HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Valtuusto AIKA klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EROANOMUS VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ EROANOMUS KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDES- 27 TÄ KAUDELLE EROANOMUS KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSE- 29 NYYDESTÄ 18 MERJA NISSISEN EROANOMUS KUNNALLISISTA LUOTTA- 30 MUSTOIMISTA 19 PÄÄOMALAINAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY HEINÄ- 32 VEDEN ASUNNOILLE 20 HASUMÄKI II:N VUOKRATALON OSAKKEIDEN OSTAMINEN HONKANIEMEN VAPAA-AJANTONTTIEN HINNOITTELU HEINÄVEDEN VESIHUOLTO OY:N KUNNALLISTAMINEN KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN 39 LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO 24 VUODEN 2010 ALOITTEET MUUT KUNNANHALLITUKSEN MAHDOLLISESTI KIIREELLI- 44 SINÄ ESITTÄMÄT ASIAT 26 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET ILMOITUSASIAT 46 Pöytä kir jan näh tä vänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitus osoitus, pi de tään nähtävänä klo 9:00-15:00 kunnanvi rastossa. Pu heen joh taja AARNO HAPPO NEN Julki panotodis tus Tä mä ko kous kutsu on julki pantu jul kisten kuulutusten il moi tustau lulle Il moitus on jul kaistu Heinäve den Lehdessä Ilmoi tustau lunhoi taja Asta Salo

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA klo 18:00-19:20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Asikainen Osmo 18:00-19:20 valtuutettu Eteläinen Olavi 18:00-19:20 valtuutettu Gustafsson Auvo 18:00-19:20 valtuutettu Happonen Aarno 18:00-19:20 valtuuston pj Hartikainen Veli-Pekka 18:00-19:20 valtuutettu Pakarinen Jari 18:00-19:20 varavaltuutettu Ihalainen Raija 18:00-19:20 valtuutettu Jaakkila Esko 18:00-19:20 valtuutettu Kauhanen Elli 18:00-19:20 valtuutettu Kettunen Armi 18:00-19:20 valtuutettu Kukkonen Timo 18:00-19:20 valtuutettu Luostarinen Tiina 18:00-19:20 valtuutettu Mikkonen Osmo 18:00-19:20 valtuutettu Mikkonen Sirpa 18:00-19:20 valtuutettu Mujunen Anna-Liisa 18:00-19:20 valtuutettu Piironen Outi 18:00-19:20 valtuuston II varapj Puustinen Jani 18:00-19:20 valtuutettu Puustinen Osmo 18:00-19:20 valtuutettu Vauhkonen Anna 18:00-19:20 varavaltuutettu Räsänen Mauno 18:00-19:20 valtuutettu Suhonen Maija 18:00-19:20 valtuutettu Tirkkonen Olli 18:00-19:20 valtuuston I varapj Vänttinen Annikki 18:00-19:20 valtuutettu POISSA Hokka Mervi valtuutettu Keinonen Mikko valtuutettu Lätti Heikki valtuutettu Nissinen Merja valtuutettu Piironen Eeva valtuutettu Räisänen Jonna valtuutettu MUU Koponen Pertti 18:00-19:20 kunnanhallituksen jäsen Tilus Riitta A. 18:00-19:20 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 18:00-19:20 kunnansihteeri Ekberg Enni 18:00-19:20 vs. perusturvajohtaja Kasonen Maarika 18:00-19:20 sivistysjohtaja Korhonen Jouko 18:00-18:55 tekninen johtaja Räsänen Kristiina 18:00-19:20 pääkirjanpitäjä ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Aarno Happonen Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytä-

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TARKASTUS kirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Sirpa Mikkonen Annikki Vänttinen, 22 Esko Jaakkila Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VSTO 13 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Valtuuston työjärjestyksessä aika voidaan määrätä pidemmäksikin. Valtuuston hyväksymän työjärjestyksen mukaan valtuuston koollekutsumisaika on vähintään neljä päivää. Valtuusto on päättänyt, että valtuusto kutsu taan kool le vuonna 2011 vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu on julkaistu Heinäveden Lehdessä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nimenhuutolista on pöytäkirjan liitteenä nro 13 / 1.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Valtuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VSTO 14 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkarkastajiksi valittiin Sirpa Mikkonen ja Esko Jaakkila.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto EROANOMUS VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ 76/ /2011 KHALL Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtuutettu Heikki Lätti anoo eroa luottamustoimestaan kunnanvaltuuston jäsenenä henkilökohtaisista syistä. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä ja valtuusto myöntää eron valtuutetulle. Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto 1. myöntää eron valtuutettu Heikki Lätille anomuksensa mukaisesti ja 2. toteaa Heikki Lätin tilalle valtuuston jäseneksi tulevan jäljellä olevaksi toimikaudeksi varavaltuutettu Eveliina Karvonen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. VSTO Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: ao. henkilöt

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto EROANOMUS KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ KAUDELLE / /2011 KHALL Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtuusto on valinnut kokouksessaan kunnanhalli tuk sen jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle seuraavasti: jäsen Auvo Gustafsson Timo Kukkonen Maija Suhonen Pertti Koponen Mervi Hokka Mauno Räsänen Anna-Liisa Mujunen varajäsen Sirpa Mikkonen Osmo Puustinen Jonna Räisänen Esko Jaakkila Elli Kauhanen Lassi Asikainen Anne Karvinen Osmo Puustinen on anonut kirjeellään eroa kunnanhallituksen va ra jä senyydestä kaudelle Kuntalain 71 :n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslauta kuntaan ei ole kunnanhallituksen jäsen. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää eron Osmo Puustiselle kunnanhallituksen varajäsenyydestä, ja 2. valitsee varajäsenen kunnanhallitukseen Osmo Puustisen tilalle toimikaudeksi Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. VSTO Valtuusto 1. myönsi eron Osmo Puustiselle kunnanhallituksen varajäsenyydestä, ja 2. valitsi Veli-Pekka Hartikaisen kunnanhallituksen varajäseneksi Osmo Puus ti sen tilalle toimikaudeksi

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Toimeenpano: Tie dok si: ao. henkilöt

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto EROANOMUS KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ 71/ /2011 KHALL Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Aimo Kinnunen on anonut kuntaan saapuneella kirjeellään eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä. Syynä hän ilmoittaa paikkakunnalta poismuuton. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää eron Aimo Kinnuselle keskusvaalilautlakunnan varajäsenyydestä, ja 2. valitsee varajäsenen keskusvaalilautakuntaan Aimo Kinnusen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 17 Valtuuston esityslistan liitteenä nro 1 on keskusvaalilautakunnan kokoonpano. Valtuusto 1. myönsi eron Aimo Kinnuselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä, ja 2. valitsi Jari Pakarisen keskusvaalilautakunnan varajäseksi Aimo Kinnusen tilalle toimikaudeksi Toimeenpano: Tie dok si: ao. henkilöt, lautakunta

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto MERJA NISSISEN EROANOMUS KUNNALLISISTA LUOTTAMUSTOIMISTA 91/ /2011 KHALL Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Merja Nissinen on kirjeellään pyytänyt eroa kaikista kunnallisista luottamustoimista valtuustossa ja perusturvalautakunnassa henkilökohtaisista syistä. Merja Nissinen valittiin tammikuussa valtuuston jäseneksi toimikaudeksi sekä hän on perusturvalautakunnan jäsen toimikaudella Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kuntalain 11 :n mukaan jos asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan varavaltuutetut loppuvat eikä kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyksi, määrä jää vajaaksi. Vaalilain 158 :n mukaan kun valtuustossa valtuutetunpaikkoja jää avoimeksi, tulevat varavaltuutetut valtuutettujen sijaan. Vasta jos vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan ehdokkaista ei varavaltuutettuja voida enää määrätä, valtuusto joutuu toimimaan vajaalukuisena. Täydennysvaalien toimittamiseen ei vielä riitä se, että valtuusto jää vajaalukuiseksi. Tarvitaan, että valtuutettujen luku jää alle 3/4 säädetystä määrästä eli Heinävedellä valtuutettujen määrän tulisi silloin olla alle 20. Kokoomuksen ehdokkaiden määrä vuoden 2008 kunnallisvaaleissa oli kolme, jois ta kak si tuli va li tuk si val tuustoon, ja yksi oli varavaltuutettu. Tammikuussa 2011 varavaltuutettu Merja Nissisestä tuli valtuutettu, josta tehtävästä hän nyt on pyytänyt eroa. Esityslistan liitteenä nro 1 on perusturvalautakunnan kokoonpano. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää Merja Nissiselle eron valtuuston jäsenyydestä, 2. toteaa, että valtuusto jää toimikaudella vajaalukuiseksi, koska kokoomuksella ei ole varavaltuutettuja, joita asettaa valtuuston jäseneksi, 3. myöntää Merja Nissiselle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä, 4. valitsee jäsenen perusturvalautakuntaan Merja Nissisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 18 Valtuuston esityslistan liitteenä nro 2 on perusturvalautakunnan kokoonpano. Valtuusto 1. myönsi Merja Nissiselle eron valtuuston jäsenyydestä, 2. totesi, että valtuusto jää toimikaudella vajaalukuiseksi, koska kokoomuksella ei ole varavaltuutettuja, joita asettaa valtuuston jäseneksi, 3. myönsi Merja Nissiselle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä, 4. valitsi Ulla Simeliuksen perusturvalauta kun nan jäseneksi Merja Nissisen tilalle ja varajäseneksi Marja-Leena Räsäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimeenpano: Tie dok si: ao. henkilöt, lautakunta

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto PÄÄOMALAINAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY HEINÄVEDEN ASUNNOILLE 57/ /2011 KHALL Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnot pyytää Heinäveden kunnalta euron pääomalainaa vaikean rahoitustilanteen korjaamiseksi. Anomus on esi tys lis tan liit tee nä nro 11. Osakeyhtiölain 12 luvun 1 :n mukaan yhtiö voi ottaa lainan (pääomalainan), jonka: 1) pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella, 2) pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän, sekä 3) pääoman tai koron maksamisesta yhtiö ei saa antaa vakuutta. Pääomalainan velkojalle tulevan määrän saa kuitenkin maksaa tai vakuuden antaa vasta, kun velkojiensuojamenettelyä edellyttävä toimenpide on rekisteröity. Pääomalainan velkojan suostumuksella pääomalainaa voidaan käyttää osakepääoman korotuksen maksuksi, muuttaa sijoitetuksi va paaksi omaksi pääomaksi tai käyttää yhtiön tappion kattamiseen. Esityslistan liitteenä nro 11A on velkakirja. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnoille euron pääomalainan käytettäväksi yh tiön sijoitetuksi vapaaksi omaksi pääomaksi esitys lis tan liit tee nä ole van vel ka kir jan mu kai ses ti. Lainasta peritään kiinteä 2 %:n korko ei kä pää oman mak sa mi selle vaadi ta va kuut ta. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että Anna-Liisa Mujunen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjantar kastajana toimi Mauno Räsänen tältä osin KHALL Lisälistan liitteenä nro 1 on velkakirja. Kj: Kunnanhallitus korjaa aiempaa esitystään ja esittää valtuustol le, että se myön tää Kiin teis tö Oy Heinäveden Asunnoille eu ron pää oma lai nan li sälistan liitteenä olevan velkakirjan mu kaises ti. Lai nasta peri tään kiinteä 2 %:n korko eikä

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ pääoman mak sa mi selle vaadita vakuutta. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus Merkitään pöytäkirjaan, että Anna-Liisa Mujunen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. VSTO 19 Valtuuston esityslistan liitteenä - nro 3 on Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntojen laina-anomus - nro 4 on velkakirja Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Merkitään pöytäkirjaan kunnanjohtajan ilmoitus, että kunta voi periä vahvistettua pääomalainan korkoa (2 %) vain, mikäli yhtiön tilinpäätös on voitollinen. Merkitään pöytäkirjaan, että Anna-Liisa Mujunen, Elli Kauhanen, Jari Pakarinen ja Mauno Räsänen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Toimeenpano: Tie dok si: Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnot

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto HASUMÄKI II:N VUOKRATALON OSAKKEIDEN OSTAMINEN KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnoilla on ollut myynnissä syksyn 2010 ja talven 2011 aikana Hasumäki II:n vuokrakerrostalon yhteensä 16 asuntoa. Koska hyväksyttäviä tarjouksia ei tullut kuin muutamasta asunnosta, Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntojen hallitus esittää, että Heinäveden kunta merkitsisi loput Hasumäki II:n vuokratalon osakkeet. Kj: Kunnanhallitus 1. valtuuttaa Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnot muodostamaan Hasumäki II:n vuokratalosta asunto-osakeyh tiön ja myy mään viisi asuntoa tarjousten perusteella, sekä 2. esittää valtuustolle, että kunta merkitsee perustettavasta asunto-osakeyhtiöstä loput osakkeet ja 3. esittää valtuustolle, että se myöntää tarkoitukseen määrärahan. Tarkennettu esitys valtuustolle tehdään pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että Kristiina Räsänen ja Tapani Leskinen Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnoista olivat ko kouksessa kuultavina tämän pykälän käsittelyn osalta. KHALL Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. Heinäveden kunta merkitsee perustettavasta asunto-osa ke yhtiöstä 11 asunnon hallintaan oikeut ta vat osak keet, ja 2. myöntää tarkoitukseen euron määrärahan kustannuspaikkaan investoinnit / arvopaperit, Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntojen asunnot. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että Anna-Liisa Mujunen ja Elli Kauhanen poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän pykälän kä-

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ sittelyn ajaksi VSTO 20 Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Merkitään pöytäkirjaan, että Anna-Liisa Mujunen, Elli Kauhanen, Jari Pakarinen ja Mauno Räsänen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Toimeenpano: Tie dok si: Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnot

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto HONKANIEMEN VAPAA-AJANTONTTIEN HINNOITTELU KHALL Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtuusto on vahvistanut kunnan omistamien ranta-alueiden n m2:n suuruisten tonttien pohjalunastushinnat. Tällä hetkellä vapaana on kaksi rantatonttia Honkaniemessä Kermajärven rannalla. Tonttien pohjahinta on tällä hetkellä euroa. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Honkaniemen ranta-alueen n m2:n tonttien pohjahintoja korotetaan noin 10 %:lla eli tonttien pohjahinnat ovat euroa. Hyväksyttiin päätösehdotus VSTO 21 Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tiedoksi: kunnansihteeri, kunnanmetsätalousinsinööri

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto HEINÄVEDEN VESIHUOLTO OY:N KUNNALLISTAMINEN KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunnassa on pitkään ollut vireillä Heinäveden Vesihuolto Oy:n ja kunnan vesihuollon yhdistäminen tavalla tai toisella. Vuonna 2001 laadittiin yhdyskuntahuollon organisaatioiden; Heinäveden Aluelämpö Oy, Heinäveden Vesihuolto Oy ja kunnan viemäri- ja vesihuollon yhdistämi sen ja/tai kehittämisen osalta selvitys erilaisilla vaihtoehdoilla varatuomari Jyrki Kar ma vuon toimesta. Selvitys ei tuolloin johtanut käytännön toimenpiteisiin. Vuoden 2011 talousarvioon on kirjattu yhdeksi kunnan vesi- ja viemärilaitok sen keskeiseksi tehtäväksi ja muutokseksi vuonna 2011 vesilaitoksen osalle seuraava teksti: Kunnan vesilaitoksen ja Heinäveden Vesihuolto Oy:n toi mintojen yhdistäminen. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden liitteenä olevassa kunnanjohtajan yhteenvedossa Oy Audiapro Ab:n tekemästä palvelurakenneselvityksestä teknisen toimen selvitykseen liittyen on kirjattu, että Heinäveden Vesihuolto Oy:n toiminta fuusioidaan kunnan teknisen toimen hoitamaksi toiminnaksi lukien. Vesilaitoksen vastuuhenkilöksi nimetään teknisen johtajan viran hoitaja. Merkintä perustuu Oy Audiapro Ab:n toisen selvitystekijän, tilintarkastaja Pentti Tanskasen (JHTT, HTM) esitykseen, että "Heinäveden kunnan 100 %:sti omistaman Heinäveden Vesihuolto Oy:n varallisuus siirretään kunnan omaisuudeksi ja kunta ottaa yhtiön velat vastuulleen. Ko. fuusiosta ei hänen käsityksensä mukaan syntyisi kunnan tuloslaskelmaan voittoa/tappiolta enempää kuin mitä yhtiön tilinpäätös osoittaa." Asiasta on myös kirjaus valtuuston pöytäkirjassa vuoden 2011 talousarviopykälässä. Lisäksi siihen on kirjattu, että mahdolliset vuoden 2011 talousarvioon ja taseeseen ja vuosien taloussuunnitelmaan vaikuttavat määräraha- ym. esitykset käsitellään erikseen sen jälkeen, kun Heinäveden Vesihuolto Oy:n vuoden 2010 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on valmistunut ja yhtiökokous on pidetty Tilikauden tulos on voitollinen (34.291,68 ). Kunnanjohtaja, Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja ja pääkirjanpitäjä ovat vielä käyneet Oy Audiapro Ab:n vero- ja yhtiöoikeusasiantuntijan kanssa neu vottelut tarkoituksenmukaisimmasta yhdistämismenettelystä. Neuvotteluissa päädyttiin ns. vapaaehtoiseen selvitysmenettelyyn, josta yhtiökokouksen tulee päättää. Sen jälkeen suoritetaan purku ja omaisuus arvostetaan käypään arvoon. Selvitysmenettelyn käynnistämistä varten tulee asettaa selvitysmies. Kunnanjohtaja pyysi tarjouksen Oy Audiapro Ab:lta. Oy Audiapro Ab:n tarjous on /konsultti päivä + alv 23 %. Selvitys mieheksi he esittävät kauppatieteiden lisensiaat ti (KTL), hallintotieteiden maisteri (HM) Marjo Heliniä.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Marjo Helin mahdollisena selvitysmiehenä tekee listan päätöksistä, joita kun nan ja yh tiön tulee tehdä. Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Heinä veden Vesihuolto Oy kunnallistetaan siten, että yhtiötä kehoitetaan käyn nistämään kunnallistamisprosessi siten, että yhtiökokous päättää asettaa yhtiön selvi tys ti laan osa keyhtiölain säännösten mukaisesti ja sen jälkeen yhtiö pure taan. Selvitysmieheksi suositellaan Marjo Heliniä. Prosessin vaiheet on selvitelty lisälistan liitteessä nro 1. Yhtiön kunnallistamisesta aiheutuvat mahdolliset määrärahaym. talou teen vaikuttavat päätökset tehdään erikseen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 22 Valtuuston esityslistan liitteenä nro 5 on Oy Audiapro Ab:n esitys Vesihuolto Oy:n purkamismenettelystä. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Merkitään pöytäkirjaan, että - Tiina Luostarinen, Sirpa Mikko nen, Timo Kukkonen ja Osmo Mikkonen poistuivat kokouk sesta esteel lisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi, ja - pöytäkirjantarkastajana Sirpa Mikkosen tilalla toimi An nik ki Vänt ti nen tältä osin. Toimeenpano: Tie dok si: Heinäveden Vesihuolto Oy

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtiovarainministeriö/Sosiaali- ja terveysministeriö on VM007:02/2008 lähettänyt kunnan- ja kaupunginhallituksille kirjeen koskien kunta- ja palvelurakennemuutoksesta annetun lain muutoksia ja kuntien päätöksentekoa. Kirjeen sisältö on seuraava: " Lakimuutosten tavoitteet Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys laeiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007, jäljempänä puitelaki) ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 286/2010 vp.). Tekninen korjaus (HE 268/2010 vp) Lakimuutosten tavoitteena on varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollolle säädetyn väestöpohjavaatimuksen toteutuminen kunnissa, jotka eivät omilla päätöksillään saa vaatimusta täytetyksi. Tavoitteena on myös turvata, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen olisi vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta maan kaikissa osissa. Tavoitteena on myös varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuolto muodostavat puitelain nojalla perustettavilla yhteistoiminta-alueilla toiminnallisen ja vastuiltaan selkeän kokonaisuuden, jossa sosiaalihuollon tehtäväkokonaisuus ei palveluiden järjestämisen näkökulmasta perusteettomasti hajoaisi järjestettäväksi kahdella hallinnon tasolla eli kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla. Lakimuutosten sisältö Helmikuusta 2007 voimassa olleen puitelain nojalla kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin asukasta. Puitelakia on tarkoitus muuttaa siten, että siihen lisätään aikatauluineen säännökset valtioneuvoston toimivallasta velvoittaa kunnat yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, jos kunnat eivät oma-aloitteisesti ole muodostaneet lain edellyttämää väestöpohjaa tai jos kunta ei ole antanut yhteistoiminta-alueelle säädettyjä tehtäviä. Lisäksi lakia on tarkoitus muuttaa siten, että puitelaissa jo mainittuja yhteistoiminta-alueille siirrettäviä sosiaalihuollon palveluja täsmennetään niin, että siihen kuuluvat kaikki sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta tehtäviä, joista säädetään lasten päivähoidosta annetussa laissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa. Kunnilla olisi kuitenkin halutessaan mahdollisuus siirtää myös nämä tehtävät yhteistoimin-

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ta-alueelle. Lakiehdotus sisältää myös lisäyksen väestöpohjavelvoitteiden poikkeusperusteisiin. Jo olemassa olevien poikkeusperusteiden (pitkät etäisyydet, saaristoisuus, suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden kielelliset oikeudet, saamelaisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet) lisäksi valtioneuvosto voisi myöntää poikkeuksen säädetyistä väestöpohjatavoitteista mikäli kunnan tai yhteistoiminta-alueen perustamiseksi on tehty kunnissa alueelliset olosuhteet huomioiden riittävät päätökset. Jos alueella ei saavuteta toiminnallista kokonaisuutta alueelliset olosuhteet huomioon ottaen muutoin, valtioneuvosto voi velvoittaessaan kunnat yhteistoimintaan päättää, että yhteistoiminta-alueeseen kuuluu myös saaristokunta tai pitkien etäisyyksien kunta. Yhteistoiminta-alueiden tulisi aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta. Sosiaalihuollon tehtävät tulisi siirtää yhteistoiminta-alueille viimeistään vuoden 2015 alkuun mennessä. Valtioneuvostolle säädettäisiin myös toimivalta myöntää kunnalle oikeus poiketa sosiaalihuollon tehtävien siirrosta, jos alueella ollaan muodostamassa viimeistään vuoden 2017 alkuun mennessä puitelain vaatimukset täyttävää kuntaliitosta tai järjestämässä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä suuremmissa kokonaisuuksissa kuin mitä puitelain mukaisista päätöksistä johtuu. Tästä poikkeusmenettelystä säädettäisiin sosiaalihuoltolaissa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan heti, kun eduskunta on ne hyväksynyt. Esityksen johdosta tarvittavat päätökset ja niiden aikataulut Puitelain muutos tarkoittaa, että kuntien tulee tehdä sitovat päätökset puitelain edellyttämän vähintään noin asukkaan väestöpohjan täyttämisestä mennessä. Samassa aikataulussa tulee myös tehdä päätös yhteistoiminta-alueelle siirrettävistä sosiaalihuollon tehtävistä ja siitä, milloin nämä tehtävät siirtyvät yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi. Valtioneuvosto tulee kartoittamaan kuntien päätöksenteon tilanteen keväällä 2011 kaikkiin kuntiin lähtevällä sähköisellä kyselyllä. Kuntien ei ennen tätä tarvitse erikseen informoida ministeriöitä päätöksenteon tilan teesta. Niiden kuntien, joiden nykyiset päätökset eivät vielä täytä tulevien lakimuutosten velvoitteita, on tarpeen ryhtyä valmistelemaan puitelain vel voitteet täyttäviä päätöksiä em. aikataulu huomioiden. Jos kunta aikoo vedota em. uuteen poikkeusperusteeseen, tulee tätä hakea erikseen kyselyn kautta, koska valtioneuvosto ei ole tehnyt näistä poikkeuksista virallista päätöstä. Kyselyn jälkeen ministeriöt käynnistävät syksyllä 2011 neuvottelut sellaisten kuntien kanssa, jotka eivät täytä puitelain velvoitteita. Valtioneuvosto tekee tämän jälkeen tarvittavat päätökset kuntien velvoittamisesta yhteistoimintaan mennessä, jonka yhteydessä valtioneuvosto arvioi väestöpohjaa koskevat poikkeukset perusteineen. Hallituksen esitys ja sen käsittelyvaiheet löytyvät eduskunnan internet-sivuilta osoitteesta: Ko. Hallituksen esitys myös esityslistan liitteenä nro

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Heinäveden kunnalla on tällä hetkellä laissa oleva poikkeusperuste pitkien etäisyyksien kuntana siihen, että meitä ei ole velvoitettu n asukkaan yhteistoiminta-alueen muodostamiseen. Em. kirjeen mukaan uudessa laissa poikkeusperuste on edelleen voimassa, mutta poikkeusta tulee erikseen hakea. Heinäveden kunta on kuitenkin ollut mukana Keski-Savon sotealueen muodostamishankkeessa ja tällä hetkellä se on mukana ns. kokeiluhankkeessa. Kokeiluhankkeessa ovat mukana Varkauden kaupunki, Heinäveden kunta ja Joroisten kunta. Pieksämäen kaupunki jättäytyi kokeiluhankkeen ulkopuolelle. Kokeiluhanke tarkoittaa lähinnä lääkäritilanteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet koulutuksineen ja ns. hallinnollis-organisatorisen selvityksen täsmentämisen. Tähänastisissä selvityksissä on ehdotettu yhteistoiminta-alueen muodostamista niin, että Heinäveden kunta ja Joroisten kunta antaisivat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun Varkauden kaupungille ns. isäntäkuntaperiaatteella. Varsinaisia päätöksiä ei ole tehty, mutta yhteistoimintaneuvotteluja ja seminaareja ko. kuntien kesken on pidetty. Heinäveden valtuustolle on annettu useita kertoja mahdollisuus evästää kunnanhallitusta ko. asian etenemisen suhteen mm. talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kj. Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja käy evästyskeskustelun asian etenemisen suhteen ja esittää valtuustolle evästyskeskustelun käymistä ja päätöstä siitä, ha kee ko Hei nä ve den kun ta poik keusta yhteistoi min ta-alu een muo dos tami sesta pitkien etäi syyk sien perusteella. Käydyn evästyskeskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki seuraa van pää tös esi tyksen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää siitä, että Heinäveden kunta hakee edelleenkin poikkeus ta n asuk kaan yh teistoiminta-alueen "pakkomuodostamisesta", koska voimas saoleva pui te laki sen kunnalle mahdollis taa, uutta lakia ei ole vielä hyväk sytty ja mi tään yhteistoi minta-aluetta ei ole muodostettu, jossa Heinäveden kun ta oli si mukana. Heinäveden kunta on edelleenkin pit kien etäisyyksien kunta. Kunnanhallitus toteaa lisäksi ja perusteluina, että Heinäveden kunta on edelleenkin mukana Keski-Savon sotealueen yhteistoiminta-alueen muo dostamisen kehittämisessä ja kokeilus sa, ku ten aiemmin on sovittu ja yh teistyösuunta linjattu. Jos ko. yh teistoiminta-alue muodostetaan, tulee sen muodostamiseksi ko keiluvaiheen aikana tai jälkeen laa tia mukaan läh te vien kun tien kes ken so siaali- ja terveyspalvelujen järjestä mis suunni tel ma, val mistella päätöstä varten esitys, kenelle tai mille yh teis toimintaorganisaa tiolle jär jes tä mis vastuu an ne taan sekä valmistella kun kin kun nan itse sä te ke mät palve lu ta so mää rit te lyt ja ne vä him mäis pal ve lut, jot ka kukin kunta ha luaa omas sa kunnassaan jär jes tet tä viksi ja jotka ku kin kun ta maksaa it se siellä tuotet tujen pal ve lujen mukaan ja

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot