ilmarinen Harrastuksesta syntyi kynttiläpaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilmarinen Harrastuksesta syntyi kynttiläpaja"

Transkriptio

1 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Harrastuksesta syntyi kynttiläpaja Ikääntyvä Suomi ja tuottavuus Monikulttuurisuus rikastuttaa työtä Keinoja sairauslomien vähenemiseen Ilmoittaudu syksyn tilaisuuksiin!

2 KANNEN KUVA : ESKO TUOMISTO ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Pääkirjoitus Epävarmuutta ilmassa? Harrastuksesta syntyi kynttiläpaja Ikääntyvä Suomi ja tuottavuus Monikulttuurisuus rikastuttaa työtä Keinoja sairauslomien vähenemiseen Ilmoittaudu syksyn tilaisuuksiin! JULKAISIJA: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen PÄÄTOIMITTAJA: Satu Mehtälä TOIMITTAJAT: Eeva Hukka, Sami Kelhä, Raili Oksa, Eila Parkkonen TOIMITUSKUNTA: Pirkko Auvinen, Kati Huoponen, Anne Koivula, Jani Mikkola, Esko Torsti, Paula Ojala-Ruuth, Ulla Pihlajamäki, Jouni Saarinen, Jaakko Tuomikoski KÄYNTIOSOITE: Porkkalankatu 1, Helsinki POSTIOSOITE: Ilmarinen Puhelin Faksi INTERNET: SÄHKÖPOSTI: ASIAKASTIETOJEN MUUTOKSET: Vuoden 2007 puoliväli saavutettiin niin Ilmarisen kuin koko työeläkejärjestelmänkin kannalta myönteisissä merkeissä. Ilmarisen vakuutuskanta kasvoi ja sijoitukset tuottivat puolelta vuodelta runsaat viisi prosenttia. Luku ei tällä kertaa ole työeläkealan paras, mutta edustaa kuitenkin runsaan kymmenen prosentin vuotuista tuottotahtia. Ilmarisen alkuvuodesta kerrotaan tarkemmin sivulla kuusi. Koko kansantaloudessakin jatkuivat työeläkkeiden rahoituksen kannalta myönteiset trendit. Työllisyyden paraneminen jatkui erityisesti työvoiman varttuneemmassa päässä. Kaikki ei ole kuitenkaan pelkkää ilosanomaa. Yhdysvaltojen asuntoluottomarkkinoilta alkanut epävarmuus on alkusyksyn aikana aiheuttanut merkittävää hermostuneisuutta rahoitusmarkkinoilla. Jos luottomarkkinoiden kiristynyt tilanne pitkittyy, se voi heijastua myös terveiden yritysten rahoitusmahdollisuuksiin ja ennen pitkää heikentää maailmantalouden kehitystä. Työeläkkeiden rahoitusperiaatteet on kuitenkin rakennettu varautuen markkinoilla väistämättä esiintyviin heilahduksiin. Lisäksi työeläkesijoittamisen tähtäin on pikemminkin vuosikymmenissä kuin vuosissa. Niin sanottu toimintapääoma on vakavaraisuuspuskuri, joka on aikanaan luotu juuri sitä varten, että se kantaa sijoitusmarkkinoiden myllerrysten ja huonojen aikojen yli. Ilmarisen toimintapääoma on hyvien sijoitusvuosien myötä kasvanut lähes viiden vuoden ajan ja on nyt yli 6,5 miljardia euroa. Suomessa työeläkkeiden riskinkanto on järjestetty siten, että sijoitusmarkkinoiden vastoinkäymiset eivät tule suoraan yksittäisen kansalaisen kannettavaksi: huonot vuodet heijastuvat tulevien vuosien työeläkemaksuun ja siihenkin vuosien yli tasoitettuna. Vain todella syvän laman seurauksena olisi syytä muuttaa käsitystä työeläkemaksun tulevasta kehityksestä pessimistisempään suuntaan. Markkinoilla on mekanisminsa, joilla ne etsivät tasapainonsa. Annetaan näiden mekanismien toimia. Jaakko Tuomikoski Varatoimitusjohtaja Ilmarisen palvelupisteitä ja yhteistyökumppaneita ovat Pohjola, A-Vakuutus, Pohjantähti ja meklarit sekä osuuspankit. LAYOUT: Neodes / Esko Tuomisto Reprotyö: HEKU Painopaikka: Acta Print Oy ISSN: X Painos: Painettu syyskuussa 2007

3 ilmarinen Numero 3/2007 s.10 s.4 s.8 Monikulttuurisuus on rikkaus Invalidiliiton asumispalveluyksikössä. Tuottavuus ratkaisee Suomen hyvinvoinnin, sanoo Erkki Liikanen. Vastuullisella sijoittamisella haetaan Anna Hyrskeen mukaan hyviä tuottoja pienemmällä riskillä. Talous Ikääntyvän Suomen tuottavuudesta pitää huolehtia 4 Ilmarinen Vahvan tuloksen taustalla sijoitukset ja vakuutusmyynti 6 Työeläkeraha hakee tuottoa vastuullisesti 8 Työelämä Monikulttuurinen yhteistyö toimii Invalidiliitossa 10 Työkyky Tutkimus terveyskyselystä: Riskiryhmän poissaolot vähenivät 13 Terveyskysely paljasti terveysongelmia 14 Työkokeilu madaltaa kynnystä palata työhön sairauslomalta 16 Työkykyriskien varhaisen puuttumisen malli 17 Johtamiseen pitää varata aikaa 20 Asiakas kuvassa Maria Drockilan kynttilät luovat tunnelmaa 22 Palvelut Ilmarisella kattavat sähköiset laskutuspalvelut 26 Sähköinen laskutus vaivatonta ja säästää kustannuksia 26 Info Viivästyskorko ja perustekorko ovat nousseet 18 Yrittäjä vaikuta eläkkeesi määrään 18 Milloin voi saada kansaneläkettä 19 Valitse yrityksellesi sopivin maksutapa 19 PÄÄKIRJOITUS 2 HANNU RAITTILAN KOLUMNI 7 KYSYTTYÄ 25 TERVEYSVINKKI: SILMÄJUMPPA 28 SVENSKA SIDOR 29 ASIAKASTILAISUUDET 31

4 Talous Lehtikuva Erkki Liikanen pitää eläkejärjestelmien kestokyvyn kannalta toivottavana, että osa pidentyvästä elinkaaresta kanavoituisi työelämän hyväksi. Ikääntyvän Suomen kannattaa pitää kiinni tuottavuudesta 4 Väestön ikääntymisestä kantaa tänään huolta varsin moni taho. Ei ihme, sillä ikääntymisen vaikutukset ovat kauaskantoisia ja ulottuvat laajasti yhteiskunnan eri osa-alueille, kuten talouskehitykseen ja työeläkejärjestelmään. Millä eväin Suomi selviää? TEKSTI: RAILI OKSA 3/2007 Ilmarinen Suomalaiset ikääntyvät vauhdilla, koska syntyvyys on alhainen ja keskimääräinen elinikä kasvaa. Väestön ikääntyminen onkin yksi tulevaisuuden keskeisiä haasteita. Ikärakenteen muuttuminen ei koske yksin suomalaista yhteiskuntaa vaan kyse on maailmanlaajuisesta ilmiöstä. Ikääntymisen vaikutuksia rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta pohtinut Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen arvioi Ilmarisen eläkeseminaarissa heinäkuussa, että väestön ikääntyminen ja samalla työvoiman supistuminen on merkittävä kasvua hidastava tekijä. Työvoiman supistuminen laskee investointihalukkuutta, jolloin pääomakannan kasvu hidastuu. Tämä taas johtaa tuotannon kasvun hidastumiseen. Tuottavuus on tärkeää: jos ei synny uusia investointeja ja innovaatioita, ei tapahdu myöskään kasvua. Tulevaisuudessa meidän onkin sopeuduttava siihen, että nykyisenkaltaiset kasvuluvut tuskin toistuvat, Liikanen ennustaa. Tuottavuudessa ratkaisun avain Erkki Liikanen on puhunut tuottavuuden puolesta usein aiemminkin. Jälleen kerran on tuottavuus hänen mukaansa se viisasten kivi, jolla tiukasta paikasta selvitään: Kun työikäisen väestön määrä supistuu, kansantalouden kokonaistuotanto voi ylipäänsä kasvaa vain, mikäli työn tuottavuus lisääntyy. Siksi tuottavuudesta on tärkeää pitää huolta, jotta kasvu ei pääse hyytymään. Helpommin sanottu kuin tehty. Monella alalla vaivaa jo nyt työvoimapula, ja erityisesti ammattitaitoisesta väestä on huutava puute. Mutta Liikanen ei pidä yhtälöä silti mahdottomana. Vaikka työvoiman supistuminen heikentää rahoitusmarkkinoilla volyymien kasvua, markkinoiden romahtamiseen hän ei sentään usko. Tätä käsitystä tukee myös Suomen Pankin tekemä selvitys. Ikärakenteen muutos tulee näkymään rahoitusmarkkinoilla nykyarvioiden valossa pikemminkin erityyppisten rahoitusinstrumenttien kysynnän vaihteluna kuin hintaromahduksena. Sijoituskohteiden hinnoilla on aikaa sopeutua, sillä suurten

5 Erkki Liikanen: Tulevaisuudessa meidän on sopeuduttava siihen, että nykyisenkaltaiset kasvuluvut tuskin toistuvat. ikäluokkien eläköityminen on hyvin ennakoitavissa. Luottamus eläkejärjestelmään ehkäisee ylireagointia Väestön ikääntymisen tärkeä osatekijä liittyy elinkaaren loppupäähän eli elinajanodotteen ja erityisesti eläkkeellä vietettävän ajan kasvuun. Liikanen pitää eläkejärjestelmien kestokyvyn näkökulmasta toivottavana, että osa pidentyvästä elinkaaresta kanavoituisi työelämän hyväksi. Jos ihmiset jatkaisivat töitään neljä vuotta nykyistä kauemmin, se parantaisi myös rahoituksen tasapainoa, hän toteaa. Tasapainoisen talouskehityksen kannalta hän korostaa kahta eläkejärjestelmiltä vaadittavaa ominaisuutta: läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta. Läpinäkyvyydellä Liikanen tarkoittaa sitä, että eläkejärjestelmään kuuluvat ymmärtävät, minkälaisen turvan eläkejärjestelmä heille antaa ja mitkä ovat eläketurvan kustannukset heille. Eläkejärjestelmän pitää olla myös ymmärrettävä; se ei saa eksyttää asiakasta yli- tai aliarvioimaan hänen eläketurvansa tasoa. Uskottavuus puolestaan merkitsee järjestelmän kykyä vastata kaikissa tilanteissa lupauksistaan. Jos näin tapahtuu ja ihmiset luottavat systeemiin, voidaan ehkäistä kaikenlaista ylireagointia säästämisessä ja sijoitustoiminnassa. Jos taas näin ei käy, kansalaisten usko saada kohtuullinen vastine eläkemaksuilleen horjuu, jolloin he alkavat kokea eläkemaksut veroina. Sen seurauksena kannustimet työntekoon heikkenevät ja voittaja on harmaa talous, Liikanen varoittaa. Työeläkejärjestelmä varautunut ikääntymiseen Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas kiteytti omassa puheenvuorossaan työeläkejärjestelmän kestävyyden kahteen keskeiseen tekijään: kuinka pitkään ihmiset ovat työelämässä ja miten työeläkeyhtiön sijoitustoiminta onnistuu. Työeläkejärjestelmän hän sanoo varautuneen väestön ikääntymiseen jo pitkään. Osittainen rahastointi on yksi keskeinen varautumiskeino. Lisäksi tämän vuoden alusta muuttuivat eräät eläkerahastoja koskevat säännöt ja toimintaohjeet tavalla, jonka toivotaan lisäävän rahastojen tuottoa sekä helpottavan eläkemaksun nousupainetta tulevaisuudessa. Niin ikään viimeisen 15 vuoden aikana suunnitellut ja tehdyt eläkeuudistukset ovat merkittävästi vähentäneet ikääntymisen aiheuttamaa eläkemaksujen nousupainetta. Tuoreimpana niistä on vuonna 2005 voimaan tullut suuri eläkeremontti, jonka kannustinvaikutuksista on jo saatu lupaavaa näyttöä. Kahden vuoden aikana Harri Sailas: Eläkereformin keppejä ja porkkanoita paremmin työssä jatkamiseen kannustaa työelämän laatu ja työhyvinvointi. Työelämän laatu on Harri Sailaksen mukaan ikääntyvässä Suomessa entistäkin tärkeämpi kilpailutekijä. Kuva: Jaanis Kerkis keskimääräinen eläköitymisikä on noussut 3 4 kuukautta eli 59,5 vuoteen. Eläkereformi tarjoaa keppiä ja porkkanaa Parin vuoden takaisen eläkereformin tarkoituksen Sailas pelkistää kahteen tavoitteeseen: Ensiksikin eläkeuudistuksella pyritään turvaamaan työvoiman saanti. Toiseksi, mihin Liikanenkin jo omassa puheenvuorossaan viittasi, sillä tähdätään siihen, että työssä jatketaan pidempään. Onnistuakseen tässä eläkejärjestelmä tarjoaa niin keppiä kuin porkkanaa. Tärkeimpänä houkuttimena työssä jatkamiselle on karttuman nouseminen 63 ikävuoden jälkeen 4,5 prosenttiin. Keppipuolesta taas vastaa elinaikakerroin, joka vuodesta 2010 alkaen pienellä painolla vähentää eläkkeen määrää. Sailaksen mielestä eläkeuudistus ei ollut ainoastaan perusteltu vaan myös välttämätön, sillä kasvaneen eliniän mukaisia eläkkeitä ei vanhoilla parametreilla olisi kyetty rahoittamaan. Elinaikakertoimen tarkoitus on ottaa kantaa juuri siihen, että elinajan pidentymisestä pieni osa pitäisi käyttää työntekoon. Kertoimen eläkettä pienentävän vaikutuksen voi korvata jatkamalla töitä vähän pidempään, hän täsmentää. Työelämän laatu lopulta ratkaisee Eläkereformin keppejä ja porkkanoita paremmin työssä jatkamiseen kannustaa työelämän laatu ja työhyvinvointi. Tästä on Harri Sailaksen mukaan runsaasti sekä arkielämän kokemusta että tutkittua tietoa, tuoreimpana niistä TELAn selvitys viime kesäkuulta. Yhteistä näille työelämän monille selvityksille on, että niissä esimiestyöllä ja johtamisella todetaan olevan kaikkein ratkaisevin merkitys yksilötason päätöksenteossa, jatkaako ihminen töissä vai ei. Minulla on vähän sellainen hytinä, että suomalainen johtamiskulttuuri, leadership, työpaikkojen avoimuus ja hyvä ilmapiiri, ovat asioita, joissa suomalaisella työelämällä on vielä paljon haasteita. Työelämän laatu on tulevaisuudessa myös entistä tärkeämpi kilpailutekijä, kun yritykset haluavat pitää kiinni osaavasta henkilöstöstään. Kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että yrityksen henkilöstö jaksaa pitkällä tähtäimellä tehdä tulosta ja uudistua ja että se voi hyvin, Sailas painottaa. Ilmarinen 3/2007 5

6 Ilmarinen Vahvan tuloksen taustalla sijoitukset ja vakuutusmyynti 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 0,5 0,0 Ilmarisen vakavaraisuusaste % vastuuvelasta Vakavaraisuusaste Max jälkeen Min jälkeen Ilmarisen vakavaraisuus aleni hieman kesäkuun lopulla kurssien heilahtelun seurauksena, mutta on silti edelleen erittäin korkea. Harri Sailas on tyytyväinen ensimmäiseen puolivuotiskauteensa Ilmarisen toimitusjohtajana. Oma ja kumppaneidemme aktiivinen myyntityö on tuottanut hyvää tulosta, mikä näkyy asiakasmäärien kasvuna ja markkina-asemamme vahvistumisena. Syksyllä 2005 käynnistynyt osuuspankkiyhteistyö on tuonut merkittävän vahvistuksen Ilmarisen jo muutenkin hyvään kilpailuasemaan, hän toteaa. Siirtyminen uuteen työntekijän eläkelakiin TyEL:iin sujui Ilmarisessa ongelmitta. Nyt Ilmarisessa voi vakuuttaa myös aiemmin LEL:n tai TaEL:n piiriin kuuluneen työeläketurvan. Ilmarinen menestyi katsauskaudella ennakoituakin paremmin sekä uusien TyEL- että YEL-vakuutusten myynnissä. Myös asiakkaiden siirroissa yhtiöstä toiseen Ilmarisen menestys oli erinomainen: alkuvuoden aikana tehtyjen vakuuttamispäätösten lopputuloksena Ilmarisen TyEL- ja YEL-vakuutusten lukumäärä kasvaa nettomääräisesti yli kappaleella. Kesäkuun lopussa yhtiössä oli vakuutettuna TyEL-työntekijää, ja tilapäisten työnantajien maksusuorituksia on tullut Ilmariseen yhteensä kappaletta katsauskauden aikana. Ilmarinen maksoi kesäkuussa eläkettä yhteensä eläkkeensaajalle. Tammi kesäkuussa tehtyjen uusien eläkepäätösten lukumäärä oli noin , mikä on kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 6 3/2007 Ilmarinen Sijoitusten käyville arvoille laskettu tuotto oli tammikesäkuussa 5,3 prosenttia TyEL-vakuutettujen määrä kasvoi :een Vakavaraisuus pysyi edelleen vahvana; toimintapääoma oli 6,5 miljardia euroa eli 36,2 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastuuvelasta Kokonaistulos nousi 699 miljoonaan euroon Sijoitukset tuottivat 5,3 prosenttia Osakekurssit kehittyivät alkuvuonna suotuisasti, minkä seurauksena yhtiö teki hyvän sijoitustuloksen. Sijoitukset tuottivat puolivuotiskaudella 5,3 prosenttia ja nostivat sijoitusten arvon 24,5 miljardiin euroon. Hyvän sijoitustuloksen ansiosta kokonaistulos kohosi 699 miljoonaa euroa voitolliseksi. Ilmarinen on valitsemansa strategian mukaisesti edelleen kasvattanut osakkeiden painoa sijoituksissaan. Lisäys on toteutettu korkosijoituksia vähentämällä. Osakkeiden ja osuuksien määrä nousi 45 prosenttiin. Korkosijoitusten määrä ilman lainasaamisia oli 42 prosenttia, kiinteistösijoitusten 8 prosenttia ja lainasaamisten 5 prosenttia sijoituksista. Osakkeisiin ja osuuksiin sisältyvien hedge-rahastojen osuus oli kesäkuun lopussa 2,8 prosenttia Ilmarisen sijoituksista. Ilmarisen sijoitusten keskimääräinen vuosituotto käyville arvoille on viideltä viimeiseltä vuodelta ollut 8,4 prosenttia. Vuoden 1997 alusta lukien, jolloin työeläkeyhtiöiden sijoitustoimintaa koskevia sääntöjä muutettiin riskinottoon kannustavaan suuntaan, keskimääräinen vuosituotto on Ilmarisessa ollut 7,7 prosenttia eli reaalisesti keskimäärin 6,1 prosenttia vuodessa. Sijoitusten arvojen ja tuottojen heilahtelujen varalta puskurina toimiva toimintapääoma nousi vuoden 2006 lopun miljoonasta eurosta miljoonaan euroon. Tämä oli 36,2 prosenttia vastuuvelasta ja 2,2-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. Ilmarisen vakavaraisuus on siten edelleen hyvin korkea. Loppuvuoden sijoitusmarkkinoiden kehityksen ennakoiminen on kuitenkin vaikeaa. Rahoitusmarkkinoiden viimeaikainen hermostuneisuus on heijastunut osakemarkkinoille kurssien merkittävänä heiluntana. Mikäli luottomarkkinat eivät normalisoidu pian, alkaa epävarmuus heijastua myös reaalitalouden puolelle, jolloin on riski maailmantalouden hyvän kasvun taittumisesta. Kesäkuun lopusta Ilmarisen vakavaraisuus on hieman alentunut ja vakavaraisuusaste on vaihdellut 37,2 ja 32,3 prosentin välillä.

7 KOLUMNI Marginaalissa Kirjapainoteknisesti marginaalilla tarkoitetaan painopinnalle asemoidun tekstin ja sivun reunan väliin jäävää tyhjää tilaa. Marginaali on paperiarkista yli jäänyt tila kuin kahvikupin keraamisten laitojen sisään jäävä tyhjyys. Marginaalin käsitteestä on tullut reunalle ajautumisen ja merkityskadon vertauskuva. Kun olen kirjailija, marginalisoidun kaiken aikaa suhteessa viihteellistyvään valtakulttuuriin. Jos kirjoitan novelleja tai esseitä, olen kirjallisuuden valtavirtaan nähden marginaalissa. Talouskäsitteellisesti marginaali tarkoittaa sellaisia asioita kuin otto- ja antolainauksen välinen erotus tai ylimalkaan liiketoimesta syntyvä panoksen ja tuotoksen suhde. Marginaali on se, mitä viivan alle jää. Marginaali on talouden tarkoitus. Marginaali on omistajaosuusarvo. Marginaali on jotakin, mitä maailman pörssit henkeä pidättäen seuraavat tunnista tuntiin vuorokaudet ympäri. Marginaali voidaan käsittää myös resurssiksi. Talouden tai sotavoiman käytön yhtälöissä marginaaliset seikat ratkaisevat. Kun vastakkain on kaksi valtavan voimakasta massaa, voittaa se, jolla on käytössään enemmän voimatasapainon ylittävää reserviä, marginaalia. Jääkiekkoilijoillekin tämä on opetettu: lajin slangin peruslauseisiin kuuluu aforismi pienten marginaalien ratkaisevasta merkityksestä. Taloudessa voi olla yhdentekevää kuinka suurin panoksin ollaan liikkeellä. Valtavat investoinnit eivät välttämättä riitä. Jos kustannukset ovat yhtä suuret kuin toimintaan sidotut resurssit, on tuloksena kuumaa ilmaa ja pullanmuruja. Marginaalit ratkaisevat ja ne pyrkivät kaventumaan, kun kasvatetaan toiminnan mittakaavaa. Taistelukentällä sotavoiman määrän kasvattaminen on niin ikään merkityksetöntä, jos vastapuoli keskittää sinne joukkojaan yhtäläisesti. Taistelun lopputuloksen ratkaisee se, kumman käytössä on enemmän marginaalista voimaa, reserviä. Käsitteenä reservi merkitsee sitomatonta, vapaata voimaa. Filosofisesti marginaali onkin vapauden alue. Marginaalissa tapahtuu kaikki olennainen. Jättiläismäiset ylikansalliset yhtiöt ponnistavat voimansa äärimmilleen pärjätäkseen kovenevassa kilpailussa ja kasvattaakseen liikevoittonsa optimaaliseksi. Liikevoitto on tämän voimien jännittämisen tuloksena syntyvä marginaali. Se tuotetaan marginaalissa marginaalisin voimin. Vapaus on välttämättömyyden tajuamista. Yksi mies voi liikutella omin voimin monisatakiloisia tukkeja, jos hän toimii fysiikan lakien rajoissa käyttäen kuitenkin täysitehoisesti hyväkseen mekaniikan marginaalisia elementtejä: vipuvarren ja painopisteen suhdetta. Liiketoiminnassakin staattinen voimanponnistus voi kannatella valtavia massoja tasapainopisteessä, mutta varsinainen tulos tehdään voimankäytön dynaamisella osa-alueella marginaalisilla resursseilla. Tärkeintä silti lienee se, että voiton tekemisen pitkävaikutteiset edellytykset synnytetään marginaalialueella, joka kattaa innovaatioketjun perustutkimuksesta tuotekehittelyyn. Taloudessa tai hallinnossa vapauden alue on siellä, missä resursseja ei ole sidottu. Talouden innovaatioketjuissa ne ovat sitä sidotumpia, mitä lähemmäs tullaan kehitysprosessin päätepistettä, lopputuotetta. Mitä loitommas kaupallisesta sovelluksesta edetään sitä suuremmaksi kasvaa marginaali eli tulokselle edellytyksiä luova vapaus. Marginaalisen vapauden ääripiste on antiikkinen ihanne: luova joutilaisuus. Yksi sen sovelluksista ja ilmauksista on taide. Tällä alueella toimii myös marginaalikirjailija. Menestyäkseen talouden on syytä kiinnostua taiteen tekemisen metodeista ja lopputuloksista. Ne toteutetaan marginaalissa ja marginaalisesti. Ennen kaikkea tulisi ymmärtää taiteen tuottamiseen liittyvää talousetiikkaa. Sille taloudellinen tulos ei ole itseisarvo. Se on väline, jolla resurssoidaan taloustilinpäätöksen marginaaliin jäävää pääasiaa: taidetta. Kahvikupissa on tärkeää keskellä oleva tyhjä tila, ei kupin keraamiset reunat. Samalla tavalla talouselämässä on tärkeää sen marginaaliin jäävä alue eli elämä. Hannu Raittila Lehtikuva Ilmarinen 3/2007 7

8 Sijoitukset Työeläkeraha hakee tuottoa vastuullisesti Vastuullisella sijoittamisella haetaan hyviä tuottoja pääomille mutta pienemmällä riskillä, Anna Hyrske sanoo. 8 Vastuullisuudesta on tullut Ilmarisen sijoitustoiminnalle yhä tärkeämpi työkalu. Ilmarinen on ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä sitoutunut noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Vastuullisuusnäkökohtia työnään pohtii yhteiskuntavastuuanalyytikko Anna Hyrske. TEKSTI: RAILI OKSA 3/2007 Ilmarinen KUVAT: ESKO TUOMISTO Yhteiskuntavastuuanalyytikon tehtävät ovat kuljettaneet Anna Hyrskettä viime kesänä eri puolille Eurooppaa. Kööpenhaminassa hän edusti Ilmarista pohjoismaisille eläkesijoittajille suunnatussa konferenssissa osallistuen muun muassa vastuullista sijoittamista koskevaan paneelikeskusteluun. Tuskin hän oli saanut laukkuaan puretuksi edellisen matkan jäljiltä, kun oli jo lähdettävä uudelleen reissuun. Nyt suuntana oli Geneve, missä hän Ilmarisen puolesta allekirjoitti viime heinäkuussa YK:n vastuullista sijoittamista koskevan julistuksen. Tähän liittyvät ohjeet tosin allekirjoitettiin jo marraskuussa 2006, mutta virallinen julistus allekirjoitettiin vasta kesällä. Allekirjoituksellaan Ilmarinen on virallisesti sitoutunut noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Myös yhtiön hallitus on hyväksynyt periaatteet, joten niihin on sitouduttu Ilmarisessa hyvin korkealla tasolla. Mitä on vastuullinen sijoittaminen? Ohjeen ja julistuksen allekirjoittaminen ei Anna Hyrskeen mukaan tuo Ilmarisen sijoituspolitiikkaan kovin paljon uutta, sillä näitä periaatteita on yhtiössä noudatettu ennenkin. Julkisella sitoutumisella on kuitenkin oma merkityksensä, samoin sillä, että Ilmarinen on ensimmäinen ohjeen allekirjoittanut suomalainen yhtiö. YK:n laatimien ohjeiden tarkoituksena on lisätä tietoutta vastuullisesta sijoittamisesta ja rohkaista sijoittajia ottamaan ei-taloudelliset seikat huomioon sijoituspäätöksiä tehtäessä. Hyrske tosin huomauttaa, että vastuullisuuden määritteleminen on monipiippuinen juttu. Osa sijoittajista haluaa tuoda sijoituspäätöksissään esille omia arvojaan, esimerkiksi joillakin ympäristöystävällisyys ajaa kaiken muun ohi. Toiset taas haluavat korostaa, että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat lainsäädäntöä ja kansainvälisiä normeja. Koska sijoittajien näkemykset vastuullisuudesta vaihtelevat suuresti, kansainvälistä standardia ei ole annettu. YK:n ohjeetkaan eivät tästä syystä pyri antamaan yksityiskohtaisia neuvoja siitä, mikä on

9 vastuullista ja mikä ei. Pikemminkin ohjeiden tarkoitus on tarjota sijoittajille työkalu rakentaa niiden avulla itselleen sopiva tapa toimia, Hyrske toteaa. Hyviä tuottoja pienemmällä riskillä Hyrskeen mukaan romukoppaan voidaan heittää se yleinen harhakäsitys, että vastuullisuus olisi silkkaa hyväntekeväisyyttä tai uhrautumista. Sellaiseen ei työeläkeyhtiöllä ole varaa. Eläkelupauksesta vakuutetuille on pidettävä kiinni kaikissa olosuhteissa, ja hyvien sijoitustuottojen metsästäminen on eläkeyhtiön yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein tehtävä. Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen on itse asiassa riskityökalu. Sijoitusten riskit ovat sitä paremmin hallinnassa, mitä enemmän tiedetään sijoituskohteena olevasta yrityksestä, Hyrske muistuttaa ja lisää, että myös vastuullisella sijoittamisella haetaan hyviä tuottoja pääomille mutta pienemmällä riskillä. Jotkut väittävät, että vastuullisen sijoittamisen tuotot ovat pitkällä tähtäimellä jopa parempia kuin tavallisten sijoitusten. Tätä väitettä Hyrske ei kuitenkaan suoralta kädeltä ole valmis allekirjoittamaan. Väitteen todentaminen vaatii mielestäni pidempiä aikasarjoja. Sen sijaan siihen käsitykseen hyvin yhdyn, että vastuullisuuden huomioiminen sijoituksissa ei niistä ainakaan huonompia tee. Moraaliamme emme ole ulkoistaneet Vastuullisuuden arviointi on työlästä puuhaa. Ilmarinen käyttääkin oman arvopaperisalkkunsa arvioimisessa ulkopuolista asiantuntijaa, joka tarkastaa salkun kahdesti vuodessa. Yhteistyökumppanina on jo viiden vuoden ajan ollut ruotsalainen GES Investment Services. Anna Hyrske hymähtää muistaessaan erään toimittajan kysymyksen, onko Ilmarinen ulkoistanut moraalinsa käyttäessään ulkopuolista arvioitsijaa. Siitä ei todellakaan ole kysymys. Olemme ulkoistaneet tiedonhankinnan ja analysoinnin, mutta emme päätöksentekoa. Ilmarinen tekee täysin itsenäisesti päätökset siitä, pidämmekö kohteen salkussamme vai emme tai yritämmekö vaikuttaa johonkin yhtiöön sen toiminnan suunnan muuttamiseksi. Ulkopuolisen arvioitsijan käyttäminen on kustannustehokas ratkaisu. GES illä esimerkiksi on arviointia hoitamassa yli 20 työntekijää ja lähes 20 vuoden kokemus alalta. Arviointiyritykseltä saamamme raportin pohjalta olemme poistaneet salkustamme muutamia sijoituksia mutta lukuisia olemme jättäneet ostamatta. Perusteina poistoille ovat olleet muun muassa pakkotyö ja ympäristörikokset, Hyrske kertoo. Vastuullisuudesta sukeutui ammatti Yhteiskuntavastuuanalyytikolla ei ole kollegoita eläkeyhtiöissä. Toki muutkin yhtiöt huomioivat ei-taloudellisia seikkoja sijoituspäätöksissään, mutta päätoimenaan näitä asioita miettiviä ei tietääkseni muilla institutionaalisilla sijoittajilla ole, jo lähes seitsemän vuotta Ilmarisessa näitä asioita pohtinut Anna Hyrske sanoo. Käytännössä yhteiskuntavastuunanalyytikon työ on muotoutunut vastuullisen sijoittamisen koordinoinniksi pääpainon ollessa yhtiön arvopaperisijoituksissa. Tehtäviin kuuluu lisäksi muun muassa omistusten seuraamista ja analysointia, omistajapolitiikan pitämistä ajan tasalla sekä osallistumista erilaisiin seminaareihin ja konferensseihin. Nykyiseen tehtäväänsä Hyrske ajautui sattuman kautta. Toimiessaan analyytikkona korkosijoituspuolella hän huomasi, että Ilmariselta puuttuivat kriteerit, mitä yhtiöitä se voi ottaa sijoituksiinsa ja mitä ei. Otettuaan asian puheeksi silloisen sijoitusjohtaja Eero Heliövaaran kanssa tämä oli todennut: Anna, siinä sinulle on tehtävä. Tee meille sellaiset säännöt. Ja Annahan teki, ja teki samalla lopputyönsäkin Hankenille. Hänen gradunsa aiheena oli Ei-taloudelliset seikat sijoituspäätöksissä, case Ilmarinen. YK:n vastuullisen sijoittamisen ohjeet Institutionaalisina sijoittajina tehtävämme on toimia pitkällä tähtäimellä edunsaajiemme parhaaksi. Uskomme, että ympäristöarvot ja sosiaaliset arvot sekä hyvä hallintotapa (ESG Environment, Social and Corporate Governance) vaikuttavat pitkällä tähtäimellä sijoitussalkun tuottoon. Mielestämme näiden ohjeiden seuraaminen auttaa yhtiöitä paremmin ymmärtämään yhteiskunnan laajemmat tavoitteet. Siksi, kun varainhoidon vastuumme niin sallivat, sitoudumme seuraaviin ohjeisiin: 1. Huomioimme ESG-asioita sijoitusanalyyseissamme ja sijoituspäätösten tekemisessä. 2. Aiomme olla aktiivisia omistajia ja sisällytämme ESG-asioita omistajapolitiikkaamme. 3. Toivomme ESG-asioiden raportoimista niiltä yhtiöiltä ja yhteisöiltä, joihin sijoitamme. 4. Lisäämme näiden ohjeiden käyttöä ja ymmärtämistä rahoitusalalla. 5. Aiomme työskennellä yhdessä lisätäksemme näiden ohjeiden tehokkuutta. 6. Aiomme raportoida toimistamme ja kehityksestämme ESG-asioissa. Vapaa käännös alkuperäistekstistä Principles for Responsible Investment. Ilmarinen allekirjoitti ensimmäisenä suomalaisyhtiönä YK:n vastuullisen sijoittamisen ohjeet. Ilmarinen 3/2007 9

10 Palkkaisitko maahanmuuttajan? Kyllä vain, vastataan Invalidiliiton asumispalveluyksiköstä. Esimerkiksi Porslahden palvelutalossa Helsingissä jo noin 10 prosenttia työntekijöistä on ulkomaalaistaustaisia. Kävimme kysymässä, miltä työskentely monikulttuurisessa ympäristössä tuntuu. Raimo Tenhunen saa Princess Kingin huononakin päivänä hyvälle tuulelle.

11 Työelämä TEKSTI: EEVA HUKKA KUVAT: ESKO TUOMISTO Meillä työskentelevien ulkomaalaisten innokkuus tehdä töitä on silmiinpistävä, Anne Jänkälä ja Arto Nyström kertovat. Invalidiliiton asumispalveluyksikkö tarjoaa nimensä mukaisesti asumispalveluja sellaisille henkilöille, jotka eivät vamman tai sairauden vuoksi pysty elämään itsenäisesti ilman apua. Liitolla on ympäri Suomea asuntoja, joissa on henkilökuntaa paikalla 24 tuntia vuorokaudessa: asukkaita autetaan pukemisessa, syömisessä, peseytymisessä ja muissa arkipäivän askareissa, jotka ovat meille toimintakykyisille itsestäänselvyyksiä, mutta voivat olla vammautuneille henkilöille ylipääsemättömiä haasteita. Asukkaita ovat auttamassa yötä päivää kolmessa vuorossa avustajat, joista useimmat ovat lähihoitajia. Lisäksi päiväsaikaan on paikalla toimintaterapeutti sekä keittiöhenkilökuntaa ja ruokasalissa avustavia työntekijöitä. Vahva työmotivaatio Kuten hoitoalalla yleensä, työvoiman tarjonta ja kysyntä eivät Invalidiliiton asumispalveluissakaan aina kohtaa. Varsinkin Helsinkiin on ollut ajoittain vaikea saada henkilöstöä, sillä pääkaupungin asumiskustannukset ovat liian korkeat monille alan ihmisille, jotka muuten olisivat näistä töistä kiinnostuneita. Pieni palkka ja raskas työ on vaikea yhtälö. Yhtenä ratkaisuna työvoimapulaan Invalidiliittoon on palkattu viime aikoina yhä enemmän ulkomaalaistaustaista henkilöstöä. Esimerkiksi Porslahden asumispalveluyksikössä Helsingin Vuosaaressa työskentelee gambialainen, virolainen, irakilainen ja kosovolainen työntekijä. Heidän lisäkseen myös muita ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä on tullut ja mennyt, sillä Virolainen Kristi Viilip (oik.) ja muut ulkomaalaiset työkaverit tuovat Tea Öholmin, Anna-Maria Härkösen ja Heikki Kuosmasen mielestä vaihtelua ja raikkautta työyhteisöön. alalle on tyypillistä melko suuri vaihtuvuus sekä sijaisuudet ja opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot. Miten monikulttuurinen yhteistyö toimii Invalidiliitossa käytännössä? Pääkaupunkiseudun asumispalveluista vastaava johtaja Arto Nyström sekä Porslahdessa lähiesimiehenä toimiva asumispalveluvastaava Anne Jänkälä vakuuttavat yhteen ääneen, että heidän kokemuksensa ovat hyvin positiivisia. Ulkomaalaiset työntekijät ovat soljahtaneet mukaan porukkaan ilman ihmeempiä ponnisteluja. Porslahdessa ei ole järjestetty kursseja, valmennusta, keskusteluja tai tehty ohjeita esimiehille, koska kaikki toimii hyvin ilmankin. Meillä jokainen työntekijä on työntekijä, ja kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Ihmisten taustat eivät oikeastaan kuulu tähän kuvioon, Arto Nyström selventää tapaa, jolla Invalidiliitossa on lähestytty monimuotoisuutta ja sen johtamista. Esimiehetkään eivät välttämättä edes tiedä, mistä maasta kukakin on kotoisin. Olennaista on vain se, miten työt sujuvat. Ja siinä ei totisesti ole valittamista päinvastoin. Anne Jänkälä kertoo, että osa heidän ulkomaalaisista työntekijöistään ei tahtonut alkuvaiheessa lähteä edes kotiin työajan päätyttyä, vaan heille piti moneen kertaan sanoa, että nyt saa lähteä. Tämä on varmaan suurin asia, jonka olemme huomanneet. Halu ja innokkuus tehdä töitä on todella silmiinpistävä, Arto Nyström kuvailee heillä työskentelevien ulkomaalaisten suhtautumista työntekoon. Miksi vanhempia ei kunnioiteta? Vahvaan työmotivaatioon näyttää tässä tapauksessa liittyvän myös todella vilpitön halu auttaa. Sitä ei voi olla huomaamatta, kun keskustelee vaikkapa irakilaisen Duah Al-Kirssanin kanssa, joka on asunut Suomessa 5-vuotiaasta asti. Nyt hän on koulussa yläasteella ja on tullut Porslahteen kesätöihin auttamaan ruokasalissa. Tämä työpaikka on Duahin ensimmäinen, ja se löytyi ilmaisjakelulehdestä. Näin ilmoituksen ja soitin tänne pomolle, että minä ja mun kaveri halutaan tulla tänne töihin, Duah vastaa kysymykseen siitä, miten hän päätyi kesätyöpaikkaansa. Se kaveri, johon Duah viittaa, on kosovolai- Ilmarinen 3/

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Ilmarinen KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä. Debatissa eläketurvan haasteet. Pienetkin yritykset ulkomaille

Ilmarinen KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä. Debatissa eläketurvan haasteet. Pienetkin yritykset ulkomaille Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2011 KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä Debatissa eläketurvan haasteet Pienetkin yritykset ulkomaille Ilmarinen 4/2011 Sisältö Pääkirjoitus

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA

MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA Ilmarisen viestintäjohtaja Päivi Sihvola: TYÖELÄKE 3 2012 MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA Liite: Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2011 Pääkirjoitus Paluuta ei ole Ihminen on turvallisuushakuinen olento.

Lisätiedot

Näen ongelmissa yritysidean. RIITTÄÄKÖ ELÄKEJÄRJESTELMÄN ISKUKYKY? s. 8. KLUUVIKADUN FAZER MODERNI KLASSIKKO s. 24

Näen ongelmissa yritysidean. RIITTÄÄKÖ ELÄKEJÄRJESTELMÄN ISKUKYKY? s. 8. KLUUVIKADUN FAZER MODERNI KLASSIKKO s. 24 LEHTI ASIAKKAILLE JA SIDOSRYHMILLE 3 2013 RIITTÄÄKÖ ELÄKEJÄRJESTELMÄN ISKUKYKY? s. 8 KLUUVIKADUN FAZER MODERNI KLASSIKKO s. 24 NCC PANOSTAA ESIMIEHIIN s. 22 YRITTÄJÄ MARJO KAIPAINEN: Näen ongelmissa yritysidean.

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

AREK ELÄKEALAN YHTEISTYÖTÄ s. 8. PII RAULO, YIT: ARKI ON PARAS IRTIOTTO. s. 18. SOLAR FILMS YÖ TÄYNNÄ TOIMINTAA s. 24

AREK ELÄKEALAN YHTEISTYÖTÄ s. 8. PII RAULO, YIT: ARKI ON PARAS IRTIOTTO. s. 18. SOLAR FILMS YÖ TÄYNNÄ TOIMINTAA s. 24 LEHTI ASIAKKAILLE JA SIDOSRYHMILLE 4 2013 AREK ELÄKEALAN YHTEISTYÖTÄ s. 8 PII RAULO, YIT: ARKI ON PARAS IRTIOTTO. s. 18 SOLAR FILMS YÖ TÄYNNÄ Ä TOIMINTAA s. 24 STEVECON LAURA HASKO: Ylös istumatyöstä ja

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

EVLI. Maineikas työ SÄILYTTÄÄ ARVONSA. Mervyn King kävi suomessa. Valta vaihtuu talousmarkkinoilla. Läsnäoloa videokokouksessa

EVLI. Maineikas työ SÄILYTTÄÄ ARVONSA. Mervyn King kävi suomessa. Valta vaihtuu talousmarkkinoilla. Läsnäoloa videokokouksessa EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2010 MCI Mervyn King kävi suomessa Valta vaihtuu talousmarkkinoilla Läsnäoloa videokokouksessa Maineikas työ SÄILYTTÄÄ ARVONSA 24 Bank of England ja sen keulakuva 2 EVLI

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 Kylmää kyytiä budjettiehdotuksessa SIVU 20 Älä tingi lounaasta SIVU 23 VESIPELASTUS OPETTAA KOIRAA JA EMÄNTÄÄ SIVU 38 TEEMANA hyvinvointi TILAA jäsenkalenteri

Lisätiedot

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2011 MCI Joustavuutta yritysrahoitukseen Tunnista asiakkaan tarpeet Sijoitus parempaan huomiseen Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen 50 ISlanti karua kauneutta

Lisätiedot

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun 1/2012 Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun Merikoski jää historiaan Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa Matti Anttonen johtaja Työkyky Kuntoutuspoliittinen

Lisätiedot

Viisas Raha TULOSENNUSTEET VÄHISSÄ 10 HYVÄT ÖLJYVIRRAT MUUTTAVAT SUUNTAA E-LASKU TULEE, KUKA ARKISTOI?

Viisas Raha TULOSENNUSTEET VÄHISSÄ 10 HYVÄT ÖLJYVIRRAT MUUTTAVAT SUUNTAA E-LASKU TULEE, KUKA ARKISTOI? 18 SIJOITUSDEBATTI: PITÄISIKÖ OSAKKEIDEN LYHYEKSIMYYNTI KIELTÄÄ? Viisas Raha 3 2010 9,50 E-LASKU TULEE, KUKA ARKISTOI? 6 ÖLJYVIRRAT MUUTTAVAT SUUNTAA 22 HYVÄT TULOSENNUSTEET VÄHISSÄ 10 TOIMITTAJALTA Mitkä

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot

Eläkekriisi ja talousahdinko

Eläkekriisi ja talousahdinko 4:2013 Kroatian näkymät: Eläkekriisi ja talousahdinko s. 14 Kotimaan pitkän aikavälin ennuste: Selkenevää s. 6 Emu-puskurit: Saako käyttää, jos ei ole pakko? s.10 Oikeaa tietoa tänne ja heti! Pääkirjoitus

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Kriisi ratkeaa sitoutuneella yhteistyöllä. Talouskomissaari Olli Rehn: Uudet säännöt, paremmat pankit?

Kriisi ratkeaa sitoutuneella yhteistyöllä. Talouskomissaari Olli Rehn: Uudet säännöt, paremmat pankit? FINVAn asiakaslehti 1/2013 www.finva.fi Uudet säännöt, paremmat pankit? Henkilökuvassa Erkki Moisander Kokemusrepusta voi ammentaa paljon johtamiseen Riikka Laine-Tolonen Tahtonainen ja jännittävä asiakasjahti

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 SYYSESSA S K U O K O K N! NÄHDÄÄ Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Syyskokous

Lisätiedot

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen x 2011 9 2011 Sisältö 9 / 2011 14 Minna Siponen pitää työstään lapsiperheissä. 50 Tasa-arvo ei toteudu terveyspalveluissa. 46 Ylöjärvellä hiljaista tietoa luonnehditaan toisilta oppimiseksi. 27 Tiia Rautpalo,

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2007 Sinikka Mustakallio: Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa s. 6-9 Parempi alkaa paikallisesti s. 1 0 Proha reagoi nopeasti globalisaation vaatimuksiin s. 1 5

Lisätiedot