Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö."

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2011

2 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen tehokkaita, laadukkaita ja monipuolisia tietoliikennepalveluja. Alueelliset yritykset ovat merkittäviä investoijia alueellaan. Jäsenyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2011 oli arviolta noin 465 miljoonaa euroa. Jäsenyhtiöt työllistävät runsaat henkeä.

3 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...4 PPO-konsernin strategia...5 PPO PPO:n historia...6 Tilinpäätös...8 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Liitetiedot...20 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään tiistaina 22. toukokuuta 2012 klo Kalajoella Kylpylähotelli Sanin Aaltosalissa. Tilintarkastuskertomus...27 Hallintoneuvoston lausunto...27 Tunnuslukuja...28 Hallintoneuvosto...29 Hallitus... 30

4 Toimitusjohtajan katsaus Päättynyt tilikausi oli Osuuskunta PPO:n 97:s. Ajan juoksussa meillä ihmisillä on ollut voimakas tarve yhdistää. Rakentelemme teitä ja rautateitä, vesiteitä ja ilmateitä päästäksemme liikkumaan fyysisesti. Me rakentelemme tietoliikenneyhteyksiä ja datayhteyksiä kuparilla, kuidulla ja langattomasti voidaksemme viestittää asioita toisillemme. Nyt olemme keksineet ohjelmoida laitteita älykkäiksi toimijoiksi, jotta ne voivat toivottavasti ohjattuna suorittaa annettuja toimenpiteitä ja välittää haluttuja palveluja. Esimerkiksi osakkeiden pörssikauppaa tekevät ohjelmoidut tietokoneet keskenään ihmisen siihen puuttumatta. Yhä useammin laite kuin laite sisältää jonkin muotoisen tietoliikenneyhteyden ja laitekohtaisen logiikan suunniteltua toimintaa varten. Television katselutottumukset muuttuvat, kanavatarjonta lisääntyy ja katsoja voi haluamanaan aikana katsoa itselle mielenkiintoisia ohjelmia. Olemme onnistuneet kutomaan itsemme hyvin monipuolisiin verkostoihin fyysisesti ja virtuaalisesti. Näiden virtuaalisten verkkojen palveluita kutsutaan pilvipalveluiksi. Pilviä on monenlaisia, kaukaisia ja läheisiä, yleisiä ja yksityisiä, kotimaisia ja ulkomaisia, sellaisia, joiden olinpaikkaa ei käyttäjä lainkaan tiedä ja sellaisia, jotka sijaitsevat tunnistetussa paikassa. Elämme nyt aikaa, jolloin kokonaisvaltainen digitalisoituminen toimintana marssii koteihin, kouluihin, työhön, yrityksiin ja julkisiin palveluihin. Yhä uusia arkipäivän laitteita on liitetty internetiin ja virtuaalisuus muuttuu todeksi. Sosiaalinen media on osoittanut voimansa vaikutuskeinona ja uudenlaisen yhteisöllisyyden muodostajana. Edellä kuvattu tila muodostaa verkko- ja palveluoperaattorin toiminnan yleisen kehyksen. Mitähän tämä mahtaa tarkoittaa alueellisen alueoperaattori PPO:n kannalta? Olemme luoneet toiminta-alueellemme kattavat ja modernit, kiinteät ja langattomat tietoliikenneverkot ja näihin liitetyn pilvipalvelusolmun. Tällä kokonaisuudella olemme osa maailman suurinta konetta. Asiakas tunnistaa palvelutarpeet ja hakee niihin ratkaisuja, jotka tuotetaan palveluina ja viihdesisältöinä yhä useammin hyvin suuria käyttäjämääriä varten valtaisiin pilvipalvelukeskuksiin. Meidän roolimme muuttuu yhä enemmän välittäjäksi. Paikallisesti palveluiden omatoiminen tuottaminen törmää taloudellisiin reunaehtoihin. Olemme hakeneet jo usean vuosikymmenen ajan erilaisilla liiketoimintamalleilla toiminnallemme volyymia myös perinteisen toimialueen ulkopuolelta niin verkko-operaattorina, investoijana kuin palvelun tuottajana. Onnistuaksemme olemme investointien lisäksi sijoittaneet merkittävästi toimialayhtiöiden osakkeisiin, jotta volyymiedun rakentamisen avulla voisimme parantaa kannattavuutta ja kilpailukykyä ictarvoketjussa. Tämän seurauksena enin osa laskutuksestamme syntyy perinteisen toimialueen ulkopuolella, missä olemme verkostoituneet ja toimimme ict-operaattorina. Toisin sanoen tämä tarkoittaa, että kannattavan toiminnan edellytyksiä on enää vaikea löytää rajaten ict-operaattoritoiminta perinteiselle toiminta-alueelle juuri kriittisen palveluvolyymin puuttuessa. Tietoliikennetoimintaa ohjaa merkittävästi viestintämarkkinalaki. Hintasääntely ja vuokrausvelvollisuus kohdistuvat vain kiinteisiin verkkoihin ei radioverkkoihin, missä yli puolet toimialan liikevaihdosta syntyy. PPO kuuluu siihen kahdeksan operaattorin ryhmään, joille asetetaan sääntelyllä mm. enimmäishinta toiselle operaattorille yhteyksiä vuokrauksessa. Alueelliselta operaattorilta huomattavan markkinavoiman (HMV) velvollisuudet tulisikin poistaa yleisen oikeustajun vastaisina. Radiotaajuuksien jaossa on ensi vuonna 800 MHz:n taajuudet, missä kilpailutuksessa huutokauppamenettely suosii alalla vuosikymmeniä toimineita mobiilioperaattoreita. Tämän luonnonvaran jaolla em. sääntelyn lisäksi vaikutetaan suoraan toimialan yritysten toimintaedellytyksiin merkittävästi. PPO:lla on nähtävissä vaihtoehtoisia skenaarioita tulevaa ajatellen. Yksi niistä on edellä kuvaamani, nyt toiminnan perustana oleva näkemys, jonka mukaan investoimme ja sijoitamme toimialaan pyrkien kannattavaan kasvuun. Tämän skenaarion riskinä on, että tulevina vuosina jatkamme vahvaa investointipolitiikkaamme saamatta aikaan kannattavaa kasvua. Nyt hyvin vahva taseemme menetettäisiin mm. 4 Toimitusjohtajan katsaus

5 PPO-konsernin strategia poistojen voimakkaan kasvun myötä. Toinen skenaario voisi olla investointien ja toimialasijoitusten merkittävä alentaminen ja sen ohella toiminnan kustannusten välttämätön alentaminen. Tasetta kulutettaisiin näin hitaammin. Tämä tarkoittaisi vetäytymistä perinteiselle toiminta-alueelle. Esimerkkejä tällaisista toimijoista löytyy. Niiden tulokset ovat alentuneet merkittävästi eikä kilpailukykyä palveluissa ole kyetty turvaamaan. Kolmas skenaario voisi olla strategisen, pysyvän liittoutumisen tie, jossa voidaan nähdä PPO:lle erilaisia rooleja. Osuuskunta PPO:n lähtökohtana on vahvan taseen säilyttäminen. Ict-toiminta vietäisiin strategisen kumppanin toiminnan yhteyteen. Tase vahvistuisi entisestään ja mahdollistaisi Osuuskunta PPO:n toimimisen alueellisena kehitys- ja sijoitusosuuskuntana. Keskeisinä intressiryhminä ja tarkastelukulmina tässä ovat osuuskunnan jäsenet ja heidän etunsa omistajina ja asiakkaina, osuuskunnan perustehtävä ja sen toteuttamisedellytykset, toiminta aluetaloudessa ja toimintaa tekevä ammattilaisten joukko. Näitä tulee arvioida toimintaympäristön muutosten, edellytysten ja toimialan erityispiirteiden kuten esimerkiksi kilpailun, verkostoitumisen ja pakottavan lainsäädännön ohjauksen sekä toiminnalle välttämättömien, mutta rajallisten radiotaajuuksien omistamisen kannalta. Alueemme on hyvin asemissa infran osalta eikä sitä olla menettämässä, se on pysyvä vahvuus. On oikea aika pohtia näitä vaihtoehtoja PPO:n osalta. Hallinnon tehdessä tulevia linjauksia on pyrittävä tunnistamaan valittujen ratkaisujen pysyväisluonteiset seuraukset. Aivan erityisen hyvää tässä tilanteessa on se, että PPO:lla on vahva asema ja todellisia vaihtoehtoja tulevaisuuden varalle. Kuitenkin yksi tie valittuna sulkee ajanoloon ulkopuolelle muita reittejä. Vuosi 2011 oli monella tavalla asemien säilyttämisen ja turvaamisen aikaa ja ei-toivotun kehityksen torjuntaa. Takimmaisena lukkona vuonna 2011, kuten kahtena edellisenäkin vuonna, oli hyvin tuottanut sijoitustoiminta. Tulevaisuutta pitää erityisesti nyt suunnitella, kun valintoja voidaan vielä olla itse ohjaamassa, päättämässä ja tekemässä! Kiitän asiakkaita, hallintoa, yhteistyökumppaneita ja henkilöstöä yhteistyöstä ja toivotan kaikille onnistumisia ja menestystä tuloskaudella Visio PPO-konserni on toiminnassaan kannattava ja kehittyvä viestintä- ja tietotekniikan sekä viihdepalvelujen toimittaja. PPO:n toiminta-ajatus Luomme asiakkaillemme toimintaedellytyksiä ja menestymisen mahdollisuuksia tuottamalla täyden palvelun ict-ratkaisuja. Arvot Asiakkaan auttaminen Laadukkaat tuotteet ja palvelut Kestävä kehitys Asiakasomistajuus Strategia Tarjoamme kattavat ict-palvelut valituille toiminta-alueille verkostoitumalla kumppaneidemme kanssa. Tuotamme laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut kustannustehokkaasti. Uudistamme henkilöstön osaamista vastaamaan asiakasvaatimuksia. Investoimme tulevaisuuteen. Pauli Korpi-Tassi toimitusjohtaja PPO-konsernin strategia 5

6 Osuuskunta PPO konserni tytäryhtiöineen Osuuskunta PPO on PPO-konsernin emoyhtiö, joka omistaa PPO-Yhtiöt Oy:n. PPO-Yhtiöt Oy on alueellinen Finnet-yhtiö ja toimii verkko- ja palveluoperaattorina Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Länsi-Lapissa ja tuottaa operaattoripalveluja myös pohjoisessa Keski-Suomessa, Kaustisen seutukunnassa ja Suupohjan alueella. Palvelutoimintaa on 50 kunnan alueella. PPO tarjoaa nykyaikaisia tietoliikennepalveluja: kiinteän verkon palveluja sekä mobiili- ja tietoverkkopalveluja. Päätoimipaikka on Ylivieska. BCC Finland Oy on valtakunnallisesti toimiva suomalainen tietotekniikan palveluyritys, jonka pääliiketoimintaalueet ovat it-infrajärjestelmät ja ict-palvelut. Yhtiöllä on vahvat siteet pääyhteistyökumppaneihinsa, jotka ovat HP ja Microsoft. Päätoimipaikka on Vaasa. Muut toimipisteet ovat Helsingissä, Joensuussa, Lahdessa, Oulussa ja Seinäjoella. Cuuma Communications Oy on VoIP-tekniikkaan erikoistunut suomalainen teknologiayritys. Yhtiö kehittää VoIP-puhelinjärjestelmiä joko paikallisesti asennettuna, integroituna asiakkaan nykyiseen puhelinjärjestelmään tai Hosted-palveluna. Yhtiön toimipaikka on Helsinki. Gisforest Oy toimittaa GIS-karttajärjestelmiä tuotannonohjaukseen, johtamisjärjestelmiin ja logistisiin ratkaisuihin ensisijaisesti metsäteollisuuden ja puuntuotannon sektorille. Päätoimipaikka on Kajaani. Pohjanmaan Verkkopalvelut - PVP Oy kehittää ja ylläpitää sähköisiä verkkopalveluja pääosin kuntasektorille yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Toimipaikka on Ylivieska. PPO Kiinteistöt Oy kiinteistöalan palveluihin ja rakentamiseen keskittyvä PPO:n kokonaan omistama yhtiö. Vuoden 2011 aikana yhtiö rakennutti kauppakeskus Maston Raaheen. Kiinteistöön muutti muun muassa PPO:n myymälä. Maston tiloja vuokrataan yrityksille. Toimipaikka on Ylivieska. PPO Palvelut Oy tarjoaa kokonaispalveluna kotiasiakkaille ja pk-yrityksille kaikki tietoliikenneyhteydet puhe-, data- ja langattomat palvelut, liittymät, päätelaitteet, toimistotarvikkeet, tietokoneohjelmat, it-käyttöpalvelut, turvapalvelut sekä asennuksen ja huollon. Yrityksellä on Tekniset-edustus. Toimipisteet ovat Kannuksessa, Kokkolassa, Raahessa ja Ylivieskassa. Telekarelia Oy on verkko- ja palveluoperaattori Pohjois- Karjalassa ja toimii valokuituverkkojen valtakunnallisena urakoitsijana. Yritys tarjoaa nykyaikaisia tietoliikennepalveluja: kiinteän verkon palveluja, mobiili-, ktv- ja tietoverkkopalveluja sekä sähköasennuspalveluja. Palvelutoiminta on yli 10 kunnan alueella. Tytäryhtiö on Avot Sähkö Oy. Päätoimipaikka on Kontiolahti. Viske Oy asentaa, ylläpitää ja huoltaa tietoliikenteen ja turva-alan laitteita, liittymiä ja palveluja sekä tarjoaa yrityksille 24/7-vaIvomopalveluja ja ict-painotteisia contact center palveluja. Päätoimipaikka on Ylivieska. PPO:n historia Perustettiin Keski-Pohjanmaan Puhelinosuuskunta Oulu Kokkola -alueelle Perinteinen toimialue kattoi 18 kuntaa /kaupunkia Datakeskus Pohjanmaasta tuli PPO:n tytäryhtiö Ostettiin Oy Telefon Ab Raahesta. Nimeksi Pohjanmaan Puhelinosuuskunta Toimialue laajeni perinteiselle Soneran alueelle Siikalatvaan ja Haapajärvi / Pyhäjärvi -alueille Toimialue laajeni Pohjoiseen Keski-Suomeen kumppanina Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy. 6 PPO 2011

7 Osuuskunta PPO:n omistus perustuu osuusjärjestelmään Osuuskunta PPO:n omistajia ovat osuuskunnan jäsenet, joita on tällä hetkellä PPO:lla on varsinaisia ja vapaaehtoisia osuuksia, jotka edellyttävät Osuuskunta PPO:n tai sen konserniyrityksen palvelusten käyttöä. Osuuskunta PPO:n jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenen tulee liittyessään suorittaa sadankahdenkymmenen (120) euron suuruinen osuusmaksu. Osuus ja vapaaehtoinen osuus voidaan maksaa rahana tai lisäosuuksilla. Vapaaehtoinen osuus voidaan muuntaa osuudeksi siten, että oikeus muunnettavaan vapaaehtoiseen osuuteen ja siitä suoritettuun maksuun lakkaa. Osuuskunta PPO voi antaa vapaaehtoisia osuuksia sen palveluksia käyttäville jäsenilleen. Jäsenelle voidaan antaa enintään yksi vapaaehtoinen osuus kutakin jäsenyyteen oikeuttavaa palvelua kohti. Jäsen voi siirtää vapaaehtoisen osuutensa toiselle Osuuskunta PPO:n jäsenelle. Siirronsaajalla on oikeus rekisteröidä saantonsa, mikäli siirronsaajalla on Osuuskunta PPO:n sääntöjen ja osuuskuntalain mukaan oikeus saada vapaaehtoinen osuus. Vapaaehtoinen osuus tuottaa siirronsaajalle samat oikeudet ja velvollisuudet kuin Osuuskunta PPO:n varsinainen osuus, ei kuitenkaan äänioikeutta osuuskunnan kokouksessa. Vapaaehtoisia osuuksia on enintään kappaletta. PPO-Yhtiöt Oy:n osakkuusyhtiöt Datame Oy on on vuonna 2009 perustettu alueellisten operaattoreiden omistama langattomien palvelujen palvelu- ja verkko-operaattori. Vuoden 2011 lopussa Dicame Oy:n koko osakekanta siirtyi Datame Oy:lle. Dicame Oy tuottaa 3G-matkapuhelin- ja 3G-datapalvelujen tukkupalveluja jakelukanavilleen hyödyntäen DNA:n mobiiliverkkoa. Datame Oy:llä on 450 MHz- ja 4G-taajuusalueen toiminnot, ja yhtiö vastaa palveluoperaattori- ja verkko-operaattoritoiminnasta. Päätoimipaikka on Helsinki. FNE-Finland Oy on vuonna 2000 perustettu kuiturunkoverkko-operaattori. Yritys toimii valtakunnallisten kuiturunkoverkkojen rakentajana ja omistajana sekä verkkopalvelujen ja verkon liikennekapasiteetin myyjänä ja toimijana. Yhtiön toimipiste on Vantaalla. JPC-Studiot Oy on äänimainontayhtiö, joka tuottaa ääntä ja kuvaa eri muodoissaan radioon, televisioon, puhelinjärjestelmiin ja digimediaan. Yhtiö on erikoistunut kappakeskusten ääni- ja kuvamainontaan. Toimipaikka on Helsinki. Kymen Puhelin Oy on Kymessä ja Etelä-Karjalassa toimiva alueellinen ja toiminnassaan valtakunnallistuva ict-palveluyritys, joka on erikoistunyt yritys- ja turvapalveluihin. Toimipisteet ovat Kotkassa, Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Imatralla. Softera Oy on suomalainen ohjelmistoratkaisujen toimittaja, joka omaa erityistä osaamista operaattorijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa. Yrityksen päätoimipaikka on Espoo. Laaja kuntayhteistyö käynnistyi perustetun Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy:n myötä. Kaustisen Seutukunnan kanssa alkoi yhteistyö Datakeskus Pohjanmaasta tuli PPO Palvelut Oy, johon keskitettiin konsernin myynti BCC Finland Oy ja Telekarelia Oy tulivat konserniin tytäryhtiöiksi ja Softera Oy ja FNE-Finland Oy osakkuusyhtiöiksi Pohjanmaan Puhelin Oy:n nimeksi PPO-Yhtiöt Oy. Tytäryhtiöksi tulivat Gisforest Oy, PPO Kiinteistöt Oy ja Rifori Oy. JPC-Studiot Oy ja 4G-toimilupayhtiö Datame Oy tulivat osakkuusyhtiöksi. Datame Oy otti käyttöön Suomen ensimmäisen langattoman 4G-verkon Perustettiin Viske Oy 24/7/365-tukipalvelutoimintaan; call center- ja helpdesk-palvelut Perustettiin Oulutel Oy Oulun alueelle Käynnistettiin Dicame Oy alueyhtiöiden kanssa. Cuuma Communications Oy tuli osakkuusyhtiöksi. Oulutel Oy yhdistyi PPO Palvelut Oy:öön Emo-osuuskunnan nimeksi tuli Osuuskunta PPO. PPO:n historia 7

8 Tilinpäätös HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Osuuskunta PPO -konsernin rakenne Emo-osuuskunnan nimeksi tuli sääntöuudistuksen myötä Osuuskunta PPO. Osuuskunta PPO -konserni muodostuu sen täysin omistamasta PPO-Yhtiöt Oy:stä ja tämän tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Tytäryhtiöitä ovat Telekarelia Oy, BCC Finland Oy, PPO Palvelut Oy, PPO Kiinteistöt Oy, Viske Oy, Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy, Cuuma Communications Oy, Gisforest Oy ja Riofori Oy, jolla ei ole liiketoimintaa. Osuuskunta PPO ei suoraan harjoita operatiivista ict-liiketoimintaa. Tilikauden aikana Gisforest Oy:n osakekannasta hankittiin loput 30 prosenttia. Yhtiö on nyt kokonaan PPO-Yhtiöt Oy:n omistama. Tel Invest Oy purettiin ja omaisuus jaettiin omistajayhtiöille PPO-Yhtiöt Oy:lle ja Telekarelia Oy:lle omistusosuuksien suhteessa. PPO-konsernin liiketoiminta-alueet ovat tietoliikenneverkkojen liiketoiminnat, tietoliikenteen palveluliiketoiminnat, tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvä it-laite- ja -järjestelmäkauppa. Edellisiin liittyvät lisäarvopalvelut ovat merkittävä osa liiketoimintoja. Sijoitustoiminta muodostaa oman liiketoimintansa. Toimintaympäristö Suomessa tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelujen kokonaisliikevaihto on korkeintaan hitaan kasvun toimiala, missä palveluvolyymit nousevat ja toisaalta yksikköhinnat saattavat alentua. PPO-konsernin yhtiöt toimivat ict-kokonaispalvelun arvoketjuissa valituilla osa-alueilla. Ict-kokonaispalveluissa valtakunnallisilla yhteistyöverkostoilla on kasvava merkitys. Konserni- ja osakkuusyhtiöiden on menestyäkseen hakeuduttava aktiivisesti kumppanuusverkostoihin, joissa on aidosti löydettävissä toiminnan kannattavuuteen perustuvat edellytykset. Ict-toimialalla etätyön ja erilaisten viihdepalvelujen kuten yhteisöpalvelujen, videoiden ja valokuvien katselun selvä kasvu lisäävät laajakaistapalveluiden sekä erityisesti langattoman ja mobiilidatan käyttöä. Pääoperaattorit lanseerasivat omat nopeat mobiilit 4G-palveluratkaisunsa. Kilpailijoiden 4G-verkot laajenivat myös PPO:n perinteiselle toimialueelle. Kuluttaja-asiakkaiden internetpalvelut yleistyivät uusien entistä kehittyneimpien päätelaitteiden ja palveluiden ansiosta. Matkapuhelimet, tabletit, televisiot, tulostimet ja erilaiset viihdepalvelut iptv-teknologioineen liitetään kotona langattomaan verkkoon, ja palvelut toimivat eri päätelaitteilla lähes yhtä joustavasti kuin työasemilla. Internetin kotikäytön monipuolistuminen vaatii internetyhteydeltä lisää nopeutta ja se kasvattaa nopeiden laajakaistojen kysyntää. Kotiasiakkaiden käyttämät internetpalvelut globalisoituvat, ja PPO:n rooli internetpalvelujen välittäjänä voi kasvaa, palvelujen kehittäjänä rooli vähenee. Yritysasiakkaat käyttävät lisääntyvästi ns. pilvipalveluja ict-palvelujen perustana investoimatta järjestelmiin itse. Pilvipalvelut kokonaisratkaisuna sisältää laitteet, huollon ja käyttötuen. Pilvipalvelujen kysyntä ja tarjonta kasvaa. Etenkin pienimmät yritykset hankkivat ict-palveluja netistä riippumatta siitä, missä palvelu on tuotettu tai onko palvelu suunnattu kuluttajille vai yrityksille. Tämä osaltaan laskee palvelujen hintoja. Liiketoiminta PPO:n liiketoiminnot ovat tietoliikennepalvelut, it-palvelut, infrastruktuuripalvelut ja sijoitustoiminta. Suomen it- ja ic-liiketoimintojen markkina ei juuri kasvanut. Kilpailu asiakkaista kiristyi. Kasvua haettiin myymällä nykyisille asiakkaille lisää palveluja ja hankkimalla uusia asiakkuuksia. Kilpailutilanne näkyi vuoden alusta lähtien hidastuneena yritysmyyntinä. Tietoliikennetoiminnassa painopisteet olivat 4G-verkon rakentamisessa ja 4G-asiakkuuksien lisäämisessä sekä kiinteissä verkoissa PPO Viihde -palvelujen myynnissä. 4G-verkossa liittymien menekki oli vähäistä eikä liittymävolyymi toteutunut odotetusti. Kilpailijat tulivat odotetusti samoille markkinoille. Hinnankorotukset nostivat osaltaan keskimääräistä asiakaslaskutusta. Kiinteän verkon lankapuhelinliittymien määrä laski edelleen. PPO:n kuluttaja- ja yritysmyynti on vastuutettu PPO Palvelut Oy:lle. Kolme myymälää uudistettiin ja Kokkolaan perustettiin uusi Tekniset-myymälä vuoden lopulla. Uudistetut myymälät käynnistyivät odotetusti. Myynti yrityksille jäi tavoitteista lievästi. It-myynnin kehittämiseksi tehtiin uusia tukkusopimuksia ja lisättiin yhteistyötä jälleenmyyjien kanssa. Pilvipalvelujen tuotteistusta ja erityisesti palvelujen hallintaa kehitettiin vastaamaan entistä paremmin asiakastarpeita. Verkon vuokraus- ja myyntitoiminta muille operaattoreille jatkui edellistä vuotta hieman korkeammalla tasolla. Tehdyillä investoinneilla infrastruktuuriin (siirtoyhteydet/ kuitu, uudet mastot, aktiivilaitteet) voitiin volyymikasvun 8 Tilinpäätös

9 myötä torjua hintaeroosion vaikutusta liikevaihtoon. Kannattavuus turvattiin pääosin toimintaa tehostamalla. Henkilöstö ja hallinto Osuuskunnan kokous pidettiin 3.5. Nivalan Nitekissä. Kokoukseen osallistui 25 osuuskunnan jäsentä, joilla oli käytettävissään 30 ääntä. Kokous päätti maksaa osuusmaksun korkoa 70 euroa varsinaisille ja vapaaehtoisille osuuksille. Osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaan rahastoanti toteutettiin antamalla kaksi varsinaista osuutta kutakin varsinaista sen hetkistä velvoiteosuutta kohden. Osuuskunnan kokous hyväksyi sääntömuutoksen. Osuuskunta PPO:n tilintarkastajina olivat KHT Sami Posti ja KHT Erkki Nissilä. Konserniyhtiöiden keskijohdolle suunnattu 2-vuotinen johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) koulutusohjelma päättyi. Koulutukseen osallistui eri tytäryhtiöistä 28 henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 290 (325). Henkilöstökulut olivat 13,3 (13,2) M. Investoinnit ja rahoitus PPO jatkoi investointeja kuituverkkoihin, liittymien ja liikenteen kytkentä-, välitys- ja siirtojärjestelmiin sekä radiomastoihin ja langattoman 4G-laajakaistaverkon tukiasemiin. Kuituinvestoinnit kohdistettiin Kuitu kotiin ja Kuitu kiinteistöön -liityntäverkkojen lisärakentamiseen sekä runkoverkon vahvistamiseen ja laajentamiseen. It-järjestelmiä kehitettiin, parannettiin palvelujen vikasietoisuutta ja hankittiin entistä nopeampia tallennusjärjestelmiä ja palvelimia. PPO:n investoinnit liiketoimintaan olivat noin 12 M. PPO-Yhtiöt hajautti sijoitustoiminnan riskiä lainoittamalla PPO Kiinteistöt Oy:tä liikekiinteistön rakennuttamisessa Raaheen. Suunnitelman mukaisesti ict-alan osakkeisiin investoitiin merkittävästi. PPO:n sijoitussalkku pieneni ja käyttöomaisuusosakkeiden salkku kasvoi. Tytäryhtiö Tel Invest Oy purettiin. Taloudellinen tulos Osuuskunta PPO -konsernin liiketoiminnan tulos oli 3,2 (4,7) M eli 4,4 (6,5) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin ylijäämäksi verojen jälkeen jäi 3,1 (3,8) M eli 4,4 (5,4) prosenttia liikevaihdosta. PPO-Yhtiöt Oy:n hallitus esittää jaettavaksi osinkoa osuuskunnalle 1 (1,5) M. Osuuskunnan ylijäämäksi muodostui 1,5 (3,6) M. Operatiivisen liiketoiminnan tuloslaskelma ja tase PPO-Yhtiöt Oy:ltä raportoidaan erillisinä. PPO-konsernin liikevaihto oli tilikaudella 71,5 (71,3) M. Sijoitustoiminnan liikevaihto voi vaihdella vuosittain merkittävästi sijoitusmarkkinatilanteen ja liiketoiminnan investointitarpeiden mukaan ollen ,4 (12,0) M. Kehitystoiminta Osuuskunta PPO -konsernin yhtiöt käyttävät vuositasolla noin yhden prosentin liikevaihdosta tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Kehityshankkeiden kumppaneina toimivat toimialueen ammattikorkeakoulut, yliopisto, tutkimuslaitokset ja joitakin toimialan ict-operaattoriyhtiöitä. Tulevaisuuden näkymät PPO-konserni yhtiöineen keskittyy ict-palveluliiketoimintoihin ja niiden lisäarvopalveluihin. Osuuskunnan uudet säännöt mahdollistavat uusien palvelusopimusasiakkaiden liittymisen osuuskunnan jäseneksi. Langattomuus kasvaa liityntätapana ja langattomat palvelut lisääntyvät vauhdilla. Kiinteä verkko muuttuu puhtaaksi ip-verkoksi, puhepalvelut ovat mobiilissa tai internetissä. Kuituverkot saavat asemaa hitaasti. Nämä ovat haasteita investoijalle. Kiinteän verkon data- ja tv-palvelujen liikevaihto on lievässä kasvussa. ARPU:a (käyttäjäkohtaista liikevaihtoa) kasvattavat lisääntyneet laajakaistaliittymien nopeudennostot ja PPO Viihde -palvelun menekki. Osuuskunta PPO:n jäsenhakemukset ovat lisääntyneet kampanjoinnin myötä. Kiinteän verkon lankapuhelinten määrä laskee edelleen. Infrastruktuuripalvelujen volyymiä kasvatetaan hintaeroosiota nopeammin. Lähivuosina 4G-teknologialla rakennettava langaton laajakaista muodostanee laajuudeltaan lähes kuituinvestoinnin kokoisen infrastruktuurihankkeen. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Konsernin yhtiöt ovat alkuvuodesta 2012 jatkaneet suunnitelman mukaisia sijoituksia toimialayhtiöihin ja päättäneet investointien jatkamisesta valikoituihin kuituinfrastruktuureihin, palvelualustoihin ja langattomiin verkkoihin. PPO hakee liiketoiminnoille kasvua valikoidusti. Konsernin yhtiöiden synergia, työnjako ja yhtenäiset palvelualustat ja tietojärjestelmät ovat keskeisessä asemassa tehokkuuden parantamisessa. Yritysten ict-palvelujen ja järjestelmien uudistaminen asiakaskunnassa on varovaista talouden epävarmuudesta johtuen. Omalla toimialueellaan PPO:n markkina-asema on vakaa. Uudet langattomat, mobiili-, verkko- ja ict-palvelut tukevat PPO:n kasvua ja tuottavuutta sekä perinteisellä toimialueella että valikoidusti konserniyhtiöiden toiminta-alueilla. It-palvelujen myynti on tasaista. Vuoden alussa lanseerattu uusi Vahva Tunnistuspalvelu vahvistaa pilvipalvelujen myyntiä ja tietoturvallisuutta. PPO-konsernin yhtiöiden synergia, työnjako ja yhtenäiset palvelualustat/tietojärjestelmät ovat keskeisessä asemassa tehokkuuden parantamisessa. PPO Viihde -palvelun, uusien osuuksien ja laajakaistayhte- Tilinpäätös 9

10 yksien nopeudennostojen menekki jatkuu vahvana. PPO:n kokonaisliittymämäärä kasvaa 4G- ja PPO Viihde -palvelujen myötä. Tilikauden päättymisen jälkeen PPO:n konsernitasoinen omistusosuus osakkuusyhtiö Kymen Puhelin Oy:ssä on noussut 35 prosentista 46 prosenttiin. Riskit ja epävarmuustekijät Toimintaympäristön monet murrokset ja siten vaikeutunut ennustettavuus lisäävät toiminnan riskiä. PPO-konserniin kuuluvat yhtiöt saavat synergiahyötyä ict-tuotannossa ja palveluyhteistyössä monista saman toimialan yhtiöistä, joita se myös omistaa. Osakkuusyhtiö Datame Oy osti osakkuusyhtiö Dicame Oy:n koko osakekannan ja sen myötä Dicame Oy:stä tuli Datame Oy:n 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Panostuksia toimialan yhtiöiden osakkeisiin on jatkettu. Osakkuusyhtiöomistuksissa merkittävin omistuksen muutos tilikauden aikana tapahtui Datame Oy:ssa, jonka konsernitasoinen omistusosuusprosentti nousi 42 prosenttiin. 4G- ja kuitupalvelujen kasvu on mahdollisuus, liittymämäärän kasvun hitaus puolestaan riski. Viihdepalvelujen vahvalle kasvulle riskin muodostavat verkkotallennusten tekijänoikeuskysymykset. Nopea teknologinen kehitys voi olla riski tuote- ja palveluelinkaarien lyhentyessä. PPO pyrkii pienentämään riskiä henkilöstön koulutuksella ja tuotekehityksellä sekä täsmäinvestoinneilla ja toimialan osakesijoituksilla. Pilvipalvelujen yleistyminen ja yleisimpien it-palvelujen globalisoituminen ohjaavat PPO:ta hakemaan kannattavia segmenttejä. Viestintäviraston painotukset teletoiminnan sääntelyssä ja taajuusvarannon lupapäätöksissä aiheuttavat vaikean ennakoitavuutensa takia riskiä liiketoiminnan kehittämiselle ja jatkuvuudelle. Tietoliikennepalvelujen riskitekijöitä ovat kiinteän verkon palvelujen eroosio, langattomien palvelujen myötä tuleva kilpailuriski sekä osakkuusyhtiö Datamen haltuun saatujen taajuuksien (4G, 450) hyödyntämisen onnistuminen. Palvelusisältöjen merkitys korostuu ja se edellyttää kasvavaa (win-win) verkostoitumista toimialan sisällä. Regulaatiolla (viranomaisohjauksella) ja 800 Mhz taajuuspäätöksillä on alueoperaattorin toimintaedellytyksiin iso merkitys. It-palveluissa pilvipalvelut lisääntyvät vauhdilla ja alueoperaattorien kyvykkyys vastata omilla alueverkon solmuun sijoittuvilla pilvipalveluillaan kilpailuun on sekä riski että mahdollisuus. PPO:n oma it-palvelukeskus on kasvu-uralla, mutta asetettuihin määrällisiin tavoitteisiin ei ole ylletty. Pilvipalvelutuotanto edellyttää lisäksi vahvaa ja jatkuvaa kouluttautumista ja pätevöitymistä it-alan sertifiointien hankinnassa ja ylläpidossa. Infrastruktuuripalvelussa riskiä syntyy kilpailevien rinnakkaisinvestointien kautta. Toisaalta tehtyjen runko- ja siirtoverkkojen kuidutus saattaa johtaa hyödyntämisen ulkopuolelle jäävien infran osien arvon alentumiseen. Sijoitusvarallisuuden merkittävät markkina-arvojen muutokset voivat vaikuttaa yhtiön rahoitusvaroihin. Yhtiön vieraan pääomanehtoinen rahoitus on vaihtuvakorkoista, jonka seurauksena yhtiön korkokulut tulevat ilman suojaustoimenpiteitä seuraamaan markkinakorkojen muutoksia. Hallituksen esitys tilikauden tuloksesta Osuuskunta PPO:n tilikauden tulos osoittaa ,79 euroa voittoa. Hallitus ehdottaa, että koska vararahasto kattaa sääntöjen 9 edellyttämän määrän, osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona varsinaisille ja vapaaehtoisille osuuksille 7 euroa. Palvelukäytön mukaisessa suhteessa osuuksien omistajille jaetaan lisäksi 6 prosenttia asiakkaan vuosilaskutuksen määrästä. Lisäosuuksille ei jaeta korkoa. Loput ylijäämästä jätetään edellisten vuosien tulokseen. Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut maksuvalmiutta heikentäviä muutoksia. Ylijäämän jako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna osuuskunnan maksukykyä. OSUUSKUNTA PPO Jäsenmäärän kehitys Osuudet: - Varsinaiset osuudet Vapaaehtoiset osuudet Aktiiviset osuudet yht Lisäosuudet (palvelukäyttö päättynyt) Odottamassa hallituksen käsittelyä Tilinpäätös

11 Tytäryhtiöt PPO-YHTIÖT OY on Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä pohjoisessa Keski-Suomessa toimiva alueellinen Finnetyhtiö. Palvelutoimintaa on 50 kunnan alueella. PPO tarjoaa nykyaikaisia tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluja. Muut tytäryhtiöt ovat BCC Finland Oy, Cuuma Communications Oy, PPO-Palvelut Oy, PPO Kiinteistöt Oy, Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy, Telekarelia Oy, Viske Oy ja Riofori Oy, jolla ei ole liiketoimintaa. PPO-Yhtiöt Oy kuuluu Osuuskunta PPO -konserniin. PPO-Yhtiöt Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat Datame Oy, JPC-Studiot Oy, Kymen Puhelin Oy, Softera Oy ja FNE- Finland Oy. PPO:n liiketoiminta ryhmitellään tietoliikennepalveluihin, it-palveluihin, infrastruktiiripalveluihin sekä sijoitustoimintaan. PPO:n palveluliiketoimintaan kuuluvat tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelut kuluttajille ja yrityksille. PPO Laajakaistan saatavuus perinteisellä toiminta-alueella on käytännössä 100 prosenttia. Nykyaikaisten puhe-, laajakaista- ja televisiopalvelujen mahdollistamiseksi PPO toteuttaa yritysten ja kuluttajien laajakaistayhteydet yhä useammin valokuidulla. PPO:n kuituliittymä ja Maxi-laajakaista mahdollistavat nykyaikaisen PPO Viihde -palvelun. PPO Laajakaista -palvelua täydentää taajamissa toimiva PPO:n 4G-mobiililaajakaista. PPO:n kumppaneina seutuverkkotoiminnassa ovat Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy, Kaustisen seutukunta ja Suupohjan seutuverkot. PPO-Yhtiöt Oy:llä on lisäksi pien- ja vähemmistöomistuksia useissa toimialan yhtiöissä. Verkkoliiketoiminta on televerkkojen rakentamista, operointia ja ylläpitoa oman palveluliiketoiminnan tarpeisiin sekä verkon kapasiteetin vuokrausta muille teleyrityksille. PPO jatkoi investointeja kuituverkkoihin, liittymien ja liikenteen kytkentä-, välitys- ja siirtojärjestelmiin sekä radiomastoihin ja langattoman 4G-laajakaistaverkon tukiasemiin. PPO rakentaa asiakaskuituverkkoja toimialueellaan Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, jotta alueen käyttäjät voivat mahdollisimman kattavasti liittyä 100 M -laajakaistaverkon käyttäjäksi. Perinteisen toimialueen alueverkon lisäksi PPO:lla on kuiturunkoverkkoa ja mastollisia teleasemia muun muassa Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Suomessa ja Ylä-Savossa. Länsi-Lapissa kuiturunkoverkko yltää Kilpisjärvelle ja etelässä Lahteen. Sijoitustoiminnan liikevaihto voi vaihdella vuosittain merkittävästi sijoitusmarkkinatilanteen ja liiketoiminnan investointitarpeiden mukaan. Liikevaihto t ( t ) Liikevoitto t (6 359 t ) Tilikauden tulos t (3 694 t ) Henkilöstö 103 (107) Tilinpäätös 11

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Tilinpäätös: Toimintakertomus. Johdanto

Tilinpäätös: Toimintakertomus. Johdanto TILIN PÄÄTÖS 2013 Tilinpäätös: Toimintakertomus 1 Johdanto DNA Oy on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, työhön ja viihtymiseen laadukkaita puhe-, data- ja tv-palveluita kattavasti

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.22 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus...2 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 27 Konsernin tuloslaskelma...29 Konsernin tase...3 Konsernin rahoituslaskelma... 31 Finnair Oyj:n

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot