vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13 Konsernin rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 18 Tilinpäätösmerkintä 24 Tilintarkastuskertomus 25 Hallintoneuvoston lausunto 25 Konserniyhtiöt lyhyesti 26 Vakka-Suomen Puhelin Oy:n liiketoimintayksiköt alkaen 34 Hallinto ja johto Vakka-Suomen Puhelin Oy -konsernin vuosi 2010 lukuina Liikevaihto 14 M Liikevoitto 1 M Tilikauden voitto 0,6 M Oma pääoma 16 M Henkilöstöä 173 Laatujärjestelmä ISO9001

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Suomen tietoliikennemarkkinoiden kokonaisarvo kasvoi vuonna 2010 maltillisesti, edellisvuoteen verrattuna vain noin 0,4 prosenttia. Ennusteiden mukaan kasvu jatkuu maltillisena myös tänä vuonna. Vakka-Suomen Puhelin Oy -konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 21 prosenttia lähes 14 miljoonaan euroon ja liikevoittoa syntyi noin miljoona euroa. Alan yleiseen tilanteeseen nähden tulosta voidaan pitää hyvänä. Konsernin vakavaraisuus ja kannattavuus ovat kasvusta huolimatta säilyneet vakaina, sillä yritysostot ja muut investoinnit on tehty tulorahoituksella. Tämä luo erinomaiset edellytykset toiminnan edelleen kehittämiselle ja uusien kasvutavoitteiden saavuttamiselle. Valtakunnalliset asiakkuudet tuottavat liikevaihdostamme jo yli 75 prosenttia. Palvelun korkea laatu, toiminnan joustavuus ja kyky ymmärtää aidosti asiakkaiden tarpeet ovat olleet menestyksemme avaintekijöitä, joista haluan kiittää osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä. Laatu on todistetusti toimintaamme ohjaava tekijä, sillä tänä vuonna laatujärjestelmäsertifiointi laajenee kattamaan kaikki liiketoiminta-alueet. Laatujärjestelmä on ollut pitkäaikainen, strateginen investointi, jonka tulokset alkavat nyt näkyä konkreettisesti. Mobiililaajakaistapalvelujen kysyntä kasvaa vahvasti ja uusien, entistä parempien 4G mobiililaajakaistapalvelujen myötä trendi voimistunee entisestään. Tulemme olemaan näiden palvelujen kehityksessä mukana osallistumalla valtakunnallisiin ja kansainvälisiin operaattorihankkeisiin ja investoimalla paikallisen ja valtakunnallisen valokuituverkon edelleen laajentamiseen. Vuosi 2010 oli konsernin viimeinen toimintavuosi, sillä Vakka- suomen Puhelin Oy:n hallitus hyväksyi marraskuussa 2010 suunnitelman tytäryhtiöiden sulauttamisesta emoyhtiöön vuoden 2011 aikana. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä kilpailukykyä ja varmistaa voimakkaan kasvun kannattavuus. Asiakkaamme saavat jatkossa monipuoliset ICT-palvelut yhdeltä yhtiöltä. Uudistetun organisaation myötä voimme nyt hyödyntää aiempaa paremmin synergioita palvelutuotannossa, myynnissä ja markkinoinnissa. Muutos luo myös välttämättömän perustan vuoteen 2015 ulottuvalle kasvustrategialle, joka toteutuessaan kaksinkertaistaa nykyisen liikevaihtomme. Merkittävä osa liikevaihdosta tulee tulevaisuudessa Vakka-Suomen ulkopuolelta. Budjetoitu liikevaihtomme tälle vuodelle on 17,4 miljoonaa euroa, jossa on kasvua viime vuoteen nähden 24 prosenttia. Viime vuoden puolella solmittujen sopimusten ansiosta tavoitteet ovat realistiset ja kasvua saavutetaan kaikissa ydinliiketoiminnoissa. Kiitän asiakkaita, konsernin koko henkilöstöä, hallintoa, omistajia ja yhteistyökumppaneita vuoden 2010 tuloksista ja toiminnan kehittämiseen saadusta vahvasta tuesta. Seppo Kaskinen toimitusjohtaja toimitusjohtajan katsaus 3

4 Karin Smeds/Gorilla Mobiililiiketoiminnan kehitys jatkuu valtakunnallisena ja investointeja suunnataan neljännen sukupolven (4G) teknologiaan. 4 toto i mi m i tiunsta j okhe ta j amnuksat r to 2 0s1au 0 s

5 toimintakertomus 2010 Vakka-Suomen Puhelin Oy -konserni Vakka-Suomen Puhelin Oy -konserni on tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelujen laatusertifioitu kokonaistoimittaja, jonka toiminta on painottunut Länsi- ja Etelä-Suomeen. VSP-konsernin muodostavat emoyhtiö Vakka-Suomen Puhelin Oy sekä tytäryhtiöt Innotele Oy, Teknomeria Oy, TDC Song Partners Oy, Protone Oy ja Kalantiväylä Oy. Finnet-ryhmään kuuluva Vakka-Suomen Puhelin Oy on pääosin vakkasuomalaisten asiakkaidensa omistama, itsenäinen teleoperaattori. Yhtiön liiketoiminta jakautuu myyntiin sekä palvelu- ja verkko-operaattoritoimintaan. Innotele Oy on vaativiin tietotekniikan palveluratkaisuihin erikoistunut yritys, joka vastaa emoyhtiön myynnistä, asiakkuuksien hallinnasta ja konsernin tietojärjestelmien ylläpidosta. Teknomeria Oy on valtakunnallinen verkko-operaattori, jonka ydinliiketoimintaa ovat tiedonsiirron runkoyhteyksien vuokraus ja niihin liittyvien palveluiden myynti. TDC Song Partners Oy myy ja toimittaa Vakka-Suomen Puhelin Oy -konsernin ja yritysten operaattorina tunnetun TDC Oy:n kehittämiä tietoliikenteen ja tietotekniikan palveluita yrityksille. Protone Oy on korkeatasoisiin Contact center -palveluihin erikoistunut yritys. Kalantiväylä Oy on kaapelitelevisio-, tiedonvälitys-, uutis-, julkaisu- ja hakemistoliiketoimintaan erikoistunut yritys. VakkaCom Oy on sijoitustoimintaa harjoittava osakkuusyhtiö. Hallinto Yhtiöjärjestyksen mukainen varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä kaudelle valittiin uudelleen Kalannin tilaajapiiristä Kimmo Nevavuori, Eero Pirilä ja Matti Tättilä ja uudeksi jäseneksi Heidi Jaakkola. Kustavin tilaajapiiristä valittiin uudelleen Juha Karikoski ja uudeksi jäseneksi Mika Jalonen. Lokalahden tilaajapiiristä valittiin uudelleen Erkko Teerimaa ja Taivassalon tilaajapiiristä Mika Aromaa. Uudenkaupungin tilaajapiiristä uusiksi jäseniksi valittiin Markus Haapala ja Harri Putro. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Pekka Ajanko (HTM) ja varatilintarkastajaksi Tapani Kulmala (KHT). Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluu 30 jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Kimmo Nevavuori ja varapuheenjohtajana Outi Nurmi. Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Mauri Kontu, varapuheenjohtajana Ari Heikkilä ja jäseninä Jarmo K. Lahtinen, Seppo Kaskinen, Terttu Lundelin, Harri Putro, Timo Vaahtera ja Erik Villanen. Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana 11. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Seppo Kaskinen. Henkilöstö Emoyhtiössä oli tilikauden aikana henkilöstöä keskimäärin 16, joista 10 oli toimihenkilöitä ja 6 työntekijöitä. Koko konsernissa oli henkilöstöä tilikauden lopussa 173. Tytäryhtiöiden henkilöstöstä 41 oli toimihenkilöitä ja 132 työntekijöitä. Taloudellinen tulos Emoyhtiö Vakka-Suomen Puhelin Oy:n liikevaihto oli ,24 euroa (ed. tilikaudella ,94 euroa) ja konsernin liikevaihto ,05 euroa ( ,59 euroa). Emoyhtiön liikevoitto oli ,74 euroa (ed. tilikaudella ,98 euroa), mikä oli 11 prosenttia liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli ,11 euroa ( ,50 euroa), mikä oli 7 prosenttia liikevaihdosta. Emoyhtiön tilikauden voitto oli ,10 euroa (ed. tilikaudella ,59 euroa). Konsernin tilikauden voitto oli ,31 euroa ( ,88 euroa). Emoyhtiön suunnitelman mukaiset poistot olivat ,84 euroa. Verotuksessa vähennettyjen poistojen määrä oli ,29 euroa, mikä on 100 prosenttia elinkeinoverolain sallimista täysmääräisistä poistoista. toimintakertomus

6 Emoyhtiön taseen loppusumma oli tilikauden lopussa ,27 euroa ja konsernin taseen loppusumma ,28 euroa. Taseen loppusumma kasvoi edellisvuoteen verrattuna emoyhtiön osalta 2 prosenttia ja konsernin osalta 3 prosenttia. Emoyhtiön oma pääoma oli ,97 euroa ja konsernin oma pääoma ,24 euroa. Investoinnit Emoyhtiön investoinnit olivat tilikaudella yhteensä ,27 euroa ja niiden osuus liikevaihdosta oli 28 prosenttia. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksaa osinkoa 5,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Valtaosa osingoista maksettiin osakkaille Tilikauden aikana Vakka-Suomen Puhelin Oy ja TDC Oy Finland solmivat sopimuksen TDC Oy Finlandin pääkaupunkiseudun pk-asiakkuuksien siirrosta Vakka-Suomen Puhelin Oy:lle. Tilikauden aikana Vakka-Suomen Puhelin Oy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt laativat ja rekisteröivät sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti tytäryhtiöt sulautetaan emoyhtiöön. 6 toiim miitnuta tojm 0 1s0au s to s jkoehrta au n sk2at Tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat Vakka-Suomen Puhelin Oy:n hallitus teki päätöksen fuusiosta, jossa Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Innotele Oy, Protone Oy, TDC Song Partners Oy ja Kalantiväylä Oy sulautetaan emoyhtiöön. Sulautuvien yhtiöiden toiminta lakkaa vaiheittain viimeistään ja toiminta jatkuu Vakka-Suomen Puhelin Oy:n nimellä. Yhtiön organisaatiorakenne uudistetaan tukemaan muutosta ja jatkossa toiminta jakautuu kolmelle liiketoimintaalueelle; VSP Verkot, VSP Palvelut, VSP Myynti ja markkinointi. Muutos ei koske Teknomeria Oy:tä, joka ei ole Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Arvio tulevasta kehityksestä Toimintavuosi 2011 nähdään tuloksellisena ja toiminnan odotetaan kasvavan edelleen vahvasti. Vakka-Suomen Puhelin Oy on kasvattanut perinteistä puhelinyhtiöliiketoimintaa tukevaa toimintaa kannattavasti tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta. Kehitys tulee jatkumaan entistä voimakkaampana vuonna 2011 tapahtuvan fuusioitumisen myötä. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta

7 syntyy valtakunnallisesta liiketoiminnasta. Yhtiö on varautunut orgaanisen kasvun lisäksi myös yritysjärjestelyjen kautta tapahtuvaan kasvuun ydinliiketoimintojensa puitteissa. Vakka-Suomen Puhelin Oy:n paikallinen markkinaosuus pysyy korkeana ja palvelujen tarjonta on laajaa. Paikallista palvelutarjontaa kehitetään edelleen asiakkaiden muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Mobiililiiketoiminta on Vakka-Suomen Puhelin Oy:lle kasvavaa ja kannattavaa toimintaa. Yhtiö omistaa laajan tukiasema- ja siirtoverkoston, jonka käyttöaste pysyy korkeana. Yhtiöllä on perinteisellä toimialueellaan merkittävä markkinaasema myös mobiilipalvelujen tarjoajana. Mobiililiiketoiminnan kehitys jatkuu solmittujen yhteistyösopimusten puitteissa valtakunnallisena. Yhtiö tulee investoimaan myös uuteen neljännen sukupolven (4G) teknologiaan. Vuosituloksen käyttäminen Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,90 euroa, josta tilikauden voitto on ,10 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 5,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Loput tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovarat -tilille. Vakka-Suomen Puhelin jakoi tälläkin tili k audella omistajilleen osinkoja yli euroa. toi ti m ta e rj a to s s20 to i m u si n jo hkta nmkuat au1 s0 7

8 8 emoyhtiön tuloslaskelma 2010

9 Emoyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto , ,94 Liiketoiminnan muut tuotot , ,40 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,11 Ulkopuoliset palvelut , , , ,91 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,35 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,18 Muut henkilöstösivukulut , , , ,17 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,99 Liiketoiminnan muut kulut , ,29 Liikevoitto , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä , ,82 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,67 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä ,83 Muilta , ,99 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksiltä -29,36 Muilta -568, ,58-368, ,24 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,22 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,22 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,63 Tuloverot , ,26 Tilikauden voitto , ,59 emoyhtiön tuloslaskelma 9

10 Emoyhtiön tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,42 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,76 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,13 Rakennukset ja rakennelmat , ,41 Koneet ja kalusto , ,43 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 636, ,94 0, ,97 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,48 Osuudet osakkuusyrityksissä , ,75 Muut osakkeet ja osuudet , ,37 Muut saamiset , ,88 0, ,60 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 6 000,00 0,00 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,60 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,26 Lainasaamiset 0,00 Siirtosaamiset , , , ,83 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,75 10 emoyhtiön tase

11 Emoyhtiön tase VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,94 Muut rahastot Liittymismaksurahastot , ,13 Edellisten tilikausien voitto , ,21 Tilikauden voitto , , , ,87 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero , ,05 Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , ,33 Lyhytaikainen Ostovelat , ,48 Velat saman konsernin yrityksille , ,77 Velat osakkuusyrityksille 0,00 Muut velat , ,85 Siirtovelat , , , , , ,75 emoyhtiön tase 11

12 Emoyhtiön rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten vähennys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustuotot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Muiden rahastojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa emoyhtiön rahoituslaskelma

13 konsernin tuloslaskelma Liikevaihto , ,59 Valmiiden tuotteiden varaston muutos , ,11 Liiketoiminnan muut tuotot , ,58 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,36 Varastojen muutos 350, ,19 Ulkopuoliset palvelut , , , ,74 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,79 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,72 Muut henkilöstösivukulut , , , ,65 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,95 Liiketoiminnan muut kulut , ,22 Liikevoitto , ,50 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 5 127, ,34 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,58 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,26 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,84 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0, ,33 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,51 Tuloverot , ,35 Vähemmistöosuus , ,28 Tilikauden voitto , ,88 konsernin tuloslaskelma 13

14 konsernin tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,53 Liikearvo , ,35 Muut pitkävaikutteiset menot , ,72 Ennakkomaksut , , , ,14 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,13 Rakennukset ja rakennelmat , ,41 Koneet ja kalusto , ,06 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 377, , , ,80 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,53 Muut osakkeet ja osuudet , ,04 Muut saamiset , ,01 0, ,57 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,26 Muu vaihto-omaisuus , ,01 Ennakkomaksut 0, ,99 0, ,27 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 6 000,00 0,00 Muut saamiset , , , ,69 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,36 Saamiset osakkuusyrityksiltä 0,00 261,28 Laskennallinen verosaaminen 1 211, ,08 Muut saamiset , ,62 Siirtosaamiset , , , ,94 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,42 14 konsernin tase

15 konsernin tase VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,94 Muut rahastot Liittymismaksurahastot , ,13 Edellisten tilikausien voitto , ,18 Tilikauden voitto , , , ,14 Vähemmistöosuus , ,24 Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , ,33 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , , , ,12 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,79 Saadut ennakot , ,41 Ostovelat , ,45 Velat osakkuusyrityksille 0, ,69 Muut velat , ,55 Siirtovelat , ,38 Laskennallinen verovelka , , , , , ,42 konsernin tase 15

16 konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys Vaihto-omaisuuden lisäys (-) vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Muiden rahastojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa konsernin rahoituslaskelma

17 tilinpäätöksen liitetiedot Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankinta-arvoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet Liikearvo Rakennukset ja rakennelmat Verkot ja keskuslaitteet Kuituverkot Koneet ja kalusto 5 vuotta 5 vuotta 25 vuotta 12 vuotta 20 vuotta 3-5 vuotta Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on arvostettu hankintamenoon. Palautusvastuu Toimitalon tilasaneerauksen osalta on arvonlisäverotuksessa vuonna 2008 vähennetty ,18 euroa. Vähennetty arvonlisävero on palautettava valtiolle, jos kiinteistön tai sen osan verollinen käyttö päättyy ennen Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Vakka-Suomen Puhelin Oy:n lisäksi tytäryhtiöt Innotele Oy, TDC Song Partners Oy, Teknomeria Oy, Kalantiväylä Oy ja Protone Oy. Emoyhtiön omistusosuus Innotele Oy:stä, TDC Song Partners Oy:stä, Kalantiväylä Oy:stä ja Protone Oy:stä on 100 prosenttia ja Teknomeria Oy:stä 69 prosenttia. Osakkuusyhtiö VakkaCom Oy on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty omana eränään. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja keskinäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu emoyhtiön ja tytäryhtiöiden välillä. tilinpäätöksen liitetiedot 17

18 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Emoyhtiö Konserni Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot , , , ,14 Konsernin hallintopalvelut , ,00 0,00 0,00 Luovutustuotot 0, , , ,52 Muut tuotot , , , , , , , ,58 Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana henkilöstöä keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet , , , ,80 Hallintoneuvoston jäsenet , , , , , , , ,80 Poistot ja arvonalentumiset Aineettomat oikeudet , , , ,62 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,29 Verkostot ja keskuslaitteet , , , ,85 Koneet ja kalusto , , , ,28 Konserniliikearvon poisto , , , , , ,95 Välittömät verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,36 Verot osinkotuotoista 484,19 187,20 484,19 187,20 Laskennalliset verot 1 128, , , , , ,35 18 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

19 Emoyhtiö Konserni Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,76 Muutos , , , ,97 Hankintameno , , , ,73 Kertyneet poistot , , , ,06 Tilikauden poisto , , , ,53 Kirjanpitoarvo , , , ,14 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,13 Muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,13 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,56 Muutos , , , ,00 Hankintameno , , , ,56 Kertyneet poistot , , , ,86 Tilikauden poisto , , , ,29 Kirjanpitoarvo , , , ,41 Verkostot ja keskuslaitteet Hankintameno , , , ,18 Muutos , , , ,61 Hankintameno , , , ,79 Kertyneet poistot , , , ,30 Tilikauden poisto , , , ,85 Kirjanpitoarvo , , , ,64 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,28 Muutos , , , ,01 Hankintameno , , , ,29 Kertyneet poistot , , , ,39 Tilikauden poisto , , , ,28 Kirjanpitoarvo , , , ,62 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 19

20 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Emoyhtiö Osakkeet Konserniyhtiöt Osakkuusyhtiöt Muut Hankintameno , , ,37 Lisäys 0,00 0, ,00 Vähennys 0,00 0, ,72 Hankintameno , , ,65 Konserniyhtiöt Emoyhtiön/konsernin omistus % Innotele Oy 100 % TDC Song Partners Oy 100 % Kalantiväylä Oy 100 % Protone Oy 100 % Teknomeria Oy 69 % Osakkuusyhtiöt VakkaCom Oy 49 % Pitkäaikaiset saamiset Emoyhtiö Konserni Lainasaamiset 6 000,00 0, ,00 0,00 Lainasaamiset konserniyhtiöiltä , ,00 0,00 0,00 Kuituvuokrasaamiset 0,00 0, , , , , , ,69 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,36 Myyntisaamiset konserniyhtiöiltä , ,26 0,00 0,00 Myyntisaamiset osakkuusyhtiöiltä 0,00 0,00 0,00 261,28 Lainasaamiset konserniyhtiöiltä , ,00 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0, , ,62 Laskennallinen verosaaminen 0,00 0, , ,08 Siirtosaamiset , , , ,60 Siirtosaamiset konserniyhtiöiltä 2 632,51 0,00 0,00 0, , , , ,94 20 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

21 Emoyhtiö Konserni Osakepääoma , , , ,00 Uusmerkintä 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,00 Ylikurssirahasto , , , ,94 Muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,94 Muut rahastot , , , ,13 Muutos 3 441, , , , , , , ,13 Edellisten tilikausien voitto , , , ,18 Osingonjako , , , ,00 Osinkovelan palautus 9 945, ,00 Tilikauden voitto , , , ,89 Voitto yhteensä , , , ,07 Oma pääoma yhteensä , , , ,14 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,18 Tilikauden voitto , , , ,89 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , , , , , ,67 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero , ,68 Muutos , ,63 Kirjanpitoarvo , ,05 0,00 0,00 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 21

22 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Emoyhtiö Konserni Laskennalliset verovelat, joita ei ole kirjattu tuloslaskelmaan ja taseeseen Tilinpäätössiirroista , ,65 0,00 0,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Tilaajalaina, vuokrapuhelimien takuumaksut , , , ,33 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Kuitu- ja kuitutilavuokraennakot , , , , , ,12 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0, , ,79 Saadut ennakot 0,00 0, , ,41 Ostovelat , , , ,45 Ostovelat konserniyhtiöille , ,77 0,00 0,00 Ostovelat osakkuusyhtiöille 0,00 0,00 0, ,69 Muut velat , , , ,55 Laskennallinen verovelka , ,65 Siirtovelat , , , , , , , ,92 22 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

23 Emoyhtiö Konserni Annetut vakuudet, vastuu - sitoumukset ja muut vastuut Takausvastuusitoumukset Tytäryhtiöt Teknomeria Oy , ,00 Muut ,00 0,00 Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä , ,00 Yrityskiinnitykset , ,00 Vuokravakuudet ,20 0,00 Leasing-sopimuksista maksettavat määrät Tilikaudella 2011 maksettavat , , , ,04 Myöhemmin maksettavat , , , ,71 Yhteensä , , , ,75 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista Päiväkirja Pääkirja Tasekirja Tase-erittelyt Pankkitositteet Ostotositteet Myyntitositteet Muistiotositteet Palkkakirjanpito tositteineen Ostoreskontraerittelyt Myyntireskontraerittelyt Käyttöomaisuuskirjanpito sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa erikseen sidottuna erikseen sidottuna Paperilla sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa / paperilla sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 23

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot