Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009"

Transkriptio

1 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,

2 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus Yrityspalveluihin liittyvät sisäiset prosessit

3 HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Hankkeen tavoitteena oli hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Hanke koostui seuraavista toimenpiteistä Työpajat 11.5., ja Palveluiden kuvaus desk study työnä ja asiakkaan kommenttikierros Hautomo benchmarking desk study -työnä Hankkeen kuluessa tehtiin seuraavat painotukset työsuunnitelmaan: Päätettiin kuvata ensisijaisesti yrityspalveluja, joista osaa tarjotaan yrityshautomossa (variointi). Hinnoittelua ja kustannuslaskentaa ei käsitelty, vaan tältä osin työpanosta siirrettiin palveluiden kuvaustyöhön. Markkinointia ja tuotelanseerausta ei käsitelty työpajoissa, mistä johtuen tässä raportissa esitetään näitä koskevia alustavia suuntaviivoja. Ramboll Management Consulting toimi hankkeessa tuotteistuksen ja yrityshautomopalveluiden asiantuntijana.

4 A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus Yrityspalveluihin liittyvät sisäiset prosessit

5 TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT Tuotteistuksen lähtökohdaksi otettiin yrityksen elinkaaren vaihe. Yritykset jaoteltiin alla olevaa kuviota hyödyntäen kolmeen pääsegmenttiin, jonka pohjalta tuotteet ryhmiteltiin segmenttien mukaisiin tuoteryhmiin. Seuraavassa on esitetty määriteltyjen tuotteiden tuotekuvaukset asiakkaille. Palveluiden toteutusprosessi on esitetty liiteosiossa. Kassavirta Uusi kasvuvaihe Liiketoiminnan vakiintuminen Päättäminen/ siirtäminen Alkuvaiheen kasvu Käynnistys Kamppailu Yrityksen kehittyminen

6 TUOTERYHMÄT I YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN II YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN III YRITYSTOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYT Yrityksen perustajan infopaketti Tuotekehityksen tuki Neuvonta Yrityksen perustamisneuvonta Liiketoiminnan kannattavuuslaskelmat Yrityksen alkuvaiheen tuki Toimitilojen ja tonttien välitys Hautomopalvelu Rekrytoinnin tuki Strategisten kumppanuuksien kehittäminen

7 TUOTEKUVAUKSET ASIAKKAILLE Seuraavassa on esitelty tuoteryhmittäin niihin kuuluvat palvelut. Kuvaukset on laadittu tuotekuvauksina asiakkaille ja ne on jäsennelty edellä esitetyn tuoteryhmittelyn mukaisesti: yritystoiminnan aloittaminen, kehittäminen ja uudelleenjärjestelyt. Ensin kustakin tuoteryhmästä on yleiskuvaus asiakasryhmästä ja asiakastarpeesta, johon palvelukokonaisuus on suunnitelu. Tämän jälkeen jokaisesta tuoteryhmän palvelusta on lyhyet kuvaukset. Kuvaukset on pyritty laatimaan siten, että ne olisivat suoraan hyödynnettävissä tuotteiden markkinoinnissa. Tuotteiden varsinainen toteutusprosessi on esitelty liitteessä. 7

8 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN 1/3 Kiinnostaako sinua yrittäminen? Harkitsetko yrityksen perustamista? Autamme aloittavia yrittäjiä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita liikeidean kehittelyssä, liiketoimintasuunnitelman laadinnassa ja yritystoiminnan käynnistämisessä. Kokeneet yritysneuvojamme opastavat sinua käytännönläheisesti ja selkokielellä. Tarjoamme käyttöösi seuraavat palvelut: 8

9 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN 2/3 Yrityksen perustajan infopaketista löydät perustietoa yrittäjyyden vaatimuksista ja tarjolla olevista palveluista. Yrityksen perustamisneuvonnassa autamme sinua henkilökohtaisesti yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Mieltä askarruttavien kysymysten kanssa ei kannata jäädä yksin oli sitten kyse liikeidean toimivuudesta, markkinoinnista tai rahoituksesta. Yrityksen alkuvaiheen tuki on tarkoitettu aloittaville päätoimisille yrittäjille. Tuemme sinua yrityksen alkuvaiheessa toiminnan ja talouden säännöllisessä seurannassa. Näin varmistut, että liiketoimintasi kehittyy alusta pitäen oikeaan suuntaan. 9

10 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN 3/3 Hautomopalvelu tarjoaa yrittäjyydestä kiinnostuneelle innovaatioympäristön alkuvaiheen liiketoiminnan kehittämiselle. Asiantuntijoiden tuella voit jalostaa liikeideasi ensin yritykseksi ja sen jälkeen kasvavaksi liiketoiminnaksi. Esihautomovaiheessa pääset ohjatusti kehittämään liikeideaasi kolmen kuuden kuukauden ajan. Ideasi voi olla oppilaitoksessa, tutkimusympäristössä, kehityshankkeessa tai jo olemassa olevasta yritystoiminnasta syntynyt tuote tai palvelu, jonka haluat kehittää liiketoiminnaksi. Yrityshautomossa voi yrityksesi kehittää liiketoimintaansa tehostetusti asiantuntijoiden säännöllisellä ohjauksella. Yrityshautomossa toimivan yrityksen on mahdollista saada TE - keskuksen rahallista hautomotukea. 10

11 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYKSEN PERUSTAJAN INFOPAKETTI Infopakettiin tutustumalla saat perustiedot yrittäjyyden ja yrityksen perustamisen vaatimuksista. Pakettiin kuuluva yrityksen perustajan opas sisältää perustiedot yrityksen perustamisesta. Yleisesitteestämme löydät yritysneuvojamme ja yhteystiedot. Lisäksi paketissa on yhteistyökumppaneidemme kuten TEkeskuksen, pankkien ja vakuutusyhtiöiden tarjoamaa tietoa yrityksen perustamisesta. Hae infopaketti itsepalvelupisteestämme tai lataa se sähköisesti. 11

12 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYKSEN PERUSTAMISNEUVONTA Yrityksen perustamisneuvonta on tarkoitettu liiketoiminnan aloittamista suunnitteleville. Perustamisneuvonnan tuloksena sinulla on realistinen näkemys mahdollisuuksistasi ja paremmat valmiudet toimia yrittäjyyden polulla. Autamme sinua selkiyttämään tavoitteesi, arvioimme ideasi menestymismahdollisuuksia, tuemme liiketoiminnan suunnittelussa sekä opastamme sinua yritystoiminnan käynnistämisessä. Varaa aika henkilökohtaista tapaamista varten ottamalla yhteyttä x.x. 12

13 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYKSEN ALKUVAIHEEN TUKI Yrityksen alkuvaiheen tuki on palvelu aloittaville päätoimisille yrittäjille. Autamme sinua seuraamaan talouden kehitystä, markkina- ja kilpailutilannetta sekä ratkaisemaan esimerkiksi henkilöstöön ja toimitiloihin liittyviä kysymyksiä. Tuki toteutetaan henkilökohtaisina tapaamisina kolmen, kuuden ja kahdentoista kuukauden kuluttua yrityksen perustamisesta. Tapaamisten jälkeen saat kirjallisen yhteenvedon toimenpidesuosituksineen. Jos yrityksen alkuvaiheen tuki kiinnostaa, niin ota yhteyttä x.x 13

14 Tuotekuvaukset asiakkaille HAUTOMOPALVELU Esihautomo Esihautomossa yritysneuvojat arvioivat liikeideaasi ja auttavat sinua kehittämään ideastasi yritystoimintaa. Arvioimme liikeideasi menestymismahdollisuuksia, tuemme liiketoimintasuunnitelman laadinnassa sekä opastamme sinua yritystoiminnan käynnistämisessä. Lisäksi saat tietoa erilaisista yrittäjyysvalmennuksista ja voit hyödyntää TE-keskuksen ja alueen oppilaitosverkoston tarjoamia palveluita. Esihautomovaiheen aikana ulkopuolisten palveluiden (esimerkiksi tuotekehityspalvelut ja markkina- ja patenttiselvitykset) ostamiseen on haettavissa rahoitusta tapauskohtaisesti. Muutaman kuukauden esihautomoprosessin jälkeen sinulla on realistinen näkemys liiketoimintasi kehitysmahdollisuuksista ja hyvät valmiudet yrittäjyyden polulle. Tuloksena voi olla yrityksen perustaminen ja hakeutuminen yrityshautomoon. 14

15 Tuotekuvaukset asiakkaille HAUTOMOPALVELU Esihautomoon haetaan erillisellä lomakkeella. Esihautomovaiheen alussa liikeidean kehittäjä ja hautomo solmivat keskenään esihautomosopimuksen, jossa määritellään yhteistyön tavoitteet ja molempien osapuolten velvollisuudet. Jos esihautomo herätti mielenkiintosi, niin ota yhteyttä x.x. Montako yrittäjäksi aikovaa voi olla esihautomossa? Roken resurssit? Kuka maksaa? 15

16 Tuotekuvaukset asiakkaille HAUTOMOPALVELU Yrityshautomo Yrityshautomossa yrityksesi saa käyttöönsä tehostettua asiantuntijatukea, joka mahdollistaa nopean liiketoiminnan kehittämisen yrityksen elinkaaren ensimmäisten vuosien aikana. Hautomoyrityksen infopaketti auttaa sinut alkuun. Hautomossa toimivan yrityksen on mahdollista hakea TE keskuksen kehittämisavustusta investointeihin, vuokrakuluihin, asiantuntijapalveluihin ja palkkoihin. Alkuvaiheen jälkeen tarjoamme käyttöösi toimialan ja liiketoiminnan eri osa-alueiden asiantuntijoita, joiden avulla voit ratkoa rahoitukseen, tuotteistamiseen, markkinointiin, hinnoitteluun, kansainvälistymiseen ja juridiikkaan liittyviä kysymyksiä. 16

17 Tuotekuvaukset asiakkaille HAUTOMOPALVELU Omat asiantuntijamme auttavat sinua seuraamaan talouden kehitystä, markkina- ja kilpailutilannetta sekä ratkaisemaan esimerkiksi henkilöstöön ja toimitiloihin liittyviä kysymyksiä. Verkottumispalveluidemme avulla pääset kehittämään asiakas- ja kumppaniverkostoja, rakentamaan projektiyhteistyötä ja osallistumaan hautomoverkostojen toimintaan. Lisäksi järjestämme erityisesti hautomoyrityksille suunnattuja koulutuksia ja innovatiivisia tapahtumia. Hautomossa yritystoimintasi vakiintuu ja sillä on hyvät edellytykset kasvuun. 17

18 Tuotekuvaukset asiakkaille HAUTOMOPALVELU Hautomoon hakeutuvalla yrityksellä tulee olla innovatiivinen liiketoimintaidea, tuote tai palvelu. Asiantuntijamme auttavat sinua arvioimaan hautomon hyötyjä liiketoiminnallesi ja mahdollisuuksiasi päästä mukaan. Varsinaiset hautomohakemukset arvioi asiantuntijatiimi, joka antaa hakijalle luottamuksellisen arviointiraportin jatkotoimenpideehdotuksineen. Hautomovaiheen alussa yritys ja hautomo solmivat hautomosopimuksen, jossa määritellään yhteistyön tavoitteet ja molempien osapuolten velvollisuudet. Mikäli yrityshautomo herätti mielenkiintosi, niin ota yhteyttä yritysneuvoja x.x 18

19 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 1/2 Miten yrityksesi liiketoiminnan kannattavuutta voisi edelleen kehittää? Suunnitteletko investointeja? Tarvitsetko uutta toimitilaa tai tonttia? Tarvitsetko tukea tuotekehityksessä tai osaavan henkilöstön löytämisessä? Etsitkö yrityksellesi uusia kumppaneita? Tarjoamme käyttöösi ammattitaitoisia yritysneuvojiamme. Omien asiantuntijoidemme lisäksi käytössäsi on yhteistyöverkostomme asiantuntijat. Palvelumme on tarkoitettu kaikille yrityksille yrityksen iästä tai toimialasta riippumatta. Tarjoamme käyttöösi seuraavat palvelut: 19

20 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN 2/2 Tuotekehityksen tuki auttaa sinua hakemaan rahoitusta yrityksesi tuotekehitykseen. Liiketoiminnan kannattavuuslaskelmien avulla voit arvioida liiketoimintasi erilaisia kehittämisvaihtoehtoja. Autamme sinua tarvittaessa myös rahoittajien löytämisessä ja rahoitushakemusten tekemisessä. Toimitilojen ja tonttien välitys tarjoaa käyttöösi paikallistuntemusta sekä kattavat ja ajan tasalla olevat toimitilarekisterit ja tonttitiedostot. Tuemme yrityksesi rekrytointia osallistumalla osaavan työvoiman kouluttamiseen yrityksellesi. Strategisten kumppanuuksien kehittäminen auttaa sinua löytämään tarvittavia kumppaneita yrityksen kehittymiseksi ja kasvamiseksi. 20

21 Tuotekuvaukset asiakkaille TUOTEKEHITYKSEN TUKI Tuotekehityksen tuki on palvelu, joka parantaa valmiuksiasi hakea rahoitusta tuotekehitykseen. Autamme sinua rahoitushakemusten valmistelussa, tarvittaessa hyödynnämme yhteistyöverkostomme asiantuntijoita. Mikäli tuotekehitys on yrityksessäsi ajankohtaista, niin ota yhteyttä x.x. 21

22 Tuotekuvaukset asiakkaille LIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUSLASKELMAT Liiketoiminnan kannattavuuslaskelmien laadinta on palvelu, jossa arvioimme yhdessä liiketoimintasi kannattavuutta ja kehittämisvaihtoehtoja. Käymme läpi ja vertailemme investointivaihtoehtoja, selvitämme soveltuvia julkisia tukia sekä autamme sinua rahoitushakemusten tekemisessä ja yhteydenotoissa rahoittajiin. Tarvittaessa hyödynnämme myös yhteistyöverkostomme asiantuntijoita. Palveluksen tuloksena käsissäsi on päivitetty kassavirtalaskelma, tulos, tase ja rahoituslaskelma. Jatkotoimenpiteenä voi olla rahoitushakemus ja yhteydenotto rahoittajaan. Mikäli haluat asiantuntevan näkemyksen liiketoimintasi kehittämisestä, niin ota yhteyttä x.x. 22

23 Tuotekuvaukset asiakkaille TOIMITILOJEN JA TONTTIEN VÄLITYS Toimitilojen ja tonttien välitys on palvelu, jossa asiantuntijamme yhdessä kaupungin teknisen toimen kanssa auttavat sinua löytämään yrityksellesi tarkoituksenmukaisen toimitilan tai tontin. Käytössämme on kattavat ja ajan tasalla olevat toimitilarekisterit ja tonttitiedostot Mikäli etsit uutta toimitilaa tai tonttia, niin ota yhteyttä x.x. 23

24 Tuotekuvaukset asiakkaille REKRYTOINNIN TUKI Rekrytoinnin tuki on palvelu, jonka avulla olemme mukana järjestämässä yrityksellesi osaavaa työvoimaa esimerkiksi yhteishankintakoulutuksina yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Mikäli sinulla on vaikeuksia rekrytoida tai löytää sopivaa osaamista, niin ota yhteyttä x.x. 24

25 Tuotekuvaukset asiakkaille STRATEGISTEN KUMPPANUUKSIEN KEHITTÄMINEN Strategisten kumppanuuksien kehittäminen on palvelu, joka auttaa sinua löytämään kumppaneita yrityksen kehittymiseksi ja kasvamiseksi. Tarvittaessa hyödynnämme kumppanien etsinnässä yhteistyöverkostomme asiantuntijoita. Mikäli strategisten kumppanien löytäminen on ajankohtaista, niin ota yhteyttä x.x. 25

26 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTELYT Suunnitteletko yrityksen myyntiä? Pohditko omistajanvaihdosta tai yritystoiminnan lopettamista? Tuntuuko sinusta, että yrityksesi on vaikeuksissa tai maksuongelmat lähes ylivoimaisia? Neuvomme sinua erilaisissa yritystoiminnan uudelleen järjestelyissä. Käymme yhdessä läpi erilaiset vaihtoehdot ja niiden sopivuuden tilanteeseesi. Mikäli tarvitset luotettavaa kumppania keskustelemaan uudelleen järjestelyistä, ota yhteyttä x.x. 26

27 Tuotekuvaukset asiakkaille MUUT PALVELUT Muiden palveluiden osalta sisällöt ratkaistaan syksyllä 2009 uusien yritysneuvojien myötä Koulutukset ja tapahtumat Järjestämme koulutuksia mm. seuraavista aiheista: Taloushallinnon järjestäminen Hinnoittelu Asiakastyöskentely Myynnin järjestäminen ja keinot Markkinointi Toimimme myös kouluttajina yhteistyökumppaneidemme järjestämissä koulutuksissa. Koulutuksista ja tapahtumista saat lisää tietoa verkkosivuiltamme tai ottamalla yhteyttä x.x. 27

28 Tuotekuvaukset asiakkaille MUUT PALVELUT Tiedottaminen ja markkinointiviestintä Tämän määrittelyssä on kyse työnkuvien määrittelystä Oleellista tiedottamisen ja viestinnän kumppanuus koko yhteistyöverkostossa Vaatii resursoinnin Juridinen neuvonta (tai palveluohjaus) Riippuu käytettävissä olevasta osaamisesta 28

29 A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus Yrityspalveluihin liittyvät sisäiset prosessit

30 HAUTOMOIDEN BENCHMARKING Toteutusprosessi Verrokkien kuvaukset Johtopäätökset

31 TOTEUTUSPROSESSI Verrokeiksi valittiin skannauksen myötä seuraavat hautomot: Innovalmennus (Suomi), Creative Indistries Development Center (Lontoo), Tartu Creative Indistries Center (Tartu), Travelpark Oy (Helsinki) Puutteellinen Keskeiset vertaisoppimisen teemat olivat: Miten hautomot ovat syntyneet ja kehittyneet? Mitkä ovat asiakassegmentit? Mitä palveluita yrityksille tarjotaan? Millaisia erityispiirteitä liittyy hautomon luoville aloille suunnattuihin palvelukonsepteihin? Millaisia tuloksia on saavutettu? Tarjottavat palvelut, rahoitusmalli, yhteistyö oppilaitoksen kanssa Kartoituksessa käytettiin apuna www-lähteistä, hautomoiden vetäjien puhelinhaastatteluja sekä heidän toimittamia erillismateriaaleja.

32 SISÄLTÖ Toteutusprosessi Verrokkien kuvaukset Johtopäätökset

33 TARTU CREATIVE INDUSTRIES CENTRE

34 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI Creative Industries Center (CIC) on syntynyt Tartun kaupungin alulle panemasta määrätietoisesta luovien alojen kehittämistyöstä. Konseptin kehittämisen taustalla ovat olleet sekä kaupungin strategia että Pohjoismaisen innovaatiokeskuksen, Nordisk Innovation Centerin projekti luovien alojen kehittämiseksi Pohjoismaissa ja Balttian alueella. Luovien alojen kehittämistyö on perustunut kattavaan markkina- ja toimintaympäristön kartoittamiseen. Sen elementtejä ovat olleet vuonna 2008 pidetty kulttuurialojen potentiaalia kartoittanut konferenssi sekä 3 survey-tutkimusta ( luovien alojen kartoitus Tartussa, hautomotarpeiden kartoitus sekä Luovien alojen strategian luominen ). CIC jakaantuu 2. osa-alueeseen: Kehittämiskeskukseen (yleinen luovien alojen kehittäminen) sekä hautomotoimintaan.

35 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI CIC:n taustalle on perustettu nyt säätiö, joka on aloittanut toiminta Taustalla olevalla omistusrakenteella pyritään myös olemassa olevien hautomo- ja esihautomopalvelujen laajentamiseen. Toiminnan rahoitus on kaupunkilähtöinen, mutta säätiön taustalle tullaan keräämään omaa rahoitusta. NIC-rahoitus on ollut tärkeä asia toiminnan käynnistämisvaiheessa. Tämän lisäksi Viron kulttuuriministeriö on osallistunut toiminnan rahoitukseen. Käytännössä toimintamallina on ollut kulttuurialalähtöinen toimintamalli.

36 ASIAKKAAT, TUOTTEET JA PALVELUT Viime vuonna hautomossa oli vain neljä asiakasta, jotka olivat seuraavilta toimialoilta: Valokuvaus, Keramiikka, Galleriakahvila sekä multimedia & Design. Tälle segmentille tarjottavat palvelut ovat erikoistuneet tilapalvelut (ns. luovien alojen omat tilat, eivät yleisiä liiketiloja). Hautomopalvelujen tarjoamat neuvonta tuotteet pitävät sisällään seuraavia: 6x2 tuntia toimialaan liittyvää koulutusta Liiketoimintasuunnitelman arviointi neljännesvuosittain Luovan alan toimintatapojen koulutus, infopäivät ja seminaarit (väh. 1 hlö / yritys) Neuvonta PR-asioissa ja markkinoinnissa Esihautomopalvelut ovat koulutuksellisia ja valmennuksellisia palveluita, jotka koostuvat lähinnä seuraavista: liiketoimintasuunnitelman koulutus iplanneri ympäristössä (40 tuntia) yrityksen perustamisesta luento (2 tuntia) Markkinointi (1 tunti) Käytännössä esihautomovalmennus toteutetaan puolivuosittain selkeänä omana valmennusohjelmanaan. Valmennusohjelmien sisällössä ovat mukana alan oppilaitokset. Tulevaisuudessa valmennusohjelmia tullaan monipuolistamaan ja mahdollisesti lisäämään. Yhteishankkeisiin osallistuminen iplanner kehitysohjelmisto Tilatuotteet pitävät sisällään seuraavia asioita: Toimialaspesifit tilat Vartionti/valvonta Langaton internetpalvelu

37 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Aloittelevien luovien alojen esihautomotoiminta on tärkeä olla vahvasti koulutus- ja valmennuspainoittienen. Näiden sisältöjen toteutukseen on helpoin kytkeä alueen oppilaitokset. Myös muiden toimijoiden (taidetoimikunnat / yhdistykset) kytkeminen mukaan esihautomovaiheeseen on tärkeää -> potentiaaliset asiakkaat. Luovien alojen toimijat tarvitsevat hyvin erikoistuneita tilapalveluita, mikäli katsotaan, että tilapalvelut toteutetaan luovien alojen lähtökohdasta (Galleriat, valokuvaustekniikan data-room ovat tästä esimerkkejä). Design toimintaa harjoittaville yrityksille kelpaavat myös normaalit tilat.

38 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Hautomopalveluissa liiketoimintasuunnitelman päivittämisen seurantaprosessi on nähty tärkeäksi puoli vuosittain 2-3 tuntia on koettu riittäväksi. Luovien alojen toimintaa sopiva liiketoimintasuunnitelman laadinnan tietojärjestelmä on koettu tärkeäksi.

39 CIDA CREATIVE BUSINESS CENTER (UK)

40 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI CIDA (Culture Industry Development Center) toimii Lontoon alueella luovien alojen henkilöiden sekä yritysten resurssikeskuksena. Toiminta on keskittynyt Hackneyn, Newham:n ja Tower Hamlets:n alueille, mutta projektimuotoisen toiminnan kautta toimitaan laajemmin koko Lontoossa sekä sen ulkopuolella. CIDA ei ole toimialarajoittunut, vaan palvelee kaikkia mahdollisia luovien alojen yrityksiä. Toiminta-alueena on Lontoon lähiympäristön tietyt alueet. CIDA:n toimintamalli on täysin projektilähtöinen. Sillä ei ole omaa vakiintunutta rahoitusta, vaan palveluja kehitetään temaattisesti ja niiden ympärille rakennetaan erilaiset projektit vahvassa yhteistyössä rahoittajien kanssa. Rahoittajayhteistyö tarkoittaa käytännössä sitä, että organisaatio ei ole kuitenkaan riippuvainen yksittäisten rahoittajien päätöksestä. Taustalla on erittäin laaja joukko rahoittaja: Rahoitettu kuitenkin pääasiassa Arts Councilin ja erilaisten aluekehitysvarojen tuella (ESR, EAKR).

41 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI Toimintamallin on vahvasti luovien alojen professioista lähtevä. Kaikilla asiantuntijoilla on itsellä tausta luovien alojen liiketoiminnassa. Asiakkaina saattavat usein olla yksittäiset taitelijat ja artistit. Palvelua ei ole varsinaisesti jäsennetty esihautomo- ja hautomovaiheisiin, vaan toiminta toteutetaan asiakkaan luonteesta riippuen.

42 ASIAKKAAT, TUOTTEET JA PALVELUT Perinteiset palvelukokonaisuudet: Tiedon jakaminen sekä www-sivujen että henkilökohtaisten kontaktien kautta. Toiminta ei ole tuotteistettua. CIDA:lla on käytössä varsin laaja Cultural Industries Resource Centre, jossa on runsaasti alaa käsittelevää tietomateriaalia. Liiketoiminnan tuki ja osaamisen kehittäminen. Temaattiset koulutukset, joissa painottuvat luovien alojen eri sisällöt. Koulutusteemat kartoitetaan jäsenkyselyin. Verkostoituminen & Showcase. Cida järjestää tapahtumia, jossa luovien alojen yritykset luoda yhdessä tapahtumia, kohtaavat yleisöjään sekä potentiaalisia rahoittajia. Kulttuurinen tuotanto ja komissiotoiminta pitää sisällään kiinteää yhteistyötä lupaavien asiakkaiden sekä paikallisten kumppaneiden kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat: Erikoispalveluita, joita luovat alat ovat vaatineet ovat: Vuorovaikutteiset rahoituksen suunnittelun hakemisen (esim. julkinen rahoitus) workshopit. Temaattisesti räätälöidyt tapahtumat, jotka tuotetaan yhdessä hautomo yritysten kanssa ovat muodostuneet toiminnan kulmakiviksi. Laajemman alueen luovien alojen eri toimijoiden yhteystietojen päivittäminen tietokantaan -> aktiviinen verkostoiminen Kuukausittainen e-bulletin viestikirje, jolla jaetaan tietoa rahoitusmahdollisuuksista, showcasemahdollisuuksista (esim. keikkainfrat) jne. East London Design Show London Metropolitan University ja BBC London.

43 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Luovien alojen kehittämiseen liittyvät erityistoimenpiteet ovat olleet CIDA:ssa todella kysyttyjä. Näitä ovat olleet vuorovaikutteiset uusien hankkeiden ja liiketoimintasuunnitelmien laadinnan tilaisuudet. Käytännössä esim. pienempien yrittäjien (design, musiikki, teatteri) visioiden yhdistäminen on tuottanut projektihakemuksia ja onnistuneita projekteja kansallisille rahoittajille. Musiikkialan osalta tärkeimmät sisällölliset funktiot edellä mainituissa palveluissa ovat: liiketoimintasuunnitelman laadinta sekä keikka- ja tuottajavälitys. Sopimusneuvottelun tukea ei tarjota.

44 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Cidan näkökulmasta palveluita ei ole ollut mielekästä tuotteistaa esihautomo ja hautomovaiheeseen ja tästä eteenpäin (esim. poststart palveluihin). Tämä johtuu siitä, että asiakassegmentit on jaettu temaattisesti (musiikki, taide, design jne.) ja tuki tulee heidän mielestään nähdä jatkumona. Tämä on CIDA:n tapauksessa mahdollista, koska tarjottava tuki on tuotteistettu tiedonvälitykseen, temaattisiin valmennuksiin (rahoitus projekteista) sekä temaattiseen luovien alojen ominaisiin verkostoitumistilaisuuksiin (rahoitus niin ikään projekteista). CIDA:n toiminnassa korostuu alueen luovien toimialojen laajempi verkottaminen (ei pelkästään luovien alojen hautomopalveluiden ) tarjoaminen.

45 INNOVALMENNUS

46 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI Innovalmennus Oy toimii Ylivieskan teknologiakylän yhteydessä. Muita toimintapaikkakuntia ovat Kalajoki ja Oulainen. Innovalmennus on syntynyt 1990-luvun hautomotoiminnan aikana, jolloin hautomot olivat ensi sijaisesti tilalähtöisiä. Tilalähtöisyys aiheutti heidän näkökulmastaan seuraavia ongelmia: Yritykset leimaantuivat julkisesti subventoiduiksi hautomoyrityksiksi, joka aiheutti asiakaskunnan vähentymistä. Yritysten lähtiessä hautomosta tämä aiheutti jälleen uusia kysymyksiä asiakkaiden keskuudessa. Todelliset sisällölliset palvelut olivat vähäisiä hautomoyritykset jätettiin yksin tilansa kanssa.

47 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI Vuosituhannen vaihteessa hautomon toimintamalli vaihdettiin virtuaalihautomomalliin, joka perustuu lähivalmentajien toimintaan yrityksissä. Hautomo-organisaatiolla on käytössä edelleen tiloja ja fasiliteetteja, jotka toimivat normaaleina tiloina. Tällä hetkellä asiakkaat eivät käytä teknologiakylän tiloja, mutta jos näin olisi, hautomossa pyritään pitkiin, yli 10 vuoden vuokrasopimuksiin. Hautomotoiminnan rahoitusta rahoittivat useat toimijat luvulla. EU-rakennerahastojen merkitys hautomotoiminnan toteutuksessa on ollut oleellinen. Nykyinen rahoituspohja on varsin laaja ja keskeisiä eri yritysten rahoittajia ovat lähes kaikki potentiaaliset toimijat. Keskeisin asia on ollut siirtyä tilalähtöisestä hautomopalvelusta asiakkaiden ehdoilla tapahtuvaan, varsin henkilökohtaiseen, palvelutoimintaan.

48 ASIAKKAAT, TUOTTEET JA PALVELUT Palvelut Innovalmennuksen palvelut koostuvat kolmesta kategoriasta: Avoimista valmennuksista, tapahtumien järjestämisestä ja henkilökohtaisesta konsultaatiosta. Palveluiden toteutuksen organisoinnista vastaavat 3 lähivalmentajaa. Valmentajat ja joskus myös yrityskohtainen palvelu toteutetaan ostopalveluin. Toiminnan pääpaino on valmennuksissa sekä henkilökohtaisessa neuvonnassa. Valmennukset laaditaan temaattisesti puolen vuoden valmennuskalenteriin perustuen. Henkilökohtaista neuvontaa toteutetaan sekä yritystä suunnittelevien kanssa että asiakasyrityksissä paikan päällä. Aiemmin n. 80 % yrityksistä toimi omissa tiloissa ja 20 % vuokrasopimuksella teknologiakylien tarjoamissa tiloissa. Nykyään teknologiakylän tiloissa toimivia yrityksiä ei enää ole. Innovalmennuksen kokemuksen mukaan palveluprosesseja ei tulla tuotteistamana, vaan esim. henkilökohtainen neuvonta pidetään mahdollisimman joustavana. Asiakkaat Innovalmennuksen asiakkaina ovat hyvin heterogeeninen joukko toimijoita. Karkeasti asiakkaat jaetaan pieniin ja paikallisiin yrityksiin sekä kasvuhaluisiin yrityksiin. Jälkimmäisten kohdalla voidaan tehdä tarkempaa suunnittelua. Valmennuksen ja neuvonnan sisältöalueet räätälöidään puolivuosittain ja tapauskohtaisesti. Keskeiset toistuvat teemat ovat kuitenkin yrityksen perustaminen ja yritystoiminta, liiketoimintaosaaminen sekä markkinointi ja myynti. Asiakaskunnassa on joitakin matkailualan yrityksiä Kalajoelta. Käytännössä on sovittu, että Haapaveden Verso matkailualan hautomo hoitaa matkailuyrityksen sisällöllisen konsultoinnin ja Innovalmennus vastaa matkailuyritysten liiketoimintaosaamisen konsultoinnista. Käytännössä nämä asiakkaat ovat kuitenkin kuin mitkä tahansa muut Innovalmennuksen asiakkaat.

49 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Innovalmennus aikoo tulevaisuudessa luopua hautomo sanan käytöstä. Missään nimessä esihautomo- hautomopalveluita ei tulla käyttämään, koska kyseinen sana kuvaa huonosti valmennukseen ja henkilökohtaiseen neuvontaan perustuvaa lähestymistapaa. Yrityspalvelujen tuotteistamisen osalta erityisesti esihautomovaiheessa on syytä varoa sitä, että yritysten karsintavaihe johtaisi liian nopeasti yrityksen perustamiseen. Tällainen tilanne syntyi Innovalmennuksen 1990-luvun aikana, jolloin esihautomoajatus oli strukturoidumpi.

50 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Henkilökohtaiseen neuvontaan perustuvan palvelun tuotteistamista ei pidetä virtuaalihautomokonseptissa toimivana, koska yritysten tarpeet vaihtelevat liiaksi. Käytännössä ydinsisältöihin liittyvä tuotteistus tapahtuu ostopalvelujen hankintojen kautta. Mikäli palvelu olisi suunnattu tietyn maturiteetin yrityksille ja perustuisi palveluluukkuun, tällöin tilanne olisi toinen. Temaattiset valmennukset, jossa hyödynnetään ostopalvelua ovat saaneet erinomaista palautetta ja toimintamuotona ne toimivat hyvin. Käytännössä tällainen toimintamalli toimii parhaimmin silloin, kun ne ovat avoimia sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille.

51 TRAVELPARK OY

52 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI Travelpark Oy toimii osana Uudenmaan yrityshautomoiden verkostoa. Travel Park -konsepti perustuu Haaga-Perhon kehittämään malliin, joka on palkittu EU komission Good Practice -palkinnolla. Travel Parkit toimivat valtakunnallisena verkkona. Kuulumalla jonkin hautomon piiriin yrittäjä saa koko verkon palvelut ja osaamisen käyttöönsä. Palvelut pyrkivät kehittämään sekä yrittäjäpersoonaa että itse liikeideaa. Travelpark-konseptia, kuten koko Uudenmaan yrityshautomoverkostoa, on rahoitettu pääasiassa rakennerahastovaroin, ESR-ohjelmasta. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Art and Design City Helsinki, Haaga Yhtymä, Helsingin Uusyrityspalvelu ry, Matkailun Edistämiskeskus, Sampo Pankki Oyj, Tapiola ryhmä sekä TE keskus. TravelParkin on käytössä lisäksi virtuaaliympäristö hautomossa sekä Clubissa toimiville yrityksille. KESKEN

53 ASIAKKAAT, TUOTTEET JA PALVELUT Travelpark-verkoston palvelut ovat. Näistä vahvimmin toimialasisältöön nojaavat on esitetty tummennettuna: Travel Park vetäjän neuvontapalvelut Liiketoimintasuunnitelman konsultointi Business Center palvelut ja toimitilat Avustaminen rahoituskontakteissa Taloushallinnon asiantuntija-apu Sopimusjuridiikan ja valmismatkalain konsultointi Tuotekehityskonsultointi ja tuotetestaus Kukin Travel Park -yksikkö valitsee hakemusten perusteella yritykset ja yritysideat kehitysohjelmaan. Hautomoon voi hakea ympäri vuoden, erillistä hakuaikaa ei ole. Jäsenmaksulla alv 22% (2009) saa kaikki hautomon palvelut käyttöön 12 kk:n ajaksi. Matkailualan näkökulmasta erityisosaamisalueita ovat olleet avustaminen matkailualan rahoituskontakteissa, sopimusjuridiikan ja valmismatkan konsultointi sekä laadun kehittäminen (mm. Rovaniemen Travelparkin vastuulla). Projektiyhteistyö alan oppilaitosten kanssa Markkinointi- ja myyntikonsultointi Tarvelähtöisiä koulutusohjelmia mm. laadun kehitysohjelmat Yhteisosallistumiset matkailualan tapahtumiin ja messuihin Yhteistyöverkoston tuominen yrittäjälle KESKEN

54 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Temaattiset kehitys- ja valmennusohjelmat, kuten matkailualan laadun kehittäminen ovat olleet tärkeitä. Näille on saatu Travelparkissa tietty, valtakunnallisen kehittämisen status. Myöhemmin matkailualan laatu on tullut omaksi sarjakseen esim. Suomen laatupalkintokilpailussa. KESKEN

55 SISÄLTÖ Toteutusprosessi Verrokkien kuvaukset Johtopäätökset

56 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Hautomoiden toimintamalli ja tausta Lähes kaikki luovien alojen hautomot ovat kehittyneet luovien alojen lähtökohdista: perustajina, rahoittajina tai ohjaus/johtoryhmien jäseninä ovat usein kaupunkien kulttuuritoimijat sekä alan muut toimijat. Verrokkihautomot eivät tarjoa merkittävästi oppimiskokemuksia etäisyyden voittamisen problematiikkaan: Esim. Tartussa pystytään kuitenkin hyödyntämään pienen kaupungin paikallista osaamista räätälöimällä esihautomon valmennuskokonaisuudet yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Tämä selittää sen, että verrokeista suurin osa kehittää luovien alojen / matkailun yritystoimintaa näiden yritysten lähtökohdista, eikä yleisesti yrityspalvelujen lähtökohdista.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA TAUSTAA 20 hengen delegaatio vieraili Skotlannin Edinburghissa ja Glasgow ssa maaliskuussa 2013. Matkan tavoitteena oli tutustua hallintojärjestelmään,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Kehitä. sivutoimiyritystäsi. Erkki Petäjä Jukka Peltoniemi Anmari Viljamaa

Kehitä. sivutoimiyritystäsi. Erkki Petäjä Jukka Peltoniemi Anmari Viljamaa Kehitä sivutoimiyritystäsi Erkki Petäjä Jukka Peltoniemi Anmari Viljamaa Työkirja sivutoimiyrityksen tulevaisuuden pohdintaan Kenelle Tämä työkirja on tarkoitettu sivutoimiselle yrittäjälle. Jos toimit

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Lappi

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Lappi Pk-yritysbarometri, syksy 16 Seuturaportti, Lappi 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Lappi, n=2 33 Kemi-Tornion seutu, n=53 28 Muu Lappi, n=87 42 Rovaniemen seutu,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot