Kajaanin elinkeino-ohjelman toimenpideohjelma Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin elinkeino-ohjelman 2015 2018 toimenpideohjelma Kaupunginhallitus 3.2.2015"

Transkriptio

1 HALU AUTTAA YRITYSTEN KASVUA ASENNE JA YRITYSILMAPIIRIN PARANTAMINEN 1. Yrittäjien ja kaupungin Yritysvaikutusten arvioinnin parantaminen päätöksenteossa vuoropuhelu Yhteiset tapaamiset ja yhteiset tilaisuudet eri tasoilla yrittäjäjärjestöjen kanssa Kaupungin viranhaltijoiden yrityskäynnit, yritystilaisuudet ja osallistuminen yrittäjäjärjestöjen toimintaan kumppaneina 2. Paikallisen yritystoiminnan Paikallinen hankintayhteistyö edellytysten parantaminen koulutus, info ja teknisen vuoropuhelun tilaisuudet Kainuun hankintarenkaan hankinta asiamiespalvelu Yritysvaikutusten arvioinnin käyttö hankinnoissa Paikallisuuden huomioon ottaminen hankinnoissa hankintalain ja sen uudistuksen puitteissa Innovatiivisten julkisten hankintojen ja TKI hankkeiden toteuttaminen. referenssejä ja pilotointikohteita yrityksille tarjoten ja kaupungin palvelutuotannon kehittämistä tukien HALU AUTTAA YRITYSTEN KASVUA YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 1. Rakennemuutosten hallinta ja Renforsin Rannan kasvun jatkumisen tukeminen ja yritysalueen kasvun alojen edistäminen toimintaympäristön Talvivaaran kaivoksen rakennemuutoksen hallinta ja jälkihoito - Nopeat rakennemuutostoimenpiteet - Keskipitkät kasvuneuvotteluhankkeet - Pitkän aikavälin kasvusuunnitelma Olemassa olevat kasvun alat - Mittaustekniikan kansallisen roolin ylläpitäminen ja liiketoimintaympäristön parantaminen - Kaivannaisalan klusterikehitys: koulutuksen, TKI:n ja liiketoimintakehityksen ylläpitäminen ja vahvistaminen - Matkailun klusterikehitys: koulutuksen, TKI:n ja liiketoimintakehityksen ylläpitäminen ja vahvistaminen - Palvelualojen ja metallialan kasvu: osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen; metalli alan imagon parantaminen hakijoiden keskuudessa Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen mittaristo 2016 ja 2018 lukema 7 Johtavat viranhaltijat/ esittelijät YRVA:n käyttöaste ja valmistelijat päätöksissä, toteutumatieto Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, elinkeinotiimi Kaupunginjohtaja ja kansliapäällikkö, elinkeinotiimi Kaupunki/hankintarengas, Tilaisuuksien toteutumamäärä hankintavastaavat ja Kainuun Hankinta asiamiespalvelun Yrittäjät seuranta ja tulokset Hankintavastaavat, YRVA:n käyttöaste hankintavalmistelijat hankintapäätöksissä Hankintavastaavat, hankintojen Hankintojen paikallisuusaste valmistelijat ja päättäjät tärkeimmissä ryhmissä Toimialat, liikelaitokset, tytäryhtiöt, TEKESrahoitus Yritystoimipaikat v % (taso v. 2012) Yritystyöpaikat v % (taso v. 2012) Renforsin Ranta, yhteistyössä toimijat CEMIS, Etu Oy, MPD Työpaikat, yritykset, uuteen Oy, KAMK kaupunki/ympäristötekninen käyttöön otetut tilat m2 toimiala ELY keskus ja TE toimisto sekä Kainuun Liitto muutosvetäjinä, kaupunki ja kaupunkikonsernin elinkeinotoimijat toteuttajina CEMIS, MPD Oy KAMK, CEMIS, MPD Oy, Etu Oy KAMK, Etu Oy KAO, KAMK ÄRM ja erillisrahoituksen hyödyntäminen, toteutumatieto Työpaikat, yritykset, liikevaihtokehitys Koulutusohjelmat, TKI

2 2. Yritystoiminnan säilyttäminen, kasvattaminen ja lisääminen 3. Yritystoiminnan kasvua tukeva rakennettu ympäristö: Kaupungin kehittämisinvestoinnit yritysten toimintaympäristöihin (infra) v M /vuosi (0,5 M v. 2014) Uudet kasvun alat - Metsäraaka aineeseen perustuvan biotalouden uudet mahdollisuudet, bioenergiaratkaisut, puurakentamisen edistäminen, ST1 bioetanolitehtaan mahdollisuuksien hyödyntäminen - Uusi klusterikehityksen ala datacenterit: osaamisen perustan, TKI:n ja liiketoimintakehityksen luominen - Uudet osaamisen alat pilvipalvelut sekä pelit/simulaatiot: soveltaminen rajapinnoissa myös vanhoille aloille - Ympäristöteknologia, ekotehokkuus ja kestävä talous - Digitaalisuus, automaatio ja robotiikka liiketoiminnassa - Avoin julkinen data liiketoiminnan mahdollistajana Kainuusta yrittäjyysmaakunta - Yrittäjyyskasvatus kaikilla koulutusasteilla - Yrittäjyysasenteen lisääminen ja parantaminen - Yrittäjyysmaakunta viestintä - Peruskoulun kummiluokat ja kummiyritykset, peruskoulujen yritysyhteistyö Toimiva yritysten liiketoimintapalvelujen ketju - Aloittavat yritykset, toimivat ja kasvavat yritykset - Yritysten sukupolvenvaihdokset - Rahoitus, toimitilat - Yritysverkostot, yrityskummit Uusyrityshankinta - Opiskelijoiden yritysideoiden esihautomopalvelut Aktiivinen yrityshankinta fokusoituna kasvun ja osaamisen aloille Maakuntakeskus kaupan keskuksena Erikoiskaupan keskittäminen keskustaan, tilaa vievän erikoiskaupan tonttitarjonta ja tonttimarkkinointi Petäisenniskassa (kaupan vaihemaakuntakaava) Kaupunkikeskustan yleissuunnitelman toteutus Keskustaajaman osayleiskaavan laatiminen Raatiparkin hankesuunnittelu ja toteutus Matkakeskushankkeen suunnittelu, kaavoitus ja toteutus Kunnallistekniikan rakentaminen Muu yritystoiminta Tonttitarjonta, kunnallistekniikka, yritysalueiden : Petäisenniska ja Renforsin Ranta CEMIS, Etu Oy, MPD Oy, Renforsin Ranta, kaupunki, ympäristötekninen toimiala KAMK, Etu Oy Etu Oy, KAMK, CEMIS Etu Oy, MPD Oy, KAMK, CEMIS Etu Oy, KAMK Kaupunkikonserni/tietohalllinto Kaupunki, yrittäjäjärjestöt, Kainuun Liitto, ELY keskus, Etu Oy, sivistystoimiala, koulutusliikelaitos, KAMK Yritys Suomi palvelu, Etu Oy, ELY ja TE toimistot, Finnvera, Kainuun Yrittäjät, elinkeinotiimi Yritys Suomen jatkohanke Kasvua Kainuuseen KAO ja KAMK Etu Oy, MPD Oy Ympäristötekninen toimiala, Teknologiakeskus Oy, elinkeinotiimi Ympäristötekninen toimiala, Teknologiakeskus Oy, Renforsin Ranta, elinkeinotiimi Työpaikat, yritykset, liikevaihtokehitys Koulutusohjelmat, TKI Investoinnit, erityisesti suuret yli 10 M Uudet yritykset netto v kpl (taso 48 kpl v. 2013) Kasvuyritysten liikevaihto ja työpaikat v %, Omistajanvaihdokset Opiskelijayritykset Alueelle tulleet uudet yritykset kaupungin TA, yksityiset investoinnit m2, tonttien täyttöaste kaupungin TA, yksityiset investoinnit m2

3 OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUS TURVATAAN Tutkinnon suorittaneiden osuus yli 15 vuotiaista v % (taso 68,5 % v. 2014) 1.Toimiva ja vaikuttava koulutusketju Peruskoulun jälkeisen koulutuksen säilyttäminen ja tuloksellisuuden tukeminen: toinen aste ja ammattikorkeakoulu - Koulutus/osaamisalojen ja tutkintoalojen määrän sekä tutkintomäärän/läpäisyn säilyttäminen vähintään nykytasolla - Oikea reagointi ja aktiivinen valmistautuminen koulutuskentän rakennemuutoksiin alueen koulutustarpeet turvaten - KAMK:n kansallisten koulutuksen erikoistumisalojen ylläpitäminen ja vahvistaminen: matkailu/liikunta, datacenter ja pelialat KAO KAMK yhteistyön tiivistäminen - Hallintopalvelujen yhdistämisen edellytysten selvittäminen ja jatkotoimenpiteet - Vimpelinlaakson kampuksen : Oppikokonaisuus ja KAO KAMK yhteiset tilaratkaisut Koulutus yrityslähtöisenä aluekehityksen tekijänä - oppilaitosten ja yritysten yhteistyön lisääminen - ennakoiva ja nopeasti reagoiva 2. asteen aikuiskoulutus ja AIKOPA:n koulutus - Yrityslähtöisen kohdennetun koulutuksen lisääminen ja yrittäjäkoulutus - Koulutusorganisaatioiden mahdollisuuksien ja palvelujen tiedon lisääminen yrityskentässä KAO/lukio liikelaitos, KAMK Oy, kaupunki ylläpitäjänä ja omistajana KAO, KAMK Oy, kaupunki ylläpitäjänä ja omistajana, VILAKE KAO, KAMK Oy, AIKOPA, kaupunki ylläpitäjänä ja omistajana Koulutus/osaamisalat: KAMK=5, KAO= 13 Tutkintoalat: KAMK=6, KAO=22 Tutkintomäärä/läpäisy/vuosi: KAMK 58,5 %, KAO 81,6 % Aikuiskoulutuksen määrä ja opiskelijat Yrityslähtöiset koulutukset Opettajien yritysyhteydet 2. Osaajien saaminen alueen ulkopuolelta KAMK:n rekrytointivaikutuksen säilyttäminen ja parantaminen - KAMK:iin Kainuun ulkopuolelta hakeneiden määrän säilyttäminen vähintään nykytasolla - KAMK:sta valmistuneiden työllistymistä Kainuuseen lisätään - Rekrytointiyhteistyö aluekehitysviranomaisten kanssa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Ouluseudulla - Työperäisen maahanmuuton lisääminen työvoiman saatavuuden tueksi - Kaupunkikonserni työhyvinvoinnin edistäjänä, hyvä työnantajakuva yritys ja osaajarekrytoinnin tueksi KAMK Oy, kaupunki ylläpitäjänä ja omistajana Kaupunki, Kainuun Liitto, ELYkeskus, muut toimijat ELY keskus/te toimisto vetäjinä Kaupungin toimialat ja liikelaitokset, henkilöstöpalvelut Ulkopuolelta hakeneet nykytaso 70 % Valmistuneet Kainuuseen v % (nykytaso 68%) Toteutuneet tulomuutot Ulkomaiset rekrytoinnit Työnantajamaine

4 3. Tehokas ja vaikuttava, erikoistunut innovaatiotoiminta Korkeakoulutasoisen tutkimuksen ja TKI:n ylläpitäminen ja - Kainuun korkeakoulustrategian toteuttaminen, KYK:n jäsenyliopistojen osaamisen tuonti alueelle - CEMIS kokonaisuus tutkimuksen kokoajana ja kehitysympäristönä/rakenteena Innovaatiotoiminnan fokusointi valituille älykkään erikoistumisen aloille - mittaustekniikka kaivannaisala, matkailu, datacenterit pilvipalvelut ja pelit simulaatiot - Koulutuksen tuki valituille kärkialoille Verkostoituminen ja yhteenliittymät - Koulutus, kehitys ja tutkimusorganisaatioiden alueellisen yhteistyön lisääminen - Aktiivinen osallistuminen kansalliseen innovaatiotoimintaan - Kansainväliset verkostot ja kv. tason toiminta KAMK, OY/KYK, CEMIS, kaupunki ylläpitäjänä CEMIS, Etu Oy, MPD Oy, KAMK CEMIS, Etu Oy, MPD Oy, KAMK KKKS toteutuma, KAMK tulosneuvottelut, CEMIS raportointi KAMK, CEMIS, Etu OY, MPD OY raportointi TKI rahoitus (Tekes, muut) KAMK, CEMIS, Etu OY, MPD OY raportointi Kansallinen ja kv. TKI rahoitus Toimivien kv. verkostojen määrä ja laatu SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN 1. Helsinki Kajaani reittilentoyhteyden säilyttäminen 2. Helsinki, Oulu ja Venäjäväyläyhteyksien nopeuttaminen Vähintään nykyisen arkipäivien lentovuorotiheyden 3 4 vuoroa säilyttäminen Toimiva lauantain lentoyhteys Helsingistä Matkustajamäärän kasvattaminen /vuosi v.2018 (taso v. 2013) VT vaiheen 45 M investoinnin toteutuksen varmistaminen ja jatkovaiheiden kirjaus LiikPol selonteossa 2016 VT 5 Mikkeli Juva rahoitus ja jatkovaiheiden kirjaus LiikPol selonteossa 2016 Rataosuuden Ylivieska Iisalmi Kontiomäki parantamisen 90 M varmistaminen Savon radan parannusten rahoitus ja kirjaus seuraavana valtakunnallisena ratahankkeena LiikPol selonteossa 2016 Oulu Kajaani radan parannustoimenpiteiden rahoitus LiikPol selonteoissa 2016 tai muina Liikenneviraston hankkeina KT 89: Jokimäki Vartius tien leventäminen 6 M POP Elyn tieinvestointina ja Vartiuksen rajanylityspaikan Kajaani Kostamus tieyhteysvälin parantamisen jatkosuunnittelu käynnistetään Parantunut mielikuva saavutettavuudesta seuraavassa maakuntatutkimuksessa (lähtötaso tutkimuksessa 2012) Kaupunginhallitus, yrittäjäjärjestöt, Kainuun Liitto, Finnair, Finavia Kaupunginhallitus, yrittäjäjärjestöt, Kainuun Liitto, Tervan Tie VT 22 yhdistys, VT 5 yhdistys, POP ELY, Liikennevirasto

5 3. Toimivat tietoliikenneyhteydet: yritystoiminnan ja sähköisen asioinnin mahdollistavat tietoliikenneyhteydet asutuskeskittymissä 4. Paremmat sisäiset yhteydet ja joukkoliikenne Keskustaajamassa ja osin läheisellä haja alueella kattavat laajakaistayhteydet, kiinteä ja mobiili Laajalla haja alueella kiinteät ja mobiilit puhelinverkkoyhteydet Ydinkeskustan avoin langaton verkko Pendelöinnin ja asioinnin mahdollistavat parantuneet ja turvallisemmat tieyhteydet ja bussiliikenne pohjoinen, itä, etelä VT 5, 6 ja 22 Sotkamo ja Paltamo Ristijärvi suunnat Haja alueen asiointiliikenteen uudet ratkaisut Keskushallinto, operaattorit, Kainuun Liitto, kyläyhdistykset Kaupunginhallitus, seudun kunnat, POP ELY, Liikennevirasto Keskushallinto, POP ELY VETOVOIMAA TUKEVAN POSITIIVISEN MIELIKUVAN LUOMINEN Kaupunkikeskustaympäristön Kaupunkikeskustan yleissuunnitelman toteuttaminen: Jokirannan puistoalueet, Kyynäspäänniemen silta, Kauppakatu ja ydinkeskustan muut kadut ja alueet Aktiivinen kärkiviestintä ja markkinointi Kaupungin matkailullinen Pitkäjänteinen ja uskottava markkinointi, ulkoinen ja sisäinen - Maineohjelman käynnistäminen ja toteuttaminen yhteistyössä yrittäjien kanssa - Made In Kainuu kärkimarkkinoinnin jatkaminen ja laajentaminen yritysyhteistyönä - Nuorisokaupungin mielikuvan parantaminen - SOME markkinointi tukemaan erityisesti sisäistä markkinointia ja myönteistä asenneilmapiiriä - Saavutettavuuden mielikuvan parantaminen keskeisenä sisältötavoitteena - Yrittäjyysmaakunnan teemaa tukien mm. erikoistuneiden yritysonnistumisten esille tuonti, toimitilamarkkinointi, yritysten oppilaitosyhteistyön onnistumiset Kajaanin matkailun vuoden aikajänteen Master Planin tekeminen ja toteutuksen aloittaminen yhdessä yritysten kanssa 5 tien pysäyttäjän toteuttaminen Vetovoimapalvelujen : kulttuuritarjonta, liikuntapalvelut, tapahtumien vahvistaminen ja lisääminen Parantunut mielikuva kaupungin mainetutkimuksissa Ympäristötekninen toimiala Kaupunginhallitus ja keskushallinto, yritykset ja yrittäjäjärjestöt, oppilaitokset, Kainuun Liiton viestintä, Kajaanin Matkailu Oy Kaupunginhallitus, sivistystoimiala, ympäristötekninen toimiala, yritykset Ympäristötekninen toimiala ja yritykset Sivistystoimiala, ympäristötekninen toimiala, kaupunginhallitus, yritykset ja yhdistykset

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Forssan seudun elinkeinopainotteinen

Forssan seudun elinkeinopainotteinen Forssan seudun elinkeinopainotteinen strategia 2007 Forssan seutu kasvua keskellä Päivitys 25.8.2008 Oy Tero Maksimainen & Kaj Työppönen Lisäykset 2007 ja päivitys 25.8.2008 FSKK, Kirsi Sippola Sisällysluettelo

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 4 3. Lähtökohdat... 5 4. 2000-luvun kehityssuuntia Lohjalla / Lohja

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelma 2014-2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelma 2014-2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelma 2014-2017 17.3.2014 Elinkeino-ohjelma 2014-17 2 17.3.2014 Elinkeino-ohjelma 2014-17 3 17.3.2014 Elinkeino-ohjelma 2014-17 4 Elinkeino-ohjelman linjaukset Helsinki-Hämeenlinna-Tampere

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pirkkala elinkeinopolitiikan toimintaympäristönä... 4 2. Elinkeinopolitiikka kuntastrategian keskiössä...

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmä 10.4.2014

Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmä 10.4.2014 Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmä 10.4.2014 Hattula, Hämeenlinna, Janakkala Keskeisellä paikalla sijaitsevalla kuntakolmikolla on perusta kunnossa mutta myös potentiaalia, jota hyödyntämällä voitaisiin lisätä

Lisätiedot

Kunta elinvoiman johtajana

Kunta elinvoiman johtajana Kunta elinvoiman johtajana Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2013 Jaakko Joensuu johtava konsultti FCG konsultointi Oy 24.9.2013 Page 1 Toimintaympäristö muuttuu Elinkeinorakenteen muutos kiihtyy mm. Euroopan

Lisätiedot