Tilitoimistotyo n vetovoima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilitoimistotyo n vetovoima"

Transkriptio

1 Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014

2 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista työvoimaa teollisen yhteiskunnan tarpeisiin. Teollisessa yhteiskunnassa työt ovat tehtäväkuviin sidottuja, etukäteen tiedetään, mitä työssä odotetaan ja suoritusta voidaan helposti mitata. Tällaisissa tehtävissä osaamistarpeet voidaan hyvin etukäteen mitata ja niiden mukaisesti kouluttaa. Koulutuksen antama osaamispohja antoi vankan perustan koko elämänikäisen työn osaamistarpeille. Osaamistarpeeseen tulevat muutokset tulivat ympäristöstä, esimerkiksi lainsäädännöstä, ja ne voitiin suhteellisen helposti hoitaa täydennyskoulutuksin. Pedagoginen malli oli, ja tässä yhteiskunnassa sen tulikin olla, hyvin tieto- ja opettajakeskeinen. Oli olemassa tiedot ja taidot, joita työtehtävissä tarvitaan ja ne tuli tehtäviä varten oppia. Ammattitaitovaatimukset liittyivät ihmisen kykyyn osoittaa osaavansa suorittaa tietty tehtävä ja omaavansa sen tehtävän suorittamiseen tarvittava osaaminen. Ihminen voitiin korvata aina toisella samanlaisella. Rekrytoinnissakin voitiin hakea tietyn osaamisen ja tietyn kokemuksen omaavia ihmisiä. Mutta näin ei ole enää, maailma on muuttunut. Teollisesta yhteiskunnasta on siirrytty tietoyhteiskuntaan. Työtehtävien suorittamisen sijaan keskeiseksi on noussut se, miten hyvin osataan löytää uusia työn tekemisen tapoja, käyttää tietoa uudella tavalla ja saada aikaan uusia asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Yhä harvemmin yritys voi löytää menestyksen avaimet mekaanisilla malleilla tekemällä tehokkaammin, ohjeita ja tehtäväkuvia tarkemmin noudattaen. Kyky löytää uusia työn tekemisen tapoja, luoda innostavaa ilmapiiriä ja edistää luovaa asiakkaan hyödyn katsomista. Huomio nousee siitä mitä tehdään siihen mitä saadaan aikaan. Tarkat ohjeet korvautuvat suuntaviivoilla ja niiden tarkka noudattaminen ammattitaidon älykkäällä käytöllä. Maineen rakentaminen edellyttää tunnelmajohtamista, kasvualustan rakentamista ilon ja onnistumisen kokemuksille ja hyville tarinoille. Koulutuksen näkökulmasta se merkitsee opetuksen yksilöllistymistä, luovuuden ja älykkään ammattitaidon käytön nostamista läpileikkaavaksi teemaksi. Myös ja ennen kaikkea tilitoimistotyössä. Ilo olla etsimässä uusia menestyksen tekijöistä kanssanne!

3 Miten maailma on muuttunut viidessä vuodessa? Maailma on muuttunut valtavasti viidessä vuodessa. Kilpailu on kiristynyt ja muuttanut muotoaan. Se on tullut kansainväliseksi. Maantieteellisillä rajoilla ei ole enää väliä. Kilpailijat tulevat kauempaa ja kilpailun luonne ja välineet ovat muuttuneet. Kilpailun on muuttunut ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Kiristyvässä kilpailussa vaarana on markkinan pieneneminen. Etelä-Savosta tehdään työtä myös muualle Suomeen, muualta Etelä-Savoon. Näyttäisi siltä, että Etelä-Savossa tehdään vähemmän tilitoimistotyötä kuin mitä sitä käytetään muualla olevat toimijat ovat ehkä ottaneet eteläsavolaista markkinaa enemmän kuin mitä eteläsavolaiset ovat pystyneet ottamaan muualta. Tilitoimistotyö muuttuu nopeasti paikasta riippumattomaksi, päätämmekö olla voittajia? Tilitoimistoissa on muualta Suomesta olevia asiakkaita. Miten ne ovat tulleet? Ovatko ne vain jääneet olemassa olevista laajentumisen myötä vai olemmeko onnistuneet saamaan uusia paikallisten vahvuuksiemme takia? Muiden syiden, kuin hinnan. Kilpailu perustuu vahvuuksiin. Hintakilpailulla me emme pysty pärjäämään. Tilitoimistotyö ei edes ole hintakilpailulle altista. Halpa tilitoimistotyö ei rakenna menestystä, mutta hyvä ja konsultoiva tilitoimistotyö voi yrityksen menestyksen kannalta olla ensiarvoisen tärkeä. Meidän on pelattava omilla paikallisilla vahvuuksillamme ja luotava itse menestymisen tarinoita. On pystyttävä asemoimaan itsensä suhteessa kilpailijoihin erikokoiset tilitoimistot kilpailevat eri sarjoissa. Osaamiseen perustuva profilointi saattaa olla tulevaisuudessa se merkittävä tekijä: toimialat, kasvuyritykset, kansainvälisillä markkinoilla toimivat Mutta silloin paikallisuudesta on päästävä askel pidemmälle ja pystyttävä olemaan houkutteleva osaamisen perusteella kaikkialla maassa. Muutenkin katseen suuntaaminen vähän laajemmalle voi olla tulevaisuuden kannalta pakko. Väestö vanhenee Etelä-Savossa rajusti. Koska väkiluku pienenee muuten, se merkitsee työikäisen väestön määrän vähenemistä rajusti. Vanheneva väestö tarvitsee yhä enemmän julkisia palveluja. Vaikka paineita on taloudellisista syistä muuhunkin, on varsin epätodennäköistä, että julkisen sektorin tarvitsema työvoima pienenisi ainakaan samassa suhteessa. Syrjäytymiskehitys Etelä-Savossa ei ole kovin paha tilastojen valossa, mutta työelämän ulkopuolella ja erilaisissa toimenpiteissä on kasvava määrä eteläsavolaisia. Vääjäämätöntä on, että yrityselämässä työskentelevien määrä pienenee rajusti. On oletettavaa, että paikallisten yritysten määrä vähenee. Paikallinen markkina pienenee. Työvoiman saatavuus saattaa heikentyä.

4 Työelämän rakenteet muuttuivat laman jälkeen 90-luvulla. Tuli pätkätyöt. Suomessa tähän työn psykologiseen muutokseen ollaan reagoitu heikosti. Samaan aikaan tuli osa-aikatyöt. Nykyään etenkin palvelualoilla on valtavasti osa-aikaisia työntekijöitä. Ravintola-alalla, jossa ei pystytty reagoimaan muutokseen, siirryttiin vuokratyövoimaan. Tietoa tulee eri puolilta valtavat määrät. Mikä siitä on oleellista ja mikä epäoleellista? Mikä siitä on uutta? Byrokratian säännökset ovat lisääntyneet, toimialojen erot kasvaneet ja henkilöstöhallinnon asiat vaikeutuneet. Monet organisaatiot vaativat laskut sähköisinä. Se merkitsee vääjäämätöntä siirtymistä verkkolaskutukseen. Toiminnot ovat jo pitkälle siirtyneet sähköisiksi. Käytännössä esimerkiksi pankkipalveluja käyttävät kaikki sähköisinä. Voiko tämän kaiken nähdä mahdollisuutena ja pitää vahvuutena? Pienen yrityksen on mahdotonta selviytyä kaikista säännöksistä. Voiko niihin tarjota asiantuntija-apua, aivan uudella tavalla? Voiko apua tarjota niin, että poikkeamme täydellisesti muista [Tahdon talousneuvoja! chat]. Voiko mennä sinne, minne muut eivät vielä mene ja vahvistua siellä, mistä muut vetäytyvät [Suomen paras isännöinti]. Tietotekniikka on muuttunut vuosien saatossa ystävällisemmäksi. Ohjelmistot ovat kehittyneet Pystytään käyttämään ilmaista viestintää. Markkinoinnissa printin rooli hävinnyt käytännössä kokonaan, esitteiden tekeminen printteinäkin tulee olemaan asiakaslähtöistä sähköisen tulostamista. Sanomalehti on historiansa suurimmassa murroksessa mikä on ilmoitusmainonnan rooli? Työtä tehdään enemmän asiakkaan kanssa yhdessä, myös tieto on yhteistä ja yhteisen työn alla. Palvelut ja niiden tarjoaminen liittyy yhä enemmän hetkeen, tulevaisuuden menestyjä on se, joka pystyy tarjoamaan palvelua siten, silloin siellä, että asiakas hyötyy siitä eniten. Sähköpostit, puhelut yms. Logistisia kustannuksia pystytään laskemaan, kun siirrytään paperittomuuteen ja siirretään kokoukset kokonaan verkkoon. Samaan aikaan asiakkaan vaatimukset muuttuvat. Palvelu yksilöllistyy. Palvelupaketti laajentuu ja muuttuu. Muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin on kyettävä tarttumaan. MARKKINA MUUTTUU, PYSTYMMEKÖ HYPPÄÄMÄÄN MUUTOK- SEN TUOMIIN MAHDOLLISUUKSIEN IKKUNOIHIN? Voittaja on se, joka pystyy tuottamaan palvelut siten, silloin ja siellä, missä asiakas hyötyy niistä eniten. Miksi Etelä-Savoon perustettavalle yritykselle ei tarjota tilitoimistopalveluita Etelä-Savosta? Miksi sitä tarjotaan muualta Suomesta? Miksi eteläsavolainen yrittäjä saa tilitoimiston vaihtoon houkuttelevaa lähestymistä vain Pohjanmaalta ja Helsingistä? Miksi google-haku Tilitoimisto Mikkeli tuo ensimmäisenä helsinkiläisen Mertaojan jonka verkkonäkyvyys ja ehkä palvelutkin on ehkä lähellä sitä, miltä Etelä-Savo voisi näyttää?

5 Mikä on Mikkelin suunta? "LUPAUS 2016: Lupaus 2016 on Mikkelin kaupungin nelivuotinen kehittämisohjelma ( ) Mikkelin kaupungin tavoitteena on olla kuntatalouden tuottavuuskehityksen johtava kaupunki Suomessa siten, että toiminta on samalla sosiaalisesti ja kulttuurisesti sopusointuista ja minimoi luonnolle ja ympäristölle aiheutuvan rasituksen. LUPAUKSEN LUNASTAMINEN: Mikkeli 1) uudistaa hallintorakenteensa ja 2) palvelujen tuottamisprosessit. Uudistamistyössä hyödynnetään uusia sähköisiä palveluja siten, että Mikkelistä kehittyy ensimmäinen digitaalisten palvelujen kaupunki Suomessa." Lupaus annettiin turva- ja materiaaliteknologian osaamis- ja innovaatiokeskittymän TUMAn avajaisissa elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle. Neljän Mikkelin kaupungin strategiasta nostetun tavoitteen rinnalle nostettiin kaksi tavoitetta Lupaus-ohjelmasta. Kaupungin tuottavuuden parantaminen on ollut ehdoton edellytys kaikissa hankkeen toimenpiteissä. Konseptiin ei oteta mukaan mukaviakaan tai runsaastikaan hyvinvointia tuottavia asioita, jos ne eivät ole tuottavuuden kannalta positiivisia. Sellaisiakin löytyi. Mutta tuottavuuden laskennassa osaoptimoinnille ei ole tilaa. Eikä siihen kaupunkiorganisaatiossa ole enää varaa. Asukkaiden arjen helpottaminen on toinen ehdoton edellytys kaikille toimenpiteille. Tuottavuudenkaan edessä ei oteta mukaan toimenpiteitä, jotka monimutkaistavat kaupunkilaisten asiointipolkuja tai tekevät heidän elämästään hankalampaa. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut kilpailussa on esitelty 78 uutta tapaa tuottaa palveluita avoimessa digitaalisessa kaupungissa. Se on aivan uutta kumppanuutta isojen ja pienten yritysten kanssa. Mikkelin hyvinvoivan tulevaisuuden rakentamista se tulee avaamaan ja on avannut jo nyt moninaisia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle.

6 Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Karoliina Jarenko ja Frank Martela pohtivat sisäisen motivaation merkitystä yritysten, ihmisten ja yhteisöjen menestykselle (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014). Heidän mukaansa innostus ja sisäinen motivaatio mahdollistavat luovuuden ja tuottavuuden ja siten ovat perusta alueiden menestykselle. He näkevät maailman järjestäytyneen hallinnon sijasta virtausten tilaksi, jossa esimerkiksi alueen tulevaisuuden kannalta on pystyttävä houkuttelemaan oikeanlaisia virtauksia ihmisiä, osaamista, tavaroita, yrityksiä. Kyse on todellisiin vahvuuksiin perustuvien mielikuvien luomisesta. Innostus syntyy rosoisesti näillä rajapinnoilla. Sisäinen motivaatio on proaktiivista: tekeminen itsessään sytyttää henkilön ja hän etsiytyy tekemään itseään motivoivia asioita. Ulkoinen motivaatio on luonteeltaan reaktiivista: tehtävän itsensä sijasta huomio on siitä saatavista palkkioista. Työssä ja yhteisöissä jompikumpi tapa on dominoivampi. Jarenko ja Martela viittaavat useisiin tutkimustuloksiin, joiden mukaan sisäinen motivaatio on sekä työntekijän että työnantajan kannalta optimaalinen tila. Sisäisesti motivoituneessa yhteisössä voidaan hyvin ja ollaan tuottavia. Innostus korreloi selvästi tuottavuuden kanssa. Tulevaisuushakuisessa julkisessa johtamisessa sisäisen motivaation vaaliminen ja uudenlaisen työn tekemisen yhteisöjen rakentaminen nousee keskeiseksi. Sisäisen motivaation johtaminen merkitsee kolmen elementin vaalimista: omaehtoisuus merkitsee toiminnan ja valinnan vapautta, johtamisessa annetaan tilaa toteuttaa itseään ilman turhaa kontrollia, kyvykkyys merkitsee tunnetta oppimisesta, onnistumisesta ja osaamisesta ja yhteisöllisyys merkitsee sitä, että on osa välittävää yhteisöä ja pystyy tekemään hyvää muille. Martela ja Jarenko nostavat esille kaksi ryhmää: syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja työelämästä pois jääneet kolmatta ikää elävät henkilöt. Ne molemmat ovat Mikkelin näkökulmasta juuri ne ryhmät, joiden osallisuuden uudet askeleet on pystyttävä rivakasti ottamaan, mikäli mielimme säilyttämään elinvoiman. Kun työssä on aitoa innostusta ja yhdessä tekemistä myös asiakkaiden suuntaan, saamme aikaan kestävästi hyvinvoivan ja asiakashyötyä aidosti tuottavan työyhteisön. Jotta voimme olla huippuluokan tilitoimisto, on meillä oltava huippuluokan tekijät. Se vaatii vetovoimaisen tilitoimistotyön. Meidän on pystyttävä rakentamaan Etelä-Savoon houkutteleva mielikuva taloushallinto-osaamisesta. Hallintokaupungille se on hyvin luonteva suunta.

7 Miltä tämän hetken tilitoimistotyö näyttää? Tilitoimistotyön, kuten kaikkien muidenkin töiden vetovoima perustuu siihen, miltä se näyttää, millaisia mielikuvia se herättää. Vetovoima ja maine perustuvat pitkälle siihen, millaisia roolimalleja ne tarjoavat. Mainetta ei voi kestävästi rakentaa ei-todellisesti. Itseasiassa mainetta ei voi enää hallita. Voimme vain luoda onnellisia olosuhteita sille, että kiinnostavia ja mainetta positiiviseen suuntaan rakentavia tarinoita syntyy. Työ ja sen tekijät muuttuvat. Niillä arvostuksilla, jotka keski-ikäisille teollisen maailman kasvateille ovat tuttuja, ei enää viehätetä tietoyhteiskunnan kasvatteja. Mekaanisen maailman mallissa työhön tultiin elämänikäisesti. Työ oli sidottu tiettyihin raameihin ja jopa organisaatioon. Työ ei juurikaan muuttunut osaamisen kasvaessa. Työhön ei juurikaan tullut lisää elementtejä, urakkaluontoisesti sitä voi saada korkeintaan lisää. Vähän ankeaa, vähän pölyttynyttä, vähän tylsää ja vähän tätä samaa tarjoavaa. Sellainen saattaa olla maine. Mutta tarvitseeko sen olla? Maineenrakennus sekä asiakkaiden että työntekijöiden suuntaan on tehtävä. Tilitoimistotyössä on olemassa uusi potentiaali asiantuntijatyötä asiakkaille. Se voi tarjota kaikkea sitä, mitä tulevaisuudentekijät työltä odottavat.

8 Missä ovat tulevaisuuden tilitoimistotyöntekijät? Teollisessa maailmassa rekrytoitiin elämänikäisesti. Niin ei enää ole. Mikä on se aika miksi rekrytoidaan ihmisiä tilitoimistotyöhön? Kuinka pitkäksi ajaksi haluamme ihmisiä rekrytoida? Kuinka pitkä on se kaari, joksi haluamme mielenkiintoisen työuran rakentaa? Mielenkiintoisen meille ja osaamisen kasvuun kannustavan tulevalle? Voisiko se olla viisi vuotta? Se ei tarkoittaisi, että viiden vuoden kuluttua ihminen lähtee välttämättä pois. Se voi tarkoittaa, että viiden vuoden kuluttua alkaa uusi ura uudenlaisessa työssä. Nuoret työmarkkinoille tulevat kiinnostuvat astinpolusta työurilla? Työmarkkinoille tuleva ikäluokka on pienempi kuin työmarkkinoilta poistuva ikäluokka. Muutos on radikaali. Työmarkkinoille tulevasta ikäluokasta aiempaa suuri osa on niitä, jotka ovat valinneet työelämän ulkopuolelle jäämisen. Tai ovat ajautuneet elämänpolulle, jossa se on vain ollut edessä ilman mitään erityistä valintaa. Nämä työelämän ulkopuolelle jääneet ovat niitä, jotka aiemmin olivat niitä mekaanisen maailman ohjeisiin perustuvaa työtä tekeviä. Olemme nuoren työvoiman kanssa tilanteessa, jossa kilpailemme rajusti sitä luontevasti kiinnostavien kasvualojen kanssa. Kilpailemme siellä ja meidän on muututtava niin, että saamme parhaat. Jotta tilitoimistotyö itsessään voi muuttua kannattavaksi. Koulutuksen on muututtava yksilölliseksi ja ketteräksi. Aikuiset ammatinvaihtajat riittävätkö työelämän rajut muutokset jo? Työmarkkinoiden pelisäännöt eivät ole muuttuneet samassa suhteessa kuin mitä työn psykologinen sopimus on. Työurien välillä liikkuvuus ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Työelämästä joutuu ulkopuolelle osaavia, motivoituneita ihmisiä ihan vain olosuhteiden pakosta. Tuovatko he mielenkiintoista osaamista käyttöömme? Erityisosaamisen potentiaalia eteläsavolaisittain? Suomalaiset tulevat vanhuksiksi keskimäärin 85-vuotiaina. Mutta jäävät eläkkeelle 60-vuotiaina. Osa 60-vuotiaista on erittäin halukkaita jatkamaan työuraansa. Ennen vanhuutta viiden vuoden työuria riittää keskimäärin vaikka viisi. 60-vuotiaiden ikäluokka on kaksinkertainen verrattuna 20-vuotiaisiin. He ovat valmiiksi ammattitaitoisia. Heistä ei kilpaile kukaan. Heidän ei tarvitse pelata työelämässä. Eikä pelätä mitään. Muualla maailmassa he ovat työssä. Heidän hyvinvointinsa lähteet ovat merkityksellinen työ, osallisuus ja sosiaalinen yhteisö. Kaikkea sitä, mitä me voimme tilitoimistona tarjota. Osaavatko he käyttää älykkäästi ammattitaitoaan? Mitä jos koulutamme ammatinvaihtajia ja nostamme jalostusasettamme rajusti?

9 Miten työ muuttuu ja mitä tarvitsemme? Tulevaisuuden työntekijät, tulevat he sitten mistä kolmesta lähteestä tahansa, tekevät itse omat valintansa. He arvostavat vapautta ja omia valintojaan. He arvostavat merkityksellistä tekemistä ja ovat työssä vapaaehtoisesti, harvoin vain rahan takia. Työelämä kilpailee mielekkyydessään heidän kohdallaan vapaa-ajasta. Työn tekemisen on oltava niin kiinnostavaa ja niin paljon antavaa, että se koetaan hyväksi osaksi kokonaiselämää. Työntekijän on voitava kokea se myös merkittävänä osana oman kilpailukyvyn kasvattamista miten minun markkina-arvo kasvaa, kun työskentelen tässä hauskassa työssä ja työpaikassa? Mitä työelämän muutos meiltä edellyttää mitä sanoo EK? Tulevaisuuden tilitoimistotyössä ei työ eikä sen tekijät ole samanlaisia kuin ennen. Työympäristöt muuttuvat inspiroiviksi ja niitä virittää vapaus tehdä työtä silloin ja siellä, missä se on helpointa ja hyödyllisintä. Työtä tehdään ja sitä kulutetaan verkossa.

10 Miten työ muuttuu ja mitä tarvitsemme? Millainen on tulevaisuuden osaaja? Joulukuussa 1992 lähetettiin ensimmäinen tekstari. Nyt niitä lähetetään päivässä saman verran kuin maapallolla on ihmisiä. Kuluneen joulun jälkeen ipad on käytettävissä yli puolella suomalaisista koululaisista. Miten tämä on vaikuttanut meidän työhön ja tapaamme tehdä siten? Mistä hait tietoa ennen googlea? Mikä on tietosanakirjan merkitys elämässäsi? Miten muuttui matkatoimistotyö? Pitäisikö meidän muuttaa työtämme vaikka olemme suojassa, asiakastarpeen ulottumattomissa? Olisiko eettisesti oikein tehdä vähän fiksummin? Menestymmekö me, jos emme muutu? Tulevaisuuden työelämä tarvitsee T-mallin osaajia. I-mallin spesialistien mahdollisuudet muuttuvassa maailmassa ovat rajalliset. Kaikki osaavat kaikkea, generalisten maailma ei tuota huipputuloksia. Mallissa kirjaimen jalka tarkoittaa syvää substanssiosaamista ja T:n hattu viittaa kykyyn ymmärtää muita osaamisalueita ja innostua niistä. T-mallin ryhmiä on vaikea muodostaa I-mallin ihmisistä. T:n hatun on suomalaisessa koulutuksessa ajateltu kasvavan itsestään, tarpeen niin vaatiessa. Tulevaisuuden koulutuksen pitäisi panostaa T:n hatun kasvattamiseen. Tulevaisuuden johtamisen pitäisi panostaa T-hatun kasvattamiseen. Koulutuksessa laskentatoimi voi olla se I-osaaminen. Sen rinnalla on luontevaa ottaa ohjelmaan kaikille kuuluvana markkinointi, asiakkuusosaaminen ja verkkoympäristöt. Koulutukseen pitäisi voida poimia alueita eri toimialoilta, aika laajastikin. Kokki, terveydenhuoltoala, rakennustekniikka vapaasti valiten. Esedu pystyy tähän.

11 Talouden kriisi ei ole totta. Ei ainakaan kovin totta. Julkisen sektorin tuottavuus on romahtanut. Jäykkyydestäkö? Suomen julkishallinto on Euroopan kolmanneksi suurin heti Ranskan ja Tanskan jälkeen. Julkishallinnon pullistuminen on suuri haaste, tuottavuus on laskenut koko 2000-luvun emmekä ole pystyneet tuottaviin ratkaisuihin.. Julkishallinnon talouden kriisi johtuu tehottomista prosesseista. Taloushallinnon prosessit julkisella sektorilla on huonossa jamassa mutta meille se voi olla iso ilo: kyseessä on iso markkina. Kunnat ulkoistavat prosessejaan, siellä on olemassa markkina. Kyse ei ole yksilötehokkuudesta, vaan prosessien tehokkuudesta. Kunnissa on jäänyt paljon ihmisiä eläkkeelle. Julkishallinnon pönäkkyys ja muuttumattomuus ei ole pelkästään tarua. Siitä suuri osa on prosessitehottomuutta. Jota ketterästi toimivat tilitoimistot voivat käyttää hyväksi. Julkinen sektori muuttuessaan muuttaa maailmaa pelkästään päätös ottaa vastaan vain sähköisiä laskuja muuttaa jokaisen maansiirtoyrittäjän maailman. Heijastukset koko elinkeinoelämään ovat valtavat. Minkä verran säästöjä tulisi ulkoistamisesta? Kunnat ja kuntayhtymät ovat aivan viime vuosina järjestäneet taloushallinnon palveluitaan uudella tavalla. Palveluja on siirretty kuntien usein itse omistamiin yhtiöihin henkilökunnan siirtyessä sinne. Osia prosesseista on ulkoistettu laajemmin; monesta kunnasta on lähtenyt reskontraa, laskutusta. Sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen prosessit ovat usein kilpailutettavana. Kyse voi myös olla taidosta tehdä tarjouksia. Kilpailutukset ovat hankintalain mukaisia ja ne ovat aina avoimia miksi vain muutamat osaavat olla niissä mukana. Voisimme myös tarjota osaamistamme muutoksiin liittyvien taloushallinnon prosessien osaajana kuntaliitoksissa on kenttää vaikka kuinka paljon. Isännöinti on harvassa kunnassa ulkoistettu ammattilaisten käsiin sosiaalisen isännöinnin kasvava kenttä on kokonaan koskematon. Kuinka me voimme auttaa. On olemassa uutta markkinaa, joka on mielenkiintoista. Paikalle voi mennä pelastajana. Voimmeko asiantuntijoina tulla paikalle ja miettiä voimmeko muuttaa prosesseja?

12 Aidosti asiakkaan kanssa yhdessä menestyen Myymään ja markkinoimaan takahuoneiden aika on ohi Taitava tarjouksen tekeminen on myös markkinointiosaamista. Myydään taitavasti itseämme. Rekrytoinnissa voidaan miettiä myös tätä näkökulmaa. Neuvottelija, asiantuntija. Kun olen seitsemän vuotta tässä, voin olla talousjohtaja, jossain muualla. Suunnitellaan uraa yli organisaatiorajojen. Voiko taloushallinnon koulutuksessa olla omaa asiantuntijuuden myyntiä Tilitoimiston työntekijän tulee olla myös erittäin hyvä asiakaspalvelija. Miettiä asiakkaan kanssa, mitä voin tarjota lisää asiakkaalle. Miten voin tuoda hänelle hyötyä. Myynnin ja markkinoinnin osaajat sopivat erittäin hyvin tälle alalle. Miksi heitä edes erotellaan. Miksi Esedu ei ole se ensimmäinen koulu, jossa heidät laitetaan yhteen. Urakehitys. Mikä sinusta tulee sen jälkeen, kun olet ollut kirjanpitäjä? Markkinointiosaaminen voi kasvattaa myös tätä. Asiakkaalla on tarve, joka täytetään. Mennään auttamaan asiakasta tilanteessa, mutta toteutetaan samalla lainsäädäntöä. Asiakkaan tarve ei ole ensimmäisenä, vaan asiakkaan HYÖTY. Kiinnostus tuottaa asiakkaalle hyötyä. Menestyvä organisaatio tuottaa elämyksiä, joka toteuttaa asiakkaan unelmia. Kaukana takana on se aika, jolloin menestyvät organisaatiot tuottivat palveluita ja tuotteita, jotka täyttivät asiakkaan tarpeita. Meidän on nähtävä maailma toisenlaisella tavalla. Katsotaan maailmaa mahdollisuuksien varassa. Laman tuloksena syntyivät pätkätyöt. Ennen lamaa ei ollut olemassa termiä pätkätyö. Ennen tätä oltiin rekrytoitu elinikäiseen työsuhteeseen. Työelämän rakenne on muuttunut kaksi kertaa. Miten tätä työelämän muuttumista voisi hyödyntää? Tilitoimistotyö on ajasta ja paikasta riippumatonta. Sitä voidaan tehdään enemmän asiakkaan luona. Siihen liittyy vapaus. Ajattelun on muututtava. Miten työ voidaan miettiä uudestaan? Ei tarvitse olla aina töissä. Sinä voit olla töissä iltavuoron, joku toinen aamuvuoron. Ratkaisu ei voi olla se, että yrittäjät

13 tekevät koko ajan töitä. Saavutettavuus tulee sieltä, että koko joukko tekee hieman eri tavalla töitä. Ihmiset voivat kokea valinneensa. Vaikka joskus työ olisikin epämukavaa, niin se koetaan parempana, koska siihen on pystytty itse vaikuttamaan valinnoilla. Rakenna eteläsavolaista tilitoimistotyön mainetta. Täällä tehdään pikkuisen toisella tavalla. Täällä ollaan ihan lähellä asiakasta ja tuotetaan asiakashyötyä. Täällä on vakaata osaamista, jota voidaan käyttää myös verkossa. Tilitoimisto nimenä kuvaa ehkä sitä markkinaa, joka tekee nykyistä ja jossa markkina kapenee. Nimet ovat nopeasti muuttumassa. Kaksi esimerkkiä kirjanpitäjän hakemisesta:

14 Tilitoimistotyön kuvaukset sekä työnhakuilmoituksissa että tuotteiden ja palveluiden kuvaamisessa ovat muuttuneet nopeasti. Kirjanpitäjän sijasta haetaan talousneuvojaa, tilitoimiston sijasta haetaan talouskonsultointiin tai pelkän yritysnimen mukaan profiloituviin yrityksiin. Verkkonäkyvyys korostuu ja mainetta rakennetaan entistä enemmän juuri verkossa. Asiakastarinat verkossa korostuvat ja asiakkaat näkyvät. Työn vetovoimaa jos mietitään, niin tärkeitä asioita ihmisille ovat: o o o o o o Vapaus olla töissä silloin ja siellä, missä tahtoo. Mahdollisuus valita ja vaikuttaa omaan työhönsä. Mahdollisuus lisätä siihen uusia haasteita, myyntiä, markkinointia. Mahdollisuus kehittyä ja kehittää. Kunnolliset työvälineenvälineet Sosiaalista kanssakäymistä.

15 Sähköisessä maailmassa onnistumisen kokemuksen saaminen pitää saada jostain muualta. Sähköisten taloushallinnon hoitajat ovat hymiöiden kerääjiä. Ilo tulee asiantuntijuudesta. Onnistumisen ilo tulee asiakashyödystä. Epätyypillisissä työpaikoissa ilo tulee siitä, että pystyy ratkaisemaan asiantuntijana asioita. Tähän liittyy myös asiakkaan vapaus valita kenen kanssa hän asioi. Henkilöstön vapaus valita oma aika. Vuokraa oma talouspäällikkö! Miten ja missä työtä tehdään niin, että asiakas hyötyy siitä eniten? Asiakkuuden jalostaminen ja asiakkuudesta huolehtiminen. Miten voidaan johtaa purskeisesti työtä? Miten saadaan jaksotettua sitä paremmin. Miten saadaan taukoja omaan työhön. Onnistuminen asiakastilanteissa on kaikkein palkitsevinta siirrä kehittyminen asiakkaan luo Jos työtä halutaan muuttaa, niin silloin on muutettava myös rakenteita. Onnistujat kertovat muille onnistumisistaan, asiakkaat tyytyväisyydestä. Osaamista käytetään silloin. Ja kun osaamista käytetään, se kasvaa. osaaminen on ainoa resurssi, joka kasvaa käytettäessä. Millään järjestelmällä ei pysty korvaamaan sitä tietoa, minkä ihmiset kertovat toisilleen asiakkaista. Sen jälkeen ihmiset alkavat käyttää luovuutta. Onko tämä työn ongelma vai johtamisen ongelma? Johtuuko se organisaatiorakenteesta? Useasti törmäys tulee oman pään sisältä.

16 Muutoksen kolmio Strategia (paperiton tilitoimisto. Suomen ensimmäinen paperiton tilitoimisto) Strateginen valinta voi olla hyvin yksinkertainen. Pitää tietää mitä tahtoo. Tehdään työtä siellä, missä milloinkin ollaan. Rakenne. Rakenteen on tuettavat strategiaa ja estettävä vanhan maailman keinot. Rakenteen pitää tuhota vanhan kulttuurin elementtejä Organisaatiokulttuuri, tapa toimia. Meidän on johdettava nykymaailmassa tapaa toimia. Meidän on rohjettava muuttaa tapaa toimia. Henkilökohtaiset voimavarat (ihmiset ovat vastuussa omasta työajan käytöstä), johtamiskulttuuri ja vuorovaikutuksen kehittäminen Kasvata yhteistä kakkua älä jaa sitä verissä päin. Tehdään eteläsavolaisista parhaita ammattilaisia. Tilitoimistotyö muuttuu. Muutoksen tuulet avaavat sille uusia markkinoita. Tunnista kilpailijasi ne eivät todellakaan ole täällä. Sinua vahvistavat kumppanuudet ovat. Ole yhdessä enemmän ja vahvista vahvuuksiasi. Tarjoa jotain, mitä kukaan muu ei osaa eikä uskalla. Nosta ammattitaito ja ota erityisosaamiset todella käyttöön. Jos pystymme muuttamaan työn, pystymme tekemään jotain uutta asiakkaille. Ja muuttamaan markkinan. Mutta uusia asioita ei voi tehdä vanhoilla tavoilla. Meidän on uskallettava uudistua ja uudistaa myös koulutusta. Koulutusta on rakennettava yhtaikaa pitkäjännitteisesti ja ketterästi yhdessä. Työtä ja opiskelua koko ajan matkan varrella yhdistäen. Yhteistä oppimista korostaen.

17 Lopeta tulosiirrot asiakkailta asiakaskannattavuus on kaiken ydin. Pidä parhaat ja uskalla palkita niitä. Uskalla segmentoida asiakkaasi. Mitä ovat Top10? Mitä ne tuovat ja mitä ne vaativat? Onko sinulla kannattamattomia asiakkaita? Tee niistä heti kannattavia. Yksikään yritys ei menesty sillä, että sillä on halpa tilitoimisto. Mutta moni yritys menestyy sillä, että se on paras mahdollinen. Ajassa liikkuva, Muutoksia tunnistava. Eteläsavolainen perinteinen paikallinen tilitoimistomarkkina pienenee. Se voi kasvaa vaativan talousneuvonnan puolella ja olemalla valtakunnallinen. Jos asetelmaa pidetään nykyisenä, kilpailemme keskenämme pienemmästä kakusta, hintakilpailu kovenee, alan kannattavuus laskee emmekä pysty kehittämään niitä palveluita, joiden avulla yritykset kasvavat ja menestyvät muuttuvassa maailmassa. Tämä laskee tietysti kykyä maksaa palkkaa ja menetämme parhaat potentiaaliset tekijät. Koska työ muuttuu joka tapauksessa asiantuntijatyöksi, ei kaikki vaan pärjää ja työn tuottavuus laskee edelleen. Johtaminen vaatii muutosta:

18 Asiakkuuksia on uskallettava johtaa kannattavuuden näkökulmasta Henkilöstöä on uskallettava johtaa osaamisen näkökulmasta Jos Sinulla on yksi asiakas, jolle tehdään sadalla eurolla ilmaista työtä ja kannattavuus toimistossasi on 5%, on sinun tehtävä 2000 eurolla työtä toiselle, että saat kompensoitua tuon. Ei ole oikein maksattaa toisilla asiakkailla kannattamattomia asiakkaita. Tee jokaisesta asiakkaasta kannattava. Jokaisesta. Työn muuttuessa yhä vaativammaksi, asiantuntijoiden erot korostuvat. Taitavimman ja vähiten taitavan erot saattavat olla aivan huikeat. Kyse on tahdosta ja kyvystä oppia ja uudista. Jos et huolehdi heikoimpien tuottavuudesta, menetät parhaat. Kyse on edelleen kannattavuudesta. Kaikki eivät sittenkään sovi alalla. Mainetta on uskallettava johtaa eteläsavolaisesta näkökulmasta Alan kannattavuus on siis heikko. Jos jatkamme nykyisellä tavalla on olemassa vaara, että se kilpailun takia heikkenee yhä. Maine rakentuu mielikuvista ja tarinoista. Uskalla rakentaa yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Alueellista mainetta, uusilla tavoilla. Päättäkää olla paras. Yhdessä. Hyvin tehdystä työstä kannattaa maksaa hyvin. Asiakkaan. Ja hyville tekijöille. Onko parhaillakin oikeus saada vähän huomiota? Oikeudenmukaisuuden käsite on hyvin haastava. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa oikeamielisyyttä, sitä mikä vastaa yleistä oikeuskäsitystä. Se voi tarkoittaa niin ihmisen hyvettä kuin sosiaalisen järjestelmän tai teon ominaisuutta. Oikeudenmukaisuus esimerkiksi työyhteisössä on sosiaalisen järjestelmän ominaisuus, oikeudenmukaisuuden hyveen jokainen tuntee omakseen ja oikeudenmukaiset teot tässä tilanteessa jo valmiiden ristiriitaisten arviointien kohteita.

19 Oikeudenmukaisuuden määritteleminen on mahdollista vain hyvin yleisin käsittein, sillä sen tarkat määrittelyyritykset kilpistyvät ankariin vastaväitteisiin. Käsitteet oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, ja yhdenvertaisuus liittyvät läheisesti yhteen. Lainsäädäntö heijastaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuskäsitystä, joka kulttuurista riippuen saatetaan tulkita niin yhdenvertaiseksi kuin epätasa-arvoiseksi. Ihminen sinänsä on arvokas, ja yhdenvertainen oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen. Kaikissa on jotain yhteistä, jonka vuoksi ihmisiä on kohdeltava oikeudenmukaisesti. Koska haluamme olla niin oikeudenmukaisia, selitämme sen itsellemme mieluisaksi. Tosiasiassa ei varmaankaan ole oikeudenmukaista, että työstä rajan takana saadaan ihan erilainen palkka. Mutta selitämme oikeudenmukaisuuden käsittävän kaltaisiamme, loppupeleissä niitä, jotka kuuluvat perheeseen tai vaikka työyhteisöön. Missään tapauksessa oikeudenmukaisuus ei tarkoita kaikkea samaa kaikille. Se ei tarkoita varmasti samasta tehtävästä sama palkka. Se ei voi tarkoittaa tarpeen tai ansion mukaan. Työelämän tarpeiden kannalta oikeudenmukaisuutena voi ajatella vaikka sitä, että Myös parhailla on oikeus saada yhtä paljon johtamishuomioita kuin niillä, joilla on vaikeuksia. Tällainen hyvin yksinkertainen oikeudenmukaisuuden ajattelu johtaa työelämän kannalta tarkoituksenmukaiseen ajatteluun ja suuntaa energiaa muutoksessa organisaation suorituksen kannalta oikeaan suuntaan Miksi et veisi palveluja verkkoon? Uudella tavalla? Palvelun verkkoon vieminen ei tarkoita pelkästään sähköistä taloushallintoa ja järjestelmien käyttöä. Se voi tarkoittaa verkkokokouksia ja luontevaa yhteydenpitoa esimerkiksi Lyncissä. Pelkästään se mahdollistaa asiakkaan kanssa yhdessä tekemisen, asiakkaan luona olemisen uudella ja aiempaa selvästi tehokkaammalla tavalla. Ja mahdollistaa esimerkiksi talouspäällikön tai henkilöstöpäällikön ulkoistamisen hyvin tehokkaasti. Se voi tarkoittaa, ja tulee tarkoittamaan yhä enemmän, reaaliaikaista kirjanpitoa. Ohjelmalla voidaan hoitaa mm. kirjanpito, sähköinen laskutus, reskontrat, ostolaskujen hyväksymiskierto, palkanlaskenta, matka- ja kulu-

20 laskut sekä talouden seuranta. Ja kaikki sähköisesti internetissä reaaliaikaisesti. Yhdessä kiinnitetään erityistä huomiota rutiinitehtävien virtaviivaistamiseen ja asiakkaan ja tilitoimiston yhteistoimintaan, jolloin voidaan keskittyä kaikkein olennaisimpaan: talouden hallintaan ja ennakoivaan seuraamiseen. Reaaliaikaisen kirjanpidon avulla asiakas näkee yrityksen talouden koko tilanteen milloin vain ja mistä vain; nyt eikä seuraavan kuun 15. päivä. Etenkin pienten asiakkaiden ohjelmat toimivat internetissä, joten asiakkaan ei tarvitse huolehtia asennuksista, päivityksistä tai varmuuskopioinneista eikä Sinun tarvitse ostaa kallista ohjelmistolisenssiä. Tietoturva hoidetaan pankkiohjelmistoissa käytetyillä testatuilla tekniikoilla ja käytännöillä. Tahdon talousneuvoja! -reaaliaikaisesti Reaaliaikainen talousneuvonta voidaan toteuttaa heti olemassa olevilla ohjelmilla. Omilla sivuillasi, kaikilla mahdollisilla sivuilla voi olla näppäin Tahdon talousneuvoja! Talousneuvojat näkevät ihmisten seikkailut sivuilla, näppäin näkyy vain kun olet paikalla. Asiakas voi kysyä vaikka mitenkähän nämä alvit menevät?. Isännöinnissä mahdollisuudet ovat mittaamattomat. Kun asiakas saa neuvot Etelä-Savosta, mistä se hankkii tilitoimistopalvelut muutostilanteissa? Palveluaika voi laajentua rajusti olemassa olevin kustannuksin. Tunnelmajohtaminen - Hyvä tunnelma olla töissä ja olla asiakkaana. Minkälainen tilitoimisto mielletään uskottavaksi? Miten saadaan kiva myös uskottavaksi? Kiva fiilis, kiva tekeminen. Tilitoimisto on parhaimmillaan kumppani. Se katsoo eteenpäin. Luottamus ja luovuus. Läsnäolotaito. Kuuntelemisen taito. Asiakkuuden ja luottamuksen rakentamista. Läsnäoleva vuorovaikutus on todellinen ammattitaitovaatimus.

21 Tekninen taito ei riitä pelkästään rekrytointiperusteeksi. Ihmisiä pitää saada synnyttämään ja kertomaan merkityksellisiä tarinoita. Viestinnän ja markkinoinnin merkitys nousee. Asiakkaat ja työntekijät ovat markkinointiviestinnän viejiä. Maineen rakentamista ei voida tehdä markkinoiden, vaan pitää luoda olosuhteita, jossa syntyy onnellisia ja hyviä tarinoita. Hyviä tarinoita pitää saada syntymään. Jos nostetta halutaan tuoda tilitoimistoille, niin markkinointikikkailuilla sitä ei saada aikaiseksi. Se vaatii oman pään asennemuutoksen. Puhe muuttuu, ääni muuttuu, kertomukset muuttuu. Tulee uusia mielikuvia. Ei liukuva työaika, VAAN me teemme töitä silloin, siellä ja siten, missä asiakas hyötyy siitä eniten. Viihdy ja menesty asiakkaiden kanssa. Ole aidosti läsnä. Kun ihminen tulee tiloihin, niin mitä hän näkee? Käyttäjäkokemusarvio ja palvelumuotoilu. Siinä tilanteessa kun hän astuu sisälle, niin mitä hän näkee ja kokee? Se vaikuttaa todella paljon asiakaskohtaamiseen ja siihen, millä mielin asiakas tulee. Kynttilöitä, kahvia, teetä, musiikkia, rentoutumisalue. Mielikuvan rakentaminen olipa tilitoimistokokemus, asiakasta odotetaan. Mistä muistijälki lopulta jää? Tunnelmajohtaminen. Johdetaan tietoisesti tunnelmaa. Se on kilpailutekijä meidän kanssa on kiva tehdä töitä. Tilitoimistotyön voimaannuttava vuosikello? Tilitoimistotyö on ollut aina hyvin purskeista. Tulevaisuuden työn sanotaan olevan sitä. Purskeisuus tarkoittaa vuodenaikojen ja asiakastilanteiden mukaan rytmittyvää, ei kellon mukaan toimivaa. Purskeiseen työhn sopii mainioista vuosityöaika ja myös työn ja sen tunnelman rohkea rytmitys. Tunnista ansojen rakentamiseen, metsästykseen ja lepoon rytmittyvä vuosi. Rakenna yhteiset tapahtumat ja juhlinta suhteessa niihin. Voisiko taloushallinnon eteläsavolaiset neuvottelupäivät olla alkusyksyn yhteinen kohokohta? Laskutus muuttuu miksei asiakas maksaisi hyödystä? Laskutus perustuu vielä aika usein rutiinien suorittamiseen ja transaktioihin. Asiantuntijatyötä ei hinnoitella sitä. Asiantuntijatyö hinnoiteltiin tunteina: ihmiset ostivat kaksi tuntia auton huoltoa. Se ei ole asiakaslähtöistä. Palvelualoilla on hinnoiteltu myös palvelu: esimerkiksi hiusten leikkuu. Asiakaslähtöisessä ajattelussa hinnoi-

22 tellaan vielä pidemmälle: esimerkiksi tuotteena on se, että hiuksesi ovat aina kunnossa. Eri hintaluokat määrätyvät siitä, haluatko, että ne ovat vain leikatut vai leikatut ja värjätyt. Palvelua käytetään kuukausimaksulla niin paljon kuin halutaan. Tilitoimistotyössä kiinteä kuukausilaskutus on erinomaisesti soveltuva laskutustyyppi. Se on asiakkaalle helppo ja hyvä. Meille itselle mainio. Kulumme ovat hyvin suurelta osin kiinteitä. Oma ennustettavuutemme ja asiakkaan ennustettavuus paranee. Kesän konkreettisia askeleita kokeiltavaksi Riko rajusti koulutuksen rajoja sinulla on siihen mahdollisuus Myynnin ja markkinoinnin koulutus erotetaan jo merkonomikoulutuksessa laskentatoimesta. Ajatellaan jotenkin, että laskentatoimen ihmiset eivät ovat taustatyössä eivätkä tarvitse asiakaskontaktia. Toteuttakaa sellainen koulutus, missä yhdistätte myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon. Asiakkuuksien johtamisen ja asiakkuuksien painotuksella. Rekrytoinnissa mietitään työvaltaistamista. Sitoutumista heti alussa. Markkinoidaan sellaista koulutusta, jossa on asiakkuuksien johtamista ja hallintaa. Asiakkuusajattelu läpileikkaavana linjana. Osaamien saaminen virtaamaan yli koulutusrajojen jo koulussa on hyvin tärkeää. Myös opettajat profiloivat omaa koulutustaan liiaksi. Menkää opettajat ja opetus sekaisin jo koulussa. Tehkää siitä, että osaatte toimia yli koulutusrajojen kilpailuetunne. Paljon radikaalimmin: kokit ja viestinnän ihmiset, tekniikan ihmiset mitä kaikkia mahdollisuuksia tässä piileekään? Suomen paras tilitoimisto kouluttautukaa yhdessä! Tilitoimistoväen koulutus on usein tiedon antamista samalta ammattialalta. Se on teollisen maailman täydennyskoulutusparadigman mukaista koulutusta. Niin ei tarvitse olla. Tai jos tahdomme muuttaa työnantajamainetta, niin ei voi olla. Asiakkuuksien johtamisen koulutusta ja laittamalla siihen elementtejä asiakashyödyn tuottamisesta, yrityksen neuvonantajana toimimisesta Key Account Manager -koulutus tilitoimistoväelle. Avainasiakaspäällikkö. Avainasiakkuushoitamiseen. Painotus viestinnässä ja vuorovaikutuksessa, uudistumisessa ja uusien palveluprosessien kehittämisessä.

23 Tahdon talousneuvoja! Ota kilpailuetu saavutettavuudesta. Ja rauhoita omaa aikaasi samalla, kun olet rajusti saavutettavissa. Ottakaa ensimmäisenä Suomessa talousneuvonta verkossa käyttöön. Pystytte erottautumaan muista välittömästi. Jo yksi neuvoja pystyy palvelemaan aika moisen määrän kyselyjä. Reaaliaikaisuus saa aivan uuden merkityksen. Isännöintiympäristössä mahdollisuus on vielä suurempi. Pystymme erottautumaan verkossa.

24 Läsnätyö työ tehdään siten ja siellä, missä se sujuu parhaiten Siirtyminen asiakkuusajatteluun. Vapaasti valittavalla työajalla Oma ammattitaito ja asiantuntijuus paremmin käyttöön. Mahdollisimman paljon työtä tehdään asiakkaiden luona. Tai kotona. Työtä tehdään siellä, siten ja silloin, missä asiakas hyötyy siitä eniten. Läsnätyön mahdollistaminen on osa yhteiskuntavastuuta: sosiaalisessa mielessä se on työntekijän elämän helpommaksi, mahdollistaa työn ja perheen yhteensovittamisen uudella tavalla. Taloudellisessa mielessä se säästää matkustuksessa, ehkä tiloissa ja vapauttaa työaikaa työn tekemiseen. Ympäristömielessä se vähentää hiilijalanjälkeä. Todella. Paperittomuus vie tilitoimistotyön uuteen aikaan Paperittomuus muuttaa työn tekemisen tapaa. Se muuttaa koko työn aivan uuteen aikaan. Se tekee työstä muuttuvaa, vuorovaikutteista ja ajassa elävää. Se nostaa katseen papereista asiakkaan silmiin ja tekee työstä vuorovaikutustyötä. Uuden teknologian avulla voidaan työtä tehdä niin, että asiakkaan asiat ovat läsnä koko ajan. Enää ei ole mahdollista, että asiakaan asioita käsitellään muutamana päivänä kuukaudessa, tulevaisuudessa yhden asiakkaan työtä saatetaan tehdä hyvin lyhyitä aikoja useana päivänä viikossa, ehkä jopa joka päivä. Se, että vain yksi ihminen käsittelee yhden asiakkaan papereita ei ole enää mahdollista. Tietojen on siirryttävä sujuvasti asiantuntijalta toiselle ja vaikka yksi tunteekin asiakkaan asiat parhaiten, on avun eri tilanteisiin löydyttävä myös muiden pöydältä. Paperittomuus on sekä asiakkaan että meidän itsemme hyöty siksi siihen kannattaa kannustaa. Paperiraportti on syytä tehdä maksulliseksi heti, kohtuullisen suuri korvaus vieläpä. Jos asiakas on itse paperiton, niin siitä palkitaan asiakasta antamalla hänelle mieluimmin jotain koukuttavaa palvelua lisää - tai jos ei kerta kaikkiaan muuta keksitä annetaan sitten alennus. Tehdään näkyväksi se, mitä tavoitellaan. Tehdään se näkyväksi myös oman henkilöstömme keskuudessa. tulla kilpailemaan. Onnistu yhdessä ja juhli sitä! Eteläsavolaiset voivat olla vahvoja yhdessä. Miksette näyttäisi sitä? Juhlikaa yhdessä vaikka syksyllä uutta aikaa ja miettikää, miten olette yhdessä vahvoin kaikista. Juhlikaa yhteisiä onnistumisia ja näyttäkää muulle maailmalle, että tänne nyt ei ainakaan kannata Rekrytoinnin uusi aika rekrytoi kyvykkyyttä Minkälaisen tyypin me haluamme? Haluamme ihmisiä, jotka osaavat kirjoittaa numeroista tarinoita. Rekrytointi on usein tilitoimiston suurin investointi ja melkein aina suurin riski. Tulevaisuushakuinen rekrytointiosaaminen saattaa olla suurin menestystekijä.

25 Työn muuttuessa keskeiseksi nousee kyky ja halu oppia uutta, asiakkuuksista innostuminen ja ratkaisukeskeinen työote. Niistä monikaan ei näy papereissa kannattaa luottaa intuitioon. Vaikka olemme kuinka hankalassa tilanteessa ja resurssipulassa: älä koskaan rekrytoi, jos mielessäsi on pienikin epäilys. Tee aina lopullinen rekrytointipäätös noin kuukausi ennen koeajan päättymistä. Pura työsuhde aina, jos et tekisi rekrytointia uudestaan. Muista, että tuo päätös on molemminpuolinen. Tee siitä myös näkyvä. Kouluttakaa aidosti yhdessä työelämän kanssa! Kun työelämän edustaja kertoo, millaisen ihmisen hän tarvitsee, prosessi saada sellainen on auttamattomasti liian pitkä. Nuorisoasteella ainakin viisi vuotta ja aikuisillakin vuosia. Mitä jos koulutukseen haettaessa sitoudutaan heti kummiyrityksiin? Jos rekrytointilanne onkin yhteinen? Jos jokaiselle opiskelijalle olisikin valmiina esimerkiksi neljä erilaista työssä oppimisen paikkaa? Jos työnantajat olisivatkin jo valitsemassa heitä ja suunnittelemassa henkilökohtaista oppimisen suunnitelmaa? Mitä, jos tämä tapahtuisi ennen hakemusten jättämistä? Asetu asiakkaan asemaan - ota palvelumuotoilu peliin! Miten asiakas kohdataan? Mitä asiakas näkee tullessaan toimistoon? Millaiseen tunnelmaan hän itse siirtyy ja mihin hän valmistautuu ensi sekunteina? Minkälainen tunnelma on ja millaisissa tunnelmissa olet, ENNEN KUIN SAAT PALVELUA? Monikanavakommunikoinnin opettelu osaksi arkea ja kaikkien kanavien hyödyntäminen. Monikanavaisuus on paitsi monia eri tekniikoita puhelin, kohtaaminen, sähköposti, chat se on myös eri aisteja ja tunteita! Miten ihminen kokee käyttäjäkokemuksensa - eri ihmiset kävelemään sisään toimistoon. Minkälainen tunnelma on sisään tullessa? Minkälainen äänimaailma siellä on? Mihin asioihin kiinnitetään huomiota? Asiakkaan valmistaminen palvelutunnelmaan. Anna omille ihmisillesi välineistö ja tilat, jossa hän voi antaa asiakkaalle häkellyttävän hyvän palvelukokemuksen. Anna hänelle kunnon työvälineet käyttöön. Työvälineet huomioida asiakas ainutlaatuisena ihmisenä. Kirjanpitäjä vai talousneuvoja? Nimikkeet uusiksi! Nimikkeen tulee kuvata eteenpäin menemistä ja sitä, mitä asiakkaan suhteen halutaan saada aikaan. Nimikkeiden uusiminen on myös sosiaalisen pätevyyden ja itsetunnon johtamista. Jos ihmisen nimike ei edellytä muuta, kuin sen tekemistä, mitä hän jo nyt tekee, ei se ole kovin tulevaisuushakuista. Ihmisen pitää voida olla ylpeä nimikkeestään. Nimikkeet eivät kuitenkaan itsessään muodosta urapolkua, niiden sisällä kehittymisen tulee olla mahdollista. Muuttakaa nimikkeitä rohkeasti. Kirjanpitäjä tai palkanlaskija ei ole tätä päivää. Taloushallinnon asiantuntija voi olla

26 lähempänä, palkka-asiantuntija myös. Palvelupäällikkö, asikaspäällikkö ja tai vaikka taloushallinnon erityisasiantuntija voi antaa selkänojaa asiakastilanteissa. Antakaa ihmisille nimikkeet, joiden kanssa he viihtyvät. Tuotantolähtöistä on ajattelu, että nimikkeiden pitää olla jotenkin yhdenmukaiset. Mitä jos laittaisimme viestinnän uusiksi? Ja aloitamme nimikkeistä? Tittelit ovat hirveitä tilitoimistoalalla. Nimikkeitä joudutaan selittämään. En todellakaan kerro kavereille, että olen kirjanpitäjä. Uudessa työssä keskeistä on kehittymismahdollisuudet. Kun vetovoimaa rakennetaan ja halutaan saada parhaita, on pystyttävä tarjoamaan kehittymismahdollisuuksia. Mahdollisuuksia tulla joksikin, tulla osaajaksi. Kyse ei niinkään ole staattisista urapoluista, vaan lupauksesta oppia ammattilaiseksi. Tarjoammeko tätä? Vaikka meillä on kaikki mahdollisuudet? Tarjoammeko mahdollisuutta oppia yhdessä, tehdä yhdessä parhaiden ammattilaisten kanssa? Keskeistä on mahdollisuus käyttää sosiaalisia taitoja. Kaikissa kanavissa verkossa ja kaikkialla. Tarjo-ammeko tätä? Vaikka meillä on siihen kaikki mahdollisuudet? Miksi emme antaisi edes nimikkeitä, jotka ovat eteenpäin vieviä, innostavia? Miksi emme anna nimikkeitä, jotka ovat sellaisia, että ne auttavat ihmistä keskustelemaan asiakkaan kanssa oikealla tasolla? Ulkopuolisena katsoen tilitoimistotyö on vaativaa, mutta nimikkeet tulevat jäljessä siitä. Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos muuttaisitte nimikkeenne ensi kuun alusta? Ihmisillä on oltava nimike, jolla on sosiaalinen pätevyys. Samalla rakennetaan vetovoimaa. Teette kaksi asiaa: kirjanpitäjän ja palkanlaskijan nimikkeet muuttuvat mitkä nimikkeet rakentavat vetovoimaa, ovat eteenpäin katsovia. Miksi pidämme ihmisiä jo nimikkeillä vanhan maailman laatikoissa? Ja kysymme vakavissamme: Haluatko pysyä siellä? Ei se ole vastuullista antaa haluta. Koska se aika on takana ja on pystyttävä uudistamaan osaamista. Kokemuksen hankinnasta yhteiseen tulevaisuudenkuvaan Meillä ihmisistä kasvaa superhyviä, jotka pärjäävät muuallakin. Emme ajattele, että ihmisen lähtö muutaman vuoden päästä olisi tappio, vaan hänen menestyksensä yhä edelleen osa meidän menestystä. Tehdään rekrytoinnin jälkeen heti tulevaisuudenkuva yhdessä

27 ehkä juuri viideksi vuodeksi. Mietitään osaamisen kehittämistä siitä näkökulmasta, millaista osaamista ihmisellä muutaman vuoden päästä on ja miten hän sitä käyttää. Näkökulmana on osaamisen johtaminen. Ihmiset tekevät sellaista, mitä eivät osanneet tehdä vielä eilen. Osaamisen johtamisessa hallinnan kulttuurista siirrytään virtaamisen kulttuuriin. Osaaminen saatava virtaamaan sen kehittyminen tapahtuu yhdessä tehden, tehden joka päivä jotain, mitä ei vielä eilen tiennyt mahdolliseksi. Kysymys rekrytoinnissa: Minkälaista haluat, että sinun työelämä on kolmen vuoden päästä? Tuutko meidän sivuille? Asiakkaat näkyväksi verkossa Asiakkaat näkyviksi verkkosivuille etsi aluksi yksi asiakas, jonka tarina ansaitsee tulla kerrotuksi. Ja jonka hän haluaa kertoa. Kerro se verkkosivuilla, mieluisten yhdessä ehkä työntekijän kanssa? Ollaan ylpeitä asiakkaistamme. Tehdään se ylpeys näkyväksi. Toista tätä jatkuvasti toistuen, ehkä kolmen viikon välein. Tällainen tarina herättää kiinnostuksen yhteistyökumppaneissa, kilpailijoissa, rekrytoitavissa. Yritä saada myös oma tilitoimistosi näkyväksi asiakkaan verkkosivuille - linkkinä. Rekrytoitavat näkevät, kenen töitä me teemme. Rakennamme yhdessä yrityksen menestystä. Aidosti asiakaslähtöinen - juhli asiakkaan menestystä Asiakkuusajattelun lähtökohta, asiakaslähtöinen ajattelu: mitä asiakkaalle kuuluu? Miten meidän asiakkaat ovat menestyneet? Miten me olemme vaikuttaneet siihen? Meitä alkaa kiinnostamaan, miten asiakkaalla menee. Työnantajamainetta rakennetaan asiakkaiden kautta. Ei katsota, mitä olemme tehneet. Vaan mitä olemme saaneet AIKAAN. Parhaimmillaan maine syntyy siitä, että tämä tilitoimisto, nämä sen henkilöt ovat edesauttaneet asiakkaan menestystä. Juhli asiakkaan menestystä yhdessä henkilöstön kanssa! Jatkuvasti

28 Rakenna yhteiskuntavastuusta vetovoimatekijä Yhteiskuntavastuun rooli on kasvanut ja se on nopeasti muuttuvassa maailmassa muuttunut kilpailukykytekijäksi. Teollisessa yhteiskunnassa sillä oli marginaalinen rooli. Nyt on toisin. Ja se, jos mikä sopii tilitoimistojen kehittäjille. Tilitoimisto voi itse olla vahva yhteiskuntavastuun kantaja, mutta samalla se voi tarjota asiakkaalle mainiot mahdollisuudet kantaa helposti omaa yhteiskuntavastuuta. Valitse meidät työntekijänä, valitse meidät tilitoimistona, niin kannat yhteiskuntavastuuta ja olet pelastamassa hyvinvointiyhteiskuntaa. Yhteiskuntavastuu muodostuu kolmesta: sosiaalisesta vastuusta, ympäristövastuusta ja taloudellisesta vastuusta. Sosiaalinen vastuu on vastuuta työntekijöistä. Työntekijöistä tehdään huippuammattilaisia. Kasvu-ura omille ammattilaisille. Osallistumme taloushallinnon koulutuksen kehittämiseen on osa yhteiskuntavastuuta. Taloudellinen vastuu Tuotamme vastuullisesti hyötyä asiakkaalle. Olemme hintamme väärtti ja vähän enemmänkin. Ympäristövastuu Jätämme ympäristömme ja autamme asiakasta jättämään ympäristön vähän paremmassa kunnossa tuleville. Sosiaalinen vastuu Huolehdimme henkilöstöstämme ja otamme vastuuta heidän tulevaisuudestaan on se sitten meillä tai muualla. Toimimme niin, että myös asiakkaamme voi tehdä samaa. Tee itsesi näkyväksi sosiaalisessa mediassa Twitter on tilitoimistoon ehkä se oikein sosiaalisen median väline. Miksi? Koska se on asiantuntijaorganisaation profiiliin sopiva ja siten voi rakentaa tilitoimistotyön vetovoimaisuutta siinä kentässä, missä halutaan toimia. Koska sen ylläpitäminen on mahdollista. Sosiaalisessa mediassa ei voi olla, ellei viestejä ole vähintään kolme viikossa. Sama koskee tietysti verkkosivuja yleensä. Ellet pysty pitämään ajankohtaista-palstasi niin, että sinulla on siellä tuo vähintään kolme viestiä viikossa, laita sivuille twitter ajankohtaisen viestinnän välineeksi. Älä tee siitä juorupalstaa, vaan jälleen tviittaa mielenkiintoisiin paikkoihin. Onko sosiaalisessa mediassa pakko olla? Ehdottomasti on, jos halutaan vetovoimaa rakentaa. Mutta mitoita voimasi niin, että jaksat myös olla. Menemällä näkyväksi ja heittäytymällä sitten näkymättömäksi. Ei ikinä.

29 Minkälaista tilitoimistotyö voi olla tulevaisuudessa? Se on meistä kiinni!

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 16.12.2013 Tampere Sanna Lehtinen, Homeros Oy Marja Tiilikka, Homeros Oy Tiina Laukka, Homeros Oy Marja-Liisa Salomaa, Tilimanager Päivi Remes, Tilimanager Anna-Maija

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 22.-23.1.2014 Hartola, Linna Hotelli HS-Yrityspalvelut ja Lahden Tilikeskus Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen ESITYKSEN AGENDA Osa I: Kenestä oikein puhutaan Osa II: Työpaikkaa etsimässä, mielikuva rakentuu

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa Muistio koulutuksesta 1 / 5 Aika: 18.11.2015, klo 12.30-15 Paikka: Kulttuuritalo, Helsinki Koulutus: Opintokeskuspäivä Läsnä: Opintokeskustyöntekijöitä 15 osallistujaa Vetäjä: Inka Ukkola, TJS Opintokeskus

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon ProOffice -kasvukonsepti Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon Sisällysluettelo ProOffice-kasvukonseptilla menestyt 3 Pysy mukana tilitoimistoalan muutoksessa 4 ProOffice-kasvukonsepti 5 Markkinoinnin

Lisätiedot

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft, 2005 Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft Globaalisti Maailman johtava ohjelmistovalmistaja 107 000 työntekijää Liikevaihto 40

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Oy Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Tavoitteistaminen 1/5 Tavoitteistaminen tekee ongelmista puhumisen helpommaksi.

Lisätiedot

Säästöpankkiryhmän strategia 2012. Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020

Säästöpankkiryhmän strategia 2012. Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020 Säästöpankkiryhmän strategia 2012 Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020 Missiomme nousee juuristamme Missio Säästöpankit edistävät säästäväisyyttä ja asiakkaidensa taloudellista

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Petteri Mikkola Koko päivä pedagogiikkaa Lapsen itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen Lapsen sosiaalinen asema on aina aikuisten vastuulla Yhteinen

Lisätiedot

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Toimitusjohtaja Petri Lempinen Tammikuu 2017 Täältä tulemme Ammattikorkeakoulujen irtaantuminen Ammattitutkintolaki 1994 > laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

Yhteenveto 8.9., 22.9. ja 6.10. seminaareista

Yhteenveto 8.9., 22.9. ja 6.10. seminaareista Yhteenveto 8.9., 22.9. ja 6.10. seminaareista Yritykset ja kaupunki luovat Salon kasvun Hannu Salminen, Salon kaupunki Salon elinkeinopoliittisen ohjelman keskeiset tavoitteet: - Kaupungin vetovoimaisuudesta

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylätoiminta on kylän asukkaiden vapaaehtoista yhteistyötä omien elinolojensa kehittämiseksi. Elintärkeää on yhteistyö:

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Se on siinä. Brändiohjeisto SIVU 1

Se on siinä. Brändiohjeisto SIVU 1 Brändiohjeisto Se on siinä Uusi Junttan. Uusi ilme ja entistä tarkempi katse tulevaisuuteen. Uudistuminen on tehty Junttanin periaatteiden mukaan; kun siihen kerran ryhdytään niin tehdään sitten kunnolla.

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi 19.5.2015 Neuvottelujohtaja Seija Petrow, Valtion työmarkkinalaitos Apulaisjohtaja Mari Näätsaari, Valtiokonttori Julkishallinnon kovat

Lisätiedot

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Tarkoitus ja arvot tuovat työhön mielekkyyden, innostuksen ja sitoutumisen Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n 10-vuotisjuhlaseminaari Turku 12. 13.10.2013 Iina Åman

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla

Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 1.-2. 10.2009 Joensuu Minna Isoaho, KTM Fountain Park Fellow Stratebility Oy Tausta näkemysten takana 1. Rohkea

Lisätiedot

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät Nina Törhönen, Fazer Mitä on Elämän Eväät? Ohjelma luotiin vuonna 2007 herättämään nuorten tulevaisuuden työntekijöiden mielenkiintoa uudella tavalla.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Miksi? Miten? Mitä? Tilanne 2014 Työnhakijoiden määrän vaihtelu Osa viihtyy ja pysyy kotihoidossa

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA?

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? Työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa laatuun ja tehokkuuteen Menetelmä- ja aikastandardien merkitys Jaana Ylitalo jaana.ylitalo@pam.fi 26.10.2011 1 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO

Lisätiedot

Kauppa vetovoimaisena työnantajana

Kauppa vetovoimaisena työnantajana Kauppa vetovoimaisena työnantajana Puheenjohtaja Ann Selin Vähittäiskaupan ennakointiseminaari 10.3.2015 PAM lukuina Jäseniä 232 381 (31.12.2014) Naisia n. 80 % jäsenistä Nuoria, alle 31-vuotiaita 30 %

Lisätiedot

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 28.11.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot