MAA 9. HARJOITUSTEHTÄVIÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA 9. HARJOITUSTEHTÄVIÄ"

Transkriptio

1 MAA 9. HARJOITUSTEHTÄVIÄ 1. Surakulmaisessa klmissa n 7. kulma ja tämän vastainen kateetti n 5 mm. Laske hyptenuusa ja viereinen kateetti.. Surakulmaisessa klmissa n 74 kulma ja tämän viereinen kateetti n 1 m. Laske puuttuvien sivujen pituudet.. Surakulmaisen klmin hyptenuusa n 16 ja kateetti 14,4. Laske terävien kulmien asteluvut. 4. Pulisuunnikkaan mutisen tntin kantasivut vat 8 m ja 49 m. Mainitussa pulisuunnikkaassa n kaksi suraa kulmaa ja yksi 66 kulma. Mikä n tntin pinta-ala ja tntin hinta, kun neliömetri maata maksaa 1. Kuvi n ehdttmasti piirrettävä! 5. *Tasakylkisen klmin kanta n 6 ja kylki 4. Laske klmin ympäri piirretyn ympyrän säde. 6. Tasakylkisen klmin kanta n 5 ja krkeus 6. Laske klmin sisään piirretyn ympyrän säde. 7. Tähystäjä seis laivan keulassa 11 m krkeudella merenpinnasta. Kun laiva n khdassa A, majakan val näkyy 11 kulmassa vaakatasn nähden. Neljä minuuttia myöhemmin khdassa B val näkyy 6 kulmassa. Mikä li laivan vauhti, kun tiedetään, että majakan val n 88 m krkeudella meren pinnasta ja majakka n pisteiden A ja B kanssa samalla suralla. 8. Muunna radiaaneiksi a 7 b 1 c 5 d 9. Ympyrän säde n 7 ja kulman, jnka kärkipiste sijaitsee ympyrän keskipisteessä, kyljet erttavat kehältä kaaren, jnka pituus n 1. Laske a keskuskulman suuruus radiaaneissa ja muunna se asteiksi, b sektrin ala c kaarta vastaavan jänteen pituus 1(9

2 1. Kuinka suuri n ympyrän säde, js siinä rad suuruista keskuskulmaa 18 vastaavan kaaren pituus n täsmälleen yhden kilmetrin. (Likiarv n vähän yli 5 km, mutta anna tarkka arv myös. 11. Kuinka kaukaa katsttuna maapall näkyy yhden radiaanin suuruisessa kulmassa, kun Maan säde n nin 67 km. Ilmita kyseinen etäisyys Maan pinnasta mitaten. 1. Piirrä neliö ja jaa se lävistäjällä kahteen yhteneväiseen surakulmaiseen klmin. Piirrä myös tasasivuinen klmi ja jaa se krkeusjanalla kahteen keskenään yhteneväiseen surakulmaiseen klmin. Täydennä näin syntyneiden klmiiden sivujen suuruussuhteita hyväksi käyttäen seuraava taulukk: Kulma sin cs tan Surakulmaisen klmin mutisen tasapaksun teräslevyn kateetit vat 16 cm ja cm. Levy leikataan kahteen saan suuremman terävän kulman kärjestä lähtevää kulmanpulittajaa pitkin. Kuinka mnta % a pienemmän levyn ala n suuremman alasta? b suuremman levyn ala n pienemmän levyn alaa suurempi? 14. Käyttäen hyväksi tehtävän 1 tulsta (jka tivttavasti li ainakin asteissa mitatuille kulmille tuttu sekä funktiiden sin ja cs jaksllisuutta, määritä a sin b cs c cs Määrää sin, cs ja tan, kun kulman kehäpisteen krdinaatit vat 1 (,. Aseta tämä piste yksikköympyrän kehälle ja ilmita, mikä n 5 5 sen kulman asteluku, jta se vastaa. (9

3 16. Laadi yksikköympyrään cs :n ja tan :n merkkikaavi. 17. Määritä laskinta käyttämättä palautuskaavjen ja tehtävän 1 njalla sekä sin että cs, kun = a15 b 6 c d e f g Määritä laskimella kulmalle β kaksidesimaalinen likiarv, kun 9 < β < 18 ja a sin β = Kulman γ kehäpiste sijaitsee krdinaatistn IV neljänneksessä. Määritä sin γ (tarkat arvt!!!, kun tiedetään, että cs γ = 9.. Yksikköympyrään sijitetaan svitulla tavalla a b 159 c 4 d asteen kulma. Määritä laskimella kunkin kehäpisteen krdinaattien likiarvt kahden desimaalin tarkkuudella. 1. Kulmasta α tiedetään seuraavaa: 1 < α < 6 csα = 1 sinα = radiaaneissa.. Määritä α sekä asteissa että. Pisteiden A ja B välisen etäisyyden tiedetään levan m. Laskettava pisteen C etäisyys sekä A:sta että B:stä, kun tiedetään, että kulma CAB = 9,5 ja kulma ABC = 81,5 O.. Kitaristi Jhn Ruhn n llut hunilla teillä. Hänen aamuyöllä ktiin palatessaan hänelle n järjestetty väijytys. Ovela Jhn kiertää sen heisen kuvan mukaan. Paljnk hänen kulkemansa matka pitenee? Ilman väijytystä hän lisi vinut kulkea suraviivaisesti. 155 väijytys 158 m 1 4. *Piirrä harppia, viivitinta, ehkäpä astelevyäkin käyttäen klmi, jnka kaksi sivua vat 6, cm ja 5,1 cm ja jälkimmäisen sivun vastainen kulma 7,8. Laske klmin muut kulmat ja tuntemattman sivun pituus. (9

4 6 5. Määritä funktin f: f( = suurin ja pienin arv. Missä pisteissä cs 5 kumpikin näistä saavutetaan. Mikä n funktin f määritysjukk D f ja arv-jukk V f? Hahmttele kuvaaja näiden avulla pääpiirtein. 6. Piirrä samaan krdinaatistn funktiiden y = sin ja y = sin kuvaajat laskemalla taulukkn kummankin funktin arvja nin 1 välein esimerkiksi väliltä [, ] taikka käyttämällä graafista laskinta tahi tietknetta. 7. Osita ikeaksi integraalilaskennassa aika keskeinen kaava tan =. cs 8. Ratkaise yhtälöt a sin = b cs = ½ c tan = 1 ja merkitse kaikissa ratkaisun antavien kulmien kehäpisteet yksikköympyrään näkyviin. 9. Ratkaise yhtälöt a sin = 1 b cs = 1 1 c =. Kaikissa yksikköympyrä näkyvissä. Myös seuraavissa tan yhtälöissä!!!. Ratkaise yhtälöt a sin + sin + ½ = b sin + sin = Ratkaise yhtälö sin( = sin4. ( = + n = n, muunkinlainen vastausesitysmut saattaa lla täsmälleen ikein. Ratkaise yhtälö cs = cs4.. *Ratkaise yhtälö cs cs + 4 = 8cs ( ± + n 4(9

5 4. Ratkaise yhtälö cs sin cs = n 5. Ratkaise yhtälö sin( cs = ( = 5 6. Ratkaise yhtälö tan( = 1 ( = + n Ratkaise yhtälö sin = cs ( = + n 8. Määritä a cs75 bcs15 yhteen- ja vähennyslaskukaavjen avulla. (Tinen n Osita, että kaikilla reaaliluvuilla a cs( = cs bcs( + = cs sijittamalla ihan kylmästi ksinin vähennys- ja yhteenlaskukaavaan. 4. Mihin binmiin n svellettu sinin yhteenlaskukaavaa, kun n saatu lauseke 1 cs + sin?? 41. a Kehitä cs (cs :n plynmiksi ja a sin (sin :n plynmiksi sveltamalla yhteenlaskukaavja ja hksaamalla, että = Ratkaise yhtälö sin = sin. 4. Sveltamalla kaksinkertaisen ksinin kaavja määritä ksini. Humaa, että 45 =,5.,5 kulman sini ja 44. Jhda tangentin yhteenlaskukaava lähtemällä siitä, että sin( + y tan( + y = cs( + y ja sijita sitten saamaasi lausekkeeseen = y, jllin saat kaksinkertaisen kulman tangentin. Määritä sen avulla tan,5, äläkä säikähdä, js judut ratkaisemaan tisen asteen yhtälön. Saamasi kaavat tauluksta tarkista. 5(9

6 sin( pyy 45. Määritä seuraavat raja-arvt njautumalla tulkseen lim = 1: pyy pyy sin k tan 1 cs 1 cs a lim b lim c lim d lim. 46. Jhda funktiiden y = tan ja y = ct derivaatat ttamalla humin, että sin cs tan = ja ct = ja käyttämällä samäärän derivintikaavaa, cs sin 47. Funktin y = sin kuvaajan pisteeseen (a, sin a asetetaan nrmaali, jka leikkaa y-akselin pisteessä (,b, Määritä limb, kun tiedetään, että < a < a. Muistanet käyrän y = f( pisteeseen (, f( asetetun tangentin ja nrmaalin yhtälöt: tangentti : nrmaali : y y f ( f ( = = f ( 1 f ( ( ( 48. Olkn f( = sin(sin. Määritä f ( ja f. Määritä lpuksi kaikki ne :n arvt, jilla derivaatta f ( saa arvn nlla. 49. Osita, että käyrät y = sin ja y = cs leikkaavat tisensa pisteessä = 6. Missä kulmassa ne leikkaavat? Ohje: käyrien leikkauskulma n leikkauspisteeseen asetettujen tangenttien välinen kulma. 5. Puliympyrän sisään piirretään surakulmi, jnka a pinta-ala n mahdllisimman suuri b piiri n mahdllisimman pitkä. Määritä kumpaisessakin tapauksessa surakulmin kannan ja krkeuden suhde. Ohje: Ota muuttujaksi heiseen kuvin piirretty keskuskulma. 51. Määritä seuraavien lukujnjen yleinen termi: 4 a,, 5, 6, 4... b1, 4,16, 64,... c, 9, ,,, (9

7 5. Kirjita lukujnn ( a n viisi ensimmäistä termiä, kun n n a an = ( 1 b a1 = ja an+ 1 = an + n + 1 n 5. Määritä lukujnn (a n yleinen termi, kun jnn alkupää n seuraavanlainen: a,,,... b, 1 4 5,,,,, Määritä lukujnn an = n 5n + pienin luku. Ohje: Mieti, miten tässä visi käyttää reaalifunktin f: f( = 5 + ääriarvteriaa? 55. Osita tutkimalla ertusta an+ 1 an, että lukujn an = kasvava. n 1 n aidsti n 56. Tutki vastaavan reaalifunktin derivaatan merkin avulla lukujnn an = n + n mntnisuutta, ts. millä n:n arvilla jn kasvaa (aidsti ja millä n:n arvilla se vähenee (aidsti! n Kuinka mnennesta termistä alkaen jnn an = kaikki termit n + 1 pikkeavat jnn raja-arvsta vähemmän kuin kymmenestuhannessan? 58. Määritä n n + n lim. n 5n n Määritä lim ( n + 1 n. n 6. a Määritä jnn 7, 11, 15, yleinen termi. b Määritä jnn viideskymmenes termi. 61. Aritmeettisen jnn klmas luku n 11 ja kahdeksas luku n 1. Määritä jnn viidestista ja kahdeskymmenes seitsemäs luku. 6. Kuinka mnta nelinumerista, klmellatista jallista kknaislukua n? 7(9

8 6. Aritmeettisessa jnssa n yhdeksän ensimmäisen termin summa = 6 ja ensimmäinen termi = 1. Määrää jnn neljäs termi. 64. m paperia, jnka paksuus n.5 mm, rullataan sellaiselle hylsylle, jnka säde n 1. cm. Kuinka mnta kierrsta paperia rullaan tulee ja kuinka suuri n sitten rullan ulkhalkaisija? Humaa, että peräkkäiset kierrkset paperia hylsylle käärittynä mudstavat aritmeettisen jnn. 65. Jnsta 5, 1,, 4... löytyy luku 51. Kuinka mnes jnn luku se n? 66. Gemetrisessa jnssa n a4 + a5 = ja a9 + a1 = 975. Määritä jnn alusta klme ensimmäistä termiä. 67. Alipainepumppu pistaa jkaisella männän iskulla säiliössä levasta kaasusta % ja pumpun käyntinpeus n 1 iskua minuutissa. Kuinka kauan pumppu n llut käynnissä, kun kaasusta n pistettu 99,9 %? 68. Laske summat a + lg + (lg b + lg + lg + (lg + lg (lg lg Sievennä tulkset siinä erikistapauksessa, että n = 7 ja = 1 1. n Tiina saa kuukausirahaa 1, jtka tarkkana tyttönä tallettaa % tilille jkaisen kuukauden 1. päivänä. Paljnk tilillä n rahaa vuden kuluttua? Tilille n siis suritettu 1 talletusta, jista viimeinen n kasvanut krka tasan kuukauden ja ensimmäinen tasan vuden. 7. Mikk staa 65 eurn hintaisen pientilan ja maksaa siitä kaupantektilaisuudessa Jäljellä leva kauppahinta svitaan suritettavaksi vusittain 1 erissä , jne. Kesäkuun alussa 9 Mikka khtaa ihmeellinen nni, sillä saapuu tiet, että hänen Amerikissa asunut tätinsä n kullut. Tiedn mukana saapuu ikeaksi tdistettu jäljennös testamentista, jka kert tädin testamentanneen Miklle klmanneksen maisuudestaan, jnka rahaksi muuttamisen jälkeen hän pystyy maksamaan tilan velkasuuden (5 eura kknaisuudessaan. Kuinka suuren summan Mikk myyjälle maksaa , kun krkkanta n 5,5 %? 71. Perheellä n asuntlaina, jnka krk n 7,5% ja takaisinmaksuaika 1 vutta. Laina maksetaan tasaerin kuukausittain. Laske kuukausimaksun suuruus ja se, kuinka paljn perhe jutui maksamaan krkja. n 1 8(9

9 7. Alplla li % säästötilillä erään vuden alussa 15. Oli Alpnkin Amerikan täti kullut ja antanut perintöä. Alp nsti tililtä jkaisen kuukauden alussa 1 ja eli tuhlaajapjan tavin. Paljnk tilillä li rahaa vuden viimeisenä päivänä krkjen merkitsemisen jälkeen? 7. Kesällä 7 n pienessä maaseutulukissa haettavana yksi matemaattisten aineitten ja yksi rutsin ja englannin vanhemman lehtrin virka. Opiskeluajan lppupulella tulisesti rakastuneet Markus ja Suvi vat aviituneet ja ehtineet valmistuakin keväällä 7 vidakseen hakea mainittuja virkja. Mlemmat valitaan ja saisivat asunnn sta varten 1 lainan 6,5 % krlla 1 vudeksi. Laina svittaisiin lyhennettäväksi kuukausittain annuiteettiperiaatteella, mutta nyt n nurella parilla ankara miettiminen, kuinka suuren lainan he uskaltavat ttaa. Paikkakunnalla n useitakin käyttökelpisia asuntja myytävänä, mutta Suvi kauhistelee tulevan mahdllisen velkataakan hitmahdllisuuksia, ilmaisee pelka ansisidnnaisen äitiysrahan leikkaamiseen ja kyselee varvasti Markukselta, kuinka pitkälle tämän mielestä n haikaran tula siirrettävä. Kun vanhemman lehtrin lähtöpalkka yhdellä palvelulisällä n nin 4, jsta n maksettava vera 1%, ja kun nuret laskevat, että tisen palkalla hidetaan asuntlaina, pystyvätkö he ttamaan kuvatuilla ehdilla lainaksi 1. Js lainan annuiteetti pikkeaa humattavasti tisen pulisn nettpalkasta, laske sen lainan pääma, jsta he kykenevät vielä selviytymään. 74. Lainaa (pääma = K lyhennetään kerran vudessa. Kuinka mnta % enemmän judutaan maksamaan krka (lausuttava K:n avulla, js 7 % laina tetaan 15 vudeksi kuin js se tettaisiin 1 vudeksi. Laske svellutuksena krkjen er eurissa, js lainan pääma n 1. 9(9

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

MAA1 HARJOITUSTEHTÄVIÄ

MAA1 HARJOITUSTEHTÄVIÄ MAA HARJOITUSTEHTÄVIÄ Tarkista saamasi tulos aina, mikäli vastausta ei ole ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti yhtälöitä. Myös ns. laskennalliset probleemat on syytä tarkistaa.. x = x + 0. x (x ) = x.

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää.

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. MAA9. 014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. A-OSIO: Ei saa käyttää laskinta. MAOL saa olla esillä. Maksimissaan

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

1. MATKA, AIKA, NOPEUS

1. MATKA, AIKA, NOPEUS Nimi. MATKA, AIKA, NOPEUS Kertaa tarvittaessa diplomin V luku. Jos auton nopeusmittari näyttää koko ajan 75 km, niin auto etenee 75 h kilometriä tunnissa. Nopeus lasketaan jakamalla matka siihen käytetyllä

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956)

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956) Suml!.n...- i!l II ( N: 5-6 LOKAKUU 956) SHAKKI XII shakkilympialaisten jhta jukkueiden kapteenien kkuksessa Mskvassa 30. B. 956. Henkilöt (vasemmalta): M. Berman, Rchlin, F. Rgard, tri H. Björk (vain

Lisätiedot

Suorakulmainen kolmio

Suorakulmainen kolmio Suorakulmainen kolmio 1. Määritä terävä kulma α, β ja γ, kun sinα = 0,5782, cos β = 0,745 ja tanγ = 1,222. π 2. Määritä trigonometristen funktioiden sini, kosini ja tangentti, kun kulma α = ja 3 β = 73,2

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella.

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Tasogeometria Tasogeometrian käsitteitä ja osia Suora on äärettömän pitkä. A ja B ovat suoralla olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Jana on geometriassa kahden pisteen välinen suoran osuus.

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA7 Derivaatta Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Derivaatta (MAA7) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävien ratkaisut Pikatesti

Lisätiedot

jakokulmassa x 4 x 8 x 3x

jakokulmassa x 4 x 8 x 3x Laudatur MAA ratkaisut kertausarjoituksiin. Polynomifunktion nollakodat 6 + 7. Suoritetaan jakolasku jakokulmassa 5 4 + + 4 8 6 6 5 4 + 0 + 0 + 0 + 0+ 6 5 ± 5 5 4 ± 4 4 ± 4 4 ± 4 8 8 ± 8 6 6 + ± 6 Vastaus:

Lisätiedot

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun Ympyrään liittyviä harjoituksia 1 Laske ympyrän kehän pituus, kun a) ympyrän halkaisijan pituus on 17 cm b) ympyrän säteen pituus on 1 33 cm 3 2 Kuinka pitkä on ympyrän säde, jos sen kehä on yhden metrin

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan.

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan. Jhdant: FREEDOM60 -ruiskuinfuusijärjestelmä n liikuteltava ja helppkäyttöinen eikä se vaadi paristja tai sähköä. Virtausmäärää hjataan vain kahdella käyttönupilla sekä erityisellä tarkkuusletkustlla. FREEDOM60

Lisätiedot