Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: Toimialatunnus: 38310

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310"

Transkriptio

1 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Työ & Toiminta ry:n Hyvinkään jätteenkäsittelytoimintojen siirtämistä osoitteeseen Kivikonkierto 15, Hyvinkää. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKIJA Työ & Toiminta ry Asentajankatu Helsinki TOIMINTA JA SIJAINTI Työ & Toiminta ry, Hyvinkään toimipiste Hyvinkään kaupunki, 24. kaupunginosa, kortteli 2311 ja tontti 4 (kiinteistötunnus ) Osoite: Kivikonkierto 15, Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: Toimialatunnus: HAKEMUKSEN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on toimitettu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen Se siirsi hakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle käsiteltäväksi. Hakemus on tullut vireille Etelä- Suomen aluehallintovirastossa LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4) Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f) ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f) TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS Lupahakemus koskee uutta toimintaa. Toiminta-alue on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa (tullut voimaan ) teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T 3). Toteutettavasta kerrosalasta 20 % saadaan käyttää pääkäyttötarkoitusta palveleviksi myymälä- ja toimistotiloiksi. Aluetta ei saa käyttää ulkovarastointiin. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöön tärinää, ilman pilaantumista tai melua, joka asumiseen varatun korttelialueen rajalla ylittää 55 db(a) ja yöllä (22 07) 45 db(a). Korkopert Oy on vuokrannut Työ ja Toiminta ry:lle Hyvinkään kaupungin Hakakallion alueella korttelissa 2311 tontilla 4 sijaitsevan rakennuksen tontteineen osoitteessa Kivikonkierto 15, Hyvinkää. Tontin pinta-ala on m 2. Vuokra-aika on kolme vuotta ja jatkuu sen jälkeen yhden vuoden kerrallaan, ellei kumpikaan osapuoli irtisano sopimusta vähintään puoli vuotta ennen vuokra-ajan päättymistä. Vuokra-aika alkaa TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminnan sijainti Ympäristön tila ja laatu Hyvinkään toimipiste sijaitsee Hyvinkään kaupungissa kaupunginosassa 24, korttelissa 2311 ja tontilla 4. Tontilla sijaitsee yksi halli. Naapurustossa on teollisuus- ja varastorakennuksia. Ympäristölupahakemuksen mukaan maaperässä ei ole havaittavissa mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Lähin pohjavesialue ( Hyvinkää) sijaitsee lännessä pohjoisessa lähimmillään noin 1,6 kilometrin päässä. Lähin vesistö on Vantaanjoki, joka on kiinteistöstä länteen noin 2,5 kilometrin etäisyydellä.

3 3 Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Kiinteistön lähistöllä on teollisuusrakennuksia. Lähimmät asuinrakennukset ovat etelässä vajaan 200 metrin etäisyydellä. Lähin asuinalue on luoteessa runsaan 200 metrin etäisyydellä. Alueen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura verkostoon kuuluvia alueita. TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Työ & Toiminta ry:n Hyvinkään toimipisteellä testataan, kunnostetaan ja puretaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Myös huonekaluja voidaan kunnostaa ja purkaa. Purkujae toimitetaan edelleen yrityksille jatkojalostettavaksi. Hyvinkään toimipisteellä työskennellään maanantaista lauantaihin klo ja sunnuntaisin klo Toimintaa harjoitetaan sekä sisä- että ulkotiloissa. Kiinteistöllä sijaitsee yksi halli, missä kaikki kunnostusja purkutoiminta tapahtuu. Joitakin suuria esineitä voidaan mahdollisesti pilkkoa pienemmiksi ennen sisälle vientiä. Toiminnan ei arvioida aiheuttavan päästöjä ympäristöön. Toiminta-alueelle liikennöi päivittäin noin 25 kuorma- tai pakettiautoa. Toiminnassa muodostuvan jätteen määrä on noin 2 t/a ja ongelmajätteen määrän 50 t/a. Yhdistys voi järjestää myös erilaisia keräyksiä ja kampanjoita yhdessä kauppojen, kauppakeskusten tai muiden yhteistyötahojen kanssa materiaalin hankkimiseksi Hyvinkään toimipisteeseen. On myös mahdollista, että näillä kampanjoilla kerätään muovia, mikä riippuu kokonaan muovimarkkinoiden kehittymisestä. Tällöin on kyse lähinnä kodin muoviesineistä ja pakkausmuovista. Luvan hakija pyytää lupaa hakemuksen mukaisen toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Jätteidenkäsittelytoiminnan vakuudeksi esitetään euroa. Vakuuden suuruutta perustellaan sillä, että purkujakeen hinta on noussut, ja mikäli toiminta jostain syystä loppuisi, voi jäljelle jääneen purkujakeen myydä voitolla eteenpäin.

4 4 Raaka-aineet, tuotteet ja tuotantokapasiteetti Toiminnot Hyvinkään toimipisteellä pyritään ensisijaisesti testaamaan ja kunnostamaan laitteita ja myydä ne joko kokonaisina tai varaosina. Laitteet myydään joko Työ & Toiminta ry:n Helsingin myymälästä, nettimyyntinä tai Hyvinkäällä suoraan purkamolta tai myöhemmin perustettavasta erillisestä kaupasta tai kaupoista mahdollisesti muualtakin kuin Hyvinkäältä. Tuotteita voivat olla erilaiset ATK-laitteet, kaikki mahdolliset SE-laitteet ja huonekalut ja muu toimistoirtaimisto. Tuotteeksi lasketaan myös eri purkujakeet, kuten piirikortit, eri metallijakeet, akut ja paristot, kuvaputkilasi sekä puu ja erilaiset puulevyt. Nämä jakeet toimitetaan vastaanottajille, joilla on lupa kyseisten jakeiden ostamiseksi. Tuotteet, joille ei löydy uudelleenkäyttöä, puretaan eri purkujakeisiin. Osaston läpi kulkevan materiaalin kokonaismäärä on noin t/a, joka jakautuu siten, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita käsitellään noin t/a, huonekaluja otetaan vastaan noin t/a ja lisäksi otetaan vastaan puhdasta muovia noin 500 t/a, romumetallia noin 500 t/a, akkuja enintään 50 t/a sekä paperia ja pahvia 500 t/a. Osa jätteistä on sellaisia, että ne vain vastaanotetaan ja toimitetaan edelleen, kuten pahvi, paperi ja akut ja puhtaat metallit. Hyvinkään toimipisteen toimintoja tulevat olemaan: Vastaanotto: otetaan vastaan joko kuluttajien tai yritysten tuomina tai noudetaan itse Punnitseminen: laitteet lajitellaan ja punnitaan Laitteiden kunnostus: laitteista kunnostetaan niin suuri osa kuin mahdollista. Kunnostetut laitteet ja varaosat myydään Materiaalikierrätys: kunnostukseen kelpaamattomat SE-laitteet esikäsitellään poistamalla niistä vaaralliset jätteet ja työturvallisuuteen liittyvät vaaratekijät, jonka jälkeen suoritetaan itse purkaminen Lähetys: esikäsittely- ja purkutoiminnasta tulevat materiaalijakeet sekä kunnostetut uudelleenkäyttöön menevät tuotteet ja varaosat pakataan ja lähetetään eteenpäin jatkokäsittelijöille. Materiaalien kierrätysprosessi Hyvinkään toimipisteen vastaanottamat sähkö- ja elektroniikkaromu ja huonekalut lajitellaan prosessin alussa alkuperänsä ja kuntonsa mukaan laatuluokkiin. Laitteet puretaan laitetyypeittäin käsityönä erityisellä käsittelypöydällä ja huonekalut niille purkuun varatuissa tiloissa. Kookkaita esineitä saatetaan purkaa pienemmiksi ulkoalueella. Laitteista irrotetaan kaikki materiaalihyötykäyttöön kelpaavat materiaalit ja osat: arvometalleja sisäl-

5 tävät komponentit (esim. piirikortit), eri metallit, muoviosat, vaaralliset jätteet (mm. akut ja paristot) sekä työturvallisuuteen liittyvät komponentit (mm. kuvaputket ja akut). Lajittelun tuloksena syntyneet purkujakeet toimitetaan eteenpäin teollisuuden hyötykäyttöön. Mitään vaarallisia jätteitä sisältäviä komponentteja eli akkuja, paristoja, loisteputkia, kuvaputkia tai värikasetteja ei käsitellä millään tavoin, vaan ne toimitetaan sellaisenaan asianmukaiset luvat omaavalle vastaanottajalle. Kylmälaitteita tai mitään muita kaasuja tai nesteitä sisältäviä laitteita ei käsitellä Hyvinkään toimipisteessä. Kylmälaitteet, jotka eivät ole uudelleenkäyttökelpoisia, toimitetaan edelleen asianmukaiset luvat omaavalle vastaanottajalle. Laitteistot Hyvinkään toimipisteen toimitilojen hallin puolella ja ulkotiloissa käytetään yhtä tai kahta trukkia tavaroiden siirtelyyn. Trukit ovat kaasu- tai sähkötrukkeja. Tavaroiden punnitsemiseen käytetään erilaisia vaakoja, eniten todennäköisesti punnitsevia pumppukärryjä. Häkkien siirtelyyn käytetään pumppukärryjä. SE-romun käsittelyyn ei käytetä murskainta. Käytössä on pieni pahvipaalain, jolla pystytään puristamaan alle 100 kg:n paaleja. On mahdollista, että tulevaisuudessa hankitaan paalain, jolla voi paalata yli 300 kg:n teollisuuspaaleja pahvista, muovista ja muista riittävän pehmeistä materiaaleista. Sähkö- ja elektroniikkaromun varastointi Purettava SE-romu varastoidaan ensisijassa sisätiloissa. Mikäli se säilytetään ulkona, se säilytetään esimerkiksi merikonteissa tai katoksen alla. Purkujae, kuten muovi, lasi ja eri metallit, joista ei liukene maahan mitään, voivat olla varastoituna ulkona pihalla siirtolavoilla, vedenpitävissä konteissa, laatikoissa, säkeissä tai paaleissa rahtia odottamassa. Lyijylasi varastoidaan suljetuissa suursäkeissä trukkilavojen päällä tai muulla vastaavantasoisella tavalla. Polttoaineiden ja kemikaalien kulutus ja varastointi Energian käyttö Toiminnassa varastoidaan vähäisiä määriä koneiden ja laitteiden toimintaan tarvittavia kemikaaleja, kuten voitelu- ja voimansiirtoaineita. Ne säilytetään kuivassa lukittavassa tilassa. Alueella ei varastoida polttoaineita. Laitoksen käytössä olevat rekisteröidyt ajoneuvot tankataan huoltoasemalla. Kaikki varastointi tulee tapahtumaan sisätiloissa. Työkoneet ovat sähkötai kaasukäyttöisiä. Kaasupullot täytetään/vaihdetaan tarvittaessa. Ylimääräistä kaasua ei säilytetä. Suurin energian kuluttaja on sähkökäyttöinen muovipaalain, jonka energian kulutus on mikä on, siihen emme pysty vaikuttamaan. Laite on kuitenkin 5

6 sangen uusi. Muuten toiminnassa käytetään sähköä ainoastaan käsityökaluissa ja mahdollisesti kompressorissa sekä energia, mikä trukkien akkujen lataamiseen menee, eli sähkön kulutus on melko vähäistä. Jätevedet ja veden kulutus Liikenne Toiminnassa käytetään vettä pääasiassa konttori- ja sosiaalitiloissa. Käytettävä vesi hankitaan Hyvinkään Vedeltä. Jätevesiä syntyy ainoastaan konttori- ja sosiaalitiloista ja ne johdetaan kunnan jätevesiviemäriin. Alueella ei synny tavanomaisesta poikkeavia sade- eikä hulevesiä, koska pihalla mahdollisesti sijaitsevat laitteet, ja purkujae, josta mahdollisesti voisi jotain liueta, säilytetään sateensuojassa. Hyvinkään toimipisteen liikennemäärät ovat noin 25 liikennesuoritusta vuorokaudessa. Sisään tuleva ja ulos lähtevä materiaali toimitetaan pääsääntöisesti kuorma- ja pakettiautoilla. Yksityiset henkilöt saattavat tuoda materiaalia myös henkilöautoilla. Purkujaetta saattavat käydä hakemassa rekat ja näistä lähinnä puoliperävaunut. Liikennöinti suoritetaan reittiä Hangonväylä Hakakalliontie Kivikonkierto. Paras käyttökelpoinen tekniikka Koska laki määrittelee selkeästi, että käytöstä poistuvan SE-laitteen ensimmäinen porras jätehierarkiassa on uudelleenkäyttö, on oleellista, että tavaran vastaanottajalla on mahdollisuus ja halu tähän uudelleenkäyttöön. Tämä mahdollisuus on paras yhdistyksillä/yrityksillä, joilla voiton tavoittelu ei ole pääasia. Myös käsin purku on edelleen erittäin hyvä tapa jaotella eri purkujakeet toisistaan. Kun tämä tehdään asiantuntevassa valvonnassa, ei hukkamateriaaleja juuri synny. Toiminnan ansiosta saadaan varmasti lisää SE-laitteita käytetyiksi jätehierarkian vaatimalla tavalla. Sisään tuleva tavara saadaan materiaalihyötykäyttöön tai energiaksi lähes 100 prosenttisesti. Käytettävät koneet ja laitteet ovat tarkoitukseen soveltuvia. Onnettomuustapauksien ehkäisemiseksi on laadittu toimintaohjeet. 6 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Sosiaalitilojen vedet johdetaan Hyvinkään kaupungin jätevesiviemäriin. Päästöjä vesistöön ei ole. Pihalla säilytettävistä metalliromulavoista tai purkujakeita sisältävistä suursäkeistä ei synny vaarallisia hule- tai sadevesiä. Vedet ohjataan Hyvinkään kaupungin sadevesiviemäriverkostoon.

7 7 Päästöt ilmaan Melu ja tärinä Toiminnasta ilmaan aiheutuvia päästöjä ei käytännössä ole. Ne vähäiset päästöt, jotka voidaan päästöiksi katsoa, aiheutuvat lähinnä alueelle suuntautuvasta liikenteestä. Käsinpurku ei aiheuta melua ja ilmeisesti suurin melu lähtee pienehköstä kompressorista, joka on silloin tällöin päällä, tai muovipaalaimesta. Melua aiheuttavat lähinnä trukin/trukkien ja kuorma-autojen äänipäästöt. Melun ei lähimmissä kohteissa arvioida ylittävän ohjearvoja: klo melu on alle 55 db ja klo alle 50 db. Tärinää ei ole juuri nimeksikään. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Toiminnasta aiheutuvia jätteitä ovat sosiaalitiloista syntyvät jätteet sekä käsiteltävien laitteiden mukana tuleva jäte, jota yhdistys ei voi hyödyntää tai lähettää muualle hyödynnettäväksi, syntyy noin 2 t/a. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa jaetta syntyy noin 50 t/a. Tälle jätteelle on vastaanottaja, joka pystyy hyödyntämään jätteen. Suurimman osuuden vaarallisesta jätteestä muodostaa lyijylasi, jota syntyy kuvaputkista. Kuvaputki-tv:t ja näytöt puretaan ja putket lähetetään sellaisenaan tai väritykki poistettuna käsittelijälle, jolla on ympäristölupa. Ennen lähettämistä ne voidaan siirtää yhdistyksen toiseen toimipisteeseen ja myös Hyvinkäällä varastoida suursäkeissä trukkilavoilla. Metalliromu sijoitettaan siirtolavalle joko omalle tai metallinostajan tai kuljetusliikkeen lavalle tai lavoille, jotka noudetaan tai viedään omatoimisesti pois aina lavan täytyttyä. Värimetallit pakataan suursäkkeihin, erilaisiin laatikoihin tai häkkeihin tms. ja ne toimitetaan eteenpäin, kun niitä on kuljetuksen kannalta optimaalinen määrä. Samoin toimitaan kaapeleiden, piirikorttien ym. purkujakeen suhteen. Mahdollisesti sisään tulevia paksumpia kaapeleita saatetaan kuoria pieniä määriä. Mikäli purkujakeen vastaanotto vaatii erityisluvan, yhdistys tarkistaa ennen vientiä, että vastaanottajalla tällainen on. Loisteputket ja muut haitalliset lamput sekä polttimot toimitetaan Ekokem Oy Ab:lle. Jos muita mahdollisia vastaanottajia ilmaantuu, yhdistys voi toimittaa em. jätteitä muulle vastaanottajalle. Huonekalujen purkamisessa muodostuneet pehmusteet toimitetaan energiajätteeksi. Energiajätettä, jota on huonekaluista tuleva puu ja pehmus-

8 teet, syntyy vuodessa noin 300 t/a. Helsingissä vastaanottaja on Lassila & Tikanoja Oyj. Yhdistys olettaa olevan sen sama myös Hyvinkäällä. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Toiminta ei aiheuta päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Piha on asfaltoitu. 8 TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Melun vaikutukset Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu meluvaikutuksia. Vaikutus luonnonsuojeluarvoihin Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu kyseisiä vaikutuksia. Vaikutus pintavesiin ja vesistöihin Vaikutus ilmaan Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu kyseisiä vaikutuksia. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu kyseisiä vaikutuksia. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia maaperän eikä pohjaveden laatuun. Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu kyseisiä vaikutuksia. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Hyvinkään toimipisteessä tullaan pitämään kirjaa vastaanotetuista ja käsitellyistä materiaaleista sekä niiden toimituspaikoista ja kuljettajista. Lisäksi varmistetaan, että materiaali täyttää vastaanottoehdot ja laatuvaatimukset. Tiedot raportoidaan vuosittain ympäristöviranomaisille.

9 9 Jätteiden käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma 1. Käsiteltäväsi ja lajiteltavaksi hyväksytään kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joita nyt yleensä on olemassa. Mikäli meille tarjotaan laitteita, jotka sisältävät öljyä, kuten jotkut muuntajat saattavat sisältää, niin pyydämme asiakasta poistamaan öljyn ennen muuntajien meille toimittamista. Myrkyllisiä kaasuja, kuten freonia, sisältäviä laitteita, emme käsittele itse, vaan lähetämme ne luvat omaaviin käsittelylaitoksiin, kuten Cool-Finland Oy:lle Forssaan. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joille vielä löytyy markkinoita, kunnostamme ja myymme. Samoin poimimme purettavista laitteista käyttökelpoiset varaosat. Laitteet, joille ei löydy markkinoita laitteina, puretaan n. 14 eri purkujakeeseen, ja toimitetaan yrityksille, joilla on niiden jälleenkäsittelyyn oikeus. Eli toimitaan tarkasti jätelain mukaan, ensin uudelleenkäyttö ja sitten vasta materiaalikierrätys. Metallia, pahvia ja paperia otamme vastaan, ja ne sijoitetaan kontteihin, jotka tyhjennetään niiden täytyttyä. Metalli sijoitetaan siirtolavalle. Erilaisia puhtaita muoveja otamme vastaan. Ne lajitellaan ja paalataan, jonka jälkeen ne toimitettaan muovin uudelleenkäyttäjille. Huonekaluja otetaan vastaan, ja niistä myyntikuntoiset toimitetaan myyntiin Helsingin myymäläämme, myydään netissä, ja myöhemmin mahdollisesti jossain toisessa perustettavassa myymälässä. Mikäli huonekalut ovat uudelleenkäyttökelvottomia, ne puretaan jaotellen puuksi, metalliksi, materiaalina hyödynnettäväksi kelpaavaksi muoviksi ja energia- tai sekajätteeksi ja toimitetaan eteenpäin asianmukaisille vastaanottajille. On myös mahdollista, että otamme lajiteltavaksi rakennuksilta peräisin olevia lavoja, joilla on lähinnä muovia, metallia ja puuta. Nämä lajitellaan ja toimitetaan eteenpäin niitä hyötykäyttämään pystyville tahoille. On myös mahdollista, että osa meille päätyvästä puhtaasta puujätteestä pilkotaan sauna-, takka- tai miksi hyvänsä polttopuiksi. 2. Kaikki vastaanotettava tavara tarkastetaan silmämääräisesti ennen hyväksymistä vastaanotettavaksi. Mikäli joukossa on jotain, joka ei meille kuulu, niin sitä ei vastaanoteta. Mikäli tapahtuu jokin erehdys, ja meille päätyy tavaraa, jonka vastaanottoon ei meillä ole lupaa, palautetaan se toimittajalle. 3. Ensin valikoidaan tavaravirrasta kaikki se materiaali, jolla vielä arvioimme olevan markkinoita laitteina tai varaosakäyttöä. Tämä testataan ja kunnostetaan. Sähkölaitteiden testauspisteessä on vikavirtasuojat ja kumimatot onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Sen jälkeen kaikki laitteet puretaan manuaalisesti käyttäen tavallisia manuaalisia työkaluja. Sähkötyökaluja, joita mahdollisesti käytetään, ovat lähinnä ruuvinvääntimet ja porakoneet. On myös mahdollista, että käytetään joitain paineilmatyökaluja, jolloin sähkötyökaluihin lisätään kompressori. Muovi ja mahdollisesti pahvi paalataan paalaimella, joka toimii sähköllä. Trukki on sähkö- tai nestekaasutrukki ja

10 sitä saavat ajaa vain määrätyt henkilöt. Mikäli työssä tarvitsee jostain syystä käyttää esim. kulmahiomakonetta, käyttää sitä tai käyttöä valvoo tulityöluvan omistava henkilö. Paalaimille koulutetaan määrätyt henkilöt, joille annetaan kaikki mahdollinen tieto, minkä paalainta käytettäessä tarvitsee. Mikäli jossain on jotain työturvallisuudelle uhkaksi koettavaa, on meillä työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu, joille voi asiasta ilmoittaa. Muuten kuviteltavissa olevat vaaratekijät olisivat lähinnä jonkin esineen putoaminen sitä nostettaessa tai kannettaessa. Tämän estämiseksi korostamme oikeita ergonomisia nostoasentoja, pyrimme välttämään liian suurten esineiden nostamista. Lisäksi hankimme kaikille työntekijöillemme turvakengät, joita pidämme hyvänä turvallisuutta lisäävänä tekijänä. 4. Manuaalisten työkalujen käytöstä ei synny päästöjä. Muutamien sähkötyökalujen päästöt ovat sangen vähäisiä, ja niiden pienentämiseksi on sangen vaikea tehdä juuri mitään. Automme pyrimme pitämään sellaisessa kunnossa, että niiden päästöt ovat mahdollisimman vähäiset ja katsastuksen yhteydessähän ne mitataan. Jätettä syntyy prosessissamme erittäin vähän, koska lähes kaikelle purkujakeelle löytyy vastaanottaja. Lähes ainoa purkujae, mille ei vielä ole vastaanottajaa, on lasi. Sillekin löytyisi vastaanottaja, mikäli sitä syntyisi tarpeeksi. Niinpä tarkkailemme meiltä syntyviä lasimääriä ja mikäli pysymme sitä riittävän kauan varastoimaan tai määrät lisääntyvät, niin otamme yhteyttä Forssan Uusioaines Oy:hyn, missä lasikin pystytään hyötykäyttämään. Lämmönkestävälle lasille, jota meille sangen vähän tuleekin, emme ole vielä keksineet hyötykäyttöä ja se viedään sekajätteenä kaatopaikalle. 5. Meillä on tiedossa useita jakeiden vastaanottajia eri purkujakeille, jolla eliminoimme sen riskin, että purkujakeen joku vastaanottaja tekisi esim. konkurssin, eikä pystyisi jaetta enää vastaanottamaan. Muita poikkeustilanteita laitteiden kunnostuksen ja purun osalta on meidän vaikea kuvitella. Sellaisiahan voisivat tietenkin olla kun riittävän pitkälle ajatellaan, ehkä tulipalo tai halliimme murtautuminen. Tätä varten meillä on hälytysjärjestelmä. 6. Kuten edellä todetaan, niin varsinaista jätettä syntyy erittäin vähän. Sähkölaitteista ja huonekaluista syntyy n. 14 purkujaetta, joille kaikille löytyy materiaalihyötykäyttö. Hyötykäyttö on myös kuvaputkilasille. Ainoat jakeet, joille ei heti hyötykäyttöä löydy, ovat erilaiset lasit, joita sähkölaitteiden mukana tulee, kuten esim. mikroaaltouunien lasilautaset, jotka eivät kelpaa hyödynnettäviksi pakkaus- tai tasolasin mukana lämmönkestonsa vuoksi. Näistä lautasista pystymme osan myymään uudelleenkäyttöön, mutta osa päätyy väkisinkin sekajätteeksi, kuten myös muu sähkölaitelasi, joilla saattaa olla tuo lämmönkesto-ominaisuus. Muuta sekajätettä ei toiminnastamme myöskään juuri synny, sillä muovi, jota emme pysty materiaalina hyödyntämään, on lähinnä huonekaluista purettavaa vaahtomuovia tai polyuretaania, jonka senkin pystymme toimittamaan energiajakeeksi. 10

11 Päästötarkkailu Raportointi Televisioiden puukuoret, joita vielä jonkin verran tulee, rikkinäiset lavat ja mahdollinen muu puujäte päätyy energiajätteeksi. Voimme tarkkailla meille päätyvän ns. tavallisen lasin määriä, ja mikäli pystymme sitä varastoimaan siihen asti kunnes sitä on kertynyt riittävästi, toimitamme lasin Forssaan uudelleenkäytettäväksi. 7. Toiminnassamme syntyvän vähäisen sekajätemäärän käsittelee Lassila & Tikanoja Oyj, joka käsittääksemme toimittaa sen suoraan Kiertokapula Oy:n vastaanottopisteeseen. Voimme myös itse viedä sitä suoraan Kiertokapula Oy:n toimipisteeseen. Energiajae menee joko Lassila & Tikanoja Oyj:lle tai Hyvinkään Purku ja Polttopuu Oy:lle. Parempaa puutavaraa voidaan viedä myös Selki-keskukseen Vihtiin ja myydä polttopuiksi kotitalouksiin. Kuvaputkilasi toimitetaan AS Weerecille Viroon. 8. Materiaalien jaottelusta on vastuussa Työ & Toiminta ry:n Hyvinkään toimipisteen työnjohtaja Arto Kranttila ja materiaalien eteenpäin toimittamisesta joko myyntiedustajamme Andrus Torim. Torim on puolestaan toimittanut purkujaetta eteenpäin jo useita vuosia, ensin eestiläisessä AS Weerecissä ja myöhemmin Työ & Toiminta ry:ssä. Hänellä on tiedossa useita purkujakeen laillisia vastaanottajia ja myös hän hallitsee purkujakeen lajittelun erinomaisesti. Arto Kranttila on puolestaan käynyt Helsingissä opiskelemassa purkujakeen oikean lajittelun ja lisäksi sekä Torim tai työsuojelu- ja ympäristöpäällikkö Heikki Karhu käyvät jatkuvasti Hyvinkään toimipisteessä tarkistamassa, että kaikki on kunnossa. 9. Pidämme tilastoa sekä uudelleenkäytetyistä laitteista että materiaalihyötykäyttöön menevästä purkujakeesta. Teemme siitä vuosittain TYVIraportin ja uudelleenkäyttöön menneet laitteet ilmoitamme myös tuottajayhteisöille, mikäli meillä on heidän kanssaan uudelleenkäyttösopimus. Mikäli joitain muita viranomaisraportteja vaaditaan, teemme luonnollisesti myös ne. Päästötarkkailua ei ole esitetty hakemuksessa. Ympäristölupahakemuksen mukaan toiminnanharjoittaja tekee vuosittain kaikki viranomaisten vaatimat raportit. 11

12 12 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Lastaukset ja purkamiset Työkoneet ja laitteet Lastauksiin ja materiaalipurkuihin liittyy henkilöriski. Henkilöriskiä pienennetään noudattamalla oikeita työskentelytapoja. Työntekijöille opetetaan oikeat työskentelytavat. Työkoneille ja -laitteille voi sattua hydrauliikka- tai öljyvuotoja. Hydrauliikkaja öljyvahinkoja pyritään ehkäisemään työkoneiden ja laitteiden kunnosta huolehtimisella. Onnettomuuden varalta on imeytysmateriaalia, kuten sahanpurua. Turvallisuussuunnitelma Toiminnalle tullaan laatimaan turvallisuussuunnitelma. Toimintaa varten varataan sammutuskalustoa. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Työ & Toiminta ry:n Hyvinkään toimipiste hakee lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Luvan hakija esittää, että hakemus voitaisiin katsoa luvan siirroksi yhdistyksen edellisestä toimipisteestä. Vakuudeksi toiminnalle Työ & Toiminta ry esittää euroa. Yhdistys perustelee kohtuullista vakuutta sillä, että SE-laitteista saatavien metallien hinnat ovat nousseet, ja mikäli Työ & Toiminta ry lopettaa toimintansa, on jäljelle jäänyt materiaali todennäköisesti myytävää materiaalia tai siitä on hyvin vähän kustannuksia. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydentäminen Tiedottaminen Hakemusta on täydennetty , , , , , ja Hakemus on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tiedoksi kuuluttamalla siitä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Hyvinkään kaupungin ilmoitustauluilla. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

13 13 Lausunnot Lupahakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Hyvinkään kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta sekä Hyvinkään kaupungilta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa päivätyssä lausunnossaan, että sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston asetusta sähkö- ja elektroniikkaromusta (852/2004). Varastointi- ja esikäsittelypaikoissa on oltava asetuksen mukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue ja tarkoituksenmukaiset varastointisäiliöt vaarallisten jätteiden varastointia varten. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Mikäli roskaantumista pääsee tapahtumaan, on alue siivottava viivytyksettä. Ympäristölupapäätöksessä tulee kiinnittää huomiota piha-alueella varastoitavien sähkö- ja elektroniikkajätteiden ja purkamattomien tai purettujen huonekalujen varastointimääriin, -tapaan ja -laatuun. Mikäli varastointi piha-alueella sallitaan, tulee piha-alueen olla aidattu ja lukittu siten, että ulkopuoliset eivät pääse jätteisiin käsiksi. Piha-alueen siisteyden ja järjestyksen säilymiseksi pihaalueella varastoitavaksi tulisi sallia ainoastaan esimerkiksi vedenpitävissä suursäkeissä tapahtuva lähtevä metalli- tai muovijätteen varastointi. Ko. jätteestä ei liukene mitään maaperään. Toiminnanharjoittajan vuosittain suorittaman raportoinnin helpottamiseksi tulee toiminnassa muodostuvien jätteiden kuusinumeroiset jätekoodit merkitä selkeästi näkyville ympäristölupapäätökseen. Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta toteaa päivätyssä lausunnossaan, että Työ & Toiminta ry:n ympäristölupaa ei voida siirtää Kivikonkierto tontille, koska voimassa oleva kaavamääräys T3 kieltää kaiken ulkovarastoinnin. Nykyisessä ympäristöluvan mukaisessa toimipaikassaan Niinistönkatu 4 ulkovarastointi on mahdollista ja se on olennainen osa voimassa olevaa yrityksen toimintakulttuuria. Mikäli omistaja (Korkopert Oy) hakee kaavamuutosta Kivikonkierto 15 ja saa muutoksen kaavamääräyksiin, joka sallii ulkovarastoinnin, on lupa mahdollista myöntää. Mikäli yritys hyväksyy, ettei Kivikonkierto 15 tapahdu ulkovarastointia, lupa voidaan myöntää. Alue tulee velvoittaa myös aidattavaksi kokonaisuudessaan. Niinistönkatu 4 kiinteistöllä oleva toiminta ei voi siirtyä Kivikonkierto 15:een ennen kuin hakemus on käsitelty kokonaisuudessaan. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä.

14 14 Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on varattu hallintolain 34 :n mukaisesti päivätyllä kirjeillä mahdollisuus vastineen jättämiseen annetuista lausunnoista. Työ & Toiminta ry toteaa päivätyssä vastineessaan, että yhdistyksen toiminta toimipisteessä ei vaadi minkäänlaisen tavaran varastointia piha-alueella. Tarvittaessa toimipisteen alue voidaan aidata. Yhdistys sitoutuu huolehtimaan toimipisteen alueen yleisestä siisteydestä. Yhdistys raportoi toimipisteen toiminnasta voimassa olevien säädösten ja lupaehtojen mukaisesti. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Luparatkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Työ & Toiminta ry:n Hyvinkään toimipisteelle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan hakemuksessa esitettyjen sähkö- ja elektroniikkaromujen, huonekalujen ja muiden jätteiden käsittelylle, kunnostamiselle ja kierrätykselle osoitteessa Kivikonkierto 15, Hyvinkää sijaitsevalle kiinteistölle seuraavin määräyksin: Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Vastaanotettavat jätteet 1. Työ & Toiminta ry saa vastaanottaa ja käsitellä sähkö- ja elektroniikkaromua ( *, , *, , *, ) yhteensä enintään t/a, huonekaluja ( ) enintään t/a, puhdasta muovia ( ) enintään 500 t/a, romumetallia ( ) enintään 500 t/a, akkuja ( *, ) enintään 50 t/a sekä paperia ja pahvia ( ) yhteensä 500 t/a. Käsiteltävä sähkö- ja elektroniikkaromu ei saa sisältää nestemäisiä vaarallisia jätteitä. Kerralla varastoitavan jätteen määrä saa olla noin 40 tonnia, josta vaarallisten jätteiden osuus saa olla enintään 20 tonnia. 2. Laitoksella ei saa ottaa vastaan muita jätteitä. Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa tai käsittelyä ei ole tässä ympäristöluvassa sallittu, on jäte viipymättä toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on huomioitu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. Toiminta-aika 3. Laitoksella saa työskennellä maanantai lauantai klo ja sunnuntai klo

15 15 Melu 4. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu toiminnan vaatima liikenne mukaan lukien ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla päivällä klo ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 55 db eikä yöllä klo ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 45 db. Jätteiden kuljettaminen, käsitteleminen, varastointi ja edelleen toimittaminen 5. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Toiminta on järjestettävä siten, että toiminnasta ei aiheudu roskaantumista eikä pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- ja pohjavesien pilaantumista tai muuta haittaa ympäristölle. Mikäli roskaantumista pääsee tapahtumaan, ympäröivät lähialueet on siivottava viivytyksettä. 6. Sähkö- ja elektroniikkaromu on varastoitava ja esikäsiteltävä sähkö- ja elektroniikkaromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (852/2004) liitteen 3. kohtien 1. ja 2. mukaisesti asianmukaisilla nestetiiviiksi pinnoitetuilla alueilla, jotka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä. Sähköja elektroniikkaromun varastointi- ja esikäsittelypaikassa on oltava vedenkestävä kate tarkoituksenmukaisilla alueilla sekä vaaka jätteiden painon mittaamiseksi. Lisäksi varastointi- ja esikäsittelypaikoissa on oltava tarkoituksenmukaiset varastointisäiliöt paristojen yms. muiden vaarallisten jätteiden varastointia varten. Eri jätejakeet on varastoitava toisistaan erillään. 7. Vaarallisten jätteiden pääsy maaperään, pohjaveteen ja viemäriin on estettävä. Sähkö- ja elektroniikkaromu on varastoitava sisätiloissa tiiviillä nestettä läpäisemättömällä alustalla. Eri jätejakeet on varastoitava toisistaan erillään. Jätteiden ulkovarastointi on kielletty. Jätteitä saa varastoida piha-alueella vain konteissa tai vastaavan tasoisesti. Vaaralliset jätteet, kuten öljyt, öljyiset jätteet, kondensaattorit, elohopeakytkimet, akut, paristot, piirikortit ja radioaktiiviset laitteet sekä kuvaputkien pinnassa oleva loisteaine, on varastoitava katetussa tilassa sekä tiiviillä, nestettä läpäisemättömällä alustalla siten, kuin niistä on erikseen säädetty jätteistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (179/2012) jätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä sekä jätteestä annettavista tiedoista että vaarallisen jätteen pakkauksesta. Nestemäiset vaaralliset jätteet on varastoitava reunakorokkein varustetussa tilassa. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muiden jätteiden kanssa. Vaarallisten jätteiden varaston on oltava lukittava. 8. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta on esikäsittelyssä poistettava kaikki nesteet sekä ne aineet, seokset ja komponentit, jotka on mainittu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (852/2004) liitteen 2. kohdassa 2:

16 polykloorattuja bifenyylejä (PCB) sisältävät kondensaattorit elohopeaa sisältävät komponentit paristot ja akut matkapuhelinten ja muiden laitteiden piirilevyt (>10 cm 2 ) väriainekasetit nestemäisille, tahnamaisille ja muille väriaineille bromattuja palonestoaineita sisältävät muovit asbestijätteet ja asbestia sisältävät komponentit katodisädeputket täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (CFC), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC) tai fluorihiilivedyt (HFC) ja hiilivedyt (HC) kaasupurkauslamput nestekidenäytöt (>100 cm 2 ) ja tarvittaessa niiden kotelot sekä kaikki näytöt, joiden taustavalona on kaasupurkauslamppu ulkopuoliset sähkökaapelit tulenkestäviä keraamisia kuituja sisältävät komponentit radioaktiivisia aineita sisältävät komponentit mahdollisesti haitallisia aineita sisältävät elektrolyyttikondensaattorit. Edellä mainitut poistetut aineet, seokset ja komponentit on käsiteltävä tai hyödynnettävä jätelain (646/2011) 8 :n ja 13 :n mukaisesti. 9. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja etusijajärjestyksen mukaisesti ohjattava uudelleenkäyttöön, kierrätettävä tai muutoin toimitettava hyödynnettäviksi asianmukaiseen käsittelyyn. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jätteet on toimitettava loppukäsiteltäviksi sellaiselle vastaanottopaikalle, jolla on lupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseisenlaista jätettä. Vain hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet saa toimittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, mikäli ne ovat kaatopaikkakelpoisia ja eivät ole vaaralliseksi jätteiksi luokiteltavia jätteitä. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on ensisijaisesti pyrittävä toimittamaan laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine, ja toissijaisesti laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen energia. 10. Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen vaarallisen jätteen käsittely. Vaarallista jätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät jätelain (646/2011) 121 :n mukaiset tiedot jätteestä. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. 11. Jätteet on kuljetettava siten, ettei niitä kuljetuksen aikana pääse leviämään ympäristöön. Toimintaan liittyvät jätteiden kuljetukset on järjestettävä siten, että kuormauksista ja kuljetuksista ei aiheudu roskaantumista tai muuta 16

17 haittaa ihmisille tai ympäristölle. Kaikki jätteet on kuljetettava kunkin jätteen kuljetukseen soveltuvilla asianmukaisilla kuljetusvälineillä. 12. Jätteiden kuljettamisessa on käytettävä yrityksiä, joilla on alueellisen ympäristökeskuksen tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös jätetiedostoon tai jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä. Jätteet on toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisenlaisen jätteen vastaanotto. 13. Jätteiden kansainvälisissä siirroissa on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1013/2006 jätteiden siirrosta ja jätelain (646/2011) 12 luvun määräyksiä jätteen kansainvälisistä siirroista. Varautuminen vahinkotilanteisiin 14. Poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttava ennakolta. Vahingon tai onnettomuuden varalle on laitoksella oltava aina saatavilla riittävä määrä tarkoitukseen sopivaa imeyttämismateriaalia ja astioita kerätyille aineille. Laitoksella on myös oltava riittävä alkusammutuskalusto. Vastuuhenkilö Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen ja niiden leviämisen estämiseksi ja päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Laitteet tulee saattaa normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Työ & Toiminta ry:n on laadittava suunnitelma toimimisesta onnettomuus-, häiriö- ja muissa vahinkotilanteissa. Suunnitelman mukaiset ohjeet on oltava kaikkien Hyvinkään toimipisteessä työskentelevien tiedossa. 15. Laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli vastuuhenkilön nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi edellä mainituille viranomaisille. 17

18 18 Tarkkailu 16. Toiminnanharjoittajan on seurattava ja tarkkailtava järjestämäänsä jätteen käsittelyä säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Jätteen käsittelystä vastaavat on perehdytettävä toiminnan seurantaan ja tarkkailuun. Toiminnanharjoittajan on viivytyksettä ryhdyttävä toimiin seurannan ja tarkkailun perusteella havaittujen toiminnan puutteiden poistamiseksi. Seurannassa ja tarkkailussa on noudatettava jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa. Kirjanpito- ja raportointimääräykset Kirjanpito 17. Hyvinkään toimipisteen toiminnasta ja toimintaan liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä tapahtumista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpitoon on merkittävä jäljempänä määräyksessä 18. esitetyt raportointia varten tarvittavat tiedot (kuten vastaanotetut jätteet, edelleen toimitetut jätteet ja häiriötilanteet). Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille. Raportointi 18. Luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat tiedot: vastaanotetun sähkö- ja elektroniikkaromun, huonekalujen ja muiden jätteiden määrät, laatu, alkuperä ja toimittajat sekä toimitusajankohdat käsittelyn jälkeen edelleen toimitettujen hyödynnettävien tavanomaisten jätteiden ja vaarallisten jätteiden määrät, jätenimikkeet, toimittajat, toimituspaikat sekä toimitusajankohdat laitoksen muussa toiminnassa syntyvien tavanomaisten jätteiden ja vaarallisten jätteiden määrät, jätenimikkeet, toimittajat, toimituspaikat sekä toimitusajankohdat raportointivuoden lopussa varastossa olevien tavanomaisten jätteiden ja vaarallisten jätteiden määrät ja jätenimikkeet tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja onnettomuuksista (syy, kestoaika, arvio päästöistä sekä niiden ympäristövaikutuksista ja suoritetut toimenpiteet). Kaikki tiedot tulee soveltuvin osin toimittaa sähköisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään valvontaviranomaisen tarkemmin ohjeistamalla tavalla. Toiminnan lopettamiseen liittyvät määräykset 19. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yksityis-

19 kohtainen suunnitelma jätehuoltoa ja maaperänsuojelua koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. 19 Vakuus 20. Työ & Toiminta ry:n on asetettava Hyvinkään Kivikonkierto 15:ssä sijaitsevalle toiminnalle euron vakuus kuukauden kuluessa siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Vakuus asetetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle. Vakuudeksi hyväksytään ammattimaisen rahoituslaitoksen takaus, vakuutus tai pantattu talletus ympäristönsuojelulain 43 a 43 c :n mukaisesti. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja lupamääräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset ja lupamääräysten yleiset perustelut Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että suunnitellusta toiminnasta asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, laatu ja ympäristöluvan vaatimukset huomioon ottaen käytettävissä ympäristönsuojelulain 42 :n 3 momentissa tarkoitettu riittävä asiantuntemus. Toiminta sijoittuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle. Kaavamääräyksen mukaan aluetta ei saa käyttää ulkovarastointiin. Sähkö- ja elektroniikkaromujen huonekalujen ja muiden jätteiden käsittely tapahtuu sisätiloissa. Työ & Toiminta ry:n toiminta edistää SE-laitteiden uudelleen käyttöä sekä materiaalien kierrätystä. Päätöksessä on annettu määräykset toimintojen ympäristöhaittojen ja niiden vaikutusten ehkäisemiseksi. Määräykset koskevat päästöjä maahan, pinta- ja pohjavesiin ja ilmaan sekä jätteitä ja toiminnan kirjanpitoa ja ne ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estä-

20 miseksi. Päästöt maaperään estetään huolehtimalla jätteiden asianmukaisesta varastoinnista. Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarvittavat määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, jätteistä ja niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä, toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä, ja muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelulain 45 :n mukaan luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Ympäristönsuojelulain 46 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta sekä päästöjen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 :ssä säädetystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. Toiminnanharjoittaja voidaan myös määrätä antamaan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Määräys 1. Ympäristönsuojelulain 45 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Jätteen käsittelyä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn. Laitoksella voidaan vastaanottaa nestemäisiä vaarallisia jätteitä sisältävää SE-romua, kuten kylmälaitteita, mutta ne on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa laitteiden käsittelyyn. 20 Kerralla varastoitavan sähkö- ja elektroniikkaromun, huonekalujen ja muiden jätteiden määrää on rajoitettu, jotta voidaan varmistua, että laitoksesta

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Päätös Nro 223/2013/1 Dnro ESAVI/231/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 223/2013/1 Dnro ESAVI/231/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2013/1 Dnro ESAVI/231/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.11.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n Sahamäen toimipisteen toimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta ja

Lisätiedot

Päätös. Nro 12/2011/2 Dnro ESAVI/568/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2011

Päätös. Nro 12/2011/2 Dnro ESAVI/568/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 12/2011/2 Dnro ESAVI/568/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2011 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee sähkö-

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4) Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f)

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4) Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f) Päätös Etelä-Suomi Nro 52/2013/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös MP-IT Computers Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsinki 5.10.2006. No YS 1416

Helsinki 5.10.2006. No YS 1416 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (15) Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 131 111 No YS 1416 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien uutta

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 61/2010/2 Dnro ESAVI/114/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 61/2010/2 Dnro ESAVI/114/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010 Ympäristölupapäätös Etelä-Suomi Nro 61/2010/2 Dnro ESAVI/114/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014 Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Autopurkaamon ympäristölupa, Mänttä-Vilppula HAKIJA Martikainen S & V

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) 10 Arkista Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2015-010200 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Arkista Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa. Arkista

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 71 YLO LOS-2004-Y-971-111 Annettu julkipanon jälkeen 1.9.2005 ASIA Päätös Raision Seudun Työttömät ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f.

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f. Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2014/1 Dnro ESAVI/196/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaiden ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot