Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen hallinnon suositus JHS xxx"

Transkriptio

1 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle

2 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä Johdanto Suosituksen soveltaminen Sähköiset laskusanomakuvaukset ja niiden muuntaminen Laskun tietosisältö Verkkolaskun lähettäminen Verkkolaskun vastaanottaminen Liikekumppanirajapinta ja verkkolaskutuksen liittäminen eri palveluihin Verkkolaskutuksen aloittaminen - lähettäminen Verkkolaskutuksen aloittaminen - vastaanottaminen Verkkolaskun kuva näytöllä Verkkolaskujen arkistointi Sanasto ja lyhenteitä Liitteet... 35

3 3 (35) LUONNOS 0 Tiivistelmä Asiakirja sisältää suositukset julkisen sektorin verkkolaskutuskäytännöstä. Julkishallinnon taloushallinnon tietojärjestelmän tai palvelun tulee kyetä lähettämään kirjanpitovelvollisille ja kyetä vastaanottamaan kirjanpitovelvollisilta joko einvoice- tai Finvoice-sanomakuvauksen mukainen verkkolasku. Julkishallinto suosittaa avoimia sanomakuvauksia, joita kaikki verkkolaskuoperaattorit välittävät. Julkishallinto pitää tarkoituksenmukaisena, että Suomessa siirrytään mahdollisimman pian yhden avoimen standardin mukaisen verkkolaskuun. Lisäksi julkishallinnon taloushallinnon tietojärjestelmän tulee kyetä lähettämään kuluttajille verkkolaskuja, joihin on liitetty verkkopankkilinkki ja verkkomaksulinkki laskun tarkastusta ja maksua varten. Mikäli verkkolaskua ei voida lähettää asiakkaalle, tulee laskutuksessa käyttää postin ekirjettä tai vastaavaa palvelua täysin sähköisen (myynti)laskutuksen mahdollistamiseksi. Tällaisessa paperille tulostettavassa laskussa on oltava pankkiviivakoodi. Asiakirjassa suositellaan julkishallinnon yksiköille verkkolaskuoperaattorien käyttöä verkkolaskutuksessa.

4 4 (35) LUONNOS 1 Johdanto Suosituksen avulla halutaan tehostaa julkishallinnon taloushallinnon toimintoja lisäämällä verkkolaskujen lähettämistä ja vastaanottamista niin, että verkkolaskujen osuus kaikkien laskujen määrästä ylittää puolet vuonna Tähän tavoitteeseen pyritään yhdenmukaistamalla ja yksinkertaistamalla verkkolaskujen käsittelyrutiineja ja käyttämällä vain yleisesti käytössä olevia toimintamalleja. Verkkolaskujen käytön tavoitteena julkishallinnossa on taloushallinnon tehokkuuden ja luotettavuuden lisääminen mahdollistamalla nopeamman laskujen käsittelyn automaattisesti. Käyttämällä yhdenmukaisia toimintamalleja eri yksiköt voivat suunnitella ja kehittää omat toimintonsa hyödyntämällä jo muualla saatuja käyttökokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Suositusta laadittaessa on otettu huomioon myös yksityissektorilla saatuja käyttökokemuksia verkkolaskuista ja pyritty mahdollisimman pitkälle yhdenmukaisiin toimintatapoihin kummallakin sektorilla. Suurimmat hyödyt verkkolaskujen käytöstä saadaan, mikäli samassa yhteydessä tarkistetaan myyntilaskujen ja ostolaskujen käsittelyprosessit kokonaisuudessaan. Sähköinen taloushallinto antaa uusia mahdollisuuksia taloushallinnon prosessien uudistamiseen. Esimerkiksi ostolaskujen hyväksyjien määrää voidaan vähentää yhteen, mikäli laskusta vastuulliset tahot voivat tarkistaa omalle vastuualueelleen kirjatuista kuluista laskut summatiedot purkamalla yksittäiseen ostolaskuun asti (drill down menetelmä).

5 5 (35) LUONNOS 2 Suosituksen soveltaminen 2.1 Soveltamisala Tämä julkishallintoa varten laadittu suositus on laadittu siten, että sitä voidaan soveltaen käyttää myös yksityissektorin taloushallinnon toiminnoissa. 2.2 Verkkolasku Verkkolasku on yleisesti käytössä olevan sanomakuvauksen mukaan laadittu sähköinen lasku, jonka tiedot ovat automaattisesti käsiteltävissä tai tulkittavissa. Laskun vastaanottajana voivat olla yksityiset ja julkiset yhteisöt, muut kirjanpitovelvolliset, muistiinpanovelvolliset maatalouden harjoittajat ja kuluttajat. Kirjanpitovelvollisten (mukaan lukien julkishallinnon yksiköt) välisessä laskutuksessa verkkolasku voidaan siirtää automaattisesti laskuttajan tai palveluntarjoajan järjestelmästä vastaanottajan taloushallinnon tai muuhun järjestelmään. Kuluttajaverkkolasku on kuluttajan valitsemaan palveluun lähetetty verkkolasku, josta on suora yhteys sähköiseen maksamiseen verkkopankissa. Verkkolaskusanomana voidaan lähettää tavara- ja palvelulaskuja. Sanomaa voidaan käyttää myös verkkokauppojen, kassajärjestelmien, korttitapahtumien sekä perintä- ja rahoituspalveluiden sähköiseen liittämiseen julkishallinnon taloushallintopalveluihin. Sanomalla voidaan välittää myös konsernin tai yhteisön sisäisten tapahtumien veloituksia. Verkkolaskusta tuotetaan tietokoneen näytölle visuaalisia näkymiä, jotka mahdollistavat laskun käsittelyn myyjän tai ostajan toiminnoissa. Verkkolaskun käsittely tehdään sähköisesti, eikä siitä tulosteta paperikopioita. Laskusta on viranomaisten vaatimuksesta voitava tuottaa paperikopio.. Verkkolasku säilytetään sähköisessä arkistossa.

6 6 (35) LUONNOS Kuva. Myyjä lähettää verkkolaskun joko pankkiin tai muulle operaattorille. Asiakas noutaa pankista verkkolaskun omaa taloushallintoaan varten. Operaattori lähettää verkkolaskun eteenpäin saman tai toisen operaattorin verkkolaskuasiakkaalle, muuntaa laskun EDIFACTsanomaksi ja lähettää eteenpäin asiakkaalle, tai lähettää sähköisen laskun paperille tulostettavaksi postipalveluun. Lisäksi on mahdollista siirtää verkkolasku taloushallinnon palveluun palvelun edellyttämässä tiedostomuodossa ( Inhouse ). 2.3 Laskukanavan valinta Laskukanava on myyntilaskun lähettämistapa ja ostolaskun vastaanottotapa. Sekä myynti- että ostolaskujen käsittelyssä on käytettävä useita eri laskukanavia kokonaistaloudellisesti parhaan kokonaisratkaisun toteuttamiseksi. Tällä hetkellä paperilaskujen määrä on vielä suurempi kuin sähköisten laskujen, ja paperilaskuja tullaan aina käyttämään laskutuksessa. Verkkolaskut soveltuvat parhaiten yhteisöjen väliseen laskutukseen. Kuluttajien sähköisten laskujen vastaanottaminen edellyttää erityisratkaisuja myyjän, pankin ja kuluttajapalvelujen välille. Jotta myyntilaskujen lähettäminen olisi vaivatonta, on asiakaskohtaisesti voitava määritellä, mitä laskukanavaa käytetään ko. asiakkaan laskutuksessa. Samalla huolehditaan, että myyjä voi lähettää kaikki laskunsa sähköisesti. Ostolaskujen käsittelyssä selvitetään optimaalisin ratkaisu, jossa huomioidaan laskujen hajautetun käsittelyn tarve, laskujen arkistointi ja laskujen hyväksymisrutiinit. Ostolaskut tulisi ostajan kirjanpidossa voida käsitellä käyttäjän näkökulmasta samalla tavalla riippumatta siitä, ovatko laskut tulleet sähköisinä tai paperilaskuina. Ostolaskujen kierrätys voidaan toteuttaa myös kirjanpitojärjestelmän sisällä erillisten laskujen käsittelypalvelujen sijasta. Koska ostolaskujen skannaus on työlästä, on kussakin tilanteessa arvioitava erikseen, käytetäänkö skannausta.

7 7 (35) LUONNOS 3 Sähköiset laskusanomakuvaukset ja niiden muuntaminen 3.1 Verkkolaskusanomakuvaussuositus Julkishallinnon taloushallinnon tietojärjestelmä tai palvelu lähettää kirjanpitovelvollisille ja vastaanottaa kirjanpitovelvollisilta joko einvoice- tai Finvoice-sanomakuvauksen mukaisia verkkolaskuja. Julkishallinto suosittaa avoimia sanomakuvauksia, joita verkkolaskuoperaattorit ja operaattoreina toimivat pankit käyttävät. Palvelun (tietojärjestelmän tai operaattorin) on muunnettava toinen sanomakuvaus sen käyttämän mallin mukaiseksi. Julkishallinnon taloushallintopalvelujen ei suositella käyttävän muita sähköisiä laskusanomakuvauksia. Mikäli lähettäjällä/vastaanottajalla on tarve muunlaiseen sähköiseen laskukuvaukseen, verkkolaskuoperaattori tekee tarvittavat muunnokset. Muita laskukuvauksia voivat olla esimerkiksi muut verkkolaskusanomat, luottokorttilasku ja EDIFACT-laskut. Palvelun tai tietojärjestelmän sisällä voidaan käyttää inhouse-tiedostojen tapaan tietojärjestelmän tai palveluketjun käyttämiä tiedostoja ja kuvauksia, jotka on kuitenkin muunnettava einvoice- tai Finvoice-sanomakuvaukseksi, kun verkkolasku siirretään palveluketjun ulkopuolelle. Mikäli kuluttajalaskujen määrä tilivirastossa tai muussa yksikössä on olennainen, järjestelmän tulee kyetä lähettämään kuluttajille sähköisiä laskuja, joihin on liitetty verkkopankkilinkki ja verkkomaksulinkki laskun tarkastusta ja maksua varten. Verkkolaskujen vastaanotto ja lähettäminen toteutetaan verkkolaskuoperaattorin kautta. Julkishallinnon käyttämiä verkkolaskuoperaattoreja ovat erityisten operaattorien lisäksi pankit. Verkkolaskuoperaattorin valinnassa käytetään julkisessa hallinnossa käytettäviä kilpailumenettelyjä. Luettelo käytettävistä operaattoreista: Verkkolaskufoorumin jäsenetsivulla. Mikäli verkkolaskua ei voida lähettää asiakkaalle, laskutuksessa käytetään jonkin postituspalveluja tarjoavan yrityksen paperille tulostamaa kirjettä tai vastaavaa palvelua täysin sähköisen (myynti)laskutuksen mahdollistamiseksi. Paperilaskuun tulostetetaan pankkiviivakoodi.

8 8 (35) LUONNOS 3.2 Verkkolaskukonsortion laatima verkkolaskukuvaus einvoice einvoice-verkkolaskukuvauksella tarkoitetaan Verkkolaskukonsortion määrittelemää verkkolaskun sanomakuvausta. Julkishallinto käyttää uusinta laskusanomakuvausta, joka tällä hetkellä on einvoice-verkkolaskun tietuestandardi v. 1.3 (pdf). Laskusanoma on esitetty sivulla 3.3 Suomen Pankkiyhdistyksen laatima verkkolaskukuvaus Finvoice Finvoice-verkkolaskukuvauksella tarkoitetaan Suomen Pankkiyhdistyksen määrittelemän verkkolaskun rakennetta ja tietosisältöä. Laskusanoma on esitetty sivuilla 3.4 Kuluttajaverkkolasku verkkopankkilinkillä Kuluttajaverkkolaskulla tarkoitetaan julkishallinnon yksityisille henkilöille lähettämää sähköistä laskua, joka on toteutettu Suomen Pankkiyhdistyksen verkkopankkilinkin avulla. Ks. Verkkopankkilinkki soveltuu käytettäväksi suoraveloituslaskujen ja suoralaskujen yhteydessä. Suoraveloituspalvelussa linkin avulla voidaan korvata maksajalle toimitettava ennakkoilmoitus. Suoralaskussa linkkiä voidaan käyttää suoraveloituksen tapaan. Asiakkaan on hyväksyttävä suoralasku erikseen maksettavaksi. Laskun maksamiseen tarvittavat tiedot siirretään yksityisasiakkaan käyttämän pankin palveluun. Palvelusta on linkki varsinaiseen laskuun. Laskun arkistointi, ks. Kuluttajaverkkolaskun arkistointi. 3.5 Kuluttajaverkkolasku verkkomaksulinkillä Verkkomaksulinkillä tarkoitetaan julkishallinnon lähettämään sähköiseen laskuun tai maksuun liitettyä linkkiä, jolla kuluttaja voi siirtyä käyttämänsä pankin palveluun tilisiirron suorittamista varten. Laskun arkistointi, ks. Kuluttajaverkkolaskun arkistointi

9 9 (35) LUONNOS Kuva. Kuluttajaverkkolaskun tiedot säilytetään myyjän tai myyjän käyttämän operaattorin arkistossa tai siirretään asiakkaan postipalveluun. Verkkopankkilinkki lähetetään pankkiin, jonka palvelusta asiakas näkee laskun linkkitiedot ja voi nähdä arkistosta itse laskun. Verkkomaksulinkin avulla kuluttaja voi maksaa laskun pankin internet palvelussa. 3.6 Sähköinen luottokorttilasku Luottokorttilaskulla tarkoitetaan sähköistä laskua, jonka korttiyhtiö lähettää käyttäen omaa (kansainvälistä) laskusanomakuvausta. Mikäli julkishallinnon toiminnossa luottokorttitapahtumien määrä on olennainen, pyritään sekä luottokorttilasku että luottokorttitapahtuma vastaanottamaan taloushallintoon sähköisesti. Korttiyhtiön lähettämä lasku suositellaan muuntamaan einvoice- tai Finvoice-mallin mukaiseksi verkkolaskuksi. 3.7 EDIFACT-sanomakuvauksen mukainen sähköinen lasku EDIFACT-laskulla tarkoitetaan UN/EDIFACT-standardin (D96A) mukaan laadittuja sähköisiä myynti- ja ostolaskuja. EDIFACT-sanomien käytöllä voidaan tehostaa myynti- ja ostotilaus- /hankintaprosesseja, mikäli laskujen lisäksi otetaan käyttöön tarjous-, tilaus-, tilausvahvistus- ja hinnastosanomat. Julkishallinnon tietojärjestelmiin ei suositella enää aktiivisesti luotavan uusia EDIFACT-yhteyksiä pelkästään myynti- ja ostolaskujen käsittelyä varten. Mikäli vastaanottaja/lähettäjä ei kuitenkaan voi käsitellä verkkolaskusanomia, voidaan sähköisten laskujen määrän lisäämiseksi myyntilaskut ottaa vastaan/lähettää ostolaskut verkkolaskuoperaattorin kautta siten, että operaattori muuntaa EDIFACT-laskut verkkolaskuiksi. Julkishallinnon tilaustenkäsittelytoimintojen automatisoinnissa käytetään EDIFACT-sanomakuvauksen mukaisia osto- ja myyntitilauksia ja muita

10 10 (35) LUONNOS asiakirjoja, mikäli niistä ei ole tehty verkkolaskusanomakuvauksen mukaisia sanomia. 3.8 Muut sähköiset laskusanomakuvaukset Sähköistä tilaustenkäsittelyä ja laskutusta varten on julkaistu monia erilaisia sanomakuvauksia, esimerkiksi elektroniikkateollisuuden käyttämää Rosettanet-laskusanomakuvausta. Palveluketjun sisällä voidaan käyttää myös inhouse-tiedostojen tapaan muita sähköisiä laskusanomakuvauksia. Esimerkkinä on ns. laskuhotellipalvelua käyttävä myyjä, jonka laatima lasku siirretään samassa palveluketjussa ostajan tilitoimistopalveluun, joka käyttää samaa laskusanomakuvausta, tai jonkun toimialan/toiminnon erityisjärjestelmä, jossa myyjän ja asiakkaiden välinen yhteys on toteutettu EDIFACT- tai muulla sanomakuvauksella. Muilla sanomakuvauksella tehdyt sanomat muunnetaan joko einvoice- tai Finvoice-malliin, kun laskut siirretään taloushallinnon palveluihin. Mikäli palvelu (esimerkiksi hankintatoimi) edellyttää erityisen sanomakuvauksen käyttöä, tästä sopivat palvelun osapuolet keskenään. Tällöinkin näissä toiminnoissa pyritään soveltaen käyttämään tässä suosituksessa esitettyjä toimintatapoja. 3.9 Sähköpostilaskut Sähköpostilaskulla tarkoitetaan sähköpostiviestinä tai sen liitteenä lähetettävää standardoimatonta laskua, jota ei voida käsitellä kirjanpidossa automaattisesti. Julkishallinnon laskutusjärjestelmässä ei käytetä sähköpostilaskuja. Julkishallinto ei ota vastaan sähköpostilaskuja. Sähköpostilaskuja ei tueta, vaikka sähköpostin liitetiedostona olisi einvoice- tai Finvoice-mallin mukainen laskutiedosto. Sähköpostiin liittyy merkittäviä tietoturva-, roskaposti- ja muita teknisiä ongelmia, minkä vuoksi sähköpostilaskutusta ei suositella. Sähköpostilaskut kuitenkin soveltuvat esimerkiksi yhdistysten jäsenmaksujen laskuttamiseen ja vastaaviin pienimuotoiseen kuluttajalaskutukseen.

11 11 (35) LUONNOS 3.10 Sähköisellä kirjeellä lähetettävät laskut Sähköisellä kirjelaskulla tarkoitetaan laskua, joka lähetetään sähköisesti ulkoiseen laskutuspalveluun, joka tulostaa laskun paperille, kuorittaa laskut ja hoitaa laskun jakelun asiakkaalle, esimerkiksi postin ekirjeenä. Mikäli julkishallinnon asiakas ei voi vastaanottaa sähköistä laskua, lähetetään lasku aina sähköisenä kirjeenä. Mikäli julkishallintoyksikkö vastaanottaa suuren määrän sähköisenä kirjeenä tulostettuja paperilaskuja ja yksiköllä on sähköinen ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymistoiminto käytettävissä, selvitetään mahdollisuus sähköisen kirjeen pysäyttämiseksi ennen muunnosta paperitulostusmuotoon ja sen siirtämistä sähköisenä postin palvelusta suoraan julkishallinnon tietojärjestelmään. Näin vältetään ostolaskujen skannaus. Tätä toimintoa pidetään siirtymävaiheen toimintatapana ja siitä luovutaan sitä mukaa kuin laskujen lähettäjät voivat toimittaa verkkolaskuja.

12 12 (35) LUONNOS 4 Laskun tietosisältö Verkkolaskun tietosisällön ja sen käsittelevän toiminnon tulee olla sellaiset, että laskujen käsittely voidaan toteuttaa ilman erillistä laskun kuvatiedostoa. Verkkolaskulta edellytettävät tiedot on esitetty suosituksen taustamateriaalin liitteessä 1: Verkkolaskun tiedot. Lisäksi laskuun on sisällytettävä muut sellaiset erityiset tiedot, jotka tarvitaan laskun oikeellisuuden tarkastamista ja hyväksymistä varten. Verkkolaskun suositellaan sisältävän kaikki myydyn/hankitun tavaran/palvelun yksilöivät tiedot. Näitä tietoja ei suositella toimitettavaksi erillisillä liitteillä. Mikäli laskutus perustuu erilliseen sopimukseen, on laskutiedoissa mainittava tällaisen sopimuksen tunnistetiedot. Verkkolaskutuksessa ei suositella koontilaskujen käyttämistä, ellei koontilaskuista saada laskujen käsittelyyn perusteltuja hyötyjä. Mikäli yksikössä on aiemmin käytetty koontilaskuja, pyritään asiakkaiden kanssa sopimaan koontilaskutuskäytännöstä luopumisesta, mikäli vastaanottaja ottaa laskunsa vastaan verkkolaskuna. Koontilaskuissa yleensä esitettävät summatiedot suositellaan esitettäväksi varsinaisen laskun välisummatietoina. Tällaiset välisummat suositellaan esitettäväksi tasoilla, jotka vastaanottajan taloushallinnon kannalta ovat tarkoituksenmukaisia, esimerkiksi: ƒtilauksen tai lähetteen summa ƒpuhelinliittymän summa ƒauton rekisterinumeron summa ƒmaksukorttinumeron summa ƒtoimipaikan summa ƒtoimintayksikön summa ƒaikaperiodin (päivä, viikko, kuukausi) summa. 4.1 Verkkolaskunäyttö Julkishallinto suosittaa että laskun näyttö tietojärjestelmissä ja palveluissa toteutetaan yhdenmukaisella tavalla. Näyttö toteutetaan XSL-tekniikalla tai muulla teknisellä tavalla palvelun sisällä. Laskun perusnäyttö sisältää kaikki verkkolaskun sisältämät kirjanpidon, verotuksen ja laskujen käsittelyn edellyttämät tiedot. Koska useimmiten

13 13 (35) LUONNOS laskujen tietosisältö voi olla perusnäyttöä pelkistetympi, suositellaan käytettäväksi myös yksinkertaisempaa laskun tietosisältöä. Näistä kummastakin on tämän suosituksen liitteenä mallit. Julkishallinto käyttää näyttösuosituksena Suomen Pankkiyhdistyksen verkkolaskusuosituksessa esitettyä laskunäyttöä. Asettelu pohjautuu mahdollisimman pitkälle kansainväliseen asettelustandardiin ottaen kuitenkin huomioon se, että laskua luetaan tietokoneen näytöltä. Mikäli tähän suositukseen tarvitaan muutoksia, suositellaan että muutosesitykset esitetään Pankkiyhdistykselle. Samaa näyttösuositusta käytetään myös toteutettaessa verkkolaskusta vaadittavaa paperitulostusta. Mikäli samasta laskutuspalvelusta tuotetaan myös sähköisiä kirjeitä laskuna, käytetään tällaisen paperikirjeen mallina verkkolaskunäyttöä. Paperilaskussa on kuitenkin otettava huomioon sähköisen kirjeen erityisvaatimukset esim. paperikoosta, ikkunakirjekuoren laskun vastaanottajatiedon paikasta sekä kirjasintyypeistä ja kooista. 4.2 Verkkolaskujen liitteet Verkkolaskutapahtuman käsittelyyn voi liittyä erilaista liiteaineistoa, esimerkiksi: ƒsopimus osapuolten välillä ƒlähete, rahtikirja ƒmuistiinpanomerkintä esim. hyvityslaskun perusteista ƒlaskun kuvatiedosto. Verkkolaskusanoma suositellaan laadittavaksi siten täydellisenä, ettei sen yhteydessä lähetetä erillistä liitetiedostoa ja että laskun käsittely voidaan vastaanottavassa yksikössä tehdä pelkästään verkkolaskun sanomatietojen avulla. Mikäli verkkolaskun tiedot ovat siten puutteelliset, ettei niiden tietojen perusteella voida tehdä tarvittavia kirjanpitomerkintöjä eikä edellytettyjä laskujen käsittelymenettelyjä, verkkolaskun liitteenä lähetetään erillinen kuvatiedosto, joka täydentää laskutiedot riittäviksi. Verkkolaskusanomaan kuitenkin suositellaan merkittäväksi erillisaineistona käsitellyt asiakirjat, esimerkiksi viittaukset/linkitykset sopimuksiin. Verkkolaskuun liittyvät pelkästään myyjän tietoon jäävät lisätiedot suositellaan arkistoitavaksi tietokantaan siten, että tiedot voidaan käsitellä ao. verkkolaskun käsittelyn yhteydessä.

14 14 (35) LUONNOS Paperilla mahdollisesti olevia asiakirjoja, kuten lähetteitä, ei suositella arkistoitavaksi lainkaan. Tämä on mahdollista, mikäli verkkolasku sisältää tiedot toimituspäivästä ja toimitettujen nimikkeiden määrästä.

15 15 (35) LUONNOS 5 Verkkolaskun lähettäminen Myyjä lähettää verkkolaskun pankkiin, joka siirtää laskun oman tai toisen pankin asiakkaan (ostajan) noudettavaksi. Operaattorille lähetetty sähköinen lasku voidaan siirtää pankin tai operaattorin kautta ostajalle, muuntaa EDIFACT-sanomaksi tai siirtää inhouse -tiedostona asiakkaan palveluun. Paperille tulostettavat laskut siirretään postipalveluun, joka tulostaa laskun paperille ja kuljettaa ostajalle. 5.1 Laskukanavat lähettämisessä Laskukanava on myyntilaskun lähettämistapa ja ostolaskun vastaanottotapa. Julkishallinnon käyttämän laskutusjärjestelmän/-palvelun tulee voida lähettää laskut seuraavien laskukanavien kautta: verkkolasku einvoice- tai Finvoice-malli kuluttajaverkkolasku/verkkopankkilinkki kuluttajille pankkiin tai muuhun palveluun toimitettava sähköinen lasku, joka arkistoidaan muualla, ja laskusta on linkki asiakkaan pankkitilitapahtumien joukossa (suoraveloitus tai suoralasku) kuluttajaverkkolasku/verkkomaksulinkki kuluttajille sähköiseen postilaatikkoon tai muuhun arkistoon toimitettava sähköinen lasku, jossa on linkki verkkomaksun suorittamiseksi EDIFACT EDI lasku, mikäli asiakkaan kanssa on jo olemassa toimiva laskujen välitysrutiini EDIFACTia käyttäen sähköinen kirje laskun lähettäminen sähköisesti palveluun, jossa lasku tulostetaan paperille asiakkaalle toimittamista varten, esimerkiksi postin ekirje ei lähetetä esim. hyvityslaskut tilanteissa, joissa alkuperäinen lasku on mitätöity ostajan kirjanpidossa, kirjanpidon sisäinen oikaiseminen

16 16 (35) LUONNOS sähköposti ei käytetä julkishallinnossa (voidaan käyttää esim. yhdistyksen jäsenmaksulaskutuksessa) muu sähköinen lasku tilaustenkäsittelyjärjestelmän edellyttämä muulla sanomastandardilla toteutettu sähköinen lasku (mikäli tarvitaan) Julkishallinnon yksiköllä voi olla lukuisia erilaisia laskuja lähettäviä tietojärjestelmiä. On mahdollista toteuttaa yhtenäinen laskujen lähetystoiminto, joka korvaa laskutuksen tulostustoiminnot ja sitä seuraavat rutiinit. Julkishallinnon yksikkö pyrkii kokonaistaloudelliseen ratkaisuun, jossa laskut lähetetään yhdelle laskujen välittäjälle siitä riippumatta, mikä on laskun lähetystapa asiakkaalle. Laskun välittämiseen käytetään yhdenmukaista sanomaa, jonka laskun välittäjä muuntaa laskun vastaanottajan käyttämän laskujenvastaanottotavan ja sanomakuvauksen mukaan. 5.2 Lähettäminen verkkolaskuoperaattorin kautta Julkishallinnon taloushallinnossa pyritään siihen, että tietojärjestelmä tai palvelu käyttää yhtä verkkolaskuoperaattoria, jonka kautta voidaan lähettää kaikki verkkolaskut vastaanottajan käyttämästä palvelusta riippumatta. Verkkolaskujen lisäksi on voitava lähettää verkkopankkilinkit pankkeihin sekä kuluttajaverkkolaskut käytettävään palveluun. Palvelujen kehittämisvaiheessa voidaan poikkeuksellisesti käyttää operaattoria, joka ei voi välittää verkkolaskuja kaikille vastaanottajille, mikäli palvelun tuottaja esittää vahvistetun suunnitelman kaikki operaattorit kattavasta laskujen välittämisestä. Verkkolaskut tulee voida lähettää vähintään kerran vuorokaudessa työpäivinä Hallinnon tai palvelun sisäiset verkkolaskut Mikäli julkishallinnon taloushallinto hoidetaan samassa tietojärjestelmässä tai palvelussa, ei hallinnon sisäistä verkkolaskua lähetetä verkkolaskuoperaattorille, vaan tapahtumasta tehdään kirjanpitomerkinnät molempien osapuolten kirjanpitoon. Tarvittaessa kirjanpitomerkinnän tekemistä varten voidaan käyttää hallinnon sisäistä verkkolaskua. Jos julkishallinnon molemmat laskutusosapuolet hoitavat kirjanpitonsa samassa palvelussa, suositellaan käytettäväksi palvelun sisäistä verkkolaskua.

17 17 (35) LUONNOS Perintälaskut ja rahoitusyhtiöt Julkishallinnon tulee käyttää perintäpalveluja, jotka vastaanottavat perittäväksi siirrettävät laskut sähköisesti tässä suosituksessa esitettyjen verkkolaskun sanomakuvausten mukaan. Mikäli myyntilasku lähetetään rahoitusyhtiölle laskun summan perusteella määräytyvän rahoituksen siirtämiseksi myyjän tilille, varsinaisen laskun maksu suoritetaan rahoitusyhtiön pankkitilille. Rahoitusyhtiölle lasku lähetetään verkkolaskuna. Asiakkaalle tällaisen laskun alkuperäiskappale lähetetään verkkolaskuna, kuluttajaverkkolaskuna tai sähköisenä kirjeenä sen mukaan, miten asiakas laskun vastaanottaa. Laskut voidaan lähettää myös tilitoimiston palvelun kautta. Mikäli verkkolasku lähetetään tilitoimistoon tai muuhun vastaanottajan käyttämään asiamiehen tietojärjestelmään tai käyttämään palveluun, verkkolaskuosoitteena on asiamies ja sen kautta asiakas. Laskujen lähettämiseen ei suositella käytettäväksi erillisiä laskutuspalveluja, joista voi lähettää pelkästään verkkolaskuja. Mikäli tällaista palvelua kuitenkin käytetään, laskut tulisi integroida myyjän muuhun kirjanpitoon automaattisesti siten, että myyjän kirjanpito, myynnin tilastointi ja myyntireskontra kattavat kaikki myyjän myyntitapahtumat.

18 18 (35) LUONNOS 6 Verkkolaskun vastaanottaminen Ostaja noutaa verkkolaskun pankin palvelusta tai vastaanottaa operaattorilta verkkolaskumuotoisen laskun. Operaattori voi muuntaa EDIFACT-sanomana tai Inhouse - tiedostona lähetetyn sähköisen laskun verkkolaskuksi. 6.1 Laskukanavat vastaanotossa Julkishallinnon käyttämän laskutusjärjestelmän/-palvelun tulee voida vastaanottaa laskut seuraavien laskukanavien kautta: verkkolasku einvoice- tai Finvoice-malli EDIFACT mikäli toimittajan kanssa on jo olemassa toimiva laskujen välitysrutiini EDIFACTia käyttäen paperilasku sähköisenä kirjeenä toimitettu tai alunperin paperille tulostettu lasku paperilasku/skannauspalvelun kautta ostolaskujen käsittelypalvelun skannaama paperilasku ekirje/sähköinen kuva pysäytetty postissa ilman tulostamista paperille ja siirrettynä taloushallintoon kuvana ei vastaanoteta kirjanpidon sisäistä oikaisua tms tilannetta varten sähköposti ei vastaanoteta julkishallinnossa. Julkishallinnon yksiköllä voi olla useita erilaisia laskuja vastaanottavia toimintoja ja tietojärjestelmiä. Julkishallinnon yksikkö pyrkii ratkaisuun, jossa sähköiset laskut vastaanotetaan yhdeltä laskujen välittäjältä siitä riippumatta, mikä on laskun lähettäjän (toimittajan) käyttämä laskukuvaus. Laskujen vastaanotossa

19 19 (35) LUONNOS käytetään yhdenmukaista sanomaa, jonka mukaiseksi laskun välittäjä muuntaa erilaiset vastaanotetut laskukuvaukset. Verkkolaskut tulee voida vastaanottaa vähintään kerran vuorokaudessa työpäivinä.

20 20 (35) LUONNOS 7 Liikekumppanirajapinta ja verkkolaskutuksen liittäminen eri palveluihin Verkkolaskua käytetään kirjanpitovelvollisten ja muiden laskutusosapuolten yhdistämiseen: Myyjä/lähettäjä Ostaja/vastaanottaja Täydentävät liittymät Yksityinen yhteisö, Yksityinen yhteisö, EDIFACT, sähköinen kirje julkisyhteisö julkisyhteisö Yksityinen yhteisö, julkisyhteisö Kuluttaja Verkkopankki, suoraveloitus, sähköinen kirje, sähköiset postilaatikot Julkisyhteisö (sisäinen) Julkishallinto (sisäinen) Suora kirjanpitomerkintä Kuluttajaverkkolaskuliittymää ei suositella kirjanpitovelvollisten liittymäksi. Kuitenkin pienten, tilitoimistoa käyttämättömien kirjanpitovelvollisten, kuten esimerkiksi yhdistysten, tiekuntien, sivutoimisten ammatinharjoittajien ja vastaavien laskuliittymäksi soveltuvat myös kuluttajaverkkolaskut. Esimerkki sähköisen postilaatikon käytöstä kuluttajaverkkolaskujen vastaanottoon: Laskun lähettäjä toimittaa aineiston sähköiseen kirjepalveluun, joka välittää laskut joko paperimuodossa postitse tai vastaanottajan itselleen rekisteröimään sähköiseen postilaatikkoon. Kuluttaja voi rekisteröityä tällaiseen palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Rekisteröinnin jälkeen kuluttaja valitsee palvelussa mukana olevista lähettäjistä käyttämänsä toimittajat. Tiedonsiirtomuodot lähettäjiltä ovat verkkolaskusanomakuvaukset tai ASCII-muotoiset sähköisen kirjeen lähetysmuodot. Kuluttaja voi siirtyä postilaatikosta suoraan verkkopankkiin laskun maksamiseksi. Verkkolaskussa voidaan käyttää virtuaaliviivakoodia. Järjestelmä/palvelu Liittymä Lisätietoja/kohderyhmä Myynnin järjestelmä EDIFACT, verkkolasku Myyntilaskutus Verkkolasku Web-laskutuspalvelu Verkkolasku Verkkokauppa Kokonaan tai osittain maksettu verkkolasku Verkkomaksu Yksityinen yhteisö, julkisyhteisö Kuluttaja Kassajärjestelmä Ostolaskujen käsittelyjärjestelmä Ostotilausten käsittelyjärjestelmä Päiväyhteenveto Korttimaksutapahtuma Verkkolasku Verkkolasku, EDIFACT, pdf-, tiff- tms kuvatiedostot Verkkolasku, EDIFACT Käteisostajien tapahtumat Korttitapahtuman siirto pankkiin ja korttiyhtiöön Korttitapahtuman erittely (suunnitteluvaiheessa) Paperilaskujen skannaus

21 21 (35) LUONNOS Maksuliikennejärjestelmä Verkkolasku Välittäjänä pankki Myyntireskontrajärjestelmä Verkkolasku Ostoreskontrajärjestelmä Verkkolasku Käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmä Verkkolasku Verkkolaskun rivit muodostavat kirjanpidon Suoraan kirjanpitojärjestelmään Verkkolasku, pdf-, tiff- tms kuvatiedostot 7.1 Kirjanpidon automatisointi Verkkolaskun tiedoilla voidaan automatisoida kirjanpitomerkintöjen laatimista ostajan kirjanpitoon esimerkiksi seuraavin menetelmin: ƒmyyjän verkkolaskuun tekemän oletustiliöinnin perusteella ƒtoimittajan perustiedoissa olevan oletustiliöinnin perusteella ƒoletustiliöinnin perusteella. Kirjanpitomerkintään voivat vaikuttaa myös laskun arvonlisäverotiedot sekä myyjän Y-tunnus/VAT ID-tunnus. Kirjanpitolain mukaan kirjanpitomerkintää voidaan muuttaa tilikauden aikana siihen asti kunnes tilinpäätös yhteisön hallituksen tai vastaavan kokouksessa esitetään vahvistettavaksi. Mikäli kirjanpitomerkintää oikaistaan kaksi kalenterikuukautta liiketapahtuman sattumiskuukauden jälkeen, on käytettävä korjausmerkintää. Julkishallinnossa on erityisiä säännöksiä, jotka rajoittavat kirjanpitolaissa säädetyn korjausmerkinnän käyttöä. Oletustiliöintejä käyttämällä ostotapahtuma saadaan kirjanpitoon ja esimerkiksi kassasuunnittelua varten välittömästi verkkolaskun vastaanoton yhteydessä. Myös verkkolaskussa olevia muita kuin tiliöintitietoja voidaan käyttää kirjanpidon raportointiin, esimerkiksi asiakas-/toimittajatunnistetta ja tuotenimikettä/tuotetunnusta. Esimerkiksi voidaan laatia tilasto asiakkaan tietyn tuotteen ostoista koko siltä ajalta, jona paperitonta taloushallintoa on yhteisössä käytetty. Tilaston laadinnassa käytetään verkkolaskun rivejä. Verkkolaskun toimituspäivämäärätietojen avulla verkkolaskutapahtuma voidaan jaksottaa automaattisesti eri raportointijaksoille ja tilikausille. Toimituspäivätietoihin voidaan merkitä esimerkiksi: ƒvuokrakauden alku- ja päättymispäivämäärä ƒylläpitosopimuksen alku- ja päättymispäivämäärä ƒkorkoveloituksen alku- ja päättymispäivämäärä ƒvakuutusmaksukauden alku- ja päättymispäivämäärä. Yhteisön taloushallinnossa suositellaan määriteltäväksi alarajat laskun määrille, joita ei jaksoteta siirtyvänä eränä eikä käyttöomaisuushankintana.

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Liite 3 Kirjanpidon automatisointi

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Liite 3 Kirjanpidon automatisointi JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Liite 3 Kirjanpidon automatisointi Versio: 1.1 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Kirjanpidon automatisointi...... 2 1.1 Kirjausketju

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Finvoice. Palvelukuvaus 28..2008 (4) 28..08 Sisällysluettelo Finanssialan keskusliiton suosituksen mukaisen Fincoice-sanoman yleisperiaatteet... Taustaa... 2 Mikä on Finvoice... Kuluttajan e-lasku... 2

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Esityksen

Lisätiedot

Solve laskutus ja verkkolaskutus

Solve laskutus ja verkkolaskutus Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus ja verkkolaskutus Tässä ohjeessa on ohjeet Solven asetusten teosta, aineistojen muodostamisesta ja palautteiden käsittelystä sekä ohjeet suoraveloitettavien asiakkaiden

Lisätiedot

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen Matti Mäkinen matti.makinen@sampopankki.fi Päiväys 13.06.2012 Sähköinen asiointi Sampo Pankin tarjoamat sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan peruskomponentit Verkkopalkka

Lisätiedot

Sähköinen laskutus etenee. Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004

Sähköinen laskutus etenee. Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004 Sähköinen laskutus etenee Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004 Mikä on verkkolasku? laskun tiedot suoraan laskuttajan laskutusjärjestelmästä vastaanottajan järjestelmään lasku visualisoidaan sähköistä arkistointi-

Lisätiedot

Verkko ostolaskujen vastaanotto Tampereen kaupungilla

Verkko ostolaskujen vastaanotto Tampereen kaupungilla Verkko ostolaskujen vastaanotto Tampereen kaupungilla Verkko ostolaskut Tampereen kaupunki siirtyi 1.1.2011 alkaen kokonaan verkkolaskujen vastaanottoon ja paperilaskujen käsittelystä luovutaan kaupungin

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

JHS laskumallin tiedot

JHS laskumallin tiedot 1(5) LUONNOS Liite 3: Laskun kuvamallit JHS laskumallin tiedot Laskunäytölle tai siitä tehdylle paperitulostukselle ei merkitä valinnaisia tietorivejä lainkaan, mikäli tiedolla ei ole sisältöä. Näin saadaan

Lisätiedot

ValueFrame Laskuhotelli

ValueFrame Laskuhotelli ValueFrame Laskuhotelli ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Laskuhotelli - taustaa Laskuhotelli-palvelun käyttöönotto Laskuhotelli-palvelun

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (10) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Tausta-aineisto 2 (10) LUONNOS Sisällysluettelo 1 Laskutusrytmi ja laskutuksen yhdistäminen... 3 1.1 Laskujen

Lisätiedot

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut o Oma esittely; Sirpa Ojansuu V.2000 Lpr kaupunki; ostoreskontran pääkäyttäjä

Lisätiedot

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Mikä on verkkolasku? Verkkolasku on lasku, joka: Lähetetään ja/tai vastaanotetaan sähköisesti Sisältää

Lisätiedot

OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN:

OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN: KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN: Verkkolaskujen lähetys Tämä ohjeistus on tarkoitettu sekä laskuttajalle (tietojen käyttö) että sovellustoimittajalle (xml-mallit).

Lisätiedot

tannuksissa. Sähköisen

tannuksissa. Sähköisen 1 (6) Front-running digital invoicing Verkkolasku sisältäää samat tiedot kuin paperilasku ja koostuu laskun tietokentistä sekä laskun kuvasta. Verkkolasku voidaan vastaanottaa suoraan sähköiseen ostolaskujenkäsittelyjärjestelmään,

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

haluaa verkkolaskuja

haluaa verkkolaskuja Lappeenrannan kaupunki haluaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Taloushallinto Technopolis Kareltek, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta, p. (05) 616 3360 Tietohallinto Snellmaninkatu 3 A, 53100 Lappeenranta,

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Muutama kysymys pohdittavaksi... Kuinka moni hoitaa itse yrityksen laskutuksen? Onko käytössäsi laskutusohjelma? Harmittaako

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Missä mennään ja mitä on tulossa

Missä mennään ja mitä on tulossa Verkkolaskutus: Missä mennään ja mitä on tulossa Tampereen kaupunki 1 Tampereen kaupunki: verkkolaskutus käyttöön Tampereen kaupungin ostolaskut Verkkolaskujen vastaanotto, nykytila Miten Tampereen kaupungille

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset...

Lisätiedot

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Verkkolaskun määritelmä... 2 1.2 Sähköpostilasku ei

Lisätiedot

E-lasku verkkopankissa Palvelukuvaus

E-lasku verkkopankissa Palvelukuvaus E-lasku verkkopankissa Palvelukuvaus Sisällys Laskujen vastaanottaminen verkkopankkiin tai eräsiirtoon... 3 Kenelle palvelu on tarkoitettu?... 3 Palvelun käytettävyys... 3 Verkkolaskun käsittelyaika...

Lisätiedot

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku 1 1 Ohjeet 1.1 Verkkolasku Verkkolaskun lähettämiseen tarvittavien tietojen täyttäminen Verkkolaskujen lähettämiseksi on ensin tehtävä sopimus verkkolaskuoperaattorin (välittäjän) kanssa. Esim. kaikki

Lisätiedot

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio V 1.0/8.01.2002 MLT 01001 SUOMEN PANKKIYHDISTYS V 1.0/8.1.2002 Sisältö 1 VERKKOPANKKILINKIN

Lisätiedot

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä 23.5.2013 Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä Laskuttajan uudet vaihtoehdot kuluttajalaskutukseen Kotimaisesta suoraveloituksesta luovutaan kaikissa euromaissa Kotimaisesta suoraveloituksesta ollaan

Lisätiedot

Suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun. Paula Metsäaho 01.04.2014

Suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun. Paula Metsäaho 01.04.2014 Suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun Paula Metsäaho 01.04.2014 Suoraveloituksen korvaavat palvelut Korvaavat palvelut henkilöasiakkaille: E-LASKU (Finvoice) Jos asiakas käyttää aktiivisesti verkkopankkia,

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö VÄLITTÄJÄKRITEERIT 12/2011 Sisällysluettelo Yleiset, kaikkia toimijoita koskevat kriteerit... 4 Toimijakohtaiset kriteerit... 4 Palvelutoimija...

Lisätiedot

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Oppaan päiväys: 27.4.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä e-lasku on? Hei olen Bill Virtanen, e-laskuasiantuntija. Tutustutaan yhdessä e-laskuun tositarkoituksella! E-lasku on kuluttajille tarjottava

Lisätiedot

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus.

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Laskutus Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Voit tulostaa jokaisen tilauksen osalta mm. seuraavat asiakirjat: tarjous, tilausvahvistus, lähete, tarrat lähetykselle,

Lisätiedot

Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer

Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer Hannu Katila, Marketing Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Ohjelmassa on seuraavat valinnat: Laskutuksen puolella Laskut -ikkunassa painike Finvoice ja ostoreskontran valikkoon "Finvoice-laskujen luku".

Ohjelmassa on seuraavat valinnat: Laskutuksen puolella Laskut -ikkunassa painike Finvoice ja ostoreskontran valikkoon Finvoice-laskujen luku. Visma Econet ja Finvoice laskut Ohjelmassa on seuraavat valinnat: Laskutuksen puolella Laskut -ikkunassa painike Finvoice ja ostoreskontran valikkoon "Finvoice-laskujen luku". Muodostettu Finvoice-laskuaineisto

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja sekä kopioida vanhan

Lisätiedot

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Miksi verkkolaskutus kannattaa aloittaa jo tänään? Poista paperilaskut yhtälöstä Ratkaisut lähetykseen

Lisätiedot

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä Heikki Laaksamo, TIEKE ry Sähköisen, standardimuotoisen tiedonsiirron kehitys Suomessa Suomalainen standardi / Positiosidonnaiset tietueet KOTVA 1980-luvun

Lisätiedot

HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN. Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012

HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN. Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012 HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012 Basware verkkolaskuoperaattorina Yli 25 vuoden kokemus laskujen käsittelystä ja hankinnasta maksuun -prosessista Avoin verkko

Lisätiedot

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 LASKUTUSPALVELU Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille sekä suoramaksuja kuluttajaasiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja ja suoramaksuja

Lisätiedot

Lähettäjän ja vastaanottajan ollessa rekisteröitynä Maventaan verkkolaskuosoitteena käytetään OVTtunnusta.

Lähettäjän ja vastaanottajan ollessa rekisteröitynä Maventaan verkkolaskuosoitteena käytetään OVTtunnusta. 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöoikeuksien määrittely Palvelunhallinnassa... 4 3 Fivaldi yrityksen rekisteröinti Maventa-palveluun... 4 3.1 Yleistä... 4 3.2 Uusi rekisteröinti... 4 3.3 Useamman yrityksen

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA. Juho Värtö, Account Manager

BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA. Juho Värtö, Account Manager BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA Juho Värtö, Account Manager BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA Johdanto Palvelutarjooma Pakettiratkaisut verkkolaskujen lähettämiseen

Lisätiedot

SIIRRÄ ASIAKKAASI VERKKOLASKUUN

SIIRRÄ ASIAKKAASI VERKKOLASKUUN SIIRRÄ ASIAKKAASI VERKKOLASKUUN Lähetä kaikki myyntilaskusi yhdellä ratkaisulla Basware e-invoicing Forum 24.10.2013 Anssi Rusi Sales Director Basware Oyj Tilauksesta maksuun ja hankinnasta maksuun prosessien

Lisätiedot

Verkkolaskupalvelut automatisoinnista lisäarvoa 11.4.2007

Verkkolaskupalvelut automatisoinnista lisäarvoa 11.4.2007 Verkkolaskupalvelut automatisoinnista lisäarvoa 11.4.2007 1. Muuttunut toimintaympäristö 2 Muuttunut toimintaympäristö Tietotekninen kehitys on pysyvästi muuttanut yritysten liiketoimintaympäristöä kuluttajien

Lisätiedot

Avoimen verkon strategia laskutietojen välittämisessä Avoin verkko yhdistää myyjät ja ostajat globaalisti Verkkolaskun evoluutio ja revoluutio

Avoimen verkon strategia laskutietojen välittämisessä Avoin verkko yhdistää myyjät ja ostajat globaalisti Verkkolaskun evoluutio ja revoluutio A Basware Presentation Avoimen verkon strategia laskutietojen välittämisessä Avoin verkko yhdistää myyjät ja ostajat globaalisti Verkkolaskun evoluutio ja revoluutio Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

Tilitoimistojen käyttämät verkkolaskutuksen välineet ja kokemukset tutkimusraportti

Tilitoimistojen käyttämät verkkolaskutuksen välineet ja kokemukset tutkimusraportti Tilitoimistojen käyttämät verkkolaskutuksen välineet ja kokemukset tutkimusraportti 2010-2011 n=320 Vastaajan asema tilitoimistossa 1 Tilitoimiston sijainti 2 Jäsenyys Taloushallintoliitossa ja tilitoimistotoiminnan

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille Voimassa 5.9.2013 Alla olevia sopimusehtoja sovelletaan Pankin ja Asiakkaan välillä e-laskujen käsittelyssä koskien asiakkaan lähettämiä ja/tai vastaanottamia

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad Toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata

Lisätiedot

Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen

Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen 1 Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen ebusiness Forum -seminaari 24.5.2012 Tallinna 2 Esityksen sisältö 1. Kotimaisen suoraveloituksen korvaaminen 2. Siirtyminen uusiin palveluihin

Lisätiedot

SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN

SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN tietoaika.fi Domus-ohjelmiston uusi sähköinen kuluttajalaskutus-ominaisuus sisältää e-laskutuksen sekä suoramaksuominaisuudet. Kuluttaja e-laskutuksella ja suoramaksulla

Lisätiedot

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu?

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Mika Tolonen, Account Manager, Basware Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Ostoreskontraprosessien

Lisätiedot

Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu. BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen

Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu. BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen Sisältö SEPA end-date asetus tilastotietoa suoraveloituksen tilalle

Lisätiedot

Laskujen muuntaminen tapahtuu, kuten osapuolet ovat keskenään sopineet.

Laskujen muuntaminen tapahtuu, kuten osapuolet ovat keskenään sopineet. SUOSITUS Sivu 1/6 SUOSITUS VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUN LAATUTASOSTA Laskujen välitys Verkkolaskuoperaattorit ja muut operaattoreina toimivat yritykset noudattavat yhteisiä alla mainittuja palvelun laatutason

Lisätiedot

Visma Econet 7.30. Uudet ominaisuudet ja muutokset

Visma Econet 7.30. Uudet ominaisuudet ja muutokset Visma Econet 7.30 Uudet ominaisuudet ja muutokset Visma Duetto-liittymä Visma Econet Pro 7.30 -versiossa Maksuhuomautusten ja perinnän ulkoistaminen, www.vismaduetto.fi Euromääräiset laskut Palvelun aktivointi

Lisätiedot

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA TAMPEREEN TILITOIMISTO OY Täyden palvelun tilitoimisto Kaikki taloushallinnon palvelut PK-yrityksille Kirjanpidot Palkanlaskennat

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Henna Sopanen 31/10/2012 Kotimainen suoraveloitus loppuu Kotimaiset euromääräiset suoraveloitukset päättyvät 31.1.2014 EU lainsäädäntö Suomessa suoraveloitusta käyttäville

Lisätiedot

Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012

Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012 Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012 Saimaan ammattikorkeakoulu, Tulkki -projekti 13.6.2012 Visma Services Teemuaho Oy Asiakkuus- ja aluejohtaja Päivi Nieminen Visma Group Toimintaa Suomessa, Ruotsissa,

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Plusseminaari 15.11.2012 UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Page 1 ASP Uuden yrityksen perustaminen Asetusten kopiointi valitusta yrityksestä Aikaisemmin samasta kannasta kuin mistä otettiin käyttäjien

Lisätiedot

Taloushallinto. Ominaisuuksia:

Taloushallinto. Ominaisuuksia: Taloushallinto Ominaisuuksia: * Kuitin/lähetteen kirjoitus myös A4-tulosteena * Laskun tulostus asiakkaalle mukaan * Integroitu varastonhallintaan (nimikkeiden saldot) * Alennusten laskenta rivistä tai

Lisätiedot

Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä

Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä Kristiina Roni, Lead Training Consultant Risto Hautala, Lead Interface Consultant Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate.

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0 Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.11.2011 Versio 1.0 1 Sisältö Yleistä...... 2 Käyttäjät...... 3 Näkymät...... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Pääkäyttäjä -näkymä... 5 Luo lasku

Lisätiedot

Kotimainen suoraveloitus päättyy aikaa enää muutama kuukausi. Toimi heti!

Kotimainen suoraveloitus päättyy aikaa enää muutama kuukausi. Toimi heti! Kotimainen suoraveloitus päättyy aikaa enää muutama kuukausi. Toimi heti! Henna Sopanen 24/10/2013 Kotimaisen suoraveloituksen päättymiseen 100 päivää Kotimaiset euromääräiset suoraveloitukset päättyvät

Lisätiedot

Seuraava kokous 26.9. Keijo Korhonen ei pysty osallistumaan. Antti Eskola toimii sijaisena. Ari Pulkkisen osallistuminen varmistetaan tällä viikolla.

Seuraava kokous 26.9. Keijo Korhonen ei pysty osallistumaan. Antti Eskola toimii sijaisena. Ari Pulkkisen osallistuminen varmistetaan tällä viikolla. Pöytäkirja 1 (6) Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä 5/2012 Aika: 14.8.2012 Paikka: Tieke Läsnä: Kristiina Seppälä, puheenjohtaja Pirjo Ilola, Harri Korhonen, Antti Eskola, Kati Ström-Lepola, Veli-Matti Sahlberg,

Lisätiedot

Verkkolaskujen arkistointi

Verkkolaskujen arkistointi Verkkolaskujen arkistointi Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella ilman Tiedolta etukäteen saatua

Lisätiedot

Johdanto. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen. Laskun luominen

Johdanto. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen. Laskun luominen 1 Johdanto Odoo ssa on mahdollista tehdä laskujen teko ja kirjaus usealla eri tavalla, joten käyttäjä voi valita oman yritykset toimintaan parhaiten sopivan menetelmän. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013 Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköinen toimitusketju Myyjä luovutus Tilaus Vahvistus Toimitus Kysely Vastaus Ostaja luovutus

Lisätiedot

PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU

PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU Apixin sanomanvälityspalvelu (jäljempänä Palvelu ) on verkon välityksellä käytettävä ratkaisu erilaisten liiketoimintasanomien (kuten tilausten ja laskujen) sähköistä käsittelyä

Lisätiedot

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Laskujen välitys / Perustiedot / Välitystavat... 4 2.1 Laskut asiakkaan sähköpostiin... 4 2.2 Laskujen lähetys tulostuspalveluun... 7 3 Yrityksen oletusvälitystapa... 9 4 Yritysrekisteri...

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 Vuokrien sähköinen laskuttaminen (yrityksille) Sopimus operaattorin kanssa lähtevistä laskuista (Maventa) Maventa on hyvä vaihtoehto (kuluttajan verkkolaskutus

Lisätiedot

Basware toimittajaportaali

Basware toimittajaportaali Basware toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 26.6.2014 1 Työmaatunnisteen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

Verkkolaskujen lähettäminen Henkilövahingot

Verkkolaskujen lähettäminen Henkilövahingot Verkkolaskujen lähettäminen 1 Laskujen lähettämistä varten laskun lähettäjällä on oltava sopimus oman pankkinsa tai muun verkkolaskuoperaattorin kanssa laskujen lähettämisestä Pohjolan ja A-vakuutuksen

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1)

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1) LIITTEIDEN lisääminen laskulle Pikaohje (1.1) 2 Yleistä :n kehittämä liitejärjestelmä Terminaali mahdollistaa liitteiden lisäämisen kaikille laskuille vaikka laskutusjärjestelmässä ei olisi tukea liitteille.

Lisätiedot

Apix-palvelun lisäominaisuus. Laskumappi. Pikaohje Versio 3.0

Apix-palvelun lisäominaisuus. Laskumappi. Pikaohje Versio 3.0 Apix-palvelun lisäominaisuus Laskumappi Pikaohje 08.02.2017 Versio 3.0 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset... 6 Lasku Info

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje v1.3 Kuvaus v1.3 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1

Lisätiedot