Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä Tielaitos vuonna 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä Tielaitos vuonna 1999"

Transkriptio

1 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä Tielaitos vuonna 1999 Helsinki 2000 TI EHALLINTO Tiestötiedot

2 -en ALKUSANAT Hirvieläinonnettomuudet raportti täydentää Tielaitoksen vuosittaista Tieliikenneonnettomuudet yleisillä teillä julkaisua. Eläinonnettomuuksi kehitystä tarkastellaan tiepiirijaon ohella riistanhoitopiireittäin sekä suhteessa eläinkantaan. Onnettomuudet on jaoteltu myös niiden tapahtumiseen vaikuttavien seikkojen, kuten nopeusrajoitusten, valoisuuden ja vuodenajan mukaan. Tielaitoksen käyttämien keskimääräisten onnettomuuskustannusten perusteella on laskettu hirvieläinonnettomuuksien vuosikustannukset yhteiskunnalle. Liitteeseen 2 on tulostettu tierekisteristä riista-aidoilla ja hirvivaroituksilla ko. tieosuuksima tapahtuneiden onnettomuuksien määrät. Aita- ja varoitustietojen varustettujen tieosuuksien yhteispituudet tiepiireittäin sekä on ollut toistaiseksi harkinnanvaraista, eikä tau- saattaminen rekisteriin lukosta voida puuttuvien tietojen vuoksi tehdä vielä johtopäätöksiä toimien onnistuneisuudesta. Tavoitteena on saattaa tiedot ajan tasalle seuraavaan raportointiin mennessä. Tämän raportin ovat laatineet Riikka Rajamäki ja Juhani Mänttäri tiehallinnon tiestötiedot-yksiköstä. Tiedot eläinkannasta ovat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta sekä Metsästäjäin Keskusjärjestöltä. Helsingissä toukokuussa 2000 Tielaitoksen keskushallinto Tiestö tiedot

3 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 1999 SISÄLTÖ [CI SISÄLTÖ 1 HIRVIELÄINONNETTOMUUDET VUONNA KUVAT 7 Kuva 1. Hirvi- ja peuraonnettomuudet sekä henkilövahinkoihin johtaneet yleisillä teillä hirvieläinonnettomuudet 7 Kuva 2. Hirvionnettomuudet yleisillä teillä ja hirvikanta vuosina Kuva 3. Hirvionnettomuuksien kehitys vuosina tiepiireittäin... 8 Kuva 4. Hirvi- ja peuraonnettomuudet yleisillä teillä riistanhoitopiireittäin vuosina TAULUKOT 10 Taulukko 1. Hirvieläinonnettomuudet ja niiden seuraukset vuosina Taulukko 2. Hirvi- ja peuraonnettomuudet ja niiden seuraukset vuosina 1999 ja 1998 tiepiireittäin Taulukko 3. Hirvieläinonnettomuudet kuukausittain yleisillä teillä vuonna Taulukko 4. Hirvieläinonnettomuudet kuukausittain yleisillä teillä vuonna Taulukko 5. Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 1999 eri valoisuusolosuhteissa Taulukko 6. Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 1998 eri valoisuusolosuhteissa Taulukko 7. Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 1999 eri nopeusrajoitusalueilla Taulukko 8. Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 1998 eri nopeusrajoitusalueilla Taulukko 9. Hirvi- ja peuraonnettomuuksien vuotuiset kokonaiskustannukset vuosina 1999 ja 1998 vuoden 1997 yksikkökustannusten mukaan laskettuna Taulukko 10. Hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./100 milj. autokm) yleisillä teillä vuonna 1999 eri toiminnallisissa tieluokissa Taulukko 11. Hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 00 milj. autokm) yleisillä teillä vuonna 1998 eri toiminnallisissa tieluokissa... 14

4 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 1999 SISÄLTÖ Taulukko 12. Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./100 milj. autokm) yleisillä teillä vuonna 1999 Uudenmaan, Turun ja Hämeen ja koko maassa eri toiminnallisissa tieluokissa tiepiireissä Taulukko 13. Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 00 milj. autokm) yleisillä teillä vuonna 1998 Uudenmaan, Turun ja Hämeen ja koko maassa eri toiminnallisissa tieluokissa tiepiireissä Taulukko 14. Henkilävahinkoon johtaneiden hirvionnettomuuksien 00 milj. autokm) yleisillä teillä vuonna onnettomuusaste (onn./1 tiepiireittäin eri toiminnallisissa tieluokissa Taulukko 15. Henkilövahinkoon johtaneiden hirvionnettomuuksien milj. autokm) yleisillä teillä vuonna onnettomuusaste (onn./100 tiepiireittäin eri toiminnallisissa tieluokissa LIITE 1 17 Hirvionnettomuustiheys kunnittain, keskiarvo vuosista 1998 ja keskiarvo vuosista 1998 ja Peuraonnettomuustiheys kunnittain, LIITE2 19 Riista-aidoista ja hirvivaroituksista

5 1994. Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna HIRVIELÄINONNETTOMUUDET VUONNA HIRVIELÄINONNETTOMUUDET VUONNA 1999 Tielaitos tilastoi yleisillä teillä tapahtuneet yhteenajot hirvien ja peurojen kanssa. Tieto perustuu poliisin ilmoituksiin. Tästä raportista ilmenevät vuoden 1999 onnettomuustietojen ohella tarkistetut tiedot vuodelta Monissa taulukoissa ja kuvissa on lisäksi seurattu kehitystä pitemmältä ajanjaksoita. Vuonna 1999 tapahtui yleisillä teillä 4534 hirvieläinonnettomuutta. Luku on 810 onnetto-jälleen suurin kautta aikojen, ylittäen edellisen vuoden luvun muudella. Hirveen törmättiin 2815 ja peuraan 1719 kertaa. Onnettomuuksissa kuoli 9 ja loukkaantui 312 ihmistä. Pohjois-Suomen tieliikenteessä menetettyjen porojen määrä pysyi paliskuntien ilmoituksen mukaan likimain ennallaan, runsaassa 3000 yksilössä. Eläinonnettomuuksien lukumäärä on kasvanut viime vuosina selvästi. Hirvionnettomuuksia tapahtui vuonna 1999 kaksi kertaa niin paljon kuin vuonna Myös peuraonnettomuudet ovat lisääntyneet koko 1990-luvun ajan, mutta vuonna 1999 lisäys oli aikaisempaa pienempi. Keskimäärin on viitenä viime vuonna tapahtunut 3476 hirvieläinonnettomuutta vuotta kohti. Hirvi- ja peuraonnettomuudet jakautuvat eri lailla maan alueelle. Hirvionnettomuuksia tapahtuu koko maassa, Lapissa kuitenkin melko vähän. Peuraonnettomuuksista valtaosa ajetaan valkohäntäpeuran kanssa Turun, Uudenmaan ja Hämeen tiepiireissä. Pienemmässä määrin kolaroidaan pohjoisempana, mm. metsäpeuran kanssa Kuhmon seudulla. Vuonna 1999 hirvionnettomuudet lisääntyivät kaikissa tiepiireissä, mutta erityisen paljon Hämeen, Vaasan ja Oulun tiepiireissä. Tiepiirien sisälläkin on alueellisia eroja. Hämeen tiepiirissä hirvionnettomuuksien lisäys oli piirin eteläosissa Etelä-Hämeen riistanhoitopiirin alueella jopa 92 %, piirin pohjoisosissa Pohjois-Hämeen riistanhoitopiirin alueella "vain" 26 %. Oulun tiepiirissä hirvionnettomuudet lisääntyivät eniten piirin länsiosissa olevan Oulun riistanhoitopiirin alueella. Peuraonnettomuuksien määrä kasvoi edeltävistä vuosista poiketen lähinnä Lounais-Suomen perinteisten peura-alueiden ulkopuolella. Vuoden vaarallisinta aikaa hirvieläinonnettomuuksien suhteen on keskikesä syksy. Hirvien kanssa kolaroitlin vuonna 1999 eniten syyskuussa. Peura- ja kolareita ajettiin erityisesti loka -marraskuussa, ja kasautuminen tähän ajankohtaan oli selvempi kuin hirvionnettomuuksissa. Riski törmätä eläimiin kasvaa valaistuksen vähetessä. Lähes puolet onnettomuuksista ajettiin pimeässä ja viidennes hämärässä. Hämärässä ja pimeässä ajetut onnettomuudet myös lisääntyivät vuonna 1999 enemmän kuin valoisan ajan onnettomuudet. Valtaosa onnettomuuksista tapahtuu korkeilla nopeuksilla. Nopeusrajoitus oli suurempi 96 %:ssa tapauksista. Erityisen selvästi ajonopeus 80 km/h tai vaikuttaa henkilövahinkojen syntyyn. Vuonna 1999 kuolemaan johtaneet hirvionnettomuudet sattuivat yhtä lukuun ottamatta 100 tai 120 km/h - rajoituksen piirissä, vaikka korkeimmat rajoitukset ovat voimassa pääasiassa vuoden kesäpuoliskolla. vain Suurimmassa osassa hirvieläinonnettomuuksista on hirven tai peuran lisäksi osallisena henkilöauto. Vuonna 1999 yli kolme neljäsosaa onnettomuuksiin

6 -set 6 Hrvieläinonnettomuudet yleisillå teillä vuonna 1999 HIRVIELÄtNONNETTOMUUDET VUONNA 1999 osallisista ajoneuvoista oli henkilöautoja. Moottoripyöriä oli osallisina hirvieläinonnettomuuksissa vain 14, mutta seuraukset olivat vakavia. Kandessa tapauksessa moottoripyöräilijä kuoli ja neljässä loukkaantui. Hirvionnettomuuksien lisääntymisen myötä myös onnettomuusasteet (onnettomuuksia ajettua tiekilometriä kohti) ovat nousseet. Koko maassa ajettiin hirvien kanssa 9,4 onnettomuutta / 100 milj. autokm. Korkeimmat piirikohtai luvut olivat Kaakkois-Suomessa (14,7) ja Oulussa (12,2) ja matalin Uudellamaalla (5,2). Peuraonnettomuuksien selvästi korkein aste, 17 onn. / 100 oli Turun tiepiirissä. Seututeillä oli tieluokista korkein onnetto- milj. autokm, muusaste. Henkilövahinkoihin johtaneiden hirvionnettomuuksien aste oli koko maassa keskimäärin 0,8 onn. /100 milj. autokm. Korkein arvo (1,4) oli Kaakkois- Suomen tiepiirissä ja matalin Lapissa (0,5). Valtateillä henkilövahinkoihin johtaneiden hirvionnettomuuksien aste on tieluokista korkein (0,8). Hirvieläinonnettomuuksien laskennallinen kokonaiskustannus yhteiskunnalle oli viime vuonna 344 miljoonaa markkaa. Tästä on hirvionnettomuuksien osuus 261 miljoonaa ja peuraonnettomuuksien osuus 83 miljoonaa. Lisäys vuoteen 1998 nähden on syntynyt lähinnä loukkaantumisiin tai omaisuusvahinkoihin johtaneiden hirvionnettomuuksien määrän kasvusta. Kustannuksia laskettaessa on käytetty Tielaitoksen vuonna 1997 hyväksymiä keskimääräisiä ns. yhteiskunnalliseen maksuhalukkuuteen perustuvia onnettomuuksien yksikkökustannuksia.

7 3 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna KU VAT 2 KUVAT Onnettomuuksia Hirvionnettomuus - - Peuraonnettomuus Henkilövahinko-onnettornuus Kuva 1. Hirvi- ja peuraonnettomuudet sekä henkilövahinkothin johtaneet hirvieläinonnettomuudetyleisillä teillä Kesäkanta. Talvikanta - Onnettomuudet Hirvikanta (1000 hirveä) Onnettomuuksia 160 'uuu Kuva 2. Hiivionnettomuudet yleisillä teillä ja hiivikanta vuosina Hirvikantatieto Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitokselta ja vuodesta 1997 alkaen Metsästäjäin Keskusjärjestöltä (yhteenveto riistanhoitopiirien hirvikantaarvioista).

8 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 1999 KUVAT Uusimaa Turku 500 ZULJ Kaakkois-Suomi Häme 500 uu Savo-Karjala Keski-Suomi 500 'JUU Vaasa Oulu Lappi Kuva 3. Hiwionnettomuuksien kehitys vuosina tiepiireittäin. Vuosien tiedoissa tiepllrien rajoina on käytetty nykyisiä rajoja

9 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 1999 KU VAT Hirvionnettomuudet Uusimaa Etelä-Savo Pohjois-Savo Kymi Pohjois-Karjala. z,uu Hirvionnettomuudet Keski-Suomi Etelä-Häme Pohjois-Häme Satakunta Varsinais-Suomi Hirvionnettomuudet Peuraonnettom uudet Pohjanmaa Oulu Uusimaa Eelä-l-Iäme Kainuu Ruots. Pohjanmaa Fhjois -Häme Varsinais-Suoni Lappi. Satakunta Fvut Kuva 4. Hirvi- ja peuraonnettomuudet yleisillä teillä riistanhoitopiireittäin vuosina

10 10 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 1999 TAU LUKOT 3 TAULUKOT Taulukko 1. Hirvieläinonnettomuudetja n//den seuraukset vuosina Onnettomuuksia Kuolleita Loukkaantuneita Vuosi Hirvi Peura Yht. Hirvi Peura Yht. Hirvi Peura Yht Taulukko 2. Hirvi- ja peuraonnettomuudet ja niiden seuraukset vuosina 1999 ja 1998 tie pi/reittäin. Hirvionnettom. Peuraonnettom. Hirvi- Seuraukset Vuo- Kuol. Louk. Yht. Kuol. Luk. Yht. Kuol- Louk - si joht. joht. joht. joht. yht. leita kaant. Uusimaa Turku Kaakkois-Suomi Häme Savo-Karjala Keski -Suomi Vaasa Oulu Lappi Kokomaa

11 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna TAU LU KOl Taulukko 3. Hirvieläinonnettomuudet kuukausittain yle/sillä teillä vuonna Hirvieläftonnettomuudet Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Kuukausi Kuol. Loukk. Henk. % Kaikki ann. % Kaikki ann. % joht. joht. vah. joht. Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Taulukko 4. Hiivieläinonnettomuudet kuukausittain yle/sillä teillä vuonna Hirvieläinonnettomuudet Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Kuukausi Kuol. Loukk. Henk. % Kaikki ann. % Kaikki ann. % joht. joht. vah. joht. Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä

12 12 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 1999 TAULUKOT Taulukko 5. Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 1999 eri valoisuusolosuhteissa. Hirvieläinonnettomuudet Hirvionnettomuudet Peuraonnettom. Kuukausi Kuol. Loukk. Henk. % Kaikki % Kaikki % joht. joht. vah. onn. onn. joht. Päivänvalo Hämärä Pimeä Tie valaistu Ei tietoa Yhteensä Taulukko 6. Hitvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 1998 eri valoisuusolosuhteissa. Hirvieläinonnettomuudet Hirvionnettomuudet Peuraonnettom. Kuukausi Kuol. Loukk. Henk. % Kaikki % Kaikki % joht. joht. vah. onn. onn. joht. Päivänvalo Hämärä Pimeä Tie valaistu Ei tietoa Yhteensä

13 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna TAULUKOT Taulukko 7. Hirvieläinonnettomuudet yle/sillä teillä vuonna 1999 eri nopeusrajoitusalueilla. Hirvieläinonnettomuudet Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Nopeus- Kuol. Loukk. Henk. % Kaikki onn. % Kaikki onn. % rajoitus joht. joht. vah. km/h joht Ei tietoa Yhteensä Taulukko 8. H/,vielåinonnettomuudet yle/sillä teillä vuonna 1998 eri nopeusrajoitusalueilla. Hirvieläinonnettomuudet Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Nopeus- Kuol. Loukk. Henk. % Kaikki onn. % Kaikki onn. % rajoitus joht. joht. vah. km/h joht Ei tietoa Yhteensä Taulukko 9. Hitvi- ja peuraonnettomuuksien vuotuiset kokonaiskustannukset vuosina 1999 ja 1998 vuoden 1997 yksikkö kustannusten mukaan laskettuna. Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Milj. % Milj. % Milj. % Milj. % mk mk mk mk Kuol.joht.onn Loukk.joht.onn Omaisuusvahinko-onn Yhteensä

14 14 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 1999 TAULUKOT Taulukko 10. Hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./100 milj. autokm) 1999 eri toiminnallisissa tieluokissa. Laskennassa on käy-yleisillä teillä vuonna tetty vuoden 1999 liikennemääriä. Tieluokka Tiepiiri Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Kaikki tiet Uusimaa 5,2 5,6 4,7 5,2 5,2 Turku 11,3 5,4 9,6 3,6 8,3 Kaakkois-Suomi 14,4 21,1 16,1 11,9 14,7 Häme 6,8 16,7 7,9 8,4 8,3 Savo-Karjala 10,1 11,1 15,3 6,5 10,6 Keski-Suomi 13,5 14,4 7,0 8,8 11,7 Vaasa 14,4 7,6 12,3 8,6 11,7 Oulu 12,1 15,6 15,0 9,0 12,2 Lappi 6,0 4,7 9,1 8,7 6,8 Yhteensä 9,9 9,6 10,1 7,3 9,4 Taulukko 11. Hivionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./100 milj. autokm) yleisillä teillä vuonna 1998 eri toiminnallisissa tieluokissa. Laskennassa on käytetty vuoden 1998 liikennemääriä. Tieluokka Tiepiiri Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Kaikki tiet Uusimaa 5,8 4,1 4,2 4,1 4,8 Turku 9,0 4,8 8,8 4,7 7,3 Kaakkois-Suomi 12,2 20,7 11,6 8,0 11,9 Häme 5,4 7,8 6,8 4,1 5,6 Savo-Karjala 6,7 9,7 9,4 7,5 7,9 Keski-Suomi 7,9 16,7 7,5 5,0 7,9 Vaasa 9,2 6,5 8,9 6,3 8,1 Oulu 7,8 6,8 11,0 5,7 7,8 Lappi 2,6 3,7 4,7 4,6 3,6 Yhteensä 7,4 6,9 7,7 5,4 7,0

15 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna TAULUKOT Taulukko 12. Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./100 milj. autokm) 1999 Uudenmaan, Turun ja Hämeen tiepiireissä ja koko yleisillä teillä vuonna on käytetty vuoden 1999 maassa eri toiminnalilsissa tieluokissa. Laskennassa liikennemääriä. Tieluokka Tiepiiri Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Kaikki tiet Uusimaa 6,2 6,7 8,8 11,3 7,7 Turku 13,2 13,7 25,8 18,5 17,0 Häme 7,4 11,8 10,1 14,0 9,3 Koko maa 4,5 5,7 7,3 7,2 5,7 Taulukko 13. Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./100 milj. autokm) yleisillä teillä vuonna 1998 Uudenmaan, Turun ja Hämeen tiepllreissä ja koko maassa eri toiminnallisissa tieluokissa. Laskennassa on käytetty vuoden 1998 lllkennemääriä. Tiel uokka Tiepilri Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Kaikki tiet Uusimaa 5,3 7,6 9,2 12,5 7,8 Turku 13,2 18,9 27,7 17,1 17,7 Häme 6,2 10,3 15,7 17,9 10,1 Koko maa 3,9 6,3 8,4 7,6 5,8

16 16 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 1999 TAULUKOT Taulukko 14. Henkilö va hinkoon johtaneiden hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./100 milj. autokm) yleisillä teillä vuonna 1999 tiepiireittäin eri toiminnallisissa tieluokissa. Laskennassa on käytetty vuoden 1999 liikennemääna. Tie luokka Tiepiiri Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Kaikki tiet Uusimaa 0,7 1,0 0,3 0,4 0,6 Turku 1,7 0,2 0,7 0,3 1,0 Kaakkois-Suomi 1,6 2,2 1,1 0,6 1,4 Häme 0,6 1,5 0,2 0,1 0,6 Savo-Karjala 0,5 1,6 0,4 0,0 0,5 Keski-Suomi 1,5 0,8 0,7 0,0 1,0 Vaasa 1,5 1,1 1,1 0,7 1,2 Oulu 0,9 1,0 0,2 0,6 0,7 Lappi 0,6 0,7 0,0 0,7 0,5 Yhteensä 1,0 1,1 0,5 0,4 0,8 Taulukko 15. Henkilö va hinkoon johtaneiden hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./100 milj. autokm) yleisillä teillä vuonna 1998 tiepiireittäin eri toiminnallisissa tieluokissa. Laskennassa on käytetty vuoden 1998 liikennemääna. Tieluokka Tiepiiri Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Kaikki tiet Uusimaa 1,0 0,2 0,2 0,0 0,5 Turku 1,1 0,5 0,6 0,1 0,6 Kaakkois-Suomi 0,9 0,0 1,4 0,0 0,8 Häme 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 Savo-Karjala 0,1 0,8 0,6 0,2 0,3 Keski -Suomi 1,2 3,0 0,8 0,0 1,0 Vaasa 1,2 0,3 0,2 1,0 0,9 Oulu 0,5 0,0 0,7 0,0 0,4 Lappi 0,3 0,0 1,3 0,0 0,4 Yhteensä 0,8 0,4 0,6 0,2 0,6

17 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna LuTE 1 Hirvionnettomuustiheys yleisillä teillä kunnittain, keskia Hi rvionn 100 tiekil I lo 6 ibm etri

18 18 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 1999 LIITE 1 Peuraonnettom uustiheys yleisifiä teillä kunnittain, keskia Peu raon 100 tieki I lo ibm etriä

19 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna LillE 2 Riista-aidoista ja hirvivaroituksista Tierekisteri sisältää tietolajina 303 tiedot riista-aidoin ja hirvivaroituksin varustetuista tieosuuksista. Osoitteiden saattaminen rekisteriin on ollut toistaiseksi tiepiirien harkittavissa. Oheiseen taulukkoon on koottu em. tiedot viime vuodenvaihteesta sekä onnettomuudet aitojen ja varoitusten alueella. Tiedot riistaaidoista ovat todennäköisesti melko hyvin ajan tasalla. Hirvivaroituksista näyttäisi sen sijaan olevan tiedossa vain likimain puolet, siten että tietoa ei ole joissakin piireissä tuotu ollenkaan rekisteriin. Rekisteritiedoilla on käyttöä mm. tutkittaessa riista-aitojen vaikutusta onnettomuuksiin sekä pidettäessä varoitusmerkintöjä ajan tasalla. Tietojen saattaminen koko maan kattavaksi helpottaisi hirvieläinonnettomuuksien torjumiseksi tehtävää tutkimusta ja seurantaa. Tiestötiedot tulee lähettämään lähiaikoina tiepiireille tarkemmat ohjeet ko. tietojen tallentamisesta. Koko maan 447 aidatulla tiekilometrillä sattui lähes sata hirvieläinonnettomuutta, mikä tarkoittaa vielä yhtä onnettomuutta n. 4,5 tiekm kohti. Uudenmaan, Turun, Savo-Karjalan, Vaasan ja Oulun tiepiireissä oli hirvivaroitus rekisterin mukaan yhteensä 1292 tiekilometrillä. Näillä tieosuuksilla tapahtui 358 hirvionnettomuutta, mikä on 22% ko. piirien hirvionnettomuuksista. Uudenmaan ja Turun piirien peuraonnettomuuksista runsas neljännes tapahtui viime vuonna varoituksin varustetulla tieosuudella. Hiivieläinonnettomuudet yle/sillä teillä vuonna 1999 hiiviaitojen ja -va ro itusten alueella. H/ni/a/ta- ja varoitustiedot ovat peräisin tierekisteristä tilanteesta. Tiepituuksien laskennassa ei ole mukana ramppeja Tiepituus, Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet km hirvi- hirviva- aita va- ei aitaa aita va- ei aitaa aita roitus roitus /varoitusta roitus /varoitusta Uusimaa Turku Kaaakkois Suomi Häme Savo-Karjala Keski -Suomi Vaasa Oulu Lappi Yhteensä

;:, ::..:. k, i : I..d.

;:, ::..:. k, i : I..d. ;:, I. :. & k,. v ::..:.. -. i : --.--.. I I..d. a 'VP TIEHALU NIO Kirjasto ALKUSANAT Hirvieläinonnettomuudet raportti täydentää Tiehallinnon vuosittaista Tiellikenneonnettomuudet yleisillä teillä julkaisua.

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2007

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2007 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 Tiehallinnon tilastoja 2/27 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 1 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 Tiehallinnon tilastoja 2/27 Tiehallinto

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 4/2005

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 4/2005 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 24 Tiehallinnon tilastoja 4/25 Julkaisun nimi 1 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 24 Tiehallinnon tilastoja 4/25 Tiehallinto Helsinki 25 2

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 4/2006

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 4/2006 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 Tiehallinnon tilastoja 4/26 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 1 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 Tiehallinnon tilastoja 4/26 Tiehallinto

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet Tielaitos yleisillä teillä

Hirvieläinonnettomuudet Tielaitos yleisillä teillä Hirvieläinonnettomuudet Tielaitos yleisillä teillä 1994-95 Helsinki 1997 Tiehallinto Liikenne- ja tiestötiedot Hirvieläinonnettomuudet ylesillä teillä 1994-95 KUVA- JA TAULUKKOLUETTELO I Kuvaluettelo Kuva

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 2003

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 2003 c2rô'io(oi VP TIE HALLI NIO Hanne Rantala ja Juhani Mänttäri Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 2003 TIEHfI ir:rro Krjasto 0g 7?EN/H/'? -non ALKUSANAT Hirvieläinonnettomuudet raportti täydentää

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2009

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2009 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 28 Tiehallinnon tilastoja 2/29 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 28 Tiehallinnon tilastoja 2/29 Tiehallinto Helsinki 29 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2008

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2008 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 27 Tiehallinnon tilastoja 2/28 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 27 Tiehallinnon tilastoja 2/28 Tiehallinto Helsinki 28 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Luk enne vira sto LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2009

Luk enne vira sto LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Luk enne vira sto 072010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 7 /2 0 10 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Luk. enne vira sto LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011

Luk. enne vira sto LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Luk enne vira sto 3 2012 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Liikenneviraston tilastoja 3/2012 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2013 sekä hirvi- että peuraonnettomuuksien määrä kasvoi. Hirvionnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2013. Vuonna 2012 hirvionnettomuuksissa kuolleita ei ollut.

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 3 212 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 211 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 211 Liikenneviraston tilastoja 3/212 Liikennevirasto Helsinki 212 Kannen kuva:

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2013

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 6 214 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 213 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 213 Liikenneviraston tilastoja 6/214 Liikennevirasto Helsinki 214 Kannen kuva:

Lisätiedot

LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA

LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA Luk enne vira sto 4 2011 LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneviraston tilastoja 4/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2011 hirvionnettomuuksien määrä väheni. Peuraonnettomuuksien määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2010. Hirvikolareissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2011. Vuonna 2010 kuolleita

Lisätiedot

Luk. enne vira sto LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2012

Luk. enne vira sto LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Luk enne vira sto 5 2013 LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneviraston tilastoja 5/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Luk enne vira sto 6 2014 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Liikenneviraston tilastoja 6/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLÄ TEILLÄ kpl I 800 I I

HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLÄ TEILLÄ kpl I 800 I I 2216 kpl 2000 7601 11600 11200 I 800 71 I 400 1970-71 -72-73 -74-75 -76-77 -78-79 -80-81 -82-83 -84-85 -86-87 -88 I HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLÄ TEILLÄ 1988 TIE- JA VES1RAKENNUSHALLITUS TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 2014

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 2014 8 215 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet vuonna 214 Hirvieläinonnettomuudet vuonna 214 Liikenneviraston tilastoja 8/215 Liikennevirasto Helsinki 215 Kannen kuva: Antti Nykänen Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Hirvionnettomuudet vuonna Liikenneviraston tilastoja 5/2017

Hirvionnettomuudet vuonna Liikenneviraston tilastoja 5/2017 Hirvionnettomuudet vuonna 2016 Liikenneviraston tilastoja 5/2017 Hirvionnettomuudet vuonna 2016 Liikenneviraston tilastoja 5/2017 Liikennevirasto Helsinki 2017 Kannen kuva: Matti Suopajärvi / vastavalo.net

Lisätiedot

_UPPI. UVi I wjy. ÅiWÅI HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ 1985 _I, 2200 kpl 2000

_UPPI. UVi I wjy. ÅiWÅI HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ 1985 _I, 2200 kpl 2000 2200 kpl 2000 2216 1800 1600 _UPPI 1400 1200 1000 800 UVi I wjy _I, ÅiWÅI _ 600 400 200 _ p 0 I 1967 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ 1985

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet vuonna Liikenneviraston tilastoja 8/2016

Hirvieläinonnettomuudet vuonna Liikenneviraston tilastoja 8/2016 Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1 Liikenneviraston tilastoja /1 Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1 Liikenneviraston tilastoja /1 Liikennevirasto Helsinki 1 Kannen kuva: Pentti Sormunen / Vastavalo.fi Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2003

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2003 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2002 Tiehallinnon tilastoja 3/2003 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2002 Tiehallinnon tilastoja 3/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 Kannen kuva: Seppo Sarjamo

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon selvityksiä 49/2002

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon selvityksiä 49/2002 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2001 Tiehallinnon selvityksiä 49/2002 Tiehallinto Helsinki 2002 Riikka Rajamäki, toimittaja Seppo Sarjamo, kansikuva ISSN 1457-9871 ISBN 951-726-938-2 TIEH 3200780

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 TEK Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 Tutkimus/HT 05.08.2003 Työttömyydessä tyypillistä kasvua keväästä kesään Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus/PP KESÄKUU 2004 Rakennusalalla tilanne edelleen paranee, muilla aloilla ei Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 3. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 3. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 3. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus 30.10.2009 TYÖLLISYYSKATSAUSIII/2009 Sivu1(1) Diplomi-insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynyt

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien määrä jatkoi vuonna 2007 alkanutta vähenemistään edelleen vuonna 2009. Hirvikolareissa on viime vuosina menehtynyt y keskimäärin viisi ihmistä vuosittain.

Lisätiedot

Hirvikolariseuranta. Lappi Lapin ELY, Ramboll Finland Oy

Hirvikolariseuranta. Lappi Lapin ELY, Ramboll Finland Oy Hirvikolariseuranta Lappi 2-216 Lapin ELY, Ramboll Finland Oy 17.3.217 LIIKENNETURVALLISUUS LAPISSA VUONNA 216 Tieliikenteessä kuoli 15 henkilöä (215 / 11 hlöä, 214 / 13 hlöä). Vuosien 2-216 ka. oli 14

Lisätiedot

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2005

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2005 Riistantutkimuksen tiedote :. Helsinki..00 Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 00 Vesa Ruusila, Mauri Pesonen, Riitta Tykkyläinen, Arto Karhapää ja Maija Wallén Maamme hirvikannassa ei tapahtunut syksyn

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 9.3.2009 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Tutkimus/tm 7.5.2003 Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien lukumäärä maaliskuun 2003 lopussa oli 1217 henkilöä ja työttömyysaste 2,6 prosenttia. Vuoden aikana

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus/PirkkaJalasjoki 11.8.2009 Sivu1(2) Diplomi insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynyt

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005 Tutkimus/JS TOUKOKUU 2005 Vastavalmistuneet työllistyivät parhaiten kahteen vuoteen Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus/PirkkaJalasjoki 08.05.2009 Diplomi insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynytvuoden

Lisätiedot

?J\ '\ ::k A. Tielaitos vuonna ,(r.\:_.l j ( 1 : :.:.\ / 1 J-' Tiepiirien päätökset nopeusrajoituksista A ' '- 9 ('V / \\ \ \A - --.

?J\ '\ ::k A. Tielaitos vuonna ,(r.\:_.l j ( 1 : :.:.\ / 1 J-' Tiepiirien päätökset nopeusrajoituksista A ' '- 9 ('V / \\ \ \A - --. Tiepiirien päätökset nopeusrajoituksista Tielaitos vuonna 1998?J\ '\ A ' '- 9 ::k A \l/--- \ \ ' A ' \ ---. J \ ('V / -,... j \? l 1 / -,(r.\:_.l j ( 1 : :.:.\ / 1 J-' \\ \ \A - ' '.. ''.. A..iIII" 7V'

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 31.12.2008 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-syyskuussa 2016 Helsinki 6 301 Vantaa 3 565 Espoo 3 414 Tampere 2 714 Oulu 1 592 Turku 1 483 Jyväskylä 1 321 Kuopio 912 Lahti 520 Sipoo 425....

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus TYÖLLISYYSKATSAUS IV/2009 Diplomi insinöörien ja arkkitehtien työmarkkinatilanteessa ei muutosta

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

HIRVIELÄINONNETTOMUUDET ITÄ-SUOMESSA VUOSINA

HIRVIELÄINONNETTOMUUDET ITÄ-SUOMESSA VUOSINA HIRVIELÄINONNETTOMUUDET ITÄ-SUOMESSA VUOSINA 2012-2016 Perustietoja hirvieläinonnettomuuksista Lähde: Poliisin tilastot, onnettomuusrekisteri, vuodet 2012-2016 HUOM! Kattavia tilastoja peuraonnettomuuksista

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2004

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2004 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2004 Tutkimus/JS TAMMIKUU 2005 Työttömistä diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä kaksi viidesosaa yli 50- vuotiaita Työttömien

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2007 www.tek.fi DIA-kunnan työllisyyskatsaus I-2007: Työttömyyden lasku voimistunut huomattavasti, Etelä-Suomi ja Häme työllisyyden

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2010 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TYÖLLISYYSKATSAUS I/2010 TEK RY Diplomi insinöörien ja arkkitehtien työttömyys

Lisätiedot

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2001

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2001 1 Riistantutkimuksen tiedote 182: 1-7. Helsinki 3.9.2 Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 1 Ilpo Kojola Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suurpetoseurannan mukaan maamme karhukanta pysyi

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta 15.2.2010 Dnro 85/301/2010 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 513/444/2010 Lausuntopyyntö 4.2.2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2012

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2012 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2012 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS I/2012 1 782 diplomi- insinööriä työttöminä maaliskuussa 2012, lomautettuja

Lisätiedot

Turun väestökatsaus helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus helmikuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Tällä dialla on Turun vahvistettuja väkilukutietoja; muilla sivuilla tammihelmikuun ennakkotietoja

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 5/2003 Sirpa Alen 17.4.2003 Arava- ja korkotukikohteiden rakennuskustannukset vuonna 2002 Arava- ja korkotukihankkeiden rakennuskustannusten kehitys

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

INSINÖÖRILIITTO IL ry. Tutkimus/Jlar

INSINÖÖRILIITTO IL ry. Tutkimus/Jlar INSINÖÖRILIITTO IL ry Tutkimus/Jlar 14.9. TYÖTTÖMYYS SEURAA KAUSIVAIHTELUA, VASTAVALMISTUNEIDEN TILANNE KOHENTUNUT Työttömyystietoja heinäkuussa t Työttömien insinöörien määrä nousi tyypillisen kausivaihtelun

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus II/2006 - kehitys jatkuu myönteisenä lähes kaikissa

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS I/2011 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä pienentynyt hieman vuodenvaihteesta,

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

IAET-kassan työttömät TEKin jäsenet kuukausittain

IAET-kassan työttömät TEKin jäsenet kuukausittain TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TEK RY TYÖLLISYYSKATSAUS III/2010 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä kävi kaikkien aikojen ennätyksessä, TEKin jäsenten työttömyystilanne muuttumaton kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEK Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys palasi lievään kasvuun vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Tutkimus/ES Työllisyyden kasvu jatkuu suhdannenousun vauhdittamana Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT)

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2011

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2011 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2011 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS II/2011 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä vuoden takaisella tasolla,

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Eero Siljander Diplomi-insinööri ja arkkitehtikunnan työllisyys on kasvanut ja työttömyys vähentynyt 0,2

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2010 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS IV/2010 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä edelleen

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Kesäkuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 25.7.2017 / Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2004

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2004 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2003 Tiehallinnon tilastoja 3/2004 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2003 1 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2003 Tiehallinnon tilastoja 3/2004 Tiehallinto

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Tietoja Uudenmaan yleisistä teistä

Tietoja Uudenmaan yleisistä teistä Tietoja Uudenmaan yleisistä teistä Tielaitos 1.1.1997 Helsinki 1997 Uudenmaan tiepiiri ja liikennetiedot Tiestö- O TlEL/-'1TS Tietoja Uudenmaan yleisistä teistä 1.1.1997 ALKUSANAT Tämä julkaisu kuvaa Uudenmaan

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Jlar 2.10.2017 Työttömien määrä elokuussa selvässä laskussa Insinöörien työttömyystietoja elokuussa 2017 * Työttömien insinöörien määrä on nyt selvässä laskussa, työttömien määrä

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot