Sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja työvoimatarvekyselyn tuloksia. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja työvoimatarvekyselyn tuloksia. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja työvoimatarvekyselyn tuloksia Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

2 Yleistä TäsmäProto-hanke on toteuttanut sosiaali- ja terveysalaa koskevan yrityskyselyn Pohjois-Karjalan alueella tammi-maaliskuussa Sosiaali- ja terveysalaan lukeutuvat tässä selvityksessä toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaiset toimialaluokat: 86 Terveyspalvelut, 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut ja 88 Sosiaalihuollon avopalvelut. Kyselyn aineisto muodostui 208 yrityksen tai yhdistyksen haastatteluista. Kyselyn vastausprosentti oli 36 %. Haastatellut toimipaikat edustavat 36 % alueen sosiaali- ja terveysalan toimipaikoista. Pohjois-Karjalassa oli 574 sosiaali- ja terveysalan toimipaikkaa vuonna 2011 (Lähde: Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri TOL2008. Toimiala Online).

3 Yleistä Kysely toteutettiin haastattelemalla yrityksiä niiden osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista sekä kehittämis- ja koulutustarpeista. Yrityksiltä tiedusteltiin myös niiden näkemyksiä toimialan muutoksista ja suhdannetilanteesta. Lisäksi selvitettiin yritysten verkostoitumista, henkilöstön ikärakennetta, henkilöstön rekrytointiin ja yritysten omistusjärjestelyihin liittyviä asioita. Valtaosa vastaajista eli lähes 81 % oli yksinyrittäjiä. Yli 60 %:lla yrityksistä henkilöstömäärä oli alle 5 henkilöä (N=40). Henkilöstön keskeisimpiä ammattinimikkeitä olivat lähihoitaja, fysioterapeutti, hieroja, sairaanhoitaja, lastenhoitaja (yhteensä 33 mainintaa, N=40).

4 Yleistä Osaamisen kehittämisstrategia tai koulutussuunnitelma oli kolmanneksella yrityksistä. Ulkopuolista apua strategian tai suunnitelman tekemiseen ilmoitti tarvitsevansa kolme yritystä. Lähes puolella yrityksistä oli jonkinlaisia henkilöstön ja / tai yrityksen johdon kehittämistarpeita. Kiinnostavimmaksi koulutusmuodoksi koettiin niin henkilöstön kuin johdon koulutusten osalta lyhyet, esim. 1-2 pv, kestävät koulutukset. Henkilöstön kouluttamiseksi useita mainintoja saivat myös teoriaopintoja ja työssä tapahtuvaa kehittämistä sisältävät koulutukset sekä tutkintoon johtavat koulutukset. Verkostokoulutuksista oli kiinnostunut 60 % TA-yrityksistä ja 40 % yksinyrittäjistä.

5 Yleistä Yritysten henkilöstöstä alle 30-vuotiaita oli 28 % ja yli 55-vuotiaita oli 14 %. Arviolta 5 % henkilöstöstä oli jäämässä eläkkeelle kahden vuoden sisällä haastatteluhetkestä (N=40). Yrityksistä 80 % arvioi henkilöstömääränsä pysyvän samana vuosien aikana. Ajankohtaisista rekrytointitarpeista tai rekrytointiin liittyvistä ongelmista ilmoitti vain alle 10 % vastanneista yrityksistä (N=208). Yli 60 %:lla yrityksistä henkilöstömäärä oli alle 5 henkilöä (N=40). Henkilöstön keskeisimpiä ammattinimikkeitä olivat lähihoitaja, fysioterapeutti, hieroja, sairaanhoitaja, lastenhoitaja (yhteensä 33 mainintaa, N=40).

6 Yleistä Kysely toteutettiin haastattelemalla yrityksiä niiden osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista sekä kehittämis- ja koulutustarpeista. Yrityksiltä tiedusteltiin myös niiden näkemyksiä toimialan muutoksista ja suhdannetilanteesta. Lisäksi selvitettiin yritysten verkostoitumista, henkilöstön ikärakennetta, henkilöstön rekrytointiin ja omistusjärjestelyihin liittyviä asioita. Valtaosa vastaajista eli 80 % oli yksinyrittäjiä. Tulevaisuutta suunniteltiin vähintään kerran vuodessa 70 % yrityksistä. Reilu kolmannes yrittäjistä teki suunnitelmia tulevasta vähintään viikoittain. 75 % yrityksistä oli joko vuosina 2012 tai 2013 päivitetty liiketoimintasuunnitelma.

7 Puhelinhaastattelut Kuva 1. Otokseen valittujen yrityksen vastaaminen haastatteluun (N=580). Yrityksen vastaaminen Yritys suostui haastatteluun 213 Yritys kieltäytyi haastattelusta 89 Yritystä ei tavoitettu 278 Haastatteluun suostuneista yrityksistä viisi suljettiin pois aineistosta, koska vastaaja edusti otannan ulkopuolista toimialaa tai yritys ei toiminut Pohjois-Karjalan alueella.

8 Yksinyrittäjyys Kuva 2. Yksinyrittäjien määrä haastatelluista sosiaali- ja terveysalan yrityksistä (N=208). Oletteko yksinyrittäjä? Kyllä 168 En 40

9 Puhelinhaastattelut Kuva 3. Sosiaali- ja terveysalan yrityksen vastaaminen Pohjois-Karjalassa seutukunnittain (N=208). 250 Vastaajat seutukunnittain TA-yrityksiä 100 Yksinyrittäjiä Yhteensä Joensuun seutu Keski-Karjala Pielisen Karjala 40 Yhteensä

10 Toimialat Taulukko 1. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kuvaukset omasta toiminnastaan (N=208). Terveyspalvelut (86) Sosiaalihuollon laitospalvelut (87) Sosiaalihuollon avopalvelut (88) Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä (Q) Yrityksiä yhteensä

11 Kokonaisliikevaihto Kuva 4. Haastateltujen yritysten kokonaisliikevaihto vuonna 2012 (N=208). Mikä oli yrityksen kokonaisliikevaihto vuonna < yli alle 1 milj. 4 1 milj. 5 milj. 3 > 5 milj. 0

12 Henkilöstömäärä Taulukko 2. Haastatellut sosiaali- ja terveysalan TA-yritykset kokoluokittain ja toimialoittain haastatteluhetkellä (N=40). Henkilöstön määrä Yritykset Terveyspalvelut (86) Yritykset Sos. huollon laitospalvelut (87) Yritykset Sos. huollon avopalvelut (88) Henkilöstöä yhteensä Yrityksiä yhteensä , Yrityksiä 15 / Henkilöstöä 48 Yrityksiä14 / Henkilöstöä 86 Yrityksiä 11 / Henkilöstöä 46,5 180,5 40

13 Henkilöstön ikäjakauma Kuva 5. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten henkilöstön ikäjakauma haastatteluhetkellä (N=40). 30 (14 %) 11 (5 %) 44 (28 %) Alle 30-vuotiaita vuotiaita Yli 55-vuotiaita 95,5 (53 %) Arvio eläkkeelle kahden vuoden sisällä siirtyvistä.

14 Keskeiset ammattinimikkeet Kuva 6. Henkilöstön keskeiset ammattinimikkeet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä haastatteluhetkellä (N=42). Mitkä ovat henkilöstönne keskeisimpiä ammattinimikkeitä? Lähihoitaja Hieroja Lastenhoitaja Lastentarhanopettaja Psykologi Sosionomi Erikoislääkäri Hanketyöntekijä Kehitysvammaohjaaja Kotitalousapulainen Koulutusvalmentaja Lasten päivähoitaja Perhekodin vanhemmat Psyk. Sairaanhoitaja Ravintopalvelutyöntekijä Siivooja Taloussihteeri Toiminnanjohtaja Toimintaterapeutti Työhönvalmentaja Mainintojen määrä

15 Henkilöstömäärän kehitys Kuva 7.Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten arvio henkilöstömäärän kehityksestä vuosina (N=208). Arvioi henkilöstön määrän kehitystä seuraavan kolmen vuoden kuluessa Lisääntyy 31 Vähentyy 8 Pysyy samana 169 Yksinyrittäjistä 116 arvioi henkilöstömäärän kasvavan. Yrityksessä on saattanut olla sekä lisäyksiä että vähennyksiä.

16 Rekrytointi Kuva 8. Ajankohtaiset rekrytointiongelmat haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko yrityksessänne ajankohtaisia rekrytointiongelmia? Kyllä 15 Ei 193

17 Rekrytointitarpeet ja niihin liittyvät haasteet Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten rekrytointitarpeet ja niihin liittyvät haasteet haastatteluhetkellä ( N=14). 1. Rekrytointitarpeet Fysioterapeutit, hammashoitajat, kotipalvelutyöntekijät, kotitalousyrittäjä, lastentarhanopettaja, psykologi, sosionomi (8 mainintaa). 2. Rekrytoinnin haasteet Sijaisuudet: äitiyslomat, keikkatyöntekijät, kesätyöntekijät, ruokapalveluntuottaja (4 mainintaa), Pulaa hammashoitajista ja kotityöpalvelun ammattitutkinnon omaavista työntekijöistä (yhteensä 2 mainintaa), Puolison palkkaaminen yritykseen (1 maininta), Luotettavien ja hyvien työntekijöiden saaminen (2 mainintaa), Psykologien rekrytointi hankalaa erityisesti erikoisaloilta kuten neuropsykologia (1 maininta).

18 Muutokset toimialalla Kuva 9.Yritysten toimintaan vaikuttavat toimialan muutokset haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko toimialallanne menossa muutos, joka vaikuttaa yrityksenne toimintatapoihin, osaamistarpeeseen tai yhteistyöverkostoihin? Kyllä 60 Ei 148

19 Yritysten toimintaan vaikuttavat muutostrendit Taulukko 3. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten mainitsemia toimialan muutoksia, jotka vaikuttavat yrityksen toimintatapoihin, osaamistarpeeseen tai yhteistyöverkostoihin (N= 61). Yritysten toimintatapoihin, osaamistarpeeseen tai yhteistyö-verkostoihin vaikuttavat muutokset toimialalla Mainintojen määrä Suunnitellut uudistukset: kunta- ja sote-palvelurakenneuudistukset, KELA-korvauksen rajoittaminen / poistaminen. 12 Lainsäädäntö: palvelusetelien käyttöönotto, kotitalousvähennyksen pieneneminen, arvonlisäveron korotukset, hankintalain mukaisissa kilpailutuksissa yksinyrittäjät ja pienet yrittäjät eivät pärjää suuremmille toimijoille, julkisiin tarjouspyyntöihin vaikea vastata. Jatkuva kehitys: koko ajan pientä muutosta, ala kehittyy myös tieteen ja tekniikan kehittymisen myötä, sähköiset järjestelmät ovat tulleet. Kilpailu kiristyy: ala elää jatkuvasti, paljon uusia yrittäjiä tulossa, koulutusmäärät suuret esim. jalkahoitajat, valmennuspalvelut siirtymässä markkinoilla suuremmille toimijoille Palvelutarpeet: avohoidon painottuminen, GreenCare ja kiinnostus luontaishoitoihin kasvussa, terapiapalvelut kasvussa. Markkinat kasvavat: kysyntä lisääntyy koko ajan, palveluja etsitään aktiivisemmin, muun muassa sairaalat työllistävät. Taloussuhdanne: laskukausi, terapiapalvelujen käyttö vähentynyt, kunta siirtää taloudellisista syistä liian vaikeita lapsia sijaisperheisiin Asiakkaat: vanhusten määrä lisääntyy, veteraanien määrä vähenee. 2 Yhteistyöverkostot: muutokset verkostoissa 2 Verotus: arvonlisäveron nostaminen. 1

20 Oppilaitosyhteistyö (1/2) Kuva 10.Kokemukset oppilaitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko teillä kokemusta yhteistyöstä oppilaitosten kanssa? Kyllä 96 Ei 112

21 Oppilaitosyhteistyö (2/2) Taulukko 4. Oppilaitosyhteistyön muodot haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=96). Oppilaitosyhteistyö Harjoittelu- ja työssäoppiminen yrityksissä: fysioterapeutti-, hieroja-, lähihoitaja-, lasten ja nuorten erikoisammattitutkinto-opiskelijat, ammattikorkeakoulu- ja korkeakouluopiskelijat. Kouluttaminen, luennointi ja opettaminen eri oppilaitoksissa: ammatti- ja aikuisopisto, ammattikorkeakoulu, kansalaisopisto, LUOVI, perusopetus, yliopisto. Oppisopimusopiskelijat Näyttötutkinnot Opinnäytetyöt Muut: asiantuntijapalvelut, hankkeet. 66 mainintaa 29 mainintaa 9 mainintaa 5 mainintaa 2 mainintaa 1 maininta

22 Osaamisen kehittämisstrategia Kuva 11.Osaamisen kehittämisen strategiat tai henkilöstön koulutussuunnitelmat haastatelluissa sosiaalija terveysalan yrityksissä(n=208). Onko yrityksessä osaamisen kehittämisstrategia? (Onko yrityksellä esimerkiksi henkilöstön koulutussuunnitelma?) Ulkopuolista apua osaamisen kehittämisstrategian tai koulutussuunnitelman tekemiseen tarvittiin kolmessa yrityksessä. Ei. 143 Toiset kolme yritystä eivät osanneet sanoa tarvitsevatko he apua strategian tai suunnitelman tekemiseen. Kyllä

23 Yritysten koulutustustarpeet Taulukko 5. Henkilöstön ja yrityksen johdon koulutustarpeet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=49). Henkilöstön koulutustarpeet (yht. 49 mainintaa) Fysioterapia- ja hieronta-ala: faskia, geriatrinen fysioterapia, kalevalainen jäsenkorjaus, kinesioteippaus, manuaalinen terapia, selkäterapeutti, sensorinen integraatio, tuki- ja liikuntaelimet Hoiva-ala: ensiapu, yhteisöhoito, Jalkaterapeutti, jalkojenhoito Kriisityö, sotatraumat Eläinterapia Ryhmäliikunnan ohjaus Muu terapian-alan sekä sosiaali- ja terveysalan lisä- ja täydennyskoulutus Taloushallinto, yritystalous, laatukoulutus, toimistoalan koulutus Johdon koulutustarpeet (yht. 43 mainintaa) Yrityksen taloushallinto ja johtaminen: kirjanpito, verotus, palkanmaksuilmoitukset, johtaminen, tietotekniikka, markkinointi, media, palveluohjaus Akupunktio Fysioterapia, funktionaalisuus, geriatria, sensorinen integraatio, tuki- ja liikuntaelimet, Opettajan pätevyys Psykoterapia Hygieniapassi Vyöhyketerapia Siivoustyönohjaaja

24 Yrityksiä kiinnostavat koulutukset (1/2) Taulukko 6. TA-yrityksiä ja yksinyrittäjiä kiinnostavat koulutukset haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Koulutustarve TA-yritykset Yksinyrittäjät Yhteensä Henkilöstö Johto Lyhyet koulutukset (esim. 1-2 pv) Tutkintoon johtava koulutus Koulutuksesta, jossa on teoriaopintoja sekä työssä tapahtuvaa oppimista ja työn kehittämistä (eli työssäoppimista) Muu koulutus tai kehittäminen Yhteensä

25 Yrityksiä kiinnostavat koulutukset (2/2) Taulukko 6. TA-yrityksiä ja yksinyrittäjiä kiinnostavat koulutusaiheet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N= 34). Kiinnostavat koulutusaiheet Tutkintoon johtava koulutus Eläinavusteisen terapian valmentaja, vyöhyketerapia, siivoustyönohjaaja, akupunktiohoitaja, urheiluhieroja, jalkaterapeutti, taloushallinto, markkinointi, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, manuaalinen selkäterapeutti, valmentajan erikoisammattitutkinto. (1 maininta / koulutus, yht. 12 mainintaa Muu koulutus tai kehittäminen Arviointimenetelmäkoulutus, sopimustekniset asiat, kirjanpito-ohjelmat, jalkahoidon täydentävä koulutus, kinesioteippauksen syventävä koulutus, uudet liikuntamuodot, kauneudenhoitopalvelut, rahoitusasiat, konsultaatio, elämisen taito, mindfullness, ihosairaudet, uudet lääkkeet, diabeetikoiden hoito, verotuskoulutus, ensiapu, kuumakivihieronta, reiki master, akupunktio, rahastonhoitajan koulutus, neurologia, mielenterveyskuntouttaminen. (1 maininta / koulutus, yht. 22 mainintaa) Muita mainintoja Ajankohtaiset koulutukset, oman alaan liittyvät lisä- ja täydennyskoulutukset, koulutukset, hoito-henkilöstön koulutukset, oman alan jatko-opinnot, verkko- ja etäopinnot, alle viikon koulutukset. (yht. 7 mainintaa)

26 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja koulutukset Taulukko 8. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kommentteja yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämisestä / kouluttamisesta (N=184). Yritysten näkemyksiä henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja koulutuksesta Koulutus- / osaamisen kehittämispalveluista on helppo saada tietoa, palvelut on helppo saavuttaa. Koulutus- / osaamisen kehittämispalvelut ovat olleet laadukkaita ja vastanneet odotuksia. Ei tarvetta koulutus- / osaamisenkehittämispalveluihin tällä hetkellä. Koulutus- / osaamisen kehittämispalveluista tai koulutuksen rahoitusvaihtoehdoista on vaikea saada tietoa. Koulutuspalveluiden laatu vaihtelee ei vastaa odotuksia. Koulutuspalvelut ovat kalliita. Muut (koulutus vaativaa, koulutuksesta ei hyötyä, koulutuksessa parhaillaan, koulutustoiveita) 83 mainintaa 36 mainintaa 33 mainintaa 11 mainintaa 5 mainintaa 3 mainintaa 6 mainintaa

27 Yritysten kiinnostus verkostoitumiseen (1/2) Kuva 12.Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kiinnostus verkostoitumiseen muiden yritysten kanssa (N=208). Oletteko kiinnostuneet verkostoitumisesta muiden yritysten kanssa? Ei 98 Kyllä

28 Yritysten kiinnostus verkostoitumiseen (2/2) Taulukko 9.Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kiinnostus verkostoitumiseen muiden yritysten kanssa (N=208). Yrityksiä kiinnostava verkostoituminen Osaamisen, asiantuntemuksen ja tiedon jakaminen Asiakashankinta, palveluohjaus Sijaistaminen Yhteistyön hyödyllisyys Alihankinta Yhteistyö saman alan yritysten kanssa Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa Muut syyt Ei osaa sanoa, ei tietoa 17 mainintaa 15 mainintaa 13 mainintaa 8 mainintaa 6 mainintaa 6 mainintaa 6 mainintaa 5 mainintaa 8 mainintaa

29 Yritysten kiinnostus verkostokoulutuksiin Kuva 13.Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kiinnostus yhteisiin koulutuksiin muiden yritysten kanssa (N=208). Oletteko kiinnostuneet kouluttautumaan yhdessä muiden yritysten kanssa (ns. verkostokoulutuksissa)? Kyllä 92 Ei 116 Verkostokoulutuksista on kiinnostunut: TA-yrityksistä 60 %, Yksinyrittäjistä 40,48 %.

30 Yritysten ehdotuksia verkostokoulutuksista Taulukko 10. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten ehdotuksia verkostokoulutuksista (N=39). Verkostokoulutuksiin liittyvät ideat ja ehdotukset Ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen: Arviointimenetelmät, diabetes, ensiapu, tuki- ja liikuntaelinkoulutukset (OMT, MDT, kinesioteippaus, faskia), jalkojenhoito, vanhustenhoito, erityislasten avustaminen ja ohjaaminen, reiki, jooga, kertaus- ja päivityskoulutukset, muu omaan alaan liittyvä koulutus. Yritystoiminta: Yrityksen perustaminen ja yritystoiminta, taloushallinto, kirjanpito, atk, myynti- ja markkinointi, menestysvalmennus, omavalvontasuunnitelman tekeminen. Koulutusyhteistyö: Kiinnostusta yhteiseen koulutukseen joko yhteiskunnallisen yrityksen / julkisen terveydenhuollon / maahanmuuttajien kanssa toimivan yrityksen kanssa. 24 mainintaa yhteensä 11 mainintaa yhteensä 4 mainintaa yhteensä

31 Yritysten nykyinen verkostoituminen Kuva 14. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten nykyinen verkostoituminen (N=208). Oletteko jo jossain verkostossa tällä hetkellä? Kyllä 108 Ei 100

32 Yritysten nykyiset verkostot Taulukko 12. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten verkostot (N=100). Yritysten verkostoituminen Oman alan ammatillinen yhteistyöverkosto Oman alan ammattijärjestö Muut yritykset Hankeyhteistyö Yrittäjäjärjestöt Jokin muu verkosto Julkiset toimijat 32 mainintaa 28 mainintaa 28 mainintaa 14 mainintaa 12 mainintaa 7 mainintaa 5 mainintaa

33 Yritysten suhdannenäkymät Kuva 15. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten näkemykset toimialan suhdannetilanteesta haastatteluhetkellä ja vuoden päästä haastattelusta (N=208).

34 Tulevaisuuden suunnittelu Kuva 18. Tulevaisuuden suunnittelu haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Miten usein suunnittelette yrityksessä tulevaisuutta?

35 Osaamistarpeiden ennakointi Taulukko 13. Osaamistarpeiden ja niiden muutosten ennakointi haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Miten ennakoitte osaamistarpeita ja niiden muutoksia? Mainintojen määrä Kouluttautumalla, osaamista ylläpitämällä ja kehittämällä 79 Seuraamalla aktiivisesti omaa alaa ja yhteiskuntaa sekä päivittämällä omia tietoja (kirjallisuus, lainsäädäntö, messut) 57 Hyvin vähän tai ei lainkaan ennakointia 44 Ei osaa sanoa tai ei tietoa 24 Asiakkaita havainnoimalla 9 Suunnittelemalla tulevaa, arvioimalla muutostarpeita ja tulevaisuuden näkymiä 8 Arjessa ja työssä esiin tulevien tarpeiden mukaan, työkokemuksen kautta kehittyvä osaaminen 6 Palautteiden avulla (asiakkaat, yhteistyötahot) 6 Verkostojen kautta (kollegat, yhteistyötahot, alihankkijat) 6 Itsearvioinnin kautta (oma osaaminen ja mahdollisuudet uusiin palveluihin, omat voimavarat) 4 Rekrytoinneilla 3 Aivoriihen ja asiantuntijapalvelujen avulla 1 Alan opiskelijat, työharjoittelijat ja vastavalmistuneet tuovat uutta osaamista 1 Kehityskeskusteluissa 1 Mainintoja yhteensä 249

36 Asiakastarpeiden tunnistaminen ja muutosten ennakointi Taulukko 14. Asiakastarpeiden tunnistaminen ja ennakointi haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=210). Miten tunnistatte ja ennakoitte asiakastarpeiden muutoksia? Mainintojen määrä Eos, ei tietoa 42 Asiakaskontaktien kautta, asiakkaita havainnoimalla, asiakasrekisteriä ylläpitämällä ja seuraamalla 41 Palautteiden avulla (asiakkaat, yhteistyötahot) 30 Hyvin vähän tai ei lainkaan ennakointia 29 Toimintaympäristöä ja yhteiskuntaa tarkkailemalla, omaa alaa seuraamalla 28 Yhteistyöverkostojen avulla 14 Kouluttautumalla, työnohjauksen kautta 12 Markkinoiden muutosta seuraamalla (asiakasmäärät, kysyntä / tarjonta) 11 Ei muutosta alalla 8 Tarpeen mukaan, tapauskohtaisesti, arjessa esiin tulevien tilanteiden kautta 7 Ammattitaidon, kokemuksen, intuition tai itsearvioinnin avulla 5 Muutosta ennakoidaan henkilöstön rekrytoinneissa, lomauttamalla tai irtisanomalla 3 Hyvin 2 Pienimuotoiset kokeilut 1 Oma aktiivinen toiminta kentällä 1 Suunnittelun yhteydessä 1 Mainintoja yhteensä 235

37 Liiketoimintasuunnitelmat Kuva 19. Liiketoimintasuunnitelmat haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko yrityksellä ajantasainen kirjallinen liiketoimintasuunnitelma tai vastaava? Kyllä 69 Ei 139

38 Liiketoimintasuunnitelman päivitys Kuva 20. Liiketoimintasuunnitelmien päivitysvuosi haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=77). Kyllä-vastauksen jatkokysymys: Milloin päivitetty viimeksi? Ei osaa sanoa, ei tietoa Vähintään vuosittain

39 Kasvustrategiat Kuva 21. Kasvustrategiat haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko yrityksellä kasvustrategia? Kyllä 28 Ei 180

40 Kehittämistarpeet (1/2) Kuva 22. Kehittämistarpeet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=208). Onko yrityksessä / organisaatiossa tuotteiden, palveluiden tai laadun kehittämistarpeita? Kyllä 84 Ei 124

41 Kehittämistarpeet (2/2) Taulukko 15. Kehittämistarpeet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=75). Kehittämistarpeet Kouluttautuminen, osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, erikoisosaamisen vahvistaminen Palveluiden ja tuotteiden laatu, laatujärjestelmät Palvelut, palvelutarjonta Ei yksilöityä kehittämistarvetta (jatkuva kehittäminen, tarpeen mukaan tms.) Tuotekehitys Ajan hermolla pysyminen Toiminnan laajentaminen Muut kehittämistarpeet (liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, myynti, omavalvonta, verkkokauppa, itsestä huolehtiminen) 20 mainintaa 20 mainintaa 15 mainintaa 9 mainintaa 5 mainintaa 4 mainintaa 3 mainintaa 11 mainintaa yhteensä

42 Kehittämistarpeiden selvittäminen Kuva 23.Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten avuntarve kehittämistarpeuden selvittämiseen (N=208). Tarvitsetteko apua kehittämistarpeiden selvittämisessä? Kyll ä 25 Ei 183

43 Kehittämistarpeiden rahoittaminen Kuva 24. Kehittämistarpeiden rahoittaminen haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=83). Miten on tarkoitus rahoittaa kehittämistarpeet Oma rahoitus Ei vielä tietoa 16 Laina Kehittämisraha, -tuki, -avustus (esim. Finvera, ELY, Leader) Konsultointiapu (esim. keh.yhtiöt, hankkeet, kollegat) 9 Ei rahoitustarvetta Eos

44 Suunnitellut investoinnit (1/2) Kuva 25. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten investointisuunnitelmat (N=208). Onko yrityksellä investointisuunnitelmia? (Suunnitelmissa tai tavoitteissa olevia investointeja - ei vielä laitettu käytäntöön) Kyllä 49 Ei 159

45 Suunnitellut investoinnit (2/2) Taulukko 16. Suunnitelmissa tai tavoitteissa olevat investoinnit haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=43). Investointisuunnitelmat Laite-, kalusto-, kaluste- ja järjestelmähankinnat Liiketilat Liiketoiminnan laajentaminen Koulutus Remontointi 21 mainintaa 13 mainintaa 5 mainintaa 3 mainintaa 3 mainintaa

46 Menossa olevat tai lähiaikoina toteutuvat investoinnit Kuva 26. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten investoinnit haastatteluhetkellä tai lähitulevaisuudessa (N=208). Kyllä Ei Onko yrityksellä tulossa merkittäviä investointeja? (Menossa olevia tai lähiaikoina toteutuvia investointeja) Liiketilat 9 mainintaa Laite- ja / tai kalustehankinta 6 mainintaa Remontointi 5 mainintaa Liiketoiminnan laajentaminen 2 mainintaa

47 Kansainvälistyminen Kuva 27. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten kansainvälistymisuunnitelmat (N=208). Onko yrityksellänne kansainvälistymissuunnitelmia? Kyllä 7 Ei 201 Yritysten suunnitelmissa olevat kansainvälistymisen tavoitteet Venäläisten asiakkaiden tavoittaminen Toiminnan laajentaminen ulkomaille / kv-markkinoille Yhteistyö eri maissa

48 Työorganisaatioon, työhön ja työhyvinvointiin liittyvät kehittämistarpeet Kuva 28. Haastateltujen yritysten työoganisaatioon, työhön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät tarpeet tai suunnitelmat (N=208). Onko yrityksessä työorganisaation johtamiseen / kehittämiseen/ työn kehittämiseen / työhyvinvointiin liittyviä tarpeita tai suunnitelmia? Kehittämisen kohteet yrityksissä Työhyvinvointi 15 mainintaa. Kyllä Ei Työn kehittäminen 2 mainintaa. Johtaminen 2 mainintaa. Muut yhteensä 6 mainintaa. Lisäksi mainittiin yrittäjien hyvinvointiin liittyvinä asioina muun muassa tarve lomaan, vapaapäiviin, liikuntaan ja terveydenhuoltoon, yhteensä 8 mainintaa.

49 Työorganisaatioon, työhön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät tuen tarpeet Taulukko 17. Työoganisaatioon, työhön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät tuen, rahoituksen tms. tarpeet haastatelluissa sosiaali- ja terveysalan yrityksissä (N=38). Työoganisaatioon, työhön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät tuen tarpeet Oma rahoitus Julkinen rahoitustuki Tuki koulutukseen Laitehankinnat Ei tuen tarvetta Vertaistuki Jokin muu tukimuoto Ei osaa sanoa 7 mainintaa 5 mainintaa 3 mainintaa 2 mainintaa 6 mainintaa 2 mainintaa 4 mainintaa 14 mainintaa

50 Yritysten omistusjärjestelyt Kuva 29. Sukupolvenvaihdokseen tai omistusjärjestelyihin liittyvät muutokset haastatelluissa yrityksissä (N=208). Kyllä Ei Onko sukupolvenvaihdos tai omistusjärjestelyt ajankohtaisia lähitulevaisuudessa? Sukupolvenvaihdosta tai omistusjärjestelyjä suunnittelevissa yrityksissä toivottiin asiantuntijapalveluita seuraavissa asioissa: rahoitusjärjestelyt yrityksen arvon määritteleminen yhtiömuodon muuttaminen lisäosakkaat / sijoitukset.

51 Yritysten tyytyväisyys ELY-keskuksen ja TEtoimiston palveluihin (1/3) Taulukko 18 a. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten palaute Pohjois-karjalan ELY-keskukselle ja TE-toimistolle (N=85). Yritysten tyytyväisyys palveluihin Yritykset olivat tyytyväisiä Ely-keskuksen ja TE-toimiston palveluihin. Yhteistyö Ely-keskuksen ja TE-toimiston kanssa oli koettu toimivaksi. Ely-keskukselta saatuun tukeen oltiin tyytyväisiä (yritysrahoitus, koulutustuki) Yhteensä 20 mainintaa 9 mainintaa 6 mainintaa 33 mainintaa

52 Yritysten tyytymättömyys ELY-keskuksen ja TEtoimiston palveluihin (2/3) Taulukko 18 b. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten palaute Pohjois-karjalan ELY-keskukselle ja TE-toimistolle (N=85). Yritysten tyytymättömyys palveluihin Yritykset eivät olleet tyytyväisiä Ely-keskuksen ja TE-toimiston palveluihin. Ely-keskukselta / TE-toimistosta saatuun tukeen ei oltu tyytyväisiä (palkkatuki, starttiraha, yritysrahoitus). ELY-keskuksen ja TE-toimiston palveluista tiedottaminen on ollut puutteellista (palveluja ei tunneta). Kilpailutukset hankalia pienille palveluntuottajille. Palveluntuottajille ei riittävästi tietoa, koulutusta. Aloittavalle yrittäjälle tarjottava koulutus riittämätöntä. Yhteensä 9 mainintaa 3 mainintaa 2 mainintaa 2 mainintaa 1 maininta 1 maininta 18 mainintaa

53 Yritysten kehittämisehdotukset ELY-keskuksen ja TE-toimiston palveluihin (3/3) Taulukko 18 c. Haastateltujen sosiaali- ja terveysalan yritysten palaute Pohjois-karjalan ELY-keskukselle ja TE-toimistolle (N=85). Yritysten kehittämisehdotuksia palveluihin Koulutus- ja kehittämistoimintaa enemmän (työvoimakoulutus, ammatillinen osaaminen, liiketoiminta). Tiedottamisen kehittäminen palveluista (koulutus, koulutuksen rahoitus, asiantuntijapalvelut, Elykeskuksen toiminnan näkyvyys). Työvoiman saatavuuden turvaaminen (työvoimapula-alat, nuorten työllistäminen). Henkilökohtaista palvelua enemmän (yrityskohtaisesti nimetty neuvoja, helpompi lähestyttävyys, jälkihoito ). Enemmän yrittäjien huomioimista, erityisesti yksinyrittäjät ja mikroyritykset. Toiminnassa olevien yritysten palvelujen kehittäminen. Yritysten muu tukeminen (yrityskummitoiminta, yritysten vertaistuki). Muut kommentit palvelujen kehittämisestä. Yhteensä 5 mainintaa 6 mainintaa 4 mainintaa 4 mainintaa 3 mainintaa 3 mainintaa 2 mainintaa 8 mainintaa 26 mainintaa

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla Osaamisen kehittäminen työpaikoilla 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 0 - -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90 - II/00

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

SILLANRAKENTAJA PROJEKTI. Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015

SILLANRAKENTAJA PROJEKTI. Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015 SILLANRAKENTAJA PROJEKTI Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015 SILLANRAKENTAJA -PROJEKTI LYHYESTI Tekee TE-palveluita tunnetuksi 2500 pk-yrityksille ajalla 1.8.2015 30.6.2016. Kerää tietoa yritysten

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Yleistä Sosiaalialan Yrityksiä noin 3 300 kpl 1 282 kpl vuonna 1999 2 186 kpl vuonna 2004 o Terveyspalveluyrityksiä noin 14 100 kpl

Lisätiedot

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät 16.4.2012 Koulutusjohtaja Heljä Misukka Miten toimintaympäristömme muuttuu yhteiskunnassa? Talouden epävakaus ja

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT n=kaikki vastaajat LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT n=kaikki vastaajat LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Pohjois-Karjala (n=129) 21 2 Keski-Karjala (n=34) 24 Pielisen Karjala (n=35) 2 1 2 3 4

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=328, n=209 6 Joensuun seutu, n=92 3 Keski-Karjala, n=4 6 Pielisen Karjala, n=63 9 0 2 4 6 8 1 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 2016 aikana asioineiden

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala Pk-yritysbarometri, syksy 5 Seuturaportti, Pohjois-Karjala : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=6 Pohjois-Karjala, n= -6 Joensuun seutu, n=5 Keski-Karjala, n=

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Terveyspalvelualan Liiton lausunto kehittämissuunnitelmasta

Terveyspalvelualan Liiton lausunto kehittämissuunnitelmasta Opetus ja kulttuuriministeriö Kirjaamo Eila Rissanen Opetus ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Terveyspalvelualan Liiton lausunto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy AMKE Johdon foorumi Merja Oljakka SOL Palvelut Oy SOL Aurinkokunta Haluamme luoda tarinan, joka vastaa sitä mitä olemme ja tahdomme nyt ja tulevaisuudessa. Sen päähenkilö on SOL moniosaaja, asiakkaalle

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä Henkilöstömäärän muutos 2001 2011 ja 2001 2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä 55 000 50 397 2001 2011 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 43 698 21 017 20 053 16 826 18 500 12 494 10 856 10 2049

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Anne Saarnio-Jokinen Koulutussuunnittelija Faktia OY Eeva-Liisa Breilin Opetusjohtaja HAMK Ammatillinen koulutus ei voi reagoida työelämän

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille Opas työssäoppimisen kehittäjille Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille SISÄLTÖ 1. Työssäoppimisen kehittäminen itsearviointimallin avulla... 3 2. Motiivit ja tavoitteet yhteistyölle

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Aikuiskoulutus uudistuu Veli-Matti Lamppu 1 Työn eetos muuttuu 2 Ihan mikä tahansa on mahdollista 3 L. Gratton: Shift merkittävät globaalit muutosaallot Teknologiakehitys

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnvera sosiaali- ja terveyspalveluyritysten rahoittajana 2.2.20112 2011 Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnveran rooli sosiaalipalvelualan rahoittajana 2 Vahva rooli alusta saakka 90-luvun

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee?

Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee? Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee? Eeva Aarnio Henkilöstöjohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri X Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2013 Terveydenhuollon työvoimapoistuma ja työlliset

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

SOTE-toimialan näkymiä. Rovaniemi Sanna Hartman, toimialapäällikkö

SOTE-toimialan näkymiä. Rovaniemi Sanna Hartman, toimialapäällikkö SOTE-toimialan näkymiä Rovaniemi 20.3.2014 Sanna Hartman, toimialapäällikkö Sosiaalipalvelujen tuotos tuottajittain 2000, 2003, 2006, 2009 ja 2012 Lähde: Pekka Lith, Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI vk 17-18 531 vastausta: 123 kpl 323 kpl 66 kpl muut 19 kpl Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 12 % 4 % 23 % muu 10 % 4 % alle 50 hlöä 50-249 hlöä 250 tai yli hlöä 61 % 86 % Odotukset suhdannenäkymistä

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Opettajat rakennemuutoksessa

Opettajat rakennemuutoksessa Opettajat rakennemuutoksessa SOTE-PEDA 2016 -seminaari "Motivoiva muutos" 4. - 5.2.2016 Tampere-talo Hanne Mäki-Hakola Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu OPETTAJAT RAKENNEMUUTOKSESSA

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES Ennakointityön tulokset 05.04.2016 Minna Heikkinen YRITYSTEN NÄKYMIÄ KARTOITTAVA ENNAKOINTITYÖ MIKSI? Kehittämistyössä tarve ennakoida yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 12.8.2013

Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Hae CAD-osaaja- tai Energiaasiantuntija koulutukseen Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus Valvoja: Pirkanmaan TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6. Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.2011 Sosiaalihuoltolain uudistaminen vahvistaa sosiaalityön asemaa Nostaa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 Julkaisuvapaa 26.6.2012 Terveys-, sosiaali- ja opetusalan osaajista edelleen pulaa Hämeen TE-toimistojen touko-kesäkuun

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Osaavan työvoiman turvaaminen aikuisohjausta kehittämällä

Osaavan työvoiman turvaaminen aikuisohjausta kehittämällä Osaavan työvoiman turvaaminen aikuisohjausta kehittämällä Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavaraksi - verkostoyhteistyöseminaari Hämeenlinna 27.3.2009 Esittelijä: projektipäällikkö

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot