Ryhmä 1 Katina / Kilpailutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryhmä 1 Katina / Kilpailutus"

Transkriptio

1

2 Ryhmä 1 Katina RYHMÄ 1 tiimin vetäjä Kati Myllyniemi Keskinen Pirjo Kyröskosken koulun keittiö Ojala Matti Myllyn Leipä Oy Vilenius Mika Aallon Leipomo Oy Kankaansivu Harri Vihannespalvelu Oy Yrjölä Veikko Tyrnikka Oy Heikkinen Jori Leivon Leipomo Kiviranta Timo Wääksyn kartano Kuortti Jussi Kuortti Yhtiöt

3 Ryhmä 1 Katina / Kilpailutus Ilmenee mm. Liian suuret tarjouspyyntökokonaisuudet pienillä tuottajilla ei ole mahdollisuuksia tehdä tarjousta (oma tuotevalikoima ei kata niin laajaa valikoimaa kuin mitä pitäisi pystyä toimittamaan) Tarjousten tekeminen ei ole tietoa miten tehdä tarjous Tuotteista ei ole riittäviä tietoja toimitettavaksi asiakkaalle, esim. EAN koodit, tuotekortit Kilpailutetaan vääriä tuotteita Ostetaan vain halpaa, tai puolivalmiita tuotteita, joita ei ole tuottajalla tarjolla Tarjouspyyntöjen tulkinta Tarjouspyynnöt ovat vaikeasti ymmärrettäviä ja tulee helposti virheitä tarjouksen tekemisessä

4 Ryhmä 1 Katina / Kilpailutus Ratkaisuja: Kilpailutusten kokoa tulisi pienentää tai osatarjousten tekeminen tulisi sallia Kilpailutuksissa tulisi varata mahdollisuuksia pieniin suoratoimituksiin. Näin voitaisiin kehittää yhteistyössä asiakkaalle paremmin sopiva (jopa jatkojalostettu tai valmis) tuote (esim. kokeilun kautta) tai hyödyntää pienien tuottajien tuotteita esimerkiksi teema- tai juhla-aterioilla. -> Mikäli asiakas havaitsee jonkin tuotteen hyväksi, tulisi hankintasopimuksissa olla varaus siitä, että se voitaisiin saada esimerkiksi päätukkurin valikoimaan Osatoimituksissa Puitejärjestelyjä hyödynnetään heikosti ja olisi parempi että yhden päätukun sijasta valittaisiinkin (jopa samoille tuotteille) useampi toimittaja, esim. Päätukku (jonka kautta kulkee suurin volyymi) ja sitten muutama täydentävä tukku

5 Ryhmä 1 Katina / Asenne ja resurssit Ilmenee mm. Kunnissa ruokapalvelut on tukipalvelu ei sijoitus Määrärahat pysyneet samana vaikka elintarvikkeiden hinnat kohonneet aina vain vähemmällä rahalla pitäisi saada annos tehtyä Vaatisi paljon aikaa ja osaamista luoda kokonaisuus, joka toimisi keskeytyksettä Ajan puute liittyen toimintatapojen muutokseen Toimintatapojen muutos keittiöillä Tarvitaan positiivista asennetta, kun ryhdytään tekemään asioita toisin kuin ennen Ongelmien ratkaisuun ei ole aikaa, ratkaisujen ideoiminen vaatii resursseja Toimintatapojen muutos tuottajilla Asiakkaan tarpeita ei ymmärretä (sähköinen tilauskanava, sähköinen laskutus, toimituskertojen minimointi) Tuotteet eivät vastaa asiakkaan tarpeita ei kiinnostusta kehittämiseen

6 Ryhmä 1 Katina / Asenne ja resurssit Ratkaisuja: Keittiö/Asiakas voisi miettiä tuottajien kanssa, miten asiat saataisiin sujumaan paremmin Tuottajat voisivat olla enemmän yhteydessä keittiöihin/ruokapalvelupäälliköihin ja kehittää tuotteita ja toimitusta tmv. Asiakkaan tarpeen mukaiseksi Valmius ja myönteinen suhtautuminen omien toimintatapojen muuttamiseen Päättäjien tietoisuutta ruokapalvelusta ja sen merkityksestä tulisi parantaa

7 Ryhmä 1 Katina / Keittiö ja tilaustoimitusketju, ilmenee mm. Lähiruokatukkurin puuttuminen Luomutukkuri on mutta paikallisten tuotteiden löytäminen on vaikeaa Kilpailu jättien kanssa Pienemmät tukut tai lähituottajat suoraan eivät pysty kilpailemaan isojen tukkujen kanssa vaikka pystyisivät tarjoamaan joustavia tuote- tai logistiikkaratkaisuja Tilausketjun haluttaisiin toimivan keskitetyllä mallilla mutta lähituotteille ei ole selkeää tilaus/jakelukanavaa (kilpailu jättien kanssa lähiruokatukkurin puuttuminen eli tämä liittyy myös edelliseen ongelmaan) Tilauskäytännöt Sujuvuudessa haasteita (kokemukset pientoimittajilta eivät ole rohkaisevia toimitusvarmuudessa puutteita) Pakkauskoot (eivät vastaa asiakkaan tarvetta, toisaalta tarvitaan pieniäkin pakkauskokona esim. erillisyksiköihin tilausta jaettaessa tai toisaalta suurpakkauksia verrattuna vähittäiskauppamyyntiin) asiakkaan tarve ei ole tiedossa Jatkojalosteet; asiakkaan tarvitsisi tilata tuotetta puolivalmisteena (jatkojalostettuna) jotta voisi sitä käyttää ruoanvalmistuksessa

8 Ryhmä 1 Katina / Keittiö ja tilaustoimitusketju Ratkaisuja: Lähiruokaa voisi olla ostettavissa pienempiä eriä pienemmältä tukkurilta (eli osatarjous pitäisi olla tarjouspyynnössä mahdollinen) Puitejärjestely, jossa olisi päätukku ja sitten täydentäviä tukkuja (esim. 3 valittavaa toimittajaa per tuoteryhmä) Lähiruoka voisi olla paremmin nostettuna esille suur-tukkujen valikoimassa Voisiko olla että lähiruokaa kampanjoitaisiin sesongeittain jolloin tukku voisi saada sille edullisemman hinnan ja käyttö keittiöillä mahdollistuisi Tuotekehitys, että lähiruokaa olisi toimitettavissa asiakkaan tarvitsemassa muodossa, pakkauksessa ja paikassa

9 R yhmä 1 Katina / Kaikki kommentit otsikoittain (1/2) - punaisella yksittäisistä kommenteista tärkeimmiksi koetut

10 R yhmä 1 Katina / Kaikki kommentit otsikoittain (2/2) - punaisella yksittäisistä kommenteista tärkeimmiksi koetut

11 Ryhmä 2 RYHMÄ 2 tiimin vetäjä Heljä Mantere Nevalainen Virpi-Leena Mahnalan ympäristökoulu Silvan Tuija Tampereen Ateria liikelaitos Norja Paula Wihuri Päivi Fallström MTK Pirkanmaa Rautiainen Eero Lammasmaailma Oy Kirveslahti Eero Tapola Ojala Miikka Salaatix Oy Sivula Tero Veljekset Mattila Oy

12 Ryhmä 2/Ongelma: Kontaktien puute Ilmenee mm. Tietämättömyys mitä lähialueilla tuotetaan Tukku-tuottaja yhteistyö Ei kontaktia asiakkaaseen Hankintaportaan luottamus pienempään tuottajaan Tuottajat eivät tunne asiakkaan tarvetta Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa tunnetaanko mahdollisuuksia Ei tunneta tukun toimintatapoja Pienemmillä toimittajilla ei välttämättä resursseja tehdä myyntityötä myös loppuasiakkaalla

13 Ryhmä 2/Ongelma: Kontaktien puute Ratkaisuja: Tukun järjestämät asiakas / toimittajatilaisuudet Hankkeet kuten tämä Tuottajan oma aktiivisuus Ongelma: kenen luona saa käydä: asiakkaan organisaation tuntemus Onko mahdollista listata esim. Hankkeen sivuille Pirkanmaan julkiset keittiöt linkkeineen?

14 Ryhmä 2/Ongelma: Saatavuus; Kysyntä / tarjonta Ilmenee mm. Kysyntä vaihtelee: toimitusten tasaisuus, isot piikit miinusta Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen Saatavuus ympärivuoden Kun annetaan tarjous tarjouspyyntöön > toimitusten alkaessa on oltava varmuus että toimitukset onnistuvat (volyymi on siis varattava tässä kohtaa) ja varmuus tarjouksen hyväksymisestä saadaan vasta myöhemmin Jos tuote tarjouspyynnössä ja tarjous menee läpi, on toimitusvarmuus oltava 100 % Mistä saa lähiruokaa riittävästi? Toimitusvarmuus

15 Ryhmä 2/Ongelma: Saatavuus; Kysyntä / tarjonta Ratkaisuja: Kontaktiverkosto Osatarjousten hyväksyminen! Tarjouspyynnön tuotekriteerien väljyys

16 Ryhmä 2/Muita esiintulleita ongelmia Järjestelmän sitovuus Ei kyseenalaisteta järjestelmää jäädään sen vangiksi Päätöksentekijät -> sopimus Ruoanvalmistus keskuskeittiöitä ja jakelupisteitä; tädit eivät enää valmista ruokaa Tuotelaatu Esikäsittelyn vaatimus mm. Perunat Tarjouspyynnön ehtojen täyttäminen Sopivat tuotteet omiin tarpeisiin Laatu Vaatimukset: omavalvonta, hygienia, tilat jne Tuotteiden on oltava tasalaatuisia > reklamaatiot on hoidettava aina välittömästi

17 Ryhmä 2/Muita esiintulleita ongelmia Logistiikka Fyysinen: kuljetukset ym.; logistiikan osaaminen (tuottajat) Tiedon logistiikka Sähköinen tilaus / laskutus Sähköinen kuormakirja ja ostolasku Täydelliset tuotetiedot oltava ja oikein, toimivat EAN koodit Tuottajilla ei sähköistä tiedon logistiikkaa Ei osta hilmaa Kuluttajanäkökulma Koululaisilta ei kysytä mitä he haluavat syödä Vanhuksilla ei ole riittävästi sananvaltaa siihen, mitä ruokaa he syövät Kouluissa ja puolustusvoimissa ruokailun merkitys osana ruokakulttuuria vähenee, esim. Opettajat eivät osallistu ruokailuun Alkuperää / toimittajaa ei saa (?) ilmoittaa ruokailun yhteydessä

18 Ryhmä 2/Muita esiintulleita ongelmia Hinta Pitkät sopimukset hintatason määrittäminen tarjoukseen Hinta / annos Määrä korvaa laadun liian usein Tarjouspyyntöjen sisältö ja niihin löydettävä edullisin ehdot täyttävä tuote Joukkoruokailussa saadaan valmistuksen, logistiikan ja raaka-aineiden hinta mutta ruoan laatua tai elämyksellisyyttä ruokailijoille ei ole hinnoiteltu Tahtotila Ei tunnisteta omia mahdollisuuksia (tuottajat) Ei osaamista / resursseja tehdä kehitysprojekteja asiakkaan kanssa

19 Ryhmä 3 Lähikeisari RYHMÄ 3 tiimin vetäjät Laura Enbom & Petri Huitti Rönni Kaija Ikaalisten kaupunki Paija Juha Paijan tilateurastamo Hävölä Mika Kylmäsavukeisari Oy Salonen Juha Maalaistuote Vataja Oy Joenperä Tuula Leena Gröndahl Ilvis Media Suomi/Makuseikkailu

20 Ryhmä 3/ Lähikeisari tulokset Lähiruoan julkisista keittiöistä puuttumisen syyt otsikoittain(priorisointiäänet): TIEDON PUUTE (1) TUOTESPEISIFIK AATIO (3) EUR (6) VOLYYM I (0) KULJET UKSET (4) SAATAVUUS/TOI MITUSVARMUUS (3) TEHOKKUUS (2) TARJOUSPYYNT Ö&TARJOUS (2) Tarvittavien yht.työkumpp.löytymi nen/ Ei löydetä oikeita tuotteita/tuottajia Valmistus- /Valmiusaste(2) Kilpailukyky Pienet volyymit tuottajilta Kuljetuslo gistiikka Ei saada vaikka tilataan (ennakkotilauksesta huolimatta) Rajoitettu määrä toimittajia keittiölle jotta aikaa jää keittiötyöhön Liian laajat kokonaisuudet tarjouspyynnössä Ei tunneta kaikkia saatavia tuotteita Tuotteet soveltuvia suurkeittiöihin, käs.aste, pakkauskoko(2) Annoksen hinta Volyymi(2 ) Logistiikka (4) Tilaus/toimitusrytmi Sopimusten sitovuus, mitä voi hankkia, mistä, koska, Aikataulut Tarj.pyyntö-vastaus ->resurssipula Tuotteista kiinnostuneita ei löydetä Tuotteiden prosessointi Hinta/hinn oittelu/mä ärärahat (4) Sähköisen infran puute toimittajalla HELPOMPAA KÄYTTÄÄ TOIMIVIA SUURIA KANAVIA Ei osata tarjota (tuottajat)/ei osata tehdä tarjouksia (2) Oikeiden kontaktien puute Muutos raakaaineista puolivalmisteeksi Raakaainehintoje n vaihtelu Toimintavarmuus? Riittävä valikoima Tiedon puute Vaikeus sisällyttää erityisominaisuuksi a tarjottaviin tuotteisiin Saatavuus Laaja valikoima ei kannata tuottajalle Ei ole aikaa etsiä valmistajia oikea tuote -> oikeaan paikkaan Jatkuva/säännöllinen saatavuus(2) Pieniin toimijoihin ei luoteta riittävästi

21 Ryhmä 3/ Lähikeisari tulokset Ratkaisut EUR/HINTA: Vuoropuhelu toiminnan kehittämiseksi Kokonaiskustannuksen huomiointi vs. pelkkä ruoan(raaka-aineiden) hinta(30% kok. kustannuksista) Kypsennetty liha (ei tarjolla pienemmiltä lähituottajilta, lähinnä Snellman, HK, Saarioinen pystyvät toimittamaan) Kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen Määrärahat ->toimenpide-ehdotus: kysely päättäjille ja asiakkaille maksuhalukkuudesta Tehostaminen Hävikin pienentäminen, asiakkaiden valistaminen (syöjien)

22 Ryhmä 3/ Lähikeisari tulokset Ratkaisut Kuljetuslogistiikka Verkostoituminen olemassa olevien kanavien kanssa Tukut Isommat tuottajat joilla jo toimiva logistiikka Yhteiskuljetukset Ostopalveluna ulkopuoliselta (selvempi)

23 Ryhmä 3/ Lähikeisari tulokset Ratkaisut Tarjouspyyntö & tarjous Standardipohja raaka-aine spesifikaatioille tarjouspyyntöön / liitteeksi Kommenttikierros (tarjouspyyntöluonnos toimittajille)

24 Ryhmä 3/ Lähikeisari tulokset Sekalaisia muistiinpanoja keskusteluista poimittuina: Kalaa siivutettaessa säilyvyys huononee Investoinneista saatava hyöty Kouluruoka maksulliseksi? Hiilijalanjäljen huomiointi

25

Lähiruoan käyttö keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan käyttö keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan käyttö keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset /ProAgria Keski-Suomi Ry Eeva-Liisa Kivimäki ja Mirja Pummila Maaliskuu 2011 Pro Ruokakulttuuri kehittämishanke

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä - Jeannette Borén 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. ESISELVITYKSEN TARKOITUS... 5 3. VIITEKEHYS... 6 3.1. Hevosen ruokinta... 6 3.1.1. Kuiva heinä... 7 3.1.2 Säilöheinä... 8 4. LAATUHEINÄRENGAS, AKTIIVISTEN

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta PROFIILIKIRJA Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta Tekijät: Sofia Husso Kristiina Nurmenniemi Iin Micropolis Oy Heinäkuu 2014 TIIVISTELMÄ Profiilikirjassa

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Miten mukaan julkisiin hankintoihin. Keminmaa 15.11.2013

Miten mukaan julkisiin hankintoihin. Keminmaa 15.11.2013 Miten mukaan julkisiin hankintoihin Keminmaa 15.11.2013 EKOCENTRIA JA KESTÄVÄT HANKINNAT -HANKE - EkoCentria on Savon koulutuskuntayhtymän yhteydessä toimiva valtakunnallinen kehittämisyksikkö - Tavoitteena

Lisätiedot

VERKKOJULKAISU. Tavoitteena aktiivinen ja elinvoimainen. kyläkauppa KYLÄKAUPAN PALVELUOPAS

VERKKOJULKAISU. Tavoitteena aktiivinen ja elinvoimainen. kyläkauppa KYLÄKAUPAN PALVELUOPAS VERKKOJULKAISU Tavoitteena aktiivinen ja elinvoimainen kyläkauppa KYLÄKAUPAN PALVELUOPAS Kyläkauppoja ei ole varaa menettää Kyläkauppojen määrä on laskussa, mutta niiden merkitys kylien elinvoimaisuudelle

Lisätiedot

Tuorepuoti Oy LUOMULLA ETUMATKAA ETELÄ-SAVOLLE. Teksti: Markku Virtanen Kuvat: Hamid Alsammarraee

Tuorepuoti Oy LUOMULLA ETUMATKAA ETELÄ-SAVOLLE. Teksti: Markku Virtanen Kuvat: Hamid Alsammarraee LUOMULLA ETUMATKAA ETELÄ-SAVOLLE Tuorepuoti Oy Teksti: Markku Virtanen Kuvat: Hamid Alsammarraee Tämän tapauskuvauksen on laatinut tutkimusjohtaja Markku Virtanen käytettäväksi pääasiassa opetustarkoituksiin.

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN OPAS LASKUTUKSEEN & MYYNNINHALLINTAAN Tässä oppaassa Tervehdys yrittäjä! Jokaisen yrityksen myynnin kulmakivi on toimiva asiakkuudenhallinta. Tai ainakin sen pitäisi olla, asiakkaathan mahdollistavat yrityksen

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 4/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Hevosyrityksen markkinointi Markkinoinnin kilpailukeinot

Lisätiedot

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN OPAS LASKUTUKSEEN & MYYNNINHALLINTAAN Tässä oppaassa Kaksitoista vuotta sitten allekirjoitin yrityksemme perustamiskirjan yhtiökumppanini kanssa. Meistä tuli yrittäjiä ja maailma oli avoinna. Yrittäminen

Lisätiedot

Ihan viturallaan täällä on asiat.

Ihan viturallaan täällä on asiat. Ihan viturallaan täällä on asiat. Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä 1.7.2005-30.4.2006 KUVA: MAIJA KAUPPILA Anna Kontula Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina. Opas tavarantoimittajille ja kaupalle

Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina. Opas tavarantoimittajille ja kaupalle Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina Opas tavarantoimittajille ja kaupalle Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina - Opas tavarantoimittajille

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot