Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014. Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 Talousarvio lukuina Alueen väestöpohja (suluissa edellinen talousarvio) (39440) Talousarvion ulkoiset toimintakulut 157,7 milj. (156,0 milj. ) Toimintamenot kasvavat TA 2014 verrattuna Kuntayhtymän oma toiminta Sairaanhoitopiirin maksuosuus (KYS) 1,2 % (0,8 %) 5,4 % (14,4 %) Jäsenkuntien maksuosuus yhteensä 135,4 milj. (132,6 milj. ) Iisalmi 72,5 milj. (70,6 milj. ) Kiuruvesi 32,8 milj. (32,3milj. ) Sonkajärvi 16,8 milj. (16,6 milj. ) Vieremä 13,3 milj. (13,1 milj. ) Sos. ja terveysmenot asukasta kohti (3.318 ) Investoinnit (poistojen suuruus) 1,6 milj. (1,4 milj. )

3 Yleiset lähtökohdat. Missä voisimme vielä säästää, voiko mäyräkoiran luontoon päästää? Kun lokakuussa öisin pakastaa. Arttu Viskari

4 Kuntayhtymän strategia ja painopisteet Strategiset päämäärät 1. Hyvinvoiva kuntalainen (Hyvinvoiva Ylä-Savo) Terveydenhuolto ja sosiaalihuolto muodostavat toiminnallisen, ehyen ja avohoitoa tukevan palvelukokonaisuuden Ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä toiminta Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen Palveluiden oikea-aikaisuus Syrjäytymisen ehkäiseminen 2. Asiakaslähtöinen toiminta Potilaan ja asiakkaan aseman ja valinnanvapauden vahvistaminen Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden lisääminen Palveluohjaus ja asiakaspalveluosaaminen 3. Viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ympäristö Hyvä elinympäristö, luonnon monimuotoisuus ja hyvä ravinto ovat erittäin merkittäviä hyvinvoinnille Vuoden 2015 keskeiset tavoitteet Intergraation syventäminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio yhdistämällä esh-poliklinikkatoimintoja ja pthvastaanottotoimintaa muodostetaan palvelukokonaisuuksia (esh-pthsosiaalihuolto) Perhekeskusmalli ja neuvolatoiminnat Palveluohjauksen tehostaminen Ennaltaehkäisevän toimintamallin vakiinnuttaminen (Hyvinvointiote) Palvelujen helpompi saatavuus ja savutettavuus, yhden luukun periaate Asiakasraadin toiminta, osallisuus ja vaikuttaminen Aluehallinnolta kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille siirtyvien uusien tehtävien hoitaminen Jätevesien käsittelymääräykset sekä lupa-asioiden käsittely korostuvat 2015 toiminnassa

5 Väestö Ikäluokat yht. yli 65-v yli 65 (%) yli 75 v yli 75 (%) yli 85 (%) Iisalmi , ,21 3,01 Kiuruvesi , ,06 4,16 Sonkajärvi , ,44 3,72 Vieremä , ,38 3,22 Kuntayhtymän toiminta-alue yht , ,35 3,37 Yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut vuodesta ,69 %. Valtakunnallinen keskiarvo yli 65 v on 19,38 % väestöstä. Sonkajärvi, Kiuruvesi ja Vieremä ovat ikärakenteeltaan vanhusvoittoisia kuntia ja Iisalmenkin yli 65 -vuotiaiden osuus on yli valtakunnallisen keskiarvon. Alle 6 -vuotiaiden osuuden valtakunnallinen keskiarvo on 7,78 % kun se alueen kunnissa on 6,03 7,32 %. Alueen väestömuutos on jo vuosia ollut negatiivinen. Ennusteen mukaan väestön määrä alueen kunnissa vähenee ja yli 65 -vuotiaiden suhteellinen osuus kasvaa.

6 Huoltosuhde Väestöllinen huoltosuhde = alle 15 -vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä 100 työikäistä kohden Väestöllinen huoltosuhde heikkenee voimakkaasti alueen kaikissa kunnissa ollen Iisalmessa ja Vieremällä lähimpänä Pohjois-Savon ennustetta.

7 Työllisyys Työttömyysaste oli 2013 Iisalmessa 13,8 %, Kiuruvedellä 13,5 %, Sonkajärvellä 15,5 % ja Vieremällä 11,4 %. Alle 25 -vuotiaita työttömiä oli Iisalmessa 209, Kiuruvedellä 72, Sonkajärvellä 26 ja Vieremällä 17. Pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuussa 2014 Iisalmessa 351, Kiuruvedellä 140, Sonkajärvellä 93 ja Vieremällä 73.

8 Pitkäaikaistyöttömyys, nuorisotyöttömyys ja toimeentulotuki Toimeentulotuen käyttö on yhteydessä alueen muihin hyvinvoinnin tekijöihin, kuten vuokratasoon, sairastavuuteen sekä työttömyyteen ja yhteys on vielä suurempi pitkäaikaistyöttömyyteen. Suuri merkitys on myös ns. ensisijaisten etuuksien riittämättömyydellä kattamaan henkilöiden ja perheiden elämistä. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, eli hakijan edellytetään hakeneen ensin muita sosiaaliturvaetuuksia, joihin hänellä on oikeus (mm. työttömyysturva, asumistuki).

9 Sairastavuusindeksit Sairastavuus on Kelan sairastavuusindeksin mukaan n. 20 % valtakunnan keskiarvoa suurempi. Sonkajärven ja Kiuruveden sairastavuus indeksi on Iisalmen ja Vieremän indeksiä suurempi.

10 Asukaskohtaiset kustannukset Hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten kehitystrendi noudattaa pääosin koko maan ja maakunnan linjaa. Poikkeuksena on Iisalmi, jonka kehityksessä näkyy selkeä poikkeama ja kustannusten kasvun pysähtyminen / alenema v ja sen jälkeen kasvu on ollut hieman maltillisempaa kuin muilla kunnilla. Myös kuntayhtymän kokonaiskehitys on ollut hieman maltillisempaa kuin koko maassa ja maakunnassa keskimäärin.

11 Asukaskohtaiset kustannukset Kuntamaiseman vertailu TP 2013 Kokonaiskustannukset ovat nousseet vain 0,8 %, mikä on erittäin maltillinen nousu. Pääosassa tuoteryhmiä kustannukset ovat laskeneet, mutta hoito- ja hoivapalvelut ovat nousseet 6 % ensi-hoito siirtyi vastaanottopalveluista erikoissairaanhoitoon. Tästä syystä ESH:n ja vastaanoton muu-tosprosentit eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Iisalmen kustannukset ovat laskeneet -0,5 %.

12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2013 Nouseva järjestys sos- ja terveystoimen kok. kustannusten mukaan Shp Kunta Sosiaali- ja Sosiaali- Sosiaalitoimen Tervey- Terveydenhuollon As.luku Väestöstä terveys- toimen Lastensuojelun Muut lasten-vanhustenkotipalve-vanhustentoimeen- Muun den- Perus- joista Erikois- Ympäristö v. 65-v vuot. 65-vuot. - toimen laitos-perhehoidon perheiden laitos lujen ja vamm. tulotuen sos. huollon terveyden- hammas- sairaan- terveyden %-osuus %-osuus /0-17 v. /as. palvelut palvelujen muiden palv. menot toimen huollon huollon hoidon huollon PS Siilinjärvi ,7 16,3 PS Kuopio ,5 18,1 PS Leppävirta ,2 25,6 PS Iisalmi ,7 21,5 PS Maaninka ,9 23,0 PS Vieremä ,5 23,4 PS Varkaus ,8 24,5 PS Kiuruvesi ,8 25,9 PS Lapinlahti ,7 22,9 PS Sonkajärvi ,3 27,0 PS Keitele ,8 28,1 PS Tuusniemi ,2 28,8 PS Rautalampi ,4 30,2 PS Suonenjoki ,3 27,0 PS Pielavesi ,9 30,7 PS Juankoski ,6 27,1 PS Kaavi ,8 29,9 PS Tervo ,9 29,9 PS Rautavaara ,4 33,4 PS Vesanto ,1 33,8 Keskiarvo SOTE-kunnat alle maakunnan keskiarvon

13 Sosiaalitoimen kustannusten perusteella nouseva järjestys pienimmästä suurempaan Shp Kunta Sosiaali- ja Sosiaali- Sosiaalitoimen Tervey- Terveydenhuollon As.luku Väestöstä terveys- toimen Lastensuojelun Muut lasten-vanhustenkotipalve-vanhustentoimeen- Muun den- Perus- joista Erikois- Ympäristö v. 65-v vuot. 65-vuot. - toimen laitos-perhehoidon perheiden laitos lujen ja vamm. tulotuen sos. huollon terveyden- hammas- sairaan- terveyden %-osuus %-osuus /0-17 v. /as. palvelut palvelujen muiden palv. menot toimen huollon huollon hoidon huollon PS Siilinjärvi ,7 16,3 PS Leppävirta ,2 25,6 PS Kuopio ,5 18,1 PS Iisalmi ,7 21,5 PS Tuusniemi ,2 28,8 PS Keitele ,8 28,1 PS Varkaus ,8 24,5 PS Vieremä ,5 23,4 PS Maaninka ,9 23,0 PS Sonkajärvi ,3 27,0 PS Lapinlahti ,7 22,9 PS Kiuruvesi ,8 25,9 PS Pielavesi ,9 30,7 PS Rautalampi ,4 30,2 PS Kaavi ,8 29,9 PS Juankoski ,6 27,1 PS Vesanto ,1 33,8 PS Suonenjoki ,3 27,0 PS Tervo ,9 29,9 PS Rautavaara ,4 33,4 Keskiarvo SOTE-kunnista ainoastaan Kiuruvesi yli keskiarvon

14 Terveydenhuollon kustannukset, nouseva järjestys pienimmästä suurimpaan Shp Kunta Sosiaali- ja Sosiaali- Sosiaalitoimen Tervey- Terveydenhuollon As.luku Väestöstä terveys- toimen Lastensuojelun Muut lasten-vanhustenkotipalve-vanhustentoimeen- Muun den- Perus- joista Erikois- Ympäristö v. 65-v vuot. 65-vuot. - toimen laitos-perhehoidon perheiden laitos lujen ja vamm. tulotuen sos. huollon terveyden- hammas- sairaan- terveyden %-osuus %-osuus /0-17 v. /as. palvelut palvelujen muiden palv. menot toimen huollon huollon hoidon huollon PS Siilinjärvi ,7 16,3 PS Maaninka ,9 23,0 PS Iisalmi ,7 21,5 PS Vieremä ,5 23,4 PS Kuopio ,5 18,1 PS Varkaus ,8 24,5 PS Kiuruvesi ,8 25,9 PS Lapinlahti ,7 22,9 PS Sonkajärvi ,3 27,0 PS Leppävirta ,2 25,6 PS Suonenjoki ,3 27,0 PS Rautalampi ,4 30,2 PS Keitele ,8 28,1 PS Tuusniemi ,2 28,8 PS Rautavaara ,4 33,4 PS Tervo ,9 29,9 PS Pielavesi ,9 30,7 PS Juankoski ,6 27,1 PS Kaavi ,8 29,9 PS Vesanto ,1 33,8 Keskiarvo SOTE-kunnat alle maakunnan keskiarvon

15 KAINUU Shp Kunta Sosiaali- ja Sosiaali- Sosiaalitoimen Tervey- Terveydenhuollon As.luku Väestöstä terveys- toimen Lastensuojelun Muut lasten-vanhustenkotipalve-vanhustentoimeen- Muun den- Perus- joista Erikois- Ympäristö v. 65-v vuot. 65-vuot. - toimen laitos-perhehoidon perheiden laitos lujen ja vamm. tulotuen sos. huollon terveyden- hammas- sairaan- terveyden %-osuus %-osuus /0-17 v. /as. palvelut palvelujen muiden palv. menot toimen huollon huollon hoidon huollon KAI Hyrynsalmi ,3 31,3 KAI Kajaani ,8 19,5 KAI Kuhmo ,3 28,4 KAI Paltamo ,6 27,0 KAI Puolanka ,0 31,0 KAI Ristijärvi ,2 32,9 KAI Sotkamo ,4 22,2 KAI Suomussalmi ,7 28, Ylä-Savon SOTE kunnat Shp Kunta Sosiaali- ja Sosiaali- Sosiaalitoimen Tervey- Terveydenhuollon As.luku Väestöstä terveys- toimen Lastensuojelun Muut lasten-vanhustenkotipalve-vanhustentoimeen- Muun den- Perus- joista Erikois- Ympäristö v. 65-v vuot. 65-vuot. - toimen laitos-perhehoidon perheiden laitos lujen ja vamm. tulotuen sos. huollon terveyden- hammas- sairaan- terveyden %-osuus %-osuus /0-17 v. /as. palvelut palvelujen muiden palv. menot toimen huollon huollon hoidon huollon PS Iisalmi ,7 21,5 PS Vieremä ,5 23,4 PS Sonkajärvi ,3 27,0 PS Kiuruvesi ,8 25,9 Keskiarvo Kainuun ja Ylä-Savon asukaskohtainen kustannusero on 493 /asukas, mikä merkitisi SOTE:n asukaspohjalla n. 19,4 milj. euroa suurempia kustannuksia

16 Palvelujen käyttö Erikoissairaanhoidon keskitasoa suuremmasta käytöstä huolimatta erikoissairaanhoidon kustannuk-set ovat valtakunnallista keskitasoa. Edullinen kulurakenne selittyy Soten oman erikoissairaanhoidon kilpailukykyisillä hinnoilla Väestössä on pienituloisia ja runsaasti sairastavia. Tällä asialla on vaikutusta omaehtoisten palveluiden hankintaan ja asiakkaan omaan kustannusosuuteen. Tehostetun palveluasumisen suhteellinen osuus on laatusuositusta suurempi.

17 Palvelutarpeen ennuste Vanhusväestön osuuden kasvu ja palveluiden tarve kasvaa jyrkästi 2020 alkaen

18 Väestötekijöiden vaikutus palvelujen kysyntään

19 Vuoden 2015 talousarvion laatusuositus (verrannolliset luvut valtakunnalliseen suositukseen) Valtakunnallisiin tavoitteisiin nähden kotona asuvien määrää tulisi nostaa ja tehostetun palveluasumisen piirissä olevien osuutta tulee alentaa

20 Kehittämishankkeet KEHITTÄMISHANKKEET Hanke Hankkeen hallinnointi ja hankkeeseen osallistujat Hankkeen kesto Hankkeen sisältö ja tavoite Kustannusarvio/ vuosikustannus Avustus Nuoren psykososiaalisen kehityksen turvaaminen ja sosiaalinen vahvistaminen-hanke Rahoitusta haettu/ yhtymähallituksen myönteinen päätös hankkeelle, mikäli rahoitus toteutuu Soseista soppaan Hankkeelle haettu RAY avustusta/ osallistutaan mikäli hanke toteutuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/ perhekeskus Marttaliitto ja perheentalo yhteistyö 2 vuotta Tavoitteena luoda nuorten matalan kynnyksen palveluja mielenterveyden tueksi, vähentää terveyseroja lukiolaisten, ammattikoululaisten ja ilman opiskelupaikkaa olevien osalta, sekä parantaa seksuaaliterveyttä. 1 vuosi Tarkoituksena on tuoda perheille konkreettista apua normaaliin arkielämään opettamalla ja neuvomalla yleisimmissä kodin töissä ja esimerkiksi kotiruuan laitossa Ylä-Savon SOTE kumppanina STARTTI -hanke Iisalmen Nuorison Tuki ry 3 vuotta Jatkohanke STARTTI -opinnollistamisen hankkeeseen. Hankehakemus valmisteilla. Tavoitteena nuorten kuntouttaminen ja tukeminen, yhteispalvelut. Ohjaamopilotti-hanke Ylä-Savon ammattiopisto 2015 Matalan kynnyksen ohjauspisteen kehittäminen ammattiopinnoissa oleville nuorille nuorisotakuun toteuttamiseksi. Hankehakemus valmisteilla Sosiaalityön käytännön ja koulutuksen rajapinnoille rakentuva uuden tiedon tuottaminen ja kehittämistyö TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut TUEPA, Tuetusti päätöksentekoon projekti kehitysvammaisille henkilöille Mielenterveys- ja päihdestrategia Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos Savon vammaisasuntosäätiö Savon vammaisasuntosäätiö Ylä-Savon SOTE ky / Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2015 Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi sosiaalityön muuttuvassa toimintaympäristössä ja rakenteissa huomioiden soteuudistus ja sosiaalityötä koskevat lakimuutokset. Hanke valmisteluvaiheessa. jatkuu vuoden 2016 loppuun jatkuu vuoden 2015 loppuun Tavoite on, että strategia hyväksy-tään 9/ 2015 Kehitysvammaisten henkilöiden avoterveydenhuollon palvelujärjestelmien kehittymisen edistäminen Hankkeen tavoitteena on edistää tuetun päätöksenteon toteutumista kehitysvammaisten henkilöiden arkielämän eri tilanteissa Ylä-Savon Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille :n tavoite on tukea laaja-alaista, mielenterveyttä edistävää ja päihdehaittoja vähentävää mielenterveys- ja päihdetyötä. Suunnitelmaa laadittaessa pyritään tunnistamaan kehitys- ja muutostarpeita. Työryhmissä on mukana kuntien ja seurakuntien eri sektoreiden edustajat sekä järjestöt ja yksityissektori. Strategiaa valmistelevia työryhmiä on neljä: lapset, nuoret, työikäiset ja 65 vuotta täyttäneet /vuosi koostuu pääosin kahden työntekijän palkasta ja materiaalikustannuksista Sotelle ei kustannuksia hankkeesta Ei rahoitusta, yhteistyökumppanina Ei rahoitusta, yhteistyökumppanina Rahoitusosuus ei tiedossa Ei rahoitusosuutta, yhteistyökumppanina Ei rahoitusta, yhteistyökumppanina Omana työnä /vuosi Ei avustusta Ei avustusta Ei avustusta Ei avustusta Ei avustusta THL tukee tiedollisesti.

21 Talous Laskentaperusteet Jäsenkuntien maksuosuudet suurtuotteittain Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

22 Laskentaperusteet Talousarvion laadinnassa on hyödynnetty vuoden 2013 tilinpäätöstä, kuluvan vuoden talousarvion toteutumatietoja, Maisemamallista saatuja raportteja sekä järjestämissuunnitelman ja kuntayhtymän strategian mukaisia tavoitteita. Palkkojen korotusprosenttina on käytetty (palkat ) eläinlääkäreillä 0,33 %, hammaslääkäreillä 0,81 %, lääkäreillä 0,3 %. Muiden työntekijäryhmien korotusprosentti on ollut 0. Varhe-maksuihin on varattu Henkilösivukulut on budjetoitu seuraavasti: Sosiaaliturvamaksut 2,14 Työnantajan KuEL-maksu 16,85 Tapaturmavakuutusmaksu 0,27 Taloudellinen tuki 0,05 Työttömyysvakuutusmaksu 2,85 Yhteensä 22,16

23 Jäsenkuntien maksuosuudet Tae 2015 YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAE2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Aikuispsykosos , , , , ,7 Aikuissosiaalityö , , , , ,7 ESH oma tuotteistettu , , , , ,5 ESH ostettu , , , , ,4 Hoito ja hoiva , , , , ,9 Kuntoutus , , , , ,2 Perhepalvelut , , , , ,7 Suun terveydenh , , , , ,6 Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , ,1 Vastaanotto , , , , ,1 Ympäristötoimi*) , , , , ,3 PALVELUT YHT , , , , ,9 Seudulliset ISA/KVS tyhjät tilat**) , , , , ,6 Kunnissa olevat tyhjät tilat YHTEENSÄ , , , , ,0 Säästötavoite omalle esh:lle v MAKSUOSUUSESITYS , , , , ,2 Ostettu ESH , , , , ,4 Oma toiminta , , , , ,2 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset tyhjien tilojen (ISA/KVS) kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***)Kunnissa olevat sotelle vuokratut tyhjät tilat

24 Jäsenkuntien maksuosuuden muutos vuoden 2014 talousarvioon nähden Kunta/kaupunki Oma toiminta meur Oma toiminta % Sairaanhoitopiiri meur Sairaanhoitopiiri % Yhteensä meur Yhteensä % Iisalmi 55,2 1,6 % 17,3 6,3 % 72,5 2,7 % Kiuruvesi 25,1 1,0 % 7,7 2,7 % 32,8 1,4 % Sonkajärvi 13,0 0,3 % 3,8 5,2 % 16,8 1,4 % Vieremä 10,2 0,7 % 3,1 6,9 % 13,3 2,1 % Yhteensä 103,5 1,2 % 31,9 5,4 % 135,4 2,2 %

25 Jäsenkuntien maksuosuudet koko kuntayhtymä Iisalmi Iisalmi muutos% Kiuruvesi Kiuruvesi muutos% Sonkajärvi Sonkajärvi muutos% Vieremä Vieremä muutos% SOTE yht SOTE yht muutos% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 KA , , , , ,55

26 Jäsenkuntien maksuosuudet Kuntayhtymän oma toiminta Iisalmi Iisalmi muutos% Kiuruvesi Kiuruvesi muutos% Sonkajärvi Sonkajärvi muutos% Vieremä Vieremä muutos% SOTE yht SOTE yht muutos% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 KA , , , , ,98

27 Jäsenkuntien maksuosuudet ostettu erikoissairaanhoito Iisalmi Iisalmi muutos% Kiuruvesi Kiuruvesi muutos% Sonkajärvi Sonkajärvi muutos% Vieremä Vieremä muutos% SOTE yht SOTE yht muutos% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 KA , , , , ,77

28 Kokonaiskustannusten jakautuminen suurtuotteittain Hoito- ja hoivapalvelut on suurin suurtuote Hoito- ja hoiva sekä ostettu ESH muodostavat 53 % kokonaisvolyymista

29 Toimintatuotot ja toimintakulut vastuualueittain Hallinto- ja tukipalvelut sisältävät alkaen keskistettynä palveluna sisäisen sijaistoiminnan yksikön (n. 100 henkeä) sekä keskitetyn koulutustoiminnan

30 Tuloslaskelma TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 TS2016 TS2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuloslaskelma Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos

31 Rahoituslaskelma KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 arvio TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 71 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys eläinklinikan laina muu laina Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Korotus Eläinklinikka Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat 1.1. Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Lainahoitokate Kassan riittävyys, pv

32 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA TA 2015 TS 2016 TS 2017 RAKENNUKSET KONEET JA LAITTEET ATK-INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investoinnit yhteensä ilman Iisalmen sairaalan investointia

33 Henkilöstö Henkilöstömäärä Henkilöstökustannukset Henkilöstösuunnitelma Eläköityminen

34 Henkilöstö Henkilöstökulut ovat yhteensä noin 64,7 M. Palkat ja palkkiot ovat noin 52,1 M ollen henkilöstökuluista 81 %. Henkilöstökuluista eläkekulut ovat noin 9,7 M (15 %) ja muut sivukulut noin 2,8 M (4 %).

35 Henkilöstösuunnitelma ja eläköityminen HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Hallintopalvelut Tietopalvelut Tukipalvelut TERVEYSPALVELUT Avovastaanottopalvelut Kuntoutus ja muut lääkinnälliset palvelut Työterveyshuolto HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Kotihoito Vuodeosastopalvelut HYVINVOINTIPALVELUT Perhekeskuspalvelut Sosiaalityönpalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut YMPÄRISTÖ JA TERVEYSVALVONTAPALVELUT Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto YHTEENVETO: Hallinto- ja tukipalv Terveyspalvelut Hoito- ja hoivapalv Hyvinvointipalvelut Ymp.- ja terv.valv.palvelut Vakinaiset + avoimet tehtävät Vakinaiset ilman avoimia tehtäviä Henkilömäärät sisältävät osa-aikaisia tehtäviä sekä täyttämättömiä tehtäviä. Hallintopalveluissa näkyvää sisäisten sijaisten lisääntyvää määrää ei näy vähennyksenä muilla vastuualueilla, koska sitä ei voida vielä tässä vaiheessa tarkasti kohdentaa. Toiminnan sisäiset muutokset, sisäiset sijaiset keskitetysti henkilöstöpalvel uissa Eläköityvät

36 Palvelutoiminta suurtuotteittain Toiminnan volyymi (asiakas- ja suoritemäärät) Tavoitteet ja mittarit

37 Aikuispsykososiaaliset palvelut Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014)

38 Aikuissosiaalityö Tavoite: Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita järjestetään asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari 1: Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä säilyy tai nousee ( taso 2014) Mittari 2: Kuntayhtymän työllistäminen toteutuu talousarvion mukaisesti (> taso 2014)

39 Erikoissairaanhoito Tavoite: Tuottavuuden lisääminen Mittari: nettokustannus / asukas Tavoite: Hoitoon pääsy Mittari: hoitoon pääsyn tunnusluvut Tavoite: Kotisairaalatoiminnan lisääminen Mittari: kotisairaalan asiakkaat, hoitopäivät ja käynnit Ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirille Tavoite: tuottavuus Mittari: nettokustannus / asukas

40 Hoito- ja hoivapalvelut HOIDON PEITTÄVYYS TA 2015 TAVOITE IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ % Kotona asuvat ,27 89,02 89,49 89,23 vuotta täyttäneet * Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75-vuotta täyttäneet asiakkaat Omaishoidon tuen 75 vuotta 6-7 7,00 6,00 7,00 7,00 täyttäneet asiakkaat vuoden aikana saavien osuus (kumulatiivinen) Tehostetun palveluasumisen 6-7 8,12 7,45 10,51 7,78 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (poikkileikkaus ) Pitkäaikaislaitoshoidossa 2-3 2,61 3,53 0,00 2,99 olevat 75 vuotta täyttäneet (poikkileikkaus )

41 Kuntoutus Tavoite: Kotikuntoutuksen lisääminen Mittari: kotikuntoutuksen käynnit

42 Perhepalvelut

43 Perhepalvelut Tavoitteet ja mittarit Tavoite: Lastensuojelun painopisteenä on varhainen tuki ja avohuollon tukitoimien kehittäminen Mittari 1: Vuoden aikana alkaneet lastensuojelun avohuollon asiakkuudet ja vuosittainen kehitys Mittari 2: Laitoshoidon hoitopäivät vähenevät (< taso 2014), laitoshoidon toteutuneet hoitopäivät Tavoite: Perhetyö: Yli puolet kaikista perheistä on varhaisen perhetyön perheitä. Lastensuojelun tukitoimena annettavaan perhetyön tarpeeseen pystytään vastaamaan viivytyksettä. Mittari: Varhaisen perhetyön perheiden ja lastensuojelun perheiden määrät ja suhdeluku. Palvelun saatavuus Tavoite: Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmät erityistä tukea tarvitseville perheille käynnistyvät, vähintään kaski ryhmää keväällä ja kaksi syksyllä seudullisesti. Ryhmiin saadaan ainakin kolme perhettä tai neljä lasta/ ryhmä. Ryhmiin päässeille ei enää varhaisen tuen yksilökotikäyntejä. Mittari: Aloitetut ryhmät ja niissä olevien lasten ja perheiden määrä. Ryhmätoiminnassa olevien perheiden varhaisen tuen perhekäynnit. Tavoite: Perheneuvola: Asiakkuudet ovat lyhyitä ja vaikuttavia. Yksi asiakas käy perheneuvolassa 5-10 kertaa, jonka jälkeen hänelle on jo tehty hoidontarpeen mukainen jatkosuunnitelma tai käynnit on voitu lopettaa Mittari: Käynnit/asiakas, alle 10 käyntiä /asiakas. Tavoite: Perheneuvola voi ottaa jatkuvasti uusia asiakkaita läpi vuoden, työaika käytetään tehokkaasti asiakastyöhön. Mittari: Uudet asiakkaat / kuukausi. Pegasoksesta asiakkaaseen käytetyt ajat vs muut aikamuodot Tavoite: Hoidon saavutettavuuden paraneminen Mittari: Ensikäyntien määrä lasten ja nuorisopsykiatrissa

44 Suun terveydenhuolto Tavoite: Hoitoon pääsyn parantaminen Mittarit: peittävyys alle 18 -vuotiailla, hoitoon pääsyn tunnusluvut Tavoite: Valinnan vapauden lisääminen Mittari: palveluseteliasiakkaiden lukumäärä

45 Työterveyshuolto Tavoite: kustannukset katetaan toimintatuotoilla Mittari: nettokustannus Tavoite: asiakasmäärän kasvattaminen Mittari: asiakasmäärä

46 Vammaispalvelut Tavoite: Kehitysvammaisten asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Tuetun asumisen määrä kasvaa (> taso 2014) Mittari: Ohjatun -/palveluasumisen täyttöase on omissa yksiköissä 100 % (> taso 2014) Tavoite: Ostopalveluna järjestettävä laitoshoito ja palveluasuminen toteutetaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten laitoshoidon ja palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (< taso 2014)

47 Vastaanottotoiminta

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä..

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot