TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup Naisten MM-kisat TALOUS... 8 VIESTINTÄ JA LAJIMARKKINOINTI SÄHKÖINEN VIESTINTÄ PRINTTIJULKAISUTOIMINTA SIDOSRYHMÄT LAJIMARKKINOINTI OLOSUHDE HUIPPU-URHEILU PÄÄSARJAT SUOMEN CUP MAAJOUKKUEET ANTIDOPING-TOIMINTA KILPAILUTOIMINTA LAPSET JA NUORET MIESTEN SARJATOIMINTA NAISTEN SARJATOIMINTA SENIORISARJAT ALUEELLINEN TOIMINTA ETELÄ-SUOMEN ALUE KAAKKOIS-SUOMEN ALUE

3 LÄNSIRANNIKON ALUE SAVO-KARJALAN ALUE SISÄ-SUOMEN ALUE POHJANMAAN ALUE POHJOIS-SUOMEN ALUE NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA HARRASTETOIMINTA KOULUTUS- JA VALMENNUSTOIMINTA VALMENNUSKOULUTUS SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN EROTUOMARITOIMINTA EROTUOMARIKOULUTUS EROTUOMARIVALMENNUS JA OTTELUVALVONTA

4 YLEISTÄ Suomen Salibandyliitto ry (SSBL) on vuonna 1985 perustettu valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää, valvoa ja ohjata maamme salibandyn ja sählyn harrastusta ja kehitystä. SSBL toimii siihen kuuluvien salibandyä ja sählyä harrastavien piirien ja aluejärjestöjen, urheiluseurojen sekä muiden aatteellisena järjestönä ja yhdyssiteenä. SSBL:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin perusteet. Toiminnassa SSBL pyrkii edistämää tasa-arvoa. (SSBL:n toimintasäännöt) Liittokokouksesta 2012 käynnistyy vuonna 2006 vahvistetun toimintastrategien viimeinen kaksivuotiskausi. Toiminnan kehittämisen painopistealueina kaksivuotiskaudella ovat talouden ja hallinnon lisäksi huippu-urheilu, viestintä ja harrastetoiminta. Vuoden 2013 aikana käynnistetään kehitystoimet liittokokouksessa 2012 vahvistettavien huippuurheilun, viestinnän ja harrastetoiminnan strategiapäivitysten mukaisesti. Toimintavuoden alussa toimintansa aloittaa valittu puheenjohtaja ja hallitus. Talouden suunnittelun ja seurannan kehittäminen on edelleen toimintavuoden painopistealueena. Taloushallinnon suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä ja käytäntöjä kehitetään edelleen. Johto- ja talousohjesääntö määrittelevät hallituksen, valiokuntien ja toimihenkilöiden rooleja ja tehtäviä aikaisempaa tarkemmin. Hallinnon ja henkilöstöhallinnon kehittämistä jatketaan omien toimintasuunnitelmien ja kehitysohjelmien kautta. Talouden tasapainon säilyttäminen on toimintavuoden iso haaste. Toiminnan toteutusta ja resursointia kehitetään, toiminnan ja tavoitteiden toteutumisen arviointia jatketaan ja tarkennetaan liiton keskeisissä palveluissa jäsenistölle ja harrastajille. Huippu-urheilun strategian mukaiset toimenpiteet koskevat Pelaajan Polkua kohti huippu-urheilua sekä Valmentajan Polkua. Valmennuskoulutuksen uudistaminen saatetaan täytäntöön toimintavuoden syksyllä. Pelaajapolun tapahtumien laatua ja valmennuskeskustoimintaa kehitetään linjassa Suomen huippu-urheilun muutostyön kanssa ja yhteistyössä Suomen Palloliiton ja Sami Hyypiä Akatemian kanssa. Toimintavuoden lokakuussa Suomessa järjestetään seurajoukkueiden Champions Cup Tampereella. Turnauksen valmistelut näkyvät resursoinnissa, sillä tapahtuman järjestelyihin palkataan pääsihteeri ja assistentti. Harrastetoiminnan kehitystoimet pohjautuvat strategiapäivityksen taustalla oleviin selvityksiin salibandyn lisenssipelaajien ja ei-lisenssipelaajien motiiveista harrastaa salibandya. OKM:n taloudellista tukea on haettu aikuisten terveysliikuntahankkeeseen Pistemestari, joka kohdistuu yritysten työntekijöihin. Hanke toteutuu pienempänä pilotointina, mikäli OKM:n taloudellista tukea ei toimintavuodelle saada. Viestinnän painopistealueena toimintavuonna ovat mediaviestintä, sisäinen viestintä (seurat ja lisenssipelajat) ja lajin harrastajiin kohdistuva viestintä strategiapäivityksen valittujen painopistealueiden ja priorisointien mukaisesti. Sarjatoiminnan osalta lisää joukkueita pyritään saamaan nuorimpiin ikäluokkiin ja vanhempien ikäluokkien joukkuemäärät pidetään vähintään ennallaan. Tulospalvelujärjestelmän tuotekehitykseen, luotettavuuteen ja toimintavarmuuteen panostetaan yhteistyössä Jääkiekkoliiton kanssa. 4

5 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA Vuoden 2012 aikana päivitettyjen salibandyn toimintastrategioiden vieminen käytäntöön alkaa. Toimintastrategia ulottuu vuoden 2014 loppuun saakka. Strategia ohjaa toiminnan vuosittaista toimihenkilöiden toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asettamista. Tavoitteiden määrittelyssä lisätään huomiota niiden mitattavuuteen ja seurantaan. Uusi puheenjohtaja ja hallitus valitaan liittokokouksessa marraskuussa Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi alkaa ja päättyy Hallitus järjestäytyy uuden puheenjohtajan johdolla tammikuussa. Hallitus päättää valiokunnista järjestäytymiskokouksessaan, ja valiokuntien työskentely käynnistyy helmikuussa Hallituksen työskentelyä kuvaava ja ohjaava Hallituksen vuosikello päivitetään ja valiokuntien työskentelyä kuvaamaan ja ohjaamaan työstetään johtosääntö. Johtosääntö täydentää sisäisten ohjaavien dokumenttien sarjan. Johtosääntö ulotetaan myös valtuuston toiminnan kuvaamiseen ja perehdytykseen. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa kokoukseen. Lisäksi pidetään puhelinkokouksia ja yhteyttä pidetään sähköpostilla. Kesällä hallitus pitää kokoustauon heinä- elokuussa. Valiokuntien tehtävät vaihtelevat toisistaan paljon: osa valiokunnista kokoontuu alle viisi kertaa vuodessa, osa yli 20 kertaa vuodessa. Valtuuston sääntöjen määräämä kokous pidetään huhtikuussa. Valtuuston toinen tapaaminen järjestetään seminaarina syksyllä. Salibandyn Tuki Säätiö jakaa avustuksia lajin kehittämistyöhön resurssiensa puitteissa. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea salibandyharrastusta, salibandytoimintaa ja erityisesti junioritoimintaa Suomessa. HENKILÖSTÖ Salibandyliiton toimihenkilöiden koulutuksen painopisteenä toimintavuonna on johtaminen ja viestintä. Esimiesten ja alaisten välistä vuorovaikutusta ja toimintamalleja kehitetään. Henkilökunnan koulutusta toteutetaan koulutusohjelmiin ja kursseille osallistumalla sekä omilla koulutus- ja kehittymispäivillä. Koko henkilökunnan koulutus- ja kehittymispäivät järjestetään kesäkuussa, lisäksi toimisektoreittain järjestetään yhdestä kolmeen (1-3) koulutus- ja suunnittelupäivää sektorista riippuen. Henkilökunnan kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain syksyisin. Kehityskeskusteluilla pyritään kehittämään esimiesten ja alaisten suunnitelmallista vuorovaikutusta ja lisäämään keskinäistä ymmärrystä henkilökohtaisiin työn tavoitteisiin ja tekijöihin liittyen. Vuoden 2013 aikana työn kohdistumisen seurantaa kehitetään ottamalla käyttöön ajankäytön seurantamalli. Mallin avulla henkilökunnan ajankäytön kohdistumista strategisesti tärkeisiin kohteisiin voidaan mitata ja analysoida. Mallia on testattu koulutus- ja valmennussektorilla vuoden 2012 aikana. Toimintavuoden aikana tullaan tekemään rekrytointeja sijaisuuksien ja työpaikanvaihdosten synnyttämien tarpeiden vuoksi. Rekrytoinneissa huomioidaan strategian asettamat mahdolliset uudet odotukset toimihenkilöorganisaation menestymiselle. Lisärekrytointitarvetta tuo seurajoukkueiden mestaruusturnaus, Champions Cup, joka pelataan lokakuussa Tampereella. Salibandyliitto toimii siviilipalveluksen suorittamispaikkana. Vuonna 2013 aikana Salibandyliiton palveluksessa työskentelee 4-6 siviilipalvelusmiestä kerrallaan. Liitto tarjoaa opiskelijoille ja harjoittelijoille mahdollisuuden tehdä opinnäytetyönsä ja harjoittelunsa salibandytoimintaan liittyen. 5

6 Työsuojelutoimikunta ja työsuojeluvaltuutetut valitaan toimintavuoden alussa entisten toimikauden päätyttyä Työsuojelutoimikunnan ja työsuojeluvaltuutettujen toimikautensa on kaksi kalenterivuotta, päättyen Työsuojelutoimintaa toteutetaan työsuojelun toimintasuunnitelman ja työsuojelun kehityssuunnitelman puitteissa. Toimintavuoden aikana tehdään työntekijöille kysely työilmapiiristä ja työssä viihtymisestä. Edellinen kysely on tehty vuonna Toimintavuoden tammi-helmikuussa päivitetään työhön liittyvien riskien kartoitus. Edellinen kartoitus on tehty Kartoituksen perusteella päivitetään työsuojelun kehityssuunnitelma. Työterveyden toimintasuunnitelma päivitetään. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Suomen Salibandyliitto ry on kansainvälisen salibandyliiton (International Floorball Federation, IFF) perustajajäsen. IFF:lla on vuoden 2012 lopulla 54 jäsenmaata. IFF:n toimisto sijaitsee Helsingissä, salibandyliiton ja salibandyliigan toimistojen yhteydessä. IFF:n pääsihteerinä työskentelee John Liljelund, tiedottajana Merita Bruun, kilpailukoordinaattorina Sarah Mitchell ja toimistokoordinaattorina Veli Halonen. Toimiston sijaintia koskeva sopimus on voimassa vuoden 2017 loppuun. IFF on kansainvälisen olympiakomitean, KOK:n täysjäsen heinäkuusta 2011 alkaen. IFF:n puheenjohtajan ja hallituksen uusi toimikausi käynnistyy toimintavuoden alussa. Yleiskokoukselle 2012 esitetyn sääntömuutoksen mukaisesti toimintakausi muuttuu kahdesta vuodesta neljään vuoteen. Urheilijakomitean naisjäsenet valitaan urheilijoiden toimesta naisten MM-kisojen aikana Tshekissä. Urheilijakomitean puheenjohtajaksi valitaan joku urheilijoista, ja hän osallistuu IFF:n hallituksen työskentelyyn yleiskokoukselle 2012 esitetyn sääntömuutoksen mukaisesti. Suomen Salibandyliitto toimii aktiivisesti kansainvälisen salibandyn kehitystyössä. Toimintavuoden painopiste on naisten ja tyttöjen kansainvälisen kehityshankkeen käynnistäminen yhteistyössä Ruotsin, Sveitsin ja Tshekin kanssa. IFF on hankkeen pääkoordinaattori. Hanke on osa Suomen kotikisoihin tähtäävää MM-kisamatkaa. Suomi pyrkii saamaan aktiivisia edustajia kansainvälisen salibandyliiton hallitukseen, valiokuntiin ja työryhmiin. Turnausten jury-tehtävissä toimii edelleen kaksi henkilöä. Naisten osuutta pyritään lisäämään kansainvälisessä työssä. IFF:n toiminnan painopiste vuosina on jäsenpalveluiden kehittäminen ja jäsenmaiden toiminnan kehittäminen kolmiosaisen kehitysseminaarin sekä yksilöidympien kehitysohjelmien avulla. Seminaari koostuu kolmesta osasta: valmennus-, erotuomari- ja järjestökoulutuksesta. Toimintavuoden aikana IFF saa valmiiksi laajan jäsenmaiden toiminnan ja kehitystarpeiden arvioinnin, jonka tulosten perusteella tavoitteena on syntyä uusi kehitysohjelma Each One Teach One. Toimintavuoden aikana jatketaan tapahtumakonseptien kehittämistä yhteistyössä muiden maiden kanssa. Yhteistyössä Sveitsin, Ruotsin ja Tshekin salibandyliittojen kanssa EuroFloorballTourturnaukselle luodaan yhtenäinen visuaalinen identiteetti, ja julkaistaan Internet-sivut. EFT:n kansainvälinen tuotteistaminen aloitetaan. IFF koordinoi markkinointi- ja tapahtumakonseptien kehitystyötä. Helmikuussa Ruotsi-ottelut pelataan Ruotsissa. Kansainvälisiä erotuomaripareja koulutetaan ja nimetään IFF:n vaatimusten mukaisesti. Vuoden 2013 alussa Suomella on neljä miesten otteluihin osoitettua ja kolme naisten otteluihin osoitettua kansainväliset normit täyttävää erotuomariparia. Jatkossa on tavoitteena nimetä molemmista liigaryhmistä myös erotuomareita, jotka toimivat ns. varaerotuomareina varsinaisten erotuomarien ollessa estyneitä tehtävien hoitamiseen. Salibandyliiton pääsarjoissa voidaan jatkaa kansainvälistä erotuomarivaihtoa IFF:n jäsenmaiden kanssa, mikäli sarjajärjestäjä sitoutuu vaihtoon. Kansainvälisiä erotuomarivalmentajia (observer) 6

7 koulutetaan IFF:n erotuomarivaliokunnan (RC) ohjeiden mukaisesti (neljä miesten erotuomarivalmentajaa ja yksi naisten erotuomarivalmentaja) ja heitä käytetään kansainvälisissä erotuomarivalmennustehtävissä. CHAMPIONS CUP 2013 Kansainväliset turnaukset ovat Suomen Salibandyliitolle merkittäviä, niin kilpailullisesti kuin lajipromootioiden kannalta. Taloudellisesti kansainväliset tapahtumat ovat haastavia, ja niihin panostetaan taloudellisesti merkittävästi. Toimintavuoden aikana järjestetään vuoden 2013 seurajoukkueiden mestaruusturnaus, Champions Cup, Tampereella lokakuussa Champions Cup 2013 rasittaa salibandyliiton taloutta merkittävällä tavalla, tapahtuman budjetti on noin euroa tappiollinen. Tappioon on varauduttu kahtena aikaisempana toimintavuonna tekemällä varauksia. CC2013 järjestelytoimikunnan kokoonpano on: Ismo Haaponiemi, puheenjohtaja Jussi Airila Johanna Heikkinen Markku Huoponen Jari-Pekka Lehtonen Pasi Peltola Perttu Pesä Kimmo Saarinen Ari Rauhala Miikka Seppälä Jari Tolvanen Ari Vehniäinen, pääsihteeri CC2013 ohjaustyöryhmä johtaa tapahtumavalmistelujen operatiivista toimintaa: Ismo Haaponiemi Pasi Peltola Perttu Pesä Ari Vehniäinen NAISTEN MM-KISAT 2015 Naisten MM-kisahanke koostuu vuosien kisamatkasta, ei pelkästään MM-kisatapahtumasta. Naisten MM-kisojen yhteistyökumppanien hankinta käynnistyy. Kisojen logo ja visuaalinen ilme valmistuvat. Paikallinen seuraverkosto jatkaa toimintaansa, tavoitteenaan uusien toimintatapojen luominen pysyviksi toimintamalleiksi Tampereen seudulla. Seuraverkosto kokoontuu 3-4 kertaa toimintavuoden aikana, ja verkostotapaamisia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin tapahtumatoimiston kanssa. hankkeen pääkoordinaattori. Hankkeen käynnistämisestä ja sen tavoitteista päätetään toimintavuoden aikana. MM-kisamatkaa valmistelee 10 henkilön MM2015- työryhmä, jossa puheenjohtajana jatkaa Arja Kilpeläinen. Työryhmän työskentelyä ohjaa kansainvälinen valiokunta. Naisten MM-kisojen 2015 paikallinen järjestelytoimikunta nimetään syksyllä Valtakunnallinen järjestelytoimikunta nimetään vuoden 2014 puolella. MM-kisamatkaan kuuluu myös naisten ja tyttöjen kansainvälisen kehityshankkeen käynnistäminen yhteistyössä Ruotsin, Sveitsin ja Tshekin kanssa. IFF on 7

8 TALOUS Vuonna 2013 taloushallinnon painopistealueena tulee olemaan liiton kohdelaskennan ja budjettianalyysien tarkempi seuranta ja kehittäminen. Lisäksi vielä vahvistettavan taloussäännön selkeytetyt käytännöt otetaan käyttöön vuonna Taloussääntö selkiyttää taloushallinnon prosesseja ja nopeuttaa asioiden käsittelyä. Kirjanpito ja palkanmaksu ulkoistettiin suunnitelman mukaisesti vuosina tilitoimisto Rantalainen Oy:lle. Taloushallinnon järjestelmäksi valittiin Netvisor jossa toimivat kaikki taloushallinnon osakirjanpidot palkanlaskentaa ja matkalaskujen käsittelyä myöden. Kirjanpidon suoriteperusteinen ja kuukausitasoinen seuranta saatiin käyntiin huhtikuusta 2012 lähtien. Tämän myötä kaikki suunnitellut ala-projektit oli saatu toteutettua uudessa formaatissa. Toiminnan edelleen laajentuessa ja lajitoiminnan kehittyessä talouden hallinta nousee entistä merkityksellisempään rooliin sekä muuttuu haasteellisemmaksi. Taloudellisen seurannan eri toimintojen osalta tullaan panostamaan lisää etenkin maajoukkue- ja erotuomaritoiminnan kulujen ja budjettien seurannan osalta. Vakaa taloudellinen asema tullaan säilyttämään huolehtimalla, että tulot ja kulut ovat tasapainossa. Taloushallinnan toiminnan linjaavana elimenä sekä hallituksen valmistelevana elimenä jatkaa vuonna 2011 perustettu talousalan ammattilaisista koostuva talousvaliokunta, jossa talouspäällikkö toimii sihteerinä. Liiton tulorahoitus säilyy edelleen jäsenrahoituspainotteisena. Tämä on liiton toiminnan turvaava tekijä ennustettavissa olevassa erittäin epävakaassa taloudellisessa suhdanteessa lähivuosina. Jäsenmaksujen luonteisten maksujen osuus koko liiton tulorahoituksessa säilyy erittäin merkittävä. Niiden osuus on kaikkiaan 61 prosenttia tulorahoituksesta (osanottomaksut 38 % ja jäsen- ja lisenssimaksut 23 %). Veikkausvoittovaroista jaettavien toiminta-avustuksien osuus on 15 prosenttia, ja yhteistyösopimusten osuus 6 prosenttia liiton koko tulorahoituksesta.

9 Toiminnan kulurakenne säilyy pitkälti edellisvuosien kaltaisena. Epävakaassa tilanteessa ja kustannuspaineiden noustessa kulut lisääntyvät. Palveluorganisaatiossa henkilöstökulujen osuus on 34 prosenttia, matka- ja majoituskulujen osuus on 24 prosenttia. Kilpailutoiminnasta ja toimitiloista aiheutuvien vuokrien osuus on 19 prosenttia kulurakenteesta. Ulkopuolisten palveluiden osuus on 13 prosenttia. Toimintasuunnitelmavuoden 2013 talousarvion loppusumman suurus on ,00 euroa (v ). Yleishyödyllisen yhteisön, Suomen Salibandyliitto ry:n talousarvion mukainen toiminnallinen taloudellinen tulos vuodelle 2013 on tasapainoissa ja näyttää nollaa. Talousarvion loppusumma on 8,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 talousarvion loppusumma. Tarkemmat taloustiedot ilmenevät liitteenä olevasta talousarviosta

10 VIESTINTÄ JA LAJIMARKKINOINTI Viestinnän päivitetty strategia siirtyy toteutusvaiheeseen toimintavuoden aikana. Viestintästrategian kokoavana teemana on Peli Meille Kaikille/Intohimona pelaaminen, joka jakaantuu sidosryhmien mukaan seitsemään osaalueeseen. 1. Sisäinen viestintä (seurat ja lisenssipelaajat), 2. lajin harrastajat (n henkilöä), 3. imago ja identiteetti, 4. yritysyhteistyö, 5. yhteiskunta- ja kansainväliset suhteet, 6. kriisiviestintä ja tilannehallinta sekä 7. mediaviestintä. Yllä kuvattujen kohderyhmien pohjalta valitaan vuosittain alueet, joihin viestintä- ja markkinointitoiminnassa painotetaan vahvemmin. Liiton viestinnässä painottuu myös taloudellisten resurssien kohdentaminen. Jatkossa yksi suuri pohdinnan paikka on miten varantoja painotetaan suhteessa painettavien materiaalien ja sähköisen viestinnän kesken. Menestyksellisen viestinnän haasteena on päätoimisten viestinnän henkilöresurssien rajallisuus suhteessa kasvaviin viestintäkanaviin. Laajentuvassa viestinnän kokonaisuudessa korostuu oman toimen ohella toteutettava viestintä. Jokapäiväisessä jäsenneuvonnassa puhelin- ja sähköpostipalvelulla on tärkeä rooli. SÄHKÖINEN VIESTINTÄ Aktiivisella ja tilanneherkällä viestinnällä on keskeinen asema Salibandyliiton toiminnan jatkaessa kasvua. Viestintäkanavien monimuotoistuminen ja viestinnän nopeutuminen tarkoittaa, että salibandyliiton on oltava esillä sähköisissä viestimissä. Sähköiset viestimet antavat uusia mahdollisuuksia, mutta samalla tuovat mukanaan haasteita. Informaation määrän kasvaessa viestien läpisaaminen edellyttää aktiivista tiedonjakoa useammissa sovelluksissa ja julkaisualustoilla. Salibandyliiton sähköisen viestinnän rungon muodostaa salibandy.net portaali, joka on vakiinnuttanut asemansa harrastajien keskuudessa. Sivuston merkitys tiedonhankintakanavana on erittäin tärkeä ja toimii merkittävänä linkkinä SSBL:n ja harrastajien välillä. Internet-sivuston kehittämistä jatketaan yhdessä palveluntarjoajan kanssa siten, että sivustolle otetaan käyttöön uusia palveluja. Salibandyliiton Facebook -sivusto tukee Internet - portaalia. Tavoitteena on kasvattaa salibandy-yhteisöä Facebookin puolella. Nettisivujen uutisia julkaistaan myös Facebookissa, mutta sen sisältöä on tarkoitus eriyttää nettisivujen sisällöstä, jolloin kiinnostus liittyä yhteisöön kasvaa. Täydentävinä tiedotuskanavina jatketaan sähköisten uutiskirjeiden julkaisua kaikille lisenssipelaajille suunnattuina massalähetyksinä kuin myös kohderyhmittäin. Issuu-julkaisualustalla tarjotaan näköisversioina liiton julkaisemaa printtimateriaalia, kuten Salibandy-lehti, kausikirjat, SalibandyNews, toimintasuunnitelmat, vuosikertomukset jne. Salibandyliiton käyttöön ottama mobiililisenssikorttia tarjoaa lisäpalveluna puhelimen kautta käytettävän SäbäWeb-portaalin. Salibandyliitolla on käytössä oma YouTube-kanava videoiden julkaisuun. Nettilivelähetyksiä nuorten SM-sarjasta lisätään, kuten myös valokuvatarjontaa liiton flickrkuvagalleriassa. Salibandyliiton sisäisen viestinnän tehostamiseksi vuoden 2013 alussa otetaan käyttöön materiaalipankki. Materiaalipankki toimii jatkossa dokumentinhallinnan keskuksena ja tukee liiton uuden visuaalisen ilmeen hallintaa. 10

11 PRINTTIJULKAISUTOIMINTA Verkossa jaettavan tiedon ohella Salibandyliitto jatkaa myös perinteistä printtimuotoista julkaisutuotantoa, joista merkittävin on Salibandy-lehti. Lehden asema on kuitenkin muuttumassa viestinnän kokonaisuudessa ja sen tulevaisuutta joudutaan pohtimaan entistä tarkemmin. Salibandy-lehti ilmestyy vuonna 2013 painettuna neljä kertaa (kaksi numeroa kevätkaudella ja kaksi numeroa syksyllä). Nopean järjestöviestinnän keskittyessä sähköisiin kanaviin, lehden sisällössä keskitytään makasiinilehdille tyypillisiin henkilöitä esitteleviin juttuihin ja salibandya taustoittavampiin aiheisiin. Toisena painopisteenä on tukea salibandyn huippuurheilustatusta. Sisällössä pitäisi olla jokaiselle salibandyn harrastajalle jotakin itseä koskettavaa lukemista, mikä harrastajien erilaiset motivaatiot ja taustat tiedostaen asettaa haasteet juttujen kirjolle. Sisällöntuotannossa merkittävä osa on avustajaverkostolla. Painetusta lehdestä julkaistaan myös näköisversio Internetissä, joka toimii samalla arkistona. Muita julkaisuja ovat SalibandyNews, kausikirja, toimintasuunnitelma ja vuosikertomus. Osa näistä julkaistaan vain verkossa. SIDOSRYHMÄT Liiton sidosryhmäviestintää ovat mediatiedotteet, tiedotustilaisuudet, toimittajatapaamiset, yhteistyökumppaneille tarjottavat markkinointi ja viestintäpalvelut sekä aktiivinen toiminta erilaisissa työryhmissä ja valiokunnissa suomalaisen liikunnan yhteisössä. Yhteydenpito yhteiskunnallisiin vaikuttajiin eri foorumeilla on tärkeää edunvalvonnan näkökulmasta ja positiivisen lajikuvan vahvistamisen kannalta. LAJIMARKKINOINTI Salibandyliiton viestinnän ja SSBL Salibandy Oy:n markkinoinnin yhteistyötä tehostetaan. Lajimarkkinointiin on syytä panostaa vahvemmin myös liiton puolella. Markkinointia voidaan kustannustehokkaasti lisätä sähköisissä kanavissa, myös liiton eri toimialojen ja tuotteiden markkinointitarpeet on syytä kartoittaa ja tuottaa niitä tukevia markkinointi- ja viestintämateriaaleja uuteen graafiseen ilmeeseen pohjautuen. Salibandya markkinoidaan vauhdikkaana, energisenä ja iloisena lajina, joka tarjoaa kaiken ikäisille mahdollispuuden pelata ja harrastaa lajia monella eri tasolla. Lajimarkkinoinnilla lisätään ihmisten kiinnostusta lajia kohtaan sekä pelaajana että katsojana. Salibandyn markkinoinnissa panostetaan uusiin mediakanaviin, jotka ovat lajista kiinnostuneiden suosiossa. Salibandyn markkinoinnilla pyritään olemaan läsnä lajiharrastajien jokapäiväisessä elämässä ja tarjoamaan mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa lajin kanssa. Salibandyliiga ja salibandyliitto kartoittavat uusia kustannustehokkaita keinoja tuoda lajia esille. Markkinointipartnereiksi haetaan yrityksiä, jotka ovat sopivat lajin imagoon ja ovat edellä kävijöitä markkinointialalla. Salibandyliiga panostaa vahvasti yhteistyökonseptien kehittämiseen, jotta lajin yhteistyökumppanit pystyvät saamaan parhaan mahdollisen hyödyn ja sitoutuvat yhä vahvemmin lajiin. OLOSUHDE Salibandyn olosuhdetyö käsittää kolme osa-aluetta: liikuntapaikkarakentaminen ja -varustelu, liikuntapaikkavuorojen jakoperusteet ja taksat sekä tapahtuma- ja kenttäturvallisuus. Liikuntapaikkarakentamisen osalta seurataan vuosittain Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa liikuntapaikkojen hankerahoitussuunnitelmaa. Tällä hetkellä vahvistettu suunnitelma koskee vuosia Suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Salibandya koskevia hankkeita tuetaan kaikilla aktiivisilla toimenpiteillä ja konsultoinnilla, jotta 11

12 sekä uusissa hallihankkeissa ja peruskorjauksissa huomioidaan lajin tarpeet. Tavoitteena on myös luoda lisää edellytyksiä hyvien ja elinvoimaisten salibandyhallien syntymiselle. Alueiden erilaista olosuhdeongelmista johtuen lisätään alueellista ja paikallista vaikuttamista kuntiin päin. Vuoropuhelulla seurojen ja kuntien ja niiden päättäjien kanssa haetaan ratkaisuja salibandyn olosuhdeongelmien lieventämiseksi. Toimintavuoden aikana osallistutaan aktiivisesti sekä valtakunnalliseen että alueelliseen järjestöyhteistyöhön, liikuntarakentamisen messuihin ja erilaisiin olosuhdeseminaareihin. HUIPPU-URHEILU Salibandyn huippu-urheilun strategia ohjaa huippu-urheilun toimintoja sekä huipulle tähtäävien urheilijoiden tueksi järjestettäviä toimintoja. Strategian päivitys viimeistellään ja otetaan käyttöön. Lajin huipulle tavoitteleva pelaaja on keskiössä. Maajoukkuetoiminnassa tavoitteena on paras kilpailullinen tulos ja vahva esimerkki Pelaajapolulla oleville nuorille. Maajoukkueiden menestykseen tuetaan myös salibandyn huippu-urheilullinen imago Suomessa. Huippusalibandyn markkinoinnista vastaa SSBL Salibandy Oy (salibandyliiga). Huippusalibandyn tunnettuutta ja kiinnostavuutta lisätään aktiivisin ja suunnitelluin toimenpitein. Markkinointitoimenpiteiden tavoitteet pohjautuvat myös huippusalibandyn osalta Salibandyliiton strategiaan. Huippusalibandy tulee entisestään vahvistamaan asemiaan sosiaalisen median ja uusien mainosratkaisuiden vahvana hyödyntäjänä. Lajista kiinnostuneille tarjotaan moninaisia muotoja seurata huippusalibandya; Internet-sivut, mobiilisovellukset, live-lähetykset. Huippusalibandyssa kehitetään edelleen valmiuksia omaan laadukkaaseen sisällöntuotantoon. Huippusalibandyssa panostetaan erityisesti liigaseurojen myynnin, markkinoinnin ja viestinnän kehittymiseen. Liigaseuroille suunnataan kehityshankkeita ja heille annetaan työkaluja markkinoinnin tekemiseen. Salibandyliigan ja maajoukkueen pelaajista luodaan esikuvia nuorille salibandyn harrastajille. Pelaajat ovat esillä Salibandyliigan markkinoinnissa sekä viestinnässä ja tätä kautta heistä tehdään yhä tunnetumpia sekä mielenkiintoisempia. Maajoukkueen ympärille kehitetään markkinointitoteutuksia, jotta maajoukkueen riittävän laaja esillä oleminen voidaan varmistaa. Kokonaisuudessaan huippusalibandyn näkyvyyttä kasvatetaan. PÄÄSARJAT Pääsarjojen organisoinnista vastaa SSBL Salibandy Oy (Salibandyliiga). Salibandyliigan alaisia sarjoja ovat miesten salibandyliiga, naisten salibandyliiga ja miesten Divari. Salibandyliigan kilpailupäällikkönä toimii kaudella Jyrki Paajanen ja kilpailukoordinaattorina Juha Ollikainen. Kaudella miesten Salibandyliiga pelataan 14 joukkueen kaksinkertaisena sarjana, kahdeksan parasta joukkuetta jatkaa play off otteluihin, jotka pelataan paras viidestä ottelusarjoilla. Naisten salibandyliiga pelataan 12 joukkueen kaksinkertaisena sarjana, kahdeksan parasta jatkavat play off -otteluihin, jotka pelataan paras viidestä - ottelusarjoilla. Miesten Divarissa pelataan toista kautta peräkkäin yhdessä 14 joukkueen lohkossa. Runkosarjassa joukkueet pelaavat toisiaan vastaan kaksi kertaa. Runkosarjan voittaja nousee salibandyliigaan kaudelle Runkosarjassa toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet karsivat salibandyliigan runkosarjassa 12. ja 13. sijoittuneita vastaan paras viidestä - ottelusarjoissa. 12

13 Kaudella miesten salibandyliiga pelataan 14 joukkueen, naisten liiga 12 joukkueen ja miesten Divari 14 joukkueen kaksinkertaisena sarjana. SUOMEN CUP Suomen cupin järjestelmän ja konseptin suunnittelussa huomioidaan aikuisten sarjatasot laajasti, jotta Cupin tavoite täyttyy: Cup on vetovoimainen, ja siihen osallistuu laaja ja kattava määrä joukkueita. Kaudella Suomen Cup pelataan nimellä TEHO Sport Suomen Cup. Miesten Cupiin osallistuu 113 joukkuetta ja naisten Cupiin 32 joukkuetta. Cupin kaksi ensimmäistä kierrosta pelataan turnausmuotoisina ja kolmannesta kierroksesta eteenpäin yksittäisinä otteluina, joista voittaja jatkaa seuraavalle kierrokselle. Cupin finaalit pelataan Kautta varten Suomen Cupin toteutusta arvioidaan kauden kokemusten pohjalta, ja konseptia muutetaan mikäli se arvioidaan tarpeelliseksi. MAAJOUKKUEET Toimintavuoden aikana toimii viisi maajoukkuetta. Miehillä toimii A- ja B-maajoukkueet, naisilla A- maajoukkue ja alle 19-vuotiailla tytöillä ja pojilla maajoukkueet. Suomi on toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa hallitseva maailmanmestari kolmessa neljästä mahdollisesta kategoriasta: miehissä, tytöissä ja pojissa. Naiset ovat maailman ranking 2. Ruotsin jälkeen. Toimintavuoden aikana salibandyliitto vastaa miesten ja poikien EuroFloorball Tour tapahtuman sekä seurajoukkueiden mestaruusturnauksen, Champions Cupin järjestelyistä. Huippu-urheiluvaliokunnan tehtävä on ohjata sektorin toimintaa ja tehdä esitykset hallitukselle. Kokoonpano nimetään vuoden alussa. Hallinnollisesti valiokunnan toimintaan budjetoidaan kaikkien maajoukkueiden johtotiimien palkkiot. MIESTEN A-MAAJOUKKUE Vuosi alkaa helmikuussa Ruotsi-maaottelulla Boråsissa. Huhtikuussa pelataan EuroFloorballTourturnaus (EFT) Suomessa, jolloin A-maajoukkue esiintyy pitkästä aikaa kotimaassa. Kesällä on vain yksi leiri Eerikkilän Urheiluopistolla. Syyskuussa on tavoitteena pelata maaottelut Suomessa. Vuoden päättää marraskuun EFT-tapahtuma Sveitsissä. Lisäksi toteutetaan pelaajatarkkailua ja koulutetaan liigavalmentajia. Maajoukkueen valmennus ja johtotiimi rakentuu uudelleen naisten MM-kisojen (joulukuu 2013) jälkeen. MIESTEN B-MAAJOUKKUE Taloustilanteen salliessa U23 - joukkue kasataan syyskuun alun Powerade -turnaukseen. Tavoitteena on ylläpitää toimintaa tuleville A-maajoukkuepelaajille. Johtotiimi nimetään tapahtumaan. POIKIEN U19 MAAJOUKKUE MM-kisavuosi alkaa helmikuussa Ruotsi -maaottelulla Boråsissa. Huhtikuun kansainvälisenä viikonloppuna on pelillinen leiri. Toukokuun alussa joukkue kokoontuu viimeistelyleirille Eerikkilään, mistä lähdetään suoraan MM-kisoihin Saksaan, Hampuriin. Tavoitteena on maailmanmestaruus päävalmentaja Jarkko Rantalan komennossa. Johtotiimin sopimukset päättyvät MM-kisoihin. Uuden johtotiimin arviointi- ja valintaprosessi käydään keväällä ennen kisoja. Syyskuussa on Eerikkilän leiri ja marraskuussa EFT - turnaus Sveitsissä. NAISTEN A-MAAJOUKKUE Joukkue valmistautuu MM-kisoihin päävalmentaja Karo Kuussaaren johdolla. Ruotsi -ottelu pelataan helmikuussa Boråsissa. Huhtikuun EFT pelataan Tshekissä. Kesäleiritykset pidetään Eerikkilässä kesä- ja 13

14 elokuussa. Tärkeä valmistautumisvaihe on Polish Open syyskuun alussa. Lokakuussa on leiri ja marraskuun alussa EFT Ruotsissa. Joulukuun alussa on viimeistelyleiri ja MM-kisat Tshekissä. Tapahtumien lisäksi on tarkkailtavana MM-ringin pelaajia koti- ja ulkomailla. Naisten MM-vuosi on melko tiivis. TYTTÖJEN U19 MAAJOUKKUE Tytöt osallistuvat myös Ruotsi-otteluun Boråsissa. Toukokuussa on leiritys Eerikkilässä. Syyskuussa joukkue osallistuu johonkin valmiiseen turnaukseen tai järjestää itse harjoituspelitapahtuman. Marraskuussa on yhdistetty leiritys ja EFT-turnaus Ruotsissa. Joukkueen päävalmentajana toimii Jukka Kouvalainen. ANTIDOPING-TOIMINTA Salibandyliitto jatkaa tulevan toimintavuotensa aikana aktiivista antidopingtyötä. Antidoping-ohjelma päivitetään toimintavuoden aikana. Koulutuksia pidetään mm. maajoukkuepelaajille, pääsarjajoukkueille, sekä nuorten urheilijoiden Pelaajapolku-tapahtumissa ikäluokkiensa lahjakkaimmille urheilijoille. Pääsarjajoukkueet toimittavat ADT:lle harjoitustietonsa. Yhteistyötä tehdään myös IFF:n kanssa. Testauspooli 1:seen kuuluu kolme mies- ja kaksi naispelaajaa. Näiden pelaajien osalta on voimassa olinpaikkatietojen ilmoittamisen suhteen tarkempi seuranta ja ilmoitusvelvollisuus. Lisäksi testauspooli 2:seen kuuluvat miesten ja naisten maajoukkueet. Maajoukkuepelaajien seuranta tapahtuu maajoukkueen toimintakalenterin perusteella. KILPAILUTOIMINTA Salibandyliiton kilpailutoiminta toteutetaan mahdollisimman lyhyin välimatkoin liiton seitsemällä alueella. Kilpailutoimintaan osallistuvien joukkueiden määrä on lisääntynyt tasaisesti vuodesta 1995 alkaen, jolloin joukkuemäärien tilastointi aloitettiin. Kaudella kilpailutoimintaan osallistuu yhteensä joukkuetta. Seniorisarjoihin osallistuvat mukaan luettuna määrä nousee joukkueeseen. Kilpailutoiminnan laadun ja toiminnan kehittämisen tavoitteena on lisätä joukkuemäärää edelleen. Tavoitteena on tarjota miehille, naisille, pojille ja tytöille mielekäs pelaamisen taso ja paikka. Suurin osa aikuisten sarjoista pelataan turnausmuotoisesti (2-3 ottelua/joukkue/pv). Junioreiden sarjat toteutetaan mahdollisimman alueellisesti ja paikallisesti liiton seitsemällä alueella, pojissa yhdeksässä ikäluokassa ja tytöissä viidessä ikäluokassa. Suurin osa sarjoista pelataan turnausmuotoisesti (2-3 ottelua/joukkue/pv). 14

15 LAPSET JA NUORET Kausilla ja A-C -juniorisarjoista pelataan yksittäisinä otteluina seuraavat sarjat: A - poikien SM-sarja (nuorten SM-sarja), B-tyttöjen SM-sarja, B-poikien SM-sarja sekä muut B-C junioreiden play-off ottelut. Muut sarjat pelataan turnausmuotoisina. A-C juniorisarjoissa (Nuorten SM-sarjat C juniorisarjat) pelataan Suomen mestaruuksista neljässä poikien ikäluokassa ja kahdessa tyttöjen ikäluokassa. KAAVIO. Sarjatoimintaan osallistuvat joukkueet A-pojat ja B-tytöt on jaettu nuorten SM-sarjaan ja I- divisioonaan. Poikien Nuorten SM-sarja pelataan yhdessä 12 joukkueen lohkossa. Kahdeksan parasta joukkuetta pääsevät play-off otteluihin. B-tyttöjen SM-sarja pelataan yhdessä 10 joukkueen lohkossa. Kuusi parasta joukkuetta pääsevät play-off otteluihin. Muissa B- C junioreissa pelataan alueellisen SM-karsintasarjan jälkeen valtakunnalliset SM-sarjat ja play-off -ottelut. D-E ikäluokissa pelataan perussarjat ja alueelliset loppusarjat. Näissä sarjoissa pelataan aluemestaruuksista. F junioreissa ei pelata varsinaista sarjaa vaan erillisiä turnauksia. G-junioreissa käynnistetään kaudella pienturnaustoiminta Etelä-Suomen ja Sisä-Suomen alueilla. Toimintaa kehitetään kaudella yhteistyössä seurojen kanssa. D-G junioreiden pelitoiminnassa noudatetaan ensisijaisesti salibandyliiton PeliMaailman, KisaMaailman ja KerhoMaailman sääntöjä ja toissijaisesti kilpailusääntöjä. JUNIOREIDEN IKÄLUOKAT KAUDELLA JA Pojat: A-juniorit (nuorten SM-sarja ja I divisioona), johon kuuluvat vuosina syntyneet pelaajat B-juniorit (nuorten SM-sarja ja I divisioona), johon kuuluvat vuosina syntyneet pelaajat C 1 juniorit, johon kuuluvat vuonna 1997 syntyneet pelaajat C 2 juniorit, johon kuuluvat vuonna 1998 syntyneet pelaajat D 1 juniorit, johon kuuluvat vuonna 1999 syntyneet pelaajat D 2 juniorit, johon kuuluvat vuonna 2000 syntyneet pelaajat E 1 juniorit, johon kuuluvat vuonna 2001 syntyneet pelaajat E 2 juniorit, johon kuuluvat vuonna 2002 syntyneet pelaajat F 1 juniorit, johon kuuluvat vuosina 2003 syntyneet pelaajat F 2 juniorit, johon kuuluvat vuosina 2004 syntyneet pelaajat G-juniorit, johon kuuluvat vuosina syntyneet pelaajat Tytöt: B-juniorit (nuorten SM-sarja ja I divisioona), johon kuuluvat vuosina syntyneet pelaajat C-juniorit, johon kuuluvat vuonna syntyneet pelaajat D-juniorit, johon kuuluvat vuonna syntyneet pelaajat 15

16 E-juniorit, johon kuuluvat vuonna syntyneet pelaajat F-juniorit, johon kuuluvat vuosina syntyneet pelaajat G-juniorit, johon kuuluvat vuosina syntyneet pelaajat Pojat: A-juniorit (nuorten SM-sarja ja I divisioona), johon kuuluvat vuosina syntyneet pelaajat B-juniorit, johon kuuluvat vuosina syntyneet pelaajat C 1 juniorit, johon kuuluvat vuonna 1998 syntyneet pelaajat C 2 juniorit, johon kuuluvat vuonna 1999 syntyneet pelaajat D 1 juniorit, johon kuuluvat vuonna 2000 syntyneet pelaajat D 2 juniorit, johon kuuluvat vuonna 2001 syntyneet pelaajat E 1 juniorit, johon kuuluvat vuonna 2002 syntyneet pelaajat E 2 juniorit, johon kuuluvat vuonna 2003 syntyneet pelaajat F 1 juniorit, johon kuuluvat vuosina 2004 syntyneet pelaajat F 2 juniorit, johon kuuluvat vuosina 2005 syntyneet pelaajat G-juniorit, johon kuuluvat vuosina syntyneet pelaajat Tytöt: B-juniorit (nuorten SM-sarja), johon kuuluvat vuosina syntyneet pelaajat C-juniorit, johon kuuluvat vuonna syntyneet pelaajat D-juniorit, johon kuuluvat vuonna syntyneet pelaajat E-juniorit, johon kuuluvat vuonna syntyneet pelaajat F-juniorit, johon kuuluvat vuosina syntyneet pelaajat G-juniorit, johon kuuluvat vuosina syntyneet pelaajat MIESTEN SARJATOIMINTA Kaudella miesten II-divisioona pelataan yksittäisinä otteluina, muut sarjat turnausmuotoisina. Liiton seitsemällä alueella on kullakin oma alueellinen sarjajärjestelmänsä II-VI divisioonille. Miesten muut alueelliset sarjat pelataan turnausmuotoisina, 6-10 joukkueen lohkoissa. 16

17 NAISTEN SARJATOIMINTA Naisten I divisioona pelataan valtakunnallisena sarjana kahdessa lohkossa yksittäisinä otteluina. Naisten II - IV divisioonien sarjat pelataan alueellisina turnausmuotoisesti 6-10 joukkueen lohkoissa. Liiton seitsemällä alueella on kullakin oma alueellinen sarjajärjestelmänsä II-IV divisioonille. SENIORISARJAT Salibandyliiton seniorisarjat toteutetaan mahdollisimman lyhyin välimatkoin liiton seitsemällä alueella. Sarjat pelataan turnausmuotoisesti (2-3 ottelua/joukkue/pv). Seniorisarjat järjestetään kausilla ja seuraavissa ikäluokissa: miehet 35 v, miehet 40 v, miehet 45 v, miehet 50 v, miehet 55 v, naiset 30 v ja naiset 35 v. Mikäli joukkueita ilmaantuu riittävästi vieläkin vanhempiin ikäluokkiin, järjestetään niissä omat sarjat. Sarjoissa pelataan alkulohkot, tarvittava määrä välikarsintoja ja lopputurnaus riippuen ilmoittautuvien joukkueiden määristä. Alkulohkot järjestetään mahdollisimman alueellisina. Vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi jokin ikäluokka saatetaan jättää pelaamatta joko kokonaan tai pelata yhdessä tai kahdessa turnauksessa. M 35 sarjassa järjestetään haastajasarja aloitteleville ja vähemmän pelanneille joukkueille. Mikäli muissakin ikäluokissa löytyy riittävästi joukkueita haastajasarjaan, järjestetään niissä sarjoissa haastajasarjat. 17

18 ALUEELLINEN TOIMINTA Liiton alueellinen toiminta on jaettu seitsemään alueeseen: Etelä-Suomeen, Länsirannikkoon, Sisä-Suomeen, Kaakkois- Suomeen, Savo-Karjalaan, Pohjanmaahan ja Pohjois-Suomeen. Kullakin seitsemällä toiminnallisella alueella on oma aluetoimisto, jotka sijaitsevat Oulussa, Seinäjoella, Joensuussa, Lappeenrannassa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Näillä jokaisella toimistolla on palkatut kokopäiväiset aluevastaavat ja lisäksi Etelä-Suomen aluetoimistossa on kokopäivätoiminen sarjasihteeri. ETELÄ-SUOMEN ALUE Etelä-Suomen alue koostuu Uudenmaan ja Itä- Uudenmaan maakunnista. Toiminnasta vastaavat aluevastaava ja sarjasihteeri. Toiminnan tavoitteina ovat seurojen laadukkaan palvelun ja yhteistyön parantaminen, alueellisen sarjatoiminnan jatkuva kehittäminen sekä yhteistyö alueen kuntien ja mm. halliyrittäjien kanssa, kuten myös alueen erotuomarivastaavan ja paikallisen erotuomarikerhon kanssa. Alueen suuresta joukkuemäärästä ja ottelumäärästä johtuen sarjatoiminta on tärkein työkokonaisuus. Sarjatoiminnassa pidetään seurojen palvelun ohella ajankohtainen tulospalvelu korkeatasoisena. Lohkojaot tehdään alueen sisällä mahdollisimman paikallisesti. Sarjatoiminta alueella jatkaa kasvamistaan, etenkin nuorimmissa junioreissa. Alueen tehtävä on vastata tähänkin haasteeseen. Kaudella miesten III-divisioonaa pelataan kokeiluluonteisesti 3x15 min. tehokasta peliaikaa turnausmuotoisesti. G-junioreiden sarjoja kehitetään kauden kokemusten perusteella. Tavoitteena on kasvattaa joukkueiden määrää tuntuvasti. D-F-junioreissa on kaudella useita uusia sarjajärjestelmäkokeiluja. Näiden sarjojen kehittämistä jatketaan kaudella edellisellä kaudella saatujen kokemusten perusteella. Tiedottamista ja vuorovaikutusta tehostetaan tietotekniikkaa hyväksi käyttäen. Lesport - tulospalveluohjelmaa käytetään reaaliaikaisesti nuorten SM-sarjassa, miesten II-divisioonassa, B- ja C- juniorien SM-sarjoissa. Muissa sarjoissa turnauksen vastuujoukkue lähettää tulokset Lesport - tulospalveluohjelmaan sähköpostitse. Näin 18

19 nopeutetaan turnausmuotoisten sarjojen tulospalvelua. Turnausvierailuja ja seurakäyntejä tehdään tarpeen mukaan. Alueella järjestettävässä aikuisten ja junioreiden alueliigassa on yhteistyökumppaneina liiton jäsenseuroja ja paikallinen erotuomarikerho. KAAKKOIS-SUOMEN ALUE Kaakkois-Suomen alue koostuu Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnista. Alueen päätehtävänä on alueellisen sarjatoiminnan järjestäminen. Lappeenrannassa sijaitsevassa aluetoimistossa toimii yksi päätoiminen aluevastaava. Sarjojen tilastoinnissa käytetään ulkopuolista palvelua. Aikuisten ja junioreiden sarjatoiminnassa huomioidaan Kaakkois-Suomen alueen laajuus. Lohkojakojen alueellistaminen toimii yhtenä sarjojen järjestämisperiaatteena. Junioriikäluokkien sarjajärjestelmiä kehitetään myös palvelemaan eritasoisia joukkueita järjestämällä laajimpiin sarjoihin tasonmukaisia lohkovaiheita. Toimintakauden aikana alueelle perustetaan aluevastaavaa avustava työryhmä tuomaan esille seuroille ja joukkueille tärkeitä asioita. Työryhmän tehtävänä on olla mukana kehittämässä alueen sarjatoimintaa sekä luomassa ideoita lajin edistämiseksi Kaakkois-Suomen alueen kunnissa. Alueen seurat tutustutetaan KerhoMaailman G- junioreihin. Sarjatoimintaa järjestetään F-junioreihin saakka. Alueen sarjatoimintaa seurataan turnausvierailuilla. Junioritoiminnan kehittämistä seurataan myös seuratapaamisilla. Keväällä järjestetään myös seuroille koottuja informaatiotilaisuuksia salibandyliiton sarjatoiminnasta. Kuntien ja yksityisten hallien olosuhdekartoitusta jatketaan. Kartoituksessa kiinnitetään huomiota pelipaikkojen varusteiden kuntoon ja tilojen turvallisuuteen. Kuntayhteistyön lisäksi tehdään myös järjestöyhteistyötä mm. SLUalueiden kanssa. Seuroille tarjotaan valmennuskoulutusta sekä muuta seuratoimintaan liittyvää koulutusta ja ohjausta seurojen tarpeiden mukaan. 19

20 LÄNSIRANNIKON ALUE Länsirannikon alue käsittää Satakunnan ja Varsinais- Suomen maakunnat ja Ahvenanmaan itsehallintoalueen. Toimintavuoden pääpainona ovat sarjatoiminnan monipuolistaminen, alueellisten verkostojen rooli alueellisessa toiminnassa, olosuhdevaikuttaminen ja kortteliliigan/kerhotoiminnan monipuolistaminen. Toimintavuoden aikana kerätään kokemukset ensimmäisen sarjakauden kilpa- ja haastajasarjan toimivuudesta. Kartoitetaan mahdollisuuksia laajentaa kilpa- ja haastajasarjaa myös muille sarjatasoille. Tavoitteena on mahdollisimman moniportainen alueellinen sarjatoiminta, niin junioreissa kuin aikuisissa. Junioreissa painopiste on erityisesti kilpa- ja haastajajärjestelmän sekä alueellisen kerhomaailman rakentaminen yhteistyössä paikallisten seurojen ja kuntien kanssa. Toimintavuoden aikana selkeytetään Länsirannikon alueparlamentin alaisuudessa toimivien työryhmien (sarjatoiminnan kehittämistyöryhmä ja olosuhde kehittämistyöryhmä) toiminta ja selvitetään alueellisen erotuomaritoiminnan kehittämistyöryhmän perustamista. Alueellisella verkostolla kehitetään ja laajennetaan alueen toimintaa. Verkostojen avulla lisätään vuorovaikutusta eri seurojen toimijoiden kanssa, ja tukea alueen toiminnan monipuolistamiseen. Verkostojen avulla vaikutetaan myös alueelliseen olosuhdetyöhön ja lisätään kuntayhteistyötä. Seuroille markkinoidaan mahdollisuuksia osallistua SLU:n aluejärjestön (Liiku) järjestämiin koulutuksiin. Omia lajikoulutuksia markkinoidaan sähköpostilla ja salibandy.net sivustojen kautta. 20

Suomen Salibandyliitto ry. Toimintasuunnitelma. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 19.12.2011

Suomen Salibandyliitto ry. Toimintasuunnitelma. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 19.12.2011 Suomen Salibandyliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Vahvistettu hallituksen kokouksessa 19.12.2011 Sivu2 Sisältö VARSINAINEN TOIMINTA... 3 Aikuisten sarjatoiminta... 3 Junioreiden sarjatoiminta... 3 Kaudella

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Suomen Salibandyliitto ry Suomen Salibandyliitto ry:n toimintasuunnitelma 2011. sytty Liittokokouksessa 20.11.2010. Suomen Salibandyliitto ry Alakiventie 2, 00920 Hki 09-4542 140

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus muutoksista tyttöjen ikäluokkiin ja. Kysely jäsenistölle 20.3.2014

Ehdotus muutoksista tyttöjen ikäluokkiin ja. Kysely jäsenistölle 20.3.2014 Ehdotus muutoksista tyttöjen ikäluokkiin ja sarjajärjestelmiin Kysely jäsenistölle 20.3.2014 Kysely seuroille Kyselyssä esitellään ehdotus uudistuksista Salibandyliiton tyttöjen sarjatoimintaan kaudelle

Lisätiedot

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013 Seuraohjelma oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013 Liittohallituspäätös 16.12.2013 Tavoite: laajentaa oto seuravalmennuksen piiriin kuuluvien seurojen määrää max. 10 seuralla

Lisätiedot

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi Nuorten maajoukkuetoiminta Tavoitteet Nuorten maajoukkueiden tavoitteena on: Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään yksi/ikäluokka viisi kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

JOHDANTO...3 VARSINAINEN TOIMINTA...3

JOHDANTO...3 VARSINAINEN TOIMINTA...3 JOHDANTO...3 VARSINAINEN TOIMINTA...3 ALUETOIMINTA...3 Etelä-Suomen alue... 3 Länsirannikon alue... 4 Sisä-Suomen alue... 4 Kaakkois-Suomen alue... 5 Savo-Karjalan alue... 5 Pohjanmaan alue... 5 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Kaudenaloitusinfo 2014-2015

Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Valmennuspäällikkö Toni Taipale Valmennuksen johtaminen Salivuorojen jakaminen Leirit ja tapahtumat EBT:n henkilöstö Seurasihteeri Liisa Korkiakoski Tiedotus Laskutus MyClub

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015 -

TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015 - TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015-20.12014 TPV:n arvot 4. Mihin toimintamme perustuu? Tavoitteellisuus Positiivisuus Vastuullisuus!loisuus! Visio 2017 Tähtien tekijä TPV toimii monipuolisesti osana tamperelaista

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita Kysely avoinna www.pesis.fi sivuilla 14.11.- 15.12.2012 Kyselyyn saatiin 93 vastausta Kysely oli osin yhtenevä SLU:n keväällä 2012 järjestämään kyselyyn (vertailukelpoisuus) Kyselyn tavoitteena oli: saada

Lisätiedot

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2015 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

Sata lasissa. Keskeiset teemat:

Sata lasissa. Keskeiset teemat: 1 / 5 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sata lasissa Keskeiset teemat: Vankka kivijalka: juniorit, talous, edustusurheilu Treeni- ja peliolosuhteiden kehittäminen Köyden veto samaan suuntaan 100-vuotisjuhlat

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä.

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2016 31.12.2016 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2013 POJAT. D12 pojat

Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2013 POJAT. D12 pojat Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2013 - yhteinen tarkoittaa yhteissarjaa Uudenmaan piirin joukkueiden kanssa - piireittäin tarkoittaa että kummallakin piirillä omat sisäiset sarjansa POJAT KEVÄT KILPASARJAKARSINTA

Lisätiedot

Ringetteliiton alueiden sarjaseminaarit

Ringetteliiton alueiden sarjaseminaarit Ringetteliiton alueiden sarjaseminaarit Taustaa } Toimintasuunnitelma: Liitto tulee keskustelemaan vuoden 2012 aikana vahvasti eri lajiliittojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä mahdollisista yhdistymisistä

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurakehittämisprosessin sisältö Seuratyöpajojen teemat Seuratyöpaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2009 1. KKI-HANKKEEN KEHITTÄMINEN SEKÄ SITÄ KAUTTA TYÖPAIKKALIIKUNNAN ALOITTAMINEN 2. VALMENTAJIEN

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia STRATEGIA/Pelaajan polku/lapset ja nuoret Vuonna 2014 minisulkista järjestää 10 seuraa Toteutunut: Vuonna 2014 minisulkista järjestää tällä hetkellä 20 seuraa Vuonna

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Hallisarja 2015-2016 10.10.2015-23.4.2016. 50 Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C

Hallisarja 2015-2016 10.10.2015-23.4.2016. 50 Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Hallisarja 2015-2016 10.10.2015-23.4.2016 50 Joukkuetta Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Sarjajärjestelmä (Ohjelma valmiina koko kaudeksi) Suomen pitkäikäisin ja paras hallisarja Sapluuna

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA

LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA SUOMEN LENTOPALLOLIITON STRATEGIA 27.11.2011 lentopallo - urheilua, elämyksiä ja hyvinvointia SUOMEN LENTOPALLOLIITON strategia 27.11.2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

toimintasuunnitelma 2014 1

toimintasuunnitelma 2014 1 toimintasuunnitelma 2014 1 Sisällys Yleistä Yleistä...3 Kilpailutoiminta...4 Sarjatoiminta...4 Aluetoiminta...5 Joukkueet alueittain 2013 14...5 Erotuomaritoiminta...6 Järjestötoiminta...8 Hallitus, valiokunnat,

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2008 Nummelan Palloseura ry 28.11.2007 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT... 3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

KAUSI-INFO 2014-2014 KEVYT PDF-VERSIO

KAUSI-INFO 2014-2014 KEVYT PDF-VERSIO 1 KAUSI-INFO 2014-2014 KEVYT PDF-VERSIO Kausi-info 2014-15 (ent. Salibandy News) on perinteinen tietopaketti uuteen pelikauteen. Info julkaistaan viime kauden tapaan ainoastaan www-versiona. Sarjaan ilmoittautuminen

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2008 1. URHEILIJOIDEN TUKEMINEN SEKÄ TOIMINNAN TASON NOSTAMINEN 2. VALMENTAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry HALLITUSOHJELMA

Turun Seudun Pool ry HALLITUSOHJELMA Turun Seudun Pool ry HALLITUSOHJELMA kausi 2015-2016 Julkaisija: Turun seudun pool ry Johdanto Biljardiliiga Turun seudulle avoin biljardiliigakausi aloitetaan taas syksyllä. Biljardiliigan järjestäjänä

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

SEURASEMINAARI 30.11.2014

SEURASEMINAARI 30.11.2014 SEURASEMINAARI 30.11.2014 Seurakäynnit 2015 / haku OKM:n seuratuki ja työllistämistuki Liiton tuet kaudelle 2014 2015 Ringetteviikko 24.1. 1.2.2015 Tie huipulle -tapahtuma MM-kisat ja Ringette Festivaali

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Suomen Salibandyliitto ry Vuosikertomus 2011 1

Suomen Salibandyliitto ry Vuosikertomus 2011 1 Suomen salibandyliitto ry Vuosikertomus 2011 Suomen Salibandyliitto ry Vuosikertomus 2011 1 Vuosikertomus 2011 Liittohallituksen käsittelemä 3.4.2012. Valtuustolle 21.4.2012 Suomen Salibandyliitto ry SISÄLTÖ

Lisätiedot

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry - Visio HYVÄ IHMINEN! Heinolan Kiekko Ry - Missio KASVATTAA HYVIÄ IHMISIÄ KAUKALOON JA SEN ULKOPUOLELLE! Heinolan Kiekko Ry Arvot AVOIMUUS REILU

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuosi 2014 on seuran kahdestoista varsinainen toimintavuosi. Vuosille 2013 2015 tehtiin päätös palkata AC Kirkkonummi- ACK ry:lle oppisopimuksella kokopäiväisesti toimiva

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

KAUSI-INFO 2014-2015 KEVYT PDF-VERSIO

KAUSI-INFO 2014-2015 KEVYT PDF-VERSIO sivu 1 / 20 KAUSI-INFO 2014-2015 KEVYT PDF-VERSIO Kausi-info 2014-15 (ent. Salibandy News) on perinteinen tietopaketti uuteen pelikauteen. Info julkaistaan viime kauden tapaan ensisijaisesti www-versiona.

Lisätiedot

Holiday Inn, Tampere. 28.4.2012 Kari Lahti

Holiday Inn, Tampere. 28.4.2012 Kari Lahti Holiday Inn, Tampere Taustaa } Syyskokous valtuutti liittohallituksen jatkamaan yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista } Yhdistymisestä tulee olla muitakin etuja kuin taloudellinen } Raportointi tuloksista

Lisätiedot

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 1 (2) Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 24.11.2013 Liittohallituksen aloite 1: Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä (Ranking) Järjestelmä lopetetaan

Lisätiedot

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013 PÄHKINÄNKUORESSA 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Seuratoiminta 3 2. 3 PAINOPISTEET AIKUISTEN LIIKUNNAN TOIMIALALLA 4 1. 4 2. Seuratoiminta

Lisätiedot

IV ja V Divisioonien sekä Harrastesarjojen playoff- ottelut

IV ja V Divisioonien sekä Harrastesarjojen playoff- ottelut IV ja V Divisioonien sekä Harrastesarjojen playoff- ottelut Huom. Mikäli tilanne on tasan varsinaisenpeliajan jälkeen (kaikki playoff ottelut) suoritetaan voittomaalikilpailu pareittain. Voittomaali kilpailun

Lisätiedot

Seurakehittäjien tapaaminen

Seurakehittäjien tapaaminen Seurakehittäjien tapaaminen Vantaalla ma 19.1.2015 niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi gsm: 050-322 3971 Yhteistyö Osaaminen Seuralähtöisyys Puheenvuoron sisällöt: 1. SEKE-hankkeen kuvaus 2. Yhteistyössä

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

PELIMAAILMAN OHJEITA / KS

PELIMAAILMAN OHJEITA / KS fax. 09-4542 1420 Sivu 1/10 PELIMAAILMAN OHJEITA / KS F-juniorit: tuomarien / pelinohjaajien tulee sisäistää PeliMaailman henki. Peliä myös ohjataan: kerrotaan minkä virheen pelaaja teki, miten peliä jatketaan

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 SB-Pro, pojat -99 ja -00 Vanhempainilta 20.5.2015, Nurmijärvi, Poliisilaitos, Käräjäsali, Klo 18:30 20:30 Agenda:

Lisätiedot

KUOPION SALIBANDYSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2006-2007

KUOPION SALIBANDYSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2006-2007 1 KUOPION SALIBANDYSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2006-2007 2 KUOPION SALIBANDYSEURA RY Toimintakertomus 2006-2007 1. Yleistä 2. Hallinto 3. Kilpailutoiminta 3.1 Miesten I 3.2 Miesten II- ja III-joukkue

Lisätiedot

SEUROJEN TYYTYVÄISYYS LIITON PALVELUIHIN. Teetetty KIHU:lla Koripalloliiton toimeksiannosta

SEUROJEN TYYTYVÄISYYS LIITON PALVELUIHIN. Teetetty KIHU:lla Koripalloliiton toimeksiannosta SEUROJEN TYYTYVÄISYYS LIITON PALVELUIHIN Teetetty KIHU:lla Koripalloliiton toimeksiannosta TYYTYVÄISYYS SARJATOIMINNAN PALVELUIHIN Sarjasta/peleistä aiheutuvat kustannukset 49 44 Rike- ja vastalausekäytännöt

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 Vuosikokouksessa 16.12.2015 1993-2015 2015 - SISÄLLYSLUETTELO 2 Organisaatiokaavio 2015-2016... 3 Painopistealueet 2015-2016... 3 Strategia 2015-2016 (pohjautuu

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

TPV:n pelaajan polku. Click to add text

TPV:n pelaajan polku. Click to add text TPV:n pelaajan polku Click to add text Pelaajan polku Pelaajan polku TPV:ssä käsittää kolme osakokonaisuutta. Suuri osa pelaajista aloittaa TPV-uransa kaupunginosatoiminnasta, josta kilpailullisempaan

Lisätiedot

Pieksämäen Tsemppi 82 Toimintakertomus 2015

Pieksämäen Tsemppi 82 Toimintakertomus 2015 Pieksämäen Tsemppi 82 Toimintakertomus 2015 Pieksämäen Tsemppi 82 Lentopalloseura JOHDANTO Toimintavuoden 2015 syksyllä käynnistyi Lentopalloseura Pieksämäen Tsemppi 82:n 34. toimintakausi. Se tietää sitä,

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Jäsenkirje 1/2014

SISÄLLYS. Jäsenkirje 1/2014 SISÄLLYS Hallisarjan tulokset Uusi lisenssikausi alkaa 1.4.2014 Kertalisenssi Jäsen- ja lisenssimaksujen vahvistus sähköpostilla ja tarkistus otteluissa Liiton sääntömääräinen kevätkokous 13.4.2014 U20

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITTO Ruusulankatu 3 00260 HELSINKI

SUOMEN KEILAILULIITTO Ruusulankatu 3 00260 HELSINKI SUOMEN KEILAILULIITTO Ruusulankatu 3 00260 HELSINKI 10.8.2005 VALTAKUNNALLINEN SEURA-CUP 2005-2006 Valtakunnallinen seura-cup on kilpailu, joka keilataan Suomen Keilailuliiton alaisena sekä miesten että

Lisätiedot

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa,

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1997 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1997 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2013 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019

SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 Pelin avaus Maali visio Taktiikka - valinnat Lajiylpeys Sisäinen arvostus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Suomen Salibandyliitto ry

Vuosikertomus 2010. Suomen Salibandyliitto ry Vuosikertomus 2010 Suomen Salibandyliitto ry Vuosikertomus 2010 Suomen Salibandyliitto ry Sisällysluettelo YLEISTÄ...5 Jäsenseurojen määrä...5 Sarjatoiminnan laajuus...5 Seuratoimijoiden huomioiminen...6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot