KUMPPANINA PARAS SBOX MAX KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUMPPANINA PARAS SBOX MAX KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 KUMPPANINA PARAS

2 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet Laitteen nostamiseen liittyvät varotoimet Tulipalon tai räjähdyksen vaara Sähköiskun vaara Palovammojen vaara Käyttö Yhteen uudelleen hitsaaminen 1 2 Tutustu SBOXiisi 2 3 Pikaohjeet liitoksen hitsaamiseen 3 4 Laitteen soveltuvuus 4 5 Huolto Päivittäinen huolto Vuosihuolto 4 6 Tietojen manuaalinen syöttö Tietojen syöttäminen 5 7 Näyttöpalkki Normaali näyttöpalkki Tietojen varmuuskopiointi muistikortille Tietojen lähettäminen USB-muistivälineelle 6 8 Käyttö Virran kytkeminen BlueBox Varoitukset Virtakatkos hitsauksen tai jäähdytyksen aikana Epätäydellisen liitoksen lukitus Huoltohälytys Ylikuumeneminen Jäljitettävyystietojen syöttäminen 9 9 Tiedonsyöttönäkymä Tiedonsyöttönäkymän ilmoitukset Yhteen tietonäkymä Käyttötilat Yhteen kytkeminen Hitsausajan valinta tai tunnistaminen FUSAMATIC: Automaattinen tila: Automaattinen hitsaus liitos Manuaalinen hitsaus Jänniteen asettaminen Hitsausajan asettaminen Viivakooditila (vain viivakoodiyksiköt) Viivakoodinäkymässä esitetyt tiedot Hitsauksen aloittaminen Hitsaus Hitsauksen manuaalinen pysäytys Hitsauksen päättäminen - jäähdytysaika Hitsauksen päättäminen jäähdytysajalla (vain viivakoodiyksiköt) Muisti täynnä tai melkein täynnä 12. Virheilmoitukset 13. Käyttäjä valikot Adjust LCD contrast / Säädä LCD-näytön kontrastia (valikko 00) Set language / Aseta kieli (valikko 01) Output joint record(s) / Liitosten lähetys (valikko 02) ja JointManager / Liitosten hallinta (valikko 03) Send to / Lähetä Screen / Näytölle USB drive / USB-muistille Select record(s) view/download / Valitse tarkasteltavat/ladattavat tiedot

3 Last joint/edellinen liitos All joints / Kaikki liitokset Joint range / Valitut liitokset All complete / Kaikki valmiit All incomplete / Kaikki keskeneräiset Matching criteria / Haku Sending data view/download / Tietojen lähettäminen tarkasteltavaksi/ladattavaksi System variables / Järjestelmätiedot (valikko 04) Remove user history / Poista käyttäjän historiatiedot (valikko 05) Recover archived records / Palauta arkistoidut tiedot (valikko 06) Daylight saving / Kesäaika (valikko 07) Käyttäjän diagnostiikkavalikko Test / Calibration / Testi / Kalibrointi (01) Measure coil resistance / Käämin resistanssin mittaaminen (04) Measure ID resistance / Mittaa ID-resistanssi (06) Keypad and buzzer test / Näppäimistön ja summerin testaus (10) Test scanner / Viivakoodinlukijan testaus (11) Tekniset tiedot Oikeudet Lisävarusteet 29 Liite A: SBOX Manuaalisesti syötettävät merkit 30 A.1 Numeromerkistö. 30 A.2 ABC-kirjainmerkistö 30 A.2.1 Isokirjaimiset merkit 30 A.2.2 Pienikirjaimiset merkit 30 A.3 Venäjä 31 A.3.1 Isokirjaimiset merkit 31 A.3.2 Pienikirjaimiset merkit 31 A.4 Japani 31 A.4.1 Isokirjaimiset merkit 31 A.4.2 Pienikirjaimiset merkit 31 A.5 Symbolit

4 1 Turvallisuusohjeet SBOX MAX -sähköhitsausyksikön turvallinen käyttö edellyttää näiden käyttöohjeiden noudattamista. Laitteen käyttäjien on osattava turvallisuusohjeet perusteellisesti. Fusion Group Limited voi tarjota laitteen käyttäjille koulutusta ja laitteen säännöllistä huoltoa tarvittaessa. Käytä ainoastaan ehjää laitetta, joka on huollettu ja kalibroitu asianmukaisesti. Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen luvusta 5 Huolto. 1.1 Laitteen nostamiseen liittyvät varotoimet Laitteen käyttäjiä kehotetaan pyytämään tarvittaessa apua laitteen kantamiseen, siirtämiseen tai nostamiseen. 1.2 Tulipalon tai räjähdyksen vaara Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on räjähtäviä kaasuja. 1.3 Sähköiskun vaara Laitteen hitsauskaapelien jännite voi olla jopa 48 VAC. Yksikön virtalähtöä ei saa kytkeä päälle, jos hitsauskaapeleita ei ole kytketty soveltuvaan kohteeseen (yhde). Vältä kävelyä ja seisomista kaapelien päällä ja varmista, että kaapelit on asetettu turvallisesti. Laite on kytkettävä asianmukaiseen suojamaadoitettuun sähkövirtalähteeseen. Suositus: Turvallisuuden parantamiseksi suositellaan, että yksikkö kytketään vikavirtasuojakytkimen taakse (esim. 30mA VVSK). 1.4 Palovammojen vaara Sähköhitsauksessa yhteeseen ja putkeen muodostuu lämpöä. Kuumuutta kestävien hansikkaiden ja suojalasien käyttöä suositellaan vahvasti. 1.5 Käyttö Laitetta saavat käyttää vain koulutetut ja valtuutetut henkilöt. Valtuuttamattomat henkilöt on pidettävä erossa laitteesta. Lapset eivät saa käyttää laitetta. 1.6 Yhteen uudelleenliittäminen Samaa yhdettä ei saa hitsata uudelleen, sillä tämä voi johtaa yhteessä olevien lämmitysvastusten esilletuloon tai oikosulkuun. 1

5 2 Tutustu SBOXiisi Alla olevassa kuvassa on esitetty SBOX MAX:in yksityiskohdat. Näyttö Ylös Oikealle USB A -liitin Stop / Exit BlueBox yhteys LED Vasemmalle Alas Start / Enter Hitsauskaapelit Viivakoodilukija Päävirtakytkin Lämpötilasensori 2

6 3 Pikaohjeet liitoksen hitsaamiseen 1. Kytke ohjausyksikkö virtalähteeseen ja käännä yksikön sivussa oleva päävirtakytkin ON-asentoon. 2. Koneen käynnistyessä yhtiön logo, laitteen omistaja, päivämäärä ja aika näkyvät näytössä 5 sekunnin ajan. 3. Kytke hitsauskaapelit yhteeseen (jos yhde on Fusamatic -tyyppiä, kytke punainen johdin punaiseen pinniin). 4. Paina vihreää painiketta vahvistaaksesi, että putki on kaavittu ja hitsaustuki kiinnitetty asianmukaisesti. 5. Paina vihreää painiketta jatkaaksesi. 6. Asetuksista riippuen jokin seuraavista: a. Fusamatic Tarkista ja vahvista yhteestä hitsauksen kestoaika. b. Manuaalinen Syötä manuaalisesti hitsauksen jännite ja kestoaika, joita voi säätää vihreän painikkeen kautta. c. Vain viivakoodiyksikkö Lue viivakoodi, tarkista ja vahvista hitsaustiedot yhteestä. 7. Paina vihreää painiketta käynnistääksesi hitsausprosessin. 8. Jos viivakooditoiminto on käytössä, jäähdytysaikalaskuri käynnistyy, kun liitos on hitsattu. Älä keskeytä jäähdytysaikaa tai irrota hitsauskaapeleita yhteestä ennen tämän ajan päättymistä. 9. Kun hitsauskaapelit on irrotettu yhteestä, tietonäkymä avautuu uudelleen. 3

7 4 Laitteen soveltuvuus Yksikkö on tarkoitettu ainoastaan polyeteeni (PE) -yhteiden sähköhitsaukseen. 5 Huolto 5.1 Päivittäinen huolto Aina ennen yksikön kytkemistä virtalähteeseen tai yhteeseen: Varmista, että hitsauskaapelit ja liittimet ovat puhtaat ja ehjät. Jos liittimet eivät ole puhtaat, tämä saattaa johtaa siihen, että Fusamatic -hitsausaika määrittyy väärin. Tarkista ohjausyksikön kotelo ulkopuolisesti mahdollisten vikojen varalta. Varmista, että virtajohdon pistotulppa on ehjä ja puhdista mahdollinen lika. Varmista, että virta- ja hitsauskaapelit ovat ehjät eikä niissä ole esimerkiksi repeytyneitä eristeitä tai syviä viiltoja. Varmista, että viivakoodinlukija on kytketty yksikköön (älä yhdistä sitä sen jälkeen, kun virta on kytketty päälle, sillä yksikkö tai lukija voi vahingoittua). Varmista, että yksikkö on huollettu ja kalibroitu asianmukaisesti. Älä koskaan käytä ohjausyksikköä, jos pistotulppa, virtakaapeli tai kotelo ovat vahingoittuneet. Tässä tapauksessa huoltomiehen tai Fusion Group Limitedin on suoritettava ylläpito ja huolto. Älä yritä avata koteloa sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huom. Hitsauskaapelien päät voidaan vaihtaa seuraavalla tavalla. 1. Varmista, että yksikkö on irrotettu virtalähteestä. 2. Kierrä hitsauskaapelien päiden liittimet irti (vastapäivään). 3. Vedä sensoripinni irti ainoastaan punapäisestä johtimesta. 4. Vaihda sensoripinni ainoastaan punapäiseen johtimeen. 5. Vaihda hitsausliitin ja varmista, että se on tiukasti kiinni. 5.2 Vuosihuolto Turvallisen käytön ja parhaan toimivuuden varmistamiseksi laite on tarkistettava ja kalibroitava joko valmistajan tai valtuutetun huoltomiehen toimesta vähintään 12 kuukauden välein. Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä, ota yhteyttä lähimpään huoltomieheen tai myyjään, Pipelife Finland Oy,

8 6 Tietojen manuaalinen syöttö Moni vaihe yksikön käytössä edellyttää manuaalista tietojen syöttämistä. 6.1 Tietojen syöttäminen Merkkien syöttämiseen on kaksi tilaa Select ja Edit. Kun manuaalinen tiedonsyöttö on aktivoitu, yksikkö on Select-tilassa. Select-tila Merkit/Toiminnot valitaan selaamalla kursori oikeaan kuvakkeeseen ylös-, alas-, vasemmalle- ja oikealle-painikkeilla. Valittu merkki/toiminto hyväksytään painamalla vihreää painiketta. Edit-tila Voit valita Edit-tilan siirtämällä Select-kursorin -kuvakkeen päälle ja painamalla vihreää painiketta, jolloin Select-kursori sammuu (tämä osoittaa, että laite on Edit-tilassa). Tämän jälkeen voit siirtää Edit-kursoria muokattavassa tekstijonossa oikealle- ja vasemmalle-painikkeilla. Jos haluat lisätä merkin, poistu Edit-tilasta (kun painat vihreää painiketta, Select-kursori ilmestyy uudelleen -kuvakkeen päälle) ja valitse haluamasi merkki tavalliseen tapaan. Edit-kursori jos Edit-kursori ei ole näkyvissä, muokattava kohta sijaitsee näkymän viimeisen merkin oikealla puolella. Select-kursori jos Select-kursori ei ole näkyvissä, laite on Edit-tilassa. Lisää merkkejä Merkit lisätään aina Edit-kursorin vasemmalle puolelle siihen saakka, kunnes muokattava kenttä on täynnä. Edit-kursori siirtyy oikealle sitä mukaa, kun merkkejä syötetään. Poista merkkejä Edit-kursorin vasemmalla puolella olevia merkkejä voi poistaa koska tahansa painamalla punaista painiketta. Edit-kursori siirtyy vasemmalle sitä mukaa, kun merkkejä poistetaan (kunnes Edit-kursori on kentän vasemmassa laidassa). Erikoismerkit Eräissä fonteissa ja merkkijoukoissa on lisämerkkejä, jotka tulevat näkyviin painamalla vihreää painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan. Kun erikoismerkki-ikkuna on avautunut, merkki valitaan samaan tapaan kuin Select-tilassa. Huom. Jos erikoismerkki-ikkuna on auki, mutta erikoismerkkiä ei tarvita, voit poistua ikkunasta lisäämättä merkkiä painamalla punaista painiketta. Kts. liite A. Rajoitetut kentät Jos jokin kenttä vaatii erikoismerkkejä, valittavissa ovat vain kyseiset merkit. Edit Operator A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, 0. Y Z Hyväksy teksti ja poistu (Toiminto) - Poista merkki (Toiminto) - Valitse Edit-tila (Toiminto) - Muuta käytettävä fontti (Toiminto) - Vaihda isot tai pienet kirjaimet (Toiminto) - Välilyönti 5

9 7 Näyttöpalkki Useimpien näyttötilojen alalaidassa näkyy näyttöpalkki, joka kuvaa huoltotarvetta ja syöttöjännitettä. Kukin muistin tilaa osoittava palkki vastaa noin 80:aa muistissa olevaa liitosta. Ennen huoltoa jäljellä olevien liitosten lukumäärää ja seuraavaa huoltoa edeltävien päivien välillä oleva kiintoavain vilkkuu, kun joko jäljellä olevien liitosten tai päivien määrä on alle Normaali näyttöpalkki Näyttöpalkki näkyy tiedonsyöttö-, liitosinformaatio- ja hitsausnäkymissä :10 10:05: SBOX Muistin tila Ennen seuraavaa huoltoa jäljellä olevien liitosten määrä Ennen seuraavaa huoltoa jäljellä olevien päivien määrä Aika Päivämäärä Syöttöjännite Syöttötaajuus 7.2 Tietojen varmuuskopiointi muistikortille Alla oleva näyttöpalkki näkyy, kun valmiin liitoksen jälkeen tehdään varmuuskopiota muistikortille SD Muistin tila Ennen seuraavaa huoltoa jäljellä olevien liitosten määrä Ennen seuraavaa huoltoa jäljellä olevien päivien määrä Varmuuskopioinnin tila 7.3 Tietojen lähettäminen USB-muistivälineelle Seuraava näyttöpalkki näkyy, kun tietoja lähetetään USB-muistivälineelle (palkki osoittaa liitostietoja, liitostietojen tulostusta ja nopean tiedonsiirron tilaa) Muistin tila Ennen seuraavaa huoltoa jäljellä olevien liitosten määrä Ennen seuraavaa huoltoa jäljellä olevien päivien määrä USB-latauksen tila 6

10 8 Käyttö 8.1 Virran kytkeminen Varmista, että syöttökaapeli ja hitsauskaapelit on suoristettu kokonaan. Vain viivakoodiyksiköt: Varmista, että viivakoodinlukija on kytketty ohjausyksikköön ennen virran kytkemistä. Kytke ohjausyksikkö sopivaan virtalähteeseen (sähköverkko tai generaattori). Kytke yksikön sivussa oleva virtakytkin ON-asentoon. Kun virta on päällä, kytkimen valo syttyy. LCD-näyttöön ilmestyy seuraava kuva noin viideksi sekunniksi ja viivakoodiyksikkö antaa lyhyen merkkiäänen. Fusion Group 12:35:10 03/05/14 Jos ISO kirjautuminen on päällä, yksikköä ei voi käyttää ennen hyväksytyn käyttäjäviivakoodin lukua. Näyttö vaatii hyväksytyn viivakoodin lukemista. Kun hyväksytty viivakoodi on luettu, tiedonsyöttönäkymä avautuu. Jos painat punaista painiketta, käyttäjävalikko avautuu. Ks. kohta 13 Käyttäjävalikko. 8.2 BlueBox Jos BlueBox-toiminto on päällä, SBOX on yhdistettävä ennen tiedonsyöttönäkymän avautumista bluetoothilla mobiililaitteeseen, jossa BlueBox-sovellus on päällä. Katso ohjeet bluetooth-yhteyden muodostamiseen mobiililaitteen käyttöohjeesta. Lisätietoja saa Control Pointista numerosta tai sähköpostilla osoitteesta 8.3 Varoitukset Käynnistysvaiheessa näyttöön saattaa tulla seuraavia varoituksia: Virtakatkos hitsauksen tai jäähdytyksen aikana Power fail detected! E08: Power fail heat phase to proceed Tämä ilmoitus näkyy, jos hitsauksen tai jäähdytyksen aikana on ollut virtakatkos. Ilmoitus toistuu käynnistyksen yhteydessä siihen saakka, kunnes vihreää painiketta on painettu. 7

11 8.3.2 Epätäydellisen liitoksen lukitus (Joint lockout) Jos Joint Lockout -toiminto on kytketty päälle, laitteen käyttäjää pyydetään ottamaan yhteyttä valvojaan aina epätäydellisen liitoksen jälkeen. Jos tehty liitos on epätäydellinen, näyttöön ilmestyy kehotus käyttäjälle soittaa valvojalle. Ilmoituksen yhteydessä näkyy koodikirjain A:sta Z:aan sekä viallisen liitoksen numero. Käyttäjää pyydetään ilmoittamaan kirjain ja liitosnumero valvojalle. Tämän jälkeen valvoja lähettää käyttäjälle vastauskoodin, jolla lukitus voidaan poistaa. Jos koodi syötetään väärin, laite antaa uuden koodikirjaimen ja käyttäjän on pyydettävä uusi vastauskoodi. Jos koodi syötetään oikein, lukitus avautuu ja hitsauslaitteella voi jatkaa normaalisti seuraavaan hitsattavaan liitokseen. Lukitusta ei voi ohittaa kytkemällä laitetta pois päältä eli käyttäjä ei voi jatkaa hankkimatta ja syöttämättä voimassa olevaa vastauskoodia. Jos liitos on luokiteltu valmiiksi, yksikkö jatkaa seuraavaan liitokseen. Jos Joint Lockout on kytketty pois päältä, ohjelmisto ei välitä liitoksen tilasta Huoltovaroitus Tämä ilmoitus osoittaa, että joko tehtyjen liitosten määrä tai edellisestä huollosta kulunut aika on tullut täyteen. Yksikkö on huollon tarpeessa, joten tulee toimittaa lähimpään huoltoon. Jos Service Lockout (huoltolukitus) on kytketty pois päältä, paina vihreää painiketta jatkaaksesi yksikön käyttöä. Tarvittava huolto kirjataan liitostietoihin siihen saakka, kunnes yksikkö on huollettu ja huoltoaika on resetoitu.! Service Required! Contact Pipelife Finland Oy Press to continue Jos Service Lockout on kytketty päälle, SBOXia ei voi käyttää ennen kuin se on huollettu ja huoltoaika on resetoitu.! Service Lock Out!! Service Required! Contact Pipelife Finland Oy Service Lock Out! 8

12 8.3.4 Ylikuumeneminen!Warning! Internal Temperature too high Wait for SBOX to Cool Temperature Int ( ) 67.1 Tämä ilmoitus osoittaa, että yksikön sisäinen lämpötila on noussut yli +65 Casteeseen. Laitetta ei voi käyttää ennen kuin sisäinen lämpötila on laskenut alle +55 C:een. Seuraa edellä kuvattua näytössä näkyvää lämpömittaria Jäljitettävyystietojen syöttäminen Jäljitettävyystiedot, kuten käyttäjäkoodi tai sijaintikoodi, voidaan syöttää viivakoodinlukijalla (jos sopiva viivakoodi on olemassa) tai manuaalisesti taikka se voidaan ohittaa, jos sitä ei vaadita. Jäljitettävyysviivakoodien on oltava tyypiltään Code 128 tai ITF 2 of 5. Vain viivakoodiyksikkö: Parametrit voidaan syöttää viivakoodinlukijaa käyttämällä siten, että haet kutakin tiedonsyöttönäkymää vastaavan viivakoodin ja luet sen lukijalla. 9 Tiedonsyöttönäkymä Yksikkö pyytää käyttäjän, sijainnin, valinnaisten tietojen 1 ja 2 sekä mahdollisesti projektin tietojen syöttämistä seuraavasti:! Connect Fitting <Operator> <Location> <Optional Data 1> <Optional Data 2> <Project> Pipe Scraped & clamped? Continue Press To confirm Siirry oikeaan kenttään näppäimistön ylös- ja alas-painikkeilla. Kun oikea kenttä on korostettu, paina joko oikealle- tai vasemmalle-painiketta valitaksesi jonkin viidestä viimeisestä syötteestä kyseiseen kenttään, tai paina vihreää painiketta siirtyäksesi Edit-tilaan. Kun painat vihreää painiketta, seuraava näkymä avautuu. Edit Operator A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, 0. Y Z + - 9

13 Siirry haluamaasi merkkiin näppäimistön ylös-, alas-, vasemmalle- ja oikeallepainikkeilla. Tämän jälkeen paina näppäimistön vihreää painiketta valitaksesi kyseisen merkin. Toista tämä siihen saakka, että olet syöttänyt vaaditut tiedot. Tämän jälkeen valitse ja paina näppäimistön vihreää painiketta palataksesi tiedonsyöttönäkymään. Lisätietoja on esitetty kohdassa 6.1 Merkinsyöttönäkymä. Projektin numeron syöttämisen jälkeen avautuu näkymä, jossa voi muuttaa projektin liitosnumeroa. Jos aikaisempi projekti on valittu, tulee muutosnäkymään seuraavan liitoksen numero. Projektin liitosnumero voi koostua kirjaimista ja numeroista. Yksikkö kasvattaa automaattisesti liitosten numeroa, mutta ei kirjaimia. Kaikki numeron JÄLKEEN lisätyt kirjaimet häviävät seuraavan liitoksen yhteydessä. Vain viivakoodiyksikkö: Jos ISO käyttäjän kirjautumismenetelmä on käytössä ja voimassa oleva käyttäjäviivakoodi on luettu, käyttäjän tiedot ilmestyvät näyttöön. Huom. Käyttäjä, sijainti, valinnainen tieto 1 ja 2 sekä projektin tiedot ja projektinumero säilytetään seuraavia liitoksia varten. Jos käyttäjää, sijaintia, valinnaista tietoa 1 tai 2 taikka projektin tietoja ei tarvita, jätä kenttä tyhjäksi tai lisää välilyönti. Enintään 5 edellistä tietuetta säilytetään uudelleenkäyttöä varten. Näitä historiatietoja voi käyttää selaamalla oikealle- tai vasemmalle-painikkeilla. Vaadittujen tietojen syöttämisen jälkeen siirry kohtaan "Pipe scraped and clamped?". Kaavi putket ja lukitse ne putkituella oikeaoppisesti. Kuittaa tämä tehdyksi painamalla vihreää painiketta tällöin näyttöön ilmestyy merkki " ". Kun kytket hitsauskaapelit yhteeseen, tietonäkymän ylälaidassa lukee "Fitting Connected". Yksikkö jatkaa vasta kun "Pipe scraped and clamped?" on kuitattu tehdyksi ja hitsauskaapelit on kytketty hitsattavaan yhteeseen. Kun tämä on tehty, kursori siirtyy kohtaan "Continue" (jatka). Paina vihreää painiketta jatkaaksesi muhvin tietonäkymään. 9.1 Tiedonsyöttönäkymän ilmoitukset Connect fitting (kytke yhde): Yhdettä ei ole kytketty tai yhde on viallinen. Fitting Connected (yhde kytketty): Odottaa käyttäjän kuittausta ennen siirtymisä liitoksen tietonäkymään. Connect Lead (kytke hitsauskaapelit): Viallinen hitsauskaapeli, ota yhteys huoltoon. 10

14 10 Yhteen tietonäkymä Yksikkö pyytää seuraavaksi Komponentti 1 -valmistuserää, Komponentti 2 - valmistuserää, Valinnaista erää ja yhde-erää, mikäli toiminto on käytössä: Fitting Details <Component 1 Batch> <Component 2 Batch> <Optional Batch> <Fitting Batch> Selaa oikeaan kenttään näppäimistön ylös- ja alas-painikkeilla ja paina vihreää painiketta, kun oikea kenttä on korostettu. Tämän jälkeen seuraava näyttö ilmestyy. Edit Component 1 batch A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, 0. Y Z + - Siirry haluamaasi merkkiin näppäimistön ylös-, alas-, vasemmalle- ja oikeallepainikkeilla. Tämän jälkeen paina näppäimistön vihreää painiketta valitaksesi kyseisen merkin. Toista tämä siihen saakka, että olet syöttänyt vaaditut tiedot. Tämän jälkeen valitse ja paina näppäimistön vihreää painiketta palataksesi muhvin tietonäkymään. Lisätietoja on esitetty kohdassa 6.1 Merkinsyöttönäkymä. Vain viivakoodilukijalla varustettu yksikkö: lue viivakoodi selaamalla oikeaan kenttään ja lue tiedot viivakoodinlukijalla. Jos ISO jäljitettävyystiedot ovat käytössä, ennen yhteen viivakoodin lukemista on luettava voimassa oleva yhteen erä ja vähintään yksi komponenttierä. Jos muhvia ei ole kytketty, kun tämä näyttö näkyy, yksikkö palaa takaisin tiedonsyöttönäkymään Käyttötilat Yksikköä voi käyttää kolmessa eri käyttötilassa: Manuaalinen tila Fusamatic -tila Viivakooditila 10.2 Yhteen kytkeminen Jos Fusamatic -tila on käytössä, punainen hitsauskaapelin pää tulisi kytkeä Fusamatic yhteen punaiseen tunnistuspinniin ja musta pää värittömään pinniin. Jos SBOX on kytketty muuhun kuin Fusamatic -yhteeseen tai väärin päin Fusamatic -yhteeseen, tämä pakottaa laitteen manuaaliseen- tai viivakooditilaan. 11

15 10.3 Hitsausajan valinta tai tunnistaminen SBOX Maxissa on kolme vaihtoehtoista tilaa sähköhitsausajan asettamiseen. Ensimmäinen tila hyödyntää Fusamatic -järjestelmää Fusamatic -yhteiden tunnistamisessa. Toinen on manuaalinen tila, jossa jännite ja hitsausaika voidaan syöttää manuaalisesti. Kolmas on viivakooditila, jossa liitosparametrit (kuten jännite ja hitsausaika) voidaan asettaa lukemalla viivakoodi, joka löytyy yleensä sähköhitsausyhteen kyljestä FUSAMATIC : Automaattinen tila: Automaattisessa tilassa SBOX Max-ohjausyksikkö tarkastaa yhteen, ja jos se on oikein kytketty Fusamatic -tyypin yhde, laite asettaa hitsausparametrit automaattisesti. Huom. Tämä edellyttää, että punainen hitsauskaapelin pää on kytketty punaisella merkittyyn yhteen pinniin ja musta hitsauskaapelin pää merkitsemättömään yhteen pinniin. Paina tietonäkymän vihreää painiketta vahvistaaksesi, että putket on kaavittu ja putkituki on asennettu oikeaoppisesti. Paina sitten vihreää painiketta jatkaaksesi. Kun Fusamatic automaattinen liitos on tunnistettu, näyttö osoittaa ajan ja jännitteen kuten alla olevassa esimerkissä. Fusamatic Fitting <Component 1 Batch> <Component 2 Batch> <Optional Data> <Fitting Batch> Volts (V) 39.5 Time (s) 750 FUSE Press to confirm Tarkasta, että hitsausaika ja -jännite on tunnistettu oikein vertaamalla niitä yhteeseen merkittyihin tietoihin. Paina vihreää painiketta hitsauksen aloittamisen merkiksi. Jos näytössä näkyy väärä hitsausaika, irrota hitsauskaapelit yhteestä ja kokeile yhdistää ne uudelleen. Jos näytössä näkyy edelleen väärä aika, voit käyttää manuaalista tilaa vaihtamalla hitsauskaapelin päiden paikkoja keskenään Automaattinen hitsaus Jos Fusamatic automaattihitsaustila on käytössä, yksikkö tunnistaa ainoastaan Fusamatic -yhteet, eikä muita yhteitä. Paina tietonäkymän vihreää painiketta vahvistaaksesi, että putket on kaavittu ja kiinnitetty putkituella oikeaoppisesti. Paina sitten vihreää painiketta jatkaaksesi. Kun Fusamatic automaattinen yhde on tunnistettu, näyttö osoittaa ajan ja jännitteen kuten alla olevassa esimerkissä. 12

16 Fusamatic Fitting <Component 1 Batch> <Component 2 Batch> <Optional Data> <Fitting Batch> Volts (V) 39.5 Time (s) 750 FUSE Press to confirm Tarkasta, että hitsausaika ja -jännite on tunnistettu oikein vertaamalla niitä yhteeseen merkittyihin tietoihin. Paina vihreää painiketta hitsauksen aloittamisen merkiksi. Jos näytössä näkyy väärä hitsausaika, irrota hitsauskaapelit yhteestä ja kokeile yhdistää ne uudelleen. Jos asennettuna ja tunnistettuna on muu kuin Fusamatic -yhde, näyttöön ilmestyy seuraava varoitus.!warning!!manual Fitting Detected! Auto-Fitting Only Selected Replace Fitting 10.5 Manuaalinen hitsaus Jos yhde ei ole Fusamatic -tyyppiä tai Fusamatic -yhde on kytketty väärinpäin (musta hitsauskaapelin pää yhteen punaiseen pinniin). Fitting Details <Component 1 Batch> <Component 2 Batch> <Optional Batch> <Fitting Batch> <Manual> Paina tietonäkymän vihreää painiketta vahvistaaksesi, että putket on kaavittu ja kiinnitetty oikeaoppisesti putkituella. Paina sitten vihreää painiketta jatkaaksesi. Tällöin avautuu edellä esitetty yhteen tietonäkymä. Siirry näppäimistön ylös- ja alas-painikkeilla kohtaan <Manual> (manuaalinen) ja paina vihreää painiketta Muuta tavoitejännite Tavoitejännitettä muutetaan seuraavassa näkymässä. Edit Target Fusion voltage A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, 0. Y Z + - Siirry haluamaasi merkkiin näppäimistön ylös-, alas-, vasemmalle- ja oikeallepainikkeilla. Tämän jälkeen paina näppäimistön vihreää painiketta valitaksesi kyseisen merkin. Lisätietoja on esitetty kohdassa 6.1 Merkinsyöttönäkymä. Kun tavoitejännite on syötetty, tavoiteajan muutosnäkymä avautuu. 13

17 Muuta tavoiteaikaa Tavoiteajan muutosnäkymä on käytössä sekä viivakoodia tukevissa että viivakoodittomissa yksiköissä. Edit Target Fusion time A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, 0. Y Z + - Siirry haluamaasi merkkiin näppäimistön ylös-, alas-, vasemmalle- ja oikeallepainikkeilla. Tämän jälkeen paina näppäimistön vihreää painiketta valitaksesi kyseisen merkin. Lisätietoja on esitetty kohdassa 6.1 Merkinsyöttönäkymä. Kun tavoitejännite ja -aika on syötetty, seuraava näkymä avautuu. Manual Fitting <Component 1 Batch> <Component 2 Batch> <Optional Data> <Fitting Batch> Volts (V) 39.5 Time (s) 60 FUSE Press to confirm Tarkista, että sekä jännite että aika ovat käytetylle yhteelle sopivat. Jos näin ei ole, sekä jännitettä, että aikaa voi muuttaa siirtymällä muutettavaan kohtaan ja painamalla vihreää painiketta tietojen muuttamiseksi. Jos jännite ja aika ovat oikein, paina vihreää painiketta hitsauksen aloittamisen merkiksi Viivakooditila (vain viivakoodiyksiköt) Jos yhde ei ole Fusamatic -tyyppiä tai Fusamatic -yhde on kytketty väärinpäin (musta hitsauskaapelin pää muhvin punaiseen pinniin). Fitting Details <Component 1 Batch> <Component 2 Batch> <Optional Data> <Fitting Batch> <Manual> <Fitting Barcode> 14

18 Paina tietonäkymän vihreää painiketta vahvistaaksesi, että putket on kaavittu ja kiinnitetty oikeaoppisesti putkituella. Paina sitten vihreää painiketta jatkaaksesi. Tällöin avautuu edellä esitetty yhteen tietonäkymä. Siirry kohtaan <Fitting barcode> (yhteen viivakoodi) näppäimistön ylös- ja alas-painikkeilla. Tämän jälkeen lue yhteen viivakoodi viivakoodinlukijalla tai paina vihreää painiketta syöttäksesi yhteen viivakoodin manuaalisesti seuraavaan avautuvaan näyttöön. Edit Fitting Barcode A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, 0. Y Z + - Siirry haluamaasi merkkiin näppäimistön ylös-, alas-, vasemmalle- ja oikeallepainikkeilla. Tämän jälkeen paina näppäimistön vihreää painiketta valitaksesi kyseisen merkin. Lisätietoja on esitetty kohdassa 6.1 Merkinsyöttönäkymä. Jos viivakoodinlukijaa on käytetty yhteen viivakoodin lukemiseen, ruutuun ilmestyy seuraava näkymä: FUSI Coupler 63mm Coil Resistance (Ω)0.91 Measured Resistance (Ω)0.93 Volts (v) 40.0 Time (s) 35 Cool Time (s) 600 Press to continue Viivakoodinäkymässä esitetyt tiedot Huom. Näyttö kuvaa seuraavia tietoja. Tieto Selite Esimerkki Valmistaja Fusion Group Limited FUSI Yhteen tyyppi Suora muhvi Suora muhvi Yhteen koko 63mm 63mm Käämin resistanssi Teoreettinen resistanssi 0,91 ohmia Mitattu resistanssi Todellinen mitattu resistanssi 0,93 ohmia Jännite Tavoitevolttimäärä 40,0 Aika Hitsausaika 35 sekuntia Jäähdytysaika Jäähdytysaika 600 sekuntia 15

19 Tarkista, että yhteen tiedot ovat oikein ja paina sitten vihreää painiketta jatkaaksesi. Tämän jälkeen avautuu seuraava yhteen tietonäkymä. Barcode Details <Component 1 Batch> <Component 2 Batch> <Optional Data> <Fitting Batch> Volts (V) 40.0 Time (s) 35 FUSE Press to confirm Tarkista, että tiedot ovat oikein ja siinä tapauksessa paina vihreää painiketta aloittaaksesi hitsauksen Hitsaamisen aloittaminen Hitsaus voidaan aloittaa heti kun oikea aika ja jännite on valittu (Fusamatic - automaattitoiminnolla, manuaalisesti tai viivakoodilla). Paina näppäimistön vihreää painiketta hitsauksen aloitttamiseksi. Jos Blue Box on käytössä, näyttö pyytää valokuvan ottoa yhdistetyllä mobiililaitteella ennen hitsauksen aloittamista Hitsaus Hitsauskaapeleihin kytketään jännite, ja näyttö ilmoittaa jäljellä olevan hitsausajan, lähtöjännitteen ja lähtövirran kyseistä liitosnumeroa varten, ks. seuraava esimerkki. Odota hitsauksen päättymistä. Heating Cycle Joint number 20 Time remaining (s) 76 Output voltage (V) 39.5 Output current (A)16.4 Observe cool time (s) Hitsauksen manuaalinen pysäytys Huom. Hitsaus voidaan pysäyttää painamalla näppäimistön punaista painiketta tai irrottamalla verkkovirta. Myös hitsauskaapelin irrottaminen yhteestä keskeyttää hitsauksen. Mikä tahansa manuaalinen hitsauksen pysäytys johtaa vikailmoituksen ilmestymiseen näytölle. VAROITUS: Syöttökaapelin tai hitsauskaapelin irrottamista yhteestä ei suositella Hitsauksen päättäminen jäähdytysaika Kun hitsaus on suoritettu onnistuneesti loppuun asti, näyttöön ilmestyy seuraava teksti, ellei jäähdytysaikaa ole määritelty tai toiminto on poistettu käytöstä. 16

20 Irrota hitsauskaapelit yhteestä näytön ohjeiden mukaisesti ja palaa sitten tiedonsyöttönäyttöön, mutta... ÄLÄ IRROTA PUTKITUKEA ENNEN KUIN JÄÄHDYTYSAIKA ON KULUNUT LOPPUUN! Joint status Joint number 20 Joint complete Disconnect Fitting Observe cool time! Hitsauksen päättäminen jäähdytysprosessilla (vain viivakoodiyksiköt) Kun hitsaus on suoritettu onnistuneesti loppuun asti, näyttöön ilmestyy seuraava teksti, jos jäähdytysaika on määritelty. Cooling Cycle Joint number 20 Time remaining (s) 0 Output voltage (V) Output current (A) Cool time (s) 273 ODOTA JÄÄHDYTYSAJAN PÄÄTTYMISTÄ ENNEN HITSAUSKAAPELIEN IRROTTAMISTA YHTEESTÄ TAI PUTKITUEN POISTAMISTA Kun jäähdytysaika on lopussa, näyttöön ilmestyy seuraava teksti: Joint status Joint number 20 Joint complete Disconnect Fitting Irrota hitsauskaapelit yhteestä ohjeen mukaisesti ja poista putkituki. Tämän jälkeen hitsausyksikkö palaa tiedonsyöttönäkymään. 11 Muisti täynnä tai melkein täynnä Kun vapaana oleva muisti alittaa 200 liitosta ja pysyy sen alla, seuraava näyttö ilmestyy. Jäljellä olevien liitosten määrä laskee jokaisen tehdyn liitoksen myötä. Käyttäjä voi edelleen tehdä lisää liitoksia painamalla vihreää painiketta. 17

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö)

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö) Asennus Tiedonsiirtokaapeli Liitä MPPT Control BlueSolar MPPT Charge Controller -laitteeseen VE.Direct-kaapelilla. Kaapeli ei sisälly toimitukseen joten se tulee tilata erikseen. Virtakaapeli johtosulakkeella

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen.

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. On tärkeää että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot