Huumetilanne Suomessa (Huumetilanne Suomessa 2012, THL 75/2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huumetilanne Suomessa (Huumetilanne Suomessa 2012, THL 75/2012)"

Transkriptio

1 Percentage of Participants Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis, Nutt et al., Lancet Nov 6;376(9752): Esityksen Huumeongelman nimi tulee tähän käypä hoito Vantaan päihdefoorumi Huumetilanne Suomessa (Huumetilanne Suomessa 2012, THL 75/2012) Vuoden 2010 väestökyselyn mukaan vuotiassa väestössä 14.8 % ilmoitti joskus kokeilleensa jotain huumetta (ei merkittävää kasvua, EMK) 17 % ilmoitti joskus kokeilleensa kannabista (EMK) Naisista 13 %, miehistä 20 % (EMK) Kokeilut painottuvat vuotiaiden ikäluokkaan (merkittävä muutos, 3 x) 4 % ilmoitti kokeilleensa kannabista viimeisen kuukauden aikana vuotiaissa 3 % ja vuotiaiden joukossa enään 1 % Joskus elämänsä aikana kokeillut Amfetamiineja 2,1 %, ekstaasia 1,7 %, kokaiinia 1,5 % ja opiaattteja 1 % vuotiaiden ikäluokassa amfe 6,4 % ekst. 5,9 %, koka 4,3 % ja opi 3 % PDU, ongelmakäyttäjistä tehty viimeksi arvio v Prevalenssi n. 0,6-0,7 %, opiaatti:amfetamiini 40:60, t PDUta Aikaisempaan verrattuna merkittävää muutos ainoastaan kannabiksen käytön lisääntyminen ikäluokassa vuotiaat Street IDUs, most commonly injected IV drug Buprenorphine 40 Amph/Methamph 30 Heroin/Morphine 20 Only Buprenorphine 10 0 IV Drug Mainly Misused Alho et al, Drug Alcohol Depend, 2007 Huumekuolemat Huume ja lääkeriippuvuudet, Duodecim 2012 Ainelöydökset (Oikeuslääket. laitos) Huumekuolemat kuolisyyrekisterin mukaan (Tilastokeskus) Huumemyrkytykset (Hjelt-instituutti) 5 Uudet HIV-tapaukset Suomessa (Lähde: Tartuntatautirekisteri, THL) Yhteensä

2 Päihdehuollon huumeasiakkaiden ensisijainen ongelmapäihde vuosina (%, n = 2 527) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rauhottava t lääkkeet Kannabis Alkoholi (+ huume) Stimulantit Opiaatit Käypä hoito suositus v.2012 ryhdittää hoitoa: -huumeongelmaisten hoidosta näyttöä - huumeongelmat muodostavat merkittävän terveysuhan, jonka toteamisen, ehkäisyn ja hoidon tulee perustua tieteelliseen näyttöön Lähde: THL Huumehoidon tietojärjestelmä 7 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Puheenjohtaja: Hannu Alho, professori, dosentti, LT, päihdelääketieteenerityispätevyys; Helsingin yliopiston kliininen laitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jäsenet: 1. Mauri Aalto, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri; Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrinen toiminta-alue ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielenterveys- ja päihdepalvelut 2. Kari Eskola, terveyskeskuslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri 3. Pekka Jousilahti, FT, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri, tutkimusprofessori; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Käypä hoito -toimittaja 4. Hanna Kahila, LT, vs. osastonlääkäri, synnytysten, naistentautien ja perinatologian erikoislääkäri; HUS:n naistensairaala 5. Satu Kivitie-Kallio, dosentti, LKT, lastentautien ja lastenneurologian erikoislääkäri, sosiaalipediatri; HUS:n lasten ja nuorten sairaala 6. Pirjo Lillsunde, FT, dosentti, yksikön päällikkö; Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmien ehkäisyn yksikkö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä 7. Solja Niemelä, dosentti, päihdelääketieteen kliininen opettaja; Turun yliopiston kliininen laitos 8. Kaija Seppä, professori, ylilääkäri, dosentti, LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys; Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö ja Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialue 9. Ulrich Tacke, professori, ylilääkäri, LKT, erikoislääkäri; Itä-Suomen yliopisto, KYS 10. Tuukka Tammi, tutkimuspäällikkö, erikoistutkija; VTT A-klinikkasäätiö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielenterveys- ja päihdepalvelut 11. Helena Vorma, LT, lääkintöneuvos; Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspalveluosasto Asiantuntijat: Timo Hytinantti, LT, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri; HUS:n lasten ja nuorten sairaala Outi Lapatto-Reiniluoto, LT, sisätautien ja kliinisen farmakologian erikoislääkäri; Myrkytystietokeskus HUSLAB Jatkuu seuraavassa diassa Tuula Meinanderin laatiman luentomateriaalin asiasisällön tarkistus Hannu Alho Luentomateriaalin muokkaus ja ulkoasu Marjo Lepistö ja Kirsi Tarnanen, luvaton käyttö kielletty Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste Selitys A B C D Vahva tutkimusnäyttö Kohtalainen tutkimusnäyttö Niukka tutkimusnäyttö Ei tutkimusnäyttöä Useita menetelmällisesti tasokkaita 1 tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia 2 tutkimuksia Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvia näytön vaatimuksia 1 Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemiologinen tutkimus); tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. 2 Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. Mitä uutta päivityksessä? Kaikki näytönastekatsaukset päivitetty Poistettu myrkytyksien ja niiden hoitoihin liittyvät näytönastekatsaukset Suositukseen on lisätty tietoa erityisryhmien eli nuorten ja raskaana olevien huumeongelmista Mielenterveyttä ja sekakäyttöä käsitellään suosituksessa aiempaa laajemmin Uutena asiana suositukseen on otettu mukaan myös muuntohuumeet ja huumeiden haittojen vähentämisstrategia Opioidikorvausta käsittelevään osioon on tehty useita muutoksia ja päivityksiä Myös psykososiaalisten hoitojen menetelmävaihtoehtoja on päivitetty Uusia yhteenveto ja kokoomataulukoita 2

3 Huumeongelman toteaminen Potilas kertoo joskus itse huumeongelmastaan. Haastattelussa ja keskustelussa pyritään avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen. Kliiniset löydökset huumeiden käytön varhaisvaiheessa vaihtelevat eri huumeiden osalta. Huumeiden käyttöä tulisi kartoittaa, jos potilaalla todetaan päihtymys ilman alkoholia (muistettava myös metanoli ja lääkkeet) pistosjälkiä ja pistospaikkojen infektio vieroitusoireita pienet (opioidien käyttö) tai laajentuneet (stimulanttien käyttö) mustuaiset työ- tai opiskelumenestyksen heikkenemistä aggressiivisuutta ja vainoharhaisuutta ilman aiempaa psykiatrista oireilua. Tavallisimpien huumeiden aiheuttamia kliinisiä tunnusmerkkejä päihdekäytön varhaisvaiheessa Kannabis Amfetamiini ja kokaiini Opiaatit ja heroiini Hampun haju Pistosjäljet Pistosjäljet Silmien punoitus Lasimainen katse Uneliaisuus Väsymys Laajat pupillit Levottomuus Puheliaisuus Kiihtyneisyys Ärtymys Aggressiivisuus Impulsiivisuus Puheliaisuus Nukkumattomuus Hitaus Supistuneet pupillit Raukeus Välinpitämättömyys Ärtyneisyys Nälän tunteen katoaminen Hengityslama Apatia Hikoilu Hitaat refleksit Heikentynyt keskittymisja huomiokyky Nopea pulssi Heikentynyt keskittymis- ja huomiokyky Yliannostuksessa sekavuus, paranoia ja psykoosi Heikentynyt keskittymis- ja huomiokyky Huumetestit 1(2) Huumetesti voidaan tehdä ilman potilaan lupaa vain silloin, kun kyseessä on vakavan taudin tai myrkytyksen erotusdiagnostiikka tai hoito tai vastasyntyneen oireiden selvittäminen liikennejuopumusepäily Valvontatestejä voidaan tehdä esimerkiksi työpaikoilla, oppilaitoksissa ja äitiyshuollossa. Hallinto-oikeus voi määrätä alaikäisen huumetestiin lastensuojelutoimena. Palveluksessa oleva asevelvollinen voidaan määrätä huumetestiin, jos hänen epäillään olevan huumausaineen vaikutuksen alainen. Vanki voidaan velvoittaa huumausainetestiin vankeuslain ja tutkintavankeuslain perusteella. Työnantajilla on eräin edellytyksin oikeus vaatia työntekijää toimittamaan todistus huumausainetestistä. Huumetestit 2(2) Positiiviset seulontatulokset tulee varmistaa tarkoitukseen hyväksytyssä laboratoriossa. Huumetestaus on kaksivaiheinen: ensivaiheen analyysi (huumeseulonta) ja positiivisten näytteiden varmistus. Seulonnassa saadun positiivisen testituloksen ennustearvo riippuu testin sensitiivisyydestä ja spesifisyydestä sekä mitattavan aineen käyttäjien suhteellisesta osuudesta testattavassa yhteisössä. Varmistusanalyysi karsii pois väärät positiiviset ensivaiheen testien tulokset A, minkä vuoksi seuraamukseen johtava positiivinen ensivaiheen seulontatulos tulee aina varmistaa hyväksytyssä laboratoriossa massaspektrometrillä. Huumepikatesti Immunologisten huumetestien vääriä positiivisia ja negatiivisia löydöksiä Pikatestillä tai muulla Esimerkkejä mahdollisesti väärän Esimerkkejä muista immunologisella testillä positiivisen (tai negatiivisen) tuloksen mahdollisesti positiivisen todettava aine antavista aineista 1) tuloksen antavista huumeista 1) Amfetamiini efedriinit, fenyylipropanoliamiini amfetamiinijohdokset, esimerkiksi prometatsiini (fentiatsiinit) muuntohuumeet metyleenidioksiamfetamiini, ja amfetamiinijohdokset eivät yleensä näy metamfetamiini ja niiden johdokset Metamfetamiini efedriinit, fenyylipropanoliamiinit ekstaasi (MDMA) ja muut metamfetamiinijohdannaiset Huumeongelma ja sairaudet; kannabis Sairaus tai komplikaatio Äkillinen sekavuustila Psykoottinen häiriö Provosoivat tekijät Tottumaton tai nuori käyttäjä, stressitilanne Suuret annokset Pääoire tai -löydös Sekavuus, aistiharhat, harhaluulot Vainoharhaisuus, ahdistuneisuus, harhaluulot, joskus väkivaltaisuus Ehkäisy (e), hoito (h), muuta huomionarvoista Psykoosilääkkeet, bentsodiatsepiinit (h) Psykoosilääkkeet, bentsodiatsepiinit (vain lyhytaikaisesti) (h) Opiaatit Heroiini Morfiini folkodiini, etyylimorfiini, kodeiini, unikonsiemenet Paniikkireaktio Tottumaton käyttäjä, suuret Äkillinen paniikki- ja ahdistustila Useimmiten korjautuu itsestään; tarvittaessa lääkitys Kannabis (THC) Kannabinoidijohdokset ( spicehuumeet ) annokset Päivittäiskäyttäjä Satunnaiskäyttäjä Suurkäyttäjä eivät yleensä näy Krooniset psyykkiset vaikutukset: heikentynyt oppimiskyky Krooninen käyttö Masentuneisuus, ahdistus, Väsymys, velttous, haluttomuus, pelkotilat, Käytön lopettamisen jälkeen tila voi kestää 6 9 kuukautta ja vaikeuttaa skitsofrenian Kokaiini Bentsodiatsepiinit: Alpratsolaami, Diatsepaami, paikallispuudutteena käytetty kokaiini sitalopraami, mirtatsapiini persoonallisuuden muutos amotivaatio-oireyhtymä skitsofrenia? muistihäiriöt, heikentynyt keskittymiskyky, skitsofrenian oirekuva hoitoa Klooridiatsepoksidi, Immunologisilla testeillä ovat yleensä Somaattiset komplikaatiot Krooninen keuhkotulehdukset, Käytön lopettaminen tai Nordiatsepaami, huonosti todettavissa esimerkiksi käyttö keuhkolaajentuma oleellinen vähentäminen (e) Oksatsepaami loratsepaami, triatsolaami, nitratsepaami ja lisääntynyt syöpäriski Tematsepaami, Loratsepaami Midatsolaami, Triatsolaami klonatsepaami) (suu, nielu, kurkunpää, keuhkot) (Buprenorfiini) immuniteetin häiriöt heikentynyt libido ja Muuntohuumeet Muuntohuumeet eivät yleensä näy hedelmällisyys 1) Taulukon luettelot eivät ole kattavia. Katso pikatestivalmistajien ristireaktiotaulukot. sikiön kasvuhäiriö? 3

4 Huumeongelma ja sairaudet; amfetamiini, kokaiini ja muut stimulantit Sairaus tai komplikaatio Psykoosi Provosoivat tekijät Pitkäaikainen käyttö, suuret annokset Pääoire tai -löydös Paranoidisuus (kuten skitsofrenia), joka paranee viimeistään kuukauden kuluessa Delirium Suuret annokset Dysforia, levottomuus, sekavuus, vainoharhaisuus Somaattiset komplikaatiot: Somaattisen diagnoosin mukaiset oireet ja löydökset, jotka varmistetaan anamneesin perusteella Ehkäisy (e), hoito (h), muuta huomionarvoista Psykoosilääkkeet, bentsodiatsepiinit (vain lyhytaikaisesti) (h) Bentsodiatsepiinit, psykoosilääkkeet (h) Käytön vähentäminen tai lopettaminen (e, h) Huumeongelma ja sairaudet; amfetamiini, kokaiini ja muut stimulantit Sairaus tai komplikaatio Provosoivat tekijät Pääoire tai -löydös verisuonitukokset, imusuonitulehdukset, märkäpesäkkeet maksatulehdukset (C- ja B-hepatiitti) endokardiitti nuha, nenän väliseinän kuolio keuhkotulehdukset Kokaiinin nuuskaaminen Kokaiinin polttaminen Ehkäisy (e), hoito (h), muuta huomionarvoista Hepatiitti B -rokotus (e) laihtuminen, unettomuus aivoverenvuodot, aivojen mikroinfarktit, aivoatrofia, epileptiset kohtaukset jne. sympatomimeettinen ylikuormitus ja koomaan johtava kuume Krooninen käyttö Suuret annokset Suuret annokset Taulukko jatkuu seuraavassa diassa Huumeongelma ja sairaudet; opioidit Sairaus tai komplikaatio Akuutti myrkytys Somaattiset komplikaatiot: verisuonitukokset, imusuonitulehdukset, märkäpesäkkeet maksatulehdukset (C- ja B-hepatiitti) endokardiitti keuhkotulehdukset Provosoivat tekijät Pääoire tai -löydös Ehkäisy (e), hoito (h), muuta huomionarvoista Heroiini, metadoni, buprenorfiini vain yhdessä alkoholin tai bentso-diatsepiinien kanssa Heroiinin polttaminen Hengityslama, verenpaineen lasku Somaattisen diagnoosin mukaiset oireet ja löydökset, jotka varmistetaan anamneesin perusteella Naloksoni (h) Käytön vähentäminen tai lopettaminen (e, h) Hepatiitti B -rokotus (e) Psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot Huumeongelmaisen hoidossa käytetään samoja psykososiaalisia hoitoja kuin alkoholiongelmaisen hoidossa (ohessa aakkosjärjestyksessä): kognitiivinen käyttäytymisterapia motivoiva potilaskeskeinen haastattelu palkitsemiseen perustuvat hoidot palveluohjaus (potilas saa tarvitsemansa palvelut) ratkaisukeskeinen terapia retkahdusten ehkäisy yhteisöhoito yhteisövahvistusohjelma (community reinforcement approach, CRA) yleinen tukeminen 12 askeleen hoito, jossa päihderiippuvuus katsotaan sairaudeksi Käytännössä psykososiaalisia hoitomuotoja on vain harvoin mahdollista valita. Huumeongelma ja mielenterveyden häiriöt Huumeongelma kietoutuu usein mielenterveyden ongelmiin. Psyykkiset oireet on diagnosoitava ja hoidettava huolellisesti unettomuus ahdistuneisuus masennus psykoottisuus persoonallisuushäiriöön viittaavat oireet. Ahdistuneisuuden lääkehoito buspironilla lienee tehotonta huumeongelmaisilla potilailla D. Masennuksen lääkehoito ilmeisesti vähentää huumeongelmaisen masennusoireita, elleivät ne ole ohimeneviä ja päihteiden käytöstä johtuvia B. Masennuksen psykoterapeuttisen hoidon ja päihdehoidon yhdistäminen saattaa vähentää huumeongelmaisen masennusoireita ja päihteiden käyttöä C. Kannabinoidit Kannabis (Kannabis sativa) eli hamppu on perinteinen viljely- ja rohdoskasvi. Yleisessä kielenkäytössä sanalla kannabis tarkoitetaan hampusta saatavia kannabistuotteita, joita käytetään päihteenä tai lääkkeinä. Kannabiksen päihdyttävä vaikutus perustuu kasvin erittämässä hartsissa olevaan tetrahydrokannabinoliin (THC) ja muihin niin sanottuihin kannabinoideihin, joita on erityisesti emikasvin kukinnoissa sekä miedompina pitoisuuksina kasvin lehdissä. Kasvin kukintoja ja versoja kuivatetaan marihuanaksi (THC 0,5-12 pp%) Kasvista saatavasta hartsista valmistetaan hasista (THC-sisältö 4-10 pp%) ja hasisöljyä (THC pp%) 4

5 Haitat Poltettaessa kannabiksen tärkeimpien terveyshaittojen on oletettu olevan samankaltaisia kuin tupakan Kannabiksen vaikutuksista sikiöön raskauden aikana ei ole tarkkaa tietoa, mutta oletettavasti poltettu kannabis aiheuttaa sikiölle samanlaisia vaurioita kuin tupakkakin Kannabiksen käytöstä ei seuraa akuuttia myrkytys- tai kuolemanvaaraa Kannabiksen päihdyttävästi vaikuttavien ainesosien kannabinoidien tappavaa annosta ei tiedetä, mutta arvioiden mukaan kannabista pitäisi kerralla nauttia noin kiloa, jotta yliannostus tapahtuisi Tutkimukset eivät tunne kuolemaan johtanutta yliannostustapausta. Haitat (2) Kannabiksen pidempiaikainen ja runsas käyttö heikentää lievästi ajatteluja havaintotoimintoja ja muistia. Vaikutuksia voivat olla keskittymiskyvyn, lähimuistin heikkeneminen, uuden oppimisen ja tarkkaavaisuuden ylläpidon vaikeutuminen, vaikuttaa selvästi ajokykyä heikentävästi Käyttöön liittyvä depressio kliinisesti merkittävin ongelma Kannabiksen käytöllä on yhteys skitsofreniaan, mutta ei taudin esiintymistiheyteen, vaan käyttö mahdollisesti altistaa skitsofrenian puhkeamista siihen ennestään altistuneilla henkilöillä?? Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan kannabiksen käyttö lisää psykoosin riskiä nuorilla aikuisilla. Tutkimuksen mukaan erityisen riskialttiita ovat sellaiset ihmiset, joilla jo entuudestaan on psykoosiin viittaavia oireita Varhain (alle 17-vuotiaana) aloitettu säännöllinen ja runsas kannabiksen käyttö johtaa aivojen harmaan aineen vähenemiseen ja siten aivojen rakenteen pysyviin muutoksiin Kannabis lääkkeenä Kannabiksella on tähän mennessä kokeiltu ainakin seuraaviin: Kivun lievitys syöpäpotilaat, HIV, Inf., postoperatiivinen-ja krooninen kipu yms. Spastisuus multippeli skleroosi Pahoinvoinnin ja oksentelun hillitseminen syöpäpotilaat Ruokahalun kiihottaminen Syöpäpotilaat Glaukooma 5 mg THC:ä laskee, mg nostaa SP:a Alzheimerin tauti British Medical Association katsoo, että vain kannabinoideja, eikä koko kannabiskasvia tulisi käyttää lääketieteessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on myöntänyt myyntiluvan kannabinoideja sisältävälle Sativex-suusumutteelle. Sativex on tarkoitettu ainoastaan MS-potilaille, joiden liiallinen lihasjänteys on kohtalaista tai vaikeaa, ja jotka eivät ole saaneet apua muista spastisuutta estävistä lääkkeistä Kommentti: Baklofeenilla saadaan sama vaikutus ilman mahdollista addiktiota Käytännön neuvoja Erikoishoidon piiriin: raskaana olevat, psykiatrista komorbiditeettia, sekakäyttäjät, mukaan lukien alkoholi ja/tai bentsodiatsepiinien käyttäjät, kannabiksen käyttöön liittyvät ajokorttikysymykset (?) Asteittainen vähentäminen ennen lopettamista kokonaan? Vältettävä kofeiinipitoisten juomien (kahvi, virvoitus- tai energiajuomat) käyttöä koska niillä mahdollisesti kannabisvieroitusoireita lisäävistä vaikutuksista? Analgeetista ja/tai rauhoittavaa lääkitystä (esim. mirtatsapiiniä) ja/tai hyvin matalalla annoksella bentsodiatsepiinia lyhyeksi ajaksi (3-4 päivää max.!) Nikotiinikorvaushoitoa siinä tapauksessa, että potilas haluaa samanaikaisesti vieroittautua tupakasta Kannabis (marihuana, hasis) ja kannabisriippuvuuden hoito Riippuvuus on lievä ja käytön lopettamiseen liittyvät vieroitusoireet (ohessa) ovat vähäisiä: ärtyneisyys hermostuneisuus masennus levottomuus unihäiriöt tuskatilat. Vieroitusoireet ovat erityisen vaikeita, jos käyttäjä tupakoi tai hänellä on psyykkisiä sairauksia. Kannabisriippuvuuteen ei toistaiseksi ole lääkehoitoa. Hoitosuositusten mukaan vaikeisiin oireisiin käytetään oireenmukaista lääkehoitoa. Psykososiaalisilla hoidoilla voidaan lisätä täysin vieroittuneiden määrää ja vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja. Palkitseminen rahalla tai ostoseteleillä voi ilmeisesti lyhytaikaisesti parantaa psykoterapian hoitotuloksia kannabisriippuvuuden hoidossa B. 5

6 STIMULANTIT Stimulantti on elintoimintoja kiihdyttävä aine, joka usein vie näläntunteen ja unentarpeen KOKAIINI JA AMFETAMIINIJOHDANNAISET SYNTEETTISET STIMULANTIT (MM. EKSTAASI, MUUT) EFEDRIINIJOHDANNAISET MUITA, MM. KHAT Nikotiini, kofeiini Amfetamiinit Amfetamiinista on useita johdannaisia (metamfetamiinit tavallisimpia), johdannaiset ovat usein lisäksi hallusinogeenisiä MDMA eli ekstaasi on amfetamiinijohdannainen Amfetamiinillä yksi päämetaboliitti (parametamfetamiini), joka on rakenteeltaan hyvin samankaltainen Metaboliassa n. 34% amfetamiineista eritty virtsaan (T1/ h, ph, toteamisaika 2-6 vrk) Amfetamiini Amfetamiini eli alfametyylifenetyyliamiini Amfetamiinisulfaatti (5 mg Dexamin ) on synteettinen psykomotorinen stimulantti Suomessa eniten käytetty amfetamiini, IV ja PO käyttöä Vapauttavat noradrenaliinia ja kiihdyttävät neuronien viestintää Lisäävät motorista toimintaa ja mielen valppautta, vähentävät väsymystä ja lisää keskittymiskykyä Isomeerejä, dekstroamfetamiini, levoamfetamiini Metamfetamiini (S)-N-metyyli-2-amino-1-fenyylipropaani, on synteettinen stimulantti, joka tuottaa vahvan euforian tunteen Metamfetamiini on voimakkaampaa kuin tavallinen amfetamiini ja voimakkaammin riippuvuutta aiheuttavaa Puhtaana metamfetamiini on väritöntä kidemäistä jauhetta Metamfetamiinista on tullut yksi merkittävimmistä laittomista päihteistä. Metamfetamiinilla on kaksi stereosiomeeria. Näistä L-metamfetamiinia (levmetamfetamiini, desoksiefedriini) ei ole samanlaista huumevaikutusta kuten sen toisella stereosiomeerilla D- amfetamiinilla. Deksamfetamiini Deksamfetamiini eli dekstroamfetamiini (+-2-amino-1-fenyylipropaani) on amfetamiinin stereoisomeeri, Deksamfetamiinia käytetty ADHD:n ja pahan narkolepsian hoidossa (10 mg Dexedrine ) Metyylifenidaatti (Concerta, Ritalin ), ADHD, narkolepsia metyylifenidaatti ei ole amfetamiinijohdannainen metabolia kuitenkin samanlainen Immunologisissa testeissä ristireagoi amfetamiinin kanssa MDMA, 3,4- metyleenidioksimetamfetamiini MDMA eli ekstaasi on keskushermostoa aktivoiva päihde, joka kuuluu amfetamiineihin. MDMA lasketaan vaikutuksiltaan stimulantteihin tai hallusinogeeneihin, mutta tämä on jossain määrin epätäsmällistä. Estää serotoniinin solunsisäisen takaisinoton Viimeisimmät tutkimukset ovat osoittaneet toistuva käytön aiheuttavan korttikaalisten serotonergisten hermosolujen tuhoa 6

7 Stimulanttiriippuvuuden hoito Parametoksiamfetamiini (killeramphetamine) Parametoksiamfetamiini eli PMA on vaarallinen synteettinen fenyalaniinijohdannen, psykostimulantti, joka tuottaa hallusinaatioita Parametoksiamfetamiinia myydään pillerimuodossa usein MDMA:na, mutta voi helposti aiheuttaa kuoleman Parametoksiamfetamiinin vaikutuksia ovat kiihtynyt tai epäsäännöllinen sydämensyke, sumentunut näkökenttä ja voimakkaat, epämiellyttävät tuntemukset Parametoamfetamiinikuolemia on kuvattu puolet enemmän kuin MDMA:han liittyen Metamfetamiiniriippuvuuden hoidossa masennuslääkkeistä ei ole hyötyä A bupropionista saattaa olla hyötyä C palkitseva hoitomuoto, kognitiivinen ja motivoiva käyttäytymisterapia ovat parempia kuin pelkkä ohjeen mukainen itsehoito tai tavanomainen hoito A. Amfetamiiniriippuvuuden hoidossa saattaa olla hyötyä naltreksonista C D-amfetamiinista tai metyylifenidaatista C kognitiivinen ja motivoiva käyttäytymisterapia on ilmeisesti parempi kuin pelkkä ohjeen mukainen itsehoito ja tilanteen seuraaminen virtsatestein A. Stimulanttiriippuvuuden hoidossa psykososiaalinen hoito on ilmeisesti parempi kuin hoitamatta jättäminen B. Opioidit Papaver somniferum, oopiumunikko luonnonopiaatit morfiini ja kodeiini puolisynteettiset: heroiini, oksikoni synteettiset: metadoni, petidiini, fentanyyli, buprenotfiini väärinkäyttöä Suomessa 1900-luvulta saatavana tummanruskeina paloina tai jauheena syöminen tai polttaminen, suonensisäisesti annokset 0,1mg ylöspäin vaikutus alkaaa nopeasti kesto anoreitistä riippuen 2-7 tuntia. vaikutukset voimakas hyvänolontunne, jännitystilojen ja ahdistuneisuuden laukeaminen vaipuminen eräänlaiseen horrokseen ja sisäiseen maailmaan käytön alussa pahoinvointia ja rauhattomuutta haittavaikutukset aiheuttaa kaikista huumausaineista voimakkaimman fyysisen riippuvuuden hengityslama voimakkaat vieroitusoireet Espoon A-klinikka/ KS Opioidivieroitushoito Vieroitushoito sellaisenaan on useimmiten tehotonta. Siihen tulee liittää pitkä kuntouttava hoito estämään retkahduksia. Vieroitusoireita hoidetaan vähenevin annoksin opioidiagonisteilla (metadoni, buprenorfiini) ja antiadrenergisilla lääkkeillä (klonidiini, lofeksidiini). Tehokas tapa estää vieroitusoireet on antaa potilaalle tunnin kuluessa viimeisestä huumeannoksesta buprenorfiinia tai metadonia. Buprenorfiinilääkityksellä voidaan avohoidossa parantaa potilaiden hoidossa pysymistä. Oireenmukaisena lääkityksenä käytetään tulehduskipu-, pahoinvointi- ja ahdistuslääkkeitä ja ripuliin loperamidia. Lääkitykseen pyritään liittämään tehokas psykososiaalinen tuki ja hoito. Opioidivieroitushoidossa olleen potilaan lääkitsemiseen opiaateilla (esim. kivun hoitamiseksi) tulee suhtautua kriittisesti. Buprenorfiini-naloksoni yhdistelmävalmiste Myyntilupa 2008 (erityisluvallisena ) Sisältää buprenorfiinia ja naloksonia (suhteessa 4:1), yhdistelmävalmiste Naloksoni tarkoitus on vähentää opiaattien suonensisäistä väärinkäyttöä, koska se niin käytettynä saattaa aiheuttaa vieroitusoireita Ei estä buprenorfiinin IV väärinkäyttöä Katukauppa-arvo selvästi alhaisempi kuin monovalmisteen Yhdistelmävalmiste soveltuu tämän vuoksi avohoitoon mahdollisesti paremmin kuin pelkkä buprenorfiini Varma tutkimusnäyttö tästä kuitenkin puuttuu Street prices of buprenorphine and buprenorphine/naloxone 8 mg tablets and mean daily mg IV dosage (Simojoki K. et al JADD 2013) Inflaatio oli samalla aikävälillä 2,75 7

8 Opioidikorvaushoito Korvaushoidon tavoitteena on estää tai merkittävästi vähentää laittomien opioidien käyttöä, rikollisuutta ja suonensisäiseen käyttöön ja yliannostukseen liittyviä riskejä ja mahdollistaa riippuvuuksien hoito ja psykososiaalinen kuntoutus. Hoidosta vastaavan lääkärin tulee perehtyä Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 33/2008 (Finlex-säädöstietopankki). Korvaushoidon ehdottomana edellytyksenä on potilaan opioidiriippuvuus (ICD-10) ja aiemman vieroitushoidon epäonnistuminen. Korvaushoito on pitkäkestoista, joten se tulee pyrkiä toteuttamaan mahdollisimman lähellä potilaan asuinpaikkaa. Metadoni- ja buprenorfiinikorvaushoidot lisäävät hoidossa pysymistä ja vähentävät laittomien opioidien käyttöä, rikollisuutta, kuolleisuutta ja HIVriskikäyttäytymistä A. Metadonikorvaushoito suurella annoksella on tehokkaampaa kuin pienellä A. Buprenorfiini on suurina annoksina kattovaikutuksensa takia turvallisempi kuin metadoni A. Käytössä on buprenorfiinia ja naloksonia (suhteessa 4:1) sisältävä yhdistelmävalmiste. Hallusinogeenit Hallusinogeenejä ovat LSD (lysergihapon dietyyliamidi) psilosiini (sienimyrkky) meskaliini dimetyylitryptamiini (DMT, "businessman's lunch ) PCP (fensyklidiini). Toksisuus vaihtelee aineen mukaan. Hoito on yleishoitoa, eikä vasta-ainetta ei ole. Hallusinogeenit eivät yleensä aiheuta voimakasta fyysistä riippuvuutta. Psyykkisinä vieroitusoireina saattaa esiintyä levottomuutta, pelkoa, väsymystä, masentuneisuutta ja unihäiriöitä. Lääkityksenä käytetään bentsodiatsepiineja ja tarvittaessa pieniannosneurolepteja. Muuntohuumeet MDPV ( aakkoset, super coke ) eli 3,4-metyleenidioksipyrovaleroni Muuntohuumeet ovat heterogeeninen ryhmä synteettisiä psykotrooppisia aineita, joita markkinoidaan laillisina huumeina, suurin osa näistä kuuluu amfetamiinityyppisiin stimulantteihin Uusia molekyylejä otetaan käyttöön huumemarkkinoille huumevalvonnan kiertämisen ajatuksella Muuntohuumeet asettavat nopean leviämisen ja arvaamattomien vaikutustensa vuoksi terveydenhuollon uusien haasteiden eteen Muuntohuumeiden huono näkyvyys päihdeseuloissa asettaa erityishaasteita päihdehoidolle ja akuuteille myrkytystilanteille Muuntohuumeiden akuuttien myrkytystilojen hoitoon ei ole spesifejä antidootteja Muuntohuumeiden riippuvuuden hoidosta on vähän tietoa ja vielä vähemmän näyttöä hoidon tehosta Muuntohuumeet, ks. Tacke et al, Duodecim 7/2011 MDPV on stimulantti, piristävä päihde, joka vaikutuksiltaan muistuttaa hieman kokaiinia tai amfetamiinia, rakenteellisesti muistuttaa ruokahalua hillitsevää pyrovaleronia Ilmeisesti estää dopamiinin ja noradrenaliinin takaisinottoa presynaptiseen hermosoluun Tavallisimmin MDPV:tä käytetään nuuskattuna tai oraalisesti, mutta myös suonensisäistä käyttöä esiintyy Käyttöannokset MDPV:tä ovat 5 15 milligramman välillä, lyhyehkö vaikutusaikaa (2½-6 h) Vaikutuksia ovat euforia, piristyneisyys, puheliaisuus, ruokahalun puute, yleinen kiihtyneisyys, ahdistus ja paniikkihäiriötä ja unettomuus Toistuva käyttäjillä on ilmennyt amfetamiininkäytönkaltaisia psykooseja MDPV:n riippuvuuspotentiaali verrattavissa amfetamiiniin ja metamfetamiiniin Hoito symptomaattinen Kesällä 2010 MDPV luokiteltiin pikaisella lakimuutoksella ensimmäisenä muuntohuumeena Muunto- eli niin sanotut design-huumeet Muuntohuumeet ovat synteettisiä psykotrooppisia aineita, joita markkinoidaan muun muassa Internetissä "laillisina huumeina". Valtaosa kyseisistä aineista kuuluu amfetamiinityyppisten stimulanttien ryhmään: MDPV eli "aakkoset", 2-DPMP eli "daisy yleisin. Osalla muuntohuumeista on hallusinogeeninen vaikutus: Esimerkkinä bromodragonfly, BDF. Kannabinoidireseptoriagonistit muodostavat toisen, nopeasti kasvavan muuntohuumeryhmän. Ne ovat synteettisiä, vaikutuksiltaan tetrahydrokannabinolin kaltaisia aineita. Esimerkkinä laillinen kannabis", kuten JWH-018 eli "jehova. Muuntohuumeet eivät pääsääntöisesti näy huumepikatesteissä. Sekakäytön ehkäisy Bentsodiatsepiineja voidaan käyttää huumevieroitusoireiden oireenmukaiseen hoitoon. Lyhytkestoisia, vieroitusoireiden hoitoon liittyviä tilanteita lukuun ottamatta riippuvuutta aiheuttavien lääkkeiden määräämistä huumeongelmaiselle ilman selkeää psykiatrista syytä on vältettävä Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö on aiheellista vain poikkeustapauksissa, jos muu hoito ei auta potilaan psyykkisiin oireisiin ja hänelle on mahdollista järjestää tiivis ja pitkäaikainen hoitokontakti Hoidossa on syytä välttää nopeasti vaikuttavia ja nopeasti eliminoituvia bentsodiatsepiineja. Bentsodiatsepiinilääkitys on keskeytettävä tarvittaessa katkaisuhoidon tuella tai vähitellen annoksia pienentämällä jos ilmenee lääkityksen väärinkäyttöä, myrkytyksiä, katukauppaa, reseptien toistuvaa katoamista, annoksen omaehtoista suurentamista tai asiointia useilla lääkäreillä. 8

9 Sekakäyttäjän hoito 1(2), käytännön neuvoja (2), vieroitushoito yms Sekakäytön hoidon perustana ovat oikea diagnoosi ja tilan vaikeusasteen arviointi. Epäile sekakäyttöä, jos potilas on alkoholin suurkuluttaja, alkoholiriippuvainen tai huumeongelmainen potilas käyttäytyy lääkehakuisesti vierotushoidon aikana todetaan bentsodiatsepiinitoleranssi potilas saa vieroitusoireita lääkityksen vähentämisen tai lopetuksen yhteydessä. Epäile sekakäyttöä vastaanotolla, jos potilaalla on päihtymystila, johon liittyy tokkuraisuutta koordinaatio- tai muistihäiriöitä estojen höltymistä arvaamatonta tai aggressiivista käytöstä. Huumeet, raskaus ja lapsi Kaikissa terveydenhuollon toimipisteissä, joissa hedelmällisessä iässä olevat huumeongelmaiset asioivat, tulisi ottaa aktiivisesti puheeksi myös raskauden ehkäisy ja mahdollisten lasten elämäntilanne. Huumeita käyttävän naisen raskaus on aina riskiraskaus, jota on syytä seurata sairaalan äitiyspoliklinikassa. Raskauden aikana ensisijainen tavoite on huumeettomuus. Raskaana olevalle kerrotaan eri huumehoitomahdollisuuksista ja raskauden seurannan tärkeydestä mahdollisuudesta saada tukea lapsen hoitoon ja kasvatukseen lastensuojelun kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Päihdehuollon ja äitiyshuollon yhteistyö parantaa raskauden ennustetta ja on taloudellisesti kannattavaa A. Huumeille raskauden aikana altistuneelle lapselle tulisi järjestää sekä terveydenhuollon (neuvolat ja erikoissairaanhoito) että lastensuojelun tiivis seuranta ongelmien havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Huumeenkäyttäjien terveyshaittojen ehkäisy ja vähentäminen Huumeenkäyttäjien terveyshaittojen ehkäisyssä on tavoitteena harventaa pistoksia vähentää välineiden yhteiskäyttöä pienentää huumeiden käyttöön liittyvien sairauksien, kuten HIV:n ja tarttuvien maksatulehdusten (A-, B- ja C-hepatiitti), ilmaantuvuutta pienentää kuolleisuutta. Yleisimmät keinot ovat puhtaiden pistosvälineiden ilmaisjakelu tai vaihto käytettyihin ja A- ja B-hepatiitti-rokotukset. Terveysneuvontapisteet hoitavat myös vammoja, motivoivat hoitoon, antavat ehkäisyneuvontaa ja sosiaalista tukea. Hoitopaikan päihdepalvelujen laadun arvioiminen Päihdepalvelujen laatusuositukset. Sosiaalija terveysministeriön oppaita: ISSN X; 2002:3. Helsinki 2002 Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit: Keskeinen sanoma Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä uhkia terveydelle. Huumeongelman käsittelyä voi haitata se, että huumeiden käyttö on rangaistavaa. Huumeiden käyttöön kietoutuu usein mielenterveysongelmia, joiden hoidossa tarvitaan psykiatrista tai päihdepsykiatrista asiantuntemusta. Psykososiaaliset menetelmät ovat hoidon perusta. Lääkityksellä voidaan usein vain helpottaa oireita, mutta opioidiriippuvuuden korvaushoito on osoitettu tehokkaaksi. Huumeongelmaan liittyy terveysuhkien ohella runsaasti sosiaalisia vaikeuksia, joiden käsittelyyn tarvitaan yhteistyötä monien tahojen kanssa. Keskeinen sanoma Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä uhkia terveydelle. Huumeongelman käsittelyä voi haitata se, että huumeiden käyttö on rangaistavaa. Huumeiden käyttöön kietoutuu usein mielenterveysongelmia, joiden hoidossa tarvitaan psykiatrista tai päihdepsykiatrista asiantuntemusta. Psykososiaaliset menetelmät ovat hoidon perusta. Lääkityksellä voidaan usein vain helpottaa oireita, mutta opioidiriippuvuuden korvaushoito on osoitettu tehokkaaksi. Huumeongelmaan liittyy terveysuhkien ohella runsaasti sosiaalisia vaikeuksia, joiden käsittelyyn tarvitaan yhteistyötä monien tahojen kanssa. 9

10 Kirjallisuutta Alkoholiriippuvuus. Seppä K, Alho H ja Kiianmaa K (toim.). Duodecim Huume ja lääkeriippuvuudet. K Seppä. Aalto M, Alho H ja Kiianmaa K (toim.). Duodecim 2012 Huumeongelmaisen hoito, Käypä hoito 2012, Muuntohuumeet. Tacke U, den Hollander B, Simojoki K, Korpi ER, Pihlainen K, Alho H. Duodecim. 2011;127(19): Review. Finnish Päihdetilastollinen vuosikirja 2012, Päihdetapauslaskenta. Kuusaari k. et al. Yhteiskuntapolitiikka 77:6, Simojoki K & Alho H. A five-year follow-up of buprenorphine abuse potential. Journal of Alcoholism and Drug Dependence, 2013; 1:111 10

Huumeongelman käypä hoito

Huumeongelman käypä hoito Huumeongelman käypä hoito Hannu Alho, professori, Helsingin yliopisto hannu.alho@helsinki.fi Päihdelääketieteen Päivät, 7.3.2013 Sidonnaisuudet 2010-2012 Päätoimi Professori, Helsingin yliopisto, Päihdelääketieteen

Lisätiedot

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007 Mielenterveyden ensiapu Päihteet ja päihderiippuvuudet Lasse Rantala 25.9.2007 Päihteet ja päihderiippuvuudet laiton huumekauppa n. 1 000 miljardia arvo suurempi kuin öljykaupan, mutta pienempi kuin asekaupan

Lisätiedot

Sari Fältmars Sairaanhoitaja Epshp/Päihdepsykiatrian pkl

Sari Fältmars Sairaanhoitaja Epshp/Päihdepsykiatrian pkl * Sari Fältmars Sairaanhoitaja Epshp/Päihdepsykiatrian pkl *Riippuvuudet; ilmiö, diagnosointi, toleranssi *Alkoholiriippuvuus *Huumeriippuvuus *Lääkeriippuvuus ja sekakäyttö *Toiminnallinen riippuvuus

Lisätiedot

Kajaanin huumekoulutus 21.3.13. Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö

Kajaanin huumekoulutus 21.3.13. Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö Kajaanin huumekoulutus 21.3.13 Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö Suomessa 2009 Alkoholin suurkuluttaja noin 600000 noin joka kymmenes naisista ja miehistä noin joka

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Huumetilanne Suomessa Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Aikuisväestön huumeiden käyttö 9.5.2014 Huumetilanne Suomessa / Karjalainen 2 Väestökyselyt

Lisätiedot

Päihdelääketieteen kurssi

Päihdelääketieteen kurssi Päihdelääketieteen kurssi 14-15.11.2013 1. Päivä, torstai 14.11.2013, Biomedicum LS2, kello 9.15-16.15 09.00-09.45 Prof. Hannu Alho: Johdantoluento, päihteet Suomessa 09.45-10.15 Prof. Hannu Alho: Alkoholiongelman

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Huumeongelmaisen hoito

Käypä hoito -suositus. Huumeongelmaisen hoito Käypä hoito -suositus Päivitetty 5.9.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2. Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.2014 Kannabis Hamppukasvista/Cannabis Sativa) saatavien erilaisten valmisteiden

Lisätiedot

Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa sitä?

Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa sitä? Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa sitä? Saija Turtiainen Psykiatrian erikoislääkäri, HYKS Päihdepsykiatrian klinikka Asiantuntijalääkäri, Keva Asiantuntijalääkäri, Valvira 7.3.2014 Lopettaa vai

Lisätiedot

Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö. Anneli Raatikainen 3.2.2015

Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö. Anneli Raatikainen 3.2.2015 Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö Anneli Raatikainen 3.2.2015 AIHEITA: - Päihdeongelman kehittyminen - Eri päihteiden vaikutuksia - Päihteiden käytön tunnistaminen

Lisätiedot

Huumeiden käyttö ja huumeongelmaisten hoito Suomessa

Huumeiden käyttö ja huumeongelmaisten hoito Suomessa Huumeiden käyttö ja huumeongelmaisten hoito Suomessa Kehittämispäällikkö Airi Partanen Terveyttä Lapista 2013 (4.-5.9.2013, Rovaniemi) 1.3.2013 1 Sisältö Huumausaineiden käyttö ja siihen liittyvät haitat

Lisätiedot

Yleisimmin käytetyt päihteet ja hoidon kulmakivet. Markus Sundqvist Kettutien erityispoliklinikka

Yleisimmin käytetyt päihteet ja hoidon kulmakivet. Markus Sundqvist Kettutien erityispoliklinikka Yleisimmin käytetyt päihteet ja hoidon kulmakivet Markus Sundqvist Kettutien erityispoliklinikka Alkoholin ongelmakäyttö - käsitteitä Alkoholin riskikäyttö (aikaisemmin: suurkulutus): Riskikäytön rajat

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito Sami Leppämäki 12.10.2017 psykiatrian dosentti, psykoterapeutti SIDONNAISUUDET KOLMEN VIIMEISEN VUODEN AJALTA Päätoimi yksityislääkäri Sivutoimet

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

Lasse Rantala Mielenterveyden ensiapu: PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUDET. Vaasa opisto 21.2.2008 MIELENTERVEYDEN ENSIAPU

Lasse Rantala Mielenterveyden ensiapu: PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUDET. Vaasa opisto 21.2.2008 MIELENTERVEYDEN ENSIAPU Lasse Rantala Mielenterveyden ensiapu: PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUDET Vaasa opisto 21.2.2008 Päihteet ja päihderiippuvuus Tavallisimmat syyt hoitoon hakeutumiselle päivystyksenomaisesti: yliannos vieroitusoireet

Lisätiedot

Päihteet väkivallan riskitekijöinä. 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema

Päihteet väkivallan riskitekijöinä. 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema Päihteet väkivallan riskitekijöinä 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema Päihteet Alkoholi Tupakka Lääkeaineet Huumausaineet Mitkä ovat huumausaineita?

Lisätiedot

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 Päihdelääketieteen päivät 11.3.2016 Kansallismuseo, Helsinki 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 JOHDANTO 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 2 Huumetilanteen

Lisätiedot

ESIINTYMINEN: vihertävänä, kellertävänä tai ruskeana rouheena (marihuana) vaalean harmahtavana, ruskeana tai miltei mustana (hasis)

ESIINTYMINEN: vihertävänä, kellertävänä tai ruskeana rouheena (marihuana) vaalean harmahtavana, ruskeana tai miltei mustana (hasis) 4.11.2014 LÄHDE: Cannabis sativa -hamppukasvi - Yleisimmin käytetty huumausaine ESIINTYMINEN: vihertävänä, kellertävänä tai ruskeana rouheena (marihuana) vaalean harmahtavana, ruskeana tai miltei mustana

Lisätiedot

Päihdeongelman tunnistaminen ja päihteettömyyteen tukeminen

Päihdeongelman tunnistaminen ja päihteettömyyteen tukeminen Yhteistyöpäivä 1.10.2015 Päihdeongelman tunnistaminen ja päihteettömyyteen tukeminen Tuula Seppänen FinFami Uusimaa ry. Alkoholi Riippuvuutta aiheuttavat päihteet Liimat, yskänlääkkeet, liuotteet Kannabistuotteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543 Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään

Lisätiedot

Tietoiskut. - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit

Tietoiskut. - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit Tietoiskut - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit 1 Netissä työn tueksi esim. www.paihdelinkki.fi www.nuortenlinkki.fi www.mielenterveystalo.fi : hae tunnukset ammattilaisosioon www.nuortenmielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Päihteettömyyden edistäminen

Päihteettömyyden edistäminen Päihteettömyyden edistäminen opas nuorille Tämä opas on sinulle, koska olet tärkeä. Mari Tahvanainen Sairaanhoitajaopiskelija Karelia Ammattikorkeakoulu PAREMPI ARKI RY 08/2017 Kauppatie 4, 81200 Eno.

Lisätiedot

S D F VALMISTE (AINE, käyttötapa, pitoisuus aineen suhteen ja valmistustapa)

S D F VALMISTE (AINE, käyttötapa, pitoisuus aineen suhteen ja valmistustapa) S D F VALMISTE (AINE, käyttötapa, pitoisuus aineen suhteen ja valmistustapa) VÄÄRINKÄYTTÖ- ANNOKSIA KUUKAUDESSA 1 HEROIINI katukauppaheroiini i.v. ~ 40 % Laiton, leikattu (jatkettu) 50 120 2 HEROIINI katukauppaheroiini

Lisätiedot

HUUMEET: UUDET JA VANHAT ONGELMAT. Apulaisylilääkäri Sari Leinonen, riippuvuuspkl, P-KSSK

HUUMEET: UUDET JA VANHAT ONGELMAT. Apulaisylilääkäri Sari Leinonen, riippuvuuspkl, P-KSSK HUUMEET: UUDET JA VANHAT ONGELMAT Apulaisylilääkäri Sari Leinonen, riippuvuuspkl, P-KSSK 1 Yleistä V. 2005 huumeriippuvaisia 0,6-0,7% väestöstä V. 2005 opioidit : amfetamiini = 40:60 Nykyisin suhde 60:40

Lisätiedot

G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11.

G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11. G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11.2008 Vaasa 1 Nuoret aikuiset ja päihteet päihteiden käyttö runsaimmillaan 20

Lisätiedot

PÄIHDEHÄIRIÖIDEN KÄYPÄ HOITO

PÄIHDEHÄIRIÖIDEN KÄYPÄ HOITO PÄIHDEHÄIRIÖIDEN KÄYPÄ HOITO TOP 30 Halko-koulutus 27.4.2006 Antti Mikkonen, LL vs osastonlääkäri, Turun psykiatria tutkija, TYKS Psykiatrian klinikka 27.4.2006 Turku antti.mikkonen@turku.fi 1/40 ngelmat

Lisätiedot

Johdanto: Päihteet/Alkoholi ja terveys

Johdanto: Päihteet/Alkoholi ja terveys PÄIHDELÄÄKETIEDE / ALKOHOLISAIRAUDET RUORA2017 Johdanto: Päihteet/Alkoholi ja terveys Hannu Alho, professori, Helsingin yliopisto hannu.alho@helsinki.fi Päihdelääketieteen kurssi, 13.12.2017 Päihdelääketieteen

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA Anne Poikolainen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sovatek 25.5.2016 Päihteiden käytön tunnistamisen vaikeudesta

Lisätiedot

Opiaattikorvaushoito

Opiaattikorvaushoito Opiaattikorvaushoito Lainsäädäntö Hoito perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (33/2008) Korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia

Lisätiedot

Psykoosi 22.9.2015 JENNI AIRIKKA, TAMPEREEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN PSYKOOSIPÄIVÄN LUENTO

Psykoosi 22.9.2015 JENNI AIRIKKA, TAMPEREEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN PSYKOOSIPÄIVÄN LUENTO Psykoosi 22.9.2015 JENNI AIRIKKA, TAMPEREEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN PSYKOOSIPÄIVÄN LUENTO Mitä psykoosi tarkoittaa? Psykoosilla tarkoitetaan sellaista poikkeavaa mielentilaa, jossa ihminen

Lisätiedot

ÄIDIN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SEN VAIKUTUKSET SYNTYVÄÄN LAPSEEN

ÄIDIN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SEN VAIKUTUKSET SYNTYVÄÄN LAPSEEN ÄIDIN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SEN VAIKUTUKSET SYNTYVÄÄN LAPSEEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna, kevät 2013 Suvi Lahtinen Mari Lötjönen TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Hoitotyön

Lisätiedot

Psykoositietoisuustapahtuma

Psykoositietoisuustapahtuma Psykoositietoisuustapahtuma apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen Psykiatria- ja päihdekeskus 19.9.2017 Metso Psykoosit Psykooseilla eli mielisairauksilla tarkoitetaan mielenterveyshäiriöiden ryhmää,

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

Terveystieto Anne Partala HUUMEET

Terveystieto Anne Partala HUUMEET Terveystieto Anne Partala HUUMEET PORTTITEORIA PÄIHTEET TIETYSSÄ JÄRJESTYKSESSÄ ELÄMÄÄN: 1. Tupakka ja alkoholi 2. Kannabis tuotteet 3. Vahvemmat huumeet (pienempi kynnys) NARKOMAANI: huumausaineista tullut

Lisätiedot

KANSANTERVEYSLAITOS TEOREETTINEN LAUSUNTO 1(4) Huumelaboratorio 11.3.2002 Mannerheimintie 166 00300 Helsinki 30 Puh.: 09-47441; Fax: 09-4744 8553

KANSANTERVEYSLAITOS TEOREETTINEN LAUSUNTO 1(4) Huumelaboratorio 11.3.2002 Mannerheimintie 166 00300 Helsinki 30 Puh.: 09-47441; Fax: 09-4744 8553 KANSANTERVEYSLAITOS TEOREETTINEN LAUSUNTO 1(4) Huumelaboratorio 11.3.2002 Mannerheimintie 166 00300 Helsinki 30 Puh.: 09-47441; Fax: 09-4744 8553 Valtionsyyttäjä Petri Jääskeläinen Valtakunnansyyttäjän

Lisätiedot

Taulukko 2. Päihdehuollon huumeasiakkaat 2008: kaikki, uudet asiakkaat, miehet ja naiset, avo- ja laitoshoito

Taulukko 2. Päihdehuollon huumeasiakkaat 2008: kaikki, uudet asiakkaat, miehet ja naiset, avo- ja laitoshoito Taulukko 2. Päihdehuollon huumeasiakkaat 2008: kaikki, uudet asiakkaat, miehet ja naiset, avo- ja laitoshoito Kaikki Ensimmäistä kertaa Miehet Naiset Avohoito Laitoshoito (lkm=4109) hoitoon hakeutuneet

Lisätiedot

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun kaupungin päihdeklinikka Kiviharjuntie 5 90230 Oulu METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Niskasaari Anne Näppä Marja Olet vapaa, jos elät niin kuin

Lisätiedot

Tiedote 1 (8) Liite

Tiedote 1 (8) Liite Tiedote 1 (8) Liite 24.3.2017 LIIKENNEJUOPUMUSTUTKIMUSTEN VUOSITILASTO 2016 JOHDANTO Tässä raportissa on esitetty liikennejuopumustapauksia koskevat alkoholi- sekä huumaus- ja lääkeainetutkimusten vuositilastot

Lisätiedot

Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito. Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja

Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito. Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja Historia Toiminta aloitettiin vuonna 2010 TAYS ketjulähetti koulutus Arviot TAYS:n Päihdepsykiatrian

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito 30.11.2011

Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito 30.11.2011 Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito 30.11.2011 Kehittämispäällikkö Airi Partanen 27.11.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 STM:n selvitys 30.11.2011 Valmistelu syksyllä 2011: STM, THL,

Lisätiedot

BUPRENORFIINI VAI METADONI? Outi Kuikanmäki Päihdelääketieteen päivät 2014

BUPRENORFIINI VAI METADONI? Outi Kuikanmäki Päihdelääketieteen päivät 2014 BUPRENORFIINI VAI METADONI? Outi Kuikanmäki Päihdelääketieteen päivät 2014 Outi Kuikanmäki 7.3.2014 2 Sidonnaisuudet LL, päihdelääketieteen erityispätevyys Päätoimi Erityisasiantuntija, Helsingin Diakonissalaitos

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Lääkkeiden päihdekäyttö ja valvonta. Erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT III Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi

Lääkkeiden päihdekäyttö ja valvonta. Erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT III Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi Lääkkeiden päihdekäyttö ja valvonta Erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT III Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi Uusi vanha ongelma Nuorison kokeilut kodin lääkekaapista löytyvillä lääkkeillä.

Lisätiedot

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiniriippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiini On keskushermoston reseptoreita stimuloiva ja sen välittäjäaineita (asetylkoliini,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia AJANKOHTAISISTA HUUMAUSAINEISTA

Kysymyksiä ja vastauksia AJANKOHTAISISTA HUUMAUSAINEISTA Kysymyksiä ja vastauksia AJANKOHTAISISTA HUUMAUSAINEISTA 2014 MUUNTOHUUMEET Mitä ovat muuntohuumeet? Muuntohuumeet ovat useimmiten tunnetuista huumausaineista muunneltuja aineita, joita käytetään päihtymistarkoituksessa.

Lisätiedot

www.paly.fi www.paly.fi

www.paly.fi www.paly.fi Päihdelääketieteen päivät 2016 tarttuu ainemaailman ajankohtaisiin ilmiöihin. Tuoreimmat tiedot Euroopan huumetrendeistä tarjoilee professori Thomas Clausen Norjan addiktiotutkimuksen keskuksesta. Trendien

Lisätiedot

Muuttunut päihdekäytön profiili

Muuttunut päihdekäytön profiili LT Kaarlo Simojoki A-klinikkasäätiö, johtava ylilääkäri email: kaarlo.simojoki@a-klinikka.fi Gsm: 040-5731083 Twitter: @kaarlosimojoki Esityksen Opioidivieroituksen nimi tulee tähän kliininen toteutus

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Sanna Kailanto 1 Doping Kilpaurheilijoiden suorituskyvyn parantaminen 1950-luvulta lähtien. Käyttö levinnyt aktiiviurheilun ulkopuolelle.

Lisätiedot

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Katsaus alkoholi-, tupakka-, huumausaine- ja rahapelitilanteeseen 29.4.2016 Kirsimarja Raitasalo 1 ALKOHOLI 29.4.2016

Lisätiedot

Muuntohuumeet ehkäisevän työn, valvonnan ja palvelujärjestelmän haasteena

Muuntohuumeet ehkäisevän työn, valvonnan ja palvelujärjestelmän haasteena Muuntohuumeet ehkäisevän työn, valvonnan ja palvelujärjestelmän haasteena Elina Kotovirta, VTT, Erikoissuunnittelija Päihde- ja mielenterveyspäivät 12.10.2011 Mistä puhutaan? MDPV, mcpp, Bromo Dragonfly,

Lisätiedot

Ajankohtaista huumeanalytiikasta Prof. Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto

Ajankohtaista huumeanalytiikasta Prof. Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto Ajankohtaista huumeanalytiikasta Prof. Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto Hjelt-instituutti 2010- Oikeuslääketieteen osasto Kansanterveystieteen osasto 31.10.2013 2 Toksikologian

Lisätiedot

Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa

Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa Julkaistu 11.12.2014 Jaana Suokas LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri oyl, HUS/HYKS Syömishäiriöklinikka erikoistutkija, THL 20.1.2015 Sidonnaisuudet Asiantuntijapalkkiot:

Lisätiedot

VANHUSTEN ÄKILLINEN SEKAVUUS

VANHUSTEN ÄKILLINEN SEKAVUUS VANHUSTEN ÄKILLINEN SEKAVUUS Jouko Laurila, LT HUS DELIRIUMIN OIREET tajunnantason häiriö tarkkaavaisuuden häiriö uni-valverytmin häiriö ajattelun ja muistin häiriö puheen häiriö havainnoinnin häiriö motoriikan

Lisätiedot

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016 HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana Paviljonki, Tästä se usein alkaa Hal- polin kävijät 2010 110 kpl 2011 97 kpl 2012 72 kpl 2013 70 kpl 2014 77 kpl 2015 69 kpl Huumeet Joka viides suomalainen

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöt

Mielenterveyden häiriöt Masennus Mielenterveyden häiriöt Ahdistuneisuushäiriöt pakkoajatukset ja -toiminnot paniikkihäiriöt kammot sosiaalinen ahdistuneisuus trauman jälkeiset stressireaktiot Psykoosit varsinaiset mielisairaudet

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA HUUMEET EUROOPASSA FAKTATIETOA JA LUKUJA EMCDDA:n Vuosiraportti 2006 Euroopan huumeongelmasta sekä Tilastotiedote 2006 (2006 Statistical bulletin) Ei julkaistavaksi ennen: klo 11.00 CET 23.11.2006 Nämä

Lisätiedot

-Käypä hoito ohje -Suositus huumetestauksen suorittamisesta (tulossa 2008) -STM:n ohje: Huumausainetestaus työelämässä.

-Käypä hoito ohje -Suositus huumetestauksen suorittamisesta (tulossa 2008) -STM:n ohje: Huumausainetestaus työelämässä. Huumetestauksesta Pirjo Lillsunde Kansanterveyslaitos -Käypä hoito ohje -Suositus huumetestauksen suorittamisesta (tulossa 2008) -STM:n ohje: Huumausainetestaus työelämässä Huumeiden käytön toteamisessa

Lisätiedot

Yleistä addiktioista

Yleistä addiktioista Yleistä addiktioista Addictio (lat.) = jättäminen/jättäytyminen jonkun valtaan Pakonomainen tarve harjoittaa jotakin toimintoa tai kokea tietynlainen tunnetila eli ei enää oma valinta riippuvuus Sana kärsinyt

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Mauri Aalto Professori, ylilääkäri TaY, THL, EPSHP

Mauri Aalto Professori, ylilääkäri TaY, THL, EPSHP Mauri Aalto Professori, ylilääkäri TaY, THL, EPSHP } Bentsodiatsepiineihin liittyvä fyysinen ja psyykkisen riippuvuuden kehittyminen, luonne ja vaikeusaste vaihtelevat potilaasta toiseen } Fyysinen riippuvuus

Lisätiedot

KANNABIS (JA MUUT HUUMEET) VALISTAJAN HAASTEENA - PÄIVÄN YHTEENVETO. Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, VTT Sosiaali- ja terveysministeriö

KANNABIS (JA MUUT HUUMEET) VALISTAJAN HAASTEENA - PÄIVÄN YHTEENVETO. Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, VTT Sosiaali- ja terveysministeriö KANNABIS (JA MUUT HUUMEET) VALISTAJAN HAASTEENA - PÄIVÄN YHTEENVETO Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, VTT Sosiaali- ja terveysministeriö Erilaisia aineita Erilaisia käyttötapoja Erilaisia ikäryhmiä

Lisätiedot

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus DIAGNOOSI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Seulonta- ja arviointiasteikot ovat

Lisätiedot

HUUMETILANNE SUOMESSA

HUUMETILANNE SUOMESSA HUUMETILANNE SUOMESSA Lapsiasiainneuvottelukunta 15.11.2017 15.11.2017 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 Väestötutkimukset 15-69-vuotiaat suomalaiset 1992-2014 15.11.2017 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen

Lisätiedot

Päihderiippuvaisen työkyvyn arvioinnin suositukset ja. käytännön sudenkuopat. Raija Kerätär 17.11.2015

Päihderiippuvaisen työkyvyn arvioinnin suositukset ja. käytännön sudenkuopat. Raija Kerätär 17.11.2015 Päihderiippuvaisen työkyvyn arvioinnin suositukset ja käytännön sudenkuopat Raija Kerätär 17.11.2015 www.oorninki.fi Alkoholiriippuvuuden esiintyvyys Alkoholiriippuvuus ja haitallinen käyttö 5,4% Suomessa

Lisätiedot

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ Helena Haimakainen; sairaanhoitaja 30.01.2013 PÄIHDETYÖ PERUSPALVELUISSA TAVOITEENA Ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä Sosiaalisten ja terveydellisten haittojen

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden neurobiologia

Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry 7 s Nikotiinin valtimo- ja laskimoveripitoisuudet

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Muistisairauksista Muistisairauksien lääkehoidon periaatteet Muistisairauden hoidon kokonaisuus Lääkkeettömät hoidot Etenevät muistisairaudet ovat

Lisätiedot

OPIOIDILÖYDÖKSET PALJASTAVAT LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN

OPIOIDILÖYDÖKSET PALJASTAVAT LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN OPIOIDILÖYDÖKSET PALJASTAVAT LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN Erkki Vuori, professori 01.10.2009 Lääketieteellinen tiedekunta OIKEUSLÄÄKETIETEELLISEN KUOLEMAN- SYYNSELVITYKSEN KATTAVUUS v 2006 Ikäryhmä Kuolleet

Lisätiedot

Yhteenvetoa suomalaisista korvaushoidon seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksista. YTT Jani Selin, THL jani.selin@thl.fi

Yhteenvetoa suomalaisista korvaushoidon seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksista. YTT Jani Selin, THL jani.selin@thl.fi Yhteenvetoa suomalaisista korvaushoidon seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksista YTT Jani Selin, THL jani.selin@thl.fi Esityksen kulku Minkälaisia tutkimuksia Suomessa on tehty? Minkälaisia ovat korvaushoitopotilaat?

Lisätiedot

Kannabis ilmiönä ja valistajan haasteena ja kuinka vastaamme haasteeseen?

Kannabis ilmiönä ja valistajan haasteena ja kuinka vastaamme haasteeseen? Kannabis ilmiönä ja valistajan haasteena ja kuinka vastaamme haasteeseen? 20.4.2016 kim.kannussaari@ehyt.fi 050 597 7555 @KimKannussaari Miten puhua kannabiksesta -hanke Yhteistyössä Suomen Terveydenhoitajaliitto

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys. Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP

Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys. Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP Lähteet Mueser et al. 2003. Integrated treatment for dual disorders: a guide to effective practice. Guilford

Lisätiedot

Kipulääkkeet kuolinsyytilastoissa Oikeuskemian professori, FT Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto

Kipulääkkeet kuolinsyytilastoissa Oikeuskemian professori, FT Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto Kipulääkkeet kuolinsyytilastoissa Oikeuskemian professori, FT Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto Kuolemansyyn selvitys Kuolemansyy selvitetään lääketieteellisesti tai oikeuslääketieteellisesti

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Riippuvuuden tunnusmerkkejä voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää

Lisätiedot

PSYKOOSIT JA NIIDEN HOITO

PSYKOOSIT JA NIIDEN HOITO PSYKOOSIT JA NIIDEN HOITO Mielenterveyden ensiapu 21.2.2008 Esa Nordling PSYKOOSIT kosketus todellisuuteen joko laajasti tai rajatusti heikentynyt sisäiset ja ulkoiset ärsykkeet voivat sekoittua kaoottisella

Lisätiedot

MITEN PÄIHTEET VAIKUTTAVAT IHMISEEN

MITEN PÄIHTEET VAIKUTTAVAT IHMISEEN 1 MITEN PÄIHTEET VAIKUTTAVAT IHMISEEN IMPATTAVAT ET (LIIMAT, OHENTEET, PUHDISTUSET, TINNERI, BUTAANI) KANNABIS (HASIS, MARIHUANA) KÄYTTÖTAPA Haistellaan ja hengitetään. Poltetaan, syödään, juodaan. EN

Lisätiedot

Johdanto korvaushoitoon. Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl

Johdanto korvaushoitoon. Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl Johdanto korvaushoitoon Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl Opiaatit 1 Päihdekäyttö perustuu niiden mielihyvää lisäävään ja käyttäytymistä vahvistavaan vaikutukseen Kaikkia opioideja kohtaan

Lisätiedot

Huumetestauksen tekniikkaa

Huumetestauksen tekniikkaa Huumetestauksen tekniikkaa SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät 1.11.2013, Helsinki FT Antti Leinonen Huume-, lääkeaine- ja dopinganalytiikan yksikkö Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy Huumetestien

Lisätiedot

Markki Palve, erikoislääkäri K-S KS anestesiologia / kipupoliklinikka

Markki Palve, erikoislääkäri K-S KS anestesiologia / kipupoliklinikka Markki Palve, erikoislääkäri K-S KS anestesiologia / kipupoliklinikka 16.11.2016 Luentopalkkioita Mundipharma, Pfizer Kongressimatka Medtronic Työssä K-S KS anestesiologia ja kipupoliklinikka, vastuulääkäri

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Lääketieteellinen vs. sosiaalinen näkökulma päihdetyössä

Lääketieteellinen vs. sosiaalinen näkökulma päihdetyössä Lääketieteellinen vs. sosiaalinen näkökulma päihdetyössä Päihdetiedotusseminaari Lääkkeet huumeina ja hoitokeinoina Berliini 4.-7.9.2008 Mikko Salaspuro Professori (emeritus) Helsingin yliopisto EI OLE

Lisätiedot

Klooridiatsepoksidi Risolid Klonatsepaami Rivatril Nitratsepaami Insomin (unilääke) Keskipitkävaikutteise t

Klooridiatsepoksidi Risolid Klonatsepaami Rivatril Nitratsepaami Insomin (unilääke) Keskipitkävaikutteise t Bentsodiatsepiinit Julkaistu 24.8.2017 Bentsodiatsepiinit ovat yleisimpiä rauhoittavia lääkeaineita, joita käytetään ahdistus- ja pelkooireiden sekä unihäiriöiden hoitoon. Tämän ryhmän lääkeaineita käytetään

Lisätiedot

Huumeet ja mielenterveys

Huumeet ja mielenterveys Huumeet ja mielenterveys Pekka Laine LT, Psykiatrian erikoislääkäri Päihdelääketieteen ja psykoterapian erityispätevyydet ET perhepsykoterapeutti YET kognitiivinen psykoterapeutti Yli puolella kaikista

Lisätiedot

Huumeet ja sekakäyttö

Huumeet ja sekakäyttö Huumeet ja sekakäyttö Aineet kadulla Subutex Amfetamiini Lääkkeet (mm. bentsot, Lyrica) Kannabis Kokaiini Gamma Lääkkeiden väärinkäyttö Päihteinä käytettävien lääkeaineiden käyttö muuten kuin asianmukaisen

Lisätiedot

KANNABIKSEN LÄÄKEKÄYTTÖ. Timo Seppälä LKT, dosentti Ylilääkäri, THL

KANNABIKSEN LÄÄKEKÄYTTÖ. Timo Seppälä LKT, dosentti Ylilääkäri, THL KANNABIKSEN LÄÄKEKÄYTTÖ Timo Seppälä LKT, dosentti Ylilääkäri, THL Kannabis Lääkekäytön historia 8000 eaa Kiina, Taiwan: päihde ruoka ym. 4000 eaa Assyria: päihde 3000-2000 eaa Kiina: lääke -farmakologi

Lisätiedot

Mitä tehdä? Solja Niemelä. Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto

Mitä tehdä? Solja Niemelä. Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto Kannabista käyttävä nuori Mitä tehdä? Solja Niemelä Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto Ylilääkäri Psykiatrian tulosalue, Lapin sairaanhoitopiiri Oletko koskaan käyttänyt

Lisätiedot

Gammahydroksibutyraatti- ja opioidiyliannostusten sairaalan ulkopuolinen ensihoito Helsingissä

Gammahydroksibutyraatti- ja opioidiyliannostusten sairaalan ulkopuolinen ensihoito Helsingissä Gammahydroksibutyraatti- ja opioidiyliannostusten sairaalan ulkopuolinen ensihoito Helsingissä Päihdelääketieteen yhdistyksen koulutuspäivät 1.11.2012 James Boyd HYKS Ensihoito, Helsinki HYKS Sisätaudit,

Lisätiedot

Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä

Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä Huumausainepolitiikan ajankohtaista 2009 Martta Forsell Huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän sihteeri 28.10.2009 Martta Forsell 1 Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Puhutaan huumeista. Kannabiksen käyttäjä perusterveydenhuollossa

Puhutaan huumeista. Kannabiksen käyttäjä perusterveydenhuollossa Puhutaan huumeista Kannabiksen käyttäjä perusterveydenhuollossa Tarja Lappi päihdepalvelukoordinaattori Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 15.12.2014 Jyväskylän Paviljonki Tarja Lappi 2014 KSSHP Moniongelmaisuus

Lisätiedot

Onko käytösoireiden lääkehoidon tehosta näyttöä? Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo

Onko käytösoireiden lääkehoidon tehosta näyttöä? Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo Onko käytösoireiden lääkehoidon tehosta näyttöä? Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste Selitys A B C D Vahva

Lisätiedot

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011 Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 211 Herätys seminaari 14.9.212 / Järvenpään sosiaalisairaala A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala 9 paikkaa, korkea käyttöaste

Lisätiedot

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito Tervey&ä Lapista 2015 Solja Niemelä Psykiatrian professori, ylilääkäri Oulun yliopisto Lapin sairaanhoitopiiri Kaksoisdiagnoosi? Määritelmä Esiintyvyys Kliininen

Lisätiedot

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalla lääkärille Tarkistuslista hoidon jatkuvaan seurantaan mahdollisessa web-pohjaisessa jakelussa

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalla lääkärille Tarkistuslista hoidon jatkuvaan seurantaan mahdollisessa web-pohjaisessa jakelussa Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalla lääkärille Tarkistuslista hoidon jatkuvaan seurantaan mahdollisessa web-pohjaisessa jakelussa Tarkistuslista 2 tarkistuslista Attentin 5mg tabletti

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot