bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje"

Transkriptio

1 bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje A0FD T

2 Kiitos Kiitos bizhub C20 -laitteen ostamisesta. Olet tehnyt erinomaisen valinnan. bizhub C20 on suunniteltu toimimaan parhaalla tavalla erityisesti Windows- ja Macintosh-ympäristöissä. Tavaramerkit KONICA MINOLTA ja KONICA MINOLTA -logo ovat KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. bizhub ja PageScope ovat KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tekijänoikeushuomautus Tekijänoikeudet 2008 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japani. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai sen osia ei saa kopioida, siirtää toiselle tietovälineelle eikä kääntää ilman KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC:n kirjallista lupaa. Huomautus KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän oppaaseen ja siinä kuvattuun laitteeseen ilman ennakkoilmoitusta. Olemme tehneet parhaamme varmistaaksemme, että tässä käyttöohjeessa ei ole epätarkkuuksia eikä puutteita. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. ei kuitenkaan anna tälle käyttöohjeelle mitään takuita esimerkiksi soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai kaupallisesta hyödynnettävyydestä. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. ei vastaa tämän käyttöohjeen käyttämisen tai sen virheiden aiheuttamista erityisistä tai seurauksellisista vahingoista.

3 OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Tämä toimitus sisältää seuraavia Konica Minolta Business Technologies, Inc:n (KMBT) toimittamia materiaaleja: tämän tulostusjärjestelmän sisältämän ohjelmiston, digitaalisesti koodatut koneellisesti luettavat erityiseen muotoon koodatut ja salatut ääriviivatiedot ( fonttiohjelmat ), muut yhdessä tulostusohjelmiston kanssa toimivat tietokoneohjelmat ( palvelinohjelmisto ) ja niiden toiminnasta kertova kirjallinen aineisto ( dokumentaatio ). Ohjelmisto sisältää tulostusohjelmiston, fonttiohjelmat ja/tai palvelinohjelmiston sekä ohjelmiston päivitykset, siihen tehdyt muutokset ja lisäykset sekä sen kopiot. Käyttäjä saa käyttöoikeuden ohjelmistoon tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. KMBP antaa käyttäjälle yleisluontoisen oikeuden käyttää ohjelmistoa ja dokumentaatiota, jos käyttäjä suostuu seuraaviin ehtoihin: 1. Käyttäjä saa käyttää tulostusohjelmistoa ja sen mukana toimitettuja fonttiohjelmia käyttöoikeuden kattamien tulostuslaitteiden hallitsemiseksi vain omiin sisäisiin tarkoituksiinsa. 2. Osassa 1 (tulostusohjelmisto) mainittujen fonttiohjelmien käyttöoikeuden lisäksi käyttäjä saa käyttää Roman-fonttiohjelmistoja kirjaimien, numeroiden, merkkien ja symbolien muokkaamiseen sekä uusien versioiden laatimiseen niistä ("kirjainleikkaukset") näyttöä varten omiin sisäisiin tarkoituksiinsa. 3. Käyttäjä saa ottaa palvelinohjelmistosta yhden varmuuskopion sillä edellytyksellä, että varmuuskopiota ei asenneta tietokoneeseen tai käytetä tietokoneessa. Näistä rajoituksista huolimatta käyttäjä saa asentaa palvelinohjelmiston tietokoneisiin, joita käytetään tulostusohjelmistoa hyödyntävissä järjestelmissä. 4. Käyttäjä voi luovuttaa kaikki tämän sopimuksen perusteella saamansa oikeudet, jos hän luovuttaa kaikki ohjelmiston ja dokumentaation kopiot. Vastaanottajan on suostuttava noudattamaan kaikkia sopimuksen ehtoja. 5. Käyttäjä ei saa muokata, mukauttaa tai kääntää ohjelmistoa tai dokumentaatiota. 6. Käyttäjä ei saa muunnella, purkaa, salata tai ohjelmoida käänteisesti ohjelmistoa. 7. Ohjelmiston ja dokumentaation omistusoikeus ja oikeus toisintaa niitä säilyvät KMBT:n ja sen lisenssinhaltijoilla. 8. Tavaramerkkejä on käytettävä hyväksytyn käytännön mukaisesti. Niiden omistajan nimi on mainittava. Tavaramerkkejä saa käyttää vain ohjelmiston tulosteiden tunnistamiseen. Tavaramerkkien käyttäminen tällä tavalla ei anna mitään oikeuksia niihin. 9. Käyttäjä ei saa vuokrata, alilisensoida, lainata tai siirtää tämän ohjelmiston versioita tai kopioita eikä ohjelmistoa millään käyttämättömällä tietovälineellä, paitsi luovuttaessaan kaikki ohjelmistot ja kaiken dokumentaation edellä kuvatulla tavalla. 10. KMBT ja sen lisenssinhaltijat eivät ole missään tapauksessa vastuussa SUORISTA, RANGAISTAVISTA tai erityisistä vahingoista, kuten voiton tai kustannussäästöjen saamatta jäämisestä, eikä kolmansien osapuolien vaatimuksista, vaikka KMBT:tä olisi varoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. KMBT ja sen lisenssinhaltijat kieltävät kaikki ilmaistut tai ymmärretyt takuut ohjelmistolle laadusta, kaupallisesta hyödynnettävyydestä, tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuudesta tai siitä, ettei tuote loukkaa mitään kolmansien osapuolien oikeuksia. Satunnaisten, seuraamuksellisten tai erityisten vahinkojen rajoittamista ei sallita tietyillä lainkäyttöalueilla, joten nämä rajoitukset eivät ehkä ole voimassa.

4 11. Ilmoitus valtionhallinnon käyttäjille: Tämä ohjelmisto käsitetään kaupalliseksi 48 C.F.R.2.101:ssä määritellyllä tavalla, eli se koostuu kaupallisesta ohjelmistosta ja kaupallisen ohjelmiston dokumentaatiosta 48 C.F.R :n määritelmän mukaisesti. Yhdysvaltojen valtionhallinnon loppukäyttäjät saavat ohjelmistoon kohdissa 48 C.F.R ja 48 C.F.R , määritetyt oikeudet. 12. Käyttäjä sitoutuu olemaan viemättä ohjelmistoa missään muodossa vientirajoitusten alaisiin maihin lakien tai asetusten vastaisesti.

5 Kopioimisen juridiset rajoitukset Tiettyjä asiakirjoja ei saa koskaan kopioida, jos tarkoituksena on käyttää kopiota aidon asiakirjan sijasta. Tämä luettelo ei ole täydellinen vaan ainoastaan kehotus kopioida vastuuntuntoisesti. Rahoitusinstrumentit Henkilökohtaiset shekit Matkashekit Maksumääräykset Talletustodistukset Arvopaperit Osakekirjat Juridiset asiakirjat Maksusitoumukset Postimerkit (voimassaolevat tai mitätöidyt) Julkishallinnon shekit tai maksumääräykset Veromerkit (voimassaolevat tai mitätöidyt) Passit Maahanmuuttoasiakirjat Moottoriajoneuvojen rekisteriotteet Rasitustodistukset Muut asiakirjat Kulkuluvat Tekijänoikeussuojaa nauttivat työt ilman oikeuksien omistajan lupaa Lisäksi on aina kiellettyä kopioida kotimaista tai ulkomaista valuuttaa tai taideteoksia ilman tekijänoikeuksien omistajan lupaa. Jos olet epävarma kopioinnin laillisuudesta, kysy neuvoa juridiselta asiantuntijalta. Tässä laitteessa on väärentämistä estävä ominaisuus tiettyjen asiakirjojen, kuten setelien, lainvastaisen kopioinnin estämiseksi. Tämä ominaisuus voi vääristää kopiot.

6 Vain EU-jäsenvaltioiden asukkaille. Tämä symboli tarkoittaa: Älä hävitä tätä tuotetta yhdessä talousjätteiden kanssa. Saat lisätietoja paikallisilta viranomaisilta. Ostettaessa uusi laite käytetty laite voidaan toimittaa jälleenmyyjälle kierrätettäväksi. Tämän laitteen kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja ja estämään tämän tuotteen mahdollisia vahingollisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tämä laite täyttää RoHS-direktiivin (2002/95/EC) vaatimukset.

7 Sisällys 1 Johdanto... 1 Laitteeseen tutustuminen... 2 Tilavaatimukset... 2 Osien nimet... 4 Näkymä edestä... 4 Näkymä takaa... 6 Näkymä edestä, kun lisälaitteita on asennettu... 6 Ohjaimen CD/DVD-levy... 7 Tulostinohjaimet (PostScript-ohjaimet)... 7 Tulostinohjaimet (PCL-tulostinohjaimet)... 7 Tulostinohjaimet (XPS-ohjaimet)... 7 Tulostusohjaimet (PPD-tiedostot)... 8 Skanneriohjaimet... 8 PC-faksiohjaimet... 8 Sovellus-CD/DVD... 9 Sovellukset... 9 Käyttöohje-CD/DVD Käyttöohjeet Järjestelmävaatimukset Sisällys i

8 2 Ohjauspaneeli ja määritysvalikko Tietoja ohjauspaneelista Ohjauspaneelin merkkivalot ja näppäimet Merkkivalot Päänäyttö (kopiointitila) Päänäyttö (skannaustitila) Päänäyttö (faksaustitila) Tulostusnäyttö Laitteen tilan ja asetusten tarkistaminen TONER REMAINING REPORT/STATUS -valikko TOTAL PRINT SUPPLY STATUS TX/RX RESULT REPORT Määritysvalikon esittely UTILITY-valikko MACHINE SETTING (laitteen asetukset) -valikko PAPER SETUP (Paperiasetukset) -valikko ADMIN. MANAGEMENT -valikko COPY SETTING -valikko DIAL REGISTER (faksinumeroiden rekisteröiminen) -valikko FAX TX OPERATION (faksilähetysasetukset) -valikko FAX RX OPERATION (faksivastaanottoasetukset) -valikko REPORTING (Raportointi) -valikko SCAN SETTING (Skannausasetukset) -valikko DIRECT PRINT -valikko PS/PCL PRINT -valikko PROOF/PRINT-VALIKKO PAPER MENU QUALITY MENU SYS DEFAULT MENU MEMORY PRINT -valikko Tulostusmateriaalin käsitteleminen Tulostusmateriaali Tekniset tiedot Tyypit Tavallinen paperi (kierrätyspaperi) Paksu paperi Kirjekuori Tarrat Kirjelomakkeet Postikortit Piirtoheitinkalvot Kiiltävä paperi ii Sisällys

9 Taattu kuva-alue (tulostuva alue) Kuva-alue: kirjekuoret Sivun marginaalit Materiaalin asettaminen tulostimeen Kuinka materiaali asetetaan tulostimeen? Taso 1 (käsinsyöttötaso) Tavallisen paperin asettaminen tulostimeen Muu tulostusmateriaali Kirjekuorien asettaminen Kirjelomakkeiden, tarra-arkkien, postikorttien, paksun tai kiiltävän paperin tai piirtoheitinkalvojen asettaminen laitteeseen Syöttötaso Tavallisen paperin asettaminen tulostimeen Syöttötaso 3 (lisävarusteena hankittava alempi syöttöyksikkö) Tavallisen paperin asettaminen tulostimeen Kaksipuolinen tulostus Kuinka kaksipuolisesti tulostaminen onnistuu? Tulostelokero Tulostusmateriaalin säilyttäminen Alkuperäinen tulostusmateriaali Tekniset tiedot Asiakirja, jotka voidaan asettaa alkuperäisten lasille Asiakirjat, jotka voidaan asettaa ADF-syöttölaitteeseen Asiakirjan asettaminen kopioitavaksi Asiakirjan asettaminen alkuperäisten lasille Asiakirjan asettaminen ADF-syöttölaitteeseen Tulostinohjaimen käyttäminen Tulostinohjaimen asetusten määrittäminen (Windows) Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (PCL6, PS) Tulostinohjaimen poistaminen (Windows) Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (PCL6, PS) Tulostinohjaimen asetusten tuominen näkyviin (Windows) Windows Vista Windows XP/Server Windows Tulostinohjaimen asetukset Yhteiset painikkeet Lisäasetukset-välilehti (vain PostScript-tulostinohjain) Basic (Perustaso) -välilehti Layout (Asettelu) -välilehti Cover Page (Kansilehti) -välilehti Watermark/Overlay (Vesileima/taso) -välilehti Quality (Laatu) -välilehti Other (Muut) -välilehti Sisällys iii

10 Tulostinohjaimen toimintojen rajoitukset käytettäessä Osoita ja tulosta -toimintoa Tulostaminen suoraan kamerasta Tulostaminen suoraan kamerasta Suoratulostus digitaalikamerasta Suoratulostus muistista Suoratulostus muistista Tulostaminen suoraan laitteeseen yhdistetystä USB-muistilaitteesta Kopiokoneen käyttäminen Perustason kopiointi Peruskopiointitoiminnot Kopiolaadun valitseminen Asiakirjatyypin valitseminen Kopiointitummuuden valitseminen Zoomaussuhteen valitseminen Valmiiksi määritetyn zoomaussuhteen valitseminen Mukautettu zoomaussuhde Syöttötason valitseminen Kopioinnin lisäasetukset yhdelle / 4 yhdelle -kopiointiasetukset yhdelle / 4 yhdelle -kopiointi ADF-syöttölaitteesta yhdelle / 4 yhdelle -kopiointi alkuperäisten lasilta Kopiointitoiminnon ottaminen käyttöön Tunnuskortin kopioiminen Toistuva kopiointi Julisteen kopioiminen Kaksipuolinen kopiointi Kaksipuolinen kopiointi ADF-syöttölaitteen avulla Kaksipuolinen kopiointi alkuperäisten lasin avulla Kaksipuolisen asiakirjan kopiointi Kopioiden lajitteleminen Kopioiden lajitteleminen ADF-syöttölaitetta käytettäessä Kopioiden lajitteleminen alkuperäisten lasia käytettäessä Skannerin käyttäminen Skannaaminen tietokoneohjelmasta Skannaamisen perustoiminnot Windowsin TWAIN-ohjaimen asetukset Windowsin WIA-ohjaimen asetukset Macintosh TWAIN-ohjaimen asetukset Skannaaminen laitetta käyttämällä Skannaamisen perustoiminnot Tietojen kohteen valitseminen iv Sisällys

11 Tietojen tallentaminen laitteeseen yhdistettyyn tietokoneeseen (skannaus tietokoneeseen) Tietojen tallentaminen USB-muistitikkuun (skannaus USB-muistiin) Kohdeosoitteen määrittäminen (skannaus sähköpostiin/ftp-palvelimeen/smb:hen) Sähköpostiosoitteen kirjoittaminen suoraan Valitseminen suosikkien luettelosta Pikavalintakohteen valitseminen Ryhmävalintakohteen valitseminen Valitseminen osoitekirjasta Osoitekirjasta etsiminen Etsiminen LDAP-palvelimesta Useiden vastaanottajaosoitteiden valitseminen Valitun kohdeosoitteen muokkaaminen Valitun kohdeosoitteen poistaminen Osoitteiden tallentaminen tai muokkaaminen Tallentaminen suosikkien luetteloon Poistaminen suosikkien luettelosta Pikavalintakohteiden rekisteröiminen (syöttäminen suoraan) Pikavalintakohteiden rekisteröiminen (LDAP-haku) Pikavalintakohteiden muokkaaminen tai poistaminen Ryhmävalintakohteiden rekisteröiminen Ryhmävalintakohteiden muokkaaminen tai poistaminen Tietojen muodon valitseminen Skannauslaadun valitseminen Tarkkuuden valitseminen Skannaustilan valitseminen Skannaustummuuden säätäminen Kaksipuolinen skannaaminen Skannauskoon valitseminen Skannauksen väriasetusten valitseminen Aiheen kirjoittaminen Jonossa olevan lähetyksen peruuttaminen Tarvikkeiden vaihtaminen Tarvikkeiden vaihtaminen Tietoja värikaseteista Värikasetin vaihtaminen Kuvayksikön vaihtaminen Hukkavärisäiliön vaihtaminen Siirtotelan vaihtaminen Siirtotelan vaihtaminen Otsonisuodattimen vaihtaminen Siirtohihnayksikön vaihtaminen Kiinnitysyksikön vaihtaminen Sisällys v

12 10 Kunnossapito Laitteen pitäminen kunnossa Laitteen puhdistaminen Ulkopinta Tulostusmateriaalitelat Tulostusmateriaalitelojen puhdistaminen (käsinsyöttötaso) Tulostusmateriaalitelojen puhdistaminen (lokero 2/3) Lokeron 3 tulostusmateriaalitelojen puhdistaminen ADF-syöttölaitteen syöttötelojen puhdistaminen Kaksipuolisyksikön syöttötelojen puhdistaminen Laserlinssi Ongelmanratkaisu Johdanto Määrityssivun tulostaminen Skannerin lukituksen poistaminen Tulostusmateriaalitukosten ehkäiseminen Tulostusmateriaalin kulkureitti Tulostusmateriaalitukosten selvittäminen Tulostusmateriaalin syöttöhäiriöistä kertovat viestit ja selvittäminen Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen syöttötasolta 1 (käsinsyöttötaso) ja siirtotelasta Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen syöttötasolta Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen syöttötasolta Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen ADF-syöttölaitteesta Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen kaksipuolisen tulostuksen yksiköstä Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen kiinnitysyksiköstä Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen laitteen sisältä Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen vaakasuuntaisesta kuljetusyksiköstä Tukosten selvittäminen Muiden ongelmien ratkaiseminen Tulostuslaatuun liittyvien ongelmien ratkaiseminen Tila-, virhe-, ja huoltoilmoitukset Tilailmoitukset Virheilmoitukset Huoltoilmoitukset Jos NO SUITABLE PAPER / LOAD PAPER (xxx) -ilmoitus tulee näkyviin Varusteiden asentaminen Johdanto Suojaus antistaattista sähköä vastaan Dual In-Line -muistimoduuli (DIMM) vi Sisällys

13 Kiintolevysarja Kiintolevysarjan asentaminen CF-sovittimen ja CompactFlash-kortin asentaminen Taso 3 (alempi syöttöyksikkö) Sarjan sisältö Tason 3 asentaminen Liite Tekniset tiedot Tarvikkeiden käyttöikä Käyttäjän vaihdettavissa Huollossa vaihdettavissa Tekstin syöttäminen Näppäinten käyttäminen Faksinumeroiden syöttäminen Nimien syöttäminen Sähköpostiosoitteiden syöttäminen Syöttötilan vaihtaminen Esimerkki syöttämisestä Korjauksien tekeminen tekstiin ja syöttämistä koskevia huomautuksia Ympäristön suojeleminen Mitä ENERGY STAR merkitsee? Hakemisto Sisällys vii

14 viii Sisällys

15 1Johdanto

16 Laitteeseen tutustuminen Tilavaatimukset Noudata näitä tilasuosituksia, jotta laitetta on mukava käyttää sekä tarvikkeiden vaihtaminen ja kunnossapito sujuvat helposti mm (53,3") 100 mm 290 mm (3,9") (11,4") 539 mm (21,2") 326 mm (12,8") 100 mm (3,9") Näkymä edestä 578 mm (22,8") 329 mm (13,0") 907 mm (35,7") 326 mm (12,8") 590 mm (23,2") 1016 mm (40,0") 100 mm (3,9") Näkymä sivulta 2 Laitteeseen tutustuminen

17 578 mm (22,8") 1018 mm (40,1") 329 mm (13,0") 326 mm (12,8") 590 mm (28,2") 1016 mm (40,0") 111 mm (4,4") 100 mm (3.9") Näkymä sivulta, kun lisävarusteita on asennettu Lisävaruste näkyy kuvassa varjostettuna. Laitteeseen tutustuminen 3

18 Osien nimet Seuraavissa kuvissa esitetään laitteen osat. Tässä käyttöohjeessa viitataan niihin, joten tutustu niihin. Näkymä edestä 2-a 2-b 2 2-c 1 Ohjauspaneeli 2 Automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF) 2-a: ADF-syöttölaitteen kansi 1 2-d 2-e 2-b: Asiakirjaohjain 2-c: Asiakirjan syöttötaso 2-d: Tulostelokero e: Asiakirjapysäytin ADF-syöttölaitteeseen voidaan viitata joissakin tila- ja virheilmoituksissa "asiakirjakantena". Laske asiakirjojen pysäytin alas skannatessasi Legal-kokoisia arkkeja ADF-syöttölaitteen avulla Taso 1 (käsinsyöttötaso) 4 Taso 2 5 Tulostelokero 6 Laajennuslokero 7 Skannerin lukitussalpa 8 Lasi alkuperäisiä varten 9 Alkuperäisten kansi 10 Skanneri 4 Laitteeseen tutustuminen

19 PUSH 11 Kiinnitysyksikkö 12 Oikea luukku 13 Siirtotela 14 Siirtohihnayksikkö Kuvayksiköt 16 Laserlinssin puhdistustyökalu Etukansi 18 Hukkavärisäiliö 19 Värikasetit 20 Otsonisuodatin Y Y 15 Laitteeseen tutustuminen 5

20 Näkymä takaa 1 Virtakytkin 2 Virtaliitäntä 8 3 Puhelinliitäntä (TEL) 4 Puhelinliitäntä (LINE) 5 10Base-T/100Base-TX Ethernet -verkkoliitäntä 6 USB-portti 7 Takakansi 8 USB-muistiliitäntä Näkymä edestä, kun lisälaitteita on asennettu 1 Alempi syöttöyksikkö (lokero 3) 1 6 Laitteeseen tutustuminen

21 Ohjaimen CD/DVD-levy Tulostinohjaimet (PostScript-ohjaimet) Ohjaimet Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 (64-bittinen) Hyöty Nämä ohjaimet antavat käyttöön kaikki tulostimen ominaisuudet, kuten viimeistelemisen kehittyneen asettelun. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen asetusten tuominen näkyviin (Windows)" sivulla 141. Tulostettaessa PPD-tiedostoa edellyttäviä ohjelmia varten, kuten Page Maker ja Corel Draw, on laadittu PPD-tiedosto. Jos Windows Vista-, XP-, Server tai 2000-ympäristössä on määritettävä PPD-tiedosto, käytä tulostinohjaimen sisältävän CD/ DVD-levyn PPD-tiedostoa. Tulostinohjaimet (PCL-tulostinohjaimet) Ohjaimet Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 (64-bittinen) Hyöty Nämä ohjaimet antavat käyttöön kaikki tulostimen ominaisuudet, kuten viimeistelemisen kehittyneen asettelun. Lisätietoja on sivulla 141 Tulostinohjainasetusten saaminen näkyviin (Windows) -kohdassa. Tulostinohjaimet (XPS-ohjaimet) Ohjaimet Windows Vista Windows Vista (64-bittinen) Hyöty Nämä Windows Vista -pienoisohjaimet perustuvat Windows-ytimeen. Niiden asentamisesta ja toiminnasta on lisätietoja CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. XPS-ohjainta ei voi asentaa käyttämällä ohjaimet sisältävän CD/ DVD-levyn automaattista asennustoimintoa. Laitteeseen tutustuminen 7

22 Tulostusohjaimet (PPD-tiedostot) Ohjaimet Macintosh OS X (10.2.8, 10.3, 10.4 tai 10.5) Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Hyöty Näitä tiedostoja tarvitaan tulostinohjaimen käyttämiseksi näissä käyttöjärjestelmissä. Macintosh- ja Linux-tulostusohjaimista on lisätietoja CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. Skanneriohjaimet Ohjaimet TWAIN Driver -ohjain Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000-käyttöjärjestelmää varten TWAIN-ohjain Macintosh OS X versiolle tai uudemmalle WIA-ohjain Windows Vista/XP -käyttöjärjestelmälle WIA-ohjain Windows Vista/XP -käyttöjärjestelmälle (64 bittiä) Hyöty Nämä ohjaimet mahdollistavat skannaamisen asetukset, kuten väriasetukset ja koon säätämisen. Lisätietoja on kohdassa Windowsin TWAIN-ohjaimen asetukset" sivulla 169. Tämä ohjain mahdollistaa skannaamistoimintojen käyttämisen, kuten väriasetukset ja koon säätämisen. Lisätietoja on kohdassa Windowsin WIA-ohjaimen asetukset" sivulla 171. PC-faksiohjaimet Ohjaimet Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 (64-bittinen) Hyöty Nämä ohjaimet mahdollistavat faksiasetusten määrittämisen, kuten paperikoon valitsemisen fakseja lähetettäessä tai osoitekirjan muokkaamisen. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. Ohjainten asentamisesta on lisätietoja CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. Macintosh-ohjaimista on lisätietoja CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. 8 Laitteeseen tutustuminen

23 Windows TWAIN -ohjain ei ohjaa 64-bittisiä sovelluksia, mutta se ohjaa 32-bittisiä sovelluksia 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä. Sovellus-CD/DVD Sovellukset Sovellukset Download Manager (Windows Vista, XP, Server 2003/ 2000, Macintosh OS 10.2.x tai uudemmat) PaperPort SE Local Setup Utility (LSU) LinkMagic Hyöty Tämä apuohjelma edellyttää fontti- ja peittokuvatietojen lataamisen laitteen kiintolevyyn. Apuohjelma edellyttää, että laitteeseen on asennettu lisävarusteena hankittava kiintolevy tai Compact Flash -kortti. Lisätietoja on Download Manager -apuohjelman sähköisessä ohjeessa. Tämä asiakirjojenhallintaohjelma auttaa skannaamaan, järjestämään, käyttämään, jakamaan ja hallitsemaan digitaalisia ja paperiasiakirjoja tietokoneen avulla. Lisätietoja on PaperPort SE -ohjelman Help (Ohje) -valikossa. Tämä ohjelmisto mahdollistaa skannaus- ja faksauskohteiden lisäämisen suosikkien luetteloon sekä käyttämään pika- ja ryhmävalintaa tietokoneen avulla. Lisäksi sen avulla voidaan tarkistaa laitteen tila. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. Tämä ohjelma mahdollistaa skannattujen asiakirjojen tallentamisen tiedostoksi, käsittelemisen, liittämisen sähköpostiviesteihin ja tulostamisen. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. Laitteeseen tutustuminen 9

24 Sovellukset PageScope Net Care PageScope Network Setup PageScope Plug and Print PageScope NDPS Gateway PageScope Direct Print Hyöty Tämä ohjelma antaa käyttöön tulostimen hallintatoiminnot, kuten tilan valvonnan ja verkkoasetukset. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa PageScope Net Care -pikaohjeessa. Verkkotulostimen perusasetukset voidaan määrittää TCP/IP-protokollan avulla. Lisätietoja on CD- tai DVD-sovelluslevyllä toimitetussa PageScope Network Setup -pikaohjeessa. Tämä apuohjelma tunnistaa automaattisesti uuden verkkoon yhdistetyn tulostimen ja määrittää sen Windows-tulostinpalvelinta varten. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa PageScope Plug and Print -pikaohjeessa. Tämä verkkoapuohjelma mahdollistaa KONICA MINOLTA -tulostimien ja -monitoimilaitteiden käyttämisen NDPS-ympäristössä. Lisätietoja on CD- tai DVD-sovelluslevyllä toimitetussa PageScope NDPS Gateway -käyttöohjeessa. Tämä apuohjelma mahdollistaa PDFja TIFF-tiedostojen lähettämisen suoraan tulostimeen. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa PageScope Direct Print -pikaohjeessa. 10 Laitteeseen tutustuminen

25 Käyttöohje-CD/DVD Käyttöohjeet Käyttöohjeet Asennusopas Tulostimen/kopiokoneen/skannerin käyttöohje (tämä käyttöohje) Faksin käyttöohje Ohje Pikaopas Readme Hyöty Tämän käyttöohjeen asennusohjeita on noudatettava esimeriksi otettaessa laite käyttöön ja asennettaessa ohjaimet. Tässä käyttöohjeessa kerrotaan päivittäisestä käyttämisestä, kuten ohjainten ja ohjauspaneelin käyttämisestä ja tarvikkeiden vaihtamisesta. Tässä käyttöohjeessa kerrotaan faksaamisesta, kuten faksien vastaanottamisesta ja lähettämisestä sekä ohjauspaneelin käyttämisestä. Tässä ohjeessa kerrotaan Macintoshja Linux-ohjainten asentamisesta, verkkoasetusten määrittämisestä, Local Setup Utility -ohjelmasta (LSU), LinkMagic-ohjelmasta ja tulostimen hallintaohjelmasta. Pikaoppaassa kerrotaan kopoimisesta, faksaamisesta, skannaamisesta ja tarvikkeiden vaihtamisesta. Tässä ohjeessa on lisätietoja käyttämisestä ja varoituksia. Lue se ennen laitteen käyttämistä. Laitteeseen tutustuminen 11

26 Järjestelmävaatimukset Tietokone Pentium II: Vähintään 400 Mhz PowerPC G3 tai uudempi (suositus: G4 tai uudempi) Macintosh, jossa on Intel-prosessori Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/ Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/ Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition, Windows XP Home Edition/ Professional (Service Pack 2 tai uudemi), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 tai uudempi) Mac OS X ( tai uudempi: on suositeltavaa asentaa uusin korjaustiedosto) Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Vapaa kiintolevytila 256 Mt tai enemmän RAM-muisti 128 Mt tai enemmän CD-/DVD-asema I/O-liitäntä 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet -liitäntä USB 2.0- tai USB Revision 1.1 -yhteensopiva liitäntä Laitteen mukana ei toimiteta Ethernet- eikä USB-johtoja. Macintosh-ohjaimista on lisätietoja CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. 12 Laitteeseen tutustuminen

27 2Ohjauspaneeli ja määritysvalikko

28 Tietoja ohjauspaneelista Ohjauspaneelin merkkivalot ja näppäimet Nro Nimi Toiminto 1 Addressbook -näppäin 2 Auto RX -merkkivalo 3 Redial/Pause -näppäin 4 Onhook -näppäin Näyttää suosikkien luettelon sekä pika- ja ryhmävalintakohteet. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. Syttyy, kun automaattivastaanotto valitaan. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. Valitsee edellisen numeron uudelleen. Lisää numerovalintaan tauon. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. Lähettää ja vastaanottaa luurin ollessa alhaalla. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. 5 Viesti-ikkuna Näyttää asetukset, valikot ja viestit. 6 / -näppäimet Siirtää valikoissa tai vaihtoehdoissa ylös tai alas. 7 / -näppäimet Siirtää valikoissa tai vaihtoehdoissa vasemmalle tai oikealle. 8 Valintanäppäin Voit valita näkyvissä olevan vaihtoehdon painamalla. 14 Tietoja ohjauspaneelista

29 Nro Nimi Toiminto 9 Virhe Ilmoittaa virheestä. -merkkivalo 10 Back-näppäin Tyhjentää kopioiden lukumäärän ja syötetyn tekstin. Voit palata edelliseen näyttöön painamalla. Voit peruuttaa näkyvissä olevan vaihtoehdon painamalla. 11 Näppäimistö Anna haluttu kopiomäärä. Sähköpostiosoitteiden, faksinumeroiden ja vastaanottajien nimien syöttäminen. 12 Fax-näppäin ja -merkkivalo Siirtää faksitilaan. Palaa vihreänä, kun laite on faksitilassa. 13 Scan-näppäin ja merkkivalo Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. Siirtää laitteen skannaustilaan. (skannaus sähköpostiin, FTP-palvelimeen, kiintolevyn jaettuun kansioon, tietokoneeseen tai USB-muistiin) Palaa vihreänä, kun laite on skannaustilassa. Skannaustoiminnoista on lisätietoja luvussa 6, "Skannerin käyttäminen". 14 Copy-näppäin ja Siirtää kopiointitilaan. -merkkivalo Palaa vihreänä, kun laite on kopiointitilassa. 15 Start (B&W) -painike Kopiointitoiminnoista on lisätietoja luvussa 5, "Kopiokoneen käyttäminen". Aloittaa mustavalkofaksauksen, -skannauksen tai -kopioinnin. 16 Start-merkkivalo Palaa sinisenä, kun kopiointi tai faksin lähettäminen on mahdollista. 17 Start (Color) -painike 18 Stop/Reset -näppäin Palaa oranssina, kun kopiointi tai faksin lähettäminen ei ole mahdollista esimerkiksi laitteen lämmetessä tai jos on tapahtunut virhe. Aloittaa värivalkofaksauksen, -skannauksen tai -kopioinnin. Palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiksi ja pysäyttää laitteen toiminnan. Tietoja ohjauspaneelista 15

30 Merkkivalot Päänäyttö (kopiointitila) Nro Selitys Kuvaus 1 Kopiointiasetukset Voit tarkistaa asetukset ja tehdä niihin muutoksia. Lisätietoja on kohdassa Kopiointiasetukset" sivulla Tila Laitteen tila tai virheilmoitus tulee näkyviin. 3 Kopiointitummuus 4 Kopioiden määrä Ilmaisee kopiointitummuuden. AUTO tulee näkyviin, jos DENSITY-asetukseksi valitaan AUTO ja valitaan TEXT-kopiointitila. Ilmaisee kopioiden lukumäärän. 16 Tietoja ohjauspaneelista

31 Kopiointiasetukset Paina / Paina / Paina / Nro Selitys Kuvaus 1 Syöttötaso Ilmaisee valitun syöttötason. Paperisyöttötason valitsemisesta on lisätietoja kohdassa Syöttötason valitseminen" sivulla Zoomaussuhde Ilmaisee valitun zoomaussuhteen. Suurentamisesta ja pienentämisestä on lisätietoja kohdassa Zoomaussuhteen valitseminen" sivulla 156. Tietoja ohjauspaneelista 17

32 Nro Selitys Kuvaus 3 Kopiolaatu Ilmaisee valitun kopiolaadun. Kopiolaadun valitsemisesta on lisätietoja kohdassa Kopiolaadun valitseminen" sivulla Kopioiden lajitteleminen Ilmaisee, lajitellaanko kopiot. Kopioiden lajittelemisesta on lisätietoja kohdassa Kopioiden lajitteleminen" sivulla yhdelle- / 4 Ilmaisee, onko 2 yhdelle- tai 4 yhdellke -kopiointi yhdelle -kopiointi valittu. 2 arkille ja 4 arkille -kopioimisesta on lisätietoja kohdassa 2 yhdelle / 4 yhdelle -kopiointiasetukset" sivulla Yksi- tai kaksipuolinen kopioiminen Ilmaisee, onko valittu yksi- vai kaksipuolinen kopioiminen. Yksi- tai kaksipuolisesta kopioimisesta on lisätietoja kohdassa Kaksipuolinen kopiointi" sivulla Kopiointitoiminto Ilmaisee valitun kopiointitoiminnon. Kopiointitoiminnosta on lisätietoja kohdassa Kopiointitoiminnon ottaminen käyttöön" sivulla UTILITY Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit muuttaa laitteen asetuksia. Lisätietoja on kohdassa UTILITY-valikko" sivulla REPORT/ STATUS 10 PS/PCL PRINT 11 MEMORY PRINT Valitsemalla tämän vaihtoehdon näet tämän laitteen tulostamien sivujen kokonaismäärän sekä faksien lähettämis- ja vastaanottamismäärät. Voit myös tulostaa raportteja. Lisätietoja on kohdassa REPORT/STATUS -valikko" sivulla 26. Valitsemalla tämän vaihtoehdon valikosta voit tulostaa tai poistaa laitteen valinnaiseen kiintolevyyn tallennetut työt ja muuttaa PS/PCL-tulostusasetuksia. Lisätietoja on REPORT/STATUS -valikko" sivulla 26. Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit tulostaa suoraan muistista ja määrittää näiden toimintojen asetukset. Lisätietoja on REPORT/STATUS -valikko" sivulla 26. Valikon tämä vaihtoehto näkyy vain, jos laitteeseen on asennettu lisävarusteena hankittava kiintolevy tai CompactFlash-kortti. 18 Tietoja ohjauspaneelista

bizhub C20 -Faksin käyttöohje

bizhub C20 -Faksin käyttöohje bizhub C20 -Faksin käyttöohje A0FD-9570-01T Kiitos Kiitos bizhub C20 -laitteen ostamisesta. Olet tehnyt erinomaisen valinnan. Tässä käyttöohjeessa kerrotaan faksitoimintojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä

Lisätiedot

Pikaopas NPD4499-00 FI

Pikaopas NPD4499-00 FI NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot 6 6 Aakkosnumeerinen näppäimistö

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tulostuslokin tallennus verkkoon Versio 0 FIN Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Copyright 2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaan.

Copyright 2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaan. Copyright 2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaan. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser ja

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Tekniset tiedot Yleistä Laitteen nopeus A4 A3 (s/min / k/min) (Maks.) Väri 23 11 M/V 23 11 Paperikoko (min. - maks.) Kasetit A5R - A3 Ohisyöttö A5R - A3W 1 200 x 297 mm (Maks.) Paperin paino (g/m 2 ) Paperikasetti

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Laitteen nopeus (sivua/min) (enint.) Väri & M/V A4 A3 MX-5141N/MX-5140N 51 23 MX-4141N/MX-4140N 41 19 Paperikoko (min. - maks.) Kasetti A5R - A3 Ohisyöttö A5R - A3W Paperin paino (g/m 2 ) Paperikasetti

Lisätiedot

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji ja oletuksena oleva paperilähde. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut

Lisätiedot

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 7800 -sarja Ohjaustaulu

Xerox WorkCentre 7800 -sarja Ohjaustaulu Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. ABC DEF Valikot GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9 7 Työn

Lisätiedot

Tieto-opas. Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD. Ohjesivut. Lexmarkin Web-sivusto. Muut kielet. Asennusohje. Tieto-opas Sivu 1 / 1

Tieto-opas. Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD. Ohjesivut. Lexmarkin Web-sivusto. Muut kielet. Asennusohje. Tieto-opas Sivu 1 / 1 Tieto-opas Sivu 1 / 1 Tieto-opas Monitoimilaitetta ja sen toimintoja kuvaillaan useissa oppaissa. Tämän sivun avulla löydät monitoimilaitteen julkaisuja ja muita tietoja. Ohjesivut Monitoimilaitteessa

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Paperivalikko. Paperilähde. Aseta laji/alust. Paperilaji. Määr. vast.ot.al. Monisyöt. asetus. Paperin paino. Korvaavapapkoko.

Paperivalikko. Paperilähde. Aseta laji/alust. Paperilaji. Määr. vast.ot.al. Monisyöt. asetus. Paperin paino. Korvaavapapkoko. Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust

Lisätiedot

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon:

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Hälytysääni määr Virransäästö Autom. jatko Tul:n aikakatk. Näytön kieli Komentokieli

Lisätiedot

Tieto-opas. Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD. Ohjesivut. Lexmarkin Web-sivusto. Muut kielet. Asennusohje. Tieto-opas Sivu 1 / 1

Tieto-opas. Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD. Ohjesivut. Lexmarkin Web-sivusto. Muut kielet. Asennusohje. Tieto-opas Sivu 1 / 1 Tieto-opas Tieto-opas Monitoimilaitetta ja sen toimintoja kuvaillaan useissa oppaissa. Tämän sivun avulla löydät monitoimilaitetta koskevia julkaisuja ja muita tietoja. Ohjesivut Monitoimilaitteessa on

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 Laitteen kytkeminen Järjestelmäasetukset Kopiokoneen/asiakirja-palvelimen asetukset Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen

Lisätiedot

magicolor 5440 DL - Käyttäjän opas

magicolor 5440 DL - Käyttäjän opas magicolor 5440 DL - Käyttäjän opas 4138-7747-03T 1800782-031C Tavaramerkit KONICA MINOLTA ja KONICA MINOLTA -logo ovat KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. KONICA

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Verkko-opas. Windows-määritykset Tulostinpalvelimen käyttö Tulostimen valvonta ja konfigurointi Liite

Verkko-opas. Windows-määritykset Tulostinpalvelimen käyttö Tulostimen valvonta ja konfigurointi Liite Verkko-opas 1 2 3 4 Windows-määritykset Tulostinpalvelimen käyttö Tulostimen valvonta ja konfigurointi Liite Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas Sivu 1/7 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin. 16. marraskuuta 2015 Sisällys 3 Sisällys Fiery Driver Configurator...5 Järjestelmävaatimukset...5

Lisätiedot

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit DX-C200 Pikaohje Nimet ja sijainnit Kopiointi Skannaus Faksaus Vianmääritys Paperitukosten poistaminen Värikasetit Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla

Lisätiedot

magicolor 2430 DL - Käyttäjän opas

magicolor 2430 DL - Käyttäjän opas magicolor 2430 DL - Käyttäjän opas 4139-7743-06T 1800769-031F Kiitos Kiitos, että ostit magicolor 2430 DL -tulostimen. Olet tehnyt erinomaisen valinnan. Tämä magicolor 2430 DL -tulostin on suunniteltu

Lisätiedot

l l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l l Lexmark E460dw Lexmark E460dn Lexmark E460dw Lexmark E462dtn Vapaudu tulostinkaapeleista sisäänrakennetun langattoman liitettävyyden ansiosta l Nopea! 38 sivua minuutissa l Kaksipuolinen tulostus säästää

Lisätiedot

magicolor 5430 DL - Käyttäjän opas

magicolor 5430 DL - Käyttäjän opas magicolor 5430 DL - Käyttäjän opas 4138-7743-03T 1800760-031C Tavaramerkit KONICA MINOLTA ja KONICA MINOLTA -logo ovat KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. KONICA

Lisätiedot

Lukemalla "Kopiokoneen käyttöohjeen" turvatiedot varmistat, että osaat käyttää laitetta oikein ja turvallisesti. Verkko-opas

Lukemalla Kopiokoneen käyttöohjeen turvatiedot varmistat, että osaat käyttää laitetta oikein ja turvallisesti. Verkko-opas Lukemalla "Kopiokoneen käyttöohjeen" turvatiedot varmistat, että osaat käyttää laitetta oikein ja turvallisesti. Verkko-opas Johdanto Oppaassa annetaan laitteen käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita ja

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Käytettäessä eri käyttöjärjestelmää tai järjestelmäarkkitehtuuria palvelimelle ja asiakkaalle yhteys ei ehkä toimi oikein, kun yhteyden muodostus suoritetaan

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitekytkennät Järjestelmäasetukset Paperikasetin asetukset Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen toiminnot Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Tulostimen muisti. Muistinhallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Tulostimen muisti. Muistinhallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Tulostimen muisti Tulostimessa on toimitettaessa vähintään 64 Mt muistia. Tarkista tulostimeen asennetun muistin määrä seuraavasti: valitse tulostimen Apuohjelmat-valikosta Tulosta valikot. Tulosteessa

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS Novell Messenger 1.0 PIKAOPAS www.novell.com Novell Messenger on Novell edirectory TM -pohjainen, eri käyttöympäristöissä toimiva yritysten pikaviestituote. Messenger-järjestelmän käyttöympäristöksi soveltuu

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan Google

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-sarja Pikaopas Erikoispaperille, tarroille tai kalvoille tulostaminen Windowsissa 1. Valitse ohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta. 2. Valitse laite ja paina Ominaisuudet-

Lisätiedot

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon:

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Hälytysääni määr Sivunsuojaus 1 Autom. jatko Näytön kieli Tallennuspaikka Tukosselvitys

Lisätiedot

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Pikaopas A2YF-9205-00T Sisällysluettelo 1 Johdanto...1-1 Johdanto...1-2 Johdanto: Documentation CD/DVD-levy...1-2 Käytettävissä olevat ominaisuudet...1-3 Tulostustoiminnot...1-3 Kopiointitoiminnot...1-3

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkentä Järjestelmäasetukset Kopiointitoiminnot Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksi/skannaustoiminnossa

Lisätiedot

HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn

HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn 1(5) HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn Kuvaus Toimiston tuottavuutta verkkoon yhdistetyllä monitoimitulostimella. Voit tulostaa lähes mistä tahansa HP eprintin avulla ja jakaa resursseja Ethernet-verkkoyhteyden

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Laitteen osat Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 3 Laitteen sisällä... 4 Skannerin osat... 4 Ohjauspaneeli... 5

Sisällysluettelo. Laitteen osat Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 3 Laitteen sisällä... 4 Skannerin osat... 4 Ohjauspaneeli... 5 Sisällysluettelo Laitteen osat Näkymä edestä............................................................. 3 Näkymä takaa.............................................................. 3 Laitteen sisällä..............................................................

Lisätiedot

Tulostuksen hallinta-asetusten ohje

Tulostuksen hallinta-asetusten ohje Tulostuksen hallinta-asetusten ohje SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA TÄSTÄ OHJEESTA............................................................................ 2 TULOSTUKSEN HALLINTATOIMINTO.....................................................................

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkentä Järjestelmäasetukset Kopiointitoiminnot Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksi/skannaustoiminnossa

Lisätiedot

HP Color LaserJet Pro MFP M476nw (ML)

HP Color LaserJet Pro MFP M476nw (ML) 1(5) HP Color LaserJet Pro MFP M476nw (ML) Kuvaus Tulosta helposti älypuhelimestasi, tablet-tietokoneista ja kannettavista töissä, kotona tai tien päällä; HP:n Mopria-sertifioidulla monitoimilaitteella.

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkeminen Järjestelmäasetukset Kopiokoneen/asiakirjapalvelimen asetukset Faksitoiminnot Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden ja

Lisätiedot

kuvittele pieni koko, uusia mahdollisuuksia ja fantastiset värit

kuvittele pieni koko, uusia mahdollisuuksia ja fantastiset värit kuvittele pieni koko, uusia mahdollisuuksia ja fantastiset värit Samsungin värimonitoimilaite CLX-2160/2160N Maailman pienin ja kaunein värillisenä tulostava monitoimilaite on täällä. Samsung CLX-2160

Lisätiedot

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Pikaopas . Sisällysluettelo 1 Johdanto...1-1 Johdanto...1-2 Johdanto: Documentation CD/DVD-levy...1-2 Käytettävissä olevat ominaisuudet...1-3 Tulostustoiminnot...1-3 Kopiointitoiminnot...1-3 Skannaustoiminnot...1-3

Lisätiedot

LUE MINUT ENSIN WorkCentre 7300 Series Fiery-asennus

LUE MINUT ENSIN WorkCentre 7300 Series Fiery-asennus LUE MINUT ENSIN WorkCentre 7300 Series Fiery-asennus Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series asennetaan ja otetaan käyttöön. Tee verkkoympäristöösi ja toimintoihin

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

* Vaatii lisävarusteena saatavan tietoturvakitin. Nitova viimeistelijä Paperinkuljetusyksikkö Vastaanottotaso Suuri paperisäiliö Vihkonitova viimeistelijä Rei'ityslaite Ohisyöttötaso Suuri paperisäiliö

Lisätiedot

HP Photo Printing -pikaviiteopas

HP Photo Printing -pikaviiteopas Kuvien tuonti valokuvagalleriaan Seuraavassa kuvataan tapoja, joilla valokuvagalleriaan voidaan lisätä kuvia. Valokuvagalleria on HP Photo Printing -ohjelman vasemmanpuoleinen ruutu. Tulosteiden ja valokuva-albumin

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkentä Järjestelmäasetukset Kopiointitoiminnot Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksi/skannaustoiminnossa

Lisätiedot

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkimerkintää: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia

Lisätiedot

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Liite

Yleiset asetukset. Liite Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen liittäminen Järjestelmäasetukset Kopiokone/Asiakirjapalvelin Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen

Lisätiedot

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2.

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2. Xerox ConnectKey.0 -tekniikka Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen liittäminen Järjestelmäasetukset Kopiokone/Asiakirjapalvelin Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen

Lisätiedot

Lexmark C750. Oppaiden päivitys. Elokuu 2001. www.lexmark.fi

Lexmark C750. Oppaiden päivitys. Elokuu 2001. www.lexmark.fi Lexmark C750 Oppaiden päivitys Elokuu 2001 www.lexmark.fi 1 Kuvansiirtoyksikön kohdistaminen Kohdista kuvansiirtoyksikkö sen vaihtamisen jälkeen tai silloin, kun värit tulostuvat liian vaaleina, jotta

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

Asennusohje. Ennen käyttöönottoa DeskTopBinder V2 Lite -apuohjelman asennus Liite

Asennusohje. Ennen käyttöönottoa DeskTopBinder V2 Lite -apuohjelman asennus Liite Asennusohje 1 2 3 Ennen käyttöönottoa DeskTopBinder V2 Lite -apuohjelman asennus Liite Johdanto DeskTopBinder V2 Lite -apuohjelmalla voidaan yhdistää ja ylläpitää monia erityyppisiä eri sovellusohjelmilla

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Jos laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys kopiointitoimintoa käytettäessä Vianmääritys faksitoimintoa käytettäessä Vianmääritys tulostintoimintoa käytettäessä

Lisätiedot

Käyttäjän Käsikirja Verkkoskanneritoiminnot

Käyttäjän Käsikirja Verkkoskanneritoiminnot Käyttäjän Käsikirja Verkkoskanneritoiminnot . Sisällysluettelo 1 Esittely 1.1 Energy Star... 1-4 Mikä on ENERGY STAR -tuote?... 1-4 1.2 Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit... 1-5 Lisenssitiedot...

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB 163

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB 163 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA BIZHUB 163 käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen Jos ehdotettu korjaustoimi ei korjaa ongelmaa, ota yhteys huoltoedustajaan. 1 Työ ei tulostunut oikein tai sivulla on vääriä merkkejä. Varmista, että Valmis-ilmoitus näkyy käyttöpaneelissa, ennen kuin

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot