Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry"

Transkriptio

1 Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN YRITYKSEN NYKYTILAN KARTOITUS VERKKOLASKUTUSRATKAISUJEN ESITTELY VERKKOLASKUN TIEDOT JA VERKKOLASKUTUSRATKAISUN VALINTA OPERAATTORIN VALINTA TOIMINNAN TESTAUS VERKKOLASKUJEN VASTAANOTON ALOITTAMINEN VERKKOLASKUJA LÄHETTÄVIEN KUMPPANIEN ETSIMINEN JA AKTIVOINTI YHTEENVETO JA TARKASTUSLISTA TARKASTUSLISTA VERKKOLASKUJEN LÄHETTÄMISESSÄ TARKASTUSLISTA VERKKOLASKUJEN VASTAANOTON ALOITTAMISESSA MUUTA HUOMIOITAVAA LIITE 1 - SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN KÄSITTEISTÖÄ... I LIITE 2 LUOTTOKORTTILASKUT...VI LIITE 3 - KOKEMUKSIA VERKKOLASKUTUKSESTA... VII KOKEMUKSIA TOIMINNAN TEHOSTUMISESTA...VII ESIIN TULLEITA KEHITYSKOHTEITA...XI

3 1 Valmistautuminen verkkolaskutukseen Yhä useammat yritykset lähettävät ja vastaanottavat laskunsa sähköisinä. Verkkolasku tehostaa ja nopeuttaa laskujen käsittelyä sekä tuo kustannussäästöjä ja luo mahdollisuuksia lisäinformaation jakamiseen perinteiseen paperilaskutukseen verrattuna. Osa yrityksistä suosii verkkolaskuja toimittavia kumppaneita. Lähettämällä verkkolaskuja pk-yritys saa kilpailuetua. Verkkolaskutus on suosittua erityisesti Suomessa. Kansainvälisesti se ei vielä ole levinnyt laajasti, mutta Pohjoismaissa kiinnostus on kasvamassa ja verkkolaskutus on vähitellen lisääntymässä. Ensiaskeleet verkkolaskutukseen on tarkoitettu kaikille verkkolaskutuksesta kiinnostuneille. Ohjeistuksessa kerrotaan tämän laskutuskäytännön perusperiaatteet ja käyttöönottotavat niin laskun lähettäjän kuin vastaanottajankin näkökulmasta. Ohjeistuksessa on sanastoliite, josta selviää yleisimmät verkkolaskutuksen termit. Sivuilta saa lukea myös kokemuksista, joita organisaatioilla on verkkolaskutuksesta. Aineisto on koottu eri kirjoittajilta, jotka edustavat niitä suuryrityksiä, jotka ovat olleet mukana verkkolaskutuksen kehittämisessä sen alkuvaiheista asti. Aineistoa on muokattu pk-yrittäjille sopivaksi. Ohjeistuksen laatimiseen ovat osallistuneet: Ari Airaksinen Mia Kauhanen Marko Kolkka Kari Korpela Jukka Niemistö Sari Pauna Juha Penttinen Pirjo Tahvanainen Ilona Vallenius Liisa Väisänen Kai Wasström Satu Willgren Yleisradio Oy Luottokunta Elisa Oyj Teknologiakeskus Kareltek Oy TeliaSonera Finland Oyj Edimaster Oy Valtiokonttori VR-Yhtymä Oy TIEKE ry Fortum Oyj SOK Helsingin Energia (puheenjohtaja) Huomautus: Tässä ohjeistuksessa operaattorilla tarkoitetaan sekä perinteisiä verkkolaskuoperaattoreita että pankkeja. Verkkolaskujen välityksessä pankit eivät muunna laskuaineistoa eri laskutusformaatteihin, eivät muodosta tai välitä erillistä laskukuvaa eivätkä liitetiedostoja kuten muut verkkolaskuoperaattorit. 1

4 2 Yrityksen nykytilan kartoitus Verkkolaskun käyttöönottoprojektia aloitettaessa on ensin selvitettävä yrityksen nykyiset toimintatavat ja järjestelmät taloushallinnossa sekä verkkolaskutuksen aloittamisen vaikutukset työprosesseihin. Perinteisiä työprosesseja voidaan muuttaa, ja henkilöstölle on hyvä kertoa muutoksista ja niiden vaikutuksista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yrityksen toiminnalliset valmiudet, laskutusvolyymit ja tekniset valmiudet Teknisillä valmiuksilla tarkoitetaan taloushallinnon- ja laskutusohjelmistojen mahdollisuuksia tuottaa laskujen siirtotiedoston muodostamiseen tarvittavat tiedot. Verkkolaskutukseen siirryttäessä on ohjelmiston ja/tai partnerin hankinnassa huomioitava yrityksen tarpeita vastaava ratkaisu. Aloitusvaiheessa on hyvä selvittää: Miten laskut jakautuvat lähetettäviin ja vastaanotettaviin? Aloitetaanko toiminta verkkolaskujen vastaanotolla vai lähetyksellä? (Projektit voivat olla kokoluokiltaan erilaisia.) Onko yhteistyökumppaneilla mahdollisuus verkkolaskutukseen? Kuinka moni asiakkaista ja/tai kumppaneista haluaa verkkolaskun ja minkä operaattorin kautta? Haluavatko asiakkaat myös laskujen kuvat? Jos haluavat, niin millaisessa muodossa? Onko tarpeen tuottaa erimuotoisia kuvia vai pystyykö oma operaattori tai vastaanottajan operaattori tuottamaan nämä kuvat? Pankkien asiakkaille laskun kuvia ei voida toimittaa. Tänä päivänä verkkolaskuista suurimmassa osassa on laskun kuva. Tämän vuoksi asian selvittäminen on ajankohtainen, vaikka käytännön toimenpiteistä vastaavat operaattorit. Verkkolaskujen vastaanottajalle ja laskuttajalle yhteisiä kysymyksiä ovat: Oman organisaation laskutusjärjestelmät ja niiden mahdollisuudet, rajoitukset ja vaatimukset - onko liittymä valmiina, saatavilla tai räätälöitävä? Ovatko sähköisen laskutuksen piirteet mukana nykyisissä ohjelmistoissa, saadaanko ne version päivityksellä vai onko vaihdettava ohjelmistoa/ohjelmiston toimittajaa? Kuinka suuren osan ostolaskuista yritys voi heti saada/lähettää verkkolaskuina? Näin tiedetään, ovatko verkkolaskut alussa vain rinnakkainen prosessi vai voiko vastaanotossa tai laskujen lähetyksessä siirtyä suurelta osin sähköiseen toimintatapaan. Verkkolaskujen vastaanotossa on huomioitava: Rajoittaako käytössä oleva taloushallinnon ohjelmisto operaattorivalintaa? Jos rajoittaa, niin miten ja voidaanko rajoitukset ohittaa esim. esijärjestelmällä, joka muuntaa saapuvaa dataa. Mitkä ovat mahdollisen esijärjestelmän kustannukset? Hallitsevatko ohjelmiston piirteet myös ostotilauslaskujen käsittelyn vai onko niille olemassa oma järjestelmänsä? Hyödyntääkö ohjelmisto myös verkkolaskun mukana tulevat tiliöintitiedot, vaikka ne olisivatkin puutteellisia? Mitkä kuvamuodot ohjelmisto hallitsee? Hallitseeko järjestelmä myös ne sähköiset laskut, joista ei ole tietoa etukäteen, ja toimittajat, jotka eivät ole vielä reskontran toimittajarekisterissä? 2

5 Mikäli verkkolaskuja aiotaan lähettää asiakkaille, jotka ottavat niitä vastaan useilla eri tavoilla, tällöin määrittely ja asiakaskartoitus ovat tärkeitä. Asiakas voi ottaa verkkolaskun vastaan esimerkiksi seuraavilla tavoille: 1. Yritysten/yhteisöjen välinen (B-to-B) lasku verkkolaskujen vastaanottojärjestelmään 2. Yritysten/yhteistöjen välinen (B-to-B) lasku pankin eräsiirtoliittymään 3. Yrityksen ja kuluttajan välinen (B-to-C) suoralasku verkkopankkiin 4. Yrityksen ja kuluttajan välinen (B-to-C) suoraveloituslasku verkkopankkiin 5. Muiden kanavien kautta (esim. ohjauksia ulkomailta ) Verkkolaskujen lähettämisessä on huomioitava: Mitä formaattia nykyinen ohjelmisto pystyy tuottamaan ja millaisella tietosisällöllä? Selvitä ohjelmiston tarjoajalta, tuottaako ohjelmistosi päivityksen jälkeen vähintään minimitietosisällön mukaisia verkkolaskuja (tästä tarkemmin kappaleessa 4). Eri järjestelmät on hyvä kartoittaa ja vertailla tarkasti. Asiantuntijoita käyttämällä voi tehdä suuria säästöjä. Kannattaa kysyä neuvoa ja kokemuksia toisilta. Ohjelmistotalolta on hyvä kysyä TYVI- ja verkkolaskuvalmiuksia. Verkkokaverista (www.verkkokaveri.fi) löytyy Pk-yrittäjän IT-kokemukset tietopankki, jossa on useita sähköiseen taloushallintoon liittyviä esimerkkejä, joissa yrittäjät itse kertovat kokemuksistaan. Henkilöstölle opastusta Jotta verkkolaskutukseen siirtyminen onnistuisi hyvin, on tärkeää tiedottaa henkilöstölle avoimesti ja tarpeeksi usein muutoksista. Näin henkilöstö saadaan mukaan muutokseen ja verkkolaskutus saadaan kokonaisvaltaiseen käyttöön. Henkilöstön on tärkeä sisäistää, että verkkolaskutukseen siirtyminen vaatii toimintaprosessin muutoksia. Pelkät taloushallinnon ohjelmistot ja uudet ratkaisut eivät tuo hyötyjä, vaan niiden aktiivinen hyödyntäminen. Muutokset näkyvät jokapäiväisessä työssä mm. laskujen käsittelynä sähköisessä muodossa, tietoja tarkastellaan näytöltä paperitulosteen sijaan. Verkkolaskujen vastaanotto ei juuri poikkea skannatun ostolaskun käsittelystä sähköisillä välineillä, mutta sähköisten laskujen vastaanottaminen ja niiden täysi hyödyntäminen vaatii uusien asioiden huomioimista. Osana nykytilan kartoitusta on selvitettävä yrityksen henkilöstön valmiudet siirtyä uuteen toimintatapaan. Tärkeää on saada jo hankkeen alkuvaiheessa koko yritys projektin kannattajaksi. Esimerkiksi tilaamisen ja pitkien hankintasopimusten yhteydessä suositaan sähköisesti laskuttavia yrityksiä, koska ne tuovat kumppanille taloudellisia säästöjä sähköisiä toimintatapoja hyödyntämällä. Verkkolaskujen lähettäminen edellyttää, että laskuttajat opastetaan uuteen laskujen lähetystapaan ja sen erityispiirteisiin. Myyjien on myös hyvä tietää, miten sähköinen laskutus toimii, jotta he voivat kertoa siitä asiakkaille. 3

6 3 Verkkolaskutusratkaisujen esittely Verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottoon tarvitaan ohjelmisto ja operaattori. Mikroyritykset Pienille eli alle 10 hengen yrityksille ja vähän laskuttaville yrityksille sopiva vaihtoehto voi olla verkkolaskujen yksinkertainen lähetys ja vastaanotto operaattorin välityksellä niin, että laskut lähetetään syöttämällä tiedot (operaattorin) lomakkeelle. Yrittäjän ostolaskut saapuvat samaa kanavaa pitkin odottamaan maksamista. Tässä vaihtoehdossa tarjotaan ohjelmisto ja aineistojen välityspalvelu. Ratkaisu on yleensä hyvin edullinen ja soveltuu pienten laskumäärien käsittelyyn ja satunnaiseen laskuttamiseen. Tämä ratkaisu vaatii kuitenkin laskujen kaksinkertaisen kirjaamisen, sekä laskutusjärjestelmään että pankin järjestelmään. Muut pk-yritykset Taloushallinnon rutiineista huolehtiva tilitoimisto voi tarjota käytännössä internet-pohjaisen ohjelmiston laskujen vastaanottoon, lähetykseen, kierrätykseen ja hyväksyntään. Jos taloushallinto hoidetaan kokonaisuudessaan omassa yrityksessä, voi taloushallinnon ohjelmistoon tarvittaessa päivittää verkkolaskuvalmiuden. Päivitetyn ohjelmiston käytettävyyden selvittäminen vaatii yleensä hieman enemmän paneutumista verkkolaskutukseen. On syytä varmistaa, että päivityksen jälkeen pystytään toimittamaan aineistoja yleisesti hyväksytyssä laskuformaatissa ja täyttämään minimitietosisällön vaatimukset. Osa taloushallinnon sovelluksista on vuokrattavissa ASP-palveluna. Palvelun toimittajana voi olla operaattori tai joku muu taho, jolla on verkkolaskuratkaisu ja sopimus laskuoperaattorin kanssa. Ratkaisujen hinnat vaihtelevat merkittävästi, mutta eri ratkaisujen kapasiteetti riittää yleensä suurtenkin laskumäärien käsittelyyn. Suuryritykset Suurimmille yrityksille voi olla tarkoituksenmukaista räätälöidä verkkolaskujen lähetys- ja vastaanottovalmiudet suoraan laskutus- tai reskontraohjelmistoihin. Lisäksi yritys tarvitsee operaattorin aineistojen siirtämiseen ja tiedostojen konvertointiin. Verkkolaskun lähettäjän on sovittava operaattorin kanssa laskutusaineiston muokkaamisesta verkkolaskuaineistoksi ja toimittamisesta edelleen asiakkaille tai asiakkaiden operaattoreille. Jotkut laskutusjärjestelmät pystyvät jo nykyään tuottamaan verkkolaskuaineistoa jossakin esitystavassa. Verkkolaskujen vastaanotto edellyttää, että yritys sopii operaattorin kanssa laskujen vastaanottamisesta sähköisesti. Välittävä operaattori tekee laskun vastaanottajalle tarvittavat muutokset aineistoon. Helpoimmillaan kyse on laskujen vastaanotto-osoitteen muuttamisesta verkkolaskuosoitteeksi ja sen tiedottamisesta laskuttaville yrityksille. Verkkolaskuratkaisua valitessa ei ainakaan aluksi kannata valita monimutkaisinta ratkaisua ja olettaa, että muut yritykset muokkaavat järjestelmänsä kyseisen yrityksen tarpeita vastaavaksi. Järjestelmämuutosten aiheuttamat kustannukset voivat olla korkeita. Lisäksi kuluja tuovat esimerkiksi verkkolaskuoperaattoriin luotava tietoliikenneyhteys sekä laskukohtaiset lähetys- ja vastaanottokulut Laskukohtaisia hintoja pitää vertailla paperilaskuun: verkkolaskun välityshinnan tulee olla keskipitkällä aikavälillä paperilaskua edullisempaa. 4

7 5

8 4 Verkkolaskun tiedot ja verkkolaskutusratkaisun valinta Verkkolaskujen esittämiseen on käytössä kolme vallitsevaa tapaa: Finvoice, einvoice ja TEAPPS. Laskun minimitietoihin kuuluu pakollisina kenttinä: 1. Laskuerän tiedot (operaattorit täydentävät osan tiedoista: erän lähettäjän tunnus, erän vastaanottajan tunnus, lähetyserän tunnus, vastaanottajan tunnus, lähettäjän tunnus) 2. Laskun otsikkotiedot (laskun tyyppi, laskun numero, laskun päivämäärä) 3. Laskun maksatus- ja viitetiedot (hyvityslaskulla hyvitettävän laskun numero) 4. Laskuttajan tiedot (laskuttajan tunnus, laskuttajan Y-tunnus, laskuttajan nimi1, pankkitilin numero1) 5. Laskutettavan tiedot (laskutettavan tunnus, laskutettavan nimi1) 6. Laskun summatiedot (maksettava määrä verollisena/verottomana, veron määrä) 7. Rivin otsikkotiedot (tuotteen nimi) 8. Laskurivin hinnoitteluperusteet (laskutettava määrä1, luettelohinta) 9. Laskurivin summatiedot (rivin veroton summa, rivin verollinen nettosumma, veroprosentti) Poikkeustapauksen muodostavat rahoituspalveluista laaditut luottokorttilaskut (LIITE 2). Yrityksessä on tarpeen tarkistaa, riittävätkö yllä olevat tiedot laskun käsittelyyn. Jos ei, niin verkkolaskulla on mahdollista lähettää täydentäviä lisätietoja. Verkkolaskulle tarvitaan muutamia tietoja, joita perinteisellä paperilaskulla ei esiinny. Nämä tiedot liittyvät laskutustapahtuman osapuoliin ja verkkolaskuosoitteisiin. Laskutusaineisto Laskutusaineisto voi olla eri muodoissa ja sisältää liitteitä ja kuvia. Operaattoria valittaessa verkkolaskuja lähettävän yrityksen on tärkeää ottaa selvää: Miten yhteistyö järjestelmätoimittajan ja operaattorien välillä toimii? Kuinka operaattorit pystyvät muuntamaan laskutusaineiston verkkolaskutukseen sopivaksi laskutusformaatiksi? Puuttuuko laskuaineistosta jotain verkkolaskutuksessa olennaisia tietoja tai tietokenttiä? Sisältävätkö eri operaattoreiden verkkolaskustandardit laskulla vaadittavat tiedot? Tarvitseeko vastaanottaja laskun kuvaa vai riittääkö pelkkä XML aineisto? Pystyykö laskun vastaanottaja asiatarkastamaan ja hyväksymään laskun ilman laskun kuvaa? Ennen verkkolaskuratkaisun tekemistä ja/tai operaattoreiden kilpailuttamista täytyy omat vaatimukset määritellä mahdollisimman tarkasti. Verkkolaskuihin saattaa palveluntarjoajien ohjelmistotalojen ja operaattoreiden puolelta liittyä lisävaatimuksia. Ota selvää seuraavista asioista: Myyntilaskut Lähetetäänkö verkkolaskuja sekä yritysasiakkaille että kuluttaja-asiakkaille? Onko verkkolaskuasiakkaita ulkomailla? 6

9 Huolehtiiko operaattori kaikkien myyntilaskujen muunnospalvelusta ja toimittamisesta asiakkaille (EDI -lasku, verkkolasku, paperilasku)? Halutaanko operaattorin muodostavan laskuista kuvat (myynti- tai ostolaskuista)? Onko laskuliitteiden välittämisestä erityisvaatimuksia ja tulevatko ne samasta järjestelmästä kuin laskut? Jos laskutusaineistoa täytyy täydentää, tekeekö sen operaattori vai tehdäänkö se laskuttavaan taloushallintojärjestelmään? Entä mitä se maksaa? Halutaanko laskujen selailu- ja uudelleentulostuspalvelua. Kauanko palvelussa säilytetään laskuja? Edellytetäänkö operaattorilta verkkolaskuosoitteiden ylläpito vai hoidetaanko se omassa asiakasjärjestelmässä? Halutaanko arkistointipalvelua? Edellytetäänkö operaattorilta kokemusta käytössä olevista tietojärjestelmistä? Mitä erityisvaatimuksia verkkolaskuja vastaanottavilla asiakkailla on tietosisällön suhteen? (esimerkiksi tiliöintitiedot ja / tai kustannuspaikkatiedot sekä sähköpostiosoite). Löytyykö näille paikka laskutusjärjestelmästä ja kuinka vaihtuvia tietoja päivitetään? Ostolaskut: Mitä tietoja sähköisistä ostolaskuista halutaan tuoda ostolaskujen käsittelyjärjestelmään, (esim. oletustiliöinti)? Onko laskuttajilla mahdollisuus tallentaa erilaista verkkolaskutuksessa käytettävää lisätietoa laskutusjärjestelmään (esimerkiksi verkkolaskuosoite)? Mitä viitetietoja laskuilla pitää olla? Pitääkö laskulla olla sopimus-/tilausnumero, jotta lasku voidaan hyväksyä tilausjärjestelmässä? Miten toimittajan tunnistus aiotaan tehdä? (OVT tunnus, pankkitili, IBAN -tunnus) Edellyttääkö ostolaskujen käsittelyjärjestelmä kuvan saamista, mitkä kuvamuodot ohjelmisto hallitsee ja miten ohjelmisto käyttäytyy, jos operaattorilta ei tule kuvaa? Hallitseeko järjestelmä myös kululaskut? Tuleeko laskujen mukana arkaluontoisia liitteitä, joiden käsittely ei ole sallittu kaikille laskujen käsittelijöille? Tarjousten vertailua helpottaa, jos laskuvolyymit on kuvattu tarkasti (EDI-laskujen lukumäärä, verkkolaskujen lukumäärä, paperitulosteiden lukumäärä). 7

10 5 Operaattorin valinta Operaattoreiden toimintaan voi tutustua esimerkiksi ottamalla yhteyttä heidän asiakkaisiinsa. Tietoyhteyksistä ja eri toimijoiden välisen yhteistyön toimivuudesta kannattaa kysyä asiakasreferenssejä, sillä laskuformaattien väliset muunnokset ja verkkolaskujen esitystapojen erot saattavat tuoda ongelmia. Verkkolaskuoperaattoreiden kustannuksia pitää vertailla ottamalla erikseen huomioon palvelun perustamiskustannukset, palvelun ylläpitokustannukset ja palvelun lasku- tai sivukohtaiset välityskustannukset. Operaattoria valittaessa on tärkeää ottaa huomioon: Operaattorin tekninen osaaminen ja luotettavuus Laskuttajan oman asiakaskunnan sijoittuminen operaattoreiden markkinaosuuksissa Operaattoriin liittyvät aiemmat kokemukset tai sitoumukset Oman laskutus- tai reskontrajärjestelmän vaikutus Palvelun ylläpitoon liittyvät tekniset asiat, käyttöönotto ja käyttökustannukset Perustamiskustannukset, palvelun hinnoittelu ja kehityskustannukset Projektimenetelmistä tulee ehdottomasti sopia etukäteen ja on tehtävä selväksi myös se, mihin sitoudutaan niin teknisesti, sopimuksellisesti kuin ohjelmistollisestikin. Operaattoria valittaessa on tärkeää ottaa selvää operaattorien toimiviin yhteyksiin liittyen: Kuinka operaattorin rajapinnat muihin verkkolaskutuksessa toimiviin organisaatioihin ja yhteydet laskuttajiesi tai asiakkaidesi operaattoreihin toimivat? Saako valitun operaattorin kautta kaikkien toimittajien laskut riippumatta siitä, minkä operaattorin asiakas toimittaja on (ellet aio tehdä sopimuksia usean operaattorin kanssa)? Voiko valitun operaattorin kautta toimittaa kaikkien tai edes mahdollisimman monien asiakkaidein laskut riippumatta siitä, minkä operaattorin asiakkaita omat asiakkaat ovat (ellet aio tehdä sopimuksia usean operaattorin kanssa)? Teknisten ominaisuuksien lisäksi on hyvä varmistaa, että operaattorilla on nimetty yhteyshenkilö, johon voi ottaa yhteyttä ensikertalaiselle vieraissa asioissa. Kysyä kannattaa aina, jos on vähänkin epäselvyyttä. 5.1 Toiminnan testaus Ennen verkkolaskutuksen aloitusta verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto on syytä testata valitun operaattorin kanssa. Testauksen laajuuteen ja kestoon vaikuttavat yrityksen taloushallinnon järjestelmät sekä valittu ratkaisu. Osa vastaanottajista haluaa testiaineistoa erityyppisistä laskuista ennen tuotantoon siirtymistä, jotta voi varmistua tietosisällön riittävyydestä. Kaikki operaattorit eivät pysty välittämään testiaineistoja. Tuolloin pitää tuotannossa tehtävissä testilaskuissa olla merkintä testi, etteivät laskut päädy normaaliin laskujen hyväksymiskiertoon. Testaus- ja käyttöönottoaikataulut tulee sopia kumppaneiden kesken. 8

11 Verkkolaskujen vastaanottoa on suositeltavaa testata ensin oman operaattorin kanssa, sen jälkeen luotettavan laskuttajan kanssa ja vasta sen jälkeen muiden operaattoreiden toimittajien kanssa. Tärkeää on, että aikataulusta sovitaan ja operaattorit pitävät kiinni sovituista aikatauluista. Testauksen etenemisestä on myös tiedotettava koko ajan eri osapuolia, sillä testit eivät saa jäädä "makaamaan" matkalle. Ensimmäisten testikumppanien valinnassa on: Vältettävä molemminpuolista pilotointia Testattava erilaisia laskutyyppejä ja tapahtumia Päätettävä, aloitetaanko vaikeimmasta tapauksesta vai "keskivertotapauksesta" Hyvä saada aluksi verkkolaskuja useamman operaattorin asiakkailta Muistettavaa: Määrittelyihin kannattaa käyttää aikaa. Aineiston monipuolisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä testausta ei voi koskaan tehdä liian varmasti. Alkuvaiheen tarkistukset ja testaukset ovat tärkeitä. 9

12 6 Verkkolaskujen vastaanoton aloittaminen Kun operaattorin valinnasta on päätetty ja taloushallinnon järjestelmä on asennettu verkkolaskutusta tukevaksi, voidaan varsinainen verkkolaskujen vastaanotto aloittaa. Aloitettaessa verkkolaskun vastaanottoa on tärkeää valita kumppani, jolta tulee paljon laskuja tasaisena virtana ja joka laskuttaa muita sähköisesti. Tällöin verkkolaskun tieto on varmasti virheetöntä ja jo aikaisemmin testattua. Sopivaa laskuttajaa voi kysyä operaattorilta. On varmistettava, että laskun lähettävä yritys huomioi arvonlisäverolain vaatimukset laskusisällöstä. Verkkolaskuja vastaanottavan tulisi tietää, missä tietoformaateissa laskuja välitetään ja mitkä formaatit ovat heille mahdollisia. Laskuttajasta ja laskuttajan operaattorista riippuen tiedot ovat olennaisia perustietoja, kun määritellään voidaanko verkkolaskutus aloittaa. Verkkolaskujen vastaanottajalla tulee olla (laskuttajiin ja omaan organisaatioon nähden) selkeä yhteyshenkilö, joka tuntee oman järjestelmän ja siihen liittyvät tarvittavat tiedot. Osa tarpeellisista reititystiedoista on kirjattu organisaation tietoihin Verkkolaskuosoitteistossa, mutta koska verkkolaskutusta ohjaa laskun vastaanottaja, on selkeämpää että reititystiedot annetaan täydellisinä laskuttajalle. Vastaanottajan on saatava tiedettävä oma sähköinen laskuosoitteensa ja OVT tunnuksensa. Luettelo tärkeimmistä laskuttajalle ilmoitettavista tiedoista siirryttäessä verkkolaskujen vastaanottoon: Organisaatio Sähköisen laskun vastaanoton tunteva yhteyshenkilö Y-tunnus OVT -tunnus tai yrityksen organisaatioyksikkö Verkkolaskuosoite (Nimetty operaattorikohtaisesti, on joku seuraavista: Verkkolaskutili, IBAN - tunnus, Verkkopalvelutunnus, OVT tunnus) Laskuttajan antama asiakasnumero tai numerot Milloin ko. laskuttajan laskujen sähköinen vastaanotto halutaan aloittaa Miten kauan mahdollinen rinnakkaistestaus kestää (vastaanotetaan verkko- ja paperilaskuja). asiakkaan käyttämä operaattori, mihin toimittajan tunnistus perustuu (OVT -tunnus, pankkitili), operaattorien yhteystiedot, tuotantotestaukseen liittyvät testilaskujen tiedot. Laskuttajaa voidaan ohjeistaa myös muiden toivottavien tietojen esim. viitteiden käytössä. Tämä ei johdu verkkolaskuttamisesta, mutta koska keskustelu laskuttajan kanssa on nyt avattu, voi olla hyvä tarkastaa vastaako aiemmin paperisena saatujen laskujen tietosisältö nykyistä tietotarvetta tai rakennetta. Kirjanpitokäytäntö ja sähköinen laskujen käsittely Käsittelyä nopeuttaa tilausjärjestelmä, mihin sopimukset/tilaukset kirjataan tiliöintitietoineen. Yksinkertaistettu kirjanpidon tilikartta Laskun hyväksyntätapa: onko jokainen lasku hyväksyttävä järjestelmässä vai onko hyväksyntä vanhaa perimää? Päätös, jatketaanko koontilaskutuksen käyttöä vai puretaanko se 10

13 Valinnalla voi olla merkitystä käsittelyprosessin automatisointiin. Tavaran- ja palvelutoimittajien kanssa toimivien tahojen on hyvä tietää, mitä tietoja verkkolaskuun tallennettaan ja millaisilla osoitetiedoilla varustettuna ne vastaanotetaan. On hyvä tarkistaa asiakastietojen ajantasaisuus (yritysten nimet, Y-tunnukset ja osoitetiedot) Suurasiakkailla laskutus voidaan haluta jaettavan liiketoimintayksiköittäin On varmistettava mahdollisuus, että verkkolaskuille voi saada tilaajan/viitehenkilön nimen tai sähköpostiosoitteen. 6.1 Verkkolaskuja lähettävien kumppanien etsiminen ja aktivointi Jo ennen ostolaskujen käsittelyjärjestelmän käyttöönottoa voidaan verkkolaskuttajia aktiivisesti etsiä ja muita laskuttajia valmistella verkkolaskutukseen siirtymiseen. Kun yritys on valmis vastaanottamaan verkkolaskuja, tieto valmiudesta sekä tarvittavat reititystiedot voivat sisältyä esimerkiksi toimittajien aktivointikirjeisiin ja viesteihin mahdollisimman selvästi. Verkkolaskuja lähettävistä yrityksistä kattavimman listauksen saa Verkkolaskuosoitteistosta (www.tieke.fi/verkkolaskuosoitteisto). Operaattorit ilmoittavat tähän osoitteistoon ne asiakkaansa, joilla on valmius laskuttaa ja/tai vastaanottaa verkkolaskuja. Jos yritys on aloittamassa verkkolaskujen vastaanoton, on operaattoriehdokkaalta pyydettävä lista asiakkaista, jotka toimittavat verkkolaskuja. Laskuttajien aktivoinnin voi aloittaa toimittajarekisterin perusteella tai toimittajarekisterin ja verkkolaskuosoitteiston tietoja yhdistelemällä. Yhteydenotot kumppaneihin ovat tärkeitä, sillä tällöin tietoa tulevista verkkolaskuvalmiuksista voidaan jakaa joko kaikille aktiivisille toimittajille tai vain valikoidulle joukolle. Valinnan perusteena voi olla esimerkiksi laskujen lukumäärä tai niiden käsittelyn työläys. Usein valtaosa laskuista tulee vain kouralliselta laskuttajia, joten nopeimmin hyviin tuloksiin päästään volyymitoimittajien laskujen sähköistämisellä, usein tällainen suuri laskuttaja pystyy jo lähettämään verkkolaskuja. Kampanjoinnissa ja tiedottamisessa voi käyttää suoria infokirjeitä toimittajille joko postitse tai sähköpostilla sekä tilausten yhteydessä tapahtuva viestiminen. Yksi tehokkaimmista tavoista edistää verkkolaskujen vastaanottoa on asettaa sen painoarvo riittävän korkealle hankintasopimusten teon yhteydessä. Hankintapolitiikkaa on syytä miettiä uudelleen. Pystytäänkö hankintoja keskittämään ja näin vähentämään toimittajien määrää? Suositaanko niitä, joilta saadaan laskut sähköisesti ja voidaanko sähköinen laskutus sitoa hankintojen kilpailuttamiseen ainakin puitesopimuksissa? Laskuttajien aktivoinnissa ja tiedottamisessa ensisijaisen tärkeää on välittää viestiä laskuttajalle mahdollisimman usean tahon ja kanavan kautta. Mikäli laskuja ei toiveista huolimatta saada heti sähköisesti, syy voi olla joko väärille henkilöille esitetyistä pyynnöistä (huono sisäinen tiedotus) tai verkkolaskutushankkeen alkuvaiheen väistyvistä teknisistä haasteista. Esimerkiksi tytäryrityksien omat OVT-tunnukset on ilmoitettava laskuttajalle, jotta lasku osoitetaan oikealle juridiselle yhtiölle. (Osa yrityksistä haluaa ostolaskut liiketoimintayksiköittäin, jolloin näillä on omat OVT-tunnukset tai jokin muu verkkolaskuosoite.) Verkkolaskun käyttöönotto voidaan tehdä rinnan paperi- tai ekirje-laskutuksen kanssa. Tällöin on sovittava toimittajan kanssa, lähetetäänkö lasku aluksi myös kirjeitse, ja milloin lopetetaan ja milloin luovutaan kokonaan paperilaskuista. Ensimmäisten laskujen kulkua on hyvä seurata. Tärkeintä ensimmäisten verkkolaskujen vastaanotossa on todeta, että kaikki tarvittavat tiedot ovat mukana verkkolaskuissa laskun tietosisällön osalta. Mahdollisissa ongelmatilanteissa on tärkeää kommunikoida tarpeen mukaan nopeasti kaikille osapuolille virhetilanteesta ja kuten myös siirtymisestä verkkolaskujen tuotantoon. Laskun lähettäjän tunnistus toimittajarekisteriin vertaamalla kannattaa tehdä lähettäjän OVT-tunnuksen tai laskun pankkitilin perusteella. Y-tunnuksen perusteella tehtävä tunnistus ei ole 11

14 suositeltava, sillä lähettäjällä saattaa saman Y-tunnuksen alla olla useita myyntireskontria (eri laskuilla eri pankkitilit). Jos lasku ei tule perille (maksukehotus saatu/lähetetty), on operaattorien avulla selvitettävä, mihin lähetys keskeytynyt/pysähtynyt. Ostolaskujen käsittelijöiden valmistaminen uuteen toimintatapaan Yrityksessä on informoitava ja koulutettava mitä verkkolaskutus on riippuen yrityksen koosta, oikean tietoisuuden jakaminen voi olla pitkäkin prosessi. On myös hyvä sopia organisaatiossa vastuunjaosta, esimerkiksi kuka aktivoi uusia verkkolaskun lähettäjiä ja kuka testaa. Laskun käsittelijät on koulutettava uuteen laskujen käsittelytapaan ja valmistettava organisaatio muutokseen. Toiminnan sähköistäminen vaatii yleensä prosessien uudelleenjärjestelyä, joten laskujen käsittelyn sähköistämisen lisäksi on syytä uudistaa toimintatapoja kokonaisuudessaan. 12

15 7 Yhteenveto ja tarkistuslista 7.1 Tarkastuslista verkkolaskujen lähettämisessä 1. Selvitä, onko tarvetta siirtyä verkkolaskutukseen Kenelle lähetämme laskuja? Ketkä laskujemme vastaanottajista toivovat verkkolaskuja? 2. Käy läpi yrityksesi nykyiset järjestelmät sekä laskutusprosessit Voiko laskutusohjelmistoa päivittää vai onko tehokkaampaa vaihtaa koko ohjelmisto? Vaihdettaessa taloushallinnonohjelmistoa, valitse ohjelmisto, jossa on verkkolaskun vastaanotto- ja lähetysominaisuus. Pk-yritykselle helpoin tapa on sovellusvuokraus. 3. Selvitä, missä muodossa asiakkaat haluavat verkkolaskut Selvitä, miten laskutusjärjestelmästä saadaan verkkolaskutuksessa käytettävää aineistoa; joko suoraan ohjelmasta tai operaattorin muokkaamana. (Pankit eivät muokkaa aineistoja). Liikkeellelähdössä voi olla eduksi, jos pystytään lähettämään verkkolaskut suoraan asiakkaan toivomassa muodossa, mutta verkkolaskutuksen laajentuessa yrityksen on kyettävä lähettämään verkkolaskuja kaikille. Kykeneekö operaattori siihen? 4. Valitse yrityksellesi sopivin verkkolaskuratkaisu Valintaan vaikuttaa mm. verkkolaskutuksen määrä, sen vaatimukset sekä toiminnan aiheuttamat kustannukset. Valinta kannattaa tehdä harkiten, sillä vaihtoehtoja on useita. 5. Operaattorin valinnassa on selvitettävä, pystyvätkö operaattorit tuottamaan laskutusaineistoon sopivaa verkkolaskuaineistoa ja millä hinnalla Tarvitaanko operaattoria laskujen välitykseen vai myös aineiston muokkaamiseen? Eri operaattoreilla ja pankeilla on erilaiset toimivat yhteydet toisiin operaattoreihin ja pankkeihin. Selvitä, mikä näistä sopii sinun yrityksellesi parhaiten. Myös hinnoissa on eroa. 6. Ota yhteys asiakkaisiin ja heidän operaattoreihin Varmista, että ratkaisusi sopii myös asiakkaiden järjestelmiin. Selvitä, tarvitseeko tehdä asiakaskohtaisia muutoksia lähetettävään aineistoon 7. Tee sopimus valitsemasi operaattorin kanssa. Muista tarkat sopimussäännöt! 13

16 7.2 Tarkastuslista verkkolaskujen vastaanoton aloittamisessa 1. Selvitä, onko tarvetta siirtyä verkkolaskutukseen Ketkä ovat toimittajianne? Ketkä toimittajat ovat jo verkkolaskujen lähettäjiä ja ketkä toivovat verkkolaskuja? Onko laskuttajilla erityisiä vaatimuksia tai erityispiirteitä laskutuksessa? 2. Käy läpi yrityksen nykyiset järjestelmät sekä laskutusprosessit Onko nykyisessä taloushallinnon järjestelmässä valmius verkkolaskujen vastaanottoon tarvittaessa hanki uusi ostolaskujen käsittelyjärjestelmä, mikä on oma projektinsa Vaihdettaessa taloushallinnonohjelmistoa, valitse ohjelmisto, jossa on verkkolaskun vastaanotto- ja lähetysominaisuus. Pk-yritykselle helpoin tapa on sovellusvuokraus (ASP). 3. Pyydä tarjous verkkolaskuista useammalta operaattorilta Selvitä operaattoreiden toimintaa referenssien kautta Tee operaattorivertailu verraten tarjouksia tarvemäärittelyyn sekä vertaillen tarjouksia laadullisesti ja hinnallisesti toisiinsa. Vertailutaulukot on hyvä tehdä jo tarvemäärittelyn yhteydessä. 4. Valitse operaattori, joka vastaa laatu- ja hintatavoitteita Tee operaattorin kanssa tarkka sopimus, jossa vastuut, toiminta ongelmatilanteissa ja sanktiot on huolella kirjattu. 5. Käynnistä operaattorin kanssa soveltamisanalyysivaihe, jolloin tarvemäärittely käydään tarkasti läpi ja tehdään projektisuunnitelma verkkolaskujen vastaanottoon siirtymisestä. 6. Testaus Testaa ostolaskujärjestelmän muutokset. Testaa operaattorin kanssa laskujen siirto ostolaskujärjestelmään: data ja kuva ja mahdolliset päättelylogiikat, joita liittymään on rakennettu Valitse muutama testikumppani ja sovi tietojen päivityksestä ja testauksesta. Pyydä testikumppania toimittamaan testiaineistoa, jonka käsittelyn testaavat ensin operaattori ja ohjelmistotoimittaja ja sen jälkeen laskun vastaanottaja. 7. Tee infopaketti ja jaa se mahdollisimman laajasti. Määrittele, millainen prosessi verkkolaskun toimittajien hankkiminen on. 7.3 Muuta huomioitavaa Edellytetäänkö yrityksen käyttöön erillisiä testi- ja tuotantoympäristöjä? Millaista valvontaa ja palvelun hallintaa tarvitaan? Miten tiedonsiirtoa kontrolloidaan ja raportoidaan? Miten tapahtuu muutosten, ongelmien ja laatupoikkeamien hallinta? Miten toteutetaan HelpDesk -palvelu? Millaisia dokumentointeja kehitysvaiheessa edellytetään? Selvitä, miten taataan palvelun laatu ja tietoturva? 14

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö VÄLITTÄJÄKRITEERIT 12/2011 Sisällysluettelo Yleiset, kaikkia toimijoita koskevat kriteerit... 4 Toimijakohtaiset kriteerit... 4 Palvelutoimija...

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki Anu Husu 19.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Rekisteröityminen laskun lähettäjän web-sovelluksen käyttäjäksi... 3 3 Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä Heikki Laaksamo, TIEKE ry Sähköisen, standardimuotoisen tiedonsiirron kehitys Suomessa Suomalainen standardi / Positiosidonnaiset tietueet KOTVA 1980-luvun

Lisätiedot

Elisa efax. Käyttöohje

Elisa efax. Käyttöohje Elisa efax Käyttöohje 1 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 2 2 efax palvelun käytön aloittaminen... 2 3 Faksin lähettäminen... 3 4 Faksin vastaanottaminen... 4 5 Kuittaukset ja raportit... 4

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki.

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki. Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle 7.5.2009 Valtio Expo @ Marina Congress Center, Hki www.netposti.fi 1 Palkkalaskelmat NetPostiin - NetPalkka NetPalkka on monikanavainen

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

OPn uusi Hankintajärjestelmä- Verkkolaskutusohje Toimittajille (ver.1)

OPn uusi Hankintajärjestelmä- Verkkolaskutusohje Toimittajille (ver.1) OPn uusi Hankintajärjestelmä- Verkkolaskutusohje Toimittajille (ver.1) Johdanto Tämä laskutusohje koskee niitä OP toimittajia jotka vastaanottavat tilauksia OPn hankintajärjestelmästä (SAP Ariba) ja laskuttavat

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman Käyttöohje Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen Valtiokonttori Versio 1.2 Basware Buyer Catman Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tuoteluettelo excel... 4 2.1 Asiakkaan ja toimittajan tunnisteet...

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon käsikirja 3 Ostolaskujen käsittely tehokkaaksi

Sähköisen taloushallinnon käsikirja 3 Ostolaskujen käsittely tehokkaaksi 3 Ostolaskujen käsittely tehokkaaksi Pvm: 1.4.2012 Versio: 1.0 3 Ostolaskujen käsittely tehokkaaksi 2 (9) 3 Ostolaskujen käsittely tehokkaaksi... 3 3.1 Paperinen ostolasku aiheuttaa manuaalityötä... 3

Lisätiedot

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi Ostoreskontra Supplier Portal toimittajaportaali -ohje Sivu 1 / 15 SUPPLIER PORTAL TOIMITTAJAPORTAALI OHJE TOIMITTAJILLE Verkkolaskutuspalvelun käyttöönottamiseksi laskun lähettäjän tulee rekisteröityä

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Versio 1,0 1.6.2012 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Taha-prosessit Perustiedot Sisäinen laskenta - Sisäinen budjetointi ja valtuuksien seuranta - Vyörytykset

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus 16.6.2010 Tulojen käsittely Taloushallinnon prosessit Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus Keskeistä Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Lisäksi lomakkeelle voi täydentää valmiiksi voimassa olevat aterioiden alentamattomat hinnat ravintolatyypeittäin.

Lisäksi lomakkeelle voi täydentää valmiiksi voimassa olevat aterioiden alentamattomat hinnat ravintolatyypeittäin. Kansaneläkelaitos OHJE 13.1.2014 ATERIATUEN LASKULOMAKE Esitäytetty laskulomake Kela on lähettänyt tammikuussa postitse esitäytettyjä paperisia laskulomakkeita opiskelijaravintolanpitäjille tai ravintoloille

Lisätiedot

Pioneerina maailmalla - Palvelukeskuskonsepti ja verkkolaskut suunnan näyttäjinä. CFO Forum Calling for courage Helsinki

Pioneerina maailmalla - Palvelukeskuskonsepti ja verkkolaskut suunnan näyttäjinä. CFO Forum Calling for courage Helsinki Pioneerina maailmalla - Palvelukeskuskonsepti ja verkkolaskut suunnan näyttäjinä CFO Forum Calling for courage Helsinki 31.5.2011 INTERNAL Metso on kansainvälinen teknologiakonserni Päätoimialueet Kaivosteollisuus

Lisätiedot

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköiset palvelusetelit Kaikki Oulun hyvinvointipalvelujen palvelusetelit

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12... 12... 13... 13... 13... 14... 14... 14... 14... 15... 16... 16... 16... 20... 20... 20 ... 21... 21... 23... 25

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa. Ohjelmistotalopäivä Minna Rintala

Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa. Ohjelmistotalopäivä Minna Rintala Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa Ohjelmistotalopäivä 17.11.2016 Minna Rintala Standardoitu talousraportointi automatisoi yritysten ilmoittamista Yritysten standardoidun

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 Uusi e-laskutuksen päivitysversio on valmistunut ja ladattavissa Domus intranetistä. Päivityksessä on mukana mm. kulutus- ja yleislaskujen e-laskutusominaisuudet sekä asumistuen

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON

MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON Pikaopas MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON Sähköinen vs. digitaalinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien, kuten

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Epäselvien suoritusten käsittely Eija Hiltunen ja Taina Korpi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.4. PÄIVITETTY 23.6.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen Huom! Tässä ohjeessa kerromme kuinka siirto tehdään vapaalla siirtoajalla, jolloin vanhan

Lisätiedot

Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba OPn Toimittajille. Supplier Enablement

Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba OPn Toimittajille. Supplier Enablement Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba OPn Toimittajille Supplier Enablement OPn tavoite - Ei maksua ilman tilausta 2 Hankintojen oikeellisuuden selvittäminen jälkikäteen, laskujen hyväksynnän kautta, muutetaan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

Netvisor matkalaskuliittymä

Netvisor matkalaskuliittymä Päiväys: 20.2.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Matkalaskun kululajit... 3 1.3 Laskentakohteet... 4

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

E laskutuksen edistäminen Euroopassa & muut taloushallinnon tehostamishankkeet

E laskutuksen edistäminen Euroopassa & muut taloushallinnon tehostamishankkeet E laskutuksen edistäminen Euroopassa & muut taloushallinnon tehostamishankkeet E laskutuksen edistäminen Euroopassa & muut taloushallinnon tehostamishankkeet ERPB WG on e-invoicing solutions related to

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Asiointi sähköistymässä

Asiointi sähköistymässä Asiointi sähköistymässä Johtava asiantuntija Esa Pitkänen Tilaisuuden tavoitteet Antaa alustavaa tietoa Fivan tulevasta sähköisestä asioinnista Kuulla, mitä ajatuksia ja kysymyksiä asia herättää Testata

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

Sonera Talous. Toimittajaportaali. Käyttöohje v.1.0

Sonera Talous. Toimittajaportaali. Käyttöohje v.1.0 Sonera Talous Toimittajaportaali Käyttöohje v.1.0 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo... 2 2 Johdanto... 3 3 Toimittajaportaalin avaaminen ja sisään kirjautuminen... 3 3.1 Salasana on unohtunut... 5

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot Markkinointi & tiedottaminen Henkilöryhmät ja rajatut käyttöoikeudet esim. ohjaajille Liikuntasetelien

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI. Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj

SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI. Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI Miksi Nokian Renkaat haluaa vastaanottaa verkkolaskuja? Mitä on tehty? Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj Basware e-invoicing Forum 24.10.2013 Nokian

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutuspalvelu

Valtion verkkolaskutuspalvelu Valtiokonttori Liite 4 Hallinnon ohjaus 1 (15) Valtion verkkolaskutuspalvelu Liite Valtiokonttorin 5.3.3012 antamaan ohjeeseen Valtionhallinnon ostolaskut verkkolaskuiksi (Dnro 66/03/2012) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Verkkolaskupalvelut 2009

Verkkolaskupalvelut 2009 Verkkolaskupalvelut 2009 Johanna Hietamäki Ekonomisti 12.10.2009 1 Verkkolaskupalveluiden k l l hintavertailu t il Verkkolaskuoperaattorit (8 kpl) Basware, Enfo, Maventa, Norfello, Notebeat, Palanet, TeliaSonera,

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Maksurengasjärjestelmää 2016-2017 koskevat ohjeet seuroille Maksurengas (MR)- jäsenseuran 10 tärkeintä toimenpidettä 1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Verkkolaskujen lähettäminen Henkilövahingot

Verkkolaskujen lähettäminen Henkilövahingot Verkkolaskujen lähettäminen 1 Laskujen lähettämistä varten laskun lähettäjällä on oltava sopimus oman pankkinsa tai muun verkkolaskuoperaattorin kanssa laskujen lähettämisestä Pohjolan ja A-vakuutuksen

Lisätiedot

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 07.10.2009 Dnro 521/03/2009 Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot