Sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja työvoimatarvekyselyn tuloksia. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja työvoimatarvekyselyn tuloksia. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja työvoimatarvekyselyn tuloksia Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

2 Yleistä TäsmäProto-hanke on toteuttanut sosiaali- ja terveysalaa koskevan yrityskyselyn Pohjois-Karjalan alueella tammi-maaliskuussa Sosiaali- ja terveysalaan lukeutuvat tässä selvityksessä toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaiset toimialaluokat: 86 Terveyspalvelut, 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut ja 88 Sosiaalihuollon avopalvelut. Kyselyn aineisto muodostui 208 yrityksen tai yhdistyksen haastatteluista. Kyselyn vastausprosentti oli 36 %. Haastatellut toimipaikat edustavat 36 % alueen sosiaali- ja terveysalan toimipaikoista. Pohjois-Karjalassa oli 574 sosiaali- ja terveysalan toimipaikkaa vuonna 2011 (Lähde: Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri TOL2008. Toimiala Online).

3 Yleistä Kysely toteutettiin haastattelemalla yrityksiä niiden osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista sekä kehittämis- ja koulutustarpeista. Yrityksiltä tiedusteltiin myös niiden näkemyksiä toimialan muutoksista ja suhdannetilanteesta. Lisäksi selvitettiin yritysten verkostoitumista, henkilöstön ikärakennetta, henkilöstön rekrytointiin ja yritysten omistusjärjestelyihin liittyviä asioita. Valtaosa vastaajista eli lähes 81 % oli yksinyrittäjiä. Yli 60 %:lla yrityksistä henkilöstömäärä oli alle 5 henkilöä (N=40). Henkilöstön keskeisimpiä ammattinimikkeitä olivat lähihoitaja, fysioterapeutti, hieroja, sairaanhoitaja, lastenhoitaja (yhteensä 33 mainintaa, N=40).

4 Yleistä Osaamisen kehittämisstrategia tai koulutussuunnitelma oli kolmanneksella yrityksistä. Ulkopuolista apua strategian tai suunnitelman tekemiseen ilmoitti tarvitsevansa kolme yritystä. Lähes puolella yrityksistä oli jonkinlaisia henkilöstön ja / tai yrityksen johdon kehittämistarpeita. Kiinnostavimmaksi koulutusmuodoksi koettiin niin henkilöstön kuin johdon koulutusten osalta lyhyet, esim. 1-2 pv, kestävät koulutukset. Henkilöstön kouluttamiseksi useita mainintoja saivat myös teoriaopintoja ja työssä tapahtuvaa kehittämistä sisältävät koulutukset sekä tutkintoon johtavat koulutukset. Verkostokoulutuksista oli kiinnostunut 60 % TA-yrityksistä ja 40 % yksinyrittäjistä.

5 Yleistä Yritysten henkilöstöstä alle 30-vuotiaita oli 28 % ja yli 55-vuotiaita oli 14 %. Arviolta 5 % henkilöstöstä oli jäämässä eläkkeelle kahden vuoden sisällä haastatteluhetkestä (N=40). Yrityksistä 80 % arvioi henkilöstömääränsä pysyvän samana vuosien aikana. Ajankohtaisista rekrytointitarpeista tai rekrytointiin liittyvistä ongelmista ilmoitti vain alle 10 % vastanneista yrityksistä (N=208). Yli 60 %:lla yrityksistä henkilöstömäärä oli alle 5 henkilöä (N=40). Henkilöstön keskeisimpiä ammattinimikkeitä olivat lähihoitaja, fysioterapeutti, hieroja, sairaanhoitaja, lastenhoitaja (yhteensä 33 mainintaa, N=40).

6 Yleistä Kysely toteutettiin haastattelemalla yrityksiä niiden osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista sekä kehittämis- ja koulutustarpeista. Yrityksiltä tiedusteltiin myös niiden näkemyksiä toimialan muutoksista ja suhdannetilanteesta. Lisäksi selvitettiin yritysten verkostoitumista, henkilöstön ikärakennetta, henkilöstön rekrytointiin ja omistusjärjestelyihin liittyviä asioita. Valtaosa vastaajista eli 80 % oli yksinyrittäjiä. Tulevaisuutta suunniteltiin vähintään kerran vuodessa 70 % yrityksistä. Reilu kolmannes yrittäjistä teki suunnitelmia tulevasta vähintään viikoittain. 75 % yrityksistä oli joko vuosina 2012 tai 2013 päivitetty liiketoimintasuunnitelma.

7 Puhelinhaastattelut Kuva 1. Otokseen valittujen yrityksen vastaaminen haastatteluun (N=580). Yrityksen vastaaminen Yritys suostui haastatteluun 213 Yritys kieltäytyi haastattelusta 89 Yritystä ei tavoitettu 278 Haastatteluun suostuneista yrityksistä viisi suljettiin pois aineistosta, koska vastaaja edusti otannan ulkopuolista toimialaa tai yritys ei toiminut Pohjois-Karjalan alueella.

8 Yksinyrittäjyys Kuva 2. Yksinyrittäjien määrä haastatelluista sosiaali- ja terveysalan yrityksistä (N=208). Oletteko yksinyrittäjä? Kyllä 168 En 40

9 Puhelinhaastattelut Kuva 3. Sosiaali- ja terveysalan yrityksen vastaaminen Pohjois-Karjalassa seutukunnittain (N=208). 250 Vastaajat seutukunnittain TA-yrityksiä 100 Yksinyrittäjiä Yhteensä Joensuun seutu Keski-Karjala Pielisen Karjala 40 Yhteensä

10 Toimialat Taulukko 1. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kuvaukset omasta toiminnastaan (N=208). Terveyspalvelut (86) Sosiaalihuollon laitospalvelut (87) Sosiaalihuollon avopalvelut (88) Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä (Q) Yrityksiä yhteensä

11 Kokonaisliikevaihto Kuva 4. Haastateltujen yritysten kokonaisliikevaihto vuonna 2012 (N=208). Mikä oli yrityksen kokonaisliikevaihto vuonna < yli alle 1 milj. 4 1 milj. 5 milj. 3 > 5 milj. 0

12 Henkilöstömäärä Taulukko 2. Haastatellut sosiaali- ja terveysalan TA-yritykset kokoluokittain ja toimialoittain haastatteluhetkellä (N=40). Henkilöstön määrä Yritykset Terveyspalvelut (86) Yritykset Sos. huollon laitospalvelut (87) Yritykset Sos. huollon avopalvelut (88) Henkilöstöä yhteensä Yrityksiä yhteensä , Yrityksiä 15 / Henkilöstöä 48 Yrityksiä14 / Henkilöstöä 86 Yrityksiä 11 / Henkilöstöä 46,5 180,5 40

13 Henkilöstön ikäjakauma Kuva 5. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten henkilöstön ikäjakauma haastatteluhetkellä (N=40). 30 (14 %) 11 (5 %) 44 (28 %) Alle 30-vuotiaita vuotiaita Yli 55-vuotiaita 95,5 (53 %) Arvio eläkkeelle kahden vuoden sisällä siirtyvistä.

14 Keskeiset ammattinimikkeet Kuva 6. Henkilöstön keskeiset ammattinimikkeet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä haastatteluhetkellä (N=42). Mitkä ovat henkilöstönne keskeisimpiä ammattinimikkeitä? Lähihoitaja Hieroja Lastenhoitaja Lastentarhanopettaja Psykologi Sosionomi Erikoislääkäri Hanketyöntekijä Kehitysvammaohjaaja Kotitalousapulainen Koulutusvalmentaja Lasten päivähoitaja Perhekodin vanhemmat Psyk. Sairaanhoitaja Ravintopalvelutyöntekijä Siivooja Taloussihteeri Toiminnanjohtaja Toimintaterapeutti Työhönvalmentaja Mainintojen määrä

15 Henkilöstömäärän kehitys Kuva 7.Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten arvio henkilöstömäärän kehityksestä vuosina (N=208). Arvioi henkilöstön määrän kehitystä seuraavan kolmen vuoden kuluessa Lisääntyy 31 Vähentyy 8 Pysyy samana 169 Yksinyrittäjistä 116 arvioi henkilöstömäärän kasvavan. Yrityksessä on saattanut olla sekä lisäyksiä että vähennyksiä.

16 Rekrytointi Kuva 8. Ajankohtaiset rekrytointiongelmat haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko yrityksessänne ajankohtaisia rekrytointiongelmia? Kyllä 15 Ei 193

17 Rekrytointitarpeet ja niihin liittyvät haasteet Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten rekrytointitarpeet ja niihin liittyvät haasteet haastatteluhetkellä ( N=14). 1. Rekrytointitarpeet Fysioterapeutit, hammashoitajat, kotipalvelutyöntekijät, kotitalousyrittäjä, lastentarhanopettaja, psykologi, sosionomi (8 mainintaa). 2. Rekrytoinnin haasteet Sijaisuudet: äitiyslomat, keikkatyöntekijät, kesätyöntekijät, ruokapalveluntuottaja (4 mainintaa), Pulaa hammashoitajista ja kotityöpalvelun ammattitutkinnon omaavista työntekijöistä (yhteensä 2 mainintaa), Puolison palkkaaminen yritykseen (1 maininta), Luotettavien ja hyvien työntekijöiden saaminen (2 mainintaa), Psykologien rekrytointi hankalaa erityisesti erikoisaloilta kuten neuropsykologia (1 maininta).

18 Muutokset toimialalla Kuva 9.Yritysten toimintaan vaikuttavat toimialan muutokset haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko toimialallanne menossa muutos, joka vaikuttaa yrityksenne toimintatapoihin, osaamistarpeeseen tai yhteistyöverkostoihin? Kyllä 60 Ei 148

19 Yritysten toimintaan vaikuttavat muutostrendit Taulukko 3. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten mainitsemia toimialan muutoksia, jotka vaikuttavat yrityksen toimintatapoihin, osaamistarpeeseen tai yhteistyöverkostoihin (N= 61). Yritysten toimintatapoihin, osaamistarpeeseen tai yhteistyö-verkostoihin vaikuttavat muutokset toimialalla Mainintojen määrä Suunnitellut uudistukset: kunta- ja sote-palvelurakenneuudistukset, KELA-korvauksen rajoittaminen / poistaminen. 12 Lainsäädäntö: palvelusetelien käyttöönotto, kotitalousvähennyksen pieneneminen, arvonlisäveron korotukset, hankintalain mukaisissa kilpailutuksissa yksinyrittäjät ja pienet yrittäjät eivät pärjää suuremmille toimijoille, julkisiin tarjouspyyntöihin vaikea vastata. Jatkuva kehitys: koko ajan pientä muutosta, ala kehittyy myös tieteen ja tekniikan kehittymisen myötä, sähköiset järjestelmät ovat tulleet. Kilpailu kiristyy: ala elää jatkuvasti, paljon uusia yrittäjiä tulossa, koulutusmäärät suuret esim. jalkahoitajat, valmennuspalvelut siirtymässä markkinoilla suuremmille toimijoille Palvelutarpeet: avohoidon painottuminen, GreenCare ja kiinnostus luontaishoitoihin kasvussa, terapiapalvelut kasvussa. Markkinat kasvavat: kysyntä lisääntyy koko ajan, palveluja etsitään aktiivisemmin, muun muassa sairaalat työllistävät. Taloussuhdanne: laskukausi, terapiapalvelujen käyttö vähentynyt, kunta siirtää taloudellisista syistä liian vaikeita lapsia sijaisperheisiin Asiakkaat: vanhusten määrä lisääntyy, veteraanien määrä vähenee. 2 Yhteistyöverkostot: muutokset verkostoissa 2 Verotus: arvonlisäveron nostaminen. 1

20 Oppilaitosyhteistyö (1/2) Kuva 10.Kokemukset oppilaitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko teillä kokemusta yhteistyöstä oppilaitosten kanssa? Kyllä 96 Ei 112

21 Oppilaitosyhteistyö (2/2) Taulukko 4. Oppilaitosyhteistyön muodot haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=96). Oppilaitosyhteistyö Harjoittelu- ja työssäoppiminen yrityksissä: fysioterapeutti-, hieroja-, lähihoitaja-, lasten ja nuorten erikoisammattitutkinto-opiskelijat, ammattikorkeakoulu- ja korkeakouluopiskelijat. Kouluttaminen, luennointi ja opettaminen eri oppilaitoksissa: ammatti- ja aikuisopisto, ammattikorkeakoulu, kansalaisopisto, LUOVI, perusopetus, yliopisto. Oppisopimusopiskelijat Näyttötutkinnot Opinnäytetyöt Muut: asiantuntijapalvelut, hankkeet. 66 mainintaa 29 mainintaa 9 mainintaa 5 mainintaa 2 mainintaa 1 maininta

22 Osaamisen kehittämisstrategia Kuva 11.Osaamisen kehittämisen strategiat tai henkilöstön koulutussuunnitelmat haastatelluissa sosiaalija terveysalan yrityksissä(n=208). Onko yrityksessä osaamisen kehittämisstrategia? (Onko yrityksellä esimerkiksi henkilöstön koulutussuunnitelma?) Ulkopuolista apua osaamisen kehittämisstrategian tai koulutussuunnitelman tekemiseen tarvittiin kolmessa yrityksessä. Ei. 143 Toiset kolme yritystä eivät osanneet sanoa tarvitsevatko he apua strategian tai suunnitelman tekemiseen. Kyllä

23 Yritysten koulutustustarpeet Taulukko 5. Henkilöstön ja yrityksen johdon koulutustarpeet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=49). Henkilöstön koulutustarpeet (yht. 49 mainintaa) Fysioterapia- ja hieronta-ala: faskia, geriatrinen fysioterapia, kalevalainen jäsenkorjaus, kinesioteippaus, manuaalinen terapia, selkäterapeutti, sensorinen integraatio, tuki- ja liikuntaelimet Hoiva-ala: ensiapu, yhteisöhoito, Jalkaterapeutti, jalkojenhoito Kriisityö, sotatraumat Eläinterapia Ryhmäliikunnan ohjaus Muu terapian-alan sekä sosiaali- ja terveysalan lisä- ja täydennyskoulutus Taloushallinto, yritystalous, laatukoulutus, toimistoalan koulutus Johdon koulutustarpeet (yht. 43 mainintaa) Yrityksen taloushallinto ja johtaminen: kirjanpito, verotus, palkanmaksuilmoitukset, johtaminen, tietotekniikka, markkinointi, media, palveluohjaus Akupunktio Fysioterapia, funktionaalisuus, geriatria, sensorinen integraatio, tuki- ja liikuntaelimet, Opettajan pätevyys Psykoterapia Hygieniapassi Vyöhyketerapia Siivoustyönohjaaja

24 Yrityksiä kiinnostavat koulutukset (1/2) Taulukko 6. TA-yrityksiä ja yksinyrittäjiä kiinnostavat koulutukset haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Koulutustarve TA-yritykset Yksinyrittäjät Yhteensä Henkilöstö Johto Lyhyet koulutukset (esim. 1-2 pv) Tutkintoon johtava koulutus Koulutuksesta, jossa on teoriaopintoja sekä työssä tapahtuvaa oppimista ja työn kehittämistä (eli työssäoppimista) Muu koulutus tai kehittäminen Yhteensä

25 Yrityksiä kiinnostavat koulutukset (2/2) Taulukko 6. TA-yrityksiä ja yksinyrittäjiä kiinnostavat koulutusaiheet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N= 34). Kiinnostavat koulutusaiheet Tutkintoon johtava koulutus Eläinavusteisen terapian valmentaja, vyöhyketerapia, siivoustyönohjaaja, akupunktiohoitaja, urheiluhieroja, jalkaterapeutti, taloushallinto, markkinointi, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, manuaalinen selkäterapeutti, valmentajan erikoisammattitutkinto. (1 maininta / koulutus, yht. 12 mainintaa Muu koulutus tai kehittäminen Arviointimenetelmäkoulutus, sopimustekniset asiat, kirjanpito-ohjelmat, jalkahoidon täydentävä koulutus, kinesioteippauksen syventävä koulutus, uudet liikuntamuodot, kauneudenhoitopalvelut, rahoitusasiat, konsultaatio, elämisen taito, mindfullness, ihosairaudet, uudet lääkkeet, diabeetikoiden hoito, verotuskoulutus, ensiapu, kuumakivihieronta, reiki master, akupunktio, rahastonhoitajan koulutus, neurologia, mielenterveyskuntouttaminen. (1 maininta / koulutus, yht. 22 mainintaa) Muita mainintoja Ajankohtaiset koulutukset, oman alaan liittyvät lisä- ja täydennyskoulutukset, koulutukset, hoito-henkilöstön koulutukset, oman alan jatko-opinnot, verkko- ja etäopinnot, alle viikon koulutukset. (yht. 7 mainintaa)

26 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja koulutukset Taulukko 8. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kommentteja yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämisestä / kouluttamisesta (N=184). Yritysten näkemyksiä henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja koulutuksesta Koulutus- / osaamisen kehittämispalveluista on helppo saada tietoa, palvelut on helppo saavuttaa. Koulutus- / osaamisen kehittämispalvelut ovat olleet laadukkaita ja vastanneet odotuksia. Ei tarvetta koulutus- / osaamisenkehittämispalveluihin tällä hetkellä. Koulutus- / osaamisen kehittämispalveluista tai koulutuksen rahoitusvaihtoehdoista on vaikea saada tietoa. Koulutuspalveluiden laatu vaihtelee ei vastaa odotuksia. Koulutuspalvelut ovat kalliita. Muut (koulutus vaativaa, koulutuksesta ei hyötyä, koulutuksessa parhaillaan, koulutustoiveita) 83 mainintaa 36 mainintaa 33 mainintaa 11 mainintaa 5 mainintaa 3 mainintaa 6 mainintaa

27 Yritysten kiinnostus verkostoitumiseen (1/2) Kuva 12.Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kiinnostus verkostoitumiseen muiden yritysten kanssa (N=208). Oletteko kiinnostuneet verkostoitumisesta muiden yritysten kanssa? Ei 98 Kyllä

28 Yritysten kiinnostus verkostoitumiseen (2/2) Taulukko 9.Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kiinnostus verkostoitumiseen muiden yritysten kanssa (N=208). Yrityksiä kiinnostava verkostoituminen Osaamisen, asiantuntemuksen ja tiedon jakaminen Asiakashankinta, palveluohjaus Sijaistaminen Yhteistyön hyödyllisyys Alihankinta Yhteistyö saman alan yritysten kanssa Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa Muut syyt Ei osaa sanoa, ei tietoa 17 mainintaa 15 mainintaa 13 mainintaa 8 mainintaa 6 mainintaa 6 mainintaa 6 mainintaa 5 mainintaa 8 mainintaa

29 Yritysten kiinnostus verkostokoulutuksiin Kuva 13.Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kiinnostus yhteisiin koulutuksiin muiden yritysten kanssa (N=208). Oletteko kiinnostuneet kouluttautumaan yhdessä muiden yritysten kanssa (ns. verkostokoulutuksissa)? Kyllä 92 Ei 116 Verkostokoulutuksista on kiinnostunut: TA-yrityksistä 60 %, Yksinyrittäjistä 40,48 %.

30 Yritysten ehdotuksia verkostokoulutuksista Taulukko 10. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten ehdotuksia verkostokoulutuksista (N=39). Verkostokoulutuksiin liittyvät ideat ja ehdotukset Ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen: Arviointimenetelmät, diabetes, ensiapu, tuki- ja liikuntaelinkoulutukset (OMT, MDT, kinesioteippaus, faskia), jalkojenhoito, vanhustenhoito, erityislasten avustaminen ja ohjaaminen, reiki, jooga, kertaus- ja päivityskoulutukset, muu omaan alaan liittyvä koulutus. Yritystoiminta: Yrityksen perustaminen ja yritystoiminta, taloushallinto, kirjanpito, atk, myynti- ja markkinointi, menestysvalmennus, omavalvontasuunnitelman tekeminen. Koulutusyhteistyö: Kiinnostusta yhteiseen koulutukseen joko yhteiskunnallisen yrityksen / julkisen terveydenhuollon / maahanmuuttajien kanssa toimivan yrityksen kanssa. 24 mainintaa yhteensä 11 mainintaa yhteensä 4 mainintaa yhteensä

31 Yritysten nykyinen verkostoituminen Kuva 14. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten nykyinen verkostoituminen (N=208). Oletteko jo jossain verkostossa tällä hetkellä? Kyllä 108 Ei 100

32 Yritysten nykyiset verkostot Taulukko 12. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten verkostot (N=100). Yritysten verkostoituminen Oman alan ammatillinen yhteistyöverkosto Oman alan ammattijärjestö Muut yritykset Hankeyhteistyö Yrittäjäjärjestöt Jokin muu verkosto Julkiset toimijat 32 mainintaa 28 mainintaa 28 mainintaa 14 mainintaa 12 mainintaa 7 mainintaa 5 mainintaa

33 Yritysten suhdannenäkymät Kuva 15. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten näkemykset toimialan suhdannetilanteesta haastatteluhetkellä ja vuoden päästä haastattelusta (N=208).

34 Tulevaisuuden suunnittelu Kuva 18. Tulevaisuuden suunnittelu haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Miten usein suunnittelette yrityksessä tulevaisuutta?

35 Osaamistarpeiden ennakointi Taulukko 13. Osaamistarpeiden ja niiden muutosten ennakointi haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Miten ennakoitte osaamistarpeita ja niiden muutoksia? Mainintojen määrä Kouluttautumalla, osaamista ylläpitämällä ja kehittämällä 79 Seuraamalla aktiivisesti omaa alaa ja yhteiskuntaa sekä päivittämällä omia tietoja (kirjallisuus, lainsäädäntö, messut) 57 Hyvin vähän tai ei lainkaan ennakointia 44 Ei osaa sanoa tai ei tietoa 24 Asiakkaita havainnoimalla 9 Suunnittelemalla tulevaa, arvioimalla muutostarpeita ja tulevaisuuden näkymiä 8 Arjessa ja työssä esiin tulevien tarpeiden mukaan, työkokemuksen kautta kehittyvä osaaminen 6 Palautteiden avulla (asiakkaat, yhteistyötahot) 6 Verkostojen kautta (kollegat, yhteistyötahot, alihankkijat) 6 Itsearvioinnin kautta (oma osaaminen ja mahdollisuudet uusiin palveluihin, omat voimavarat) 4 Rekrytoinneilla 3 Aivoriihen ja asiantuntijapalvelujen avulla 1 Alan opiskelijat, työharjoittelijat ja vastavalmistuneet tuovat uutta osaamista 1 Kehityskeskusteluissa 1 Mainintoja yhteensä 249

36 Asiakastarpeiden tunnistaminen ja muutosten ennakointi Taulukko 14. Asiakastarpeiden tunnistaminen ja ennakointi haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=210). Miten tunnistatte ja ennakoitte asiakastarpeiden muutoksia? Mainintojen määrä Eos, ei tietoa 42 Asiakaskontaktien kautta, asiakkaita havainnoimalla, asiakasrekisteriä ylläpitämällä ja seuraamalla 41 Palautteiden avulla (asiakkaat, yhteistyötahot) 30 Hyvin vähän tai ei lainkaan ennakointia 29 Toimintaympäristöä ja yhteiskuntaa tarkkailemalla, omaa alaa seuraamalla 28 Yhteistyöverkostojen avulla 14 Kouluttautumalla, työnohjauksen kautta 12 Markkinoiden muutosta seuraamalla (asiakasmäärät, kysyntä / tarjonta) 11 Ei muutosta alalla 8 Tarpeen mukaan, tapauskohtaisesti, arjessa esiin tulevien tilanteiden kautta 7 Ammattitaidon, kokemuksen, intuition tai itsearvioinnin avulla 5 Muutosta ennakoidaan henkilöstön rekrytoinneissa, lomauttamalla tai irtisanomalla 3 Hyvin 2 Pienimuotoiset kokeilut 1 Oma aktiivinen toiminta kentällä 1 Suunnittelun yhteydessä 1 Mainintoja yhteensä 235

37 Liiketoimintasuunnitelmat Kuva 19. Liiketoimintasuunnitelmat haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko yrityksellä ajantasainen kirjallinen liiketoimintasuunnitelma tai vastaava? Kyllä 69 Ei 139

38 Liiketoimintasuunnitelman päivitys Kuva 20. Liiketoimintasuunnitelmien päivitysvuosi haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=77). Kyllä-vastauksen jatkokysymys: Milloin päivitetty viimeksi? Ei osaa sanoa, ei tietoa Vähintään vuosittain

39 Kasvustrategiat Kuva 21. Kasvustrategiat haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko yrityksellä kasvustrategia? Kyllä 28 Ei 180

40 Kehittämistarpeet (1/2) Kuva 22. Kehittämistarpeet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko yrityksessä / organisaatiossa tuotteiden, palveluiden tai laadun kehittämistarpeita? Kyllä 84 Ei 124

41 Kehittämistarpeet (2/2) Taulukko 15. Kehittämistarpeet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=75). Kehittämistarpeet Kouluttautuminen, osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, erikoisosaamisen vahvistaminen Palveluiden ja tuotteiden laatu, laatujärjestelmät Palvelut, palvelutarjonta Ei yksilöityä kehittämistarvetta (jatkuva kehittäminen, tarpeen mukaan tms.) Tuotekehitys Ajan hermolla pysyminen Toiminnan laajentaminen Muut kehittämistarpeet (liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, myynti, omavalvonta, verkkokauppa, itsestä huolehtiminen) 20 mainintaa 20 mainintaa 15 mainintaa 9 mainintaa 5 mainintaa 4 mainintaa 3 mainintaa 11 mainintaa yhteensä

42 Kehittämistarpeiden selvittäminen Kuva 23.Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten avuntarve kehittämistarpeuden selvittämiseen (N=208). Tarvitsetteko apua kehittämistarpeiden selvittämisessä? Kyll ä 25 Ei 183

43 Kehittämistarpeiden rahoittaminen Kuva 24. Kehittämistarpeiden rahoittaminen haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=83). Miten on tarkoitus rahoittaa kehittämistarpeet Oma rahoitus Ei vielä tietoa 16 Laina Kehittämisraha, -tuki, -avustus (esim. Finvera, ELY, Leader) Konsultointiapu (esim. keh.yhtiöt, hankkeet, kollegat) 9 Ei rahoitustarvetta Eos

44 Suunnitellut investoinnit (1/2) Kuva 25. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten investointisuunnitelmat (N=208). Onko yrityksellä investointisuunnitelmia? (Suunnitelmissa tai tavoitteissa olevia investointeja - ei vielä laitettu käytäntöön) Kyllä 49 Ei 159

45 Suunnitellut investoinnit (2/2) Taulukko 16. Suunnitelmissa tai tavoitteissa olevat investoinnit haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=43). Investointisuunnitelmat Laite-, kalusto-, kaluste- ja järjestelmähankinnat Liiketilat Liiketoiminnan laajentaminen Koulutus Remontointi 21 mainintaa 13 mainintaa 5 mainintaa 3 mainintaa 3 mainintaa

46 Menossa olevat tai lähiaikoina toteutuvat investoinnit Kuva 26. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten investoinnit haastatteluhetkellä tai lähitulevaisuudessa (N=208). Kyllä Ei Onko yrityksellä tulossa merkittäviä investointeja? (Menossa olevia tai lähiaikoina toteutuvia investointeja) Liiketilat 9 mainintaa Laite- ja / tai kalustehankinta 6 mainintaa Remontointi 5 mainintaa Liiketoiminnan laajentaminen 2 mainintaa

47 Kansainvälistyminen Kuva 27. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kansainvälistymisuunnitelmat (N=208). Onko yrityksellänne kansainvälistymissuunnitelmia? Kyllä 7 Ei 201 Yritysten suunnitelmissa olevat kansainvälistymisen tavoitteet Venäläisten asiakkaiden tavoittaminen Toiminnan laajentaminen ulkomaille / kv-markkinoille Yhteistyö eri maissa

48 Työorganisaatioon, työhön ja työhyvinvointiin liittyvät kehittämistarpeet Kuva 28. Haastateltujen yritysten työoganisaatioon, työhön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät tarpeet tai suunnitelmat (N=208). Onko yrityksessä työorganisaation johtamiseen / kehittämiseen/ työn kehittämiseen / työhyvinvointiin liittyviä tarpeita tai suunnitelmia? Kehittämisen kohteet yrityksissä Työhyvinvointi 15 mainintaa. Kyllä Ei Työn kehittäminen 2 mainintaa. Johtaminen 2 mainintaa. Muut yhteensä 6 mainintaa. Lisäksi mainittiin yrittäjien hyvinvointiin liittyvinä asioina muun muassa tarve lomaan, vapaapäiviin, liikuntaan ja terveydenhuoltoon, yhteensä 8 mainintaa.

49 Työorganisaatioon, työhön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät tuen tarpeet Taulukko 17. Työoganisaatioon, työhön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät tuen, rahoituksen tms. tarpeet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=38). Työoganisaatioon, työhön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät tuen tarpeet Oma rahoitus Julkinen rahoitustuki Tuki koulutukseen Laitehankinnat Ei tuen tarvetta Vertaistuki Jokin muu tukimuoto Ei osaa sanoa 7 mainintaa 5 mainintaa 3 mainintaa 2 mainintaa 6 mainintaa 2 mainintaa 4 mainintaa 14 mainintaa

50 Yritysten omistusjärjestelyt Kuva 29. Sukupolvenvaihdokseen tai omistusjärjestelyihin liittyvät muutokset haastatelluissa yrityksissä (N=208). Kyllä Ei Onko sukupolvenvaihdos tai omistusjärjestelyt ajankohtaisia lähitulevaisuudessa? Sukupolvenvaihdosta tai omistusjärjestelyjä suunnittelevissa yrityksissä toivottiin asiantuntijapalveluita seuraavissa asioissa: rahoitusjärjestelyt yrityksen arvon määritteleminen yhtiömuodon muuttaminen lisäosakkaat / sijoitukset.

51 Yritysten tyytyväisyys ELY-keskuksen ja TEtoimiston palveluihin (1/3) Taulukko 18 a. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten palaute Pohjois-karjalan ELY-keskukselle ja TE-toimistolle (N=85). Yritysten tyytyväisyys palveluihin Yritykset olivat tyytyväisiä Ely-keskuksen ja TE-toimiston palveluihin. Yhteistyö Ely-keskuksen ja TE-toimiston kanssa oli koettu toimivaksi. Ely-keskukselta saatuun tukeen oltiin tyytyväisiä (yritysrahoitus, koulutustuki) Yhteensä 20 mainintaa 9 mainintaa 6 mainintaa 33 mainintaa

52 Yritysten tyytymättömyys ELY-keskuksen ja TEtoimiston palveluihin (2/3) Taulukko 18 b. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten palaute Pohjois-karjalan ELY-keskukselle ja TE-toimistolle (N=85). Yritysten tyytymättömyys palveluihin Yritykset eivät olleet tyytyväisiä Ely-keskuksen ja TE-toimiston palveluihin. Ely-keskukselta / TE-toimistosta saatuun tukeen ei oltu tyytyväisiä (palkkatuki, starttiraha, yritysrahoitus). ELY-keskuksen ja TE-toimiston palveluista tiedottaminen on ollut puutteellista (palveluja ei tunneta). Kilpailutukset hankalia pienille palveluntuottajille. Palveluntuottajille ei riittävästi tietoa, koulutusta. Aloittavalle yrittäjälle tarjottava koulutus riittämätöntä. Yhteensä 9 mainintaa 3 mainintaa 2 mainintaa 2 mainintaa 1 maininta 1 maininta 18 mainintaa

53 Yritysten kehittämisehdotukset ELY-keskuksen ja TE-toimiston palveluihin (3/3) Taulukko 18 c. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten palaute Pohjois-karjalan ELY-keskukselle ja TE-toimistolle (N=85). Yritysten kehittämisehdotuksia palveluihin Koulutus- ja kehittämistoimintaa enemmän (työvoimakoulutus, ammatillinen osaaminen, liiketoiminta). Tiedottamisen kehittäminen palveluista (koulutus, koulutuksen rahoitus, asiantuntijapalvelut, Elykeskuksen toiminnan näkyvyys). Työvoiman saatavuuden turvaaminen (työvoimapula-alat, nuorten työllistäminen). Henkilökohtaista palvelua enemmän (yrityskohtaisesti nimetty neuvoja, helpompi lähestyttävyys, jälkihoito ). Enemmän yrittäjien huomioimista, erityisesti yksinyrittäjät ja mikroyritykset. Toiminnassa olevien yritysten palvelujen kehittäminen. Yritysten muu tukeminen (yrityskummitoiminta, yritysten vertaistuki). Muut kommentit palvelujen kehittämisestä. Yhteensä 5 mainintaa 6 mainintaa 4 mainintaa 4 mainintaa 3 mainintaa 3 mainintaa 2 mainintaa 8 mainintaa 26 mainintaa

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Venealan työvoima- ja koulutustarveselvitys 2011. Loppuraportti 28.10.2011. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Venealan työvoima- ja koulutustarveselvitys 2011. Loppuraportti 28.10.2011. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Venealan työvoima- ja koulutustarveselvitys 2011 Loppuraportti 28.10.2011 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Venealan työvoima- ja koulutustarveselvitys 2011

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUSTARVE ETELÄ-POHJANMAALLA

MATKAILUALAN KOULUTUSTARVE ETELÄ-POHJANMAALLA MATKAILUALAN KOULUTUSTARVE ETELÄ-POHJANMAALLA Toukokuu 2007 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki Liiketalouden yksikkö, Markkinatutkimuspalvelut SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032 14.10.2005 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MUUTTUVA VARHAISKASVATUS...3 2 MENETELMÄ

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti

Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti Kyselytutkimuksen raportti: Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen

Lisätiedot

Yritysrahoituksen neuvontapalveluiden laatu

Yritysrahoituksen neuvontapalveluiden laatu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Tarja Niemelä Yritysrahoituksen neuvontapalveluiden laatu N:o 204 / 2014 1 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu Pl 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Puh. 040-576

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 LOPPURAPORTTI [LUONNOS] TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 1 Sisällys 1. Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus s.3 2. Selvityksen havainnot s.9 2.1 Tietoturvaklusterin näkökulma s.9

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö Loppuraportti 16.2.2012 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Kari Huotari ja Sinikka Törmä, Referenssi Oy

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE

ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE Hyvis-hankkeessa kerättiin tietoa hyvinvointialan yrityksistä ja niiden tarpeista. Tätä tietoa tarvitaan tulevien toimien kehittämisessä. 2 Elinvoimaa hyvinvointiyrityksille

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot