Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö."

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2011

2 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen tehokkaita, laadukkaita ja monipuolisia tietoliikennepalveluja. Alueelliset yritykset ovat merkittäviä investoijia alueellaan. Jäsenyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2011 oli arviolta noin 465 miljoonaa euroa. Jäsenyhtiöt työllistävät runsaat henkeä.

3 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...4 PPO-konsernin strategia...5 PPO PPO:n historia...6 Tilinpäätös...8 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Liitetiedot...20 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään tiistaina 22. toukokuuta 2012 klo Kalajoella Kylpylähotelli Sanin Aaltosalissa. Tilintarkastuskertomus...27 Hallintoneuvoston lausunto...27 Tunnuslukuja...28 Hallintoneuvosto...29 Hallitus... 30

4 Toimitusjohtajan katsaus Päättynyt tilikausi oli Osuuskunta PPO:n 97:s. Ajan juoksussa meillä ihmisillä on ollut voimakas tarve yhdistää. Rakentelemme teitä ja rautateitä, vesiteitä ja ilmateitä päästäksemme liikkumaan fyysisesti. Me rakentelemme tietoliikenneyhteyksiä ja datayhteyksiä kuparilla, kuidulla ja langattomasti voidaksemme viestittää asioita toisillemme. Nyt olemme keksineet ohjelmoida laitteita älykkäiksi toimijoiksi, jotta ne voivat toivottavasti ohjattuna suorittaa annettuja toimenpiteitä ja välittää haluttuja palveluja. Esimerkiksi osakkeiden pörssikauppaa tekevät ohjelmoidut tietokoneet keskenään ihmisen siihen puuttumatta. Yhä useammin laite kuin laite sisältää jonkin muotoisen tietoliikenneyhteyden ja laitekohtaisen logiikan suunniteltua toimintaa varten. Television katselutottumukset muuttuvat, kanavatarjonta lisääntyy ja katsoja voi haluamanaan aikana katsoa itselle mielenkiintoisia ohjelmia. Olemme onnistuneet kutomaan itsemme hyvin monipuolisiin verkostoihin fyysisesti ja virtuaalisesti. Näiden virtuaalisten verkkojen palveluita kutsutaan pilvipalveluiksi. Pilviä on monenlaisia, kaukaisia ja läheisiä, yleisiä ja yksityisiä, kotimaisia ja ulkomaisia, sellaisia, joiden olinpaikkaa ei käyttäjä lainkaan tiedä ja sellaisia, jotka sijaitsevat tunnistetussa paikassa. Elämme nyt aikaa, jolloin kokonaisvaltainen digitalisoituminen toimintana marssii koteihin, kouluihin, työhön, yrityksiin ja julkisiin palveluihin. Yhä uusia arkipäivän laitteita on liitetty internetiin ja virtuaalisuus muuttuu todeksi. Sosiaalinen media on osoittanut voimansa vaikutuskeinona ja uudenlaisen yhteisöllisyyden muodostajana. Edellä kuvattu tila muodostaa verkko- ja palveluoperaattorin toiminnan yleisen kehyksen. Mitähän tämä mahtaa tarkoittaa alueellisen alueoperaattori PPO:n kannalta? Olemme luoneet toiminta-alueellemme kattavat ja modernit, kiinteät ja langattomat tietoliikenneverkot ja näihin liitetyn pilvipalvelusolmun. Tällä kokonaisuudella olemme osa maailman suurinta konetta. Asiakas tunnistaa palvelutarpeet ja hakee niihin ratkaisuja, jotka tuotetaan palveluina ja viihdesisältöinä yhä useammin hyvin suuria käyttäjämääriä varten valtaisiin pilvipalvelukeskuksiin. Meidän roolimme muuttuu yhä enemmän välittäjäksi. Paikallisesti palveluiden omatoiminen tuottaminen törmää taloudellisiin reunaehtoihin. Olemme hakeneet jo usean vuosikymmenen ajan erilaisilla liiketoimintamalleilla toiminnallemme volyymia myös perinteisen toimialueen ulkopuolelta niin verkko-operaattorina, investoijana kuin palvelun tuottajana. Onnistuaksemme olemme investointien lisäksi sijoittaneet merkittävästi toimialayhtiöiden osakkeisiin, jotta volyymiedun rakentamisen avulla voisimme parantaa kannattavuutta ja kilpailukykyä ictarvoketjussa. Tämän seurauksena enin osa laskutuksestamme syntyy perinteisen toimialueen ulkopuolella, missä olemme verkostoituneet ja toimimme ict-operaattorina. Toisin sanoen tämä tarkoittaa, että kannattavan toiminnan edellytyksiä on enää vaikea löytää rajaten ict-operaattoritoiminta perinteiselle toiminta-alueelle juuri kriittisen palveluvolyymin puuttuessa. Tietoliikennetoimintaa ohjaa merkittävästi viestintämarkkinalaki. Hintasääntely ja vuokrausvelvollisuus kohdistuvat vain kiinteisiin verkkoihin ei radioverkkoihin, missä yli puolet toimialan liikevaihdosta syntyy. PPO kuuluu siihen kahdeksan operaattorin ryhmään, joille asetetaan sääntelyllä mm. enimmäishinta toiselle operaattorille yhteyksiä vuokrauksessa. Alueelliselta operaattorilta huomattavan markkinavoiman (HMV) velvollisuudet tulisikin poistaa yleisen oikeustajun vastaisina. Radiotaajuuksien jaossa on ensi vuonna 800 MHz:n taajuudet, missä kilpailutuksessa huutokauppamenettely suosii alalla vuosikymmeniä toimineita mobiilioperaattoreita. Tämän luonnonvaran jaolla em. sääntelyn lisäksi vaikutetaan suoraan toimialan yritysten toimintaedellytyksiin merkittävästi. PPO:lla on nähtävissä vaihtoehtoisia skenaarioita tulevaa ajatellen. Yksi niistä on edellä kuvaamani, nyt toiminnan perustana oleva näkemys, jonka mukaan investoimme ja sijoitamme toimialaan pyrkien kannattavaan kasvuun. Tämän skenaarion riskinä on, että tulevina vuosina jatkamme vahvaa investointipolitiikkaamme saamatta aikaan kannattavaa kasvua. Nyt hyvin vahva taseemme menetettäisiin mm. 4 Toimitusjohtajan katsaus

5 PPO-konsernin strategia poistojen voimakkaan kasvun myötä. Toinen skenaario voisi olla investointien ja toimialasijoitusten merkittävä alentaminen ja sen ohella toiminnan kustannusten välttämätön alentaminen. Tasetta kulutettaisiin näin hitaammin. Tämä tarkoittaisi vetäytymistä perinteiselle toiminta-alueelle. Esimerkkejä tällaisista toimijoista löytyy. Niiden tulokset ovat alentuneet merkittävästi eikä kilpailukykyä palveluissa ole kyetty turvaamaan. Kolmas skenaario voisi olla strategisen, pysyvän liittoutumisen tie, jossa voidaan nähdä PPO:lle erilaisia rooleja. Osuuskunta PPO:n lähtökohtana on vahvan taseen säilyttäminen. Ict-toiminta vietäisiin strategisen kumppanin toiminnan yhteyteen. Tase vahvistuisi entisestään ja mahdollistaisi Osuuskunta PPO:n toimimisen alueellisena kehitys- ja sijoitusosuuskuntana. Keskeisinä intressiryhminä ja tarkastelukulmina tässä ovat osuuskunnan jäsenet ja heidän etunsa omistajina ja asiakkaina, osuuskunnan perustehtävä ja sen toteuttamisedellytykset, toiminta aluetaloudessa ja toimintaa tekevä ammattilaisten joukko. Näitä tulee arvioida toimintaympäristön muutosten, edellytysten ja toimialan erityispiirteiden kuten esimerkiksi kilpailun, verkostoitumisen ja pakottavan lainsäädännön ohjauksen sekä toiminnalle välttämättömien, mutta rajallisten radiotaajuuksien omistamisen kannalta. Alueemme on hyvin asemissa infran osalta eikä sitä olla menettämässä, se on pysyvä vahvuus. On oikea aika pohtia näitä vaihtoehtoja PPO:n osalta. Hallinnon tehdessä tulevia linjauksia on pyrittävä tunnistamaan valittujen ratkaisujen pysyväisluonteiset seuraukset. Aivan erityisen hyvää tässä tilanteessa on se, että PPO:lla on vahva asema ja todellisia vaihtoehtoja tulevaisuuden varalle. Kuitenkin yksi tie valittuna sulkee ajanoloon ulkopuolelle muita reittejä. Vuosi 2011 oli monella tavalla asemien säilyttämisen ja turvaamisen aikaa ja ei-toivotun kehityksen torjuntaa. Takimmaisena lukkona vuonna 2011, kuten kahtena edellisenäkin vuonna, oli hyvin tuottanut sijoitustoiminta. Tulevaisuutta pitää erityisesti nyt suunnitella, kun valintoja voidaan vielä olla itse ohjaamassa, päättämässä ja tekemässä! Kiitän asiakkaita, hallintoa, yhteistyökumppaneita ja henkilöstöä yhteistyöstä ja toivotan kaikille onnistumisia ja menestystä tuloskaudella Visio PPO-konserni on toiminnassaan kannattava ja kehittyvä viestintä- ja tietotekniikan sekä viihdepalvelujen toimittaja. PPO:n toiminta-ajatus Luomme asiakkaillemme toimintaedellytyksiä ja menestymisen mahdollisuuksia tuottamalla täyden palvelun ict-ratkaisuja. Arvot Asiakkaan auttaminen Laadukkaat tuotteet ja palvelut Kestävä kehitys Asiakasomistajuus Strategia Tarjoamme kattavat ict-palvelut valituille toiminta-alueille verkostoitumalla kumppaneidemme kanssa. Tuotamme laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut kustannustehokkaasti. Uudistamme henkilöstön osaamista vastaamaan asiakasvaatimuksia. Investoimme tulevaisuuteen. Pauli Korpi-Tassi toimitusjohtaja PPO-konsernin strategia 5

6 Osuuskunta PPO konserni tytäryhtiöineen Osuuskunta PPO on PPO-konsernin emoyhtiö, joka omistaa PPO-Yhtiöt Oy:n. PPO-Yhtiöt Oy on alueellinen Finnet-yhtiö ja toimii verkko- ja palveluoperaattorina Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Länsi-Lapissa ja tuottaa operaattoripalveluja myös pohjoisessa Keski-Suomessa, Kaustisen seutukunnassa ja Suupohjan alueella. Palvelutoimintaa on 50 kunnan alueella. PPO tarjoaa nykyaikaisia tietoliikennepalveluja: kiinteän verkon palveluja sekä mobiili- ja tietoverkkopalveluja. Päätoimipaikka on Ylivieska. BCC Finland Oy on valtakunnallisesti toimiva suomalainen tietotekniikan palveluyritys, jonka pääliiketoimintaalueet ovat it-infrajärjestelmät ja ict-palvelut. Yhtiöllä on vahvat siteet pääyhteistyökumppaneihinsa, jotka ovat HP ja Microsoft. Päätoimipaikka on Vaasa. Muut toimipisteet ovat Helsingissä, Joensuussa, Lahdessa, Oulussa ja Seinäjoella. Cuuma Communications Oy on VoIP-tekniikkaan erikoistunut suomalainen teknologiayritys. Yhtiö kehittää VoIP-puhelinjärjestelmiä joko paikallisesti asennettuna, integroituna asiakkaan nykyiseen puhelinjärjestelmään tai Hosted-palveluna. Yhtiön toimipaikka on Helsinki. Gisforest Oy toimittaa GIS-karttajärjestelmiä tuotannonohjaukseen, johtamisjärjestelmiin ja logistisiin ratkaisuihin ensisijaisesti metsäteollisuuden ja puuntuotannon sektorille. Päätoimipaikka on Kajaani. Pohjanmaan Verkkopalvelut - PVP Oy kehittää ja ylläpitää sähköisiä verkkopalveluja pääosin kuntasektorille yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Toimipaikka on Ylivieska. PPO Kiinteistöt Oy kiinteistöalan palveluihin ja rakentamiseen keskittyvä PPO:n kokonaan omistama yhtiö. Vuoden 2011 aikana yhtiö rakennutti kauppakeskus Maston Raaheen. Kiinteistöön muutti muun muassa PPO:n myymälä. Maston tiloja vuokrataan yrityksille. Toimipaikka on Ylivieska. PPO Palvelut Oy tarjoaa kokonaispalveluna kotiasiakkaille ja pk-yrityksille kaikki tietoliikenneyhteydet puhe-, data- ja langattomat palvelut, liittymät, päätelaitteet, toimistotarvikkeet, tietokoneohjelmat, it-käyttöpalvelut, turvapalvelut sekä asennuksen ja huollon. Yrityksellä on Tekniset-edustus. Toimipisteet ovat Kannuksessa, Kokkolassa, Raahessa ja Ylivieskassa. Telekarelia Oy on verkko- ja palveluoperaattori Pohjois- Karjalassa ja toimii valokuituverkkojen valtakunnallisena urakoitsijana. Yritys tarjoaa nykyaikaisia tietoliikennepalveluja: kiinteän verkon palveluja, mobiili-, ktv- ja tietoverkkopalveluja sekä sähköasennuspalveluja. Palvelutoiminta on yli 10 kunnan alueella. Tytäryhtiö on Avot Sähkö Oy. Päätoimipaikka on Kontiolahti. Viske Oy asentaa, ylläpitää ja huoltaa tietoliikenteen ja turva-alan laitteita, liittymiä ja palveluja sekä tarjoaa yrityksille 24/7-vaIvomopalveluja ja ict-painotteisia contact center palveluja. Päätoimipaikka on Ylivieska. PPO:n historia Perustettiin Keski-Pohjanmaan Puhelinosuuskunta Oulu Kokkola -alueelle Perinteinen toimialue kattoi 18 kuntaa /kaupunkia Datakeskus Pohjanmaasta tuli PPO:n tytäryhtiö Ostettiin Oy Telefon Ab Raahesta. Nimeksi Pohjanmaan Puhelinosuuskunta Toimialue laajeni perinteiselle Soneran alueelle Siikalatvaan ja Haapajärvi / Pyhäjärvi -alueille Toimialue laajeni Pohjoiseen Keski-Suomeen kumppanina Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy. 6 PPO 2011

7 Osuuskunta PPO:n omistus perustuu osuusjärjestelmään Osuuskunta PPO:n omistajia ovat osuuskunnan jäsenet, joita on tällä hetkellä PPO:lla on varsinaisia ja vapaaehtoisia osuuksia, jotka edellyttävät Osuuskunta PPO:n tai sen konserniyrityksen palvelusten käyttöä. Osuuskunta PPO:n jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenen tulee liittyessään suorittaa sadankahdenkymmenen (120) euron suuruinen osuusmaksu. Osuus ja vapaaehtoinen osuus voidaan maksaa rahana tai lisäosuuksilla. Vapaaehtoinen osuus voidaan muuntaa osuudeksi siten, että oikeus muunnettavaan vapaaehtoiseen osuuteen ja siitä suoritettuun maksuun lakkaa. Osuuskunta PPO voi antaa vapaaehtoisia osuuksia sen palveluksia käyttäville jäsenilleen. Jäsenelle voidaan antaa enintään yksi vapaaehtoinen osuus kutakin jäsenyyteen oikeuttavaa palvelua kohti. Jäsen voi siirtää vapaaehtoisen osuutensa toiselle Osuuskunta PPO:n jäsenelle. Siirronsaajalla on oikeus rekisteröidä saantonsa, mikäli siirronsaajalla on Osuuskunta PPO:n sääntöjen ja osuuskuntalain mukaan oikeus saada vapaaehtoinen osuus. Vapaaehtoinen osuus tuottaa siirronsaajalle samat oikeudet ja velvollisuudet kuin Osuuskunta PPO:n varsinainen osuus, ei kuitenkaan äänioikeutta osuuskunnan kokouksessa. Vapaaehtoisia osuuksia on enintään kappaletta. PPO-Yhtiöt Oy:n osakkuusyhtiöt Datame Oy on on vuonna 2009 perustettu alueellisten operaattoreiden omistama langattomien palvelujen palvelu- ja verkko-operaattori. Vuoden 2011 lopussa Dicame Oy:n koko osakekanta siirtyi Datame Oy:lle. Dicame Oy tuottaa 3G-matkapuhelin- ja 3G-datapalvelujen tukkupalveluja jakelukanavilleen hyödyntäen DNA:n mobiiliverkkoa. Datame Oy:llä on 450 MHz- ja 4G-taajuusalueen toiminnot, ja yhtiö vastaa palveluoperaattori- ja verkko-operaattoritoiminnasta. Päätoimipaikka on Helsinki. FNE-Finland Oy on vuonna 2000 perustettu kuiturunkoverkko-operaattori. Yritys toimii valtakunnallisten kuiturunkoverkkojen rakentajana ja omistajana sekä verkkopalvelujen ja verkon liikennekapasiteetin myyjänä ja toimijana. Yhtiön toimipiste on Vantaalla. JPC-Studiot Oy on äänimainontayhtiö, joka tuottaa ääntä ja kuvaa eri muodoissaan radioon, televisioon, puhelinjärjestelmiin ja digimediaan. Yhtiö on erikoistunut kappakeskusten ääni- ja kuvamainontaan. Toimipaikka on Helsinki. Kymen Puhelin Oy on Kymessä ja Etelä-Karjalassa toimiva alueellinen ja toiminnassaan valtakunnallistuva ict-palveluyritys, joka on erikoistunyt yritys- ja turvapalveluihin. Toimipisteet ovat Kotkassa, Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Imatralla. Softera Oy on suomalainen ohjelmistoratkaisujen toimittaja, joka omaa erityistä osaamista operaattorijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa. Yrityksen päätoimipaikka on Espoo. Laaja kuntayhteistyö käynnistyi perustetun Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy:n myötä. Kaustisen Seutukunnan kanssa alkoi yhteistyö Datakeskus Pohjanmaasta tuli PPO Palvelut Oy, johon keskitettiin konsernin myynti BCC Finland Oy ja Telekarelia Oy tulivat konserniin tytäryhtiöiksi ja Softera Oy ja FNE-Finland Oy osakkuusyhtiöiksi Pohjanmaan Puhelin Oy:n nimeksi PPO-Yhtiöt Oy. Tytäryhtiöksi tulivat Gisforest Oy, PPO Kiinteistöt Oy ja Rifori Oy. JPC-Studiot Oy ja 4G-toimilupayhtiö Datame Oy tulivat osakkuusyhtiöksi. Datame Oy otti käyttöön Suomen ensimmäisen langattoman 4G-verkon Perustettiin Viske Oy 24/7/365-tukipalvelutoimintaan; call center- ja helpdesk-palvelut Perustettiin Oulutel Oy Oulun alueelle Käynnistettiin Dicame Oy alueyhtiöiden kanssa. Cuuma Communications Oy tuli osakkuusyhtiöksi. Oulutel Oy yhdistyi PPO Palvelut Oy:öön Emo-osuuskunnan nimeksi tuli Osuuskunta PPO. PPO:n historia 7

8 Tilinpäätös HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Osuuskunta PPO -konsernin rakenne Emo-osuuskunnan nimeksi tuli sääntöuudistuksen myötä Osuuskunta PPO. Osuuskunta PPO -konserni muodostuu sen täysin omistamasta PPO-Yhtiöt Oy:stä ja tämän tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Tytäryhtiöitä ovat Telekarelia Oy, BCC Finland Oy, PPO Palvelut Oy, PPO Kiinteistöt Oy, Viske Oy, Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy, Cuuma Communications Oy, Gisforest Oy ja Riofori Oy, jolla ei ole liiketoimintaa. Osuuskunta PPO ei suoraan harjoita operatiivista ict-liiketoimintaa. Tilikauden aikana Gisforest Oy:n osakekannasta hankittiin loput 30 prosenttia. Yhtiö on nyt kokonaan PPO-Yhtiöt Oy:n omistama. Tel Invest Oy purettiin ja omaisuus jaettiin omistajayhtiöille PPO-Yhtiöt Oy:lle ja Telekarelia Oy:lle omistusosuuksien suhteessa. PPO-konsernin liiketoiminta-alueet ovat tietoliikenneverkkojen liiketoiminnat, tietoliikenteen palveluliiketoiminnat, tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvä it-laite- ja -järjestelmäkauppa. Edellisiin liittyvät lisäarvopalvelut ovat merkittävä osa liiketoimintoja. Sijoitustoiminta muodostaa oman liiketoimintansa. Toimintaympäristö Suomessa tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelujen kokonaisliikevaihto on korkeintaan hitaan kasvun toimiala, missä palveluvolyymit nousevat ja toisaalta yksikköhinnat saattavat alentua. PPO-konsernin yhtiöt toimivat ict-kokonaispalvelun arvoketjuissa valituilla osa-alueilla. Ict-kokonaispalveluissa valtakunnallisilla yhteistyöverkostoilla on kasvava merkitys. Konserni- ja osakkuusyhtiöiden on menestyäkseen hakeuduttava aktiivisesti kumppanuusverkostoihin, joissa on aidosti löydettävissä toiminnan kannattavuuteen perustuvat edellytykset. Ict-toimialalla etätyön ja erilaisten viihdepalvelujen kuten yhteisöpalvelujen, videoiden ja valokuvien katselun selvä kasvu lisäävät laajakaistapalveluiden sekä erityisesti langattoman ja mobiilidatan käyttöä. Pääoperaattorit lanseerasivat omat nopeat mobiilit 4G-palveluratkaisunsa. Kilpailijoiden 4G-verkot laajenivat myös PPO:n perinteiselle toimialueelle. Kuluttaja-asiakkaiden internetpalvelut yleistyivät uusien entistä kehittyneimpien päätelaitteiden ja palveluiden ansiosta. Matkapuhelimet, tabletit, televisiot, tulostimet ja erilaiset viihdepalvelut iptv-teknologioineen liitetään kotona langattomaan verkkoon, ja palvelut toimivat eri päätelaitteilla lähes yhtä joustavasti kuin työasemilla. Internetin kotikäytön monipuolistuminen vaatii internetyhteydeltä lisää nopeutta ja se kasvattaa nopeiden laajakaistojen kysyntää. Kotiasiakkaiden käyttämät internetpalvelut globalisoituvat, ja PPO:n rooli internetpalvelujen välittäjänä voi kasvaa, palvelujen kehittäjänä rooli vähenee. Yritysasiakkaat käyttävät lisääntyvästi ns. pilvipalveluja ict-palvelujen perustana investoimatta järjestelmiin itse. Pilvipalvelut kokonaisratkaisuna sisältää laitteet, huollon ja käyttötuen. Pilvipalvelujen kysyntä ja tarjonta kasvaa. Etenkin pienimmät yritykset hankkivat ict-palveluja netistä riippumatta siitä, missä palvelu on tuotettu tai onko palvelu suunnattu kuluttajille vai yrityksille. Tämä osaltaan laskee palvelujen hintoja. Liiketoiminta PPO:n liiketoiminnot ovat tietoliikennepalvelut, it-palvelut, infrastruktuuripalvelut ja sijoitustoiminta. Suomen it- ja ic-liiketoimintojen markkina ei juuri kasvanut. Kilpailu asiakkaista kiristyi. Kasvua haettiin myymällä nykyisille asiakkaille lisää palveluja ja hankkimalla uusia asiakkuuksia. Kilpailutilanne näkyi vuoden alusta lähtien hidastuneena yritysmyyntinä. Tietoliikennetoiminnassa painopisteet olivat 4G-verkon rakentamisessa ja 4G-asiakkuuksien lisäämisessä sekä kiinteissä verkoissa PPO Viihde -palvelujen myynnissä. 4G-verkossa liittymien menekki oli vähäistä eikä liittymävolyymi toteutunut odotetusti. Kilpailijat tulivat odotetusti samoille markkinoille. Hinnankorotukset nostivat osaltaan keskimääräistä asiakaslaskutusta. Kiinteän verkon lankapuhelinliittymien määrä laski edelleen. PPO:n kuluttaja- ja yritysmyynti on vastuutettu PPO Palvelut Oy:lle. Kolme myymälää uudistettiin ja Kokkolaan perustettiin uusi Tekniset-myymälä vuoden lopulla. Uudistetut myymälät käynnistyivät odotetusti. Myynti yrityksille jäi tavoitteista lievästi. It-myynnin kehittämiseksi tehtiin uusia tukkusopimuksia ja lisättiin yhteistyötä jälleenmyyjien kanssa. Pilvipalvelujen tuotteistusta ja erityisesti palvelujen hallintaa kehitettiin vastaamaan entistä paremmin asiakastarpeita. Verkon vuokraus- ja myyntitoiminta muille operaattoreille jatkui edellistä vuotta hieman korkeammalla tasolla. Tehdyillä investoinneilla infrastruktuuriin (siirtoyhteydet/ kuitu, uudet mastot, aktiivilaitteet) voitiin volyymikasvun 8 Tilinpäätös

9 myötä torjua hintaeroosion vaikutusta liikevaihtoon. Kannattavuus turvattiin pääosin toimintaa tehostamalla. Henkilöstö ja hallinto Osuuskunnan kokous pidettiin 3.5. Nivalan Nitekissä. Kokoukseen osallistui 25 osuuskunnan jäsentä, joilla oli käytettävissään 30 ääntä. Kokous päätti maksaa osuusmaksun korkoa 70 euroa varsinaisille ja vapaaehtoisille osuuksille. Osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaan rahastoanti toteutettiin antamalla kaksi varsinaista osuutta kutakin varsinaista sen hetkistä velvoiteosuutta kohden. Osuuskunnan kokous hyväksyi sääntömuutoksen. Osuuskunta PPO:n tilintarkastajina olivat KHT Sami Posti ja KHT Erkki Nissilä. Konserniyhtiöiden keskijohdolle suunnattu 2-vuotinen johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) koulutusohjelma päättyi. Koulutukseen osallistui eri tytäryhtiöistä 28 henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 290 (325). Henkilöstökulut olivat 13,3 (13,2) M. Investoinnit ja rahoitus PPO jatkoi investointeja kuituverkkoihin, liittymien ja liikenteen kytkentä-, välitys- ja siirtojärjestelmiin sekä radiomastoihin ja langattoman 4G-laajakaistaverkon tukiasemiin. Kuituinvestoinnit kohdistettiin Kuitu kotiin ja Kuitu kiinteistöön -liityntäverkkojen lisärakentamiseen sekä runkoverkon vahvistamiseen ja laajentamiseen. It-järjestelmiä kehitettiin, parannettiin palvelujen vikasietoisuutta ja hankittiin entistä nopeampia tallennusjärjestelmiä ja palvelimia. PPO:n investoinnit liiketoimintaan olivat noin 12 M. PPO-Yhtiöt hajautti sijoitustoiminnan riskiä lainoittamalla PPO Kiinteistöt Oy:tä liikekiinteistön rakennuttamisessa Raaheen. Suunnitelman mukaisesti ict-alan osakkeisiin investoitiin merkittävästi. PPO:n sijoitussalkku pieneni ja käyttöomaisuusosakkeiden salkku kasvoi. Tytäryhtiö Tel Invest Oy purettiin. Taloudellinen tulos Osuuskunta PPO -konsernin liiketoiminnan tulos oli 3,2 (4,7) M eli 4,4 (6,5) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin ylijäämäksi verojen jälkeen jäi 3,1 (3,8) M eli 4,4 (5,4) prosenttia liikevaihdosta. PPO-Yhtiöt Oy:n hallitus esittää jaettavaksi osinkoa osuuskunnalle 1 (1,5) M. Osuuskunnan ylijäämäksi muodostui 1,5 (3,6) M. Operatiivisen liiketoiminnan tuloslaskelma ja tase PPO-Yhtiöt Oy:ltä raportoidaan erillisinä. PPO-konsernin liikevaihto oli tilikaudella 71,5 (71,3) M. Sijoitustoiminnan liikevaihto voi vaihdella vuosittain merkittävästi sijoitusmarkkinatilanteen ja liiketoiminnan investointitarpeiden mukaan ollen ,4 (12,0) M. Kehitystoiminta Osuuskunta PPO -konsernin yhtiöt käyttävät vuositasolla noin yhden prosentin liikevaihdosta tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Kehityshankkeiden kumppaneina toimivat toimialueen ammattikorkeakoulut, yliopisto, tutkimuslaitokset ja joitakin toimialan ict-operaattoriyhtiöitä. Tulevaisuuden näkymät PPO-konserni yhtiöineen keskittyy ict-palveluliiketoimintoihin ja niiden lisäarvopalveluihin. Osuuskunnan uudet säännöt mahdollistavat uusien palvelusopimusasiakkaiden liittymisen osuuskunnan jäseneksi. Langattomuus kasvaa liityntätapana ja langattomat palvelut lisääntyvät vauhdilla. Kiinteä verkko muuttuu puhtaaksi ip-verkoksi, puhepalvelut ovat mobiilissa tai internetissä. Kuituverkot saavat asemaa hitaasti. Nämä ovat haasteita investoijalle. Kiinteän verkon data- ja tv-palvelujen liikevaihto on lievässä kasvussa. ARPU:a (käyttäjäkohtaista liikevaihtoa) kasvattavat lisääntyneet laajakaistaliittymien nopeudennostot ja PPO Viihde -palvelun menekki. Osuuskunta PPO:n jäsenhakemukset ovat lisääntyneet kampanjoinnin myötä. Kiinteän verkon lankapuhelinten määrä laskee edelleen. Infrastruktuuripalvelujen volyymiä kasvatetaan hintaeroosiota nopeammin. Lähivuosina 4G-teknologialla rakennettava langaton laajakaista muodostanee laajuudeltaan lähes kuituinvestoinnin kokoisen infrastruktuurihankkeen. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Konsernin yhtiöt ovat alkuvuodesta 2012 jatkaneet suunnitelman mukaisia sijoituksia toimialayhtiöihin ja päättäneet investointien jatkamisesta valikoituihin kuituinfrastruktuureihin, palvelualustoihin ja langattomiin verkkoihin. PPO hakee liiketoiminnoille kasvua valikoidusti. Konsernin yhtiöiden synergia, työnjako ja yhtenäiset palvelualustat ja tietojärjestelmät ovat keskeisessä asemassa tehokkuuden parantamisessa. Yritysten ict-palvelujen ja järjestelmien uudistaminen asiakaskunnassa on varovaista talouden epävarmuudesta johtuen. Omalla toimialueellaan PPO:n markkina-asema on vakaa. Uudet langattomat, mobiili-, verkko- ja ict-palvelut tukevat PPO:n kasvua ja tuottavuutta sekä perinteisellä toimialueella että valikoidusti konserniyhtiöiden toiminta-alueilla. It-palvelujen myynti on tasaista. Vuoden alussa lanseerattu uusi Vahva Tunnistuspalvelu vahvistaa pilvipalvelujen myyntiä ja tietoturvallisuutta. PPO-konsernin yhtiöiden synergia, työnjako ja yhtenäiset palvelualustat/tietojärjestelmät ovat keskeisessä asemassa tehokkuuden parantamisessa. PPO Viihde -palvelun, uusien osuuksien ja laajakaistayhte- Tilinpäätös 9

10 yksien nopeudennostojen menekki jatkuu vahvana. PPO:n kokonaisliittymämäärä kasvaa 4G- ja PPO Viihde -palvelujen myötä. Tilikauden päättymisen jälkeen PPO:n konsernitasoinen omistusosuus osakkuusyhtiö Kymen Puhelin Oy:ssä on noussut 35 prosentista 46 prosenttiin. Riskit ja epävarmuustekijät Toimintaympäristön monet murrokset ja siten vaikeutunut ennustettavuus lisäävät toiminnan riskiä. PPO-konserniin kuuluvat yhtiöt saavat synergiahyötyä ict-tuotannossa ja palveluyhteistyössä monista saman toimialan yhtiöistä, joita se myös omistaa. Osakkuusyhtiö Datame Oy osti osakkuusyhtiö Dicame Oy:n koko osakekannan ja sen myötä Dicame Oy:stä tuli Datame Oy:n 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Panostuksia toimialan yhtiöiden osakkeisiin on jatkettu. Osakkuusyhtiöomistuksissa merkittävin omistuksen muutos tilikauden aikana tapahtui Datame Oy:ssa, jonka konsernitasoinen omistusosuusprosentti nousi 42 prosenttiin. 4G- ja kuitupalvelujen kasvu on mahdollisuus, liittymämäärän kasvun hitaus puolestaan riski. Viihdepalvelujen vahvalle kasvulle riskin muodostavat verkkotallennusten tekijänoikeuskysymykset. Nopea teknologinen kehitys voi olla riski tuote- ja palveluelinkaarien lyhentyessä. PPO pyrkii pienentämään riskiä henkilöstön koulutuksella ja tuotekehityksellä sekä täsmäinvestoinneilla ja toimialan osakesijoituksilla. Pilvipalvelujen yleistyminen ja yleisimpien it-palvelujen globalisoituminen ohjaavat PPO:ta hakemaan kannattavia segmenttejä. Viestintäviraston painotukset teletoiminnan sääntelyssä ja taajuusvarannon lupapäätöksissä aiheuttavat vaikean ennakoitavuutensa takia riskiä liiketoiminnan kehittämiselle ja jatkuvuudelle. Tietoliikennepalvelujen riskitekijöitä ovat kiinteän verkon palvelujen eroosio, langattomien palvelujen myötä tuleva kilpailuriski sekä osakkuusyhtiö Datamen haltuun saatujen taajuuksien (4G, 450) hyödyntämisen onnistuminen. Palvelusisältöjen merkitys korostuu ja se edellyttää kasvavaa (win-win) verkostoitumista toimialan sisällä. Regulaatiolla (viranomaisohjauksella) ja 800 Mhz taajuuspäätöksillä on alueoperaattorin toimintaedellytyksiin iso merkitys. It-palveluissa pilvipalvelut lisääntyvät vauhdilla ja alueoperaattorien kyvykkyys vastata omilla alueverkon solmuun sijoittuvilla pilvipalveluillaan kilpailuun on sekä riski että mahdollisuus. PPO:n oma it-palvelukeskus on kasvu-uralla, mutta asetettuihin määrällisiin tavoitteisiin ei ole ylletty. Pilvipalvelutuotanto edellyttää lisäksi vahvaa ja jatkuvaa kouluttautumista ja pätevöitymistä it-alan sertifiointien hankinnassa ja ylläpidossa. Infrastruktuuripalvelussa riskiä syntyy kilpailevien rinnakkaisinvestointien kautta. Toisaalta tehtyjen runko- ja siirtoverkkojen kuidutus saattaa johtaa hyödyntämisen ulkopuolelle jäävien infran osien arvon alentumiseen. Sijoitusvarallisuuden merkittävät markkina-arvojen muutokset voivat vaikuttaa yhtiön rahoitusvaroihin. Yhtiön vieraan pääomanehtoinen rahoitus on vaihtuvakorkoista, jonka seurauksena yhtiön korkokulut tulevat ilman suojaustoimenpiteitä seuraamaan markkinakorkojen muutoksia. Hallituksen esitys tilikauden tuloksesta Osuuskunta PPO:n tilikauden tulos osoittaa ,79 euroa voittoa. Hallitus ehdottaa, että koska vararahasto kattaa sääntöjen 9 edellyttämän määrän, osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona varsinaisille ja vapaaehtoisille osuuksille 7 euroa. Palvelukäytön mukaisessa suhteessa osuuksien omistajille jaetaan lisäksi 6 prosenttia asiakkaan vuosilaskutuksen määrästä. Lisäosuuksille ei jaeta korkoa. Loput ylijäämästä jätetään edellisten vuosien tulokseen. Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut maksuvalmiutta heikentäviä muutoksia. Ylijäämän jako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna osuuskunnan maksukykyä. OSUUSKUNTA PPO Jäsenmäärän kehitys Osuudet: - Varsinaiset osuudet Vapaaehtoiset osuudet Aktiiviset osuudet yht Lisäosuudet (palvelukäyttö päättynyt) Odottamassa hallituksen käsittelyä Tilinpäätös

11 Tytäryhtiöt PPO-YHTIÖT OY on Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä pohjoisessa Keski-Suomessa toimiva alueellinen Finnetyhtiö. Palvelutoimintaa on 50 kunnan alueella. PPO tarjoaa nykyaikaisia tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluja. Muut tytäryhtiöt ovat BCC Finland Oy, Cuuma Communications Oy, PPO-Palvelut Oy, PPO Kiinteistöt Oy, Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy, Telekarelia Oy, Viske Oy ja Riofori Oy, jolla ei ole liiketoimintaa. PPO-Yhtiöt Oy kuuluu Osuuskunta PPO -konserniin. PPO-Yhtiöt Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat Datame Oy, JPC-Studiot Oy, Kymen Puhelin Oy, Softera Oy ja FNE- Finland Oy. PPO:n liiketoiminta ryhmitellään tietoliikennepalveluihin, it-palveluihin, infrastruktiiripalveluihin sekä sijoitustoimintaan. PPO:n palveluliiketoimintaan kuuluvat tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelut kuluttajille ja yrityksille. PPO Laajakaistan saatavuus perinteisellä toiminta-alueella on käytännössä 100 prosenttia. Nykyaikaisten puhe-, laajakaista- ja televisiopalvelujen mahdollistamiseksi PPO toteuttaa yritysten ja kuluttajien laajakaistayhteydet yhä useammin valokuidulla. PPO:n kuituliittymä ja Maxi-laajakaista mahdollistavat nykyaikaisen PPO Viihde -palvelun. PPO Laajakaista -palvelua täydentää taajamissa toimiva PPO:n 4G-mobiililaajakaista. PPO:n kumppaneina seutuverkkotoiminnassa ovat Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy, Kaustisen seutukunta ja Suupohjan seutuverkot. PPO-Yhtiöt Oy:llä on lisäksi pien- ja vähemmistöomistuksia useissa toimialan yhtiöissä. Verkkoliiketoiminta on televerkkojen rakentamista, operointia ja ylläpitoa oman palveluliiketoiminnan tarpeisiin sekä verkon kapasiteetin vuokrausta muille teleyrityksille. PPO jatkoi investointeja kuituverkkoihin, liittymien ja liikenteen kytkentä-, välitys- ja siirtojärjestelmiin sekä radiomastoihin ja langattoman 4G-laajakaistaverkon tukiasemiin. PPO rakentaa asiakaskuituverkkoja toimialueellaan Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, jotta alueen käyttäjät voivat mahdollisimman kattavasti liittyä 100 M -laajakaistaverkon käyttäjäksi. Perinteisen toimialueen alueverkon lisäksi PPO:lla on kuiturunkoverkkoa ja mastollisia teleasemia muun muassa Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Suomessa ja Ylä-Savossa. Länsi-Lapissa kuiturunkoverkko yltää Kilpisjärvelle ja etelässä Lahteen. Sijoitustoiminnan liikevaihto voi vaihdella vuosittain merkittävästi sijoitusmarkkinatilanteen ja liiketoiminnan investointitarpeiden mukaan. Liikevaihto t ( t ) Liikevoitto t (6 359 t ) Tilikauden tulos t (3 694 t ) Henkilöstö 103 (107) Tilinpäätös 11

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010. Toimintaympäristö. Liiketoiminta. Investoinnit ja rahoitus

Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010. Toimintaympäristö. Liiketoiminta. Investoinnit ja rahoitus TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010 Toimintaympäristö Vuosi 2010 oli Telekarelia Oy:n 105. toimintavuosi. Telekarelia Oy kuuluu Pohjanmaan Puhelinosuuskunta PPO:n muodostamaan konserniin.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot