vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13 Konsernin rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 18 Tilinpäätösmerkintä 24 Tilintarkastuskertomus 25 Hallintoneuvoston lausunto 25 Konserniyhtiöt lyhyesti 26 Vakka-Suomen Puhelin Oy:n liiketoimintayksiköt alkaen 34 Hallinto ja johto Vakka-Suomen Puhelin Oy -konsernin vuosi 2010 lukuina Liikevaihto 14 M Liikevoitto 1 M Tilikauden voitto 0,6 M Oma pääoma 16 M Henkilöstöä 173 Laatujärjestelmä ISO9001

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Suomen tietoliikennemarkkinoiden kokonaisarvo kasvoi vuonna 2010 maltillisesti, edellisvuoteen verrattuna vain noin 0,4 prosenttia. Ennusteiden mukaan kasvu jatkuu maltillisena myös tänä vuonna. Vakka-Suomen Puhelin Oy -konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 21 prosenttia lähes 14 miljoonaan euroon ja liikevoittoa syntyi noin miljoona euroa. Alan yleiseen tilanteeseen nähden tulosta voidaan pitää hyvänä. Konsernin vakavaraisuus ja kannattavuus ovat kasvusta huolimatta säilyneet vakaina, sillä yritysostot ja muut investoinnit on tehty tulorahoituksella. Tämä luo erinomaiset edellytykset toiminnan edelleen kehittämiselle ja uusien kasvutavoitteiden saavuttamiselle. Valtakunnalliset asiakkuudet tuottavat liikevaihdostamme jo yli 75 prosenttia. Palvelun korkea laatu, toiminnan joustavuus ja kyky ymmärtää aidosti asiakkaiden tarpeet ovat olleet menestyksemme avaintekijöitä, joista haluan kiittää osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä. Laatu on todistetusti toimintaamme ohjaava tekijä, sillä tänä vuonna laatujärjestelmäsertifiointi laajenee kattamaan kaikki liiketoiminta-alueet. Laatujärjestelmä on ollut pitkäaikainen, strateginen investointi, jonka tulokset alkavat nyt näkyä konkreettisesti. Mobiililaajakaistapalvelujen kysyntä kasvaa vahvasti ja uusien, entistä parempien 4G mobiililaajakaistapalvelujen myötä trendi voimistunee entisestään. Tulemme olemaan näiden palvelujen kehityksessä mukana osallistumalla valtakunnallisiin ja kansainvälisiin operaattorihankkeisiin ja investoimalla paikallisen ja valtakunnallisen valokuituverkon edelleen laajentamiseen. Vuosi 2010 oli konsernin viimeinen toimintavuosi, sillä Vakka- suomen Puhelin Oy:n hallitus hyväksyi marraskuussa 2010 suunnitelman tytäryhtiöiden sulauttamisesta emoyhtiöön vuoden 2011 aikana. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä kilpailukykyä ja varmistaa voimakkaan kasvun kannattavuus. Asiakkaamme saavat jatkossa monipuoliset ICT-palvelut yhdeltä yhtiöltä. Uudistetun organisaation myötä voimme nyt hyödyntää aiempaa paremmin synergioita palvelutuotannossa, myynnissä ja markkinoinnissa. Muutos luo myös välttämättömän perustan vuoteen 2015 ulottuvalle kasvustrategialle, joka toteutuessaan kaksinkertaistaa nykyisen liikevaihtomme. Merkittävä osa liikevaihdosta tulee tulevaisuudessa Vakka-Suomen ulkopuolelta. Budjetoitu liikevaihtomme tälle vuodelle on 17,4 miljoonaa euroa, jossa on kasvua viime vuoteen nähden 24 prosenttia. Viime vuoden puolella solmittujen sopimusten ansiosta tavoitteet ovat realistiset ja kasvua saavutetaan kaikissa ydinliiketoiminnoissa. Kiitän asiakkaita, konsernin koko henkilöstöä, hallintoa, omistajia ja yhteistyökumppaneita vuoden 2010 tuloksista ja toiminnan kehittämiseen saadusta vahvasta tuesta. Seppo Kaskinen toimitusjohtaja toimitusjohtajan katsaus 3

4 Karin Smeds/Gorilla Mobiililiiketoiminnan kehitys jatkuu valtakunnallisena ja investointeja suunnataan neljännen sukupolven (4G) teknologiaan. 4 toto i mi m i tiunsta j okhe ta j amnuksat r to 2 0s1au 0 s

5 toimintakertomus 2010 Vakka-Suomen Puhelin Oy -konserni Vakka-Suomen Puhelin Oy -konserni on tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelujen laatusertifioitu kokonaistoimittaja, jonka toiminta on painottunut Länsi- ja Etelä-Suomeen. VSP-konsernin muodostavat emoyhtiö Vakka-Suomen Puhelin Oy sekä tytäryhtiöt Innotele Oy, Teknomeria Oy, TDC Song Partners Oy, Protone Oy ja Kalantiväylä Oy. Finnet-ryhmään kuuluva Vakka-Suomen Puhelin Oy on pääosin vakkasuomalaisten asiakkaidensa omistama, itsenäinen teleoperaattori. Yhtiön liiketoiminta jakautuu myyntiin sekä palvelu- ja verkko-operaattoritoimintaan. Innotele Oy on vaativiin tietotekniikan palveluratkaisuihin erikoistunut yritys, joka vastaa emoyhtiön myynnistä, asiakkuuksien hallinnasta ja konsernin tietojärjestelmien ylläpidosta. Teknomeria Oy on valtakunnallinen verkko-operaattori, jonka ydinliiketoimintaa ovat tiedonsiirron runkoyhteyksien vuokraus ja niihin liittyvien palveluiden myynti. TDC Song Partners Oy myy ja toimittaa Vakka-Suomen Puhelin Oy -konsernin ja yritysten operaattorina tunnetun TDC Oy:n kehittämiä tietoliikenteen ja tietotekniikan palveluita yrityksille. Protone Oy on korkeatasoisiin Contact center -palveluihin erikoistunut yritys. Kalantiväylä Oy on kaapelitelevisio-, tiedonvälitys-, uutis-, julkaisu- ja hakemistoliiketoimintaan erikoistunut yritys. VakkaCom Oy on sijoitustoimintaa harjoittava osakkuusyhtiö. Hallinto Yhtiöjärjestyksen mukainen varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä kaudelle valittiin uudelleen Kalannin tilaajapiiristä Kimmo Nevavuori, Eero Pirilä ja Matti Tättilä ja uudeksi jäseneksi Heidi Jaakkola. Kustavin tilaajapiiristä valittiin uudelleen Juha Karikoski ja uudeksi jäseneksi Mika Jalonen. Lokalahden tilaajapiiristä valittiin uudelleen Erkko Teerimaa ja Taivassalon tilaajapiiristä Mika Aromaa. Uudenkaupungin tilaajapiiristä uusiksi jäseniksi valittiin Markus Haapala ja Harri Putro. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Pekka Ajanko (HTM) ja varatilintarkastajaksi Tapani Kulmala (KHT). Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluu 30 jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Kimmo Nevavuori ja varapuheenjohtajana Outi Nurmi. Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Mauri Kontu, varapuheenjohtajana Ari Heikkilä ja jäseninä Jarmo K. Lahtinen, Seppo Kaskinen, Terttu Lundelin, Harri Putro, Timo Vaahtera ja Erik Villanen. Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana 11. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Seppo Kaskinen. Henkilöstö Emoyhtiössä oli tilikauden aikana henkilöstöä keskimäärin 16, joista 10 oli toimihenkilöitä ja 6 työntekijöitä. Koko konsernissa oli henkilöstöä tilikauden lopussa 173. Tytäryhtiöiden henkilöstöstä 41 oli toimihenkilöitä ja 132 työntekijöitä. Taloudellinen tulos Emoyhtiö Vakka-Suomen Puhelin Oy:n liikevaihto oli ,24 euroa (ed. tilikaudella ,94 euroa) ja konsernin liikevaihto ,05 euroa ( ,59 euroa). Emoyhtiön liikevoitto oli ,74 euroa (ed. tilikaudella ,98 euroa), mikä oli 11 prosenttia liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli ,11 euroa ( ,50 euroa), mikä oli 7 prosenttia liikevaihdosta. Emoyhtiön tilikauden voitto oli ,10 euroa (ed. tilikaudella ,59 euroa). Konsernin tilikauden voitto oli ,31 euroa ( ,88 euroa). Emoyhtiön suunnitelman mukaiset poistot olivat ,84 euroa. Verotuksessa vähennettyjen poistojen määrä oli ,29 euroa, mikä on 100 prosenttia elinkeinoverolain sallimista täysmääräisistä poistoista. toimintakertomus

6 Emoyhtiön taseen loppusumma oli tilikauden lopussa ,27 euroa ja konsernin taseen loppusumma ,28 euroa. Taseen loppusumma kasvoi edellisvuoteen verrattuna emoyhtiön osalta 2 prosenttia ja konsernin osalta 3 prosenttia. Emoyhtiön oma pääoma oli ,97 euroa ja konsernin oma pääoma ,24 euroa. Investoinnit Emoyhtiön investoinnit olivat tilikaudella yhteensä ,27 euroa ja niiden osuus liikevaihdosta oli 28 prosenttia. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksaa osinkoa 5,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Valtaosa osingoista maksettiin osakkaille Tilikauden aikana Vakka-Suomen Puhelin Oy ja TDC Oy Finland solmivat sopimuksen TDC Oy Finlandin pääkaupunkiseudun pk-asiakkuuksien siirrosta Vakka-Suomen Puhelin Oy:lle. Tilikauden aikana Vakka-Suomen Puhelin Oy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt laativat ja rekisteröivät sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti tytäryhtiöt sulautetaan emoyhtiöön. 6 toiim miitnuta tojm 0 1s0au s to s jkoehrta au n sk2at Tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat Vakka-Suomen Puhelin Oy:n hallitus teki päätöksen fuusiosta, jossa Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Innotele Oy, Protone Oy, TDC Song Partners Oy ja Kalantiväylä Oy sulautetaan emoyhtiöön. Sulautuvien yhtiöiden toiminta lakkaa vaiheittain viimeistään ja toiminta jatkuu Vakka-Suomen Puhelin Oy:n nimellä. Yhtiön organisaatiorakenne uudistetaan tukemaan muutosta ja jatkossa toiminta jakautuu kolmelle liiketoimintaalueelle; VSP Verkot, VSP Palvelut, VSP Myynti ja markkinointi. Muutos ei koske Teknomeria Oy:tä, joka ei ole Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Arvio tulevasta kehityksestä Toimintavuosi 2011 nähdään tuloksellisena ja toiminnan odotetaan kasvavan edelleen vahvasti. Vakka-Suomen Puhelin Oy on kasvattanut perinteistä puhelinyhtiöliiketoimintaa tukevaa toimintaa kannattavasti tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta. Kehitys tulee jatkumaan entistä voimakkaampana vuonna 2011 tapahtuvan fuusioitumisen myötä. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta

7 syntyy valtakunnallisesta liiketoiminnasta. Yhtiö on varautunut orgaanisen kasvun lisäksi myös yritysjärjestelyjen kautta tapahtuvaan kasvuun ydinliiketoimintojensa puitteissa. Vakka-Suomen Puhelin Oy:n paikallinen markkinaosuus pysyy korkeana ja palvelujen tarjonta on laajaa. Paikallista palvelutarjontaa kehitetään edelleen asiakkaiden muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Mobiililiiketoiminta on Vakka-Suomen Puhelin Oy:lle kasvavaa ja kannattavaa toimintaa. Yhtiö omistaa laajan tukiasema- ja siirtoverkoston, jonka käyttöaste pysyy korkeana. Yhtiöllä on perinteisellä toimialueellaan merkittävä markkinaasema myös mobiilipalvelujen tarjoajana. Mobiililiiketoiminnan kehitys jatkuu solmittujen yhteistyösopimusten puitteissa valtakunnallisena. Yhtiö tulee investoimaan myös uuteen neljännen sukupolven (4G) teknologiaan. Vuosituloksen käyttäminen Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,90 euroa, josta tilikauden voitto on ,10 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 5,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Loput tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovarat -tilille. Vakka-Suomen Puhelin jakoi tälläkin tili k audella omistajilleen osinkoja yli euroa. toi ti m ta e rj a to s s20 to i m u si n jo hkta nmkuat au1 s0 7

8 8 emoyhtiön tuloslaskelma 2010

9 Emoyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto , ,94 Liiketoiminnan muut tuotot , ,40 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,11 Ulkopuoliset palvelut , , , ,91 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,35 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,18 Muut henkilöstösivukulut , , , ,17 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,99 Liiketoiminnan muut kulut , ,29 Liikevoitto , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä , ,82 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,67 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä ,83 Muilta , ,99 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksiltä -29,36 Muilta -568, ,58-368, ,24 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,22 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,22 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,63 Tuloverot , ,26 Tilikauden voitto , ,59 emoyhtiön tuloslaskelma 9

10 Emoyhtiön tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,42 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,76 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,13 Rakennukset ja rakennelmat , ,41 Koneet ja kalusto , ,43 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 636, ,94 0, ,97 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,48 Osuudet osakkuusyrityksissä , ,75 Muut osakkeet ja osuudet , ,37 Muut saamiset , ,88 0, ,60 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 6 000,00 0,00 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,60 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,26 Lainasaamiset 0,00 Siirtosaamiset , , , ,83 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,75 10 emoyhtiön tase

11 Emoyhtiön tase VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,94 Muut rahastot Liittymismaksurahastot , ,13 Edellisten tilikausien voitto , ,21 Tilikauden voitto , , , ,87 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero , ,05 Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , ,33 Lyhytaikainen Ostovelat , ,48 Velat saman konsernin yrityksille , ,77 Velat osakkuusyrityksille 0,00 Muut velat , ,85 Siirtovelat , , , , , ,75 emoyhtiön tase 11

12 Emoyhtiön rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten vähennys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustuotot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Muiden rahastojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa emoyhtiön rahoituslaskelma

13 konsernin tuloslaskelma Liikevaihto , ,59 Valmiiden tuotteiden varaston muutos , ,11 Liiketoiminnan muut tuotot , ,58 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,36 Varastojen muutos 350, ,19 Ulkopuoliset palvelut , , , ,74 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,79 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,72 Muut henkilöstösivukulut , , , ,65 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,95 Liiketoiminnan muut kulut , ,22 Liikevoitto , ,50 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 5 127, ,34 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,58 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,26 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,84 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0, ,33 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,51 Tuloverot , ,35 Vähemmistöosuus , ,28 Tilikauden voitto , ,88 konsernin tuloslaskelma 13

14 konsernin tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,53 Liikearvo , ,35 Muut pitkävaikutteiset menot , ,72 Ennakkomaksut , , , ,14 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,13 Rakennukset ja rakennelmat , ,41 Koneet ja kalusto , ,06 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 377, , , ,80 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,53 Muut osakkeet ja osuudet , ,04 Muut saamiset , ,01 0, ,57 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,26 Muu vaihto-omaisuus , ,01 Ennakkomaksut 0, ,99 0, ,27 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 6 000,00 0,00 Muut saamiset , , , ,69 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,36 Saamiset osakkuusyrityksiltä 0,00 261,28 Laskennallinen verosaaminen 1 211, ,08 Muut saamiset , ,62 Siirtosaamiset , , , ,94 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,42 14 konsernin tase

15 konsernin tase VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,94 Muut rahastot Liittymismaksurahastot , ,13 Edellisten tilikausien voitto , ,18 Tilikauden voitto , , , ,14 Vähemmistöosuus , ,24 Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , ,33 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , , , ,12 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,79 Saadut ennakot , ,41 Ostovelat , ,45 Velat osakkuusyrityksille 0, ,69 Muut velat , ,55 Siirtovelat , ,38 Laskennallinen verovelka , , , , , ,42 konsernin tase 15

16 konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys Vaihto-omaisuuden lisäys (-) vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Muiden rahastojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa konsernin rahoituslaskelma

17 tilinpäätöksen liitetiedot Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankinta-arvoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet Liikearvo Rakennukset ja rakennelmat Verkot ja keskuslaitteet Kuituverkot Koneet ja kalusto 5 vuotta 5 vuotta 25 vuotta 12 vuotta 20 vuotta 3-5 vuotta Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on arvostettu hankintamenoon. Palautusvastuu Toimitalon tilasaneerauksen osalta on arvonlisäverotuksessa vuonna 2008 vähennetty ,18 euroa. Vähennetty arvonlisävero on palautettava valtiolle, jos kiinteistön tai sen osan verollinen käyttö päättyy ennen Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Vakka-Suomen Puhelin Oy:n lisäksi tytäryhtiöt Innotele Oy, TDC Song Partners Oy, Teknomeria Oy, Kalantiväylä Oy ja Protone Oy. Emoyhtiön omistusosuus Innotele Oy:stä, TDC Song Partners Oy:stä, Kalantiväylä Oy:stä ja Protone Oy:stä on 100 prosenttia ja Teknomeria Oy:stä 69 prosenttia. Osakkuusyhtiö VakkaCom Oy on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty omana eränään. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja keskinäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu emoyhtiön ja tytäryhtiöiden välillä. tilinpäätöksen liitetiedot 17

18 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Emoyhtiö Konserni Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot , , , ,14 Konsernin hallintopalvelut , ,00 0,00 0,00 Luovutustuotot 0, , , ,52 Muut tuotot , , , , , , , ,58 Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana henkilöstöä keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet , , , ,80 Hallintoneuvoston jäsenet , , , , , , , ,80 Poistot ja arvonalentumiset Aineettomat oikeudet , , , ,62 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,29 Verkostot ja keskuslaitteet , , , ,85 Koneet ja kalusto , , , ,28 Konserniliikearvon poisto , , , , , ,95 Välittömät verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,36 Verot osinkotuotoista 484,19 187,20 484,19 187,20 Laskennalliset verot 1 128, , , , , ,35 18 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

19 Emoyhtiö Konserni Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,76 Muutos , , , ,97 Hankintameno , , , ,73 Kertyneet poistot , , , ,06 Tilikauden poisto , , , ,53 Kirjanpitoarvo , , , ,14 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,13 Muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,13 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,56 Muutos , , , ,00 Hankintameno , , , ,56 Kertyneet poistot , , , ,86 Tilikauden poisto , , , ,29 Kirjanpitoarvo , , , ,41 Verkostot ja keskuslaitteet Hankintameno , , , ,18 Muutos , , , ,61 Hankintameno , , , ,79 Kertyneet poistot , , , ,30 Tilikauden poisto , , , ,85 Kirjanpitoarvo , , , ,64 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,28 Muutos , , , ,01 Hankintameno , , , ,29 Kertyneet poistot , , , ,39 Tilikauden poisto , , , ,28 Kirjanpitoarvo , , , ,62 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 19

20 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Emoyhtiö Osakkeet Konserniyhtiöt Osakkuusyhtiöt Muut Hankintameno , , ,37 Lisäys 0,00 0, ,00 Vähennys 0,00 0, ,72 Hankintameno , , ,65 Konserniyhtiöt Emoyhtiön/konsernin omistus % Innotele Oy 100 % TDC Song Partners Oy 100 % Kalantiväylä Oy 100 % Protone Oy 100 % Teknomeria Oy 69 % Osakkuusyhtiöt VakkaCom Oy 49 % Pitkäaikaiset saamiset Emoyhtiö Konserni Lainasaamiset 6 000,00 0, ,00 0,00 Lainasaamiset konserniyhtiöiltä , ,00 0,00 0,00 Kuituvuokrasaamiset 0,00 0, , , , , , ,69 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,36 Myyntisaamiset konserniyhtiöiltä , ,26 0,00 0,00 Myyntisaamiset osakkuusyhtiöiltä 0,00 0,00 0,00 261,28 Lainasaamiset konserniyhtiöiltä , ,00 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0, , ,62 Laskennallinen verosaaminen 0,00 0, , ,08 Siirtosaamiset , , , ,60 Siirtosaamiset konserniyhtiöiltä 2 632,51 0,00 0,00 0, , , , ,94 20 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

21 Emoyhtiö Konserni Osakepääoma , , , ,00 Uusmerkintä 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,00 Ylikurssirahasto , , , ,94 Muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,94 Muut rahastot , , , ,13 Muutos 3 441, , , , , , , ,13 Edellisten tilikausien voitto , , , ,18 Osingonjako , , , ,00 Osinkovelan palautus 9 945, ,00 Tilikauden voitto , , , ,89 Voitto yhteensä , , , ,07 Oma pääoma yhteensä , , , ,14 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,18 Tilikauden voitto , , , ,89 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , , , , , ,67 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero , ,68 Muutos , ,63 Kirjanpitoarvo , ,05 0,00 0,00 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 21

22 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Emoyhtiö Konserni Laskennalliset verovelat, joita ei ole kirjattu tuloslaskelmaan ja taseeseen Tilinpäätössiirroista , ,65 0,00 0,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Tilaajalaina, vuokrapuhelimien takuumaksut , , , ,33 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Kuitu- ja kuitutilavuokraennakot , , , , , ,12 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0, , ,79 Saadut ennakot 0,00 0, , ,41 Ostovelat , , , ,45 Ostovelat konserniyhtiöille , ,77 0,00 0,00 Ostovelat osakkuusyhtiöille 0,00 0,00 0, ,69 Muut velat , , , ,55 Laskennallinen verovelka , ,65 Siirtovelat , , , , , , , ,92 22 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

23 Emoyhtiö Konserni Annetut vakuudet, vastuu - sitoumukset ja muut vastuut Takausvastuusitoumukset Tytäryhtiöt Teknomeria Oy , ,00 Muut ,00 0,00 Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä , ,00 Yrityskiinnitykset , ,00 Vuokravakuudet ,20 0,00 Leasing-sopimuksista maksettavat määrät Tilikaudella 2011 maksettavat , , , ,04 Myöhemmin maksettavat , , , ,71 Yhteensä , , , ,75 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista Päiväkirja Pääkirja Tasekirja Tase-erittelyt Pankkitositteet Ostotositteet Myyntitositteet Muistiotositteet Palkkakirjanpito tositteineen Ostoreskontraerittelyt Myyntireskontraerittelyt Käyttöomaisuuskirjanpito sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa erikseen sidottuna erikseen sidottuna Paperilla sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa / paperilla sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 23

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Vuosikertomus 2009 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia 2009 8-9 Keskittämisen edut käyttöön 10-11 Asiakkaan

Lisätiedot

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj Vuosikertomus 2004 Sisältö F-Secure lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2004 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj VUOSIKERTOMUS 2013 Aina Group Oyj SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot