YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS"

Transkriptio

1 YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Ixonos Plc I I I 1

2 DISCLAIMER Tämä asiakirja sisältää taloudellisia ja muita tietoja, joita ei ole tarkastettu tai joita ulkoinen taho ei ole muutoin vahvistanut. Tämän asiakirjan tiedot on tarkoitettu ainoastaan asian havainnollistamiseksi, eikä Ixonos Oyj vastaa tietojen oikeellisuudesta, asianmukaisuudesta tai oikeudenmukaisuudesta. Ixonos Oyj:n ei tule myöskään katsoa suoraan tai epäsuorasti antavan neuvoja tässä asiakirjassa tai sen laatimisen tai toimittamisen perusteella. Vastaavasti vastaanottaja vastaa tässä asiakirjassa annettujen tietojen varmistamisesta siinä määrin kuin vastaanottaja katsoo sen tarpeelliseksi. Vastaanottajan tulisi lisäksi kääntyä asiantuntijan puoleen ja/tai muutoin tehdä lisätutkimuksia tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. Ixonos Plc I I I 2

3 MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ TÄNÄÄN? Ixonosin vaikea murrosvaihe, joka käynnistyi yhtiön suurimman asiakkaan strategiamuutoksesta 2011 ja kiihtyi kesällä 2012, on jatkunut odotettua pidempään yhtiön palveluksessa oli 1138 työntekijää yhtiössä 481 työntekijää vähennys vuoden alusta 129 henkilöä Toimintoja, hallintoa ja kuluja sopeutettu voimakkaasti prosessi jatkuu edelleen. Maaliskuun anti osoittautui alimitoitetuksi; vaikka vuoden aikana on saavutettu paljon positiivista kehitystä, mittavan Aasialaisen operaattoriprojektin kääntyminen voimakkaan tappiolliseksi yhdessä odotettua hitaamman kehityksen kanssa on syönyt yhtiön pääomia. Yhtiön johto ja hallitus ovat rakentaneet määräätietoisen korjausohjelman, jonka avulla uskomme yhtiön kääntyvän kannattavaan kasvuun lisätiedot CEO-katsauksessa. Käänteen loppuun vienti ja riittävien kassapuskureiden varmistaminen edellyttävät merkittävää oman pääoman vahvistusta. Ixonos Plc I I I 3

4 TAUSTA HALLITUKSEN EHDOTUKSILLE 1. Hallitus ehdottaa osakkeen käänteistä splittausta suhteessa 5:1 Helpottaa osakkeen kaupankäyntiä, hallitummat kurssimuutokset Osakkeiden kokonaismäärä annin jälkeen ei kasva ylettömän suureksi 2. Yhtiön taseen vahvistaminen edellyttää yhtiön tämänhetkiseen markkina-arvoon nähden merkittävää osakeantia, jonka suuruus on enintään 10,5 M euroa. Yhtiön hallitus haluaa antaa ensisijaisesti nykyisille osakkeenomistajille mahdollisuuden investoida yhtiöön. Jos yhtiökokous hyväksyy osakeantivaltuutuksen, osakeanti pyritään tekemään pääosin merkintäoikeusantina. Koska annin koko on yhtiön markkina-arvoon nähden merkittävän suuri, halutaan sen onnistuminen varmistaa varautumalla myös suunnatulla komponentilla tehtävään omistuspohjan laajentamiseen. Yhtiön suurin omistajia, Turret Oy (24,25 % osakkeista), on antanut annille täysimääräisen* merkintäsitoumuksen sekä takauksen merkitä mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita 1 M eurolla. Suurimman omistajan lisäksi myös yhtiön toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja tulevat merkitsemään merkintäoikeuksilla saatavan osakemäärän täysimääräisesti. *Turret Oy Ab:n osalta osin ehdollinen annetun pörssitiedotteen mukaisesti Ixonos Plc I I I 4

5 KERÄTTÄVÄN PÄÄOMAN KÄYTTÖTARKOITUS Yhtiön tarkoitus on käyttää kerättävä pääoma yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen riittävälle tasolle ja varmistamaan yhtiön käänteen loppuun vienti. Annin toteutuessa täysimääräisenä yhtiön omavaraisuus nousisi nykyisestä 7,5 %:sta noin 30 %:iin. Tämän odotetaan johtavan myös riittävään kassapuskuriin kasvuinvestoinneille. YHTIÖKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI ESITETÄÄN ASIANAJAJA HARRI TOLPPASTA Ixonos Plc I I I 5

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ESA HARJU I TOIMITUSJOHTAJA Ixonos Plc I I I 6

7 SISÄLTÖ 1. KATSAUS TAAKSEPÄIN 2. VUOSI UUSI STRATEGIA JA ORGANISAATIO 4. OSAKEANTI 5. IXONOS VUONNA 2014 Ixonos Plc I I I 7

8 1. KATSAUS TAAKSEPÄIN (*) 2013 näkymä M LIIKEVAIHDON ALUEELLINEN JAKAUMA (1-3Q13) Ixonosin toimintaympäristö on muuttunut ratkaisevasti viimeisen 2 vuoden aikana, perinteisen liiketoimintamme voimakkaan supistumisen johdosta. Liikevaihtomme on laskenut vuoden 2011 tasolta 81M tasolle 35-38M vuonna 2013, nyt pohja vakiintumassa. Liikevaihto jakaantuu aikaisempaa merkittävästi tasaisemmin. Olemme vähentäneet kuluja voimakkaasti Henkilöstön vähennys 2011 tasolta 1118 henkilöä syyskuun 2013 tasolle 481 henkilöä. Olemme keskittäneet ohjelmistokehitystä ja lopettaneet toimintamme Kiinassa ja Virossa. Kaikki kulurakenteet on läpikäyty ja rationalisointi jatkuu edelleen, erityisesti kiinteiden kulujen osalta. Uusia asiakkuuksia on haettu useilta toimialoilta ja maantieteellisiltä markkina-alueilta. Vuorovaikutus potentiaalisten asiakkaiden kanssa on jäänyt ajoittain pintapuoliseksi. Kannattavuuden trendi on positiivinen - Q3 merkittävät kertaerät kuitenkin aiheuttivat poikkeaman trendiin. Ixonos Plc I I I 8

9 2. VUOSI 2013 ASIAKKUUDET JA LIIKEVAIHTO Aasialaisen projektin haasteilla iso vaikutus 2013 toimintaan. Tarve reagoida asiakkaiden strategiamuutoksiin, sekä kohdentaa uudelleen omat rajalliset resurssit Uusia asiakkaita mm. teollisuus- ja mediasegmenteissä. KUSTANNUSRAKENTEET Alkuvuodesta toteutetut kulusäästöt toteutuneet, mutta liikevaihdon laskiessa tarve lisäsäästöille on tullut ilmeiseksi. KASSA- JA PÄÄOMATILANNE Toimintojen supistamisen kassavirtavaikutus ollut merkittävä. Liikevaihdon lasku on rasittanut kassaa, kulusäästöistä huolimatta Kansainväliset projektitoimitukset ovat sitoneet käyttöpääomaa aikaisempaa enemmän. ORGANISAATIO JA TOIMINTATAVAT Tarve toimintojen keskittämiselle, organisaatiotasojen vähentämiselle, sekä prosessikehitykselle ja toiminnan mittareille. STRATEGINEN ASIAKASFOKUS KULUJEN LINJAUTTAMINEN MYYNNIN UUTEEN TASOON TASEEN VAHVISTAMINEN TEHOSTETTU ORGANISAATIO JA TOIMINTAMALLIT Ixonos Plc I I I 9

10 3. UUTEEN KASVUUN TERÄVÄLLÄ STRATEGIALLA Yhtiöllä on merkittävästi maailmanluokan osaamista, jonka ympärille olemme rakentamassa kestävän strategian Design, end-to-end -toteutukset, pilvipalvelut Osaaminen varmennettu merkittävien asiakasreferenssien kautta Yhtiön ongelmana on ollut toimintojen hajautuminen liian laajalle. Terävöitetyllä strategialla kohdennamme yrityksen resurssit niille alueille, joilla meillä on parhaat mahdollisuudet menestyä ja erottautua ainutlaatuisena design-lähtöisenä teknologiakumppanina. Rakennamme pitkäkestoisia kumppanuuksia asiakkaittemme kanssa tuottamalla heille uusia luovia digitaalisia ratkaisuja. Dream, Design, Deliver -arvolupauksemme säilyy keskeisenä kilpailuetuna, joka erottaa meidät kilpailijoista. Ixonos Plc I I I 10

11 3. UUDET KOHDEMARKKINAT JA TOIMIALAT Toimialat on valittu huolellisen analyysin tuloksena, perustuen: Yhtiön parhaisiin osaamisalueisiin ja kilpailutekijöihin Osoitettuun onnistumiseen ja voittoihin viime vuosina Toteutusprojektien keskinäisiin synergioihin Lopputulos yksinkertaistaa ja tehostaa Ixonosin toimintoja merkittävästi ja mahdollistaa todellisen kilpailukyvyn rakentamisen. Maantieteellinen painopiste Euroopassa ja USAssa. TEOLLISUUS VÄHITTÄISMYYNTI JA BRÄNDIT MEDIA PILVIPALVELUT YRITYSTEN IT- OSASTOILLE JA OHJELMISTOYRITYKSILLE AUTOTEOLLISUUS ÄLYPUHELIMET JULKISHALLINTO OPERAATTORIT Ixonos Plc I I I 11

12 TEOLLISUUS TEOLLISEN INTERNETIN myötä koneet viestivät yhä sujuvammin keskenään ja ympäristönsä kanssa. Tarve kasvaa yhä älykkäämpien, hienostuneempien ja entistä kytkeytyneempien teollisten järjestelmien kehittämiseen. IXONOSIN AINUTLAATUINEN KYVYKKYYS Ainulaatuisen Dream, Design, Deliver -lähestymisemme ja maailmanluokan design-, käytettävyys- ja käyttöliittymäsuunnitteluosaamisen sekä sulautettujen ja avoimien ohjelmistojen kehittämiskyvyn ansiosta autamme asiakkaitamme: Hyödyntämään korkeampaa älykkyyttä joustavasti ja kustannustehokkaasti Rakentamaan järjestelmiä, joita voi ohjata, valvoa ja huoltaa etäältä laiteriippumattomasti Edistämään prosessien ja tuotannon läpinäkyvyyttä loppuasiakkaiden suuntaan TODENNETTUA OSAAMISTA Ixonos Linux BSP, moderni skaalautuva alusta integroitavissa valmissiruihin Ixonos Fast Video Streaming, nopea teräväpiirtovideon siirtoratkaisu Ixonos Android Multi-display ja Multiwindow, lisää käytettävyyttä ja hallintaa Ixonos Process Control Platform, yhdistää älykkäät sensorit keskitettyyn kojelautaan Ixonos Test Suite, automatisoidulla testaamisella nopeutta kehitykseen ja käyttöönottoon Ixonos Elastic Cloud, täysin valmis toimitusalusta kokonaisratkaisuille Ixonos Plc I I I 12

13 VÄHITTÄISMYYNTI JA BRÄNDIT 82 % asiakkaista odottaa vähittäismyyntiyrityksiltä saumattomia monikanavaisia ostokokemuksia. Globaalit on-line vähittäismyyjät valtaavat markkinoita. IXONOSIN AINUTLAATUINEN KYVYKKYYS Ainutlaatuisella Dream, Design, Deliver -lähestymisellä ja hyödyntämällä maailmanluokan design-, käytettävyys-, ohjelmistokehitys- ja integraatioosaamistamme autamme asiakkaitamme: Menestymään monikanavaisessa myynnissä hyödyntäen verkko-, mobiili- ja digitaalisia tunnistautumista Rakentamaan verkkokauppapaikan fyysisen liikkeen rinnalle Kehittämään joustavia logistisia ratkaisuja, esim. verkko-ostosten nouto kaupasta Tarjoamaan henkilökohtaista palvelua ja vuorovaikutusta ostolojaalisuuden ja tunnepohjaisen ostamisen kasvattamiseksi Ixonos Plc I Company Confidential I I 13 TODENNETTUA OSAAMISTA Täysin kustomoitava monikanavainen myyntipaikkaratkaisu Luotettu Salesforce.comin CRMintegraattori Kuluttaja-analytiikkaa ez Systemsin ja Googlen -ratkaisuja hyödyntäen Digital signage -ratkaisuja yhteistyössä Craneworksin kanssa Micro-location -ratkaisu useiden kumppanien yhteistyönä Ixonos Elastic Cloud -alusta taustajärjestelmien pyörittämiseen

14 MEDIA Kuluttajat kaipaavat nopeaa ja vaivatonta tapaa saada lisätietoa ja -sisältöä lempiohjelmistaan. Tarve kasvaa uusien ansaintamallien määrittämisessä ja parempien digitaalisten kokemuksien tarjoamisessa asiakkaille. IXONOSIN AINUTLAATUINEN KYVYKKYYS Ainutlaatuisella Dream, Design, Deliver - lähestymisellä ja hyödyntämällä maailmanluokan design-, käytettävyys-, ohjelmistokehitys- ja integraatioosaamistamme autamme asiakkaitamme: Tarjoamaan ainutlaaltuisia katsomiskokemuksia hyödyntäen eri tietolähteitä ja sosiaalista ulottuvuutta TODENNETTUA OSAAMISTA Ixonos Media Spark, kokonaisvaltainen ratkaisu, joka houkuttelee ja sitouttaa kuluttajia Ixonos TV Compass, tulevaisuuden katsojakokemuksia tarjoava second screen -ratkaisu Ixonos Elastic Cloud, valmis palvelualusta, joka ei vaadi etukäteisinvestointeja Luomaan yhdenmukaisen käyttökokemuksen eri laitteilla Tehostamaan ansaintamalleja Tuottamaan lisäarvoa mainostajille kuluttajaprofiloinnilla ja vuorovaikutteisuudella Ixonos Plc I Company Confidential I I 14

15 IT-OSASTOT JA OHJELMISTOYRITYKSET Yritykset kaipaavat turvallista ja skaalautuvaa pilvialustaa, kustannustehokasta kapasiteettia ja huipputasoisia tukipalveluita. Pilvialustan käyttöönoton tulee sujua häiriöttömästi, yrityksen omien resurssien mukaan. IXONOSIN AINUTLAATUINEN KYVYKKYYS Ixonos Elastic Cloud -alustan ja kokeneiden huippuluokan ITammattilaisten avulla autamme asiakkaita: Tarjoamalla turvallisen, skaalautuvan, vankkarakenteisen ja kustannustehokkaan pilviympäristön heidän palveluilleen Autamme rakentamaan asiakkaan tarpeita vastaavan pilviinfrastruktuurin TODENNETTUA OSAAMISTA Ixonos Elastic Cloud on suunniteltu vaativaan yrityskäyttöön. Se yhdistää yksityispilven turvallisuuden, julkisten pilvien skaalautuvuuteen. Ixonosin virtuaalinen yksityispilvi toimii kiinteän data centerin jatkeena ja yhdistää saumattomasti dedikoidun infrastruktuurin toimittamisen virtuaaliympäristöjen kanssa. Ratkaisua käytetään useiden kokonaisratkaisujen toiminta-alustana. Tarjoamme itsepalvelukäyttöliittymän, josta pilvikapasiteetin ostaminen ja hallinnoiminen käy helposti Ixonos Plc I I I 15

16 3. ASIAKKUUKSIA VALITUILLA ALUEILLA TEOLLISUUS VÄHITTÄISMYYNTI JA BRÄNDIT MEDIA PILVIPALVELUT MUUT Ixonos Plc I I I 16

17 3. ORGANISAATIO, JOKA TUKEE STRATEGIAA ASIAKASSEGMENTIT ERILLISET MYYNTIYKSIKÖT -> YKSI YHTENÄINEN MYYNTI YKSI TEHOKAS TOIMITUS- JA T&K-ORGANISAATIO DESIGN-YKSIKKÖ PALVELEE KAIKKIA ASIAKKUUKSIAMME Ixonos Plc I I I 17

18 4. OSAKEANTI Osakeanti jakautuu merkintäoikeusantiin olemassa oleville omistajille sekä suunnattuun komponenttiin, tarkoituksena omistuspohjan vahvistaminen. Merkintäannilla vahvistetaan yhtiön omaa pääomaa sekä kevennetään velkataakkaa. Tämä luo puskuria taseeseen. Suunnatulla komponentilla parannetaan käyttöpääoma-asemaa sekä luodaan reserviä kohdennetun kasvun rahoittamiseksi. Kasvuinvestointeina nähdään erityisesti panostukset uuden strategian painopistealueisiin, sekä Design-osaamiseemme. Lisäksi tarkoituksemme on vahvistaa läsnäoloamme USA:ssa. Omavaraisuusasteemme annin jälkeen tulee olemaan noin 30 %. Annin jälkeinen taseemme käyttöpääoma mahdollistaa kohdennetut panostukset kasvuun. Ixonos Plc I I I 18

19 5. IXONOS VUONNA 2014 Keskitymme valittuihin markkinasegmentteihin, joista haemme vahvistuvaa kasvua. Liikevaihtomme odotetaan keskittyvän jatkossa entistä enemmän uusiin segmentteihin. Syksyn 2013 kulusäästöohjelmalla yhtiön kulutaso sovitetaan tulevaan liikevaihtoon. Säästötavoitteemme on 10 M, tarkoittaen yli 20 % kulutason laskua aikaisempien säästöjen lisäksi. Odotamme säästöjen vaikuttavan kulurakenteeseemme marraskuun lopulta alkaen, ja uudelle kulutasolle pääsemme pääosin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Ixonos Plc I I I 19

20 YHTEENVETO Uusi strategia mahdollistaa onnistumisen ja kasvun valituilla aluilla Organisaatio tehostuu merkittävästi ja tukee valittua strategiaa Vahvistetun taseen avulla yhtiö käynnistää kasvuinvestoinnit Yhtiön kulutaso laskee merkittävästi vuonna 2014 Yhtiön johtoryhmä on vuoden 2013 aikana rakennettu vastaamaan tilanteen vaatimuksia Ixonos Plc I I I 20

21 ANTIIN LIITTYVÄ PROSESSI (POHJOLA CORPORATE FINANCE) Mikäli ylimääräinen yhtiökokous päättää osakkaiden yhdistämisestä Jokaista viittä osaketta kohden lunastetaan neljä osaketta Pyöristys Osakkeiden yhdistämispäivä on Kaupankäynti yhdistyneellä osakkeella alkaa Ei vaadi toimenpiteitä osakkeenomistajalta Antivaltuutus 120,000,000 uutta osaketta Merkintäoikeusanti ja suunnattu komponentti Osakeannit mahdollista toteuttaa osakkeiden yhdistämisen jälkeen 2 osaa: merkintäoikeusanti ja suunnattu komponentti Merkintäoikeusanti vaatii osakkeenomistajilta toimenpiteitä, suunnatussa lähtökohta omistajapohjan laajentaminen. Ixonos Plc I I I 21

Q1 TAPPIOLLINEN, TULOKSEN ODOTETAAN PARANEVAN LOPPUVUODEN AIKANA

Q1 TAPPIOLLINEN, TULOKSEN ODOTETAAN PARANEVAN LOPPUVUODEN AIKANA OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. 31.3.2014 Q1 TAPPIOLLINEN, TULOKSEN ODOTETAAN PARANEVAN LOPPUVUODEN AIKANA Katsauskausi lyhyesti (edellisen vuoden vertailuluvut suluissa): - Katsauskauden liikevaihto oli 6,1

Lisätiedot

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2015 klo: 9:30 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2015 Q1 LIIKEVAIHTO LASKI, KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2015 klo: 9:30 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2015 Q1 LIIKEVAIHTO LASKI, KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2015 Q1 LIIKEVAIHTO LASKI, KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA Katsauskausi lyhyesti (edellisen vuoden vertailuluvut suluissa): - Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 MEUR

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

Your security, our pride

Your security, our pride Vuosikertomus 2012 Your security, our pride Protecting the irreplaceable F-Secure on suojannut kuluttaja-asiakkaiden ja yritysten digitaalista elämää jo 25 vuoden ajan. Tietoturva- ja pilvipalveluitamme

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products Smart way to smart products Etteplan Oyj Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiak kaamme ovat

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013 CENCORP OYJ CENCORP LYHYESTI SISÄLTÖ Sivu Cencorpin ydinliiketoimintaa ovat puhtaan teknologian sovelluksien kehittäminen, laser- ja automaatiolinjojen ja laitteiden valmistus ja elinkaarihallinta. Yhtiö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Ixonos lyhyesti 3 Vuosi 2010 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Ixonosin strategia 8 Ixonosin liiketoiminta 10 Mobile Device Creation 12 Mobile Service Development

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman. Vuosikertomus 2010. f-secure.fi

F-Secure Suojaa korvaamattoman. Vuosikertomus 2010. f-secure.fi F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2010 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus 2010 6 Hallituksen

Lisätiedot

IXONOS YHTIÖKOKOUS! 29.4.2015

IXONOS YHTIÖKOKOUS! 29.4.2015 IXONOS YHTIÖKOKOUS! 29.4.2015 Ixonos Plc I Public! I 29.4.2015! I DISCLAIMER Tämä asiakirja sisältää taloudellisia ja muita Netoja, joita ei ole tarkastepu tai joita ulkoinen taho ei ole muutoin vahvistanut.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM

VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM SISÄLTÖ THERE IS OPPORTUNITY IN THE AIR. F-Secure on suojannut kuluttaja-asiakkaiden ja yritysten digitaalista elämää jo 25 vuoden ajan. Tietoturva- ja pilvipalveluitamme

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

201 V 0 uosikertomus

201 V 0 uosikertomus 2010 Vuosikertomus 3 Vuosikertomus 2010 4 Teleste lyhyesti 32 Tilinpäätös 6 Vuoden 2010 tapahtumia 34 Hallituksen toimintakertomus 8 Strategia ja visio 38 Konsernin tilinpäätös VIDEO AND BROADBAND SOLUTIONS

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Aspon osakeanti 13. 29.4.2011 Kasvua kaikilta toimialoilta 1 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Toimintaohjeet Annin pääkohdat Osakeannilla on tarkoitus

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18 Sisällysluettelo VUOSI 2014 Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 3 Avainluvut 5 Toimintaympäristö 9 Kuluttajamarkkina 11 Yritysmarkkina 13 Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot