67 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 68 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 69 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "67 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 68 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 69 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ 4"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo klo Asian no Asia Sivu 67 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 68 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 69 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ 4 70 KIRURGIAN AVOHOITOTALON RAKENTAMINEN 5 71 LIITE 5 SOPIMUS OULUNSALON KUNNAN JA POHJOIS- POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN VÄLILLÄ VUOSILLE LIITE 6 SOPIMUS OULAISTEN KAUPUNGIN JA POHJOIS- POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN VÄLILLÄ VUOSILLE LIITE 7 SAIRAANHOITOPIIRIN SIJOITUSTOIMINTA NIMITYSESITYS KEUHKOSAIRAUKSIEN YLILÄÄKÄRIN SIVUVIRKAAN NIMIKEMUUTOKSET DIAGNOSTIIKKAYKSIKÖSSÄ - ERIKOISTUVAT LÄÄKÄRIT ERIKOISLÄÄKÄREIKSI NIMIKEMUUTOKSET DIAGNOSTIIKKAYKSIKÖSSÄ - kehittäjät röntgentukihenkilöiksi HALLINTOLAKIMIEHEN VIRAN PERUSTAMINEN TULOSYKSIKÖiden JOHTAJieN VARAHENKILÖT LIITE 13 OIKAISUVAATIMUS - OSASTON SELAINPOHJAISEEN OSTOTILAUSJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄN HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN LIITE 15 TIEDOKSIANTOASIAT JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN VIRANSIJAISUUDEN HOITO TILINTARKASTAJAN ILMOITUS KOKOUKSEN KESKEYTTÄMINEN JA JATKUMINEN TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE 28

2 PÖYTÄKIRJA 8/2008 Kokousaika klo klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat R. Moilanen-Savolainen puheenjohtaja puheenjohtaja Esko Valikainen varapuheenjohtaja Poissa 71 Suvi Helanen jäsen Markku Kestilä jäsen Poissa 78 Maire Mäki jäsen Jouko Nissinen jäsen Poissa 72 Kaija Sepponen jäsen Poissa :t Eija Säilynoja jäsen Poissa :t Kyösti Tornberg jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Läsnä :t Tarja Kinnunen varajäsen Muut osallistujat Unto Valpas valtuuston pj. Poissa :t Niilo Keränen valt. 1. varapj. Timo Savela valt. 2. varapj. Aino-Liisa Oukka vs. sh-piirin johtaja Poissa 82 Juha Korpelainen vs. johtajaylilääkäri sihteeri 69 Kaarina Torppa hallintoylihoitaja Poissa :t 69, 79, Pekka Kaisto talousjohtaja Poissa :t Heikki Salumäki tekninen johtaja Läsnä :t Paavo Sorvisto asiantuntija Poissa 69 Pentti Peltola henkilöstöjohtaja sihteeri Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 67 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Riikka Moilanen-Savolainen Pentti Peltola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä :t 67-68, Juha Korpelainen Pöytäkirjanpitäjä 69 Pöytäkirja on tarkastettu Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Pentti Peltola

3 PÖYTÄKIRJA 8/ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hall 67 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 68 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Juha Kukkonen ja Helvi Kyngäs (varalla Markku Kestilä ja Jouko Nissinen). Hall 68 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Kukkonen ja Helvi Kyngäs. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:209/ TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ Oy Audiator Ab:n tilintarkastaja on tarkastuslautakunnan kokouksessa antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta Tilintarkastuskertomus (salainen) jaetaan esityslistasta erillisenä. Tilintarkastuskertomukseen sisältyy muistutus sairaanhoitopiirin johtajan esteellisyydestä materiaalihallinnon tietojärjestelmiin liittyvissä hankinnoissa. Tarkastuslautakunta pyytää hallitukselta lausunnon muistutuksen osalta. Tilintarkastaja on jättänyt hallitukselle Kuntalain 73 :n mukaisen ilmoituksen, jossa ilmenee em. muistutus. pyysi ilmoituksessa mainituilta henkilöiltä kirjallisen ja suullisen selvityksen, jotka käsiteltiin hallituksen kokouksessa Ilmoituksen ja annettujen selvitysten perusteella hallitus päätyi jättämään poliisille tutkintapyynnön sairaanhoitopiirin johtajan mahdollisen virka-aseman väärinkäytön selvittämiseksi. Vs. sairaanhoitopiirin johtajan (Aino-Liisa Oukka) esitys: antaa tarkastuslautakunnalle lausunnon, josta ilmenee hallituksen ja valtuuston puheenjohtajan tekemät toimenpiteet tilintarkastajan ilmoituksen pohjalta. Hall 69 Merkittiin, että Pekka Kaisto ja Pentti Peltola ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Päätös: päätti, että vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelainen toimii sihteerinä tämän asian käsittelyn aikana. päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon tarkastuslautakunnalle. Liite 1 69 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:79/ KIRURGIAN AVOHOITOTALON RAKENTAMINEN Sairaanhoitopiirin pitkän aikavälin toiminnan suunnittelussa on ollut tavoitteena kirurgisten toimintojen uudelleenarviointi sekä lyhytjälkihoitoisen kirurgian ja kirurgian poliklinikkatoiminnan keskittäminen yhtenäisiin tiloihin. Oulun yliopistollisen sairaalan lyhytjälkihoitoisen kirurgian volyymi ja sisältö ovat kasvaneet nopeasti. Nykyisin lyhytjälkihoitoinen kirurgia on logistisesti hajallaan neljässä eri paikassa eri puolilla K-rakennusosaa. Sen vuoksi toiminta ei ole voinut olla optimaalisen tehokasta ja kehittyvää. Kansallinen projekti terveydenhuollon turvaamiseksi on asettanut yhdeksi tavoitteekseen ns. hoitotakuun, joka edellyttää uusia ratkaisuja potilaiden hoidon järjestämiseksi. Uudet toiminnalliset ratkaisut ovat olleet lähtökohtana valmistuneessa kirurgian avohoitoyksikön hankesuunnittelussa (raportti 2/2006) ja aiemmin laaditussa tarveselvityksessä (raportti 6/2005). Eräs uudisrakentamisen oleellinen etu on, että päivystys ja elektiivinen toiminta voidaan avohoidon osalta kokonaan erottaa toisistaan sekä ulkoisen potilasliikenteen, että sairaanhoidollisten tukipalveluiden, lähinnä radiologian osalta. Päivystystoiminta jää yhteispäivystyksen yhteyteen ja elektiivinen toiminta siirtyy uudisrakennukseen. Edellä mainittujen selvitysten sekä toiminnallis-taloudellisten ja tuottavuuden lisääntymistä arvioivien laskelmien perusteella esitetään hankkeen rakentamisen aloittamista. Uuden rakennuksen toiminnan tuloista ja menoista sekä sairaanhoidollisten prosessien uudelleen suunnittelun vaikutuksesta tuottavuuteen on laadittu laskelmat. Niiden tuloksena on lisäksi arvioitu sekä uudisrakennuksen että koko leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikön sisältämän toiminnan vaikutusta kuntalaskutukseen. Sairaanhoitopiirin hallitus teki päätöksen teknisen suunnittelun käynnistämisestä ( 38). Suunnitteluvaiheen aikana hankkeen sisältö laajeni radiologiaan toimintoina siten, että alkuperäiseen hankesuunnitelmaan nähden tuli hankkeen sisältöön mm. magneettiyksikkö kahdelle uudelle 3:n teslan magneetille, atk-konesalit talon kellarikerrokseen sekä aiempaa suurempi liikennealue magneettiyksikön laajenemisesta johtuen. Suunnittelu valmistui vuoden 2007 lopussa. Alkuvuodesta 2008 koottiin urakkalaskenta-aineistot ja hankintailmoitus tehtiin EUlaajuisesti, koska hanke ylitti ns. kynnysarvot. Tarjousten määräaika on , jolloin tarjoukset avataan. Teknisen johtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavan selostuksen hankkeesta ja päättää lähettää hankkeen jatkovalmisteluun. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 8/ Vs. sairaanhoitopiirin johtajan (Aino-Liisa Oukka) esitys: päättää hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen. Hall 70 Päätös: hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:221/ SOPIMUS OULUNSALON KUNNAN JA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN VÄLILLÄ VUOSILLE Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on sopimukseen perustuen vastannut Oulunsalon kunnan asukkaiden terveyspalvelujen tuottamisesta alkaen (sairaanhoitopiirin hallitus ). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulunsalon kunnan välinen sopimus terveyspalvelujen tuottamisesta on voimassa vuoden 2008 loppuun saakka. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusmenettelyä sen päättymisen jälkeen. Sopimuksen toteutumista on seurattu tarkasti koko sen voimassaoloajan ja sekä kustannuskehitys että asukkaiden tyytyväisyys palveluihin ovat toteutuneet keskimääräistä paremmin. Koko järjestelyn yksi tärkeä tavoite on ollut kustannustehokkuuden parantaminen ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroiminen mahdollisimman tiiviisti yhdeksi kokonaisuudeksi. Osapuolet ovet neuvotelleet Oulunsalon kunnan aloitteesta uudesta sopimuksesta, joka ottaisi huomioon voimaan astuneen puitelain Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta vaatimukset. Nyt laadittu uusi sopimus on määräaikainen ja sen voimassaoloaika on sama kuin edellä mainitun puitelain. Osapuolten tavoitteena on turvata Oulunsalon kunnan asukkaiden palvelujen saatavuus siihen asti, kunnes palvelujen järjestäminen saadaan ratkaistua pysyvällä tavalla. Sopimukseen on sisällytetty mahdollisuus molemmille osapuolille purkaa sopimus päättymään 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tällä turvataan osapuolille mahdollisuus irtautua sopimuksesta mm. muiden em. puitelakiin sisältyvin palvelujen järjestämismallien toteuttamiseksi. Oulun seutukunnan alueella eri järjestämismahdollisuuksia selvitetään parhaillaan. Sopimuksessa on otettu huomioon myös sen mahdollinen laajentaminen vastaamaan edellä mainitun puitelain vaatimuksia vuoden 2012 loppuun mennessä. Vs. sairaanhoitopiirin johtajan (Aino-Liisa Oukka) esitys: päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Oulunsalon kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välillä. Samalla hallitus päättää, että sopimukseen voidaan tehdä teknisluontoisia ja stilistisiä tarkennuksia. Edelleen hallitus päättää valtuuttaa sopimuksen allekirjoittajaksi vs. sairaanhoitopiirin johtaja Aino-Liisa Oukan ja kuntoutuksen tulosyksikön johtaja Eero Kyllösen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 8/ Hall 71 Merkittiin, että jäsen Suvi Helanen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätös: hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:223/ SOPIMUS OULAISTEN KAUPUNGIN JA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN VÄLILLÄ VUOSILLE Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on sopimukseen perustuen vastannut Oulunsalon kunnan asukkaiden terveyspalvelujen tuottamisesta alkaen (sairaanhoitopiirin hallitus ). Oulaisten kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on valmisteltu sisällöltään vastaavaa sopimusta. Sopimus on valmisteltu siten, että se ottaa lisäksi huomioon voimaan astuneen puitelain Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta vaatimukset. Nyt valmisteltu sopimus Oulaisten kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välillä on määräaikainen ja sen voimassaoloaika on sama kuin edellä mainitun puitelain. Osapuolten tavoitteena on turvata Oulaisten kaupungin asukkaiden palvelujen saatavuus siihen asti, kunnes palvelujen järjestäminen saadaan ratkaistua pysyvällä tavalla. Sopimuksessa on otettu huomioon sen mahdollinen laajentaminen vastaamaan edellä mainitun puitelain vaatimuksia vuoden 2012 loppuun mennessä. Sopimukseen on sisällytetty mahdollisuus molemmille osapuolille purkaa sopimus päättymään 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tällä turvataan osapuolille mahdollisuus irtautua sopimuksesta mm. muiden em. puitelakiin sisältyvin palvelujen järjestämismallien toteuttamiseksi. Sopimukseen sisältyvien muiden kuin erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kirjaamista ja laskuttamista varten Oulaskankaan sairaalan tulosyksikköön perustetaan terveyspalvelut vastuualue. Järjestelyllä taataan se, että kaikki ko. palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset laskutetaan tilaajalta. Vs. sairaanhoitopiirin johtajan (Aino-Liisa Oukka) esitys: Hall 72 päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Oulaisten kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välillä. Samalla hallitus päättää, että sopimukseen voidaan lisätä puuttuvat määritykset sekä tehdä teknisluontoisia ja stilistisiä tarkennuksia. Edelleen hallitus päättää valtuuttaa sopimuksen allekirjoittajaksi vs. sairaanhoitopiirin johtaja Aino- Liisa Oukan ja Oulaskankaan sairaalan tulosyksikön johtaja Asko Rantalan. Merkittiin, että jäsen Kaija Sepponen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätös: hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:227/ SAIRAANHOITOPIIRIN SIJOITUSTOIMINTA Valtuusto on vahvistanut kokouksessaan sijoitustoiminnan perusteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti sijoituksia koskevia päätöksiä voi tehdä talousjohtaja, ja sijoitustapahtumista pidetään pöytäkirjaa. Talousjohtaja raportoi kassavarojen sijoittamisesta sairaanhoitopiirin hallitukselle puolivuosittain muun taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Talousjohtaja on viranhaltijapäätöksellään päättänyt, että sairaanhoitopiirin kassavarat sijoitetaan toistaiseksi Sampo Pankki Oyj:n maksuliiketilille. Erillisiä sijoituksia rahasto- ym. tileille ei tehdä. Esityslistan liitteenä seuraa raportti Sampo Pankin kuntatilin keskimääräisistä talletuksista ja korkotuotosta ajalta Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi talousjohtajan raportin kassavarojen sijoittamisesta ajalta Vs. sairaanhoitopiirin johtajan (Aino-Liisa Oukka) esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 73 Päätös: hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:228/ NIMITYSESITYS KEUHKOSAIRAUKSIEN YLILÄÄKÄRIN SIVUVIRKAAN Keuhkosairausopin professori Maritta Jaakkola hoitaa Oulun yliopiston keuhkosairausopin professorin virkaa. Professori Maritta Jaakkola on suostunut toimimaan sisätautien tulosyksikön keuhkosairauksien ylilääkärin sivuvirassa alkaen, josta lähtien hänelle on vakituinen yliopiston professorin viranhoitomääräys. Sisätautien tulosyksikön johtajan ehdotus: päättää nimittää keuhkosairausopin professori Maritta Jaakkolan sisätautien tulosyksikön keuhkosairauksien ylilääkärin sivuvirkaan ( ) lukien. Vs. johtajaylilääkärin (Juha Korpelainen) esitys: päättää hyväksyä sisätautien tulosyksikön johtajan ehdotuksen. Hall 74 Päätös: hyväksyi vs. johtajaylilääkärin esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:229/ NIMIKEMUUTOKSET DIAGNOSTIIKKAYKSIKÖSSÄ - ERIKOISTUVAT LÄÄKÄRIT ERIKOISLÄÄKÄREIKSI Kaksi erikoistuvan lääkärin virkaa ( ja , ns. jökö-virkoja) erikoislääkärin viroiksi Radiologian klinikassa on kaksi erikoistuvan lääkärin virkaa, joita on käytetty ns. suppean erikoisalan pätevyyteen liittyvän palvelun hankkimiseksi. Toinen viroista on käytetty tarpeesta riippuen joko neuroradiologian tai lastenradiologian erikoistumiseen, ja toinen isotooppilääketieteen erikoistumiseen. Nykyisen lain mukaan radiologialla ei ole varsinaisia suppeita erikoisaloja, vaan ne ovat yliopiston ns. lisäkoulutusohjelmiin liittyviä pätevyyksiä. Oulun yliopistossa lisäkoulutusohjelmat ovat tuki- ja liikuntaelinradiologiassa, lastenradiologiassa, neuroradiologiassa, abdominaaliradiologiassa ja isotooppiradiologiassa. Lisäkoulutusohjelmaan liittyvä käytännön palvelu tapahtuu nykyisin erikoislääkärin viroissa tai viransijaisuuksissa. Uuden virkaehtosopimuksen mukaan suppean spesialiteetin palvelua suorittavan erikoislääkärin palkka ei poikkea muusta erikoislääkärin palkasta. Edellä mainittuun liittyen on tarkoituksenmukaista muuttaa radiologian klinikassa lisäkoulutukseen liittyvien virkojen ( ja ) nimike erikoislääkärin virkanimikkeeksi. Muutos ei aiheuta lisää kustannuksia. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää 1. lakkauttaa lopusta lukien 2 erikoistuvan lääkärin virkaa ( , ) 2. perustaa alkaen 2 erikoislääkärin virkaa (radiologia). Vs. johtajaylilääkärin (Juha Korpelainen) esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. Hall 75 Päätös: hyväksyi vs. johtajaylilääkärin esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:230/ NIMIKEMUUTOKSET DIAGNOSTIIKKAYKSIKÖSSÄ - kehittäjät röntgentukihenkilöiksi Kehittäjän toimet ( , , , , , , , ) ja röntgenkehittäjän toimi ( ) röntgentukihenkilön toimiksi Radiologian vastuualue on muuttunut digitaaliseksi kuvantamisyksiköksi. Vastuualueen kehittäjät ovat olleet mukana uusien työprosessien suunnittelussa ja kehittämisessä. Tällä hetkellä radiologialla toimii 8 kehittäjänimikkeellä ja 1 röntgenkehittäjä-nimikkeellä olevaa työntekijää. Keväänkesän 2008 aikana kaksi kehttäjää jää vanhuuseläkkeelle. Vastuualueen kehittäjien työtehtäviin on tullut selkeitä muutoksia, koska röntgenkuvia ei tarvitse enää kehittää ja tulostaa. Kehittäjien nykyisiin työtehtäviin kuuluvat mm. kuva-arkistosta kuvien etsiminen ja työpöydälle nostaminen, työasematyöskentely, meetingien valmistelu ja muut röntgenin toimintaa tukevat tehtävät. Esitämme, että kehittäjä-nimike muutetaan rtg-tukihenkilö-nimikkeeksi (röntgentukihenkilö-nimike), joka kuvaa paremmin nykyisiä työtehtäviä. Uudeksi kelpoisuusehdoksi esitetään: soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Nykyisten kehittäjien kelpoisuusehtona on ollut alan soveltuva työkokemus, joten nimikemuutoksen yhteydessä heillä käytetään entisiä kelpoisuusehtoja. Muutos ei aiheuta lisäkustannuksia. Nimikemuutoksesta on neuvoteltu kehittäjien kanssa. He ovat antaneet suostumuksensa nimikemuutokselle. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää 1. lakkauttaa lopusta lukien 8 kehittäjän toimea ( , , , , , , , ) 1 röntgenkehittäjän toimen ( ) 2. perustaa alkaen 9 röntgentukihenkilön toimea 3. vahvistaa röntgentukihenkilön toimen kelpoisuusvaatimukseksi: soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallintoylihoitajan esitys: 4. Perustettaviin toimiin siirrettävät henkilöt säilyttävät kelpoisuutensa toimeen, vaikka heidän kelpoisuutensa poikkeaisi nyt vahvistetusta kelpoisuudesta. päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. Hall 76 Päätös: hyväksyi hallintoylihoitajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:231/ HALLINTOLAKIMIEHEN VIRAN PERUSTAMINEN Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ei ole ollut lakimiehen virkaa sen jälkeen, kun yleissihteerin virka vuonna 1986 lakkautettiin. Tarve juridisen asiantuntemuksen vahvistamiselle sairaanhoitopiirin hallinnossa on välttämätöntä. Henkilöstöhallinnon tehtäväalue on myös niin laaja ja haasteiltaan lisääntyvä, että enää ei voida jatkaa nykyistä mallia, jossa henkilöstöjohtaja o.t.o hoitaa hallituksen ja valtuuston sihteerin tehtäviä ja siihen liittyvää hallinnollista valmistelua. Hallintolakimies toimisi hallintokeskuksessa yleishallinnollisten ja juridisten asioiden vastuuhenkilönä ja kuntayhtymän lakimiehenä sekä hoitaisi hallituksen ja valtuuston sihteerin tehtävät ja vastaisi niihin liittyvistä kansliatehtävistä. Viran kelpoisuusvaatimuksena tulisi olla oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi lainopin tai oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja riittävä kokemus hallintotehtävistä. Viranhaussa voisi hakuilmoituksessa lisäksi olla maininta, että tehtävän menestyksellistä hoitamista tukee erikoissairaanhoidon hallinnon tai kunnallishallinnon tuntemus. Vs. sairaanhoitopiirin johtajan (Aino-Liisa Oukka) esitys: päättää 1) perustaa hallintolakimiehen viran alkaen 2) vahvistaa viran kelpoisuusehdoksi: oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi lainopin tai oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja riittävä kokemus hallintotehtävistä. Hall 77 Päätös: hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. edellyttää, että virka rahoitetaan vuonna 2008 hallintokeskuksen sisäisillä määrärahajärjestelyillä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:213/ TULOSYKSIKÖiden JOHTAJieN VARAHENKILÖT Hallintosäännön 5 :n mukaisesti hallitus määrää enintään toimikaudekseen tulosyksikön johtajan. Valtuuston täytettävän viran väliaikaisen hoitajan määrää hallitus. määräsi ( 61) tulosyksiköiden johtajat toimikaudekseen ja ( 73) vahvisti kullekin tulosyksikön johtajalle varahenkilöluettelon, jonka mukaisessa järjestyksessä sijaisuus määräytyy. Samalla hallitus päätti, että jos tulosyksikön johtajan varahenkilöistä kukaan ei ole käytettävissä, tulosyksikön johtaja voi määrätä itselleen tilapäisen sijaisen. Varahenkilöiden pysyvät muutokset tuodaan hallituksen päätettäväksi. Sisätautien tulosyksikön johtajan varahenkilöluettelossa on tapahtunut pysyvä muutos. Vs. sairaanhoitopiirin johtajan (Aino-Liisa Oukka) esitys: päättää vahvistaa sisätautien tulosyksikön johtajan varahenkilöluettelon, jonka mukaisessa järjestyksessä sijaisuus määräytyy: Sisätautien tulosyksikkö Tulosyksikön johtaja Antero Kesäniemi 1. varahenkilö hall. osastonylilääkäri Mauno Lilja 2. varahenkilö osastonylilääkäri Pasi Salmela 3. varahenkilö osastonylilääkäri Heikki Huikuri 4. varahenkilö osastonylilääkäri Seppo Niemelä 5. varahenkilö osastonylilääkäri Pirjo Koistinen 6. varahenkilö osastonylilääkäri Heikki Kauma 7. varahenkilö osastonylilääkäri Riitta Mäkitaro 8. varamies osastonylilääkäri Juhani Valkama Hall 78 Merkittiin, että jäsen Maire Mäki ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätös: hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:139/ OIKAISUVAATIMUS - OSASTON SELAINPOHJAISEEN OSTOTILAUSJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄN HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN Logica Suomi Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tekemän osaston selainpohjaiseen ostotilausjärjestelmään liittyvän hankinnan keskeyttämiseen liittyen. Logica vaatii, että hallituksen tulee: 1. tutkia uudestaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän antama päätös osaston selainpohjaisen ostotilausjärjestelmän hankinnan keskeyttämiseen liittyen; sekä 2. tehdä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osaston selainpohjaisen ostotilausjärjestelmän hankintaa koskien uusi päätös, jonka mukaan kyseistä hankintaa ei keskeytetä. Oikaisuvaatimus on liitteenä. Oikaisuvaatimuksen liitteet ovat hallituksen sihteerillä kokouksessa nähtävänä. Vs. sairaanhoitopiirin johtajan (Aino-Liisa Oukka) esitys: 1) merkitsee oikaisuvaatimuksen tiedoksi 2) päättää lähettää oikaisuvaatimuksen valmisteltavaksi. Hall 79 Merkittiin, että Pekka Kaisto ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Päätös: hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:25/ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN Hallintosääntö 16 : Hallituksen otto-oikeus Asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja sairaanhoitopiirin johtaja. Hallituksen alaisen viranomaisen on seitsemän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava hallitukselle sen määräämällä tavalla tekemistään päätöksistä, lukuunottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. on päättänyt ( ) olla käyttämättä otto-oikeutta, ellei siitä yksittäistapauksessa ole ilmoitettu, seuraavissa asioissa: - henkilöstöasioita koskevat päätökset, lukuun ottamatta virkaan/toimeen valintaa - muut hallintosäännön 22 :n ja 23 :n mukaiset asiat. Hallintosääntö 22 : Muu ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tulosyksikön johtaja sekä ylihoitaja kukin alaisensa toiminnan osalta ratkaisee seuraavat henkilöstöasiat: 1 määrää vuosilomat ja päättää tehtävien hoitamisesta lomien aikana 2 päättää virkavapaudesta ja sen palkkaeduista, ellei hallitus ole siirtänyt myöntämisoikeutta muulle viranhaltijalle 3 antaa määräykset virkamatkojen suorittamisesta 4 päättää väliaikaisten viranhaltijoiden ottamisesta. Valtuuston täytettävien virkojen väliaikaiset hoitajat ottaa hallitus. 5 päättää osoitettujen määrärahojen rajoissa ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti viranhaltijan tehtäväkohtaisesta palkasta ja henkilökohtaisista palkanosista, luentopalkkioista, kokouspalkkioista ja vastaavista lisistä ja palkkioista kuitenkin siten, että tulospalkkiosta päättää hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti tulosyksikön johtaja ja virka- ja työehtosopimuksen mukaan määräytyvät työkokemukseen perustuvat lisät myöntää henkilöstöjohtaja 6 päättää noudatettavasta virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta työajasta ja sen puitteissa annettavista työpäivää ja lepoaikoja koskevista tarpeellisista määräyksistä Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallintosääntö 23 : 7 päättää terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. Sivutoimi Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää virkaan ottava viranomainen, valtuuston ottaman viranhaltijan osalta kuitenkin hallitus. Muu ratkaisuvallan siirto Sairaanhoitopiirin johtaja päättää velan ottamisesta sairaanhoitopiirin maksuvalmiuden turvaamiseksi valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä myöntämien valtuuksien puitteissa. Lisäksi sairaanhoitopiirin johtaja tai hänen antamiensa valtuuksien mukaan muu viranhaltija päättää 1 kunnossapitoon ja korjauksiin liittyvistä töistä 2 hankkeista, hankinnoista ja palvelujen ostamisesta tai myymisestä sekä niissä noudatettavista periaatteista 3 sairaalan omaisuuden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta ja sairaalan käytöstä poistetun tavaran myynnistä 4 sairaalan varoista maksettavista vahingonkorvauksista. Talousjohtaja päättää 1 niiden saamisten tileistä poistamisesta, joita ei ulosottomenettelyllä ole pystytty perimään tai joiden periminen muista syistä ei ole mahdollista tai kannattavaa 2 erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetusta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta potilaalta perittävästä maksusta 3 lykkäyksen myöntämisestä asiakasmaksun suorittamisesta. Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): - sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Silvola, tietoturvan tarkistusvaltuuspäätös 10/ talousjohtaja Pekka Kaisto, nimityspäätös 13/ henkilöstöjohtaja Pentti Peltola, nimityspäätökset 5-6/ rekrytointipäällikkö Sari Nevakivi, sisäisten sijaisten vakinaistamispäätökset 2-3/ tulosyksikön johtaja Antero Kesäniemi, toimivallan siirtopäätös 17/2008, sisätautien tulosyksikön vastuualuejohtajien ja heidän varahenkilöidensä nimeämispäätökset 18-19/ tulosyksikön johtaja Juha Moring, nimityspäätös 3/ tulosyksikön johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikön vastuualuejohtajien varahenkilöiden nimeämispäätös 9/ ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (mikrobiologia), nimityspäätös 5/ ylihoitaja Mirjam Inget (kirurgia), nimityspäätökset 10-11/2008 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 8/ ylihoitaja Toini Jämsä (silmätaudit), nimityspäätös 3/ ylihoitaja Pirjo Kejonen (radiologia), nimityspäätös 11/2008 ja toimivallan siirtopäätös 16/ ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (anestesia), toimivallan siirtopäätös 36/ ylihoitaja Anna-Maija Puusti (lastenpsykiatria), nimityspäätös 7/ ylihoitaja Anne Seppänen (synnytykset ja naistentaudit), nimityspäätökset 3 ja 11-12/2008 sekä toimivallan siirtopäätökset 7 ja 9/2008. Vs. sairaanhoitopiirin johtajan (Aino-Liisa Oukka) esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 80 Päätös: päätti käyttää otto-oikeutta sairaanhoitopiirin johtajan päätökseen 10/2008. Muilta osin hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:219/ TIEDOKSIANTOASIAT DN192/172/2008 DN190/174/ Peruspalveluohjelma , valtiovarainministeriön kirje (VM26/01/2008) , liite. - Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla, kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 7/ , liite. - Sairaanhoitopiirin yksiköiden sulkemiset / supistettu toiminta kesällä 2008, liite. - Hoitotakuun piiriin kuuluvat: yli 6 kk jonottaneiden potilaiden määrä, yli 6 kk toimenpidettä (leikkausta tai hoitotmp) jonottaneiden potilaiden määrät ja yli 6 kk ensikäyntiä (pkl-arviota) jonottaneiden potilaiden määrät; tilanne , liite. - Paikallisneuvottelu lääkärisopimuksen järjestelyvarojen käytöstä ja lääkärintodistuspalkkioista, liite. Vs. sairaanhoitopiirin johtajan (Aino-Liisa Oukka) esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 81 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi syyskauden kokousaikataulusuunnitelman: hallitus hallitus hallitus hallitus hallitus hallitus + valtuusto Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:242/ JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN VIRANSIJAISUUDEN HOITO Kokouskutsuun sisältymätön asia Hall 82 Hallintosäännön 22 :n mukaan valtuuston ottamien viranhaltijoiden sijaiset ottaa hallitus. Vs. sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää määrätä johtajaylilääkärin viransijaiset seuraavassa järjestyksessä hallintoylilääkäri Juha Korpelainen tulosyksikön johtaja Antero Kesäniemi tulosyksikön johtaja Kari Haukipuro tulosyksikön johtaja Juha Moring tulosyksikön johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen tulosyksikön johtaja Osmo Tervonen tulosyksikön johtaja Juha Tapanainen tulosyksikön johtaja Päivi Tapanainen tulosyksikön johtaja Eero Kyllönen. Merkittiin, että Juha Korpelainen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Päätös: hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:200/ TILINTARKASTAJAN ILMOITUS Kokouskutsuun sisältymätön asia Hallituksen puheenjohtaja teki selonteon JHTT Risto Hyvösen päivätystä kuntalain 73 :n mukaisesta ilmoituksesta koskien vuoden 2007 tilintarkastusta. Todettiin, että asia on luonteeltaan ei vielä julkinen. Hallituksen puheenjohtajan esitys: merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja ryhtyy laki kunnallisesta viranhaltijasta ( /304) 47 :n mukaisiin toimenpiteisiin. pyytää seuraavilta viranhaltijoilta kirjalliset vastineet tilintarkastajan ilmoituksen johdosta: Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Silvola Talousjohtaja Pekka Kaisto Kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Kirjallisten vastineitten määräaika on klo Kuulemista koskevat kirjelmät toimitetaan Silvolalle, Kaistolle ja Parkkilalle välittömästi. jatkaa asian käsittelyä to klo 18.30, mihin kokoukseen Silvolalle, Kaistolle ja Parkkilalle varataan tilaisuus tulla henkilökohtaisesti kuulluksi. Päätös: päätti hyväksyä hallituksen puheenjohtajan esityksen. Kokous keskeytettiin ja sitä päätettiin jatkaa to klo Kokousta jatkettiin to klo Todettiin, että läsnä olivat: Riikka Moilanen-Savolainen, puheenjohtaja Esko Valikainen, varapuheenjohtaja Suvi Helanen Markku Kestilä Maire Mäki Jouko Nissinen Kaija Sepponen Eija Säilynoja Kyösti Tornberg, sihteeri Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

24 PÖYTÄKIRJA 8/ Juha Kukkonen Leena Paasivaara Unto Valpas, valtuuston puheenjohtaja Niilo Keränen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Timo Savela, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Paavo Sorvisto, kutsuttuna asiantuntijana Hallituksen puheenjohtaja teki selonteon saaduista kirjallisista vastineista. Todettiin, että sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Silvola on sairauslomalla saakka, ja että hän on antanut asianajaja Mikko Hunnakon laatiman päivätyn kirjallisen vastineen sekä ilmoittanut asianajaja Olli Siposen välityksellä, ettei voi saapua nyt kuultavaksi. Seuraavaksi hallitus suoritti kehitysjohtaja Pasi Parkkilan ja talousjohtaja Pekka Kaiston suullisen kuulemisen. Liitteenä: - tilintarkastaja Risto Hyvösen kuntalain 73 :n mukainen ilmoitus sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Silvolan, talousjohtaja Pekka Kaiston ja kehitysjohtaja Pasi Parkkilan vastineet - ilmoitus kuulemiseen saapumisen estymisestä (salassa pidettävä, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 kohta 26) Tämän jälkeen hallituksen puheenjohtaja teki seuraavan päätösesityksen: Viitaten JHTT Risto Hyvösen päivättyyn kuntalain 73 :n mukaiseen ilmoitukseen sekä saatuihin vastineisiin, hallitus katsoo, että on aihetta epäillä Silvolan syyllistyneen laki kunnallisesta viranhaltijasta 47 :n mukaiseen moitittavaan menettelyyn. Sen vuoksi hallitus päättää tehdä tutkintapyynnön poliisille asiasta ensisijaisesti Silvolaa koskien. Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että Silvola pidätetään virantoimituksesta siitä alkaen kun hänen sairauslomansa on päättynyt. päättää saattaa asian tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Hall 59 Päätös: päätti hyväksyä hallituksen puheenjohtajan esityksen. Tämän jälkeen hallituksen jäsen Kyösti Tornberg poistui kokouksesta klo 21.05, minkä vuoksi hallitus valitsi sihteeriksi Kaija Sepposen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

25 PÖYTÄKIRJA 8/ Kokouksessa käsitellään ja päätetään hallituksen pöytäkirjan 59 :n liitteiden julkisuudesta Hall 65 Puheenjohtaja teki selonteon asian vaiheista edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Tämän jälkeen kutsuttu asiantuntija Paavo Sorvisto kävi perinpohjaisesti läpi lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta :n 1 sekä :n 24 kohdat 6 ja 15. merkitsi tiedoksi ja pöytäkirjaan liitettäväksi asianajotoimisto Procope & Hornborgin lausunnon asiakirjojen julkisuudesta. Edelleen hallitus merkitsi tiedoksi ja pöytäkirjaan liitettäväksi asianajaja Juha Regelinin kirjeen. Tämän jälkeen hallituksen puheenjohtaja teki seuraavan päätösesityksen: päättää, että JHTT Risto Hyvösen ilmoitus sekä Pentti Silvolan, Pekka Kaiston ja Pasi Parkkilan vastineet ovat julkisia. Päätös: päätti hyväksyä hallituksen puheenjohtajan esityksen. Sen lisäksi hallitus päätti velvoittaa hallituksen puheenjohtajan hoitamaan tutkintapyynnön viipymättä eteenpäin. Liitteenä on valtuuston puheenjohtaja Unto Valppaan päätös Vs. sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Koska hallitus on myöntänyt sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Silvolalle anomuksesta eron vanhuuseläkkeelle siirtymisen takia lukien, hallitus päättää peruuttaa valtuustolle tekemänsä esityksen pidättää Pentti Silvola virantoimituksesta siitä alkaen, kun hänen sairauslomansa on päättynyt. esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi hallituksen tilintarkastusilmoituksen perusteella suorittamat toimenpiteet ja valtuuston puheenjohtaja Unto Valppaan päätöksen Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

26 PÖYTÄKIRJA 8/ Vs. sairaanhoitopiirin johtajan tarkennettu esitys: Koska hallitus on myöntänyt sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Silvolalle anomuksesta eron vanhuuseläkkeelle siirtymisen takia lukien, hallitus päättää peruuttaa valtuustolle tekemänsä esityksen pidättää Pentti Silvola virantoimituksesta siitä alkaen, kun hänen sairauslomansa on päättynyt. hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajalle myönnetyn sairausloman ajalle esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi hallituksen tilintarkastusilmoituksen perusteella suorittamat toimenpiteet ja valtuuston puheenjohtaja Unto Valppaan päätöksen Hall 83 Päätös: hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan tarkennetun esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

27 PÖYTÄKIRJA 8/ KOKOUKSEN KESKEYTTÄMINEN JA JATKUMINEN Merkittiin, että hallitus keskeytti kokouksen klo Kokousta jatketaan tiistaina klo Hall 84 Hallituksen kokousta jatkettiin maanantaina klo 17. Aikataulun muutoksesta oli ilmoitettu sähköpostilla, puheenjohtajan ilmoitus Paluuviestillä varmistettiin, että kaikki hallituksen jäsenet olivat saaneet sähköpostiviestin. Kokouksessa olivat läsnä: Riikka Moilanen-Savolainen Esko Valikainen Suvi Helanen Markku Kestilä Maire Mäki Jouko Nissinen Kaija Sepponen Tarja Kinnunen, varajäsen Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Unto Valpas Timo Savela Aino-Liisa Oukka Juha Korpelainen Kaarina Torppa Pentti Peltola Puheenjohtajan kutsumana asiantuntijana hallintolakimies Paavo Sorvisto oli läsnä poliisille tehtävää tutkintapyyntöä koskevan asian käsittelyn ajan. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

28 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:200/ TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE Kokouskutsuun sisältymätön asia kuuli hallintolakimies Paavo Sorviston selonteon Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan pöytäkirjamenettelyistä vuonna 2003 liittyen tilintarkastaja Risto Hyvösen laatiman kuntayhtymän hankintoja ja rakennusurakoita koskevan, päivätyn tarkastusmuistion ja tilintarkastajan raportin 2/2002 käsittelyyn. Vs. sairaanhoitopiirin johtajan (Aino-Liisa Oukka) esitys: päättää tehdä tutkintapyynnön poliisille Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan pöytäkirjamenettelyistä vuonna 2003 liittyen tilintarkastaja Risto Hyvösen päivätyn kuntayhtymän hankintoja ja rakennusurakoita koskevan tarkastusmuistion ja tilintarkastajan raportin 2/2002 käsittelyyn. Tutkintapyyntö liitteenä. Tutkintapyyntö on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 3 kohdan perusteella, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty sikseen Hall 85 Päätös: päätti hyväksyä vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

29 PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: 79 Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa KOKOUSKUTSU 11/2009 Kokousaika 12.10.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 14/2010 Kokousaika 20.12.2010 klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4 PÖYTÄKIRJA 3/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 11.50 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokousaika 11.5.2009 klo 10.04 12.00 Kokouspaikka Hallintokeskus, iso neuvott.h.g340 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä 38-40 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 157 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu

Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu Aika Torstai 26.3.2015 klo 13.00 Paikka Lapin ammattiopisto, Kemijärven toimipiste (neuvotteluhuone), Myllylammentie 23, Kemijärvi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asia lista HALLITUS KOKOUSAIKA: KOKOUSPAIKKA: 8.11.2017 kello 10.00 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, toimisto/kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 113 114 115 116 117 118

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 16 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 4

14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 16 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 4 PÖYTÄKIRJA 2/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 Johtokunta 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Paikka Oulu, Medipolis 5. krs, yhtymähallinnon neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.02.2015 Aika 27.02.2015 klo09:00-12:55 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

NRO 2/2016. Tarkastuslautakunta. 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 11 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 2/2016. Tarkastuslautakunta. 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 11 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 2/2016 Kokousaika 30.9.2016 klo 9 11.45 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 08.09.2014 Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Paikka Kokkola, hallituksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen Aika Torstai 19.11.2015 klo 9.15 11.03 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30 9.17 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 198 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot