Yrityksen tietojärjestelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen tietojärjestelmät"

Transkriptio

1 University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli) Asiantuntijajärjestelmät - expert systems Asiantuntijajärjestelmät ovat tietämyspohjaisia järjestelmiä, joiden on tarkoitus toimia ihmisasiantuntijoiden tavoin tietyllä rajatulla aihealueella. Ne pystyvät ratkomaan inhimillistä asiantuntemusta vaativia ongelmia Asiantuntijajärjestelmän rakentaja pyrkii jäljittelemään tai etsii mallia ihmisen tavalle ratkaista ongelma. Käyttöalueita logistiikassa, tiedon louhinnassa, lääketieteellisissä diagnooseissa jne

2 University of Vaasa, Department of Computer Science, Expert systems Periaatteessa asiantuntijajärjestelmät ovat tekoälysovelluksia jotka mallintaa asiantuntijaihmisen päätöksentekoprosessia tietokonesysteemillä. Asiantuntijajärjestelmät on rakennettu niin että monimutkainen ongelma voitaisiin ratkaista joukolla ehtoja, jotka ovat yleensä jos niin tyyppiä (if -> then) Ensimmäiset asiantuntijajärjestelmät kehitettiin 1970-luvull ja ne yleistyivät 1980 luvulla. Asiantuntijajärjestelmät olivat ensimmäisiä jonkinasteista menestystä saavuttaneita tekoälysovelluksia. Asiantuntijajärjestelmässä on päättely-moottori ja tietopohja. Tietopohjan muodostaa säännöt ja faktat. Päättelymoottori soveltaa sääntöjä nykyisten faktoiksi tiedettyjen asioiden pohjalta. Pyritään löytämään ratkaisuja myös uusiin tilanteisiin. Päättelymoottorissa voi olla myös selitteitä ja virheenkorjausominaisuuksia. 177 Expert systems(töyli) Asiantuntijajärjestelmälle tunnusomaista Päättely etenevästi peräytyvästi Kehittämisen syy (Turban 1998:441) tavoitteena on estää harvinaisen tietämyksen katoaminen, tietämyksen tarve maantieteellisesti hajallaan sijaitsevassa organisaatiossa, tietämystä tarvitaan vihamielisessä tai vaarallisessa ympäristössä Asiantuntijajärjestelmän perustyyppejä vika-analyysi valvonta ennustaminen suunnittelu opettaminen 178 2

3 University of Vaasa, Department of Computer Science, Expert systems Kuva Tekoäly: Asiantuntijajärjestelmät: Älykäs opsatusjärjestelmä: 179 ESS (Töyli) Ylimmän johdon järjestelmät ESS, executive support systems ESS -järjestelmä auttaa johtajia esittämään oikeita kysymyksiä joihin vastaukset etsitään DSS -järjestelmällä. päätarkoitus on tiedon hankinta ja näyttäminen, ei niinkään ongelmien ja mahdollisten ratkaisujen analysointi kehittynyt grafiikka ja vuorovaikutteisuus on räätälöity niitä käyttävien johtajien tarpeisiin sopiviksi järjestelmän tiedot kerätään useasta eri lähteestä tiedot esitetään standardisoidussa, tiivistetyssä muodossa raportteina, jotka sisältävät usein runsaasti graafisia esityksiä tukee strategisella tasolla jäsentymätöntä päätöksentekoa Executive information systems on nykyisin Business Intelligence 180 3

4 University of Vaasa, Department of Computer Science, Business Intelligence (Töyli) Liiketoimintatiedon hallinta BI on joukko teorioita, menetelmiä, prosesseja, arkkitehtuureita ja teknologioita, jotka muuntavat raakadatan yrityksen toiminnan kannalta mielekkääksi informaatioksi. BI pystyy käsittelemään valtavia määriä rakenteetonta dataa, jonka avulla pystytään tunnistamaan, hyödyntämään ja muutekin luomaan uusia mahdollisuuksia. Euroopassa BI tarkoittaa organisaation ulkopuoliseen tietoon kohdistuvaa toimintaa, ja Pohjois-Amerikassa sillä ymmärretään organisaation sisäiseen, numeeriseen tietoon kohdistuvaa toimintaa. Yrityksen tiedonhankinnan tavoite on kerätä yrityksen johtamisessa ja toiminnassa tarvittava keskeinen tieto, käsitellä ja jalostaa se, sekä jakaa tieto tarvitsijoille ja seurata tiedon vaikutuksia. 181 Business Intelligence (Töyli) Yrityksessä olevan tiedon hallinta Business Intelligence -ratkaisuja voidaan hyödyntää kaikessa liiketoiminnassa, yrityksen sisällä eri prosesseissa ja tarvittaessa myös hallittuna tiedon jakeluun yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Yrityksen ulkopuolelta hankittava tieto Yrityksen ulkopuolelta hankittava tieto koskee usein kilpailijoita, mutta sitä kerätään myös asiakkaista, markkinoista ylipäätään, alihankkijoista ja muista sidosryhmistä, teknologioista, yrityksen kohdemaiden hallinnoista, kulttuureista ja lainsäädännöstä (EU) sekä tulevaisuudesta ja trendeistä ylipäätään

5 University of Vaasa, Department of Computer Science, Business Intelligence (Töyli) BI toiminnan rakentaminen BI-toiminnan rakentamisessa on kyse toiminnan systematisoimisesta ja järjestämisestä ammattimaisella tavalla, sekä sen saattamisesta ohjauksen, koordinoinnin ja kehittämisen piiriin. BI:n toimintoja BI:n yleisiä toimintoja ovat raportointi, reaaliaikainen analyyttinen prosessointi, tiedon louhinta, prosessien louhinta, monimutkaisten tapahtumien prosessointi, liiketoiminnan suorituskyvyn hallinnointi, vertailuanalyysi, tekstin louhinta, ennakoiva analyysi ja ohjaileva analyysi. 183 Business Intelligence (Töyli) BI Tietoa on nykyisin saatavilla todella paljon ja usein se ovat joko rakenteetonta tai puolirakenteista esim. sähköposti, muistiot, muitiinpanot call centereistä, uutisia, keskusteluja (chat), raportteja, web sivuja, esityksiä, kuvia, videoita, ja markkinoinnin materiaalia. Ongelmaksi muodostuu tiedon tallennus niin, että se saadaan käyttöön ja olisi luettavissa jollain järkevällä tavalla. Business Intelligence -toimintaperiaate Yrityksen toiminta aiheuttaa tapahtumia yrityksen operatiiviseen järjestelmään, mistä kerätään haluttu data, muokataan se oikeaan muotoon ja tallennetaan tietovarastoon. Datan perusteella johto tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat taas dataa, joka tallentuu operatiiviseen järjestelmään

6 University of Vaasa, Department of Computer Science, Business Intelligence (Töyli) Tietovarasto BI sovellukset esittävät tiedon visuaalisesti ja käyttäjät voivat hakea haluamansa tiedon ilman ohjelmointikokemusta. Kaikkien BI sovellusten taustalla on tietovarasto Data Warehouse, mistä tieto haetaan. Reaaliaikainen BI sovellus käyttää tietovarastoa, koska data täytyy muokata sopivaan muotoon ennen esittämistä BI sovelluksissa. Data warehouse 185 Business Intelligence (Töyli) BI ja DSS (decision support systems) yhteys BI malliin on sisällytetty tietomalli ja tietokantayhteys. BI keskittyy raportointiin ja etsimään ongelmia ja se tarjoaa ongelmat (tietokannan välityksellä) DSS:n ratkaistavaksi. Web pohjainen DSS arkkitehtuuri (ja BI) Arkkitehtuurissa prosessointi on hajautettu usealle palvelimelle; sovelluspalvelin, tietokantapalvelin ja optimointipalvelin. Optimointipalvelin ratkaisee ongelman ja lähettää ratkaisun sovelluspalvelimelle joka esittää sen suoraan selaimelle. Tarvittaessa lisätietoa haetaan tietovarastosta. Jakelu voi tapahtua esim. sähköpostilla

7 University of Vaasa, Department of Computer Science, Business Intelligence (Töyli) 187 Raportointi Raportointi perustuu usein OLAP analyysien tuloksiin. Raportit luodaan kuten edellä esitettiin, joko tietovarastoista tai operatiivisista järjestelmistä SQL kielellä. Online Analytical Processing on menetelmä analyysien tekemiseksi. OLAP perustuu useisiin ulottuvuuksiin (2-3), joilla data esitetään. Mittarit BI tuottamaa dataa seurataan useilla eri mittareilla. Keskeisimmät näistä ovat KPI Key Performance Indicators BAM Business Activity Monitoring ja BSC Balanced Scorecards Ensimmäinen seuraa yrityksen suoriutumista johdon asettamista strategisista tavoitteista. Toinen on nykytilan ymmärtämiseen ja kolmannessa seurataan taloutta, asiakkaita, sisäisiä prosesseja ja oppimista. Business Intelligence (Töyli) Data Warehouse Tietotekniikassa, tiedon tavaratalo (data warehouse) on tietokanta jota käytetään raportoinnissa ja tietoanalyyseissä. Se on keskeinen tiedon säilytyspaikka joka on luotu yhdistämällä dataa yhdestä tai useammasta erilaisesta tietolähteestä. Data Warehous:iin tallennetaan nykyistä, mutta myös historiatietoa. Dataa käytetään luotaessa trendiraportteja yritysjohdolla. Extract, Transform and Load (ETL) 188 7

8 University of Vaasa, Department of Computer Science, Business Intelligence (Töyli) Data Warehouse & varastointi Tieto kerätään erinäisitä operatiivisista järjestelmistä. Tyypillinen ETL - pohjainen data warehouse muodostuu esitys-, integrointi- ja saantikerroksista. Esityskerros (staging) tai tietokanta tallentaa (ETL) väliaikaisesti muista lähdejärjestelmistä saamaansa raaka dataa ennen tallennusta DW:iin. Integrointikerros Integroi erilaiset tietojoukot muuntamalla (ETL) esityskerroksesta saamansa datan ja usein tallentaa sen operatiiviseen tietovarastoon (ODS Operational Data Store) 189 Business Intelligence (Töyli) Data Warehouse & varastointi Tieto kerätään erinäisitä operatiivisista järjestelmistä. Tyypillinen ETL - pohjainen data warehouse muodostuu esitys-, integrointi- ja saantikerroksista. Esityskerros (staging) tai tietokanta tallentaa (ETL) väliaikaisesti muista lähdejärjestelmistä saamaansa raaka dataa ennen tallennusta DW:iin. Integrointikerros Integroi erilaiset tietojoukot muuntamalla (ETL) esityskerroksesta saamansa datan ja usein tallentaa sen operatiiviseen tietovarastoon (ODS Operational Data Store) 190 8

9 University of Vaasa, Department of Computer Science, Business Intelligence (Töyli) Data Warehouse & varastointi Saantikerros Integroitu data siirretään edelleen uuteen tietokantaan (DW), missä se järjestetään hierarkisiksi kokonaisuuksiksi, yksityiskohdiksi sekä koosteiksi. Kokonaisuuksista ja yksityiskohdista käytetään joskus nimitystä star schema. Data Mart On tiedon saantikerros (data access), jota käyttäjät käyttävät saadakseen tietoa järjestelmästä. Data Mart on data warehouse:n osa ja usein tarkoitettu organisaation tai tiimin specifiin käyttöön. Data mart:it ovat siivuja data warehousesta. Data warehouse kattaa koko yrityksen, kun taas data mart voi olla tarkoitettu esimerkiksi vain yhden osaston käyttöön. 191 Business Intelligence (Töyli) Data Warehouse & hajautettu ympäristö Data warehouse ei aina tarvitse em. tietokantajärjestelmää (integration layer), vaan integroitu tietolähde voi olla osa hajautettua ODS kerrosta. Federaatiotietokantoja tai tiedon virtualisointia voidaan hyödyntää haettaessa dataa hajautetusta integroidusta lähdetietokantajärjestelmästä ja yhdistettäessä ja koostettaessa dataa suoraan data warehous:in tauluihin. Data warehouse arkkitehtuuri tukee tiedon syvähakua (data drilling) koostetusta datasta

10 University of Vaasa, Department of Computer Science, Business Intelligence (Töyli) Lisätietoja Wikipediasta: Business intelligence Tiedonhallinta Tietämyksen hallinta Sisällönhallinta https://fi.wikipedia.org/wiki/sis%c3%a4ll%c3%b6nhallinta Sisällönhallintajärjestelmä https://fi.wikipedia.org/wiki/sis%c3%a4ll%c3%b6nhallintaj%c3%a4rjestel m%c3%a4 Tietokanta https://fi.wikipedia.org/wiki/tietokanta https://fi.wikipedia.org/wiki/tietokannan_peruskyselyt 193 Business Intelligence (Töyli) Lisätietoja Wikipediasta: Tiedonlouhinta https://fi.wikipedia.org/wiki/tiedonlouhinta Data analyysi https://fi.wikipedia.org/wiki/data-analyysi Kuva:

11 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tietohallinto (Töyli) Tietoresurssien johtaminen, Information Resources Management, IRM Tarkoittaa kaikkien niiden toimien / komponenttien hallintaa, joita liittyy tietoa keräävän, muokkaavan, tallettavan ja jakavan informaatiojärjestelmien toimintaan. Liittää tietotoiminnot kiinteämmin yrityksen tavoitteisiin, tehostaa informaation käyttöä, päätöksentekoa ja tuottavuutta. IRM:n periaatteet (Gupta 1996: ) Tietohallinto-osastoa tulee johtaa kuten mitä tahansa liiketaloudellista yksikköä tai osastoa. Informaatiojärjestelmien tarkoitus on auttaa yritystä tavoitteiden saavuttamisessa. Teknologia sinänsä tuottaa usein vain epätaloudellisia investointeja ja haittaa yrityksen tavoitteiden saavuttamista. IRM on kaikkien johtajien vastuulla riippumatta heidän toimialastaan. Ylimmän johdon yksimielisyys varmistaa tietoresurssien parhaan hyödyntämisen. 195 Tietohallinto (Töyli) IRM:n tehtävät (Gupta 1996: 550) käyttää tehokkaasti tietoresursseja toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi selvittää, kirjaata ja kontrolloida kaikki ne resurssit, jotka luovat, käsittelevät, tallentavat ja välittävät informaatiota luoda informaatioperusteisia toimintamalleja, jotta kommunikointia sekä organisaation sisällä että ympäristön kanssa saadaan parannettua poistaa tiedon ylimäärä ja varmistaa tietojärjestelmien kehittämisen menetelmällinen yhtenevyys kommunikoinnin selkiinnyttämiseksi

12 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tietohallinto (Töyli) Tietohallinnon osa-alueet (Gupta 1996: 553) Tietojohtaminen (tiedon hyödyntäminen) Toiminnallinen johtaminen (järjestelmien integrointi) Strateginen johtaminen Käyttäjien johtaminen Hajautettujen järjestelmien johtaminen Teknologiajohtaminen (laitteet, verkko) Tietohallinnon organisointiperiaatteita Tietohallinto on organisoitava siten, että se tukee sekä liiketoiminnan että tietohallinnon kehittämistä tukee visioinnin, innovoinnin ja resurssien hankintaa huolehtii arvoa tuottavista prosesseista 197 Tietohallinto (Töyli) Tietoihin liittyviä ongelmia yrityksissä tietohallinnon strategiaa ja liiketoiminta-strategiaa ei ole integroitu toisiinsa toimintayksiköt eivät tiedä, mitkä tiedot ovat niille tärkeitä yritykset eivät tiedä, mitä tietoja niillä on ihmiset eivät löydä tietoja silloin, kun niitä tarvitsisivat tai heillä ei ole pääsyä tietoihin tieto ei ole yhtenäistä, mistä seuraa tietojen epäjohdonmukaisuus kerätään paljon tietoa, jolla ei ole käyttöä (ei osata hyödyntää) vanhentuneita tietoja ei poisteta 1-5%:n virhemarginaali tiedoissa vaarantaa asiakaspalvelun, lisää kustannuksia ja heikentää päätöksentekoa liiketoiminta muuttuu pitäisi muuttaa myös tietoja ja tietorakenteita uudet, luotettavat tietolähteet vaikeasti löydettävissä tietoturvan hoitaminen työlästä tietojen hallinnan vastuut huonosti määritelty

13 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tietohallinto (Töyli) Tietojenkäsittelytoimintoja voidaan käsitellä (Boddy, Boonstra & Kennedy 2005: ) Palvelukeskuksena Kustannuspaikkana Voitto keskuksena Toimintamuodon valintaan vaikuttaa: tietojenkäsittelyn tarve organisaatiorakenne kulttuuri, valtasuhteet, henkilöstö teknologia 199 Yhteistyötä vaikeuttaa mm. Tietohallinto (Töyli)

14 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tietohallinto (Töyli) Tietotekniikkapäätösten tekoon liittyviä suosituksia (Salmela ym 2010: 66) It-strategian tulee olla tiiviisti linkitetty yrityksen liiketoiminta-strategiaan ja tavoitteisiin It-strategian suunnittelun ja hankeiden hallinnan tulee olla jatkuvaa, jotta suunnitelmat voidaan sopeuttaa ympäristössä ja liiketoiminnan tarpeissa tapahtuviin muutoksiin Ketteryys edellyttää, että johto ymmärtää yrityksen IT-strategian, ITinfrastrukstuurin ja yksittäisten projektien väliset riippuvuudet Keskeinen päätös kaikissa yrityksissä on, kuinka monella eri organisaation tasolla tulisi olla IT-palveluihin liittyvää päätösvaltaa It- osastojen tulisi pyrkiä tarvittaessa aktiivisesti luopumaan päätösvallasta tai ainakin jakamaan sitä liiketoiminnan kanssa 201 Tietohallinto (Töyli) Monipuolisen johtajan ominaisuuksia ovat liiketoiminnan tuntemus organisaation tuntemus tietojenkäsittelytietämys ja kokemus Ihmissuhdetaidot kommunikointitaidot kognitiiviset taidot persoonallisuus ja käyttäytyminen

15 University of Vaasa, Department of Computer Science, Big Data -määritelmä Big Data ei ole yksittäinen teknologia, vaan vanhan ja uuden teknologian yhdistelmä. Kyse on siis kyvystä hallita valtavaa määrää erilaista dataa, oikealla nopeudella ja aikasidonnaisesti jotta reaaliaikainen analysointi ja reagointi olisi mahdollista. Big Data haaste Haasteena on tiedon kuvaaminen, parantaminen, varastointi, haku, jakaminen, siirtäminen, analyysi ja visualisointi. Ensin: capture, organize, integrate Sitten: analyze act 203 Rakenteinen Data Datan lähteitä: 1. tietokoneet tai muuta vastaavat laitteet ja 2. ihmiset Tietokoneet yms: Sensorit (RFID, GPS, lääkinnälliset laitteet, ) Web lokit (serverit, verkko, sovellukset,..) Kassapäätteet Rahoitustiedot (pörssi, ) Ihmiset: Syötetty tieto Klikki-virta Pelaamiseen liittyvä seuranta

16 University of Vaasa, Department of Computer Science, Rakenteeton Data Laitteiden tuottama Satelliittikuvat Tieteellinen data (seismiset kuvat, atmosfääri,..) Kuvat ja videot (valvontakamerat, liikennekamerat,..) Tutka ja sonar Ihmisen tuottama Organisaation sisäinen tieto Sosiaalinen media Mobiili data Nettisivujen sisältö 205 Big Data ja organisaatiot 85% Fortune 500 yrityksistä ei kykene käyttämään Big Dataa. Syitä ovat lähinnä hajanaiset tietojärjestelmät, huono datan hallinnointi, sopimattomat tietokannat ja laitteiston suorituskyky. Usein yrityksillä ei ole käytössään viimeisintä tiedon hankinta- ja visualisointiteknologiaa. Sosiaalinen media mitä asiakkaat pitävät uudesta tuotteesta Twitter viestit (Super Bowl ) vaihda mainoksen paikkaa Alennuskuponki asiakkaalle kassapäätteen tiedon perusteella

17 University of Vaasa, Department of Computer Science, Big Datan hyödyntäminen Big Data tulisi olla organisaatioissa ajankohtainen, sillä. (big)datan määrä kasvaa kovaa vauhtia ja organisaatioiden mahdollisuudet hyödyntää sitä haluamallaan tavalla karkaa käsistä (datan määrän kasvu 40%, IT menot kasvavat 5% / v.). toinen syy on samanaikaisesti tapahtuvat rehottavan talouden sääntely ja markkinoiden ennen näkemätön epävakaus. kolmas syy on se että Big Data on käännekohdassaan. Se tarjoaa suuria kasvu mahdollisuuksia ja kustannussäästöjä. 207 Kolme V-kirjainta Big Dataa luonnehditaan usein kolmella V-kirjaimella: Volyymi (Volume) Datan määrä tällä hetkellä maailmassa on muuta zettatavua (10^21 tavua) ja määrä kasvaa vuositasolla kymmeniä prosentteja. Vauhti (Velocity) Jo nyt on mahdotonta tallentaa pysyvästi kaikkea tuotettua dataa. Big Datassa on yhtä lailla kysymys suurten datamassojen tallentamisesta kuin valtavien datavirtojen yhdistämisestä ja älykkäästä hyödyntämisestä Variaatio (Variety) Data on yhä vaihtelevempaa ja datalähteiden määrä kasvaa koko ajan Muita V-alkuisia ilmiöön liitettyjä määritteitä: Veracity, value, virality, validity, viscosity, viability ym. joista kaksi tärkeintä ovat veracity (totuudenmukaisuus) ja value (arvo käyttökohteessa)

18 University of Vaasa, Department of Computer Science, Edut Parempi mahdollisuus analysoida massiivisia tietomääriä (personoidut tuotteet ja palvelut, työttömien uudelleenkoulutus paranee ym.) Melkein reaaliaikainen tiedon tuottaminen suurista tietomassoista (nopeuttaa johdon päätöksentekoa, kuluttajille nopeita tarjouksia paikkatiedon perusteella ym.) Rakenteisen ja rakenteettoman tiedon yhdistäminen (pitkäaikaiset sääennusteet, myyntiennusteet) Automaatio (kaupan hyllyjen tavaroiden esillepano some:n palautteen perusteella) 209 Organisaatioiden mukavuusalueet Big Data perustuu yhä kasvavassa määrin erityisiin teollisuuden alan sovelluksiin ja rakenteisen sekä rakenteettoman tiedon uusin käyttötapoihin. Perinteiset menetelmät ovat tulleet tiensä päähän. Organisaatiot solmivat uudenlaisia partnerisopimuksia, globaalit yritykset kohtaavat uusia vero, riski ja sääntely vaikutuksia. Tietoteknisiä ongelma-alueita Datan talteenottaminen hajautetuissa verkoissa Kyky hyödyntää erilaisia lähdejärjestelmiä Integroinnin puute Usean toimittajan -järjestelmien yleisyys Metadatan huono hallinnointi

19 University of Vaasa, Department of Computer Science, Enterprise Content Management (ECM) Käsittää strategiat, menetelmät ja työkalut joilla hankitaan, hallitaan, tallennetaan, säilytetään ja jaetaan sisältöä ja dokumentteja jotka liittyvät organisaation prosesseihin. Teknologioita ovat mm. dokumenttien hallinta (DM), arkiston hallinta (RM), kuvantaminen, työnkulun hallinta, web sisällön hallinta ja yhteistoiminta. Big Datan soveltaminen organisaatiossa Big Datan hyödyntäminen yrityksissä, kaiken kokoisissa, on vielä hyvin alkuvaiheessa. Syy on lähinnä tietämättömyys Big Datan käytön hyödyistä, mutta myös teknologia ja osaamattomuus. Seuraavassa tullaan käymään läpi menetelmiä joilla Big Datan käyttöä lähdetään viemään eteenpäin organisaatiossa. 211 Big Datan soveltaminen organisaatiossa Asioita joita tulee huomioida organisaatiossa Big Datan myötä: 1. Tiedon tyyppien tunnistaminen ja tietolähteet 2. Liiketoimintaprosessien muutokset / uudet prosessit 3. Teknologian muutokset / uudet teknologiat 4. Kyvykkyyksien hankinta / kyvykkyyksien päivitys 5. Big Datan sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

20 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tiedon tyyppien tunnistaminen ja tietolähteet Big Data tuo mukanaan uusia tietotyyppejä, joista osaa pystytään kontrolloimaan, osa ohjaa toimintaa. Tässä pitää miettiä mikä data on tärkeää, mistä sitä saa, miten sitä voidaan hyödyntää jne. Esimerkiksi asiakasseuranta verkossa tuottaa dataa jota pitäisi pystyä hyödyntämään. Tiedon tyyppien tunnistaminen ja tietolähteet Ennakointi käyttäytymisessä Valittu kohde (some) on tärkeää (oikean tyyppistä dataa) Kuinka usein data muuttuu, kuinka kauan sitä tallennetaan, kuka datan omistaa, onko asiakkaan mielipide muuttunut 213 Liiketoimintaprosessien muutokset / uudet prosessit Kun datan lähteet on tunnistettu, niin seuraavaksi pitää miettiä miten se vaikuttaa organisaation prosesseihin ja vaikutukset teknologiaan. Todennäköisesti organisaatiossa pitää muokata vanhoja prosesseja ja myös luoda uusia. Näihin liittyy tietysti myös kustannuksia. Teknologian muutokset / uudet teknologiat Periaatteessa voidaan sanoa, että Big Datan myötä on hankittava uutta teknologiaa ja käytettävä uusia menetelmiä. Hadoop (mahdollistaa sovellusten suorittamisen ryppäissä perus teknologialla), MapReduce (hajautettu suoritus & tulosten kokoaminen), Big Table (hajautettu tietovarastojärjestelmä), Apache Hive (kyselyjen hallinta suuriin hajautettuihin tietovarastoihin)

21 University of Vaasa, Department of Computer Science, Kyvykkyyksien hankinta / kyvykkyyksien päivitys Osaajia tullaan tarvitsemaan erityisesti liiketoiminnan analyytikkojen ja IT osaajien tehtävissä. Kummassakin tapauksessa kyse on lähinnä tiimeistä, sillä yksittäiset osaajat eivät pysty hallinnoimaan koko Big datan osaamisaluetta. Big Datan sijoitetun pääoman tuotto (ROI) Kustannukset tulee suhteuttaa tuottoihin, minkä vuoksi johdolla on vaikea tehtävä edessään. Tuotot eivät usein ole suoraan mitattavissa, eikä kustannuksiakaan tässä tapauksessa pytytä arvioimaan tarkasti. Mahdollisimman hyvän arvion tekemiseksi kaikki edellä mainitut neljä asiaa olisi syytä huomioida, oman osaamisen puitteissa. 215 Enterprise Data Management (EDM) EDM on kattava näkemys liiketoiminnan tiedon laadun määrittelyyn, hallintaan, turvaamiseen ja ylläpitoon koko organisaatiossa. EDM määrittää politiikan ja omistussuhteet keskeisille tietotyypeille ja tietolähteille sekä teknologian käytölle. EDM on pohja Big Data käytön aloittamiselle, mutta myös ilman sitä pärjää, mikäli em. asiat ovat tiedossa organisaatiossa

22 University of Vaasa, Department of Computer Science, Big Data suunnittelun välineenä Planning with data selkeä näkemys kuinka tietolähteet liittyvät toisiinsa Doing the analysis uusien tietolähteiden käyttö & analyytikot Checking the results onko tulokset yhtenevät yrityksen tulosten kanssa Acting on the plan pitää olla osa yrityksen suunnittelusykliä Moving in real time - Adjusting the impact liiketoimintaprosessien säätö Enabling the experimentation reaaliaikainen seuranta ja säätö voi muuttaa liiketoimintastrategiaa. 217 Big Data Lisätietoja Wikipediasta: Big data: https://fi.wikipedia.org/wiki/big_data Tieto https://fi.wikipedia.org/wiki/tieto Tietämys https://fi.wikipedia.org/wiki/tiet%c3%a4mys Aineeton pääoma https://fi.wikipedia.org/wiki/aineeton_p%c3%a4%c3%a4oma Tietoteoria https://fi.wikipedia.org/wiki/tietoteoria

23 University of Vaasa, Department of Computer Science, Cloud computing Pilvilaskenta tarkoittaa internetissä (eli "pilvessä") tapahtuvaa tietotekniikan (eli "laskennan") kehitystä ja käyttöä hajautetuissa ympäristöissä (vrt. klusteri (tietotekniikka)). Käsitteenä se kuvaa paradigman muutosta, jonka tuloksena palvelu tarjotaan "pilvessä", jonka teknisiä yksityiskohtia palvelun käyttäjät eivät voi nähdä tai hallita. Pilvilaskenta kuvaa uutta tietoteknisten palveluiden tuottamisen, käyttämisen ja toimittamisen mallia, johon liittyy internetin yli palveluna tarjottuja dynaamisesti skaalautuvia ja virtuaalisia resursseja. Käsitettä "pilvi" käytetään kielikuvana, jolla viitataan internetiin siten kuin se usein esitetään tietoverkkojen kaaviokuvissa, sekä abstraktiona monimutkaiselle infrastruktuurille, jonka se verhoaa. https://fi.wikipedia.org/wiki/pilvilaskenta 219 Tämä kappale koostettu lähinnä Immo Salon kirjaa Cloud computing palvelut verkossa 2010 mukaillen Cloud computing Kuva: Wikipedia (https://fi.wikipedia.org/wiki/pilvilaskenta)

24 University of Vaasa, Department of Computer Science, Hype-käyrä Asioiden hypetys noudattaa Gartnerin käyrää Huomio Epärealististen odotusten huippu tuottavuuden tasanko toivon nousu epäuskon laakso lähtölaukaus Aika 221 Cloud computing Pilvipalveluiden kehitys Vaihe 1: Tiennäyttäjät ja uranuurtajat Vaihe 2: Markkinoiden kondolisoituminen Vaihe 3: Arkipäiväistyminen Eli seurannee samaa kehitystä kuin niin monet muutkin tietotekniikan uudet innovaatiot 1. Innovaattorit 2,5% kuluttajista 2. Varhaiset omaksujat 13,5% 3. Varhainen enemmistö 34% 4. Myöhäinen enemmistö 34% 5. Vitkastelijat 16% Uskotaan että ensiksi pilvipalvelut ottavat käyttöön WWW-yritykset ja tietotekniikan alalla toimivat yritykset 2010 luvulla Perinteisten yritysten uskotaan seuraavan trendiä 2020-luvulla

25 University of Vaasa, Department of Computer Science, Cloud computing Pilvipalveluiden ominaispiirteet Itsepalvelullisuus Pääsy palveluihin eri päätelaitteilla Resurssien yhteiskäyttö Nopea joustavuus Käytön tarkka mittaaminen Pilvipalveluiden etuna on mittakaavaetu, mutta jos palvelu kasvaa suureksi ongelmaksi voi tulla joustamattomuus 223 Cloud computing Pilvipalveluiden mallit (arvioitu markkinaosuus) Sovellukset palveluna Software as a service SaaS (49%) https://fi.wikipedia.org/wiki/software_as_a_service Sovellusalusta palveluna Platform as service PaaS (13%) https://fi.wikipedia.org/wiki/platform_as_a_service Infrastruktuuri palveluna Infrastructure as a service IaaS (38%) https://fi.wikipedia.org/wiki/infrastructure_as_a_service Lisäksi on esitetty malleja: Tallennus palveluna Storage as a service Tietoturva palveluna Security as a service Viestintä palveluna Communication as a service Kaikki palveluna Everything as a service

26 University of Vaasa, Department of Computer Science, Pilvipalveluiden vaihtoehdot 1. Yksityinen pilvi 2. Yhteisöllinen pilvi 3. Julkinen pilvi 4. Hybridipilvi Cloud computing Pilvipalveluiden ajatellaan olevan seuraava askel matkalla asiakkaan tarpeisiin räätälöidyistä ohjelmista -> yrityssovellukset (ERP, CPM, SCM etc.) - > Massamarkkinasovellukset Joku on jopa meinannut että vanha visio siitä että koko maailma tarvitsee vain viisi tietokonetta voisi toteutua niin että maailma tarvitsee vain viisi konesalia 225 Cloud computing Luonnollisesti jos yritys päättää siirtyä pilvipalveluihin sen täytyy miettiä Nykyisen toimintomallin hyödyt ja kokonaiskustannukset Pilvipalveluihin siirtymisen hyödyt ja kokonaiskustannukset Pilvipalveluihin liittyvät riskit ja niiden mahdolliset kustannukset Tiedot päätyvät yleiseen jakeluun tai kilpailijoille Tiedot päätyy pilvipalvelun työntekijälle, tai sellainen voi manipuloida tietoa Pilvipalvelu romahtaa tai on poissa käytöstä Yrityksen valmius siirtyä pilvipalveluiden käyttäjäksi

27 University of Vaasa, Department of Computer Science, Cloud computing Pilvipalvelun hyödyt Kustannussäästöt Joustavuus Pääsy kaikkialta Skaalautuvuus Käyttöön perustuva laskutus Helppo käyttöönotto Palveluiden laatu Aina ajan tasalla olevat ohjelmistot Dokumenttien jakamisen helppous Uusia sovellusmahdollisuuksia Analyysisovellukset Rinnakkaisprosessointi Laskentateho 227 Cloud computing Eli ainakaan pilvipalvelun ostaessa yritys ei joudu ostamaan tietotekniikan ylikapasiteettia omaan käyttöön, eikä myöskään kärsi alikapasiteetista Tietoturvan takia voidaan tieto jakaa Yksityinen pilvi tai firman oma sisäinen tietovarasto Julkinen pilvi Kustannuksia syntyy Pilvipalveluiden tarjoajan perimät maksut Kasvaneet tietoliikennekulut Kolmansien osapuolien koulutus, konsultointi, integrointi, tietoturva ja muista tukitehtävistä keräämät maksut

28 University of Vaasa, Department of Computer Science, Cloud computing Pilvipalveluihin siirtymistä hidastavat mm. Turvallisuus ja luottamuspula Vastuu talletetusta datasta Datan erottaminen muiden yritysten datasta Turvattomat rajapinnat Pilvipalveluiden väärinkäyttö Asiakastilin kaappaaminen, virukset Saatavuus? Onko tieto aina saavutettavissa Palvelun jatkuvuus, kaatuuko pilviyritys Suorituskyky Pilvipalvelut voivat tulla nykymallia kalliimmaksi Standardien puuttuminen Pilvipalveluun siirtymisen peruuttaminen vaikeaa, takaisinpaluu Hankala integroida omiin IT-järjestelmiin Ei riittävästi kustomointimahdollisuuksia

Tieto ja sen mallinnus Fonectalla - Teemme tiedosta arvokasta. Aija Palomäki, TDWI jäsenkokous 6.6.2014

Tieto ja sen mallinnus Fonectalla - Teemme tiedosta arvokasta. Aija Palomäki, TDWI jäsenkokous 6.6.2014 Tieto ja sen mallinnus Fonectalla - Teemme tiedosta arvokasta Aija Palomäki, TDWI jäsenkokous 6.6.2014 Puhujasta Yritysarkkitehti, Big data kehityspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto, tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Tietoarkkitehtuuri nyt!

Tietoarkkitehtuuri nyt! 1 Tietoarkkitehtuuri nyt! - tietoarkkitehtuuri tietovarastoinnin kivijalkana - miten ratkaista lähes kaikkia vaivaava tietojen siiloutumistauti - miten saada käyttäjät määrittelyyn mukaan Ari Hovi Ari

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

TeliaSonera Identity and Access Management

TeliaSonera Identity and Access Management TeliaSonera Identity and Access Management 22.10.2009 EMC Forum Juha Arjoranta 1 TeliaSonera Identity and Access Management Alustus käyttövaltuushallintaan IAM kokonaisratkaisun elementit Nykytilaa ja

Lisätiedot

Unelma tiedon hyödyntämisen kokonaisekosysteemistä

Unelma tiedon hyödyntämisen kokonaisekosysteemistä Unelma tiedon hyödyntämisen kokonaisekosysteemistä HSY-paikkatietoseminaari 16.3.2016 1 MISTÄ PUHUN TÄNÄÄN VIITE- JA KOKONAISARKKITEHTUURIT EKOSYSTEEMI TIEDOLLA JOHTAMINEN TOIMIJAVERKOSTOT PAIKKATIETO

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kohti mestariluokan Business Intelligence -ratkaisuja

Kohti mestariluokan Business Intelligence -ratkaisuja Harmony Conference 31.5.2012 Kohti mestariluokan Business Intelligence -ratkaisuja Timo Helkiö, Senior Advisor, Affecto Affecto IT-palveluyritys, joka rakentaa asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita vastaavia

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN Hotel Kämp 25.8.2016 Adaptive Insights -Budjetoinnista suorituskyvyn johtamiseen 9.00-9.10 9.10-9.30 9.30-10.00

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

ARVOA PALVELUPROSESSIEN ANALYSOINNILLA

ARVOA PALVELUPROSESSIEN ANALYSOINNILLA ARVOA PALVELUPROSESSIEN ANALYSOINNILLA Työkalupäivät 31.8.2016 Ilkka Mikkonen Infotool Oy Taustat Ilkka Mikkonen Infotool - Toimitusjohtaja Konsultointia 25v Palveluiden ja tietotekniikan yhdistäjä Analytiikka,

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen 1 Syitä liiketoimintasovellusten modernisointiin Sovellusten käyttötarkoitus

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Lasse Määttä Prove Expertise Oy. Testauksen- ja projektinhallinnan yhdistämisen edut ja mahdollisuudet

Lasse Määttä Prove Expertise Oy. Testauksen- ja projektinhallinnan yhdistämisen edut ja mahdollisuudet Lasse Määttä Prove Expertise Oy Testauksen- ja projektinhallinnan yhdistämisen edut ja mahdollisuudet Totuuksia laadunvarmistuksesta Laadunvarmistus aiheuttaa jopa 50% tuotekehitysprojektin kuluista Laadunvarmistus

Lisätiedot

Tietohallinto big picture

Tietohallinto big picture Tietohallinto big picture g Tietohallinto tiedon tuottamista (liike)toiminnan tarpeisiin g Tiedon oltava Saatavissa Luotettavaa Ehjää g Tietohallinnon oltava kustannustehokasta Suorat kustannukset Epäsuorat

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Testiautomaatio tietovarastossa Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Sisältö 2 Testaus kiinteänä osana DW-toteutusta Regressiotestauksen merkitys Robot Framework Automatisoitu DW:n regressiotestaus:

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu seminaari 12.5.2011 Esityksen sisältö Mitä organisaation paikkatietokypsyys tarkoittaa? Miksi paikkatietokypsyyden

Lisätiedot

Tapahtumankäsittely Semanttisen Webin Menetelmillä

Tapahtumankäsittely Semanttisen Webin Menetelmillä Tapahtumankäsittely Semanttisen Webin Menetelmillä Mikko Rinne, Seppo Törmä, Esko Nuutila TIK-Päivä Hanasaari 17.1.2013 Department of Computer Science and Engineering Distributed Systems Group Tapahtumankäsittely

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Data, informaatio, tieto, ymmärtäminen ja viisaus

Data, informaatio, tieto, ymmärtäminen ja viisaus 1 Data, informaatio, tieto, ymmärtäminen ja viisaus Miten järjestelmissä oleva informaatio muutetaan päätöksenteossa tarvittavaksi tiedoksi. Ari Hovi Ari Hovi Oy Ari Hovi Oy www.arihovi.com 2 Ari Hovi

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Mammutti vai elefantti?

Mammutti vai elefantti? Mammutti vai elefantti? Tänään tarjolla Arkkitehtuuri - baseline Esittelyssä Elefantti ylhäältä ja alhaalta teoriaa ja kokemuksia Elefantti vs. Mammutti Kuka vie peliä ja millä säännöillä Meidän esimerkki

Lisätiedot

E. Oja ja H. Mannila Datasta Tietoon: Luku 2

E. Oja ja H. Mannila Datasta Tietoon: Luku 2 2. DATASTA TIETOON: MITÄ DATAA; MITÄ TIETOA? 2.1. Data-analyysin ongelma Tulevien vuosien valtava haaste on digitaalisessa muodossa talletetun datan kasvava määrä Arvioita: Yhdysvaltojen kongressin kirjasto

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen. tallennukseen. 50x. IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä.

Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen. tallennukseen. 50x. IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen 50x tallennukseen IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Tallennustilan hinta laskee noin 25% vuodessa, mutta datamäärä kasvaa samaan

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Toimialan ja yritysten uudistuminen

Toimialan ja yritysten uudistuminen Toimialan ja yritysten uudistuminen - mahdollisuuksia ja karikoita Jari Kuusisto MIT Sloan School of Management University of Vaasa 1 Jari Kuusisto University of Vaasa Esityksen rakenne Metsäsektorin lähtötilanne

Lisätiedot

LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri. IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen

LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri. IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen ASIALISTA Lapin Korkeakoulukonserni (LUC) Konsernin tietohallinnon kehitys Kokonaisarkkitehtuuri - pilotti

Lisätiedot

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Tausta SCATMAN Oy - Yritysesittely SCATMAN Oy on oululainen vuonna 2013 perustettu ohjelmistoyritys,

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Ennakointi johtamisen perustana

Ennakointi johtamisen perustana Ennakointi johtamisen perustana Tilannekuva palveluna @MattiRistimaki #inaas #kokeilukulttuuri #innovaatiot #digitalisaatio #tuottavuusloikka #intelligenceasaservice Matti Ristimäki Head of Public Safety

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Koulussa kaikki hyvin? tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä

Koulussa kaikki hyvin? tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä Koulussa kaikki hyvin? tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä Tieken Vaikuta ja vaikutu seminaari 16.9.2010 jyrki.koskinen@fi.ibm.com Koulutoimen tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä Havaintoja ja ongelmia

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Kuka on Johanna Manager, IT Service Managmement UPM:lla ja osana IT Strategy and Governance tiimiä Vastuulla Palvelunhallinnan maturiteetti UPM IT:ssä BBA

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software

Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software QPR Software Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software Agenda QPR Software Oyj lyhyesti Menetelmän esittely

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla? Terveydenhuollon atk päivä Turku 28. Tulokulma KANSALAINEN Sessio 6 Tasa-arvoista palvelua tietojärjestelmien tuella Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Tehosta toimintaasi oikealla tiedonhallinnalla Helsinki, TIVIAn tapahtuma Jussi Salmi

Tehosta toimintaasi oikealla tiedonhallinnalla Helsinki, TIVIAn tapahtuma Jussi Salmi Tehosta toimintaasi oikealla tiedonhallinnalla 5.4.2016 Helsinki, TIVIAn tapahtuma Jussi Salmi Minkälaista tietoa organisaatioissa on? Prosessit R&D Talous Tuote Myynti Laatu XYZ Rakenteellinen tieto Ei-rakenteellinen

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Tiedon suojaaminen ja hallinta. Sytyke seminaari 17.3.2016

Tiedon suojaaminen ja hallinta. Sytyke seminaari 17.3.2016 Tiedon suojaaminen ja hallinta Sytyke seminaari 17.3.2016 Pasi Parkkonen Ruuvari kourassa 80-luvulla C64, Amiga, Atari, Spectrum, MSX2+, kymmenien PC tietokoneiden kasausta Yliopisto-opintoja ja intti

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit. Tuomo Paakkanen

Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit. Tuomo Paakkanen Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit Tuomo Paakkanen 3.1.2012 Toiminta- ja organisointimallit Tavoitteena arvioida palvelua erilaisista näkökulmista. Aihealueen teoriat ja käytännöt. Organisointimallit:

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot