vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13 Konsernin rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 18 Tilinpäätösmerkintä 24 Tilintarkastuskertomus 25 Hallintoneuvoston lausunto 25 Konserniyhtiöt lyhyesti 26 Vakka-Suomen Puhelin Oy:n liiketoimintayksiköt alkaen 34 Hallinto ja johto Vakka-Suomen Puhelin Oy -konsernin vuosi 2010 lukuina Liikevaihto 14 M Liikevoitto 1 M Tilikauden voitto 0,6 M Oma pääoma 16 M Henkilöstöä 173 Laatujärjestelmä ISO9001

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Suomen tietoliikennemarkkinoiden kokonaisarvo kasvoi vuonna 2010 maltillisesti, edellisvuoteen verrattuna vain noin 0,4 prosenttia. Ennusteiden mukaan kasvu jatkuu maltillisena myös tänä vuonna. Vakka-Suomen Puhelin Oy -konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 21 prosenttia lähes 14 miljoonaan euroon ja liikevoittoa syntyi noin miljoona euroa. Alan yleiseen tilanteeseen nähden tulosta voidaan pitää hyvänä. Konsernin vakavaraisuus ja kannattavuus ovat kasvusta huolimatta säilyneet vakaina, sillä yritysostot ja muut investoinnit on tehty tulorahoituksella. Tämä luo erinomaiset edellytykset toiminnan edelleen kehittämiselle ja uusien kasvutavoitteiden saavuttamiselle. Valtakunnalliset asiakkuudet tuottavat liikevaihdostamme jo yli 75 prosenttia. Palvelun korkea laatu, toiminnan joustavuus ja kyky ymmärtää aidosti asiakkaiden tarpeet ovat olleet menestyksemme avaintekijöitä, joista haluan kiittää osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä. Laatu on todistetusti toimintaamme ohjaava tekijä, sillä tänä vuonna laatujärjestelmäsertifiointi laajenee kattamaan kaikki liiketoiminta-alueet. Laatujärjestelmä on ollut pitkäaikainen, strateginen investointi, jonka tulokset alkavat nyt näkyä konkreettisesti. Mobiililaajakaistapalvelujen kysyntä kasvaa vahvasti ja uusien, entistä parempien 4G mobiililaajakaistapalvelujen myötä trendi voimistunee entisestään. Tulemme olemaan näiden palvelujen kehityksessä mukana osallistumalla valtakunnallisiin ja kansainvälisiin operaattorihankkeisiin ja investoimalla paikallisen ja valtakunnallisen valokuituverkon edelleen laajentamiseen. Vuosi 2010 oli konsernin viimeinen toimintavuosi, sillä Vakka- suomen Puhelin Oy:n hallitus hyväksyi marraskuussa 2010 suunnitelman tytäryhtiöiden sulauttamisesta emoyhtiöön vuoden 2011 aikana. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä kilpailukykyä ja varmistaa voimakkaan kasvun kannattavuus. Asiakkaamme saavat jatkossa monipuoliset ICT-palvelut yhdeltä yhtiöltä. Uudistetun organisaation myötä voimme nyt hyödyntää aiempaa paremmin synergioita palvelutuotannossa, myynnissä ja markkinoinnissa. Muutos luo myös välttämättömän perustan vuoteen 2015 ulottuvalle kasvustrategialle, joka toteutuessaan kaksinkertaistaa nykyisen liikevaihtomme. Merkittävä osa liikevaihdosta tulee tulevaisuudessa Vakka-Suomen ulkopuolelta. Budjetoitu liikevaihtomme tälle vuodelle on 17,4 miljoonaa euroa, jossa on kasvua viime vuoteen nähden 24 prosenttia. Viime vuoden puolella solmittujen sopimusten ansiosta tavoitteet ovat realistiset ja kasvua saavutetaan kaikissa ydinliiketoiminnoissa. Kiitän asiakkaita, konsernin koko henkilöstöä, hallintoa, omistajia ja yhteistyökumppaneita vuoden 2010 tuloksista ja toiminnan kehittämiseen saadusta vahvasta tuesta. Seppo Kaskinen toimitusjohtaja toimitusjohtajan katsaus 3

4 Karin Smeds/Gorilla Mobiililiiketoiminnan kehitys jatkuu valtakunnallisena ja investointeja suunnataan neljännen sukupolven (4G) teknologiaan. 4 toto i mi m i tiunsta j okhe ta j amnuksat r to 2 0s1au 0 s

5 toimintakertomus 2010 Vakka-Suomen Puhelin Oy -konserni Vakka-Suomen Puhelin Oy -konserni on tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelujen laatusertifioitu kokonaistoimittaja, jonka toiminta on painottunut Länsi- ja Etelä-Suomeen. VSP-konsernin muodostavat emoyhtiö Vakka-Suomen Puhelin Oy sekä tytäryhtiöt Innotele Oy, Teknomeria Oy, TDC Song Partners Oy, Protone Oy ja Kalantiväylä Oy. Finnet-ryhmään kuuluva Vakka-Suomen Puhelin Oy on pääosin vakkasuomalaisten asiakkaidensa omistama, itsenäinen teleoperaattori. Yhtiön liiketoiminta jakautuu myyntiin sekä palvelu- ja verkko-operaattoritoimintaan. Innotele Oy on vaativiin tietotekniikan palveluratkaisuihin erikoistunut yritys, joka vastaa emoyhtiön myynnistä, asiakkuuksien hallinnasta ja konsernin tietojärjestelmien ylläpidosta. Teknomeria Oy on valtakunnallinen verkko-operaattori, jonka ydinliiketoimintaa ovat tiedonsiirron runkoyhteyksien vuokraus ja niihin liittyvien palveluiden myynti. TDC Song Partners Oy myy ja toimittaa Vakka-Suomen Puhelin Oy -konsernin ja yritysten operaattorina tunnetun TDC Oy:n kehittämiä tietoliikenteen ja tietotekniikan palveluita yrityksille. Protone Oy on korkeatasoisiin Contact center -palveluihin erikoistunut yritys. Kalantiväylä Oy on kaapelitelevisio-, tiedonvälitys-, uutis-, julkaisu- ja hakemistoliiketoimintaan erikoistunut yritys. VakkaCom Oy on sijoitustoimintaa harjoittava osakkuusyhtiö. Hallinto Yhtiöjärjestyksen mukainen varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä kaudelle valittiin uudelleen Kalannin tilaajapiiristä Kimmo Nevavuori, Eero Pirilä ja Matti Tättilä ja uudeksi jäseneksi Heidi Jaakkola. Kustavin tilaajapiiristä valittiin uudelleen Juha Karikoski ja uudeksi jäseneksi Mika Jalonen. Lokalahden tilaajapiiristä valittiin uudelleen Erkko Teerimaa ja Taivassalon tilaajapiiristä Mika Aromaa. Uudenkaupungin tilaajapiiristä uusiksi jäseniksi valittiin Markus Haapala ja Harri Putro. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Pekka Ajanko (HTM) ja varatilintarkastajaksi Tapani Kulmala (KHT). Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluu 30 jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Kimmo Nevavuori ja varapuheenjohtajana Outi Nurmi. Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Mauri Kontu, varapuheenjohtajana Ari Heikkilä ja jäseninä Jarmo K. Lahtinen, Seppo Kaskinen, Terttu Lundelin, Harri Putro, Timo Vaahtera ja Erik Villanen. Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana 11. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Seppo Kaskinen. Henkilöstö Emoyhtiössä oli tilikauden aikana henkilöstöä keskimäärin 16, joista 10 oli toimihenkilöitä ja 6 työntekijöitä. Koko konsernissa oli henkilöstöä tilikauden lopussa 173. Tytäryhtiöiden henkilöstöstä 41 oli toimihenkilöitä ja 132 työntekijöitä. Taloudellinen tulos Emoyhtiö Vakka-Suomen Puhelin Oy:n liikevaihto oli ,24 euroa (ed. tilikaudella ,94 euroa) ja konsernin liikevaihto ,05 euroa ( ,59 euroa). Emoyhtiön liikevoitto oli ,74 euroa (ed. tilikaudella ,98 euroa), mikä oli 11 prosenttia liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli ,11 euroa ( ,50 euroa), mikä oli 7 prosenttia liikevaihdosta. Emoyhtiön tilikauden voitto oli ,10 euroa (ed. tilikaudella ,59 euroa). Konsernin tilikauden voitto oli ,31 euroa ( ,88 euroa). Emoyhtiön suunnitelman mukaiset poistot olivat ,84 euroa. Verotuksessa vähennettyjen poistojen määrä oli ,29 euroa, mikä on 100 prosenttia elinkeinoverolain sallimista täysmääräisistä poistoista. toimintakertomus

6 Emoyhtiön taseen loppusumma oli tilikauden lopussa ,27 euroa ja konsernin taseen loppusumma ,28 euroa. Taseen loppusumma kasvoi edellisvuoteen verrattuna emoyhtiön osalta 2 prosenttia ja konsernin osalta 3 prosenttia. Emoyhtiön oma pääoma oli ,97 euroa ja konsernin oma pääoma ,24 euroa. Investoinnit Emoyhtiön investoinnit olivat tilikaudella yhteensä ,27 euroa ja niiden osuus liikevaihdosta oli 28 prosenttia. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksaa osinkoa 5,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Valtaosa osingoista maksettiin osakkaille Tilikauden aikana Vakka-Suomen Puhelin Oy ja TDC Oy Finland solmivat sopimuksen TDC Oy Finlandin pääkaupunkiseudun pk-asiakkuuksien siirrosta Vakka-Suomen Puhelin Oy:lle. Tilikauden aikana Vakka-Suomen Puhelin Oy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt laativat ja rekisteröivät sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti tytäryhtiöt sulautetaan emoyhtiöön. 6 toiim miitnuta tojm 0 1s0au s to s jkoehrta au n sk2at Tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat Vakka-Suomen Puhelin Oy:n hallitus teki päätöksen fuusiosta, jossa Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Innotele Oy, Protone Oy, TDC Song Partners Oy ja Kalantiväylä Oy sulautetaan emoyhtiöön. Sulautuvien yhtiöiden toiminta lakkaa vaiheittain viimeistään ja toiminta jatkuu Vakka-Suomen Puhelin Oy:n nimellä. Yhtiön organisaatiorakenne uudistetaan tukemaan muutosta ja jatkossa toiminta jakautuu kolmelle liiketoimintaalueelle; VSP Verkot, VSP Palvelut, VSP Myynti ja markkinointi. Muutos ei koske Teknomeria Oy:tä, joka ei ole Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Arvio tulevasta kehityksestä Toimintavuosi 2011 nähdään tuloksellisena ja toiminnan odotetaan kasvavan edelleen vahvasti. Vakka-Suomen Puhelin Oy on kasvattanut perinteistä puhelinyhtiöliiketoimintaa tukevaa toimintaa kannattavasti tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta. Kehitys tulee jatkumaan entistä voimakkaampana vuonna 2011 tapahtuvan fuusioitumisen myötä. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta

7 syntyy valtakunnallisesta liiketoiminnasta. Yhtiö on varautunut orgaanisen kasvun lisäksi myös yritysjärjestelyjen kautta tapahtuvaan kasvuun ydinliiketoimintojensa puitteissa. Vakka-Suomen Puhelin Oy:n paikallinen markkinaosuus pysyy korkeana ja palvelujen tarjonta on laajaa. Paikallista palvelutarjontaa kehitetään edelleen asiakkaiden muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Mobiililiiketoiminta on Vakka-Suomen Puhelin Oy:lle kasvavaa ja kannattavaa toimintaa. Yhtiö omistaa laajan tukiasema- ja siirtoverkoston, jonka käyttöaste pysyy korkeana. Yhtiöllä on perinteisellä toimialueellaan merkittävä markkinaasema myös mobiilipalvelujen tarjoajana. Mobiililiiketoiminnan kehitys jatkuu solmittujen yhteistyösopimusten puitteissa valtakunnallisena. Yhtiö tulee investoimaan myös uuteen neljännen sukupolven (4G) teknologiaan. Vuosituloksen käyttäminen Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,90 euroa, josta tilikauden voitto on ,10 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 5,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Loput tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovarat -tilille. Vakka-Suomen Puhelin jakoi tälläkin tili k audella omistajilleen osinkoja yli euroa. toi ti m ta e rj a to s s20 to i m u si n jo hkta nmkuat au1 s0 7

8 8 emoyhtiön tuloslaskelma 2010

9 Emoyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto , ,94 Liiketoiminnan muut tuotot , ,40 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,11 Ulkopuoliset palvelut , , , ,91 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,35 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,18 Muut henkilöstösivukulut , , , ,17 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,99 Liiketoiminnan muut kulut , ,29 Liikevoitto , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä , ,82 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,67 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä ,83 Muilta , ,99 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksiltä -29,36 Muilta -568, ,58-368, ,24 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,22 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,22 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,63 Tuloverot , ,26 Tilikauden voitto , ,59 emoyhtiön tuloslaskelma 9

10 Emoyhtiön tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,42 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,76 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,13 Rakennukset ja rakennelmat , ,41 Koneet ja kalusto , ,43 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 636, ,94 0, ,97 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,48 Osuudet osakkuusyrityksissä , ,75 Muut osakkeet ja osuudet , ,37 Muut saamiset , ,88 0, ,60 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 6 000,00 0,00 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,60 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,26 Lainasaamiset 0,00 Siirtosaamiset , , , ,83 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,75 10 emoyhtiön tase

11 Emoyhtiön tase VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,94 Muut rahastot Liittymismaksurahastot , ,13 Edellisten tilikausien voitto , ,21 Tilikauden voitto , , , ,87 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero , ,05 Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , ,33 Lyhytaikainen Ostovelat , ,48 Velat saman konsernin yrityksille , ,77 Velat osakkuusyrityksille 0,00 Muut velat , ,85 Siirtovelat , , , , , ,75 emoyhtiön tase 11

12 Emoyhtiön rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten vähennys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustuotot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Muiden rahastojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa emoyhtiön rahoituslaskelma

13 konsernin tuloslaskelma Liikevaihto , ,59 Valmiiden tuotteiden varaston muutos , ,11 Liiketoiminnan muut tuotot , ,58 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,36 Varastojen muutos 350, ,19 Ulkopuoliset palvelut , , , ,74 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,79 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,72 Muut henkilöstösivukulut , , , ,65 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,95 Liiketoiminnan muut kulut , ,22 Liikevoitto , ,50 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 5 127, ,34 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,58 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,26 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,84 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0, ,33 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,51 Tuloverot , ,35 Vähemmistöosuus , ,28 Tilikauden voitto , ,88 konsernin tuloslaskelma 13

14 konsernin tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,53 Liikearvo , ,35 Muut pitkävaikutteiset menot , ,72 Ennakkomaksut , , , ,14 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,13 Rakennukset ja rakennelmat , ,41 Koneet ja kalusto , ,06 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 377, , , ,80 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,53 Muut osakkeet ja osuudet , ,04 Muut saamiset , ,01 0, ,57 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,26 Muu vaihto-omaisuus , ,01 Ennakkomaksut 0, ,99 0, ,27 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 6 000,00 0,00 Muut saamiset , , , ,69 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,36 Saamiset osakkuusyrityksiltä 0,00 261,28 Laskennallinen verosaaminen 1 211, ,08 Muut saamiset , ,62 Siirtosaamiset , , , ,94 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,42 14 konsernin tase

15 konsernin tase VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,94 Muut rahastot Liittymismaksurahastot , ,13 Edellisten tilikausien voitto , ,18 Tilikauden voitto , , , ,14 Vähemmistöosuus , ,24 Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , ,33 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , , , ,12 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,79 Saadut ennakot , ,41 Ostovelat , ,45 Velat osakkuusyrityksille 0, ,69 Muut velat , ,55 Siirtovelat , ,38 Laskennallinen verovelka , , , , , ,42 konsernin tase 15

16 konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys Vaihto-omaisuuden lisäys (-) vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Muiden rahastojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa konsernin rahoituslaskelma

17 tilinpäätöksen liitetiedot Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankinta-arvoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet Liikearvo Rakennukset ja rakennelmat Verkot ja keskuslaitteet Kuituverkot Koneet ja kalusto 5 vuotta 5 vuotta 25 vuotta 12 vuotta 20 vuotta 3-5 vuotta Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on arvostettu hankintamenoon. Palautusvastuu Toimitalon tilasaneerauksen osalta on arvonlisäverotuksessa vuonna 2008 vähennetty ,18 euroa. Vähennetty arvonlisävero on palautettava valtiolle, jos kiinteistön tai sen osan verollinen käyttö päättyy ennen Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Vakka-Suomen Puhelin Oy:n lisäksi tytäryhtiöt Innotele Oy, TDC Song Partners Oy, Teknomeria Oy, Kalantiväylä Oy ja Protone Oy. Emoyhtiön omistusosuus Innotele Oy:stä, TDC Song Partners Oy:stä, Kalantiväylä Oy:stä ja Protone Oy:stä on 100 prosenttia ja Teknomeria Oy:stä 69 prosenttia. Osakkuusyhtiö VakkaCom Oy on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty omana eränään. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja keskinäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu emoyhtiön ja tytäryhtiöiden välillä. tilinpäätöksen liitetiedot 17

18 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Emoyhtiö Konserni Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot , , , ,14 Konsernin hallintopalvelut , ,00 0,00 0,00 Luovutustuotot 0, , , ,52 Muut tuotot , , , , , , , ,58 Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana henkilöstöä keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet , , , ,80 Hallintoneuvoston jäsenet , , , , , , , ,80 Poistot ja arvonalentumiset Aineettomat oikeudet , , , ,62 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,29 Verkostot ja keskuslaitteet , , , ,85 Koneet ja kalusto , , , ,28 Konserniliikearvon poisto , , , , , ,95 Välittömät verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,36 Verot osinkotuotoista 484,19 187,20 484,19 187,20 Laskennalliset verot 1 128, , , , , ,35 18 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

19 Emoyhtiö Konserni Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,76 Muutos , , , ,97 Hankintameno , , , ,73 Kertyneet poistot , , , ,06 Tilikauden poisto , , , ,53 Kirjanpitoarvo , , , ,14 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,13 Muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,13 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,56 Muutos , , , ,00 Hankintameno , , , ,56 Kertyneet poistot , , , ,86 Tilikauden poisto , , , ,29 Kirjanpitoarvo , , , ,41 Verkostot ja keskuslaitteet Hankintameno , , , ,18 Muutos , , , ,61 Hankintameno , , , ,79 Kertyneet poistot , , , ,30 Tilikauden poisto , , , ,85 Kirjanpitoarvo , , , ,64 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,28 Muutos , , , ,01 Hankintameno , , , ,29 Kertyneet poistot , , , ,39 Tilikauden poisto , , , ,28 Kirjanpitoarvo , , , ,62 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 19

20 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Emoyhtiö Osakkeet Konserniyhtiöt Osakkuusyhtiöt Muut Hankintameno , , ,37 Lisäys 0,00 0, ,00 Vähennys 0,00 0, ,72 Hankintameno , , ,65 Konserniyhtiöt Emoyhtiön/konsernin omistus % Innotele Oy 100 % TDC Song Partners Oy 100 % Kalantiväylä Oy 100 % Protone Oy 100 % Teknomeria Oy 69 % Osakkuusyhtiöt VakkaCom Oy 49 % Pitkäaikaiset saamiset Emoyhtiö Konserni Lainasaamiset 6 000,00 0, ,00 0,00 Lainasaamiset konserniyhtiöiltä , ,00 0,00 0,00 Kuituvuokrasaamiset 0,00 0, , , , , , ,69 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,36 Myyntisaamiset konserniyhtiöiltä , ,26 0,00 0,00 Myyntisaamiset osakkuusyhtiöiltä 0,00 0,00 0,00 261,28 Lainasaamiset konserniyhtiöiltä , ,00 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0, , ,62 Laskennallinen verosaaminen 0,00 0, , ,08 Siirtosaamiset , , , ,60 Siirtosaamiset konserniyhtiöiltä 2 632,51 0,00 0,00 0, , , , ,94 20 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

21 Emoyhtiö Konserni Osakepääoma , , , ,00 Uusmerkintä 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,00 Ylikurssirahasto , , , ,94 Muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,94 Muut rahastot , , , ,13 Muutos 3 441, , , , , , , ,13 Edellisten tilikausien voitto , , , ,18 Osingonjako , , , ,00 Osinkovelan palautus 9 945, ,00 Tilikauden voitto , , , ,89 Voitto yhteensä , , , ,07 Oma pääoma yhteensä , , , ,14 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,18 Tilikauden voitto , , , ,89 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , , , , , ,67 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero , ,68 Muutos , ,63 Kirjanpitoarvo , ,05 0,00 0,00 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 21

22 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Emoyhtiö Konserni Laskennalliset verovelat, joita ei ole kirjattu tuloslaskelmaan ja taseeseen Tilinpäätössiirroista , ,65 0,00 0,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Tilaajalaina, vuokrapuhelimien takuumaksut , , , ,33 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Kuitu- ja kuitutilavuokraennakot , , , , , ,12 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0, , ,79 Saadut ennakot 0,00 0, , ,41 Ostovelat , , , ,45 Ostovelat konserniyhtiöille , ,77 0,00 0,00 Ostovelat osakkuusyhtiöille 0,00 0,00 0, ,69 Muut velat , , , ,55 Laskennallinen verovelka , ,65 Siirtovelat , , , , , , , ,92 22 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

23 Emoyhtiö Konserni Annetut vakuudet, vastuu - sitoumukset ja muut vastuut Takausvastuusitoumukset Tytäryhtiöt Teknomeria Oy , ,00 Muut ,00 0,00 Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä , ,00 Yrityskiinnitykset , ,00 Vuokravakuudet ,20 0,00 Leasing-sopimuksista maksettavat määrät Tilikaudella 2011 maksettavat , , , ,04 Myöhemmin maksettavat , , , ,71 Yhteensä , , , ,75 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista Päiväkirja Pääkirja Tasekirja Tase-erittelyt Pankkitositteet Ostotositteet Myyntitositteet Muistiotositteet Palkkakirjanpito tositteineen Ostoreskontraerittelyt Myyntireskontraerittelyt Käyttöomaisuuskirjanpito sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa erikseen sidottuna erikseen sidottuna Paperilla sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa / paperilla sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 23

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2010 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Sisällysluettelo Konsernin

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot