Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: Toimialatunnus: 38310

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310"

Transkriptio

1 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Työ & Toiminta ry:n Hyvinkään jätteenkäsittelytoimintojen siirtämistä osoitteeseen Kivikonkierto 15, Hyvinkää. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKIJA Työ & Toiminta ry Asentajankatu Helsinki TOIMINTA JA SIJAINTI Työ & Toiminta ry, Hyvinkään toimipiste Hyvinkään kaupunki, 24. kaupunginosa, kortteli 2311 ja tontti 4 (kiinteistötunnus ) Osoite: Kivikonkierto 15, Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: Toimialatunnus: HAKEMUKSEN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on toimitettu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen Se siirsi hakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle käsiteltäväksi. Hakemus on tullut vireille Etelä- Suomen aluehallintovirastossa LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4) Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f) ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f) TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS Lupahakemus koskee uutta toimintaa. Toiminta-alue on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa (tullut voimaan ) teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T 3). Toteutettavasta kerrosalasta 20 % saadaan käyttää pääkäyttötarkoitusta palveleviksi myymälä- ja toimistotiloiksi. Aluetta ei saa käyttää ulkovarastointiin. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöön tärinää, ilman pilaantumista tai melua, joka asumiseen varatun korttelialueen rajalla ylittää 55 db(a) ja yöllä (22 07) 45 db(a). Korkopert Oy on vuokrannut Työ ja Toiminta ry:lle Hyvinkään kaupungin Hakakallion alueella korttelissa 2311 tontilla 4 sijaitsevan rakennuksen tontteineen osoitteessa Kivikonkierto 15, Hyvinkää. Tontin pinta-ala on m 2. Vuokra-aika on kolme vuotta ja jatkuu sen jälkeen yhden vuoden kerrallaan, ellei kumpikaan osapuoli irtisano sopimusta vähintään puoli vuotta ennen vuokra-ajan päättymistä. Vuokra-aika alkaa TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminnan sijainti Ympäristön tila ja laatu Hyvinkään toimipiste sijaitsee Hyvinkään kaupungissa kaupunginosassa 24, korttelissa 2311 ja tontilla 4. Tontilla sijaitsee yksi halli. Naapurustossa on teollisuus- ja varastorakennuksia. Ympäristölupahakemuksen mukaan maaperässä ei ole havaittavissa mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Lähin pohjavesialue ( Hyvinkää) sijaitsee lännessä pohjoisessa lähimmillään noin 1,6 kilometrin päässä. Lähin vesistö on Vantaanjoki, joka on kiinteistöstä länteen noin 2,5 kilometrin etäisyydellä.

3 3 Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Kiinteistön lähistöllä on teollisuusrakennuksia. Lähimmät asuinrakennukset ovat etelässä vajaan 200 metrin etäisyydellä. Lähin asuinalue on luoteessa runsaan 200 metrin etäisyydellä. Alueen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura verkostoon kuuluvia alueita. TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Työ & Toiminta ry:n Hyvinkään toimipisteellä testataan, kunnostetaan ja puretaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Myös huonekaluja voidaan kunnostaa ja purkaa. Purkujae toimitetaan edelleen yrityksille jatkojalostettavaksi. Hyvinkään toimipisteellä työskennellään maanantaista lauantaihin klo ja sunnuntaisin klo Toimintaa harjoitetaan sekä sisä- että ulkotiloissa. Kiinteistöllä sijaitsee yksi halli, missä kaikki kunnostusja purkutoiminta tapahtuu. Joitakin suuria esineitä voidaan mahdollisesti pilkkoa pienemmiksi ennen sisälle vientiä. Toiminnan ei arvioida aiheuttavan päästöjä ympäristöön. Toiminta-alueelle liikennöi päivittäin noin 25 kuorma- tai pakettiautoa. Toiminnassa muodostuvan jätteen määrä on noin 2 t/a ja ongelmajätteen määrän 50 t/a. Yhdistys voi järjestää myös erilaisia keräyksiä ja kampanjoita yhdessä kauppojen, kauppakeskusten tai muiden yhteistyötahojen kanssa materiaalin hankkimiseksi Hyvinkään toimipisteeseen. On myös mahdollista, että näillä kampanjoilla kerätään muovia, mikä riippuu kokonaan muovimarkkinoiden kehittymisestä. Tällöin on kyse lähinnä kodin muoviesineistä ja pakkausmuovista. Luvan hakija pyytää lupaa hakemuksen mukaisen toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Jätteidenkäsittelytoiminnan vakuudeksi esitetään euroa. Vakuuden suuruutta perustellaan sillä, että purkujakeen hinta on noussut, ja mikäli toiminta jostain syystä loppuisi, voi jäljelle jääneen purkujakeen myydä voitolla eteenpäin.

4 4 Raaka-aineet, tuotteet ja tuotantokapasiteetti Toiminnot Hyvinkään toimipisteellä pyritään ensisijaisesti testaamaan ja kunnostamaan laitteita ja myydä ne joko kokonaisina tai varaosina. Laitteet myydään joko Työ & Toiminta ry:n Helsingin myymälästä, nettimyyntinä tai Hyvinkäällä suoraan purkamolta tai myöhemmin perustettavasta erillisestä kaupasta tai kaupoista mahdollisesti muualtakin kuin Hyvinkäältä. Tuotteita voivat olla erilaiset ATK-laitteet, kaikki mahdolliset SE-laitteet ja huonekalut ja muu toimistoirtaimisto. Tuotteeksi lasketaan myös eri purkujakeet, kuten piirikortit, eri metallijakeet, akut ja paristot, kuvaputkilasi sekä puu ja erilaiset puulevyt. Nämä jakeet toimitetaan vastaanottajille, joilla on lupa kyseisten jakeiden ostamiseksi. Tuotteet, joille ei löydy uudelleenkäyttöä, puretaan eri purkujakeisiin. Osaston läpi kulkevan materiaalin kokonaismäärä on noin t/a, joka jakautuu siten, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita käsitellään noin t/a, huonekaluja otetaan vastaan noin t/a ja lisäksi otetaan vastaan puhdasta muovia noin 500 t/a, romumetallia noin 500 t/a, akkuja enintään 50 t/a sekä paperia ja pahvia 500 t/a. Osa jätteistä on sellaisia, että ne vain vastaanotetaan ja toimitetaan edelleen, kuten pahvi, paperi ja akut ja puhtaat metallit. Hyvinkään toimipisteen toimintoja tulevat olemaan: Vastaanotto: otetaan vastaan joko kuluttajien tai yritysten tuomina tai noudetaan itse Punnitseminen: laitteet lajitellaan ja punnitaan Laitteiden kunnostus: laitteista kunnostetaan niin suuri osa kuin mahdollista. Kunnostetut laitteet ja varaosat myydään Materiaalikierrätys: kunnostukseen kelpaamattomat SE-laitteet esikäsitellään poistamalla niistä vaaralliset jätteet ja työturvallisuuteen liittyvät vaaratekijät, jonka jälkeen suoritetaan itse purkaminen Lähetys: esikäsittely- ja purkutoiminnasta tulevat materiaalijakeet sekä kunnostetut uudelleenkäyttöön menevät tuotteet ja varaosat pakataan ja lähetetään eteenpäin jatkokäsittelijöille. Materiaalien kierrätysprosessi Hyvinkään toimipisteen vastaanottamat sähkö- ja elektroniikkaromu ja huonekalut lajitellaan prosessin alussa alkuperänsä ja kuntonsa mukaan laatuluokkiin. Laitteet puretaan laitetyypeittäin käsityönä erityisellä käsittelypöydällä ja huonekalut niille purkuun varatuissa tiloissa. Kookkaita esineitä saatetaan purkaa pienemmiksi ulkoalueella. Laitteista irrotetaan kaikki materiaalihyötykäyttöön kelpaavat materiaalit ja osat: arvometalleja sisäl-

5 tävät komponentit (esim. piirikortit), eri metallit, muoviosat, vaaralliset jätteet (mm. akut ja paristot) sekä työturvallisuuteen liittyvät komponentit (mm. kuvaputket ja akut). Lajittelun tuloksena syntyneet purkujakeet toimitetaan eteenpäin teollisuuden hyötykäyttöön. Mitään vaarallisia jätteitä sisältäviä komponentteja eli akkuja, paristoja, loisteputkia, kuvaputkia tai värikasetteja ei käsitellä millään tavoin, vaan ne toimitetaan sellaisenaan asianmukaiset luvat omaavalle vastaanottajalle. Kylmälaitteita tai mitään muita kaasuja tai nesteitä sisältäviä laitteita ei käsitellä Hyvinkään toimipisteessä. Kylmälaitteet, jotka eivät ole uudelleenkäyttökelpoisia, toimitetaan edelleen asianmukaiset luvat omaavalle vastaanottajalle. Laitteistot Hyvinkään toimipisteen toimitilojen hallin puolella ja ulkotiloissa käytetään yhtä tai kahta trukkia tavaroiden siirtelyyn. Trukit ovat kaasu- tai sähkötrukkeja. Tavaroiden punnitsemiseen käytetään erilaisia vaakoja, eniten todennäköisesti punnitsevia pumppukärryjä. Häkkien siirtelyyn käytetään pumppukärryjä. SE-romun käsittelyyn ei käytetä murskainta. Käytössä on pieni pahvipaalain, jolla pystytään puristamaan alle 100 kg:n paaleja. On mahdollista, että tulevaisuudessa hankitaan paalain, jolla voi paalata yli 300 kg:n teollisuuspaaleja pahvista, muovista ja muista riittävän pehmeistä materiaaleista. Sähkö- ja elektroniikkaromun varastointi Purettava SE-romu varastoidaan ensisijassa sisätiloissa. Mikäli se säilytetään ulkona, se säilytetään esimerkiksi merikonteissa tai katoksen alla. Purkujae, kuten muovi, lasi ja eri metallit, joista ei liukene maahan mitään, voivat olla varastoituna ulkona pihalla siirtolavoilla, vedenpitävissä konteissa, laatikoissa, säkeissä tai paaleissa rahtia odottamassa. Lyijylasi varastoidaan suljetuissa suursäkeissä trukkilavojen päällä tai muulla vastaavantasoisella tavalla. Polttoaineiden ja kemikaalien kulutus ja varastointi Energian käyttö Toiminnassa varastoidaan vähäisiä määriä koneiden ja laitteiden toimintaan tarvittavia kemikaaleja, kuten voitelu- ja voimansiirtoaineita. Ne säilytetään kuivassa lukittavassa tilassa. Alueella ei varastoida polttoaineita. Laitoksen käytössä olevat rekisteröidyt ajoneuvot tankataan huoltoasemalla. Kaikki varastointi tulee tapahtumaan sisätiloissa. Työkoneet ovat sähkötai kaasukäyttöisiä. Kaasupullot täytetään/vaihdetaan tarvittaessa. Ylimääräistä kaasua ei säilytetä. Suurin energian kuluttaja on sähkökäyttöinen muovipaalain, jonka energian kulutus on mikä on, siihen emme pysty vaikuttamaan. Laite on kuitenkin 5

6 sangen uusi. Muuten toiminnassa käytetään sähköä ainoastaan käsityökaluissa ja mahdollisesti kompressorissa sekä energia, mikä trukkien akkujen lataamiseen menee, eli sähkön kulutus on melko vähäistä. Jätevedet ja veden kulutus Liikenne Toiminnassa käytetään vettä pääasiassa konttori- ja sosiaalitiloissa. Käytettävä vesi hankitaan Hyvinkään Vedeltä. Jätevesiä syntyy ainoastaan konttori- ja sosiaalitiloista ja ne johdetaan kunnan jätevesiviemäriin. Alueella ei synny tavanomaisesta poikkeavia sade- eikä hulevesiä, koska pihalla mahdollisesti sijaitsevat laitteet, ja purkujae, josta mahdollisesti voisi jotain liueta, säilytetään sateensuojassa. Hyvinkään toimipisteen liikennemäärät ovat noin 25 liikennesuoritusta vuorokaudessa. Sisään tuleva ja ulos lähtevä materiaali toimitetaan pääsääntöisesti kuorma- ja pakettiautoilla. Yksityiset henkilöt saattavat tuoda materiaalia myös henkilöautoilla. Purkujaetta saattavat käydä hakemassa rekat ja näistä lähinnä puoliperävaunut. Liikennöinti suoritetaan reittiä Hangonväylä Hakakalliontie Kivikonkierto. Paras käyttökelpoinen tekniikka Koska laki määrittelee selkeästi, että käytöstä poistuvan SE-laitteen ensimmäinen porras jätehierarkiassa on uudelleenkäyttö, on oleellista, että tavaran vastaanottajalla on mahdollisuus ja halu tähän uudelleenkäyttöön. Tämä mahdollisuus on paras yhdistyksillä/yrityksillä, joilla voiton tavoittelu ei ole pääasia. Myös käsin purku on edelleen erittäin hyvä tapa jaotella eri purkujakeet toisistaan. Kun tämä tehdään asiantuntevassa valvonnassa, ei hukkamateriaaleja juuri synny. Toiminnan ansiosta saadaan varmasti lisää SE-laitteita käytetyiksi jätehierarkian vaatimalla tavalla. Sisään tuleva tavara saadaan materiaalihyötykäyttöön tai energiaksi lähes 100 prosenttisesti. Käytettävät koneet ja laitteet ovat tarkoitukseen soveltuvia. Onnettomuustapauksien ehkäisemiseksi on laadittu toimintaohjeet. 6 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Sosiaalitilojen vedet johdetaan Hyvinkään kaupungin jätevesiviemäriin. Päästöjä vesistöön ei ole. Pihalla säilytettävistä metalliromulavoista tai purkujakeita sisältävistä suursäkeistä ei synny vaarallisia hule- tai sadevesiä. Vedet ohjataan Hyvinkään kaupungin sadevesiviemäriverkostoon.

7 7 Päästöt ilmaan Melu ja tärinä Toiminnasta ilmaan aiheutuvia päästöjä ei käytännössä ole. Ne vähäiset päästöt, jotka voidaan päästöiksi katsoa, aiheutuvat lähinnä alueelle suuntautuvasta liikenteestä. Käsinpurku ei aiheuta melua ja ilmeisesti suurin melu lähtee pienehköstä kompressorista, joka on silloin tällöin päällä, tai muovipaalaimesta. Melua aiheuttavat lähinnä trukin/trukkien ja kuorma-autojen äänipäästöt. Melun ei lähimmissä kohteissa arvioida ylittävän ohjearvoja: klo melu on alle 55 db ja klo alle 50 db. Tärinää ei ole juuri nimeksikään. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Toiminnasta aiheutuvia jätteitä ovat sosiaalitiloista syntyvät jätteet sekä käsiteltävien laitteiden mukana tuleva jäte, jota yhdistys ei voi hyödyntää tai lähettää muualle hyödynnettäväksi, syntyy noin 2 t/a. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa jaetta syntyy noin 50 t/a. Tälle jätteelle on vastaanottaja, joka pystyy hyödyntämään jätteen. Suurimman osuuden vaarallisesta jätteestä muodostaa lyijylasi, jota syntyy kuvaputkista. Kuvaputki-tv:t ja näytöt puretaan ja putket lähetetään sellaisenaan tai väritykki poistettuna käsittelijälle, jolla on ympäristölupa. Ennen lähettämistä ne voidaan siirtää yhdistyksen toiseen toimipisteeseen ja myös Hyvinkäällä varastoida suursäkeissä trukkilavoilla. Metalliromu sijoitettaan siirtolavalle joko omalle tai metallinostajan tai kuljetusliikkeen lavalle tai lavoille, jotka noudetaan tai viedään omatoimisesti pois aina lavan täytyttyä. Värimetallit pakataan suursäkkeihin, erilaisiin laatikoihin tai häkkeihin tms. ja ne toimitetaan eteenpäin, kun niitä on kuljetuksen kannalta optimaalinen määrä. Samoin toimitaan kaapeleiden, piirikorttien ym. purkujakeen suhteen. Mahdollisesti sisään tulevia paksumpia kaapeleita saatetaan kuoria pieniä määriä. Mikäli purkujakeen vastaanotto vaatii erityisluvan, yhdistys tarkistaa ennen vientiä, että vastaanottajalla tällainen on. Loisteputket ja muut haitalliset lamput sekä polttimot toimitetaan Ekokem Oy Ab:lle. Jos muita mahdollisia vastaanottajia ilmaantuu, yhdistys voi toimittaa em. jätteitä muulle vastaanottajalle. Huonekalujen purkamisessa muodostuneet pehmusteet toimitetaan energiajätteeksi. Energiajätettä, jota on huonekaluista tuleva puu ja pehmus-

8 teet, syntyy vuodessa noin 300 t/a. Helsingissä vastaanottaja on Lassila & Tikanoja Oyj. Yhdistys olettaa olevan sen sama myös Hyvinkäällä. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Toiminta ei aiheuta päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Piha on asfaltoitu. 8 TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Melun vaikutukset Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu meluvaikutuksia. Vaikutus luonnonsuojeluarvoihin Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu kyseisiä vaikutuksia. Vaikutus pintavesiin ja vesistöihin Vaikutus ilmaan Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu kyseisiä vaikutuksia. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu kyseisiä vaikutuksia. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia maaperän eikä pohjaveden laatuun. Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu kyseisiä vaikutuksia. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Hyvinkään toimipisteessä tullaan pitämään kirjaa vastaanotetuista ja käsitellyistä materiaaleista sekä niiden toimituspaikoista ja kuljettajista. Lisäksi varmistetaan, että materiaali täyttää vastaanottoehdot ja laatuvaatimukset. Tiedot raportoidaan vuosittain ympäristöviranomaisille.

9 9 Jätteiden käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma 1. Käsiteltäväsi ja lajiteltavaksi hyväksytään kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joita nyt yleensä on olemassa. Mikäli meille tarjotaan laitteita, jotka sisältävät öljyä, kuten jotkut muuntajat saattavat sisältää, niin pyydämme asiakasta poistamaan öljyn ennen muuntajien meille toimittamista. Myrkyllisiä kaasuja, kuten freonia, sisältäviä laitteita, emme käsittele itse, vaan lähetämme ne luvat omaaviin käsittelylaitoksiin, kuten Cool-Finland Oy:lle Forssaan. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joille vielä löytyy markkinoita, kunnostamme ja myymme. Samoin poimimme purettavista laitteista käyttökelpoiset varaosat. Laitteet, joille ei löydy markkinoita laitteina, puretaan n. 14 eri purkujakeeseen, ja toimitetaan yrityksille, joilla on niiden jälleenkäsittelyyn oikeus. Eli toimitaan tarkasti jätelain mukaan, ensin uudelleenkäyttö ja sitten vasta materiaalikierrätys. Metallia, pahvia ja paperia otamme vastaan, ja ne sijoitetaan kontteihin, jotka tyhjennetään niiden täytyttyä. Metalli sijoitetaan siirtolavalle. Erilaisia puhtaita muoveja otamme vastaan. Ne lajitellaan ja paalataan, jonka jälkeen ne toimitettaan muovin uudelleenkäyttäjille. Huonekaluja otetaan vastaan, ja niistä myyntikuntoiset toimitetaan myyntiin Helsingin myymäläämme, myydään netissä, ja myöhemmin mahdollisesti jossain toisessa perustettavassa myymälässä. Mikäli huonekalut ovat uudelleenkäyttökelvottomia, ne puretaan jaotellen puuksi, metalliksi, materiaalina hyödynnettäväksi kelpaavaksi muoviksi ja energia- tai sekajätteeksi ja toimitetaan eteenpäin asianmukaisille vastaanottajille. On myös mahdollista, että otamme lajiteltavaksi rakennuksilta peräisin olevia lavoja, joilla on lähinnä muovia, metallia ja puuta. Nämä lajitellaan ja toimitetaan eteenpäin niitä hyötykäyttämään pystyville tahoille. On myös mahdollista, että osa meille päätyvästä puhtaasta puujätteestä pilkotaan sauna-, takka- tai miksi hyvänsä polttopuiksi. 2. Kaikki vastaanotettava tavara tarkastetaan silmämääräisesti ennen hyväksymistä vastaanotettavaksi. Mikäli joukossa on jotain, joka ei meille kuulu, niin sitä ei vastaanoteta. Mikäli tapahtuu jokin erehdys, ja meille päätyy tavaraa, jonka vastaanottoon ei meillä ole lupaa, palautetaan se toimittajalle. 3. Ensin valikoidaan tavaravirrasta kaikki se materiaali, jolla vielä arvioimme olevan markkinoita laitteina tai varaosakäyttöä. Tämä testataan ja kunnostetaan. Sähkölaitteiden testauspisteessä on vikavirtasuojat ja kumimatot onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Sen jälkeen kaikki laitteet puretaan manuaalisesti käyttäen tavallisia manuaalisia työkaluja. Sähkötyökaluja, joita mahdollisesti käytetään, ovat lähinnä ruuvinvääntimet ja porakoneet. On myös mahdollista, että käytetään joitain paineilmatyökaluja, jolloin sähkötyökaluihin lisätään kompressori. Muovi ja mahdollisesti pahvi paalataan paalaimella, joka toimii sähköllä. Trukki on sähkö- tai nestekaasutrukki ja

10 sitä saavat ajaa vain määrätyt henkilöt. Mikäli työssä tarvitsee jostain syystä käyttää esim. kulmahiomakonetta, käyttää sitä tai käyttöä valvoo tulityöluvan omistava henkilö. Paalaimille koulutetaan määrätyt henkilöt, joille annetaan kaikki mahdollinen tieto, minkä paalainta käytettäessä tarvitsee. Mikäli jossain on jotain työturvallisuudelle uhkaksi koettavaa, on meillä työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu, joille voi asiasta ilmoittaa. Muuten kuviteltavissa olevat vaaratekijät olisivat lähinnä jonkin esineen putoaminen sitä nostettaessa tai kannettaessa. Tämän estämiseksi korostamme oikeita ergonomisia nostoasentoja, pyrimme välttämään liian suurten esineiden nostamista. Lisäksi hankimme kaikille työntekijöillemme turvakengät, joita pidämme hyvänä turvallisuutta lisäävänä tekijänä. 4. Manuaalisten työkalujen käytöstä ei synny päästöjä. Muutamien sähkötyökalujen päästöt ovat sangen vähäisiä, ja niiden pienentämiseksi on sangen vaikea tehdä juuri mitään. Automme pyrimme pitämään sellaisessa kunnossa, että niiden päästöt ovat mahdollisimman vähäiset ja katsastuksen yhteydessähän ne mitataan. Jätettä syntyy prosessissamme erittäin vähän, koska lähes kaikelle purkujakeelle löytyy vastaanottaja. Lähes ainoa purkujae, mille ei vielä ole vastaanottajaa, on lasi. Sillekin löytyisi vastaanottaja, mikäli sitä syntyisi tarpeeksi. Niinpä tarkkailemme meiltä syntyviä lasimääriä ja mikäli pysymme sitä riittävän kauan varastoimaan tai määrät lisääntyvät, niin otamme yhteyttä Forssan Uusioaines Oy:hyn, missä lasikin pystytään hyötykäyttämään. Lämmönkestävälle lasille, jota meille sangen vähän tuleekin, emme ole vielä keksineet hyötykäyttöä ja se viedään sekajätteenä kaatopaikalle. 5. Meillä on tiedossa useita jakeiden vastaanottajia eri purkujakeille, jolla eliminoimme sen riskin, että purkujakeen joku vastaanottaja tekisi esim. konkurssin, eikä pystyisi jaetta enää vastaanottamaan. Muita poikkeustilanteita laitteiden kunnostuksen ja purun osalta on meidän vaikea kuvitella. Sellaisiahan voisivat tietenkin olla kun riittävän pitkälle ajatellaan, ehkä tulipalo tai halliimme murtautuminen. Tätä varten meillä on hälytysjärjestelmä. 6. Kuten edellä todetaan, niin varsinaista jätettä syntyy erittäin vähän. Sähkölaitteista ja huonekaluista syntyy n. 14 purkujaetta, joille kaikille löytyy materiaalihyötykäyttö. Hyötykäyttö on myös kuvaputkilasille. Ainoat jakeet, joille ei heti hyötykäyttöä löydy, ovat erilaiset lasit, joita sähkölaitteiden mukana tulee, kuten esim. mikroaaltouunien lasilautaset, jotka eivät kelpaa hyödynnettäviksi pakkaus- tai tasolasin mukana lämmönkestonsa vuoksi. Näistä lautasista pystymme osan myymään uudelleenkäyttöön, mutta osa päätyy väkisinkin sekajätteeksi, kuten myös muu sähkölaitelasi, joilla saattaa olla tuo lämmönkesto-ominaisuus. Muuta sekajätettä ei toiminnastamme myöskään juuri synny, sillä muovi, jota emme pysty materiaalina hyödyntämään, on lähinnä huonekaluista purettavaa vaahtomuovia tai polyuretaania, jonka senkin pystymme toimittamaan energiajakeeksi. 10

11 Päästötarkkailu Raportointi Televisioiden puukuoret, joita vielä jonkin verran tulee, rikkinäiset lavat ja mahdollinen muu puujäte päätyy energiajätteeksi. Voimme tarkkailla meille päätyvän ns. tavallisen lasin määriä, ja mikäli pystymme sitä varastoimaan siihen asti kunnes sitä on kertynyt riittävästi, toimitamme lasin Forssaan uudelleenkäytettäväksi. 7. Toiminnassamme syntyvän vähäisen sekajätemäärän käsittelee Lassila & Tikanoja Oyj, joka käsittääksemme toimittaa sen suoraan Kiertokapula Oy:n vastaanottopisteeseen. Voimme myös itse viedä sitä suoraan Kiertokapula Oy:n toimipisteeseen. Energiajae menee joko Lassila & Tikanoja Oyj:lle tai Hyvinkään Purku ja Polttopuu Oy:lle. Parempaa puutavaraa voidaan viedä myös Selki-keskukseen Vihtiin ja myydä polttopuiksi kotitalouksiin. Kuvaputkilasi toimitetaan AS Weerecille Viroon. 8. Materiaalien jaottelusta on vastuussa Työ & Toiminta ry:n Hyvinkään toimipisteen työnjohtaja Arto Kranttila ja materiaalien eteenpäin toimittamisesta joko myyntiedustajamme Andrus Torim. Torim on puolestaan toimittanut purkujaetta eteenpäin jo useita vuosia, ensin eestiläisessä AS Weerecissä ja myöhemmin Työ & Toiminta ry:ssä. Hänellä on tiedossa useita purkujakeen laillisia vastaanottajia ja myös hän hallitsee purkujakeen lajittelun erinomaisesti. Arto Kranttila on puolestaan käynyt Helsingissä opiskelemassa purkujakeen oikean lajittelun ja lisäksi sekä Torim tai työsuojelu- ja ympäristöpäällikkö Heikki Karhu käyvät jatkuvasti Hyvinkään toimipisteessä tarkistamassa, että kaikki on kunnossa. 9. Pidämme tilastoa sekä uudelleenkäytetyistä laitteista että materiaalihyötykäyttöön menevästä purkujakeesta. Teemme siitä vuosittain TYVIraportin ja uudelleenkäyttöön menneet laitteet ilmoitamme myös tuottajayhteisöille, mikäli meillä on heidän kanssaan uudelleenkäyttösopimus. Mikäli joitain muita viranomaisraportteja vaaditaan, teemme luonnollisesti myös ne. Päästötarkkailua ei ole esitetty hakemuksessa. Ympäristölupahakemuksen mukaan toiminnanharjoittaja tekee vuosittain kaikki viranomaisten vaatimat raportit. 11

12 12 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Lastaukset ja purkamiset Työkoneet ja laitteet Lastauksiin ja materiaalipurkuihin liittyy henkilöriski. Henkilöriskiä pienennetään noudattamalla oikeita työskentelytapoja. Työntekijöille opetetaan oikeat työskentelytavat. Työkoneille ja -laitteille voi sattua hydrauliikka- tai öljyvuotoja. Hydrauliikkaja öljyvahinkoja pyritään ehkäisemään työkoneiden ja laitteiden kunnosta huolehtimisella. Onnettomuuden varalta on imeytysmateriaalia, kuten sahanpurua. Turvallisuussuunnitelma Toiminnalle tullaan laatimaan turvallisuussuunnitelma. Toimintaa varten varataan sammutuskalustoa. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Työ & Toiminta ry:n Hyvinkään toimipiste hakee lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Luvan hakija esittää, että hakemus voitaisiin katsoa luvan siirroksi yhdistyksen edellisestä toimipisteestä. Vakuudeksi toiminnalle Työ & Toiminta ry esittää euroa. Yhdistys perustelee kohtuullista vakuutta sillä, että SE-laitteista saatavien metallien hinnat ovat nousseet, ja mikäli Työ & Toiminta ry lopettaa toimintansa, on jäljelle jäänyt materiaali todennäköisesti myytävää materiaalia tai siitä on hyvin vähän kustannuksia. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydentäminen Tiedottaminen Hakemusta on täydennetty , , , , , ja Hakemus on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tiedoksi kuuluttamalla siitä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Hyvinkään kaupungin ilmoitustauluilla. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

13 13 Lausunnot Lupahakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Hyvinkään kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta sekä Hyvinkään kaupungilta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa päivätyssä lausunnossaan, että sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston asetusta sähkö- ja elektroniikkaromusta (852/2004). Varastointi- ja esikäsittelypaikoissa on oltava asetuksen mukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue ja tarkoituksenmukaiset varastointisäiliöt vaarallisten jätteiden varastointia varten. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Mikäli roskaantumista pääsee tapahtumaan, on alue siivottava viivytyksettä. Ympäristölupapäätöksessä tulee kiinnittää huomiota piha-alueella varastoitavien sähkö- ja elektroniikkajätteiden ja purkamattomien tai purettujen huonekalujen varastointimääriin, -tapaan ja -laatuun. Mikäli varastointi piha-alueella sallitaan, tulee piha-alueen olla aidattu ja lukittu siten, että ulkopuoliset eivät pääse jätteisiin käsiksi. Piha-alueen siisteyden ja järjestyksen säilymiseksi pihaalueella varastoitavaksi tulisi sallia ainoastaan esimerkiksi vedenpitävissä suursäkeissä tapahtuva lähtevä metalli- tai muovijätteen varastointi. Ko. jätteestä ei liukene mitään maaperään. Toiminnanharjoittajan vuosittain suorittaman raportoinnin helpottamiseksi tulee toiminnassa muodostuvien jätteiden kuusinumeroiset jätekoodit merkitä selkeästi näkyville ympäristölupapäätökseen. Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta toteaa päivätyssä lausunnossaan, että Työ & Toiminta ry:n ympäristölupaa ei voida siirtää Kivikonkierto tontille, koska voimassa oleva kaavamääräys T3 kieltää kaiken ulkovarastoinnin. Nykyisessä ympäristöluvan mukaisessa toimipaikassaan Niinistönkatu 4 ulkovarastointi on mahdollista ja se on olennainen osa voimassa olevaa yrityksen toimintakulttuuria. Mikäli omistaja (Korkopert Oy) hakee kaavamuutosta Kivikonkierto 15 ja saa muutoksen kaavamääräyksiin, joka sallii ulkovarastoinnin, on lupa mahdollista myöntää. Mikäli yritys hyväksyy, ettei Kivikonkierto 15 tapahdu ulkovarastointia, lupa voidaan myöntää. Alue tulee velvoittaa myös aidattavaksi kokonaisuudessaan. Niinistönkatu 4 kiinteistöllä oleva toiminta ei voi siirtyä Kivikonkierto 15:een ennen kuin hakemus on käsitelty kokonaisuudessaan. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä.

14 14 Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on varattu hallintolain 34 :n mukaisesti päivätyllä kirjeillä mahdollisuus vastineen jättämiseen annetuista lausunnoista. Työ & Toiminta ry toteaa päivätyssä vastineessaan, että yhdistyksen toiminta toimipisteessä ei vaadi minkäänlaisen tavaran varastointia piha-alueella. Tarvittaessa toimipisteen alue voidaan aidata. Yhdistys sitoutuu huolehtimaan toimipisteen alueen yleisestä siisteydestä. Yhdistys raportoi toimipisteen toiminnasta voimassa olevien säädösten ja lupaehtojen mukaisesti. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Luparatkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Työ & Toiminta ry:n Hyvinkään toimipisteelle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan hakemuksessa esitettyjen sähkö- ja elektroniikkaromujen, huonekalujen ja muiden jätteiden käsittelylle, kunnostamiselle ja kierrätykselle osoitteessa Kivikonkierto 15, Hyvinkää sijaitsevalle kiinteistölle seuraavin määräyksin: Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Vastaanotettavat jätteet 1. Työ & Toiminta ry saa vastaanottaa ja käsitellä sähkö- ja elektroniikkaromua ( *, , *, , *, ) yhteensä enintään t/a, huonekaluja ( ) enintään t/a, puhdasta muovia ( ) enintään 500 t/a, romumetallia ( ) enintään 500 t/a, akkuja ( *, ) enintään 50 t/a sekä paperia ja pahvia ( ) yhteensä 500 t/a. Käsiteltävä sähkö- ja elektroniikkaromu ei saa sisältää nestemäisiä vaarallisia jätteitä. Kerralla varastoitavan jätteen määrä saa olla noin 40 tonnia, josta vaarallisten jätteiden osuus saa olla enintään 20 tonnia. 2. Laitoksella ei saa ottaa vastaan muita jätteitä. Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa tai käsittelyä ei ole tässä ympäristöluvassa sallittu, on jäte viipymättä toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on huomioitu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. Toiminta-aika 3. Laitoksella saa työskennellä maanantai lauantai klo ja sunnuntai klo

15 15 Melu 4. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu toiminnan vaatima liikenne mukaan lukien ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla päivällä klo ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 55 db eikä yöllä klo ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 45 db. Jätteiden kuljettaminen, käsitteleminen, varastointi ja edelleen toimittaminen 5. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Toiminta on järjestettävä siten, että toiminnasta ei aiheudu roskaantumista eikä pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- ja pohjavesien pilaantumista tai muuta haittaa ympäristölle. Mikäli roskaantumista pääsee tapahtumaan, ympäröivät lähialueet on siivottava viivytyksettä. 6. Sähkö- ja elektroniikkaromu on varastoitava ja esikäsiteltävä sähkö- ja elektroniikkaromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (852/2004) liitteen 3. kohtien 1. ja 2. mukaisesti asianmukaisilla nestetiiviiksi pinnoitetuilla alueilla, jotka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä. Sähköja elektroniikkaromun varastointi- ja esikäsittelypaikassa on oltava vedenkestävä kate tarkoituksenmukaisilla alueilla sekä vaaka jätteiden painon mittaamiseksi. Lisäksi varastointi- ja esikäsittelypaikoissa on oltava tarkoituksenmukaiset varastointisäiliöt paristojen yms. muiden vaarallisten jätteiden varastointia varten. Eri jätejakeet on varastoitava toisistaan erillään. 7. Vaarallisten jätteiden pääsy maaperään, pohjaveteen ja viemäriin on estettävä. Sähkö- ja elektroniikkaromu on varastoitava sisätiloissa tiiviillä nestettä läpäisemättömällä alustalla. Eri jätejakeet on varastoitava toisistaan erillään. Jätteiden ulkovarastointi on kielletty. Jätteitä saa varastoida piha-alueella vain konteissa tai vastaavan tasoisesti. Vaaralliset jätteet, kuten öljyt, öljyiset jätteet, kondensaattorit, elohopeakytkimet, akut, paristot, piirikortit ja radioaktiiviset laitteet sekä kuvaputkien pinnassa oleva loisteaine, on varastoitava katetussa tilassa sekä tiiviillä, nestettä läpäisemättömällä alustalla siten, kuin niistä on erikseen säädetty jätteistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (179/2012) jätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä sekä jätteestä annettavista tiedoista että vaarallisen jätteen pakkauksesta. Nestemäiset vaaralliset jätteet on varastoitava reunakorokkein varustetussa tilassa. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muiden jätteiden kanssa. Vaarallisten jätteiden varaston on oltava lukittava. 8. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta on esikäsittelyssä poistettava kaikki nesteet sekä ne aineet, seokset ja komponentit, jotka on mainittu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (852/2004) liitteen 2. kohdassa 2:

16 polykloorattuja bifenyylejä (PCB) sisältävät kondensaattorit elohopeaa sisältävät komponentit paristot ja akut matkapuhelinten ja muiden laitteiden piirilevyt (>10 cm 2 ) väriainekasetit nestemäisille, tahnamaisille ja muille väriaineille bromattuja palonestoaineita sisältävät muovit asbestijätteet ja asbestia sisältävät komponentit katodisädeputket täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (CFC), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC) tai fluorihiilivedyt (HFC) ja hiilivedyt (HC) kaasupurkauslamput nestekidenäytöt (>100 cm 2 ) ja tarvittaessa niiden kotelot sekä kaikki näytöt, joiden taustavalona on kaasupurkauslamppu ulkopuoliset sähkökaapelit tulenkestäviä keraamisia kuituja sisältävät komponentit radioaktiivisia aineita sisältävät komponentit mahdollisesti haitallisia aineita sisältävät elektrolyyttikondensaattorit. Edellä mainitut poistetut aineet, seokset ja komponentit on käsiteltävä tai hyödynnettävä jätelain (646/2011) 8 :n ja 13 :n mukaisesti. 9. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja etusijajärjestyksen mukaisesti ohjattava uudelleenkäyttöön, kierrätettävä tai muutoin toimitettava hyödynnettäviksi asianmukaiseen käsittelyyn. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jätteet on toimitettava loppukäsiteltäviksi sellaiselle vastaanottopaikalle, jolla on lupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseisenlaista jätettä. Vain hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet saa toimittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, mikäli ne ovat kaatopaikkakelpoisia ja eivät ole vaaralliseksi jätteiksi luokiteltavia jätteitä. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on ensisijaisesti pyrittävä toimittamaan laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine, ja toissijaisesti laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen energia. 10. Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen vaarallisen jätteen käsittely. Vaarallista jätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät jätelain (646/2011) 121 :n mukaiset tiedot jätteestä. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. 11. Jätteet on kuljetettava siten, ettei niitä kuljetuksen aikana pääse leviämään ympäristöön. Toimintaan liittyvät jätteiden kuljetukset on järjestettävä siten, että kuormauksista ja kuljetuksista ei aiheudu roskaantumista tai muuta 16

17 haittaa ihmisille tai ympäristölle. Kaikki jätteet on kuljetettava kunkin jätteen kuljetukseen soveltuvilla asianmukaisilla kuljetusvälineillä. 12. Jätteiden kuljettamisessa on käytettävä yrityksiä, joilla on alueellisen ympäristökeskuksen tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös jätetiedostoon tai jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä. Jätteet on toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisenlaisen jätteen vastaanotto. 13. Jätteiden kansainvälisissä siirroissa on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1013/2006 jätteiden siirrosta ja jätelain (646/2011) 12 luvun määräyksiä jätteen kansainvälisistä siirroista. Varautuminen vahinkotilanteisiin 14. Poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttava ennakolta. Vahingon tai onnettomuuden varalle on laitoksella oltava aina saatavilla riittävä määrä tarkoitukseen sopivaa imeyttämismateriaalia ja astioita kerätyille aineille. Laitoksella on myös oltava riittävä alkusammutuskalusto. Vastuuhenkilö Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen ja niiden leviämisen estämiseksi ja päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Laitteet tulee saattaa normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Työ & Toiminta ry:n on laadittava suunnitelma toimimisesta onnettomuus-, häiriö- ja muissa vahinkotilanteissa. Suunnitelman mukaiset ohjeet on oltava kaikkien Hyvinkään toimipisteessä työskentelevien tiedossa. 15. Laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli vastuuhenkilön nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi edellä mainituille viranomaisille. 17

18 18 Tarkkailu 16. Toiminnanharjoittajan on seurattava ja tarkkailtava järjestämäänsä jätteen käsittelyä säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Jätteen käsittelystä vastaavat on perehdytettävä toiminnan seurantaan ja tarkkailuun. Toiminnanharjoittajan on viivytyksettä ryhdyttävä toimiin seurannan ja tarkkailun perusteella havaittujen toiminnan puutteiden poistamiseksi. Seurannassa ja tarkkailussa on noudatettava jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa. Kirjanpito- ja raportointimääräykset Kirjanpito 17. Hyvinkään toimipisteen toiminnasta ja toimintaan liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä tapahtumista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpitoon on merkittävä jäljempänä määräyksessä 18. esitetyt raportointia varten tarvittavat tiedot (kuten vastaanotetut jätteet, edelleen toimitetut jätteet ja häiriötilanteet). Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille. Raportointi 18. Luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat tiedot: vastaanotetun sähkö- ja elektroniikkaromun, huonekalujen ja muiden jätteiden määrät, laatu, alkuperä ja toimittajat sekä toimitusajankohdat käsittelyn jälkeen edelleen toimitettujen hyödynnettävien tavanomaisten jätteiden ja vaarallisten jätteiden määrät, jätenimikkeet, toimittajat, toimituspaikat sekä toimitusajankohdat laitoksen muussa toiminnassa syntyvien tavanomaisten jätteiden ja vaarallisten jätteiden määrät, jätenimikkeet, toimittajat, toimituspaikat sekä toimitusajankohdat raportointivuoden lopussa varastossa olevien tavanomaisten jätteiden ja vaarallisten jätteiden määrät ja jätenimikkeet tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja onnettomuuksista (syy, kestoaika, arvio päästöistä sekä niiden ympäristövaikutuksista ja suoritetut toimenpiteet). Kaikki tiedot tulee soveltuvin osin toimittaa sähköisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään valvontaviranomaisen tarkemmin ohjeistamalla tavalla. Toiminnan lopettamiseen liittyvät määräykset 19. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yksityis-

19 kohtainen suunnitelma jätehuoltoa ja maaperänsuojelua koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. 19 Vakuus 20. Työ & Toiminta ry:n on asetettava Hyvinkään Kivikonkierto 15:ssä sijaitsevalle toiminnalle euron vakuus kuukauden kuluessa siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Vakuus asetetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle. Vakuudeksi hyväksytään ammattimaisen rahoituslaitoksen takaus, vakuutus tai pantattu talletus ympäristönsuojelulain 43 a 43 c :n mukaisesti. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja lupamääräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset ja lupamääräysten yleiset perustelut Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että suunnitellusta toiminnasta asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, laatu ja ympäristöluvan vaatimukset huomioon ottaen käytettävissä ympäristönsuojelulain 42 :n 3 momentissa tarkoitettu riittävä asiantuntemus. Toiminta sijoittuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle. Kaavamääräyksen mukaan aluetta ei saa käyttää ulkovarastointiin. Sähkö- ja elektroniikkaromujen huonekalujen ja muiden jätteiden käsittely tapahtuu sisätiloissa. Työ & Toiminta ry:n toiminta edistää SE-laitteiden uudelleen käyttöä sekä materiaalien kierrätystä. Päätöksessä on annettu määräykset toimintojen ympäristöhaittojen ja niiden vaikutusten ehkäisemiseksi. Määräykset koskevat päästöjä maahan, pinta- ja pohjavesiin ja ilmaan sekä jätteitä ja toiminnan kirjanpitoa ja ne ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estä-

20 miseksi. Päästöt maaperään estetään huolehtimalla jätteiden asianmukaisesta varastoinnista. Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarvittavat määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, jätteistä ja niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä, toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä, ja muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelulain 45 :n mukaan luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Ympäristönsuojelulain 46 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta sekä päästöjen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 :ssä säädetystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. Toiminnanharjoittaja voidaan myös määrätä antamaan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Määräys 1. Ympäristönsuojelulain 45 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Jätteen käsittelyä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn. Laitoksella voidaan vastaanottaa nestemäisiä vaarallisia jätteitä sisältävää SE-romua, kuten kylmälaitteita, mutta ne on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa laitteiden käsittelyyn. 20 Kerralla varastoitavan sähkö- ja elektroniikkaromun, huonekalujen ja muiden jätteiden määrää on rajoitettu, jotta voidaan varmistua, että laitoksesta

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot