Käyttöohje *D V001* HydroCombi 18 GS D V001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje *D1090438-V001* HydroCombi 18 GS D1090438 - V001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria"

Transkriptio

1 Käyttöohje HydroCombi 18 GS D V001 *D V001* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

2 Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz Puhelin: +43 (0) 3452/82954 Faksi: +43 (0) 3452/ Sähköposti: Copyright by POSCH Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Täytä nämä tiedot ennen koneen käyttöönottoa. Saat käyttöösi korvaamattoman asiakirjan, josta löytyvät kysymyksissä tarvittavat tiedot selkeästi. Koneen numero:... Sarjanumero:... POSCH Österreich: 8430 Leibnitz, Paul-Anton-Keller-Strasse 40, puh.: +43 (0) , faksi: +43 (0) , sähköposti: POSCH Deutschland: Velden/Vils, Preysingallee 19, puh.: +49 (0) , faksi: +49 (0) , sähköposti: 2

3 Sisällys Sisällys 1 Esipuhe Tekijänoikeus Takuu Ehdot Termit Käyttöohje 6 2 Turvallisuusohjeita Symbolien selitykset Yleiset turvallisuusohjeet Halkaisukoneen turvallisuusohjeet Melua koskevat ohjeet Muut riskit Määräystenmukainen käyttö Epäasianmukainen käyttö 10 3 Yleistä Soveltaminen Kuvaus Koneen tärkeimmät osat Tarrat ja niiden merkitys Asennus 14 4 Käyttöönotto Käyttö sähkömoottorilla (tyyppi E) Käyttö traktorin nivelakselin kautta Käyttö traktorin hydraulijärjestelmällä (tyyppi PS) Käyttö traktorin voimanottoon kiinnitettävän pumpun avulla (tyyppi PZ) 17 5 Käyttö Autospeed-toiminto Sylinterin ulosajo Halkaisu Fixomaticilla Mekaaninen nostolaite 21 6 Poistaminen käytöstä Fixomatic Koneen kytkentä pois päältä 23 7 Kuljetus Kuljetus traktorin kolmipistekiinnityksellä 24 3

4 Sisällys 8 Tarkistukset Suojalaitteet Ruuviliitokset Sähkövarusteet Hydrauliletkut Työkalun ohjain Fixomatic Kahden käden turvakytkentä Puun pidikekärki Öljytaso 27 9 Huolto Työkalun ohjain Öljynvaihto Puhdistus Lisävarusteet Irrotettava pohjaristikko Vikojen korjaus Jätehuolto Tekniset tiedot Huolto 36 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 37 4

5 Esipuhe 1 Esipuhe Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä kone on valmistettu voimassa olevien eurooppalaisten standardien ja määräysten mukaisesti. Tämä käyttöohje opastaa turvalliseen ja ammattimaiseen työskentelyyn ja kunnossapitoon. Kaikkien niiden henkilöiden, jotka ovat tekemisissä koneen kuljetuksen, kokoonpanon, käyttöönoton, käytön ja kunnossapidon kanssa, on luettava ja ymmärrettävä tämä käyttöohje turvallisuusmääräykset yksittäisten lukujen turvallisuusohjeet. Käyttöohjeiden on aina oltava käyttöhenkilökunnan saatavilla, jotta ehkäistään käyttövirheet ja varmistetaan moitteeton toiminta. 1.1 Tekijänoikeus Kaikki asiakirjat on suojattu tekijänoikeuslailla. Asiakirjojen toimittaminen edelleen ja kopioiminen (myös osittain) sekä sisällön välittäminen on kiellettyä, ellei toisin ole erikseen mainittu. 1.2 Takuu Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa! Emme vastaa vaurioista ja toimintahäiriöistä, jotka johtuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Puutteita koskevista vaatimuksista on ilmoitettava välittömästi puutteen toteamisen jälkeen. Esimerkiksi seuraavat seikat aiheuttavat vaatimusten raukeamisen: epäasianmukainen käyttö virheelliset liitäntätavat ja käyttölaitteet, jotka eivät kuulu toimitukseen alkuperäisten varaosien ja tarvikkeiden käyttämättä jättäminen muutokset, joista ei ole sovittu kirjallisesti. Kuluvat osat eivät kuulu takuuseen. 1.3 Ehdot Teknisiä tietoja, mittoja, koneiden kuvia sekä turvateknisiä standardeja koskevat tiedot ovat jatkuvan kehitystyön alaisia, eivätkä niitä koskevat tiedot ole sitovia. Oikeus paino- ja ladontavirheisiin pidätetään. 1.4 Termit Haltija Haltijalla tarkoitetaan koneen omistajaa, joka vastaa koneen määräystenmukaisesta asentamisesta ja konetta käyttävien henkilöiden soveltuvuudesta ja koulutuksesta. Käyttöhenkilökunta Käyttöhenkilökunnalla (käyttäjillä) tarkoitetaan niitä henkilöitä, joille koneen haltija on ohjeistanut koneen käytön. Ammattihenkilökunta 5

6 Esipuhe Ammattihenkilökunnalla tarkoitetaan niitä henkilöitä, joille koneen haltija on ohjeistanut erikoistoimet, kuten kokoonpanon, varustelun, kunnossapidon ja vikojen korjauksen. Sähköalan ammattilainen Sähköalan ammattilaisella tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat ammatillisessa koulutuksessaan hankkineet tiedot sähkölaitteista, standardeista ja määräyksistä ja jotka tunnistavat mahdolliset vaaratilanteet ja osaavat ehkäistä ne. Kone Koneeksi kutsutaan tässä käyttöohjeessa mainittua tuotetta (ks. kansilehti). 1.5 Käyttöohje Tämä käyttöohje on alkuperäisen käyttöohjeen käännös. 6

7 Turvallisuusohjeita 2 Turvallisuusohjeita 2.1 Symbolien selitykset Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita ja ohjeita varoittamaan mahdollisista ihmisiä tai konetta uhkaavista vaurioista sekä antamaan työskentelyohjeita. Varoittaa vaaranpaikoista Työturvallisuusohjeita, joiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa hengenvaaran. Noudata aina näitä ohjeita ja toimi erityisen varovasti ja huolellisesti. Varoittaa vaarallisesta sähköjännitteestä. Jännitteisten osien koskettaminen saattaa aiheuttaa välittömän kuoleman. Vain sähköalan ammattilaiset saavat avata sähkölaitteiden suojukset ja suojalaitteet, kunhan käyttöjännite on ensin kytketty pois päältä. Puristumisvaara. Yläraajojen puristumisen aiheuttama loukaantumisvaara. Varoittaa kaatumisesta. Kaatumisen aiheuttama vakava loukkaantumisvaara. Huomautus Symboli kuvaa koneen asianmukaista käyttöä. Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa koneessa toimintahäiriöitä tai vaurioita. Melua koskevat ohjeet Symboli ilmoittaa alueesta, jossa esiintyy voimakasta melua -> 85 db (A). Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa heikentää kuuloa tai aiheuttaa kuulovamman. 7

8 Turvallisuusohjeita Lisätietoja Symboli ilmoittaa lisäosia koskevia tietoja. Info Koneen käsittelyä koskevia tietoja. 2.2 Yleiset turvallisuusohjeet Konetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka tuntevat koneen käyttötarkoituksen, käytöstä aiheutuvat vaarat ja käyttöohjeen. Koneen haltijan on opastettava henkilökuntaansa asianmukaisesti. Alkoholin, muiden huumausaineiden tai reagoimiskykyä heikentävien lääkkeiden vaikutuksen alaisina olevat henkilöt eivät saa käyttää tai huoltaa konetta. Konetta saa käyttää ainoastaan teknisesti moitteettomassa kunnossa. Kun koneessa esiintyy vikoja, työ on heti keskeytettävä. Koneen saa ottaa käyttöön ainoastaan sen ollessa tukevasti asennettuna! Lapset eivät saa käyttää konetta! Käyttäjän vähimmäisikä: 18 vuotta. Koneella saa työskennellä vain yksi henkilö kerrallaan! Pidä säännöllisesti taukoja, jotta voit työskennellä keskittyneesti. Varmista, että työpaikka on riittävästi valaistu, sillä huono valaistus lisää huomattavasti loukkaantumisvaaraa! Älä koskaan työskentele ilman suojalaitteita. Kunnossapito-, asennus-, huolto- ja puhdistustyöt vain koneen ollessa kytkettynä pois päältä ja pysähdyksissä! Voimanottoakselikäytössä täytyy nivelakseli irrottaa traktorista. Sähkömoottori on sammutettava ja sähköjohto irrotettava. Älä jätä konetta käyntiin ilman valvontaa. Koneen käyttölaite on kytkettävä pois päältä muutostöiden ajaksi. Käytä ainoastaan alkuperäisiä POSCH -varaosia. Koneeseen ei saa tehdä muutoksia eikä muita käsittelyjä! Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Älä koskaan käytä viallisia liitäntäjohtoja. Sähkökäyttöisiä koneita ei saa käyttää sateella, muuten seurauksena voi olla kytkimen tai sähkömoottorin vaurioituminen! Irrotettavalla pumpulla varustetut koneet (tyyppi PZ): Aseta koneen seistessä vaihteisto kolmipistekiinnityksen tappiin ja varmista ketjulla. 2.3 Halkaisukoneen turvallisuusohjeet Älä pidä puusta käsin kiinni halkaisun aikana. Älä laita käsiä halkaisualueelle! 8

9 Turvallisuusohjeita Työskentelyn aikana on käytettävä turvakenkiä ja ihonmyötäistä vaatetusta. Käytä konetta vain ulkona! Käytä suojakäsineitä! Älä koskaan halkaise vinoon sahattua puuta! Pidä työskentelyalue puhtaana lastuista ja puujäämistä. Kytke käyttölaite pois päältä ennen kiinni juuttuneiden puunpalojen irrottamista. Puun enimmäispituus cm Aja halkaisukone aina kokonaan sisään kuljetuksen ja seisokin ajaksi. Hydraulilaitteiston käyttöpaine saa olla enintään 225 bar! 2.4 Melua koskevat ohjeet Työpaikkakohtainen A-painotettu päästöäänenpainetaso on 70 db(a) mitattuna käyttäjän korvan kohdalta. Voimanottoakselilla varustetuissa koneissa meluarvo määräytyy traktorin mukaan. Ilmoitetut arvot ovat päästöarvoja, joten niitä ei voida suoraan pitää luotettavina työskentelypaikan meluarvoina. Vaikka päästöarvot ja meluraja eivät suoraan korreloi keskenään, ei näiden tulosten perusteella voida luotettavasti määrittää, ovatko ylimääräiset varotoimenpiteet tarpeen. Työskentelypaikan senhetkiseen meluarvoon vaikuttavia tekijöitä ovat työskentelytilan ominaisuudet, muut melunlähteet, koneiden määrä ja muut läheisyydessä tehtävät työt. Työskentelypaikan sallitut meluarvot saattavat vaihdella myös maasta toiseen. Näiden tietojen perusteella käyttäjä voi kuitenkin suojautua paremmin vaaroilta ja riskitekijöiltä. 2.5 Muut riskit Vaikka kaikki turvallisuusmääräykset otetaan huomioon ja konetta käytetään määräystenmukaisesti, on yhä myös muita riskitekijöitä: pyörivien osien tai työkalujen koskettaminen sinkoutuvien työkappaleiden ja niiden osien aiheuttamat loukkaantumiset tulipalovaara moottorin riittämättömän tuuletuksen vuoksi kuulon vaurioituminen työskenneltäessä ilman kuulonsuojaimia inhimilliset virheet (esim. liiallinen ruumiillinen rasitus, henkinen kuormitus). Jokaiseen koneeseen liittyy muita riskitekijöitä, joten työskenneltäessä on aina noudatettava äärimmäistä varovaisuutta. Turvallinen työskentely määräytyy käyttöhenkilökunnan mukaan! 2.6 Määräystenmukainen käyttö Kone HydroCombi 18 GS soveltuu ainoastaan halkaisijaltaan enintään cm paksuisten ja pituudeltaan cm pituisten puiden halkaisuun. Konetta saa käyttää vain polttopuiden halkaisemiseen! 9

10 Turvallisuusohjeita 2.7 Epäasianmukainen käyttö Kaikki kohdan "Määräystenmukainen käyttö" vastainen muu tai epäasianmukainen käyttö on ehdottomasti kielletty! 10

11 Yleistä 3 Yleistä 3.1 Soveltaminen Tämä käyttöohje koskee seuraavia koneita: Konetyyppi Tuotenro* Nimike - Tyyppi Käyttötapa M6190M HydroCombi 18 GS - PS Traktorin hydraulijärjestelmä M6192M HydroCombi 18 GS - PZG Voimanottoakseli M6194M HydroCombi 18 GS - E5,5 Sähkömoottori M6196M HydroCombi 18 GS - PZGE5,5 Voimanottoakseli/ sähkömoottori M6198M HydroCombi 18 GS - PZ Irrotettava pumppu *Koneen tuotenumero on meistetty tyyppikilpeen. Kokoonpanot...M...R Fixomatic (pitotoiminnolla varustettu ositettu halkaisuterä) Autospeed-toiminto Lisävarusteet F F F Irrotettava pohjaristikko Tuntilaskuri sähkökäyttöisille koneille Tuntilaskuri voimanottoakselikäyttöisille koneille 3.2 Kuvaus Kone HydroCombi 18 GS soveltuu ainoastaan enintään cm pitkien puiden halkaisuun. Halkaisukonetta käytetään hydraulisesti; hydraulijärjestelmä toimii joko traktorin hydraulijärjestelmällä, sähkömoottorilla tai voimanottoakselilla. Konetta käytetään kahden käden turvakytkennällä. Kun turvakytkennän ohjausvivut painetaan samanaikaisesti alas, halkaisuterä ajaa ulos. Kun toinen ohjausvivuista vapautetaan, halkaisuterä pysähtyy. Kun ohjausvivut painetaan ylös, halkaisuterä siirtyy takaisin alkuasentoon. Puu asetetaan paininlevylle halkaisuterän alle. Halkaisuterä painuu puuta vasten ja halkaisee puun. 11

12 Yleistä 3.3 Koneen tärkeimmät osat Sylinteri 12 Öljyn tyhjennysruuvi 2 Ohjaintanko 13 Kolmipistekiinnitys 3 Ilmausruuvi 14 Voimanottoakselin pumppu 4 Katkaisutanko 15 Voitelunippa 5 Kahden käden turvakytkentä 16 Tyyppikilpi 6 Pitotoiminnolla varustettu halkaisuterä 17 Öljyn tarkistuslasi 7 Suojakaari 18 Käynnistysvipu Fixomatic 8 Pitopiikki 19 Katkaisin/pistoke 9 Työkalun ohjain 20 Ohjausventtiili 12

13 Yleistä 10 Pohjalevy 21 Sähkömoottori 11 Nostolaite 22 Öljynsuodatin 3.4 Tarrat ja niiden merkitys 1 Työskentele aina yksin! 2 Kunnossapito-, asennus-, huolto- ja puhdistustyöt vain koneen ollessa kytkettynä pois päältä ja pysähdyksissä! 3 Käytä suojakäsineitä! 4 Käytä turvakenkiä! 5 Käytä silmä- ja kuulonsuojaimia! 6 Varo liikkuvia työkaluja! 7 Käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen koneen käyttöä! Moottorin pyörimissuunta Z Voimanottoakselin pyörimissuunta Z Voitele työkalun ohjain! Z Öljytaso Z n min = 300 min -1 Voimanottoakselin pyörimisnopeus n max = 380 min -1 Vaiheenkäännin Z Voitelukohta Z max. 35 l/min Z Enimmäislitrateho Tarrat käyttö Käyttö - Fixomatic Z

14 Z Yleistä Halkaisukoneen käyttö 3.5 Asennus Koneen saa ottaa käyttöön ainoastaan sen ollessa tukevasti asennettuna! Aseta kone vaakasuoralle, tasaiselle, kiinteälle ja tilavalle alustalle. Kone on asennettava suoraan lattiaan. Sen alle ei saa sijoittaa puulevyjä, lattaterästä yms. Konetta ei saa asettaa sähkölinjojen alapuolelle. 14

15 Käyttöönotto 4 Käyttöönotto Tarkista ennen käyttöönottoa suoja- ja turvalaitteiden toiminta, hydrauliletkut ja öljytaso. Ennen jokaista käyttöönottokertaa täytyy tarkistaa sähköjohtojen kunto! Tarkista erityisesti myös puupidinlaitteiston toiminta! Jos käytön aikana ilmenee jokin vika, kone täytyy heti ottaa pois käytöstä sekä varmistaa, ettei sitä voi käynnistää uudelleen tai ottaa luvattomasti käyttöön! 4.1 Käyttö sähkömoottorilla (tyyppi E) Koneet, joissa 400 V:n moottori Koneen saa liittää vain 30 ma:n FI-automaattisulakkeella varustettuun virtapiiriin tai siirrettävään henkilösuojakytkimeen (PRCD). Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Tyyppi E5,5 Liitä kone sähköverkkoon: Verkkojännite 400 V (50 Hz) Tehosuojakytkin 16 A (katkaisuominaisuus C) Syöttökaapelin poikkipinnan on oltava vähintään 2,5 mm². Kaapelin poikkipinta on ainoastaan vähimmäisvaatimus; jos kaapeli on pidempi, anna sähköalan ammattilaisen määrittää tarvittava poikkipinnan koko. Käännä kytkin PÄÄLLE-asentoon Nolla-asento 2 Päällä-asento Jos sähkömoottori ei käynnisty (pyörimissuunnan tunnistuksen punainen merkkivalo palaa): Pistokkeessa on vaiheenkäännin, jolla moottorin pyörimissuuntaa voidaan vaihtaa (työnnä pistokkeen levy sisään ruuvitaltalla ja käännä sitä 180 ). 15

16 Käyttöönotto Pistokeliitännän ollessa jäykkä CEE-pistoke voidaan irrottaa kytkinkotelosta. Apuna voidaan käyttää merkkipistoketta ja silikonisuihketta. Takuu ei korvaa kytkimen tämäntyyppisiä vaurioita. 4.2 Käyttö traktorin nivelakselin kautta Tyyppi PZG Kiinnitä kone traktorin kolmipistekiinnitykseen. Kytke nivelakseli ja varmista turvaketjulla. Traktorin voimanottoakselin pyörimissuunta on myötäpäivään. Säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Kytke traktorin voimanottoakseli hitaasti ja anna koneen käydä. Säädä voimanottoakselin tarvittava pyörimisnopeus käsikaasun avulla: /min tällä työskentelyalueella traktorin käyttö on taloudellista alhaisen polttoaineen kulutuksen vuoksi. Samoin melutaso on alhaisempi. Tehokkuutta voi nostaa lyhytaikaisesti enintään 4 tunnin jatkuvan käytön ajaksi, kun enimmäishalkaisunopeus saavutetaan käyttämällä koneen voimanottoakselin pyörimisnopeutena arvoa 450 1/min. Voimanottoakselin enimmäispyörimisnopeutta 450 1/min ei saa missään tapauksessa ylittää, sillä muuten öljyn lämpötila kohoaa liikaa. Tämä aiheuttaa pumpun, sylinterin ja hydrauliletkujen ennenaikaista kulumista ja vuotoja. Ennen kuin jälleen irrotat nivelakselin, säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Irrotettu nivelakseli on asetettava nivelakselin ripustukseen. 4.3 Käyttö traktorin hydraulijärjestelmällä (tyyppi PS) Kiinnitä kone traktorin kolmipistekiinnitykseen. Liitä hydrauliletkut traktorin hydraulijärjestelmään. Aseta traktorin ohjausventtiili päälle-asentoon (Ein). 16

17 Käyttöönotto Varmista, että traktorin hydrauliöljyn viskositeetti sopii yhteen koneen öljyn kanssa! Hydrauliöljy HLP M46 Ota huomioon liike eteen- ja taaksepäin. Traktorin hydraulijärjestelmän enimmäislitrateho 35 l/min 225 bar Traktorin hydraulijärjestelmän enimmäiskäyttöpaine 4.4 Käyttö traktorin voimanottoon kiinnitettävän pumpun avulla (tyyppi PZ) Kiinnitä kone traktorin kolmipistekiinnitykseen. Kiinnitä vaihteisto traktorin voimanottoakseliin ja estä vaihteiston pyöriminen ketjulla. Ketju saa poiketa pystyasennosta enintään 30. Vaihteistoa saa kallistaa pystyasennosta enintään 45, koska muutoin ilmausruuvin kohdalta saattaa purkautua öljyä. Traktorin voimanottoakselin pyörimissuunta on myötäpäivään. Säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Kytke traktorin voimanottoakseli hitaasti ja anna koneen käydä. Säädä voimanottoakselin tarvittava pyörimisnopeus käsikaasun avulla: /min tällä työskentelyalueella traktorin käyttö on taloudellista alhaisen polttoaineen kulutuksen vuoksi. Samoin melutaso on alhaisempi. Tehokkuutta voi nostaa lyhytaikaisesti enintään 4 tunnin jatkuvan käytön ajaksi, kun enimmäishalkaisunopeus saavutetaan käyttämällä koneen voimanottoakselin pyörimisnopeutena arvoa 450 1/min. Voimanottoakselin enimmäispyörimisnopeutta 450 1/min ei saa missään tapauksessa ylittää, sillä muuten öljyn lämpötila kohoaa liikaa. Tämä aiheuttaa pumpun, sylinterin ja hydrauliletkujen ennenaikaista kulumista ja vuotoja. Ennen kuin jälleen irrotat nivelakselin, säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. 17

18 Käyttö 5 Käyttö Jos ulkolämpötila on alle 0 C, anna koneen käydä noin viisi minuuttia tyhjäkäynnillä, jotta hydraulijärjestelmä saavuttaa käyttölämpötilan (hydrauliletkut ovat tällöin kädenlämpöisiä). 5.1 Autospeed-toiminto Autospeed-toiminnolla toteutetaan paineohjattu vaihto kahden käyttönopeuden välillä. Autospeed reagoi tarvittavaan halkaisupaineeseen ja vaihtaa automaattisesti halkaisunopeutta. Edut: Suurempi työnopeus automaattisen, kahden käyttönopeuden välisen paineohjatun vaihdon avulla. Toiminnon avulla saavutetaan jopa 30 % parempi halkaisuteho. Pehmeä, nykäyksetön vaihtokytkentä takaa hydrauliikkajärjestelmän vähäisen kulumisen. Asento Toiminto 0 Ohjausvipujen perusasento, ei halkaisukoneen liikettä. I II Molemmat ohjausvivut painetaan yhtä aikaa alas. Ohjausvipujen ollessa tässä asennossa halkaisukone siirtyy ulos. Halkaisunopeus sopeutetaan halkaisupaineeseen. Kun molemmat ohjausvivut työnnetään samanaikaisesti ylöspäin, halkaisukone siirtyy takaisin alkuasentoon ja kytkeytyy takaisin asentoon 0. Halkaisukone voi painua itsestään alas Autospeed-toiminnossa, kun kone on kytketty pois päältä. Hidas painuminen johtuu Autospeed-venttiilistä ja on siten normaalia. 18

19 Käyttö 5.2 Sylinterin ulosajo 1 1 Kuusiomutteri Kone toimitetaan sylinteri sisään ajettuna. Ennen halkaisun aloittamista sylinteri on ajettava ulos ja kiinnitettävä. Varmista sylinterin ulos- ja sisäänajossa, etteivät hydrauliletkut takerru kiinni! Paina ohjausvipu alas. Sylinteri ajaa ylös, kunnes se asettuu sylinterin tukilevyä vasten. Kiristä sylinterin kaksi kuusiomutteria. Molemmat kuusiomutterit on kiinnitetty siipimutterilla katkaisuläpän oikealle puolelle säilytystä varten. Paina ohjausvipu ylös. Halkaisuterä siirtyy sisään. Halkaisutyöt voidaan aloittaa. Korkeus työasennossa: 260 cm 5.3 Halkaisu Fixomaticilla Koneella saa työskennellä vain yksi henkilö kerrallaan! Varmista, että koneen työskentelyalueella ei oleskele muita. Älä koskaan ota kiinni halkaisukoneen alta, vaan tartu puuhun aina sivusta. 19

20 Käyttö Katkaisutanko 4 Alempi halkaisuterän osa 2 Suojakaari 5 Käynnistysvipu Fixomatic 3 Pitopiikki Aseta puu pystyyn halkaisuterän alle. Kohdista puu halutulla tavalla ja vedä Fixomaticin käynnistysvipua. Alempi halkaisuterän osa laskeutuu puuhun. Paina tarvittaessa puu lisäksi pitopiikkiin, jotta se ei pääse kiertymään. Jos pitopiste ei sovi puuhun: Paina kumpaakin ohjausvipua samanaikaisesti hieman alas siten, että ylempi halkaisuterän osa ajaa hitaasti alas, kunnes alempi halkaisuterän osa jälleen lukittuu. Paina kumpaakin ohjausvipua ylös, jolloin koko halkaisuterä ajetaan jälleen sisään. Puun voi asettaa uudelleen. Vedä kumpaakin ohjausvipua samanaikaisesti alaspäin. Halkaisuterä ajaa ulos ja halkaisee puun. Halkaisuterä pysähtyy heti, kun ohjausvivut vapautetaan. Aja halkaisuterä takaisin sisään painamalla kumpaakin ohjausvipua ylöspäin. Halkaisuterän paluuiskua voidaan muuttaa katkaisutangon avulla. Irrota siipimutterit ja siirrä katkaisutanko haluttuun paikkaan. Suojakaari laukeaa lukitusasennostaan ja kääntyy alaspäin, kun puu painuu halkaistaessa suojakaarta vasten. Näin suojakaari ei vaurioidu. Ennen seuraavaa halkaisua suojakaari on painettava takaisin ylös työasentoon. 20

21 Käyttö Ohjeita halkaisuun Älä koskaan halkaise vinoon sahattua puuta! Puut on halkaistava pitkittäin. Erittäin kieron puun halkaisu: halkaise puu reunasta alkaen. Irrota jumiutunut puu halkaisuterästä iskemällä sitä työkalulla. 5.4 Mekaaninen nostolaite Nostovarsi 4 Nostoketju 2 Pidätinvipu 5 Turvasanka 3 Ripustuslevy Nostolaitteella halkaistavat puut nostetaan helposti halkaisuasentoon. Nostolaitetta saa käyttää vain silloin, kun kone on kiinnitetty kolmipistekiinnitykseen! Asennus: Irrota oikea suojakaari. Kiinnitä esiasennettu nostolaite ruuveilla suojakaaren asennuskohtaan. Asenna nostoketjun ripustuslevy halkaisuterään. 21

22 Käyttö Nostoketjun säätäminen: Nostovarren pitää nousta ja laskea halkaisuterän kanssa: Ripusta nostoketjun viimeinen rengas ripustuslevyyn. Nostovarren pitää pysyä ylhäällä: vedä nostovarsi koneeseen kädellä (nostovipu lukittuu pidätinvipuun). Kun nostovarren täytyy mennä taas alas, pitää käyttää turvavipua ja painaa nostovartta ulos. 22

23 Poistaminen käytöstä 6 Poistaminen käytöstä Aja kaikki hydraulitoiminnot paineettomiksi ennen koneen kytkemistä pois päältä. Aseta kaikki käyttövivut vapaa-asentoon. 6.1 Fixomatic Alempi halkaisuterän osa 3 Kaasujousi 2 Ylempi halkaisuterän osa Ennen koneen kytkemistä pois päältä täytyy alempi halkaisuterän osa aina ajaa yhteen ylemmän halkaisuterän osan kanssa, jotta kaasujousi (männänvarsi) tai sen tiiviste (ruoste, jää.) eivät vaurioituisi. 6.2 Koneen kytkentä pois päältä Käyttö sähkömoottorilla (tyyppi E) Tyyppi E5,5 Aseta kytkin 0-asentoon. Käyttö traktorin nivelakselin kautta (tyyppi PZG) Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Käyttö traktorin hydraulijärjestelmällä (tyyppi PS) Aseta traktorin ohjausventtiili pois-asentoon (Aus). Käyttö irrotettavalla pumpulla (tyyppi PZ) Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. 23

24 Kuljetus 7 Kuljetus Kytke kone ehdottomasti pois päältä ennen siirtoa ja varmista, ettei sitä voi käynnistää uudelleen tai ottaa luvattomasti käyttöön! Erota kone sähköverkosta! Irrota pistoke virtalähteestä. Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Konetta saa kuljettaa ainoastaan sylinterin ollessa laskettuna alas. Laske sylinteri alas kuljetusta varten: 1 1 Kuusiomutteri Paina ohjausvipu alas. Aja halkaisuterä kokonaan ulos. Irrota sylinterin kaksi kuusiomutteria sylinterin tukilevystä. Säilytä molemmat kuusiomutterit katkaisuläpän oikealla puolella (varmista siipimutterilla). Paina ohjausvipu ylös. Sylinteri laskee alas. Varmista sylinterin nousussa ja laskussa, etteivät hydrauliletkut takerru kiinni! Kytke käyttölaite pois päältä ja käännä sivussa olevat suojakaaret ylös. Korkeus kuljetusasennossa: 205 cm 7.1 Kuljetus traktorin kolmipistekiinnityksellä Traktorin ja koneen välissä ei saa olla nostamisen ja laskemisen aikana! Asenna kone kolmipistekiinnitykseen ja nosta kone ylös traktorin hydraulijärjestelmän avulla. Jos traktorin takavalo peittyy, koneen takaosaan on kiinnitettävä valaisin (esim. magneetilla, pistokkeella...). Koneen painon vuoksi traktori-koneyhdistelmästä voi tulla epävakaa. 24

25 Kuljetus Yhdistelmän seisontatukevuuden tarkistamiseksi voi käyttää seuraavaa laskentakaavaa etummaisen vähimmäisvastapainon I F,min laskemiseen, kun etuakselin vähimmäiskuormitus on 20 % traktorin tyhjäpainosta: ( I F,min = I R x ( c + d)) - ( T F x b ) + ( 0,2 x T E x b ) a + b I F T F T E T R I R T E (kg) Traktorin tyhjäpaino * T F (kg) Tyhjän traktorin etuakselin kuormitus * T R (kg) Tyhjän traktorin taka-akselin kuormitus * I R (kg) Koneen kokonaispaino ** I F (kg) Etuvastapainon kokonaispaino a (m) Etuvastapainon painopisteen ja etuakselin keskipisteen välinen etäisyys *** b (m) Traktorin akseliväli *** c (m) Taka-akselin keskipisteen ja vetovarren kuulien keskipisteen välinen etäisyys d (m) Vetovarren kuulien keskipisteen ja koneen painopisteen välinen etäisyys *** *** *.. ks. traktorin käyttöohje **.. ks. Tekniset tiedot (ota ehdottomasti huomioon koneeseen mahdollisesti asennettujen lisävarusteiden paino) ***.. mitattava Konetta saa kuljettaa yleisillä teillä vain pystyasennossa. Yleisillä teillä kuljetettaessa on noudatettava tieliikennelakia. Enimmäiskuljetusnopeus: 25 km/h Jos kone kiinnitetään traktoriin, se on asetettava tasaiselle ja kiinteälle alustalle. 25

26 Tarkistukset 8 Tarkistukset Kytke käyttölaite ehdottomasti pois päältä ennen koneen tarkistuksia ja varmista, ettei sitä voi käynnistää uudelleen tai ottaa luvattomasti käyttöön! Erota kone sähköverkosta! Irrota pistoke virtalähteestä. Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Irrota nivelakseli traktorista. 8.1 Suojalaitteet Kaikkien suojalaitteiden (suojusten, suojaverkkojen...) on oltava paikoillaan koneessa! 8.2 Ruuviliitokset Kiristä ensimmäisen käyttötunnin jälkeen kaikki ruuvit ja mutterit. Kiristä ruuvit ja mutterit aina 100 käyttötunnin välein. Korvaa kadonneet ruuvit ja mutterit uusilla. 8.3 Sähkövarusteet Ennen jokaista käyttöönottokertaa täytyy tarkistaa sähköjohtojen kunto! Vaurioituneet johdot on vaihdettava heti! Sähkövarusteiden määräaikaistarkastus täytyy tehdä lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan kuitenkin siten, että sähköalan ammattilainen tekee tarkastuksen vähintään kolmen vuoden välein seuraavien vähimmäisvaatimusten mukaan: asianmukaisen kunnon silmämääräinen tarkastus suoran kosketuksen estävät suojatoimenpiteet (perussuoja) epäsuoran kosketuksen estävät suojatoimenpiteet (virhesuoja) tarvittaessa suojatoimenpiteet lisäsuojaa varten tarvittaessa asianmukaisten sähköisten käyttövälineiden termisen kunnon rekisteröinti. Siirrettävien sähköisten käyttövälineiden yhteydessä tarkastuksiin täytyy sisältyä vähintään seuraavat kohdat: asianmukaisen kunnon silmämääräinen tarkastus toimintatarkastus tarvittaessa suojajohtimen tarkastus ja suojajohtimen virran mittaus tarvittaessa eristysresistanssin mittaus. Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. 26

27 Tarkistukset 8.4 Hydrauliletkut Tarkista kaikkien hydrauliletkujen tiiviys ja kiinnitykset ensimmäisen käyttötunnin jälkeen. Tarkista kaikkien hydrauliletkujen tiiviys ja kiinnitykset 100 käyttötunnin jälkeen. Vaurioituneet hydrauliletkut on vaihdettava heti! 8.5 Työkalun ohjain Työkalun ohjaimen on aina oltava rasvattu. 8.6 Fixomatic Tarkista aina ennen töiden aloittamista, painuuko alempi halkaisuterän osa jarrutettuna huomattavasti. 8.7 Kahden käden turvakytkentä Tarkista kahden käden turvakytkennän nivelten toimivuus ja voitele tarvittaessa. Tarkista, pääseekö kytkinvipu liikkumaan vapaasti. 8.8 Puun pidikekärki 1 1 Puun pidikekärki Jos puun pidikekärki katkeaa, sen voi helposti hioa sopivaksi kulmahiomakoneella. 8.9 Öljytaso Tarkista koneen öljytaso koneen ollessa tasaisella ja vaakasuoralla pinnalla. Öljytaso on tarkistettava halkaisuterän ollessa sisäänajettuna Hydrauliöljytaso Jos öljyn tarkistuslasi on täynnä, se vastaa öljyn enimmäistasoa. Jos öljytaso on tarkistuslasin keskiosassa, kyseessä on öljyn vähimmäistaso. Jos öljyä on liian vähän, hydrauliöljyä on lisättävä välittömästi. Katso kohta... Hydrauliöljyn vaihto [ 28] Öljynsuodatin tarkistetaan vain öljynvaihdon yhteydessä. 27

28 Huolto 9 Huolto Kytke käyttölaite ehdottomasti pois päältä ennen koneen huoltamista ja varmista, ettei sitä voi käynnistää uudelleen tai ottaa luvattomasti käyttöön! Erota kone sähköverkosta! Irrota pistoke virtalähteestä. Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Irrota nivelakseli traktorista. Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Älä koskaan työskentele ilman suojalaitteita. Käytä ainoastaan alkuperäisiä POSCH -varaosia. 9.1 Työkalun ohjain Voitelunippa 2 Rasvasivellin Työkalun ohjaimen voitelunippaa on rasvattava 10 tunnin välein. Levitä rasva siveltimellä. Työkalun ohjaimen on aina oltava rasvattu. Suositeltavat rasvat: Valmistaja Tyyppi Genol Monitoimirasva Fuchs Monitoimirasva Öljynvaihto Käytetty öljy on hävitettävä ympäristöystävällisesti. Ota selvää lain mukaisista ympäristömääräyksistä Hydrauliöljyn vaihto Vaihda öljy ensimmäisen kerran 500 käyttötunnin jälkeen ja sitten aina 1000 käyttötunnin välein tai kerran vuodessa. Aja halkaisuterä sisään ennen öljynvaihtoa. Kierrä ilmausruuvi irti. Avaa öljyn tyhjennysruuvi. Öljyn tyhjennysruuvi sijaitsee alhaalla pilarin takaosassa. 28

29 Huolto Valuta vanha hydrauliöljy valutusastiaan. Kierrä öljyn tyhjennysruuvi takaisin säiliöön ja lisää uutta hydrauliöljyä ilmausruuvin aukon kautta. Ruuvaa ilmausruuvi säiliöön. Kytke kone päälle ja anna sen käydä hetki. Tarkista öljytaso ja lisää hydrauliöljyä tarvittaessa. Hydraulijärjestelmän kokonaistäyttömäärä: Määrä 38 litraa Ota huomioon, että tässä on kyse ensimmäisen täyttökerran tiedoista, öljyn lisäysmäärä voi olla hieman pienempi tyypin ja mallin perusteella (hydraulikomponentit eivät tyhjene kokonaan). Hydraulijärjestelmässä on käytetty hydrauliöljyä OMV HLP M46. Suosittelemme käyttämään laadukasta öljyä myös öljynvaihdon yhteydessä. Samanlaisten tuotteiden sekoittaminen ei aiheuta ongelmia. Suositeltavat hydrauliöljyt Valmistaja Öljytyyppi OMV ATF II SHELL Donax TA TOTAL BIOHYDRAN SE 46* / AZOLLA ZS 46 ESSO Univis N46 CASTROL Hyspin AWH-M 46 ARAL Vitam VF46 GENOL Hydrauliköl 520 FUCHS Plantohyd 32S * / Renolin B46 HVI *...Biologiset hydrauliöljyt Öljynsuodatin Suodatinkansi 2 Suodatinpanos Suodatinpanos on vaihdettava jokaisen öljynvaihdon yhteydessä. Mahdolliset alumiinilastut ovat harmittomia, sillä ne syntyvät pumpun esikäytöstä. Älä liota suodatinpanosta bensiinissä tai öljyssä, sillä panos vaurioituu. 29

30 Huolto 9.3 Puhdistus Kytke käyttölaite ehdottomasti pois päältä ennen koneen puhdistamista ja varmista, ettei sitä voi käynnistää uudelleen tai ottaa luvattomasti käyttöön! Erota kone sähköverkosta! Irrota pistoke virtalähteestä. Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Irrota nivelakseli traktorista. Puhdista kone säännöllisesti varmistaaksesi sen moitteettoman toiminnan. Puhdista uusi kone (kolmen ensimmäisen kuukauden ajan) ainoastaan pesusienellä! Maalipinta ei ole tällöin vielä täysin kovettunut, joten painepesurilla puhdistaminen voi aiheuttaa vaurioita maalipintaan. 30

31 Lisävarusteet 10 Lisävarusteet 10.1 Irrotettava pohjaristikko Pohjaristikko 4 Kuusiomutteri 2 Lukkoruuvi 5 Pohjalevy 3 Kiekko Pohjaristikon avulla estetään märän tai jäisen puun luiskahtaminen pohjalevyltä. Asennus: Kiinnitä pohjaristikko lukkoruuveilla pohjalevyyn. 31

32 Vikojen korjaus 11 Vikojen korjaus Kytke käyttölaite ehdottomasti pois päältä ennen koneen vikojen korjaamista ja varmista, ettei sitä voi käynnistää uudelleen tai ottaa luvattomasti käyttöön! Erota kone sähköverkosta! Irrota pistoke virtalähteestä. Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Irrota nivelakseli traktorista. Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Vika Mahdollinen syy Korjaus Katso sivu Sähkömoottori ei käynnisty tai sammuu usein. Viallinen syöttöjohto. Sulakkeet laukeavat; syöttöjohdon sulakkeet liian heikot. Anna ammattilaisen tarkistaa syöttöjohto. Käytä oikean kokoisia sulakkeita. ks. [ 15] Moottorinsuojaus laukeaa. Käytä vahvempaa syöttöjohtoa. Väärä pyörimissuunta. Vaihda kahden vaiheen paikkaa. Kytkin ei toimi. Viallinen syöttöjohto. Anna ammattilaisen tarkistaa syöttöjohto. Sulakkeet laukeavat; syöttöjohdon sulakkeet liian heikot. Kontaktori tai moottorinsuojalaite on vioittunut. Käytä oikean kokoisia sulakkeita. Tarkistuta kytkin tai lähetä se tarkistettavaksi. ks. [ 15] Halkaisuterä ei siirry ulos. Kytkinosat ovat jumissa. Tarkista kytkinosat. Hydraulijärjestelmässä on liian vähän hydrauliöljyä. Tarkista hydrauliöljytaso. ks. [ 28] Halkaisuterä ei siirry ulos. Voimanottoakselin pyörimissuunta on väärä. Vaihda voimanottoakselin pyörimissuuntaa. ks. [ 16] Hydrauliöljy kuumenee liikaa. Hydraulijärjestelmässä on liian vähän hydrauliöljyä. Hydrauliöljyn laatu on heikentynyt. Öljynsuodatin on likainen tai tukossa. Tarkista hydrauliöljytaso. ks. [ 27] Vaihda hydrauliöljy. ks. [ 28] Vaihda suodatinpanos. ks. [ 29] Koneen teho on heikennyt. Hydrauliöljy kuumenee liikaa. Ks. kohta Hydrauliöljy kuumenee liikaa. Hydraulijärjestelmässä on liian vähän hydrauliöljyä. Tarkista hydrauliöljytaso. ks. [ 28] Halkaisuterä on jumissa. Oksainen puu. Halkaise puu reunasta alkaen. ks. [ 21] Kone on äänekäs. Voimanottoakselin pyörimisnopeus liian suuri. Noudata ilmoitettua pyörimisnopeutta. ks. [ 16] Kone on äänekäs. Öljynsuodatin on likainen tai tukossa. Vaihda suodatinpanos. ks. [ 29] 32

33 Vikojen korjaus Hydraulisylinteri ei ole tiivis. Ohjausvipu ei pysy taaksepäinkäynnin asennossa. Tiivistysrengas on kulunut. Männänvarren ohjain löysällä. Männänvarsi on vaurioitunut. Ohjausventtiilin lukituspaikka on kulunut. Lukituspaikka on kulunut. Vaihda tiivistysrenkaat. Kiristä männänvarren ohjainta. Vaihda männänvarsi. Käännä lukituspaikkaa. Vaihda lukituspaikka Jätehuolto Jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia kansallisia sääntöjä ja määräyksiä! Vie jälleenkierrätettävät materiaalit erillisinä ja puhdistettuina jätteiden keräyspisteeseen! 33

34 Tekniset tiedot 12 Tekniset tiedot Tyyppi PS PZG E5,5 Käyttötapa Käyttötapa Traktorin hydraulijärjestelm ä Voimanottoakseli Sähkömoottori Teho kw ,5 S6 ** Jännite V Sulake A Moottorin pyörimisnopeus Voimanottoakselin pyörimisnopeus Halkaisujärjestelmä 1/min /min Halkaisuvoima t Sylinterin isku cm Enimmäispaine bar Puun enimmäispituus cm Puun enimmäishalkaisija cm Käyttönopeus cm/s Paluunopeus cm/s Mitat * Leveys cm Syvyys cm Korkeus cm Paino kg Tyyppi PZGE5,5 PZ Käyttötapa Käyttötapa Voimanottoakseli/ sähkömoottori Irrotettava pumppu Teho kw 17 / 5,5 S6 ** 17 Jännite V Sulake A 16 - Moottorin pyörimisnopeus Voimanottoakselin pyörimisnopeus Halkaisujärjestelmä 1/min /min Halkaisuvoima t Sylinterin isku cm Enimmäispaine bar Puun enimmäispituus cm Puun enimmäishalkaisija cm Käyttönopeus cm/s 19 / Paluunopeus cm/s 19 / Mitat * Leveys cm Syvyys cm Korkeus cm Paino kg

35 Tekniset tiedot *...Ilmoitetut mitat ja painot ovat ohjearvoja ja koskevat vain koneen perusvarustelua. **...Tehotiedot S6: keskeytymätön jaksoittainen käyttö ajoittaisella kuormituksella prosenttilukema näkyy tyyppikilvessä. 35

36 Huolto 13 Huolto POSCH- Tuote Ota koneen varaosatilauksissa yhteys suoraan omaan jälleenmyyjääsi. Voit ladata tarvittaessa koneen varaosaluettelon seuraavan linkin kautta antamalla sarjanumeron: 36

37 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Täten todistamme, että alla mainittu kone vastaa suunnittelultaan ja valmistustavaltaan EYkonedirektiivin 2006/42/EY mukaisia yhdenmukaisia, perustavanlaatuisia EY-direktiivien turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Kone täyttää lisäksi EY-pienjännitedirektiivin 2006/95/EY ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EY-direktiivin 2004/108/EY vaatimukset. Yksikin ilman valtuutustamme koneeseen tehty muutos aiheuttaa tämän vakuutuksen raukeamisen. Halkaisukone - HydroCombi 18 GS Tuotenro Sarjanro M6190M, M6192M, M6194M, M6196M, M6198M alk A EY-direktiiveissä mainittujen turvallisuus- ja terveysvaatimusten soveltamisessa on huomioitu seuraavat direktiivit: SFS-EN ISO Yleiset suunnitteluperiaatteet. SFS-EN ISO Maatalouskoneet Turvallisuus Yleiset vaatimukset. SFS-EN ISO Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille. SFS-EN 349 Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi. SFS-EN Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. SFS-EN Maatalous- ja metsäkoneet. Puunhalkaisukoneiden turvallisuus. SFS-EN 574 Koneturvallisuus. Kaksinkäsinhallintalaitteet. SFS-EN ISO 4413 Hydraulinen tehonsiirto. Järjestelmiä sekä niiden komponentteja koskevat yleiset periaatteet ja turvallisuusvaatimukset. Sisäisin toimenpitein on varmistettu, että koneet vastaavat aina voimassa olevia EYdirektiivejä ja yhdenmukaistettuja standardeja. Alla mainittu ilmoitettu laitos PZ.LSV (Prüf- und Zertifizierungsstelle der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Weißenstraße 70 72, Kassel), ilmoittaa rekisterinumerolla 2157, että on suorittanut työturvallisuustarkistuksen. Tuote vastaa tarkastettua mallia, jolle on myönnetty todistus numerolla LSV-GS-2010/135 sertifikaatti työturvallisuustestin perusteella. Sen henkilön nimi ja allekirjoitus, joka on allekirjoittanut edellä mainitun EYvaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja valtuuttanut teknisten asiakirjojen laatimisen. Leibnitz, am Posch Gesellschaft m. b. H. Paul-Anton-Keller-Straße 40 A-8430 Leibnitz Ins. Johann Tinnacher Toimitusjohtaja 37

38

39

40 Sinun ammattimyyjäsi

Käyttöohje *D1090438-1133* HydroCombi 18 GS D1090438 - - 1133. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090438-1133* HydroCombi 18 GS D1090438 - - 1133. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje HydroCombi 18 GS D1090438 - - 1133 *D1090438-1133* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090178-1001* RuckZuck "Spezial" D1090178 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090178-1001* RuckZuck Spezial D1090178 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje RuckZuck "Spezial" D1090178 - - 1001 *D1090178-1001* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090392-1101* HydroCombi 16 Turbo D1090392 - - 1101. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090392-1101* HydroCombi 16 Turbo D1090392 - - 1101. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje HydroCombi 16 Turbo D1090392 - - 1101 *D1090392-1101* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090423-1129* PackFix Hydro D1090423 - - 1129. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090423-1129* PackFix Hydro D1090423 - - 1129. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje PackFix Hydro D1090423 - - 1129 *D1090423-1129* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090042-1001* Särmäys-, teroitus- ja kuorimakone D1090042 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Käyttöohje *D1090042-1001* Särmäys-, teroitus- ja kuorimakone D1090042 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Käyttöohje Särmäys-, teroitus- ja kuorimakone D1090042 - - 1001 *D1090042-1001* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090442-1101* SplitMaster 30 D1090442 - - 1101. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090442-1101* SplitMaster 30 D1090442 - - 1101. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje SplitMaster 30 D1090442 - - 1101 *D1090442-1101* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090063-1001* Schälprofi 500 D1090063 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090063-1001* Schälprofi 500 D1090063 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje Schälprofi 500 D1090063 - - 1001 *D1090063-1001* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090385-1001* Katkaisu- ja pöytäpyörösahat D1090385 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Käyttöohje *D1090385-1001* Katkaisu- ja pöytäpyörösahat D1090385 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Käyttöohje Katkaisu- ja pöytäpyörösahat D090385 - - 00 *D090385-00* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Sisällys. JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon.

Sisällys. JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. SUOMI JOPRO 2200TR JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. Akun paino maks. 2200 kg. Sisällys Toimintojen

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Kytkin - Hyötyajoneuvot Sivuttaisheiton tarkastuslaite

Kytkin - Hyötyajoneuvot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Tuotenumero 184200 080580 Sisällys Käyttöohje 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla:

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla: KÄYTTÖOHJE KIVILOHKAREKAHMARI Z65 (Nostolaite) 1. Yleistä Nostolaitteen käyttäjän on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita. 1.1 Ohjeidenmukainen käyttö Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta.

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Alkuperäinen Hapa TR-100 halkaisukoneen omistajan käsikirja

Alkuperäinen Hapa TR-100 halkaisukoneen omistajan käsikirja Alkuperäinen Hapa TR-100 halkaisukoneen omistajan käsikirja Toivotamme teille parhaita menestystä Hapa Halkaisukoneen omistajalle. Noudattaessamme tämä kirja ohjeita palvelee halkaisukone teitä pitkään

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo FIN Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo He-Va Vip-Roller 3,3 4,5 m N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: 9772 4288 Fax:9772 2112 www.he-va.com Sisällysluettelo EY- VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS...

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas!

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas! - 1 - KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 968999306/IZC Leikkuulaitteena: 96899934 TRD48 TunnelRam-leikkuulaite tai 968999347 CD48 Combi-leikkuulaite Asennus Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 2 / 2006 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE Mallit:

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot