Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009"

Transkriptio

1 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,

2 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus Yrityspalveluihin liittyvät sisäiset prosessit

3 HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Hankkeen tavoitteena oli hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Hanke koostui seuraavista toimenpiteistä Työpajat 11.5., ja Palveluiden kuvaus desk study työnä ja asiakkaan kommenttikierros Hautomo benchmarking desk study -työnä Hankkeen kuluessa tehtiin seuraavat painotukset työsuunnitelmaan: Päätettiin kuvata ensisijaisesti yrityspalveluja, joista osaa tarjotaan yrityshautomossa (variointi). Hinnoittelua ja kustannuslaskentaa ei käsitelty, vaan tältä osin työpanosta siirrettiin palveluiden kuvaustyöhön. Markkinointia ja tuotelanseerausta ei käsitelty työpajoissa, mistä johtuen tässä raportissa esitetään näitä koskevia alustavia suuntaviivoja. Ramboll Management Consulting toimi hankkeessa tuotteistuksen ja yrityshautomopalveluiden asiantuntijana.

4 A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus Yrityspalveluihin liittyvät sisäiset prosessit

5 TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT Tuotteistuksen lähtökohdaksi otettiin yrityksen elinkaaren vaihe. Yritykset jaoteltiin alla olevaa kuviota hyödyntäen kolmeen pääsegmenttiin, jonka pohjalta tuotteet ryhmiteltiin segmenttien mukaisiin tuoteryhmiin. Seuraavassa on esitetty määriteltyjen tuotteiden tuotekuvaukset asiakkaille. Palveluiden toteutusprosessi on esitetty liiteosiossa. Kassavirta Uusi kasvuvaihe Liiketoiminnan vakiintuminen Päättäminen/ siirtäminen Alkuvaiheen kasvu Käynnistys Kamppailu Yrityksen kehittyminen

6 TUOTERYHMÄT I YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN II YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN III YRITYSTOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYT Yrityksen perustajan infopaketti Tuotekehityksen tuki Neuvonta Yrityksen perustamisneuvonta Liiketoiminnan kannattavuuslaskelmat Yrityksen alkuvaiheen tuki Toimitilojen ja tonttien välitys Hautomopalvelu Rekrytoinnin tuki Strategisten kumppanuuksien kehittäminen

7 TUOTEKUVAUKSET ASIAKKAILLE Seuraavassa on esitelty tuoteryhmittäin niihin kuuluvat palvelut. Kuvaukset on laadittu tuotekuvauksina asiakkaille ja ne on jäsennelty edellä esitetyn tuoteryhmittelyn mukaisesti: yritystoiminnan aloittaminen, kehittäminen ja uudelleenjärjestelyt. Ensin kustakin tuoteryhmästä on yleiskuvaus asiakasryhmästä ja asiakastarpeesta, johon palvelukokonaisuus on suunnitelu. Tämän jälkeen jokaisesta tuoteryhmän palvelusta on lyhyet kuvaukset. Kuvaukset on pyritty laatimaan siten, että ne olisivat suoraan hyödynnettävissä tuotteiden markkinoinnissa. Tuotteiden varsinainen toteutusprosessi on esitelty liitteessä. 7

8 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN 1/3 Kiinnostaako sinua yrittäminen? Harkitsetko yrityksen perustamista? Autamme aloittavia yrittäjiä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita liikeidean kehittelyssä, liiketoimintasuunnitelman laadinnassa ja yritystoiminnan käynnistämisessä. Kokeneet yritysneuvojamme opastavat sinua käytännönläheisesti ja selkokielellä. Tarjoamme käyttöösi seuraavat palvelut: 8

9 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN 2/3 Yrityksen perustajan infopaketista löydät perustietoa yrittäjyyden vaatimuksista ja tarjolla olevista palveluista. Yrityksen perustamisneuvonnassa autamme sinua henkilökohtaisesti yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Mieltä askarruttavien kysymysten kanssa ei kannata jäädä yksin oli sitten kyse liikeidean toimivuudesta, markkinoinnista tai rahoituksesta. Yrityksen alkuvaiheen tuki on tarkoitettu aloittaville päätoimisille yrittäjille. Tuemme sinua yrityksen alkuvaiheessa toiminnan ja talouden säännöllisessä seurannassa. Näin varmistut, että liiketoimintasi kehittyy alusta pitäen oikeaan suuntaan. 9

10 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN 3/3 Hautomopalvelu tarjoaa yrittäjyydestä kiinnostuneelle innovaatioympäristön alkuvaiheen liiketoiminnan kehittämiselle. Asiantuntijoiden tuella voit jalostaa liikeideasi ensin yritykseksi ja sen jälkeen kasvavaksi liiketoiminnaksi. Esihautomovaiheessa pääset ohjatusti kehittämään liikeideaasi kolmen kuuden kuukauden ajan. Ideasi voi olla oppilaitoksessa, tutkimusympäristössä, kehityshankkeessa tai jo olemassa olevasta yritystoiminnasta syntynyt tuote tai palvelu, jonka haluat kehittää liiketoiminnaksi. Yrityshautomossa voi yrityksesi kehittää liiketoimintaansa tehostetusti asiantuntijoiden säännöllisellä ohjauksella. Yrityshautomossa toimivan yrityksen on mahdollista saada TE - keskuksen rahallista hautomotukea. 10

11 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYKSEN PERUSTAJAN INFOPAKETTI Infopakettiin tutustumalla saat perustiedot yrittäjyyden ja yrityksen perustamisen vaatimuksista. Pakettiin kuuluva yrityksen perustajan opas sisältää perustiedot yrityksen perustamisesta. Yleisesitteestämme löydät yritysneuvojamme ja yhteystiedot. Lisäksi paketissa on yhteistyökumppaneidemme kuten TEkeskuksen, pankkien ja vakuutusyhtiöiden tarjoamaa tietoa yrityksen perustamisesta. Hae infopaketti itsepalvelupisteestämme tai lataa se sähköisesti. 11

12 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYKSEN PERUSTAMISNEUVONTA Yrityksen perustamisneuvonta on tarkoitettu liiketoiminnan aloittamista suunnitteleville. Perustamisneuvonnan tuloksena sinulla on realistinen näkemys mahdollisuuksistasi ja paremmat valmiudet toimia yrittäjyyden polulla. Autamme sinua selkiyttämään tavoitteesi, arvioimme ideasi menestymismahdollisuuksia, tuemme liiketoiminnan suunnittelussa sekä opastamme sinua yritystoiminnan käynnistämisessä. Varaa aika henkilökohtaista tapaamista varten ottamalla yhteyttä x.x. 12

13 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYKSEN ALKUVAIHEEN TUKI Yrityksen alkuvaiheen tuki on palvelu aloittaville päätoimisille yrittäjille. Autamme sinua seuraamaan talouden kehitystä, markkina- ja kilpailutilannetta sekä ratkaisemaan esimerkiksi henkilöstöön ja toimitiloihin liittyviä kysymyksiä. Tuki toteutetaan henkilökohtaisina tapaamisina kolmen, kuuden ja kahdentoista kuukauden kuluttua yrityksen perustamisesta. Tapaamisten jälkeen saat kirjallisen yhteenvedon toimenpidesuosituksineen. Jos yrityksen alkuvaiheen tuki kiinnostaa, niin ota yhteyttä x.x 13

14 Tuotekuvaukset asiakkaille HAUTOMOPALVELU Esihautomo Esihautomossa yritysneuvojat arvioivat liikeideaasi ja auttavat sinua kehittämään ideastasi yritystoimintaa. Arvioimme liikeideasi menestymismahdollisuuksia, tuemme liiketoimintasuunnitelman laadinnassa sekä opastamme sinua yritystoiminnan käynnistämisessä. Lisäksi saat tietoa erilaisista yrittäjyysvalmennuksista ja voit hyödyntää TE-keskuksen ja alueen oppilaitosverkoston tarjoamia palveluita. Esihautomovaiheen aikana ulkopuolisten palveluiden (esimerkiksi tuotekehityspalvelut ja markkina- ja patenttiselvitykset) ostamiseen on haettavissa rahoitusta tapauskohtaisesti. Muutaman kuukauden esihautomoprosessin jälkeen sinulla on realistinen näkemys liiketoimintasi kehitysmahdollisuuksista ja hyvät valmiudet yrittäjyyden polulle. Tuloksena voi olla yrityksen perustaminen ja hakeutuminen yrityshautomoon. 14

15 Tuotekuvaukset asiakkaille HAUTOMOPALVELU Esihautomoon haetaan erillisellä lomakkeella. Esihautomovaiheen alussa liikeidean kehittäjä ja hautomo solmivat keskenään esihautomosopimuksen, jossa määritellään yhteistyön tavoitteet ja molempien osapuolten velvollisuudet. Jos esihautomo herätti mielenkiintosi, niin ota yhteyttä x.x. Montako yrittäjäksi aikovaa voi olla esihautomossa? Roken resurssit? Kuka maksaa? 15

16 Tuotekuvaukset asiakkaille HAUTOMOPALVELU Yrityshautomo Yrityshautomossa yrityksesi saa käyttöönsä tehostettua asiantuntijatukea, joka mahdollistaa nopean liiketoiminnan kehittämisen yrityksen elinkaaren ensimmäisten vuosien aikana. Hautomoyrityksen infopaketti auttaa sinut alkuun. Hautomossa toimivan yrityksen on mahdollista hakea TE keskuksen kehittämisavustusta investointeihin, vuokrakuluihin, asiantuntijapalveluihin ja palkkoihin. Alkuvaiheen jälkeen tarjoamme käyttöösi toimialan ja liiketoiminnan eri osa-alueiden asiantuntijoita, joiden avulla voit ratkoa rahoitukseen, tuotteistamiseen, markkinointiin, hinnoitteluun, kansainvälistymiseen ja juridiikkaan liittyviä kysymyksiä. 16

17 Tuotekuvaukset asiakkaille HAUTOMOPALVELU Omat asiantuntijamme auttavat sinua seuraamaan talouden kehitystä, markkina- ja kilpailutilannetta sekä ratkaisemaan esimerkiksi henkilöstöön ja toimitiloihin liittyviä kysymyksiä. Verkottumispalveluidemme avulla pääset kehittämään asiakas- ja kumppaniverkostoja, rakentamaan projektiyhteistyötä ja osallistumaan hautomoverkostojen toimintaan. Lisäksi järjestämme erityisesti hautomoyrityksille suunnattuja koulutuksia ja innovatiivisia tapahtumia. Hautomossa yritystoimintasi vakiintuu ja sillä on hyvät edellytykset kasvuun. 17

18 Tuotekuvaukset asiakkaille HAUTOMOPALVELU Hautomoon hakeutuvalla yrityksellä tulee olla innovatiivinen liiketoimintaidea, tuote tai palvelu. Asiantuntijamme auttavat sinua arvioimaan hautomon hyötyjä liiketoiminnallesi ja mahdollisuuksiasi päästä mukaan. Varsinaiset hautomohakemukset arvioi asiantuntijatiimi, joka antaa hakijalle luottamuksellisen arviointiraportin jatkotoimenpideehdotuksineen. Hautomovaiheen alussa yritys ja hautomo solmivat hautomosopimuksen, jossa määritellään yhteistyön tavoitteet ja molempien osapuolten velvollisuudet. Mikäli yrityshautomo herätti mielenkiintosi, niin ota yhteyttä yritysneuvoja x.x 18

19 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 1/2 Miten yrityksesi liiketoiminnan kannattavuutta voisi edelleen kehittää? Suunnitteletko investointeja? Tarvitsetko uutta toimitilaa tai tonttia? Tarvitsetko tukea tuotekehityksessä tai osaavan henkilöstön löytämisessä? Etsitkö yrityksellesi uusia kumppaneita? Tarjoamme käyttöösi ammattitaitoisia yritysneuvojiamme. Omien asiantuntijoidemme lisäksi käytössäsi on yhteistyöverkostomme asiantuntijat. Palvelumme on tarkoitettu kaikille yrityksille yrityksen iästä tai toimialasta riippumatta. Tarjoamme käyttöösi seuraavat palvelut: 19

20 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN 2/2 Tuotekehityksen tuki auttaa sinua hakemaan rahoitusta yrityksesi tuotekehitykseen. Liiketoiminnan kannattavuuslaskelmien avulla voit arvioida liiketoimintasi erilaisia kehittämisvaihtoehtoja. Autamme sinua tarvittaessa myös rahoittajien löytämisessä ja rahoitushakemusten tekemisessä. Toimitilojen ja tonttien välitys tarjoaa käyttöösi paikallistuntemusta sekä kattavat ja ajan tasalla olevat toimitilarekisterit ja tonttitiedostot. Tuemme yrityksesi rekrytointia osallistumalla osaavan työvoiman kouluttamiseen yrityksellesi. Strategisten kumppanuuksien kehittäminen auttaa sinua löytämään tarvittavia kumppaneita yrityksen kehittymiseksi ja kasvamiseksi. 20

21 Tuotekuvaukset asiakkaille TUOTEKEHITYKSEN TUKI Tuotekehityksen tuki on palvelu, joka parantaa valmiuksiasi hakea rahoitusta tuotekehitykseen. Autamme sinua rahoitushakemusten valmistelussa, tarvittaessa hyödynnämme yhteistyöverkostomme asiantuntijoita. Mikäli tuotekehitys on yrityksessäsi ajankohtaista, niin ota yhteyttä x.x. 21

22 Tuotekuvaukset asiakkaille LIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUSLASKELMAT Liiketoiminnan kannattavuuslaskelmien laadinta on palvelu, jossa arvioimme yhdessä liiketoimintasi kannattavuutta ja kehittämisvaihtoehtoja. Käymme läpi ja vertailemme investointivaihtoehtoja, selvitämme soveltuvia julkisia tukia sekä autamme sinua rahoitushakemusten tekemisessä ja yhteydenotoissa rahoittajiin. Tarvittaessa hyödynnämme myös yhteistyöverkostomme asiantuntijoita. Palveluksen tuloksena käsissäsi on päivitetty kassavirtalaskelma, tulos, tase ja rahoituslaskelma. Jatkotoimenpiteenä voi olla rahoitushakemus ja yhteydenotto rahoittajaan. Mikäli haluat asiantuntevan näkemyksen liiketoimintasi kehittämisestä, niin ota yhteyttä x.x. 22

23 Tuotekuvaukset asiakkaille TOIMITILOJEN JA TONTTIEN VÄLITYS Toimitilojen ja tonttien välitys on palvelu, jossa asiantuntijamme yhdessä kaupungin teknisen toimen kanssa auttavat sinua löytämään yrityksellesi tarkoituksenmukaisen toimitilan tai tontin. Käytössämme on kattavat ja ajan tasalla olevat toimitilarekisterit ja tonttitiedostot Mikäli etsit uutta toimitilaa tai tonttia, niin ota yhteyttä x.x. 23

24 Tuotekuvaukset asiakkaille REKRYTOINNIN TUKI Rekrytoinnin tuki on palvelu, jonka avulla olemme mukana järjestämässä yrityksellesi osaavaa työvoimaa esimerkiksi yhteishankintakoulutuksina yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Mikäli sinulla on vaikeuksia rekrytoida tai löytää sopivaa osaamista, niin ota yhteyttä x.x. 24

25 Tuotekuvaukset asiakkaille STRATEGISTEN KUMPPANUUKSIEN KEHITTÄMINEN Strategisten kumppanuuksien kehittäminen on palvelu, joka auttaa sinua löytämään kumppaneita yrityksen kehittymiseksi ja kasvamiseksi. Tarvittaessa hyödynnämme kumppanien etsinnässä yhteistyöverkostomme asiantuntijoita. Mikäli strategisten kumppanien löytäminen on ajankohtaista, niin ota yhteyttä x.x. 25

26 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTELYT Suunnitteletko yrityksen myyntiä? Pohditko omistajanvaihdosta tai yritystoiminnan lopettamista? Tuntuuko sinusta, että yrityksesi on vaikeuksissa tai maksuongelmat lähes ylivoimaisia? Neuvomme sinua erilaisissa yritystoiminnan uudelleen järjestelyissä. Käymme yhdessä läpi erilaiset vaihtoehdot ja niiden sopivuuden tilanteeseesi. Mikäli tarvitset luotettavaa kumppania keskustelemaan uudelleen järjestelyistä, ota yhteyttä x.x. 26

27 Tuotekuvaukset asiakkaille MUUT PALVELUT Muiden palveluiden osalta sisällöt ratkaistaan syksyllä 2009 uusien yritysneuvojien myötä Koulutukset ja tapahtumat Järjestämme koulutuksia mm. seuraavista aiheista: Taloushallinnon järjestäminen Hinnoittelu Asiakastyöskentely Myynnin järjestäminen ja keinot Markkinointi Toimimme myös kouluttajina yhteistyökumppaneidemme järjestämissä koulutuksissa. Koulutuksista ja tapahtumista saat lisää tietoa verkkosivuiltamme tai ottamalla yhteyttä x.x. 27

28 Tuotekuvaukset asiakkaille MUUT PALVELUT Tiedottaminen ja markkinointiviestintä Tämän määrittelyssä on kyse työnkuvien määrittelystä Oleellista tiedottamisen ja viestinnän kumppanuus koko yhteistyöverkostossa Vaatii resursoinnin Juridinen neuvonta (tai palveluohjaus) Riippuu käytettävissä olevasta osaamisesta 28

29 A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus Yrityspalveluihin liittyvät sisäiset prosessit

30 HAUTOMOIDEN BENCHMARKING Toteutusprosessi Verrokkien kuvaukset Johtopäätökset

31 TOTEUTUSPROSESSI Verrokeiksi valittiin skannauksen myötä seuraavat hautomot: Innovalmennus (Suomi), Creative Indistries Development Center (Lontoo), Tartu Creative Indistries Center (Tartu), Travelpark Oy (Helsinki) Puutteellinen Keskeiset vertaisoppimisen teemat olivat: Miten hautomot ovat syntyneet ja kehittyneet? Mitkä ovat asiakassegmentit? Mitä palveluita yrityksille tarjotaan? Millaisia erityispiirteitä liittyy hautomon luoville aloille suunnattuihin palvelukonsepteihin? Millaisia tuloksia on saavutettu? Tarjottavat palvelut, rahoitusmalli, yhteistyö oppilaitoksen kanssa Kartoituksessa käytettiin apuna www-lähteistä, hautomoiden vetäjien puhelinhaastatteluja sekä heidän toimittamia erillismateriaaleja.

32 SISÄLTÖ Toteutusprosessi Verrokkien kuvaukset Johtopäätökset

33 TARTU CREATIVE INDUSTRIES CENTRE

34 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI Creative Industries Center (CIC) on syntynyt Tartun kaupungin alulle panemasta määrätietoisesta luovien alojen kehittämistyöstä. Konseptin kehittämisen taustalla ovat olleet sekä kaupungin strategia että Pohjoismaisen innovaatiokeskuksen, Nordisk Innovation Centerin projekti luovien alojen kehittämiseksi Pohjoismaissa ja Balttian alueella. Luovien alojen kehittämistyö on perustunut kattavaan markkina- ja toimintaympäristön kartoittamiseen. Sen elementtejä ovat olleet vuonna 2008 pidetty kulttuurialojen potentiaalia kartoittanut konferenssi sekä 3 survey-tutkimusta ( luovien alojen kartoitus Tartussa, hautomotarpeiden kartoitus sekä Luovien alojen strategian luominen ). CIC jakaantuu 2. osa-alueeseen: Kehittämiskeskukseen (yleinen luovien alojen kehittäminen) sekä hautomotoimintaan.

35 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI CIC:n taustalle on perustettu nyt säätiö, joka on aloittanut toiminta Taustalla olevalla omistusrakenteella pyritään myös olemassa olevien hautomo- ja esihautomopalvelujen laajentamiseen. Toiminnan rahoitus on kaupunkilähtöinen, mutta säätiön taustalle tullaan keräämään omaa rahoitusta. NIC-rahoitus on ollut tärkeä asia toiminnan käynnistämisvaiheessa. Tämän lisäksi Viron kulttuuriministeriö on osallistunut toiminnan rahoitukseen. Käytännössä toimintamallina on ollut kulttuurialalähtöinen toimintamalli.

36 ASIAKKAAT, TUOTTEET JA PALVELUT Viime vuonna hautomossa oli vain neljä asiakasta, jotka olivat seuraavilta toimialoilta: Valokuvaus, Keramiikka, Galleriakahvila sekä multimedia & Design. Tälle segmentille tarjottavat palvelut ovat erikoistuneet tilapalvelut (ns. luovien alojen omat tilat, eivät yleisiä liiketiloja). Hautomopalvelujen tarjoamat neuvonta tuotteet pitävät sisällään seuraavia: 6x2 tuntia toimialaan liittyvää koulutusta Liiketoimintasuunnitelman arviointi neljännesvuosittain Luovan alan toimintatapojen koulutus, infopäivät ja seminaarit (väh. 1 hlö / yritys) Neuvonta PR-asioissa ja markkinoinnissa Esihautomopalvelut ovat koulutuksellisia ja valmennuksellisia palveluita, jotka koostuvat lähinnä seuraavista: liiketoimintasuunnitelman koulutus iplanneri ympäristössä (40 tuntia) yrityksen perustamisesta luento (2 tuntia) Markkinointi (1 tunti) Käytännössä esihautomovalmennus toteutetaan puolivuosittain selkeänä omana valmennusohjelmanaan. Valmennusohjelmien sisällössä ovat mukana alan oppilaitokset. Tulevaisuudessa valmennusohjelmia tullaan monipuolistamaan ja mahdollisesti lisäämään. Yhteishankkeisiin osallistuminen iplanner kehitysohjelmisto Tilatuotteet pitävät sisällään seuraavia asioita: Toimialaspesifit tilat Vartionti/valvonta Langaton internetpalvelu

37 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Aloittelevien luovien alojen esihautomotoiminta on tärkeä olla vahvasti koulutus- ja valmennuspainoittienen. Näiden sisältöjen toteutukseen on helpoin kytkeä alueen oppilaitokset. Myös muiden toimijoiden (taidetoimikunnat / yhdistykset) kytkeminen mukaan esihautomovaiheeseen on tärkeää -> potentiaaliset asiakkaat. Luovien alojen toimijat tarvitsevat hyvin erikoistuneita tilapalveluita, mikäli katsotaan, että tilapalvelut toteutetaan luovien alojen lähtökohdasta (Galleriat, valokuvaustekniikan data-room ovat tästä esimerkkejä). Design toimintaa harjoittaville yrityksille kelpaavat myös normaalit tilat.

38 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Hautomopalveluissa liiketoimintasuunnitelman päivittämisen seurantaprosessi on nähty tärkeäksi puoli vuosittain 2-3 tuntia on koettu riittäväksi. Luovien alojen toimintaa sopiva liiketoimintasuunnitelman laadinnan tietojärjestelmä on koettu tärkeäksi.

39 CIDA CREATIVE BUSINESS CENTER (UK)

40 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI CIDA (Culture Industry Development Center) toimii Lontoon alueella luovien alojen henkilöiden sekä yritysten resurssikeskuksena. Toiminta on keskittynyt Hackneyn, Newham:n ja Tower Hamlets:n alueille, mutta projektimuotoisen toiminnan kautta toimitaan laajemmin koko Lontoossa sekä sen ulkopuolella. CIDA ei ole toimialarajoittunut, vaan palvelee kaikkia mahdollisia luovien alojen yrityksiä. Toiminta-alueena on Lontoon lähiympäristön tietyt alueet. CIDA:n toimintamalli on täysin projektilähtöinen. Sillä ei ole omaa vakiintunutta rahoitusta, vaan palveluja kehitetään temaattisesti ja niiden ympärille rakennetaan erilaiset projektit vahvassa yhteistyössä rahoittajien kanssa. Rahoittajayhteistyö tarkoittaa käytännössä sitä, että organisaatio ei ole kuitenkaan riippuvainen yksittäisten rahoittajien päätöksestä. Taustalla on erittäin laaja joukko rahoittaja: Rahoitettu kuitenkin pääasiassa Arts Councilin ja erilaisten aluekehitysvarojen tuella (ESR, EAKR).

41 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI Toimintamallin on vahvasti luovien alojen professioista lähtevä. Kaikilla asiantuntijoilla on itsellä tausta luovien alojen liiketoiminnassa. Asiakkaina saattavat usein olla yksittäiset taitelijat ja artistit. Palvelua ei ole varsinaisesti jäsennetty esihautomo- ja hautomovaiheisiin, vaan toiminta toteutetaan asiakkaan luonteesta riippuen.

42 ASIAKKAAT, TUOTTEET JA PALVELUT Perinteiset palvelukokonaisuudet: Tiedon jakaminen sekä www-sivujen että henkilökohtaisten kontaktien kautta. Toiminta ei ole tuotteistettua. CIDA:lla on käytössä varsin laaja Cultural Industries Resource Centre, jossa on runsaasti alaa käsittelevää tietomateriaalia. Liiketoiminnan tuki ja osaamisen kehittäminen. Temaattiset koulutukset, joissa painottuvat luovien alojen eri sisällöt. Koulutusteemat kartoitetaan jäsenkyselyin. Verkostoituminen & Showcase. Cida järjestää tapahtumia, jossa luovien alojen yritykset luoda yhdessä tapahtumia, kohtaavat yleisöjään sekä potentiaalisia rahoittajia. Kulttuurinen tuotanto ja komissiotoiminta pitää sisällään kiinteää yhteistyötä lupaavien asiakkaiden sekä paikallisten kumppaneiden kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat: Erikoispalveluita, joita luovat alat ovat vaatineet ovat: Vuorovaikutteiset rahoituksen suunnittelun hakemisen (esim. julkinen rahoitus) workshopit. Temaattisesti räätälöidyt tapahtumat, jotka tuotetaan yhdessä hautomo yritysten kanssa ovat muodostuneet toiminnan kulmakiviksi. Laajemman alueen luovien alojen eri toimijoiden yhteystietojen päivittäminen tietokantaan -> aktiviinen verkostoiminen Kuukausittainen e-bulletin viestikirje, jolla jaetaan tietoa rahoitusmahdollisuuksista, showcasemahdollisuuksista (esim. keikkainfrat) jne. East London Design Show London Metropolitan University ja BBC London.

43 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Luovien alojen kehittämiseen liittyvät erityistoimenpiteet ovat olleet CIDA:ssa todella kysyttyjä. Näitä ovat olleet vuorovaikutteiset uusien hankkeiden ja liiketoimintasuunnitelmien laadinnan tilaisuudet. Käytännössä esim. pienempien yrittäjien (design, musiikki, teatteri) visioiden yhdistäminen on tuottanut projektihakemuksia ja onnistuneita projekteja kansallisille rahoittajille. Musiikkialan osalta tärkeimmät sisällölliset funktiot edellä mainituissa palveluissa ovat: liiketoimintasuunnitelman laadinta sekä keikka- ja tuottajavälitys. Sopimusneuvottelun tukea ei tarjota.

44 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Cidan näkökulmasta palveluita ei ole ollut mielekästä tuotteistaa esihautomo ja hautomovaiheeseen ja tästä eteenpäin (esim. poststart palveluihin). Tämä johtuu siitä, että asiakassegmentit on jaettu temaattisesti (musiikki, taide, design jne.) ja tuki tulee heidän mielestään nähdä jatkumona. Tämä on CIDA:n tapauksessa mahdollista, koska tarjottava tuki on tuotteistettu tiedonvälitykseen, temaattisiin valmennuksiin (rahoitus projekteista) sekä temaattiseen luovien alojen ominaisiin verkostoitumistilaisuuksiin (rahoitus niin ikään projekteista). CIDA:n toiminnassa korostuu alueen luovien toimialojen laajempi verkottaminen (ei pelkästään luovien alojen hautomopalveluiden ) tarjoaminen.

45 INNOVALMENNUS

46 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI Innovalmennus Oy toimii Ylivieskan teknologiakylän yhteydessä. Muita toimintapaikkakuntia ovat Kalajoki ja Oulainen. Innovalmennus on syntynyt 1990-luvun hautomotoiminnan aikana, jolloin hautomot olivat ensi sijaisesti tilalähtöisiä. Tilalähtöisyys aiheutti heidän näkökulmastaan seuraavia ongelmia: Yritykset leimaantuivat julkisesti subventoiduiksi hautomoyrityksiksi, joka aiheutti asiakaskunnan vähentymistä. Yritysten lähtiessä hautomosta tämä aiheutti jälleen uusia kysymyksiä asiakkaiden keskuudessa. Todelliset sisällölliset palvelut olivat vähäisiä hautomoyritykset jätettiin yksin tilansa kanssa.

47 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI Vuosituhannen vaihteessa hautomon toimintamalli vaihdettiin virtuaalihautomomalliin, joka perustuu lähivalmentajien toimintaan yrityksissä. Hautomo-organisaatiolla on käytössä edelleen tiloja ja fasiliteetteja, jotka toimivat normaaleina tiloina. Tällä hetkellä asiakkaat eivät käytä teknologiakylän tiloja, mutta jos näin olisi, hautomossa pyritään pitkiin, yli 10 vuoden vuokrasopimuksiin. Hautomotoiminnan rahoitusta rahoittivat useat toimijat luvulla. EU-rakennerahastojen merkitys hautomotoiminnan toteutuksessa on ollut oleellinen. Nykyinen rahoituspohja on varsin laaja ja keskeisiä eri yritysten rahoittajia ovat lähes kaikki potentiaaliset toimijat. Keskeisin asia on ollut siirtyä tilalähtöisestä hautomopalvelusta asiakkaiden ehdoilla tapahtuvaan, varsin henkilökohtaiseen, palvelutoimintaan.

48 ASIAKKAAT, TUOTTEET JA PALVELUT Palvelut Innovalmennuksen palvelut koostuvat kolmesta kategoriasta: Avoimista valmennuksista, tapahtumien järjestämisestä ja henkilökohtaisesta konsultaatiosta. Palveluiden toteutuksen organisoinnista vastaavat 3 lähivalmentajaa. Valmentajat ja joskus myös yrityskohtainen palvelu toteutetaan ostopalveluin. Toiminnan pääpaino on valmennuksissa sekä henkilökohtaisessa neuvonnassa. Valmennukset laaditaan temaattisesti puolen vuoden valmennuskalenteriin perustuen. Henkilökohtaista neuvontaa toteutetaan sekä yritystä suunnittelevien kanssa että asiakasyrityksissä paikan päällä. Aiemmin n. 80 % yrityksistä toimi omissa tiloissa ja 20 % vuokrasopimuksella teknologiakylien tarjoamissa tiloissa. Nykyään teknologiakylän tiloissa toimivia yrityksiä ei enää ole. Innovalmennuksen kokemuksen mukaan palveluprosesseja ei tulla tuotteistamana, vaan esim. henkilökohtainen neuvonta pidetään mahdollisimman joustavana. Asiakkaat Innovalmennuksen asiakkaina ovat hyvin heterogeeninen joukko toimijoita. Karkeasti asiakkaat jaetaan pieniin ja paikallisiin yrityksiin sekä kasvuhaluisiin yrityksiin. Jälkimmäisten kohdalla voidaan tehdä tarkempaa suunnittelua. Valmennuksen ja neuvonnan sisältöalueet räätälöidään puolivuosittain ja tapauskohtaisesti. Keskeiset toistuvat teemat ovat kuitenkin yrityksen perustaminen ja yritystoiminta, liiketoimintaosaaminen sekä markkinointi ja myynti. Asiakaskunnassa on joitakin matkailualan yrityksiä Kalajoelta. Käytännössä on sovittu, että Haapaveden Verso matkailualan hautomo hoitaa matkailuyrityksen sisällöllisen konsultoinnin ja Innovalmennus vastaa matkailuyritysten liiketoimintaosaamisen konsultoinnista. Käytännössä nämä asiakkaat ovat kuitenkin kuin mitkä tahansa muut Innovalmennuksen asiakkaat.

49 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Innovalmennus aikoo tulevaisuudessa luopua hautomo sanan käytöstä. Missään nimessä esihautomo- hautomopalveluita ei tulla käyttämään, koska kyseinen sana kuvaa huonosti valmennukseen ja henkilökohtaiseen neuvontaan perustuvaa lähestymistapaa. Yrityspalvelujen tuotteistamisen osalta erityisesti esihautomovaiheessa on syytä varoa sitä, että yritysten karsintavaihe johtaisi liian nopeasti yrityksen perustamiseen. Tällainen tilanne syntyi Innovalmennuksen 1990-luvun aikana, jolloin esihautomoajatus oli strukturoidumpi.

50 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Henkilökohtaiseen neuvontaan perustuvan palvelun tuotteistamista ei pidetä virtuaalihautomokonseptissa toimivana, koska yritysten tarpeet vaihtelevat liiaksi. Käytännössä ydinsisältöihin liittyvä tuotteistus tapahtuu ostopalvelujen hankintojen kautta. Mikäli palvelu olisi suunnattu tietyn maturiteetin yrityksille ja perustuisi palveluluukkuun, tällöin tilanne olisi toinen. Temaattiset valmennukset, jossa hyödynnetään ostopalvelua ovat saaneet erinomaista palautetta ja toimintamuotona ne toimivat hyvin. Käytännössä tällainen toimintamalli toimii parhaimmin silloin, kun ne ovat avoimia sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille.

51 TRAVELPARK OY

52 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI Travelpark Oy toimii osana Uudenmaan yrityshautomoiden verkostoa. Travel Park -konsepti perustuu Haaga-Perhon kehittämään malliin, joka on palkittu EU komission Good Practice -palkinnolla. Travel Parkit toimivat valtakunnallisena verkkona. Kuulumalla jonkin hautomon piiriin yrittäjä saa koko verkon palvelut ja osaamisen käyttöönsä. Palvelut pyrkivät kehittämään sekä yrittäjäpersoonaa että itse liikeideaa. Travelpark-konseptia, kuten koko Uudenmaan yrityshautomoverkostoa, on rahoitettu pääasiassa rakennerahastovaroin, ESR-ohjelmasta. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Art and Design City Helsinki, Haaga Yhtymä, Helsingin Uusyrityspalvelu ry, Matkailun Edistämiskeskus, Sampo Pankki Oyj, Tapiola ryhmä sekä TE keskus. TravelParkin on käytössä lisäksi virtuaaliympäristö hautomossa sekä Clubissa toimiville yrityksille. KESKEN

53 ASIAKKAAT, TUOTTEET JA PALVELUT Travelpark-verkoston palvelut ovat. Näistä vahvimmin toimialasisältöön nojaavat on esitetty tummennettuna: Travel Park vetäjän neuvontapalvelut Liiketoimintasuunnitelman konsultointi Business Center palvelut ja toimitilat Avustaminen rahoituskontakteissa Taloushallinnon asiantuntija-apu Sopimusjuridiikan ja valmismatkalain konsultointi Tuotekehityskonsultointi ja tuotetestaus Kukin Travel Park -yksikkö valitsee hakemusten perusteella yritykset ja yritysideat kehitysohjelmaan. Hautomoon voi hakea ympäri vuoden, erillistä hakuaikaa ei ole. Jäsenmaksulla alv 22% (2009) saa kaikki hautomon palvelut käyttöön 12 kk:n ajaksi. Matkailualan näkökulmasta erityisosaamisalueita ovat olleet avustaminen matkailualan rahoituskontakteissa, sopimusjuridiikan ja valmismatkan konsultointi sekä laadun kehittäminen (mm. Rovaniemen Travelparkin vastuulla). Projektiyhteistyö alan oppilaitosten kanssa Markkinointi- ja myyntikonsultointi Tarvelähtöisiä koulutusohjelmia mm. laadun kehitysohjelmat Yhteisosallistumiset matkailualan tapahtumiin ja messuihin Yhteistyöverkoston tuominen yrittäjälle KESKEN

54 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Temaattiset kehitys- ja valmennusohjelmat, kuten matkailualan laadun kehittäminen ovat olleet tärkeitä. Näille on saatu Travelparkissa tietty, valtakunnallisen kehittämisen status. Myöhemmin matkailualan laatu on tullut omaksi sarjakseen esim. Suomen laatupalkintokilpailussa. KESKEN

55 SISÄLTÖ Toteutusprosessi Verrokkien kuvaukset Johtopäätökset

56 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Hautomoiden toimintamalli ja tausta Lähes kaikki luovien alojen hautomot ovat kehittyneet luovien alojen lähtökohdista: perustajina, rahoittajina tai ohjaus/johtoryhmien jäseninä ovat usein kaupunkien kulttuuritoimijat sekä alan muut toimijat. Verrokkihautomot eivät tarjoa merkittävästi oppimiskokemuksia etäisyyden voittamisen problematiikkaan: Esim. Tartussa pystytään kuitenkin hyödyntämään pienen kaupungin paikallista osaamista räätälöimällä esihautomon valmennuskokonaisuudet yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Tämä selittää sen, että verrokeista suurin osa kehittää luovien alojen / matkailun yritystoimintaa näiden yritysten lähtökohdista, eikä yleisesti yrityspalvelujen lähtökohdista.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Armi Metsänoja Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama 1.1.2009 perustettu oy, elinkeinoyhtiö, Yrittäjyyden

Lisätiedot

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Josek on Joensuun seudun yrityksiä varten Palvelemme luottamuksellisesti ja puolueettomasti kaikkia Joensuun seudun yrityksiä

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

KEUKEN YRITYSNEUVONTA 2013

KEUKEN YRITYSNEUVONTA 2013 KEUKE NEUVOO. Tuotamme maksuttomia yritysneuvontapalveluja Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan, Sipoon ja Vihdin alueella toimiville yrityksille. KEUKE KEHITTÄÄ.

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

KEUKEN KUULUMISIA. Keuken palvelut yrityksen elinkaarella. 0-6 kk 0-36 kk 3- v. Yritysneuvonta yrityksen koko elinkaaren ajan.

KEUKEN KUULUMISIA. Keuken palvelut yrityksen elinkaarella. 0-6 kk 0-36 kk 3- v. Yritysneuvonta yrityksen koko elinkaaren ajan. KEUKEN KUULUMISIA KEUKE NEUVOO. KEUKE KEHITTÄÄ. KEUKE YHDISTÄÄ. Keuken palvelut yrityksen elinkaarella Yritysneuvonta yrityksen koko elinkaaren ajan Yrityshautomo Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus 0-6 kk

Lisätiedot

KEUKEN NEUVONTAPALVELUT YRITYKSILLE

KEUKEN NEUVONTAPALVELUT YRITYKSILLE KEUKE NEUVOO. Tuotamme maksuttomia yritysneuvontapalveluja Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan, Sipoon ja Vihdin alueella toimiville yrityksille. KEUKE KEHITTÄÄ.

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

First Round Center kumppanina yritysten kasvuedellytyksissä

First Round Center kumppanina yritysten kasvuedellytyksissä First Round Center kumppanina yritysten kasvuedellytyksissä Timo Liukko, First Round Oy Yrityksen uudet haasteet - miten menestyä tänään -seminaari Riihimäki 18.4.2013 1 First Round Center (FRC) Toimimme

Lisätiedot

"Kotipesä kuntoon" - pk-matkailuyritysten valmennusohjelma

Kotipesä kuntoon - pk-matkailuyritysten valmennusohjelma KESKI-SUOMEN TE-KESKUS: "Kotipesä kuntoon" - pk-matkailuyritysten valmennusohjelma Ajankohta 25.3.2009 27.10.2009 TAUSTA- JA LÄHTÖKOHTAKARTOITUS : TE-keskuksella ja vastuukouluttajille on selkeä käsitys

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja edunvalvontatukea kaikilla yritystoiminnan osa alueilla koko

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden)

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) TAVOITE TÄNÄÄN Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) Jalostamista tukevan tutkimuksen suunnittelua Pohdimme esillä olevien terveysliikuntakonseptien kautta tutkimuskentältä

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011

Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011 Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011 Merja Heinonen yrityssuomi.fi, puh. 040 595 4920, merja.heinonen@ely-keskus.fi 19.10.201 1 Portaalin seuraavassa kehitysvaiheessa: Sisällöt nousevat asiayhteyteensä

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Osaamisen lisäämisellä tukea kansainvälistymiseen PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Johtamistaidon Opisto JTO Elinkeinoelämän arvostetuin ja tunnetuin johtamiskouluttaja ja

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa YRITYSKEHITYS FÖRETAGSUTVECKLING BUSINESS DEVELOPMENT Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa Matkailun rahoitus-yritys tilaisuus Kirkkonummi, 29.11.2013 Carl-Johan Sandström www.novago.fi 1 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Kansainvälistymisen palvelut

Kansainvälistymisen palvelut 1 Kansainvälistymisen palvelut Tilannekartoitus (henkilökohtainen tapaaminen) Toimenpide-ehdotukset (kirjallinen ehdotus) Yrityksen kansainvälistymissuunnitelman laadinta voi pitää sisällään mm. Kansainvälistymisvalmiuksien

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Palvelukonseptimme NestorMetodi

Palvelukonseptimme NestorMetodi Palvelukonseptimme NestorMetodi Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa löytää ratkaisuja yrityksen haasteisiin Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvoa asiakkaille

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Yrityspalveluiden esittely

Yrityspalveluiden esittely Yrityspalveluiden esittely Hannu Hiltunen BUSINESSOULU 2012, WWW.BUSINESSOULU.COM BO:n yrityspalvelut Yritysten liiketoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen, kasvuun, kansainvälistymiseen ja alueelle

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Esimerkki kurssiaikataulusta ja koulutuspäivistä v.2015 Starttipäivä 22.10.2015 klo 9-16 Yrittäjän ammattitutkinto ja sen suorittaminen Sirpa Korhonen, kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Raportti Esitys 3.2.2010 25.5.2010 Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista INNOLINK RESEARCH OY Mikko Kesä Kaisa Mäki-Kihniä Minna Vallo Meri Kokkola TEMPO ECONOMICS OY Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3.

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3. Kehittämiskeskus Oy Häme MAHDOLLISUUKSIEN enäjä asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille 1 Venäjä on Euroopan nopeimmin kasvava markkina-alue. Se tarjoaa

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen TEM - viitekehyksessä

Osaamisen kehittäminen TEM - viitekehyksessä Osaamisen kehittäminen TEM - viitekehyksessä Osaamisen kehittäminen TEM viitekehyksessä Henkilöstön koulutus ja kehittäminen, rekrytointi Liiketoiminnan kehittäminen Keinot: Yhteishankintakoulutus (TäsmäKoulutus,

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Esko Valkeala Alueyrityskummi, puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry +358 50 586 2288 esko.valkeala@yrityskummit.fi

Esko Valkeala Alueyrityskummi, puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry +358 50 586 2288 esko.valkeala@yrityskummit.fi Esko Valkeala Alueyrityskummi, puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry +358 50 586 2288 esko.valkeala@yrityskummit.fi MITÄ MENTOROINTI TARKOITTAA Mentorointi keskittyy yrittäjien liiketoiminnan

Lisätiedot