vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13 Konsernin rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 18 Tilinpäätösmerkintä 24 Tilintarkastuskertomus 25 Hallintoneuvoston lausunto 25 Konserniyhtiöt lyhyesti 26 Vakka-Suomen Puhelin Oy:n liiketoimintayksiköt alkaen 34 Hallinto ja johto Vakka-Suomen Puhelin Oy -konsernin vuosi 2010 lukuina Liikevaihto 14 M Liikevoitto 1 M Tilikauden voitto 0,6 M Oma pääoma 16 M Henkilöstöä 173 Laatujärjestelmä ISO9001

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Suomen tietoliikennemarkkinoiden kokonaisarvo kasvoi vuonna 2010 maltillisesti, edellisvuoteen verrattuna vain noin 0,4 prosenttia. Ennusteiden mukaan kasvu jatkuu maltillisena myös tänä vuonna. Vakka-Suomen Puhelin Oy -konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 21 prosenttia lähes 14 miljoonaan euroon ja liikevoittoa syntyi noin miljoona euroa. Alan yleiseen tilanteeseen nähden tulosta voidaan pitää hyvänä. Konsernin vakavaraisuus ja kannattavuus ovat kasvusta huolimatta säilyneet vakaina, sillä yritysostot ja muut investoinnit on tehty tulorahoituksella. Tämä luo erinomaiset edellytykset toiminnan edelleen kehittämiselle ja uusien kasvutavoitteiden saavuttamiselle. Valtakunnalliset asiakkuudet tuottavat liikevaihdostamme jo yli 75 prosenttia. Palvelun korkea laatu, toiminnan joustavuus ja kyky ymmärtää aidosti asiakkaiden tarpeet ovat olleet menestyksemme avaintekijöitä, joista haluan kiittää osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä. Laatu on todistetusti toimintaamme ohjaava tekijä, sillä tänä vuonna laatujärjestelmäsertifiointi laajenee kattamaan kaikki liiketoiminta-alueet. Laatujärjestelmä on ollut pitkäaikainen, strateginen investointi, jonka tulokset alkavat nyt näkyä konkreettisesti. Mobiililaajakaistapalvelujen kysyntä kasvaa vahvasti ja uusien, entistä parempien 4G mobiililaajakaistapalvelujen myötä trendi voimistunee entisestään. Tulemme olemaan näiden palvelujen kehityksessä mukana osallistumalla valtakunnallisiin ja kansainvälisiin operaattorihankkeisiin ja investoimalla paikallisen ja valtakunnallisen valokuituverkon edelleen laajentamiseen. Vuosi 2010 oli konsernin viimeinen toimintavuosi, sillä Vakka- suomen Puhelin Oy:n hallitus hyväksyi marraskuussa 2010 suunnitelman tytäryhtiöiden sulauttamisesta emoyhtiöön vuoden 2011 aikana. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä kilpailukykyä ja varmistaa voimakkaan kasvun kannattavuus. Asiakkaamme saavat jatkossa monipuoliset ICT-palvelut yhdeltä yhtiöltä. Uudistetun organisaation myötä voimme nyt hyödyntää aiempaa paremmin synergioita palvelutuotannossa, myynnissä ja markkinoinnissa. Muutos luo myös välttämättömän perustan vuoteen 2015 ulottuvalle kasvustrategialle, joka toteutuessaan kaksinkertaistaa nykyisen liikevaihtomme. Merkittävä osa liikevaihdosta tulee tulevaisuudessa Vakka-Suomen ulkopuolelta. Budjetoitu liikevaihtomme tälle vuodelle on 17,4 miljoonaa euroa, jossa on kasvua viime vuoteen nähden 24 prosenttia. Viime vuoden puolella solmittujen sopimusten ansiosta tavoitteet ovat realistiset ja kasvua saavutetaan kaikissa ydinliiketoiminnoissa. Kiitän asiakkaita, konsernin koko henkilöstöä, hallintoa, omistajia ja yhteistyökumppaneita vuoden 2010 tuloksista ja toiminnan kehittämiseen saadusta vahvasta tuesta. Seppo Kaskinen toimitusjohtaja toimitusjohtajan katsaus 3

4 Karin Smeds/Gorilla Mobiililiiketoiminnan kehitys jatkuu valtakunnallisena ja investointeja suunnataan neljännen sukupolven (4G) teknologiaan. 4 toto i mi m i tiunsta j okhe ta j amnuksat r to 2 0s1au 0 s

5 toimintakertomus 2010 Vakka-Suomen Puhelin Oy -konserni Vakka-Suomen Puhelin Oy -konserni on tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelujen laatusertifioitu kokonaistoimittaja, jonka toiminta on painottunut Länsi- ja Etelä-Suomeen. VSP-konsernin muodostavat emoyhtiö Vakka-Suomen Puhelin Oy sekä tytäryhtiöt Innotele Oy, Teknomeria Oy, TDC Song Partners Oy, Protone Oy ja Kalantiväylä Oy. Finnet-ryhmään kuuluva Vakka-Suomen Puhelin Oy on pääosin vakkasuomalaisten asiakkaidensa omistama, itsenäinen teleoperaattori. Yhtiön liiketoiminta jakautuu myyntiin sekä palvelu- ja verkko-operaattoritoimintaan. Innotele Oy on vaativiin tietotekniikan palveluratkaisuihin erikoistunut yritys, joka vastaa emoyhtiön myynnistä, asiakkuuksien hallinnasta ja konsernin tietojärjestelmien ylläpidosta. Teknomeria Oy on valtakunnallinen verkko-operaattori, jonka ydinliiketoimintaa ovat tiedonsiirron runkoyhteyksien vuokraus ja niihin liittyvien palveluiden myynti. TDC Song Partners Oy myy ja toimittaa Vakka-Suomen Puhelin Oy -konsernin ja yritysten operaattorina tunnetun TDC Oy:n kehittämiä tietoliikenteen ja tietotekniikan palveluita yrityksille. Protone Oy on korkeatasoisiin Contact center -palveluihin erikoistunut yritys. Kalantiväylä Oy on kaapelitelevisio-, tiedonvälitys-, uutis-, julkaisu- ja hakemistoliiketoimintaan erikoistunut yritys. VakkaCom Oy on sijoitustoimintaa harjoittava osakkuusyhtiö. Hallinto Yhtiöjärjestyksen mukainen varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä kaudelle valittiin uudelleen Kalannin tilaajapiiristä Kimmo Nevavuori, Eero Pirilä ja Matti Tättilä ja uudeksi jäseneksi Heidi Jaakkola. Kustavin tilaajapiiristä valittiin uudelleen Juha Karikoski ja uudeksi jäseneksi Mika Jalonen. Lokalahden tilaajapiiristä valittiin uudelleen Erkko Teerimaa ja Taivassalon tilaajapiiristä Mika Aromaa. Uudenkaupungin tilaajapiiristä uusiksi jäseniksi valittiin Markus Haapala ja Harri Putro. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Pekka Ajanko (HTM) ja varatilintarkastajaksi Tapani Kulmala (KHT). Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluu 30 jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Kimmo Nevavuori ja varapuheenjohtajana Outi Nurmi. Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Mauri Kontu, varapuheenjohtajana Ari Heikkilä ja jäseninä Jarmo K. Lahtinen, Seppo Kaskinen, Terttu Lundelin, Harri Putro, Timo Vaahtera ja Erik Villanen. Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana 11. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Seppo Kaskinen. Henkilöstö Emoyhtiössä oli tilikauden aikana henkilöstöä keskimäärin 16, joista 10 oli toimihenkilöitä ja 6 työntekijöitä. Koko konsernissa oli henkilöstöä tilikauden lopussa 173. Tytäryhtiöiden henkilöstöstä 41 oli toimihenkilöitä ja 132 työntekijöitä. Taloudellinen tulos Emoyhtiö Vakka-Suomen Puhelin Oy:n liikevaihto oli ,24 euroa (ed. tilikaudella ,94 euroa) ja konsernin liikevaihto ,05 euroa ( ,59 euroa). Emoyhtiön liikevoitto oli ,74 euroa (ed. tilikaudella ,98 euroa), mikä oli 11 prosenttia liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli ,11 euroa ( ,50 euroa), mikä oli 7 prosenttia liikevaihdosta. Emoyhtiön tilikauden voitto oli ,10 euroa (ed. tilikaudella ,59 euroa). Konsernin tilikauden voitto oli ,31 euroa ( ,88 euroa). Emoyhtiön suunnitelman mukaiset poistot olivat ,84 euroa. Verotuksessa vähennettyjen poistojen määrä oli ,29 euroa, mikä on 100 prosenttia elinkeinoverolain sallimista täysmääräisistä poistoista. toimintakertomus

6 Emoyhtiön taseen loppusumma oli tilikauden lopussa ,27 euroa ja konsernin taseen loppusumma ,28 euroa. Taseen loppusumma kasvoi edellisvuoteen verrattuna emoyhtiön osalta 2 prosenttia ja konsernin osalta 3 prosenttia. Emoyhtiön oma pääoma oli ,97 euroa ja konsernin oma pääoma ,24 euroa. Investoinnit Emoyhtiön investoinnit olivat tilikaudella yhteensä ,27 euroa ja niiden osuus liikevaihdosta oli 28 prosenttia. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksaa osinkoa 5,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Valtaosa osingoista maksettiin osakkaille Tilikauden aikana Vakka-Suomen Puhelin Oy ja TDC Oy Finland solmivat sopimuksen TDC Oy Finlandin pääkaupunkiseudun pk-asiakkuuksien siirrosta Vakka-Suomen Puhelin Oy:lle. Tilikauden aikana Vakka-Suomen Puhelin Oy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt laativat ja rekisteröivät sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti tytäryhtiöt sulautetaan emoyhtiöön. 6 toiim miitnuta tojm 0 1s0au s to s jkoehrta au n sk2at Tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat Vakka-Suomen Puhelin Oy:n hallitus teki päätöksen fuusiosta, jossa Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Innotele Oy, Protone Oy, TDC Song Partners Oy ja Kalantiväylä Oy sulautetaan emoyhtiöön. Sulautuvien yhtiöiden toiminta lakkaa vaiheittain viimeistään ja toiminta jatkuu Vakka-Suomen Puhelin Oy:n nimellä. Yhtiön organisaatiorakenne uudistetaan tukemaan muutosta ja jatkossa toiminta jakautuu kolmelle liiketoimintaalueelle; VSP Verkot, VSP Palvelut, VSP Myynti ja markkinointi. Muutos ei koske Teknomeria Oy:tä, joka ei ole Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Arvio tulevasta kehityksestä Toimintavuosi 2011 nähdään tuloksellisena ja toiminnan odotetaan kasvavan edelleen vahvasti. Vakka-Suomen Puhelin Oy on kasvattanut perinteistä puhelinyhtiöliiketoimintaa tukevaa toimintaa kannattavasti tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta. Kehitys tulee jatkumaan entistä voimakkaampana vuonna 2011 tapahtuvan fuusioitumisen myötä. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta

7 syntyy valtakunnallisesta liiketoiminnasta. Yhtiö on varautunut orgaanisen kasvun lisäksi myös yritysjärjestelyjen kautta tapahtuvaan kasvuun ydinliiketoimintojensa puitteissa. Vakka-Suomen Puhelin Oy:n paikallinen markkinaosuus pysyy korkeana ja palvelujen tarjonta on laajaa. Paikallista palvelutarjontaa kehitetään edelleen asiakkaiden muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Mobiililiiketoiminta on Vakka-Suomen Puhelin Oy:lle kasvavaa ja kannattavaa toimintaa. Yhtiö omistaa laajan tukiasema- ja siirtoverkoston, jonka käyttöaste pysyy korkeana. Yhtiöllä on perinteisellä toimialueellaan merkittävä markkinaasema myös mobiilipalvelujen tarjoajana. Mobiililiiketoiminnan kehitys jatkuu solmittujen yhteistyösopimusten puitteissa valtakunnallisena. Yhtiö tulee investoimaan myös uuteen neljännen sukupolven (4G) teknologiaan. Vuosituloksen käyttäminen Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,90 euroa, josta tilikauden voitto on ,10 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 5,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Loput tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovarat -tilille. Vakka-Suomen Puhelin jakoi tälläkin tili k audella omistajilleen osinkoja yli euroa. toi ti m ta e rj a to s s20 to i m u si n jo hkta nmkuat au1 s0 7

8 8 emoyhtiön tuloslaskelma 2010

9 Emoyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto , ,94 Liiketoiminnan muut tuotot , ,40 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,11 Ulkopuoliset palvelut , , , ,91 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,35 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,18 Muut henkilöstösivukulut , , , ,17 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,99 Liiketoiminnan muut kulut , ,29 Liikevoitto , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä , ,82 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,67 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä ,83 Muilta , ,99 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksiltä -29,36 Muilta -568, ,58-368, ,24 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,22 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,22 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,63 Tuloverot , ,26 Tilikauden voitto , ,59 emoyhtiön tuloslaskelma 9

10 Emoyhtiön tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,42 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,76 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,13 Rakennukset ja rakennelmat , ,41 Koneet ja kalusto , ,43 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 636, ,94 0, ,97 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,48 Osuudet osakkuusyrityksissä , ,75 Muut osakkeet ja osuudet , ,37 Muut saamiset , ,88 0, ,60 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 6 000,00 0,00 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,60 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,26 Lainasaamiset 0,00 Siirtosaamiset , , , ,83 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,75 10 emoyhtiön tase

11 Emoyhtiön tase VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,94 Muut rahastot Liittymismaksurahastot , ,13 Edellisten tilikausien voitto , ,21 Tilikauden voitto , , , ,87 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero , ,05 Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , ,33 Lyhytaikainen Ostovelat , ,48 Velat saman konsernin yrityksille , ,77 Velat osakkuusyrityksille 0,00 Muut velat , ,85 Siirtovelat , , , , , ,75 emoyhtiön tase 11

12 Emoyhtiön rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten vähennys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustuotot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Muiden rahastojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa emoyhtiön rahoituslaskelma

13 konsernin tuloslaskelma Liikevaihto , ,59 Valmiiden tuotteiden varaston muutos , ,11 Liiketoiminnan muut tuotot , ,58 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,36 Varastojen muutos 350, ,19 Ulkopuoliset palvelut , , , ,74 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,79 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,72 Muut henkilöstösivukulut , , , ,65 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,95 Liiketoiminnan muut kulut , ,22 Liikevoitto , ,50 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 5 127, ,34 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,58 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,26 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,00 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,84 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0, ,33 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,51 Tuloverot , ,35 Vähemmistöosuus , ,28 Tilikauden voitto , ,88 konsernin tuloslaskelma 13

14 konsernin tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,53 Liikearvo , ,35 Muut pitkävaikutteiset menot , ,72 Ennakkomaksut , , , ,14 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,13 Rakennukset ja rakennelmat , ,41 Koneet ja kalusto , ,06 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 377, , , ,80 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,53 Muut osakkeet ja osuudet , ,04 Muut saamiset , ,01 0, ,57 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,26 Muu vaihto-omaisuus , ,01 Ennakkomaksut 0, ,99 0, ,27 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 6 000,00 0,00 Muut saamiset , , , ,69 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,36 Saamiset osakkuusyrityksiltä 0,00 261,28 Laskennallinen verosaaminen 1 211, ,08 Muut saamiset , ,62 Siirtosaamiset , , , ,94 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,42 14 konsernin tase

15 konsernin tase VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,94 Muut rahastot Liittymismaksurahastot , ,13 Edellisten tilikausien voitto , ,18 Tilikauden voitto , , , ,14 Vähemmistöosuus , ,24 Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , ,33 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , , , ,12 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,79 Saadut ennakot , ,41 Ostovelat , ,45 Velat osakkuusyrityksille 0, ,69 Muut velat , ,55 Siirtovelat , ,38 Laskennallinen verovelka , , , , , ,42 konsernin tase 15

16 konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys Vaihto-omaisuuden lisäys (-) vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Muiden rahastojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa konsernin rahoituslaskelma

17 tilinpäätöksen liitetiedot Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankinta-arvoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet Liikearvo Rakennukset ja rakennelmat Verkot ja keskuslaitteet Kuituverkot Koneet ja kalusto 5 vuotta 5 vuotta 25 vuotta 12 vuotta 20 vuotta 3-5 vuotta Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on arvostettu hankintamenoon. Palautusvastuu Toimitalon tilasaneerauksen osalta on arvonlisäverotuksessa vuonna 2008 vähennetty ,18 euroa. Vähennetty arvonlisävero on palautettava valtiolle, jos kiinteistön tai sen osan verollinen käyttö päättyy ennen Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Vakka-Suomen Puhelin Oy:n lisäksi tytäryhtiöt Innotele Oy, TDC Song Partners Oy, Teknomeria Oy, Kalantiväylä Oy ja Protone Oy. Emoyhtiön omistusosuus Innotele Oy:stä, TDC Song Partners Oy:stä, Kalantiväylä Oy:stä ja Protone Oy:stä on 100 prosenttia ja Teknomeria Oy:stä 69 prosenttia. Osakkuusyhtiö VakkaCom Oy on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty omana eränään. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja keskinäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu emoyhtiön ja tytäryhtiöiden välillä. tilinpäätöksen liitetiedot 17

18 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Emoyhtiö Konserni Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot , , , ,14 Konsernin hallintopalvelut , ,00 0,00 0,00 Luovutustuotot 0, , , ,52 Muut tuotot , , , , , , , ,58 Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana henkilöstöä keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet , , , ,80 Hallintoneuvoston jäsenet , , , , , , , ,80 Poistot ja arvonalentumiset Aineettomat oikeudet , , , ,62 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,29 Verkostot ja keskuslaitteet , , , ,85 Koneet ja kalusto , , , ,28 Konserniliikearvon poisto , , , , , ,95 Välittömät verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,36 Verot osinkotuotoista 484,19 187,20 484,19 187,20 Laskennalliset verot 1 128, , , , , ,35 18 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

19 Emoyhtiö Konserni Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,76 Muutos , , , ,97 Hankintameno , , , ,73 Kertyneet poistot , , , ,06 Tilikauden poisto , , , ,53 Kirjanpitoarvo , , , ,14 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,13 Muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,13 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,56 Muutos , , , ,00 Hankintameno , , , ,56 Kertyneet poistot , , , ,86 Tilikauden poisto , , , ,29 Kirjanpitoarvo , , , ,41 Verkostot ja keskuslaitteet Hankintameno , , , ,18 Muutos , , , ,61 Hankintameno , , , ,79 Kertyneet poistot , , , ,30 Tilikauden poisto , , , ,85 Kirjanpitoarvo , , , ,64 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,28 Muutos , , , ,01 Hankintameno , , , ,29 Kertyneet poistot , , , ,39 Tilikauden poisto , , , ,28 Kirjanpitoarvo , , , ,62 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 19

20 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Emoyhtiö Osakkeet Konserniyhtiöt Osakkuusyhtiöt Muut Hankintameno , , ,37 Lisäys 0,00 0, ,00 Vähennys 0,00 0, ,72 Hankintameno , , ,65 Konserniyhtiöt Emoyhtiön/konsernin omistus % Innotele Oy 100 % TDC Song Partners Oy 100 % Kalantiväylä Oy 100 % Protone Oy 100 % Teknomeria Oy 69 % Osakkuusyhtiöt VakkaCom Oy 49 % Pitkäaikaiset saamiset Emoyhtiö Konserni Lainasaamiset 6 000,00 0, ,00 0,00 Lainasaamiset konserniyhtiöiltä , ,00 0,00 0,00 Kuituvuokrasaamiset 0,00 0, , , , , , ,69 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,36 Myyntisaamiset konserniyhtiöiltä , ,26 0,00 0,00 Myyntisaamiset osakkuusyhtiöiltä 0,00 0,00 0,00 261,28 Lainasaamiset konserniyhtiöiltä , ,00 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0, , ,62 Laskennallinen verosaaminen 0,00 0, , ,08 Siirtosaamiset , , , ,60 Siirtosaamiset konserniyhtiöiltä 2 632,51 0,00 0,00 0, , , , ,94 20 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

21 Emoyhtiö Konserni Osakepääoma , , , ,00 Uusmerkintä 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,00 Ylikurssirahasto , , , ,94 Muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,94 Muut rahastot , , , ,13 Muutos 3 441, , , , , , , ,13 Edellisten tilikausien voitto , , , ,18 Osingonjako , , , ,00 Osinkovelan palautus 9 945, ,00 Tilikauden voitto , , , ,89 Voitto yhteensä , , , ,07 Oma pääoma yhteensä , , , ,14 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,18 Tilikauden voitto , , , ,89 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , , , , , ,67 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero , ,68 Muutos , ,63 Kirjanpitoarvo , ,05 0,00 0,00 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 21

22 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Emoyhtiö Konserni Laskennalliset verovelat, joita ei ole kirjattu tuloslaskelmaan ja taseeseen Tilinpäätössiirroista , ,65 0,00 0,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Tilaajalaina, vuokrapuhelimien takuumaksut , , , ,33 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Kuitu- ja kuitutilavuokraennakot , , , , , ,12 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0, , ,79 Saadut ennakot 0,00 0, , ,41 Ostovelat , , , ,45 Ostovelat konserniyhtiöille , ,77 0,00 0,00 Ostovelat osakkuusyhtiöille 0,00 0,00 0, ,69 Muut velat , , , ,55 Laskennallinen verovelka , ,65 Siirtovelat , , , , , , , ,92 22 tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

23 Emoyhtiö Konserni Annetut vakuudet, vastuu - sitoumukset ja muut vastuut Takausvastuusitoumukset Tytäryhtiöt Teknomeria Oy , ,00 Muut ,00 0,00 Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä , ,00 Yrityskiinnitykset , ,00 Vuokravakuudet ,20 0,00 Leasing-sopimuksista maksettavat määrät Tilikaudella 2011 maksettavat , , , ,04 Myöhemmin maksettavat , , , ,71 Yhteensä , , , ,75 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista Päiväkirja Pääkirja Tasekirja Tase-erittelyt Pankkitositteet Ostotositteet Myyntitositteet Muistiotositteet Palkkakirjanpito tositteineen Ostoreskontraerittelyt Myyntireskontraerittelyt Käyttöomaisuuskirjanpito sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa erikseen sidottuna erikseen sidottuna Paperilla sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa / paperilla sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa sähköisessä muodossa tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 23

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot