Tilitoimistotyo n vetovoima

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilitoimistotyo n vetovoima"

Transkriptio

1 Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014

2 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista työvoimaa teollisen yhteiskunnan tarpeisiin. Teollisessa yhteiskunnassa työt ovat tehtäväkuviin sidottuja, etukäteen tiedetään, mitä työssä odotetaan ja suoritusta voidaan helposti mitata. Tällaisissa tehtävissä osaamistarpeet voidaan hyvin etukäteen mitata ja niiden mukaisesti kouluttaa. Koulutuksen antama osaamispohja antoi vankan perustan koko elämänikäisen työn osaamistarpeille. Osaamistarpeeseen tulevat muutokset tulivat ympäristöstä, esimerkiksi lainsäädännöstä, ja ne voitiin suhteellisen helposti hoitaa täydennyskoulutuksin. Pedagoginen malli oli, ja tässä yhteiskunnassa sen tulikin olla, hyvin tieto- ja opettajakeskeinen. Oli olemassa tiedot ja taidot, joita työtehtävissä tarvitaan ja ne tuli tehtäviä varten oppia. Ammattitaitovaatimukset liittyivät ihmisen kykyyn osoittaa osaavansa suorittaa tietty tehtävä ja omaavansa sen tehtävän suorittamiseen tarvittava osaaminen. Ihminen voitiin korvata aina toisella samanlaisella. Rekrytoinnissakin voitiin hakea tietyn osaamisen ja tietyn kokemuksen omaavia ihmisiä. Mutta näin ei ole enää, maailma on muuttunut. Teollisesta yhteiskunnasta on siirrytty tietoyhteiskuntaan. Työtehtävien suorittamisen sijaan keskeiseksi on noussut se, miten hyvin osataan löytää uusia työn tekemisen tapoja, käyttää tietoa uudella tavalla ja saada aikaan uusia asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Yhä harvemmin yritys voi löytää menestyksen avaimet mekaanisilla malleilla tekemällä tehokkaammin, ohjeita ja tehtäväkuvia tarkemmin noudattaen. Kyky löytää uusia työn tekemisen tapoja, luoda innostavaa ilmapiiriä ja edistää luovaa asiakkaan hyödyn katsomista. Huomio nousee siitä mitä tehdään siihen mitä saadaan aikaan. Tarkat ohjeet korvautuvat suuntaviivoilla ja niiden tarkka noudattaminen ammattitaidon älykkäällä käytöllä. Maineen rakentaminen edellyttää tunnelmajohtamista, kasvualustan rakentamista ilon ja onnistumisen kokemuksille ja hyville tarinoille. Koulutuksen näkökulmasta se merkitsee opetuksen yksilöllistymistä, luovuuden ja älykkään ammattitaidon käytön nostamista läpileikkaavaksi teemaksi. Myös ja ennen kaikkea tilitoimistotyössä. Ilo olla etsimässä uusia menestyksen tekijöistä kanssanne!

3 Miten maailma on muuttunut viidessä vuodessa? Maailma on muuttunut valtavasti viidessä vuodessa. Kilpailu on kiristynyt ja muuttanut muotoaan. Se on tullut kansainväliseksi. Maantieteellisillä rajoilla ei ole enää väliä. Kilpailijat tulevat kauempaa ja kilpailun luonne ja välineet ovat muuttuneet. Kilpailun on muuttunut ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Kiristyvässä kilpailussa vaarana on markkinan pieneneminen. Etelä-Savosta tehdään työtä myös muualle Suomeen, muualta Etelä-Savoon. Näyttäisi siltä, että Etelä-Savossa tehdään vähemmän tilitoimistotyötä kuin mitä sitä käytetään muualla olevat toimijat ovat ehkä ottaneet eteläsavolaista markkinaa enemmän kuin mitä eteläsavolaiset ovat pystyneet ottamaan muualta. Tilitoimistotyö muuttuu nopeasti paikasta riippumattomaksi, päätämmekö olla voittajia? Tilitoimistoissa on muualta Suomesta olevia asiakkaita. Miten ne ovat tulleet? Ovatko ne vain jääneet olemassa olevista laajentumisen myötä vai olemmeko onnistuneet saamaan uusia paikallisten vahvuuksiemme takia? Muiden syiden, kuin hinnan. Kilpailu perustuu vahvuuksiin. Hintakilpailulla me emme pysty pärjäämään. Tilitoimistotyö ei edes ole hintakilpailulle altista. Halpa tilitoimistotyö ei rakenna menestystä, mutta hyvä ja konsultoiva tilitoimistotyö voi yrityksen menestyksen kannalta olla ensiarvoisen tärkeä. Meidän on pelattava omilla paikallisilla vahvuuksillamme ja luotava itse menestymisen tarinoita. On pystyttävä asemoimaan itsensä suhteessa kilpailijoihin erikokoiset tilitoimistot kilpailevat eri sarjoissa. Osaamiseen perustuva profilointi saattaa olla tulevaisuudessa se merkittävä tekijä: toimialat, kasvuyritykset, kansainvälisillä markkinoilla toimivat Mutta silloin paikallisuudesta on päästävä askel pidemmälle ja pystyttävä olemaan houkutteleva osaamisen perusteella kaikkialla maassa. Muutenkin katseen suuntaaminen vähän laajemmalle voi olla tulevaisuuden kannalta pakko. Väestö vanhenee Etelä-Savossa rajusti. Koska väkiluku pienenee muuten, se merkitsee työikäisen väestön määrän vähenemistä rajusti. Vanheneva väestö tarvitsee yhä enemmän julkisia palveluja. Vaikka paineita on taloudellisista syistä muuhunkin, on varsin epätodennäköistä, että julkisen sektorin tarvitsema työvoima pienenisi ainakaan samassa suhteessa. Syrjäytymiskehitys Etelä-Savossa ei ole kovin paha tilastojen valossa, mutta työelämän ulkopuolella ja erilaisissa toimenpiteissä on kasvava määrä eteläsavolaisia. Vääjäämätöntä on, että yrityselämässä työskentelevien määrä pienenee rajusti. On oletettavaa, että paikallisten yritysten määrä vähenee. Paikallinen markkina pienenee. Työvoiman saatavuus saattaa heikentyä.

4 Työelämän rakenteet muuttuivat laman jälkeen 90-luvulla. Tuli pätkätyöt. Suomessa tähän työn psykologiseen muutokseen ollaan reagoitu heikosti. Samaan aikaan tuli osa-aikatyöt. Nykyään etenkin palvelualoilla on valtavasti osa-aikaisia työntekijöitä. Ravintola-alalla, jossa ei pystytty reagoimaan muutokseen, siirryttiin vuokratyövoimaan. Tietoa tulee eri puolilta valtavat määrät. Mikä siitä on oleellista ja mikä epäoleellista? Mikä siitä on uutta? Byrokratian säännökset ovat lisääntyneet, toimialojen erot kasvaneet ja henkilöstöhallinnon asiat vaikeutuneet. Monet organisaatiot vaativat laskut sähköisinä. Se merkitsee vääjäämätöntä siirtymistä verkkolaskutukseen. Toiminnot ovat jo pitkälle siirtyneet sähköisiksi. Käytännössä esimerkiksi pankkipalveluja käyttävät kaikki sähköisinä. Voiko tämän kaiken nähdä mahdollisuutena ja pitää vahvuutena? Pienen yrityksen on mahdotonta selviytyä kaikista säännöksistä. Voiko niihin tarjota asiantuntija-apua, aivan uudella tavalla? Voiko apua tarjota niin, että poikkeamme täydellisesti muista [Tahdon talousneuvoja! chat]. Voiko mennä sinne, minne muut eivät vielä mene ja vahvistua siellä, mistä muut vetäytyvät [Suomen paras isännöinti]. Tietotekniikka on muuttunut vuosien saatossa ystävällisemmäksi. Ohjelmistot ovat kehittyneet Pystytään käyttämään ilmaista viestintää. Markkinoinnissa printin rooli hävinnyt käytännössä kokonaan, esitteiden tekeminen printteinäkin tulee olemaan asiakaslähtöistä sähköisen tulostamista. Sanomalehti on historiansa suurimmassa murroksessa mikä on ilmoitusmainonnan rooli? Työtä tehdään enemmän asiakkaan kanssa yhdessä, myös tieto on yhteistä ja yhteisen työn alla. Palvelut ja niiden tarjoaminen liittyy yhä enemmän hetkeen, tulevaisuuden menestyjä on se, joka pystyy tarjoamaan palvelua siten, silloin siellä, että asiakas hyötyy siitä eniten. Sähköpostit, puhelut yms. Logistisia kustannuksia pystytään laskemaan, kun siirrytään paperittomuuteen ja siirretään kokoukset kokonaan verkkoon. Samaan aikaan asiakkaan vaatimukset muuttuvat. Palvelu yksilöllistyy. Palvelupaketti laajentuu ja muuttuu. Muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin on kyettävä tarttumaan. MARKKINA MUUTTUU, PYSTYMMEKÖ HYPPÄÄMÄÄN MUUTOK- SEN TUOMIIN MAHDOLLISUUKSIEN IKKUNOIHIN? Voittaja on se, joka pystyy tuottamaan palvelut siten, silloin ja siellä, missä asiakas hyötyy niistä eniten. Miksi Etelä-Savoon perustettavalle yritykselle ei tarjota tilitoimistopalveluita Etelä-Savosta? Miksi sitä tarjotaan muualta Suomesta? Miksi eteläsavolainen yrittäjä saa tilitoimiston vaihtoon houkuttelevaa lähestymistä vain Pohjanmaalta ja Helsingistä? Miksi google-haku Tilitoimisto Mikkeli tuo ensimmäisenä helsinkiläisen Mertaojan jonka verkkonäkyvyys ja ehkä palvelutkin on ehkä lähellä sitä, miltä Etelä-Savo voisi näyttää?

5 Mikä on Mikkelin suunta? "LUPAUS 2016: Lupaus 2016 on Mikkelin kaupungin nelivuotinen kehittämisohjelma ( ) Mikkelin kaupungin tavoitteena on olla kuntatalouden tuottavuuskehityksen johtava kaupunki Suomessa siten, että toiminta on samalla sosiaalisesti ja kulttuurisesti sopusointuista ja minimoi luonnolle ja ympäristölle aiheutuvan rasituksen. LUPAUKSEN LUNASTAMINEN: Mikkeli 1) uudistaa hallintorakenteensa ja 2) palvelujen tuottamisprosessit. Uudistamistyössä hyödynnetään uusia sähköisiä palveluja siten, että Mikkelistä kehittyy ensimmäinen digitaalisten palvelujen kaupunki Suomessa." Lupaus annettiin turva- ja materiaaliteknologian osaamis- ja innovaatiokeskittymän TUMAn avajaisissa elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle. Neljän Mikkelin kaupungin strategiasta nostetun tavoitteen rinnalle nostettiin kaksi tavoitetta Lupaus-ohjelmasta. Kaupungin tuottavuuden parantaminen on ollut ehdoton edellytys kaikissa hankkeen toimenpiteissä. Konseptiin ei oteta mukaan mukaviakaan tai runsaastikaan hyvinvointia tuottavia asioita, jos ne eivät ole tuottavuuden kannalta positiivisia. Sellaisiakin löytyi. Mutta tuottavuuden laskennassa osaoptimoinnille ei ole tilaa. Eikä siihen kaupunkiorganisaatiossa ole enää varaa. Asukkaiden arjen helpottaminen on toinen ehdoton edellytys kaikille toimenpiteille. Tuottavuudenkaan edessä ei oteta mukaan toimenpiteitä, jotka monimutkaistavat kaupunkilaisten asiointipolkuja tai tekevät heidän elämästään hankalampaa. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut kilpailussa on esitelty 78 uutta tapaa tuottaa palveluita avoimessa digitaalisessa kaupungissa. Se on aivan uutta kumppanuutta isojen ja pienten yritysten kanssa. Mikkelin hyvinvoivan tulevaisuuden rakentamista se tulee avaamaan ja on avannut jo nyt moninaisia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle.

6 Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Karoliina Jarenko ja Frank Martela pohtivat sisäisen motivaation merkitystä yritysten, ihmisten ja yhteisöjen menestykselle (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014). Heidän mukaansa innostus ja sisäinen motivaatio mahdollistavat luovuuden ja tuottavuuden ja siten ovat perusta alueiden menestykselle. He näkevät maailman järjestäytyneen hallinnon sijasta virtausten tilaksi, jossa esimerkiksi alueen tulevaisuuden kannalta on pystyttävä houkuttelemaan oikeanlaisia virtauksia ihmisiä, osaamista, tavaroita, yrityksiä. Kyse on todellisiin vahvuuksiin perustuvien mielikuvien luomisesta. Innostus syntyy rosoisesti näillä rajapinnoilla. Sisäinen motivaatio on proaktiivista: tekeminen itsessään sytyttää henkilön ja hän etsiytyy tekemään itseään motivoivia asioita. Ulkoinen motivaatio on luonteeltaan reaktiivista: tehtävän itsensä sijasta huomio on siitä saatavista palkkioista. Työssä ja yhteisöissä jompikumpi tapa on dominoivampi. Jarenko ja Martela viittaavat useisiin tutkimustuloksiin, joiden mukaan sisäinen motivaatio on sekä työntekijän että työnantajan kannalta optimaalinen tila. Sisäisesti motivoituneessa yhteisössä voidaan hyvin ja ollaan tuottavia. Innostus korreloi selvästi tuottavuuden kanssa. Tulevaisuushakuisessa julkisessa johtamisessa sisäisen motivaation vaaliminen ja uudenlaisen työn tekemisen yhteisöjen rakentaminen nousee keskeiseksi. Sisäisen motivaation johtaminen merkitsee kolmen elementin vaalimista: omaehtoisuus merkitsee toiminnan ja valinnan vapautta, johtamisessa annetaan tilaa toteuttaa itseään ilman turhaa kontrollia, kyvykkyys merkitsee tunnetta oppimisesta, onnistumisesta ja osaamisesta ja yhteisöllisyys merkitsee sitä, että on osa välittävää yhteisöä ja pystyy tekemään hyvää muille. Martela ja Jarenko nostavat esille kaksi ryhmää: syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja työelämästä pois jääneet kolmatta ikää elävät henkilöt. Ne molemmat ovat Mikkelin näkökulmasta juuri ne ryhmät, joiden osallisuuden uudet askeleet on pystyttävä rivakasti ottamaan, mikäli mielimme säilyttämään elinvoiman. Kun työssä on aitoa innostusta ja yhdessä tekemistä myös asiakkaiden suuntaan, saamme aikaan kestävästi hyvinvoivan ja asiakashyötyä aidosti tuottavan työyhteisön. Jotta voimme olla huippuluokan tilitoimisto, on meillä oltava huippuluokan tekijät. Se vaatii vetovoimaisen tilitoimistotyön. Meidän on pystyttävä rakentamaan Etelä-Savoon houkutteleva mielikuva taloushallinto-osaamisesta. Hallintokaupungille se on hyvin luonteva suunta.

7 Miltä tämän hetken tilitoimistotyö näyttää? Tilitoimistotyön, kuten kaikkien muidenkin töiden vetovoima perustuu siihen, miltä se näyttää, millaisia mielikuvia se herättää. Vetovoima ja maine perustuvat pitkälle siihen, millaisia roolimalleja ne tarjoavat. Mainetta ei voi kestävästi rakentaa ei-todellisesti. Itseasiassa mainetta ei voi enää hallita. Voimme vain luoda onnellisia olosuhteita sille, että kiinnostavia ja mainetta positiiviseen suuntaan rakentavia tarinoita syntyy. Työ ja sen tekijät muuttuvat. Niillä arvostuksilla, jotka keski-ikäisille teollisen maailman kasvateille ovat tuttuja, ei enää viehätetä tietoyhteiskunnan kasvatteja. Mekaanisen maailman mallissa työhön tultiin elämänikäisesti. Työ oli sidottu tiettyihin raameihin ja jopa organisaatioon. Työ ei juurikaan muuttunut osaamisen kasvaessa. Työhön ei juurikaan tullut lisää elementtejä, urakkaluontoisesti sitä voi saada korkeintaan lisää. Vähän ankeaa, vähän pölyttynyttä, vähän tylsää ja vähän tätä samaa tarjoavaa. Sellainen saattaa olla maine. Mutta tarvitseeko sen olla? Maineenrakennus sekä asiakkaiden että työntekijöiden suuntaan on tehtävä. Tilitoimistotyössä on olemassa uusi potentiaali asiantuntijatyötä asiakkaille. Se voi tarjota kaikkea sitä, mitä tulevaisuudentekijät työltä odottavat.

8 Missä ovat tulevaisuuden tilitoimistotyöntekijät? Teollisessa maailmassa rekrytoitiin elämänikäisesti. Niin ei enää ole. Mikä on se aika miksi rekrytoidaan ihmisiä tilitoimistotyöhön? Kuinka pitkäksi ajaksi haluamme ihmisiä rekrytoida? Kuinka pitkä on se kaari, joksi haluamme mielenkiintoisen työuran rakentaa? Mielenkiintoisen meille ja osaamisen kasvuun kannustavan tulevalle? Voisiko se olla viisi vuotta? Se ei tarkoittaisi, että viiden vuoden kuluttua ihminen lähtee välttämättä pois. Se voi tarkoittaa, että viiden vuoden kuluttua alkaa uusi ura uudenlaisessa työssä. Nuoret työmarkkinoille tulevat kiinnostuvat astinpolusta työurilla? Työmarkkinoille tuleva ikäluokka on pienempi kuin työmarkkinoilta poistuva ikäluokka. Muutos on radikaali. Työmarkkinoille tulevasta ikäluokasta aiempaa suuri osa on niitä, jotka ovat valinneet työelämän ulkopuolelle jäämisen. Tai ovat ajautuneet elämänpolulle, jossa se on vain ollut edessä ilman mitään erityistä valintaa. Nämä työelämän ulkopuolelle jääneet ovat niitä, jotka aiemmin olivat niitä mekaanisen maailman ohjeisiin perustuvaa työtä tekeviä. Olemme nuoren työvoiman kanssa tilanteessa, jossa kilpailemme rajusti sitä luontevasti kiinnostavien kasvualojen kanssa. Kilpailemme siellä ja meidän on muututtava niin, että saamme parhaat. Jotta tilitoimistotyö itsessään voi muuttua kannattavaksi. Koulutuksen on muututtava yksilölliseksi ja ketteräksi. Aikuiset ammatinvaihtajat riittävätkö työelämän rajut muutokset jo? Työmarkkinoiden pelisäännöt eivät ole muuttuneet samassa suhteessa kuin mitä työn psykologinen sopimus on. Työurien välillä liikkuvuus ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Työelämästä joutuu ulkopuolelle osaavia, motivoituneita ihmisiä ihan vain olosuhteiden pakosta. Tuovatko he mielenkiintoista osaamista käyttöömme? Erityisosaamisen potentiaalia eteläsavolaisittain? Suomalaiset tulevat vanhuksiksi keskimäärin 85-vuotiaina. Mutta jäävät eläkkeelle 60-vuotiaina. Osa 60-vuotiaista on erittäin halukkaita jatkamaan työuraansa. Ennen vanhuutta viiden vuoden työuria riittää keskimäärin vaikka viisi. 60-vuotiaiden ikäluokka on kaksinkertainen verrattuna 20-vuotiaisiin. He ovat valmiiksi ammattitaitoisia. Heistä ei kilpaile kukaan. Heidän ei tarvitse pelata työelämässä. Eikä pelätä mitään. Muualla maailmassa he ovat työssä. Heidän hyvinvointinsa lähteet ovat merkityksellinen työ, osallisuus ja sosiaalinen yhteisö. Kaikkea sitä, mitä me voimme tilitoimistona tarjota. Osaavatko he käyttää älykkäästi ammattitaitoaan? Mitä jos koulutamme ammatinvaihtajia ja nostamme jalostusasettamme rajusti?

9 Miten työ muuttuu ja mitä tarvitsemme? Tulevaisuuden työntekijät, tulevat he sitten mistä kolmesta lähteestä tahansa, tekevät itse omat valintansa. He arvostavat vapautta ja omia valintojaan. He arvostavat merkityksellistä tekemistä ja ovat työssä vapaaehtoisesti, harvoin vain rahan takia. Työelämä kilpailee mielekkyydessään heidän kohdallaan vapaa-ajasta. Työn tekemisen on oltava niin kiinnostavaa ja niin paljon antavaa, että se koetaan hyväksi osaksi kokonaiselämää. Työntekijän on voitava kokea se myös merkittävänä osana oman kilpailukyvyn kasvattamista miten minun markkina-arvo kasvaa, kun työskentelen tässä hauskassa työssä ja työpaikassa? Mitä työelämän muutos meiltä edellyttää mitä sanoo EK? Tulevaisuuden tilitoimistotyössä ei työ eikä sen tekijät ole samanlaisia kuin ennen. Työympäristöt muuttuvat inspiroiviksi ja niitä virittää vapaus tehdä työtä silloin ja siellä, missä se on helpointa ja hyödyllisintä. Työtä tehdään ja sitä kulutetaan verkossa.

10 Miten työ muuttuu ja mitä tarvitsemme? Millainen on tulevaisuuden osaaja? Joulukuussa 1992 lähetettiin ensimmäinen tekstari. Nyt niitä lähetetään päivässä saman verran kuin maapallolla on ihmisiä. Kuluneen joulun jälkeen ipad on käytettävissä yli puolella suomalaisista koululaisista. Miten tämä on vaikuttanut meidän työhön ja tapaamme tehdä siten? Mistä hait tietoa ennen googlea? Mikä on tietosanakirjan merkitys elämässäsi? Miten muuttui matkatoimistotyö? Pitäisikö meidän muuttaa työtämme vaikka olemme suojassa, asiakastarpeen ulottumattomissa? Olisiko eettisesti oikein tehdä vähän fiksummin? Menestymmekö me, jos emme muutu? Tulevaisuuden työelämä tarvitsee T-mallin osaajia. I-mallin spesialistien mahdollisuudet muuttuvassa maailmassa ovat rajalliset. Kaikki osaavat kaikkea, generalisten maailma ei tuota huipputuloksia. Mallissa kirjaimen jalka tarkoittaa syvää substanssiosaamista ja T:n hattu viittaa kykyyn ymmärtää muita osaamisalueita ja innostua niistä. T-mallin ryhmiä on vaikea muodostaa I-mallin ihmisistä. T:n hatun on suomalaisessa koulutuksessa ajateltu kasvavan itsestään, tarpeen niin vaatiessa. Tulevaisuuden koulutuksen pitäisi panostaa T:n hatun kasvattamiseen. Tulevaisuuden johtamisen pitäisi panostaa T-hatun kasvattamiseen. Koulutuksessa laskentatoimi voi olla se I-osaaminen. Sen rinnalla on luontevaa ottaa ohjelmaan kaikille kuuluvana markkinointi, asiakkuusosaaminen ja verkkoympäristöt. Koulutukseen pitäisi voida poimia alueita eri toimialoilta, aika laajastikin. Kokki, terveydenhuoltoala, rakennustekniikka vapaasti valiten. Esedu pystyy tähän.

11 Talouden kriisi ei ole totta. Ei ainakaan kovin totta. Julkisen sektorin tuottavuus on romahtanut. Jäykkyydestäkö? Suomen julkishallinto on Euroopan kolmanneksi suurin heti Ranskan ja Tanskan jälkeen. Julkishallinnon pullistuminen on suuri haaste, tuottavuus on laskenut koko 2000-luvun emmekä ole pystyneet tuottaviin ratkaisuihin.. Julkishallinnon talouden kriisi johtuu tehottomista prosesseista. Taloushallinnon prosessit julkisella sektorilla on huonossa jamassa mutta meille se voi olla iso ilo: kyseessä on iso markkina. Kunnat ulkoistavat prosessejaan, siellä on olemassa markkina. Kyse ei ole yksilötehokkuudesta, vaan prosessien tehokkuudesta. Kunnissa on jäänyt paljon ihmisiä eläkkeelle. Julkishallinnon pönäkkyys ja muuttumattomuus ei ole pelkästään tarua. Siitä suuri osa on prosessitehottomuutta. Jota ketterästi toimivat tilitoimistot voivat käyttää hyväksi. Julkinen sektori muuttuessaan muuttaa maailmaa pelkästään päätös ottaa vastaan vain sähköisiä laskuja muuttaa jokaisen maansiirtoyrittäjän maailman. Heijastukset koko elinkeinoelämään ovat valtavat. Minkä verran säästöjä tulisi ulkoistamisesta? Kunnat ja kuntayhtymät ovat aivan viime vuosina järjestäneet taloushallinnon palveluitaan uudella tavalla. Palveluja on siirretty kuntien usein itse omistamiin yhtiöihin henkilökunnan siirtyessä sinne. Osia prosesseista on ulkoistettu laajemmin; monesta kunnasta on lähtenyt reskontraa, laskutusta. Sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen prosessit ovat usein kilpailutettavana. Kyse voi myös olla taidosta tehdä tarjouksia. Kilpailutukset ovat hankintalain mukaisia ja ne ovat aina avoimia miksi vain muutamat osaavat olla niissä mukana. Voisimme myös tarjota osaamistamme muutoksiin liittyvien taloushallinnon prosessien osaajana kuntaliitoksissa on kenttää vaikka kuinka paljon. Isännöinti on harvassa kunnassa ulkoistettu ammattilaisten käsiin sosiaalisen isännöinnin kasvava kenttä on kokonaan koskematon. Kuinka me voimme auttaa. On olemassa uutta markkinaa, joka on mielenkiintoista. Paikalle voi mennä pelastajana. Voimmeko asiantuntijoina tulla paikalle ja miettiä voimmeko muuttaa prosesseja?

12 Aidosti asiakkaan kanssa yhdessä menestyen Myymään ja markkinoimaan takahuoneiden aika on ohi Taitava tarjouksen tekeminen on myös markkinointiosaamista. Myydään taitavasti itseämme. Rekrytoinnissa voidaan miettiä myös tätä näkökulmaa. Neuvottelija, asiantuntija. Kun olen seitsemän vuotta tässä, voin olla talousjohtaja, jossain muualla. Suunnitellaan uraa yli organisaatiorajojen. Voiko taloushallinnon koulutuksessa olla omaa asiantuntijuuden myyntiä Tilitoimiston työntekijän tulee olla myös erittäin hyvä asiakaspalvelija. Miettiä asiakkaan kanssa, mitä voin tarjota lisää asiakkaalle. Miten voin tuoda hänelle hyötyä. Myynnin ja markkinoinnin osaajat sopivat erittäin hyvin tälle alalle. Miksi heitä edes erotellaan. Miksi Esedu ei ole se ensimmäinen koulu, jossa heidät laitetaan yhteen. Urakehitys. Mikä sinusta tulee sen jälkeen, kun olet ollut kirjanpitäjä? Markkinointiosaaminen voi kasvattaa myös tätä. Asiakkaalla on tarve, joka täytetään. Mennään auttamaan asiakasta tilanteessa, mutta toteutetaan samalla lainsäädäntöä. Asiakkaan tarve ei ole ensimmäisenä, vaan asiakkaan HYÖTY. Kiinnostus tuottaa asiakkaalle hyötyä. Menestyvä organisaatio tuottaa elämyksiä, joka toteuttaa asiakkaan unelmia. Kaukana takana on se aika, jolloin menestyvät organisaatiot tuottivat palveluita ja tuotteita, jotka täyttivät asiakkaan tarpeita. Meidän on nähtävä maailma toisenlaisella tavalla. Katsotaan maailmaa mahdollisuuksien varassa. Laman tuloksena syntyivät pätkätyöt. Ennen lamaa ei ollut olemassa termiä pätkätyö. Ennen tätä oltiin rekrytoitu elinikäiseen työsuhteeseen. Työelämän rakenne on muuttunut kaksi kertaa. Miten tätä työelämän muuttumista voisi hyödyntää? Tilitoimistotyö on ajasta ja paikasta riippumatonta. Sitä voidaan tehdään enemmän asiakkaan luona. Siihen liittyy vapaus. Ajattelun on muututtava. Miten työ voidaan miettiä uudestaan? Ei tarvitse olla aina töissä. Sinä voit olla töissä iltavuoron, joku toinen aamuvuoron. Ratkaisu ei voi olla se, että yrittäjät

13 tekevät koko ajan töitä. Saavutettavuus tulee sieltä, että koko joukko tekee hieman eri tavalla töitä. Ihmiset voivat kokea valinneensa. Vaikka joskus työ olisikin epämukavaa, niin se koetaan parempana, koska siihen on pystytty itse vaikuttamaan valinnoilla. Rakenna eteläsavolaista tilitoimistotyön mainetta. Täällä tehdään pikkuisen toisella tavalla. Täällä ollaan ihan lähellä asiakasta ja tuotetaan asiakashyötyä. Täällä on vakaata osaamista, jota voidaan käyttää myös verkossa. Tilitoimisto nimenä kuvaa ehkä sitä markkinaa, joka tekee nykyistä ja jossa markkina kapenee. Nimet ovat nopeasti muuttumassa. Kaksi esimerkkiä kirjanpitäjän hakemisesta:

14 Tilitoimistotyön kuvaukset sekä työnhakuilmoituksissa että tuotteiden ja palveluiden kuvaamisessa ovat muuttuneet nopeasti. Kirjanpitäjän sijasta haetaan talousneuvojaa, tilitoimiston sijasta haetaan talouskonsultointiin tai pelkän yritysnimen mukaan profiloituviin yrityksiin. Verkkonäkyvyys korostuu ja mainetta rakennetaan entistä enemmän juuri verkossa. Asiakastarinat verkossa korostuvat ja asiakkaat näkyvät. Työn vetovoimaa jos mietitään, niin tärkeitä asioita ihmisille ovat: o o o o o o Vapaus olla töissä silloin ja siellä, missä tahtoo. Mahdollisuus valita ja vaikuttaa omaan työhönsä. Mahdollisuus lisätä siihen uusia haasteita, myyntiä, markkinointia. Mahdollisuus kehittyä ja kehittää. Kunnolliset työvälineenvälineet Sosiaalista kanssakäymistä.

15 Sähköisessä maailmassa onnistumisen kokemuksen saaminen pitää saada jostain muualta. Sähköisten taloushallinnon hoitajat ovat hymiöiden kerääjiä. Ilo tulee asiantuntijuudesta. Onnistumisen ilo tulee asiakashyödystä. Epätyypillisissä työpaikoissa ilo tulee siitä, että pystyy ratkaisemaan asiantuntijana asioita. Tähän liittyy myös asiakkaan vapaus valita kenen kanssa hän asioi. Henkilöstön vapaus valita oma aika. Vuokraa oma talouspäällikkö! Miten ja missä työtä tehdään niin, että asiakas hyötyy siitä eniten? Asiakkuuden jalostaminen ja asiakkuudesta huolehtiminen. Miten voidaan johtaa purskeisesti työtä? Miten saadaan jaksotettua sitä paremmin. Miten saadaan taukoja omaan työhön. Onnistuminen asiakastilanteissa on kaikkein palkitsevinta siirrä kehittyminen asiakkaan luo Jos työtä halutaan muuttaa, niin silloin on muutettava myös rakenteita. Onnistujat kertovat muille onnistumisistaan, asiakkaat tyytyväisyydestä. Osaamista käytetään silloin. Ja kun osaamista käytetään, se kasvaa. osaaminen on ainoa resurssi, joka kasvaa käytettäessä. Millään järjestelmällä ei pysty korvaamaan sitä tietoa, minkä ihmiset kertovat toisilleen asiakkaista. Sen jälkeen ihmiset alkavat käyttää luovuutta. Onko tämä työn ongelma vai johtamisen ongelma? Johtuuko se organisaatiorakenteesta? Useasti törmäys tulee oman pään sisältä.

16 Muutoksen kolmio Strategia (paperiton tilitoimisto. Suomen ensimmäinen paperiton tilitoimisto) Strateginen valinta voi olla hyvin yksinkertainen. Pitää tietää mitä tahtoo. Tehdään työtä siellä, missä milloinkin ollaan. Rakenne. Rakenteen on tuettavat strategiaa ja estettävä vanhan maailman keinot. Rakenteen pitää tuhota vanhan kulttuurin elementtejä Organisaatiokulttuuri, tapa toimia. Meidän on johdettava nykymaailmassa tapaa toimia. Meidän on rohjettava muuttaa tapaa toimia. Henkilökohtaiset voimavarat (ihmiset ovat vastuussa omasta työajan käytöstä), johtamiskulttuuri ja vuorovaikutuksen kehittäminen Kasvata yhteistä kakkua älä jaa sitä verissä päin. Tehdään eteläsavolaisista parhaita ammattilaisia. Tilitoimistotyö muuttuu. Muutoksen tuulet avaavat sille uusia markkinoita. Tunnista kilpailijasi ne eivät todellakaan ole täällä. Sinua vahvistavat kumppanuudet ovat. Ole yhdessä enemmän ja vahvista vahvuuksiasi. Tarjoa jotain, mitä kukaan muu ei osaa eikä uskalla. Nosta ammattitaito ja ota erityisosaamiset todella käyttöön. Jos pystymme muuttamaan työn, pystymme tekemään jotain uutta asiakkaille. Ja muuttamaan markkinan. Mutta uusia asioita ei voi tehdä vanhoilla tavoilla. Meidän on uskallettava uudistua ja uudistaa myös koulutusta. Koulutusta on rakennettava yhtaikaa pitkäjännitteisesti ja ketterästi yhdessä. Työtä ja opiskelua koko ajan matkan varrella yhdistäen. Yhteistä oppimista korostaen.

17 Lopeta tulosiirrot asiakkailta asiakaskannattavuus on kaiken ydin. Pidä parhaat ja uskalla palkita niitä. Uskalla segmentoida asiakkaasi. Mitä ovat Top10? Mitä ne tuovat ja mitä ne vaativat? Onko sinulla kannattamattomia asiakkaita? Tee niistä heti kannattavia. Yksikään yritys ei menesty sillä, että sillä on halpa tilitoimisto. Mutta moni yritys menestyy sillä, että se on paras mahdollinen. Ajassa liikkuva, Muutoksia tunnistava. Eteläsavolainen perinteinen paikallinen tilitoimistomarkkina pienenee. Se voi kasvaa vaativan talousneuvonnan puolella ja olemalla valtakunnallinen. Jos asetelmaa pidetään nykyisenä, kilpailemme keskenämme pienemmästä kakusta, hintakilpailu kovenee, alan kannattavuus laskee emmekä pysty kehittämään niitä palveluita, joiden avulla yritykset kasvavat ja menestyvät muuttuvassa maailmassa. Tämä laskee tietysti kykyä maksaa palkkaa ja menetämme parhaat potentiaaliset tekijät. Koska työ muuttuu joka tapauksessa asiantuntijatyöksi, ei kaikki vaan pärjää ja työn tuottavuus laskee edelleen. Johtaminen vaatii muutosta:

18 Asiakkuuksia on uskallettava johtaa kannattavuuden näkökulmasta Henkilöstöä on uskallettava johtaa osaamisen näkökulmasta Jos Sinulla on yksi asiakas, jolle tehdään sadalla eurolla ilmaista työtä ja kannattavuus toimistossasi on 5%, on sinun tehtävä 2000 eurolla työtä toiselle, että saat kompensoitua tuon. Ei ole oikein maksattaa toisilla asiakkailla kannattamattomia asiakkaita. Tee jokaisesta asiakkaasta kannattava. Jokaisesta. Työn muuttuessa yhä vaativammaksi, asiantuntijoiden erot korostuvat. Taitavimman ja vähiten taitavan erot saattavat olla aivan huikeat. Kyse on tahdosta ja kyvystä oppia ja uudista. Jos et huolehdi heikoimpien tuottavuudesta, menetät parhaat. Kyse on edelleen kannattavuudesta. Kaikki eivät sittenkään sovi alalla. Mainetta on uskallettava johtaa eteläsavolaisesta näkökulmasta Alan kannattavuus on siis heikko. Jos jatkamme nykyisellä tavalla on olemassa vaara, että se kilpailun takia heikkenee yhä. Maine rakentuu mielikuvista ja tarinoista. Uskalla rakentaa yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Alueellista mainetta, uusilla tavoilla. Päättäkää olla paras. Yhdessä. Hyvin tehdystä työstä kannattaa maksaa hyvin. Asiakkaan. Ja hyville tekijöille. Onko parhaillakin oikeus saada vähän huomiota? Oikeudenmukaisuuden käsite on hyvin haastava. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa oikeamielisyyttä, sitä mikä vastaa yleistä oikeuskäsitystä. Se voi tarkoittaa niin ihmisen hyvettä kuin sosiaalisen järjestelmän tai teon ominaisuutta. Oikeudenmukaisuus esimerkiksi työyhteisössä on sosiaalisen järjestelmän ominaisuus, oikeudenmukaisuuden hyveen jokainen tuntee omakseen ja oikeudenmukaiset teot tässä tilanteessa jo valmiiden ristiriitaisten arviointien kohteita.

19 Oikeudenmukaisuuden määritteleminen on mahdollista vain hyvin yleisin käsittein, sillä sen tarkat määrittelyyritykset kilpistyvät ankariin vastaväitteisiin. Käsitteet oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, ja yhdenvertaisuus liittyvät läheisesti yhteen. Lainsäädäntö heijastaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuskäsitystä, joka kulttuurista riippuen saatetaan tulkita niin yhdenvertaiseksi kuin epätasa-arvoiseksi. Ihminen sinänsä on arvokas, ja yhdenvertainen oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen. Kaikissa on jotain yhteistä, jonka vuoksi ihmisiä on kohdeltava oikeudenmukaisesti. Koska haluamme olla niin oikeudenmukaisia, selitämme sen itsellemme mieluisaksi. Tosiasiassa ei varmaankaan ole oikeudenmukaista, että työstä rajan takana saadaan ihan erilainen palkka. Mutta selitämme oikeudenmukaisuuden käsittävän kaltaisiamme, loppupeleissä niitä, jotka kuuluvat perheeseen tai vaikka työyhteisöön. Missään tapauksessa oikeudenmukaisuus ei tarkoita kaikkea samaa kaikille. Se ei tarkoita varmasti samasta tehtävästä sama palkka. Se ei voi tarkoittaa tarpeen tai ansion mukaan. Työelämän tarpeiden kannalta oikeudenmukaisuutena voi ajatella vaikka sitä, että Myös parhailla on oikeus saada yhtä paljon johtamishuomioita kuin niillä, joilla on vaikeuksia. Tällainen hyvin yksinkertainen oikeudenmukaisuuden ajattelu johtaa työelämän kannalta tarkoituksenmukaiseen ajatteluun ja suuntaa energiaa muutoksessa organisaation suorituksen kannalta oikeaan suuntaan Miksi et veisi palveluja verkkoon? Uudella tavalla? Palvelun verkkoon vieminen ei tarkoita pelkästään sähköistä taloushallintoa ja järjestelmien käyttöä. Se voi tarkoittaa verkkokokouksia ja luontevaa yhteydenpitoa esimerkiksi Lyncissä. Pelkästään se mahdollistaa asiakkaan kanssa yhdessä tekemisen, asiakkaan luona olemisen uudella ja aiempaa selvästi tehokkaammalla tavalla. Ja mahdollistaa esimerkiksi talouspäällikön tai henkilöstöpäällikön ulkoistamisen hyvin tehokkaasti. Se voi tarkoittaa, ja tulee tarkoittamaan yhä enemmän, reaaliaikaista kirjanpitoa. Ohjelmalla voidaan hoitaa mm. kirjanpito, sähköinen laskutus, reskontrat, ostolaskujen hyväksymiskierto, palkanlaskenta, matka- ja kulu-

20 laskut sekä talouden seuranta. Ja kaikki sähköisesti internetissä reaaliaikaisesti. Yhdessä kiinnitetään erityistä huomiota rutiinitehtävien virtaviivaistamiseen ja asiakkaan ja tilitoimiston yhteistoimintaan, jolloin voidaan keskittyä kaikkein olennaisimpaan: talouden hallintaan ja ennakoivaan seuraamiseen. Reaaliaikaisen kirjanpidon avulla asiakas näkee yrityksen talouden koko tilanteen milloin vain ja mistä vain; nyt eikä seuraavan kuun 15. päivä. Etenkin pienten asiakkaiden ohjelmat toimivat internetissä, joten asiakkaan ei tarvitse huolehtia asennuksista, päivityksistä tai varmuuskopioinneista eikä Sinun tarvitse ostaa kallista ohjelmistolisenssiä. Tietoturva hoidetaan pankkiohjelmistoissa käytetyillä testatuilla tekniikoilla ja käytännöillä. Tahdon talousneuvoja! -reaaliaikaisesti Reaaliaikainen talousneuvonta voidaan toteuttaa heti olemassa olevilla ohjelmilla. Omilla sivuillasi, kaikilla mahdollisilla sivuilla voi olla näppäin Tahdon talousneuvoja! Talousneuvojat näkevät ihmisten seikkailut sivuilla, näppäin näkyy vain kun olet paikalla. Asiakas voi kysyä vaikka mitenkähän nämä alvit menevät?. Isännöinnissä mahdollisuudet ovat mittaamattomat. Kun asiakas saa neuvot Etelä-Savosta, mistä se hankkii tilitoimistopalvelut muutostilanteissa? Palveluaika voi laajentua rajusti olemassa olevin kustannuksin. Tunnelmajohtaminen - Hyvä tunnelma olla töissä ja olla asiakkaana. Minkälainen tilitoimisto mielletään uskottavaksi? Miten saadaan kiva myös uskottavaksi? Kiva fiilis, kiva tekeminen. Tilitoimisto on parhaimmillaan kumppani. Se katsoo eteenpäin. Luottamus ja luovuus. Läsnäolotaito. Kuuntelemisen taito. Asiakkuuden ja luottamuksen rakentamista. Läsnäoleva vuorovaikutus on todellinen ammattitaitovaatimus.

21 Tekninen taito ei riitä pelkästään rekrytointiperusteeksi. Ihmisiä pitää saada synnyttämään ja kertomaan merkityksellisiä tarinoita. Viestinnän ja markkinoinnin merkitys nousee. Asiakkaat ja työntekijät ovat markkinointiviestinnän viejiä. Maineen rakentamista ei voida tehdä markkinoiden, vaan pitää luoda olosuhteita, jossa syntyy onnellisia ja hyviä tarinoita. Hyviä tarinoita pitää saada syntymään. Jos nostetta halutaan tuoda tilitoimistoille, niin markkinointikikkailuilla sitä ei saada aikaiseksi. Se vaatii oman pään asennemuutoksen. Puhe muuttuu, ääni muuttuu, kertomukset muuttuu. Tulee uusia mielikuvia. Ei liukuva työaika, VAAN me teemme töitä silloin, siellä ja siten, missä asiakas hyötyy siitä eniten. Viihdy ja menesty asiakkaiden kanssa. Ole aidosti läsnä. Kun ihminen tulee tiloihin, niin mitä hän näkee? Käyttäjäkokemusarvio ja palvelumuotoilu. Siinä tilanteessa kun hän astuu sisälle, niin mitä hän näkee ja kokee? Se vaikuttaa todella paljon asiakaskohtaamiseen ja siihen, millä mielin asiakas tulee. Kynttilöitä, kahvia, teetä, musiikkia, rentoutumisalue. Mielikuvan rakentaminen olipa tilitoimistokokemus, asiakasta odotetaan. Mistä muistijälki lopulta jää? Tunnelmajohtaminen. Johdetaan tietoisesti tunnelmaa. Se on kilpailutekijä meidän kanssa on kiva tehdä töitä. Tilitoimistotyön voimaannuttava vuosikello? Tilitoimistotyö on ollut aina hyvin purskeista. Tulevaisuuden työn sanotaan olevan sitä. Purskeisuus tarkoittaa vuodenaikojen ja asiakastilanteiden mukaan rytmittyvää, ei kellon mukaan toimivaa. Purskeiseen työhn sopii mainioista vuosityöaika ja myös työn ja sen tunnelman rohkea rytmitys. Tunnista ansojen rakentamiseen, metsästykseen ja lepoon rytmittyvä vuosi. Rakenna yhteiset tapahtumat ja juhlinta suhteessa niihin. Voisiko taloushallinnon eteläsavolaiset neuvottelupäivät olla alkusyksyn yhteinen kohokohta? Laskutus muuttuu miksei asiakas maksaisi hyödystä? Laskutus perustuu vielä aika usein rutiinien suorittamiseen ja transaktioihin. Asiantuntijatyötä ei hinnoitella sitä. Asiantuntijatyö hinnoiteltiin tunteina: ihmiset ostivat kaksi tuntia auton huoltoa. Se ei ole asiakaslähtöistä. Palvelualoilla on hinnoiteltu myös palvelu: esimerkiksi hiusten leikkuu. Asiakaslähtöisessä ajattelussa hinnoi-

22 tellaan vielä pidemmälle: esimerkiksi tuotteena on se, että hiuksesi ovat aina kunnossa. Eri hintaluokat määrätyvät siitä, haluatko, että ne ovat vain leikatut vai leikatut ja värjätyt. Palvelua käytetään kuukausimaksulla niin paljon kuin halutaan. Tilitoimistotyössä kiinteä kuukausilaskutus on erinomaisesti soveltuva laskutustyyppi. Se on asiakkaalle helppo ja hyvä. Meille itselle mainio. Kulumme ovat hyvin suurelta osin kiinteitä. Oma ennustettavuutemme ja asiakkaan ennustettavuus paranee. Kesän konkreettisia askeleita kokeiltavaksi Riko rajusti koulutuksen rajoja sinulla on siihen mahdollisuus Myynnin ja markkinoinnin koulutus erotetaan jo merkonomikoulutuksessa laskentatoimesta. Ajatellaan jotenkin, että laskentatoimen ihmiset eivät ovat taustatyössä eivätkä tarvitse asiakaskontaktia. Toteuttakaa sellainen koulutus, missä yhdistätte myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon. Asiakkuuksien johtamisen ja asiakkuuksien painotuksella. Rekrytoinnissa mietitään työvaltaistamista. Sitoutumista heti alussa. Markkinoidaan sellaista koulutusta, jossa on asiakkuuksien johtamista ja hallintaa. Asiakkuusajattelu läpileikkaavana linjana. Osaamien saaminen virtaamaan yli koulutusrajojen jo koulussa on hyvin tärkeää. Myös opettajat profiloivat omaa koulutustaan liiaksi. Menkää opettajat ja opetus sekaisin jo koulussa. Tehkää siitä, että osaatte toimia yli koulutusrajojen kilpailuetunne. Paljon radikaalimmin: kokit ja viestinnän ihmiset, tekniikan ihmiset mitä kaikkia mahdollisuuksia tässä piileekään? Suomen paras tilitoimisto kouluttautukaa yhdessä! Tilitoimistoväen koulutus on usein tiedon antamista samalta ammattialalta. Se on teollisen maailman täydennyskoulutusparadigman mukaista koulutusta. Niin ei tarvitse olla. Tai jos tahdomme muuttaa työnantajamainetta, niin ei voi olla. Asiakkuuksien johtamisen koulutusta ja laittamalla siihen elementtejä asiakashyödyn tuottamisesta, yrityksen neuvonantajana toimimisesta Key Account Manager -koulutus tilitoimistoväelle. Avainasiakaspäällikkö. Avainasiakkuushoitamiseen. Painotus viestinnässä ja vuorovaikutuksessa, uudistumisessa ja uusien palveluprosessien kehittämisessä.

23 Tahdon talousneuvoja! Ota kilpailuetu saavutettavuudesta. Ja rauhoita omaa aikaasi samalla, kun olet rajusti saavutettavissa. Ottakaa ensimmäisenä Suomessa talousneuvonta verkossa käyttöön. Pystytte erottautumaan muista välittömästi. Jo yksi neuvoja pystyy palvelemaan aika moisen määrän kyselyjä. Reaaliaikaisuus saa aivan uuden merkityksen. Isännöintiympäristössä mahdollisuus on vielä suurempi. Pystymme erottautumaan verkossa.

24 Läsnätyö työ tehdään siten ja siellä, missä se sujuu parhaiten Siirtyminen asiakkuusajatteluun. Vapaasti valittavalla työajalla Oma ammattitaito ja asiantuntijuus paremmin käyttöön. Mahdollisimman paljon työtä tehdään asiakkaiden luona. Tai kotona. Työtä tehdään siellä, siten ja silloin, missä asiakas hyötyy siitä eniten. Läsnätyön mahdollistaminen on osa yhteiskuntavastuuta: sosiaalisessa mielessä se on työntekijän elämän helpommaksi, mahdollistaa työn ja perheen yhteensovittamisen uudella tavalla. Taloudellisessa mielessä se säästää matkustuksessa, ehkä tiloissa ja vapauttaa työaikaa työn tekemiseen. Ympäristömielessä se vähentää hiilijalanjälkeä. Todella. Paperittomuus vie tilitoimistotyön uuteen aikaan Paperittomuus muuttaa työn tekemisen tapaa. Se muuttaa koko työn aivan uuteen aikaan. Se tekee työstä muuttuvaa, vuorovaikutteista ja ajassa elävää. Se nostaa katseen papereista asiakkaan silmiin ja tekee työstä vuorovaikutustyötä. Uuden teknologian avulla voidaan työtä tehdä niin, että asiakkaan asiat ovat läsnä koko ajan. Enää ei ole mahdollista, että asiakaan asioita käsitellään muutamana päivänä kuukaudessa, tulevaisuudessa yhden asiakkaan työtä saatetaan tehdä hyvin lyhyitä aikoja useana päivänä viikossa, ehkä jopa joka päivä. Se, että vain yksi ihminen käsittelee yhden asiakkaan papereita ei ole enää mahdollista. Tietojen on siirryttävä sujuvasti asiantuntijalta toiselle ja vaikka yksi tunteekin asiakkaan asiat parhaiten, on avun eri tilanteisiin löydyttävä myös muiden pöydältä. Paperittomuus on sekä asiakkaan että meidän itsemme hyöty siksi siihen kannattaa kannustaa. Paperiraportti on syytä tehdä maksulliseksi heti, kohtuullisen suuri korvaus vieläpä. Jos asiakas on itse paperiton, niin siitä palkitaan asiakasta antamalla hänelle mieluimmin jotain koukuttavaa palvelua lisää - tai jos ei kerta kaikkiaan muuta keksitä annetaan sitten alennus. Tehdään näkyväksi se, mitä tavoitellaan. Tehdään se näkyväksi myös oman henkilöstömme keskuudessa. tulla kilpailemaan. Onnistu yhdessä ja juhli sitä! Eteläsavolaiset voivat olla vahvoja yhdessä. Miksette näyttäisi sitä? Juhlikaa yhdessä vaikka syksyllä uutta aikaa ja miettikää, miten olette yhdessä vahvoin kaikista. Juhlikaa yhteisiä onnistumisia ja näyttäkää muulle maailmalle, että tänne nyt ei ainakaan kannata Rekrytoinnin uusi aika rekrytoi kyvykkyyttä Minkälaisen tyypin me haluamme? Haluamme ihmisiä, jotka osaavat kirjoittaa numeroista tarinoita. Rekrytointi on usein tilitoimiston suurin investointi ja melkein aina suurin riski. Tulevaisuushakuinen rekrytointiosaaminen saattaa olla suurin menestystekijä.

25 Työn muuttuessa keskeiseksi nousee kyky ja halu oppia uutta, asiakkuuksista innostuminen ja ratkaisukeskeinen työote. Niistä monikaan ei näy papereissa kannattaa luottaa intuitioon. Vaikka olemme kuinka hankalassa tilanteessa ja resurssipulassa: älä koskaan rekrytoi, jos mielessäsi on pienikin epäilys. Tee aina lopullinen rekrytointipäätös noin kuukausi ennen koeajan päättymistä. Pura työsuhde aina, jos et tekisi rekrytointia uudestaan. Muista, että tuo päätös on molemminpuolinen. Tee siitä myös näkyvä. Kouluttakaa aidosti yhdessä työelämän kanssa! Kun työelämän edustaja kertoo, millaisen ihmisen hän tarvitsee, prosessi saada sellainen on auttamattomasti liian pitkä. Nuorisoasteella ainakin viisi vuotta ja aikuisillakin vuosia. Mitä jos koulutukseen haettaessa sitoudutaan heti kummiyrityksiin? Jos rekrytointilanne onkin yhteinen? Jos jokaiselle opiskelijalle olisikin valmiina esimerkiksi neljä erilaista työssä oppimisen paikkaa? Jos työnantajat olisivatkin jo valitsemassa heitä ja suunnittelemassa henkilökohtaista oppimisen suunnitelmaa? Mitä, jos tämä tapahtuisi ennen hakemusten jättämistä? Asetu asiakkaan asemaan - ota palvelumuotoilu peliin! Miten asiakas kohdataan? Mitä asiakas näkee tullessaan toimistoon? Millaiseen tunnelmaan hän itse siirtyy ja mihin hän valmistautuu ensi sekunteina? Minkälainen tunnelma on ja millaisissa tunnelmissa olet, ENNEN KUIN SAAT PALVELUA? Monikanavakommunikoinnin opettelu osaksi arkea ja kaikkien kanavien hyödyntäminen. Monikanavaisuus on paitsi monia eri tekniikoita puhelin, kohtaaminen, sähköposti, chat se on myös eri aisteja ja tunteita! Miten ihminen kokee käyttäjäkokemuksensa - eri ihmiset kävelemään sisään toimistoon. Minkälainen tunnelma on sisään tullessa? Minkälainen äänimaailma siellä on? Mihin asioihin kiinnitetään huomiota? Asiakkaan valmistaminen palvelutunnelmaan. Anna omille ihmisillesi välineistö ja tilat, jossa hän voi antaa asiakkaalle häkellyttävän hyvän palvelukokemuksen. Anna hänelle kunnon työvälineet käyttöön. Työvälineet huomioida asiakas ainutlaatuisena ihmisenä. Kirjanpitäjä vai talousneuvoja? Nimikkeet uusiksi! Nimikkeen tulee kuvata eteenpäin menemistä ja sitä, mitä asiakkaan suhteen halutaan saada aikaan. Nimikkeiden uusiminen on myös sosiaalisen pätevyyden ja itsetunnon johtamista. Jos ihmisen nimike ei edellytä muuta, kuin sen tekemistä, mitä hän jo nyt tekee, ei se ole kovin tulevaisuushakuista. Ihmisen pitää voida olla ylpeä nimikkeestään. Nimikkeet eivät kuitenkaan itsessään muodosta urapolkua, niiden sisällä kehittymisen tulee olla mahdollista. Muuttakaa nimikkeitä rohkeasti. Kirjanpitäjä tai palkanlaskija ei ole tätä päivää. Taloushallinnon asiantuntija voi olla

26 lähempänä, palkka-asiantuntija myös. Palvelupäällikkö, asikaspäällikkö ja tai vaikka taloushallinnon erityisasiantuntija voi antaa selkänojaa asiakastilanteissa. Antakaa ihmisille nimikkeet, joiden kanssa he viihtyvät. Tuotantolähtöistä on ajattelu, että nimikkeiden pitää olla jotenkin yhdenmukaiset. Mitä jos laittaisimme viestinnän uusiksi? Ja aloitamme nimikkeistä? Tittelit ovat hirveitä tilitoimistoalalla. Nimikkeitä joudutaan selittämään. En todellakaan kerro kavereille, että olen kirjanpitäjä. Uudessa työssä keskeistä on kehittymismahdollisuudet. Kun vetovoimaa rakennetaan ja halutaan saada parhaita, on pystyttävä tarjoamaan kehittymismahdollisuuksia. Mahdollisuuksia tulla joksikin, tulla osaajaksi. Kyse ei niinkään ole staattisista urapoluista, vaan lupauksesta oppia ammattilaiseksi. Tarjoammeko tätä? Vaikka meillä on kaikki mahdollisuudet? Tarjoammeko mahdollisuutta oppia yhdessä, tehdä yhdessä parhaiden ammattilaisten kanssa? Keskeistä on mahdollisuus käyttää sosiaalisia taitoja. Kaikissa kanavissa verkossa ja kaikkialla. Tarjo-ammeko tätä? Vaikka meillä on siihen kaikki mahdollisuudet? Miksi emme antaisi edes nimikkeitä, jotka ovat eteenpäin vieviä, innostavia? Miksi emme anna nimikkeitä, jotka ovat sellaisia, että ne auttavat ihmistä keskustelemaan asiakkaan kanssa oikealla tasolla? Ulkopuolisena katsoen tilitoimistotyö on vaativaa, mutta nimikkeet tulevat jäljessä siitä. Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos muuttaisitte nimikkeenne ensi kuun alusta? Ihmisillä on oltava nimike, jolla on sosiaalinen pätevyys. Samalla rakennetaan vetovoimaa. Teette kaksi asiaa: kirjanpitäjän ja palkanlaskijan nimikkeet muuttuvat mitkä nimikkeet rakentavat vetovoimaa, ovat eteenpäin katsovia. Miksi pidämme ihmisiä jo nimikkeillä vanhan maailman laatikoissa? Ja kysymme vakavissamme: Haluatko pysyä siellä? Ei se ole vastuullista antaa haluta. Koska se aika on takana ja on pystyttävä uudistamaan osaamista. Kokemuksen hankinnasta yhteiseen tulevaisuudenkuvaan Meillä ihmisistä kasvaa superhyviä, jotka pärjäävät muuallakin. Emme ajattele, että ihmisen lähtö muutaman vuoden päästä olisi tappio, vaan hänen menestyksensä yhä edelleen osa meidän menestystä. Tehdään rekrytoinnin jälkeen heti tulevaisuudenkuva yhdessä

27 ehkä juuri viideksi vuodeksi. Mietitään osaamisen kehittämistä siitä näkökulmasta, millaista osaamista ihmisellä muutaman vuoden päästä on ja miten hän sitä käyttää. Näkökulmana on osaamisen johtaminen. Ihmiset tekevät sellaista, mitä eivät osanneet tehdä vielä eilen. Osaamisen johtamisessa hallinnan kulttuurista siirrytään virtaamisen kulttuuriin. Osaaminen saatava virtaamaan sen kehittyminen tapahtuu yhdessä tehden, tehden joka päivä jotain, mitä ei vielä eilen tiennyt mahdolliseksi. Kysymys rekrytoinnissa: Minkälaista haluat, että sinun työelämä on kolmen vuoden päästä? Tuutko meidän sivuille? Asiakkaat näkyväksi verkossa Asiakkaat näkyviksi verkkosivuille etsi aluksi yksi asiakas, jonka tarina ansaitsee tulla kerrotuksi. Ja jonka hän haluaa kertoa. Kerro se verkkosivuilla, mieluisten yhdessä ehkä työntekijän kanssa? Ollaan ylpeitä asiakkaistamme. Tehdään se ylpeys näkyväksi. Toista tätä jatkuvasti toistuen, ehkä kolmen viikon välein. Tällainen tarina herättää kiinnostuksen yhteistyökumppaneissa, kilpailijoissa, rekrytoitavissa. Yritä saada myös oma tilitoimistosi näkyväksi asiakkaan verkkosivuille - linkkinä. Rekrytoitavat näkevät, kenen töitä me teemme. Rakennamme yhdessä yrityksen menestystä. Aidosti asiakaslähtöinen - juhli asiakkaan menestystä Asiakkuusajattelun lähtökohta, asiakaslähtöinen ajattelu: mitä asiakkaalle kuuluu? Miten meidän asiakkaat ovat menestyneet? Miten me olemme vaikuttaneet siihen? Meitä alkaa kiinnostamaan, miten asiakkaalla menee. Työnantajamainetta rakennetaan asiakkaiden kautta. Ei katsota, mitä olemme tehneet. Vaan mitä olemme saaneet AIKAAN. Parhaimmillaan maine syntyy siitä, että tämä tilitoimisto, nämä sen henkilöt ovat edesauttaneet asiakkaan menestystä. Juhli asiakkaan menestystä yhdessä henkilöstön kanssa! Jatkuvasti

28 Rakenna yhteiskuntavastuusta vetovoimatekijä Yhteiskuntavastuun rooli on kasvanut ja se on nopeasti muuttuvassa maailmassa muuttunut kilpailukykytekijäksi. Teollisessa yhteiskunnassa sillä oli marginaalinen rooli. Nyt on toisin. Ja se, jos mikä sopii tilitoimistojen kehittäjille. Tilitoimisto voi itse olla vahva yhteiskuntavastuun kantaja, mutta samalla se voi tarjota asiakkaalle mainiot mahdollisuudet kantaa helposti omaa yhteiskuntavastuuta. Valitse meidät työntekijänä, valitse meidät tilitoimistona, niin kannat yhteiskuntavastuuta ja olet pelastamassa hyvinvointiyhteiskuntaa. Yhteiskuntavastuu muodostuu kolmesta: sosiaalisesta vastuusta, ympäristövastuusta ja taloudellisesta vastuusta. Sosiaalinen vastuu on vastuuta työntekijöistä. Työntekijöistä tehdään huippuammattilaisia. Kasvu-ura omille ammattilaisille. Osallistumme taloushallinnon koulutuksen kehittämiseen on osa yhteiskuntavastuuta. Taloudellinen vastuu Tuotamme vastuullisesti hyötyä asiakkaalle. Olemme hintamme väärtti ja vähän enemmänkin. Ympäristövastuu Jätämme ympäristömme ja autamme asiakasta jättämään ympäristön vähän paremmassa kunnossa tuleville. Sosiaalinen vastuu Huolehdimme henkilöstöstämme ja otamme vastuuta heidän tulevaisuudestaan on se sitten meillä tai muualla. Toimimme niin, että myös asiakkaamme voi tehdä samaa. Tee itsesi näkyväksi sosiaalisessa mediassa Twitter on tilitoimistoon ehkä se oikein sosiaalisen median väline. Miksi? Koska se on asiantuntijaorganisaation profiiliin sopiva ja siten voi rakentaa tilitoimistotyön vetovoimaisuutta siinä kentässä, missä halutaan toimia. Koska sen ylläpitäminen on mahdollista. Sosiaalisessa mediassa ei voi olla, ellei viestejä ole vähintään kolme viikossa. Sama koskee tietysti verkkosivuja yleensä. Ellet pysty pitämään ajankohtaista-palstasi niin, että sinulla on siellä tuo vähintään kolme viestiä viikossa, laita sivuille twitter ajankohtaisen viestinnän välineeksi. Älä tee siitä juorupalstaa, vaan jälleen tviittaa mielenkiintoisiin paikkoihin. Onko sosiaalisessa mediassa pakko olla? Ehdottomasti on, jos halutaan vetovoimaa rakentaa. Mutta mitoita voimasi niin, että jaksat myös olla. Menemällä näkyväksi ja heittäytymällä sitten näkymättömäksi. Ei ikinä.

29 Minkälaista tilitoimistotyö voi olla tulevaisuudessa? Se on meistä kiinni!

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Mitä uuden kirjastolain pitäisi mahdollistaa? Kirjastolain uudistamisen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Työelämän muutos Ennakointikamari 4.4.2016 Timo Karkola Johtaja, rehtori Työ ja johtaminen tulevaisuudessa? 4 tärkeintä asiakas kysymystä Kuka on asiakkaani, kenen

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Ehkä et näe kaikkia MAHDOLLISUUKSIA! Herätysvinkit tarjoaa @Someleontti Saa kuvata & somettaa! Viestintätyyli: Lulu Manhattan HENKILÖ

Lisätiedot

10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA

10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA 10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA 20.4.2016 Sari Kuusela YTT, tietokirjailija, HR johtaja LähiTapiola ryhmä sari.kuusela@lahitapiola.fi 20.4.2016 1 Kulttuuri on kaikkialla monitasoisesti läsnä.

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Tavoitteista vuorovaikutusta, joka tähtää oppilaiden persoonallisuudenkehityksen edistämiseen kasvatustavoitteiden suunnassa. (Matti Koskenniemi) Mikä

Lisätiedot

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ PAIKALLISUUS ON ILMIÖ Paikallisuudesta avaimet uudenlaiseen menestykseen Evästyksiä ilmiön kasvattamiseen Jaana Paavilainen Joensuu 10.6.2011 Mistä löytyy tulevaisuuden elinvoimaa? 1 Paikkakunnan ainutlaatuisuus

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

Taloudesta töitä - Unelmatyöpaikka-kysely 7.4. 12.5.2014

Taloudesta töitä - Unelmatyöpaikka-kysely 7.4. 12.5.2014 Taloudesta töitä - Unelmatyöpaikka-kysely 7.4. 12.5.2014 1. Temperamentiltäni ja työtyyliltäni olen testin mukaan eniten (valitse yksi) Punainen. Ponteva punainen k asvaa m yyntiin ja m ark k inointiin.

Lisätiedot

TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ. Mikko Kesä, vanhempi neuvonantaja, Sitra Työsteen Sillat

TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ. Mikko Kesä, vanhempi neuvonantaja, Sitra Työsteen Sillat TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ, vanhempi neuvonantaja, Sitra 26.9.2016 Työsteen Sillat Edistämme työelämän uudistumista talouden ja työmarkkinoiden haasteisiin ja tulevaisuuteen

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön!

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Uudista ja Uudista 2013 Intohimona työelämän laadullinen kehittäminen Irma Meretniemi www.bdmoy.com Copyright BDM Oy 2 Asiat, joista puhumme Kehityskeskustelujen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointi Mitä toivottaisiin aluekoordinoinnilta sekä aluekoordinaattoreilta, mikäli sellainen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Työn mielekkyys 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä

Lisätiedot

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ OPAS Pro-Sourcen asiantuntijat Markku Kaijala ja Lasse Pehto kertovat, miten vältät viisi kardinaalivirhettä rekrytoinnissa. VIRHE 1: ET OIKEASTI TIEDÄ, MITÄ ETSIT

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot