VERSAALI OY, Teollisuustie 10-14, Klaukkala, puh , fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERSAALI OY, Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala, puh.09-2766 010, fax 09-2766 0166 myynti@versaali.fi, www.versaali.fi"

Transkriptio

1 Opasteita jo vuodesta 1951,, puh , fax T U O T E K U V A S T O /14

2 YLEISET MYYNTIEHDOT 1. Yleistä Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Versaali Oy:n valmistamien tai markkinoimien tuotteiden myyntiin, elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. Yleisiä myyntiehtoja sovelletaan myös, jos tavara kokonaan tai osittain valmistetaan ostajan raaka-aineesta. 2. Tarjous Myyjän alustava tarjous, jonka perusteella ostaja tekee tilauksensa, annetaan kirjallisesti, elleivät osapuolet ole muuta sopineet. Myyjän alustava tarjous annetaan sitoumuksetta. 3. Tilaus ja sopimus Osapuolten välinen sopimus syntyy, kun myyjä vahvistaa ostajan tilauksen tilausvahvistuksella tai kun ostaja muutoin hyväksyy myyjän esittämän tarjouksen. 4. Toimitus Ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu, toimitus tapahtuu vapaasti myyjän tehtaalta tai varastosta. Ostajan niin halutessa tavara lähetetään ostajan kustannuksella ostajalle. Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle, kun tavara luovutetaan ostajalle, tämän asiamiehelle tai rahdinottajalle taikka kun tavara muuten on sovittuna aikana asetettu ostajan käytettäväksi. Tavara toimitetaan ostajalle sovittuna toimitusaikana tai, jos sitä ei ole sovittu, tavaran valmistuttua. Toimituksen myöhästyminen aiheuttaa myyjälle korvausvelvollisuuden vain siinä tapauksessa, että siitä on nimenomaan sovittu. 5. Maksuehdot Toimitus laskutetaan sen jälkeen, kun tavara on luovutettu ostajalle, tai kun se on toimitusehtojen mukaan ostajan käytettävissä toimituspaikalla. Ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu, toimituksen maksuehto on 14 päivää netto. Mikäli maksu ei tapahdu määräajassa, myyjällä on oikeus periä ostajalta viivästyskorkoa, jonka määrä erääntymispäivästä lukien on Suomen Pankin peruskorko lisättynä yhdeksällä prosenttiyksiköllä. 6. Hinnanmuutokset Myyjä pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutokseen, mikäli sopimuksen syntymisen jälkeen on tapahtunut myyjän toiminnasta riippumattomia ja toimituksen kohteeseen vaikuttavia hankinta- tai valmistuskustannusten muutoksia, jotka perustuvat raaka-aineiden hintojen muutoksiin, yleisen palkkatason muutokseen, tulleihin, tuontiveroihin, rahtien tai vaihtokurssien muutoksiin. Myyjällä on hinnanmuutosoikeus myös, jos arvonlisäveron määrää muutetaan taikka toimituksen hintaan muutoin vaikuttavaa lainsäädäntöä uudistetaan. 7. Omistuksenpidätys Toimitettu tavara säilyy myyjän omaisuutena, kunnes se on täysin maksettu. 8. Pakkaus, lähetys ja rahti Toimituksen tavanomaisen pakkaustavan ylittävät pakkauskustannukset eivät sisälly tuotteen hintaan ellei toisin ole sovittu ja myyjä on oikeutettu perimään ne ostajalta. Ostajan niin halutessa tavara lähetetään ostajalle myyjän sopivaksi katsomalla tai erikseen sovitulla kuljetusvälineellä. Myyjä vakuuttaa tavaran ostajan lukuun, mikäli ostaja tätä erikseen pyytää tai myyjä katsoo sen välttämättömäksi muista syistä. 9. Laatu ja reklamaatio Elleivät osapuolet ole käytettävästä raaka-aineesta sopineet, myyjällä on oikeus valita tavaran valmistusta varten sellainen raaka-aine, jonka hän katsoo toimituksen kohteeseen sopivaksi. Myyjä pidättää oikeuden painatuksesta tai raaka-aineesta aiheutuviin pienehköihin värisävypoikkeamiin. Jos toleransseista ei ole erikseen sovittu, myyjällä on oikeus määrätä ne alalla vallitsevaa käytäntöä noudattaen. Mikäli tavaran käyttö tai tekniset syyt vaativat tilauksessa arvioitua korkeampaa valmistustasoa, myyjällä on oikeus vastaavaan lisäveloitukseen. Tuotevirheen kyseessä ollen myyjä on oikeutettu ostajan asianmukaisen ilmoituksen jälkeen kohtuullisessa ajassa ottamaan tavaran takaisin ja korjaamaan sen taikka korvaamaan sen uudella. Myyjä ei ole velvollinen virheen takia maksamaan korvausta ostajalle mistään suorista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista, joita ostajalle on tuotevirheestä mahdollisesti aiheutunut. Ostajan tulee tarkastaa tavaran määrä, laatu ja kunto välittömästi toimituksen jälkeen, sekä ilmoittaa mahdollisista huomautuksista myyjälle seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

3 10. Piirustukset, luonnokset, työkalut yms. Mikäli ostajan tai alustavan tarjouksen saajan kanssa ei erikseen kirjallisesti toisin sovita, myyjän suunnittelemat, valmistamat tai valmistuttamat piirustukset, luonnokset, mallit, sekä kaikki valmistelutyön tulokset jäävät myyjän omaisuudeksi. Ostaja tai tarjouksen pyytäjä ei saa ilman myyjän suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa tai luovuttaa tällaista aineistoa, eikä antaa siitä tietoja kolmannelle henkilölle. Ostajan myyjälle toimittamat piirustukset, mallit, tekniset tiedot ja valmistelutyötä varten luovutettu muu aineisto jäävät ostajan omaisuudeksi. Myyjän tulee käsitellä tällaista aineistoa salaisena ja palauttaa se pyydettäessä. 11. Patentti- yms. oikeudet Jos tavara valmistetaan ostajalta saatujen piirustusten, mallien tai muiden vastaavien ohjeiden mukaan, on ostaja vastuussa mahdollisista patentti-, malli-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien loukkauksista. 12. Peruutus Mikäli ostaja peruuttaa tilauksensa, saa myyjä periä ostajalta peruuttamishetkeen mennessä myyjälle syntyneet kaikki kustannukset. 13. Ylivoimainen este Jos toimitus ylivoimaisen esteen vuoksi estyy, vaikeutuu tai myöhästyy, vapautuu myyjä kaikesta vastuusta ja on oikeutettu harkintansa mukaan kokonaan tai osittain purkamaan sopimuksen taikka lykkäämään toimitusta olosuhteiden vaatiman ajan yli sovitun toimitusajan. Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: tulipalo, sota, liikekannallepano tai vastaavanlaatuiset odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, käyttövoiman rajoitukset, valuuttarajoitukset, kuljetuskaluston puute, yleinen tavaran niukkuus, työtaistelu, luonnon tapahtuma, merkittävää suuruusluokkaa oleva konerikko, yleinen raaka-ainepula sekä alihankkijoiden toimituksissa olevat virheet tai näiden toimitusten viivästyminen edellä mainittujen seikkojen takia ja muut sellaiset seikat, joihin myyjä ei voi kohtuullisin kustannuksin vaikuttaa ja jotka vaikuttavat myyjän mahdollisuuksiin täyttää toimitusvelvoite. Jos myyjä tahtoo vedota ylivoimaiseen esteeseen, on hän velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä samaten kuin sen lakkaamisesta ostajalle. Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa käy ylivoimaisen esteen takia mahdottomaksi, on kumpikin asianosainen oikeutettu purkamaan sopimuksen ilmoittamalla siitä viipymättä vastapuolelle. 14. Erimielisyyksien ratkaiseminen Osapuolten välisiin sopimuksiin ja näihin yleisiin myyntiehtoihin liittyvät erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse ratkaista, käsitellään myyjän kotipaikan tuomioistuimessa.

4 DIGITAALINEN AINEISTO KÄSIKIRJOITUKSET JA RAAKATEKSTIT - pdf (Acrobat Reader) - rtf (Rich Text Format) - odt (OpenDocument) - doc (MS-Word) - xls (MS-Exel) RAKENNE-, LUONNOS- JA MITTAKUVAT - pdf (esim. AutoCadilla valmistetuista tiedostoista) LEIKKAUS JA KAIVERRUS - cdr X6, eps, ai (ei pakattu), Gerber-plt kaikki tekstit ja kuviot konvertoituina poluiksi eli vektorimuoto TULOSTUS A) Valmis tulostustiedosto: pdf, eps, tiff, jpg - fontit vektoroituina - kuvat CMYK-muodossa, väriprofiili Euroscale Coated v2 - kuvaresoluutio (suositus): A4-A dpi A dpi 70x100cm dpi 120x180cm dpi 1-5m dpi B) Muokattava tulostustiedosto - Corel 16 fontit ttf- tai otf-muodossa AINEISTON TOIMITUS - sähköposti (max. 20Mb): - cd/dvd - muistitikku (huom! nimen perässä oltava tiedostotunniste:.pdf,.eps,.cdr jne.)

5 TILIASIAKASHAKEMUS TOIMITUSOSOITE 1. Täydellinen toimitusnimi (toiminimi: myös omistaja) 2. Toimitusosoite Postinumero Postitoimipaikka LASKUTUSOSOITE (Mikäli laskutusosoite on eri kuin toimitusosoite) 3. Laskutusnimi 4. Laskutusosoite Postinumero Postitoimipaikka MUUT TIEDOT Puhelin: Telefax: www: y-tunnus: Pankkiyhteys: Toimiala: Perustamisvuosi: Ostohenkilö(t): Arvioidut vuosiostot: Toimitusjohtaja: Omistussuhteet: Oma pääoma: Tähän asiakashakemukseen on liitettävä: 1. Jäljennös kaupparekisteriotteesta 2. Jäljennös viimeisestä taseesta ja tuloslaskelmasta 3. Ennakkoperintärekisteriote / 20 Allekirjoitus TÄYTTÄÄ Asiakasnumero: Asiakasryhmä: NK: / 20

6 PORRAS-, ILMOITUS- JA HINNASTOTAULUT Vakioporrastauluissa on mustalla huopakankaalla verhoiltu irtokirjaimia varten uritettu vaneripohja ja hopeanväriseksi eloksoitu saranallinen alumiinikehys, jossa on ruuvilukitus. Taulujen suojapinta on kirkasta muovia ja kiinnitystarvikkeet liitetään mukaan. Erikoistoivomuksesta tauluihin saa kromatut, messinkiset, maalatut tai erikoissävyyn eloksoidut alumiinikehykset. Puukehykset ovat myös mahdollisia. Huopakankaan värin voi valita useista vaihtoehdoista. Lukitusvaihtoehtoina myös kehykseen upotettu Abloy-lukko tai magneettisalpalukitus. A4 x 2kpl taulun ulkomitat 500 x 370mm A4 x 3kpl taulun ulkomitat 720 x 370mm PORRASTAULUT tuotenro koko huom PT * 300 mm 6-8 nimelle PT * 500 mm nimelle PT * 600 mm nimelle PT * 700 mm nimelle PT * 800 mm 50 nimelle PT * 900 mm 70 nimelle PT * 300 mm tekstit ladottuna PT * 500 mm tekstit ladottuna PT * 600 mm tekstit ladottuna PT * 700 mm tekstit ladottuna PT * 800 mm tekstit ladottuna PT * 900 mm tekstit ladottuna A4 -STANDARDIKOON PORRASTAULUT tuotenro koko huom PT x 370mm nimelle PT x 370mm nimelle PT x 660mm nimelle A4 -STANDARDIKOON ILMOITUSTAULUT tuotenro IT IT IT koko 500 x 370mm 720 x 370mm 500 x 660mm A4 x 4kpl taulun ulkomitat 500 x 660mm LUKOT tuotekoodi V2-LUMA-0001 V2-LUPI-3281 ME magneettisalpalukitus Abloy-lukitus (kehykseen upotettu) lukkovalmius

7 PORRAS-, ILMOITUS- JA HINNASTOTAULUT Vakioilmoitustauluissa on mustalla huopakankaalla verhoiltu sileä korkkipohja ja hopeanväriseksi eloksoitu saranallinen alumiinikehys, jossa on ruuvilukitus. Taulujen suojapinta on kirkasta muovia ja kiinnitystarvikkeet liitetään mukaan. Erikoistoivomuksesta tauluihin saa kromatut, messinkiset, maalatut tai erikoissävyyn eloksoidut alumiinikehykset. Puukehykset ovat myös mahdollisia. Huopakankaan värin voi valita useista vaihtoehdoista. Lukitusvaihtoehtoina myös kehykseen upotettu Abloy-lukko tai magneettisalpalukitus. Ulkokäyttöön valmistetuissa ilmoitustauluissa on vakioväreinä harmaa tai beige korkkilinoleum-pohja, hopeanväriin eloksoitu saranoitu alumiinikehys sekä suojapinta kirkasta muovia. Lukitus kuten porrastauluissa. Ei roiskevesitiivis. Yhdistelmätauluissa porras- ja ilmoitustauluosat ovat samoissa kehyksissä. Verhoilu mustalla huopakankaalla ja kehys hopeanväriin eloksoitua alumiinia. Liukukiskoilla oleva, porrastauluosan peittävä suojapinta kirkasta muovia, jossa Abloy-lukitus. Tauluissa mukana kiinnitystarvikkeet. Kahdella suojapinnalla varustetuissa tauluissa porrastaulu- ja ilmoitustauluosa ovat samanlevyiset. Huopakankaissa useita eri värivaihtoehtoja. Myös m uut variaatiot, kuten kolmiosaiset tai erityisen isot/pienet koot mahdollisia. ILMOITUSTAULUT tuotenro IT IT IT IT IT IT koko 300 x 300mm 300 x 500mm 450 x 600mm 450 x 700mm 600 x 800mm 750 x 900mm ILMOITUSTAULUT ULKOKÄYTTÖÖN tuotenro koko IT x 500mm IT x 600mm IT x 700mm IT x 800mm IT x 900mm YHDISTELMÄTAULUT 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen 1-lasinen 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen 1-lasinen 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen tuotenro koko p-tauluosa i-tauluosa YT x 500mm 300 x 500mm 300 x 500 mm YT x 500mm 300 x 500mm 300 x 500 mm YT x 700mm 450 x 700mm 450 x 700 mm YT x 700mm 450 x 700mm 450 x 700 mm YT x 700mm 300 x 700mm 600 x 700 mm YT x 900mm 450 x 900mm 750 x 900 mm YT x 900mm 600 x 900mm 600 x 900 mm YT x 900mm 600 x 900mm 600 x 900 mm YT x1200mm 600 x1200mm 900 x1200 mm YT x 500mm YT x 500mm YT x 700mm YT x 700mm YT x 700mm YT x 900mm YT x 900mm YT x 900mm YT x1200mm 300 x 500mm 300 x 500 mm tekstit ladottuna 300 x 500mm 300 x 500 mm tekstit ladottuna 450 x 700mm 450 x 700 mm tekstit ladottuna 450 x 700mm 450 x 700 mm tekstit ladottuna 300 x 700mm 600 x 700 mm tekstit ladottuna 450 x 900mm 750 x 900 mm tekstit ladottuna 600 x 900mm 600 x 900 mm tekstit ladottuna 600 x 900mm 600 x 900 mm tekstit ladottuna 600 x1200mm 900 x1200 mm tekstit ladottuna

8 PORRAS-, ILMOITUS- JA HINNASTOTAULUT Halltex-ilmoitustaulujen kehys on hopeanväriseksi eloksoitua alumiinia tai lakattua mäntyä. Pohja kangaspäällystettyä Halltex-levyä. Taulut ilman kirkasta PMMA-suojapintaa. Korkki-ilmoitustaulujen kehys on hopeanväriseksi eloksoitua alumiinia tai lakattua mäntyä. Pohja on vaneria johon on kiinnitetty 3 mm:n luonnonkorkki. Myös eriväriset korkkilinoleumit ovat mahdollisia. Taulut ilman kirkasta PMMA-suojapintaa. Hinnastotaulujen kehys on hopeanväriseksi eloksoitua alumiinia tai lakattua mäntyä. Pohja uritettu ja mustalla huopakankaalla verhoiltu.taulut ilman kirkasta PMMA-suojapintaa. HALLTEX-JUTE-ILMOITUSTAULUT tuotenro koko IT x 500mm IT x 600mm IT x 600mm IT x 600mm KORKKI-ILMOITUSTAULUT tuotenro IT IT IT IT koko 300 x 500mm 400 x 600mm 500 x 600mm 600 x 600mm HINNASTOTAULUT tuotenro koko huom HT x 200mm kehykset eloks. alumiinia HT x 500mm kehykset eloks. alumiinia HT x 600mm kehykset eloks. alumiinia HT x 800mm kehykset eloks. alumiinia HT x 200mm kehykset lakattua puuta HT x 500mm kehykset lakattua puuta HT x 600mm kehykset lakattua puuta HT x 800mm kehykset lakattua puuta

9 OVINIMIKILVET JA VAIHTOKIRJAIMET OVINIMIKILVET VAIHTOKIRJAIMILLE JA -NUMEROILLE tuotenro koko huom OK x 40mm kromattu kehys ( 10 kpl / pkt) OK x 40mm messinkikehys ( 10 kpl / pkt) OK x 45mm muovikehys ( 10 kpl / pkt) OK x 40mm kromattu kehys yksittäismyyntipakkauksessa OK x 40mm messinkikehys yksittäismyyntipakkauksessa OK x 45mm muovikehys yksittäismyyntipakkauksessa OK x 40mm kromattu kehys nimi valmiiksi ladottuna OK x 40mm messinkikehys nimi valmiiksi ladottuna OK x 45mm muovikehys nimi valmiiksi ladottuna Ovinimikilpien kehykset ovat kromattua tai lakattua messinkiä tai kirkasta muovia. Kirjainten kiinnityspinta on mustaa, uritettua muovia. Kilvissä on ruuvilukitus ja ovikilvet toimitetaan kiinnitystarvikkeineen. Kilpiin soveltuvat 13mm ja 19mm korkeat vaihtokirjaimet. Kilpeen joka ladotaan 13mm:n kirjaimilla, mahtuu 2 tekstiriviä. VAIHTOKIRJAIMET JA NUMEROT PORRASTAULUIHIN JA OVINIMIKILPIIN tuotekoodi väri korkeus VK07-013?-50 (?haluttu kirjain) valkoinen 13mm VK07-019?-50 (?haluttu kirjain) valkoinen 19mm VAIHTOKIRJAIMET JA -NUMEROT Ovinimikilpiin, porras- ja hinnastotauluihin. Kirjainten väri on valkoinen. Koot 13mm ja 19mm. VAIHTOKIRJAINTEN SÄILYTYSPAKKAUS Kassimallinen vaihtokirjainten säilytyspakkaus, jossa 4 muovikoteloa kirjainlokeroilla. Lokeroiden väliseinät siirrettävissä tarpeen mukaan.

10 ERIKOISPORRASTAULUT Tarjoamme asiakkaillemme tyylikkäitä porrastauluvaihtoehtoja esim. arvokiinteistöjen porrasauloihin tai muihin julkisiin tiloihin. Tavanomaisuudesta poikkeavat nimi- tai ilmoitustaulut parantavat kiinteistön ilmettä ja lisäävät viihtyvyyttä. Taulun rakenne ja materiaalit ovat suhteellisen vapaasti valittavissa asiakkaan toivomusten mukaisesti. Kehys voi olla esim. käsiteltyä puuta jolloin se voidaan valmistaa koneistamalla tai käyttää valmista kehysprofiilia. Metalliset kehykset valmistetaan messingistä tai alumiinista. Nimiöosa muodostuu suojalasista tai -muovista, aukotetusta paspartout-tasosta joka voi olla perinteistä ko. pahvia, messinkiä tai alumiinia. Tason etupinta voidaan tekstittää kaivertamalla tai tarratekstinä riippuen pintamateriaalista. Nimet kohdistuvat siististi rakenteen ansiosta ja ne ovat muutettavissa. Yksilölliset ja kiinteistön tyyliin sopivat nimikilvet täydentävät ilmettä. Pohjamateriaalina voi olla esim. messinki, alumiini, rst jne.

11 EMALIKILVET Emali on erinomainen käyttömateriaali. Se on valonkestävä, kestää arktiset säävaihtelut ja korroosion, helposti puhdistettava, likaa hylkivä materiaali. Kestävyytensä ansiosta emalilla on lähes rajattomat käyttökohteet kuten katukilvet, talojen ja porraskäytävien numerointi, kielto- ja varoituskilvet, muistomerkit, infokilvet ja opasteet, nimi- ja mainoskilvet, konsulaatti- ja suurlähetystökilvet, kunta- ja kaupunkivaakunat jne. Teräslevylle valmistettavan emalikilven koko vaihtelee 50 x 50mm x 200mm, katso alla olevaa taulukkoa. Varastoaihiokoot 480 x 80 mm 350 x 200 mm 350 x 150 mm 300 x 100 mm 200 x 200 mm 200 x 150 mm 200 x 100 mm 200 x 50 mm 150 x 150 mm 150 x 50 mm 50 x 50 mm EMALIKILVET 2-riviset kilven koko 350 x 200mm kilven koko 350 x 150mm 1-riviset kilven koko 300 x 100mm 1-riviset kilven koko 480 x 80mm Kiinteistönumerot ja porrastunnukset 200 x 200mm 200 x 100mm 150 x 150mm 150 x 50mm 50 x 50mm Ruuvipussi, sisältää messinkiruuvit ja nailonhelat TUSSI- JA MAGNEETTITAULUT Kovan emalipinnoitteen ansiosta taulu kestää kovaa kulutusta, siihen on helppo kirjoittaa ja sen puhdistaminen on vaivatonta. Taulun pintaan voidaan sen magneettisuuden ansiosta kiinnittää oheis-materiaalia, kuten piirustuksia ym. Kehys on valkoista alumiinia ja taulun alareunassa on kynäkouru. Tauluihin voidaan kirjoittaa vain tarkoitukseen sopivilla merkintäkynillä (esimerkiksi Welleda taiwhiteboard). Toimitukseen sisältyy piilokiinnityshelat.

12 SILVER HOST -OPASTEET SilverHost-tuoteperhe sisältää taskullisia nimi- ja ilmoitusopasteita. Ne on suunniteltu asiakkaan usein vaihtuvia nimi- ja ilmoitustarpeita ajatellen. Pohjamateriaaliksi voi valita vaihtoehtoisesti rst:n, alumiinin, messingin tai akryylin. Pohjan päälle on ruuvein kiinnitetty taulun nimiöosa, joka on muotoonkoneistettua kirkasta akryylia. Opasteissa on ruuvikiinnitys. Kokovaihtoehtoja on useita; standardi A4-koko, jonka taskuun mahtuu A4 kokoinen paperi tai kartonki. Kuvassa olevat huone- ja nimiopasteet ovat mitoitetut 210 x 100mm ja 210 x 30mm:n nimilapuille. Koko on myös muunneltavissa tilaajan toiveiden mukaan. Tekstiosuuden vaihtaminen on helppoa, sen voi itse latoa ja tulostaa mieleiselleen materiaalille. Nimilapun materiaaliksi voi valita esim. laadukkaamman kartonkivahvuuden. Kokoustilaopaste rst-pohjalla Nimi- ja huoneopasteet metalli- tai akryylipohjalla. Akryylinen taskuosa on viistottu ja sormilovettu, nimilapun tai A4 paperin vaihtaminen on kätevää. Ruuvikiinnitys on pitävä ja käytännöllinen. SilverHost-opasteilla luodaan toimistoihin, virastoihin, hotelleihin jne. helposti huoliteltu ja viimeistelty ilme. Taskuja voidaan myös koota useampi samaan tauluun.

13 SLIM -OPASTEET Turhauttaako ilkivalta? Onko muita vaihtoehtoja kuin iso, lukollinen yhdistelmätaulu jos tilaa on vähän? Versaali tarjoaa käyttöönne ohuen Slim-infotaulun. Alumiinitaustainen, rst- kiristyslistoilla ja vain kiinteistö/ammatti-ihmisen käytössä olevalla Torx- avaimella aukeava Slim on asiakkaan tarpeisiin tehty taulu, jota on erittäin vaikea rikkoa. Akryyli- tai lasipintainen taulu on kestävä ja helppo päivittää. Slim-taulun kiristyslistat aukaistaan ja tulosteen voi vaihtaa itse vaikka päivittäin, mutta palvelun saa myös Versaalin kautta. Sopivia opastekohteita ovat esim. porraskäytävät, kerrosopasteet, hissit, tiedotteet ja luettelot. Myös lakisääteiset poistumistieopasteet voidaan tulostaa sopivaan kokoon ja suojata tyylikkäästi Slim-mekanismilla. Slim-opasterunkojen koot Alumiini 2mm (A5, A4), alumiini 3mm (A3, 500x700mm), kiristyslistat 2mm RST tulosteen koko taulun koko A5 149 x 262mm akr.etupinnalla A4 210 x 350mm akr.etupinnalla A3 297 x 470mm akr.etupinnalla 500x700mm 500 x 755 karkaistu lasi Slim-opaste on ohut mutta tukeva infotaulu. Kiinnitysruuvit ovat piilossa taulun kiristyslistojen takana ja listat saa auki vain turva-torx-avaimella. Porrastaulut, hissi-, kartta- ja kerrosopasteet, lukujärjestykset jne.

14 LIIKENNEMERKKI-SLIM Kätevä infotaulu esim. parkkipaikalle tai alueelle, johon ei voi asentaa suurikokoisia opasteita. Se sopii myös kohteisiin, joissa tarvitaan vaihtuvaa informaatiota. Taulumainen opaste on siisti ja siinä on tukeva ja ilkivaltasuojattu rakenne. Taulu on valmistettu hapettumattomasta merivesialumiinista ja se on suojattu kirkkaalla PMMA-muovilla. Se on turvalukittu, mutta sen informaatio-osa on helposti vaidettavissa. Toimiva ratkaisu vaihtuvalle tiedotukselle. - vaihdettava informaatio-osa. - taulu on mitoitettu vakiopaperikoolle A4 tai A3. - ulkokäytössä paperi on suojalaminoitava. - 2kpl liikennemerkkikiinnikkeitä Ø 60mm. - kulmissa Torx-avaimella aukaistavat erikoisruuvit.

15 VERSALUX -OPASTEET Versalux on monikäyttöinen opasterunko-profiilisto, jonka siro mutta tukeva rakenne sopii sekä suuriin että pieniin sisältä-/päältävalaistaviin opasteisiin. Rakenteellisesti pääprofiili on modulaarinen, johon on liitettävissä erilaisia valolähteitä ja kiinnitystarvikkeita. Versaluxin suulakepuristettu, eloksoitu, muodoltaan soikea alumiiniprofiili kätkee sisälleen liukutasoja, kiinnitysripoja ja apuprofiileja. Profiilin perusvärinä on luonnonväriin eloksoitu hopea tai musta, mutta opastekokonaisuuksia on mahdollisuus myös polttomaalata eri sävyihin. Opasterakenne sopii sekä ylhäältä ripustettavaksi että sivulta tai alapuolelta kiinnitettäväksi. Samasta modulaarisesta Versalux-valoprofiilista voidaan valmistaa myös jalallisia malleja tai taulumaisia valokehyksiä. Pystyasennuksissa voidaan käyttää laipiokiinnitystä ja maastoasennuksissa betoniperustakiinnitystä. Suurimmissa opasterakenteissa profiiliston sisään asennetaan teräsapurunko (Fe35x35x2), joka jäykistää liitokset ja poistaa murtumakohdat. Valo-opasteissa valolähteenä voidaan käyttää esimerkiksi suurteho-led valoyksiköitä tai perinteisiä PLputkivalaisimia tarpeen ja kohteen mukaisesti. Ulko-opasteissa käytetään yleensä järjestelmään suunniteltua IP64- suojattua suoravalaisevaa lipallista otsikkovalaisinta, joko LED tai PL-tyyppisenä. Käyttöjännite on v sopimuksen mukaisesti. Valoputkien/LED-diodien huolto ja ylläpito on toteutettu järkevästi liukumekanismilla. Heijastava kuvio/tekstityspinta on kirkasta akryylia tai päältävalaisevissa malleissa esim. anodisoitua tai maalattua alumiinia. Versalux-opasteet sopivat julkisten ja isojen kohteiden valo-opastuksiin, yritysten tunniste- ja tuotemerkkimainontaan, piha- ja karttaopasteisiin. Opasterakenne soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

16 SCANDI-OPASTEJÄRJESTELMÄ Opasteet valmistetaan 3mm:n vahvuisesta eloksoidusta alumiinista. Vakioväri on hopeaeloksoitu alumiini, tilauksesta myös muita eloksointivärejä. Opasteet toimitetaan myös polttomaalattuina. Kiinnitysosat ovat ruiskuvalettua ABS-muovia. Opasteiden monipuolisen ja -muotoisen sekä vaihtelevan rakenteen johdosta emme esitä hintoja tässä hinnastossa, vaan jokainen kilpikokonaisuus hinnoitellaan pyynnöstänne. Scandin rakenneliitokset ovat tukevia ja ulkoasu on viimeistelty ja siisti ilman näkyviä kiinnitysruuveja. Ulkokäyttöön valmistetut Scandiopasteet voidaan varustaa vesitiiviillä valaistuslipalla. Karttaopasteet voidaan valmistaa esim. taulumaiseen Scandipaneliin. JALALLISET OPASTETAULUT Ominaisuudet: - sisä- ja ulkokäyttöön - vaihdettavissa olevat tekstipinnat - siisti, tukeva ja kestävä rakenne Rakenne: - alumiinirunkoinen - pyöreät kulmat kehyksessä - galvanoitu teräsjalusta - saatavana myös valaistuna Pintakäsittely: - hopeaeloksointi - muut värit tilauksesta Tekstitysmenetelmät: - digitaalinen tarratulostus - tarratekstit - kaiverrus + värjäys Mitoitus - tilauksen mukaisesti - jalasputket halk. 70 mm

17 SCANDI-OPASTEJÄRJESTELMÄ Opasteet valmistetaan 3mm:n vahvuisesta eloksoidusta alumiinista. Vakioväri on hopeaeloksoitu alumiini, tilauksesta myös muita eloksointivärejä. Opasteet toimitetaan myös polttomaalattuina. Kiinnitysosat ovat ruiskuvalettua ABS-muovia. Tekstiprofiilit ovat helposti vaihdettavissa. Opasteiden monipuolisen ja -muotoisen sekä vaihtelevan rakenteen johdosta emme esitä hintoja tässä hinnastossa, vaan jokainen kilpikokonaisuus hinnoitellaan pyynnöstänne. Modulaarisen rakenteen ansiosta Scanditaulu on muutettavissa tietojen muuttuessa. Samassa taulussa voidaan käyttää eri värialueita, mikä lisää opasteen tehoa. Logo-, kartta- ja tekstiosien yhdistäminen samaan tauluun on mutkatonta. Profiilirakenteita on erityyppisiä. Esim. uraprofiileihin voidaan liittää vaihdettavia tekstiliuskoja. Kaikki opasteosat voidaan myös maalata haluttuun sävyyn. OPASTETAULUT JA KILVET SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN Ominaisuudet: - sisä- ja ulkokäyttöön - vaihdettavissa olevat tekstipanelit - siisti, edustava, tukeva ja kestävä rakenne Rakenne: - alumiini - päätypalat ruiskupuristettu musta ABS, tai hopeaeloksoitu alumiini - lamellivahvuus 3 mm Pintakäsittely - hopeaeloksoitu - myös muita eloksointi- ja polttovärejä tilauksesta - myös kalvotus eri väreillä mahdollista Tekstitysmenetelmät: - tarratekstit - digitaalinen tarratulostus - kaiverrus & värjäys Mitoitus - tilauksen mukaisesti Lamellikoot: - 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm

18 SCANDI-OPASTEJÄRJESTELMÄ OPASTETAULUT SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN Ominaisuudet: - sisä- ja ulkokäyttöön - vaihdettavissa olevat tekstipanelit - siisti, edustava, tukeva ja kestävä rakenne Rakenne: - alumiini - päätypalat ruiskupuristettu musta ABS, tai hopeaeloksoitu alumiini - lamellivahvuus 3 mm Pintakäsittely: - hopeaeloksoitu - myös muita eloksointi- ja polttovärejä tilauksesta - myös kalvotus eri väreillä mahdollista Tekstitysmenetelmät: - tarratekstit - digitaalinen tarratulostus - kaiverrus & värjäys Mitoitus - tilauksen mukaisesti Lamellikoot: - 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm Kiinnityskampa PT56 PT57 C200 25mm 50mm 75mm 100mm 125mm 150mm 175mm 200mm PT55 C150 PT54 C100 PT53 C75 PT51 C50 PT52 CP50 PT49 C25 PT50 CP25 PT71 LPH PT74 PT59 PT61 PT58 PT72 PT73 PT62 PT60 Esimerkkikilpi 150x350mm avattavilla päädyillä. Lukitusvaihtoehtoina napsautuslukitus tai piikkiavainlukitus Kattoon Seinään Pöydälle

19 SLATZ-OPASTEJÄRJESTELMÄ Slatz-järjestelmä koostuu kerros-, huone-, riippu- ja pöytäopasteista. Tekstiprofiilit ovat helposti vaihdettavissa. Opasteet valmistetaan 1,5 mm:n vahvuisesta eloksoidusta alumiinista. Vakioväri on hopeaeloksoitu alumiini, tilauksesta myös muita eloksointivärejä. Kiinnitysosat ovat ruiskuvalettua ABS-muovia. Tekstitys tarrateksteinä, digitaalisena tarratulostuksena tai kaiverrettuna. Opasteiden monipuolisen, -muotoisen ja vaihtelevan rakenteen johdosta emme esitä hintoja näillä sivuilla, vaan jokainen kilpikokonaisuus hinnoitellaan pyynnöstänne nopeasti. SLATZ-OPASTEJÄRJESTELMÄ No nimi kokonaiskork. tekstitason korkeus 1 Teippi Slatz 20,5 mm 1 ura 12 mm Dymoteipille 2 Mini 20,5 mm 17 mm 3 Little 41,0 mm 37 mm 4 Teippi Slatz 61,0 mm 2 x 19 mm Dymoteipille 5 Middle 61,0 mm 57 mm 6 Big 82,0 mm 78mm 7 King 123,0 mm 119 mm 8 Super 164,0 mm 159 mm 9 Slider 82,0 mm mm alum.liuku 10 Slider 82,0 mm 2 x 25 mm alum.liuku 11 Kaareva Little 60,0 mm (ei tekstiä) 12 Kaareva Mini 30,0 mm (ei tekstiä) 13 Kulma Mini 20,0 mm (ei tekstiä) Ominaisuudet: - sisä- ja ulkokäyttöön Rakenne: - alumiini - ainevahvuus 1,5 mm - päätypalat ruiskupuristettu musta ABS - vaihdettavissa olevat tekstipanelit Pintakäsittely: - hopeaeloksoitu - myös muita värejä tilauksesta Tekstitysmenetelmä - tarrateksti - digitaalinen tarratulostus - kaiverrus & värjäys

20 ABCERVA-OPASTEJÄRJESTELMÄ Abcerva-opastejärjestelmä perustuu helppolukuisiin irtokirjainlevyihin, jotka sijoitetaan eloksoituun alumiiniprofiiliin. Kirjainpaloja on kahta eri kokoa ja väriä. Abcerva-kilvet soveltuvat mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Niitä käytetään porrastauluina, hinnastotauluina, hissitauluina, yleis- ja opastetauluina jne. Modulikilvet sopivat sekä ulko- että sisäkäyttöön. Muoto-, koko- ja rakennevalikoima on erittäin laaja. ABCERVA - OTSIKKOTILA- JA NIMIKILVET Alla olevat kuvat esittävät esimerkkejä Abcerva-profiilikilvistä. Vakiopituuksien lisäksi myös määrämittaisina. Otsikkotekstit pvc-kalvosta. Rakenne: - alumiini - kirjainpalat ruiskupuristettu PVC Pintakäsittely: - hopea- tai kultaeloksoitu - myös muita värejä tilauksesta Otsikkotilan tekstitysmenetelmä: - tarratekstit - kaiverrus & värjäys Tekstitystapa - kätevä irtopalatekstitys uraprofiiliin - 30 mm palassa 21 mm teksti - 15 mm palassa 9 mm teksti kirjainpalat mustat, teksti valkoinen tai kulta Ominaisuudet: - sisä- ja ulkokäyttöön - vaihdettavissa olevat kirjainpalat - siisti, edustava, tukeva ja kestävä rakenne ABCERVA-NIMIKILPI PROFIILIT no tuote koko 1 Otsikkotilakilpi x 56 mm 2 Otsikkotilakilpi x 80 mm 3 Otsikkotilakilpi x 104 mm 4 Otsikkotilakilpi x 128 mm 5 Nimikilpi x 27 mm 6 Nimikilpi x 51 mm 7 Nimikilpi x 75 mm 8 Nimikilpi x 99 mm Lamellikoot: 1 Otsikkotila 35+15mm 2 Jatkokirjainura 15mm 3 J-päätylista 4 Kirjainura 15mm 5 Pöytäkilpikolmio 3x15mm 6 Kirjainura 30mm

21 ABCERVA-OPASTEJÄRJESTELMÄ ABCERVA KIRJAIN- JA TÄYTEPALAT tuote väritys korkeus leveys Kirjainpala musta/valk. tai kulta 15 mm 10 mm Täytepala musta 15 mm 5 mm Täytepala musta 15 mm 10 mm Täytepala musta 15 mm 15 mm Täytepala musta 15 mm 40 mm Täytepala musta 15 mm 70 mm Täytepala musta 15 mm 400 mm tuote väritys korkeus leveys Kirjainpala musta/valk. tai kulta 30 mm 20 mm Täytepala musta 30 mm 10 mm Täytepala musta 30 mm 20 mm Täytepala musta 30 mm 30 mm Täytepala musta 30 mm 50 mm Täytepala musta 30 mm 400 mm

22 ABCERVA-VITRIINIKAAPIT Abcerva-ilmoitustaulukaapilla on monipuoliset käyttöalueet niin sisällä kuin ulkona. Se on edustava opastetaulu, jonka informaatio-osa voi olla kiinteä tai vaihdettava yrityksen tarpeiden mukaan. Kaapin kehikko muodostuu 11 profiilista. Se on erityisen tiivis, sen kaikki kiinnikkeet ovat sisäpuolella rakenteen piilossa eikä siinä ole hitsaussaumoja. Runkomateriaali on korroosion- ja säänkestävää sekä värinsä säilyttävää eloksoitua alumiinia. Se ei ruostu eikä hapetu. Vakioväri hopeaeloksointi ja tilauksesta kulta, punainen, ruskea tai musta eloksointi. Suojapinta on särkymätöntä polykarbonaattia tai vaihtoehtoisena jopa panssarilasia. Lukittuna ilmoitustaulukaappi suojaa sanomasi ilkivallantekijöiltä. Sisältä valaistut kaapit ovat Seti:n hyväksymät nr ja Ilmoitustaulukaappi voi olla 1- tai 2-puoleinen, lukittavilla ovilla, sivulta, edestä tai takaa aukaistava luukkumallinen. Kaapin vakiosyvyys on sen ilmastoivan rakenteen vuoksi n.10cm. Jos halutaan käyttää 2 yksiosaista vitriiniä, sen ideaalikoko vaihtelee 0,25-2,5m. Abcerva-ilmoitustaulukaappi voi olla kiinteästi asennettu tai siirrettävä. Jalkarakenteiden varaan asennettuna se voidaan asentaa vapaasti seisovaksi tai liikuteltavaksi. Kiinnitysrakenteiden avulla se on helppo asentaa seinään tai kattoon. Laajempi vitriiniesittely tai -opastus rakennetaan helposti asentamalla useampi yksiosainen vitriini rinnakkain tai päällekkäin.

T U O T E K U V A S T O

T U O T E K U V A S T O Opasteita jo vuodesta1951, puh.09-2766 010 T U O T E K U V A S T O kuva: Hotel Lilla Roberts Versaali Oy 2016 YLEISET MYYNTIEHDOT 1. Yleistä Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Versaali Oy:n

Lisätiedot

Tuotetieto marraskuu 2014 korvaa RT X78/613-38328 1 (6)

Tuotetieto marraskuu 2014 korvaa RT X78/613-38328 1 (6) Tuotetieto marraskuu 2014 korvaa RT X78/613-38328 1 (6) RT 38604 517 Talo 2000 613 Talo 90 X78 opasteet SfB Opasteet Versaali Oy Versaali Oy on vuodesta 1951 toimittanut opasteita sekä julkiselle että

Lisätiedot

tuotetieto huhtikuu 2015 korvaa RT X78/613-38404 1 (8) Kaiverrettu messinkivaakuna, halkaisija 750 mm.

tuotetieto huhtikuu 2015 korvaa RT X78/613-38404 1 (8) Kaiverrettu messinkivaakuna, halkaisija 750 mm. tuotetieto huhtikuu 2015 korvaa RT X78/613-38404 1 (8) RT 38646 517 Talo 2000 613 Talo 90 X78 opasteet SfB D83 Hoito- ja huoltokoodi Yksilölliset opasteet, kilvet, irtokirjaimet ja liikennemerkit Kilpi-Koskinen

Lisätiedot

RT 38641. Kilpiset-opastetuotanto Kilpiset Oy

RT 38641. Kilpiset-opastetuotanto Kilpiset Oy tuotetieto maaliskuu 2015 voimassa 30.4.2017 asti 1 (12) RT 38641 517 Talo 2000 613 Talo 90 X78 opasteet SfB Kilpiset-opastetuotanto Kilpiset Oy Kilpiset Oy on Suomen johtava julkisten tilojen taylor made

Lisätiedot

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2 KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2007 MUOVIKAIVOJEN KANSISTOT LVI-nro Tuotenro Nimitys 33 630 10 F16 D818 Kehys h=100 D400 14 30,30 2 kpl 10 mm kiinnitysreikää Muovisille kaivoputkille Ø 160-200 mm 33 630

Lisätiedot

OSOITINKELLOT, KELLOLUETTELO

OSOITINKELLOT, KELLOLUETTELO OY ESMI AB * PL95 * 02201 ESPOO * PUH 09 452 711 * FAX 09 452 7103 * http://www.esmi.com OSOITINKELLOT, KELLOLUETTELO MINUUTTIPULSSISIVUKELLOT, SISÄTILOIHIN 2 Pyöreä muovikehys 2 Pyöreä metallikehys 3

Lisätiedot

julistelistat julistekehykset

julistelistat julistekehykset V1-10-2004 - kaikkea myynninedistämiseen - julistelistat julistekehykset Tässä luettelossa: JULISTELISTAT: PERUSJULISTELISTA (TIPPA/PISARALISTA) 3. AVATTAVA MUOVINEN JULISTELISTA 3. AVATTAVA ALU-SNAP JULISTELISTA

Lisätiedot

CityPlus Oy muistitikut ja pakkaukset

CityPlus Oy muistitikut ja pakkaukset CityPlus Oy muistitikut ja pakkaukset CityPlusOy Muistitikut painatuksella Kuvasto 2011/2012 City Plus Oy, Puusepänkatu 5, 13110 Hämeenlinna 040-900 1111 myynti@cityplus.oy Painatettavat muistitikut Muistitikkujen

Lisätiedot

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm PANELTIM PANEELIT 51 mm mm 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 100 10 kg/m2 11 kg/m2 13 kg/m2 14 kg/m2-20 /+80 C -40 /+60 C Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP

Lisätiedot

home HINNASTO VALAISIMET

home HINNASTO VALAISIMET home HINNASTO VALAISIMET ALV 24% 2014 ARTEK HOME HINNASTO 2014 SISÄLLYSLUETTELO MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT LATTIAVALAISIMET RIIPPUVALAISIMET PÖYTÄVALAISIMET SEINÄVALAISIMET KATTOVALAISIMET YHTEYSTIEDOT 3

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

Kehyskuvasto. www.eirikehykset.com. www.eirikehykset.com

Kehyskuvasto. www.eirikehykset.com. www.eirikehykset.com Kehyskuvasto www.eirikehykset.com 2014 www.eirikehykset.com www.eirikehykset.com Eiri Kehykset Oy Eiri Kehykset Oy on valmistanut laadukkaita valokuvakehyksiä jo 60 vuoden ajan. Tuotteet tehdään suomalaisilla

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

Kaasutintie 24, 00770 Helsinki Puh. (09) 350 5820 www.un-neon.fi email. myynti@un-neon.fi Y-tunnus 2207249-4 ISO 9002 LAATU

Kaasutintie 24, 00770 Helsinki Puh. (09) 350 5820 www.un-neon.fi email. myynti@un-neon.fi Y-tunnus 2207249-4 ISO 9002 LAATU TARJOUS 24.02.2015 EASTMAN VALOMAINOS Tarjoamme teille Tamico mainoksen uusimisen EASTMAN mainokseksi seuraavasti: Rakenne Kirjainsivut Etupinta Valaistus Koko Logon mukaan tehdyt irtokirjaimet, ladottuina

Lisätiedot

Puh. (09) 7288 880 KUITUKANGASKASSI PUUVILLAKASSI PAPERIKASSIT. 1000 kpl... á 1,79 /kpl 3000 kpl... á 1,29 /kpl 5000 kpl...

Puh. (09) 7288 880 KUITUKANGASKASSI PUUVILLAKASSI PAPERIKASSIT. 1000 kpl... á 1,79 /kpl 3000 kpl... á 1,29 /kpl 5000 kpl... Merkittäviä tuotteita jo vuodesta 1994 KUITUKANGASKASSI Kevyt ja kestävä. Materiaali kierrätyskuitua. 25 värivaihtoehtoa varastotuotteena. Koko: 38 x 42 cm. Hinta 1-väripainettuna: 500 kpl... á 1,15 /kpl

Lisätiedot

Toimitusaika Helmikuu 2016 vapaasti perillä, paikoilleen asennettuina, pakkausmateriaalit

Toimitusaika Helmikuu 2016 vapaasti perillä, paikoilleen asennettuina, pakkausmateriaalit TILAUSVAHVISTUS 64957 26.10.2015 Lohjann kaupunkii Sivistystoimi PL 71 08101 LOHJA OJANIITTUTALO WOODIN KALUSTEET TILAUSS NRO 64957 / PROJEKTI NRO 528589 Kiitämme tilauksestanne ja vahvistamme sen toimitettavaksi

Lisätiedot

Verhokiskokatalogi 2011

Verhokiskokatalogi 2011 Verhokiskokatalogi 2011 Sivu Verhokiskot 1-2 6100, Yksiurainen verhokisko 3-4 6400, Yksiurainen verhokisko 5-6 6600, Kaksiurainen verhokisko 7-8 6103, Yksiurainen verhokisko otsalaudalla 9-10 6106, Yksiurainen

Lisätiedot

KESPET HINNASTO 1.5.2011

KESPET HINNASTO 1.5.2011 KESPET HINNASTO 1.5.2011 PELTI PELTIKELAT JA -ARKIT ALUSRAUDAT Korvaa KESPET-hinnaston 1.11.2010 sivut 23-48 ja 51-74. K E S P E T - T U O T T E I D E N Y L E I S E T T O I M I T U S E H D O T 1. Hinnat

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Tietoverkkotuotteet 19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Kaapin leveys 600 mm Kaapin leveys 800mm Kaappirunko, jossa katto, sivut/takaseinä, ovi ja sokkelikulmat. Kaapin ovi on standardina varustettu lukolla.

Lisätiedot

JOHTOJEN JA KAAPELIEN HALLINTA Nro 5. 1/6

JOHTOJEN JA KAAPELIEN HALLINTA Nro 5. 1/6 JOHTOJEN JA KAAPELIEN HALLINTA Nro 5. 1/6 Edge Power Pöydän reunaan kiinnitettävä. 4 kpl maadoitettua pistorasiaa, ja 2 kpl Rj45 verkko/puhelinulosottoa. Varustettu 2,5 metrin syöttöjohdoilla. Verkkokaapeli

Lisätiedot

Toteuta unelmiesi laituri!

Toteuta unelmiesi laituri! Toteuta unelmiesi laituri! UKM-ponttonit UKM-valmislaituri UK-Muovi Oy www.ukmuovi.fi Kestävä. Vakaa. Kantava. Toimiva. Nopea asentaa. Siisti. Tyylikäs. UKM-laituri Yhdistele laituri vaivattomasti valmiista

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi ruukin uusi, upea finnera Plus -teräskate

www.ruukkikatot.fi ruukin uusi, upea finnera Plus -teräskate ruukin uusi, upea finnera Plus -teräskate vuoden tekninen takuu Finnera Plus - viimeisteltyä muotoilua ja ainutlaatuista ulkonäköä Loppuun asti mietittyä muotoilua aina etureunaa myöten Ruukki Finnera

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

T1 Elegantti pistorasiakeskus

T1 Elegantti pistorasiakeskus Upeat alumiinirunkoiset TallyKey pylväät on tehty kestämään pitkään kovissakin olosuhteissa. Tuotteet toimitetaan aina asennusvalmiina kokonaisuuksina ja varustetaan asiakkaan toiveiden mukaan. Pylväässä

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

ARCA seinäkaappi UUTUUS. Suorituskykyä ja toiminnallisuutta uudella ARCA polykarbonaattiseinäkaapilla. Suojaa vaativissa olosuhteissa

ARCA seinäkaappi UUTUUS. Suorituskykyä ja toiminnallisuutta uudella ARCA polykarbonaattiseinäkaapilla. Suojaa vaativissa olosuhteissa ARCA seinäkaappi UUTUUS Suorituskykyä ja toiminnallisuutta uudella ARCA polykarbonaattiseinäkaapilla Suojaa vaativissa olosuhteissa -40 C UUSI Fibox ARCA Fibox ARCA - ruostumattomat sähkökaapit erityisen

Lisätiedot

PANELTIM PANEELIT. 50/100: 10 Kg/M 2 50/50: 13 Kg/M 2. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm -20 C + 80 C

PANELTIM PANEELIT. 50/100: 10 Kg/M 2 50/50: 13 Kg/M 2. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm -20 C + 80 C PANELTIM PANEELIT 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 3,5 3,5 /100: 10 Kg/M 2 /: 13 Kg/M 2 51 mm -20 C + 80 C 100 Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP copo) ja

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

» Valaisimen teho: 5W/m ± 5% (12V)» Valaisimen valomäärä: 300 lm/m» Elinikä: (L70) 25 000 tuntia 12V DC

» Valaisimen teho: 5W/m ± 5% (12V)» Valaisimen valomäärä: 300 lm/m» Elinikä: (L70) 25 000 tuntia 12V DC VALOA METREITTÄIN Meillä on useita valaisinvaihtoehtoja metritavarana. Voit valita erilaisten valolistojen ja -nauhojen väliltä. Tämäntyylinen valaistus antaa tasaisen valon ja sen voi asentaa melkein

Lisätiedot

rajatonta visuaalisuutta SEISMO FACTORY www.seismo.fi www.panoramic-display.com

rajatonta visuaalisuutta SEISMO FACTORY www.seismo.fi www.panoramic-display.com rajatonta visuaalisuutta SEISMO FACTORY www.seismo.fi www.panoramic-display.com Isoa, upeaa, sau TÄYTTÄ KUVAA Panoramic on modulaarinen näyttely- ja sisustusratkaisu, jossa rakenteet piiloutuvat täysin

Lisätiedot

OSAO. Laajennus Versio 0.9 Työpohja: osao-opasteet 2013.ai. Hiirihaukantie OULU

OSAO. Laajennus Versio 0.9 Työpohja: osao-opasteet 2013.ai. Hiirihaukantie OULU OSAO Laajennus 3.9.2013 Versio 0.9 Työpohja: osao-opasteet 2013.ai OSAO Yleisohjeita Tekstit ovat opasteissa aina tummanharmaalla tai valkoisella. Tekstityyppi: CamingoDos Pro Bold tai CamingoDos Pro Regular.

Lisätiedot

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHTIMET. tekniset tiedot. www.sunsystems.fi

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHTIMET. tekniset tiedot. www.sunsystems.fi SCREEN- JA PIMENNYSKAIHTIMET tekniset tiedot www.sunsystems.fi SCREEN- JA PIMENNYSKAIHTIMET Kannakkeilla Asennuslistalla Kasetilla XS Maksimi mitat (*) leveys 200cm korkeus 200cm S Maksimi mitat (*) leveys

Lisätiedot

1.329,- 1.084,- 1.035,- 1.282,-

1.329,- 1.084,- 1.035,- 1.282,- WEGA 1/2006 Toimitukseen sisältyy vakiona krominen palkki- ja nuppivedin. Wega toimivia kalusteita pieneen kylpyhuoneeseen Wega-kalustesarja tarjoaa korkealaatuista toimivaa muotoilua. Valittavana on kaksi

Lisätiedot

OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT. Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet

OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT. Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet SUOMI Lisätietoja takuuvihkosessa TURVALLISUUS Kaapit on kiinnitettävä seinään. Erilaisiin seinämateriaaleihin tarvitaan erilaiset kiinnikkeet.

Lisätiedot

5,75 FANI-PAITA 2015. 1-väri - painatus. Kpl/ hinta. 2-väripainatus 100 5,75 6,50 50 6,95 8,10. sis alv 24 %

5,75 FANI-PAITA 2015. 1-väri - painatus. Kpl/ hinta. 2-väripainatus 100 5,75 6,50 50 6,95 8,10. sis alv 24 % FANI-PAITA 2015 FRUIT OF LOOM VALUEWEIGHT O-AUKKOINEN T-PAITA Euroopan myydyin T-paita, hyvä hinta- /laatusuhde. 100 puuvillaa, Paino/paksuus 165 g/m²,27 eri väriä, Koot: S - 5XL, (3XL- 5XL : White, Black,

Lisätiedot

RT 38752. Opasteet ulko- ja sisäkäyttöön. Brand Factory Finland Oy

RT 38752. Opasteet ulko- ja sisäkäyttöön. Brand Factory Finland Oy RT 38752 tuotetieto 1 RT tuotetieto RT CAD/BIM tuotetieto helmikuu 2016 1 (6) RT 38752 517 Talo 2000 613 Talo 90 X78 opasteet SfB Opasteet ulko- ja sisäkäyttöön Brand Factory Finland Oy Teippaukset (ajoneuvo-,

Lisätiedot

BOKNÄS SCANDIC. Boknäs Scandic. Moduuleista koottu Boknäs Scandic -kaluste muuntuu ja kasvaa tarpeiden mukaan ylöspäin ja sivuille.

BOKNÄS SCANDIC. Boknäs Scandic. Moduuleista koottu Boknäs Scandic -kaluste muuntuu ja kasvaa tarpeiden mukaan ylöspäin ja sivuille. Boknäs Scandic Moduuleista koottu Boknäs Scandic -kaluste muuntuu ja kasvaa tarpeiden mukaan ylöspäin ja sivuille. VIIMEISTELE YLÄSOKKELILLA Yläsokkelin värin voi valita 7 eri vaihtoehdosta. Jos laitat

Lisätiedot

HINNASTO Julisteet, suurkuvat, kevytmessutelineet. www.oasismedia.fi. alv 24 % v004.140401

HINNASTO Julisteet, suurkuvat, kevytmessutelineet. www.oasismedia.fi. alv 24 % v004.140401 HINNASTO Julisteet, suurkuvat, kevytmessutelineet www.oasismedia.fi alv 24 % HINNASTO 2(5) OASIS MEDIAN HINNASTO Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % ja ilmoitettu euroissa. Hinnasto on voimassa alkaen

Lisätiedot

RT 38529. Jäte- ja kiinteistönhuoltotuotteet Flaaming Oy

RT 38529. Jäte- ja kiinteistönhuoltotuotteet Flaaming Oy Tuotetieto kesäkuu 2014 voimassa 31.7.2016 asti 1 (6) RT 38529 176.16 Talo 2000 275.16 Talo 90 X51 SfB D85 Hoito- ja huoltokoodi Jäte- ja kiinteistönhuoltotuotteet Flaaming Oy Flaaming Oy on Suomen johtavia

Lisätiedot

Gio. Officina. Lanterna. Officina on valmistettu metallista. Sitä on saatavana kromina, mustana ja punaisena. Ø 70cm

Gio. Officina. Lanterna. Officina on valmistettu metallista. Sitä on saatavana kromina, mustana ja punaisena. Ø 70cm 2014 1 Lady Cage 2 Lady Cage on valmistettu metallista. Valaisinkupua on saatavana mustana ja kromattuna, johtoon on useita eri vaihtoehtoja. Valaisinsarjaan kuuluu pöytä-, riippu,- ja kattokruunuvalaisin.

Lisätiedot

Hinnat sisältävät 1-4-värin digipainatuksen. Ei aloituskulua. Kysy myös muita kokoja ja määriä Kiitos mielenkiinnosta Hinnat sis alv 24 %.

Hinnat sisältävät 1-4-värin digipainatuksen. Ei aloituskulua. Kysy myös muita kokoja ja määriä Kiitos mielenkiinnosta Hinnat sis alv 24 %. Rintanapit edullisesti ja nopeasti Nimituotteesta. Rintanapit valmistetaan kestävästä alumiinista ja niissä on hakaneulakiinnitys. Tilaa samaa kokoa useammalla eri teemalla / painatuksella Hinnoittelemme

Lisätiedot

MORITEN VALIKOIMA IKKUNA- JA RAKENNUSHELAT. Yhteystiedot: Somerhela Puh. 044 941 5182 (Jussi) jussi@somerhela.fi

MORITEN VALIKOIMA IKKUNA- JA RAKENNUSHELAT. Yhteystiedot: Somerhela Puh. 044 941 5182 (Jussi) jussi@somerhela.fi MORITEN VALIKOIMA IKKUNA- JA RAKENNUSHELAT Yhteystiedot: Somerhela Puh. 044 941 5182 (Jussi) jussi@somerhela.fi 1 IKKUNAN PITKÄSULKIJA PERUSMALLIT Ikkunan pitkäsulkijat on mahdollista saada portaattomasti

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Cuisio-lusikkalokerikot (Nimikeryhmä 02110)

Cuisio-lusikkalokerikot (Nimikeryhmä 02110) UUTUUKSIA 2012 Cuisio-lusikkalokerikot (Nimikeryhmä 02110) Lokerikon materiaali on läpikuultavaa muovia. Lokerikot kootaan kolmesta erilevyisestä elementistä, jotka on yhdistetty toisiinsa alumiiprofiililla.

Lisätiedot

OVET SAUNAN LASISEINÄT SAUNAN LASIOVET LASIVÄLIOVET LASILIUKUOVET

OVET SAUNAN LASISEINÄT SAUNAN LASIOVET LASIVÄLIOVET LASILIUKUOVET OVET SAUNAN LASISEINÄT SAUNAN LASIOVET LASIVÄLIOVET LASILIUKUOVET VIHTAOVET OY PL44 90401 OULU Puhelin 0290 092 515 tilaus@vihtaovet.fi www.vihtaovet.fi TERVETULOA TUTUSTUMAAN SUOMALAISEEN VIHTA TUOTEPERHEESEEN.

Lisätiedot

TARVIKKEET. Standardimuki valkoinen. Standardimuki valkoinen. Mightymuki valkoinen. Oluttuoppi valkoinen. lämpömuki musta. musta Lahjalaatikko

TARVIKKEET. Standardimuki valkoinen. Standardimuki valkoinen. Mightymuki valkoinen. Oluttuoppi valkoinen. lämpömuki musta. musta Lahjalaatikko TARVIKKEET Standardimuki valkoinen Valkoinen stabdardimuki korkeus 95 mm, halkaisija 80 mm musta Lahjalaatikko Lahjalaatikko standard ja lämpömukeille 100 x 105 x 105 mm Standardimuki valkoinen SUBLIMAATIOVÄREILLE

Lisätiedot

Pesualtaat. teknologia ja moderni muotoilu.

Pesualtaat. teknologia ja moderni muotoilu. Pesualtaat Olkoonpa altaasi valinnan lähtökohta säilytystilojen maksimointi, altaan helppohoitoisuus, ulkonäkö tai vaikka seinän rakenne, löytyy sinulle valikoimastamme sopiva ratkaisu. Runsas tuotevalikoimamme

Lisätiedot

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0%

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hoivakalusteet Anda Jalat ja käsinojat koivua tai petsattua koivua. Istuimessa irroitettava verhoilu. Nojatuoli Istuimessa irroitettava verhoilu, koivu C2124M/KO 1,9 1767.60

Lisätiedot

KUVASTO Koko Me-Fa:n postilaatikkovalikoima osoitteessa: www.me-fa.com

KUVASTO Koko Me-Fa:n postilaatikkovalikoima osoitteessa: www.me-fa.com KUVASTO YLEISTÄ 3 SARJAPOSTILAATIKOT: 700/750 LONDON/LYON 4 710/760 BERLIN/BARCELONA 5 701/702 COPENHAGEN/CARDIFF 6 720/770 PARIS/PALERMO 7 PAKETTIPOSTILAATIKOT: 457 BEECH 8 471 ROWAN 8 485 PINE 9 495

Lisätiedot

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi Incoterms 2000 Finnish www.if.fi KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSLAUSEKKEET MIKÄ ON? Toimituslauseke on kirjain- tai sanayhdistelmä, jolla sovitaan eräistä kauppasopimuksen ehdoista. MITÄ TOIMITUS-

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

6. Lyhtykehykset aasikivi Oy 2015 M.J. P 42

6. Lyhtykehykset aasikivi Oy 2015 M.J. P 42 6. Lyhtykehykset 42 Tunnelmallinen ja turvallinen kotimainen lyhtyrakenne Paasikiven innovoima ja kehittämä lyhtyrakenne on suunniteltu vaativaan pohjoiseen ilmastoon suomalaista muistomerkkikulttuuria

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

KEHYS- KUVASTO WWW.EIRIKEHYKSET.COM WWW.EIRIKEHYKSET.COM

KEHYS- KUVASTO WWW.EIRIKEHYKSET.COM WWW.EIRIKEHYKSET.COM KEHYS- KUVASTO WWW.EIRIKEHYKSET.COM 2015 WWW.EIRIKEHYKSET.COM WWW.EIRIKEHYKSET.COM Eiri Kehykset Oy Eiri Kehykset Oy on valmistanut laadukkaita valokuvakehyksiä jo 60 vuoden ajan. Tuotteet tehdään suomalaisilla

Lisätiedot

Uuden sukupolven tulisijat Linnatuli-takkamallisto 2009

Uuden sukupolven tulisijat Linnatuli-takkamallisto 2009 Uuden sukupolven tulisijat Linnatuli-takkamallisto 2009 www.linnatuli.fi Linnatuli helppo, kestävä ja tyylikäs tulisija Modernista perinteiseen Juhana Laatta: Ruoko pähkinänruskea viivapinta Luukku: Antiikkikupari

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

www.staffansberg.fi WWW.SAFETY-SYSTEM.COM SAFETY SYSTEM Hinta ja tuotelista The modern concept Turvalliset & kevyet 3 vuoden takuu!

www.staffansberg.fi WWW.SAFETY-SYSTEM.COM SAFETY SYSTEM Hinta ja tuotelista The modern concept Turvalliset & kevyet 3 vuoden takuu! SAFETY SYSTEM The modern concept Hinta ja tuotelista 2008 Turvalliset & kevyet Muunneltavissa 3 vuoden takuu! Huoltovapaat www.staffansberg.fi WWW.SAFETY-SYSTEM.COM 1 SAFETY SYSTEM TÄYDELLINEN ESTEKOKONAISUUS

Lisätiedot

Tuotekortit SÄILYTTIMET

Tuotekortit SÄILYTTIMET Tuotekortit SÄILYTTIMET KOMBI 2709 Kaapit Leveys 800 mm, syvyys 426 mm, korkeus 403 mm. Pystylistat 1250 ja 1985 mm. Vaakalistat 1850 ja 2500 mm. Hyllyt Leveys 800 mm, syvyys 305 mm, paksuus 22 mm. Listat:

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

MALLISTO AUTOTALLIT JA KATOKSET MALLISTO

MALLISTO AUTOTALLIT JA KATOKSET MALLISTO MALLISTO AUTOTALLIT JA KATOKSET MALLISTO GARAAS AUTOTALLIT GARAAS AUTOTALLIT Garaas elementtiautotalli on valmiiksi mietitty ratkaisu autotallin rakentamista suunnittelevalle. Mallistomme tallit tarjoavat

Lisätiedot

Piha- ja kiinteistötuotteet rivi- ja kerrostalokohteisiin

Piha- ja kiinteistötuotteet rivi- ja kerrostalokohteisiin Piha- ja kiinteistötuotteet rivi- ja kerrostalokohteisiin Tuoteluettelo 2015 Valmistettu Suomessa Yli 40 vuotta metallituotteita kodeille, pihoille ja katoille KPPR-Steel Oy:llä on yli 40 vuoden kokemus

Lisätiedot

TOIMISTOTARVIKKEET 1101 1842

TOIMISTOTARVIKKEET 1101 1842 Lomakelaatikot 1301 Leitz Plus -lomakelaatikot, 10 kpl/laatikko Leitz Sorty -lomakelaatikot, 10 kpl/laatikko 52272001 valkoinen kpl 1 52272003 kirkas kpl 1 52272025 punainen kpl 1 A 52272035 sininen kpl

Lisätiedot

MITO LED. Monipuolinen valaisin soveltuu teollisuuteen, varastoihin, urheiluhalleihin sekä elintarviketeollisuuteen.

MITO LED. Monipuolinen valaisin soveltuu teollisuuteen, varastoihin, urheiluhalleihin sekä elintarviketeollisuuteen. MITO LED Monipuolinen valaisin soveltuu teollisuuteen, varastoihin, urheiluhalleihin sekä elintarviketeollisuuteen. Ledien sijoittelu valaisimen reunoille, suoraan lämpönieluna toimivaan runkoon, takaa

Lisätiedot

Rockfon System Contour Ac Baffle

Rockfon System Contour Ac Baffle Järjestelmän kuvaus Rockfon System Contour Ac Baffle Kehyksetön vaimennusjärjestelmä Ac-REUNAMUOTO GRP YEARS IT LIM ED Helppo ja nopea asennus SYSTE WAR M NT Y I hanteellinen ratkaisu huonetilaan, jossa

Lisätiedot

INSET / INSTAR TREND 75

INSET / INSTAR TREND 75 INSET / INSTAR TREND Roiskevesitiiviit Instar ja Inset- sarjat täyttävät uuden EN- standardin IP44- määräykset halogeenivalaisimien asennuksesta kosteisiin tiloihin. Valittavissa Instar 12V tai Inset 230V

Lisätiedot

L i u k u o v i k a a p i s t o t

L i u k u o v i k a a p i s t o t Liukuovikaapistot Smart on Tank Indoorin ratkaisu kodin säilytysongelmiin. Suunnittelimme räätälöitävien säilytysjärjestelmien malliston joka sopii kaikkiin tiloihin. Kapeammat kaksioviset tai leveämmäksi

Lisätiedot

Kylpyhuonekalusteet. CC - Products Oy

Kylpyhuonekalusteet. CC - Products Oy Kylpyhuonekalusteet CC - Products Oy Kuvasto 2011 Materiaalit: Runko: 12 mm MDF levy maalattu, valkoinen Ovi: Simple R3 maalattu MDF, valkoinen Allas: valumarmori, valkoinen sis. hajulukon MINI sarja saatavissa

Lisätiedot

Valaistus. muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet. Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5970 www.luminum.

Valaistus. muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet. Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5970 www.luminum. Valaistus muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet KEVYET MAATUET MAAJUSSI JA PIKKUJUSSI Luminumin Maajusseilla pystytät ja perustat minkä tahansa pylvään tehokkaasti, helposti ja kevyesti.

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Kostean tilan vedenkestävät avaukset

Kostean tilan vedenkestävät avaukset Kostean tilan vedenkestävät avaukset Valoisat ratkaisut kodin kaikkiin kosteisiin tiloihin. FP-Tuotteiden laajasta valikoimasta löydät oikeanlaiset ovet ja seinät kodin märkätiloihin. Ne suojaavat, avartavat

Lisätiedot

Helawrap halkaistu kaapelisidontajärjestelmä

Helawrap halkaistu kaapelisidontajärjestelmä Helawrap-järjestelmä on kätevä ratkaisu kaapeleiden niputtamiseen ja suojaamiseen. Mainion profiilin ja asennustyökalun ansiosta myös pitkät kaapelipituudet ovat helppoja ja nopeita asentaa. Kaapeleita

Lisätiedot

Led 0902 & led 0905. Led 17. Led 18. tehontarve: 2,5W, 9 x LED valovirta: 170 lm valonsävy: 4000 K kromi, matta kromi IP20. 2 m johto pikaliittimellä

Led 0902 & led 0905. Led 17. Led 18. tehontarve: 2,5W, 9 x LED valovirta: 170 lm valonsävy: 4000 K kromi, matta kromi IP20. 2 m johto pikaliittimellä Valaisimet Led 0902 & led 0905 tehontarve: 2,5W, 9 x LED valovirta: 170 lm valonsävy: 4000 K kromi, matta kromi IP20 2 m johto pikaliittimellä mitat: 125 * 90 * 30 mm 86LD0902 LED-0902 KROMI, 170 lm/2,5w

Lisätiedot

Composer M-julkisivulevy

Composer M-julkisivulevy Tuote: Composer M-julkisivulevy Tuotekoodi: Composer / M5/ Al / Grid 120-luonnonväriin anodisointi ( tuote/ rakenne (K= komposiittinen M= massiivi) ja raaka-aineen vahvuus, julkisivulevyn materiaali /

Lisätiedot

Led 0902 & led 0905. Led 17

Led 0902 & led 0905. Led 17 Valaisimet Led 0902 & led 0905 tehontarve: - 0902 / 1,9W, 9 x LED - 0905 / 2,5W, 9 x LED valovirta: 170 lm valonsävy: 4000 K kromi, matta kromi IP20 2 m johto pikaliittimellä mitat: 125 * 90 * 30 mm 86LD0902

Lisätiedot

Kylpyhuonekalusteet. CC - Products Oy

Kylpyhuonekalusteet. CC - Products Oy Kylpyhuonekalusteet CC - Products Oy Kuvasto 2010 Materiaalit: Runko: 12 mm MDF levy maalattu, valkoinen Ovi: Simple R3 maalattu MDF, valkoinen Allas: valumarmori, valkoinen sis. hajulukon MINI sarja saatavissa

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Markkinoiden monipuolisin liukuovijärjestelmä - mittatilaustyönä!

Markkinoiden monipuolisin liukuovijärjestelmä - mittatilaustyönä! Markkinoiden monipuolisin liukuovijärjestelmä - mittatilaustyönä! www.softroll.fi Mallisto MALLI 1 MALLI 2 MALLI 3 MALLI 5 kirsikkakehys tapetoitu levy punainen kehys kirkas peili alumiinin värinen kehys

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316 AFP Piennopeustuloilmalaite Pieninopeuksinen ilmasuihku suuntautuu vaakasuoraan lattiatasossa. Virtauskuvion ollessa 180 asteen kulmassa laitteella voidaan tuoda sisään suuria ilmamääriä samalla, kun virtausnopeudet

Lisätiedot

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA TIETOVERKOT HETEL 1 19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Kaapin leveys 600 mm Kaapin leveys 800mm Kaappirunko, jossa katto, sivut/takaseinä, ovi ja sokkelikulmat. Kaapin ovi on standardina varustettu lukolla.

Lisätiedot

AUTOTALLIOVI. www.tiivi.fi www.tiivi.fi. www.tiivi.fi

AUTOTALLIOVI. www.tiivi.fi www.tiivi.fi. www.tiivi.fi AUTOTALLIOVI 2 Sinulle mitoitettu Jokainen talo on erilainen ja vaatii yksilöllistä kohtelua. Tiivin autotalliovet ovat helposti sovitettavissa rakennuksen viimeistely- ja julkisivutyyliin. Hankkimalla

Lisätiedot

TUOTEKUVAST TUOTEKUV AST 2009

TUOTEKUVAST TUOTEKUV AST 2009 PLAST TIME OY TUOTEKUVASTO 2009 TOIMITUSEHDOT VAKIOVÄRIT Toimitusehto: Maksuehto: Vapaasti Kauhajoki 14 pv -2%, 30 pv netto Viivästyskorko: 16% Huomautusaika: Tuotteiden laatua tai toimituksia koskevat

Lisätiedot

RT tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu X70 talovarusteet SfB RT CAD/BIM 1 (6)

RT tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu X70 talovarusteet SfB RT CAD/BIM 1 (6) RT 38856 tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu 2017 RT 38856 173 Talo 2000 273 Talo 90 RT tuotetieto X70 talovarusteet SfB RT CAD/BIM 1 (6) TUOTTEET PP-reikälevyt Pate-postilaatikot ja -laatikkotelineet Ryhmäpostilaatikko

Lisätiedot

Column. Hintakuvasto. Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin

Column. Hintakuvasto. Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin Column Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin Hintakuvasto TwinColumn sivu -1- TwinColumn II videoneuvotteluun sivu -2- TwinC lisätarvikkeet sivu -3- Kiinnikkeet sivu -4- TwinColumn Double 2-puolinen

Lisätiedot

OPTIMA TOIMISTOT PALVELUTALOT

OPTIMA TOIMISTOT PALVELUTALOT Optima OPTIMA ASUINRAKENNUKSET TOIMISTOT PALVELUTALOT JULKISET RAKENNUKSET KORIMALLEJA HENKILÖMÄÄRÄ KORIN SISUSTUSMATERIAALEJA 3 4-26 henkilöä 14 Nykyaikaisten hissien tulee olla monikäyttöisiä ja ener

Lisätiedot

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016 TIETOVERKOT 2015 / 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 19" Ristikytkentäkaapit metalliovella 4 19" Ristikytkentäkaapit lasiovella 5 19" Ristikytkentäkaapit verkko-ovella 6 19" Ristikytkentärungot 7 Lisävarusteet

Lisätiedot

tuotetieto maaliskuu 2015 voimassa asti 1 (6)

tuotetieto maaliskuu 2015 voimassa asti 1 (6) tuotetieto maaliskuu 2015 voimassa 30.4.2017 asti 1 (6) RT 38640 517 Talo 2000 613 Talo 90 X78 opasteet SfB Kilpiset- sähköinen viestintä Kilpiset Oy Kilpiset Oy on Suomen johtava julkisten tilojen taylor

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot Hexamer OY Pakurlantie 6 FIN-20380 TURKU PUH: 010 6176 120 FAX: 010 6176 121 E-mail: hexamer@hexamer.fi Web: www.hexamer.fi 15.03.2016 LIITE I 1(5) Yleiset myynti- ja toimitusehdot Näitä yleisiä myynti-

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

CDH/CLH. CleanZone Mikrosuodattimella varustettu kattohajotin puhdastiloihin. Pikavalintataulukko

CDH/CLH. CleanZone Mikrosuodattimella varustettu kattohajotin puhdastiloihin. Pikavalintataulukko CleanZone Mikrosuodattimella varustettu kattohajotin puhdastiloihin.lyhyesti Vaaka- tai pystysuora kanavaliitäntä Geeli- tai kumitiivisteellä varustettu mikrosuodatin H14 Polttomaalattu sisäpuolelta Mittausyhde

Lisätiedot

Kangasnauhakanttaus. Normaali kudottu kanttaus

Kangasnauhakanttaus. Normaali kudottu kanttaus MATTOJEN VÄRIKOODIT SILMUKKANUKKA 301 MUSTA 310 * RUSKEA 407 * TUMMANHARMAA 602 SININEN 608 TURKOOSI 615 PUNAINEN 621 VAALEANRUSKEA 622 VAALEANSININEN 625 VIININPUNAINEN 628 VAALEANHARMAA KANGASKANTTAUS

Lisätiedot

Pikapalopostit palontorjuntaan

Pikapalopostit palontorjuntaan Presto-palopostit Pikapalopostit palontorjuntaan Pikapalopostit soveltuvat hyvin julkisiin rakennuksiin, kuten hotelleihin, sairaaloihin, kouluihin, tehtaisiin, paikkoihin joissa on tulipalon vaara. Erityisesti

Lisätiedot

ARTTELIPUU. Suunnitteluopas

ARTTELIPUU. Suunnitteluopas ARTTELIPUU Suunnitteluopas Arttelipuun keittiöt Arttelipuu on pienehkö keittiöitä ja muita kodin kiintokalusteita valmistava puusepänverstas. Arttelipuun toiminnan perusajatus on valmistaa hyvistä materiaaleista

Lisätiedot

Suomen Joutsen tunnissa Viisi laivaa, yksi Joutsen. Mediakortti

Suomen Joutsen tunnissa Viisi laivaa, yksi Joutsen. Mediakortti Suomen Joutsen tunnissa Viisi laivaa, yksi Joutsen Mediakortti Mainostilat, koot ja hinnat Mainostila mitat (lev. x kork. mm / maks. merkkiä) à-hinta (euroa) Kannet etukannen mosaiikki 28,5 x 28,5 780

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Rei'itetty sinkitty teräslevy. Tiivisteellä varustettu irrotettava liitoskaulus Sinkitty teräs Kumitiiviste

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Rei'itetty sinkitty teräslevy. Tiivisteellä varustettu irrotettava liitoskaulus Sinkitty teräs Kumitiiviste AFA Piennopeustuloilmalaite Vaakasuuntainen pieninopeuksinen ilmasuihku lattiatasossa tai pystysuuntainen ilmasuihku katosta. Voidaan upottaa myös seinään tai kattoon. Irrotettava etulevy ja metallinen

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316 AFQ Piennopeustuloilmalaite Pieninopeuksinen ilmasuihku suuntautuu vaakasuoraan lattiatasossa. Asennus nurkkaan;virtauskuvio 90 asteen kulmassa. Irrotettava etulevy ja metallinen sisärakenne mahdollistavat

Lisätiedot