KOko-tiedote. Lumen tuntu. Tärkeitä päivämääriä. KOko-tiedotteen toimitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOko-tiedote. Lumen tuntu. Tärkeitä päivämääriä. KOko-tiedotteen toimitus"

Transkriptio

1 KOko-tiedote KOKEMUSKOULUTUKSESTA PÄTEVÄÄ -HANKE Lumen tuntu Se tulee vieläkin ainakin kerran vuodessa mieleen. Yksitoista vuotta sitten ystävänpäivä oli samanlainen aurinkoinen sunnuntaipäivä kuin tänäkin vuonna. Luntakin oli kunnolla. Istuin silloinkin koneen ääressä kirjoittamassa, kun puhelin soi. Ystäväni puhe oli alkanut sammaltaa. Sovimme tapaavamme sairaalan päivystyksessä. Diagnoosi tuli nopeasti aivoverenvuoto. Ensimmäisestä testistä oli jo selvitty 60 prosenttia kuolee välittömästi. Seuraavana aamuna olisi toisen testin aika, sillä vain puolet selvisi leikkauksesta hengissä. Seuraavista viikoista muistan lumen, että sitä oli joka paikassa, kapeita polkuja lumikasojen keskellä, kun olin menossa sairaalaan tai tulossa sieltä. Suomessa syntyy joka päivä satoja uusia tarinoita siitä, mitä pitkäaikaissairaus tai vammautuminen tuo ihmisen ja hänen läheistensä elämään. Surullisia ja traagisia tarinoita, mutta myös onnellisia loppuja, jopa menestystarinoita, kaikkea laidasta laitaan. Osa meistä ottaa elämäntehtäväkseen kokemustietonsa jakamisen, joko samaa kokeneiden vertaistukena tai niille, joiden pitäisi tietää enemmän, jotta osaisivat auttaa paremmin. Tässä KOkotiedotteessa Tommi esittelee yhden uuden tavan edistää kokemustiedon leviämistä ja samalla kouluttautua entistä paremmaksi kokemuskouluttajaksi. Samalla mies tunnustaa antaneensa sille jos ei jo koko kättään, niin ainakin pikkusormen. Jukka, Mikko ja Sari ovat puolestaan kokemuskouluttaja - uransa alussa positiiviselle mielellä liittymässä kokemuskouluttajien ketjuun. Helena kiteyttää omassa kolumnissaan elegantisti kokemuskoulu- tuksen syvän viisauden. Kokemuskoulutuksesta pätevää -hankkeen kolmannen projektivuoden alussa on aina vaan selvempää, miten järkevällä asialla olemme. Ystävänikö? Selvisi. Koki paljon, raskaita asioita, mutta selvisi. Ystävänpäivänä hän soitti taas, mutta tällä kertaa kysyäkseen koska tapaamme, jotta voisimme nostaa maljan ystävyyden ja elämän kunniaksi. Lumen keskellä. Jaana Hirvonen puh. (09) HEIKKI HJELT KOko-tiedotteen toimitus Tärkeitä päivämääriä Kehitysjohtaja Jaana Hirvonen puh. (09) Taitto Heikki Hjelt, Markkinointipörssi Oy, Helsinki Kokemuskoulutuksen johtoryhmän kokous 9.3. Helsingin opetusyksiköiden edustajien tapaaminen Huom! Kohderyhmään kuuluville lähetetään henkilökohtaiset kutsut. Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanke c/o Suomen Reumaliitto ry, Iso Roobertinkatu A, Helsinki,

2 Tarinoiden voima MINNA HEIKKILÄ Miksi toiset luennoitsijat saavat kuulijansa heti syttymään asialleen? Miksi hyvästä luennosta voi saada paljon suurempia oivalluksia kuin erinomaisen asiantuntijan laatimaa oppikirjaa kerta toisensa Helena Ylikylä-Leiva jälkeen lukemalla? Voiko olla niin, että faktat yksinään eivät vakuuta, vaan todelliseen oppimiseen, todelliseen muutokseen tarvitaan myös ripaus tunnetta? Ymmärrettävä ja ihmisen kokoinen tarina voi saada sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijat oivaltamaan asioita, joita he eivät oppikirjoja kahlatessaan ehkä tulisi lainkaan ajatelleeksi. Todellisiin kokemuksiin pohjaavien omakohtaisten tarinoiden kuuleminen voi valmentaa tulevia ammattilaisia täydempään, parempaan ammatillisuuteen. Markkinointi-ihmiset ja mainosten laatijat jo tuntevat ja tunnustavat tarinoiden voiman, mutta miksi ihmeessä ei tätä voimaa vielä riittävästi hyödynnetä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tulevien ammattilaisten koulutuksessa? Tarinathan ovat aikojen alusta asti olleet tapa siirtää hiljaista tietoa ja jakaa kertyneitä kokemuksia. Eikä tarinoiden voima ole minnekään hävinnyt, ei edes tänä tehokkuuteen pyrkivänä tekstiviestiaikakautena. Ei ihmistä opi kirjoista Otsikon lausahdus on 1800-luvulla eläneen Benjamin Disraelin. Valtiomiehenä ja kirjailijana historiaan jääneen suurmiehen viisaassa ajatuksessa tiivistyy myös kokemuskoulutuksen perimmäinen tarve ja tarkoitus. Kokemuskoulutuksen kautta pyritään tuleville sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisille avaamaan sairastamisesta sellaisiakin näkökulmia, joita ei oppikirjoista löydy. Kyse on hiljaisen tiedon, so. kokemustiedon, jakamisesta. Hän, jolla on kokemustietoa omasta tai läheisensä sairaudesta, ei kerro pelkkiä kylmiä faktoja vaan tarinan: siinä on kokemuskoulutuksen perusidea kaikessa yksinkertaisuudessaan. Monet hyvät asiat ovat varsin yksinkertaisia. Kun ne kerran on keksitty ja käyttöön otettu, voidaan vain ihmetellä miksi tätä ei tehty jo aiemmin. Kokemuskoulutuksessa on kyse juuri tällaisesta asiasta. Upea toimintamalli, jonka leviämisen ja vakiintumisen hidasteena on ehkä ollut juuri sen yksinkertaisuus. Itsestään selvää ei aina huomata arvostaa. Kokemuskoulutus voi olla myös yhdistystoiminnan menestystarina Kokemuskoulutus on toimintaa, josta on näkökulmasta riippumatta löydettävissä oikeastaan vain pelkkiä hyviä puolia. Yhdistystoiminnan näkökulmasta se voi olla yksi uuden ajan toimintamalleista. Kokemuskoulutustoiminnassa voi olla jopa menestystekijän piirteitä tässä yhdistystoiminnan muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhdistystoiminnan muutoksesta puhutaan paljon. Tiedetään, että yhdistystoiminnan perinteiset muodot eivät välttämättä enää puhuttele kaikkia tämän päivän ihmisiä. Perinteisistä yhdistystehtävistä ei innostuta, hallituksen jäsenyys ei enää ole se tavoitelluin osallistumisen muoto. Yhdistyksen hallinnon pyörittämisen sijasta nyt tunnutaan haluavan toisenlaisia, mielellään sekä sisällöllisesti että ajalliselta kestoltaan selkeästi määritettyjä tehtäviä. Voidaan myös ajatella, että yhdistystoiminnallakin on oltava oma tarinansa. Yhdistyksen tarinan on jollain tavoin sytytettävä potentiaalinen uusi jäsen, ja siinä on oltava sijansa aktiivista toimintaa halajavalle. Kokemuskoulutus on yksi esimerkki tällaisesta uuden ajan yhdistystehtävästä, joka on selkeästi rajattavissa, sopivalla tavalla vaativa ja osaamista edellyttävä sekä oman kehittymisen mahdollistava. Koke - muskoulutuksesta ja muista vastaavista kehittyneistä toimintamalleista on siis ehkä löydettävissä aivan uudenlaista virtaa yhdistysten toimintaan, ja myös uudenlaisia yhdistysten keskinäisen yhteistyön mahdollisuuksia. Kokemuskoulutus voi tuottaa tulosta muullakin kuin vain opetustoimen saralla. Tunnustetaan siis tarinoiden voima. Tehdään kaikkemme, jotta kokemuskouluttajien tarinat koituvat mahdollisimman laajalti yhteiseksi hyödyksi. Pidetään siinä sivussa huoli vielä siitäkin, että suomalainen yhdistystoiminnan menestystarina jatkuu ja saa yhä uusia jatko-osia. Helena Ylikylä-Leiva Toimitusjohtaja, Suomen MS-liitto YTY:n kansanterveyden neuvotteluryhmän puheenjohtaja, Kokemuskoulutuksen johtoryhmän jäsen 62

3 Kokemuskouluttaja - elävä kirja KUVAT: TOMMI VIITANEN Aivovammaliiton Tampereen aluetyöntekijä pyysi minua syksyllä 2009 Jyväskylässä Aivovammaseminaarissa ottamaan yhteyttä Hämeen Ammattikorkeakouluun, jossa järjestettäisiin järjestöpäivien yhteydessä Elävä kirjasto. Mielenkiintoni heräsi. Toden totta, mikä on Elävä kirjasto? Menin lokakuussa 2009 mieli avoimena kirjojen ja kirjastonhoitajien perehdytystilaisuuteen. Vetäjät esittelivät, mitä Elävä kirjasto tarkoittaa. Elävä kirjasto on tanskalaisten nuorten ideoima menetelmä ihmisarvon kunnioittamisen edistämiseen. Tanskassa vuonna 2000 Roskildessa ensimmäisen kerran järjestetty Elävä kirjasto on levinnyt laajalle Eurooppaan. Menetelmää on kokeiltu ja kehitetty usean vuoden ajan. Suomeen Elävä kirjasto tuli Allianssin Keks-kampanjan mukana. Monta kirjaa lainassa Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -nuorisokampanja järjesti Suomen ensimmäisen Elävä kirjasto -tempauksen Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä toukokuussa Elävä kirjasto on yhdenvertaisuus- ja monikulttuurisuustyön toiminnallinen menetelmä nuorisotyöhön, järjestöille, seurakunnille, kirjastoille ja kouluille sekä kaikille muillekin kiinnostuneille. Elävä kirjasto pyrkii edistämään erilaisten ihmisten välisen kohtaamisen ja vuoropuhelun kautta moninaisuutta, ihmisoikeuksia ja ihmisarvon kunnioittamista. Elävä kirjasto toimii kuten tavallinenkin kirjasto, paitsi että paperisten kirjojen sijaan Elävästä kirjastosta lainataan oikeita ihmisiä keskustelua varten. Elävän kirjaston kirjat edustavat erilaisia vähemmistöjä ja muita ryhmiä, jotka kohtaavat syrjintää, ennakkoluuloja, stereotypioita ja rasismia. Laina-aika on yleensä 20 minuuttia. Istuimme ympyrän muodossa ja jokainen vuorollaan esitteli lyhyesti itsensä ja roolinsa Elävässä kirjastossa. Elävinä kirjoina oli Aivovammainen (minä), Pappi, Entinen huumeiden käyttäjä, Transsukupuolinen nainen, Homo, CP-vammainen, Pitkäaikaissairas, Syövästä parantunut, Masennuksesta toipuva, Etä-äiti, Poly - amoristi, Mielenterveyskuntoutuja, Jehovantodistaja ja Larppaaja muutamia mainitakseni. Aika moni, siis 3 4, kertoi olevansa kokemuskouluttaja. Itse Elävä kirjasto oli todella mielenkiintoinen tapahtuma. Tulin lainatuksi tällä ensimmäisellä kerralla 3 4 kertaa. Pidin samantapaisen esityksen kuin lyhyillä kokemuskouluttajaluennoil - la paitsi, että keskustelu oli interaktiivisempaa. Prep - paustilaisuudessa meille oli opetettu, että milloin tahansa laina-aikana saa viheltää pelin poikki, mikäli keskustelu menee liian henkilökohtaiseksi tai tuntee olonsa uhatuksi. Tämä lienee turhaa, koska lainaaja on se, joka jännittää. Olen ollut tähän mennessä kolmessa Elävässä kirjastossa elävänä kirjana. Hämeenlinnan jälkeen olen ollut Forssassa Yhdessä mielellämme mielenterveyspäivien yhteydessä järjestetyssä Elävässä kirjastossa ja Jyväskylässä, jossa Elävä kirjasto oli osa vuotuisia Kirkon lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden neuvottelupäiviä. Takahuoneen tarinoita Kirjat odottavat takahuoneessa, kunnes kirjastonhoitajat tulevat hakemaan lainaan. Kirjastonhoitaja esit telee kirjan lainaajalle ja nämä menevät yhdessä johonkin sopivaan pöytään tai nurkkaukseen keskuste- Tommi Viitanen tarkkailee maailmaa monesta näkövinkkelistä. lemaan. Takahuoneessa syntyy mielenkiintoisia keskusteluja toisten kirjojen kanssa. Forssassa Poliisin kanssa keskustelimme pitkät tovit. Kerroin kokemuskouluttamisen ja Elävän kirjaston olevan jatkoa retkelle uuteen minääni. Edellinen retki oli kirjoittaa kirja uusista jaoista elämän korttipelissä kirjani nimi on osuvasti Uusi jako. Jyväskylässä keskustelin kirjastani Runoilijan kanssa. Kerroin 3

4 kirjoittaneeni kirjani sydänverelläni. Hän lausui Viktor Franklin kuolemattoman: "Omalla verellään ei ole helppo kirjoittaa, mutta sillä kirjoittaa hyvin". Jyväskylässä takahuone osoittautui kullanarvoiseksi, sillä kirjani otsikko Aivovammainen ei tuntunut vetävän, sen sijaan Biseksuaali tuntui olevan lainassa koko ajan. Kellon käydessä kirjaston viimeistä tuntia, sain vihdoin yhden lainan, joka tuntui pelastavalta. Kuitenkin keskustelut Vanhoillislestadiolaisen naisen amerikkalaisen miehen, Papin pojan, Runoilijan ja Uskovaisen sivarin kanssa takahuoneessa olisivat riittäneet syyksi matkustaa Jyväskylään. Kirjat kimppakyydissä Forssaan menin omalla autollani kyydissäni etupenkillä Polyamoristi ja takapenkillä kaksi kirjastonhoitajaa 120 kilometriä erittäin mielenkiintoista keskustelua Polyamoristin kanssa. Niin Forssassa kuin Hämeenlinnassakin oli muutama laina ryhmälle, jolloin lainaustapahtuma oli hyvin lähellä lyhyttä kokemuskouluttajan luentotilaisuutta. Mikäli kärsii esiintymisjännityksestä, Elävä kirjasto on kuin luotu esiintymiskoulutuksen väline. Lisäksi lainaajat saattavat olla vieraskielisiä, joten se toimii hyvin välineenä oppia pitämään luentonsa vieraalla kielellä. Olen buukannut itselleni muutamia Eläviä kirjastoja tulevalle keväälle. Hämeenlinnan pääkirjastossa järjestetään kaikille avoin Elävä kirjasto lauantaina klo Olen myynyt sieluni Elävälle kirjastolle. Haudatkaa sydämeni Wounded Kneehen. Tommi Viitanen Kokemuskouluttaja Yhdeksänkymmentä uutta tarinaa Syksyllä 2009 järjestettiin neljä pilottikoulutusta, joissa testattiin kokemuskouluttajien uutta koulutusohjelmaa. Pilottikoulutuksiin osallistui noin 90 henkilöä Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kemi Torniossa ja Joensuussa 20 eri järjestöstä. Pilottikoulutusten tulosten analysointi on käynnissä ja tuloksista kerrotaan seuraavassa KOko-tiedotteessa. Teimme kuitenkin jo pienen pikagallupin kolmelle Helsingissä pilottikoulutukseen osallistuneelle. Jukka korkeanpaikan leirillä Kreetan Plataniaksessa Optikko Jukka Tahvola on edelleen osa-aikaisesti työelämässä mukana. Jukka sairastui Parkinsonin tautiin neljä vuotta sitten. Sari Mustonen jäi eläkkeelle kehitysvammaisten hoitajan työstä vuonna 2005 ja sai MS-diagnoosin samana vuon - na. Mikko Harittu on tietotekniikan diplomi-insinööri. Mikolla Kunnon parannuttua Sarilla riittää virtaa myös kokemuskouluttajatoimintaan. todettiin aivokasvain vuonna Se leikattiin ja lisäksi Mikko sai säde- ja sytostaattihoitoja. Kysyimme kaikilta kolmelta, miten he olivat kiinnostuneet kokemuskoulutuksesta, antoiko koulutus heidän mielestään riittävät valmiudet kokemuskouluttajana toimimiseen, mikä oli koulutuksen parasta antia, ja jäikö ehkä jotain puuttumaan koulutuksesta sekä miten he haluaisivat toimia kokemuskouluttajina tulevaisuudessa. Sari itsekin sosiaali- ja terveydenhoitoalalla toimineena kiinnostui toiminnasta omien kokemustensa 4

5 miseen. Jos koulutuksen kestoa voisi pidentää, niin aikaa voisi olla enemmän käytännön harjoituksille. Harjoitusluentojen videoiminen esimerkiksi antaisi mielenkiintoista palautetta omasta esiintymisestä, Jukka sanoo. Kyllä näiden kurssipäivien aikana opituilla asioilla voi kuitenkin lähteä kentälle. Siellä esityksestä vähitellen muotoutuu esittäjänsä näköinen, Jukka toteaa. Mikko maailmalla Kafkan jäljillä Prahassa kautta. Hän halusi auttaa sekä sairastuneita että hoitavaa tahoa omakohtaisten kokemustensa avulla. Ei ole helppoa olla juuri diagnoosin saanut, etenkin jos hoitohenkilökunta sattuu vielä olemaan sellaista, ettei heillä ole tietoa taudista, kertoo Sari. MS-tautiin liittyy niin paljon "omituisia" oireita ja tuntemuksia, että se hämää hoitohenkilökuntaa, hän jatkaa. Jukka kertoi lukeneensa Parkinson-liiton nettisivulta koulutuksesta, joka oli järjestetty muutama vuosi sitten. Jukasta tuntui siltä, että kun oma sairaus on niin lähellä, siitä voisi olla helppo kertoa muille. Samalla ne, jotka työnsä puolesta ovat tekemisissä sairauden kanssa, saisivat nähdä, miltä Parkinson-potilas näyttää, ja kuulla, miten hän asioita kokee. Mikko puolestaan kuuli kokemuskoulutuksesta osallistuessaan tukihenkilöiden virkistysviikonloppuun. Hän innostui heti mahdollisuudesta päästä kertomaan omasta kokemuksestaan syöpäpotilaana sosiaali- ja hoitoalan tuleville ammattilaisille. Kaikki menee niin kuin pitääkin Kaikki kolme kokivat, että koulutus oli antanut riittävät perusvalmiudet ja työkalut kokemuskouluttajana toimi- Mikko toi esiin, että yksi lisäys ohjelmaan voisi olla jo toiminnassa mukana olevan kokemuskouluttajan esitys. Se onkin sisältynyt joidenkin paikkakuntien pilotteihin. Toisaalta jälkikäteen olen miettinyt, mitä asioita syöpäpotilaana olemisessa painotan. Kun kohde - yleisö ja esityksen pituus vaihtelevat, niin varmasti joka esitys pitää valmistella erikseen, Mikko kertoo, mutta toteaa olevansa luottavainen sen suhteen, että kaikki menee niin kuin pitääkin. Sarin ja Mikon mielestä koulutuksen parasta antia oli se, että siinä saatiin niin paljon tietoa ja ohjausta esiintymiseen. Jukasta oli mielenkiintoista tavata niin monien eri sairauksien edustajia ja nähdä, kuinka positiivisella asenteella kurssilaiset suhtautuvat omaan, ei aina kovinkaan helppoon sairauteensa. Tällaisten hienojen ihmisten kanssa kommunikointi laittaa oman elämän arvot oikeisiin mittasuhteisiin. Tuon syksyisen kurssin jälkeen minun Parkinsonin tautini haitta-aste lieveni kovasti, kiteyttää Jukka. Kaikki suhtautuvat tulevaisuuteensa kokemuskouluttajina positiivisesti ja toivovat kokemustiedon helpot - tavan ihmisten välistä kanssakäymistä. Kokemuskouluttajana toimiminen tuo myös uutta sisältöä omaan elämään. Yhteinen toive on, että kokemuskouluttaja - puheenvuoroille on jatkossa käyttöä ja niitä voisi pitää säännöllisesti, jotta kokemusta karttuisi. Sari on valmis kokemuspuheenvuoroon vaikka joka viikko, Mikko tähtää maltillisemmin muutamaan esityskertaan vuodessa. Kokemuskouluttajien pätevyystodistukset Kaikki Kokemuskoulutuksesta pätevää -hankkeen järjestöverkoston kokemuskouluttajat saavat kevään aikana todistukset pätevyydestään kokemuskouluttajiksi. Tämä ei aiheuta toimenpiteitä koke - muskouluttajille, vaan mukana olevat järjestöt toimittavat keskitetysti projektitiimille kaikkien omien kokemuskouluttajiensa tiedot todistusten tekemistä varten. Pätevyyden myöntää YTY:n kokemuskoulutuksen johtoryhmä. Lisäksi uudet, hankkeen pilottikoulutuksiin osallistuneet kokemuskouluttajat saa - vat todistukset koulutukseen osallistumisestaan ja pätevyydestään, kun tietoa harjoitusluennon hyväksytystä suorittamisesta on tullut projektitiimille. 5

6 Kokemuskoulutuksesta pätevää -hankkeen kuulumisia Valtioneuvosto hyväksyi pitämässään kokouksessa Raha-automaattiyhdistyksen rahanjakoehdotuksen vuodelle 2010 pienin muutoksin. Kokemuskoulutuksesta pätevää -hankkeelle myönnettiin euron avustus haetun euroa sijaan. Tämä tulee vaikuttamaan hanketoteutukseen, mutta kaikki keskeiset toiminnot viedään suunnitellusti loppuun. Toimintavuoden keskeisin tavoite on varmistaa kokemuskouluttajatoiminnan jatkuvuus hankerahoituksen loputtua. Johtoryhmän keskittyy omassa työssään etenkin kokemuskoulutuksen neuvottelukunnan synnyttämiseen. Johtoryhmä tapaa STM:n ja OPM:n hankkeelle nimeämät yhteyshenkilöt viikolla 8 keskustellakseen asiasta. Johtoryhmä on myös lähestynyt kaikkia niitä kansanedustajia, jotka ovat taustaltaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneita, ja pyytää heitä osallistumaan omalta osaltaan kokemuskoulutustoiminnan edistämiseen. Järjestöverkoston tehtävänä on luoda pelinsäännöt, jotka mahdollistavat yhteistyön jatkumisen ja erityisesti alueellisten ohjausryhmien toiminnan tulevina vuosina. Projektitiimin keskeisimmät tehtävät kuluvan vuoden aikana ovat uuden kokemuskoulutussivuston rakentaminen loppuun ja kokemuskoulutuksen koulutusohjelman loppuun saattaminen. Pilottien analysointivaihe Kokemuskoulutuksen koulutusohjelmassa on menossa piloteissa kerätyn tiedon analysointivaihe. Palautetta on kysytty sekä pilottien toteuttajilta että pilottikoulutuksiin osallistuneilta. Tulosten perusteella koulutusohjelmaluonnos päivitetään, ja se menee kokemuskoulutuksen asiantuntijaryhmän KOksun ja kokemuskouluttajista koostuvan sparrausryhmän kommenteille, jonka jälkeen se viimeistellään. Kokemuskoulutuspankin rakentaminen on aktiivisessa vaiheessa, ja järjestöyhteyshenkilöt ovat siirtämässä omien kokemuskouluttajiensa tietoja nettisivustolle. Parhaillaan ollaan kokoamassa myös sivuille tulevaa kokemuskoulutuksen käsikirjaa, johon tulee osiot mm. kokemuskouluttajan tehtävistä, kouluttautumisesta kokemuskouluttajaksi, koke - muskouluttajan, taustajärjestön ja ohjausryhmän rooleista sekä kokemuskouluttajien käyttämisestä osana opetusta. Farmaseuteille tietoa kokemuskouluttajista Apteekkariyhdistysten koulutusvastaaville ja Suomen Farmasialiiton alueyhdistysten koulutussihteereille järjestettiin Helsingissä yhteinen seminaari, jonka tavoitteena oli tukea osallistujia alueellisten koulutusten järjestämisessä sekä antaa heille ideoita koulutustilaisuuksien laadun kehittämiseen. Aiheina olivat apteekkialan ajankohtaiset asiat kuten sähköisen ereseptin käyttöönotto Suomessa ja alan erityispätevyyskoulutukset. Olipa järjestäjillä käynyt mielessään sellainenkin erittäin positiivinen ajatus, että osallistujien olisi hyödyllistä saada tietoa kokemuskouluttajatoiminnasta. Kokemuskoulutuksesta pätevää -hankkeelle oli varattu ohjelmassa 20 minuutin puheenvuoro otsikolla Kokemuskoulutuksesta tukea ammatillisuuteen. Vaikka hankkeessa on toiminnan kohderyhmäksi on jouduttu rajaamaan tulevat sosiaali- ja terveyden - huollon ammattilaiset, niin kokemuskouluttajien tietoa voidaan hyödyntää paljon laaja-alaisemminkin. Monen pitkäaikaissairaan kohdalla apteekki voi olla yksi pitkäaikaisimmista yhteistyökumppaneista. Farmaseutit antavat tietoa resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä opastavat itsehoidossa. He tietävät kuinka lääkkeet vaikuttavat ja mitä lääkevalmisteessa on lääkeaineen lisäksi. Lisäksi farmaseutit hallitsevat lääkkeiden yhteensopimattomuudet ja haittavaikutusten arvioinnin. Tieto kokemuskouluttajien olemassa olosta otettiin kiinnostuksella vastaan. Emmekä yhtään ihmettelisi, vaikka joku kokemuskouluttaja saisi kutsun lähiaikoina apteekkialan ammattilaisten koulutustilaisuuteen. 6

7 Onnistunut KOko-päivä Savon ammattija aikuisopistolla Savon ammatti- ja aikuisopistolla vietettiin klo Kokemuskouluttajapäivää. Päivän juontajina toimivat lähihoitajaopiskelija Riikka ja kokemuskouluttaja Jouni. Aamupäivän anti oli tarkoitettu opiskelujensa alkuvaiheessa oleville lähihoitajaopiskelijoille. Kokemuskouluttajat kertoivat kukin vuorollaan, miten sairaus tai vamma muuttaa elämää. Elävästi jäi mieleeni Martin sanat: Kolarin jälkeen minussa ei ollut muuta entistä kuin ulkokuori. Siinäpä oli vaimolle, lapsille ja ystäville opettelemista, kun vielä miehen lähimuistikin hävisi. Aina tulee jotain tilalle. Martti alkoi kirjoittaa runoja. Niitä suorastaan pulppusi yötä päivää. Myös luonto tuli tutuksi entiselle työnarkomaanille. Nyt Martti haaveilee työhön paluusta, eläke jäisi lepäämään toistaiseksi. Luulin, että tiesin jotain psoriasiksesta ennen Seijan tarinaa, mutta luulo ei ole tiedon väärtti huomasin. Seijan tarina lähti elämään ja melkein tunsin kutinan ihollani. Kysymyksiä virisi salissa melkoinen määrä. Aamupäivään osallistui noin 130 opiskelijaa opettajineen. Iltapäivä oli omistettu koulutusohjelmissa oleville lähihoitajaopiskelijoille. Heitä osallistui niin runsaasti, että kaikki mahdolliset sopukat auditoriosta täyttyivät. Muutama aamupäivän opiskelijakin oli livahtanut saliin santsaamaan lisää kokemuskouluttajien tarinoita, mutta valitettavasti heidät oli pakko ohjata omille oppitunneille. Näin hyvä suosio on kokemuskouluttajilla Kuopiossa. Iltapäivän teema oli Mistä virtaa sairastuneen/vam - mautuneen arkeen?. Kuultiin kolme erilaista tarinaa; yksilölliset kokemukset, yksilölliset tarpeet. Kalevilla oli huumorin pilke silmässä, vaikka elämä oli kolhaissut miestä parhaassa iässä. Pentin karuakin karumpi omaisen tarina pysäytti hetkeksi. Itse halusin avata tulevien hoitajien silmiä. Kerroin miten reuma vie voimia ja miten monin eri tavoin niitä voi saada takaisin. Entä mikä on hyvän hoitajan rooli? Monenlaisella tiedolla kyllästettyinä, ei kyllästyneinä, kävimme vielä kahvikupposen ääressä läpi palautteita päivästä. Loistavia ne olivat kuten aina ennenkin. Kokemuskouluttajalle on tärkeätä saada palautetta ja vaihtaa tuntemuksia toisen kokemuskouluttajan kanssa. Tätä tilaisuutta puidaan vielä seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa sekä kokemuskouluttajien vapaamuotoisessa tapaamisessa maaliskuussa. Hymyssä suin tästä eteenpäin! Toiminta jatkuu ja Jouni kertoi olevansa huomenna menossa Nilsiään kertomaan omaa tarinaansa. Kiitokset kaikille mukana olleille ja aurinkoista kevättä! Eeva-Liisa Tuomainen Kokemuskouluttaja 7

8 KOko-paikkakunnat Kokemuskoulutuksesta pätevää verkostossa on 25 kolmannen sektorin toimijaa Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry Aivovammaliitto ry Iholiitto ry Invalidiliitto ry Kansalaisareena ry Keliakialiitto ry Kokemus tiedoksi -projekti, Muotialan asuin- ja toiminta - keskus ry Kuuloliitto ry Kynnys ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Muistiliitto ry Munuais- ja maksaliitto ry Näkövammaisten keskusliitto ry Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry Omaishoitajat ja Läheiset ry Psoriasisliitto ry Suomen Diabetesliitto ry Suomen MS-liitto ry Suomen Nivelyhdistys Suomen Parkinson-liitto ry Suomen Reumaliitto ry Suomen Syöpäyhdistys ry Turun Seudun Nivelyhdistys ry Suomen Tourette-yhdistys YTY ry:n kansanterveyden neuvotteluryhmän kokemus - koulutuksen johtoryhmä Toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö pj. Suomen Reumaliitto ry Toiminnanjohtaja Sirpa Aalto Munuais- ja maksaliitto ry Toiminnanjohtaja Sirkku Lindstam Aivovammaliitto ry Toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva Suomen MS-liitto ry Kokemuskoulutuksesta pätevää -hankkeen projektitiimi Kehitysjohtaja Jaana Hirvonen Suunnittelija Lauri Honkala Projektiavustaja Jaana Hyvönen Seuraava Kokemuskoulutuksesta pätevää -hankkeen tiedote ilmestyy viikolla 15. Onko sinulla mielessäsi juttuaiheita, ota yhteyttä 58 4

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

Pinja Söyrilän esimerkki osoittaa: Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin s. 6 7 1/2014

Pinja Söyrilän esimerkki osoittaa: Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin s. 6 7 1/2014 1/2014 Pinja Söyrilän esimerkki osoittaa: Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin s. 6 7 Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Njur- och leverföreningen i Nyland rf Vuosikokouskutsu KUTSU YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääkirjoitus Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua 7/2011 CP-LEHTI Rauhallista joulua 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Mitä minulle kuuluu? s. 10

Mitä minulle kuuluu? s. 10 Livsvillkor Munuais- ja maksaliitto ry 1/2011 Henkisen hyvinvoinnin teemavuosi Mitä minulle kuuluu? s. 10 Strategia toiminnan ohjenuoraksi s. 12 Pääkirjoitukset Ylläpidetään toivoa! Miten ylläpitää toivoa

Lisätiedot

Runo sai munuaisen isältään s. 12

Runo sai munuaisen isältään s. 12 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 1/2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi Runo sai munuaisen isältään s. 12 Suomen Paras Naisten Tapahtuma Likkojen Lenkki Ilmoittaudu mukaan! www.likkojenlenkki.fi

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan tiedotuslehti 2/2011

Kansalaistoiminnan tiedotuslehti 2/2011 Kansalaistoiminnan tiedotuslehti 2/2011 Ankkuripaikka 1 Kansalaistoiminnan tiedotuslehti 2/2011 Julkaisija Tässä numerossa Meri-Lapin Majakka ry Pohjoisrantakatu 5, 94100 Kemi Puhelin 050 409 9683 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Hyvä ensitieto kantaa

Hyvä ensitieto kantaa Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 1/2014 Hyvä ensitieto kantaa Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Työryhmä kiittää kaikkia oppaan tekemiseen osallistuneita. Kehitysvammaisten

Lisätiedot

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 B1: Kuinka usein ja minkä pituiseen täydennyskoulutukseen olet osallistunut viimeisen viiden (5) vuoden aikana? B2: Millaisena olet pitänyt täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s.

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 4 2007 Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. 14 esikko

Lisätiedot

Helmeilyssä on vain mielikuvitus rajana. muista ja näkyy kauas jälkeen s. 5. s. 25. s. 16. aito. HSO ry:n jäsenlehti No. 1/2011 39.

Helmeilyssä on vain mielikuvitus rajana. muista ja näkyy kauas jälkeen s. 5. s. 25. s. 16. aito. HSO ry:n jäsenlehti No. 1/2011 39. Aito HSO on kuin timantti Täältä tullaan työelämä hiilikasassa, se erottuu Ajatuksia valmistumisen muista ja näkyy kauas jälkeen s. 5 s. 16 aito Aito 39. Helmeilyssä on vain mielikuvitus rajana s. 25 HSO

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Doula. kulkee synnyttäjän vierellä. Anteeksiantoa. väärinkin. Lyhytelokuva päihdeäidin toipumisesta. Nuorten väkivalta on arvojen puuttumista

Doula. kulkee synnyttäjän vierellä. Anteeksiantoa. väärinkin. Lyhytelokuva päihdeäidin toipumisesta. Nuorten väkivalta on arvojen puuttumista ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e N o 1 2011 Doula kulkee synnyttäjän vierellä 4 Anteeksiantoa voi käyttää väärinkin 8 Nuorten väkivalta on arvojen puuttumista 14 Lyhytelokuva päihdeäidin

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Kokemuksia ja kohtaamisia

Kokemuksia ja kohtaamisia Jäsen ja tiedotuslehti 2/2013 Jäsen ja tiedotuslehti 3/2013 Kokemuksia ja kohtaamisia Tilalle oli tullut häivähdys ilosta, välähdys toivosta. Annakaisa Vääräniemi Parantava hoitosuhde Toivomme, että SYLILLI-

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON!

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malikkeen toimintavälinekoulutus yhteistyökoulutuksena Satakunnan ammattikorkeakoulussa 2011. Selvitys koulutuksen merkityksestä opiskelijoille.

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa Setlementti 2 2 0 1 5 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa s i s Ä l T ö 2 2 0 1 5 04

Lisätiedot