Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja"

Transkriptio

1 Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja Kevät 2014 Celia-kirjasto / Projektipäällikkö Rauha Maarno ja kouluttaja Heini Oikkonen 1

2 Kirjasto kaikille: pilottikirjastojen koulutus ja työpajat Pilottikirjastot Kirjasto kaikille -projektin Koulutus Pilottikirjastot osallistuivat Työpaja Työpajoissa maalis- Raportti Tämä raportti kokoaa yhteen pilottitoimintaan osallistuu 34 puolipäiväiseen koulutukseen huhtikuussa 2014 kirjastojen työpajojen ideoita. Raportin kirjastoa Rovaniemeltä tammi-maaliskuun 2014 osallistujat saivat kokeilla tuella kirjastot voivat suunnitella Espooseen. Osa kirjastoista on aikana. Koulutuksessa käytiin Celian palvelujen käyttöä, äänikirjapalvelua pilotin aikana. Celian nykyisiä läpi Celian nykyisiä palveluja ja suunnitella pilotin aikana Raporttiin sisältyy kuvaus yhteisöasiakkaita. Pilottikirjastot kokoelmatarjontaa. Kouluttajina toteutettavia palveluita ja palvelupolusta ja mahdollisista ovat sitoutuneet äänikirjojen toimivat Celian ja Kirjasto tapahtumia ja hahmotella tapahtumista. Celia-kirjasto lainauksen pilotointiin syksyllä kaikille -projektin henkilökunta. palvelun toimivuutta suhteessa tukee kirjastojen palvelun 2014 ja keväällä Tavoite kirjaston muuhun kehitystä koko pilotin ajan. on, että piloteista syntyy palveluntarjontaan. Lisäksi Pilottikokeilut käynnistyvät pysyvää toimintaa. työpajoissa keskusteltiin kirjastoissa syyskuussa viestinnästä ja tarvittavasta opastemateriaalista. 2

3 Työpajakierros kevät 2014 Keväällä 2014 järjestettiin yhdeksän työpajaa eri paikkakunnilla, joihin osallistui yhteensä 102 henkilöä. Suurimpaan osaan työpajoista osallistui henkilöitä eri paikkakunnilta ja kirjastoista. Työpajojen ohjelma oli pääsääntöisesti samanlainen kaikissa työpajoissa. Työpajan suunnittelusta ja kouluttamisesta vastasivat Rauha Maarno ja Heini Oikkonen. Paikka Aika Osallistujamäärä Osallistuvat kirjastot Espoo Sello, Soukka, Tikkurila, Forssa, Hanko, Kouvola Helsinki Itäkeskus, Malmi, Tuusula, Mäntsälä Kirkkonummi Veikkola, Masala, Vihti Ylivieska Tiekko-kirjastot Rovaniemi Rovaniemi ja lähialueet Oulu Oulu, Utajärvi, Taivalkoski Joensuu Joensuu, Tohmajärvi, Kangasniemi Turku Turku, Parainen Tampere Piki-kirjastot 3

4 4

5 Työpajan ohjelma Työpajojen tavoitteena oli luoda selkeä kuva pilottitoiminnasta paikallisissa kirjastoissa ja suunnitella yhdessä palvelun toimivuutta, työnjakoa ja tarvittavia materiaaleja ja tukea pilotin aikana. Työpajojen ohjelma toteutui pääosin suunnitellusti. Lähes kaikissa työpajoissa kokeiltiin lisäksi Celianet-palvelua ja Vera-asiakkuutta, joka oli suunniteltu toteutettavaksi ennakkotehtävänä. Celian palveluiden kokeileminen toteutettiin ipadtabletilla, PC-tietokoneella ja Daisy-soittimella. Suurimmalla osalla osallistujista ei ollut aikaisempaa kokemusta Celian palveluiden käytöstä. Perustaitojen oppimiseen kului aikaa noin tunti Aloitus ja tervetuloa 9.15 Esittäytyminen pienryhmissä Millä kulkuvälineellä tulit paikalle? / Onko aikaisempaa kokemusta Celian kanssa yhteistyöstä? 9.40 Celia: tilannekatsaus projektiin Harjoitus I: aikajana erityisasiakkaan kohtaaminen Osallistujat kuvaavat paperille oman työhistoriansa erityisasiakkaiden kohtaamisen näkökulmasta. Tavoitteena tuoda esiin osallistujien ennakkotietoja kohderyhmästä ja selventää, millaisia asiakasryhmiä kohderyhmään kuuluu. Lisäksi luodaan ryhmäytymistä vertaamalla omia kokemuksia muiden osallistujien kokemuksiin. Toteutetaan sekä a) menneisyys ja b) tulevaisuus vuoteen Toteutus pienryhmissä. 5

6 Työpajan ohjelma (jatkuu) Palvelupolun muotoileminen oli työpajan keskeinen tehtävä. Osallistujat saivat suunnitella polun omista lähtökohdistaan. Palvelupolku ja tapahtuman suunnittelu sujuivat kaikissa työpajoissa hyvin ja osallistujilla oli useimmiten kokemusta joko tapahtumien tai palvelujen suunnittelusta. Kaikille osallistujille palvelupolku ei kuitenkaan ollut käsitteenä tai työtapana tuttu Harjoitus II: ARKI Kuinka lainata äänikirja palvelunkuvaus Pienryhmien tehtävänä piirtää/kuvata, kuinka asiakas a) saa tietää celia-palvelusta b) miten lainaa c) miten asioi jatkossa. Toteutuksessa huomioidaan, miten palvelusta on saatavilla tietoa kirjaston asiakaspalvelussa ja arjessa, millä tavalla verkkopalvelua hyödynnetään ja toteuttavatko pilottikirjastot myös cd-lainausta, miten asiakkaalle annetaan tunnus verkkopalvelun ja millä tavalla tarvittava tekninen osaaminen tai tuki on järjestetty. Osallistujat valitsevat äänestämällä mielestään parhaan ehdotuksen. Toteutukset puretaan koko ryhmän kesken keskustelemalla Harjoitus III: JUHLA Ketä kutsutte kylään? Pienryhmät suunnittelevat tapahtuman, jonka haluaisivat toteuttaa syksyllä Suunnittelussa huomioidaan, kenelle tapahtuma on suunnattu, millä resursseilla se toteutetaan, onko kyseessä tapahtumasarja tai yksittäinen tilaisuus ja missä tapahtuma toteutetaan. Suunnittelun avuksi ryhmät saavat ns. ideakortit. Parhaalle ryhmälle myönnetään palkinto (kouluttajat valitsevat voittajan). Ryhmät esittelevät tapahtumaideansa muille. 6

7 Työpajan ohjelma (jatkuu) Pilottijakson työnjaosta sopiminen ja muut käytännöt oli sijoitettu iltapäivään. Uusia materiaali- tai tehtäväehdotuksia tuli vain muutamia. Useimmille osallistujille muodostui käsitys uusien asiakkaiden saavuttamisesta ja pilotin käytännön toimista työpajan aikana Harjoitus IV: Infomateriaalit Osallistujat valitsevat valmiiksi annetuista ehdotuksista ne materiaalit ja oppaat, joita toivovat toteutettavaksi. Kukin osallistuja saa 10 pistettä, jotka hän saa vapaasti jakaa ehdotuksille. Käydään tulokset läpi keskustellen. Osallistujat saavat ehdottaa materiaaleihin liittyviä yksityiskohtia tai uusia ehdotuksia Harjoitus V: Työnjako Lopetus Pienryhmät jakavat valmiiksi annetut tehtävät joko Celia-kirjaston, pilottikirjastojen tai molempien toteutettavaksi. Myös uusia tehtäviä saa ehdottaa. Käydään läpi keskustellen ja kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, muodostuuko työpajan perusteella yhtenäinen näkemys pilottijaksosta ja työnjaosta. Työpajan lopuksi käydään läpi pilotin eteneminen, kerrotaan käyttöliittymätoteutuksesta, raportista ja yhteisistä tapahtumista ja koulutuksista. Käydään läpi tarpeelliset kysymykset ja kannustetaan osallistujia jatkamaan suunnittelua paikallisesti heti työpajan jälkeen. 7

8 Asiakkaat ja erityisryhmät Celia-kirjaston asiakkuus ei edellytä diagnoosia tai erillistä terveysviranomaisen todistusta pilottikirjastoissa. Pilottikirjastot voivat luoda uusia asiakkaita, mikäli heillä on omaan tai läheisen ilmoitukseen perustuva lukimisen este, joka rinnastuu vammaan tai sairauteen. Työpajoissa tunnistettiin seuraavat asiakasryhmät: Senioriasiakkaat. Senioriasiakkaat muodostivat selkeän mutta toisaalta heterogeenisen asiakasryhmän, johon liittyy useita erilaisia lukemisen esteitä. Lihassairaudet tai muu este kannatella painavia teoksia on yleinen lukemisen este vanhemmilla ihmisillä. Näön heikentyminen, keskittymiskyvyn lasku tai muu vanhenemiseen kuuluva rajoite voi myös olla syy Celia-kokoelman käyttöön. Toisaalta osa työpajojen osallistujista koki, etteivät vanhemmat asiakkaat, varsinkin yli 75-vuotiaat, pysty itsenäisesti käyttämään tietotekniikkaa tai Celianetpalvelua. Osalle asiakkaista on edelleen tarve tarjota teoksia cd-muodossa tai kotipalvelun, omaisen tai vapaaehtoisen avustamana. Lapset, joille lukemaan oppiminen on haastavaa. Celian tuottamia yhdistelmäkirjoja pidettiin erittäin sopivina lapsille, joilla lukemaan oppiminen on viivästynyt. Useat osallistujat olisivat halunneet tarjota aineistoja myös sellaisten lasten käyttöön, jotka opettelevat lukemista, mutta joilla ei ole varsinaista lukemisen estettä kuten lukihäiriötä tai viivettä lukemaan oppimisessa. Näkövammaiset ja monivammaiset. Näkövammaiset ja monivammaiset muodostivat ryhmän, johon monilla osallistujilla oli valmiiksi kosketusta esimerkiksi erityiskouluyhteistyön tai omien elämänkokemusten kautta. Ryhmän tavoittaminen koettiin verrattain helpoksi, koska useimmat heistä ovat valmiiksi erilaisten kunnallisten tai erityispalveluiden piirissä ja siten sopivat viestintäkanavat ovat tiedossa. Lukihäiriö, lukutaidottomuus tai muu lukemisen vaikeus aikuisella. Asiakkaan lukihäiriö voi olla joko tunnistettu tai tunnistamaton. Osassa työpajoista käytiin keskustelua siitä, miten tavoittaa esimerkiksi keski-ikäiset asiakkaat, joilla on joko diagnosoitu tai diagnosoimaton lukihäiriö. Tämän asiakasryhmän tavoittaminen koettiin haastavaksi, koska monet aikuiset, jotka eivät aktiivisesti lue, eivät myöskään käytä lähikirjaston palveluita. Asiakasryhmän tarpeista tai palveluiden käytöstä ei toisaalta ole todennettua tietoa tai tutkimusta. 8

9 Asiakkaat ja erityisryhmät (jatkuu) Muita esiin tulleita asiakasryhmiä olivat mielenterveyspotilaat sekä sidosryhmät, kuten vanhainkodit, erityiskoulut, päiväkeskukset ja varhaiskasvatuksen ryhmät. Potentiaalisten asiakasryhmien tunnistaminen koettiin useimmissa työpajoissa melko helpoksi. Sen sijaan erityisasiakkaan kohtaaminen ja palvelun esittely kirjaston arjessa koettiin haastavaksi, koska kirjastoammattilaiset halusivat tarjota asiakkaille tasa-arvoista ja positiivista kohtelua. Asiakkaan erityistarpeita ei ole mahdollista tunnistaa ulkonäön perusteella, mistä syystä asiakkaan oma aktiivisuus on tärkeää palvelun käytön aloittamiselle. Työpajoissa tuli esille myös asiakasryhmiä, joille palvelua olisi haluttu tarjota, mutta joilla ei ole palvelun käyttöön oikeuttavaa vammaan tai sairauteen rinnastettavaa lukemisen estettä. Tällaisia asiakasryhmiä olivat: Rekkakuskit. Monissa työpajoissa tuli esille, että rekkakuskit ja muut kuljetusalan työntekijät lainaavat paljon teoksia kirjaston äänikirjakokoelmasta. Tälle asiakasryhmälle ei ole mahdollista tarjota Celia-kokoelmaa ellei asiakkaalla ole lukemisen estettä kuten lukihäiriötä. Maahanmuuttajat. Kirjastoissa toivottiin työvälineitä suomen kielen oppimisen tueksi. Kielen osaamattomuus ei ole lukemisen este eikä pääsy Celia-kokoelmaan voi perustua asiakkaan taustaan tai kielitaitoon. Toisaalta myös maahanmuuttaja-asiakkaalla voi olla lukemisen este kuten lukihäiriö tai mielenterveyden häiriö. Maahanmuuttajatausta ei saa muodostua esteeksi palvelun käytölle vaan asiakkaan kanssa käydään keskustellen läpi, kuka palvelua voi käyttää ja millä perustein. 9

10 Palvelupolun kuvaus Palvelupolun suunnittelu toteutettiin siten, että osallistujat saivat hyödyntää koulutuksessa saamiaan tietojaan Celian palveluista ja yhdistää ne oman kirjastonsa arkeen. Useissa palvelupoluissa korostui tekniikan rooli ja tietoteknisten taitojen opastaminen asiakkaille. Toiseksi poluissa huomioitiin kattavasti yhteistyö kotipalvelun ja kunnan muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö järjestöjen kanssa ei ollut yhtä kattavasti esillä. Yleisesti palvelupolkuun liittyi seuraavia huomioita: Tiedotus ja kohderyhmään kuuluminen. Haluatko sinäkin lukea korvillasi? Osallistujat kokivat, ettei Celian palveluita tunneta tällä hetkellä kovin hyvin ja toivoivat myös suoraan Celialta markkinointi- ja tiedotuskampanjaa syksylle. Tärkeitä tiedotuskanavia olivat paikallislehdet, radio, vanhusten palvelukodit, koulut, päiväkodit ja muu järjestäytynyt toiminta. Tiedon välityksessä haluttiin hyödyntää ennen kaikkea esitteitä. Asiakkaalta tai hänen omaiseltaan edellytettiin aktiivisuutta asiakkuuden aloittamisessa. Tietoa kirjastosta. Tarkempaa tietoa asiakkaalle haluttiin tarjota henkilökohtaisen opastuksen muodossa. Osassa kirjastoista oli käytäntönä, että aikaa vievään opastukseen varataan erillinen aika. Toisaalta tunnistettiin, että on tärkeää tarjota asiakkaalle pääsy palveluun mahdollisimman helposti ja mielellään perustuen vain yhteen käyntiin. Jos asiakkaalla on muita tarpeita, kuten vaikeutta käyttää tietoteknistä välineistöä, erillinen, etukäteen varattava opastus on tarpeen. Palvelupoluissa oli vähän mainintoja sosiaalisen median, verkkosivujen, vapaaehtoistjärjestöjen tai muiden ns. massaviestintään perustuvien tapojen hyödyntämisestä, vaikka ne keskusteluissa nostettiin esille. Asiakkuuden aloitus. Monille osallistujille ei ollut työpajan alussa selvää, miten Celian asiakkuus voidaan pilotin myötä luoda. Työpajassa korostettiin, että asiakas on asiakassuhteessa omaan kirjastoonsa ja saa tätä kautta pääsyn myös Celian aineistoon. Syksyllä kirjastot voivat lisätä asiakkaan suoraan Celian kirjastojärjestelmäkantaan verkkokäyttöliittymän avulla. Asiakkaan tunnistautuminen (passi tai muu henkilöllisyystodistus) noudattaa kirjaston normaaleja käytäntöjä silloin, kun myönnetään käyttöoikeus ulkopuolisen toimijan ylläpitämään kokoelmaan. Asiakastunnus voidaan luoda kirjastokortin tietoihin perustuen kirjaston päätöksen mukaisesti. Asiakkaalle myönnetään pääsy Celian kokoelmaan perustuen asiakkaan omaan ilmoitukseen lukemisen esteestä. Asiakkuutta aloittaessa asiakkaalle kerrotaan, kuka on oikeutettu käyttämään Celian palveluita. Asiakas voi kirjoittaa vapaamuotoisen asiakirjan omaiselle tai muulle henkilölle, jos asiakas on itse estynyt käymään kirjastossa. 10

11 Tuki palvelun käytölle. Asiakkaalle on hyvä tarjota tukea palvelun käytölle ja hyödyntää Celian nykyisiä tukimuotoja, kuten chat-palvelua. Monissa palvelupoluissa korostui vertaistuen tarve ja osallistujat ideoivat esimerkiksi Lue kuuntelemalla -lukupiiriä. Vertaistukea voivat tarjota myös asiakkaan läheiset tai muiden tukipalveluiden henkilökunta. Tuki on erityisen tärkeää yli 75-vuotiaiden ryhmässä. Toiseksi palveluun liittyvät käytännöt, kuten toimintatapa asiakkaan muuttaessa tai väliaikaisen tarpeen osalta, tulee olla selkeät kaikille osapuolille. Kirjastoammattilaisen rooli. Useimmat osallistujat pitivät tärkeänä, että koko kirjaston henkilökunta pääpiirteissään tuntee palvelun. Joissain kirjastoissa on tapana nimetä vastuuhenkilö vastaaville uusille tai erityisille palveluille, joka kouluttaa muuta henkilökuntaa ja selvittää mahdollisia hankalia ongelmia tai tilanteita. Aineiston esittely. Monissa palvelupolun kuvauksissa korostui esitteiden rooli palvelun tiedottamisessa ja asiakkaan tukemisessa, vaikka kyseessä on lähtökohtaisesti verkkopalvelu. Verkkopalvelun esittelyyn kirjastossa tarvitaan uudenlaisia tapoja, joita ei vielä pohdittu tarkemmin. Yleisesti verkkopalveluja kannattaa markkinoida verkkokäyttäjille verkossa esimerkiksi Goodle Adsin tai Facebookin kautta. Aineiston esittely ja markkinointi verkossa jää syksyn pilottitoiminnan ratkaistavaksi. Cd-levyt vai verkkopalvelu. Useimmissa työpajoissa päädyttiin siihen, että asiakkaille on tarpeen tarjota myös cd-levyjä ja/tai Daisy-laitetta verkkopalvelun lisäksi. Pysyvän cd-kokoelman tuominen kirjastoon koettiin hankalaksi aineiston vaatiman manuaalisen luetteloinnin vuoksi. Cd-levyjen rinnalla vaihtoehtona pidettiin muistitikkujen lainaamista, mutta vaihtoehto on haastava tekijänoikeuksien ja tilastoinnin takia. Palaute. Palaute tuli esille useimmissa ryhmissä, mutta sen käsittelyyn ei mietitty tarkempia keinoja. Millä tavalla palaute vaikuttaa kirjaston tai Celian toimintaan pilottijakson aikana? Voidaanko palautteet julkaista avoimesti, kirjaston tiloissa tai verkossa? Hymyileva asiakas. Asiakaslähtöisyys oli selvästi tuttua osallistujille. Kaikki palvelupolkusuunnitelmat keskittyivät asiakkaalle tarjottuun palveluun ja sen parantamiseen. Henkikökunnan osaamisen tukemista ja palvelun opettelemista pidettiin haastavana, mutta asia ei muodostunut esteeksi, koska osallistujat korostivat asiakkaan tärkeyttä ja oikeutta hyvään palveluun. 11

12 Palvelupolku: palvelun käytön haasteet Työpajoissa tuli esille muutama toimintatapa tai asia, joka selvästi haittaa palvelun käyttöönottoa. Jos nämä haasteet on mahdollista ratkaista pilotin alkuvaiheessa, se parantaa kirjastojen mahdollisuutta jalkauttaa palvelu erilaisille asiakasryhmille. Nimeäminen. Osallistujilla oli selvästi hankala erottaa Vera-asiakkuutta, Celia-asiakkuutta, Daisy-tiedostoja ja Celianet-palvelua toisistaan ja nimeämiseen toivottiin selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Toiseksi keskusteltiin, millä nimellä asiakkaille kerrotaan palvelusta: onko kyse äänikirjoista, Celia-palvelusta vai palvelusta lukemisesteisille? Tekninen toimivuus. Celianetin käyttöliittymään toivottiin muutoksia siten, että se paremmin huomioisi heikkonäköiset, tablettikäytön ja tietoteknisiltä taidoiltaan heikommat käyttäjät. Nykyisellään myös kirjastoammattilaisilla oli vaikeuksia käyttää palvelua, esimerkiksi eri lataapainikkeiden liian lähekkäisen sijoittelun, tiedostoja ladatessa näkyvän tyhjän välilehden ja osin puuttuvan kansiorakenteen (zip-tiedostot) takia. Ratkaisuksi toivottiin huomiovärejä, sijoittelun uusimista ja tekstikoon kasvattamista. Verkkosivut. Celian verkkosivuilta löytyvä materiaali koettiin laadukkaaksi, mutta sivujen rakenne on epäselvä ja vaikeaselkoinen useimmille käyttäjille. Monet osallistujat olivat vierailleet sivuilla, mutta eivät olleet löytäneet tärkeitä ohjemateriaaleja, kuten ohjevideoita. Luettelointi. Useimmat pilottikirjastot luultavasti toteuttavat myös cd-lainauksen, mutta luetteloinnin toteuttaminen koettiin hankalaksi. Kirjastot odottivat Celia-kirjastolta poimintaluettelointia tai muuten yhteisesti organisoitua toimintatapaa, jolla tarjota myös cd-lainoja suoraan kirjastosta asiakkaille jo syksyllä. Tietoturvaestot. Joissain kunnissa on estetty kaikkien zip-tiedostojen lataaminen kunnan verkossa. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan Celian teknistä tukea. 12

13 Esimerkki palvelupolusta A 1. Asiakas hakeutuu omatoimisesti kirjastoon => "arviointi" jos ATK-taidot ovat kunnossa ryhmäopastus (lapset ja nuoret) jos ei tietokonetta, DAISY-laite + levyt käyttöön / muistitikku 2. Asiakas saa tietää koulun kautta => asiakas rekisteröidään kirjastossa, saa opastuksen => mahdollisesti räätälöity toimitus 3. Vanhuspalveluiden asiakas => jalkautuminen => viriketoiminnan ohjaajalle tietoa 13

14 Esimerkki palvelupolusta B Lähtökohta: Asiakas / edustaja tulee kirjastoon TAI asiakas kysyy verkosta 1. Asiakas kuulee palvelusta: kirjaston tiedotteet, paikalliset lehdet ja radio, palvelukeskukset, järjestöt, vertaisryhmät, Celia, koulut, päiväkodit, kotipalvelu, sote-sektori, tilaisuus/tapahtumat 2. Henkilökunta vastaa (verkon kautta), kertoo vaihtoehdoista => miten todennetaan asiakkaan henkilöllisyys/oikeus palveluihin => sovitaan tapaaminen => sovitaan asiakkuuden muoto, mitä välitetään, miten Tavoite: henkilökohtainen (netti)palvelu, oma äänikirjahylly Tavoite: vertaisryhmäkeskustelua, verkkopiiri 3. Asiakas kysyy lisätietoa laitteista, mitä materiaalia haluaa => ohjeita käyttöön/yhteystiedot vastaavalle henkilölle => sovitaan asiakkuudesta Celian/kirjaston asiakas 5. Jatko?: kotipalvelu, lataukset, itsenäinen käyttö, kirjastoköynnit, Celia-asiakas suoraan 4. Materiaalin välitys: äänikirjojen välitys/lainaus, ladattava aineisto, selainkuuntelu opastus, Daisylaitteen opastus Celia-pisteen paikka näkyväksi 14

15 Esimerkki palvelupolusta C Kannustetaan kysymään! Asiakasryhmään kuulumisen tunnistaminen Asiakas tietää itse TAI Joku Celiasta tietävä tunnistaa Usein tarvitaan toinen henkilö: omainen, opettaja => aktiivisuus? Tieto palvelusta Kirjaston työntekijältä tai sukulaiselta Media Esitteet kirjastossa Koulu Some Yhteydenotto lähikirjastoon Käynti, puhelu tai sähköposti Omainen voi olla yhteydenottaja Asiakastunnuste n jakaminen lähikirjastosta Tehtävä Celian käyttö helpon näköiseksi Annetaanko tunnukset toiselle henkilölle Kotipalvelukäynti Riittääkö virkailijan osaaminen? Asiakas lainaa itse Kotona olevat laitteet? Tietotekniset taidot? Yhteistyön jatkuminen Laitteiden lainaaminen asiakkaille (lähinnä vanhukset) Kirjasto lainaa omulla tunnuksillaan ja siirtää asiakkaalle Opastaminen Asiakas antaa palautettatai kysyy vaikeita: yhteydenotto Celiaan 15

16 Tapahtuman ideointi Monet aloittivat suunnittelun kirjaston olemassa olevista tapahtumakonsepteista tai jo sovituista syksyn tapahtumista. Osa piti tapahtumien toteuttamista syksyllä realistisena, osa koki, että asiaa tulee valmistella tarkemmin. Tapahtumaideat löytyvät raportin lopusta, ks. liite 1. Useissa tapahtumaideoissa korostui laitteiden ja Celianet-käyttöliittymän opastus, yhdessä tekeminen, henkilökohtainen opastus, kirjaston omat palvelut ja aineisto sekä yhteistyö järjestöjen tai kunnan muiden virastojen kanssa. Useimmat tapahtumat sijoittuivat kirjastoon, jotkut myös palvelukeskuksiin ja julkisiin tiloihin tai toreille. Esitteet, kirjaston henkilökunta ja hyvä tiedotus koettiin tärkeiksi tapahtuman onnistumisen kannalta. Suurin osa ryhmistä ei arvioinut tapahtuman kustannuksia esiintyjää tms. lukuun ottamatta. Suurin osa ideoista koski kirjaston arjessa järjestettävää, tietylle kohderyhmälle suunnattua esittelytilaisuutta tai opastustoimintaa. Kohderyhmiä olivat lapset, vanhemmat, vanhukset, ammattikorkeakoululaiset ja läheiset. Usein tapahtumaa oli tarkoitus järjestää toistuvana sarjana. Ryhmät keksivät myös kunnianhimoisia ideoita toteutettavaksi: tapahtuma Narikkatorille ja mahdolisuus kuunnella Celian äänikirjaa luksusautossa, Salakapakka ja kansipojat esittelemässä Celian aineistoa tai SPR:n ystävävinkkari vinkkaamaan luettavaa senioreille. Mahdollisuus kokeilla kädestä pitäen erilaisia laitteita kuten ipadia, älypuhelinta tai Daisy-soitinta koettiin tärkeäksi tapahtumien kohderyhmälle. Myös tapahtuman suunnittelussa nousi esille, että käsitys seniori-ikäisten tietoteknisistä taidoista vaihteli. Asiakasryhmän monimuotoisuus ja positiivinen viestintä asiakkaille koettiin tärkeiksi huomata tapahtuman suunnittelussa. Osa ryhmistä aloitti tapahtuman suunnittelun tarvekeskeisesti (mikä asia asiakkaalta puuttuu), osa lisäarvon näkökulmasta (mitä hyvää tai hyvinvointia palvelun käyttö asiakkaalle toisi). Kaikkia ideoita yhdisti se, että osallistujat uskoivat asiakkaiden innostuvan palvelusta, kunhan he ensin saisivat tietää ja kokeilla sitä. 16

17 Kirjasto kaikille / Celia-kirjasto 17

18 Markkinointi- ja koulutusmateriaali Markkinointi- ja koulutusmateriaalin tarve kartoitettiin suuntaa-antavalla äänestyksellä. Osallistujat saivat jakaa 10 tarraa valmiiksi laadituille ehdotuksille haluamallaan tavalla. Äänestystulos jaoteltiin kolmeen kategoriaan: paljon kannatusta (AA), jonkun verran kannatusta (A) ja hajaääniä tai ei lainkaan kannatusta (-). Tulosten laskentatavassa huomioitiin, että työpajojen osallistujamäärä vaihteli ja laskentatapa antoi eri alueille yhtä paljon painoarvoa. Eniten tarvetta oli henkilökunnalle suunnatulle käsikirjalle Celia-yhteistyöstä. Toiseksi eniten kannatusta saivat verkkobannerit kirjaston omille sivuille. Kolmanneksi eniten kannatusta sai verkkopalvelun opas asiakkaille joko painettuna tai tulostettavana versiona. Kahta eniten ääniä saanutta ehdotusta lukuun ottamatta äänet jakautuivat tasaisesti. Melko tarpeellisena pidettiin julisteita, ohjevideoita, yleistä opasta äänikirjoista asiakkaille ja kuvamateriaalia tiedotuskäyttöön. Vähiten kannatusta saivat cd-levyjen pussit ja tapahtumailmoituspohjat. Useissa työpajoissa nousi esille, että painettuja oppaita kätevämpi tapa olisi laatia oppaat tulostettavaan muotoon Celian sivuille siten, että kirjastoammattilaiset tulostaisivat tarpeen mukaan oppaan asiakkaille tai omaan käyttöönsä. Tällöin oppaiden ajantasaisuutta ei tarvitsisi erikseen varmistaa. Myös kuunneltavat oppaat, laitekohtaiset ohjeet ja materiaali sidosryhmille saivat kannatusta useissa työpajoissa. 18

19 Markkinointi- ja koulutusmateriaali: mitä kirjastot tarvitsevat? Materiaali Espoo Itäkesku s Kirkkonum mi Ylivieska Rovaniemi Oulu Joensuu Turku Tampere Kaikki Julisteet A A - AA A - A - A 7 Verkkobannerit AA A A AA AA AA A A A 13 Flaijeri asiakkaille AA A A AA AA AA A Tapahtumailmoituspohjat kirjastolle - A - AA - - A Ohjevideoita A A A A - A AA - A 8 Verkkopalvelun opas asiakkaille (painettu) - A A AA AA A - A AA 10 Cd-levyjen pussit A - AA Käsikirja Celia-yhteistyöstä henkilökunnalle AA A A AA AA AA A AA AA 15 Yleinen opas äänikirjoista asiakkaille (painettu) A A - AA A AA 7 Kuvamateriaalia (tiedotuskäyttöö) AA A A A - - A - A 7 Jotain muuta, mitä: yhteinen logo tms. tunniste käytettäväksi kirjastoissa Celian tuottamien äänikirjojen yhteydessä, matkasaarnaajia Celiasta, äänitetty opas, mahdollisuus tulostaa opas itse (vs. painettu), roll-up, ohjeita laitekohtaisesti, selkokieliset ohjeet, materiaalia opettajille, tiedote (sähköpostitse) asiakkaille, järjestöjen yhteistiedot kootusti, ääni- tai radiomainos, mainos pistekirjoituksella 19

20 Työnjako pilotin aikana Useimmissa työpajoissa osallistujat olivat keskenään melko yksimielisiä siitä, millainen työnjako Celia-kirjaston ja pilottikirjastojen kesken tulisi olla. Työpajojen välillä käsitys työnjaosta vaihteli ennen kaikkea koskien asioita, joissa tiivis yhteystyö on tarpeen. Tässä esitetty työnjako on esimerkki siitä, miten toiminta syksyllä toteutetaan ja missä asioissa tarvitaan Celian ja kirjastojen yhteistyötä. Celia-kirjasto Äänikirjojen tuotanto Verkkopalvelun ylläpito ja kehittäminen Äänikirjoihin liittyvän PR-materiaalin tuotanto Yhteistyö Opastus verkopalveluiden käytössä Asiakaspalautteen kerääminen Asiakaspalvelu Äänikirjoista tiedottaminen Koulutukset henkilökunnalle Pilottikirjastot Yhteistyö paikallisten tahojen, kuten koulujen ja erityisopettajien kanssa Uusien asiakkaiden hankinta Opastus kirjojen kuuntelussa Asiakkuuden aloitus ja päättäminen 20

21 Tärkeintä palvelun käyttöönotossa Kirjastoille ja heidän asiakkailleen tärkeintä palvelun käyttöönotossa on korostaa palvelun vaikutuksia asiakkaiden elämänlaatuun, tiedonsaantiin ja itsenäisyyden säilyttämiseen. Celia-palvelun kautta asiakkaille voidaan tarjota kokemuksia merkityksellisyydestä ja arvostuksesta. Useat kirjastoammattilaiset toivoivat lisää kohtaamisia asiakkaiden ja ammattilaisten kesken sekä asiakkaiden välistä vuorovaikutusta. Monet potentiaaliset asiakkaat eivät usko, että kirjasto voi heille tarjota minkäänlaisia palveluita: tämä käsitys tulee muuttaa palvelun leviämiseksi. Kirjastot pitivät myös tärkeänä, että toimintamuotoa arvioidaan alusta lähtien kirjaston vakitoimintana. Tavoitteena on saada palvelu asiakkaiden käyttöön pilottialueilla pilotin aikana syyskuusta 2014 alkaen. Kirjasto kaikille -projekti päättyy syksyllä Lainaustoiminnan lisäksi palvelu synnyttää toiminnan laatua, johon toivottiin uudenlaisia tilastomittareita. Celia puolestaan valmistautuu tukemaan kirjastoja syksyn 2014 pilottitoimintaa varten. Celia tuottaa kirjastoille tarvittavat esite- ja muut materiaalit sekä tekee kirjastojärjestelmän käyttöönoton suunnitelman. Celia varaa myös riittävästi henkilöresursseja tukemaan pilottikirjastoja palvelun käyttöönotossa. 21

22 Liite 1: tapahtumaideoita Tapahtuman ideointi toteutettiin ryhmätyönä 3-6 hengen ryhmissä. Osallistujat saivat itse määrittää tapahtuman kohderyhmän, tavoitteen, sijainnin ja toteutustavan. Useimmille ryhmille annettiin ohjeeksi miettiä myös mahdollisia kumppaneita. Itäkeskus Celian äänikirjaa Onko kirjan lukeminen sinulle vaikeaa? Tule kuuntelemaan uusista mahdollisuuksista lainata äänikirja XXX kirjastosta. Myös henkilökohtaista tai ryhmäopastusta. Oma laite mukaan. Tiistaina XXX / XXX / XXX kello (toistuva tapahtuma) Yhteystiedot: www-sivu, Twitter, Facebook, Celia-kirjaston logo Itäkeskus Lukukoirat esittäytyvät Äänikirjakokoelman esittely ja mahd. lainausta Celia-asiakkaaksi ilmoittautuminen Tämän kirjan haluan äänikirjana -seinä Räppäri esiintyy, nuori ja Ella-mummo <3 Lukemisen tukeminen teknisillä apuvälineillä Matti Rönkä lukee selkouutisia Lukutaitopäivä syyskuun alussa YK-liitto: tapahtuma Narikkatorilla 22

23 Sello Kohderyhmä ala-asteikäiset vilkkaat lapset Päivätapahtumassa kutsutut ryhmät Erikseen ohjelma lapsille ja ohjaajille Tapahtuma toistetaan illalla Jako myös lapset/ohjaajat, vanhemmat Aikuisille infopaketti, infopöytä ym. Lapset kuuntelevat pätkän tosi tarkoin valittua tarinaa ja piirtävät siitä tai muovailevat itse sille jatkoa Näillä tuotoksilla somistettaisiin iltatapahtuma + näyttely kirjastoon Sello Äänikirjojen lukupiiri koululaisille Markkinoiden koulujen kautta Romaanikirjallisuutta ja toiminnallista lukukokemusten jakamista vertaisten kanssa (esim. piirtämällä ja näyttely lastenosastolle) Muutama kerta kirjastossa yhdistelmäkirjoista äänikirjoihin Kustannuksia ei juuri ole paitsi mahdollisesti ensimmäisen kokoontumisen kirjailijavieras (250 ) Pyritään luomaan yhteys vanhempiin => vertaistukea myös vanhemmille Vetäjänä esim. aikuinen, jolla lukivaikeus tai (alussa) kirjastoihminen Aloituskerta, jossa luetaan kirjan alku yhdessä ja tutustutaan laitteistoon ja käyttöliittymään Sello Vinkkaussarja Seniori-ikäisille kuntalaisille eri ympäristöissä (yhdistykset, palvelukeskukset) Ajankohtaisvinkkaukset, joissa mukana aineistoa eri muodoissa (perinteisesti isotekstisenä ja Celia-aineistona) Toteutus yhteistyönä Celian kanssa 23

24 Sello krt vuodessa Tapahtumapäivät - Celia paikalla Eri kellonaikoina eri kohderyhmille Messupisteitä Kirjasto tai vastaava suuri tila Ylellisyysautokuuntelu Ohjelmaa Yleisesittelyä Aamupäivällä esim. koulut ja päiväkodit, opettajat teemapäivänä Iltapäivällä ikääntyneet ym. erityisryhmät + seniorisurffi Infopisteet koko päivän: kokeile, henkilökohtainen palvelu, tunnettu lukija, kahvit (Martat) Kuka Kirjaston henkilökunta Celia Oppilaitokset Järjestöt Koulut Päiväkodit Päivä/palvelukeskukset Kotipalvelut Kaupungin intra Toimittajat (!) Kustannukset Mahdollisesti luentopalkkio + matkakulut Lehti-ilmoitukset, painatukset Kahvit Kirjaston henkilökuntakulut Tiedotteen levitys Yhteistyö (!) 24

25 Rovaniemi 1.4. Erillinen ständi: yhtenä päivänä esitellään toimintaa, liitetään Celian jäseneksi (kirjastossa tai ulkopuolella) Tapahtuman yhteydessä: monta kärpästä yhdellä iskulla, jalkautuminen eri tapahtumiin omalla alueella Eri yhdistykset Seniorisurffit, hyvinvointimessut => Voi konkreettisesti näytttää, miten Vera toimii Ilmaista, koska henkilökunta tekee Voisi pyytää asiakasta, joka käyttää Celiaa, kertomaan omia kokemuksiaan Oulu 2.4. Ammattikoulu klo Infotilaisuus Markkinoidaan kirjaston tarjoamia palveluita, osana Celia-aineisto Madalletaan kynnystä asiakkuuteen Oppikirjat, elektroninen aineisto, Celia/Vera, mukana täppäri, ipad, annetaan kokeilla Oulu 2.4. Ääniaalloilla Kohderyhmä: lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset, erityisryhmät Tietoiskuja Celian ja kirjaston palveluista Kirjaston, opettajien, soten, vanhustyön ammattilaiset jne., työpajat Elämyspuisto/polku Vinkkaussarjat 25

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen ja Celian yhteistyö

Yleisten kirjastojen ja Celian yhteistyö 12.11.2016 Yleisten kirjastojen ja Celian yhteistyö Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 2/2016 11.11.2016 Minna von Zansen, asiakkuusjohtaja, Celia 1 Esityksen sisältö Miksi yhteistyötä? Miten tähän

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin Seppo Soine-Rajanummi 9.12.2015 Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Tavoitteena terveyserojen kaventaminen Työttömillä on tutkimusten

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA

VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA Menthal Capital Care tarjosi Hämeenlinnalle mahdollisuutta kehittää sähköistä palveluaan psykososiaalisten palveluiden

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu 61 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu Kvartti-malli LAPSEN TUKEMINEN SIIRTYMÄVAIHEESSA Malli koostuu kahdesta osasta:

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu SISÄLLYS I. Mikä on kumppanuusohjelma ja mitä etuja se tarjoaa? MUKAAN TIEDOTUSYHTEISTYÖHÖN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Tausta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla

Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla Yrittäjyysluokka oppilaan näkökulmasta MISSÄ OLEMME ONNISTUNEET? itse ja yhdessä tekeminen vastuu soittamaan oppiminen käytännönläheisyys yhdessä onnistuminen

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Tervetuloa! Koulutuksen ohjelma Helsinki Jyväskylä

Tervetuloa! Koulutuksen ohjelma Helsinki Jyväskylä Tervetuloa! 7.12.2016 Helsinki 8.12.2016 Jyväskylä Koulutuksen ohjelma klo 10 Tutustuminen ja päivän ohjelma Yhteispeli ja oma koulu Yhteispelin toimintatavat klo 11.30 Lounas klo 12.30 YT-aika klo 13

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

Tervetuloa vanhempainiltaan!

Tervetuloa vanhempainiltaan! Tervetuloa vanhempainiltaan! Meidän luokka: Luokassamme työskentelee 27 oppilasta. Kaksi aikuista: Luokanopettaja Matti Ryhänen Koulunkäynnin ohjaaja Katja Hautala Lisäksi teemme yhteistyötä Samu Metsäpellon

Lisätiedot

Hannele Kaan Laaja-alainen erityisopettaja. Kati Lahdenkauppi Luokanopettaja. Kiviniemen koulu 1-6 lk Oulu

Hannele Kaan Laaja-alainen erityisopettaja. Kati Lahdenkauppi Luokanopettaja. Kiviniemen koulu 1-6 lk Oulu Hannele Kaan Laaja-alainen erityisopettaja Kati Lahdenkauppi Luokanopettaja Kiviniemen koulu 1-6 lk Oulu Meidän työpaikkamme Kiviniemen koulu Perusopetusryhmiä 12 ja alueellisia pienryhmiä 4 Oppilaita

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Ohjeistus kouluttajille

Ohjeistus kouluttajille Ohjeistus kouluttajille Käytyäsi Tajua mut! -toimintamallin kouluttajakoulutuksen olet valmis perehdyttämään kollegoitasi ja oman työyhteisösi jäseniä Tajua mut! -toimintamallin käyttöön. Jos toimipaikkasi

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää?

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Keskustelukahvila 14.10.-16.12.201310 16 12 2013 Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Työryhmä kehittäjätyöntekijä suunnittelija kokemusasiantuntija Sosiaalityönopiskelija Alkutilanne: suunnittelussa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Vuoden aikana tapahtuu

Vuoden aikana tapahtuu Suuri Lukuseikkailu Suuri lukuseikkailu on kaikkien yhteinen lukemisen ja kirjallisuuden juhla! Se nostaa esiin lasten ja nuorten kirjallisuutta ja lukuharrastusta koko Suomi 100-juhlavuoden ajan. Lukuseikkailu

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa 1 Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa KVPS Tukena Oy Neliapilan palvelukoti Päivi Karlström Metsälinnan asumispalvelut Taru Liimatta 2 KVPS Tukena Oy VISIO: Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi!

Lisätiedot

Talkshoppia ja workshowta

Talkshoppia ja workshowta Talkshoppia ja workshowta - projektin satoa Turusta ja muualta Se tarina muutti päiväni kirjasto kertoo ja kuuntelee Turun kaupunginkirjasto Ella Mustamo, Tarja Nikander, Leena Elenius 2 Keitä me olemme?

Lisätiedot

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, 2.- 3.9. 2004 Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Tapa tunnistaa sanoja vaihtelee lukutaidon kehittymisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Celian äänikirjapalvelut korkeakoulukirjastossa

Celian äänikirjapalvelut korkeakoulukirjastossa Celian äänikirjapalvelut korkeakoulukirjastossa Tässä käsikirjassa kerrotaan, miten korkeakoulukirjastot voivat palvella asiakaskuntansa niitä henkilöitä, joille painetun kirjan lukeminen on vaikeaa. Käsikirjan

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Opinnollinen kuntoutus Aija Lund 2007 Ryhmän teemat: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (Jukka Nevala ja Marjukka Peltonen) Tekstinymmärtäminen ja sen

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

NURMIJÄRVI-ETEVA -PILOTIN ARVIOINTI 21.8.2012

NURMIJÄRVI-ETEVA -PILOTIN ARVIOINTI 21.8.2012 NURMIJÄRVI-ETEVA -PILOTIN ARVIOINTI 21.8.2012 Review-menetelmää soveltaen Nurmijärvi-Eteva pilotti toteutettiin 9/2011 8/2012 1 Mikä on Review? Review on asiakaspalaverin muoto, jossa henkilö itse on prosessin

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Suomi 100. VNK: Urheiluyhteisö:

Suomi 100. VNK:  Urheiluyhteisö: Suomi 100 Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta Valo-Olympiakomitea toimii vnk:n yhteystahona ja kumppanina Suomi 100 -ohjelmaan voi päästä mukaan

Lisätiedot

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Iin kunnankirjasto Lukuiloa kaikille hanke, Isa Kotilaine 2016 Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Toimintamallin lähtökohdat

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot