Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja"

Transkriptio

1 Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja Kevät 2014 Celia-kirjasto / Projektipäällikkö Rauha Maarno ja kouluttaja Heini Oikkonen 1

2 Kirjasto kaikille: pilottikirjastojen koulutus ja työpajat Pilottikirjastot Kirjasto kaikille -projektin Koulutus Pilottikirjastot osallistuivat Työpaja Työpajoissa maalis- Raportti Tämä raportti kokoaa yhteen pilottitoimintaan osallistuu 34 puolipäiväiseen koulutukseen huhtikuussa 2014 kirjastojen työpajojen ideoita. Raportin kirjastoa Rovaniemeltä tammi-maaliskuun 2014 osallistujat saivat kokeilla tuella kirjastot voivat suunnitella Espooseen. Osa kirjastoista on aikana. Koulutuksessa käytiin Celian palvelujen käyttöä, äänikirjapalvelua pilotin aikana. Celian nykyisiä läpi Celian nykyisiä palveluja ja suunnitella pilotin aikana Raporttiin sisältyy kuvaus yhteisöasiakkaita. Pilottikirjastot kokoelmatarjontaa. Kouluttajina toteutettavia palveluita ja palvelupolusta ja mahdollisista ovat sitoutuneet äänikirjojen toimivat Celian ja Kirjasto tapahtumia ja hahmotella tapahtumista. Celia-kirjasto lainauksen pilotointiin syksyllä kaikille -projektin henkilökunta. palvelun toimivuutta suhteessa tukee kirjastojen palvelun 2014 ja keväällä Tavoite kirjaston muuhun kehitystä koko pilotin ajan. on, että piloteista syntyy palveluntarjontaan. Lisäksi Pilottikokeilut käynnistyvät pysyvää toimintaa. työpajoissa keskusteltiin kirjastoissa syyskuussa viestinnästä ja tarvittavasta opastemateriaalista. 2

3 Työpajakierros kevät 2014 Keväällä 2014 järjestettiin yhdeksän työpajaa eri paikkakunnilla, joihin osallistui yhteensä 102 henkilöä. Suurimpaan osaan työpajoista osallistui henkilöitä eri paikkakunnilta ja kirjastoista. Työpajojen ohjelma oli pääsääntöisesti samanlainen kaikissa työpajoissa. Työpajan suunnittelusta ja kouluttamisesta vastasivat Rauha Maarno ja Heini Oikkonen. Paikka Aika Osallistujamäärä Osallistuvat kirjastot Espoo Sello, Soukka, Tikkurila, Forssa, Hanko, Kouvola Helsinki Itäkeskus, Malmi, Tuusula, Mäntsälä Kirkkonummi Veikkola, Masala, Vihti Ylivieska Tiekko-kirjastot Rovaniemi Rovaniemi ja lähialueet Oulu Oulu, Utajärvi, Taivalkoski Joensuu Joensuu, Tohmajärvi, Kangasniemi Turku Turku, Parainen Tampere Piki-kirjastot 3

4 4

5 Työpajan ohjelma Työpajojen tavoitteena oli luoda selkeä kuva pilottitoiminnasta paikallisissa kirjastoissa ja suunnitella yhdessä palvelun toimivuutta, työnjakoa ja tarvittavia materiaaleja ja tukea pilotin aikana. Työpajojen ohjelma toteutui pääosin suunnitellusti. Lähes kaikissa työpajoissa kokeiltiin lisäksi Celianet-palvelua ja Vera-asiakkuutta, joka oli suunniteltu toteutettavaksi ennakkotehtävänä. Celian palveluiden kokeileminen toteutettiin ipadtabletilla, PC-tietokoneella ja Daisy-soittimella. Suurimmalla osalla osallistujista ei ollut aikaisempaa kokemusta Celian palveluiden käytöstä. Perustaitojen oppimiseen kului aikaa noin tunti Aloitus ja tervetuloa 9.15 Esittäytyminen pienryhmissä Millä kulkuvälineellä tulit paikalle? / Onko aikaisempaa kokemusta Celian kanssa yhteistyöstä? 9.40 Celia: tilannekatsaus projektiin Harjoitus I: aikajana erityisasiakkaan kohtaaminen Osallistujat kuvaavat paperille oman työhistoriansa erityisasiakkaiden kohtaamisen näkökulmasta. Tavoitteena tuoda esiin osallistujien ennakkotietoja kohderyhmästä ja selventää, millaisia asiakasryhmiä kohderyhmään kuuluu. Lisäksi luodaan ryhmäytymistä vertaamalla omia kokemuksia muiden osallistujien kokemuksiin. Toteutetaan sekä a) menneisyys ja b) tulevaisuus vuoteen Toteutus pienryhmissä. 5

6 Työpajan ohjelma (jatkuu) Palvelupolun muotoileminen oli työpajan keskeinen tehtävä. Osallistujat saivat suunnitella polun omista lähtökohdistaan. Palvelupolku ja tapahtuman suunnittelu sujuivat kaikissa työpajoissa hyvin ja osallistujilla oli useimmiten kokemusta joko tapahtumien tai palvelujen suunnittelusta. Kaikille osallistujille palvelupolku ei kuitenkaan ollut käsitteenä tai työtapana tuttu Harjoitus II: ARKI Kuinka lainata äänikirja palvelunkuvaus Pienryhmien tehtävänä piirtää/kuvata, kuinka asiakas a) saa tietää celia-palvelusta b) miten lainaa c) miten asioi jatkossa. Toteutuksessa huomioidaan, miten palvelusta on saatavilla tietoa kirjaston asiakaspalvelussa ja arjessa, millä tavalla verkkopalvelua hyödynnetään ja toteuttavatko pilottikirjastot myös cd-lainausta, miten asiakkaalle annetaan tunnus verkkopalvelun ja millä tavalla tarvittava tekninen osaaminen tai tuki on järjestetty. Osallistujat valitsevat äänestämällä mielestään parhaan ehdotuksen. Toteutukset puretaan koko ryhmän kesken keskustelemalla Harjoitus III: JUHLA Ketä kutsutte kylään? Pienryhmät suunnittelevat tapahtuman, jonka haluaisivat toteuttaa syksyllä Suunnittelussa huomioidaan, kenelle tapahtuma on suunnattu, millä resursseilla se toteutetaan, onko kyseessä tapahtumasarja tai yksittäinen tilaisuus ja missä tapahtuma toteutetaan. Suunnittelun avuksi ryhmät saavat ns. ideakortit. Parhaalle ryhmälle myönnetään palkinto (kouluttajat valitsevat voittajan). Ryhmät esittelevät tapahtumaideansa muille. 6

7 Työpajan ohjelma (jatkuu) Pilottijakson työnjaosta sopiminen ja muut käytännöt oli sijoitettu iltapäivään. Uusia materiaali- tai tehtäväehdotuksia tuli vain muutamia. Useimmille osallistujille muodostui käsitys uusien asiakkaiden saavuttamisesta ja pilotin käytännön toimista työpajan aikana Harjoitus IV: Infomateriaalit Osallistujat valitsevat valmiiksi annetuista ehdotuksista ne materiaalit ja oppaat, joita toivovat toteutettavaksi. Kukin osallistuja saa 10 pistettä, jotka hän saa vapaasti jakaa ehdotuksille. Käydään tulokset läpi keskustellen. Osallistujat saavat ehdottaa materiaaleihin liittyviä yksityiskohtia tai uusia ehdotuksia Harjoitus V: Työnjako Lopetus Pienryhmät jakavat valmiiksi annetut tehtävät joko Celia-kirjaston, pilottikirjastojen tai molempien toteutettavaksi. Myös uusia tehtäviä saa ehdottaa. Käydään läpi keskustellen ja kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, muodostuuko työpajan perusteella yhtenäinen näkemys pilottijaksosta ja työnjaosta. Työpajan lopuksi käydään läpi pilotin eteneminen, kerrotaan käyttöliittymätoteutuksesta, raportista ja yhteisistä tapahtumista ja koulutuksista. Käydään läpi tarpeelliset kysymykset ja kannustetaan osallistujia jatkamaan suunnittelua paikallisesti heti työpajan jälkeen. 7

8 Asiakkaat ja erityisryhmät Celia-kirjaston asiakkuus ei edellytä diagnoosia tai erillistä terveysviranomaisen todistusta pilottikirjastoissa. Pilottikirjastot voivat luoda uusia asiakkaita, mikäli heillä on omaan tai läheisen ilmoitukseen perustuva lukimisen este, joka rinnastuu vammaan tai sairauteen. Työpajoissa tunnistettiin seuraavat asiakasryhmät: Senioriasiakkaat. Senioriasiakkaat muodostivat selkeän mutta toisaalta heterogeenisen asiakasryhmän, johon liittyy useita erilaisia lukemisen esteitä. Lihassairaudet tai muu este kannatella painavia teoksia on yleinen lukemisen este vanhemmilla ihmisillä. Näön heikentyminen, keskittymiskyvyn lasku tai muu vanhenemiseen kuuluva rajoite voi myös olla syy Celia-kokoelman käyttöön. Toisaalta osa työpajojen osallistujista koki, etteivät vanhemmat asiakkaat, varsinkin yli 75-vuotiaat, pysty itsenäisesti käyttämään tietotekniikkaa tai Celianetpalvelua. Osalle asiakkaista on edelleen tarve tarjota teoksia cd-muodossa tai kotipalvelun, omaisen tai vapaaehtoisen avustamana. Lapset, joille lukemaan oppiminen on haastavaa. Celian tuottamia yhdistelmäkirjoja pidettiin erittäin sopivina lapsille, joilla lukemaan oppiminen on viivästynyt. Useat osallistujat olisivat halunneet tarjota aineistoja myös sellaisten lasten käyttöön, jotka opettelevat lukemista, mutta joilla ei ole varsinaista lukemisen estettä kuten lukihäiriötä tai viivettä lukemaan oppimisessa. Näkövammaiset ja monivammaiset. Näkövammaiset ja monivammaiset muodostivat ryhmän, johon monilla osallistujilla oli valmiiksi kosketusta esimerkiksi erityiskouluyhteistyön tai omien elämänkokemusten kautta. Ryhmän tavoittaminen koettiin verrattain helpoksi, koska useimmat heistä ovat valmiiksi erilaisten kunnallisten tai erityispalveluiden piirissä ja siten sopivat viestintäkanavat ovat tiedossa. Lukihäiriö, lukutaidottomuus tai muu lukemisen vaikeus aikuisella. Asiakkaan lukihäiriö voi olla joko tunnistettu tai tunnistamaton. Osassa työpajoista käytiin keskustelua siitä, miten tavoittaa esimerkiksi keski-ikäiset asiakkaat, joilla on joko diagnosoitu tai diagnosoimaton lukihäiriö. Tämän asiakasryhmän tavoittaminen koettiin haastavaksi, koska monet aikuiset, jotka eivät aktiivisesti lue, eivät myöskään käytä lähikirjaston palveluita. Asiakasryhmän tarpeista tai palveluiden käytöstä ei toisaalta ole todennettua tietoa tai tutkimusta. 8

9 Asiakkaat ja erityisryhmät (jatkuu) Muita esiin tulleita asiakasryhmiä olivat mielenterveyspotilaat sekä sidosryhmät, kuten vanhainkodit, erityiskoulut, päiväkeskukset ja varhaiskasvatuksen ryhmät. Potentiaalisten asiakasryhmien tunnistaminen koettiin useimmissa työpajoissa melko helpoksi. Sen sijaan erityisasiakkaan kohtaaminen ja palvelun esittely kirjaston arjessa koettiin haastavaksi, koska kirjastoammattilaiset halusivat tarjota asiakkaille tasa-arvoista ja positiivista kohtelua. Asiakkaan erityistarpeita ei ole mahdollista tunnistaa ulkonäön perusteella, mistä syystä asiakkaan oma aktiivisuus on tärkeää palvelun käytön aloittamiselle. Työpajoissa tuli esille myös asiakasryhmiä, joille palvelua olisi haluttu tarjota, mutta joilla ei ole palvelun käyttöön oikeuttavaa vammaan tai sairauteen rinnastettavaa lukemisen estettä. Tällaisia asiakasryhmiä olivat: Rekkakuskit. Monissa työpajoissa tuli esille, että rekkakuskit ja muut kuljetusalan työntekijät lainaavat paljon teoksia kirjaston äänikirjakokoelmasta. Tälle asiakasryhmälle ei ole mahdollista tarjota Celia-kokoelmaa ellei asiakkaalla ole lukemisen estettä kuten lukihäiriötä. Maahanmuuttajat. Kirjastoissa toivottiin työvälineitä suomen kielen oppimisen tueksi. Kielen osaamattomuus ei ole lukemisen este eikä pääsy Celia-kokoelmaan voi perustua asiakkaan taustaan tai kielitaitoon. Toisaalta myös maahanmuuttaja-asiakkaalla voi olla lukemisen este kuten lukihäiriö tai mielenterveyden häiriö. Maahanmuuttajatausta ei saa muodostua esteeksi palvelun käytölle vaan asiakkaan kanssa käydään keskustellen läpi, kuka palvelua voi käyttää ja millä perustein. 9

10 Palvelupolun kuvaus Palvelupolun suunnittelu toteutettiin siten, että osallistujat saivat hyödyntää koulutuksessa saamiaan tietojaan Celian palveluista ja yhdistää ne oman kirjastonsa arkeen. Useissa palvelupoluissa korostui tekniikan rooli ja tietoteknisten taitojen opastaminen asiakkaille. Toiseksi poluissa huomioitiin kattavasti yhteistyö kotipalvelun ja kunnan muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö järjestöjen kanssa ei ollut yhtä kattavasti esillä. Yleisesti palvelupolkuun liittyi seuraavia huomioita: Tiedotus ja kohderyhmään kuuluminen. Haluatko sinäkin lukea korvillasi? Osallistujat kokivat, ettei Celian palveluita tunneta tällä hetkellä kovin hyvin ja toivoivat myös suoraan Celialta markkinointi- ja tiedotuskampanjaa syksylle. Tärkeitä tiedotuskanavia olivat paikallislehdet, radio, vanhusten palvelukodit, koulut, päiväkodit ja muu järjestäytynyt toiminta. Tiedon välityksessä haluttiin hyödyntää ennen kaikkea esitteitä. Asiakkaalta tai hänen omaiseltaan edellytettiin aktiivisuutta asiakkuuden aloittamisessa. Tietoa kirjastosta. Tarkempaa tietoa asiakkaalle haluttiin tarjota henkilökohtaisen opastuksen muodossa. Osassa kirjastoista oli käytäntönä, että aikaa vievään opastukseen varataan erillinen aika. Toisaalta tunnistettiin, että on tärkeää tarjota asiakkaalle pääsy palveluun mahdollisimman helposti ja mielellään perustuen vain yhteen käyntiin. Jos asiakkaalla on muita tarpeita, kuten vaikeutta käyttää tietoteknistä välineistöä, erillinen, etukäteen varattava opastus on tarpeen. Palvelupoluissa oli vähän mainintoja sosiaalisen median, verkkosivujen, vapaaehtoistjärjestöjen tai muiden ns. massaviestintään perustuvien tapojen hyödyntämisestä, vaikka ne keskusteluissa nostettiin esille. Asiakkuuden aloitus. Monille osallistujille ei ollut työpajan alussa selvää, miten Celian asiakkuus voidaan pilotin myötä luoda. Työpajassa korostettiin, että asiakas on asiakassuhteessa omaan kirjastoonsa ja saa tätä kautta pääsyn myös Celian aineistoon. Syksyllä kirjastot voivat lisätä asiakkaan suoraan Celian kirjastojärjestelmäkantaan verkkokäyttöliittymän avulla. Asiakkaan tunnistautuminen (passi tai muu henkilöllisyystodistus) noudattaa kirjaston normaaleja käytäntöjä silloin, kun myönnetään käyttöoikeus ulkopuolisen toimijan ylläpitämään kokoelmaan. Asiakastunnus voidaan luoda kirjastokortin tietoihin perustuen kirjaston päätöksen mukaisesti. Asiakkaalle myönnetään pääsy Celian kokoelmaan perustuen asiakkaan omaan ilmoitukseen lukemisen esteestä. Asiakkuutta aloittaessa asiakkaalle kerrotaan, kuka on oikeutettu käyttämään Celian palveluita. Asiakas voi kirjoittaa vapaamuotoisen asiakirjan omaiselle tai muulle henkilölle, jos asiakas on itse estynyt käymään kirjastossa. 10

11 Tuki palvelun käytölle. Asiakkaalle on hyvä tarjota tukea palvelun käytölle ja hyödyntää Celian nykyisiä tukimuotoja, kuten chat-palvelua. Monissa palvelupoluissa korostui vertaistuen tarve ja osallistujat ideoivat esimerkiksi Lue kuuntelemalla -lukupiiriä. Vertaistukea voivat tarjota myös asiakkaan läheiset tai muiden tukipalveluiden henkilökunta. Tuki on erityisen tärkeää yli 75-vuotiaiden ryhmässä. Toiseksi palveluun liittyvät käytännöt, kuten toimintatapa asiakkaan muuttaessa tai väliaikaisen tarpeen osalta, tulee olla selkeät kaikille osapuolille. Kirjastoammattilaisen rooli. Useimmat osallistujat pitivät tärkeänä, että koko kirjaston henkilökunta pääpiirteissään tuntee palvelun. Joissain kirjastoissa on tapana nimetä vastuuhenkilö vastaaville uusille tai erityisille palveluille, joka kouluttaa muuta henkilökuntaa ja selvittää mahdollisia hankalia ongelmia tai tilanteita. Aineiston esittely. Monissa palvelupolun kuvauksissa korostui esitteiden rooli palvelun tiedottamisessa ja asiakkaan tukemisessa, vaikka kyseessä on lähtökohtaisesti verkkopalvelu. Verkkopalvelun esittelyyn kirjastossa tarvitaan uudenlaisia tapoja, joita ei vielä pohdittu tarkemmin. Yleisesti verkkopalveluja kannattaa markkinoida verkkokäyttäjille verkossa esimerkiksi Goodle Adsin tai Facebookin kautta. Aineiston esittely ja markkinointi verkossa jää syksyn pilottitoiminnan ratkaistavaksi. Cd-levyt vai verkkopalvelu. Useimmissa työpajoissa päädyttiin siihen, että asiakkaille on tarpeen tarjota myös cd-levyjä ja/tai Daisy-laitetta verkkopalvelun lisäksi. Pysyvän cd-kokoelman tuominen kirjastoon koettiin hankalaksi aineiston vaatiman manuaalisen luetteloinnin vuoksi. Cd-levyjen rinnalla vaihtoehtona pidettiin muistitikkujen lainaamista, mutta vaihtoehto on haastava tekijänoikeuksien ja tilastoinnin takia. Palaute. Palaute tuli esille useimmissa ryhmissä, mutta sen käsittelyyn ei mietitty tarkempia keinoja. Millä tavalla palaute vaikuttaa kirjaston tai Celian toimintaan pilottijakson aikana? Voidaanko palautteet julkaista avoimesti, kirjaston tiloissa tai verkossa? Hymyileva asiakas. Asiakaslähtöisyys oli selvästi tuttua osallistujille. Kaikki palvelupolkusuunnitelmat keskittyivät asiakkaalle tarjottuun palveluun ja sen parantamiseen. Henkikökunnan osaamisen tukemista ja palvelun opettelemista pidettiin haastavana, mutta asia ei muodostunut esteeksi, koska osallistujat korostivat asiakkaan tärkeyttä ja oikeutta hyvään palveluun. 11

12 Palvelupolku: palvelun käytön haasteet Työpajoissa tuli esille muutama toimintatapa tai asia, joka selvästi haittaa palvelun käyttöönottoa. Jos nämä haasteet on mahdollista ratkaista pilotin alkuvaiheessa, se parantaa kirjastojen mahdollisuutta jalkauttaa palvelu erilaisille asiakasryhmille. Nimeäminen. Osallistujilla oli selvästi hankala erottaa Vera-asiakkuutta, Celia-asiakkuutta, Daisy-tiedostoja ja Celianet-palvelua toisistaan ja nimeämiseen toivottiin selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Toiseksi keskusteltiin, millä nimellä asiakkaille kerrotaan palvelusta: onko kyse äänikirjoista, Celia-palvelusta vai palvelusta lukemisesteisille? Tekninen toimivuus. Celianetin käyttöliittymään toivottiin muutoksia siten, että se paremmin huomioisi heikkonäköiset, tablettikäytön ja tietoteknisiltä taidoiltaan heikommat käyttäjät. Nykyisellään myös kirjastoammattilaisilla oli vaikeuksia käyttää palvelua, esimerkiksi eri lataapainikkeiden liian lähekkäisen sijoittelun, tiedostoja ladatessa näkyvän tyhjän välilehden ja osin puuttuvan kansiorakenteen (zip-tiedostot) takia. Ratkaisuksi toivottiin huomiovärejä, sijoittelun uusimista ja tekstikoon kasvattamista. Verkkosivut. Celian verkkosivuilta löytyvä materiaali koettiin laadukkaaksi, mutta sivujen rakenne on epäselvä ja vaikeaselkoinen useimmille käyttäjille. Monet osallistujat olivat vierailleet sivuilla, mutta eivät olleet löytäneet tärkeitä ohjemateriaaleja, kuten ohjevideoita. Luettelointi. Useimmat pilottikirjastot luultavasti toteuttavat myös cd-lainauksen, mutta luetteloinnin toteuttaminen koettiin hankalaksi. Kirjastot odottivat Celia-kirjastolta poimintaluettelointia tai muuten yhteisesti organisoitua toimintatapaa, jolla tarjota myös cd-lainoja suoraan kirjastosta asiakkaille jo syksyllä. Tietoturvaestot. Joissain kunnissa on estetty kaikkien zip-tiedostojen lataaminen kunnan verkossa. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan Celian teknistä tukea. 12

13 Esimerkki palvelupolusta A 1. Asiakas hakeutuu omatoimisesti kirjastoon => "arviointi" jos ATK-taidot ovat kunnossa ryhmäopastus (lapset ja nuoret) jos ei tietokonetta, DAISY-laite + levyt käyttöön / muistitikku 2. Asiakas saa tietää koulun kautta => asiakas rekisteröidään kirjastossa, saa opastuksen => mahdollisesti räätälöity toimitus 3. Vanhuspalveluiden asiakas => jalkautuminen => viriketoiminnan ohjaajalle tietoa 13

14 Esimerkki palvelupolusta B Lähtökohta: Asiakas / edustaja tulee kirjastoon TAI asiakas kysyy verkosta 1. Asiakas kuulee palvelusta: kirjaston tiedotteet, paikalliset lehdet ja radio, palvelukeskukset, järjestöt, vertaisryhmät, Celia, koulut, päiväkodit, kotipalvelu, sote-sektori, tilaisuus/tapahtumat 2. Henkilökunta vastaa (verkon kautta), kertoo vaihtoehdoista => miten todennetaan asiakkaan henkilöllisyys/oikeus palveluihin => sovitaan tapaaminen => sovitaan asiakkuuden muoto, mitä välitetään, miten Tavoite: henkilökohtainen (netti)palvelu, oma äänikirjahylly Tavoite: vertaisryhmäkeskustelua, verkkopiiri 3. Asiakas kysyy lisätietoa laitteista, mitä materiaalia haluaa => ohjeita käyttöön/yhteystiedot vastaavalle henkilölle => sovitaan asiakkuudesta Celian/kirjaston asiakas 5. Jatko?: kotipalvelu, lataukset, itsenäinen käyttö, kirjastoköynnit, Celia-asiakas suoraan 4. Materiaalin välitys: äänikirjojen välitys/lainaus, ladattava aineisto, selainkuuntelu opastus, Daisylaitteen opastus Celia-pisteen paikka näkyväksi 14

15 Esimerkki palvelupolusta C Kannustetaan kysymään! Asiakasryhmään kuulumisen tunnistaminen Asiakas tietää itse TAI Joku Celiasta tietävä tunnistaa Usein tarvitaan toinen henkilö: omainen, opettaja => aktiivisuus? Tieto palvelusta Kirjaston työntekijältä tai sukulaiselta Media Esitteet kirjastossa Koulu Some Yhteydenotto lähikirjastoon Käynti, puhelu tai sähköposti Omainen voi olla yhteydenottaja Asiakastunnuste n jakaminen lähikirjastosta Tehtävä Celian käyttö helpon näköiseksi Annetaanko tunnukset toiselle henkilölle Kotipalvelukäynti Riittääkö virkailijan osaaminen? Asiakas lainaa itse Kotona olevat laitteet? Tietotekniset taidot? Yhteistyön jatkuminen Laitteiden lainaaminen asiakkaille (lähinnä vanhukset) Kirjasto lainaa omulla tunnuksillaan ja siirtää asiakkaalle Opastaminen Asiakas antaa palautettatai kysyy vaikeita: yhteydenotto Celiaan 15

16 Tapahtuman ideointi Monet aloittivat suunnittelun kirjaston olemassa olevista tapahtumakonsepteista tai jo sovituista syksyn tapahtumista. Osa piti tapahtumien toteuttamista syksyllä realistisena, osa koki, että asiaa tulee valmistella tarkemmin. Tapahtumaideat löytyvät raportin lopusta, ks. liite 1. Useissa tapahtumaideoissa korostui laitteiden ja Celianet-käyttöliittymän opastus, yhdessä tekeminen, henkilökohtainen opastus, kirjaston omat palvelut ja aineisto sekä yhteistyö järjestöjen tai kunnan muiden virastojen kanssa. Useimmat tapahtumat sijoittuivat kirjastoon, jotkut myös palvelukeskuksiin ja julkisiin tiloihin tai toreille. Esitteet, kirjaston henkilökunta ja hyvä tiedotus koettiin tärkeiksi tapahtuman onnistumisen kannalta. Suurin osa ryhmistä ei arvioinut tapahtuman kustannuksia esiintyjää tms. lukuun ottamatta. Suurin osa ideoista koski kirjaston arjessa järjestettävää, tietylle kohderyhmälle suunnattua esittelytilaisuutta tai opastustoimintaa. Kohderyhmiä olivat lapset, vanhemmat, vanhukset, ammattikorkeakoululaiset ja läheiset. Usein tapahtumaa oli tarkoitus järjestää toistuvana sarjana. Ryhmät keksivät myös kunnianhimoisia ideoita toteutettavaksi: tapahtuma Narikkatorille ja mahdolisuus kuunnella Celian äänikirjaa luksusautossa, Salakapakka ja kansipojat esittelemässä Celian aineistoa tai SPR:n ystävävinkkari vinkkaamaan luettavaa senioreille. Mahdollisuus kokeilla kädestä pitäen erilaisia laitteita kuten ipadia, älypuhelinta tai Daisy-soitinta koettiin tärkeäksi tapahtumien kohderyhmälle. Myös tapahtuman suunnittelussa nousi esille, että käsitys seniori-ikäisten tietoteknisistä taidoista vaihteli. Asiakasryhmän monimuotoisuus ja positiivinen viestintä asiakkaille koettiin tärkeiksi huomata tapahtuman suunnittelussa. Osa ryhmistä aloitti tapahtuman suunnittelun tarvekeskeisesti (mikä asia asiakkaalta puuttuu), osa lisäarvon näkökulmasta (mitä hyvää tai hyvinvointia palvelun käyttö asiakkaalle toisi). Kaikkia ideoita yhdisti se, että osallistujat uskoivat asiakkaiden innostuvan palvelusta, kunhan he ensin saisivat tietää ja kokeilla sitä. 16

17 Kirjasto kaikille / Celia-kirjasto 17

18 Markkinointi- ja koulutusmateriaali Markkinointi- ja koulutusmateriaalin tarve kartoitettiin suuntaa-antavalla äänestyksellä. Osallistujat saivat jakaa 10 tarraa valmiiksi laadituille ehdotuksille haluamallaan tavalla. Äänestystulos jaoteltiin kolmeen kategoriaan: paljon kannatusta (AA), jonkun verran kannatusta (A) ja hajaääniä tai ei lainkaan kannatusta (-). Tulosten laskentatavassa huomioitiin, että työpajojen osallistujamäärä vaihteli ja laskentatapa antoi eri alueille yhtä paljon painoarvoa. Eniten tarvetta oli henkilökunnalle suunnatulle käsikirjalle Celia-yhteistyöstä. Toiseksi eniten kannatusta saivat verkkobannerit kirjaston omille sivuille. Kolmanneksi eniten kannatusta sai verkkopalvelun opas asiakkaille joko painettuna tai tulostettavana versiona. Kahta eniten ääniä saanutta ehdotusta lukuun ottamatta äänet jakautuivat tasaisesti. Melko tarpeellisena pidettiin julisteita, ohjevideoita, yleistä opasta äänikirjoista asiakkaille ja kuvamateriaalia tiedotuskäyttöön. Vähiten kannatusta saivat cd-levyjen pussit ja tapahtumailmoituspohjat. Useissa työpajoissa nousi esille, että painettuja oppaita kätevämpi tapa olisi laatia oppaat tulostettavaan muotoon Celian sivuille siten, että kirjastoammattilaiset tulostaisivat tarpeen mukaan oppaan asiakkaille tai omaan käyttöönsä. Tällöin oppaiden ajantasaisuutta ei tarvitsisi erikseen varmistaa. Myös kuunneltavat oppaat, laitekohtaiset ohjeet ja materiaali sidosryhmille saivat kannatusta useissa työpajoissa. 18

19 Markkinointi- ja koulutusmateriaali: mitä kirjastot tarvitsevat? Materiaali Espoo Itäkesku s Kirkkonum mi Ylivieska Rovaniemi Oulu Joensuu Turku Tampere Kaikki Julisteet A A - AA A - A - A 7 Verkkobannerit AA A A AA AA AA A A A 13 Flaijeri asiakkaille AA A A AA AA AA A Tapahtumailmoituspohjat kirjastolle - A - AA - - A Ohjevideoita A A A A - A AA - A 8 Verkkopalvelun opas asiakkaille (painettu) - A A AA AA A - A AA 10 Cd-levyjen pussit A - AA Käsikirja Celia-yhteistyöstä henkilökunnalle AA A A AA AA AA A AA AA 15 Yleinen opas äänikirjoista asiakkaille (painettu) A A - AA A AA 7 Kuvamateriaalia (tiedotuskäyttöö) AA A A A - - A - A 7 Jotain muuta, mitä: yhteinen logo tms. tunniste käytettäväksi kirjastoissa Celian tuottamien äänikirjojen yhteydessä, matkasaarnaajia Celiasta, äänitetty opas, mahdollisuus tulostaa opas itse (vs. painettu), roll-up, ohjeita laitekohtaisesti, selkokieliset ohjeet, materiaalia opettajille, tiedote (sähköpostitse) asiakkaille, järjestöjen yhteistiedot kootusti, ääni- tai radiomainos, mainos pistekirjoituksella 19

20 Työnjako pilotin aikana Useimmissa työpajoissa osallistujat olivat keskenään melko yksimielisiä siitä, millainen työnjako Celia-kirjaston ja pilottikirjastojen kesken tulisi olla. Työpajojen välillä käsitys työnjaosta vaihteli ennen kaikkea koskien asioita, joissa tiivis yhteystyö on tarpeen. Tässä esitetty työnjako on esimerkki siitä, miten toiminta syksyllä toteutetaan ja missä asioissa tarvitaan Celian ja kirjastojen yhteistyötä. Celia-kirjasto Äänikirjojen tuotanto Verkkopalvelun ylläpito ja kehittäminen Äänikirjoihin liittyvän PR-materiaalin tuotanto Yhteistyö Opastus verkopalveluiden käytössä Asiakaspalautteen kerääminen Asiakaspalvelu Äänikirjoista tiedottaminen Koulutukset henkilökunnalle Pilottikirjastot Yhteistyö paikallisten tahojen, kuten koulujen ja erityisopettajien kanssa Uusien asiakkaiden hankinta Opastus kirjojen kuuntelussa Asiakkuuden aloitus ja päättäminen 20

21 Tärkeintä palvelun käyttöönotossa Kirjastoille ja heidän asiakkailleen tärkeintä palvelun käyttöönotossa on korostaa palvelun vaikutuksia asiakkaiden elämänlaatuun, tiedonsaantiin ja itsenäisyyden säilyttämiseen. Celia-palvelun kautta asiakkaille voidaan tarjota kokemuksia merkityksellisyydestä ja arvostuksesta. Useat kirjastoammattilaiset toivoivat lisää kohtaamisia asiakkaiden ja ammattilaisten kesken sekä asiakkaiden välistä vuorovaikutusta. Monet potentiaaliset asiakkaat eivät usko, että kirjasto voi heille tarjota minkäänlaisia palveluita: tämä käsitys tulee muuttaa palvelun leviämiseksi. Kirjastot pitivät myös tärkeänä, että toimintamuotoa arvioidaan alusta lähtien kirjaston vakitoimintana. Tavoitteena on saada palvelu asiakkaiden käyttöön pilottialueilla pilotin aikana syyskuusta 2014 alkaen. Kirjasto kaikille -projekti päättyy syksyllä Lainaustoiminnan lisäksi palvelu synnyttää toiminnan laatua, johon toivottiin uudenlaisia tilastomittareita. Celia puolestaan valmistautuu tukemaan kirjastoja syksyn 2014 pilottitoimintaa varten. Celia tuottaa kirjastoille tarvittavat esite- ja muut materiaalit sekä tekee kirjastojärjestelmän käyttöönoton suunnitelman. Celia varaa myös riittävästi henkilöresursseja tukemaan pilottikirjastoja palvelun käyttöönotossa. 21

22 Liite 1: tapahtumaideoita Tapahtuman ideointi toteutettiin ryhmätyönä 3-6 hengen ryhmissä. Osallistujat saivat itse määrittää tapahtuman kohderyhmän, tavoitteen, sijainnin ja toteutustavan. Useimmille ryhmille annettiin ohjeeksi miettiä myös mahdollisia kumppaneita. Itäkeskus Celian äänikirjaa Onko kirjan lukeminen sinulle vaikeaa? Tule kuuntelemaan uusista mahdollisuuksista lainata äänikirja XXX kirjastosta. Myös henkilökohtaista tai ryhmäopastusta. Oma laite mukaan. Tiistaina XXX / XXX / XXX kello (toistuva tapahtuma) Yhteystiedot: www-sivu, Twitter, Facebook, Celia-kirjaston logo Itäkeskus Lukukoirat esittäytyvät Äänikirjakokoelman esittely ja mahd. lainausta Celia-asiakkaaksi ilmoittautuminen Tämän kirjan haluan äänikirjana -seinä Räppäri esiintyy, nuori ja Ella-mummo <3 Lukemisen tukeminen teknisillä apuvälineillä Matti Rönkä lukee selkouutisia Lukutaitopäivä syyskuun alussa YK-liitto: tapahtuma Narikkatorilla 22

23 Sello Kohderyhmä ala-asteikäiset vilkkaat lapset Päivätapahtumassa kutsutut ryhmät Erikseen ohjelma lapsille ja ohjaajille Tapahtuma toistetaan illalla Jako myös lapset/ohjaajat, vanhemmat Aikuisille infopaketti, infopöytä ym. Lapset kuuntelevat pätkän tosi tarkoin valittua tarinaa ja piirtävät siitä tai muovailevat itse sille jatkoa Näillä tuotoksilla somistettaisiin iltatapahtuma + näyttely kirjastoon Sello Äänikirjojen lukupiiri koululaisille Markkinoiden koulujen kautta Romaanikirjallisuutta ja toiminnallista lukukokemusten jakamista vertaisten kanssa (esim. piirtämällä ja näyttely lastenosastolle) Muutama kerta kirjastossa yhdistelmäkirjoista äänikirjoihin Kustannuksia ei juuri ole paitsi mahdollisesti ensimmäisen kokoontumisen kirjailijavieras (250 ) Pyritään luomaan yhteys vanhempiin => vertaistukea myös vanhemmille Vetäjänä esim. aikuinen, jolla lukivaikeus tai (alussa) kirjastoihminen Aloituskerta, jossa luetaan kirjan alku yhdessä ja tutustutaan laitteistoon ja käyttöliittymään Sello Vinkkaussarja Seniori-ikäisille kuntalaisille eri ympäristöissä (yhdistykset, palvelukeskukset) Ajankohtaisvinkkaukset, joissa mukana aineistoa eri muodoissa (perinteisesti isotekstisenä ja Celia-aineistona) Toteutus yhteistyönä Celian kanssa 23

24 Sello krt vuodessa Tapahtumapäivät - Celia paikalla Eri kellonaikoina eri kohderyhmille Messupisteitä Kirjasto tai vastaava suuri tila Ylellisyysautokuuntelu Ohjelmaa Yleisesittelyä Aamupäivällä esim. koulut ja päiväkodit, opettajat teemapäivänä Iltapäivällä ikääntyneet ym. erityisryhmät + seniorisurffi Infopisteet koko päivän: kokeile, henkilökohtainen palvelu, tunnettu lukija, kahvit (Martat) Kuka Kirjaston henkilökunta Celia Oppilaitokset Järjestöt Koulut Päiväkodit Päivä/palvelukeskukset Kotipalvelut Kaupungin intra Toimittajat (!) Kustannukset Mahdollisesti luentopalkkio + matkakulut Lehti-ilmoitukset, painatukset Kahvit Kirjaston henkilökuntakulut Tiedotteen levitys Yhteistyö (!) 24

25 Rovaniemi 1.4. Erillinen ständi: yhtenä päivänä esitellään toimintaa, liitetään Celian jäseneksi (kirjastossa tai ulkopuolella) Tapahtuman yhteydessä: monta kärpästä yhdellä iskulla, jalkautuminen eri tapahtumiin omalla alueella Eri yhdistykset Seniorisurffit, hyvinvointimessut => Voi konkreettisesti näytttää, miten Vera toimii Ilmaista, koska henkilökunta tekee Voisi pyytää asiakasta, joka käyttää Celiaa, kertomaan omia kokemuksiaan Oulu 2.4. Ammattikoulu klo Infotilaisuus Markkinoidaan kirjaston tarjoamia palveluita, osana Celia-aineisto Madalletaan kynnystä asiakkuuteen Oppikirjat, elektroninen aineisto, Celia/Vera, mukana täppäri, ipad, annetaan kokeilla Oulu 2.4. Ääniaalloilla Kohderyhmä: lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset, erityisryhmät Tietoiskuja Celian ja kirjaston palveluista Kirjaston, opettajien, soten, vanhustyön ammattilaiset jne., työpajat Elämyspuisto/polku Vinkkaussarjat 25

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Pikkuyrittäjät on alakoululaisille lapsille suunnattu klubi, jossa ryhmät keksivät omat yritysideansa ja lähtevät toteuttamaan niitä ohjaajien

Lisätiedot

Kirjasto tervehdyttää

Kirjasto tervehdyttää 0 2013 Kirjasto tervehdyttää Projekti erilaisten asiakasryhmien kohtaamisesta, hakeutuvasta kirjastotyöstä sekä toiminnan ja palveluiden kehittämisestä erityisryhmien ehdoilla Johanna Jyrkinen Porin kaupunginkirjasto

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot