PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut"

Transkriptio

1 PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

2 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TUTKIMUSTULOKSET TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA Matkakohde Matkan tarkoitus Tietolähde Matkan ajankohta Vierailut alueella kesäaikana Matkustustapa Matkaseura Harrastukset kohteessa Viipymä kohteessa Vierailukerrat kohteessa Majoittuminen alueella Aiemmat matkustuskohteet kotimaassa Seuraava matkakohde Ikäjakauma Sukupuoli Talouden vuositulot ERI TEKIJÖIDEN TÄRKEYS MAJOITUS- JA RAVITSEMUSPALVELUISSA MATKAKOHTEEN VALINTAKRITEERI ERITYISET KIITOKSET PARANNUSTA KAIPAAVAT SEIKAT KESÄMATKAILUN KEHITTÄMISEHDOTUKSIA YHTEENVETO...12 LIITTEET...13 Kuvioluettelo KUVIO 1. MATKAKOHDE...3 KUVIO 2. MATKAN TARKOITUS...3 KUVIO 3. TIETOLÄHDE...4 KUVIO 4. MATKAN AJANKOHTA...4 KUVIO 5. VIERAILUT KESÄAIKANA...4 KUVIO 6. MATKUSTUSTAPA...5 KUVIO 7. MATKASEURA...5 KUVIO 8. HARRASTUKSET KOHTEESSA...6 KUVIO 9. VIIPYMÄ KOHTEESSA...6 KUVIO 10. VIERAILUKERRAT KOHTEESSA...6 KUVIO 11. MAJOITTUMINEN ALUEELLA...7 KUVIO 12. AIEMMAT MATKUSTUSKOHTEET KOTIMAASSA...7 KUVIO 13. IKÄJAKAUMA...7 KUVIO 14. SUKUPUOLI...8 KUVIO 15. TALOUDEN VUOSITULOT...8 KUVIO 16. LASTEN JA NUORTEN HUOMIOINTI...9 KUVIO 17. VIRKISTYSMAHDOLLISUUDET...10 KUVIO 18. ESTEETÖN LIIKKUMINEN, LASTENHOITOHUONE, MAHDOLLISUUS RAUHOITTUMISEEN, PAIKALLISUUDEN NÄKYMINEN...10

3 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2 1 JOHDANTO Suomen Matkailun Kehitys Oy ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemia ovat toteuttaneet yhteistyönä Pyhä-Luosto alueen markkinatutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pyhä-Luosto matkailualueen asiakkaiden tarpeet ja vaateet loppukuluttajien näkökulmasta yritystasolla. Tutkimuksen toimeksiantajana on Pelkosenniemellä elämisen ja toiminnan edellytykset 2 hanke (PETO 2). Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjekyselyä. Kirjekyselyä varten alueen yrittäjät toimittivat asiakaskontaktitietojaan. Kirjekyselyt lähetettiin välisenä aikana. Tavoiteotos majoitus- ja ravitsemuspalveluiden osalta oli 500. Otos koostuu ainoastaan suomalaisista vastaajista. Tutkimuksen lopullinen otoskoko on 438. Tutkimusaineisto käsiteltiin SPSS ver10.1 -tilasto-ohjelmalla. Raportin koostamisessa käytettiin apuna Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja Word-tekstinkäsittelyohjelmaa. Tulokset on kuvattu vastausten prosenttijakaumina sekä keskiarvoina kunkin yrityksen osalta erikseen. Raportti koostuu kaikkien vastaajien taustatiedoista sekä yleisesti majoitus- ja ravitsemuspalveluihin liittyvien tekijöiden tärkeydestä. Avoimet kysymykset ovat liitteinä raportin lopussa. Tutkimuksen suunnittelusta, koordinoinnista, aineiston käsittelystä ja raportin kokoamisesta vastasivat Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijat Mari Angeria, Nella Löytänen ja Marianne Sadinmaa. Tutkimus suoritettiin opinnäytetyönä. Tutkimuksen ohjasivat Matti Liimatta Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemiasta sekä Markku Nissi Suomen Matkailun Kehitys Oy:stä. PETO 2 projektissa mukana olleet yrittäjät ovat saaneet vaikuttaa lomakkeen sisältöön. Esitämme kiitokset tuloksellisesta yhteistyöstä kaikille, jotka aktiivisesti myötävaikuttivat tutkimuksen suorittamiseen. Rovaniemellä

4 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 3 2 TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Taustatietoja vastaajista Matkakohde Matkakohde (n=458) Kolme neljäsosaa vastaajista oli valinnut matkakohteekseen Pyhän. Yksi neljäsosa vastaajista oli vieraillut Luostolla. (Ks. liite 1, s. 13.) % Pyhä Luosto Muu 1 Kuvio 1. Matkakohde Matkan tarkoitus Loma/vapaa-aika Matkan tarkoitus (n=430) 94 Yhdeksän vastaajaa kymmenestä oli vieraillut kohteissa loma/vapaa-aikana. (Ks. liite 1, s. 13.) Työmatka Kokous-/kongressimatka Sukulaisvierailu Muu % Kuvio 2. Matkan tarkoitus

5 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Tietolähde Sanomalehti Aikakauslehti Esite Internet Sähköposti Radio-/tv-mainos Matkatoimisto Tuttava Messut Aiemmat kokemukset Muu Tietolähde (n=435) % Kaksi viidestä vastaajista perusti tietonsa alueesta aiempiin kokemuksiin. Viidesosa vastaajista oli saanut tietoa internetistä. Joka kymmenes vastaajasta sai tietoa alueesta esitteestä. (Ks. liite 1, s. 13.) Kuvio 3. Tietolähde Matkan ajankohta Matkan ajankohta (n=410) Puolet vastaajista oli vieraillut alueella maalis-toukokuussa. Joulu-helmikuussa alueella vieraili kolmasosa vastaajista. % Joulu-helmikuu Maalis-toukokuu Kesä-elokuu Syys-marraskuu Kuvio 4. Matkan ajankohta Vierailut alueella kesäaikana Onko vieraillut alueella aiemmin kesäaikana (n=437) Reilu puolet vastaajista oli vieraillut alueella aiemmin myös kesäaikana. 54 % 46 % Kyllä Ei Kuvio 5. Vierailut kesäaikana

6 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustustapa Henkilöauto Linja-auto Matkustustapa (n=422) 4 67 Kaksi kolmasosaa vastaajista saapui alueelle henkilöautolla. Reilu kymmenesosa alueella vierailleista oli saapunut lentokoneella tai juna-auto -yhdistelmällä. (Ks. liite 1, s. 14.) Juna-auto -yhdistelmä 11 Lentokone 14 Muu % Kuvio 6. Matkustustapa Matkaseura Oma perhe Matkaseura (n=433) 59 Kolme viidestä vastaajasta oli alueella oman perheen kanssa. Neljäsosan matkaseurana olivat ystävät ja sukulaiset. (Ks. liite 1, s. 14.) Ystävät/sukulaiset 27 Työtoverit 4 Yritysvieraat Koulu- /opiskelijaryhmä Kerho/yhdistys Muu % Kuvio 7. Matkaseura

7 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Harrastukset kohteessa Harrastukset kohteessa (n=431) Retkeily/patikointi 5 Kalastus 12 Soutu/melonta 4 Maastohiihto 39 Alueella vierailleiden vastaajien pääasialliset harrastukset olivat maastohiihto ja laskettelu/lumilautailu. Kaksi viidestä harrasti hiihtoa ja neljännes vastaajista laskettelua/lumilautailua. Kalastusta harrasti reilu kymmenesosa vastaajista. (Ks. liite 1, s. 15.) Laskettelu/lumilautailu 28 Moottorikelkkailu Kävely/lenkkeily 0 1 Muu % Kuvio 8. Harrastukset kohteessa Viipymä kohteessa Viipymä kohteessa (n=433) Vastaajista puolet viipyi Pyhä-Luosto - alueella keskimäärin 3-5 vuorokautta. Neljäsosa vastaajista viipyi alueella yli viisi vuorokautta % päivä 1-2 vuorokautta 3-5 vuorokautta Yli 5 vuorokautta Kuvio 9. Viipymä kohteessa Vierailukerrat kohteessa % Vierailukerrat kohteessa (n=436) Kaksi viidesosaa vastaajista oli vieraillut alueella neljä kertaa tai useammin. Kolmasosa vastaajista oli käynyt kohteessa 2-3 kertaa ja noin neljäsosalle kerta oli ensimmäinen Ensimmäinen kerta/kerran 2-3 kertaa 4 kertaa tai useammin Kuvio 10. Vierailukerrat kohteessa

8 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Majoittuminen alueella Hotelli Oma mökki Vuokramökki Leirintäalue Ystävät/sukulaiset Muu Majoittuminen alueella (n=414) % Puolet vastaajista majoittui alueella hotelliin. Vuokramökeissä yöpyi kolmannes vastaajista. (Ks. liite 1, s. 15.) Kuvio 11. Majoittuminen alueella Aiemmat matkustuskohteet kotimaassa Aiemmat vierailukohteet kotimaassa (n=432) Tunturikohde 40 Kaupunkikohde 27 Perhelomakohde 12 Kaksi viidesosaa vastaajista oli aiemminkin vieraillut tunturikohteessa. Neljäsosa vastaajista on käynyt kaupunkikohteissa ja lähes viidesosa saaristossa. (Ks. liite 1, s. 15.) Saaristo 17 Muu % Kuvio 12. Aiemmat matkustuskohteet kotimaassa Seuraava matkakohde Vastaajat olivat suunnitelleet seuraavan matkansa muun muassa Lappiin, Pyhälle, Luostolle, Leville ja ulkomaille esim. Espanjaan. (Ks. liite 1, s. 16.) Ikäjakauma Ikäjakauma (n=432) Kaksi viidesosaa vastaajista oli vuotiaita ja yksi kolmasosa oli vuotiaita. Vähiten vastaajissa oli alle 25- vuotiaita sekä yli 65-vuotiaita. % Alle 25 vuotta vuotta vuotta vuotta 65 vuotta tai yli 33 4 Kuvio 13. Ikäjakauma

9 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Sukupuoli Sukupuoli (n=437) Vastaajista reilu puolet oli miehiä. 56 % 44 % Nainen Mies Kuvio 14. Sukupuoli Talouden vuositulot Alle euroa Talouden vuositulot (n=407) 3 Lähes puolella vastaajista talouden vuositulot ylittivät euroa. Vähiten vastaajissa oli pienituloisia euroa euroa euroa Yli euroa % Kuvio 15. Talouden vuositulot

10 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Eri tekijöiden tärkeys majoitus- ja ravitsemuspalveluissa Leikkipaikka lapsille sisällä (n=337) Leikkipaikka lapsille ulkona (n=337) Lapsiparkki (n=313) ei lainkaan tärkeä vähän tärkeä Ohjattua tekemistä lapsille (n=329) melko tärkeä erittäin tärkeä Tekemistä nuorille (n=329) Diskoja alle 18- vuotiaille (n=314) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 16. Lasten ja nuorten huomiointi Reilu neljännes vastaajista piti lasten leikkipaikkoja sekä sisällä että ulkona erittäin tärkeinä tekijöinä. Lähes kahdelle viidestä seikat eivät kuitenkaan olleet lainkaan tärkeitä ja reilu kymmenesosakin piti niitä vähän tärkeinä. Lapsiparkki ei ollut lainkaan tärkeä yli puolelle vastaajista ja viidenneskin arvioi asian vähän tärkeäksi. Viidennes vastaajista piti ohjattua tekemistä lapsille erittäin tärkeänä, mutta kahdelle viidestä se ei ollut lainkaan tärkeää ja yksi kymmenestä piti asiaa vähän tärkeänä. Tekemistä nuorille piti erittäin tärkeänä reilu neljännes vastaajista ja kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että seikka ei ole lainkaan tärkeä. Joka seitsemännelle nuorille suunnattu tekeminen oli vähän tärkeää. Discoja alle 18-vuotiaille ei pitänyt lainkaan tärkeänä hieman alle puolet vastaajista ja vähän tärkeänä viidennes.

11 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 10 Erilaiset teemapäivät/- illat (n=361) Tanssimahdollisuus (n=388) ei lainkaan tärkeä Hyvät sisäliikuntatilat (n=375) vähän tärkeä melko tärkeä erittäin tärkeä Viihtyisä kylpylä (n=378) Tasokkaat saunatilat (n=393) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 17. Virkistysmahdollisuudet Vähemmän tärkeitä vastaajien mielestä olivat erilaiset teemapäivät ja hyvät sisäliikuntatilat, sillä lähes kaksi vastaajaa viidestä ei pidä niitä lainkaan tärkeinä tai pitää niitä vähän tärkeinä. Majoitus- ja ravitsemuspalveluita ajatellen vastaajat pitivät tärkeinä tasokkaita saunatiloja, tanssimahdollisuutta ja viihtyisää kylpylää. Esteetön liikkuminen sisätiloissa (n=360) Esteetön liikkuminen ulkona (n=364) ei lainkaan tärkeä Lastenhoitohuone (n=323) vähän tärkeä melko tärkeä Mahdollisuus rauhoittumiseen/yksinoloon (n=373) erittäin tärkeä Paikallisuuden näkyminen (n=389) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 18. Esteetön liikkuminen, lastenhoitohuone, mahdollisuus rauhoittumiseen, paikallisuuden näkyminen Paikallisuuden näkyminen oli vastaajien mielestä tärkeää käytettäessä majoitus- ja ravitsemuspalveluita. Puolet vastaajista piti sitä erittäin tärkeänä. Myös esteetön liikkuminen koettiin tärkeäksi. Puolet vastaajista piti esteetöntä liikkumista ulkona erittäin tärkeänä ja kaksi viidestä piti esteetöntä liikkumista sisätiloissa erittäin tärkeänä. Mahdollisuus rauhoittumiseen oli erittäin tärkeää lähes puolelle vastaajista. Lastenhoitohuone ei ole lainkaan tärkeä puolelle vastaajista.

12 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkakohteen valintakriteeri Matkakohteen valintakriteerejä olivat muun muassa aikaisemmat kokemukset, luonto, Pyhän rinteet, monipuoliset laskettelumahdollisuudet, edullinen hinta, hyvät hiihtomaastot, sopiva matka, rauhallisuus, tuttu, ei aiempaa kokemusta, aikaisemmat kokemukset (ks. liite 1, s. 18). 2.4 Erityiset kiitokset Erityistä kiitosta vastaajat antoivat muun muassa henkilökunnalle, ruoalle, siisteydelle, laskettelurinteille ja hiihtoladuille (ks. liite 1, s. 26). 2.5 Parannusta kaipaavat seikat Parannusta vastaajat haluaisivat muun muassa hiihtolatujen huoltoon, hinnoitteluun, elintarvikeliikkeiden valikoimaan ja hintoihin, tanssimahdollisuuksiin sekä ravintolatarjontaan (ks. liite 1, s. 32). 2.6 Kesämatkailun kehittämisehdotuksia Kesämatkailun kehittämiseksi vastaajat ehdottivat muun muassa edullisempaa hinnoittelua kesäajalle, aktiivisempaa markkinointia ja mainontaa sekä opastettuja retkiä/vaelluksia (ks. liite 1, s. 38).

13 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 12 3 YHTEENVETO Tyypillinen kyselyyn vastaaja oli keski-ikäinen, joka lomaili kohteessa oman perheen kanssa. Matkakohteeseen saavuttiin henkilöautolla 3-5 vuorokaudeksi laskettelemaan/lumilautailemaan ja hiihtämään. Tyypillinen vastaaja oli myös hyvätuloinen ja vieraillut alueella useamman kerran, yleensä keväällä maalis-toukokuussa. Suuri osa vastaajista oli käynyt alueella aikaisemmin, ja valinnut Pyhä-Luosto alueen matkakohteeksi aiempien hyvien kokemusten vuoksi. Kaunis luonto ja sen suomat aktiviteetit olivat monen vastaajan valintakriteeri matkakohteeksi. Monipuoliset rinteet ja hyvät hiihtomaastot olivat suurelle osalle vastaajista tärkeä syy tulla Pyhä-Luosto alueelle. Vastaajat pitivät tärkeinä Pyhä-Luosto alueen majoitus- ja ravitsemuspalveluita käyttäessään tasokkaita saunatiloja sekä paikallisuuden näkymistä. Vähemmän tärkeinä tekijöinä vastaajat pitivät lapsiparkkia sekä diskoja alle 18-vuotiaille. Vastaajat valitsivat Pyhä-Luosto alueen matkakohteekseen muun muassa aikaisempien kokemusten, luonnon sekä monipuolisten laskettelumahdollisuuksien perusteella. Erityistä kiitosta vastaajat antoivat Pyhä-Luoston majoitus- ja ravitsemuspalveluiden osalta muun muassa henkilökunnalle, ruoalle ja siisteydelle. Parannusta vastaajat halusivat muun muassa hiihtolatujen kuntoon, hinnoitteluun, elintarvikeliikkeiden valikoimaan sekä tanssimahdollisuuksiin. Kesämatkailun kehittämiseksi vastaajat ehdottivat muun muassa edullisempaa hinnoittelua kesäajalle, aktiivisempaa markkinointia ja mainontaa sekä opastettuja retkiä/vaelluksia

14 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 13 LIITTEET MATKAKOHTEENNE? Kemijärvi Suomu Ylläs MATKANNE PÄÄASIALLENEN TARKOITUS? Häämatka, vihkiminen lumikirkossa. Jokavuotinen perinne. Ruska-Swing. Liite MISTÄ SAITTE TIETOA KOHTEESTA? Sanomalehti Aamulehti Finnair Helsingin Sanomat (11) Lapin Kansa (4) Pohjolan Sanomat Turun Sanomat Aikakauslehti Esite Ahjo (14) Gloria (4) Hippos Pirkka Iltalehti Skimbaaja (2) Kaleva (2) Kylpylät Lapin loma Metalliliiton esite Pyhä (7) Pyhä esite (3) Pyhä info Pyhä talvi Pyhä-Luosto (6) Pyhä-Ruka -esite Talvilomat Suomalaiset kylpylät (4) Internetsivu En muista (2) Kylpylät (2) Hakusana "Luosto"

15 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 14 Muu Holiday Club Luosto (3) Metalliliiton internetsivut (2) Pyhä (5) Pyhä-Luosto (2) Pyhätunturi (8) (38) Ammattiliitolta (2) Ammattiliiton kalenterista Ammattiliiton lehti Ammattiyhdistykseltä Kokouksen järjestäjältä Kokouksen järjestäjältä Liitolta Liiton lehdestä Metalliliitolta (4) Moottoripyöräkerho Oma ammattiosasto Perimätietoa Soitto suoraan hotelliin Tiekartasta Tuttavalta Työpaikka (3) Tädiltä Vanhemmilta Voitin arvonnasta Yleistieto (2) MITEN SAAVUITTE ALUEELLE? Asuntoauto Juna Juna-bussi (6) Lento-linja-auto Matkailuauto Moottorikelkka (3) Moottoripyörä (4) MATKASEURANNE? Avovaimo Gloria-matkan osallistujat Lukijaryhmä (2) Miesystävä Naistokka 7 hen. Poikaystävä Terveydenhoitajaliiton jäsenet Vaimo Yksin (10)

16 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut HARRASTUKSENNE KOHTEESSA? Ajanviete Ametistikaivos Bailaus Juominen Jääkiipeily Konsertit (4) Kuntosali Kylpylä (3) Linnustus Lomailu Lumifutis Lähikohteissa vierailu Maalaus Marjastus Moottorikelkkailu Musiikki (3) Musiikkitapahtuma (2) Näyttelyt Potkukelkkailu Pulkkailu Pyhä Unplugged Pyöräily Saunominen Uinti (2) Viihdetoiminta Yhdessä olo MISSÄ MAJOITUITTE KÄYDESSÄNNE ALUEELLA? Ammattiosaston hotelli Ammattiosaston mökki Asuntoautossa Asuntovaunu Hostelli Huoneistohotelli (2) Kairosmaja Kotona Kemijärvellä Liiton loma-asunnossa Liiton maja Lomakeskus Luppo Luppo Metallikero (30) Oma mökki MISSÄ OLETTE MATKUSTANEET AIEMMIN KOTIMAASSA? Asuntoautolla Golfkentät Golf-kohteet Itä-Suomi Jokikohde Kalastus-/melontakohteet Kiertoajelua pitkin Suomea Kylpyläkohde (5) Laivaristeily

17 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 16 Lapin jängillä Maastokohteissa ympäri Suomea Merellä Meri Mökki Ruskaretki Saariselkä Sukulaiset Vuokatti MIHIN AIOTTE SUUNNATA SEURAAVAN LOMAMATKANNE? Accra, Ghana Ahvenanmaalle Alpit (6) Alpit, Italia (2) Aurinkoranta Bryssel Budapestiin Chamonix, Ranska (2) Chileen Dublin Ei ole suunnitellut Ensilumille Lappiin Espanja (8) Etelä (4) Etelän lomakohde Etelä-Suomen perhelomakohde Euroopan pääkaupunkiin syksyllä Frankfurt, Saksa Halti-tunturille Helsinki (2) Hetta Hetta-Pallas Hiihtokeskus Lapissa Irlanti (2) Ishgel, Itävalta Iso-Britannia Iso-Syöte Italia (4) Itä-Suomi Itävalta (3) Johonkin Jokin pohjoisen lomakohde Joku kylpylä (Oulu tai Kalajoki) Joku tunturi Jonnekin Lappiin Jängille Kanarian saaret (6) Katinkulta (2) Kaukomatkalle Kaupunkimatka Keski-Euroopan kaupunki (2) Keski-Eurooppa (3) Keski-Eurooppaan Kiinaan (2) Kilpisjärvi

18 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 17 Kolari Koli (2) Kotimaa (3) Kotimaa/Kanaria Kreikka Kuu Kuusamo Kylpylä (2) Kylpylään tai Kanarialle Lapin ensilumille (2) Lappi (44) Lappi/etelänmatka Lappiin Ylläs/Saariselkä/Pyhä Lappiin Pyhätunturiin Lappiin, tunturiin Levi (10) Leville/Pyhälle Liettuaan Lontoo Luosto (9) Luosto/Ylläs Länsi-Lappi Madeira (2) Mahdollisesti pohjoiseen Meksiko München, Saksa New York Norja Olos Oulunjärven Manamansaloon Paljakka Pallas (4) Pallas-Hetta Pariisiin Pelkosenniemelle Pietari Pohjoinen (3) Pohjoisen tuntureille. Pohjois-Suomeen (2) Prahaan (2) Puola Pyhä (44) Pyhä/Levi/Alpit Pyhä/Ylläs Pyhä-Luosto (8) Pyhätunturi (6) Päiväntasaajalle Ranskaan Riika Rovaniemi Ruka (9) Ruka/Kuusamo Ruotsi (3) Ruskaa kohti Ruska-Lappiin Ruskaretki (2) Saariselkä (8) Saaristo (2)

19 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 18 Salla Savoon Singapore Tahkovuori (2) Tallinna (5) Tampere Teneriffa (2) Tenolle Thaimaa (2) Torremolinos, Espanja Tukholma, Ruotsi (3) Tukholma/Helsinki Tunturi (7) Tunturikohde/kylpylä Tunturilappi Turun saaristo UKK Ulkomaat (15) Unkari (2) Useita ajatuksia Varmaan Lappiin Venetsia Vierumäki. Vuokatti (3) Yhdysvallat (3) Ylläs (6) Yyteriin Äkäslompolo (2) 2.3 MIKSI VALITSITTE JUURI PYHÄ-LUOSTO ALUEEN MATKAKOHTEEKSENNE? Arpaonni päätti sen puolestani. 20 vuotta käyty. 22. Miksi valitsitte juuri Pyhä-Luosto -alueen matkakohteeksenne? Aiemmat kokemukset mahdollisuus luonnossa patikoimiseen lyhyen ajan puitteissa. Aika edullinen. Aikaisemmat hyvät kokemukset rinneverkostosta. Aikaisemmat kokemukset. (11) Aikaisemmat kokemukset positiivisia; ei massoja, ei korkokenkiä ja villatakkeja. Aikaisemmin hyvät tanssit. Aikaisempi kokemus. Aikaisempi myönteinen kokemus. Aina viihtynyt Pyhällä ja Luostolla. Ainutlaatuinen luonto. Aitoa Lappia. Ajankohta. Ala-asteikäisille tekemistä. kylpylä, luonto, lumi, Ametistin kaivuu retki. Alkukaudesta erittäin hyväkuntoiset rinteet; nuoria paljon. Aluetta ei ole vielä pilattu liialla rakentamisella. Alun perin sattumalta. Paikassa viehätti sopiva tasapaino luonnon ja matkailijoiden välillä. Riittävän rauhallista, mutta kaikki olennainen löytyy. Ammattiliiton lomakohde Pyhällä. Ammattiliiton Metallikero tuttu. Ammattiliiton tarjous. Ammattiliiton tilat. Ammattiosastojen mökit sijaitsevat Pyhällä. Ammattiosaston majoitus.

20 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 19 Asuttiin vuosi Kemijärvellä, sukulaiset ja ystävät vierailivat. Auto-juna. Edellisellä kerralla koettu luonto. Edellisellä kerralla koettu palvelu. Edellisellä kerralla koettu rauhallisuus. Edullinen 5 vrk puolihoidolla. Uusi kylpylä. Luosto uusi kohde minulle. Edullinen asunto. Edullinen hinta. Edullinen hintataso esim. Pyhähipun mökit. Edullinen lomapaketti. Edullinen majoittuminen ammattiliiton kautta. Edullinen majoitus. (2) Edullinen majoitus Metalliliiton jäsenille. Edullinen opiskelijapaketti. Edullinen tammi-helmikuussa. Edullinen tarjous, tonnilla kaikki paketti Pyhältä. Edullinen tarjouspaketti. (5) Edullinen viikkopaketti. Edullinen. (3) Ei aikaisempaa kokemusta. (9) Ei aikaisempaa kokemusta Pyhä-Luostosta. Ei kaupunkimainen ilme keskuksissa. Ei liian jyrkät rinteet. Ei liian kaukana kotoa. Ei liian laaja. Ei liian levoton menopaikka, löytyy vielä rauhaa. Ei liian suuri kohde. Ei liikaa lapsiperheitä. Ei liikaa turisteja. Ei liikaa turistikrääsää. Ei oltu aiemmin käyty Luostolla. Ei oltu aikaisemmin käyty, sopiva ajomatka Kainuusta, naapuri kehui maastohiihtomahdollisuuksia. Ei oltu käyty aiemmin oli kiva palata. Ei paisunut liian suureksi. Ei pintapaikka. Ei ruuhkia rinteissä Luostolla. Ei vielä liikaa turisteja. Ei vielä suuren turismin pilaama, kuten esim. Ruka. Eksoottisuus ulkomaisille asiakkaille. Eksoottisuus. (2) Emme olleet käyneet pitkään aikaan. En ollut aiemmin käynyt. En valinnut itse, kokous järjestettiin siellä. Ennen kaikkea rauhallinen lomanviettopaikka. Erinomaiset rinteet. Erittäin hyvät hiihtoladut. Erittäin hyvät maastohiihtomahdollisuudet. Erittäin hyvät murtomaahiihtoladut ja reitit. Gloria-matkan perinteinen kohde. Glorian lukijamatka Halu kokea pohjoisen luonnon tunnelmaa, luontoa, rauhaa, palveluja, ruokaa ja lepoa + talviharrastukset. Halu kokea Pyhä-Luosto alue. Halu tutustua Luoston alueeseen, hyvät hiihtoladut. Halu tutustua uuteen tunturikohteeseen talvella. Halusimme lunta ja kaunista luontoa ympärillemme. Halusimme tutustua alueeseen tuttaviemme suositeltua sitä. Hauska meininki Helposti tavoitettavissa julkisilla kulkuvälineillä.

21 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 20 Helppo olla lomalla. Helppo saavutettavuus. Helppo saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla. Henkilökunta ja alueen asukkaat ystävällisiä ja auttavaisia. Hieman nuorekkaampi kuin Ylläs. Kuitenkin aitoa Lappia ja sen tunnelmaa toisin kuin Rukalla. Paljon muita vaihtoehtoja ei sitten olekaan paitsi tietty Levi mutta sinne ei kiitos. Hienot tunturimaisemat. Hiihtoloma-aikana ainoa paikka, josta sai nopeasti huoneen. Hiihtomahdollisuus. Hinta houkutteli. Hinta-laatu tuntui ilmoituksen perusteella hyvältä. Holy Wing tapaaminen. Hotelli (Pyhä erit.) lähellä tunturia. (2) Hotelli rinteiden vieressä, kaikki lähellä. Hotellin sijainti rinteessä helpotti lasten kanssa liikkumista Hotellista hyvät yhteydet patikointireiteille. Huttu-Hipun ruoka. Hyvin hoidetut rinteet Hyviä kokemuksia Hyvä hinta/laatusuhde Hyvä hotelli (2) Hyvä ilmapiiri Hyvä latuverkosto Hyvä maine (3) Hyvä majoitus Hyvä mixti lappilaisuutta ja alppitunnelmaa. Hyvä mökkitarjonta. Hyvä palvelu. (2) Hyvä palvelu ja suhteellisen edullinen majoitus. Hyvä sijainti. (3) Hyvä tapahtuma. Hyvä tarjous. Hyvä tarjous koko perheelle. Hyvä tunnelma (4). Hyvä vapputarjous. Hyväksi koettu kevät-talvikohde. Hyväksi koettu. Hyväprofiiliset rinteet, ei liikaa hissijonoja. Hyvät hiihtoladut. (2) Hyvät hiihtomaastot. (11) Hyvät hiihtomahdollisuudet. (7) Hyvät hiihto-olosuhteet. Hyvät iltamenot Hyvät kohteet. Hyvät ladut (6) Hyvät ladut ja laskettelumahdollisuudet. Hyvät laskettelu- ja hiihtomahdollisuudet. Hyvät laskettelumahdollisuudet. (4) Hyvät laskettelumahdollisuudet. Hyvät liikenneyhteydet myös ilman autoa tuleville. Hyvät maastohiihtoladut. Hyvät maastot. Hyvät majoitusmahdollisuudet. Hyvät mökit. Hyvät palvelut. (3) Hyvät patikointimaastot. (3) Hyvät patikointimahdollisuudet. Hyvät retkeilymahdollisuudet.

22 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 21 Hyvät rinteet. (35) Hyvät rinteet ja hiihtomaasto. Hyvät ulkoilualueet. Hyvät ulkoilumahdollisuudet. Hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet. (3) Hyvät vaellus -ja patikointimaastot. Ihan mukava. Intiimi, ei liian iso (kuten esim. Levi). Isoiksi ja hyviksi kehutut rinteet olivat ihania. Jatkossa merkitystä myös sillä, että kohde sopii hyvin lapsiperheelle. Joulun jälkeinen aika aivan mahtava. Joulunvietto tosi mahtavaa. Joulupaketti. Juna/bussi mahdollisuus. Jylhä luonto. Kaikkea pitää kokeilla. Kaikki hyvät palvelut lähellä. Kaikki hyvät palvelut lähellä. hotelli, rinteet, kauppa Kaikki tarvittava sopivan lähellä. Kairosmajan loistava ohjelma. Kansallispuisto. Kattava latuverkosto. Kauniit tunturit. Kaunis luonto (6) Kaunis luonto, rauha. Kauppa tarpeeksi lähellä Kelkkauran varrella. Kerhon valinta Kesäisin upea ja erikoinen Pyhän luonto. Kesällä luonto Kiinnosti kylpylä Kiinnosti nähdä olisiko hiihtolomakohteeksi Kohde sijaitsi matkan varrella ja odotimme Ruskaswingin konsertista enemmän kuin se tarjosi perjantaina. Kohteiden vaihtelu. Kohtuullinen matka ajaa omalla autolla. Kokeilimme Metalliliiton lomakohdetta. Kokemuksia alueen liikuntamahdollisuuksista Kokonaisuus. Kompakti alue, kaikki tarvittava lähellä talvilomaa ajatellen. Koska edellinen matka oli onnistunut ja majoitus- ja ravitsemuspalvelut vastasivat toiveitamme. Kotoisa. Kuin kotiin menisi. Kunnolliset rinteet. Kuru. Kylpylän takia. (2) Käynyt nuoresta asti. Käyty useita kertoja vuodesta 1975 alkaen. Laadukas palvelu. Lappi. Lappi yleensä. Lapsille sopivat rinteet. Lapsuudesta saakka tuttu ja taatusti luotettava ja turvallinen paikka. Sopivan matkan päässä kotoa, jotta voi tehdä lyhyempiäkin matkoja ja silti tuntea olevansa lomalla. Laskettelumahdollisuus. (2) Liiton kautta edullinen lomaviikko. Liiton Metallikeron sijainti keskeinen. Liiton mökki Pyhällä. Liiton mökki, halpa hinta.

23 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 22 Loistavat rinteet. Lomatontin hankkimisaikeet. Lumi varma. Lunta riittävästi keväällä. Luonnon rauha. Luonto (7) Luonto syksyllä ja talvella. Luontoa, rauhaa ja ei liikaa markkinaa. Luosto on kauniisti rakennettu. Luosto sopii pienten lasten kanssa majoitukseen. Luostohotellin tanssit. Luostolla mainiot murtomaahiihtomahdollisuudet. Luoston kauniit maisemat. Luoston laskettelukeskus kaipaa ammattitaitoista omistajaa/johtajaa. Luoston uusi hotelli. Lyhyet etäisyydet. (2) Lyhyt matka kohteeseen. Lähellä paljon. Luosto, pyhä, nähtävyydet yms. Lähellä sukulaisia. (3) Lähellä. Lähin kylpylä Rovaniemeltä. Maaliskuussa sopivan vähän porukkaa. Mahtavat patikointireitit ja maisemat. Mainonta kiinnostus. Maisemat. (3) Majoitus Metallikerossa erinomainen 15 v. kokemuksen perusteella. Majoitus palveluiden, latujen ja rinteiden läheisyydessä. Majoitus rinteiden lähellä. Majoitusmahdollisuus ilman autoa matkustavalle. Matkan varrella Ruka-Levi. Matkustamiseen ei mene liiaksi aikaa Metallikero. (8) Metallikero-hotelli oli hinnaltaan sopiva ja muutenkin tuntui lapsiperheelle sopivalta. Metallikeron edulliset hinnat. Metallikeron sijainti. Metalliliiton alennukset. Metalliliiton jäsenyys. (2) Metalliliiton lehdessä ollut mainos. Metalliliiton lomatuki. Metalliliiton mökin sijainti. Metalliliiton tarjous. Metsästyskoirien kilpailut Pelkosenniemellä. Mielenkiinto tutustua ko.alueeseen Lapissa. Monipuolinen. (3) Monipuolinen laskettelu/murtomaahiihto. Monipuoliset maastot.(2) Monipuoliset mahdollisuudet sekä kesällä että talvella. MP-kerhon kokoontumisajo. Mukava. Mukava henkilökunta hotelli Pyhätunturissa. Mukavia ihmisiä. Muodostunut lähes perinteeksi käydä. Mökin helppo saatavuus. Mökkejä saatavana läheltä rinnettä. Mökkien hinta/laatusuhde. Olemme matkustelleet melkein kaikki tunturikohteet; Pyhällä emme vielä olleet käyneet. Olen ihastunut Pyhätunturiin. Helppo kohde, hyvät yhteydet hotellilta rinteeseen. Olen käynyt Pyhällä jo 15 vuotta, enkä vaihda!

24 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 23 Olen käynyt Pyhällä v.sta 77 lähtien kuuluu perinteisiin. Olen syntyisin Kemijärven Tapionniemestä. Ihana tulla kotiseudulle. Olen vakiovierailija tiettynä teemaviikonloppuna maaliskuussa 8 vuotta peräjälkeen. Oli matkamme varrella. Oli osana tunturikierrosta ja edellisestä käyntikerrasta oli jo aikaa, joten uteliaisuus tehtyihin muutoksiin oli eräs syy. Oli perheelle edullinen Olimme luvanneet lapsille lomamatkan Jäämerelle. Luosto oli sopivasti matkan varrella ja mukavan tuntuinen paikka. Soitin hotellille ja sain puhelimessa niin ystävällistä palvelua, että oli helppo valita Luosto lomakohteeksi. Oltu aiemmin asuntovaunulla useasti. Myöhemmin hotellissa 3-4 kertaa. Oma mökki.(4) Oma mökki, sijainti. Omistan mökin siellä. Opiskelijatarjous. Paikallisuutta, aitoa luontoa ympärillä. Paikan toimivuus ja Lapin eloisuus. Paikka, jossa ei oltu vielä käytä laskettelemassa. Paljon kavereita Kemijärvellä, sukulaisia Vuostimossa. Paljon tuttuja. (3) Paljon ystäviä. Palvelut (2) Paras alppihiihtopaikka Suomessa. Paras Suomessa Parhaat rinteet. (2) Patikointi. Perinne kevättalvi Luostolla. Perinne, jouluna ei ruuhkaa, saa laskea paljon. Perinteet + edullinen majoitus (Metallikeron hyvä sijainti). Persoonallinen. Peruslappilaisuutta paljon. Pidän alueesta sekä kesävaellusten, melomisen, että hiihtämisen kannalta. Pieni paikka. Polar-rinne suosikki. Puolisolla aikaisempaa kokemusta laskettelukeskuksesta. Puuttuu amatöörit riehumasta rinteistä. Pyhä ei ole liian täynnä. Pyhä on alueena Lapin paras ja sopivin minulle. Pyhä on paras laskettelukohde Lapissa ja murtsikkaladutkin riittävät tällaiselle sunnuntai-suksijalle. Sinne pääsee hyvin ilman omaa autoa! Pyhä Unplugged tapahtuma. Pyhä Unplugged -tapahtuma. upea konserttipaikka ja hyvät esiintyjät. Pyhälle edullinen messumatka. Pyhälle tulee kuin kotiinsa vuosi toisensa jälkeen. Pyhällä hyvä kokonaisuus. Pyhällä hyvä tunnelma. Pyhällä hyvät rinteet. (2) Pyhällä hyvät rinteet. Hyvät tarjoukset, mm. opiskelijaedut. Ei pahoja ruuhkia. Pyhällä järjestetty tapahtuma Kuri soi. Pyhällä loistavat mäet. Pyhällä mukavia ihmisiä (sekä lasketteluväki että henkilökunta). Pyhällä oli vapaata tilaa. Pyhällä on hauskaa viettää Uusi vuosi!!! Pyhällä on parhaat offarit. Pyhällä Suomen parhaat rinteet. Pyhältä löytyy aina ystävät. Pyhä-Luoston maine. Pyhän keskittyminen pelkästään ulkoiluun.

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio 23.10.2002 PETO 2 -markkinatutkimus Matkailukeskuskohtainen osio 1 1 JOHDANTO...5 2 TUTKIMUSTULOKSET...6 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...6 2.1.1 Matkakohde...6

Lisätiedot

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ Asukastyytyväisyystutkimus Hi-Log Oy, Gummeruksenkatu, FIN - Jyväskylä, Tel. + (), Fax. + (), www.salokorpi.com/hi-log Hi-Log Oy Aki Vuorenmaa Gummeruksenkatu

Lisätiedot

MITÄ MUUTA MURMANSKILAISILLE? Tutkimus venäläismatkailijoiden tarpeista

MITÄ MUUTA MURMANSKILAISILLE? Tutkimus venäläismatkailijoiden tarpeista MITÄ MUUTA MURMANSKILAISILLE? Tutkimus venäläismatkailijoiden tarpeista LAPPIIN, SUOMEEN, RUOTSIIN VAI NORJAAN? Murmanskista katsottuna Lappi ei ole ollenkaan niin eksoottinen ja kiinnostava kuin esim.

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI TIIVISTELMÄ LEVI 3 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LEVI KASVANUT SUOMEN SUURIMMAKSI Levi on Suomen johtava matkailukeskus, jonka kehitys on viime vuosina ollut erittäin nopeaa

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

NEWS. Syksy. Syyslomalla liikutaan sisällä ja ulkona. Tahko valmistautuu jo talveen Mukana syksyn tapahtumakalenteri

NEWS. Syksy. Syyslomalla liikutaan sisällä ja ulkona. Tahko valmistautuu jo talveen Mukana syksyn tapahtumakalenteri Syksy NEWS 2009 Syyslomalla liikutaan sisällä ja ulkona Tahko valmistautuu jo talveen Mukana syksyn tapahtumakalenteri 2.com TahkoNews - syksy 2009 Pääkirjoitus Tahko-Chalet Oy:n kuulumisia Tahko-Chalet

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

KOOTUT KERTOMUKSET LUKUVUODELTA 201-2011

KOOTUT KERTOMUKSET LUKUVUODELTA 201-2011 KOOTUT KERTOMUKSET LUKUVUODELTA 201-2011 Tässä Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa esitellään Vaasan yliopiston opiskelijoiden vaihtokokemuksia lukuvuoden 2010-2011. Mukana on kertomuksia

Lisätiedot

Päihdekyselyn tulokset

Päihdekyselyn tulokset Hämeenlinnan Rotaryklubi järjesti joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana webbikyselyn 13-17 - vuotiaille Hämeenlinnan ja sen ympäristön nuorille. Kyseessä on Hämeenlinnan Rotaryklubin DSG-projekti. Tavoitteena

Lisätiedot

Hei, Tervetuloa lukemaan Scandjetin 2015 esitettä

Hei, Tervetuloa lukemaan Scandjetin 2015 esitettä scandjet esite 3 Sisällysluettelo Scandjet Scandjet 4 Haastattelussa Pavel 30 Haastattelussa kohdeoppaamme Karin 78 Hei, Tervetuloa lukemaan Scandjetin 2015 esitettä Tässä esitteessä saatte tutustua meidän

Lisätiedot

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN HAKIJALEHTI PALVELULIIKETOIMINTA 2015 Rennosti Saikulla Helppari Parhaat kumisaappaat, Muistilista apua uudelle opiskelijalle Listasimme Porin

Lisätiedot

14.7.2011. Sisältö: Osa I

14.7.2011. Sisältö: Osa I 14.7.2011 Sisältö: Osa I Paavon onni... 3 Paavon ja Veikon Tallinnan matka... 12 Rahamies... 16 Terapiaa, sanoi Paavo... 21 Helsinki... 28 Kalamies Armas... 31 Sivistystä... 35 Testamentti... 37 Osa II

Lisätiedot

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Kertomuksen laatija Tomi Enäjärvi 1 Hyvä OIVAlainen OIVA Matkailuyrittäjien koulutusohjelman ensimmäinen viiden päivän kestoinen

Lisätiedot

VIIDEN TÄHDEN ASUMISTA

VIIDEN TÄHDEN ASUMISTA RHMÄEN SEUTU RHMÄK HAUSJÄRV LOPP HÄMEENLNNAN SEUTU HÄMEENLNNA HATTULA JANAKKALA FORSSAN SEUTU FORSSA HUMPPLA JOKONEN TAMMELA YPÄJÄ VDEN TÄHDEN ASUMSTA RHMÄEN SEUTU Onnellinen arki on sujuvaa ja turvallista

Lisätiedot

Rokua Geopark UNESCON luontomatkailukohde Lue lisää s. 10 11

Rokua Geopark UNESCON luontomatkailukohde Lue lisää s. 10 11 Suomen Matkailijayhdistyksen jäsenlehti 5 2013 Rokua Geopark UNESCON luontomatkailukohde Lue lisää s. 10 11 Helsingin kaupunginorkesterin konsertit Musiikkitalossa viikottain syyskuusta toukokuuhun Lue

Lisätiedot

Poliisimies Kähkösen neljä elämää

Poliisimies Kähkösen neljä elämää Poliisimies Kähkösen neljä elämää Vesa Kähkönen oli toiminut poliisin jalossa ammatissa jo melkein neljännesvuosisadan. Ura alkoi Ruukin poliisilaitokselta Pohjois-Pohjanmaalta. Työ oli silloin ihmisen

Lisätiedot

Noora Koskinen löytää rastit

Noora Koskinen löytää rastit Säkylän kunnan asukaslehti 2/2014 uutinen 30 Nuorten raati kokosi kehitysideat uutinen 46 Tunti vanhusten kotihoidon mukana uutinen 32 Kullervo Kauppi tykkää tangosta uutinen 51 Tupalan Hovi valmiina jouluun

Lisätiedot

SAKKE Hallitus 2009 SLMY 110 v TUIJA BRAX

SAKKE Hallitus 2009 SLMY 110 v TUIJA BRAX inter vivos05 Pykälä ry:n jäsenlehti. 2008 Totuus Saarikoskesta henkilökuvassa Michael Saarikoski Sivaltaja s. 18 IV:n Suuren Duunikyselyn purku miten oikkarin työolot lepäävät tänä päivänä? s. 22 Helsinki

Lisätiedot

Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla. Jennifer Rajainmäki

Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla. Jennifer Rajainmäki Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla Jennifer Rajainmäki Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 5.12.2013 Tiivistelmä 5.12.2013 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon

Lisätiedot

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA 1 2014 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA KESÄLLÄ LUVASSA JÄNNITYSTÄ

Lisätiedot

Nro 132 1973-2013. Doskaljávri. www.lapinkavijat.net HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÄT RY

Nro 132 1973-2013. Doskaljávri. www.lapinkavijat.net HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÄT RY Nro 132 40 1973-2013 Doskaljávri www.lapinkavijat.net HELSINGIN SEUDUN 3/2013 LAPINKÄVIJÄT RY HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄ- VIJÄT RY:N JÄSENLEHTI 132 3/13 ILMESTYY NELJÄ KERTAA VUODES- SA: helmikuun puolivälissä,

Lisätiedot

UKKOHALLA HYRYNSALMI SUOMUSSALMI HOSSA WAKEBOARD KIANNON KUOHUT HEIKKI KOVALAISEN. Lomakotimessut PALKITTU RETKEILYKOHDE LOMAVINKIT OLYMPIALAJIKSI

UKKOHALLA HYRYNSALMI SUOMUSSALMI HOSSA WAKEBOARD KIANNON KUOHUT HEIKKI KOVALAISEN. Lomakotimessut PALKITTU RETKEILYKOHDE LOMAVINKIT OLYMPIALAJIKSI KESÄ 2013 YLÄ-KAINUUN matkailualueen julkaisu SUOMUSSALMI SUOPOTKUPALLO KIANNON KUOHUT RAATTEENTIE WAKEBOARD HILJAINEN KANSA HYRYNSALMI UKKOHALLA s. 14 HOSSA PALKITTU RETKEILYKOHDE s. 6 s. 11 KIANNON KUOHUT

Lisätiedot

HAIKON kartano HOTELLI KONGRESSIKESKUS KYLPYLÄ VUOTTA UNOHDA ARKI NAUTI HAIKOSSA. Unohda arki Nauti Haikossa

HAIKON kartano HOTELLI KONGRESSIKESKUS KYLPYLÄ VUOTTA UNOHDA ARKI NAUTI HAIKOSSA. Unohda arki Nauti Haikossa HAIKON kartano HOTELLI KONGRESSIKESKUS KYLPYLÄ 40 VUOTTA UNOHDA ARKI NAUTI HAIKOSSA Unohda arki Nauti Haikossa TEE TEE KOKOUKSESTA ELÄMYS ANTAUDU HEMMOTELTAVAKSI HERKUTTELE HERROIKSI SUURET JUHLAT TYYLIKKÄÄSTI

Lisätiedot

Ruskaretki kutsuu! Kiilopään viikko-ohjelmassa on mahdollisuus pelata joka

Ruskaretki kutsuu! Kiilopään viikko-ohjelmassa on mahdollisuus pelata joka Ruskaretki kutsuu! Lähde retkeilemään ja ihailemaan Lapin kauneinta ruskaa Kiilopään tunturikeskukseen Saariselälle! Ohjelmaa Kiilopäällä Kiilopään viikko-ohjelmassa on mahdollisuus pelata joka päivä tunturikeskuksen

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Tämän vuoden Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa 2008-2009 esitellään

Lisätiedot

Julkaisija Syntaksis ry. Päätoimittaja Juhani Hopkins hopkinju@paju.oulu.fi. Taitto

Julkaisija Syntaksis ry. Päätoimittaja Juhani Hopkins hopkinju@paju.oulu.fi. Taitto Lehdykkä 1/09 2 Lehdykkä Julkaisija Syntaksis ry Päätoimittaja Juhani Hopkins hopkinju@paju.oulu.fi Taitto Juhani Hopkins Osoite Syntaksis ry Biologian Laitos PL 3000 90014 Oulun Yliopisto lehdykka@paju.oulu.fi

Lisätiedot