TEAM-LIITTOPROJEKTI 1 (4) TALOUSTYÖRYHMÄ. Timo Hallamaa Airi Karjalainen Olli Peltola Pirkko Wahlberg Puu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEAM-LIITTOPROJEKTI 1 (4) TALOUSTYÖRYHMÄ. Timo Hallamaa Airi Karjalainen Olli Peltola Pirkko Wahlberg Puu"

Transkriptio

1 TEAM-LIITTOPROJEKTI 1 (4) TALOUSTYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI n kokoonpano Mauri Lunden Rautl. työryhmän puheenjohtaja Riku Aalto Metalli työryhmän varapuheenjohtaja Seija Salonen Rautl. Timo Hallamaa Kemia Airi Karjalainen Kemia Olli Peltola Puu Pirkko Wahlberg Puu Kari Aalto Sähkö Timo Punkki Sähkö Heikki Helkavuori Vaal Visa Tammi Rautl. henkilöstön edustaja Silja Nieminen Metalli työryhmän sihteeri Tammikuussa 2008 työryhmään nimetyt hallinnon jäsenet: Rauli Mäntynen Heikki Jokinen Keijo Vapalahti Jorma Hellsten Kari Ylikauppila Jouko Harju Pentti Pörsti Kemia Metalli Puu Rautl. Sähkö Vaal Vaal

2 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 2 (4) TALOUS, KIINTEISTÖT JA TUKITOIMINNAT 1 Tiivistelmä n johtopäätökset perustuvat TEAM-liittojen tilinpäätöksiin ja toimintokohtaisiin kuluihin 2006 ja 2007, talous- ja tukitoimintojen resurssikartoitukseen, toimitilakartoitukseen ja vapaa-ajankohteiden kartoitukseen sekä jäsenmaksulaskelmiin. Jäsenmaksu on prosenttipohjainen. Jäsenmaksurakennetta ei ole syytä kirjata liiton sääntöihin. Työttömyyskassan maksamista etuuksista ei peritä jäsenmaksua. Jäsenmaksu 0,95 % ei riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja tämänhetkisellä kustannusrakenteella. Liiton keskustoimisto sijoitetaan nykyisiin Metallityöväen Liiton ja Rautatieläisten Liiton keskustoimistojen tiloihin (Metallitalo, Helsinki) ja työttömyyskassan keskustoimisto nykyisiin Kemianliiton ja Viestintäalan ammattiliiton keskustoimistojen tiloihin (Siltasaarenkatu, Helsinki). ATK:n osalta peruslinjaus on, että ensisijaisesti pyritään hyödyntämään nykyisiä käytössä olevia sovelluksia. Liiton ja työttömyyskassan järjestelmien tulee olla yhteensopivia. 2 Jäsenmaksu Jäsenmaksu on prosenttipohjainen. Jäsenmaksurakennetta ei ole syytä kirjata liiton sääntöihin. Projektin hallituksen linjauksen mukaan taloussuunnittelun pohjana käytettävä liiton ja ammattiosaston jäsenmaksuosuus on 0,95 % ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta. Tämän lisäksi peritään kulloisenkin työllisyystilanteen edellyttämä työttömyyskassan jäsenmaksu. on laskelmissaan arvioinut työttömyyskassan jäsenmaksun nyt 0,3 %:n suuruiseksi. Työttömyyskassan maksamista etuuksista ei peritä jäsenmaksua. Oppilasjäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Ammatinharjoittajien jäsenmaksuna käytetään laskelmissa 250 euroa/vuosi. Eläkeläisten jäsenmaksun osalta tulee ensin selvittää eläkeläistoiminnan laajuus, jäsenedut ja osallistuminen toimintaan. Ammattiosastoille palautetaan perustoimintojen ylläpitoon 15 % edellä mainitusta 0,95 prosentista. hp f:\uusi teollisuusliitto\työryhmien loppuraportit\ talous_loppuraportti.doc

3 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 3 (4) Lisäksi ammattiosastoja tuetaan edunvalvonta- ja järjestökoulutuksen osalta (esim. 25 e/hlö päiväkurssilta ja 15 e/hlö iltakurssilta sekä päivystyksen osalta 5 e/tunti). toteaa, että jäsenmaksu 0,95 % ei riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja tämänhetkisellä kustannusrakenteella. Edut/haitat TEAM-liiton jäsenen kannalta + enemmistön jäsenmaksu alenee + työttömiltä ei peritä jäsenmaksua + ammattiosaston aktiivisuutta tuetaan ammattiosaston ja liiton jäsenmaksutulo vähenee 3 Toimitilat Liiton keskustoimisto sijoitetaan nykyisiin Metallityöväen Liiton ja Rautatieläisten Liiton keskustoimistojen tiloihin (Metallitalo, Helsinki) ja työttömyyskassan keskustoimisto nykyisiin Kemianliiton ja Viestintäalan ammattiliiton keskustoimistojen tiloihin (Siltasaarenkatu, Helsinki). Alueiden toimitilaratkaisut tehdään, kun paikkakunnat ovat tiedossa. Toimitilojen käyttöönotto tapahtuu asteittain resurssitarpeet huomioiden. Edut/haitat TEAM-liiton jäsenen kannalta + uutta keskustoimistoa ei tarvitse hankkia + atk-järjestelmät osin valmiina + alueelliset palvelut lisääntyvät liiton ja työttömyyskassan keskustoimistot erillään 4 Vapaa-ajankohteet Vapaa-ajankohteiden ja lomaetuuksien hallinnointi hoidetaan suunnitelmallisesti ja keskitetysti. Edut/haitat TEAM-liiton jäsenen kannalta 5 ATK + liiton tarjoamat lomaedut paranevat omien vapaa-ajankohteiden ylläpito sitoo pääomaa ja aiheuttaa kuluja n alatyöryhmäksi perustettu TEAMliittoprojektin ja TEAM-kassaprojektin yhteinen atk-työryhmä on käsitellyt atk:hon liittyviä kysymyksiä. Atk-työryhmä jättää projektihallitukselle oman loppuraporttinsa. hp f:\uusi teollisuusliitto\työryhmien loppuraportit\ talous_loppuraportti.doc

4 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 4 (4) Talous- ja tukitoiminnat 7 Omaisuuden siirto Peruslinjaus on, että ensisijaisesti pyritään hyödyntämään nykyisiä käytössä olevia sovelluksia. Liiton ja työttömyyskassan järjestelmien tulee olla yhteensopivia. Edut/haitat TEAM-liiton jäsenen kannalta + taloudellista ja toiminnallista etua uudelle liitolle + jäsenpalvelut paranevat Henkilöstötarpeet on arvioitu liitteen 5 mukaisesti. Omaisuuden siirto toteutetaan Arto Kuusiolan päivätyn muistion Järjestöjen yhdentymiseen liittyvät taloudelliset ja verotusnäkökohdat pohjalta. Helsinki, Mauri Lunden Riku Aalto Seija Salonen Timo Hallamaa Airi Karjalainen Olli Peltola Pirkko Wahlberg Kari Aalto Timo Punkki Heikki Helkavuori Visa Tammi Rauli Mäntynen Heikki Jokinen Keijo Vapalahti Jorma Hellsten Kari Ylikauppila Jouko Harju Pentti Pörsti LIITTEET Tuloslaskelma ja tase 2007, yhteenveto (liite 1) Jäsenmaksun laskentapohjana käytetyt luvut (liite 2) Toimitilakartoitus (liite 3) Vapaa-ajankohteet (liite 4) Talous- ja sisäisten palvelujen henkilöstötarpeet (liite 5) hp f:\uusi teollisuusliitto\työryhmien loppuraportit\ talous_loppuraportti.doc

5 TEAM-LIITTOPROJEKTI LASKELMA 1 (1) sn Liite 2 JÄSENMAKSUN LASKENTAPOHJANA KÄYTETYT LUVUT (amm.os. palautus 15 %) palkkasumma vuonna ,50 mrd Jäsenmaksu 1,25 % 81,25 milj. työttömyyskassan jäsenmaksu 0,30 % 19,50 milj. Liiton ja ammattiosastojen osuus 61,75 milj. SAK:n jäsenmaksu 7 % 4,32 milj. ammattiosastopalaute 15 % liiton ja osastojen osuudesta 9,26 milj. arvio liiton nettojäsenmaksutulosta vuonna ,17 milj. Vuoden 2010 alussa on käytössä 48 milj. euroa + palvelusopimus? Vuoden 2006 vastaava luku oli 50 milj. euroa, arvio 2010: + 10 % = 55 milj. euroa Laskelmissa ei ole huomioitu seuraavia säästöjä eikä kustannuksia: hallintojen muuttuminen 4 vuodesta 5 vuoteen + kevennys toimitiloista tulevat säästöt hankinnat viestintä käynnistämisen aiheuttamat lisäkustannukset synergiaedut

6 TEAM-LIITTOPROJEKTI 1 (2) th Liite 3 Toimitilakartoitus TEAM- hankeliittojen palveluksessa Helsingissä on yhteensä 284 liittojen palveluksessa olevaa henkilöä ja 93,65 kassojen palveluksessa olevaa henkilöä 1). Liittojen ja kassojen käytettävissä on liittojen omistamaa ja Helsingin Hakaniemen lähettyvillä sijaitsevaa tilaa yhteensä noin m 2 käsittäen 350 toimistohuonetta. Liittojen toimistokäytössä Hakaniemen lähettyvillä on yhteensä n m 2 toimistotilaa, josta omassa toimistotilakäytössä on yhteensä m 2. Tiloissa työskentelee yhteensä noin 378 liittojen ja kassojen toimihenkilöä noin 322 työhuoneessa. Vastaavan yhtenäisen toimistotilakokonaisuuden löytäminen ostettavaksi Hakaniemen alueelta ei ole helppoa. Jos sellainen löytyisi, vapautuisi markkinoille liittojen ja kassojen nykyiset tilat, jolloin samalle alueelle syntyisi toimitilojen ylitarjontaa, joka vaikuttaisi luonnollisesti hintoihin. Vaarana olisi, että nykyiset tilat jäävät pitkäksi aikaa tyhjilleen ja mahdollisesti myymättä. Samalla sitoutuisi merkittävä määrä pääomaa uusien toimitilojen hankintaan. Tällöin uusissa ja vanhoissa toimitiloissa olisi yhteensä sitoutuneena merkittävämmin enemmän pääomaa kuin nykyisin. Mahdollisesti tyhjiksi jäävät tilat eivät tuottaisi mitään, mutta nykyiset yhtiövastikekulut jäisivät edelleen kuluiksi. Tältä pohjalta ei voitane pitää perusteltuna kokonaan uusien toimitilojen hankintaa. Edellisessä esitetyn perusteella tämä selvitys perustuu sellaiseen näkemykseen, että tulevaisuudessa toimitiloina hyödynnetään hyvin pitkälle nykyisiä liittojen ja kassojen toimitiloja. Näkemyksessä 1. esitetään vaihtoehto, jossa tulevaisuudessa 2), Helsingissä työskentelevälle liittojen 140 henkilölle löytyy tilat nykyisistä Metallin ja Rautatieläisten toimistotiloista Metallitalosta. Työttömyyskassan nykyinen henkilöstö, n. 94 henkilöä mahtuvat nykyisiin Puuliiton ja Kemianliiton omistamiin tiloihin Merihaan tornitaloon. Kun Helsingin kassojen palveluksesta eläköityy vuoden 2009 loppuun mennessä yhteensä yhdeksän henkilöä, työttömyyskassan toimipaikkana voisi olla myös Kemianliiton ja Viestintäliiton nykyiset tilat (87 työhuonetta). 3) Tämä edellyttäisi Tampereella työskentelevien henkilömäärän pitämistä ennallaan ja työttömyyskassan työskentelyä myös Tampereella Sähköliiton nykyisissä tiloissa. Sähköliiton talo Tampereella olisi kaiketi luonnollisin valinta aluepalvelukeskukselle tilojen, sijainnin ja pysäköintimahdollisuuksien valossa. Positiivisena seikkana tässä vaihtoehdossa olisi nykyisten omistettujen tilojen edelleen pitäminen omassa käytössä, eikä pääomaa sitoutuisi uusiin hankittaviin tiloihin. Negatiivista olisi se, että henkilökunta olisi hajallaan ja erilaisia toimiston palveluja jouduttaisiin organisoimaan kahteen paikkaan. Tämä näkemys perustuu henkilöstötyöryhmän kaavailuun, että TEAM-liiton keskustoimistossa työskentelisi n. 140 henkilöä.

7 TEAM-LIITTOPROJEKTI 2 (2) th Liite 3 ( 1) Henkilöstötyöryhmän väliraportti , sekä TEAM-kassaprojektin organisaatiotyöryhmän raportti ) ( 2) Henkilöstötyöryhmän pöytäkirjan , liite ppt) ( 3) TEAM-kassaprojektin organisaatiotyöryhmän liite Henkilökunnan eläköityminen ) Näkemys 1. Liitto sijainti m 2 työhuoneita Metalli Hakaniemi Rautat. Hakaniemi yhteensä Metallin, Rautatieläisten nykyisissä toimitiloissa on 160 työhuonetta, jotka riittäisivät liittojen Helsingissä nykyisin työskentelevien tiloiksi 2). Liitto sijainti m 2 työhuoneita Puu Merihaka Kemia Merihaka yhteensä Puun ja Kemian nykyisin Merihaassa omistamissa tiloissa on 97 työhuonetta, jotka riittäisivät työttömyyskassojen Helsingissä nykyisin työskentelevien tiloiksi. Samoin riittäisi Kemian ja Viestinnän nykyiset tilat kassojen tarpeisiin, kun huomioidaan kassaprojektin organisaatiotyöryhmän ennuste henkilökunnan eläköitymisestä yhdeksällä henkilöllä Helsingin toimistoista vuoden 2009 loppuun mennessä. Liitto sijainti m 2 työhuoneita Kemia Siltasaari Viestintä Siltasaari yhteensä Kun Kemian ja Viestinnän nykyiset toimitilat sijaitsevat rinnakkain, joskin eri taloyhtiöissä, voisi hyvällä mielikuvituksella nähdä niistä muodostuvan yhteensä 3144 neliömetrin tilan. Jolloin käytössä olisi kaksi toimitilaa. Liittojen toiminnot voisivat olla Metallitalossa ja työttömyyskassojen toiminnot voisivat olla Merihaan tornitalossa tai Kemian ja Viestinnän nykyisissä tiloiss

8 TEAM-LIITTOPROJEKTI VAPAA-AJANKOHTEET 1 (1) th Liite 4 Liitto Nimi Paikkakunta K ä y t vuodep. t Yht. asuintilojen pinta-ala yht. m2 maapinta-ala vesialue ha ha tasearvo yhteensä Kemia Ängesholm Tammisaari ,90 Kemia Kasiniemi Asikkala 65 37, ,77 Kemia Mäntyniemie Posio ,27 Kemia Vironmäki Tampere 10 1, ,72 Kemia Lomaosakkeet , ,01 Metalli Metalliranta Valko, Loviisa ,7 107, ,42 Metalli Asuntohotelli Metallikero Pyhätunturi, Pelkosenniemi , ,23 Metalli Asunto Oy Joutiainen Joutsa , ,72 Puu Pöylinniemen Lomakeskus Pertunmaa 9, ,28 Puu Koy Tuunaantupa Punkaharju , ,58 Sähkö Kaarniemen lomakeskus Karhula , ,53 Rautl Koskenpään asuntovaunu-alue Jämsänkoski Rautl Lomanviettopaikka Pulsa 85 3,5 Vaal Virpilampi/ei käytössä Heinola ,00 Vaal Koy Ruka-Ihtinki III , ,00 yhteensä , , ,84

9 TEAM-LIITTOPROJEKTI 1 (3) th Liite 5 TALOUS- JA SISÄISTEN PALVELUJEN HENKILÖSTÖTARPEET HELSINGIN KESKUSTOIMISTO toimii varahenki- lukumäärä toimitsija toimistotyöntekijä lönä 1 Talousvastaava 1) 2 toimistosihteeri (yhteinen rahoitusvast. kanssa) d) 3 pääkirjanpitäjä a) 4 kirjanpitäjä a) 5-6 reskontranhoitaja (2) b) 7 maksuliikenteenhoitaja b) 8 kassanhoitaja b) kirjanpito ja sisäinen laskenta kirjanpito tulosseuranta sisäisten laskelmien laadinta raportointi reskontrat (osto- ja myynti) laskujen maksatus saapuneiden sähköisten laskujen käsittely ja ohjaus tarkastus/hyväksymiskierrokselle lähtevien laskujen käsittely 9 Rahoitusvastaava 1) 10 vuokravalvoja (reskontranhoitaja) e) jäsenmaksutulojen laskenta ja suunnittelu sijoitustoiminnan suunnittelu ja hallinnointi omistettujen kiinteistöjen hallinnointi osaomistettujen kiinteistöjen ja huoneistojen hallinnointi vuokrasopimushallinnointi (itselle vuokratut ja ulos vuokrattavat huoneistot) välitystavaran myynti ja niiden veroseuraamusten laskenta palvelujen myynti ja niiden veroseuraamusten laskenta - hankintojen kilpailutus ja tilaussopimukset - alv-laskelmat ja tilitykset 11 Henkilöstövastaava 3) 12 toimistosihteeri e) palkanlaskija (henkilöstö) (2) c) 15 palkanlaskija (luottamustoimet ja tilap.) c) henkilöstösuunnittelu rekrytointihallinta ja valmistelu henkilöstöhankinnan turvallisuus henkilöstörekisterit (mukaan lukien osaamiskartoituksen ylläpito) palkkahallinto työajan seuranta ja työaikakirjanpito henkilöstön matkahallinto henkilöstökehitys- ja koulutus työterveyshuollon järjestäminen henkilökuntaetuuksien koordinointi henkilöstön työehtojen hallinnointi vuokratyövoiman hallinnointi

10 TEAM-LIITTOPROJEKTI 2 (3) th Liite 5 16 ATK-vastaava 2) tietoliikenteen hallinnointi välinehallinta ja rekisterit ohjelmalisenssien hallinta ostettujen palvelujen hallinnointi - uusien sopimusten valmistelu - kehityssuunnittelu (ohjelmat) - yhteensopivuuskoordinointi (laitteet-ohjelmat-keskenään) ATK-tukihenkilöt (3) atk-tuki käyttäjille (henkilöstö ja vierailijat) palvelimet ylläpito laitteiden ylläpito verkon ylläpito - laiteluettelon ylläpito - lisenssiluettelon ylläpito 20 Turvallisuusvastaava 2) vahtimestarit (2) tietoturvallisuuden suunnittelu ja hallinta henkilöstöturvallisuuden suunnittelu ja hallinta toimitilaturvallisuuden suunnittelu ja hallinta palo- ja pelastusturvallisuuden suunnittelu ja ylläpito henkilöstön perehdytys ja koulutus edellisiin vakuutusturvan suunnittelu ja ylläpito toimintojen keskeytysturvan suunnittelu ja ylläpito vierailijaturvallisuuden suunnittelu ja ylläpito - vahtimestaripalvelut - sisäisen liikenteen valvonta ja hallinnointi - toimitilojen käytettävyyden hallinta 23 Toimistovastaava 3) 24 toimistosihteeri (yhteinen turvallisuus vast. kanssa) arkistonhoitajat (2) puhelinvaihteen hoitajat (3) d) postitus, monistus, tulostus (5) d) toimistoemännät / kokoustarjoilut (2) tekstinkäsittelijät (?) (3) toimiston sisäinen postiliikenne (2) d) saapuvien asiakirjojen käsittely (2) d) toimistonhoitajat (2) toimistoavustajat (3) d) muut sihteeripalvelut vahtimestaripalvelut (sisältäen soveltuvin osin toimitilaylläpitoa) sisäiset lähettipalvelut (sisäinen paperipostin jako) kopiointi- ja tulostuspalvelut puhelinkeskukset saapuneen postin avaus, skannerointi ja mahdollinen jakelu lähtevän postin käsittely 1) arkistointi - toimiston sisäisten palvelujen hallinnointi

11 TEAM-LIITTOPROJEKTI 3 (3) th Liite 5 Nykyisin kuudessa liitossa vastaavissa tehtävissä työskentelee yhteensä 67 henkilöä. Vuoden 2010 lopussa nykyisissä liitoissa työskentelisi eläkkeelle siirtymisen jälkeen 54 henkilöä. Tässä luonnostelmassa työskentelisi noin 50 henkilöä, joka on 25,4 % vähemmän kuin nyt, ja 7,4 % vähemmän kuin nykyisissä liitoissa työskentelisi vuoden 2010 lopussa nykyisillä rakenteilla. 1) Lähtevän postin käsittelyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa toimistossa tuotettu sisältö lähetetään sähköisessä muodossa Itella Oy:lle (tms.), joka tulostaa sisällön vastaanottajalle sopivaan muotoon paperitulosteelle, liiton itse määrittelemälle lomakkeelle tai puhtaalle vakioarkille ja kuorittaa fyysisen postin sekä kuljettaa sen vastaanottajalle. Sellainen posti, joka ei voi olla muiden kuin lähettäjän ja vastaanottajan luettavissa ja joka tulostetaan ja kuoritetaan toimistossa omana työnä. Lisäksi kiireellinen ja kirjattava posti käsitellään lähteväksi toimistosta.

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:7 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.11.2005 työryhmän selvittämään taloushallinnon järjestämistä.

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet 2010 Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Raimo

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot

1(34) SARJA B 2013:7. Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016

1(34) SARJA B 2013:7. Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016 1(34) SARJA B 2013:7 Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 20.08.2013 2(34) SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIOEHDOTUS

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus 28.6.2002 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN ISBN: 951-609-168-7 Toimittaja: Jonna Järvinen Julkaisija: Tampereen kaupunki, Suunnittelu- ja rahoitusryhmä Paino: Tampereen kaupungin painatuskeskus

Lisätiedot

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS 15.8.2013 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA

PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA Tampereen kaupunki Päivi Nurminen Selvityshenkilö Loppuraportti 18.1.2005 1 TAUSTAA...2 1.1 Selvityshankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 KUVAILULEHTI Tekijät VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan

Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:4 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä.

Lisätiedot

Kymenlaakson energiajärjestely

Kymenlaakson energiajärjestely Kymenlaakson energiajärjestely Kymenlaakson Sähkö, KSS Energia ja Kotkan Energia kpmg.fi LUOTTAMUKSELLINEN Kymenlaakson energiajärjestely Sisällys Selvityksen taustaa ja tuloksia 4 Selvityksen pääasialliset

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

LIITE 2. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden. organisointia koskeva jatkoselvitys. Länsi-Suomen aluevankilan loppuraportti

LIITE 2. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden. organisointia koskeva jatkoselvitys. Länsi-Suomen aluevankilan loppuraportti LIITE 2 Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Länsi-Suomen aluevankilan loppuraportti 29.3.2004 1 1.1 Johdanto Selvityksen kohteena olevan tulevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot