Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu. Virtualisointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu. Virtualisointi"

Transkriptio

1 Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu Virtualisointi

2 Johdanto Yrityksen on tehtävä useita valintoja arvioidessaan, kuinka se pilviteknologiaa käyttämällä voisi kehittää liiketoimintaa ja resurssien joustavuutta, yksinkertaistaa hallintaa ja madaltaa kustannuksia. Pelkkä palvelukeskeiseen pilviteknologiamalliin siirtyminen ei kuitenkaan automaattisesti tuo etuja. Suurimman hyödyn ja sijoitustuoton saavuttamiseksi pilviteknologiat on käsitettävä osaksi laajamittaisempaa siirtymää kohti tehokasta hallintaa ja integraatiota. Sellaiset pilviteknologiaratkaisut, joita ei voi hallita tehokkaasti tai jotka lisäävät monimutkaisuutta sen vähentämisen sijaan, eivät täysin toteuta lupauksiaan entistä paremmasta tehokkuudesta tai joustavuudesta. Microsoftin pilviteknologiaratkaisut auttavat asiakkaita vastaamaan nykyisiin ja tuleviin IT-haasteisiin. Microsoft -pilviteknologiainfrastruktuuri tarjoaa lisää valinnanvaraa ja joustavuutta, huippuluokan julkiset pilvivaihtoehdot, kattavan alusta loppuun -hallinnan ja ilmaiset pilvikäyttöä lisäävät ratkaisut arvokkaine, heti käyttövalmiine toimintoineen. Microsoft-pilviteknologiat lisää liiketoiminnan ja resurssien joustavuutta ja vähentää samalla hallinnan monimutkaisuutta ja kustannuksia. Tässä asiakirjassa tarkastellaan, kuinka VMware ja Microsoft ovat lähestyneet omia pilviratkaisujaan. VMwaren pilviratkaisuun verrattuna Microsoftin ratkaisun katsotaan tarjoavan paremman hallinnan sekä integroinnin konesalikomponentteihin, paremmat julkiset pilviratkaisut ja yksinkertaisemman lähestymistavan, joka tuottaa asiakkaalle paremmat tulokset. Tässä asiakirjassa tarkastellaan, kuinka VMware ja Microsoft ovat lähestyneet omia pilviratkaisujaan. VMwaren pilviratkaisuun verrattuna Microsoftin ratkaisun katsotaan tarjoavan paremman hallinnan sekä integroinnin palvelinkomponentteihin, paremmat julkiset pilviratkaisut ja yksinkertaisemman lähestymistavan, joka tuottaa asiakkaalle paremmat tulokset. VMwaren pilviratkaisu VMwaren pilviratkaisu perustuu VMwaren vsphere-hypervisor-ympäristöön. VMwaren pilvimallissa asiakkaat luovat VMware-virtuaalikoneita, jotka sisältävät käyttöjärjestelmän ja yhden tai useampia sovelluksia. Nämä virtuaalikoneet toimivat VMware vcenter -palvelimilla, joita isännöidään joko yksityisesti asiakasyrityksen konesalissa tai julkisesti VMwaren jonkin palveluntarjoajan toimesta. Lisäksi VMware tarjoaa käyttöön sovelluskauppapaikan, josta esimääritettyjä virtuaalikoneita voi ladata käytettäväksi VMware-pohjaisessa ympäristössä. 2

3 VMwaren pilviratkaisu koostuu useista erillisistä komponenteista. Eräät näistä komponenteista ovat saatavilla vain VMwaren kalleimmalla lisenssitasolla, ja toiset taas ovat erikseen lisensoitavia ja lisämaksullisia komponentteja: VMware vcompute käyttää ESX-hypervisoria palvelinresurssien virtualisointiin ja näiden resurssien koostamiseen loogisiksi varannoiksi. VMware vstorage tiivistää tallennusresurssit taustalaitteistosta. VMware vnetwork tarjoaa verkkopalvelut pilven virtuaalikoneille. VMware VMotion suorittaa ajonaikaiset virtuaalikonesiirrot yhdestä ESX-isännästä toiseen. VMware Storage VMotion tarjoaa tallennussiirrot tallennusjärjestelmästä toiseen. VMware High Availability valvoo virtuaalikoneita ja virheen havaitessaan käynnistää ne toisessa isännässä. VMware Fault Tolerance tarjoaa VMware-virtuaalikoneille jatkuvan käytettävyyden vikatilanteessa. VMware Data Recovery luo VMware-virtuaalikoneista levypohjaisia varmuuskopioita. VMware vshield Zones valvoo, kirjaa ja estää virtuaalikoneiden välistä liikennettä. VMware VMsafe on ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä VMware-kumppanit voivat liittää tietoturvaohjelmistoja alustaan hypervisor-tasolla. VMware vcenter Orchestratorilla luodaan työnkulkuja, jotka automatisoivat tehtäviä. VMware vcenter Chargebackia käytetään pilviteknologiapalvelujen veloituksen seurantaan ja kustannusten kohdentamiseen. VMware-pilvitekniikan voi rakentaa paikalliseksi yksityispilveksi tai isännöidyksi julkiseksi pilveksi. Paikallinen pilvi käyttää yrityksen konesalin laitteistoa pilviteknologiapalvelujen tarjoamiseen. Isännöity julkinen pilvi käyttää VMware-kumppanin tarjoamaa laitteistoa, joka sijaitsee kumppanin konesalissa. Kummassakaan tapauksessa VMwaren pilviratkaisu ei sisällä sovellusten kattavaa valvontaa tai hallintaa. Sen sijaan vcenter valvoo vain virtuaalikoneiden suoritin- ja muistikäyttöä, jolloin pilven ulkopuolisia käyttöjärjestelmiä ja sovelluksia on hallittava erillisillä työkaluilla. Microsoftin pilviratkaisu Microsoftin pilviratkaisu perustuu palvelujen tarjoamiseen käyttäjälle joustavasta ja helposti hallittavasta infrastruktuurista. Microsoftin asiakkaat voivat ottaa pilvipalveluja käyttöön kahta infrastruktuurimallia hyödyntämällä: yksityinen ja julkinen pilvi. Asiakkaat voivat valita jommankumman infrastruktuurimallin omien sovellustarpeidensa mukaan tai ratkaista monimutkaisemmat ongelmat näitä malleja yhdistelmällä. Valinnanvara ja joustavuus Joustavan ja dynaamisen pilvi-infrastruktuurin haluavat organisaatiot voivat Hyper-V -virtualisointiteknologiaa ja System Center -hallintaratkaisuja hyödyntämällä luoda pilvipalvelut omaan palvelinympäristöön. Voit myös liisata virtuaalikonepohjaisia pilvipalveluja Microsoftin laajalta palveluntarjoajien kumppaniverkostosta joko lisätäkseen dynaamisesti oman ympäristön kapasiteettia tai ulkoistaakseen laitteistohankintojen ja hallinnan 3

4 kustannukset. Kummassakin tapauksessa System Centerin kattava hallinta valvoo laitteistoa, käyttöjärjestelmiä, virtuaalikoneita ja niin fyysisesti asennettuja kuin virtuaalisia sovelluksia. Näin sekä fyysiset että loogiset resurssisi ovat hallinnassa ja valvonnassa. Tämän ansiosta System Center voi valvoa ja hallita koko infrastruktuuria sekä tarjota kokonaiskuvan IT-palvelujesi tilasta ja toiminnoista, mukaan lukien eri järjestelmäkomponenttien väliset riippuvuudet. Tämä helpottaa vianmääritystä ja mahdollistaa palvelinympäristön entistä tehokkaamman toiminnan ja paremman käytettävyyden. Ne yritykset, jotka haluavat hyödyntää erittäin skaalattavaa julkista pilvi-infrastruktuuria, voivat käyttää Microsoftin isännöimää Windows Azure -palveluja. Yritys voi luoda, skaalata ja hallita.net-sovelluksia käytön mukaan perustavalla laskutus- ja hinnoittelumallilla. Molemmat infrastruktuurimallit mukaan lukien Microsoftin pilviteknologiaratkaisut sisältävät seuraavat ominaisuudet: virtualisointi ja automatisointi keskenään yhteentoimivat resurssit, kuten palvelimet, tallennustila ja verkko näiden resurssien hallinta yhtenä kokonaisena ympäristönä. kapasiteetin joustava skaalaaminen suuremmaksi tai pienemmäksi liiketoiminnan tarpeiden mukaan aidosti skaalattavat sovellukset ja kehitystyökalut painopiste palvelujen toimittamisessa liiketoimintaan. Infrastruktuuri, käyttöympäristö ja ohjelmisto palveluna Microsoftin pilviratkaisu tarjoaa kattavan valikoiman palvelupohjaisia komponentteja. Microsoft ei ole keskittynyt vain infrastruktuuripalveluihin VMwaren tapaan, vaan se tarjoaa sekä infrastruktuuripalveluratkaisun lisäksi sovellusalustapalvelut ja yritysohjelmistot palveluna. Infrastructure as a Service -IaaS-mallissa (infrastruktuuri palveluna) asiakkaat saavat tilanteen mukaan tarvittavan tekniikan ja tallennustilan sovellusten ja palvelujen isännöintiin, skaalaamiseen ja hallintaan. Microsoftin konesali-infrastruktuurin ansiosta voit skaalata palvelujasi helposti ja nopeasti koko organisaation tai sen yksittäisten osastojen infrastruktuuritarpeiden mukaan joko paikallisesti tai maailmanlaajuisesti. Windows Azure -käyttöympäristö on Platform as a Service -PaaS-ratkaisu (sovellusalusta palveluna), johon kuuluvat käyttöjärjestelmä, relaatiotietokanta sekä verkkopohjaiset palvelut, jotka tarjoavat turvallisen yhteyden ja sovellusten ulkopuolisen käytön hallinnan. Windows Azuressa voit myös ajaa omia virtuaalikoneita ja tulevaisuudessa omia virtualisoituja sovelluksia. Windows Azure -käyttöympäristö on ajonaikaisia palveluita tarjoava palvelualusta joka tarjoaa organisaatiollesi tutun kehityskokemuksen, skaalattavuuden tilanteen mukaan ja sovellusten nopeamman käyttöönoton. Voit keskittyä itse sovelluksen ja palvelun kehittämiseen ja antaa infrastruktuurin huolet Microsoftin hoidettavaksi. Microsoftin Software as a Service -SaaS-verkkopalvelut (ohjelmistot palveluna) ovat tilauspohjaisia, käytön mukaan ostettavia yritysohjelmistoja. Ne tarjoavat loppukäyttäjille yhdenmukaisen kokemuksen useilla eri laitteilla. 4

5 Office 365 ja Business Productivity Online Suite (BPOS) sisältää tutut ja turvalliset, isännöidyt viestintä- ja yhteistyöratkaisut. Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Office Live Meeting ja Microsoft Office Communications Online ovat globaalisti saatavilla ja kaikenkokoisten organisaatioiden käytettävissä. Exchange Hosted Services -palvelut on valikoima palveluja, joiden avulla organisaatiot voivat suojautua roskapostilta ja haittaohjelmilta, varmistaa sähköisen aineiston säädöstenmukaisen säilytyksen ja arkistoinnin, salata tiedot luottamuksellisuuden säilyttämiseksi ja pitää sähköpostit käytettävissä hätätilanteissa ja niiden jälkeen. Microsoft Dynamics CRM Online tarjoaa käyttöön markkinointi-, myynti- ja asiakaspalveluratkaisuja Microsoft Office Outlookin tai selaimen kautta. Sen ansiosta loppukäyttäjät voivat tehokkaasti automatisoida työnkulkuja ja keskittää asiakastietoja. Office Web Apps -sovellukset ovat helposti käytettäviä verkkopohjaisia versioita Microsoft Office -sovelluksista, kuten Microsoft Word, Microsoft Excel ja Microsoft PowerPoint. Microsoft-pilvipalvelujen käyttäjänä päätät itse, missä suhteessa käytät paikallisia ja ulkoisia ratkaisuja. Voit valita kumppaniksi Microsoftin tai jonkun Microsoftin osaavista kumppaneista ja vaihtaa yhdistelmää tarpeiden lisääntyessä, olipa mallina sitten IaaS, SaaS, PaaS tai mikä tahansa niiden yhdistelmä. Microsoftin pilvipalvelujen vahvuutena on käyttöönoton ja hallinnan helppous. Voit sopeuttaa resurssit työn tarpeisiin ja hallita käyttöympäristöä keskitetysti yhdenmukaisilla hallintaratkaisuilla. Koska voit hyödyntää organisaatiossasi jo tuttuja ja käytössä olevia Microsoft-tekniikoita, voit käyttää olemassa olevaa osaamista ja investointeja laajentaessasi nykyisen infrastruktuurisi pilveen. Julkinen pilvi Microsoftin julkinen pilvi tarjoaa mahdollisuuden ottaa käyttöön, skaalata ja käyttää sovellusalustaa palveluna. Microsoftin Azure on erittäin skaalattava palvelualusta, joka tarjoaa käytön mukaan laskutettavaa joustavuutta Microsoftin konesalikapasiteettia hyödyntämällä. Windows Azure on pilvipalvelukäyttöjärjestelmä, joka toimii kehitys-, palvelunisännöinti- ja palvelunhallintaympäristönä Azure-palvelualustassa. Windows Azure tarjoaa kehittäjille laskenta- ja tallennustilaa, jonka he voivat ottaa käyttöön tarvittaessa. Palvelu antaa mahdollisuuden isännöidä, skaalata ja hallita verkkosovelluksia internet-teknologioilla Microsoftin konesaleista. Asiakkaat voivat käyttää Windows Azurea seuraavasti: Lisää Web Service -toimintoja olemassa oleviin sovelluksiin. Rakenna, muokkaa ja jakele sovelluksia verkossa ilman etupainotteisia infrastruktuuri-investointeja. Voit tallentaa suuria tietomassoja, prosessoida tiedostojoukkojen käsittelyä sekä ulkoistaa tehoa vaativien tai suuren volyymin laskentaprosessien tapaisia toimenpiteitä. Luo, testaa, korjaa ja jakele Web Services -palveluja nopeasti ja edullisesti. 5

6 Säästä paikallisten resurssien rakentamisen ja laajentamisen kustannuksissa ilman etupainotteisia investointeja. Säästä IT-hallinnon työtä ja kustannuksia. Windows Azure madaltaa luotettavien ja skaalattavien verkkosovellusten luomisen kynnystä, koska se pohjautuu tuttuihin Microsoft-tekniikoihin ja toimii olemassa olevan ympäristösi kanssa mukaan lukien ASP.NET, IIS, FastCGI,.NET Full Trust, P/Invoke ja Visual Studio. Kehittäjät voivat näin ollen käyttää olemassa olevia taitojaan verkkopalvelujen luomiseen, testaamiseen, käyttöönottoon ja hallintaan. Windows Azuren tukemiin standardeihin ja protokolliin kuuluvat esimerkiksi SOAP, REST, XML, ja PHP. Windows Azure tarjoaa skaalattavan käyttöympäristön ja monipuolisen kehitysympäristön, jonka avulla kehittäjät voivat keskittyä sovelluksen liiketoiminnalliseen logiikkaan huolehtimatta infrastruktuurin hallinnasta ja ylläpidosta. Windows Azuren Fabric Controller -tekniikan ansiosta organisaatiot voivat skaalata sovelluksia saumattomasti kysynnän nousun ja laskun myötä. Sisäänrakennettu hallintapalvelu mahdollistaa valvonta- ja seurantatoiminnot, ja sen ansiosta kehittäjät voivat keskittyä verkkopalvelujen ja -sovellusten kehittämiseen. Yksityinen pilvi Microsoftin pilvistrategiassa organisaatiot voivat siirtyä käyttämään pilviteknologiamalleja luottaen siihen, että olemassa olevat investoinnit ja osaaminen ovat turvassa ja että niitä voi hyödyntää myös uudessa toimintaympäristössä. Olemassa olevat sovellukset ja palvelut voivat siirtyä yksityiseen pilveen ilman tarvetta opetella tekniikoita, joiden toimivuudesta ei ole takuita, tai lisäämättä toimintoihin tarpeetonta monimutkaisuutta. Microsoftin yksityinen pilvi tekee mahdolliseksi seuraavat toiminnot: palvelinympäristön hallinta yhtenä resurssivarantona skaalattavien sovellusten ja kuormitusten toimitus Palveluihin ja niistä riippuvien toimintojen hallintaan keskittyminen. Kokonaisvaltainen ja kattava hallinta Asiakkaat voivat käyttää Microsoft System Centeriä Microsoftin sekä julkisten että yksityisten pilviteknologioiden hallintaan. System Center sisältää mahdollisuuden valvoa ja hallita palvelinpohjaisia sovelluksia sekä laitteisto-, virtualisointialusta- ja käyttöjärjestelmäohjelmistoja ja sovelluksia. Tämä kattava kyky hallita sekä loogisia että fyysisiä resursseja käyttää yhtä valvonta- ja hallintaratkaisua koko ITinfrastruktuurille, kattaen perinteiset fyysiset palvelimet, virtualisoidut järjestelemät ja palvelinpohjaiset pilvikomponentit. Microsoft System Center toimii tiiviisti Microsoftin pilviratkaisujen kanssa auttaakseen asiakkaita luomaan ja hallitsemaan joustavan ja luotettavan infrastruktuurin, joka antaa sisäisten asiakkaiden käyttää helposti infrastruktuuri-, ohjelmisto- ja käyttöympäristöpalveluja. Ilman valvontaohjelmistoa, joka pystyy tarkkailemaan koko IT-infrastruktuuria laitteistosta sovellustasolle, organisaatiolta puuttuu keskeinen työkalu ja näkyvyys infrastruktuurin hallintaan. Virtualisointia käyttävissä ympäristöissä tämä puute korostuu. Koska palvelinvirtualisointi lisää usein monimutkaisuutta, tehokas virtualisoidun ympäristön hallinta edellyttää ratkaisua, joka voi näyttää syy-yhteydet fyysisten isäntien, 6

7 virtuaalikoneiden ja sovellusten välillä. Microsoft System Center on ainut hallintaratkaisu, joka voi tarjota näin kattavan valvonnan. IT-palvelujen käyttäjät ovat suorassa vuorovaikutuksessa sovellusten kanssa. Siinä missä IT-henkilöstö keskittyy usein infrastruktuurin, kuten palvelinlaitteiston, verkon ja tallennuksen saatavuuteen ja suorituskykyyn, sovellusten käyttäjät ovat kiinnostuneita vain sovelluksen käytettävyydestä, saatavuudesta ja suorituskyvystä. Tästä syystä IT-palveluinfrastruktuurin tehokkaaseen valvontaan on sisällyttävä sovellustason valvonta. Microsoft System Centerin valvonta tuo monipuolisen näkyvyyden ITpalveluinfrastruktuurin sovelluskerrokseen. System Center tarjoaa helposti laajennettavan valvonnan ja hallinnan laitteistoalustalle, virtualisointialustalle, käyttöjärjestelmille ja sovellustasoille Windows Serverille, Windows -asiakkaille, VMware-hypervisoreille ja kumppanien laitteistoratkaisuille, kuten Storage Area Network (SAN) tallennusverkot ja -järjestelmät. Kilpailevat hallinta- ja valvontaratkaisut, kuten VMware vcenter, eivät tarjoa monipuolista näkyvyyttä virtuaalikoneissa toimiviin sovelluksiin. Kattavan valvonta- ja hallintaratkaisun on sisällettävä sovellustason ja loppukäyttäjän kokemuksen mittaavia valvontaominaisuuksia. Ilman sovellustason valvontaa IT-henkilöstö saa ilmoitukset sovellusten toimintakatkoksista tai suorituskyvyn ongelmista käyttäjiltä, jolloin proaktiivinen reagointi on liki olematonta. Tämä pakottaa IT:n reaktiiviseen ongelmien selvittelyyn, mistä ei ole hyötyä hyvän palvelutason säilyttämisen kannalta. Lisäksi toimintakatkokseen johtavat olosuhteet jäävät helposti huomaamatta sellaisia valvontatyökaluja käyttämällä, jotka näyttävät vain isännän muisti- ja suoritinkäytön tai virtuaalikoneiden kuormitukseen liittyvää tietoa. Vain kattava sovellus-tason valvonta tarjoaa tiedot ongelmatilanteeseen johtavista olosuhteista. Valvonnan antamien tietojen perusteella IT-henkilöstö voi tehokkaasti maksimoida palvelimen toiminta-ajan ja suorituskyvyn riippumatta siitä, toimivatko sovellukset virtuaalikoneissa, fyysisissä palvelimissa vai pilvikäyttöympäristössä. Työkalut pilvi-infrastruktuurin käyttöön, operointiin ja hallintaan Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center Microsoftin yksityisessä pilvessä Hyper-V:n yritystason ominaisuudet ja System Centerin kattava integroitu hallinta yhdistyvät Dynamic Infrastructure Toolkit for System Centerin työnkulun automatisointitoimintoihin. Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center on ilmainen ja kumppanilaajennettava työkalupakki, jolla palvelinympäristön resursseja voi jakaa varantoihin, ja niitä jakaa palvelukeskeisesti ja skaalata tarpeen mukaan. Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center sisältää seuraavat toiminnalliset komponentit: Käyttäjien liittäminen: IT- ylläpitäjät voivat taltioida palveluvaatimukset palvelun kuluttajalta. Itsepalvelu / hallintaportaali: IT-palvelupäällikkö voi olla vuorovaikutuksessa palvelunsa kanssa koko sen elinkaaren ajan. Palvelupäälliköillä on lisäksi mahdollisuus käyttää virtuaalikoneita ja monipuolisia raportteja, esimerkiksi resurssien käyttöön pohjautuvaa laskutusta varten. Käyttöönotto: IT-palvelun provisiointi ja käyttöönotto. Virtuaalikoneiden luonti eräajona mahdollistaa useiden virtuaalikoneiden käyttöönoton palveluympäristössä samanaikaisesti tai jaksotetusti. 7

8 Käyttö: Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center hyödyntää Microsoft System Centerin työkaluvalikoimaa (System Center Virtual Machine Manager) virtuaalikoneiden ja alustojen hallintaan. Infrastruktuurin ohjeistus: Ohjeita System Center -tuotteiden asennukseen, määrittämiseen ja käyttöönottoon. Työkalujen ohjeet: Aloitusopas ja verkkokäyttöopas. Dynamic Data Center Toolkit for Hosters Palveluntarjoajille on tarjolla Dynamic Data Center Toolkit for Hosters, joka helpottaa dynaamisten palvelinympäristöjen luomista. Tämä työkalukokoelma sisältää ohjeita ja esimerkkikoodia, joiden avulla palveluntarjoajat voivat luoda automatisoituja, itsepalvelua hyödyntäviä järjestelmiä ympäristöihinsä. Työkalujen ohjeissa kerrotaan: Windows Server 2008 R2:n käyttöönotto virtualisointialustana. Virtuaaliympäristön käynnistäminen (Hyper-V:tä käyttämällä). Tämä asiakirja sisältää: o Windows Server 2008 Hyper-V:hen pohjautuvan virtuaali-infrastruktuurin käyttöönoton kokoonpanot o Active Directory -palvelun määrittäminen usean moniasiakasympäristöihin soveltuvaksi aktiivihakemistoksi. o ympäristön suojaaminen o virtuaaliympäristön hallinta System Center Virtual Machine Managerilla o parhaat käytännöt Virtual Machine Managerin määrittämiseen ja käyttöön o kapasiteetin hallinta. System Centerin asentaminen ja määrittäminen virtuaaliympäristön hallintaa varten. System Center Data Protection Managerin hyödyntäminen virtuaaliympäristön varmuuskopiointia ja palauttamista varten delegoidussa hallintamallissa. Määritä System Center Configuration Manager seuraavia toimia varten: o päivittäminen tarvittaessa o inventaarion seuranta o standardikokoonpanojen ja -ohjelmiston toimittaminen. Määritä System Center Operations Manager valvomaan yksittäisiä loppuasiakkaita ja antamaan heille varoituksia käytäntöjen perusteella. Näiden asiakirjojen lisäksi Dynamic Datacenter Toolkit for Hosters sisältää Microsoft Silverlight -pohjaisen testiportaalin ContosoHosting.com-sivustolle. Tämä portaali sisältää hallintapaneelin, jolla loppukäyttäjät voivat: määrittää ja hallita Hyper-V-pohjaisia asiakkaita suorittaa tiedosto- tai kansiotason varmuuskopiointeja ja palautuksia valvoa tärkeitä mittareita ja vastaanottaa varoituksia asentaa päivityksiä määritettävän aikavälin aikana valvoa tapahtumia. 8

9 Yhdessä esimerkkisovelluksen kanssa työkalut tarjoavat lähdekoodin komentosarjat System Center Server Management Suite Enterprisen ja Windows Server 2008 R2:n määrittämiseen ja hallintaan. Microsoftin pilviratkaisun liiketoiminnallinen arvo Kun asiakkaat jatkavat palvelinten virtualisointia kustannusten säästämiseksi ja palvelinympäristön tehokkuuden lisäämiseksi, he voivat hyödyntää pilviteknologioiden etuja entistä paremman tehokkuuden ja käytettävyyden saavuttamiseksi. Microsoftin pilviteknologiaratkaisussa yhdistyvät yksinkertaisuus ja joustavuus, jotka tarjoavat asiakkaille ainutlaatuista lisäarvoa ja valinnanvaraa. Microsoftin pilviteknologiaympäristön valitseva asiakas saa käyttöönsä kustannustehokkaimmat ja helppokäyttöisimmät työkalut IT-infrastruktuurinsa tehostamiseen. Microsoftin pilviteknologiaratkaisun Windows-pohjainen infrastruktuuri on käyttäjille tuttu, mikä madaltaa pilviteknologiaan siirtymisen kynnystä säästämällä koulutus- ja henkilöstökuluista. System Center tarjoaa asiakkaille markkinoiden integroiduimman ja tehokkaimmin hallinta- ja valvontaratkaisun. Toisin kuin VMwaren pilviratkaisussa Microsoftin ratkaisu tarjoaa hallinnan ja valvonnan, joka ulottuu laitteistosta sovelluksiin ja julkiseen pilveen asti. Kattava valvonta on välttämätöntä suurimman tehokkuuden ja käytettävyyden takaamiseksi, eikä VMware tarjoa sitä osana omaa ratkaisuaan. Microsoftin kattavan valvonnan ansiosta organisaatiot voivat leikata kulujaan tehostamalla tuottavuutta ja siirtymällä proaktiivisempaan hallintaan ja valvontaan. System Center tarjoaa organisaatiolle konesalista pilviteknologiaresurssien täyteen hyödyntämiseen tarvittavan kattavan kuvan, joka näyttää syyseuraussuhteet sekä fyysisten että loogisten järjestelmäkomponenttien välillä. Microsoftin pilviteknologiaratkaisun tarjoama valinnanvara yksityisistä virtuaalikonepohjaisista palveluista julkisiin sovelluspohjaisiin palveluihin antaa asiakkaiden valita itselleen parhaan infrastruktuurin ilman kompromisseja. Asiakkaiden ei tarvitse suunnitella konesalejaan alusta asti uudelleen pilvitekniikan ympärille, vaan he voivat hyödyntää sen etuja välittömästi integroimalla pilviteknologiaa vaiheittain olemassa oleviin toimintoihin ja osaamiskokonaisuuksiin. Ilmaiset Dynamic Datacenter- ja Dynamic Infrastructure -työkalut auttavat asiakkaita siirtymään pilvitekniikan käyttöön. Työkalujen esimerkkikoodi ja ohjeet auttavat ottamaan käyttöön tehokkaan pilviratkaisun, joka soveltuu kunkin asiakkaan omiin tarpeisiin. 9

10 Yhteenveto Microsoftin pilviteknologiaratkaisun valitsevat organisaatiot saavat selkeitä etuja. Ne voivat valita yksityisen tai julkisen pilvimallin tai niiden yhdistelmän omien vaatimustensa perusteella. Jokaisessa infrastruktuurimallissa käytössä ovat System Centerin kattavat ja integroidut valvonta- ja hallintaominaisuudet. Näiden ratkaisujen ansiosta infrastruktuuria voi hallita tehokkaammin kuin VMwaren pilviratkaisussa. Ilmaiset Dynamic Datacenter- ja Dynamic Infrastructure -työkalut sisältävät koodiesimerkkejä ja havainnollisia ohjeita, joiden avulla asiakas voi ryhtyä ottamaan pilvipalveluja käyttöön välittömästi. Microsoftin ratkaisuun päätyvät asiakkaat voivat olemassa olevaa käyttöympäristöosaamistaan hyödyntämällä luoda omaan ympäristöönsä sopivan pilviteknologiaratkaisun. Microsoftin pilviteknologiaratkaisussa tehokkuus ja joustavuus kehittyvät parhaalla tavalla. Microsoftin ratkaisu tarjoaa kilpailijoita enemmän valinnanvaraa ja hallittavuutta helppokäyttöisessä muodossa. Näiden ominaisuuksien ansiosta pilviteknologioiden käyttöönotto on joustavaa ja Microsoftin asiakkaat voivat entistä paremmin vastata liiketoiminnan tarpeisiin edullisemmin ja helpommin. 10

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta.

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Windows Server mikä ratkaisu on sinulle paras? Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan!

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Pilvipalvelut yrityskäytössä Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Sisällysluettelo Lukijalle 3 Mitä pilvipalvelut ovat? 4 Pilvipalvelut ovat jalkautumassa yrityksiin 5 Pilvipalveluiden ominaisuuksia

Lisätiedot

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 AIHE: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY UUSI TUTKIMUS: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY JULKI- SELLA SEKTORILLA

Lisätiedot

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Sisällys Johdanto 3 SAP Business One -ratkaisu: Keskeiset tekijät 4 Liiiketoimintaedut 5 Toimintojen

Lisätiedot

Mikä on Azure, ja miten yrityksesi voi hyötyä siitä?

Mikä on Azure, ja miten yrityksesi voi hyötyä siitä? Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Mikä on Azure?... 3 Pilven ja pilvipalveluiden määritelmä... 3 Windows Azure... 3 Miten yrityksesi voi hyötyä Azuresta?... 5 Miksi pilveen mennään?... 5 Kompozure ja Azure...

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Compostori. Toukokuu 2011. Compostori 2011 1. MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti

Compostori. Toukokuu 2011. Compostori 2011 1. MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti Compostori MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti 19 Toukokuu 2011 Compostori 2011 1 2011 MultiCom Software 20 vuotta COMPOSTORI - MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti Päätoimittaja: Sirkku Ögren MultiCom

Lisätiedot

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja Epicorin toiminnanohjaus Liiketoimintaa ilman rajoja Uudenlaista liiketoimintaa ilman rajoja Liiketoimintaa ilman rajoja on lupaus, jonka Epicorin seuraavan sukupolven yrityssovellukset antavat. Ne poistavat

Lisätiedot

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT Yrityksille Ota käyttöösi nykyaikaiset tietoliikenne-, viestintä- ja ICT-ratkaisut. Ota avuksesi monipuoliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Me mitoitamme ne teidän tarpeisiinne

Lisätiedot

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa Sisällys Johdanto... 2 Kahdeksan CRM-perusasiaa...2 CRM-perusasia 1: Nopea hyöty ratkaisusta... 3 Ryder nopeuttaa

Lisätiedot

HP Koulutuspalvelujen kanssa

HP Koulutuspalvelujen kanssa MEN ESTY HP Koulutuspalvelujen kanssa Tammikuu kesäkuu 2011 Sisällys: Liiketoiminta- ja IT-koulutusratkaisuja Ajankohtaisia aiheita ja uusia kursseja Koulutusvaihtoehdot Kurssien kuvaukset ja paikalliset

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan TOIMINNANOHJAUS Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan 2 Haluan järjestelmän, joka auttaa yritystäni toimimaan kuten minä haluan. Se onnistuu Microsoft Dynamics NAVilla Integroitu

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Symantec Backup Exec System Recovery

Symantec Backup Exec System Recovery Symantec Backup Exec System Recovery Windows-järjestelmien johtava palautusratkaisu Yleistä 7.0 on Windowspohjaisten palvelinten, työasemien ja kannettavien tietokoneiden kattava, levypohjainen palautusratkaisu,

Lisätiedot

EMC SCALEIO YLEISKUVA ARKKITEHTUURISTA JA TOIMINNALLISUUDESTA

EMC SCALEIO YLEISKUVA ARKKITEHTUURISTA JA TOIMINNALLISUUDESTA EMC SCALEIO YLEISKUVA ARKKITEHTUURISTA JA TOIMINNALLISUUDESTA Yhteenveto EMC ScaleIO on ohjelmisto, joka mahdollistaa palvelimien sisäisten tallennusresurssien agregoimisen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi,

Lisätiedot

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä Sisällys Johdanto... 1 Keskittäminen ja muutokset... 2 Microsoft ja yhdistetty viestintä... 2 Yhdistetyn viestinnän hankintakannustimet

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla Sami Lavikko Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 MIKSI LUKISIT TÄMÄN OPPAAN?... 2 MIKÄ ON OFFICE 365?... 2 MITEN HYÖDYN OFFICE 365:STÄ?... 3 MINKÄ

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16 1 BUSINESS NETWORKS Nordic LAN & WAN Communication Oy Nordic LAN & WAN Communication Oy Poliisin tietohallintokeskus PTHK on valinnut in sisäasiainministeriön runkoverkon valtakunnalliseksi tietoturva-

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja YHDISTÄ Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja NOPEUTA Liiketoimintaa ilman rajoja Talouselämän, teollisuudenalojen, yksittäisten yritysten ja liikesuhteiden rajat ovat katoamassa. Markkinakentällä ei olla

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot