EMMA sääntökirja 2009/2010. Sisällysluetto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMMA sääntökirja 2009/2010. Sisällysluetto"

Transkriptio

1 Sisällysluetto Sisällysluetto Tervetuloa mukaan EMMA Finlandiin! Historia ja esipuhe EMMAn tarkoitus Kilpailijan haaste Kilpailuhenki Yleistä Luokkavaihdokset Yleiset kilpailusäännöt ja toimintatavat Ilmoittautuminen Osallistumisehdot Kilpailun kulku Tapahtumalajit Etiketti Protestit Protestoinnin suorittaminen / laitteiston purkamiset Tasot ja luokat EMMA kilpailuissa Äänenlaatukilpailut Multimedia EMMA Sound Pressure League (ESPL) EMMA säännöt Asennusarvostelu Esittely ja dokumentaatio Johdotus Asennus Asennuksen teema Viimeistely ja Bonus pisteet EMMA säännöt Kuunteluarvostelu Ennen arvostelua suoritettavat tarkistukset Äänikuva ja Stereokuva Stereokuva Taajuuserottelu Taajuusbalanssi Kuunteluilo Häiriöt Ergonomia EMMA säännöt - Multimedia kuvan ja äänen arvostelu Multimedia-luokan yleiset säännöt Äänikuva ja tilavaikutelma Taajuuserottelu ja taajuusbalanssi Kuvan laatu & Multimedia kokemus Järjestelmän käyttömukavuus Häiriöt EMMA säännöt - Sound Pressure League (ESPL) arvostelu ESPL- arvostelu Vaihtoehtoinen kilpailumuoto ESPLlle EMMA säännöt Racing Äänenlaatu CD:n kappaleiden selitykset Tuomarointitaulukko 1

2 National Sponsors Logos 2

3 1 Tervetuloa mukaan EMMA Finlandiin! 1.1 Historia ja esipuhe EMMA on perustettu luomaan yhtenäinen taso äänenlaatukilpailuille Euroopassa ja yhdistää erilaiset sääntökirjat ympäri Eurooppaa. Autohifikilpailujen juuret ovat Yhdysvalloissa, missä IASCA on ensimmäisenä järjestönä luonut sääntökirjan äänenlaatutapahtumille. EMMA International on maailmanlaajuinen kansallisten autohifijärjestöjen kattojärjestö, joka vastaa vuosittaisesta kansainvälisten päätuomarien koulutuksesta, sääntökirjan standardoimisesta ja kuuntelulevystä. EMMAn Internet-sivut mahdollistavat pääsyn kaikkeen kilpailuihin liittyvään tärkeään tietoon. European Sound Pressure League (ESPL) ja EMMA Racing ovat myös osa EMMAa. Tätä EMMA-sääntökirjaa tehdessä on käytetty kaikkia viime vuosina kertyneitä kokemuksia, joita on saatu sekä kansallisilta kilpailuorganisaatioilta että Euroopan mestaruuskilpailuista. Näiden kokemusten pohjalta on luotu nykyinen sääntökirja, joka on rehdimpi ja helpompi ymmärtää ja noudattaa kilpailijoiden keskuudessa. EMMAn vilpitön toive on, että näitä sääntöjä voidaan käyttää esimerkkinä organisaation jatkuvista ponnistuksista autohifiteollisuuden tukemiseksi. EMMA Racing on muodostettu kilpailumuodoksi rakennetuille autoille kansallisella ja kansainvälisellä tasolla yhtenäisillä säännöillä. Tarkoituksena on löytää Euroopan mestari, ei pelkästään äänenlaadussa, vaan myös auton yleisessä suorituskyvyssä. 1.2 EMMAn tarkoitus European Mobile Media Association (EMMA) tarkoitus on antaa toimintamallit itsenäisille kansallisille äänentoistojärjestöille kaikkialla maailmassa. EMMA laatii säännöt ja asetukset äänenlaatu-, äänenpaine- ja EMMA Racing -kilpailuihin. EMMAn tarkoituksena on ylläpitää samantasoisia ja reiluja kilpailuja kaikissa jäsenmaissa ja edistää tällaisten tapahtumien kasvua. Päämääränä on järjestää kansainväliset autohifi- sekä multimediamestaruuskilpailut joka vuosi. Tämän lisäksi EMMA rohkaisee niin kilpailijoita kuin asentajiakin edistämään tietämystään käyttämistään laitteista. Tämän lopputuloksena on asennusten parempi laatu ja varmuus laitteiden optimaalisesta toiminnasta. Viime kädessä lopputuloksena on tyytyväinen kilpailija ja/tai asiakas. 1.3 Kilpailijan haaste Kilpailijan haaste äänenlaadullisesti on minimoida auton akustiikan ongelmat, saada aikaan häiriötön ja särötön toisto niin, että musiikki kuulostaa alkuperäiseltä myös asennusten laatu arvostellaan. ESPLn tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman korkea äänenpaine hienosti rakennetuilla autoilla. EMMA Racing tapahtumassa autoa tarkastellaan kokonaisuutena. Arvostelukohteina ovat äänenlaadun ja suuren äänenpaineen lisäksi Tuning, ulkoasu sekä suorituskyky 1.4 Kilpailuhenki EMMA perustettiin, koska haluttiin selvittää kuka on paras Euroopassa sekä koko maailmassa. Nykypäivän korkeatasoiset autohifilaitteet pystyvät toistamaan ääntä niin tarkasti ja voimalla, ettei ääni kuulosta enää toistetulta. EMMA on huolissaan, koska jotkut ihmiset saattavat unohtaa, että kaikkein tärkeimmät välineet tässä kuuntelukokemuksessa ovat omat korvat, jotka ovat haavoittuvaiset. EMMA ei halua, että harrastajat vahingoittavat korviaan kuuntelemalla musiikkia liian kovalla niin, että heidän kuulonsa heikkenee, eivätkä he pysty enää nauttimaan musiikkista, jota niin paljon rakastavat. Onnea matkaan!! 3

4 Tämä sääntökirja on kehitetty EMMAn kansainvälisten päätuomarien ja valvojien toimesta sekä viimeistelty Costas Christopoulos (Kreikka), Per Söder (Ruotsi), Reinier Wolf ja Carel Wolf (Alankomaat), Glen Saitowitz (Sveitsi), Christian Körbel ja Alex Klett (Saksa) avustuksella. Suomennoksen tekivät: Jani Uuttu, Mikko Ylönen, Mika Lirkki, Tero Komulainen, Pekka Nurmentaus, ja Jarno Lötjönen. Kaikille avustaneille suuri kiitos. Mika Koponen kokosi edellä mainittujen työn yhteen. HUOMAUTUS: EMMA ei ole suoraan eikä epäsuorasti vastuussa mistään kilpailuautoille, laitteistolle tai muille tavaroille tapahtuneesta vauriosta tai katoamisesta missään EMMAn alaisuudessa järjestettävissä tapahtumissa. Lisäksi EMMA suosittaa kilpailijoita sekä yleisöä suojaamaan kuuloaan. EMMA on rekisteröity tavaramerkki. Virallisten sääntöjen, arvostelukaavakkeiden ja muun tähän liittyvän materiaalin, CD:n, DVD:n, jaettavien äänitiedostojen kuten MP3 ja AAC, kopiointiin sekä tuotemerkin että logon käyttöön tulee olla lupa EMMAn johtajilta, Alexander Klettiltä ja/tai Peter Fuhrmannilta. 4

5 & 5

6 1.5 Yleistä Yleissääntönä voidaan pitää, että jos jotain asiaa ei ole sääntökirjassa mainittu on se sääntöjen vastaista, kunnes EMMA tai sen tuomarineuvosto toisin päättää. Muutokset ja oikaisut kilpailusääntöihin tehdään yleisen alan kehityksen mukaisesti ja ne julkaistaan EMMAn Internetsivuilla sekä Muutokset ja oikaisut toimivat osana sääntökirjaa ja joko korvaavat tai selventävät sääntökohtia. Päivitetyt sääntökohdat luokitellaan sääntökirjan paikkansa pitäviksi osiksi ja ovat voimassa julkaisupäivästään alkaen. Tämä sääntökirja on tehty helpottamaan kilpailijoiden, virkailijoiden ja tuomareiden toimintaa EMMAn alaisuudessa järjestetyissä tapahtumissa. Nämä säännöt ovat tutkimustyön tulosta, jossa ovat olleet mukana useat valmistajat, jälleenmyyjät, tuomarit ja kilpailijat. Sääntöjen tarkoituksena on mahdollistaa reilu ja ennakkoluuloton tuomarointi. Koska etukäteen on mahdotonta arvioida jokaista tapahtumissa esiin tulevaa tilannetta tai olosuhdetta tai näiden yhdistelmää, tulee päätuomarin/kilpailunjohtajan ja/tai EMMAn päätuomarineuvoston harkintansa mukaan ratkaista nämä tilanteet. Kaikki kansainvälisissä kilpailuissa käytävä kommunikointi suoritetaan englanninkielellä. Tämä pätee kaikkeen kommunikointiin, oli se sitten auton esittely, protesti, kirjoitettu ilmoitus tai jotain muuta. Kilpailijalla on oikeus käyttää tulkkia tarvittaessa. Vastuu tulkin käytöstä ja hankkimisesta on pelkästään kilpailijalla. Päätuomarin/kilpailunjohtajan tulee kuvailla tilanteet tai ongelmat (jotka koskevat sääntökirjaa) ja tiedottaa niistä kilpailukomitealle tai EMMAn toimistolle, joka voi sitten esittää asian EMMAn päätuomarineuvostolle. Päätuomarin ja/tai kilpailujohtajan tulee ratkaista tuomaroinnissa esiintyvät ristiriidat kilpailupaikalla, jolloin se on vielä kaikkien tuoreessa muistissa ja laitteisto voidaan tarkistaa oikeiden toimenpiteiden määrittelemiseksi. Päätuomarin ratkaisemat ristiriidat tulee aina saattaa EMMAn tiedoksi. Nämä säännöt ovat voimassa JOKAISESSA kilpailussa, joka käydään EMMAn alaisuudessa. 1.6 Luokkavaihdokset Kilpailijan, joka haluaa vaihtaa tasoa ja/tai luokkaa, pitää kilpailla uudella tasolla/luokassa vähintään kerran samalla kaudella voidakseen osallistua kansalliseen finaaliin. Tätä ennen kerätyt sijoituspisteet mitätöityvät vaihdoksen yhteydessä. Kilpailutason/-luokan vaihdos kansallisen finaalin jälkeen evää mahdollisuuden osallistua EM-finaaliin. Kilpailuoikeuden varmistaminen on kansallisen järjestön vastuulla. Jos kilpailijasta tulee tuomari tai hän alkaa työskennellä autoäänentoiston alalla kesken kauden, ei hän enää ole oikeutettu kilpailemaan luokissa EMMA Entry tai EMMA Experienced (Äänenlaatu, Multimedia), jos hän on aloittanut kauden edellä mainituissa luokissa. Kaikki aikaisemmin saavutetut osakilpailupisteet nollataan. Tuomarit, nykyiset tai lopettaneet, eivät ole oikeutettuja kilpailemaan luokissa EMMA Entry tai EMMA Experienced (Äänenlaatu). Päätuomari / kilpailujohtaja voi kilpailla samassa tapahtumassa, jossa työskentelee. Tässä tapauksessa hänen luokkaansa tulee nimetä toinen (pää)tuomari. 6

7 2 Yleiset kilpailusäännöt ja toimintatavat 2.1 Ilmoittautuminen 1. Jokaisella yksityishenkilöllä, niiden joukolla, yhdistyksillä, yrityksillä ja muilla yhteisöillä on oikeus osallistua EMMAn alaisuudessa järjestettäviin tapahtumiin, jäljempänä mainitaan nimityksellä kilpailija. 2. Auton tulee olla yleisessä tieliikenteessä käytettäväksi hyväksytty, (mahdollisesti myös väliaikaisesti) rekisteröity eikä ajoneuvo saa olla ajokiellossa tms. Auton tulee pystyä liikkumaan sen omalla moottorilla. 3. Tarvittaessa auton omistus- tai haltijasuhde tulee todistaa sen rekisteriotteella. 4. Kilpailijan tulee olla auton omistaja/haltija tai se voi olla rekisteröity kilpailijan edustaman yrityksen tai yhteisön nimiin. 5. Kilpailuauton tulee olla kilpailualueella ja tuomaroitavissa, sekä ottaa aktiivisesti osaa tapahtumaan, muutoin ilmoittautuminen ei päde. 6. Vilpillinen ja tahallinen väärä tieto koskien kilpailijaa, autoa tai audiojärjestelmää voi johtaa kilpailusta hylkäämiseen. Kilpailijalle voidaan myös asettaa kauden mittainen kilpailukielto, jonka asettaa EMMA tai EMMA Finland. 7. Jokaisen kilpailijan tulisi tuntea audiojärjestelmänsä ja asennukset ennen kilpailemista. Tämä nopeuttaa esikatselmusta ja arvostelua. 8. Kilpailijan tulee täyttää ja allekirjoittaa ilmoittautumiskaavake, jolla hän vahvistaa hyväksyvänsä ja ymmärtävänsä säännöt ja niiden asettamat seuraukset. 9. Ilmoittautumiskaavakkeeseen tulee täyttää seuraavat kohdat kokonaan: Nimi kokonaan Osoite kokonaan Puhelinnumero ja mahdollinen -osoite Ajoneuvon tiedot (valmistaja, malli, väri, rekisterinumero) Kilpailuluokka Asennettujen laitteiden valmistajat. Entry/Experienced -luokissa myös kuitit kaikista laitteista Päivä ja tapahtuman paikka (ilmoittautumiskaavake on täytettävä jokaista kilpailua varten erikseen) 10. Kilpailumaksu tulee maksaa käteisellä järjestävälle organisaatiolle ennen kilpailun alkua. Joissakin tapauksissa kilpailijaa voidaan pyytää suorittamaan kilpailumaksu etukäteen järjestävän organisaation pankkitilille vahvistaakseen osallistumisensa. 11. Kilpailijan tai auton on mahdollista kilpailla ja saavuttaa tarvittavat finaalipisteet enintään neljässä luokassa yhden kilpailun aikana: Yhdessä äänenlaadun luokassa Yhdessä Multimedian luokassa Yhdessä ESPLn luokassa Yhdessä EMMA Racingin luokassa Kilpailija voi ilmoittautua enemmän kuin yhdellä autolla kilpailuun. Mahdolliset finaalipisteet myönnetään jokaiselle autolle vain siihen luokkaan jossa se on ne ansainnut. 12. Suomessa: Kilpailuihin on mahdollista ilmoittautua aikaisintaan 4 viikkoa ennen ja viimeistään 2 viikkoa ennen kilpailua. Ilmoittautuminen tapahtuu keskitetysti EMMA Finland ry:lle. Helpoiten ilmoittaudut kilpailuihin Internet-sivuilta: ja sieltä "Kilpailut" ja "Ilmoittautuminen". Ilmoittautumisen ollessa mahdollista Internet-sivuilla näkyy "ilmoittautumiset" -kohdassa linkki ilmoittautumissivulle. Sieltä selviävät myös tarkemmat ajat kilpailuille. Kilpailukalenteri voi muuttua kauden mittaan ja lisäyksetkin ovat mahdollisia. Tarkista ajan tasalla oleva kilpailukalenteri Pyrimme pitämään jokaisessa kilpailussa myös ESPL-äänenpainekilpailut. 13. EMMA Finland ry:n jäsenmaksun sekä kilpailumaksut vahvistaa vuotuinen jäsenkokous, katso lisätietoja 14. Kilpailumaksut: (muilta kuin EMMA Finland ry:n jäseniltä kaksinkertaisena) EMMA Entry 10 EMMA Experienced 20 EMMA Advanced 30 EMMA Master 40 EMMA Expert Unlimited 40 EMMA ESPL ja Multimedia-luokat vastaavasti kuin Äänenlaatu-luokat 7

8 2.2 Osallistumisehdot Kilpailijat erotellaan luokkiin käytössä olevien vahvistinkanavien tai bassoelementtien lukumäärän tai laitteiston rahallisen arvon mukaan. Luokkajaosta kerrotaan tarkemmin kappaleessa 3. Tasot ja luokat EMMA kilpailuissa. Kilpailijan tulee osallistua sopivaan luokkaan autonsa laitteiston vahvistinkanavien tai subwoofereiden mukaan. Jos autoon asennetun laitteiston todellinen käytössä olevien vahvistinkanavien tai subwoofereiden määrä poikkeaa kilpailijan ilmoittamasta ja tämä huomataan vasta arvostelun jälkeen, kilpailija voidaan hylätä. Kilpailussa toimivat tuomarit voivat osallistua autollaan kilpailuun, mutta eivät voi toimia tuomarina luokassa, jossa itse kilpailevat. 2.3 Kilpailun kulku 1. Kilpailijoiden tulee olla ilmoittautumispaikalla ilmoitettuna kilpailun alkamisajankohtana (yleensä klo 9.00). Jos kilpailija ei ole paikalla 30 minuutin kuluessa (yleensä ennen klo 9.30), tulee päätuomarin suorittaa 10 pisteen vähennys kokonaispisteistä. 60 minuutin myöhästymisen jälkeen (yleensä klo 10.00) on mahdollista osallistua kilpailuun vain, jos saman luokan muut kilpailijat hyväksyvät sen. Jos yksikin saman luokan kilpailija on perustellusti tätä vastaan, kilpailija ei saa osallistua. Kelpuuttamista vastaan tulee olla järkevä perustelu (esim. koska hän voisi olla parempi kuin minä ei ole järkevä perustelu). Poikkeavat kilpailun alkamisajat julkaistaan EMMA Finlandin Internet-sivuilla. 2. Jokainen auto tulee pystyä siirtämään tuomarointialueelle oman moottorinsa avulla. Päätuomari voi päättää, ettei pistevähennystä suoriteta, jos autoon on tullut omin voimin liikuttamisen estävä tekninen vika kilpailumatkalla. Tällaisessa tapauksessa viasta tulee ilmoittaa viivyttelemättä päätuomarille. Tuomarointialueet ovat erikseen sitä varten osoitettuja alueita, ja kilpailun järjestelyt voivat edellyttää että autoa tulee voida siirtää tuolla määrätyllä alueella kilpailun aikana. 3. Ilmoittautumisen jälkeen kilpailuauton tulee sijaita sitä varten osoitetulla alueella. Tuomareiden ja kilpailunjärjestäjä-tahon henkilökunnan ohjeita tulee noudattaa. 4. Auton mukana tuomarointialueella tulee olla kilpailija tai hänen edustajanaan esittelijä, ja korkeintaan yksi avustaja. Heidän tulee noudattaa saamiaan ohjeita tuomareilta, päätuomarilta tai muulta henkilökunnalta. 5. Ennen tuomaroinnin aloittamista tuomarit ja kilpailijat kutsutaan kilpailukokoukseen, jonka pitää kilpailun päätuomari. Edellä mainittujen henkilöiden läsnäolo kokouksessa on pakollinen. Jos kilpailu on monipäiväinen, kilpailun järjestäjä yhdessä EMMA Finlandin kanssa päättää luokkien tuomarointipäivistä. Tieto kilpailupäivistä julkaistaan etukäteen EMMA Finlandin Internet-sivuilla. 6. Kun tuomarit ilmoittavat kilpailijalle tämän arvostelun aloittamisesta, on ensimmäiseksi tuomaroitavalla kilpailijalla viisi minuuttia aikaa valmistautua ennen arvostelua. Jos käytössä on kilpailuaikataulu, tulee ajoneuvon olla valmiina tuomaroitavaksi tuntia ennen ilmoitettua aikaa. 7. Ennen arvostelun alkua tuomarit antavat virallisen kilpailuäänitteen, jolla kilpailija voi tarkistaa järjestelmänsä asetukset kahden minuutin aikana. Tämän jälkeen järjestelmä arvostellaan sen hetkisillä asetuksilla ja säädöillä. Tuomareiden ei tarvitse ilmoittaa löytämistään ongelmista kilpailijalle, esimerkkeinä väärät DSP:n asetukset, jotkut kaiuttimet eivät toimi jne. Kilpailijan vastuulla on tarkistaa nämä seikat mainitun kahden minuutin aikana. Mikäli kilpailija kokee että laitteiston vikaantuminen tai käyttäjän virhe aiheuttavat syyn epäillä arvostelun lopputulosta, on kilpailijalla oikeus tuoda tämä tuomarien tietoon. Päätuomari harkitsee sallitaanko uudelleenarvostelu vai ei. 8. Kansallisissa finaalikilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa kilpailunjärjestäjällä on mahdollista nimetä toinen, matkustajan puoleinen, tuomari luokkiin jotka normaalisti arvosteltaisiin vain yhden tuomarin toimesta (katso: 3. tasot ja luokat EMMA kilpailuissa). 9. Järjestelmän asennuksia ei saa muuttaa asennus- ja kuunteluarvostelun välillä (esimerkiksi poistaa suojia, lisätä vaimennusta, poistaa kaiutinritilöitä jne.). Päätuomari päättää mahdollisesta pistenollauksesta kyseisen asennustuomarointikohdan kohdalla. 8

9 10. Joissain kilpailuissa saatetaan suorittaa esikatselmus.esikatselmuksen aikana nimetty henkilö varmistaa ilmoittautumiskaavakkeen tiedot. Tämä sisältää kilpailuluokituksen tarkistuksen. Jos kilpailuauton luokituksessa on jotain epäselvää, tulee päätuomarin määrätä oikea kilpailuluokitus, ja se pätee ainoastaan kyseisessä kilpailussa. 11. Ainoastaan tarkistamista varten erikseen nimetty tarkistajahenkilö tai kilpailuluokan asennustuomarit voivat tarkistaa ilmoittautumisen yhteydessä kilpailijan antamien tietojen oikeellisuuden. 12. Tarkistuksen aikana tarkistaja tai tuomari voi kohtuuden rajoissa vaatia kilpailijaa purkamaan audiojärjestelmän asennuksia tai ajoneuvoa, jotta voidaan varmistaa kilpailijan ilmoittamat laitteet ja/tai käytössä olevat vahvistinkanavat. Jos aika tai muut vastaava tekijät estävät tarkastuksen esikatselmuksen aikana, voidaan se suorittaa myös asennusarvostelun yhteydessä tai sen jälkeen. Tarkastussääntöjen laiminlyönti johtaa palkintojen menetykseen ja hylkäämiseen. Kaikissa tapauksissa päätuomarin, mahdollisten kilpailukomitean tai tuomarineuvoston tai EMMA Finlandin päätös on lopullinen. 13. Dokumentaatio helpottaa tarkastusprosessia, audiojärjestelmän esittelyä tuomareille sekä asennustuomareiden arvostelua. 14. Jos audiojärjestelmä, asennukset tai auto vaurioituu purkamisen yhteydessä, tulee siitä ilmoittaa välittömästi päätuomarille. 15. EMMA / EMMA Finland ry ei ole vastuullinen kilpailun aikana tapahtuvista vaurioista tai järjestelmävioista. 2.4 Tapahtumalajit Kaikissa EMMAn alaisuudessa järjestettävissä tapahtumissa käytetään tätä sääntökirjaa, ja EMMAn CD- tai DVD-levyä tai muita EMMAn julkaisemia audiotiedostoja. Kansainvälisissä tapahtumissa käytetään aina alkuperäistä englanninkielistä sääntökirjaa ja EMMAn CD- tai DVD-levyä tai muita EMMAn julkaisemia audiotiedostoja. Sääntötulkintojen ja/tai muiden epäselvyyksien ratkaisuissa käytetään alkuperäistä englanninkielistä sääntökirjaa Osakilpailu Osakilpailun voi järjestää jälleenmyyjä, maahantuoja tai muu EMMA Finlandin hyväksymä taho. Tällaisessa tapahtumassa tulee olla vähintään yksi päätuomari sekä kuuntelu- ja asennustuomaripari. Osakilpailuissa kerätään sijoituspisteitä, joiden avulla voi päästä finaalikilpailuun. Kilpailijat ovat enemmän kuin tervetulleita osaksi Euroopan laajaa autohifiyhteisöä ja kilpailemaan EMMAn jäsenmaissa! Jokaisessa maassa, jossa kilpailija kilpailee, tulee hänelle avata sijoituspistetili. Jos kilpailija on oikeutettu kansalliseen finaaliin muussa kuin kotimaassaan, hän voi voittaa kilpailun, mutta hänestä ei voi tulla kansallista mestaria. Siinä tapauksessa, että hän voittaa kansalliset finaalit ulkomailla, hän on oikeutettu osallistumaan Euroopan finaaliin, mutta hänestä ei voi tulla kansallista mestaria. Suomessa kilpailijan tulee osallistua ja saavuttaa sijoituspisteitä vähintään kahdessa osakilpailussa kauden aikana päästääkseen kansalliseen finaalikilpailuun Kansainvälinen osakilpailu Jos kilpailija osallistuu EMMAn kansainväliseen tapahtumaan (esim. Sinsheimin kansainvälinen kauden avaus), siellä saavutetut sijoituspisteet lisätään kilpailijan kotimaan sijoituspisteisiin. Jos kilpailijalla ei ole sijoituspistetiliä missään maassa, tulee sellainen avata hänen kotimaassaan. Saavutetut sijoituspisteet tullaan julkaisemaan kunkin EMMAn jäsenmaan virallisilla Internet-sivuilla. 9

10 2.4.3 Kansalliseen finaalikilpailuun oikeuttavat sijoituspisteet Kansalliseen finaalikilpailuun päästäkseen kilpailijan sijoituspistetilille myönnetään finaalipisteitä alla olevan taulukon mukaisesti. Kilpailija, kilpailuluokka ja kilpailuauto ovat kokonaisuus joka pitää myös merkitä, ja jos joku näistä muuttuu niin sijoituspisteet nollautuvat. 1. sija 10 pistettä 2. sija 8 pistettä 3. sija 6 pistettä 4. sija 5 pistettä 5. sija 4 pistettä 6. sija 3 pistettä 7. sija 2 pistettä 8. sija 1 piste Sijoituspisteet ovat kilpailija-auto-luokka kohtaisia. Minkä tahansa tekijän vaihtuminen nollaa sijoituspisteet. Eri kilpailuissa myönnetyt finaalipisteet lasketaan yhteen ja ne saatetaan julkaista EMMAn tai EMMA Finlandin Internet-sivustoilla Kansallinen finaalikilpailu Kansallisen finaalikilpailun voi järjestää joko EMMA Finland tai EMMA. Kansallinen finaalikilpailu voidaan järjestää vain EMMAn luvalla. Finaalikilpailuun päästääkseen kilpailijan tulee kerätä riittävä määrä sijoituspisteitä osakilpailuista. On suositeltavaa, että kymmenen eniten sijoituspisteitä kerännyttä (Suomessa luokan viisi parasta) kilpailijaa ovat oikeutettuja osallistumaan kansalliseen finaalikilpailuun, mutta EMMA Finland voi muuttaa finaalikilpailuun oikeutettujen kilpailijoiden lukumäärää. Tällaisissa tapahtumissa tulee olla EMMAn virallinen päätuomari ja jos mahdollista myös virallinen EMMAn kilpailunjohtaja. Lisäksi tarvitaan vähintään kolme kuuntelu- ja asennustuomariparia, siten varmistetaan sujuva ja kitkaton tuomarointitoiminta Euroopan mestaruuskilpailu Euroopan mestaruus on korkein taso Euroopassa, johon kilpailija voi yltää. EM-finaalit voidaan järjestää ainoastaan EMMAn luvalla. EMMA tekee vahvaa yhteistyötä EMMA Finlandin kanssa ja on vastuussa kilpailunjohtajan, päätuomareiden ja tuomareiden valinnasta. Euroopan mestaruuskilpailussa kilpailijan tulee kilpailla samassa luokassa kuin on kilpaillut kansallisessa finaalikilpailussa ja EMMA Finlandin tulee varmistaa kilpailijan oikea kilpailuluokka. Europaanmestaruuskilpailuun on oikeutettu osallistumaan kansallisen finaalikilpailun kaksi parasta jokaisesta luokasta. Jos kansallinen finaalikilpailu pidetään juuri ennen Euroopan mestaruuskilpailua tai jopa sen jälkeen, niin joka luokan kaksi eniten sijoituspisteitä kerännyttä kilpailijaa on oikeutettu osallistumaan Euroopan mestaruuskilpailuun. EMMA Finlandin tulee nimetä osallistujat ja lähettää heidän tiedot EMMAlle viimeistään kaksi viikkoa ennen Euroopan mestaruuskilpailua. Lisäksi tarvitaan vähintään kahdeksan kuuntelu- ja asennustuomariparia, jotta varmistetaan sujuva ja kitkaton tuomarointitoiminta. 10

11 2.5 Etiketti 1. Ainoastaan päätuomari, kilpailunjohtaja tai sitä varten erikseen nimetyt henkilöt saavat katsoa arvostelukaavakkeen pisteitä tai kirjanpitoa pisteistä. Kilpailijat saavat nähdä arvostelukaavakkeen korkeintaan 5 minuuttia kestävän palautteen aikana. Pisteytyksestä ei keskustella. 2. Kilpailijan tulee allekirjoittaa arvostelukaavake sekä asennus- että kuuntelupalautteen jälkeen. Allekirjoituksellaan kilpailija hyväksyy arvostelun ja luopuu oikeuksistaan protestoida arvostelua vastaan. Allekirjoitettu arvostelukaavake on sopimus EMMAn ja kilpailijan välillä, jota ei voida muuttaa ilman päätuomarin ja kilpailijan hyväksyntää ja allekirjoitusta kilpailunjohtajan valvonnassa. 3. Jos kilpailijalla on protestoitavaa tai huomauttamista, vain päätuomari voi ratkaista tilanteen. Arvostelun jälkeen kilpailijalla on kolme mahdollisuutta eli joko allekirjoittaa, esittää protesti tai vetäytyä kilpailusta. Itse arvostelusta ja pistemääristä ei voi riidellä. 4. Yksikään kilpailija tai tuomari ei saa keskustella muiden kilpailijoiden tai autojen saamista pisteistä kenenkään kilpailijan kanssa ennen palkintojenjakoa. 5. Arvostelun päätyttyä kilpailijan on pyydettäessä välittömästi poistuttava arvostelualueelta. 6. Jos kilpailijan todetaan tietoisesti huijanneen tai jättäneen kertomatta asiaan liittyvää tietoa, hänet hylätään ja suljetaan pois kyseisestä kilpailusta välittömästi. Kilpailukomitea, EMMA tai EMMA Finland voi käsitellä asiaa ja muuttaa siihen liittyviä päätöksiä vielä kilpailun jälkeenkin. 7. Toistuvat rikkomukset tai vilppitapaukset voivat johtaa osittaiseen tai jopa kaikkien saavutettujen sijoituspisteiden menetykseen ja mahdolliseen kilpailukieltoon EMMAn alaisuudessa järjestettävissä tapahtumissa. Äärimmäisissä tapauksissa huijanneen kilpailijan nimi julkaistaan. 8. Kilpailijan tai tuomarin loukkaavaa kielenkäyttöä tai epäsopivaa käytöstä ei hyväksytä ja se voi johtaa kilpailusta tai tapahtumasta hylkäämiseen. Tällaisissa tapauksissa kilpailumaksua ei palauteta. 9. Tuomareiden ja muun kilpailuhenkilökunnan vastuulla on huolehtia, että kukaan ei pääse tutkimaan arvostelukaavakkeita ennen kilpailun loppua. Jos tuomari tai kilpailuhenkilökunta huomaa, että joku kilpailija tai hänen edustajansa tutkii arvostelukaavakkeita, hänelle voidaan tuomita viiden pisteen pistemenetys. 10. Jos joku kilpailija tai hänen edustajansa häiritsevät tuomarityöskentelyä, kilpailijalta vähennetään viisi pistettä tai hänet voidaan sulkea pois tapahtumasta päätuomarin päätöksellä. 11. Epäsiveellinen tai sopimaton käytös voi johtaa kilpailijan poissulkemiseen kyseistä kilpailusta. Vakavissa tapauksissa kansallinen EMMAn järjestö voi sulkea kilpailijan pois kaikista kauden kilpailuista tai jopa antaa ikuisen kilpailukiellon. Pahimmassa tapauksessa kilpailija voi saada EMMAlta kansainvälisen kilpailukiellon. 12. Hälytysjärjestelmien tulee olla pois päältä kilpailun aikana. Jos hälytin laukeaa ja kilpailija ei sulje sitä välittömästi, kuka tahansa tuomari voi tuomita viiden pisteen vähennyksen kyseisen kilpailijan kokonaispisteistä. 13. EMMAn ja EMMA Finlandin kilpailuissa sisätilasireenin käyttö on ehdottomasti kielletty. Sellaisen käyttö johtaa kilpailijan välittömään poissulkemiseen kilpailusta. Riski kuuntelutuomarin altistumisesta sireenin äänelle ja siten kykenemättömyys arvosteluun sinä päivänä on liian suuri. 14. Kilpailija voi olettaa tuomareiden: olevan kohteliaita kilpailijoita kohtaan olevan käyttäytymättä kuin tiukka opettaja, joka on valmiina rankaisemaan kilpailijaa olevan käyttämättä vaatetusta tai tunnuksia jotka eivät ole virallisia EMMA-vaatteita pyrkivän löytämään äänenlaadussa, multimediassa tai asennuksissa hyviä asioita ja antamaan pisteitä niistä, ei vähentämään pisteitä tulevan rangaistuksi huonosta käytöksestä tai epäoikeudenmukaisesta arvostelusta Kilpailijaa rohkaistaan tuomaan julki havaitsemiaan yleisiä epäkohtia kilpailun päätuomarille tai kilpailunjohtajalle 11

12 2.6 Protestit 1. Kilpailijalla on oikeus asettaa kyseenalaiseksi tai protestoida tuomarin antamien pisteiden oikeudenmukaisuus. Tämä koskee vain kilpailijan itsensä saamia pisteitä. 2. Kokonaispisteet muodostuvat kaikista arvostelukaavakkeeseen merkityistä pisteistä. Tämä sisältää objektiiviset mittaukset sekä subjektiiviset havainnot. Jos kilpailija epäilee tuomarin antaneen tahallaan tai tahattomasti epäoikeudenmukaisia pisteitä, tai pisteitä jotka eivät ole tämän sääntökirjan mukaisia, kilpailija voi protestoida pisteytystä vastaan. Protestoiva kilpailija saa ehdollisen 30 pisteen vähennyksen kokonaispisteistään. Jos protesti todetaan aiheelliseksi, kilpailijalle palautetaan 30 pistettä, muussa tapauksessa 30 pisteen vähennys jää voimaan. 3. Kilpailija voi tehdä protestin myös toisesta kilpailijasta. Protesti voi koskea väärää tai sopimatonta kanava- ja/tai subwooferluokitusta ja/tai pääluokitusta, huijaamista tai vääriä kilpailijan tietoja. Protestin ratkaiseminen voi vaatia protestoidun auton asennuksen kohtuullista purkamista tai objektiivisen tai subjektiivisen arvioinnin uudelleen suorittamista. Tämä voidaan tehdä ainoastaan tapahtumapaikalla kyseisenä päivänä. Päätuomarin tulee päättää tarvittavista menettelyistä protestin ratkaisemiseksi. Protestoiva kilpailija saa ehdollisen 30 pisteen vähennyksen kokonaispisteistään. Jos protesti todetaan aiheelliseksi, kilpailijalle palautetaan 30 pistettä, muussa tapauksessa 30 pisteen vähennys jää voimaan. 4. Kilpailijan tulee ymmärtää että protesti, joka koskee tietyn tuomarin antamia pisteitä subjektiivisessa kohdassa, voidaan ratkaista vain kyseisen tuomarin kanssa. Tulee varmistaa, että tuomari ymmärtää säännöt ja niiden tulkinnan. Subjektiivisen arvostelukohdan uudelleentuomarointia ei voi suorittaa uudelleen kukaan muu tuomari, ei edes päätuomari. Jos päätuomari toteaa pisteytyksen virheelliseksi, tulee koko luokka arvostella uudelleen virheellisten kohtien osalta tai kokonaan. Päätöksen uudelleentuomaroinnista voi tehdä ainoastaan päätuomari. Uudelleentuomaroinnissa selkeät kohdat, kuten irti olevat laitteet, väärät sulakkeet tai muut sellaiset, tai kohina tai muut sellaiset jätetään ennalleen, koska näissä kohdissa voi tapahtua muutoksia alkuperäisen tilanteen ja uudelleentuomaroinnin välillä. 5. Kilpailija voi protestoinnin yhteydessä protestin ratkaisemiseksi pyytää laitteiston tai asennuksen kohtuullista purkamista vain jos hän kilpailee samassa kilpailussa ja kilpailee samassa kilpailuluokassa. Jos kilpailijan edustaja pyytää laitteiston tai asennuksen purkamista kilpailijan puolesta, päätuomari tai kilpailunjohtaja voi sulkea kyseisen kilpailijan pois kilpailusta. 12

13 2.7 Protestoinnin suorittaminen / laitteiston purkamiset 1. Kilpailijan tulee ilmaista päätuomarille tai erikseen nimetylle tarkistustuomarille virheelliseksi epäilemänsä kohta välittömästi tuomaroinnin jälkeen. Jos päätuomari tai tarkistustuomari katsoo että kilpailijan protestiaikeen perustelut ovat asiallisia (looginen päättely, kuitenkin ennen tarkistusta tai uudelleentuomarointia), päätuomari tai tarkistustuomari voi antaa luvan virallisen protestin jättämiselle, katso myös kohta Ilman lupaa protestia ei voi jättää. 2. Virallisen protestin tulee olla kirjallinen. Päätuomari tekee protestin tekoon vaadittavan pistevähennyksen kilpailijalta. Protestista tulee lyhyesti käydä ilmi mitä protesti koskee, sekä kilpailijan tähän sääntökirjaan perustuva mielipide siitä, kuinka kyseisen kohdan tulisi olla. Päätuomari huolehtii protestin hoitamisesta ja eteenpäin viemisestä. 3. Päätuomarin tulee keskustella protestista alkuperäisen tuomaroinnin suorittaneiden tuomareiden ja myös mahdollisen toisen päätuomarin kanssa. Jos päätuomari tai päätuomarit eivät pysty ratkaisemaan protestia, kilpailunjohtajan tulee ratkaista se. Kilpailunjohtajan tulisi olla EMMAn tai EMMA Finlandin kouluttama tuomari. Jos kilpailunjohtaja ei ole koulutettu tuomari niin silloin kysytään jonkun kilpailussa työskentelevän, mutta jotain muuta luokkaa tuomaroivan kokeneen tuomarin mielipidettä. 4. Päätuomarin tai kilpailunjohtajan tulee ratkaista protesti kilpailun aikana. Päätös on lopullinen. Palkintojenjakoa ei voida suorittaa ennen kuin protesti on käsitelty. 5. Kilpailijalla on oikeus lähettää protesti ja sen ratkaisu EMMAlle arviointia varten. EMMA ohjaa protestin päätuomarineuvostolle joka voi tutkia protestin, mutta protestin lopputulokseen päätuomarineuvosto ei voi enää vaikuttaa. Vaatimus uudelleentuomarointiin kuuluvasta mahdollisesta laitteiston purkamisesta pitää tehdä samana päivänä kun kyseinen kilpailuluokka varsinaisesti tuomaroidaan, ja vähintään neljä tuntia ennen palkintojenjakoa. Protestin aiheuttama mahdollinen uudelleentuomarointi tehdään päätuomarin valvonnassa vasta varsinaisen tuomaroinnin jälkeen, mutta kuitenkin ennen kyseisen luokan voittajan julkistamista. 13

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATASARJA 2013 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATA SARJA 2012 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT

TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT Turunmaan Kennelyhdistys Åbolands Kennelförening ry palkitsee vuosittain voitokkaimmat jäsentensä omistuksessa olevat koirat. Lisäksi

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle Suomen Agilityliitto Seuratoimija seminaari 2015 Kisatoimisto ajan tasalle Petteri Kerminen Muutoksia ja huomioita Ennen kisoja - Kisa-anomukset - Kisapaikan varmistus - Tuomari(t), varmista ja vahvista:

Lisätiedot

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 26.11.2009 1.1 31.5.2010 Lisätty kokeeseen

Lisätiedot

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi Sarjasäännöt F-Rallisarja 2016 1.Yleistä F-rallisarjan (myöhemmin Sarja) järjestää AKK-Motorsport ry (myöhemmin Liitto) ja kaikki sarjan oikeudet (mukaan lukien sähköisen median ja markkinointioikeudet)

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

www.pedart.fi/pikonlinna-swimrun Pikonlinna SwimRun 11.6.2016 lauantaina Kangasalla kello 10.00 lähtee Kokeile Swimrun kilpailu kello 12.00 lähtee Pikonlinna Swimrun kilpailu YHTEISLÄHTÖ YHTEISLÄHTÖ Säännöt

Lisätiedot

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan)

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT Alkaen 1.1.2017 (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) 1. Kunkin Vuoden havannankoira kilpailun kilpailukausi käsittää kalenterivuoden aikana

Lisätiedot

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 Sarjasäännöt Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 1. Yleistä Rallin Suomen Juniorimestaruussarjan (myöhemmin Sarja), kaikki oikeudet ovat AKK- Motorsport ry:n (myöhemmin Liitto) omaisuutta. Sarjassa

Lisätiedot

Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu

Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu Näyttelykilpailun säännöt Kilpailuun voi osallistua vakituisesti Suomessa asuvan Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenen omistuksessa oleva, Suomessa rekisteröity Coton de

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 1(5) SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Nämä säännöt on käännetty alkuperäisistä ruotsinkielisistä säännöistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sääntöjen alkuperäinen ruotsinkielinen

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2011-2012 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

PURJEHDUSOHJEET. X-99 kauden päätöskilpailu

PURJEHDUSOHJEET. X-99 kauden päätöskilpailu PURJEHDUSOHJEET X-99 kauden päätöskilpailu 17.9.2016 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE 2.1 Tiedotukset kilpailijoille

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Säännöt voimassa??.2016 alkaen (edellinen päivitys 01.01.2010). Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailun kiertopalkinnoista kilpailevat kuitenkin ainoastaan Suomen Pyreneläiset

Lisätiedot

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT)

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) Suomen Kääpiöpinserit ry:n hallitus on kokouksessaan 4/2015 hyväksynyt säännöt. Suomen Kääpiöpinserit ry:n yleiskokous on hyväksynyt säännöt

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT Sisältö 1. Reitit... 3 2. Suoritus... 3 3. Tulos... 4 4. Hyväksytty suoritus... 4 5. Tekniset virheet... 5 6. Sääntörikkomukset... 5 Näissä säännöissä on kerrottu boulderkiipeilykilpailun

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2010-2011 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

KUTSU Vuoden Viinit 2016 kilpailuun

KUTSU Vuoden Viinit 2016 kilpailuun KUTSU Vuoden Viinit 2016 kilpailuun Vuoden Viinit kilpailu ry:llä on kunnia kutsua Suomen viiniedustajat maamme ainoaan, jo 19. kertaa järjestettävään Vuoden Viinit -kilpailuun. Edelliseen kilpailuun osallistui

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT 034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT 034.1 MÄÄRITELMÄ 034.2 MOOTTORIPYÖRÄT, KILPAILULUOKAT JA NUMEROKILVET 034.2.1 Moottoripyörät ja kilpailuluokat 034.3 AJAJAT 034.3.1 Ajajan ikä 034.3.2 Kilpailuun

Lisätiedot

Sarjakutsu Uppopallo

Sarjakutsu Uppopallo Sarjakutsu Uppopallo 2016-2017 Kuluvan vuoden ja kevään 2017 aikana tullaan suomessa pelaamaan uppopalloa kolmella sarjatasolla. Täten kutsummekin sukeltajaliiton & uppopallovaliokunnan puolesta joukkueita

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

SM-kilpailut ja SuomiCUP

SM-kilpailut ja SuomiCUP SM-kilpailut ja SuomiCUP SISÄLTÖ 1. Kilpailut 1.1 SM-kilpailut 1.2 SuomiCup 1.3 Kilpailumuodot 2. Tulokset 2.1 Pistelasku SuomiCupissa 2.2 Kilpailukohtaiset pisteet 3. Vakuutus 4. Kilpailukausi 5. Anti-doping

Lisätiedot

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei,

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei, Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku Hei, valitettavasti hallituksesta riippumattomista syistä Vuoden Coton kilpailun pisteiden lasku on tänä vuonna viivästynyt. Aikuisten ja veteraanien, sekä kasvattajien

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille karvanlaaduille), Vuoden Agilitykettuterrieri,

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE MINI- JA MIDITENNISKIERTUE Minitennis Osallistumiskelpoisuus, luokkajako, ilmoittautuminen ja osanottajamäärän rajoittaminen Minitenniskilpailuun osallistuvan pelaajan ei tarvitse maksaa kilpailulisenssiä.

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

1.1. Alkuerä Kaikki kuljettajat mahtuvat mukaan yhteen alkuerälähtöön, koska enimmäisosallistujamäärä lähdössä on tuo 10.

1.1. Alkuerä Kaikki kuljettajat mahtuvat mukaan yhteen alkuerälähtöön, koska enimmäisosallistujamäärä lähdössä on tuo 10. 1. Luokassa enintään 10 kuljettajaa Tässä tapauksessa luokassa ajetaan kaksi (2) lähtöä, yksi (1) alkuerä ja yksi (1) finaali. 1.1. Alkuerä 1.1.1. Kaikki kuljettajat mahtuvat mukaan yhteen alkuerälähtöön,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT Kilpailut järjestetään toimintavuosittain. Osallistumisoikeus on liiton jäsenseurojen rekisteröimillä keilaajilla. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan tässä

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016

KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016 KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016 Tapahtuma: Suomen Optimistijollaliiton karsintakilpailu 1/2016. Tapahtuma on suljettu kutsukilpailu, johon voivat

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Sääntö G3 on voimassa niiden lainaveneiden osalta, joille kilpailulautakunta on erikseen myöntänyt luvan.

KILPAILUKUTSU. Sääntö G3 on voimassa niiden lainaveneiden osalta, joille kilpailulautakunta on erikseen myöntänyt luvan. KILPAILUKUTSU Tapahtuma: BS Zhik Optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2013 Järjestäjä: Brändö Seglare r.f. (BS) Aika: 11. 12. toukokuuta 2013 SÄÄNNÖT Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa.

Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa. KILPAILUN SÄÄNNÖT Aluemestaruus Kaakkois-Suomi 6 3.9-4.9.2016 Kansallinen Varkauden Urheiluautoilijat ry Varkaus I OHJELMA 23.08.16 31.08.16 klo: 23.59 Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

GULF OF FINLAND PURJEHDUSOHJEET

GULF OF FINLAND PURJEHDUSOHJEET GULF OF FINLAND 2015 12-13.9.2015 ESPOON MERENKÄVIJÄT & MERENKÄVIJÄT PURJEHDUSOHJEET First 31.7 & X-99 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä. 1.2 Kielten ristiriitatapauksessa

Lisätiedot

FUTURE CUP RALLISPRINT KARKKILA 1 7.5.2016 KILPAILIJATIEDOTE

FUTURE CUP RALLISPRINT KARKKILA 1 7.5.2016 KILPAILIJATIEDOTE FUTURE CUP RALLISPRINT KARKKILA 1 7.5.2016 KILPAILIJATIEDOTE Nuorten ohjaajakokous kilpailutoimiston läheisyydessä Kilpailupaikka on Karkkilan Teollisuuskylässä VT2 varressa. Kilpailupaikalle on opastus

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU Sunnuntaina 4.10.2015 CLASSIC MTB SPRINT ENDURO 2X4 SALO, HALIKKO, MÄRYNUMMI

KILPAILUKUTSU Sunnuntaina 4.10.2015 CLASSIC MTB SPRINT ENDURO 2X4 SALO, HALIKKO, MÄRYNUMMI KILPAILUKUTSU Sunnuntaina 4.10.2015 CLASSIC MTB SPRINT ENDURO 2X4 SALO, HALIKKO, MÄRYNUMMI Habanero Mountainbikers (HHCMB) järjestää MTB-endurokisan perinteiseen tyyliin Halikon Märynummen vuoristoalueella.

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT Kilpailuiden säännöt All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä Suomen ITF

Lisätiedot

Tapahtuma: Airisto Regatta Päivämäärä:

Tapahtuma: Airisto Regatta Päivämäärä: Tapahtuma: Airisto Regatta 2016 Järjestäjä: Turun Pursiseura ry (TPS) yhdessä Päivämäärä: 12 14.8.2016 Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. (ASS) Turun Työväen Pursiseura ry (TTPS) Naantalin Purjehdusseura

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2009. Yleistä

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2009. Yleistä LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2009 Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Mastercupin osakilpailu

TEKNINEN OPAS. Mastercupin osakilpailu TEKNINEN OPAS versio 1.0 19.8.2015 Teknistä opasta täydennetään tarvittaessa ennen kilpailua, tarkista että käytössäsi on viimeisin versio tästä oppaasta. ( www.koivistonisku.fi ) Mastercupin osakilpailu

Lisätiedot

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 1.1.2016

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 1.1.2016 OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 1.1.2016 TUOMARIOIKEUDET Suomen Taekwondoliitossa on neljä kansallisen ottelutuomarioikeuksien luokkaa ja yksi kansainvälinen

Lisätiedot

Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut

Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut Yleistä Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäsen. Näyttelyjä koskevissa kilpailuissa pisteitä lasketaan ainoastaan kotimaisista virallisista näyttelyistä sekä yhdistyksen

Lisätiedot

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 6 Kausi Eero Salkala

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 6 Kausi Eero Salkala Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT Kaudella pelataan kuusi osakilpailua kilpailukutsussa mainitussa paikassa alkaen klo 10. Kilpailupaikat ovat: Luokat 1. 10.09.2016 Espoo

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

1. Ampiais Rallispecial 3.3.2013 KILPAILIJAOHJE

1. Ampiais Rallispecial 3.3.2013 KILPAILIJAOHJE 1. Ampiais Rallispecial KILPAILIJAOHJE Tervetuloa 1. Ampiais Rallispecial kilpailuun! Tänä vuonna ovat säät suosineet kilpailureitin tekijöitä ja on saatu luotua todella hieno talvinen kilpailu, josta

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

LIIKESARJATUOMARIEN LUOKITUKSET SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 6.9.2010

LIIKESARJATUOMARIEN LUOKITUKSET SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 6.9.2010 LIIKESARJATUOMARIEN LUOKITUKSET SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 6.9.2010 1. TUOMARIOIKEUDET Suomen Taekwondoliitossa on kolme kansallisten liikesarjatuomarioikeuksien luokkaa: C, B ja A, joista C on alin ja A

Lisätiedot

SARJASPEEDWAY SÄÄNNÖT 2008

SARJASPEEDWAY SÄÄNNÖT 2008 SARJASPEEDWAY SÄÄNNÖT 2008 SPEEDWAYN EXTRALIIGA YLEISTÄ Speedwayn Extraliiga järjestetään kaudella 2008 sarjaan ilmoittuneiden joukkueiden kesken. Sarjaottelut ajetaan neljän joukkueen välisinä kilpailuina

Lisätiedot

Kellokukantie VANTAA. puh puh

Kellokukantie VANTAA. puh puh Sarjasäännöt F-Rallisarja 2017 1.Yleistä F-rallisarjan (myöhemmin Sarja) järjestää AKK-Motorsport ry (myöhemmin Liitto) ja kaikki sarjan oikeudet (mukaan lukien sähköisen median ja markkinointioikeudet)

Lisätiedot

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin.

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin. Salon Seudun Noutajat ry Kiertopalkintojen säännöt 9.1.2014 Valionarvomuisto Yhdistys jakaa vuosittain (vuosikokouksessa) kaikille menneenä vuonna valioarvon saavuttaneille koirille muistoesineen ja kunniakirjan

Lisätiedot

KILPAILUOHJE. Maastopyöräilyn XCO Suomi-cupin osakilpailu. IV Habanero XCO by Merida Sunnuntaina 9.6.2013 Salo, Märynummi YLEISTÄ

KILPAILUOHJE. Maastopyöräilyn XCO Suomi-cupin osakilpailu. IV Habanero XCO by Merida Sunnuntaina 9.6.2013 Salo, Märynummi YLEISTÄ KILPAILUOHJE Maastopyöräilyn XCO Suomi-cupin osakilpailu. IV Habanero XCO by Merida Sunnuntaina 9.6.2013 Salo, Märynummi YLEISTÄ Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja SPU:n sääntöjä ja kilpailun järjestäjän

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT Aluemestaruuskilpailu 2014, Alue 5, Kangasala

KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT Aluemestaruuskilpailu 2014, Alue 5, Kangasala KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT Aluemestaruuskilpailu 2014, Alue 5, Kangasala 31.8.2014 KILPAILUKUTSU Pirkanmaan Karting ry kutsuu karting kilpailijoita osallistumaan Aluemestaruuskilpailu 2014 nimiseen

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2015 31.12.2015 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

SM-kilpailujen säännöt

SM-kilpailujen säännöt SM-kilpailujen säännöt 08.10.2016 1 OSANOTTO- JA EDUSTUSOIKEUS Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun.

Lisätiedot

Turnaus Info

Turnaus Info Turnaus Info 2016-2017 Kuka voi osallistua? Kaikki seurat, jotka ovat heidän FIFA kuuluvien kansallisten yhdistysten, ovat tervetulleita osallistumaan Euroopan Nuorten Akatemian Football League. Maissa,

Lisätiedot

X4 RALLY CUP

X4 RALLY CUP X4 RALLY CUP 2012-2013 Kilpailut Kilpailuja kaudelle 2012-13 järjestetään 8 kpl:ttä. 4 kesällä asfaltilla ja 4 talvella jääspeedwaynä. Osakilpailu no.1 ja 2 Osakilpailu no.3 Osakilpailu no.4 5.5-6.5.2012

Lisätiedot

BC5 / 2WD LUOKKA. Radio-ohjattavien 1/6 kupla krossareiden vuoden 2014 säännöt

BC5 / 2WD LUOKKA. Radio-ohjattavien 1/6 kupla krossareiden vuoden 2014 säännöt BC5 / 2WD LUOKKA Radio-ohjattavien 1/6 kupla krossareiden vuoden 2014 säännöt BC5 / 2WD Luokka Luokassa ajetaan luokka organisaattorin määrittelemällä rungolla ja kuplan korilla. Yhteyshenkilöt Sarjaorganisaattori

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

BOTNIARING 14.-15.5.2016 KILPAILUN SÄÄNNÖT. Kilpailu on RATA-SM sarjan ja Viron mestaruus sarjan osakilpailu sekä NEAFP kilpailu

BOTNIARING 14.-15.5.2016 KILPAILUN SÄÄNNÖT. Kilpailu on RATA-SM sarjan ja Viron mestaruus sarjan osakilpailu sekä NEAFP kilpailu BOTNIARING 14.-15.5.2016 KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailu on RATA-SM sarjan ja Viron mestaruus sarjan osakilpailu sekä NEAFP kilpailu I OHJELMA 15.4.2016 2.5.2016 klo 23:59 9.5.2016 11.5.2016 klo11:00 12-13.5.2016

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU JA PURJEHDUSOHJEET

KILPAILUKUTSU JA PURJEHDUSOHJEET Keskiviikkokilpailu 2015 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9.2015 Jyväskylän Veneseura Ry Jyväskylä, Säynätsalo KILPAILUKUTSU JA PURJEHDUSOHJEET SÄÄNNÖT Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen

Lisätiedot

Avoimenluokan Pokaali

Avoimenluokan Pokaali Avoimenluokan Pokaali 1. Avoimenluokan Pokaali on OEK:n kanakoirajaoston kiertopalkinto, josta kilpailevat vuosittain kerhon jäsenten omistamat koirat. 2. Palkinnosta kilpaillaan vain OEK:n järjestämissä

Lisätiedot

23. Satakunnan ajot 18.-19.6.2016 (etappiajo) Skoda maantiecupin 4. osakilpailu (etappiajo) TEKNINEN OPAS

23. Satakunnan ajot 18.-19.6.2016 (etappiajo) Skoda maantiecupin 4. osakilpailu (etappiajo) TEKNINEN OPAS 23. Satakunnan ajot 18.-19.6.2016 (etappiajo) Skoda maantiecupin 4. osakilpailu (etappiajo) TEKNINEN OPAS versio 1.1 16.6.2016 Teknistä opasta täydennetään tarvittaessa ennen kilpailua, tarkista että käytössäsi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä (PKS). 1.2 Mitkään kansalliset määräykset eivät ole voimassa

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä (PKS). 1.2 Mitkään kansalliset määräykset eivät ole voimassa HSS DOWN TOWN RACE 2015 12.-14.6.2015 Helsingfors Segelsällskap r.f Helsinki, Liuskasaari yhteistyössä Suomalainen pursiseura ry Helsinki, Sirpalesaari KILPAILUKUTSU 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan

Lisätiedot

Vuoden Koirat 2015 kilpailu

Vuoden Koirat 2015 kilpailu Vuoden Koirat 2015 kilpailu Yleistä Näyttelykoirakilpailussa koiran omistajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Muissa lajeissa koiran ohjaajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Vuoden Agilitytulokas ja Agilitykoira

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Yleistä Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain Vuoden Kettuterrieri-, Vuoden Metsästyskettuterrieri-, Vuoden Näyttelykettuterrieri- (erikseen

Lisätiedot

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira.

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira. Vuoden koira 2014-kilpailu Vuoden koira valintaan voit osallistua toimittamalla ohjeiden mukaan vuoden aikana virallisista kokeista tai näyttelyistä saavutetut tulokset (+kopion kilpailukirjasta) alla

Lisätiedot

ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT >

ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT > Suomen Zoom8-liitto ry ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2016 -> Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Zoom8-liiton vuosikokouksessa 20.9.2014 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Vuosittain päätettävät

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. Sopimuskirja 1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. 2 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. Yhdistyksen kannattajajäseneksi

Lisätiedot

Vuoden Koirat 2016 kilpailujen sa a nno t

Vuoden Koirat 2016 kilpailujen sa a nno t Vuoden Koirat 2016 kilpailujen sa a nno t Yleistä Näyttelykoirakilpailussa koiran omistajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Muissa lajeissa koiran ohjaajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Vuoden Agilitytulokas

Lisätiedot

MESTARIT SHOTOKAN HELSINKI FSKU SUOMEN. Sana järjestäjältä. 私たちは団結して watashi tachi wa danketsushite. "Olemme yhdistyneet.

MESTARIT SHOTOKAN HELSINKI FSKU SUOMEN. Sana järjestäjältä. 私たちは団結して watashi tachi wa danketsushite. Olemme yhdistyneet. Sana järjestäjältä Hyvät ystävät ja kollegat, Olen mielissäni saadessani esitellä teille ensimmäiset FSKU Suomen Shotokan mestaruuskilpailut 2016. Suomen Shotokan Karate-Do yhdistyksen päätarkoitus on

Lisätiedot

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa 2.10.2008, 15.12.2012 ja 20.11.2015. 1 Suomen Urheiluliiton ansiomerkki, levyke, mitali ja standaari kotimaisille ja

Lisätiedot

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 ( )

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 ( ) NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 (24112011) Naisten ja tyttöjen SM-4-ottelu ja telinekohtainen SM-kilpailu Naisten ja tyttöjen junnu-gym ja joukkue-sm-kilpailut NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-4-OTTELU JA TELINEKOHTAINEN

Lisätiedot

(Yllä: Kuvakaappaus uudesta kilpailuhakemuskaavakkeesta)

(Yllä: Kuvakaappaus uudesta kilpailuhakemuskaavakkeesta) Pro-pelaaja amatööriluokassa Suomessa sallitaan kaudella 2017 pro- pelaajien osallistuminen sellaisissa amatööriluokissa, joihin ikä- sukupuoli- ja ratingehdot täyttyvät. Pros playing am käyttäminen yksittäisessä

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

F-CUP IV-OSAKILPAILU SÄÄNNÖT

F-CUP IV-OSAKILPAILU SÄÄNNÖT F-CUP IV-OSAKILPAILU SÄÄNNÖT F-CUP neljäs osakilpailu Järjestäjä:. AKK:n Lupa: 38/R/04 I OHJELMA 1.7.2004 Kilpailun säännöt julkaistaan ja ennakkotutustumiskielto ja ilmoittautuminen alkaa. 3.08.2004 klo

Lisätiedot