Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset. Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset. Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen"

Transkriptio

1 Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lisäarvokomponentit taloudenohjaukseen Dimensioperiytyvyys Dimensiohierarkia Sähköinen laskutus Ilmoittamispalvelu Perintäliittymä Laskujen kierrätys -liittymä Valuuttakurssiliittymä Laajennettu vyörytys Sähköiset ALV-ilmoitukset Sähköiset veroilmoitukset Mepco Palkat - Dynamics AX -liittymät Dynamics CRM - Dynamics AX -asiakasliittymä... 5 Lisäarvokomponentit asiantuntijaorganisaatioiden toiminnanohjaukseen Dynamics AX - Dynamics CRM -näkymät Dynamics CRM - MOSS -dokumenttienhallintaliittymä Projektiportaali Sopimustenhallinta Käyttöoikeusrajaus Parametroitava laskumalli Hinnaston päivitys Laskutusgeneraattori Maksupostin siirto Projektijyvitys Projektijaksotus Projektieroosio Sisäinen laskutus... 9 Lisätietoja

3 Johdanto Microsoftin sertifioitu Gold-kumppani Mepco Oy on kehittänyt lukuisia Microsoft Dynamics AX -ohjelmistoa täydentäviä lisäarvokomponentteja. Valmiit laajennukset tehostavat, automatisoivat ja suoraviivaistavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja monin eri tavoin. Mepcon toteuttamat taloudenohjauksen lisäarvokomponentit ovat riippumattomia toimialasta ja toimittajasta, ja soveltuvat kaikille Dynamics AX -käyttäjille. Asiantuntijaorganisaatioiden toiminnanohjausta koskevat laajennukset vaativat alustakseen Mepco Asiantuntijapalvelut - toimialaratkaisun. Kaikki komponentit ovat yhteensopivia versioihin Dynamics AX 4.0 SP1 tai uudempi sekä Dynamics AX 2009 SP1 tai uudempi. Microsoft Dynamics CRM -komponentit ovat yhteensopivia versioihin Dynamics CRM 3.0 ja 4.0. Lisäarvokomponentit taloudenohjaukseen 1. Dimensioperiytyvyys Dimensioperiytyvyydessä jokaiselle tapahtumalle syötetään kaikki dimensiot raportoinnin helpottamiseksi. Dimensiot voidaan periyttää halutunlaisiksi eri lähteistä. Esimerkiksi projektille voidaan periyttää asiakkaan dimensiot, projektinumero ja myyjätieto. Samoin tapahtumalle voidaan jakaa dimensiot esimerkiksi projektin, henkilön ja nimikkeen takaa periytyviksi. Periytymissäännöt voidaan parametroida. Dimensioiden periytyessä Dynamics AX luo dimensiot automaattisesti (esimerkiksi asiakas, työntekijä, projekti tai nimike). 2. Dimensiohierarkia Dimensioperiytyvyyden laajennuksena voidaan käyttää dimensiohierarkiaa, jossa tietty dimensio on ns. superdimensio, jonka takaa periytyy automaattisesti muita dimensioita. Dimensiohierarkiaa voidaan käyttää esimerkiksi monitasoisissa organisaatiorakenteissa, joita halutaan seurata riippumattomasti sisäisessä laskennassa. Tällöin esimerkiksi superdimensioksi määritellyn kustannuspaikan takaa tapahtumille periytyvät aina muut valitut dimensiot, esimerkiksi yksikkö ja divisioona. Dynamics AX -dimensiohierarkia edellyttää dimensioperiytyvyyden käyttöä. 3. Sähköinen laskutus Finvoice on suomalaisten pankkien määrittelemä yleisesti käytössä oleva standardoitu verkkolaskun esitystapa. Finvoice-tiedosto koostuu konekielisessä muodossa olevasta laskusta ja sen ympärillä olevasta kirjekuoresta eli SOAP-kehyksestä, jotka yhdessä korvaavat perinteisen paperilaskun. Finvoice-tiedosto on xml-muotoinen, mikä mahdollistaa laskun esittämisen sekä sovellusten ymmärtämässä muodossa että selaimella paperilaskua vastaavassa muodossa. Sähköinen laskutus -komponentti Dynamics AX -ohjelmistoon tuottaa xml-aineiston, joka lähetetään operaattorille joko tulostettavaksi paperille tai toimitettavaksi eteenpäin verkkolaskuna tai konekielisenä tiedostona (suora sisäänluku asiakkaan 3

4 reskontraan). Sähköinen laskutus -komponentti tukee Dynamics AX:n vapaateksti-, myyntitilaus- sekä projekti- ja sopimustenhallinnan laskuja. Finvoice-aineistosta on tällä hetkellä käytössä versio Ilmoittamispalvelu Sähköiseen laskutukseen on saatavissa lisäominaisuutena ilmoittamispalvelukomponentti. Ilmoittamispalvelua käytettäessä asiakkaat saavat verkkopankissaan tiedon mahdollisuudesta vastaanottaa laskut sähköisessä muodossa Finvoice-komponenttia käyttäviltä laskuttajilta. Laskuttajan pankki toimittaa asiakkaiden verkkolaskutiedot xml-muotoisina tiedostoina laskuttajalle. Tiedostot luetaan sisään Dynamics AX -järjestelmään ilmoittamispalvelun avulla, jolloin asiakkaan verkkolaskutustiedot päivittyvät automaattisesti asiakasrekisteriin. Ilmoittamispalvelusta on tällä hetkellä käytössä versio 1.0. Ilmoittamispalvelukomponentti edellyttää sähköisen laskutuksen käyttöä. 5. Perintäliittymä Perintäliittymällä voidaan lähettää perintäaineistot sähköisessä muodossa perintätoimistolle. Liittymällä on mahdollista lähettää perintäaineisto sekä Intrum Justitialle että Lindorffille. Liittymän avulla voidaan helposti ulkoistaa koko perintäprosessi. Haluttaessa maksukehotukset voidaan lähettää itse, jonka jälkeen jatkoperintä siirretään perintätoimiston hoidettaviksi yhdellä napin painalluksella. 6. Laskujen kierrätys -liittymä Laskujen kierrätys -liittymällä voidaan vastaanottaa maksuliikennejärjestelmissä (esimerkiksi BasWare tai OpusCapita) sähköisesti hyväksytettyjä laskuja Dynamics AX:n ostoreskontraan. Liittymän määritys on joustavaa ja se voidaan muokata helposti asiakkaan tarpeita vastaavaksi. 7. Valuuttakurssiliittymä Valuuttakurssiliittymällä pankin sähköinen valuuttakurssiaineisto voidaan lukea suoraan Dynamics AX -ratkaisuun. Dynamics AX:aan jää historiatiedot aiemmista voimassa olleista valuuttakursseista. Liittymä päivittää ainoastaan niiden valuuttojen vaihtokurssit, jotka on perustettu Dynamics AX -ratkaisuun. 8. Laajennettu vyörytys Laajennetulla vyörytyksellä voidaan luoda sääntöjä, joilla vyörytetään kirjanpitotileille kirjattujen tilitapahtumien saldot tarkemmalle dimensiotasolle. Vyörytykset voidaan tehdä tilin sisällä tai erillisille vyörytystileille. Vyörytyssäännöille voidaan tehdä kiinteät suhteet tai antaa komponentin vyöryttää ne esimerkiksi liikevaihdon tai pääluvun suhteessa. Tarvittaessa säännöt voidaan nimetä niin, että niitä voidaan vyöryttää ryhmissä tietyssä järjestyksessä. Tätä tarvitaan silloin, kun vyörytettävät saldot syntyvät vasta jonkin toisen vyörytyksen 4

5 saldoista. Vyörytyssääntöjä voidaan ajaa yksitellen tai ryhmissä eräajona. Vyörytyksen tuloksena Dynamics AX luo tositerivit ja käyttäjä kirjaa ne järjestelmään. 9. Sähköiset ALV-ilmoitukset Mepcon sähköisten ALV-ilmoitusten komponentti mahdollistaa ainoana Suomessa ALVilmoitusten lähettämisen suoraan Dynamics AX -järjestelmästä veroviranomaisille. Asiakkaan tarvitsee vain sopia jonkun operaattorin kanssa aineiston lähettämisestä ja määritellä Dynamics AX -ratkaisuun hakemistopolut, joista operaattori hakee valmiit ALVilmoitustiedostot. Asiakkaalta ei vaadita muita käyttöönottotoimenpiteitä. 10. Sähköiset veroilmoitukset Mepcon sähköisten veroilmoitusten komponentti on ainoa Suomessa myytävä sovellus, jonka avulla veroilmoituksen tiedot voidaan lähettää suoraan Dynamics AX:sta veroviranomaisille. Ohjelma tuo pakolliset ja valinnaiset liitelomakkeet käyttäjälle pääverolomakkeen valinnan jälkeen. Ilmoitukseen voidaan liittää liitetiedostoja verottajan sallimissa tiedostoformaateissa. Lähetysvaiheessa käyttäjä voi valita lähetettävät aineistot, joten korjaus- ja lisätietojen lähettäminen verottajalle on helppoa. 11. Mepco Palkat - Dynamics AX -liittymät Mepco Palkat -ohjelmiston ja Dynamics AX:n välisen integraation avulla palkkatapahtumat voidaan tuoda palkanlaskennasta kirjanpitoon. Projektiportaalin kautta Dynamics AX - ratkaisuun syötetyt kulutapahtumat voidaan siirtää vastaavalla tavalla palkanmaksuun. Toteutuneet palkka- ja kulutapahtumat tuodaan asiakkaan toivomalla summaustasolla kirjanpitoon. Esimerkiksi kilometri- ja päivärahakorvaukset voidaan tuoda henkilötasolla Dynamics AX -ratkaisuun, jolloin palkkahallinnon ja kirjanpidon väliset täsmäytykset onnistuvat helposti Dynamics AX:n perusraportoinnilla. Mepco Palkat tuottaa myös esimerkiksi lomapalkkavaraustositteen, joka tuodaan Dynamics AX:n kirjanpitoon. 12. Dynamics CRM - Dynamics AX -asiakasliittymä Asiakasintegraation avulla Dynamics CRM:n asiakastiedot voidaan siirtää reaaliaikaisesti Dynamics AX -järjestelmään. Kun prospekti siirretään Dynamics CRM:ssä asiakkaaksi, Mepcon komponentti luo CRM-ohjelmistoon asiakasnumeron, joka siirretään muiden asiakastietojen mukana Dynamics AX -ratkaisuun. Asiakaskohtaisesti voidaan määritellä, halutaanko linkin pysyvän aktiivisena myös asiakastietoja päivitettäessä. 5

6 Lisäarvokomponentit asiantuntijaorganisaatioiden toiminnanohjaukseen 13. Dynamics AX - Dynamics CRM -näkymät Mepco on määritellyt perusnäkymiä, joilla Dynamics AX:n asiakaskohtaisia tietoja saadaan näytettyä Dynamics CRM:n asiakaskorteilla. Perustietoja ovat muun muassa asiakkaan laskutus- sekä projektitiedot. Asiakaskohtaisesti on mahdollista vastaavalla tekniikalla sovittaa mitä tahansa asiakkaaseen (tai esimerkiksi toimittajaan) liittyviä tietoja Dynamics CRM:n näkymiin. Teknisesti toteutus on tehty näkymien kautta, joten tietoa ei replikoida Dynamics AX:n tietokannasta CRM-järjestelmään. 14. Dynamics CRM - MOSS -dokumenttienhallintaliittymä Dynamics CRM:n ja Microsoft Office SharePoint Serverin (MOSS) välinen integraatio mahdollistaa asiakaskohtaisten dokumenttien tarkastelun MOSS:sta Dynamics CRMratkaisuun upotettujen asiakaskohtaisten näkymien kautta. Komponentti luo myös automaattisesti oletusparametrien ja -metadatatietojen perusteella uusille prospekteille oman dokumenttikirjaston MOSS:iin. 15. Projektiportaali Mepcon kehittämä projektiportaali on selainpohjainen käyttöliittymä, jonka kautta työntekijät voivat syöttää tunteja, päiväveloituksia ja kuluja. Syötön ja hyväksynnän jälkeen tiedot siirtyvät Dynamics AX -järjestelmään laskutettavaksi ja kuluiksi valitulle projektille. Kun työntekijä on syöttänyt tapahtumansa kerran hyväksytysti, kyseisiä tietoja ei tarvitse enää täyttää uudelleen kirjanpitotapahtumien, laskutuksen tai matka- ja kululaskujen aikaansaamiseksi. Työntekijät voivat ottaa matka- ja kululaskuraporttinsa suoraan portaalista, kun projektipäällikkö tai esimies on ne hyväksynyt. Lisäksi he voivat tarkastella omia tapahtumiaan raporteilta ja viikkotyöajan kertovasta näkymästä. Projektiportaali tukee eri rooleja. Esimerkiksi projektipäälliköillä, yksikköjen vetäjillä ja johdolla on esimääritellyt käyttöoikeusrajauksensa. Portaali on reaaliaikaisesti yhteydessä Dynamics AX -järjestelmään, jolloin kaikki tehdyt muutokset esimerkiksi uudet projektit, hinnastot sekä työlajit näkyvät välittömästi. Portaalia on myös mahdollista käyttää julkisen verkon yli. Mepco Projektiportaali tukee Microsoft Internet Explorer- (versio 7.0 tai uudempi) ja Firefox - selaimia PC- ja Mac-alustoilla. 16. Sopimustenhallinta Sopimustenhallinnan komponentti huolehtii sekä sopimusten määrävälein tapahtuvasta toistuvaislaskutuksesta että sopimuksiin liittyvistä kertaveloituksista. Toistuvaislaskutus automatisoi laskutuksen eräajoilla tehtäväksi valittujen laskutusryhmien perusteella. Sopimustenhallintaan kuuluu myös tulojen jaksotus oikeille kausille. Jaksotus voidaan tehdä 6

7 myös automaattisesti kausittaisilla eräajoilla. Komponentin keskeinen osa on sopimusten hallintaa täydentävä hintasimulaattori, jota hyödynnetään arvioitaessa hinnankorotusten vaikutuksia koko sopimuskantaan. Hintasimulaattorin avulla hintoja voidaan myös päivittää massa-ajoina. Komponentti sisältää lisäksi sopimusten tarjouslaskentatyökalun, josta tarjoukset voidaan kätevästi päivittää voimassa olevaksi sopimukseksi. Sovellukseen kuuluvalla sopimussalkkuraportoinnilla voidaan tarkastella esimerkiksi uusia, muuttuneita ja päättyneitä sopimuksia. 17. Käyttöoikeusrajaus Käyttäjiltä voidaan rajata tapahtumia dimensioihin perustuen käyttöoikeusrajauksen avulla. Käyttöoikeusrajauksella projektipäällikkö voi esimerkiksi nähdä ainoastaan omien projektiensa tapahtumat. Rajaus voi koskea esimerkiksi projekteja sekä projektitapahtumia ja -raportteja. Rajaus määritellään projektipäällikkötiedolla projektin takana; muita määrittelyjä ei tarvita. Laajennettuna toimintona yksikönvetäjä voi nähdä vaikkapa projekteista, projektitapahtumista tms. ainoastaan oman yksikkönsä tapahtumat. Työntekijän taakse on määritelty henkilön käyttöoikeustaso (esimerkiksi projektipäällikkö tai yksikön esimies). Laajennetussa toiminnossa rajaavan tekijän on oltava dimensio tai kombinaatio dimensioista. Määräävät dimensiot määritellään ratkaisukohtaisesti. Muita määrityksiä tapahtumille ei tarvita. Käyttöoikeusrajauskomponentti edellyttää dimensioperiytyvyyden käyttöä. 18. Parametroitava laskumalli Mepcon kehittämä parametroitava laskumalli mahdollistaa useamman laskupohjan käytön yhdessä Dynamics AX -ympäristössä, esimerkiksi eri konserniyrityksissä tai yritysten sisällä eri asiakasryhmissä. Parametroinnin taakse voidaan määritellä erilaisia ulkoasuja. Lisäksi laskutusvaiheessa voidaan vaikuttaa itse laskujen sisältöön. Esimerkiksi alennukset, yksikköhinnat, rivisummat yms. tiedot saadaan näkyviin laskulle. Parametroitava laskumalli tukee Dynamics AX:n myynti- ja projektilaskua. 19. Hinnaston päivitys Hinnaston päivitys -työkalulla voidaan päivittää nimikkeiden kauppasopimushintoja sekä projektien työlajien hintoja massapäivityksenä. Toiminto on kaksivaiheinen: kauppasopimushinnat voidaan viedä Dynamics AX:sta Exceliin, jonne Dynamics AX luo määrämuotoisen taulukon. Excelissä voidaan päivittää hintoja (hinnat, päivämäärät tms.) ja luoda uusia rivejä. Tämän jälkeen Excel-taulukko importoidaan komponentin omalla työkalulla Dynamics AX -ratkaisuun, jossa muutokset vahvistetaan. Hintoja voidaan päivittää niin asiakkaille kuin toimittajillekin. Vastaavanlainen importointityökalu on tehty myös projektityölajien hinnastoihin. 7

8 20. Laskutusgeneraattori Laskutusgeneraattorin avulla Dynamics AX -ratkaisuun esimerkiksi Mepco Projektiportaalin kautta syötettyjä tapahtumia voidaan ryhmitellä sekä määritellä niiden laskutuskelpoisuus. Syntyvien laskurivien määriä, summia ja kuvauksia voidaan muuttaa vielä tässä vaiheessa. Kustannushinnat ja esimerkiksi toteutuneiden tuntien määrät eivät muutu riippumatta myyntihintojen ja määrien muutoksista. Laskutusgeneraattori näyttää millaiseksi laskun loppusumma muodostuisi kyseisillä valinnoilla, paljonko ko. projektia on toistaiseksi laskutettu ja mikä on projektin tai projektin vaiheen budjetti. Tapahtumat, joita ei sillä kertaa laskuteta, jäävät odottamaan seuraavaa laskutusta. Haluttaessa tapahtumat voidaan merkitä kokonaan laskuttamattomiksi. Generaattorin tapahtumasummauksen tarkkuustaso voidaan määritellä erikseen päivämäärätasolla (työlaji, henkilö tms.). 21. Maksupostin siirto Maksupostin siirto -komponentilla voidaan kirjatun projektitapahtuman päiväystä (laskutuspäivämäärää) siirtää suoraan tapahtumalla. Normaalisti muutokseen pitää käyttää Dynamics AX:n perusoikaisutoimintoa. 22. Projektijyvitys Jyvityskomponentilla maksuposteja voidaan jyvittää projektihenkilöille kiinteiden suhteiden mukaisesti. Jyvitys toimii erillisenä tietona laskutustapahtumista, joten asiakkaalle tapahtuma näkyy yhtenä rivinä. Sisäistä laskentaa esimerkiksi provisiolaskentaa varten tapahtumat voidaan pilkkoa haluttujen suhteiden mukaan. Tapahtumille periytyvät alkuperäisten tapahtumien dimensiot, mikäli dimensioperiytyvyys on hankittuna. Laajempiin vyörytyksiin, esimerkiksi kulujen osalta, suosittelemme kehittämäämme laajennettu vyörytys -komponenttia. 23. Projektijaksotus Jaksotuskomponentin avulla projekteista voidaan jaksottaa liikevaihtoa toteumaperusteisissa projekteissa vielä laskuttamattomien mutta jo toteutuneiden töiden mukaisesti kausille. Laskutuksen yhteydessä jaksotukset puretaan kausittain, jolloin yleensä muodostuu liikevaihtoa. Kiinteähintaisissa projekteissa valmiusaste voidaan laskea ennusteeseen verrattuna oletusvalmiusasteprosenttina, jota voidaan muuttaa harkinnan mukaan. Valmiusasteprosentin mukaisesti projektin toteutuneista tapahtumista tuloutetaan haluttu euromääräinen osuus jaksotetuksi liikevaihdoksi. Laskut kirjataan erikseen maksuposteina projektille. Projektin päätteeksi jaksotetut tapahtumat eliminoidaan ja täsmäytetään luotujen laskujen kanssa, jolloin varsinainen liikevaihto projekteista muodostuu. 8

9 24. Projektieroosio Projektieroosiolla tarkoitetaan projektin arvioitujen tuottojen ja kustannusten muuttumista projektin aikana. Projektieroosiokomponentin avulla voidaan seurata projektin etenemistä usealla eri tasolla. Projektille voidaan antaa alkuperäinen sopimussumma ja budjetti, joita voidaan täsmäyttää esimerkiksi projektin maksuposteihin tai tehtyyn laskutukseen. Lisäksi projektieroosiokomponentti tukee vertailua esimerkiksi budjetin ja päivitetyn ennusteen kautta. Laajimmillaan ennustamiskäsittelyssä voidaan antaa kausittaisia arvioita projektin kokonaistuotoista ja kustannuksia ja verrata näitä keskenään, jolloin päästään kiinni projektien eroosioon. Komponenttiin kuuluvilla raporteilla päästään lisäksi kiinni esimerkiksi kustannuspaikkojen tai koko yrityksen kausien projektieroosioon. 25. Sisäinen laskutus Sisäinen laskutus -komponentti on tarkoitettu konserneille, joilla on yhteinen resurssipooli esimerkiksi henkilöistä, mutta jotka laskuttavat suoraan asiakkaitaan projektiluonteisista palveluistaan. Komponentti on automatisoitu ja täyden kirjausketjun sisältävä tapa tehdä konsernin sisäistä laskutusta. Sisäisellä laskutuksella voidaan laskuttaa työtä ja kustannuksia etukäteen määritellyin siirtohinnoin yritysten välillä. Työntekijöiden myyntiyritykseen (johon henkilö on tehnyt työtä ja jonka myyntireskontraan Dynamics AX:n perustoiminnallisuuden mukaisesti asiakkaan lasku kirjautuu) tekemät tapahtumat synkronoituvat automaattisesti työntekijän kotiyritykseen (jossa on henkilön kotikustannuspaikka) laskutettavaksi konsernin sisäisen myynnin projektille. Ratkaisu luo sisäisen laskutuksen ehdotukset järjestelmään käyttäjän hyväksyttäväksi. Tarvittaessa käyttäjä voi muokata tapahtumien summia laskutusgeneraattorilla. Kun lasku kirjataan kotiyrityksessä ja lasku kirjautuu myyntireskontraan, komponentti tekee automaattisesti myyntiyritykseen ostolaskun valmiiksi tiliöitynä ja oikeille dimensioille kohdennettuna. Koti- ja myyntiyrityksistä voidaan ottaa myös raportit, joilla muiden konserniyritysten henkilöiden työt voidaan täsmäyttää laskuihin. Sisäinen laskutus -komponentti edellyttää dimensioperiytyvyyden ja laskutusgeneraattorin käyttöönottoa. Lisätietoja Johtaja Pekka Matoniemi, puhelin , Asiakkuusjohtaja Jan Malmström, puhelin , 9

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Plusseminaari 15.11.2012 UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Page 1 ASP Uuden yrityksen perustaminen Asetusten kopiointi valitusta yrityksestä Aikaisemmin samasta kannasta kuin mistä otettiin käyttäjien

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

kellokortti.fi Tehokkuutta työajanseurantaan

kellokortti.fi Tehokkuutta työajanseurantaan kellokortti.fi Tehokkuutta työajanseurantaan NYKYAIKAINEN RATKAISU TYÖAJAN- SEURANTAAN JA PROJEKTIKOHDISTUKSEEN Kellokortti.fi tuo työtuntien seurannan nykyaikaan. Sen avulla työtunnit voidaan kirjata

Lisätiedot

24.3.2015 klo 8.45 15.30 Microsoft talo (Keilalahdentie 4, 02150 Espoo) Espoo

24.3.2015 klo 8.45 15.30 Microsoft talo (Keilalahdentie 4, 02150 Espoo) Espoo 24.3.2015 klo 8.45 15.30 Microsoft talo (Keilalahdentie 4, 02150 Espoo) Espoo Toimiala referenssi: Lahti Aqua Oy (video) kokonaisratkaisulle asetetut vaatimukset: Mahdollistettava asiakaspalveluun yhtenäinen

Lisätiedot

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus.

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Laskutus Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Voit tulostaa jokaisen tilauksen osalta mm. seuraavat asiakirjat: tarjous, tilausvahvistus, lähete, tarrat lähetykselle,

Lisätiedot

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Oppaan päiväys: 27.4.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A 2 0 1 3 V E R S I O O N 2 0 1 4

U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A 2 0 1 3 V E R S I O O N 2 0 1 4 Sivu 1/5 U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A 2 0 1 3 V E R S I O O N 2 0 1 4 Talgraf Raportointi, sivut 1-2 Talgraf Budjetointi, sivu 3 Talgraf Viewer, sivu 4 Talgraf Konserni, sivu 5 Express

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

ACCOUNTOR GROUP SOFTWARE DIVISION // RATKAISUT JA YRITYKSET

ACCOUNTOR GROUP SOFTWARE DIVISION // RATKAISUT JA YRITYKSET ACCOUNTOR GROUP SOFTWARE DIVISION // RATKAISUT JA YRITYKSET MEPCO // LIIKETOIMINTARATKAISUJEN ENERGINEN TOIMITTAJA PROCOUNTOR // SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON EDELLÄKÄVIJÄ MARAPLAN // TYÖVUOROSUUNNITTELUN

Lisätiedot

1 Projektiraportit. 1.1 Projektikohtaiset raportit

1 Projektiraportit. 1.1 Projektikohtaiset raportit 1 Projektiraportit 1.1 Projektikohtaiset raportit Suoraan yksittäiseen valittuun projektiin liitetyt raportit saa esille painamalla halutun projektin kohdalla tulostus-painiketta, jonka jälkeen ohjelma

Lisätiedot

ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE

ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 3 TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON Pankkistandardin

Lisätiedot

Severa 3 ominaisuudet

Severa 3 ominaisuudet Severa 3 ominaisuudet Halusimme ennen kaikkea Internet-pohjaisen ja helppokäyttöisen järjestelmän. Tarvitsimme myös hyviä raportointiominaisuuksia, jotta voisimme tehostaa päivittäisiä toimintojamme. Severan

Lisätiedot

Accountor Group Software Division tuottaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja palveluja asiakkuuksien

Accountor Group Software Division tuottaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja palveluja asiakkuuksien ACCOUNTOR GROUP SOFTWARE DIVISION // ratkaisut ja yritykset MEPCO // LIIKETOIMINTARATKAISUJEN ENERGINEN TOIMITTAJA PROCOUNTOR // SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON EDELLÄKÄVIJÄ Mara-Plan // työvuorosuunnittelun

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus Moderni työkalu työn hallintaan Visma Työnohjaus on selainkäyttöinen ratkaisu töiden ja niiden sisältämien tehtävien hallintaan, aikataulutukseen ja seurantaan.

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

TIETOTOIMISTO.FI Projekti

TIETOTOIMISTO.FI Projekti TIETOTOIMISTO.FI Projekti Ohjelmiston esittely TIETOTOIMISTO.FI - Projekti on insinööri- ja suunnittelutoimistoille räätälöity selaimella käytettävä ohjelmisto tuntikirjaukseen, projektiseurantaan ja laskutukseen.

Lisätiedot

Ohjelmassa on seuraavat valinnat: Laskutuksen puolella Laskut -ikkunassa painike Finvoice ja ostoreskontran valikkoon "Finvoice-laskujen luku".

Ohjelmassa on seuraavat valinnat: Laskutuksen puolella Laskut -ikkunassa painike Finvoice ja ostoreskontran valikkoon Finvoice-laskujen luku. Visma Econet ja Finvoice laskut Ohjelmassa on seuraavat valinnat: Laskutuksen puolella Laskut -ikkunassa painike Finvoice ja ostoreskontran valikkoon "Finvoice-laskujen luku". Muodostettu Finvoice-laskuaineisto

Lisätiedot

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services.

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft-ohjelmisto MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft pitää sisällään myynnistä

Lisätiedot

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku 1 1 Ohjeet 1.1 Verkkolasku Verkkolaskun lähettämiseen tarvittavien tietojen täyttäminen Verkkolaskujen lähettämiseksi on ensin tehtävä sopimus verkkolaskuoperaattorin (välittäjän) kanssa. Esim. kaikki

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 Sähköisten laskuaineistojen käsittely Laskun kuva voidaan avata myös erillisessä ikkunassa Laskut-välilehti: Laskun Tositenumero- ja Eräpäivä-sarakkeet

Lisätiedot

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Finvoice. Palvelukuvaus 28..2008 (4) 28..08 Sisällysluettelo Finanssialan keskusliiton suosituksen mukaisen Fincoice-sanoman yleisperiaatteet... Taustaa... 2 Mikä on Finvoice... Kuluttajan e-lasku... 2

Lisätiedot

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFrame Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFramen ansiosta työtehtävämme pysyvät ajan tasalla, ja se auttaa minua koordinoimaan tehtäviä. Pystymme kirjaamaan tehdyt tunnit laskutusta varten niin, että

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE

ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 Asteri Ostoreskontralla seurataan avoimia ostolaskuja, tulostetaan erääntymisraportit laskuista ja

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja Visma Business AddOn Konsernikäsittely Käsikirja Oppaan päiväys: 9.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu?

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Mika Tolonen, Account Manager, Basware Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Ostoreskontraprosessien

Lisätiedot

Osto- ja myyntiprosessi

Osto- ja myyntiprosessi Osto- ja myyntiprosessi Microsoft Dynamics NAV 1 Harjoitus käy läpi oston ja myynnin perusprosessit Maalitölkit ostetaan ja myydään sellaisenaan eteenpäin = jälleenmyynti Viedään prosessit läpi NAVilla

Lisätiedot

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Muutama kysymys pohdittavaksi... Kuinka moni hoitaa itse yrityksen laskutuksen? Onko käytössäsi laskutusohjelma? Harmittaako

Lisätiedot

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Esityksen

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Laskujen lähetys... 6 2.1 2.2 2.3 3 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Operaattoritunnukset...

Lisätiedot

ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013

ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013 ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013 11 30 160 3.500 10.000 95 % 1.400.000 3.800.000 Yli 50 % vuotta työntekijää tilitoimistoa asiakasta käyttäjää pääkäyttäjistä suosittelee vientiä

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE

ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 Asteri Ostoreskontralla seurataan avoimia ostolaskuja, tulostetaan erääntymisraportit

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv).

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv). 31.3.2011 1(14) Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv). Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden laajennettu käyttö tulee voimaan 1.4.2011. Tämä vaikuttaa eniten rakennusalaan. Jos haluat tietää koskeeko

Lisätiedot

Asteri Tehtäväseuranta (työajanseuranta tilitoimistolle)

Asteri Tehtäväseuranta (työajanseuranta tilitoimistolle) Asteri Tehtäväseuranta (työajanseuranta tilitoimistolle) Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 Asteri Tehtäväseuranta Asteri Tehtäväseuranta ohjelmalla

Lisätiedot

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus 16.6.2010 Tulojen käsittely Taloushallinnon prosessit Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus Keskeistä Asiakasrekisteri

Lisätiedot

SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU. Hannu Katila Markkinointipäällikkö

SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU. Hannu Katila Markkinointipäällikkö SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU Hannu Katila Markkinointipäällikkö Avoin verkko mahdollistaa globaalin kaupankäynnin ja yhteistyön 1,9 miljoonaa potentiaalista toimittajaa ~800,000

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUJA EDELLÄKÄVIJÄLTÄ Viitoitamme tietäsi kohti positiivista muutosta ja menestystä.

KOKONAISRATKAISUJA EDELLÄKÄVIJÄLTÄ Viitoitamme tietäsi kohti positiivista muutosta ja menestystä. KOKONAISRATKAISUJA EDELLÄKÄVIJÄLTÄ Viitoitamme tietäsi kohti positiivista muutosta ja menestystä. MEPCO TOIMITTAA RATKAISUJA YRITYSTEN JA JULKISHALLINNON ASIAKKUUDENHALLINTAAN, TALOUDEN- JA TOIMINNAN-

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS. Vuosipäivitys 6.10.2015

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS. Vuosipäivitys 6.10.2015 ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS Vuosipäivitys 6.10.2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 5 2 ASTERI LASKUTUKSEN OHJELMAMUUTOKSIA...

Lisätiedot

Sähköinen laskutus etenee. Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004

Sähköinen laskutus etenee. Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004 Sähköinen laskutus etenee Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004 Mikä on verkkolasku? laskun tiedot suoraan laskuttajan laskutusjärjestelmästä vastaanottajan järjestelmään lasku visualisoidaan sähköistä arkistointi-

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA TAMPEREEN TILITOIMISTO OY Täyden palvelun tilitoimisto Kaikki taloushallinnon palvelut PK-yrityksille Kirjanpidot Palkanlaskennat

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella.

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sivu 1(7) Sopimuslaskutus ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sopimus Kullekin asiakkaalle

Lisätiedot

VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2017

VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2017 VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2017 Hinnasto astuu voimaan 1.7.2017. Ohjelmistohinnasto Liikevaihto/vuosi < 0,1 M < 0,2 M < 0,5 M < 1,0 M < 2,0 M < 5,0 M < 10,0 M > 10,0 M Palvelun avausmaksu Netvisor-palvelun

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA

ASTERI OSTORESKONTRA ASTERI OSTORESKONTRA Vuosipäivitys 23.8.2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2. VERKKOLASKUJEN

Lisätiedot

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN Usein tarvitaan käyttäjän käsin syöttämiä lukuja eri tarkoituksiin. Tällaisia ovat mm. budjetti-, ennuste-, tavoite- ym. luvut. Lukuja syötetään eri kohteille,

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi Visma Econet Pro Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet Oppaan päiväys: 19.11.2013. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolinen tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Lisätiedot

Econet Pro - uudet ominaisuudet Mitä uutta Econet Pro tarjoaa verrattuna Econet 2000 -ohjelmistoon

Econet Pro - uudet ominaisuudet Mitä uutta Econet Pro tarjoaa verrattuna Econet 2000 -ohjelmistoon Econet Pro - uudet ominaisuudet Mitä uutta Econet Pro tarjoaa verrattuna Econet 2000 -ohjelmistoon 3 5 7 8 4 5 4 5 1 1 0 2 1 3 5 2 3 1 6 1 2 4 3 7 8 1 2 4 5 6 5 4 1 3 8 2 1 5 6 3 7 7 4 7 3 1 2 3 7 1 5

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella CASE Pisla Oy Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella Pisla Oy yritysinfo Pisla Oy on vuonna 1976 perustettu konserni, pääpaikka on Viitasaarella Suomessa. Konserniin kuuluvat seuraavat

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot Markkinointi & tiedottaminen Henkilöryhmät ja rajatut käyttöoikeudet esim. ohjaajille Liikuntasetelien

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Operaattoritunnukset... 3 1.3 ALV koodit... 3 1.4 Asiakkaiden

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

V10 ver 8.0 uusia toiminnallisuuksia. CGI Group Inc. 2014

V10 ver 8.0 uusia toiminnallisuuksia. CGI Group Inc. 2014 V10 ver 8.0 uusia toiminnallisuuksia CGI Group Inc. 2014 2. kesäkuuta 2014 Paljon pieniä muutoksia ja korjauksia Edellinen versio julkaistiin syksyllä 2012. Uudessa versiossa on yhteensä 1500 muutospakettia.

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2018

VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2018 VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2018 Ohjelmistohinnasto............... 2 Tapahtumamaksut................ 3 Käyttäjämaksut.................. 4 Käyttöönotto- ja koulutuspalvelut... 5 Selitteet.........................

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Hinnastohulinat. ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Patrik Cederberg, Progresso Oy. Suuntaa menestykseen

Hinnastohulinat. ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Patrik Cederberg, Progresso Oy. Suuntaa menestykseen Hinnastohulinat ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Patrik Cederberg, Progresso Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 6 7 Hinnastoista yleisesti Erilaiset hinnoittelumallit ja niiden käyttö Palkkalajin käyttö

Lisätiedot

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Henna Sopanen 31/10/2012 Kotimainen suoraveloitus loppuu Kotimaiset euromääräiset suoraveloitukset päättyvät 31.1.2014 EU lainsäädäntö Suomessa suoraveloitusta käyttäville

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 29.11.2012 ALV % nousu 23% -> 24% Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh. (09) 350 75 30 Päivystys atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 55 32 0400 316 088 Viime hetken tiedot

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI VUOSIPÄIVITYS

ASTERI ISÄNNÖINTI VUOSIPÄIVITYS ASTERI ISÄNNÖINTI VUOSIPÄIVITYS 29.11.2017 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 ETÄTUKI, TUKISIVUT, OHJELMAPÄIVITYS... 5

Lisätiedot

Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen laskutukseen NettiTieto Oy 020 742 1160 myynti@nettitieto.fi www.nettitieto.

Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen laskutukseen NettiTieto Oy 020 742 1160 myynti@nettitieto.fi www.nettitieto. Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen laskutukseen Yrityksen sähköinen laskutus On tärkeää, että yrityksen laskut ovat standardien mukaiset ja että laskutus on helppoa ja tehokasta.

Lisätiedot

LASKUMAATTI YRITYKSEN SÄHKÖINEN LASKUTUS

LASKUMAATTI YRITYKSEN SÄHKÖINEN LASKUTUS LASKUMAATTI YRITYKSEN SÄHKÖINEN LASKUTUS On tärkeää, että yrityksen laskut ovat standardien mukaiset ja että laskutus on helppoa ja tehokasta. Perinteiseen paperilaskutukseen verrattuna sähköinen laskutus

Lisätiedot

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Prosessi haltuun 22.5.2017 1 22.5.2017 2 TOSITTEIDEN KÄSITTELY Tito Konekielisen tiliotteen käsittely Tilioteaineiston nouto pankista Tiliotteiden purku Tiliotteiden tiliöinti

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Kauppakatu 9 Puh / Fax E-mail Kotisivu 26100 Rauma (02) 823 9558 avita@aviste.fi www.aviste.fi

Tuoteluettelo. Kauppakatu 9 Puh / Fax E-mail Kotisivu 26100 Rauma (02) 823 9558 avita@aviste.fi www.aviste.fi Tuoteluettelo AVISTE OY on suomalainen ohjelmistotalo. Erikoisalaamme ovat taloushallinnon ja oppilashallinnon ohjelmistot sekä toimialakohtaiset erikoisohjelmistot. Ohjelmistojemme yhteispiirteinä on

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen Matti Mäkinen matti.makinen@sampopankki.fi Päiväys 13.06.2012 Sähköinen asiointi Sampo Pankin tarjoamat sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan peruskomponentit Verkkopalkka

Lisätiedot

Verkkolasku osana tehokasta ostolaskuprosessia Sanna Tummunki

Verkkolasku osana tehokasta ostolaskuprosessia Sanna Tummunki Verkkolasku osana tehokasta ostolaskuprosessia Sanna Tummunki 30.11.2011 Sanna Tummunki, Maksuliikennepäällikkö (2/2011) Rudus konsernin maksuliikenne ja kassanhallinta Ostoreskontra Pankkitakaukset ja

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

intstream a Europower company E 2 ETRM Sähkömyyntiprosessin hallinta Salkunhallintatyökalu 2009 Intstream Oy, kaikki oikeudet pidätetään

intstream a Europower company E 2 ETRM Sähkömyyntiprosessin hallinta Salkunhallintatyökalu 2009 Intstream Oy, kaikki oikeudet pidätetään intstream a Europower company E 2 ETRM Sähkömyyntiprosessin hallinta Salkunhallintatyökalu 2009 Intstream Oy, kaikki oikeudet pidätetään Tarjouslaskenta Automatisoitu tarjouslaskenta tukee myyjän myyntiprosessia

Lisätiedot

Elisa Kassan käyttöönotto Elisa Verkkokaupassa

Elisa Kassan käyttöönotto Elisa Verkkokaupassa Elisa Kassan käyttöönotto Elisa Verkkokaupassa Käyttöönotto-opas 1.0 Elisa Appelsiini Oy Kaarlenkatu 11, FI-00530 Helsinki Y-tunnus 1539836-5 www.appelsiini.fi Elisa Oyj 2/11 Sisällys 1. ELISA VERKKOKAUPAN

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Tammikuu 2013 1 (6) Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Ohjelmistomuutokset Tammikuu 2013 2 (6) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 SP1 tehdyt muutokset... 3 1. Kirjanpito ja reskontra (6.2.0 SP1)... 3 1.1.

Lisätiedot

OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 (9) OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO Sisältö 1 Web Services yhteyskanavan käyttöönotto... 1 2 Web Services varmenteiden tallennus... 2 2.1 Käyttäjätunnuksen tallennus Maksuliikenne-ohjelmistoon...

Lisätiedot

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut o Oma esittely; Sirpa Ojansuu V.2000 Lpr kaupunki; ostoreskontran pääkäyttäjä

Lisätiedot

Laskutus. ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Laskutus. ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Laskutus ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 Käyttöliittymäuudistuksen taustaa Osoitteiden määräytyminen laskulle Laskun muodostaminen Laskuhotelli

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA

ASTERI OSTORESKONTRA ASTERI OSTORESKONTRA SUORAVELOITUS POISTUI VERKKOLASKU YLEISTYY VERKKOLASKUN SISÄÄNLUKU MONEEN YRITYKSEEN/TALOYHTIÖÖN KERRALLAAN 10.4.2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys Fivaldi ostolaskujen kierrätys 1 Sisältö Fivaldi ostolaskujen kierrätys... 1 1. Yleistä... 3 2. Palvelunhallinta... 3 3. Perusasetukset... 5 4. Laskun tallentaminen... 8 5. Laskun käsittely... 13 6. Laskun

Lisätiedot

ProCountorin version 3.2 uudet ominaisuudet

ProCountorin version 3.2 uudet ominaisuudet Sivu 1(7) ProCountorin version 3.2 uudet ominaisuudet Tiivistelmä Finvoice-verkkolaskuja on nyt mahdollista lähettää ja vastaanottaa myös Ålandsbankenin kautta. Kirjanpidon vertailuraporttia on uudistettu.

Lisätiedot

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä e-lasku on? Hei olen Bill Virtanen, e-laskuasiantuntija. Tutustutaan yhdessä e-laskuun tositarkoituksella! E-lasku on kuluttajille tarjottava

Lisätiedot

A Basware Presentation. Laskuautomaatio. Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti

A Basware Presentation. Laskuautomaatio. Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti A Basware Presentation Laskuautomaatio Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Basware Invoice Processing ja toistuvaislaskut Invoice Processing: Kuinka tehostat toistuvaislaskujen käsittelyä. Näe myös

Lisätiedot

TEHOA JA TIETOA LIIKETOIMINTAAN Menesty energisen Mepcon kanssa

TEHOA JA TIETOA LIIKETOIMINTAAN Menesty energisen Mepcon kanssa TEHOA JA TIETOA LIIKETOIMINTAAN Menesty energisen Mepcon kanssa MEPCO TUOTTAA RATKAISUJA YRITYSTEN JA JULKISHALLINNON ASIAKKUUDENHALLINTAAN, TALOUDEN- JA TOIMINNANOHJAUKSEEN SEKÄ PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOON

Lisätiedot

VIS Arviomies ja Automaster 5.8

VIS Arviomies ja Automaster 5.8 1 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 09.02.2005 2 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 integraation käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Arviomies Automaster 5.8

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

haluaa verkkolaskuja

haluaa verkkolaskuja Lappeenrannan kaupunki haluaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Taloushallinto Technopolis Kareltek, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta, p. (05) 616 3360 Tietohallinto Snellmaninkatu 3 A, 53100 Lappeenranta,

Lisätiedot

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt Esapekka Kuikka ja Hellevi Lilja, #188765 1 (9) Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt OHJE # 188765 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sisältö 1 Verkkolaskutuspalvelu... 3 2 Verkkolaskutuspalveluun

Lisätiedot