EMMA sääntökirja 2009/2010. Sisällysluetto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMMA sääntökirja 2009/2010. Sisällysluetto"

Transkriptio

1 Sisällysluetto Sisällysluetto Tervetuloa mukaan EMMA Finlandiin! Historia ja esipuhe EMMAn tarkoitus Kilpailijan haaste Kilpailuhenki Yleistä Luokkavaihdokset Yleiset kilpailusäännöt ja toimintatavat Ilmoittautuminen Osallistumisehdot Kilpailun kulku Tapahtumalajit Etiketti Protestit Protestoinnin suorittaminen / laitteiston purkamiset Tasot ja luokat EMMA kilpailuissa Äänenlaatukilpailut Multimedia EMMA Sound Pressure League (ESPL) EMMA säännöt Asennusarvostelu Esittely ja dokumentaatio Johdotus Asennus Asennuksen teema Viimeistely ja Bonus pisteet EMMA säännöt Kuunteluarvostelu Ennen arvostelua suoritettavat tarkistukset Äänikuva ja Stereokuva Stereokuva Taajuuserottelu Taajuusbalanssi Kuunteluilo Häiriöt Ergonomia EMMA säännöt - Multimedia kuvan ja äänen arvostelu Multimedia-luokan yleiset säännöt Äänikuva ja tilavaikutelma Taajuuserottelu ja taajuusbalanssi Kuvan laatu & Multimedia kokemus Järjestelmän käyttömukavuus Häiriöt EMMA säännöt - Sound Pressure League (ESPL) arvostelu ESPL- arvostelu Vaihtoehtoinen kilpailumuoto ESPLlle EMMA säännöt Racing Äänenlaatu CD:n kappaleiden selitykset Tuomarointitaulukko 1

2 National Sponsors Logos 2

3 1 Tervetuloa mukaan EMMA Finlandiin! 1.1 Historia ja esipuhe EMMA on perustettu luomaan yhtenäinen taso äänenlaatukilpailuille Euroopassa ja yhdistää erilaiset sääntökirjat ympäri Eurooppaa. Autohifikilpailujen juuret ovat Yhdysvalloissa, missä IASCA on ensimmäisenä järjestönä luonut sääntökirjan äänenlaatutapahtumille. EMMA International on maailmanlaajuinen kansallisten autohifijärjestöjen kattojärjestö, joka vastaa vuosittaisesta kansainvälisten päätuomarien koulutuksesta, sääntökirjan standardoimisesta ja kuuntelulevystä. EMMAn Internet-sivut mahdollistavat pääsyn kaikkeen kilpailuihin liittyvään tärkeään tietoon. European Sound Pressure League (ESPL) ja EMMA Racing ovat myös osa EMMAa. Tätä EMMA-sääntökirjaa tehdessä on käytetty kaikkia viime vuosina kertyneitä kokemuksia, joita on saatu sekä kansallisilta kilpailuorganisaatioilta että Euroopan mestaruuskilpailuista. Näiden kokemusten pohjalta on luotu nykyinen sääntökirja, joka on rehdimpi ja helpompi ymmärtää ja noudattaa kilpailijoiden keskuudessa. EMMAn vilpitön toive on, että näitä sääntöjä voidaan käyttää esimerkkinä organisaation jatkuvista ponnistuksista autohifiteollisuuden tukemiseksi. EMMA Racing on muodostettu kilpailumuodoksi rakennetuille autoille kansallisella ja kansainvälisellä tasolla yhtenäisillä säännöillä. Tarkoituksena on löytää Euroopan mestari, ei pelkästään äänenlaadussa, vaan myös auton yleisessä suorituskyvyssä. 1.2 EMMAn tarkoitus European Mobile Media Association (EMMA) tarkoitus on antaa toimintamallit itsenäisille kansallisille äänentoistojärjestöille kaikkialla maailmassa. EMMA laatii säännöt ja asetukset äänenlaatu-, äänenpaine- ja EMMA Racing -kilpailuihin. EMMAn tarkoituksena on ylläpitää samantasoisia ja reiluja kilpailuja kaikissa jäsenmaissa ja edistää tällaisten tapahtumien kasvua. Päämääränä on järjestää kansainväliset autohifi- sekä multimediamestaruuskilpailut joka vuosi. Tämän lisäksi EMMA rohkaisee niin kilpailijoita kuin asentajiakin edistämään tietämystään käyttämistään laitteista. Tämän lopputuloksena on asennusten parempi laatu ja varmuus laitteiden optimaalisesta toiminnasta. Viime kädessä lopputuloksena on tyytyväinen kilpailija ja/tai asiakas. 1.3 Kilpailijan haaste Kilpailijan haaste äänenlaadullisesti on minimoida auton akustiikan ongelmat, saada aikaan häiriötön ja särötön toisto niin, että musiikki kuulostaa alkuperäiseltä myös asennusten laatu arvostellaan. ESPLn tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman korkea äänenpaine hienosti rakennetuilla autoilla. EMMA Racing tapahtumassa autoa tarkastellaan kokonaisuutena. Arvostelukohteina ovat äänenlaadun ja suuren äänenpaineen lisäksi Tuning, ulkoasu sekä suorituskyky 1.4 Kilpailuhenki EMMA perustettiin, koska haluttiin selvittää kuka on paras Euroopassa sekä koko maailmassa. Nykypäivän korkeatasoiset autohifilaitteet pystyvät toistamaan ääntä niin tarkasti ja voimalla, ettei ääni kuulosta enää toistetulta. EMMA on huolissaan, koska jotkut ihmiset saattavat unohtaa, että kaikkein tärkeimmät välineet tässä kuuntelukokemuksessa ovat omat korvat, jotka ovat haavoittuvaiset. EMMA ei halua, että harrastajat vahingoittavat korviaan kuuntelemalla musiikkia liian kovalla niin, että heidän kuulonsa heikkenee, eivätkä he pysty enää nauttimaan musiikkista, jota niin paljon rakastavat. Onnea matkaan!! 3

4 Tämä sääntökirja on kehitetty EMMAn kansainvälisten päätuomarien ja valvojien toimesta sekä viimeistelty Costas Christopoulos (Kreikka), Per Söder (Ruotsi), Reinier Wolf ja Carel Wolf (Alankomaat), Glen Saitowitz (Sveitsi), Christian Körbel ja Alex Klett (Saksa) avustuksella. Suomennoksen tekivät: Jani Uuttu, Mikko Ylönen, Mika Lirkki, Tero Komulainen, Pekka Nurmentaus, ja Jarno Lötjönen. Kaikille avustaneille suuri kiitos. Mika Koponen kokosi edellä mainittujen työn yhteen. HUOMAUTUS: EMMA ei ole suoraan eikä epäsuorasti vastuussa mistään kilpailuautoille, laitteistolle tai muille tavaroille tapahtuneesta vauriosta tai katoamisesta missään EMMAn alaisuudessa järjestettävissä tapahtumissa. Lisäksi EMMA suosittaa kilpailijoita sekä yleisöä suojaamaan kuuloaan. EMMA on rekisteröity tavaramerkki. Virallisten sääntöjen, arvostelukaavakkeiden ja muun tähän liittyvän materiaalin, CD:n, DVD:n, jaettavien äänitiedostojen kuten MP3 ja AAC, kopiointiin sekä tuotemerkin että logon käyttöön tulee olla lupa EMMAn johtajilta, Alexander Klettiltä ja/tai Peter Fuhrmannilta. 4

5 & 5

6 1.5 Yleistä Yleissääntönä voidaan pitää, että jos jotain asiaa ei ole sääntökirjassa mainittu on se sääntöjen vastaista, kunnes EMMA tai sen tuomarineuvosto toisin päättää. Muutokset ja oikaisut kilpailusääntöihin tehdään yleisen alan kehityksen mukaisesti ja ne julkaistaan EMMAn Internetsivuilla sekä Muutokset ja oikaisut toimivat osana sääntökirjaa ja joko korvaavat tai selventävät sääntökohtia. Päivitetyt sääntökohdat luokitellaan sääntökirjan paikkansa pitäviksi osiksi ja ovat voimassa julkaisupäivästään alkaen. Tämä sääntökirja on tehty helpottamaan kilpailijoiden, virkailijoiden ja tuomareiden toimintaa EMMAn alaisuudessa järjestetyissä tapahtumissa. Nämä säännöt ovat tutkimustyön tulosta, jossa ovat olleet mukana useat valmistajat, jälleenmyyjät, tuomarit ja kilpailijat. Sääntöjen tarkoituksena on mahdollistaa reilu ja ennakkoluuloton tuomarointi. Koska etukäteen on mahdotonta arvioida jokaista tapahtumissa esiin tulevaa tilannetta tai olosuhdetta tai näiden yhdistelmää, tulee päätuomarin/kilpailunjohtajan ja/tai EMMAn päätuomarineuvoston harkintansa mukaan ratkaista nämä tilanteet. Kaikki kansainvälisissä kilpailuissa käytävä kommunikointi suoritetaan englanninkielellä. Tämä pätee kaikkeen kommunikointiin, oli se sitten auton esittely, protesti, kirjoitettu ilmoitus tai jotain muuta. Kilpailijalla on oikeus käyttää tulkkia tarvittaessa. Vastuu tulkin käytöstä ja hankkimisesta on pelkästään kilpailijalla. Päätuomarin/kilpailunjohtajan tulee kuvailla tilanteet tai ongelmat (jotka koskevat sääntökirjaa) ja tiedottaa niistä kilpailukomitealle tai EMMAn toimistolle, joka voi sitten esittää asian EMMAn päätuomarineuvostolle. Päätuomarin ja/tai kilpailujohtajan tulee ratkaista tuomaroinnissa esiintyvät ristiriidat kilpailupaikalla, jolloin se on vielä kaikkien tuoreessa muistissa ja laitteisto voidaan tarkistaa oikeiden toimenpiteiden määrittelemiseksi. Päätuomarin ratkaisemat ristiriidat tulee aina saattaa EMMAn tiedoksi. Nämä säännöt ovat voimassa JOKAISESSA kilpailussa, joka käydään EMMAn alaisuudessa. 1.6 Luokkavaihdokset Kilpailijan, joka haluaa vaihtaa tasoa ja/tai luokkaa, pitää kilpailla uudella tasolla/luokassa vähintään kerran samalla kaudella voidakseen osallistua kansalliseen finaaliin. Tätä ennen kerätyt sijoituspisteet mitätöityvät vaihdoksen yhteydessä. Kilpailutason/-luokan vaihdos kansallisen finaalin jälkeen evää mahdollisuuden osallistua EM-finaaliin. Kilpailuoikeuden varmistaminen on kansallisen järjestön vastuulla. Jos kilpailijasta tulee tuomari tai hän alkaa työskennellä autoäänentoiston alalla kesken kauden, ei hän enää ole oikeutettu kilpailemaan luokissa EMMA Entry tai EMMA Experienced (Äänenlaatu, Multimedia), jos hän on aloittanut kauden edellä mainituissa luokissa. Kaikki aikaisemmin saavutetut osakilpailupisteet nollataan. Tuomarit, nykyiset tai lopettaneet, eivät ole oikeutettuja kilpailemaan luokissa EMMA Entry tai EMMA Experienced (Äänenlaatu). Päätuomari / kilpailujohtaja voi kilpailla samassa tapahtumassa, jossa työskentelee. Tässä tapauksessa hänen luokkaansa tulee nimetä toinen (pää)tuomari. 6

7 2 Yleiset kilpailusäännöt ja toimintatavat 2.1 Ilmoittautuminen 1. Jokaisella yksityishenkilöllä, niiden joukolla, yhdistyksillä, yrityksillä ja muilla yhteisöillä on oikeus osallistua EMMAn alaisuudessa järjestettäviin tapahtumiin, jäljempänä mainitaan nimityksellä kilpailija. 2. Auton tulee olla yleisessä tieliikenteessä käytettäväksi hyväksytty, (mahdollisesti myös väliaikaisesti) rekisteröity eikä ajoneuvo saa olla ajokiellossa tms. Auton tulee pystyä liikkumaan sen omalla moottorilla. 3. Tarvittaessa auton omistus- tai haltijasuhde tulee todistaa sen rekisteriotteella. 4. Kilpailijan tulee olla auton omistaja/haltija tai se voi olla rekisteröity kilpailijan edustaman yrityksen tai yhteisön nimiin. 5. Kilpailuauton tulee olla kilpailualueella ja tuomaroitavissa, sekä ottaa aktiivisesti osaa tapahtumaan, muutoin ilmoittautuminen ei päde. 6. Vilpillinen ja tahallinen väärä tieto koskien kilpailijaa, autoa tai audiojärjestelmää voi johtaa kilpailusta hylkäämiseen. Kilpailijalle voidaan myös asettaa kauden mittainen kilpailukielto, jonka asettaa EMMA tai EMMA Finland. 7. Jokaisen kilpailijan tulisi tuntea audiojärjestelmänsä ja asennukset ennen kilpailemista. Tämä nopeuttaa esikatselmusta ja arvostelua. 8. Kilpailijan tulee täyttää ja allekirjoittaa ilmoittautumiskaavake, jolla hän vahvistaa hyväksyvänsä ja ymmärtävänsä säännöt ja niiden asettamat seuraukset. 9. Ilmoittautumiskaavakkeeseen tulee täyttää seuraavat kohdat kokonaan: Nimi kokonaan Osoite kokonaan Puhelinnumero ja mahdollinen -osoite Ajoneuvon tiedot (valmistaja, malli, väri, rekisterinumero) Kilpailuluokka Asennettujen laitteiden valmistajat. Entry/Experienced -luokissa myös kuitit kaikista laitteista Päivä ja tapahtuman paikka (ilmoittautumiskaavake on täytettävä jokaista kilpailua varten erikseen) 10. Kilpailumaksu tulee maksaa käteisellä järjestävälle organisaatiolle ennen kilpailun alkua. Joissakin tapauksissa kilpailijaa voidaan pyytää suorittamaan kilpailumaksu etukäteen järjestävän organisaation pankkitilille vahvistaakseen osallistumisensa. 11. Kilpailijan tai auton on mahdollista kilpailla ja saavuttaa tarvittavat finaalipisteet enintään neljässä luokassa yhden kilpailun aikana: Yhdessä äänenlaadun luokassa Yhdessä Multimedian luokassa Yhdessä ESPLn luokassa Yhdessä EMMA Racingin luokassa Kilpailija voi ilmoittautua enemmän kuin yhdellä autolla kilpailuun. Mahdolliset finaalipisteet myönnetään jokaiselle autolle vain siihen luokkaan jossa se on ne ansainnut. 12. Suomessa: Kilpailuihin on mahdollista ilmoittautua aikaisintaan 4 viikkoa ennen ja viimeistään 2 viikkoa ennen kilpailua. Ilmoittautuminen tapahtuu keskitetysti EMMA Finland ry:lle. Helpoiten ilmoittaudut kilpailuihin Internet-sivuilta: ja sieltä "Kilpailut" ja "Ilmoittautuminen". Ilmoittautumisen ollessa mahdollista Internet-sivuilla näkyy "ilmoittautumiset" -kohdassa linkki ilmoittautumissivulle. Sieltä selviävät myös tarkemmat ajat kilpailuille. Kilpailukalenteri voi muuttua kauden mittaan ja lisäyksetkin ovat mahdollisia. Tarkista ajan tasalla oleva kilpailukalenteri Pyrimme pitämään jokaisessa kilpailussa myös ESPL-äänenpainekilpailut. 13. EMMA Finland ry:n jäsenmaksun sekä kilpailumaksut vahvistaa vuotuinen jäsenkokous, katso lisätietoja 14. Kilpailumaksut: (muilta kuin EMMA Finland ry:n jäseniltä kaksinkertaisena) EMMA Entry 10 EMMA Experienced 20 EMMA Advanced 30 EMMA Master 40 EMMA Expert Unlimited 40 EMMA ESPL ja Multimedia-luokat vastaavasti kuin Äänenlaatu-luokat 7

8 2.2 Osallistumisehdot Kilpailijat erotellaan luokkiin käytössä olevien vahvistinkanavien tai bassoelementtien lukumäärän tai laitteiston rahallisen arvon mukaan. Luokkajaosta kerrotaan tarkemmin kappaleessa 3. Tasot ja luokat EMMA kilpailuissa. Kilpailijan tulee osallistua sopivaan luokkaan autonsa laitteiston vahvistinkanavien tai subwoofereiden mukaan. Jos autoon asennetun laitteiston todellinen käytössä olevien vahvistinkanavien tai subwoofereiden määrä poikkeaa kilpailijan ilmoittamasta ja tämä huomataan vasta arvostelun jälkeen, kilpailija voidaan hylätä. Kilpailussa toimivat tuomarit voivat osallistua autollaan kilpailuun, mutta eivät voi toimia tuomarina luokassa, jossa itse kilpailevat. 2.3 Kilpailun kulku 1. Kilpailijoiden tulee olla ilmoittautumispaikalla ilmoitettuna kilpailun alkamisajankohtana (yleensä klo 9.00). Jos kilpailija ei ole paikalla 30 minuutin kuluessa (yleensä ennen klo 9.30), tulee päätuomarin suorittaa 10 pisteen vähennys kokonaispisteistä. 60 minuutin myöhästymisen jälkeen (yleensä klo 10.00) on mahdollista osallistua kilpailuun vain, jos saman luokan muut kilpailijat hyväksyvät sen. Jos yksikin saman luokan kilpailija on perustellusti tätä vastaan, kilpailija ei saa osallistua. Kelpuuttamista vastaan tulee olla järkevä perustelu (esim. koska hän voisi olla parempi kuin minä ei ole järkevä perustelu). Poikkeavat kilpailun alkamisajat julkaistaan EMMA Finlandin Internet-sivuilla. 2. Jokainen auto tulee pystyä siirtämään tuomarointialueelle oman moottorinsa avulla. Päätuomari voi päättää, ettei pistevähennystä suoriteta, jos autoon on tullut omin voimin liikuttamisen estävä tekninen vika kilpailumatkalla. Tällaisessa tapauksessa viasta tulee ilmoittaa viivyttelemättä päätuomarille. Tuomarointialueet ovat erikseen sitä varten osoitettuja alueita, ja kilpailun järjestelyt voivat edellyttää että autoa tulee voida siirtää tuolla määrätyllä alueella kilpailun aikana. 3. Ilmoittautumisen jälkeen kilpailuauton tulee sijaita sitä varten osoitetulla alueella. Tuomareiden ja kilpailunjärjestäjä-tahon henkilökunnan ohjeita tulee noudattaa. 4. Auton mukana tuomarointialueella tulee olla kilpailija tai hänen edustajanaan esittelijä, ja korkeintaan yksi avustaja. Heidän tulee noudattaa saamiaan ohjeita tuomareilta, päätuomarilta tai muulta henkilökunnalta. 5. Ennen tuomaroinnin aloittamista tuomarit ja kilpailijat kutsutaan kilpailukokoukseen, jonka pitää kilpailun päätuomari. Edellä mainittujen henkilöiden läsnäolo kokouksessa on pakollinen. Jos kilpailu on monipäiväinen, kilpailun järjestäjä yhdessä EMMA Finlandin kanssa päättää luokkien tuomarointipäivistä. Tieto kilpailupäivistä julkaistaan etukäteen EMMA Finlandin Internet-sivuilla. 6. Kun tuomarit ilmoittavat kilpailijalle tämän arvostelun aloittamisesta, on ensimmäiseksi tuomaroitavalla kilpailijalla viisi minuuttia aikaa valmistautua ennen arvostelua. Jos käytössä on kilpailuaikataulu, tulee ajoneuvon olla valmiina tuomaroitavaksi tuntia ennen ilmoitettua aikaa. 7. Ennen arvostelun alkua tuomarit antavat virallisen kilpailuäänitteen, jolla kilpailija voi tarkistaa järjestelmänsä asetukset kahden minuutin aikana. Tämän jälkeen järjestelmä arvostellaan sen hetkisillä asetuksilla ja säädöillä. Tuomareiden ei tarvitse ilmoittaa löytämistään ongelmista kilpailijalle, esimerkkeinä väärät DSP:n asetukset, jotkut kaiuttimet eivät toimi jne. Kilpailijan vastuulla on tarkistaa nämä seikat mainitun kahden minuutin aikana. Mikäli kilpailija kokee että laitteiston vikaantuminen tai käyttäjän virhe aiheuttavat syyn epäillä arvostelun lopputulosta, on kilpailijalla oikeus tuoda tämä tuomarien tietoon. Päätuomari harkitsee sallitaanko uudelleenarvostelu vai ei. 8. Kansallisissa finaalikilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa kilpailunjärjestäjällä on mahdollista nimetä toinen, matkustajan puoleinen, tuomari luokkiin jotka normaalisti arvosteltaisiin vain yhden tuomarin toimesta (katso: 3. tasot ja luokat EMMA kilpailuissa). 9. Järjestelmän asennuksia ei saa muuttaa asennus- ja kuunteluarvostelun välillä (esimerkiksi poistaa suojia, lisätä vaimennusta, poistaa kaiutinritilöitä jne.). Päätuomari päättää mahdollisesta pistenollauksesta kyseisen asennustuomarointikohdan kohdalla. 8

9 10. Joissain kilpailuissa saatetaan suorittaa esikatselmus.esikatselmuksen aikana nimetty henkilö varmistaa ilmoittautumiskaavakkeen tiedot. Tämä sisältää kilpailuluokituksen tarkistuksen. Jos kilpailuauton luokituksessa on jotain epäselvää, tulee päätuomarin määrätä oikea kilpailuluokitus, ja se pätee ainoastaan kyseisessä kilpailussa. 11. Ainoastaan tarkistamista varten erikseen nimetty tarkistajahenkilö tai kilpailuluokan asennustuomarit voivat tarkistaa ilmoittautumisen yhteydessä kilpailijan antamien tietojen oikeellisuuden. 12. Tarkistuksen aikana tarkistaja tai tuomari voi kohtuuden rajoissa vaatia kilpailijaa purkamaan audiojärjestelmän asennuksia tai ajoneuvoa, jotta voidaan varmistaa kilpailijan ilmoittamat laitteet ja/tai käytössä olevat vahvistinkanavat. Jos aika tai muut vastaava tekijät estävät tarkastuksen esikatselmuksen aikana, voidaan se suorittaa myös asennusarvostelun yhteydessä tai sen jälkeen. Tarkastussääntöjen laiminlyönti johtaa palkintojen menetykseen ja hylkäämiseen. Kaikissa tapauksissa päätuomarin, mahdollisten kilpailukomitean tai tuomarineuvoston tai EMMA Finlandin päätös on lopullinen. 13. Dokumentaatio helpottaa tarkastusprosessia, audiojärjestelmän esittelyä tuomareille sekä asennustuomareiden arvostelua. 14. Jos audiojärjestelmä, asennukset tai auto vaurioituu purkamisen yhteydessä, tulee siitä ilmoittaa välittömästi päätuomarille. 15. EMMA / EMMA Finland ry ei ole vastuullinen kilpailun aikana tapahtuvista vaurioista tai järjestelmävioista. 2.4 Tapahtumalajit Kaikissa EMMAn alaisuudessa järjestettävissä tapahtumissa käytetään tätä sääntökirjaa, ja EMMAn CD- tai DVD-levyä tai muita EMMAn julkaisemia audiotiedostoja. Kansainvälisissä tapahtumissa käytetään aina alkuperäistä englanninkielistä sääntökirjaa ja EMMAn CD- tai DVD-levyä tai muita EMMAn julkaisemia audiotiedostoja. Sääntötulkintojen ja/tai muiden epäselvyyksien ratkaisuissa käytetään alkuperäistä englanninkielistä sääntökirjaa Osakilpailu Osakilpailun voi järjestää jälleenmyyjä, maahantuoja tai muu EMMA Finlandin hyväksymä taho. Tällaisessa tapahtumassa tulee olla vähintään yksi päätuomari sekä kuuntelu- ja asennustuomaripari. Osakilpailuissa kerätään sijoituspisteitä, joiden avulla voi päästä finaalikilpailuun. Kilpailijat ovat enemmän kuin tervetulleita osaksi Euroopan laajaa autohifiyhteisöä ja kilpailemaan EMMAn jäsenmaissa! Jokaisessa maassa, jossa kilpailija kilpailee, tulee hänelle avata sijoituspistetili. Jos kilpailija on oikeutettu kansalliseen finaaliin muussa kuin kotimaassaan, hän voi voittaa kilpailun, mutta hänestä ei voi tulla kansallista mestaria. Siinä tapauksessa, että hän voittaa kansalliset finaalit ulkomailla, hän on oikeutettu osallistumaan Euroopan finaaliin, mutta hänestä ei voi tulla kansallista mestaria. Suomessa kilpailijan tulee osallistua ja saavuttaa sijoituspisteitä vähintään kahdessa osakilpailussa kauden aikana päästääkseen kansalliseen finaalikilpailuun Kansainvälinen osakilpailu Jos kilpailija osallistuu EMMAn kansainväliseen tapahtumaan (esim. Sinsheimin kansainvälinen kauden avaus), siellä saavutetut sijoituspisteet lisätään kilpailijan kotimaan sijoituspisteisiin. Jos kilpailijalla ei ole sijoituspistetiliä missään maassa, tulee sellainen avata hänen kotimaassaan. Saavutetut sijoituspisteet tullaan julkaisemaan kunkin EMMAn jäsenmaan virallisilla Internet-sivuilla. 9

10 2.4.3 Kansalliseen finaalikilpailuun oikeuttavat sijoituspisteet Kansalliseen finaalikilpailuun päästäkseen kilpailijan sijoituspistetilille myönnetään finaalipisteitä alla olevan taulukon mukaisesti. Kilpailija, kilpailuluokka ja kilpailuauto ovat kokonaisuus joka pitää myös merkitä, ja jos joku näistä muuttuu niin sijoituspisteet nollautuvat. 1. sija 10 pistettä 2. sija 8 pistettä 3. sija 6 pistettä 4. sija 5 pistettä 5. sija 4 pistettä 6. sija 3 pistettä 7. sija 2 pistettä 8. sija 1 piste Sijoituspisteet ovat kilpailija-auto-luokka kohtaisia. Minkä tahansa tekijän vaihtuminen nollaa sijoituspisteet. Eri kilpailuissa myönnetyt finaalipisteet lasketaan yhteen ja ne saatetaan julkaista EMMAn tai EMMA Finlandin Internet-sivustoilla Kansallinen finaalikilpailu Kansallisen finaalikilpailun voi järjestää joko EMMA Finland tai EMMA. Kansallinen finaalikilpailu voidaan järjestää vain EMMAn luvalla. Finaalikilpailuun päästääkseen kilpailijan tulee kerätä riittävä määrä sijoituspisteitä osakilpailuista. On suositeltavaa, että kymmenen eniten sijoituspisteitä kerännyttä (Suomessa luokan viisi parasta) kilpailijaa ovat oikeutettuja osallistumaan kansalliseen finaalikilpailuun, mutta EMMA Finland voi muuttaa finaalikilpailuun oikeutettujen kilpailijoiden lukumäärää. Tällaisissa tapahtumissa tulee olla EMMAn virallinen päätuomari ja jos mahdollista myös virallinen EMMAn kilpailunjohtaja. Lisäksi tarvitaan vähintään kolme kuuntelu- ja asennustuomariparia, siten varmistetaan sujuva ja kitkaton tuomarointitoiminta Euroopan mestaruuskilpailu Euroopan mestaruus on korkein taso Euroopassa, johon kilpailija voi yltää. EM-finaalit voidaan järjestää ainoastaan EMMAn luvalla. EMMA tekee vahvaa yhteistyötä EMMA Finlandin kanssa ja on vastuussa kilpailunjohtajan, päätuomareiden ja tuomareiden valinnasta. Euroopan mestaruuskilpailussa kilpailijan tulee kilpailla samassa luokassa kuin on kilpaillut kansallisessa finaalikilpailussa ja EMMA Finlandin tulee varmistaa kilpailijan oikea kilpailuluokka. Europaanmestaruuskilpailuun on oikeutettu osallistumaan kansallisen finaalikilpailun kaksi parasta jokaisesta luokasta. Jos kansallinen finaalikilpailu pidetään juuri ennen Euroopan mestaruuskilpailua tai jopa sen jälkeen, niin joka luokan kaksi eniten sijoituspisteitä kerännyttä kilpailijaa on oikeutettu osallistumaan Euroopan mestaruuskilpailuun. EMMA Finlandin tulee nimetä osallistujat ja lähettää heidän tiedot EMMAlle viimeistään kaksi viikkoa ennen Euroopan mestaruuskilpailua. Lisäksi tarvitaan vähintään kahdeksan kuuntelu- ja asennustuomariparia, jotta varmistetaan sujuva ja kitkaton tuomarointitoiminta. 10

11 2.5 Etiketti 1. Ainoastaan päätuomari, kilpailunjohtaja tai sitä varten erikseen nimetyt henkilöt saavat katsoa arvostelukaavakkeen pisteitä tai kirjanpitoa pisteistä. Kilpailijat saavat nähdä arvostelukaavakkeen korkeintaan 5 minuuttia kestävän palautteen aikana. Pisteytyksestä ei keskustella. 2. Kilpailijan tulee allekirjoittaa arvostelukaavake sekä asennus- että kuuntelupalautteen jälkeen. Allekirjoituksellaan kilpailija hyväksyy arvostelun ja luopuu oikeuksistaan protestoida arvostelua vastaan. Allekirjoitettu arvostelukaavake on sopimus EMMAn ja kilpailijan välillä, jota ei voida muuttaa ilman päätuomarin ja kilpailijan hyväksyntää ja allekirjoitusta kilpailunjohtajan valvonnassa. 3. Jos kilpailijalla on protestoitavaa tai huomauttamista, vain päätuomari voi ratkaista tilanteen. Arvostelun jälkeen kilpailijalla on kolme mahdollisuutta eli joko allekirjoittaa, esittää protesti tai vetäytyä kilpailusta. Itse arvostelusta ja pistemääristä ei voi riidellä. 4. Yksikään kilpailija tai tuomari ei saa keskustella muiden kilpailijoiden tai autojen saamista pisteistä kenenkään kilpailijan kanssa ennen palkintojenjakoa. 5. Arvostelun päätyttyä kilpailijan on pyydettäessä välittömästi poistuttava arvostelualueelta. 6. Jos kilpailijan todetaan tietoisesti huijanneen tai jättäneen kertomatta asiaan liittyvää tietoa, hänet hylätään ja suljetaan pois kyseisestä kilpailusta välittömästi. Kilpailukomitea, EMMA tai EMMA Finland voi käsitellä asiaa ja muuttaa siihen liittyviä päätöksiä vielä kilpailun jälkeenkin. 7. Toistuvat rikkomukset tai vilppitapaukset voivat johtaa osittaiseen tai jopa kaikkien saavutettujen sijoituspisteiden menetykseen ja mahdolliseen kilpailukieltoon EMMAn alaisuudessa järjestettävissä tapahtumissa. Äärimmäisissä tapauksissa huijanneen kilpailijan nimi julkaistaan. 8. Kilpailijan tai tuomarin loukkaavaa kielenkäyttöä tai epäsopivaa käytöstä ei hyväksytä ja se voi johtaa kilpailusta tai tapahtumasta hylkäämiseen. Tällaisissa tapauksissa kilpailumaksua ei palauteta. 9. Tuomareiden ja muun kilpailuhenkilökunnan vastuulla on huolehtia, että kukaan ei pääse tutkimaan arvostelukaavakkeita ennen kilpailun loppua. Jos tuomari tai kilpailuhenkilökunta huomaa, että joku kilpailija tai hänen edustajansa tutkii arvostelukaavakkeita, hänelle voidaan tuomita viiden pisteen pistemenetys. 10. Jos joku kilpailija tai hänen edustajansa häiritsevät tuomarityöskentelyä, kilpailijalta vähennetään viisi pistettä tai hänet voidaan sulkea pois tapahtumasta päätuomarin päätöksellä. 11. Epäsiveellinen tai sopimaton käytös voi johtaa kilpailijan poissulkemiseen kyseistä kilpailusta. Vakavissa tapauksissa kansallinen EMMAn järjestö voi sulkea kilpailijan pois kaikista kauden kilpailuista tai jopa antaa ikuisen kilpailukiellon. Pahimmassa tapauksessa kilpailija voi saada EMMAlta kansainvälisen kilpailukiellon. 12. Hälytysjärjestelmien tulee olla pois päältä kilpailun aikana. Jos hälytin laukeaa ja kilpailija ei sulje sitä välittömästi, kuka tahansa tuomari voi tuomita viiden pisteen vähennyksen kyseisen kilpailijan kokonaispisteistä. 13. EMMAn ja EMMA Finlandin kilpailuissa sisätilasireenin käyttö on ehdottomasti kielletty. Sellaisen käyttö johtaa kilpailijan välittömään poissulkemiseen kilpailusta. Riski kuuntelutuomarin altistumisesta sireenin äänelle ja siten kykenemättömyys arvosteluun sinä päivänä on liian suuri. 14. Kilpailija voi olettaa tuomareiden: olevan kohteliaita kilpailijoita kohtaan olevan käyttäytymättä kuin tiukka opettaja, joka on valmiina rankaisemaan kilpailijaa olevan käyttämättä vaatetusta tai tunnuksia jotka eivät ole virallisia EMMA-vaatteita pyrkivän löytämään äänenlaadussa, multimediassa tai asennuksissa hyviä asioita ja antamaan pisteitä niistä, ei vähentämään pisteitä tulevan rangaistuksi huonosta käytöksestä tai epäoikeudenmukaisesta arvostelusta Kilpailijaa rohkaistaan tuomaan julki havaitsemiaan yleisiä epäkohtia kilpailun päätuomarille tai kilpailunjohtajalle 11

12 2.6 Protestit 1. Kilpailijalla on oikeus asettaa kyseenalaiseksi tai protestoida tuomarin antamien pisteiden oikeudenmukaisuus. Tämä koskee vain kilpailijan itsensä saamia pisteitä. 2. Kokonaispisteet muodostuvat kaikista arvostelukaavakkeeseen merkityistä pisteistä. Tämä sisältää objektiiviset mittaukset sekä subjektiiviset havainnot. Jos kilpailija epäilee tuomarin antaneen tahallaan tai tahattomasti epäoikeudenmukaisia pisteitä, tai pisteitä jotka eivät ole tämän sääntökirjan mukaisia, kilpailija voi protestoida pisteytystä vastaan. Protestoiva kilpailija saa ehdollisen 30 pisteen vähennyksen kokonaispisteistään. Jos protesti todetaan aiheelliseksi, kilpailijalle palautetaan 30 pistettä, muussa tapauksessa 30 pisteen vähennys jää voimaan. 3. Kilpailija voi tehdä protestin myös toisesta kilpailijasta. Protesti voi koskea väärää tai sopimatonta kanava- ja/tai subwooferluokitusta ja/tai pääluokitusta, huijaamista tai vääriä kilpailijan tietoja. Protestin ratkaiseminen voi vaatia protestoidun auton asennuksen kohtuullista purkamista tai objektiivisen tai subjektiivisen arvioinnin uudelleen suorittamista. Tämä voidaan tehdä ainoastaan tapahtumapaikalla kyseisenä päivänä. Päätuomarin tulee päättää tarvittavista menettelyistä protestin ratkaisemiseksi. Protestoiva kilpailija saa ehdollisen 30 pisteen vähennyksen kokonaispisteistään. Jos protesti todetaan aiheelliseksi, kilpailijalle palautetaan 30 pistettä, muussa tapauksessa 30 pisteen vähennys jää voimaan. 4. Kilpailijan tulee ymmärtää että protesti, joka koskee tietyn tuomarin antamia pisteitä subjektiivisessa kohdassa, voidaan ratkaista vain kyseisen tuomarin kanssa. Tulee varmistaa, että tuomari ymmärtää säännöt ja niiden tulkinnan. Subjektiivisen arvostelukohdan uudelleentuomarointia ei voi suorittaa uudelleen kukaan muu tuomari, ei edes päätuomari. Jos päätuomari toteaa pisteytyksen virheelliseksi, tulee koko luokka arvostella uudelleen virheellisten kohtien osalta tai kokonaan. Päätöksen uudelleentuomaroinnista voi tehdä ainoastaan päätuomari. Uudelleentuomaroinnissa selkeät kohdat, kuten irti olevat laitteet, väärät sulakkeet tai muut sellaiset, tai kohina tai muut sellaiset jätetään ennalleen, koska näissä kohdissa voi tapahtua muutoksia alkuperäisen tilanteen ja uudelleentuomaroinnin välillä. 5. Kilpailija voi protestoinnin yhteydessä protestin ratkaisemiseksi pyytää laitteiston tai asennuksen kohtuullista purkamista vain jos hän kilpailee samassa kilpailussa ja kilpailee samassa kilpailuluokassa. Jos kilpailijan edustaja pyytää laitteiston tai asennuksen purkamista kilpailijan puolesta, päätuomari tai kilpailunjohtaja voi sulkea kyseisen kilpailijan pois kilpailusta. 12

13 2.7 Protestoinnin suorittaminen / laitteiston purkamiset 1. Kilpailijan tulee ilmaista päätuomarille tai erikseen nimetylle tarkistustuomarille virheelliseksi epäilemänsä kohta välittömästi tuomaroinnin jälkeen. Jos päätuomari tai tarkistustuomari katsoo että kilpailijan protestiaikeen perustelut ovat asiallisia (looginen päättely, kuitenkin ennen tarkistusta tai uudelleentuomarointia), päätuomari tai tarkistustuomari voi antaa luvan virallisen protestin jättämiselle, katso myös kohta Ilman lupaa protestia ei voi jättää. 2. Virallisen protestin tulee olla kirjallinen. Päätuomari tekee protestin tekoon vaadittavan pistevähennyksen kilpailijalta. Protestista tulee lyhyesti käydä ilmi mitä protesti koskee, sekä kilpailijan tähän sääntökirjaan perustuva mielipide siitä, kuinka kyseisen kohdan tulisi olla. Päätuomari huolehtii protestin hoitamisesta ja eteenpäin viemisestä. 3. Päätuomarin tulee keskustella protestista alkuperäisen tuomaroinnin suorittaneiden tuomareiden ja myös mahdollisen toisen päätuomarin kanssa. Jos päätuomari tai päätuomarit eivät pysty ratkaisemaan protestia, kilpailunjohtajan tulee ratkaista se. Kilpailunjohtajan tulisi olla EMMAn tai EMMA Finlandin kouluttama tuomari. Jos kilpailunjohtaja ei ole koulutettu tuomari niin silloin kysytään jonkun kilpailussa työskentelevän, mutta jotain muuta luokkaa tuomaroivan kokeneen tuomarin mielipidettä. 4. Päätuomarin tai kilpailunjohtajan tulee ratkaista protesti kilpailun aikana. Päätös on lopullinen. Palkintojenjakoa ei voida suorittaa ennen kuin protesti on käsitelty. 5. Kilpailijalla on oikeus lähettää protesti ja sen ratkaisu EMMAlle arviointia varten. EMMA ohjaa protestin päätuomarineuvostolle joka voi tutkia protestin, mutta protestin lopputulokseen päätuomarineuvosto ei voi enää vaikuttaa. Vaatimus uudelleentuomarointiin kuuluvasta mahdollisesta laitteiston purkamisesta pitää tehdä samana päivänä kun kyseinen kilpailuluokka varsinaisesti tuomaroidaan, ja vähintään neljä tuntia ennen palkintojenjakoa. Protestin aiheuttama mahdollinen uudelleentuomarointi tehdään päätuomarin valvonnassa vasta varsinaisen tuomaroinnin jälkeen, mutta kuitenkin ennen kyseisen luokan voittajan julkistamista. 13

Sisällysluettelo. Yleiset säännöt 2, 3. Mittaus 4. Katsastus 4. Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5. Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6

Sisällysluettelo. Yleiset säännöt 2, 3. Mittaus 4. Katsastus 4. Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5. Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6 1 Sisällysluettelo Yleiset säännöt 2, 3 Mittaus 4 Katsastus 4 Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5 Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6 Luokat 6-7 Pistetaulukko 7 Osallistumismaksu 8 2 Team EastAudio

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATASARJA 2013 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011. Yleistä

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011. Yleistä LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011 Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat

Lisätiedot

Vuoden 2011 parhaat haussa!

Vuoden 2011 parhaat haussa! Vuoden 2011 parhaat haussa! Pian on taas käsillä se hetki, jolloin PON-kerho voi ylpeänä onnitella menestyneitä jäseniään! Tietoja Paras PON 2011 -pisteistä kerätään heti vuoden alusta ja tulokset julkistetaan

Lisätiedot

Yleistä. Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan:

Yleistä. Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan: Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat ratsuponit ja vuonohevoset. Ponin

Lisätiedot

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta.

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta. 1(5) SALIBANDY 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton salibandymestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ( www.salibandy.net ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015 Sivu 1(6) MARATON CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous Laatija / tiedustelut: Pekka Tulonen 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa

Lisätiedot

TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT

TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT Turunmaan Kennelyhdistys Åbolands Kennelförening ry palkitsee vuosittain voitokkaimmat jäsentensä omistuksessa olevat koirat. Lisäksi

Lisätiedot

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely Astuu voimaan vuonna 2015 Näyttelykilpailujen säännöt Vuoden Coton ja Vuoden VeteraaniCoton-kilpailuihin osallistuu vakituisesti Suomessa asuvan Coton de Tuléar Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenen omistuksessa

Lisätiedot

VUODEN KARJIS -SÄÄNNÖT

VUODEN KARJIS -SÄÄNNÖT Näyttelykarjis s. 2 Veteraani s. 3 Pentu s. 4 Kasvattaja s. 4-5 PK-karjis s. 6 PEKO-karjis s. 6 VEPE-karjis s. 6 Agility s. 7 TOKO-karjis s. 7 Rally-Toko s. 8 Säännöt on tarkistettu ja hyväksytty 18.10.2015

Lisätiedot

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011 OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011 Tuomarioikeuksia ja koulutusta koskevat määräykset 3(7) 1. TUOMARIOIKEUDET Suomen Taekwondoliitossa on kolme kansallisten

Lisätiedot

Taitaja9 SÄÄNNÖT 2 0 1 5

Taitaja9 SÄÄNNÖT 2 0 1 5 Taitaja9 SÄÄNNÖT 2 0 1 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ... 3 2. KILPAILUN TARKOITUS, EETTISET SÄÄNNÖT JA ARVOT... 3 3. KÄSITTEITÄ... 3 4. KILPAILUTEHTÄVÄT... 4 5. OSANOTTAJAT... 4 6. ARVIOINTI...

Lisätiedot

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT Kilpailuihin voi osallistua: - Suomessa vakituisesti asuva ja Pinserit ry:n jäsen. - Pinseri joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton FIN, FI, ER tai EJ rekisteriin.

Lisätiedot

Vuoden Ragdoll 2013 kilpailusäännöt

Vuoden Ragdoll 2013 kilpailusäännöt Vuoden Ragdoll 2013 kilpailusäännöt Vuoden Ragdoll 2013 -kilpailuun on jokaisen ilmoittauduttava aktiivisesti samaan tapaan kuin SRK:n Vuoden Kissa -kilpailuun. Kilpailuluokat: - Vuoden bicolour naaras,

Lisätiedot

6. Arviointi... 4. 9. Joukkueen kokoonpanon muuttaminen... 4. 12. Vakuutukset... 5

6. Arviointi... 4. 9. Joukkueen kokoonpanon muuttaminen... 4. 12. Vakuutukset... 5 Taitaja9 säännöt SISÄLLYSLUETTELO 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailun tarkoitus, eettiset säännöt ja arvot... 3 3. Käsitteitä... 3 4. Kilpailutehtävät... 4 5. Osanottajat... 4 6. Arviointi... 4 7.

Lisätiedot

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 1. Yleistä 1.1. Kansallisen Endurance Saloon sarjan osakilpailut järjestetään AKK- Motorsport ry:n luvalla Autourheilun Sääntökirjan 2015 ja näiden vuoden

Lisätiedot

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT Kilpailuihin voi osallistua: - Suomessa vakituisesti asuva ja Pinserit ry:n jäsen. - Pinseri joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton FIN, FI, ER tai EJ rekisteriin.

Lisätiedot

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan.

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan. 1(5) JÄÄKIEKKO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton jääkiekkomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton harraste- ja seniorisääntöjä ( www.finhockey.fi ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU Takkula 31.7 2.8.2015

KILPAILUKUTSU Takkula 31.7 2.8.2015 KILPAILUKUTSU Takkula 31.7 2.8.2015 RATSASTUSKOULUJEN OPPILAIDEN MESTARUUSKILPAILUT OPETUSHEVOSILLA Lahden Ratsastajat ry järjestää yhdessä Suomen Ratsastuksenopettajainyhdistys ry:n kanssa 31.7. 2.8.2015

Lisätiedot

4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen (viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä)

4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen (viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä) KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Kilpailupaikka 2. Kilpailusta tiedottaminen 3. Tuomareiden ja toimihenkilöiden varaaminen 4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen (viimeistään kilpailua

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2014 31.12.2014 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus.

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus. 1(6) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

www.pedart.fi/pikonlinna-swimrun Pikonlinna SwimRun 11.6.2016 lauantaina Kangasalla kello 10.00 lähtee Kokeile Swimrun kilpailu kello 12.00 lähtee Pikonlinna Swimrun kilpailu YHTEISLÄHTÖ YHTEISLÄHTÖ Säännöt

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle Suomen Agilityliitto Seuratoimija seminaari 2015 Kisatoimisto ajan tasalle Petteri Kerminen Muutoksia ja huomioita Ennen kisoja - Kisa-anomukset - Kisapaikan varmistus - Tuomari(t), varmista ja vahvista:

Lisätiedot

Alustavat säännöt 30.8.2012.

Alustavat säännöt 30.8.2012. Alustavat säännöt 30.8.2012. Huom! nämä on siis alustavat ja niitä viilataan vielä palautteen ja kehitysehdotusten mukaisesti. Kuitenkin jotain mistä lähteä liikkeelle ja lähellä esityskelpoisuutta myös

Lisätiedot

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi Sarjasäännöt F-Rallisarja 2016 1.Yleistä F-rallisarjan (myöhemmin Sarja) järjestää AKK-Motorsport ry (myöhemmin Liitto) ja kaikki sarjan oikeudet (mukaan lukien sähköisen median ja markkinointioikeudet)

Lisätiedot

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014 Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 SÄÄNNÖT Kaudella pelataan kuusi osakilpailua Esport Centerissä klo 10-15: 13.09.2014, 04.10.2014, 29.11.2014, 31.01.2015, 14.03.2015 ja 25.04.2015.

Lisätiedot

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT. Palkintosäännöt

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT. Palkintosäännöt Palkintosäännöt Yleistä Säännöt koskevat Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry:n jäseniä ja heidän omistuksessaan, osaomistuksessaan tai hallinnassaan olevia koiria. Vuoden toko-, palvelus- ja agilitykoira-

Lisätiedot

AUTOURHEILUN KANSALLINEN KESKUSLIITTO AKK ry LÄNSI-SUOMEN ALUE 7. Kilpailukutsu ALUE KUPPI 2011

AUTOURHEILUN KANSALLINEN KESKUSLIITTO AKK ry LÄNSI-SUOMEN ALUE 7. Kilpailukutsu ALUE KUPPI 2011 AUTOURHEILUN KANSALLINEN KESKUSLIITTO AKK ry LÄNSI-SUOMEN ALUE 7 Kilpailukutsu ALUE KUPPI 2011 Kilpailukutsu Alastaron Moottoriradalla ajettavassa Länsi-Suomen Alueen 7 Alue-Kupin osakilpailuissa noudatetaan

Lisätiedot

TAEKWONDO LAHTI JUNIOR CHALLENGE

TAEKWONDO LAHTI JUNIOR CHALLENGE LA 20.9.2014 klo 11:00 KAMPPAILUAREENA, SUURMÄENKATU 4, LAHTI WWW.TAEKWONDOLAHTI.FI TAEKWONDO LAHTI 2014 KILPAILUKUTSU KYORUGI JUNIORIKILPAILUT Taekwondo Lahti ry järjestää Taekwondon ottelukilpailut kaikille

Lisätiedot

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS Liigaan voivat osallistua Ratagolfliiton jäsenseurat rajoittamattomalla joukkuemäärällä. Kahdella ylimmällä sarjatasolla kuitenkin voi pelata

Lisätiedot

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1. 2014-2015 1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.2 Tutustu kilpailukutsuun, joka löytyy klikkaamalla

Lisätiedot

2.4 mr SM 2014 KILPAILUKUTSU

2.4 mr SM 2014 KILPAILUKUTSU Järjestäjä Rauman Purjehdusseura ry ( RPS ), Kuuskarintie 76 Aika 1. 3.8. 2014 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 1.2 Mitkään kansallisen järjestön

Lisätiedot

NäyttelyP uli PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT

NäyttelyP uli PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT NäyttelyP uli 1. Kilpailun tarkoitus on kannustaa harrastamaan, ja painotus on osallistumisessa näyttelymenestyksen ja koiramäärien tai näyttelytyyppien sijaan. 2. Näyttelypuli-kilpailussa

Lisätiedot

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan)

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT Alkaen 1.1.2017 (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) 1. Kunkin Vuoden havannankoira kilpailun kilpailukausi käsittää kalenterivuoden aikana

Lisätiedot

TOKO SM 2012 Ennakkotiedote TERVETULOA KUOPIOON!

TOKO SM 2012 Ennakkotiedote TERVETULOA KUOPIOON! TERVETULOA KUOPIOON! Hyvät kilpailijat ja joukkueenjohtajat, tervetuloa Kuopion Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry:n järjestämään TOKO SM 2012 tapahtumaan 9.10.6.2012. Kokeeseen on ennakkoilmoittautunut

Lisätiedot

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Esiintymisen ja kuvauspaikan käyttöoikeussopimus Jokaisen mainoselokuvassa pelkällä äänellään tai kasvoillaan tunnistettavasti esiintyvän henkilön tulee allekirjoittaa esiintyjäsopimus. Jokaisesta valmiissa

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 Sarjasäännöt Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 1. Yleistä Rallin Suomen Juniorimestaruussarjan (myöhemmin Sarja), kaikki oikeudet ovat AKK- Motorsport ry:n (myöhemmin Liitto) omaisuutta. Sarjassa

Lisätiedot

Team EastAudio db Challenge 2014 (EADC) on kaikille halukkaille avoin autojen äänenpainekilpailu.

Team EastAudio db Challenge 2014 (EADC) on kaikille halukkaille avoin autojen äänenpainekilpailu. EADC -säännöt 2014 YLEISET SÄÄNNÖT Team EastAudio db Challenge 2014 (EADC) on kaikille halukkaille avoin autojen äänenpainekilpailu. Kilpailukalustoksi hyväksytään tieliikennekäyttöön hyväksytty ja katsastettu

Lisätiedot

RALLISPRINT SM JA RALLISPRINT SUOMEN JUNIORIMESTARUUS SARJASÄÄNNÖT 2015

RALLISPRINT SM JA RALLISPRINT SUOMEN JUNIORIMESTARUUS SARJASÄÄNNÖT 2015 RALLISPRINT SM JA RALLISPRINT SUOMEN JUNIORIMESTARUUS SARJASÄÄNNÖT 2015 1. Sarjan Osakilpailut 2015 1.2.2015 Rallisprint SM (lumi/jää) Lapua 1.3.2015 SM Sprint (lumi/jää) Loppi 23.5.2015 Nurmijärven SM

Lisätiedot

Heidi Sinda. Jarmo Murola. Baltic Carriage Driving League Baltic Valjakkoajo Liiga

Heidi Sinda. Jarmo Murola. Baltic Carriage Driving League Baltic Valjakkoajo Liiga 1 Baltic Carriage Driving League Baltic Valjakkoajo Liiga Valjakkoajurien liiga, Baltic Carriage Driving League, perustettiin joulukuun 8. päivänä 2010. Baltic Valjakkoajo Liigan tavoite on edistää valjakkoajurien

Lisätiedot

Suomen Rotukanayhdistys ry järjestämän kansallisen näyttelyn

Suomen Rotukanayhdistys ry järjestämän kansallisen näyttelyn Suomen Rotukanayhdistys ry järjestämän kansallisen näyttelyn ULKOMUOTOLUOKKIEN NÄYTTELYSÄÄNNÖT POHJOISMAINEN STANDARDI Missä sitä noudatetaan ja ketkä sitä käyttävät Skandinavisk Fjerkrae siipikarjastandardia

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

TERVETULOA KILPAILEMAAN OULUUN!

TERVETULOA KILPAILEMAAN OULUUN! TERVETULOA KILPAILEMAAN OULUUN! Taekwon-Do Akatemia ry järjestää juniori-, väri- ja mustien vöiden Taekwon-Do kilpailut 18. lokakuuta Oulussa. Aika: Lauantaina 18. lokakuuta 2014 Kilpailupaikka: Kenelle:

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT)

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) Suomen Kääpiöpinserit ry:n hallitus on kokouksessaan 4/2015 hyväksynyt säännöt. Suomen Kääpiöpinserit ry:n yleiskokous on hyväksynyt säännöt

Lisätiedot

Lauantailenkki 07.06.2014

Lauantailenkki 07.06.2014 Lauantailenkki 07.06.2014 Itäsyndikaatin ranking-kisa KILPAILUKUTSU 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 1.2 Mitkään kansalliset määräykset eivät

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt 1. Vuoden näyttelykoira -arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen K-SPKY ry:n jäsen omistamallaan Suomessa rekisteröidyllä, vähintään palveluskoirien BH-kokeen

Lisätiedot

1.2 Sarjajärjestäjällä on oikeus korjata sarjasääntöjä AKK:n hyväksymillä lisämääräyksillä.

1.2 Sarjajärjestäjällä on oikeus korjata sarjasääntöjä AKK:n hyväksymillä lisämääräyksillä. 1 SARJASÄÄNNÖT 2015 1 Yleistä 1.1 Sarjan osakilpailut järjestetään AKK:n luvalla, Autourheilun Sääntökirjan 2015 ja näiden sarjasääntöjen mukaisesti. Tulkintatapauksissa sarjasäännöt ovat määräävät. Mikäli

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015)

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015) NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015) Naisten ja tyttöjen SM-4-ottelu ja telinekohtainen SM-kilpailu Naisten ja tyttöjen JunnuGym ja joukkue-sm-kilpailut NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-4-OTTELU JA TELINEKOHTAINEN

Lisätiedot

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2013 Voimassa 1.5.2014 lähtien 1 RALLY-TOKON KILPAILUSÄÄNTÖ A. RALLY-TOKOKILPAILUN SÄÄNNÖT... 2 1. RALLY-TOKOKILPAILUJEN TARKOITUS...

Lisätiedot

VUODEN KOIRA -KILPAILU

VUODEN KOIRA -KILPAILU VUODEN KOIRA -KILPAILU Tämä koskee kaikkia Vuoden Koira -kilpailuja: Vuoden Koira -kilpailuun voivat osallistua ne SBCAK ry:n jäsenet, joiden jäsenmaksu on maksettu kyseisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätiedot

o alkukarsinnoista pääsee jatkoon 1 8 henkilöä riippuen kilpailijoiden määrästä ja tasosta

o alkukarsinnoista pääsee jatkoon 1 8 henkilöä riippuen kilpailijoiden määrästä ja tasosta KARAOKEN MAAILMANMESTARUUSKILPAILUJEN LYHYT ESITTELY Karaoken MM-kilpailut on järjestetty yhtenätoista vuotena, vuodesta 2003 alkaen. Karaoke World Championships tapahtuman ja sen oikeudet omistaa suomalainen

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016

KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016 KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016 Tapahtuma: Suomen Optimistijollaliiton karsintakilpailu 1/2016. Tapahtuma on suljettu kutsukilpailu, johon voivat

Lisätiedot

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 1(5) SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Nämä säännöt on käännetty alkuperäisistä ruotsinkielisistä säännöistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sääntöjen alkuperäinen ruotsinkielinen

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Säännöt voimassa??.2016 alkaen (edellinen päivitys 01.01.2010). Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailun kiertopalkinnoista kilpailevat kuitenkin ainoastaan Suomen Pyreneläiset

Lisätiedot

RALLISPRINT SM JA RALLISPRINT SUOMEN JUNIORIMESTARUUS SARJASÄÄNNÖT 2016

RALLISPRINT SM JA RALLISPRINT SUOMEN JUNIORIMESTARUUS SARJASÄÄNNÖT 2016 RALLISPRINT SM JA RALLISPRINT SUOMEN JUNIORIMESTARUUS SARJASÄÄNNÖT 2016 1. Sarjan Osakilpailut 2016 7.2.2016 Rallisprint SM (lumi/jää) Lapua 21.2.2016 HF-Autohuolto SM Sprint (lumi/jää) Loppi 24.4.2016

Lisätiedot

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT Kilpailuiden säännöt All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä Suomen ITF

Lisätiedot

1.2 Sarjajärjestäjällä on oikeus korjata tai täydentää näitä sarjasääntöjä AKK:n hyväksymillä lisämääräyksillä.

1.2 Sarjajärjestäjällä on oikeus korjata tai täydentää näitä sarjasääntöjä AKK:n hyväksymillä lisämääräyksillä. SARJASÄÄNNÖT 2016 1 Yleistä 1.1 Sarjan osakilpailut järjestetään AKK:n luvalla, Autourheilun Sääntökirjan 2016, kilpailukohtaisten sääntöjen sekä ja näiden sarjasääntöjen mukaisesti. Tulkintatapauksissa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT Sisältö 1. Reitit... 3 2. Suoritus... 3 3. Tulos... 4 4. Hyväksytty suoritus... 4 5. Tekniset virheet... 5 6. Sääntörikkomukset... 5 Näissä säännöissä on kerrottu boulderkiipeilykilpailun

Lisätiedot

034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT 034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT 034.1 MÄÄRITELMÄ 034.2 MOOTTORIPYÖRÄT, KILPAILULUOKAT JA NUMEROKILVET 034.2.1 Moottoripyörät ja kilpailuluokat 034.3 AJAJAT 034.3.1 Ajajan ikä 034.3.2 Kilpailuun

Lisätiedot

Lindy Hop sääntötarkennukset Lahti 2015

Lindy Hop sääntötarkennukset Lahti 2015 Lindy Hop sääntötarkennukset Lahti 2015 Karsinnat: Karsinnoissa kaikissa luokissa ja sarjoissa tanssitaan yksi kierros. Lattialla saa olla useita pareja samaan aikaan. Musiikin kesto on intro + 1,30 min

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Tapahtuma: Airisto Regatta 2014

Tapahtuma: Airisto Regatta 2014 Tapahtuma: Airisto Regatta 2014 Optimisti ranking Optimist Kadetti regatta Europe SM kilpailut Laser ranking 7 ja Finn ranking Järjestäjä: Date: 21 24.8.2014 KILPAILUKUTSU Turun Pursiseura (TPS), yhdessä

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

esv.fi & RADALLE.com!! PROUDLY PRESENTS: Kilpailukutsu FDO All Stars 2.10.2010 Motopark

esv.fi & RADALLE.com!! PROUDLY PRESENTS: Kilpailukutsu FDO All Stars 2.10.2010 Motopark esv.fi & RADALLE.com!! PROUDLY PRESENTS: Kilpailukutsu FDO All Stars 2.10.2010 Motopark KILPAILUKUTSU esv.fi & RADALLE.com: RADALLE.com FDO All Star 2010, 2.10.2010 PÄÄTOIMITSIJAT Kilpailijoiden yhteyshenkilö:

Lisätiedot

SM-liiga Nurmijärvi 2012

SM-liiga Nurmijärvi 2012 ITF Taekwon-Do Liitto ry Kauden pääkilpailu SM-liiga Nurmijärvi 2012 1. joulukuuta 2012 Paikka: Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27, 01900 Nurmijärvi Aika: Lauantaina 1.12.2012 klo 9.00 18.00 Kenelle: Värivyöt

Lisätiedot

KUTSU Vuoden Viinit 2016 kilpailuun

KUTSU Vuoden Viinit 2016 kilpailuun KUTSU Vuoden Viinit 2016 kilpailuun Vuoden Viinit kilpailu ry:llä on kunnia kutsua Suomen viiniedustajat maamme ainoaan, jo 19. kertaa järjestettävään Vuoden Viinit -kilpailuun. Edelliseen kilpailuun osallistui

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Tervetuloa kurvailemaan kauden viimeistä talvirallia Rovaniemelle! Luvassa on huikea rutistus, jossa otetaan kuskista mittaa toden teolla!

Tervetuloa kurvailemaan kauden viimeistä talvirallia Rovaniemelle! Luvassa on huikea rutistus, jossa otetaan kuskista mittaa toden teolla! KILPAILIJAOHJE Tervetuloa kurvailemaan kauden viimeistä talvirallia Rovaniemelle! Luvassa on huikea rutistus, jossa otetaan kuskista mittaa toden teolla! Alkuperäisistä säännöistä poiketen kilpailukeskuksen

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Taitaja9-kilpailujen säännöt

Taitaja9-kilpailujen säännöt Taitaja9-kilpailujen säännöt 1 Taitaja9-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT, hyväksytty 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailun tarkoitus... 3 3. Käsitteitä... 3 4. Kilpailutehtävät... 3 5.

Lisätiedot

SM-kilpailut ja SuomiCUP

SM-kilpailut ja SuomiCUP SM-kilpailut ja SuomiCUP SISÄLTÖ 1. Kilpailut 1.1 SM-kilpailut 1.2 SuomiCup 1.3 Kilpailumuodot 2. Tulokset 2.1 Pistelasku SuomiCupissa 2.2 Kilpailukohtaiset pisteet 3. Vakuutus 4. Kilpailukausi 5. Anti-doping

Lisätiedot

Suomen Snautserikerho ry Vuoden Snautseri-kilpailujen säännöt

Suomen Snautserikerho ry Vuoden Snautseri-kilpailujen säännöt 1 VUODEN SNAUTSERI Vuoden Snautseri kilpailuun saa pisteitä seuraavien kilpailusijoitusten perusteella Vuoden Näyttely-Snautseri tai Vuoden Näyttely-Snautseri, Veteraani (koira voi saada pisteet ainoastaan

Lisätiedot

Painotuotteen suunnittelu

Painotuotteen suunnittelu Painotuotteen suunnittelu Tehtäväosio A Hybridikotelon suunnittelu Kilpailupäivä: Tiistai 27.04.2010 Kilpailuaika: 10.00-17.00 Ruokailu: 11.30-12.30 Tauko: 14.30-14.45 Tehtävän kuvaus: Suunnittele nuorisoyhtyeelle

Lisätiedot

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Mastercupin osakilpailu

TEKNINEN OPAS. Mastercupin osakilpailu TEKNINEN OPAS versio 1.0 19.8.2015 Teknistä opasta täydennetään tarvittaessa ennen kilpailua, tarkista että käytössäsi on viimeisin versio tästä oppaasta. ( www.koivistonisku.fi ) Mastercupin osakilpailu

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2009. Yleistä

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2009. Yleistä LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2009 Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat

Lisätiedot

- 1 - Laitteen valmistamiseen liittyvien prosessikuvausten kautta viestintä- ja mediataidot lisääntyvät ja ovat näin myös osa kilpailusuoritusta.

- 1 - Laitteen valmistamiseen liittyvien prosessikuvausten kautta viestintä- ja mediataidot lisääntyvät ja ovat näin myös osa kilpailusuoritusta. - 1 - Kilpailun tarkoituksena on ideoida, suunnitella ja valmistaa mahdollisimman nopeasti määrätyn matkan kulkeva laite. Laitteen käyttövoimana on 12 g:n hiilidioksidipatruuna. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Tapahtuma: Airisto Regatta Päivämäärä:

Tapahtuma: Airisto Regatta Päivämäärä: Tapahtuma: Airisto Regatta 2016 Järjestäjä: Turun Pursiseura ry (TPS) yhdessä Päivämäärä: 12 14.8.2016 Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. (ASS) Turun Työväen Pursiseura ry (TTPS) Naantalin Purjehdusseura

Lisätiedot

Suomen Snautserikerho ry

Suomen Snautserikerho ry 1 VUODEN SNAUTSERI Vuoden Snautseri kilpailuun saa pisteitä seuraavien kilpailusijoitusten perusteella Vuoden Näyttely-Snautseri tai Vuoden Näyttely-Snautseri, Veteraani (koira voi saada pisteet ainoastaan

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2011 1(5) SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Espoon Kevätcup 2013

Espoon Kevätcup 2013 Espoon ITF Taekwon-Do ry Espoon Kevätcup 2013 6. huhtikuuta 2013 Paikka: Viherlaakson koulu, Lukionahde 1, 02710 Espoo Aika: Lauantaina 6.4.2013 klo 9.00 18.00 Kenelle: Värivyöt 9.gup 1.gup ja mustat vyöt

Lisätiedot

SARJASPEEDWAY SÄÄNNÖT 2008

SARJASPEEDWAY SÄÄNNÖT 2008 SARJASPEEDWAY SÄÄNNÖT 2008 SPEEDWAYN EXTRALIIGA YLEISTÄ Speedwayn Extraliiga järjestetään kaudella 2008 sarjaan ilmoittuneiden joukkueiden kesken. Sarjaottelut ajetaan neljän joukkueen välisinä kilpailuina

Lisätiedot

Tikkurilan Judokat Ry. Kotikisojen järjestämisen opas

Tikkurilan Judokat Ry. Kotikisojen järjestämisen opas Kotikisojen järjestämisen opas 2 Kilpailun järjestämisen perusteet... 3 Kilpailukutsut... 3 Ottelupaikan järjestäminen... 3 Yksi vai kaksi ottelualuetta?... 3 Toimitsijapöydät... 3 Punnitus... 4 ATK-ohjelma

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

BOTNIARING 14.-15.5.2016 KILPAILUN SÄÄNNÖT. Kilpailu on RATA-SM sarjan ja Viron mestaruus sarjan osakilpailu sekä NEAFP kilpailu

BOTNIARING 14.-15.5.2016 KILPAILUN SÄÄNNÖT. Kilpailu on RATA-SM sarjan ja Viron mestaruus sarjan osakilpailu sekä NEAFP kilpailu BOTNIARING 14.-15.5.2016 KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailu on RATA-SM sarjan ja Viron mestaruus sarjan osakilpailu sekä NEAFP kilpailu I OHJELMA 15.4.2016 2.5.2016 klo 23:59 9.5.2016 11.5.2016 klo11:00 12-13.5.2016

Lisätiedot

23. Satakunnan ajot 18.-19.6.2016 (etappiajo) Skoda maantiecupin 4. osakilpailu (etappiajo) TEKNINEN OPAS

23. Satakunnan ajot 18.-19.6.2016 (etappiajo) Skoda maantiecupin 4. osakilpailu (etappiajo) TEKNINEN OPAS 23. Satakunnan ajot 18.-19.6.2016 (etappiajo) Skoda maantiecupin 4. osakilpailu (etappiajo) TEKNINEN OPAS versio 1.1 16.6.2016 Teknistä opasta täydennetään tarvittaessa ennen kilpailua, tarkista että käytössäsi

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot