Yrityksen tietojärjestelmät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen tietojärjestelmät"

Transkriptio

1 University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli) Asiantuntijajärjestelmät - expert systems Asiantuntijajärjestelmät ovat tietämyspohjaisia järjestelmiä, joiden on tarkoitus toimia ihmisasiantuntijoiden tavoin tietyllä rajatulla aihealueella. Ne pystyvät ratkomaan inhimillistä asiantuntemusta vaativia ongelmia Asiantuntijajärjestelmän rakentaja pyrkii jäljittelemään tai etsii mallia ihmisen tavalle ratkaista ongelma. Käyttöalueita logistiikassa, tiedon louhinnassa, lääketieteellisissä diagnooseissa jne

2 University of Vaasa, Department of Computer Science, Expert systems Periaatteessa asiantuntijajärjestelmät ovat tekoälysovelluksia jotka mallintaa asiantuntijaihmisen päätöksentekoprosessia tietokonesysteemillä. Asiantuntijajärjestelmät on rakennettu niin että monimutkainen ongelma voitaisiin ratkaista joukolla ehtoja, jotka ovat yleensä jos niin tyyppiä (if -> then) Ensimmäiset asiantuntijajärjestelmät kehitettiin 1970-luvull ja ne yleistyivät 1980 luvulla. Asiantuntijajärjestelmät olivat ensimmäisiä jonkinasteista menestystä saavuttaneita tekoälysovelluksia. Asiantuntijajärjestelmässä on päättely-moottori ja tietopohja. Tietopohjan muodostaa säännöt ja faktat. Päättelymoottori soveltaa sääntöjä nykyisten faktoiksi tiedettyjen asioiden pohjalta. Pyritään löytämään ratkaisuja myös uusiin tilanteisiin. Päättelymoottorissa voi olla myös selitteitä ja virheenkorjausominaisuuksia. 177 Expert systems(töyli) Asiantuntijajärjestelmälle tunnusomaista Päättely etenevästi peräytyvästi Kehittämisen syy (Turban 1998:441) tavoitteena on estää harvinaisen tietämyksen katoaminen, tietämyksen tarve maantieteellisesti hajallaan sijaitsevassa organisaatiossa, tietämystä tarvitaan vihamielisessä tai vaarallisessa ympäristössä Asiantuntijajärjestelmän perustyyppejä vika-analyysi valvonta ennustaminen suunnittelu opettaminen 178 2

3 University of Vaasa, Department of Computer Science, Expert systems Kuva Tekoäly: Asiantuntijajärjestelmät: Älykäs opsatusjärjestelmä: 179 ESS (Töyli) Ylimmän johdon järjestelmät ESS, executive support systems ESS -järjestelmä auttaa johtajia esittämään oikeita kysymyksiä joihin vastaukset etsitään DSS -järjestelmällä. päätarkoitus on tiedon hankinta ja näyttäminen, ei niinkään ongelmien ja mahdollisten ratkaisujen analysointi kehittynyt grafiikka ja vuorovaikutteisuus on räätälöity niitä käyttävien johtajien tarpeisiin sopiviksi järjestelmän tiedot kerätään useasta eri lähteestä tiedot esitetään standardisoidussa, tiivistetyssä muodossa raportteina, jotka sisältävät usein runsaasti graafisia esityksiä tukee strategisella tasolla jäsentymätöntä päätöksentekoa Executive information systems on nykyisin Business Intelligence 180 3

4 University of Vaasa, Department of Computer Science, Business Intelligence (Töyli) Liiketoimintatiedon hallinta BI on joukko teorioita, menetelmiä, prosesseja, arkkitehtuureita ja teknologioita, jotka muuntavat raakadatan yrityksen toiminnan kannalta mielekkääksi informaatioksi. BI pystyy käsittelemään valtavia määriä rakenteetonta dataa, jonka avulla pystytään tunnistamaan, hyödyntämään ja muutekin luomaan uusia mahdollisuuksia. Euroopassa BI tarkoittaa organisaation ulkopuoliseen tietoon kohdistuvaa toimintaa, ja Pohjois-Amerikassa sillä ymmärretään organisaation sisäiseen, numeeriseen tietoon kohdistuvaa toimintaa. Yrityksen tiedonhankinnan tavoite on kerätä yrityksen johtamisessa ja toiminnassa tarvittava keskeinen tieto, käsitellä ja jalostaa se, sekä jakaa tieto tarvitsijoille ja seurata tiedon vaikutuksia. 181 Business Intelligence (Töyli) Yrityksessä olevan tiedon hallinta Business Intelligence -ratkaisuja voidaan hyödyntää kaikessa liiketoiminnassa, yrityksen sisällä eri prosesseissa ja tarvittaessa myös hallittuna tiedon jakeluun yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Yrityksen ulkopuolelta hankittava tieto Yrityksen ulkopuolelta hankittava tieto koskee usein kilpailijoita, mutta sitä kerätään myös asiakkaista, markkinoista ylipäätään, alihankkijoista ja muista sidosryhmistä, teknologioista, yrityksen kohdemaiden hallinnoista, kulttuureista ja lainsäädännöstä (EU) sekä tulevaisuudesta ja trendeistä ylipäätään

5 University of Vaasa, Department of Computer Science, Business Intelligence (Töyli) BI toiminnan rakentaminen BI-toiminnan rakentamisessa on kyse toiminnan systematisoimisesta ja järjestämisestä ammattimaisella tavalla, sekä sen saattamisesta ohjauksen, koordinoinnin ja kehittämisen piiriin. BI:n toimintoja BI:n yleisiä toimintoja ovat raportointi, reaaliaikainen analyyttinen prosessointi, tiedon louhinta, prosessien louhinta, monimutkaisten tapahtumien prosessointi, liiketoiminnan suorituskyvyn hallinnointi, vertailuanalyysi, tekstin louhinta, ennakoiva analyysi ja ohjaileva analyysi. 183 Business Intelligence (Töyli) BI Tietoa on nykyisin saatavilla todella paljon ja usein se ovat joko rakenteetonta tai puolirakenteista esim. sähköposti, muistiot, muitiinpanot call centereistä, uutisia, keskusteluja (chat), raportteja, web sivuja, esityksiä, kuvia, videoita, ja markkinoinnin materiaalia. Ongelmaksi muodostuu tiedon tallennus niin, että se saadaan käyttöön ja olisi luettavissa jollain järkevällä tavalla. Business Intelligence -toimintaperiaate Yrityksen toiminta aiheuttaa tapahtumia yrityksen operatiiviseen järjestelmään, mistä kerätään haluttu data, muokataan se oikeaan muotoon ja tallennetaan tietovarastoon. Datan perusteella johto tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat taas dataa, joka tallentuu operatiiviseen järjestelmään

6 University of Vaasa, Department of Computer Science, Business Intelligence (Töyli) Tietovarasto BI sovellukset esittävät tiedon visuaalisesti ja käyttäjät voivat hakea haluamansa tiedon ilman ohjelmointikokemusta. Kaikkien BI sovellusten taustalla on tietovarasto Data Warehouse, mistä tieto haetaan. Reaaliaikainen BI sovellus käyttää tietovarastoa, koska data täytyy muokata sopivaan muotoon ennen esittämistä BI sovelluksissa. Data warehouse 185 Business Intelligence (Töyli) BI ja DSS (decision support systems) yhteys BI malliin on sisällytetty tietomalli ja tietokantayhteys. BI keskittyy raportointiin ja etsimään ongelmia ja se tarjoaa ongelmat (tietokannan välityksellä) DSS:n ratkaistavaksi. Web pohjainen DSS arkkitehtuuri (ja BI) Arkkitehtuurissa prosessointi on hajautettu usealle palvelimelle; sovelluspalvelin, tietokantapalvelin ja optimointipalvelin. Optimointipalvelin ratkaisee ongelman ja lähettää ratkaisun sovelluspalvelimelle joka esittää sen suoraan selaimelle. Tarvittaessa lisätietoa haetaan tietovarastosta. Jakelu voi tapahtua esim. sähköpostilla

7 University of Vaasa, Department of Computer Science, Business Intelligence (Töyli) 187 Raportointi Raportointi perustuu usein OLAP analyysien tuloksiin. Raportit luodaan kuten edellä esitettiin, joko tietovarastoista tai operatiivisista järjestelmistä SQL kielellä. Online Analytical Processing on menetelmä analyysien tekemiseksi. OLAP perustuu useisiin ulottuvuuksiin (2-3), joilla data esitetään. Mittarit BI tuottamaa dataa seurataan useilla eri mittareilla. Keskeisimmät näistä ovat KPI Key Performance Indicators BAM Business Activity Monitoring ja BSC Balanced Scorecards Ensimmäinen seuraa yrityksen suoriutumista johdon asettamista strategisista tavoitteista. Toinen on nykytilan ymmärtämiseen ja kolmannessa seurataan taloutta, asiakkaita, sisäisiä prosesseja ja oppimista. Business Intelligence (Töyli) Data Warehouse Tietotekniikassa, tiedon tavaratalo (data warehouse) on tietokanta jota käytetään raportoinnissa ja tietoanalyyseissä. Se on keskeinen tiedon säilytyspaikka joka on luotu yhdistämällä dataa yhdestä tai useammasta erilaisesta tietolähteestä. Data Warehous:iin tallennetaan nykyistä, mutta myös historiatietoa. Dataa käytetään luotaessa trendiraportteja yritysjohdolla. Extract, Transform and Load (ETL) 188 7

8 University of Vaasa, Department of Computer Science, Business Intelligence (Töyli) Data Warehouse & varastointi Tieto kerätään erinäisitä operatiivisista järjestelmistä. Tyypillinen ETL - pohjainen data warehouse muodostuu esitys-, integrointi- ja saantikerroksista. Esityskerros (staging) tai tietokanta tallentaa (ETL) väliaikaisesti muista lähdejärjestelmistä saamaansa raaka dataa ennen tallennusta DW:iin. Integrointikerros Integroi erilaiset tietojoukot muuntamalla (ETL) esityskerroksesta saamansa datan ja usein tallentaa sen operatiiviseen tietovarastoon (ODS Operational Data Store) 189 Business Intelligence (Töyli) Data Warehouse & varastointi Tieto kerätään erinäisitä operatiivisista järjestelmistä. Tyypillinen ETL - pohjainen data warehouse muodostuu esitys-, integrointi- ja saantikerroksista. Esityskerros (staging) tai tietokanta tallentaa (ETL) väliaikaisesti muista lähdejärjestelmistä saamaansa raaka dataa ennen tallennusta DW:iin. Integrointikerros Integroi erilaiset tietojoukot muuntamalla (ETL) esityskerroksesta saamansa datan ja usein tallentaa sen operatiiviseen tietovarastoon (ODS Operational Data Store) 190 8

9 University of Vaasa, Department of Computer Science, Business Intelligence (Töyli) Data Warehouse & varastointi Saantikerros Integroitu data siirretään edelleen uuteen tietokantaan (DW), missä se järjestetään hierarkisiksi kokonaisuuksiksi, yksityiskohdiksi sekä koosteiksi. Kokonaisuuksista ja yksityiskohdista käytetään joskus nimitystä star schema. Data Mart On tiedon saantikerros (data access), jota käyttäjät käyttävät saadakseen tietoa järjestelmästä. Data Mart on data warehouse:n osa ja usein tarkoitettu organisaation tai tiimin specifiin käyttöön. Data mart:it ovat siivuja data warehousesta. Data warehouse kattaa koko yrityksen, kun taas data mart voi olla tarkoitettu esimerkiksi vain yhden osaston käyttöön. 191 Business Intelligence (Töyli) Data Warehouse & hajautettu ympäristö Data warehouse ei aina tarvitse em. tietokantajärjestelmää (integration layer), vaan integroitu tietolähde voi olla osa hajautettua ODS kerrosta. Federaatiotietokantoja tai tiedon virtualisointia voidaan hyödyntää haettaessa dataa hajautetusta integroidusta lähdetietokantajärjestelmästä ja yhdistettäessä ja koostettaessa dataa suoraan data warehous:in tauluihin. Data warehouse arkkitehtuuri tukee tiedon syvähakua (data drilling) koostetusta datasta

10 University of Vaasa, Department of Computer Science, Business Intelligence (Töyli) Lisätietoja Wikipediasta: Business intelligence Tiedonhallinta Tietämyksen hallinta Sisällönhallinta https://fi.wikipedia.org/wiki/sis%c3%a4ll%c3%b6nhallinta Sisällönhallintajärjestelmä https://fi.wikipedia.org/wiki/sis%c3%a4ll%c3%b6nhallintaj%c3%a4rjestel m%c3%a4 Tietokanta https://fi.wikipedia.org/wiki/tietokanta https://fi.wikipedia.org/wiki/tietokannan_peruskyselyt 193 Business Intelligence (Töyli) Lisätietoja Wikipediasta: Tiedonlouhinta https://fi.wikipedia.org/wiki/tiedonlouhinta Data analyysi https://fi.wikipedia.org/wiki/data-analyysi Kuva:

11 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tietohallinto (Töyli) Tietoresurssien johtaminen, Information Resources Management, IRM Tarkoittaa kaikkien niiden toimien / komponenttien hallintaa, joita liittyy tietoa keräävän, muokkaavan, tallettavan ja jakavan informaatiojärjestelmien toimintaan. Liittää tietotoiminnot kiinteämmin yrityksen tavoitteisiin, tehostaa informaation käyttöä, päätöksentekoa ja tuottavuutta. IRM:n periaatteet (Gupta 1996: ) Tietohallinto-osastoa tulee johtaa kuten mitä tahansa liiketaloudellista yksikköä tai osastoa. Informaatiojärjestelmien tarkoitus on auttaa yritystä tavoitteiden saavuttamisessa. Teknologia sinänsä tuottaa usein vain epätaloudellisia investointeja ja haittaa yrityksen tavoitteiden saavuttamista. IRM on kaikkien johtajien vastuulla riippumatta heidän toimialastaan. Ylimmän johdon yksimielisyys varmistaa tietoresurssien parhaan hyödyntämisen. 195 Tietohallinto (Töyli) IRM:n tehtävät (Gupta 1996: 550) käyttää tehokkaasti tietoresursseja toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi selvittää, kirjaata ja kontrolloida kaikki ne resurssit, jotka luovat, käsittelevät, tallentavat ja välittävät informaatiota luoda informaatioperusteisia toimintamalleja, jotta kommunikointia sekä organisaation sisällä että ympäristön kanssa saadaan parannettua poistaa tiedon ylimäärä ja varmistaa tietojärjestelmien kehittämisen menetelmällinen yhtenevyys kommunikoinnin selkiinnyttämiseksi

12 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tietohallinto (Töyli) Tietohallinnon osa-alueet (Gupta 1996: 553) Tietojohtaminen (tiedon hyödyntäminen) Toiminnallinen johtaminen (järjestelmien integrointi) Strateginen johtaminen Käyttäjien johtaminen Hajautettujen järjestelmien johtaminen Teknologiajohtaminen (laitteet, verkko) Tietohallinnon organisointiperiaatteita Tietohallinto on organisoitava siten, että se tukee sekä liiketoiminnan että tietohallinnon kehittämistä tukee visioinnin, innovoinnin ja resurssien hankintaa huolehtii arvoa tuottavista prosesseista 197 Tietohallinto (Töyli) Tietoihin liittyviä ongelmia yrityksissä tietohallinnon strategiaa ja liiketoiminta-strategiaa ei ole integroitu toisiinsa toimintayksiköt eivät tiedä, mitkä tiedot ovat niille tärkeitä yritykset eivät tiedä, mitä tietoja niillä on ihmiset eivät löydä tietoja silloin, kun niitä tarvitsisivat tai heillä ei ole pääsyä tietoihin tieto ei ole yhtenäistä, mistä seuraa tietojen epäjohdonmukaisuus kerätään paljon tietoa, jolla ei ole käyttöä (ei osata hyödyntää) vanhentuneita tietoja ei poisteta 1-5%:n virhemarginaali tiedoissa vaarantaa asiakaspalvelun, lisää kustannuksia ja heikentää päätöksentekoa liiketoiminta muuttuu pitäisi muuttaa myös tietoja ja tietorakenteita uudet, luotettavat tietolähteet vaikeasti löydettävissä tietoturvan hoitaminen työlästä tietojen hallinnan vastuut huonosti määritelty

13 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tietohallinto (Töyli) Tietojenkäsittelytoimintoja voidaan käsitellä (Boddy, Boonstra & Kennedy 2005: ) Palvelukeskuksena Kustannuspaikkana Voitto keskuksena Toimintamuodon valintaan vaikuttaa: tietojenkäsittelyn tarve organisaatiorakenne kulttuuri, valtasuhteet, henkilöstö teknologia 199 Yhteistyötä vaikeuttaa mm. Tietohallinto (Töyli)

14 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tietohallinto (Töyli) Tietotekniikkapäätösten tekoon liittyviä suosituksia (Salmela ym 2010: 66) It-strategian tulee olla tiiviisti linkitetty yrityksen liiketoiminta-strategiaan ja tavoitteisiin It-strategian suunnittelun ja hankeiden hallinnan tulee olla jatkuvaa, jotta suunnitelmat voidaan sopeuttaa ympäristössä ja liiketoiminnan tarpeissa tapahtuviin muutoksiin Ketteryys edellyttää, että johto ymmärtää yrityksen IT-strategian, ITinfrastrukstuurin ja yksittäisten projektien väliset riippuvuudet Keskeinen päätös kaikissa yrityksissä on, kuinka monella eri organisaation tasolla tulisi olla IT-palveluihin liittyvää päätösvaltaa It- osastojen tulisi pyrkiä tarvittaessa aktiivisesti luopumaan päätösvallasta tai ainakin jakamaan sitä liiketoiminnan kanssa 201 Tietohallinto (Töyli) Monipuolisen johtajan ominaisuuksia ovat liiketoiminnan tuntemus organisaation tuntemus tietojenkäsittelytietämys ja kokemus Ihmissuhdetaidot kommunikointitaidot kognitiiviset taidot persoonallisuus ja käyttäytyminen

15 University of Vaasa, Department of Computer Science, Big Data -määritelmä Big Data ei ole yksittäinen teknologia, vaan vanhan ja uuden teknologian yhdistelmä. Kyse on siis kyvystä hallita valtavaa määrää erilaista dataa, oikealla nopeudella ja aikasidonnaisesti jotta reaaliaikainen analysointi ja reagointi olisi mahdollista. Big Data haaste Haasteena on tiedon kuvaaminen, parantaminen, varastointi, haku, jakaminen, siirtäminen, analyysi ja visualisointi. Ensin: capture, organize, integrate Sitten: analyze act 203 Rakenteinen Data Datan lähteitä: 1. tietokoneet tai muuta vastaavat laitteet ja 2. ihmiset Tietokoneet yms: Sensorit (RFID, GPS, lääkinnälliset laitteet, ) Web lokit (serverit, verkko, sovellukset,..) Kassapäätteet Rahoitustiedot (pörssi, ) Ihmiset: Syötetty tieto Klikki-virta Pelaamiseen liittyvä seuranta

16 University of Vaasa, Department of Computer Science, Rakenteeton Data Laitteiden tuottama Satelliittikuvat Tieteellinen data (seismiset kuvat, atmosfääri,..) Kuvat ja videot (valvontakamerat, liikennekamerat,..) Tutka ja sonar Ihmisen tuottama Organisaation sisäinen tieto Sosiaalinen media Mobiili data Nettisivujen sisältö 205 Big Data ja organisaatiot 85% Fortune 500 yrityksistä ei kykene käyttämään Big Dataa. Syitä ovat lähinnä hajanaiset tietojärjestelmät, huono datan hallinnointi, sopimattomat tietokannat ja laitteiston suorituskyky. Usein yrityksillä ei ole käytössään viimeisintä tiedon hankinta- ja visualisointiteknologiaa. Sosiaalinen media mitä asiakkaat pitävät uudesta tuotteesta Twitter viestit (Super Bowl ) vaihda mainoksen paikkaa Alennuskuponki asiakkaalle kassapäätteen tiedon perusteella

17 University of Vaasa, Department of Computer Science, Big Datan hyödyntäminen Big Data tulisi olla organisaatioissa ajankohtainen, sillä. (big)datan määrä kasvaa kovaa vauhtia ja organisaatioiden mahdollisuudet hyödyntää sitä haluamallaan tavalla karkaa käsistä (datan määrän kasvu 40%, IT menot kasvavat 5% / v.). toinen syy on samanaikaisesti tapahtuvat rehottavan talouden sääntely ja markkinoiden ennen näkemätön epävakaus. kolmas syy on se että Big Data on käännekohdassaan. Se tarjoaa suuria kasvu mahdollisuuksia ja kustannussäästöjä. 207 Kolme V-kirjainta Big Dataa luonnehditaan usein kolmella V-kirjaimella: Volyymi (Volume) Datan määrä tällä hetkellä maailmassa on muuta zettatavua (10^21 tavua) ja määrä kasvaa vuositasolla kymmeniä prosentteja. Vauhti (Velocity) Jo nyt on mahdotonta tallentaa pysyvästi kaikkea tuotettua dataa. Big Datassa on yhtä lailla kysymys suurten datamassojen tallentamisesta kuin valtavien datavirtojen yhdistämisestä ja älykkäästä hyödyntämisestä Variaatio (Variety) Data on yhä vaihtelevempaa ja datalähteiden määrä kasvaa koko ajan Muita V-alkuisia ilmiöön liitettyjä määritteitä: Veracity, value, virality, validity, viscosity, viability ym. joista kaksi tärkeintä ovat veracity (totuudenmukaisuus) ja value (arvo käyttökohteessa)

18 University of Vaasa, Department of Computer Science, Edut Parempi mahdollisuus analysoida massiivisia tietomääriä (personoidut tuotteet ja palvelut, työttömien uudelleenkoulutus paranee ym.) Melkein reaaliaikainen tiedon tuottaminen suurista tietomassoista (nopeuttaa johdon päätöksentekoa, kuluttajille nopeita tarjouksia paikkatiedon perusteella ym.) Rakenteisen ja rakenteettoman tiedon yhdistäminen (pitkäaikaiset sääennusteet, myyntiennusteet) Automaatio (kaupan hyllyjen tavaroiden esillepano some:n palautteen perusteella) 209 Organisaatioiden mukavuusalueet Big Data perustuu yhä kasvavassa määrin erityisiin teollisuuden alan sovelluksiin ja rakenteisen sekä rakenteettoman tiedon uusin käyttötapoihin. Perinteiset menetelmät ovat tulleet tiensä päähän. Organisaatiot solmivat uudenlaisia partnerisopimuksia, globaalit yritykset kohtaavat uusia vero, riski ja sääntely vaikutuksia. Tietoteknisiä ongelma-alueita Datan talteenottaminen hajautetuissa verkoissa Kyky hyödyntää erilaisia lähdejärjestelmiä Integroinnin puute Usean toimittajan -järjestelmien yleisyys Metadatan huono hallinnointi

19 University of Vaasa, Department of Computer Science, Enterprise Content Management (ECM) Käsittää strategiat, menetelmät ja työkalut joilla hankitaan, hallitaan, tallennetaan, säilytetään ja jaetaan sisältöä ja dokumentteja jotka liittyvät organisaation prosesseihin. Teknologioita ovat mm. dokumenttien hallinta (DM), arkiston hallinta (RM), kuvantaminen, työnkulun hallinta, web sisällön hallinta ja yhteistoiminta. Big Datan soveltaminen organisaatiossa Big Datan hyödyntäminen yrityksissä, kaiken kokoisissa, on vielä hyvin alkuvaiheessa. Syy on lähinnä tietämättömyys Big Datan käytön hyödyistä, mutta myös teknologia ja osaamattomuus. Seuraavassa tullaan käymään läpi menetelmiä joilla Big Datan käyttöä lähdetään viemään eteenpäin organisaatiossa. 211 Big Datan soveltaminen organisaatiossa Asioita joita tulee huomioida organisaatiossa Big Datan myötä: 1. Tiedon tyyppien tunnistaminen ja tietolähteet 2. Liiketoimintaprosessien muutokset / uudet prosessit 3. Teknologian muutokset / uudet teknologiat 4. Kyvykkyyksien hankinta / kyvykkyyksien päivitys 5. Big Datan sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

20 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tiedon tyyppien tunnistaminen ja tietolähteet Big Data tuo mukanaan uusia tietotyyppejä, joista osaa pystytään kontrolloimaan, osa ohjaa toimintaa. Tässä pitää miettiä mikä data on tärkeää, mistä sitä saa, miten sitä voidaan hyödyntää jne. Esimerkiksi asiakasseuranta verkossa tuottaa dataa jota pitäisi pystyä hyödyntämään. Tiedon tyyppien tunnistaminen ja tietolähteet Ennakointi käyttäytymisessä Valittu kohde (some) on tärkeää (oikean tyyppistä dataa) Kuinka usein data muuttuu, kuinka kauan sitä tallennetaan, kuka datan omistaa, onko asiakkaan mielipide muuttunut 213 Liiketoimintaprosessien muutokset / uudet prosessit Kun datan lähteet on tunnistettu, niin seuraavaksi pitää miettiä miten se vaikuttaa organisaation prosesseihin ja vaikutukset teknologiaan. Todennäköisesti organisaatiossa pitää muokata vanhoja prosesseja ja myös luoda uusia. Näihin liittyy tietysti myös kustannuksia. Teknologian muutokset / uudet teknologiat Periaatteessa voidaan sanoa, että Big Datan myötä on hankittava uutta teknologiaa ja käytettävä uusia menetelmiä. Hadoop (mahdollistaa sovellusten suorittamisen ryppäissä perus teknologialla), MapReduce (hajautettu suoritus & tulosten kokoaminen), Big Table (hajautettu tietovarastojärjestelmä), Apache Hive (kyselyjen hallinta suuriin hajautettuihin tietovarastoihin)

21 University of Vaasa, Department of Computer Science, Kyvykkyyksien hankinta / kyvykkyyksien päivitys Osaajia tullaan tarvitsemaan erityisesti liiketoiminnan analyytikkojen ja IT osaajien tehtävissä. Kummassakin tapauksessa kyse on lähinnä tiimeistä, sillä yksittäiset osaajat eivät pysty hallinnoimaan koko Big datan osaamisaluetta. Big Datan sijoitetun pääoman tuotto (ROI) Kustannukset tulee suhteuttaa tuottoihin, minkä vuoksi johdolla on vaikea tehtävä edessään. Tuotot eivät usein ole suoraan mitattavissa, eikä kustannuksiakaan tässä tapauksessa pytytä arvioimaan tarkasti. Mahdollisimman hyvän arvion tekemiseksi kaikki edellä mainitut neljä asiaa olisi syytä huomioida, oman osaamisen puitteissa. 215 Enterprise Data Management (EDM) EDM on kattava näkemys liiketoiminnan tiedon laadun määrittelyyn, hallintaan, turvaamiseen ja ylläpitoon koko organisaatiossa. EDM määrittää politiikan ja omistussuhteet keskeisille tietotyypeille ja tietolähteille sekä teknologian käytölle. EDM on pohja Big Data käytön aloittamiselle, mutta myös ilman sitä pärjää, mikäli em. asiat ovat tiedossa organisaatiossa

22 University of Vaasa, Department of Computer Science, Big Data suunnittelun välineenä Planning with data selkeä näkemys kuinka tietolähteet liittyvät toisiinsa Doing the analysis uusien tietolähteiden käyttö & analyytikot Checking the results onko tulokset yhtenevät yrityksen tulosten kanssa Acting on the plan pitää olla osa yrityksen suunnittelusykliä Moving in real time - Adjusting the impact liiketoimintaprosessien säätö Enabling the experimentation reaaliaikainen seuranta ja säätö voi muuttaa liiketoimintastrategiaa. 217 Big Data Lisätietoja Wikipediasta: Big data: https://fi.wikipedia.org/wiki/big_data Tieto https://fi.wikipedia.org/wiki/tieto Tietämys https://fi.wikipedia.org/wiki/tiet%c3%a4mys Aineeton pääoma https://fi.wikipedia.org/wiki/aineeton_p%c3%a4%c3%a4oma Tietoteoria https://fi.wikipedia.org/wiki/tietoteoria

23 University of Vaasa, Department of Computer Science, Cloud computing Pilvilaskenta tarkoittaa internetissä (eli "pilvessä") tapahtuvaa tietotekniikan (eli "laskennan") kehitystä ja käyttöä hajautetuissa ympäristöissä (vrt. klusteri (tietotekniikka)). Käsitteenä se kuvaa paradigman muutosta, jonka tuloksena palvelu tarjotaan "pilvessä", jonka teknisiä yksityiskohtia palvelun käyttäjät eivät voi nähdä tai hallita. Pilvilaskenta kuvaa uutta tietoteknisten palveluiden tuottamisen, käyttämisen ja toimittamisen mallia, johon liittyy internetin yli palveluna tarjottuja dynaamisesti skaalautuvia ja virtuaalisia resursseja. Käsitettä "pilvi" käytetään kielikuvana, jolla viitataan internetiin siten kuin se usein esitetään tietoverkkojen kaaviokuvissa, sekä abstraktiona monimutkaiselle infrastruktuurille, jonka se verhoaa. https://fi.wikipedia.org/wiki/pilvilaskenta 219 Tämä kappale koostettu lähinnä Immo Salon kirjaa Cloud computing palvelut verkossa 2010 mukaillen Cloud computing Kuva: Wikipedia (https://fi.wikipedia.org/wiki/pilvilaskenta)

24 University of Vaasa, Department of Computer Science, Hype-käyrä Asioiden hypetys noudattaa Gartnerin käyrää Huomio Epärealististen odotusten huippu tuottavuuden tasanko toivon nousu epäuskon laakso lähtölaukaus Aika 221 Cloud computing Pilvipalveluiden kehitys Vaihe 1: Tiennäyttäjät ja uranuurtajat Vaihe 2: Markkinoiden kondolisoituminen Vaihe 3: Arkipäiväistyminen Eli seurannee samaa kehitystä kuin niin monet muutkin tietotekniikan uudet innovaatiot 1. Innovaattorit 2,5% kuluttajista 2. Varhaiset omaksujat 13,5% 3. Varhainen enemmistö 34% 4. Myöhäinen enemmistö 34% 5. Vitkastelijat 16% Uskotaan että ensiksi pilvipalvelut ottavat käyttöön WWW-yritykset ja tietotekniikan alalla toimivat yritykset 2010 luvulla Perinteisten yritysten uskotaan seuraavan trendiä 2020-luvulla

25 University of Vaasa, Department of Computer Science, Cloud computing Pilvipalveluiden ominaispiirteet Itsepalvelullisuus Pääsy palveluihin eri päätelaitteilla Resurssien yhteiskäyttö Nopea joustavuus Käytön tarkka mittaaminen Pilvipalveluiden etuna on mittakaavaetu, mutta jos palvelu kasvaa suureksi ongelmaksi voi tulla joustamattomuus 223 Cloud computing Pilvipalveluiden mallit (arvioitu markkinaosuus) Sovellukset palveluna Software as a service SaaS (49%) https://fi.wikipedia.org/wiki/software_as_a_service Sovellusalusta palveluna Platform as service PaaS (13%) https://fi.wikipedia.org/wiki/platform_as_a_service Infrastruktuuri palveluna Infrastructure as a service IaaS (38%) https://fi.wikipedia.org/wiki/infrastructure_as_a_service Lisäksi on esitetty malleja: Tallennus palveluna Storage as a service Tietoturva palveluna Security as a service Viestintä palveluna Communication as a service Kaikki palveluna Everything as a service

26 University of Vaasa, Department of Computer Science, Pilvipalveluiden vaihtoehdot 1. Yksityinen pilvi 2. Yhteisöllinen pilvi 3. Julkinen pilvi 4. Hybridipilvi Cloud computing Pilvipalveluiden ajatellaan olevan seuraava askel matkalla asiakkaan tarpeisiin räätälöidyistä ohjelmista -> yrityssovellukset (ERP, CPM, SCM etc.) - > Massamarkkinasovellukset Joku on jopa meinannut että vanha visio siitä että koko maailma tarvitsee vain viisi tietokonetta voisi toteutua niin että maailma tarvitsee vain viisi konesalia 225 Cloud computing Luonnollisesti jos yritys päättää siirtyä pilvipalveluihin sen täytyy miettiä Nykyisen toimintomallin hyödyt ja kokonaiskustannukset Pilvipalveluihin siirtymisen hyödyt ja kokonaiskustannukset Pilvipalveluihin liittyvät riskit ja niiden mahdolliset kustannukset Tiedot päätyvät yleiseen jakeluun tai kilpailijoille Tiedot päätyy pilvipalvelun työntekijälle, tai sellainen voi manipuloida tietoa Pilvipalvelu romahtaa tai on poissa käytöstä Yrityksen valmius siirtyä pilvipalveluiden käyttäjäksi

27 University of Vaasa, Department of Computer Science, Cloud computing Pilvipalvelun hyödyt Kustannussäästöt Joustavuus Pääsy kaikkialta Skaalautuvuus Käyttöön perustuva laskutus Helppo käyttöönotto Palveluiden laatu Aina ajan tasalla olevat ohjelmistot Dokumenttien jakamisen helppous Uusia sovellusmahdollisuuksia Analyysisovellukset Rinnakkaisprosessointi Laskentateho 227 Cloud computing Eli ainakaan pilvipalvelun ostaessa yritys ei joudu ostamaan tietotekniikan ylikapasiteettia omaan käyttöön, eikä myöskään kärsi alikapasiteetista Tietoturvan takia voidaan tieto jakaa Yksityinen pilvi tai firman oma sisäinen tietovarasto Julkinen pilvi Kustannuksia syntyy Pilvipalveluiden tarjoajan perimät maksut Kasvaneet tietoliikennekulut Kolmansien osapuolien koulutus, konsultointi, integrointi, tietoturva ja muista tukitehtävistä keräämät maksut

28 University of Vaasa, Department of Computer Science, Cloud computing Pilvipalveluihin siirtymistä hidastavat mm. Turvallisuus ja luottamuspula Vastuu talletetusta datasta Datan erottaminen muiden yritysten datasta Turvattomat rajapinnat Pilvipalveluiden väärinkäyttö Asiakastilin kaappaaminen, virukset Saatavuus? Onko tieto aina saavutettavissa Palvelun jatkuvuus, kaatuuko pilviyritys Suorituskyky Pilvipalvelut voivat tulla nykymallia kalliimmaksi Standardien puuttuminen Pilvipalveluun siirtymisen peruuttaminen vaikeaa, takaisinpaluu Hankala integroida omiin IT-järjestelmiin Ei riittävästi kustomointimahdollisuuksia

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut Pilvipalvelut Nouseva toteutustekniikka ja trendi Kuluttajat edellä, yritykset perässä Paino sanalla Palvelu Yhtenäisyyksiä vuosikymmenten taakse, sovelletaan

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Yritysesittely lyhyesti Tuunix Oy:n palvelut Mikä on pilvipalvelu? Pilvipalveluiden edellytykset Tietoturva ipad ja pilvipalvelut Erilaiset pilvipalvelut lyhyesti

Lisätiedot

Nopeutta ja Sulavuutta Analytiikkaan

Nopeutta ja Sulavuutta Analytiikkaan Nopeutta ja Sulavuutta Analytiikkaan Jukka Ruponen Business Analytics Architect!+358-40-725-6086 jukka.ruponen@fi.ibm.com DEMO 1 Result Set Cache Expression Cache Query Data Cache Member Cache Cognos Query

Lisätiedot

Poweria analytiikkaan

Poweria analytiikkaan IBM 18.3.2014 Poweria analytiikkaan Informaatiotalous: mikä on muuttunut Keskiajalta jälkiteolliseen yhteiskuntaan Maatalous: maan omistus Teollinen: tuotantokapasiteetin omistus Jälkiteollinen: kyky hyödyntää

Lisätiedot

Tieto ja sen mallinnus Fonectalla - Teemme tiedosta arvokasta. Aija Palomäki, TDWI jäsenkokous 6.6.2014

Tieto ja sen mallinnus Fonectalla - Teemme tiedosta arvokasta. Aija Palomäki, TDWI jäsenkokous 6.6.2014 Tieto ja sen mallinnus Fonectalla - Teemme tiedosta arvokasta Aija Palomäki, TDWI jäsenkokous 6.6.2014 Puhujasta Yritysarkkitehti, Big data kehityspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto, tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen 1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen Tarjontaa paljon tarvitaan henkilö, joka kokoaa oikeat palikat yhteen Ensin hahmotetaan kokonaisuus sen jälkeen tarkastellaan pienempiä osa-alueita Koulutus/tiedon

Lisätiedot

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Verkon avulla voidaan kehittää monia toimintoja Kauppa Urheilu / Viihde Käyttäjä Energiankulutus Koulutus

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Data Warehouse kuulumisia

Data Warehouse kuulumisia 1 Data Warehouse kuulumisia Ari Hovi www.arihovi.com Ari Hovi Oy www.arihovi.com 2 Ari Hovi Oy:n missiona on edistää tiedonhallintaa tarjoamalla huippukoulutusta ja konsultointia kokeneet käytännön konsultit

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa)

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Juhani Lempiäinen Ohjelmapalvelujen tuottaja Digitaalinen tuoteprosessi-ohjelma Valmistavissa yrityksissä pilvipalvelujen

Lisätiedot

IBM Iptorin pilven reunalla

IBM Iptorin pilven reunalla IBM Iptorin pilven reunalla Teppo Seesto Arkkitehti Pilvilinnat seesto@fi.ibm.com Cloud Computing Pilvipalvelut IT:n teollistaminen Itsepalvelu Maksu käytön mukaan Nopea toimitus IT-palvelujen webbikauppa

Lisätiedot

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä 30.10.2012 LARK-hanke Laatupäällikkö, Jaakko Tuomi Laadunhallinnan tukiprosessin (16) yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 Mobiili MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 AIHEITA Taustaa Keskeiset muutoksen tekijät Pilvipalvelut ja sovelluskauppa Mahdollisuudet myyntityössä Miksi myyntiaineistot ja asiakastapaamiset?

Lisätiedot

Web-seminaari 10.11.2009

Web-seminaari 10.11.2009 Web-seminaari 10.11.2009 Tervetuloa päivän seminaariin: Tietovarastoinnilla irti ERP riippuvuuksista Esiintyjät: Ari Hovi, Ari Hovi Oy ja Jari Ylinen, Kehityspolut Oy Seminaari alkaa kello 10.00 Tämä ERP

Lisätiedot

Information Builders Nordic Summit 2011 BI:n hyödyntäminen, markkinat ja trendit 12.10.2011 Mika Rajamäki

Information Builders Nordic Summit 2011 BI:n hyödyntäminen, markkinat ja trendit 12.10.2011 Mika Rajamäki Information Builders Nordic Summit 2011 BI:n hyödyntäminen, markkinat ja trendit 12.10.2011 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Market-Visio Oy on riippumaton ICT-liiketoiminnan ja -johtamisen neuvonantaja joka

Lisätiedot

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen ja sähköiset palvelut. Sami Niskanen, Jari Uotila & Matti Koskivirta

Tiedolla johtaminen ja sähköiset palvelut. Sami Niskanen, Jari Uotila & Matti Koskivirta Tiedolla johtaminen ja sähköiset palvelut Sami Niskanen, Jari Uotila & Matti Koskivirta Digitalisaation tavoitteet Lähde: Valtiovarainministeriö 9.2.2017 2 Toimintaympäristön muutos Merkitys NYT Vähän

Lisätiedot

Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013

Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013 Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013 Terminologiasta Tietojohtaminen = -edon johtamista -edon rikastamisprosessi - omaisuuden ylläpito + -edolla johtamista -edon hyödyntäminen

Lisätiedot

Organisaation tietojärjestelmät

Organisaation tietojärjestelmät Organisaation tietojärjestelmät Yrityksen tietojenkäsittely neljä pääaluetta perinteiseen tietojenkäsittely, tietoliikenne, toimistoautomaatio ja tuotantoautomaatio 2 Perinteinen tietojenkäsittely Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Tomas Rytkölä Presales Leader Business Analytics 2013 IBM Corporation Agenda 1 Miten saadaan lisää voimaa

Lisätiedot

Tietoturva ja käyttäjäkohtaisuus älykkäässä verkottamisessa Pekka Isomäki TeliaSonera Finland Oyj

Tietoturva ja käyttäjäkohtaisuus älykkäässä verkottamisessa Pekka Isomäki TeliaSonera Finland Oyj Tietoturva ja käyttäjäkohtaisuus älykkäässä verkottamisessa Pekka Isomäki TeliaSonera Finland Oyj Tulevaisuuden tietoverkot ovat älykkäitä 2 Verkon rakentuminen Tietokannat Todentaminen ja oikeudet Yritysjohto

Lisätiedot

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland 1 Sisältö Skaalautuva pilvipalvelu Käyttövaltuushallinnan käyttöönotto palveluna

Lisätiedot

Tietoarkkitehtuuri nyt!

Tietoarkkitehtuuri nyt! 1 Tietoarkkitehtuuri nyt! - tietoarkkitehtuuri tietovarastoinnin kivijalkana - miten ratkaista lähes kaikkia vaivaava tietojen siiloutumistauti - miten saada käyttäjät määrittelyyn mukaan Ari Hovi Ari

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Digitalisaatio oppimisen maailmassa Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Oppimisen trendit ja ajurit Teknologia on muuttamassa oppimista 50Mrd Arvioitu lukumäärä verkkoon yhdistetyistä laitteista

Lisätiedot

OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille 4.5.2010 Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet

OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille 4.5.2010 Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet Aalto-yliopiston tietovarasto ja raportointi osana kokonaisarkkitehtuuria Satu Kekäläinen Aalto-yliopisto Aalto tietovarasto

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssi.

Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssi. Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssi. Pilvipalvelut uhkat ja mahdollisuudet Elias Aarnio Open Source -asiantuntija Innopark Programmes Oy elias.aarnio@innopark.fi

Lisätiedot

Digitalisoituminen pakoittaa työnteon ja johtamisen mobiiliksi Hallitse tilanne, ennen kuin tilanne hallitsee sinua

Digitalisoituminen pakoittaa työnteon ja johtamisen mobiiliksi Hallitse tilanne, ennen kuin tilanne hallitsee sinua Digitalisoituminen pakoittaa työnteon ja johtamisen mobiiliksi Hallitse tilanne, ennen kuin tilanne hallitsee sinua Pete Nieminen +358-50-4636969 pete.nieminen@atea.fi fi.linkedin.com/in/petenieminen/

Lisätiedot

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Technopolis Business Breakfast Oulu 9.5.2014 Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Jari P. Tuovinen, Oulu ICT Oy toimitusjohtaja 1 Oulu ICT Oy on tele- ja tietotekniikka-alan kehittämiseen

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 2.3.2015 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

Tosi elävä virtuaalimalli Mika Karaila Tutkimuspäällikkö Valmet Automation

Tosi elävä virtuaalimalli Mika Karaila Tutkimuspäällikkö Valmet Automation Tosi elävä virtuaalimalli 27.4.2017 Mika Karaila Tutkimuspäällikkö Valmet Automation Agenda Teollinen internet Uudet teknologiat: VR & MR Soveltaminen käytännössä Yhteenveto & demo 2 Teollinen internet

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Virtualisoi viisaasti paranna palvelua. Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group

Virtualisoi viisaasti paranna palvelua. Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group Virtualisoi viisaasti paranna palvelua Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group Älykkäämpi IT Web Servers App Servers End Users App Servers App Servers App/DB Server App/DB Servers

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Cerion on tiedolla johtamisen ja toiminnan

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa

Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa Strateginen suunta Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa mobiili Liiketoimintaprosessien ja asioinnin digitalisoituminen on merkittävä globaali trendi Digitalisaatio luo uusia

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6)

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6) PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite 1 2012-09-24 1 (6) COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry Arvioitava yritys Arvioitava osasto Palautteen antava yritys Palautteen

Lisätiedot

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Pilvi vai oma? -Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Agenda Yhdistetty viestintä Palveluiden tuottaminen Palvelua pilvestä? BPOS tänään Online-palvelut tulevaisuudessa

Lisätiedot

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE Toukokuu, 2013 Pekka Pykäläinen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Application Platform Microsoft HYÖDYNNÄ KAIKKI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TIETO NEW WORLD OF DATA

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan

Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan Ohjelma 6.3.2012 Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Juha Karppinen, Microsoft Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan Mika Javanainen, M-Files

Lisätiedot

Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa?

Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa? Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa? Business Breakfast 6.2.2015 Market-Visio Oy:n tutkimus: Pilvet muuttavat ICT-ostamista Mikko Kairtamo, DataCenter Finland Oy DataCenter Finland

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

TeliaSonera Identity and Access Management

TeliaSonera Identity and Access Management TeliaSonera Identity and Access Management 22.10.2009 EMC Forum Juha Arjoranta 1 TeliaSonera Identity and Access Management Alustus käyttövaltuushallintaan IAM kokonaisratkaisun elementit Nykytilaa ja

Lisätiedot

Forrester: tietohallinnon prioriteetit

Forrester: tietohallinnon prioriteetit Forrester: tietohallinnon prioriteetit Kustannusten hallinta Tuottavuuden kasvattaminen Turvallisuuden parantaminen Forrester: tietohallinnon prioriteetit Liiketoiminnan tärkeimmät tehtävät Kustannusten

Lisätiedot

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä Esri Finland LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä November 2012 Janne Saarikko Agenda Lidar-aineistot ja ArcGIS 10.1 - Miten LAS-aineistoa voidaan hyödyntää? - Aineistojen hallinta LAS Dataset

Lisätiedot

Unelma tiedon hyödyntämisen kokonaisekosysteemistä

Unelma tiedon hyödyntämisen kokonaisekosysteemistä Unelma tiedon hyödyntämisen kokonaisekosysteemistä HSY-paikkatietoseminaari 16.3.2016 1 MISTÄ PUHUN TÄNÄÄN VIITE- JA KOKONAISARKKITEHTUURIT EKOSYSTEEMI TIEDOLLA JOHTAMINEN TOIMIJAVERKOSTOT PAIKKATIETO

Lisätiedot

YTHS Raportointijärjestelmähankkeen

YTHS Raportointijärjestelmähankkeen 1 (11) YTHS Raportointijärjestelmähankkeen tarvemäärittely Periaatetason arkkitehtuurin ja ratkaisun kartoitus 2 (11) Sisällysluettelo 1. ALUSTUS... 3 2. JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI... 3 2.1. ETL PROSESSI...

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Sähköinen työpöytä Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Mikä on (tulevaisuuden) sähköinen työpöytä? Miten sähköinen

Lisätiedot

Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua

Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua IAB Finland Big Data seminaari 6.6.2014 Fonecta Enterprise Solutions Mikko Hakala, Head of Business IT 105 asiakkuusmarkkinoinnin, analytiikan

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme oheisesta

Lisätiedot

Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen. Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business

Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen. Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business Tietomäärän räjähdysmäinen kasvu Sosiaalinen media Pilvilaskenta ja pilvipalvelut Luonnolliset käyttöliittymät

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna Löydä nautittavat ratkaisut Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna 18.11.2010 Kuka puhuu? Elinar Oy Ltd Sisällönhallinta- ja kollaboraatioratkaisut Monipuolinen osaaminen:

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Mobiilin ekosysteemin muutos - kuoleeko tietoturva pilveen?

Mobiilin ekosysteemin muutos - kuoleeko tietoturva pilveen? Mobiilin ekosysteemin muutos - kuoleeko tietoturva pilveen? Erkki Mustonen Tietoturva-asiantuntija Lapty Rovaniemi 3.11.2011 Suojaa korvaamattoman f-secure.fi F-Secure tietoturvan globaali toimija Perustettu

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan ITSM Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy 31.8.2016 Esittely Mukana suomalaisten pankkijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitotyössä

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET K-ryhmän etuhinnoin syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy. Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille

10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy. Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille 10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille Maankattavaa ICT-palvelua Huolehdimme asiakkaidemme tieto- ja viestintätekniikan toimivuudesta 24/7

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA TTL 60 vuotta Roadshow, Tampere 5.11.2013 TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA Antti Pirinen, Tietoturva ry Antti Pirinen Tietoturva ry Hallituksessa 2009 -> Sihteeri 2013 Työkokemus: 2012 -> KPMG:n

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

ARVOA PALVELUPROSESSIEN ANALYSOINNILLA

ARVOA PALVELUPROSESSIEN ANALYSOINNILLA ARVOA PALVELUPROSESSIEN ANALYSOINNILLA Työkalupäivät 31.8.2016 Ilkka Mikkonen Infotool Oy Taustat Ilkka Mikkonen Infotool - Toimitusjohtaja Konsultointia 25v Palveluiden ja tietotekniikan yhdistäjä Analytiikka,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Tietojärjestelmätiede (TJT) / Tekninen viestintä (TEVI) linjavalintainfo

Tietojärjestelmätiede (TJT) / Tekninen viestintä (TEVI) linjavalintainfo Tietojärjestelmätiede (TJT) / Tekninen viestintä (TEVI) linjavalintainfo Tietojärjestelmätiede 5.4.2017 2 Tietojärjestelmätiede Markkinat IT ja markkinat Organisaatio Ryhmä IT ja organisaatio IT ja ryhmä

Lisätiedot

Ennustava analytiikka B2B- myynnissä. Miten hyötyä säännönmukaisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä

Ennustava analytiikka B2B- myynnissä. Miten hyötyä säännönmukaisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä Ennustava analytiikka B2B- myynnissä Miten hyötyä säännönmukaisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä B2B Myynnin ja markkinoinnin haasteet nyt Myynti- ja muu yritysdata on olemassa, mutta ei saatavilla,

Lisätiedot

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä Aki Antman / Sulava Oy Vapaa-ajalla kaikki palvelut käytössä Sovellukset ladataan kaikille päätelaitteille Palvelut vapaasti käytössä tarpeen

Lisätiedot

PILVIPALVELUT. Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015

PILVIPALVELUT. Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015 PILVIPALVELUT Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015 JOHDANTO Yritykset ja yhteisöt ottavat pilvipalveluja käyttöön yhä laajemmassa määrin, ja palveluvalikoima on

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MTAAMINEN Tavoitteena on tuottaa tietoa rakennusalan tämän hetken kypsyystasosta ja :n avulla saavutettavista hyödyistä Menetelmänä oli asiantuntijatyöskentely ja tulosten

Lisätiedot

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Älykkyyttä, mutta millä hinnalla Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Click Logistiikan to edit merkitys Master title yrityksille style Logistiikkakustannukset

Lisätiedot

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Johtaminen tänään. Viestintä ja tietopalvelu tullikuvan muovaajina. Miten minä tiiminvetäjänä ja esimiehenä edistän tietovälineiden aktiivista

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot