MERITUULIVOIMALAVALMISTAJIEN YHTEINEN VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERITUULIVOIMALAVALMISTAJIEN YHTEINEN VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 MERITUULIVOIMALAVALMISTAJIEN YHTEINEN VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ RENEWTECH-hanke Kati Raikunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO TERMIT TEOREETTINEN LÄHTÖKOHTA SATAMA JA TUULIVOIMATEOLLISUUS VARASTOINTI Tuulivoimalayksiköiden varastointi Multivarastointi Tullivarastointi YHTEINEN VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ Varastonhallintajärjestelmän malli Vaihtoehtoinen järjestelmämalli Ominaisuuksien vertailu KUSTANNUKSET YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Merituulivoimalasuunnitelmat Itämeren alueella 2

3 1. JOHDANTO RENEWTECH on hanke tuulivoimateknologian ja liiketoiminnan kehittämiseksi Etelä-Suomessa Tämän selvityksen tarkoituksena on tutkia tuulivoimateollisuusyritysten yhteisen varastonhallintajärjestelmän hyödyntämistä tuulivoimalan osien varastoimisessa Haminan sataman alueella. Lähtökohtana selvityksessä toimii alan yrityksistä koostuva Kaakkois-Suomen tuulivoimaklusteri. RENEWTECH-hankkeen alkuvaiheessa tavoitteena oli tuulivoimateollisuuden yritystoiminnan sijoittuminen Haminan sataman alueelle, mutta koko Eurooppaa koettelevan heikentyneen talouskehityksen vuoksi tilanteet muuttuivat hankkeen aikana alituisesti. Ne johtivat lopulta alueella toimivan ainoan tuulivoimateollisuuteen kuuluvan laitoksen konkurssiin. Samasta syystä sataman alueelle suunnitellut muut toiminnot kariutuivat. Niinpä selvityksen tulokset on kirjoitettu yleisestä näkökulmasta niin, että niitä on mahdollista hyödyntää jatkossa, jos vastaavanlainen tuulivoimateollisuuden asettuminen satamaan toteutuu, sekä kaikessa projektiluontoisessa tuotannollisessa toiminnassa. Yhteinen varastonhallintajärjestelmä on kohdennettu yritysten yhteisölle, joka voi toiminnassaan hyödyntää samaa järjestelmää, tarvittaessa yritysten omien järjestelmien rinnalla. Oletustilanteeseen perustuen tuulivoimalavalmistajat harjoittavat liiketoimintaansa Haminan satamassa ja hyödyntävät alueella sijaitsevia varastotiloja. Yhteinen varastonhallintajärjestelmä mahdollistaa muun muassa yhteisen varastokirjanpidon ja tuotetietokannan, tarvikkeiden yhteiskäytön, yhdistettyjen ostojen ja tilausten tekemisen sekä mahdollistaa suuremmat tilauserät. Yhteisen varastonhallintajärjestelmän tuomien lisäarvojen ansiosta klusterin yritysten yhteistyö ja toiminnan tehokkuus lisääntyvät. Yritysten väliselle yhteistyölle tulee tilausta, jos Suomeen suunnitellut merituulivoimalahankkeet etenevät suunnitellusti. Suomenlahden rannikolle on suunnitteilla useita merituulivoimalayksiköitä ja -puistoja, joiden yhteenlaskettu turbiinimäärä on yli turbiinia. Ohjeistuksen demoyrityksenä toimii Nurminen Logistics Oyj (jatkossa Nurminen Logistics). Nurminen Logistics tarjoaa logistiikkapalveluja, kuten rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa, erikois- ja raskaskuljetuksia sekä logistiikan lisäarvopalveluita. Ohjeistuksessa on käytetty pohjana yrityksen varastonhallintajärjestelmää, pilvipalvelujärjestelmää ja varastotiloja. Selvityksen tiedot perustuvat pääosin Mikko Myllärin (teknologiapäällikkö, NELI-hanke, Kymenlaakson ammattikorkea- 3

4 koulu) ja Risto Holopaisen (director, Terminal Services, Nurminen Logistics Services Oyj) kanssa käytyihin keskusteluihin sekä sähköpostiviesteihin marraskuusta 2013 tammikuuhun TERMIT Varastonhallintajärjestelmä eli WMS Warehouse Management System Järjestelmällä hallitaan varaston sisällä tapahtuvaa tavaraliikennettä (vastaanotto, toimitus, pakkaus jne.). Asennettu yleensä organisaation palvelimelle. MCH eli Master Cargo Handling -varastonhallintajärjestelmä MCH-varastonhallintajärjestelmä on demoyrityksellä käytössä oleva tavaranhallintajärjestelmä. Järjestelmästä voi hakea tietoa esimerkiksi tuotenimellä ja -numerolla tai saapumisviitteellä, esimerkiksi tullinumerolla. Varastosaldo näkyy tietokannassa aina ajantasaisena. Järjestelmässä on vain katselumahdollisuus, eivätkä asiakkaat pysty tekemään sinne muutoksia tai lisäyksiä. Pilvipalvelu Netin kautta jaettu ohjelmapalvelu, joka ei vaadi asennusta tai erillistä käyttöönottoa. Tieto ja ohjelmat tallennetaan palvelimelle, joten niihin pääsee käsiksi mistä tahansa. Microsoft SharePoint Online pilvipalvelu Demoyrityksellä käytössä oleva pilvipalvelu. Järjestelmä toimii verkossa, joten sen katselu ja muokkaus on mahdollista mistä vain. Järjestelmässä pystyy katsomaan varastotietoja, muokkaamaan ja lisäämään tarvittaessa tietoja sekä luomaan eritasoisia käyttäjäprofiileja. 3. TEOREETTINEN LÄHTÖKOHTA RENEWTECH-hankkeen teoreettinen lähtökohta pohjautuu ajatukseen, että tuulivoimalavalmistajat toimivat Haminan sataman alueella, valmistavat voimaloiden osat siellä olevissa tehtaissa sekä hyödyntävät alueella sijaitsevia varastointitiloja. Selvityksen tavoitteena on kuvata tilanne, jossa alueella toimivat alan yritykset hyödyntävät toiminnassaan yhteistä varastonhallintajärjestelmää. 4

5 4. SATAMA JA TUULIVOIMATEOLLISUUS Haminan satama pystyy tarjoamaan kattavan toimintaympäristön tuulivoimateollisuudelle. Alueella sijaitsevat varastointitilat pystyvät palvelemaan sekä keskeneräistä tuotantoa että lopputuotteita. Sen lisäksi satamassa sijaitsevat tuulivoimateollisuudelle terminaalipalveluita tarjoavat yritykset. Satamasta tuotteet voi kätevästi siirtää suoraan aluksille loppukuljetusta varten ilman välikuljetusta. Yritysten toimiminen sataman alueella mahdollistaa saumattoman yhteistyön voimalavalmistajien ja varastotiloja operoivien yritysten välillä. Esimerkki tuulivoimateollisuudesta satamassa Bremerhavenin satama Saksassa on laatinut suunnitelman yhdistää tuulivoimateollisuus osaksi sataman toimintaa ja aluetta. Bremerhaven on nähnyt merituulivoimateollisuuden mahdollisuutena alueen laaja-alaisen yritystoiminnan ja sijainnin vuoksi. Kuvassa 1 on hahmotelma tuulivoimateollisuuden perustusalueesta satamassa. Turkoosilla on merkitty suunniteltu teollisuusalue ja keltaisella itse tuulivoimalaterminaali. Olemassa olevat tai suunnitellut kulkureitit tehtailta teollisuusalueelle ja terminaalille on merkitty karttaan punaisella. 5

6 Kuva 1. Havainnekuva Bremerhavenin sataman merituulivoimalaterminaalista (Offshore Wind Port Bremerhaven) Samankaltaista mallia pystyttäisiin hyödyntämään myös Haminan satamaan suunnitellussa merituulivoimalakeskittymässä. Koska alueella sijaitsevat varastointitilat ovat riittävät ja jos sataman läheisyydessä on riittävästi vapaata tonttitilaa, lähtökohdat tuulivoimateollisuuden keskittämiseksi alueen yhteyteen ovat hyvät. 6

7 5. VARASTOINTI Varastoinnin tehtävä on tasoittaa tarvikkeiden saatavuudessa esiintyviä aikaeroja. Varastoitavat tuotteet ovat joko osa keskeneräistä tuotantoa tai lopputuotteiden varastointia. Keskeneräisiä tuotteita varastoidaan silloin, kun tuotteiden valmistus kestää pitkään, eli puolivalmiita tuotteita on koko ajan työn alla tai odottamassa seuraavaan työvaiheeseen pääsyä. Tuulivoimateollisuudessa noin puolet varastointitarpeesta kohdentuu keskeneräisten tuotteiden varastointiin, mihin myös yhteistä varastonhallintajärjestelmää hyödynnettäisiin. Noin puolet varastoitavista on valmiita tuotteita, jotka voidaan tarvittaessa liittää osaksi yhteistä varastonhallintajärjestelmää mutta joiden varastointi ei välttämättä vaadi enää yhteistoimintaa. Tuotteet varastoidaan joko kylmän tai lämmitetyn sisävaraston lattialle, pukeille tai hyllyille tai ulkovarastoon aidatulle kentälle tai varastokonttiin. Tuulivoimateollisuuden käyttöön lanseerattujen varastotilojen tulee olla riittävän suuret ja monipuoliset, jotta osien varastointi on mahdollista vaativissakin olosuhteissa ja valmiiden osien varastointi onnistuisi mahdollisimman lähelle tarvepaikkaa. 5.1 Tuulivoimalayksiköiden varastointi Tuulivoimaloiden osien varastointiin tarvitaan laajat varastointitilat tuotteiden suuren koon vuoksi. Järjestelmällisellä ja ennalta laaditulla varastointisuunnitelmalla saadaan tilat hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Oleellista on osien sijoittaminen varastointitiloihin niin, että niiden liikuttelu ja lastaaminen jatkokuljetukseen sujuu jouhevasti ilman turhia siirtoja. Kuva 2 on malliesimerkki, kuinka voimalan osien varastointi voidaan järjestää varastoalueella. 7

8 Kuva 2. Malliesimerkki varastoinnin toteutuksesta (Autodesk Incorporation) Kuvassa 2 tuulivoimaloiden osat on varastoitu tuoteluokittain ympäri varastoaluetta. Tuotteet on ryhmitelty niin, että osat on mahdollista siirtää ja lastata ilman ylimääräisiä nostoja. Valtaosa valmiista tuotteista on mahdollista varastoida ulos, eivätkä osat vie juurikaan lämmintä sisävarastotilaa. 5.2 Multivarastointi Multivarastoinnilla tarkoitetaan useamman varaston yhtäaikaista käyttöä ja näkymistä varastonhallintajärjestelmässä. Multivarastoinnin etuna on mahdollisuus varastoida tarvikkeita eri varastoihin sijainnin tai olosuhteiden mukaan ja nähdä kaikkien näiden varastojen varastosaldotilanne samassa järjestelmästä. Multivarastointi tuo lisäetuja tuulivoimateollisuudelle ja edistää yhteistyömahdollisuuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Lisämahdollisuuksia tuovat Suomen ulkopuolella sijaitsevat varastot esimerkiksi Baltian maissa, joissa varastointi on mahdollista alihankkijavarastoissa. Tällä tavoin laajennettavissa oleva varastokapasiteetti tarjoaa loistavat puitteet yhteistyölle ja laajentumiselle. 8

9 5.3 Tullivarastointi Tullivarastoinnissa tuotteet on mahdollista varastoida tullivapaasti, ja tulli- ja arvonlisävero maksetaan vasta tavaran varastosta oton eli ulosrahtauksen yhteydessä. Tullivarastointiominaisuuden hyväksyy tullihallitus, joka tarkistaa, että järjestelmä täyttää asetetut ehdot. Varastonpitäjä on vastuussa siitä, että tavarat pysyvät varastossa eli tullivalvonnassa eivätkä joudu vapaaseen liikkeeseen ilman Tullin lupaa, jonka lisäksi varastonpitäjän täytyy pitää varastoitavista tavaroista kirjanpitoa. Oleellisin järjestelmän käyttöön vaikuttava ehto on, että ainoastaan järjestelmän ylläpitäjällä on oikeus muokata ja päivittää ohjelmiston tietoja. Suunnitellun kaltaisessa tuulivoimateollisuuden varastojärjestelyssä tullivarastointiominaisuus olisi hyödyllinen, koska tuotteita on tarkoitus tilata varastoon etukäteen. Ylimääräisissä kuluissa säästettäisiin, kun tullimaksut maksettaisiin vasta tavaran ulosoton yhteydessä. 6 YHTEINEN VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yhteisen varastonhallintajärjestelmän avulla tuulivoimateollisuuden toimijat pystyvät tehostamaan tuotantoaan ja keskinäistä yhteistyötä. Järjestelmän tulee olla ominaisuuksiltaan tarpeeksi monipuolinen, jotta se soveltuu yritysten yhteiseen käyttöön ja pystyy vastamaan tuulivoimateollisuuden varastoinnin erikoistarpeisiin. Yhteisen varastonhallintajärjestelmän etuja on lueteltu alla: Toimitusketju lyhenee, kun tuotantoon tarvittavat osat ja lopputuotteet voidaan välivarastoida suoraan satamaan. Toimituskustannukset pienenevät suurempien kertatilausten myötä. Valmistaminen nopeutuu, kun rakentamiseen tarvittavat tarvikkeet ovat välittömästi saatavilla läheisestä varastosta. Yhteistilaukset ja yhteisten komponenttien valmistus luo kustannussäästöjä On mahdollisuus tilata suurempia eriä valmiiksi varastoon. Varastointijärjestelmä toimii tarvittaessa myös tullivarastona. Tuotetietokanta ja varaosatietokanta voidaan tarvittaessa liittää osaksi järjestelmää. 9

10 6.1 Varastonhallintajärjestelmän malli Ehdotettavassa mallissa varastonhallintajärjestelmä toteutetaan perinteisen ja valtaosalla alan yrityksillä käytössä olevan varastonhallintajärjestelmän avulla, joka on WMS - Warehouse management System. Käytettäessä olemassa olevaa järjestelmää toiminnot on usein määritelty valmiiksi ja ominaisuuksien muokkaaminen voi olla rajoitettu, mutta pienillä muutoksilla niistä saadaan tehtyä tarpeita vastaava kokonaisuus. WMS-järjestelmässä varastokirjanpitoa sekä erillistä tuotetietokantaa ylläpitää ja muokkaa vain varaston ylläpitäjä, eikä siihen ole mahdollista jakaa muokkausoikeuksia muille tahoille. Varastonhallintajärjestelmämallin tulisi sisältää ainakin seuraavat ominaisuudet: yhteinen varastosaldonäkymä varastonäkymä online tietona eli reaaliajassa mahdollisuus lisätä valmiit lopputuotteet samaan järjestelmään tuotetietoluettelo (erillinen tietokanta) multivarastointimahdollisuus tullivarastointimahdollisuus toimintaraportin tulostus. MCH eli Master Cargo Handling -varastonhallintajärjestelmä Selvityksessä järjestelmän malliesimerkkeinä käytetään demoyrityksellä käytössä olevaa Master Cargo Handling -varastonhallintajärjestelmää. Demoyrityksen varastonhallintajärjestelmä soveltuu pienin muutoksin yhteisen järjestelmän tarpeisiin. Varastonhallintajärjestelmä toimii yrityksen palvelimelta ja asiakkaat pääsevät käyttämään sitä intranetin kautta. MCH-varastonhallintajärjestelmästä voi hakea tietoa muun muassa tuotenumerolla tai saapumisviitteellä, kuten tullinumerolla. Tietoa voi hakea varastosaldosta tai esimerkiksi yksittäisestä tuotteesta, jos tahdotaan nähdä, milloin tuote on syötetty tietokantaan, milloin tuote on tullut varastoon tai milloin se on lastattu jatkoa varten. Varastosaldo näkyy tietokannassa aina ajantasaisena. Tilauksia tai muutoksia järjestelmän kautta ei ole mahdollista tehdä, eli järjestelmässä on ainoastaan katselumahdollisuus. MCH-järjestelmän kohdalla tuotetietoluettelo toimii erillisenä järjestelmänä, koska ohjelmaan ei ole mahdollista liittää varastokirjanpidon lisäksi muita tietoja. Järjestelmä toimii myös Tullihallituksen hyväksymänä tullivarastona. Pienin muutoksia järjestelmään on mahdollista liittää myös multivarastointiominaisuus ja todennäköisesti tilausominaisuus, jonka avulla järjestelmässä 10

11 olevien tietojen pohjalta olisi mahdollista tehdä lisätilauksia. Järjestelmä mahdollistaa toimintaraporttien tulostamisen Excel-tiedostomuodossa. Seuraava kuva on demonäkymä varastonhallintajärjestelmästä. Järjestelmä näyttää tiedot valitusta tuotteesta tai tapahtumista valitulla aikavälillä. Kuva 3. Esimerkkinäkymä varastonhallintajärjestelmästä (Nurminen Logistics Oy 2013.) 6.2 Vaihtoehtoinen järjestelmämalli Vaihtoehtoisesti yhteiskäyttöä varten voidaan perustaa kokonaan uusi ohjelmistopohja, käyttämällä esimerkiksi verkon pilvipalvelua. Pilvipalveluna toimivat järjestelmät ovat yleensä monipuolisempia kuin pelkät varastonhallintajärjestelmät, ja ne on lähes järjestäen mahdollista muokata jo perustusvaiheessa kunkin asiakasryhmän tarpeiden mukaan. 11

12 Microsoft SharePoint Online -pilvipalvelu Demoyrityksellä käytössä oleva Microsoft SharePoint Online -pilvipalvelu on varastonhallintajärjestelmää muuntautumiskykyisempi järjestelmä. Pilvipalvelu toimii verkossa, joten sen katselu ja muokkaus on mahdollista mistä vain. Järjestelmässä pystyy varastotietojen katselemisen lisäksi muokkaamaan ja lisäämään tietoja sekä lisäämään tarpeen vaatiessa esimerkiksi kuvia. Palvelu on helposti räätälöitävissä kulloisenkin tarpeen mukaan; varastotiedon lisäksi järjestelmään voi liittää tuotetietokannan ja järjestelmän muokkausoikeudet voidaan jakaa halutulle käyttäjäryhmälle. Jos tullivarastojärjestelmän halutaan osaksi pilvipalvelua, järjestelmä on hyväksytettävä tullihallituksella ennen käyttöönottoa. Microsoft SharePoint Online -järjestelmä käyttää Microsoftin tiedostomuotoja, joista Excel-tiedosto on kätevin varastonhallintajärjestelmän käyttöön. Excel mahdollistaa kullekin varastolle oman varastotilannenäkymän ja yhteisen yhteenvetosivun, oman välilehden tuotetiedoille, omistussuhde- sekä muille tarvittaville tiedoille. Excel-tiedostomuoto on myös todennäköisesti tuttu useimmille tietokoneen käyttäjille, joten sen käyttöönotto ja siihen perehdyttäminen on helppoa ja nopeaa. 6.3 Ominaisuuksien vertailu Vaikka selvitysten perusteella yhteisen järjestelmän pohjana käytettäisiin WMS-järjestelmämallia, myös pilvipalvelusta löytyy hyviä ominaisuuksia järjestelmäpohjaksi. Alla vertailu järjestelmien perusominaisuuksista TIETOJEN RAJALLISUUS / MONIPUOLISUUS WMS - Järjestelmä voi toimia ainoastaan varastotietokantana; tuotetietokannat yms. rinnakkaisissa järjestelmissä. PILVIPALVELU Järjestelmään on mahdollista liittää varastoinnin lisäksi muitakin tietoja, kuten tuotetietokanta ja tilaus-toimitustietokanta. TIETOJEN PÄIVITYSOIKEUS WMS - Vain järjestelmän ylläpitäjällä on päivityssoikeus (HUOM. lisäksi tullivarastoinnissa tullihallituksen ehdot; muokkausoikeus vain järjestelmän ylläpitäjällä). PILVIPALVELU - Oikeudet on mahdollista jakaa halutuille käyttäjäryhmälle (HUOM. tullivarastoinnissa tullihallituksen ehdot; muokkausoikeus vain järjestelmän ylläpitäjällä). 12

13 JÄRJESTELMÄN MUOKATTAVUUS WMS - Valmiiseen järjestelmäpohjaan on vain rajalliset mahdollisuudet lisätä uusia ominaisuuksia. PILVIPALVELU - Järjestelmä muokataan tarpeiden ja toiveiden mukaan. TIETOTURVA WMS - Arkaluontoisetkin tiedot ovat suojassa kolmansilta osapuolilta palveluntarjoajan palvelimella. PILVIPALVELU - Järjestelmä toimii verkossa, joten tiedot mahdollisesti helpommin kolmannen osapuolen saatavilla. LIITÄNNÄISET WMS On mahdollista liittää mm. multivarastointisekä tullivarastointiominaisuus osaksi järjestelmää. PILVIPALVELU On mahdollista liittää mm. multivarastointiominaisuus osaksi järjestelmää. TULLIVARASTOINTI WMS On mahdollista liittää tullivarastointiominaisuus osaksi järjestelmää. PILVIPALVELU - Tullivarastoinnin liittäminen osaksi järjestelmää on selvitettävä Tullihallitukselta. Monipuolisemmat muokkausmahdollisuudet tarjoava pilvipalvelu antaa vapaammat kädet perustusvaiheessa, mutta sen heikkona puolena on esimerkiksi tullijärjestelmän liittämisen epävarmuus. Jos järjestelmän ominaisuusvaatimuksena on pelkkä varastokirjanpito, suositellaan ohjelma perustettavaksi WMS-järjestelmän pohjalle, mutta jos ohjelmistolta halutaan varastokirjanpidon lisäksi muitakin lisäominaisuuksia, voidaan suositella pilvipalvelun käyttöä. Jos tuulivoimalavalmistajat haluavat käyttää yhteistä varastojärjestelmää omien järjestelmiensä rinnalla, WMS-järjestelmän ominaisuudet riittävät todennäköisesti kattamaan vaadittavat tarpeet. 7 KUSTANNUKSET Käyttäjät eivät maksa erikseen varastonhallintajärjestelmän käytöstä, vaan siitä syntyvät kulut sisältyvät varastointihintoihin. Yksinkertaisimmillaan varastointikulut jaetaan käyttäjien kesken tasan, mutta vaihtoehtoisesti kulut voidaan jyvittää toimijoille tuotteiden käytön tai varastointitilan mukaan, mikä tosin voi tuoda lisähaasteita yhteiskäytölle. Varastokierroltaan hitaista tuotteista laskuttaisi varaston ylläpitäjä esimerkiksi kuukausittain. Näin varaston ylläpitäjä saa katettua varastoinnista koituvat kulut. Tällöin tuote-erän omistussuhde siirtyy tuotteen lunastavalle taholle, joka jatkossa hoitaa laskutuksen muilta käyttäjiltä. 13

14 Yhteistilauksissa kierroltaan hitaat tuotteet voitaisiin lunastaa esimerkiksi alan yhdistyksen kautta. Tällöin yhdistys lunastaa tuotteet itselleen ja laskuttaa jatkossa yrityksiltä. Tulee sopia selvät pelisäännöt siitä, kuka vastaa mistäkin osasta varastokuluja. Tuotteiden lunastaja lisää hintaan hänelle aiheutuneet kulut. 8 YHTEENVETO Yhteisen varastonhallintajärjestelmän käyttö tuo yrityksille huomattavia kustannussäästöjä ja edistää toiminnan kannattavuutta. Yhteiskäyttö mahdollistaa yhteistilausten tekemisen, osien yhteiskäytön, tarvikkeiden varmemman saamisen ja yhteisten komponenttien rakentamisen, joten järjestelmä tarjoaa varastoinnin lisäksi useita käytännöllisiä ulottuvuuksia. Yhteistoiminta luo yrityksille mahdollisuuden toiminnan tehostamiseen yhä kiristyvämmässä taloustilanteessa ja hyvät puitteet yhteistyölle. Yhteistyön onnistuminen vaatii yritysten sitoutumista sekä selviä keskinäisiä sopimuksia, ja jos toiminta suunnitellaan ja normit määritellään yhteisymmärryksessä, kilpailutilanne ei ole esteenä yhteistyön onnistumiselle. Tarve ja tavoite määrittelevät pitkälti, kumpi järjestelmistä, WMS vai pilvipalvelu, soveltuu sen hetkiseen tarpeeseen paremmin. Yksinkertaistettuna WMS-varastonhallintajärjestelmä soveltuu järjestelmäpohjaksi silloin, kun yritykset tahtovat käyttää yhteistä varastotietokantaa omien järjestelmien rinnalla. Tällöin vain varastosaldo on yhteisesti jaettavaa tietoa. Jos yritysten intresseissä on tehdä läheisempää yhteistyötä, pilvipalvelu tarjoaa paremmat mahdollisuudet tähän. Pilvipalveluun on mahdollista liittää varastosaldon lisäksi muitakin tietoja, kuten tuoteluettelo ja valokuvia. Tuulivoimateollisuuden logistiikka vaatii erikoiskuljetuskalustoa, suuret varastointitilat sekä erityiset terminaalipalvelut, jotta osien liikuttelu ja kuljetus olisi mahdollista. Kun teollisuus ja sen toiminta istutettaisiin osaksi sataman toimintaa ja aluetta, valmistaminen, varastointi sekä loppukuljetus onnistuvat samasta paikasta. Kuljetusketju lyhenee ja kaluston tarve pienenee, mikä säästää kuluja ja luonnonvaroja. Yritysten yhteistyö korostuu tulevaisuudessa tuulivoimalahankkeiden lisääntyessä. Merituulivoimalahankkeita on tiedossa Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa yhteensä 39. Pelkästään 14

15 Suomessa hankkeita on 16 ja niiden yhteenlaskettu teho on megawattia (MW) ja turbiinitarve tuulivoimaturbiinia. Muissa Itämeren maissa hankkeita on 23. Yhteiseltä tehokkuudeltaan ne ovat MW ja turbiinitarpeeltaan kappaletta. Tulevaisuudessa hankkeiden määrä lisääntyy, kun osaaminen ja kokemus alalla kasvavat ja samalla kansalliset ja kansainväliset yhteistyömahdollisuudet lisääntyvät. Liitteen 1 taulukkoon on koostettu kaikki Itämeren alueella vuonna 2013 käynnissä olevat tuulivoimalahankesuunnitelmat. LÄHTEET Kuva 1. Offshore Wind Port Bremerhaven Information for infrastructure investors. Offshore Terminal Bremerhaven. Tiedosto on ladattavissa sivuilta: [viitattu ] Kuva 2. Autodesk Sustainable Design, Customer Stories. Saatavissa: [viitattu ] Kuva 3. Nurminen Logistics Oy MCH-varastonhallintajärjestelmä 15

16 LIITE 1 Merituulivoimalasuunnitelmat Itämeren alueella Kooste 4C Offshoren ja Suomen tuulivoimayhdistyksen tilastoista 2013 Project Location Project info BALTIC SEA Project capacity Turbine capacity / number of turbines OFFSHORE LATVIA Baltic Wind Park Liepajas, Baltic sea Total 200 MW Model not decided Offshore Wind Park JK ENERGY Liepajas Total 900 MW Model not decided LITHUANIA Lithuania tender Klaipeda, Baltic sea Model not decided Model not decided SWEDEN Kriegers Flak II Trelleborg Total 640 MW 5 MW / 128 turbines Stora Middelgrund Båstad Total 864 MW 8 MW / 108 turbines Storgrundet Söderhamn Total MW 5 MW / turbines Utgrunden II Mörbylång Total 86,4 MW 3,6 MW / 24 turbines Blekinge Offshore AB Sölvesborg Total MW 3-6 MW / turbines Finngrunden Tierp Total MW 6 MW / 185 turbines Kattegat Offshore Falkenburg Total 282 MW 3,6-6 MW / turbines Seaw ind Lake Vänern / Stenkalle Kalrstad Total 90 MW 3-4,5 MW / turbines Skottarevsprojektet / Skottarevet Falkenberg Total 150 MW 5 MW / 30 turbines Södra Midsjöbanken Mörbylånga Total 700 MW 3,6-7 MW / turbines Taggen Vindpark Krisianstad Total 300 MW 3,6-7 MW / turbines Trolleboda Karlskrona Total 150 MW 5 MW / 30 turbines Vindpark Vänern - Extension / VPV+, Stenkalles Karlstad Total 22,5 MW 3-4,5 MW / 2-5 turbines Klocktärnan Piteå Total 660 MW 5 MW / 132 turbines Marviken Norrkonping Total 60 MW 3-5 MW / turbines Petlandsskär Umea Total 90 MW 3 MW / 30 turbines Klasarden Gotland Total 48 MW 2 MW / 24 turbines ESTONIA Hiiumaa Hiiu Total MW Not decided Kihnu South / Kihnuedela Pärnu Total 560 MW Kihnu SouthWest / Kihnuedela Pärnu Total 245 MW 600MW Neugrund Lääne Total MW 5 MW / 38 turbines Baltic Blue - Area A,B,C,D,E Saaremaa Total 2716 MW Total 388 turbines -> Area A - Phase III '' Total 1050 MW 7 MW / 150 turbines Area B - Phase III '' Total 700 MW 7 MW / 100 turbines Area C - Phase II '' Total 420 MW 7 MW / 60 turbines Area D - Phase II '' Total 350 MW 7 MW / 50 turbines Area E - Phase I '' Total 196 MW 7 MW / 28 turbines FINLAND Kemi, Ajos, test turbine Kemi, Ajos, Lappi Total 3 MW 3 MW / 1 turbine Suurhiekka Ii, Suurhiekka Total MW 3-5 MW / 80 turbines Haukipudas, Hoikka-Hiue / Oulu-Haukiputaanalue 2 Luodeletto Total MW Oulun-Haukiputaanalue 1 Haukipudas, Nimettömänmatala Total MW ombined capacity of Kihnu South and Kihnu SouthWest w ill not exceed Kemi Ajos III / Extension Kemi, Ajos, Lappi Total MW Inkoo-Raasepori Inkoo / Raasepori Total MW 3-5 MW / 60 turbines Kristiinankaupunki / Närpiö Kristiinankaupunki / Närpiö Total MW 3-5 MW / 73 turbines Kristiinankaupunki / Siipyy Kristiinankaupunki, Siipyy Total MW 3-5 MW / 80 turbines Oulunsalo-Hailuoto Oulunsalo / Hailuoto Total MW 2,5-3,6 MW / 50 turbines Raahe, Maanahkiainen Raahe Total MW 3-5 MW / 100 turbines Tornio, Röyttä III offshore Tornio, Röyttä Total MW 3-5 MW / turbines Kornäs Korsnäs Total MW turbines Östra Skärgården Kumlingen, Åland Total MW 3 MW / turbines Kotka Kotka Total 2 x 2,5 MW 2,5 MW / 2 turbines Raahe- Pertunmatala Raahe, Pertunmatala Total MW 2-3 MW / 24 turbines Raahe - Ulkonahkiainen Raahe, Ulkonahkiainen Total MW 2-3 MW / 70 turbines

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Tämän materiaalin käyttäminen ja muokkaaminen on sallittua tietyin ehdoin. Lue tarkemmat tiedot viimeiseltä sivulta. Mikko Lammi mikko.lammi@tampere.fi 040

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen CO 2 -ominaispäästö (g/sähkö kwh) Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Tuulivoiman vaikutukset kuntatalouteen. Tuulikiertue 2013 30. lokakuuta 2013, Oulu Pasi Keinänen

Tuulivoiman vaikutukset kuntatalouteen. Tuulikiertue 2013 30. lokakuuta 2013, Oulu Pasi Keinänen Tuulivoiman vaikutukset kuntatalouteen Tuulikiertue 2013 30. lokakuuta 2013, Oulu Pasi Keinänen INVESTMENTS BEFORE 2020 IN NORTHERN EUROPE TOTAL 119 BILLION lähde: lapin kauppakamari Investointitavoitteet

Lisätiedot

Mitä nyt Baltia? 22.1.2009

Mitä nyt Baltia? 22.1.2009 Hannu Alarautalahti 22.1.2009 1 Mitä nyt Baltia? 22.1.2009 METSÄTALOUS BALTIASSA JA METSÄLIITON PUUNHANKINNASTA BALTIASSA Metsäliitto Osuuskunta Hannu Alarautalahti Baltian puunhankinnan johtaja Hannu

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi?

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 18.-19.8.2015 Esa Peltola VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy Sisältö Mitä tarkoittaa tuulivoiman suurtuottajamaa? Tuotantonäkökulma

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus 1 Taitoni.fi ohjeet Mikä Taitoni.fi on? Taitoni.fi on lääkäreille tarkoitettu verkkosovellus, joka tarjoaa työvälineitä osaamisen kuvaamiseen ja arviointiin. Palvelu sijaitsee osoitteessa www.taitoni.fi

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA 1.10.2015 LOPPURAPORTTI Pöyry Finland Oy pidättää kaikki oikeudet tähän raporttiin. Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille HYLLYSTÖT TEHOKÄYTTÖÖN RFID-TEKNIIKALLA Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille Sähköiset hyllyjärjestelmät Kaikki SCHÄFERin varasto- ja hyllyjärjestelmät voidaan asentaa siirrettäville alustoille. Periaate

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Merimetsoja koskevat poikkeusluvat Itämeren alueella. Matti Osara ja Aili Jukarainen Merimetsotyöryhmä

Merimetsoja koskevat poikkeusluvat Itämeren alueella. Matti Osara ja Aili Jukarainen Merimetsotyöryhmä Merimetsoja koskevat poikkeusluvat Itämeren alueella Matti Osara ja Aili Jukarainen Merimetsotyöryhmä 24.2.2016 Selvityksen aineisto Tammikuussa lähetettyyn kyselyyn vastasivat Ahvenanmaa, Ruotsi, Tanska,

Lisätiedot

DB Schenkerin varastointi palvelut Suomessa

DB Schenkerin varastointi palvelut Suomessa DB Scherin varastointi palvelut Suomessa Varastointipalvelumme on kattava, tehokas ja monipuolinen. Erilaisia varastotiloja on tarjolla usealla paikkakunnalla ja niiden yhteiskapasiteetti on lähes 170

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI

VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI R LUKITUSTURVALLISUUS ON KOKONAISUUS Lukitusturvallisuus on kokonaisuus, joka sisältää avainturvallisuuden, tuotteet, sarjoituksen, ylläpidon ja huollon.

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Vauhtia resurssitehokkuuteen Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK ELY Areena, Turku 20.10.2014 2014 Mikä antaa virtaa ja vauhtia? Vahva motiivi Osaaminen ja oppiminen Hyvät tulokset 2 Motiivit makrotasolla

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4)

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4) Navigointi (Kuva1) Perinteisestä ohjelmasta poiketen, GIMP käyttöliittymä muodostuu useasta ikkunasta. Siinä on pääikkuna, joka sisältää työstettävän kuvan sekä ylärivin dropdown valikkoina kaikki ohjelman

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007 Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa Pentti Ruutikainen 29.11.2007 040107 0 Raportit 1. Suomen ja Venäjän välinen kuljetuslogistiikka Yrityshaastattelut - Suomen reitin ja vaihtoehtoisten

Lisätiedot

Missä Suomen kyberturvallisuudessa mennään -Kyberturvallisuuskeskuksen näkökulma

Missä Suomen kyberturvallisuudessa mennään -Kyberturvallisuuskeskuksen näkökulma Missä Suomen kyberturvallisuudessa mennään -Kyberturvallisuuskeskuksen näkökulma Apulaisjohtaja Jarkko Saarimäki 20.11.2015 Jatkuva tavoitettavuus ja läsnäolo verkossa Tieto digitalisoituu Langattomuuden

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

Entistäkin hyödyllisempi Subscription ja Autodesk 360

Entistäkin hyödyllisempi Subscription ja Autodesk 360 Autodesk Subscription Entistäkin hyödyllisempi Subscription ja Autodesk 360 Tapani Parmanen, Vianova Systems Finland Oy tapani.parmanen@vianova.fi Monien etujen Autodesk Subscription Autodesk Subscription

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Uutta tuulivoimaa Suomeen. TuuliWatti Oy

Uutta tuulivoimaa Suomeen. TuuliWatti Oy Uutta tuulivoimaa Suomeen TuuliWatti Oy Päivän agenda Tervetuloa viestintäpäällikkö Liisa Joenpolvi, TuuliWatti TuuliWatin investointiuutiset toimitusjohtaja Jari Suominen, TuuliWatti Simo uusiutuvan energian

Lisätiedot

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA SAVO-KARJALAN UUMA HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA DI Harri Jyrävä Ramboll Finland Oy, T&K Luopioinen SAVO-KARJALA UUMA HANKKEEN YHTEENVETORAPORTTI MARRASKUU 2012 1 LÄHTÖKOHTIA Savo-Karjalan

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

HELIA TiKo-05 1 (10) Outi Virkki ICT03D Tieto ja tiedon varastointi yrityksessä

HELIA TiKo-05 1 (10) Outi Virkki ICT03D Tieto ja tiedon varastointi yrityksessä HELIA TiKo-05 1 (10) Johdanto Tiedon varastointi?... 2 Tieto?... 2 Varasto?... 3 Tietovarasto?... 4 Miksi tietovarastoja?... 5 Tietojen käsittely... 6 Tietovarastot ja tietojärjestelmät... 7 Tietovarasto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä)

YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä) YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä) Pilotointi Tarkoituksena oli käytännön avulla selvittää käsitteiden eroavuutta ja siitä aiheutuvia YT-ohjelman toimintojen sovellettavuutta,

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA Perustettu 1994, listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ToimipaikatSuomessa, Virossa, Slovakiassa, Saksassa,

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

Linux ylläpitäjän opas. Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT

Linux ylläpitäjän opas. Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT Linux ylläpitäjän opas Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT Lyhyesti - Linux on eräs versio Unix käyttöjärjestelmästä jonka kehitys alkoi jo vuonna 1969 AT&T labroratorioissa

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 ECDL Tietokannat Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 Tavoite Tässä esitellään tutkintovaatimukset moduulille ECDL Tietokannat, joka määrittelee tarvittavat tiedot ja taidot näyttökokeen

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

AC Hannes Statistics Tool. Ilkka Hakkarainen

AC Hannes Statistics Tool. Ilkka Hakkarainen AC Hannes Statistics Tool Ilkka Hakkarainen 24.3.2011 Sisältö 1 Johdanto 2 1.1 Järjestelmän tarkoitus........................ 2 1.2 Toimintaympäristö.......................... 2 1.3 Rajaukset...............................

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op FT Ari Viinikainen Tietokoneen rakenne Keskusyksikkö, CPU Keskusmuisti Aritmeettislooginen yksikkö I/O-laitteet Kontrolliyksikkö Tyypillinen Von Neumann

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot