Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3"

Transkriptio

1 Pro3 - järjestelmä White Paper Pro3 Pro3 White Paper Pro3 White Paper

2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 PROJEKTILIIKETOIMINNAN TAHTOTILA... 3 PROJEKTILIIKETOIMINNAN HAASTEET TIEDON HYÖDYNTÄMINEN JA YHTENÄISET TOIMINTATAVAT... 4 PRO3-JÄRJESTELMÄ RATKAISU TIEDON HYÖDYNTÄMISEEN JA YHTENÄISIIN TOIMINTATAPOIHIN... 5 PRO3 HYÖDYT ERI KOHDERYHMILLE PRO3 - TEKNIIKKA PRO3 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO DERIGO OY LISÄTIETOJA... 14

3 TIIVISTELMÄ Derigon asiantuntijat ovat tunnistaneet selkeitä ongelmia ja puutteita projektijohtamisen työkaluissa ja toimintajärjestelmien etäisyydessä liiketoiminnan arkipäivästä. Avuksi projektijohtamisen ongelmiin on kehitetty Derigo Pro3 -järjestelmä, jonka ytimenä on prosessimainen projektinhallinta. Järjestelmän pääasiallisena kohderyhmänä ovat projektitoimintaa harjoittavat yritykset. Käyttäjäryhminä ovat projektipäälliköt ja projektin jäsenet sekä yritysjohdoto, joka saa helposti järjestelmästä tietoja eri projektien tilasta ja toteutuksesta, sekä voivat myös johtaa ja valvoa toimintatapojen toteutumista käytännössä sekä viedä läpi toimintatapojen muutokset. Tässä dokumentissa käsitellään yleisesti projektiliiketoiminnan tahtotilaa, haasteita sekä miten Pro3 -järjestelmällä voidaan tehostaa tiedon hyödyntämistä sekä yhtenäisten toimintatapojen käyttöönottoa.

4 PROJEKTILIIKETOIMINNAN TAHTOTILA Projektiliiketoimintaa harjoittavien yritysten tahtotilana on selkeästi nähtävissä tarve ja halu noudattaa liiketoiminnassaan ja strategisissa projekteissa yhä enenevissä määrin yhtenäisiä toimintatapoja ja käytäntöjä. Toimintatapojen ja käytäntöjen tehokkaaseen hyödyntämiseen liittyy aina kiinteästi tietojärjestelmien ja niiden tuottaman ohjaustiedon tehokas hyödyntäminen liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Oleellisena seikkana on yritysten halu kehittää toimintaprosessejaan osaoptimoinnista ja tiedon jemmaamisesta kohti yhtenäisiä toimintamalleja ja tiedon avointa jakamista. Kehittämisen tahtotila on nähtävissä myös Talent Partnersin teettämässä Projektijohtamisen tila 2011 kyselyssä, jossa 73% vastanneista ilmoittivat strategisten projektin merkittävyyden kasvavan tai kasvavan merkittävästi sekä 52%:n mielestä projektimainen johtamismuodon merkitys korostuu suhteessa linjajohtamiseen. Huolestuttavaa kyllä, samassa kyselyssä vain 16% vastanneista ilmoittivat yrityksessään olevan yhtenäiset raportointi- ja seurantakäytännöt projekteissa ja 21% vastanneista yrityksissä ei seurattu lainkaan tai satunnaisesti projektien onnistumista. Kyselystä voikin päätellä, että yksittäisten projektien hallinta on hyvällä tasolla, pitkälti osaavien projektipäälliköiden takia, kun taas ohjausvälineistössä, hankesalkun hallinnassa ja yhtenäisten toimintatapojen puutteissa tai niiden kommunikoinnissa organisaatiolle on selkeitä haasteita verrattuna tahtotilaan.

5 PROJEKTILIIKETOIMINNAN HAASTEET TIEDON HYÖDYNTÄMINEN JA YHTENÄISET TOIMINTATAVAT Useissa yrityksissä on kokemuksesta todettu, että lähes poikkeuksetta yritysten toiminnasta kerättävän tiedon hyödyntäminen on tehotonta ja tiedon luotettavuus on heikolla tasolla. Lisäksi laatu-ja toimintakäsikirjoissa sekä prosessikuvauksissa kuvatut toimintatavat eivät toteudu käytännön työssä. Perinteisesti tiedon keruun lähteenä käytetään yrityksessä käytössä olevaa toiminnanohjausjärjestelmää, josta saatavaa tietoa jatkohyödynnetään käyttämällä esimerkiksi excel -taulukoita. Yrityksen toimintamallit ovat usein kuvattu tarkoitusta varten hankituilla ohjelmilla kuten esimerkiksi prosessinkuvaustyökaluilla tai erillisillä toimintakäsikirjasovelluksilla. Käytännössä nämä työkalut ja sovellukset jäävät usein vain toimintatavoista ja prosesseista vastuussa olevien organisaatioiden omaan käyttöön ja työntekijät jatkavat työn tekemistä edelleen vanhan totutun mallin mukaisesti. Erillisten järjestelmien ja tiedon moninkertaisen tallentamisen myötä ongelmaksi muodostuu, että tieto on epäluotettavaa, hajallaan ja kukin toimii omien pelisääntöjensä mukaisesti, joka aiheuttaa mm. seuraavanlaisia ongelmia eri organisaatiotasoilla:

6 PRO3-JÄRJESTELMÄ RATKAISU TIEDON HYÖDYNTÄMISEEN JA YHTENÄISIIN TOIMINTATAPOIHIN Derigo Pro3 on web-pohjainen projektinhallintajärjestelmä, joka tarjoaa helppokäyttöisen työkalun liiketoiminnan eri osa-alueilta kootun tiedon hallittuun hyödyntämiseen. Asiakaskohtaisesti räätälöitävä järjestelmä mahdollistaa yhtenäisten toimintamallien jalkauttamisen koko organisaatioon, olipa kyse laatujärjestelmästä, projektien ohjauksesta tai esimerkiksi toiminnan dokumentoinnista. Yhdistämällä kaiken tiedon yhteen järjestelmään Pro3 lisää toiminnan tehokkuutta ja vähentää erillisistä tietojärjestelmistä aiheutuvia kustannuksia. Päivitetty tieto aina kaikkien saatavilla Derigo Pro3 tarjoaa yhteisen virtuaalisen työtilan projektiryhmille, asiakkaille ja liiketoimintakumpaneillesi. Yhteisten dokumenttipohjien käyttö mahdollistaa standardoidun dokumentaation, mikä tehostaa dokumenttien hallintaa ja tiedonjakoa projektin eri osapuolten kesken. Dokumenttien julkaisu asiakkaille ja toimittajille onnistuu Pro3 -extranetin avulla. Järjestelmä voidaan liittää myös osaksi asiakkaan olemassa olevaa extranettiä. Projektien hallinta helpottuu ja varmistuu Pro3 -järjestelmä helpottaa projektien etenemisen ja laadun reaaliaikaista seurantaa ja raportointia. Jatkuvan tiedon tallennuksen ansiosta projektin osallistujat ovat aina ajan tasalla projektin tapahtumista, jolloin mahdollisiin ongelmiin pystytään reagoimaan nopeammin. Yhteen paikkaan keskitetty dokumentaatio helpottaa myös resurssien siirtoa eri projektien välillä, mikä lisää projektiliiketoiminnan tuottavuutta.

7 Nopea käyttöönottaa, helppo ylläpitää Microsoft Sharepoint alustalle rakennettu Pro3 skaalautuu helposti eri kokoisiin yrityksiin ja tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet asiakaskohtaisesti räätälöityihin sovelluksiin. Valmiiden rajapintojen ansiosta Pro3 on helppo integroida myös yrityksen muihin tietojärjestelmiin, jolloin vältytään turhilta päällekkäisyyksiltä. Yhteistyössä Derigon kanssa käyttäjät omaksuvat järjestelmän jo ennen varsinaista käyttöönottoa, minkä ansiosta Pro3 tukee täydellä teholla yrityksen liiketoimintaa heti nopean käyttökoulutuksen jälkeen. Yrityksen mukana kasvava järjestelmä Pro3 on erinomainen valinta kasvuhakuisen yrityksen liiketoimintajärjestelmäksi. Sen ansiosta yhtenäisten toimintamallien jalkautus uusiin yksikköihin ja liiketoimintoihin tapahtuu nopeasti ja hallitusti. Valmiit toimintaohjeet helpottavat myös uusien henkilöiden perehdyttämistä yrityksen toimintamalleihin, jolloin liiketoiminta sujuu kitkattomasti myös henkilöstövaihdosten yhteydessä. Kustannustehokas ja tuottava ratkaisu Derigon palvelumallin mukaisesti Pro3 -järjestelmän käyttöönotossa edetään askel kerrallaan. Ensin toteutetaan liiketoiminnan kannalta tärkeimmät ratkaisut, jolloin hyödyt konkretisoituvat nopeasti. Prosessien tehostuminen ja ajansäästö lisäävät heti projektien tuottavuutta, mikä lyhentää järjestelmän takaisinmaksuaikaa. Vaiheittainen laajentaminen mahdollistaa jo saatujen kokemusten hyödyntämisen kehitystyössä ja varmistaa hyödyt pitkällä jänteellä. Pro3 -järjestelmän joustavuus mahdollistaa järjestelmän hyödyntämisen ja käyttöönoton toimialasta riippumatta. Järjestelmää on hyödynnetty menestyksekkäästi muun muassa: rakennusteollisuuden rakentamisprosesseissa asfalttiasemien toimitusprosessin tehostamisessa lääketutkimuksen tuotekehitysprosessien kuvauksessa maksu-tv:n kampanjoiden hallinnassa sisäisten kehityshankkeiden toteutusprojekteissa meriteollisuuden laivaprojektien projektinjohto- ja laadunhallintatyökaluna

8 Pro3 Tuoteperhe Pro3 perustuotetta voi asiakastarpeen mukaan laajentaa projektitoiminnan tarpeisiin suunnitelluilla valmiilla lisämoduuleilla ja laajennuksilla tai integroida jo asiakkaalla valmiina olevia järjestelmiä osaksi Pro3 perustuotetta.

9 Projektinhallinta: Projektien hallinta on järjestelmän ydin. Jokaiselle projektille on oma työtila, johon tallennetaan projektin dokumentit, ylläpidetään tehtävälistoja, projektin perustietoja, raportteja etc. Projektin työtilassa projektin vaiheet esitetään selkeästi prosessin mukaisesti ja tehtävät sekä dokumentit ohjataan yksinkertaisesti projektin eri vaiheille. Projektin prosessi, dokumentit ja tehtävät profiloituu projektia perustettaessa projektin tyypin ja sisällön mukaan. Projektin dokumentit jaetaan tämän lisäksi pakollisiin ja vapaehtoisiin projektin määrittelyiden mukaisesti. Projektin hallinnasta pääsee myös suoraan kyseisen vaiheen tai alivaiheen toimintaohjeisiin. Kehityshankesalkku: Projektienhallinta -moduulilla voidaan hallita myös yrityksen sisäisiä kehityshankkeita Prosessinhallinta: Prosessien hallinnassa määritellään eri prosessien rakenne ja sisältö. Järjestelmällä voidaan toteuttaa useamman eri prosessin mukaisia projekteja. Järjestelmän käyttäjät voivat itse muokata olemassa olevia prosesseja tai tarvittaessa luoda kokonaan uusia prosesseja. Muutokset prosessiin päivittyy automaattisesti jo olemassa oleviin projekteihin, joissa prosessi on käytössä. Profilointi: Profiloinnilla linkitetään projektit prosesseihin. Projektin perustietojen perusteella järjestelmä tuo oikean prosessin projektille. Profiloinnilla hoidetaan myös vain tarvittavien dokumenttien ja tehtävien tuominen projektille.

10 Johdon raportointi: Projektien tilat ja perustiedot tuodaan yhteenvetona johdon tarpeiden mukaisesti yhteen paikkaan, jossa voidaan vielä erikseen korostaa tietyt projektit esim. tilan tai avainlukujen perusteella. Tarvittaessa johdon raportointin voidaan myös liittää taloudellisia avainlukuja. Toimintaohjeet ja laatujärjestelmä: Toimintaohjeet kuvataan suoraan järjestelmään. Projektin jokaisesta vaiheesta pääsee helposti juuri kyseisen vaiheen toimintaohjeeseen. Tarvittaessa toimintaohjeet voidaan tulostaa suoraan järjestelmästä joko yksittäisille prosessille tai vaiheelle tai kokonaisuudessaan. Poikkeamien hallinta: Poikkeamien kirjaukseen ja seurantaan on oma, helppokäyttöinen moduuli. Dokumenttipohjien kirjasto: Dokumenttipohjat ja mallit tallennetaan yhteen kirjastoon, josta ne kopioituvat projektille prosessin ja profiloinnin määritysten mukaisesti. Dokumenttipohjia päivitettäessä projektikirjaston uudet versiot siirtyvät automaattisesti olemassa oleville projekteille, kuitenkin niin, että jo käytössä olevat dokumentit säilyvät sellaisenaan. Extranet: Projektin dokumentteja pystyy julkaisemaan extranetin avulla ulkopuolisille käyttäjille, kuten asiakkaille, alihankkijoille ja toimittajille.

11 PRO3 HYÖDYT ERI KOHDERYHMILLE Käyttäjäyritysten saavuttamat hyödyt Derigo Pro3 käytöstä on mm: Yrityksen ylin johto Raportointi ja liikennevalot Saadaan nopea yleiskuva projektien/liiketoiminnan etenemisestä Sisäisen viestinnän väline Strategian kautta määriteltyjen toimintamallien jalkautus Operatiivisen toiminnan johto Projektisalkku haltuun - tiedetään, mitä projekteissa tapahtuu ja missä vaiheessa ne ovat Resurssien siirto projektien välillä helpompaa, kun dokumentaatio on yhdessä paikassa Helppo perehdyttää uusi henkilö yrityksen toimintamalleihin Projektin riskit pienenevät, kun tietoa tallennetaan jatkuvasti eikä ole henkilösidonnaista Projekti- ja toteutusorganisaatio Saadaan ammattimainen työkalu projektin vetämisen tueksi Laatu osana päivittäistä tekemistä, eikä erikseen auditointien lähestyessä Säästetään aikaa, kun ohjeet ja templatet löytyy helposti Helpompi seurata, mitä muut samassa projektissa ovat jo tehneet Projektidokumentaation tilanneraportit ja projektikirjasto kaikista projekteista Laatu- ja prosessiorganisaatio Laatumappi helppo siirtää järjestelmään Laatu osana päivittäistä toimintaa, eikä erillinen irrallinen osatoiminto Auditoinnit helpottuu, sisäinen ja ulkoinen Prosessit havainnollisesti kuvattuna ja prosessien jatkuva kehitys osa päivittäistä toimintaa Päivitetyt prosessikuvaukset käytössä heti uusissa projekteissa Voi käyttää edelleen myös olemassaolevia prosessikuvauksia Dokumentit ja tehtävät kiinnitetty prosessivaiheisiin Dokumenttipohjat kaikkien saataville viimeisin päivitetty pohja oikessa projektissa Dokumenttien versionhallinta ja dokumenttien metatietojen hyödyntäminen Työnkulku ja hälytystoiminnot helpottavat seurantaa ja päivityksiä Laajennusmahdollisuudet kaikkiin laatujohtamisen osa-alueisiin IT ja järjestelmät SharePointin hyödyntämisen mahdollisuudet Päällekkäisten järjestelmien korvaaminen yhdellä järjestelmällä Palvelimilla olevien kansiorakenteiden korvaaminen Lisensoinnissa useita malleja, skaalautuu helposti eri kokoisiin yrityksiin ja toimintoihin Helppo käyttää ja ylläpitää, pääkäyttäjän muokattavissa

12 Helppo integroida muihin järjestelmiin, valmiita rajapintoja olemassa Voi hankkia palveluna tai hostata itse PRO3 - TEKNIIKKA Järjestelmän alustana on Microsoft SharePoint 2013 Foundation (tai Microsoft SharePoint 2010 Foundation) sekä SQL Express tietokanta. SharePoint on itsessään tehokas ja laajasti käytetty dokumentinhallintajärjestelmä ja Foundation versio sisältyy valmiiksi Windows Server käyttöjärjestelmälisenssiin. Käyttämällä SharePointia julkaisujärjestelmänä saadaan Pro3 :ssa hyödynnettyä useita valmiita toiminnallisuuksia, kuten dokumenttien käsittely ja versiointi sekä käyttöoikeuksien hallinta. Lisäksi tarvittaessa asiakas voi käyttää samaa järjestelmää muihin tarkoituksiin SharePointin oletustoiminnoilla, kuten esimerkiksi oma intranet tai työryhmien työskentelytilana. Pro3 -järjestelmää tarjotaan asiakkaille niin ASP-mallisena sovellusvuokrauspalveluna (pilvipalveluna) kuin omana asennuksena asiakkaan palvelimelle. ASP ratkaisu on yleisesti ottaen helpompi vaihtoehto asiakkaalle, tällöin palveluntarjoaja takaa palvelinten teknisen toimivuuden

13 PRO3 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Derigo on kehittänyt Pro3 -järjestelmän käyttöönottoon oman prosessinsa, jota johdetaan Derigon omaa Pro3 -järjestelmää hyödyntäen. Menestyksekäs käyttöönotto varmistetaan vakioidulla käyttöönottoprojektilla, jossa projektin vetovastuu on aina Derigon asiantuntijoilla. Käyttöönottoprojektiin sisältyy aina tekninen käyttöönotto sekä järjestelmän sisältöön liittyvä käyttöönotto. Kokonaisaika siihen, että järjestelmä on koulutettavissa loppukäyttäjille on tyypillisesti 1-2 kuukautta

14 DERIGO OY Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu projektitoimintaan erikoistunut IT-palvelutalo, joka auttaa yrityksiä ottamaan käyttöön uusia sekä parantamaan nykyisiä toimintamallejaan ja käytäntöjään. Yritystoiminnan käytännön kokemuksen ja osaamisen lisäksi Derigo tarjoaa asiakkailleen helppokäyttöisiä ratkaisuja ja järjestelmiä, jotka varmistavat uusien toimintamallien sujuvan käyttöönoton asiakkaan organisaation kaikilla tasoilla. Yrityksen liikevaihto vuonna 2014 oli n.1 meur. Yrityksessä on 9 asiantuntijaa, joilla kaikilla on kattava kokemus yritysjohdon eri osa-alueilta kuten talous ja ICT, myynti, laatujärjestelmät ja toiminnanohjaus, yleisjohto, asiakaspalvelu ja henkilöstöhallinto. Derigon toiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön Derigo Service (asiantuntijapalvelut), Derigo Pro3 (Pro3-tuotteet). Derigo hyödyntää toiminnassaan mobiilien työvälineiden mahdollistamaa toimintatapaa olemalla läsnä asiakkaan luona asiakkaan sijainnista riippumatta. Näin toimimalla halutaan varmistaa kehityshankkeiden menestyksekäs läpivienti. Kiinteät toimipisteet Derigolla on seuraavilla paikkakunnilla: Espoo, Lahti ja Paimio. Omien osaajien lisäksi Derigolla on laaja kumppaniverkosto, jonka avulla voidaan varmistaa resurssien ja osaamisen riittävyys isommissakin asiakashankkeissa. Derigon asiantuntijat ja kumppanit ovat olleet onnistuneesti mukana lukuisissa kehityshankkeissa niin suurissa monikansallisissa kuin PK-yrityksissä. Etenemällä askel kerrallaan nopeutamme muutosten läpivientiä ja mahdollistamme hankkeilla tavoiteltujen tulosten nopean hyödyntämisen.

15 LISÄTIETOJA Jussi Rantala COO, Projektit ja palvelut Puh Marcus Pellas CTO, Teknologiajohtaja Puh Jussi Nurminen Myyntijohtaja puh Antti Lehtonen Tuotekehitysjohtaja Puh Jukka Vornanen Toimitusjohtaja Puh Paimio, Espoo, Lahti

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä Sisällys Johdanto... 1 Keskittäminen ja muutokset... 2 Microsoft ja yhdistetty viestintä... 2 Yhdistetyn viestinnän hankintakannustimet

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä.

Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä. Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä. Haluatko tietää että, vai tietää miten? Tiedon määrä kasvaa - osaatko hyödyntää sitä riittävän tehokkaasti? Yrityksen elinkaaren aikana syntyy valtava

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Ixonos lyhyesti 3 Vuosi 2010 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Ixonosin strategia 8 Ixonosin liiketoiminta 10 Mobile Device Creation 12 Mobile Service Development

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Osaaminen kuntoon Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Teksti: Markku Aarni Johdon vastuulla on luoda organisaatioon johtamisrakenteet sekä osaaminen, joilla strategia realisoidaan

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot