Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä"

Transkriptio

1 Laadun ostaminen jos myyminenkin on vaikeaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, Puh. (09) Faksi (09) toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) Jäsentoimikunta Jarmo Kuitunen Ins.tsto Jarmo Kuitunen Oy Itsenäisyydenkatu TAMPERE Puh. (03) Faksi (03) Koulutustoimikunta Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry. PL ESPOO Puh. (09) Faksi (09) Tekninen toimikunta Miimu Airaksinen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 1000/Lämpömiehenkuja VTT Puh Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä ja rakennusten omistajilta. Heille toimitettu järjestelmä tai palvelu ei ole laadultaan sitä mitä kaupanteon hetkellä sovittiin - tai mitä he toivoivat saavansa. Asiakkaan ostaman tuotteen määrittely on tehty usein niin isolla toleranssilla, että laadun poikkeaman näyttäminen on heille mahdotonta, ja oikeuksiensa perääminen näin ollen vaikeaa. Selvät rakentamisen virheet toki voidaan korjauttaa jälkikäteen jos virheen tekijä tunnistetaan. Uskoisin, että kaikki alan toimijat haluavat periaatteellisesti tyytyväisiä asikkaita. Miksi siis asiakas kuitenkin liian usein pettyy rakentajiin? Rakentaminen vaatii suurta osaamista. Valmiiseen rakennukseen ovat vaikuttaneet kymmenet osapuolet, joista yhdenkin merkittävä epäonnistuminen voi aiheuttaa merkittävän negatiivisen laatupoikkeaman lopputuotteessa. Osapuolten välinen hyvä yhteistyö on ehdottoman välttämätöntä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Projektiosaaminen on yhteistyön edellytys ja siinä on merkittäviä haasteita toimialallamme. Rakennushankkeet tarjotaan jo urakkahinnoilla, jotka edellyttävät laatutasosta tinkimistä, jotta päästäisiin taloudellisessä tuloksessa tavoitteeseen tai edes plussan puolelle. Urakoitsijat ovat vahvasti sitä mieltä, että töitä ei voi saada suunnitellusta laadusta kiinni pitämällä. Miten tästä kierteestä voisi päästä irti? Hankesuunnitteluvaihe on se momentum, jossa asiakas suunnittelijoiden ja projektijohdon avustuksella päättää haluamansa varustelu- ja laatutason. Tähän vaiheseen olisi investoitava enemmän aikaa. Haluttu varustelu ja laatutaso tulisi kirjata teknisten faktojen lisäksi asiakkaalle ymmärrettävällä kielellä. Laatutaso tulisi todeta rakennusta luovutettaessa, jotta asiakkaamme toiveet ja odotukset tulisivat todettua etukäteen sovittuja faktoja vastaan. Tälläinen toimintatapa ohjaisi kaikkia rakentamisen osapuolia toimimaan samoilla pelisäännöillä, ja hinnoittelemaan palvelunsa halutun laatutason mukaan. Uskon, että rohkeus riman alituksiin heikkenee kun kaikki tietävät, että konseptin omaisesti varustelu ja palvelun laatu todetaan rakennuksen valmistuttua ja vielä jälkitarkastuksissakin. Usein todettu uskomus, että asiakkaamme ei ole valmis maksamaan paremmasta laadusta on mielestäni väärä. Kukaan ei luonnollisesti halua maksaa laadusta, jota ei ole mahdollista todentaa jälkikäteen. Julkisuudessa on tullut esiin lukuisia esimerkkejä, jossa isollakaan rahalla ei ole saatu haluttua tai luvattua laatua. Olen vakaasti sitä mieltä, että rakennusalan maineen voi korjata vain me rakentajat itse. Toimituksen sisältö on todennettu, kun toimittajan vaatimassa ja asiakkaan allekirjoittamassa vastaanotto- ja käyttökoulutustodistuksessa todetaan tilauksen ja toimituksen vastaavuus ymmärrettävällä kielellä. Asiakastyytyväisyys vain lisääntyy jos toimittamamme ratkaisut sisältävät optioita, joita asiakas voi tilata jälkikäteen mikäli tarpeet tai raha ei ole sallinut ostopäätöksen tekoa alkuperäisen investoinnin yhteydessä. SuLVi ja sen jäsenjärjestöt organisoivat koulutuksia, joilla parannetaan projektiosaamista ja opitaan tuotteistamaan palvelujamme sekä parannetaan kokonaisuutena ammattitaitoamme. Monista koulutuksista voi saada pätevyystodistuksen, josta voi olla ylpeä yrityksen sisällä ja jota voi käyttää erottuakseen kilpailijoistaan. Uskokaa tai älkää, mutta tämä on se polun alku, jolla koko toimialan arvostus ja laatu nousee ja liiketoiminnan kannattavuus paranee. Jukka Itkonen Itula Oy Hallituksen SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2011 Ahlsell Oy AHS Lämpöpumput Alfa Laval Nordic Oy Aurinkosuojaus Ry Ariterm Oy Bauer Watertechnology Oy Beup Automation Oy Sauter Caldomix Oy Ab Cupori Oy Danfoss Oy Ab Elpotek Oy Fincoil-Teollisuus Oy Fläkt Woods Oy Gebwell Oy Grundfos Pumput Oy Ab Haato, NIBE AB:n sivuliike Halton Oy Honeywell Oy IDO Kylpyhuone Oy Intervent Oy Itula Oy Kaiko Oy Kaukora Oy Koja Oy Kolmeks Oy Ab KWH Pipe Oy Ab Laatukattila Oy Logstor Finland Oy Mako Osakeyhtiö Nereus Oy Oilon Oy NRG International Ltd Oy Onninen Oy Oras Oy Ostnor Finland Oy Paroc Oy Ab Rej-Design Oy Rettig Lämpö Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Saint-Gobain Pipe Systems Oy Savon koulutuskuntayhtymä Siemens Osakeyhtiö/BuildingTechnologies SK Tuote Oy Suomen Belimo Oy Ab Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy Suomen Lämpöpumppuyhdistys, SULPU ry Suxess ERV AB Swegon Oy Ab Swegon ILTO Oy Temet Oy Tour & Andersson Oy Uponor Suomi Oy Vallox Oy Wavin-Labko Oy Wilo Finland Oy YIT Kiiteistötekniikka Oy

2 Energiatodistus ja rakennuksen lämpöhäviön tasauslaskenta RAKENTAMINEN Ohjelmaa käytetään ET-todistuksen laadintaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja perustuu energiantarvelaskentaan. Laskenta on tehty Suomen Rakentamismääräyskokoelman RakMK-D5 laskentamenetelmiä noudattaen. Ohjelmalla lasketaan pientalojen, asuinkerrostalojen ja muiden rakennusten energiatodistukset liitetietoineen. Ohjelma on rakennuskohtainen ja käsiteltävä rakennustyyppi valitaan perustietojen valinnan yhteydessä. Energiatodistus isännöitsijäntodistukseen sisältyvänä ISÄNNÖINTI Tätä ET-todistuksen laadintaohjelmaa käytetään lähinnä asuinrakennuksiin sekä talotekniikaltaan vastaaviin rakennuksiin. Energiatodistus laaditaan toteutuneeseen kulutukseen perustuen. Energia ja/tai polttoaine tulee olla kalenterivuoden aikainen kulutus. Oman paikkakunnan lämmitystarveluku saadaan Ilmatieteenlaitok selta. Jyväskylän normaali lämmitystarveluku on ohjelmassa vakiona. Ohjelma on rakennuskohtainen tai rakennusryhmäkohtainen, mikäli rakennukset kuuluvat samaan käyttötarkoitukseen (rakennustyyppi). Isännöitsijätodistuksen liitteeksi tarkoitettu ET-todistus päivitetään vuosittain aina edellisen vuoden kulutustiedoilla. Kvv-työnjohtajan pätevyys Pätevyys jaetaan kolmeen luokkaan: A, B ja C. Vaativimmassa A-luokassa vastaavalla kvv-työnjohtajalla on oltava vähintään lvi-teknikon tutkinto, vähintään kolmen vuoden kokemus vaativuudeltaan vastaavissa kvv- ja vastaavasti iv-laitteistojen rakennustyön johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä sekä hyvä perehtyneisyys kyseisen alan työnjohtotehtäviin. Vaativuusluokka B, johon myös omakotitalojen LVI-asennustyöt luokitellaan, edellyttää kvv-työnjohtajalta tutkinnon puuttuessa vähintään kuuden vuoden kokemusta vaativuudeltaan vastaavissa kvvja iv-työn asennustehtävissä. Tästä ajasta vähintään puolet tulee olla hankittu asennustöiden johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä. C-luokan pätevyysvaatimus on tätä vähäisempi. C-luokan kohteisiin voidaan luokitella mm. kesämökillä tehtävät vähäiset LVI-työt. Pätevyysvaatimukset vaihtelevat jonkin verran kunnittain. Kvv-työnjohtajaksi hakeutuville mm. Suomen LVI-yhdistys järjestää täydentävää koulutusta, jonka hyväksytysti suorittanut voi hakea valtakunnalliseen Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n ylläpitämään ammattilaisrekisteriin (www.fise.fi). FISE toteaa lakiin ja täydentäviin rakentamismääräyksiin perustuvia suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyksiä. Se ylläpitää myös rakennusvirhepankkia ja on laatinut pätevöitettyjen henkilöiden laadukkaan toiminnan varmistamiseksi eettisen ohjeet, joiden tarkoitus on mm. sitouttaa henkilöt korkeisiin ammatillisiin vaatimuksiin ja hyvän rakennustavan mukaiseen toimintaan. Valtaosa kvv-työnjohtajan pätevyyden omaavista henkilöistä ei kuitenkaan ole hakeutunut tähän rekisteriin. Ville Hälinen arvelee rekisterin kiinnostavan niitä henkilöitä, jotka haluavat toimia kvv-työnjohtajana useilla paikkakunnilla. Hannu Sipilä Energiakoulutusta Syksyllä SuLVI järjestää syksyllä energiakoulutusta eri aihekokonaisuuksista. Tärkeinpinä asioina käsitellään määräysten soveltamista D3. D5: energiamääräykset, aurinkosuojaus, E-luvun laskenta, SFP luku, energiatekninen suunnittelu. Koulutuspaikkakunnat ovat Tampere, Joensuu, Turku, Oulu, Pori, Helsinki, Vaasa, Kokkola, Kouvola. Aihepiirit on suunnattu urakoitsijoille, suunnittelijoille, rakennuttajille, pääsuunittelijoille. Tarkempaa tietoa päivitetään kotisivuille Erillinen energiatodistus ERILLINEN Ohjelmaa käytetään ET-todistuksen laadintaan energiakatselmuksen tai erillisen tarkastuksen suorittamisen yhteydessä. Remontti seurantaan Kiinteisto Oy Liikekannel Oy:ssä, jossa sijaitsevat myös SuLVIn omat toimitilat, aloitetaan ilmastointikonehuoneen uusinta lähiaikoina. Kaikki koneet uusitaan ja koneet varustetaan nykyajan toimintatasoa vastaavaksi. Remonttia tullaan seuraamaan näillä sivuilla. Rehva, Federation of 26 European HVAC Associations Educattion comitteet core jäseneksi on kutsuttu Hannu Sipilä. Ohjelma on toteutuneeseen kulutukseen perustuva. Energia ja/tai polttoaine tulee olla kalenterivuoden aikainen kulutus. Oman paikkakunnan lämmitystarveluku saadaan Ilmatieteenlaitokselta, Jyväskylän normaali lämmitystarveluku on ohjelmassa vakiona. Ohjelma on rakennuskohtainen tai rakennusryhmäkohtainen, mikäli rakennukset kuuluvat samaan käyttötarkoitukseen (rakennustyyppi). Hotoraudan Vääntäjien Kokean Raadin Neuvosten kesäpäivät on Lahdessa Neuvokset seuralaisineen joukolla mukaan. Samanaikaisesti vietetään LaLVIn 50 vuotisjuhlaa Hannu Sihteerineuvos

3 Energiatehokas uimahalli Satakunnan LVI yhdistys tutustui Porin uuden uimahallin työmaahan. Lähes 30 yhdistysläistä oli paikalla kun Jouni Lehtinen aloitti uimahallin esittelyn. Uimahallissa on erityisesti otettu huomioon tulevaisuuden energiatehokkuusvaatimukset. Teknisestikin kohde oli erittäin edistyksellinen arkkitehtuurista puhumattakaan. Esittelyn jälkeen osallistujat siirtyivät Meriporin suuntaan kaupungin saunatiloihin jossa ilta jatkui vilkkaan keskustelun merkeissä. Puhuttiin iloisista asioista ja otettiin kantaan alan osaajien vähenemiseen. Erityisesti tunnettiin huolta LVI-valvojien koulutuksesta ja yleisesti LVI-osaajien vähenemisestä. Talotekniikkalehti palaa syksyn alussa Porin uimahalliin laajemmin.

4 LVI-Golf, SM-kilpailut 2011 perjantaina Hirvihaarassa Kilpailu pidetään Hirvihaaran Golf Oy:n viheriöllä, Vanha Soukkiontie 945, Hirvihaara Mukaan mahtuu 116 pelaajaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tapahtuman aikataulu Ilmoittautuminen ja aamukahvi Yhteislähtö n Ruokailu ja palkintojen jako Kilpailumaksu Kilpailumaksu on SuLVIn jäseniltä 70 ja ei-jäseniltä 100. Maksu on maksettava ehdottomasti kaksi (2) viikkoa ennen kilpailua SuLVIn tilille Nordea ja siitä on ilmettävä kilpailijan/kilpailijoiden nimet. Maksun suorittamatta jättäneet putoavat jonotuslistalle. Laskutamme kilpailumaksun vain sitä erikseen pyydettäessä. Maksu peritään myös, jos mukaan ilmoittautunut pelaaja jää pois kilpailusta ilman pätevää syytä. Lasku lähetetään silloin jälkikäteen. Ilmoittautuminen Viimeistään 13.8., SuLVI ry puh /Kaija Ruokonen, Ilmoittautumistiedoista on käytävä ilmi henkilön nimi, golfseura, tasoitus, puhelinnumero ja laskutusosoite (jollei maksa itse suoraan tilille). Pelattu tasoitus saa olla enintään 32. Pelaajat, jotka eivät mahdu mukaan kilpailuun, sijoitetaan jonotuslistalle. Peruutusten sattuessa korvataan kilpailijat jonotuslistan mukaisessa järjestyksessä. Lisätietoja Hannu Sipilä/SuLVI puh tai Pålle Björklund , Putkiasentajan erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Valmentava pilottikoulutus Amiedussa Helsingissä TAVOITE: Koulutuksen tavoitteena on valmentaa Putkiasentajan- ja Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen sekä kvv- ja iv-työnjohtajapätevyyteen. Koulutuksessa keskitytään urakkakaaren vaatimaan tietämykseen työnjohtajan näkökulmasta mm. yleisiin sopimusehtoihin, asiakkuuden- ja taloudenhallintaan, työturvallisuuteen sekä sidosryhmätyöskentelyyn. Tutkinnon suorittanut voi hakeutua vaativan kvv- ja iv-laitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan tehtäviin (A1 MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2006, Määräys). KOHDERYHMÄ: Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on vähintään viiden vuoden kokemus kvv- ja iv-laitteistojen rakennustöiden johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä sekä hyvä perehtyneisyys kyseisen alan työnjohtotehtävissä. Sopivana pohjakoulutuksena on esim. talotekniikan perustutkinto. Koulutukseen valitaan henkilökohtaistamisen perusteella Koulutus kestää lähiopetuspäivää. Sen lisäksi on 2-3 päivää kestävät näyttötutkintotilaisuudet ja FISE:n pätevöitymistentit (kvv- ja iv-työnjohtajatentit). Helsinki Hinta alv, johon sisältyvät koulutus, opetusmateriaalit ja tarjoilut. Lisäksi tutkintomaksu 58 euroa (alv 0 %) ja näyttöjen arvioinneista veloitetaan erikseen 120 /tutkinnon osa (alv 0 %) FISE:n rekisteröitymis- ja käsittelymaksut eivät sisälly hintaan. Yksittäiset koulutuspäivät alv. LISÄTIEDOT KOSKIEN KOULUTUKSEN SISÄLTÖÄ Mikko Jauhiainen (ma-pe klo 8-16) puh , Muista Päivitä jäsentietosi ajan tasalle! SuLVIn rekisterin tiedot perustuvat niihin tietoihin, jotka jäsenet liitolle ilmoittavat. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan muutokset osoitteissa, puhelinnumeroissa, ja työpaikassa nopeasti SuLVIn toimistoon. Myös sähköpostitiedot pyydetään pitämään ajan tasalla, sähköisen tiedotuksen merkitys kasvaa koko ajan. Muutosilmoitukset voit vaivatta tehdä SuLVIn nettisivujen kautta www. sulvi.fi -->jäsenpalvelut -->jäsentietojen muutoslomake. Sähköpostitse voit myös tehdä ilmoituksen osoitteisiin sekä Neuvoslounas Hotoraudan vääntäjien lounaskokoukset jatkuvat syksyllä, syyskuun ensimmäisenä keskiviikkona. AURINKOISTA KESÄÄ! SuLVIn toimisto Kannelmäessä on suljettu viikot 29 ja 30 eli välisenä aikana. Toimiston väki toivottaa lukijoille kaunista ja rentouttavaa kesää!

5 SuLVIn koulutuskalenteri Kaikkiin hintoihin lisätään 23 %:n arvonlisävero. Lämpöpumppuratkaisut kiinteistöille ja teollisuudelle * Jyväskylä Syksyllä Oulu ja Vantaa MAALÄMPÖPUMPPURATKAISUT KIINTEISTÖILLE * Syksyllä Pori Hinta: Jäsenille 150, ei-jäsenille 190 Erillisen energiatodistuksen antaminen * Tampere Energiaseminaari 2012 määräykset* Tampere Hinta: 135 (iltapäivä) rakmk D3 soveltaminen käytäntöön * 6.9. Turku Oulu Helsinki Tampere Kouvola rakmk D5 soveltaminen käytäntöön * Turku Oulu Helsinki Tampere Kouvola Hinta yo. koulutuspäivistä valittaessa: Lähipäivää jäsen ei-jäsen rakennusten Energiatehokkuus 2012 määräykset* Joensuu Marraskuu Pori SYKLI kouluttaa: Haja-asutusalueiden vesihuollon suunnittelijakoulutus ja FISE-tentti ja Oulu Ilmoittautumiset: Rakennuttajakoulutus RAPS 3 - talonrakentajille 10 pv Helsinki Ilmoittautumiset: Kylmäsuunnittelijan täydennyskoulutus * Syksy 2011-kevät 2012 Vantaa Hinta: Jäsenille 1200, ei-jäsenille 1400 Vesipohjaisten verkostojen perussäätökurssit. FISE-PÄTEVYYSTENTIT: Ilmanvaihtosuunnittelija (IVSU) Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (KVVSU) Ilmanvaihtolaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (IVTY) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (KVVTY) Kylmäsuunnittelija (KYL) Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija (VHS) Erillisen energiatodistuksen antaja (EET) Helsinki ja Tampere Hinta: 80 per tentti. Samana päivänä voi suorittaa max 2 tenttiä. Huom! EET-tenttiin haetaan pätevyyden hakulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja hakemuksen käsittelymaksu veloitetaan tenttimaksun yhteydessä. FISE-PÄTEVYYDEN HAKEMINEN Hinta: Pätevyyshakemuksen käsittely 135 ja pätevyyden toteaminen ja rekisteröinti 145. Lisätietoa Minä menestyvissä asiakaskontakteissa * Non-stop verkkokoulutus + 1 pv Helsinki Hinta: 540 TILAUSKURSSEJA vuoden 2012 energiamääräykset, periaatteet ja linjauksia * 3 h, pyydä tarjous yritykselle tai yhdistykselle Energiatodistus laskuharjoitukset laskentaohjelmalla * 4 h tai koko pvä, pyydä tarjous LÄMPÖPUMPPURATKAISUT KIINTEISTÖILLE * 4 h, alueelliset tilaisuudet yrityskohtaiset tarjouksen perusteella * Koulutukseen liittyy SuLVIn Moodle verkko-oppimisympäristö. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Ilmoittautuminen SuLVIn koulutuksiin viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua koulutussihteeri Jonna Hoikalle sähköpostitse Katso kurssikohtaiset peruutusehdot nettisivuilta tarkemmista kurssiohjelmista. Lisätietoja antavat koulutuspäällikkö Hilkka Peltoharju p , sulvi.fi ja koulutussuunnittelija Martina Malk p , Koulutusten tarkemmat ohjelmat: Vantaan LVI-yhdistys r.y järjestää yhdessä TA:n kanssa vesipohjaisten verkostojen perussäätökursseja. Kurssit on uusittu vastaamaan uuden sukupolven tuotteita (2010-luku). Kurssilla saatu osaaminen ei ole laitesidonnainen. Syksyn 2011 kurssit: Vantaa ja Vantaa. Hinta SuLVIn jäsenille 150 ja ei-jäsenille 200. Hintoihin lisätään alv 23%. Lisätietoja: Maalämpöpumppujen kytkentämalleja KVV-Työnjohtajille Helsinki Hinta: Jäsenille 270, ei-jäsenille 300 Ilmamäärien mittauksen ammattilaiseksi ja Helsinki Hinta: (3 lähipäivää) jäsenille 560 ja ei-jäsenille 600 (yksittäinen päivä) jäsenille 200 ja ei-jäsenille 220 Energiat talteen perusparannushankkeissa Helsinki Hinta: Jäsenille 325, ei-jäsenille 390 Sopimusehtoja KVV- ja IV-työnjohtajille Helsinki KVV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (KVVTY) * ja Helsinki IV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (IVTY) * ja Helsinki VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT äänien ehkäiseminen, putkistomateriaalit ja syöpyminen, putkistojen pinnoitus ja sukitus * Helsinki ILMANVAIHTOLAITOKSET TURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS, PUHTAUS * Helsinki Hinta yo. koulutuspäivistä valittaessa: Lähipäivää jäsen ei-jäsen Ilmoittautumiset: koulutuskalenterin kautta Lisätietoa: tai p /Riikka Sainio KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSKOULUTUS JA TENTTI Vaativuusluokka a ja b: 16.9., Helsinki Hinnat: Vaativuusluokka a: Koulutus pätevyyden haku 150. Vaativuusluokka b: Koulutus pätevyyden haku 100. Hintaan sisältyy koulutus, pätevyystentti, koulutusmateriaali, ohjelman mukaiset tarjoilut sekä pätevyyden toteaminen ja rekisteröinti. Ilmoittautuminen: Koulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakulomake täyttöohjeineen ja pätevyysvaatimuksineen löytyy osoitteesta tai Hakemus ja todistusjäljennökset tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa osoitteella: Amicom Oy, Kaukolämpötyönjohtaja, PL 151, Helsinki tai sähköpostitse

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset.

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Verkottuminen on Megatrendi

Verkottuminen on Megatrendi SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVIssa on uudistumisen aika

SuLVIssa on uudistumisen aika SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle Vesi on voimaa Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle pallonpuoliskolle. Säätietieteilijöiden monimutkaiset tietokoneohjelmat eivät tänä kesänä ole paljastaneet

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Rakennus-, kiinteistö- ja LVI-ala hakee lisää arvostusta ja luotettavuutta pätevöitymisjärjestelmällä. Tämä järjestelmä oikein käytettynä on todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto 1930-2005

Suomen LVI-liitto 1930-2005 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 REIM Kymi Oy Lehtomäenkatu 12, 45160 Kouvola p. 0207 438 500 www.reimgroup.com/kymi-kouvola Kymi Keskusaukio

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon LVIS-remonteissa ei saa aikailla Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti Katse kattoon Älä hyppää halvimpaan hissiin www.kita.fi Turvaa valvonnalla Lukitus ajan tasalle Mukana Hinta 9,20 EUR tapahtumassa

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät.

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät. RAKENTAJAN www.jita.i OPAS 2015 3. 5. 4. 2. 1. Jita-tuotteilla onnistut! ät 1. Jätevesijärjestelmät 4. Sadevesikaivot Jätevesijärjestelmät laajasta valikoimasta niin pieneen kuin suureenkin kohteeseen.

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla 3/2013 Infratyönjohtajilla on kysyntää Ryhmärakentamisen suosio kasvaa Tikkurilassa piisaa palavereja Älyä putkeen Kuopiossa Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita Energiatehokkuutta Hyvinkään

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

KOVA KYSYNTÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN ASUNNOISTA! Olemme tutkitusti tehokas Etuovi.com valitsi meidät VIIKON VÄLITTÄJÄKSI 2004 ILMAINEN ARVIOINTI!

KOVA KYSYNTÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN ASUNNOISTA! Olemme tutkitusti tehokas Etuovi.com valitsi meidät VIIKON VÄLITTÄJÄKSI 2004 ILMAINEN ARVIOINTI! KRA0701 13.3.2007 20:34 Sivu 1 Julkaisija: Rakennustieto Oy Helsinki 2007 Hengitä vain puhdasta ilmaa UUTUUS FRESH TL-F SEINÄVENTTIILIT Uusissa FRESH TL-F -venttiileissä on aiempia malleja edistyksellisempi

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

5/ 2007. Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset. Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat

5/ 2007. Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset. Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat 5/ 2007 Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat kotisivut Kiinteistön omistajien varauduttava energiatodistuksiin Oulu edullisin indeksitalovertailussa Kiinteistöpalvelualalle

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja -insinöörit 5 13

Rakennusmestarit ja -insinöörit 5 13 JÄSENLEHTI HELSIN GIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 5 13 Keskustan kävelykatualue laajenee Kevään viimeisessä Mestari-illassa FISE-asiaa Tervetuloa! SISÄLTÖ 5 13 Puheenjohtajan palsta 3 Kutsu Toukokuun

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

Yritys- V.P. AIRAKSINEN OY Verstastie 13, 73300 NILSIÄ PUH. 040-532 4696. Savon TILITOIMISTOPALVELU. Toiminimet - Maatalous. puh.

Yritys- V.P. AIRAKSINEN OY Verstastie 13, 73300 NILSIÄ PUH. 040-532 4696. Savon TILITOIMISTOPALVELU. Toiminimet - Maatalous. puh. Savon Yritys- maailma Joulukuu 4/2012 Siilinjärvi jatkaa reipasta kasvuaan. Nyt asukkaita on jo 21500, ja yrityksiä yli 900. Työllisyysasteemme on maakunnan paras. Olisiko Sinunkin yrityksellesi toimintaedellytyksiä

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti projektin hallinta Projektikulttuurin kehittäminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti projektin hallinta Projektikulttuurin kehittäminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Elokuu 2008 projektin hallinta Ja -JOHTAMINEN Projektinhallinnan ja -johdon valmennus Kokenutkin projektipäällikkö voi lisätä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot