Evira-info elintarvikevalvontaviranomaisille 12/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Evira-info elintarvikevalvontaviranomaisille 12/8.12.2010"

Transkriptio

1 Evira-info elintarvikevalvontaviranomaisille 12/ Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuodelta 2009 Eurobarometri: Suomalaiset luottavat elintarviketurvallisuuteen ja elintarvikeketjun toimintaan Kehotus kunnille tehostaa listeriavalvontaa laitoksissa ja muissa elintarvikehuoneistoissa Järviveden käyttö kala-alanlaitoksissa EU:n uusi luomutunnus on täällä! Uutta Eviran internetsivuilla Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuodelta 2009 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arvioinnin raportti vuodelta 2009 on julkaistu Eviran internetsivuilla. Valvontakohteiden lukumäärä on kasvanut alkutuotannon tultua aiempaa laajemmin elintarvikevalvonnan piiriin. Vuonna 2009 oli kaikkiaan valvontakohdetta kuntien tarkastettavana. Tarkastuskäyntejä tehtiin kaikkiaan ja puutteita havaittiin käynnillä. Kuntien lähettämistä ELTU-tiedoista kävi ilmi, että toimijoiden omavalvonnan saaminen hyväksyttävälle tasolle on edelleen näkyvimpiä haasteita elintarvikevalvonnassa. Aluehallintovirastojen tekemien kunnallisten elintarvikevalvonnan auditointien tuloksena on todettu, että valvonnan laatua on kehitetty suunnitelmalliseksi ja riskiperusteiseksi. Elintarvikelain sallimien menettelyjen käyttö puutteiden korjaamiseksi on edelleen varovaista. Raportti löytyy Eviran internetsivuilta: Lisätietoja: ylitarkastaja Eeva Fieandt p , ja yksikönjohtaja Ulla Poutiainen-Lindfors p , Eurobarometri: Suomalaiset luottavat elintarviketurvallisuuteen ja elintarvikeketjun toimintaan EU-kansalaisten elintarvikkeisiin ja ruokaan liittyviä huolenaiheita ja luottamusta viranomaisiin on selvitetty Euroopan komission ja elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) toteuttamassa Euroopan laajuisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan ruokaan ja syömiseen liittyvät mielikuvat ovat positiivisia läpi Euroopan. Ruokaan liitetään tuoreus ja hyvä maku sekä ystävien ja perheen yhteinen nautinto pikemminkin kuin siihen liittyvät uhat. Suurimmat ruokaan liittyvät huolet ovat läpi Euroopan samankaltaisia. Suomalaiset vähemmän huolestuneita turvallisuusriskeistä Suomalaiset kokevat ruokaan liittyvän vähemmän huolia kuin eurooppalaiset keskimäärin. Suomalaisista 75 prosenttia (49 % EU) ei pidä todennäköisenä sitä, että ruoka voisi vahingoittaa omaa terveyttä. Suomalaisista 57 % (42 % EU) pitää ruokaa turvallisempana kuin 10 vuotta sitten.

2 Eurooppalaiseen keskiarvoon verrattuna suomalaiset ovat enemmän huolissaan epäterveellisestä ja epätasapainoisesta ruokavaliosta (56 % Suomi, 52 % EU) ja lihomisesta (52 % Suomi, 47 % EU). Eniten huolta EU-tasolla liitetään torjunta-ainejäämiin hedelmissä, vihanneksissa tai viljoissa (62 % Suomi, 72 % EU), antibiootti- tai hormonijäämiin lihassa (48 % Suomi, 70 % EU) ja ympäristömyrkkyihin, kuten elohopeaan kaloissa tai dioksiiniin sianlihassa (58 % Suomi, 69 % EU). Suomalaisten suurimmat huolenaiheet ovat lisäksi tuotantoeläinten hyvinvointi (66 % Suomi, 64 % EU) ja ruoassa käytetyt lisäaineet, kuten värit, säilöntäaineet tai aromit (60 % Suomi, 66 % EU). Koko elintarvikeketjuun luotetaan Tutkimuksen mukaan suomalaiset luottavat koko elintarvikeketjuun eurooppalaista keskiarvoa enemmän. Suurimmat erot eurooppalaiseen keskiarvoon ovat luottamus viranomaisiin (84 % Suomi, 64 % EU), supermarketteihin ja ruokakauppaan (57 % Suomi, 36 % EU) sekä ruoantuottajiin (65 % Suomi, 35 % EU). Myös luottamus terveydenhuollon ammattilaisten (92 % Suomi, 84 % EU), oman perheen ja ystävien (78 % Suomi, 82 % EU) sekä kuluttajajärjestöjen (83 % Suomi, 76 % EU) antamiin elintarvikkeiden riskejä koskeviin neuvoihin oli koko EU:ssa korkea. Eurobarometri tutkimus toteutettiin 27 EU-jäsenmaassa Tutkimukseen osallistui yli 15-vuotiasta kansalaista 27 EU:n jäsenmaasta. Tutkimuslaitos TNS opinion & network haastatteli kuluttajia kussakin jäsenmaassa äidinkielellä Kuluttajalta kysyttiin, mitä he pitävät merkittävimpinä terveyteen liittyvinä riskeinä. Vastaava tutkimus on tehty edellisen kerran vuonna Tutkimuksessa kysyttiin kuluttajia eniten huolestuttavia elintarvikkeisiin ja ruokaan liittyviä huolenaiheita sekä sitä, kuinka he luottavat elintarviketurvallisuuteen ja viranomaisten kykyyn suojella kuluttajia sekä mihin elintarvikkeisiin liittyviin tietolähteisiin he luottavat. Lisää aiheesta EFSAn internetsivuilla: Ruokaan liittyvät riskit Suomen tulokset verrattuna EU:n keskiarvioon (pdf) Koko tutkimus Lisätietoja: pääjohtaja Jaana Husu-Kallio. p , Kehotus kunnille tehostaa listeriavalvontaa laitoksissa ja muissa elintarvikehuoneistoissa Suomessa on vuoden 2010 aikana todettu tavallista enemmän Listeria monocytoges -bakteerin aiheuttamia vakavia sairastumisia ja siksi kuntien valvontaviranomaisia kehotetaan tehostamaan elintarvikehuoneistojen listeriavalvontaa. Yleensä listeriatartuntoja todetaan vuosittain noin henkilöllä. Tänä vuonna jo yli 60 henkilöä on sairastunut listerioosiin ja heistä noin joka viides on menehtynyt. Listeriatartuntojen kannalta riskielintarvikkeita ovat erityisesti sellaisenaan syötäväksi tarkoitetut elintarvikkeet, joilla on pitkä myyntiaika ja joiden valmistusprosessi ei tuhoa listeriaa. Listeriabakteeria on todettu säännöllisesti tyhjiö- tai suojakaasupakatuissa kylmäsavustetuissa ja graavisuolatuissa kalatuotteissa. Valtakunnallisessa listeriakartoituksessa yli 30 % edellä mainitulla tavalla pakatuista kalastustuotteista todettiin L. monocytogenes -positiivisiksi. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohjeessa 10501/1 (Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, komission asetuksen (EY) No 2073/2005 soveltaminen, ohje elintarvikealan toimijalle) on suositellut näytteenottotiheydet listerianäytteenotolle omavalvonnassa laitoksille ja elintarvikehuoneistolle, joissa valmistetaan sellaisenaan syötäviä tuotteita.

3 Evira on laatinut muistilistan kalalaitosten tehostettuun listeriavalvontaan. Ohjetta voi soveltuvin osin käyttää myös liha-alan laitosten ja kasvikunnan tuotteita jalostavien elintarvikehuoneistojen omavalvonnan riittävyyden tarkastamisessa listerian suhteen. Lista löytyy Eviran internetsivuilta: stuslomake.doc Evira kehottaa kunnallisia valvontaviranomaisia varmistamaan alueensa kala- ja liha-alan laitosten sekä sellaisenaan syötäviä elintarvikkeita valmistavien elintarvikehuoneistojen omavalvonnan riittävyyttä listerian suhteen. Valvontaviranomaisten tulee tarvittaessa antaa toimijoille ohjeita ja kehotuksia omavalvonnan toimivuuden turvaamiseksi. Jos toimijoiden tekemät toimenpiteet eivät ole riittäviä elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi, Evira kehottaa valvontaviranomaisia arvioimaan elintarvikelain (23/2006 luvun 7) mukaisten pakkokeinojen tarpeellisuutta laitoksen valvonnassa. Linkit listeriaa koskeviin suosituksiin Eviran internetsivuilla löytyvät infosta kohdasta Uutta internetissä. Lisätietoja: ylitarkastaja Taina Niskanen, p tai ylitarkastaja Annika Pihlajasaari, p , Järviveden käyttö kala-alanlaitoksissa Evira katsoo, että järvivettä voidaan käyttää kalastustuotteiden käsittelyyn kala-alan laitoksissa, jos veden käytöstä ei aiheudu vaaraa elintarvikkeiden turvallisuudelle. Laitosten valvojia pyydetään kuitenkin huomioimaan elintarvikelainsäädännössä lähiaikoina tapahtuvat muutokset. Eviran internetsivuilla on enemmän tietoa aiheesta: si_kala_alanlaitos.pdf Lisätietoja: ylitarkastaja Carmela Hellsten, p , EU:n uusi luomutunnus on täällä! Euroopan unionin uuden luomutunnuksen, Eurolehden, käyttö on tullut pakolliseksi kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa heinäkuun alusta alkaen. Muissa luomutuotteissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa tunnuksen käyttö on vapaaehtoista. Eurolehti on toinen luomutuotantoa symboloiva tunnus EU:n alueella. Ensimmäinen tunnus, tähkälogo, otettiin käyttöön 1990-luvun lopulla. Sen käyttö on ollut vapaaehtoista. Uuden tunnuksen myötä, tähkälogo poistui käytöstä. Kestää kuitenkin parisen vuotta ennen kuin kaikissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa on Eurolehti -tunnus. Valmistajat voivat käyttää siirtymäajan puitteissa vanhat pakkausmateriaalit ensiksi loppuun. Yksityisten ja kansallisten tunnusten käyttö luomutuotteiden merkinnöissä, esittelyssä ja mainonnassa on edelleen mahdollista. Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön Luomu valvottua tuotantoa -merkkiä voidaan edelleen käyttää. Tutustu ohjeistukseen Evira ohjaa ja suunnittelee luomuelintarvikevalvontaa sekä valvoo luomuelintarviketoimijoita. Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden kaupan pitämistä vähittäismyynnissä valvovat kuntien terveystarkastajat.

4 Eurolehti -tunnuksen käytölle ei tarvitse hakea erillistä lupaa. Tunnuksen käyttäjien on noudatettava sen käytöstä annettua EU:n lainsäädäntöä, ehtoja ja ohjeita. Käyttöehdot ja -ohjeet löytyvät komission luonnonmukaisen tuotannon internetsivuilta Luomu. Hyvää luonnolle, hyvää sinulle Eurolehden voi ladata käyttöön samaiselta sivustolta. Myös Evira on ohjeistanut toimijoita uusista pakkausmerkintävaatimuksista Pakolliset pakkausmerkinnät lähtien -ohjeella. Ohje löytyy Eviran internetsivuilta: Lisää tietoa Eurolehdestä löytyy Eviran internetsivuilta: unnus/ Lisätietoja: jaoston päällikkö Beata Meinander p , ja ylitarkastaja Eeva-Liisa Taskinen p , Uutta Eviran internetsivuilla Listeriabakteeri Tietoa listeriabakteerista, riskiryhmistä ja ohjeita listerian välttämiseksi. yton_rajoitukset/listeriabakteeri/ Pakastevihannekset Pakastevihannesten kuumentamista suositellaan listeriariskiryhmiin kuuluville. yton_rajoitukset/pakastevihannekset/ Punajuuri Tänä vuonna on Eviran ruokamyrkytysrekisteriin raportoitu jo 7 epidemiaa, joiden aiheuttajaksi epäillään raakaa punajuurta. Epidemioita on esiintynyt jo keväällä, mutta erityisesti kuluvan syksyn aikana. Epidemioissa on sairastuntu yli 100 henkilöä. Kaikissa tapauksissa punajuuri on tarjottu raakaraasteena henkilöstöravintoloissa, päiväkodeissa tai kouluissa. Punajuuri on ollut kotimaista. Tähän mennessä tehdyissä mikrobiologissa tutkimuksissa punajuurissa ei ole todettu ruokamyrkytyksiä aiheuttavia mikrobeja tai niiden tuottamia toksiineja. Myöskään potilasnäytteiden tutkimuksissa ei ole toistaiseksi todettu oireita selittäviä löydöksiä. Evira ja THL selvittävät parhaillaan muita mahdollisia syitä, jotka voivat aiheuttaa kyseisiä ruokamyrkytysoireita. Evira suosittelee toistaiseksi punajuurta käytettäväksi ainoastaan kunnolla kypsennettynä. yton_rajoitukset/punajuuri/ Lisätietoja ylitarkastaja Taina Niskanen, p tai ylitarkastaja Annika Pihlajasaari, p , Uusi internetsivu PAH-yhdisteistä PAH-yhdisteitä eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä löytyy luonnossa kaikkialle levinneinä haitallisina, syöpää aiheuttavina aineina. Lisäksi PAH-yhdisteitä löytyy elintarvikkeista ruoanvalmistuksen seurauksena. Näitä yhdisteitä on havaittu erityisesti tuotteissa, joita on paahdettu, savustettu, grillattu tai kuivattu. Eviran uusilla Internetsivuilla löytyy tietoa ja hyödyllisiä linkkejä sekä valvontaviranomaisille että toimijoille siitä miten PAHyhdisteiden muodostumista voidaan nykytekniikoilla vähentää. PAH-yhdisteet ovat nyt erittäin ajankohtaisia, sillä niiden lainsäädäntöä ollaan muuttamassa ja raja-arvoja tiukentamassa. Lisäksi

5 Suomeen tullaan tekemään FVO:n taholta ensi talvena missio, jossa tarkastellaan erityisesti kalatuotteiden savustamista ja sen valvontaa Suomessa. Lisätietoja: ylitarkastaja Ulla Karlström p , Päivitettyjä ohjeita Valvontaohje kiinalaisten riisivalmisteiden tiukentuneiden maahantuontivaatimusten johdosta (Ohje 17001/2) Kiinasta tuotaville riisivalmisteille asetettiin erityiset maahantuontivaatimukset alkaen Euroopan komission päätöksen 2008/289/EY mukaisesti sen osoittamiseksi, että ne eivät sisällä Euroopan yhteisössä hyväksymätöntä muuntogeenistä Bt63-riisiä. (http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2008:096:0029:0034:fi:pdf) Evira on laatinut maahantuontivaatimuksista valvontaohjeen, jota on päivitetty ja ajantasaistettu. Päivitetty ohje löytyy Eviran internetsivuilta Lisätietoja muuntogeenisistä elintarvikkeista: rvikkeet/ Lisätietoja: ylitarkastaja Sanna Viljakainen, p , Ohjeet uuselintarvikkeiden takaisinvetoa varten (Ohje 17020/4) Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta tai sen ainesosaa, jota ei ole merkittävissä määrin käytetty ihmisravintona EU:n alueella ennen Uuselintarvikkeiksi katsottavien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen on luvanvaraista ja luvan saanti edellyttää turvallisuusarvioinnin läpäisemistä (uuselintarvikeasetus (EY) N:o 258/97). Evira pitää uuselintarvikkeeksi katsottavan tuotteen saattamista markkinoille vakavana virheenä, mikäli tuotteelle ei ole tehty vaarattomuuden arviointia ja haettu uuselintarvikeasetuksen mukaista lupaa. Tällöin toimijan on yleensä vedettävä tuote pois markkinoilta. Evira on laatinut ohjeen uuselintarvikkeiden takaisinvetoa varten, jota on päivitetty ja ajantasaistettu. Päivitetty ohje löytyy Eviran internetsivuilta Lisätietoja uuselintarvikkeista: Lisätietoja: ylitarkastaja Sanna Viljakainen, p ,

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS

KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS Arja Kortelainen Pro gradu tutkielma Biotieteiden laitos Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto 2007

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

Luomujatkojalostajan opas

Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food oy 2013 Luomujatkojalostajan opas Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food Oy 2013 Julkaisijat: Kurmakka - Organic

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 17 12.5.2015 Tuoteväärennökset Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä 1 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5

Lisätiedot

HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS

HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 5/2013 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Liha-ala kehittynyt huimasti Virusten hallinta vaatii monia keinoja HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS

Lisätiedot

Sisältö. Esipuhe 4. Lupa kokata Elintarvikehygienian perusteet

Sisältö. Esipuhe 4. Lupa kokata Elintarvikehygienian perusteet Oppilasmateriaali 1 Sisältö Esipuhe 4 1 Hygieniaosaaminen 5 1.1 Kotikeittiöstä ammatilliseen elintarvikkeiden käsittelyyn 5 1.2 Hygieniapassi 7 1.3 Elintarvike 8 1.4 Elintarvikehygienia 10 2 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 1 2014 katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan hyvää vainua ja tarkkaa silmää 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi 16 Laitosvalvonnan

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö Elintarvikehuoneistojen riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen Viite: Evira 7351/0004/2014

Asia: Lausuntopyyntö Elintarvikehuoneistojen riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen Viite: Evira 7351/0004/2014 LAUSUNTO 31.10.2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto Ylitarkastaja Ville Kekkonen Asia: Lausuntopyyntö Elintarvikehuoneistojen riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen Viite: Evira

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Eviran julkaisuja 10/2012. Ruokamyrkytykset Suomessa 2010

Eviran julkaisuja 10/2012. Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Eviran julkaisuja 10/2012 Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Eviran julkaisuja 10/2012 Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Kiitokset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Terveyden

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa AVI-EVIRA NEUVOTTELUPÄIVÄT Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto/Hygieniayksikkö/Laitosjaosto

Lisätiedot

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN Anna-Liisa Mannermaa, PRIK-palvelut, Oulu, 2007 Vesiviljelylaitosten terveydenhuolto projekti Hanke on osittain Euroopan yhteisön Kalatalouden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Joulukuussa 2004 Mietinnön paperitulosteen saa tilamalla sihteeriltä,

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Kuluttajien asenteet ruoan hintaa kohtaan

Kuluttajien asenteet ruoan hintaa kohtaan Kuluttajien asenteet ruoan hintaa kohtaan Sari Ollila Ruoan hinta ja erityisesti ruoan hinnan nousu tuntuu olevan tunteita herättävä asia ja se kiinnostaa mediaa kuin myös tavallista kuluttajaa. Eikä ihme.

Lisätiedot

Hevosten lääkitysopas

Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 155090/1 Hevosten lääkitysopas Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/1 Eviran ohje 15509/1 Käyttöönotto 11/2009 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Lisätiedot

PIENTEURASTAMON PERUSTAMINEN

PIENTEURASTAMON PERUSTAMINEN PIENTEURASTAMON PERUSTAMINEN Tapaus: Opetusmaatilan kuivurirakennus Karoliina Jylhä Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Luonnonvara- ja ympäristöala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot