VERSAALI OY, Teollisuustie 10-14, Klaukkala, puh , fax

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERSAALI OY, Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala, puh.09-2766 010, fax 09-2766 0166 myynti@versaali.fi, www.versaali.fi"

Transkriptio

1 Opasteita jo vuodesta 1951,, puh , fax T U O T E K U V A S T O /14

2 YLEISET MYYNTIEHDOT 1. Yleistä Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Versaali Oy:n valmistamien tai markkinoimien tuotteiden myyntiin, elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. Yleisiä myyntiehtoja sovelletaan myös, jos tavara kokonaan tai osittain valmistetaan ostajan raaka-aineesta. 2. Tarjous Myyjän alustava tarjous, jonka perusteella ostaja tekee tilauksensa, annetaan kirjallisesti, elleivät osapuolet ole muuta sopineet. Myyjän alustava tarjous annetaan sitoumuksetta. 3. Tilaus ja sopimus Osapuolten välinen sopimus syntyy, kun myyjä vahvistaa ostajan tilauksen tilausvahvistuksella tai kun ostaja muutoin hyväksyy myyjän esittämän tarjouksen. 4. Toimitus Ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu, toimitus tapahtuu vapaasti myyjän tehtaalta tai varastosta. Ostajan niin halutessa tavara lähetetään ostajan kustannuksella ostajalle. Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle, kun tavara luovutetaan ostajalle, tämän asiamiehelle tai rahdinottajalle taikka kun tavara muuten on sovittuna aikana asetettu ostajan käytettäväksi. Tavara toimitetaan ostajalle sovittuna toimitusaikana tai, jos sitä ei ole sovittu, tavaran valmistuttua. Toimituksen myöhästyminen aiheuttaa myyjälle korvausvelvollisuuden vain siinä tapauksessa, että siitä on nimenomaan sovittu. 5. Maksuehdot Toimitus laskutetaan sen jälkeen, kun tavara on luovutettu ostajalle, tai kun se on toimitusehtojen mukaan ostajan käytettävissä toimituspaikalla. Ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu, toimituksen maksuehto on 14 päivää netto. Mikäli maksu ei tapahdu määräajassa, myyjällä on oikeus periä ostajalta viivästyskorkoa, jonka määrä erääntymispäivästä lukien on Suomen Pankin peruskorko lisättynä yhdeksällä prosenttiyksiköllä. 6. Hinnanmuutokset Myyjä pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutokseen, mikäli sopimuksen syntymisen jälkeen on tapahtunut myyjän toiminnasta riippumattomia ja toimituksen kohteeseen vaikuttavia hankinta- tai valmistuskustannusten muutoksia, jotka perustuvat raaka-aineiden hintojen muutoksiin, yleisen palkkatason muutokseen, tulleihin, tuontiveroihin, rahtien tai vaihtokurssien muutoksiin. Myyjällä on hinnanmuutosoikeus myös, jos arvonlisäveron määrää muutetaan taikka toimituksen hintaan muutoin vaikuttavaa lainsäädäntöä uudistetaan. 7. Omistuksenpidätys Toimitettu tavara säilyy myyjän omaisuutena, kunnes se on täysin maksettu. 8. Pakkaus, lähetys ja rahti Toimituksen tavanomaisen pakkaustavan ylittävät pakkauskustannukset eivät sisälly tuotteen hintaan ellei toisin ole sovittu ja myyjä on oikeutettu perimään ne ostajalta. Ostajan niin halutessa tavara lähetetään ostajalle myyjän sopivaksi katsomalla tai erikseen sovitulla kuljetusvälineellä. Myyjä vakuuttaa tavaran ostajan lukuun, mikäli ostaja tätä erikseen pyytää tai myyjä katsoo sen välttämättömäksi muista syistä. 9. Laatu ja reklamaatio Elleivät osapuolet ole käytettävästä raaka-aineesta sopineet, myyjällä on oikeus valita tavaran valmistusta varten sellainen raaka-aine, jonka hän katsoo toimituksen kohteeseen sopivaksi. Myyjä pidättää oikeuden painatuksesta tai raaka-aineesta aiheutuviin pienehköihin värisävypoikkeamiin. Jos toleransseista ei ole erikseen sovittu, myyjällä on oikeus määrätä ne alalla vallitsevaa käytäntöä noudattaen. Mikäli tavaran käyttö tai tekniset syyt vaativat tilauksessa arvioitua korkeampaa valmistustasoa, myyjällä on oikeus vastaavaan lisäveloitukseen. Tuotevirheen kyseessä ollen myyjä on oikeutettu ostajan asianmukaisen ilmoituksen jälkeen kohtuullisessa ajassa ottamaan tavaran takaisin ja korjaamaan sen taikka korvaamaan sen uudella. Myyjä ei ole velvollinen virheen takia maksamaan korvausta ostajalle mistään suorista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista, joita ostajalle on tuotevirheestä mahdollisesti aiheutunut. Ostajan tulee tarkastaa tavaran määrä, laatu ja kunto välittömästi toimituksen jälkeen, sekä ilmoittaa mahdollisista huomautuksista myyjälle seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

3 10. Piirustukset, luonnokset, työkalut yms. Mikäli ostajan tai alustavan tarjouksen saajan kanssa ei erikseen kirjallisesti toisin sovita, myyjän suunnittelemat, valmistamat tai valmistuttamat piirustukset, luonnokset, mallit, sekä kaikki valmistelutyön tulokset jäävät myyjän omaisuudeksi. Ostaja tai tarjouksen pyytäjä ei saa ilman myyjän suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa tai luovuttaa tällaista aineistoa, eikä antaa siitä tietoja kolmannelle henkilölle. Ostajan myyjälle toimittamat piirustukset, mallit, tekniset tiedot ja valmistelutyötä varten luovutettu muu aineisto jäävät ostajan omaisuudeksi. Myyjän tulee käsitellä tällaista aineistoa salaisena ja palauttaa se pyydettäessä. 11. Patentti- yms. oikeudet Jos tavara valmistetaan ostajalta saatujen piirustusten, mallien tai muiden vastaavien ohjeiden mukaan, on ostaja vastuussa mahdollisista patentti-, malli-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien loukkauksista. 12. Peruutus Mikäli ostaja peruuttaa tilauksensa, saa myyjä periä ostajalta peruuttamishetkeen mennessä myyjälle syntyneet kaikki kustannukset. 13. Ylivoimainen este Jos toimitus ylivoimaisen esteen vuoksi estyy, vaikeutuu tai myöhästyy, vapautuu myyjä kaikesta vastuusta ja on oikeutettu harkintansa mukaan kokonaan tai osittain purkamaan sopimuksen taikka lykkäämään toimitusta olosuhteiden vaatiman ajan yli sovitun toimitusajan. Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: tulipalo, sota, liikekannallepano tai vastaavanlaatuiset odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, käyttövoiman rajoitukset, valuuttarajoitukset, kuljetuskaluston puute, yleinen tavaran niukkuus, työtaistelu, luonnon tapahtuma, merkittävää suuruusluokkaa oleva konerikko, yleinen raaka-ainepula sekä alihankkijoiden toimituksissa olevat virheet tai näiden toimitusten viivästyminen edellä mainittujen seikkojen takia ja muut sellaiset seikat, joihin myyjä ei voi kohtuullisin kustannuksin vaikuttaa ja jotka vaikuttavat myyjän mahdollisuuksiin täyttää toimitusvelvoite. Jos myyjä tahtoo vedota ylivoimaiseen esteeseen, on hän velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä samaten kuin sen lakkaamisesta ostajalle. Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa käy ylivoimaisen esteen takia mahdottomaksi, on kumpikin asianosainen oikeutettu purkamaan sopimuksen ilmoittamalla siitä viipymättä vastapuolelle. 14. Erimielisyyksien ratkaiseminen Osapuolten välisiin sopimuksiin ja näihin yleisiin myyntiehtoihin liittyvät erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse ratkaista, käsitellään myyjän kotipaikan tuomioistuimessa.

4 DIGITAALINEN AINEISTO KÄSIKIRJOITUKSET JA RAAKATEKSTIT - pdf (Acrobat Reader) - rtf (Rich Text Format) - odt (OpenDocument) - doc (MS-Word) - xls (MS-Exel) RAKENNE-, LUONNOS- JA MITTAKUVAT - pdf (esim. AutoCadilla valmistetuista tiedostoista) LEIKKAUS JA KAIVERRUS - cdr X6, eps, ai (ei pakattu), Gerber-plt kaikki tekstit ja kuviot konvertoituina poluiksi eli vektorimuoto TULOSTUS A) Valmis tulostustiedosto: pdf, eps, tiff, jpg - fontit vektoroituina - kuvat CMYK-muodossa, väriprofiili Euroscale Coated v2 - kuvaresoluutio (suositus): A4-A dpi A dpi 70x100cm dpi 120x180cm dpi 1-5m dpi B) Muokattava tulostustiedosto - Corel 16 fontit ttf- tai otf-muodossa AINEISTON TOIMITUS - sähköposti (max. 20Mb): - cd/dvd - muistitikku (huom! nimen perässä oltava tiedostotunniste:.pdf,.eps,.cdr jne.)

5 TILIASIAKASHAKEMUS TOIMITUSOSOITE 1. Täydellinen toimitusnimi (toiminimi: myös omistaja) 2. Toimitusosoite Postinumero Postitoimipaikka LASKUTUSOSOITE (Mikäli laskutusosoite on eri kuin toimitusosoite) 3. Laskutusnimi 4. Laskutusosoite Postinumero Postitoimipaikka MUUT TIEDOT Puhelin: Telefax: www: y-tunnus: Pankkiyhteys: Toimiala: Perustamisvuosi: Ostohenkilö(t): Arvioidut vuosiostot: Toimitusjohtaja: Omistussuhteet: Oma pääoma: Tähän asiakashakemukseen on liitettävä: 1. Jäljennös kaupparekisteriotteesta 2. Jäljennös viimeisestä taseesta ja tuloslaskelmasta 3. Ennakkoperintärekisteriote / 20 Allekirjoitus TÄYTTÄÄ Asiakasnumero: Asiakasryhmä: NK: / 20

6 PORRAS-, ILMOITUS- JA HINNASTOTAULUT Vakioporrastauluissa on mustalla huopakankaalla verhoiltu irtokirjaimia varten uritettu vaneripohja ja hopeanväriseksi eloksoitu saranallinen alumiinikehys, jossa on ruuvilukitus. Taulujen suojapinta on kirkasta muovia ja kiinnitystarvikkeet liitetään mukaan. Erikoistoivomuksesta tauluihin saa kromatut, messinkiset, maalatut tai erikoissävyyn eloksoidut alumiinikehykset. Puukehykset ovat myös mahdollisia. Huopakankaan värin voi valita useista vaihtoehdoista. Lukitusvaihtoehtoina myös kehykseen upotettu Abloy-lukko tai magneettisalpalukitus. A4 x 2kpl taulun ulkomitat 500 x 370mm A4 x 3kpl taulun ulkomitat 720 x 370mm PORRASTAULUT tuotenro koko huom PT * 300 mm 6-8 nimelle PT * 500 mm nimelle PT * 600 mm nimelle PT * 700 mm nimelle PT * 800 mm 50 nimelle PT * 900 mm 70 nimelle PT * 300 mm tekstit ladottuna PT * 500 mm tekstit ladottuna PT * 600 mm tekstit ladottuna PT * 700 mm tekstit ladottuna PT * 800 mm tekstit ladottuna PT * 900 mm tekstit ladottuna A4 -STANDARDIKOON PORRASTAULUT tuotenro koko huom PT x 370mm nimelle PT x 370mm nimelle PT x 660mm nimelle A4 -STANDARDIKOON ILMOITUSTAULUT tuotenro IT IT IT koko 500 x 370mm 720 x 370mm 500 x 660mm A4 x 4kpl taulun ulkomitat 500 x 660mm LUKOT tuotekoodi V2-LUMA-0001 V2-LUPI-3281 ME magneettisalpalukitus Abloy-lukitus (kehykseen upotettu) lukkovalmius

7 PORRAS-, ILMOITUS- JA HINNASTOTAULUT Vakioilmoitustauluissa on mustalla huopakankaalla verhoiltu sileä korkkipohja ja hopeanväriseksi eloksoitu saranallinen alumiinikehys, jossa on ruuvilukitus. Taulujen suojapinta on kirkasta muovia ja kiinnitystarvikkeet liitetään mukaan. Erikoistoivomuksesta tauluihin saa kromatut, messinkiset, maalatut tai erikoissävyyn eloksoidut alumiinikehykset. Puukehykset ovat myös mahdollisia. Huopakankaan värin voi valita useista vaihtoehdoista. Lukitusvaihtoehtoina myös kehykseen upotettu Abloy-lukko tai magneettisalpalukitus. Ulkokäyttöön valmistetuissa ilmoitustauluissa on vakioväreinä harmaa tai beige korkkilinoleum-pohja, hopeanväriin eloksoitu saranoitu alumiinikehys sekä suojapinta kirkasta muovia. Lukitus kuten porrastauluissa. Ei roiskevesitiivis. Yhdistelmätauluissa porras- ja ilmoitustauluosat ovat samoissa kehyksissä. Verhoilu mustalla huopakankaalla ja kehys hopeanväriin eloksoitua alumiinia. Liukukiskoilla oleva, porrastauluosan peittävä suojapinta kirkasta muovia, jossa Abloy-lukitus. Tauluissa mukana kiinnitystarvikkeet. Kahdella suojapinnalla varustetuissa tauluissa porrastaulu- ja ilmoitustauluosa ovat samanlevyiset. Huopakankaissa useita eri värivaihtoehtoja. Myös m uut variaatiot, kuten kolmiosaiset tai erityisen isot/pienet koot mahdollisia. ILMOITUSTAULUT tuotenro IT IT IT IT IT IT koko 300 x 300mm 300 x 500mm 450 x 600mm 450 x 700mm 600 x 800mm 750 x 900mm ILMOITUSTAULUT ULKOKÄYTTÖÖN tuotenro koko IT x 500mm IT x 600mm IT x 700mm IT x 800mm IT x 900mm YHDISTELMÄTAULUT 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen 1-lasinen 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen 1-lasinen 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen tuotenro koko p-tauluosa i-tauluosa YT x 500mm 300 x 500mm 300 x 500 mm YT x 500mm 300 x 500mm 300 x 500 mm YT x 700mm 450 x 700mm 450 x 700 mm YT x 700mm 450 x 700mm 450 x 700 mm YT x 700mm 300 x 700mm 600 x 700 mm YT x 900mm 450 x 900mm 750 x 900 mm YT x 900mm 600 x 900mm 600 x 900 mm YT x 900mm 600 x 900mm 600 x 900 mm YT x1200mm 600 x1200mm 900 x1200 mm YT x 500mm YT x 500mm YT x 700mm YT x 700mm YT x 700mm YT x 900mm YT x 900mm YT x 900mm YT x1200mm 300 x 500mm 300 x 500 mm tekstit ladottuna 300 x 500mm 300 x 500 mm tekstit ladottuna 450 x 700mm 450 x 700 mm tekstit ladottuna 450 x 700mm 450 x 700 mm tekstit ladottuna 300 x 700mm 600 x 700 mm tekstit ladottuna 450 x 900mm 750 x 900 mm tekstit ladottuna 600 x 900mm 600 x 900 mm tekstit ladottuna 600 x 900mm 600 x 900 mm tekstit ladottuna 600 x1200mm 900 x1200 mm tekstit ladottuna

8 PORRAS-, ILMOITUS- JA HINNASTOTAULUT Halltex-ilmoitustaulujen kehys on hopeanväriseksi eloksoitua alumiinia tai lakattua mäntyä. Pohja kangaspäällystettyä Halltex-levyä. Taulut ilman kirkasta PMMA-suojapintaa. Korkki-ilmoitustaulujen kehys on hopeanväriseksi eloksoitua alumiinia tai lakattua mäntyä. Pohja on vaneria johon on kiinnitetty 3 mm:n luonnonkorkki. Myös eriväriset korkkilinoleumit ovat mahdollisia. Taulut ilman kirkasta PMMA-suojapintaa. Hinnastotaulujen kehys on hopeanväriseksi eloksoitua alumiinia tai lakattua mäntyä. Pohja uritettu ja mustalla huopakankaalla verhoiltu.taulut ilman kirkasta PMMA-suojapintaa. HALLTEX-JUTE-ILMOITUSTAULUT tuotenro koko IT x 500mm IT x 600mm IT x 600mm IT x 600mm KORKKI-ILMOITUSTAULUT tuotenro IT IT IT IT koko 300 x 500mm 400 x 600mm 500 x 600mm 600 x 600mm HINNASTOTAULUT tuotenro koko huom HT x 200mm kehykset eloks. alumiinia HT x 500mm kehykset eloks. alumiinia HT x 600mm kehykset eloks. alumiinia HT x 800mm kehykset eloks. alumiinia HT x 200mm kehykset lakattua puuta HT x 500mm kehykset lakattua puuta HT x 600mm kehykset lakattua puuta HT x 800mm kehykset lakattua puuta

9 OVINIMIKILVET JA VAIHTOKIRJAIMET OVINIMIKILVET VAIHTOKIRJAIMILLE JA -NUMEROILLE tuotenro koko huom OK x 40mm kromattu kehys ( 10 kpl / pkt) OK x 40mm messinkikehys ( 10 kpl / pkt) OK x 45mm muovikehys ( 10 kpl / pkt) OK x 40mm kromattu kehys yksittäismyyntipakkauksessa OK x 40mm messinkikehys yksittäismyyntipakkauksessa OK x 45mm muovikehys yksittäismyyntipakkauksessa OK x 40mm kromattu kehys nimi valmiiksi ladottuna OK x 40mm messinkikehys nimi valmiiksi ladottuna OK x 45mm muovikehys nimi valmiiksi ladottuna Ovinimikilpien kehykset ovat kromattua tai lakattua messinkiä tai kirkasta muovia. Kirjainten kiinnityspinta on mustaa, uritettua muovia. Kilvissä on ruuvilukitus ja ovikilvet toimitetaan kiinnitystarvikkeineen. Kilpiin soveltuvat 13mm ja 19mm korkeat vaihtokirjaimet. Kilpeen joka ladotaan 13mm:n kirjaimilla, mahtuu 2 tekstiriviä. VAIHTOKIRJAIMET JA NUMEROT PORRASTAULUIHIN JA OVINIMIKILPIIN tuotekoodi väri korkeus VK07-013?-50 (?haluttu kirjain) valkoinen 13mm VK07-019?-50 (?haluttu kirjain) valkoinen 19mm VAIHTOKIRJAIMET JA -NUMEROT Ovinimikilpiin, porras- ja hinnastotauluihin. Kirjainten väri on valkoinen. Koot 13mm ja 19mm. VAIHTOKIRJAINTEN SÄILYTYSPAKKAUS Kassimallinen vaihtokirjainten säilytyspakkaus, jossa 4 muovikoteloa kirjainlokeroilla. Lokeroiden väliseinät siirrettävissä tarpeen mukaan.

10 ERIKOISPORRASTAULUT Tarjoamme asiakkaillemme tyylikkäitä porrastauluvaihtoehtoja esim. arvokiinteistöjen porrasauloihin tai muihin julkisiin tiloihin. Tavanomaisuudesta poikkeavat nimi- tai ilmoitustaulut parantavat kiinteistön ilmettä ja lisäävät viihtyvyyttä. Taulun rakenne ja materiaalit ovat suhteellisen vapaasti valittavissa asiakkaan toivomusten mukaisesti. Kehys voi olla esim. käsiteltyä puuta jolloin se voidaan valmistaa koneistamalla tai käyttää valmista kehysprofiilia. Metalliset kehykset valmistetaan messingistä tai alumiinista. Nimiöosa muodostuu suojalasista tai -muovista, aukotetusta paspartout-tasosta joka voi olla perinteistä ko. pahvia, messinkiä tai alumiinia. Tason etupinta voidaan tekstittää kaivertamalla tai tarratekstinä riippuen pintamateriaalista. Nimet kohdistuvat siististi rakenteen ansiosta ja ne ovat muutettavissa. Yksilölliset ja kiinteistön tyyliin sopivat nimikilvet täydentävät ilmettä. Pohjamateriaalina voi olla esim. messinki, alumiini, rst jne.

11 EMALIKILVET Emali on erinomainen käyttömateriaali. Se on valonkestävä, kestää arktiset säävaihtelut ja korroosion, helposti puhdistettava, likaa hylkivä materiaali. Kestävyytensä ansiosta emalilla on lähes rajattomat käyttökohteet kuten katukilvet, talojen ja porraskäytävien numerointi, kielto- ja varoituskilvet, muistomerkit, infokilvet ja opasteet, nimi- ja mainoskilvet, konsulaatti- ja suurlähetystökilvet, kunta- ja kaupunkivaakunat jne. Teräslevylle valmistettavan emalikilven koko vaihtelee 50 x 50mm x 200mm, katso alla olevaa taulukkoa. Varastoaihiokoot 480 x 80 mm 350 x 200 mm 350 x 150 mm 300 x 100 mm 200 x 200 mm 200 x 150 mm 200 x 100 mm 200 x 50 mm 150 x 150 mm 150 x 50 mm 50 x 50 mm EMALIKILVET 2-riviset kilven koko 350 x 200mm kilven koko 350 x 150mm 1-riviset kilven koko 300 x 100mm 1-riviset kilven koko 480 x 80mm Kiinteistönumerot ja porrastunnukset 200 x 200mm 200 x 100mm 150 x 150mm 150 x 50mm 50 x 50mm Ruuvipussi, sisältää messinkiruuvit ja nailonhelat TUSSI- JA MAGNEETTITAULUT Kovan emalipinnoitteen ansiosta taulu kestää kovaa kulutusta, siihen on helppo kirjoittaa ja sen puhdistaminen on vaivatonta. Taulun pintaan voidaan sen magneettisuuden ansiosta kiinnittää oheis-materiaalia, kuten piirustuksia ym. Kehys on valkoista alumiinia ja taulun alareunassa on kynäkouru. Tauluihin voidaan kirjoittaa vain tarkoitukseen sopivilla merkintäkynillä (esimerkiksi Welleda taiwhiteboard). Toimitukseen sisältyy piilokiinnityshelat.

12 SILVER HOST -OPASTEET SilverHost-tuoteperhe sisältää taskullisia nimi- ja ilmoitusopasteita. Ne on suunniteltu asiakkaan usein vaihtuvia nimi- ja ilmoitustarpeita ajatellen. Pohjamateriaaliksi voi valita vaihtoehtoisesti rst:n, alumiinin, messingin tai akryylin. Pohjan päälle on ruuvein kiinnitetty taulun nimiöosa, joka on muotoonkoneistettua kirkasta akryylia. Opasteissa on ruuvikiinnitys. Kokovaihtoehtoja on useita; standardi A4-koko, jonka taskuun mahtuu A4 kokoinen paperi tai kartonki. Kuvassa olevat huone- ja nimiopasteet ovat mitoitetut 210 x 100mm ja 210 x 30mm:n nimilapuille. Koko on myös muunneltavissa tilaajan toiveiden mukaan. Tekstiosuuden vaihtaminen on helppoa, sen voi itse latoa ja tulostaa mieleiselleen materiaalille. Nimilapun materiaaliksi voi valita esim. laadukkaamman kartonkivahvuuden. Kokoustilaopaste rst-pohjalla Nimi- ja huoneopasteet metalli- tai akryylipohjalla. Akryylinen taskuosa on viistottu ja sormilovettu, nimilapun tai A4 paperin vaihtaminen on kätevää. Ruuvikiinnitys on pitävä ja käytännöllinen. SilverHost-opasteilla luodaan toimistoihin, virastoihin, hotelleihin jne. helposti huoliteltu ja viimeistelty ilme. Taskuja voidaan myös koota useampi samaan tauluun.

13 SLIM -OPASTEET Turhauttaako ilkivalta? Onko muita vaihtoehtoja kuin iso, lukollinen yhdistelmätaulu jos tilaa on vähän? Versaali tarjoaa käyttöönne ohuen Slim-infotaulun. Alumiinitaustainen, rst- kiristyslistoilla ja vain kiinteistö/ammatti-ihmisen käytössä olevalla Torx- avaimella aukeava Slim on asiakkaan tarpeisiin tehty taulu, jota on erittäin vaikea rikkoa. Akryyli- tai lasipintainen taulu on kestävä ja helppo päivittää. Slim-taulun kiristyslistat aukaistaan ja tulosteen voi vaihtaa itse vaikka päivittäin, mutta palvelun saa myös Versaalin kautta. Sopivia opastekohteita ovat esim. porraskäytävät, kerrosopasteet, hissit, tiedotteet ja luettelot. Myös lakisääteiset poistumistieopasteet voidaan tulostaa sopivaan kokoon ja suojata tyylikkäästi Slim-mekanismilla. Slim-opasterunkojen koot Alumiini 2mm (A5, A4), alumiini 3mm (A3, 500x700mm), kiristyslistat 2mm RST tulosteen koko taulun koko A5 149 x 262mm akr.etupinnalla A4 210 x 350mm akr.etupinnalla A3 297 x 470mm akr.etupinnalla 500x700mm 500 x 755 karkaistu lasi Slim-opaste on ohut mutta tukeva infotaulu. Kiinnitysruuvit ovat piilossa taulun kiristyslistojen takana ja listat saa auki vain turva-torx-avaimella. Porrastaulut, hissi-, kartta- ja kerrosopasteet, lukujärjestykset jne.

14 LIIKENNEMERKKI-SLIM Kätevä infotaulu esim. parkkipaikalle tai alueelle, johon ei voi asentaa suurikokoisia opasteita. Se sopii myös kohteisiin, joissa tarvitaan vaihtuvaa informaatiota. Taulumainen opaste on siisti ja siinä on tukeva ja ilkivaltasuojattu rakenne. Taulu on valmistettu hapettumattomasta merivesialumiinista ja se on suojattu kirkkaalla PMMA-muovilla. Se on turvalukittu, mutta sen informaatio-osa on helposti vaidettavissa. Toimiva ratkaisu vaihtuvalle tiedotukselle. - vaihdettava informaatio-osa. - taulu on mitoitettu vakiopaperikoolle A4 tai A3. - ulkokäytössä paperi on suojalaminoitava. - 2kpl liikennemerkkikiinnikkeitä Ø 60mm. - kulmissa Torx-avaimella aukaistavat erikoisruuvit.

15 VERSALUX -OPASTEET Versalux on monikäyttöinen opasterunko-profiilisto, jonka siro mutta tukeva rakenne sopii sekä suuriin että pieniin sisältä-/päältävalaistaviin opasteisiin. Rakenteellisesti pääprofiili on modulaarinen, johon on liitettävissä erilaisia valolähteitä ja kiinnitystarvikkeita. Versaluxin suulakepuristettu, eloksoitu, muodoltaan soikea alumiiniprofiili kätkee sisälleen liukutasoja, kiinnitysripoja ja apuprofiileja. Profiilin perusvärinä on luonnonväriin eloksoitu hopea tai musta, mutta opastekokonaisuuksia on mahdollisuus myös polttomaalata eri sävyihin. Opasterakenne sopii sekä ylhäältä ripustettavaksi että sivulta tai alapuolelta kiinnitettäväksi. Samasta modulaarisesta Versalux-valoprofiilista voidaan valmistaa myös jalallisia malleja tai taulumaisia valokehyksiä. Pystyasennuksissa voidaan käyttää laipiokiinnitystä ja maastoasennuksissa betoniperustakiinnitystä. Suurimmissa opasterakenteissa profiiliston sisään asennetaan teräsapurunko (Fe35x35x2), joka jäykistää liitokset ja poistaa murtumakohdat. Valo-opasteissa valolähteenä voidaan käyttää esimerkiksi suurteho-led valoyksiköitä tai perinteisiä PLputkivalaisimia tarpeen ja kohteen mukaisesti. Ulko-opasteissa käytetään yleensä järjestelmään suunniteltua IP64- suojattua suoravalaisevaa lipallista otsikkovalaisinta, joko LED tai PL-tyyppisenä. Käyttöjännite on v sopimuksen mukaisesti. Valoputkien/LED-diodien huolto ja ylläpito on toteutettu järkevästi liukumekanismilla. Heijastava kuvio/tekstityspinta on kirkasta akryylia tai päältävalaisevissa malleissa esim. anodisoitua tai maalattua alumiinia. Versalux-opasteet sopivat julkisten ja isojen kohteiden valo-opastuksiin, yritysten tunniste- ja tuotemerkkimainontaan, piha- ja karttaopasteisiin. Opasterakenne soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

16 SCANDI-OPASTEJÄRJESTELMÄ Opasteet valmistetaan 3mm:n vahvuisesta eloksoidusta alumiinista. Vakioväri on hopeaeloksoitu alumiini, tilauksesta myös muita eloksointivärejä. Opasteet toimitetaan myös polttomaalattuina. Kiinnitysosat ovat ruiskuvalettua ABS-muovia. Opasteiden monipuolisen ja -muotoisen sekä vaihtelevan rakenteen johdosta emme esitä hintoja tässä hinnastossa, vaan jokainen kilpikokonaisuus hinnoitellaan pyynnöstänne. Scandin rakenneliitokset ovat tukevia ja ulkoasu on viimeistelty ja siisti ilman näkyviä kiinnitysruuveja. Ulkokäyttöön valmistetut Scandiopasteet voidaan varustaa vesitiiviillä valaistuslipalla. Karttaopasteet voidaan valmistaa esim. taulumaiseen Scandipaneliin. JALALLISET OPASTETAULUT Ominaisuudet: - sisä- ja ulkokäyttöön - vaihdettavissa olevat tekstipinnat - siisti, tukeva ja kestävä rakenne Rakenne: - alumiinirunkoinen - pyöreät kulmat kehyksessä - galvanoitu teräsjalusta - saatavana myös valaistuna Pintakäsittely: - hopeaeloksointi - muut värit tilauksesta Tekstitysmenetelmät: - digitaalinen tarratulostus - tarratekstit - kaiverrus + värjäys Mitoitus - tilauksen mukaisesti - jalasputket halk. 70 mm

17 SCANDI-OPASTEJÄRJESTELMÄ Opasteet valmistetaan 3mm:n vahvuisesta eloksoidusta alumiinista. Vakioväri on hopeaeloksoitu alumiini, tilauksesta myös muita eloksointivärejä. Opasteet toimitetaan myös polttomaalattuina. Kiinnitysosat ovat ruiskuvalettua ABS-muovia. Tekstiprofiilit ovat helposti vaihdettavissa. Opasteiden monipuolisen ja -muotoisen sekä vaihtelevan rakenteen johdosta emme esitä hintoja tässä hinnastossa, vaan jokainen kilpikokonaisuus hinnoitellaan pyynnöstänne. Modulaarisen rakenteen ansiosta Scanditaulu on muutettavissa tietojen muuttuessa. Samassa taulussa voidaan käyttää eri värialueita, mikä lisää opasteen tehoa. Logo-, kartta- ja tekstiosien yhdistäminen samaan tauluun on mutkatonta. Profiilirakenteita on erityyppisiä. Esim. uraprofiileihin voidaan liittää vaihdettavia tekstiliuskoja. Kaikki opasteosat voidaan myös maalata haluttuun sävyyn. OPASTETAULUT JA KILVET SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN Ominaisuudet: - sisä- ja ulkokäyttöön - vaihdettavissa olevat tekstipanelit - siisti, edustava, tukeva ja kestävä rakenne Rakenne: - alumiini - päätypalat ruiskupuristettu musta ABS, tai hopeaeloksoitu alumiini - lamellivahvuus 3 mm Pintakäsittely - hopeaeloksoitu - myös muita eloksointi- ja polttovärejä tilauksesta - myös kalvotus eri väreillä mahdollista Tekstitysmenetelmät: - tarratekstit - digitaalinen tarratulostus - kaiverrus & värjäys Mitoitus - tilauksen mukaisesti Lamellikoot: - 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm

18 SCANDI-OPASTEJÄRJESTELMÄ OPASTETAULUT SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN Ominaisuudet: - sisä- ja ulkokäyttöön - vaihdettavissa olevat tekstipanelit - siisti, edustava, tukeva ja kestävä rakenne Rakenne: - alumiini - päätypalat ruiskupuristettu musta ABS, tai hopeaeloksoitu alumiini - lamellivahvuus 3 mm Pintakäsittely: - hopeaeloksoitu - myös muita eloksointi- ja polttovärejä tilauksesta - myös kalvotus eri väreillä mahdollista Tekstitysmenetelmät: - tarratekstit - digitaalinen tarratulostus - kaiverrus & värjäys Mitoitus - tilauksen mukaisesti Lamellikoot: - 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm Kiinnityskampa PT56 PT57 C200 25mm 50mm 75mm 100mm 125mm 150mm 175mm 200mm PT55 C150 PT54 C100 PT53 C75 PT51 C50 PT52 CP50 PT49 C25 PT50 CP25 PT71 LPH PT74 PT59 PT61 PT58 PT72 PT73 PT62 PT60 Esimerkkikilpi 150x350mm avattavilla päädyillä. Lukitusvaihtoehtoina napsautuslukitus tai piikkiavainlukitus Kattoon Seinään Pöydälle

19 SLATZ-OPASTEJÄRJESTELMÄ Slatz-järjestelmä koostuu kerros-, huone-, riippu- ja pöytäopasteista. Tekstiprofiilit ovat helposti vaihdettavissa. Opasteet valmistetaan 1,5 mm:n vahvuisesta eloksoidusta alumiinista. Vakioväri on hopeaeloksoitu alumiini, tilauksesta myös muita eloksointivärejä. Kiinnitysosat ovat ruiskuvalettua ABS-muovia. Tekstitys tarrateksteinä, digitaalisena tarratulostuksena tai kaiverrettuna. Opasteiden monipuolisen, -muotoisen ja vaihtelevan rakenteen johdosta emme esitä hintoja näillä sivuilla, vaan jokainen kilpikokonaisuus hinnoitellaan pyynnöstänne nopeasti. SLATZ-OPASTEJÄRJESTELMÄ No nimi kokonaiskork. tekstitason korkeus 1 Teippi Slatz 20,5 mm 1 ura 12 mm Dymoteipille 2 Mini 20,5 mm 17 mm 3 Little 41,0 mm 37 mm 4 Teippi Slatz 61,0 mm 2 x 19 mm Dymoteipille 5 Middle 61,0 mm 57 mm 6 Big 82,0 mm 78mm 7 King 123,0 mm 119 mm 8 Super 164,0 mm 159 mm 9 Slider 82,0 mm mm alum.liuku 10 Slider 82,0 mm 2 x 25 mm alum.liuku 11 Kaareva Little 60,0 mm (ei tekstiä) 12 Kaareva Mini 30,0 mm (ei tekstiä) 13 Kulma Mini 20,0 mm (ei tekstiä) Ominaisuudet: - sisä- ja ulkokäyttöön Rakenne: - alumiini - ainevahvuus 1,5 mm - päätypalat ruiskupuristettu musta ABS - vaihdettavissa olevat tekstipanelit Pintakäsittely: - hopeaeloksoitu - myös muita värejä tilauksesta Tekstitysmenetelmä - tarrateksti - digitaalinen tarratulostus - kaiverrus & värjäys

20 ABCERVA-OPASTEJÄRJESTELMÄ Abcerva-opastejärjestelmä perustuu helppolukuisiin irtokirjainlevyihin, jotka sijoitetaan eloksoituun alumiiniprofiiliin. Kirjainpaloja on kahta eri kokoa ja väriä. Abcerva-kilvet soveltuvat mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Niitä käytetään porrastauluina, hinnastotauluina, hissitauluina, yleis- ja opastetauluina jne. Modulikilvet sopivat sekä ulko- että sisäkäyttöön. Muoto-, koko- ja rakennevalikoima on erittäin laaja. ABCERVA - OTSIKKOTILA- JA NIMIKILVET Alla olevat kuvat esittävät esimerkkejä Abcerva-profiilikilvistä. Vakiopituuksien lisäksi myös määrämittaisina. Otsikkotekstit pvc-kalvosta. Rakenne: - alumiini - kirjainpalat ruiskupuristettu PVC Pintakäsittely: - hopea- tai kultaeloksoitu - myös muita värejä tilauksesta Otsikkotilan tekstitysmenetelmä: - tarratekstit - kaiverrus & värjäys Tekstitystapa - kätevä irtopalatekstitys uraprofiiliin - 30 mm palassa 21 mm teksti - 15 mm palassa 9 mm teksti kirjainpalat mustat, teksti valkoinen tai kulta Ominaisuudet: - sisä- ja ulkokäyttöön - vaihdettavissa olevat kirjainpalat - siisti, edustava, tukeva ja kestävä rakenne ABCERVA-NIMIKILPI PROFIILIT no tuote koko 1 Otsikkotilakilpi x 56 mm 2 Otsikkotilakilpi x 80 mm 3 Otsikkotilakilpi x 104 mm 4 Otsikkotilakilpi x 128 mm 5 Nimikilpi x 27 mm 6 Nimikilpi x 51 mm 7 Nimikilpi x 75 mm 8 Nimikilpi x 99 mm Lamellikoot: 1 Otsikkotila 35+15mm 2 Jatkokirjainura 15mm 3 J-päätylista 4 Kirjainura 15mm 5 Pöytäkilpikolmio 3x15mm 6 Kirjainura 30mm

21 ABCERVA-OPASTEJÄRJESTELMÄ ABCERVA KIRJAIN- JA TÄYTEPALAT tuote väritys korkeus leveys Kirjainpala musta/valk. tai kulta 15 mm 10 mm Täytepala musta 15 mm 5 mm Täytepala musta 15 mm 10 mm Täytepala musta 15 mm 15 mm Täytepala musta 15 mm 40 mm Täytepala musta 15 mm 70 mm Täytepala musta 15 mm 400 mm tuote väritys korkeus leveys Kirjainpala musta/valk. tai kulta 30 mm 20 mm Täytepala musta 30 mm 10 mm Täytepala musta 30 mm 20 mm Täytepala musta 30 mm 30 mm Täytepala musta 30 mm 50 mm Täytepala musta 30 mm 400 mm

22 ABCERVA-VITRIINIKAAPIT Abcerva-ilmoitustaulukaapilla on monipuoliset käyttöalueet niin sisällä kuin ulkona. Se on edustava opastetaulu, jonka informaatio-osa voi olla kiinteä tai vaihdettava yrityksen tarpeiden mukaan. Kaapin kehikko muodostuu 11 profiilista. Se on erityisen tiivis, sen kaikki kiinnikkeet ovat sisäpuolella rakenteen piilossa eikä siinä ole hitsaussaumoja. Runkomateriaali on korroosion- ja säänkestävää sekä värinsä säilyttävää eloksoitua alumiinia. Se ei ruostu eikä hapetu. Vakioväri hopeaeloksointi ja tilauksesta kulta, punainen, ruskea tai musta eloksointi. Suojapinta on särkymätöntä polykarbonaattia tai vaihtoehtoisena jopa panssarilasia. Lukittuna ilmoitustaulukaappi suojaa sanomasi ilkivallantekijöiltä. Sisältä valaistut kaapit ovat Seti:n hyväksymät nr ja Ilmoitustaulukaappi voi olla 1- tai 2-puoleinen, lukittavilla ovilla, sivulta, edestä tai takaa aukaistava luukkumallinen. Kaapin vakiosyvyys on sen ilmastoivan rakenteen vuoksi n.10cm. Jos halutaan käyttää 2 yksiosaista vitriiniä, sen ideaalikoko vaihtelee 0,25-2,5m. Abcerva-ilmoitustaulukaappi voi olla kiinteästi asennettu tai siirrettävä. Jalkarakenteiden varaan asennettuna se voidaan asentaa vapaasti seisovaksi tai liikuteltavaksi. Kiinnitysrakenteiden avulla se on helppo asentaa seinään tai kattoon. Laajempi vitriiniesittely tai -opastus rakennetaan helposti asentamalla useampi yksiosainen vitriini rinnakkain tai päällekkäin.

T U O T E K U V A S T O

T U O T E K U V A S T O Opasteita jo vuodesta1951, puh.09-2766 010 T U O T E K U V A S T O kuva: Hotel Lilla Roberts Versaali Oy 2016 YLEISET MYYNTIEHDOT 1. Yleistä Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Versaali Oy:n

Lisätiedot

tuotetieto huhtikuu 2015 korvaa RT X78/613-38404 1 (8) Kaiverrettu messinkivaakuna, halkaisija 750 mm.

tuotetieto huhtikuu 2015 korvaa RT X78/613-38404 1 (8) Kaiverrettu messinkivaakuna, halkaisija 750 mm. tuotetieto huhtikuu 2015 korvaa RT X78/613-38404 1 (8) RT 38646 517 Talo 2000 613 Talo 90 X78 opasteet SfB D83 Hoito- ja huoltokoodi Yksilölliset opasteet, kilvet, irtokirjaimet ja liikennemerkit Kilpi-Koskinen

Lisätiedot

RT 38641. Kilpiset-opastetuotanto Kilpiset Oy

RT 38641. Kilpiset-opastetuotanto Kilpiset Oy tuotetieto maaliskuu 2015 voimassa 30.4.2017 asti 1 (12) RT 38641 517 Talo 2000 613 Talo 90 X78 opasteet SfB Kilpiset-opastetuotanto Kilpiset Oy Kilpiset Oy on Suomen johtava julkisten tilojen taylor made

Lisätiedot

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2 KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2007 MUOVIKAIVOJEN KANSISTOT LVI-nro Tuotenro Nimitys 33 630 10 F16 D818 Kehys h=100 D400 14 30,30 2 kpl 10 mm kiinnitysreikää Muovisille kaivoputkille Ø 160-200 mm 33 630

Lisätiedot

OSOITINKELLOT, KELLOLUETTELO

OSOITINKELLOT, KELLOLUETTELO OY ESMI AB * PL95 * 02201 ESPOO * PUH 09 452 711 * FAX 09 452 7103 * http://www.esmi.com OSOITINKELLOT, KELLOLUETTELO MINUUTTIPULSSISIVUKELLOT, SISÄTILOIHIN 2 Pyöreä muovikehys 2 Pyöreä metallikehys 3

Lisätiedot

home HINNASTO VALAISIMET

home HINNASTO VALAISIMET home HINNASTO VALAISIMET ALV 24% 2014 ARTEK HOME HINNASTO 2014 SISÄLLYSLUETTELO MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT LATTIAVALAISIMET RIIPPUVALAISIMET PÖYTÄVALAISIMET SEINÄVALAISIMET KATTOVALAISIMET YHTEYSTIEDOT 3

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT. Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet

OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT. Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet SUOMI Lisätietoja takuuvihkosessa TURVALLISUUS Kaapit on kiinnitettävä seinään. Erilaisiin seinämateriaaleihin tarvitaan erilaiset kiinnikkeet.

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0%

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hoivakalusteet Anda Jalat ja käsinojat koivua tai petsattua koivua. Istuimessa irroitettava verhoilu. Nojatuoli Istuimessa irroitettava verhoilu, koivu C2124M/KO 1,9 1767.60

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016 TIETOVERKOT 2015 / 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 19" Ristikytkentäkaapit metalliovella 4 19" Ristikytkentäkaapit lasiovella 5 19" Ristikytkentäkaapit verkko-ovella 6 19" Ristikytkentärungot 7 Lisävarusteet

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

OPTIMA TOIMISTOT PALVELUTALOT

OPTIMA TOIMISTOT PALVELUTALOT Optima OPTIMA ASUINRAKENNUKSET TOIMISTOT PALVELUTALOT JULKISET RAKENNUKSET KORIMALLEJA HENKILÖMÄÄRÄ KORIN SISUSTUSMATERIAALEJA 3 4-26 henkilöä 14 Nykyaikaisten hissien tulee olla monikäyttöisiä ja ener

Lisätiedot

6. Lyhtykehykset aasikivi Oy 2015 M.J. P 42

6. Lyhtykehykset aasikivi Oy 2015 M.J. P 42 6. Lyhtykehykset 42 Tunnelmallinen ja turvallinen kotimainen lyhtyrakenne Paasikiven innovoima ja kehittämä lyhtyrakenne on suunniteltu vaativaan pohjoiseen ilmastoon suomalaista muistomerkkikulttuuria

Lisätiedot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot Hexamer OY Pakurlantie 6 FIN-20380 TURKU PUH: 010 6176 120 FAX: 010 6176 121 E-mail: hexamer@hexamer.fi Web: www.hexamer.fi 15.03.2016 LIITE I 1(5) Yleiset myynti- ja toimitusehdot Näitä yleisiä myynti-

Lisätiedot

INSET / INSTAR TREND 75

INSET / INSTAR TREND 75 INSET / INSTAR TREND Roiskevesitiiviit Instar ja Inset- sarjat täyttävät uuden EN- standardin IP44- määräykset halogeenivalaisimien asennuksesta kosteisiin tiloihin. Valittavissa Instar 12V tai Inset 230V

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

RT 38752. Opasteet ulko- ja sisäkäyttöön. Brand Factory Finland Oy

RT 38752. Opasteet ulko- ja sisäkäyttöön. Brand Factory Finland Oy RT 38752 tuotetieto 1 RT tuotetieto RT CAD/BIM tuotetieto helmikuu 2016 1 (6) RT 38752 517 Talo 2000 613 Talo 90 X78 opasteet SfB Opasteet ulko- ja sisäkäyttöön Brand Factory Finland Oy Teippaukset (ajoneuvo-,

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

MAAHANTUONTIA TUKKUMYYNTIÄ

MAAHANTUONTIA TUKKUMYYNTIÄ Tuoteluettelo 2016 MAAHANTUONTIA TUKKUMYYNTIÄ - VALMISTUSTA Yhtiömme jo lähes 40-vuotta jatkunut tuotekehittely ja tiivis yhteistyö yhdessä asiakkaidemme kanssa on tuottanut laajat kotimaiset FINPILAR-alumiinikoteloidut

Lisätiedot

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan FORSSAN METALLITYÖT OY O V I T E H D A S Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan 02 OVIA ON MONENLAISIA. MEIDÄN OVEMME OVAT JÄMÄKÖITÄ JA KESTÄVIÄ. Avaa sinäkin FM-ovi! Forssan Metallityöt Oy on Suomen

Lisätiedot

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6)

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 533 Talo 2000 641 Talo 90 X76 SfB KIINTO- JA SIIRTOHYLLYT TOIMISTOLAATIKOSTOT JA -KAAPIT PIIRUSTUSLAATIKOSTOT

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

2009-008-F-Finnland. Hehkuviinimuki. Fruehaufstraße 21 84069 Schierling www.koessinger.de

2009-008-F-Finnland. Hehkuviinimuki. Fruehaufstraße 21 84069 Schierling www.koessinger.de 2009-008-F-Finnland Hehkuviinimuki Fruehaufstraße 21 84069 Schierling www.koessinger.de 2 KONTAKTITIEDOT: Hr. Lars Nauheimer - puh.: +49 9451 499-129 e-mail: nauheimer@koessinger.de Hr. Walter Roth - puh.:

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne

Lisätiedot

Tekninen osasto 20.12.2010 Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI MOSAIIKKI-PALVELUTALON IRTOKALUSTEET

Tekninen osasto 20.12.2010 Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI MOSAIIKKI-PALVELUTALON IRTOKALUSTEET Sonkajärven kunta TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 20.12.2010 Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI MOSAIIKKI-PALVELUTALON IRTOKALUSTEET Pyydämme sitovaa tarjoustanne Mosaiikki-palvelutalon oleskelutilojen ja toimistojen

Lisätiedot

RT tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu X70 talovarusteet SfB RT CAD/BIM 1 (6)

RT tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu X70 talovarusteet SfB RT CAD/BIM 1 (6) RT 38856 tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu 2017 RT 38856 173 Talo 2000 273 Talo 90 RT tuotetieto X70 talovarusteet SfB RT CAD/BIM 1 (6) TUOTTEET PP-reikälevyt Pate-postilaatikot ja -laatikkotelineet Ryhmäpostilaatikko

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Bierkuhl Oy:n (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan (jäljempänä ostaja) väliseen järjestelmien, koneiden, laitteiden, komponenttien ja

Lisätiedot

EFG Myyntihinnasto 2012 Miljökalusteet. Hinnat ilman arvonlisäveroa

EFG Myyntihinnasto 2012 Miljökalusteet. Hinnat ilman arvonlisäveroa EFG Myyntihinnasto 2012 Miljökalusteet Hinnat ilman arvonlisäveroa SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo EFG Myyntihinnasto 2012 - Miljökalusteet Materiaalit ja värit... 3 Asiakassovellukset ja EFG Express...

Lisätiedot

Verhokisko Kiskokatalogi 2013

Verhokisko Kiskokatalogi 2013 Verhokisko Kiskokatalogi 2013 Sivu Verhokiskot 1-2 6100, Yksiurainen verhokisko 3-4 6400, Yksiurainen verhokisko 5-6 6500, Yksiurainen verhokisko 7-8 6600, Kaksiurainen verhokisko 9-10 6103, Yksiurainen

Lisätiedot

WB-työpöydät. 5years. 2years

WB-työpöydät. 5years. 2years WB-työpöydät WB-työpöydät on suunniteltu vaativiin kokoonpanoympäristöihin. Pöytien perusajatuksena on yksinkertaisuus ja hyvä ergonomia, joiden ansiosta yksittäisen työpöydän voi muokata useisiin eri

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

tuotetieto maaliskuu 2015 voimassa asti 1 (6)

tuotetieto maaliskuu 2015 voimassa asti 1 (6) tuotetieto maaliskuu 2015 voimassa 30.4.2017 asti 1 (6) RT 38640 517 Talo 2000 613 Talo 90 X78 opasteet SfB Kilpiset- sähköinen viestintä Kilpiset Oy Kilpiset Oy on Suomen johtava julkisten tilojen taylor

Lisätiedot

Huutokauppaluettelo. Huutokauppaehdot 1 / 26. Lappeenrannan kaupungin irtaimiston huutokauppa. Tullitie 7, 53100 Lappeenranta 13.5.

Huutokauppaluettelo. Huutokauppaehdot 1 / 26. Lappeenrannan kaupungin irtaimiston huutokauppa. Tullitie 7, 53100 Lappeenranta 13.5. Huutokauppaluettelo 1 / 26 Lappeenrannan kaupungin irtaimiston huutokauppa Tullitie 7, 53100 Lappeenranta 13.5.2014 tiistaina Näyttö alkaen klo 13.00. Huutokauppa alkaa klo 15.00 Huutokauppaehdot 1. Tavaroiden

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

MICHELIN SISÄRENKAAT. Hinnasto 1.1.2012. www.michelin.fi

MICHELIN SISÄRENKAAT. Hinnasto 1.1.2012. www.michelin.fi MICHELIN SISÄRENKAAT VannenauhaT Hinnasto 1.1.2012 www.michelin.fi Henkilöauton sisärenkaat HENKILÖAUTON SISÄRENKAAT - Airstop slang personvagn Kpl/ EURO CAI Tyyppi - slang Venttiili Rengaskoko - däckdimension

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Yleiset myyntiehdot 1.1.2016 alkaen

Yleiset myyntiehdot 1.1.2016 alkaen Yleiset myyntiehdot 1.1.2016 alkaen Sisältö 1. Soveltamisala... 3 2.1. Tarjous... 3 2.2. Sopimuksen syntyminen... 3 3. Myyjän velvollisuudet... 3 3.1. Toimitusaika ja toimituspäivä... 3 3.1.1 Toimitusaika...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Column. Hintakuvasto. Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin. TwinColumn TwinColumn Rec REP, Com TwinTouch MultiColumn

Column. Hintakuvasto. Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin. TwinColumn TwinColumn Rec REP, Com TwinTouch MultiColumn Column Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin Hintakuvasto TwinColumn TwinColumn Rec REP, Com TwinTouch MultiColumn multimediavaunut edulliset näyttövaunut erikoismallit kosketusnäytöille Nelikko

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Piha- ja kiinteistötuotteet

Piha- ja kiinteistötuotteet 1A Piha- ja kiinteistötuotteet Hinnasto 2016 MARKKI pihapiirisi Merkki. Valmistettu Suomessa www.markki.fi Maalattujen Markki piha- ja tuotteiden kiinteistötuotteet värit Sisältö 1 Piha- ja kiinteistötuotteet

Lisätiedot

Kuvatelineet. Roll-Up ja Banner Stand kuvatelineet

Kuvatelineet. Roll-Up ja Banner Stand kuvatelineet Kuvatelineet Roll-Up ja Banner Stand kuvatelineet Quick-Up Roll Basic Edullinen Roll-Up markkinointikampanjoihin Quick-Up Roll Basic 85 Versiot: Basic 85 Materiaali: Alumiini ja muovi Pystytys koko: pakkauskoko:

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

LAITTEEMME NOUDATTAVAT SEURAAVIA VÄRIASETUKSIA: Euroopan PMS-kirjastot Coated FOGRA39 ja Uncoated FOGRA29 Mustavalko Gray Gamma 2.

LAITTEEMME NOUDATTAVAT SEURAAVIA VÄRIASETUKSIA: Euroopan PMS-kirjastot Coated FOGRA39 ja Uncoated FOGRA29 Mustavalko Gray Gamma 2. LAITTEISTOMME M&P PAINOSSA KÄYTÖSSÄMME OVAT SEURAAVAT OHJELMAT: Adobe Photoshop CS6 Adobe InDesign CS6 Adobe Illustrator CS6 Adobe Acrobat Pro Adobe Distiller Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Mediatiedot 2012 Selänne mediatiedot 2012

Mediatiedot 2012 Selänne mediatiedot 2012 Mediatiedot 2012 Ilmestyminen ja aineistoaikataulu Julkaisija Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Postiosoite PL 45, 67101 Kokkola Käyntiosoite Mediakulma, Rantakatu 10 Toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa puh.

Lisätiedot

RT 38275. Sovella -säilytysjärjestelmät Sovella Oy

RT 38275. Sovella -säilytysjärjestelmät Sovella Oy TARVIKETIETO elokuu 2012 voimassa 30.9.2014 asti korvaa RT X76/615-37764 1 (8) RT 38275 521.4 Talo 2000 615 Talo 90 X76 SfB Sovella -säilytysjärjestelmät Sovella Oy Sovella -hyllyjärjestelmän käyttömahdollisuudet

Lisätiedot

RT 38160. BIKEKEEPER RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET JA -KATOKSET Juho Sillanpää Oy TURVALLINEN TEHOKAS TYYLIKÄS TOIMIVA

RT 38160. BIKEKEEPER RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET JA -KATOKSET Juho Sillanpää Oy TURVALLINEN TEHOKAS TYYLIKÄS TOIMIVA TARVIKETIETO marraskuu 2011 voimassa 31.5.2013 korvaa RT X70/273.6-37901 1 (4) RT 38160 173.6 Talo 2000 273.6 Talo 90 X70 talovarusteet SfB BIKEKEEPER RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET JA -KATOKSET BikeKeeper

Lisätiedot

Timgrei Oy Konalankuja 2 00390 Helsinki. Puh. (09) 548 6477 Fax (09) 548 6251 e-mail timgrei@timgrei.fi www.timgrei.fi

Timgrei Oy Konalankuja 2 00390 Helsinki. Puh. (09) 548 6477 Fax (09) 548 6251 e-mail timgrei@timgrei.fi www.timgrei.fi ALUMIINIPROFIILIT 7.5.2012 Timgrei Oy Konalankuja 2 00390 Helsinki Puh. (09) 548 6477 Fax (09) 548 6251 e-mail timgrei@timgrei.fi www.timgrei.fi SISÄLLYSLUETTELO LIUKULASIPROFIILIT+TARVIKKEET 4 PEILIPROFIILIT

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet. LÄMPÖÄ JA VETTÄ

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet.  LÄMPÖÄ JA VETTÄ Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet www.sentakia.com LÄMPÖÄ JA VETTÄ 3/2017 LC-kuivaimet Materiaali: kromattu messinkiputki Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä Soveltuu käytettäväksi sekä

Lisätiedot

FINPILAR - ASENNUS JA LISÄVARUSTEET

FINPILAR - ASENNUS JA LISÄVARUSTEET 34 FINPILAR - ASENNUS JA LISÄVARUSTEET Finpilarin asennustavat Kytkentäliittimet HLAK 25 Nro 2080505 (Cu5x25 /5x16) HLAK 35 Nro 2080507 (Cu 5x35 /5x25) FINPILAR-pistorasiapilarissa on vakiona syöttöliitin

Lisätiedot

Markkinoiden monipuolisin liukuovijärjestelmä - mittatilaustyönä!

Markkinoiden monipuolisin liukuovijärjestelmä - mittatilaustyönä! Markkinoiden monipuolisin liukuovijärjestelmä - mittatilaustyönä! www.softroll.fi Mallisto MALLI 1 MALLI 2 MALLI 3 MALLI 5 kirsikkakehys tapetoitu levy punainen kehys kirkas peili alumiinin värinen kehys

Lisätiedot

L i u k u o v i k a a p i s t o t

L i u k u o v i k a a p i s t o t Liukuovikaapistot Smart on Tank Indoorin ratkaisu kodin säilytysongelmiin. Suunnittelimme räätälöitävien säilytysjärjestelmien malliston joka sopii kaikkiin tiloihin. Kapeammat kaksioviset tai leveämmäksi

Lisätiedot

Maatalouden oviratkaisut

Maatalouden oviratkaisut Maatalouden oviratkaisut Tehokkaan maatalouden oviratkaisut Champion Doorilta löydät laajan valikoiman maatalouteen sopivia kangas- ja pressuovia. Ovien rakenne, materiaalit, tekniset ratkaisut, käytettävyys

Lisätiedot

bikekeeper.com Tyylikkäästi ilkivallalle Ne aidot ja alkuperäiset pyöräparkit

bikekeeper.com Tyylikkäästi ilkivallalle Ne aidot ja alkuperäiset pyöräparkit bikekeeper.com Tyylikkäästi ilkivallalle Ne aidot ja alkuperäiset pyöräparkit Ilkivalta ja varkaudet ovat yhä enevissä määrin myös taloyhtiöiden ongelmana kaikkialla Suomessa. BikeKeeper -pyöräparkki on

Lisätiedot

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland)

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland) 09.2014 - Natural Colour System is property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2010. Subject to alterations in range and product technology without prior notice. ROCKFON accepts no responsibility

Lisätiedot

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems Koneturvaovi Albany RP300 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP300 Avautuu ja sulkeutuu nopeasti, joten käyttöjaksoja voi olla jopa 5 minuutissa. Toimii luotettavasti myös oltuaan raskaassa käytössä vuosikausia.

Lisätiedot

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10

Lisätiedot

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet KUIVAA. LÄMMITTÄÄ. SISUSTAA.

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet KUIVAA. LÄMMITTÄÄ. SISUSTAA. Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet KUIVAA. LÄMMITTÄÄ. SISUSTAA. www.sentakia.com 6/2016 LC-kuivaimet Materiaali: kromattu messinkiputki Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä Soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

Pisla Group Member. Pisla MARKIISIT. Pisla viimeistelee pihan.

Pisla Group Member. Pisla MARKIISIT. Pisla viimeistelee pihan. Pisla Group Member Pisla MARKIISIT Pisla viimeistelee pihan. PISLA MARKIISIT Pisla markiisi on tehokas aurinkosuoja, jonka alla voi turvallisesti nauttia kesän lämmöstä. Se suojaa myös pihakalusteiden

Lisätiedot

Kaivotuotteet vesien keruuseen ja ohjaukseen. Meltex talo- ja kunnallistekniset kaivot. Mittatilauskaivot. Vakiokaivot.

Kaivotuotteet vesien keruuseen ja ohjaukseen. Meltex talo- ja kunnallistekniset kaivot. Mittatilauskaivot. Vakiokaivot. Meltex kaivot 1 Mittatilauskaivot s. 8 Teleskoopit ja kannet s. 12 Rännikaivot s. 7 Lattiakaivot ja erottimet s. 11 Lisävarusteet ja kaivotarvikkeet s. 13 Salaojan tarkastuskaivot s. 5 Perusvesikaivot

Lisätiedot

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6)

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 331 Talo 2000 431 Talo 90 X31 julkisivujärjestelmät SfB F3 Hoito- ja huoltokoodi LASITUSJÄRJESTELMÄT AluRoll Oy

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot -kaivot jaetaan tilaus- ja toitusmenettelyn perusteella kolmeen pääryhmään: kaivopaketit, moduulikaivot sekä tilauskaivot Valmiit kaivopaketit toimitetaan sellaisenaan varastosta, joten ne ovat helppo

Lisätiedot

mallisto artiikki oy meisli Artiikki Oy - Kelatie 25 B 6-01450 Vantaa www.artiikki.fi myynti@artiikki.fi Myymälä puh. 040 1344844

mallisto artiikki oy meisli Artiikki Oy - Kelatie 25 B 6-01450 Vantaa www.artiikki.fi myynti@artiikki.fi Myymälä puh. 040 1344844 artiikki oy meisli mallisto Malli T90145A1/1+1 käsijohde Ø 40mm metalliputki Malli T9012/1+1 käsijohde Ø 40mm metalliputki Malli 5009 Malli 5008 sinkkiaita Malli MKL 150164/1+1 artiikki oy meisli tuotetiedot

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

EAB Built to last Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa,

EAB Built to last Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa, KUORMALAVAHYLLY EAB KUORMALAVAHYLLY 1 EAB:n kuormalavahylly kattaa vakiona laajan valikoiman eri levyisiä, syvyisiä ja korkuisia hyllyjä. Monipuolisilla lisävarusteilla rakennetaan tehokas ja toimiva varasto.

Lisätiedot

kääntyvän suihkuseinän:

kääntyvän suihkuseinän: Näin asennat kääntyvän suihkuseinän: mallit: SS-450 / 650 / 750 / 850 sekä niistä kiinteän suihkuseinän ja -nurkan Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana

Lisätiedot

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjouspyyntö 1(4) Kiinteistötraktorin hankinta pyytää tarjoustanne kahdesta uudesta kiinteistötraktorista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan määrärahojen niin salliessa.

Lisätiedot

Kaitilankatu 11 45130 Kouvola Lumon Valmisterassi puh 020 740 3200 www.lumon.fi

Kaitilankatu 11 45130 Kouvola Lumon Valmisterassi puh 020 740 3200 www.lumon.fi Lumon Lasiterassi 2 Tämä Lasiterassi 2 tekninen aineisto on julkaistu lokakuussa 2007. Kopiointi, myös osittainen, vain Lumon Oy:n luvalla. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkotietoja. Lumon Oy

Lisätiedot

Väliseinät ja väliovet

Väliseinät ja väliovet Indoor Väliseinät ja väliovet Joustavat seinäratkaisut Tank Indoor tekee alumiinirakenteiset väliseinät mittajoustavina toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Toiminnan tulee olla joustavaa, siksi myös toimitilojen

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

Maaseutumuuntamot NPM 400. Laatua kaikissa vaiheissa

Maaseutumuuntamot NPM 400. Laatua kaikissa vaiheissa Maaseutumuuntamot MAASEUTUMUUNTAMOT 2 Maaseutumuuntamot Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 Muuntamon tekniset tiedot 3 Muuntamon paino ja jalustan tekniset tiedot 3 Tilaratkaisut,

Lisätiedot

Maaseutumuuntamot NPM 400

Maaseutumuuntamot NPM 400 Maaseutumuuntamot MAASEUTUMUUNTAMOT 2 Maaseutumuuntamot Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 Muuntamon tekniset tiedot 3 Muuntamon paino ja jalustan tekniset tiedot 3 Tilaratkaisut,

Lisätiedot

TYÖKALUHINNASTO OY BOTNIA BOLT AB

TYÖKALUHINNASTO OY BOTNIA BOLT AB TYÖKALUHINNASTO Puh: 020 7969 200 Fax: 020 7969 220 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Hinnat: Maksuehdot: Toimitusehdot: Pakkaukset: Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Hinnat per 100 kpl mikäli muuta

Lisätiedot

SARJA 75 LIUKUOVEN HELASARJA PEITELEVYLLÄ. metalli

SARJA 75 LIUKUOVEN HELASARJA PEITELEVYLLÄ. metalli SARJA 75 LIUKUOVEN HELASARJA PEITELEVYLLÄ 100 kg puu metalli Näyttävä ja viimeistelty ratkaisu liukuovelle Täydellinen ratkaisu myös varasto- ja tarviketiloihin sairaaloissa. Helasarja 655 sisältää kaikki

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Prestige annostelijat

Prestige annostelijat Clou Prestige annostelija valikoima Uusista Prestige automaateista löytyy aina sopiva ratkaisu henkilöhygienian tarpeisiisi tiloissa, joissa käy suuria määriä ihmisiä. On osoittautunut, että nykyaikaiset

Lisätiedot

DEHN Lightning Protection

DEHN Lightning Protection DEHN Lightning Protection HINNASTO 1.1.2016 FINN ELECTRIC OY Tässä hinnastossa on mukana myös Finn Electricin keskusvarastossa Helsingissä jatkuvasti varastoitavat tuotteet: (A) tuotteilla nopea saatavuus.

Lisätiedot

1. Sommitelman on sijaittava sivun keskellä sekä vastattava tilauksessa ilmoitettuja mittoja;

1. Sommitelman on sijaittava sivun keskellä sekä vastattava tilauksessa ilmoitettuja mittoja; Digitaalinen alkuperäisversio on komposiitti-pdf, joka on tehty PDF/X- 1a:2001 -versiolla sekä Acrobat Distillerillä. Tilauksen mukaisesti joko CMYK:llä tai CMYK+SPOT -väreillä (PANTONE). Ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140 Pyrkimyksemme on koko ajan kehittää tuotteitamme sekä myöskin valmistusprosessiamme ja luoda uusia ratkaisuja jotka ovat monessa tapauksessa klassisia mutta tulevat täyttämään nykyaikaiset vaatimukset

Lisätiedot

ALUMIINIPROFIILIEN SARANAT

ALUMIINIPROFIILIEN SARANAT ALUMIINIPROFIILIEN SARANAT Tuotekortti DR HAHNIN JA SAVION valmistamat saranat ovat kestäviä, korkealaatuisia ja erittäin tyylikkäitä. Valikoimastamme löytyvät alumiiniovien pinta- ja piilosaranat, putkisaranat

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

GRL. Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI

GRL. Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI Poisto- ja siirtoilmalle Vapaa ala 91% Myös suurille ilmavirroille Puhdistettava Asennetaan kiinnityskehyksiin FHA tai FHB tai liitäntälaatikkoon

Lisätiedot

AUTOTALLIN NOSTO-OVET. Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys

AUTOTALLIN NOSTO-OVET. Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys AUTOTALLIN NOSTO-OVET Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys OVI JOKAISEEN TYYLIIN Door Master ovet valmistetaan sinun toiveidesi mukaan piditpä sitten ultramodernista tai

Lisätiedot