Sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja työvoimatarvekyselyn tuloksia. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja työvoimatarvekyselyn tuloksia. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja työvoimatarvekyselyn tuloksia Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

2 Yleistä TäsmäProto-hanke on toteuttanut sosiaali- ja terveysalaa koskevan yrityskyselyn Pohjois-Karjalan alueella tammi-maaliskuussa Sosiaali- ja terveysalaan lukeutuvat tässä selvityksessä toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaiset toimialaluokat: 86 Terveyspalvelut, 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut ja 88 Sosiaalihuollon avopalvelut. Kyselyn aineisto muodostui 208 yrityksen tai yhdistyksen haastatteluista. Kyselyn vastausprosentti oli 36 %. Haastatellut toimipaikat edustavat 36 % alueen sosiaali- ja terveysalan toimipaikoista. Pohjois-Karjalassa oli 574 sosiaali- ja terveysalan toimipaikkaa vuonna 2011 (Lähde: Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri TOL2008. Toimiala Online).

3 Yleistä Kysely toteutettiin haastattelemalla yrityksiä niiden osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista sekä kehittämis- ja koulutustarpeista. Yrityksiltä tiedusteltiin myös niiden näkemyksiä toimialan muutoksista ja suhdannetilanteesta. Lisäksi selvitettiin yritysten verkostoitumista, henkilöstön ikärakennetta, henkilöstön rekrytointiin ja yritysten omistusjärjestelyihin liittyviä asioita. Valtaosa vastaajista eli lähes 81 % oli yksinyrittäjiä. Yli 60 %:lla yrityksistä henkilöstömäärä oli alle 5 henkilöä (N=40). Henkilöstön keskeisimpiä ammattinimikkeitä olivat lähihoitaja, fysioterapeutti, hieroja, sairaanhoitaja, lastenhoitaja (yhteensä 33 mainintaa, N=40).

4 Yleistä Osaamisen kehittämisstrategia tai koulutussuunnitelma oli kolmanneksella yrityksistä. Ulkopuolista apua strategian tai suunnitelman tekemiseen ilmoitti tarvitsevansa kolme yritystä. Lähes puolella yrityksistä oli jonkinlaisia henkilöstön ja / tai yrityksen johdon kehittämistarpeita. Kiinnostavimmaksi koulutusmuodoksi koettiin niin henkilöstön kuin johdon koulutusten osalta lyhyet, esim. 1-2 pv, kestävät koulutukset. Henkilöstön kouluttamiseksi useita mainintoja saivat myös teoriaopintoja ja työssä tapahtuvaa kehittämistä sisältävät koulutukset sekä tutkintoon johtavat koulutukset. Verkostokoulutuksista oli kiinnostunut 60 % TA-yrityksistä ja 40 % yksinyrittäjistä.

5 Yleistä Yritysten henkilöstöstä alle 30-vuotiaita oli 28 % ja yli 55-vuotiaita oli 14 %. Arviolta 5 % henkilöstöstä oli jäämässä eläkkeelle kahden vuoden sisällä haastatteluhetkestä (N=40). Yrityksistä 80 % arvioi henkilöstömääränsä pysyvän samana vuosien aikana. Ajankohtaisista rekrytointitarpeista tai rekrytointiin liittyvistä ongelmista ilmoitti vain alle 10 % vastanneista yrityksistä (N=208). Yli 60 %:lla yrityksistä henkilöstömäärä oli alle 5 henkilöä (N=40). Henkilöstön keskeisimpiä ammattinimikkeitä olivat lähihoitaja, fysioterapeutti, hieroja, sairaanhoitaja, lastenhoitaja (yhteensä 33 mainintaa, N=40).

6 Yleistä Kysely toteutettiin haastattelemalla yrityksiä niiden osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista sekä kehittämis- ja koulutustarpeista. Yrityksiltä tiedusteltiin myös niiden näkemyksiä toimialan muutoksista ja suhdannetilanteesta. Lisäksi selvitettiin yritysten verkostoitumista, henkilöstön ikärakennetta, henkilöstön rekrytointiin ja omistusjärjestelyihin liittyviä asioita. Valtaosa vastaajista eli 80 % oli yksinyrittäjiä. Tulevaisuutta suunniteltiin vähintään kerran vuodessa 70 % yrityksistä. Reilu kolmannes yrittäjistä teki suunnitelmia tulevasta vähintään viikoittain. 75 % yrityksistä oli joko vuosina 2012 tai 2013 päivitetty liiketoimintasuunnitelma.

7 Puhelinhaastattelut Kuva 1. Otokseen valittujen yrityksen vastaaminen haastatteluun (N=580). Yrityksen vastaaminen Yritys suostui haastatteluun 213 Yritys kieltäytyi haastattelusta 89 Yritystä ei tavoitettu 278 Haastatteluun suostuneista yrityksistä viisi suljettiin pois aineistosta, koska vastaaja edusti otannan ulkopuolista toimialaa tai yritys ei toiminut Pohjois-Karjalan alueella.

8 Yksinyrittäjyys Kuva 2. Yksinyrittäjien määrä haastatelluista sosiaali- ja terveysalan yrityksistä (N=208). Oletteko yksinyrittäjä? Kyllä 168 En 40

9 Puhelinhaastattelut Kuva 3. Sosiaali- ja terveysalan yrityksen vastaaminen Pohjois-Karjalassa seutukunnittain (N=208). 250 Vastaajat seutukunnittain TA-yrityksiä 100 Yksinyrittäjiä Yhteensä Joensuun seutu Keski-Karjala Pielisen Karjala 40 Yhteensä

10 Toimialat Taulukko 1. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kuvaukset omasta toiminnastaan (N=208). Terveyspalvelut (86) Sosiaalihuollon laitospalvelut (87) Sosiaalihuollon avopalvelut (88) Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä (Q) Yrityksiä yhteensä

11 Kokonaisliikevaihto Kuva 4. Haastateltujen yritysten kokonaisliikevaihto vuonna 2012 (N=208). Mikä oli yrityksen kokonaisliikevaihto vuonna < yli alle 1 milj. 4 1 milj. 5 milj. 3 > 5 milj. 0

12 Henkilöstömäärä Taulukko 2. Haastatellut sosiaali- ja terveysalan TA-yritykset kokoluokittain ja toimialoittain haastatteluhetkellä (N=40). Henkilöstön määrä Yritykset Terveyspalvelut (86) Yritykset Sos. huollon laitospalvelut (87) Yritykset Sos. huollon avopalvelut (88) Henkilöstöä yhteensä Yrityksiä yhteensä , Yrityksiä 15 / Henkilöstöä 48 Yrityksiä14 / Henkilöstöä 86 Yrityksiä 11 / Henkilöstöä 46,5 180,5 40

13 Henkilöstön ikäjakauma Kuva 5. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten henkilöstön ikäjakauma haastatteluhetkellä (N=40). 30 (14 %) 11 (5 %) 44 (28 %) Alle 30-vuotiaita vuotiaita Yli 55-vuotiaita 95,5 (53 %) Arvio eläkkeelle kahden vuoden sisällä siirtyvistä.

14 Keskeiset ammattinimikkeet Kuva 6. Henkilöstön keskeiset ammattinimikkeet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä haastatteluhetkellä (N=42). Mitkä ovat henkilöstönne keskeisimpiä ammattinimikkeitä? Lähihoitaja Hieroja Lastenhoitaja Lastentarhanopettaja Psykologi Sosionomi Erikoislääkäri Hanketyöntekijä Kehitysvammaohjaaja Kotitalousapulainen Koulutusvalmentaja Lasten päivähoitaja Perhekodin vanhemmat Psyk. Sairaanhoitaja Ravintopalvelutyöntekijä Siivooja Taloussihteeri Toiminnanjohtaja Toimintaterapeutti Työhönvalmentaja Mainintojen määrä

15 Henkilöstömäärän kehitys Kuva 7.Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten arvio henkilöstömäärän kehityksestä vuosina (N=208). Arvioi henkilöstön määrän kehitystä seuraavan kolmen vuoden kuluessa Lisääntyy 31 Vähentyy 8 Pysyy samana 169 Yksinyrittäjistä 116 arvioi henkilöstömäärän kasvavan. Yrityksessä on saattanut olla sekä lisäyksiä että vähennyksiä.

16 Rekrytointi Kuva 8. Ajankohtaiset rekrytointiongelmat haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko yrityksessänne ajankohtaisia rekrytointiongelmia? Kyllä 15 Ei 193

17 Rekrytointitarpeet ja niihin liittyvät haasteet Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten rekrytointitarpeet ja niihin liittyvät haasteet haastatteluhetkellä ( N=14). 1. Rekrytointitarpeet Fysioterapeutit, hammashoitajat, kotipalvelutyöntekijät, kotitalousyrittäjä, lastentarhanopettaja, psykologi, sosionomi (8 mainintaa). 2. Rekrytoinnin haasteet Sijaisuudet: äitiyslomat, keikkatyöntekijät, kesätyöntekijät, ruokapalveluntuottaja (4 mainintaa), Pulaa hammashoitajista ja kotityöpalvelun ammattitutkinnon omaavista työntekijöistä (yhteensä 2 mainintaa), Puolison palkkaaminen yritykseen (1 maininta), Luotettavien ja hyvien työntekijöiden saaminen (2 mainintaa), Psykologien rekrytointi hankalaa erityisesti erikoisaloilta kuten neuropsykologia (1 maininta).

18 Muutokset toimialalla Kuva 9.Yritysten toimintaan vaikuttavat toimialan muutokset haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko toimialallanne menossa muutos, joka vaikuttaa yrityksenne toimintatapoihin, osaamistarpeeseen tai yhteistyöverkostoihin? Kyllä 60 Ei 148

19 Yritysten toimintaan vaikuttavat muutostrendit Taulukko 3. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten mainitsemia toimialan muutoksia, jotka vaikuttavat yrityksen toimintatapoihin, osaamistarpeeseen tai yhteistyöverkostoihin (N= 61). Yritysten toimintatapoihin, osaamistarpeeseen tai yhteistyö-verkostoihin vaikuttavat muutokset toimialalla Mainintojen määrä Suunnitellut uudistukset: kunta- ja sote-palvelurakenneuudistukset, KELA-korvauksen rajoittaminen / poistaminen. 12 Lainsäädäntö: palvelusetelien käyttöönotto, kotitalousvähennyksen pieneneminen, arvonlisäveron korotukset, hankintalain mukaisissa kilpailutuksissa yksinyrittäjät ja pienet yrittäjät eivät pärjää suuremmille toimijoille, julkisiin tarjouspyyntöihin vaikea vastata. Jatkuva kehitys: koko ajan pientä muutosta, ala kehittyy myös tieteen ja tekniikan kehittymisen myötä, sähköiset järjestelmät ovat tulleet. Kilpailu kiristyy: ala elää jatkuvasti, paljon uusia yrittäjiä tulossa, koulutusmäärät suuret esim. jalkahoitajat, valmennuspalvelut siirtymässä markkinoilla suuremmille toimijoille Palvelutarpeet: avohoidon painottuminen, GreenCare ja kiinnostus luontaishoitoihin kasvussa, terapiapalvelut kasvussa. Markkinat kasvavat: kysyntä lisääntyy koko ajan, palveluja etsitään aktiivisemmin, muun muassa sairaalat työllistävät. Taloussuhdanne: laskukausi, terapiapalvelujen käyttö vähentynyt, kunta siirtää taloudellisista syistä liian vaikeita lapsia sijaisperheisiin Asiakkaat: vanhusten määrä lisääntyy, veteraanien määrä vähenee. 2 Yhteistyöverkostot: muutokset verkostoissa 2 Verotus: arvonlisäveron nostaminen. 1

20 Oppilaitosyhteistyö (1/2) Kuva 10.Kokemukset oppilaitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko teillä kokemusta yhteistyöstä oppilaitosten kanssa? Kyllä 96 Ei 112

21 Oppilaitosyhteistyö (2/2) Taulukko 4. Oppilaitosyhteistyön muodot haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=96). Oppilaitosyhteistyö Harjoittelu- ja työssäoppiminen yrityksissä: fysioterapeutti-, hieroja-, lähihoitaja-, lasten ja nuorten erikoisammattitutkinto-opiskelijat, ammattikorkeakoulu- ja korkeakouluopiskelijat. Kouluttaminen, luennointi ja opettaminen eri oppilaitoksissa: ammatti- ja aikuisopisto, ammattikorkeakoulu, kansalaisopisto, LUOVI, perusopetus, yliopisto. Oppisopimusopiskelijat Näyttötutkinnot Opinnäytetyöt Muut: asiantuntijapalvelut, hankkeet. 66 mainintaa 29 mainintaa 9 mainintaa 5 mainintaa 2 mainintaa 1 maininta

22 Osaamisen kehittämisstrategia Kuva 11.Osaamisen kehittämisen strategiat tai henkilöstön koulutussuunnitelmat haastatelluissa sosiaalija terveysalan yrityksissä(n=208). Onko yrityksessä osaamisen kehittämisstrategia? (Onko yrityksellä esimerkiksi henkilöstön koulutussuunnitelma?) Ulkopuolista apua osaamisen kehittämisstrategian tai koulutussuunnitelman tekemiseen tarvittiin kolmessa yrityksessä. Ei. 143 Toiset kolme yritystä eivät osanneet sanoa tarvitsevatko he apua strategian tai suunnitelman tekemiseen. Kyllä

23 Yritysten koulutustustarpeet Taulukko 5. Henkilöstön ja yrityksen johdon koulutustarpeet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=49). Henkilöstön koulutustarpeet (yht. 49 mainintaa) Fysioterapia- ja hieronta-ala: faskia, geriatrinen fysioterapia, kalevalainen jäsenkorjaus, kinesioteippaus, manuaalinen terapia, selkäterapeutti, sensorinen integraatio, tuki- ja liikuntaelimet Hoiva-ala: ensiapu, yhteisöhoito, Jalkaterapeutti, jalkojenhoito Kriisityö, sotatraumat Eläinterapia Ryhmäliikunnan ohjaus Muu terapian-alan sekä sosiaali- ja terveysalan lisä- ja täydennyskoulutus Taloushallinto, yritystalous, laatukoulutus, toimistoalan koulutus Johdon koulutustarpeet (yht. 43 mainintaa) Yrityksen taloushallinto ja johtaminen: kirjanpito, verotus, palkanmaksuilmoitukset, johtaminen, tietotekniikka, markkinointi, media, palveluohjaus Akupunktio Fysioterapia, funktionaalisuus, geriatria, sensorinen integraatio, tuki- ja liikuntaelimet, Opettajan pätevyys Psykoterapia Hygieniapassi Vyöhyketerapia Siivoustyönohjaaja

24 Yrityksiä kiinnostavat koulutukset (1/2) Taulukko 6. TA-yrityksiä ja yksinyrittäjiä kiinnostavat koulutukset haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Koulutustarve TA-yritykset Yksinyrittäjät Yhteensä Henkilöstö Johto Lyhyet koulutukset (esim. 1-2 pv) Tutkintoon johtava koulutus Koulutuksesta, jossa on teoriaopintoja sekä työssä tapahtuvaa oppimista ja työn kehittämistä (eli työssäoppimista) Muu koulutus tai kehittäminen Yhteensä

25 Yrityksiä kiinnostavat koulutukset (2/2) Taulukko 6. TA-yrityksiä ja yksinyrittäjiä kiinnostavat koulutusaiheet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N= 34). Kiinnostavat koulutusaiheet Tutkintoon johtava koulutus Eläinavusteisen terapian valmentaja, vyöhyketerapia, siivoustyönohjaaja, akupunktiohoitaja, urheiluhieroja, jalkaterapeutti, taloushallinto, markkinointi, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, manuaalinen selkäterapeutti, valmentajan erikoisammattitutkinto. (1 maininta / koulutus, yht. 12 mainintaa Muu koulutus tai kehittäminen Arviointimenetelmäkoulutus, sopimustekniset asiat, kirjanpito-ohjelmat, jalkahoidon täydentävä koulutus, kinesioteippauksen syventävä koulutus, uudet liikuntamuodot, kauneudenhoitopalvelut, rahoitusasiat, konsultaatio, elämisen taito, mindfullness, ihosairaudet, uudet lääkkeet, diabeetikoiden hoito, verotuskoulutus, ensiapu, kuumakivihieronta, reiki master, akupunktio, rahastonhoitajan koulutus, neurologia, mielenterveyskuntouttaminen. (1 maininta / koulutus, yht. 22 mainintaa) Muita mainintoja Ajankohtaiset koulutukset, oman alaan liittyvät lisä- ja täydennyskoulutukset, koulutukset, hoito-henkilöstön koulutukset, oman alan jatko-opinnot, verkko- ja etäopinnot, alle viikon koulutukset. (yht. 7 mainintaa)

26 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja koulutukset Taulukko 8. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kommentteja yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämisestä / kouluttamisesta (N=184). Yritysten näkemyksiä henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja koulutuksesta Koulutus- / osaamisen kehittämispalveluista on helppo saada tietoa, palvelut on helppo saavuttaa. Koulutus- / osaamisen kehittämispalvelut ovat olleet laadukkaita ja vastanneet odotuksia. Ei tarvetta koulutus- / osaamisenkehittämispalveluihin tällä hetkellä. Koulutus- / osaamisen kehittämispalveluista tai koulutuksen rahoitusvaihtoehdoista on vaikea saada tietoa. Koulutuspalveluiden laatu vaihtelee ei vastaa odotuksia. Koulutuspalvelut ovat kalliita. Muut (koulutus vaativaa, koulutuksesta ei hyötyä, koulutuksessa parhaillaan, koulutustoiveita) 83 mainintaa 36 mainintaa 33 mainintaa 11 mainintaa 5 mainintaa 3 mainintaa 6 mainintaa

27 Yritysten kiinnostus verkostoitumiseen (1/2) Kuva 12.Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kiinnostus verkostoitumiseen muiden yritysten kanssa (N=208). Oletteko kiinnostuneet verkostoitumisesta muiden yritysten kanssa? Ei 98 Kyllä

28 Yritysten kiinnostus verkostoitumiseen (2/2) Taulukko 9.Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kiinnostus verkostoitumiseen muiden yritysten kanssa (N=208). Yrityksiä kiinnostava verkostoituminen Osaamisen, asiantuntemuksen ja tiedon jakaminen Asiakashankinta, palveluohjaus Sijaistaminen Yhteistyön hyödyllisyys Alihankinta Yhteistyö saman alan yritysten kanssa Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa Muut syyt Ei osaa sanoa, ei tietoa 17 mainintaa 15 mainintaa 13 mainintaa 8 mainintaa 6 mainintaa 6 mainintaa 6 mainintaa 5 mainintaa 8 mainintaa

29 Yritysten kiinnostus verkostokoulutuksiin Kuva 13.Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kiinnostus yhteisiin koulutuksiin muiden yritysten kanssa (N=208). Oletteko kiinnostuneet kouluttautumaan yhdessä muiden yritysten kanssa (ns. verkostokoulutuksissa)? Kyllä 92 Ei 116 Verkostokoulutuksista on kiinnostunut: TA-yrityksistä 60 %, Yksinyrittäjistä 40,48 %.

30 Yritysten ehdotuksia verkostokoulutuksista Taulukko 10. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten ehdotuksia verkostokoulutuksista (N=39). Verkostokoulutuksiin liittyvät ideat ja ehdotukset Ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen: Arviointimenetelmät, diabetes, ensiapu, tuki- ja liikuntaelinkoulutukset (OMT, MDT, kinesioteippaus, faskia), jalkojenhoito, vanhustenhoito, erityislasten avustaminen ja ohjaaminen, reiki, jooga, kertaus- ja päivityskoulutukset, muu omaan alaan liittyvä koulutus. Yritystoiminta: Yrityksen perustaminen ja yritystoiminta, taloushallinto, kirjanpito, atk, myynti- ja markkinointi, menestysvalmennus, omavalvontasuunnitelman tekeminen. Koulutusyhteistyö: Kiinnostusta yhteiseen koulutukseen joko yhteiskunnallisen yrityksen / julkisen terveydenhuollon / maahanmuuttajien kanssa toimivan yrityksen kanssa. 24 mainintaa yhteensä 11 mainintaa yhteensä 4 mainintaa yhteensä

31 Yritysten nykyinen verkostoituminen Kuva 14. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten nykyinen verkostoituminen (N=208). Oletteko jo jossain verkostossa tällä hetkellä? Kyllä 108 Ei 100

32 Yritysten nykyiset verkostot Taulukko 12. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten verkostot (N=100). Yritysten verkostoituminen Oman alan ammatillinen yhteistyöverkosto Oman alan ammattijärjestö Muut yritykset Hankeyhteistyö Yrittäjäjärjestöt Jokin muu verkosto Julkiset toimijat 32 mainintaa 28 mainintaa 28 mainintaa 14 mainintaa 12 mainintaa 7 mainintaa 5 mainintaa

33 Yritysten suhdannenäkymät Kuva 15. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten näkemykset toimialan suhdannetilanteesta haastatteluhetkellä ja vuoden päästä haastattelusta (N=208).

34 Tulevaisuuden suunnittelu Kuva 18. Tulevaisuuden suunnittelu haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Miten usein suunnittelette yrityksessä tulevaisuutta?

35 Osaamistarpeiden ennakointi Taulukko 13. Osaamistarpeiden ja niiden muutosten ennakointi haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Miten ennakoitte osaamistarpeita ja niiden muutoksia? Mainintojen määrä Kouluttautumalla, osaamista ylläpitämällä ja kehittämällä 79 Seuraamalla aktiivisesti omaa alaa ja yhteiskuntaa sekä päivittämällä omia tietoja (kirjallisuus, lainsäädäntö, messut) 57 Hyvin vähän tai ei lainkaan ennakointia 44 Ei osaa sanoa tai ei tietoa 24 Asiakkaita havainnoimalla 9 Suunnittelemalla tulevaa, arvioimalla muutostarpeita ja tulevaisuuden näkymiä 8 Arjessa ja työssä esiin tulevien tarpeiden mukaan, työkokemuksen kautta kehittyvä osaaminen 6 Palautteiden avulla (asiakkaat, yhteistyötahot) 6 Verkostojen kautta (kollegat, yhteistyötahot, alihankkijat) 6 Itsearvioinnin kautta (oma osaaminen ja mahdollisuudet uusiin palveluihin, omat voimavarat) 4 Rekrytoinneilla 3 Aivoriihen ja asiantuntijapalvelujen avulla 1 Alan opiskelijat, työharjoittelijat ja vastavalmistuneet tuovat uutta osaamista 1 Kehityskeskusteluissa 1 Mainintoja yhteensä 249

36 Asiakastarpeiden tunnistaminen ja muutosten ennakointi Taulukko 14. Asiakastarpeiden tunnistaminen ja ennakointi haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=210). Miten tunnistatte ja ennakoitte asiakastarpeiden muutoksia? Mainintojen määrä Eos, ei tietoa 42 Asiakaskontaktien kautta, asiakkaita havainnoimalla, asiakasrekisteriä ylläpitämällä ja seuraamalla 41 Palautteiden avulla (asiakkaat, yhteistyötahot) 30 Hyvin vähän tai ei lainkaan ennakointia 29 Toimintaympäristöä ja yhteiskuntaa tarkkailemalla, omaa alaa seuraamalla 28 Yhteistyöverkostojen avulla 14 Kouluttautumalla, työnohjauksen kautta 12 Markkinoiden muutosta seuraamalla (asiakasmäärät, kysyntä / tarjonta) 11 Ei muutosta alalla 8 Tarpeen mukaan, tapauskohtaisesti, arjessa esiin tulevien tilanteiden kautta 7 Ammattitaidon, kokemuksen, intuition tai itsearvioinnin avulla 5 Muutosta ennakoidaan henkilöstön rekrytoinneissa, lomauttamalla tai irtisanomalla 3 Hyvin 2 Pienimuotoiset kokeilut 1 Oma aktiivinen toiminta kentällä 1 Suunnittelun yhteydessä 1 Mainintoja yhteensä 235

37 Liiketoimintasuunnitelmat Kuva 19. Liiketoimintasuunnitelmat haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko yrityksellä ajantasainen kirjallinen liiketoimintasuunnitelma tai vastaava? Kyllä 69 Ei 139

38 Liiketoimintasuunnitelman päivitys Kuva 20. Liiketoimintasuunnitelmien päivitysvuosi haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=77). Kyllä-vastauksen jatkokysymys: Milloin päivitetty viimeksi? Ei osaa sanoa, ei tietoa Vähintään vuosittain

39 Kasvustrategiat Kuva 21. Kasvustrategiat haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko yrityksellä kasvustrategia? Kyllä 28 Ei 180

40 Kehittämistarpeet (1/2) Kuva 22. Kehittämistarpeet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko yrityksessä / organisaatiossa tuotteiden, palveluiden tai laadun kehittämistarpeita? Kyllä 84 Ei 124

41 Kehittämistarpeet (2/2) Taulukko 15. Kehittämistarpeet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=75). Kehittämistarpeet Kouluttautuminen, osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, erikoisosaamisen vahvistaminen Palveluiden ja tuotteiden laatu, laatujärjestelmät Palvelut, palvelutarjonta Ei yksilöityä kehittämistarvetta (jatkuva kehittäminen, tarpeen mukaan tms.) Tuotekehitys Ajan hermolla pysyminen Toiminnan laajentaminen Muut kehittämistarpeet (liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, myynti, omavalvonta, verkkokauppa, itsestä huolehtiminen) 20 mainintaa 20 mainintaa 15 mainintaa 9 mainintaa 5 mainintaa 4 mainintaa 3 mainintaa 11 mainintaa yhteensä

42 Kehittämistarpeiden selvittäminen Kuva 23.Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten avuntarve kehittämistarpeuden selvittämiseen (N=208). Tarvitsetteko apua kehittämistarpeiden selvittämisessä? Kyll ä 25 Ei 183

43 Kehittämistarpeiden rahoittaminen Kuva 24. Kehittämistarpeiden rahoittaminen haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=83). Miten on tarkoitus rahoittaa kehittämistarpeet Oma rahoitus Ei vielä tietoa 16 Laina Kehittämisraha, -tuki, -avustus (esim. Finvera, ELY, Leader) Konsultointiapu (esim. keh.yhtiöt, hankkeet, kollegat) 9 Ei rahoitustarvetta Eos

44 Suunnitellut investoinnit (1/2) Kuva 25. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten investointisuunnitelmat (N=208). Onko yrityksellä investointisuunnitelmia? (Suunnitelmissa tai tavoitteissa olevia investointeja - ei vielä laitettu käytäntöön) Kyllä 49 Ei 159

45 Suunnitellut investoinnit (2/2) Taulukko 16. Suunnitelmissa tai tavoitteissa olevat investoinnit haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=43). Investointisuunnitelmat Laite-, kalusto-, kaluste- ja järjestelmähankinnat Liiketilat Liiketoiminnan laajentaminen Koulutus Remontointi 21 mainintaa 13 mainintaa 5 mainintaa 3 mainintaa 3 mainintaa

46 Menossa olevat tai lähiaikoina toteutuvat investoinnit Kuva 26. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten investoinnit haastatteluhetkellä tai lähitulevaisuudessa (N=208). Kyllä Ei Onko yrityksellä tulossa merkittäviä investointeja? (Menossa olevia tai lähiaikoina toteutuvia investointeja) Liiketilat 9 mainintaa Laite- ja / tai kalustehankinta 6 mainintaa Remontointi 5 mainintaa Liiketoiminnan laajentaminen 2 mainintaa

47 Kansainvälistyminen Kuva 27. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kansainvälistymisuunnitelmat (N=208). Onko yrityksellänne kansainvälistymissuunnitelmia? Kyllä 7 Ei 201 Yritysten suunnitelmissa olevat kansainvälistymisen tavoitteet Venäläisten asiakkaiden tavoittaminen Toiminnan laajentaminen ulkomaille / kv-markkinoille Yhteistyö eri maissa

48 Työorganisaatioon, työhön ja työhyvinvointiin liittyvät kehittämistarpeet Kuva 28. Haastateltujen yritysten työoganisaatioon, työhön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät tarpeet tai suunnitelmat (N=208). Onko yrityksessä työorganisaation johtamiseen / kehittämiseen/ työn kehittämiseen / työhyvinvointiin liittyviä tarpeita tai suunnitelmia? Kehittämisen kohteet yrityksissä Työhyvinvointi 15 mainintaa. Kyllä Ei Työn kehittäminen 2 mainintaa. Johtaminen 2 mainintaa. Muut yhteensä 6 mainintaa. Lisäksi mainittiin yrittäjien hyvinvointiin liittyvinä asioina muun muassa tarve lomaan, vapaapäiviin, liikuntaan ja terveydenhuoltoon, yhteensä 8 mainintaa.

49 Työorganisaatioon, työhön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät tuen tarpeet Taulukko 17. Työoganisaatioon, työhön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät tuen, rahoituksen tms. tarpeet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=38). Työoganisaatioon, työhön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät tuen tarpeet Oma rahoitus Julkinen rahoitustuki Tuki koulutukseen Laitehankinnat Ei tuen tarvetta Vertaistuki Jokin muu tukimuoto Ei osaa sanoa 7 mainintaa 5 mainintaa 3 mainintaa 2 mainintaa 6 mainintaa 2 mainintaa 4 mainintaa 14 mainintaa

50 Yritysten omistusjärjestelyt Kuva 29. Sukupolvenvaihdokseen tai omistusjärjestelyihin liittyvät muutokset haastatelluissa yrityksissä (N=208). Kyllä Ei Onko sukupolvenvaihdos tai omistusjärjestelyt ajankohtaisia lähitulevaisuudessa? Sukupolvenvaihdosta tai omistusjärjestelyjä suunnittelevissa yrityksissä toivottiin asiantuntijapalveluita seuraavissa asioissa: rahoitusjärjestelyt yrityksen arvon määritteleminen yhtiömuodon muuttaminen lisäosakkaat / sijoitukset.

51 Yritysten tyytyväisyys ELY-keskuksen ja TEtoimiston palveluihin (1/3) Taulukko 18 a. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten palaute Pohjois-karjalan ELY-keskukselle ja TE-toimistolle (N=85). Yritysten tyytyväisyys palveluihin Yritykset olivat tyytyväisiä Ely-keskuksen ja TE-toimiston palveluihin. Yhteistyö Ely-keskuksen ja TE-toimiston kanssa oli koettu toimivaksi. Ely-keskukselta saatuun tukeen oltiin tyytyväisiä (yritysrahoitus, koulutustuki) Yhteensä 20 mainintaa 9 mainintaa 6 mainintaa 33 mainintaa

52 Yritysten tyytymättömyys ELY-keskuksen ja TEtoimiston palveluihin (2/3) Taulukko 18 b. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten palaute Pohjois-karjalan ELY-keskukselle ja TE-toimistolle (N=85). Yritysten tyytymättömyys palveluihin Yritykset eivät olleet tyytyväisiä Ely-keskuksen ja TE-toimiston palveluihin. Ely-keskukselta / TE-toimistosta saatuun tukeen ei oltu tyytyväisiä (palkkatuki, starttiraha, yritysrahoitus). ELY-keskuksen ja TE-toimiston palveluista tiedottaminen on ollut puutteellista (palveluja ei tunneta). Kilpailutukset hankalia pienille palveluntuottajille. Palveluntuottajille ei riittävästi tietoa, koulutusta. Aloittavalle yrittäjälle tarjottava koulutus riittämätöntä. Yhteensä 9 mainintaa 3 mainintaa 2 mainintaa 2 mainintaa 1 maininta 1 maininta 18 mainintaa

53 Yritysten kehittämisehdotukset ELY-keskuksen ja TE-toimiston palveluihin (3/3) Taulukko 18 c. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten palaute Pohjois-karjalan ELY-keskukselle ja TE-toimistolle (N=85). Yritysten kehittämisehdotuksia palveluihin Koulutus- ja kehittämistoimintaa enemmän (työvoimakoulutus, ammatillinen osaaminen, liiketoiminta). Tiedottamisen kehittäminen palveluista (koulutus, koulutuksen rahoitus, asiantuntijapalvelut, Elykeskuksen toiminnan näkyvyys). Työvoiman saatavuuden turvaaminen (työvoimapula-alat, nuorten työllistäminen). Henkilökohtaista palvelua enemmän (yrityskohtaisesti nimetty neuvoja, helpompi lähestyttävyys, jälkihoito ). Enemmän yrittäjien huomioimista, erityisesti yksinyrittäjät ja mikroyritykset. Toiminnassa olevien yritysten palvelujen kehittäminen. Yritysten muu tukeminen (yrityskummitoiminta, yritysten vertaistuki). Muut kommentit palvelujen kehittämisestä. Yhteensä 5 mainintaa 6 mainintaa 4 mainintaa 4 mainintaa 3 mainintaa 3 mainintaa 2 mainintaa 8 mainintaa 26 mainintaa

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Seinäjoki Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Sanna Hartman, Toimialapäällikkö sosiaali- ja terveyspalvelut, TEM TOL 2008 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö ja toimipaikat Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö ja toimipaikat Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö ja toimipaikat Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä Arja Jolkkonen, Virpi Lemponen ja Joona Rissanen Toukokuu 2017 Ennakoiva työmarkkina- ja toimialatieto kasvualojen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yrityksen toimiala Yrityksen liikevaihto Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta Henkilöstömäärän kehitys uusiutuvan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet Hilton Helsinki Strand.11.20 johtaja Martti Pallari 16.11.20 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden

Lisätiedot

Itä-Uudellamaalla tarvitaan vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille

Itä-Uudellamaalla tarvitaan vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille Itä-Uudellamaalla tarvitaan vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille Itä-Uudenmaan osaamistarvekysely alueen yrityksille ja organisaatioille 2016 Oikeaa osaamista ja tulevaisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla Osaamisen kehittäminen työpaikoilla 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 0 - -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90 - II/00

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Yrityksen palautelomake yhteishankintakoulutuksesta

Yrityksen palautelomake yhteishankintakoulutuksesta Yrityksen palautelomake yhteishankintakoulutuksesta Yrityksenne on osallistunut Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja kouluttajan ja yrityksesi yhdessä toteuttamaan yhteishankintakoulutukseen Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 14.6.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät 209 000 Työvoima 2

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUT. Sanna Hartman Toimialapäällikkö

TERVEYSPALVELUT. Sanna Hartman Toimialapäällikkö TERVEYSPALVELUT Sanna Hartman Toimialapäällikkö Esityksen sisältö Toimialan kehityksestä Toimialan kannattavuus tunnuslukujen valossa Toimintaympäristö nyt Menestymisen mahdollisuudet Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari Kemi 27.10.2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Loimu-projekti,

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 17 Seuturaportti, Pohjois-Karjala 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Pohjois-Karjala, n=155 Joensuun seutu, n=110 22 Keski-Karjala, n=22

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

SILLANRAKENTAJA PROJEKTI. Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015

SILLANRAKENTAJA PROJEKTI. Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015 SILLANRAKENTAJA PROJEKTI Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015 SILLANRAKENTAJA -PROJEKTI LYHYESTI Tekee TE-palveluita tunnetuksi 2500 pk-yrityksille ajalla 1.8.2015 30.6.2016. Kerää tietoa yritysten

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Toimialapalvelu Näkemyksestä menestystä

Toimialapalvelu Näkemyksestä menestystä Toimialapalvelu Näkemyksestä menestystä www.tem.fi/toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialaraportti ja pk-toimialabarometri Suurten murrosten kynnyksellä ja valtavien

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT n=kaikki vastaajat LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT n=kaikki vastaajat LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Pohjois-Karjala (n=129) 21 2 Keski-Karjala (n=34) 24 Pielisen Karjala (n=35) 2 1 2 3 4

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=328, n=209 6 Joensuun seutu, n=92 3 Keski-Karjala, n=4 6 Pielisen Karjala, n=63 9 0 2 4 6 8 1 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin

Lisätiedot

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin ANU LAUKKANEN TOENPERÄN KIRJASTO/ JUVAN KIRJASTO Pohjaa opinnäytetyön toteuttamiselle theseus.fi --> Oulun ammattikorkeakoulu --> Kirjasto-

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin?

Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin? Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin? Helsingin yrittäjät Elon työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointikysely 8.1.-16.1.2018 N=366 Kiitos aktiivisuudesta! Vastaajien taustatietoja Helsingin yrittäjät,

Lisätiedot

Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitushanke. Tampereella Virpi Launonen

Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitushanke. Tampereella Virpi Launonen Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitushanke Tampereella 6.9.2013 Virpi Launonen Miksi? Jatkuva muutos Uusi järjestelmä, sähköiset aineistot vain osa muutoksesta Eläköityminen,

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Yleistä Sosiaalialan Yrityksiä noin 3 300 kpl 1 282 kpl vuonna 1999 2 186 kpl vuonna 2004 o Terveyspalveluyrityksiä noin 14 100 kpl

Lisätiedot

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 1 YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 Yrityksen toimipaikkakunta? (N=487) Vaala N=6 Utajärvi N=9 Tyrnävä N=9 Taivalkoski N=9 Siikalatva N=6 Siikajoki N=10 Raahe N=43 Pyhäntä N=1 Pyhäjärvi N=9 Pyhäjoki N=2 Pudasjärvi

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

Osaamiskartoituksen tulokset ja raportointi

Osaamiskartoituksen tulokset ja raportointi Osaamiskartoituksen tulokset ja raportointi Tarja Turunen Päiväkodin johtaja Jani Munne Projektipäällikkö Osaamiskartoituksen vaiheet 1. Yrityksen perustaminen tietokantaan 2. Kartoituksen rakentaminen

Lisätiedot

Osaamiskartoitushanke Illenpihan ja Kartanonkosken varhaiskasvatuksen toimintayksiköt, 2013-2014 3 päiväkotia, yht, n.

Osaamiskartoitushanke Illenpihan ja Kartanonkosken varhaiskasvatuksen toimintayksiköt, 2013-2014 3 päiväkotia, yht, n. Osaamiskartoitushanke Illenpihan ja Kartanonkosken varhaiskasvatuksen toimintayksiköt, 2013-2014 3 päiväkotia, yht, n. 60 työntekijää Käytännön toteutus yksiköissä Mistä kaikki alkoi - haasteita? Haettiin

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI projekti

SOTE-ENNAKOINTI projekti ESR-projektien verkottumisseminaari Vantaa 24.-25.9.2008 SOTE-ENNAKOINTI projekti Marja-Liisa Vesterinen Tutkimusjohtaja, FT, KTL Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä SOTE-ENNAKOINTI -projekti Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 2016 aikana asioineiden

Lisätiedot

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 28.11.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 21 Minna Jokinen Vastanneiden yritysten henkilöstö toimialoittain ja kokoluokittain Yrityksen koko, henkilöä Toimiala 1-49 5-99 1-249 25-499 5- Yht. Osuus koko alasta, % Elektroniikka-

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=31) -25 Pohjois-Karjala (n=133) -17 Joensuun seutu (n=6) -3-31 Pielisen Karjala (n=3) -26-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi)

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja valtakunnallisesti merkittävä toimija, jolla on vuosikymmenien kokemus

Lisätiedot

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012 HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012 Hoito- ja hoiva-alan yrittäjät luovat hyvinvointia Sosiaali- ja terveyspalvelujen arvo kansantaloudessa

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Seuturaportti, Pohjois-Karjala 1 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=5792 Pohjois-Karjala, n=200-1 Joensuun seutu, n=10 Keski-Karjala,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala Pk-yritysbarometri, syksy 5 Seuturaportti, Pohjois-Karjala : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=6 Pohjois-Karjala, n= -6 Joensuun seutu, n=5 Keski-Karjala, n=

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät 16.4.2012 Koulutusjohtaja Heljä Misukka Miten toimintaympäristömme muuttuu yhteiskunnassa? Talouden epävakaus ja

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA RAPORTTI.5.5 KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA Rinnekoti-Säätiö Rinnekodintie, 98 Espoo etunimi.sukunimi@rinnekoti.fi (9) 855 (6) Kyselyn perustiedot

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri. Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri syksy 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 13.9.2011 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2011 13.9.2011

Lisätiedot

Kasvupalvelut / TE-palvelut

Kasvupalvelut / TE-palvelut Kasvupalvelut / TE-palvelut Maakuntauudistus, Kanta-Häme 1 Vaikuttavuus, poliittinen ohjaus Mitä halutaan tapahtuvan? Kasvua ja hyvinvointia koko Suomeen Korkea työllisyysaste Yritysten kasvu, kestävä

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Tilastoja sote-alan markkinoista

Tilastoja sote-alan markkinoista Tilastoja sote-alan markkinoista Helsinki 15.6.2017 Eduskunta, talousvaliokunta Aino Närkki 13.6.2017 Sosiaalipalvelualan tuotos ja osuus palvelutuotannosta tuottajittain 2000-2015 Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä VoimaNainen 2020-hankkeen naisyrittäjien työhyvinvointi ja liiketoimintakäytännöt - Tulosyhteenveto hankkeen 1. kyselystä Helena Palmgren, kehittämispäällikkö 2 Naisyrittäjien työhyvinvointi?

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Faktaa työhyvinvoinnista, johtamisesta ja muutoksesta SOTE-sektorilla

Faktaa työhyvinvoinnista, johtamisesta ja muutoksesta SOTE-sektorilla Faktaa työhyvinvoinnista, johtamisesta ja muutoksesta SOTE-sektorilla Riitta Sauni, dos., lääkintöneuvos STM työsuojeluosasto 1 17.5.2017 2 17.5.2017 3 17.5.2017 Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=3668) Pohjois-Karjala (n=129) Joensuun seutu (n=57) Keski-Karjala (n=35) -8-7 -9-9 Pielisen Karjala (n=37) -3-2 -1 1 2 3 4

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI Kick off 27.3.2017 ELY Areena Yksikön päällikkö Maija Saari TYÖVOIMAKOULUTUS LUKUINA 1 (2) VUOSI TYÖVOIMAKOULUTUS/ HENKILÖT KOULUTUSPÄIVÄT 2013 3336 232 563 2014 3306 272 719

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014 TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 7..4 Sisällys Toimialojen vertailu keskiarvoittain Asiantuntijapalvelut Kauppa ja matkailu Kiinteistö- ja jätehuolto Prosessiteollisuus ja automaatio Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Keski-Suomi Teollisuus (D) - - - - 13 12 12 12 Rakentaminen (F) - - - - 13 12 13 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus Asiakkaat ja Palvelut

Toiminta-ajatus Asiakkaat ja Palvelut Toiminta-ajatus Asiakkaat ja Palvelut TOIMINTA-AJATUS Mäntän Palvelukoti tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista ja tuettua asumista eriikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä jatkokuntoutusta

Lisätiedot