Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset. Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset. Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen"

Transkriptio

1 Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lisäarvokomponentit taloudenohjaukseen Dimensioperiytyvyys Dimensiohierarkia Sähköinen laskutus Ilmoittamispalvelu Perintäliittymä Laskujen kierrätys -liittymä Valuuttakurssiliittymä Laajennettu vyörytys Sähköiset ALV-ilmoitukset Sähköiset veroilmoitukset Mepco Palkat - Dynamics AX -liittymät Dynamics CRM - Dynamics AX -asiakasliittymä... 5 Lisäarvokomponentit asiantuntijaorganisaatioiden toiminnanohjaukseen Dynamics AX - Dynamics CRM -näkymät Dynamics CRM - MOSS -dokumenttienhallintaliittymä Projektiportaali Sopimustenhallinta Käyttöoikeusrajaus Parametroitava laskumalli Hinnaston päivitys Laskutusgeneraattori Maksupostin siirto Projektijyvitys Projektijaksotus Projektieroosio Sisäinen laskutus... 9 Lisätietoja

3 Johdanto Microsoftin sertifioitu Gold-kumppani Mepco Oy on kehittänyt lukuisia Microsoft Dynamics AX -ohjelmistoa täydentäviä lisäarvokomponentteja. Valmiit laajennukset tehostavat, automatisoivat ja suoraviivaistavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja monin eri tavoin. Mepcon toteuttamat taloudenohjauksen lisäarvokomponentit ovat riippumattomia toimialasta ja toimittajasta, ja soveltuvat kaikille Dynamics AX -käyttäjille. Asiantuntijaorganisaatioiden toiminnanohjausta koskevat laajennukset vaativat alustakseen Mepco Asiantuntijapalvelut - toimialaratkaisun. Kaikki komponentit ovat yhteensopivia versioihin Dynamics AX 4.0 SP1 tai uudempi sekä Dynamics AX 2009 SP1 tai uudempi. Microsoft Dynamics CRM -komponentit ovat yhteensopivia versioihin Dynamics CRM 3.0 ja 4.0. Lisäarvokomponentit taloudenohjaukseen 1. Dimensioperiytyvyys Dimensioperiytyvyydessä jokaiselle tapahtumalle syötetään kaikki dimensiot raportoinnin helpottamiseksi. Dimensiot voidaan periyttää halutunlaisiksi eri lähteistä. Esimerkiksi projektille voidaan periyttää asiakkaan dimensiot, projektinumero ja myyjätieto. Samoin tapahtumalle voidaan jakaa dimensiot esimerkiksi projektin, henkilön ja nimikkeen takaa periytyviksi. Periytymissäännöt voidaan parametroida. Dimensioiden periytyessä Dynamics AX luo dimensiot automaattisesti (esimerkiksi asiakas, työntekijä, projekti tai nimike). 2. Dimensiohierarkia Dimensioperiytyvyyden laajennuksena voidaan käyttää dimensiohierarkiaa, jossa tietty dimensio on ns. superdimensio, jonka takaa periytyy automaattisesti muita dimensioita. Dimensiohierarkiaa voidaan käyttää esimerkiksi monitasoisissa organisaatiorakenteissa, joita halutaan seurata riippumattomasti sisäisessä laskennassa. Tällöin esimerkiksi superdimensioksi määritellyn kustannuspaikan takaa tapahtumille periytyvät aina muut valitut dimensiot, esimerkiksi yksikkö ja divisioona. Dynamics AX -dimensiohierarkia edellyttää dimensioperiytyvyyden käyttöä. 3. Sähköinen laskutus Finvoice on suomalaisten pankkien määrittelemä yleisesti käytössä oleva standardoitu verkkolaskun esitystapa. Finvoice-tiedosto koostuu konekielisessä muodossa olevasta laskusta ja sen ympärillä olevasta kirjekuoresta eli SOAP-kehyksestä, jotka yhdessä korvaavat perinteisen paperilaskun. Finvoice-tiedosto on xml-muotoinen, mikä mahdollistaa laskun esittämisen sekä sovellusten ymmärtämässä muodossa että selaimella paperilaskua vastaavassa muodossa. Sähköinen laskutus -komponentti Dynamics AX -ohjelmistoon tuottaa xml-aineiston, joka lähetetään operaattorille joko tulostettavaksi paperille tai toimitettavaksi eteenpäin verkkolaskuna tai konekielisenä tiedostona (suora sisäänluku asiakkaan 3

4 reskontraan). Sähköinen laskutus -komponentti tukee Dynamics AX:n vapaateksti-, myyntitilaus- sekä projekti- ja sopimustenhallinnan laskuja. Finvoice-aineistosta on tällä hetkellä käytössä versio Ilmoittamispalvelu Sähköiseen laskutukseen on saatavissa lisäominaisuutena ilmoittamispalvelukomponentti. Ilmoittamispalvelua käytettäessä asiakkaat saavat verkkopankissaan tiedon mahdollisuudesta vastaanottaa laskut sähköisessä muodossa Finvoice-komponenttia käyttäviltä laskuttajilta. Laskuttajan pankki toimittaa asiakkaiden verkkolaskutiedot xml-muotoisina tiedostoina laskuttajalle. Tiedostot luetaan sisään Dynamics AX -järjestelmään ilmoittamispalvelun avulla, jolloin asiakkaan verkkolaskutustiedot päivittyvät automaattisesti asiakasrekisteriin. Ilmoittamispalvelusta on tällä hetkellä käytössä versio 1.0. Ilmoittamispalvelukomponentti edellyttää sähköisen laskutuksen käyttöä. 5. Perintäliittymä Perintäliittymällä voidaan lähettää perintäaineistot sähköisessä muodossa perintätoimistolle. Liittymällä on mahdollista lähettää perintäaineisto sekä Intrum Justitialle että Lindorffille. Liittymän avulla voidaan helposti ulkoistaa koko perintäprosessi. Haluttaessa maksukehotukset voidaan lähettää itse, jonka jälkeen jatkoperintä siirretään perintätoimiston hoidettaviksi yhdellä napin painalluksella. 6. Laskujen kierrätys -liittymä Laskujen kierrätys -liittymällä voidaan vastaanottaa maksuliikennejärjestelmissä (esimerkiksi BasWare tai OpusCapita) sähköisesti hyväksytettyjä laskuja Dynamics AX:n ostoreskontraan. Liittymän määritys on joustavaa ja se voidaan muokata helposti asiakkaan tarpeita vastaavaksi. 7. Valuuttakurssiliittymä Valuuttakurssiliittymällä pankin sähköinen valuuttakurssiaineisto voidaan lukea suoraan Dynamics AX -ratkaisuun. Dynamics AX:aan jää historiatiedot aiemmista voimassa olleista valuuttakursseista. Liittymä päivittää ainoastaan niiden valuuttojen vaihtokurssit, jotka on perustettu Dynamics AX -ratkaisuun. 8. Laajennettu vyörytys Laajennetulla vyörytyksellä voidaan luoda sääntöjä, joilla vyörytetään kirjanpitotileille kirjattujen tilitapahtumien saldot tarkemmalle dimensiotasolle. Vyörytykset voidaan tehdä tilin sisällä tai erillisille vyörytystileille. Vyörytyssäännöille voidaan tehdä kiinteät suhteet tai antaa komponentin vyöryttää ne esimerkiksi liikevaihdon tai pääluvun suhteessa. Tarvittaessa säännöt voidaan nimetä niin, että niitä voidaan vyöryttää ryhmissä tietyssä järjestyksessä. Tätä tarvitaan silloin, kun vyörytettävät saldot syntyvät vasta jonkin toisen vyörytyksen 4

5 saldoista. Vyörytyssääntöjä voidaan ajaa yksitellen tai ryhmissä eräajona. Vyörytyksen tuloksena Dynamics AX luo tositerivit ja käyttäjä kirjaa ne järjestelmään. 9. Sähköiset ALV-ilmoitukset Mepcon sähköisten ALV-ilmoitusten komponentti mahdollistaa ainoana Suomessa ALVilmoitusten lähettämisen suoraan Dynamics AX -järjestelmästä veroviranomaisille. Asiakkaan tarvitsee vain sopia jonkun operaattorin kanssa aineiston lähettämisestä ja määritellä Dynamics AX -ratkaisuun hakemistopolut, joista operaattori hakee valmiit ALVilmoitustiedostot. Asiakkaalta ei vaadita muita käyttöönottotoimenpiteitä. 10. Sähköiset veroilmoitukset Mepcon sähköisten veroilmoitusten komponentti on ainoa Suomessa myytävä sovellus, jonka avulla veroilmoituksen tiedot voidaan lähettää suoraan Dynamics AX:sta veroviranomaisille. Ohjelma tuo pakolliset ja valinnaiset liitelomakkeet käyttäjälle pääverolomakkeen valinnan jälkeen. Ilmoitukseen voidaan liittää liitetiedostoja verottajan sallimissa tiedostoformaateissa. Lähetysvaiheessa käyttäjä voi valita lähetettävät aineistot, joten korjaus- ja lisätietojen lähettäminen verottajalle on helppoa. 11. Mepco Palkat - Dynamics AX -liittymät Mepco Palkat -ohjelmiston ja Dynamics AX:n välisen integraation avulla palkkatapahtumat voidaan tuoda palkanlaskennasta kirjanpitoon. Projektiportaalin kautta Dynamics AX - ratkaisuun syötetyt kulutapahtumat voidaan siirtää vastaavalla tavalla palkanmaksuun. Toteutuneet palkka- ja kulutapahtumat tuodaan asiakkaan toivomalla summaustasolla kirjanpitoon. Esimerkiksi kilometri- ja päivärahakorvaukset voidaan tuoda henkilötasolla Dynamics AX -ratkaisuun, jolloin palkkahallinnon ja kirjanpidon väliset täsmäytykset onnistuvat helposti Dynamics AX:n perusraportoinnilla. Mepco Palkat tuottaa myös esimerkiksi lomapalkkavaraustositteen, joka tuodaan Dynamics AX:n kirjanpitoon. 12. Dynamics CRM - Dynamics AX -asiakasliittymä Asiakasintegraation avulla Dynamics CRM:n asiakastiedot voidaan siirtää reaaliaikaisesti Dynamics AX -järjestelmään. Kun prospekti siirretään Dynamics CRM:ssä asiakkaaksi, Mepcon komponentti luo CRM-ohjelmistoon asiakasnumeron, joka siirretään muiden asiakastietojen mukana Dynamics AX -ratkaisuun. Asiakaskohtaisesti voidaan määritellä, halutaanko linkin pysyvän aktiivisena myös asiakastietoja päivitettäessä. 5

6 Lisäarvokomponentit asiantuntijaorganisaatioiden toiminnanohjaukseen 13. Dynamics AX - Dynamics CRM -näkymät Mepco on määritellyt perusnäkymiä, joilla Dynamics AX:n asiakaskohtaisia tietoja saadaan näytettyä Dynamics CRM:n asiakaskorteilla. Perustietoja ovat muun muassa asiakkaan laskutus- sekä projektitiedot. Asiakaskohtaisesti on mahdollista vastaavalla tekniikalla sovittaa mitä tahansa asiakkaaseen (tai esimerkiksi toimittajaan) liittyviä tietoja Dynamics CRM:n näkymiin. Teknisesti toteutus on tehty näkymien kautta, joten tietoa ei replikoida Dynamics AX:n tietokannasta CRM-järjestelmään. 14. Dynamics CRM - MOSS -dokumenttienhallintaliittymä Dynamics CRM:n ja Microsoft Office SharePoint Serverin (MOSS) välinen integraatio mahdollistaa asiakaskohtaisten dokumenttien tarkastelun MOSS:sta Dynamics CRMratkaisuun upotettujen asiakaskohtaisten näkymien kautta. Komponentti luo myös automaattisesti oletusparametrien ja -metadatatietojen perusteella uusille prospekteille oman dokumenttikirjaston MOSS:iin. 15. Projektiportaali Mepcon kehittämä projektiportaali on selainpohjainen käyttöliittymä, jonka kautta työntekijät voivat syöttää tunteja, päiväveloituksia ja kuluja. Syötön ja hyväksynnän jälkeen tiedot siirtyvät Dynamics AX -järjestelmään laskutettavaksi ja kuluiksi valitulle projektille. Kun työntekijä on syöttänyt tapahtumansa kerran hyväksytysti, kyseisiä tietoja ei tarvitse enää täyttää uudelleen kirjanpitotapahtumien, laskutuksen tai matka- ja kululaskujen aikaansaamiseksi. Työntekijät voivat ottaa matka- ja kululaskuraporttinsa suoraan portaalista, kun projektipäällikkö tai esimies on ne hyväksynyt. Lisäksi he voivat tarkastella omia tapahtumiaan raporteilta ja viikkotyöajan kertovasta näkymästä. Projektiportaali tukee eri rooleja. Esimerkiksi projektipäälliköillä, yksikköjen vetäjillä ja johdolla on esimääritellyt käyttöoikeusrajauksensa. Portaali on reaaliaikaisesti yhteydessä Dynamics AX -järjestelmään, jolloin kaikki tehdyt muutokset esimerkiksi uudet projektit, hinnastot sekä työlajit näkyvät välittömästi. Portaalia on myös mahdollista käyttää julkisen verkon yli. Mepco Projektiportaali tukee Microsoft Internet Explorer- (versio 7.0 tai uudempi) ja Firefox - selaimia PC- ja Mac-alustoilla. 16. Sopimustenhallinta Sopimustenhallinnan komponentti huolehtii sekä sopimusten määrävälein tapahtuvasta toistuvaislaskutuksesta että sopimuksiin liittyvistä kertaveloituksista. Toistuvaislaskutus automatisoi laskutuksen eräajoilla tehtäväksi valittujen laskutusryhmien perusteella. Sopimustenhallintaan kuuluu myös tulojen jaksotus oikeille kausille. Jaksotus voidaan tehdä 6

7 myös automaattisesti kausittaisilla eräajoilla. Komponentin keskeinen osa on sopimusten hallintaa täydentävä hintasimulaattori, jota hyödynnetään arvioitaessa hinnankorotusten vaikutuksia koko sopimuskantaan. Hintasimulaattorin avulla hintoja voidaan myös päivittää massa-ajoina. Komponentti sisältää lisäksi sopimusten tarjouslaskentatyökalun, josta tarjoukset voidaan kätevästi päivittää voimassa olevaksi sopimukseksi. Sovellukseen kuuluvalla sopimussalkkuraportoinnilla voidaan tarkastella esimerkiksi uusia, muuttuneita ja päättyneitä sopimuksia. 17. Käyttöoikeusrajaus Käyttäjiltä voidaan rajata tapahtumia dimensioihin perustuen käyttöoikeusrajauksen avulla. Käyttöoikeusrajauksella projektipäällikkö voi esimerkiksi nähdä ainoastaan omien projektiensa tapahtumat. Rajaus voi koskea esimerkiksi projekteja sekä projektitapahtumia ja -raportteja. Rajaus määritellään projektipäällikkötiedolla projektin takana; muita määrittelyjä ei tarvita. Laajennettuna toimintona yksikönvetäjä voi nähdä vaikkapa projekteista, projektitapahtumista tms. ainoastaan oman yksikkönsä tapahtumat. Työntekijän taakse on määritelty henkilön käyttöoikeustaso (esimerkiksi projektipäällikkö tai yksikön esimies). Laajennetussa toiminnossa rajaavan tekijän on oltava dimensio tai kombinaatio dimensioista. Määräävät dimensiot määritellään ratkaisukohtaisesti. Muita määrityksiä tapahtumille ei tarvita. Käyttöoikeusrajauskomponentti edellyttää dimensioperiytyvyyden käyttöä. 18. Parametroitava laskumalli Mepcon kehittämä parametroitava laskumalli mahdollistaa useamman laskupohjan käytön yhdessä Dynamics AX -ympäristössä, esimerkiksi eri konserniyrityksissä tai yritysten sisällä eri asiakasryhmissä. Parametroinnin taakse voidaan määritellä erilaisia ulkoasuja. Lisäksi laskutusvaiheessa voidaan vaikuttaa itse laskujen sisältöön. Esimerkiksi alennukset, yksikköhinnat, rivisummat yms. tiedot saadaan näkyviin laskulle. Parametroitava laskumalli tukee Dynamics AX:n myynti- ja projektilaskua. 19. Hinnaston päivitys Hinnaston päivitys -työkalulla voidaan päivittää nimikkeiden kauppasopimushintoja sekä projektien työlajien hintoja massapäivityksenä. Toiminto on kaksivaiheinen: kauppasopimushinnat voidaan viedä Dynamics AX:sta Exceliin, jonne Dynamics AX luo määrämuotoisen taulukon. Excelissä voidaan päivittää hintoja (hinnat, päivämäärät tms.) ja luoda uusia rivejä. Tämän jälkeen Excel-taulukko importoidaan komponentin omalla työkalulla Dynamics AX -ratkaisuun, jossa muutokset vahvistetaan. Hintoja voidaan päivittää niin asiakkaille kuin toimittajillekin. Vastaavanlainen importointityökalu on tehty myös projektityölajien hinnastoihin. 7

8 20. Laskutusgeneraattori Laskutusgeneraattorin avulla Dynamics AX -ratkaisuun esimerkiksi Mepco Projektiportaalin kautta syötettyjä tapahtumia voidaan ryhmitellä sekä määritellä niiden laskutuskelpoisuus. Syntyvien laskurivien määriä, summia ja kuvauksia voidaan muuttaa vielä tässä vaiheessa. Kustannushinnat ja esimerkiksi toteutuneiden tuntien määrät eivät muutu riippumatta myyntihintojen ja määrien muutoksista. Laskutusgeneraattori näyttää millaiseksi laskun loppusumma muodostuisi kyseisillä valinnoilla, paljonko ko. projektia on toistaiseksi laskutettu ja mikä on projektin tai projektin vaiheen budjetti. Tapahtumat, joita ei sillä kertaa laskuteta, jäävät odottamaan seuraavaa laskutusta. Haluttaessa tapahtumat voidaan merkitä kokonaan laskuttamattomiksi. Generaattorin tapahtumasummauksen tarkkuustaso voidaan määritellä erikseen päivämäärätasolla (työlaji, henkilö tms.). 21. Maksupostin siirto Maksupostin siirto -komponentilla voidaan kirjatun projektitapahtuman päiväystä (laskutuspäivämäärää) siirtää suoraan tapahtumalla. Normaalisti muutokseen pitää käyttää Dynamics AX:n perusoikaisutoimintoa. 22. Projektijyvitys Jyvityskomponentilla maksuposteja voidaan jyvittää projektihenkilöille kiinteiden suhteiden mukaisesti. Jyvitys toimii erillisenä tietona laskutustapahtumista, joten asiakkaalle tapahtuma näkyy yhtenä rivinä. Sisäistä laskentaa esimerkiksi provisiolaskentaa varten tapahtumat voidaan pilkkoa haluttujen suhteiden mukaan. Tapahtumille periytyvät alkuperäisten tapahtumien dimensiot, mikäli dimensioperiytyvyys on hankittuna. Laajempiin vyörytyksiin, esimerkiksi kulujen osalta, suosittelemme kehittämäämme laajennettu vyörytys -komponenttia. 23. Projektijaksotus Jaksotuskomponentin avulla projekteista voidaan jaksottaa liikevaihtoa toteumaperusteisissa projekteissa vielä laskuttamattomien mutta jo toteutuneiden töiden mukaisesti kausille. Laskutuksen yhteydessä jaksotukset puretaan kausittain, jolloin yleensä muodostuu liikevaihtoa. Kiinteähintaisissa projekteissa valmiusaste voidaan laskea ennusteeseen verrattuna oletusvalmiusasteprosenttina, jota voidaan muuttaa harkinnan mukaan. Valmiusasteprosentin mukaisesti projektin toteutuneista tapahtumista tuloutetaan haluttu euromääräinen osuus jaksotetuksi liikevaihdoksi. Laskut kirjataan erikseen maksuposteina projektille. Projektin päätteeksi jaksotetut tapahtumat eliminoidaan ja täsmäytetään luotujen laskujen kanssa, jolloin varsinainen liikevaihto projekteista muodostuu. 8

9 24. Projektieroosio Projektieroosiolla tarkoitetaan projektin arvioitujen tuottojen ja kustannusten muuttumista projektin aikana. Projektieroosiokomponentin avulla voidaan seurata projektin etenemistä usealla eri tasolla. Projektille voidaan antaa alkuperäinen sopimussumma ja budjetti, joita voidaan täsmäyttää esimerkiksi projektin maksuposteihin tai tehtyyn laskutukseen. Lisäksi projektieroosiokomponentti tukee vertailua esimerkiksi budjetin ja päivitetyn ennusteen kautta. Laajimmillaan ennustamiskäsittelyssä voidaan antaa kausittaisia arvioita projektin kokonaistuotoista ja kustannuksia ja verrata näitä keskenään, jolloin päästään kiinni projektien eroosioon. Komponenttiin kuuluvilla raporteilla päästään lisäksi kiinni esimerkiksi kustannuspaikkojen tai koko yrityksen kausien projektieroosioon. 25. Sisäinen laskutus Sisäinen laskutus -komponentti on tarkoitettu konserneille, joilla on yhteinen resurssipooli esimerkiksi henkilöistä, mutta jotka laskuttavat suoraan asiakkaitaan projektiluonteisista palveluistaan. Komponentti on automatisoitu ja täyden kirjausketjun sisältävä tapa tehdä konsernin sisäistä laskutusta. Sisäisellä laskutuksella voidaan laskuttaa työtä ja kustannuksia etukäteen määritellyin siirtohinnoin yritysten välillä. Työntekijöiden myyntiyritykseen (johon henkilö on tehnyt työtä ja jonka myyntireskontraan Dynamics AX:n perustoiminnallisuuden mukaisesti asiakkaan lasku kirjautuu) tekemät tapahtumat synkronoituvat automaattisesti työntekijän kotiyritykseen (jossa on henkilön kotikustannuspaikka) laskutettavaksi konsernin sisäisen myynnin projektille. Ratkaisu luo sisäisen laskutuksen ehdotukset järjestelmään käyttäjän hyväksyttäväksi. Tarvittaessa käyttäjä voi muokata tapahtumien summia laskutusgeneraattorilla. Kun lasku kirjataan kotiyrityksessä ja lasku kirjautuu myyntireskontraan, komponentti tekee automaattisesti myyntiyritykseen ostolaskun valmiiksi tiliöitynä ja oikeille dimensioille kohdennettuna. Koti- ja myyntiyrityksistä voidaan ottaa myös raportit, joilla muiden konserniyritysten henkilöiden työt voidaan täsmäyttää laskuihin. Sisäinen laskutus -komponentti edellyttää dimensioperiytyvyyden ja laskutusgeneraattorin käyttöönottoa. Lisätietoja Johtaja Pekka Matoniemi, puhelin , Asiakkuusjohtaja Jan Malmström, puhelin , 9

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

Osto- ja myyntiprosessi

Osto- ja myyntiprosessi Osto- ja myyntiprosessi Microsoft Dynamics NAV 1 Harjoitus käy läpi oston ja myynnin perusprosessit Maalitölkit ostetaan ja myydään sellaisenaan eteenpäin = jälleenmyynti Viedään prosessit läpi NAVilla

Lisätiedot

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus 16.6.2010 Tulojen käsittely Taloushallinnon prosessit Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus Keskeistä Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella.

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sivu 1(7) Sopimuslaskutus ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sopimus Kullekin asiakkaalle

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot Markkinointi & tiedottaminen Henkilöryhmät ja rajatut käyttöoikeudet esim. ohjaajille Liikuntasetelien

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6 18.2.2009 1/6 Balanssista on kaksi erilaista laskutusohjelmatuotetta, Balanssi Easy laskutus ja Balanssi laskutus. Alla olevassa taulukossa on tuotteiden ominaisuudet ja eroavaisuudet. Merkkien selitykset:

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1 Gallery käyttöönotto Ohje on tarkoitettu Gallery ohjelmiston käyttöönottajalle, yrityksenne järjestelmänvalvojalle tai edistyneemmälle

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista.

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista. 1.1 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

Puhelin: 0600 90099 (1,98 EUR/min+pvm/mpm)

Puhelin: 0600 90099 (1,98 EUR/min+pvm/mpm) Visma Navita on pilvipalveluna toimiva raportoinnin, budjetoinnin ja ennustamisen järjestelmä. Vakioraporttien, kuten tulos- ja taselaskelmien, lisäksi Navitaan voidaan luoda myös asiakaskohtaisia raportteja

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo Analyysiraportointi 1 Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus Juho Ajo Valtiokonttori 7.4.2011 22.3.2011 Juho Ajo Esityksen sisältö Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä (5 min) SAP BI: Tietovarastoraportointi/analyysiraportointi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Versio 1,0 1.6.2012 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Taha-prosessit Perustiedot Sisäinen laskenta - Sisäinen budjetointi ja valtuuksien seuranta - Vyörytykset

Lisätiedot

Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? SBB - Solutions for Business and Brains Oy. Budjetoinnin käsitteitä. Perinteinen vuosibudjetointi

Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? SBB - Solutions for Business and Brains Oy. Budjetoinnin käsitteitä. Perinteinen vuosibudjetointi Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? Budjetoinnin käsitteitä Budjetointi pienyrityksessä Budjetointi keskisuuressa yrityksessä Perinteinen vuosibudjetointi PPA- Budjetointi Budjetointi projekteja toimittavassa

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON

MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON Pikaopas MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON Sähköinen vs. digitaalinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien, kuten

Lisätiedot

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköiset palvelusetelit Kaikki Oulun hyvinvointipalvelujen palvelusetelit

Lisätiedot

ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE

ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 3 TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON Pankkistandardin mukaisen

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Perintätoimeksiannot

Perintätoimeksiannot Perintätoimeksiannot 2 Sisällys 1.1 Palvelunhallinta... 4 1.2 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot... 5 1.3 Perustiedot... 6 1.4 Perintätoimeksiannot- ruutu... 7 1.5 Toimeksiantojen muodostus... 8 15.6.2015

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Tulojen käsittely Laskutustietojen käsittelyn uudistaminen

Tulojen käsittely Laskutustietojen käsittelyn uudistaminen Kiekun käyttäjäpäivä 20.9.2016 Tulojen käsittely Laskutustietojen käsittelyn uudistaminen Sisältö: - Alustus keskustelulle diat 2-4 - Tavoitetila ehdotukset diat 5-8 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK Sopimushallintaa Alfrescolla Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK TAMK ja PIRAMK yhteen Tilaisuus uudistaa perusinfraa ja arkkitehtuuria Yksi RAKETTI KA-piloteista Uuden IT-infran suunnittelu aiempi

Lisätiedot

Kaikki yhdessä paketissa

Kaikki yhdessä paketissa Kaikki yhdessä paketissa Elisa Kassalla hoidat kaikki yrityksesi tärkeimmät toiminnot yhden palvelun kautta. Käteis- ja korttimaksut, tuotehallinta, asiakasrekisterin ylläpito ja laskutus hoituvat parilla

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Nerokas ratkaisu, josta suurille konserneille voi olla paljon hyötyä. Sisäisten laskujen tehostettu käsittely Nettoutus työkalulla sujuvoitetaan laskunkäsittelyä

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Brother MPStulostuksenhallintapalvelu. Toimintaohje 1.1

Brother MPStulostuksenhallintapalvelu. Toimintaohje 1.1 Brother MPStulostuksenhallintapalvelu Toimintaohje 1.1 Valitse: Tarjoukset Luottotietojen tarkistus : Rooli Myynti Lisää tarjous 1 Asiakkaan tiedot - Käyntiosoite - Laskutusosoite Asiakastiedot voidaan

Lisätiedot

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Nykytilanne ja jatkosuunnitelmat Juho Ajo Kiekun kustannuslaskennan ratkaisun sisältö: tilanne 2.9.2013 Meno- ja tulokirjaukset siirretään esijärjestelmistä

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

Toimivilla työvälineillä rutiinien pyörittämisestä tehokkaaseen asiantuntijatyöhön

Toimivilla työvälineillä rutiinien pyörittämisestä tehokkaaseen asiantuntijatyöhön Toimivilla työvälineillä rutiinien pyörittämisestä tehokkaaseen asiantuntijatyöhön Peter Bergström, tietohallintojohtaja, Sitra Toimittaja Capgemini Finland Oy Sitra on sekä yritysrahoittaja että yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä asiakkaille parastapalvelua.fi Sisällysluettelo 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Lähiomaisen yhteystietojen muutos... 4 1.3 Omat palvelusetelit... 4 1.4 Palveluntuottajien

Lisätiedot

SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON LASKUTUKSEN KÄYNNISTÄMISEN ABC JÄSENSEURAN REKISTERINHOITAJALLE

SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON LASKUTUKSEN KÄYNNISTÄMISEN ABC JÄSENSEURAN REKISTERINHOITAJALLE SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY Segling och Båtsport i Finland rf 16.12.2015 ver_0.5 PL SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON LASKUTUKSEN KÄYNNISTÄMISEN ABC JÄSENSEURAN REKISTERINHOITAJALLE 1 Sisällys

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Versioseloste 7.00

Visma Econet Pro. Versioseloste 7.00 Visma Econet Pro Versioseloste 7.00 Oppaan päiväys: 27.04.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet Infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro -tuki: 0600 39 7261 Visma

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen 1 Syitä liiketoimintasovellusten modernisointiin Sovellusten käyttötarkoitus

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Seura Johtokunta Toiminnanjohtaja Tomi Reinikainen Kaksi/kolme jaosta Jääkiekko= Limingan kiekko Jalkapallo= Pallokarhut Pesäpallo (ei aktiivinen) Jääkiekko Luistelukoulu

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Pioneerina maailmalla - Palvelukeskuskonsepti ja verkkolaskut suunnan näyttäjinä. CFO Forum Calling for courage Helsinki

Pioneerina maailmalla - Palvelukeskuskonsepti ja verkkolaskut suunnan näyttäjinä. CFO Forum Calling for courage Helsinki Pioneerina maailmalla - Palvelukeskuskonsepti ja verkkolaskut suunnan näyttäjinä CFO Forum Calling for courage Helsinki 31.5.2011 INTERNAL Metso on kansainvälinen teknologiakonserni Päätoimialueet Kaivosteollisuus

Lisätiedot

EXFLOW AX ESITE LISÄÄ TUOTTAVUUTTA OSTOJEN KÄSITTELYYN HYÖDYNNÄ DYNAMICS AX INVESTOINTIA

EXFLOW AX ESITE LISÄÄ TUOTTAVUUTTA OSTOJEN KÄSITTELYYN HYÖDYNNÄ DYNAMICS AX INVESTOINTIA EXFLOW AX ESITE LISÄÄ TUOTTAVUUTTA OSTOJEN KÄSITTELYYN HYÖDYNNÄ DYNAMICS AX INVESTOINTIA SEKÄ PARHAITA TOIMINTATAPOJA OSTOJEN HYVÄKSYNNÄSSÄ JA AUTOMATISOINNISSA Mikä on ExFlow AX? Kenelle? ExFlow AX on

Lisätiedot

Muutosluettelo versioon Korjattu ongelma, jossa kaikki laskujen liitteet eivät lähteneet Apixin kautta.

Muutosluettelo versioon Korjattu ongelma, jossa kaikki laskujen liitteet eivät lähteneet Apixin kautta. Sivu 1 / 5 2.0.9.1 Asiakirjat Korjattu kirjoitusvirhe Asiakirjaryhmien-hallinnasta. Kassa Paranneltu kassan toimintaa maksettaessa kortilla. Laskutus ja myyntireskontra Korjattu ongelma, jossa kaikki laskujen

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten.

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten. 1 (5) epalkat versio 2017 MUUTOKSET ULKOASUSSA epalkkojen ulkoasua on uudistettu ja tiivistetty, jotta ohjelma toimii luontevammin myös mobiililaitteilla. Lisäksi ulkoasua on yhdenmukaistettu muita Heeros-tuotteita

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet Edut paperiversioon nähden: Paperin poistuminen, koska tiedot kerätään sähköisesti. Kaikki instrumentit on sisällytetty ohjelmaan kokonaisuudessaan. Myös paperille

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Vuosipäivitys 24.9.2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2. ARVONLISÄVERO

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu, Sähköala merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

Ecom hinnastopalvelu, Sähköala merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ecom hinnastopalvelu, Sähköala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan lukijalle Käsikirjan avulla Ecom tulee tutuksi ja ohjelmaa oppii käyttämään monipuolisemmin. Kaikkien

Lisätiedot

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman Käyttöohje Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen Valtiokonttori Versio 1.2 Basware Buyer Catman Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tuoteluettelo excel... 4 2.1 Asiakkaan ja toimittajan tunnisteet...

Lisätiedot

Netvisor matkalaskuliittymä

Netvisor matkalaskuliittymä Päiväys: 20.2.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Matkalaskun kululajit... 3 1.3 Laskentakohteet... 4

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Taloushallinto Helsinki 1990 Tiehallitus 9- r Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos Tiehallitus Helsinki 1990 Helsinki 1990 Tielaitos Tiehaflitus Opastin

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys ASTERI PALKANMAKSU Vuosipäivitys 19.3.2010 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystys: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi www.atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sonera Talous. Toimittajaportaali. Käyttöohje v.1.0

Sonera Talous. Toimittajaportaali. Käyttöohje v.1.0 Sonera Talous Toimittajaportaali Käyttöohje v.1.0 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo... 2 2 Johdanto... 3 3 Toimittajaportaalin avaaminen ja sisään kirjautuminen... 3 3.1 Salasana on unohtunut... 5

Lisätiedot

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011 Visma Avendo E40 Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät Kiekun pienkehittäminen Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtiokonttori: Kieku-ratkaisun kehittämisen tiekartta Suoritustaso Potentiaalisia hankkeita Isommat kehityshankkeet

Lisätiedot

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 1 (13) 3.1.2017 Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 2 (12) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä Muutoshistoria 0.1

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja jakotavan määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Automaattinen jako 5.2.

Lisätiedot