bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje"

Transkriptio

1 bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje A0FD T

2 Kiitos Kiitos bizhub C20 -laitteen ostamisesta. Olet tehnyt erinomaisen valinnan. bizhub C20 on suunniteltu toimimaan parhaalla tavalla erityisesti Windows- ja Macintosh-ympäristöissä. Tavaramerkit KONICA MINOLTA ja KONICA MINOLTA -logo ovat KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. bizhub ja PageScope ovat KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tekijänoikeushuomautus Tekijänoikeudet 2008 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japani. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai sen osia ei saa kopioida, siirtää toiselle tietovälineelle eikä kääntää ilman KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC:n kirjallista lupaa. Huomautus KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän oppaaseen ja siinä kuvattuun laitteeseen ilman ennakkoilmoitusta. Olemme tehneet parhaamme varmistaaksemme, että tässä käyttöohjeessa ei ole epätarkkuuksia eikä puutteita. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. ei kuitenkaan anna tälle käyttöohjeelle mitään takuita esimerkiksi soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai kaupallisesta hyödynnettävyydestä. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. ei vastaa tämän käyttöohjeen käyttämisen tai sen virheiden aiheuttamista erityisistä tai seurauksellisista vahingoista.

3 OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Tämä toimitus sisältää seuraavia Konica Minolta Business Technologies, Inc:n (KMBT) toimittamia materiaaleja: tämän tulostusjärjestelmän sisältämän ohjelmiston, digitaalisesti koodatut koneellisesti luettavat erityiseen muotoon koodatut ja salatut ääriviivatiedot ( fonttiohjelmat ), muut yhdessä tulostusohjelmiston kanssa toimivat tietokoneohjelmat ( palvelinohjelmisto ) ja niiden toiminnasta kertova kirjallinen aineisto ( dokumentaatio ). Ohjelmisto sisältää tulostusohjelmiston, fonttiohjelmat ja/tai palvelinohjelmiston sekä ohjelmiston päivitykset, siihen tehdyt muutokset ja lisäykset sekä sen kopiot. Käyttäjä saa käyttöoikeuden ohjelmistoon tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. KMBP antaa käyttäjälle yleisluontoisen oikeuden käyttää ohjelmistoa ja dokumentaatiota, jos käyttäjä suostuu seuraaviin ehtoihin: 1. Käyttäjä saa käyttää tulostusohjelmistoa ja sen mukana toimitettuja fonttiohjelmia käyttöoikeuden kattamien tulostuslaitteiden hallitsemiseksi vain omiin sisäisiin tarkoituksiinsa. 2. Osassa 1 (tulostusohjelmisto) mainittujen fonttiohjelmien käyttöoikeuden lisäksi käyttäjä saa käyttää Roman-fonttiohjelmistoja kirjaimien, numeroiden, merkkien ja symbolien muokkaamiseen sekä uusien versioiden laatimiseen niistä ("kirjainleikkaukset") näyttöä varten omiin sisäisiin tarkoituksiinsa. 3. Käyttäjä saa ottaa palvelinohjelmistosta yhden varmuuskopion sillä edellytyksellä, että varmuuskopiota ei asenneta tietokoneeseen tai käytetä tietokoneessa. Näistä rajoituksista huolimatta käyttäjä saa asentaa palvelinohjelmiston tietokoneisiin, joita käytetään tulostusohjelmistoa hyödyntävissä järjestelmissä. 4. Käyttäjä voi luovuttaa kaikki tämän sopimuksen perusteella saamansa oikeudet, jos hän luovuttaa kaikki ohjelmiston ja dokumentaation kopiot. Vastaanottajan on suostuttava noudattamaan kaikkia sopimuksen ehtoja. 5. Käyttäjä ei saa muokata, mukauttaa tai kääntää ohjelmistoa tai dokumentaatiota. 6. Käyttäjä ei saa muunnella, purkaa, salata tai ohjelmoida käänteisesti ohjelmistoa. 7. Ohjelmiston ja dokumentaation omistusoikeus ja oikeus toisintaa niitä säilyvät KMBT:n ja sen lisenssinhaltijoilla. 8. Tavaramerkkejä on käytettävä hyväksytyn käytännön mukaisesti. Niiden omistajan nimi on mainittava. Tavaramerkkejä saa käyttää vain ohjelmiston tulosteiden tunnistamiseen. Tavaramerkkien käyttäminen tällä tavalla ei anna mitään oikeuksia niihin. 9. Käyttäjä ei saa vuokrata, alilisensoida, lainata tai siirtää tämän ohjelmiston versioita tai kopioita eikä ohjelmistoa millään käyttämättömällä tietovälineellä, paitsi luovuttaessaan kaikki ohjelmistot ja kaiken dokumentaation edellä kuvatulla tavalla. 10. KMBT ja sen lisenssinhaltijat eivät ole missään tapauksessa vastuussa SUORISTA, RANGAISTAVISTA tai erityisistä vahingoista, kuten voiton tai kustannussäästöjen saamatta jäämisestä, eikä kolmansien osapuolien vaatimuksista, vaikka KMBT:tä olisi varoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. KMBT ja sen lisenssinhaltijat kieltävät kaikki ilmaistut tai ymmärretyt takuut ohjelmistolle laadusta, kaupallisesta hyödynnettävyydestä, tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuudesta tai siitä, ettei tuote loukkaa mitään kolmansien osapuolien oikeuksia. Satunnaisten, seuraamuksellisten tai erityisten vahinkojen rajoittamista ei sallita tietyillä lainkäyttöalueilla, joten nämä rajoitukset eivät ehkä ole voimassa.

4 11. Ilmoitus valtionhallinnon käyttäjille: Tämä ohjelmisto käsitetään kaupalliseksi 48 C.F.R.2.101:ssä määritellyllä tavalla, eli se koostuu kaupallisesta ohjelmistosta ja kaupallisen ohjelmiston dokumentaatiosta 48 C.F.R :n määritelmän mukaisesti. Yhdysvaltojen valtionhallinnon loppukäyttäjät saavat ohjelmistoon kohdissa 48 C.F.R ja 48 C.F.R , määritetyt oikeudet. 12. Käyttäjä sitoutuu olemaan viemättä ohjelmistoa missään muodossa vientirajoitusten alaisiin maihin lakien tai asetusten vastaisesti.

5 Kopioimisen juridiset rajoitukset Tiettyjä asiakirjoja ei saa koskaan kopioida, jos tarkoituksena on käyttää kopiota aidon asiakirjan sijasta. Tämä luettelo ei ole täydellinen vaan ainoastaan kehotus kopioida vastuuntuntoisesti. Rahoitusinstrumentit Henkilökohtaiset shekit Matkashekit Maksumääräykset Talletustodistukset Arvopaperit Osakekirjat Juridiset asiakirjat Maksusitoumukset Postimerkit (voimassaolevat tai mitätöidyt) Julkishallinnon shekit tai maksumääräykset Veromerkit (voimassaolevat tai mitätöidyt) Passit Maahanmuuttoasiakirjat Moottoriajoneuvojen rekisteriotteet Rasitustodistukset Muut asiakirjat Kulkuluvat Tekijänoikeussuojaa nauttivat työt ilman oikeuksien omistajan lupaa Lisäksi on aina kiellettyä kopioida kotimaista tai ulkomaista valuuttaa tai taideteoksia ilman tekijänoikeuksien omistajan lupaa. Jos olet epävarma kopioinnin laillisuudesta, kysy neuvoa juridiselta asiantuntijalta. Tässä laitteessa on väärentämistä estävä ominaisuus tiettyjen asiakirjojen, kuten setelien, lainvastaisen kopioinnin estämiseksi. Tämä ominaisuus voi vääristää kopiot.

6 Vain EU-jäsenvaltioiden asukkaille. Tämä symboli tarkoittaa: Älä hävitä tätä tuotetta yhdessä talousjätteiden kanssa. Saat lisätietoja paikallisilta viranomaisilta. Ostettaessa uusi laite käytetty laite voidaan toimittaa jälleenmyyjälle kierrätettäväksi. Tämän laitteen kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja ja estämään tämän tuotteen mahdollisia vahingollisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tämä laite täyttää RoHS-direktiivin (2002/95/EC) vaatimukset.

7 Sisällys 1 Johdanto... 1 Laitteeseen tutustuminen... 2 Tilavaatimukset... 2 Osien nimet... 4 Näkymä edestä... 4 Näkymä takaa... 6 Näkymä edestä, kun lisälaitteita on asennettu... 6 Ohjaimen CD/DVD-levy... 7 Tulostinohjaimet (PostScript-ohjaimet)... 7 Tulostinohjaimet (PCL-tulostinohjaimet)... 7 Tulostinohjaimet (XPS-ohjaimet)... 7 Tulostusohjaimet (PPD-tiedostot)... 8 Skanneriohjaimet... 8 PC-faksiohjaimet... 8 Sovellus-CD/DVD... 9 Sovellukset... 9 Käyttöohje-CD/DVD Käyttöohjeet Järjestelmävaatimukset Sisällys i

8 2 Ohjauspaneeli ja määritysvalikko Tietoja ohjauspaneelista Ohjauspaneelin merkkivalot ja näppäimet Merkkivalot Päänäyttö (kopiointitila) Päänäyttö (skannaustitila) Päänäyttö (faksaustitila) Tulostusnäyttö Laitteen tilan ja asetusten tarkistaminen TONER REMAINING REPORT/STATUS -valikko TOTAL PRINT SUPPLY STATUS TX/RX RESULT REPORT Määritysvalikon esittely UTILITY-valikko MACHINE SETTING (laitteen asetukset) -valikko PAPER SETUP (Paperiasetukset) -valikko ADMIN. MANAGEMENT -valikko COPY SETTING -valikko DIAL REGISTER (faksinumeroiden rekisteröiminen) -valikko FAX TX OPERATION (faksilähetysasetukset) -valikko FAX RX OPERATION (faksivastaanottoasetukset) -valikko REPORTING (Raportointi) -valikko SCAN SETTING (Skannausasetukset) -valikko DIRECT PRINT -valikko PS/PCL PRINT -valikko PROOF/PRINT-VALIKKO PAPER MENU QUALITY MENU SYS DEFAULT MENU MEMORY PRINT -valikko Tulostusmateriaalin käsitteleminen Tulostusmateriaali Tekniset tiedot Tyypit Tavallinen paperi (kierrätyspaperi) Paksu paperi Kirjekuori Tarrat Kirjelomakkeet Postikortit Piirtoheitinkalvot Kiiltävä paperi ii Sisällys

9 Taattu kuva-alue (tulostuva alue) Kuva-alue: kirjekuoret Sivun marginaalit Materiaalin asettaminen tulostimeen Kuinka materiaali asetetaan tulostimeen? Taso 1 (käsinsyöttötaso) Tavallisen paperin asettaminen tulostimeen Muu tulostusmateriaali Kirjekuorien asettaminen Kirjelomakkeiden, tarra-arkkien, postikorttien, paksun tai kiiltävän paperin tai piirtoheitinkalvojen asettaminen laitteeseen Syöttötaso Tavallisen paperin asettaminen tulostimeen Syöttötaso 3 (lisävarusteena hankittava alempi syöttöyksikkö) Tavallisen paperin asettaminen tulostimeen Kaksipuolinen tulostus Kuinka kaksipuolisesti tulostaminen onnistuu? Tulostelokero Tulostusmateriaalin säilyttäminen Alkuperäinen tulostusmateriaali Tekniset tiedot Asiakirja, jotka voidaan asettaa alkuperäisten lasille Asiakirjat, jotka voidaan asettaa ADF-syöttölaitteeseen Asiakirjan asettaminen kopioitavaksi Asiakirjan asettaminen alkuperäisten lasille Asiakirjan asettaminen ADF-syöttölaitteeseen Tulostinohjaimen käyttäminen Tulostinohjaimen asetusten määrittäminen (Windows) Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (PCL6, PS) Tulostinohjaimen poistaminen (Windows) Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (PCL6, PS) Tulostinohjaimen asetusten tuominen näkyviin (Windows) Windows Vista Windows XP/Server Windows Tulostinohjaimen asetukset Yhteiset painikkeet Lisäasetukset-välilehti (vain PostScript-tulostinohjain) Basic (Perustaso) -välilehti Layout (Asettelu) -välilehti Cover Page (Kansilehti) -välilehti Watermark/Overlay (Vesileima/taso) -välilehti Quality (Laatu) -välilehti Other (Muut) -välilehti Sisällys iii

10 Tulostinohjaimen toimintojen rajoitukset käytettäessä Osoita ja tulosta -toimintoa Tulostaminen suoraan kamerasta Tulostaminen suoraan kamerasta Suoratulostus digitaalikamerasta Suoratulostus muistista Suoratulostus muistista Tulostaminen suoraan laitteeseen yhdistetystä USB-muistilaitteesta Kopiokoneen käyttäminen Perustason kopiointi Peruskopiointitoiminnot Kopiolaadun valitseminen Asiakirjatyypin valitseminen Kopiointitummuuden valitseminen Zoomaussuhteen valitseminen Valmiiksi määritetyn zoomaussuhteen valitseminen Mukautettu zoomaussuhde Syöttötason valitseminen Kopioinnin lisäasetukset yhdelle / 4 yhdelle -kopiointiasetukset yhdelle / 4 yhdelle -kopiointi ADF-syöttölaitteesta yhdelle / 4 yhdelle -kopiointi alkuperäisten lasilta Kopiointitoiminnon ottaminen käyttöön Tunnuskortin kopioiminen Toistuva kopiointi Julisteen kopioiminen Kaksipuolinen kopiointi Kaksipuolinen kopiointi ADF-syöttölaitteen avulla Kaksipuolinen kopiointi alkuperäisten lasin avulla Kaksipuolisen asiakirjan kopiointi Kopioiden lajitteleminen Kopioiden lajitteleminen ADF-syöttölaitetta käytettäessä Kopioiden lajitteleminen alkuperäisten lasia käytettäessä Skannerin käyttäminen Skannaaminen tietokoneohjelmasta Skannaamisen perustoiminnot Windowsin TWAIN-ohjaimen asetukset Windowsin WIA-ohjaimen asetukset Macintosh TWAIN-ohjaimen asetukset Skannaaminen laitetta käyttämällä Skannaamisen perustoiminnot Tietojen kohteen valitseminen iv Sisällys

11 Tietojen tallentaminen laitteeseen yhdistettyyn tietokoneeseen (skannaus tietokoneeseen) Tietojen tallentaminen USB-muistitikkuun (skannaus USB-muistiin) Kohdeosoitteen määrittäminen (skannaus sähköpostiin/ftp-palvelimeen/smb:hen) Sähköpostiosoitteen kirjoittaminen suoraan Valitseminen suosikkien luettelosta Pikavalintakohteen valitseminen Ryhmävalintakohteen valitseminen Valitseminen osoitekirjasta Osoitekirjasta etsiminen Etsiminen LDAP-palvelimesta Useiden vastaanottajaosoitteiden valitseminen Valitun kohdeosoitteen muokkaaminen Valitun kohdeosoitteen poistaminen Osoitteiden tallentaminen tai muokkaaminen Tallentaminen suosikkien luetteloon Poistaminen suosikkien luettelosta Pikavalintakohteiden rekisteröiminen (syöttäminen suoraan) Pikavalintakohteiden rekisteröiminen (LDAP-haku) Pikavalintakohteiden muokkaaminen tai poistaminen Ryhmävalintakohteiden rekisteröiminen Ryhmävalintakohteiden muokkaaminen tai poistaminen Tietojen muodon valitseminen Skannauslaadun valitseminen Tarkkuuden valitseminen Skannaustilan valitseminen Skannaustummuuden säätäminen Kaksipuolinen skannaaminen Skannauskoon valitseminen Skannauksen väriasetusten valitseminen Aiheen kirjoittaminen Jonossa olevan lähetyksen peruuttaminen Tarvikkeiden vaihtaminen Tarvikkeiden vaihtaminen Tietoja värikaseteista Värikasetin vaihtaminen Kuvayksikön vaihtaminen Hukkavärisäiliön vaihtaminen Siirtotelan vaihtaminen Siirtotelan vaihtaminen Otsonisuodattimen vaihtaminen Siirtohihnayksikön vaihtaminen Kiinnitysyksikön vaihtaminen Sisällys v

12 10 Kunnossapito Laitteen pitäminen kunnossa Laitteen puhdistaminen Ulkopinta Tulostusmateriaalitelat Tulostusmateriaalitelojen puhdistaminen (käsinsyöttötaso) Tulostusmateriaalitelojen puhdistaminen (lokero 2/3) Lokeron 3 tulostusmateriaalitelojen puhdistaminen ADF-syöttölaitteen syöttötelojen puhdistaminen Kaksipuolisyksikön syöttötelojen puhdistaminen Laserlinssi Ongelmanratkaisu Johdanto Määrityssivun tulostaminen Skannerin lukituksen poistaminen Tulostusmateriaalitukosten ehkäiseminen Tulostusmateriaalin kulkureitti Tulostusmateriaalitukosten selvittäminen Tulostusmateriaalin syöttöhäiriöistä kertovat viestit ja selvittäminen Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen syöttötasolta 1 (käsinsyöttötaso) ja siirtotelasta Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen syöttötasolta Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen syöttötasolta Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen ADF-syöttölaitteesta Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen kaksipuolisen tulostuksen yksiköstä Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen kiinnitysyksiköstä Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen laitteen sisältä Tulostusmateriaalin syöttöhäiriön korjaaminen vaakasuuntaisesta kuljetusyksiköstä Tukosten selvittäminen Muiden ongelmien ratkaiseminen Tulostuslaatuun liittyvien ongelmien ratkaiseminen Tila-, virhe-, ja huoltoilmoitukset Tilailmoitukset Virheilmoitukset Huoltoilmoitukset Jos NO SUITABLE PAPER / LOAD PAPER (xxx) -ilmoitus tulee näkyviin Varusteiden asentaminen Johdanto Suojaus antistaattista sähköä vastaan Dual In-Line -muistimoduuli (DIMM) vi Sisällys

13 Kiintolevysarja Kiintolevysarjan asentaminen CF-sovittimen ja CompactFlash-kortin asentaminen Taso 3 (alempi syöttöyksikkö) Sarjan sisältö Tason 3 asentaminen Liite Tekniset tiedot Tarvikkeiden käyttöikä Käyttäjän vaihdettavissa Huollossa vaihdettavissa Tekstin syöttäminen Näppäinten käyttäminen Faksinumeroiden syöttäminen Nimien syöttäminen Sähköpostiosoitteiden syöttäminen Syöttötilan vaihtaminen Esimerkki syöttämisestä Korjauksien tekeminen tekstiin ja syöttämistä koskevia huomautuksia Ympäristön suojeleminen Mitä ENERGY STAR merkitsee? Hakemisto Sisällys vii

14 viii Sisällys

15 1Johdanto

16 Laitteeseen tutustuminen Tilavaatimukset Noudata näitä tilasuosituksia, jotta laitetta on mukava käyttää sekä tarvikkeiden vaihtaminen ja kunnossapito sujuvat helposti mm (53,3") 100 mm 290 mm (3,9") (11,4") 539 mm (21,2") 326 mm (12,8") 100 mm (3,9") Näkymä edestä 578 mm (22,8") 329 mm (13,0") 907 mm (35,7") 326 mm (12,8") 590 mm (23,2") 1016 mm (40,0") 100 mm (3,9") Näkymä sivulta 2 Laitteeseen tutustuminen

17 578 mm (22,8") 1018 mm (40,1") 329 mm (13,0") 326 mm (12,8") 590 mm (28,2") 1016 mm (40,0") 111 mm (4,4") 100 mm (3.9") Näkymä sivulta, kun lisävarusteita on asennettu Lisävaruste näkyy kuvassa varjostettuna. Laitteeseen tutustuminen 3

18 Osien nimet Seuraavissa kuvissa esitetään laitteen osat. Tässä käyttöohjeessa viitataan niihin, joten tutustu niihin. Näkymä edestä 2-a 2-b 2 2-c 1 Ohjauspaneeli 2 Automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF) 2-a: ADF-syöttölaitteen kansi 1 2-d 2-e 2-b: Asiakirjaohjain 2-c: Asiakirjan syöttötaso 2-d: Tulostelokero e: Asiakirjapysäytin ADF-syöttölaitteeseen voidaan viitata joissakin tila- ja virheilmoituksissa "asiakirjakantena". Laske asiakirjojen pysäytin alas skannatessasi Legal-kokoisia arkkeja ADF-syöttölaitteen avulla Taso 1 (käsinsyöttötaso) 4 Taso 2 5 Tulostelokero 6 Laajennuslokero 7 Skannerin lukitussalpa 8 Lasi alkuperäisiä varten 9 Alkuperäisten kansi 10 Skanneri 4 Laitteeseen tutustuminen

19 PUSH 11 Kiinnitysyksikkö 12 Oikea luukku 13 Siirtotela 14 Siirtohihnayksikkö Kuvayksiköt 16 Laserlinssin puhdistustyökalu Etukansi 18 Hukkavärisäiliö 19 Värikasetit 20 Otsonisuodatin Y Y 15 Laitteeseen tutustuminen 5

20 Näkymä takaa 1 Virtakytkin 2 Virtaliitäntä 8 3 Puhelinliitäntä (TEL) 4 Puhelinliitäntä (LINE) 5 10Base-T/100Base-TX Ethernet -verkkoliitäntä 6 USB-portti 7 Takakansi 8 USB-muistiliitäntä Näkymä edestä, kun lisälaitteita on asennettu 1 Alempi syöttöyksikkö (lokero 3) 1 6 Laitteeseen tutustuminen

21 Ohjaimen CD/DVD-levy Tulostinohjaimet (PostScript-ohjaimet) Ohjaimet Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 (64-bittinen) Hyöty Nämä ohjaimet antavat käyttöön kaikki tulostimen ominaisuudet, kuten viimeistelemisen kehittyneen asettelun. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen asetusten tuominen näkyviin (Windows)" sivulla 141. Tulostettaessa PPD-tiedostoa edellyttäviä ohjelmia varten, kuten Page Maker ja Corel Draw, on laadittu PPD-tiedosto. Jos Windows Vista-, XP-, Server tai 2000-ympäristössä on määritettävä PPD-tiedosto, käytä tulostinohjaimen sisältävän CD/ DVD-levyn PPD-tiedostoa. Tulostinohjaimet (PCL-tulostinohjaimet) Ohjaimet Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 (64-bittinen) Hyöty Nämä ohjaimet antavat käyttöön kaikki tulostimen ominaisuudet, kuten viimeistelemisen kehittyneen asettelun. Lisätietoja on sivulla 141 Tulostinohjainasetusten saaminen näkyviin (Windows) -kohdassa. Tulostinohjaimet (XPS-ohjaimet) Ohjaimet Windows Vista Windows Vista (64-bittinen) Hyöty Nämä Windows Vista -pienoisohjaimet perustuvat Windows-ytimeen. Niiden asentamisesta ja toiminnasta on lisätietoja CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. XPS-ohjainta ei voi asentaa käyttämällä ohjaimet sisältävän CD/ DVD-levyn automaattista asennustoimintoa. Laitteeseen tutustuminen 7

22 Tulostusohjaimet (PPD-tiedostot) Ohjaimet Macintosh OS X (10.2.8, 10.3, 10.4 tai 10.5) Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Hyöty Näitä tiedostoja tarvitaan tulostinohjaimen käyttämiseksi näissä käyttöjärjestelmissä. Macintosh- ja Linux-tulostusohjaimista on lisätietoja CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. Skanneriohjaimet Ohjaimet TWAIN Driver -ohjain Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000-käyttöjärjestelmää varten TWAIN-ohjain Macintosh OS X versiolle tai uudemmalle WIA-ohjain Windows Vista/XP -käyttöjärjestelmälle WIA-ohjain Windows Vista/XP -käyttöjärjestelmälle (64 bittiä) Hyöty Nämä ohjaimet mahdollistavat skannaamisen asetukset, kuten väriasetukset ja koon säätämisen. Lisätietoja on kohdassa Windowsin TWAIN-ohjaimen asetukset" sivulla 169. Tämä ohjain mahdollistaa skannaamistoimintojen käyttämisen, kuten väriasetukset ja koon säätämisen. Lisätietoja on kohdassa Windowsin WIA-ohjaimen asetukset" sivulla 171. PC-faksiohjaimet Ohjaimet Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 (64-bittinen) Hyöty Nämä ohjaimet mahdollistavat faksiasetusten määrittämisen, kuten paperikoon valitsemisen fakseja lähetettäessä tai osoitekirjan muokkaamisen. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. Ohjainten asentamisesta on lisätietoja CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. Macintosh-ohjaimista on lisätietoja CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. 8 Laitteeseen tutustuminen

23 Windows TWAIN -ohjain ei ohjaa 64-bittisiä sovelluksia, mutta se ohjaa 32-bittisiä sovelluksia 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä. Sovellus-CD/DVD Sovellukset Sovellukset Download Manager (Windows Vista, XP, Server 2003/ 2000, Macintosh OS 10.2.x tai uudemmat) PaperPort SE Local Setup Utility (LSU) LinkMagic Hyöty Tämä apuohjelma edellyttää fontti- ja peittokuvatietojen lataamisen laitteen kiintolevyyn. Apuohjelma edellyttää, että laitteeseen on asennettu lisävarusteena hankittava kiintolevy tai Compact Flash -kortti. Lisätietoja on Download Manager -apuohjelman sähköisessä ohjeessa. Tämä asiakirjojenhallintaohjelma auttaa skannaamaan, järjestämään, käyttämään, jakamaan ja hallitsemaan digitaalisia ja paperiasiakirjoja tietokoneen avulla. Lisätietoja on PaperPort SE -ohjelman Help (Ohje) -valikossa. Tämä ohjelmisto mahdollistaa skannaus- ja faksauskohteiden lisäämisen suosikkien luetteloon sekä käyttämään pika- ja ryhmävalintaa tietokoneen avulla. Lisäksi sen avulla voidaan tarkistaa laitteen tila. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. Tämä ohjelma mahdollistaa skannattujen asiakirjojen tallentamisen tiedostoksi, käsittelemisen, liittämisen sähköpostiviesteihin ja tulostamisen. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. Laitteeseen tutustuminen 9

24 Sovellukset PageScope Net Care PageScope Network Setup PageScope Plug and Print PageScope NDPS Gateway PageScope Direct Print Hyöty Tämä ohjelma antaa käyttöön tulostimen hallintatoiminnot, kuten tilan valvonnan ja verkkoasetukset. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa PageScope Net Care -pikaohjeessa. Verkkotulostimen perusasetukset voidaan määrittää TCP/IP-protokollan avulla. Lisätietoja on CD- tai DVD-sovelluslevyllä toimitetussa PageScope Network Setup -pikaohjeessa. Tämä apuohjelma tunnistaa automaattisesti uuden verkkoon yhdistetyn tulostimen ja määrittää sen Windows-tulostinpalvelinta varten. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa PageScope Plug and Print -pikaohjeessa. Tämä verkkoapuohjelma mahdollistaa KONICA MINOLTA -tulostimien ja -monitoimilaitteiden käyttämisen NDPS-ympäristössä. Lisätietoja on CD- tai DVD-sovelluslevyllä toimitetussa PageScope NDPS Gateway -käyttöohjeessa. Tämä apuohjelma mahdollistaa PDFja TIFF-tiedostojen lähettämisen suoraan tulostimeen. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa PageScope Direct Print -pikaohjeessa. 10 Laitteeseen tutustuminen

25 Käyttöohje-CD/DVD Käyttöohjeet Käyttöohjeet Asennusopas Tulostimen/kopiokoneen/skannerin käyttöohje (tämä käyttöohje) Faksin käyttöohje Ohje Pikaopas Readme Hyöty Tämän käyttöohjeen asennusohjeita on noudatettava esimeriksi otettaessa laite käyttöön ja asennettaessa ohjaimet. Tässä käyttöohjeessa kerrotaan päivittäisestä käyttämisestä, kuten ohjainten ja ohjauspaneelin käyttämisestä ja tarvikkeiden vaihtamisesta. Tässä käyttöohjeessa kerrotaan faksaamisesta, kuten faksien vastaanottamisesta ja lähettämisestä sekä ohjauspaneelin käyttämisestä. Tässä ohjeessa kerrotaan Macintoshja Linux-ohjainten asentamisesta, verkkoasetusten määrittämisestä, Local Setup Utility -ohjelmasta (LSU), LinkMagic-ohjelmasta ja tulostimen hallintaohjelmasta. Pikaoppaassa kerrotaan kopoimisesta, faksaamisesta, skannaamisesta ja tarvikkeiden vaihtamisesta. Tässä ohjeessa on lisätietoja käyttämisestä ja varoituksia. Lue se ennen laitteen käyttämistä. Laitteeseen tutustuminen 11

26 Järjestelmävaatimukset Tietokone Pentium II: Vähintään 400 Mhz PowerPC G3 tai uudempi (suositus: G4 tai uudempi) Macintosh, jossa on Intel-prosessori Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/ Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/ Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition, Windows XP Home Edition/ Professional (Service Pack 2 tai uudemi), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 tai uudempi) Mac OS X ( tai uudempi: on suositeltavaa asentaa uusin korjaustiedosto) Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Vapaa kiintolevytila 256 Mt tai enemmän RAM-muisti 128 Mt tai enemmän CD-/DVD-asema I/O-liitäntä 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet -liitäntä USB 2.0- tai USB Revision 1.1 -yhteensopiva liitäntä Laitteen mukana ei toimiteta Ethernet- eikä USB-johtoja. Macintosh-ohjaimista on lisätietoja CD- tai DVD-levyllä toimitetussa käyttöohjeessa. 12 Laitteeseen tutustuminen

27 2Ohjauspaneeli ja määritysvalikko

28 Tietoja ohjauspaneelista Ohjauspaneelin merkkivalot ja näppäimet Nro Nimi Toiminto 1 Addressbook -näppäin 2 Auto RX -merkkivalo 3 Redial/Pause -näppäin 4 Onhook -näppäin Näyttää suosikkien luettelon sekä pika- ja ryhmävalintakohteet. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. Syttyy, kun automaattivastaanotto valitaan. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. Valitsee edellisen numeron uudelleen. Lisää numerovalintaan tauon. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. Lähettää ja vastaanottaa luurin ollessa alhaalla. Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. 5 Viesti-ikkuna Näyttää asetukset, valikot ja viestit. 6 / -näppäimet Siirtää valikoissa tai vaihtoehdoissa ylös tai alas. 7 / -näppäimet Siirtää valikoissa tai vaihtoehdoissa vasemmalle tai oikealle. 8 Valintanäppäin Voit valita näkyvissä olevan vaihtoehdon painamalla. 14 Tietoja ohjauspaneelista

29 Nro Nimi Toiminto 9 Virhe Ilmoittaa virheestä. -merkkivalo 10 Back-näppäin Tyhjentää kopioiden lukumäärän ja syötetyn tekstin. Voit palata edelliseen näyttöön painamalla. Voit peruuttaa näkyvissä olevan vaihtoehdon painamalla. 11 Näppäimistö Anna haluttu kopiomäärä. Sähköpostiosoitteiden, faksinumeroiden ja vastaanottajien nimien syöttäminen. 12 Fax-näppäin ja -merkkivalo Siirtää faksitilaan. Palaa vihreänä, kun laite on faksitilassa. 13 Scan-näppäin ja merkkivalo Lisätietoja on CD- tai DVD-levyllä toimitetussa faksin käyttöohjeessa. Siirtää laitteen skannaustilaan. (skannaus sähköpostiin, FTP-palvelimeen, kiintolevyn jaettuun kansioon, tietokoneeseen tai USB-muistiin) Palaa vihreänä, kun laite on skannaustilassa. Skannaustoiminnoista on lisätietoja luvussa 6, "Skannerin käyttäminen". 14 Copy-näppäin ja Siirtää kopiointitilaan. -merkkivalo Palaa vihreänä, kun laite on kopiointitilassa. 15 Start (B&W) -painike Kopiointitoiminnoista on lisätietoja luvussa 5, "Kopiokoneen käyttäminen". Aloittaa mustavalkofaksauksen, -skannauksen tai -kopioinnin. 16 Start-merkkivalo Palaa sinisenä, kun kopiointi tai faksin lähettäminen on mahdollista. 17 Start (Color) -painike 18 Stop/Reset -näppäin Palaa oranssina, kun kopiointi tai faksin lähettäminen ei ole mahdollista esimerkiksi laitteen lämmetessä tai jos on tapahtunut virhe. Aloittaa värivalkofaksauksen, -skannauksen tai -kopioinnin. Palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiksi ja pysäyttää laitteen toiminnan. Tietoja ohjauspaneelista 15

30 Merkkivalot Päänäyttö (kopiointitila) Nro Selitys Kuvaus 1 Kopiointiasetukset Voit tarkistaa asetukset ja tehdä niihin muutoksia. Lisätietoja on kohdassa Kopiointiasetukset" sivulla Tila Laitteen tila tai virheilmoitus tulee näkyviin. 3 Kopiointitummuus 4 Kopioiden määrä Ilmaisee kopiointitummuuden. AUTO tulee näkyviin, jos DENSITY-asetukseksi valitaan AUTO ja valitaan TEXT-kopiointitila. Ilmaisee kopioiden lukumäärän. 16 Tietoja ohjauspaneelista

31 Kopiointiasetukset Paina / Paina / Paina / Nro Selitys Kuvaus 1 Syöttötaso Ilmaisee valitun syöttötason. Paperisyöttötason valitsemisesta on lisätietoja kohdassa Syöttötason valitseminen" sivulla Zoomaussuhde Ilmaisee valitun zoomaussuhteen. Suurentamisesta ja pienentämisestä on lisätietoja kohdassa Zoomaussuhteen valitseminen" sivulla 156. Tietoja ohjauspaneelista 17

32 Nro Selitys Kuvaus 3 Kopiolaatu Ilmaisee valitun kopiolaadun. Kopiolaadun valitsemisesta on lisätietoja kohdassa Kopiolaadun valitseminen" sivulla Kopioiden lajitteleminen Ilmaisee, lajitellaanko kopiot. Kopioiden lajittelemisesta on lisätietoja kohdassa Kopioiden lajitteleminen" sivulla yhdelle- / 4 Ilmaisee, onko 2 yhdelle- tai 4 yhdellke -kopiointi yhdelle -kopiointi valittu. 2 arkille ja 4 arkille -kopioimisesta on lisätietoja kohdassa 2 yhdelle / 4 yhdelle -kopiointiasetukset" sivulla Yksi- tai kaksipuolinen kopioiminen Ilmaisee, onko valittu yksi- vai kaksipuolinen kopioiminen. Yksi- tai kaksipuolisesta kopioimisesta on lisätietoja kohdassa Kaksipuolinen kopiointi" sivulla Kopiointitoiminto Ilmaisee valitun kopiointitoiminnon. Kopiointitoiminnosta on lisätietoja kohdassa Kopiointitoiminnon ottaminen käyttöön" sivulla UTILITY Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit muuttaa laitteen asetuksia. Lisätietoja on kohdassa UTILITY-valikko" sivulla REPORT/ STATUS 10 PS/PCL PRINT 11 MEMORY PRINT Valitsemalla tämän vaihtoehdon näet tämän laitteen tulostamien sivujen kokonaismäärän sekä faksien lähettämis- ja vastaanottamismäärät. Voit myös tulostaa raportteja. Lisätietoja on kohdassa REPORT/STATUS -valikko" sivulla 26. Valitsemalla tämän vaihtoehdon valikosta voit tulostaa tai poistaa laitteen valinnaiseen kiintolevyyn tallennetut työt ja muuttaa PS/PCL-tulostusasetuksia. Lisätietoja on REPORT/STATUS -valikko" sivulla 26. Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit tulostaa suoraan muistista ja määrittää näiden toimintojen asetukset. Lisätietoja on REPORT/STATUS -valikko" sivulla 26. Valikon tämä vaihtoehto näkyy vain, jos laitteeseen on asennettu lisävarusteena hankittava kiintolevy tai CompactFlash-kortti. 18 Tietoja ohjauspaneelista

Pikaopas NPD4499-00 FI

Pikaopas NPD4499-00 FI NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Tieto-opas. Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD. Ohjesivut. Lexmarkin Web-sivusto. Muut kielet. Asennusohje. Tieto-opas Sivu 1 / 1

Tieto-opas. Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD. Ohjesivut. Lexmarkin Web-sivusto. Muut kielet. Asennusohje. Tieto-opas Sivu 1 / 1 Tieto-opas Tieto-opas Monitoimilaitetta ja sen toimintoja kuvaillaan useissa oppaissa. Tämän sivun avulla löydät monitoimilaitetta koskevia julkaisuja ja muita tietoja. Ohjesivut Monitoimilaitteessa on

Lisätiedot

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit DX-C200 Pikaohje Nimet ja sijainnit Kopiointi Skannaus Faksaus Vianmääritys Paperitukosten poistaminen Värikasetit Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA Pikaopas Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen 1. Valitse aloitusnäytössä Kopioi -painike. 2. Kosketa Pienennä/suurenna-painiketta. 3. Valitse jokin valmiista

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Tulostuksen hallinta-asetusten ohje

Tulostuksen hallinta-asetusten ohje Tulostuksen hallinta-asetusten ohje SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA TÄSTÄ OHJEESTA............................................................................ 2 TULOSTUKSEN HALLINTATOIMINTO.....................................................................

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2.

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2. Xerox ConnectKey.0 -tekniikka Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot

Lisätiedot

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Ohjelmiston asennusopas

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Ohjelmiston asennusopas COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Ohjelmiston asennusopas HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Ohjelmiston asennusopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2010 Copyright Hewlett-Packard

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE MFP. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE MFP. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE MFP Pikaopas M725dn M725f M725z M725z+ Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2.

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2. Xerox ConnectKey.0 -tekniikka Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

* Vaatii lisävarusteena saatavan tietoturvakitin. Nitova viimeistelijä Paperinkuljetusyksikkö Vastaanottotaso Suuri paperisäiliö Vihkonitova viimeistelijä Rei'ityslaite Ohisyöttötaso Suuri paperisäiliö

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Jos laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys kopiointitoimintoa käytettäessä Vianmääritys faksitoimintoa käytettäessä Vianmääritys tulostintoimintoa käytettäessä

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Koneen esittely Koneen esittely Palvelut Laitekokoonpanon mukaan käytettävissä voi olla seuraavat palvelut: 8 Kopiointi Sähköposti Internet-faksi Palvelinfaksi Originaalien syöttölaite

Lisätiedot

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja Xerox ColorQube 90/90/90 Kopioiminen. Aseta originaalit syöttölaitteeseen etusivut ylöspäin tai. Paina Kaikki palvelut -näppäintä.. Valitse Kopiointi. Kopiointi-kortti tulee näkyviin.. Tee tarvittavat

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

LAAJEMPI KÄYTTÖOPAS MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW. Versio 0 FIN

LAAJEMPI KÄYTTÖOPAS MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW. Versio 0 FIN LAAJEMPI KÄYTTÖOPAS MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Versio 0 FIN Käyttöoppaat ja niiden sijainti Mikä opas? Mitä se sisältää? Missä se on? Tuotteen turvaohjeet Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen

Lisätiedot

TULOSTINHINNASTO VOIMASSA ALKAEN 7.1.2010. Bruce Campbell Ltd Oy, myynti@brucecampbell.fi puh. 09-759 4410

TULOSTINHINNASTO VOIMASSA ALKAEN 7.1.2010. Bruce Campbell Ltd Oy, myynti@brucecampbell.fi puh. 09-759 4410 TULOSTINHINNASTO VOIMASSA ALKAEN 7.1.2010 KONTAKTIT Tilaukset: Myynti: Bruce Campbell Ltd Oy, myynti@brucecampbell.fi puh. 09-759 4410 Dacco Oy, hans.prange@dacco.fi, puh. 02-274 0040 Misha Turkama,misha.turkama@konicaminolta.fi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB 163

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB 163 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA BIZHUB 163 käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI1610F

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI1610F Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA DI1610F. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA DI1610F käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkeminen Järjestelmäasetukset Kopiokoneen/asiakirjapalvelimen asetukset Faksin asetukset Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

Käyttäjän Käsikirja Verkkoskanneritoiminnot

Käyttäjän Käsikirja Verkkoskanneritoiminnot Käyttäjän Käsikirja Verkkoskanneritoiminnot . Sisällysluettelo 1 Esittely 1.1 Energy Star... 1-4 Mikä on ENERGY STAR -tuote?... 1-4 1.2 Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit... 1-5 Lisenssitiedot...

Lisätiedot

MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet. Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin.

MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet. Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin. MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet. Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin. TUTUSTU MONEN LAITTEEN K780- NÄPPÄIMISTÖÖN ALOITUS PARANNELLUT TOIMINNOT KAHDENLAINEN

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON NETWORK

Käyttöoppaasi. CANON NETWORK Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle CANON NETWORK. Löydät kysymyksiisi vastaukset CANON NETWORK käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan.

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2

PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2 PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2 Transcription Module -ohjelmiston ominaisuudet FI Transcription Module -ohjelmiston ominaisuudet Toistaa DSS-, DSS Pro-, WMA-, MP3- ja WAV/AIFF-muodossa

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet Printer/Scanner Unit Type 2000 Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Skannaustiedostojen jakelu TWAIN-verkkoskannerin

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Tulostimen ja skannerin käyttöohje

Käyttöohjeet Tulostimen ja skannerin käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen ja skannerin käyttöohje Lukemalla "Kopiokoneen käyttöohjeen" turvatiedot varmistat, että osaat käyttää laitetta oikein ja turvallisesti. Johdanto Oppaassa annetaan laitteen käyttöön

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Käyttäjän Käsikirja Tulostustoiminnot

Käyttäjän Käsikirja Tulostustoiminnot Käyttäjän Käsikirja Tulostustoiminnot . Sisällysluettelo 1 Johdanto 1.1 Energy Star... 1-4 Mikä on ENERGY STAR -tuote?... 1-4 1.2 Tavaramerkit ja tekijänoikeus... 1-5 Lisenssitiedot... 1-5 OpenSSL-lausunto...

Lisätiedot

Paperin koon määrittäminen

Paperin koon määrittäminen Lisävarusteena saatava painavan tulostusmateriaalin lokero korvaa lokeron 1. Ohjeet lokeron 1 irrottamisesta ja asentamisesta ovat kohdassa Lokeron 1 vaihtaminen. Raskaan tulostusmateriaalin lokero on

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Jos laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys käytettäessä kopiointitoimintoa Vianmääritys faksitoimintoa käytettäessä Vianmääritys käytettäessä tulostintoimintoa

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille: AirPrint-opas Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Versio A FIN

Lisätiedot

Asennusohje. Laitteen asentaminen. Ohjelmiston asentaminen. Merkkivalon tila. Kulutustarvikkeiden hankkiminen

Asennusohje. Laitteen asentaminen. Ohjelmiston asentaminen. Merkkivalon tila. Kulutustarvikkeiden hankkiminen Asennusohje Laitteen asentaminen 1 Ohjelmiston asentaminen 2 Merkkivalon tila Kulutustarvikkeiden hankkiminen 1 2 1. Laitteen asentaminen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6 inches) 20

Lisätiedot