RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hankamäen kyläyhdistyksen toiminta-avustushakemus Eron myöntäminen luottamustehtävistä / Kimmo Karvinen Lausunnon antaminen praktikkoeläinlääkärin viran perustamisesta Tervon kuntaan Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle Talousarviolainan ottaminen Ilmoitusasiat Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2014 Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2014 Vuoden 2014 talousarvio Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Lausuntopyyntö Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmasta vuoteen 2030 ja Pohjois-Savon maakuntaohjelmasta vuosille luonnoksesta PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 17/2013 Kunnanhallitus Sivu 367 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Anneli Jalkanen Sari Hintikka-Varis Ari Weide Jarmo Hänninen Kari Laitinen Kirsi Mannila Kaija Satuli puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Jorma Kukkonen Tiina Louhikallio Timo Satuli Tapio Kataja Ossi Maukonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri Puheenjohtaja Sihteeri Anneli Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Maanantai klo Ossi Maukonen kunnanvirasto Allekirjoitukset Sari Hintikka-Varis Ari Weide PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 283 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 284 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Hintikka- Variksen ja Ari Weiden. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 285 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

4 Kunnanhallitus Hankamäen kyläyhdistyksen toiminta-avustushakemus Kh 286 Hankamäen kyläyhdistys ry hakee päiväämällään hakemuksella 153,03 euron toiminta-avustusta vuodelle Kunnanhallitus päättää myöntää haetun avustuksen.

5 Kunnanhallitus Eron myöntäminen luottamustehtävistä / Kimmo Karvinen Kh 287 Kimmo Karvinen pyytää päiväämällään kirjeellä eroa kunnan luottamustoimista paikkakunnalta poismuuttamisen vuoksi. Karvinen on valittu keskustan ryhmästä 6. varavaltuutetuksi sekä teknisen lautakuntaan Juho Pahajoen varajäseneksi ja ympäristölautakuntaan Mika Koukkarin varajäseneksi. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 1. Kimmo Karviselle myönnetään ero kunnanvaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuttamisen vuoksi; 2. hänen tilalleen tekniseen lautakuntaan ja ympäristölautakuntaan valitaan uudet varajäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun.

6 Kunnanhallitus Lausunnon antaminen praktikkoeläinlääkärin viran perustamisesta Tervon kuntaan Kh 288 Tervon ympäristöterveyslautakunta on keskustellut praktikkoeläinlääkärin viran perustamisesta ja esittää viran perustamista sekä pyytää peruskunnilta lausunnot yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Mahdollisesti perustettavan praktikkoeläinlääkärin tehtävään kuuluisivat normaalit kunnaneläinlääkärin työtehtävät, toimisi muiden kunnaneläinlääkäreiden sijaisena sekä apuna pitempien päivystys- ja virkavapaiden aikana suorittaen päivystystä myös koko yhteistoiminta-alueella. Lisäksi viran perustaminen helpottaisi virka- ja päivystysvapaiden suunnittelua ja järjestämistä. Vastavuoroisuusperiaatteen mukaiset työjärjestelyt olisivat edelleen mahdollisia ja perusteltuja. Kunnanhallitus päättää lausuntonaan hyväksyä praktikkoeläinlääkärin viran perustamisen Tervon kuntaan edellä esitetyn mukaisesti.

7 Kunnanhallitus Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle Kh 289 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan myöntänyt kunnanhallitukselle valtuudet ottaa talousarviolainoja vuoden 2013 aikana. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt ottaa euroa pitkäaikaista lainaa Kuntarahoitukselta ja päätti tässä kokouksessa euron lainan ottamisesta. Kunnalla on meneillään suuria investointeja, joten loppuvuonna joudutaan ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi kunnanhallitukselle oikeuden ottaa lisää pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2013 aikana enintään euroa.

8 Kunnanhallitus Talousarviolainan ottaminen Kh 290 Liite 1 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt antaa kunnanhallitukselle valtuudet ottaa euroa pitkäaikaista talousarviolainaa, josta määrärahasta kunnanhallitus päätti kokouksessaan ottaa euroa. Kunnanvaltuuston myöntämästä ottovaltuudesta on näin jäljellä euroa. Hallinto-osasto on pyytänyt lainatarjouksia mennessä. Saadut tarjoukset ovat liitteenä 1. Kunnanhallitus päättää ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä kolmen kuukauden euriboriin sidotun lainan, jonka laina-aika on 10 vuotta (Kuntarahoitus vaihtoehto 1). Edelleen kunnanhallitus päättää tehdä lainasummalle 3 kk:n euriboriin sidotun tasalyhenteisen ja puolivuosittain maksettavan koronvaihtosopimuksen, jonka maksuaika on 10 vuotta ja jonka indikatiivinen noteeraus on 1,540 + marginaali 0,950. Kunnanhallitus päättää antaa hallintojohtajalle oikeuden tehdä edellisessä kohdassa kuvattu koronvaihtosopimus.

9 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 291 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Rautalammin Kulttuuriseuran pöytäkirja Pohjois-Savon Liikunta ry:n kannanotto liikunnan ja urheilun toimintaedellytyksiin kunnissa. 3. Savuton Suomi 2040 kuntakyselyn tulokset : Miten kunnat tukevat nuorten savuttomuutta? 4. Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös : Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivaltaalueella. 5. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja Peuran Museosäätiön tasekirja Valtiovarainministeriön kirje : Kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hakeminen. 8. Tervon ympäristöterveyslautakunnan kokouskutsu Sisä-Savon th:n ky:n yhtymäkokouskutsu Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirje : Pohjois-Savon ELYkeskuksen joukkoliikenteen järjestämistapapäätöstä täydentävä hankintasuunnitelma. 11. Opetushallituksen päätös valtionavustuksen takaisinperinnästä (kerhotoiminnan kehittäminen). 12. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja Tervon ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kh 292 Kunnanhallitukselle esitellään pidetystä kunnanvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Tämän vuoksi päätökset pannaan täytäntöön ja täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset: 1. Hyvinvointikertomus (96 ) Kunnanvaltuusto päätti että kunnanhallitus valmistelee hyvinvointikertomuksen turvallisuusosion ja tuo sen myöhemmin kunnanvaltuustoon keskustelun pohjaksi. Kunnanhallituksen tulisi nimetä myös pieni työryhmä suunnitelman laatijaksi. 2. Vanhuspalvelurakennehankkeen eteneminen (97 ) Päätös saatetaan perusturvalautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle täsmennysten tekemistä varten. Tämän jälkeen asia viedään uudelleen valtuuston päätettäväksi. 3. Valtuustoaloite sähköisen asioinnin asiointitilin käyttöönotosta (98 ) Asian valmistelu on aloitettu hallinto-osastolla. Kunnanhallitus nimeää hallinto-osaston valmistelemaan käyttöönottoa. Lisäksi kunnanhallitus nimesi johtoryhmän hyvinvointikertomuksen turvallisuusosion laatijaksi.

11 Kunnanhallitus _ Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2014 Kh 293 Kuntalain 66 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista. Kunta nosti neljä vuotta sitten tuloveroprosentin 19,50 %:sta 20,50 %:iin. Vaikka tuloveroprosentti on kohtuullisen korkea, sen nostaminen kuntien tulevien valtionosuusleikkausten, taloustaantuman yms. johdosta on välttämätöntä. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2014 tuloveroprosentiksi määrätään 21,50 prosenttia.

12 Kunnanhallitus Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2014 Kh 294 Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Verohallitus voi myöhentää ilmoituksen antamisen määräaikaa. Kunnanvaltuusto voi päättää veroprosentit vuosittain seuraavissa rajoissa: 1. Yleinen veroprosentti 0,60-1,35 % 2. Vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,32-0,75 % 3. Muiden asuinrakennusten veroprosentit voidaan määrätä enintään 0,60 %-yksikköä suuremmaksi kuin vakituisen asunnon veroprosentti 4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 % 5. Voimalaitosten/ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen veroprosentti enintään 2,85 % 6. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä edellä säädettyä alhaisemmaksi taikka määrätä jopa 0,00 %:ksi. Vuoden 2013 kiinteistöveroprosenteiksi Rautalammin kunnanvaltuusto vahvisti seuraavat prosentit: 1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % 2. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,55 % 3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,15 % 4. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 % Mikäli kiinteistöveroprosentteja korotetaan niin, että yleinen kiinteistöveropro-sentti olisi 1,15 %, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,70 % ja muiden asuinrakennusten kiinteistövero prosentti 1,30 % veron tuotto kasvaisi noin

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2014 kiinteistöveroprosenteiksi määrätään seuraavat prosentit: 1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % 2. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,70 % 3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 % 4. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %.

14 Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvio Kh 295 Liite 2 Vuoden 2014 talousarviota on valmisteltu hankalassa tilanteessa. Taloudellinen tilanne on ollut erittäin epävarma, työttömyys maassa on kasvanut nopeasti ja lähes kaikki talouden luvut ovat olleet nopeassa luisussa lähes kahden vuoden ajan. Epävarmuutta lisää myös kuntauudistuksen melko epäselvä tilanne. Talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut käyttötalouden ulkoisten menojen pitäminen vuoden 2013 talousarviota vastaavalla tasolla. Valmisteluohjeissa annettiin palkkojen nousua vastaava menojen kasvuvara. Tällä hetkellä tuohon tavoitteeseen ei ole päästy, mutta valmistelu tältä osin jatkuu. Poikkeuksena käyttömenojen kasvun osalta oli terveydenhuollon menojen irrottaminen raamista. Raamilaskelmassa näiden menojen kasvuun varattiin euroa. Verotulot ja valtionosuuden arvioitiin maltillisesti. Raamilaskelmassa vuosikatteeksi jäi euroa sisältäen veronkorotukset kiinteistöveroihin 0,15 %-yksikköä ja veroprosenttiin 0,75 % yhteensä euroa, maksujen ja taksojen korotuksia 5 8 % vaikutus noin euroa. Tällä hetkellä käyttömenojen kasvu on selvästi raamia suurempi johtuen lähinnä teknisen lautakunnan menojen kasvusta n eurolla. Liitteenä 2 on hallintokunnittain tilitasolla esitetty budjettiyhteenveto, jossa näkyy tärkeimpien toimintojen menot ja tulot sekä vertailut aikaisempiin vuosiin. Suunnitelmavuosia ei ole täsmäytetty. Koko talouden ylijäämä ilman investointeja ja ennen poistoja on n euroa. Ylijäämän tuli kuitenkin olla suuren ja kasvavan lainamäärän takia noin euroa. Kunnanhallitus päättää keinoista, joilla käyttötaloutta karsitaan. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

15 Kunnanhallitus Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Kh 296 Liitteet 3-5 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut väliraportin (liite 3), jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Jatkotyönsä tueksi valmisteluryhmä pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainitulta tahoilta lausuntoa väliraportista (liite 4). Lausuntoon voi vastata webropol- kyselyllä tai antaa kirjallisen lausunnon. Kyselyssä pyydetään esittämään näkemyksiä erityisesti sote-alueen ja perustason alueen muodostamisen kriteereistä, erityisvastuualueen asemasta ja toimivallasta, rahoituksesta ja kuntien välisestä kustannusten jaosta sekä aikataulusta. Annettavan lausunnon on valmistellut perusturvajohtaja Mira Laasonen ja sitä on käsitellyt myös kunnanvaltuuston puheenjohtaja n, kunnanhallituksen puheenjohtajan, perusturvajohtajan ja hallintojohtajan muodostama työryhmä. Lausunnot pyydetään antamaan mennessä. Kunnanhallitus antaa valmisteluryhmän väliraportista liitteen 5 mukaisen lausunnon (ns. webropol-kyselylomake).

16 Kunnanhallitus Lausuntopyyntö Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmasta vuoteen 2030 ja Pohjois-Savon maakuntaohjelmasta vuosille luonnoksesta Kh 297 Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma ovat lakisääteisiä aluekehitysohjelmia. Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma koottu samaan asiakirjaan. Maakuntasuunnitelman luvussa 1 käsitellään Pohjois-Savon kehittämisen tärkeimmät strategiset valinnat, innovaatiokärjet eli älykäs erikoistuminen sekä kehittämistavoitteet. Maakuntaohjelmassa luvuissa 2-3 esitetään tavoitteiden toteuttamisen linjaukset, toimenpiteet, keskeiset hankkeet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä suunnitelma ohjelman rahoittamiseksi. Suunnitelma on jaettu edellisessä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa suunnitelmista.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Kokouskutsu 1 (19) Aika 10.08.2015, klo 17:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot