bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje"

Transkriptio

1 bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje A0FD T

2 Kiitos Kiitos bizhub C20 -laitteen ostamisesta. Olet tehnyt erinomaisen valinnan. bizhub C20 on suunniteltu toimimaan parhaalla tavalla erityisesti Windows- ja Macintosh-ympäristöissä. Tavaramerkit KONICA MINOLTA ja KONICA MINOLTA -logo ovat KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. bizhub ja PageScope ovat KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tekijänoikeushuomautus Tekijänoikeudet 2008 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japani. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai sen osia ei saa kopioida, siirtää toiselle tietovälineelle eikä kääntää ilman KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC:n kirjallista lupaa. Huomautus KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän oppaaseen ja siinä kuvattuun laitteeseen ilman ennakkoilmoitusta. Olemme tehneet parhaamme varmistaaksemme, että tässä käyttöohjeessa ei ole epätarkkuuksia eikä puutteita. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. ei kuitenkaan anna tälle käyttöohjeelle mitään takuita esimerkiksi soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai kaupallisesta hyödynnettävyydestä. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. ei vastaa tämän käyttöohjeen käyttämisen tai sen virheiden aiheuttamista erityisistä tai seurauksellisista vahingoista.

3 OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Tämä toimitus sisältää seuraavia Konica Minolta Business Technologies, Inc:n (KMBT) toimittamia materiaaleja: tämän tulostusjärjestelmän sisältämän ohjelmiston, digitaalisesti koodatut koneellisesti luettavat erityiseen muotoon koodatut ja salatut ääriviivatiedot ( fonttiohjelmat ), muut yhdessä tulostusohjelmiston kanssa toimivat tietokoneohjelmat ( palvelinohjelmisto ) ja niiden toiminnasta kertova kirjallinen aineisto ( dokumentaatio ). Ohjelmisto sisältää tulostusohjelmiston, fonttiohjelmat ja/tai palvelinohjelmiston sekä ohjelmiston päivitykset, siihen tehdyt muutokset ja lisäykset sekä sen kopiot. Käyttäjä saa käyttöoikeuden ohjelmistoon tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. KMBP antaa käyttäjälle yleisluontoisen oikeuden käyttää ohjelmistoa ja dokumentaatiota, jos käyttäjä suostuu seuraaviin ehtoihin: 1. Käyttäjä saa käyttää tulostusohjelmistoa ja sen mukana toimitettuja fonttiohjelmia käyttöoikeuden kattamien tulostuslaitteiden hallitsemiseksi vain omiin sisäisiin tarkoituksiinsa. 2. Osassa 1 (tulostusohjelmisto) mainittujen fonttiohjelmien käyttöoikeuden lisäksi käyttäjä saa käyttää Roman-fonttiohjelmistoja kirjaimien, numeroiden, merkkien ja symbolien muokkaamiseen sekä uusien versioiden laatimiseen niistä ("kirjainleikkaukset") näyttöä varten omiin sisäisiin tarkoituksiinsa. 3. Käyttäjä saa ottaa palvelinohjelmistosta yhden varmuuskopion sillä edellytyksellä, että varmuuskopiota ei asenneta tietokoneeseen tai käytetä tietokoneessa. Näistä rajoituksista huolimatta käyttäjä saa asentaa palvelinohjelmiston tietokoneisiin, joita käytetään tulostusohjelmistoa hyödyntävissä järjestelmissä. 4. Käyttäjä voi luovuttaa kaikki tämän sopimuksen perusteella saamansa oikeudet, jos hän luovuttaa kaikki ohjelmiston ja dokumentaation kopiot. Vastaanottajan on suostuttava noudattamaan kaikkia sopimuksen ehtoja. 5. Käyttäjä ei saa muokata, mukauttaa tai kääntää ohjelmistoa tai dokumentaatiota. 6. Käyttäjä ei saa muunnella, purkaa, salata tai ohjelmoida käänteisesti ohjelmistoa. 7. Ohjelmiston ja dokumentaation omistusoikeus ja oikeus toisintaa niitä säilyvät KMBT:n ja sen lisenssinhaltijoilla. 8. Tavaramerkkejä on käytettävä hyväksytyn käytännön mukaisesti. Niiden omistajan nimi on mainittava. Tavaramerkkejä saa käyttää vain ohjelmiston tulosteiden tunnistamiseen. Tavaramerkkien käyttäminen tällä tavalla ei anna mitään oikeuksia niihin. 9. Käyttäjä ei saa vuokrata, alilisensoida, lainata tai siirtää tämän ohjelmiston versioita tai kopioita eikä ohjelmistoa millään käyttämättömällä tietovälineellä, paitsi luovuttaessaan kaikki ohjelmistot ja kaiken dokumentaation edellä kuvatulla tavalla. 10. KMBT ja sen lisenssinhaltijat eivät ole missään tapauksessa vastuussa SUORISTA, RANGAISTAVISTA tai erityisistä vahingoista, kuten voiton tai kustannussäästöjen saamatta jäämisestä, eikä kolmansien osapuolien vaatimuksista, vaikka KMBT:tä olisi varoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. KMBT ja sen lisenssinhaltijat kieltävät kaikki ilmaistut tai ymmärretyt takuut ohjelmistolle laadusta, kaupallisesta hyödynnettävyydestä, tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuudesta tai siitä, ettei tuote loukkaa mitään kolmansien osapuolien oikeuksia. Satunnaisten, seuraamuksellisten tai erityisten vahinkojen rajoittamista ei sallita tietyillä lainkäyttöalueilla, joten nämä rajoitukset eivät ehkä ole voimassa.

4 11. Ilmoitus valtionhallinnon käyttäjille: Tämä ohjelmisto käsitetään kaupalliseksi 48 C.F.R.2.101:ssä määritellyllä tavalla, eli se koostuu kaupallisesta ohjelmistosta ja kaupallisen ohjelmiston dokumentaatiosta 48 C.F.R :n määritelmän mukaisesti. Yhdysvaltojen valtionhallinnon loppukäyttäjät saavat ohjelmistoon kohdissa 48 C.F.R ja 48 C.F.R , määritetyt oikeudet. 12. Käyttäjä sitoutuu olemaan viemättä ohjelmistoa missään muodossa vientirajoitusten alaisiin maihin lakien tai asetusten vastaisesti.

5 Kopioimisen juridiset rajoitukset Tiettyjä asiakirjoja ei saa koskaan kopioida, jos tarkoituksena on käyttää kopiota aidon asiakirjan sijasta. Tämä luettelo ei ole täydellinen vaan ainoastaan kehotus kopioida vastuuntuntoisesti. Rahoitusinstrumentit Henkilökohtaiset shekit Matkashekit Maksumääräykset Talletustodistukset Arvopaperit Osakekirjat Juridiset asiakirjat Maksusitoumukset Postimerkit (voimassaolevat tai mitätöidyt) Julkishallinnon shekit tai maksumääräykset Veromerkit (voimassaolevat tai mitätöidyt) Passit Maahanmuuttoasiakirjat Moottoriajoneuvojen rekisteriotteet Rasitustodistukset Muut asiakirjat Kulkuluvat Tekijänoikeussuojaa nauttivat työt ilman oikeuksien omistajan lupaa Lisäksi on aina kiellettyä kopioida kotimaista tai ulkomaista valuuttaa tai taideteoksia ilman tekijänoikeuksien omistajan lupaa. Jos olet epävarma kopioinnin laillisuudesta, kysy neuvoa juridiselta asiantuntijalta. Tässä laitteessa on väärentämistä estävä ominaisuus tiettyjen asiakirjojen, kuten setelien, lainvastaisen kopioinnin estämiseksi. Tämä ominaisuus voi vääristää kopiot.

6 Vain EU-jäsenvaltioiden asukkaille. Tämä symboli tarkoittaa: Älä hävitä tätä tuotetta yhdessä talousjätteiden kanssa. Saat lisätietoja paikallisilta viranomaisilta. Ostettaessa uusi laite käytetty laite voidaan toimittaa jälleenmyyjälle kierrätettäväksi. Tämän laitteen kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja ja estämään tämän tuotteen mahdollisia vahingollisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tämä laite täyttää RoHS-direktiivin (2002/95/EC) vaatimukset.

7 Sisällys 1 Johdanto... 1 Laitteeseen tutustuminen... 2 Tilavaatimukset... 2 Osien nimet... 4 Näkymä edestä... 4 Näkymä takaa... 6 Näkymä edestä, kun lisälaitteita on asennettu... 6 Ohjaimen CD/DVD-levy... 7 Tulostinohjaimet (PostScript-ohjaimet)... 7 Tulostinohjaimet (PCL-tulostinohjaimet)... 7 Tulostinohjaimet (XPS-ohjaimet)... 7 Tulostusohjaimet (PPD-tiedostot)... 8 Skanneriohjaimet... 8 PC-faksiohjaimet... 8 Sovellus-CD/DVD... 9 Sovellukset... 9 Käyttöohje-CD/DVD Käyttöohjeet Järjestelmävaatimukset Sisällys i

8 2 Ohjauspaneeli ja määritysvalikko Tietoja ohjauspaneelista Ohjauspaneelin merkkivalot ja näppäimet Merkkivalot Päänäyttö (kopiointitila) Päänäyttö (skannaustitila) Päänäyttö (faksaustitila) Tulostusnäyttö Laitteen tilan ja asetusten tarkistaminen TONER REMAINING REPORT/STATUS -valikko TOTAL PRINT SUPPLY STATUS TX/RX RESULT REPORT Määritysvalikon esittely UTILITY-valikko MACHINE SETTING (laitteen asetukset) -valikko PAPER SETUP (Paperiasetukset) -valikko ADMIN. MANAGEMENT -valikko COPY SETTING -valikko DIAL REGISTER (faksinumeroiden rekisteröiminen) -valikko FAX TX OPERATION (faksilähetysasetukset) -valikko FAX RX OPERATION (faksivastaanottoasetukset) -valikko REPORTING (Raportointi) -valikko SCAN SETTING (Skannausasetukset) -valikko DIRECT PRINT -valikko PS/PCL PRINT -valikko PROOF/PRINT-VALIKKO PAPER MENU QUALITY MENU SYS DEFAULT MENU MEMORY PRINT -valikko Tulostusmateriaalin käsitteleminen Tulostusmateriaali Tekniset tiedot Tyypit Tavallinen paperi (kierrätyspaperi) Paksu paperi Kirjekuori Tarrat Kirjelomakkeet Postikortit Piirtoheitinkalvot Kiiltävä paperi ii Sisällys

9 Taattu kuva-alue (tulostuva alue) Kuva-alue: kirjekuoret Sivun marginaalit Materiaalin asettaminen tulostimeen Kuinka materiaali asetetaan tulostimeen? Taso 1 (käsinsyöttötaso) Tavallisen paperin asettaminen tulostimeen Muu tulostusmateriaali Kirjekuorien asettaminen Kirjelomakkeiden, tarra-arkkien, postikorttien, paksun tai kiiltävän paperin tai piirtoheitinkalvojen asettaminen laitteeseen Syöttötaso Tavallisen paperin asettaminen tulostimeen Syöttötaso 3 (lisävarusteena hankittava alempi syöttöyksikkö) Tavallisen paperin asettaminen tulostimeen Kaksipuolinen tulostus Kuinka kaksipuolisesti tulostaminen onnistuu? Tulostelokero Tulostusmateriaalin säilyttäminen Alkuperäinen tulostusmateriaali Tekniset tiedot Asiakirja, jotka voidaan asettaa alkuperäisten lasille Asiakirjat, jotka voidaan asettaa ADF-syöttölaitteeseen Asiakirjan asettaminen kopioitavaksi Asiakirjan asettaminen alkuperäisten lasille Asiakirjan asettaminen ADF-syöttölaitteeseen Tulostinohjaimen käyttäminen Tulostinohjaimen asetusten määrittäminen (Windows) Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (PCL6, PS) Tulostinohjaimen poistaminen (Windows) Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (PCL6, PS) Tulostinohjaimen asetusten tuominen näkyviin (Windows) Windows Vista Windows XP/Server Windows Tulostinohjaimen asetukset Yhteiset painikkeet Lisäasetukset-välilehti (vain PostScript-tulostinohjain) Basic (Perustaso) -välilehti Layout (Asettelu) -välilehti Cover Page (Kansilehti) -välilehti Watermark/Overlay (Vesileima/taso) -välilehti Quality (Laatu) -välilehti Other (Muut) -välilehti Sisällys iii

10 Tulostinohjaimen toimintojen rajoitukset käytettäessä Osoita ja tulosta -toimintoa Tulostaminen suoraan kamerasta Tulostaminen suoraan kamerasta Suoratulostus digitaalikamerasta Suoratulostus muistista Suoratulostus muistista Tulostaminen suoraan laitteeseen yhdistetystä USB-muistilaitteesta Kopiokoneen käyttäminen Perustason kopiointi Peruskopiointitoiminnot Kopiolaadun valitseminen Asiakirjatyypin valitseminen Kopiointitummuuden valitseminen Zoomaussuhteen valitseminen Valmiiksi määritetyn zoomaussuhteen valitseminen Mukautettu zoomaussuhde Syöttötason valitseminen Kopioinnin lisäasetukset yhdelle / 4 yhdelle -kopiointiasetukset yhdelle / 4 yhdelle -kopiointi ADF-syöttölaitteesta yhdelle / 4 yhdelle -kopiointi alkuperäisten lasilta Kopiointitoiminnon ottaminen käyttöön Tunnuskortin kopioiminen Toistuva kopiointi Julisteen kopioiminen Kaksipuolinen kopiointi Kaksipuolinen kopiointi ADF-syöttölaitteen avulla Kaksipuolinen kopiointi alkuperäisten lasin avulla Kaksipuolisen asiakirjan kopiointi Kopioiden lajitteleminen Kopioiden lajitteleminen ADF-syöttölaitetta käytettäessä Kopioiden lajitteleminen alkuperäisten lasia käytettäessä Skannerin käyttäminen Skannaaminen tietokoneohjelmasta Skannaamisen perustoiminnot Windowsin TWAIN-ohjaimen asetukset Windowsin WIA-ohjaimen asetukset Macintosh TWAIN-ohjaimen asetukset Skannaaminen laitetta käyttämällä Skannaamisen perustoiminnot Tietojen kohteen valitseminen iv Sisällys

11 Tietojen tallentaminen laitteeseen yhdistettyyn tietokoneeseen (skannaus tietokoneeseen) Tietojen tallentaminen USB-muistitikkuun (skannaus USB-muistiin) Kohdeosoitteen määrittäminen (skannaus sähköpostiin/ftp-palvelimeen/smb:hen) Sähköpostiosoitteen kirjoittaminen suoraan Valitseminen suosikkien luettelosta Pikavalintakohteen valitseminen Ryhmävalintakohteen valitseminen Valitseminen osoitekirjasta Osoitekirjasta etsiminen Etsiminen LDAP-palvelimesta Useiden vastaanottajaosoitteiden valitseminen Valitun kohdeosoitteen muokkaaminen Valitun kohdeosoitteen poistaminen Osoitteiden tallentaminen tai muokkaaminen Tallentaminen suosikkien luetteloon Poistaminen suosikkien luettelosta Pikavalintakohteiden rekisteröiminen (syöttäminen suoraan) Pikavalintakohteiden rekisteröiminen (LDAP-haku) Pikavalintakohteiden muokkaaminen tai poistaminen Ryhmävalintakohteiden rekisteröiminen Ryhmävalintakohteiden muokkaaminen tai poistaminen Tietojen muodon valitseminen Skannauslaadun valitseminen Tarkkuuden valitseminen Skannaustilan valitseminen Skannaustummuuden säätäminen Kaksipuolinen skannaaminen Skannauskoon valitseminen Skannauksen väriasetusten valitseminen Aiheen kirjoittaminen Jonossa olevan lähetyksen peruuttaminen Tarvikkeiden vaihtaminen Tarvikkeiden vaihtaminen Tietoja värikaseteista Värikasetin vaihtaminen Kuvayksikön vaihtaminen Hukkavärisäiliön vaihtaminen Siirtotelan vaihtaminen Siirtotelan vaihtaminen Otsonisuodattimen vaihtaminen Siirtohihnayksikön vaihtaminen Kiinnitysyksikön vaihtaminen Sisällys v

12 10 Kunnossapito Laitteen pitäminen kunnossa Laitteen puhdistaminen Ulkopinta Tulostusmateriaalitelat Tulostusmateriaalitelojen puhdistaminen (käsinsyöttötaso) Tulostusmateriaalitelojen puhdistaminen (lokero 2/3) Lokeron 3 tulostusmateriaalitelojen puhdistaminen ADF-syöttölaitteen syöttötelojen puhdistaminen Kaksipuolisyksikön syöttötelojen puhdistaminen Laserlinssi Ongelmanratkaisu Johdanto Määrityssivun tulostaminen Skannerin lukituksen poistaminen Tulostusmateriaalitukosten ehkäiseminen Tulostusmateriaalin kulkureitti Tulostusmateriaalitukosten selvittäminen Tulostusmateriaalin syöttöhäiriöistä kertovat viestit ja selvittäminen Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen syöttötasolta 1 (käsinsyöttötaso) ja siirtotelasta Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen syöttötasolta Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen syöttötasolta Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen ADF-syöttölaitteesta Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen kaksipuolisen tulostuksen yksiköstä Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen kiinnitysyksiköstä Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen laitteen sisältä Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen vaakasuuntaisesta kuljetusyksiköstä Tukosten selvittäminen Muiden ongelmien ratkaiseminen Tulostuslaatuun liittyvien ongelmien ratkaiseminen Tila-, virhe-, ja huoltoilmoitukset Tilailmoitukset Virheilmoitukset Huoltoilmoitukset Jos NO SUITABLE PAPER / LOAD PAPER (xxx) -ilmoitus tulee näkyviin Varusteiden asentaminen Johdanto Suojaus antistaattista sähköä vastaan Dual In-Line -muistimoduuli (DIMM) vi Sisällys

13 Kiintolevysarja Kiintolevysarjan asentaminen CF-sovittimen ja CompactFlash-kortin asentaminen Taso 3 (alempi syöttöyksikkö) Sarjan sisältö Tason 3 asentaminen Liite Tekniset tiedot Tarvikkeiden käyttöikä Käyttäjän vaihdettavissa Huollossa vaihdettavissa Tekstin syöttäminen Näppäinten käyttäminen Faksinumeroiden syöttäminen Nimien syöttäminen Sähköpostiosoitteiden syöttäminen Syöttötilan vaihtaminen Esimerkki syöttämisestä Korjauksien tekeminen tekstiin ja syöttämistä koskevia huomautuksia Ympäristön suojeleminen Mitä ENERGY STAR merkitsee? Hakemisto Sisällys vii

14 viii Sisällys

15 1Johdanto

16 Laitteeseen tutustuminen Tilavaatimukset Noudata näitä tilasuosituksia, jotta laitetta on mukava käyttää sekä tarvikkeiden vaihtaminen ja kunnossapito sujuvat helposti mm (53,3") 100 mm 290 mm (3,9") (11,4") 539 mm (21,2") 326 mm (12,8") 100 mm (3,9") Näkymä edestä 578 mm (22,8") 329 mm (13,0") 907 mm (35,7") 326 mm (12,8") 590 mm (23,2") 1016 mm (40,0") 100 mm (3,9") Näkymä sivulta 2 Laitteeseen tutustuminen

17 578 mm (22,8") 1018 mm (40,1") 329 mm (13,0") 326 mm (12,8") 590 mm (28,2") 1016 mm (40,0") 111 mm (4,4") 100 mm (3.9") Näkymä sivulta, kun lisävarusteita on asennettu Lisävaruste näkyy kuvassa varjostettuna. Laitteeseen tutustuminen 3

18 Osien nimet Seuraavissa kuvissa esitetään laitteen osat. Tässä käyttöohjeessa viitataan niihin, joten tutustu niihin. Näkymä edestä 2-a 2-b 2 2-c 1 Ohjauspaneeli 2 Automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF) 2-a: ADF-syöttölaitteen kansi 1 2-d 2-e 2-b: Asiakirjaohjain 2-c: Asiakirjan syöttötaso 2-d: Tulostelokero e: Asiakirjapysäytin ADF-syöttölaitteeseen voidaan viitata joissakin tila- ja virheilmoituksissa "asiakirjakantena". Laske asiakirjojen pysäytin alas skannatessasi Legal-kokoisia arkkeja ADF-syöttölaitteen avulla Taso 1 (käsinsyöttötaso) 4 Taso 2 5 Tulostelokero 6 Laajennuslokero 7 Skannerin lukitussalpa 8 Lasi alkuperäisiä varten 9 Alkuperäisten kansi 10 Skanneri 4 Laitteeseen tutustuminen

19 PUSH 11 Kiinnitysyksikkö 12 Oikea luukku 13 Siirtotela 14 Siirtohihnayksikkö Kuvayksiköt 16 Laserlinssin puhdistustyökalu Etukansi 18 Hukkavärisäiliö 19 Värikasetit 20 Otsonisuodatin Y Y 15 Laitteeseen tutustuminen 5

20 Näkymä takaa 1 Virtakytkin 2 Virtaliitäntä 8 3 Puhelinliitäntä (TEL) 4 Puhelinliitäntä (LINE) 5 10Base-T/100Base-TX Ethernet -verkkoliitäntä 6 USB-portti 7 Takakansi 8 USB-muistiliitäntä Näkymä edestä, kun lisälaitteita on asennettu 1 Alempi syöttöyksikkö (lokero 3) 1 6 Laitteeseen tutustuminen

21 Ohjaimen CD/DVD-levy Tulostinohjaimet (PostScript-ohjaimet) Ohjaimet Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 (64-bittinen) Hyöty Nämä ohjaimet antavat käyttöön kaikki tulostimen ominaisuudet, kuten viimeistelemisen kehittyneen asettelun. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen asetusten tuominen näkyviin (Windows)" sivulla 141. Tulostettaessa PPD-tiedostoa edellyttäviä ohjelmia varten, kuten Page Maker ja Corel Draw, on laadittu PPD-tiedosto. Jos Windows Vista-, XP-, Server tai 2000-ympäristössä on määritettävä PPD-tiedosto, käytä tulostinohjaimen sisältävän CD/ DVD-levyn PPD-tiedostoa. Tulostinohjaimet (PCL-tulostinohjaimet) Ohjaimet Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 (64-bittinen) Hyöty Nämä ohjaimet antavat käyttöön kaikki tulostimen ominaisuudet, kuten viimeistelemisen kehittyneen asettelun. Lisätietoja on sivulla 141 Tulostinohjainasetusten saaminen näkyviin (Windows) -kohdassa. Tulostinohjaimet (XPS-ohjaimet) Ohjaimet Windows Vista Windows Vista (64-bittinen) Hyöty Nämä Windows Vista -pienoisohjaimet perustuvat Windows-ytimeen. Niiden asentamisesta ja toiminnasta on lisätietoja CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. XPS-ohjainta ei voi asentaa käyttämällä ohjaimet sisältävän CD/ DVD-levyn automaattista asennustoimintoa. Laitteeseen tutustuminen 7

22 Tulostusohjaimet (PPD-tiedostot) Ohjaimet Macintosh OS X (10.2.8, 10.3, 10.4 tai 10.5) Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Hyöty Näitä tiedostoja tarvitaan tulostinohjaimen käyttämiseksi näissä käyttöjärjestelmissä. Macintosh- ja Linux-tulostusohjaimista on lisätietoja CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. Skanneriohjaimet Ohjaimet TWAIN Driver -ohjain Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000-käyttöjärjestelmää varten TWAIN-ohjain Macintosh OS X versiolle tai uudemmalle WIA-ohjain Windows Vista/XP -käyttöjärjestelmälle WIA-ohjain Windows Vista/XP -käyttöjärjestelmälle (64 bittiä) Hyöty Nämä ohjaimet mahdollistavat skannaamisen asetukset, kuten väriasetukset ja koon säätämisen. Lisätietoja on kohdassa Windowsin TWAIN-ohjaimen asetukset" sivulla 169. Tämä ohjain mahdollistaa skannaamistoimintojen käyttämisen, kuten väriasetukset ja koon säätämisen. Lisätietoja on kohdassa Windowsin WIA-ohjaimen asetukset" sivulla 171. PC-faksiohjaimet Ohjaimet Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 (64-bittinen) Hyöty Nämä ohjaimet mahdollistavat faksiasetusten määrittämisen, kuten paperikoon valitsemisen fakseja lähetettäessä tai osoitekirjan muokkaamisen. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. Ohjainten asentamisesta on lisätietoja CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. Macintosh-ohjaimista on lisätietoja CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. 8 Laitteeseen tutustuminen

23 Windows TWAIN -ohjain ei ohjaa 64-bittisiä sovelluksia, mutta se ohjaa 32-bittisiä sovelluksia 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä. Sovellus-CD/DVD Sovellukset Sovellukset Download Manager (Windows Vista, XP, Server 2003/ 2000, Macintosh OS 10.2.x tai uudemmat) PaperPort SE Local Setup Utility (LSU) LinkMagic Hyöty Tämä apuohjelma edellyttää fontti- ja peittokuvatietojen lataamisen laitteen kiintolevyyn. Apuohjelma edellyttää, että laitteeseen on asennettu lisävarusteena hankittava kiintolevy tai Compact Flash -kortti. Lisätietoja on Download Manager -apuohjelman sähköisessä ohjeessa. Tämä asiakirjojenhallintaohjelma auttaa skannaamaan, järjestämään, käyttämään, jakamaan ja hallitsemaan digitaalisia ja paperiasiakirjoja tietokoneen avulla. Lisätietoja on PaperPort SE -ohjelman Help (Ohje) -valikossa. Tämä ohjelmisto mahdollistaa skannaus- ja faksauskohteiden lisäämisen suosikkien luetteloon sekä käyttämään pika- ja ryhmävalintaa tietokoneen avulla. Lisäksi sen avulla voidaan tarkistaa laitteen tila. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. Tämä ohjelma mahdollistaa skannattujen asiakirjojen tallentamisen tiedostoksi, käsittelemisen, liittämisen sähköpostiviesteihin ja tulostamisen. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. Laitteeseen tutustuminen 9

24 Sovellukset PageScope Net Care PageScope Network Setup PageScope Plug and Print PageScope NDPS Gateway PageScope Direct Print Hyöty Tämä ohjelma antaa käyttöön tulostimen hallintatoiminnot, kuten tilan valvonnan ja verkkoasetukset. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa PageScope Net Care -pikaohjeessa. Verkkotulostimen perusasetukset voidaan määrittää TCP/IP-protokollan avulla. Lisätietoja on CD- tai DVD-sovelluslevyllä toimitetussa PageScope Network Setup -pikaohjeessa. Tämä apuohjelma tunnistaa automaattisesti uuden verkkoon yhdistetyn tulostimen ja määrittää sen Windows-tulostinpalvelinta varten. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa PageScope Plug and Print -pikaohjeessa. Tämä verkkoapuohjelma mahdollistaa KONICA MINOLTA -tulostimien ja -monitoimilaitteiden käyttämisen NDPS-ympäristössä. Lisätietoja on CD- tai DVD-sovelluslevyllä toimitetussa PageScope NDPS Gateway -käyttöohjeessa. Tämä apuohjelma mahdollistaa PDFja TIFF-tiedostojen lähettämisen suoraan tulostimeen. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa PageScope Direct Print -pikaohjeessa. 10 Laitteeseen tutustuminen

25 Käyttöohje-CD/DVD Käyttöohjeet Käyttöohjeet Asennusopas Tulostimen/kopiokoneen/skannerin käyttöohje (tämä käyttöohje) Faksin käyttöohje Ohje Pikaopas Readme Hyöty Tämän käyttöohjeen asennusohjeita on noudatettava esimeriksi otettaessa laite käyttöön ja asennettaessa ohjaimet. Tässä käyttöohjeessa kerrotaan päivittäisestä käyttämisestä, kuten ohjainten ja ohjauspaneelin käyttämisestä ja tarvikkeiden vaihtamisesta. Tässä käyttöohjeessa kerrotaan faksaamisesta, kuten faksien vastaanottamisesta ja lähettämisestä sekä ohjauspaneelin käyttämisestä. Tässä ohjeessa kerrotaan Macintoshja Linux-ohjainten asentamisesta, verkkoasetusten määrittämisestä, Local Setup Utility -ohjelmasta (LSU), LinkMagic-ohjelmasta ja tulostimen hallintaohjelmasta. Pikaoppaassa kerrotaan kopoimisesta, faksaamisesta, skannaamisesta ja tarvikkeiden vaihtamisesta. Tässä ohjeessa on lisätietoja käyttämisestä ja varoituksia. Lue se ennen laitteen käyttämistä. Laitteeseen tutustuminen 11

26 Järjestelmävaatimukset Tietokone Pentium II: Vähintään 400 Mhz PowerPC G3 tai uudempi (suositus: G4 tai uudempi) Macintosh, jossa on Intel-prosessori Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/ Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/ Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition, Windows XP Home Edition/ Professional (Service Pack 2 tai uudemi), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 tai uudempi) Mac OS X ( tai uudempi: on suositeltavaa asentaa uusin korjaustiedosto) Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Vapaa kiintolevytila 256 Mt tai enemmän RAM-muisti 128 Mt tai enemmän CD-/DVD-asema I/O-liitäntä 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet -liitäntä USB 2.0- tai USB Revision 1.1 -yhteensopiva liitäntä Laitteen mukana ei toimiteta Ethernet- eikä USB-johtoja. Macintosh-ohjaimista on lisätietoja CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. 12 Laitteeseen tutustuminen

27 2Ohjauspaneeli ja määritysvalikko

28 Tietoja ohjauspaneelista Ohjauspaneelin merkkivalot ja näppäimet Nro Nimi Toiminto 1 Addressbook -näppäin 2 Auto RX -merkkivalo 3 Redial/Pause -näppäin 4 Onhook -näppäin Näyttää suosikkien luettelon sekä pika- ja ryhmävalintakohteet. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. Syttyy, kun automaattivastaanotto valitaan. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. Valitsee edellisen numeron uudelleen. Lisää numerovalintaan tauon. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. Lähettää ja vastaanottaa luurin ollessa alhaalla. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. 5 Viesti-ikkuna Näyttää asetukset, valikot ja viestit. 6 / -näppäimet Siirtää valikoissa tai vaihtoehdoissa ylös tai alas. 7 / -näppäimet Siirtää valikoissa tai vaihtoehdoissa vasemmalle tai oikealle. 8 Valintanäppäin Voit valita näkyvissä olevan vaihtoehdon painamalla. 14 Tietoja ohjauspaneelista

29 Nro Nimi Toiminto 9 Virhe Ilmoittaa virheestä. -merkkivalo 10 Back-näppäin Tyhjentää kopioiden lukumäärän ja syötetyn tekstin. Voit palata edelliseen näyttöön painamalla. Voit peruuttaa näkyvissä olevan vaihtoehdon painamalla. 11 Näppäimistö Anna haluttu kopiomäärä. Sähköpostiosoitteiden, faksinumeroiden ja vastaanottajien nimien syöttäminen. 12 Fax-näppäin ja -merkkivalo Siirtää faksitilaan. Palaa vihreänä, kun laite on faksitilassa. 13 Scan-näppäin ja merkkivalo Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. Siirtää laitteen skannaustilaan. (skannaus sähköpostiin, FTP-palvelimeen, kiintolevyn jaettuun kansioon, tietokoneeseen tai USB-muistiin) Palaa vihreänä, kun laite on skannaustilassa. Skannaustoiminnoista on lisätietoja luvussa 6, "Skannerin käyttäminen". 14 Copy-näppäin ja Siirtää kopiointitilaan. -merkkivalo Palaa vihreänä, kun laite on kopiointitilassa. 15 Start (B&W) -painike Kopiointitoiminnoista on lisätietoja luvussa 5, "Kopiokoneen käyttäminen". Aloittaa mustavalkofaksauksen, -skannauksen tai -kopioinnin. 16 Start-merkkivalo Palaa sinisenä, kun kopiointi tai faksin lähettäminen on mahdollista. 17 Start (Color) -painike 18 Stop/Reset -näppäin Palaa oranssina, kun kopiointi tai faksin lähettäminen ei ole mahdollista esimerkiksi laitteen lämmetessä tai jos on tapahtunut virhe. Aloittaa värivalkofaksauksen, -skannauksen tai -kopioinnin. Palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiksi ja pysäyttää laitteen toiminnan. Tietoja ohjauspaneelista 15

30 Merkkivalot Päänäyttö (kopiointitila) Nro Selitys Kuvaus 1 Kopiointiasetukset Voit tarkistaa asetukset ja tehdä niihin muutoksia. Lisätietoja on kohdassa Kopiointiasetukset" sivulla Tila Laitteen tila tai virheilmoitus tulee näkyviin. 3 Kopiointitummuus 4 Kopioiden määrä Ilmaisee kopiointitummuuden. AUTO tulee näkyviin, jos DENSITY-asetukseksi valitaan AUTO ja valitaan TEXT-kopiointitila. Ilmaisee kopioiden lukumäärän. 16 Tietoja ohjauspaneelista

31 Kopiointiasetukset Paina / Paina / Paina / Nro Selitys Kuvaus 1 Syöttötaso Ilmaisee valitun syöttötason. Paperisyöttötason valitsemisesta on lisätietoja kohdassa Syöttötason valitseminen" sivulla Zoomaussuhde Ilmaisee valitun zoomaussuhteen. Suurentamisesta ja pienentämisestä on lisätietoja kohdassa Zoomaussuhteen valitseminen" sivulla 156. Tietoja ohjauspaneelista 17

32 Nro Selitys Kuvaus 3 Kopiolaatu Ilmaisee valitun kopiolaadun. Kopiolaadun valitsemisesta on lisätietoja kohdassa Kopiolaadun valitseminen" sivulla Kopioiden lajitteleminen Ilmaisee, lajitellaanko kopiot. Kopioiden lajittelemisesta on lisätietoja kohdassa Kopioiden lajitteleminen" sivulla yhdelle- / 4 Ilmaisee, onko 2 yhdelle- tai 4 yhdellke -kopiointi yhdelle -kopiointi valittu. 2 arkille ja 4 arkille -kopioimisesta on lisätietoja kohdassa 2 yhdelle / 4 yhdelle -kopiointiasetukset" sivulla Yksi- tai kaksipuolinen kopioiminen Ilmaisee, onko valittu yksi- vai kaksipuolinen kopioiminen. Yksi- tai kaksipuolisesta kopioimisesta on lisätietoja kohdassa Kaksipuolinen kopiointi" sivulla Kopiointitoiminto Ilmaisee valitun kopiointitoiminnon. Kopiointitoiminnosta on lisätietoja kohdassa Kopiointitoiminnon ottaminen käyttöön" sivulla UTILITY Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit muuttaa laitteen asetuksia. Lisätietoja on kohdassa UTILITY-valikko" sivulla REPORT/ STATUS 10 PS/PCL PRINT 11 MEMORY PRINT Valitsemalla tämän vaihtoehdon näet tämän laitteen tulostamien sivujen kokonaismäärän sekä faksien lähettämis- ja vastaanottamismäärät. Voit myös tulostaa raportteja. Lisätietoja on kohdassa REPORT/STATUS -valikko" sivulla 26. Valitsemalla tämän vaihtoehdon valikosta voit tulostaa tai poistaa laitteen valinnaiseen kiintolevyyn tallennetut työt ja muuttaa PS/PCL-tulostusasetuksia. Lisätietoja on REPORT/STATUS -valikko" sivulla 26. Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit tulostaa suoraan muistista ja määrittää näiden toimintojen asetukset. Lisätietoja on REPORT/STATUS -valikko" sivulla 26. Valikon tämä vaihtoehto näkyy vain, jos laitteeseen on asennettu lisävarusteena hankittava kiintolevy tai CompactFlash-kortti. 18 Tietoja ohjauspaneelista

Käyttöopas NPD4756-01 FI

Käyttöopas NPD4756-01 FI NPD4756-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Ominaisuudet... 13 Luku 1

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

S300 Series -käyttöopas

S300 Series -käyttöopas S300 Series -käyttöopas Huhtikuu 2009 www.lexmark.com Laitetyypit: 4443 Mallit: 101, 10E Sisällys Tärkeää tietoa turvallisuudesta...5 Tietoja tulostimesta...6 Kiitos, että valitsit tämän tulostimen!...6

Lisätiedot

Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We

Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We ADS-2100e ADS-2600We Versio A FIN Käyttöoppaat ja niiden sijainti? Mikä opas? Mitä se sisältää? Missä se on? Pika-asennusopas Tuotteen turvaohjeet Käyttöopas Verkkokäyttäjän

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP OFFICEJET PRO K850DN. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP OFFICEJET PRO K850DN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

Asiakirjojen arkistointiopas

Asiakirjojen arkistointiopas MALLI: MX-5500N MX-600N MX-7000N Asiakirjojen arkistointiopas SISÄLLYSLUETTELO OPPAASTA................................. 3 LAITTEEN MUKANA TOIMITETUT KÄYTTÖOHJEET.......................... 4 ASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Johdanto Kiitos FS-C2026MFP/FS-C2126MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

AR-C260 AR-C260M KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN VÄRIKOPIOKONE/KIRJOITIN (AR-C260) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C260M) (verkkoskanneri) MALLI

AR-C260 AR-C260M KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN VÄRIKOPIOKONE/KIRJOITIN (AR-C260) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C260M) (verkkoskanneri) MALLI MALLI AR-C60 AR-C60M DIGITAALINEN VÄRIKOPIONE/KIRJOITIN (AR-C60) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C60M) KÄYTTÖOPAS (verkkoskanneri) SISÄLLYSLUETTELO Takuu Olemme pyrkineet parhaamme mukaan tekemään

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Järjestelmänvalvonta

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Järjestelmänvalvonta Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltain tekijänoikeuslain nojalla. Tämän esitteen sisällön kopioiminen missä tahansa

Lisätiedot

käyttäminen hp LaserJet 2300 2300n 2300dn 2300dtn

käyttäminen hp LaserJet 2300 2300n 2300dn 2300dtn käyttäminen hp LaserJet 2300 2300L 2300 2300d 2300n 2300dn 2300dtn hp LaserJet 2300 series -tulostimet käyttäminen Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS SX600FW http://fi.yourpdfguides.com/dref/1119300

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS SX600FW http://fi.yourpdfguides.com/dref/1119300 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje HP Deskjet D730 Printer Windowsin ohje HP Deskjet D730 -tulostin HP Photosmart -ohjelmiston ohje 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset HP pidättää itsellään

Lisätiedot

Digital Photo Printer

Digital Photo Printer Ennen käytön aloittamista Digital Photo Printer DPP-FP85/FP95 Valmistelut Suora tulostus Tulostaminen PictBridgedigikamerasta Tulostaminen Bluetoothyhteensopivasta laitteesta Tulostaminen PC:n avulla Vikailmoitukset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Sisältö 1 Miten?...3 2 HP All-in-One -ohjelmistoon tutustuminen Tulostimen osat...5 Ohjauspaneelin ominaisuudet...6 Tilaa osoittavat valot...6 3 Tulostus Asiakirjojen

Lisätiedot

DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ

DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ MALLI: MX-2301N DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ VAROITUKSET ASENNUSVAATIMUKSET TARVIKKEET TEKNISET TIEDOT HÄVITYSOHJEET Pidä tämä opas lähettyvillä, jotta voit etsiä siitä ratkaisuja tarpeen tullen.

Lisätiedot

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3 Käyttöohje Arvoisa asiakas, ostamalla tämän monitoimilaitteen olet valinnut korkealaatuisen PHILIPS-tuotteen. Ostamasi laie täyttää kaikki nyyaikaisen kotitoimiston mitä erilaisimmat tarpeet. Tällä laitteella

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Ongelmanratkaisun käyttöohje Tässä asiakirjassa esitetyt laitteen kuvat saattavat erota todellisesta laitteestasi. Sisällysluettelo Vianetsintä... Kun paperi jumittuu...

Lisätiedot

Ref: 517803 Julkaistu: Syyskuussa 2005

Ref: 517803 Julkaistu: Syyskuussa 2005 Ref: 517803 Toteutettu/Julkaistu/Tuotettu: Olivetti S.p.A. Ryhmä Telecom Italia Via Jervis, 77 Ivrea (TO) Italy www.olivetti.com Copyright Olivetti, 2005 Kaikki oikeudet pidätetään Ref: 517803 Julkaistu:

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 3 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 4 Tutustuminen

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Käyttöopas Linksys X-Series Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Sisällys Käyttöopas Sisällys Tuotteen yleiskatsaus X1000..................................... 1 Ylhäältä 1 Takaa 2 Asennus seinälle 2 X3500.....................................

Lisätiedot

Lenten Reborn PC-kortti

Lenten Reborn PC-kortti Lenten Reborn PC-kortti Versio Plus Käyttöopas 2007 Tuotemerkit Copyright 2004-2007 Lenten Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Lenten, Lenten -logo ja muut Lentenin tuotemerkit ovat Lenten

Lisätiedot

Linksys WAP300N. Käyttöopas

Linksys WAP300N. Käyttöopas Käyttöopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleiskatsaus Pakkauksen sisältö............................. 1 Kuva takaa.................................. 1 Kuva alhaalta.................................2

Lisätiedot