2 (10) Suomen ja sen sukukielten maisteriohj. 1 1 Suomen kieli (kääntäminen ja tulkkaus) 1 Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 (10) Suomen ja sen sukukielten maisteriohj. 1 1 Suomen kieli (kääntäminen ja tulkkaus) 1 Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille)"

Transkriptio

1 1 (10) Pitkät vaihdot (väh. 3 kk kestäneet vaihdot) Hum.tdk Hist.,kultt. ja tait.tutk.lts Arkeologia Digitaalinen kulttuuri, Pori Elokuva- ja televisiotiede 1 Folkloristiikka Historia Kansatiede Kotimainen kirjallisuus Kulttuurihistoria Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori Maisemantutkimus, Pori MDP in European Heritage, Digital Media and Infor Mediatutkimus Museologia 1 Musiikkitiede Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma 1 Sukupuolentutkimus 1 2 Suomen historia Taidehistoria Uskontotiede Yleinen historia Yleinen kirjallisuustiede Hist.,kultt. ja tait.tutk.lts Total Humanistinen tiedekunta Baltic Sea Region Studies Ei pääainetta, hum.tdk MDP in Baltic Sea Region Studies Summer School 2 Humanistinen tiedekunta Total Kieli- ja käännöstiet.laitos Englannin kieli Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus Englannin kieli, englantilainen filologia Espanja Espanja, espanjan kieli Espanja, espanjan kääntäminen Fonetiikka Italia 2 1 Italia, Italian kieli ja kulttuuri Italia, italian kääntäminen Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset 2 Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri Kreikkalainen filologia Latinalainen filologia 1 North American Studies Pohjoismaiset kielet Ranska 8 2 Ranska, ranskan kieli Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus Saksan kieli Saksan kieli, saksalainen filologia Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus

2 2 (10) Suomen ja sen sukukielten maisteriohj. 1 1 Suomen kieli (kääntäminen ja tulkkaus) 1 Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille) Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli Unkarin kieli ja kulttuuri 1 Venäjän kieli Viron kieli ja kulttuuri 1 1 Yleinen kielitiede 1 1 Kieli- ja käännöstiet.laitos Total Hum.tdk Total Kasv.tdk Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatustiede Erityispedagogiikka Kasvatustiede Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos 3 Kasvatustieteiden laitos Total Kasvatustieteiden tdk Kasvatustiede Kasvatustieteiden tdk Total Opettajankoulutuslaitos Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku 2 Kasvatustiede, OKL Rauma Kasvatustiede, OKL Turku Käsityökasvatus, OKL Rauma Opettajankoulutuslaitos Total Kasv.tdk Total KielikeskuKielikeskus Kielikeskus/finnish for foreigners 1 Kielikeskus Total 1 Kielikeskus Total 1 Lääk.tdk Biolääketieteen laitos Anatomia 1 1 Biolääketiede Biomedical Imaging Farmakologia ja kliininen farmakologia 2 Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito 1 Fysiologia Lääkekehitys (FM, lääk.tdk) 1 2 Lääkekehitystiede Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 1 Lääketieteellinen genetiikka 1 Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 2 Oikeuslääketiede 2 2 Patologia 1 1 Virusoppi 1 1 Biolääketieteen laitos Total Hammaslääketieteen laitos Ei pääainetta, hammaslääketiet. ala 4 Hammaslääketiede Hammaslääketieteen laitos Total Hoitotieteen laitos Hoitotiede Hoitotieteen laitos Total Kliininen laitos Anestesiologia Anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito Endokrinologia 1 Iho- ja sukupuolitautioppi

3 3 (10) Kirurgia Kliininen syöpätautioppi 2 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Lastentaudit Naistentaudit ja synnytykset Nefrologia 1 Neurologia 2 Ortopedia ja traumatologia Psykiatria Radiologia Sisätaudit Yleislääketiede Kliininen laitos Total Lääketieteellinen tdk Lääketiede Perusterveydenhuollon lisäkoulutus 1 3 Lääketieteellinen tdk Total Lääk.tdk Total Mat.tdk Biokemian laitos Biokemia Biotekniikka Biotekniikka (tekn.ala) Biotieteet, molekulaarinen kasvibiologia 1 Ei pääainetta, biok.ja elintarvikekem.lts Elintarvikekehitys Elintarvikekehitys (tekn.ala) 1 1 Elintarvikekemia Molekulaarinen biotekniikka ja diagnostiikka Molekulaarinen kasvibiologia 3 Biokemian laitos Total Biologian laitos Biodiversiteettitutkimus 2 3 Biologia Biologia (eläintiede) 1 Ekologia Ekologia ja evoluutiobiologia 1 Eläinfysiologia 1 1 Environmental Sciences Evoluutiobiologia 1 Fysiologia ja genetiikka Kasvisystematiikka ja -ekologia 1 Solu- ja molekyylibiologia 1 Ympäristötiede Biologian laitos Total Fysiikan ja tähtitieteen lts Fysiikka Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma MDP in Astronomy and Space Physics 1 Sovellettu fysiikka 1 Teoreettinen fysiikka Tähtitiede Fysiikan ja tähtitieteen lts Total Informaatioteknologian laitos Bioinformatics Computer science Ei pääainetta, DI-koulutus

4 4 (10) Ei pääainetta, tietojenkäs.koulohj. 1 2 Electronics and communication systems 2 4 Elektroniikan tuotteistaminen (Salo) 1 Elektroniikka 1 1 Elektroniikka ja tietoliikennetekn.(it-laitos) Information Systems 2 Järjestelmien piiritekniikka 1 1 MDP in Embedded Computing 1 1 MDP in Information Security and Crypt. (Tech.) 1 MDP in Information Technology 1 Networked Systems Security Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmistotuotanto 1 Sulautetut järjestelmät 1 Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteet Tietokonejärjestelmät 1 Tietoliikennetekniikka Tietotekniikka Tietotekniikka, elektroniikka ja tietoliikennetek. 1 1 Informaatioteknologian laitos Total Kemian laitos Kemia Kemian laitos Total Maantieteen ja geologian lts Development Studiess Environmental Sciences 1 1 Geologia Geologia ja mineralogia Maantiede Maaperägeologia 4 3 Maantieteen ja geologian lts Total Matemaattis-luonnontiet.tdk Ei pääainetta, mat.tdk Elintarvikekehitys 3 1 Environmental Sciences 1 Lääkekehitys Synteettinen lääkekemia 1 Terveyden biotieteet Matemaattis-luonnontiet.tdk Total Matematiikan ja tilastotiet.lt Ei pääainetta, matem.lts Matematiikka Sovellettu matematiikka 1 1 Tilastotiede 1 Matematiikan ja tilastotiet.lt Total Mat.tdk Total Oik.tdk Oikeustieteellinen tdk Eurooppaoikeus 1 1 Kauppaoikeus 1 1 MDP in Law and Information Society 2 1 Oikeustiede Prosessioikeus 2 Turku Law School Oikeustieteellinen tdk Total Oik.tdk Total

5 5 (10) TuKKK Johtamisen ja yrittäjyyden lts Johtaminen ja organisointi Tietojärjestelmätiede Tietojärjestelmätiede (FM) 4 1 Yrittäjyys Johtamisen ja yrittäjyyden lts Total Laskentatoimen ja rahoit.lts Laskentatoimi ja rahoitus Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät 1 1 Yritysjuridiikka Laskentatoimen ja rahoit.lts Total Markkinoinnin ja kv-liiket.lts Kansainvälinen liiketoiminta Liiketoimintaosaaminen 90 Markkinointi Talousmaantiede Taloussosiologia Toimitusketjujen johtaminen Markkinoinnin ja kv-liiket.lts Total Taloustieteen laitos Taloustiede Taloustiede (VTM) Taloustiede (yhteiskuntat.ala) 5 Taloustieteen laitos Total TuKKK, Porin yksikkö Ei pääainetta, TuKKK Porin yksikkö 1 Johtaminen ja organisointi, Pori Kansainvälinen liiketoiminta, Pori 1 4 Laskentatoimi ja rahoitus, Pori Markkinointi, Pori Tietojärjestelmätiede, Pori 1 Yrittäjyys, Pori 2 2 TuKKK, Porin yksikkö Total Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuuden tutkimuskeskus Total Turun kauppakorkeakoulu Business and Innovation Development 1 1 Ei pääainetta, TuKKK Liiketoimintaosaaminen 47 MDP in Futures Studies (MA) 1 Turun kauppakorkeakoulu Total TuKKK Total Yht.tdk Itä-Aasian tutk.ja koul.keskus Asian Studies East Asian Studies Minor 1 4 MDP in Asian Studies Yliopistojen Aasia-verkosto 1 Itä-Aasian tutk.ja koul.keskus Total Käyttäytymistiet.ja filos.lts Filosofia Logopedia Psykologia Käyttäytymistiet.ja filos.lts Total Politiikan tutkimuksen laitos Asian Studies East Asian Studies Minor Kehitysmaatutkimus 1 MDP in Asian Studies Poliittinen historia Yleinen valtio-oppi

6 6 (10) Yliopistojen Aasia-verkosto 2 1 Politiikan tutkimuksen laitos Total Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipolitiikka Sosiaalityö Sosiologia Taloussosiologia Tilastotiede 1 Sosiaalitieteiden laitos Total Yhteiskuntatieteellinen tdk Ei pääainetta, yhteiskuntatiet.ala European and Nordic Studies 1 16 European Studies 1 Finnish-Nordic Society and Culture Koulutussosiologia 1 1 MDP in Institutions and Social Mechanisms 2 1 Taloustiede Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja Yhteiskuntatieteellinen tdk Total Yht.tdk Total Yhteensä Lyhyet vaihdot (alle 3 kk kestäneet vaihdot) Hum.tdk Hist.,kultt. ja tait.tutk.lts Arkeologia 1 Digitaalinen kulttuuri, Pori 1 Elokuva- ja televisiotiede 1 Folkloristiikka Historia 1 1 Kansatiede 2 2 Kotimainen kirjallisuus Kulttuurihistoria Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori 1 Maisemantutkimus, Pori 1 MDP in European Heritage, Digital Media and Infor Mediatutkimus Musiikkitiede 2 Suomen historia Taidehistoria Uskontotiede Yleinen historia Yleinen kirjallisuustiede Hist.,kultt. ja tait.tutk.lts Total Humanistinen tiedekunta Baltic Sea Region Studies Ei pääainetta, hum.tdk MDP in Baltic Sea Region Studies Humanistinen tiedekunta Total Kieli- ja käännöstiet.laitos Englannin kieli 1 1 Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus Englannin kieli, englantilainen filologia Espanja 1

7 7 (10) Espanja, espanjan kieli Espanja, espanjan kääntäminen Italia, Italian kieli ja kulttuuri Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri 1 Pohjoismaiset kielet Ranska, ranskan kieli Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus Saksan kieli 5 Saksan kieli, saksalainen filologia Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus Suomen ja sen sukukielten maisteriohj. 1 1 Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille) Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli Venäjän kieli Kieli- ja käännöstiet.laitos Total Hum.tdk Total Kasv.tdk Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatustiede Erityispedagogiikka Kasvatustiede Kasvatustieteiden laitos Total Kasvatustieteiden tdk Ei pääainetta, kasvatustieteiden tiedekunta 1 3 Kasvatustiede Kasvatustieteiden tdk Total Opettajankoulutuslaitos Kasvatustiede, OKL Rauma Kasvatustiede, OKL Turku Käsityökasvatus, OKL Rauma 2 Opettajankoulutuslaitos Total Kasv.tdk Total KielikeskuKielikeskus Kielikeskus 28 Kielikeskus/englanti 1 Kielikeskus/finnish for foreigners Kielikeskus Total Kielikeskus Total Lääk.tdk Biolääketieteen laitos Anatomia 2 Biolääketiede 1 2 Biomedical Imaging 1 Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito 6 3 Fysiologia Kliininen farmakologia 1 Lääkekehitys (FM, lääk.tdk) 1 Lääkekehitystiede 1 15 Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka 1 4 Lääketieteellinen fysiikka ja kemia 1 1 Lääketieteellinen mikrobiologia 1 Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 5 1 MDP in Drug Discovery and Development 1 Patologia Synteettinen lääkekemia 1 Turku Pet Centre Virusoppi 1

8 8 (10) Biolääketieteen laitos Total Hammaslääketieteen laitos Biomateriaalitiede 1 Ei pääainetta, hammaslääketiet. ala 4 Hammaslääketiede Hammasprotetiikka ja biomateriaalitiede 1 Kansanterveystiede (HLT) 1 Sosiaalihammaslääketiede 1 Hammaslääketieteen laitos Total Hoitotieteen laitos Hoitotiede Hoitotieteen laitos Total Kliininen laitos Akuuttilääketiede 1 Anestesiologia Anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito Iho- ja sukupuolitautioppi Kansanterveystiede 1 Kirurgia Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 2 3 Kliininen syöpätautioppi Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Lastenpsykiatria 1 Lastentaudit Naistentaudit ja synnytykset Neurokirurgia 1 Neurologia Nuorisopsykiatria 1 Ortopedia ja traumatologia Psykiatria Radiologia 1 3 Sisätaudit Synnytys- ja naistentautioppi 1 Urologia 1 Yleislääketiede Kliininen laitos Total Lääketieteellinen tdk Lääketiede Perusterveydenhuollon lisäkoulutus Suupatologia (LT) 1 Yleislääketieteen erityiskoulutus 3 Lääketieteellinen tdk Total Lääk.tdk Total Mat.tdk Biokemian laitos Biokemia Biotekniikka Biotieteet, elintarvikekemia 1 Ei pääainetta, biok.ja elintarvikekem.lts Elintarvikekehitys (tekn.ala) 1 Elintarvikekemia MDP in Food Development 1 Molekulaarinen biotekniikka ja diagnostiikka 2 1 Biokemian laitos Total Biologian laitos Biologia Ekologia Evoluutiobiologia 1 4

9 9 (10) Fysiologia ja genetiikka 1 1 Solu- ja molekyylibiologia 1 Biologian laitos Total Fysiikan ja tähtitieteen lts Fysiikka Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma 1 1 Materiaalitiede Teoreettinen fysiikka 1 1 Tähtitiede Fysiikan ja tähtitieteen lts Total Informaatioteknologian laitos Bioinformatics Ei pääainetta, DI-koulutus 1 Ei pääainetta, tietojenkäs.koulohj. 1 1 Elektroniikan tuotteistaminen (Salo) 1 Elektroniikka ja tietoliikennetekn.(it-laitos) 1 Information Systems 1 1 MDP in Information Technology 1 Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteet 1 Tietoliikennejärjestelmät 1 Tietotekniikka 2 Informaatioteknologian laitos Total Kemian laitos Epäorgaaninen kemia 4 Kemia Luonnonyhdisteiden kemia 1 5 Materiaalikemia 1 Orgaaninen kemia 4 Kemian laitos Total Maantieteen ja geologian lts Environmental Sciences 1 Geologia Geologia ja mineralogia Maantiede Maaperägeologia Maantieteen ja geologian lts Total Matemaattis-luonnontiet.tdk Ei pääainetta, mat.tdk. 1 Elintarvikekehitys 1 Environmental Sciences 3 Lääkekehitys 2 Terveyden biotieteet 1 1 Matemaattis-luonnontiet.tdk Total Matematiikan ja tilastotiet.lt Diskreetti matematiikka 2 Ei pääainetta, matem.lts Kryptografia ja tietoturva 1 Matematiikka Sovellettu matematiikka 2 1 Matematiikan ja tilastotiet.lt Total Mat.tdk Total Oik.tdk Oikeustieteellinen tdk Kansainvälinen oikeus 1 Oikeustiede Turku Law School Valtiosääntöoikeus 1 Ympäristöoikeus 3 1

10 10 (10) Oikeustieteellinen tdk Total Oik.tdk Total TuKKK Johtamisen ja yrittäjyyden lts Johtaminen ja organisointi Tietojärjestelmätiede Yrittäjyys 1 Johtamisen ja yrittäjyyden lts Total Laskentatoimen ja rahoit.lts Laskentatoimi ja rahoitus Yritysjuridiikka Laskentatoimen ja rahoit.lts Total Markkinoinnin ja kv-liiket.lts Kansainvälinen liiketoiminta Markkinointi Toimitusketjujen johtaminen Markkinoinnin ja kv-liiket.lts Total Taloustieteen laitos Taloustiede 2 3 Taloustiede (VTM) Taloustieteen laitos Total TuKKK, Porin yksikkö Johtaminen ja organisointi, Pori 1 1 Kansainvälinen liiketoiminta, Pori 1 1 Markkinointi, Pori 2 TuKKK, Porin yksikkö Total 4 2 Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuuden tutkimuskeskus Total Turun kauppakorkeakoulu Ei pääainetta, TuKKK 1 Liiketoimintaosaaminen 1 Turun kauppakorkeakoulu Total 1 1 TuKKK Total Yht.tdk Itä-Aasian tutk.ja koul.keskus MDP in Asian Studies Itä-Aasian tutk.ja koul.keskus Total Käyttäytymistiet.ja filos.lts Filosofia 1 2 Logopedia Psykolgia, psykoterapia 1 Psykologia Käyttäytymistiet.ja filos.lts Total Politiikan tutkimuksen laitos MDP in Asian Studies Poliittinen historia Yleinen valtio-oppi Politiikan tutkimuksen laitos Total Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipolitiikka Sosiaalityö Sosiologia Tilastotiede 1 Sosiaalitieteiden laitos Total Yhteiskuntatieteellinen tdk Ei pääainetta, yhteiskuntatiet.ala European and Nordic Studies 1 Finnish-Nordic Society and Culture Koulutussosiologia 1 6 Summer School 17 Taloustiede 1 1 Yhteiskuntatieteellinen tdk Total Yht.tdk Total Yhteensä

1 (6) tdk laitos aine

1 (6) tdk laitos aine 1 (6) H Hist.,kultt. ja tait.tutk.lts Arkeologia 1 2 2 3 Digitaalinen kulttuuri, Pori 2 2 1 2 Folkloristiikka 1 1 2 1 1 1 Historia 2 4 1 Kansatiede 2 2 2 1 1 2 Kotimainen kirjallisuus 1 3 1 3 1 1 2 Kulttuurihistoria

Lisätiedot

2 (9) Kasv.tdk Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatustiede Erityispedagogiikka Kasvatustiede

2 (9) Kasv.tdk Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatustiede Erityispedagogiikka Kasvatustiede 1 (9) Pitkät vaihdot Hum.tdk Hist.,kultt. ja tait.tutk.lts Arkeologia 1 3 2 2 1 1 1 2 Digitaalinen kulttuuri, Pori 1 2 1 2 2 1 1 Folkloristiikka 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 Historia 1 1 2 1 4 2 2 2 3 2 Kansatiede

Lisätiedot

Turun yliopisto Suoritetut alemmat, ylemmät ja tohtorin tutkinnot ohjauksen alan ja pääaineen mukaan Lähde: Nettiopsu 17.1.

Turun yliopisto Suoritetut alemmat, ylemmät ja tohtorin tutkinnot ohjauksen alan ja pääaineen mukaan Lähde: Nettiopsu 17.1. 1 (7) Alemmat korkeakoulututkinnot 1. Kasvatusalat Aikuiskasvatustiede K 10 4 10 7 9 Erityispedagogiikka K 14 13 12 21 20 Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma K 3 2 1 Kasvatustiede, kasvatustieteiden

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Turun yliopistossa suoritetut opintopisteet oppiaineittain ja laitoksittain opiskelijan opinto-oikeuksien mukaan vuonna 2009

Turun yliopistossa suoritetut opintopisteet oppiaineittain ja laitoksittain opiskelijan opinto-oikeuksien mukaan vuonna 2009 *** Ei tiedekuntaa *** Ei laitosta Tiedekuntien yhteiset opinnot 0 0 215 215 0 0 215 215 215 215 0 0 215 215 0 0 215 215 215 215 Kielikeskus Kielet 0 0 21 21 0 0 21 21 21 21 Kielikeskus/arabia 0 0 120

Lisätiedot

Erillisillä opintooikeuksilla. Avoimessa. suoritetut. tutkintoopiskelijoiden. suorituksia)

Erillisillä opintooikeuksilla. Avoimessa. suoritetut. tutkintoopiskelijoiden. suorituksia) Suoritetut Turun vuonna 2016 (ml. opinnot) 1 (8) perus (JOO) opettajankoulutuksen (ERKO) saadut tutk.opisk.tilastoissa Ei tdk Kielikeskus Kielet 8 6 2 16 Kielikeskus/englanti 6008 47 220 7 419 6701 279

Lisätiedot

LAITOS TIEDEKUNTA YHTEENSÄ OMA MUUT OMA MUUT op opisk op opisk op opisk op opisk op opisk

LAITOS TIEDEKUNTA YHTEENSÄ OMA MUUT OMA MUUT op opisk op opisk op opisk op opisk op opisk EI LAITOSTA TIEDEKUNTIEN YHTEISET OPINNOT 0 0 195 195 0 0 195 195 195 195 0 0 195 195 0 0 195 195 195 195 KIELIKESKUS KIELIKESKUS/ARABIA 4 1 84 21 4 1 84 21 88 22 KIELIKESKUS/ENGLANTI 16 8 5039 1697 16

Lisätiedot

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 4.2.

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 4.2. Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 4.2.2016 Sivu 1 (10) *** Tiedekuntien ulkopuoliset *** Kielikeskus KIEN Kielikeskus/englanti 420 129 424 159 372 132 314 95 382 KIPV Kielikeskus/puheviestintä

Lisätiedot

LAITOS TIEDEKUNTA YHTEENSÄ OMA MUUT OMA MUUT op opisk op opisk op opisk op opisk op opisk *** EI TIEDEKUNTAA ***

LAITOS TIEDEKUNTA YHTEENSÄ OMA MUUT OMA MUUT op opisk op opisk op opisk op opisk op opisk *** EI TIEDEKUNTAA *** *** EI TIEDEKUNTAA *** EI LAITOSTA TIEDEKUNTIEN YHTEISET OPINNOT 0 0 212 212 0 0 212 212 212 212 0 0 212 212 0 0 212 212 212 212 KIELIKESKUS KIELIKESKUS/ARABIA 0 0 100 25 0 0 100 25 100 25 KIELIKESKUS/ENGLANTI

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

Turun yliopistossa suoritetut opintopisteet Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä OPSU

Turun yliopistossa suoritetut opintopisteet Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä OPSU *** EI TIEDEKUNTAA *** EI LAITOSTA TIEDEKUNTIEN YHTEISET OPINNOT 269 151 251 197 202 202 212 212 233 269 151 251 197 202 202 212 212 233 KIELIKESKUS KIELIKESKUS/ARABIA 158 42 176 44 136 34 100 25 142 KIELIKESKUS/ENGLANTI

Lisätiedot

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 17.2.

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 17.2. Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 17.2.2017 Sivu 1 (10) *** Tiedekuntien ulkopuoliset *** Kielikeskus KIEN Kielikeskus/englanti 424 159 372 132 314 95 275 115 346 KIJA Kielikeskus/japani

Lisätiedot

Joustavan opintooikeuden. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet (ei sis. TY:n tutkintoopiskelijoiden. Vaihtoopiskelijoiden.

Joustavan opintooikeuden. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet (ei sis. TY:n tutkintoopiskelijoiden. Vaihtoopiskelijoiden. Suoritetut Turun vuonna 2014 (sis. opinnot) 1 (6) perustutkinto Vaihto tutkinto muiden kuin tutkinto- Ei Ei tdk Kielikeskus 2609400 21411 31 942 481 101 2 746 23714 2 Laitos yhteensä 21411 31 942 481 101

Lisätiedot

Vaihtoopiskelijoiden. Joustavan opintooikeuden. suorittamat opintopisteet. (JOO) opintopisteet

Vaihtoopiskelijoiden. Joustavan opintooikeuden. suorittamat opintopisteet. (JOO) opintopisteet Suoritetut Turun vuonna 2013 (sis. avoimessa opinnot) 1 (6) Kaikki perustutkinto opinnnot) Vaihto (ei sis. TY:n tutkinto tutkinto- muiden kuin tutkinto- Ei Ei tdk Kielikeskus 2609400 20746 54 1012 839

Lisätiedot

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 7.2.

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 7.2. Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 7.2.2013 Sivu 1 (10) *** Ei tiedekuntaa *** Kielikeskus KIEN Kielikeskus/englanti 353 108 366 106 494 160 422 130 408 KIPV Kielikeskus/puheviestintä

Lisätiedot

1 (61) Tdk Pääaine/koulutusohjelma Luokittelu Sivuaine Kokonaisuus

1 (61) Tdk Pääaine/koulutusohjelma Luokittelu Sivuaine Kokonaisuus 1 (61) H Arkeologia Pääaine Arkeologia ARKEOLOGIAN 16 16 ARKEOLOGIAN 16 16 ARKEOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 12 12 Pääaine Total 32 12 44 Sivuaine Hum.tdk:n antamat merkinnät KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 16

Lisätiedot

LAITOS TIEDEKUNTA YHTEENSÄ OMA MUUT OMA MUUT op opisk op opisk op opisk op opisk op opisk

LAITOS TIEDEKUNTA YHTEENSÄ OMA MUUT OMA MUUT op opisk op opisk op opisk op opisk op opisk *** Ei tiedekuntaa *** Kielikeskus Kielet 0 0 38 21 0 0 38 21 38 21 Kielikeskus/arabia 0 0 8 2 0 0 8 2 8 2 Kielikeskus/englanti 21 7 4702 1585 21 7 4702 1585 4723 1592 Kielikeskus/espanja 16 4 1675 323

Lisätiedot

ABI-päivä Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

ABI-päivä Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA ABI-päivä 12.1.2017 Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Oppiaine ja vastuuhenkilö Esittelyaika Paikka Biokemia ja biotekniikka Jarmo Käpylä Biologia Timo

Lisätiedot

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot 2010-2013 Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 24.1.

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot 2010-2013 Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 24.1. Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 24.1.2014 Sivu 1 (10) *** Ei tiedekuntaa *** Kielikeskus KIEN Kielikeskus/englanti 366 106 494 160 420 129 428 161 427 KIPV Kielikeskus/puheviestintä

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN PÄIVÄ

LUKIOLAISTEN PÄIVÄ LUKIOLAISTEN PÄIVÄ 21.4.2017 Ohjelmaa luentosaleissa IX ja X (Natura, Yliopistonmäki) klo 10 12 Tietoa Turun yliopiston koulutustarjonnasta ja valmistuneiden urapoluista. Opintoneuvoja Maria Henninen Millaista

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 20.1.2011, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2010 tiedekunnittain ja pääaineittain: naisten suorittamien tutkintojen osuus K=alempi tutkinto,

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2012, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot ja naisten osuuss suorittajista v. 2011 tiedekunnittain ja pääaineittain K= kanditaatin tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2010, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2009 tiedekunnittain ja pääaineittain, naisten osuus tutninnon suorittajista K=alempi tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Tiedekunta Laitos Oppiaine/Koulutusohjelma Tieteenala Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

Esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin

Esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin Esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin Esitys humanistisen tiedekunnan johtokuntaan valittavista opiskelijaedustajista 1 Vilppu Kuusipalo Kulttuurihistoria,

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSET 1999 OPINTOVIIKOT LAITOKSITTAIN JA AINEITTAIN

TAMPEREEN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSET 1999 OPINTOVIIKOT LAITOKSITTAIN JA AINEITTAIN TAMPEREEN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSET 1999 OPINTOVIIKOT LAITOKSITTAIN JA AINEITTAIN 1 -------------------------------------------------------------------------- Opetusta antanut laitos Opintoviikkoja

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Erillisillä opintooikeuksilla. Erikoistumiskoulutuksen. Erillisillä opintooikeuksillä. suoritetut. opintopisteet. suoritetut.

Erillisillä opintooikeuksilla. Erikoistumiskoulutuksen. Erillisillä opintooikeuksillä. suoritetut. opintopisteet. suoritetut. Suoritetut Turun vuonna 2016 (ml. opinnot) 1 (5) (ml. TY:n Ei tdk 2601200 1 25 26 2609400 23128 75 765 540 89 592 25189 279 239 Ei tdk Total 23128 75 765 540 90 0 0 617 25215 279 0 239 Hum.tdk 2602000

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2016 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 267 189 33 (3) 30 83,37/84,43 30,83

Lisätiedot

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla 3340 N:o 568 Liite I Humanistiset tutkinnot Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät humanistisella alalla HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA

Lisätiedot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot Turun yliopiston avoin yliopisto P = perusopinnot Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu S = syventävät opinnot Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2017

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2017 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2017 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2017 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen tiedekunta kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 274 193 31 (1) 30 82,93 31,6

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009 Kyselyyn vastasivat 18 sairaanhoitopiiriä sekä Kainuun maakunta - Puuttuu Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli 20 25 Englannin opettajankoulutus 30 25 Etnologia 15 15 Historia

Lisätiedot

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti Kysely pyrki selvittämään, miten humanistit ja toisaalta muut näkevät humanistisen tieteen ja humanistit osana yliopistoyhteisöä,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA. Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA. Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA (sis. Englannin kieli 20 25 Englannin opettajankoulutus 30 25 Etnologia 15 15 Historia

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Liite 1 15.6.2016 Oulun yliopisto PL 8000 90014 Oulun yliopisto oulun.yliopisto @ oulu.fi Puh 0294 480 000 Fax 08 344 064 www.oulu.fi 6 Tutkinto-ohjelmaportfolio 2017, aloituspaikkamäärät, lukuvuosimaksut

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena TAMPEREEN YLIOPISTO 23.9.2014 Lukuvuonna 2013-2014 valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena 0 1-29 30-44 45-54 55-59 60- yht. IBT LUO Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Arkeologia ARKE H

Arkeologia ARKE H 1 (6) 01 Kasvatusalat Aikuiskasvatustiede AIKK K 6 10 4 10 7 10 7 6 10 8 Aikuiskasvatustiede, OKL Turku AIKT K 1 Erityispedagogiikka PEDA K 21 14 13 12 21 20 24 17 12 23 Kasvatustiede (varhaiskasvatus),

Lisätiedot

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2015, asia 3, liite 1 TIEDEKUNTIEN ESITYKSET HAKUKOHTEIKSI JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRIKSI VUONNA 2016 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA kohde 2016 2015 siirtoopiskelijoille ja : : Master's

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa 13.12.2006 Liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HuK- ja FM- tutkintoon johtavat pääaineet: Englannin kieli 25 Englannin opettajankoulutus 40

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUKSEN NÄKÖKULMA

TOHTORIKOULUTUKSEN NÄKÖKULMA TOHTORIKOULUTUKSEN NÄKÖKULMA Maija Urponen maija.urponen@helsinki.fi MITÄ? Tohtoriohjelmat Työllistyvyys Maisteriohjelmat Laajat kandiohjelmat Hakukohteiden määrä Osaamisperustaisuus Opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

Turun yliopistossa suoritetut opinnot 2015, opinnot opiskelijan pääopinto-oikeuden mukaan

Turun yliopistossa suoritetut opinnot 2015, opinnot opiskelijan pääopinto-oikeuden mukaan Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 4.2.2016 Sivu 1 (15) *** Ei tiedekuntaa *** Ei laitosta UTUG Turun yliopiston tutkijakoulu 0 0 248 225 0 0 248 225 248 225 0 0 248 225 0 0 248 225

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 12.-13.11.2014 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Joustavan opintooikeuden. Vipusessa tutkintoopiskelijoiden. (JOO) opintopisteet. suorittamat opintopisteet (ml. TY:n avoimessa suoritetut opinnnot)

Joustavan opintooikeuden. Vipusessa tutkintoopiskelijoiden. (JOO) opintopisteet. suorittamat opintopisteet (ml. TY:n avoimessa suoritetut opinnnot) Suoritetut Turun vuonna 2015 (sis opinnot) Suoritusten luokittelu OKM:n määrittelyjen mukaan, vrt tilastopalvelu Vipunen (vipunenfi) Lähde: Opsu 452016 1 (14) perustutkinto (ml TY:n Vaihto (ei sis TY:n

Lisätiedot

Jure-projekti. KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki. Opetusneuvos Olli Poropudas

Jure-projekti. KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki. Opetusneuvos Olli Poropudas Jure-projekti KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Jure-projekti osa Raketti-hanketta perustamispäätös 10.6.2009 kaksi kokonaisuutta 1) kansallisen julkaisurekisterin rakentaminen

Lisätiedot

HALLINTOELINTEN JA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2013

HALLINTOELINTEN JA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2013 HALLINTOELINTEN JA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2013 HUMANISTINEN Tiedekunnan johtokunta 6 6 6 18 2 Johtoryhmä 7 5 12 Peruskoulutustyöryhmä 3 4 2 9 1 Jatkokoulutustyöryhmä 3 2 2 7 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

Turun yliopistossa suoritetut opinnot 2012, opinnot opiskelijan pääopinto-oikeuden mukaan

Turun yliopistossa suoritetut opinnot 2012, opinnot opiskelijan pääopinto-oikeuden mukaan Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 23.1.2013 Sivu 1 (12) *** Ei tiedekuntaa *** Ei laitosta UTUG Turun yliopiston tutkijakoulu 0 0 230 108 0 0 230 108 230 108 0 0 230 108 0 0 230 108

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Joustavan opintooikeuden. Vipusessa tutkintoopiskelijoiden. (JOO) opintopisteet. suorittamat opintopisteet (ml. TY:n avoimessa suoritetut opinnnot)

Joustavan opintooikeuden. Vipusessa tutkintoopiskelijoiden. (JOO) opintopisteet. suorittamat opintopisteet (ml. TY:n avoimessa suoritetut opinnnot) Suoritetut Turun vuonna 2014 (sis opinnot) Suoritusten luokittelu OKM:n määrittelyjen mukaan, vrt tilastopalvelu Vipunen (vipunenfi) Lähde: Opsu 932015 1 (14) perustutkinto (ml TY:n Vaihto (ei sis TY:n

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Turun yliopistossa suoritetut opinnot 2013, opinnot opiskelijan pääopinto-oikeuden mukaan

Turun yliopistossa suoritetut opinnot 2013, opinnot opiskelijan pääopinto-oikeuden mukaan Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 24.1.2014 Sivu 1 (12) *** Ei tiedekuntaa *** Ei laitosta UTUG Turun yliopiston tutkijakoulu 0 0 359 170 0 0 359 170 359 170 0 0 359 170 0 0 359 170

Lisätiedot

Turun yliopistossa suoritetut opinnot 2016, opinnot opiskelijan pääopinto-oikeuden mukaan

Turun yliopistossa suoritetut opinnot 2016, opinnot opiskelijan pääopinto-oikeuden mukaan Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 17.2.2017 Sivu 1 (15) *** Ei tiedekuntaa *** Ei laitosta UTUG Turun yliopiston tutkijakoulu 0 0 26 26 0 0 26 26 26 26 0 0 26 26 0 0 26 26 26 26 Kielikeskus

Lisätiedot

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat 1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat jatkokoulutusyksikkö / tiedekunnan jatkokoulutustapahtumien koonti ja kurssien hakeminen syyslukukaudeksi 2017

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(6) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.3.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 22.3.2016 08:04 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos - Toimipiste - Haku Korkeakoulujen

Lisätiedot

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet. suorittamat opintopisteet, ml. TY:n avoimessa suoritetut opinnot

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet. suorittamat opintopisteet, ml. TY:n avoimessa suoritetut opinnot Jaottelu OKM:n määrittelemän luokituksen mukaan, 1 (12), ml. opinnot essa n B FFRC 2608900 Futures Studies (Field of Business) FUTU 368 5 883 16 Tulevaisuudentutkimus FUTS 458 88 2608900 Total 826 88 5

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tieteenalaryhmittely

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 17( 62) Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/60 21.17/30 Englannin kielen aineenoettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 max. 30 + 34.75/60 19.5/30 Pohjoismainen filologia 29.92/60

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet Avoin yliopisto OPETUSTARJONTA 1 (5) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSTARJONTA YHTEISTYÖOPPILAITOKSILLE Oppiaineet tiedekunnittain ja laitoksittain p= perusopinnot a=aineopinnot s=syventävät

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Turun yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu Sivu 1 (12)

Turun yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu Sivu 1 (12) Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 24.1.2014 Sivu 1 (12) *** Ei tiedekuntaa *** Ei laitosta UTUG Turun yliopiston tutkijakoulu 102 42 230 108 359 170 172 0 0 102 42 230 108 359 170

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot ABI-tapahtuma 15.1.2015 Eeva Rainio Kansainvälisen koulutuksen koordinaattori Sisältö Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuudet

Lisätiedot

(2)= 2. uusinta. Pe 16.10.2015 Sali K101 klo 8.00-13.00 040112A-03 Fysiologian välitentti. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op

(2)= 2. uusinta. Pe 16.10.2015 Sali K101 klo 8.00-13.00 040112A-03 Fysiologian välitentti. Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op Lääketieteellinen tiedekunta YLEISET UUSINTATENTIT 21.10.2015 LTK:n yhteisiä uusintatenttejä järjestetään kuukausittain. Tarkista aina tentin ajankohta ja sali! Opiskelijakortti tulee esittää tenteissä.

Lisätiedot

Turun yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu Sivu 1 (16)

Turun yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu Sivu 1 (16) Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 4.2.2016 Sivu 1 (16) Ei laitosta UTUG Turun yliopiston tutkijakoulu 230 108 359 170 319 194 248 225 289 230 108 359 170 319 194 248 225 289 Kielikeskus

Lisätiedot

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM 13.4.2015 Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi Webropol -kysely Hyvät koulutusohjelmien vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

pääaine pääaineen nimi lkm

pääaine pääaineen nimi lkm Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit (TH) 2.12.2013, Tapani Harden ja Mirja Tervo Jatko-opiskelijoiden lukumäärä ja naisten osuus 31.12.2008 tdk laitos pääaine pääaineen nimi lkm näistä naisia naisten

Lisätiedot

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat***

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat*** JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2013, asia 3, liite 1 HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2014 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Hakukohde 2014 2013 Avoin väylä*** Siirtoopiskelijat*** *** (sis. Englannin kieli

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Liite 1 Päätettävät koulutusohjelmat 3.12.2014 Koulutuksen johtoryhmä 10.12.2014 Koulutusneuvosto Rinnakkaisten tutkinto-ohjelmien yhdistäminen 1.8.2015 alkaen Oulun yliopistossa on useita rinnakkaisia

Lisätiedot

0 KESKEN Julkaisun tietoja ei siirretä Juuliin tai raportoida OKM-tiedonkeruussa, mutta voidaan siirtää tiettyihin erikseen sovittaviin palveluihin.

0 KESKEN Julkaisun tietoja ei siirretä Juuliin tai raportoida OKM-tiedonkeruussa, mutta voidaan siirtää tiettyihin erikseen sovittaviin palveluihin. Koodistot Julkaisutiedonkeruussa käytetyt koodistot. Tällä sivulla on lueteltu ainoastaan etukäteen määritellyt koodistot. Lisäksi skeema sisältää korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen sisäisiä koodistoja

Lisätiedot

TERVETULOA TURUN YLIOPISTOON!

TERVETULOA TURUN YLIOPISTOON! TERVETULOA TURUN YLIOPISTOON! MIKÄ ON YLIOPISTO? Tiedekorkeakoulu Akateeminen opiskeluympäristö, joka haastaa opiskelijan älyllisesti ja ajankäytöllisesti antaa opiskelijalle vapautta ja vastuuta. Yhteisö,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot