MERITUULIVOIMALAVALMISTAJIEN YHTEINEN VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERITUULIVOIMALAVALMISTAJIEN YHTEINEN VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 MERITUULIVOIMALAVALMISTAJIEN YHTEINEN VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ RENEWTECH-hanke Kati Raikunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO TERMIT TEOREETTINEN LÄHTÖKOHTA SATAMA JA TUULIVOIMATEOLLISUUS VARASTOINTI Tuulivoimalayksiköiden varastointi Multivarastointi Tullivarastointi YHTEINEN VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ Varastonhallintajärjestelmän malli Vaihtoehtoinen järjestelmämalli Ominaisuuksien vertailu KUSTANNUKSET YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Merituulivoimalasuunnitelmat Itämeren alueella 2

3 1. JOHDANTO RENEWTECH on hanke tuulivoimateknologian ja liiketoiminnan kehittämiseksi Etelä-Suomessa Tämän selvityksen tarkoituksena on tutkia tuulivoimateollisuusyritysten yhteisen varastonhallintajärjestelmän hyödyntämistä tuulivoimalan osien varastoimisessa Haminan sataman alueella. Lähtökohtana selvityksessä toimii alan yrityksistä koostuva Kaakkois-Suomen tuulivoimaklusteri. RENEWTECH-hankkeen alkuvaiheessa tavoitteena oli tuulivoimateollisuuden yritystoiminnan sijoittuminen Haminan sataman alueelle, mutta koko Eurooppaa koettelevan heikentyneen talouskehityksen vuoksi tilanteet muuttuivat hankkeen aikana alituisesti. Ne johtivat lopulta alueella toimivan ainoan tuulivoimateollisuuteen kuuluvan laitoksen konkurssiin. Samasta syystä sataman alueelle suunnitellut muut toiminnot kariutuivat. Niinpä selvityksen tulokset on kirjoitettu yleisestä näkökulmasta niin, että niitä on mahdollista hyödyntää jatkossa, jos vastaavanlainen tuulivoimateollisuuden asettuminen satamaan toteutuu, sekä kaikessa projektiluontoisessa tuotannollisessa toiminnassa. Yhteinen varastonhallintajärjestelmä on kohdennettu yritysten yhteisölle, joka voi toiminnassaan hyödyntää samaa järjestelmää, tarvittaessa yritysten omien järjestelmien rinnalla. Oletustilanteeseen perustuen tuulivoimalavalmistajat harjoittavat liiketoimintaansa Haminan satamassa ja hyödyntävät alueella sijaitsevia varastotiloja. Yhteinen varastonhallintajärjestelmä mahdollistaa muun muassa yhteisen varastokirjanpidon ja tuotetietokannan, tarvikkeiden yhteiskäytön, yhdistettyjen ostojen ja tilausten tekemisen sekä mahdollistaa suuremmat tilauserät. Yhteisen varastonhallintajärjestelmän tuomien lisäarvojen ansiosta klusterin yritysten yhteistyö ja toiminnan tehokkuus lisääntyvät. Yritysten väliselle yhteistyölle tulee tilausta, jos Suomeen suunnitellut merituulivoimalahankkeet etenevät suunnitellusti. Suomenlahden rannikolle on suunnitteilla useita merituulivoimalayksiköitä ja -puistoja, joiden yhteenlaskettu turbiinimäärä on yli turbiinia. Ohjeistuksen demoyrityksenä toimii Nurminen Logistics Oyj (jatkossa Nurminen Logistics). Nurminen Logistics tarjoaa logistiikkapalveluja, kuten rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa, erikois- ja raskaskuljetuksia sekä logistiikan lisäarvopalveluita. Ohjeistuksessa on käytetty pohjana yrityksen varastonhallintajärjestelmää, pilvipalvelujärjestelmää ja varastotiloja. Selvityksen tiedot perustuvat pääosin Mikko Myllärin (teknologiapäällikkö, NELI-hanke, Kymenlaakson ammattikorkea- 3

4 koulu) ja Risto Holopaisen (director, Terminal Services, Nurminen Logistics Services Oyj) kanssa käytyihin keskusteluihin sekä sähköpostiviesteihin marraskuusta 2013 tammikuuhun TERMIT Varastonhallintajärjestelmä eli WMS Warehouse Management System Järjestelmällä hallitaan varaston sisällä tapahtuvaa tavaraliikennettä (vastaanotto, toimitus, pakkaus jne.). Asennettu yleensä organisaation palvelimelle. MCH eli Master Cargo Handling -varastonhallintajärjestelmä MCH-varastonhallintajärjestelmä on demoyrityksellä käytössä oleva tavaranhallintajärjestelmä. Järjestelmästä voi hakea tietoa esimerkiksi tuotenimellä ja -numerolla tai saapumisviitteellä, esimerkiksi tullinumerolla. Varastosaldo näkyy tietokannassa aina ajantasaisena. Järjestelmässä on vain katselumahdollisuus, eivätkä asiakkaat pysty tekemään sinne muutoksia tai lisäyksiä. Pilvipalvelu Netin kautta jaettu ohjelmapalvelu, joka ei vaadi asennusta tai erillistä käyttöönottoa. Tieto ja ohjelmat tallennetaan palvelimelle, joten niihin pääsee käsiksi mistä tahansa. Microsoft SharePoint Online pilvipalvelu Demoyrityksellä käytössä oleva pilvipalvelu. Järjestelmä toimii verkossa, joten sen katselu ja muokkaus on mahdollista mistä vain. Järjestelmässä pystyy katsomaan varastotietoja, muokkaamaan ja lisäämään tarvittaessa tietoja sekä luomaan eritasoisia käyttäjäprofiileja. 3. TEOREETTINEN LÄHTÖKOHTA RENEWTECH-hankkeen teoreettinen lähtökohta pohjautuu ajatukseen, että tuulivoimalavalmistajat toimivat Haminan sataman alueella, valmistavat voimaloiden osat siellä olevissa tehtaissa sekä hyödyntävät alueella sijaitsevia varastointitiloja. Selvityksen tavoitteena on kuvata tilanne, jossa alueella toimivat alan yritykset hyödyntävät toiminnassaan yhteistä varastonhallintajärjestelmää. 4

5 4. SATAMA JA TUULIVOIMATEOLLISUUS Haminan satama pystyy tarjoamaan kattavan toimintaympäristön tuulivoimateollisuudelle. Alueella sijaitsevat varastointitilat pystyvät palvelemaan sekä keskeneräistä tuotantoa että lopputuotteita. Sen lisäksi satamassa sijaitsevat tuulivoimateollisuudelle terminaalipalveluita tarjoavat yritykset. Satamasta tuotteet voi kätevästi siirtää suoraan aluksille loppukuljetusta varten ilman välikuljetusta. Yritysten toimiminen sataman alueella mahdollistaa saumattoman yhteistyön voimalavalmistajien ja varastotiloja operoivien yritysten välillä. Esimerkki tuulivoimateollisuudesta satamassa Bremerhavenin satama Saksassa on laatinut suunnitelman yhdistää tuulivoimateollisuus osaksi sataman toimintaa ja aluetta. Bremerhaven on nähnyt merituulivoimateollisuuden mahdollisuutena alueen laaja-alaisen yritystoiminnan ja sijainnin vuoksi. Kuvassa 1 on hahmotelma tuulivoimateollisuuden perustusalueesta satamassa. Turkoosilla on merkitty suunniteltu teollisuusalue ja keltaisella itse tuulivoimalaterminaali. Olemassa olevat tai suunnitellut kulkureitit tehtailta teollisuusalueelle ja terminaalille on merkitty karttaan punaisella. 5

6 Kuva 1. Havainnekuva Bremerhavenin sataman merituulivoimalaterminaalista (Offshore Wind Port Bremerhaven) Samankaltaista mallia pystyttäisiin hyödyntämään myös Haminan satamaan suunnitellussa merituulivoimalakeskittymässä. Koska alueella sijaitsevat varastointitilat ovat riittävät ja jos sataman läheisyydessä on riittävästi vapaata tonttitilaa, lähtökohdat tuulivoimateollisuuden keskittämiseksi alueen yhteyteen ovat hyvät. 6

7 5. VARASTOINTI Varastoinnin tehtävä on tasoittaa tarvikkeiden saatavuudessa esiintyviä aikaeroja. Varastoitavat tuotteet ovat joko osa keskeneräistä tuotantoa tai lopputuotteiden varastointia. Keskeneräisiä tuotteita varastoidaan silloin, kun tuotteiden valmistus kestää pitkään, eli puolivalmiita tuotteita on koko ajan työn alla tai odottamassa seuraavaan työvaiheeseen pääsyä. Tuulivoimateollisuudessa noin puolet varastointitarpeesta kohdentuu keskeneräisten tuotteiden varastointiin, mihin myös yhteistä varastonhallintajärjestelmää hyödynnettäisiin. Noin puolet varastoitavista on valmiita tuotteita, jotka voidaan tarvittaessa liittää osaksi yhteistä varastonhallintajärjestelmää mutta joiden varastointi ei välttämättä vaadi enää yhteistoimintaa. Tuotteet varastoidaan joko kylmän tai lämmitetyn sisävaraston lattialle, pukeille tai hyllyille tai ulkovarastoon aidatulle kentälle tai varastokonttiin. Tuulivoimateollisuuden käyttöön lanseerattujen varastotilojen tulee olla riittävän suuret ja monipuoliset, jotta osien varastointi on mahdollista vaativissakin olosuhteissa ja valmiiden osien varastointi onnistuisi mahdollisimman lähelle tarvepaikkaa. 5.1 Tuulivoimalayksiköiden varastointi Tuulivoimaloiden osien varastointiin tarvitaan laajat varastointitilat tuotteiden suuren koon vuoksi. Järjestelmällisellä ja ennalta laaditulla varastointisuunnitelmalla saadaan tilat hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Oleellista on osien sijoittaminen varastointitiloihin niin, että niiden liikuttelu ja lastaaminen jatkokuljetukseen sujuu jouhevasti ilman turhia siirtoja. Kuva 2 on malliesimerkki, kuinka voimalan osien varastointi voidaan järjestää varastoalueella. 7

8 Kuva 2. Malliesimerkki varastoinnin toteutuksesta (Autodesk Incorporation) Kuvassa 2 tuulivoimaloiden osat on varastoitu tuoteluokittain ympäri varastoaluetta. Tuotteet on ryhmitelty niin, että osat on mahdollista siirtää ja lastata ilman ylimääräisiä nostoja. Valtaosa valmiista tuotteista on mahdollista varastoida ulos, eivätkä osat vie juurikaan lämmintä sisävarastotilaa. 5.2 Multivarastointi Multivarastoinnilla tarkoitetaan useamman varaston yhtäaikaista käyttöä ja näkymistä varastonhallintajärjestelmässä. Multivarastoinnin etuna on mahdollisuus varastoida tarvikkeita eri varastoihin sijainnin tai olosuhteiden mukaan ja nähdä kaikkien näiden varastojen varastosaldotilanne samassa järjestelmästä. Multivarastointi tuo lisäetuja tuulivoimateollisuudelle ja edistää yhteistyömahdollisuuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Lisämahdollisuuksia tuovat Suomen ulkopuolella sijaitsevat varastot esimerkiksi Baltian maissa, joissa varastointi on mahdollista alihankkijavarastoissa. Tällä tavoin laajennettavissa oleva varastokapasiteetti tarjoaa loistavat puitteet yhteistyölle ja laajentumiselle. 8

9 5.3 Tullivarastointi Tullivarastoinnissa tuotteet on mahdollista varastoida tullivapaasti, ja tulli- ja arvonlisävero maksetaan vasta tavaran varastosta oton eli ulosrahtauksen yhteydessä. Tullivarastointiominaisuuden hyväksyy tullihallitus, joka tarkistaa, että järjestelmä täyttää asetetut ehdot. Varastonpitäjä on vastuussa siitä, että tavarat pysyvät varastossa eli tullivalvonnassa eivätkä joudu vapaaseen liikkeeseen ilman Tullin lupaa, jonka lisäksi varastonpitäjän täytyy pitää varastoitavista tavaroista kirjanpitoa. Oleellisin järjestelmän käyttöön vaikuttava ehto on, että ainoastaan järjestelmän ylläpitäjällä on oikeus muokata ja päivittää ohjelmiston tietoja. Suunnitellun kaltaisessa tuulivoimateollisuuden varastojärjestelyssä tullivarastointiominaisuus olisi hyödyllinen, koska tuotteita on tarkoitus tilata varastoon etukäteen. Ylimääräisissä kuluissa säästettäisiin, kun tullimaksut maksettaisiin vasta tavaran ulosoton yhteydessä. 6 YHTEINEN VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yhteisen varastonhallintajärjestelmän avulla tuulivoimateollisuuden toimijat pystyvät tehostamaan tuotantoaan ja keskinäistä yhteistyötä. Järjestelmän tulee olla ominaisuuksiltaan tarpeeksi monipuolinen, jotta se soveltuu yritysten yhteiseen käyttöön ja pystyy vastamaan tuulivoimateollisuuden varastoinnin erikoistarpeisiin. Yhteisen varastonhallintajärjestelmän etuja on lueteltu alla: Toimitusketju lyhenee, kun tuotantoon tarvittavat osat ja lopputuotteet voidaan välivarastoida suoraan satamaan. Toimituskustannukset pienenevät suurempien kertatilausten myötä. Valmistaminen nopeutuu, kun rakentamiseen tarvittavat tarvikkeet ovat välittömästi saatavilla läheisestä varastosta. Yhteistilaukset ja yhteisten komponenttien valmistus luo kustannussäästöjä On mahdollisuus tilata suurempia eriä valmiiksi varastoon. Varastointijärjestelmä toimii tarvittaessa myös tullivarastona. Tuotetietokanta ja varaosatietokanta voidaan tarvittaessa liittää osaksi järjestelmää. 9

10 6.1 Varastonhallintajärjestelmän malli Ehdotettavassa mallissa varastonhallintajärjestelmä toteutetaan perinteisen ja valtaosalla alan yrityksillä käytössä olevan varastonhallintajärjestelmän avulla, joka on WMS - Warehouse management System. Käytettäessä olemassa olevaa järjestelmää toiminnot on usein määritelty valmiiksi ja ominaisuuksien muokkaaminen voi olla rajoitettu, mutta pienillä muutoksilla niistä saadaan tehtyä tarpeita vastaava kokonaisuus. WMS-järjestelmässä varastokirjanpitoa sekä erillistä tuotetietokantaa ylläpitää ja muokkaa vain varaston ylläpitäjä, eikä siihen ole mahdollista jakaa muokkausoikeuksia muille tahoille. Varastonhallintajärjestelmämallin tulisi sisältää ainakin seuraavat ominaisuudet: yhteinen varastosaldonäkymä varastonäkymä online tietona eli reaaliajassa mahdollisuus lisätä valmiit lopputuotteet samaan järjestelmään tuotetietoluettelo (erillinen tietokanta) multivarastointimahdollisuus tullivarastointimahdollisuus toimintaraportin tulostus. MCH eli Master Cargo Handling -varastonhallintajärjestelmä Selvityksessä järjestelmän malliesimerkkeinä käytetään demoyrityksellä käytössä olevaa Master Cargo Handling -varastonhallintajärjestelmää. Demoyrityksen varastonhallintajärjestelmä soveltuu pienin muutoksin yhteisen järjestelmän tarpeisiin. Varastonhallintajärjestelmä toimii yrityksen palvelimelta ja asiakkaat pääsevät käyttämään sitä intranetin kautta. MCH-varastonhallintajärjestelmästä voi hakea tietoa muun muassa tuotenumerolla tai saapumisviitteellä, kuten tullinumerolla. Tietoa voi hakea varastosaldosta tai esimerkiksi yksittäisestä tuotteesta, jos tahdotaan nähdä, milloin tuote on syötetty tietokantaan, milloin tuote on tullut varastoon tai milloin se on lastattu jatkoa varten. Varastosaldo näkyy tietokannassa aina ajantasaisena. Tilauksia tai muutoksia järjestelmän kautta ei ole mahdollista tehdä, eli järjestelmässä on ainoastaan katselumahdollisuus. MCH-järjestelmän kohdalla tuotetietoluettelo toimii erillisenä järjestelmänä, koska ohjelmaan ei ole mahdollista liittää varastokirjanpidon lisäksi muita tietoja. Järjestelmä toimii myös Tullihallituksen hyväksymänä tullivarastona. Pienin muutoksia järjestelmään on mahdollista liittää myös multivarastointiominaisuus ja todennäköisesti tilausominaisuus, jonka avulla järjestelmässä 10

11 olevien tietojen pohjalta olisi mahdollista tehdä lisätilauksia. Järjestelmä mahdollistaa toimintaraporttien tulostamisen Excel-tiedostomuodossa. Seuraava kuva on demonäkymä varastonhallintajärjestelmästä. Järjestelmä näyttää tiedot valitusta tuotteesta tai tapahtumista valitulla aikavälillä. Kuva 3. Esimerkkinäkymä varastonhallintajärjestelmästä (Nurminen Logistics Oy 2013.) 6.2 Vaihtoehtoinen järjestelmämalli Vaihtoehtoisesti yhteiskäyttöä varten voidaan perustaa kokonaan uusi ohjelmistopohja, käyttämällä esimerkiksi verkon pilvipalvelua. Pilvipalveluna toimivat järjestelmät ovat yleensä monipuolisempia kuin pelkät varastonhallintajärjestelmät, ja ne on lähes järjestäen mahdollista muokata jo perustusvaiheessa kunkin asiakasryhmän tarpeiden mukaan. 11

12 Microsoft SharePoint Online -pilvipalvelu Demoyrityksellä käytössä oleva Microsoft SharePoint Online -pilvipalvelu on varastonhallintajärjestelmää muuntautumiskykyisempi järjestelmä. Pilvipalvelu toimii verkossa, joten sen katselu ja muokkaus on mahdollista mistä vain. Järjestelmässä pystyy varastotietojen katselemisen lisäksi muokkaamaan ja lisäämään tietoja sekä lisäämään tarpeen vaatiessa esimerkiksi kuvia. Palvelu on helposti räätälöitävissä kulloisenkin tarpeen mukaan; varastotiedon lisäksi järjestelmään voi liittää tuotetietokannan ja järjestelmän muokkausoikeudet voidaan jakaa halutulle käyttäjäryhmälle. Jos tullivarastojärjestelmän halutaan osaksi pilvipalvelua, järjestelmä on hyväksytettävä tullihallituksella ennen käyttöönottoa. Microsoft SharePoint Online -järjestelmä käyttää Microsoftin tiedostomuotoja, joista Excel-tiedosto on kätevin varastonhallintajärjestelmän käyttöön. Excel mahdollistaa kullekin varastolle oman varastotilannenäkymän ja yhteisen yhteenvetosivun, oman välilehden tuotetiedoille, omistussuhde- sekä muille tarvittaville tiedoille. Excel-tiedostomuoto on myös todennäköisesti tuttu useimmille tietokoneen käyttäjille, joten sen käyttöönotto ja siihen perehdyttäminen on helppoa ja nopeaa. 6.3 Ominaisuuksien vertailu Vaikka selvitysten perusteella yhteisen järjestelmän pohjana käytettäisiin WMS-järjestelmämallia, myös pilvipalvelusta löytyy hyviä ominaisuuksia järjestelmäpohjaksi. Alla vertailu järjestelmien perusominaisuuksista TIETOJEN RAJALLISUUS / MONIPUOLISUUS WMS - Järjestelmä voi toimia ainoastaan varastotietokantana; tuotetietokannat yms. rinnakkaisissa järjestelmissä. PILVIPALVELU Järjestelmään on mahdollista liittää varastoinnin lisäksi muitakin tietoja, kuten tuotetietokanta ja tilaus-toimitustietokanta. TIETOJEN PÄIVITYSOIKEUS WMS - Vain järjestelmän ylläpitäjällä on päivityssoikeus (HUOM. lisäksi tullivarastoinnissa tullihallituksen ehdot; muokkausoikeus vain järjestelmän ylläpitäjällä). PILVIPALVELU - Oikeudet on mahdollista jakaa halutuille käyttäjäryhmälle (HUOM. tullivarastoinnissa tullihallituksen ehdot; muokkausoikeus vain järjestelmän ylläpitäjällä). 12

13 JÄRJESTELMÄN MUOKATTAVUUS WMS - Valmiiseen järjestelmäpohjaan on vain rajalliset mahdollisuudet lisätä uusia ominaisuuksia. PILVIPALVELU - Järjestelmä muokataan tarpeiden ja toiveiden mukaan. TIETOTURVA WMS - Arkaluontoisetkin tiedot ovat suojassa kolmansilta osapuolilta palveluntarjoajan palvelimella. PILVIPALVELU - Järjestelmä toimii verkossa, joten tiedot mahdollisesti helpommin kolmannen osapuolen saatavilla. LIITÄNNÄISET WMS On mahdollista liittää mm. multivarastointisekä tullivarastointiominaisuus osaksi järjestelmää. PILVIPALVELU On mahdollista liittää mm. multivarastointiominaisuus osaksi järjestelmää. TULLIVARASTOINTI WMS On mahdollista liittää tullivarastointiominaisuus osaksi järjestelmää. PILVIPALVELU - Tullivarastoinnin liittäminen osaksi järjestelmää on selvitettävä Tullihallitukselta. Monipuolisemmat muokkausmahdollisuudet tarjoava pilvipalvelu antaa vapaammat kädet perustusvaiheessa, mutta sen heikkona puolena on esimerkiksi tullijärjestelmän liittämisen epävarmuus. Jos järjestelmän ominaisuusvaatimuksena on pelkkä varastokirjanpito, suositellaan ohjelma perustettavaksi WMS-järjestelmän pohjalle, mutta jos ohjelmistolta halutaan varastokirjanpidon lisäksi muitakin lisäominaisuuksia, voidaan suositella pilvipalvelun käyttöä. Jos tuulivoimalavalmistajat haluavat käyttää yhteistä varastojärjestelmää omien järjestelmiensä rinnalla, WMS-järjestelmän ominaisuudet riittävät todennäköisesti kattamaan vaadittavat tarpeet. 7 KUSTANNUKSET Käyttäjät eivät maksa erikseen varastonhallintajärjestelmän käytöstä, vaan siitä syntyvät kulut sisältyvät varastointihintoihin. Yksinkertaisimmillaan varastointikulut jaetaan käyttäjien kesken tasan, mutta vaihtoehtoisesti kulut voidaan jyvittää toimijoille tuotteiden käytön tai varastointitilan mukaan, mikä tosin voi tuoda lisähaasteita yhteiskäytölle. Varastokierroltaan hitaista tuotteista laskuttaisi varaston ylläpitäjä esimerkiksi kuukausittain. Näin varaston ylläpitäjä saa katettua varastoinnista koituvat kulut. Tällöin tuote-erän omistussuhde siirtyy tuotteen lunastavalle taholle, joka jatkossa hoitaa laskutuksen muilta käyttäjiltä. 13

14 Yhteistilauksissa kierroltaan hitaat tuotteet voitaisiin lunastaa esimerkiksi alan yhdistyksen kautta. Tällöin yhdistys lunastaa tuotteet itselleen ja laskuttaa jatkossa yrityksiltä. Tulee sopia selvät pelisäännöt siitä, kuka vastaa mistäkin osasta varastokuluja. Tuotteiden lunastaja lisää hintaan hänelle aiheutuneet kulut. 8 YHTEENVETO Yhteisen varastonhallintajärjestelmän käyttö tuo yrityksille huomattavia kustannussäästöjä ja edistää toiminnan kannattavuutta. Yhteiskäyttö mahdollistaa yhteistilausten tekemisen, osien yhteiskäytön, tarvikkeiden varmemman saamisen ja yhteisten komponenttien rakentamisen, joten järjestelmä tarjoaa varastoinnin lisäksi useita käytännöllisiä ulottuvuuksia. Yhteistoiminta luo yrityksille mahdollisuuden toiminnan tehostamiseen yhä kiristyvämmässä taloustilanteessa ja hyvät puitteet yhteistyölle. Yhteistyön onnistuminen vaatii yritysten sitoutumista sekä selviä keskinäisiä sopimuksia, ja jos toiminta suunnitellaan ja normit määritellään yhteisymmärryksessä, kilpailutilanne ei ole esteenä yhteistyön onnistumiselle. Tarve ja tavoite määrittelevät pitkälti, kumpi järjestelmistä, WMS vai pilvipalvelu, soveltuu sen hetkiseen tarpeeseen paremmin. Yksinkertaistettuna WMS-varastonhallintajärjestelmä soveltuu järjestelmäpohjaksi silloin, kun yritykset tahtovat käyttää yhteistä varastotietokantaa omien järjestelmien rinnalla. Tällöin vain varastosaldo on yhteisesti jaettavaa tietoa. Jos yritysten intresseissä on tehdä läheisempää yhteistyötä, pilvipalvelu tarjoaa paremmat mahdollisuudet tähän. Pilvipalveluun on mahdollista liittää varastosaldon lisäksi muitakin tietoja, kuten tuoteluettelo ja valokuvia. Tuulivoimateollisuuden logistiikka vaatii erikoiskuljetuskalustoa, suuret varastointitilat sekä erityiset terminaalipalvelut, jotta osien liikuttelu ja kuljetus olisi mahdollista. Kun teollisuus ja sen toiminta istutettaisiin osaksi sataman toimintaa ja aluetta, valmistaminen, varastointi sekä loppukuljetus onnistuvat samasta paikasta. Kuljetusketju lyhenee ja kaluston tarve pienenee, mikä säästää kuluja ja luonnonvaroja. Yritysten yhteistyö korostuu tulevaisuudessa tuulivoimalahankkeiden lisääntyessä. Merituulivoimalahankkeita on tiedossa Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa yhteensä 39. Pelkästään 14

15 Suomessa hankkeita on 16 ja niiden yhteenlaskettu teho on megawattia (MW) ja turbiinitarve tuulivoimaturbiinia. Muissa Itämeren maissa hankkeita on 23. Yhteiseltä tehokkuudeltaan ne ovat MW ja turbiinitarpeeltaan kappaletta. Tulevaisuudessa hankkeiden määrä lisääntyy, kun osaaminen ja kokemus alalla kasvavat ja samalla kansalliset ja kansainväliset yhteistyömahdollisuudet lisääntyvät. Liitteen 1 taulukkoon on koostettu kaikki Itämeren alueella vuonna 2013 käynnissä olevat tuulivoimalahankesuunnitelmat. LÄHTEET Kuva 1. Offshore Wind Port Bremerhaven Information for infrastructure investors. Offshore Terminal Bremerhaven. Tiedosto on ladattavissa sivuilta: [viitattu ] Kuva 2. Autodesk Sustainable Design, Customer Stories. Saatavissa: [viitattu ] Kuva 3. Nurminen Logistics Oy MCH-varastonhallintajärjestelmä 15

16 LIITE 1 Merituulivoimalasuunnitelmat Itämeren alueella Kooste 4C Offshoren ja Suomen tuulivoimayhdistyksen tilastoista 2013 Project Location Project info BALTIC SEA Project capacity Turbine capacity / number of turbines OFFSHORE LATVIA Baltic Wind Park Liepajas, Baltic sea Total 200 MW Model not decided Offshore Wind Park JK ENERGY Liepajas Total 900 MW Model not decided LITHUANIA Lithuania tender Klaipeda, Baltic sea Model not decided Model not decided SWEDEN Kriegers Flak II Trelleborg Total 640 MW 5 MW / 128 turbines Stora Middelgrund Båstad Total 864 MW 8 MW / 108 turbines Storgrundet Söderhamn Total MW 5 MW / turbines Utgrunden II Mörbylång Total 86,4 MW 3,6 MW / 24 turbines Blekinge Offshore AB Sölvesborg Total MW 3-6 MW / turbines Finngrunden Tierp Total MW 6 MW / 185 turbines Kattegat Offshore Falkenburg Total 282 MW 3,6-6 MW / turbines Seaw ind Lake Vänern / Stenkalle Kalrstad Total 90 MW 3-4,5 MW / turbines Skottarevsprojektet / Skottarevet Falkenberg Total 150 MW 5 MW / 30 turbines Södra Midsjöbanken Mörbylånga Total 700 MW 3,6-7 MW / turbines Taggen Vindpark Krisianstad Total 300 MW 3,6-7 MW / turbines Trolleboda Karlskrona Total 150 MW 5 MW / 30 turbines Vindpark Vänern - Extension / VPV+, Stenkalles Karlstad Total 22,5 MW 3-4,5 MW / 2-5 turbines Klocktärnan Piteå Total 660 MW 5 MW / 132 turbines Marviken Norrkonping Total 60 MW 3-5 MW / turbines Petlandsskär Umea Total 90 MW 3 MW / 30 turbines Klasarden Gotland Total 48 MW 2 MW / 24 turbines ESTONIA Hiiumaa Hiiu Total MW Not decided Kihnu South / Kihnuedela Pärnu Total 560 MW Kihnu SouthWest / Kihnuedela Pärnu Total 245 MW 600MW Neugrund Lääne Total MW 5 MW / 38 turbines Baltic Blue - Area A,B,C,D,E Saaremaa Total 2716 MW Total 388 turbines -> Area A - Phase III '' Total 1050 MW 7 MW / 150 turbines Area B - Phase III '' Total 700 MW 7 MW / 100 turbines Area C - Phase II '' Total 420 MW 7 MW / 60 turbines Area D - Phase II '' Total 350 MW 7 MW / 50 turbines Area E - Phase I '' Total 196 MW 7 MW / 28 turbines FINLAND Kemi, Ajos, test turbine Kemi, Ajos, Lappi Total 3 MW 3 MW / 1 turbine Suurhiekka Ii, Suurhiekka Total MW 3-5 MW / 80 turbines Haukipudas, Hoikka-Hiue / Oulu-Haukiputaanalue 2 Luodeletto Total MW Oulun-Haukiputaanalue 1 Haukipudas, Nimettömänmatala Total MW ombined capacity of Kihnu South and Kihnu SouthWest w ill not exceed Kemi Ajos III / Extension Kemi, Ajos, Lappi Total MW Inkoo-Raasepori Inkoo / Raasepori Total MW 3-5 MW / 60 turbines Kristiinankaupunki / Närpiö Kristiinankaupunki / Närpiö Total MW 3-5 MW / 73 turbines Kristiinankaupunki / Siipyy Kristiinankaupunki, Siipyy Total MW 3-5 MW / 80 turbines Oulunsalo-Hailuoto Oulunsalo / Hailuoto Total MW 2,5-3,6 MW / 50 turbines Raahe, Maanahkiainen Raahe Total MW 3-5 MW / 100 turbines Tornio, Röyttä III offshore Tornio, Röyttä Total MW 3-5 MW / turbines Kornäs Korsnäs Total MW turbines Östra Skärgården Kumlingen, Åland Total MW 3 MW / turbines Kotka Kotka Total 2 x 2,5 MW 2,5 MW / 2 turbines Raahe- Pertunmatala Raahe, Pertunmatala Total MW 2-3 MW / 24 turbines Raahe - Ulkonahkiainen Raahe, Ulkonahkiainen Total MW 2-3 MW / 70 turbines

Suomi English Русский

Suomi English Русский Suomi English Русский Nurmiselle kuljetettavan tuotteen koko tai määränpään kaukaisuus eivät ole ongelma. Kaikki logistiikka-alan palvelut yhdeltä tiskiltä Nurminen Logistics tarjoaa asiakkailleen kaikki

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon

Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon Avaa ovet varasto- ja logistiikkatilaan osoitteessa Äimäkuja 6, Oulu. TERMINAALIT 2,5 KM KESKUSTA 3,5 KM ORITKARIN SATAMA 1 KM LIMINGANTIE 700 M POIKKIMAANTIE

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

MERIPERUSTUSTEN VALMISTUS- JA ASENNUSPROJEKTIT

MERIPERUSTUSTEN VALMISTUS- JA ASENNUSPROJEKTIT Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Ilkka Rantanen, STX Finland Oy MERIPERUSTUSTEN VALMISTUS- JA ASENNUSPROJEKTIT Windenergy Lastausta Turun telakalla elokuussa 2013 30 September

Lisätiedot

Aika Vaihe Lopputulos

Aika Vaihe Lopputulos Ruokis-hanke ICT PROJEKTI: Projektin ohjaaja: Lasse Seppänen Projektipäällikkö: Tommi Leppänen Projektin jäsenet: Jenita Karimäki, Tuija Pörhölä, Kalle Veuro ja Olli Savisaari Projekti Projektin tarkoitus

Lisätiedot

Tuulivoiman vaikutukset kuntatalouteen. Tuulikiertue 2013 30. lokakuuta 2013, Oulu Pasi Keinänen

Tuulivoiman vaikutukset kuntatalouteen. Tuulikiertue 2013 30. lokakuuta 2013, Oulu Pasi Keinänen Tuulivoiman vaikutukset kuntatalouteen Tuulikiertue 2013 30. lokakuuta 2013, Oulu Pasi Keinänen INVESTMENTS BEFORE 2020 IN NORTHERN EUROPE TOTAL 119 BILLION lähde: lapin kauppakamari Investointitavoitteet

Lisätiedot

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Tämän materiaalin käyttäminen ja muokkaaminen on sallittua tietyin ehdoin. Lue tarkemmat tiedot viimeiseltä sivulta. Mikko Lammi mikko.lammi@tampere.fi 040

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä Pikaohje v.1.5 Luottamuksellinen 2 / 9 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Kirjaudu sisään... 3 3. Rakenne... 4 3.1. Etusivu... 4 3.2. Toimintopalkki... 5 4. Tuotteiden

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen CO 2 -ominaispäästö (g/sähkö kwh) Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa

Lisätiedot

Itella Oyj. Yli 370 vuoden ainutlaatuinen yrityshistoria Liikevaihto 1,8 miljardia euroa Toimintaa 15:ssä Euroopan maassa 29 000 työntekijää

Itella Oyj. Yli 370 vuoden ainutlaatuinen yrityshistoria Liikevaihto 1,8 miljardia euroa Toimintaa 15:ssä Euroopan maassa 29 000 työntekijää Itella Oyj Itella Oyj tarjoaa palveluja tieto- ja materiaalivirtojen hallintaan Yli 370 vuoden ainutlaatuinen yrityshistoria Liikevaihto 1,8 miljardia euroa Toimintaa 15:ssä Euroopan maassa 29 000 työntekijää

Lisätiedot

Mihin suomalaista merenkulkuosaamista tarvitaan?

Mihin suomalaista merenkulkuosaamista tarvitaan? Mihin suomalaista merenkulkuosaamista tarvitaan? professori Ulla Tapaninen Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Merikotka - tutkimuskeskus 161008 0/20 Mihin merenkulkuosaamista

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa YRITYSKUVAUS RASA OY Rasa Oy on suomalainen teollisuusyritys, joka on perustettu 50-luvulla. Rasa Oy toimittaa rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, ja sillä on toimipisteitä 12 maassa. Se pyrkii tarjoamaan

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 1 Agenda Triuvare lyhyesti Muutama käytännön esimerkki Microsoftin BPOS-palvelun käytöstä Palvelun käyttöönotto, ylläpito ja tuki mitä käytännössä

Lisätiedot

Webforum. Version 14.2 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-06-12

Webforum. Version 14.2 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-06-12 Viimeisin päivitys: 2014-06-12 Sisällys Tietoa tästä dokumentista... 3 Yleistä... 3 Dokumentit... 4 Online-muokkaustila Macin Firefox-selaimella... 4 Pääsy mobiilikäyttöliittymälle kansio- ja dokumenttilinkkien

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

MIKÄ ON LOGISTIIKKAKESKUS? heikki.lahtinen@laurea.fi Tulevaisuusverstas Sykli 26.03.2010

MIKÄ ON LOGISTIIKKAKESKUS? heikki.lahtinen@laurea.fi Tulevaisuusverstas Sykli 26.03.2010 Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen MIKÄ ON LOGISTIIKKAKESKUS? heikki.lahtinen@laurea.fi Tulevaisuusverstas Sykli 26.03.2010 Mikä on logistiikkakeskus? Kyläyhdistyksen ylläpitämä kioski

Lisätiedot

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon Teollisuusnosturit Ydinvoimalanosturit Satamanosturit Raskaat haarukkatrukit Kunnossapito Työstökonehuolto MATERIAALINHALLINTA Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon 2 Konecranes Agilon

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi?

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 18.-19.8.2015 Esa Peltola VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy Sisältö Mitä tarkoittaa tuulivoiman suurtuottajamaa? Tuotantonäkökulma

Lisätiedot

Merituulivoimarakentamisen markkinapotentiaali pohjoisen Itämeren alueella. Merituulivoimarakentamisen. Itämeren alueella

Merituulivoimarakentamisen markkinapotentiaali pohjoisen Itämeren alueella. Merituulivoimarakentamisen. Itämeren alueella Merituulivoimarakentamisen markkinapotentiaali pohjoisen Itämeren alueella Asko Ijäs 2015 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Merituulivoima tuotantomuotona... 3 1.2 Selvityksen tavoitteet... 4 2 KÄYTETTY

Lisätiedot

Mitä nyt Baltia? 22.1.2009

Mitä nyt Baltia? 22.1.2009 Hannu Alarautalahti 22.1.2009 1 Mitä nyt Baltia? 22.1.2009 METSÄTALOUS BALTIASSA JA METSÄLIITON PUUNHANKINNASTA BALTIASSA Metsäliitto Osuuskunta Hannu Alarautalahti Baltian puunhankinnan johtaja Hannu

Lisätiedot

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti Luomuviljelyn peruskurssi Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Paperiasiat hallintaan (Yleistä) Luomusuunnitelma ja viljelykiertosuunnitelma

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle. Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011)

KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle. Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011) KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011) Toimintajärjestelmän rakenne Laatu-, työterveys- ja turvallisuus sekä ympäristöjohtaminen = johtamisjärjestelmä Yritysesittely

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla!

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! MaaRaksa auttaa yritystä: Parantamaan kannattavuutta tuomalla tehdyt työt ja tarvikkeet laskutukseen Säästämään aikaa poistamalla moneen kertaan samojen

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj Seminaariohjelma HUB logistics Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj HUBin palvelutarjooma Toimitusketjun ohjaus- ja kehitysprosessi Hankinta Tuotanto Varastointi Myynti

Lisätiedot

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden turvallisempaan käyttöön 11/2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Mikä on pilvipalvelu?... 3 2 Mikä on pilvitallennuspalvelu?... 3 3 Ovatko pilvipalvelut turvallisia?...

Lisätiedot

LIITE 1. TUULIVOIMAHANKKEET POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI- POHJANMAAN ALUEELLA

LIITE 1. TUULIVOIMAHANKKEET POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI- POHJANMAAN ALUEELLA LIITE 1. TUULIVOIMAHANKKEET POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI- POHJANMAAN ALUEELLA ONSHORE -HANKKEET Hailuoto pohjoisosa, n. 69 kpl (alustava) Haukipudas Annanmäki-Isoniemenkangas, 3 4 kpl 2 3 MW Haukipudas,

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkimerkintää: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan Sivu:1(12) Työ- ja mittaväline-tietokanta löytyy serveriltä APPL14.DE.ABB.COM/SRV/ABB Tarvitset read-oikeudet tietokannan tarkasteluun ja editor mainusers-oikeudet tietokannan muokkaukseen. Jos tarkoituksenasi

Lisätiedot

PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen

PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen PVO-INNOPOWER OY Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen Pohjolan Voima Laaja-alainen sähköntuottaja Tuotantokapasiteetti n. 3600 MW n. 25

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Opus Internet ajanvaraus on maksullinen lisäominaisuus. Lue lisää www.opusdental.com

Opus Internet ajanvaraus on maksullinen lisäominaisuus. Lue lisää www.opusdental.com Internetajanvaraus Opus Internet ajanvaraus on maksullinen lisäominaisuus. Lue lisää www.opusdental.com Kuinka Opus Internet ajanvaraus toimii? OpusOnlineClient Opus Online Client on ohjelmisto, joka huolehtii

Lisätiedot

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA 1.10.2015 LOPPURAPORTTI Pöyry Finland Oy pidättää kaikki oikeudet tähän raporttiin. Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

FINNGULF LNG LNG TERMINAALI

FINNGULF LNG LNG TERMINAALI FINNGULF LNG LNG TERMINAALI YVA-selostus 19.8.2015 Gasum Gasumin vuosi 2014 Liikevaihto 1 079 milj. euroa Liikevoitto 5,1 milj. euroa Taseen loppusumma 1 621 milj. euroa Investoinnit 51,5 milj. euroa Gasumin

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5.

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. 1(6) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. Koordinaattijärjestelmä Koordinaattijärjestelmä määrittyy WMS- ja WFS-palveluita

Lisätiedot

TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI

TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI AGENDA Yrityksen esittely Lähtökohdat Tavoitteet Projektin kulku Tulokset: Operatiivinen

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille HYLLYSTÖT TEHOKÄYTTÖÖN RFID-TEKNIIKALLA Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille Sähköiset hyllyjärjestelmät Kaikki SCHÄFERin varasto- ja hyllyjärjestelmät voidaan asentaa siirrettäville alustoille. Periaate

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus 1 Taitoni.fi ohjeet Mikä Taitoni.fi on? Taitoni.fi on lääkäreille tarkoitettu verkkosovellus, joka tarjoaa työvälineitä osaamisen kuvaamiseen ja arviointiin. Palvelu sijaitsee osoitteessa www.taitoni.fi

Lisätiedot

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Onko varastosaldosi ajan tasalla ja oikein? Aiheuttaako varastosi inventaario harmaita

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

Paperiton näyttösuunnitelma

Paperiton näyttösuunnitelma Paperiton näyttösuunnitelma Käyttöohje opettajalle ja työpaikkaohjaajalle Koonnut: Jarkko Lehmuskenttä Turun sivistystoimiala, Suunnittelu- ja kehittämispalvelut 18.10.2015 Versio 2.0 Ohje on koottu OPH:n

Lisätiedot

Nurminen Logistics kasvaa Venäjällä

Nurminen Logistics kasvaa Venäjällä Nurminen Logistics kasvaa Venäjällä Sijoitus - Invest 14.11.2012 Topi Saarenhovi, toimitusjohtaja 14.11.2012 1 Nurminen Logistics lyhyesti Korkealaatuisten logistiikkapalveluiden tarjoaja. Logistiikka-alan

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Historiaa. Unix kirjoitettiin kokonaan uudestaan C-kielellä 1973. Unix jakautui myöhemmin System V ja BSDnimisiin. Kuutti, Rantala: Linux

Historiaa. Unix kirjoitettiin kokonaan uudestaan C-kielellä 1973. Unix jakautui myöhemmin System V ja BSDnimisiin. Kuutti, Rantala: Linux Historiaa Linux on Unix-yhteensopiva käyttöjärjestelmä. Unixin perusta luotiin 1964 MIT:ssa aloitetussa MULTICS-projektissa (http://www.cs.helsinki.fi/u/kerola/tkhist/k2000/alustukset/unix_hist/unix_historia.htm)

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 Verkkoliittymän ohje F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 F-Secure Online Backup Service for Consumers -verkkoliittymän ohje... 2 Johdanto... 2 Mikä F-Secure Online Backup Service for Consumers

Lisätiedot

Leimaus.com - Palvelukuvaus Karsoft Consulting 2006

Leimaus.com - Palvelukuvaus Karsoft Consulting 2006 Leimaus.com - Palvelukuvaus Karsoft Consulting 2006 Karsoft Consulting http://www.karsoft.fi Sivu 1/5 Yleisesti Leimaus.com on työajan suunnittelun ja seurannan verkkopalvelu, jonka avulla ylläpidät myös

Lisätiedot

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900 Välitasot Lisää lattiapintaa Weland-välitasot Weland-välitasoilla voit hyödyntää tilan koko tilavuuden lattia-alan lisäämiseksi. Yksinkertainen ja kustannustehokas tapa hyödyntää tilojen mahdollisuudet.

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Logistiikkapalvelu. uusia työkaluja markkinointiin

Logistiikkapalvelu. uusia työkaluja markkinointiin Logistiikkapalvelu uusia työkaluja markkinointiin Mistä on kyse? I-printin logistiikkapalvelu tarjoaa käyttöösi seuraavat ratkaisut: Markkinointimateriaalien varastointi Pakkaus- ja postitustyöt Graafisten

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

VARAUSJÄRJESTELMÄ 2.8

VARAUSJÄRJESTELMÄ 2.8 VARAUSJÄRJESTELMÄ Vapauttaa yrityksen tärkeät resurssit tehokkaaseen käyttöön. Voi toimia julkisena tai yrityksen sisäisenä varauspalveluna. Helppo ylläpitää sekä yrityksen nettisivujen kautta toimivaa

Lisätiedot

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa?

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa? 1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA Milloin vuokra-aika alkaa? Vuokra-aika alkaa sinä päivänä, kun saat Autodeskilta tilausvahvistuksen sähköpostilla. Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (11) Access 1 ACCESS...2 Yleistä...2 Access-tietokanta...3 Perusobjektit...3 Taulu...5 Kysely...7 Lomake...9 Raportti...10 Makro...11 Moduli...11 HELIA 2 (11) ACCESS Yleistä Relaatiotietokantatyyppinen

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3 Visma Approval Center Versiosaate 1.3 Visma Approval Center - Versiosaate 1.3 Kaikkia koskettavat kehitykset Muutokset käyttöliittymän välilehdissä Tarkastajat ja hyväksyjät näkevät ylävalikon jatkossa

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia VNS 7/2016 vp

Energia- ja ilmastostrategia VNS 7/2016 vp Energia- ja ilmastostrategia VNS 7/2016 vp Anni Mikkonen Toiminnanjohtaja Suomen Tuulivoimayhdistys 16.2.2017 Sähköntuotanto energialähteittäin (66,1 TWh) Fossiilisia 20,1 % Uusiutuvia 45 % Sähkön kulutuksesta

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Jotta tuotelaskutusta voidaan käyttää, tulee lippukunnan perustiedoissa olla tuotemyynnin tilitiedot ja sähköposti merkattuna.

Jotta tuotelaskutusta voidaan käyttää, tulee lippukunnan perustiedoissa olla tuotemyynnin tilitiedot ja sähköposti merkattuna. 18.5.2017 vj Oikeus: lippukunnanjohtaja taloudenhoitaja KEVYT TUOTEPALIKKA Kevyt tuotepalikka on luotu organisaatioille avuksi erilaisten tuotteiden ja palveluiden laskuttamista varten. Se ei ole tilausjärjestelmä,

Lisätiedot

DB Schenker ja Kiitolinja Yritysesittely ja palvelut. Rauli Werdermann Tullikoulu 23.4.2013

DB Schenker ja Kiitolinja Yritysesittely ja palvelut. Rauli Werdermann Tullikoulu 23.4.2013 DB Schenker ja Kiitolinja Yritysesittely ja palvelut Rauli Werdermann Tullikoulu 23.4.2013 Tätä me olemme Deutsche Bahn DB Schenker DB Schenker Suomessa Suomen tunnuslukuja Kiitolinja Tätä me olemme Deutsche

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Jouni Sakki Oy Rälssintie 4 B, FIN 72 HELSINKI tel. +358 9 22438785, GSM +358 5 6828 e-mail jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot