Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö."

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2011

2 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen tehokkaita, laadukkaita ja monipuolisia tietoliikennepalveluja. Alueelliset yritykset ovat merkittäviä investoijia alueellaan. Jäsenyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2011 oli arviolta noin 465 miljoonaa euroa. Jäsenyhtiöt työllistävät runsaat henkeä.

3 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...4 PPO-konsernin strategia...5 PPO PPO:n historia...6 Tilinpäätös...8 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Liitetiedot...20 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään tiistaina 22. toukokuuta 2012 klo Kalajoella Kylpylähotelli Sanin Aaltosalissa. Tilintarkastuskertomus...27 Hallintoneuvoston lausunto...27 Tunnuslukuja...28 Hallintoneuvosto...29 Hallitus... 30

4 Toimitusjohtajan katsaus Päättynyt tilikausi oli Osuuskunta PPO:n 97:s. Ajan juoksussa meillä ihmisillä on ollut voimakas tarve yhdistää. Rakentelemme teitä ja rautateitä, vesiteitä ja ilmateitä päästäksemme liikkumaan fyysisesti. Me rakentelemme tietoliikenneyhteyksiä ja datayhteyksiä kuparilla, kuidulla ja langattomasti voidaksemme viestittää asioita toisillemme. Nyt olemme keksineet ohjelmoida laitteita älykkäiksi toimijoiksi, jotta ne voivat toivottavasti ohjattuna suorittaa annettuja toimenpiteitä ja välittää haluttuja palveluja. Esimerkiksi osakkeiden pörssikauppaa tekevät ohjelmoidut tietokoneet keskenään ihmisen siihen puuttumatta. Yhä useammin laite kuin laite sisältää jonkin muotoisen tietoliikenneyhteyden ja laitekohtaisen logiikan suunniteltua toimintaa varten. Television katselutottumukset muuttuvat, kanavatarjonta lisääntyy ja katsoja voi haluamanaan aikana katsoa itselle mielenkiintoisia ohjelmia. Olemme onnistuneet kutomaan itsemme hyvin monipuolisiin verkostoihin fyysisesti ja virtuaalisesti. Näiden virtuaalisten verkkojen palveluita kutsutaan pilvipalveluiksi. Pilviä on monenlaisia, kaukaisia ja läheisiä, yleisiä ja yksityisiä, kotimaisia ja ulkomaisia, sellaisia, joiden olinpaikkaa ei käyttäjä lainkaan tiedä ja sellaisia, jotka sijaitsevat tunnistetussa paikassa. Elämme nyt aikaa, jolloin kokonaisvaltainen digitalisoituminen toimintana marssii koteihin, kouluihin, työhön, yrityksiin ja julkisiin palveluihin. Yhä uusia arkipäivän laitteita on liitetty internetiin ja virtuaalisuus muuttuu todeksi. Sosiaalinen media on osoittanut voimansa vaikutuskeinona ja uudenlaisen yhteisöllisyyden muodostajana. Edellä kuvattu tila muodostaa verkko- ja palveluoperaattorin toiminnan yleisen kehyksen. Mitähän tämä mahtaa tarkoittaa alueellisen alueoperaattori PPO:n kannalta? Olemme luoneet toiminta-alueellemme kattavat ja modernit, kiinteät ja langattomat tietoliikenneverkot ja näihin liitetyn pilvipalvelusolmun. Tällä kokonaisuudella olemme osa maailman suurinta konetta. Asiakas tunnistaa palvelutarpeet ja hakee niihin ratkaisuja, jotka tuotetaan palveluina ja viihdesisältöinä yhä useammin hyvin suuria käyttäjämääriä varten valtaisiin pilvipalvelukeskuksiin. Meidän roolimme muuttuu yhä enemmän välittäjäksi. Paikallisesti palveluiden omatoiminen tuottaminen törmää taloudellisiin reunaehtoihin. Olemme hakeneet jo usean vuosikymmenen ajan erilaisilla liiketoimintamalleilla toiminnallemme volyymia myös perinteisen toimialueen ulkopuolelta niin verkko-operaattorina, investoijana kuin palvelun tuottajana. Onnistuaksemme olemme investointien lisäksi sijoittaneet merkittävästi toimialayhtiöiden osakkeisiin, jotta volyymiedun rakentamisen avulla voisimme parantaa kannattavuutta ja kilpailukykyä ictarvoketjussa. Tämän seurauksena enin osa laskutuksestamme syntyy perinteisen toimialueen ulkopuolella, missä olemme verkostoituneet ja toimimme ict-operaattorina. Toisin sanoen tämä tarkoittaa, että kannattavan toiminnan edellytyksiä on enää vaikea löytää rajaten ict-operaattoritoiminta perinteiselle toiminta-alueelle juuri kriittisen palveluvolyymin puuttuessa. Tietoliikennetoimintaa ohjaa merkittävästi viestintämarkkinalaki. Hintasääntely ja vuokrausvelvollisuus kohdistuvat vain kiinteisiin verkkoihin ei radioverkkoihin, missä yli puolet toimialan liikevaihdosta syntyy. PPO kuuluu siihen kahdeksan operaattorin ryhmään, joille asetetaan sääntelyllä mm. enimmäishinta toiselle operaattorille yhteyksiä vuokrauksessa. Alueelliselta operaattorilta huomattavan markkinavoiman (HMV) velvollisuudet tulisikin poistaa yleisen oikeustajun vastaisina. Radiotaajuuksien jaossa on ensi vuonna 800 MHz:n taajuudet, missä kilpailutuksessa huutokauppamenettely suosii alalla vuosikymmeniä toimineita mobiilioperaattoreita. Tämän luonnonvaran jaolla em. sääntelyn lisäksi vaikutetaan suoraan toimialan yritysten toimintaedellytyksiin merkittävästi. PPO:lla on nähtävissä vaihtoehtoisia skenaarioita tulevaa ajatellen. Yksi niistä on edellä kuvaamani, nyt toiminnan perustana oleva näkemys, jonka mukaan investoimme ja sijoitamme toimialaan pyrkien kannattavaan kasvuun. Tämän skenaarion riskinä on, että tulevina vuosina jatkamme vahvaa investointipolitiikkaamme saamatta aikaan kannattavaa kasvua. Nyt hyvin vahva taseemme menetettäisiin mm. 4 Toimitusjohtajan katsaus

5 PPO-konsernin strategia poistojen voimakkaan kasvun myötä. Toinen skenaario voisi olla investointien ja toimialasijoitusten merkittävä alentaminen ja sen ohella toiminnan kustannusten välttämätön alentaminen. Tasetta kulutettaisiin näin hitaammin. Tämä tarkoittaisi vetäytymistä perinteiselle toiminta-alueelle. Esimerkkejä tällaisista toimijoista löytyy. Niiden tulokset ovat alentuneet merkittävästi eikä kilpailukykyä palveluissa ole kyetty turvaamaan. Kolmas skenaario voisi olla strategisen, pysyvän liittoutumisen tie, jossa voidaan nähdä PPO:lle erilaisia rooleja. Osuuskunta PPO:n lähtökohtana on vahvan taseen säilyttäminen. Ict-toiminta vietäisiin strategisen kumppanin toiminnan yhteyteen. Tase vahvistuisi entisestään ja mahdollistaisi Osuuskunta PPO:n toimimisen alueellisena kehitys- ja sijoitusosuuskuntana. Keskeisinä intressiryhminä ja tarkastelukulmina tässä ovat osuuskunnan jäsenet ja heidän etunsa omistajina ja asiakkaina, osuuskunnan perustehtävä ja sen toteuttamisedellytykset, toiminta aluetaloudessa ja toimintaa tekevä ammattilaisten joukko. Näitä tulee arvioida toimintaympäristön muutosten, edellytysten ja toimialan erityispiirteiden kuten esimerkiksi kilpailun, verkostoitumisen ja pakottavan lainsäädännön ohjauksen sekä toiminnalle välttämättömien, mutta rajallisten radiotaajuuksien omistamisen kannalta. Alueemme on hyvin asemissa infran osalta eikä sitä olla menettämässä, se on pysyvä vahvuus. On oikea aika pohtia näitä vaihtoehtoja PPO:n osalta. Hallinnon tehdessä tulevia linjauksia on pyrittävä tunnistamaan valittujen ratkaisujen pysyväisluonteiset seuraukset. Aivan erityisen hyvää tässä tilanteessa on se, että PPO:lla on vahva asema ja todellisia vaihtoehtoja tulevaisuuden varalle. Kuitenkin yksi tie valittuna sulkee ajanoloon ulkopuolelle muita reittejä. Vuosi 2011 oli monella tavalla asemien säilyttämisen ja turvaamisen aikaa ja ei-toivotun kehityksen torjuntaa. Takimmaisena lukkona vuonna 2011, kuten kahtena edellisenäkin vuonna, oli hyvin tuottanut sijoitustoiminta. Tulevaisuutta pitää erityisesti nyt suunnitella, kun valintoja voidaan vielä olla itse ohjaamassa, päättämässä ja tekemässä! Kiitän asiakkaita, hallintoa, yhteistyökumppaneita ja henkilöstöä yhteistyöstä ja toivotan kaikille onnistumisia ja menestystä tuloskaudella Visio PPO-konserni on toiminnassaan kannattava ja kehittyvä viestintä- ja tietotekniikan sekä viihdepalvelujen toimittaja. PPO:n toiminta-ajatus Luomme asiakkaillemme toimintaedellytyksiä ja menestymisen mahdollisuuksia tuottamalla täyden palvelun ict-ratkaisuja. Arvot Asiakkaan auttaminen Laadukkaat tuotteet ja palvelut Kestävä kehitys Asiakasomistajuus Strategia Tarjoamme kattavat ict-palvelut valituille toiminta-alueille verkostoitumalla kumppaneidemme kanssa. Tuotamme laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut kustannustehokkaasti. Uudistamme henkilöstön osaamista vastaamaan asiakasvaatimuksia. Investoimme tulevaisuuteen. Pauli Korpi-Tassi toimitusjohtaja PPO-konsernin strategia 5

6 Osuuskunta PPO konserni tytäryhtiöineen Osuuskunta PPO on PPO-konsernin emoyhtiö, joka omistaa PPO-Yhtiöt Oy:n. PPO-Yhtiöt Oy on alueellinen Finnet-yhtiö ja toimii verkko- ja palveluoperaattorina Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Länsi-Lapissa ja tuottaa operaattoripalveluja myös pohjoisessa Keski-Suomessa, Kaustisen seutukunnassa ja Suupohjan alueella. Palvelutoimintaa on 50 kunnan alueella. PPO tarjoaa nykyaikaisia tietoliikennepalveluja: kiinteän verkon palveluja sekä mobiili- ja tietoverkkopalveluja. Päätoimipaikka on Ylivieska. BCC Finland Oy on valtakunnallisesti toimiva suomalainen tietotekniikan palveluyritys, jonka pääliiketoimintaalueet ovat it-infrajärjestelmät ja ict-palvelut. Yhtiöllä on vahvat siteet pääyhteistyökumppaneihinsa, jotka ovat HP ja Microsoft. Päätoimipaikka on Vaasa. Muut toimipisteet ovat Helsingissä, Joensuussa, Lahdessa, Oulussa ja Seinäjoella. Cuuma Communications Oy on VoIP-tekniikkaan erikoistunut suomalainen teknologiayritys. Yhtiö kehittää VoIP-puhelinjärjestelmiä joko paikallisesti asennettuna, integroituna asiakkaan nykyiseen puhelinjärjestelmään tai Hosted-palveluna. Yhtiön toimipaikka on Helsinki. Gisforest Oy toimittaa GIS-karttajärjestelmiä tuotannonohjaukseen, johtamisjärjestelmiin ja logistisiin ratkaisuihin ensisijaisesti metsäteollisuuden ja puuntuotannon sektorille. Päätoimipaikka on Kajaani. Pohjanmaan Verkkopalvelut - PVP Oy kehittää ja ylläpitää sähköisiä verkkopalveluja pääosin kuntasektorille yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Toimipaikka on Ylivieska. PPO Kiinteistöt Oy kiinteistöalan palveluihin ja rakentamiseen keskittyvä PPO:n kokonaan omistama yhtiö. Vuoden 2011 aikana yhtiö rakennutti kauppakeskus Maston Raaheen. Kiinteistöön muutti muun muassa PPO:n myymälä. Maston tiloja vuokrataan yrityksille. Toimipaikka on Ylivieska. PPO Palvelut Oy tarjoaa kokonaispalveluna kotiasiakkaille ja pk-yrityksille kaikki tietoliikenneyhteydet puhe-, data- ja langattomat palvelut, liittymät, päätelaitteet, toimistotarvikkeet, tietokoneohjelmat, it-käyttöpalvelut, turvapalvelut sekä asennuksen ja huollon. Yrityksellä on Tekniset-edustus. Toimipisteet ovat Kannuksessa, Kokkolassa, Raahessa ja Ylivieskassa. Telekarelia Oy on verkko- ja palveluoperaattori Pohjois- Karjalassa ja toimii valokuituverkkojen valtakunnallisena urakoitsijana. Yritys tarjoaa nykyaikaisia tietoliikennepalveluja: kiinteän verkon palveluja, mobiili-, ktv- ja tietoverkkopalveluja sekä sähköasennuspalveluja. Palvelutoiminta on yli 10 kunnan alueella. Tytäryhtiö on Avot Sähkö Oy. Päätoimipaikka on Kontiolahti. Viske Oy asentaa, ylläpitää ja huoltaa tietoliikenteen ja turva-alan laitteita, liittymiä ja palveluja sekä tarjoaa yrityksille 24/7-vaIvomopalveluja ja ict-painotteisia contact center palveluja. Päätoimipaikka on Ylivieska. PPO:n historia Perustettiin Keski-Pohjanmaan Puhelinosuuskunta Oulu Kokkola -alueelle Perinteinen toimialue kattoi 18 kuntaa /kaupunkia Datakeskus Pohjanmaasta tuli PPO:n tytäryhtiö Ostettiin Oy Telefon Ab Raahesta. Nimeksi Pohjanmaan Puhelinosuuskunta Toimialue laajeni perinteiselle Soneran alueelle Siikalatvaan ja Haapajärvi / Pyhäjärvi -alueille Toimialue laajeni Pohjoiseen Keski-Suomeen kumppanina Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy. 6 PPO 2011

7 Osuuskunta PPO:n omistus perustuu osuusjärjestelmään Osuuskunta PPO:n omistajia ovat osuuskunnan jäsenet, joita on tällä hetkellä PPO:lla on varsinaisia ja vapaaehtoisia osuuksia, jotka edellyttävät Osuuskunta PPO:n tai sen konserniyrityksen palvelusten käyttöä. Osuuskunta PPO:n jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenen tulee liittyessään suorittaa sadankahdenkymmenen (120) euron suuruinen osuusmaksu. Osuus ja vapaaehtoinen osuus voidaan maksaa rahana tai lisäosuuksilla. Vapaaehtoinen osuus voidaan muuntaa osuudeksi siten, että oikeus muunnettavaan vapaaehtoiseen osuuteen ja siitä suoritettuun maksuun lakkaa. Osuuskunta PPO voi antaa vapaaehtoisia osuuksia sen palveluksia käyttäville jäsenilleen. Jäsenelle voidaan antaa enintään yksi vapaaehtoinen osuus kutakin jäsenyyteen oikeuttavaa palvelua kohti. Jäsen voi siirtää vapaaehtoisen osuutensa toiselle Osuuskunta PPO:n jäsenelle. Siirronsaajalla on oikeus rekisteröidä saantonsa, mikäli siirronsaajalla on Osuuskunta PPO:n sääntöjen ja osuuskuntalain mukaan oikeus saada vapaaehtoinen osuus. Vapaaehtoinen osuus tuottaa siirronsaajalle samat oikeudet ja velvollisuudet kuin Osuuskunta PPO:n varsinainen osuus, ei kuitenkaan äänioikeutta osuuskunnan kokouksessa. Vapaaehtoisia osuuksia on enintään kappaletta. PPO-Yhtiöt Oy:n osakkuusyhtiöt Datame Oy on on vuonna 2009 perustettu alueellisten operaattoreiden omistama langattomien palvelujen palvelu- ja verkko-operaattori. Vuoden 2011 lopussa Dicame Oy:n koko osakekanta siirtyi Datame Oy:lle. Dicame Oy tuottaa 3G-matkapuhelin- ja 3G-datapalvelujen tukkupalveluja jakelukanavilleen hyödyntäen DNA:n mobiiliverkkoa. Datame Oy:llä on 450 MHz- ja 4G-taajuusalueen toiminnot, ja yhtiö vastaa palveluoperaattori- ja verkko-operaattoritoiminnasta. Päätoimipaikka on Helsinki. FNE-Finland Oy on vuonna 2000 perustettu kuiturunkoverkko-operaattori. Yritys toimii valtakunnallisten kuiturunkoverkkojen rakentajana ja omistajana sekä verkkopalvelujen ja verkon liikennekapasiteetin myyjänä ja toimijana. Yhtiön toimipiste on Vantaalla. JPC-Studiot Oy on äänimainontayhtiö, joka tuottaa ääntä ja kuvaa eri muodoissaan radioon, televisioon, puhelinjärjestelmiin ja digimediaan. Yhtiö on erikoistunut kappakeskusten ääni- ja kuvamainontaan. Toimipaikka on Helsinki. Kymen Puhelin Oy on Kymessä ja Etelä-Karjalassa toimiva alueellinen ja toiminnassaan valtakunnallistuva ict-palveluyritys, joka on erikoistunyt yritys- ja turvapalveluihin. Toimipisteet ovat Kotkassa, Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Imatralla. Softera Oy on suomalainen ohjelmistoratkaisujen toimittaja, joka omaa erityistä osaamista operaattorijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa. Yrityksen päätoimipaikka on Espoo. Laaja kuntayhteistyö käynnistyi perustetun Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy:n myötä. Kaustisen Seutukunnan kanssa alkoi yhteistyö Datakeskus Pohjanmaasta tuli PPO Palvelut Oy, johon keskitettiin konsernin myynti BCC Finland Oy ja Telekarelia Oy tulivat konserniin tytäryhtiöiksi ja Softera Oy ja FNE-Finland Oy osakkuusyhtiöiksi Pohjanmaan Puhelin Oy:n nimeksi PPO-Yhtiöt Oy. Tytäryhtiöksi tulivat Gisforest Oy, PPO Kiinteistöt Oy ja Rifori Oy. JPC-Studiot Oy ja 4G-toimilupayhtiö Datame Oy tulivat osakkuusyhtiöksi. Datame Oy otti käyttöön Suomen ensimmäisen langattoman 4G-verkon Perustettiin Viske Oy 24/7/365-tukipalvelutoimintaan; call center- ja helpdesk-palvelut Perustettiin Oulutel Oy Oulun alueelle Käynnistettiin Dicame Oy alueyhtiöiden kanssa. Cuuma Communications Oy tuli osakkuusyhtiöksi. Oulutel Oy yhdistyi PPO Palvelut Oy:öön Emo-osuuskunnan nimeksi tuli Osuuskunta PPO. PPO:n historia 7

8 Tilinpäätös HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Osuuskunta PPO -konsernin rakenne Emo-osuuskunnan nimeksi tuli sääntöuudistuksen myötä Osuuskunta PPO. Osuuskunta PPO -konserni muodostuu sen täysin omistamasta PPO-Yhtiöt Oy:stä ja tämän tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Tytäryhtiöitä ovat Telekarelia Oy, BCC Finland Oy, PPO Palvelut Oy, PPO Kiinteistöt Oy, Viske Oy, Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy, Cuuma Communications Oy, Gisforest Oy ja Riofori Oy, jolla ei ole liiketoimintaa. Osuuskunta PPO ei suoraan harjoita operatiivista ict-liiketoimintaa. Tilikauden aikana Gisforest Oy:n osakekannasta hankittiin loput 30 prosenttia. Yhtiö on nyt kokonaan PPO-Yhtiöt Oy:n omistama. Tel Invest Oy purettiin ja omaisuus jaettiin omistajayhtiöille PPO-Yhtiöt Oy:lle ja Telekarelia Oy:lle omistusosuuksien suhteessa. PPO-konsernin liiketoiminta-alueet ovat tietoliikenneverkkojen liiketoiminnat, tietoliikenteen palveluliiketoiminnat, tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvä it-laite- ja -järjestelmäkauppa. Edellisiin liittyvät lisäarvopalvelut ovat merkittävä osa liiketoimintoja. Sijoitustoiminta muodostaa oman liiketoimintansa. Toimintaympäristö Suomessa tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelujen kokonaisliikevaihto on korkeintaan hitaan kasvun toimiala, missä palveluvolyymit nousevat ja toisaalta yksikköhinnat saattavat alentua. PPO-konsernin yhtiöt toimivat ict-kokonaispalvelun arvoketjuissa valituilla osa-alueilla. Ict-kokonaispalveluissa valtakunnallisilla yhteistyöverkostoilla on kasvava merkitys. Konserni- ja osakkuusyhtiöiden on menestyäkseen hakeuduttava aktiivisesti kumppanuusverkostoihin, joissa on aidosti löydettävissä toiminnan kannattavuuteen perustuvat edellytykset. Ict-toimialalla etätyön ja erilaisten viihdepalvelujen kuten yhteisöpalvelujen, videoiden ja valokuvien katselun selvä kasvu lisäävät laajakaistapalveluiden sekä erityisesti langattoman ja mobiilidatan käyttöä. Pääoperaattorit lanseerasivat omat nopeat mobiilit 4G-palveluratkaisunsa. Kilpailijoiden 4G-verkot laajenivat myös PPO:n perinteiselle toimialueelle. Kuluttaja-asiakkaiden internetpalvelut yleistyivät uusien entistä kehittyneimpien päätelaitteiden ja palveluiden ansiosta. Matkapuhelimet, tabletit, televisiot, tulostimet ja erilaiset viihdepalvelut iptv-teknologioineen liitetään kotona langattomaan verkkoon, ja palvelut toimivat eri päätelaitteilla lähes yhtä joustavasti kuin työasemilla. Internetin kotikäytön monipuolistuminen vaatii internetyhteydeltä lisää nopeutta ja se kasvattaa nopeiden laajakaistojen kysyntää. Kotiasiakkaiden käyttämät internetpalvelut globalisoituvat, ja PPO:n rooli internetpalvelujen välittäjänä voi kasvaa, palvelujen kehittäjänä rooli vähenee. Yritysasiakkaat käyttävät lisääntyvästi ns. pilvipalveluja ict-palvelujen perustana investoimatta järjestelmiin itse. Pilvipalvelut kokonaisratkaisuna sisältää laitteet, huollon ja käyttötuen. Pilvipalvelujen kysyntä ja tarjonta kasvaa. Etenkin pienimmät yritykset hankkivat ict-palveluja netistä riippumatta siitä, missä palvelu on tuotettu tai onko palvelu suunnattu kuluttajille vai yrityksille. Tämä osaltaan laskee palvelujen hintoja. Liiketoiminta PPO:n liiketoiminnot ovat tietoliikennepalvelut, it-palvelut, infrastruktuuripalvelut ja sijoitustoiminta. Suomen it- ja ic-liiketoimintojen markkina ei juuri kasvanut. Kilpailu asiakkaista kiristyi. Kasvua haettiin myymällä nykyisille asiakkaille lisää palveluja ja hankkimalla uusia asiakkuuksia. Kilpailutilanne näkyi vuoden alusta lähtien hidastuneena yritysmyyntinä. Tietoliikennetoiminnassa painopisteet olivat 4G-verkon rakentamisessa ja 4G-asiakkuuksien lisäämisessä sekä kiinteissä verkoissa PPO Viihde -palvelujen myynnissä. 4G-verkossa liittymien menekki oli vähäistä eikä liittymävolyymi toteutunut odotetusti. Kilpailijat tulivat odotetusti samoille markkinoille. Hinnankorotukset nostivat osaltaan keskimääräistä asiakaslaskutusta. Kiinteän verkon lankapuhelinliittymien määrä laski edelleen. PPO:n kuluttaja- ja yritysmyynti on vastuutettu PPO Palvelut Oy:lle. Kolme myymälää uudistettiin ja Kokkolaan perustettiin uusi Tekniset-myymälä vuoden lopulla. Uudistetut myymälät käynnistyivät odotetusti. Myynti yrityksille jäi tavoitteista lievästi. It-myynnin kehittämiseksi tehtiin uusia tukkusopimuksia ja lisättiin yhteistyötä jälleenmyyjien kanssa. Pilvipalvelujen tuotteistusta ja erityisesti palvelujen hallintaa kehitettiin vastaamaan entistä paremmin asiakastarpeita. Verkon vuokraus- ja myyntitoiminta muille operaattoreille jatkui edellistä vuotta hieman korkeammalla tasolla. Tehdyillä investoinneilla infrastruktuuriin (siirtoyhteydet/ kuitu, uudet mastot, aktiivilaitteet) voitiin volyymikasvun 8 Tilinpäätös

9 myötä torjua hintaeroosion vaikutusta liikevaihtoon. Kannattavuus turvattiin pääosin toimintaa tehostamalla. Henkilöstö ja hallinto Osuuskunnan kokous pidettiin 3.5. Nivalan Nitekissä. Kokoukseen osallistui 25 osuuskunnan jäsentä, joilla oli käytettävissään 30 ääntä. Kokous päätti maksaa osuusmaksun korkoa 70 euroa varsinaisille ja vapaaehtoisille osuuksille. Osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaan rahastoanti toteutettiin antamalla kaksi varsinaista osuutta kutakin varsinaista sen hetkistä velvoiteosuutta kohden. Osuuskunnan kokous hyväksyi sääntömuutoksen. Osuuskunta PPO:n tilintarkastajina olivat KHT Sami Posti ja KHT Erkki Nissilä. Konserniyhtiöiden keskijohdolle suunnattu 2-vuotinen johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) koulutusohjelma päättyi. Koulutukseen osallistui eri tytäryhtiöistä 28 henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 290 (325). Henkilöstökulut olivat 13,3 (13,2) M. Investoinnit ja rahoitus PPO jatkoi investointeja kuituverkkoihin, liittymien ja liikenteen kytkentä-, välitys- ja siirtojärjestelmiin sekä radiomastoihin ja langattoman 4G-laajakaistaverkon tukiasemiin. Kuituinvestoinnit kohdistettiin Kuitu kotiin ja Kuitu kiinteistöön -liityntäverkkojen lisärakentamiseen sekä runkoverkon vahvistamiseen ja laajentamiseen. It-järjestelmiä kehitettiin, parannettiin palvelujen vikasietoisuutta ja hankittiin entistä nopeampia tallennusjärjestelmiä ja palvelimia. PPO:n investoinnit liiketoimintaan olivat noin 12 M. PPO-Yhtiöt hajautti sijoitustoiminnan riskiä lainoittamalla PPO Kiinteistöt Oy:tä liikekiinteistön rakennuttamisessa Raaheen. Suunnitelman mukaisesti ict-alan osakkeisiin investoitiin merkittävästi. PPO:n sijoitussalkku pieneni ja käyttöomaisuusosakkeiden salkku kasvoi. Tytäryhtiö Tel Invest Oy purettiin. Taloudellinen tulos Osuuskunta PPO -konsernin liiketoiminnan tulos oli 3,2 (4,7) M eli 4,4 (6,5) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin ylijäämäksi verojen jälkeen jäi 3,1 (3,8) M eli 4,4 (5,4) prosenttia liikevaihdosta. PPO-Yhtiöt Oy:n hallitus esittää jaettavaksi osinkoa osuuskunnalle 1 (1,5) M. Osuuskunnan ylijäämäksi muodostui 1,5 (3,6) M. Operatiivisen liiketoiminnan tuloslaskelma ja tase PPO-Yhtiöt Oy:ltä raportoidaan erillisinä. PPO-konsernin liikevaihto oli tilikaudella 71,5 (71,3) M. Sijoitustoiminnan liikevaihto voi vaihdella vuosittain merkittävästi sijoitusmarkkinatilanteen ja liiketoiminnan investointitarpeiden mukaan ollen ,4 (12,0) M. Kehitystoiminta Osuuskunta PPO -konsernin yhtiöt käyttävät vuositasolla noin yhden prosentin liikevaihdosta tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Kehityshankkeiden kumppaneina toimivat toimialueen ammattikorkeakoulut, yliopisto, tutkimuslaitokset ja joitakin toimialan ict-operaattoriyhtiöitä. Tulevaisuuden näkymät PPO-konserni yhtiöineen keskittyy ict-palveluliiketoimintoihin ja niiden lisäarvopalveluihin. Osuuskunnan uudet säännöt mahdollistavat uusien palvelusopimusasiakkaiden liittymisen osuuskunnan jäseneksi. Langattomuus kasvaa liityntätapana ja langattomat palvelut lisääntyvät vauhdilla. Kiinteä verkko muuttuu puhtaaksi ip-verkoksi, puhepalvelut ovat mobiilissa tai internetissä. Kuituverkot saavat asemaa hitaasti. Nämä ovat haasteita investoijalle. Kiinteän verkon data- ja tv-palvelujen liikevaihto on lievässä kasvussa. ARPU:a (käyttäjäkohtaista liikevaihtoa) kasvattavat lisääntyneet laajakaistaliittymien nopeudennostot ja PPO Viihde -palvelun menekki. Osuuskunta PPO:n jäsenhakemukset ovat lisääntyneet kampanjoinnin myötä. Kiinteän verkon lankapuhelinten määrä laskee edelleen. Infrastruktuuripalvelujen volyymiä kasvatetaan hintaeroosiota nopeammin. Lähivuosina 4G-teknologialla rakennettava langaton laajakaista muodostanee laajuudeltaan lähes kuituinvestoinnin kokoisen infrastruktuurihankkeen. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Konsernin yhtiöt ovat alkuvuodesta 2012 jatkaneet suunnitelman mukaisia sijoituksia toimialayhtiöihin ja päättäneet investointien jatkamisesta valikoituihin kuituinfrastruktuureihin, palvelualustoihin ja langattomiin verkkoihin. PPO hakee liiketoiminnoille kasvua valikoidusti. Konsernin yhtiöiden synergia, työnjako ja yhtenäiset palvelualustat ja tietojärjestelmät ovat keskeisessä asemassa tehokkuuden parantamisessa. Yritysten ict-palvelujen ja järjestelmien uudistaminen asiakaskunnassa on varovaista talouden epävarmuudesta johtuen. Omalla toimialueellaan PPO:n markkina-asema on vakaa. Uudet langattomat, mobiili-, verkko- ja ict-palvelut tukevat PPO:n kasvua ja tuottavuutta sekä perinteisellä toimialueella että valikoidusti konserniyhtiöiden toiminta-alueilla. It-palvelujen myynti on tasaista. Vuoden alussa lanseerattu uusi Vahva Tunnistuspalvelu vahvistaa pilvipalvelujen myyntiä ja tietoturvallisuutta. PPO-konsernin yhtiöiden synergia, työnjako ja yhtenäiset palvelualustat/tietojärjestelmät ovat keskeisessä asemassa tehokkuuden parantamisessa. PPO Viihde -palvelun, uusien osuuksien ja laajakaistayhte- Tilinpäätös 9

10 yksien nopeudennostojen menekki jatkuu vahvana. PPO:n kokonaisliittymämäärä kasvaa 4G- ja PPO Viihde -palvelujen myötä. Tilikauden päättymisen jälkeen PPO:n konsernitasoinen omistusosuus osakkuusyhtiö Kymen Puhelin Oy:ssä on noussut 35 prosentista 46 prosenttiin. Riskit ja epävarmuustekijät Toimintaympäristön monet murrokset ja siten vaikeutunut ennustettavuus lisäävät toiminnan riskiä. PPO-konserniin kuuluvat yhtiöt saavat synergiahyötyä ict-tuotannossa ja palveluyhteistyössä monista saman toimialan yhtiöistä, joita se myös omistaa. Osakkuusyhtiö Datame Oy osti osakkuusyhtiö Dicame Oy:n koko osakekannan ja sen myötä Dicame Oy:stä tuli Datame Oy:n 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Panostuksia toimialan yhtiöiden osakkeisiin on jatkettu. Osakkuusyhtiöomistuksissa merkittävin omistuksen muutos tilikauden aikana tapahtui Datame Oy:ssa, jonka konsernitasoinen omistusosuusprosentti nousi 42 prosenttiin. 4G- ja kuitupalvelujen kasvu on mahdollisuus, liittymämäärän kasvun hitaus puolestaan riski. Viihdepalvelujen vahvalle kasvulle riskin muodostavat verkkotallennusten tekijänoikeuskysymykset. Nopea teknologinen kehitys voi olla riski tuote- ja palveluelinkaarien lyhentyessä. PPO pyrkii pienentämään riskiä henkilöstön koulutuksella ja tuotekehityksellä sekä täsmäinvestoinneilla ja toimialan osakesijoituksilla. Pilvipalvelujen yleistyminen ja yleisimpien it-palvelujen globalisoituminen ohjaavat PPO:ta hakemaan kannattavia segmenttejä. Viestintäviraston painotukset teletoiminnan sääntelyssä ja taajuusvarannon lupapäätöksissä aiheuttavat vaikean ennakoitavuutensa takia riskiä liiketoiminnan kehittämiselle ja jatkuvuudelle. Tietoliikennepalvelujen riskitekijöitä ovat kiinteän verkon palvelujen eroosio, langattomien palvelujen myötä tuleva kilpailuriski sekä osakkuusyhtiö Datamen haltuun saatujen taajuuksien (4G, 450) hyödyntämisen onnistuminen. Palvelusisältöjen merkitys korostuu ja se edellyttää kasvavaa (win-win) verkostoitumista toimialan sisällä. Regulaatiolla (viranomaisohjauksella) ja 800 Mhz taajuuspäätöksillä on alueoperaattorin toimintaedellytyksiin iso merkitys. It-palveluissa pilvipalvelut lisääntyvät vauhdilla ja alueoperaattorien kyvykkyys vastata omilla alueverkon solmuun sijoittuvilla pilvipalveluillaan kilpailuun on sekä riski että mahdollisuus. PPO:n oma it-palvelukeskus on kasvu-uralla, mutta asetettuihin määrällisiin tavoitteisiin ei ole ylletty. Pilvipalvelutuotanto edellyttää lisäksi vahvaa ja jatkuvaa kouluttautumista ja pätevöitymistä it-alan sertifiointien hankinnassa ja ylläpidossa. Infrastruktuuripalvelussa riskiä syntyy kilpailevien rinnakkaisinvestointien kautta. Toisaalta tehtyjen runko- ja siirtoverkkojen kuidutus saattaa johtaa hyödyntämisen ulkopuolelle jäävien infran osien arvon alentumiseen. Sijoitusvarallisuuden merkittävät markkina-arvojen muutokset voivat vaikuttaa yhtiön rahoitusvaroihin. Yhtiön vieraan pääomanehtoinen rahoitus on vaihtuvakorkoista, jonka seurauksena yhtiön korkokulut tulevat ilman suojaustoimenpiteitä seuraamaan markkinakorkojen muutoksia. Hallituksen esitys tilikauden tuloksesta Osuuskunta PPO:n tilikauden tulos osoittaa ,79 euroa voittoa. Hallitus ehdottaa, että koska vararahasto kattaa sääntöjen 9 edellyttämän määrän, osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona varsinaisille ja vapaaehtoisille osuuksille 7 euroa. Palvelukäytön mukaisessa suhteessa osuuksien omistajille jaetaan lisäksi 6 prosenttia asiakkaan vuosilaskutuksen määrästä. Lisäosuuksille ei jaeta korkoa. Loput ylijäämästä jätetään edellisten vuosien tulokseen. Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut maksuvalmiutta heikentäviä muutoksia. Ylijäämän jako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna osuuskunnan maksukykyä. OSUUSKUNTA PPO Jäsenmäärän kehitys Osuudet: - Varsinaiset osuudet Vapaaehtoiset osuudet Aktiiviset osuudet yht Lisäosuudet (palvelukäyttö päättynyt) Odottamassa hallituksen käsittelyä Tilinpäätös

11 Tytäryhtiöt PPO-YHTIÖT OY on Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä pohjoisessa Keski-Suomessa toimiva alueellinen Finnetyhtiö. Palvelutoimintaa on 50 kunnan alueella. PPO tarjoaa nykyaikaisia tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluja. Muut tytäryhtiöt ovat BCC Finland Oy, Cuuma Communications Oy, PPO-Palvelut Oy, PPO Kiinteistöt Oy, Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy, Telekarelia Oy, Viske Oy ja Riofori Oy, jolla ei ole liiketoimintaa. PPO-Yhtiöt Oy kuuluu Osuuskunta PPO -konserniin. PPO-Yhtiöt Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat Datame Oy, JPC-Studiot Oy, Kymen Puhelin Oy, Softera Oy ja FNE- Finland Oy. PPO:n liiketoiminta ryhmitellään tietoliikennepalveluihin, it-palveluihin, infrastruktiiripalveluihin sekä sijoitustoimintaan. PPO:n palveluliiketoimintaan kuuluvat tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelut kuluttajille ja yrityksille. PPO Laajakaistan saatavuus perinteisellä toiminta-alueella on käytännössä 100 prosenttia. Nykyaikaisten puhe-, laajakaista- ja televisiopalvelujen mahdollistamiseksi PPO toteuttaa yritysten ja kuluttajien laajakaistayhteydet yhä useammin valokuidulla. PPO:n kuituliittymä ja Maxi-laajakaista mahdollistavat nykyaikaisen PPO Viihde -palvelun. PPO Laajakaista -palvelua täydentää taajamissa toimiva PPO:n 4G-mobiililaajakaista. PPO:n kumppaneina seutuverkkotoiminnassa ovat Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy, Kaustisen seutukunta ja Suupohjan seutuverkot. PPO-Yhtiöt Oy:llä on lisäksi pien- ja vähemmistöomistuksia useissa toimialan yhtiöissä. Verkkoliiketoiminta on televerkkojen rakentamista, operointia ja ylläpitoa oman palveluliiketoiminnan tarpeisiin sekä verkon kapasiteetin vuokrausta muille teleyrityksille. PPO jatkoi investointeja kuituverkkoihin, liittymien ja liikenteen kytkentä-, välitys- ja siirtojärjestelmiin sekä radiomastoihin ja langattoman 4G-laajakaistaverkon tukiasemiin. PPO rakentaa asiakaskuituverkkoja toimialueellaan Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, jotta alueen käyttäjät voivat mahdollisimman kattavasti liittyä 100 M -laajakaistaverkon käyttäjäksi. Perinteisen toimialueen alueverkon lisäksi PPO:lla on kuiturunkoverkkoa ja mastollisia teleasemia muun muassa Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Suomessa ja Ylä-Savossa. Länsi-Lapissa kuiturunkoverkko yltää Kilpisjärvelle ja etelässä Lahteen. Sijoitustoiminnan liikevaihto voi vaihdella vuosittain merkittävästi sijoitusmarkkinatilanteen ja liiketoiminnan investointitarpeiden mukaan. Liikevaihto t ( t ) Liikevoitto t (6 359 t ) Tilikauden tulos t (3 694 t ) Henkilöstö 103 (107) Tilinpäätös 11

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010. Toimintaympäristö. Liiketoiminta. Investoinnit ja rahoitus

Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010. Toimintaympäristö. Liiketoiminta. Investoinnit ja rahoitus TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010 Toimintaympäristö Vuosi 2010 oli Telekarelia Oy:n 105. toimintavuosi. Telekarelia Oy kuuluu Pohjanmaan Puhelinosuuskunta PPO:n muodostamaan konserniin.

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot