Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja"

Transkriptio

1 Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja Kevät 2014 Celia-kirjasto / Projektipäällikkö Rauha Maarno ja kouluttaja Heini Oikkonen 1

2 Kirjasto kaikille: pilottikirjastojen koulutus ja työpajat Pilottikirjastot Kirjasto kaikille -projektin Koulutus Pilottikirjastot osallistuivat Työpaja Työpajoissa maalis- Raportti Tämä raportti kokoaa yhteen pilottitoimintaan osallistuu 34 puolipäiväiseen koulutukseen huhtikuussa 2014 kirjastojen työpajojen ideoita. Raportin kirjastoa Rovaniemeltä tammi-maaliskuun 2014 osallistujat saivat kokeilla tuella kirjastot voivat suunnitella Espooseen. Osa kirjastoista on aikana. Koulutuksessa käytiin Celian palvelujen käyttöä, äänikirjapalvelua pilotin aikana. Celian nykyisiä läpi Celian nykyisiä palveluja ja suunnitella pilotin aikana Raporttiin sisältyy kuvaus yhteisöasiakkaita. Pilottikirjastot kokoelmatarjontaa. Kouluttajina toteutettavia palveluita ja palvelupolusta ja mahdollisista ovat sitoutuneet äänikirjojen toimivat Celian ja Kirjasto tapahtumia ja hahmotella tapahtumista. Celia-kirjasto lainauksen pilotointiin syksyllä kaikille -projektin henkilökunta. palvelun toimivuutta suhteessa tukee kirjastojen palvelun 2014 ja keväällä Tavoite kirjaston muuhun kehitystä koko pilotin ajan. on, että piloteista syntyy palveluntarjontaan. Lisäksi Pilottikokeilut käynnistyvät pysyvää toimintaa. työpajoissa keskusteltiin kirjastoissa syyskuussa viestinnästä ja tarvittavasta opastemateriaalista. 2

3 Työpajakierros kevät 2014 Keväällä 2014 järjestettiin yhdeksän työpajaa eri paikkakunnilla, joihin osallistui yhteensä 102 henkilöä. Suurimpaan osaan työpajoista osallistui henkilöitä eri paikkakunnilta ja kirjastoista. Työpajojen ohjelma oli pääsääntöisesti samanlainen kaikissa työpajoissa. Työpajan suunnittelusta ja kouluttamisesta vastasivat Rauha Maarno ja Heini Oikkonen. Paikka Aika Osallistujamäärä Osallistuvat kirjastot Espoo Sello, Soukka, Tikkurila, Forssa, Hanko, Kouvola Helsinki Itäkeskus, Malmi, Tuusula, Mäntsälä Kirkkonummi Veikkola, Masala, Vihti Ylivieska Tiekko-kirjastot Rovaniemi Rovaniemi ja lähialueet Oulu Oulu, Utajärvi, Taivalkoski Joensuu Joensuu, Tohmajärvi, Kangasniemi Turku Turku, Parainen Tampere Piki-kirjastot 3

4 4

5 Työpajan ohjelma Työpajojen tavoitteena oli luoda selkeä kuva pilottitoiminnasta paikallisissa kirjastoissa ja suunnitella yhdessä palvelun toimivuutta, työnjakoa ja tarvittavia materiaaleja ja tukea pilotin aikana. Työpajojen ohjelma toteutui pääosin suunnitellusti. Lähes kaikissa työpajoissa kokeiltiin lisäksi Celianet-palvelua ja Vera-asiakkuutta, joka oli suunniteltu toteutettavaksi ennakkotehtävänä. Celian palveluiden kokeileminen toteutettiin ipadtabletilla, PC-tietokoneella ja Daisy-soittimella. Suurimmalla osalla osallistujista ei ollut aikaisempaa kokemusta Celian palveluiden käytöstä. Perustaitojen oppimiseen kului aikaa noin tunti Aloitus ja tervetuloa 9.15 Esittäytyminen pienryhmissä Millä kulkuvälineellä tulit paikalle? / Onko aikaisempaa kokemusta Celian kanssa yhteistyöstä? 9.40 Celia: tilannekatsaus projektiin Harjoitus I: aikajana erityisasiakkaan kohtaaminen Osallistujat kuvaavat paperille oman työhistoriansa erityisasiakkaiden kohtaamisen näkökulmasta. Tavoitteena tuoda esiin osallistujien ennakkotietoja kohderyhmästä ja selventää, millaisia asiakasryhmiä kohderyhmään kuuluu. Lisäksi luodaan ryhmäytymistä vertaamalla omia kokemuksia muiden osallistujien kokemuksiin. Toteutetaan sekä a) menneisyys ja b) tulevaisuus vuoteen Toteutus pienryhmissä. 5

6 Työpajan ohjelma (jatkuu) Palvelupolun muotoileminen oli työpajan keskeinen tehtävä. Osallistujat saivat suunnitella polun omista lähtökohdistaan. Palvelupolku ja tapahtuman suunnittelu sujuivat kaikissa työpajoissa hyvin ja osallistujilla oli useimmiten kokemusta joko tapahtumien tai palvelujen suunnittelusta. Kaikille osallistujille palvelupolku ei kuitenkaan ollut käsitteenä tai työtapana tuttu Harjoitus II: ARKI Kuinka lainata äänikirja palvelunkuvaus Pienryhmien tehtävänä piirtää/kuvata, kuinka asiakas a) saa tietää celia-palvelusta b) miten lainaa c) miten asioi jatkossa. Toteutuksessa huomioidaan, miten palvelusta on saatavilla tietoa kirjaston asiakaspalvelussa ja arjessa, millä tavalla verkkopalvelua hyödynnetään ja toteuttavatko pilottikirjastot myös cd-lainausta, miten asiakkaalle annetaan tunnus verkkopalvelun ja millä tavalla tarvittava tekninen osaaminen tai tuki on järjestetty. Osallistujat valitsevat äänestämällä mielestään parhaan ehdotuksen. Toteutukset puretaan koko ryhmän kesken keskustelemalla Harjoitus III: JUHLA Ketä kutsutte kylään? Pienryhmät suunnittelevat tapahtuman, jonka haluaisivat toteuttaa syksyllä Suunnittelussa huomioidaan, kenelle tapahtuma on suunnattu, millä resursseilla se toteutetaan, onko kyseessä tapahtumasarja tai yksittäinen tilaisuus ja missä tapahtuma toteutetaan. Suunnittelun avuksi ryhmät saavat ns. ideakortit. Parhaalle ryhmälle myönnetään palkinto (kouluttajat valitsevat voittajan). Ryhmät esittelevät tapahtumaideansa muille. 6

7 Työpajan ohjelma (jatkuu) Pilottijakson työnjaosta sopiminen ja muut käytännöt oli sijoitettu iltapäivään. Uusia materiaali- tai tehtäväehdotuksia tuli vain muutamia. Useimmille osallistujille muodostui käsitys uusien asiakkaiden saavuttamisesta ja pilotin käytännön toimista työpajan aikana Harjoitus IV: Infomateriaalit Osallistujat valitsevat valmiiksi annetuista ehdotuksista ne materiaalit ja oppaat, joita toivovat toteutettavaksi. Kukin osallistuja saa 10 pistettä, jotka hän saa vapaasti jakaa ehdotuksille. Käydään tulokset läpi keskustellen. Osallistujat saavat ehdottaa materiaaleihin liittyviä yksityiskohtia tai uusia ehdotuksia Harjoitus V: Työnjako Lopetus Pienryhmät jakavat valmiiksi annetut tehtävät joko Celia-kirjaston, pilottikirjastojen tai molempien toteutettavaksi. Myös uusia tehtäviä saa ehdottaa. Käydään läpi keskustellen ja kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, muodostuuko työpajan perusteella yhtenäinen näkemys pilottijaksosta ja työnjaosta. Työpajan lopuksi käydään läpi pilotin eteneminen, kerrotaan käyttöliittymätoteutuksesta, raportista ja yhteisistä tapahtumista ja koulutuksista. Käydään läpi tarpeelliset kysymykset ja kannustetaan osallistujia jatkamaan suunnittelua paikallisesti heti työpajan jälkeen. 7

8 Asiakkaat ja erityisryhmät Celia-kirjaston asiakkuus ei edellytä diagnoosia tai erillistä terveysviranomaisen todistusta pilottikirjastoissa. Pilottikirjastot voivat luoda uusia asiakkaita, mikäli heillä on omaan tai läheisen ilmoitukseen perustuva lukimisen este, joka rinnastuu vammaan tai sairauteen. Työpajoissa tunnistettiin seuraavat asiakasryhmät: Senioriasiakkaat. Senioriasiakkaat muodostivat selkeän mutta toisaalta heterogeenisen asiakasryhmän, johon liittyy useita erilaisia lukemisen esteitä. Lihassairaudet tai muu este kannatella painavia teoksia on yleinen lukemisen este vanhemmilla ihmisillä. Näön heikentyminen, keskittymiskyvyn lasku tai muu vanhenemiseen kuuluva rajoite voi myös olla syy Celia-kokoelman käyttöön. Toisaalta osa työpajojen osallistujista koki, etteivät vanhemmat asiakkaat, varsinkin yli 75-vuotiaat, pysty itsenäisesti käyttämään tietotekniikkaa tai Celianetpalvelua. Osalle asiakkaista on edelleen tarve tarjota teoksia cd-muodossa tai kotipalvelun, omaisen tai vapaaehtoisen avustamana. Lapset, joille lukemaan oppiminen on haastavaa. Celian tuottamia yhdistelmäkirjoja pidettiin erittäin sopivina lapsille, joilla lukemaan oppiminen on viivästynyt. Useat osallistujat olisivat halunneet tarjota aineistoja myös sellaisten lasten käyttöön, jotka opettelevat lukemista, mutta joilla ei ole varsinaista lukemisen estettä kuten lukihäiriötä tai viivettä lukemaan oppimisessa. Näkövammaiset ja monivammaiset. Näkövammaiset ja monivammaiset muodostivat ryhmän, johon monilla osallistujilla oli valmiiksi kosketusta esimerkiksi erityiskouluyhteistyön tai omien elämänkokemusten kautta. Ryhmän tavoittaminen koettiin verrattain helpoksi, koska useimmat heistä ovat valmiiksi erilaisten kunnallisten tai erityispalveluiden piirissä ja siten sopivat viestintäkanavat ovat tiedossa. Lukihäiriö, lukutaidottomuus tai muu lukemisen vaikeus aikuisella. Asiakkaan lukihäiriö voi olla joko tunnistettu tai tunnistamaton. Osassa työpajoista käytiin keskustelua siitä, miten tavoittaa esimerkiksi keski-ikäiset asiakkaat, joilla on joko diagnosoitu tai diagnosoimaton lukihäiriö. Tämän asiakasryhmän tavoittaminen koettiin haastavaksi, koska monet aikuiset, jotka eivät aktiivisesti lue, eivät myöskään käytä lähikirjaston palveluita. Asiakasryhmän tarpeista tai palveluiden käytöstä ei toisaalta ole todennettua tietoa tai tutkimusta. 8

9 Asiakkaat ja erityisryhmät (jatkuu) Muita esiin tulleita asiakasryhmiä olivat mielenterveyspotilaat sekä sidosryhmät, kuten vanhainkodit, erityiskoulut, päiväkeskukset ja varhaiskasvatuksen ryhmät. Potentiaalisten asiakasryhmien tunnistaminen koettiin useimmissa työpajoissa melko helpoksi. Sen sijaan erityisasiakkaan kohtaaminen ja palvelun esittely kirjaston arjessa koettiin haastavaksi, koska kirjastoammattilaiset halusivat tarjota asiakkaille tasa-arvoista ja positiivista kohtelua. Asiakkaan erityistarpeita ei ole mahdollista tunnistaa ulkonäön perusteella, mistä syystä asiakkaan oma aktiivisuus on tärkeää palvelun käytön aloittamiselle. Työpajoissa tuli esille myös asiakasryhmiä, joille palvelua olisi haluttu tarjota, mutta joilla ei ole palvelun käyttöön oikeuttavaa vammaan tai sairauteen rinnastettavaa lukemisen estettä. Tällaisia asiakasryhmiä olivat: Rekkakuskit. Monissa työpajoissa tuli esille, että rekkakuskit ja muut kuljetusalan työntekijät lainaavat paljon teoksia kirjaston äänikirjakokoelmasta. Tälle asiakasryhmälle ei ole mahdollista tarjota Celia-kokoelmaa ellei asiakkaalla ole lukemisen estettä kuten lukihäiriötä. Maahanmuuttajat. Kirjastoissa toivottiin työvälineitä suomen kielen oppimisen tueksi. Kielen osaamattomuus ei ole lukemisen este eikä pääsy Celia-kokoelmaan voi perustua asiakkaan taustaan tai kielitaitoon. Toisaalta myös maahanmuuttaja-asiakkaalla voi olla lukemisen este kuten lukihäiriö tai mielenterveyden häiriö. Maahanmuuttajatausta ei saa muodostua esteeksi palvelun käytölle vaan asiakkaan kanssa käydään keskustellen läpi, kuka palvelua voi käyttää ja millä perustein. 9

10 Palvelupolun kuvaus Palvelupolun suunnittelu toteutettiin siten, että osallistujat saivat hyödyntää koulutuksessa saamiaan tietojaan Celian palveluista ja yhdistää ne oman kirjastonsa arkeen. Useissa palvelupoluissa korostui tekniikan rooli ja tietoteknisten taitojen opastaminen asiakkaille. Toiseksi poluissa huomioitiin kattavasti yhteistyö kotipalvelun ja kunnan muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö järjestöjen kanssa ei ollut yhtä kattavasti esillä. Yleisesti palvelupolkuun liittyi seuraavia huomioita: Tiedotus ja kohderyhmään kuuluminen. Haluatko sinäkin lukea korvillasi? Osallistujat kokivat, ettei Celian palveluita tunneta tällä hetkellä kovin hyvin ja toivoivat myös suoraan Celialta markkinointi- ja tiedotuskampanjaa syksylle. Tärkeitä tiedotuskanavia olivat paikallislehdet, radio, vanhusten palvelukodit, koulut, päiväkodit ja muu järjestäytynyt toiminta. Tiedon välityksessä haluttiin hyödyntää ennen kaikkea esitteitä. Asiakkaalta tai hänen omaiseltaan edellytettiin aktiivisuutta asiakkuuden aloittamisessa. Tietoa kirjastosta. Tarkempaa tietoa asiakkaalle haluttiin tarjota henkilökohtaisen opastuksen muodossa. Osassa kirjastoista oli käytäntönä, että aikaa vievään opastukseen varataan erillinen aika. Toisaalta tunnistettiin, että on tärkeää tarjota asiakkaalle pääsy palveluun mahdollisimman helposti ja mielellään perustuen vain yhteen käyntiin. Jos asiakkaalla on muita tarpeita, kuten vaikeutta käyttää tietoteknistä välineistöä, erillinen, etukäteen varattava opastus on tarpeen. Palvelupoluissa oli vähän mainintoja sosiaalisen median, verkkosivujen, vapaaehtoistjärjestöjen tai muiden ns. massaviestintään perustuvien tapojen hyödyntämisestä, vaikka ne keskusteluissa nostettiin esille. Asiakkuuden aloitus. Monille osallistujille ei ollut työpajan alussa selvää, miten Celian asiakkuus voidaan pilotin myötä luoda. Työpajassa korostettiin, että asiakas on asiakassuhteessa omaan kirjastoonsa ja saa tätä kautta pääsyn myös Celian aineistoon. Syksyllä kirjastot voivat lisätä asiakkaan suoraan Celian kirjastojärjestelmäkantaan verkkokäyttöliittymän avulla. Asiakkaan tunnistautuminen (passi tai muu henkilöllisyystodistus) noudattaa kirjaston normaaleja käytäntöjä silloin, kun myönnetään käyttöoikeus ulkopuolisen toimijan ylläpitämään kokoelmaan. Asiakastunnus voidaan luoda kirjastokortin tietoihin perustuen kirjaston päätöksen mukaisesti. Asiakkaalle myönnetään pääsy Celian kokoelmaan perustuen asiakkaan omaan ilmoitukseen lukemisen esteestä. Asiakkuutta aloittaessa asiakkaalle kerrotaan, kuka on oikeutettu käyttämään Celian palveluita. Asiakas voi kirjoittaa vapaamuotoisen asiakirjan omaiselle tai muulle henkilölle, jos asiakas on itse estynyt käymään kirjastossa. 10

11 Tuki palvelun käytölle. Asiakkaalle on hyvä tarjota tukea palvelun käytölle ja hyödyntää Celian nykyisiä tukimuotoja, kuten chat-palvelua. Monissa palvelupoluissa korostui vertaistuen tarve ja osallistujat ideoivat esimerkiksi Lue kuuntelemalla -lukupiiriä. Vertaistukea voivat tarjota myös asiakkaan läheiset tai muiden tukipalveluiden henkilökunta. Tuki on erityisen tärkeää yli 75-vuotiaiden ryhmässä. Toiseksi palveluun liittyvät käytännöt, kuten toimintatapa asiakkaan muuttaessa tai väliaikaisen tarpeen osalta, tulee olla selkeät kaikille osapuolille. Kirjastoammattilaisen rooli. Useimmat osallistujat pitivät tärkeänä, että koko kirjaston henkilökunta pääpiirteissään tuntee palvelun. Joissain kirjastoissa on tapana nimetä vastuuhenkilö vastaaville uusille tai erityisille palveluille, joka kouluttaa muuta henkilökuntaa ja selvittää mahdollisia hankalia ongelmia tai tilanteita. Aineiston esittely. Monissa palvelupolun kuvauksissa korostui esitteiden rooli palvelun tiedottamisessa ja asiakkaan tukemisessa, vaikka kyseessä on lähtökohtaisesti verkkopalvelu. Verkkopalvelun esittelyyn kirjastossa tarvitaan uudenlaisia tapoja, joita ei vielä pohdittu tarkemmin. Yleisesti verkkopalveluja kannattaa markkinoida verkkokäyttäjille verkossa esimerkiksi Goodle Adsin tai Facebookin kautta. Aineiston esittely ja markkinointi verkossa jää syksyn pilottitoiminnan ratkaistavaksi. Cd-levyt vai verkkopalvelu. Useimmissa työpajoissa päädyttiin siihen, että asiakkaille on tarpeen tarjota myös cd-levyjä ja/tai Daisy-laitetta verkkopalvelun lisäksi. Pysyvän cd-kokoelman tuominen kirjastoon koettiin hankalaksi aineiston vaatiman manuaalisen luetteloinnin vuoksi. Cd-levyjen rinnalla vaihtoehtona pidettiin muistitikkujen lainaamista, mutta vaihtoehto on haastava tekijänoikeuksien ja tilastoinnin takia. Palaute. Palaute tuli esille useimmissa ryhmissä, mutta sen käsittelyyn ei mietitty tarkempia keinoja. Millä tavalla palaute vaikuttaa kirjaston tai Celian toimintaan pilottijakson aikana? Voidaanko palautteet julkaista avoimesti, kirjaston tiloissa tai verkossa? Hymyileva asiakas. Asiakaslähtöisyys oli selvästi tuttua osallistujille. Kaikki palvelupolkusuunnitelmat keskittyivät asiakkaalle tarjottuun palveluun ja sen parantamiseen. Henkikökunnan osaamisen tukemista ja palvelun opettelemista pidettiin haastavana, mutta asia ei muodostunut esteeksi, koska osallistujat korostivat asiakkaan tärkeyttä ja oikeutta hyvään palveluun. 11

12 Palvelupolku: palvelun käytön haasteet Työpajoissa tuli esille muutama toimintatapa tai asia, joka selvästi haittaa palvelun käyttöönottoa. Jos nämä haasteet on mahdollista ratkaista pilotin alkuvaiheessa, se parantaa kirjastojen mahdollisuutta jalkauttaa palvelu erilaisille asiakasryhmille. Nimeäminen. Osallistujilla oli selvästi hankala erottaa Vera-asiakkuutta, Celia-asiakkuutta, Daisy-tiedostoja ja Celianet-palvelua toisistaan ja nimeämiseen toivottiin selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Toiseksi keskusteltiin, millä nimellä asiakkaille kerrotaan palvelusta: onko kyse äänikirjoista, Celia-palvelusta vai palvelusta lukemisesteisille? Tekninen toimivuus. Celianetin käyttöliittymään toivottiin muutoksia siten, että se paremmin huomioisi heikkonäköiset, tablettikäytön ja tietoteknisiltä taidoiltaan heikommat käyttäjät. Nykyisellään myös kirjastoammattilaisilla oli vaikeuksia käyttää palvelua, esimerkiksi eri lataapainikkeiden liian lähekkäisen sijoittelun, tiedostoja ladatessa näkyvän tyhjän välilehden ja osin puuttuvan kansiorakenteen (zip-tiedostot) takia. Ratkaisuksi toivottiin huomiovärejä, sijoittelun uusimista ja tekstikoon kasvattamista. Verkkosivut. Celian verkkosivuilta löytyvä materiaali koettiin laadukkaaksi, mutta sivujen rakenne on epäselvä ja vaikeaselkoinen useimmille käyttäjille. Monet osallistujat olivat vierailleet sivuilla, mutta eivät olleet löytäneet tärkeitä ohjemateriaaleja, kuten ohjevideoita. Luettelointi. Useimmat pilottikirjastot luultavasti toteuttavat myös cd-lainauksen, mutta luetteloinnin toteuttaminen koettiin hankalaksi. Kirjastot odottivat Celia-kirjastolta poimintaluettelointia tai muuten yhteisesti organisoitua toimintatapaa, jolla tarjota myös cd-lainoja suoraan kirjastosta asiakkaille jo syksyllä. Tietoturvaestot. Joissain kunnissa on estetty kaikkien zip-tiedostojen lataaminen kunnan verkossa. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan Celian teknistä tukea. 12

13 Esimerkki palvelupolusta A 1. Asiakas hakeutuu omatoimisesti kirjastoon => "arviointi" jos ATK-taidot ovat kunnossa ryhmäopastus (lapset ja nuoret) jos ei tietokonetta, DAISY-laite + levyt käyttöön / muistitikku 2. Asiakas saa tietää koulun kautta => asiakas rekisteröidään kirjastossa, saa opastuksen => mahdollisesti räätälöity toimitus 3. Vanhuspalveluiden asiakas => jalkautuminen => viriketoiminnan ohjaajalle tietoa 13

14 Esimerkki palvelupolusta B Lähtökohta: Asiakas / edustaja tulee kirjastoon TAI asiakas kysyy verkosta 1. Asiakas kuulee palvelusta: kirjaston tiedotteet, paikalliset lehdet ja radio, palvelukeskukset, järjestöt, vertaisryhmät, Celia, koulut, päiväkodit, kotipalvelu, sote-sektori, tilaisuus/tapahtumat 2. Henkilökunta vastaa (verkon kautta), kertoo vaihtoehdoista => miten todennetaan asiakkaan henkilöllisyys/oikeus palveluihin => sovitaan tapaaminen => sovitaan asiakkuuden muoto, mitä välitetään, miten Tavoite: henkilökohtainen (netti)palvelu, oma äänikirjahylly Tavoite: vertaisryhmäkeskustelua, verkkopiiri 3. Asiakas kysyy lisätietoa laitteista, mitä materiaalia haluaa => ohjeita käyttöön/yhteystiedot vastaavalle henkilölle => sovitaan asiakkuudesta Celian/kirjaston asiakas 5. Jatko?: kotipalvelu, lataukset, itsenäinen käyttö, kirjastoköynnit, Celia-asiakas suoraan 4. Materiaalin välitys: äänikirjojen välitys/lainaus, ladattava aineisto, selainkuuntelu opastus, Daisylaitteen opastus Celia-pisteen paikka näkyväksi 14

15 Esimerkki palvelupolusta C Kannustetaan kysymään! Asiakasryhmään kuulumisen tunnistaminen Asiakas tietää itse TAI Joku Celiasta tietävä tunnistaa Usein tarvitaan toinen henkilö: omainen, opettaja => aktiivisuus? Tieto palvelusta Kirjaston työntekijältä tai sukulaiselta Media Esitteet kirjastossa Koulu Some Yhteydenotto lähikirjastoon Käynti, puhelu tai sähköposti Omainen voi olla yhteydenottaja Asiakastunnuste n jakaminen lähikirjastosta Tehtävä Celian käyttö helpon näköiseksi Annetaanko tunnukset toiselle henkilölle Kotipalvelukäynti Riittääkö virkailijan osaaminen? Asiakas lainaa itse Kotona olevat laitteet? Tietotekniset taidot? Yhteistyön jatkuminen Laitteiden lainaaminen asiakkaille (lähinnä vanhukset) Kirjasto lainaa omulla tunnuksillaan ja siirtää asiakkaalle Opastaminen Asiakas antaa palautettatai kysyy vaikeita: yhteydenotto Celiaan 15

16 Tapahtuman ideointi Monet aloittivat suunnittelun kirjaston olemassa olevista tapahtumakonsepteista tai jo sovituista syksyn tapahtumista. Osa piti tapahtumien toteuttamista syksyllä realistisena, osa koki, että asiaa tulee valmistella tarkemmin. Tapahtumaideat löytyvät raportin lopusta, ks. liite 1. Useissa tapahtumaideoissa korostui laitteiden ja Celianet-käyttöliittymän opastus, yhdessä tekeminen, henkilökohtainen opastus, kirjaston omat palvelut ja aineisto sekä yhteistyö järjestöjen tai kunnan muiden virastojen kanssa. Useimmat tapahtumat sijoittuivat kirjastoon, jotkut myös palvelukeskuksiin ja julkisiin tiloihin tai toreille. Esitteet, kirjaston henkilökunta ja hyvä tiedotus koettiin tärkeiksi tapahtuman onnistumisen kannalta. Suurin osa ryhmistä ei arvioinut tapahtuman kustannuksia esiintyjää tms. lukuun ottamatta. Suurin osa ideoista koski kirjaston arjessa järjestettävää, tietylle kohderyhmälle suunnattua esittelytilaisuutta tai opastustoimintaa. Kohderyhmiä olivat lapset, vanhemmat, vanhukset, ammattikorkeakoululaiset ja läheiset. Usein tapahtumaa oli tarkoitus järjestää toistuvana sarjana. Ryhmät keksivät myös kunnianhimoisia ideoita toteutettavaksi: tapahtuma Narikkatorille ja mahdolisuus kuunnella Celian äänikirjaa luksusautossa, Salakapakka ja kansipojat esittelemässä Celian aineistoa tai SPR:n ystävävinkkari vinkkaamaan luettavaa senioreille. Mahdollisuus kokeilla kädestä pitäen erilaisia laitteita kuten ipadia, älypuhelinta tai Daisy-soitinta koettiin tärkeäksi tapahtumien kohderyhmälle. Myös tapahtuman suunnittelussa nousi esille, että käsitys seniori-ikäisten tietoteknisistä taidoista vaihteli. Asiakasryhmän monimuotoisuus ja positiivinen viestintä asiakkaille koettiin tärkeiksi huomata tapahtuman suunnittelussa. Osa ryhmistä aloitti tapahtuman suunnittelun tarvekeskeisesti (mikä asia asiakkaalta puuttuu), osa lisäarvon näkökulmasta (mitä hyvää tai hyvinvointia palvelun käyttö asiakkaalle toisi). Kaikkia ideoita yhdisti se, että osallistujat uskoivat asiakkaiden innostuvan palvelusta, kunhan he ensin saisivat tietää ja kokeilla sitä. 16

17 Kirjasto kaikille / Celia-kirjasto 17

18 Markkinointi- ja koulutusmateriaali Markkinointi- ja koulutusmateriaalin tarve kartoitettiin suuntaa-antavalla äänestyksellä. Osallistujat saivat jakaa 10 tarraa valmiiksi laadituille ehdotuksille haluamallaan tavalla. Äänestystulos jaoteltiin kolmeen kategoriaan: paljon kannatusta (AA), jonkun verran kannatusta (A) ja hajaääniä tai ei lainkaan kannatusta (-). Tulosten laskentatavassa huomioitiin, että työpajojen osallistujamäärä vaihteli ja laskentatapa antoi eri alueille yhtä paljon painoarvoa. Eniten tarvetta oli henkilökunnalle suunnatulle käsikirjalle Celia-yhteistyöstä. Toiseksi eniten kannatusta saivat verkkobannerit kirjaston omille sivuille. Kolmanneksi eniten kannatusta sai verkkopalvelun opas asiakkaille joko painettuna tai tulostettavana versiona. Kahta eniten ääniä saanutta ehdotusta lukuun ottamatta äänet jakautuivat tasaisesti. Melko tarpeellisena pidettiin julisteita, ohjevideoita, yleistä opasta äänikirjoista asiakkaille ja kuvamateriaalia tiedotuskäyttöön. Vähiten kannatusta saivat cd-levyjen pussit ja tapahtumailmoituspohjat. Useissa työpajoissa nousi esille, että painettuja oppaita kätevämpi tapa olisi laatia oppaat tulostettavaan muotoon Celian sivuille siten, että kirjastoammattilaiset tulostaisivat tarpeen mukaan oppaan asiakkaille tai omaan käyttöönsä. Tällöin oppaiden ajantasaisuutta ei tarvitsisi erikseen varmistaa. Myös kuunneltavat oppaat, laitekohtaiset ohjeet ja materiaali sidosryhmille saivat kannatusta useissa työpajoissa. 18

19 Markkinointi- ja koulutusmateriaali: mitä kirjastot tarvitsevat? Materiaali Espoo Itäkesku s Kirkkonum mi Ylivieska Rovaniemi Oulu Joensuu Turku Tampere Kaikki Julisteet A A - AA A - A - A 7 Verkkobannerit AA A A AA AA AA A A A 13 Flaijeri asiakkaille AA A A AA AA AA A Tapahtumailmoituspohjat kirjastolle - A - AA - - A Ohjevideoita A A A A - A AA - A 8 Verkkopalvelun opas asiakkaille (painettu) - A A AA AA A - A AA 10 Cd-levyjen pussit A - AA Käsikirja Celia-yhteistyöstä henkilökunnalle AA A A AA AA AA A AA AA 15 Yleinen opas äänikirjoista asiakkaille (painettu) A A - AA A AA 7 Kuvamateriaalia (tiedotuskäyttöö) AA A A A - - A - A 7 Jotain muuta, mitä: yhteinen logo tms. tunniste käytettäväksi kirjastoissa Celian tuottamien äänikirjojen yhteydessä, matkasaarnaajia Celiasta, äänitetty opas, mahdollisuus tulostaa opas itse (vs. painettu), roll-up, ohjeita laitekohtaisesti, selkokieliset ohjeet, materiaalia opettajille, tiedote (sähköpostitse) asiakkaille, järjestöjen yhteistiedot kootusti, ääni- tai radiomainos, mainos pistekirjoituksella 19

20 Työnjako pilotin aikana Useimmissa työpajoissa osallistujat olivat keskenään melko yksimielisiä siitä, millainen työnjako Celia-kirjaston ja pilottikirjastojen kesken tulisi olla. Työpajojen välillä käsitys työnjaosta vaihteli ennen kaikkea koskien asioita, joissa tiivis yhteystyö on tarpeen. Tässä esitetty työnjako on esimerkki siitä, miten toiminta syksyllä toteutetaan ja missä asioissa tarvitaan Celian ja kirjastojen yhteistyötä. Celia-kirjasto Äänikirjojen tuotanto Verkkopalvelun ylläpito ja kehittäminen Äänikirjoihin liittyvän PR-materiaalin tuotanto Yhteistyö Opastus verkopalveluiden käytössä Asiakaspalautteen kerääminen Asiakaspalvelu Äänikirjoista tiedottaminen Koulutukset henkilökunnalle Pilottikirjastot Yhteistyö paikallisten tahojen, kuten koulujen ja erityisopettajien kanssa Uusien asiakkaiden hankinta Opastus kirjojen kuuntelussa Asiakkuuden aloitus ja päättäminen 20

21 Tärkeintä palvelun käyttöönotossa Kirjastoille ja heidän asiakkailleen tärkeintä palvelun käyttöönotossa on korostaa palvelun vaikutuksia asiakkaiden elämänlaatuun, tiedonsaantiin ja itsenäisyyden säilyttämiseen. Celia-palvelun kautta asiakkaille voidaan tarjota kokemuksia merkityksellisyydestä ja arvostuksesta. Useat kirjastoammattilaiset toivoivat lisää kohtaamisia asiakkaiden ja ammattilaisten kesken sekä asiakkaiden välistä vuorovaikutusta. Monet potentiaaliset asiakkaat eivät usko, että kirjasto voi heille tarjota minkäänlaisia palveluita: tämä käsitys tulee muuttaa palvelun leviämiseksi. Kirjastot pitivät myös tärkeänä, että toimintamuotoa arvioidaan alusta lähtien kirjaston vakitoimintana. Tavoitteena on saada palvelu asiakkaiden käyttöön pilottialueilla pilotin aikana syyskuusta 2014 alkaen. Kirjasto kaikille -projekti päättyy syksyllä Lainaustoiminnan lisäksi palvelu synnyttää toiminnan laatua, johon toivottiin uudenlaisia tilastomittareita. Celia puolestaan valmistautuu tukemaan kirjastoja syksyn 2014 pilottitoimintaa varten. Celia tuottaa kirjastoille tarvittavat esite- ja muut materiaalit sekä tekee kirjastojärjestelmän käyttöönoton suunnitelman. Celia varaa myös riittävästi henkilöresursseja tukemaan pilottikirjastoja palvelun käyttöönotossa. 21

22 Liite 1: tapahtumaideoita Tapahtuman ideointi toteutettiin ryhmätyönä 3-6 hengen ryhmissä. Osallistujat saivat itse määrittää tapahtuman kohderyhmän, tavoitteen, sijainnin ja toteutustavan. Useimmille ryhmille annettiin ohjeeksi miettiä myös mahdollisia kumppaneita. Itäkeskus Celian äänikirjaa Onko kirjan lukeminen sinulle vaikeaa? Tule kuuntelemaan uusista mahdollisuuksista lainata äänikirja XXX kirjastosta. Myös henkilökohtaista tai ryhmäopastusta. Oma laite mukaan. Tiistaina XXX / XXX / XXX kello (toistuva tapahtuma) Yhteystiedot: www-sivu, Twitter, Facebook, Celia-kirjaston logo Itäkeskus Lukukoirat esittäytyvät Äänikirjakokoelman esittely ja mahd. lainausta Celia-asiakkaaksi ilmoittautuminen Tämän kirjan haluan äänikirjana -seinä Räppäri esiintyy, nuori ja Ella-mummo <3 Lukemisen tukeminen teknisillä apuvälineillä Matti Rönkä lukee selkouutisia Lukutaitopäivä syyskuun alussa YK-liitto: tapahtuma Narikkatorilla 22

23 Sello Kohderyhmä ala-asteikäiset vilkkaat lapset Päivätapahtumassa kutsutut ryhmät Erikseen ohjelma lapsille ja ohjaajille Tapahtuma toistetaan illalla Jako myös lapset/ohjaajat, vanhemmat Aikuisille infopaketti, infopöytä ym. Lapset kuuntelevat pätkän tosi tarkoin valittua tarinaa ja piirtävät siitä tai muovailevat itse sille jatkoa Näillä tuotoksilla somistettaisiin iltatapahtuma + näyttely kirjastoon Sello Äänikirjojen lukupiiri koululaisille Markkinoiden koulujen kautta Romaanikirjallisuutta ja toiminnallista lukukokemusten jakamista vertaisten kanssa (esim. piirtämällä ja näyttely lastenosastolle) Muutama kerta kirjastossa yhdistelmäkirjoista äänikirjoihin Kustannuksia ei juuri ole paitsi mahdollisesti ensimmäisen kokoontumisen kirjailijavieras (250 ) Pyritään luomaan yhteys vanhempiin => vertaistukea myös vanhemmille Vetäjänä esim. aikuinen, jolla lukivaikeus tai (alussa) kirjastoihminen Aloituskerta, jossa luetaan kirjan alku yhdessä ja tutustutaan laitteistoon ja käyttöliittymään Sello Vinkkaussarja Seniori-ikäisille kuntalaisille eri ympäristöissä (yhdistykset, palvelukeskukset) Ajankohtaisvinkkaukset, joissa mukana aineistoa eri muodoissa (perinteisesti isotekstisenä ja Celia-aineistona) Toteutus yhteistyönä Celian kanssa 23

24 Sello krt vuodessa Tapahtumapäivät - Celia paikalla Eri kellonaikoina eri kohderyhmille Messupisteitä Kirjasto tai vastaava suuri tila Ylellisyysautokuuntelu Ohjelmaa Yleisesittelyä Aamupäivällä esim. koulut ja päiväkodit, opettajat teemapäivänä Iltapäivällä ikääntyneet ym. erityisryhmät + seniorisurffi Infopisteet koko päivän: kokeile, henkilökohtainen palvelu, tunnettu lukija, kahvit (Martat) Kuka Kirjaston henkilökunta Celia Oppilaitokset Järjestöt Koulut Päiväkodit Päivä/palvelukeskukset Kotipalvelut Kaupungin intra Toimittajat (!) Kustannukset Mahdollisesti luentopalkkio + matkakulut Lehti-ilmoitukset, painatukset Kahvit Kirjaston henkilökuntakulut Tiedotteen levitys Yhteistyö (!) 24

25 Rovaniemi 1.4. Erillinen ständi: yhtenä päivänä esitellään toimintaa, liitetään Celian jäseneksi (kirjastossa tai ulkopuolella) Tapahtuman yhteydessä: monta kärpästä yhdellä iskulla, jalkautuminen eri tapahtumiin omalla alueella Eri yhdistykset Seniorisurffit, hyvinvointimessut => Voi konkreettisesti näytttää, miten Vera toimii Ilmaista, koska henkilökunta tekee Voisi pyytää asiakasta, joka käyttää Celiaa, kertomaan omia kokemuksiaan Oulu 2.4. Ammattikoulu klo Infotilaisuus Markkinoidaan kirjaston tarjoamia palveluita, osana Celia-aineisto Madalletaan kynnystä asiakkuuteen Oppikirjat, elektroninen aineisto, Celia/Vera, mukana täppäri, ipad, annetaan kokeilla Oulu 2.4. Ääniaalloilla Kohderyhmä: lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset, erityisryhmät Tietoiskuja Celian ja kirjaston palveluista Kirjaston, opettajien, soten, vanhustyön ammattilaiset jne., työpajat Elämyspuisto/polku Vinkkaussarjat 25

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno Kirjasto kaikille Projektipäällikkö Rauha Maarno Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 13.11.2014 Celian asiakas Antti Vuori heittää haasteen kirjastoille: https://www.dreambroker.com/cha nnel/0eoxq4uz/77ya3wv5

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

Piki-kirjastot ja Celia

Piki-kirjastot ja Celia Piki-kirjastot ja Celia Sisältö Piki-kirjastot ja Celia Ajankohtaiset kuulumiset ja tulevaisuudesta Kirjastojen ja Celian yhteistyö Kirjasto opastaa Rekisteröinti ja siihen liittyvät kysymykset Kirjojen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla

Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Tärkeää tietoa käyttäjälle Mikä on DaisyTrio-kirja? DaisyTrio-kirja sisältää painetun kirjan tekstin ääneen luettuna, koko tekstin sekä kuvia.

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen ja Celian yhteistyö

Yleisten kirjastojen ja Celian yhteistyö 12.11.2016 Yleisten kirjastojen ja Celian yhteistyö Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 2/2016 11.11.2016 Minna von Zansen, asiakkuusjohtaja, Celia 1 Esityksen sisältö Miksi yhteistyötä? Miten tähän

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,

Lisätiedot

Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla

Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla TÄRKEÄÄ TIETOA KÄYTTÄJÄLLE MIKÄ ON DAISY-ÄÄNIKIRJA? Daisy-äänikirja sisältää painetun kirjan tekstin ääneen luettuna. Daisy-äänikirjassa voi

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Celian äänikirjat opetuksessa

Celian äänikirjat opetuksessa Celian äänikirjat opetuksessa Leena Holopainen, pedagoginen suunnittelija leena.holopainen@celia.fi 1 Äänikirjasta on hyötyä! Kiinnostus ja motivaatio lukemiseen kasvaa Sanavarasto rikastuu Oppilas rohkaistuu

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Dia 1 Yleensä ajatellaan, että kirjastojen mediakasvatuksen kohteena ovat lapset ja nuoret ja heidän opettajansa.

Lisätiedot

Uusi Celianet

Uusi Celianet 3.3.2017 Uusi Celianet 1 Aiheet 1. Mikä säilyy ja mikä muuttuu 2. Rekisteröijien tunnukset ja salasanat 3. Uuden asiakkaan rekisteröinti 4. Asiakkaan siirtäminen toisesta kirjastosta 5. Kirjan haku ja

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Ikä ei ole este. Ikäihmisten palvelut Louna-kirjastoissa. Syyskuu 2013 joulukuu 2014. Tuula Luoma Forssan kaupunginkirjasto 11.9.

Ikä ei ole este. Ikäihmisten palvelut Louna-kirjastoissa. Syyskuu 2013 joulukuu 2014. Tuula Luoma Forssan kaupunginkirjasto 11.9. Ikä ei ole este Ikäihmisten palvelut Louna-kirjastoissa. Syyskuu 2013 joulukuu 2014 Tuula Luoma Forssan kaupunginkirjasto 11.9.2014 Lähtötilanne ikäihmisten osuus kirjastonkäyttäjistä kasvaa ikäihmisten

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä DaisyTrio-kirjoista

Usein kysyttyjä kysymyksiä DaisyTrio-kirjoista Usein kysyttyjä kysymyksiä DaisyTrio-kirjoista DaisyTrio-kirjan käyttö Millä ohjelmilla ja laitteilla DaisyTrio-kirjoja voi käyttää? Voinko käyttää DaisyTrio-kirjaa tabletilla tai kännykällä? Voinko käyttää

Lisätiedot

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin ANU LAUKKANEN TOENPERÄN KIRJASTO/ JUVAN KIRJASTO Pohjaa opinnäytetyön toteuttamiselle theseus.fi --> Oulun ammattikorkeakoulu --> Kirjasto-

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

Saavutettavuus saapui kirjastoihin Käytännön vinkkejä saavutettavalle kirjastolle. Kirjastopäivät Kirsi Ylänne ja Minna Katela, Celia

Saavutettavuus saapui kirjastoihin Käytännön vinkkejä saavutettavalle kirjastolle. Kirjastopäivät Kirsi Ylänne ja Minna Katela, Celia Saavutettavuus saapui kirjastoihin Käytännön vinkkejä saavutettavalle kirjastolle Kirjastopäivät 2017 9.6.2017 Kirsi Ylänne ja Minna Katela, Celia 1 Uusi kirjastolaki 1/2 10 Yleisen kirjaston toiminnan

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Palaute FinELibin e- kirjakilpailutuksesta

Palaute FinELibin e- kirjakilpailutuksesta Palaute FinELibin e- kirjakilpailutuksesta Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopalvelut/FinELib Hankkeen tausta FinELib käytti vuoden 2010 ylijäämästä varoja kotimaisten e-kirjojen hankintaan Hankinnan tavoitteena

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa yhdistysten vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Ryhmätyöt 1. Puheenjohtajan tärkein tehtäväon uuden puheenjohtajan löytäminen, jatkon varmistaminen,

Lisätiedot

Maakuntaliiton kokemuksia / hyviä käytäntöjä etäpalvelun edistämisestä. 17.9.2014 Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto

Maakuntaliiton kokemuksia / hyviä käytäntöjä etäpalvelun edistämisestä. 17.9.2014 Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto Maakuntaliiton kokemuksia / hyviä käytäntöjä etäpalvelun edistämisestä 17.9.2014 Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto Esityksen keskeinen sisältö - Etelä-Pohjanmaa maakuntana - Etelä-Pohjanmaan etäpalvelupilotti

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

äänivitamiinia mielelle ja keholle 2009 AiP seminaari 8.9.2009 Eija Lämsä Eija Lämsä

äänivitamiinia mielelle ja keholle 2009 AiP seminaari 8.9.2009 Eija Lämsä Eija Lämsä äänivitamiinia mielelle ja keholle 2009 AiP seminaari 8.9.2009 Eija Lämsä Eija Lämsä Palveluinnovaatio virikkeelliseen ja kuntouttavaan vanhustyöhön. Kehitetty Tekesin iwell hankkeessa vanhustyön toimijoiden

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010 POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY Soittorinki Vapaaehtoistoiminnan malli Reetta Grundström 1.5.2010 2 Soittorinkitoiminnan esittely Pulmun soittoringissä vapaaehtoinen soittaa puhelimella ikäihmiselle

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkirjasto. Monipuolinen yhteistyökumppani

Vantaan kaupunginkirjasto. Monipuolinen yhteistyökumppani Vantaan kaupunginkirjasto Monipuolinen yhteistyökumppani Vantaan kaupunginkirjasto Tietoa ja teknologiaa Vantaan kaupunginkirjastolla on kymmenen toimipistettä ja kaksi kirjastoautoa. Ne tarjoavat kuntalaisten

Lisätiedot

VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA

VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA Menthal Capital Care tarjosi Hämeenlinnalle mahdollisuutta kehittää sähköistä palveluaan psykososiaalisten palveluiden

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Tausta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden

Lisätiedot

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjasto-opas suomeksi Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjastoista lainaat ilmaiseksi kirjoja, elokuvia, musiikkia, aikakauslehtiä ja tv-pelejä. Järjestämme muun muassa kirjailijavierailuja, satutunteja,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Mikä on Elävä kirjasto? Miten Elävä kirjasto toimii? Keitä kirjat ovat? Mitä on olla elävä kirja? Kirjaesittelyiden tekeminen

Mikä on Elävä kirjasto? Miten Elävä kirjasto toimii? Keitä kirjat ovat? Mitä on olla elävä kirja? Kirjaesittelyiden tekeminen Kirjojen perehdytys Mikä on Elävä kirjasto? Miten Elävä kirjasto toimii? Keitä kirjat ovat? Mitä on olla elävä kirja? Kirjaesittelyiden tekeminen Elävä kirjasto on yhdenvertaisuus- ja monikulttuurisuustyön

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT

MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT Yhdistysten viestintä 07.09.2017 @yverkosto #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöjärjestö Edistää yhdistysten välistä

Lisätiedot

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin Seppo Soine-Rajanummi 9.12.2015 Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Tavoitteena terveyserojen kaventaminen Työttömillä on tutkimusten

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Mikä on Elävä kirjasto? Miten Elävä kirjasto toimii? Keitä kirjat ovat? Mitä on olla elävä kirja? Kirjaesittelyiden tekeminen

Mikä on Elävä kirjasto? Miten Elävä kirjasto toimii? Keitä kirjat ovat? Mitä on olla elävä kirja? Kirjaesittelyiden tekeminen Kirjojen perehdytys Mikä on Elävä kirjasto? Miten Elävä kirjasto toimii? Keitä kirjat ovat? Mitä on olla elävä kirja? Kirjaesittelyiden tekeminen Menetelmä ihmisten kohtaamiseen Toimii samalla tavalla

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Tutustu Daisy-soittimeen!

Tutustu Daisy-soittimeen! Tutustu Daisy-soittimeen! Daisy-julkaisut Äänikirjat, -lehdet, oppaat, tiedotteet Äänen lisäksi kuvia, piirroksia, taulukoita Tiedostot MP3-muotoisia Jakelu CD-levyillä tai verkon kautta Daisy-julkaisuja

Lisätiedot

DAISY. Esteetöntä julkaisua

DAISY. Esteetöntä julkaisua DAISY Digital Accessible Information SYstem Esteetöntä julkaisua Markku Leino 27.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on DAISY kirja? DAISY-järjestelmän lyhyt historia Miten rakentaa DAISY-kirja ja kirjatyypit

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Konferenssin järjestämisopas. Kuva: Ms free

Konferenssin järjestämisopas. Kuva: Ms free Konferenssin järjestämisopas Kuva: Ms free Tavoitteiden ja sisällön suunnittelu Mikä on konferenssin tavoite? Entä kohderyhmä? Onko aiempaa kokemusta konferenssin suunnittelusta? Jos konferenssi on järjestetty

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Kirjaston kotipalveluiden merkitys asiakkaan voimaantumisessa/ Kotikirjasto Ilona, Helsinki

Kirjaston kotipalveluiden merkitys asiakkaan voimaantumisessa/ Kotikirjasto Ilona, Helsinki Kirjaston kotipalveluiden merkitys asiakkaan voimaantumisessa/ Kotikirjasto Ilona, Helsinki Satu Holmberg Helsingin kaupunginkirjasto 22.3.2012 KIRJASTO ON AVOIN KAIKILLE Kotikirjasto Ilona palvelee kaikkia

Lisätiedot

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Korostetaan yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia näkökohtia kasvatuksessa ja ihmisen kehityksessä Painopiste yksilön kiinnittymisessä yhteiskuntaan

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

DYSLEKSIAVIIKKO

DYSLEKSIAVIIKKO DYSLEKSIAVIIKKO 2.-6.10.2017 Dysleksiaviikko välittää tietoa oppimisvaikeuksista, apukeinoista ja ennen kaikkea juhlistaa monenlaista oppijuutta Luvassa luentoja, kirjallisuusnäyttelyitä kaupungin ja korkeakoulujen

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa AIKUISEN OPPIJAN MUOTOKUVA YLEISEN KIRJASTON TIETOPUOLISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄNÄ: Syventävä tutkimus teemahaastattelumenetelmällä Teemahaastattelurunko 4.8.2000 I Haastateltavan taustatiedot 1 Syntymävuosi

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu 61 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu Kvartti-malli LAPSEN TUKEMINEN SIIRTYMÄVAIHEESSA Malli koostuu kahdesta osasta:

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Sipoon Sanomat on Sipoon ykköslehti, sillä millään muulla lehdellä ei ole yhtä suurta levikkiä Sipoossa.

Sipoon Sanomat on Sipoon ykköslehti, sillä millään muulla lehdellä ei ole yhtä suurta levikkiä Sipoossa. Kuntavaalit 0 Kuntavaalit 0 Sipoon Sanomat on täysillä mukana kuntavaaleissa ja vaalikoneemme on taatusti puheenaihe! Sipoon Sanomat käy tiivistä keskustelua kuntalaisille tärkeistä asioista, heidän kanssaan.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO Hyvä kirjasto elävä alue Mikkeli 13.11.2012 13.11.2012 Kirjastotoimenjohtaja Eila Ainali 1 Kirja pienen kirjaston tarpeisiin - viime vuoden urakkana oli kirja 13.11.2012

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n toiminnassa ja myös yhdistyksessä toteutetussa Etsivä omaistyö -projektissa on toiminnan lähtökohtana omaislähtöisyys

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

Kouluttajia seuroihin miksi?

Kouluttajia seuroihin miksi? JOJOILU 7.10.2014 Kouluttajia seuroihin miksi? Vaikuttavuus Osaaminen seuran asioiden paras osaaminen seurassa Jatkuva tuki Piiri-seura vuoropuhelu Uusien ihmisten innostaminen uusiin rooleihin seuroissa

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot