Markkinakatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinakatsaus 2009-2010"

Transkriptio

1 Markkinakatsaus 9 - Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

2 Sisällys 3 Nopeiden käänteiden vuosi asuntokaupassa 5 Asuntolainakysyntä kasvussa 6 Asuntokaupan rakenne ja uudet asunnot 8 Alueelliset asuntomarkkinat 5 Ylikuumentuneet vuokra-asuntomarkkinat tasapainottuneet 8 Asuntosijoittajan näkökulma 9 Uusi asunto-osakeytiölaki 2 Toimitilamarkkinakatsaus 28 Yteysenkilöt 3 Graafit 5 Yteystiedot kiinteistönvälitys 5 Yteystiedot kiinteistöjotaminen 2 Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

3 Nopeiden käänteiden vuosi asuntokaupassa Vuosi 8 muistetaan katiajakoisena asuntokauppavuotena. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tetiin enemmän kauppoja kuin vastaavana ajankotana vuonna 7. Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla kauppalukumäärä laski rajusti, myyntiajat läes tuplaantuivat ja innat laskivat, varsinkin pereasunnoissa. Alkuvuonna toteutettiin aaveita ja unelmia, mutta kesän jälkeen merkit finanssikriisistä rantautuivat asuntomarkkinoille: korkojen nousu, pankkien raaka-aineen eli raan inta koosi, marginaalit koosivat ja taloudellinen epävarmuus lisääntyi. Näistä seurasi työttömyyden lisääntymistä, yt-neuvotteluita ja lomautuksia. Nämä puolestaan iljensivät asuntomarkkinan ja kaupanteko oli putaasti tarvepojaista. Vuosi 9 on vuoden 8 toisinto, mutta käänteinen sellainen Asuntokauppa oli läes kokonaan pysätynyt loppuvuonna 8 ja matalan asuntokaupan trendi jatkui pitkälle kevääseen 9. Talouden elvytystoimet olivat alkaneet: asuntolainan korkotaso laski, raan inta alpeni ja marginaalit puolittuivat. Lomautus- ja työttömyysluvut kasvoivat. Asuntokauppaa tekivät ensisijaisesti sijoittajat, ensiasunnon ostajat ja ne, joiden oli pakko vaitaa asunto. Tämä tarkoitti sitä, että pelko kaden asunnon loukkuun joutumisesta oli kova ja vana asunto aluttiin myydä pois ennen sitoutumista uuteen. Asuntokauppa oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yli 38 prosenttia iljaisempaa kuin vuoden 8 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin tetiin asuntokauppaa noin 8. kappaletta nyt tedyn 3. sijaan. Myyntiajat olivat pidentyneet ja kasvukeskusten pienten asuntojen intojen nousu oli pysätynyt. Kesää koden, vuoden 9 toisella neljänneksellä alkoi näkyä merkkejä siitä, että asunnonvaitajat olivat saaneet asuntonsa myytyä. Vuokramarkkinoilla alkoi olla uutta kysyntää, koska ns. välimuuttajat tulivat markkinoille. Tämä oukutti sijoittajia ostamaan useampia sijoitusasuntoja vuokraustarkoitukseen. Markkinoille tuli mukaan uusi sijoittajakunta: vuosia pankkien määräaikaistileillä raojaan pitäneet kuluttajat ostivat yksiöitä matalan pankkitalletustuoton vuoksi ja pankkikriisin pelossa. Pienistä asunnoista alkoi intataistelu. Samaan aikaan todettiin orastavaa pereasuntojen kysyntää. Vuoden 9 toisella neljänneksellä asuntokauppa oli enää noin 5 prosenttia jäljessä vuosien 7 ja 8 asuntokauppatasosta. Kesän aikana ja sen jälkeen korkotaso on pysynyt edelleen matalana. Pankkien marginaalit ovat puolittuneet ja asettuneet noin prosentin tasolle. Kuluttajien luottamus Suomen talouteen ja omaan talouteen lätivät vavasta miinusmerkkistä nousuun vaudilla. Kestokulutustavaroiden ostoalukkuus ja lainanottoalukkuus vavistuivat ja ovat loppuvuodesta olleet yllättävänkin korkealla. Vuoden kolmannella neljänneksellä asuntokauppaa käytiin jo prosenttia vilkkaammin kuin edellisenä vuonna ja tati näytti kiityvän. Syyskuussa tetiin monin paikoin vuoden ennätyslukemia asuntokaupoissa ja silloin voitiin todeta, että asuntokaupassa oli palauduttu keskimäärin normaalille -luvun tasolle. Myyntiajat lyenivät entisestään. Pääkaupunkiseudulla yksiöt vietiin käsistä syksyn aikana. Pienten asuntojen innat olivat läteneet nousuun ja pereasuntojen intojen lasku pysätyi. Vuoden viimeisellä neljänneksellä asuntokauppa on edelleen piristynyt. Kauppamäärät pysyivät syyskuun ennätystasolla. Arvio on, että vuoden 9 viimeisellä neljänneksellä tullaan tekemään puolet enemmän kauppoja kuin vuotta aiemmin. Näin ollen vuodesta 9 tulee vuoden 8 tapaan normaali kauppavuosi, kun alkuvuoden asuntokaupan iipuminen kompensoituu loppuvuoden kovalla kirillä. Katse tulevaan Korkotason on ennustettu säilyvän alaisena vuoden loppupuolelle, kuluttajien luottamus omaan talouteen on yvä, kestotarvikkeiden ostoalukkuus korkealla, lainanotto mielletään edulliseksi ja alu ottaa lainaa on korkealla. Näin ollen kaikki mittarit yleisesti ottaen ovat voimakkaasti asuntokauppaa tukevia. Kuitenkin alueellisesti katsottuna tarjonnan niukkuus, niin uusissa kuin käytetyissäkin asunnoissa, ja työllisyyden keittymiseen 3 Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

4 liittyvät epävarmuustekijät voivat yteisvaikutuksellaan eikentää yleisesti ottaen yviä asuntokaupan näkymiä vuodelle. Alueelliset erot eri puolilla Suomea ja eri alueilla esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tulevat korostumaan. Ennuste on, että seuraavan puolen vuoden aikana keskimääräisesti kysyntää on kaikenlaisista asunnoista ja myyntiajat ovat lyyet, eli asuntokaupan arvellaan pysyvän normaalitasolla. Perinteiset markkinointikanavat ovat menettäneet merkitystään ja jo nyt asuntoesittelyiin tullaan pääsääntöisesti netistä tarkastettujen esittelyaikojen mukaan. Sijainnin merkitystä ei voi koskaan väätellä. Taloytiön kunto ja taloytiön asioiden oito ovat ostajalle erittäin suuria päätöksen tekoon vaikuttavia asioita. Vaikka taloytiöön olisi tulossa isokin saneeraus, ei se ole myynnin este, kunan remonttiin varaudutaan, se suunnitellaan uolella ja taloytiön asukkaat informoidaan yvin koko projektin ajan. Uusi asunto-osakeytiölaki ja muut lainsäädännön muutokset sekä se, että oikealla innoittelulla voi oleellisesti vaikuttaa asunnosta saatavaan intaan ja myyntiaikaan, vaikuttavat edelleen sen trendin keittymiseen, että yä useampi antaa asuntonsa myynnin ammattilaisen oitoon. Tässä markkinakatsauksessamme on ajankotaista asiaa asuntosijoittamisesta ja sen tulevaisuudesta sekä vuokra-asuntomarkkinoiden näkökulmasta että asuntosijoittajan kannalta katsoen. Lisäksi muistutamme isännöinnin merkityksestä asunto-omaisuuden arvon keittäjänä ja uuden asunto-osakeytiölain mukanaan tuomista tulevista muutoksista ensi kesänä. Toimitilamarkkinaosiossa saa yvää yleiskuvaa jälleen koko kiinteistö- ja raoitusmarkkinatilanteesta Suomessa. Mukavia lukuetkia! Risto Kyälä Realia Group Oy Toimitusjotaja Pu Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

5 Pankin näkökulmasta Asuntolainakysyntä kasvussa Useita vuosia jatkunut asuntolainakannan voimakas kasvu idastui vuoden 9 aikana. Asuntolainakanta kasvaa tänä vuonna n. 6 %, kun kasvu nopeimmillaan -luvun puolivälissä oli jopa yli 7 prosenttia. Kasvun idastumiseen on luonnollisesti vaikuttanut talouden matalasudanne ja siitä aieutunut kotitalouksien eikentynyt luottamus. Tästä seurasi asuntokaupan idastuminen, omakotitalorakentamisen iipuminen ja isojen lainapyyntöjen väentyminen. Asuntokauppa on kuitenkin piristynyt jälleen syksyn mittaan ja se on jotanut uusien asuntolainojen kysynnän merkittävään kasvuun. Vaikka työttömyys on kasvanut, kotitalouksien luottamus omaan talouteen on vavistunut ja asunnonostoaikeet ovat yllättävän korkealla. Niiden kuluttajien talous, joilla on varmuus työn jatkuvuudesta, on vavistunut tämän vuoden aikana. Asuntolainamarkkina on terveellä pojalla, mutta kasvun rajat näkyvissä Suomalaiset kotitaloudet ovat velkaantuneet vaudilla koko -luvun. Suteellisesti, verrattuna eurooppalaisiin maiin, velkamäärä on jo melko korkealla tasolla. Selvää siis on, että suomalaisten velkaantuminen ei voi jatkua tästä ikuisuuteen reilusti ansiotulokeitystä nopeammalla tadilla, vaan velkaantumisasteen kasvun on idastuttava. Tämän vuoden aikana asuntolainamarginaali on palannut tasolle, joka tekee raoituksesta pankille jälleen kannattavaa. Takavuosien ylilyönnit innoittelussa veivät marginaalitason Suomessa liian alas, joka joti nopeaan korjausliikkeeseen kun raamarkkinat järkkyivät ja raoituksen inta pankkien välisillä markkinoilla moninkertaistui. Työttömyys lisää lainanoitovaikeuksia Työttömyys nousee ja on jotanut kasvavaan määrään maksuvaikeuksia. Hyvin arva kuluttaja ajautuu maksuvaikeuksiin asuntolainan vuoksi, vaan maksuvaikeuksien perimmäinen syy on usein asuntolainan noston jälkeen otetut kulutusluotot, jotka sitten työttömyyden toteutuessa voivat kaataa koko talouden. Maksuviiveessä olevien lainojen määrä on kuitenkin edelleen yvin vääinen. Erittäin matala korkotaso on madollistanut lyennysojelmien uudelleen järjestelyn siten, että lainanoidosta pystytään alentuneillakin tuloilla selviämään. Merkittävän riskin järjestelyille kuitenkin muodostaa korkotaso jos korko nousee ennen kuin pereen työllisyystilanne ja tulot palaavat normaaleiksi, voi lainanoito käydä vaikeaksi. Lyyet korot säilynevät matalalla tasolla vielä pitkälle ensi vuoteen, mutta lainanottajan kannattaa pitää mielessä, että seuraavan kymmenen vuoden aikana korkotaso voi olla sama tai korkeampikin, kuin se toistaiseksi on euroaikana ollut. Asuntolainojen myöntökriteereissä ei ole tapatunut muutoksia. Asiakkaan maksukyky arvioidaan samoin perustein kuin on tety jo vuosia. Nykyinen taloustilanne vaikuttaa toki siien, miten esimerkiksi määräaikaisia työsuteita tietyillä toimialoilla käsitellään, kun arviota luotonoitokyvystä tedään. Asuntolaina on iso taloudellinen päätös ja riskeiltä kannattaa suojautua Suomalaisten varallisuudesta merkittävä osa on omassa asunnossa. Se on usein vavasti velkavivutettu eli raoitettu asuntolainalla. Oman varallisuuden säilymisen ja kertymisen kannalta oleellista on suojautua riskeiltä; korko, enkilö ja tulovirta. Nordean tavoitteena on tarjota asiakkaille sopiva asuntolaina kaikissa taloustilanteissa. Korkoriskiltä suojautuminen on nyt ajankotaista, kun korot ovat matalalla. Korkokattolainojen suosio on pysynyt vakaana ja joka neljänteen lainaan otetaan korkokatto. Myös enkilöriskit on yvä käydä läpi asuntolainan akutilanteessa ja varmistaa että pereen enki-, tapaturma- ja vainkovakuutukset ovat kunnossa. Nordealla on tarjolla myös markkinoiden ainoa oikeasti joustava asuntolaina. Kyse on lyennystavasta, jossa asiakas voi itse päättää, sovitun puskurin puitteissa, lyentääkö lainaa vai ei. Lyennystapa on joustava molempiin suuntiin; yllättävien menojen ilmetessä tai tulojen tilapäisesti alentuessa lainaa voi jättää lyentämättä ja toisaalta kun on ylimääräistä raaa, lainaa voi lyentää enemmän. Tuote sopii kaikille asiakkaille. Jussi Mekkonen Nordea Pankki Suomi Oyj Yksikönjotaja kotitalousasiakkaat Pu Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

6 Asuntokaupan rakenne ja uudet asunnot Asuntokaupan romadettua vuoden 8 lopussa maalattiin eri asiantuntijoiden toimesta synkkiä kuvia asuntojen intojen keittymisestä tälle vuodelle. Joidenkin mielestä tilanne oli vastaava kuin 99-luvun laman aattona, jolloin mm. valmiita uudisasuntoja oli myymättä yli 5.. Käänteen merkkinä tammikuussa alkoi asuntonäytöillä liikkua kuitenkin yllättävän paljon asunnoista kiinnostuneita, vaikkakaan vuoden ensimmäisinä kuukausina asuntokauppojen kokonaisvolyymi ei vielä kovin korkeaksi noussut. Asuntokaupan määrän elpyminen uipentuikin syys- ja lokakuussa, jolloin käytettyjen asuntojen kauppamäärät ylittivät viiden edellisen vuoden keskiarvot. Pääkaupunkiseudulla asuntokaupan iljaisimpina kuukausina, marraskuun 8 ja tammikuun 9 välisenä aikana, asuntosijoittajat ja muut pienten asuntojen ostajat lokaisivat suuren osan tedyistä uusien asuntojen kaupoista. Kauppamäärän ollessa matalimmillaan yksiöiden ja kaksioiden yteenlaskettu osuus tuona aikana tedyistä uusien kerrostaloasuntojen kaupoista oli 75 %. Käytettyjen asuntojen puolella sen sijaan kaupan rakenne pysyi yllättävän tasaisena. Tammikuusta 7 alkaen yksiöiden ja kaksioiden suteellinen osuus Helsingin, Espoon ja Vantaan yteenlasketuista kaupoista on vaidellut noin 65-7 % välissä, suurimpien osuuksien osuttua vuoden 8 toisen ja kolmannen vuosineljänneksen kodalle. Valtakunnallisesti tarkasteltuna asuntokauppojen määrä on ottanut jo suunnan laskuun. Selkeät syyt kauppamäärien iipumiseen ovat normaalin kausivaitelun joulun ajan kaupan iljenemisen lisäksi tarjonnan puute sekä kuluttajien pelko työllisyystilanteen eikkenemisestä. Käytettyjen asuntojen kaupan taantumaan on selkeimmin vaikuttanut kuluttajien käsitys työllisyyden keittymisestä tulevan 2 kuukauden aikana. Työllisyysuutisten kääntyessä negatiivisempaan suuntaan vuodenvaiteen tai tammikuun alun aikana, voi siitä seurata edellä mainittujen asioiden kanssa yteisvaikutuksessa asuntomarkkinoille vaikeuksia ainakin vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Asunnonostoalukkuus edelleen korkealla Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kotitalouksien asunnonostoaikeet nousivat todella nopeasti tammikuun 6,3 %:sta marraskuun 8,3 %:iin. Havainnot asuntonäytöiltä vavistavat näiden aikeiden lisääntymisen näkyvän myös konkreettisena toimintana. Erityisen voimakkaasti alkuvuoden tilanteeseen verrattuna on kasvanut vuotiaiden ostoaikeet, jotka nousivat elmikuun 5,9 %:stä marraskuussa 4, %:iin. Huolestuttava piirre asuntojen ostoaikeissa on vuotiaiden ikärymän aikeiden tasainen iipuminen toukokuun 23,4 %:sta marraskuun 3,4 %:iin. Vaikka edullinen korkotaso oukutteleekin tätä ikärymää edelleen asuntokaupoille, tekee sopivan intaisten asuntojen puute ja pelko työllisyystilanteen keittymisestä ostoaikeista usein pelkkiä aikeita. Uudistettavan Asuntosäästöpalkkio (ASP) -järjestelmän markkinoille tulo tuonee parin vuoden sisällä monelle tämän ikärymän asunnonostajalle uusia menestymisen eväitä asuntomarkkinoilla. Uudistuotanto liian vääistä Vapaaraoitteinen asuntotuotanto on supistunut poikkeuksellisen voimakkaasti finanssikriisin seurauksena. Rakennusteollisuus RT:n tilastoinnin mukaan vapaaraoitteisia asuntoja käynnistettiin vuonna 8 yteensä 9. kappaletta. Tänä vuonna ennustetaan vapaaraoitteisen asuntotuotannon jäävän. asuntoon ja vuoden ennuste on 3. vapaaraoitteista asuntoa. -luvun alkupuolella vapaaraoitteinen asuntotuotanto oli vuosittain asuntoa. Näin voimakas vapaaraoitteisen tuotannon lasku vaikuttaa mitä toden näköisemmin uudistuotannon intojen nousuun. Tarjonta ja kysyntä ovat epätasapainossa ja vaikka yksittäiset tuotantokustannusten osuudet laskisivatkin vuonna, ei tämä tule näkymään vapaaraoitteisten asunto- 6 Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

7 jen innoissa. Vuoden vaiteessa voimaan tulevat uudet rakentamismääräykset tuovat vuodelle tultaessa uudelle tasolle nousevat uudiskoteiden innat. Rakentamismääräysten intoja nostavan vaikutuksen on arvioitu olevan 5- prosentin luokkaa. Pääkaupunkiseutua (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) tarkasteltaessa oli marraskuussa Realia Group Oy:n ylläpitämän seurannan mukaan suurimmalla rakennusliikkeellä tai rakennuttajalla yteensä 545 valmista asuntoa myynnissä :ssä eri koteessa. Vielä toukokuun tilanteessa valmiiden määrä 28:ssa eri koteessa oli 757 asuntoa. Myynnissä olevien asuntojen määrä on kaikilla alan toimijoilla poikkeuksellisen matalalla tasolla, kun verrataan esimerkiksi viime vuoden elokuun tasoon, jolloin saman seurannan mukaan oli ostettavissa, rakenteilla ja valmiina, yteensä noin.5 uutta asuntoa. Uusia asuntoja on pääkaupunkiseudulla myyty viimeisen vuosineljänneksen aikana noin kappaletta eli myymättömien valmiiden asuntojen varasto ei riittäne tyydyttämään tulevaa kysyntää. Tarkasteltaessa tulevina vuosineljänneksinä valmistuvia koteita, tulee alitarjonnan määrän voimakas kasvu esille: kuluvan vuosineljänneksen aikana valmistuu yteensä 356 asuntoa, joista marraskuussa oli myymättä 64. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana valmistuu asuntoa, joista marraskuussa oli myymättä 24, toisen neljänneksen aikana valmistuvista 25 asunnosta myymättä oli 27 ja kolmannen neljänneksen aikana valmistuvista 7 asunnosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä valmistuu 3 uoneistoa, joista marraskuussa oli myymättä 44. Koko vuoden aikana pääkaupunkiseudulla valmistuvista uusista asunnoista on siis ostettavissa enää reilut 25 asuntoa. Uusien asuntojen puutteessa kysyntä on kodistunut yä voimakkaammin uudekoiin käytettyiin asuntoiin, joiden innat ovat samalla läteneet nousuun. Tilastoiin tulee kirjautumaan yä uudempien käytettyjen asuntojen kauppoja, jolloin tilastoinnat pyrkivät ylöspäin. Tilastointojen nousua lievittää ostajien kasvava tietoisuus korjausvelkaisten koteiden tulevien remonttikustannusten suuruudesta, jolloin näiden koteiden kauppainnat voivat jopa paikoitellen laskea alueellisia tilastointoja. Asuntojen intakeitystä tarkasteltaessa tulee jatkossa kiinnittää voimakkaammin uomioita tilastoaineiston laatuun, sillä varsinkin pienillä tilastoalueilla saattaa esiintyä uomattavia intojen muutoksia tilastoaineiston vaiteluista jotuen. Ympäristöministeriön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian mukaan rakennuskannan energiankulutuksen on puoliinnuttava vuoteen 5 mennessä. VTT:n laskelmien mukaan Suomessa on vuonna 5 ytä paljon rakennuskantaa, joka on rakennettu ennen kuin jälkeen vuoden. Vanan rakennuskannan peruskorjaamisella saavutetaan vain osaratkaisu, joten olisi yvä kannustaa asunnonostajia ostamaan uusien rakennusmääräysten mukaan toteutettavaa asuntotuotantoa Ympäristöministeriön tavoitteen saavuttamiseksi. Nyt olisikin lainsäätäjille yvä aika miettiä vuosille ja uusia verotuksellisia ojaustoimenpiteitä esimerkiksi veroelpotuksina uusien asuntojen ostajille, tämä voidaan nädä samalla yvänä jatkona rakennusalan elvyttämiseen. Uusien asuntojen kauppa ja tarjonta Pääkaupunkiseutu Kaupat ja tarjonta/vuosineljännes 7 5 Uudet KT+RT kaupat yt. Valmistumassa Myynnissä valmistuvista 3 Q 6 Q2 6 Q3 6 Q4 6 Q 7 Q2 7 Q3 7 Q4 7 Q 8 Q2 8 Q3 8 Q4 8 Q 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q 6 Q2 6 Q3 6 Q4 6 Q 7 Q2 7 Q3 7 Q4 7 Q 8 Q2 8 Q3 8 Q4 8 Q 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Pekka Ronkainen Realia Group Oy Jotaja, researc Pu Kuluttajien luottamus korreloi käytettyjen asuntojen kauppaa Työllisyyskeitys vaikuttaa asuntokauppaan 7 Axis Title Realia Group Oy Asuntokaupat lkm Markkinakatsaus 9-5 Käytettyjen asuntojen kauppa/ Kuluttajien luottamusindikaattori Logica (CCI)/Tilastokeskus 7 Läde: Logica ja Realia Group Oy Käytettyjen asuntojen kauppa/ Kuluttajien luottamusindikaattori/ Logica Työttömyys, tuleva 2 kk/tilastokeskus

8 Alueelliset asuntomarkkinat PÄÄKAUPUNKISEUTU Helsingissä ovat kuluneen syksyn teneet kauppaansa kaiken kokoiset asunnot. Marraskuuun asti yksiöt ovat olleet koteista kuumimmin kilpaillut, mutta nyt tarjouskilpailu niiden osalta on normalisoitunut. Näytöillä on vilkasta: ensiasunnonostajia, sijoittajia, pereitä, rivitaloasunnon ostajia, tonttien etsijöitä jne. Ensiesittelyissä käy väkeä tungokseen asti. Koska ostajia on jonoksi asti, myydään osa asunnoista jo ennen ensiesittelyä. Sijoittajaasiakaskunta on monipuolistunut. Joukossa on esimerkiksi ensiasunnon ostajia, jotka ostavat asunnon vuokraustarkoituksessa ja jatkavat itse vuokralla asumista. Ostajat kiinnittävät uomiota edelleen sijaintiin. Remontin koteena olevat asunnot kiinnostavat, mutta peruskorjausremontin pitää näkyä myynnissä olevan asunnon innassa. Jos putkiremonttipäätös on tety ytiössä ja se on aikataulutettu, asunto kiinnostaa ostajaa enemmän. Ostajille on myös tärkeää asunnon arvon säilyminen, eli inta-/ laatu-sude ratkaisee. Keskineliöinnat ovat nousseet Helsingissä kesän jälkeen yli 9 %. Kun ennen kesää keskimääräinen neliöinta oli 3.37 euroa, oli se nyt lokakuussa 3.68 euroa. Myyntiajat ovat lyentyneet keskimäärin 23 prosenttia 9 viikosta 7 viikkoon. Pienten asuntojen innat ovat nousseet kesästä prosenttia. Isompien asuntojen innat 3-5 prosenttia. Jotta pereasunnot käyvät kaupaksi, innan pitää olla kodallaan. Vaikka markkinoilla on pulaa myytävistä koteista, ovat ostajat erittäin tietoisia intatasosta ja intojen keityksestä. Liian korkeasti innoiteltujen asuntojen myyntiajat pitkittyvät. Omakotitalokauppoja on tety tammi- lokakuun aikana 5 kappaletta. Tämä noudattelee vuoden 7 tasoa. Omakotitalokaupoissa ollaan vielä ieman jäljessä vuoden 8 kevään tasoa. Kanta-Helsingissä tedään nyt noin kaksi arvoasuntokauppaa kuukaudessa. Vanat arvoasuntoalueet nuorentuvat. Esimerkiksi Punavuori on tällä etkellä erittäin trendikäs alue ja suosittu varsinkin nuorten keskuudessa. Yleisesti voidaan sanoa, että keätien sisäpuolella on kysyntää kaiken kokoisista asunnoista ja kauppaa tedään. Kun mennään Keä III:n ulkopuolelle Sipooseen tai Porvooseen, Lojalle tai Kirkkonummelle, kauppakappalemäärät väenevät jotuen kiinteistöjen suuresta suteel- lisesta osuudesta kauppakappaleiden määrässä. Rakenteilla olleiden uudiskoteiden myymättömien asuntojen varasto on pieni. Rakentajien ei enää tarvitse tinkiä uudistuotannon jäljellä olevien asuntojen innoista. Viime aikoina on onneksi saatu uusia rakentamispäätöksiä, mutta ei kuitenkaan riittävästi tulevaan tarpeeseen näden. Pieniä koteita on jo nyt ennakkomarkkinoinnissa ja niiin varauksia on tullut nopeasti ja runsaasti. Espoon kerrostaloissa keskineliöinnat ovat nousseet kesästä 7 %. Myyntiajat ovat olleet ennätyksellisen lyyet, 3 vuorokautta. Rivitalojen keskineliöinnat ovat nousseet kesästä jopa 5-7 prosenttia ja myyntiajat tippuneet parillakymmenellä vuorokaudella, ollen nyt vuorokautta. Omakotitalokauppaa on tety syksyllä 9 jo enemmän kuin vuosina 5, 6 ja 8 eikä vuoden 7 luvuistakaan olla kaukana. Hyväkuntoiset ja yvällä paikalla sijaitsevat kaksiot, yvät kolmiot ja tietenkin uudekot pereasunnot, joissa koulut, palvelut ja liikenneyteydet ovat kodallaan, kaupataan keskimääräisiä myyntiaikoja nopeammin. Markkinoilla on paljon ostajia, joiden omat asunnot on jo myyty ja jotka ovat erittäin intatietoisia; jopa omat intaseurantagraafit ovat esittelyissä mukana. Pereasunnoista erityisesti Mankkaalla, Olarissa ja Laajaladessa, on nyt totinen pula. Espoossa asunnosta ollaan valmiita maksamaan enintään 5.. Kävijöitä kaikenkokoisissa asunnoissa on riittänyt koko syksyn ajan. Välillä on ollut jopa asuntomessumaista tunnelmaa. Kevääseen verrattuna muutosta on siinä, että isojen asuntojen ja arvoasuntojen kävijämäärät ovat kasvaneet reippaasti. Näytöille tullaan nettitietojen ja asuntokylttien perusteella. Espoossa asunnonvaitajat odottavat asunnolta avokeittiötä ja tilavia pojaratkaisuja. Vanempien ja lasten makuuuoneet alutaan samaan kerrokseen ja tämä tuo aasteita uuspereiden osalta. Entistä useammin tarvitaan neljä makuuuonetta. Hyväkuntoisia asuntoja neutraaleilla värisävyillä ja ilman isoja remonttitarpeita arvostetaan. Keittiö ja kylpyuone, kuten yleensäkin pesutilat ovat aina erityisen kiinnostuksen koteena. Espoolainen arvostaa uutta ja siksi kaikki myynnissä olevat uudiskoteet ovat erityisen kiinnostavia. Espooseen muuttaa paljon varsinkin uuspereitä, jotka arvostavat Espoon luontoystävällistä ympäristöä, koulujen läeisyyttä ja yviä yteyksiä Helsinkiin, mutta myös lasten arrastuksiin, ureilualleiin, kouluille jne. Espoossa loppuvuoden ja kevään asuntokaup- 8 Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

9 pa tullee jatkumaan normaalilla tasolla. Erittäin vilkkaana se tulee jatkumaan pienissä -3 uoneen asunnoissa ja intaluokassa alle 3.. Normaalia kausiluontoista iljentymistä tulee olemaan vuoden vaiteen molemmin puolin. Isokojen pereasuntojen osalta orastaa myynnin käynnistyminen. Jos näitä asuntoja, joissa voidaan toteuttaa avokeittiö ja lukuisat makuuuonetarpeet, saadaan myyntiin, voidaan povata Espooseen syksyä vilkkaampaa kauppaa isoissa asunnoissa. Vantaalla kauppa on käynyt ennätyksellisen yvin. Jo kesällä alkanut uippuvauti jatkuu, eikä iljentymistä ole näkyvissä. Pereasuntokauppa piristyi jo kesällä ja sai Vantaan uippuvautiin ja -vuoteen. Vantaan keskineliöinnat ovat nousseet kesän jälkeen yli 5 prosenttia. Kun keskineliöinta alkuvuodesta oli 2.47 euroa/m 2, lokakuussa vastaava inta on euroa. Myyntiajat ovat lyentyneet 8:sta kuuteen viikkoon. Omakotitalokauppoja Vantaalla on tety tammi-lokakuussa 3 kappaletta. Tämä on läes 7 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 8. Vantaalla alle 3. :n asunnot ovat alutuimpia ja jonkinasteinen intaraja on. euroa. Radanvartta pojoiseen mentäessä Keravalle, Järvenpäään, Mäntsälään, mukaan lukien Tuusula, kaupan volyymit eivät ole olleet ytä yviä. Täällä suurena syynä on ollut tarjonnan väyys, joka on saanut aikaan sen, että vanaa asuntoa ei myydä, kun ei ole varmuutta sopivasta uudesta kodista. Vantaa on profiloitunut erityisesti pereiden suosimana kaupunkina. Junarata ja tulossa oleva keärata lisäävät alueen vetovoimaisuutta. Keski-Uusimaa ja Mäntsälä ovat suosittuja yvien liikenneyteyksien ja alvempien intojen vuoksi. Myös näiden luonnonläeisyyttä ja alueen yvää mainetta arvostetaan. Ostajia ovat lopulta ne, joilla on varmuus työn jatkumisesta. Kaikissa asuntoesittelyissä käy aktiivisesti katsojia. Koteeseen tutustutaan etukäteen tarkasti netin avulla ja sunnuntaina alutaan käydä konkreettisesti toteamassa, vastasiko asunto netin tietojen perusteella saatua mielikuvaa. Aikaa per kode ei käytetä paljoa: yden sunnuntain aikana kierretään monta esittelyä. Uudekot ja yväkuntoiset, keskiintaiset pereasunnot ovat kysytyimpiä. Läes kaikki koteet kuntotarkastetaan ja useaan otetaan piilovirevakuutus. Ytiömuotoisissa asunnoissa ytiön kunto ja oito tutkitaan perusteellisesti. Uudistuotannolle Vantaalla olisi todella kovaa kysyntää. Erityisesti pienet -uoneen asunnot menisivät kaupaksi, kuten pienet pereasunnotkin. Alkuvuonna ei ole odotettavissa muutosta Vantaan vilkkaassa kaupankäynnissä. Keski-Uudellamaallakin on alkanut tulla jo enemmän asuntoja myyntiin, joten kiertoa tullaan saamaan aikaan. Asuntokaupassa luottamus kauppaan, koteeseen ja välittäjään ovat entistä tärkeämpiä. Kaupankäynti jatkuu alkuvuonna Vantaalla vilkkaana, kun innoittelu on oidettu ammattitaitoisesti. LÄNSI-SUOMI Yleistä vuoden 9 asuntokaupan trendiä on noudateltu myös Länsi-Suomen asuntokaupankäynnissä. Tampereella alueellisesti kysyntä on ollut tasaista. Tämä jotuu mm. siitä, että tarjottavien asuntojen määrä on väentynyt yli prosenttia. Kauppa käy yvin myös alueilla, jotka eivät aiemmin ole olleet niin aluttuja, sillä aluttujen alueiden tarjonta on ollut marginaalista. Perinteisesti keskusta-alueen lisäksi Tammela, Kaleva, Tampellan alue ja Lapinniemi ovat kysytyimpiä. Tarjonnan väyys näkyy myös siinä, että myyntiajat ovat lyentyneet ja samassa koteessa käy enemmän katsojia. Koteesta tulee nyt useita tarjouksia ja niiden joukossa on monia oman asunnon myyntiedollisia tarjouksia. Tämä jotuu osittain myös pankkien toiminnasta kaden asunnon raoittamisessa. Remontoidut yväkuntoiset asunnot ovat kaikkein kysytyimpiä. Keskineliöinnat ovat Tampereella kesän jälkeen nousseet 2,4 prosenttia. Ennen kesää keskimääräinen neliöinta oli 2.35 euroa. Nyt samainen neliöinta on 2.84 euroa. Uudistuotannon asuntojen kysyntä piristyi selvästi syksyn aikana. Rakentajilla on ollut yvä tilaisuus saada kaikki viimeiset asunnot myytyä. Ensi keväänä niin Tampereella kuin Hämeenlinnassakin on tulossa erittäin mielenkiintoisia projekteja. Odotukset rakentajia kotaan ovat siis korkealla. Loppuvuonna 9 ja alkuvuonna kaupan odotetaan Pirkanmaalla kasvavan n. 5 prosenttia. Hintojen nousu on maltillista, eli maksimissaan 2 prosenttia. Turussakin syksyn asuntokaupan markkinavetureina ja vaudittajina ovat olleet sijoittajat ja ensiasunnon ostajat. Syyskesästä kysyntä vavistui tuntuvasti sekä per- 9 Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

10 easuntojen että ns. arvoasuntojen kodalla. Myyntiajat lyenivät maaliskuun päivästä syyskuun 52 päivään. Kauppainnat ovat tasaisesti nousseet. Käytettyjen kerrostaloasuntojen neliöinta oli tammikuussa.75 euroa ja syyskuussa keskimäärin.6 euroa, eli nousua kertyi noin 3 prosenttia. Sijainti, kunto ja inta sekä tedyt remontit ovat tärkeimmät kriteerit, kun turkulainen ostaa asuntoa. Putkiremontin tarve ja inta osataan jo uomioida, mutta usein julkisivuremontit tulevat vielä ostajille yllätyksenä. Kuluttaja ei aina ymmärrä ns. korjausvelkaa. Oikea innoittelu ja remonttiasiat ovat syitä, miksi tänä päivänä käytetään yä enemmän välittäjiä asunnon vaitoprosessissa. Ammattitaitoisen välittäjän tulee uomioida innoittelussa tedyt tai tetävät korjaukset ja korjausvelka. Nämä seikat tulee uomioida tarjousta tedessä ja näin voidaan välttyä ikävältä jälkiselvittelyltä. Turussa kävijöiden määrä näytöillä vaitelee suuresti kode koteelta. Menneen syksyn aikana on tety jopa kävijämääräennätyksiä muutamissa koteissa, samalla kun toisissa koteissa vierailee vain yksittäisiä pereitä. Turussa on edelleen myymättä valmiita rivitaloasuntoja niiden korkean innan vuoksi. Ykkösalueille rakennetut kerrostaloasunnot ovat sen sijaan käyneet kaupaksi koko ajan. Rakentaminen on pikku iljaa käynnistymässä uippupaikkojen lisäksi myös muualle Turkuun. Asuntokaupan ennustetaan pysyvän vilkkaana koko loppuvuoden. Sen sijaan vuoden osalta Turun talousalueella voi esiintyä markkinaäiriöitä, mikäli laivateollisuuden tilaukset iipuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että intakeitys jää alle muun Suomen keityksen ja myyntiajat tulevat pidentymään madollisen työttömyyden lisääntyessä. Jyväskylässä oli syksyllä 8 myynnissä noin 95 asuntoa ja nyt 45. Patoutunut asunnon osto- tai vaitotarve purettiin kesän ja alkusyksyn aikana. Piensijoittajat ja opiskelijoiden vanemmat ostivat kaiken tarjolla olevan, jolloin innat keskustan alueella nousivat ja myyntiajat lyenivät jopa muutamaan päivään. Pienasuntojen lisäksi ns. normaalit pereasunnot menivät yvin kaupaksi. Edelleen markkinoilla on piensijoittajien rymä, joka etsii uonokuntoisia pienasuntoja remontoitavaksi. Omaan käyttöön ostava kiinnittää sijoittajaa enemmän uomiota asunnon kuntoon. Jyväskylässä asuntoesittelyissä kävijöitä riittää intatasolle 25. saakka. Tämän intarajan ylittävät asunnot ovat jyväskyläläisille liian kalliita. Kävijämäärät näytöillä ovat pysyneet vuoden 7 tasolla, mutta uudistuotannon kodalla on erittäin iljaista. Jyväskylä on kasvukeskus, joka varsinkin kuntaliitosten jälkeen on lisännyt vetovoimaisuuttaan. Yliopiston olemassaolo takaa pienasuntokaupan tulevaisuuden. Markkinoiden muuten positiivista keittymistä aittaa työllisyystilanne. Nokian toiminnan lopettaminen ja Kankaantetaan todennäköinen alasajo nostavat työttömyyslukuja merkittävästi. Mikäli uudistuotantoa ei saada vautiin, myyntivaraston kuituminen yli puoleen vuodentakaisesta tasosta tulee todella merkittävästi aittamaan asuntokauppaa alkuvuonna. Vaasassa osakeuoneistojen kauppamäärät ovat laskeneet vastaavan ajankotaan vuoteen 8 verrattuna kerrostalouoneistojen osalta -7,4 prosenttia ja rivitalouoneistojen kodalla kauppamäärät ovat laskeneet -3,4 prosenttia. Kerrostaloasuntojen neliöinnat ovat laskeneet tammi- lokakuun aikana -5,5 prosenttia.7 eurosta.58 euroon. Rivitalouoneistojen osalta lasku on ollut,5 prosenttia, eli.6 eurosta.65 euroon. Myyntiajat ovat pidentyneet kerrostalouoneistojen osalta 9 viikosta 4 viikkoon ja rivitaloasuntojen osalta 8 viikosta 3 viikkoon. Pienet asunnot ovat Vaasassakin käyneet yvin kaupaksi ja myyntiajat niiden osalla olleet todella lyyitä. Kävijämäärät näytöillä ovat kokoajan koonneet. Vaasalaiset akevat yväkuntoisia asuntoja, jossa asuminen on uoletonta ilman remontointisuunnitelmia. Uudistuotanto kiinnostaa ja Vaasassa onkin alkanut 42 uudistuotantoasunnon rakentaminen. Vaasassa kaupan käynnin jatko ja vilkkaus on täysin riippuvainen kaupungin taloudellisesta tilanteesta. Useat vaasalaiset yritykset ovat ulkomaankauppavetoisia, mutta Vaasan talousalue on toistaiseksi säästynyt suuremmilta irtisanomisilta. Tilanne on toistaiseksi vakaa, mutta pelkona on isojen yritysten yt-neuvottelujen alkaminen. Suurimpien yritysten taloudellinen tilanne ei ole paras madollinen, sillä uusia suuria tilauksia ei alueelle ole tullut. Tämä voi jotaa suoraan aliankintayritysten taloudellisen tilanteen eikkenemiseen. Odotus kuitenkin on erittäin positiivinen, koska maailmalta on jo alkanut kantautua tilanteen taittumisen signaaleja. Ladessa on elokuusta lätien tety kauppoja enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 8. Pereasuntojen ja varsinkin omakotitalojen kauppa on vilkastunut ennätysmääriin. Ostajina ovat olleet ennen kaikkea asumistason parantajat ja asuntosijoittajat sekä ensiasunnon ostajat. Kerrostaloyksiö kallistui vuodessa peräti 6 prosenttia, maksaen nyt keskimäärin 6. euroa. Kesän jälkeen omakotitalojen innat ovat kallistuneet 2,6 prosenttia. Keskiarvotalo maksoi syksyllä Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 1 Realia Group Oy Markkinakatsaus Kesä 2010 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat 07 Alueelliset asuntomarkkinat 09 Toimitilat 11 Yhteyshenkilöt 12 Yhteystiedot paikkakunnittain

Lisätiedot

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus kevät 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus 2005 Asiakkaat etsivät toimivia, yksilöllisiä tiloja 3 Asunnot Uudisrakentaminen ja palvelujen saatavuus ohjaavat asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Lauantai 5. lokakuuta uusisuomi.fi Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Getty Images Asuntolainojen suuruuden rajoittaminen saa laajan tuen suomalaisilta. Uuden Suomen ja Hypon Taloustutkimuksella

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy KIINTEISTÖTIETOA VUODESTA 1993 Transaktiovolyymi pohjalukemissa Runsaasti uusia kiinteistörahastoja eri sijoittajaryhmille Toimitilavuokramarkkinat haasteelliset Rakentaminen

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 VÄ E S TÖ M U U T TO L I I K E VÄ E S TÖ S U U N N I T E T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT A S U M I N E N TA LO U S O R I G O S S A : Tu l e vaisuuden

Lisätiedot

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina SUOMEN YMPÄRISTÖ 29 2010 Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina ASUMINEN Vuokranantaja- ja vuokralaiskyselyn tuloksia Anneli Juntto Anne Viita Sonja Toivonen Mia Koro-Kanerva YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien kartoitus Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun riskit Rantala, Katri 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUKYVYN

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 KASVU KÄYNNISTYY,

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

HYPON ASUNTOMARKKINAKATSAUS Q3/2015 12.8.2015

HYPON ASUNTOMARKKINAKATSAUS Q3/2015 12.8.2015 HYPON ASUNTOMARKKINAKATSAUS Q3/2015 12.8.2015 Uusi Hypon Asuntoindeksi: ASUNTOKAUPAN SYVÄJÄÄ SULAA Asuntokaupan syväjää suli reunoilta kevään edetessä. Kauppamäärät kasvoivat ja hintojen lasku pysähtyi.

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyvää sijoitusaikaa Käytä notkahdus hyödyksesi Pitkän aikavälin investointi Hyvin hajautetun osakesalkun omistajana voit suhtautua

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS

ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS TEHOKKAIMMAT TYÖKALUT TUOTON PARANTAMISEEN VUOKRANANTAJAN LAKI-, TALOUS- JA VERONEUVONTA VUOKRANANTAJAN ASIAKIRJAMALLIT JA SOPIMUKSET SUOMEN LAAJIN VUOKRAUKSEN TIETOPANKKI PERINTÄSOPIMUS

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot

valmistuu leasingkohteena

valmistuu leasingkohteena KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Saarijärven Omatoimi-yhteisö: pitkä tie omaan puutaloon Kuntarahoituksen tilinpäätös Sivu 18 EKP:n osto-ohjelmalta odotetaan piristystä euroalueen talouteen Pudasjärven

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013 Rahalaitokset Vuosikatsaus 13 Uudet nostetut asuntolainat vuosittain, kumulatiivinen summa 11 1 13 Mrd. euroa 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30)

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Sisällysluettelo Suomen pankkisektorin vakaus vielä vankalla pohjalla, mutta rahoitusmarkkinoiden häiriötila lisää epävarmuutta Pankkisektorin riskinkantokyky

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot