Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009"

Transkriptio

1 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,

2 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus Yrityspalveluihin liittyvät sisäiset prosessit

3 HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Hankkeen tavoitteena oli hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Hanke koostui seuraavista toimenpiteistä Työpajat 11.5., ja Palveluiden kuvaus desk study työnä ja asiakkaan kommenttikierros Hautomo benchmarking desk study -työnä Hankkeen kuluessa tehtiin seuraavat painotukset työsuunnitelmaan: Päätettiin kuvata ensisijaisesti yrityspalveluja, joista osaa tarjotaan yrityshautomossa (variointi). Hinnoittelua ja kustannuslaskentaa ei käsitelty, vaan tältä osin työpanosta siirrettiin palveluiden kuvaustyöhön. Markkinointia ja tuotelanseerausta ei käsitelty työpajoissa, mistä johtuen tässä raportissa esitetään näitä koskevia alustavia suuntaviivoja. Ramboll Management Consulting toimi hankkeessa tuotteistuksen ja yrityshautomopalveluiden asiantuntijana.

4 A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus Yrityspalveluihin liittyvät sisäiset prosessit

5 TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT Tuotteistuksen lähtökohdaksi otettiin yrityksen elinkaaren vaihe. Yritykset jaoteltiin alla olevaa kuviota hyödyntäen kolmeen pääsegmenttiin, jonka pohjalta tuotteet ryhmiteltiin segmenttien mukaisiin tuoteryhmiin. Seuraavassa on esitetty määriteltyjen tuotteiden tuotekuvaukset asiakkaille. Palveluiden toteutusprosessi on esitetty liiteosiossa. Kassavirta Uusi kasvuvaihe Liiketoiminnan vakiintuminen Päättäminen/ siirtäminen Alkuvaiheen kasvu Käynnistys Kamppailu Yrityksen kehittyminen

6 TUOTERYHMÄT I YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN II YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN III YRITYSTOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYT Yrityksen perustajan infopaketti Tuotekehityksen tuki Neuvonta Yrityksen perustamisneuvonta Liiketoiminnan kannattavuuslaskelmat Yrityksen alkuvaiheen tuki Toimitilojen ja tonttien välitys Hautomopalvelu Rekrytoinnin tuki Strategisten kumppanuuksien kehittäminen

7 TUOTEKUVAUKSET ASIAKKAILLE Seuraavassa on esitelty tuoteryhmittäin niihin kuuluvat palvelut. Kuvaukset on laadittu tuotekuvauksina asiakkaille ja ne on jäsennelty edellä esitetyn tuoteryhmittelyn mukaisesti: yritystoiminnan aloittaminen, kehittäminen ja uudelleenjärjestelyt. Ensin kustakin tuoteryhmästä on yleiskuvaus asiakasryhmästä ja asiakastarpeesta, johon palvelukokonaisuus on suunnitelu. Tämän jälkeen jokaisesta tuoteryhmän palvelusta on lyhyet kuvaukset. Kuvaukset on pyritty laatimaan siten, että ne olisivat suoraan hyödynnettävissä tuotteiden markkinoinnissa. Tuotteiden varsinainen toteutusprosessi on esitelty liitteessä. 7

8 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN 1/3 Kiinnostaako sinua yrittäminen? Harkitsetko yrityksen perustamista? Autamme aloittavia yrittäjiä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita liikeidean kehittelyssä, liiketoimintasuunnitelman laadinnassa ja yritystoiminnan käynnistämisessä. Kokeneet yritysneuvojamme opastavat sinua käytännönläheisesti ja selkokielellä. Tarjoamme käyttöösi seuraavat palvelut: 8

9 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN 2/3 Yrityksen perustajan infopaketista löydät perustietoa yrittäjyyden vaatimuksista ja tarjolla olevista palveluista. Yrityksen perustamisneuvonnassa autamme sinua henkilökohtaisesti yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Mieltä askarruttavien kysymysten kanssa ei kannata jäädä yksin oli sitten kyse liikeidean toimivuudesta, markkinoinnista tai rahoituksesta. Yrityksen alkuvaiheen tuki on tarkoitettu aloittaville päätoimisille yrittäjille. Tuemme sinua yrityksen alkuvaiheessa toiminnan ja talouden säännöllisessä seurannassa. Näin varmistut, että liiketoimintasi kehittyy alusta pitäen oikeaan suuntaan. 9

10 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN 3/3 Hautomopalvelu tarjoaa yrittäjyydestä kiinnostuneelle innovaatioympäristön alkuvaiheen liiketoiminnan kehittämiselle. Asiantuntijoiden tuella voit jalostaa liikeideasi ensin yritykseksi ja sen jälkeen kasvavaksi liiketoiminnaksi. Esihautomovaiheessa pääset ohjatusti kehittämään liikeideaasi kolmen kuuden kuukauden ajan. Ideasi voi olla oppilaitoksessa, tutkimusympäristössä, kehityshankkeessa tai jo olemassa olevasta yritystoiminnasta syntynyt tuote tai palvelu, jonka haluat kehittää liiketoiminnaksi. Yrityshautomossa voi yrityksesi kehittää liiketoimintaansa tehostetusti asiantuntijoiden säännöllisellä ohjauksella. Yrityshautomossa toimivan yrityksen on mahdollista saada TE - keskuksen rahallista hautomotukea. 10

11 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYKSEN PERUSTAJAN INFOPAKETTI Infopakettiin tutustumalla saat perustiedot yrittäjyyden ja yrityksen perustamisen vaatimuksista. Pakettiin kuuluva yrityksen perustajan opas sisältää perustiedot yrityksen perustamisesta. Yleisesitteestämme löydät yritysneuvojamme ja yhteystiedot. Lisäksi paketissa on yhteistyökumppaneidemme kuten TEkeskuksen, pankkien ja vakuutusyhtiöiden tarjoamaa tietoa yrityksen perustamisesta. Hae infopaketti itsepalvelupisteestämme tai lataa se sähköisesti. 11

12 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYKSEN PERUSTAMISNEUVONTA Yrityksen perustamisneuvonta on tarkoitettu liiketoiminnan aloittamista suunnitteleville. Perustamisneuvonnan tuloksena sinulla on realistinen näkemys mahdollisuuksistasi ja paremmat valmiudet toimia yrittäjyyden polulla. Autamme sinua selkiyttämään tavoitteesi, arvioimme ideasi menestymismahdollisuuksia, tuemme liiketoiminnan suunnittelussa sekä opastamme sinua yritystoiminnan käynnistämisessä. Varaa aika henkilökohtaista tapaamista varten ottamalla yhteyttä x.x. 12

13 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYKSEN ALKUVAIHEEN TUKI Yrityksen alkuvaiheen tuki on palvelu aloittaville päätoimisille yrittäjille. Autamme sinua seuraamaan talouden kehitystä, markkina- ja kilpailutilannetta sekä ratkaisemaan esimerkiksi henkilöstöön ja toimitiloihin liittyviä kysymyksiä. Tuki toteutetaan henkilökohtaisina tapaamisina kolmen, kuuden ja kahdentoista kuukauden kuluttua yrityksen perustamisesta. Tapaamisten jälkeen saat kirjallisen yhteenvedon toimenpidesuosituksineen. Jos yrityksen alkuvaiheen tuki kiinnostaa, niin ota yhteyttä x.x 13

14 Tuotekuvaukset asiakkaille HAUTOMOPALVELU Esihautomo Esihautomossa yritysneuvojat arvioivat liikeideaasi ja auttavat sinua kehittämään ideastasi yritystoimintaa. Arvioimme liikeideasi menestymismahdollisuuksia, tuemme liiketoimintasuunnitelman laadinnassa sekä opastamme sinua yritystoiminnan käynnistämisessä. Lisäksi saat tietoa erilaisista yrittäjyysvalmennuksista ja voit hyödyntää TE-keskuksen ja alueen oppilaitosverkoston tarjoamia palveluita. Esihautomovaiheen aikana ulkopuolisten palveluiden (esimerkiksi tuotekehityspalvelut ja markkina- ja patenttiselvitykset) ostamiseen on haettavissa rahoitusta tapauskohtaisesti. Muutaman kuukauden esihautomoprosessin jälkeen sinulla on realistinen näkemys liiketoimintasi kehitysmahdollisuuksista ja hyvät valmiudet yrittäjyyden polulle. Tuloksena voi olla yrityksen perustaminen ja hakeutuminen yrityshautomoon. 14

15 Tuotekuvaukset asiakkaille HAUTOMOPALVELU Esihautomoon haetaan erillisellä lomakkeella. Esihautomovaiheen alussa liikeidean kehittäjä ja hautomo solmivat keskenään esihautomosopimuksen, jossa määritellään yhteistyön tavoitteet ja molempien osapuolten velvollisuudet. Jos esihautomo herätti mielenkiintosi, niin ota yhteyttä x.x. Montako yrittäjäksi aikovaa voi olla esihautomossa? Roken resurssit? Kuka maksaa? 15

16 Tuotekuvaukset asiakkaille HAUTOMOPALVELU Yrityshautomo Yrityshautomossa yrityksesi saa käyttöönsä tehostettua asiantuntijatukea, joka mahdollistaa nopean liiketoiminnan kehittämisen yrityksen elinkaaren ensimmäisten vuosien aikana. Hautomoyrityksen infopaketti auttaa sinut alkuun. Hautomossa toimivan yrityksen on mahdollista hakea TE keskuksen kehittämisavustusta investointeihin, vuokrakuluihin, asiantuntijapalveluihin ja palkkoihin. Alkuvaiheen jälkeen tarjoamme käyttöösi toimialan ja liiketoiminnan eri osa-alueiden asiantuntijoita, joiden avulla voit ratkoa rahoitukseen, tuotteistamiseen, markkinointiin, hinnoitteluun, kansainvälistymiseen ja juridiikkaan liittyviä kysymyksiä. 16

17 Tuotekuvaukset asiakkaille HAUTOMOPALVELU Omat asiantuntijamme auttavat sinua seuraamaan talouden kehitystä, markkina- ja kilpailutilannetta sekä ratkaisemaan esimerkiksi henkilöstöön ja toimitiloihin liittyviä kysymyksiä. Verkottumispalveluidemme avulla pääset kehittämään asiakas- ja kumppaniverkostoja, rakentamaan projektiyhteistyötä ja osallistumaan hautomoverkostojen toimintaan. Lisäksi järjestämme erityisesti hautomoyrityksille suunnattuja koulutuksia ja innovatiivisia tapahtumia. Hautomossa yritystoimintasi vakiintuu ja sillä on hyvät edellytykset kasvuun. 17

18 Tuotekuvaukset asiakkaille HAUTOMOPALVELU Hautomoon hakeutuvalla yrityksellä tulee olla innovatiivinen liiketoimintaidea, tuote tai palvelu. Asiantuntijamme auttavat sinua arvioimaan hautomon hyötyjä liiketoiminnallesi ja mahdollisuuksiasi päästä mukaan. Varsinaiset hautomohakemukset arvioi asiantuntijatiimi, joka antaa hakijalle luottamuksellisen arviointiraportin jatkotoimenpideehdotuksineen. Hautomovaiheen alussa yritys ja hautomo solmivat hautomosopimuksen, jossa määritellään yhteistyön tavoitteet ja molempien osapuolten velvollisuudet. Mikäli yrityshautomo herätti mielenkiintosi, niin ota yhteyttä yritysneuvoja x.x 18

19 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 1/2 Miten yrityksesi liiketoiminnan kannattavuutta voisi edelleen kehittää? Suunnitteletko investointeja? Tarvitsetko uutta toimitilaa tai tonttia? Tarvitsetko tukea tuotekehityksessä tai osaavan henkilöstön löytämisessä? Etsitkö yrityksellesi uusia kumppaneita? Tarjoamme käyttöösi ammattitaitoisia yritysneuvojiamme. Omien asiantuntijoidemme lisäksi käytössäsi on yhteistyöverkostomme asiantuntijat. Palvelumme on tarkoitettu kaikille yrityksille yrityksen iästä tai toimialasta riippumatta. Tarjoamme käyttöösi seuraavat palvelut: 19

20 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN 2/2 Tuotekehityksen tuki auttaa sinua hakemaan rahoitusta yrityksesi tuotekehitykseen. Liiketoiminnan kannattavuuslaskelmien avulla voit arvioida liiketoimintasi erilaisia kehittämisvaihtoehtoja. Autamme sinua tarvittaessa myös rahoittajien löytämisessä ja rahoitushakemusten tekemisessä. Toimitilojen ja tonttien välitys tarjoaa käyttöösi paikallistuntemusta sekä kattavat ja ajan tasalla olevat toimitilarekisterit ja tonttitiedostot. Tuemme yrityksesi rekrytointia osallistumalla osaavan työvoiman kouluttamiseen yrityksellesi. Strategisten kumppanuuksien kehittäminen auttaa sinua löytämään tarvittavia kumppaneita yrityksen kehittymiseksi ja kasvamiseksi. 20

21 Tuotekuvaukset asiakkaille TUOTEKEHITYKSEN TUKI Tuotekehityksen tuki on palvelu, joka parantaa valmiuksiasi hakea rahoitusta tuotekehitykseen. Autamme sinua rahoitushakemusten valmistelussa, tarvittaessa hyödynnämme yhteistyöverkostomme asiantuntijoita. Mikäli tuotekehitys on yrityksessäsi ajankohtaista, niin ota yhteyttä x.x. 21

22 Tuotekuvaukset asiakkaille LIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUSLASKELMAT Liiketoiminnan kannattavuuslaskelmien laadinta on palvelu, jossa arvioimme yhdessä liiketoimintasi kannattavuutta ja kehittämisvaihtoehtoja. Käymme läpi ja vertailemme investointivaihtoehtoja, selvitämme soveltuvia julkisia tukia sekä autamme sinua rahoitushakemusten tekemisessä ja yhteydenotoissa rahoittajiin. Tarvittaessa hyödynnämme myös yhteistyöverkostomme asiantuntijoita. Palveluksen tuloksena käsissäsi on päivitetty kassavirtalaskelma, tulos, tase ja rahoituslaskelma. Jatkotoimenpiteenä voi olla rahoitushakemus ja yhteydenotto rahoittajaan. Mikäli haluat asiantuntevan näkemyksen liiketoimintasi kehittämisestä, niin ota yhteyttä x.x. 22

23 Tuotekuvaukset asiakkaille TOIMITILOJEN JA TONTTIEN VÄLITYS Toimitilojen ja tonttien välitys on palvelu, jossa asiantuntijamme yhdessä kaupungin teknisen toimen kanssa auttavat sinua löytämään yrityksellesi tarkoituksenmukaisen toimitilan tai tontin. Käytössämme on kattavat ja ajan tasalla olevat toimitilarekisterit ja tonttitiedostot Mikäli etsit uutta toimitilaa tai tonttia, niin ota yhteyttä x.x. 23

24 Tuotekuvaukset asiakkaille REKRYTOINNIN TUKI Rekrytoinnin tuki on palvelu, jonka avulla olemme mukana järjestämässä yrityksellesi osaavaa työvoimaa esimerkiksi yhteishankintakoulutuksina yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Mikäli sinulla on vaikeuksia rekrytoida tai löytää sopivaa osaamista, niin ota yhteyttä x.x. 24

25 Tuotekuvaukset asiakkaille STRATEGISTEN KUMPPANUUKSIEN KEHITTÄMINEN Strategisten kumppanuuksien kehittäminen on palvelu, joka auttaa sinua löytämään kumppaneita yrityksen kehittymiseksi ja kasvamiseksi. Tarvittaessa hyödynnämme kumppanien etsinnässä yhteistyöverkostomme asiantuntijoita. Mikäli strategisten kumppanien löytäminen on ajankohtaista, niin ota yhteyttä x.x. 25

26 Tuotekuvaukset asiakkaille YRITYSTOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTELYT Suunnitteletko yrityksen myyntiä? Pohditko omistajanvaihdosta tai yritystoiminnan lopettamista? Tuntuuko sinusta, että yrityksesi on vaikeuksissa tai maksuongelmat lähes ylivoimaisia? Neuvomme sinua erilaisissa yritystoiminnan uudelleen järjestelyissä. Käymme yhdessä läpi erilaiset vaihtoehdot ja niiden sopivuuden tilanteeseesi. Mikäli tarvitset luotettavaa kumppania keskustelemaan uudelleen järjestelyistä, ota yhteyttä x.x. 26

27 Tuotekuvaukset asiakkaille MUUT PALVELUT Muiden palveluiden osalta sisällöt ratkaistaan syksyllä 2009 uusien yritysneuvojien myötä Koulutukset ja tapahtumat Järjestämme koulutuksia mm. seuraavista aiheista: Taloushallinnon järjestäminen Hinnoittelu Asiakastyöskentely Myynnin järjestäminen ja keinot Markkinointi Toimimme myös kouluttajina yhteistyökumppaneidemme järjestämissä koulutuksissa. Koulutuksista ja tapahtumista saat lisää tietoa verkkosivuiltamme tai ottamalla yhteyttä x.x. 27

28 Tuotekuvaukset asiakkaille MUUT PALVELUT Tiedottaminen ja markkinointiviestintä Tämän määrittelyssä on kyse työnkuvien määrittelystä Oleellista tiedottamisen ja viestinnän kumppanuus koko yhteistyöverkostossa Vaatii resursoinnin Juridinen neuvonta (tai palveluohjaus) Riippuu käytettävissä olevasta osaamisesta 28

29 A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus Yrityspalveluihin liittyvät sisäiset prosessit

30 HAUTOMOIDEN BENCHMARKING Toteutusprosessi Verrokkien kuvaukset Johtopäätökset

31 TOTEUTUSPROSESSI Verrokeiksi valittiin skannauksen myötä seuraavat hautomot: Innovalmennus (Suomi), Creative Indistries Development Center (Lontoo), Tartu Creative Indistries Center (Tartu), Travelpark Oy (Helsinki) Puutteellinen Keskeiset vertaisoppimisen teemat olivat: Miten hautomot ovat syntyneet ja kehittyneet? Mitkä ovat asiakassegmentit? Mitä palveluita yrityksille tarjotaan? Millaisia erityispiirteitä liittyy hautomon luoville aloille suunnattuihin palvelukonsepteihin? Millaisia tuloksia on saavutettu? Tarjottavat palvelut, rahoitusmalli, yhteistyö oppilaitoksen kanssa Kartoituksessa käytettiin apuna www-lähteistä, hautomoiden vetäjien puhelinhaastatteluja sekä heidän toimittamia erillismateriaaleja.

32 SISÄLTÖ Toteutusprosessi Verrokkien kuvaukset Johtopäätökset

33 TARTU CREATIVE INDUSTRIES CENTRE

34 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI Creative Industries Center (CIC) on syntynyt Tartun kaupungin alulle panemasta määrätietoisesta luovien alojen kehittämistyöstä. Konseptin kehittämisen taustalla ovat olleet sekä kaupungin strategia että Pohjoismaisen innovaatiokeskuksen, Nordisk Innovation Centerin projekti luovien alojen kehittämiseksi Pohjoismaissa ja Balttian alueella. Luovien alojen kehittämistyö on perustunut kattavaan markkina- ja toimintaympäristön kartoittamiseen. Sen elementtejä ovat olleet vuonna 2008 pidetty kulttuurialojen potentiaalia kartoittanut konferenssi sekä 3 survey-tutkimusta ( luovien alojen kartoitus Tartussa, hautomotarpeiden kartoitus sekä Luovien alojen strategian luominen ). CIC jakaantuu 2. osa-alueeseen: Kehittämiskeskukseen (yleinen luovien alojen kehittäminen) sekä hautomotoimintaan.

35 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI CIC:n taustalle on perustettu nyt säätiö, joka on aloittanut toiminta Taustalla olevalla omistusrakenteella pyritään myös olemassa olevien hautomo- ja esihautomopalvelujen laajentamiseen. Toiminnan rahoitus on kaupunkilähtöinen, mutta säätiön taustalle tullaan keräämään omaa rahoitusta. NIC-rahoitus on ollut tärkeä asia toiminnan käynnistämisvaiheessa. Tämän lisäksi Viron kulttuuriministeriö on osallistunut toiminnan rahoitukseen. Käytännössä toimintamallina on ollut kulttuurialalähtöinen toimintamalli.

36 ASIAKKAAT, TUOTTEET JA PALVELUT Viime vuonna hautomossa oli vain neljä asiakasta, jotka olivat seuraavilta toimialoilta: Valokuvaus, Keramiikka, Galleriakahvila sekä multimedia & Design. Tälle segmentille tarjottavat palvelut ovat erikoistuneet tilapalvelut (ns. luovien alojen omat tilat, eivät yleisiä liiketiloja). Hautomopalvelujen tarjoamat neuvonta tuotteet pitävät sisällään seuraavia: 6x2 tuntia toimialaan liittyvää koulutusta Liiketoimintasuunnitelman arviointi neljännesvuosittain Luovan alan toimintatapojen koulutus, infopäivät ja seminaarit (väh. 1 hlö / yritys) Neuvonta PR-asioissa ja markkinoinnissa Esihautomopalvelut ovat koulutuksellisia ja valmennuksellisia palveluita, jotka koostuvat lähinnä seuraavista: liiketoimintasuunnitelman koulutus iplanneri ympäristössä (40 tuntia) yrityksen perustamisesta luento (2 tuntia) Markkinointi (1 tunti) Käytännössä esihautomovalmennus toteutetaan puolivuosittain selkeänä omana valmennusohjelmanaan. Valmennusohjelmien sisällössä ovat mukana alan oppilaitokset. Tulevaisuudessa valmennusohjelmia tullaan monipuolistamaan ja mahdollisesti lisäämään. Yhteishankkeisiin osallistuminen iplanner kehitysohjelmisto Tilatuotteet pitävät sisällään seuraavia asioita: Toimialaspesifit tilat Vartionti/valvonta Langaton internetpalvelu

37 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Aloittelevien luovien alojen esihautomotoiminta on tärkeä olla vahvasti koulutus- ja valmennuspainoittienen. Näiden sisältöjen toteutukseen on helpoin kytkeä alueen oppilaitokset. Myös muiden toimijoiden (taidetoimikunnat / yhdistykset) kytkeminen mukaan esihautomovaiheeseen on tärkeää -> potentiaaliset asiakkaat. Luovien alojen toimijat tarvitsevat hyvin erikoistuneita tilapalveluita, mikäli katsotaan, että tilapalvelut toteutetaan luovien alojen lähtökohdasta (Galleriat, valokuvaustekniikan data-room ovat tästä esimerkkejä). Design toimintaa harjoittaville yrityksille kelpaavat myös normaalit tilat.

38 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Hautomopalveluissa liiketoimintasuunnitelman päivittämisen seurantaprosessi on nähty tärkeäksi puoli vuosittain 2-3 tuntia on koettu riittäväksi. Luovien alojen toimintaa sopiva liiketoimintasuunnitelman laadinnan tietojärjestelmä on koettu tärkeäksi.

39 CIDA CREATIVE BUSINESS CENTER (UK)

40 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI CIDA (Culture Industry Development Center) toimii Lontoon alueella luovien alojen henkilöiden sekä yritysten resurssikeskuksena. Toiminta on keskittynyt Hackneyn, Newham:n ja Tower Hamlets:n alueille, mutta projektimuotoisen toiminnan kautta toimitaan laajemmin koko Lontoossa sekä sen ulkopuolella. CIDA ei ole toimialarajoittunut, vaan palvelee kaikkia mahdollisia luovien alojen yrityksiä. Toiminta-alueena on Lontoon lähiympäristön tietyt alueet. CIDA:n toimintamalli on täysin projektilähtöinen. Sillä ei ole omaa vakiintunutta rahoitusta, vaan palveluja kehitetään temaattisesti ja niiden ympärille rakennetaan erilaiset projektit vahvassa yhteistyössä rahoittajien kanssa. Rahoittajayhteistyö tarkoittaa käytännössä sitä, että organisaatio ei ole kuitenkaan riippuvainen yksittäisten rahoittajien päätöksestä. Taustalla on erittäin laaja joukko rahoittaja: Rahoitettu kuitenkin pääasiassa Arts Councilin ja erilaisten aluekehitysvarojen tuella (ESR, EAKR).

41 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI Toimintamallin on vahvasti luovien alojen professioista lähtevä. Kaikilla asiantuntijoilla on itsellä tausta luovien alojen liiketoiminnassa. Asiakkaina saattavat usein olla yksittäiset taitelijat ja artistit. Palvelua ei ole varsinaisesti jäsennetty esihautomo- ja hautomovaiheisiin, vaan toiminta toteutetaan asiakkaan luonteesta riippuen.

42 ASIAKKAAT, TUOTTEET JA PALVELUT Perinteiset palvelukokonaisuudet: Tiedon jakaminen sekä www-sivujen että henkilökohtaisten kontaktien kautta. Toiminta ei ole tuotteistettua. CIDA:lla on käytössä varsin laaja Cultural Industries Resource Centre, jossa on runsaasti alaa käsittelevää tietomateriaalia. Liiketoiminnan tuki ja osaamisen kehittäminen. Temaattiset koulutukset, joissa painottuvat luovien alojen eri sisällöt. Koulutusteemat kartoitetaan jäsenkyselyin. Verkostoituminen & Showcase. Cida järjestää tapahtumia, jossa luovien alojen yritykset luoda yhdessä tapahtumia, kohtaavat yleisöjään sekä potentiaalisia rahoittajia. Kulttuurinen tuotanto ja komissiotoiminta pitää sisällään kiinteää yhteistyötä lupaavien asiakkaiden sekä paikallisten kumppaneiden kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat: Erikoispalveluita, joita luovat alat ovat vaatineet ovat: Vuorovaikutteiset rahoituksen suunnittelun hakemisen (esim. julkinen rahoitus) workshopit. Temaattisesti räätälöidyt tapahtumat, jotka tuotetaan yhdessä hautomo yritysten kanssa ovat muodostuneet toiminnan kulmakiviksi. Laajemman alueen luovien alojen eri toimijoiden yhteystietojen päivittäminen tietokantaan -> aktiviinen verkostoiminen Kuukausittainen e-bulletin viestikirje, jolla jaetaan tietoa rahoitusmahdollisuuksista, showcasemahdollisuuksista (esim. keikkainfrat) jne. East London Design Show London Metropolitan University ja BBC London.

43 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Luovien alojen kehittämiseen liittyvät erityistoimenpiteet ovat olleet CIDA:ssa todella kysyttyjä. Näitä ovat olleet vuorovaikutteiset uusien hankkeiden ja liiketoimintasuunnitelmien laadinnan tilaisuudet. Käytännössä esim. pienempien yrittäjien (design, musiikki, teatteri) visioiden yhdistäminen on tuottanut projektihakemuksia ja onnistuneita projekteja kansallisille rahoittajille. Musiikkialan osalta tärkeimmät sisällölliset funktiot edellä mainituissa palveluissa ovat: liiketoimintasuunnitelman laadinta sekä keikka- ja tuottajavälitys. Sopimusneuvottelun tukea ei tarjota.

44 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Cidan näkökulmasta palveluita ei ole ollut mielekästä tuotteistaa esihautomo ja hautomovaiheeseen ja tästä eteenpäin (esim. poststart palveluihin). Tämä johtuu siitä, että asiakassegmentit on jaettu temaattisesti (musiikki, taide, design jne.) ja tuki tulee heidän mielestään nähdä jatkumona. Tämä on CIDA:n tapauksessa mahdollista, koska tarjottava tuki on tuotteistettu tiedonvälitykseen, temaattisiin valmennuksiin (rahoitus projekteista) sekä temaattiseen luovien alojen ominaisiin verkostoitumistilaisuuksiin (rahoitus niin ikään projekteista). CIDA:n toiminnassa korostuu alueen luovien toimialojen laajempi verkottaminen (ei pelkästään luovien alojen hautomopalveluiden ) tarjoaminen.

45 INNOVALMENNUS

46 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI Innovalmennus Oy toimii Ylivieskan teknologiakylän yhteydessä. Muita toimintapaikkakuntia ovat Kalajoki ja Oulainen. Innovalmennus on syntynyt 1990-luvun hautomotoiminnan aikana, jolloin hautomot olivat ensi sijaisesti tilalähtöisiä. Tilalähtöisyys aiheutti heidän näkökulmastaan seuraavia ongelmia: Yritykset leimaantuivat julkisesti subventoiduiksi hautomoyrityksiksi, joka aiheutti asiakaskunnan vähentymistä. Yritysten lähtiessä hautomosta tämä aiheutti jälleen uusia kysymyksiä asiakkaiden keskuudessa. Todelliset sisällölliset palvelut olivat vähäisiä hautomoyritykset jätettiin yksin tilansa kanssa.

47 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI Vuosituhannen vaihteessa hautomon toimintamalli vaihdettiin virtuaalihautomomalliin, joka perustuu lähivalmentajien toimintaan yrityksissä. Hautomo-organisaatiolla on käytössä edelleen tiloja ja fasiliteetteja, jotka toimivat normaaleina tiloina. Tällä hetkellä asiakkaat eivät käytä teknologiakylän tiloja, mutta jos näin olisi, hautomossa pyritään pitkiin, yli 10 vuoden vuokrasopimuksiin. Hautomotoiminnan rahoitusta rahoittivat useat toimijat luvulla. EU-rakennerahastojen merkitys hautomotoiminnan toteutuksessa on ollut oleellinen. Nykyinen rahoituspohja on varsin laaja ja keskeisiä eri yritysten rahoittajia ovat lähes kaikki potentiaaliset toimijat. Keskeisin asia on ollut siirtyä tilalähtöisestä hautomopalvelusta asiakkaiden ehdoilla tapahtuvaan, varsin henkilökohtaiseen, palvelutoimintaan.

48 ASIAKKAAT, TUOTTEET JA PALVELUT Palvelut Innovalmennuksen palvelut koostuvat kolmesta kategoriasta: Avoimista valmennuksista, tapahtumien järjestämisestä ja henkilökohtaisesta konsultaatiosta. Palveluiden toteutuksen organisoinnista vastaavat 3 lähivalmentajaa. Valmentajat ja joskus myös yrityskohtainen palvelu toteutetaan ostopalveluin. Toiminnan pääpaino on valmennuksissa sekä henkilökohtaisessa neuvonnassa. Valmennukset laaditaan temaattisesti puolen vuoden valmennuskalenteriin perustuen. Henkilökohtaista neuvontaa toteutetaan sekä yritystä suunnittelevien kanssa että asiakasyrityksissä paikan päällä. Aiemmin n. 80 % yrityksistä toimi omissa tiloissa ja 20 % vuokrasopimuksella teknologiakylien tarjoamissa tiloissa. Nykyään teknologiakylän tiloissa toimivia yrityksiä ei enää ole. Innovalmennuksen kokemuksen mukaan palveluprosesseja ei tulla tuotteistamana, vaan esim. henkilökohtainen neuvonta pidetään mahdollisimman joustavana. Asiakkaat Innovalmennuksen asiakkaina ovat hyvin heterogeeninen joukko toimijoita. Karkeasti asiakkaat jaetaan pieniin ja paikallisiin yrityksiin sekä kasvuhaluisiin yrityksiin. Jälkimmäisten kohdalla voidaan tehdä tarkempaa suunnittelua. Valmennuksen ja neuvonnan sisältöalueet räätälöidään puolivuosittain ja tapauskohtaisesti. Keskeiset toistuvat teemat ovat kuitenkin yrityksen perustaminen ja yritystoiminta, liiketoimintaosaaminen sekä markkinointi ja myynti. Asiakaskunnassa on joitakin matkailualan yrityksiä Kalajoelta. Käytännössä on sovittu, että Haapaveden Verso matkailualan hautomo hoitaa matkailuyrityksen sisällöllisen konsultoinnin ja Innovalmennus vastaa matkailuyritysten liiketoimintaosaamisen konsultoinnista. Käytännössä nämä asiakkaat ovat kuitenkin kuin mitkä tahansa muut Innovalmennuksen asiakkaat.

49 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Innovalmennus aikoo tulevaisuudessa luopua hautomo sanan käytöstä. Missään nimessä esihautomo- hautomopalveluita ei tulla käyttämään, koska kyseinen sana kuvaa huonosti valmennukseen ja henkilökohtaiseen neuvontaan perustuvaa lähestymistapaa. Yrityspalvelujen tuotteistamisen osalta erityisesti esihautomovaiheessa on syytä varoa sitä, että yritysten karsintavaihe johtaisi liian nopeasti yrityksen perustamiseen. Tällainen tilanne syntyi Innovalmennuksen 1990-luvun aikana, jolloin esihautomoajatus oli strukturoidumpi.

50 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Henkilökohtaiseen neuvontaan perustuvan palvelun tuotteistamista ei pidetä virtuaalihautomokonseptissa toimivana, koska yritysten tarpeet vaihtelevat liiaksi. Käytännössä ydinsisältöihin liittyvä tuotteistus tapahtuu ostopalvelujen hankintojen kautta. Mikäli palvelu olisi suunnattu tietyn maturiteetin yrityksille ja perustuisi palveluluukkuun, tällöin tilanne olisi toinen. Temaattiset valmennukset, jossa hyödynnetään ostopalvelua ovat saaneet erinomaista palautetta ja toimintamuotona ne toimivat hyvin. Käytännössä tällainen toimintamalli toimii parhaimmin silloin, kun ne ovat avoimia sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille.

51 TRAVELPARK OY

52 TAUSTA JA TOIMINTAMALLI Travelpark Oy toimii osana Uudenmaan yrityshautomoiden verkostoa. Travel Park -konsepti perustuu Haaga-Perhon kehittämään malliin, joka on palkittu EU komission Good Practice -palkinnolla. Travel Parkit toimivat valtakunnallisena verkkona. Kuulumalla jonkin hautomon piiriin yrittäjä saa koko verkon palvelut ja osaamisen käyttöönsä. Palvelut pyrkivät kehittämään sekä yrittäjäpersoonaa että itse liikeideaa. Travelpark-konseptia, kuten koko Uudenmaan yrityshautomoverkostoa, on rahoitettu pääasiassa rakennerahastovaroin, ESR-ohjelmasta. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Art and Design City Helsinki, Haaga Yhtymä, Helsingin Uusyrityspalvelu ry, Matkailun Edistämiskeskus, Sampo Pankki Oyj, Tapiola ryhmä sekä TE keskus. TravelParkin on käytössä lisäksi virtuaaliympäristö hautomossa sekä Clubissa toimiville yrityksille. KESKEN

53 ASIAKKAAT, TUOTTEET JA PALVELUT Travelpark-verkoston palvelut ovat. Näistä vahvimmin toimialasisältöön nojaavat on esitetty tummennettuna: Travel Park vetäjän neuvontapalvelut Liiketoimintasuunnitelman konsultointi Business Center palvelut ja toimitilat Avustaminen rahoituskontakteissa Taloushallinnon asiantuntija-apu Sopimusjuridiikan ja valmismatkalain konsultointi Tuotekehityskonsultointi ja tuotetestaus Kukin Travel Park -yksikkö valitsee hakemusten perusteella yritykset ja yritysideat kehitysohjelmaan. Hautomoon voi hakea ympäri vuoden, erillistä hakuaikaa ei ole. Jäsenmaksulla alv 22% (2009) saa kaikki hautomon palvelut käyttöön 12 kk:n ajaksi. Matkailualan näkökulmasta erityisosaamisalueita ovat olleet avustaminen matkailualan rahoituskontakteissa, sopimusjuridiikan ja valmismatkan konsultointi sekä laadun kehittäminen (mm. Rovaniemen Travelparkin vastuulla). Projektiyhteistyö alan oppilaitosten kanssa Markkinointi- ja myyntikonsultointi Tarvelähtöisiä koulutusohjelmia mm. laadun kehitysohjelmat Yhteisosallistumiset matkailualan tapahtumiin ja messuihin Yhteistyöverkoston tuominen yrittäjälle KESKEN

54 OPITTAVAA HANKKEEN NÄKÖKULMASTA Temaattiset kehitys- ja valmennusohjelmat, kuten matkailualan laadun kehittäminen ovat olleet tärkeitä. Näille on saatu Travelparkissa tietty, valtakunnallisen kehittämisen status. Myöhemmin matkailualan laatu on tullut omaksi sarjakseen esim. Suomen laatupalkintokilpailussa. KESKEN

55 SISÄLTÖ Toteutusprosessi Verrokkien kuvaukset Johtopäätökset

56 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Hautomoiden toimintamalli ja tausta Lähes kaikki luovien alojen hautomot ovat kehittyneet luovien alojen lähtökohdista: perustajina, rahoittajina tai ohjaus/johtoryhmien jäseninä ovat usein kaupunkien kulttuuritoimijat sekä alan muut toimijat. Verrokkihautomot eivät tarjoa merkittävästi oppimiskokemuksia etäisyyden voittamisen problematiikkaan: Esim. Tartussa pystytään kuitenkin hyödyntämään pienen kaupungin paikallista osaamista räätälöimällä esihautomon valmennuskokonaisuudet yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Tämä selittää sen, että verrokeista suurin osa kehittää luovien alojen / matkailun yritystoimintaa näiden yritysten lähtökohdista, eikä yleisesti yrityspalvelujen lähtökohdista.

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan 2010 Tunnista Neuvo Ohjaa Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan Sisällysluettelo 7 JOHDANTO Neuvojan tehtävistä Vaihdosprosessi ja sen kaksi neuvontavaihetta 12 TUNNISTA Asiakkaan asemoiminen prosessiin

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Hyödynnä kaikki ketjusi mahdollisuudet

Hyödynnä kaikki ketjusi mahdollisuudet Sampo Pankki Oyj, www.sampopankki.fi Hyödynnä kaikki ketjusi mahdollisuudet Ketjuissa monet asiat voidaan hoitaa keskitetysti saavuttaen suuren toimijan etuja yksittäisten yrittäjien saataville. Sampo

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Meisenet 1. Workshop päivä: WWW- strategia ja sisältökonsepti 14.5.2013 2. Workshop päivä: Web- käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek.

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek. FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot