RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto (10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen, kirkkoherra, pj x Risto Pursiainen vpj. x Seppo Toivanen Eila Korhonen, jäsen x Leena Parviainen Simo Paaso, jäsen x Kari Hyvönen Elli Nuutinen, jäsen - paikalla Lilja Korhonen 16:40 Erkki Pursiainen, jäsen x Voitto Korkalainen Kirsi Kokkonen, jäsen x Marita Rautiainen Arja Korkalainen KV:n pj. x saapui klo 16:40 Maija-Liisa Korhonen KV:n vpj x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x Esityslista: 58 Kokouksen avaus 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 60 Pöytäkirjan tarkastus 61 Esityslistan hyväksyminen 62 Piispanvaalin maallikkojäsenten valinta 63 Jorma ja Seija Korhosen ostotarjous 64 Rautavaaran AA-ryhmän anomus kokoustilasta 65 Sairaalasielunhoitotyön sopimuksen jatkaminen 66 Tuloveroprosentti vuodelle Hautausmaan käyttösuunnitelman täydennys osasto 7 68 Muut asiat 1.mom Kirkkovaltuuston uuden jäsenen valitseminen 2.mom Medianäkyvyys 69 Ilmoitusasiat 70 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 71 Kokouksen päättäminen

2 Kirkkoneuvosto 2(10) Rautavaaralla Juha Luukkonen, kirkkoherra, pj Hanna Lehto, vs. tal.pääll., siht. Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Kirsi Kokkonen Eila Korhonen Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Rautavaaran seurakunnan kirkkoherranvirastossa aukioloaikoina alkaen perjantaina neljäntoista (14) päivän ajan.

3 Kirkkoneuvosto 3(10) 58 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen ja laulettiin alkuvirsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 60 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Kirsi Kokkonen ja Eila Korhonen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen perjantaina , neljäntoista (14) päivän ajan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Kokkonen ja Eila Korhonen. 61 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kohtaan muut asiat otettiin Kirkkovaltuuston uuden jäsenen valitseminen ja Medianäkyvyys. 62 PIISPANVAALIN MAALLIKKOJÄSENTEN VALINTA Kuopion hiippakunnan piispan virka tulee avoimeksi lukien. Tuomiokapituli on määrännyt piispan vaalin toimitettavaksi siten, että ensimmäinen vaalipäivä on tiistaina klo 13 ja tarvittaessa toisen kierroksen vaalipäivä on maanantaina klo 13. Vaali toimitetaan kussakin rovastikunnassa lääninrovastin puheenjohdolla. Piispan vaalissa äänioikeutetut henkilöt ilmenevät kirkkolain 18 luvun 3 :n 2 momentista. Maallikkovalitsijoihin kuuluvat kirkolliskokoukseen hiippakunnasta valitut maallikkoedustajat ja hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet sekä tuomiokapitulin maallikkojäsen ja lakimiesasessori. Maallikkojäsenten jakautuminen ilmenee tuomiokapitulin lähettämästä taulukosta. Kirkon vaalijärjestyksen mukaan kirkkoherra huolehtii siitä, että kirkkovaltuustonmaallikkojäsenet valitsevat valitsijat ja ilmoittaa vaalin tuloksen tuomiokapitulille ja lääninrovastille. Kirkkovaltuuston on valittava maallikkojäsenet niin, että tieto vaalin tuloksesta voidaan ilmoittaa tuomiokapitulille viimeistään Vaalikelpoisia maallikkovalitsijoiksi ovat seurakunnan luottamustoimiin vaalikelpoiset jäsenet. Kirkkoherran tulee toimittaa tieto valittujen nimistä ja osoitteista sekä tuomiokapitulille että lääninrovastille viimeistään Lisätietoja antaa tarvittaessa vs. lakimiesasessori Meri-Tuuli Heimonen

4 Kirkkoneuvosto 4(10) p Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee Rautavaaran seurakunnasta kaksi maallikkovalitsijaa piispanvaaliin. Arja Korkalainen ja Lilja Korhonen saapuivat klo16:40 63 JORMA JA SEIJA KORHOSEN OSTOTARJOUS Rautavaaran seurakunta Teemme ostotarjouksen maa-alueesta, joka on keskellä maatamme, entinen laanipaikka 0,6 ha. Sijaitsee Lapinmäen tien varrella Pitkäkosken kohdalla. Hintatarjous Liitteenä kartta. Talouspäällikön päätösehdotus: Tarjouksen kohde on luontokohteena arvokas ja kaunis yksittäinen paikka. Rautavaaran seurakunta haluaa aikaisemman linjapäätöksensä mukaan säilyttää maa-alueen omistuksessaan. Kyseisen 0,94 ha maaalueen puuston arvo on noin kolminkertainen tarjoushintaan verrattuna. Alue halutaan säilyttää kaikkien seurakuntalaisten käytössä virkistysalueena. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuuston tekevän periaatepäätöksen, että seurakunta ei myy muita maa-alueita kuin asumiskäytössä olleita vuokramaita. 64 RAUTAVAARAN AA-RYHMÄN ANOMUS KOKOUSTILASTA Rautavaaran ev.lut seurakunnan kirkkoneuvostolle, Rautavaaran AA-ryhmä kääntyy kunnioittaen puoleenne tarkoituksella anoa pientä, suht vaatimatontakin toimitilaa seurakunnalta, kerran viikossa n tuntia kestävää kokoontumistaan varten. Toivomuksena varusteista olisi: vesipiste kahvinkeittoa varten, 5-6- tuolia, vaatimaton pöytä, sähköpistoke, sitä kahvinkeitintä varten. Mitä AA-ryhmä on? Se on valtakunnallinen toimija, joka pyrkii vertaistuen avulla saavuttamaan ja ylläpitämään TÄYTTÄ-Raittiutta. Ryhmän kokoontumistilassa on päihteettömyys osallistujille ehdoton edellytys. Mahdollisesti juonut tulija ohjataan välittömästi ulos. AA-ryhmä ei pidä jäsenrekisteriä, ei kerää jäsenmaksuja. kokoontujat tuntevat toisensa pääasiassa etunimillä. Se ei ole sidoksissa poliittisiin tai hengellisiin liikkeisiin. Rautavaaralla AA-ryhmä on toiminut noin parikymmentä vuotta. Toimitilan on usein luovuttanut Rautavaaran kunta. kunnan kiinteistöjen käyttö on viime aikoina joltisessakin käymistilassa. Niinpä AA-ryhmäkin on joutunut

5 Kirkkoneuvosto 5(10) jatkuvasti kiertolaiseksi. Nytkin A-killan kanssa yhteinen toimitila ollaan myymässä alta. Tuo Rautala niminen kiinteistö, jossa on mm taksikoppi. Vielä mainittakoon, että Rautavaaralla käy kokoontumisissa, varsinkin kesäisin AA:laisia ympäristökunnista, kuten Nilsiä, Nurmes, Siilinjärvi, Sonkajärvi ym. Vastuullisena toimitilan avaimen haltijana on toiminut jo pitkään paikkakuntalainen Seppo Ahonen. Rautavaaralla Reijo Kilpeläinen kummisetä Kaikesta asiaan liittyvästä voi soittaa minulle puh PS. Seurakuntanne diakoni Terttu Sorsa tuntee varsin hyvin AA:n ja AA:laiset. Voinette tarvittaessa konsultoida hänen kanssaan. Kirkkoherran päätösehdotus: Seurakunta voi antaa seurakuntatalolta arkisin vapaana olevana virkaaikana käyttöön pikkusalin. Keittiössä on kahvinkeittomahdollisuus. Tai vaihtoehtoisesti ilta-aikaan partiokolon, jossa ei ole vesipistettä eikä käymälää. 65 SAIRAALASIELUNHOITOTYÖN SOPIMUKSEN JATKAMINEN Arvoisa vastaanottaja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja 18 muun Kuopion yliopistollisen keskussairaalan kuntayhtymän alueella toimivan seurakunnan kanssa on solmittu sopimus sairaalasielunhoidon kustannusten jaosta. Sopimus on tehty viideksi vuodeksi ja se päättyy Teidän seurakuntanne on yksi sopimusseurakunnista. Sopimuksen mukaan sairaalasielunhoitotyön kustannukset jaetaan siten, että Kuopion seurakuntayhtymä vastaa kokonaisuudessaan sairaalasielunhoitotyön hallintokuluista ja muista toimistokuluista lukuun ottamatta henkilöstökuluja. Seurakuntayhtymä vastaa kokonaisuudessaan myös 30 % sairaalasielunhoitajien palkkakustannuksista henkilösivukuluineen. loppuosa henkilöstökuluista jaetaan Kuopion seurakuntayhtymän ja muiden sopijaseurakuntien kesken sen hoitopäivien lukumäärän perusteella, jonka seurakuntia vastaavat kunnat käyttävät Kuopion yliopistollisessa sairaalassa edellisen kalenterivuoden aikana. Sopimus päättyy vuoden 2012 lopussa. Kuopion seurakuntayhtymä pyytää seurakuntanne kirkkoneuvostolta sitovaa lausuntoa siitä, onko seurakuntanne valmis jatkamaan yhteistyötä ja osallistumaan sairaalasielunhoidon kustannuksiin myös vuoden 2013 alussa alkavalla 5-vuotiskaudella. Toivomme kirjallista vastaustanne mennessä. Lisätietoja antavat tarvittaessa johtava sairaalasielunhoitaja Risto Voutilainen p tai hallintojohtaja Timo Korhonen p Risto Voutilainen johtava sairaalasielunhoitaja Timo Korhonen hallintojohtaja

6 Kirkkoneuvosto 6(10) Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä Hallintovirasto PL Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä _ Sairaalasielunhoitotyöstä ei ole viime vuosina tullut kustannuksia Rautavaaran seurakunnalle (tp HL) Kirkkoherran päätösehdotus: Rautavaaran seurakunta jatkaa sopimusta sairaalasielunhoitotyöstä 2013 alkavana 5-vuotissopimuskautena. 66 TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2012 Kirkkolaki 15 luku 1 Seurakunnan varojen käyttäminen. Seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. 2 Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen joita tarvitaan 1 :ssä mainittuihin menoihin. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentiksi 1,75 %, joka on sama kuin kuluvan vuoden tuloveroprosentti. 67 HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYDENNYS OSASTO 7 Rautavaaran ev.lut seurakunnan hautausmaan osasto 7 on perustettu vuonna 2009 ja vihitty käyttöön Kiinteistön numero Kalmisto. Rautavaaran seurakunnalla on hautausmaan käyttösuunnitelma koskien osastoja 1-6 ja vanhaa hautausmaata. Oheinen suunnitelma tulee aiemmin vahvistetun suunnitelman lisäykseksi. Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa että kirkkovaltuusto päättää hyväksyä hautausmaan käyttösuunnitelman täydennyksen osasto 7 osalta ja alistaa päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

7 Kirkkoneuvosto 7(10) 68 MUUT ASIAT 1.MOM. KIRKKOVALTUUSTON UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto valitsee poisnukkuneen pitkäaikaisen kirkkovaltuutetun Liisa Korkalaisen tilalle varasijalta Kari Hyvösen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi. 2.MOM MEDIANÄKYVYYS Monet palveluntarjoajat ovat jatkuvasti yhteydessä seurakuntaan tarjoten medianäkyvyyttä erilaisissa hakupalveluissa ja yrityshakemistoissa. Seurakunnan yhteystiedot löytyvät internetissä omilta kotisivuilta ja puhelimitse tavoitettaessa Fonectan palveluiden kautta puhelinluettelosta ja 118, ja numeropalveluista. Näillä palveluilla seurakunta on helposti tavoitettavissa. Kirkollisten ilmoitusten kohdalla ilmoitukset luetaan ensinnä kirkossa ja laitetaan sitten kotisivuille ja paikallislehti Pitäjäläiseen. Nämä tiedotuskanavat on koettu riittäviksi ja muita maksullisia medioita on käytetty vain myynti-ilmoituksissa ja vaalikuulutuksissa. Talouspäällikön päätösehdotus: Rautavaaran seurakunta käyttää maksullisista hakemisto- ja ilmoitusmedioista omia kotisivuja, Fonectaa ja paikallislehti Pitäjäläistä. Onnittelu-, myynti- ja kuulutusilmoituksissa talouspäälliköllä ja kirkkoherralla on lupa harkintansa ja kirkkoneuvoston päätösten mukaan käyttää myös muita medioita. 69 ILMOITUSASIAT Kirkon neljä vuodenaikaa julkaisu Nimikkolähetin vuosiraportti Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat saadun tiedoksi.

8 Kirkkoneuvosto 8(10) 70 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Rautavaaran Seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS KIRKKONEUVOSTO Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 58-62, Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Rautavaaran seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Tulimäentie 11, Rautavaara Postiosoite: sama Telekopio: - Pykälät Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: hallinto-oikeus Käyntiosoite:

9 Kirkkoneuvosto 9(10) Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät PL 185, (Satamakatu 11, Helsinki) Telekopio: Sähköposti: tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää 30 päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankinta-asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09)

10 Kirkkoneuvosto 10(10) Lisätietoja Hanna Lehto, vs talouspäällikkö p tai Juha Luukkonen, kirkkoherra p Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 71 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17:03.

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot