Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset. Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset. Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen"

Transkriptio

1 Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lisäarvokomponentit taloudenohjaukseen Dimensioperiytyvyys Dimensiohierarkia Sähköinen laskutus Ilmoittamispalvelu Perintäliittymä Laskujen kierrätys -liittymä Valuuttakurssiliittymä Laajennettu vyörytys Sähköiset ALV-ilmoitukset Sähköiset veroilmoitukset Mepco Palkat - Dynamics AX -liittymät Dynamics CRM - Dynamics AX -asiakasliittymä... 5 Lisäarvokomponentit asiantuntijaorganisaatioiden toiminnanohjaukseen Dynamics AX - Dynamics CRM -näkymät Dynamics CRM - MOSS -dokumenttienhallintaliittymä Projektiportaali Sopimustenhallinta Käyttöoikeusrajaus Parametroitava laskumalli Hinnaston päivitys Laskutusgeneraattori Maksupostin siirto Projektijyvitys Projektijaksotus Projektieroosio Sisäinen laskutus... 9 Lisätietoja

3 Johdanto Microsoftin sertifioitu Gold-kumppani Mepco Oy on kehittänyt lukuisia Microsoft Dynamics AX -ohjelmistoa täydentäviä lisäarvokomponentteja. Valmiit laajennukset tehostavat, automatisoivat ja suoraviivaistavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja monin eri tavoin. Mepcon toteuttamat taloudenohjauksen lisäarvokomponentit ovat riippumattomia toimialasta ja toimittajasta, ja soveltuvat kaikille Dynamics AX -käyttäjille. Asiantuntijaorganisaatioiden toiminnanohjausta koskevat laajennukset vaativat alustakseen Mepco Asiantuntijapalvelut - toimialaratkaisun. Kaikki komponentit ovat yhteensopivia versioihin Dynamics AX 4.0 SP1 tai uudempi sekä Dynamics AX 2009 SP1 tai uudempi. Microsoft Dynamics CRM -komponentit ovat yhteensopivia versioihin Dynamics CRM 3.0 ja 4.0. Lisäarvokomponentit taloudenohjaukseen 1. Dimensioperiytyvyys Dimensioperiytyvyydessä jokaiselle tapahtumalle syötetään kaikki dimensiot raportoinnin helpottamiseksi. Dimensiot voidaan periyttää halutunlaisiksi eri lähteistä. Esimerkiksi projektille voidaan periyttää asiakkaan dimensiot, projektinumero ja myyjätieto. Samoin tapahtumalle voidaan jakaa dimensiot esimerkiksi projektin, henkilön ja nimikkeen takaa periytyviksi. Periytymissäännöt voidaan parametroida. Dimensioiden periytyessä Dynamics AX luo dimensiot automaattisesti (esimerkiksi asiakas, työntekijä, projekti tai nimike). 2. Dimensiohierarkia Dimensioperiytyvyyden laajennuksena voidaan käyttää dimensiohierarkiaa, jossa tietty dimensio on ns. superdimensio, jonka takaa periytyy automaattisesti muita dimensioita. Dimensiohierarkiaa voidaan käyttää esimerkiksi monitasoisissa organisaatiorakenteissa, joita halutaan seurata riippumattomasti sisäisessä laskennassa. Tällöin esimerkiksi superdimensioksi määritellyn kustannuspaikan takaa tapahtumille periytyvät aina muut valitut dimensiot, esimerkiksi yksikkö ja divisioona. Dynamics AX -dimensiohierarkia edellyttää dimensioperiytyvyyden käyttöä. 3. Sähköinen laskutus Finvoice on suomalaisten pankkien määrittelemä yleisesti käytössä oleva standardoitu verkkolaskun esitystapa. Finvoice-tiedosto koostuu konekielisessä muodossa olevasta laskusta ja sen ympärillä olevasta kirjekuoresta eli SOAP-kehyksestä, jotka yhdessä korvaavat perinteisen paperilaskun. Finvoice-tiedosto on xml-muotoinen, mikä mahdollistaa laskun esittämisen sekä sovellusten ymmärtämässä muodossa että selaimella paperilaskua vastaavassa muodossa. Sähköinen laskutus -komponentti Dynamics AX -ohjelmistoon tuottaa xml-aineiston, joka lähetetään operaattorille joko tulostettavaksi paperille tai toimitettavaksi eteenpäin verkkolaskuna tai konekielisenä tiedostona (suora sisäänluku asiakkaan 3

4 reskontraan). Sähköinen laskutus -komponentti tukee Dynamics AX:n vapaateksti-, myyntitilaus- sekä projekti- ja sopimustenhallinnan laskuja. Finvoice-aineistosta on tällä hetkellä käytössä versio Ilmoittamispalvelu Sähköiseen laskutukseen on saatavissa lisäominaisuutena ilmoittamispalvelukomponentti. Ilmoittamispalvelua käytettäessä asiakkaat saavat verkkopankissaan tiedon mahdollisuudesta vastaanottaa laskut sähköisessä muodossa Finvoice-komponenttia käyttäviltä laskuttajilta. Laskuttajan pankki toimittaa asiakkaiden verkkolaskutiedot xml-muotoisina tiedostoina laskuttajalle. Tiedostot luetaan sisään Dynamics AX -järjestelmään ilmoittamispalvelun avulla, jolloin asiakkaan verkkolaskutustiedot päivittyvät automaattisesti asiakasrekisteriin. Ilmoittamispalvelusta on tällä hetkellä käytössä versio 1.0. Ilmoittamispalvelukomponentti edellyttää sähköisen laskutuksen käyttöä. 5. Perintäliittymä Perintäliittymällä voidaan lähettää perintäaineistot sähköisessä muodossa perintätoimistolle. Liittymällä on mahdollista lähettää perintäaineisto sekä Intrum Justitialle että Lindorffille. Liittymän avulla voidaan helposti ulkoistaa koko perintäprosessi. Haluttaessa maksukehotukset voidaan lähettää itse, jonka jälkeen jatkoperintä siirretään perintätoimiston hoidettaviksi yhdellä napin painalluksella. 6. Laskujen kierrätys -liittymä Laskujen kierrätys -liittymällä voidaan vastaanottaa maksuliikennejärjestelmissä (esimerkiksi BasWare tai OpusCapita) sähköisesti hyväksytettyjä laskuja Dynamics AX:n ostoreskontraan. Liittymän määritys on joustavaa ja se voidaan muokata helposti asiakkaan tarpeita vastaavaksi. 7. Valuuttakurssiliittymä Valuuttakurssiliittymällä pankin sähköinen valuuttakurssiaineisto voidaan lukea suoraan Dynamics AX -ratkaisuun. Dynamics AX:aan jää historiatiedot aiemmista voimassa olleista valuuttakursseista. Liittymä päivittää ainoastaan niiden valuuttojen vaihtokurssit, jotka on perustettu Dynamics AX -ratkaisuun. 8. Laajennettu vyörytys Laajennetulla vyörytyksellä voidaan luoda sääntöjä, joilla vyörytetään kirjanpitotileille kirjattujen tilitapahtumien saldot tarkemmalle dimensiotasolle. Vyörytykset voidaan tehdä tilin sisällä tai erillisille vyörytystileille. Vyörytyssäännöille voidaan tehdä kiinteät suhteet tai antaa komponentin vyöryttää ne esimerkiksi liikevaihdon tai pääluvun suhteessa. Tarvittaessa säännöt voidaan nimetä niin, että niitä voidaan vyöryttää ryhmissä tietyssä järjestyksessä. Tätä tarvitaan silloin, kun vyörytettävät saldot syntyvät vasta jonkin toisen vyörytyksen 4

5 saldoista. Vyörytyssääntöjä voidaan ajaa yksitellen tai ryhmissä eräajona. Vyörytyksen tuloksena Dynamics AX luo tositerivit ja käyttäjä kirjaa ne järjestelmään. 9. Sähköiset ALV-ilmoitukset Mepcon sähköisten ALV-ilmoitusten komponentti mahdollistaa ainoana Suomessa ALVilmoitusten lähettämisen suoraan Dynamics AX -järjestelmästä veroviranomaisille. Asiakkaan tarvitsee vain sopia jonkun operaattorin kanssa aineiston lähettämisestä ja määritellä Dynamics AX -ratkaisuun hakemistopolut, joista operaattori hakee valmiit ALVilmoitustiedostot. Asiakkaalta ei vaadita muita käyttöönottotoimenpiteitä. 10. Sähköiset veroilmoitukset Mepcon sähköisten veroilmoitusten komponentti on ainoa Suomessa myytävä sovellus, jonka avulla veroilmoituksen tiedot voidaan lähettää suoraan Dynamics AX:sta veroviranomaisille. Ohjelma tuo pakolliset ja valinnaiset liitelomakkeet käyttäjälle pääverolomakkeen valinnan jälkeen. Ilmoitukseen voidaan liittää liitetiedostoja verottajan sallimissa tiedostoformaateissa. Lähetysvaiheessa käyttäjä voi valita lähetettävät aineistot, joten korjaus- ja lisätietojen lähettäminen verottajalle on helppoa. 11. Mepco Palkat - Dynamics AX -liittymät Mepco Palkat -ohjelmiston ja Dynamics AX:n välisen integraation avulla palkkatapahtumat voidaan tuoda palkanlaskennasta kirjanpitoon. Projektiportaalin kautta Dynamics AX - ratkaisuun syötetyt kulutapahtumat voidaan siirtää vastaavalla tavalla palkanmaksuun. Toteutuneet palkka- ja kulutapahtumat tuodaan asiakkaan toivomalla summaustasolla kirjanpitoon. Esimerkiksi kilometri- ja päivärahakorvaukset voidaan tuoda henkilötasolla Dynamics AX -ratkaisuun, jolloin palkkahallinnon ja kirjanpidon väliset täsmäytykset onnistuvat helposti Dynamics AX:n perusraportoinnilla. Mepco Palkat tuottaa myös esimerkiksi lomapalkkavaraustositteen, joka tuodaan Dynamics AX:n kirjanpitoon. 12. Dynamics CRM - Dynamics AX -asiakasliittymä Asiakasintegraation avulla Dynamics CRM:n asiakastiedot voidaan siirtää reaaliaikaisesti Dynamics AX -järjestelmään. Kun prospekti siirretään Dynamics CRM:ssä asiakkaaksi, Mepcon komponentti luo CRM-ohjelmistoon asiakasnumeron, joka siirretään muiden asiakastietojen mukana Dynamics AX -ratkaisuun. Asiakaskohtaisesti voidaan määritellä, halutaanko linkin pysyvän aktiivisena myös asiakastietoja päivitettäessä. 5

6 Lisäarvokomponentit asiantuntijaorganisaatioiden toiminnanohjaukseen 13. Dynamics AX - Dynamics CRM -näkymät Mepco on määritellyt perusnäkymiä, joilla Dynamics AX:n asiakaskohtaisia tietoja saadaan näytettyä Dynamics CRM:n asiakaskorteilla. Perustietoja ovat muun muassa asiakkaan laskutus- sekä projektitiedot. Asiakaskohtaisesti on mahdollista vastaavalla tekniikalla sovittaa mitä tahansa asiakkaaseen (tai esimerkiksi toimittajaan) liittyviä tietoja Dynamics CRM:n näkymiin. Teknisesti toteutus on tehty näkymien kautta, joten tietoa ei replikoida Dynamics AX:n tietokannasta CRM-järjestelmään. 14. Dynamics CRM - MOSS -dokumenttienhallintaliittymä Dynamics CRM:n ja Microsoft Office SharePoint Serverin (MOSS) välinen integraatio mahdollistaa asiakaskohtaisten dokumenttien tarkastelun MOSS:sta Dynamics CRMratkaisuun upotettujen asiakaskohtaisten näkymien kautta. Komponentti luo myös automaattisesti oletusparametrien ja -metadatatietojen perusteella uusille prospekteille oman dokumenttikirjaston MOSS:iin. 15. Projektiportaali Mepcon kehittämä projektiportaali on selainpohjainen käyttöliittymä, jonka kautta työntekijät voivat syöttää tunteja, päiväveloituksia ja kuluja. Syötön ja hyväksynnän jälkeen tiedot siirtyvät Dynamics AX -järjestelmään laskutettavaksi ja kuluiksi valitulle projektille. Kun työntekijä on syöttänyt tapahtumansa kerran hyväksytysti, kyseisiä tietoja ei tarvitse enää täyttää uudelleen kirjanpitotapahtumien, laskutuksen tai matka- ja kululaskujen aikaansaamiseksi. Työntekijät voivat ottaa matka- ja kululaskuraporttinsa suoraan portaalista, kun projektipäällikkö tai esimies on ne hyväksynyt. Lisäksi he voivat tarkastella omia tapahtumiaan raporteilta ja viikkotyöajan kertovasta näkymästä. Projektiportaali tukee eri rooleja. Esimerkiksi projektipäälliköillä, yksikköjen vetäjillä ja johdolla on esimääritellyt käyttöoikeusrajauksensa. Portaali on reaaliaikaisesti yhteydessä Dynamics AX -järjestelmään, jolloin kaikki tehdyt muutokset esimerkiksi uudet projektit, hinnastot sekä työlajit näkyvät välittömästi. Portaalia on myös mahdollista käyttää julkisen verkon yli. Mepco Projektiportaali tukee Microsoft Internet Explorer- (versio 7.0 tai uudempi) ja Firefox - selaimia PC- ja Mac-alustoilla. 16. Sopimustenhallinta Sopimustenhallinnan komponentti huolehtii sekä sopimusten määrävälein tapahtuvasta toistuvaislaskutuksesta että sopimuksiin liittyvistä kertaveloituksista. Toistuvaislaskutus automatisoi laskutuksen eräajoilla tehtäväksi valittujen laskutusryhmien perusteella. Sopimustenhallintaan kuuluu myös tulojen jaksotus oikeille kausille. Jaksotus voidaan tehdä 6

7 myös automaattisesti kausittaisilla eräajoilla. Komponentin keskeinen osa on sopimusten hallintaa täydentävä hintasimulaattori, jota hyödynnetään arvioitaessa hinnankorotusten vaikutuksia koko sopimuskantaan. Hintasimulaattorin avulla hintoja voidaan myös päivittää massa-ajoina. Komponentti sisältää lisäksi sopimusten tarjouslaskentatyökalun, josta tarjoukset voidaan kätevästi päivittää voimassa olevaksi sopimukseksi. Sovellukseen kuuluvalla sopimussalkkuraportoinnilla voidaan tarkastella esimerkiksi uusia, muuttuneita ja päättyneitä sopimuksia. 17. Käyttöoikeusrajaus Käyttäjiltä voidaan rajata tapahtumia dimensioihin perustuen käyttöoikeusrajauksen avulla. Käyttöoikeusrajauksella projektipäällikkö voi esimerkiksi nähdä ainoastaan omien projektiensa tapahtumat. Rajaus voi koskea esimerkiksi projekteja sekä projektitapahtumia ja -raportteja. Rajaus määritellään projektipäällikkötiedolla projektin takana; muita määrittelyjä ei tarvita. Laajennettuna toimintona yksikönvetäjä voi nähdä vaikkapa projekteista, projektitapahtumista tms. ainoastaan oman yksikkönsä tapahtumat. Työntekijän taakse on määritelty henkilön käyttöoikeustaso (esimerkiksi projektipäällikkö tai yksikön esimies). Laajennetussa toiminnossa rajaavan tekijän on oltava dimensio tai kombinaatio dimensioista. Määräävät dimensiot määritellään ratkaisukohtaisesti. Muita määrityksiä tapahtumille ei tarvita. Käyttöoikeusrajauskomponentti edellyttää dimensioperiytyvyyden käyttöä. 18. Parametroitava laskumalli Mepcon kehittämä parametroitava laskumalli mahdollistaa useamman laskupohjan käytön yhdessä Dynamics AX -ympäristössä, esimerkiksi eri konserniyrityksissä tai yritysten sisällä eri asiakasryhmissä. Parametroinnin taakse voidaan määritellä erilaisia ulkoasuja. Lisäksi laskutusvaiheessa voidaan vaikuttaa itse laskujen sisältöön. Esimerkiksi alennukset, yksikköhinnat, rivisummat yms. tiedot saadaan näkyviin laskulle. Parametroitava laskumalli tukee Dynamics AX:n myynti- ja projektilaskua. 19. Hinnaston päivitys Hinnaston päivitys -työkalulla voidaan päivittää nimikkeiden kauppasopimushintoja sekä projektien työlajien hintoja massapäivityksenä. Toiminto on kaksivaiheinen: kauppasopimushinnat voidaan viedä Dynamics AX:sta Exceliin, jonne Dynamics AX luo määrämuotoisen taulukon. Excelissä voidaan päivittää hintoja (hinnat, päivämäärät tms.) ja luoda uusia rivejä. Tämän jälkeen Excel-taulukko importoidaan komponentin omalla työkalulla Dynamics AX -ratkaisuun, jossa muutokset vahvistetaan. Hintoja voidaan päivittää niin asiakkaille kuin toimittajillekin. Vastaavanlainen importointityökalu on tehty myös projektityölajien hinnastoihin. 7

8 20. Laskutusgeneraattori Laskutusgeneraattorin avulla Dynamics AX -ratkaisuun esimerkiksi Mepco Projektiportaalin kautta syötettyjä tapahtumia voidaan ryhmitellä sekä määritellä niiden laskutuskelpoisuus. Syntyvien laskurivien määriä, summia ja kuvauksia voidaan muuttaa vielä tässä vaiheessa. Kustannushinnat ja esimerkiksi toteutuneiden tuntien määrät eivät muutu riippumatta myyntihintojen ja määrien muutoksista. Laskutusgeneraattori näyttää millaiseksi laskun loppusumma muodostuisi kyseisillä valinnoilla, paljonko ko. projektia on toistaiseksi laskutettu ja mikä on projektin tai projektin vaiheen budjetti. Tapahtumat, joita ei sillä kertaa laskuteta, jäävät odottamaan seuraavaa laskutusta. Haluttaessa tapahtumat voidaan merkitä kokonaan laskuttamattomiksi. Generaattorin tapahtumasummauksen tarkkuustaso voidaan määritellä erikseen päivämäärätasolla (työlaji, henkilö tms.). 21. Maksupostin siirto Maksupostin siirto -komponentilla voidaan kirjatun projektitapahtuman päiväystä (laskutuspäivämäärää) siirtää suoraan tapahtumalla. Normaalisti muutokseen pitää käyttää Dynamics AX:n perusoikaisutoimintoa. 22. Projektijyvitys Jyvityskomponentilla maksuposteja voidaan jyvittää projektihenkilöille kiinteiden suhteiden mukaisesti. Jyvitys toimii erillisenä tietona laskutustapahtumista, joten asiakkaalle tapahtuma näkyy yhtenä rivinä. Sisäistä laskentaa esimerkiksi provisiolaskentaa varten tapahtumat voidaan pilkkoa haluttujen suhteiden mukaan. Tapahtumille periytyvät alkuperäisten tapahtumien dimensiot, mikäli dimensioperiytyvyys on hankittuna. Laajempiin vyörytyksiin, esimerkiksi kulujen osalta, suosittelemme kehittämäämme laajennettu vyörytys -komponenttia. 23. Projektijaksotus Jaksotuskomponentin avulla projekteista voidaan jaksottaa liikevaihtoa toteumaperusteisissa projekteissa vielä laskuttamattomien mutta jo toteutuneiden töiden mukaisesti kausille. Laskutuksen yhteydessä jaksotukset puretaan kausittain, jolloin yleensä muodostuu liikevaihtoa. Kiinteähintaisissa projekteissa valmiusaste voidaan laskea ennusteeseen verrattuna oletusvalmiusasteprosenttina, jota voidaan muuttaa harkinnan mukaan. Valmiusasteprosentin mukaisesti projektin toteutuneista tapahtumista tuloutetaan haluttu euromääräinen osuus jaksotetuksi liikevaihdoksi. Laskut kirjataan erikseen maksuposteina projektille. Projektin päätteeksi jaksotetut tapahtumat eliminoidaan ja täsmäytetään luotujen laskujen kanssa, jolloin varsinainen liikevaihto projekteista muodostuu. 8

9 24. Projektieroosio Projektieroosiolla tarkoitetaan projektin arvioitujen tuottojen ja kustannusten muuttumista projektin aikana. Projektieroosiokomponentin avulla voidaan seurata projektin etenemistä usealla eri tasolla. Projektille voidaan antaa alkuperäinen sopimussumma ja budjetti, joita voidaan täsmäyttää esimerkiksi projektin maksuposteihin tai tehtyyn laskutukseen. Lisäksi projektieroosiokomponentti tukee vertailua esimerkiksi budjetin ja päivitetyn ennusteen kautta. Laajimmillaan ennustamiskäsittelyssä voidaan antaa kausittaisia arvioita projektin kokonaistuotoista ja kustannuksia ja verrata näitä keskenään, jolloin päästään kiinni projektien eroosioon. Komponenttiin kuuluvilla raporteilla päästään lisäksi kiinni esimerkiksi kustannuspaikkojen tai koko yrityksen kausien projektieroosioon. 25. Sisäinen laskutus Sisäinen laskutus -komponentti on tarkoitettu konserneille, joilla on yhteinen resurssipooli esimerkiksi henkilöistä, mutta jotka laskuttavat suoraan asiakkaitaan projektiluonteisista palveluistaan. Komponentti on automatisoitu ja täyden kirjausketjun sisältävä tapa tehdä konsernin sisäistä laskutusta. Sisäisellä laskutuksella voidaan laskuttaa työtä ja kustannuksia etukäteen määritellyin siirtohinnoin yritysten välillä. Työntekijöiden myyntiyritykseen (johon henkilö on tehnyt työtä ja jonka myyntireskontraan Dynamics AX:n perustoiminnallisuuden mukaisesti asiakkaan lasku kirjautuu) tekemät tapahtumat synkronoituvat automaattisesti työntekijän kotiyritykseen (jossa on henkilön kotikustannuspaikka) laskutettavaksi konsernin sisäisen myynnin projektille. Ratkaisu luo sisäisen laskutuksen ehdotukset järjestelmään käyttäjän hyväksyttäväksi. Tarvittaessa käyttäjä voi muokata tapahtumien summia laskutusgeneraattorilla. Kun lasku kirjataan kotiyrityksessä ja lasku kirjautuu myyntireskontraan, komponentti tekee automaattisesti myyntiyritykseen ostolaskun valmiiksi tiliöitynä ja oikeille dimensioille kohdennettuna. Koti- ja myyntiyrityksistä voidaan ottaa myös raportit, joilla muiden konserniyritysten henkilöiden työt voidaan täsmäyttää laskuihin. Sisäinen laskutus -komponentti edellyttää dimensioperiytyvyyden ja laskutusgeneraattorin käyttöönottoa. Lisätietoja Johtaja Pekka Matoniemi, puhelin , Asiakkuusjohtaja Jan Malmström, puhelin , 9

24.3.2015 klo 8.45 15.30 Microsoft talo (Keilalahdentie 4, 02150 Espoo) Espoo

24.3.2015 klo 8.45 15.30 Microsoft talo (Keilalahdentie 4, 02150 Espoo) Espoo 24.3.2015 klo 8.45 15.30 Microsoft talo (Keilalahdentie 4, 02150 Espoo) Espoo Toimiala referenssi: Lahti Aqua Oy (video) kokonaisratkaisulle asetetut vaatimukset: Mahdollistettava asiakaspalveluun yhtenäinen

Lisätiedot

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 6 2. Asennus... 6 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6 3. Käyttöönotto... 6 3.1. Yrityksen tiedot... 6 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT.

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT. AUTOKAL II Autokal II on kaluston ja työntekijöiden sekä näihin liittyvien varausten ja toteutumien hallintajärjestelmä. Se sisältää koko logistisen ketjun varauksen kirjauksesta ja todentamisesta kentällä

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

lemonsoft LEMONSOFT-OHJELMIEN VERSIOSAATE

lemonsoft LEMONSOFT-OHJELMIEN VERSIOSAATE lemonsoft LEMONSOFT-OHJELMIEN VERSIOSAATE VERSIO: KESÄKUU 2015 VERSIOSAATE KESÄKUU 2015 Lemonsoftin kesäkuun 2015 version myötä julkaisemme useita käytettävyyttä parantavia muutoksia. Olemme saaneet runsaasti

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices YLEISKUVAUS OpusCapita Invoices Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Laskujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Laskujen tarkastelu ja käsittely... 8 4. Laskujen tiliöinti...12 5. Sopimukset ja sopimukselliset

Lisätiedot

Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä palvelualan yrityksille

Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä palvelualan yrityksille Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä palvelualan yrityksille FOR SERVICE ENTERPRISES Projektitoiminnan saumatonta ohjaamista Kotimaassa Kansainvälisesti Useilla eri kielillä Useilla eri valuutoilla

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää - 1 - Sisällys BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2 1.1 JOHDANTO 3 1.15 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 4 1.2 DEMON ASENTAMINEN TIETOKONEESEEN 6 1.3 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS 3.X:ssä 6 1.31 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS

Lisätiedot

Henix-laskutusreskontra-varastoohjelman. versio 11

Henix-laskutusreskontra-varastoohjelman. versio 11 Henix-laskutusreskontra-varastoohjelman käyttöohje versio 11 Helsingin ATK-Palvelu Oy 1995-2011 puh. 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Tämä ohje sisältää kuvauksen Henix-laskutusohjelman asiakkaista,

Lisätiedot

Jäseniä voidaan jakaa eri ryhmiin, joiden mukaan jäsenmaksuja laskutetaan. Jäsenmaksuryhmiä hallinnoidaan valikossa Asetukset -> Jäsenmaksut.

Jäseniä voidaan jakaa eri ryhmiin, joiden mukaan jäsenmaksuja laskutetaan. Jäsenmaksuryhmiä hallinnoidaan valikossa Asetukset -> Jäsenmaksut. Jäsenet Jäsenrekisteriin voi tallentaa rajattoman määrän jäseniä. Jäsen voidaan asettaa neljään eri tilaan: aktiivinen, inaktiivinen (eronnut), menehtynyt tai hakemus. Vain aktiivisia jäseniä voidaan päivittää,

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Henix-ostoreskontraohjelman käyttöohje versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Tämä ohje sisältää kuvauksen Henix-ostoreskontraohjelman toimittajista, ostolaskujen

Lisätiedot

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012 SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN

Lisätiedot

Rekisterit YRITYSREKISTERI

Rekisterit YRITYSREKISTERI Rekisterit YRITYSREKISTERI 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Ylävalikko... 4 Toiminnot... 4 Tietue... 4 _Perustiedot... 4 Yritysryhmät välilehti... 5 Postitusryhmät välilehti... 7 Perustiedot

Lisätiedot

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja Visma L7 ÄlyALV Käsikirja Oppaan päiväys: 11.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562 120 Visma Software Oy pidättää

Lisätiedot