MERITUULIVOIMALAVALMISTAJIEN YHTEINEN VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERITUULIVOIMALAVALMISTAJIEN YHTEINEN VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 MERITUULIVOIMALAVALMISTAJIEN YHTEINEN VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ RENEWTECH-hanke Kati Raikunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO TERMIT TEOREETTINEN LÄHTÖKOHTA SATAMA JA TUULIVOIMATEOLLISUUS VARASTOINTI Tuulivoimalayksiköiden varastointi Multivarastointi Tullivarastointi YHTEINEN VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ Varastonhallintajärjestelmän malli Vaihtoehtoinen järjestelmämalli Ominaisuuksien vertailu KUSTANNUKSET YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Merituulivoimalasuunnitelmat Itämeren alueella 2

3 1. JOHDANTO RENEWTECH on hanke tuulivoimateknologian ja liiketoiminnan kehittämiseksi Etelä-Suomessa Tämän selvityksen tarkoituksena on tutkia tuulivoimateollisuusyritysten yhteisen varastonhallintajärjestelmän hyödyntämistä tuulivoimalan osien varastoimisessa Haminan sataman alueella. Lähtökohtana selvityksessä toimii alan yrityksistä koostuva Kaakkois-Suomen tuulivoimaklusteri. RENEWTECH-hankkeen alkuvaiheessa tavoitteena oli tuulivoimateollisuuden yritystoiminnan sijoittuminen Haminan sataman alueelle, mutta koko Eurooppaa koettelevan heikentyneen talouskehityksen vuoksi tilanteet muuttuivat hankkeen aikana alituisesti. Ne johtivat lopulta alueella toimivan ainoan tuulivoimateollisuuteen kuuluvan laitoksen konkurssiin. Samasta syystä sataman alueelle suunnitellut muut toiminnot kariutuivat. Niinpä selvityksen tulokset on kirjoitettu yleisestä näkökulmasta niin, että niitä on mahdollista hyödyntää jatkossa, jos vastaavanlainen tuulivoimateollisuuden asettuminen satamaan toteutuu, sekä kaikessa projektiluontoisessa tuotannollisessa toiminnassa. Yhteinen varastonhallintajärjestelmä on kohdennettu yritysten yhteisölle, joka voi toiminnassaan hyödyntää samaa järjestelmää, tarvittaessa yritysten omien järjestelmien rinnalla. Oletustilanteeseen perustuen tuulivoimalavalmistajat harjoittavat liiketoimintaansa Haminan satamassa ja hyödyntävät alueella sijaitsevia varastotiloja. Yhteinen varastonhallintajärjestelmä mahdollistaa muun muassa yhteisen varastokirjanpidon ja tuotetietokannan, tarvikkeiden yhteiskäytön, yhdistettyjen ostojen ja tilausten tekemisen sekä mahdollistaa suuremmat tilauserät. Yhteisen varastonhallintajärjestelmän tuomien lisäarvojen ansiosta klusterin yritysten yhteistyö ja toiminnan tehokkuus lisääntyvät. Yritysten väliselle yhteistyölle tulee tilausta, jos Suomeen suunnitellut merituulivoimalahankkeet etenevät suunnitellusti. Suomenlahden rannikolle on suunnitteilla useita merituulivoimalayksiköitä ja -puistoja, joiden yhteenlaskettu turbiinimäärä on yli turbiinia. Ohjeistuksen demoyrityksenä toimii Nurminen Logistics Oyj (jatkossa Nurminen Logistics). Nurminen Logistics tarjoaa logistiikkapalveluja, kuten rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa, erikois- ja raskaskuljetuksia sekä logistiikan lisäarvopalveluita. Ohjeistuksessa on käytetty pohjana yrityksen varastonhallintajärjestelmää, pilvipalvelujärjestelmää ja varastotiloja. Selvityksen tiedot perustuvat pääosin Mikko Myllärin (teknologiapäällikkö, NELI-hanke, Kymenlaakson ammattikorkea- 3

4 koulu) ja Risto Holopaisen (director, Terminal Services, Nurminen Logistics Services Oyj) kanssa käytyihin keskusteluihin sekä sähköpostiviesteihin marraskuusta 2013 tammikuuhun TERMIT Varastonhallintajärjestelmä eli WMS Warehouse Management System Järjestelmällä hallitaan varaston sisällä tapahtuvaa tavaraliikennettä (vastaanotto, toimitus, pakkaus jne.). Asennettu yleensä organisaation palvelimelle. MCH eli Master Cargo Handling -varastonhallintajärjestelmä MCH-varastonhallintajärjestelmä on demoyrityksellä käytössä oleva tavaranhallintajärjestelmä. Järjestelmästä voi hakea tietoa esimerkiksi tuotenimellä ja -numerolla tai saapumisviitteellä, esimerkiksi tullinumerolla. Varastosaldo näkyy tietokannassa aina ajantasaisena. Järjestelmässä on vain katselumahdollisuus, eivätkä asiakkaat pysty tekemään sinne muutoksia tai lisäyksiä. Pilvipalvelu Netin kautta jaettu ohjelmapalvelu, joka ei vaadi asennusta tai erillistä käyttöönottoa. Tieto ja ohjelmat tallennetaan palvelimelle, joten niihin pääsee käsiksi mistä tahansa. Microsoft SharePoint Online pilvipalvelu Demoyrityksellä käytössä oleva pilvipalvelu. Järjestelmä toimii verkossa, joten sen katselu ja muokkaus on mahdollista mistä vain. Järjestelmässä pystyy katsomaan varastotietoja, muokkaamaan ja lisäämään tarvittaessa tietoja sekä luomaan eritasoisia käyttäjäprofiileja. 3. TEOREETTINEN LÄHTÖKOHTA RENEWTECH-hankkeen teoreettinen lähtökohta pohjautuu ajatukseen, että tuulivoimalavalmistajat toimivat Haminan sataman alueella, valmistavat voimaloiden osat siellä olevissa tehtaissa sekä hyödyntävät alueella sijaitsevia varastointitiloja. Selvityksen tavoitteena on kuvata tilanne, jossa alueella toimivat alan yritykset hyödyntävät toiminnassaan yhteistä varastonhallintajärjestelmää. 4

5 4. SATAMA JA TUULIVOIMATEOLLISUUS Haminan satama pystyy tarjoamaan kattavan toimintaympäristön tuulivoimateollisuudelle. Alueella sijaitsevat varastointitilat pystyvät palvelemaan sekä keskeneräistä tuotantoa että lopputuotteita. Sen lisäksi satamassa sijaitsevat tuulivoimateollisuudelle terminaalipalveluita tarjoavat yritykset. Satamasta tuotteet voi kätevästi siirtää suoraan aluksille loppukuljetusta varten ilman välikuljetusta. Yritysten toimiminen sataman alueella mahdollistaa saumattoman yhteistyön voimalavalmistajien ja varastotiloja operoivien yritysten välillä. Esimerkki tuulivoimateollisuudesta satamassa Bremerhavenin satama Saksassa on laatinut suunnitelman yhdistää tuulivoimateollisuus osaksi sataman toimintaa ja aluetta. Bremerhaven on nähnyt merituulivoimateollisuuden mahdollisuutena alueen laaja-alaisen yritystoiminnan ja sijainnin vuoksi. Kuvassa 1 on hahmotelma tuulivoimateollisuuden perustusalueesta satamassa. Turkoosilla on merkitty suunniteltu teollisuusalue ja keltaisella itse tuulivoimalaterminaali. Olemassa olevat tai suunnitellut kulkureitit tehtailta teollisuusalueelle ja terminaalille on merkitty karttaan punaisella. 5

6 Kuva 1. Havainnekuva Bremerhavenin sataman merituulivoimalaterminaalista (Offshore Wind Port Bremerhaven) Samankaltaista mallia pystyttäisiin hyödyntämään myös Haminan satamaan suunnitellussa merituulivoimalakeskittymässä. Koska alueella sijaitsevat varastointitilat ovat riittävät ja jos sataman läheisyydessä on riittävästi vapaata tonttitilaa, lähtökohdat tuulivoimateollisuuden keskittämiseksi alueen yhteyteen ovat hyvät. 6

7 5. VARASTOINTI Varastoinnin tehtävä on tasoittaa tarvikkeiden saatavuudessa esiintyviä aikaeroja. Varastoitavat tuotteet ovat joko osa keskeneräistä tuotantoa tai lopputuotteiden varastointia. Keskeneräisiä tuotteita varastoidaan silloin, kun tuotteiden valmistus kestää pitkään, eli puolivalmiita tuotteita on koko ajan työn alla tai odottamassa seuraavaan työvaiheeseen pääsyä. Tuulivoimateollisuudessa noin puolet varastointitarpeesta kohdentuu keskeneräisten tuotteiden varastointiin, mihin myös yhteistä varastonhallintajärjestelmää hyödynnettäisiin. Noin puolet varastoitavista on valmiita tuotteita, jotka voidaan tarvittaessa liittää osaksi yhteistä varastonhallintajärjestelmää mutta joiden varastointi ei välttämättä vaadi enää yhteistoimintaa. Tuotteet varastoidaan joko kylmän tai lämmitetyn sisävaraston lattialle, pukeille tai hyllyille tai ulkovarastoon aidatulle kentälle tai varastokonttiin. Tuulivoimateollisuuden käyttöön lanseerattujen varastotilojen tulee olla riittävän suuret ja monipuoliset, jotta osien varastointi on mahdollista vaativissakin olosuhteissa ja valmiiden osien varastointi onnistuisi mahdollisimman lähelle tarvepaikkaa. 5.1 Tuulivoimalayksiköiden varastointi Tuulivoimaloiden osien varastointiin tarvitaan laajat varastointitilat tuotteiden suuren koon vuoksi. Järjestelmällisellä ja ennalta laaditulla varastointisuunnitelmalla saadaan tilat hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Oleellista on osien sijoittaminen varastointitiloihin niin, että niiden liikuttelu ja lastaaminen jatkokuljetukseen sujuu jouhevasti ilman turhia siirtoja. Kuva 2 on malliesimerkki, kuinka voimalan osien varastointi voidaan järjestää varastoalueella. 7

8 Kuva 2. Malliesimerkki varastoinnin toteutuksesta (Autodesk Incorporation) Kuvassa 2 tuulivoimaloiden osat on varastoitu tuoteluokittain ympäri varastoaluetta. Tuotteet on ryhmitelty niin, että osat on mahdollista siirtää ja lastata ilman ylimääräisiä nostoja. Valtaosa valmiista tuotteista on mahdollista varastoida ulos, eivätkä osat vie juurikaan lämmintä sisävarastotilaa. 5.2 Multivarastointi Multivarastoinnilla tarkoitetaan useamman varaston yhtäaikaista käyttöä ja näkymistä varastonhallintajärjestelmässä. Multivarastoinnin etuna on mahdollisuus varastoida tarvikkeita eri varastoihin sijainnin tai olosuhteiden mukaan ja nähdä kaikkien näiden varastojen varastosaldotilanne samassa järjestelmästä. Multivarastointi tuo lisäetuja tuulivoimateollisuudelle ja edistää yhteistyömahdollisuuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Lisämahdollisuuksia tuovat Suomen ulkopuolella sijaitsevat varastot esimerkiksi Baltian maissa, joissa varastointi on mahdollista alihankkijavarastoissa. Tällä tavoin laajennettavissa oleva varastokapasiteetti tarjoaa loistavat puitteet yhteistyölle ja laajentumiselle. 8

9 5.3 Tullivarastointi Tullivarastoinnissa tuotteet on mahdollista varastoida tullivapaasti, ja tulli- ja arvonlisävero maksetaan vasta tavaran varastosta oton eli ulosrahtauksen yhteydessä. Tullivarastointiominaisuuden hyväksyy tullihallitus, joka tarkistaa, että järjestelmä täyttää asetetut ehdot. Varastonpitäjä on vastuussa siitä, että tavarat pysyvät varastossa eli tullivalvonnassa eivätkä joudu vapaaseen liikkeeseen ilman Tullin lupaa, jonka lisäksi varastonpitäjän täytyy pitää varastoitavista tavaroista kirjanpitoa. Oleellisin järjestelmän käyttöön vaikuttava ehto on, että ainoastaan järjestelmän ylläpitäjällä on oikeus muokata ja päivittää ohjelmiston tietoja. Suunnitellun kaltaisessa tuulivoimateollisuuden varastojärjestelyssä tullivarastointiominaisuus olisi hyödyllinen, koska tuotteita on tarkoitus tilata varastoon etukäteen. Ylimääräisissä kuluissa säästettäisiin, kun tullimaksut maksettaisiin vasta tavaran ulosoton yhteydessä. 6 YHTEINEN VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yhteisen varastonhallintajärjestelmän avulla tuulivoimateollisuuden toimijat pystyvät tehostamaan tuotantoaan ja keskinäistä yhteistyötä. Järjestelmän tulee olla ominaisuuksiltaan tarpeeksi monipuolinen, jotta se soveltuu yritysten yhteiseen käyttöön ja pystyy vastamaan tuulivoimateollisuuden varastoinnin erikoistarpeisiin. Yhteisen varastonhallintajärjestelmän etuja on lueteltu alla: Toimitusketju lyhenee, kun tuotantoon tarvittavat osat ja lopputuotteet voidaan välivarastoida suoraan satamaan. Toimituskustannukset pienenevät suurempien kertatilausten myötä. Valmistaminen nopeutuu, kun rakentamiseen tarvittavat tarvikkeet ovat välittömästi saatavilla läheisestä varastosta. Yhteistilaukset ja yhteisten komponenttien valmistus luo kustannussäästöjä On mahdollisuus tilata suurempia eriä valmiiksi varastoon. Varastointijärjestelmä toimii tarvittaessa myös tullivarastona. Tuotetietokanta ja varaosatietokanta voidaan tarvittaessa liittää osaksi järjestelmää. 9

10 6.1 Varastonhallintajärjestelmän malli Ehdotettavassa mallissa varastonhallintajärjestelmä toteutetaan perinteisen ja valtaosalla alan yrityksillä käytössä olevan varastonhallintajärjestelmän avulla, joka on WMS - Warehouse management System. Käytettäessä olemassa olevaa järjestelmää toiminnot on usein määritelty valmiiksi ja ominaisuuksien muokkaaminen voi olla rajoitettu, mutta pienillä muutoksilla niistä saadaan tehtyä tarpeita vastaava kokonaisuus. WMS-järjestelmässä varastokirjanpitoa sekä erillistä tuotetietokantaa ylläpitää ja muokkaa vain varaston ylläpitäjä, eikä siihen ole mahdollista jakaa muokkausoikeuksia muille tahoille. Varastonhallintajärjestelmämallin tulisi sisältää ainakin seuraavat ominaisuudet: yhteinen varastosaldonäkymä varastonäkymä online tietona eli reaaliajassa mahdollisuus lisätä valmiit lopputuotteet samaan järjestelmään tuotetietoluettelo (erillinen tietokanta) multivarastointimahdollisuus tullivarastointimahdollisuus toimintaraportin tulostus. MCH eli Master Cargo Handling -varastonhallintajärjestelmä Selvityksessä järjestelmän malliesimerkkeinä käytetään demoyrityksellä käytössä olevaa Master Cargo Handling -varastonhallintajärjestelmää. Demoyrityksen varastonhallintajärjestelmä soveltuu pienin muutoksin yhteisen järjestelmän tarpeisiin. Varastonhallintajärjestelmä toimii yrityksen palvelimelta ja asiakkaat pääsevät käyttämään sitä intranetin kautta. MCH-varastonhallintajärjestelmästä voi hakea tietoa muun muassa tuotenumerolla tai saapumisviitteellä, kuten tullinumerolla. Tietoa voi hakea varastosaldosta tai esimerkiksi yksittäisestä tuotteesta, jos tahdotaan nähdä, milloin tuote on syötetty tietokantaan, milloin tuote on tullut varastoon tai milloin se on lastattu jatkoa varten. Varastosaldo näkyy tietokannassa aina ajantasaisena. Tilauksia tai muutoksia järjestelmän kautta ei ole mahdollista tehdä, eli järjestelmässä on ainoastaan katselumahdollisuus. MCH-järjestelmän kohdalla tuotetietoluettelo toimii erillisenä järjestelmänä, koska ohjelmaan ei ole mahdollista liittää varastokirjanpidon lisäksi muita tietoja. Järjestelmä toimii myös Tullihallituksen hyväksymänä tullivarastona. Pienin muutoksia järjestelmään on mahdollista liittää myös multivarastointiominaisuus ja todennäköisesti tilausominaisuus, jonka avulla järjestelmässä 10

11 olevien tietojen pohjalta olisi mahdollista tehdä lisätilauksia. Järjestelmä mahdollistaa toimintaraporttien tulostamisen Excel-tiedostomuodossa. Seuraava kuva on demonäkymä varastonhallintajärjestelmästä. Järjestelmä näyttää tiedot valitusta tuotteesta tai tapahtumista valitulla aikavälillä. Kuva 3. Esimerkkinäkymä varastonhallintajärjestelmästä (Nurminen Logistics Oy 2013.) 6.2 Vaihtoehtoinen järjestelmämalli Vaihtoehtoisesti yhteiskäyttöä varten voidaan perustaa kokonaan uusi ohjelmistopohja, käyttämällä esimerkiksi verkon pilvipalvelua. Pilvipalveluna toimivat järjestelmät ovat yleensä monipuolisempia kuin pelkät varastonhallintajärjestelmät, ja ne on lähes järjestäen mahdollista muokata jo perustusvaiheessa kunkin asiakasryhmän tarpeiden mukaan. 11

12 Microsoft SharePoint Online -pilvipalvelu Demoyrityksellä käytössä oleva Microsoft SharePoint Online -pilvipalvelu on varastonhallintajärjestelmää muuntautumiskykyisempi järjestelmä. Pilvipalvelu toimii verkossa, joten sen katselu ja muokkaus on mahdollista mistä vain. Järjestelmässä pystyy varastotietojen katselemisen lisäksi muokkaamaan ja lisäämään tietoja sekä lisäämään tarpeen vaatiessa esimerkiksi kuvia. Palvelu on helposti räätälöitävissä kulloisenkin tarpeen mukaan; varastotiedon lisäksi järjestelmään voi liittää tuotetietokannan ja järjestelmän muokkausoikeudet voidaan jakaa halutulle käyttäjäryhmälle. Jos tullivarastojärjestelmän halutaan osaksi pilvipalvelua, järjestelmä on hyväksytettävä tullihallituksella ennen käyttöönottoa. Microsoft SharePoint Online -järjestelmä käyttää Microsoftin tiedostomuotoja, joista Excel-tiedosto on kätevin varastonhallintajärjestelmän käyttöön. Excel mahdollistaa kullekin varastolle oman varastotilannenäkymän ja yhteisen yhteenvetosivun, oman välilehden tuotetiedoille, omistussuhde- sekä muille tarvittaville tiedoille. Excel-tiedostomuoto on myös todennäköisesti tuttu useimmille tietokoneen käyttäjille, joten sen käyttöönotto ja siihen perehdyttäminen on helppoa ja nopeaa. 6.3 Ominaisuuksien vertailu Vaikka selvitysten perusteella yhteisen järjestelmän pohjana käytettäisiin WMS-järjestelmämallia, myös pilvipalvelusta löytyy hyviä ominaisuuksia järjestelmäpohjaksi. Alla vertailu järjestelmien perusominaisuuksista TIETOJEN RAJALLISUUS / MONIPUOLISUUS WMS - Järjestelmä voi toimia ainoastaan varastotietokantana; tuotetietokannat yms. rinnakkaisissa järjestelmissä. PILVIPALVELU Järjestelmään on mahdollista liittää varastoinnin lisäksi muitakin tietoja, kuten tuotetietokanta ja tilaus-toimitustietokanta. TIETOJEN PÄIVITYSOIKEUS WMS - Vain järjestelmän ylläpitäjällä on päivityssoikeus (HUOM. lisäksi tullivarastoinnissa tullihallituksen ehdot; muokkausoikeus vain järjestelmän ylläpitäjällä). PILVIPALVELU - Oikeudet on mahdollista jakaa halutuille käyttäjäryhmälle (HUOM. tullivarastoinnissa tullihallituksen ehdot; muokkausoikeus vain järjestelmän ylläpitäjällä). 12

13 JÄRJESTELMÄN MUOKATTAVUUS WMS - Valmiiseen järjestelmäpohjaan on vain rajalliset mahdollisuudet lisätä uusia ominaisuuksia. PILVIPALVELU - Järjestelmä muokataan tarpeiden ja toiveiden mukaan. TIETOTURVA WMS - Arkaluontoisetkin tiedot ovat suojassa kolmansilta osapuolilta palveluntarjoajan palvelimella. PILVIPALVELU - Järjestelmä toimii verkossa, joten tiedot mahdollisesti helpommin kolmannen osapuolen saatavilla. LIITÄNNÄISET WMS On mahdollista liittää mm. multivarastointisekä tullivarastointiominaisuus osaksi järjestelmää. PILVIPALVELU On mahdollista liittää mm. multivarastointiominaisuus osaksi järjestelmää. TULLIVARASTOINTI WMS On mahdollista liittää tullivarastointiominaisuus osaksi järjestelmää. PILVIPALVELU - Tullivarastoinnin liittäminen osaksi järjestelmää on selvitettävä Tullihallitukselta. Monipuolisemmat muokkausmahdollisuudet tarjoava pilvipalvelu antaa vapaammat kädet perustusvaiheessa, mutta sen heikkona puolena on esimerkiksi tullijärjestelmän liittämisen epävarmuus. Jos järjestelmän ominaisuusvaatimuksena on pelkkä varastokirjanpito, suositellaan ohjelma perustettavaksi WMS-järjestelmän pohjalle, mutta jos ohjelmistolta halutaan varastokirjanpidon lisäksi muitakin lisäominaisuuksia, voidaan suositella pilvipalvelun käyttöä. Jos tuulivoimalavalmistajat haluavat käyttää yhteistä varastojärjestelmää omien järjestelmiensä rinnalla, WMS-järjestelmän ominaisuudet riittävät todennäköisesti kattamaan vaadittavat tarpeet. 7 KUSTANNUKSET Käyttäjät eivät maksa erikseen varastonhallintajärjestelmän käytöstä, vaan siitä syntyvät kulut sisältyvät varastointihintoihin. Yksinkertaisimmillaan varastointikulut jaetaan käyttäjien kesken tasan, mutta vaihtoehtoisesti kulut voidaan jyvittää toimijoille tuotteiden käytön tai varastointitilan mukaan, mikä tosin voi tuoda lisähaasteita yhteiskäytölle. Varastokierroltaan hitaista tuotteista laskuttaisi varaston ylläpitäjä esimerkiksi kuukausittain. Näin varaston ylläpitäjä saa katettua varastoinnista koituvat kulut. Tällöin tuote-erän omistussuhde siirtyy tuotteen lunastavalle taholle, joka jatkossa hoitaa laskutuksen muilta käyttäjiltä. 13

14 Yhteistilauksissa kierroltaan hitaat tuotteet voitaisiin lunastaa esimerkiksi alan yhdistyksen kautta. Tällöin yhdistys lunastaa tuotteet itselleen ja laskuttaa jatkossa yrityksiltä. Tulee sopia selvät pelisäännöt siitä, kuka vastaa mistäkin osasta varastokuluja. Tuotteiden lunastaja lisää hintaan hänelle aiheutuneet kulut. 8 YHTEENVETO Yhteisen varastonhallintajärjestelmän käyttö tuo yrityksille huomattavia kustannussäästöjä ja edistää toiminnan kannattavuutta. Yhteiskäyttö mahdollistaa yhteistilausten tekemisen, osien yhteiskäytön, tarvikkeiden varmemman saamisen ja yhteisten komponenttien rakentamisen, joten järjestelmä tarjoaa varastoinnin lisäksi useita käytännöllisiä ulottuvuuksia. Yhteistoiminta luo yrityksille mahdollisuuden toiminnan tehostamiseen yhä kiristyvämmässä taloustilanteessa ja hyvät puitteet yhteistyölle. Yhteistyön onnistuminen vaatii yritysten sitoutumista sekä selviä keskinäisiä sopimuksia, ja jos toiminta suunnitellaan ja normit määritellään yhteisymmärryksessä, kilpailutilanne ei ole esteenä yhteistyön onnistumiselle. Tarve ja tavoite määrittelevät pitkälti, kumpi järjestelmistä, WMS vai pilvipalvelu, soveltuu sen hetkiseen tarpeeseen paremmin. Yksinkertaistettuna WMS-varastonhallintajärjestelmä soveltuu järjestelmäpohjaksi silloin, kun yritykset tahtovat käyttää yhteistä varastotietokantaa omien järjestelmien rinnalla. Tällöin vain varastosaldo on yhteisesti jaettavaa tietoa. Jos yritysten intresseissä on tehdä läheisempää yhteistyötä, pilvipalvelu tarjoaa paremmat mahdollisuudet tähän. Pilvipalveluun on mahdollista liittää varastosaldon lisäksi muitakin tietoja, kuten tuoteluettelo ja valokuvia. Tuulivoimateollisuuden logistiikka vaatii erikoiskuljetuskalustoa, suuret varastointitilat sekä erityiset terminaalipalvelut, jotta osien liikuttelu ja kuljetus olisi mahdollista. Kun teollisuus ja sen toiminta istutettaisiin osaksi sataman toimintaa ja aluetta, valmistaminen, varastointi sekä loppukuljetus onnistuvat samasta paikasta. Kuljetusketju lyhenee ja kaluston tarve pienenee, mikä säästää kuluja ja luonnonvaroja. Yritysten yhteistyö korostuu tulevaisuudessa tuulivoimalahankkeiden lisääntyessä. Merituulivoimalahankkeita on tiedossa Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa yhteensä 39. Pelkästään 14

15 Suomessa hankkeita on 16 ja niiden yhteenlaskettu teho on megawattia (MW) ja turbiinitarve tuulivoimaturbiinia. Muissa Itämeren maissa hankkeita on 23. Yhteiseltä tehokkuudeltaan ne ovat MW ja turbiinitarpeeltaan kappaletta. Tulevaisuudessa hankkeiden määrä lisääntyy, kun osaaminen ja kokemus alalla kasvavat ja samalla kansalliset ja kansainväliset yhteistyömahdollisuudet lisääntyvät. Liitteen 1 taulukkoon on koostettu kaikki Itämeren alueella vuonna 2013 käynnissä olevat tuulivoimalahankesuunnitelmat. LÄHTEET Kuva 1. Offshore Wind Port Bremerhaven Information for infrastructure investors. Offshore Terminal Bremerhaven. Tiedosto on ladattavissa sivuilta: [viitattu ] Kuva 2. Autodesk Sustainable Design, Customer Stories. Saatavissa: [viitattu ] Kuva 3. Nurminen Logistics Oy MCH-varastonhallintajärjestelmä 15

16 LIITE 1 Merituulivoimalasuunnitelmat Itämeren alueella Kooste 4C Offshoren ja Suomen tuulivoimayhdistyksen tilastoista 2013 Project Location Project info BALTIC SEA Project capacity Turbine capacity / number of turbines OFFSHORE LATVIA Baltic Wind Park Liepajas, Baltic sea Total 200 MW Model not decided Offshore Wind Park JK ENERGY Liepajas Total 900 MW Model not decided LITHUANIA Lithuania tender Klaipeda, Baltic sea Model not decided Model not decided SWEDEN Kriegers Flak II Trelleborg Total 640 MW 5 MW / 128 turbines Stora Middelgrund Båstad Total 864 MW 8 MW / 108 turbines Storgrundet Söderhamn Total MW 5 MW / turbines Utgrunden II Mörbylång Total 86,4 MW 3,6 MW / 24 turbines Blekinge Offshore AB Sölvesborg Total MW 3-6 MW / turbines Finngrunden Tierp Total MW 6 MW / 185 turbines Kattegat Offshore Falkenburg Total 282 MW 3,6-6 MW / turbines Seaw ind Lake Vänern / Stenkalle Kalrstad Total 90 MW 3-4,5 MW / turbines Skottarevsprojektet / Skottarevet Falkenberg Total 150 MW 5 MW / 30 turbines Södra Midsjöbanken Mörbylånga Total 700 MW 3,6-7 MW / turbines Taggen Vindpark Krisianstad Total 300 MW 3,6-7 MW / turbines Trolleboda Karlskrona Total 150 MW 5 MW / 30 turbines Vindpark Vänern - Extension / VPV+, Stenkalles Karlstad Total 22,5 MW 3-4,5 MW / 2-5 turbines Klocktärnan Piteå Total 660 MW 5 MW / 132 turbines Marviken Norrkonping Total 60 MW 3-5 MW / turbines Petlandsskär Umea Total 90 MW 3 MW / 30 turbines Klasarden Gotland Total 48 MW 2 MW / 24 turbines ESTONIA Hiiumaa Hiiu Total MW Not decided Kihnu South / Kihnuedela Pärnu Total 560 MW Kihnu SouthWest / Kihnuedela Pärnu Total 245 MW 600MW Neugrund Lääne Total MW 5 MW / 38 turbines Baltic Blue - Area A,B,C,D,E Saaremaa Total 2716 MW Total 388 turbines -> Area A - Phase III '' Total 1050 MW 7 MW / 150 turbines Area B - Phase III '' Total 700 MW 7 MW / 100 turbines Area C - Phase II '' Total 420 MW 7 MW / 60 turbines Area D - Phase II '' Total 350 MW 7 MW / 50 turbines Area E - Phase I '' Total 196 MW 7 MW / 28 turbines FINLAND Kemi, Ajos, test turbine Kemi, Ajos, Lappi Total 3 MW 3 MW / 1 turbine Suurhiekka Ii, Suurhiekka Total MW 3-5 MW / 80 turbines Haukipudas, Hoikka-Hiue / Oulu-Haukiputaanalue 2 Luodeletto Total MW Oulun-Haukiputaanalue 1 Haukipudas, Nimettömänmatala Total MW ombined capacity of Kihnu South and Kihnu SouthWest w ill not exceed Kemi Ajos III / Extension Kemi, Ajos, Lappi Total MW Inkoo-Raasepori Inkoo / Raasepori Total MW 3-5 MW / 60 turbines Kristiinankaupunki / Närpiö Kristiinankaupunki / Närpiö Total MW 3-5 MW / 73 turbines Kristiinankaupunki / Siipyy Kristiinankaupunki, Siipyy Total MW 3-5 MW / 80 turbines Oulunsalo-Hailuoto Oulunsalo / Hailuoto Total MW 2,5-3,6 MW / 50 turbines Raahe, Maanahkiainen Raahe Total MW 3-5 MW / 100 turbines Tornio, Röyttä III offshore Tornio, Röyttä Total MW 3-5 MW / turbines Kornäs Korsnäs Total MW turbines Östra Skärgården Kumlingen, Åland Total MW 3 MW / turbines Kotka Kotka Total 2 x 2,5 MW 2,5 MW / 2 turbines Raahe- Pertunmatala Raahe, Pertunmatala Total MW 2-3 MW / 24 turbines Raahe - Ulkonahkiainen Raahe, Ulkonahkiainen Total MW 2-3 MW / 70 turbines

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU!

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! TERVETULOA! Perustaessani Compilatorin 20-vuotta sitten asetin alusta asti tavoitteekseni

Lisätiedot

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA Pro gradu -tutkielma Juha Villman Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto Tammikuu

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Marko Hassinen Jani Bergström Pelastusopisto Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit 1/2015 ISBN:

Lisätiedot

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Marko Hassinen Juhani Silvennoinen Pelastusopisto Pelastusopiston

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

ERP-JÄRJESTELMÄ SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON RFID-HANKKEESEEN

ERP-JÄRJESTELMÄ SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON RFID-HANKKEESEEN ERP-JÄRJESTELMÄ SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON RFID-HANKKEESEEN Petri Huovinen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA Elisa Laitinen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekijä(t) Laitinen, Elisa Julkaisun laji

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot