VERSAALI OY, Teollisuustie 10-14, Klaukkala, puh , fax

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERSAALI OY, Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala, puh.09-2766 010, fax 09-2766 0166 myynti@versaali.fi, www.versaali.fi"

Transkriptio

1 Opasteita jo vuodesta 1951,, puh , fax T U O T E K U V A S T O /14

2 YLEISET MYYNTIEHDOT 1. Yleistä Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Versaali Oy:n valmistamien tai markkinoimien tuotteiden myyntiin, elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. Yleisiä myyntiehtoja sovelletaan myös, jos tavara kokonaan tai osittain valmistetaan ostajan raaka-aineesta. 2. Tarjous Myyjän alustava tarjous, jonka perusteella ostaja tekee tilauksensa, annetaan kirjallisesti, elleivät osapuolet ole muuta sopineet. Myyjän alustava tarjous annetaan sitoumuksetta. 3. Tilaus ja sopimus Osapuolten välinen sopimus syntyy, kun myyjä vahvistaa ostajan tilauksen tilausvahvistuksella tai kun ostaja muutoin hyväksyy myyjän esittämän tarjouksen. 4. Toimitus Ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu, toimitus tapahtuu vapaasti myyjän tehtaalta tai varastosta. Ostajan niin halutessa tavara lähetetään ostajan kustannuksella ostajalle. Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle, kun tavara luovutetaan ostajalle, tämän asiamiehelle tai rahdinottajalle taikka kun tavara muuten on sovittuna aikana asetettu ostajan käytettäväksi. Tavara toimitetaan ostajalle sovittuna toimitusaikana tai, jos sitä ei ole sovittu, tavaran valmistuttua. Toimituksen myöhästyminen aiheuttaa myyjälle korvausvelvollisuuden vain siinä tapauksessa, että siitä on nimenomaan sovittu. 5. Maksuehdot Toimitus laskutetaan sen jälkeen, kun tavara on luovutettu ostajalle, tai kun se on toimitusehtojen mukaan ostajan käytettävissä toimituspaikalla. Ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu, toimituksen maksuehto on 14 päivää netto. Mikäli maksu ei tapahdu määräajassa, myyjällä on oikeus periä ostajalta viivästyskorkoa, jonka määrä erääntymispäivästä lukien on Suomen Pankin peruskorko lisättynä yhdeksällä prosenttiyksiköllä. 6. Hinnanmuutokset Myyjä pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutokseen, mikäli sopimuksen syntymisen jälkeen on tapahtunut myyjän toiminnasta riippumattomia ja toimituksen kohteeseen vaikuttavia hankinta- tai valmistuskustannusten muutoksia, jotka perustuvat raaka-aineiden hintojen muutoksiin, yleisen palkkatason muutokseen, tulleihin, tuontiveroihin, rahtien tai vaihtokurssien muutoksiin. Myyjällä on hinnanmuutosoikeus myös, jos arvonlisäveron määrää muutetaan taikka toimituksen hintaan muutoin vaikuttavaa lainsäädäntöä uudistetaan. 7. Omistuksenpidätys Toimitettu tavara säilyy myyjän omaisuutena, kunnes se on täysin maksettu. 8. Pakkaus, lähetys ja rahti Toimituksen tavanomaisen pakkaustavan ylittävät pakkauskustannukset eivät sisälly tuotteen hintaan ellei toisin ole sovittu ja myyjä on oikeutettu perimään ne ostajalta. Ostajan niin halutessa tavara lähetetään ostajalle myyjän sopivaksi katsomalla tai erikseen sovitulla kuljetusvälineellä. Myyjä vakuuttaa tavaran ostajan lukuun, mikäli ostaja tätä erikseen pyytää tai myyjä katsoo sen välttämättömäksi muista syistä. 9. Laatu ja reklamaatio Elleivät osapuolet ole käytettävästä raaka-aineesta sopineet, myyjällä on oikeus valita tavaran valmistusta varten sellainen raaka-aine, jonka hän katsoo toimituksen kohteeseen sopivaksi. Myyjä pidättää oikeuden painatuksesta tai raaka-aineesta aiheutuviin pienehköihin värisävypoikkeamiin. Jos toleransseista ei ole erikseen sovittu, myyjällä on oikeus määrätä ne alalla vallitsevaa käytäntöä noudattaen. Mikäli tavaran käyttö tai tekniset syyt vaativat tilauksessa arvioitua korkeampaa valmistustasoa, myyjällä on oikeus vastaavaan lisäveloitukseen. Tuotevirheen kyseessä ollen myyjä on oikeutettu ostajan asianmukaisen ilmoituksen jälkeen kohtuullisessa ajassa ottamaan tavaran takaisin ja korjaamaan sen taikka korvaamaan sen uudella. Myyjä ei ole velvollinen virheen takia maksamaan korvausta ostajalle mistään suorista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista, joita ostajalle on tuotevirheestä mahdollisesti aiheutunut. Ostajan tulee tarkastaa tavaran määrä, laatu ja kunto välittömästi toimituksen jälkeen, sekä ilmoittaa mahdollisista huomautuksista myyjälle seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

3 10. Piirustukset, luonnokset, työkalut yms. Mikäli ostajan tai alustavan tarjouksen saajan kanssa ei erikseen kirjallisesti toisin sovita, myyjän suunnittelemat, valmistamat tai valmistuttamat piirustukset, luonnokset, mallit, sekä kaikki valmistelutyön tulokset jäävät myyjän omaisuudeksi. Ostaja tai tarjouksen pyytäjä ei saa ilman myyjän suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa tai luovuttaa tällaista aineistoa, eikä antaa siitä tietoja kolmannelle henkilölle. Ostajan myyjälle toimittamat piirustukset, mallit, tekniset tiedot ja valmistelutyötä varten luovutettu muu aineisto jäävät ostajan omaisuudeksi. Myyjän tulee käsitellä tällaista aineistoa salaisena ja palauttaa se pyydettäessä. 11. Patentti- yms. oikeudet Jos tavara valmistetaan ostajalta saatujen piirustusten, mallien tai muiden vastaavien ohjeiden mukaan, on ostaja vastuussa mahdollisista patentti-, malli-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien loukkauksista. 12. Peruutus Mikäli ostaja peruuttaa tilauksensa, saa myyjä periä ostajalta peruuttamishetkeen mennessä myyjälle syntyneet kaikki kustannukset. 13. Ylivoimainen este Jos toimitus ylivoimaisen esteen vuoksi estyy, vaikeutuu tai myöhästyy, vapautuu myyjä kaikesta vastuusta ja on oikeutettu harkintansa mukaan kokonaan tai osittain purkamaan sopimuksen taikka lykkäämään toimitusta olosuhteiden vaatiman ajan yli sovitun toimitusajan. Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: tulipalo, sota, liikekannallepano tai vastaavanlaatuiset odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, käyttövoiman rajoitukset, valuuttarajoitukset, kuljetuskaluston puute, yleinen tavaran niukkuus, työtaistelu, luonnon tapahtuma, merkittävää suuruusluokkaa oleva konerikko, yleinen raaka-ainepula sekä alihankkijoiden toimituksissa olevat virheet tai näiden toimitusten viivästyminen edellä mainittujen seikkojen takia ja muut sellaiset seikat, joihin myyjä ei voi kohtuullisin kustannuksin vaikuttaa ja jotka vaikuttavat myyjän mahdollisuuksiin täyttää toimitusvelvoite. Jos myyjä tahtoo vedota ylivoimaiseen esteeseen, on hän velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä samaten kuin sen lakkaamisesta ostajalle. Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa käy ylivoimaisen esteen takia mahdottomaksi, on kumpikin asianosainen oikeutettu purkamaan sopimuksen ilmoittamalla siitä viipymättä vastapuolelle. 14. Erimielisyyksien ratkaiseminen Osapuolten välisiin sopimuksiin ja näihin yleisiin myyntiehtoihin liittyvät erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse ratkaista, käsitellään myyjän kotipaikan tuomioistuimessa.

4 DIGITAALINEN AINEISTO KÄSIKIRJOITUKSET JA RAAKATEKSTIT - pdf (Acrobat Reader) - rtf (Rich Text Format) - odt (OpenDocument) - doc (MS-Word) - xls (MS-Exel) RAKENNE-, LUONNOS- JA MITTAKUVAT - pdf (esim. AutoCadilla valmistetuista tiedostoista) LEIKKAUS JA KAIVERRUS - cdr X6, eps, ai (ei pakattu), Gerber-plt kaikki tekstit ja kuviot konvertoituina poluiksi eli vektorimuoto TULOSTUS A) Valmis tulostustiedosto: pdf, eps, tiff, jpg - fontit vektoroituina - kuvat CMYK-muodossa, väriprofiili Euroscale Coated v2 - kuvaresoluutio (suositus): A4-A dpi A dpi 70x100cm dpi 120x180cm dpi 1-5m dpi B) Muokattava tulostustiedosto - Corel 16 fontit ttf- tai otf-muodossa AINEISTON TOIMITUS - sähköposti (max. 20Mb): - cd/dvd - muistitikku (huom! nimen perässä oltava tiedostotunniste:.pdf,.eps,.cdr jne.)

5 TILIASIAKASHAKEMUS TOIMITUSOSOITE 1. Täydellinen toimitusnimi (toiminimi: myös omistaja) 2. Toimitusosoite Postinumero Postitoimipaikka LASKUTUSOSOITE (Mikäli laskutusosoite on eri kuin toimitusosoite) 3. Laskutusnimi 4. Laskutusosoite Postinumero Postitoimipaikka MUUT TIEDOT Puhelin: Telefax: www: y-tunnus: Pankkiyhteys: Toimiala: Perustamisvuosi: Ostohenkilö(t): Arvioidut vuosiostot: Toimitusjohtaja: Omistussuhteet: Oma pääoma: Tähän asiakashakemukseen on liitettävä: 1. Jäljennös kaupparekisteriotteesta 2. Jäljennös viimeisestä taseesta ja tuloslaskelmasta 3. Ennakkoperintärekisteriote / 20 Allekirjoitus TÄYTTÄÄ Asiakasnumero: Asiakasryhmä: NK: / 20

6 PORRAS-, ILMOITUS- JA HINNASTOTAULUT Vakioporrastauluissa on mustalla huopakankaalla verhoiltu irtokirjaimia varten uritettu vaneripohja ja hopeanväriseksi eloksoitu saranallinen alumiinikehys, jossa on ruuvilukitus. Taulujen suojapinta on kirkasta muovia ja kiinnitystarvikkeet liitetään mukaan. Erikoistoivomuksesta tauluihin saa kromatut, messinkiset, maalatut tai erikoissävyyn eloksoidut alumiinikehykset. Puukehykset ovat myös mahdollisia. Huopakankaan värin voi valita useista vaihtoehdoista. Lukitusvaihtoehtoina myös kehykseen upotettu Abloy-lukko tai magneettisalpalukitus. A4 x 2kpl taulun ulkomitat 500 x 370mm A4 x 3kpl taulun ulkomitat 720 x 370mm PORRASTAULUT tuotenro koko huom PT * 300 mm 6-8 nimelle PT * 500 mm nimelle PT * 600 mm nimelle PT * 700 mm nimelle PT * 800 mm 50 nimelle PT * 900 mm 70 nimelle PT * 300 mm tekstit ladottuna PT * 500 mm tekstit ladottuna PT * 600 mm tekstit ladottuna PT * 700 mm tekstit ladottuna PT * 800 mm tekstit ladottuna PT * 900 mm tekstit ladottuna A4 -STANDARDIKOON PORRASTAULUT tuotenro koko huom PT x 370mm nimelle PT x 370mm nimelle PT x 660mm nimelle A4 -STANDARDIKOON ILMOITUSTAULUT tuotenro IT IT IT koko 500 x 370mm 720 x 370mm 500 x 660mm A4 x 4kpl taulun ulkomitat 500 x 660mm LUKOT tuotekoodi V2-LUMA-0001 V2-LUPI-3281 ME magneettisalpalukitus Abloy-lukitus (kehykseen upotettu) lukkovalmius

7 PORRAS-, ILMOITUS- JA HINNASTOTAULUT Vakioilmoitustauluissa on mustalla huopakankaalla verhoiltu sileä korkkipohja ja hopeanväriseksi eloksoitu saranallinen alumiinikehys, jossa on ruuvilukitus. Taulujen suojapinta on kirkasta muovia ja kiinnitystarvikkeet liitetään mukaan. Erikoistoivomuksesta tauluihin saa kromatut, messinkiset, maalatut tai erikoissävyyn eloksoidut alumiinikehykset. Puukehykset ovat myös mahdollisia. Huopakankaan värin voi valita useista vaihtoehdoista. Lukitusvaihtoehtoina myös kehykseen upotettu Abloy-lukko tai magneettisalpalukitus. Ulkokäyttöön valmistetuissa ilmoitustauluissa on vakioväreinä harmaa tai beige korkkilinoleum-pohja, hopeanväriin eloksoitu saranoitu alumiinikehys sekä suojapinta kirkasta muovia. Lukitus kuten porrastauluissa. Ei roiskevesitiivis. Yhdistelmätauluissa porras- ja ilmoitustauluosat ovat samoissa kehyksissä. Verhoilu mustalla huopakankaalla ja kehys hopeanväriin eloksoitua alumiinia. Liukukiskoilla oleva, porrastauluosan peittävä suojapinta kirkasta muovia, jossa Abloy-lukitus. Tauluissa mukana kiinnitystarvikkeet. Kahdella suojapinnalla varustetuissa tauluissa porrastaulu- ja ilmoitustauluosa ovat samanlevyiset. Huopakankaissa useita eri värivaihtoehtoja. Myös m uut variaatiot, kuten kolmiosaiset tai erityisen isot/pienet koot mahdollisia. ILMOITUSTAULUT tuotenro IT IT IT IT IT IT koko 300 x 300mm 300 x 500mm 450 x 600mm 450 x 700mm 600 x 800mm 750 x 900mm ILMOITUSTAULUT ULKOKÄYTTÖÖN tuotenro koko IT x 500mm IT x 600mm IT x 700mm IT x 800mm IT x 900mm YHDISTELMÄTAULUT 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen 1-lasinen 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen 1-lasinen 1-lasinen 2-lasinen 1-lasinen tuotenro koko p-tauluosa i-tauluosa YT x 500mm 300 x 500mm 300 x 500 mm YT x 500mm 300 x 500mm 300 x 500 mm YT x 700mm 450 x 700mm 450 x 700 mm YT x 700mm 450 x 700mm 450 x 700 mm YT x 700mm 300 x 700mm 600 x 700 mm YT x 900mm 450 x 900mm 750 x 900 mm YT x 900mm 600 x 900mm 600 x 900 mm YT x 900mm 600 x 900mm 600 x 900 mm YT x1200mm 600 x1200mm 900 x1200 mm YT x 500mm YT x 500mm YT x 700mm YT x 700mm YT x 700mm YT x 900mm YT x 900mm YT x 900mm YT x1200mm 300 x 500mm 300 x 500 mm tekstit ladottuna 300 x 500mm 300 x 500 mm tekstit ladottuna 450 x 700mm 450 x 700 mm tekstit ladottuna 450 x 700mm 450 x 700 mm tekstit ladottuna 300 x 700mm 600 x 700 mm tekstit ladottuna 450 x 900mm 750 x 900 mm tekstit ladottuna 600 x 900mm 600 x 900 mm tekstit ladottuna 600 x 900mm 600 x 900 mm tekstit ladottuna 600 x1200mm 900 x1200 mm tekstit ladottuna

8 PORRAS-, ILMOITUS- JA HINNASTOTAULUT Halltex-ilmoitustaulujen kehys on hopeanväriseksi eloksoitua alumiinia tai lakattua mäntyä. Pohja kangaspäällystettyä Halltex-levyä. Taulut ilman kirkasta PMMA-suojapintaa. Korkki-ilmoitustaulujen kehys on hopeanväriseksi eloksoitua alumiinia tai lakattua mäntyä. Pohja on vaneria johon on kiinnitetty 3 mm:n luonnonkorkki. Myös eriväriset korkkilinoleumit ovat mahdollisia. Taulut ilman kirkasta PMMA-suojapintaa. Hinnastotaulujen kehys on hopeanväriseksi eloksoitua alumiinia tai lakattua mäntyä. Pohja uritettu ja mustalla huopakankaalla verhoiltu.taulut ilman kirkasta PMMA-suojapintaa. HALLTEX-JUTE-ILMOITUSTAULUT tuotenro koko IT x 500mm IT x 600mm IT x 600mm IT x 600mm KORKKI-ILMOITUSTAULUT tuotenro IT IT IT IT koko 300 x 500mm 400 x 600mm 500 x 600mm 600 x 600mm HINNASTOTAULUT tuotenro koko huom HT x 200mm kehykset eloks. alumiinia HT x 500mm kehykset eloks. alumiinia HT x 600mm kehykset eloks. alumiinia HT x 800mm kehykset eloks. alumiinia HT x 200mm kehykset lakattua puuta HT x 500mm kehykset lakattua puuta HT x 600mm kehykset lakattua puuta HT x 800mm kehykset lakattua puuta

9 OVINIMIKILVET JA VAIHTOKIRJAIMET OVINIMIKILVET VAIHTOKIRJAIMILLE JA -NUMEROILLE tuotenro koko huom OK x 40mm kromattu kehys ( 10 kpl / pkt) OK x 40mm messinkikehys ( 10 kpl / pkt) OK x 45mm muovikehys ( 10 kpl / pkt) OK x 40mm kromattu kehys yksittäismyyntipakkauksessa OK x 40mm messinkikehys yksittäismyyntipakkauksessa OK x 45mm muovikehys yksittäismyyntipakkauksessa OK x 40mm kromattu kehys nimi valmiiksi ladottuna OK x 40mm messinkikehys nimi valmiiksi ladottuna OK x 45mm muovikehys nimi valmiiksi ladottuna Ovinimikilpien kehykset ovat kromattua tai lakattua messinkiä tai kirkasta muovia. Kirjainten kiinnityspinta on mustaa, uritettua muovia. Kilvissä on ruuvilukitus ja ovikilvet toimitetaan kiinnitystarvikkeineen. Kilpiin soveltuvat 13mm ja 19mm korkeat vaihtokirjaimet. Kilpeen joka ladotaan 13mm:n kirjaimilla, mahtuu 2 tekstiriviä. VAIHTOKIRJAIMET JA NUMEROT PORRASTAULUIHIN JA OVINIMIKILPIIN tuotekoodi väri korkeus VK07-013?-50 (?haluttu kirjain) valkoinen 13mm VK07-019?-50 (?haluttu kirjain) valkoinen 19mm VAIHTOKIRJAIMET JA -NUMEROT Ovinimikilpiin, porras- ja hinnastotauluihin. Kirjainten väri on valkoinen. Koot 13mm ja 19mm. VAIHTOKIRJAINTEN SÄILYTYSPAKKAUS Kassimallinen vaihtokirjainten säilytyspakkaus, jossa 4 muovikoteloa kirjainlokeroilla. Lokeroiden väliseinät siirrettävissä tarpeen mukaan.

10 ERIKOISPORRASTAULUT Tarjoamme asiakkaillemme tyylikkäitä porrastauluvaihtoehtoja esim. arvokiinteistöjen porrasauloihin tai muihin julkisiin tiloihin. Tavanomaisuudesta poikkeavat nimi- tai ilmoitustaulut parantavat kiinteistön ilmettä ja lisäävät viihtyvyyttä. Taulun rakenne ja materiaalit ovat suhteellisen vapaasti valittavissa asiakkaan toivomusten mukaisesti. Kehys voi olla esim. käsiteltyä puuta jolloin se voidaan valmistaa koneistamalla tai käyttää valmista kehysprofiilia. Metalliset kehykset valmistetaan messingistä tai alumiinista. Nimiöosa muodostuu suojalasista tai -muovista, aukotetusta paspartout-tasosta joka voi olla perinteistä ko. pahvia, messinkiä tai alumiinia. Tason etupinta voidaan tekstittää kaivertamalla tai tarratekstinä riippuen pintamateriaalista. Nimet kohdistuvat siististi rakenteen ansiosta ja ne ovat muutettavissa. Yksilölliset ja kiinteistön tyyliin sopivat nimikilvet täydentävät ilmettä. Pohjamateriaalina voi olla esim. messinki, alumiini, rst jne.

11 EMALIKILVET Emali on erinomainen käyttömateriaali. Se on valonkestävä, kestää arktiset säävaihtelut ja korroosion, helposti puhdistettava, likaa hylkivä materiaali. Kestävyytensä ansiosta emalilla on lähes rajattomat käyttökohteet kuten katukilvet, talojen ja porraskäytävien numerointi, kielto- ja varoituskilvet, muistomerkit, infokilvet ja opasteet, nimi- ja mainoskilvet, konsulaatti- ja suurlähetystökilvet, kunta- ja kaupunkivaakunat jne. Teräslevylle valmistettavan emalikilven koko vaihtelee 50 x 50mm x 200mm, katso alla olevaa taulukkoa. Varastoaihiokoot 480 x 80 mm 350 x 200 mm 350 x 150 mm 300 x 100 mm 200 x 200 mm 200 x 150 mm 200 x 100 mm 200 x 50 mm 150 x 150 mm 150 x 50 mm 50 x 50 mm EMALIKILVET 2-riviset kilven koko 350 x 200mm kilven koko 350 x 150mm 1-riviset kilven koko 300 x 100mm 1-riviset kilven koko 480 x 80mm Kiinteistönumerot ja porrastunnukset 200 x 200mm 200 x 100mm 150 x 150mm 150 x 50mm 50 x 50mm Ruuvipussi, sisältää messinkiruuvit ja nailonhelat TUSSI- JA MAGNEETTITAULUT Kovan emalipinnoitteen ansiosta taulu kestää kovaa kulutusta, siihen on helppo kirjoittaa ja sen puhdistaminen on vaivatonta. Taulun pintaan voidaan sen magneettisuuden ansiosta kiinnittää oheis-materiaalia, kuten piirustuksia ym. Kehys on valkoista alumiinia ja taulun alareunassa on kynäkouru. Tauluihin voidaan kirjoittaa vain tarkoitukseen sopivilla merkintäkynillä (esimerkiksi Welleda taiwhiteboard). Toimitukseen sisältyy piilokiinnityshelat.

12 SILVER HOST -OPASTEET SilverHost-tuoteperhe sisältää taskullisia nimi- ja ilmoitusopasteita. Ne on suunniteltu asiakkaan usein vaihtuvia nimi- ja ilmoitustarpeita ajatellen. Pohjamateriaaliksi voi valita vaihtoehtoisesti rst:n, alumiinin, messingin tai akryylin. Pohjan päälle on ruuvein kiinnitetty taulun nimiöosa, joka on muotoonkoneistettua kirkasta akryylia. Opasteissa on ruuvikiinnitys. Kokovaihtoehtoja on useita; standardi A4-koko, jonka taskuun mahtuu A4 kokoinen paperi tai kartonki. Kuvassa olevat huone- ja nimiopasteet ovat mitoitetut 210 x 100mm ja 210 x 30mm:n nimilapuille. Koko on myös muunneltavissa tilaajan toiveiden mukaan. Tekstiosuuden vaihtaminen on helppoa, sen voi itse latoa ja tulostaa mieleiselleen materiaalille. Nimilapun materiaaliksi voi valita esim. laadukkaamman kartonkivahvuuden. Kokoustilaopaste rst-pohjalla Nimi- ja huoneopasteet metalli- tai akryylipohjalla. Akryylinen taskuosa on viistottu ja sormilovettu, nimilapun tai A4 paperin vaihtaminen on kätevää. Ruuvikiinnitys on pitävä ja käytännöllinen. SilverHost-opasteilla luodaan toimistoihin, virastoihin, hotelleihin jne. helposti huoliteltu ja viimeistelty ilme. Taskuja voidaan myös koota useampi samaan tauluun.

13 SLIM -OPASTEET Turhauttaako ilkivalta? Onko muita vaihtoehtoja kuin iso, lukollinen yhdistelmätaulu jos tilaa on vähän? Versaali tarjoaa käyttöönne ohuen Slim-infotaulun. Alumiinitaustainen, rst- kiristyslistoilla ja vain kiinteistö/ammatti-ihmisen käytössä olevalla Torx- avaimella aukeava Slim on asiakkaan tarpeisiin tehty taulu, jota on erittäin vaikea rikkoa. Akryyli- tai lasipintainen taulu on kestävä ja helppo päivittää. Slim-taulun kiristyslistat aukaistaan ja tulosteen voi vaihtaa itse vaikka päivittäin, mutta palvelun saa myös Versaalin kautta. Sopivia opastekohteita ovat esim. porraskäytävät, kerrosopasteet, hissit, tiedotteet ja luettelot. Myös lakisääteiset poistumistieopasteet voidaan tulostaa sopivaan kokoon ja suojata tyylikkäästi Slim-mekanismilla. Slim-opasterunkojen koot Alumiini 2mm (A5, A4), alumiini 3mm (A3, 500x700mm), kiristyslistat 2mm RST tulosteen koko taulun koko A5 149 x 262mm akr.etupinnalla A4 210 x 350mm akr.etupinnalla A3 297 x 470mm akr.etupinnalla 500x700mm 500 x 755 karkaistu lasi Slim-opaste on ohut mutta tukeva infotaulu. Kiinnitysruuvit ovat piilossa taulun kiristyslistojen takana ja listat saa auki vain turva-torx-avaimella. Porrastaulut, hissi-, kartta- ja kerrosopasteet, lukujärjestykset jne.

14 LIIKENNEMERKKI-SLIM Kätevä infotaulu esim. parkkipaikalle tai alueelle, johon ei voi asentaa suurikokoisia opasteita. Se sopii myös kohteisiin, joissa tarvitaan vaihtuvaa informaatiota. Taulumainen opaste on siisti ja siinä on tukeva ja ilkivaltasuojattu rakenne. Taulu on valmistettu hapettumattomasta merivesialumiinista ja se on suojattu kirkkaalla PMMA-muovilla. Se on turvalukittu, mutta sen informaatio-osa on helposti vaidettavissa. Toimiva ratkaisu vaihtuvalle tiedotukselle. - vaihdettava informaatio-osa. - taulu on mitoitettu vakiopaperikoolle A4 tai A3. - ulkokäytössä paperi on suojalaminoitava. - 2kpl liikennemerkkikiinnikkeitä Ø 60mm. - kulmissa Torx-avaimella aukaistavat erikoisruuvit.

15 VERSALUX -OPASTEET Versalux on monikäyttöinen opasterunko-profiilisto, jonka siro mutta tukeva rakenne sopii sekä suuriin että pieniin sisältä-/päältävalaistaviin opasteisiin. Rakenteellisesti pääprofiili on modulaarinen, johon on liitettävissä erilaisia valolähteitä ja kiinnitystarvikkeita. Versaluxin suulakepuristettu, eloksoitu, muodoltaan soikea alumiiniprofiili kätkee sisälleen liukutasoja, kiinnitysripoja ja apuprofiileja. Profiilin perusvärinä on luonnonväriin eloksoitu hopea tai musta, mutta opastekokonaisuuksia on mahdollisuus myös polttomaalata eri sävyihin. Opasterakenne sopii sekä ylhäältä ripustettavaksi että sivulta tai alapuolelta kiinnitettäväksi. Samasta modulaarisesta Versalux-valoprofiilista voidaan valmistaa myös jalallisia malleja tai taulumaisia valokehyksiä. Pystyasennuksissa voidaan käyttää laipiokiinnitystä ja maastoasennuksissa betoniperustakiinnitystä. Suurimmissa opasterakenteissa profiiliston sisään asennetaan teräsapurunko (Fe35x35x2), joka jäykistää liitokset ja poistaa murtumakohdat. Valo-opasteissa valolähteenä voidaan käyttää esimerkiksi suurteho-led valoyksiköitä tai perinteisiä PLputkivalaisimia tarpeen ja kohteen mukaisesti. Ulko-opasteissa käytetään yleensä järjestelmään suunniteltua IP64- suojattua suoravalaisevaa lipallista otsikkovalaisinta, joko LED tai PL-tyyppisenä. Käyttöjännite on v sopimuksen mukaisesti. Valoputkien/LED-diodien huolto ja ylläpito on toteutettu järkevästi liukumekanismilla. Heijastava kuvio/tekstityspinta on kirkasta akryylia tai päältävalaisevissa malleissa esim. anodisoitua tai maalattua alumiinia. Versalux-opasteet sopivat julkisten ja isojen kohteiden valo-opastuksiin, yritysten tunniste- ja tuotemerkkimainontaan, piha- ja karttaopasteisiin. Opasterakenne soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

16 SCANDI-OPASTEJÄRJESTELMÄ Opasteet valmistetaan 3mm:n vahvuisesta eloksoidusta alumiinista. Vakioväri on hopeaeloksoitu alumiini, tilauksesta myös muita eloksointivärejä. Opasteet toimitetaan myös polttomaalattuina. Kiinnitysosat ovat ruiskuvalettua ABS-muovia. Opasteiden monipuolisen ja -muotoisen sekä vaihtelevan rakenteen johdosta emme esitä hintoja tässä hinnastossa, vaan jokainen kilpikokonaisuus hinnoitellaan pyynnöstänne. Scandin rakenneliitokset ovat tukevia ja ulkoasu on viimeistelty ja siisti ilman näkyviä kiinnitysruuveja. Ulkokäyttöön valmistetut Scandiopasteet voidaan varustaa vesitiiviillä valaistuslipalla. Karttaopasteet voidaan valmistaa esim. taulumaiseen Scandipaneliin. JALALLISET OPASTETAULUT Ominaisuudet: - sisä- ja ulkokäyttöön - vaihdettavissa olevat tekstipinnat - siisti, tukeva ja kestävä rakenne Rakenne: - alumiinirunkoinen - pyöreät kulmat kehyksessä - galvanoitu teräsjalusta - saatavana myös valaistuna Pintakäsittely: - hopeaeloksointi - muut värit tilauksesta Tekstitysmenetelmät: - digitaalinen tarratulostus - tarratekstit - kaiverrus + värjäys Mitoitus - tilauksen mukaisesti - jalasputket halk. 70 mm

17 SCANDI-OPASTEJÄRJESTELMÄ Opasteet valmistetaan 3mm:n vahvuisesta eloksoidusta alumiinista. Vakioväri on hopeaeloksoitu alumiini, tilauksesta myös muita eloksointivärejä. Opasteet toimitetaan myös polttomaalattuina. Kiinnitysosat ovat ruiskuvalettua ABS-muovia. Tekstiprofiilit ovat helposti vaihdettavissa. Opasteiden monipuolisen ja -muotoisen sekä vaihtelevan rakenteen johdosta emme esitä hintoja tässä hinnastossa, vaan jokainen kilpikokonaisuus hinnoitellaan pyynnöstänne. Modulaarisen rakenteen ansiosta Scanditaulu on muutettavissa tietojen muuttuessa. Samassa taulussa voidaan käyttää eri värialueita, mikä lisää opasteen tehoa. Logo-, kartta- ja tekstiosien yhdistäminen samaan tauluun on mutkatonta. Profiilirakenteita on erityyppisiä. Esim. uraprofiileihin voidaan liittää vaihdettavia tekstiliuskoja. Kaikki opasteosat voidaan myös maalata haluttuun sävyyn. OPASTETAULUT JA KILVET SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN Ominaisuudet: - sisä- ja ulkokäyttöön - vaihdettavissa olevat tekstipanelit - siisti, edustava, tukeva ja kestävä rakenne Rakenne: - alumiini - päätypalat ruiskupuristettu musta ABS, tai hopeaeloksoitu alumiini - lamellivahvuus 3 mm Pintakäsittely - hopeaeloksoitu - myös muita eloksointi- ja polttovärejä tilauksesta - myös kalvotus eri väreillä mahdollista Tekstitysmenetelmät: - tarratekstit - digitaalinen tarratulostus - kaiverrus & värjäys Mitoitus - tilauksen mukaisesti Lamellikoot: - 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm

18 SCANDI-OPASTEJÄRJESTELMÄ OPASTETAULUT SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN Ominaisuudet: - sisä- ja ulkokäyttöön - vaihdettavissa olevat tekstipanelit - siisti, edustava, tukeva ja kestävä rakenne Rakenne: - alumiini - päätypalat ruiskupuristettu musta ABS, tai hopeaeloksoitu alumiini - lamellivahvuus 3 mm Pintakäsittely: - hopeaeloksoitu - myös muita eloksointi- ja polttovärejä tilauksesta - myös kalvotus eri väreillä mahdollista Tekstitysmenetelmät: - tarratekstit - digitaalinen tarratulostus - kaiverrus & värjäys Mitoitus - tilauksen mukaisesti Lamellikoot: - 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm Kiinnityskampa PT56 PT57 C200 25mm 50mm 75mm 100mm 125mm 150mm 175mm 200mm PT55 C150 PT54 C100 PT53 C75 PT51 C50 PT52 CP50 PT49 C25 PT50 CP25 PT71 LPH PT74 PT59 PT61 PT58 PT72 PT73 PT62 PT60 Esimerkkikilpi 150x350mm avattavilla päädyillä. Lukitusvaihtoehtoina napsautuslukitus tai piikkiavainlukitus Kattoon Seinään Pöydälle

19 SLATZ-OPASTEJÄRJESTELMÄ Slatz-järjestelmä koostuu kerros-, huone-, riippu- ja pöytäopasteista. Tekstiprofiilit ovat helposti vaihdettavissa. Opasteet valmistetaan 1,5 mm:n vahvuisesta eloksoidusta alumiinista. Vakioväri on hopeaeloksoitu alumiini, tilauksesta myös muita eloksointivärejä. Kiinnitysosat ovat ruiskuvalettua ABS-muovia. Tekstitys tarrateksteinä, digitaalisena tarratulostuksena tai kaiverrettuna. Opasteiden monipuolisen, -muotoisen ja vaihtelevan rakenteen johdosta emme esitä hintoja näillä sivuilla, vaan jokainen kilpikokonaisuus hinnoitellaan pyynnöstänne nopeasti. SLATZ-OPASTEJÄRJESTELMÄ No nimi kokonaiskork. tekstitason korkeus 1 Teippi Slatz 20,5 mm 1 ura 12 mm Dymoteipille 2 Mini 20,5 mm 17 mm 3 Little 41,0 mm 37 mm 4 Teippi Slatz 61,0 mm 2 x 19 mm Dymoteipille 5 Middle 61,0 mm 57 mm 6 Big 82,0 mm 78mm 7 King 123,0 mm 119 mm 8 Super 164,0 mm 159 mm 9 Slider 82,0 mm mm alum.liuku 10 Slider 82,0 mm 2 x 25 mm alum.liuku 11 Kaareva Little 60,0 mm (ei tekstiä) 12 Kaareva Mini 30,0 mm (ei tekstiä) 13 Kulma Mini 20,0 mm (ei tekstiä) Ominaisuudet: - sisä- ja ulkokäyttöön Rakenne: - alumiini - ainevahvuus 1,5 mm - päätypalat ruiskupuristettu musta ABS - vaihdettavissa olevat tekstipanelit Pintakäsittely: - hopeaeloksoitu - myös muita värejä tilauksesta Tekstitysmenetelmä - tarrateksti - digitaalinen tarratulostus - kaiverrus & värjäys

20 ABCERVA-OPASTEJÄRJESTELMÄ Abcerva-opastejärjestelmä perustuu helppolukuisiin irtokirjainlevyihin, jotka sijoitetaan eloksoituun alumiiniprofiiliin. Kirjainpaloja on kahta eri kokoa ja väriä. Abcerva-kilvet soveltuvat mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Niitä käytetään porrastauluina, hinnastotauluina, hissitauluina, yleis- ja opastetauluina jne. Modulikilvet sopivat sekä ulko- että sisäkäyttöön. Muoto-, koko- ja rakennevalikoima on erittäin laaja. ABCERVA - OTSIKKOTILA- JA NIMIKILVET Alla olevat kuvat esittävät esimerkkejä Abcerva-profiilikilvistä. Vakiopituuksien lisäksi myös määrämittaisina. Otsikkotekstit pvc-kalvosta. Rakenne: - alumiini - kirjainpalat ruiskupuristettu PVC Pintakäsittely: - hopea- tai kultaeloksoitu - myös muita värejä tilauksesta Otsikkotilan tekstitysmenetelmä: - tarratekstit - kaiverrus & värjäys Tekstitystapa - kätevä irtopalatekstitys uraprofiiliin - 30 mm palassa 21 mm teksti - 15 mm palassa 9 mm teksti kirjainpalat mustat, teksti valkoinen tai kulta Ominaisuudet: - sisä- ja ulkokäyttöön - vaihdettavissa olevat kirjainpalat - siisti, edustava, tukeva ja kestävä rakenne ABCERVA-NIMIKILPI PROFIILIT no tuote koko 1 Otsikkotilakilpi x 56 mm 2 Otsikkotilakilpi x 80 mm 3 Otsikkotilakilpi x 104 mm 4 Otsikkotilakilpi x 128 mm 5 Nimikilpi x 27 mm 6 Nimikilpi x 51 mm 7 Nimikilpi x 75 mm 8 Nimikilpi x 99 mm Lamellikoot: 1 Otsikkotila 35+15mm 2 Jatkokirjainura 15mm 3 J-päätylista 4 Kirjainura 15mm 5 Pöytäkilpikolmio 3x15mm 6 Kirjainura 30mm

21 ABCERVA-OPASTEJÄRJESTELMÄ ABCERVA KIRJAIN- JA TÄYTEPALAT tuote väritys korkeus leveys Kirjainpala musta/valk. tai kulta 15 mm 10 mm Täytepala musta 15 mm 5 mm Täytepala musta 15 mm 10 mm Täytepala musta 15 mm 15 mm Täytepala musta 15 mm 40 mm Täytepala musta 15 mm 70 mm Täytepala musta 15 mm 400 mm tuote väritys korkeus leveys Kirjainpala musta/valk. tai kulta 30 mm 20 mm Täytepala musta 30 mm 10 mm Täytepala musta 30 mm 20 mm Täytepala musta 30 mm 30 mm Täytepala musta 30 mm 50 mm Täytepala musta 30 mm 400 mm

22 ABCERVA-VITRIINIKAAPIT Abcerva-ilmoitustaulukaapilla on monipuoliset käyttöalueet niin sisällä kuin ulkona. Se on edustava opastetaulu, jonka informaatio-osa voi olla kiinteä tai vaihdettava yrityksen tarpeiden mukaan. Kaapin kehikko muodostuu 11 profiilista. Se on erityisen tiivis, sen kaikki kiinnikkeet ovat sisäpuolella rakenteen piilossa eikä siinä ole hitsaussaumoja. Runkomateriaali on korroosion- ja säänkestävää sekä värinsä säilyttävää eloksoitua alumiinia. Se ei ruostu eikä hapetu. Vakioväri hopeaeloksointi ja tilauksesta kulta, punainen, ruskea tai musta eloksointi. Suojapinta on särkymätöntä polykarbonaattia tai vaihtoehtoisena jopa panssarilasia. Lukittuna ilmoitustaulukaappi suojaa sanomasi ilkivallantekijöiltä. Sisältä valaistut kaapit ovat Seti:n hyväksymät nr ja Ilmoitustaulukaappi voi olla 1- tai 2-puoleinen, lukittavilla ovilla, sivulta, edestä tai takaa aukaistava luukkumallinen. Kaapin vakiosyvyys on sen ilmastoivan rakenteen vuoksi n.10cm. Jos halutaan käyttää 2 yksiosaista vitriiniä, sen ideaalikoko vaihtelee 0,25-2,5m. Abcerva-ilmoitustaulukaappi voi olla kiinteästi asennettu tai siirrettävä. Jalkarakenteiden varaan asennettuna se voidaan asentaa vapaasti seisovaksi tai liikuteltavaksi. Kiinnitysrakenteiden avulla se on helppo asentaa seinään tai kattoon. Laajempi vitriiniesittely tai -opastus rakennetaan helposti asentamalla useampi yksiosainen vitriini rinnakkain tai päällekkäin.

Näkemysten toteuttaja. Suurkuvapalvelut Teippaukset Markkinointitelineet Ulkomarkkinointi

Näkemysten toteuttaja. Suurkuvapalvelut Teippaukset Markkinointitelineet Ulkomarkkinointi Näkemysten toteuttaja. Suurkuvapalvelut Teippaukset Markkinointitelineet Ulkomarkkinointi Olemme koonneet tähän esitteeseen erilaisia vaihtoehtoja, joilla saat viestisi näkyviin ja varmistat että Sinut

Lisätiedot

OMA KIRJANI BoD :N KAUTTA TIETOA KIRJAILIJOILLE

OMA KIRJANI BoD :N KAUTTA TIETOA KIRJAILIJOILLE OMA KIRJANI BoD :N KAUTTA TIETOA KIRJAILIJOILLE OLEN OLLUT INNOSTUNUT KIRJOITTAMISESTA JO PITKÄÄN, NYT SAIN JULKAISTUA OMAN KIRJANI WWW.BoD.FI 2/ HYVÄ KIRJAILIJA, BoD tarjoaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

IDO Kylpyhuonekuvasto 2014

IDO Kylpyhuonekuvasto 2014 IDO Kylpyhuonekuvasto 2014 2 IDO Sisältö SISÄLTÖ Historia...4 IDO suunnittelijat...6 Inspiraatio...8 IDO Smart...14 Kylpyhuoneen suunnittelu...18 Pidä huolta kylpyhuoneestasi...21 Kylpyhuonekalusteet...22

Lisätiedot

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Riippuen taloyhtiössä käytetystä tekniikasta, saatat tarvita liittymän käyttöön erillisen ADSL-päätelaitteen (modeemi). Liittymän jakamiseksi useammille laitteille

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

TYÖTASOT, TISKI ALTAAT JA HANAT Ostoapu 2013

TYÖTASOT, TISKI ALTAAT JA HANAT Ostoapu 2013 TYÖTASOT, TISKI ALTAAT JA HANAT Ostoapu 2013 Tarkemmat tuotetiedot löydät kunkin tuotteen hintalapusta ja nettisivuiltamme. Kaikki kalusteet myydään osina. 2 Kestäviä ja tyylikkäitä keittiöapulaisia Tässä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SISUSTUSkuvasto. Raikkaita ja rohkeita valintoja tapetointiin. Piristä huonetta maalaamalla erilaisia pintoja. Tyylikkäät kodinkoneet keittiöön

SISUSTUSkuvasto. Raikkaita ja rohkeita valintoja tapetointiin. Piristä huonetta maalaamalla erilaisia pintoja. Tyylikkäät kodinkoneet keittiöön SISUSTUSkuvasto 2010 www.agrimarket.fi Raikkaita ja rohkeita valintoja tapetointiin 6 14 44 Piristä huonetta maalaamalla erilaisia pintoja Tyylikkäät kodinkoneet keittiöön Rautakauppa Asiakasomistajan

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12.6.2009 Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot MATRISET OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT 2012 2 Sisällysluettelo 1. Määritelmät 3 2. Ohjelmiston käyttöehdot..3 3. Toimitusehdot ja vaaranvastuun siirtyminen 4 4. Maksuehdot.. 4 5. Lisämaksut ja hintojen muuttaminen

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää - 1 - Sisällys BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2 1.1 JOHDANTO 3 1.15 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 4 1.2 DEMON ASENTAMINEN TIETOKONEESEEN 6 1.3 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS 3.X:ssä 6 1.31 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot