Kehittämissuunnitelmaa päivitetään taloussuunnitelmakausittain joka kolmas vuosi ja prosessin organisoijana toimii elinkeinoasiamies.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehittämissuunnitelmaa päivitetään taloussuunnitelmakausittain joka kolmas vuosi ja prosessin organisoijana toimii elinkeinoasiamies."

Transkriptio

1 Elinkeinojaos LEHTIMÄEN ELINKEINO-OHJELMAN PÄIVITTÄMINEN 136/06/060/2003 EKJ 41 Lehtimäen kunta asetti talousarviossa vuodelle 2002 yhdeksi elinkeinotoimen tärkeimmistä tavoitteista elinkeino-ohjelman laatimisen yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa. Elinkeinojen kehittämissuunnitelman laatiminen aloitettiin syyskuussa Kehittämiskohteiden löytämiseksi perustettiin kolme yrittäjistä, luottamusmiehistä ja viranhaltijoista koostunutta työryhmää: teollisuus-, palvelu- ja matkailu sekä alkutuotantoryhmä. Teollisuusryhmään kuuluivat Ala-Mattinen Raimo, Isoaho Tommi, Kahre Santtu, Kuisti Seppo, Kurunmäki Tomi ja Ojala Heikki. Palvelu- ja matkailuryhmään kuuluivat Kekkonen Irma, Nimetön Jouko, Rasinmäki Kaisa ja Yli-Kesäniemi Juha. Alkutuotantoryhmään kuuluivat Hattula Anne, Hauta-aho Taimi, Kari Ville, Kuoppa-aho Tapio ja Tohni Jarmo. Kehittämissuunnitelmaa päivitetään taloussuunnitelmakausittain joka kolmas vuosi ja prosessin organisoijana toimii elinkeinoasiamies. Lehtimäen kunnan elinkeino-ohjelma valmistui keväällä Lehtimäen kunnanhallitus hyväksyi elinkeino-ohjelman 148, , ja kunnanvaltuusto 45, Elinkeino-ohjelma koottiin työryhmien esityksistä, jotka valtuusto lopulta vahvisti. Suunnitelmakausi on ylittänyt puolivälin, joten alla esitellään toimenpiteet että tilannekatsaus toimenpiteiden vaikutuksiin. Elinkeino-ohjelmassa kehittämiskohteiksi valittiin: 1) Matkailuelinkeinojen kehittäminen, jossa vastuuhenkilöinä toimenpiteissä ovat Suninsalmen virkistysalueen ja pienvenesatama -hankkeen osalta tekninen johtaja, sekä Valkealammen toimintojen kehittämisen osalta Lehtimäen Matkailu Oy:n toimitusjohtaja. Matkailuelinkeinojen kehittämisen tilannekatsaus : Suninsalmen pienvenesatama ja virkistysalue -hanke (Satama) on valmistumassa helmikuuhun 2006 mennessä. Hanketta toteuttaa Rannankylän kyläyhdistys ry. Venelaituri, laskuramppi, uimaranta ja kahvila ovat jo käytössä. Venepaikkojen vuokrausaste on noin 80 %. Satamassa käy ja Satamaan tuodaan veneitä muilta paikkakunnilta että seutukunnan ulkopuolelta (mm. Ilmajoki). Satama työllistää ympärivuotisesti 2 henkilöä. Lisäksi kesän 2005 aikana Satama tarjosi kesätyöpaikan

2 7 opiskelijalle! Satamassa on pidetty 39 erilaista koulutukseen, kokoustoimintaan, harrastuksiin ja matkailuun liittynyttä tilaisuutta kesän 2005 aikana - hankkeen vielä ollessa käynnissä ilman että toimintaympäristö olisi suunnitelman mukaisessa kunnossa ja toiminta tavoitteiden mukaisessa laajuudessaan. Hankkeen valmiusaste on < 80 %. Palvelut ovat käytettävissä talvikuukausina la-su klo Touko-elokuussa joka päivä klo Satamahanke on tuottanut lisäksi jatkohankkeita mm. Ähtärinjärven virkistysmatkailun edistämiseksi, joihin on saatu kehittämisrahoitusta mm. Ähtärin kaupungilta, Euroopan Unionilta että Liikenne- ja viestintäministeriöltä. Valkealammen kehittämisen osalta rakennuskannan uudistaminen pysähtyi väliaikaisesti kaavoitushankkeessa naapurivalitukseen. Rakentamiseen siirryttäneen voimassa olevan rakennuskaavan edellyttämässä laajuudessa Lehtimäen Matkailu Oy:n uuden toimitusjohtaja Pekka Periviidan ohjaksissa että Valkealammella aloittaneiden uusien yrittäjien yhteistyöllä. 2) Teollisuuden kehittäminen, jossa mm. kartoitetaan teollisuusyritysten tarpeita henkilökohtaisten yrityskäyntien avulla, osaamisen ylläpitämiseksi järjestetään iltakoulutuksia että syvennetään yhteistyötä perusopetuksen opinto-ohjaajien kanssa koulutetun työvoiman saamiseksi alalle. Vastuuhenkilönä on elinkeinoasiamies. Teollisuuden kehittämisen tilannekatsaus Teollisuudelle suunnattujen kehitystehtävien osalta toimeenpanossa törmättiin resurssiongelmaan. Elinkeinoasiamies Pirjo Väisänen vaihtoi työnantajaa ja toimialaa Kuortaneen ja Lehtimäen yhteisen elinkeinoasiamiehen tehtävistä. Elinkeinotoimen tehtävien uudelleenorganisoimiseksi resurssiongelma ratkaistiin alueellisen elinkeinopalvelujen tuottamisen mallilla, jossa Alavuden Kehitysyhtiö Oy tuottaa elinkeinotoimen neuvonta- ja kehityspalveluita Alavuden kaupungin lisäksi Kuortaneen ja Lehtimäen kuntien alueella oleville yrityksille ja yrittäjiksi aikoville. Hankeosallistumisien valmistelu- ja esittelytehtävät säilytettiin kuntien virkamiehillä. Lehtimäen kunnan osalta elinkeinojaos toimii hankkeisiin osallistumisesta päättävänä elimenä (Kh 43, ). Teollisuuden yritysten ja yrittäjien palvelemisen osalta tiedottamis- ja kouluttamistavoitetta on hoidettu elinkeinojaoksen toimintaa aktivoimalla sekä suunnittelemalla kuntien nettisivujen tiedotusroolia uudelleen, että ottamalla käyttöön pöytäkirjojen internetjulkaisu. Toukokuun alusta 2005 elinkeinopalveluita ostetaan Alavuden Kehitys Oy:ltä. 3) Kuntamarkkinoinnin tehostaminen, jossa Lehtimäen kunnan tunnettuutta lisätään tehostamalla myönteistä kuntaviestintää. Uusitaan kuntaesite. Lisäksi toteutetaan yhteisiä messuesiintymisiä seutukunnan muiden kuntien ja yritysten kanssa. Vastuuhenkilönä on

3 elinkeinoasiamies. Kuntamarkkinoinnin tehostamisen tilannekatsaus Elinkeinoasiamiehen muihin tehtäviin siirtymisestä huolimatta kuntaviestintää on lisätty. Kuntaviestintään ovat panostaneet mm. Lehtimäen Matkailu Oy:n toimitusjohtaja, kunnanjohtaja ja tekninen johtaja. Alueellisissa että ILKKA -maakuntalehdessä on lisätty erilaisia kunnassa tapahtuvasta toiminnasta kertovia puffeja ja meneillään olevien ja tulevien hankkeiden esittelyjä. Kunnan mainosesite on uusittu. Kunta on osallistunut mm. matkailu-, vapaa-aika messuille niin Helsingin messukeskuksessa kuin Seinäjoen Areenassakin. Myönteisen kuntakuvan rakentamiseksi on kunnan keskustan tonttien raivaaminen aloitettu kesällä Tonttien yhteismarkkinoinnista on käyty neuvotteluja mm. Kapiteeli Oy:n kanssa. Teidenvarsien mainontaa ollaan kehittämässä mainostauluhankkeella. Kunnan opastus-informaatio karttoja ollaan uusimassa. 4) Alkutuotannon monipuolistaminen ja bioenergian käytön lisääminen, jossa kartoitetaan lisäkohteita bioenergian käytölle kunnassa, hyödynnetään kunnassa toimivien yritysten osaaminen energialaitoksen laiteratkaisuja kehitettäessä ja toteutettaessa. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja. Alkutuotannon monipuolistamisen ja bioenergian käytön lisäämisen tilannekatsaus Lehtimäen keskustassa, Keskikylällä rakennettiin ja otettiin käyttöön pitkään haaveiltu energialaitos. Rakennushankkeessa oli mukana paikkakuntalaisia yrittäjiä ja yrityksiä; mm. energialaitokseen toteutetun hake-turveseoksen ruuvisiirtimen suunnitteli ja toteutti Elmomet Oy. Osuuskuntavetoisen laitoksen perustivat lehtimäkiset metsänomistajat, mukaan lukien Lehtimäen kunta, joka lisäksi investoi keskustaan mm. kunnan ja Lehtimäen Opiston öljylämmitteisten kiinteistöjen välille aluelämpöverkoston. Kunnan energiakustannukset ovat pudonneet kolmannekseen vuoden 2005 aikana hankkeen toteutumisen jälkeen. Lehtimäen energiaosuuskunnan puheenjohtaja Risto Ala-Mattisen mukaan energiahankkeen työllistävä vaikutus on kymmeniä henkilöitä; keskimäärin kokopäiväistä työtä on luotu 3-5 henkilölle. Alkutuottajien investoinnit energiapuun keräämisen, hakkeen tuottamisen ja kuljettamisen koneisiin ja laitteisiin ovat lisääntyneet. Hakkeentuottajille on tuloutettu euroa. Tuloutus vastaa noin 25 % kunnan vuoden 2005 investointitasosta. Tämä ennen öljyn hankintaan käytetty raha on jäänyt tehostamaan Lehtimäen kuntaekonomiaa. Yksittäisinä lisäkohteina on keskustelua avattu energiaosuuskunnan kanssa mm. Lehtimäen kirkonkylällä sijaitsevan toimintakeskuksen energiahuollon ulkoistamisesta ja lämmitysjärjestelmän muuttamisesta bioenergialle. Nouseva öljynhinta kannustaa eri toimialojen tuotantorakennusten omistajia vaihtamaan lämmitysjärjestelmäänsä

4 kotimaiselle ja paikkakunnalta saatavalle bioenergialle. Hakkeen joukkoon lisättävän kasvibiomassan kasvatus Lehtimäellä on lisääntynyt. 5) Väestökehityksen kääntäminen positiiviseksi, jossa kaavoitushankkeita lisäämällä pyritään saamaan kunnan väestökehitystä positiiviseksi. Toimenpiteenä kaavoitetaan kunnan omistuksessa olevia ranta-alueita asuntoalueiksi. Lisäksi kartoitetaan yksityisten maanomistajien halukkuus myydä ranta-alueita tonttimaaksi ja tutkitaan mahdollisuudet myytävien "mummon-mökkien" kartoittamiseen ja myyntiin. Uusitaan kunnan www-sivustot ja lisätään sinne tietoa em. asioista. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja. Tilannekatsaus Kunnan omistamaa ranta-aluetta Mustaniemessä kaavoitettiin asuintonteiksi toimintalinjan mukaisesti. Valitus on katkaissut hankkeen etenemisen toistaiseksi. Omarantaisten asuintonttien kysyntä on ollut vilkasta ilman laajempaa ennakkomainontaa. Kunnan www-sivut uusittiin, joissa hankkeista ja myynnistä olevista erilaisista tonteista on tiedotettu. Mummon-mökkien myynti-ilmoituksia kartoitettiin kyläyhdistysten avustuksella. Vain Rannankylältä tuli ilmoituksia, jotka vietiin kunnan web-sivuille. Rantaosayleiskaavan päivittäminen ja myytävien tonttien määrän selvittäminen on aloitettu. Kunnan väestöpohja on valitettavasti kaventunut entisestään. 6) Kehittämispankki, jossa tavoitteena on tukea aloittavien yritysten liikkeellelähtöä tarjoamalla kohtuuhintaisia toimitiloja. Lisäksi pyritään synnyttämään paikkakunnalle massatapahtuma, selvitetään Lehtilammen virkistyskäytön lisäämisen mahdollisuuksia esimerkiksi rakentamalla rannan ympärille maisemapolku ja selvitetään kädentaitajien tuotteiden myyntipaikkamahdollisuuksia Suokonmäen tai Suninsalmen alueelle. Tilannekatsaus Kunta hankki omistukseensa Lekopa Oy:n laajentamat toimitilat, joista toimitiloja aloittavalle yritykselle voidaan osoittaa. Ohjelmalinjauksen vaihtoehtona olisi tilojen rakentaminen. Kauko Ukonmäen ideoimasta ja yhteistyötahojen kanssa käynnistämästä Maraton vaikka kävellen -tapahtumasta on kasvamassa koko perheen ja kaiken ikäisten liikuntatapahtuma. Polun rakentaminen kohdistettiin Suokonmäen alueen toimintaedellytyksiä ja laajenevaa näyttelytoimintaa parantamaan. Suokonmäen kotiseututalon yhteyteen on suunniteltu näyttelytoimintaa, jonka kuluja katettaisiin esimerkiksi tavaramyynnillä. YHTEENVETO Hankkeiden ja toimenpiteiden vaikuttavuuden ja tulosten arviointi on elinkeinojaoksen tehtävä. Elinkeinojaoksen tehtävänä on myös ottaa kantaa elinkeino-ohjelman päivittämisen tarpeeseen ja kunnan elinkeinopolitiikan suuntalinjauksiin.

5 Tj:n esitys Kuntakenttä, seudullisuus ja alueellisuus ovat murroksessa. Öljynhinnan odotetaan edelleen kohoavan, mikä vaikuttaa kotimaisen polttoaineen kysynnän kasvuun. Olisi pohdittava erillisen energiapoliittisen linjauksen rakentamista. Kunnassa on yhtäältä alkutuotantotiloja merkittävä määrä, mikä tarjoaa bioenergiaomavaraisuudelle erinomaiset lähtökohdat. Toisaalta paikallisen energiatuotannon toimintakin jäntevöityy. EU:n ohjelmakausi on vaihtumassa. EU:n hankerahoitus yhtäältä vähenee ja toisaalta suuntautuu selkeämmin yritystoimintalähtöisien hankkeiden rahoittamiseen. Elinkeinoelämässä on mukana tekijöitä, joilla on merkitystä Lehtimäen kunnan elinkeino-ohjelmassa toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuuden kasvamiseen, ja toisaalta itse kunnan palveluiden tuotantoon. Yrittäjien, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden työryhmien olisi jälleen kokoonnuttava. Työryhmien tulee pohtia miten elinkeinopalveluita tuotetaan ja millaisia toimenpiteitä elinkeinopalveluita tuottavilta tahoilta odotetaan. Elinkeinojaos päättää, että Lehtimäen elinkeino-ohjelmaa päivitetään. Ohjelman päivitysprosessin läpiviennin toteuttaa Alavuden Kehitys Oy. EKJ Lisätiedot: Päätettiin esityksen mukaisesti. Vesa Vornanen, tekninen johtaja. Puh , tai sähköposti LIITTEET Lehtimäen elinkeino-ohjelma

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 Kv 10/1.9.2014 76 Dnro:985/14.00.01/2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 1.9.2014 Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 1 Elinkeino-ohjelman lähtökohdat ja toteutus Tämä elinkeino-ohjelma on jatkoa

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA

NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 1 NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 2 Johdanto Strategiaan kirjatun visionsa mukaan Naantali on itsenäinen, kestävästi kasvava,

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 Kunnanhallitus 147 03.11.2004 Kunnanhallitus 152 15.11.2004 Kunnanvaltuusto 55 24.11.2004 TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 140/04/041/2004 KH 147 Kunnanhallitukselle on

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä 2 maaliskuu 08 MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä Tampereen Kauppa kamari lehti Nordea Pankki Suomi Oyj Haluatko pitää kiinni parhaista? Kynsien ja hampaiden sijaan

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Porin seutukunta KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KÄSIKIRJA Sisällysluettelo Yritysvaikutusten arviointi peilaa kunnan päätöksentekoa... 3 JOHDANTO... 4 TAUSTA... 5 Toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTON JA HALLITUKSEN KOKOONPANO

KUNNANVALTUUSTON JA HALLITUKSEN KOKOONPANO TÖYSÄ Töysän kunta on perustettu v. 1865 Kunnan kokonaispinta-ala on 310 km 2, josta vesipinta-alaa 11,52 km 2 Lääni Länsi-Suomen lääni Maakunta Etelä-Pohjanmaa Työvoima- ja elinkeinokeskus Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli 2 2008 Avoin päiväkoti tarjoaa vertaistukea sivu 3 Nurmijärvi 450 vuotta sivu 5 Vuoden 2008 kaavoituskatsaus sivu 7 10 Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa sivu 12 Kuva: Mitteli Sääksin uimarannalla monipuolista

Lisätiedot