PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut"

Transkriptio

1 PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

2 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TUTKIMUSTULOKSET TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA Matkakohde Matkan tarkoitus Tietolähde Matkan ajankohta Vierailut alueella kesäaikana Matkustustapa Matkaseura Harrastukset kohteessa Viipymä kohteessa Vierailukerrat kohteessa Majoittuminen alueella Aiemmat matkustuskohteet kotimaassa Seuraava matkakohde Ikäjakauma Sukupuoli Talouden vuositulot ERI TEKIJÖIDEN TÄRKEYS MAJOITUS- JA RAVITSEMUSPALVELUISSA MATKAKOHTEEN VALINTAKRITEERI ERITYISET KIITOKSET PARANNUSTA KAIPAAVAT SEIKAT KESÄMATKAILUN KEHITTÄMISEHDOTUKSIA YHTEENVETO...12 LIITTEET...13 Kuvioluettelo KUVIO 1. MATKAKOHDE...3 KUVIO 2. MATKAN TARKOITUS...3 KUVIO 3. TIETOLÄHDE...4 KUVIO 4. MATKAN AJANKOHTA...4 KUVIO 5. VIERAILUT KESÄAIKANA...4 KUVIO 6. MATKUSTUSTAPA...5 KUVIO 7. MATKASEURA...5 KUVIO 8. HARRASTUKSET KOHTEESSA...6 KUVIO 9. VIIPYMÄ KOHTEESSA...6 KUVIO 10. VIERAILUKERRAT KOHTEESSA...6 KUVIO 11. MAJOITTUMINEN ALUEELLA...7 KUVIO 12. AIEMMAT MATKUSTUSKOHTEET KOTIMAASSA...7 KUVIO 13. IKÄJAKAUMA...7 KUVIO 14. SUKUPUOLI...8 KUVIO 15. TALOUDEN VUOSITULOT...8 KUVIO 16. LASTEN JA NUORTEN HUOMIOINTI...9 KUVIO 17. VIRKISTYSMAHDOLLISUUDET...10 KUVIO 18. ESTEETÖN LIIKKUMINEN, LASTENHOITOHUONE, MAHDOLLISUUS RAUHOITTUMISEEN, PAIKALLISUUDEN NÄKYMINEN...10

3 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2 1 JOHDANTO Suomen Matkailun Kehitys Oy ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemia ovat toteuttaneet yhteistyönä Pyhä-Luosto alueen markkinatutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pyhä-Luosto matkailualueen asiakkaiden tarpeet ja vaateet loppukuluttajien näkökulmasta yritystasolla. Tutkimuksen toimeksiantajana on Pelkosenniemellä elämisen ja toiminnan edellytykset 2 hanke (PETO 2). Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjekyselyä. Kirjekyselyä varten alueen yrittäjät toimittivat asiakaskontaktitietojaan. Kirjekyselyt lähetettiin välisenä aikana. Tavoiteotos majoitus- ja ravitsemuspalveluiden osalta oli 500. Otos koostuu ainoastaan suomalaisista vastaajista. Tutkimuksen lopullinen otoskoko on 438. Tutkimusaineisto käsiteltiin SPSS ver10.1 -tilasto-ohjelmalla. Raportin koostamisessa käytettiin apuna Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja Word-tekstinkäsittelyohjelmaa. Tulokset on kuvattu vastausten prosenttijakaumina sekä keskiarvoina kunkin yrityksen osalta erikseen. Raportti koostuu kaikkien vastaajien taustatiedoista sekä yleisesti majoitus- ja ravitsemuspalveluihin liittyvien tekijöiden tärkeydestä. Avoimet kysymykset ovat liitteinä raportin lopussa. Tutkimuksen suunnittelusta, koordinoinnista, aineiston käsittelystä ja raportin kokoamisesta vastasivat Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijat Mari Angeria, Nella Löytänen ja Marianne Sadinmaa. Tutkimus suoritettiin opinnäytetyönä. Tutkimuksen ohjasivat Matti Liimatta Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemiasta sekä Markku Nissi Suomen Matkailun Kehitys Oy:stä. PETO 2 projektissa mukana olleet yrittäjät ovat saaneet vaikuttaa lomakkeen sisältöön. Esitämme kiitokset tuloksellisesta yhteistyöstä kaikille, jotka aktiivisesti myötävaikuttivat tutkimuksen suorittamiseen. Rovaniemellä

4 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 3 2 TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Taustatietoja vastaajista Matkakohde Matkakohde (n=458) Kolme neljäsosaa vastaajista oli valinnut matkakohteekseen Pyhän. Yksi neljäsosa vastaajista oli vieraillut Luostolla. (Ks. liite 1, s. 13.) % Pyhä Luosto Muu 1 Kuvio 1. Matkakohde Matkan tarkoitus Loma/vapaa-aika Matkan tarkoitus (n=430) 94 Yhdeksän vastaajaa kymmenestä oli vieraillut kohteissa loma/vapaa-aikana. (Ks. liite 1, s. 13.) Työmatka Kokous-/kongressimatka Sukulaisvierailu Muu % Kuvio 2. Matkan tarkoitus

5 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Tietolähde Sanomalehti Aikakauslehti Esite Internet Sähköposti Radio-/tv-mainos Matkatoimisto Tuttava Messut Aiemmat kokemukset Muu Tietolähde (n=435) % Kaksi viidestä vastaajista perusti tietonsa alueesta aiempiin kokemuksiin. Viidesosa vastaajista oli saanut tietoa internetistä. Joka kymmenes vastaajasta sai tietoa alueesta esitteestä. (Ks. liite 1, s. 13.) Kuvio 3. Tietolähde Matkan ajankohta Matkan ajankohta (n=410) Puolet vastaajista oli vieraillut alueella maalis-toukokuussa. Joulu-helmikuussa alueella vieraili kolmasosa vastaajista. % Joulu-helmikuu Maalis-toukokuu Kesä-elokuu Syys-marraskuu Kuvio 4. Matkan ajankohta Vierailut alueella kesäaikana Onko vieraillut alueella aiemmin kesäaikana (n=437) Reilu puolet vastaajista oli vieraillut alueella aiemmin myös kesäaikana. 54 % 46 % Kyllä Ei Kuvio 5. Vierailut kesäaikana

6 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustustapa Henkilöauto Linja-auto Matkustustapa (n=422) 4 67 Kaksi kolmasosaa vastaajista saapui alueelle henkilöautolla. Reilu kymmenesosa alueella vierailleista oli saapunut lentokoneella tai juna-auto -yhdistelmällä. (Ks. liite 1, s. 14.) Juna-auto -yhdistelmä 11 Lentokone 14 Muu % Kuvio 6. Matkustustapa Matkaseura Oma perhe Matkaseura (n=433) 59 Kolme viidestä vastaajasta oli alueella oman perheen kanssa. Neljäsosan matkaseurana olivat ystävät ja sukulaiset. (Ks. liite 1, s. 14.) Ystävät/sukulaiset 27 Työtoverit 4 Yritysvieraat Koulu- /opiskelijaryhmä Kerho/yhdistys Muu % Kuvio 7. Matkaseura

7 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Harrastukset kohteessa Harrastukset kohteessa (n=431) Retkeily/patikointi 5 Kalastus 12 Soutu/melonta 4 Maastohiihto 39 Alueella vierailleiden vastaajien pääasialliset harrastukset olivat maastohiihto ja laskettelu/lumilautailu. Kaksi viidestä harrasti hiihtoa ja neljännes vastaajista laskettelua/lumilautailua. Kalastusta harrasti reilu kymmenesosa vastaajista. (Ks. liite 1, s. 15.) Laskettelu/lumilautailu 28 Moottorikelkkailu Kävely/lenkkeily 0 1 Muu % Kuvio 8. Harrastukset kohteessa Viipymä kohteessa Viipymä kohteessa (n=433) Vastaajista puolet viipyi Pyhä-Luosto - alueella keskimäärin 3-5 vuorokautta. Neljäsosa vastaajista viipyi alueella yli viisi vuorokautta % päivä 1-2 vuorokautta 3-5 vuorokautta Yli 5 vuorokautta Kuvio 9. Viipymä kohteessa Vierailukerrat kohteessa % Vierailukerrat kohteessa (n=436) Kaksi viidesosaa vastaajista oli vieraillut alueella neljä kertaa tai useammin. Kolmasosa vastaajista oli käynyt kohteessa 2-3 kertaa ja noin neljäsosalle kerta oli ensimmäinen Ensimmäinen kerta/kerran 2-3 kertaa 4 kertaa tai useammin Kuvio 10. Vierailukerrat kohteessa

8 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Majoittuminen alueella Hotelli Oma mökki Vuokramökki Leirintäalue Ystävät/sukulaiset Muu Majoittuminen alueella (n=414) % Puolet vastaajista majoittui alueella hotelliin. Vuokramökeissä yöpyi kolmannes vastaajista. (Ks. liite 1, s. 15.) Kuvio 11. Majoittuminen alueella Aiemmat matkustuskohteet kotimaassa Aiemmat vierailukohteet kotimaassa (n=432) Tunturikohde 40 Kaupunkikohde 27 Perhelomakohde 12 Kaksi viidesosaa vastaajista oli aiemminkin vieraillut tunturikohteessa. Neljäsosa vastaajista on käynyt kaupunkikohteissa ja lähes viidesosa saaristossa. (Ks. liite 1, s. 15.) Saaristo 17 Muu % Kuvio 12. Aiemmat matkustuskohteet kotimaassa Seuraava matkakohde Vastaajat olivat suunnitelleet seuraavan matkansa muun muassa Lappiin, Pyhälle, Luostolle, Leville ja ulkomaille esim. Espanjaan. (Ks. liite 1, s. 16.) Ikäjakauma Ikäjakauma (n=432) Kaksi viidesosaa vastaajista oli vuotiaita ja yksi kolmasosa oli vuotiaita. Vähiten vastaajissa oli alle 25- vuotiaita sekä yli 65-vuotiaita. % Alle 25 vuotta vuotta vuotta vuotta 65 vuotta tai yli 33 4 Kuvio 13. Ikäjakauma

9 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Sukupuoli Sukupuoli (n=437) Vastaajista reilu puolet oli miehiä. 56 % 44 % Nainen Mies Kuvio 14. Sukupuoli Talouden vuositulot Alle euroa Talouden vuositulot (n=407) 3 Lähes puolella vastaajista talouden vuositulot ylittivät euroa. Vähiten vastaajissa oli pienituloisia euroa euroa euroa Yli euroa % Kuvio 15. Talouden vuositulot

10 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Eri tekijöiden tärkeys majoitus- ja ravitsemuspalveluissa Leikkipaikka lapsille sisällä (n=337) Leikkipaikka lapsille ulkona (n=337) Lapsiparkki (n=313) ei lainkaan tärkeä vähän tärkeä Ohjattua tekemistä lapsille (n=329) melko tärkeä erittäin tärkeä Tekemistä nuorille (n=329) Diskoja alle 18- vuotiaille (n=314) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 16. Lasten ja nuorten huomiointi Reilu neljännes vastaajista piti lasten leikkipaikkoja sekä sisällä että ulkona erittäin tärkeinä tekijöinä. Lähes kahdelle viidestä seikat eivät kuitenkaan olleet lainkaan tärkeitä ja reilu kymmenesosakin piti niitä vähän tärkeinä. Lapsiparkki ei ollut lainkaan tärkeä yli puolelle vastaajista ja viidenneskin arvioi asian vähän tärkeäksi. Viidennes vastaajista piti ohjattua tekemistä lapsille erittäin tärkeänä, mutta kahdelle viidestä se ei ollut lainkaan tärkeää ja yksi kymmenestä piti asiaa vähän tärkeänä. Tekemistä nuorille piti erittäin tärkeänä reilu neljännes vastaajista ja kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että seikka ei ole lainkaan tärkeä. Joka seitsemännelle nuorille suunnattu tekeminen oli vähän tärkeää. Discoja alle 18-vuotiaille ei pitänyt lainkaan tärkeänä hieman alle puolet vastaajista ja vähän tärkeänä viidennes.

11 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 10 Erilaiset teemapäivät/- illat (n=361) Tanssimahdollisuus (n=388) ei lainkaan tärkeä Hyvät sisäliikuntatilat (n=375) vähän tärkeä melko tärkeä erittäin tärkeä Viihtyisä kylpylä (n=378) Tasokkaat saunatilat (n=393) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 17. Virkistysmahdollisuudet Vähemmän tärkeitä vastaajien mielestä olivat erilaiset teemapäivät ja hyvät sisäliikuntatilat, sillä lähes kaksi vastaajaa viidestä ei pidä niitä lainkaan tärkeinä tai pitää niitä vähän tärkeinä. Majoitus- ja ravitsemuspalveluita ajatellen vastaajat pitivät tärkeinä tasokkaita saunatiloja, tanssimahdollisuutta ja viihtyisää kylpylää. Esteetön liikkuminen sisätiloissa (n=360) Esteetön liikkuminen ulkona (n=364) ei lainkaan tärkeä Lastenhoitohuone (n=323) vähän tärkeä melko tärkeä Mahdollisuus rauhoittumiseen/yksinoloon (n=373) erittäin tärkeä Paikallisuuden näkyminen (n=389) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 18. Esteetön liikkuminen, lastenhoitohuone, mahdollisuus rauhoittumiseen, paikallisuuden näkyminen Paikallisuuden näkyminen oli vastaajien mielestä tärkeää käytettäessä majoitus- ja ravitsemuspalveluita. Puolet vastaajista piti sitä erittäin tärkeänä. Myös esteetön liikkuminen koettiin tärkeäksi. Puolet vastaajista piti esteetöntä liikkumista ulkona erittäin tärkeänä ja kaksi viidestä piti esteetöntä liikkumista sisätiloissa erittäin tärkeänä. Mahdollisuus rauhoittumiseen oli erittäin tärkeää lähes puolelle vastaajista. Lastenhoitohuone ei ole lainkaan tärkeä puolelle vastaajista.

12 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkakohteen valintakriteeri Matkakohteen valintakriteerejä olivat muun muassa aikaisemmat kokemukset, luonto, Pyhän rinteet, monipuoliset laskettelumahdollisuudet, edullinen hinta, hyvät hiihtomaastot, sopiva matka, rauhallisuus, tuttu, ei aiempaa kokemusta, aikaisemmat kokemukset (ks. liite 1, s. 18). 2.4 Erityiset kiitokset Erityistä kiitosta vastaajat antoivat muun muassa henkilökunnalle, ruoalle, siisteydelle, laskettelurinteille ja hiihtoladuille (ks. liite 1, s. 26). 2.5 Parannusta kaipaavat seikat Parannusta vastaajat haluaisivat muun muassa hiihtolatujen huoltoon, hinnoitteluun, elintarvikeliikkeiden valikoimaan ja hintoihin, tanssimahdollisuuksiin sekä ravintolatarjontaan (ks. liite 1, s. 32). 2.6 Kesämatkailun kehittämisehdotuksia Kesämatkailun kehittämiseksi vastaajat ehdottivat muun muassa edullisempaa hinnoittelua kesäajalle, aktiivisempaa markkinointia ja mainontaa sekä opastettuja retkiä/vaelluksia (ks. liite 1, s. 38).

13 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 12 3 YHTEENVETO Tyypillinen kyselyyn vastaaja oli keski-ikäinen, joka lomaili kohteessa oman perheen kanssa. Matkakohteeseen saavuttiin henkilöautolla 3-5 vuorokaudeksi laskettelemaan/lumilautailemaan ja hiihtämään. Tyypillinen vastaaja oli myös hyvätuloinen ja vieraillut alueella useamman kerran, yleensä keväällä maalis-toukokuussa. Suuri osa vastaajista oli käynyt alueella aikaisemmin, ja valinnut Pyhä-Luosto alueen matkakohteeksi aiempien hyvien kokemusten vuoksi. Kaunis luonto ja sen suomat aktiviteetit olivat monen vastaajan valintakriteeri matkakohteeksi. Monipuoliset rinteet ja hyvät hiihtomaastot olivat suurelle osalle vastaajista tärkeä syy tulla Pyhä-Luosto alueelle. Vastaajat pitivät tärkeinä Pyhä-Luosto alueen majoitus- ja ravitsemuspalveluita käyttäessään tasokkaita saunatiloja sekä paikallisuuden näkymistä. Vähemmän tärkeinä tekijöinä vastaajat pitivät lapsiparkkia sekä diskoja alle 18-vuotiaille. Vastaajat valitsivat Pyhä-Luosto alueen matkakohteekseen muun muassa aikaisempien kokemusten, luonnon sekä monipuolisten laskettelumahdollisuuksien perusteella. Erityistä kiitosta vastaajat antoivat Pyhä-Luoston majoitus- ja ravitsemuspalveluiden osalta muun muassa henkilökunnalle, ruoalle ja siisteydelle. Parannusta vastaajat halusivat muun muassa hiihtolatujen kuntoon, hinnoitteluun, elintarvikeliikkeiden valikoimaan sekä tanssimahdollisuuksiin. Kesämatkailun kehittämiseksi vastaajat ehdottivat muun muassa edullisempaa hinnoittelua kesäajalle, aktiivisempaa markkinointia ja mainontaa sekä opastettuja retkiä/vaelluksia

14 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 13 LIITTEET MATKAKOHTEENNE? Kemijärvi Suomu Ylläs MATKANNE PÄÄASIALLENEN TARKOITUS? Häämatka, vihkiminen lumikirkossa. Jokavuotinen perinne. Ruska-Swing. Liite MISTÄ SAITTE TIETOA KOHTEESTA? Sanomalehti Aamulehti Finnair Helsingin Sanomat (11) Lapin Kansa (4) Pohjolan Sanomat Turun Sanomat Aikakauslehti Esite Ahjo (14) Gloria (4) Hippos Pirkka Iltalehti Skimbaaja (2) Kaleva (2) Kylpylät Lapin loma Metalliliiton esite Pyhä (7) Pyhä esite (3) Pyhä info Pyhä talvi Pyhä-Luosto (6) Pyhä-Ruka -esite Talvilomat Suomalaiset kylpylät (4) Internetsivu En muista (2) Kylpylät (2) Hakusana "Luosto"

15 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 14 Muu Holiday Club Luosto (3) Metalliliiton internetsivut (2) Pyhä (5) Pyhä-Luosto (2) Pyhätunturi (8) (38) Ammattiliitolta (2) Ammattiliiton kalenterista Ammattiliiton lehti Ammattiyhdistykseltä Kokouksen järjestäjältä Kokouksen järjestäjältä Liitolta Liiton lehdestä Metalliliitolta (4) Moottoripyöräkerho Oma ammattiosasto Perimätietoa Soitto suoraan hotelliin Tiekartasta Tuttavalta Työpaikka (3) Tädiltä Vanhemmilta Voitin arvonnasta Yleistieto (2) MITEN SAAVUITTE ALUEELLE? Asuntoauto Juna Juna-bussi (6) Lento-linja-auto Matkailuauto Moottorikelkka (3) Moottoripyörä (4) MATKASEURANNE? Avovaimo Gloria-matkan osallistujat Lukijaryhmä (2) Miesystävä Naistokka 7 hen. Poikaystävä Terveydenhoitajaliiton jäsenet Vaimo Yksin (10)

16 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut HARRASTUKSENNE KOHTEESSA? Ajanviete Ametistikaivos Bailaus Juominen Jääkiipeily Konsertit (4) Kuntosali Kylpylä (3) Linnustus Lomailu Lumifutis Lähikohteissa vierailu Maalaus Marjastus Moottorikelkkailu Musiikki (3) Musiikkitapahtuma (2) Näyttelyt Potkukelkkailu Pulkkailu Pyhä Unplugged Pyöräily Saunominen Uinti (2) Viihdetoiminta Yhdessä olo MISSÄ MAJOITUITTE KÄYDESSÄNNE ALUEELLA? Ammattiosaston hotelli Ammattiosaston mökki Asuntoautossa Asuntovaunu Hostelli Huoneistohotelli (2) Kairosmaja Kotona Kemijärvellä Liiton loma-asunnossa Liiton maja Lomakeskus Luppo Luppo Metallikero (30) Oma mökki MISSÄ OLETTE MATKUSTANEET AIEMMIN KOTIMAASSA? Asuntoautolla Golfkentät Golf-kohteet Itä-Suomi Jokikohde Kalastus-/melontakohteet Kiertoajelua pitkin Suomea Kylpyläkohde (5) Laivaristeily

17 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 16 Lapin jängillä Maastokohteissa ympäri Suomea Merellä Meri Mökki Ruskaretki Saariselkä Sukulaiset Vuokatti MIHIN AIOTTE SUUNNATA SEURAAVAN LOMAMATKANNE? Accra, Ghana Ahvenanmaalle Alpit (6) Alpit, Italia (2) Aurinkoranta Bryssel Budapestiin Chamonix, Ranska (2) Chileen Dublin Ei ole suunnitellut Ensilumille Lappiin Espanja (8) Etelä (4) Etelän lomakohde Etelä-Suomen perhelomakohde Euroopan pääkaupunkiin syksyllä Frankfurt, Saksa Halti-tunturille Helsinki (2) Hetta Hetta-Pallas Hiihtokeskus Lapissa Irlanti (2) Ishgel, Itävalta Iso-Britannia Iso-Syöte Italia (4) Itä-Suomi Itävalta (3) Johonkin Jokin pohjoisen lomakohde Joku kylpylä (Oulu tai Kalajoki) Joku tunturi Jonnekin Lappiin Jängille Kanarian saaret (6) Katinkulta (2) Kaukomatkalle Kaupunkimatka Keski-Euroopan kaupunki (2) Keski-Eurooppa (3) Keski-Eurooppaan Kiinaan (2) Kilpisjärvi

18 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 17 Kolari Koli (2) Kotimaa (3) Kotimaa/Kanaria Kreikka Kuu Kuusamo Kylpylä (2) Kylpylään tai Kanarialle Lapin ensilumille (2) Lappi (44) Lappi/etelänmatka Lappiin Ylläs/Saariselkä/Pyhä Lappiin Pyhätunturiin Lappiin, tunturiin Levi (10) Leville/Pyhälle Liettuaan Lontoo Luosto (9) Luosto/Ylläs Länsi-Lappi Madeira (2) Mahdollisesti pohjoiseen Meksiko München, Saksa New York Norja Olos Oulunjärven Manamansaloon Paljakka Pallas (4) Pallas-Hetta Pariisiin Pelkosenniemelle Pietari Pohjoinen (3) Pohjoisen tuntureille. Pohjois-Suomeen (2) Prahaan (2) Puola Pyhä (44) Pyhä/Levi/Alpit Pyhä/Ylläs Pyhä-Luosto (8) Pyhätunturi (6) Päiväntasaajalle Ranskaan Riika Rovaniemi Ruka (9) Ruka/Kuusamo Ruotsi (3) Ruskaa kohti Ruska-Lappiin Ruskaretki (2) Saariselkä (8) Saaristo (2)

19 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 18 Salla Savoon Singapore Tahkovuori (2) Tallinna (5) Tampere Teneriffa (2) Tenolle Thaimaa (2) Torremolinos, Espanja Tukholma, Ruotsi (3) Tukholma/Helsinki Tunturi (7) Tunturikohde/kylpylä Tunturilappi Turun saaristo UKK Ulkomaat (15) Unkari (2) Useita ajatuksia Varmaan Lappiin Venetsia Vierumäki. Vuokatti (3) Yhdysvallat (3) Ylläs (6) Yyteriin Äkäslompolo (2) 2.3 MIKSI VALITSITTE JUURI PYHÄ-LUOSTO ALUEEN MATKAKOHTEEKSENNE? Arpaonni päätti sen puolestani. 20 vuotta käyty. 22. Miksi valitsitte juuri Pyhä-Luosto -alueen matkakohteeksenne? Aiemmat kokemukset mahdollisuus luonnossa patikoimiseen lyhyen ajan puitteissa. Aika edullinen. Aikaisemmat hyvät kokemukset rinneverkostosta. Aikaisemmat kokemukset. (11) Aikaisemmat kokemukset positiivisia; ei massoja, ei korkokenkiä ja villatakkeja. Aikaisemmin hyvät tanssit. Aikaisempi kokemus. Aikaisempi myönteinen kokemus. Aina viihtynyt Pyhällä ja Luostolla. Ainutlaatuinen luonto. Aitoa Lappia. Ajankohta. Ala-asteikäisille tekemistä. kylpylä, luonto, lumi, Ametistin kaivuu retki. Alkukaudesta erittäin hyväkuntoiset rinteet; nuoria paljon. Aluetta ei ole vielä pilattu liialla rakentamisella. Alun perin sattumalta. Paikassa viehätti sopiva tasapaino luonnon ja matkailijoiden välillä. Riittävän rauhallista, mutta kaikki olennainen löytyy. Ammattiliiton lomakohde Pyhällä. Ammattiliiton Metallikero tuttu. Ammattiliiton tarjous. Ammattiliiton tilat. Ammattiosastojen mökit sijaitsevat Pyhällä. Ammattiosaston majoitus.

20 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 19 Asuttiin vuosi Kemijärvellä, sukulaiset ja ystävät vierailivat. Auto-juna. Edellisellä kerralla koettu luonto. Edellisellä kerralla koettu palvelu. Edellisellä kerralla koettu rauhallisuus. Edullinen 5 vrk puolihoidolla. Uusi kylpylä. Luosto uusi kohde minulle. Edullinen asunto. Edullinen hinta. Edullinen hintataso esim. Pyhähipun mökit. Edullinen lomapaketti. Edullinen majoittuminen ammattiliiton kautta. Edullinen majoitus. (2) Edullinen majoitus Metalliliiton jäsenille. Edullinen opiskelijapaketti. Edullinen tammi-helmikuussa. Edullinen tarjous, tonnilla kaikki paketti Pyhältä. Edullinen tarjouspaketti. (5) Edullinen viikkopaketti. Edullinen. (3) Ei aikaisempaa kokemusta. (9) Ei aikaisempaa kokemusta Pyhä-Luostosta. Ei kaupunkimainen ilme keskuksissa. Ei liian jyrkät rinteet. Ei liian kaukana kotoa. Ei liian laaja. Ei liian levoton menopaikka, löytyy vielä rauhaa. Ei liian suuri kohde. Ei liikaa lapsiperheitä. Ei liikaa turisteja. Ei liikaa turistikrääsää. Ei oltu aiemmin käyty Luostolla. Ei oltu aikaisemmin käyty, sopiva ajomatka Kainuusta, naapuri kehui maastohiihtomahdollisuuksia. Ei oltu käyty aiemmin oli kiva palata. Ei paisunut liian suureksi. Ei pintapaikka. Ei ruuhkia rinteissä Luostolla. Ei vielä liikaa turisteja. Ei vielä suuren turismin pilaama, kuten esim. Ruka. Eksoottisuus ulkomaisille asiakkaille. Eksoottisuus. (2) Emme olleet käyneet pitkään aikaan. En ollut aiemmin käynyt. En valinnut itse, kokous järjestettiin siellä. Ennen kaikkea rauhallinen lomanviettopaikka. Erinomaiset rinteet. Erittäin hyvät hiihtoladut. Erittäin hyvät maastohiihtomahdollisuudet. Erittäin hyvät murtomaahiihtoladut ja reitit. Gloria-matkan perinteinen kohde. Glorian lukijamatka Halu kokea pohjoisen luonnon tunnelmaa, luontoa, rauhaa, palveluja, ruokaa ja lepoa + talviharrastukset. Halu kokea Pyhä-Luosto alue. Halu tutustua Luoston alueeseen, hyvät hiihtoladut. Halu tutustua uuteen tunturikohteeseen talvella. Halusimme lunta ja kaunista luontoa ympärillemme. Halusimme tutustua alueeseen tuttaviemme suositeltua sitä. Hauska meininki Helposti tavoitettavissa julkisilla kulkuvälineillä.

21 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 20 Helppo olla lomalla. Helppo saavutettavuus. Helppo saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla. Henkilökunta ja alueen asukkaat ystävällisiä ja auttavaisia. Hieman nuorekkaampi kuin Ylläs. Kuitenkin aitoa Lappia ja sen tunnelmaa toisin kuin Rukalla. Paljon muita vaihtoehtoja ei sitten olekaan paitsi tietty Levi mutta sinne ei kiitos. Hienot tunturimaisemat. Hiihtoloma-aikana ainoa paikka, josta sai nopeasti huoneen. Hiihtomahdollisuus. Hinta houkutteli. Hinta-laatu tuntui ilmoituksen perusteella hyvältä. Holy Wing tapaaminen. Hotelli (Pyhä erit.) lähellä tunturia. (2) Hotelli rinteiden vieressä, kaikki lähellä. Hotellin sijainti rinteessä helpotti lasten kanssa liikkumista Hotellista hyvät yhteydet patikointireiteille. Huttu-Hipun ruoka. Hyvin hoidetut rinteet Hyviä kokemuksia Hyvä hinta/laatusuhde Hyvä hotelli (2) Hyvä ilmapiiri Hyvä latuverkosto Hyvä maine (3) Hyvä majoitus Hyvä mixti lappilaisuutta ja alppitunnelmaa. Hyvä mökkitarjonta. Hyvä palvelu. (2) Hyvä palvelu ja suhteellisen edullinen majoitus. Hyvä sijainti. (3) Hyvä tapahtuma. Hyvä tarjous. Hyvä tarjous koko perheelle. Hyvä tunnelma (4). Hyvä vapputarjous. Hyväksi koettu kevät-talvikohde. Hyväksi koettu. Hyväprofiiliset rinteet, ei liikaa hissijonoja. Hyvät hiihtoladut. (2) Hyvät hiihtomaastot. (11) Hyvät hiihtomahdollisuudet. (7) Hyvät hiihto-olosuhteet. Hyvät iltamenot Hyvät kohteet. Hyvät ladut (6) Hyvät ladut ja laskettelumahdollisuudet. Hyvät laskettelu- ja hiihtomahdollisuudet. Hyvät laskettelumahdollisuudet. (4) Hyvät laskettelumahdollisuudet. Hyvät liikenneyhteydet myös ilman autoa tuleville. Hyvät maastohiihtoladut. Hyvät maastot. Hyvät majoitusmahdollisuudet. Hyvät mökit. Hyvät palvelut. (3) Hyvät patikointimaastot. (3) Hyvät patikointimahdollisuudet. Hyvät retkeilymahdollisuudet.

22 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 21 Hyvät rinteet. (35) Hyvät rinteet ja hiihtomaasto. Hyvät ulkoilualueet. Hyvät ulkoilumahdollisuudet. Hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet. (3) Hyvät vaellus -ja patikointimaastot. Ihan mukava. Intiimi, ei liian iso (kuten esim. Levi). Isoiksi ja hyviksi kehutut rinteet olivat ihania. Jatkossa merkitystä myös sillä, että kohde sopii hyvin lapsiperheelle. Joulun jälkeinen aika aivan mahtava. Joulunvietto tosi mahtavaa. Joulupaketti. Juna/bussi mahdollisuus. Jylhä luonto. Kaikkea pitää kokeilla. Kaikki hyvät palvelut lähellä. Kaikki hyvät palvelut lähellä. hotelli, rinteet, kauppa Kaikki tarvittava sopivan lähellä. Kairosmajan loistava ohjelma. Kansallispuisto. Kattava latuverkosto. Kauniit tunturit. Kaunis luonto (6) Kaunis luonto, rauha. Kauppa tarpeeksi lähellä Kelkkauran varrella. Kerhon valinta Kesäisin upea ja erikoinen Pyhän luonto. Kesällä luonto Kiinnosti kylpylä Kiinnosti nähdä olisiko hiihtolomakohteeksi Kohde sijaitsi matkan varrella ja odotimme Ruskaswingin konsertista enemmän kuin se tarjosi perjantaina. Kohteiden vaihtelu. Kohtuullinen matka ajaa omalla autolla. Kokeilimme Metalliliiton lomakohdetta. Kokemuksia alueen liikuntamahdollisuuksista Kokonaisuus. Kompakti alue, kaikki tarvittava lähellä talvilomaa ajatellen. Koska edellinen matka oli onnistunut ja majoitus- ja ravitsemuspalvelut vastasivat toiveitamme. Kotoisa. Kuin kotiin menisi. Kunnolliset rinteet. Kuru. Kylpylän takia. (2) Käynyt nuoresta asti. Käyty useita kertoja vuodesta 1975 alkaen. Laadukas palvelu. Lappi. Lappi yleensä. Lapsille sopivat rinteet. Lapsuudesta saakka tuttu ja taatusti luotettava ja turvallinen paikka. Sopivan matkan päässä kotoa, jotta voi tehdä lyhyempiäkin matkoja ja silti tuntea olevansa lomalla. Laskettelumahdollisuus. (2) Liiton kautta edullinen lomaviikko. Liiton Metallikeron sijainti keskeinen. Liiton mökki Pyhällä. Liiton mökki, halpa hinta.

23 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 22 Loistavat rinteet. Lomatontin hankkimisaikeet. Lumi varma. Lunta riittävästi keväällä. Luonnon rauha. Luonto (7) Luonto syksyllä ja talvella. Luontoa, rauhaa ja ei liikaa markkinaa. Luosto on kauniisti rakennettu. Luosto sopii pienten lasten kanssa majoitukseen. Luostohotellin tanssit. Luostolla mainiot murtomaahiihtomahdollisuudet. Luoston kauniit maisemat. Luoston laskettelukeskus kaipaa ammattitaitoista omistajaa/johtajaa. Luoston uusi hotelli. Lyhyet etäisyydet. (2) Lyhyt matka kohteeseen. Lähellä paljon. Luosto, pyhä, nähtävyydet yms. Lähellä sukulaisia. (3) Lähellä. Lähin kylpylä Rovaniemeltä. Maaliskuussa sopivan vähän porukkaa. Mahtavat patikointireitit ja maisemat. Mainonta kiinnostus. Maisemat. (3) Majoitus Metallikerossa erinomainen 15 v. kokemuksen perusteella. Majoitus palveluiden, latujen ja rinteiden läheisyydessä. Majoitus rinteiden lähellä. Majoitusmahdollisuus ilman autoa matkustavalle. Matkan varrella Ruka-Levi. Matkustamiseen ei mene liiaksi aikaa Metallikero. (8) Metallikero-hotelli oli hinnaltaan sopiva ja muutenkin tuntui lapsiperheelle sopivalta. Metallikeron edulliset hinnat. Metallikeron sijainti. Metalliliiton alennukset. Metalliliiton jäsenyys. (2) Metalliliiton lehdessä ollut mainos. Metalliliiton lomatuki. Metalliliiton mökin sijainti. Metalliliiton tarjous. Metsästyskoirien kilpailut Pelkosenniemellä. Mielenkiinto tutustua ko.alueeseen Lapissa. Monipuolinen. (3) Monipuolinen laskettelu/murtomaahiihto. Monipuoliset maastot.(2) Monipuoliset mahdollisuudet sekä kesällä että talvella. MP-kerhon kokoontumisajo. Mukava. Mukava henkilökunta hotelli Pyhätunturissa. Mukavia ihmisiä. Muodostunut lähes perinteeksi käydä. Mökin helppo saatavuus. Mökkejä saatavana läheltä rinnettä. Mökkien hinta/laatusuhde. Olemme matkustelleet melkein kaikki tunturikohteet; Pyhällä emme vielä olleet käyneet. Olen ihastunut Pyhätunturiin. Helppo kohde, hyvät yhteydet hotellilta rinteeseen. Olen käynyt Pyhällä jo 15 vuotta, enkä vaihda!

24 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 23 Olen käynyt Pyhällä v.sta 77 lähtien kuuluu perinteisiin. Olen syntyisin Kemijärven Tapionniemestä. Ihana tulla kotiseudulle. Olen vakiovierailija tiettynä teemaviikonloppuna maaliskuussa 8 vuotta peräjälkeen. Oli matkamme varrella. Oli osana tunturikierrosta ja edellisestä käyntikerrasta oli jo aikaa, joten uteliaisuus tehtyihin muutoksiin oli eräs syy. Oli perheelle edullinen Olimme luvanneet lapsille lomamatkan Jäämerelle. Luosto oli sopivasti matkan varrella ja mukavan tuntuinen paikka. Soitin hotellille ja sain puhelimessa niin ystävällistä palvelua, että oli helppo valita Luosto lomakohteeksi. Oltu aiemmin asuntovaunulla useasti. Myöhemmin hotellissa 3-4 kertaa. Oma mökki.(4) Oma mökki, sijainti. Omistan mökin siellä. Opiskelijatarjous. Paikallisuutta, aitoa luontoa ympärillä. Paikan toimivuus ja Lapin eloisuus. Paikka, jossa ei oltu vielä käytä laskettelemassa. Paljon kavereita Kemijärvellä, sukulaisia Vuostimossa. Paljon tuttuja. (3) Paljon ystäviä. Palvelut (2) Paras alppihiihtopaikka Suomessa. Paras Suomessa Parhaat rinteet. (2) Patikointi. Perinne kevättalvi Luostolla. Perinne, jouluna ei ruuhkaa, saa laskea paljon. Perinteet + edullinen majoitus (Metallikeron hyvä sijainti). Persoonallinen. Peruslappilaisuutta paljon. Pidän alueesta sekä kesävaellusten, melomisen, että hiihtämisen kannalta. Pieni paikka. Polar-rinne suosikki. Puolisolla aikaisempaa kokemusta laskettelukeskuksesta. Puuttuu amatöörit riehumasta rinteistä. Pyhä ei ole liian täynnä. Pyhä on alueena Lapin paras ja sopivin minulle. Pyhä on paras laskettelukohde Lapissa ja murtsikkaladutkin riittävät tällaiselle sunnuntai-suksijalle. Sinne pääsee hyvin ilman omaa autoa! Pyhä Unplugged tapahtuma. Pyhä Unplugged -tapahtuma. upea konserttipaikka ja hyvät esiintyjät. Pyhälle edullinen messumatka. Pyhälle tulee kuin kotiinsa vuosi toisensa jälkeen. Pyhällä hyvä kokonaisuus. Pyhällä hyvä tunnelma. Pyhällä hyvät rinteet. (2) Pyhällä hyvät rinteet. Hyvät tarjoukset, mm. opiskelijaedut. Ei pahoja ruuhkia. Pyhällä järjestetty tapahtuma Kuri soi. Pyhällä loistavat mäet. Pyhällä mukavia ihmisiä (sekä lasketteluväki että henkilökunta). Pyhällä oli vapaata tilaa. Pyhällä on hauskaa viettää Uusi vuosi!!! Pyhällä on parhaat offarit. Pyhällä Suomen parhaat rinteet. Pyhältä löytyy aina ystävät. Pyhä-Luoston maine. Pyhän keskittyminen pelkästään ulkoiluun.

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014 20 Katsauksia tuloksiin 30.10.20 Sisältö 1 Laskettelijasegmentit ja harrastajamäärät 2 Mielipiteet lajista ja hiihtokeskusten toiminnasta 3 Hiihtokeskusten palvelut ja niiden käyttö 4 Tiedotus 5 Toiveita

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus 37. Valtakunnallinen maaseutumatkailuseminaari, Kauhava 22.-23.3.2011 Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 TAK Rajatutkimus

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Voimametsistä viherkattoihin hanke: Levin matkailun helmet

Voimametsistä viherkattoihin hanke: Levin matkailun helmet Voimametsistä viherkattoihin hanke: Levin matkailun helmet Yritystyöpaja 14.1.2016 Puhuja: Sini Kantola, Luonnonvarakeskus Hankkeen vetäjä: Marja Uusitalo (Luke) Muu ryhmä: Ville Hallikainen, Esa Huhta,

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KAIVOSTOIMINNASTA YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen & Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari & Rovaniemi AINEISTO Kerättiin

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

Kouvolan seudun ABC-asemat

Kouvolan seudun ABC-asemat Nykyään ABC on S-ryhmän ketju, joka on sekä matkailijan viihtyisä taukopaikka että lähiseudun asukkaan päivittäisiä palveluja tarjoava palvelukeskus. ABC-ketjuun kuuluu ABC-palveluasemia, ABC-automaattiasemia

Lisätiedot

Halutuin.

Halutuin. Halutuin. www.levi.fi Alueellinen yhteistyö matkailussa Levillä Levin historiaa Ensimmäinen hiihtohissi vuonna 1964 Ensimmäinen hotelli vuonna 1981, Hotelli Levitunturi Kittilän lentokenttä vuonna 1982

Lisätiedot

varusteita Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi kysymyksillä Ikä: 15-24 Vastauspäivä Kysymys Vastaus Aikajakso: 01.01.2002-31.08.

varusteita Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi kysymyksillä Ikä: 15-24 Vastauspäivä Kysymys Vastaus Aikajakso: 01.01.2002-31.08. Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi kysymyksillä Aikajakso: 01.01.2002-31.08.2012 Ikä: 15-24 ruokailuolosuhteita saanti kiinotuin lehtijutuin luin asiansa suurempia kalansaanti varusteita kooo kaloja

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

KOULULIIKUNTA TIETOJA SUOMEN HIIHTOKESKUKSISTA

KOULULIIKUNTA TIETOJA SUOMEN HIIHTOKESKUKSISTA 1 / 5 KOULULIIKUNTA TIETOJA SUOMEN HIIHTOKESKUKSISTA Jyrki Lehto: MÄKEEN Parhaiden hiihtokeskusten palvelutarjonta lisääntyy aina maan talouden elpymisen myötä. Kukaan ei haluaisi edes lausua lamasanaa,

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

PIENTÄ LUKSUSTA VUOKATTI SUITES - HUONEISTOSSA

PIENTÄ LUKSUSTA VUOKATTI SUITES - HUONEISTOSSA PIENTÄ LUKSUSTA VUOKATTI SUITES - HUONEISTOSSA Julkaistu: 29.3.2016, http://www.lumipallo.fi/rinnepesue/2016/03/29/pienta-luksusta-vuokatti-suites-huoneistossa/ Vuoden 2015 Skiexpossa voitimme neljän vuorokauden

Lisätiedot

Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25

Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25 Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25 1. Olen Kysymykseen vastanneet: 24 (ka: 1,8) (1.1) tapahtuman osallistujan vanhempi 37,5% 9 (1.2) seuraohjaaja 45,8% 11 (1.3) järjestäjä

Lisätiedot

Essalo Oy Lomaosakeosuus

Essalo Oy Lomaosakeosuus Essalo Oy Lomaosakeosuus Fuengirola Sallatunturi 20.2.2016 Pekka.Komulainen@clarinet.fi Osakkeen lomaviikot Essalo Oy:n osake oikeuttaa joka vuosi yhteensä kahdeksan viikkoa Essalon kahdessa lomakohteessa

Lisätiedot

hienoa saisi kalustoa naapurilta saloista annokset asennetta lehtijutuin saaliin seisova reissun saalis ilma jdy jkbjh kiva niinkuin isompi dhg

hienoa saisi kalustoa naapurilta saloista annokset asennetta lehtijutuin saaliin seisova reissun saalis ilma jdy jkbjh kiva niinkuin isompi dhg Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi vastauskielellä Aikajakso: 01.01.2002-31.08.2012 Suomi retken vio arvostella asiansa ruokia tuotteita paremmiksi hienoa saisi saloista kalustoa naapurilta annokset

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Kestävät liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 20.10.2014 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 256 vastaajaa asumisoikeusasukkaiden vastausprosentti 63 % Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Saimaan sampanjabaari

Saimaan sampanjabaari e l l a m o l Kesä nnaan Savonli Saimaan sampanjabaari Sisällys Pääkirjoitus Minulle paras hetki Savonlinnan alkukesässä on se, kun keskustan lukuisat terassiravintolat avaavat pitkän talven jälkeen ovensa.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Iso-Britannia Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Loma Tuttavat Työ Muu HKI vaihto Muut kauttakulku 3 Iso-Britannia Väkiluku BKT / asukas

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville Alankomaat, Groningen Selviytymisopas vaihtoon lähteville Topi Dahlström & Janne Väänänen (LVI4SN) 2007 Matkat Helpoiten pääsee lentämällä Amsterdamiin ja sieltä junalla (n.2h) Groningeniin. Halvimmalla

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 291 TOURISM (2010) Q1. Kuinka monta matkaa teitte työ- tai vapaa-aika

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjassa

Työssäoppimassa Espanjassa 1 Johanna Karjalainen M11A Työssäoppimassa Espanjassa 17.2. 3.4.2014 Mistä kaikki lähti? Opettaja kysyi eräänä päivänä koko luokalta ketkä olisi kiinnostuneet lähtemään työssäoppimaan ulkomaille. Totta

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN VIIKKO-OHJELMA LAPLAND HOTELS ÄKÄSHOTELLI JA LAPLAND HOTELS YLLÄSKALTIO

KEVÄTKAUDEN VIIKKO-OHJELMA LAPLAND HOTELS ÄKÄSHOTELLI JA LAPLAND HOTELS YLLÄSKALTIO KEVÄTKAUDEN VIIKKO-OHJELMA LAPLAND HOTELS ÄKÄSHOTELLI JA LAPLAND HOTELS YLLÄSKALTIO 7.1-22.4.2016 Ennakkoilmoittautuminen aktiviteetteihin viimeistään edellisenä päivänä klo 12.00 mennessä Lapland Hotel

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin!

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! SAUNASEURA 27.12.2016 1/5 KOKOUKSET + MUITA ASIOITA - To 18.2. TAPAHTUMAT 2016 SAUNASEURA SAUNAMAFIA ry TÄYTTI 7 VUOTTA. Kuumat Onnittelut Maailman Aktiivisimmalle Saunaseuralle! - Ti 26.4. Klo 17:30-19:00

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Answer date Question Answer

Answer date Question Answer Text Question Report Cross tabulate by month Time period: 01.01.2002-31.08.2012 01 / 2003 04.01.2003 Things that could be developed in accommodation and catering services: hieman epäsiistit paikat! 03

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTTI: PRINTELA

HARJOITTELURAPORTTI: PRINTELA 20.12.2014 Tuotantotalouden tiedekunta HARJOITTELURAPORTTI: PRINTELA SYKSY 2014/LIETTUA Katja Nuutilainen, 0400205 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHTÖVALMISTELUT... 2 3 SAAPUMINEN LIETTUAAN... 3 4

Lisätiedot

MESSUOSASTOLLA SUORITETUN ASIAKASKYSELYN TULOKSISTA

MESSUOSASTOLLA SUORITETUN ASIAKASKYSELYN TULOKSISTA ELMA maaseutumessut 2005 RAPORTTI MESSUOSASTOLLA SUORITETUN ASIAKASKYSELYN TULOKSISTA 10.helmikuuta 2006 Kortesluoma Arja, projektipäällikkö Koivisto Merja, projektityöntekijä Sisältö: 1. Taustaa ja lyhyt

Lisätiedot

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. Kuinka monta matkaa

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

Talvipyöräilykyselyn tuloksia. Kuva: Tiina Riikonen

Talvipyöräilykyselyn tuloksia. Kuva: Tiina Riikonen Talvipyöräilykyselyn tuloksia Kuva: Tiina Riikonen Talvipyöräilykysely maastopyöräilyn harrastajille PyöräPolku-hankkeessa tammi-helmikuussa 2015 tehty kysely Lähes 300 vastausta > harrastajapuolella kova

Lisätiedot

N= N=367

N= N=367 Master Golf Jäsentyytyväisyystutkimus vertailu 2010 vs 2011 14.10.2011 2010 N=517 2011 N=367 (vastaamisen aloittaneet) 1 Taustatiedot 2010: 2011: Vastaajan sukupuoli Ikäjakautuma Olen Masterin Tasoitus

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot