Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu. Virtualisointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu. Virtualisointi"

Transkriptio

1 Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu Virtualisointi

2 Johdanto Yrityksen on tehtävä useita valintoja arvioidessaan, kuinka se pilviteknologiaa käyttämällä voisi kehittää liiketoimintaa ja resurssien joustavuutta, yksinkertaistaa hallintaa ja madaltaa kustannuksia. Pelkkä palvelukeskeiseen pilviteknologiamalliin siirtyminen ei kuitenkaan automaattisesti tuo etuja. Suurimman hyödyn ja sijoitustuoton saavuttamiseksi pilviteknologiat on käsitettävä osaksi laajamittaisempaa siirtymää kohti tehokasta hallintaa ja integraatiota. Sellaiset pilviteknologiaratkaisut, joita ei voi hallita tehokkaasti tai jotka lisäävät monimutkaisuutta sen vähentämisen sijaan, eivät täysin toteuta lupauksiaan entistä paremmasta tehokkuudesta tai joustavuudesta. Microsoftin pilviteknologiaratkaisut auttavat asiakkaita vastaamaan nykyisiin ja tuleviin IT-haasteisiin. Microsoft -pilviteknologiainfrastruktuuri tarjoaa lisää valinnanvaraa ja joustavuutta, huippuluokan julkiset pilvivaihtoehdot, kattavan alusta loppuun -hallinnan ja ilmaiset pilvikäyttöä lisäävät ratkaisut arvokkaine, heti käyttövalmiine toimintoineen. Microsoft-pilviteknologiat lisää liiketoiminnan ja resurssien joustavuutta ja vähentää samalla hallinnan monimutkaisuutta ja kustannuksia. Tässä asiakirjassa tarkastellaan, kuinka VMware ja Microsoft ovat lähestyneet omia pilviratkaisujaan. VMwaren pilviratkaisuun verrattuna Microsoftin ratkaisun katsotaan tarjoavan paremman hallinnan sekä integroinnin konesalikomponentteihin, paremmat julkiset pilviratkaisut ja yksinkertaisemman lähestymistavan, joka tuottaa asiakkaalle paremmat tulokset. Tässä asiakirjassa tarkastellaan, kuinka VMware ja Microsoft ovat lähestyneet omia pilviratkaisujaan. VMwaren pilviratkaisuun verrattuna Microsoftin ratkaisun katsotaan tarjoavan paremman hallinnan sekä integroinnin palvelinkomponentteihin, paremmat julkiset pilviratkaisut ja yksinkertaisemman lähestymistavan, joka tuottaa asiakkaalle paremmat tulokset. VMwaren pilviratkaisu VMwaren pilviratkaisu perustuu VMwaren vsphere-hypervisor-ympäristöön. VMwaren pilvimallissa asiakkaat luovat VMware-virtuaalikoneita, jotka sisältävät käyttöjärjestelmän ja yhden tai useampia sovelluksia. Nämä virtuaalikoneet toimivat VMware vcenter -palvelimilla, joita isännöidään joko yksityisesti asiakasyrityksen konesalissa tai julkisesti VMwaren jonkin palveluntarjoajan toimesta. Lisäksi VMware tarjoaa käyttöön sovelluskauppapaikan, josta esimääritettyjä virtuaalikoneita voi ladata käytettäväksi VMware-pohjaisessa ympäristössä. 2

3 VMwaren pilviratkaisu koostuu useista erillisistä komponenteista. Eräät näistä komponenteista ovat saatavilla vain VMwaren kalleimmalla lisenssitasolla, ja toiset taas ovat erikseen lisensoitavia ja lisämaksullisia komponentteja: VMware vcompute käyttää ESX-hypervisoria palvelinresurssien virtualisointiin ja näiden resurssien koostamiseen loogisiksi varannoiksi. VMware vstorage tiivistää tallennusresurssit taustalaitteistosta. VMware vnetwork tarjoaa verkkopalvelut pilven virtuaalikoneille. VMware VMotion suorittaa ajonaikaiset virtuaalikonesiirrot yhdestä ESX-isännästä toiseen. VMware Storage VMotion tarjoaa tallennussiirrot tallennusjärjestelmästä toiseen. VMware High Availability valvoo virtuaalikoneita ja virheen havaitessaan käynnistää ne toisessa isännässä. VMware Fault Tolerance tarjoaa VMware-virtuaalikoneille jatkuvan käytettävyyden vikatilanteessa. VMware Data Recovery luo VMware-virtuaalikoneista levypohjaisia varmuuskopioita. VMware vshield Zones valvoo, kirjaa ja estää virtuaalikoneiden välistä liikennettä. VMware VMsafe on ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä VMware-kumppanit voivat liittää tietoturvaohjelmistoja alustaan hypervisor-tasolla. VMware vcenter Orchestratorilla luodaan työnkulkuja, jotka automatisoivat tehtäviä. VMware vcenter Chargebackia käytetään pilviteknologiapalvelujen veloituksen seurantaan ja kustannusten kohdentamiseen. VMware-pilvitekniikan voi rakentaa paikalliseksi yksityispilveksi tai isännöidyksi julkiseksi pilveksi. Paikallinen pilvi käyttää yrityksen konesalin laitteistoa pilviteknologiapalvelujen tarjoamiseen. Isännöity julkinen pilvi käyttää VMware-kumppanin tarjoamaa laitteistoa, joka sijaitsee kumppanin konesalissa. Kummassakaan tapauksessa VMwaren pilviratkaisu ei sisällä sovellusten kattavaa valvontaa tai hallintaa. Sen sijaan vcenter valvoo vain virtuaalikoneiden suoritin- ja muistikäyttöä, jolloin pilven ulkopuolisia käyttöjärjestelmiä ja sovelluksia on hallittava erillisillä työkaluilla. Microsoftin pilviratkaisu Microsoftin pilviratkaisu perustuu palvelujen tarjoamiseen käyttäjälle joustavasta ja helposti hallittavasta infrastruktuurista. Microsoftin asiakkaat voivat ottaa pilvipalveluja käyttöön kahta infrastruktuurimallia hyödyntämällä: yksityinen ja julkinen pilvi. Asiakkaat voivat valita jommankumman infrastruktuurimallin omien sovellustarpeidensa mukaan tai ratkaista monimutkaisemmat ongelmat näitä malleja yhdistelmällä. Valinnanvara ja joustavuus Joustavan ja dynaamisen pilvi-infrastruktuurin haluavat organisaatiot voivat Hyper-V -virtualisointiteknologiaa ja System Center -hallintaratkaisuja hyödyntämällä luoda pilvipalvelut omaan palvelinympäristöön. Voit myös liisata virtuaalikonepohjaisia pilvipalveluja Microsoftin laajalta palveluntarjoajien kumppaniverkostosta joko lisätäkseen dynaamisesti oman ympäristön kapasiteettia tai ulkoistaakseen laitteistohankintojen ja hallinnan 3

4 kustannukset. Kummassakin tapauksessa System Centerin kattava hallinta valvoo laitteistoa, käyttöjärjestelmiä, virtuaalikoneita ja niin fyysisesti asennettuja kuin virtuaalisia sovelluksia. Näin sekä fyysiset että loogiset resurssisi ovat hallinnassa ja valvonnassa. Tämän ansiosta System Center voi valvoa ja hallita koko infrastruktuuria sekä tarjota kokonaiskuvan IT-palvelujesi tilasta ja toiminnoista, mukaan lukien eri järjestelmäkomponenttien väliset riippuvuudet. Tämä helpottaa vianmääritystä ja mahdollistaa palvelinympäristön entistä tehokkaamman toiminnan ja paremman käytettävyyden. Ne yritykset, jotka haluavat hyödyntää erittäin skaalattavaa julkista pilvi-infrastruktuuria, voivat käyttää Microsoftin isännöimää Windows Azure -palveluja. Yritys voi luoda, skaalata ja hallita.net-sovelluksia käytön mukaan perustavalla laskutus- ja hinnoittelumallilla. Molemmat infrastruktuurimallit mukaan lukien Microsoftin pilviteknologiaratkaisut sisältävät seuraavat ominaisuudet: virtualisointi ja automatisointi keskenään yhteentoimivat resurssit, kuten palvelimet, tallennustila ja verkko näiden resurssien hallinta yhtenä kokonaisena ympäristönä. kapasiteetin joustava skaalaaminen suuremmaksi tai pienemmäksi liiketoiminnan tarpeiden mukaan aidosti skaalattavat sovellukset ja kehitystyökalut painopiste palvelujen toimittamisessa liiketoimintaan. Infrastruktuuri, käyttöympäristö ja ohjelmisto palveluna Microsoftin pilviratkaisu tarjoaa kattavan valikoiman palvelupohjaisia komponentteja. Microsoft ei ole keskittynyt vain infrastruktuuripalveluihin VMwaren tapaan, vaan se tarjoaa sekä infrastruktuuripalveluratkaisun lisäksi sovellusalustapalvelut ja yritysohjelmistot palveluna. Infrastructure as a Service -IaaS-mallissa (infrastruktuuri palveluna) asiakkaat saavat tilanteen mukaan tarvittavan tekniikan ja tallennustilan sovellusten ja palvelujen isännöintiin, skaalaamiseen ja hallintaan. Microsoftin konesali-infrastruktuurin ansiosta voit skaalata palvelujasi helposti ja nopeasti koko organisaation tai sen yksittäisten osastojen infrastruktuuritarpeiden mukaan joko paikallisesti tai maailmanlaajuisesti. Windows Azure -käyttöympäristö on Platform as a Service -PaaS-ratkaisu (sovellusalusta palveluna), johon kuuluvat käyttöjärjestelmä, relaatiotietokanta sekä verkkopohjaiset palvelut, jotka tarjoavat turvallisen yhteyden ja sovellusten ulkopuolisen käytön hallinnan. Windows Azuressa voit myös ajaa omia virtuaalikoneita ja tulevaisuudessa omia virtualisoituja sovelluksia. Windows Azure -käyttöympäristö on ajonaikaisia palveluita tarjoava palvelualusta joka tarjoaa organisaatiollesi tutun kehityskokemuksen, skaalattavuuden tilanteen mukaan ja sovellusten nopeamman käyttöönoton. Voit keskittyä itse sovelluksen ja palvelun kehittämiseen ja antaa infrastruktuurin huolet Microsoftin hoidettavaksi. Microsoftin Software as a Service -SaaS-verkkopalvelut (ohjelmistot palveluna) ovat tilauspohjaisia, käytön mukaan ostettavia yritysohjelmistoja. Ne tarjoavat loppukäyttäjille yhdenmukaisen kokemuksen useilla eri laitteilla. 4

5 Office 365 ja Business Productivity Online Suite (BPOS) sisältää tutut ja turvalliset, isännöidyt viestintä- ja yhteistyöratkaisut. Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Office Live Meeting ja Microsoft Office Communications Online ovat globaalisti saatavilla ja kaikenkokoisten organisaatioiden käytettävissä. Exchange Hosted Services -palvelut on valikoima palveluja, joiden avulla organisaatiot voivat suojautua roskapostilta ja haittaohjelmilta, varmistaa sähköisen aineiston säädöstenmukaisen säilytyksen ja arkistoinnin, salata tiedot luottamuksellisuuden säilyttämiseksi ja pitää sähköpostit käytettävissä hätätilanteissa ja niiden jälkeen. Microsoft Dynamics CRM Online tarjoaa käyttöön markkinointi-, myynti- ja asiakaspalveluratkaisuja Microsoft Office Outlookin tai selaimen kautta. Sen ansiosta loppukäyttäjät voivat tehokkaasti automatisoida työnkulkuja ja keskittää asiakastietoja. Office Web Apps -sovellukset ovat helposti käytettäviä verkkopohjaisia versioita Microsoft Office -sovelluksista, kuten Microsoft Word, Microsoft Excel ja Microsoft PowerPoint. Microsoft-pilvipalvelujen käyttäjänä päätät itse, missä suhteessa käytät paikallisia ja ulkoisia ratkaisuja. Voit valita kumppaniksi Microsoftin tai jonkun Microsoftin osaavista kumppaneista ja vaihtaa yhdistelmää tarpeiden lisääntyessä, olipa mallina sitten IaaS, SaaS, PaaS tai mikä tahansa niiden yhdistelmä. Microsoftin pilvipalvelujen vahvuutena on käyttöönoton ja hallinnan helppous. Voit sopeuttaa resurssit työn tarpeisiin ja hallita käyttöympäristöä keskitetysti yhdenmukaisilla hallintaratkaisuilla. Koska voit hyödyntää organisaatiossasi jo tuttuja ja käytössä olevia Microsoft-tekniikoita, voit käyttää olemassa olevaa osaamista ja investointeja laajentaessasi nykyisen infrastruktuurisi pilveen. Julkinen pilvi Microsoftin julkinen pilvi tarjoaa mahdollisuuden ottaa käyttöön, skaalata ja käyttää sovellusalustaa palveluna. Microsoftin Azure on erittäin skaalattava palvelualusta, joka tarjoaa käytön mukaan laskutettavaa joustavuutta Microsoftin konesalikapasiteettia hyödyntämällä. Windows Azure on pilvipalvelukäyttöjärjestelmä, joka toimii kehitys-, palvelunisännöinti- ja palvelunhallintaympäristönä Azure-palvelualustassa. Windows Azure tarjoaa kehittäjille laskenta- ja tallennustilaa, jonka he voivat ottaa käyttöön tarvittaessa. Palvelu antaa mahdollisuuden isännöidä, skaalata ja hallita verkkosovelluksia internet-teknologioilla Microsoftin konesaleista. Asiakkaat voivat käyttää Windows Azurea seuraavasti: Lisää Web Service -toimintoja olemassa oleviin sovelluksiin. Rakenna, muokkaa ja jakele sovelluksia verkossa ilman etupainotteisia infrastruktuuri-investointeja. Voit tallentaa suuria tietomassoja, prosessoida tiedostojoukkojen käsittelyä sekä ulkoistaa tehoa vaativien tai suuren volyymin laskentaprosessien tapaisia toimenpiteitä. Luo, testaa, korjaa ja jakele Web Services -palveluja nopeasti ja edullisesti. 5

6 Säästä paikallisten resurssien rakentamisen ja laajentamisen kustannuksissa ilman etupainotteisia investointeja. Säästä IT-hallinnon työtä ja kustannuksia. Windows Azure madaltaa luotettavien ja skaalattavien verkkosovellusten luomisen kynnystä, koska se pohjautuu tuttuihin Microsoft-tekniikoihin ja toimii olemassa olevan ympäristösi kanssa mukaan lukien ASP.NET, IIS, FastCGI,.NET Full Trust, P/Invoke ja Visual Studio. Kehittäjät voivat näin ollen käyttää olemassa olevia taitojaan verkkopalvelujen luomiseen, testaamiseen, käyttöönottoon ja hallintaan. Windows Azuren tukemiin standardeihin ja protokolliin kuuluvat esimerkiksi SOAP, REST, XML, ja PHP. Windows Azure tarjoaa skaalattavan käyttöympäristön ja monipuolisen kehitysympäristön, jonka avulla kehittäjät voivat keskittyä sovelluksen liiketoiminnalliseen logiikkaan huolehtimatta infrastruktuurin hallinnasta ja ylläpidosta. Windows Azuren Fabric Controller -tekniikan ansiosta organisaatiot voivat skaalata sovelluksia saumattomasti kysynnän nousun ja laskun myötä. Sisäänrakennettu hallintapalvelu mahdollistaa valvonta- ja seurantatoiminnot, ja sen ansiosta kehittäjät voivat keskittyä verkkopalvelujen ja -sovellusten kehittämiseen. Yksityinen pilvi Microsoftin pilvistrategiassa organisaatiot voivat siirtyä käyttämään pilviteknologiamalleja luottaen siihen, että olemassa olevat investoinnit ja osaaminen ovat turvassa ja että niitä voi hyödyntää myös uudessa toimintaympäristössä. Olemassa olevat sovellukset ja palvelut voivat siirtyä yksityiseen pilveen ilman tarvetta opetella tekniikoita, joiden toimivuudesta ei ole takuita, tai lisäämättä toimintoihin tarpeetonta monimutkaisuutta. Microsoftin yksityinen pilvi tekee mahdolliseksi seuraavat toiminnot: palvelinympäristön hallinta yhtenä resurssivarantona skaalattavien sovellusten ja kuormitusten toimitus Palveluihin ja niistä riippuvien toimintojen hallintaan keskittyminen. Kokonaisvaltainen ja kattava hallinta Asiakkaat voivat käyttää Microsoft System Centeriä Microsoftin sekä julkisten että yksityisten pilviteknologioiden hallintaan. System Center sisältää mahdollisuuden valvoa ja hallita palvelinpohjaisia sovelluksia sekä laitteisto-, virtualisointialusta- ja käyttöjärjestelmäohjelmistoja ja sovelluksia. Tämä kattava kyky hallita sekä loogisia että fyysisiä resursseja käyttää yhtä valvonta- ja hallintaratkaisua koko ITinfrastruktuurille, kattaen perinteiset fyysiset palvelimet, virtualisoidut järjestelemät ja palvelinpohjaiset pilvikomponentit. Microsoft System Center toimii tiiviisti Microsoftin pilviratkaisujen kanssa auttaakseen asiakkaita luomaan ja hallitsemaan joustavan ja luotettavan infrastruktuurin, joka antaa sisäisten asiakkaiden käyttää helposti infrastruktuuri-, ohjelmisto- ja käyttöympäristöpalveluja. Ilman valvontaohjelmistoa, joka pystyy tarkkailemaan koko IT-infrastruktuuria laitteistosta sovellustasolle, organisaatiolta puuttuu keskeinen työkalu ja näkyvyys infrastruktuurin hallintaan. Virtualisointia käyttävissä ympäristöissä tämä puute korostuu. Koska palvelinvirtualisointi lisää usein monimutkaisuutta, tehokas virtualisoidun ympäristön hallinta edellyttää ratkaisua, joka voi näyttää syy-yhteydet fyysisten isäntien, 6

7 virtuaalikoneiden ja sovellusten välillä. Microsoft System Center on ainut hallintaratkaisu, joka voi tarjota näin kattavan valvonnan. IT-palvelujen käyttäjät ovat suorassa vuorovaikutuksessa sovellusten kanssa. Siinä missä IT-henkilöstö keskittyy usein infrastruktuurin, kuten palvelinlaitteiston, verkon ja tallennuksen saatavuuteen ja suorituskykyyn, sovellusten käyttäjät ovat kiinnostuneita vain sovelluksen käytettävyydestä, saatavuudesta ja suorituskyvystä. Tästä syystä IT-palveluinfrastruktuurin tehokkaaseen valvontaan on sisällyttävä sovellustason valvonta. Microsoft System Centerin valvonta tuo monipuolisen näkyvyyden ITpalveluinfrastruktuurin sovelluskerrokseen. System Center tarjoaa helposti laajennettavan valvonnan ja hallinnan laitteistoalustalle, virtualisointialustalle, käyttöjärjestelmille ja sovellustasoille Windows Serverille, Windows -asiakkaille, VMware-hypervisoreille ja kumppanien laitteistoratkaisuille, kuten Storage Area Network (SAN) tallennusverkot ja -järjestelmät. Kilpailevat hallinta- ja valvontaratkaisut, kuten VMware vcenter, eivät tarjoa monipuolista näkyvyyttä virtuaalikoneissa toimiviin sovelluksiin. Kattavan valvonta- ja hallintaratkaisun on sisällettävä sovellustason ja loppukäyttäjän kokemuksen mittaavia valvontaominaisuuksia. Ilman sovellustason valvontaa IT-henkilöstö saa ilmoitukset sovellusten toimintakatkoksista tai suorituskyvyn ongelmista käyttäjiltä, jolloin proaktiivinen reagointi on liki olematonta. Tämä pakottaa IT:n reaktiiviseen ongelmien selvittelyyn, mistä ei ole hyötyä hyvän palvelutason säilyttämisen kannalta. Lisäksi toimintakatkokseen johtavat olosuhteet jäävät helposti huomaamatta sellaisia valvontatyökaluja käyttämällä, jotka näyttävät vain isännän muisti- ja suoritinkäytön tai virtuaalikoneiden kuormitukseen liittyvää tietoa. Vain kattava sovellus-tason valvonta tarjoaa tiedot ongelmatilanteeseen johtavista olosuhteista. Valvonnan antamien tietojen perusteella IT-henkilöstö voi tehokkaasti maksimoida palvelimen toiminta-ajan ja suorituskyvyn riippumatta siitä, toimivatko sovellukset virtuaalikoneissa, fyysisissä palvelimissa vai pilvikäyttöympäristössä. Työkalut pilvi-infrastruktuurin käyttöön, operointiin ja hallintaan Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center Microsoftin yksityisessä pilvessä Hyper-V:n yritystason ominaisuudet ja System Centerin kattava integroitu hallinta yhdistyvät Dynamic Infrastructure Toolkit for System Centerin työnkulun automatisointitoimintoihin. Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center on ilmainen ja kumppanilaajennettava työkalupakki, jolla palvelinympäristön resursseja voi jakaa varantoihin, ja niitä jakaa palvelukeskeisesti ja skaalata tarpeen mukaan. Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center sisältää seuraavat toiminnalliset komponentit: Käyttäjien liittäminen: IT- ylläpitäjät voivat taltioida palveluvaatimukset palvelun kuluttajalta. Itsepalvelu / hallintaportaali: IT-palvelupäällikkö voi olla vuorovaikutuksessa palvelunsa kanssa koko sen elinkaaren ajan. Palvelupäälliköillä on lisäksi mahdollisuus käyttää virtuaalikoneita ja monipuolisia raportteja, esimerkiksi resurssien käyttöön pohjautuvaa laskutusta varten. Käyttöönotto: IT-palvelun provisiointi ja käyttöönotto. Virtuaalikoneiden luonti eräajona mahdollistaa useiden virtuaalikoneiden käyttöönoton palveluympäristössä samanaikaisesti tai jaksotetusti. 7

8 Käyttö: Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center hyödyntää Microsoft System Centerin työkaluvalikoimaa (System Center Virtual Machine Manager) virtuaalikoneiden ja alustojen hallintaan. Infrastruktuurin ohjeistus: Ohjeita System Center -tuotteiden asennukseen, määrittämiseen ja käyttöönottoon. Työkalujen ohjeet: Aloitusopas ja verkkokäyttöopas. Dynamic Data Center Toolkit for Hosters Palveluntarjoajille on tarjolla Dynamic Data Center Toolkit for Hosters, joka helpottaa dynaamisten palvelinympäristöjen luomista. Tämä työkalukokoelma sisältää ohjeita ja esimerkkikoodia, joiden avulla palveluntarjoajat voivat luoda automatisoituja, itsepalvelua hyödyntäviä järjestelmiä ympäristöihinsä. Työkalujen ohjeissa kerrotaan: Windows Server 2008 R2:n käyttöönotto virtualisointialustana. Virtuaaliympäristön käynnistäminen (Hyper-V:tä käyttämällä). Tämä asiakirja sisältää: o Windows Server 2008 Hyper-V:hen pohjautuvan virtuaali-infrastruktuurin käyttöönoton kokoonpanot o Active Directory -palvelun määrittäminen usean moniasiakasympäristöihin soveltuvaksi aktiivihakemistoksi. o ympäristön suojaaminen o virtuaaliympäristön hallinta System Center Virtual Machine Managerilla o parhaat käytännöt Virtual Machine Managerin määrittämiseen ja käyttöön o kapasiteetin hallinta. System Centerin asentaminen ja määrittäminen virtuaaliympäristön hallintaa varten. System Center Data Protection Managerin hyödyntäminen virtuaaliympäristön varmuuskopiointia ja palauttamista varten delegoidussa hallintamallissa. Määritä System Center Configuration Manager seuraavia toimia varten: o päivittäminen tarvittaessa o inventaarion seuranta o standardikokoonpanojen ja -ohjelmiston toimittaminen. Määritä System Center Operations Manager valvomaan yksittäisiä loppuasiakkaita ja antamaan heille varoituksia käytäntöjen perusteella. Näiden asiakirjojen lisäksi Dynamic Datacenter Toolkit for Hosters sisältää Microsoft Silverlight -pohjaisen testiportaalin ContosoHosting.com-sivustolle. Tämä portaali sisältää hallintapaneelin, jolla loppukäyttäjät voivat: määrittää ja hallita Hyper-V-pohjaisia asiakkaita suorittaa tiedosto- tai kansiotason varmuuskopiointeja ja palautuksia valvoa tärkeitä mittareita ja vastaanottaa varoituksia asentaa päivityksiä määritettävän aikavälin aikana valvoa tapahtumia. 8

9 Yhdessä esimerkkisovelluksen kanssa työkalut tarjoavat lähdekoodin komentosarjat System Center Server Management Suite Enterprisen ja Windows Server 2008 R2:n määrittämiseen ja hallintaan. Microsoftin pilviratkaisun liiketoiminnallinen arvo Kun asiakkaat jatkavat palvelinten virtualisointia kustannusten säästämiseksi ja palvelinympäristön tehokkuuden lisäämiseksi, he voivat hyödyntää pilviteknologioiden etuja entistä paremman tehokkuuden ja käytettävyyden saavuttamiseksi. Microsoftin pilviteknologiaratkaisussa yhdistyvät yksinkertaisuus ja joustavuus, jotka tarjoavat asiakkaille ainutlaatuista lisäarvoa ja valinnanvaraa. Microsoftin pilviteknologiaympäristön valitseva asiakas saa käyttöönsä kustannustehokkaimmat ja helppokäyttöisimmät työkalut IT-infrastruktuurinsa tehostamiseen. Microsoftin pilviteknologiaratkaisun Windows-pohjainen infrastruktuuri on käyttäjille tuttu, mikä madaltaa pilviteknologiaan siirtymisen kynnystä säästämällä koulutus- ja henkilöstökuluista. System Center tarjoaa asiakkaille markkinoiden integroiduimman ja tehokkaimmin hallinta- ja valvontaratkaisun. Toisin kuin VMwaren pilviratkaisussa Microsoftin ratkaisu tarjoaa hallinnan ja valvonnan, joka ulottuu laitteistosta sovelluksiin ja julkiseen pilveen asti. Kattava valvonta on välttämätöntä suurimman tehokkuuden ja käytettävyyden takaamiseksi, eikä VMware tarjoa sitä osana omaa ratkaisuaan. Microsoftin kattavan valvonnan ansiosta organisaatiot voivat leikata kulujaan tehostamalla tuottavuutta ja siirtymällä proaktiivisempaan hallintaan ja valvontaan. System Center tarjoaa organisaatiolle konesalista pilviteknologiaresurssien täyteen hyödyntämiseen tarvittavan kattavan kuvan, joka näyttää syyseuraussuhteet sekä fyysisten että loogisten järjestelmäkomponenttien välillä. Microsoftin pilviteknologiaratkaisun tarjoama valinnanvara yksityisistä virtuaalikonepohjaisista palveluista julkisiin sovelluspohjaisiin palveluihin antaa asiakkaiden valita itselleen parhaan infrastruktuurin ilman kompromisseja. Asiakkaiden ei tarvitse suunnitella konesalejaan alusta asti uudelleen pilvitekniikan ympärille, vaan he voivat hyödyntää sen etuja välittömästi integroimalla pilviteknologiaa vaiheittain olemassa oleviin toimintoihin ja osaamiskokonaisuuksiin. Ilmaiset Dynamic Datacenter- ja Dynamic Infrastructure -työkalut auttavat asiakkaita siirtymään pilvitekniikan käyttöön. Työkalujen esimerkkikoodi ja ohjeet auttavat ottamaan käyttöön tehokkaan pilviratkaisun, joka soveltuu kunkin asiakkaan omiin tarpeisiin. 9

10 Yhteenveto Microsoftin pilviteknologiaratkaisun valitsevat organisaatiot saavat selkeitä etuja. Ne voivat valita yksityisen tai julkisen pilvimallin tai niiden yhdistelmän omien vaatimustensa perusteella. Jokaisessa infrastruktuurimallissa käytössä ovat System Centerin kattavat ja integroidut valvonta- ja hallintaominaisuudet. Näiden ratkaisujen ansiosta infrastruktuuria voi hallita tehokkaammin kuin VMwaren pilviratkaisussa. Ilmaiset Dynamic Datacenter- ja Dynamic Infrastructure -työkalut sisältävät koodiesimerkkejä ja havainnollisia ohjeita, joiden avulla asiakas voi ryhtyä ottamaan pilvipalveluja käyttöön välittömästi. Microsoftin ratkaisuun päätyvät asiakkaat voivat olemassa olevaa käyttöympäristöosaamistaan hyödyntämällä luoda omaan ympäristöönsä sopivan pilviteknologiaratkaisun. Microsoftin pilviteknologiaratkaisussa tehokkuus ja joustavuus kehittyvät parhaalla tavalla. Microsoftin ratkaisu tarjoaa kilpailijoita enemmän valinnanvaraa ja hallittavuutta helppokäyttöisessä muodossa. Näiden ominaisuuksien ansiosta pilviteknologioiden käyttöönotto on joustavaa ja Microsoftin asiakkaat voivat entistä paremmin vastata liiketoiminnan tarpeisiin edullisemmin ja helpommin. 10

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 t SC Orchestrator 2012 SP1 Harri Puupponen 5.3.2013 t 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Sisältö Yleistä Arkkitehtuuri Uudet ominaisuudet Demoja

Lisätiedot

Mobiililaitteiden hallinta. Andrei Kolmakow

Mobiililaitteiden hallinta. Andrei Kolmakow Mobiililaitteiden hallinta Andrei Kolmakow andrei@ilonait.fi Esittäjä: Andrei Kolmakow Technical Manager Ilona IT Oy Kokemus mobiililaitteiden hallinnasta vuodesta 2011 Ensimmäinen tekninen koulutus 09/2011

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

helppokäyttöisen, tehtäväperustaisen hallintaliittymän. Se myös parantaa sivustojen yhteishallintaa, ja mukana on tietoturvaparannuksia sekä

helppokäyttöisen, tehtäväperustaisen hallintaliittymän. Se myös parantaa sivustojen yhteishallintaa, ja mukana on tietoturvaparannuksia sekä Microsoft, Standard, Enterprise ja Datacenter Edition Microsoft for Itanium-Based Systems Microsoft Web Server Microsoft Hyper-V Microsoft Client Access License Microsoft Microsoft Terminal Services Client

Lisätiedot

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu VMwaren keskitetty työasemaratkaisu Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland Työasemia virtualisoidaan - nyt By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized. Brian Gammage and

Lisätiedot

Ylläpitäjät, järjestelmäarkkitehdit ja muut, jotka huolehtivat VMwareinfrastruktuurin

Ylläpitäjät, järjestelmäarkkitehdit ja muut, jotka huolehtivat VMwareinfrastruktuurin KOULUTUSTIEDOTE 1(6) VMWARE VSPHERE 5: INSTALL, CONFIGURE AND MANAGE II Tavoite Koulutuksen jälkeen osallistujat hallitsevat VMware vsphere -ympäristön asennuksen, konfiguroinnin ja hallinnan. Koulutus

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

SQL Server lisensointi

SQL Server lisensointi -lisensointi Julkaistu: 3.11.2011 Tekijänoikeudet Tämä asiakirja on laadittu ennen tuotteen valmistumista. Tämän vuoksi Microsoft ei voi taata, että kaikki tässä esitetyt tiedot vastaavat täsmällisesti

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Palvelininfrastruktuurin optimointi

Palvelininfrastruktuurin optimointi IT-toimintakustannusten vähentämisen parhaat käytännöt Tiivistelmä Tässä raportissa kuvataan, miten yritysten IT-päälliköt ja -päätöksentekijät voivat vähentää IT-toimintojen kustannuksia sekä tehostaa

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen. tallennukseen. 50x. IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä.

Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen. tallennukseen. 50x. IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen 50x tallennukseen IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Tallennustilan hinta laskee noin 25% vuodessa, mutta datamäärä kasvaa samaan

Lisätiedot

SUOJAA YRITYKSESI KAIKKIALLA. Protection Service for Business

SUOJAA YRITYKSESI KAIKKIALLA. Protection Service for Business SUOJAA YRITYKSESI KAIKKIALLA Protection Service for Business ELÄMME LIIKKUVASSA MAAILMASSA Wifi Jalankulkija Nykypäivänä käytämme useampia laitteita ja yhteyksiä kuin koskaan aiemmin. Työskentelyn ajankohta,

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum B2B Cloud Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Basware e-invoicing Forum 29.3.2012 Sisältö Basware lyhyesti Transaktiokaaos Mikä ihmeen B2B Cloud Basware lyhyesti Historia Perustettu

Lisätiedot

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Tämän materiaalin käyttäminen ja muokkaaminen on sallittua tietyin ehdoin. Lue tarkemmat tiedot viimeiseltä sivulta. Mikko Lammi mikko.lammi@tampere.fi 040

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

Office 2010 ja SharePoint 2010: tuottava ja tehokas

Office 2010 ja SharePoint 2010: tuottava ja tehokas Office 2010 ja SharePoint 2010: tuottava ja tehokas Paras käyttäjäkokemus tietokoneella, puhelimella ja selaimella Tämän asiakirjan tiedot ilmentävät Microsoft Corporationin kantaa käsiteltyihin kysymyksiin

Lisätiedot

Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions. Oracle Finland Oy

Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions. Oracle Finland Oy Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions Oracle Finland Oy Puolimatkassa Fusioniin Yritysostoja Collaxa Kesäkuu 2004 Prosessi-integraatio ohjelmisto PeopleSoft Tammikuu 2005 Yritysohjelmisto

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

riippumatonta ja puolueetonta IT auditointia haastavien IT-ympäristöjen konsultointia erityistoimeksiannot

riippumatonta ja puolueetonta IT auditointia haastavien IT-ympäristöjen konsultointia erityistoimeksiannot riippumatonta ja puolueetonta IT auditointia haastavien IT-ympäristöjen konsultointia erityistoimeksiannot Seuraavan tunnin aiheita Mikä on Office 365? Vaihtoehdot hankinnalle? Käyttökokemukset Mitä pitää

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Office 365 palvelut. Siis: (koskee sekä opettajia että oppilaita)

Office 365 palvelut. Siis: (koskee sekä opettajia että oppilaita) Office 365 KB 2016 Office 365 palvelut Seuraavat palvelut ovat käytössä Espoossa Onedrive for Business tallennustila ( pilvi ). Tallennustilaa on 1 teratavua. Office 365 tuotteen voi asentaa 5 omalle tietokoneelle

Lisätiedot

Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus

Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus 22.5.2013 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 2/8/13!1 Agenda Nykytila Teknisten

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Rajapintapalvelut ja verkkojulkaisu MapInfon

Rajapintapalvelut ja verkkojulkaisu MapInfon Rajapintapalvelut ja verkkojulkaisu MapInfon tuotteilla Vesa Raulos Senior Systems Engineer Pitney Bowes Software Taustaa ja yritys MapInfo Corporation perustettiin USA:ssa vuonna 1986 Pioneeri helppokäyttöisten

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

20 SYYTÄ, MIKSI JOKAISEN SEURAAVAN TIETOKONEEN TULISI OLLA THINKPAD TAI THINKCENTRE

20 SYYTÄ, MIKSI JOKAISEN SEURAAVAN TIETOKONEEN TULISI OLLA THINKPAD TAI THINKCENTRE 20 SYYTÄ, MIKSI JOKAISEN SEURAAVAN TIETOKONEEN TULISI OLLA THINKPAD TAI THINKCENTRE THINKVANTAGE TECHNOLOGY AND DESIGN Napsauta tästä ThinkVantage Technology and Design -ominaisuudet ovat ThinkPad -kannettaviin

Lisätiedot

Pakettivälitteisyyden vaikutukset matkapuhelinoperaattorin keskusverkon kustannusrakenteeseen

Pakettivälitteisyyden vaikutukset matkapuhelinoperaattorin keskusverkon kustannusrakenteeseen Pakettivälitteisyyden vaikutukset matkapuhelinoperaattorin keskusverkon kustannusrakenteeseen Jussi Laimio Valvoja: Professori Heikki Hämmäinen May 30, 2006 Internal/Relation/Identifier/Version 1 (?) Sisällysluettelo

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Viitekehys hallinnossa

Viitekehys hallinnossa JulkICTLab Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen julkishallinnon eri projektien

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

HP Workspace. Käyttöopas

HP Workspace. Käyttöopas HP Workspace Käyttöopas Copyright 2016 HP Development Company, L.P. @ 2016 Google Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Google Drive on Google Inc:n tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Versio 1.0.1, 26.4.2016 Sisältö Yleistä... 3 Visio: Kaupunkien palvelukehitys rajapinnat edellä... 5 Yhteiset tavoitteet... 6 Avoimuus käytössä ja kehityksessä...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila X-Road.eu versio 5.x Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä Mikael Puusa Hyväksyjä Tuula Kanerva Tila Hyväksytty Versio 0.3 Julkisuusluokka Tieran sisäinen (myös alihankkijoiden käytettävissä)

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen 1 Syitä liiketoimintasovellusten modernisointiin Sovellusten käyttötarkoitus

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven. kuvankäsittelyohjelmiston. Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi

LEHDISTÖTIEDOTE. Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven. kuvankäsittelyohjelmiston. Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven kuvankäsittelyohjelmiston Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi Amsterdam, Alankomaat, 3. kesäkuuta 2008 Nikon Europe julkistaa uuden Capture NX2

Lisätiedot

Kasvavaa kilpailukykyä. Tuottavuuspalvelut. Selvästi enemmän

Kasvavaa kilpailukykyä. Tuottavuuspalvelut. Selvästi enemmän Kasvavaa kilpailukykyä Tuottavuuspalvelut Selvästi enemmän Mittarointipalvelu OHJAUSTEN KYTKENTÄ OHJELMISTON ASENNUS SOVITTU PALVELUTASO MITTAROINTI LAITEASENNUS LAITETASON MITTAROINTI ENNALTA SOVITUT

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Service Management -tietoiskun

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 6.7.2015 Versio: 0.9 viitearkkitehtuurin yhteenveto 24.4.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tehosta valaistustoimintaasi

Tehosta valaistustoimintaasi Tehosta valaistustoimintaasi CityTouch workflow application Valaistusinfrastruktuurin hallinta CityTouch workflow application / OMAISUUDENHOITO 3 workflow application 04 Yksinkertaisuus 06 Läpinäkyvyys

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan?

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? WEBINAARI 7.4.2016 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot