KUMPPANINA PARAS SBOX MAX KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUMPPANINA PARAS SBOX MAX KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 KUMPPANINA PARAS

2 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet Laitteen nostamiseen liittyvät varotoimet Tulipalon tai räjähdyksen vaara Sähköiskun vaara Palovammojen vaara Käyttö Yhteen uudelleen hitsaaminen 1 2 Tutustu SBOXiisi 2 3 Pikaohjeet liitoksen hitsaamiseen 3 4 Laitteen soveltuvuus 4 5 Huolto Päivittäinen huolto Vuosihuolto 4 6 Tietojen manuaalinen syöttö Tietojen syöttäminen 5 7 Näyttöpalkki Normaali näyttöpalkki Tietojen varmuuskopiointi muistikortille Tietojen lähettäminen USB-muistivälineelle 6 8 Käyttö Virran kytkeminen BlueBox Varoitukset Virtakatkos hitsauksen tai jäähdytyksen aikana Epätäydellisen liitoksen lukitus Huoltohälytys Ylikuumeneminen Jäljitettävyystietojen syöttäminen 9 9 Tiedonsyöttönäkymä Tiedonsyöttönäkymän ilmoitukset Yhteen tietonäkymä Käyttötilat Yhteen kytkeminen Hitsausajan valinta tai tunnistaminen FUSAMATIC: Automaattinen tila: Automaattinen hitsaus liitos Manuaalinen hitsaus Jänniteen asettaminen Hitsausajan asettaminen Viivakooditila (vain viivakoodiyksiköt) Viivakoodinäkymässä esitetyt tiedot Hitsauksen aloittaminen Hitsaus Hitsauksen manuaalinen pysäytys Hitsauksen päättäminen - jäähdytysaika Hitsauksen päättäminen jäähdytysajalla (vain viivakoodiyksiköt) Muisti täynnä tai melkein täynnä 12. Virheilmoitukset 13. Käyttäjä valikot Adjust LCD contrast / Säädä LCD-näytön kontrastia (valikko 00) Set language / Aseta kieli (valikko 01) Output joint record(s) / Liitosten lähetys (valikko 02) ja JointManager / Liitosten hallinta (valikko 03) Send to / Lähetä Screen / Näytölle USB drive / USB-muistille Select record(s) view/download / Valitse tarkasteltavat/ladattavat tiedot

3 Last joint/edellinen liitos All joints / Kaikki liitokset Joint range / Valitut liitokset All complete / Kaikki valmiit All incomplete / Kaikki keskeneräiset Matching criteria / Haku Sending data view/download / Tietojen lähettäminen tarkasteltavaksi/ladattavaksi System variables / Järjestelmätiedot (valikko 04) Remove user history / Poista käyttäjän historiatiedot (valikko 05) Recover archived records / Palauta arkistoidut tiedot (valikko 06) Daylight saving / Kesäaika (valikko 07) Käyttäjän diagnostiikkavalikko Test / Calibration / Testi / Kalibrointi (01) Measure coil resistance / Käämin resistanssin mittaaminen (04) Measure ID resistance / Mittaa ID-resistanssi (06) Keypad and buzzer test / Näppäimistön ja summerin testaus (10) Test scanner / Viivakoodinlukijan testaus (11) Tekniset tiedot Oikeudet Lisävarusteet 29 Liite A: SBOX Manuaalisesti syötettävät merkit 30 A.1 Numeromerkistö. 30 A.2 ABC-kirjainmerkistö 30 A.2.1 Isokirjaimiset merkit 30 A.2.2 Pienikirjaimiset merkit 30 A.3 Venäjä 31 A.3.1 Isokirjaimiset merkit 31 A.3.2 Pienikirjaimiset merkit 31 A.4 Japani 31 A.4.1 Isokirjaimiset merkit 31 A.4.2 Pienikirjaimiset merkit 31 A.5 Symbolit

4 1 Turvallisuusohjeet SBOX MAX -sähköhitsausyksikön turvallinen käyttö edellyttää näiden käyttöohjeiden noudattamista. Laitteen käyttäjien on osattava turvallisuusohjeet perusteellisesti. Fusion Group Limited voi tarjota laitteen käyttäjille koulutusta ja laitteen säännöllistä huoltoa tarvittaessa. Käytä ainoastaan ehjää laitetta, joka on huollettu ja kalibroitu asianmukaisesti. Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen luvusta 5 Huolto. 1.1 Laitteen nostamiseen liittyvät varotoimet Laitteen käyttäjiä kehotetaan pyytämään tarvittaessa apua laitteen kantamiseen, siirtämiseen tai nostamiseen. 1.2 Tulipalon tai räjähdyksen vaara Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on räjähtäviä kaasuja. 1.3 Sähköiskun vaara Laitteen hitsauskaapelien jännite voi olla jopa 48 VAC. Yksikön virtalähtöä ei saa kytkeä päälle, jos hitsauskaapeleita ei ole kytketty soveltuvaan kohteeseen (yhde). Vältä kävelyä ja seisomista kaapelien päällä ja varmista, että kaapelit on asetettu turvallisesti. Laite on kytkettävä asianmukaiseen suojamaadoitettuun sähkövirtalähteeseen. Suositus: Turvallisuuden parantamiseksi suositellaan, että yksikkö kytketään vikavirtasuojakytkimen taakse (esim. 30mA VVSK). 1.4 Palovammojen vaara Sähköhitsauksessa yhteeseen ja putkeen muodostuu lämpöä. Kuumuutta kestävien hansikkaiden ja suojalasien käyttöä suositellaan vahvasti. 1.5 Käyttö Laitetta saavat käyttää vain koulutetut ja valtuutetut henkilöt. Valtuuttamattomat henkilöt on pidettävä erossa laitteesta. Lapset eivät saa käyttää laitetta. 1.6 Yhteen uudelleenliittäminen Samaa yhdettä ei saa hitsata uudelleen, sillä tämä voi johtaa yhteessä olevien lämmitysvastusten esilletuloon tai oikosulkuun. 1

5 2 Tutustu SBOXiisi Alla olevassa kuvassa on esitetty SBOX MAX:in yksityiskohdat. Näyttö Ylös Oikealle USB A -liitin Stop / Exit BlueBox yhteys LED Vasemmalle Alas Start / Enter Hitsauskaapelit Viivakoodilukija Päävirtakytkin Lämpötilasensori 2

6 3 Pikaohjeet liitoksen hitsaamiseen 1. Kytke ohjausyksikkö virtalähteeseen ja käännä yksikön sivussa oleva päävirtakytkin ON-asentoon. 2. Koneen käynnistyessä yhtiön logo, laitteen omistaja, päivämäärä ja aika näkyvät näytössä 5 sekunnin ajan. 3. Kytke hitsauskaapelit yhteeseen (jos yhde on Fusamatic -tyyppiä, kytke punainen johdin punaiseen pinniin). 4. Paina vihreää painiketta vahvistaaksesi, että putki on kaavittu ja hitsaustuki kiinnitetty asianmukaisesti. 5. Paina vihreää painiketta jatkaaksesi. 6. Asetuksista riippuen jokin seuraavista: a. Fusamatic Tarkista ja vahvista yhteestä hitsauksen kestoaika. b. Manuaalinen Syötä manuaalisesti hitsauksen jännite ja kestoaika, joita voi säätää vihreän painikkeen kautta. c. Vain viivakoodiyksikkö Lue viivakoodi, tarkista ja vahvista hitsaustiedot yhteestä. 7. Paina vihreää painiketta käynnistääksesi hitsausprosessin. 8. Jos viivakooditoiminto on käytössä, jäähdytysaikalaskuri käynnistyy, kun liitos on hitsattu. Älä keskeytä jäähdytysaikaa tai irrota hitsauskaapeleita yhteestä ennen tämän ajan päättymistä. 9. Kun hitsauskaapelit on irrotettu yhteestä, tietonäkymä avautuu uudelleen. 3

7 4 Laitteen soveltuvuus Yksikkö on tarkoitettu ainoastaan polyeteeni (PE) -yhteiden sähköhitsaukseen. 5 Huolto 5.1 Päivittäinen huolto Aina ennen yksikön kytkemistä virtalähteeseen tai yhteeseen: Varmista, että hitsauskaapelit ja liittimet ovat puhtaat ja ehjät. Jos liittimet eivät ole puhtaat, tämä saattaa johtaa siihen, että Fusamatic -hitsausaika määrittyy väärin. Tarkista ohjausyksikön kotelo ulkopuolisesti mahdollisten vikojen varalta. Varmista, että virtajohdon pistotulppa on ehjä ja puhdista mahdollinen lika. Varmista, että virta- ja hitsauskaapelit ovat ehjät eikä niissä ole esimerkiksi repeytyneitä eristeitä tai syviä viiltoja. Varmista, että viivakoodinlukija on kytketty yksikköön (älä yhdistä sitä sen jälkeen, kun virta on kytketty päälle, sillä yksikkö tai lukija voi vahingoittua). Varmista, että yksikkö on huollettu ja kalibroitu asianmukaisesti. Älä koskaan käytä ohjausyksikköä, jos pistotulppa, virtakaapeli tai kotelo ovat vahingoittuneet. Tässä tapauksessa huoltomiehen tai Fusion Group Limitedin on suoritettava ylläpito ja huolto. Älä yritä avata koteloa sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huom. Hitsauskaapelien päät voidaan vaihtaa seuraavalla tavalla. 1. Varmista, että yksikkö on irrotettu virtalähteestä. 2. Kierrä hitsauskaapelien päiden liittimet irti (vastapäivään). 3. Vedä sensoripinni irti ainoastaan punapäisestä johtimesta. 4. Vaihda sensoripinni ainoastaan punapäiseen johtimeen. 5. Vaihda hitsausliitin ja varmista, että se on tiukasti kiinni. 5.2 Vuosihuolto Turvallisen käytön ja parhaan toimivuuden varmistamiseksi laite on tarkistettava ja kalibroitava joko valmistajan tai valtuutetun huoltomiehen toimesta vähintään 12 kuukauden välein. Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä, ota yhteyttä lähimpään huoltomieheen tai myyjään, Pipelife Finland Oy,

8 6 Tietojen manuaalinen syöttö Moni vaihe yksikön käytössä edellyttää manuaalista tietojen syöttämistä. 6.1 Tietojen syöttäminen Merkkien syöttämiseen on kaksi tilaa Select ja Edit. Kun manuaalinen tiedonsyöttö on aktivoitu, yksikkö on Select-tilassa. Select-tila Merkit/Toiminnot valitaan selaamalla kursori oikeaan kuvakkeeseen ylös-, alas-, vasemmalle- ja oikealle-painikkeilla. Valittu merkki/toiminto hyväksytään painamalla vihreää painiketta. Edit-tila Voit valita Edit-tilan siirtämällä Select-kursorin -kuvakkeen päälle ja painamalla vihreää painiketta, jolloin Select-kursori sammuu (tämä osoittaa, että laite on Edit-tilassa). Tämän jälkeen voit siirtää Edit-kursoria muokattavassa tekstijonossa oikealle- ja vasemmalle-painikkeilla. Jos haluat lisätä merkin, poistu Edit-tilasta (kun painat vihreää painiketta, Select-kursori ilmestyy uudelleen -kuvakkeen päälle) ja valitse haluamasi merkki tavalliseen tapaan. Edit-kursori jos Edit-kursori ei ole näkyvissä, muokattava kohta sijaitsee näkymän viimeisen merkin oikealla puolella. Select-kursori jos Select-kursori ei ole näkyvissä, laite on Edit-tilassa. Lisää merkkejä Merkit lisätään aina Edit-kursorin vasemmalle puolelle siihen saakka, kunnes muokattava kenttä on täynnä. Edit-kursori siirtyy oikealle sitä mukaa, kun merkkejä syötetään. Poista merkkejä Edit-kursorin vasemmalla puolella olevia merkkejä voi poistaa koska tahansa painamalla punaista painiketta. Edit-kursori siirtyy vasemmalle sitä mukaa, kun merkkejä poistetaan (kunnes Edit-kursori on kentän vasemmassa laidassa). Erikoismerkit Eräissä fonteissa ja merkkijoukoissa on lisämerkkejä, jotka tulevat näkyviin painamalla vihreää painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan. Kun erikoismerkki-ikkuna on avautunut, merkki valitaan samaan tapaan kuin Select-tilassa. Huom. Jos erikoismerkki-ikkuna on auki, mutta erikoismerkkiä ei tarvita, voit poistua ikkunasta lisäämättä merkkiä painamalla punaista painiketta. Kts. liite A. Rajoitetut kentät Jos jokin kenttä vaatii erikoismerkkejä, valittavissa ovat vain kyseiset merkit. Edit Operator A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, 0. Y Z Hyväksy teksti ja poistu (Toiminto) - Poista merkki (Toiminto) - Valitse Edit-tila (Toiminto) - Muuta käytettävä fontti (Toiminto) - Vaihda isot tai pienet kirjaimet (Toiminto) - Välilyönti 5

9 7 Näyttöpalkki Useimpien näyttötilojen alalaidassa näkyy näyttöpalkki, joka kuvaa huoltotarvetta ja syöttöjännitettä. Kukin muistin tilaa osoittava palkki vastaa noin 80:aa muistissa olevaa liitosta. Ennen huoltoa jäljellä olevien liitosten lukumäärää ja seuraavaa huoltoa edeltävien päivien välillä oleva kiintoavain vilkkuu, kun joko jäljellä olevien liitosten tai päivien määrä on alle Normaali näyttöpalkki Näyttöpalkki näkyy tiedonsyöttö-, liitosinformaatio- ja hitsausnäkymissä :10 10:05: SBOX Muistin tila Ennen seuraavaa huoltoa jäljellä olevien liitosten määrä Ennen seuraavaa huoltoa jäljellä olevien päivien määrä Aika Päivämäärä Syöttöjännite Syöttötaajuus 7.2 Tietojen varmuuskopiointi muistikortille Alla oleva näyttöpalkki näkyy, kun valmiin liitoksen jälkeen tehdään varmuuskopiota muistikortille SD Muistin tila Ennen seuraavaa huoltoa jäljellä olevien liitosten määrä Ennen seuraavaa huoltoa jäljellä olevien päivien määrä Varmuuskopioinnin tila 7.3 Tietojen lähettäminen USB-muistivälineelle Seuraava näyttöpalkki näkyy, kun tietoja lähetetään USB-muistivälineelle (palkki osoittaa liitostietoja, liitostietojen tulostusta ja nopean tiedonsiirron tilaa) Muistin tila Ennen seuraavaa huoltoa jäljellä olevien liitosten määrä Ennen seuraavaa huoltoa jäljellä olevien päivien määrä USB-latauksen tila 6

10 8 Käyttö 8.1 Virran kytkeminen Varmista, että syöttökaapeli ja hitsauskaapelit on suoristettu kokonaan. Vain viivakoodiyksiköt: Varmista, että viivakoodinlukija on kytketty ohjausyksikköön ennen virran kytkemistä. Kytke ohjausyksikkö sopivaan virtalähteeseen (sähköverkko tai generaattori). Kytke yksikön sivussa oleva virtakytkin ON-asentoon. Kun virta on päällä, kytkimen valo syttyy. LCD-näyttöön ilmestyy seuraava kuva noin viideksi sekunniksi ja viivakoodiyksikkö antaa lyhyen merkkiäänen. Fusion Group 12:35:10 03/05/14 Jos ISO kirjautuminen on päällä, yksikköä ei voi käyttää ennen hyväksytyn käyttäjäviivakoodin lukua. Näyttö vaatii hyväksytyn viivakoodin lukemista. Kun hyväksytty viivakoodi on luettu, tiedonsyöttönäkymä avautuu. Jos painat punaista painiketta, käyttäjävalikko avautuu. Ks. kohta 13 Käyttäjävalikko. 8.2 BlueBox Jos BlueBox-toiminto on päällä, SBOX on yhdistettävä ennen tiedonsyöttönäkymän avautumista bluetoothilla mobiililaitteeseen, jossa BlueBox-sovellus on päällä. Katso ohjeet bluetooth-yhteyden muodostamiseen mobiililaitteen käyttöohjeesta. Lisätietoja saa Control Pointista numerosta tai sähköpostilla osoitteesta 8.3 Varoitukset Käynnistysvaiheessa näyttöön saattaa tulla seuraavia varoituksia: Virtakatkos hitsauksen tai jäähdytyksen aikana Power fail detected! E08: Power fail heat phase to proceed Tämä ilmoitus näkyy, jos hitsauksen tai jäähdytyksen aikana on ollut virtakatkos. Ilmoitus toistuu käynnistyksen yhteydessä siihen saakka, kunnes vihreää painiketta on painettu. 7

11 8.3.2 Epätäydellisen liitoksen lukitus (Joint lockout) Jos Joint Lockout -toiminto on kytketty päälle, laitteen käyttäjää pyydetään ottamaan yhteyttä valvojaan aina epätäydellisen liitoksen jälkeen. Jos tehty liitos on epätäydellinen, näyttöön ilmestyy kehotus käyttäjälle soittaa valvojalle. Ilmoituksen yhteydessä näkyy koodikirjain A:sta Z:aan sekä viallisen liitoksen numero. Käyttäjää pyydetään ilmoittamaan kirjain ja liitosnumero valvojalle. Tämän jälkeen valvoja lähettää käyttäjälle vastauskoodin, jolla lukitus voidaan poistaa. Jos koodi syötetään väärin, laite antaa uuden koodikirjaimen ja käyttäjän on pyydettävä uusi vastauskoodi. Jos koodi syötetään oikein, lukitus avautuu ja hitsauslaitteella voi jatkaa normaalisti seuraavaan hitsattavaan liitokseen. Lukitusta ei voi ohittaa kytkemällä laitetta pois päältä eli käyttäjä ei voi jatkaa hankkimatta ja syöttämättä voimassa olevaa vastauskoodia. Jos liitos on luokiteltu valmiiksi, yksikkö jatkaa seuraavaan liitokseen. Jos Joint Lockout on kytketty pois päältä, ohjelmisto ei välitä liitoksen tilasta Huoltovaroitus Tämä ilmoitus osoittaa, että joko tehtyjen liitosten määrä tai edellisestä huollosta kulunut aika on tullut täyteen. Yksikkö on huollon tarpeessa, joten tulee toimittaa lähimpään huoltoon. Jos Service Lockout (huoltolukitus) on kytketty pois päältä, paina vihreää painiketta jatkaaksesi yksikön käyttöä. Tarvittava huolto kirjataan liitostietoihin siihen saakka, kunnes yksikkö on huollettu ja huoltoaika on resetoitu.! Service Required! Contact Pipelife Finland Oy Press to continue Jos Service Lockout on kytketty päälle, SBOXia ei voi käyttää ennen kuin se on huollettu ja huoltoaika on resetoitu.! Service Lock Out!! Service Required! Contact Pipelife Finland Oy Service Lock Out! 8

12 8.3.4 Ylikuumeneminen!Warning! Internal Temperature too high Wait for SBOX to Cool Temperature Int ( ) 67.1 Tämä ilmoitus osoittaa, että yksikön sisäinen lämpötila on noussut yli +65 Casteeseen. Laitetta ei voi käyttää ennen kuin sisäinen lämpötila on laskenut alle +55 C:een. Seuraa edellä kuvattua näytössä näkyvää lämpömittaria Jäljitettävyystietojen syöttäminen Jäljitettävyystiedot, kuten käyttäjäkoodi tai sijaintikoodi, voidaan syöttää viivakoodinlukijalla (jos sopiva viivakoodi on olemassa) tai manuaalisesti taikka se voidaan ohittaa, jos sitä ei vaadita. Jäljitettävyysviivakoodien on oltava tyypiltään Code 128 tai ITF 2 of 5. Vain viivakoodiyksikkö: Parametrit voidaan syöttää viivakoodinlukijaa käyttämällä siten, että haet kutakin tiedonsyöttönäkymää vastaavan viivakoodin ja luet sen lukijalla. 9 Tiedonsyöttönäkymä Yksikkö pyytää käyttäjän, sijainnin, valinnaisten tietojen 1 ja 2 sekä mahdollisesti projektin tietojen syöttämistä seuraavasti:! Connect Fitting <Operator> <Location> <Optional Data 1> <Optional Data 2> <Project> Pipe Scraped & clamped? Continue Press To confirm Siirry oikeaan kenttään näppäimistön ylös- ja alas-painikkeilla. Kun oikea kenttä on korostettu, paina joko oikealle- tai vasemmalle-painiketta valitaksesi jonkin viidestä viimeisestä syötteestä kyseiseen kenttään, tai paina vihreää painiketta siirtyäksesi Edit-tilaan. Kun painat vihreää painiketta, seuraava näkymä avautuu. Edit Operator A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, 0. Y Z + - 9

13 Siirry haluamaasi merkkiin näppäimistön ylös-, alas-, vasemmalle- ja oikeallepainikkeilla. Tämän jälkeen paina näppäimistön vihreää painiketta valitaksesi kyseisen merkin. Toista tämä siihen saakka, että olet syöttänyt vaaditut tiedot. Tämän jälkeen valitse ja paina näppäimistön vihreää painiketta palataksesi tiedonsyöttönäkymään. Lisätietoja on esitetty kohdassa 6.1 Merkinsyöttönäkymä. Projektin numeron syöttämisen jälkeen avautuu näkymä, jossa voi muuttaa projektin liitosnumeroa. Jos aikaisempi projekti on valittu, tulee muutosnäkymään seuraavan liitoksen numero. Projektin liitosnumero voi koostua kirjaimista ja numeroista. Yksikkö kasvattaa automaattisesti liitosten numeroa, mutta ei kirjaimia. Kaikki numeron JÄLKEEN lisätyt kirjaimet häviävät seuraavan liitoksen yhteydessä. Vain viivakoodiyksikkö: Jos ISO käyttäjän kirjautumismenetelmä on käytössä ja voimassa oleva käyttäjäviivakoodi on luettu, käyttäjän tiedot ilmestyvät näyttöön. Huom. Käyttäjä, sijainti, valinnainen tieto 1 ja 2 sekä projektin tiedot ja projektinumero säilytetään seuraavia liitoksia varten. Jos käyttäjää, sijaintia, valinnaista tietoa 1 tai 2 taikka projektin tietoja ei tarvita, jätä kenttä tyhjäksi tai lisää välilyönti. Enintään 5 edellistä tietuetta säilytetään uudelleenkäyttöä varten. Näitä historiatietoja voi käyttää selaamalla oikealle- tai vasemmalle-painikkeilla. Vaadittujen tietojen syöttämisen jälkeen siirry kohtaan "Pipe scraped and clamped?". Kaavi putket ja lukitse ne putkituella oikeaoppisesti. Kuittaa tämä tehdyksi painamalla vihreää painiketta tällöin näyttöön ilmestyy merkki " ". Kun kytket hitsauskaapelit yhteeseen, tietonäkymän ylälaidassa lukee "Fitting Connected". Yksikkö jatkaa vasta kun "Pipe scraped and clamped?" on kuitattu tehdyksi ja hitsauskaapelit on kytketty hitsattavaan yhteeseen. Kun tämä on tehty, kursori siirtyy kohtaan "Continue" (jatka). Paina vihreää painiketta jatkaaksesi muhvin tietonäkymään. 9.1 Tiedonsyöttönäkymän ilmoitukset Connect fitting (kytke yhde): Yhdettä ei ole kytketty tai yhde on viallinen. Fitting Connected (yhde kytketty): Odottaa käyttäjän kuittausta ennen siirtymisä liitoksen tietonäkymään. Connect Lead (kytke hitsauskaapelit): Viallinen hitsauskaapeli, ota yhteys huoltoon. 10

14 10 Yhteen tietonäkymä Yksikkö pyytää seuraavaksi Komponentti 1 -valmistuserää, Komponentti 2 - valmistuserää, Valinnaista erää ja yhde-erää, mikäli toiminto on käytössä: Fitting Details <Component 1 Batch> <Component 2 Batch> <Optional Batch> <Fitting Batch> Selaa oikeaan kenttään näppäimistön ylös- ja alas-painikkeilla ja paina vihreää painiketta, kun oikea kenttä on korostettu. Tämän jälkeen seuraava näyttö ilmestyy. Edit Component 1 batch A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, 0. Y Z + - Siirry haluamaasi merkkiin näppäimistön ylös-, alas-, vasemmalle- ja oikeallepainikkeilla. Tämän jälkeen paina näppäimistön vihreää painiketta valitaksesi kyseisen merkin. Toista tämä siihen saakka, että olet syöttänyt vaaditut tiedot. Tämän jälkeen valitse ja paina näppäimistön vihreää painiketta palataksesi muhvin tietonäkymään. Lisätietoja on esitetty kohdassa 6.1 Merkinsyöttönäkymä. Vain viivakoodilukijalla varustettu yksikkö: lue viivakoodi selaamalla oikeaan kenttään ja lue tiedot viivakoodinlukijalla. Jos ISO jäljitettävyystiedot ovat käytössä, ennen yhteen viivakoodin lukemista on luettava voimassa oleva yhteen erä ja vähintään yksi komponenttierä. Jos muhvia ei ole kytketty, kun tämä näyttö näkyy, yksikkö palaa takaisin tiedonsyöttönäkymään Käyttötilat Yksikköä voi käyttää kolmessa eri käyttötilassa: Manuaalinen tila Fusamatic -tila Viivakooditila 10.2 Yhteen kytkeminen Jos Fusamatic -tila on käytössä, punainen hitsauskaapelin pää tulisi kytkeä Fusamatic yhteen punaiseen tunnistuspinniin ja musta pää värittömään pinniin. Jos SBOX on kytketty muuhun kuin Fusamatic -yhteeseen tai väärin päin Fusamatic -yhteeseen, tämä pakottaa laitteen manuaaliseen- tai viivakooditilaan. 11

15 10.3 Hitsausajan valinta tai tunnistaminen SBOX Maxissa on kolme vaihtoehtoista tilaa sähköhitsausajan asettamiseen. Ensimmäinen tila hyödyntää Fusamatic -järjestelmää Fusamatic -yhteiden tunnistamisessa. Toinen on manuaalinen tila, jossa jännite ja hitsausaika voidaan syöttää manuaalisesti. Kolmas on viivakooditila, jossa liitosparametrit (kuten jännite ja hitsausaika) voidaan asettaa lukemalla viivakoodi, joka löytyy yleensä sähköhitsausyhteen kyljestä FUSAMATIC : Automaattinen tila: Automaattisessa tilassa SBOX Max-ohjausyksikkö tarkastaa yhteen, ja jos se on oikein kytketty Fusamatic -tyypin yhde, laite asettaa hitsausparametrit automaattisesti. Huom. Tämä edellyttää, että punainen hitsauskaapelin pää on kytketty punaisella merkittyyn yhteen pinniin ja musta hitsauskaapelin pää merkitsemättömään yhteen pinniin. Paina tietonäkymän vihreää painiketta vahvistaaksesi, että putket on kaavittu ja putkituki on asennettu oikeaoppisesti. Paina sitten vihreää painiketta jatkaaksesi. Kun Fusamatic automaattinen liitos on tunnistettu, näyttö osoittaa ajan ja jännitteen kuten alla olevassa esimerkissä. Fusamatic Fitting <Component 1 Batch> <Component 2 Batch> <Optional Data> <Fitting Batch> Volts (V) 39.5 Time (s) 750 FUSE Press to confirm Tarkasta, että hitsausaika ja -jännite on tunnistettu oikein vertaamalla niitä yhteeseen merkittyihin tietoihin. Paina vihreää painiketta hitsauksen aloittamisen merkiksi. Jos näytössä näkyy väärä hitsausaika, irrota hitsauskaapelit yhteestä ja kokeile yhdistää ne uudelleen. Jos näytössä näkyy edelleen väärä aika, voit käyttää manuaalista tilaa vaihtamalla hitsauskaapelin päiden paikkoja keskenään Automaattinen hitsaus Jos Fusamatic automaattihitsaustila on käytössä, yksikkö tunnistaa ainoastaan Fusamatic -yhteet, eikä muita yhteitä. Paina tietonäkymän vihreää painiketta vahvistaaksesi, että putket on kaavittu ja kiinnitetty putkituella oikeaoppisesti. Paina sitten vihreää painiketta jatkaaksesi. Kun Fusamatic automaattinen yhde on tunnistettu, näyttö osoittaa ajan ja jännitteen kuten alla olevassa esimerkissä. 12

16 Fusamatic Fitting <Component 1 Batch> <Component 2 Batch> <Optional Data> <Fitting Batch> Volts (V) 39.5 Time (s) 750 FUSE Press to confirm Tarkasta, että hitsausaika ja -jännite on tunnistettu oikein vertaamalla niitä yhteeseen merkittyihin tietoihin. Paina vihreää painiketta hitsauksen aloittamisen merkiksi. Jos näytössä näkyy väärä hitsausaika, irrota hitsauskaapelit yhteestä ja kokeile yhdistää ne uudelleen. Jos asennettuna ja tunnistettuna on muu kuin Fusamatic -yhde, näyttöön ilmestyy seuraava varoitus.!warning!!manual Fitting Detected! Auto-Fitting Only Selected Replace Fitting 10.5 Manuaalinen hitsaus Jos yhde ei ole Fusamatic -tyyppiä tai Fusamatic -yhde on kytketty väärinpäin (musta hitsauskaapelin pää yhteen punaiseen pinniin). Fitting Details <Component 1 Batch> <Component 2 Batch> <Optional Batch> <Fitting Batch> <Manual> Paina tietonäkymän vihreää painiketta vahvistaaksesi, että putket on kaavittu ja kiinnitetty oikeaoppisesti putkituella. Paina sitten vihreää painiketta jatkaaksesi. Tällöin avautuu edellä esitetty yhteen tietonäkymä. Siirry näppäimistön ylös- ja alas-painikkeilla kohtaan <Manual> (manuaalinen) ja paina vihreää painiketta Muuta tavoitejännite Tavoitejännitettä muutetaan seuraavassa näkymässä. Edit Target Fusion voltage A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, 0. Y Z + - Siirry haluamaasi merkkiin näppäimistön ylös-, alas-, vasemmalle- ja oikeallepainikkeilla. Tämän jälkeen paina näppäimistön vihreää painiketta valitaksesi kyseisen merkin. Lisätietoja on esitetty kohdassa 6.1 Merkinsyöttönäkymä. Kun tavoitejännite on syötetty, tavoiteajan muutosnäkymä avautuu. 13

17 Muuta tavoiteaikaa Tavoiteajan muutosnäkymä on käytössä sekä viivakoodia tukevissa että viivakoodittomissa yksiköissä. Edit Target Fusion time A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, 0. Y Z + - Siirry haluamaasi merkkiin näppäimistön ylös-, alas-, vasemmalle- ja oikeallepainikkeilla. Tämän jälkeen paina näppäimistön vihreää painiketta valitaksesi kyseisen merkin. Lisätietoja on esitetty kohdassa 6.1 Merkinsyöttönäkymä. Kun tavoitejännite ja -aika on syötetty, seuraava näkymä avautuu. Manual Fitting <Component 1 Batch> <Component 2 Batch> <Optional Data> <Fitting Batch> Volts (V) 39.5 Time (s) 60 FUSE Press to confirm Tarkista, että sekä jännite että aika ovat käytetylle yhteelle sopivat. Jos näin ei ole, sekä jännitettä, että aikaa voi muuttaa siirtymällä muutettavaan kohtaan ja painamalla vihreää painiketta tietojen muuttamiseksi. Jos jännite ja aika ovat oikein, paina vihreää painiketta hitsauksen aloittamisen merkiksi Viivakooditila (vain viivakoodiyksiköt) Jos yhde ei ole Fusamatic -tyyppiä tai Fusamatic -yhde on kytketty väärinpäin (musta hitsauskaapelin pää muhvin punaiseen pinniin). Fitting Details <Component 1 Batch> <Component 2 Batch> <Optional Data> <Fitting Batch> <Manual> <Fitting Barcode> 14

18 Paina tietonäkymän vihreää painiketta vahvistaaksesi, että putket on kaavittu ja kiinnitetty oikeaoppisesti putkituella. Paina sitten vihreää painiketta jatkaaksesi. Tällöin avautuu edellä esitetty yhteen tietonäkymä. Siirry kohtaan <Fitting barcode> (yhteen viivakoodi) näppäimistön ylös- ja alas-painikkeilla. Tämän jälkeen lue yhteen viivakoodi viivakoodinlukijalla tai paina vihreää painiketta syöttäksesi yhteen viivakoodin manuaalisesti seuraavaan avautuvaan näyttöön. Edit Fitting Barcode A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, 0. Y Z + - Siirry haluamaasi merkkiin näppäimistön ylös-, alas-, vasemmalle- ja oikeallepainikkeilla. Tämän jälkeen paina näppäimistön vihreää painiketta valitaksesi kyseisen merkin. Lisätietoja on esitetty kohdassa 6.1 Merkinsyöttönäkymä. Jos viivakoodinlukijaa on käytetty yhteen viivakoodin lukemiseen, ruutuun ilmestyy seuraava näkymä: FUSI Coupler 63mm Coil Resistance (Ω)0.91 Measured Resistance (Ω)0.93 Volts (v) 40.0 Time (s) 35 Cool Time (s) 600 Press to continue Viivakoodinäkymässä esitetyt tiedot Huom. Näyttö kuvaa seuraavia tietoja. Tieto Selite Esimerkki Valmistaja Fusion Group Limited FUSI Yhteen tyyppi Suora muhvi Suora muhvi Yhteen koko 63mm 63mm Käämin resistanssi Teoreettinen resistanssi 0,91 ohmia Mitattu resistanssi Todellinen mitattu resistanssi 0,93 ohmia Jännite Tavoitevolttimäärä 40,0 Aika Hitsausaika 35 sekuntia Jäähdytysaika Jäähdytysaika 600 sekuntia 15

19 Tarkista, että yhteen tiedot ovat oikein ja paina sitten vihreää painiketta jatkaaksesi. Tämän jälkeen avautuu seuraava yhteen tietonäkymä. Barcode Details <Component 1 Batch> <Component 2 Batch> <Optional Data> <Fitting Batch> Volts (V) 40.0 Time (s) 35 FUSE Press to confirm Tarkista, että tiedot ovat oikein ja siinä tapauksessa paina vihreää painiketta aloittaaksesi hitsauksen Hitsaamisen aloittaminen Hitsaus voidaan aloittaa heti kun oikea aika ja jännite on valittu (Fusamatic - automaattitoiminnolla, manuaalisesti tai viivakoodilla). Paina näppäimistön vihreää painiketta hitsauksen aloitttamiseksi. Jos Blue Box on käytössä, näyttö pyytää valokuvan ottoa yhdistetyllä mobiililaitteella ennen hitsauksen aloittamista Hitsaus Hitsauskaapeleihin kytketään jännite, ja näyttö ilmoittaa jäljellä olevan hitsausajan, lähtöjännitteen ja lähtövirran kyseistä liitosnumeroa varten, ks. seuraava esimerkki. Odota hitsauksen päättymistä. Heating Cycle Joint number 20 Time remaining (s) 76 Output voltage (V) 39.5 Output current (A)16.4 Observe cool time (s) Hitsauksen manuaalinen pysäytys Huom. Hitsaus voidaan pysäyttää painamalla näppäimistön punaista painiketta tai irrottamalla verkkovirta. Myös hitsauskaapelin irrottaminen yhteestä keskeyttää hitsauksen. Mikä tahansa manuaalinen hitsauksen pysäytys johtaa vikailmoituksen ilmestymiseen näytölle. VAROITUS: Syöttökaapelin tai hitsauskaapelin irrottamista yhteestä ei suositella Hitsauksen päättäminen jäähdytysaika Kun hitsaus on suoritettu onnistuneesti loppuun asti, näyttöön ilmestyy seuraava teksti, ellei jäähdytysaikaa ole määritelty tai toiminto on poistettu käytöstä. 16

20 Irrota hitsauskaapelit yhteestä näytön ohjeiden mukaisesti ja palaa sitten tiedonsyöttönäyttöön, mutta... ÄLÄ IRROTA PUTKITUKEA ENNEN KUIN JÄÄHDYTYSAIKA ON KULUNUT LOPPUUN! Joint status Joint number 20 Joint complete Disconnect Fitting Observe cool time! Hitsauksen päättäminen jäähdytysprosessilla (vain viivakoodiyksiköt) Kun hitsaus on suoritettu onnistuneesti loppuun asti, näyttöön ilmestyy seuraava teksti, jos jäähdytysaika on määritelty. Cooling Cycle Joint number 20 Time remaining (s) 0 Output voltage (V) Output current (A) Cool time (s) 273 ODOTA JÄÄHDYTYSAJAN PÄÄTTYMISTÄ ENNEN HITSAUSKAAPELIEN IRROTTAMISTA YHTEESTÄ TAI PUTKITUEN POISTAMISTA Kun jäähdytysaika on lopussa, näyttöön ilmestyy seuraava teksti: Joint status Joint number 20 Joint complete Disconnect Fitting Irrota hitsauskaapelit yhteestä ohjeen mukaisesti ja poista putkituki. Tämän jälkeen hitsausyksikkö palaa tiedonsyöttönäkymään. 11 Muisti täynnä tai melkein täynnä Kun vapaana oleva muisti alittaa 200 liitosta ja pysyy sen alla, seuraava näyttö ilmestyy. Jäljellä olevien liitosten määrä laskee jokaisen tehdyn liitoksen myötä. Käyttäjä voi edelleen tehdä lisää liitoksia painamalla vihreää painiketta. 17

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 23/01/15 VERSION 5.0 VERSIO HISTORIA Versio päivämäärä Kuka Muutoksien kuvaus Approved By 5.0 23/01/15 KH Käännetty ENG -> FIN V5.0 23/01/15 UD0011PAGE 2 SISÄLTÖ Versio historia...

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI. Käyttöohje. Document ID 12710 FI ver. 6 Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI 2.9.2014 / Semel Oy Page 1

Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI. Käyttöohje. Document ID 12710 FI ver. 6 Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI 2.9.2014 / Semel Oy Page 1 Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI Käyttöohje 2.9.2014 / Semel Oy Page 1 Sisällys 1. TOIMITUSSISÄLTÖ 4 2. SEMEL IWL286 NÄYTTÖ, NÄPPÄIMISTÖ JA KORTINLUKIJAT 5 2.1 Näytön ikonit ja informaatio 5 2.2

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näiden ohjeiden tiedot voivat muuttua ilmoituksetta. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet Android 4.0. Käsikirja

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet Android 4.0. Käsikirja COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet Android 4.0 Käsikirja 1 Sisällysluettelo Pakkauslaatikon sisältö 3 Tabletin säätimet 4 Aloitusnäyttö 5 Aloittaminen 5 Missä tablettia käytetään 5 Akun lataaminen 5 Akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Tärkeää... 4 1.2 Päätteen rakenne... 5 1.3 Johtojen kytkeminen... 6 1.4 Akku... 7

Lisätiedot

Katso www.archos.com/manuals ladataksesi itsellesi tämän käyttöoppaan viimeisimmän version.

Katso www.archos.com/manuals ladataksesi itsellesi tämän käyttöoppaan viimeisimmän version. SUOMI KÄYTTÖOPAS Version 1.0 Katso www.archos.com/manuals ladataksesi itsellesi tämän käyttöoppaan viimeisimmän version. Hyvä asiakkaamme Toivomme, että Archos-laitteesta on sinulle iloa pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NEM-4 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

Lisätiedot

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa Käyttöohjekirja Malli n:o: CL 515T38+SE SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄOMINAISUUDET...1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET.....1

Lisätiedot

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan

Lisätiedot

Käyttöopas. Täydellisin GPSnavigointiratkaisu

Käyttöopas. Täydellisin GPSnavigointiratkaisu Käyttöopas Täydellisin GPSnavigointiratkaisu Versio 1.3 Tammikuu 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Kaikki oikeudet pidätetään. ROUTE 66 ja ROUTE 66-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietojen tekijänoikeudet

Lisätiedot

Magnum 25. Osoitteellinen paloilmoitinkeskus. Käyttöohje UMA 000 077 PA2 SUOMI

Magnum 25. Osoitteellinen paloilmoitinkeskus. Käyttöohje UMA 000 077 PA2 SUOMI Magnum 25 Osoitteellinen paloilmoitinkeskus Käyttöohje UMA 000 077 PA2 SUOMI MAGNUM 25 SISÄLTÖ OSA1- KÄYTTÖ 1.1 Keskuksen etupaneelin kuvaus... 2 1.2 Hälytys... 4 1.3 Järjestelmän palautus... 5 1.4 Hälytysten

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22 Sisältö Ominaisuudet... 4 Lisävarusteet... 4 Esittely... 5 Valmistelu... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Virtalähde... 5 Virtajohto... 5 Kosteus ja vesi... 5 Puhdistaminen... 5 Kuumuus ja liekit... 6 Ukonilma...

Lisätiedot

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 ARAG RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 HUOMIO! Lue huolto- ja käyttöopas huolellisesti. ARAG ei vastaa vaurioista jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. VAROITUS! Taataksesi

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTARKOITUS...2 YHTEENVETO JA MENETELMÄN KUVAUS...2 LAITTEEN TOIMINTAPERIAATE...2 HUOMIO!-ETIKETTI...5 TEKNISET TIEDOT...5 LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO...6 ESIMIEHEN ASETTAMAT

Lisätiedot

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Elokuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

ASUS työpöytä-pc K5130

ASUS työpöytä-pc K5130 ASUS työpöytä-pc K5130 Käyttöopas FI7817 Neljäs painos V1 Tammikuu 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Käyttöopas Sisällysluettelo Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Johdanto Digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2 IntelliLink :stä...1-3 Postivaatimukset...1-3

Lisätiedot

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL TRIAX DVB 63S/65S TRIAX Käyttöohje 1 SOUMI JOHDANTO Turvaohjeita Lue oman turvallisuutesi vuoksi turvaohjeet huolellisesti ennen vastaanottimen käyttöönottoa. Valmistaja ei

Lisätiedot

Lenten Reborn PC-kortti

Lenten Reborn PC-kortti Lenten Reborn PC-kortti Versio Plus Käyttöopas 2007 Tuotemerkit Copyright 2004-2007 Lenten Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Lenten, Lenten -logo ja muut Lentenin tuotemerkit ovat Lenten

Lisätiedot