- tai DVD-levyä tai muita EMMAn julkaisemia audiotiedostoja. Sääntötulkintojen ja/tai muiden epäselvyyksien ratkaisuissa käytetään alkuperäistä englanninkielistä sääntökirjaa Osakilpailu Osakilpailun voi järjestää jälleenmyyjä, maahantuoja tai muu EMMA Finlandin hyväksymä taho. Tällaisessa tapahtumassa tulee olla vähintään yksi päätuomari sekä kuuntelu- ja asennustuomaripari. Osakilpailuissa kerätään sijoituspisteitä, joiden avulla voi päästä finaalikilpailuun. Kilpailijat ovat enemmän kuin tervetulleita osaksi Euroopan laajaa autohifiyhteisöä ja kilpailemaan EMMAn jäsenmaissa! Jokaisessa maassa, jossa kilpailija kilpailee, tulee hänelle avata sijoituspistetili. Jos kilpailija on oikeutettu kansalliseen finaaliin muussa kuin kotimaassaan, hän voi voittaa kilpailun, mutta hänestä ei voi tulla kansallista mestaria. Siinä tapauksessa, että hän voittaa kansalliset finaalit ulkomailla, hän on oikeutettu osallistumaan Euroopan finaaliin, mutta hänestä ei voi tulla kansallista mestaria. Suomessa kilpailijan tulee osallistua ja saavuttaa sijoituspisteitä vähintään kahdessa osakilpailussa kauden aikana päästääkseen kansalliseen finaalikilpailuun Kansainvälinen osakilpailu Jos kilpailija osallistuu EMMAn kansainväliseen tapahtumaan (esim. Sinsheimin kansainvälinen kauden avaus), siellä saavutetut sijoituspisteet lisätään kilpailijan kotimaan sijoituspisteisiin. Jos kilpailijalla ei ole sijoituspistetiliä missään maassa, tulee sellainen avata hänen kotimaassaan. Saavutetut sijoituspisteet tullaan julkaisemaan kunkin EMMAn jäsenmaan virallisilla Internet-sivuilla. 9

10 2.4.3 Kansalliseen finaalikilpailuun oikeuttavat sijoituspisteet Kansalliseen finaalikilpailuun päästäkseen kilpailijan sijoituspistetilille myönnetään finaalipisteitä alla olevan taulukon mukaisesti. Kilpailija, kilpailuluokka ja kilpailuauto ovat kokonaisuus joka pitää myös merkitä, ja jos joku näistä muuttuu niin sijoituspisteet nollautuvat. 1. sija 10 pistettä 2. sija 8 pistettä 3. sija 6 pistettä 4. sija 5 pistettä 5. sija 4 pistettä 6. sija 3 pistettä 7. sija 2 pistettä 8. sija 1 piste Sijoituspisteet ovat kilpailija-auto-luokka kohtaisia. Minkä tahansa tekijän vaihtuminen nollaa sijoituspisteet. Eri kilpailuissa myönnetyt finaalipisteet lasketaan yhteen ja ne saatetaan julkaista EMMAn tai EMMA Finlandin Internet-sivustoilla Kansallinen finaalikilpailu Kansallisen finaalikilpailun voi järjestää joko EMMA Finland tai EMMA. Kansallinen finaalikilpailu voidaan järjestää vain EMMAn luvalla. Finaalikilpailuun päästääkseen kilpailijan tulee kerätä riittävä määrä sijoituspisteitä osakilpailuista. On suositeltavaa, että kymmenen eniten sijoituspisteitä kerännyttä (Suomessa luokan viisi parasta) kilpailijaa ovat oikeutettuja osallistumaan kansalliseen finaalikilpailuun, mutta EMMA Finland voi muuttaa finaalikilpailuun oikeutettujen kilpailijoiden lukumäärää. Tällaisissa tapahtumissa tulee olla EMMAn virallinen päätuomari ja jos mahdollista myös virallinen EMMAn kilpailunjohtaja. Lisäksi tarvitaan vähintään kolme kuuntelu- ja asennustuomariparia, siten varmistetaan sujuva ja kitkaton tuomarointitoiminta Euroopan mestaruuskilpailu Euroopan mestaruus on korkein taso Euroopassa, johon kilpailija voi yltää. EM-finaalit voidaan järjestää ainoastaan EMMAn luvalla. EMMA tekee vahvaa yhteistyötä EMMA Finlandin kanssa ja on vastuussa kilpailunjohtajan, päätuomareiden ja tuomareiden valinnasta. Euroopan mestaruuskilpailussa kilpailijan tulee kilpailla samassa luokassa kuin on kilpaillut kansallisessa finaalikilpailussa ja EMMA Finlandin tulee varmistaa kilpailijan oikea kilpailuluokka. Europaanmestaruuskilpailuun on oikeutettu osallistumaan kansallisen finaalikilpailun kaksi parasta jokaisesta luokasta. Jos kansallinen finaalikilpailu pidetään juuri ennen Euroopan mestaruuskilpailua tai jopa sen jälkeen, niin joka luokan kaksi eniten sijoituspisteitä kerännyttä kilpailijaa on oikeutettu osallistumaan Euroopan mestaruuskilpailuun. EMMA Finlandin tulee nimetä osallistujat ja lähettää heidän tiedot EMMAlle viimeistään kaksi viikkoa ennen Euroopan mestaruuskilpailua. Lisäksi tarvitaan vähintään kahdeksan kuuntelu- ja asennustuomariparia, jotta varmistetaan sujuva ja kitkaton tuomarointitoiminta. 10

11 2.5 Etiketti 1. Ainoastaan päätuomari, kilpailunjohtaja tai sitä varten erikseen nimetyt henkilöt saavat katsoa arvostelukaavakkeen pisteitä tai kirjanpitoa pisteistä. Kilpailijat saavat nähdä arvostelukaavakkeen korkeintaan 5 minuuttia kestävän palautteen aikana. Pisteytyksestä ei keskustella. 2. Kilpailijan tulee allekirjoittaa arvostelukaavake sekä asennus- että kuuntelupalautteen jälkeen. Allekirjoituksellaan kilpailija hyväksyy arvostelun ja luopuu oikeuksistaan protestoida arvostelua vastaan. Allekirjoitettu arvostelukaavake on sopimus EMMAn ja kilpailijan välillä, jota ei voida muuttaa ilman päätuomarin ja kilpailijan hyväksyntää ja allekirjoitusta kilpailunjohtajan valvonnassa. 3. Jos kilpailijalla on protestoitavaa tai huomauttamista, vain päätuomari voi ratkaista tilanteen. Arvostelun jälkeen kilpailijalla on kolme mahdollisuutta eli joko allekirjoittaa, esittää protesti tai vetäytyä kilpailusta. Itse arvostelusta ja pistemääristä ei voi riidellä. 4. Yksikään kilpailija tai tuomari ei saa keskustella muiden kilpailijoiden tai autojen saamista pisteistä kenenkään kilpailijan kanssa ennen palkintojenjakoa. 5. Arvostelun päätyttyä kilpailijan on pyydettäessä välittömästi poistuttava arvostelualueelta. 6. Jos kilpailijan todetaan tietoisesti huijanneen tai jättäneen kertomatta asiaan liittyvää tietoa, hänet hylätään ja suljetaan pois kyseisestä kilpailusta välittömästi. Kilpailukomitea, EMMA tai EMMA Finland voi käsitellä asiaa ja muuttaa siihen liittyviä päätöksiä vielä kilpailun jälkeenkin. 7. Toistuvat rikkomukset tai vilppitapaukset voivat johtaa osittaiseen tai jopa kaikkien saavutettujen sijoituspisteiden menetykseen ja mahdolliseen kilpailukieltoon EMMAn alaisuudessa järjestettävissä tapahtumissa. Äärimmäisissä tapauksissa huijanneen kilpailijan nimi julkaistaan. 8. Kilpailijan tai tuomarin loukkaavaa kielenkäyttöä tai epäsopivaa käytöstä ei hyväksytä ja se voi johtaa kilpailusta tai tapahtumasta hylkäämiseen. Tällaisissa tapauksissa kilpailumaksua ei palauteta. 9. Tuomareiden ja muun kilpailuhenkilökunnan vastuulla on huolehtia, että kukaan ei pääse tutkimaan arvostelukaavakkeita ennen kilpailun loppua. Jos tuomari tai kilpailuhenkilökunta huomaa, että joku kilpailija tai hänen edustajansa tutkii arvostelukaavakkeita, hänelle voidaan tuomita viiden pisteen pistemenetys. 10. Jos joku kilpailija tai hänen edustajansa häiritsevät tuomarityöskentelyä, kilpailijalta vähennetään viisi pistettä tai hänet voidaan sulkea pois tapahtumasta päätuomarin päätöksellä. 11. Epäsiveellinen tai sopimaton käytös voi johtaa kilpailijan poissulkemiseen kyseistä kilpailusta. Vakavissa tapauksissa kansallinen EMMAn järjestö voi sulkea kilpailijan pois kaikista kauden kilpailuista tai jopa antaa ikuisen kilpailukiellon. Pahimmassa tapauksessa kilpailija voi saada EMMAlta kansainvälisen kilpailukiellon. 12. Hälytysjärjestelmien tulee olla pois päältä kilpailun aikana. Jos hälytin laukeaa ja kilpailija ei sulje sitä välittömästi, kuka tahansa tuomari voi tuomita viiden pisteen vähennyksen kyseisen kilpailijan kokonaispisteistä. 13. EMMAn ja EMMA Finlandin kilpailuissa sisätilasireenin käyttö on ehdottomasti kielletty. Sellaisen käyttö johtaa kilpailijan välittömään poissulkemiseen kilpailusta. Riski kuuntelutuomarin altistumisesta sireenin äänelle ja siten kykenemättömyys arvosteluun sinä päivänä on liian suuri. 14. Kilpailija voi olettaa tuomareiden: olevan kohteliaita kilpailijoita kohtaan olevan käyttäytymättä kuin tiukka opettaja, joka on valmiina rankaisemaan kilpailijaa olevan käyttämättä vaatetusta tai tunnuksia jotka eivät ole virallisia EMMA-vaatteita pyrkivän löytämään äänenlaadussa, multimediassa tai asennuksissa hyviä asioita ja antamaan pisteitä niistä, ei vähentämään pisteitä tulevan rangaistuksi huonosta käytöksestä tai epäoikeudenmukaisesta arvostelusta Kilpailijaa rohkaistaan tuomaan julki havaitsemiaan yleisiä epäkohtia kilpailun päätuomarille tai kilpailunjohtajalle 11

12 2.6 Protestit 1. Kilpailijalla on oikeus asettaa kyseenalaiseksi tai protestoida tuomarin antamien pisteiden oikeudenmukaisuus. Tämä koskee vain kilpailijan itsensä saamia pisteitä. 2. Kokonaispisteet muodostuvat kaikista arvostelukaavakkeeseen merkityistä pisteistä. Tämä sisältää objektiiviset mittaukset sekä subjektiiviset havainnot. Jos kilpailija epäilee tuomarin antaneen tahallaan tai tahattomasti epäoikeudenmukaisia pisteitä, tai pisteitä jotka eivät ole tämän sääntökirjan mukaisia, kilpailija voi protestoida pisteytystä vastaan. Protestoiva kilpailija saa ehdollisen 30 pisteen vähennyksen kokonaispisteistään. Jos protesti todetaan aiheelliseksi, kilpailijalle palautetaan 30 pistettä, muussa tapauksessa 30 pisteen vähennys jää voimaan. 3. Kilpailija voi tehdä protestin myös toisesta kilpailijasta. Protesti voi koskea väärää tai sopimatonta kanava- ja/tai subwooferluokitusta ja/tai pääluokitusta, huijaamista tai vääriä kilpailijan tietoja. Protestin ratkaiseminen voi vaatia protestoidun auton asennuksen kohtuullista purkamista tai objektiivisen tai subjektiivisen arvioinnin uudelleen suorittamista. Tämä voidaan tehdä ainoastaan tapahtumapaikalla kyseisenä päivänä. Päätuomarin tulee päättää tarvittavista menettelyistä protestin ratkaisemiseksi. Protestoiva kilpailija saa ehdollisen 30 pisteen vähennyksen kokonaispisteistään. Jos protesti todetaan aiheelliseksi, kilpailijalle palautetaan 30 pistettä, muussa tapauksessa 30 pisteen vähennys jää voimaan. 4. Kilpailijan tulee ymmärtää että protesti, joka koskee tietyn tuomarin antamia pisteitä subjektiivisessa kohdassa, voidaan ratkaista vain kyseisen tuomarin kanssa. Tulee varmistaa, että tuomari ymmärtää säännöt ja niiden tulkinnan. Subjektiivisen arvostelukohdan uudelleentuomarointia ei voi suorittaa uudelleen kukaan muu tuomari, ei edes päätuomari. Jos päätuomari toteaa pisteytyksen virheelliseksi, tulee koko luokka arvostella uudelleen virheellisten kohtien osalta tai kokonaan. Päätöksen uudelleentuomaroinnista voi tehdä ainoastaan päätuomari. Uudelleentuomaroinnissa selkeät kohdat, kuten irti olevat laitteet, väärät sulakkeet tai muut sellaiset, tai kohina tai muut sellaiset jätetään ennalleen, koska näissä kohdissa voi tapahtua muutoksia alkuperäisen tilanteen ja uudelleentuomaroinnin välillä. 5. Kilpailija voi protestoinnin yhteydessä protestin ratkaisemiseksi pyytää laitteiston tai asennuksen kohtuullista purkamista vain jos hän kilpailee samassa kilpailussa ja kilpailee samassa kilpailuluokassa. Jos kilpailijan edustaja pyytää laitteiston tai asennuksen purkamista kilpailijan puolesta, päätuomari tai kilpailunjohtaja voi sulkea kyseisen kilpailijan pois kilpailusta. 12

13 2.7 Protestoinnin suorittaminen / laitteiston purkamiset 1. Kilpailijan tulee ilmaista päätuomarille tai erikseen nimetylle tarkistustuomarille virheelliseksi epäilemänsä kohta välittömästi tuomaroinnin jälkeen. Jos päätuomari tai tarkistustuomari katsoo että kilpailijan protestiaikeen perustelut ovat asiallisia (looginen päättely, kuitenkin ennen tarkistusta tai uudelleentuomarointia), päätuomari tai tarkistustuomari voi antaa luvan virallisen protestin jättämiselle, katso myös kohta Ilman lupaa protestia ei voi jättää. 2. Virallisen protestin tulee olla kirjallinen. Päätuomari tekee protestin tekoon vaadittavan pistevähennyksen kilpailijalta. Protestista tulee lyhyesti käydä ilmi mitä protesti koskee, sekä kilpailijan tähän sääntökirjaan perustuva mielipide siitä, kuinka kyseisen kohdan tulisi olla. Päätuomari huolehtii protestin hoitamisesta ja eteenpäin viemisestä. 3. Päätuomarin tulee keskustella protestista alkuperäisen tuomaroinnin suorittaneiden tuomareiden ja myös mahdollisen toisen päätuomarin kanssa. Jos päätuomari tai päätuomarit eivät pysty ratkaisemaan protestia, kilpailunjohtajan tulee ratkaista se. Kilpailunjohtajan tulisi olla EMMAn tai EMMA Finlandin kouluttama tuomari. Jos kilpailunjohtaja ei ole koulutettu tuomari niin silloin kysytään jonkun kilpailussa työskentelevän, mutta jotain muuta luokkaa tuomaroivan kokeneen tuomarin mielipidettä. 4. Päätuomarin tai kilpailunjohtajan tulee ratkaista protesti kilpailun aikana. Päätös on lopullinen. Palkintojenjakoa ei voida suorittaa ennen kuin protesti on käsitelty. 5. Kilpailijalla on oikeus lähettää protesti ja sen ratkaisu EMMAlle arviointia varten. EMMA ohjaa protestin päätuomarineuvostolle joka voi tutkia protestin, mutta protestin lopputulokseen päätuomarineuvosto ei voi enää vaikuttaa. Vaatimus uudelleentuomarointiin kuuluvasta mahdollisesta laitteiston purkamisesta pitää tehdä samana päivänä kun kyseinen kilpailuluokka varsinaisesti tuomaroidaan, ja vähintään neljä tuntia ennen palkintojenjakoa. Protestin aiheuttama mahdollinen uudelleentuomarointi tehdään päätuomarin valvonnassa vasta varsinaisen tuomaroinnin jälkeen, mutta kuitenkin ennen kyseisen luokan voittajan julkistamista. 13

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 4 1.3 SOPUPELI... 4 1.4 VOIMASSAOLOAIKA...

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto KILPAILUSÄÄNNÖT 2013 Suomen Cheerleadingliitto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 2 YLEISTÄ 4 2.1 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 4 2.2 SOVELTAMISALA 4 2.3 VALVONTA 4 2.4 KILPAILUPROTESTIT 4 2.5 RANGAISTUKSET

Lisätiedot

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS www.feif.org FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen Islanninhevoskilpailujen säännöt Käännös FEIFin englanninkielisestä alkuperätekstistä. Tekstin

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe SPKL PALVELUSKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe 1 2 Palveluskoirakokeiden SÄÄNNÖT Suomen Palveluskoiraliitto ry:n yleiskokouksen

Lisätiedot

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT IPSC-K/2015 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT Voimassa 10.4.2015 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 9.4.2015. Säännöt

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

The Zeitgeist Movement Chapters Guide V2.0 - April 2012. Sisällysluettelo

The Zeitgeist Movement Chapters Guide V2.0 - April 2012. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Perusteet 1.1. - Johdanto 1.2. - Osasto Zeitgeist-liikkeessä 1.3. - Odotusten realisointi 1.4. - Osaston keskittymisen kohde 2. Kansallisen osastorakenteen perustaminen 2.1. - Vapaaehtoisten

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO 1. SPTL:N TOIMINTASÄÄNNÖT 2. PELISÄÄNNÖT 2.1 Pöytä, 2.2 Verkko, 2.3 Pallo, 2.4 Maila, 2.5 Määritelmiä, 2.6 Syöttö, 2.7 Palautus, 2.8 Pelin kulku, 2.9 Uusittavat

Lisätiedot

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt Professional Disc Golf Associationin Frisbeegolfin viralliset säännöt Sisällys 800 Johdanto 800.01 Pelin kuvaus 800.02 Sanasto 800.03 Muunnokset 800.04 Linkit 801 Yleistä 801.01 Sääntöjen noudattaminen

Lisätiedot

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot